P. 1
CENTRUL DE PLASAMENT

CENTRUL DE PLASAMENT

|Views: 3,489|Likes:
Published by incarcatiusa

More info:

Published by: incarcatiusa on Jun 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

CENTRUL DE PLASAMENT

Centrul de plasament din cadrul Directiei Judetene (de sector) pentru Protectia Drepturilor Copilului are ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip rezidential pe o durata determinata a copilului aflat in dificultate. Centrul de plasament este un serviciu care in majoritatea cazurilor provine din restructurarea institutiilor de tip rezidential care pâna in 1997 au functionat conform Legii 3/1970 privind ocrotirea unor categorii de minori. Restructurarea vechilor institutii rezidentiale (conform prevederilor din Ordonanta de Urgenta nr. 26/1997) se inscrie ca o etapa esentiala in cadrul Strategiei Guvernamentale in domeniul protectiei drepturilor copilului. Ocrotirea de tip rezidential este considerata un serviciu prestat copilului. Intr-o abordare calitativa a obiectului activitatii centrului de plasament copilul este in centrul tuturor principiilor si obiectivelor de activitate, el fiind considerat clientul serviciului oferit. Obiectul activitatii centrului urmeaza sa fie explicitat in capitolele urmatoare prin detalierea tuturor componentelor serviciului si prin enuntarea elementelor care confera un minimum obligatoriu de calitate acestor componente.

Principiile
Transformarea leaganului sau a casei de copii in centru de plasament nu inseamna numai schimbarea denumirii, reorganizarea interna sau o noua schema de personal. Noile principii sunt cele care determina schimbarile de structura, de functionare, de schema de personal - antrenând in mod obligatoriu schimbari in activitatea personalului, in abordarea problematicii copilului in dificultate siin mentalitatea celor implicati direct sau indirect in (re)integrarea copiluluiin societate. Ele stau la baza organizarii pe componente a standardelor de calitate a ocrotirii copilului in Centrul de Plasament si vor fi in detaliu analizate in prezenta lucrare. Principiile vor fi enuntate si prezentate pe scurt in cele ce urmeaza. Drepturile fiecarui copil trebuie recunoscute, respectate si promovate. Prevederile Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului, care este un document de referinta ce contine principii generale - trebuie sa fie transpuse in practica prin metode concrete Acest principiu implica cunoasterea Conventiei de catre personalul centrului (prin cursuri de formare si activitati de informare) si in aceeasi masura popularizarea ei in rândul copiilor si familiilor acestora. Pornind de la analiza nevoilor speciale ale copiilor aflati in dificultate si care beneficiaza de o masura de protectie prin plasament intr-o unitate de tip rezidential, acest principiu se refera la reflectarea prevederilor conventiei in conceperea proiectului institutional, organizarea spatiului si a activitatilor, promovarea unui mod profesional de interventie in favoarea copilului si cu antrenarea lui directa. Conventia ONU cu privire la drepturile copilului are un caracter holistic, afirmând ca toate drepturile sunt esentiale, indivizibile, interdependente si egale. Obligativitatea respectarii si promovarii acestor drepturi se reflectaintr-o maniera transversala in toate standardele cu privire la protectia copiluluiin Centrul de Plasament. Desi nu vor figura explicit cu denumirea de drepturi ale copilului, in lucrare se va insista pe respectarea si realizarea drepturilor copilului la viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale, nivel de trai corespunzator, servicii eficiente de ocrotire a sanatatii, ingrijire speciala si securitate sociala, 1

ocrotire si educatie personalizata, protectie impotriva oricarei forme de abuz sau maltratare, identitate si istorie proprie, libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvântului, exprimare libera, intimitatea propriei persoane, pastrarea/dezvoltarea legaturilor cu propria familie si reintegrare familiala si sociala, standarde de viata corespunzatoare, odihna, joc si vacanta, informare din diverse surse, reevaluare periodica a masurilor de protectie. Copilul - în acest caz particular, copilul ocrotit intr-un centru de plasament - nu trebuie sa sufere discriminari indiferent de rasa, culoarea, sexul, limba, religia, opinia politica sau de alta natura, nationalitatea, apartenenta etnica si sociala, averea, infirmitatea, nasterea sau situatia sa, sau a parintelui sau tutorelui. Dezvoltarea copilului in centrul de plasament este asigurata in conditii cât mai apropiate de mediul familial. Un aspect important este amenajarea si dotarea unitatii precum si organizarea activitatilor colectivitatii formate din copiii rezidenti si personalul centrului de plasament astfel incât sa fie posibila aplicarea proiectului individualizat de protectie a fiecarui copil,in care exigentele create de asigurarea unui mediu securizant si de nevoile psihoafective ale copiilor sa se armonizeze cu tendintele de deschidere catre societate. Astfel, relatiile care se dezvolta in cadrul colectivitatii centrului de plasament trebuie sa asigure copilului protejat - ca individ si ca membru al unui grup - sentimentul apartenentei si integrariiintr-un mediu de tip familial. Valoarea modului de ingrijire si de asigurare a dezvoltarii copilului intr-un centru de plasament nu este o valoare intrinseca: ea se exprimain cadrul proiectului institutional si al proiectului individualizat de protectie a copilului. Practic, aceste doua tipuri de proiecte sunt complementare: - proiectul institutional construieste cadrul general al organizarii si functiiile centrului de plasament, stabileste relatiile functionale in interior si in exterior in cadrul complexului de servicii destinate protectiei copilului, propune activitatile specifice, defineste resursele (materiale, umane, financiare) si utilizarea acestora, exprima modalitatile de evaluare a activitatii. - proiectul individualizat de protectie a copilului reprezinta formalizarea actiunilor si a mijloacelor prin care fiecare copil este ocrotit si educat astfelincât dezvoltarea, cât si (re)integrarea sa in familie si in societate sa fie asigurate, iar acestea in cadrul specific al proiectului institutional. Fiind un serviciu centrat pe copil, activitatea se desfasoara conform unui proiect individualizat bazat pe evaluarea situatiei specifice si a nevoilor fiecarui copil, tratat ca subiect unic si complex, cu identitatea si istoria sa. Spre deosedire de vechile institutii de tip rezidential, in care ingrijirea si educatia se derulau dupa un model colectiv, in centrul de plasament fiecare copil este abordat individual, interventia complexa in favoarea (re)integrarii familiale si sociale fiind bazata pe evaluarea initiala a situatiei sale specifice si proiectarea unei interventii coerente, permanent adaptate evolutiei nevoilor copilului. Protectia asigurata de centrul de plasament are un caracter temporar: proiectul individual de protectie a fiecarui copil prevede solutii pentru (re)integrarea sa familiala in termen cât mai scurt. Daca in casa de copii sau in leagan nu se punea problema scurtarii la maximum a duratei institutionalizarii, acesta este un principiu fundamental pentru centrul de plasament. Punerea sa in practica implica construirea unor mecanisme pentru: - dezvoltarea relatiilor cu familia (eventual largita);

2

pregatirea si aplicarea alternativelor de ocrotire in familii substitutive (asistent maternal sau familie adoptiva), in strânsa legatura cu celelalte servicii destinate protectiei copilului; - diversificarea serviciilor oferite de DJPC (exemplu: deplasarea treptata a accentului de pe servicii de ocrotire pe servicii de prevenire) si in paralel cu aceasta, reconversia profesionala a personalului din centrele de plasament. Activitatile desfasurate in centrul de plasament au caracter deschis catre societate: prin modul de organizare, prin relatiile pe care le promoveaza, centrul de plasament devine un serviciu integrat in comunitate. Centrul de plasament - prin definitie - face parte dintr-un sistem judetean de servicii, destinate protectiei copilului, care sunt oferite de Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului. El nu mai este o institutie cu personalitate juridica in subordinea unui minister, ci un serviciu al comunitatii, cunoscut si sprijinit de comunitate. Pentru realizarea efectiva a deschiderii catre societate, sunt necesare la nivelul proiectului institutional: proiectarea si aplicarea unei strategii de comunicare, de promovare a imaginii centrului, precum si antrenarea structurilor comunitatii (indivizi, scoala, biserica etc.) in calitate de parteneri in aplicarea proiectului institutional - activitati coordonate de DJPDC. La nivelul proiectului individualizat de protectie a copilului: integrarea acestuia in viata sociala intr-un mod similar celorlalti copii de vârsta lui, sustinerea participarii directe a copilului la activitati in cadrul comunitatii (activitati punctuale sau cu caracter permanent). Personalul centrului de plasament face parte din echipa de personal a DJPDC si este integrat in sistemul resurselor umane antrenate in aplicarea strategiei judetene (de sector) de protectie a copilului. Aplicarea efectiva a noului mod de asigurare a protectiei copilului aflat in dificultate presupune antrenarea responsabila, constienta si motivanta a personalului aflat in contact direct cu copilul. Reorganizarea institutiilor presupune modificari ale statutului, dificultati de comunicare, de intelegere si de asimilare a schimbarii de catre personalul direct implicat. Daca reforma este proiectata sau daca strategiile judetene sunt gândite si coordonate de catre conducerea DJPDC, realizarea sa practica, respectiv imbunatatirea efectiva a modului de protectie a copilului in dificultate nu se pot realiza fara concursul sutelor de educatori, asistenti si lucratori sociali, infirmiere, instructori de educatie care lucreaza in relatie directa cu copilul. La acest nivel atât de important exista cele mai mari riscuri de esec: fie din lipsa de informare si de pregatire, fie din inertie sau chiar rezistenta la schimbare, personalul nu realizeaza importanta desfasurarii activitatilor in mod corespunzator, in beneficiul copilului. De aceea este important sa actionam pentru evitarea/atenuarea acestor riscuri si consideram ca primul pas care trebuie facut ar fi integrarea personalului centrelor de plasament in echipa DJPC - o integrare nu numai pe hârtie (respectiv pe statele de functii, plata etc), ci o integrare reala, prin includerea in managementul resurselor umane la nivel de directie a acestor resurse din fostele institutii, dintr-o perspectiva de recunoastere si de valorizare a experientei profesionale, de antrenare in aplicarea reformei. Construirea unor relatii de parteneriat si de comunicare, in nici un caz de rivalitate, intre angajatii DJPDC din diferitele servicii si personalul fostelor leagane si case de copii; Consultarea, informarea si formarea tuturor categoriilor de personal in legatura cu modalitatile de restructurare a institutiilor pe baze constructive si plecând de la principiile aplicarii reformei sistemului de protectie a copilului aflat in dificultate. -

3

Lupta cu mentalitatile a fost dintotdeauna recunoscuta ca o lupta grea si de lunga durata, de aceea integrarea personalului si dezvoltarea unui spirit de echipa pluridisciplinara sunt aspecte ce nu trebuie subestimate. Pentru acest amplu proiect de restructurare a institutiei de tip rezidential e necesara mobilizarea unor importante resurse financiare - insa chiar daca aceste resurse importante sunt identificate, ele nu vor putea fi utilizate corespunzator daca profesionistii din DJPDC si din institutii nu vor fi motivati si antrenati pentru atingerea unor finalitati comune. Structura organizatorica a centrului de plasament are ca element fundamental MODULUL. Centrul de Plasament este organizat in subunitati de maximum 20-30 copii (pe criteriul vârstei) ; fiecare subunitate este structurata in module (2-4 copii/modul pentru 0-2 ani, respectiv 6-10 copii/modul pentru 2-18 ani.) La nivel de modul se realizeaza principalele functii ale serviciului: ingrijire, educare, socializare, evaluare etc. Se recomanda trecerea treptata la organizarea pe verticala a modulelor, aceasta modalitate fiind usor de aplicat in special in casutele de tip familial. Scaderea treptata a numarului de copii ocrotiti in centrul de plasament se face in paralel cu diversificarea treptata a serviciilor destinate protectiei copilului, ceea ce implica un proiect institutional flexibil, precum si informarea si pregatirea profesionala continua a personalului. Buna cunoastere a contextului local, a problematicii specifice in domeniul protectiei copilului, va permite proiectarea sistemului de servicii oferite de DJPDC pentru a raspunde nevoilor locale. Este esential ca organizarea si functionarea acestor noi servicii sa creeze un sistem integrat la nivel judetean, destinat atât protectiei copilului aflat in dificultate si pregatirii reintegrarii acestuia in familie si societate, cât si prevenirii aparitiilor situatiilor care pot pune in pericol securitatea si dezvoltarea copiilor. Centrele de plasament trebuie sa fie concepute si organizate ca si componente functionale integratein acest sistem, asigurând: - complementaritatea activitatilor si functiilor acestora; - relatii clare si functionale intre servicii; - mobilitate a resurselor umane, care sa fie pregatite pentru a lucra in diferitele componente ale sistemului; Comunicare Diversificarea serviciilor oferite de DJPDC este o garantie a capacitatii serviciului public specializat de a oferi cadrul adecvat pentru protectia copilului aflat in dificultate in concordanta deplina cu necesitatile sale. Standarde de calitate privind protectia copilului in centrul de plasament

Partea a II-a OBIECTIVE SI ELEMENTE MINIME PENTRU ASIGURAREA CALITATII PROTECTIEI COPILULUI IN CENTRUL DE PLASAMENT

4

culturale si a altor servicii ale comunitatii. masa.enumerarea elementelor minime care contribuie la atingerea acestor obiective. Elementele specificate suntin acelasi timp elemente de evaluare si de autoevaluare a proiectului centrului de plasament. prevenirea incendiilor. etc. alcatuit din componente interdependente si obligatorii. educarea si socializarea copilului Reintegrarea (integrarea) familiala si sociala a copilului Promovarea accesului la informatie si a posibilitatilor de exprimare libera a opiniei II. aimbolnavirilor. Centrul de plasament dispune de cladiri noi sau renovate corespunzator. se asigura conditiile de mobilitate necesare participarii constante a copiilor la viata comunitatii. Functionalitate si siguranta In centrul de plasament.) Ingrijirea. se expliciteaza fiecare componenta prin stabilirea unor obiective operationale: . In stabilirea componentelor se tine contin primul rând de dimensiunile nevoilor de dezvoltare ale fiecarui copil. 5 . studiu individual. se au in vedere toate componentele minime pentru a asigura protectia copiilor din toate punctele de vedere. Unitatea este dotata cu centrala proprie pentru incalzire si furnizarea apei calde sau este racordata la un sistem de termoficare care ofera servicii sigure si de calitate. in ansamblul sau. a accidentelor. Sanatate Educatie Dezvoltare emotionala si comportamentala Identitate Relatii familiale si sociale dar. consolidate. Daca centrul de plasament este situat departe de comunitate si nu este posibila pe termen scurt/mediu schimbarea acestui sediu. a institutiilor medicale.1 Conditii de locuit Ambianta generala Obiective Elemente minime de realizare Amplasarein cadrul comunitatii Centrul de plasament nu se construiestein zone izolate de comunitate Sunt preferate locurile aflatein proximitatea unitatilor deinvatamânt. Este obligatoriu ca in unitate sa functioneze cel putin o linie telefonica directa.in proiectul centrului de plasament se va asigura interdependenta componentelor si fiecare dintre ele se va trata cu aceeasi responsabilitate. Principalele componente ale serviciului pe care centrul de plasamentil ofera copilului pe perioada rezidentei sunt: Asigurarea conditiilor de locuit (cazare. Complexitatea serviciului rezulta din proiectarea interventiei pe baza abordarii personalitatii si nevoilor copilului in ansamblul acestora.in aceeasi masura de nevoile specifice ale copilului ocrotit intr-o structura de tip rezidential Desi in document sunt explicitate separat. igiena vietii in colectivitate. petrecerea timpului liber. Pentru a propune o imagine globala a calitatii serviciului oferit fiecarui copil in parte.Serviciul acordat copilului pe parcursul protectiei sale in centru este un serviciu complex. constituind un instrument de management usor de aplicat. fara igrasie. Interventia presupune mai multe componente.

etc. In exterior. cât si prin elementele decorative folosite. daca peretii sunt albi. camera de zi.Atmosfera de tip familial Spatiile aferente unitatii se compartimenteaza. pastrarea obiectelor personale. Se aleg culori vesele pentru covor. . (dupa propria dorinta). atât prin amplasarea pieselor de mobilier. jucarii. Se asigura dotarile necesare pentru a face posibila supravegherea permanenta a copiilor de vârsta mica (0-4 ani) : usa cu geam catre hol Prizele. scaun. baie/toalete. Este similar camerei copiilor dintr-o familie Mobilier trebuie sa fie adecvat vârstei si sa ofere conditii sanatoase pentru odihna. dulap. Peretii sunt zugraviti de preferatin culori pastelate. 1. joaca etc. birou sau masa de scris. efectuarea temelor. adaptate gustului si vârstei copilului . gardul trebuie sa permita vizibilitate din ambele directii Diversitate Spatiile vor fi diferit amenajate. spatiul afectat centrului este inconjurat cu garduri deinaltime medie. fara elemente metalice periculoase. Dormitorul serveste pentru odihna. spatii de afisaj cu fotografii ale familiei si ale prietenilor.2 ) Dormitorul Elemente minime de realizare Respectarea numarul maxim de copiiintr-un dormitor Numarul maxim de copii depinde de vârsta acestora 0-2 ani 2-14 ani 14-18ani : 4 copii 3-5 copii 3 copii Incepând de la vârsta de 3 ani se realizeaza separarea pe sexein dormitoare Asigurarea suprafatei minime pentru un copil Suprafata minima alocata unui copil este de 6 mp Functionalitate si siguranta . draperii. 6 . balcoanele sunt protejate pentru prevenirea accidentelor (adecvat vârstei copiilor. etajera. lenjerie de pat. elementele de decor trebuie sa aduca o nota de culoare. calduroasa si usor de igienizat Se asigura un program de igienizare zilnic/saptamânal/lunar Atmosfera de tip familial Mobilier dormitorului este diversificat (se evita paturile de spital) Fiecare copil are locul propriu : pat. etc. joc etc. desene. .in acest scop copiii participa direct la decorarea dormitorului lor. perdele. Pardoseala trebuie sa fie aderenta. spatiu pentru servire/preparare gustari. depersonalizate Spatiul aferent unui modul cuprinde elementele minime dintr-o locuinta familiala (dormitoare. debara. geamurile. dar si pentru pregatirea lectiilor. Se stimuleaza decoratiunile personalizate. evitându-se salile mari. Pentru zugravirea si decorarea camerelor se utilizeaza culori vesele Se utilizeaza un mobilier asemanator celui familial.

masina de calcat -pentru igienizarea obiectelor de imbracaminte personale ale copiilor. Este obligatorie existenta grupurilor sanitare separate pentru personal In spatiile destinatein principal activitatilor comune se instaleaza câte un grup sanitar alcatuit din WC pe sexe + chiuveta. La nivel de unitate functioneaza o spalatorie-calcatorie pentru igienizarea lenjeriei de pat. sala de sport. Instalatii electrice sunt protejate . pentru igienizarea veselei . Igiena. WC) la fiecare modul. Mentinerea ordinei nu trebuie sa fie o preocupare obsesiva . Materialele utilizate la amenajarea grupurilor sanitare sunt alese astfel incât sa permita intretinerea si igienizarea facila. chiuveta. copilul trebuie lasat sa se joace. respectiv oficiul se doteaza cu instalatii si aparatura corespunzatoare pentru gatit. langa spatiile de servire a mesei (în cazul centrului de plasament de talie mare. pentru pastrarea alimentelor. functionalitate si siguranta Bucataria. in centrele de plasament de talie mare. Substantele de igienizare (detergenti) nu se lasa la indemâna copiilor. Se amenajeaza un spatiu pentru servirea mesei in fiecare casuta (în cazul casutelor de tip familial) sau la nivel de unitate. Spatii igienico-sanitare Obiective Elemente minime de realizare Amplasare corespunzatoare Se prevede cate un grup sanitar (cabina dus.atat la nivel de unitate cât si de modul 7 . ci sunt inchise in spatii accesibile doar personalului. etc. Exemple: lânga spatiul de primire de la intrarea in centru. Functionalitate. fetelor de masa. langa club..in care masa se serveste incain cantina/ Se prevede un spatiu cu masina de spalat (o masina la 2-3 module). In fiecare subunitate se organizeaza o debara pentru pastrarea lenjeriei curate. etc. . Se stabileste si se respecta un Program zilnic de igienizare a spatiilor. organizarea unor activitati de autogospodarire sau a unor mici evenimente. La fiecare modul (sau grup de 2-3 module) se amenajeaza un oficiu in care se asigura posibilitatea pregatirii/servirii de gustari sau mese de duminica. a prosoapelor. dar si posibilitatea de a interveni din afarain caz de nevoie. . Se asigura apa rece si calda permanent . igiena si siguranta Instalatiile sanitare sunt adaptate varstei copilului Se prevede o compartimentare adecvata pentru a asigura respectarea intimitatii copilului. chiar sa strice unele jucarii. 4) Spatii pentru servirea/prepararea mesei Obiective Elemente minime de realizare Amplasare corespunzatoare Bucataria comuna cu dependintele acesteia se amenajeaza intr-un corp de cladire separat de module.

etc. 1. un aparat de radio (sau radiocasetofon) .Accesul copiilor la masina de gatit. accesorii de bucatarie periculoase (aparatura electrocasnica. frigider. etc. diversificat Vesela. . 8 . care sunt atât individuale. posibilitatilor de dotare deja existentein centru. In exterior se amenajeaza: -curte cu spatii de joaca -teren activitati sportive -spatii verzi (eventual o mica gradina) Dotari minime In camera de zi : un televizor. Salile de joaca se doteaza cu tarcuri si saltele pentru cei mici Este necesar ca la nivel de unitate (club) sa existe urmatoarele dotari: statie de amplificare. In spatiile de joaca din exterior se instaleaza leagane. aparate de gimnastica.5) Conditii pentru petrecerea timpului liber Obiective Elemente minime de realizare Amplasare corespunzatoare In interior se amplaseaza: -mici spatii de joaca chiarin dormitorul copilului si posibilitati de pastrare a jucariilor preferate -loc pentru petrecerea in comun a timpului liber in camera de zi de la fiecare modul -club. in locuri vizibile accesibile doar personalului. cutite. In toate spatiile de joaca se asigura prize. bancute. Se amenajeaza terenuri de minifotbal. cât si comune (într-o proportie echilibrata) . Vesela si tacâmurile utilizate trebuie sa fie usor de igienizat Atmosfera de tip familial In cazul unitatilor mari este necesara compartimentarea spatiilor de servire a mesei Este necesar un sistem de autoservire pentru copiii peste 7 ani Se asigura copiilor posibilitatea de optiune (cel putin partiala) intre doua meniuri la masa de pranz Este obligatorie consultarea copiilor in intocmirea meniurilor Decorul salii de mese este colorat. tobogane. Anul Nou. voley Functionalitate si siguranta Instalatiile de joaca si jucariile se selectioneaza tinând cont de toate eventualele riscuri de accident pe care le implica. mai ales la vârste mai mici. specificului local. sarbatori religioase. redactie revista. Televizorul se amplaseaza la o inaltime corespunzatoare In exterior se va evita betonarea completa a curtilor de joaca Se prevad din apropierea locurilor de joaca. geamuri protejate. casetofon. instrumente muzicale. placut. cercuri de informatica. biblioteca. etc. tacâmurile si fetele de masa au un aspect adecvat vârstei copiilor Se asigura posibilitati de organizare a meselor festive cu prilejul unor sarbatori (aniversari ale copiilor. arte plastice. cei mai mari vor fi pregatiti corespunzator si vor avea afisate regulile de folosire. artizanat.) este riguros controlat si supravegheat. groapa cu nisip. In dotarea modulelor se prevad jocuri si jucarii adaptate vârstei. truse de prim ajutor in caz de accident. (adaptate vârstei copiilor.

. Se interzice depozitareain curtile de joaca a diferitelor materiale de constructii. etc. 1. mai ales in centrele de plasament unde sunt ocrotiti copii scolari. caiete.. se amenajeaza o sala de lectura (poate fi sala de lectura a bibliotecii). maltratare. Copiii dispun de obiecte personale de igiena (periuta de dinti. Copiii sunt consultati pentru intocmirea acestui program. sapun.1) Asigurarea conditiilor de igiena siingrijire a sanatatii Obiective Elemente minime de realizare Asigurarea igienei personale a fiecarui copil . Functionalitate si siguranta Se asigura iluminat corespunzator (veioza de birou) Mobilierul de birou indeplineste conditiile ergonomice 1. pasta de dinti.7) Spatiul pentru intâlniri cu membrii familiei. cu persoane din afara institutiei. In dormitor sau in camera de zi se va amenaja pentru fiecare copil un birou (masa de scris) cu scaun si etajere pentru carti. Functionalitate si siguranta Se respecta un program al vizitelor. La nivel de unitate. cât si pentru prietenii sau colegii de scoala ai copiilor.6) Locul pentru studiu individual Obiective Elemente minime de realizare Amplasare corespunzatoare . II.2 Ingrijirea. cum ar fi in cazuri de abuz. fara prezenta unor persoane din afara (doar in conditiile in care aceasta nu este periculoasa pentru copil. educarea si socializarea copilului 2. scaune joase. atât pentru membrii familiei. In program se specifica acele cazuri in care proiectul personalizat al copilului precizeaza obligativitatea supravegherii vizitei. masuta) Se realizeaza decoratiuni vesele (de preferat realizate chiar de copii) Se respecta dreptul copilului si al familiei sale de a discuta in intimitate. Obiective Elemente minime de realizare Amplasare corespunzatoare Camera de zi a modulului poate servi si ca spatiu pentru primirea oaspetilor . etc. La nivel de unitate se amenajeaza o camera pentru intâlniri copii-familie (daca nu exista un centru de pregatire a integrarii si reintegrarii familiale pe lânga unitate) Ambianta de tip familial Se doteaza cu un mobilier familial (fotolii. a uneltelor sau a substantelor toxice si a oricaror produse care punin pericol sanatatea copiilor. prosoape.) 9 .

ci si educatorul.) . programe de educatie impotriva fumatului si a consumului de bauturi alcoolice si de droguri. sa inteleaga importanta igienei personale. . agresarea verbala. grupuri sanitare. la intervale de timp bine precizate in proiectul institutional. copiii sunt sprijiniti sa adopte un stil de viata sanatos. etc. cât si pentru sanatatea lor de viitori adulti. a exercitiului fizic atât in viata cotidiana. se permite fumatul numai in locuri special amenajate. Promovarea sanatatii personalului Personalul este obligat sa efectueze periodic controale de evaluare a starii de sanatate fizica si psihica. 10 . Fumatul este interzis in prezenta copiilor si in orice spatiu destinat acestora. Igienizarea obiectelor personale de imbracaminte se asigura la nivel de modul (sau grup de 2-3 module). Copilul este pedepsit in caz de nevoie numai prin metode educative. etc. Se realizeaza programe de educatie sexuala si contraceptiva. a alimentatiei corecte. Personalul urmeaza periodic cursuri de pregatire complementara pentru a preveni si a observa orice forma de abuz sau neglijare si pentru a interveni in asemenea situatii. initial la angajarea in munca si ulterior. Eventualele cazuri de abuz sau neglijare se dezbat in echipa pluridisciplinara sub coordonarea sefului de centru si a directorului DJPDC si se iau decizii in consecinta. Personalul este riguros evaluat. etc. de pastrare a ordinii si curateniei. camere de zi. Este obligatorie existenta grupurilor sanitare pentru personal. psiholog-copil.Se asigura fiecarui copil imbracaminte si incaltaminte adecvate calitativ si cantitativ pentru fiecare sezon. In centrul de plasament se interzice consumul de bauturi alcoolice si de droguri. separat de cele pentru copii. Protejarea contra oricarei forme de neglijare sau abuz.). Aceste programe educative vor fi realizate pe grupe de vârsta. Se deruleaza (individual si colectiv) programe educative pentru dezvoltarea deprinderilor de igiena. de alimentatie corecta. psihologul etc. cu participarea echipei pluridisciplinare (nu numai asistentul medical raspunde de educatia pentru sanatate. . Asigurarea igienei colectivitatii Se aplica programe de curatenie si dezinfectare zilnice/saptamânale/lunare pentru dormitoare. Alimentele se depoziteaza si se pregatesc in conditii de igiena Lenjeria de pat se schimba de câte ori este cazul la sugari si copiii mici si saptamânal la copiii peste 2 ani. privare de hrana. Fiecare membru al echipei trebuie sa ofere copilului un exemplu personal de igiena si de comportament sanatos. Dezvoltarea responsabilitatii copilului pentru pastrarea propriei sanatati Prin metode educative adecvate vârstei. Este interzisa orice forma de pedeapsa fizica (bataie. interzicerea contactelor sociale. sala de mese. intr-un climat deincredere reciproca. stabilite prin Regulamentul intern. care trebuie sa aiba caracterul prietenesc si deschis al discutiilor dintre parinte si copil. in cel mai scurt timp si luând toate masurile de precautie pentru a preveni repetarea unor asmenea fapte. asistent social-copil). Se colaboreaza cu alte servicii de specialitate din comunitate Se va acorda cea mai mare atentie discutiilor individuale cu copiii (educator-copil. privare de imbracaminte etc. holuri.) sau psihica (umilirea. intimidarea.

in acest scop.S.A. datorate unor cauze precum: lipsa afectivitatii in familie/în serviciile de ocrotire anterioare. Alimentatia copiilor este echilibrata si in conformitate cu necesitatile biologice specifice fiecarei vârste (un asistent nutritionist va coordona intocmirea meniurilor. Sunt avute in vedere cu prioritate activitatile specializate de terapie a problemelor psihologice specifice fiecarui copil in dificultate. 2. 11 . serviciul public specializat incheie contracte cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate C. In fiecare centru de plasament se afiseaza in biroul personalului (accesibil inclusiv supraveghetorului de noapte) liste operationale cu numerele de telefon ale persoanelor resursa/ serviciilor care se contacteazain caz de urgenta (accident. va evalua calitatea/cantitatea alimentelorinainte si dupa prelucrare.personalitatea copilului Ritmul activitatilor este adaptat particularitatilor copilului Pentru o interventie eficienta este necesara o coerenta intre toti profesionistii care lucreaza cu copilul. Se respecta un program zilnic de activitati in aer liber pentru copiii de toate vârstele si in toate anotimpurile. care cuprinde: . imbolnavire.nominalizarea specialistilor care intervin si a responsabilitatilor acestora . -la intervale de timp determinate (functie de vârsta) pe parcursul protectiei in centrul de plasament. Momentele de evaluare stabilite in proiectul personalizat sunt in primul rând momente de revizuire si eventual reconstruire a planului de interventie.Prevenirea imbolnavirilor si ocrotirea sanatatii copiilor Se acorda o atentie deosebita nevoilor personale deingrijire a sanatatii fiecarui copil . precum si modul de preparare). se asigura cu strictete regimul alimentar stabilit de medic. lucrari stomatologice) Copiii ocrotiti in centrul de plasament sunt in evidenta unor medici de familie. intrarea unor persoane nedorite). etapele si activitatile concrete .obiectivele. disparitia unui copil. Se incurajeaza cunoasterea de catre fiecare copil a riscurilor de imbolnavire si consilierea lui pentru un mod de viata sanatos. Fiecare copil beneficiaza de controlul periodic al vederii si al danturii. drame personale. incendiu. Personalul este pregatit sa observe eventualele semne de imbolnavire a copilului la diferite vârste si sa ia masurile necesare cu responsabilitate.2) Dezvoltarea afectivitatii si a personalitatii copilului Obiective Elemente minime de realizare Interventie personalizata Pentru fiecare copil echipa pluridisciplinara propune si aplica un proiect personalizat de (re)integrare familiala si sociala.rapoartele privind dezvoltarea copilului din toate punctele de vedere Activitatile realizate in cadrul proiectului personalizat suntin acord cu: . precum si de tratament adecvat (ochelari.istoricul . institutionalizare de lunga durata.momentele de evaluare .vârsta . Fiecare copil cu o stare de sanatate normala beneficiaza de controale medical de rutina -la intrareain centrul de plasament. In caz de imbolnavire. precum si implicarea in calitate de partener a familiei copilului. antecedente de abuz sau de neglijare in familie si/sau in afara familiei.J.

Copilul este antrenat sa participe direct la amenajarea si intretinerea spatiului de locuit. in familie si in societate. cumpararea de ghiozdane identice. stabilirea meniului.Caldura si afectiune .Se previn si se trateaza complexele de provenienta. membrii familiei -si sa fie ajutat sa interepreteze propria istorie si situatia actuala in care se afla. sa faca propuneri pentru petrecerea timpului liber. Relatie de tip parental intre educator si copil Desi intervine in calitate de profesionist. umilirea sau lezarea psihica a copilului sunt absolut interzise) . precum si de opiniile personalului. sa nu comenteze greselile parintilor sau situatia sociala speciala a familiei. a copiilor care sunt legati printr-un anumit grad de rudenie si/sau a copiilor care provin din acelasi cartier (vecini). Se interzic orice fel de practici care favorizeaza "uniformizarea" copiilor (exemple:imbracarea cu haine identice. in ideea de a integra copii cu dificultati mai mari de adaptare in grupuri cu copii fara probleme.Se urmareste constientizarea de catre copil a locului si rolului sau ca individ in cadrul colectivitatii in care traieste. Educatorul va avea grija sa delimiteze clar rolul sau de rolul parintilor. 12 . Opinia copilului este luata in considerare de catre toate categoriile de personal care intervinin proiectul personalizat: educator. Participare activa a copilului la propriul proiect Se renunta la utilizarea termenului de copil asistat (statutul de persoana asistata presupune un rol pasiv: acestei persoane i se ofera toate conditiile de-a gata) .Disponibilitate de a raspunde intrebarilor copilului . pentru a nu induce o dependenta a copilului de institutie si pentru a pregati (re)integrarea acestuia. evitându-se insa diferentele foarte mari de vârsta (exceptând cazurile de frati). Este recomandata organizarea pe verticala a modulelor.Recunoasterea calitatilor si a reusitelor . evitând orice forma de abuz asupra copilului (bataia. .Promovarea dreptului la identitate si la istorie personala Documentele de identitate pentru fiecare copil sunt: . . psiholog.Copilul are dreptul sa-si cunoasca istoria.Personalul de toate nivelele este pregatit sa respecte istoria copilului.Respect pentru individ . . etc. sa isi exprime opiniile.Acceptarea greselilor sau pedepsirea lorintr-un mod constructiv. educatorul de referinta al copilului respecta in relatia cu copilul valorile de baza ale unei relatii parentale de calitate. Se tine cont de preferintele copiilor.Deschidere si comunicare . . Promovarea bunelor relatii intre copii La repartizarea copiilor pe module se are in vedere reunirea fratilor.Confidentialitate si incredere reciproca . asistent social.Limite clare si bine precizate .Raspuns imediat la nevoile copilului . etc.

) 13 . insistând pe ajutorarea lor in cazul situatiilor de esec scolar. La terminarea ciclului gimnazial (liceal).diminuarea si eliminarea marginalizarii in scoala a copiilor protejati in centrele de plasament .Pentru dezvoltarea bunelor relatiiintre copii. stabilirea unei deontologii a relatiei cu acesti copii si a unor metode de lucru in consecinta) .colaborarea cu profesorii/învatatorii (educatorii de gradinita) precum si cu parintii celorlalti elevi la derularea proiectelor personalizate . activitatile educative de grup la nivelul modulului au ca scopuri: dezvoltarea comunicarii si a intrajutorarii intre copii. este de preferat ca in masura posibilitatilor sa se mentina inscrierea copilului la scoala din cartierul sau. cât si cu invatatorul/profesorul diriginte si cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor care apar. care sa prevada activitati in parteneriat in favoarea fiecarui copil protejat Obiectivele principale ale acordurilor se refera la: . primar.orientarea scolara si profesionala. de sprijin si colegialitateintre toti elevii clasei. Când acesta problema apare. rezolvarea ei reprezinta unul din obiectivele prioritare ale proiectului personalizat. etc.la nivel de clasa (o abordare individualizata a copiilor protejati. iar conducerea centrului de plasament trebuie sa tina cont de aceasta. Pe parcursul ocrotirii in centrul de plasament. Parteneriatul cu unitatea de invatamânt La nivel de serviciu public si centru de plasament se incheie acorduri de colaborare cu unitatea de invatamânt. Copiii frecventeaza unitatile scolare (prescolare) din cadrul comunitatii. liceal. pentru a evita o ruptura de mediul scolar cu care era familiarizat. Absenteismul scolar se considera o problema grava. gimnazial. initierea in practicile democratice. stimularea spiritului de echipa. copilul (tânarul) are dreptul sa opteze pentru o forma de pregatire scolara (universitara) sau profesionala.integrarea copiilor in comunitatea clasei si a (grupei -gradinitei) ca prim pas al integrarii lor in comunitate . postliceal. 2.la nivel de unitate de invatamânt (informarea si sensibilizarea intregului colectiv didactic asupra problematicii copilului in dificultate. Asigurarea frecventarii cursurilor Educatorul de referinta are obligatia sa controleze prezenta copilului la scoala si sa discute atât cu copilul.3) Educatia prescolara si scolara Obiective Elemente minime de realizare Favorizarea accesului la educatie Este obligatorie inscrierea fiecarui copil din centrul de plasament intr-o unitate de invatamânt prescolar. Activitatile care fac obiectul acordului se organizeaza: . universitar -în functie de vârsta sa si de aptitudinile sale. pe crearea unei atmosfere pozitive de toleranta.

Sunt organizate activitati care favorizeaza intercunoasterea intre copii (jocuri de identitate.la nivel de consiliu al parintilor elevilor (informare. la scoala si in comunitate sunt clar explicate copiilor. cerc de arte plastice. drepturile si indatoririle pot reprezenta o tema discutata frecvent in cadrul modulului.. Sunt incurajate vizitelein familii (familii ale personalului centrului sau/si ale voluntarilor cu care centrul de plasament colaboreaza). stimularea participarii familiilor la programe de socializare etc. Este recomandata afisarea drepturilor si indatoririlor copiilor. Se lucreaza asupra deprinderilor legate de punctualitate. 2. este antrenat in activitati care presupun relationarea cu ceilalti membri ai grupului (copii si adulti) in conditii de respect si reciprocitate. sensibilizare. Copilul este ajutat sa cunoasca si sa stie sa apeleze la serviciile din comunitate (posta. Se urmareste formarea constiintei de cetatean prin programe adecvate vârstei . 14 . echipa sportiva. de gestionare a banilor si a bunurilor. de comportament politicos in societate. familie. il controleaza. etc. intr-o forma accesibila. preocupari. magazine. comunica cu scoala si participa la sedintele cu parintii. discutii despre propria istorie. Orientarea scolara si profesionala Se discuta cu copilul despre viitoarea sa profesiune. Cunoasterea celorlalti. face demersuri pentru o pregatire suplimentara pentru examene.4) Socializarea Elemente minime de realizare Dezvoltarea abilitatilor de relationare siinsusirea normelor de relationare Copilul isi formeaza sentimentul apartenentei la un grup (modul) chiar in cadrul centrului de plasament: are responsabilitati concrete in cadrul grupului. Constientizarea faptului ca are drepturi si indatoriri Drepturile si indatoririlein cadrul centrului de plasament. Se stimuleaza includerea copiilor in grupuri in afara centrului de plasament (clasa. etc).) Sprijinirea copilului pentru o buna pregatire scolara Educatorul ajuta copilul sa-si efectueze temele. copilul participa la toate demersurile care privesc viitorul sau profesional. Formarea abilitatilor si deprinderilor de a se implica in societate In programul copilului se includ activitati care se desfasoara in comunitate si care implica o relationare sociala.ii stimuleaza aptitudinile. dorinte de viitor.

Se precizeaza obiectivele concrete pe fiecare domeniu. Fiecare obiectiv este explicitatin termeni de: deprinderi. Copilul este ajutat saisi formeze o constiinta de sine si sa fie responsabil. noi strategii de lucru. daca este cazul. Responsabilul de caz este "puntea" dintre copil si familie (naturala sau substitutiva). si nu pe impresii subiective.2) Reintegrare si integrare familiala si sociala Obiective Elemente minime de realizare Existenta unor strategii bine definite de (re)integrare 15 . precum si ale familiei. Se inscriu realizarile copilului. sociofamiliale. la fiecare obiectiv (pentru observarea evolutiei). acordând atentia cuvenita fiecarui profesionist si delimitând responsabilitatile fiecaruia. echipa decide procedurile educative. Plecând de la analiza situatiei personale a copilului. Evaluarea in echipa a cazului se face pe baza documentelor scrise. Prin proiect se stabilesc domeniile de actiune pluridisciplinara in fiecare caz in parte. responsabilii.3 Reintegrarea (integrarea) sociala si familiala a copilului 3. Transformarea copilului in protagonistul propriului sau proces de integrare Se respecta dreptul copilului de a avea un proiect personal. valori pe care copilul se doreste sa le dobândeasca prin activitatile propusein proiect.In orientarea scolara si profesionala se iau in considerare opiniile educatorului.1) Proiectul personalizat de integrare Obiective Elemente minime de realizare Reprezinta principalul instrument de lucru al echipei centrului de plasament. precum si caracteristicile relatiei copil-familie pe parcursul proiectului (pentru a aprecia gradul de pregatire a reintegrarii sau integrarii copilului). 3. psihologului. Periodic se evalueaza: -evolutia copilului si a relatiei familiale -activitatile planificate si se stabilesc. De semnarea responsabilului de caz este esentiala in implementarea proiectului. terapeutice de care are nevoie pentru ca interventia in perioada de ocrotirein centrul de plasament sa fie cât mai benefica.in acord cu opinia si cu dorintele sale. profesorilor de la scoala copilului. cunostinte. pentru a orienta copilul catre profesii cu care poate gasi cu usurinta un loc de munca. pentru a evita repetarile sau implicarea unui numar prea mare/prea mic de profesionisti. II. Un rol importantil are studierea pietei muncii. Proiectul personalizat de integrare este un document scris. atitudini. perioadele de desfasurare. Stimularea interventieiin echipain interesul copilului. psihologice. Formularea in scris a proiectului este garantia ca toti cei implicati cunosc si sunt de acord cu demersurile. pas cu pas. el raspunde de organizarea interventieiin echipa. activitatile.

petrecerea sfârsitului de saptamâna sau a unor perioade de vacanta. modulin care evolueaza sentimentele sale fata de familie) in ideea de a pregati reîntoarcerea copilului acasa. Pregatirea eficienta reduce teama tinerilor de a pararasi institutia. Pregatirea integrarii intr-o familie adoptiva In perioada de pregatire a adoptiei se stabileste un program de vizite in centru si de intâlniri in afara centrului (în prezenta unui membru al echipei -asistent social sau educator.Reintegrarea in familie .Pregatirea pentru viata independenta . functie de caz. De la vârsta de 13-14 aniincepe pregatirea pentru viata independenta a tânarului. Personalul centrului de plasament este pregatit sa respecte si sa stimuleze relatia copilului cu familia sa naturala sau cu familia substitutiva/ potential adoptiva. corespondenta. sentimentul de insecuritate si de marginalizare si ii dezvolta autonomia necesara in viata independenta. situatie scolara. . Familia fiecarui copil din centrul de plasament este in evidenta Centrului de pregatire si sprijinire a reintegrarii si integrarii copilului in familie.In fiecare centru de plasament se stabilesc tipuri de proceduri care vizeaza. ajutându-l sa perceapa ca un pas bunin viata sa intrarea in familia adoptiva.Integrarea intr-o familie substitutiva .). sa desfasoare activitati impreuna (servirea mesei. socializarea si integrarea familiala. sociala si profesionala a copilului. proiectul personalizat expliciteaza programul de interventie in colaborare cu acest centru. Educatorul pregateste din timp plecarea copilului din centru. In cazurile familiilor cu probleme financiare deosebite.Crearea.Integrarea intr-o familie substitutiva îningrijirea unui asistent maternal . plimbari) si sa-i invite pe copii acasa. pastrarea si dezvoltarea relatiilor copilului cu familia sain vederea reintegrarii familiale Proiectul personalizat prevede activitatile concrete de relationare cu familia (vizite.Reintegrarea in familia largita . se acorda parintilor suport pentru cheltuielile de deplasare (prin intermediul Centrului de pregatire si sprijinire a reintegrarii si integrarii copiluluiin familie). absolvirea anului scolar etc. Pregatirea tânarului pentru parasirea centrului si inceperea unei vieti independente.intâlniri. urmatoarele obiective. social si profesional. Colaborarea cu serviciul specializat in integrarea si reintegrarea familiala. cu tot ceea ce implica aceasta din punct de vedere emotional. Proiectul de interventie asupra copilului se deruleaza concomitent cu cel de interventie asupra familiei. Craciun. Educatorul de referinta are un rol important in aprecierea moduluiin care copilul percepe noua sa potentiala familie. Considerarea familiei ca principal partenerin educarea. Familia este informata periodic cu privire la situatia copilului (stare de sanatate. fiind constient de caracterul temporar al ingrijirii copilului intr-un centru de plasament si de importanta reusitei (re)integrarii familiale. Parintii sunt incurajati si sprijiniti sa-si viziteze copiii cu prilejul evenimentelor sau al sarbatorilor (zi de nastere. Personalul centrului este pregatitin spiritul respectarii parteneriatului cu familia. 16 .

ei vor fi orientati cate un alt asemenea serviciu din cadrul sistemului judetean. In orientarea scolara si profesionala se auin vedere posibilitatile reale de gasire a unui loc de munca in comunitate. fiind necesare: . Facilitarea accesului la informatie cu privire la legislatia muncii. drepturile si indatoririle persoanelor angajate in munca. ONGuri.evitarea optiunilor de pregatire unilaterala Pregatirea copilului/adolescentului pentru a se integra profesional nu se limiteaza la invatarea unei meserii.insusirea deprinderilor de punctualitate. stimularea responsabilitatii fata de propriul proiect profesional. spirit de echipa. Copilul este informat si consiliat cu privire la importanta contractului de munca. disciplina. seriozitate. 3. Colaborarea cu institutiile si serviciile din comunitate Integrarea profesionala se poate realiza cu implicarea comunitatii: primarie. Orientarea scolara si profesionala a copilului de la vârsta de 13-14 ani (înainte de absolvirea scolii generale. In orientarea scolara si profesionala se tine contin primul rând de dorinta copilului si de aptitudini. daca numarul copiilor de aceasta vârsta este mic. II.in vederea pregatirii proiectului de integrare. Comisia este formata din reprezentanti ai serviciului public specializat si seful centrului de plasament. firme de stat si particulare.1) Proiectul personalizat de integrare 17 . programul de pregatire isi propune dezvoltarea unei atitudini pozitive fata de munca. Colaborarea cu Serviciul de asistenta si sprijin pentru tineri Se prevad axe comune de activitateintre modulele cu copii mari -peste 13-14 ani si serviciile de asistenta si sprijin pentru tinerii care parasesc centrul de plasament.4 Promovarea accesului la informatie si a posibilitatilor de exprimare libera a opiniei 3. Se recomanda infiintarea unei Comisii locale de integrare care sa dezbata si sa se implice in rezolvarea fiecarui cazin parte. directia de munca. scoala.3) Integrarea profesionala Obiective Elemente minime de realizare Asigurarea orientarii si consilierii in vederea integrarii profesionale In fiecare centru de plasament in care sunt ocrotiti copii cu vârsta peste 12 ani functioneaza un Serviciu de asistenta si consiliere psihipedagogica si formare profesionala. Se explica adolescentului consecintele negative ale lipsei unui contract de munca atunci când presteaza o activitate . carora li se adauga reprezentanti ai comunitatii din categoriile enumerate mai sus.prospectarea responsabila a pietei muncii . Proiectul personalizat va avea un capitol distinct destinat activitatilor de pregatire a integrarii profesionale.Centrul de plasament colaboreaza cu Serviciul de asistenta si sprijin pentru tineri.

Asigurarea accesului la mijloace de informare in masa si specializate In fiecare centru de plasament (la nivel de modul) exista aparate radio si TV. ¨ Se distribuie copiilor pliante. sainteleaga ca ei cresc si vor deveni adultiin acest context. unde pot fi citite ziare si reviste. cât si copiilor regulile de viatain centrul de plasament. amenajarea camerelor. politic si culturalin care traim: ei trebuie sa fie "ancorati"in timp si spatiu. economic.Obiective Elemente minime de realizare Asigurarea si promovarea drepturilor fundamentale ale copilului de a fi informat si de a-si exprima liber opinia In fiecare centru de plasament exista un punct de lucru al Serviciului de asistenta a copilului pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei. In programele de activitati la nivel de modul se includ activitati de cunoastere si discutare a Conventiei ONU. Incurajarea copilului sa-si exprime opinia in legatura cu toate aspectele care-l privesc În relatia educator-copil se promoveaza dialogul.Coerenta . afise. asemanator celui familial.) 18 . intocmirea meniurilor. alegerea hainelor.Asigurarea feed-back-ului Cunoasterea de catre copil a regulamentului centrului de plasament Copilul trebuie sa fie informat intr-o maniera clara si accesibila despre ce are si ce nu are voie sa faca pe parcursul ocrotirii sale in centrul de plasament. Sunt luate in considerare propunerile copiilor in stabilirea programelor de activitate si de vacanta. Cunoasterea de catre fiecare copil a prevederilor Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului. ci si emisiuni informative. de interesul lor pentru anumite teme si creându-le un climat favorabil comunicarii. Conventia ONU cu privire la drepturile copilului (textul prescurtat) este afisata in fiecare unitate. la care copiii sunt incurajati sa urmareasca nu numai emisiunile pentru cei mici. Educatorul care ii faciliteaza aceastaintelegere va respecta regulile unei informari corecte Accesibilitate .Viabilitate . a jucariilor sau a obiectelor scolare etc.in spatiile frecventate de toti copiii. In fiecare centru de plasament cu copii de vârsta scolara functioneaza o biblioteca. Informarea copiilor se face tinând cont de capacitatea lor deintelegere. pot fi organizate activitati de informare. prin mijloace adaptate fiecarei vârste. concursuri etc. ci un instrument de lucru care sa le explice in mod concret atât profesionistilor. Nu se accepta principiul conform caruia "Copilul este vinovat -adultul nu are nici o vina" (din pacate promovat inca in multe familii. organizeaza dezbateri pe teme care ii intereseaza. Un principiu de baza este evitarea izolarii artificiale a copiilor de contextul social. se stimuleaza exprimarea punctelor de vedere ale copiilor in legatura cu toate aspectele vietii cotidiene si ale proiectului personalizat si se accepta opiniile copilului. Educatorul raspunde eventualelor intrebari puse de copii. sa cunoasca realitatea atât la nivel national cât si local. Regulamentul intern al centrului nu este doar un document formal.

Centrul de primire in regim de urgenta este o structura care nu trebuie sa lipseasca din sistemul judetean de servicii. BENEFICIAR | ATRIBUTII | PRINCIPII ORGANIZARE | FUNCTII | PERSONAL | AMPLASARE | CAPACITATE | 19 . -dreptul de a fi protejat impotriva ricarei forme de abuz si de a beneficia de asistenta corespunzatoare pe parcursul procedurilor Denumirea serviciului sugereaza principalele caracteristici: . inclusiv de violenta sexuala -dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau. de maltratare sau exploatare. in vederea reintegrarii familiale sau a pregatirii aplicarii unor masuri de protectie vizand copilul si familia sa. pentru a preveni intrarea in sistem a copilului in aflat in situatie de risc. RESURSE DOCUMENTARE Cerntrul de primire a copilului in regin de urgenta si de evaluare Centrul de primire a copilului in regim de urgenta si de evaluare este un serviciu al carui rol principal este asigurarea unei interventii eficiente in beneficiul copiilor. atunci cand in urma evaluarii cauzelor plasarii in centrul de primire este realizabila revenirea copilului in mediul familial. care reprezinta un adevarat partener al conducerii centrului de plasament). Centrul de primire actioneaza 1. stabilind in urma rezultatelor evaluarii din centrul de primire masura (masurile) cele mai adecvate fiecarui caz Plasamentul in regim de urgenta are o durata de 15-30 de zile. Centrul este organizat astfel incat sa asigure permanenta serviciilor de primire si interventie primara in caz de urgenta. de abandon sau neglijenta.in acest serviciu copilul in dificultate este primit imediat. Autoritatile publice judetene au obligatia sa-l infiinteze si sa-l sustina. pedeapsa sau brutalitate fizica si/sau mentala. . Pentru exprimarea opiniilor se recomanda infiintareain fiecare unitate a unor "cutii de opinii" sau a "Sfatului copiilor" (comitet alcatuit din liderii alesi ai copiilor. fara a astepta rezultatele unei proceduri indelungate de stabilire a unei masuri de protectie . . copilul are dreptul sa-si sustina parerea. sa exprime punctul sau de vedere si. pentru a proteja copilul si a-i oferi temporar ingrjirile si consilierea de specialitate de care are nevoie. eventual insotita de masuri de consiliere si suport pentru parinti. pentru a pregati intrarea in sistem a copilului aflat in dificultate. prin hotararea CPC.odata cu gazduirea copilului in centru incepe procedura de evaluare complexa a situatiei acestuia. sa apeleze la serviciul specializat pentru sprijin.in regim de urgenta .In orice neîntelegere sau conflict. 2. pentru a promova urmatoarele categorii de drepturi : -dreptul la protectie impotriva oricarei forme de violenta. cat mai scurta (maximum 15 zile) . Pot infiinta si gestiona astfel de servicii si Organismele Private Autorizate. hrana. copilul este protejat in acest centru pe o perioada de timp determinata. atunci cand este privat de mediul sau familial . ingrijire.caracter rezidential : copilul este protejat si gazduit si i se ofera conditii de cazare. in caz de necesitate. prin plasament intr-o institutie adecvata. educatie. . aceasta perioada poate fi prelungita din motive intemeiate. la nevoie.

posibilitatile de petrecere a timpului liber. precum si formele de abuz si neglijare asupra copilului. in unitatea sc olara la care era deja inscris sau in alta unitate scolara). Gazduirea copilului cu tot ceea ce presupune aceasta (conditii de cazare si masa. de incredere. Dupa un control medical de rutina si dupa acordarea primelor ingrijiri igienico-sanitare. Raportul 20 . b) Daca nu se cunoaste identitatea copilului. copilul este gazduit in centru si este dat in responsabilitatea unui educator de referinta. In orice situatie. c) copil despartit din motive obiective de parintii sai (pierdut. c) Cu elementele de identificare precum si cu informatiile privind situatia copilului si factorii care au determinat aducerea sa la centru se intocmeste primul raport de caz. relatia educator-copil precum si relatia dintre ceilalti adulti si copil) se organizeaza astfel incat sa asigure copilului un sentiment de siguranta. de caldura. ambianta generala. Se utilizeaza elemente din declaratiile copilului. cu ambii parinti decedati) d) copil abandonat (identificabil sau neidentificabil) ATRIBUTII Centrul asigura beneficiarului in regim de urgenta: a) -primire si gazduire b) identificare c) intocmire raport de caz d) evaluare e) -interventie si tratament f) -pregatire masuri de protectie adecvate a) Copilul aflat in situatie de risc sau dificultate este primit la orice ora.inclusa in punctul d). medicul (poate fi un medic de familie cu care directia a incheiat un contract de colaborare) efectueaza un control al starii generale de sanatate a copilului (evaluare medicala . Se completeaza Fisa copilului. cu scoala. este chemat de urgenta medicul sau copilul este transportat la spital.BENEFICIAR In centrul de primire pot beneficia de servicii copii aflati in una din situatiile urmatoare : a) copil abuzat -fizic -rele tratamente prin actiune -rele tratamente prin inactiune (lipsire voita de ingrijire sau/si tratament medical) -psihic -sexual b) copil neglijat Nota: In anexa 1 sunt prezentate definitiile termenilor de abuz si neglijare. Daca la internare asistenta medicala identifica probleme care depasesc sfera ingrijirilor elementare si a primului ajutor. cu cetateni din comunitate. Pe perioada rezidentei in centru se va asigura continuitatea scolarizarii copilului (dupa caz. procedura de identificare incepe odata cu primirea sa in centru. se colaboreaza cu politia.

Un aspect important in toate tipurile de activitati desfasurate in centru este protejarea copilului de mediatizarea situatiei sale. Atunci cand este posibil. eventual asistentul social sa discute direct cu copilul -acesti profesionisti urmand sa aplice metode directe. In cadrul evaluarii se identifica problemele copilului. Exista tendinta din partea presei scrise si a audiovizualului de a cauta senzationalul. dar si metode de observare si evaluare indirecte. familia va trebui sa urmeze un program de consiliere/evaluare/ suport prin intermediul Centrului de Consiliere si Suport pentru Familie. Masurile care se pregatesc trebuie sa vizeze atat copilul. ci incepe un proces complex prin care se cauta sa se gaseasca solutia cea mai buna pentru el. La alte discutii sau la controalele medicale copilul poate fi insotit de educatorul de referinta. pentru a raspunde nevoilor urgente fizice si psihice ale copilului. Daca intoarcerea in familie este posibila. 21 . i se va cere parerea. Se va analiza cu prioritate posibilitatea reintegrarii copilului in familia sa naturala sau largita. pentru a-i oferi un climat de siguranta. fiind alaturi de copil in orele de joaca. Copilul nu este doar scos din mediul in care asupra lui s-a exercitat un abuz de orice fel. va fi ascultat -fara insa a-l ? teroriza ? prin prezenta continua a unor persoane diferite. copilul va fi in centrul atentiei. atunci cand aceasta este necesara. precum si din alte institutii si servicii din comunitate (politie. In tot acest proces de evaluare. din cadrul DJPDC. In cazul copiilor abuzati sau neglijati in mod vadit trebuie sa se porneasca si procedura de decadere din drepturile parintesti. Se recomanda ca doar psihologul si educatorul de referinta. Copilul nu trebuie sa aiba motive suplimentare de suferinta si este necesar sa fie protejat de o eventuala stigmatizare sociala datorata prezentarii situatiei sale in mass-media. e) Axele de interventie. educatorului de referinta. se recomanda obtinerea acordului parintilor pentru viitoarele masuri si stimularea parteneriatului cu familia. activitatile si calendarul acestora se stabilesc in urma evaluarii. Relatia adult-copil care a suferit o trauma in familie este extrem de complexa si delicata. se inventariaza cauzele acestor probleme si se dezbat in echipa pluridisciplinara solutiile posibile pentru ameliorarea/rezolvarea situatiei. asistentului medical sau medicului. In functie de caz. Intrarea in sistemul rezidential trebuie sa fie ultima solutie. Acest raport este documentul initial care sta la baza evaluarii. incluzand punctele de vedere ale asistentului social.). spital etc.de aceea sunt foarte importante reuniunile de lucru in echipa in care fiecare caz este dezbatut In centrul de primire in regim de urgenta se realizeaza doar interventia pe termen scurt. avand in vedere eventualele traume suferite. de a profita intr-o maniera comerciala de evenimentele grave carora le-a cazut victima un copil. cat si familia. psihologului. d) Evaluarea este functia cea mai importanta a centrului. Protectia intr-o familie substitutiva este recomandata daca in reteaua de asistenti maternali a judetului / sectorului sunt profesionisti pregatiti pentru a primi un copil care a trecut printr-o situatie de maltratare.trebuie sa aiba o abordare pluridisciplinara. Acest Plan de interventie individualizat se va adapta permanent evolutiei procesului de evaluare . din centrul de primire. f) Pentru interventia pe termen lung. de masa sau cand se pregateste de culcare. dar numai daca nu este contrar interesului copilului. incep demersurile pentru pregatirea discutarii cazului in Comisia pentru Protectia Copilului. obiectivele de actiune. evaluarea poate dura cateva zile sau cateva saptamani si implica adesea participarea unui numar mare de specialisti.

La centru se pot adresa specialisti din domeniu. copii la orice ora din zi si din noapte. abandon. Durata limitata a gazduirii 22 . functie de caz. Nu poate fi minimalizat faptul ca un copil care a fost victima unui abuz poate fi in continuare urmarit de agresor. dintre care un hot-line pentru public) asigura servicii non-stop pentru copilul in pericol. In acest scop. Exista posibilitatea deplasarii unei echipe mobile pentru a raspunde unei sesizari si a transporta copilul la centru sau la spital. Organizarea spatiului si dotarile tehnico-materiale. precum si incadrarea de personal de protectie si paza de un bun nivel profesional. procedurile de acces in centru al persoanelor straine vor fi stricte. Protectie si securitate pentru fiecare copil gazduit Copilul este cazat. ci dimpotriva : fiecare caz este tratat cu responsabilitate maxima Permanenta serviciilor oferite Incadrarea cu personal si dotarile tehnice ale centrului (linii telefonice directe. nu se vor furniza elemente de identificare a copilului (nume. In cazuri de sesizare de abuz echipa centrului va fi insotita de un politist. sa contacteze centrul pentru a trimite/face cunoscute cazuri de abuz. cu unitatile scolare. este primit cu caldura si i se insufla incredere ca in acest centru este in siguranta si ca tot personalul care il primeste si il ingrijeste se implica in ameliorarea/rezolvarea situatiei sale. pana la preluarea cazului de instantele judecatoresti. Directia Judeteana pentru Protectia Copilului este obligata sa incheie conventii de parteneriat cu Politia si Directia Sanitara pentru buna functionare a Centrului de primire in regim de urgenta si de evaluare. Proiectul detaliaza diagnosticul si masurile concrete ce se recomanda pentru protectia copilului. Aceasta procedura nu trebuie sa fie un filtru selectiv care sa respinga relativ usor unele cazuri aparent mai putin grave. cetateni. bazat pe elementele raportului si anchetei care se realizeaza in fiecare caz. Procedura de primire se bazeaza pe considerarea unei potentiale situatii de pericol la fiecare copil adus la centru.Se recomanda respectarea regulilor deontologice si a secretului profesional. PRINCIPII Acceptarea oricarui caz de copil aflat in pericol in una din situatiile prezentate anterior. inclusiv in zilele de sarbatoare. politisti. Mobilitate si parteneriat cu toate institutiile si serviciile din comunitate care pot interveni pentru depistarea cazurilor si ameliorarea/rezolvarea situatiei copilului. neglijare. Este necesar necesar ca acest centru sa colaboreaze cu celelalte servicii sociale. fotografie) si nu se vor lua interviuri in urma carora copilul ar putea retrai experiente dureroase . Interventie personalizata Fiecare copil primit in centru beneficiaza de un proiect personalizat de interventie in regim de urgenta. cu organizatii neguvernamentale care lucreaza cu copiii si sa aiba caracterul unui serviciu deschis catre comunitate. in colaborare cu celelalte servicii din sistemul de protectie a copilului si cu alte institutii si servicii din cadrul comunitatii. asigura securitatea fiecarui copil. i se asigura primele ingrijiri igienico-sanitare. iar centrul sa conteze in orice moment pe sprijinul politiei sau al spitalului in rezolvarea unui caz. cadre didactice. spitalul etc. Este necesar ca acest parteneriat sa functioneze in dublu sens : politia. Chiar daca informatia este publicata.

trimiterea copilului catre Centrul de asistenta si sprijin pentru readaptarea psihologica a copilului cu probleme psihosociale) si a familiei sale (orientare. Daca necesitatile pe plan local o impun si pot fi antrenate resurse financiare suficiente. consiliere/suport pentru familie. pentru situatiile de urgenta survenite in momentele de acoperire integrala a capacitatii curente a centrului (2-4 paturi pliante care pot fi instalate relativ usor). pentru ca orice cetatean care doreste sa ajute un copil in dificultate sa se poata adresa cu usurinta si in cel mai scurt timp posibil. este de dorit ca amplasarea centrului sa fie in apropierea directiei judetene pentru protectia copilului si cat mai central in cadrul comunitatii. AMPLASARE Data fiind misiunea sa de a interveni in situatii de urgenta. 23 . printr-o mai eficienta utilizare a personalului si a spatiilor administrative. Avand in vedere numarul mic de copii gazduiti. prezentand: A) Schema de organizare a spatiului B) Definirea componentelor A) Schema de organizare a spatiului B. consiliere. Centrul de primire in regim de urgenta trebuie sa fie vizibil.primirea copilului. ci este necesara afisarea in exterior a serviciilor oferite si a situatiilor in care un copil poate fi adus aici de catre orice cetatean responsabil care sesizeaza un caz de abandon. poate fi proiectat un centru de primire cu o capacitate mai mare. usor de gasit atunci cand este nevoie. Facilitarea accesului publicului la acest serviciu. Definirea componentelor Componenta primire-evaluare Este componenta centrala a acestui serviciu. Centrul de primire in regim de urgenta se poate infiinta si pe langa un Centru de Plasament. Nu este suficienta doar o placa simpla cu denumirea centrului. prin care se asigura : . care in urma restructurarii ar putea indeplini si alte functii. ORGANIZARE In acest paragraf propunem un model de organizare a centrului de primire in regim de urgenta si de evaluare. maltratare etc. timp in care se poate pregati si propune CPC cea mai potrivita masura de interventie in favoarea copilului (plasament familial sau rezidential.evaluarea primara a situatiei. CAPACITATE Centrul poate gazdui un numar maxim de 10 copii. neglijare. . reintoarcerea copilului in familie eventual cu includerea acestuia intr-un centru de zi. suport in cadrul unui Centru de consiliere si sprijin pentru parinti). Infiintarea centrului trebuie insotita de o campanie de informare a comunitatii.Gazduirea in centrul de primire dureaza cel mult 30 zile. din doua motive: Asigurarea comunicarii rapide si eficiente si a parteneriatului intre specialistii centrului si cei din directie pentru interventie in regim de urgenta si pentru stabilirea masurilor de protectie adecvate fiecarui caz . s-ar putea asigura un buget de functionare mai mic. Se pot prevedea si locuri suplimentare.

interventia propriu-zisa (consiliere. capabil sa intervina intr-o situatie critica. Orice copil adus la centru trece mai intai printr-o procedura de evaluare medicala. In cabinetul de evaluare vor avea loc discutiile individuale ale psihologului si asistentului social cu copilul -in urma carora rezulta elementele de baza pentru stabilirea proiectului personalizat de interventie in regim de urgenta. cu institutiile si serviciile partenere pentru ca centrul de primire sa-si indeplineasca atributiile si functionarea cotidiana sa fie asigurata.supravegherea pe timpul noptii este facuta de un educator cu pregatire de specialitate. cu celelalte servicii din cadrul serviciului public specializat. evaluare in vederea propunerii celor mai adecvate masuri de protectie care urmeaza sa fie stabilite pentru copil de catre CPC). data fiind problematica copiilor care sunt protejati in acest serviciu. Acelasi cabinet. dupa care poate fi cazat in componenta rezidentiala. In acelasi spatiu se afla si biroul echipei mobile. pentru a permite supravegherea permanenta a copiilor. In acest cabinet se asigura permanenta de catre asistente medicale (3 ture pe zi). Biroul contabilitate-administrativ gestioneaza bunurile materiale si fondurile care se deruleaza in cadrul centrului de primire pentru asigurarea serviciilor curente.numarul de copii in camera este de maximum 2. precum si camera de zi din spatiul de evaluare. servesc si activitatilor de interventie propriu-zisa (psihoterapie individuala si de grup. primitor. masurile de paza vor fi severe. deplasandu-se la locul sesizat. inca din faza de amenajare a centrului. . Coordonarea centrului ii revine directorului DJPC. In cabinetul medical se asigura copilului primele ingrijiri igienico-sanitare. . aici se pastreaza evidenta intrarilor si iesirilor din centru. Psihologul poate oferi sfaturi in acest sens.colaborarea cu alte servicii din cadrul directiei judetene (de sector) si al sistemului de protectie a copilului. Daca centrul functioneaza pe langa un centru d eplasament sau in cadrul unui complex de servicii. componenta administrativa distincta nu mai este necesara. care poate interveni in regim se urgenta. precum si din comunitate Oficiul de paza este situat la intrarea in centru. stabilirea proiectului personalizat de interventie in regim de urgenta. iar un cadru de primire rece. jocuri educative etc).camerele au ferestre catre holul interior sau usi cu geam. Sa nu uitam ca aici vin copii care au trecut prin traume deosebite. unde se pot primi telefonic sesizari la orice ora.se amenajeaza o camera si pentru copii mici ( 0-2 ani ). Zilnic ofera consultatii un medic (angajat cu contract de colaborare). Componenta coordonare-administrativ Secretariatul asigura si monitorizarea cazurilor. Componenta rezidentiala Se organizeaza si se amenajeaza similar cu centrul de plasament. existenta cabinetului de evaluare medicala cu izolator (pentru contagiosi) este obligatorie.acordarea primului ajutor si a primelor ingrijiri. 24 . oficial nu este adecvat. Climatul acestei componente trebuie sa fie placut. . principalele diferente fiind urmatoarele: . Permanenta este asigurata si de serviciul on-line. . Seful centrului tine permanent legatura cu conducerea DJPC.

intocmire raport de evaluare. servicii de psihoterapie -in functie de caz.protectie si ingrijire de urgenta. .depistare si preluare cazuri. Jurist. Asistent social. Asistent medical. imbracaminte.orientarea membrilor familiei catre serviciile unui centru de consiliere si suport pentru parinti . .asigura primirea si primul ajutor medical si psihologic pentru copil.solicitare colaborare din partea Politiei: .FUNCTII Principalele functii ale centrului de primire in regim de urgenta si de evaluare sunt: .propunerea unei masuri de protectie a copilului care urmeaza sa fie discutata si aprobata de Comisia pentru Protectia Copilului Psiholog. pe baza evaluarii primare a cazului .popularizarea existentei centrului in cadrul comunitatii (strategie de imagine). Asistent social. Asistent social Educator specializat Medic sofer Protectie si ingrijire de urgenta: .consiliere-orientare si elaborare propunere de masuri de protectie. . Educator specializat. medicamente pentru situatiile de urgenta.evaluare juridica.evaluare.asigura cazare.dezbaterea fiecarui caz in reuniune pluridisciplinara. asistent social. . . .copilul este transportat la policlinica. Evaluare: . Educator specializat. cu scop preponderent terapeutic. Consiliere-orientare si elaborare propunere de masuri de protectie: . educator specializat 25 . Medic. . spital. . Personal de paza.asistenta telefonica de permanenta (hot line). . . Functia Categorii de activitati Profesionisti implicati Depistare si preluare cazuri: .evaluare medicala.se organizeaza activitati educativ-distractive individual si in grup.evaluare psihologica. . .conceptie proiect personalizat de interventie de urgenta.evaluare sociala.inceperea unui program de activitati de consiliere si psihoterapie a copilulu .asigura paza si securitatea copiilor rezidenti. .deplasarea echipei mobile la locul semnalat si preluarea copilului. hrana. . Psiholog.

activitatea in centrul de primire implica cunostinte. ATRIBUTII 26 . denumit in continuare SELO. dar a carui eficienta (inclusiv in termeni financiari) devine vizibila pe termen lung.Sofer 1 post/tura Personal intretinere si bucatarie 1 Bucatareasa 1 spalatoreasa Secretar 1 post Administrator 1/2 post Contabil colaborator. ci si cu un nivel de competente profesionale foarte bun. In acelasi timp. centrul de primire apare in mod evident ca un serviciu scump.PERSONAL Dat fiind caracterul continuu al activitatii si interventia in regim de urgenta. in acest tip de serviciu este necesar sa lucreze un numar important de specialisti. carora numai o echipa pluridisciplinara bine pregatita le poate face fata cu succes. caruia personalul trebuie sa-i faca fata (este necesar un program de pregatire in acest sens). pentru ca acest serviciu se confrunta permanent cu situatii dificile. competente si o adevarata arta a relationarii umane. Personalul centrului trebuie sa fie nu numai suficient din punct de vedere numeric. asigura copilului capabil de discernamant asistenta si sprijinul necesare participarii la procesul decizional referitor la orice problema care il priveste sau ii poate afecta interesele. Procesul decizional reprezinta orice procedura administrativa sau judiciara care se poate finaliza prin adoptarea unei decizii pentru solutionarea problemei respective. 1/3 norma pe luna RESURSE DOCUMENTARE Serviciul de asistenta si sprijin pentru copil în exprimarea libera a opiniei sale. acest loc de munca este caracterizat printr-un nivel ridicat de stres. Din aceste motive. care sa asigure permanenta atat in echipa mobila cat si la sediul centrului. de criza. Incepand cu consilierea si orientarea telefonica prin serviciul on-line si pana la interventia la locul unde s-a savarsit un abuz asupra copilului. Serviciul de asistenta si sprijin pentru copil in exprimarea libera a opiniei sale. cu un buget de functionare important. Categorii de personal Sef centru 1 post Asistent social : 1 asistent social/tura -de permanenta la sediul centrului Asistent sau lucrator social : 1 post/tura in echipa mobila Educator specializat : 2 educatori/tura -de permanenta (componenta rezidentiala) 1 educator/tura -de permanenta hot-line sau echipa mobila Asistent medical 1 post/tura Medic 1/2 post : 1-2 ore pe zi pentru consultatii Psiholog/psihopedagog 1 post pe unitate Paznic 1 post/tura .

precum si cu privire la posibilitatile de solutionare a problemei. 9. ca propunere de lege ferenda. precum si solutia preferata de copil. juridic. a-l asculta si/sau a-l consulta pe copilul capabil de discernamant pentru a afla opinia sa cu privire la circumstantele si obiectul procesului decizional. a oferi oricarui copil posibilitatea de a sesiza orice situatie ce reprezinta incalcari sau nerespectari ale drepturilor sale. a oferi oricarui copil posibilitatea de a solicita asistenta si sprijin pentru ascultarea si implicarea sa in procesul decizional referitor la orice problema care il priveste sau ii poate afecta interesele 3. cat si local. preluand rolul pe 27 .Serviciul actioneaza prin mijloace specifice domeniului psihologic. a prezenta opinia copilului sau a-l asista pe acesta in prezentarea opiniei sale in fata instantei. in fiecare comuna. inclusiv orice forma de abuz sau neglijenta suferite din partea familiei sau a tertelor persoane. municipiu. oras. a evalua circumstantele si obiectul procesului decizional pentru a determina daca si in ce mod copilul poate fi implicat in solutionarea problemei care il priveste 4. gradul de maturitate ale acestuia. a oferi copilului capabil de discernamant posibilitatea de a fi informat in mod obiectiv si corect asupra circumstantelor si obiectului procesului decizional. In opinia noastra. pentru: 1. 7. a evalua capacitatea de discernamant a copilului in raport cu circumstantele si obiectul procesului decizional care il priveste. in mod corespunzator varstei si gradului de maturitate a copilului. in raport cu varsta. in vederea demararii unui proces decizional pentru rezolvarea problemei si apararea drepturilor si intereselor legitime ale copilului 2. medical si al asistentei sociale. a asigura respectarea drepturilor copilului si apararea intereselor sale legitime prin considerarea opiniei copilului in adoptarea deciziei de catre instanta/ autoritatea/ institutia competenta. a autoritatii sau institutiei competente sa solutioneze problema. SELO trebuie sa fie organizat si sa functioneze atat la nivel judetean. la solutiile propuse pentru rezolvarea problemei. pe care factorii decizionali trebuie sa le considere in stabilirea oricarei decizii care il priveste sau ii poate afecta interesele. 10. 8. SELO are drept principal obiectiv promovarea calitatii copilului de subiect activ de drepturi si libertati. ci participarea corespunzatoare a acestuia la procesul decizional. a-l informa pe copilul capabil de discernamant asupra consecintelor pe care le-ar avea adoptarea oricareia dintre solutii si a-l consilia pentru a putea alege solutia optima potrivit cu drepturile si interesele sale. avand sentimente si opinii proprii. a oferi copilului capabil de discernamant toate informatiile pertinente si utile referitoare la drepturile sale in raport cu problematica supusa procesului decizional. SELO nu urmareste sa asigure copilului dreptul la autodeterminare. 6. 5.

(1) Statele parti vor garanta copilului capabil de discernamant dreptul de a exprima liber opinia sa asupra oricarei probleme care il priveste. De asemenea. in conformitate cu regulile de procedura din legislatia nationala. etc). 12 din Conventie. un viitor “Cod al copilului” trebuie sa prevada o limita de varsta inferioara (preferabil 10 ani sau mai putin). prevedere importanta. nefiind determinant pentru evaluarea capacitatii de discernamant a acestuia. cat si de posibilitatile acestuia de a comunica. posibilitatea de a fi ascultat in orice procedura judiciara sau administrativa care il priveste. cat si pentru interpretarea conventiei. iar apoi explicitarea anumitor termeni. independent de capacitatea copilului de a comunica in mod direct opinia sa." Capacitatea de discernamant a copilului Este deosebit de important de subliniat faptul ca art. specialistii SELO trebuie sa aiba in vedere caracteristicile circumstantelor si obiectului procesului decizional raportate la capacitatea copilului de a-si forma o opinie si de a opta pentru o anumita solutie a problemei. 12 in acest context. fie printr-un reprezentant sau o institutie corespunzatoare. Prevederi legale internationale 1. Criteriul varstei si al maturitatii copilului este determinant in momentul adoptarii deciziei. fie direct. fundamentala atat pentru aplicarea. ATRIBUTII | PREVEDERI LEGALE APLICABILE | BENEFICIARII SELO FUNCTIILE SELO | ORGANIZAREA SELO PERSONALUL DE SPECIALITATE AMENAJAREA SPATIILOR | RELATIIA CU CELELALTE COMPONENTE PREVEDERI LEGALE APLICABILE 1. atitudine in raport cu o anumita situatie. Pentru corecta evaluare a capacitatii de discernamant a copilului. Trebuie sa se acorde egala importanta atat cuvintelor copilului. Conventia ONU cu privire la drepturile copilului Dreptul copilului de a-si exprima liber opinia in orice problema care il priveste este prevazut de art. (2) In acest scop se va da copilului. copil sugar). manifestari biologice sau tulburari metabolice. Consideram deosebit de importanta reproducerea textului integral al art. Acesti specialisti trebuie sa aiba la dispozitie timpul si competentele necesare pentru a-l putea asculta.care serviciul de autoritate tutelara il mai detine inca in prezent din punct de vedere teoretic si devenind in mod efectiv un reprezentant si / sau un asistent al copilului care sa asigure exercitarea efectiva si realizarea deplina a drepturilor acestuia. In opinia noastra. cat si oricarui alt mesaj pe care acesta il transmite (comportament. pentru modul in care instanta/ autoritatea/ institutia competenta iau in considerare opinia copilului.1. trebuie avute in vedere atat modalitatile in care copilul a fost invatat sa comunice. dreptul copilului de a-si exprima in mod liber opinia trebuie garantat si respectat. ca si propunere de lege ferenda. consulta pe copil si a interpreta ceea ce acesta doreste sa comunice. de maturitatea sa sau de implicarea unei anumite varste determinate. in special. 12 nu stabileste o limita inferioara de varsta de la care copilul este considerat capabil de discernamant si avand dreptul sa-si exprime in mod liber opiniile. Conventia nu poate fi invocata pentru a se stabili o asemenea limita de varsta Cu exceptia cazurilor in care este evidenta lipsa capacitatii copilului de a-si forma o opinie (de ex. opiniile copilului fiind luate in considerare avandu-se in vedere varsta sa si gradul sau de mauritate. incepand de la care orice 28 .

Art. cat si de gradul sau de maturitate intelectuala. referitor la adoptia copilului care trebuie incuviintata numai dupa ce toate persoanele interesate (inclusiv copilul capabil de discernamant) si-au exprimat consimta-mantul. Art. 1.2 . instanta/ autoritatea/ institutia cu componente decizionale ar trebui sa fie obligata sa ascute opinia copilului. Este important de subliniat ca ponderea pe care opinia exprimata de copil o are in adoptarea deciziei trebuie sa fie in egala masura influentata atat de varsta copilului.. 21. constrangere sau influenta care l-ar putea impiedica sa se exprime in orice mod sau care l-ar putea determina sa nu mai doreasca sa exprime.. sanatatea. evaluarea gradului de maturitate a copilului in raport cu problema supusa procesului decizional prezentand o importanta deosebita. ii) . d). 40. afectiva. intrucat respectarea sau promovarea fiecaruia dintre drepturile prevazute de aceasta se reflecta in modul in care prevederile art. Art. el nu trebuie sa sufere nici un fel de presiune. d) al conventiei sunt relevante pentru aspectele legate de garantarea si respectarea dreptului la exprimarea libera a opiniei copilului pe care le-am prezentat mai sus: Adoptiile vizate prin convetie nu pot avea loc decat daca autoritatile competente ale statului de origine . 37. consideram ca art. la consecintele posibile ale aplicarii uneia dintre solutiile propuse sau a celei pentru care copilul a optat este o conditie esentiala a respectarii dreptului de exprimare libera a opiniei. b). s-au asigurat. relatiile familiale sau realizarea oricarui alt drept al sau. in deplina cunostinta de cauza.2. tinand seama de varsta si de maturitatea copilului. 12 reprezinta cheia de bolta pentru aplicarea conventiei. 9. daca este cazul prin intermediul parintilor sai sau reprezentantilor legali. Orice problema care il priveste pe copil Dreptul de exprimare libera a opiniei trebuie garantat si respectat in orice proces decizional care urmareste rezolvarea unei probleme in care copilul are un interes personal sau care ii poate afecta modul de viata. Alte prevederi ale conventiei aplicabile in sfera dreptului de exprimare libera a opiniei sunt Art. referitor la dreptul copilului acuzat de savarsirea unei fapte prevazute de legea penala de a fi informat in cel mai scurt termen si in mod direct sau.copil este prezumat a fi capabil de discernamant. Informarea pertinenta si obiectiva a copilului cu privire la drepturile sale. ca: 29 . 12 se aplica in orice proces decizional care il priveste pe copil. precum si la circumstantele si obiectul procesului decizional. Conventia de la Haga asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale Prevederile art. de acuzatiile care i se aduc si sa beneficieze de o asistenta juridica sau de orice alta asistenta corespunzatoare pentru pregatirea si prezentarea apararii sale. dezvoltarea. Din acest motiv. a). etc. referitor la dreptul copilului privat de libertate de a contesta legalitatea privarii sale de libertate. 4 lit. educatia. Exprimarea libera a opiniei Copilul are dreptul de sa-si exprime in mod liber opinia. Incepand de la acea varsta.2. In consecinta. in mod special in cadrul procedurilor administrative sau judiciare. pentru varste inferioare capacitatea de discernamant urmand sa fie evaluata pentru fiecare caz in parte. referitor la dreptul copilului de a fi ascultat in orice procedura care implica o separare de parintii sai sau de unul dintre acestia. Singur criteriul varstei nu poate fi in nici un caz determinant.

Conventia europeana asupra exercitiului drepturilor copilului Aceasta conventie a fost adoptata de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei la 25 ianuarie 1996. precum si de eventualele consecinte ale oricarei decizii luate Art. s-a dat in mod liber. consimtamantul copilului la adoptie. daca acesta este considerat de legislatia nationala ca avand o capacitate de discernamant suficienta. Art. si 4. nu a fost ratificata de Romania.10 . sa furnizeze explicatii copilului. in formele legal cerute si ca acest consimtamant a fost dat sau constatat in scris. sa fie consultat si sa-si exprime opinia. precum si la eventualele consecinte ale oricarei actiuni a reprezentantului. 3 . cu privire la eventualele consecinte ale punerii in practica a opiniei sale. de care se poate prevala el insusi. reprezentantul copilului trebuie: a.3. cand este cerut. Pentru indeplinirea acestui deziderat. Dupa parerea nostra. relevante sunt urmatoarele prevederi ale Conventiei. b. acesta s-a bucurat de sfaturi si a fost bine informat asupra consecintelor adoptiei si ale consimtamantului sau la adoptie. fiind una dintre conditiile impuse pentru aderarea la Uniunea Europeana intrucat face parte din aquis-us comunitar. c. 2. 1. sa furnizeze copilului toate informatiile pertinente. b. sa primeasca orice informatie pertinenta. in cadrul procedurilor care il intereseaza desfasurate in fata autoritatilor judecatoresti: a. Pentru sfera de aplicare a dreptului de exprimare libera a opiniei copilului. 3. cu exceptia cazului in care acest fapt contravine in mod evident intereselor superioare ale copilului. daca acesta este considerat de legislatia nationala ca avand o capacitate de discernamant suficienta. daca acesta este cerut. o conditie esentiala este ca SELO sa fie organizate si sa functioneze efectiv cel putin la nivelul fiecarui consiliu judetean pana la ratificarea Conventiei. 30 .1. sa fie informat de eventualele consecinte ale punerii in practica a opiniei sale. acest consimtamant nu a fost obtinut prin contraplata sau contraprestatie de orice fel. dorintele si opiniile copilului au fost luate in considerare.Rolul reprezentantilor In toate procedurile care il intereseaza pe copil desfasurate in fata autoritatii judecatoresti.Dreptul de a fi informat si de a-si exprima liber opinia in cadrul procedurilor Orice copil care este considerat de legislatia nationala ca avand o capacitate de discernamant suficienta beneficiaza de urmatoarele drepturi. Conventia urmeaza a fi ratificata si aplicata in mod corespunzator de Romania in cel mai scurt timp. dar constituie unul dintre cele mai importante documente internationale referitoare la drepturile procesuale ale copilului. pe care le reproducem integral.

si anume in sensul dezvoltarii rolului si implicarii SELO in protectia copilului. (5) Raportul referitor la ancheta psiho-sociala asupra situatiei copilului. (3) prevedere care confera dreptul copilului capabil de discernamant. 7 Pentru incuviintarea adoptiei sunt necesare: . care intra in sfera exercitarii dreptului de exprimare libera a opiniei copilului si in care SELO joaca un rol esential sunt: 2. Rolul acestor acte normative si materia reglementata au fost limitate de anumite constrangeri de ordin politic si procedural cu care Departamentul pentru Protectia Copilului s-a confruntat la vremea respectiva. Prevederi legale interne Legislatia interna in materia protectiei copilului. 18. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei. sa afle opinia copilului si sa o aduca la cunostinta autoritatii judecatoresti Subliniem inca o data faptul ca SELO trebuie sa indeplineasca rolul reprezentantului copilului si sa asigure respectarea drepturilor copilului prin mijloacele prezentate mai sus. Pentru succesul reformei insa. Consideram ca reforma in domeniul protectiei copilului trebuie sa continuie prin adoptarea unui "Cod al copilului". (3) prin care se instituie obligatia Comisiei pentru Protectia Copilului sa asigure copilului capabil de discernamant dreptul de a exprima liber opinia sa cu privire la masura de protectie ce urmeaza a fi adoptata. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate nu au reprezentat decat inceputul reformei sistemului legal de protectie a copilului in Romania. Consideram ca aceste prevederi trebuiesc aplicate in sens larg. impunand dezvoltarea acestui tip de servicii si in tara noastra 3. contine prevederi specifice anumitor situatii legate de protectia copilului aflat in dificultate si protectia copilului prin adoptie. 2. care este prezentat de Comisia pentru Protectia Copilului instantei judecatoresti competente sa incuviinteze adoptia.. trebuie sa cuprinda si "opinia copilului cu privire la adoptia propusa". alin. inclusiv prin adoptie. in favoarea caruia s-a instituit masura plasamentului sau incredintarii.1." Art. alin. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei si OUG nr. alin. OUG nr. de a-si exprima liber opinia cu privire la modificarea educatiei sale scolare. SELO reprezinta cheia de bolta a acestei infrastructuri.2. este esentiala pregatirea din timp a aplicarii noii legislatii. 10. Art. c) consimtamantul copilului care a implinit varsta de 10 ani. 2. Cazurile prevazute in mod expres de aceste acte normative. din doua motive: 2. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate. 7. 31 . Art. Legislatia internationala ratificata de Romania si prezentata mai sus ofera deja un cadru generos pentru organizarea si functionarea SELO. OUG nr. care sa asigure implementarea efectiva a tuturor dispozitiilor cuprinse in actele internationale din acest domeniu. Art. prin crearea si dezvoltarea infrastructurii de servicii necesare acesteia. OUG nr.c. inclusiv cele referitoare la drepturile procesuale ale copilului in cadrul oricarei proceduri judiciare sau administrative..

Copilul pentru care a fost stabilita o masura de protectie. 18. etc. alin. Copiii care sunt in ingrijirea familiei si care. SELO ajuta copilul aflat in sistem sa devina “actor” al propriului proiect de (re)integrare. serviciu de asistenta a copilului cu probeme psihosociale). sa se implice activ inca din faza de pregatire a unei noi masuri 5. prin intermediul SELO. (1). Copilul aflat in sistem va percepe altfel momentele de reevaluare si va avea posibilitatea. 4. legate de aplicarea masurii de protectie. Art. 2. alin. 32. in vederea sesizarii oricaror incalcari ale drepturilor sale sau a solicitarii asistentei pentru a-si exprima opinia cu privire la problemele educationale. alin. modificarii sau revocarii acesteia de catre comisie. aflandu-se intr-o situatie de risc beneficiaza de masuri de prevenire stabilite de conducerea SPS (centru de zi. 32. obligatoriu pentru solutionarea cauzelor de catre Comisia pentru Protectia Copilului.(2). trebuie sa prezinte si pozitia (opinia) acestuia cu privire la masura de protectie propusa. In aceste cazuri SELO evalueaza opinia copilului in legatura cu viitorii parinti adoptivi. precum si copiii victima a oricarei forme de abuz sau neglijenta care sunt in evidenta SPS -vor fi orientati. catre SELO 3. BENEFICIARII SELO 1. 17. (3). Orice copil aflat in sistemul de protectie este necesar sa aiba acces la SELO. cu cele ale art. 7. Copilul pentru care a fost stabilita o masura de protectie. alin. Prin coroborarea prevederilor art. centru de consiliere si sprijin pentru parinti. al modificarii sau revocarii acesteia. cu ocazia reevaluarii. lit. il consiliaza si il asista in prezentarea opiniei in fata profesionistilor care pregatesc adoptia si ulterior in fata instantei. In al doile rand. Copilul aflat in situatie de risc sau victima a oricarei forme de abuz sau neglijenta. pe toata durata acesteia. Copilul care urmeaza sa fie adoptat. care il privesc. (5) rezulta obligatia comisiei de a asigura copilului capabil de discernamant dreptul de a exprima liber opinia sa si in momentul reevaluarii masurii de protectie stabilite. inca de la depistarea situatiei lor. lit.Art. Copilul aflat in dificultate pentru care urmeaza sa se stabileasca o masura de protectie Este foarte important ca in perioada de evaluare a situatiei in vederea stabilirii unei masuri de protectie de catre CPC copilul sa poata beneficia de serviciile unui SELO -in primul rand pentru a completa evaluarea cu elemente care integreaza opiniile copilului. alin. a) si art. (5) care prevede ca raportul referitor la ancheta psiho-sociala asupra situatiei copilului. 32 . accesul la SELO este necesar pentru a-i oferi copilului posibilitatea de a se informa si de a intelege procesul decizional si pentru a-l asigura ca toate eforturile serviciului public specializat/CPC converg catre ameliorarea/rezolvarea situatiie sale.b) care instituie obligatia serviciului public specializat pentru protectia copilului sa determine (cu sensul de "sa afle") opinia copilului capabil de discernamant cu privire la familia sau la persoana propusa pentru a-l primi in plasament sau incredintare si sa o aduca la cunostinta comisiei.

? ascultarea ? este o activitate complexa. Primirea . divort. etc. un har personal deosebit. Aceasta functie implica si consultarea copilului pe parcursul informarii. 8. De exemplu.6. Copiii pot sesiza SELO si telefonic. cat si in evaluarae capacitatii sale de discernamant. violenta familiala. a altor persoane care intra in relatii cu copilul in cadrul procesului decizional.ex. Evaluare 3. care implica un bun nivel profesional (cunostinte aprofundate de psihologia copilului. Permite evaluarea primara a situatiei . competente de comunicare verbala si non-verbala . Este esential ca in asemenea situatii copilul sa fie consiliat si asistat pentru ca interesul sau sa fie protejat. Evaluare SELO evalueaza : 33 . 7. parasirea domiciliului. in acelasi timp se pot identifica eventualele cazuri de abuz sau neglijare. consiliere Desi aparent este o functie simpla. Consiliere 5. prin intermediul SELO copilul va putea sa-si exprime opinia in legatura cu parintele cu care doreste sa locuiasca dupa divort . daca nu se dovedeste ca a savarsit fapta respectiva cu discernamant.ascultarea este importanta pentru ca : Este determinanta pentru construirea unei relatii de incredere intre copil si profesionist. dar nu raspunde penal. juridice. SELO se implica atat in consilierea si asistarea copilului. Sta la baza tuturor celorlalte functii ale SELO Aflarea opiniei copilului poate insemna si interviuri/ evaluari ale familiei naturale/ subsitutive. si se pot sesiza alte servicii din cadrul sistemului. Copilul aflat temporar intr-o situatie de conflict de interese cu parintii/ reprezentantii sai legali. consilierii si asistarii sale. in urma evaluarii situatiei FUNCTIILE SELO Pentru exercitarea atributiilor specificate SELO are urmatoarele categorii de functii : 1. multa experienta in relatia directa cu copilul si. nu in ultimul rand. Asigura aflarea opiniei copilului . prin serviciul hot-line. sociale . nu raspunde penal copilul care nu a implinit varsta de 14 ani sau cel care are varsta intre 14 si 16 ani. atunci cand acesta doreste sa sesizeze o situatie sau sa solicite sprijin sau cand este trimis de catre un alt serviciu din sistem pentru a beneficia de informare. spirit de observatie etc). Asistare Primire-ascultare SELO asigura primirea copilului. Primire-ascultare 2. Este vorba despre copilul care a savarsit o fapta prevazuta d elegea penala. Copilul ai carui parinti se afla in situatii deosebite . SELO se adreseaza unui numar mare de copii care pot avea diferite neintelegeri cu parintii/reprezentantii legali si care pot fi informati si consiliati. Informare 4. Copilul delincvent. favorabile unei bune comunicari in dublu sens pe parcursul tuturor serviciilor acordate de SELO .

cluburi ale copiilor. Evolutia procesului de consultare si asistenta a copilului pentru ca acesta sa-si exprime opinia in fata instantei. Periodic se pot organiza campanii de informare. centre de plasament. Pertinenta . despre solutiile posibile. editate intr-un mod atractiv). in raport cu varsta si gradul de maturitate al acestuia. eventual concepute diferit pe categorii de varsta. medicala. pentru a aprecia posibilitatea implicarii copilului in solutionarea problemei . Evaluarile se realizeza in echipa pluridisciplinara si se formalizeza in rapoarte scrise. Asistenta Aceasta functie este exercitata in special in situatiile in care copilul isi prezinta opinia in fata instantei. Se pot organiza activitati de informare atat individuale. sociala. Astfel SELO devine un adevarat ? avocat ? al intereselor copilului. Informare SELO raspunde intrebarilor copilului si il informeaza despre drepturile sale. ci si consiliat pentru a alege solutia optima potrivit cu drepturile si interesele sale. cat si colective. afise concepute intr-un stil accesibil copilului. ORGANIZAREA SELO SELO cuprinde: 34 . a autoritatii sau institutiei competente sa solutioneze problema copilului. Utilitate .Situatia reclamata de copil si pornind de la aceasta circumstantele si obiectul procesului decizional referitor la situatia respectiva. Consiliere In functie de specificul cazului sau. psihologica. Se recomanda ca SELO sa colaboreze cu publicatii/emisiuni radio si TV pentru copii pentru informarea copiilor pe teme legate de exercitarea dreptului de exprimare libera a opiniei. copilul cu capacitate de discernamant este nu doar informat asupra solutiilor posibile. Consilierea poate fi juridica. alte servicii din sistem. Capacitatea de discernamant a copilului in raport cu circumstantele si cu obiectul procesului decizional care il priveste . brosuri. acestea din urma putand fi gazduite nu numai de SELO ci si de scoli. Corectitudine . care asigura respectarea drepturilor legitime si considerarea opiniei copilului ca esentiala in adoptarea deciziei de catre forul competent. Informatia oferita copilului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : . Accesibilitate . a autoritatii sau a institutiei competente. Obiectivitate Ca metode de informare se utilizeaza mai ales dicutiile directe si distribuirea de materiale de informare scrise (pliante. despre circumstantele si obiectul procesului decizional. precum si despre consecintele pe care le-ar putea avea fiecare dintre solutii.

O componenta fixa. participarea la proiectul individual de protectie a copilului) 35 . Medic Alte profesii . cu mai multe posturi de lucru poate crea un sentiment de retinere copilului . Psiholog . cooperare pentru identificarea solutiei optime in problemele specifice activitatii fiecarui serviciu Principalele servicii cu care se relationeaza SELO sunt : Serviciul de ancheta psiho-sociala Centrul de consiliere pentru parinti (inclusiv relatia cu familia naturala/ substitutiva.linie telefonica cu apeluri gratuite pentru sesizari/ solicitari primite din partea copiilor. Cateva tehnici simple pentru micsorarea ? distantei ? dintre adult si copil ar fi : se evita discutiile de la birou sau de la ghiseu . interpret pentru copilul surdo-mut. care asigura la sediu primirea/ascultarea/evaluarea/informarea/consilierea . ascultarea.colaboratori pe perioade determinate. decorul este vesel se recomanda un mobilier simplu in camera de primire si in camera de consiliere (exemplu fotolii cu masuta joasa) biroul de lucru al personalului este separat de camerele in care sunt primiti copiii (o camera cu rafturi pline de dosare. lipsit de rigiditate. traducator pentru copii imigrantilor. in functie de nevoi (de ex. Jurist . oferirea de informatii acestora Autoturism pentru echipa mobila Primirea. pentru a facilita comunicarea) Dotari absolut necesare "Telefonul liber" . personalul nu poarta halate sau haine prea elegante. in echipa fixa si/sau mobila: . O componenta mobila pentru verificare sau interventie rapida in cazul sesizarilor/ solicitarilor PERSONALUL DE SPECIALITATE In SELO lucreaza urmatoarele categorii de personal. Asistent social . etc) AMENAJAREA SPATIILOR SI DOTARILE NECESARE Spatiul cuprinde: Camera de primire Cabinete de evaluare Camere polifunctionale de joaca/ odihna pentru copil (mediu apropiat de cel in care locuieste sau mediu confortabil/ securizant pentru copil. camerele nu sunt supraaglomerate sau intunecate . fiind mai adecvata tinuta sport RELATIA CU CELELALTE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE PROTECTIE A COPILULUI Relatia cu celelalte componente ale sistemului consta in principal in informare reciproca . informarea si consilierea copilului trebuie sa se faca intr-un climat placut. Un serviciu de permanenta la ? telefonul liber ? (hot line cu apeluri gratuite) . care sa-i inspire copilului incredere si libertate de exprimare.

concluzii asupra rapoartelor referitoare la stadiul implementarii conventiei. îmbinând elemente filosofice si stiintifice se pot constitui teorii ale mentalului. De aceea se poate vorbi în mod îndrepta~tit de o filosofie a mentalului. Unele complicatii apar. pâna~ în prezent s-au acumulat multe elemente stiintifice în cunoasterea mentalului. în cele din urma~ autorul pare sa~ sustina~ teza 36 . experien?a subiectiva~ . desi autorul rezerva~ un paragraf special inteligentei artificiale. fa~ra~ a-i nega importanta. Concluzie Aplicarea principiilor fundamentale ale Conventiei ONU. O atentie deosebita~ este acordata~ analizei caracteristicilor mentalului. Cum însa~ experienta subiectiva~ este cunoscuta~ numai prin introspectie. corp uman si sistem nervos central. o considera~ problematica~ pentru a fi esenta mentalului. Este curios faptul ca~ nu este mentionat si conceptul de informatie.. o buna~ prezentare a acestui mod clasic de abordare o face Jerome A. Serviciul de pregatire reintegrare familiala (inclusiv relatia cu familia naturala/ substitutiva. ci si ale stiintei[2]. Din punct de vedere filosofic. care desi real. cu intentia de a ga~si ceea ce este esen?ial pentru fenomenul mental: comportamentul cu scop (purposeful behaviour) . en ergie. prezentate de Bolivia si Indonezia. re cunoaste. nu este retinut ca esenta~ a mentalu lui. dar daca~ mentalul are si alte componente decât cele structurale. In acest reusit studiu de sinteza~ se arata~ ca~ "Philosophy of Mind" studiaza~ conceptul de minte (mind) în relatie cu conceptele de materie. pentru care. înaintarea stiintei într-un asemenea domeniu care ar depa~si structuralul se face extrem de greu. Fa~ra~ îndoiala~. mentalul poate fi abordat fie ca un subdomeniu în sine al filosofiei. în special pentru partea structurala~ a acestuia. crearea si dezvoltarea serviciilor de asistenta si sprijin pentru copil in exprimarea libera a opiniei sale trebuie sa devina una din prioritatile strategiilor judetene pentru protectia drepturilor copilului. nu poate fi amanata sau impiedicata de insuficienta resurselor bugetare. 12. intentionalitatea . asta~zi. in special pentru copilul cu deficiente VI. inclusiv a celor cuprinse in art. datorita~ modului în care poate fi definita~ introspectia. Totusi. (Comitetul ONU pentru drepturile copilului. sintagma~ introdusa~ de Angela Botez[1] printr-o adaptare în limba româna~ a ceea ce în limba engleza~ se numeste "Philosophy of Mind". fie în cadrul unei filosofii generale a stiintei pentru primul caz . Schaffer considera~ ca~ s-ar putea afirma: " A mental event is an inner event that can be introspected". care ar caracteriza cel mai bine esenta mentalului.) In concluzie. Schaffer[3] în Enciclopedia Britanica~ (1994). care cu greu ar putea fi precizata~ ca notiune înainte de a defini mentalul. participarea la proiectul individual de protectie a copilului) Centrul de plasament (inclusiv participarea la programul individual de protectie a copilului) Centrul de ingrijire de zi Scoala Serviciile de sanatate. DE LA FILOSOFIA LA STIINTA MENTALULUI Introducere Mentalul este o notiune care se refera~ la minte. Intrebarea care s-a pus în ultimii ani este aceea daca~ mentalul si constiinta sunt obiecte nu numai ale filosofiei. procese si sta~ri mentale. In fata atâtor probleme.

a. ca de altfel si toate teoriile actuale ale functionalismului neural.Nici una din cele treisprezece tra~sa~turi (din volumul The Re discovery of Mind[17] . Roger Penrose[10] s. fa~ra~ o simultana~ reexaminare a întregii realita~ti.16]. Dintre teoriile structurale recente pot fi amintite cele elaborate de Crick si Koch[7]. a consiin?ei. In cazul lui Penrose. este limitata~. Den. partial filosofica~". G. nu poate fi sustinut. în privinta întelegerii naturii existentei în totalitatea ei Un caz oarecum aparte îl ofera~ John Searle a ca~rui pozi tie[17. 37 .nett[9]. Acest punct de vedere.n. Astfel ca~ pozitia sa reala~ se dovedeste consistenta~ cu functionalismul neural"[19].Este un lucru sa~ insisti asu pra faptului ca~ evenimentele constiente în sine nu sunt numai relatii neurale si altceva sa~ oferi o conceptie distincta~ asupra lor. concep?ia "misteriana~ "[6] asupra mentalului si constiintei. teorii structural-fenomenologice.) si nici suma lor nu au reusit asa ceva. struc turala~. Câteva consideratii generale I. II.and perhaps this is all that one needs to give the criterion force"[4]. la limita~.]Dar. în general. apartinând autorului acestui articol. atunci.[. cealalta~ apartine lui David Chalmers[21. a mentalului nu este posibila~ fa~ra~ o teorie a naturii viului. respectiv ele se încadreaza~ în clasa pe care Ted Honderich o numeste a functionalismului neural[11]. mai trebuie spus si altceva. mentalul. filosofic si stiintific.ns. deoarece este greu " to overthrow beliefs about one's present mental events. In ultimul caz. teorii structurale.22]. filosofica~ sau "partial stiintifica~.D. Daniel C. Cer cetarea noastra~ arata~ ca~ Searle nu a reusit sa~ realizeze o astfel de viziune. In al doilea caz. a vietii si. Procesele mentale sunt procese vii. Modelele mintii merg mâna~ în mâna~ cu modelele existentei[23]. Edelmann[8]. Honderich afirma~. Ted Honderich clarifica~ lucrurile afirmând urma~toarele: Searle se declara~ împotriva reduc?ionismului si de aceea insista~ si asupra faptului ca~ evenimentele noastre constiente au si pro prieta~ti diferite de cele pe care le recunoaste functionalismul neu ral. ceea ce intervine nou este schitarea unei teorii care implica~ functionarea palierului cuantic fizic la nivelul citoscheletului neuronilor dintr-o organizare de neuroni. Teoriile recente ale mentalului si constiintei pot fi divizate în trei categorii[5]: a. De altfel. orice filosofie generala~ a stiintei. Nu se poate examina cu un ochi nou. Una din aceste teorii. c. Adesea se considera~ ca~ si inteligenta artificiala~ ar fi un proces mental. orice automat ar avea si un proces mental. este cuprinsa~ în filosofia ortofizica~ a stiintei[20]. b. În primele trei cazuri sunt prezen tate teorii structurale neurobiologice.. Pentru o teorie a proceselor mentale este evident faptul ca~ un model al mintii nu este posibil fa~ra~ elaborarea simultana~ a unui model al existentei în totalitatea ei. dupa~ opinia mea[12]. Acesta este si cazul filosofiei structural-fenomenologice ortofizice a stiintei. Daca~ ar fi adeva~rat.M. O clasa~ noua~ de teorii ale mentalului o reprezinta~ ceea ce numim teoriile structuralfenomenologice [5].15. O teorie. trebuie sa~ cuprinda~ si o filosofie a mentalului . Teoria lui Penrose ra~mâne. acestea fiind considerate a fi acoperite de un mister deplin.18] nu este declarat structurala~ sau functional neurala~. se considera~ ca~ nu este posibila~ cunoasterea fenomenelor mentale. în baza unui principiu fundamental[14. în mod îndrepta~tit: " functionalismul neural nu reprezinta~ o conceptie asupra naturii evenimentului constient în sine"[13] . tot mai abandonat. Acest lucru este corect deoarece stiinta structurala~ este insuficienta~ pentru a explica natura completa~ a proceselor mentale.."mentalul exista~ pentru ca~ exista~".

în mod inde pendent. mai intervine înca~ unul. de ce nu. dar procesul mental elementar ar putea fi prezent de la cea mai simpla~ entitate vie. Numai el poate explica specificitatea mentalului. desi acesta propune o noua~ fizica~ structurala~. iar acestea ar apa~rea numai la vertebrate. nou pentru ca~ a fost neglijat. Din momentul în care se vor ga~si puncte de reper stiintifice. dar care sunt insuficiente. si anume "sensul fenomenologic"[20. chiar daca~ restul va fi completat cu o plauzibila~ speculatie filosofica~. se pune si întrebarea când anume o structura~ devine vie[25]? Adesea se afirma~ ca~ organismele inferioare nu au procese mentale. pentru inteligenta artificiala~ si robotii cu inteli genta~ artificiala~ se poate sus?ine existenta unei forme de psihic. cuplajul structural-fenomenologic trebuie sa~ fie o realitate Mai mult nu se poate spune cu o anumita~ certitudine stiintifica~. nu un psihic mental. atunci economia gândirii ne obliga~ sa~ ba~nuim ca~ aceasta~ depa~sire se face o singura~ data~. In acest mod am introdus denumirea de informaterie pentru acest suport.mentele autorilor amintiti mai înainte. Pentru a înainta spre o fizica~ noua~ nu este însa~ suficienta~ numai filosofia stiintei. Acest lucru este demonstrat si sustinut în filosofia ortofizica~. în afara~ de cele pe care le aduce stiinta neo structurala~[16] contemporana~.27] pus în evidenta~ de autorul filosofiei ortofizice sau "fenomenul experential" constatat. Spre exemplu. cum spune Harold Morowitz[26]. la aceea a teoriilor stiintifico-filosofice ale mentalului Cred ca~ asemenea puncte de reper au si apa~rutPrimul dintre ele este acela al constata~rii existentei unui fenomen "nou" în natura~. Inevitabil. si nu este structural. construindu-se astfel teorii stiin?ifico-filosofice IV. dar care pot oferi modele pentru viitoare aborda~ri teoretice si. ci un psihic informatic[24]. daca~ exista~ o asemenea lega~tura~. pentru ambele fenomene III. si aici in tervine marele merit al neurobiologiei structurale. precum si de David Chalmers. respectiv între procesele structurale si cele fenomenologice . atunci se va trece de la etapa filosofiei mentalului. Daca~ structuralul va trebui depa~sit pentru a întelege viata si mintea.Din contra~. La fel de inevitabil.29. Revenind la lega~tura dintre viu si mental. Este necesar sa~ se ga~seasca~ unul sau câteva puncte de reper de ordin stiintific pe un asemenea drum nou. având o natura~ aparte. atunci unde începe sa~ se manifeste procesul mental? De la ce grad de complexitate al organismelor? De altfel. privind natura acestui cuplaj nu se pot face decât speculatii. atunci trebuie recunoscuta~ si exis tenta unui mod de cuplaj între structuri si informaterie. de asemenea de ca~tre Roger Penrose. Si alti autori se gândesc la o fizica~ noua~. mintea este o complexitate de procese mentale cu proprietatea gândirii reflexive . dar fa~ra~ a aduce argu. Recunoasterea sensului fenomenologic implica~ recunoasterea unui asemenea suport. Important este faptul ca~ acest fenomen nu este structural. acestea fiind identice ( ca feno mene la nivelul mintii umane).30 Cu aceste patru puncte de sprijin se pot imagina modele re zonabile ale existen?ei si. culminând cu mintea omului. si este. corelat cu acestea. Este adeva~rat. Filosofia ortofizica~ a stiin?ei reprezinta~ o asemenea încercare 38 . dar si sensuri fenomenologice. modele ale mentalu lui. de David Chalmers. De altfel Chalmers arata~ în lucrarea sa ca~ termenul experential este echivalent cu cel de fenomenologic[28 Daca~ sensul fenomenologic este o realitate . experimentale Pe lânga~ cele trei puncte stiin?ifice de reper de mai înainte. si anume inferarea justifi cata~ a existen?ei unui substrat profund al întregii realita~ti [20. care are o natura~ struc tural-fenomenologica~. totusi el trebuie sa~ aiba~ un suport fizic . ea trebuie sa~ fie o realitate Daca~ procesele mentale au la baza~ structuri. Pentru elucidarea naturii mentalului este nevoie de o fizica~ noua~.

Mintea este un complex de procesoare mentale si procese mentale[32 * Fiecare celula~ biologica~. ale intelectului. Aceasta~ ultima~ resursa~ pentru explicarea mentalului. declarate. Ea vine în contact. De aceea el nici nu a putut fi pus în evidenta~ de fizica structurala * Cuplajul structural-fenomenologic ar putea implica si nivelul cuantic al realita~t?ii . si se manifesta~ prin sensuri fenomenologice * Procesul mental este informa?ional în esenta lui * Cuplajul structural-fenomenologic nu se face prin fortele fizice structurale. nu va putea ra~mâne în domeniul structuralului. acest lucru apa~rând ca necesar în modelul ontologic ortofizic[31]. Natura fenomenologicului este fizica~ si informationala~ în acelasi timp. Roger Penrose. fie izolata~. continuificarea realita~tii externe si interne. mintea omului. ci într-un alt mod pe care stiinta urmeaza~ sa~-l elucideze. ca doua~ entita~ti separate. Orice proces mental are o parte structurala~ si o parte fenomenologica~. ca aceea de asta~zi. mai înainte fiind amintit cel mai important dintre acestia. care sa~ asigure ac tivitatea integratoare a mintii. procesoarele mentale ale senzatiilor. Fiecare asemenea procesor mental este un procesor infor mational structural-fenomenologic. dar nici identic egale 39 . ca o extindere a fizicii cuantice struc turale de asta~zi * In acelasi timp. în primul rând cu realitatea macro scopica~. fa~ra~ a avea o minte deplina~ care sa~ îmbine toate procesoarele si procesele mentale necesare. fenomenele de intuitie si creativitate s. sunt urma~toarele * Orice interactiune structural-fenomenologica~ este un proces mental . dar acestea se grupeaza~ în procesoare mentale precum procesorul mental al limbajului natural. numai în prezenta corpului omului care le reflecta~ prin mintea sa * In minte se poate petrece o îmbinare între macroscopic si microscopic cuantic. sau creier si minte. probabil caracteristica lui esentiala * Procesul mental nu este posibil fa~ra~ fenomenologic. rezultate din filosofia ortofizica~ a stiintei. structural-fenomenologic. ca un proces fizic si informational. Va fi necesara~ o noua~ fizica~ cuantica~.a * Mintea este un complex de procese mentale . deoarece ansamblurile de particule elementare sau de atomi devin corpuri macroscopice evidente. are un caracter macro scopic. foarte specific. fie parte a unui organism multicelular. nivelul cuantic al realita~tii. Trecerea de la o stiin?a~ strict structurala~. ale memoriei etc. are o activitate de ordin mental. Nu se poate vorbi atunci de corp si minte. struc turalfenomenologica~. o si construieste. In alta~ parte[33] am prezentat o teorie abstracta~ structural-fenomenologica~ a unei celule bi ologice care pune în evidenta~ posibilitatea unor procese men tale de tip subconstient Daca~ fiecare celula~ a corpului uman are procese mentale. atunci mintea totala~ a omului este constituita~ din mintea creierului (a sistemului nervos central) plus procesele mentale ale corpului sa~u[34 Creierul contine mintea. iar corpul contine mintea totala~ . Aceasta~ trecere va depinde în mare ma~sura~ de posi bilitatea unei schimba~ri corespunza~toare în metodolo gia stiintei pentru a face fata~ proceselor fenome nologice Spre o teorie structural-fenomenologica~ ortofizica~ a mentalului O comparatie între cele doua~ teorii structural-fenomenolo gice a fost prezentata~ în alta~ parte[5 Principalele elemente privind teoria mentalului. spre care se îndreapta~ mul?i cerceta~tori ai mintii si constiintei. ale sentimentelor. la una structuralfenomenologica~ apare ca foarte plauzibila~.V. ale voin?ei. dar numai îmbi narea acestora constituie un fenomen mental * Procesul mental este o caracteristica~ a viului.

nu atat prin complexitate cat mai ales prin lipsa lor de substanta. spatial si aspa?ial al mintii. dar care se intersecteaza~ cu cel enuntat mai înainte. DIAGNOSTICUL: STARI DEPRESIVE Cand lucrezi cu pacienti de tot felul.racai. trebuie remarcat cum.Chalmers. Partea fenomenologica~. David J. ca si întreaga realitate profunda~. Scopul programului este mai larg decât modelarea proceselor mentale. 1989. The Philosophical Tension and the Cosmic Feeling. Volumele 20a si 20b au fost reedidate într-un singur volum: M. dupa~ numele initiatorilor).Dra~ga~nescu. Scientific American. cu intentia de a reexamina fundamentele stiintei.. care în interiorul ei este nonspatiala~. 1993 L'Universalité ontologique de l'information. în lumina orica~rei teorii structural. Editura Academiei. prof. Bucur esti. The Puzzle of Conscious Experience. Pe de alta parte. 253 pag. Dar acest fapt poate fi valabil numai pentru expresia fenomenologica~ a mentalului. precum si de autorul acestui studiu. Accesul ei într-o zona~ non-spa?iala~ a realita~tii profunde poate constitui o tema~ de studiu nu lipsita~ de impor tanta În studiul de fata~ s-au prezentat câteva elemente si conside ratii necesare desfa~sura~rii unui program de cercetare intitulat "Modelarea structural-fenomenologica~. ceea ce S-neurobiologia (neurobiologia structurala~) demonstreaza~ cu succes. ele sunt pulsul sau indicatorul unei limite: cea care traseaza dificultatile cu care se confrunta un anumit segment social.Deoarece analiza profunda~ a mentalului începe cu procesele mentale structurale obiective. http://www.. Gheorghe Tecuci. p. e. de la aceiasi universitate si directorul Centrului Academiei Române men?ionat mai înainte. dar nu se poate împlini fa~ra~ analiza proceselor subiective . în varianta ortofizica~ a teoriei structural-fenomenologice a mentalului. a fost formulat recent de prof. în general.62-68. Informatia materiei. (on INTERNET.Editura Academiei.fenomenologice. 1991. Ele con?in o obiectivitate fizica~ si infor mationala~. dar unul din obiectivele lui este si acela al realiza~rii unei teorii structuralfenomenologice ortofizice a proce selor mentale si a constiintei Un program s mai larg (denumit KATEDRAST. nelocalizat al mentalului. Editura Academiei. dar va remarca dependen?a primordiala~ a mintii de creier si va afirma ca~ mintea se ga~seste în spa?iul universului acolo unde se ga~seste si creierul. d. dublul caracter. Editura Academiei. Eseuri . 302 pag. ai ocazia sa intalnesti cazurile cele mai neobisnuite. O teorie SP-neurobiologica~ va constata. chiar daca~ nu pot fi observate di rect din exteriorul organismului Un alt aspect la care se refera~ filosofia clasica~ a mentalului este acela al spatialita~tii sau nespatialita~tii fenomenului mental . probabil.ro/books/draganescu). fiind procese reale. ultimele nu sunt subiective în mod absolut . 21. NOTA~. ambii de la George Mason University-SUA. conceptuala~ si simbolica~" la Centrul pentru Cerceta~ri Avansate în Înva~tarea Automata~. Prezentari de caz 1. Unii filosofi ai mintii constata~ caracterul nespatial. Bucuresti. Bucuresti. 39 pag. O parte din mental se ga~seste în structurile creierului. 1996. fara a-ti selecta clientela. Inelul lumii materiale. ceea ce nu este chiar neîndrepta~tit. prof.. se ga~seste în informaterie. Bucuresti. 1990. Editura stiin?ifica~ si Enciclopedica~. Sa mai adaug ca acest "segment" este definit nu atat prin grila profesionala 40 . Daniele Struppa. Menas Kafatos. Prelucrarea Limbajului si Modelare Conceptuala~ al Academiei Române. nu însa~ si pentru partea lui structurala~. December 1995. Bucuresti.

Nu-mi ramane decat sa-l invit sa o faca si sa-i urez succes! Morala se impune de la sine: "cazul" lui Vasile este tipic pentru o larga categorie de oameni-umbre care nici nu traiesc. Nu-i mai putin adevarat. nu trebuie sa ne sperie. numai cu gandurile tale. sa o recunoastem. Nimic paranormal. ca se plictiseste. Ca durerea. Cand pomeneste de meseria lui. si ca. Vasile devine insolent.. Nu-i nimic anormal. Apoi imi declara ca a consultat cateva somitati din medicina naturista. Apoi s-a adresat unui terapeut care vindeca prin telefon (sic). nici nu mor. cafea. venit din provincie si stabilit provizoriu in Bucuresti. Probabil din cauza ceaiurilor de care a cam facut abuz. "Nu mai iau medicamente cat oi trai". apoi. dar care se ingramadesc in "societati" si secte "para". A venit la mine in speranta unui diagnostic. ca ii este jena de slujba si ca si-ar fi dorit poate ceva mai elevat. si nu degeaba am scris cuvantul "pomeneste". Desigur ca Vasile nu se impaca cu ideea ca este un simplu muncitor si aspira sa fie un ins complicat. Ii explic ca este cu neputinta sa vindeci prin telefon.. ii repet eu: uneori nu avem pur si simplu chef de prezente feminine. observand ca evita sa se refere explicit la ele.. A baut ceaiuri cu gramada-fara nici un rezultat. nimic. Vasile este un barbat de circa 25 de ani care insista sa fie primit de mine si obtine o programare. In plus. una sau doua nopti de insomnie.. Imi intinde doua bilete de internare in spital. Balmajeste ceva despre "niste palpitatii". exista multe alte lucruri interesante in viata.. desi aveam reticente in privinta lui. Imi cere sa-l vindec! Este sculer-matriter. nimic nu se petrece (si) cu el. Mai aflu ca nu se simte atras de prietena sa. un complex de inferioritate pentru ca ii cade parul si alte nimicuri familiare oricarui ins care este viu si nu mort. diagnosticul: stari depresive. cat mai ales prin nivelul cultural si de discernamant care. sa citesti ceva captivant. Ma "ameninta" ca va consulta o duzina de radiestezisti si de alte asemenea figuri reputate pentru puterile lor vindecatoare. care le confera o importanta pe care nu au avut-o si nu o vor avea niciodata in viata reala! 2. cu "probleme" si manifestari iesite din comun. spune el cu un oftat. Admite formal dar se incapataneaza totusi in sensul "maladiei" sale. para-mai-stiu-eu-ce. de unul singur. a sperat sa ma dea gata cu paleta sa de manifestari anormale si nu a primit in schimb decat asigurarea ca este sanatos. Ii explic ca uneori mai si "doare".. De pilda.. Nu poate bea alcool. in limite normale.. am senzatia ca nu este foarte incantat. S-a simtit bine o vreme.. Dezolat. Bautura este un puternic excitant iar el nu dispune probabil de esapari.. poti sa iesi in parc la o plimbare. ca "vindecarea" lui prin telefon nu a durat decat cateva zile. LUCIAN. ba chiar crede ca-i fac rau. parapsihologic. insa. fixeaza si granita intre pacientul analizabil si cel care nu are nimic in comun cu psihanaliza. Il asigur ca nu este nimic neobisnuit aici. 25 DE ANI 41 . Nu pare convins de replica mea si aduce in sprijinul parerii sale reputatia terapeutului: cutare revista cu mare priza la public i-a dedicat un intreg serial! Nu pune la indoiala seriozitatea celor de la gazeta. Vasile nu-si ascunde dezamagirea. sa mergi la un spectacol. care sa-l puna intr-o lumina favorabila. Comenteaza critia tratamentul psihiatric: imi spune ca s-a saturat de pilule.sau bugetara. pentru ca ce este scris este indiscutabil real.. sa asculti muzica sau chiar sa dormi daca nu ai pofta de nimic in mod special. iar treba aceasta ar trebui sa ne intrige pentru ca fata arata grozav. ca duce o viata rutinata. pentru ca chestiile astea il excita.. in fine. ca nu are probleme. caldicica. ">Il intreb ce il "doare". Ma descoase care e opinia mea: sa mai bea sau nu ceaiuri? Eu insist insa asupra simptomelor sale.

nebun. sa intemeieze un camin. de mai multi ani. Fara sa stiu din capul locului de unde sa incep ca sa inteleg cazul lui. Intelectual vorbind. Ma~ cunoscuse intamplator intr-un cerc de prieteni si. cu oameni care se bucura de o anumita pregatire a mintii care le permite sa acceada mai usor la ideile si conceptiile psihanalitice. aparent primejdioasa.. Comentand visul. spune el. totul este de competenta medicinei. Lucian nu are ambitii care sa-i depaseasca conditia. automat.. pentru ca habar nu am ce vrea sa insemne visul asta". Oamenii de conditie mai modesta nu apeleaza la psihanaliza pentru ca au sentimentul ca pierd vremea. care l-a trezit infricosat cu cateva nopti inainte de a veni la mine. ajung sa inteleg ca L.Lucian are 25 de ani. cu o atmosfera sumbra. (Problma copiilor este extrem de accentuata si acest lucru are o semnificatie aparte. desigur. care se ofera sa-mi povesteasca un vis scurt. un cosmar. Lucian a cutezat sa se adreseze unui psihanalist in ciuda faptului ca impartasea si el aceleasi prejudecati. Din cutezator cum era odata. ne lasam in voia superstitiilor care ne amplifica si mai tare sentimentul unei nenorociri apropiate. Lucian mi-a declarat ca este foarte nelinistit de faptul ca. interventii chirurgicale. ca de obicei. etc. este foarte mandru de virilitatea lui. iar aceasta i se pare nesatisfacatoare. Ca de obicei. si ca. la un moment dat. Alte multe detalii de temperament. la psihanaliza. In plus. pentru a-mi cere o consultatie. ca era noapte si. etc. si-l indemn sa mi-l povesteasca. ambitios. s-a deschis fereastra prin care a tasnit un val de sange care m-a improscat din cap pana in picioare. adica a acelei medicine care actioneaza cu medicamente.) Ii arat ca visul. Apoi a mai constatat cu stupoare ca multe lucruri care ii placeau odinioara (nu vreau sa le insir aici) nu-i mai spun nimic. de purtare. Aflase ca. realizase totusi ca psihanaliza se ocupa de cazuri de afectiuni nevrotice intr-o maniera mai speciala si. cu diete alimentare. a constatat o modificare negativa a caracterului sau. a consulta un psihanalist nu pericliteaza cu nimic imaginea publica a pacientului: el nu va fi declarat. cu o fata pe care ar vrea sa o ia in casatorie. Si ca daca il 42 . unul care se teme pana si de umbra lui. sa prind un fir de care sa ma tin in analiza. Ma~ gandesc ca visul imi poate oferi cheia modificarilor de personalitate observate de L. si cu un inalt simt al respectului fata de tot ceea ce nu intelege. Am visat. Trebuie sa marturisesc ca solicitarea lui Lucian m-a cam pus pe ganduri. desigur. la ajutorului retetarului farmaceutic. ceva nesanatos. psihanaliza nu se sinchiseste de diagnostic si ca nu apeleaza. Ma~ refer. diferit de psihiatrie. psihanalistul are de a face cu intelectuali. Pentru ei. Este insa un ins temerar. cand nu intelegeam un vis de asemenea factura. care i-a starnit panicain noaptea respectiva. in ultima vreme. In general.. utilizand toate sugestiile pe care le implica el. nevatamatoare. nu mai are aceeasi pofta de lucru. deoarece nu inteleg cum s-ar putea rezolva un caz de nevroza numai prin discutii. ambitie de castig: el care facea o multime de invarteli ca sa-si rotunjeasca veniturile. pentru te miri ce. a devenit acum apatic si fara "apuc". de catre anturajul sau. chiar daca nu intelesese mai nimic din ceec ce comentasem eu pe marginea unei lucrari de psihanaliza. injghebez o discutie banala din care astept. Cazul lui Lucian arata cum se modifica personalitatea unui om atunci cand increderea si pretuirea de sine se bazeaza pe constitutia sa sexuala. munceste intr-o fabrica din Bucuresti si este prieten. totodata. sa faca copii. l-au convins ca se intampla ceva cu el. "Firul" imi este oferit chiar de Lucian. trebuie sa fie cheia anxietatii de care sufera el. M-am trezit cu frica in oase. A venit la mine. Apoi. si de aceea s-a adresat psihanalizei. urmarind toate caile mai mult sau mai putin promitatoare pe care aluneca discutia noastra. din proprie initiativa. nu poate concepe relatia cu o femeie fara a avea copii. a devenit un anxios.

este o reactie la ideea ca nu este viril. Ideea in sine este refulata. Dar mai exista un detaliu nu lipsit de importanta: sangele din visul lui a cazut pe el ("m-a improscat din cap pana-n picioare". Ce a facut psihanaliza confruntata cu un asemenea caz? Mai intai. Inteleg ca subiectul il stinghereste si ca nu ar vrea sa insist asupra lui. L. nu-i are pana acum? Imi raspunde ceva neclar si realizez ca am pus degetul pe rana. Este ceea ce a si facut.. asa cum am sugerat deja. Conchid ca visul lui se refera tocmai la acest lucru.Desigur ca indata ce lucrurile s-au lamurit in acest sens. ne lamurim cu cazul lui. Pentru ca. Explicatia suna cam asa: dumneata suferi din cauza ideii care ti s-a infipt in cap ca nu esti viril. pe care o contracareaza. Aceasta explicatie ii este oferita si pacientului. a zis L.interpretam. care se detensioneaza pentru ca intelege ce si cum in privinta cazului lui. Aceasta este adevarata sursa a anxietatii lui.). pentru ca este neplacuta pentru eul lui Lucian. ceva familiar urechilor noastre de crestini educati la scoala biblica a Vechiului si Noului Testament. L. recent. Apoi a legat cele doua elemente psihice. a descoperit sursa psihologica. O ezitare ma face sa indraznesc o intrebare in plus: ai fost cumva. Cum a facut acest lucru? Interpretand un vis al pacientului cu ajutorul contextului de idei furnizat de problemele sale de viata. la dorinta lui de a deveni tata. Ai luat totul asupra dumitale. Este si momentul in care inteleg mesajul visului. 43 . dar eu nu intelegun lucru: cum se explica faptul ca. adresandu-se unui sexolog. in asa fel incat nu mai raman decat sentimentele de inferioritate care l-au starnit sa mi se adreseze. nu a ramas insarcinata! Iata cheia anxietatii lui L. Nu are copii pentru ca. intr-un cuplu de forte care explica conditia actuala a lui L. deci. se identifica cu virilitatea lui iar o atingere adusa acestei componente a personalitatii lui afecteaza intreaga personalitate. Valul de sange este o aluzie cam fara perdea la faptul ca prietenei lui Lucian i-a venit ciclul si. cat pe-aci sa devii tata? Imi confirma cu un gest scurt al capului dar fara nici o alta completare. la un pas de fericitul eveniment? Adica. anxietate si ideea anxioasa. Anxietatea lui. inconstienta (refulata) a anxietatii lui L. Asta suna ca o acuza. este pentru ca el se considera vinovat de faptul ca prietena lui nu ramane insarcinata. desi isi doreste copii. Daca sangele a cazut peste L. Lucian nu are nici o explicatie rationala la acest fapt.nu are. nu mai are de facut altceva decat sa verifice ipoteza ne-virilitatii sale.. Si aceasta idee a aparut odata cu constatarea ca prietena dumitale nu a ramas gravida. insotita de toate celelalte complicatii si deformari caracteriale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->