Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a VIII-a neutralizarea hidroxidului de sodiu cu 200g soluție de

Lucrare de control nr. 5 – Apa. Soluţiile. Disociaţia acid sulfuric cu partea de masă a H2SO4 de 49%?
electrolitică
Varianta 1 Total 53 p
Timp de lucru – 45 min.
Clasa a VIII-a
1. (12p ) Se dau ecuațiile:
a) H2O + Ca → c) H2O + SO3 → Lucrare de control nr. 5 – Apa. Soluţiile. Disociaţia electrolitică
b) H2 + CuO → d) Na2O + H2O → Varianta 2
Timp de lucru – 45 min.
a. Alegeţi şi completaţi ecuaţiile reacţiilor ce
reprezintă proprietăţi chimice ale apei.
1. (12p) Se dau ecuațiile:
b. Stabiliţi coeficienţii reacţiilor şi numiţi
a) H2O + Na → c) H2 + O2 →
substanţele finale.
2. (8p) Alegeţi formulele substanţelor care sunt b) H2O + CaO → d) CO2 + H2O →
electroliţi tari şi scrieţi ecuaţiile de disociere: a. Alegeţi şi completaţi ecuaţiile reacţiilor ce
a) HNO3; b) Ca(OH)2; c) H2S; reprezintă proprietăţi chimice ale apei.
d) CH3COOH; e) Zn(OH)2; f) K2SO4. b. Stabiliţi coeficienţii reacţiilor şi numiţi substanţele
finale.
3. (5p) Proprietăţile generale ale acizilor sunt:
2. (8p) Alegeţi formulele substanţelor care sunt
a. sunt caustice, unsuroase la pipăit;
electroliţi tari şi scrieţi ecuaţiile de disociere:
b. au gust acru;
a) H2SO4 b) H2S; c) Na2S;
c. prezintă în soluţii cationi de metal;
d. conţin în soluţii cationi de hidrogen; d) H2O; e) KOH; f) NH3.
e. colorează turnesolul în roşu. 3. (5p) Proprietăţile generale ale bazelor alcaline sunt:
4. (2p) Completaţi definiţia: a. au gust acru;
Neelectroliţii sunt substanţele.................................. b. sunt caustice, unsuroase la pipăit;
5. (10p) c. prezintă în soluţii cationi de hidrogen;
a. Stabiliţi coeficienţii ecuaţiilor de mai jos. d. conţin în soluţii anioni hidroxil.
b. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor în formă ionică şi e. colorează fenolftaleina în roşu.
ionică redusă. 4. (2p) Completaţi definiţia:
a) Ca(OH)2 + HCl → CaCl2 + H2O Electroliţii sunt substanţele..................................
b) AgNO3 + MgCl2 → AgCl↓ + Mg(NO3)2 5. (10p)
a. Stabiliţi coeficienţii ecuaţiilor de mai jos.
6. (4p) În apa cu masa de 225 g s-a dizolvat 25 g sare de
b. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor în formă ionică şi
bucătărie. Calculaţi partea de masă a sării în soluţia
ionică redusă.
obţinută.
a) NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O
7. (4p) Explicaţi ce se înţelege prin „duritatea apei” şi cum
se poate înlătura ea. b) K2CO3 + HNO3 → KNO3 + H2O + CO2↑
8. (8p) Rezolvați problema: Ce masă de sare se formează la 6. (4p) În 270 g de apă s-au dizolvat 30 g de zahăr. Calculaţi
partea de masă a zahărului în soluţia obţinută.
7. (4p) Explicaţi ce înţelegeţi prin “epurarea apei” şi cum
se realizează ea.
8. (8p) Rezolvați problema: Ce masă de sare se formează la
neutralizarea hidroxidului de calciu cu 200g soluție de acid
clorhidric cu partea de masă a HCl de 7,3%?

Total 53 p