Sunteți pe pagina 1din 42

Autor: Dascalu Adina

Albert Einstein: „Totul în viaţă este vibraţie”.

Efecte biologice ale campului electromagnetic de inalta frecventa

Undele electromagnetice constau dintr-un câmp electric şi unul magneticcare se


generează unul pe altul pe măsura propagării acestora în spaţiu. Viteza de propagare este
de c=300000 km/s, iar în alte medii depinde de permitivitateaşi permeabilitatea acestora.
Una din caracteristicile de bază ale undelor electromagnetice este frecvenţa sau lungimea
de undă. Spectrul radiaţiei electromagnetice este împărţit în mai multe domenii, începând
cu frecvenţe joase şi terminând cu cele înalte: unde radio, radiaţii infraroşii, radiaţii
luminoase, radiaţii ultraviolete, raze Xşi Gamma. Undele electromagnetice au fost
teoretic prezise de savantul Maxwell (1865) şi apoi descoperite experimental de germanul
Hertz (1888). Radiaţiaelectromagnetică are o natură dublă: pe de oparte ea deţine
proprietăţi de undă, iar pe de altăparte se comportă în anumite procese precum fotonii.
Energia unui foton care aparţine unei undemilimetrice de frecvenţă ύ este exprimată de
relaţia E = h ύ în care h este constanta lui Plank.
Rezultatele experimentale prezentate în aceasta teza se situeaza în contextul stiintific
foarte actival studiilor asupra posibilelor riscuri biologice si medicale ale expunerii la
câmpurile electromagneticemodulate, câmpuri larg utilizate în sistemul de
telecomunicatii. Aceste rezultate au fost obtinute în urmaunei activitati experimentale cu
un pregnant caracter fundamental, fara a se limita la normelestandardizate de expunere
electromagnetica. S-au studiat efectele pulsurilor electromagneticecaracteristice
semnalului de telefonie mobila de tip GSM (Global System for Mobile communications)
(900 MHz, 217 Hz, 576 μs), cu un SAR (Rata Specifica de Absorbtie) de pâna la 4.6
W/kg asupra a douaprocese celulare esentiale: endocitoza în faza fluida si mitoza.

Câmpurile statice utilizate în medicină (IRM), sistemele de sudură şi transport


alimentate prin current continuu; frecvenţele extrem de joase (ELF) (0 - 300 Hz) utilizate
de aparatele casnice; frecvenţele intermediare (IF) (300 Hz — 100 kHz) utilizate de
ecranele video, dispozitivele antifurt, cititoarele de carduri, detectoarele de metale şi în
electrochirurgie; radiofrecvenţe (RF) (100 kHz - 300 GHz) utilizate în comunicaţii fără
fir precum GSM, UMTS, Wireless LAN şi RFID pentru aparate mobile şi staţii de bază,
echipamente medicale, emisii radio-TV.

a) câmpuri electromagnetice - câmpuri magnetice statice şi câmpuri electrice,


magnetice şi electromagnetice care variază în timp cu frecvenţe până la 300 GHz;
b) valori limită de expunere - limitele de expunere la câmpuri electromagnetice care
se bazează direct pe efectele cunoscute asupra sănătăţii şi pe consideraţii biologice;
respectarea acestor limite asigură protecţia la câmpuri electromagnetice împotriva
oricărui efect nociv cunoscut asupra sănătăţii;
c) valori de declanşare a acţiunii - nivelul parametrilor direct măsurabili,
exprimaţi în termini de intensitate a câmpului electric (E), de intensitate a câmpului
magnetic (H), de inducţie magnetică (B) şi de densitate a puterii (S), începând de la care
trebuie să fie luate una sau mai multe măsuri prevăzute; respectarea valorilor de
declanşare a acţiunii asigură respectarea valorilor limită de expunere relevante.

Clasificarea frecventelor:
- foarte scazute (vlf), în plaja 3 - 30 kHz , utilizari: semnale orare, frecvente standard;

- scazute (lf), 30- 300 kHz, transmisii fixe, transport maritim, sisteme de navigatie,
transmisii radio;

- medii (mf), 300 - 3000 kHz, transport maritim si de uscat, transmisii radio;

- înalte (hf), numite si unde scurte, 3 - 30 MHz, transmisii fixe si mobile, transporturi
marine, aeronautice, radioamatori, transmisii radio;

- foarte înalte (vhf), 30-300 MHz, transmisii fixe si mobile, transporturi marine,
aeronautice, radioamatori, transmisii radio si TV, navigatie radio;

- ultra înalte (uhf), 300-3000 MHz, transmisii fixe si mobile, transporturi marine,
aeronautice, radioamatori, transmisii radio si TV, navigatie si localizare radio,
meteorologie, comunicatii spatiale;

- super înalte (shf), 3-30 GHz, transmisii fixe si mobile, navigatie si localizare radio,
comunicatii spatiale si prin satelit;

- extrem de înalte, 30 - 300 GHz, radioamatori, comunicatii prin satelit, explorarea


spatiului si a planetei Pamânt.

Radiofrecventele sunt considerate radiatiile electromagnetice non-ionizante cu


frecventa cuprinsa între 30 kHz si 300 GHz (lungime de unda l între 10 km si 1 mm
respectiv). Dintre acestea microundele sau hiperfrecventele de la 300 MHz la 300 GHz (
l între 1 m et 1 mm respectiv) sunt mai cunoscute datorita multiplelor utilizari industriale,
stiintifice si medicale dar si ca unda purtatoare de informatie în telecomunicatii .

Fig. Spectrul de radiofrecvente divizat în bande, pe decade de frecvente (F = frequency, L


= low, H =high, M = medium, V = very, U = ultra, S = super, E = extremely (în galben
banda de frecvente continând frecventa de 900 MHz utilizata în prezentul studiu
experimental).
Avantajele majore ale undelor electromagnetice legate de propagarea fara suport
material, deplasarea cu viteza luminii, posibilitatea de a fi modulate în frecventa si în
intensitate si astfel de a transmite cantitati enorme de informatie, la care se adauga
mobilitatea aparatelor receptoare sunt larg exploatate în sistemele actuale de telefonie
mobila. În Europa sunt larg utilizate sistemele de telefonie de tip GSM (Global System
for Mobile communication) centrate pe frecventa de 900 (872 - 976) MHz.

Fig. Reprezentare grafica a semnalului electromagnetic folosit în prezentul studiu


experimental (frecventa purtatoare 900 MHz, frecventa de anvelopa 217 Hz, 576 μs
durata impulsului).

Pentru a se putea compara efectele biologice ale undelor electromagnetice se foloseste


drept parametru general de cuantificare a interactiunii undei cu sistemele biologice, Rata
Specifica de Absorbtie (SAR) (Specific Absorption Rate). SAR- ul se defineste ca
derivata temporala a incrementului de energie absorbita sau disipata în unit atea de masa
de tesut iradiat, caracterizat de o densitate data si se exprima în watt per kilogram [W/kg].
În contextul expunerii la microunde, când absorbtia energiei electromagnetice se
realizeaza preponderent prin efect Joule, urmatoarele doua formule de evaluare a SAR-
ului, ce leaga SAR-ul de componenta electrica a câmpului sau de variatia de temperatura
din tesutul iradiat, sunt larg utilizate : unde s este conductivitatea tesutului [S/m], r este
densitatea tesutului [kg/m3], Ec [V/m] este valoarea de vârf a câmpului electric, c este
coeficientul de caldura specifica a tesutului [J/kg K] si delta T este variatia de
temperatura [K] determinata de o expune t [s].

La nivel national si international o serie de norme de expunere la radiatia


electromagnetica au fost stabilite pentru a minimiza riscurile expunerii profesionale sau
a populatiei în general. Aceste norme se bazeaza pe valoarea SAR de prag termic de 4
W/kg pentru care în 6 minute de expunere a unui obiect de1 kg acesta se încalzeste cu
1°C. Astfel limitele de expunere (SAR întreg corp) au fost fixate la 0.4 W/kg
în mediul profesional si la 0.08 W/kg pentru publicul larg. Dar considerari dozimetrice si
biologice au aratat ca pentru o expunere sub limita impusa pentru corpul întreg, anumite
parti ale organismului absorb local mai multa energie. În consecinta s-au stabilit si limite
locale de expunere, astfel SAR- ul local nu trebuie sa depaseasca 2 W/kg pentru cap si
trunchi si 4 W/kg pentru zonele periferice (SAR local evaluat pe 10 g de tesut).
În literatura de specialitate numeroase studii pe subiecti umani, studii animale sau
celulare au fost efectuate despre efectele biologice ale radiofrecventelor- microunde, mai
ales a celor emise de telefoanele portabile si antenele releu. Interpretarea efectelor
publicate este însa dificila din cauza varietatii modelelor biologice utilizate si
protocoalelor de expunere si, nu de putine ori, a rezultatelor contradictorii obtinute
de diferitele laboratoare. Efectele si riscurile pentru sanatatea umana ale expunerii la
radiofrecventemicrounde evidentiate în unele din studiile epidemiologice si pe voluntari
au obligat extinderea studiilor pe modele animale si pe culturi celulare mai ales în
necesitatea unor date experimentale concludente cu privire la mecanismele de
interactiune. Chiar daca extrapolarea la oameni a rezultatelor obtinute pe animale si pe
culturi este dificila, complementaritatea acestor categorii de experimente este mai mult
decât evidenta.

Un câmp electromagnetic (radiatie sau unda electromagnetica) este format dintr-un câmp
electric (E) si un camp magnetic (H) perpendiculare între ele si perpendiculare pe directia
de propagare care oscileaza sinusoidal între valorile pozitive si cele negative cu o
frecventa f. Distanta dintre doua valori maxime pozitive (sau negative) se numeste
lungime de unda ( ), marime invers proportionala cu frecventa f.Câmpul poate fi împartit
în doua componente principale – componenta reactiva si cearadiativa. Componenta
reactiva se refera la energia înmagazinata în regiunea din apropierea sursei si este
responsabila de efectele asupra omului. Aceasta regiune se gaseste în jurul sursei, pâna la
o distanta de aprox. 1/6m~2m si se mai numeste si regiunea câmpului apropiat.
Masuratorile în câmp apropiat sunt dificile, deoarece chiar introducerea sondei pentru
masurare poate modifica substantial câmpul.Componenta radiativa se gaseste la distante
mai mari de o lungime de unda, aceasta regiune numindu-se si regiunea câmpului
îndepartat, în care unda electromagnetica poate fi descrisa ca o unda plana, raportul dintre
intensitatea câmpului electric si cea a câmpului magnetic fiind constant. Aceasta
caracteristica este importanta, deoarece face suficienta masurarea unei singure
componente a câmpului, cea electrica sau cea magnetica.
Între cele doua regiuni mai exista o zona de tranzitie, în care predomina componenta
radiativa. Deoarece lungimea de unda este invers proportionala cu frecventa, aceste
regiuni variaza.
Densitatea de putere (se masoara în watti/ m2 ) este produsul dintre intensitatea câmpului
electric si a câmpului magnetic (puterea undei) raportat la suprafata prin care se propaga
unda. Pentru evaluarea expunerii la frecvente mai mici de 100 kHz se recomanda
utilizarea intensitatii câmpului electric din tesuturi deoarece aceasta marime fizica se
coreleaza cu efectele biologice si este la rândul ei corelata cu densitatea de curent. Pentru
frecvente mai mari se utilizeaza rata de absorbtie specifica a energiei SAR (Specific
Absorbtion Rate) care se coreleaza cu patratul intensitatii câmpului electric din tesut.
SAR este rata cu care energia undei este absorbita într-un tesut de masa m si se masoara
în watti /kg (W/kg). Aceasta marime fizica variaza punctual în corp, deoarece câmpul
electric se modifica odata cu pozitia corpului, iar conductivitatea tesuturilor este diferita.

Pentru evaluarea expunerii la radiatiile electromagnetice (EMF) neionizante din


banda microunde si radiofrecventa, literatura de specialitate recomanda doua tipuri de
abordari:
1. masurarea puterii sau a altor caracteristici ale câmpurilor electromagnetice (intensitatea
câmpului electric sau magnetic) în conditii standardizate de laborator sau în conditii
variabile de teren;
2. deoarece caracteristicile câmpurilor electromagnetice depind sensibil de prezenta
omului în aproprierea surselor de radiatii se recomanda evaluarea expunerii prin
dozimetrie computationala sau prin dozimetrie bazata pe fantome. Ultimul tip de
dozimetrie se bazeaza pe caracteristicile câmpului masurat si pe un model anatomic
(fantomele reprezinta structuri ale corpului, de cele mai multe ori configuratii ale capului
uman construite din materiale cu rezistenta electrica asemanatoare cu cea a tesuturilor
biologice).Avantajul principal al acestui tip de dozimetrie îl reprezinta posibilitatea
masurarii puterii câmpului electric si magnetic din interiorul corpului într-o situatie data,
dezavantajul major fiind reprezentat de dificultatile de calculare ale puterii câmpului
electromagnetic în timpul numeroaselor miscari ale corpului uman.
Daca folositi kit-uri hands-free pentru a va proteja de radiatiile emise de telefoanele
mobile – testele au aratat ca nivelul radiatiei in interiorul capului este mai ridicat decat
daca am tine telefonul langa ureche. Scuturile care ar trebui sa blocheze radiatia nu ofera
de asemenea nici o protectie.
In realitate, firul din dispozitivul hands-free care se gaseste langa ureche functioneaza ca
un transmitator (aerial) si transmite de 3 ori mai multa radiatie catre cap.
Hands-free-urile telefoanelor mobile pe care le-am testat noi tripleaza radiatia care
patrunde in cap. Expunerea la nivele inalte poate provoca cresterea temperaturii, ceea ce
face ca inima sa lucreze mai greu si poate duce la dureri de cap, stare de rau si ameteala.
―Oricine foloseste un telefon mobil se expune la riscul unor efecte adverse de sanatate.
Estimam ca in jur de 10% din populatie este expusa riscului de dureri de cap si pierderi
de memorie.” The Royal Society din Canada (RSC), o structura binecunoscuta de
cercetatori, au analizat un numar mare de studii de cercetare anul trecut, si un purtator de
cuvant a declarat ca au fost gasite dovezi ca efectele non-termale exista.
Pilonii de telefoane mobile acopera o zona numita celula – poate fi de 100 m intr-un
oras, si o distanta de pana la 5 km in afara oraselor. Dealurile si copacii blocheaza
semnalele radio, ceea ce afecteaza alegerea locului pentru un pilon, ca si zona pe care o
acopera. Telefonul comunica cu un pilon, folosind un transmitator si un receptor.
Transmitatorul transmite semnale sub forma de unde radio pilonului cu regularitate, chiar
daca nu este folosit telefonul. Astfel, reteaua stie unde se gaseste telefonul atunci cand
soseste un apel. Receptorul din interiorul telefonului primeste semnalele de la pilon. Cand
se vorbeste la telefon, pilonul verifica in mod constant daca teledonul functioneaza la
nivelul optim. Daca nu functioneaza la nivelul optim – pentru ca, de exemplu, purtatorul
ajunge la marginea unei celule sau intra intr-o cladire,pilonul transmite semnale
telefonului mobil, spunandu-i sa-si mareasca capacitatea. Undele radio emise de telefon
in apropierea capului, numite ―campul apropiat‖ sunt responsabile de catre efectele
asupra sanatatii care pot aparea, daca acestea exista.
―Campul indepartat‖ este acea parte a undelor radio care trebuie sa fie primita de catre
pilon pentru ca o persoana sa poata efectua un apel. Acel pilon are propriul camp
indepartat si apropiat, desi cei mai multi oameni nu se apropie niciodata de campul lor
apropiat.

Opinia firmelor de telefonie

Nokia a declarat ca a efectuat teste independente si ca kit-urile lor hands-free reduc


nivelul radiatiilor, dar nu au fost de acord sa arate rezultatele. Ericsson si Panasonic au
declarat ca telefoanele lor si kit-urile hands-free sunt in concordanta cu standardele – dar
nu au declarat si daca kit-urile maresc sau reduc radiatiile care ajung la cap. Multi
oameni au instrumente care sa tina radiatia departe de capul lor – kit-uri hands-free,
scuturi si alte atasamente. Unele dintre acestea sunt vandute in Marea Britanie de catre
distribuitori sau sunt impachetate la un loc cu telefonul. Altele sunt disponibile prin
comanda prin internet sau posta. Dar cele pe care le-am testat au un lucru in comun – nu
functioneaza. Kit-urile hands-free emit mai multe radiatii catre cap, atasamentele nu
functioneaza, si chiar cand scuturile mai reduc din nivelul de radiatie, telefonul poate sa-
si mareasca capacitatea si deci nivelul de radiatii emis, ceea ce ne poate situa intr-o
pozitie si mai dificila.
Pentru a masura nivelul radiatiilor, am folosit un laborator cu o reputatie internationala in
ceea ce priveste testele pentru telefoane mobile. Am testat doua kit-uri hands-free, doua
atasamente, si trei scuturi. Laboratorul le-a transmis un semnal constant telefoanelor
mobile intr-o camera cu pereti care absorb undele radio – astfel, rezultatele nu au fost
modificate din cauza unor transmitatori din exterior. Am testat si scuturile si kit-urile
hands-free la doua telefoane mobile diferite, pentru a fi siguri de consistenta rezultatelor.
Pentru a masura radiatia din interiorul capului – campul apropiat –laboratorul a folosit o
sonda introdusa in capul unui manechin umplut cu un material care sa simuleze
proprietatile corpului uman. Am masurat de asemenea semnalul transmis antenei retelei –
campul indepartat – folosind o sonda mai indepartata. Pentru ca un produs sa fie de folos
trebuie sa reduca campul apropiat fara sa afecteze campul indepartat, altfel, transmitatorul
ar inregistra doar un semnal slab si i-ar da instructiuni telefonului sa-si mareasca
capacitatea. Acest lucru ar face ca undele radio sa creasca si in campul apropiat.Intr-o
investigatie care a fost predata Camerei Comunelor vara trecuta, Familiile din Irlanda de
Nord impotriva Plasarii de Antene de Telecomunicatii (NIFATT), o coalitie formata din
mai mult de 70 de grupuri din comunitate, au sugerat de asemenea ca Guvernul ar trebui
sa stabileasca o zona tampon intre case si antene si sa incurajeze impartirea locurilor intre
operatorii de retele. Oamenii care locuiesc si lucreaza langa pilonii antenelor ar putea sa
aiba griji indreptatite cu privire la sanatatea lor. Datorita numarului imens de utilizatori
de telefoane mobile, chiar si micile efecte adverse asupra sanatatii ar putea avea
implicatii publice majore asupra sanatatii. Aceste fapte demonstreaza aceste griji. Cateva
consideratii importante trebuie luate in seama cand se evalueaza efectele posibile ale
campurilor Rf asupra sanatatii. Una este frecventa aplicarii. Sistemele actuale de
telefoane mobile opereaza la frecvente intre 800 si 1800 Mhz.

Efectele sanatatii: Campurile RF penetreaza tesuturile expuse in functie de frecventa –


aproape un centimetru la frecventele folosite ce catre telefoanele mobile. Energia RF este
absorbita in corp si produce caldura, dar procesul de termoreglare al corpului face ca
aceasta caldura sa dispara. Toate efectele asupra sanatatii stabilite cauzate de expunerea
RF sunt clar legate de incalzire. In timp ce energia RF poate interactiona cu tesuturile
corpului la nivele prea joase pentru a cauza o incalzire importanta, nici un studio nu a
aratat efecte adverse asuprasanatatii la expunerea la nivele scazute asa cum prevede
ghidul international de limite.
Interesul si obiectivele activitatii experimentale
Realizarile tehnologice ale zilelor noastre expun sistemele vii la multiple surse artificiale
de iradiere electromagnetica de tip non-ionizant, mai puternice si mai numeroase decât
sursele naturale.Unele dintre acestea sunt sistemele de telecomunicatii care au cunoscut o
dezvoltare si o extindere de tip exponential în ultimele doua decenii. În consecinta este
justificata îngrijorarea generala legata de eventualele efecte asupra sanatatii umane sau
legata în general de efecte biologice ale expunerii electromagnetice la radiatii non-
ionizante, de frecventa înalta, prin utilizarea sistemelor de telefonie mobila. Îngrijorarea
este justificata în conditiile proximitatii antenei aparatului cu tesuturile, a numeroaselor
statii de baza necesare pentru acoperirea unor teritorii vaste, cresterii duratei de utilizare a
telefo nului, a vârstei din ce în ce mai tinere a utilizatorilor etc. Întrebarile ramân deschise
dezbaterii deoarece rezultatele stiintifice publicate acoperind o plaja larga de frecvente,
sunt controversate. Unele studii epidemiologice au asociat expunerea la câmpurile
electromagnetice de joasa frecventa (precum retelele de înalta tensiune) sau de înalta
frecventa (în domeniul microundelor) cu o incidenta crescuta a diferite patologii mergând
de la simpla durere de cap pâna la foarte grave , de tip tumori cerebrale sau leucemii .

Tunul de microunde 3G
―This is London" din 6 august 2007 anunta ca Orange a acceptat sa renunte la turnul
de antene montat pe acoperisul unei cladiri de 5 etaje din Londra, dupa ce sapte din
locatarii blocului au fost diagnosticati cu cancer.
Rata de imbolnavire cu cancer in randul locatarilor de la ultimul etaj al cladirii este de
20 % (de 10 ori mai mult decat nivelul national de 2 % din Marea Britanie).
Turnul de antene, un adevarat "tun de microunde", a fost montat in anul 1994, odata
cu un altul ce apartine companiei Vodafone. De atunci, rezidetii din cladire se lupta cu
cancerul, migrenele, si alte probleme de sanatate care sunt cauzate de radiatia cu
microunde a turnului. Trei dintre locatari au murit de cancer, in timp ce alti patru sunt
diagnosticati cu cancer.
Atat Organizatia Mondiala a Sanatatii cat si alte agentii au afirmat ca nu exista niciun
risc de radiatie de la astfel de turnuri de antene, astfel incat companiile nu au niciun fel de
obligatie de a renunta la ele.
In august 2007, dupa o lunga "batalie" prin tribunale, Orange a acceptat sa isi ia turnul
de pe cladire si sa-l mute intro alta zona locuita, in apropierea unei biblioteci publice si a
unei scoli.
Vodafone nu are de gand sa renunte la turnul sau, si chiar perfecteaza un nou acord de
lunga durata cu locatarii blocului!
"Cu exceptia cazului in care locuiesti intro zona incredibil de indepartata, sansele
sunt foarte mari pentru ca si tu sa fii bombardat zilnic, non-stop, cu unde radio sau
microunde care poarta informatie "negativa" ce submineaza functionarea optima a
corpului tau", afirma dr. Mercola.
Aceste emisii de unde radio s-au intensificat in ultimii ani in mod exponential, atat
datorita telefoniei mobile, dar si noilor tehnologii WiFi, WiMax, BlueTooth, etc. Pentru
majoritatea oamenilor, stricaciunile datorate acestei expuneri non-stop la undele radio vor
apare dupa ani sau chiar zeci de ani, ele nu sunt imediate.
In cazul expus, semnele cancerului au aparut pe parcursul celor 8 ani de la constructia
turnului si pana la prima actiune legala.
Probabil ca nici nu realizezi ca locuiesti in apropierea unui astfel de turn. Astfel de
constructii pot arata ca atare, sau pot fi camuflate sub o aparenta de copac. Daca privesti
atent, vei gasi astfel de turnuri pe scoli, blocuri, case sau chiar in parcuri.
Numai in SUA exista peste 175.000 de astfel de turnuri, dar acest numar este
preconizat sa creasca cu 48 % pana in 2010, conform CTIA (Asociatia Internationala
pentru Industria Telecomunicatiilor fara fir)
De ce astfel de turnuri sunt periculoase?

Toata lumea este ingrijorata de efectele radiatiilor de microunde emise de astfel de


dispozitive, fie ca sunt telefoane mobile sau instalatii de antene. Expertii sustin insa ca
efectele termice generate de nivelele actuale de emisie sunt absolut neglijabile, sau chiar
nu exista.
Ceea ce nu se spune este insa ca NU radiatia in sine afecteaza corpul uman, pentru ca
ar fi nevoie de nivele foarte mari, ca in cazul cuptoarelor cu microunde.
Aproape toate efectele distructive observate asupra bilogicului provin de la
INFORMATIA care este transmisa avand ca suport semnalele radio sau de microunde.
Aceste modulatii ale undelor electromagnetice rezoneaza cu cele produse de corpul
uman.
Frecventele "de lucru" ale oricarui organism viu pot fi detectate in conditii de
laborator cu o aparatura performanta de specialitate. Aceste frecvente au un nivel al
semnalului foarte mic, abia detectabil, si prin urmare, orice emisie venita din exterior
perturba foarte usor si duce la o functionare defectuoasa a intregului sistem biologic.
Aceste frecvente "straine" de corpul uman interfereaza cu cele proprii (biologice) si
stimuleaza suplimentar celulele vii cauzand o intreaga gama de efecte patologice care
culmineaza cu oboseala, anxietate si cancer.
Situatia existenta este deosebit de ingrijoratoare pentru ca, daca nu cumva locuiesti
intro zona indepartata de "civilizatie", esti expus la astfel de unde electromagnetice non-
stop, indiferent daca folosesti sau nu un telefon mobil.
Numeroase studii au aratat legatura dintre expunerea la radiatiile electromagnetice si
probleme de sanatate. Chiar si asa, este foarte posibil sa nu-ti dai seama ca simptomele de
care suferi sunt in legatura cu undele radio, pentru ca astfel de simptome sunt adesea
atribuite altor cauze.
In afara de cancer si tumori pe creier, emisiile de unde radio pot provoca: boala
Alzheimer, senilitate si dementa, boala Parkinson, autism, migrene, insomnie si oboseala,
slabirea memoriei, lipsa de concentrare si o proasta orientare spatiala.

Acum ma auzi? Adevarul pe care industria de telefonie mobila nu vrea sa-l stii

Unul dintre expertii incontestabili in siguranta telefoanelor mobile este Dr. George
Carlo. Ceea ce am aflat ma face sa spun ca sistemul telefoniei mobile este cu mult mai
periculos decat fumatul.
In anii 1990 dr. Carlo a primit o bursa de 28 de milioane de dolari de la industria de
telefonie mobila pentru a "inchide gura" celor care afirmau ca telefoanele mobile
dauneaza sanatatii. Din pacate, ceea ce a descoperit nu era deloc ceea ce asteptau sa
gaseasca cei care l-au platit. Telefoanele mobile dauneaza foarte mult sanatatii.
A primit o oferta de 1 milion de dolari pe an ca sa taca, dar el a refuzat si a pus bazele
unui institut non-profit numit "Safe Wireless Initiative" pentru a informa oamenii asupra
pericolului demonstrat. Viziteaza http://www.safewireless.org pentru a te convinge.
Incercand sa anunte publicul in legatura cu efectele negative asupra sanatatii cauzate
de undele radio, dr. Carlo a participat la un interviu care s-a materializat in 20 de minute
de inregistrare in care arata evidentele fara niciun dubiu. Cu toate acestea, s-au difuzat
numai patru secunde, si acestea scoase din context si cenzurand complet probele.
Sfaturi pentru a limita distrugerea sanatatii cauzata de undele radio

Fara ocolisuri, nu exista nicio limita sigura dincolo de care undele radio devin
periculoase, contrar a ceea ce se spune. Astfel incat nu le poti evita 100 %.
Cu toate astea, poti sa faci ceva:
1. Limiteaza timpul petrecut la telefonul mobil sau la cel fara fir (de tip DECT);
2. Foloseste telefonul mobil pe functia de difuzor, astfel incat il vei putea tine cat mai
departe de cap;
3. Dispozitivele BlueTooth trebuie evitate cu orice pret;
4. Limiteaza-ti expunerea in vecinatatea dispozitivelor WiFi. Localizeaza- le si stai cat
mai departe de ele;
5. Limiteaza convorbirile in interiorul cladirilor, pentru ca telefonul dispune de un semnal
mai slab si este nevoit sa creasca puterea de emisie a microundelor;
6. Foloseste telefonul doar atunci cand e nevoie, si cu precadere in spatii deschise;
7. Limiteaza folosirea telefonului de catre copii si adolescenti, sau (si mai bine),
interzice- le folosirea telefonului mobil.

Asadar, ce facem?

Viata pe aceasta planeta a evoluat in milioane de ani, iar acum este amenintata
datorita inconstientei "in masa"! Pe de-o parte avem lacomia celor extrem de bogati si
puternici din industria telefoniei mobile. De cealalta parte avem prostia, ingamfarea si
egoismul la nivel de masa a celor care sunt atat de dependenti de mica lor "arma de
distrugere in masa" (telefonul mobil) incat refuza sa se descotoroseasca de ea.
Fara sa exagerez, impotriva intregii vieti de pe aceasta planeta se petrece o crima
inimaginabila prin folosirea tehnologiei telefoniei mobile. Singura solutie reala este sa
renuntam la aceste jucarii electromagnetice si sa cerem demolarea turnurilor de antene.
Insa depinde de nivelul de constienta al populatiei daca aceasta se va produce sau nu.
Daca dorim o viata mai buna, schimbarea trebuie sa vina chiar de la tine, cititorule.
Fiecare suntem responsabili de situatia creata. Gandeste-te daca nimeni nu ar mai
cumpara telefoane mobile, daca nimeni nu le-ar mai folosi, ce ar face companiile gen
Orange sau Vodafone?
Tu trebuie sa faci acest pas. Doar un iresponsabil se asteapta ca altcineva sa vina si
sa-i rezolve problemele. Chiar trebuie sa scapam de aceste dispozitive ale mortii, pana
cand se vor gasi solutii mai sigure care nu ne afecteaza sanatatea, cum ar fi comunicatiile
pe fibra optica.
Asa cum albinele si pasarile au inceput sa dispara, nici noi nu mai avem mult pana o
luam pe urma lor, daca nu facem nimic.
Daca tot iti place sa afli informatii interesante de pe internet, foloseste Google pentru a
cauta articolul cu titlul "Are The Microwaves Killing the Insects, Frogs, and Birds? And
Are We Next?" (traducere: Microundele chiar ucid albinele, broastele si pasarile? si noi
urmam?)

Campul electromagnetic de radiofrecventa 3G (UMTS, 1950 MHz) induce efecte


genotoxice in vitro in fibroblastele umane, dar nu in limfocite (16 februarie 2008).

Sistemul universal de telecomunicatii mobile (UMTS) a fost recent introdus ca standard


in Europa cu numele comercial "3G", fara niciun test sau cercetare asupra efectelor
biologice si genotoxice a acestor emisii electromagnetice de inalta frecventa.
Dezamagitor, pentru ca standardul precedent GSM (aflat inca in functiune in multe tari),
are efecte genotoxice demonstrate.
Celule fibroblaste de provenienta umana recoltate de la 3 donatori diferiti au fost
expuse la radiatii tip UMTS (3G) de 1,95 GHz (in gama de microunde) la nivele aflate
sub limita oficiala de absorbtie SAR de 2 W/Kg. Ca metodologie, s-au masurat efectele
genotoxice prin testul micronucleului si cel alcalin.
Cate cinci sute de celule din fiecare lamela de observatie au fost evaluate vizual la
testul alcalin, iar cate o mie de celule au fost evaluate in testul micronucleului. Toate
evaluarile s-au desfasurat fara lumina ambientala, in conditii de laborator.
Rezultatele arata ca expunerea celulelor umane la radiatii UMTS a deteriorat starea
acestora, atat in testul alcalin cat si in testul micronucleului. La o valoare SAR de 0,05
W/kg primele semne genotoxice au aparut dupa 24 de ore. La o valoare SAR mai mare,
de 0,1 W/Kg, aceste efecte au aparut dupa numai 8 ore!
Concluzia este evidenta: expunerea la radiatiile de microunde generate in sistemul de
telefonie mobila 3G (UMTS) determina alterari genetice (genotoxicitate) in celulele
fibroblaste umane.

The parliament.com anunta ca nivelul de cancer european a atins cote epidemice,


citandu-l pe britanicul John Bowis. Deputatul englez afirma ca "un milion de cetateni
europeni mor anual de cancer". Acesta s-a pronuntat pentru alocarea de fonduri
suplimentare in bugetele tarilor UE pentru prevenirea cancerului, afirmand ca "o treime
din cancere pot fi prevenite, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii".
Antonios Trakatellis, europarlamentar grec, a spus ca "prevenirea si diagnosticarea
precoce a cancerului sunt elementele esentiale in strategia de lupta cu aceasta boala".

Undele scurte
Curentul de inalta frecventa cu lungimi de unda cuprinse intre 10 si 100 m si frecventa
cuprinsa intre 10 MHz – 100 MHz reprezinta undele scurte. Se mai numesc unde
decametrice.
Proprietati ale curentilor de inalta frecventa.
- frecventa foarte mare,
- produc importante fenomene capacitive si inductive,
- produc energie calorica (utilizata in terapie),
- incalzesc puternic corpurile metalice si solutiile electrolitice,
- transmit in mediul inconjurator, la distante foarte mari unde electromagnetice de aceeasi
frecventa cu a curentului care le-a generat.
Efectele fiziologice ale curentilor de inalta frecventa: nu au actiune electrolitica si
electrochimica (nu produc fenomene de polarizare; nu provoaca excitatie
neuromusculara; efecte calorice de profunzime fara a produce leziuni cutanate; efecte
metabolice: creste necesarul de O2 si de substrat nutritiv tisular, creste catabolismul;
efecte asupra circulatiei: hiperemie activa, vasodilatatie generala, scaderea tensiunii
arteriale,
- efecte asupra sistemului nervos: – SNC – efect sedativ
- SN periferic – excitabilitate crescuta.
- efecte musculare: scade tonusul muscular pe musculatura hipertona,
- creste capacitatea imunologica a organismului,
- efect terapeutic deviat din actiunea caldurii: – hiperemizant, analgetic, miorelaxant –
antispastic, activarea metabolismului.
Modalitati de aplicare: metoda in câmp condensator si metoda in câmp inductor
Indicatii generale:
- reumatologie: – reumatism degenerativ, reumatism inflamator cronic, reumatism
abarticular,
sechele posttraumatice
- neurologie: – SN periferic – nevralgii, neuromialgii, unele nevrite, pareze si paralizii,
- SNC – unele cazuri de scleroza in placi, sechele dupa poliomielita, mielite si
meningite.
- aparat cardiovascular: – angine pectorale fara forma de afectare miocardica sau
insuficienta
cardiaca, tulburari ale circulatiei venoase periferice ale membrelor.
- aparat respirator: – bronsite cornice, sechelele pleureziilor netuberculoase, pleurite, astm
bronsic
intre crize.
- aparat digestiv: – spasme esofagiene, gastroduodenale, intestinale cu caracter functional,
constipatii cronice, diskinezii biliare.
- aparat urogenital: – hipertrofii de prostata, colici nefretice, epididinite, unele nefrite
acute cu
anurie.
- ginecologie: – metroanexite, parametrite cronice, sterilitati secundare, unele mastite.
- ORL: – sinuzite, rinite cronice, faringite, laringite, otite externe, catarul oto – tubular.
- oftalmologie: – orgelet, iridociclite.
- stomatologie: – dureri postextractii dentare, gingivite.
- dermatologie: – furuncule, panaritii, abcese ale glandelor sudoripare (hidrosadenite)
- endocrinologie: – dereglari ale hipofizei, tiroidei, suprarenalei.
Contraindicatii: procese inflamatorii acute cu supuratii, manifestari acute ale afectiunilor
reumatice, afectiuni cu tendinte la hemoragii, procese neoplazice, prezenta pieselor
metalice intratisulare,
implant de pace-maker cardiac, ciclu menstrual si sarcini
Surse de campuri electromagnetice din viata de zi cu zi

In majoritatea cazurilor poligoanele de trageri sunt in apropierea centrelor urbane iar


campul tactic include adesea zone populate. Pentru evitarea posibiltatii de a fi actionat in
justitie pentru poluarea electromagnetica M.Ap.N. trebuie sa impuna autoritatilor locale
necesitatea obtinerii unor avize speciale pentru constructiile in zonele de responsabilitate.
Un exemplu inedit in acest sens este prezentat in continuare.
In prezent, Radio Vatican numara 58 de antene, dintre care unele emit pe unde radio de
mare putere. Regiunea Santa Maria di Galeria este foarte populata. Justitia italiana a fost
sesizata in 2001 de o plangere a locuitorilor din Cesano, la nord de capitala italiana, care
acuza uriasele emitatoare ca ar cauza leucemie si grave tulburari de sanatate. Anchetele
Ministerului Mediului au descoperit in 11 din cele 14 zone verificate campuri magnetice
mult superioare limitei acceptate de sase volti pe metru. Procesul intentat postului de
radio a fost intrerupt in 2002, in urma deciziei unui magistrate care preciza ca acest caz
nu tine de competenta Italiei, ci a Vaticanului. In cele din urma, procesul a fost reluat,
mai ales ca un raport al agentiei de sanatate publica din regiunea Romei a subliniat ca in
regiunea Cesano s-a constatat o rata a mortalitatii infantile din cauza leucemiei de trei ori
mai mare decat media. Rezolvarea acestei probleme va reprezenta unul din primele
dosare ale pontificatului lui Benedict al XVI-lea. "Dupa atatea amanari si o imensa
pierdere de vreme, astazi am inregistrat un success extraordinar in lupta noastra pentru
apararea oamenilor impotriva poluarii electromagnetice", a precizat imediat dupa
pronuntarea sentintei Roberto Della Seta, seful uneia dintre cele mai importante
organizatii de mediu din Italia.

Probleme legate de campul electromagnetic

Efectele asupra factorilor de mediu ale campurilor electromagnetice din vecinatatea


instalatiilor de inalta tensiune pot di analizate sistematizand dupa cum urmeaza:

- solicitarea de camp electric


- - solicitarea de camp magnetic

-efecte ale descarcarii corona, perturbatii radioelectric

- zgomotul acustic corona

Fiecare dintre aceste aspecte disturbante trebuie discutate ca elemente ale politicii de
management.:

- afectarea factorilor de mediu

- posibilitatea de reducere a campului electromagnetic

- eventuale metode de reducere a efectelor campurilor E,H,si a altor


aspecte.

Zgomotul acustic al instalatiilor de inalta tensiune.

Liniile electrice aeriene isi manifesta prezenta in spatiul inconjurator si in


domeniul freceventelor audio(zgomotul acustic).

Zgomotul acustic al LEA este datorat aparitieii descarcarii corona pe conductoare


si in spatiul din jurul conductoarelor active. El depinde de domeniul de frecventa, de
tensiunea nominala a liniei, de distanta fata de faza laterala a liniei.

Descarcarea corona nu produce o vibratie sinusoidala a particulelor de aer, ci produce


un numar mare de frecvente care se combina intr-un mod aleator si ea determina spectrul
de frecventa al nivelului de zgomot acustic. Acest spectru contine doua componente:

- un ton pur care este dat de 100 Hz si multiplii sai, pentru o linie aflata sub tensiunea
de 50Hz- ―hum”

- o banda lunga, care da zgomotul special mentionat mai sus.Frecventa se intinde


de la sute de Hz la domeniul ultrasunetelor.

Tonul pur, numit si ―hum‖, este auzit in special pe timp de ploaie.

Zgomotul de banda larga este produs de strimerii descarcarii corona de polaritate


pozitiva si, de aceea, aceasta contine o gama larga de frecvente.. intrucat sensibilitatea
urechii umane variaza cu frecventa si cu amplitudinea tonului pur, intreg domeniul de
frecventa a fost impartit in patru zone:A,B,C siD, recunoscute international. S-a convenit
ca nivelul de zgomot care caracterizeaza o linie electrice sa fie masurat pe scara A.

In tabelele urmatoare se dau valorile admisibile ale nivelului de zgomot al instalatiilor


de inalta tensiune la limita zonelor functionale din mediul urban si in interiorul zonelor
functionale din mediul urban care trebuie comparate cu limitele conform prevederilor
STAS 10009-88.

Tabel. Valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor functionale din
mediul urban, conform prevederilor STAS 10009-88.

Nr crt Nivelul de
zgomot echivalent Lech
Spatiul considerat [dB]
1. Parcuri , zone de recreere si 45
odihna, zone de tratament balneo-
climatic
2. Incinte de scoli, crese, gradinite, 75
spatii de joaca pentru copii.
3. Stadioane, cinematografe in aer 90x
liber.
4. Piete, spatii comerciale, 65
restaurante in aer liber.
5. Incinta industriala 65x
6. Parcaje auto 90
7. Parcaje auto cu statii service 70
subterane
8. Zone feroviarexx 70
9 Aeroporturi xxx 90

Timpul care se ia in consideratie la determinarea nivelului de zgomot echivalent este


cel real corespunzator duratei de serviciu.

Limita zonei feroviare se considera la o distanta de 25 m de axa liniei ferate celei mai
apropiate de punctul de masurare.

In functie de aceste valori se fixeaza valorile admisibile de zgomot acustic in interiorul


diferitelor spatii .

Nr.crt Spatiul considerat Nivelul de zgomot


echivalent , Lech [db]
1. Parcuri 60
2. Zone de recreere si odihna, zone de 45
tratament medical si balneo-climatic
3. Incinte de scoli, crese, gradinite, spatii de 85
joaca pentru copii.
4. Piete, spstii comerciale, restaurante in 70
aer liber
5 Parcaje auto 90

Din motivele enumerate mai sus in unele tari, in conformitate cu standardele europene
ISO ,s-au adoptat valorile maxime in dBA, pe timpul noptii.
Valorile maxime de zgomot, in dBA recomandate in publicatiileISO din diferite tari, pe
timpul noptii.

Domeniul ISO Australia Franta Germania Marea Olanda Elvetia


RI Britanie
996
Zona rezidentiala

Rurala 20- 30 30 35 35 30 35
35
Zona de spitale

Zona de destindere
Zona rezidentiala
suburbana; circulatie rutiera redusa
20- 35 35 35 40 35 45
40
Zona rezidentiala urbana 30- 40 40 40 45 40
45
Zona rezidentiala urbana cu cateva
ateliere sau centre de afaceri, sau cu
drumuri cu circulatie mare 35- 45 45 45 45 45
50
Orase –Activitati comerciale, mici
industrii, birouri 40- 50 50 50 50
55
Zona predominant industriala (industrii
grele) 45- 55 55 50 55 55
60
Zona industriala 55 70

In functie de intensitatea zgomotului, zona de percepere si durata lui, efectele nocive


variaza de la fenomene neglijabile la iritarea nervoasa si poate ajunge pana la pierderea
temporara, sau pe termen lung a auzului.
Expunerea la câmpuri electromagnetice generate de diferite dispozitive şi de liniile de
înaltă tensiune, duce la perturbarea ritmului circadian.
Una din particularităţile importante ale undelor milimetrice este absorbţia acestora de
către vaporiide apă şi oxigen molecular. Astfel, undele carepătrund în atmosfera
Pământului sunt practic totalmente absorbite. Prin urmare, la prima vedereputem trage
concluzia că materia vie s-a dezvoltat în absenţa undelor milimetrice. Însă la sfârşitul
anilor60 ai secolului trecut renumitul savant englezH. Frohlich, laureat al Premiului
Nobel, a emis ipotezapotrivit căreiamembrana celulară genereazăunde electromagnetice
de frecvenţă extrem de înaltă.Prin urmare, undele milimetrice sunt generate deobiecte vii.
Ulterior s-a demonstrat că celulele vii„comunică‖, transmit una alteia informaţia prin
intermediulacestor unde.

Telefonia mobilã,o bombã ecologicã


IATA CATEVA ASPECTE PRIVIND PROBLEMATICA EXPUNERII
POPULAŢIEI GENERALE LA CÂMPURI ELECTROMAGNETICE (CEM)
Traduceri ale unor articole aparute in reviste prestigioase din UE

The Royal Society din Canada (RSC), o organizatie prestigioasa, a analizat un numar
mare de studii realizate anul trecut, si purtatorul de cuvant al acesteia a declarat ca au fost
gasite dovezi ca efectele non-termale GSM exista. Pilonii de telefoane mobile acopera o
zona numita celula – poate fi de 150 m intr-un oras, si o distanta de pana la 5 km in afara
oraselor. Dealurile si copacii blocheaza semnalele radio, ceea ce ingreuneaza alegerea
locului pentru un pilon, ca si zona pe care o acopera. Telefonul comunica cu un pilon,
folosind un transmitator si un receptor. Transmitatorul transmite semnale sub forma de
unde radio pilonului cu regularitate, chiar daca nu este folosit telefonul. Astfel, reteaua
stie unde se gaseste telefonul atunci cand soseste un apel. Receptorul din interiorul
telefonului primeste semnale de la pilon. Cand se vorbeste la telefon, pilonul verifica in
mod constant daca teledonul functioneaza la nivelul optim. Daca nu functioneaza la
nivelul optim – pentru ca, de exemplu, purtatorul ajunge la marginea unei celule sau intra
intr-o cladire, pilonul transmite semnale telefonului mobil, spunandu-i sa-si mareasca
capacitatea. Undele radio emise de telefon in apropierea capului, numite ―campul
apropiat‖ sunt responsabile de efectele nocive asupra sanatatii.
―Campul indepartat‖ este acea parte a undelor radio care trebuie sa fie primita de catre
pilon pentru ca o persoana sa poata efectua un apel. Acel pilon are propriul camp
indepartat si apropiat, desi cei mai multi oameni nu se apropie niciodata de campul lor
apropiat. Intr-o investigatie care a fost predata Camerei Comunelor vara trecuta,
Familiile din Irlanda de Nord impotriva Plasarii de Antene de Telecomunicatii
(NIFATT), o coalitie formata din mai mult de 70 de grupuri din comunitate, au solicitat
Guvernului sa stabileasca o zona tampon intre case si antene si sa incurajeze impartirea
locurilor intre operatorii de retele.
Oamenii care locuiesc si lucreaza langa pilonii antenelor au mari griji, indreptatite cu
privire la sanatatea lor.
Datorita numarului imens de utilizatori de telefoane mobile, chiar si micile efecte adverse
asupra sanatatii ar putea avea implicatii publice majore asupra sanatatii. Aceste fapte
demonstreaza aceste griji.
Cateva consideratii importante trebuie luate in seama cand se evalueaza efectele
posibile ale campurilor Rf asupra sanatatii. Una este frecventa aplicarii. Sistemele actuale
de telefoane mobile opereaza la frecvente intre 800 si 1800 Mhz. Efectele asupra
sanatatii: Campurile RF penetreaza tesuturile expuse in functie de frecventa – aproape un
centimetru la frecventele folosite ce catre telefoanele mobile. Energia RF este absorbita in
corp si produce caldura, dar procesul de termoreglare al corpului face ca aceasta caldura
sa dispara. Toate efectele asupra sanatatii stabilite, cauzate de expunerea RF sunt clar
legate de incalzire. In timp ce energia RF poate interactiona cu tesuturile corpului la
nivele foarte joase pentru a cauza o incalzire importanta, nici un studiu nu a aratat efecte
adverse asupra sanatatii la expunerea la nivele scazute asa cum prevede ghidul
international de limite. Cancer : O evidenta stiintifica curenta indica ca expunerea la
campurile RF, ca cele emise de telefoanele mobile si statiile lor baza, din pacate induce
sau provoaca cancer: Cernobal-ul de pe bloc
Interesandu-ne despre aceasta situatie, am aflat cateva date de-a dreptul ingrijoratoare
pentru sanatatea populatiei afectate. Pentru ca in Romania nu sunt reglementari in
privinta amplasamentului antenelor GSM, ca in tarile civilizate (distanta minima de 150
m de scoli, de spitale, si nu se amplaseaza pe blocuri de locuinte etc) companiile de
telefonie mobila de pe piata romaneasca liciteaza cu administratorii de bloc si contra unor
chirii susbstantiale permit amplasarea unor BS-uri (unitati compuse din mai multe antene
de receptie si emisie a microundelor) in detrimentul tuturor locatarilor, pentru ca efectiv
acestea sunt un mic Cernobal pentru fiecare locatar. Dupa frecventele planificate, un BS
poate sa aiba de la un singur transceiver (partea de amplificare pentru o singura
frecventa) pana la 16 astfel de frecvente. Pe sosele, unde se folosesc de regula maxim trei
frecvente (respectiv trei transceivere), cate una pe fiecare din cele trei zone sectoriale (de
120 de grade) in care se imparte campul geometric de 360 grade, puterea ajunge pana la
500 W pe frecventa, pentru ca se doreste o acoperire foarte mare si de obicei se folosesc
si antene combinate, adica transceiverul se afla montat in antena.
Normele de protectie pentru cei care intretin sau monteaza astfel de echipamente
specifica clar sa nu se intervina la un BS fara a fi total oprit. Cand ele sunt in functiune nu
se sta sub nici o forma in fata antenelor, iar in spatele lor la minim 1,5 m, dar aceasta
distanta este pur speculativa fiindca aria de acoperire reala a campurilor periculoase este
mult mai intinsa!
Spectrul mortii este de la 450MHz la 2 GHz
"Antenele GSM produc radiatii elecromagnetice, neionizante. Acestea transporta
energie, care penetreaza in tesutul uman la diferite adancimi. Energia pe care o
cedeaza este sub forma de caldura. Organismul are mecanismele prin care isi
reface echilibrul termic, insa nu stie sa lupte cu temperaturile locale.
Experimentele pe animale au aratat ca incalzirea locala este de cam un grad
Celsius", a explicat Irma Csiki. "Aceasta incalzire produce o inhibare a unei
proteine (P53), care are rolul de a repara defectele ADN si deci respectiva
proteina previne cancerul. De aceia trebuie sa se evite atat mobilele, cat si
antenele din preajma copiilor, a femeilor insarcinate si a batranilor. Deorece pot
afecta celulele, iar celula inhibatã nu-si mai realizeaza efectul pozitiv. Adica nu
mai poate repara ADN-ul si exista posibilitatea producerii celulelor malformate,
care in timp duc la cancer", a mai adaugat cercetatorul stiintific.

-Fauser Elektrotechnik- Detectorempfanger HFR-1 (Bedienungsanleitung)


D-l dr. Lebrecht de la Klitzing (Lubeck) care a făcut cercetări asupra afectării
creierului prin radiaţia pulsatorie de înaltă frecvenţă, indică ca valoare de jos a pragului
de influenţare, valoarea de 1mW/m2 pentru expuneri de durată scurtă. Pentru expuneri de
durată, ca de exemplu staţii de bază care emit continuu frecvenţe înalte pulsatorii, nu
trebuie să fie depăşite valori de 0,01mW/m2 .
-Editorial du professeur SANTINI, Institut national des sciences appliquees,
2000, « Danger des telephones cellulaires et de leurs stations relais »
Energia electromagnetică generată este absorbită de craniu în mare parte (70-
80%) unde ea pătrunde câţiva centimetri atingând meningele, nervul optic, hipotalamusul
şi antrenează o creştere a temperaturii cerebrale de ordinul a 1°C.
Conform unui studiu epidemiologic, utilizatorii de telefoane portabile se plâng de
simptome ca cefalee, oboseală, senzaţie de căldură asupra urechii, etc ; aceste simptome
sunt asemănătoare de cele descrise în maladia radiofrecvenţelor sau simptomele micro-
undelor, observate în anii 60 asupra lucrătorilor sau militarilor expuşi la micro-unde.
Alte efecte sunt raportate cu ocazia experienţelor asupra voluntarilor utilizatori de
telefoane portabile :
- perturbarea activităţii electrice cerebrale şi a calităţii somnului paradoxal ;
- efecte asupra presiunii arteriale.
privind riscurile cancerigene, prof. Santini menţionează efectele constatate asupra
şoarecilor şi evocă o creştere semnificativă a riscurilor anumitor cancere la
militarii expuşi la hiperfrecvenţe, creşterea riscului tumorilor temporale sau
occipitale pentru utilizatorii de telefoane celulare este reală .

-Comunicat de presă al Asociaţiei Suedeze a Electrosensibililor (E.H.S.)


-Praga, 25-27 oct. 2004
Cu ocazia Seminarului Org. Mondiale a Sănătăţii la Praga, 26-27 oct. 2004, mai mult de
400 persoane electrosensibile din Suedia au prezentat experienţa lor prin cartea „Negru
pe Alb- voturi şi mărturii privind electro-hipersensibilitatea- experinţa suedeză‖. Această
lucrare publicată în engleză, a fost acceptată a fi prezentată (în poster) la seminarul Org.
Mondiale a Sănătăţii, la Praga.În Suedia, electrosensibilitatea este recunoscută ca un
handicap fizic, din anul 2000 (cca. 300.000 de suedezi suferă de electrosensibilitate).
Raportul redactat de Agenţia Britanică de Protecţie a Sănătăţii (Health Protection
Agency) arată că din ce în ce mai multe persoane suferă de acest sindrom şi în Marea
Britanie.

-Avis du CSIF-CEM sur les effets des radiofrequences sur LA BARRIERE


HEMATO- ENCEFPHALIQUE
Aceasta revistă de publicaţii în, referitor la efectele câmpurilor electromagnetice
(CEM), în banda de radiofrecvenţe, asupra barierei hemato-encefalice (BHE) arată că
după evidenţele efectelor termice, diferite lucrări au arătat o acţiune de permeabilizare la
doze foarte slabe, netermice;
Consecinţele se măsoară în termeni de creştere a durerilor de cap, migrene şi
ultimele lucrări arată creşterea maladiei neurodegenerative : maladia Alzheimer, autismul.
BHE este limita între sânge şi celulele nervoase ale creierului , blocarea
substanţelor potenţial nocive pentru celulele nervoase şi transportul către creier a
elementelor nutritive indispensabile cum este glucoza.
Rezultatele ştiinţifice sugerează că undele GSM-900 ar putea acţiona asupra
endoteliumului vascular şi să dea naştere unui proces inflamatoriu localizat, în particular
în dura-mater. Această acţiune ar putea fi în relaţie cu crizele de migrene la persoanele
predispuse.
Aceste efecte ar pute apare de la 0,4V/m.
Consecinţa imediată este formarea de edeme şi de necroze hemoragice cerebrale.
Radiofrecvenţele pulsatorii sunt responsabile de modificările vizibile ale EEG.

-Comentarii la studiul neurochirurgului suedez Leif Salford


Securitatea telefoanelor mobile a fost din nou adusă în discuţie. De data aceasta
comunitatea ştiinţifică acordă o mare atenţie acestei probleme. Vara trecută
neurochirurgul Leif Salford şi colegii săi de la Universitatea Lund din Suedia a
publicat nişte date care arată pentru prima dată fără dubiu legătura dintre radiaţia în
domeniul microundelor emisă de telefoanele mobile GSM (cel mai utilizat tip în
întreaga lume) şi afecţiunile cerebrale la cobai. Dacă rezultatele lui Salford sunt
confirmate de studiile ulterioare efectuate la unităţi de cercetare din lumea întreagă,
inclusiv la cele ale forţelor aeriene ale SUA, datele ar putea avea implicaţii grave asupra
miliardului de utilizatori de telefoane mobile. Constatările au reaprins o mai veche
dispută între oamenii de ştiinţă şi producătorii de telefoane celulare cu privire la
securitatea acestora. Multe din sutele de studii efectuate în ultimul deceniu
sugerează că utilizarea telefoanelor celulare ar putea produce o mulţime de efecte adverse
inclusiv dureri de cap şi pierderi de memorie. Cu toate acestea alte studii nu au arătat
astfel de efecte şi nu există un consens ştiinţific în privinţa efectului pe termen lung al
radiaţiei în domeniul microundelor asupra creierului sau altor organe. În prezent se află
în desfăşurare o foarte amplă investigaţie federală, cu un buget de 12 mil.$, pe subiectul
siguranţei telefoanelor celulare dar va dura cel puţin 5 ani până când se va finaliza. Între
timp, cercetătorii se agită să dea o replică la rezultatele surprinzătoare ale lui Salford.
Echipa lui a expus 22 de cobai timp de 2 ore la radiaţia de la un telefoane mobile în
reţeaua GSM. Cercetătorii au prins telefoanele pe lateralele cuştilor cobailor folosind
cabluri coaxiale , permiţând astfel o expunere directă intermitentă, iar intensitatea
radiaţiei la Buletinul ACER nr.9/2002 16 fiecare grup cercetat a fost variată pentru a
reflecta domeniul de expunere la care ar putea fi supusă o persoană care foloseşte
un telefon mobil aceiaşi perioadă de timp. La 50 de zile după expunerea de 2 ore
creierul cobailor a început să prezinte o pierdere semnificativă a vaselor sangvine
cât şi regiuni cu neuroni afectaţi. Cu cât nivelul radiaţiei a fost mai mare cu atât răul era
mai evident. Prin contrast, la grupul de control s-au observat modificări foarte mici
sau ele nu au existat. Dacă creierul uman este afectat în mod similar, spune Salford, s-
ar putea produce deficite mentale măsurabile pe termen lung. Până acum industria
telefoanelor celulare s-a grăbit să respingă aceste date spunând că emisiile de la
actualele telefoane mobile sunt mult sub nivelele pe care Comisia Federală pentru
Comunicaţii (FCC- Federal Communications Commission) le consideră sigure (rată de
absorbţie sub 1,6 watt/ kg). "O cercetare la nivel de experţi a cercetărilor efectuate
în ultimii 30 de ani nu a găsit nici un motiv care să ne facă să credem că există riscuri
pentru sănătate" spune Mays Swicord, director ştiinţific la Programul Motorola pentru
energie electromagnetică. Dr.Marvin Ziskin, preşedinte al Comitetului "Omul şi
radiaţia" al Institutului de inginerie electrică şi electronică, este de asemenea sceptic.
"Nivelele de radiaţie pe care le-au folosit par mult prea mici pentru a produce tipul de
efecte pretinse de ei".
Position scientifique du phisicien, le Dr. Lebrecht v. Klitzing
- un anumit timp a fost întreruptă funcţionarea mai multor antene –relee în
Spania ca urmare a unei legături nete între expunerea de lungă durată şi indicele de
leucemie la copii;
- la copii şi adolescenţi s-a constatat, prin studii importante realizate
actual, o slabire a sistemului imunitar, ca urmare: „Trebuie semnalat cu tărie faptul
absolut incontestabil că un sistem imunitar deranjat în timpul fazei pubertare, nu va
reacţiona decât într-o manieră atenuată pe timpul întregii vieţi ulterioare. Şi acest lucru
este ireversibil !!!”
- valorile limită au fost stabilite în funcţie de câmpurile de înaltă frecvenţă
continue; aici nu se cunoaşte efectele biologice în domeniul atermic.

Studii realizate
O parte din ce în ce mai importantă a populaţiei este expusă la o radiaţie
electromagnetică de foarte înaltă frecvenţă, de tip micro-unde, provenind în principal din
multiplicarea staţiilor de bază şi antenelor GSM instalate în mediul locuit. Aceste radiaţii
electromagnetice exercită o influenţă asupra celei mai mari părţi a sistemelor biologice
ale corpului uman şi pot antrena efecte nefaste asupra sănătăţii cum ar fi o degradare
importantă a calităţii vieţii (oboseală, cefalee, perturbarea somnului, probleme cutanate,
etc.)
Efectele biologice se produc la diferite niveluri ale intensităţii de expunere şi
depind în egală masură de durata acestei expuneri.
Efectele non termice, numite deasemenea efecte atermice sau efecte specifice,
sunt relatate de publicaţii din ce în ce mai numeroase. Aceste efecte biologice pot apare
pentru intensităţi de expunere net mai mici decât limita ce antrenează efecte termice.
Aceste efecte non termice se pot manifesta la scurt timp şi în acest caz ele au un impact
semnificativ asupra calităţii vieţii persoanelor expuse. Alte efecte nu vor apărea decât pe
termen lung şi în urma unei expuneri cronice permanentă sau de lungă durată.
Totuşi, lumea ştiinţifică ia în calcul din ce în ce mai mult existenţa efectelor non
termice care se produc la intensităţi de expunere foarte slabe şi ei definesc în consecinţă
niveluri limită de expunere care permit protejarea sănătăţii împotriva acestor efecte non
termice.
Pentru a evoca efectele undelor electromagnetice asupra sănătăţii, ne vom referi la
o listă non exhaustivă de rapoarte şi avize provenind de la oameni de ştiinţă din diverse
ţări şi vom da o scurtă privire generală asupra conţinutului lor. Unele din aceste
documente sunt reluate integral pe site.

1. Vienna EMF-Resolution – October 25-28, 1998.


Un simpozion intitulat « Mobile Phones and Health » s-a tinut la Viena în 25- 28
Oct. 1998. Oameni de ştiinţă din diverse ţări au discutat despre efecte biologice şi
sanitare potenţiale ale câmpurilor electromagnetice RF (radiofrecvenţe). Ei au adaptat o
rezoluţie, Viena EMF- Resolution, privind efectele biologice ale radiaţiilor
electromagnetice în radiofrecvenţe.
Trei puncte ale acestei rezoluţii trebuie să fie subliniate:
- Participantii semnatari admit că efectele biologice rezultând din expunerea la
slabă intensitate, sunt ştiinţific stabilite.

2. Liste d'études de Sage Associates.


« Sage associates », consultanţi în materie de mediu din SUA, a stabilit în 2000, o
listă de studii relatând efectele biologice rezultând din expunerile la radiaţii
electromagnetice în hiperfrecvenţă sau radiofrecvenţă, la niveluri de intensitate de departe
inferioară celor la care se produc efectele termice.
O primă listă de studii este prezentată in ordine crescătoare a densităţii de putere a
expunerii având pus în evidenţă anumite efecte. Noi relevăm mai ales studiile următoare :
- Von Klitzing (1995), căruia îi dăm mai departe conţinutul intervenţiei sale la
Colocviul Parlamentului European, din 29 iunie 2000, a pus in evidenţă alterarea
undelor cerebrale a encefalogramei (EEG) prin expunerea la un semnal a unui
telefon celular (câmpuri electromagnetice hiperfrecvenţe pulsate in joasă
frecvenţă), la o densitate de putere de ordinul de 0,1µW/cm² (microwatt pe
centimetru patrat), sau 0,614V/m.
- Kolodynski (1996) – funcţia motrice, memoria şi atenţia afectate la copii de
şcoală, printr-o intensitate de expunere de 0,16µW/cm², sau 0,78V/m.
- Magras (1997) – studiu asupra şoarecilor: punerea în evidenţă a scăderii
fertilităţii şi schimbarea în dezvoltarea prenatală indusă prin radiaţii RF la
niveluri de 0,168 la 1.053µW/cm², sau de 0,8V/m la 63V/m.
- Hocking (1996 – Sydney, Australia) – creşterea semnificativă a cazurilor de
leucemie infantilă şi a deceselor de leucemie, legată de expunerea la radiaţiile
emiţătorilor TV, pentru intensitate de expunere între0,2 şi 8µW/cm², sau între
0,87V/m şi 5,5V/m.
- Dolk (1997 – Marea Britanie) creşterea indicelui de leucemie la adulţi legat de
expunerea la undele emiţatorilor radio şi TV, la densităţi de putere cuprinse între
1,3 şi 5,7µW/cm², sau între 2,2V/m şi 4,6V/m.
- Un anumit număr de studii mai puţin recente, au arătat efectele unei expuneri la
radiaţii în hiperfrecvenţă asupra transferului de ioni în celule (D'Inzeo 1988),
asupra timpilor de reacţie vizuală şi asupra funcţiei memorie a copiilor (Chiang
1989), asupra deteriorării sistemului nervos (Dumanski 1974). Aceste efecte au
fost puse în evidenţă pentru densităţi de putere mergând de la 2µW/cm² la
10µW/cm², ceea ce corespunde unui câmp electric de la 2,75V/m la 6,14V/m. »
O a doua listă de studii este prezentată în ordinea crescătoare a Debitului de Absorţie
Specifică (DAS sau SAR în engleză) pentru care, au fost puse în evidenţă efectele
biologice rezultate dintr-o expunere la radiaţii de micro-unde.
SAR-ul se exprimă în Waţi pe kilogram (W/kg) şi nu este măsurabil la om ;
pentru corpul uman, el este admis o densitate de putere de 1mW/cm2 (miliwat pe
centimetru patrat) care corespunde unei densităţi de putere absorbită (SAR) de 0,4W/kg.

Vom cita mai ales studiile următoare :


- Kwee (1997) – schimbările în ciclul celular şi proliferarea celulelor rezultate la
o expunere la un semnal al unui telefon celular cu 960MHz cu un SAR cuprins
între 0,000021 şi 0,0021 W/kg. Acesta se situează între 0,05µW/cm² et 5µW/cm²
(sau între 0,43V/m şi 4,3V/m).
- Salford (1997) a pus în evidenţă modificarea permeabilităţii barierei hemato-
encefalice care protejează creerul contra toxinelor şi substantelor chimice nocive
care se pot găsi în sânge, pentru un SAR până la 0,0004W/kg, sau 1µW/cm² (soit
1,94V/m).
- Dutta et al. (1989) au pus în evidenţă o creştere a fluxului de calciu indus prin
expunerea la radiaţii de radiofrecvenţe pentru un SAR de 0,005 până la 0,05W/kg,
sau de 12,5 la 125µW/cm² (sau de 6,9V/m la 21,7V/m).

3. Rapport du Dr G.J. Hyland.


Dr. G.J. Hyland de la Universitatea din Warwick din Anglia, profesor deasemenea
la Institutul Internaţional de Biofizică din Neuss-Holzheim din Germania, a participat la
Colocviul organizat la Parlamentul European, în 29 iunie 20000. El a comunicat avizul
său şi comentariile sale într-un document intitulat „ Potential advers al Telefoniei Mobile.
Radiatia asupra Funcţiilor Creierului‖, document ce a fost tradus in franceză.
Dr. Hyland explică aici influenţele non termice a radiaţiilor asupra sistemelor vii,
efecte care se produc la intensităţi net inferioare celor necesare pentru a provoca o
încălzire. Acest document face referire la 40 de studii şi rapoarte şi la experienţele
personale.
Dr. Hyland pune în exergă faptul că copii preadolescenţi se pot expune la mai
multe riscuri decât adulţii, căci ei sunt mai vulnerabili> Pe de altă parte toate persoanele
nu sunt la fel de sensibile.
În concluzie, Dr G. Hyland că experimentări au indicat praguri non termice de
ordinul de mărime de microwaţi pe cm2 şi că în consecinţă, « intensităţile de expunere ar
trebui reduse la niveluri situate sub cele la care nici un efect vătămător nu a fost găsit în
mod empiric printre populaţia expusă ». Deoarece există rapoarte care relatează efectele
vătămătoare pentru sănătate la câteva zecimi de microwaţi pe cm2 , el recomandă
reducerea nivelurilor de expunere la 10 nanowatt/cm² (= 0,01µW/cm²), această valoare
asigurând un factor de securitate de 10.

4. Texte du professeur Von Klitzing.


Dr Lebrecht von Klitzing, de la Departamentul de Cercetări Clinice al Universităţii din
Luebeck, a rezumat intervenţia sa la Colocviul din 29 iunie 2000, la Parlamentul
European într-un document intitulat: „Despre biorelevanţa emiţătorilor de frecvenţă
înaltă, modulată în frecvenţă joasă‖. El menţionează aici ca are numeroase referiri la
efectele biologice care se produc la foarte joase nivele energetice care nu corespund
„modelului uman curent‖ cu ajutorul căruia s-au calculat limitele efectelor termice.
În ceea ce privesc efectele biologice datorate câmpurilor electromagnetice de înaltă
frecvenţă, există reacţii ale sistemelor biologice care nu se pot explica numai prin
transformarea de energie în energie termică, cu creşterea temperaturii în ţesuturi.
Pentru telefonul portabil, frecvenţa purtătoare care este o frecvenţă înaltă (900 sau
1800MHz-1MHz= un milion de cicluri pe secundă), este modulat prin pulsaţii periodice
de joasă frecvenţă m( mai ales 217Hz). Acest semnal modulat influenţează semnalele
biologice ale activităţii cerebrale, ceea ce a fost detectat relevând electroencefalograma
(EEG).
Există fenomene de reacţii fiziologice fără ca să se cunoască astăzi importanţa lor
biologică; dar se ştie că utilizatorii de portabile cad bolnavi.
Dr. Von Klitzing a efectuat experienţe pentru testarea influenţei câmpurilor
electromagnetice pulsate la joasă frecvenţă, la niveluri energetice de un ordin de mărime
de 10.000 de ori inferior celui a normelor de securitate.
Rezultatele experimentale demonstrează că au un efect asupra EEG-ului. efectul
nu este datorat undei purtătoare (HF), ci caracteristicilor modulaţiei (unda pulsată în joasă
frecvenţă).
Pentru Dr-ul von Klitzing, este clar că periodicitatea la joasă frecvenţă are o
influenţă asupra sistemelor biologice. Anumite persoane devin bolnave la densităti de
putere inferioare la 100 microwaţi/m2 (notă : aceasta corespunde la 0,01 microwat/cm2
sau la un câmp electric de0,194V/m).
Durata de iradiere neîntreruptă este un alt factor care influenţează rezultatele. Normele de
securitate nu iau în considerare decât faza violentă a reacţiei sistemului biologic şi nu
ceea ce se produce în timpul expunerilor continue de lungă durată suferite în jurul
staţiilor de transmisie a sistemelor GSM sau a sistemelor DECT. Copii mici sunt foarte
sensibili la aceşti emiţători până la densităţi de câmp de 10microwaţi/m2 (sau
0,001µW/cm²).

5. Texte du Dr Leif G. Salford.


Dr Leif G. Salford, de la departamentul de neurochirurgie a Universităţii din Lund
In Suedia, a furnizat un rezumat a intervenţiei sale la Colocviul Parlamentului European,
în într-un document intitulat „Comunicarea şi bariera sânge-creier‖
El a coordonat studii asupra efectelor câmpurilor electromagnetice în
radiofrecvenţe asupra Barierei hematoencefalice (bariera sânge-créier) care protejează
creierul contra substanţelor nocive care ar putea fi prezente în sânge.
Aceste studii au pus în evidenţă că expunerea la radiaţii electromagnetice în
radiofrecvenţe este cauza unei creşteri semnificative a trecerii albuminei serice la
traversarea barierei hemato-encefalice la şobolanii expuşi în raport cu şobolanii neexpuşi.
În plus, trecerea albuminei este mai pronunţată pentru valori a Coeficientului de
Absorbţie Specifică (TAS sau SAT în Engleză) inferioare unui 1mW/kg (1 miliwat
perkg) decât pentru valori mai ridicate a Sar-ului. Un TAS sau SAR de 1mW/kg
corespunde unei densităţi de putere a undei incidente de 2,5µW/cm² (microwatt par cm²)
sau de ordinul de 3V/m în câmp electric.
Aceste rezultate arată în mod clar că un mediu a unei radiaţii permanente de
ordinul de 3V/m nu constitie un mediu sănătos; o astfel de expunere continuă (la 3V/m)
poate prezenta un pericol pentru sănătate, din cauza acestui efect de deschidere a barierei
hemato-encefalice, permiţând moleculelor nedorite şi chiar toxice, în sânge, de a se
răspândi în tesutul cerebral şi de a se concentra în neuroni.
După Dr-ul Salford, nu se poate exclude că aceasta poate favoriza dezvoltarea
maladiilor auto-imune şi neurodegenerative.

6. Textes du professeur R. Santini.


Profesorul Roger santini, doctor în ştiinţe, este cercetător la Institutul Naţional de
Ştiinţe Aplicate (INSA) din Lion. EL este expert farmacolog-toxicolog şi este autorul de
prin 1979, a unor publicaţii asupra efectelor biologice a undelor electromagnetice.
El a publicat mai ales în 2000, în Editiile ştiinţifice şi medicale Elsevier SAS, un
document intitulat „Pericolul telefoanelor celulare şi a staţiilor relee ale lor‖. El
mentionează principalele efecte biologice a hiperfrecvenţelor sau microundelor raportate
de mai multe zeci de ani. Sindromul microundelor a fost descris din anii 1960 de către
cercetători din ţările de Est. Această maladie a radiofrecvenţelor se caracterizează prin
diferite simptome ca şi oboseală, iritabilitate, cefalee, greaţă, anorexie, la care pot fi
asociate efecte cardiovasculare (bradicardie, tahicardie, hiper sau hipotensiune, etc.),
somnolenţă, insomnii, etc.
Sunt evocate de asemenea efecte ca perturbări ale activităţii electrice cerebrale şi
calitatea somnului paradoxal, efecte asupra presiunii arteriale şi riscurile cancerigene.
Într-un document intitulat « Trebuie aplicat principiul precauţiei vis-a-vis de
staţiile relee a telefoniei mobile » publicat în martie 2001 în Revista practicienilor-
medicină generală, efectele sindromului de microunde, cunoscute de mai mult de 40 de
ani, sunt trecute în revistă ; în plus efectele citate mai sus, sunt menţionate prin
dificultăţile de concentrare, manifestări cutanate (alergii, eczeme, psoriazis), modificări
ale formulei sanguine ( indice ridicat de limfocite), perturbări ale electroencefalogramei
şi atingerea organelor de simţ (vedere, auz, miros).
Autorul menţionează că anumite ţări au adaptat deja limite de expunere foarte
mici şi că în Franţa, secretarul de Stat al locuinţei a luat o poziţie mergând în sensul
aplicării principiului precauţiei, privind instalaţiile staţiilor de bază pe balcoanele
imobilelor HLM.
În concluzie, profesorul Santini recomandă a se aplica principiul precauţiei pentru
staţiile relee de telefonie mobilă, de maniera de a se proteja riveranii. El afirmă că în
mediul staţiilor relee, riveranii nu ar trebui să fie expuşi la o densitate de putere medie
anuală superioară la 0,1µW/cm² (ceea ce corespunde la 0,614V/m).
7. Etude "L'Irradiation Hertzienne" réalisée pour l'asbl TESLABEL Coordination en
1997.
Dr Neil Cherry spune mai ales : „Există probe clare, puiblicate şi verificabile prin
comunitatea ştiinţifică internaţională, că există efecte în mod serios dăunătoare pentru
sănătate ca urmare a expunerilor la microunde a căror nivel mediu se situează sub
0,1 microwatt/cm². Ele provin atât din cercetarea asupra funcţionării creierului cât din
studiile epidemiologice.

8. Document "Ondes hertziennes: la menace se précise" réalisé pour Teslabel en 1999.


Un colocviu s-a ţinut la Londra, în iunie 1999, pentru membrii Parlamentului
Regatului –Unit. Intervenţiile Dr. G.J. Hyland şi ale profesorului Henry Lai de la
Universitatea din Washington la Seatle, USA, au fost rezumate în acest document
redactat pentru l'asbl TESLABEL Coordination.
Pentru Dr. G.J. Hyland : „Normele de securitate existente regizând expunerea
publicului radiaţiilor utilizate în telefonia mobilă, sunt total inadecvate şi filozofia care
susţine formularea lor este fundamental defectuoasă.”
Dr. Hyland conclude că normele de securitate actuale nu sunt în mod absolut în
măsură de a aduce o oarecare protecţie contra efectelor subtile dar nefaste pe care le-a
evocat. Aceste norme nu sunt capabile „de a lua în calcul faptul cel mai semnificativ
dintre toate: caracterul viu al organismului iradiat‖
Textul intervenţiei profesorului Henry Lai este sprijinit pe o lungă listă
bibliografică de studii şi de rapoarte.

III. Les limites d'exposition pour la protection de la santé.

Pe baza acestor cunoştinţe ştiinţifice, oameni de ştiinţă de renume internaţional au


stabilit recomandările pentru protecţia populaţiei contra efectelor nefaste ale radiaţiilor
electromagnetice de slabă intensitate. Anumite ţări ca Italia, Elveţia şi Luxemburgul, sau
anumite regiuni ca Wallonia, au adoptat limite mai restrictive decât limita efectelor
termice şi trebuie notat că cantonul Salzburg din Austria a ales limita recomandată de
oamenii de ştiinţă, de ştiut o densitate de putere limită de 0,001W/m2 (sau 0,1
microwat/cm2 ).
Capitolul consacrat efectelor biologice a radiaţiilor de înaltă frecvenţă, pune în
evidenţă că efecte biologice potenţial nocive pentru sănătate sunt constatate prin studii
ştiinţifice pentru niveluri de expunere inferioare la 2V/m şi până la 0,6V/m.
Deci, nu sunt justificări plauzibile pentru alegerea şi menţinerea valorii de 3V/m
ca normă limită de protecţie pentru sănătatea umană, nici mai ales pentru a afirma că se
aplică astfel Principiul Precauţiei.
IV. Conclusions.
1. Efectele biologice ce rezultă de la expunerea la radiaţii electromagnetice de
joasă intensitate sunt ştiinţific stabilite.
2. Printre toate efectele biologice recenzate, un anumit număr dintre ele sunt
nocive pentru sănătate.
3. Toate mecanismele fiziologice ce conduc la aceste efecte, nu sunt perfect
stabilite şi nivelul cel mai jos de expunere sub care nu mai sunt efecte nu este fixat de
manieră definitivă.
4. În funcţie de studiile şi cunoştinţele ştiinţifice existente, oamenii de ştiinţă au
elaborat recomandări de limite de expunere a fiinţei umane, care ţin cont de efectele
nocive rezultate din expunerea la slabă intensitate a undelor. Aceste recomandări, reluate
mai jos în „tabelul normelor şi recomandărilor‖, sunt pentru a limita expunerea
permanentă a populaţiei la o densitate de putere inferioară la 0,001W/m² sau 0,614V/m.
Mai mulţi oameni de ştiinţă recomandă limite de densitate de putere de 10 ori mai
scăzute, de ordinul a o sutime de microwat pe cm2 .
Aplicarea corectă a Principiului Precauţiei nu se poate concepe decât luând în
calcul intensităţile de expunere cele mai mici pentru care efectele biologice şi efectele
vătămătoare au fost puse în evidenţă.
5. Aceste recomandări pot fi puse în operă fără a pune în pericol functionarea
retelelor de telefonie celulară. Cum se arată în tabloul normelor şi recomandărilor‖,
reţelele GSM pot functiona până la niveluri ale câmpului electric (V/m) de 20.000 ori mai
mici.
Iată realitatea pe care trebuie avut curajul de a o privi în faţă.
SUSŢINERE ACUZE

Declaraţia NAŢIUNILOR UNITE


privind Drepturile Omului, (la care Romania a aderat?)

―Fiecare are dreptul la un standard de viaţă conform sănătăţii, stării de bine, pentru el
însuşi şi pentru familia sa, asta incluzând hrana, hainele, locuinţa, grijile medicale şi
serviciile sociale necesare. De asemenea are dreptul la securitate în caz de şomaj, boală,
infirmitate, văduvie, îmbătrânire sau alte accidente legate de subzistenţa sa în
circumstanţe scăpate de sub controlul său‖.

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului


Art. 3: „Fiecare individ are dreptul la viaţă, la libertate şi la siguranţa persoanei
sale‖

CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
ARTICOLUL 16
Egalitatea în drepturi
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără
discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege

ARTICOLUL 21
Accesul liber la justiţie
(1) Orice persoana se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor si a
intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.
(3) Părţile au dreptul la un proces echitabil si la soluţionarea cauzelor într-un termen
rezonabil.
(4) Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.

ARTICOLUL 22
Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica
(1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt
garantate.

ARTICOLUL 34
Dreptul la ocrotirea sănătăţii
(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.
(2) Statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea igienei si a sănătăţii publice.
ARTICOLUL 35
Dreptul la mediu sănătos
(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos si
echilibrat ecologic.
(2) Statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
(3) Persoanele fizice si juridice au îndatorirea de a proteja si a ameliora mediul
înconjurător.
Efectele biologice ale undelor electromagnetice
S-a constatat că efectele biologice sunt generate în cazul în care intensitatea câmpului
electromagnetic milimetric depăşeşte un anumit prag al ordinului unităţilor sau zecilor de
miliwati pe centimetru pătrat. Acestea sunt puterimici sau extrem de mici de iradiere şi au
fost numiteputeri non-termice. La aceste mărimi ale puteriiradiaţiei milimetrice încălzirea
integrală a suprafeţeiexpuse nu depăşeşte valoarea de 0,1 C. Anume din aceasta cauză
efectul undelor milimetrice asupraorganismelor vii este unulinformaţional.Ţinândcont că
şi energia cuantei undelor milimetriceeste mult maimicădecât energia termică a mediilor
biologice, toate acestea conduceau laneînţelegereamecanismelor de apariţie a efectelor
biologice sub acţiunea radiaţiei milimetrice. Însă rezultatele experimentale
le investigaţiilor biologice, precum şiutilizarea acestora în medicină ne relatau contrariul.
Experienţele efectuate pe zeci şi sute de mii de animale au evidenţiat următoarele efecte:
• Efectul biologic depinde de fl uxul densităţii de putere folosit;
• Efectul biologic depinde de lungimea de undă folosită;
• Efectul biologic depinde de locaţia site-ului de expunere;
• Efectul biologic are un prag temporar după care expunerea obiectului biologic la
iradiere nu conduce la mărirea efectului biologic s.a.;

De exemplu, construcţia unui transmiţător radio de mare frecvenţă, ce urma să fie utilizat
de Voice of America în Israel (ar fi devenit cea mai mare staţie radio din lume), a fost
blocată din motive ecologice, în parte relaţionate cu temerile despre potenţialele efecte
ale EMF asupra păsărilor migratoare. Temerile publice în legătură cu expunerea mediului
la câmpurile electromagnetice au abordat diferite subiecte, începând de la pretinsele
reduceri ale producţiei de lapte pentru vacile care păşteau sub liniile de înaltă tensiune şi
până la aşa zisele ―îmbolnăviri‖ ale copacilor din imediata apropiere a radarelor de mare
putere.

Liniile de tensiune de mare putere: liniile de tensiune livrează electricitate (în general la
50 dau 60 Hz) şi pot acoperi sute de kilometri. - Liniile de tensiune de pe fundul mărilor:
astfel de cabluri sunt utilizate în Europa (în special în Scandinavia şi Grecia), Canada,
Japonia, Noua Zeelandă şi Filipine, pentru transferul puterii electrice. Aceste cabluri
conduc, de obicei, curent de intensitate foarte mare, atingând 1000 de amperi sau chiar
depăşind această cifră. Pentru majoritatea acestor surse, câmpuri electromagnetice
substanţiale există doar în imediata apropiere a sursei, unde ar putea depăşi limitele
internaţionale stabilite, în 1988, în cazul expunerii umane de ICNIRP
(International Committee for Non-Ionizing Radiation Protection). Aceste locaţii nu sunt,
în general, accesibile publicului, fiind înconjurate de către fauna acelei zone sau de
amenajări speciale. Odată, însă, ce ne îndepărtăm de aceste surse, câmpurile descresc
rapid (pătratic) în intensitate, cu mult sub limitele stabilite de ICNIRP.
Oricum însă, se ştie că performanţele în zbor ale insectelor pot fi afectate în câmpuri
electrice de peste 1kV/m, însă efecte importante sau descoperit doar în cazul albinelor,
atunci când stupuri confecţionate din materiale conducătoare de energie electrică au fost
plasate direct sub liniile de înaltă tensiune. Conductorii neizolaţi, fără
împământare, care sunt plasaţi într-un câmp electric, se pot încărca şi pot cauza răni sau
pot
tulbura activitatea animalelor, păsărilor şi insectelor.

Efectele telefoniei mobile asupra sistemelor biologice


Telefonul mobil este un aparat de emisie-recepţie de
dimensiuni reduse. In funcţie de standardul telefonului,
transmisia se realizează într-un diapazon de 453 – 1800
MHz. Puterea de iradiere este o mărime variabilă care depinde
în mare măsură de starea canalului de comunicaţie, ―telefonul
mobil este staţia de bază‖, adică cu cât este mai ridicat nivelul
semnalului staţiei la locul de recepţie, cu atât este mai scăzut
nivelul iradierii telefonului mobil.
Puterea maximă se situează în intervalul 0,125-1W.
Telefoanele din standardul NMT-450 se caracterizează printr-o putere mai mare
(puterea nominală este de circa 1W), una mai redusă - standardul GSM-900 (0,25W)
şi cea mai redusă – telefoanele din standardul GSM-1800 (0,125W). In conformitate cu
limitele existente temporar admisibile ale nivelului de iradiere electromagnetică,
densitatea fluxului (DF) asupra utilizatorilor telefoanelor mobile nu trebuie să depăşească
100 microwaţi/cm2.
Este necesar să menţionăm că în natură mărimea densităţii fluxului este foarte mică
constituind doar 10-15 mW/cm2. In conformitate cu normele internaţionale, puterea de
iradiaţie a telefoanelor mobile este măsurată în unităţi SAR. SAR (Specific
Absorption Rate – Rata Specifică de Absorbţie) este exprimată la o unitate din
greutatea corpului sau ţesutului. În unităţi internaţionale, SAR se exprimă în watt pe 1 kg
(W/kg).
Nu confundaţi acest indicator cu puterea de emisie a telefonului mobil, care este de obicei
indicată în instrucţiuni. Până nu demult limita superioară a mărimii SAR оn Europa era
de 2 W/kg. Este general acceptată următoarea gradaţie a telefoanelor mobile:
1 Capacitate de iradiere mică - SAR < 0.2 W/kg
2 Capacitate de iradiere redusă - SAR 0.2 - 0.5 W/kg
3 Capacitate de iradiere medie - SAR 0.5 - 1.0 W/kg
4 Capacitate de iradiere ridicată - SAR > 1.0 W/kg
Este foarte greu de schimbat mărimea SAR. Sunt necesare echipamente speciale şi
„fantome‖, adică imitatori ai ţesuturilor organismului uman. La nivel mondial încă nu
există o metodologie unitară de măsurare a SAR, de aceea datele cu privire la acest
indicator, măsurat în cadrul diferitor centre, poate varia de cвteva ori. Cea mai aproape de
adevăr este măsurarea densităţii fluxului (DF) iradierii electromagnetice a telefonului
mobil, calculul capacităţii lui de iradiere ce decurge din puterea aparatului. Numai
conducвndu-vă după aceşti indicatori puteţi să evaluaţi gradul de siguranţă al mobilului
Dvs.

În ce constă pericolul telefoanelor mobile asupra sănătăţii umane?


Acţiunea oricărei iradieri electromagnetice se analizează prin prisma
a 2 efecte:
1 Termic
2 Non-termic sau informaţional.

Efectul termic
Nu este cazul să explicăm sensul acestuia. Puteţi să-l observaţi dacă
veţi pune o găină în cuptorul cu microunde, iar peste ceva timp veţi
scoate mвncarea gata. Aproximativ acelaşi efect îl are şi iradierea produsă de telefonul
mobil. Acest lucru este uşor de observat prin vizualizarea computerizată a cвmpului
electromagnetic.
Trebuie să mai ţineţi cont şi de faptul că antena, cea mai importantă sursă de iradiere a
telefonului mobil, se află la o distanţă de 3-5 centimetri de creier, asupra căruia de fapt
acţionează câmpul electromagnetic. Bineînţeles că temperatura anumitor zone ale
creierului creşte. După o discuţie mai lungă putem observa acest efect prin creşterea
temperaturii şi la nivelul urechii. S-a calculat că la o valoare SAR de 4 W/kg pe o durată
de 30 de minute, temperatura ţesutului unui individ adult sănătos creşte cu 1 grad
Celsius.
Aceasta are un efect nefast asupra tuturor organelor, care vor reacţiona prin diverse
disfuncţionalităţi.
Toate normele referitoare la iradierea prin microunde a telefonului mobil, care au fost şi
vor fi puse în discuţie se bazează doar pe efectul termic.
Alt organ, care este supus acţiunii telefonului mobil este cristalinul ochiului. Datorită
îndeplinirii de către acesta a unor funcţii foarte importante, cea de asigurare a
transparenţei şi cea de acomodare, el este slab alimentat cu sвnge şi din această cauză este
mai sensibil la iradierea electromagnetică, acest lucru influenţând acuitatea vederii.

Efectul informaţional sau non-termal.


Telefoanele mobile de standard GSM realizează transferul de
informaţie prin impulsuri care sunt grupate în blocuri (vezi fig.
de mai jos). Un bloc este constituit din 8 impulsuri. Fiecare
utilizator are la dispoziţie doar unul din cele opt impulsuri.
Restul celor şapte aparţin altor abonaţi care în acelaşi moment
pot să desfăşoare convorbiri telefonice pe frecvenţa dată.
Durata unui bloc-GSM constituie 4,616 milisecunde (ms) şi prin
urmare frecvenţa impulsurilor telefonului mobil este de 1/4,616
ms=216,6 Hz sau rotunjit 217 Hz. O dată cu generarea fiecăruia al optulea impuls are loc
o degajare de energie proporţională. Dacă puterea nominală a telefonului mobil
conform instrucţiunilor este egală cu 2W, atunci puterea degajată la fiecare impuls va
fi de 2/8=0,25W.
Blocurile impulsurilor dintre telefoanele mobile şi staţia de bază sunt grupate оn
multiblocuri, constituite din 26 de repetări. Prin urmare, a doua frecvenţă care este emisă
de telefonul mobil este frecvenţa de 217/26= 8,35 HZ.
Mai mult ca atat, unele tipuri de telefoane mobile care funcţionează în regim de
economisire a energiei electrice (DTX) sunt capabile să genereze o a treia frecvenţă, cea
de 2 Hz. Anume оn această combinaţie de radiaţii de frecvenţe joase rezidă încă
un pericol al telefoniei mobile.
Problema este că frecvenţele aparatelor de telefonie mobilă amintite mai sus coincid cu
frecvenţele activităţii bioelectrice naturale, proprii creierului uman, care se înregistrează
pe encefalogramă (EEG). Astfel, frecvenţa de 217 Hz coincide cu aşa numitul ritm
gamma al creierului, 8,35Hz – cu ritmul alfa, iar 2 Hz – cu ritmul delta.
Prin urmare, din afară (din apropierea nemijlocită) în creierul uman sunt transmise
semnale care sunt capabile să interacţioneze cu activitatea bioelectrică proprie a creierului
(de exemplu prin intermediul rezonanţei) şi prin aceasta să-i deregleze funcţiile.
Astfel de modificări se pot observa pe encefalogramă şi ele nu dispar o perioadă
îndelungată de timp după terminarea convorbirii telefonice.
Este foarte important de menţionat că anume undele alfa se aflв in legătură directă cu
activitatea intelectuală a individului şi se consideră că reflectă scanarea imaginilor
interioare ale conştiinţei.
Gandirea abstractă depinde de ritmul alfa, în timpul somnului predomină ritmul delta, iar
în starea de activitate a omului – undele gamma. Este oare real impactul negativ al
acţiunii surselor pulsatile de energie asupra organismului uman?
Medicii cunosc cazuri оn care acţiunea unei lumini pulsatile cu o frecvenţă de 15 Hz
asupra unei persoane care are o formă ascunsă de epilepsie conducea la apariţia crizei
epileptice.

Telefonul mobil mai puţin de 2 minute pe zi


Ce aţi spune acum despre obişnuinţa unora de a-şi pune telefonul
mobil la capul patului pe post de deşteptător. Telefonul mobil nu
„doarme‖ noaptea, ci funcţionează permanent, chiar şi оn starea de
standbuy se află într-un regim pulsatil.
La cererea Norwegian Radiation Protection Board, Institutul naţional
de ―Protejarea a Vieţii‖ (Suedia), precum şi a SINTEF Unimed
(Norvegia) a fost făcută o cercetare asupra 11.000 de utilizatori de telefonie mobilă care
a demonstrat efectul nociv asupra sănătăţii.
Studiul a arătat că persoanele care foloseau celularul mai puţin de 20 de minute pe zi
acuzau o stare de disconfort şi efecte secundare. Problemele de sănătate cresc pe măsură
ce telefonul este utilizat mai mult.
O jumătate din abonaţii cercetaţi au declarat că în cazul folosirii telefoanelor mobile au
simţit o încălzire neplăcută оn zona capului, оn jurul urechii.
Tinerii sunt supuşi unui risc şi mai mare. Cei care nu au incă 30 de ani sunt de 3-4 ori
mai expuşi efectelor secundare. Copiii sunt cei mai sensibili faţă de radiaţia de frecvenţă
înaltă a telefonului mobil. Trebuie să ţinem cont că în condiţii de ecranare (automobilul,
clădirile din beton armat) densitatea fluxului radiaţiei electromagnetice ce acţionează
asupra omului se măreşte de câteva ori.

Simptomele de bază ale efectului negativ al telefonului mobil asupra stării


de sănătate sunt următoarele:
1 Dureri de cap;
2 Probleme de memorie şi concentrare;
3 Stări permanente de oboseală;
4 Depresii;
5 Dureri şi înţepături la nivelul ochilor, uscarea şi
lăcrimarea;
6 Înrăutăţirea progresivă a vederii;

Pericolul creste mai ales in cazul copiilor

Cercetările mai arată că riscul semnalat creşte cu cât utilizatorul este de vârstă mai mică.
La nivelul Statelor Unite, în 2005, 50% dintre copii aveau deja telefoane mobile, iar până
în prezent procentajul s-a mărit. Un studiu israelian atrage atenţia că riscul de a se
îmbolnăvi creşte în sens invers cu vârsta copilului expus. Dacă la copiii cu vârste de peste
10 ani riscul de tumoare cerebrală este cu 47% mai mare, pentru copii sub cinci ani riscul
crescut de dezvoltare a unei astfel de boli ajunge la 356%. Totuşi, vârsta de expunere nu
afectează timpul de latenţă, timpul dintre prima expunere şi cel al punerii diagnosticului
rămâne acelaşi, aproximativ 30 de ani.
De altfel, riscurile pe care le prezintă folosirea telefoanelor mobile de către copii au fost
semnalate de mai multe state.
În cercetare se mai arată că Guvernul francez a fost primul care a anunţat public o
propunere de a limita folosirea telefoanelor mobile din cauza riscurilor pe care acestea le
prezintă pentru sănătate.
Conform acesteia, publicitatea pentru telefoane destinate copiilor sub 12 ar putea fi
interzisă, iar vânzarea de telefoane pentru copii sub 6 ani ar urma să fie interzisă.
Totodată, Franţa solicită producătorilor de telefoane mobile să dezvolte un nou tip de
telefoane care să permită numai trimiterea de mesaje scrise (SMS, n.r.)
Iar Franţa nu este singura ţară care a semnalat astfel de probleme, pe 9 iulie 2009,
publicaţia Koreean Times, citată în document, a transmis faptul că autorităţile coreene
plănuiesc să transmită o serie de reguli prin care să interzică folosirea telefoanelor mobile
în şcolile primare şi secundare.
Labilitatea tensiunii arteriale şi a pulsului (s-a demonstrat că după o convorbire cu
telefonul mobil, tensiunea arterială poate să crească cu 5-10 gradaţii). Cele mai
periculoase consecinţe ale radiaţiei microundelor telefoanelor mobile sunt tumorile de la
nivelul creierului (de obicei pe partea care este expusă în convorbirile
telefonice). Dezvoltarea tumorilor de la nivelul creierului cauzate de
radiaţiile electromagnetice are o perioadă latentă de 3-10 ani. Riscul
tumorilor neuroepiteliale creşte de 2 ori. La persoanele care au folosit telefonul mobil
mai mult de 6 ani frecvenţa dezvoltării tumorilor a crescut cu 50%.
Despre potenţialul pericol al telefoanelor mobile vorbeşte şi tendinţa permanentă de a
reduce SAR. După cum am menţionat mai sus, până nu demult acest indicator nu trebuia
să depăşească 2 W/kg.
În urma studiilor cercetătorilor suedezi realizate оn standardul TCO-01 (aceste standarde
sunt indicate aproape pe toate monitoarele) mărimea SAR a fost scăzută până la 0,8
W/kg, iar acest lucru оnseamnă ceva! Nivelul maxim admisibil al acestui indicator este
de 100 mcW/cm2.
Potrivit unui studiu independent condus de profesorul de oncologie şi epidemiologia bolii
canceroase în cadrul Universităţii Orebro, Lennart Hardell, din Suedia, se atrage atenţia
că există un risc mare de a dezvolta tumori cerebrale de la folosirea telefonului timp de
10 ani sau mai mult. Conform raţionamentului prezentat, pentru fiecare 100 de ore de
folosire a telefonului mobil, riscul de a dezvolta o tumoare creşte cu 5%, pentru fiecare an
de folosire a telefonului riscul creşte cu 8%. Astfel, la 10 ani sau mai mult de folosire a
telefonului mobil, există un risc cu 280% mai mare de a dezvolta o astfel de afecţiune.
Motivele semnalate de specialişti pentru a neglija aceste aspecte în studiile de specialitate
comandate de industrie sunt erorile de realizare a cercetărilor, excluderea din cercetare a
efectelor telefoanelor când acestea nu sunt folosite, mizând pe ideea că influenţează
numai transmiterea undelor radioactive, dar şi excluderea din cercetare a subiecţilor de
vârste mici şi a persoanelor care au dezvoltat deja o tumoare cerebrală şi nu pot participa
la cercetare.
În documentul prezentat se precizează faptul că efectele negative ale folosirii telefonului
au ajuns şi în atenţia instituţiilor europene. Astfel, în aprilie 2009, Parlamentul European
a votat o serie de schimbări în baza "preocupărilor de sănătate asociate cu câmpurile
electromagnetice".
Conform acestora, s-a cerut revizuirea bazelor ştiinţifice şi a adecvării limitelor de
expunere la câmpurile electromagnetice, considerarea "efectelor biologice în cercetarea
impactului radiaţiilor electromagnetice asupra sănătăţii". De asemenea, s-a stabilit
publicarea unui raport anual de către Uniunea Europeană în care să se arate nivelul
radiaţiilor electromagnetice, finanţarea unei campanii de creştere a conştientizării
efectelor generate de folosirea telefoanelor de către persoanele tinere.
Nici in Romania, la nivel al organismelor statului, nu s-a ocolit aceasta problema reala.
"Mai multe ministere s-au aliat cu companiile de telefonie si cheltuiesc bani publici
pentru campanii de montare a lor, desi acestea afecteaza sanatatea oamenilor", sustine
presedintele Asociatia Protectiei Consumatorilor, Costel Stanciu. Firmele de telefonie
mobila profita de naivitatea si de necunoasterea oamenilor reusind sa-i convinga, deseori,
de faptul ca antenele GSM nu produc efecte secundare daunatoare organismului, este de
parere Asociatia Protectiei Consumatorilor.

Cum să ne protejăm?

1 La cumpărarea unui telefon mobil suntem atenţi la mărimea SAR;


2 Nu trebuie să folosim mobilul dacă acest lucru nu este absolut necesar;
3 Acasă şi la serviciu trebuie să folosim telefoane obişnuite cu cablu;
4 Să nu vorbim continuu mai mult de 3-4 minute;
5 Să folosim mai des serviciile SMS;
6 Copiii nu trebuie să folosească telefoanele mobile;
Nu trebuie să vorbim la mobil în interiorul maşinii. În automobil folosiţi
telefonul mobil cu antenă externă pe care să o amplasaţi în centrul geometric al
acoperişului;
Cea mai eficientă protecţie la ora actuala reprezintă generatorul torsionic de protectie
bioinformationala TORSER. El a fost supus tuturor testărilor posibile ale tehnologiilor
comunicaţionale mobile şi prin urmare oferă protecţie maximă.

Daca in Germania si Elvetia (mai nou si in Romania, datorita modulului ecologic al


inventatorului Danut Staicu) la mare trecere sunt casele ecologice, dorinta unui colectiv,
ce reuneste cercetatori de la Universitatile Tehnice din Cluj si Iasi, este de a construi un
automobil ecologic, mai exact un automobil care sa nu polueze electric si
electromagnetic. Protectia pe care cercetatorii romani doresc sa o realizeze vizeaza atat
mediul inconjurator, cat si habitaclul masinii, deci implicit pe cea a biocampului
conducatorului auto.
Contractul stabilit intre partenerii ieseni si clujeni vizeaza studierea si cercetarea
emisiilor de radiatii electrice si electromagnetice datorate echipamentelor autoturismelor,
precum si modalitatile de eliminare, cel putin partiala a acestora. Solutii exista, au fost
identificate deja cateva, unele chiar spectaculoase. Insa trebuie verificate in practica. Pe
celelalte, cercetatorii le vor cauta. Ei si-au propus, si sunt siguri ca vor reusi, sa
construiasca prototipul primului automobil din lume protejat electromagnetic.
Mai mult, cercetatorii de la Iasi si Cluj cred ca prototipul construit va revolutiona
confortul psihic al conducatorului auto, masina urmand a fi dotata cu un generator
electromagnetic programat pe frecventa rezonantei Schuman. Cercetarile in domeniu au
aratat ca daca se folosesc generatoare care sa produca un camp de 7,83 Hz, cu o anumita
forma de unda si cu o amplitudine adecvata, se obtin rezultate uluitoare. Pastrarea
frecventei originale a rezonantei Schuman face sa dispara nervozitatea, raul de calatorie,
migrena, crampele musculare si stresul.
Testele efectuate cu ajutorul EEG au aratat ca induce o veritabila stare de relaxare si un
confort psihic deosebit. Aceasta frecventa este atat de importanta incat atunci cand primii
astronauti s-au intors din spatiu, datorita izolarii de campul magnetic terestru, ei au avut
probleme de sanatate foarte serioase, astfel incat ulterior, NASA a instalat generatoare pe
7,83 Hz in toate navetele spatiale pentru a crea un mediu electromagnetic sanatos si
natural.
Importanta instalarii unui astfel de generator pe automobile si rolul benefic pe care il va
avea asupra conducatorului auto reiese si din faptul ca Dr. E. Byrd, din U.S. Army,
specialist in studiul efectelor biologice ale campurilor de inalta frecventa, dupa testarea
unui astfel de generator pentru realizarea unei analize spectrale a electroencefalogramei
unor subiecti, a facut precizari intr-un raport inaintat Pentagonului.
Dr. E. Byrd: "Acest generator pare sa blocheze semnalele potential nocive pentru
organism, produce o frecventa benefica, reface biocampul si creste amplitudinea
campului energetic al subiectului aflat in raza sa de actiune".
Proiectul cercetatorilor romani se deruleaza pe o perioada de cativa ani si reuneste
specialisti din diverse domenii: fizica, inginerie si bioinginerie, specialisti in
telecomunicatii, sociologi, psihologi, specialisti in siguranta traficului rutier etc.
Beneficiarul primelor prototipuri ale acestuiautoturism, care va revolutiona constructia de
automobile ar putea fi Dacia Renault.

Efectele câmpurilor electromagnetice asupra organismului uman

Acţiunea c.e.m. de înaltă frecvenţă poate avea urmatoarele efecte principale:


- frecvenţele de la 109 la 1.012 Hz sunt similare frecvenţelor de oscilaţie a moleculelor
proteice, celor de ADN şi ARN, a membranelor şi ale altor părţi ale celulei, a tranziţiilor
conformaţionale în enzime - ceea ce dă posibilitatea absorţiei prin rezonanţă a undelor
e.m. de înaltă frecvenţă ;
- întregul corp poate avea frecvenţa lui proprie de rezonanţă: de la celula vie la întregul
organism;
- câmpurile de foarte înaltă frecvenţă, modulate la frecvenţe joase, apropiate de ritmul
creierului, a inimii sau a altor organe interne au o acţiune crescută;
- modulaţiile de intrafrecvenţă, în domeniul 5-16 Hz exercită un puternic efect negativ la
oameni şi animale ;
- absorţia c.e.m. în punctele biologice active este de multe ori mai eficientă decât în alte
zone de pe piele, iar această energie influenţează organele interne şi corpul ca întreg ;
- în momentul diviziunii celulare, informaţia genetică devine mult mai vulnerabilă
influenţei c.e.m. de înaltă frecvenţă datorită mobilităţii mult mai mari a cromozomilor.
Un câmp rezonant extern poate induce exprimarea unor gene conectate cu cancerul sau
schimbari în programul dezvoltării celulei;
- manifestarea câmpurilor de înaltă frecvenţă depind de condiiţiile de sănătate şi vârstă:
adulţii sănătoşi au sensibilitate minimă, în timp ce bătrânii şi persoanele cu afecţiuni au
sensibilitate maxima ce poate duce chiar la moarte;
- combinate cu alţi factori nocivi, cum ar fi radiaţiile ionizante, substanţele toxice,
anomalii geomagnetice, stress, aceste efecte cresc considerabil;
- acumulările de anomalii în activitatea celulelor în timpul iradierii cronice sau periodice
duce la dereglarea bioritmului, scăderea capacităţii de concentrere, somn neregulat şi
agitaţie; corpul nu este capabil să facă o recuperare;
- prin influenţa lor foarte mare asupra sistemului imunitar şi hormonal, c.e.m. de înaltă
frecvenţă acţionează negativ asupra mecanismelor de apărare şi autoreglare a
organismului amplificând astfel dereglările de alta natură ;
- este posibilă chiar apariţia unei dependenţe de tip narcotic datorită stimulării producţiei
de endorfine la expuneri regulate de c.e.m.
Numeroasele cercetări în domeniul efectelor biologice ale c.e.m. face posibilă definirea
celor mai sensibile sisteme ale corpului uman: nervos, imunitar, endocrin şi reproductiv.
Aceste sisteme ale organismului sunt de o importanţă critică. Reacţia acestora trebuie
evaluată cu precizie în considerarea riscurilor expunerii populaţiei la radiaţii
electromagnetice.
Se ştie că melatonina, mediatorul chimic al glandei pineale este sintetizată şi secretată
astfel ca nivelul acesteia să fie crescut noaptea şi scăzut în timpul zilei. Acest hormon are
printre alte funcţii şi pe aceea de neutralizare a radicalilor liberi.
Studiile făcute în ultimii 15 ani au relevat că expunerea experimentală a animalelor la
câmpuri electrice şi magnetice (sinusoidale sau statice), pe perioade scurte (15 minute)
sau lungi (42 zile) reduce nivelul maxim nocturn al melatoninei din sânge.
Motivul principal pentru care acest efect al câmpurilor electrice şi magnetice este de mare
interes decurge din faptul ca nivelul redus de malatonină se poate corela cu incidenţa
crescută a cancerelor raportată la o expunere mai mare decât cea normală ambientală.

Studii asupra vegetaţiei.


Studiile efectuate asupra plantelor, la 50-60 Hz, nu au relevat efecte negative în cazul
nivelelor normale ale EMF regăsite în natură, nici chiar în cazul celor aflate sub
linii de mare intensitate, ce ating 765 kV. Însă, se ştiu deja problemele copacilor care apar
în cazul generării unor câmpuri electrice ce depăşesc limitele impuse de ICNIRP, coroana
unui copac fiind afectată la vârful frunzelor. Asemenea efecte ale câmpuri electrice se
copacilor plasaţi sub liniile de înaltă tensiune.

Beneficii
Atractivitatea şi efi cienţa radiaţiei electromagnetice în medicină până în a doua jumătate
a anilor 70 aisecolului trecut era preponderent determinată de încălzireaţesuturilor vii
situate în adâncimea corpului uman (animal). Încălzirea locală în interiorul
corpuluipermite distrugerea celulelor canceroase caresunt mai puţin stabile la creşterea
temperaturii decâtcele sănătoase.
O bună perioadă de timp s-a considerat că undelemilimetrice nu pot fi aplicate în practică
deoareceacestea nu aveau generatoare şi nici sisteme derecepţie. La începutul anilor 60 ai
secolului trecutsituaţia se schimbă radical. Datorită investigaţiiloreoretice şi
experimentale realizate de specialişti demarcă din întreaga lume undele milimetrice au
începuta fi utilizate în domeniul tehnic şi militar, înspecial în radiolocaţie,
radiospectroscopie, reţele decomunicare, inclusiv cele cosmice ş.a.

Practica medicala
În urma investigaţiilor teoretice şi experimentales-au mai relevat câteva efecte, şi anume
că radiaţiamilimetrică este puternic absorbită de apă şi soluţiileapoase; ea incită producţia
de substanţe biologicactive prin intermediul celulelor imunocompetente,conduce lamodifi
carea metabolismului, stimuleazăsinteza de ATP din celulele frunzelor, sporeşte
viabilitatea culturilor agricole, modifi că proprietăţile reologice ale capilarelor sangvine,
excită receptoriisistemului nervos central, conduce la creşterea hidratăriimoleculelor de
proteină, realizează un micro-masaj termic, exercită oscilaţiiacusto-electriceîn
membranele plasmatice etc.În acelaşi timp, este aprobată utilizarea undelor milimetrice
de către MinisterulSănătăţii al U.R.S.S. cu frecvenţe terapeuticeprincipale 40-43 GHz
(lungimea de undă – 7,1 mm); 52-57 (lungimea de undă – 5,6 mm); 57-63GHz (lungimea
de undă – 4,9 mm);. A fost adoptatn program de aprobare clinică pentru utilizarea
undelormilimetrice în tratareadiferitor maladii. Dupămulţi ani de cercetări cu caracter
secret, metoda tratării cu unde milimetrice şi-a găsit confi rmare în peste 60 de clinici
renumite din fosta URSS. A fostevidenţiată efi cacitatea înaltă a terapiei milimetriceîn
patologii cardiovasculare, neurologice, urologice,ginecologice, stomatologice, oncologice
şi multe altele.Numai în Federaţia Rusă cu undele milimetriceau fost trataţi peste un
milion de bolnavi.
Practica medicală alopată se bazează pe modelul newtonian în ceea ce priveşte
înţelegerea realităţii, privind corpul uman ca pe o „maşinărie‖ extrem de
complexă şi sofisticată.
Rezultatul aplicării paradigmei einsteiniene în noua tendinţă a medicinii este faptul ca
omul este văzut ca un sistem de reţele formate din câmpuri complexe de energie care
interferează cu sistemul celular sau fizic.
Ecuaţia lui Einstein sugerează că materia şi energia sunt reciproc convertibile şi
interconectate.
Descoperirile biologiei celulare au demonstrat că orice celulă conţine o copie a structurii
ADN matriceale, prin care poate fi recreat în întregime un duplicat al acelui corp. Acest
fapt oglindeşte principiul holografic potrivit căruia orice parte conţine informaţia
întregului. Dacă materia are calităţi asemănătoare luminii, atunci rezultă că are şi
caracteristici de frecvenţă. În aşa zisul „univers fizic‖materia este o substanţă care
vibrează la frecvenţe joase. Fiecare model holografic , definit de o frecvenţă proprie ,
poartă o informaţie unică prin natura sa în ceea ce priveşte caracteristicele , respectiv
domeniul de frecvenţe. Cu cât este mai înaltă această frecvenţă , cu atât materia este mai
puţin densă şi mai subtilă. Corpul eteric (aura) este compus dintr-o materie cu o frecvenţă
superioară materiei fizice.Acesta reprezintă de fapt un câmp holografic de energie sau o
matrice care poartă informaţia destinată creşterii , dezvoltării şi reparării corpului fizic.
Mai subtil ca domeniu de frecvenţe este corpul astral, care compune substanţa
gândurilor şi sentimentelor umane. Anumite tipuri de materie fizică sau eterică subtilă par
a atrage boli specifice în corpul fizic. Literatura ezoterică descrie existenţa unor vehicule
suplimentare de frecvenţă superioară corpurile mintal şi cauzal care la rândul lor
distribuie energie corpului fizic.
Ca o concluzie la cele afirmate până acum,putem spune că datorită fizicii cuantice, ştim
despre corpul fizic, că reprezintă de fapt un conglomerat de particule fizice ,materiale
care sunt ele însele puncte de lumină condensată.În afară de acesta există şi alte corpuri
de lumină,din materie mai subtilă , care nu pot fi percepute cu ochiul fizic, dar care au
fost puse în evidenţă prin diferite experimente (camera Kirlian). Întrepătrunderea corpului
fizic cu aceste sisteme energetice superioare, a fost denumită „interfaţa fizico-eterică‖.
Cea mai cunoscută componentă a acestei interfeţe pare a fi sistemul de meridiane de
acupunctură. Toate aceste descoperiri au servit drept un impuls enorm în dezvoltarea şi
utilizarea metodelor biofizicii şi fizicii cuantice în tehnologii medicale de cea mai înaltă
performanţă, care dau posibilitatea stabilirii prin metode neinvazive a unui diagnostic de
o mare acurateţe şi noi posibilităţi de terapie care îmbină în mod fericit, principiile
homeopatice şi acupuncturale cu cele mai noi şi mai spectaculoase descoperiri ştiinţifice.

Biorezonanta
Una dintre aceste noi metode este diagnosticul şi terapia prin biorezonanţă, care se
bazează pe sistemul informaţional al organismului cât şi pe caracteristicele de frecvenţă
ale fiecărei structuri în parte. Orice atom, moleculă, celulă , organ, organism reprezintă
sisteme fizice mai mult sau mai puţin complexe, cu anumite proprietăţi (greutate, culoare,
componenţă structurală şi spectrală) proprii doar sistemului dat, cât şi caracteristici
informaţionale – purtătorul cărora sunt oscilaţiile electromagnetice. Cuantele sunt
purtători de energie şi informaţie, deoarece au proprietăţi de undă (informaţie) şi de
particulă (masă şi energie).
Moleculele prezintă diferite spectre de emisie şi absorbţie a undelor electro- magnetice.
În 1994, C.W. Smith prin analiză spectrală a descoperit că fiecărei structuri moleculare îi
corespunde o matrice, compusă din spectrul undelor electromagnetice emanate, care este
caracteristică sistemului biologic dat. Practic, acest principiu stă la baza dezvoltării
tehnologiilor prin biorezonanţă , care detectează şi analizează frecvenţele acestor matrice.
O importanţă deosebită o au şi parametrii legăturilor chimice (lungime, tipul legăturii,
caracteristici ondulatorii); toate procesele care se realizează întrun sistem viu,
rezumându-se de fapt la ruperea unor legături chimice şi formarea altora noi , procese
urmate de degajări şi absorbţii de energie. Cel mai important emiţător şi receptor din
celulă , este considerat spirala dublă de ADN , care în principiu reprezintă modelul
oricărui sistem biologic şi care este puternic influenţat de sistemele de joasă frecvenţă.
Nucleele atomilor intră în rezonanţă la frecvenţe de 7-9Hz , astfel realizându-se schimbul
de informaţie. Complexul eximer de ADN al moleculei bipolare, este principala sursă a
câmpului magnetic uman, sistemele vii fiind studiate ca lasere naturale cu emisie a razei
de o intensitate scăzută şi cu o coerenţă extrem de ridicată. Toate sistemele de reglare în
organismele biologice , funcţionează după principiul oscilatorilor (generatori de oscilaţii).
Ultimele cercetări ale savanţilor optează pentru natura ondulatorie a genomului , care
conţine informaţia. Pornind de la aceste descoperiri ştiinţifice, cercetătorii au dezvoltat
noi metode şi tehnologii de investigare şi tratament , care să vină în sprijinul
medicinii alopate. Astfel, în 1978, medicul german H.Schimmel a elaborat metoda de
testare vegeto- rezonantă, pe bazele metodei de diagnosticare prin electropunctură după
R.Voll şi diagnosticarea funcţională bioelectronică după V. Schmidt şi H. Pflaum.
Dezvoltarea ulterioară a acestei metode a fost continuată de savanţii ruşi , care au creat în
cadrul Institutului IMEDIS din Moscova, complexe de aparate-programe computerizate,
sub îndrumarea academicianului I.Gotovski, deschizând astfel noi posibilităţi de
diagnosticare, dar şi de tratament.
Metoda presupune compararea parametrilor câmpului electromagnetic exterior, cu cei ai
câmpului intern .Experimentele efectuate au demonstrat că între celulele vii există o
interacţiune energo-informaţională în spectru 126 ultraviolet. Diapazonul razelor X şi
Gama influenţează în special aparatul genetic. Acţiunea îndelungată a undelor oricărei
game de frecvenţe este distrugătoare pentru celulele vii, nivelul adecvat este necesar
pentru activitatea normală a organismului ; un nivel scăzut al câmpului electromagnetic
produce dereglarea proceselor, iar în lipsa lui, viaţa nu poate exista. De fapt, totul se
bazează pe faptul că fiecare celulă sau structură emite o frecvenţă care poate fi detectată
şi măsurată de aparat. Pe acest principiu , s-a dezvoltat şi tehnologia RIFE , care are la
bază frecvenţe rezonante. Primele cercetări le găsim în studiile lui N. Tesla încă de la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi au fost continuate în anii 1930 de doctorul Royal R. Rife,
care a studiat vibraţia virusurilor, bacteriilor, paraziţilor , fungilor şi a experimentat
frecvenţe speciale pentru a le distruge.
Toate aceste descoperiri au fost coroborate şi au stat la baza conceperii unor dispozitive
care vor revoluţiona medicina , aducând un aport important în rezolvarea unor situaţii
pentru care medicina alopată nu are înca soluţii , aceste tehnologii fiind complementare şi
nu excluzând metodele medicinii clasice. Aparatul IMEDIS-BRT prin metoda
diagnosticării şi terapiei cu biorezonanţă prezintă un spectru larg de posibilităţi.

Noţiunea de SAR
Conceptul de raport normalizat la masă a ratei de absorbţie a energiei produse de către o
sursă de microunde a fort introdus la sfârşitul anilor '60 şi începutul anilor '70 ai secolului
trecut. În 1981 Consiliul Naţional pentru Protecţia la Radiaţie şi Măsurători a introdus
oficial termenul de rată specifică de absorbţie, SAR. Institutul Naţional American pentru
Standarde, ANSI a fost priam organizaţie care a considerat SAR ca un parametru
fundamental în dozimetrie, în cadrul unui standard referitor la protecţia la expunere la
radiaţie. SAR este formal definit ca derivata în timp a energiei incrementale (dW)
absorbite (şi disipate) într-o masă incrementală (dm) conţinută într-un volum (dV), de
densitate cunoscută (ρ) .SAR se exprimă în unităţi de waţi / kg . E reprezintă valoarea
rădăcină medie patratică a intensităţii câmpului electric indus [V/m] în ţesut,ρ este
densitatea ţesutului, exprimată în [kg/m2], σ este conductivitatea dielectrică a ţesutului
[Siemens/m], SAR este puternic dependent atât de frecvenţă şi distanţă cât şi de câmpul
H şi de puterea echipamentului supus testării. Este, de asemenea, dependent de
compoziţia ţesutului precum şi de alţi factori. Relaţiile care se stabilesc în cazul
echipamentelor mobile sunt complexe, fiind în general nelineare.
Pentru caracterizarea obiectivă a echipamentelor de telefonie mobilă din punctul de
vedere al expunerii este necesară existenţa unei proceduri de testare dozimetrică bazată
pe determinarea directă a SAR.

Protectie
Din măsurătorile efectuate se constată că prezenţa omului modifică câmpul în funcţie de
modul în care este izolat faţă de pământ şi valoarea câmpului existent în absenţa sa.
Aceste valori cresc în funcţie de izolaţia omului faţă de pământ, fiind în general de 6÷7
ori mai mari dacă omul este neizolat. Se constată că echipamentul de protecţie reduce
în medie la jumătate câmpul electric existent în partea superioară a corpului uman.
Sunt menţionate valorile maxime admise prin Normele generale de protecţie a muncii din
1996 [2]
- 10 kV m-1 / schimb de lucru ;
- 30 kV m-1, pentru un interval de timp al expunerii, scurt;
- 500 μT/ schimb de lucru ;
- 5 mT, pentru expuneri mai mici de 2 ore ;
- 25 mT, pentru un interval scurt al expunerii extremităţilor corpului.
Durata expunerii în câmp electric cu intensităţi cuprinse între 10 kV m-1 şi 30 kV m-1 se
calculează cu relaţia t ≤ 80 E –1, unde t reprezintă durata zilei de lucru, iar E intensitatea
câmpului electric în kV m – 1.

În funcţie de frecvenţă, pentru a defini valorile limită de expunere pentru câmpurile


electromagnetice se folosesc următoarele mărimi fizice:
a) până la 1 Hz, se prevăd valori limită de expunere pentru densitatea de curent pentru
câmpurile variabile în timp, pentru a preveni efectele asupra sistemului cardiovascular şi
a sistemului nervos central;
b) între 1 Hz şi 10 MHz, se prevăd valori limită de expunere pentru densitatea de curent,
cu scopul de a preveni efectele asupra funcţiilor sistemului nervos central;
c) între 100 kHz şi 10 GHz, se prevăd valori limită de expunere cu privire la SAR, pentru
a preveni stresul termic al întregului corp şi o încălzire excesivă localizată a ţesuturilor.
În domeniul de frecvenţe cuprinse între 100 kHz şi 10 MHz, se prevăd valori limită de
expunere referitoare atât la densitatea de curent, cât şi la SAR;
d) între 10 GHz şi 300 GHz, se prevăd valori limită de expunere pentru densitatea de
putere, în scopul de a preveni o încălzire excesivă a ţesuturilor la suprafaţa corpului
sau în apropierea acestei suprafeţe.
Din punctul de vedere al absorbţiei de energie de către corpul omului câmpurile
electromagnetice uniforme pot fi clasificate /3/ în patru categorii, ţinând cont de domeniul
de frecvenţă al acestora:
• 100 kHz – 20 MHz; absorbţia de energie descreşte rapid cu frecvenţa, dar o absorbţie
semnificativă poate apare în zona gâtului şi membre;
• 20 MHz – 300 MHz; se manifestă o absorbţie relativ pronunţată în tot corpul, valori mai
mari putând apare în anumite zone din cauza rezonanţelor;
• 300 MHz – 10 GHz; apar absorbţii semnificative locale;
• peste 10 GHz; absorbţia de energie se manifestă, în principal, la suprafaţa corpului.
Rezultatele experimentale şi studiile teoretice realizate până în prezent pe plan
internaţional au pus în evidenţă faptul că efectele biologice adverse ale expunerii la
câmpuri de microunde sunt de natură termică ; acestea se manifestă dacă absorbţia de
putere în ţesuturi este mai mare de 4 W/kg, mediată pentru întreg corpul.
Faţă de acest prag, nivelul maxim al expunerii profesionale este stabilit prin standarde
sau reglementări internaţionale la 0,4 W/kg, pentru întreg corpul.
Ţinând cont de faptul că populaţia poate fi expusă permanent şi acceptând implicit un
efect cumulativ al expunerii la microunde, ţinând cont, de asemenea, şi de alţi factori de
mediu sau de sensibilitatea sporită a unor grupuri populaţionale, limita de expunere a
populaţiei a fost redusă de standardele internaţionale în raportul 1/5 faţă de limita
expunerii profesionale, adică este de 0,08 W/kg, pentru întreg corpul.
Limitele de expunere locale (pentru părţi ale corpului) sunt deduse, de asemenea, pe baza
unor criterii termice. Conform FCC, limita ratei absorbţiei specifice de energie (SAR)
pentru expunere localizată este ≤ 8 W/kg, în cazul expunerii profesionale şi ≤ 1,6 W/kg în
cazul expunerii populaţiei.
Expunerea populaţiei la câmpuri de microunde produse de sisteme de comunicaţii mobile
celulare prezintă două aspecte :
• expunerea datorită staţiilor de bază;
• expunerea datorită telefoanelor celulare
În zona de acces din vecinătatea staţiilor de bază expunerea publicului este mult sub
limitele acceptate de standarde (conform „Medical College of Wiscnsin -
Electromagnetic Fields and Human Health – 2 Ianuarie 2002 se dau următoarele valori de
expunere a populaţiei: valoare tipică = 0,0002mW/cm2; valoare maximă = 0,01mW/cm2,
faţă de limitele FCC; 0,5 mW/cm2 la 900 MHz şi 1 mW/cm2 la 2000 MHz). Se pun în
discuţie totuşi probleme referitoare la efectele manifestate în imediata apropiere faţă de
antenele staţiilor de bază, spre exemplu pentru locatarii1- 6 apartamentelor deasupra
cărora sunt amplasate acestea, precum şi în cazurile unor persoane mai sensibile. Spre
exemplu în cazul amplasării antenelor staţiilor de bază în apropierea şcolilor sau a
spitalelor.
Expunerea la radiaţiile echipamentelor mobile celulare şi posibilele efecte ale acesteia
reprezintă în continuare un subiect de discuţie, de experimentări şi de analize, dat fiind
folosirea terminalelor mobile în imediata apropiere a corpului uman în momentul emisiei.
Analizele se realizează în funcţie de categorii de populaţie (tineri, vârstnici, copii etc.), de
zona din corp în apropierea căreia funcţionează terminalul mobil (cap, corp - de obicei în
zona ficatului) precum şi de parametrii funcţionali ai terminalului mobil.
Ca urmare a incertitudinilor şi lipsei de informaţii ştiinţifice privind expunerea la CEM pe
termen lung şi la nivel scăzut, SCENIHR a recomandat continuarea cercetării, în special:
- pentru câmpuri RF
• Un studiu de cohortă prospectiv pe termen lung,
• Efectele asupra sănătăţii în cazul expunerii la RF a copiilor,
• Distribuţia expunerii în rândul populaţiei.

Bibliografie
MELATONINA– DELAMOLECULĂ, LACLINICĂ Ioana Cristina Amihăesei1,
Eleconferinta academician Anatoly PAVLENKO
- www.ziare.com
- www.curierulnational.ro
CEI 62110/2006 (CD), Measurement procedures of electric and magnetic field levels
generated by AC power system with regard to human exposure.

CEI 61786, Measurement of low frequency procedures magnetic and electric fields with
regard to exposure of human beings – Special requirements for instruments and
guidance for measurements.

CIGRE TF C4.03., Protocol for measurement of electric and magnetic fields near
overheand power lines, draft, rev.2, sep.1, 2004.

IEC TS 61000-6-5/2001, Electromagnetic Compatibility (EMC)- Part 6-5 Generic


standards- Immunity for power station and substation environments.

King,I., Low-frequency Magnetic Fields on VDUs and Human Health. Intern. Product
Compliance for Electrical and Electronic Products (IPC), May-June,2000,25..29.

C.Ionescu-Tirgovişte, Ala Bondarciuc, V. Lacusta, V. Lupuşor , Utilizarea undelor


milimetrice de ultra inaltă frecvenţă in tratamentul proceselor inflamatorii de diverse
etiologii.. Congresul II Naţional de Acupunctură cu participare Internaţională.
Culegere de articole şi teze ştiinţifice prezentate in cadrul congresului, Chişinău, 1997,
pg.107.

C.Ionescu-Tirgovişte, Ala Bondarciuc, V. Lacusta, V. Lupuşor , Studiul eficienţei


undelor milimetrice in terapia sindromului algic. Al XI-lea Congres Roman de
Acupunctură, Bucureşti, 11-13 iunie 1998. Revista Romana de Acupunctura, Anul
VII, Nr.1-2, 89-90, 1998.

C.Ionescu-Tirgovişte, Ala Bondarciuc, V. Lacusta, Utilizarea undelor milimetrice de


ultrainaltă frecvenţă in tratamentul proceselor inflamatorii externe şi interne. Al
XXIV -lea Congres Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice cu participare
internaţională, Iaşi, 8-11 octombrie 1998, Acta Diabetologica Romana, Vol. 24, Nr.
1-2, 130-131, 1998.
www.\Antenele mortii stau chiar pe blocul tau « Faratelefon’s Weblog.mht

www.\Antenele mortii stau infipte pe blocul din Centrul Civic - Oradea_Net.mht

www:\Aplicatiile moderne ale acupuncturii - FamousWhy.mht