Sunteți pe pagina 1din 3

Compusii

hidrogenati NH3 HCl CH4 H 2S

Structura 1 atom d e hidrogen si


1 atom de clor

Proprietatile solubil în apă, in alcool Acidul clorhidric este un gaz Metanul este un gaz Hidrogenul sulfurat este
şi acetonă, greu solubil in hexan, incolor, cu miros puternic, incolor, inodor, mai uşor un pic mai greu decât
fizice gaz incolor cu miros înţepător iritant. Gazul fumegă la aer cu decît aerul. Este foarte aerul, un amestec de H2S
La contactul cu suprafeţe cu o formare de picături hidratate de puţin solubil în apă (sub şi aer este exploziv.
temperatură de peste 630 °C se HCl. Răcit la 10 ° C şi la o 1%), dar solubil în alcool şi Hidrogen sulfurat şi
descompune în apă şi azot, presiune de 40 atm se eter. Arde cu flacără puţin oxigen arde cu o flacără
reacţie de descompunere care condensează sub forma unui luminoasă, cu degajare albastră, pentru a forma
este catalizată prin prezenţa lichid incolor. În stare solidă se mare de caldură dioxid de sulf (SO2) şi
unui metal, care coboară prezintă ca o masă albă (8560kcal/m3). Amestecul apă. În general,
tempratura de descompunere cristalină. Cristalizează într-o de metan şi oxigen (sau hidrogenul sulfurat
de la 630 °C la 300 °C. reţea cubică moleculară. metan şi aer) explodează în acţionează ca un agent
Temperatura şi presiunea critică prezenţa unei scântei. Aşa de reducere. Hidrogen
au valorile 51,46 ° C şi, se explică exploziile care se sulfurat reacţionează cu
respectiv, 81,6 atm. În stare produc uneori în minele de ionii de metal pentru a
lichidă nu conduce curentul cărbuni, unde se găsesc forma sulfuri metal, care
electric. Formează un amestec cantităţi însemnate de pot fi considerate sărurile
azeotrop cu apa ce conţine metan sub formă de gaz de hidrogen sulfurat.
20,24% HCl şi distilă la 110 ° C. grizzu Unele minereuri sunt
[22] sulfuri. Metal sulfuri au
adesea o culoare inchisa.
Plumb (II) acetat de
hârtie este folosit pentru
a detecta hidrogen
sulfurat, deoarece se
dovedeşte în gri
Proprietatile Interactiunea cu O2 Acidul clorhidric atacă metalele( Interactiunea cu apa Interactiunea cu metalele
4NH3+3O2=2N2 +6H2O formând cloruri şi apă), cu CH4 + H20 = CO +3H2 H2S + Mg = MgS + H2
Chimice Interactiunea cu apa excepţia metalelor nobile ca Interactiunea cu oxigen Interactiunea cu bazele
NH3+H3O=NH4OH aurul, tantalul (germaniul), CH4 + O2 → CO + H2+H2O H2S + 2NaOH= Na2S +
Interactiunea cu HCl cuprul, argintului şi mercurul Reactia cu halogeni 2H2O
NH3+HCl=NH4Cl (numai în absenţa oxigenului) CH4 + Cl· → CH3· + HCl + 14 Interactiunea cu sarurile
Interactiunea cu oxizii acizi kJ H2S + CuCl2 = CuS + 2HCl
2NH4OH + CO2=(NH4)2CO3 Acidul poate fi folosit la
interactiunea cu sarurile curăţirea metalelor (ruginei)
AlCl3 + prin îndepărtarea (oxizilor) de
3NH4OH=Al(OH)3+3NH4CL ex. de pe cupru

Un amestec al acidului clorhidric


şi acid azotic, numit apă regală
atacă aurul

Utilizarea Amoniacul lichid este folosit în Acidul este folosit pe scară largă Metanul mai este utilizat În chimie analitică de
agregatele frigorifice, sau la în industria chimică, ca acid drept combustibil dar azi se hidrogen sulfurat şi apă
distilare fracţionată în anorganic. pune un accent deosebit pe hidrogen sulfurat sunt
cercetarea carbonului. Acidul clorhidric este folosit în transformarea lui într-o utilizate ca reactivi pentru
La curăţarea aerului de fumul minerit în procesul de serie de compuşi chimici de depunerea de metale
produs de emisia motoarelor cu prelucrare, flotare a o mare importanţă grele, sulfuri, care sunt
ardere internă. minereurilor, sau în tehnologia practică. Această prelucrare foarte slab solubile. În
In medicină sau industria fosfaţilor. se numeşte chimizarea medicină - în băi naturale
farmaceutică la preparare de De asemenea este utilizat la metanului. Este suficient să şi artificiale hidrogen
medicamente, sau în purificarea petrolului şi gazului precizăm că prin chimizare sulfurat, precum şi în
producerea explosivilor natural, ca şi în metalurgie, şi la valoarea unui metru cub de compoziţia unor ape
cositorit. gaz metan creşte de circa minerale. Utilizat în
In laborator acidul este un 30 de ori, ca să ne dăm sinteza organică a obţine
reactiv folosit frecvent la analize seama de importanţa tiofen şi mercaptani.
chimice, ca şi în procedeele de economică a acesteia.
titrare a unor alcali.

Obtinerea Prin sinteza din hidrogen si azot Prin sinteza din hidrogen si clor Reacţia are loc cu eliberare Interacţiunea de acizi
la temperatura de 4500C si la Acidul clorhidrice este preparat de căldură şi o scădere în diluaţi cu sulfuri:
presiunea de 30-100 Mpa, prin dizolvarea în apă a volum. Prin urmare, bazat
pentru a deplasa echilibru spre hidrogenului clorurat. Acesta pe principiul Le Chatelier lui, Interacţiunea aluminiului
dreapta ,catalizator poate fi poate fi produs utilizând o reacţia poate fi efectuată la sulfurat cu apă (această
fierul spongios diversitate de metode temperaturi scăzute şi reacţie este curat
.Obţinerea acidului la scală presiuni mari - atunci soldul hidrogen sulfurat hranei
industrială este adesea în va fi mutat la dreapta. pentru animale):
strânsă legătură cu prepararea N2(g) + 3H2(g) ↔ Al2S3+6H2O=2Al(OH)3
altor compuşi chimici. +3H2S
2NH3(g) + 45,9 kj
H2+Cl2= 2HCl
Rolul Hidrogenul sulfurat este Folosit în hidrometalurgia şi De combustibil. Foarte toxic. Respiraţie în
gazotransmitterom, în electroforming (gravură şi produse de clorinare sunt aer care conţin hidrogen
biologic concentraţii micromolar are decapare), pentru curăţarea utilizate în extinctoarele, sulfurat cauzează
proprietăţi cytoprotective suprafeţelor metalice pentru precum şi somnifere, sau ameţeli, dureri de cap,
(antinekroticheskie şi lipire şi cositorire, pentru clorură solvent. greaţă, şi cu concentrare
antiapoptotic). La concentraţii de zinc, mangan, fier şi alte De producţie a produsului semnificativă duce la
mici, stimulează producţia de metale. Într-un amestec de de dehidrogenare- comă, convulsii, edem
cAMP, activeaza sistemele de surfactanti utilizate pentru acetilenă. pulmonar şi chiar moarte.
antioxidant, are efect anti- curăţarea de produse ceramice Conversie produs, gaz de La concentraţii mari, o
inflamator. În concentraţii şi din metal (nu este necesar sinteză. Folosite pentru expunere prin inhalare
millimolar de citotoxice inhibată acid) de contaminare şi producerea de metanol şi unică poate provoca
dezinfectare. formaldehidă, şi, prin moartea instantanee. La
Industria alimentară este urmare polimeri, produse concentraţii scăzute
înregistrat ca un regulator de farmaceutice şi denaturare apare rapid de adaptare
aciditate, aditiv alimentar E507. şi dezinfectare materiale. la miros neplăcut "ouă
Utilizate pentru fabricarea De asemenea, de la gaz de stricate", şi încetează să
zelterskoy (soda) de apă. sinteză produse de amoniac mai fie simţit.
şi a îngrăşămintelor.

S-ar putea să vă placă și