Sunteți pe pagina 1din 2

EXTINDERE PENTRU EDUCAREA LIMBAJULUI ORAL

Obiective cadru:
• Dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajelor orale şi scrise;
• Structurarea şi comunicarea orală a ideilor prin utilizarea nuanţată
a limbii
literare; redarea unor texte literare; memorarea şi recitarea unor poezii;
• Dezvoltarea creativităţii verbale.

Obiective de referinţă:
• Să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral;
• Să exerseze capacitatea de comunicare prin activizarea,
îmbogăţirea şi
nuanţarea vocabularului:
• Să utilizeze calităţile expresive ale limbajului oral în transmiterea
unor idei şi
sentimente;
• Să manifeste interes şi iniţiativă pentru a comunica cu ceilalţi.

Modalităţi de realizare:
Activităţi specifice de educare a limbajului:
• Povestirea/repovestirea;
• Memorizarea;
• Convorbirea;
• Jocul didatic;
• Povestirile create;
• Lectura educatoarei;
• Jocuri şi exerciţii : - exerciţii de pronunţare corectă a sunetelor;
- exerciţii de formulare de propoziţii;
• Jocuri de rol;
• Jocuri pentru folosirea formulelor de adresare, prezentare, etc;
• Exerciţii de creativitate;
• Jocuri pentru îmbogăţirea vocabularului etc.

Nr. crt. Tema Modalităţi de realizare

1
1. „Acasă” de E. Căldăraru Memorizare
2. Întrebări, întrebări Joc didactic
3. „Puiul” de I.Al. Brătescu – Voineşti Lectura educatoarei
4. „Ghiceşte la ce m-am gândit?” Joc didactic
5. „Greierele şi furnica” Memorizare
6. „Prâslea cel Voinic şi merele de aur”P. Ispirescu Povestea educatoarei
7. Ascultă povestea mea : „În vizită la Zoo” Poveste creată
8. „Căţeluşul şchiop” de Elena Farago Lectura educatoarei
9. „Ţara mea” de Otilia Cazimir Memorizare
10. Să facem o poveste! Poveste după ilustraţii
11. „Cine pe cine” de S. Filip Memorizare
12. „Păţann ursului cafeniu” de V.Colin Povestea educatoarei
13. „Am primit o scrisoare” Joc didactic
14. Ascultă povestea mea : „O întâmplare amuzantă” Poveste creată
15. „Cântec” de George Coşbuc Memorizare
16. „Povestea puişorului îngâmfat”(poveste populară) Povestea educatoarei
17. „Găseşte răspunsul corect” Joc didactic
18. „Legenda buburuzei” de E. Jianu Lectura educatoarei
19. „Cea mai scumpă” de N. Stănescu Memorizare
20. „La telefon” Joc didactic
21. „Vreau să-ţi spun” Convorbire tematică
22. „Vrăbiuţa” (poveste populară) Povestea educatoarei
23. „Prietenul meu, iepuraşul” Joc didactic
24. „Necazul ariciului” de S. Filip Memorizare
25. „Hansel şi Gretel” de Fraţii Grimm Povestea educatoarei
26. Poveşti amestecate Joc didactic
27. „Somnoroase păsărele” de M. Eminescu Memorizare
28. „Să facem o altă poveste!” Poveste creată