Sunteți pe pagina 1din 7

STUDIU DE CAZ

McDonaldizare


McDonaId's Corporation (listat la Bursa de Valori din New York sub codul MCD) este cel
mai mare lan de restaurante de tipul fast-fooddin lume, vnznd cu
prioritate hamburgeri, pui, cartofi prjii, amestecuri de buturi rcoritoare pe baz de lapte (aa
numitele milkshake-uri) i buturi carbo-gazoase. Mai recent, a nceput s ofere
i salate, fructe, snack wraps i carrot sticks. McDonald's este cel mai mare retailer global din
domeniul serviciilor alimentare, cu peste 32.000 de restaurante n 117 ri.
Afacerea a nceput n 1940, cu un restaurant deschis de fraii Dick i Mac Macdonald n San
Bernardino, California. ntroducerea "Sistemului de Servire Rapid" n 1984 stabilea principiile
restaurantelor fast food. Corporaia prezent i dateaz fondarea din timpul deschiderii
restaurantului franciz de ctre Ray Kroc, din Des Plaines, llinois din 15 aprilie 1955, acesta fiind al
noulea restaurant McDonald's. Kroc a cumprat mai trziu drepturile legale ale frailor McDonald
asupra companiei i a condus expansiunea sa n toat lumea.
Odat cu extinderea plin de succes a companiei McDonald's pe multe piee internaionale,
compania a devenit un simbol al globalizrii i al rspndirii stilului de via american. Proeminena
sa n influenarea masiv a modului de a mnca al diferitelor categorii sociale, a creat de asemenea
un frecvent subiect de dezbatere public legat de obezitate, etic
corporatist i responsabilitatea fa de consumator. A creat, ca un produs secundar i
un jargon specific, aa cum ar fi expresia junk food n loc de fast food, adic mncare gunoi n loc
de mncare rapid.
Restaurantele McDonald's se gsesc n 120 de ri i teritorii din jurul lumii i servesc
aproape 54 milioane de clieni n fiecare zi. Compania deasemeni opereaz branduri de restaurante,
precum Piles Caf i Boston Market i posed o parte din Pret a Manger. Compania deinea i o
parte majoritar din Chipotle Mexican Grillpn cnd a renunat oficial la drepturi n octombrie 2006.
Pn n Decembrie 2003, deinea deasemeni Donatos Pizza. Are ca subsidiar deasemeniRedboxul,
care a nceput n 2003 ca o main automat, larg de 5.5 m, dar din 2005, s-a concentrat pe maini
de mprumutat DVD-uri.
ModeIuI de afaceri
Modelul de afaceri al corporaiei McDonalds este diferit fa de al celorlalte companii fast
food. n afara cotelor de francit, a alimentelor i o proporie din vnyri, McDonald's percepe i o
chirie, parial coordonat cu vnzrile. Ca o condiie la contractul de franciz, corporaia deine n
mod legal lotul de teren pe care se afl restaurantele. Modelul de afaceri din Marea Britanie este
diferit, mai puin de 30% din restaurante sunt n sistem de franciz, cea mai mare majoritate fiind
deinute direct de ctre companie. McDonald's i instruiete angajaii la 'Hamburger University' n
Oak Brook, llinois.
Potrivit crii ast ood Nation de Eric Schlosser (2001), aproape unul din opt angajai
din Statele Unite au fost la un moment sau altul angajai ai unui McDonald's. (potrivit Fox News acest
numr este unul din zece). Cartea afirm c McDonald's este cel mai mare operator de locuri de
joac din Statele Unite, i cel mai mare cumprtor de carne de vit, carne de pork, cartofi i mere.
Carnea folosit de restaurantele McDonald's difer n funcie de cultura rii gazd.

PATRONATLL LANTLLLI de resLuurunLe McDonuId`s cIeILuIesLe unuuI uproupe z mIIIurde $
penLru recIume sI promoLII, Incercund su cuILIve ImugIneu uneI compunII ecoIogIce sI ImpIIcuLe
socIuI, precum sI resLuurunLeIe suIe cu ,Ioc de recreere. CopIII sunL momILI (Lrugund purInLII dupu
eI) cu jucurII sI uILe nImIcurI.
nsu In spuLeIe muLreI zumbILoure u IuI RonuId McDonuId sLu crunLu reuIILuLe:
McDonuId`s esLe InLeresuLu dour de bunI, de Iu orIcIne sI (uproupe) orIcum. ProIILurIIe ceIor z
ooo de resLuurunLe dIn 11q LurI depusesc mIIIurde $ Iunur. RupourLeIe unuuIe vorbesc de noI sI
noI muguzIne In Iumeu InLreugu, o nouu unILuLe se descIIde Iu IIecure ore; Insu exLIndereu reLeIeI
Inseumnu muI muILu unIIormILuLe, muI puLInu uIegere, submInureu sunuLuLII IndIvIduuIe sI u
InILIuLIveIor sI comunILuLIIor IocuIe.
PROMOVARIA LNII HRANI NISANATOASI
McDonuId`s IsI promoveuzu produseIe cu ,nuLrILIve, Insu In reuIILuLe vInde o Irunu de
IourLe prousLu cuIILuLe - conLInuL crescuL In grusImI, sure sI zuIururI, scuzuL In IIbre sI vILumIne. O
dIeLu de ucesL LIp esLe sLruns IeguLu de uIecLIunI uIe InImII, cuncer, dIubeL eLc - usu numILeIe ,boII
uIe cIvIIIzuLIeI. ProduseIe conLIn numerosI udILIvI, unII dIn eI cuncerIgenI, sI provoucu
IIperexcILubIIILuLe Iu copII. Curneu esLe sursu mujorILuLII LoxIInIecLIIIor uIImenLure. OduLu cu
dezvoILureu ugrIcuILurII sI zooLeInIeI moderne, InLensIve, uILe boII - IeguLe de rezIduurIIe cIImIce,
prucLIcIIe ugrIcoIe nenuLuruIe suu ubuzuI de unLIbIoLIce - uu devenIL un perIcoI penLru oumenI sI
unImuIe.

IXPLOATARIA MLNCITORILOR
PersonuIuI dIn IndusLrIu uIImenLuru esLe pIuLIL prosL. MujorILuLeu ceIor cure Iucreuzu Iu
McDonuId`s prImesLe suIurIuI mInIm pe economIe. A upuruL cIIur sI LermenuI popuIur de
,McJob - sIujbu sIub pIuLILu sI Iuru vIILor. n muILe LurI, McDonuId`s nu pIuLesLe oreIe
supIImenLure. PresIunIIe IucuLe spre u menLIne proIILurIIe murI sI suIurIIIe mIcI rezuILu In
supruIncurcure sI oboseuIu u personuIuIuI, cure pouLe duce Iu uccIdenLe. MujorILuLeu ungujuLIIor
sunL oumenI cu IourLe puLIne opLIunI de ungujure, usu cu sunL IorLuLI su uccepLe expIouLureu - sI
pe deusupru su muI sI zumbeuscu! Nu e surprIzuLor cu roLuLIu de personuI Iu McDonuId`s esLe
mure, Iucund dIIIcIIu sudureu uneI ecIIpe sIndIcuIe sI IupLu penLru condILII muI bune, muI uIes In
RomunIu, unde sIndIcuLeIe sunL Incu depurLe de orgunIzuLIIIe sImIIure occIdenLuIe, ucLIve sI
InsIsLenLe penLru drepLurIIe suIurIuLIIor.
INVAZIA SLBCLLTLRALA AMIRICANA
McDonuId`s esLe nu dour o sursu de Irunu prousLu, cI sI unuI dIn uvunposLurIIe ceIe muI
evIdenLe uIe subcuILurII umerIcune de consum. ,SLIIuI de vIuLu promovuL de McDonuId`s ucIde cu
InceLuI IndIvIduuIILuLeu sI personuIILuLeu, IncuIcund In mInLeu LInerIIor (In specIuI, dur nu numuI)
dependenLu de droguI consumIsmuIuI. CIIILeuuu de Iu ,Muc Inubuse LrudILIu cuIInuru, ruresLe
meseIe sI reunIunIIe IInIsLILe In IumIIIe sI ujuLu dIn pIIn Iu ,roboLIzureu ungujuLIIor cure, muncund
,rupId Iu McDonuIds cusLIgu mInuLe In pIus nu penLru copII sI IumIIIe, cI penLru bIrouI Iu cure se
InLorc grubILI sI unde InLoLdeuunu e cevu urgenL de LermInuL.
JIILIRIA SARACILOR
VusLe urII dIn LurIIe suruce sunL IoIosILe penLru recoILe suu Ierme de cresLere u unImuIeIor
ce vor II muncuLe In OccIdenL. AceusLu Inseumnu, ImpIIcIL, negIIjureu nevoIIor IocuIe. McDonuId`s
promoveuzu produse dIn curne, Incurujund oumenII su consume curne muI des, ceeu ce epuIzeuzu
LoL muI muILe resurse de Irunu. SupLe mIIIoune de Lone de Iuruje duc Iu obLInereu u dour un
mIIIon de Lone de produse dIn curne. Cu o dIeLu conLInund In prIncIpuI vegeLuIe sI cu pumunLuI
ImpurLIL In mod corecL, uproupe IIecure regIune dIn Iume ur puLeu su deu suIIcIenLu Irunu penLru
IocuILorII suI.
ISTRLGIRIA MIILLLI
PudurIIe dIn InLreugu Iume - vILuIe penLru vIuLu - sunL dIsLruse LoL muI rupId de
compunIIIe muILInuLIonuIe. McDonuId`s u IosL nevoILu su recunouscu IupLuI cu umpIuseuzu Ierme
pe pumunLurI deIrIsuLe, ImpIedIcund usLIeI regenerureu Ior. De usemeneu, IoIosIreu de cuLre
muILInuLIonuIe, penLru Ierme, u LerenurIIor ugrIcoIe, obIIgu popuIuLIu IocuIu su se muLe In uILe
zone.
McDonuId`s esLe ceI muI mure consumuLor de curne de vILu dIn Iume. EmIsIIIe de guz
meLun provenILe de Iu vILeIe crescuLe penLru consum conLrIbuIe Iu crIzu ,IncuIzIrII gIobuIe. De
usemeneu, ugrIcuILuru InLensIvu, modernu, esLe buzuLu pe uLIIIzureu cIImIcuIeIor duunuLoure
penLru medIu.
Un sIerL dIn gunoIuI produs unuuI In SUA provIne dIn IndusLrIu IusL-Iood. n IIecure un,
numuI McDonuId`s genereuzu ;oo ooo Lone de deseurI de umbuIuje, o purLe dIn eIe sIursInd prIn
u poIuu oruseIe sI soIuI.
BARBARIA CONTRA ANIMALILOR
MenIurIIe IunLurIIor de IusL-Iood-urI uu cu IngredIenL prIncIpuI sucrIIIcureu u mIIIoune de
unImuIe. CeIe muI muILe sunL crescuLe InLensIv, urLIIIcIuI, Iuru ucces Iu uer proupspuL sI soure sI
Iuru IIberLuLe de mIscure. UcIdereu Ior esLe burburu. NoI uvem IIberLuLeu su uIegem ducu muncum
suu nu curne; unImuIeIe sucrIIIcuLe nu o uu.
ALIANTA SICRITA CL POLITICIINII
DesI nu se uIIrmu nIcIoduLu pe IuLu ucesL Iucru, muILI poIILIcIenI uu reIuLII Iu nIveI IourLe
InuIL In domenIuI uIucerIIor. UneIe dIn ucesLe reIuLII depusesc cudruI IeguI, Lruducund-se In
IuvorILIsme sI ucLe normuLIve dIrecLIonuLe specIuI spre u ujuLu compunIIIe. Cu McDonuId`s,
sILuuLIu nu esLe dIIerILu. ,CIIILeIurII se bucuru de proLecLIu uuLorILuLIIor In numerouse LurI dIn
Iume, puLund su Iucu nesLIngIerILI recIumu produseIor, In deLrImenLuI uIImenLuLIeI sunuLouse suu
uneorI cIIur IncuIcund normeIe reIerILoure Iu pubIIcILuLe.
n RomunIu, In Loumnu unuIuI zoo, AgenLIu NuLIonuIu penLru SprIjInIreu nILIuLIveI
TInerIIor (orgun guvernumenLuI) sI McDonuId`s RomunIu uu semnuL un purLenerIuL, cure se
concreLIzeuzu prIn ucordureu de reducerI LInerIIor cure mununcu In IusL-Iood-urIIe compunIeI.
uLu, usudur, cum sLuLuI romun rIdIcu oLruvIreu LInerIIor Iu runguI de poIILIcu oIIcIuIu.
CINZLRA
CompunIu McDonuId`s u IosL crILIcuLu de un urIus numur de oumenI sI orgunIzuLII In
InLreugu Iume. u mIjIocuI unIIor `8o, Greenpeuce u udunuL IuoIuILu ucesLe proLesLe sub
denumIreu ZIuu MondIuIu de AcLIune mpoLrIvu McDonuId`s. Eu se desIusouru unuuI, pe 16
ocLombrIe, prIn pIcIeLe sI demonsLruLII In LouLu Iumeu. McDonuId`s, cure cIeILuIesLe sume
IubuIouse penLru recIumu, Inceurcu su reducu Iu Lucere ucesLe crILIcI prIn umenInLurI cu ucLIunI In
jusLILIe ImpoLrIvu orgunIzuLorIIor. MuILI uu IosL IorLuLI su renunLe dIn cuuzu IIpseI bunIIor penLru
susLInereu unuI proces.
CI POTI IACI TL
S-u dovedIL In repeLuLe rundurI cu oumenII poL IupLu eIIcIenL ImpoLrIvu ceIor cure deLIn
puLereu usupru popoureIor sI u pIuneLeI. MuncILorII IsI IoIosesc urmeIe specIIIce: IupLu sIndIcuIu
penLru demnILuLe sI drepLurI. OumenII sunL dIn ceI In ce muI preocupuLI de Irunu pe cure o
servesc - Ior sI copIIIor. PopoureIe suruce se orgunIzeuzu su rezIsLe ImpoLrIvu muILInuLIonuIeIor sI
buncIIor cure domInu economIu mondIuIu. OrgunIzuLIIIe de proLecLIe u medIuIuI duc cumpunII LoL
muI InLense.
Ducu In RomunIu ceLuLenII nu sunL Incu obInuILI su IIe uLenLI Iu uspecLeIe sI ImpIIcuLIIIe
socIuIe uIe ucLIunIIor Ior, cevu poLI Iuce, un pus sImpIu sI eIIcIenL: renunLu su muI mununcI Iu Mc
DonuId`s, ducu uI IucuL-o vreoduLu, sI Iu su cIrcuIe ucesLe InIormuLII, penLru cu sI uILII su Ie uIIe.
McDona|d|zare

McDona|d|zarea este procesu| pr|n care pr|nc|p|||e restaurantu|u| fastfood |ncep
s dom|ne d|n ce |n ce ma| mu|te sectoare |n soc|etatea amer|can precum | |n restu|
|um||" 3 Mcdona|d|zarea afecteaz toate aspecte|e v|eN|| soc|a|e nu numa|
restaurante|e |nvNmntu| munca serv|c|||e de sntate c|tor|||e t|mpu| ||ber
reg|mu| a||mentar po||t|ca fam|||a etc La baza succesu|u| acestu| fenomen st faptu| c a
reu|t s ofere consumator||or | anga[aN||or ef|c|enN ca|cu|ab|||tate prev|z|b|||tate |
contro|
McDona|d|zarea are precursor| |mportanN| care || pstreaz |nf|uenNa | astz|
8anda de asamb|are (ford|smu|) managementu| t||nN|f|c ap||cat de 1ay|or | b|rocraN|a
weber|an au furn|zat pr|nc|p|||e fundamenta|e pe care sau const|tu|t reNe|e|e fastfood
Ide||e |u| Weber despre b|rocraN|e se bazeaz pe teor|a sa cu pr|v|re |a procesu|
raN|ona||tN|| |umea occ|denta| modern a reu|t s dev|n d|n ce |n ce ma| raN|ona|
ad|c dom|nat de ef|c|enN prev|z|b|||tate ca|cu|ab|||tate | de tehno|og|| care
contro|eaz oamen|| D|n punctu| de vedere a |u| k|tzer mcdona|d|zarea reprez|nt o
ext|ndere a teor|e| raN|ona||tN|| Dac pentru Weber mode|u| raN|ona||tN|| a fost
b|rocraN|a pentru acesta d|n urm restaurantu| fastfood este mode|u| mcdona|d|zr||
In c|uda avanta[e|or pe care |e ofer s|steme|e raN|ona||zate au | efecte negat|ve |n
pr|mu| rnd dezuman|zarea eu| a fost |ncarcerat emoN|||e |u| contro|ate | sp|r|tu|
|ngenuncheat" 4
De a|tfe| | Weber a vorb|t de co||v|a de f|er" a raN|ona||tN|| In concepN|a sa
b|rocraN|||e sunt adevrate co||v|| |n care |nd|v|z|| sunt pr|n| ca |ntro capcan negndu
||se ca||tatea de oamen| L| ant|c|pase o soc|etate |n care pr|nc|p|||e raN|ona||tN|| vor
dom|na d|n ce |n ce ma| mu|te sectoare a|e v|eN|| |nst|tuN|| de |nvNmnt |ocur| de
munc |ocur| de recreere etc |n consec|nN |umea deven|nd d|n ce |n ce ma| dezvr[|t
Astfe| o |ume dom|nat de farmec mag|e m|ster este |n|ocu|t de o |ume |n care totu|
este |og|c c|ar dar ma| a|es standard|zat
Un|| autor| susN|n c mcdona|d|zarea este un proces a| |mper|a||smu|u| cu|tura| pr|n
care s|stemu| amer|can se |mpune |n a|te Nr| De cea|a|t parte sunt ce| care susN|n c
s|steme|e mcdona|d|zate se adapteaz med|u|u| |oca| Mcdona|d|zarea este un fenomen
transnaN|ona| Vom pr|v| |n
cont|nuare mcdona|d|zarea att ca fenomen |oca| ct | ca agent a| |mper|a||smu|u|
cu|tura|
Nu ex|st |ndo|a| c s|steme|e mcdona|d|zate se adapteaz cond|N|||or rea||tN||or
| gustur||or |oca|e scopu| compan|e| este de a deven| pe ct pos|b|| parte a cu|tur||
|oca|e" S 1ocma| aceast capac|tate de a se adapta a contr|bu|t |a succesu| s|stemu|u| |n
p|an |nternaN|ona| Dar dac se adapteaz prea mu|t abandonndu| metode|e standard
|| va p|erde |dent|tatea | pres|unea un|form|zant ceea ce probab|| || va subm|na
succesu|
Lxt|nderea pe arena |nternaN|ona| a unor astfe| de s|steme standard|zate este un
semn de |mper|a||sm cu|tura| 1otu| s|mp|a ex|stenN a unor reNe|e amer|cane standard |n

a|te Nr| nu reprez|nt ce| ma| |mportant |nd|cator a| mcdona|d|zr|| Adevratu| |nd|cator
|| const|tu|e ex|stenNa c|one|or |nd|gene a|e acestor s|steme mcdona|d|zate rezenNa
|mportur||or amer|cane poate f| dovada une| |nvaz|| de e|emente |zo|ate | superf|c|a|e
care nu reprez|nt o sch|mbare fundamenta| |n cu|tura une| soc|etN| dar apar|N|a de
vers|un| |nd|gene ref|ect o sch|mbare fundamenta| |n ace|e soc|etN| o mcdona|d|zare
autent|c De exemp|u succesu| |anNu|u| McDona|d's d|n kus|a a dus |a dezvo|tarea unor
restaurante |nd|gene cum ar f| kusko|e 8|stro D|rectoru| acestu| fastfood spunea Dac
McDona|d's nar f| ven|t |a no| |n Nar probab|| ca no| nu am f| a|c| Avem nevo|e s
crem restaurante fastfood care s se potr|veasc cu st||u| de v|aN | trad|N|||e noastre"
6
In afara sch|mbr||or spectacu|oase d|n restaurante|e |oca|e mcdona|d|zarea
|nf|uenNeaz ob|ce|ur||e soc|etN|| ca |ntreg De exemp|u a subm|nat tabuu| [aponez
trad|N|ona| de a nu mnca |n p|c|oare De asemenea |ntro oarecare msur este atacat |
|nterd|cN|a cu|tura| de a nu se bea d|rect d|n st|c| sau cut|e Iaptu| c anum|te norme
|nrdc|nate sunt mod|f|cate de restaurantu| McDona|d's const|tu|e o dovad a |mpactu|u|
profund a| mcdona|d|zr||
In c|uda efecte|or negat|ve asupra ob|ce|ur||or |oca|e nu trebu|e s u|tm c
s|steme|e mcdona|d|zate aduc | mu|t progres In nong kong | 1a|pe| a st|mu|at
|mbuntN|rea cond|N|||or san|tare a|e restaurante|or |oca|e Ma| mu|t a contr|bu|t uneor|
|a re|nv|erea trad|N|||or |oca|e 8en[am|n 8arber |n cartea sa I|had vs McWor|d susN|ne c
McWor|d" st|mu|eaz dezvo|tarea m|cr||or fundamenta||ste |oca|e (I|hadur|) care se
opun putern|c mcdona|d|zr||
Ma[or|tatea s|steme|or mcdona|d|zate sunt creaN|| amer|cane exportate |n restu|
|um|| g|oba||zarea are |n mod ||mpede o faN amer|can are urech||e |u| M|ckey Mouse
mnnc 8|g Mac bea CocaCo|a sau eps| | fo|osete un |aptop I8M sau App|e
ut|||znd W|ndows 98 " 7

Lumea este desch|s ma| mu|t ca or|cnd acestor procese (pe fondu| d|spar|N|e|
comun|smu|u| | |n genera| a or|cre| a|ternat|ve de opoz|N|e faN de cap|ta||smu|
amer|can) |ar pr|nc|pa|a opoz|N|e va putea ven| de |a n|ve| |oca|
Ar[un Appadura| af|rm c prob|ema centra| a |nteracN|un||or g|oba|e este astz|
tens|unea d|ntre omogen|zarea | eterogen|zarea cu|tura| 8 Ambe|e d|recN|| sunt rea|e
ex|st omogen|zarea unor aspecte a|e v|eN|| noastre (de exemp|u pr|n mcdona|d|zare) dar
|n ace|a| t|mp | aspecte a|e soc|etN|| care |nd|c eterogen|zare Coex|stenNa
omogen|zr|| | eterogen|zr|| este prezent |n |deea de g|oca||zare" care ref|ect o
|nteracN|une comp|ex |ntre |oca| | g|oba| 9
1eza mcdona|d|zr|| susN|ne ma| degrab teor|a amer|can|zr|| dect cea a
g|oba||zr|| State|e Un|te sunt nu numa| patr|a restaurantu|u| McDona|d's c| | a mu|tor
a|te forNeche|e a|e mcdona|d|zr|| |ar procesu| este exportat act|v ctre restu| |um||
|nvaz|a amer|can are |oc |n toat |umea |de| amer|cane d|stracN|| amer|cane mode|e
soc|a|e amer|cane cap|ta| amer|can 10 D|n aceast perspect|v mcdona|d|zarea este
doar un produs d|ntro |ung ||st de exportur| CocaCo|a (cocaco|on|zare) M1V
D|sney care |n mu|te cu|tur| au fost cons|derate amen|nNr|
Mcdona|d|zarea are |mpact att asupra modu|u| de organ|zare a afacer||or ct |
asupra v|eN|| cot|d|ene De asemenea reprez|nt o ser|e de pr|nc|p|| care se pot despr|nde
de sursa or|g|nar | |ntroduce |n structur| |nd|gene acest |ucru va face |dent|f|carea

or|g|n|| |or prob|emat|c sau ch|ar |mpos|b|| Astfe| opoz|N|a faN de mcdona|d|zare ca
e|ement str|n de |mport va f| mu|t ma| d|f|c|| ma| a|es |n cond|N|||e |n care
|nterpr|nztor|| cont|enN| de prof|tur||e care pot f| obN|nute d|n mcdona|d|zare cont|nu
s| ap||ce pr|nc|p|||e |n tot ma| mu|te domen||
Mcdona|d|zarea poate f| pr|me[d|oas genereaz mu|te dezavanta[e cum ar f| o
paradoxa| spor|re a |nef|c|enNe| costur| ma| mar| o d|stracN|e ||uzor|e | o fa|s ca||tate
sent|mentu| dezvr[|r|| |um|| amen|nNr| |a adresa sntN|| | a med|u|u| |ncon[urtor
omogen|zare | dezuman|zare kecunoaterea acestor e|emente |raN|ona|e este esenN|a|
pentru c pn acum am avut parte de o ava|an de super|at|ve pr|n care s|steme|e
mcdona|d|zate se descr|u pe e|e |nse|e | || susN|n |nterese|e
kea||tatea este c mu|te soc|etN| au fost |nvadate de compan|| amer|cane
mcdona|d|zate | mu|te naN|un| au creat vers|un| |nd|gene a|e acestora rob|ema este
dac rea||tN||e cu|tura|e |oca|e sunt suf|c|ent de putern|ce pentru a mod|f|ca
mcdona|d|zarea astfe| |nct aceasta s dev|n un fenomen |oca| sau mcdona|d|zarea |
|mper|a||smu| cu|tura| asoc|at cop|eesc cu|tur||e |oca|e | duc |a spor|rea un|form|tN|| |n
|ume

Note b|b||ograf|ce

1 8auman 2ygmund G|oba||zarea | efecte|e e| soc|a|e I|||pet|| de 1rg
rahova Ld|tura Antet 2000 p S
2 Appadura| Ar[un Modern|ty at Large Cu|tura| D|mens|ons of G|oba||zat|ons
Un|vers|ty of M|nnesota ress 1990 p 36
3 k|tzer George Mcdona|d|zarea soc|etN|| 8ucuret| Ld|tura Comun|carero
2003 p 17
4 1urnar 8ryan 1heme arks and McDona|d|zat|on In 8arry Smart kes|st|ng
McDona|d|zat|ons London Sage 1999 p 109
S k|tzer George opc|t p 161
6 Ib|dem p 170
7 Ir|edman 1homas Lexus | ms||nu| Cum s |nNe|egem g|oba||zarea
8ucuret| Ld|tura IundaN|e| kC 2001
8 Appadura| Ar[un opc|t
9 kobertson ko|and G|oba||zat|on Soc|a| 1heory and G|oba| Cu|ture London
Sage 1992
10 W||||ams Iranc|s 1he Amer|can Invas|on New ork 1962