P. 1
Masina de Cusut Triplok

Masina de Cusut Triplok

|Views: 493|Likes:
Published by Aron Valentin

More info:

Published by: Aron Valentin on Jun 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

MA INA DE CUSUT TRIPLOK

ARGUMENT

Procesul tehnologic de confec ionare al îmbr c mintei este o component de baz a procesului de produc ie, ce se deruleaz în cadrul firmelor i societa ilor comerciale al c ror profil este producerea îmbr c mintei. Proiectul cu tema ³ Ma ina de cusut Triplok´ este structurat pe patru capitole. În Cap. I am prezentat pe scurt câteva dintre no iunile de baz ale îmbr c mintei. La Pct. 1.1 am f cut o descriere a istoriei îmbr c mintei subliniind perioada c nd a luat na tere, ce reprezint moda i revolu ia modei. In Cap. II am prezentat Ma ina de cusut Triplok astfel: La Pct. 2.1 am prezentat principalele caracteristici tehnice i utiliz r ile ma inii de cusut triplok. La Pct. 2.2 am f cut descrierea masinii de cusut triplok din punct de vedere al par ilor i al pieselor componente (masa ma inii i corpul), a pozi iei i modul de ac ionare al acestora. La Pct. 2.3 am prezentat organele de lucru ale ma inii de cusut triplok care particip direct la formarea cus turii. Organele de lucru la ma ina de cusut triplok sunt: acul, apuc torul inferior i superior, transportotul, picioru ul, placa acului i cu itele. Pentru fiecare organ de lucru am prezentat rolul acestora i caracteristicile tehnice. La Pct. 2.4 am descris cus tura realizat de ma ina de cusut triplok. Cus tura triplok se formeaz cel mai frecvent cu dou sau trei fire de a în fuc ie de utilizarea acesteia în procesul confec ion rii îmbr c mintei. Aceast cusatur este destinat opera iilor de surfilare sau încheiat-surfilat. Modul de formare a cusaturii triplok i fazele de lucru sunt prezentate în detaliu la acest punct. La Pct. 2.5 am prezentat mecanismele ma inii de cusut triplok men ionând rolul lor, felul în care ac ioneaz i piesele din care se alc tuiesc. Mecanismele ma inii de cusut triplok sunt: mecanismul acului, mecanismul apucatoarelor, mecanismul tranportor, mecanismul cu itelor, mecanismul piciorusului, mecanismul transmisiei i mecanismul de ungere.

Aceste opera iuni se fac zilnic i pe schimburi de lucru. Cauzele care produc aceste defectiuni i modul de remediere al acestora sunt prezentate în detaliu la acest punct. Accidentele pot fi mecanice sau electrice i pot fi produse prin în ep turi în degete. aplicarea dipozitivelor de protec ie i folosirea echipamentului individual de protec ie. sc pari de coasere i ruperea materialului.6 am scris despre modul de intre inere al ma inii de cusut triplo k i principalele deregl ri i interven ii accidentale la aceast ma in precum i modul de remediere al acestora. 2. strivire de la picioru . materialul nu se taie uniform sau alunec de pe trasnportator. smulgere sau în ep turi de cureaua de transmisie sau producerea de scurtcircuite datorit supra încalzirii motorului electric i neleg rii instala iei electrice la p m nt. În Cap. IV am prezentat materialele bibliografice folosite la realizarea acestui priect. Lucr rile de între inere cuprind opera iuni de cura are. În Cap. ruperea acului. Cele mai importante deregl ri i defec iuni sunt: mersul greoi. ruperea firelor. III am prezentat principalele m suri de protec ia muncii la ma ina de cusut triplok pe care trebuie s le cunoasc i s le aplice personalul operator pentru prevenirea accidentelor de munca. Pentru prevenirea acestora trebuie s se fac : instruirea tehnic a personalului operativ. ungere i reglare ale unor mecanisme. .La Pct.

6.1. Mecanismele ma inii Triplok 2. Ma ina de cusut TRIPLOK. Capitolul II. Cus tura realizat de ma ina Triplok 2. Norme de protec ia muncii. Notiuni despre îmb c minte.1.2. Caracteristici tehnice i utiliz ri 2. 2.5. Între inerea ma inii de cusut Triplok Capitolul III.3.4. Bibliografie . Capitolul IV. Organe de lucru la ma ina de cusut Triplok 2. Istoria îmbr c mintei. Descrierea ma inii de cusut triplok 2.CUPRINS Capitolul I. 1.

. . se întâlnesc diferite tipuri de îmbr c minte. Dup destina ie pot fi: .îmbr c minte groas . tenis etc. . Dup anotimpul în care se poart : . înot. prin adoptarea de materiale corespunz toare în procesul de confec ionare.îmbr c minte semigroas . folosit în anotimpurile de toamn i prim var . care se confec ioneaz din materiale groase sau din bl nuri.îmbr c minte de protec ie. .lenjerie de corp .îmbr caminte din bl nuri. Aceast îmbr c minte se confec ioneaz din materiale adecvate i cu o linie de croial specific locului de munc i factorilor de care trebuie ap rat omul.utilizat în toate anotimpurile anu lui de c tre toate categoriile de vârst i sex.este o îmbr c minte comod i u oar având linia de croial corespunz toare sportului practicat (schi. . folosit în procesul muncii ca mijloc de ap rare a lucr torului împotriva factorilor nocivi existen i în procesul muncii sau ca mijloc de ap rare a corpului de intemperii.se poart peste lenjerie. folosit în anotimpurile c lduroase.Capitolul I. ce se produce din es turi i tricoturi mai groase. Aceast categorie vestimentar poate c p ta caracteristici specifice anotimpului în car e se poart . . care se produce din es turi i tricoturi sub iri bune conduc toare de c ldur .îmbr c minte din es turi. i anume: Dup materia prim folosit : .îmbr c mintea exterioar sau de zi .).îmbr c minte sub ire. În etapa actual .îmbr c minte din tricoturi. . r u conduc toare de c ldur . care se pot clasifica dup diverse criterii. Ambele func ii au determinat o varietate de produse i modele care s satisfac cerin ele omului în func ie de necesit i. . pe strad sau cu ocazia unor festivit i. NO IUNI DESPRE ÎMBR C MINTE Îmbr c mintea este un bun vestimentar pe care oamenii îl folosesc pentru ap rarea corpului de intemperii i în scop estetic. folosit pe timpul iernii.îmbr c mintea sport . îmbr c mintea de zi se utilizeaz în activitate a zilnic a anului în cas . Aceast îmbr c minte se produce din esuturi de bumbac i tip bumbac capabile s absoarb cu u urin transpira ia corpului.

despre infa i area sa. atunci când oamenii au început s poarte pielea i bl nurile animalelor. unilateral acceptat de noi i de cei din jurul nostru. prin modelarea propriului aspectul fizic. În timp ce oamenii de rang înalt foloseau lâna. Fiecare element al inutei lor î i avea func ia sa. în func ie de statutul pe care îl aveau. Odat cu intensificarea contactului cu lumea exterioar . climatice. Înc din antichitate. despre cel care o purta. În aproape fiecare cultur a existat un canon specific de frumuse e. f când distinc ia între regi. femeile se îmbr cau diferit. supusi i sclavi. ca s se protejeze de frigul iernii. ei foloseau diverse bijuterii i amulete speciale. La dezvoltarea formelor de îmbr c minte au contrubuit în principal schimb rile culturale. pe care ei s-au str duit întotdeauna s o ating . cu scopul de a imita un ideal de frumuse e. În scopuri ceremoniale. broderiile i culorile folosite. marcând inf i area ideal a femeii i a b rbatului. combinate în special cu machiajul fe ei i al mâinilor. În Grecia Antic . deopotriv . Moda a reprezentat un factor social la fel de important precum valoare a proprieta ii i importan a familiei. libere. c urmarirea continu a perfec iunii. Se presupune.1. geografice. cum ar fi statutul s u social sau situa ia sa economic . moda a regulat codul de îmbr c minte la cur ile regale. hainele oamenilor de rang înalt se deosebeau de cele ale oamenilor de r nd. de asemenea. Prin urmare. În Grecia antic predominante erau trei tipuri de îmbr c minte: tunica. îndeplinind un anumit rol. a dus la na terea fenomenului de mod . Îmbr c mintea transmitea. prin calitatea materialului. c s torite sau vaduve.1 Istoria Imbr c mintei Istoria hainelor dateaz din neolitic. . omul si-a dezvoltat propria sa con tiin despre modul în care arat . pentru cei s raci era rezervat p rul de capr . precum i contactul cu alte civiliza ii. infoma ii importante.

Ele constau dintr-o bucata de stofa strâns cu o centur în jurul corpului i unita peste um r printr-un nod sau o agraf . . punându-se în principal accentul pe partea decorativ . din aur sau pietre pre ioase. Îns protestele i religia. una de la alta. îmbinate cu o ajustare mai cochet pe corp. Influen ele modei estice. Acest lucru a dus la emiterea unor reglement ri legale ale modei. es turi cu modele florale imense. un num r limitat de rochii pe care femeile le puteau poseda i interziceau purtarea de bijuterii. în func ie de rang. cel mai important era costumul faraonului. printre care i francezul Bernard de Clairvaux. a început treptat s se dezvolte conceptul de mod . impresionau prin maiestrie i bog ie europenii. Hainele femeilor se deosebeau de cele ale barba ilor prin calitatea materialelor. inutele au fost puternic influen ate de motivele. în Fran a secolului al XIII-lea. Supu ii purtau o versiune mai simpl a inutei regale. construit din cele mai bune materiale. Hainele sofisticate ale Evului Mediu i dezvoltarea lor în epoca modern . În Evul Mediu. hainele cu decolteuri exuberante. p l rii sau panglici. Femeile. fiind puternic criticate de clerici. au deranjat însa biserica cre tin . Femeile foloseau ca accesorii umbrele. p l rii fantezie sau articole de îmbracaminte inspirate din inuta regal . împletite cu fire de aur. transparen a es turilor i culorile mai vii. dorind s se faca remarcate prin îmbr c mintea purtat . care pleda adesea pentru abandonarea acestui stil bizar de mod .mantia i hlamida. po ete. îmbr c mintea se diversifica. În Egipt. pe care noi îl întelegem în ziua de azi. ce amenin a societatea cu corup ia moral . Odat cu apari ia umanismului. materialele i culorile venite din Imperiul Bizantin. ce trebuia s aib în primul rând un croi original. în a atrage aten ia asupra lor. ce de exemplu impuneau. prin transmiterea unui stil personalizat i sofisticat în îmbr c minte. nu au fost în stare s schimbe dorin a uman pentru lux i nici s impiedice oamenii. alc tuit din cele mai fine materiale i împodobit cu aur i m rgele. copiau cu ner bdare elemente ale inutei. în locurile publice. în Italia secolului al XIV.

r spândindu-se ini ial exclusivist. Cumpararea hainelor. i-au diversificat munca. prin introducerea technicilor inovative i utilizarea motoarelor cu aburi în produc ia textil . ce se diferen iau în fun ie de calitatea i stilul produselor. producând i vânzând elemente de îmbr c minte gata f cute. îmbr c mintea i-a schimbat treptat scopurile. la New York. În secolul al XVIII-lea. contribuind la imboga irea ei. De la începuturile sale. croitorii. la cur ile regale i în mediile nobiliare. produse în fabrici. mersul la croitor. în special cea din rile de Jos. din care cusutul la comand a disparut treptat. cu diverse ateliere specializate în îmbr c minte. devenind un factor important. mai apoi celor estetice. Moda care ne înconjoara în prezent. se remarca prin dorin a acerb de a se îmbr ca la moda. similar cu curtea regala. la început r spunzând nevoilor practice. a inceput s schimbe ireversibil func ionarea comer ului cu îmbr c minte. Se na te astfel marca. erau deja la ordinea zilei. jucand un rol semnificativ în conturarea pie ei i influientând pozitiv reânvigorarea comer ului interna ional cu materiale. remarcându-se printre altele ³Le Journal du Gout´.i loc în viata de zi cu zi a oamenilor. din toate sferele sociale. publicat între anii 1768 i 1770. ajungând în ziua de azi s urm reasc conceptul exclusiv de Äa fi la mod ´. . rolul dominant în industria textil este jucat de Fran a i Anglia. Revolu ia modei. din punct de vedere social. ca mai apoi s se extind asupra tuturor iubitorilor de frumos. ce se na te î n secolul al XIX-lea. dezvoltarea comer ului liber i industrializarea. Din epoca Rena terii. pân în prezent. Jurnalele de mod . facandu. în detrimentul mersului la croitor. s-a dezvoltat de-a lungul secolelor. Pe l nga hainele cusute la comanda. gata de purtat. Intrând în secolul XX. dezvoltarea modei s-a bucurat de o popularitate imbatabil . Harper¶s Bazaar i spectaculoas ³Vogue´. Odat cu schimb rile sociale din secolul al XVII-lea. în func ie de stilul abordat i reputa ia croitorului. ducând astfel la cre terea num rului de articole de îmbr c minte de pe pia . observ m c moda i i pune tot mai puternic amprenta asupra societa ii. clasa de mijloc.În aceast perioad începe s prinda contur croitoria.

Pe axul motorului este montat o roat de fric iune 6 care cupleaz cu roata de fric iune 7 atunci când se ac ioneaz dispozitivul de cuplare. În ara noastr sunt utilizate diferite tipuri de ma ini triplok.Capitolul II.2. asigurând o vitez de coasere 4000-4500 împuns turi/min. din care cea mai important este ma ina clasa 170. asigurând astfel prevenirea destr m rii. 3. Le partea inferioar sunt . construit la întreprinderea Metalotehnic din Târgu Mure . Ac ionarea ma ini triplok se face de la un motor electric.000 face parte din categoria ma inilor speciale. 4 sau 5 fire de a .25kW i tura ia n=3000rot/min .1 Caracteristici tehnice i utiliz ri Ma ina triplok clasa 170.000 este construit s func ioneze cu un ac sau dou ace i alimentat cu 2. Unele tipuri de ma ini triplok sunt prev zute cu un apuc tor secundar. Pe axul ro ii de f ric iune mai este montat roata de curea 9 prin care se ac ioneaz arborele principal al ma inii. montat în partea dreapta. Descrierea ma inii de cusut triplok Ma ina triplok se compune din dou p r i principale i anume: masa A i corpul B. Ma ina clasa 170. MA INA DE CUSUT TRIPLOK Ma ina de cusut triplok este un utilaj de baz în întreprinderile ce confec ioneaz îmbr c minte din tricoturi. montat în partea stâng a acului. Ma ina triplok func ioneaz în general cu 2 apuc toare denumite apuc tor superior.000 . 2. ma ina triplok consum 15m de a la un metru de cus tur i surfilat. care efectueaz cus turi de încheiat i surfilat sau numai cus turi de surfilat. Masa ma inii este montat pe suporturile 1 consolidate prin traversa 4 care mai sus ine i motorul electric 5. care particip la formarea cus turi pe care o înt re te . 2. i apuc tor inferior. în func ie de num rul acelor i al apuc toarelor. având o putere P=0. La coaserea cu 3 fire de a .

transportorul. apuc torul inferior execut mi c ri de . apuc torul superior. Corpul ma inii încorporeaz mecanismele i organele de lucru care particip la formarea cus turii. prin apasarea pedalei 2 . sub placa acului. În timpul lucrului. având fine ea de 70. Acul este organul care transport firul prin material i formeaz bucla pentru împletire. Prin ac ionarea pedalei 3 este tras în jos pârghia 12 care este în leg tur cu piciorul de fi are a materialului pe care îl ridic în func ie de momentul tehnologic al opera iei. Apuc torul inferior este prev zut cu orificiile 1 i 2 i cu canalul 3 prin care trece firul s u. fiind mai scurt. În partea dreapt pe suportul mesei se afl montat întrerup torul 13 prin care ma ina se cupleaz la sursa de energie electric . Apuc torul inferior este organul de lucru montat în partea stâng . În partea dreapt a corpului se afla volantul 14 i vizorul 8 care indic nivelul uleiului în rezervor.27 ø 32. Acele utilizate la ma ina triplok sunt de tipul 1886 . se ac ioneaz tija 10 i pârghia dubl 11 prin care sunt deplasate spre stânga ro ile 7 i 9 pentru a prelua mi carea de rota ie de la roata de fric iune 6.3.5. 2. îns difer ca m rime. apuc torul inferior. Ca form este asem n tor cu al ma inii simple. picioru ul. Organe de l ru la ma ina de cusut Tri l Cus tura ma inii triplok se realizeaz de c tre organele lucr toare cum ar fi acul. placa acului i cu itele. în func ie de fine ea materialelor prelucrate.mont t pedalele 2 i 3. Ma ina triplok este construit astfel încât acul este montat înclinat cu vârful c tre muncitor i cu an ul lung c tre fa a ma inii. În acest sens. Pedala 2 este folosit pent cuplarea ro ilor de fric iune 6 i 7 în vederea ac ion rii ma inii. 80 i 90.

Acest apuc tor este pozi ionat vertical i montat în partea dreapt . acest apuc tor conduce firul din dreapta prin bucla apuc torului inferior i formeaz el însu i o bucl pe care o depune pe fa a acului. Transportorul este format din transportorul principal i transportorul secundar. sub placa acului. Ac ionarea picioru ului se face prin pedala de ac ionare montat în partea dreapt a ma inii. prin care trece acul de coasere. în vederea form rii punctului de leg tur a cus turii. Apuc torul superior este organul lucr tor. Pe corpul t lpii este prev zut orificiul 2. prin care se monteaz la pârghia de sus inere. Fiecare transportor este alc tuit din corpul 1 prev zut cu orificiul 2. iar cel secundar. i orificiul 3. care executa presarea sub ac iunea pârghiei-suport la care este montat. conduce al doilea fir inferior. . care prin orificiul 1.la stânga spre dreapta i invers. În timpul func ionarii. Transportorul principal este montat în fa a. Acest organ lucr tor este formal din talpa 1. Partea superioar cuprinde cremaliera 3 care reprezint organul de lucru ce deplaseaz materialul în timpul coaserii. prin care se monteaz ciocul 4. Picioru ul este organul de lucru care preseaz materialul de cusut pe transportor. c tre partea din spate. având rolul s prind bucla acului. Aceast montare se face cu ajutorul clemei de fixare 5 i al urubului 6. Transportorul ma inii triplok este ac ionat de la arborele principal al ma inii i execut acelea i mi c ri ca la ma ina simpla.

pe care se formeaz leg turile cus turii. Cu itele sunt organe lucr toare care au rolul s taie marginea materialului înaintea coaserii. Astfel cu itul fix 1 este montat pe carcasa lui.Placa acului este organul de lucru pe care se fixeaz materialul pentru cusut. unde se taie i.4. iar în l ime. apoi se coase. Cele 3 fire de a au culori diferite i se monteaz astfel. 85/3 i 100/4 sau exprimat în tex: Tt=19X3. Firul de coasere 1 este infilat la ac i împreun cu aceasta str punge straturile de material i îmbin detaliile cusute. Pentru coasere se utilizeaz a a de fine ea Nm=54/3. Cele dou cu ite func ioneaz pe principiul forfec rii. . 21X3 i 10x4. 2.5 mm. us tura reali at de ma ina Triplok Cus tura triplok se formeaz cel mai frecvent cu dou sau trei fire de a în func ie de utilizarea acesteia în procesul confec ion rii îmbr c mintei. Aceasta plac este formata din corpul 1 prev zut cu decupajele 2 i 3 în care func ioneaz transportorul ma inii. Paralel cu decupajele se afle prelungitorul 4. Montarea pl cii la corpul ma ini se face prin orificiile 7 i 8 cu ajutorul a dou uruburi. Între prelungitor i decupaje sunt încorporate loca ul 5 pentru ac i decupajul 6 pentru cu it. Cus tura cu 3 fire este destinat opera iilor de surfilare sau încheiatsurfilat. în fa a acului. Materialul pentru cusut este tras de transportor prin fa a cu itelor i a acului.2 la 3.5 mm la 6 mm. Aceast cus tur are pasul reglabil în lungime de la 1. iar cu itul mobil 3 este montat pe suportul mobil 4 i execut mi c ri de ridicare i coborâre. de la 2.

Coaserea propriu-zis se realizeaz de acul i apuc toarele ma inii care efectueaz leg tura firelor. în care apuc torul superior 6 conduce firul 7 printre apuc torul 4 i firul 5. pe care o re ine pâna la retragerea sa din fa a acului: .figura (c). Acestea îndeplinesc func ii ca: fixarea i transportul materialului. Procesul de formare a unui punct de leg tura cuprinde urm toarele faze de lucru: . punctele de leg tur se pot forma pe mijlocul grosimii straturilor sau c tre firul supratensionat.figura (a). . apuc torul superior preia firul apuc torului inferior. în care apuc torul inferior 4 conduce firul 5 prin bucla 3. pe care-1 re ine pe corpul sau pân la terminarea cursei de retragere. montat în partea stâng . executând o mi care de la dreapta jos c tre stânga sus. având rolul de festonare a marginilor cu rol de leg tur a firului de la ac i de la apuc torul inferior. .Firul 2 este condus de apuc torul inferior. În aceast mi care. prin fa a acului. picioru . Cus tura triplok se ob ine cu ajutorul organelor de lucru. în care acul 1 conduce firul 2 prin straturile de material i la începutul cursei de ridicare formeaz bucla de împletire 3.figura (b). În func ie de tensionarea celor trei fire. format de ac. Transportul i t ierea materialului sunt lucr ri ajut toare care se realizeaz de placa acului. când o arunc în cus tura. t ierea marginii i coaserea propriu-zis . transportor i cu ite.

realizând.. care este în leg tur cu manivela 4. Mecanismele ma inii Triplok Ma ina triplok clasa 170. arborele principal efectueaz o mi care de rota ie invers sensului orar. 2. iar mi carea sa de transla ie se desf oar pe tija de ghidare 10. cu ajutorul discului excentric transform mi carea de rota ie a arborelui în mi care de transla ie la ac i la suportul s u. Mecanismul acului este ac ionat de c tre arborele principal 1. atât ca form . Pe suprafa a discului este prev zut bol ul 7. ce reprezint suportul acului 12. La ma inile triplok. care. În partea dreapt este montat fix în corpul ma inii tija de ghidare 10. acul are pozi ie înclinat fa de placa ma inii. Mecanismul acului. în care la începutul cursei de retragere apuc torul superior formeaz bucla 8. prin care se ac ioneaz pârghia 8.figura (d). cât i ca mod de func ionare. În timpul func ion rii ma inii. . montat pe axul 5 împreun cu discul 6.5. cus turi de calitate superioar .000 este prev zut cu organe de lucru i mecanisme care asigur o func ionare silen ioas . articulat la cap tul din stânga cu manivela 9. realizând astfel leg tura final a punctului de coasere. totodat . Acul ma inii triplok este asem n tor cu al ma inii simple. pe care se deplaseaz culisa 11. Ac ionarea se face prin cotul de arbore 2 i biela 3. montat sub placa de baz a ma inii. prin care acul p trunde.

Excentricul 2. prin coturile 2 i 3. cu ajutorul bielei 10 i al pârghiei duble 11 . care serve te la pornirea ma inii. prin pârghia 6. ac ioneaz biela 5. este ac ionat apuc torul inferior 12. prin mi c ri complexe. ce func ioneaz în paralel i sus in transportoarele.Mecanismul apuc toarelor are ca organe de lucru dou apuc toare care au func ia s conduc firele inferioare i s le împleteasc cu firul de la ac. Pentru orientarea direc iei de mi care. suportul apuc torului este condus prin ghidajul 9. Pe cap tul din dreapta al arborelui este montat roatavolant 4. Ac ionarea transportorului se face de la arborele principal 1 pe care sunt montate excentricele 2 i 3. care stabile te pozi ia pârghiilor transportoare 9. care este articulat fix în corpul ma inii. Acesta se compune din transportorul principal i unul sau dou transportoare secundare. Mecanismul transportor are ca organ de lucru transportorul propriu-zis. pârghia dubl 6. construite în acest scop. Transportoarele au rolul s realizeze transportorul materialelor în procesul coaserii i s încre easc stratul inferior atunci când tehnologia de execu ie o impune datorit modelului de îmbr c minte. Ac ionarea apuc torului se face prin cele dou coturi de arbore. Cele dou transportoare efectueaz curse egale la opera iile de încheiat sau încheiat i surfilat. de la cotul 2 se ac ioneaz biela 5 i. iar l ng el transportorul secundar 11. prin colierul 4. Prin cotul 3. unde se monteaz butonul 7. iar la opera iile de încheiat . Partea superioar a pârghiei este prev zut cu un loca de culisare. care sus ine apuc torul superior 8. se pune în mi care suportul 7. Mi carea apuc torului este transmis de la arborele principal 1. respectându-se indica iile din cartea tehnic a ma inii. montat în partea stâng a acului. Împletirea firelor de a se face de c tre apuc toare. Cele dou excentrice func ioneaz în paralel i au rolul de ac ionare a transportorului ce deplaseaz materialul în timpul coaserii. iar aceasta. Acest buton este în leg tur cu pârghia 8. Mi carea apuc toarelor se regleaz de la uruburile de montare pe suporturi. În partea dreapt este montat transportorul principal 10 . care conduc i depun firele în fa a acului pentru realizarea cus turii.

Mecanismul cu itelor. La cap tul din dreapta al pârghiei sunt montate bra ul 5 i clema 6 pentru fixarea cu itului 7. Cap tul superior al bielei este în leg tur cu pârghia dubl 4.cu itul inferior 11 se monteaz cu partea ascu it în sus i cu muchia t ietoare spre dreapta. se introduce în loca ul s u. montat la partea superioar . Corectarea marginilor la detalii se face în paralel cu efectuarea coaserii. La partea superioar a pârghiei este montat suportul 9 al conduc torului de fir 10. s realizeze t ierea materialului prin forfecare. transportorul principal se regleaz pentru a efectua o curs mai lung fa de transportorul secundar. care alimenteaz i tensioneaz firul acului. Cu itul mobil este încorporat într-un mecanism prin care prime te mi carea de la arborele principal. ma ina de cusut triplok este prev zut cu dou cu ite. . Montarea cu itelor la ma in se face astfel: . montat pe placa de baz a ma inii. i altul fix.cu itul superior 7 se regleaz ca pozi ie în suportul s u astfel încât la cursa activ s se ating de cu itul inferior. care formeaz suportul transportoarelor. Mecanismul cu itelor este ac ionat de arborele 1 prin cotul de arbore 2 i biela 3.cu încre irea unuia din straturi. care reprezint punctul de sprijin al pârghiei. Pârghiile 9. Pentru montare. pentru ca. din care unul mobil. Mi carea de transla ie a pârghiei se realizeaz cu ajutorul axului 8 . astfel încât muchia t ietoare s fie la nivelul pl cii acului. sunt a ezate la partea din spate a ma inii pe excentricul 12. montat pe axul 13. care reprezint totodat suportul cu itului. Pentru corectarea marginilor cus turii. iar t ierea marginilor într-un anumit punct are loc înainte de coasere. Acest excentric are rolul s regleze pasul de cus tur la opera iile de încre it prin transportul diferen iat al transportului principal. . împreun cu acesta.

Ca p r i componente. Pentru ungere uleiul este absorbit de pomp i împins la caseta de ungere 11 prin care este . Ridicarea picioru ului 1 se realizeaz prin ac ionarea pedalei 2. care prin în urubare în carcasa 11. care pune în mi care lan ul 3 i pârghia dubl 4. La partea inferioar a carcasei este prev zut filtrul 10 având ca scop separarea uleiului de impurit i. Presiunea picioru ului pe material se realizeaz de c tre tija 8. Aceast pârghie dubl este montat pe axul 5 i cuplat cu bra ul 6. Ac ionarea mecanismului de ungere se face de la arborele principal 3 printr-un angrenaj elicoidal format din roata 4 i urubul melc 5 montat pe axul 6 ce ac ioneaz pompa. Pe bra ul-suport 6 este montat cu itul 7 pentru t iat firele de a la terminarea cus turii. Mecanismul de ac ionare al ma inii triplok func ioneaz pe acela i principiu cu cel al ma inii simple. mecanismul este prev zut cu rezervorul 1 în care se toarn uleiul 2. la fel ca la ma ina simpl . Aceasta este format din carcasa 7 în care func ioneaz ro ile din ate 8 i 9 ac ionate de c tre axul 6. Reglarea presiunii picioru ului se face prin butonul 10. Mecanismul picioru ului are ca organ lucr tor picioru ul propriu-zis. pentru a se realiza transportul materialului în timpul coaserii. Mecanismul transmisiei. care poart picioru ul propriu-zis. realizeaz presiunea necesar pe arc i. pe materialul de coasere.Mecanismul picioru ului. Transmisia mi c rii i a puterii la arborele principal al ma inii se face de la motorul electric. Mecanismul de ungere este prev zut cu o pomp central care absoarbe uleiul din rezervorul ma inii i îl difuzeaz la locurile de ungere. care este ac ionat în jos de arcul 9. picioru ul este ridicat de pe placa ma inii pentru introducerea sau scoaterea materialului cusut i coborât pe timpul coaserii. Pentru utilizare. Acesta are rolul s preseze materialul pe transportor. în final.

trei zile sau s pt mânal respectându-se normele de protec ia muncii. Ungerea ma inii triplok se face continuu cu ajutorul unei pompe centrale. Articula iile de la pedale. Aceste deregl ri sau accidente se produc datorit unor mânuiri gre ite a personalului operativ sau datorit înc lzirii i obosirii utilajului. b. Între inerea ma inii de cusut Triplok Pentru ma ina triplok normele de între inere prev d lucr ri de cur ire. c. Pentru locurile de ungere ce nu pot fi lubrifiate prin conducte sunt prev zute fire textile prin care se asigur ungerea. i d c tre locurile de ungere. De la conducte sunt prev zute fitile textile care alimenteaz continuu punctele de ungere a ma inii. Aceasta este încorporat în interiorul ma inii în cadrul rezervorului de ulei. Partea inferioara se cura la dou .6. sau alte cuple exterioare. cu care se terge praful i petele de ulei de pe corpul i masa de lucru.difuzat cu ajutorul conductelor a. se ung de c tre operatori cu pompe manuale de ungere. Cur irea se face zilnic cu o pensul sau cu de euri de materiale textile moi. ma ina se scoate de sub tensiune pentru a nu se produce accidente. În timpul cur irii. ungere i reglare a organelor de lucru care s -i asigure buna func ionare pe perioada de serviciu. Aceste deregl ri impun interven ii de urgent care se fac la locul de produc ie i se rezolv dup cum urmeaz : . 2. Interven iile accidentale au loc în timpul desf ur rii procesului de produc ie ca urmare a unor accidente sau deregl ri în func ionarea utilajului.

Deregl ri i defec i ni Ruperea acului Ca ze care le prod c y Ac necorespunz tor ca fine e y Ac strâmb sau uzat y Acul cade din clem Mod l de remediere y Se înlocuie te acul y Se înlocuie te acul y Strângerea acului în clem y Se trage moderat materialul y Înlocuirea firului Ruperea firelor Materialul nu se taie uniform y Material prea gros i dur y Calitatea inferioar a firului y Fir necorespunz tor ca y Punerea unui fir corespunz tor fine e y Reînfilarea firelor y Infilare necorespunz toare y Reglarea tensiunii firelor y Fir supratensionat y Cu ite fixate y Montarea cu itelor necorespunz tor corespunz tor y Cu itele sunt uzate y Înlocuirea cu itelor y Cu itele sunt dereglate y Reglarea pozi iei cu itelor y Reglarea presiunii picioru ului y Se ridic transportorul mai sus y Recondi ionarea transportorului y Se lefuie te picioru ul y Reglarea transportorului y Picioru ul preseaz Materialul alunec de pe insuficient y Transportorul este transportor montat prea jos y Din ii transportorului sunt uza i y Picioru ul are asperit i pe talp y Transportorul diferen ial este dereglat .

Cus tura este înserat Sc p ri (s rituri) de coasere Ruperea materialului y Unele fire sunt supratensionate y Unele fire sunt subtensionate y Infilare defectuoas a firelor y Apuc toarele sunt dereglate y Apuc toarele sunt dereglate y Acul nu este bine pozi ionat y Cursa între apuc toare este dereglat y Acul are vârful rupt y Acul este prea gros y Cus tur este prea deas y Cureaua de transmisie este prea strânsa y Ma ina nu este lubrifiata y Ma ina este înc rcat cu scame y Nu este ulei în rezervor y Pompa de ungere nu func ioneaz y Filtrul de ulei este înfundat y Conducta nu este bine montat y Reducerea tensiunii firelor y Reglarea tensiunii firelor y Reînfilarea firelor y Reglarea apuc toarelor y Corelarea apuc toarelor cu acul y Corectarea pozi iei acului y Reglarea cursei intre apuc toare y Se înlocuie te acul y Se monteaz un ac sub ire y Se r re te cus tura prin reglare y Reglarea tensiunii curelei y Recondi ionarea sistemului de ungere y Cur area ma inii y Se introduce ulei în rezervor y Recondi ionarea pompei de ungere y Cur area filtrului de ulei y Corectarea montajului la conduct Mersul greoi al ma inii Ma ina nu are ungere normal .

dac carcasa de la întrerup tor nu este spart sau c zut de la locul s u. . NORME DE PROTEC IA MUNCII La ma inile de cusut triplok se produc accidente de munc dac nu sunt luate masuri de prevenire. Pentru prevenirea accidentelor de munc sunt necesare : instruirea tehnic a personalului obiectiv.Capitolul III. Înainte de inceperea lucrului. . prin în ep ri la degete. se vor respecta urmatoarele: . . . pentru evitarea electrocut rilor. de la picioru . În timpul lucrului. . prin smulgeri i în ep turi. Accidentele electrice au drept cauz defectarea carcasei întrerupatorului. . .dac motorul electric este montat pe cadrul de fixare. supraîncalzirea motorului electric i producerea de scurtciurcuite datorate nelegarii instala iei la pamant. Accidentele mecanice pot surveni de la acul de cusut. Cele mai importante m suri pe care trebuie s le cunoasc i s le aplice personalul operator sunt date în continuare. pentru a nu c dea în timpul lucrului i dac instala ia electric este izolat .dac cadrul de sus inere a mesei de lucru este montat pe suporturi de cauciuc sau de plut . Accidentele pot fi mecanice sau electrice. aplicarea dispozitivelor de protec ie i folosirea echipamentului individual de protectie. se va verifica: .pornirea i oprirea ma inii se vor face numai prin pedal . . prin strivire.cur irea i lubrifierea se vor face numai dup ce masina a fost oprit i s-a întrerupt curentul electric. .dac motorul electric este legat la p mânt. i de la cureaua de transmisie.punerea ma inii în func iune se face numai dupa ce dispozitivele de protec ie la ac i la transmisie au fost montate. far a se pune mana pe volant. Instruirea tehnica a personalului de deservire se face atât la angajare.dac corpul ma inii este montat în bolturi de articula ie cu masa de lucru.dac masa ma inii este fixat pe cadrul metalic de sus inere.dac ma ina este dotat cu dispozitive de protec ie la ac i la transmisie. cât i periodic.

pentru a împiedica p trunderea degetelor la ac.. Aceast masina este prevazut cu dispozitive de protec ie la ac i la mecanismul transmisiei. Dispozitivul de protec ie cu ram este executat din sârm de o el i se monteaz în fa a acului la carcasa ma inii. Dispozitivul de protec ie la picioru este executat din sârm de o el i prev zut cu bare. ridicate în fa . . Dispozitivul de protec ie la ac este montat pe tija picioru ului de presare.interzicerea muncitoarelor s lucreze la ma ina de cusut far basma de protectie pe cap. dac se aud zgomote suspecte. halate i basmale la femei. În interiorul ramei pot fi prev zute bare din sârm sau o sticla de protec ie care s nu permit introducerea mainii în fa a acului.în timpul func ionarii. .toate repara iile i interven iile la ma ina de cusut se vor face numai de c tre personalul calificat în acest sens. privirea va fi îndreptat numai asupra lucrului i utilajului.în timpul lucrului. Dispozitivele de protec ie la ma ina de cusut triplok. .schimbarea sau punerea curelei în timpul func ionarii ma inii este interzis . Echipamentul de protec ie al personalului muncitor este format din halate sau bluze la barba i. . operatorul este obligat s opreasc ma ina i sa anun e mecanicul de serviciu. pozitionat în fa a acului. .

Curriculum pentru clasa a X-a. .Capitolul IV.2000. manual pentru clasele IX . Editura Oscar Print. manual pentru clasa a X-a.Pregatire de baz în industria u oar instruire teoretic . 5. calificarea lucr rilor în tricotaje . Chitu M. Ciontea Gh. Editura didactic i pedagogic . Prospecte pentru ma ini i utilaje din domeniul confec iilor textile..1999. .Proiec ia i igiena muncii. Lixandru R.. Ionescu I. . 4.X. Ploie ti .confectii. Editura Crepuscul. Vintil M. Bucuresti . Bucuresti .Utilajul i tehnologia meseriei.. 2.2001. Tiglea Lupascu 3. . BIBLIOGRAFIE 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->