Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza unei lecţii predate de studenta Denisiuc Maria

Data : 02.02.2010
Disciplina : Istoria
Clasa : a X-a
Subiectul lecţiei : "Constituirea statului Ţara Moldovei”
Tipul lecţiei : predare-învăţare
Profesor : Denisiuc Maria
Locul desfăşurării : cabinetul de istorie.
Instituţia : Colegiul Financiar-Bancar „A.Diordiţă”

Obiectivele lecţiei :
Obiectivul general : Acumularea cunoştinţelor cu privire la procesele ce au
determinat formarea statelor medievale româneşti.
Obiective de referinţă :
− Să utilizeze noţiunile istorice în diversitatea lor.
− Să respecte principiile cronologice.
− Să însuşească calităţi analitice privind principalele forme statale incipiente.
− Să analizeze imortanţa unei personalităţi istorice.
− Să - şi formeze şi dezvolte valori şi atitudini critice faţă de evenimentele şi
procesele istorice.
De la bun început lecţia a început cu un bun ton. Toţi elevii erau
prezenţi la lecţie şi erau bucuroşi de a începe lecţia.
Asistînd la această lecţie am rămas foarte impresionată de
petrecerea ei.
Înainte de a preda tema nouă profesorul a început să adreseze
întrebări elevilor la tema de acasă, la care ei răspundeau cu mare
entuziasm, căci toţi erau pregătiţi. Apoi profesorul a anunţat tema
nouă : "Constituirea statului Ţara Moldovei”, pentru ca această lecţie
să decurgă interesant profesorul a folosit tehnici şi mijloace
interactive, astfel elevii au fost încadraţi în procesul de predare-
învăţare atît fiind repartizaţi în grup cît şi lucrau individual. În timpul
lecţie elevii efectuau exerciţii de felul axa cronologică, soarele ideilor
ce le-e permis asimilarea mai pronunţată a temei noi. Pe parcursul
acestei lecţii elevii au fost foarte activi şi cu plăcere au îndeplinit toate
cerinţele profesorului.
Mi-a plăcut în cadrul lecţiei următoarele : profesorul a folosit aşa
procedee didactice, cum ar fi : problematizarea, analiza, conversaţia,
sinteza şi de asemenea o mulţime de tehnici activizante : Schema
radiară, axa cronologică, hartă schiţată, soarele ideilor, documentele
istorice, discursul istoric, poster.
În timpul realizării feed-back’ului, care reprezenta alcătuirea unui
poster, s-a evidenţiat faptul că elevii au însuşit lecţia predată astăzi.

S-ar putea să vă placă și