Sunteți pe pagina 1din 47
INTRODUCERE ÎN CONTABILITATE PREG

INTRODUCERE ÎN CONTABILITATE

PREG

CUPRINS

: Conturile contabile 8 LEC 4: Pr a conturilor contabile 13 : Sintetizarea conturilor 16 : : Co : : : : Înregistrarea cos : :

LEC nt datorate. 4

LEC

nt datorate.

LEC nt datorate. 4
LEC nt datorate. 4

4

- - la încheierea anului financiar - la schimbarea proprietarului la lichidare 1. permite s

-

- la încheierea anului financiar

- la schimbarea proprietarului

la lichidare

1. permite s

- - la încheierea anului financiar - la schimbarea proprietarului la lichidare 1. permite s 5

Se cere:

2.

Se cere: 2. 6

1 3 urmînd a se efectua la termen 8. S-a efectuat plata unei rate la

1 3 urmînd a se efectua la termen 8. S-a efectuat plata unei rate la

1

3 urmînd a se efectua la termen 8. S-a efectuat plata unei rate la un împrumut umerar

2. turilor contabile(3 ore). 2. Forme de conturi 4. Tipuri de conturi 8

2.

2. turilor contabile(3 ore). 2. Forme de conturi 4. Tipuri de conturi 8

2. turilor contabile(3 ore). 2. Forme de conturi 4. Tipuri de conturi 8

turilor contabile(3 ore).

2. Forme de conturi

4. Tipuri de conturi

8

-

- Pentru a servi scopurilo

Titlul contului

latura/coloana

nci contul este debitor.

- sold debitor (total sume Db > total sume Cr)

- sold creditor (total sume Cr> total sume Db )

b) în afara bil

ment din activ)

(total sume Db > total sume Cr) - sold creditor (total sume Cr> total sume Db

1. Identifica 1 0

1. Identifica 1 0

1. Identifica

10

2. - la începutul perioadei valoarea împrumuturi UR 3. 11
2. - la începutul perioadei valoarea împrumuturi UR 3. 11

2.

- la începutul perioadei valoarea împrumuturi UR

2. - la începutul perioadei valoarea împrumuturi UR 3. 11

3.

4. ELPO 1. S-au virat bani pentru plata unei datori 1 2
4. ELPO 1. S-au virat bani pentru plata unei datori 1 2

4. ELPO

4. ELPO 1. S-au virat bani pentru plata unei datori 1 2

1. S-au virat bani pentru plata unei datori

12

rumut cu bani dintr-un cont bancar

450,-

tar

2000,-

Se cere:

rumut cu bani dintr-un cont bancar 450,- tar 2000,- Se cere: 2. Regulile descompunerii orizontale. Pentru

2. Regulile descompunerii orizontale.

Pentru a se realiza nivelul dorit de detaliere, conturile pot fi descompuse sau sintetizate.

Descomp

Ad.1. e pot deschide alte conturi precum “Numerar”, “Cont curent”, “Alte surse financiare” (sau mai

Ad.1.

e pot deschide alte conturi precum “Numerar”, “Cont curent”, “Alte surse financiare” (sau mai în detaliu: “Cecuri externe/acreditive ”, “Cecuri”), “Alte bunuri în bani”. În locul unui cont “Stocuri” se pot deschide mai multe conturi ca, de exemplu, “Materiale”, “Subansamble”, “Produse finite”, “Produse”.

Ad.2.

14

1. 2. 15

1. 2. 15

1.

2.

: Sintetizarea conturilor.(4 ore) 1. Sintetizarea conturilor similare. 2. Sintetizarea conturilor opuse. Ad. 1. Si

: Sintetizarea conturilor.(4 ore)

1. Sintetizarea conturilor similare.

2. Sintetizarea conturilor opuse.

conturilor similare. 2. Sintetizarea conturilor opuse. Ad. 1. Si rii prime”, “Materiale suplimentare”,

Ad. 1. Si rii prime”, “Materiale suplimentare”, “Consumabile” se poate deschide un singur cont “Materiale”. Ad. 2.

ad. a) ad. a)

16

tor).

1.Încasarea unui cec de 300 EUR. în numerar.

tor). 1.Încasarea unui cec de 300 EUR. în numerar. Sf) 800 sold final ad. b) 17

Sf) 800 sold final

ad. b)

prin virament.

prin virament. 1 8
prin virament. 1 8
prin virament. 1 8

18

1. 1/”Cont curent” - 20 000,- 2”Numerar” - 5 000,- - clientul «ALFA» - 1

1. 1/”Cont curent” - 20 000,- 2”Numerar” - 5 000,-

- clientul «ALFA» - 1 000,-

- clientul»BETA» - 800,-

- clientul «GAMA» - 900,-

- furnizorul «DELTA» - 1 200,-

- furnizorul «SIGMA» - 700,-

5/»Împrumuturi bancare» - 10 000,-

În luna aceasta s-au ef

IGMA”, cu plata la termen -

350,-

Se cere:

Se cere:

ate.

Se cere: ate. 2. 1/ “Cont curent” – 15 000,- 2/”Numerar” - 2 000,- - clientul

2.

1/ “Cont curent” – 15 000,- 2/”Numerar” - 2 000,-

- clientul «GOBO» - 1 300,-

- clientul “BIG” - 700,-

- furnizorul “CANDY” - 200,-

- furnizorul “SEZAM” - 700,- 5/”Mijloace fixe”: - 120 000,-

7. S-a luat un împrumut bancar, banca virînd

20

Se cere:

ontabilitate.

Se cere: ontabilitate. : 1. Regulile generale ale descompunerii verticale. ntului “Depreciere”. Conturile pot

: 1. Regulile generale ale descompunerii verticale. ntului “Depreciere”.

Conturile pot fi descompuse vertical pentru a se afla totalul sumelor din cont.

ntului “Depreciere”. Conturile pot fi descompuse vertical pentru a se afla totalul sumelor din cont. Ad.1a)

Ad.1a)

a/ Contul “Materiale” înainte de descompunere:

a/ Contul “Materiale” înainte de descompunere: Ad.1b) Ad.2b) a este partea cu minus). 2 2

a/ Contul “Materiale” înainte de descompunere: Ad.1b) Ad.2b) a este partea cu minus). 2 2

Ad.1b)

Ad.2b) a este partea cu minus).

22

a un cont debitor. Ad.2a) societate 23

a un cont debitor.

a un cont debitor. Ad.2a) societate 23

Ad.2a) societate

ijloacelor fixe existente. Contul “ : 1. Înregistrarea costurilor. 2. Înregistrarea veniturilor. 3. Înregistrar 2

ijloacelor fixe existente.

ijloacelor fixe existente. Contul “ : 1. Înregistrarea costurilor. 2. Înregistrarea veniturilor. 3. Înregistrar 2 4

Contul “

ijloacelor fixe existente. Contul “ : 1. Înregistrarea costurilor. 2. Înregistrarea veniturilor. 3. Înregistrar 2 4

:

1. Înregistrarea costurilor.

2. Înregistrarea veniturilor.

3. Înregistrar

24

Costuri privind:

1/ fabricarea unui anumit produs(sau produse) sau prestarea unor servicii

De exemplu:

uiala = cost

1/ fabricarea unui anumit produs(sau produse) sau prestarea unor servicii De exemplu: uiala = cost De

De exemplu:

Venituri

de activ. ul contabil).

de activ. ul contabil). 2 6

26

1.

1a. Venitul Costuri de

1b. servicii Venituri din vînzarea de servicii – sumele cuvenite pentru serviciile vîndute. Costuri de administrare – vezi mai sus

1c. Venituri din vînzarea produselor finite – sumele cuvenite pentru produsele vîndute. Costuri de administrare – vezi mai sus

: ore) . 1. Înregistrarea costurilor. 2. Înregistrarea veniturilor. 200,- 2 8

:

ore).

1. Înregistrarea costurilor.

2. Înregistrarea veniturilor.

200,-

: ore) . 1. Înregistrarea costurilor. 2. Înregistrarea veniturilor. 200,- 2 8

: ore) . 1. Înregistrarea costurilor. 2. Înregistrarea veniturilor. 200,- 2 8

: ore) . 1. Înregistrarea costurilor. 2. Înregistrarea veniturilor. 200,- 2 8

28

, de ex.1000,-

, de ex.1000,- Înregistrarea b) Factur 29

, de ex.1000,- Înregistrarea b) Factur 29

Înregistrarea

, de ex.1000,- Înregistrarea b) Factur 29

b) Factur

, de ex.1000,- Înregistrarea b) Factur 29

derile în activitatea de vînzare de bunuri:

Venituri din vînzarea de bunuri - (minus) (mi- nus) Costuri de comercializare - (minus) Costuri de exploatare = Profit sau pierderi din vînzarea de bunuri

de exploatare = Profit sau pierderi din vînzarea de bunuri 1. 2. Au fost calculate rem

1. 2. Au fost calculate rem ient 2 300,- 9. S-au livrat clientului bunurile vîndute 1 600,-

fost calculate rem ient 2 300,- 9. S-au livrat clientului bunurile vîndute 1 600,- 2. Societatea

2. Societatea Z ,ca

30

6. S-au virat bani pentru achitarea unei facturi (transpor

7. Deprecierea mijloacelor fixe 100,-

10. S-au vîndut bunuri cu plata la termen, la

fixe 100,- 10. S-au vîndut bunuri cu plata la termen, la : o societate prestatoare de

:

o societate prestatoare de servicii. (3 ore)

1. Înregistrarea costurilor.

2. Înregistrarea veniturilor.

a) Deprecierea mijloacelor fixe util

de servicii. (3 ore) 1. Înregistrarea costurilor. 2. Înregistrarea veniturilor. a) Deprecierea mijloacelor fixe util 31

de ex. 800,- 3 2

de ex. 800,- 3 2

de ex. 800,- 3 2

de ex. 800,- 3 2

de ex. 800,-

de ex. 800,- 3 2

32

ile aferente unui serviciu vîndut, de ex. 400,- : Contul Categoriile c (minus) (minus) Costuri

ile aferente unui serviciu vîndut, de ex. 400,- :

ile aferente unui serviciu vîndut, de ex. 400,- : Contul Categoriile c (minus) (minus) Costuri de

Contul

Categoriile c (minus) (minus) Costuri de exploatare = Profit sau pierderi din vînzarea de servicii

(minus) (minus) Costuri de exploatare = Profit sau pierderi din vînzarea de servicii 1. Cont curent

1.

Cont curent 34 000,-

Numerar 3 000,- Împrumuturi bancare 4 000,- Materiale 12 000,- Capital excedentar/rezerve 5 000,- Mijloace fixe 40 000,- Depreciere 5 800,-

2. S-a achitat o parte dintr-un împrumut bancar cu bani dintr-un cont

bancar 400,-

3. S-au a

5. Unui angajat (departamentul de managemen

7. S-au eliberat materiale pentru a fi utilizate în procesul de prestare

de servicii 4 500,- ntul de management 250,- 16. Virarea chiriei lunare

34

Se cere:

Se cere: : Costuri tipice: : 1. Înregistrarea costurilor. 2. Înregistrarea veniturilor. 35

:

Costuri tipice:

:

1. Înregistrarea costurilor.

2. Înregistrarea veniturilor.

Se cere: : Costuri tipice: : 1. Înregistrarea costurilor. 2. Înregistrarea veniturilor. 35

Se cere: : Costuri tipice: : 1. Înregistrarea costurilor. 2. Înregistrarea veniturilor. 35

din vînzarea produselor finite: 3 6

din vînzarea produselor finite: 3 6

din vînzarea produselor finite: 3 6

din vînzarea produselor finite:

din vînzarea produselor finite: 3 6

36

Venituri din vînzarea de produse – (minus) (minus) Costuri de vînzare – (minus) Costuri de

Venituri din vînzarea de produse – (minus) (minus) Costuri de vînzare – (minus) Costuri de

Venituri din vînzarea de produse – (minus) (minus) Costuri de vînzare – (minus) Costuri de

Venituri din vînzarea de produse –(minus) (minus)Costuri de vînzare –(minus) Costuri de exploatare = Profit sau pierderi din vînzarea de produse finite

(minus) Costuri de vînzare – (minus) Costuri de exploatare = Profit sau pierderi din vînzarea de

1.

Mijloace fixe 50 000,- Deprecierea mijloacelor fixe 6 200,- Cont curent 28000,- Numerar 2500 Împrumuturi bancare 3500,- Materiale 10000,- Capital excedentar 3500,-

ament 4000,- 6.S-au a 14. S-au transferat produsele finite în de

38

Se cere:

: 2. Costuri de b

Se cere: : 2. Costuri de b ,- 39

,-

Se cere: : 2. Costuri de b ,- 39

Costu S- 4 0

Costu

Costu S- 4 0

S-

Costu S- 4 0

40

Venituri din vînzarea produselor finite – (minus) (minus) Costuri de exploatare – (minus) Costuri de vînzare = Profit sau pierderi din vînzarea de produse finite + (plus) (minus)

Prin compararea cu

produse finite + (plus) (minus) Prin compararea cu 1. 2. S-a donat un mijloc fix 500,-

1.

2. S-a donat un mijloc fix 500,-

6. S-a lichidat

te de lichidarea unui mijloc fix 200,-

: . Contul “Venituri financiare” este utilizat pentru înregistrarea veni Contul “Costuri financiare” este 4

: .

Contul “Venituri financiare” este utilizat pentru înregistrarea veni

. Contul “Venituri financiare” este utilizat pentru înregistrarea veni Contul “Costuri financiare” este 4 2

Contul “Costuri financiare” este

. Contul “Venituri financiare” este utilizat pentru înregistrarea veni Contul “Costuri financiare” este 4 2

42

:

Venituri din vînzarea de produse finite – (minus) (minus) Costuri de exploatare – (minus) Costuri de vînzare = Profit sau pierderi din vînzarea produselor finite + (plus) (minus) (plus) Venituri financiare – (minus) Costuri financiare = Profi

Comparînd Veniturile financiare cu Costurile financiare

Comparînd Veniturile financiare cu Costurile financiare 1. - “Titluri de plasament pe termen scurt” 20 000,-

1.

- “Titluri de plasament pe termen scurt” 20 000,-

- “Cont curent” 3 000,-

1. Banca a extras dobînda la un împrumut dintr-un cont

bancar 400,-

2. S-au vîndut titluri de plasament prin intermediul unui

: 4 4

:

: 4 4

: 4 4

44

Venituri din vînzarea produselor finite - (minus) (minus) Costuri de exploatare - (minus) Costuri de vînzare/comercializare = Profit sau pierderi din vînzarea produselor finite + (plus) - (minus) = (plus) Venituri financiare - (minus) Costuri financiare = Profit sau pierderi în act + (plus) - (minus) = Rezultate brute

Comparînd cu

Rezultatele brute sunt impozitate(taxa pe venit). Rezultatele brute - (minus) taxa pe venit = Rezultate nete

cu Rezultatele brute sunt impozitate(taxa pe venit). Rezultatele brute - (minus) taxa pe venit = Rezultate

1.

46