P. 1
Controlul Documentelor Pentru Trecerea Frontierei

Controlul Documentelor Pentru Trecerea Frontierei

5.0

|Views: 552|Likes:
Published by theeallyzya

More info:

Published by: theeallyzya on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2014

pdf

text

original

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” FACULTATEA DE DREPT

LUCRARE DE LICENŢĂ

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC, Conf.univ.dr . POPESCU CRISTIAN

ABSOLVENT,

BUCUREŞTI

200 -

1

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISRATIVE ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” FACULTATEA DE DREPT

DISCIPLINA:

TEORIA ŞI TACTICA POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

TEMA CONTROLUL DOCUMENTELOR PENTRU TRECEREA FRONTIEREI DE STAT

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC, Conf.univ.dr. POPESCU CRISTIAN

ABSOLVENT,

BUCUREŞTI

200
INTRODUCERE........................................................................................................ 5 2

Scurt istoric al documentelor de călătorie...........................................................5 Documentele de călătorie garant al exercitării dreptului la liberă circulaţie al persoanelor......................................................................................................... 7 Cap.1....................................................................................................................10 CONTROLUL DE FRONTIERĂ.................................................................................10 1. 1.Baza legală.................................................................................................10 1. 2. Scopul controlului şi persoanele asupra cărora se efectuează..................10 1. 3. Nivelele de control....................................................................................10 1. 4. Reguli ce trebuie respectate de polţiştii de frontieră atunci când desfăşoara controlul documentelor de călătorie...............................................11 1. 5. Controlul minim pentru trecerea frontierei................................................12 1. 6. Controlul amănunţit pentru trecerea frontierei.........................................12 Cap. 2...................................................................................................................15 PROCEDURI DE CONTROL LA TRECEREA FRONTIEREIEXTERNE............................15 2. 1. Controlul persoanelor care benefiează de dreptul la liberă circulaţie.......15 2. 2. Controlul cetăţenilor care aparţin statelor terţe, apatrizi şi refugiaţi........16 2. 3. Procedura eliberării vizei în punctele de trecere a frontierei de stat.........20 2. 4. Proceduri pentru organizarea şi executarea controlului de frontieră în cazul consemnelor restrictive............................................................................25 2. 4. 1. Categorii de consemne.....................................................................25 2. 4. 2. Implementarea consemnelor.............................................................25 2. 4. 3. Procedura executării controlului de frontieră în cazul descoperirii consemnelor restrictive..................................................................................26 Cap.3....................................................................................................................31 PROCEDURI DE CONTROL SPECIALE PENTRU CONTROLUL DOCUMENTELOR EFECTUATE ASUPRA ANUMITOR CATEGORII DE PERSOANE..................................31 3. 1. Controlul asupra şefilor de stat şi de guvern şi membrii delegaţiilor acestora............................................................................................................31 3. 2. Controlul asupra piloţilor aeronavelor şi alţi membrii ai echipajului..........31 3. 3. Controlul marinarilor.................................................................................31 3. 4.Controlul posesorilor de paşapoarte diplomatice,oficiale sau de serviciu şi membrii ai organizaţiilor internaţionale............................................................32 3. 5. Controlul muncitorilor transfrontalieri.......................................................34 3

Examinarea şi cercetarea condiţiilor de formă.. Documente necesare pentru trecerea frontierei............... Procesul identificării unui document care este în neregulă ..............................41 4.....................45 4.............. 2............ Controlul turiştilor S.................................................................................................................................A (Statut cu destinaţie aprobată).... Situaţii care arată că un document este falsificat.......... 1................46 4................35 Cap........................ 7..3........................... 3... 59 Anexe.......................46 4........................................... 4...73 4 ..................................................................................... 4.................................41 PROCEDURI SPECIALE DE CONTROL PENTRU PREVENIREA COMBATERII FALSURILOR ÎN DOCUMENTELE DE TRECERE A FRONTIEREI............. Controlul minorilor......................................... 8..............34 3...................41 4...51 Concluzii............................................43 4.......... 3..............................D...45 4.... Procedruri folosite de politistii de frontiera pentru descoperirea falsurilor in documentele pentru trecera frontierei...... atunci când nu se dispun de specimene pentru comparaţie:....... 3......................................... a condiţiilor de formă şi conţinut a documentelor pentru trecerea frontierei................... 3.. Examinarea şi cercetarea de către poliţiştii de frontieră........... Controlul elevilor din statele terţe rezidenţi într-un Stat Membru sau întrun Stat Terţ care nu face obiectul obligativităţii vizei..... 1............................... 3......... 3.......... 4.. 61 Bibliografie....................45 4............................35 3.................................................... Categorii de persoane care utilizează documente false sau falsificate pentru trecerea frontierei:...................... 2........................ Activităţi desfaşurate de catre poliţistul de frontieră la descoperirea unui document pentru trecerea forntierei fals sau falsificat......... 6.................

.........10.I 2005.................................... prevăzânduse predarea unora sau altora dintre cetăţile de la hotare... Prin tratale internaţionale se stabileau de asemenea hotarele.......... 1 2 Horia C.. Matei ...... deşi acesta nu putea să-i ocrotească sub nici o formă................... extradarea reciprocă a transfugilor........ INTRODUCERE Scurt istoric al documentelor de călătorie Apariţia lumii antice marchează momentul în care homo sapiens realizează trecerea de la preistorie la civilizaţie “inventând o viaţa urbană.. acesta să aiba asupra sa un anumit document care să-i asigure libera trecere.............Acestea s-au dezvoltat îndeosebi pe teritoriul Mesopotamiei şi al Siriei.... deci cu alte cuvinte să posede un document de călătorie........... se stabilea dreptul de a întării oraşele de la graniţă sau obligaţia de a nu întării.... clasele sociale........... În tratatele sale cu aliaţii dependeţi statul hittit işi rezerva dreptul de a face negoţ................... ....... iar cealaltă primea locuitorii pentru a-i transforma în sclavi). Tactica Poliţiei de Frontieră ...............militar) în virtutea căreia să beneficieze de protecţia suveranului străin pe al carui teritoriu se află călătorul şi a-i asigura libera trecere prin anume zonă sau locuri..............De exemplu”statul hittit a intrat în relaţii contractuale atât cu statele independente. 5 ............ Pentru a regelmenta aceasta problemă o parte dintre suverani au cazut de acord ca..................... cât şi cu cele dependente de el........Buc 1984 pag.... Ed Albatros ....... de regulă suveranul considerând că supuşii săi aflaţi în altă ţară trebuie sa se supună şi să respecte legile sale.. printre altele fac trimitere şi la situaţia străinilor........ statul.vol 2 Controlul de frontieră Ed.................. pentru a-i recunoaşte o anumită calitate(sol...................A..comerciant.... Practic acest lucru arată că supuşii săi care se aflau pe un teritoriu străin erau lipsiţi de drepturi..... ............. Pe de altă parte Asiria punea problema organizării propiilor reţele de colonii comerciale ce luau naştere pe teritoriul altui stat sau trib străin........... cautând să împiedice negoţul asirian2.... Cu toate acestea locuitorul unui stat nu se bucura de protecţia juridică atunci când se află pe teritoriu străin..îl constituie – pentru acea perioadă – apariţia primelor relaţii juridice internaţionale care..................... Procedura de împarţire a prăzii de război(de pildă una din parţile contractante primea teritoriul......... a fugarilor şi a prizonierilor din alte state....... cetatea........... exploatarea brutală a omului dar şi modele admirabile de rafinament artistic”1 Un element deosebit de important în teritoriul situat pe partea răsăriteană a Mării Mediterane şi în Asia anterioară .............. M.....Istorie a lumii antice ............ Într-un tratat încheiat între două state siriene se specifica dreptul de azil pentru fugari şi exilaţi cu exceptia hoţilor şi ucigaşilor....... În aceste tratate care s-au păstrat într-un număr destul de mare se specificau obligaţiile de ajutor militar atât impotriva duşmanilor dinăuntru cât şi pentru înnăbuşirea răscoalelor din teritoriile dependente........

Alte atestări mult mai elocvente referitoare la astfel de documente datează din timpul romanilor(o referire în Legea XXV cu privire la o anume legitimaţie de voiaj). prin Consiliul Economic şi Social la cele 3 conferinte de la Roma din anii 1947. care să fie valabilă cel putin 2 ani sau cel mai bine 5 ani. problema conţinutului şi formei paşaportului. precum şi a formalităţilor de trecere a frontierei au făcut obiectul Conferinţei de Pace din 1920 de la Paris.06. precum şi a taxelor de acordare a acestora. De asemenea sunt facute recomandări cu privire 6 . De problema paşaportului.U. 1957 şi 1963 precum şi la conferinta asupra turismului şi călătoriilor în străinătate. fapt care a determinat o accelerare a modernizării paşaportului şi a formalitaţilor de trecere a frontierei statelor. în Documentul final al Reuniunii de la Viena a reprezentanţilor statelor participante la Conferinţa pentru securitate şi cooperare în Europa.1975. În timpul celui de-al doilea razboi mondial această cărticică este folosită din nou ca expresie a nevoilor statelor de a-şi asigura securitatea pe plan internaţional. În ceea ce priveşte denumirea de paşaport aceasta a apărut în Franţa Modernă. în cele 4 Evanghelii.Totodată aceste documene prezentate mai sus conţin prevederi cu privire la micşorarea termenului de aşteptare pentru hotărârile privind vizele. unde regele Ludovic al 14-lea (Regele Soare)a semnat scrisorile passe-port(trecere prin port în limba franceză)adică un permis de trecere printrun port. precum şi în documentul Reuniunii de la Copenhaga din 29.1990. fiind adoptat de majoritatea ţărilor.N.08. a celei de la Grantz din 1922 şi a celei din 1926 de la Geneva ţinute sub egida Naţiunilor Unite. impus mai ales de apariţia trenurilor de persoane în Europa. Punctele de trcere (vămile)sunt menţionate şi în Blibie în Noul Testament. după cel de-al 2-lea război mondial s-a ocupat şi O. În următorii 100 de ani toate ţările europene şi-au creat un model de eliberare de paşapoarte care constă dintr-o foaie de hârtie cu o ştampilă. La mijlocul secolului 19 asistăm la o explozie a turismului.Probleme legate de simplificarea formalitaţilor de trecere a frontierei se regăsesc şi în Actul final al Conferinţei pentru securitatea şi cooperarea în Europa semnat la Helsinki la 01. O altă problemă foarte importantă ridicată tot în 1920 când a fost cerută transformarea hârtiei iniţiale într-o cărticică (carnet)de aproximativ 10 pagini. Conferinţa de la Viena din 1815 cu privire la regulile diplomatice consacră paşaportul ca document de călătorie în străinătate. La aceste conferinţe au fost adoptate o serie de recomandări pentru statele foste membre ale Ligii Naţiunilor de a introduce paşaportul “tip internaţional”care a fost adoptat şi de România după conferinţa de la Geneva din 1926. a formalităţilor privitoare la cererile de viză.Mărturii despre existenţa unor astfel de documente au fost descoperite încă din perioada Persiei antice. unde este descrisă întâlnirea lui Isus cu vameşul Matei. După primul razboi mondial. În perioada feudală documentele de călătorie apar sub formă de solie sau scrisoare.

A din ţara de origine a călătorului). Prevederile D.U prin rezoluţia 217 din 10. inclusiv a sa şi de a revenii în ţara sa. ele însele constituind un garant al dezvoltării societaţii pe toate planurile. ⇒ orice persoană are dreptul de a părăsi orice ţară.12.N.U.1948.U. ⇒ orice persoană este liberă să părăsească orice ţară inclusiv propia sa tară. culoare. S. a apărut modelul de paşaport cu “citire optică” un model. 5 Adoptată de Adunarea generală O. Actualmente proiectul Constituţiei Europene. sunt copletate prin Pactul internaţional privind drepturile civile si politice4 care are urmatorul conţinut: ⇒ orice persoană care se află în mod legal pe teritoriul unui stat are acolo dreptul de a circula liber şi de a-şi alege acolo reşedinţa.1965.N. Pentru exemplificare este suficientă o scurtă prezentare a acestora. inclusiv pe a sa. 7 . 13 faptul că: ⇒ orice persoană are dreptul de a circula în mod liber şi de a-şi alege reşedinta în interiorul graniţelor unui stat.5”statele părţi se angajează să interzică şi să elimine discriminarea rasială sub toate formele şi să garanteze dreptul fiecăruia la egalitate în faţa legii fără deosebire de rasă.1966. Documentele de călătorie garant al exercitării dreptului la liberă circulaţie al persoanelor O problemă care în momentul de faţă întruneşte un larg consens în rândul statelor democratice este cea referitoare la garantarea drepturilor fundamentale ale omului.N. a adoptat prin consens de Convenţia Europeană la 13 iunie si 10 iulie. pretinde o viză(eliberată de o ambasadă sau consulat al S. Astfel D.U.A. 3 4 Adoptată şi proclamată de Adunarea generală O.U la 16. De altfel o democraţie reală nu poate fi concepută fără respectarea drepturilor fundamentale ale omului.O. origine naţională sau etnică precum şi dreptul de a circula liber şi de a-şi alege reşedinta în interiorul unui stat. Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala5 arată că la art. drept enunţat în mai multe documente juridice internaţionale.U. Ca o consecinţă a evenimentelor de la 11 septembrie 2001 a inteţirii atacurilor teroriste. pentru cetăţenii statelor comunitare”.U prin rezoluţia 2106 la 21. dreptul de a părăsii orice ţara.la efectuarea cu “bună credinţă” şi fără întărziere nejustificată a controlului paşapoartelor şi a controlului vamal. unul dintre cele mai expresive drepturi este cel al liberei circulaţii. ⇒ nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de dreptul de a intra în ţară. în baza dispoziţiilor europene referitoare la circulaţia propune existenţa ”paşaportului european. Sub acest aspect. incepând cu 1 octombrie 2003. prevăzut cu o serie de caractere alfa numerice pe o pagină care ar da o siguranţă mai mare în ceea ce priveşte descoperirea documentelor false sau a peroanelor date în urmărie. Adoptat şi proclamat de Adunarea generală O.3 stipuleaza la art. şi de a se întoarce în ţara sa.D.12.12.O. Odată cu sfarşitul anilor 1990.D.

Una din condiţii(valabilă pentru toate statele lumii recunoscute internaţional) este cea referitoare la posesia documentelor de călătorie în calitate de titular pentru fiecare persoană care doreşte să-şi exercite dreptul de liberă circulaţie. duce la creşterea turismului internaţional.Dreptul privind libertatea de circulaţie e prevăzut şi de Convenţia privind statutul refugiaţilor6 care prin art. conferă posibilitatea dezvoltării legăturilor cu toate statele. asigurarea securităţii interne a cetăţenilor din fiecare ţară trebuie combinată cu protejarea drepturilor şi liberatăţilor individuale a fiecărei pesoane care doreşte să-şi exercite dreptul la liberă circulaţie acesta este şi motivul pentru care fiecare stat a stabilit. condiţiile care trebuie indeplinite pentru trcerea frontierei. Actualele reglementări în materie de documente de călătorie şi călătorii în străinatate.26 obligă”fiecare stat contractant să acorde refugiaţilor care se găsesc în mod legal pe teritoriul său dreptul de a-şi alege locul de reşedintă şi de a circula liber. Practic documentele de călătorie constituie garantul exercitarii dreptului de circulaţie liberă a persoanei. 28 că”statele contractante vor elibera refugiaţilor care işi au reşedinţa obişnuită pe teritoriu lor documente de călătorie care să le permită să călătorească în afara acestui teritoriu. simplificând formalitaţile legate de trecerea frontierei de stat. în aceleaşi împrejurări” Mai mult decât atât convenţia prevede la art. libere de orice fel de restricţii sau discriminari. orice persoană poate beneficia de dreptul de libera circulaţie. cât şi menţinerea unui climat favorabil păcii şi bunei cooperări între toate statele lumii. comerciale. schimb de experienţă. sau ordinea publică se opun la acestea” Aşa cum rezultă din exemplele de mai sus. 8 . prin legislaţia internă şi în conformitate cu prevederile normelor juridice internaţionale. cu excepţia celor special prevăzute de normele juridice în materie. intreprizători particulari se deplasează în strainatate sau vin în Romania pentru încheierea unor acorduri economice. organelor centrale şi altor unităţi economice. Dreptul fiecărei persoane de a poseda un document de călătorie nu e viciat de nici o restricţie. afară de cazuri că raţiuni imperioase privind securitatea naţională. în condiţiile sporirii numărului persoanelor care călătoresc în străinătate şi a străinilor care vin în Romania.1951 de Conferinţa Plenipotenţiarilor Natiunilor Unite. contribuind la promovarea unor relaţii de prietenie între state. culturale sau ştiinţifice pentru prosperitatea pieţei. Cu alte cuvinte. însă numai sub condiţia îndeplinirii cumulative a cerinţelor prevăzute atăt de normele de drept internaţional căt şi de cele interne. cu rezervele instituite de reglementările aplicabile străinilor. în general. Astfel un număr tot mai mare de delegaţi ai ministerelor. Reglementrea actuală creează facilitaţi pentru obţinerea paşapoartelor. constatăm că acesta este guvernat de trei principii 6 Adoptată la 28. înlesnind schimburile economice şi comerciale reciproc avantajoase. Spre exemplu dacă ne referim la regimul juridic al documetelor de călătorie din Romania. documentare sau studii.07.

⇒ convingeri politice.fundamentale şi anume: ⇒ cetăţenii români fără deosebire de rasă. 9 . ocupaţie se bucură de dreptul de a călătorii liber în străinătate. ⇒ fiecare cetăţean român sau străin care domiciliează în Romania are dreptul la eliberarea unui document de călătorie pe baza căruia să poată călătorii în străinătate. sex. naţionalitate. cu excepţia cazului în care prezintă un pericol privind securitatea naţională şi ordinea publică şi siguranţa natională. ⇒ dreptul de a călătorii liber în străinatate nu poate face obiectul unor restricţii exceptând cazurile prevazute de lege. religie. ⇒ orice ceatăţean străin poate călătorii liber în Romania. limbă.

legate de sex.Baza legală Începând cu data de 01. Scopul controlului şi persoanele asupra cărora se efectuează Controlul pentru trecerea frontierei are ca scop verificarea şi constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru intrarea şi ieşirea în/din teritoriul Statelor Membre ale Uniunii Europene7: ⇒ a persoanelor.01. poliţiştii de frontieră nu vor discrimina persoanele pe motive rasiale. au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne. 1. ⇒ mijloacelor de transport. Astfel există dispozitive şi instrumente minime de control pentru Nivelul 1. Poliţia de Frontieră Română va aplica principiile supravegherii şi controlului frontierelor practicate de comunitatea europeană aşa cum sunt prevăzute în următoarele acte europene : ⇒ Regulamentul 562/15. 3. origine etnică. dată de la care România devine Stat Membru UE. dizabilităţi. religie sau credintă. a unui anumit număr de zone pentru a se putea convinge de autenticitatea unui paşaport sau vize. 2. 1.2006. convenţiile şi acordurile internaţionale la care Romania este parte. în îndeplinirea îndatoririlor lor pe timpul efectuării controlului de frontieră vor respecta întocmai demnitatea umană.Cap.2006 privind instituirea unui Cod Comunitar asupra regulilor care stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere ⇒ ( cu excepţia prevederilor privind frontierele interne). ⇒ a mărfurilor şi a altor bunuri.G. precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu. 1.2004 a Parlamentului European şi Consiliului privind dreptul la libera circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetaţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora.11. cu respectarea prevederilor Actului de Aderare.1 CONTROLUL DE FRONTIERĂ 1. care să poată semnala elementele de securizare (lupa şi sursa de lumină cu 7 O.148 alin 2. din Constituţia Romaniei. Aceste documente devin aplicabile data fiind incidentă art.03. Poliţiştii de Frontieră. republicată. ⇒ Manualul Practic pentru Poliţistii de Frontieră UE. conform căreia prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.04. 10 . adoptat la 06.2007. iar orice măsură luată în îndeplinirea îndatoririlor lor. va fi proporţională cu obiectivele urmărite de acea măsura şi va fi conformă cu dreptul intern. Pe parcursul efectuării controlului de trecere a frontierei. Nivelele de control Cercetarea documentelor necesită verificarea de către poliţistul de frontieră. 105/2001 privind frontiera de stat a României. vârstă sau orientare sexuală.U. ⇒ Directiva 38/CE/29.

⇒ baza de date se alimentează automat. 8 Manualul Schengen.raze ultraviolete) şi un aparat perfecţionat (videocomparator) pentru Nivelul 2. iar când există viză în documentul de călătorie folosiţi la identificare şi elementele pe care aceasta le poate oferi. referitoare la documentele false ori falsificate.Z. pierdute sau anulate.pe timpul verificărilor în bazele de date. în scopul utilizării frauduloase a acestora. Reguli ce trebuie respectate de polţiştii de frontieră atunci când desfăşoara controlul documentelor de călătorie Reguli generale pentru poliţiştii de frontieră atunci când execută controlul de frontieră8: ⇒ atunci când luaţi documentul de călătorie aruncaţi întotdeauna mai intâi o privire la chipul călătorului (cautaţi să reţineţi cât mai multe trăsături importante ale chipului călătorului). pentru a decide dacă prezintă semne de contrafacere sau falsificare (numerotarea. precum şi verificarea automată a cifrelor de control din banda de citire optică – M. pentru optimizare.R. Deasemenea poliţiştii de frontieră în exercitarea serviciului public prestat permanent în folosul societăţii trebuie să asigure protecţia: ⇒ cetăţeanului cu drepturile şi libertăţile sale. includerea altor persoane. atitudine agresivă.în special fila cu datele personale). ⇒ inainte de a aplica ştampila în documentul de călătorie trebuie să vă asiguraţi că persoana nu a depăşit perioada de şedere admisă. menţineţi întotdeauna contactul verbal şi observaţi comportamentul şi reacţia călătorului(nervozitate.. 4. ultraviolete şi infraroşu. 1. ⇒ niciodată nu interogaţi călătorul ca pe un potenţial infractor sau e(i)migrant ilegal. ⇒ comunităţii. ştampilele şi sigiliile inserate. corecturile făcute în document. coaserea paginilor. De asemenea poliţiştii de frontieră au la dispoziţie sisteme de citire optică a documentelor de trecere a frontierei. 11 . dorinţa excesivă de a coopera). printarea. identificarea persoanei folosind metoda portretului vorbit. ⇒ consultarea bazei de date. ⇒ comparaţi trăsăturile călătorului cu fotografia şi cu descrierea făcută în documentul de călătorie. care permit accesul la baza de date care conţine alerte cu privire la documentele semnalate a fi furate. Toate întrebările trebuie să fie bine echilibrate şi adresate la modul prietenos. Prin folosirea sistemelor de citire optică a documentelor de trecere a frontierei se realizează: ⇒ controlul valabilităţii documentelor prin vizualizarea acestuia în trei spectre de lumină. ⇒ verificaţi documentul de călătorie atent. albă(normală). ⇒ întrebările puse de călător nu trebuie să fie considerate supărătoare şi trebuie să le raspundeţi de o manieră eficientă şi politicoasă. Punctele de frontieră mai sunt dotate cu computere.

responsabilitate. 1. verificare care poate de asemenea include. din proprie iniţiativă sau dacă este solicitat pentru a acorda sprijin persoanelor aflate în pericol. a informaţiilor privitoare la documentele furate. inclusiv în afara orelor de program. nu instigă şi nu tolerează acte de tortură. şi pentru a contracara actele de tulburare a ordinii şi liniştii publice. deschidere spirituală. ⇒ nu utilizează sistemul relaţiilor profesionale în interes personal. inclusiv armele de foc pentru îndeplinirea atribuţiilor în situaţiile în care este absolut necesar. inumane sau degradante. cu respectarea principiului proporţionalităţii intervenţiei şi a prevederilor legale. asigură confidenţialitatea informaţiilor pe care le deţine şi nu le foloseşte abuziv. consultarea în bazele de date relevante. Conduita poliţiştilor de frontieră se bazează pe urmatoarele valori: integritate. ⇒ foloseşte forţa. simţ justiţiar. ⇒ păstrează cu stricteţe secretele de stat şi de serviciu. ⇒ intervine în limitele competenţelor detinuţe. ⇒ respectă normele morale de convieţuire socială. 1. ⇒ respectă adevărul şi nu ascunde date şi informaţii menite să stabilească adevărul.⇒ instituţiilor statului. ⇒ nu tolerează actele de corupţie sau de abuz şi se opune cu fermitate şi rezistentă oricaror incercări de a fi subiect al acestora. Controlul amănunţit pentru trecerea frontierei 9 Art. ⇒ nu invocă ordine superioare sau împrejurările exceptionale drept justificare a incălcării legii. ⇒ încurajează respectarea drepturilor omului în orice împrejurare. respect pentrui ordine şi lege. ⇒ execută ordinele legale. discreţie. loialitate. deturnate. imparţialitate. Controlul minim constă de regulă. Controlul minim pentru trecerea frontierei Toate persoanele care trec frontiera externă trebuie să treacă printr-o verificare minimă la intrare şi la ieşire. Activitatea poliţiştilor de frontieră se bazează în mod obligatoriu pe următoarele norme: ⇒ respectarea şi asigurarea aplicării legii fără nici o deosebire de rasă. sex. religie. cu scopul de a controla valabilitatea acestuia şi de a detecta prezenta semnelor de falsificare sau contrafacere. ⇒ dovedeşte responsabilitate profesională. ⇒ nu comite. limbă. se abţin de la executarea celor care sunt vădit ilegale. 5. origine natională sau socială9. culoare. 12 . 6. 4 Constituţia României. solicitudine. într-o verificare rapidă şi directă a documentului de călătorie. care să implice punerea de acord a identităţii persoanei cu documentele care permit acesteia trecerea frontierei. pierdute sau invalide. opinie. profesionalism.

⇒ verificarea documentului de călătorie. microscoape şi ori de cate ori este necesar a unor echipamente mai avansate. invitaţiile din partea gazdei pot constitui de asemenea dovada unor mijloace suficiente de subzistenţă în situaţia în care acestea sunt prevazute de legislaţia natională. ⇒ verificarea faptului dacă cetăţeanul statului terţ are suficiente mijloace de subzistenţă pentru durata şi scopul şederii avute în vedere.V. examinarea documentelor de călătorie.iar acţiunea trebuie întreprinsă. pentru a verifica. ⇒ examinarea ştampilelor de intrare şi ieşire din documentul de călătorie al cetăţeanului statului terţ respectiv. dacă persoana nu a depăşit deja durata maximă a şederii autorizate pe teritoriul Statelor Membre. de cerinţa vizei sau a permisului de şedere.S. verificarea mijloacelor de subzistenţă se poate baza pe numerar. dacă se impune.I. pentru întoarcerea în ţara de origine sau de tranzit către un stat terţ. astfel10: ⇒ verificarea faptului dacă cetăţeanul statului terţ se află în posesia unui document sau documente valabile pentru trecerea frontierei şi care nu au expirat şi a faptului dacă acesta este însoţit. pentru a detecta prezenţa oricăror semne de falsificare sau contrafacere. ⇒ verificarea cu privire la plecarea şi la destinaţia cetăţeanului statului terţ respectiv şi scopul şederii avute în vedere şi atunci când este necesar.Controlul amănunţit la intrare. lămpi de restabilire. constă în11: ⇒ verificarea faptului dacă cetăţeanul statului terţ se află în posesia unui document valabil pentru a trece frontiera. ⇒ verificarea ori de câte ori este posibil a faptului dacă cetăţeanul statului terţ nu este considerat a fi o ameninţare la adresa ordinii publice. utilizând echipamente precum lămpile U. a vizelor şi permiselor de şedere trebuie efectuată prin compararea cu specimenele documentelor actuale care dau dreptul de trecere a frontierei şi cu specimenele stickere-lor de viză. mijloacele sale de transport şi obiectele pe care acesta le transportă cu sine nu sunt susceptibile să pună în pericol ordinea publică. scrisorile de garanţie. sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale oricărui stat membru. securitatea internă. Această verificare trebuie să includă consultarea directă a datelor şi alertelor cu privire la persoane şi ori de cate ori este necesar. atunci când se impune. verificarea documentelor corespunzatoare. lupe. Atunci când este cazul. ⇒ verificarea faptului că cetăţeanul statului terţ respectiv. 13 . pentru depistarea semnelor de falsificare sau contrafacere. securităţii interne sau a relaţiilor internaţionale ale oricăreia dintre părţile contractante. sau dacă poate obţine aceste mijloace în mod legal. ca urmare a existenţei unei alerte. constă în verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor de intrare. ⇒ verificarea amănunţită a documentului de călătorie. prin compararea datelor de intrare şi ieşire. cecuri de călătorie şi cărţi de credit aflate în posesia cetăţenilor statelor terţe. Declaraţiile de sponsorizare. şi în bazele de date naţionale . Manualul Senghen. 10 11 Manualul Schengen. Controlul amănunţit la ieşire. precum videocomparator. a obiectelor continute în S.

S. aceste controale se efectuează într-un spaţiu care nu este public iar cetăţeanul va fi informat în legătură cu scopul controlului respectiv precum şi cu privire la procedura de control. ⇒ dacă este necesar să fie efectuat control corporal. ⇒ auto poate fi controlat pe platoul dispus anterior pistelor de control. Furnizarea numelui poate fi refuzată.I. daca există motive să se creadă ca poliţistul de frontieră ar putea fi serios dezavantajat(de exemplu: dacă poliţistul a fost ameninţat cu răzbunarea). iar dacă circumstanţele permit acest lucru. ⇒ dacă se solicită de către cetăţeanul căruia i se efectuează control amănunţit ori există facilităţile adecvate pentru acest lucru. Reguli în legătură cu efectuarea controalelor amănunţite: ⇒ la cererea persoanei care a fost supusă unui control amănunţit. să-i puna la dispoziţie numărul de identificare. ⇒ bagajele vor fi verificate în încaperea în care este dispus aparatul cu raze x-Rapiscan. cu excepţia cazului când acesta deţine un permis de şedere valabil emis de un stat Schengen sau un stat membru sau alte documente care autorizează şederea sau reintrarea pe teritoriul respectiv. acest control se desfăşoara în încăperea de control a Biroului vamal. căutările în S. ⇒ consultarea alertelor cu privire la persoane şi obiecte incluse în S. care pot cuprinde: ⇒ verificarea faptului dacă persoana se află în posesia unei vize valabile.La ieşirea din România. sau faptul că se află în posesia unor mijloace de subzistenţă. la frontiera externă se pot efectua şi controale suplimentare. şi în bazele de date naţionale trebuie să se efectueze. controalele amănunţite în această situaţie pot fi efectuate într-o locaţie separată faţă de cabine(controalele din linia a doua). poliţistul de frontieră care efectuează controlul trebuie să-i arate acestuia insigna de serviciu. să-şi decline identitatea. şi a rapoartelor din bazele de date naţionale.S.I. ⇒ pentru a nu încetini procedurile de verificare în cabinele de intrare/ ieşire din prima linie. Cetăţenii statelor terţe care deţin un permis de şedere emis de un stat Schengen sau un stat membru. ⇒ verificarea faptului dacă persoana nu a depăşit durata maximă a şederii autorizate pe teritoriul statelor Schengen sau membre respective. şi ori de câte ori există nevoia de a face verificări suplimentare. de către un lucrator vamal corespunzator sexului persoanei controlate. trebuie ca o regulă generală să nu fie solicitaţi să dovedească scopul şederii avute în vedere. 14 . Celelalte controale şi în particular examinarea documentelor de călătorie şi şedere. dacă este necesară.

a Parlamentului Europen şi a Consiliului European din 29. 12 Directiva 2004/38/C. de catre organele poliţiei de frontieră. ⇒ evidenţa trecerii frontierei de către aceste persoane se ţine numeric şi nu nominal. sănătaţii publice şi relaţiilor internaţionale ale statelor membre. EEA sau CH şi nu este în posesia permisului de şedere descris mai sus. ci numai în cazuri particulare atunci când există suspiciuni asupra persoanei verificate.04. permise de muncă. ⇒ nu li se cer detalii de către poliţistul de frontieră despre scopul călătoriei. mijloace de subzistenţă. cazurile în care aceşti cetăţeni se află în posesia unui permis sau card de şedere. ⇒ datele lor de identitate nu se implementează şi nu se stochează în baza de date. ⇒ pe parcursul controalelor minime. CH care sunt cetăţeni ai unui stat terţ trec frontiera în baza paşaportului şi vizei de intrare. EEA sau CH şi este în posesia permisului de şedere descris mai sus. nu se implementează în baza de date şi nu i se solicită să dovedească scopul şederii sau mijloacele de subzistenţă. 2 PROCEDURI DE CONTROL LA TRECEREA FRONTIEREIEXTERNE 2. dar este în posesia unei vize care-i permite intrarea.2004. ⇒ nu se verifică în baza de date de consemne la frontieră în mod obligatoriu şi cu caracter permanent. dar şi într-o manieră aleatorie şi nesistematică (deci nu obilgatoriu şi cu caracter permanent). dacă sunt cetăţeni ai unui stat terţ care fac obiectul obligativităţii vizei fac excepţie de la obligativitatea vizei. Acestora: ⇒ nu li se aplică ştampila de intrare sau ieşire în documentul de călătorie. ⇒ sunt supuşi unui control minim ce constă într-o verificare rapidă şi imediată a documentelor de călătorie pentru stabilirea identitaţii. EEA. i se ştampilează paşaportul şi la intrare şi la ieşire. 15 . nu i se ştampilează paşaportul la intrare şi ieşire. În situaţia în care cetăţeanul terţ este căsătorit cu cetaţeanul UE. emis de un stat membru sau de către statele EEA şi CH cu indicaţia = membru de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene = sau membru de familie al unui cetăţean EEA sau CH.E.Cap. date despre locul unde vor locui ori alte date personale. ordinii publice. poliţiştii pot consulta bazele de date naţionale şi europene astfel încât să se asigure că acele persoane nu reprezintă o amenintare reală. Membrii de familie ai cetăţenilor UE. 1. prezentă şi suficient de serioasă la adresa securităţii interne. În situaţia în care cetăţeanul terţ este căsătorit cu cetăţeanul UE. valabile. Controlul persoanelor care benefiează de dreptul la liberă circulaţie Persoanele care beneficiează de dreptul la libera circulaţie12 pot călători în Comunitatea Europeană în baza paşaportului sau a cărţii de identitate.

în P. Art.U.U. care însoţeşte sau se alatură cetăţeanului UE/EEA/CH soseşte la frontieră făra a fi în posesia permisului de şedere valabil într-un stat membru. trebuie să i se acorde viza gratuit în procedură accelerată. documentele de călătorie ale apatrizilor. la frontieră.1 din Regulamentul Consiliului European 562/15. carnetele de marinar sau alte documente similare eliberate la standardele cerute de practica internaţională de către statele. Înainte de a fi întors din drum trebuie să i se acorde toate şansele rezonabile de a corobora sau a dovedi că se află sub incidenţa dreptului la liberă circulaţie.G. În situatia în care reuşeste şi dacă nu există nici un fel de dovezi care să ateste că reprezintă un risc la adresa ordinii publice.3006 coroborat cu Art. eliberate în baza Conventiei de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaţilor şi documentele de călătorie eliberate străinilor cărora li s-a acordat protecţie umanitară condiţionată. La ora actuală suma este de 100 euro/zi pentru vizele de scurtă şedere. cartea de identitate sau alte documente similare. ⇒ să justifice scopul şi condiţiile şederii.12. faptul că posedă suficiente mijloace de subzistenţă. dacă se solicită17. apatrizi şi refugiaţi Intrarea pe teritoriul Romaniei poate fi permisă cetăţenilor statelor terţe.În situaţia în care un cetăţean terţ membru de familie al unui cetăţean UE/EEA/CH. O.F cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei de Frontieră14.pentru şederi ce nu depăşesc trei luni într-o perioadă de şase luni. i se va cere să posede o viză de intrare13.T. 2. eliberate de statele în care aceştia îşi au domiciliul).U. 539/15.G 194/2002 privind regimul străinilor în România. Controlul cetăţenilor care aparţin statelor terţe. sau sunt în postura de a obţine legal asemenea mijloace. ⇒ să fie în posesia unei vize româneşti valabile. dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile15: ⇒ să fie în posesia unui document/documente de călătorie valabile care permit trecerea frontierei.2001 care enumeră statele terţe ai căror cetăţeni trebuie să fie în posesia unei vize când traversează frontierele externe şi statele ai căror cetăteni sunt exceptaţi de la aceasată cerinţă. cu luarea în considerare a scopului călătoriei. 1864 din 21. Regulamentul C. Emiterea vizei la frontieră rămâne o masură cu caracter excepţional. 2.03. titlurile de voiaj. atât pentru perioada şederii cât şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau tranzitul spre un stat terţ în care intrarea le va fi permisă cu siguranţă. Suma pentru subzistenţă trebuie să conţină cheltuielile medii pentru cazare şi masă. 16 .03.G nr. ⇒ să nu fie consideraţi o ameninţare la adresa ordinii publice. 102/2005 şi Normele metodologice de aplicare aprobate prin H.E.G privind statutul străinilor. teritoriile sau entităţile internaţionale recunoscute de Romania. acceptate de statul român16 (paşapoartele.6 pct. securităţii interne. ⇒ să nu fie incluşi în categoria persoanelor împotriva cărora s-a instituit măsura interzicerii intrării în Romania sau care au fost declaraţi indezirabili. sănătăţii publice sau relaţiilor internaţionale a oricăruia dintre statele 13 14 15 16 17 Regulamentul Consiliului European 539/2001 şi legislaţia internă. securităţii publice sau sănătăţii publice.2006. documentele de călătorie ale refugiaţilor.1 din O. O.5 pct. pe bază de reciprocitate sau unilateral.

2001 pentru ratificarea Acordului European privind suprimarea vizelor pentru refugiaţi încheiat la Strasbourg la 05. pentru depistarea semnelor de falsificare sau contrafacere. care pot include ca dovezi documentare: ♦ pentru călătorii de afaceri: Regulamentul C. pentru a verifica. Sunt exceptaţi de la prevederea prezentării unei vize de intrare pentru şederi a căror durată totală nu depaşesc 3 luni în decurs de 6 luni de la data primei intrări: ⇒ cetăţenii statelor terţe posesori ai unui card de trafic transfrontalier emis de catre statele membre18.1999. lupe. cu domiciliul într-un stat membru şi care sunt posesori ai unui document de călătorie emis de către acel stat membru19.E. precum videocomparator.T. ⇒ verificarea amănunţită a documentului de călătorie. nu a fost introdusă nici o alertă în bazele de date în scopul refuzării intrării. 17 .11. lămpi de restabilire. a vizelor şi permiselor de şedere trebuie efectuată prin compararea cu specimenele documentelor actuale care dau dreptul de trecere a frontierei şi cu specimenele stickere-lor de viză. ⇒ membrii forţelor care călătoresc în interes NATO sau activităţi în cadrul Parteneriatelor pentru Pace(P.P. apatrizi şi alte persoane care nu deţin cetăţenia vreunui stat.06. Legea 75/16.03. ⇒ verificarea cu privire la plecarea şi la destinaţia cetăţeanului statului terţ respectiv şi scopul şederii avute în vedere şi atunci când este necesar. ⇒ refugiaţii recunoscuţi sau persoanele apatride dacă statul terţ unde aceştia sunt rezidenţi şi care le-a emis documentele de călătorie este unul din statele terţe listate. ⇒ examinarea ştampilelor de intrare şi ieşire din documentul de călătorie al cetăţenului statului terţ respectiv.E. mai ales în cazul în care. ⇒ elevii care sunt cetăţeni ai unui stat terţ. 1931/2006 care stabileşte regulile de trafic transfrontalier local la frontierele externe terestre ale statelor membre. dacă persoana nu a depăşit deja durata maximă a şederii autorizate pe teritoriul Statelor Membre. examinarea documentelor de călătorie. atunci când se impune.V. nr. verificarea documentelor corespunzatoare. 20 19 18 Acordul din 19.I.1851 între părţile N. din acelaşi motiv.O privind statutul forţelor. Atunci când este cazul. La intrare şi ieşire. de cerinţa vizei sau a permisului de şedere. ⇒ refugiaţii confirmaţi.) şi care sunt posesori ai ordinelor de identificare şi călătorie20.A.când aceştia exercită dreptul în contextul regimului de trafic transfrontalier.U. prin compararea datelor de intrare şi ieşire. microscoape şi ori de câte ori este necesar a unor echipamente mai avansate. utilizând echipamente precum lămpile U. cetăţenii statelor terţe vor fi supuşi controalelor amănunţite: Controalele amănunţite la intrare vor include: ⇒ verificarea faptului dacă cetăţeanul statului terţ se află în posesia unui document sau documente valabile pentru trecerea frontierei şi care nu au expirat şi a faptului dacă acesta este însoţit.

• documente justificative în ceea ce priveşte călătoria de întoarcere (biletul de întoarcere sau de circuit). şi în bazele de date naţionale. mijloacele sale de transport şi obiectele pe care acesta le transportă cu sine nu sunt susceptibile să pună în pericol ordinea publică. industria sau alte activităţi. acolo unde este posibil numele organizaţiei gazdă şi durata vizitei sau orice alt document corespunzător care să indice scopul vizitei). bilete de intrare. cecuri de călătorie şi cărţi de credit aflate în posesia cetăţenilor statelor terte. • bilete de intrare la târguri sau la congrese. sportive. ⇒ verificarea faptului dacă cetăţeanul statului terţ are suficiente mijloace de subzistenţă pentru durata şi scopul şederii avute în vedere. iar acţiunea trebuie întreprinsă. 18 .I. scrisorile de garanţie/invitaţiile din partea gazdei pot constitui de asemenea dovada unor mijloace suficiente de subzistenţă în situaţia în care acestea sunt prevăzute de legislaţia naţională. conferinţa sau alte evenimente având legatură cu comerţul. ♦ pentru călătoriile intreprinse în scopuri politice. ştiinţifice. ca urmare a existenţei unei alerte. culturale. un document justificativ eliberat de stabilimentul care oferă cazare sau orice alt document corespunzător care să indice asigurarea cazării). ⇒ verificarea faptului că cetăţeanul statului tert respectiv. pentru întoarcerea în ţara de origine sau de tranzit către un stat terţ.• o invitaţie din partea unei firme sau a unei autorităţi de a participa la o întâlnire. ♦ pentru călătorii în scop de studii sau alte tipuri de pregătire: • un certificat de înscriere la un institut de pregătire pentru cursuri teoretice sau de pregătire profesională în cadrul pregătirii de bază sau subsecvente. • documente justificative în ceea ce priveşte intinerariul(confirmarea rezervării locului pentru o călătorie organizată sau orice alt document corespunzator care să indice planurile călătoriei ce va fi intreprinsă). • alte documente care prezintă existenţa unor legături comerciale sau alte relaţii de muncă. evenimente religioase sau alte motive (invitaţii. dacă se invocă un asemenea motiv. • legitimaţii de student sau certificate de la cursurile absolvite. dacă se impune. sau dacă poate obţine aceste mijloace în mod legal: verificarea mijloacelor de subzistenţă se poate baza pe numerar. securitatea internă. a obiectelor conţinute în S.S. programe în care să fie înscris. Această verificare trebuie să includă consultarea directă a datelor şi alertelor cu privire la persoane şi ori de cate ori este necesar. Declaraţiile de sponsorizare. sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale oricarui stat membru. ♦ pentru călătorii în scop de turism sau alte motive personale: • documente justificative privind cazarea(o invitaţie din partea gazdei dacă va locui la cineva pe timpul vizitei .

verificarea faptului dacă cetăţeanul statului terţ nu este considerat a fi o ameninţare la adresa ordinii publice. a intrării şi ieşirii din teritoriul statelor Schengen (şi statelor membre). La ieşirea din Romania.S. În mod excepţional la cererea unui cetăţean al unui stat terţ şi dacă inserarea ştampilei de intrare/ieşire poate cauza grave dificultăţi persoanei. Celelalte controale şi în particular examinarea documentelor de călătorie şi şedere. În mod excepţional şi în special în cazul navetiştilor care traversează frontiera în mod regulat. ⇒ consultarea alertelor cu privire la persoane şi obiecte incluse în S. ştampila se va aplica şi pe documentul de călătorie al unei persoane căreia i-a fost emisă o viză la frontieră. dacă este necesară.S. a faptului dacă a fost respectată durata maximă de şedere a cetăţeanului statului terţ de trei luni într-un interval de şase luni. căutările în S. trebuie ca o regulă generală să nu fie solicitaţi să dovedească scopul şederii avute în vedere. Documentele de călătorie ale cetăţenilor statelor terţe trebuie să fie ştampilate sistematic la intrare şi ieşire. ⇒ verificarea faptului dacă persoana nu a depăşit durata maximă a şederii autorizate pe teritoriul statelor Schengen sau membre respective. astfel încât ştampilele să continuie să fie aplicate în acesta în viitor. cetăţeanului terţ i se va recomanda să solicite un nou paşaport. ⇒ verificarea documentului de călătorie. aceasta face posibilă doar stabilirea. se poate folosi o hârtie separată pe care pot fi aplicate în continuare ştampile care i se va înmâna cetăţeanului terţ şi care conţine: 19 .I.Controlul amănunţit la ieşire. De asemenea. Ştampilarea are de asemenea drept scop să facă posibilă verificarea.I. ea poate fi aplicată pe o hartie separată. securităţii interne sau a relaţiilor internaţionale ale oricăreia dintre parţile contractante. constă în: ⇒ verificarea faptului dacă cetăţeanul statului terţ se află în posesia unui document valabil pentru a trece frontiera. cu excepţia cazului când acesta deţine un permis de şedere valabil emis de un stat Schengen sau un stat membru sau alte documente care autorizează şederea sau reintrarea pe teritoriul respectiv. cu certitudine. la frontiera externă se pot efectua şi controale suplimentare. Ştampila nu constituie dovada că a fost efectuat un control amănunţit. a datei şi locului când a avut loc trecerea frontierei. sau faptul că se află în posesia unor mijloace de subzistenţă. Cetăţenii statelor terţe care deţin un permis de şedere emis de un stat Schengen sau un stat membru. şi a rapoartelor din bazele de date naţionale. care pot cuprinde: ⇒ verificarea faptului dacă persoana se află în posesia unei vize valabile. şi în bazele de date naţionale trebuie să se efectueze. În situaţia în care documentul care permite cetăţeanului statului terţ să treacă frontiera nu mai are pagini disponibile pentru aplicarea ştampilei. ⇒ ori de câte ori este posibil. pentru a detecta prezenţa oricăror semne de falsificare sau contrafacere. în timpul controalelor. care trebuie să fie dată cetăţeanului statului terţ.

şi de către organele poliţiei de frontieră. Ştampila de ieşire trebuie aplicată în vecinătatea ştampilei de intrare. b)în caz de deces sau îmbolnăviri grave ale rudelor apropiate. e) în cazul marinarilor străini care solicită tranzitul pentru a se îmbarca. determinată de dezastre. precum şi în cazul schimburilor de echipaje. Ştampila nu se aplică pe datele personale şi pe alte pagini pe care sunt trecute observaţiile formale originale.numele şi locaţia punctului de trecere. care sunt nevoite să acosteze ori să aterizeze ca urmare a unor defecţiuni.T. după efectuarea verificărilor cu privire la: a) corectitudinea datelor puse la dispoziţie. Ştampilele se vor aplica în ordine cronologică.F. intemperii sau pericol de atac terorist. numai în următoarele situaţii: a) în caz de urgenţă. reîmbarca sau pentru a părăsi o navă în scopul repatrierii la încetarea contractului de muncă. (2) În cazul prevăzut la alin. Dacă trebuie aplicate mai multe ştampile (viza cu intrări multiple) acest lucru se face pe pagina care se află cu faţa la cea pe care este aplicată viza. e) viza română se acordă marinarilor străini aflaţi în aceste situaţii. calamităţi naturale sau accidente. la cererea agenţiei de navlosire sau a agenţiei de navigaţie a statului în care nava este înmatriculată. data emiterii. cu titlu de excepţie. ştampila trebuie aplicată pe urmatoarea pagină. c) în cazul echipajelor şi pasagerilor navelor sau aeronavelor. pentru a facilita găsirea datei la care persoana a traversat frontiera ultima dată. privind existenţa navei pe care urmează să se producă schimbarea într-un port românesc şi necesitatea acordării 21 Manualul Schengen. aflate în situaţii deosebite. d) în cazul funcţionarilor care aparţin unor organizaţii internaţionale şi au fost delegaţi să îndeplinească misiuni oficiale în România într-un interval de timp scurt. 3. 20 . 2. organele Poliţiei de frontieră pot acorda cu titlu de excepţie vize de scurtă şedere sau vize de tranzit numai în urmatoarele situaţii21: (1) Vizele de scurtă şedere şi de tranzit se pot acorda. Nici o ştampilă nu trebuie aplicată peste ştampilele deja existente. ştampila punctului. Ştampila trebuie aplicată în poziţie orizontală astfel încât să poată fi citită cu uşurinţă. în punctele de traversare a frontierei de stat. (1) lit. Aplicarea ştampilelor în documentele de călătorie ale cetăţenilor statelor terţe care fac obiectul obligativităţii vizei va fi aplicată dacă este posibil. Dacă această pagină nu poate fi utilizată. numele şi semnătura poliţistului de frontieră. astfel încât să acopere marginea vizei fără a afecta caracterul lizibil al indicaţiilor de pe viză sau elementele de securizare ale colantului de viză. numărul documentului de călătorie. numele titularului documentului de călătorie. Procedura eliberării vizei în punctele de trecere a frontierei de stat În P. dovedite cu documente corespunzătoare. inclusiv peste acelea aplicate de către alte state.

precum şi dacă se încadrează în situatiile în care se poate acorda viza la frontieră – în P. iar în celelalte puncte (până la dotarea cu aparatură pentru tipărire). (5) În situatia în care un cetăţean terţ membru de familie al unui cetăţean UE/EEA/CH.I. în vederea aprobării. dacă datele puse la dispoziţie de agenţie sunt corecte şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru ca marinarul să poată intra în ţară. p. corecturi sau adăugiri ulterioare din text. în cazul vizei de tranzit. (2).S. în cazul unei vize de scurtă şedere.T. care însoţeste sau se alătură cetăţeanului UE/EEA/CH soseşte la frontieră fară a fi în posesia vizei de intrare. 1999. Grenzschutzschule Lűbeck. inclusiv existenţa biletului de călătorie în baza căruia marinarul străin urmează să părăsească ţara. 21 .F: a) Completarea vizei În P. dacă persoana îndeplineşte condiţiile de intrare. colantele de viză vor fi completate manual cu “scris de mână.T. Se trece la completarea colantului de viză numai dupa verificarea autenticităţii documentului de trecere a frontierei de stat şi după verificarea în S. şeful punctului de trecere a frontierei de stat va înainta cererea prevăzută la alin. c) itinerarul şi mijloacele de deplasare între punctele de traversare a frontierei de stat. (3) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. colantele de viză vor fi completate prin tipărire.F cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră22. 22 Volker Westphal. folosind acelaşi tip de cerneală.T. (2) Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.T. Viza se va completa de către aceeaşi persoană. securităţii publice sau sănătaţii publice.31. Procedura privind utilizarea vizelor tip autocolant în P. (4) Vizele prevăzute la alin.vizei. sau sistemul visa on-line a faptului că persoana nu figurează cu interdicţie de intrare.F. Colantele de viză se completează cu majuscule folosind cerneală neagră care nu poate fi ştearsă (pix cu mină neagră). ⇒ 5 zile. Nu se admit ştersături. Se va stabili totodată prin metoda portretului vorbit dacă documentul aparţine persoanei. b) îndeplinirea celorlalte condiţii pentru intrarea în România de către marinarul care face subiectul cererii de viză. Pentru o evidenţa strictă a colantelor de viză acestea se vor folosi în ordinea crescândă a seriilor. înainte de a fi intors din drum trebuie să i se acorde toate şansele rezonabile de a corobora sau a dovedi că se află sub incidenţa dreptului la liberă circulaţie: în situatia în care reuseste şi dacă nu există nici un fel de dovezi care să ateste că reprezintă un risc la adresa ordinii publice. Edgar Stoppa – Drept European pentru Poliţia de Frontieră.(1) se pot acorda pentru perioade care să nu depăşească: ⇒ 15 zile.F dotat cu staţie de lucru pentru tipărirea vizei. (chiar dacă staţiile funcţioneaza în regim offline). trebuie să i se acorde viza gratuit la frontieră în P.

Tot inainte de aplicare se va verifica dacă datele au fost completate corect. Sub colantul de viză.F în partea dreaptă a vizei. se va face menţiunea ANULAT şi se va inscrie poziţia corespunzatoare din secţiunea vize anulate. se va folosi tuşul special (fluorescent). Datele privind însotitorii şi alte menţiuni. În situatia în care se anulează viza care a fost deja lipită în document se aplică pe aceasta de două ori ştampila ANULAT. acestea vor fi aplicate în paşaport numai după ce există certitudinea că solicitantul este îndreptăţit să o primească. Aceasta va fi furnizată la momentul instalării staţiilor de lucru în P. pe acelaşi support. iar poliţistul de frontieră aflat la comanda P. Pentru aplicarea ştampilei rotunde a P. colantul de viză se poate anula existând două situaţii: ⇒ când viza a fost completată. cu partea superioară spre cotorul documentului. La vizele tipărite. astfel încât o porţiune din ştampilă să se imprime şi pe fila documentului. pentru a putea fi citită optic. partea inferioară a colantului va fi destinată în exclusivitate datelor citibile optic. Completarea şi tipărirea electronică a colantelor de viză se vor efectua în conformitate cu documentaţia de exploatare a sistemului -visa on-line. iar în spaţiul special destinat din partea inferioară a vizei se vor completa toate componentele numelui. la rubrica serie viză. cealaltă serie se va lipi în registrul de vize. la rubrica observaţii. La rubrica numărul paşaportului se vor trece seria şi numărul acestuia. ori nu mai sunt valabile.T. 22 . chiar dacă acestea aparţin autorităţilor altor state. Pentru a se evita anularea unor vize colante în mod nejustificat.F.T. b) Aplicarea vizei Viza colantă se aplică pe prima pagină liberă din paşaport. ⇒ când viza a fost aplicată în documentul de trecere a frontierei.Intervalul de valabilitate al vizei nu va fi mai mare decât durata şederii şi va incepe din data acordării vizei. se vor inscrie sub colantul de viză (pe fila documentului de trecere a frontierei).F. În prima situaţie se aplică pe colantul de viză ştampila ANULAT şi se lipeşte colantul în registrul de vize la secţiunea vize anulate. este tipărită în dublu exemplar seria vizei detaşabilă.T. Se vor face menţiuni în registrul de vize dupa cum urmează: ⇒ în secţiunea vize acordate. c) Anularea colantului de viză În cazuri de excepţie. Se aplică ştampila rotundă a P. Se interzice aplicarea colantului de viză peste ştampile sau alte menţiuni din documentele de trecere a frontierei. dar nu a fost lipită în documentul de trecere a frontierei.T.Nu se va aplica ştampila şi nu se vor face alte menţiuni în această zonă.F va semna viza. Una dintre aceste serii se detaşează şi se aplică pe registrul de vize la rubrica serie şi număr viză. În situaţia în care se anulează viza. secţiunea vize anulat. în diagonală.

24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora. – Compartimentul Intendenţă. ordin de plată.T.. ori ofiţerul care raspunde de activitatea P. La litigiul din data intrării se face mentiunea A plătit taxa de viză cu (chitanţa. şi Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat Regie Autonomă.F. 23 O.Nu s-a incasat taxa de viză.F.F. 23 . Inspectoratelor Judeţene ale Poliţiei de Frontieră care le vor distribui în P. La rubrica “semnatură’(atât în registrul de vize cât şi în secţiunea vize anulate) semnează persoana care a semnat viza. va exista un registru de vize format din două secţiuni: ⇒ secţiunea 1. la pretul de 4 $ / colant( echivalentul în lei la cursul din ziua plăţii).T. Persoana va fi inscrisă în registrul de litigii cu menţiunea: LITIGIU. se va face o copie a dovezii de plată şi se va permite ieşirea străinului din ţară.vize acordate în P.G. La nivelul fiecărui P. pe baza statisticii vizelor acordate anterior. iar la rubrica Observaţii se va face mentiunea Nu s-a incasat taxa.F.Pentru achiziţionarea colantelor de viză a fost încheiat un protocol separat între M.F.F. etc) nr………. etc.Situaţiile de anulare a vizelor se vor mentiona şi în Registrul de litigii al P. Anularea vizei se face cu recuperarea contravalorii colantului de 23 viză .F. în funcţie de condiţiile specifice persoanele care vor avea acees la colantele de viză precum şi măsuri privind evidenţa. e) Plata taxei de viză ⇒ La intrarea în ţară Sub colantul de viză se face menţiunea NU S-A ÎNCASAT TAXA. împreuna cu ofiţerii aflaţi la comanda P.U.T. urmând a fi completată la ieşirea din ţară.F.E. Numărul colantelor care se distribuie se va stabili. şi se lipeşte copia dovezii de plată.P.vize aplicate. Rubrica Dovada achitării taxei de viză din Registrul de vize va rămâne liberă. precum şi a estimărilor privind solicitările de viză. urmând ca la acestea să aibă acces un numar redus de persoane. Colantele de viză sunt predate.A. Şeful P. Păstrarea colantelor se va face în condiţii de maximă siguranţă. ⇒ secţtiune 2. pe baza de aviz de expediţie. Această sumă se face venit la bugetul de stat şi se adaugă la valoarea taxei plătite de către fiecare beneficiar de colant de viză.) nr……. Se înscrie în Registrul de vize numărul dovezii de plată a taxei de viză. păstrarea şi manipularea colantelor de viză Colantele de viză sunt achiziţionate de către I. menţionându-se motivul anulării acestora.P. I.T.T.G.T. ordin de plată. străinul fiind îndrumat să-şi plătească taxa pe timpul şederii în Romania.. sub colant.F.. d) Evidenţa.⇒ în secţiunea vize anulate se vor înscrie datele străinului corespunzător rubricilor din registru. la rubrica serie viză lipindu-se una dintre seriile vizei care se află pe suportul vizei.–ului va stabili. ⇒ La ieşirea din ţară La ştampila de ieşire se va face mentiunea A plătit taxa de viză cu (chitanţa.T. păstrarea şi evidenţa acestora.G.

manipulării şi aplicării vizelor se vor raporta imediat pe scară ierarhică.T.T. ştampila rotundă.F. tuşiera cu tuş special. al P.F. evitarea folosirii ilegale a acestora şi identificarea vinovaţilor.T.T. La nivelul fiecărui P.-ului de intrare numărul dovezii de plată pentru a face menţiunile în Registrele de vize şi de litigii din data intrării. încuiate şi asigurate cu sigiliu. Se va comunica P. păstrării..F–ului de intrare.T.F. registrul de vize) să fie păstrate în acelaşi loc. se va face menţiunea ieşit prin P. La rubrica Observaţii din Registrul de vize. se vor stabili persoanele care răspund la nivelul fiecărui P.F.T. va exista o evidenţă strictă a colantelor de viză primite/consumate (acordate. Toate materialele necesare aplicării vizei (colante. Locul în care vor fi păstrate trebuie să fie accesibil în orice moment persoanelor care răspund de vize precum şi organelor de control. concomitent cu luarea de măsuri urgente pentru recuperarea. 24 .T. ştampila de anulat.F. f) Dispoziţii finale: Prin dispoziţie de zi..ul de ieşire se va înscrie în Registrul de litigii persoana şi se va lipi copia dovezii de plată a taxei. în P. anulate).F de evidenţă. păstrarea şi aplicarea vizelor.Dacă străinul iese prin alt P. Dipariţia colantelor de viză sau alte deficienţe pe linia evidenţei.

P....I. mărfurilor şi bunurilor care fac obiectul informării li se face control amănunţit la ieşirea din ţară şi în funcţie de rezultatele acestuia se iau măsurile prevazute de lege.G. 24 H. prin Serviciul Dispecerat. respectiv M. în vederea interzicerii intrării sau ieşirii în/din România. mijlocului de transport. instituţii care poartă întreaga răspundere a acestor solicitări.G. Implementarea în baza de consemne se realizează la nivel central.F. telefon intrare. ⇒ TSE=telefon staţionare ieşire.Ap.I. 25 .E. Persoanei în cauză nu i se permite intrarea în România.. etc. M.J. la solicitarea autorităţilor statului cu atribuţii privind ordinea publică şi siguranţă naţională. M. 2. mărfurilor sau bunurilor care fac obiectul informării nu li se permite ieşirea din ţară.P. mijlocului de transport. 445/2002 privind Consemnele de frontieră. mijlocului de transport. ⇒ CAE – control amănuntit la ieşire al persoanei.R.I. urmăririi ori efectuării controlului amănunţit. Proceduri pentru organizarea şi executarea controlului de frontieră în cazul consemnelor restrictive 2.P.2. În acest sens au fost stabilite urmatoarele tipuri de consemne: ⇒ CTI=control. Implementarea consemnelor Consemnele de frontieră se implementează în baza de date. poate stabili şi alte tipuri de consemne. ⇒ TSI=telefon staţionare intrare. ⇒ CTE=control. telefon ieşire. 4. mijlocului de transport.N. mijloacele de transport. mărfuri şi alte bunuri aflate în una dintre situaţiile prevăzute de lege şi care urmează să fie verificate pe timpul efectuării controlului de traversare a frontierei de stat.P. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pentru soluţionarea unor probleme legate de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau la cererea altor autorităţi de stat. mărfurilor sau bunurilor care fac obiectul informării nu li se permite intrarea în ţară. 2. Categorii de consemne Consemnele de frontieră Consemnele de frontieră24 sunt acele informaţii ce se transmit Poliţiei de Frontieră şi autorităţii vamale cu privire la persoanele. ⇒ TLI=telefon intrare. S. mărfurilor şi bunurilor care fac obiectul informării li se face controlul amănunţit la intrarea în ţară şi în funcţie de rezultatele acestuia se iau măsurile prevazute de lege. 4. ⇒ CAI – control amănunţit la intrare al persoanei.. 4. ⇒ TLE=telefon ieşire. de către I.A. Consemnele la frontieră sunt: ⇒ IND – străin semnalat ca inadmisibil. pentru toate tipurile de consemne şi la nivel 24 Art.. S. 1. ⇒ NPE – nu se permite ieşirea persoanei. S. M. ⇒ NPI – nu se permite intrarea persoanei.R.

⇒ În situaţia descoperirii consemnului restrictiv NPI După executarea activităţilor prevăzute în procedurile de lucru privind identificarea şi stabilirea autenticităţii documentului de traversare a frontierei de stat şi descoperirea consemnului restrictiv N. comunică.) numai pentru zona de competenţă şi numai a consemnelor operative (CAI.P. poliţistul de frontieră informează şeful de tură în cel mai scurt timp.P. unde va solicita şi primi şi alte lămuriri şi detalii. pentru operativitate. P.F. Şeful de tură întocmeşte RAPORT. de unde va primi şi alte lămuriri.F. 2. TLI.I. care va informa imediat Dispeceratul I. TLE ). Poliţistul de frontieră completează formularul standard privind refuzul intrării şi i se aplică ştampila de intrare care va fi anulată conform procedurilor stabilite în Manualul Poliţistului de Frontieră. La nivel central.T. Poliţistul de frontieră. Procedura executării controlului de frontieră în cazul descoperirii consemnelor restrictive Poliţistul de frontieră.J. La nivel teritorial consemnele operative vor fi implementate în baza numai cu aprobarea şefului structurii sau înlocuitorului la comandă. NPE). imediat (operativ şi în timp util). va acţiona în funcţie de tipul consemnului. I. aceasta va fi indrumată la reprezentanţa diplomatică română acreditată în ţara de origine.F.P. NOTĂ: Dacă persoana în cauză doreşte date suplimentare. TSI. cu aprobarea şefului Serviciului Dispecerat.G. TSE.. 4.P.Cetăţeni Străini ⇒ În situaţia descoperirii consemnului restrictiv IND După executarea activităţilor prevăzute în procedurile de lucru privind identificarea şi stabilirea autenticităţii documentului de traversare a frontierei de stat şi descoperirea consemnului restrictiv IND. motivat. consemnele restrictive (IND.teritorial (D. NPI.. care va informa imediat Dispeceratul I. va comunica. în cazul descoperirii unui consemn la frontieră. persoana va fi supravegheată discret.. CTI. cu privire la motivul sau perioada pentru care nu îi este permisă intrarea în România. 26 . CAE. pentru a se evita dispariţia acesteia. CTE.P. A. Pe toată perioada executării controlului. iar celelalte tipuri de consemne.. persoanei faptul că nu i se permite intrarea în ţară întrucât a încălcat legislaţia română.P. S.F.F.F. persoanei în cauză. Poliţistul de frontieră completează formularul standard privind refuzul intrării şi i se aplică ştampila de intrare care va fi anulată25. Poliţistul de frontieră care a descoperit consemnul restrictiv. iar în afara orelor de program şi sărbători legale. poliţistul de frontieră informează şeful de tură în cel mai scurt timp. 25 Manualul Schengen. faptul că nu este o persoană agreată de statul român întrucât a incălcat prevederile legislaţiei naţionale prin faptele şi activităţile sale desfăşurate. 3. mai puţin cetăţenii români returnaţi în baza acordurilor de readmisie se implementează în bază numai cu aprobarea Inspectorului General (înloculitorul la comandă). motivat.G.. cu aprobarea şefului de tură din Dispecerat.

fiind indrumată către aceasta pentru rezolvarea situaţiei. printre care şi cei avuţi în atenţie. Şeful de tură intocmeşte RAPORT. Şeful de tură întocmeşte RAPORT. CAE. Pe toată perioada executării controlului.G. CAE După executarea activităţilor prevăzute în procedurile de lucru privind identificarea şi stabilirea autenticităţii documentului de traversare a frontierei de stat şi descoperirea consemnului CAI. prin ofiţerul de serviciu face verificarea prin Dispeceratul I. În funcţie de situaţie persoanei i se va comunica despre măsura dispusă şi instituţia care a dispus această masură.E. În funcţie de rezultatul verificării. pentru cei care au mandate de arestare sau de executare a pedepsei.. Se informează beneficiarul consemnului privind concluziile rezultate în urma aplicării acestuia. imediat (operativ şi în timp util). care ia legatura cu Dispeceratul I. În nici o situaţie.F. persoanei i se permite continuarea călătoriei sau i se întrerupe călătoria. pentru detalii. 27 . aceasta va fi îndrumată la reprezentanţa diplomatică română acreditată în ţara de origine.NOTĂ: Dacă persoana în cauză doreşte date suplimentare. ⇒ În situaţia descoperirii consemnelor: CAI.Cetăţeni străini şi români ⇒ În situaţia descoperirii consemnului restrictiv NPE După executarea activităţilor prevăzute în procedurile de lucru privind identificarea şi stabilirea autenticităţii documentului de traversare a frontierei de stat şi descoperirea consemnului restrictiv N. Persoana va fi reţinută. persoana va fi discret supravegheată. până la sosirea echipei operative. ⇒ În situaţia descoperirii consemnelor: CTI. Pe timpul efectuarii controlului şi al informării privind rezultatul acestuia. poliţistul de frontieră informează şeful de tură în cel mai scurt timp. pentru a se evita dispariţia acesteia.P. pentru a se evita dispariţia ei. CTE Acest tip de consemne. Se execută control amănunţit asupra persoanelor în cauză. imediat (operativ şi în timp util). discret. persoana este supravegheată discret pentru a nu dispărea. luandu-se măsurile legale. împreună cu organul vamal conform competenţelor legale urmărindu-se depistarea bunurilor urmărite. imediat (operativ şi in timp util). simpatizanţi sau finanţatori ai acestor organizaţii. împotriva cetăţenilor români nu poate fi luată măsura nepermiterii intrării în România. cu privire la motivul sau perioada pentru care nu îi este permisă intrarea în România. care o va prelua în vederea încarcerării. Şeful de tură întocmeşte RAPORT. se instituie de regulă asupra persoanelor suspecte de terorism.P. poliţistul de frontieră solicită persoanei în cauză să aştepte şi informează şeful de tură în cel mai scurt timp. Se legendează consemnul prin efectuarea unui control atent la mai multe persoane sau autoturisme.G.P. şi ulterior la organul care a solicitat instituirea consemnului. B.F. În toată perioada controlului persoana în cauză va fi supravegheată. Şeful de tură.

TSE. pentru contactarea beneficiarului consemnului pentru informare şi solicitarea de date şi detalii suplimentare privind aplicarea acestuia.G. Se legendează consemnul prin efectuarea unui control atent la mai multe persoane sau autoturisme. Se aplică măsurile solicitate de beneficiar şi funcţie de rezultatele obţinute. După permiterea intrării sau ieşirii în /din ţară. printre care şi cei avuţi în atenţie.G.F. Se efectuează controlul persoanelor în cauză.P. fara a i se da de inţeles că este în atenţie. înscrisurile solicitate de beneficiar. comunicându-se şi alte date solicitate de către beneficiar. ⇒ În situaţia descoperirii consemnelor: TLI. efectuarea controlului. Şeful de tură întocmeşte RAPORT sau litigiu de trafic.G.P. Serviciul Dispecerat va informa beneficiarul consemnului despre trecerea prin P. care ia legatura cu Dispeceratul I. se anunţă dispeceratul I.F. se ţine cont de informaţiile primite de la beneficiar. despre prezenţa persoanei în P. TSE După executarea activităţilor prevăzute în procedurile de lucru privind identificarea şi stabilirea autenticităţii documentului de traversare a frontierei de stat şi descoperirea consemnului TSI. poliţistul de frontieră informează şeful de tură în cel mai scurt timp. 28 .F. imediat(operativ şi în timp util). persoana va fi supravegheată discret pentru a evita dispariţia acesteia. persoanei i se permite continuarea călătoriei sau este reţinută. printre care şi cei avuţi în atenţie. cu toate datele solicitate.F.P. însoţitori. Şeful de tură intocmeşte RAPORT. funcţie de dispoziţia Dispeceratului I. împreună cu organul vamal conform competentelor legale urmărindu-se depistarea bunurilor avute în atenţie. TLE Persoana vizată nu se opreşte la filtru pentru verificări.După executarea activităţilor prevăzute în procedurile de lucru privind identificarea şi stabilirea autenticităţii documentului de traversare a frontierei de stat şi descoperirea consemnului CTI. a frontierei avute în atenţie.G.F. Pe toată perioada controlului. luându-se măsurile legale. conform legii. pentru a fi predată echipei operative trimisă de beneficiar. Se legendează consemnul prin efectuarea unui control atent la mai multe persoane sau autoturisme. imediat (operativ şi in timp util).T. care ia legatura cu Dispeceratul I. privind modul de aplicare a consemnului. În timpul cel mai scurt.G. În funcţie de situaţie. persoanei i se permite continuarea călătoriei sau se reţine. În funcţie de rezultatul controlului şi noile precizări ale beneficiarului. respectiv mijlocul de transport. pentru contactarea beneficiarului consemnului pentru informare şi solicitarea de date şi detalii suplimentare privind aplicarea acestuia.P.F. poliţistul de frontieră informează şeful de tură în cel mai scurt timp. aceasta continuându-şi călătoria.F. se va realiza în spaţii special destinate şi cu participarea echipei operative trimisă special de beneficiar. În aceste situaţii.P. bagaje. Cu această ocazie se fotocopiază documentele de călătorie. care vor fi trimise solicitantului consemnului prin Dispeceratul I.T. ⇒ În situaţia descoperirii consemnelor: TSI. CTE.

dupa caz nu posedă permis de şedere valabil. ⇒ sunt incluşi în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interzicerii intrării în România sau care au fost declaraţi indezirabili. ori a unor crime de război sau crime contra umanităţii. precum şi de instituţii specializate în combaterea terorismului. prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte. pregătesc. ⇒ există motive serioase să se considere că au săvârşit sau au participat la săvârsirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii. 29 .F. la intrarea pe teritoriul României ori au încercat să treacă frontiera României cu documente false. sau că vor părăsi teritoriul României. imediat (operativ şi în timp util). ordinea. ori în străinătate împotriva statului sau a unui cetăţean român. ⇒ au introdus sau au încercat să introducă ilegal în România alţi cetăţeni străini. ⇒ pe numele lor au fost introduse alerte în S. 26 Manualul Schengen. ⇒ Alte situaţii în care străinilor li se refuză intrarea pe teritoriul României26deoarecenu indeplinesc condiţiile pentru intrarea străinilor: ⇒ nu posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat.S. Anularea ştampilei de intrare sau ieşire. în cazul străinilor aflaţi în tranzit. ⇒ există indicii că fac parte din grupuri infracţionale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri. sprijină în orice mod sau comit acte de terorism. dacă prin înţelegeri internaţionale s-a stabilit astfel. ⇒ prezintă un pericol pentru apărarea şi siguranţa naţională. ⇒ nu posedă viză română sau. stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. în alte cazuri decât cel al refuzului intrării Dacă poliţistul de frontieră aplică într-un paşaport ştampila de trafic greşit se aplică doua linii paralele cu cerneală neagră. în mod nejustificat scopul declarat la obţinerea vizei sau după caz.I. că finanţează. funcţie de dispoziţia Dispeceratului I.P. care este acceptat de statul roman. ⇒ au săvârşit infracţiuni pe perioada altor şederi în România. sănătatea ori morala publică. ⇒ au încălcat anterior. în scopul refuzării intrării.G.. ⇒ sunt semnalaţi de organizaţii internaţionale la care România este parte.Şeful de tură întocmeste RAPORT sau litigiu de trafic. ⇒ nu prezintă documente care justifică scopul şi condiţiile şederii lor şi care fac dovada existenţei unor mijloace corespunzatoare atât pentru întreţinere pe perioada şederii. ⇒ nu prezintă garanţii că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie. în colţul din stânga sus. cât şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea. ⇒ suferă de maladii care pot pune în pericol grav sănătatea publică.

atunci când comportamentul personal al acestora reprezintă o ameninţare autentică.F. intrare marcată prin aplicarea ştampilei pe documentul de călătorie (în cazul cetăţenilor statelor terţe). 27 Volker Westphal. Dacă o persoană.. poliţistul de frontieră descoperă o alertă emisă pentru o persoană care se bucură de dreptul comunitar al liberei circulaţii. persoanei respective i se permite intrarea pe teritoriu.I. Edgar Stoppa – Drept European pentru Poliţia de Frontieră. în termen rezonabil. Punctele de contact). nu mai doreşte intrarea în România.31.P. În situaţia în care la controlul de frontieră. Grenzschutzschule Lűbeck. 30 . imediată şi suficient de gravă care afectează unul din interesele fundamentale ale societaţii. Dacă nu este posibilă obţinerea de informaţii în legatură cu alerta. autorităţile competente efectuând verificările necesare luand ulterior măsurile corespunzătoare. efectuează evaluarea şi admite sau refuză intrarea. această alertă nu poate fi considerată un motiv suficient pentru a refuza intrarea.În situaţia în care se refuză intrarea unui străin pe motive de stare necorespunzătoare auto: se aplică doua linii paralele cu cerneală neagră.S. sau prin orice alte mijloace aflate la îndemână (dispeceratul I. cu autorităţile responsabile ale statului Schengen care a introdus alerta(consemnul): beneficiarul consemnului verifică motivele pentru care alerta a fost introdusă şi le transmite Punctului în care a fost descoperită persoana pe numele căreia a fost instituită alerta (consemnul). În această situaţie poliţistul de frontieră: ⇒ evalueză amănunţit situaţia. p. stabileşte imediat contactul prin intermediul reţelei de birouri SIRENE27. în colţul din stânga sus. Străinilor care se bucură de dreptul comunitar al liberei circulaţii li se poate refuzata intrarea numaipe motiv de ordine publică sau securitate publică. cu aprobarea beneficiarului consemnului. ca urmare a măsurilor luate la controlul vamal. atât călătorilor cât şi mărfurilor transportate este posibilă numai dacă persoanele respective sunt intrate pe teritoriul vamal al Romaniei. ⇒ dacă alerta este S.. rezolvarea consemnului se face de catre poliţist conform procedurii la descoperirea consemnelor. 1999. Numai după primirea informaţiilor necesare rezolvării alertei (consemnului) poliţistul de frontieră. Aplicarea regimului vamal. poliţistul de frontieră nu va mai anula ştampila de intrare şi nu va scoate persoana din istoricul de date ci va aplica procedura de ieşire din ţară.G. ⇒ dacă alerta(consemnul) a fost introdusă de autorităţile române.

Marinarii pot fi autorizaţi să patrundă pe teritoriul unui Stat Membru.Cap. la frontiera exeternă marinarul trebuie: 28 Convenţia din 07. Controlul marinarilor Care sunt titulari ai unui carnet de marinar sau ai unui document de identitate..T.F. pentru a se imbarca pe o aeronavă care urmează să plece de pe acelaşi aeroport. 2. 31 .F. Controlul asupra şefilor de stat şi de guvern şi membrii delegaţiilor acestora Acestei categorii de persoane i se efectuează controlul minim. ⇒ trecerea frontierei se deruleaza pe pistele U. 3. ⇒ tranzitul într-un stat terţ sau întoarcerea în ţara de origine. Controlul asupra piloţilor aeronavelor şi alţi membrii ai echipajului Pot trece frontiera atunci când se află în exerciţiul îndatoririlor lor în baza permisului de pilot şi a certificatului de membru al echipajului atunci când aceştia28: ⇒ se imbarcă sau se debarcă într-un aeroport de escală sau aeroportul de sosire situat pe teritoriul unui stat membru.1944 privid Aviaţia Civilă Internaţională.E. ⇒ nu li se efectuează control amănunţit la intrare şi ieşire. În cazurile de mai sus posesorii unui carnet de marinar sau unui document de identitate pentru marinari care necesită să deţină viză datorită naţionalităţii acestora şi care nu se află în posesia vizei la patrunderea pe teritoriul Statului membru pot primi viză la frontieră în P. ⇒ intră pe teritoriul aeroportului de escală sau aeroportul de sosire situat pe teritoriul unui stat membru. 3. prin derogare nemaifiind necesar: ⇒ verificarea condiţiilor de intrare pentru cetăţenii statelor terţe. concediere. ⇒ în cazuri de urgenţă sau cazurile de necesitate (boală. ⇒ nu li se ştampilează documentul de călătorie la intrare şi ieşire.12. 1. sfarşitul contractului etc). Această categorie de persoane poate să nu facă obiectul controalelor de frontieră. chiar dacă aceştia nu pot demonstra că se află în posesia unei vize valabile şi a unor mijloace suficiente de subzistenţă numai pentru: ⇒ îmbarcarea la bordul unei nave care e ancorată (acostată) deja sau este pe punctul să sosească într-un port al unui Stat Membru.T. ⇒ se deplasează (călătoreşte) cu orice mijloc de transport către un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru. 3.3 PROCEDURI DE CONTROL SPECIALE PENTRU CONTROLUL DOCUMENTELOR EFECTUATE ASUPRA ANUMITOR CATEGORII DE PERSOANE 3. Pentru emiterea vizei în P.

oficiale sau de serviciu emise de state terţe şi de guvernele lor.I. securităţii interne. naţionalitatea şi numărul documentului de călătorie. Persoanelor care posedă aceste documente nu trebuie să li se solicite să facă dovada mijloacelor de subzistenţă. 3.Protocol din M. sănătăţii publice sau la adresa relaţiilor internaţionale ale statelor membre. cu privire la persoana respectivă.A. posesorii de paşapoarte diplomatice. Decizia M.2005. şi M. 32 .E. ⇒ să prezinte documente doveditoare cu privire la existenţa unor motive neprevăzute şi imperative pentru intrare. imunităţi. ⇒ să se afle în posesia unei vize valabile pentru toate celelalte state membre de tranzit şi de destinaţie din afara statelor membre.30 Documentele de identitate elibetate de către Dir. 29 30 Manualul Schengen.I. poliţistul de frontieră poate în cazurile urgente să apeleze direct la M. de asemenea atunci când a fost introdusă o alertă în S. recunoscute de statele membre care călătoresc în exercitarea îndatoririlor lor. poliţistul de frontieră poate să-i solicite să furnizeze dovezi cu privire la statutul său prin prezentarea de documente corespunzătoare. ale Statelor Membre şi a documentului care-l autorizează sa treacă frontiera. cât şi libera circulaţie a acestora prin Punctele de trecere a frontierei. Poliţistii de frontieră nu pot să refuze posesorilor de paşapoarte diplomatice. Marinarii care sunt de aceeaşi naţionalitate şi care călătoresc într-un grup între 5 şi 50 de persoane pot primi o viză de grup de tranzit la frontieră care se aplică pe o foaie separată care va include numele de familie şi prenumele. în particular a unor certificate emise de Statul de acreditare. 4. pot beneficia de prioritate în comparaţie cu alţi călători la controalele de frontieră. a unui paşaport diplomatic sau a altor mijloace.A.E din data de 01.S. Această viză poate fi emisă numai dacă fiecare marinar în parte îndeplineşte condiţiile necesare pentru emiterea unei vize la frontieră.A.Controlul posesorilor de paşapoarte diplomatice.E. Dacă o persoană care se prezintă la frontiera externă invocă privilegii.oficiale sau de serviciu şi membrii ai organizaţiilor internaţionale29 În baza privilegiilor şi imunităţilor speciale de care aceştia se bucură.A. chiar atunci când fac obiectul cerinţei vizei. asigură dreptul de şedere pentru membrii misiunilor diplomatice străine acreditate în România. data naşterii. ⇒ să nu facă obiectul unei alerte în scop de refuzare a intrării şi să nu reprezinte o ameninţare la adresa ordinii publice. scutiri.⇒ să deţină document valabil pentru trecerea frontierei. oficiale sau de serviciu intrarea pe teritoriul Statelor Membre fară ca mai întâi să consulte autorităţile naţionale competente : acest lucru se aplică.A.03.E. Atunci când există îndoieli. Membrii acreditaţi ai misiunilor diplomatice şi ai reprezentanţelor consulare şi familiile lor pot intra pe teritoriul statelor membre în baza prezentării unui carnet emis de M.

M. Ori de cate ori există un risc sau o suspiciune justificată cu privire la o faptă greşita sau o activitate incriminată penal comisă de un diplomat.S. Se vor aplica în continuare de către M.-de nuanţă crem. vor trece prin P. pot atunci când este posibil. care deţin astfel de carnete de identitate. fără a fi necesară viza română.E astfel: ⇒ Tip C. În documentele de călătorie (paşapoartele) membrilor misiunilor diplomatice străine acreditate în România( membrii Corpului Diplomatic şi Consular.D. Membrii organizaţiilor internaţionale care posedă documente emise de organizaţiile internaţionale şi care işi îndeplinesc îndatoririle.A. 33 .passer-ul Comunităţii Europene(CE). ⇒ laissez-passer-ul Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom). ⇒ personalul care participă la implementarea unor programe derulate cu Uniunea Europeană şi Alianţa Nord Atlantică. ⇒ Tip P. şi statul implicat trebuie implicat cu promptitudine. Convenţa cu privire la Privilegiile şi Imunitaţile Agenţiilor Specializate.C. care se eliberează membrilor personalului diplomatic.-de nuanţă verde. 31 32 Convenţia de la Viena cu privire la Relaţiile diplomatice din 18.A. Acest lucru nu se aplică dacă aceştia călătoresc în scopuri particulare. Diplomaţii care sunt acreditaţi în afara teritoriului Statelor Membre trebuie să îndeplinească condiţiile generale de intrare atunci când călătoresc în scopuri particulare.-de nuanţă roz. Vor fi luate în considerare următoarele documente emise de organizaţii internaţionale: ⇒ laissez-passer-ul Naţiunilor Unite emis personalului Naţiunilor Unite şi agenţiilor subordonate32 . Carnetele de identitate se eliberează de M.care se eliberează membrilor personalului consular. sau când se întorc în propriul lor stat31.Membrii misiunilor diplomatice străine acreditate în România.E. ⇒ Tip T. Diplomaţii se bucură de inviolabilitate şi de alte imunităţi numai în statul în care sunt acreditaţi şi în acele state pe care le tranzitează pentru a prelua sau a se întoarce la postul lor. care se eliberează membrilor personalului de serviciu al misiunii diplomatice. precum şi membrii personalului de serviciu) nu se mai aplică vize de şedere.F. ⇒ copii sub 14 ani. adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la data de 21 noiembrie 1947 la New York.E vize de şedere în paşapoartele persoanelor aflate în una din urmatorele situaţii: ⇒ personal aflat în serviciul unor diplomaţi. să beneficieze de tratamentul preferenţial în timpul controalelor de frontieră.A.aprilie 1961.T. Controlul condiţiilor de intrare nu este necesar atunci când diplomatul intră pe teritoriul Statului Membru unde a fost acreditat şi unde are dreptul la o şedere pe termen lung. în baza unui document de călătorie valabil şi a carnetului de identitate. ⇒ laissez.

⇒ certificatul de legitimitate emis de Secretarul General al Constituţiei Europei; ⇒ documentele emise în temeiul alin.2 al Art.3 al Acordului incheiat între Partile Tratatului Nord Atlantic cu privire la Statutul Fortei acestora (carnetele militare de identitate insotite de un ordin de calatorie individuala sau colectiva), precum si documentele emise in cadrul Parteneriatului pentru Pace; Posesorilor acestor documente nu li se cere să dovedească faptul că posedă suficiente mijloace de intreţinere. 3. 5. Controlul muncitorilor transfrontalieri Procedurile de control pentru această categorie de persoane se efectuează în conformitate cu regulile generale cu privire la controlul de frontieră pentru cetăţenii statelor terte. Muncitorii transfrontalieri şi alte categorii de navetişti care circulă în mod obişnuit peste frontieră care sunt bine cunoscuţi de către poliţiştii de frontieră datorită trecerilor frecvente ale frontierei, pe la acelaşi P.T.F. şi care nu fac obiectul unei alerte S.I.S. sau naţionale, pot face obiectul unui control aleatoriu, pentru a se asigura ca deţin un document care oferă permisiunea de a trece frontiera şi îndeplinesc condiţiile necesare de trecere a frontierei. Un control amănunţit la trecerea frontierei poate fi efectuat faţă de aceste persoane din când în când, fără a se anunţa în prealabil şi la intervale neregulate. Aceste reguli pot fi extinse şi asupra altor categorii de persoane care traversează în mod regulat frontiera cu respectarea regululior de mai sus. 3. 6. Controlul elevilor din statele terţe rezidenţi într-un Stat Membru sau într-un Stat Terţ care nu face obiectul obligativităţii vizei Elevii care sunt cetăţeni ai unui stat terţ supus obligativităţii vizei, dar care sunt rezidenţi legali într-un alt stat membru şi care călătoresc în cadrul unei excursii şcolare nu trebuie să fie în posesia unei vize de tranzit sau pentru şedere pe termen scurt pe teritoriul unui alt stat membru, cu condiţia să fie indeplinite urmatoarele cerinţe33: ⇒ să fie insoţiţi de un profesor de la şcoala în chestiune, care se află în posesia unui document de călătorie valabil şi a unei vize dacă este necesar; ⇒ profesorul să poată prezenta un formular, emis de şcoala în chestiune şi care permite identificarea tuturor elevilor de şcoală care participă la excursie şi în care să fie specificate cu claritate scopul şi circumstanţele şederii sau tranzitului avut în vedere; ⇒ elevii de şcoală să fie în posesia unui document valabil pentru trecerea frontierei; Se renunţă la ultima cerintă aceea de a fi in posesia unui document de călătorie dacă: ⇒ formularul mai sus menţionat conţine o fotografie actuală a acelor elevi care nu se pot legitima cu o carte de identitate cu fotografia titularului;

33

Manualul Schengen;

34

⇒ autoritatea competentă a statului membru în care domiciliază elevii de şcoală confirmă statutul lor de rezidenţi, precum şi dreptul acestora de a reintra pe teritoriul lor şi dă asigurări că formularul a fost autentificat în mod corespunzator (ştampila autoritătii naţionale competente); ⇒ statul, membru unde işi au reşedinta elevii de şcoală a inştiinţat alte state membre cu privire la faptul că doreşte ca listele sale să fie recunoscute ca documente de călătorie valabile; Scutirea de la viză poate fi deasemenea extinsă asupra elevilor aflaţi într-o excursie şcolară, care sunt cetăţenii unor state terţe care fac obiectul obligativităţii vizei, dar care domiciliază într-un stat terţ care este scutit de la obligativitatea vizei. În această situaţie trebuie îndeplinite aceleaşi cerinţe ca şi pentru elevii de şcoală rezidenţi într-un stat membru. Controlul de frontieră se efectuează în conformitate cu procedura de control pentru cetăţeni ai statului terţ. 3. 7. Controlul turiştilor S.D.A (Statut cu destinaţie aprobată) Memorandumul de Întelegere dintre Comunitatea Europeană şi Administraţia Naţională a Turismului din Republica Populară Chineză reglementează în mod expres călătoria grupurilor de turişti formate din cetăţeni chinezi proveniţi din China pe teritoriul Comunităţii. Participanţii la aceste grupuri de călători chinezi(turişti S.D.A.) care trebuie să fie alcătuite din cel puţin 5 persoane, trebuie să patrundă şi să părăsească teritoriul Comunităţii sub formă de grup. Aceştia trebuie să călătorească în cadrul teritoriului Comunităţii sub formă de grup, conform programului prestabilit de călătorie. Turiştii S.D.A. trebuie să fie însoţiţi de un ghid turistic, care trebuie să se asigure de faptul că aceştia intră şi parasesc Comunitatea sub formă de grup. Controlul de frontieră se efectuează în conformitate cu procedura de control pentru cetăţeni ai statului terţ. Controalele pot include verificarea statutului S.D.A., care trebuie indicat pe sticker-ul de viză. Vizele care poartă referinţa S.D.A. sunt întotdeauna vize individuale. Ghidul turistic trebuie să se supună procedurilor obişnuite de control pentru cetăţenii statelor terţe, ce vor include şi verificarea statutului acestuia de ghid turistic. 3. 8. Controlul minorilor Minorilor li se va acorda o atenţie deosebită din partea poliţiştilor de frontieră, indiferent dacă sunt însoţiţi sau nu. Minorii care trec frontiera vor face obiectul aceluiaşi tip de control la intrare şi ieşire ca şi adulţii, cetăţeni ai unui stat terţ. În cazul minorilor însoţiţi se va controla dacă persoanele care însoţesc minorii deţin custodia părintească asupra acestora, în special atunci când minorii sunt însoţiţi de un singur adult. În cazul minorilor neînsoţiţi, politistul de frontieră prin intermediul unor controale amănunţite se va asigura dacă persoanele care însoţesc minorii au drepturi părinteşti asupra acestora, în special în cazurile în care minorii sunt însoţiţi doar de către un adult şi există motive
35

serioase de suspiciune ca aceştia ar fi putut fi luaţi din custodia persoanei/ persoanelor care exercită în mod legal drepturile părinteşti asupra lor fără voinţa acestora. În această situaţie poliţistul de frontieră va dezvolta investigaţiile pentru a detecta orice inconsistenţă sau contradicţie cu informaţiile primite, astfel încat să fie împiedicată răpirea sau îndepărtarea ilegală a minorului. Proceduri şi reguli de control în legatură cu ieşirea cetăţenilor români minori din România: Ieşirea cetăţenilor români minori din România34: Potrivit art.30 aln.(1) din legea 248/2005 organele Poliţiei de Frontieră permit ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri: a) minorului care este înscris în documentele de călătorie ale ambilor părinţi sau, după caz, este titular al unui document de călătorie individual şi călătoreşte în străinătate însoţit de aceştia i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii si împreună cu aceştia; b) minorului care este înscris în paşaportul unui părinte si călătoreşte in străinătate împreună cu acesta sau, după caz, este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte, din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în statul sau în statele de destinaţie, precum şi cu privire la perioada acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte; c) minorului care este înscris în paşaportul unui părinte si călătoreşte în străinătate împreună cu acesta sau, după caz, este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele insotitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă; d) minorului care este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia minorul ; a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă, a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinaţie, la perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi datele de identitate ale însoţitorului respectiv. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)—d) nu este necesară declaraţia părintelui decăzut din drepturile părinteşti sau, după caz, declarat dispărut, în condiţiile legii, dacă însoţitorul face dovada în acest sens, cu excepţia cazului în care ambii părinţi se află în această situaţie, când este obligatorie declaraţia reprezentantului legal al minorului.
34

Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;

36

al celuilalt părinte. (1) lit. din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura aceste studii sau concursuri. a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului legal. Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine. (7) Declaraţiile prevăzute la alin. a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva şi irevocabilă. emis în condiţiile prevăzute în normele metodologice. organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din România a minorilor însoţiţi. b)—d) trebuie redactate în două exemplare şi trebuie să fie autentificate în ţară de notarul public. trebuie să cuprindă şi următoarele menţiuni: ⇒ scopul deplasării. respectiv cu perioada deplasării. (5) Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoana anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate. perioada deplasării şi ruta care trebuie urmată. cu condiţia să prezinte documente doveditoare în acest sens. dacă au fost date în faţa autorităţilor străine. referitoare la însoţitor. chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte. precum şi avizul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. d) declaraţia părinţilor. Un exemplar 35 36 Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. (1) lit. iar în situaţiile prevăzute la alin. chiar dacă nu există acordul ambilor părinţi. adoptată la Haga 37 . iar în străinătate. caz în care trebuie menţionată persoana căreia urmează a-i fi încredinţat minorul. b) în cazul în care însoţitorul argumentează necesitatea călătoriei în străinătate prin faptul că minorul se deplasează pentru studii sau concursuri oficiale.(3) Prin derogare de la prevederile alin. în condiţiile legii. (6) Organele Poliţiei de Frontieră vor permite ieşirea din România a minorilor însoţiţi numai dacă se constată că se respectă informaţiile prevăzute la alin. emise sau avizate de autorităţile medicale române. sau dacă urmează să se reîntoarcă împreună cu un însoţitor. ale cărui date de identitate trebuie indicate. în cazul în care acesta este o altă persoană decât cea cu care iese din România. b)—d). (4) Pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (3) dacă se constată că ruta aleasă pentru deplasare şi momentul prezentării la ieşirea din ţară se justifică în raport cu destinaţia. să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane. să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila36. (4). din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care urmează să se acorde tratamentul medical respectiv. ⇒ ruta urmată până în statul de destinaţie. după caz. (1) lit. b) şi c) şi la alin. de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori. (1) lit. ⇒ indicarea faptului dacă minorul urmează să rămână în statul de destinaţie. numai în următoarele situaţii35: a) în cazul în care însoţitorul argumentează necesitatea călătoriei în străinătate prin faptul că minorul urmează să beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul României şi fără de care viaţa sau sănătatea îi este pusă în mod grav în pericol. cu condiţia să prezinte documente doveditoare în acest sens. al părintelui supravieţuitor sau al reprezentantului legal.

minorului i-a fost limitat.31 aln. în cazul în care nu este posibilă informarea părinţilor. ⇒ infracţiuni privind traficul de persoane şi infracţiuni în legătură cu traficul de persoane. d) însoţitorului sau. 38 . ⇒ trafic de migranţi. vor proceda la informarea imediată a acestora.„. ⇒ infracţiuni de terorism. ⇒ prostituţie.. ⇒ sclavie. dispusă în condiţiile legii. cu excepţia cazului în care a fost reabilitat pentru această infracţiune37: ⇒ omor. ⇒ infracţiuni privitoare la viaţa sexuală. 30. fără a se mai completa rubricile prevăzute în acest registru” Potrivit art. ⇒ lipsire de libertate în mod ilegal. călătoria minorului. după caz. chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. potrivit legii.al declaraţiei se păstrează de către însoţitor. în următoarele situaţii: a) însoţitorul este cetăţean străin şi nu face dovada faptuiui ca are dreptul să se reîntoarcă în România. ⇒ trafic de ţesuturi sau organe umane. omor deosebit de grav. de asemenea. 30. c) însoţitorul este cetăţean străin şi părăseşte teritoriul României ca urmare a unei decizii de îndepărtare de pe teritoriul României. ⇒ cerşetorie. vor întrerupe călătoria acestuia. în condiţiile prezentei legi. b) însoţitorul a săvârşit anterior una dintre infracţiunile următoare. ⇒ proxenetism. a reprezentantului legal se menţionează că minorul se va reîntoarce împreună cu acelaşi însoţitor. care va iniţia procedura aplicabilă minorilor neînsoţiţi. exerciţiul dreptului la liberă Circulaţie în străinătate pentru statul la 5 octombrie 1961. iar ai doilea exemplar însoţeşte paşaportul minorului. ⇒ infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori. cu excepţia cazului în care este părinte al minorului şi există acordul celuilalt părinte. deşi în declaraţia părinţilor sau.(1) din aceeaşi lege în situaţia în care organele Poliţiei de Frontieră constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru ca minorul să iasă din România. (2) Organele poliţiei de frontieră vor întrerupe. 66/1999. organele poliţiei de frontieră vor anunţa de îndată Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului. dat în condiţiile prevăzute la art. punându-le în vedere să îl preia de îndată ce este posibil. Dacă minorul nu este însoţit de cel puţin unul dintre părinţi. omor calificat.în registrul destinat menţionării datelor de identitate ale minorilor se vor anexa copii de pe listele de pasageri şi de pe documentele justificative legale referitoare la permiterea ieşirii din ţară a acestor minori. după caz. 37 Codul Penal.

însoţitorul prevăzut la art. (4) lit. în condiţiile prezentei legi.30 alin. d). să anunţe imediat cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României. după caz. b) să nu abandoneze minorul. c) să nu încredinţeze minorul altei persoane decât părintelui. să schimbe ruta.32 aln. de către o altă persoană. d). (1) lit. g) în cazul în care nu este posibilă încredinţarea minorului persoanei prevăzute la art. după caz. 39 . cu excepţia situaţiei când există acordul ulterior al acestora cu privire la schimbările intervenite. dacă a împlinit vârsta de 14 ani. precum şi cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României.de destinaţie ori pentru un stat care urmează să fie tranzitat. (4) În vederea constatării de către organele poliţiei de frontieră a situaţiei prevăzute la alin. f) să informeze de îndată ce este posibil cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României. e). reprezentantului legal sau. atunci când fată de acesta s-a dispus măsura educativă a libertatii supravegheate. 30 alin. c) ori.(2) şi (3). 30 alin. solicitând eliberarea unei adeverinţe în acest sens. să anunţe de îndată autorităţile competente de pe teritoriul statului unde s-a produs evenimentul. care călătoreşte în străinătate în condiţiile prezentei legi împreună cu acesta. (2) lit. să se reîntoarcă în România cu acesta. f) minorul refuză să iasă din ţară. (1) lit. în cazuri deosebite. instanţa care dispune măsura educativă a libertăţii supravegheate este obligată să comunice această măsură Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. are următoarele obligaţii: a) să acorde îngrijire şi supraveghere minorului pe toata durata deplasării. după caz. în condiţiile legii. e) însoţitorul nu este persoana căreia i-a fost încredinţată de către instanţă supravegherea minorului. în vederea reunificării familiale a minorului sau. în perioada în care urmează să călătorească împreună. Potrivit art. Autoritatea competentă să elibereze minorului paşaport simplu efectuează în acest document menţiunile corespunzătoare referitoare la persoana căreia i-a fost încredinţată supravegherea minorului. să depăşească durata călătoriei indicate de părinţi sau de reprezentantul legal. în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului.(4) lit. 30 alin. (3) Ieşirea din România a minorilor. în cazul apariţiei unei situaţii obiective de natură să întrerupă călătoria. e) în cazul dispariţiei minorului pe perioada deplasării în străinătate. persoanei prevăzute la art. autorităţilor străine competente în domeniul acordării de asistenţă şi protecţie pentru minori. c). în condiţiile legii penale. d) să respecte scopul.30 alin. ruta şi durata deplasări: menţionate în declaraţia prevăzută la art.(1) din aceeaşi lege până la preluarea minorului de către părinte sau. cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. se permite numai după soluţionarea neînţelegerilor de către instanţa de judecată.

40 . (1) lit. în conditiile legii penale. cât si Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei si Internelor.33 aln. atât Inspectoratul General al Poliţiei Române. Potrivit art. misiunea diplomatică sau oficiul consular sesizat are obligaţia de a informa imediat. e) —g). în vederea anunţării părinţilor ori a reprezentantului legal al minorului în legătură cu evenimentul produs.(1) din aceeaşi lege minorul care călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin unul dintre părinţi sau de reprezentantul săul legal nu poate fi încredinţat de către acesta unei persoane cât este pe teritoriul altui stat.(2) În situaţiile prevăzute la alin. direct sau prin intermediul Direcţiei generale afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. atunci când faţă de minor s-a dispus măsura educativă a libertăţii supravegheate.

⇒ contractul de închiriere în original sau legalizat al acestuia. ⇒ contract de transport internaţional – C. ⇒ certificatul de clasificare pe categorii sau stele al vehiculului. emis de R.. ⇒ diagrama legitimaţiilor de călătorie sau lista de pasageri. ⇒ paşaport consular.5 tone. talonul cu inspecţia tehnică periodică valabilă. ⇒ documente specifice care să ateste caracterul transportului: invitaţie. 4 PROCEDURI SPECIALE DE CONTROL PENTRU PREVENIREA COMBATERII FALSURILOR ÎN DOCUMENTELE DE TRECERE A FRONTIEREI 4..R. dacă vehiculul este închiriat. destinate diferitelor tipuri de transporturi în trafic internaţional: ⇒ licenţă de execuţie pentru vehicul. ⇒ documente de însoţire a mărfii. ⇒ carnet de marinar. ⇒ caietul de sarcini aferent licenţei de traseu. Documentele care trebuie să se afle la bordul vehiculelor rutiere. 1. ⇒ certificat sanitar – veterinar. ⇒ carte de identitate.A. -Autorizaţie sanitară.I. ⇒ certificatul de înmatriculare al vehiculului. ⇒ foaia de parcurs INTERBUS. ⇒ titlu de călătorie. pentru vehiculele ce au capacitatea mai mare de 7. ⇒ laissez – Passer. 41 . înmatriculate în România. ⇒ asigurare civilă şi cartea verde.R. ⇒ fremdenpass. ⇒ alte documente similare.. ⇒ travel – Document.R. ⇒ carnet T. contract pentru transporturi ocazionale. respectiv voucher sau contract de asigurare a serviciilor turistice încheiat cu o societate atestată prin licenţă de turism. Documente necesare pentru trecerea frontierei Documentele pentru trecerea frontierei: ⇒ paşaport. efectuată de o societate de asigurări din România.Cap.M. ⇒ autorizaţie specială emisă de Regia Autonomă Administraţia Naţională a Drumurilor. ⇒ foaia de parcurs şi diagrama tahograf.

⇒ alte documente care prezintă existenţa unor legături comerciale sau alte relaţii de muncă.I. dacă se invocă un aasemenea motiv. ⇒ documente justificative pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de intrare a cetăţenilor statelor terţe. Documentele care trebuie să se afle la bordul vehiculelor rutiere. 38 Manualul Schengen. destinate diferitelor tipuri de transporturi în trafic internaţional38: ⇒ certificatul de înmatriculare însoţit de talonul de inspecţie tehnică. Pentru călătorii în scop de studii sau alte tipuri de pregătire: ⇒ un certificat de înscriere la un institut de pregătire pentru cursuri teoretice sau de pregătire profesională în cadrul pregătirii de bază sau subsecvente. ⇒ foaie de parcurs INTERBUS. ⇒ documente de însoţire a mărfii. ⇒ certificat de autorizare pentru transportul internaţional de persoane prin servicii regulate. ⇒ confirmarea rezervării locului pentru o călătorie organizată sau orice alt document corespunzător inidicând planurile călătoriei ce va fi întreprinsă.M. Pentru călătorii de afaceri: ⇒ invitaţie din partea unei firme sau a unei societăţi de a participa la o întâlnire. ⇒ autorizaţii emise de Ministerul Transporturilor din România. ⇒ bilete de intrare la târguri sau congrese.R. dacă va locui la cineva pe timpul vizitei. ⇒ legitimaţii de student sau certificate de la cursurile de absolvire. conferinţă sau alte evenimente având legătură cu comerţul. industria sau alte activităţi.R. ⇒ autorizaţie de tranzit emisă de Ministerul Transporturilor din România. ⇒ cartea verde. 42 . ⇒ documente specifice care să ateste caracterul ocazional sau turistic al transportului (invitaţie. ⇒ un document justificativ eliberat de stabilimentul care oferă cazare sau orice alt document corespunzător care să indice cazarea.5 tone.. ⇒ carnet T.⇒ document de tarifare globală a transportului. voucher sau contract de asigurare a serviciilor turistice). ⇒ documente justificative în ceea ce priveşte călătoria de întoarcere.. ⇒ diagrama legitimaţiilor de călătorie sau lista de pasageri. ⇒ documente justificative în ceea ce priveşte itinerariul. ⇒ diagrama tahograf pentru autovehicolele de marfă cu sarcină utilă mai mare de 3. ⇒ contract de transport internaţional – C. înmatriculate în alte state. ⇒ o invitaţie din partea gazdei. Pentru călătoriile în scop de turism sau alte motive personale ⇒ documente justificative privind cazarea.

Pentru călătoriile întreprinse în scopuri politice. evenimente religioase sau alte motive: ⇒ invitaţii. urmată de lipirea alteia noi. Despre răspunderea penală pentru falsul în acte –Bucureşti. avându-se în vedere întinderea acţiunii falsificatorului. ⇒ desfacerea capselor iniţiale (rotunde sau alungite) cu care s-a fixat fotografia. 4. cât se poate de stricte. falsurile în documentele pentru trecerea frontierei de stat pot fi grupate în următoarele categorii: a) Falsul parţial Acţiunea falsificatorului este îndreptată numai asupra unei zone limitate. ⇒ falsificarea parţială a documentelor oficiale valabile. ⇒ contrafacerea documentelor şi vizelor. ⇒ ştersături chimice. ⇒ mituirea angajaţilor instituţiilor. Elementele de siguranţă sunt reprezentate de totalitatea procedeelor „tehnice. 39 Stoica O. altele decât cele originale. în ceea ce priveşte protecţia împotriva falsificării iar perfecţionarea lor şi a elemenetelor de siguranţă. ⇒ desfacerea broşării originale. ştiinţifice. ⇒ decuparea fotografiei clasice iniţiale. bilete de intrare. p. cu anumite instrumente. în vederea securizării acestora împotriva alterării şi contrafacerii. sportive. ⇒ perforarea mecanică a numarului de document. 2. acolo unde este posibil. a încercărilor de falsificare. programe în care să fie înscris. să permită identificarea cu eficacitate şi uşurintă. 1985. urmată de rebroşare. Procedruri folosite de politistii de frontiera pentru descoperirea falsurilor in documentele pentru trecera frontierei Securizarea documentelor pentru trecerea frontierei Documentele de călătorie trebuie să răspundă unor criterii. Metode folosite de falsificatori pentru obţinerea sau producerea de documente: ⇒ furtul sau cumpărarea documentelor oficiale valabile. Din punct de vedere criminalistic. atât cât îi este necesar ca să schimbe efectele juridice ale documentului în cauză39. numele organizaţiei gazdă şi durata vizitei sau orice alt document corespunzător care să indice scopul vizitei. Falsurile parţiale se pot realiza prin mijloace mecanice sau chimice sau cu ajutorul unui computer astfel: ⇒ ştersături mecanice. 43 . care conform legii. sunt abilitaţi să elibereze documente. culturale.253.⇒ biletul de întoarcere sau de circuit. ⇒ dezlipirea fotografiei clasice iniţiale. pe lângă capsele rotunde.. chimice şi tipografice”care se implementează în/sau pe materialele care se utilizează la confecţionarea paşapoartelor.

⇒ contrafacerea unor elemente optic-variabile. ⇒ ştergerea unei fotografii integrate şi rescanarea acesteia cu ajutorul unei imprimante. ⇒ înlocuirea unei fotografii clasice. ⇒ înlocuirea unei fotografii integrate.. urmată de relipirea sau relaminarea acestuia. b) Falsul total (contrafacere)40 În această situaţie documentul avut în vedere este confecţionat în totalitate de catre o persoană neutorizată. ⇒ modificarea. ⇒ aplicarea în documente a ştampilelor de trafic contrafăcute sau valabile cu acordul funcţionarului. ⇒ contrafacerea timbrului sec. ⇒ decuparea unor zone originale dintr-un document(ex. adăugirea şi intercalarea de text. ⇒ ştergerea unor zone de desen de fond sau semnături integrate şi refacerea acestora cu ajutorul unei imprimante. ⇒ înscrierea în fals a însoţitorilor. ⇒ dezlipirea laminatului original. Despre răspunderea penală pentru falsul în acte –Bucureşti. chiar dacă persoana în cauză nu a călătorit. ⇒ acoperirea de text. aparţinând organului emitent. p. planşetelor sau firelor de siguranţă. a ştampilei organului emitent sau a ştampilelor de trafic. ⇒ dezlipirea. ⇒ personalizarea neautorizată a unui document procurat ilegal în alb sau cu complicitatea organului emitent. urmată de relipirea unor chinegrame sau holograme. ⇒ contrafacerea fibrelor. ⇒ contrafacerea unor file din document. ⇒ contrafacerea numărului de document. în special a filei informatizate. de pe fila informatizată. 44 . ⇒ contrafacerea unor chinegrame sau holograme. cifre sau litere. Pentru comiterea falsurilor parţiale se folosesc diverse metode. 1985. ⇒ decuparea şi reconstituirea unor file din document. cele mai uzitate fiind următoarele: ⇒ înlăturarea de text. 40 Stoica O.⇒ dezlipirea forzaţului (este o filă dublă care face legatura dintre coperţi şi filele documentului -paşapoartele cu coperţi de plastic nu au forzaţ). ⇒ prelungirea în fals a documentului. cifre sau litere. perforat mecanic sau cu ajutorul laserului.253. ⇒ falsificarea unui segment de timbru sec sau ştampila. chinegrame sau holograme) şi ataşarea lor pe documentul falsificat.

V. 1. ⇒ cifra de control incorectă (cheia după care se calculează cifra de control este 731). ⇒ motivele din jurul fotografiei sunt rupte. ⇒ eliberarea unor documente fanteziste eliberate de o singură persoană sau de organizaţii ilegale. atunci când nu se dispun de specimene pentru comparaţie: ⇒ hârtia fluorescentă la U. a condiţiilor de formă şi conţinut a documentelor pentru trecerea frontierei 4. pasapoarte eliberate de Örganizatia Internationala a Romolor”. 3. 4. ⇒ filigran vizibil la U. ⇒ cerneală optic-variabilă inertă. Procesul identificării unui document care este în neregulă Poliţistul de frontieră este constrâns de timp şi are la dispoziţie numai echipament de control portabil şi informaţii individuale de siguaranţă. în procesul examinării documentului de trecere a frontierei va confirma aceste caracteristici prin compararea acestora cu cele specifice originalului.) sau a unei organizaţii internaţionale recunoscută în mod oficial de un stat (ex. „Passport. „Uno Diplomatic Passport”. ⇒ tipărire de fond inkjet sau laser (întotdeauna offset).Poate fi imparţit în două categorii: ⇒ contrafacerea (imitarea) unui document eliberat de autoritatea competentă a unui stat (ex. 3. 4. 45 . etc. informaţiile în legatură cu documentul de trecere a frontierei le va obţine prin folosirea echipamentelor. din studierea documentului cât şi din studierea deţinătorului. „Pasaport eliberat de Principatul Sea. În funcţie de caracteristicile individuale de sigurantă ale unui paşaport. Examinarea şi cercetarea de către poliţiştii de frontieră. ⇒ prezintă urme de răzuire. ⇒ urme de adeziv în jurul fotografiei.). paşaportul simplu. ⇒ imagine latentă vidă.N.). „Pasaport eliberat de Principatul Castelania”.Land”.V. iar deciziile pe care le ia în legatură cu validitatea documentului trebuie să fie rapide.U. de serviciu etc. „World Service Authority”. 3. ⇒ Ştampila sau timbrul sec nu are elemente de continuitate. laissez –passer eliberat de O.Dominion of Melchizedek”. poliţistul de frontieră. 2. Poliţistul de frontieră examinează paşaportul într-un context operaţional. nerecunoscute de autoritatea unui stat ( ex. Situaţii care arată că un document este falsificat.

Laissez-Passer etc. Textul şi imaginile dintr-un document falsificat sunt de obicei departe de a fi precise: uneori falsificatorul va incerca să ascundă aceste defecte prin învelirea documentului cu o învelitoare din material comun: în toate cazurile în care există suspiciuni se procedeaza la îndepartarea învelitorilor. ⇒ infractori care solicită aplicarea în pasaport a unei stampile de trafic false sau valabile. 4. netezimea marginilor de sus. carton normal. sau de intrare într-o anumită ţară. Fremdenpass. substanţe explozive sau radioactive. arme. Orice alt document de călătorie. întucât multe documente false au coperţile rigide sau nu au aceeaşi textură. ⇒ vizualizarea în raze ultraviolete a impresiunilor fluorescente. chiar dacă nu a călătorit pentru a încerca să demonstreze că în o anumită perioadă nu era la locul faptei. 4.4. carton pânzat. tipărite cu tuş tipografic. pergamoid. ⇒ persoane care au interdicţie de a ieşi din ţară. ⇒ membrii reţelelor naţionale şi internaţionale. Categorii de persoane care utilizează documente false sau falsificate pentru trecerea frontierei: ⇒ teroriştii. ⇒ dacă paşaportul se ţine închis. Travel Document. ⇒ traficanţii de droguri. ⇒ anumite persoane care vor să beneficieze de anumite facilitaţi vamale. care indică identitatea şi cetăţenia titularului. Poliţiştii trebuie să folosească simţul pipăitului cu vârful degetelor.E au nevoie de viza de intrare. cu cerneală metalizată sau cu ajutorul unor foiţe de aur sau argint. Titre de voyage. Prima evaluare calitativă realizată de către poliţistul de frontieră este legată de coperta paşaportului care este un document eliberat de autoritatea competentă a unui stat. ⇒ calitatea coperţilor: grosimea. ⇒ persoane care au intrat ilegal în ţară şi doresc legalizarea şederii. deoarece se află în altă ţară. dar poartă altă denumire decât pasaport (ex. jos şi a celor opuse broşării. Examinarea şi cercetarea condiţiilor de formă Examinarea coperţilor paşaportului Examinarea coperţilor exterioare: ⇒ ortografia corectă a textului. 3. 3. coperţile şi filele din interior trebuie să fie aliniate uniform. implicaţi în traficul ilegal de persoane. ⇒ persoane care pentru a intra în statele U. 3. Coperţile se pot confecţiona din vinilin. care este eliberat de autoritatea competentă a unui stat. ⇒ infractori periculoşi care se sustrag urmăririi penale sau de la executarea unor pedepse privative de libertate.) certifică numai identitatea posesorului. 46 . În mod tradiţional coperta conţine denumirea oficială a statului emitent şi o imagine bine definită reprezentată de stemă sau logo-ul naţional.

Examinarea coperţilor interioare Suportul de hârtie al coperţilor interioare. oficial. diplomatic: la paşapoartele normale.precum şi al elementelor de siguranţă. Indicii care duc la concluzia de contarfacere: ⇒ fibre si planşete desenate. nu în toate cazurile s-a umblat la paşaport. Orice discrepanţă în ortografie. Examinarea filelor paşaportulu Pasul urmator constă în examinarea rapidă a construcţiei-generale a documentului. ⇒ lipsa sau inexactitatea unor elemente fluorescente.pentru înlocuirea uneia sau mai multor file. consular. pentru care se uzitează denumirea de simplu sau turistic. acestea lasă urme de rugina sau pete care trebuie să se potrivească cu cele lăsate pe suportul de hârtie. 47 .punctul de plecare fiind controlul filelor. care ajută la prinderea filelor între coperţi.ceea ce înseamnă că. imagini latente sau optic-variabile. Capsele cu care se leagă paşapoartele sunt fixate cu un capsator special care în momentul prinderii filelor nu trebuie să lase zgârieturi sau îndoiri.trebuie să se cerceteze dacă acestea sunt bine fixate. Dacă capsele sunt ruginite. paşaportul a fost desfăcut iar filele au fost eventual înlocuite.v. ⇒ lipsa imaginilor latente. ⇒ examinarea numărului de document tipărit pe fiecare pagină sau numai pe o parte din acestea. Coperţile interioare vor fi examinate şi din punct de vedere al numărului perforat.chinegrame.toate au aceeaşi mărime şi marginile drepte. Se examinează cum sunt legate coperţile. La paşapoartele în care s-au utilizat pentru prindere. Firul de aţă din găurile de la extremitatea de sus şi de jos se dezleagă. Examinarea constă în: ⇒ nealinierea este unul din indicii. mijlocul documentului pentru a depista găuri suplimentare sau lărgite sau firul de aţă care atârnă pe linia broşării. imprimare iris. Capsele neuniforme sau zgârieturi nefireşti ar putea fi dovada că s-a umblat la file. tăietura marginilor exterioare şi a colţurilor sau nealinierea dintre coperţi şi file. nu se mentionează decât cuvântul paşaport. impresiuni fluorescente.orificiile trebuie să fie identice ca mărime şi model.mecanic sau cu laser. în special pentru intaglio.Pe coperţi se menţionează şi tipul documentului (în cele mai multe din cazuri ajută la stabilirea scopului călătoriei)–serviciu. ⇒ desen de fond realizat cu imprimante inkjet sau laser.în cazul în care filele sunt perforate mecanic.este practic reprezentat de forzaţ. ⇒ lipsa variaţiei de culoare la o. poate fi o dovada că. precum şi file cusute neuniform. tiparul offset. calitatea coperţii.capse alungite.i. realizate cu cerneală metalizată. ministerial.prima şi ultima filă reprezentate de forzaţ. de aceeaşi mărime şi acelaşi tip.modalitatea de tipărire.asigurându-ne că .

⇒ examinarea în lumină albă prin transparenşă pentru identificarea firului de siguranţă. ⇒ examinarea desenului de fond în tipar tipografic sau offset. ⇒ examinarea planşetelor43. ⇒ apariţia desenului specific filigarnuluiin în raze ultraviolete.imprimările iris sau curcubeu41. ⇒ examinarea hologramelor47. ⇒ examinarea chinegramelor46. ⇒ examinarea microtextului sau microcifrelor. ⇒ examinarea microtextului sau microcifrelor. ⇒ fibre şi plansete desenate. 43 Vezi anexa 3. ⇒ examinarea planşetelor. 44 Vezi anexa 4. ⇒ examinarea în lumină albă prin trasparenţă pentru identificarea filigranului. ⇒ examinarea în lumină albă prin trasparenţă pentru identificarea firului de siguranţă45. 48 . Examinarea filei informatizate: Această examinare constă în: ⇒ examinarera numărului de document tipărit. ⇒ examinarea literelor şi cifrelor care trebuie să fie clare şi distincte. ⇒ examinarea fibrelor44.acolo unde există.acolo unde există. ⇒ neclaritatea unor microtexte sau microcifre. ⇒ examinarea de ştampile sau timbru sec acolo unde există. ⇒ lipsa sau inexactitatea unor elemente fluorescente. ⇒ examinarea literelor şi cifrelor care trebuie să fie clare şi distincte. 45 Vezi anexa 5. ⇒ examinarea în raze U.V. ⇒ examinarea în raze ultraviolete pentru identificarea elementelor fluorescente. 46 Vezi anexa 6. imprimările iris curcubeu. ⇒ examinarea desenului tip”guilloche”. ⇒ examinarea fibrelor. ⇒ examinarea desenului tip „guilolche”. 47 Vezi anexa 7. pentru identificarea elementelor fluorescente şi a celor fotocromice. ⇒ examinarea elementelor optic-variabile. Indicii care duc la concluzia că filele sunt contrafăcute: ⇒ lipsa filigarnului42. 41 42 Vezi anexa 1. ⇒ desen de fond realizat cu imprimante inkjet sau laser. Vezi anexa 2.⇒ examinarea desenului de fond în tipar tipografic sau offset.

⇒ lipsa elementului „invisibile personal informations”.. ⇒ lipsa sau inexactitatea unor elemente fluorescente. ⇒ deteriorări ale desenului de fond în jurul unei fotografii clasice. ♦ folie de plastic transparentă. ⇒ deteriorarea sau lipsa de imagine variabilă a chinegramelor sau hologramelor.acestea apar la suprafaţa foliei. ⇒ desen de fond realizat cu imprimante inkjet sau laser. Vezi anexa 10. ⇒ lipsa gravărilor laser de pe folie.microtext sau elemente fluorescente care apar numai în raze UV. ♦ folie de plastic transparentă holografică. Examinarea broşării49: 48 49 Vezi anexa 9. Indicii care duc la concluzia că filele sunt contrafăcute: ⇒ lipsa filigranului şi a firului de siguranţa. ♦ laminat dublu transparent –fără elemente de asigurare. în cazul în care fila informatizată este pe una din coperţile interioare. ♦ folie de plastic transparentă tip”Fasprotek”. ⇒ lipsa înscrisurilor laser. ♦ folie retroreflectivă tip 3M. laser în loc de inkjet. ⇒ neclaritatea unor microteste sau microcifre. ♦ folie retroreflectivă tip 3M.O.O. ⇒ deteriorări ale reţelei de satinaj în jurul unei fotografii clasice şi apariţia nefirească a substantei de lipit.K.cu elemente de „Floating Image”. ♦ laminat dublu.A.⇒ examinarea fotografiei titularului.acest indiciu nu este valabil. în relief. ⇒ examinarea laminatului48 sau foliei protectoare. ♦ folie de plastic transparentă tip I. ♦ strat foarte subţire de lac. 49 .ex.cu gravuri laser.se simt tactil. fară elemente de siguranţă. ♦ înlocuitori de folie de plastic: ♦ policarbonatul. ⇒ lipsa elementului fotocromatic.care este de mai multe feluri: ♦ folie de plastic transparentă –în forma unei benzi adezive. cu elemente de asigurare – desene. ⇒ fibre şi planşete desenate. ⇒ altă calitate a impresiunilor fotografiilor integrate.simplă sau dublu laminată.microtext sau elemente fluorescente care apar numai în raze UV. ⇒ aparitia desenului specific filigranului în raze UV.tip T. ♦ folie de plastic transparentă tip”Ïmaprotek”.C. ♦ folie de plastic cu desene.

50 Vezi anexa 8. La identificare se vor căuta numai deosebirile (cel puţin 5 elemente). ⇒ cu o bandă de plastic. Atunci când se foloseşte coaserea pentru a lega filele. intucât poate indica persoana. în sensul că vârsta persoanei trebuie să corespundă cu aceea menţionată în documentul de călătorie. ori firul de aţă este slăbit constituie indicii de rebroşare –în cele mai multe cazuri de falsificare. Fotografia titularului50 Este cel mai importatnt element de identificare a persoanei care se prezintă la controlul de frontieră. 50 . pentru a o pune de acord cu vârsta reală a persoanei din noua fotografie. intrucat majoritatea cifrelor se pretează la modificări: 1 în 7. firul de aţă este strâns şi că trece prin toate orificiile. uneori provenienţa geografică şi chiar religia. acesta trebuie să conţină un minim de date care să permită identificarea titularului. Orificiile mai mari sau mai largi. sexul. în cazul în care se caută asemănările există un risc foarte mare de a scăpa o substituire de persoană. Examinarea şi cercetarea conţinutului: Indiferent de categoria documentului pentru trecerea frontierei. Identificarea se va executa dupa metoda portretului vorbit. comparând trăsăturile persoanei cu acelea rezultate din fotografia aplicată în document. dacă este vizualizată în raze UV. originea. Modificarea datei naşterii este uşor de realizat. datorită posibilităţilor de comparare cu fotografia în umbră existentă pe fila informatizată şi cu cea de pe colantul de viză. trebuie să ne asigurăm că. 3 în 8. Data naşterii titularului Este un element deosebit de important pentru identificare. în scopul descoperirii eventualelor deosebiri. Aţa folosită la broşare poare reacţiona în diferite nuanţe de culoare . Identificarea după metoda portretului vorbit poate fi extinsă. Această mentiune face adesea obiectul alterării pe un paşaport falsificat prin inlocuirea fotografiei. ⇒ cu capse alungite.Metode de broşare: ⇒ cu fir de aţă. Paşapoartele sunt legate (cusute) în diferite moduri. Numele şi prenumele titularului Ajută la identificare. 5 în 3. certificarea că a fost eliberat de un organ competent şi că este valabil.

poliţistul de frontieră trebuie să cerceteze modalitatea de adăugare a insoţitorilor. Semnătura titularului Constituie un element pentru identificare a persoanei în caz de suspiciuni. datorită multiplelor elemente de siguranţă implementate pe autocolant. sunt vizibile sau se pot arăta. precum şi prin semnatura organului emitent. aproare toate ţările la expirarea documentului. Autentificarea documentului de călătorie Se realizează de la caz la caz cu ajutorul ştampilei sau timbrului sec. 51 Manualul Schengen. Insoţitorii Când mai multe persoane călătoresc pe un singur paşaport.Semnele particulare Prezintă interes pentru identificare numai în măsura în care sunt evidentiate în documentul de călătorie. Pot exista şi excepţii. una dintre acestea regăsindu-se în legislaţia română. întrucât nu este un stat recunoscut de România. 51 . Este personală şi se realizează printr-un automatism. este ca acesta să fie eliberat de autoritatea competentă dintr-o ţară recunoscută de statul roman. nerecunoscută de statul român nu se poate călători în România. care poate fi reprodusă de mai multe ori fără deosebiri esenţiale. Cu documentul World Service Authority care este eliberat de o organizaţie fantomă. Prelungirea valabilităţii documentului de călătorie Din motive economice. 4.Cazul Laissez –Passer ONU. procedează la extinderea valabilităţii acestuia mentionând o noua perioadă la rubrica special destinată în acest sens. Cu paşaportul. care prevede că prelungirea noului tip de paşaport este menţionată pe un autocolant: aceasta este o măsură descurajatoare pentru falsificatori. ce se va certifica prin ştampilă sau timbru sec şi semnatura organului indrituit a efectua aceasta operaţiune. O condiţie de valabilitate a unui document de călătorie. ⇒ identificarea persoanei în raport cu imaginea din fotografia paşaportului după metoda portretului vorbit. Un document de călătorie poate fi eliberat şi de o organizaţie internaţionala recunoscută de statul român. Activităţi desfaşurate de catre poliţistul de frontieră la descoperirea unui document pentru trecerea forntierei fals sau falsificat Controlul primar al documentului de trecere a frontierei51 Acest control constă în: ⇒ stabilirea validităţii documentului de trecere a frontierei. 4. Valabilitatea documentului de călătorie Majoritatea statelor indica valabilitatea în momentul completării rubricii rezervate pentru această menţiune. concluzionând dacă persoanele respective constituie o familie. eliberat de Republica Turcă a Ciprului de Nord nu se poate călători în ţara noastră. Dacă există suspiciuni semnătura din paşaport va fi comparată cu cea pe care persoana o va realiza la cererea poliţistului de frontieră.

Motivul fasificării. Persoana de la care a procurat ştampila falsificată. Locul unde a procurat viza falsificată. Identitatea reală. Tipul monedei falsificate. Metoda de falsificare. Fluxul de trafic.-ul falsificat e) în situaţia descoperirii de monedă falsă: Data descoperirii. Întocmirea actelor premergătoare Poliţistul de frontieră va avea în atenţie culegerea tuturor datelor care să evidenţieze falsul. Persoana de la care a procurat moneda falsificată. înmatriculate în alte state. Identitatea din I. Fluxul de trafic. Fluxul de trafic. Date despre viză. Locul descoperirii. Motivul falsificării. Locul de unde a fost procurat permisul de conducere falsificat. Persoana de la care a procurat documentul falsificat. Fluxul de 52 Cod Procedură Penală. Tipul vizei falsificate.Identitatea persoanei.Locul unde a procurat ştampila falsificată. date care să fie cuprinse în actele premergătoare întocmite52: a)în situaţia documentelor de trecere a frontierei: Data descoperirii. c) în situaţia ştampilelor de trafic: Data descoperirii.D. Metoda de falsificare. Motivul fasificării. Controlul secundar al documentului de trecere a frontierei În situaţia confirmării suspiciunii în legatură cu falsificarea documentului sau substituirea de persoană inclusiv prin verificarea optică a documentului la videocomparator. Identitatea reală.D. Date despre monedă.-ul falsificat.D. 52 . Locul descoperirii. înmatriculate în România. Motivul falsificării. Identitatea din documentul falsificat. Locul descoperirii. Locul unde a procurat moneda falsificată. permise de rezidenţă: Data descoperirii. Identitatea persoanei. Tipul ştampilei falsificate. Motivul fasificării. Metoda de falsificare. Identitatea reală. Persoana de la care a procurat permisul de conducere falsificat. h)în situaţia de documentele care trebuie să se afle la bordul vehiculelor rutiere.Fluxul de trafic. Metoda de falsificare.În această fază poliţistul de frontieră poate utiliza instrumentarul minim de control compus din lupă şi lampa UV. g) în situaţia de documentele care trebuie să se afle la bordul vehiculelor rutiere. Motivul fasificării.Persoana de la care a procurat viza falsificată. Identitatea persoanei. Identitatea persoanei. Metoda de falsificare. Locul descoperirii. Persoana de la care a procurat I. destinate diferitelor tipuri de transporturi în trafic internaţional: Data descoperirii. b) în situaţia vizelor: Data descoperirii. Locul descoperirii. Fluxul de trafic. Fluxul de trafic. f) în situaţia permiselor de conducere: Data descoperirii. Identitatea din permisul de conducere falsificat. destinate diferitelor tipuri de transporturi în trafic internaţional: Data descoperirii. Metoda de falsificare. Locul descoperirii. Date despre ştampile.Fluxul de trafic. Motivul falsificării. Locul de unde a fost procurat I. Persoana de la care a procurat documentul falsificat. d) în situaţia cărţilor de identitate.-ul falsificat. Locul de unde a fost procurat documentul falsificat. Locul descoperirii. Locul descoperirii. Metoda de falsificare. Locul de unde a fost procurat documentul falsificat. se conturează elementele constitutive ale unei infracţiuni.

♦ zona de citire are intotdeauna 2 linii. prevăd: ⇒ numărul de caractere: ♦ fiecare linie are 44 de caractere. (Organizatia Aviatiei Civile Internationale). Motivul falsificarii. Motivul fasificării. Locul unde a fost procurat documentul falsificat. 53 . fiecare linie are 36 caractere. Persoana de la care a procurat documentul falsificat. excepţie făcând litera I.Locul de unde a fost procurat documentul falsificat. Locul de unde a fost procurat documentul falsificat. Fluxul de trafic. Metoda de falsificare. ♦ nici o literă nu are liniuţe la capete. Persoana de la care a procurat documentul falsificat.Z. i) în situaţia de documente justificative pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de intrare a cetăţenilor statelor terţe: Data. j) în situaţia de documente eliberate de organizaţiile internaţionale în scopurile specificate Data descoperirii. ♦ caracterele literelor şi cifrelor: ♦ literele sunt puţin mai mici decat cifrele. ♦ conţinutul datelor. Standardele O.A. Modul de calcul al cifrei de control Banda de citire optica sau M. Identitatea persoanei.R. Fluxul de trafic.Locul descoperirii. Persoana de la care a procurat documentul falsificat.Metoda de falsificare. Motivul fasificării.Identitatea persoanei. (machine readable zone) este o zonă specială desemnată în conformitate cu standardele O.C.I. Metoda de falsificare. Identitatea persoanei.Loculdescoperirii.trafic.I. ♦ la vize.A.C.

a) Pasaportul romanesc: 1.7 de control 7 Multiplicator 7 Inmultire 49 54 .Calculul cifrei de control pentru data naşterii: DATA NASTERII: CIFRĂ DE CONTROL: 7 Data nasterii 7 2 3 6 1 1 1 2 7 14 0 3 0 7 1 7 Suma 77 Impartit Cifra 1a 10 7.

2.9 55 . Calculul cifrei de control pentru data expirării: DATA EXPIRĂRII CIFRĂ DE CONTROL: 9 Impartit Cifra de control 9 Data expirarii 0 8 0 2 2 5 Suma 1a 10 Multiplicator Inmultire 7 0 3 24 1 0 7 14 3 6 1 5 49 4.

b) Paşaportul austriac: Calculul cifrei de control 0088346 2 0 +0+8+8+3+4+6 = 29 CIFRA DE CONTROL c)Viza Schengen 56 .

scrisă aproape în toate cazurile cu o maşină cu caractere speciale. 57 .7 7 49 18 1 0 6 6 77 ⇒ o litera reprezentând sexul titularului vizei: M (masculin). F (feminin) sau L (nu este precizat). ⇒ două separaţii. ⇒ prenumele.5 5 Viza nr.C sau D). luna şi ziua de naştere a titularului vizei şi paşaportului. Rândul 2: ⇒ seria şi numărul vizei.În zona inferioară a autocolantului. ⇒ cod stat emitent.B. ⇒ două separaţii. prima cifră de control calculată astfel: Seria şi nr. ⇒ tipul vizei (A. ⇒ un grup de 6 cifre reprezentând anul. este situată pe două rânduri partea informatizată. Multiplicator Înmulţire 13 0 5 0 5 6 7 6 1 7 3173 17 3 191 0 5 0 15 6 49 18 1 185 ⇒ prescurtarea denumirii statului unde se afla reprezentanţa diplomatică a organului emitent. a doua cifră de control calculată astfel: Împărţit la Cifra de Data naşterii 7 6 1 0 2 3 Suma 10 control Multiplicator Înmulţire 7 3 1 7 3 1 7. conform listei de prescurtări. Semnificaţiile părţii informatizate sunt următoarele: Rândul 1: ⇒ „V“-viza. ⇒ numele. VizeiD 0 5 0 5 6 7 6 1 Suma Împărţit la Cifra de 10 control 18. ⇒ separaţii până la capăt.

7 7 63 24 0 7 3 0 97 Această activitate de calcul a cifrei de a cifrei de control este deosebit de importantă deoarece contribuie în mod substanţial la descoperirea paşapoartelor false sau falsificat.⇒ un grup de sase cifre reprezentând anul. 58 . luna şi ziua la care valabilitatea vizei expiră. calculată astfel: Expirarea Împărţit la Cifra de 9 8 0 1 1 0 Suma valabilităţii 10 control Multiplicator 7 Înmulţire 3 1 7 3 1 9. a treia cifră de control.

spre deosebire de cetăţenii statelor terţe care sunt introdu-şi în baza de date la trecere forntierei. Poliţia de Frontieră se mai bazează şi pe flerul lucrătorilor propii din punctele de trecere a frontierei.U. 59 . O alta tendintă odată cu intrarea României în Uniunea Europeana pe lângă controlul minim al cetăţenilor Uniunii Europene este diminuarea timpul de control al documentelor pentru trecerea frontierei.2007 considerăm că activitatea de control a documentelor pentru trecera frontierei este o activitate deosebit de importantă deoarece prin intermediul acestei activităţi are loc pentru prima dată un contact între organele de control a documentelor din statul gazdă şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene precum şi cu cetăţenii statelor terţe. spre a diminua acest fenomen deoarece prin intermediul documentelor false sau falsificate are loc trecerea frontierei de stat de către persoane care nu au acest drept conferit de lege. Deoarce activitatea infracţională a crescut la nivelul frontierei României şi pentru a ţine pasul cu tendinţele privind un document de calatorie mai securizat (Ex. Astfel pentru cetăţenii Uniunii Europene controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat tinde să devină o simpla formalitate deoarece evidenţa acestora este doar numerică ei nu mai fiind introdu-şi în baza de date la trecerea frontierei. proxenetismului şi alte asemenea infracţiuni deoarece considerăm că acest control reprezintă prima sită în prevenirea acestui fenomen deoarece prin activitatea de control se unrmareşte în primul rând dacă sunt indeplinite toate condiţiile pentru ca o persoana să poată părăsii teritoriul unui stat. Pe lângă această activitate deosebit de imporatantă a schimbului de informaţii între statele membre.A) considerăm că o mai bună securizare a documentelor de călătorie româneşti este necesară.01.Concluzii Având în vedere tendinţele Uniunii Europene de a-şi extinde graniţele şi intrarea Romaniei în Uniunea Europeană la 01. Paşaportul biometric S. dar şi în cadrul activităţii de control a documentelor pentru trecerea frontierei de stat. Controlul documentelor pentru trecerea frontierei mai prezintă importanţă şi în domenii precum traficul de persoane. pentru descoperirea persoanelor pretabile a comite infracţiuni la trecerea frontierei. De aceea pentru a se realiza un control al acestora spre a nu comite infractiuni la trecerea frontirei de stat activitatea Poliţiei de Frontieră s-a axat în ultima perioada spre o mai buna organizare a activităţi de schimb de informaţii între organele Poliţiei de frontieră ale difertelor state membre. Datorită numărului mare de documente de călătorie false sau falsificate suntem de părere că o constrangere a legii mai fermă este utilă. fapt care din punctul nostru de vedere nu este atât de benefic deoarece intervine superficialitatea în controlul documentelor astfel pot fi comise cât mai multe infracţiuni la regimul juridic al frontirei de stat. Aderarea României la Uniunea Europeană a determinat schimbări majore pe toate planurile.

un schimb de informaţii eficient. atât la nivel naţional.) pentru a contracara ţări precum China. O altă consecinţă a aderării României la Uniunea Europeană. se extinde la nivel multinaţional. spre a exista astfel un echilibru pe plan mondial între marile puteri ale lumii. muniţii. materiale explozive. Cooperarea se dovedeşte a fi aşadar indispensabilă. Atingerea unui sistem de securizare a documtelor de calatorie si a vizelor care să asigure prevenirea comiterii de infractiuni la regimul juridic al frontierei de stat. Pentru prevenirea falsurilor în documentele pentru trecerea frontierei de stat este necesară deasemenea o cooperare intensă între instituţiile abilitate atât ale statelor membre UE cât şi ale ţărilor ce intenţionează să adere. În cazul fenomenului privind frauda documentară nu vom putea înţelege cu adevărat fenomenul fraudei documentare fără a ne referi la contextul în care acesta se manifestă. devine o coordonată esenţială a muncii de prevenţie şi in special de combatere a fenomenelor infracţionale cu răspândire internaţională.Considerăm ca acest timp de control ar trebui să fie stabilit de fiecare poliţist de frontieră care efectuează controlul deoarece el este singurul în măsură să stabiliească cât îi este necesar pentru a stabili dacă o anumită persoană îndeplineşte taoate condiţiile de intrare sau iesire de pe teritoriul României.U. astfel el fiind sigurul care va raspunde în cazul în care se descoperă mai tarziu că persoana controlată de el nu îndeplinea condiţiile de intrare sau ieşire de pe teritoriul României. 60 . traficul cu autoturisme furate. cât şi la nivel internaţional unde schimbul de informaţii este esenţial. traficul ilegal cu arme. deşeuri periculoase etc. este un obiectiv urmărit in permanenţă de către autorităţile competente ale tuturor statelor şi implicit ale României. ţinându-se cont de elementele criminalităţii transfrontaliere care indică faptul că ţara noastră tinde să devină o „ţintă” pentru fenomene infracţionale de amploare cum ar fi (traficul de stupefiante. Lupta împotriva fraudei documentare reprezintă elementul cheie al unei riposte eficiente împotriva filierelor de trafic depersoane. precum şi comunicarea operativă a noilor măsuri de siguranţa introduse în sistemul vizelor. În concluzie activitatea de control a documentelor pentru trecerea frontierei de stat tinde să se simplifice şi documentele de călătorie să devină tot mai sigure (Ex. India.A. pentru statele membre este faptul că echipa de control pentru trecerea frontierei este formantă din poliţistul de frontieră român şi compatriotul său vecin acest lucru fiind un plus pentru Poliţia de frontieră Română deoarece se realizează în primul rând o cooperare mai bună între Poliţiile de Frontieră ale statelor vecine iar în subsidiar se realizează un schimb de experienţă profesională între cei doi poliţişti care fac parte din echipa de control. şi la natura presiunii care se exercită la frontierele noastre. deseori constatându-se că fenomenul infracţional are rădăcini şi mai ales. între diferitele ministere interesate să-şi coordoneze acţiunile. acela al fluxurilor migratoare. prostituţie. Totodată.).paşaportul biometric S.

folie de imitaţie. seria şi numărul se imprimă în tipar înalt. ⇒ contururi. ⇒ presiunea mare a tiparului produce efctul de timbru sec. textura de la suprafaţa hârtiei. ⇒ se caracterizează prin faptul că elementele imprimabile ale formei au o inălţime mai mare decât elementele neimprimabile. iar în centrul şablonului aceasta este ceva mai subţiată. lumina din lateral evidenţiază efectul de timbru sec. aceasta se acumulează spre marginile exterioare. 61 . ⇒ realizarea de contururi. Pentru majoritatea documentelor. folie helografică). ⇒ de-a lungul imaginii perlate a cernelii se formează o porţiune mică fară cerneală. compoziţia cernelii.Anexe Anexa 1 Tiparul Tiparul înalt Margine perlată ⇒ este un proces de imprimare directă. ⇒ ştampilarea uscată sau marcată. ⇒ imprimarea foliilor(transferul foliei subtiri prin încalzirea tiparului înalt asupra unor materiale–folii de argint sau de aur. ⇒ perforare. ⇒ în procesul de tipărire. Apariţia marginii perlate depinde de forţa de presiune. ⇒ întru-cât cerneala nu pătrunde pe toata suprafaţa elementului de tipărire. folie de culoare.Acest proces da nastere la aşa zisă margine perlată. cerneala este presată spre exterior. ⇒ brăzdarea. Tiparul înalt poate fi utilizat în diferite etape ale procesului de tipărire la reprezentările grafice cum ar fi: ⇒ transferul de culori sau imagini.

iar acesta va servi ca intermediar pentru transpunerea în aria de tipărire. ⇒ elementele imprimabile şi neimprimabile se află pe acelaşi plan. ⇒ literele şi ilustraţiile nu se află mai sus şi nici mai jos de partile netipărite. iar elementele de culoare lasă în aceste locuri mici pete albe. acestea vor ocupa doar locurile prevăzute pentru imprimare. faţă de cele neimprimabile. ⇒ la distribuţia cernelurilor tipografice de mai multe culori. ⇒ imprimarea offset are marginile foarte bine definite. ⇒ tipărire offset. 62 .Uneori fibrele de hârtie se desprind în timpul procesului de tipărire şi se lipesc de suprafaţa de cauciuc.Tiparul plan ⇒ cu varianta sa litografia este o denumire generică pentru mai multe tehnici tipografice: ⇒ imprimare litografică. ⇒ tipărire cu cadru. ⇒ imprimare laser. Tiparul adânc ⇒ elementele imprimabile sunt dispuse în plan inferior.Această particularitate se bazează pe comportamentul opus din punct de vedere chimic şi fizic al cernelii tipografice şi al apei. Tiparul offset ⇒ face parte din categoria tiparului plan (set off = a da jos). ⇒ la imprimarea offset.praf. care se resping reciproc. imaginea care urmeaza a fi tipărită este plasată mai întâi pe un cilindru cu suprafaţa de cauciuc.

Tipărire curcubeu ⇒ este o imprimare de securitate. ⇒ pentru imprimarea culorii se utilizează cerneală mai fluidă (subtiată) care acoperă tot şablonul. Tipărire intaglio ⇒ este o imprimare de pe o forma gravată unde imaginea. imaginea fiind sesizabilă tactil. mai precis cerneala.Când este privită prin lupă. ⇒ şablonul este de cele mai multe ori un cilindru cu camaşă de cupru. ⇒ caracteristicile de recunoaştere ale acestui tipar sunt marginile zimţate (efectul dinţi de fierăstrău) ale imaginii imprimate. Tiparul sită (serigrafie) ⇒ la acest tipar cerneala este turnată pe o sită şi presată prin intermediul unei prese mobile în parţile deschise ale sitei. ⇒ culorile se întrepătrund neexistând o linie clară de delimitare a acestora. 63 .⇒ părţile imprimate se află adâncite în şablon. ⇒ hârtia presată va prelua cerneala din adâncituri prin forţa de aderenţă. apare ca fiind formată din puncte. se află la partea superioară a proeminenţelor gravurii.

Tipărire simultană ⇒ este un desen. de regulă geometric.cu ajutorul unor cilindri filigranari. de regulă geometric. formând un fond pentru textul ce urmează a fi tipărit . 64 . Anexa 2 Filigranul Pozitiv Negativ ⇒ se realizează prin intermediul unor tehnici meşteşugăreşti. ⇒ filigran masă plată –este umbrit dar nu prezintă nici un relief (pozitiv). imprimat pe filă. fiind vizibil.Tipărire de fond ⇒ este un desen.numai în procesul de fabricare a hârtiei. imprimat pe filă. ⇒ forme de filigran: ⇒ filigarn liniar –fară umbre şi reliefuri (negativ). fiind vizibil. formând un fond pentru textul ce urmeaza a fi tipărit.

⇒ nu este vizibil în UV. altele sunt colorate. ⇒ planşetele care sunt vizibile numai în lumină cu raze UV:unele nu sunt vizibile cu ochiul liber în lumină naturală. nu lasă decât o urmă colorată. ⇒ planşetele pot sau nu reacţiona la lumina UV. se văd cu ochiul liber însa la razele ultravioletă devin intens fluorescente.culori iridizante sau fluorescente: ⇒ planşete iridizante: sunt un fel de solzi(confecţii)coloraţi şi lucioşi incluşi în hârtie. ⇒ este vizibil în lumină albă. devenind vizibile la rază ultravioleta. ⇒ planşete vizibile în lumină albă. care de cele mai multe ori sunt rotunde. ⇒ planşete vizibile în lumină albă. ⇒ planşetele sunt realizate din diverse materiale şi pot fi realizate în culori vizibile. dacă sunt copiaţi cu un copiator color. care lucesc îndata ce vin în contact cu o anumită substanţă. luciul(iridizarea de culori) neputând fi reprodus. care.V. dar cu reactie chimică la UV: sunt solzi în hârtie. Anexa 4 Fibrele Vizibile în lumină albă cu reacţie U. ori să aibă diferite culori care se văd cu ochiul liber. Anexa 3 Planşetele Iridizante Vizibile în lumină albă ⇒ sunt presărate în mod aleatoriu pe traseul înca umed al hârtiei nefinisate ⇒ hârtia poate fi asigurată prin intermediul planşetelor. albă Vizibile în lumină 65 .⇒ filigran formă rotundă –este umbrit şi prezintă reliefuri nepercepute la atingere -40 microni (pozitiv/negativ).

⇒ fire fluorescente (prelucrate chimic) cu culori vizibile. ⇒ fire în culorile curcubeului. care ca şi planşetele sunt vizibile în lumină cu raze ultraviolete. ⇒ hârtia poate fi prevazută cu fibre.magnetice sau nemagnetice. ⇒ există mai multe tipuri de fire: ⇒ fire transparente de poliester cu microtiparitură sau cu imprimeu de mai multe culori.deoarece ele circulă în masa neuscată a acesteia. 66 . ⇒ fibrele pot fi plasate în părţi determinate dinainte ale hârtiei. se obţine un model special. ⇒ prin utilizarea de fibre cu lungimi şi culori diferite. ⇒ fire metalice. ⇒ fire fereastră. care îngreunează procesul de fabricaţie.chiar dacă au pigmenţi fluorescenţi. ⇒ aceste fibre sunt de cele mai multe ori din materiale sintetice (artificiale) şi sunt colorate în culori vizibile normal.Fibre invizibile în lumină albă dar cu reacţie în U. încă din timpul procesului de producţie.V. Anexa 5 Firele de siguranţă ⇒ firul de siguranaţă poate fi încorporat. direct pe cilindrul-sită pe traseul hârtiei.

Anexa 7 Holograma Holograma metalizată Holograma ⇒ este o imagine care deşi plată (tridimensională) lasă impresia de profunzime atunci când se vizualizează sub un anumit unghi de vedere.Anexa 6 Chinegrama ⇒ este o imagine plată.atunci cand se vizualizeaza sub un anumit unghi de vedere. bidimensională care îşi schimbă forma şi culoarea. Anexa 8 Fotografia Lipire cu adeziv şi aplicare de ştampilă Prinsă în capse şi aplicare de ştampilă 67 Foto scanată peste desenul de fond .

Lipită cu adeziv între. două file alungite de paşaport Lipită cu adeziv .cu ştampile aplicate şi timbru sec şi semnătură Prinsă cu capse cu ştampile Foto integrată personalizată cu o imprimantă laser alb – negru Foto integrată personalizată cu o imprimanta laser color 68 .

Foto integrată personalizată prin gravare laser Personalizare prin tipărire termică cu ajutorul unor substanţe ceroase Personalizarea prin sublimarea pigmenţilor de culoare – termosublimare 69 .

Fotografia în umbră realizată cu o imprimanta inkjet Fotografia în umbră realizată cu o imprimantă laser Fotografia în umbră realizată prin perforaţie laser 70 .

holografie (prin mişcare apar motive şi texte). cu subţieri sau perforaţii minuscule în locuri bine stabilite. gravură realizată cu ajutorul laserului. retroreflectivă tip 3M normala şi cu >floating image< .O. Folie „fasprotek” şi „imaprotek”..K. iridizantă. chinegrame transparente-metalizate tip T.O. transparenţa tip I. Anexa 10 Broşarea Coasere centrală Coasere din lateral 71 . cu forme de scrambled indicia.C. .A.Anexa 9 Laminatul Folie normală Laminare dublă ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ Forme de laminat: normal.

format din trei culori.. care reacţioneaza în U.Coasere cu fire de mai multe culori în S Fir răsucit Coaserea din spate ⇒ paşapoartele sunt legate în diferite moduri..V. care reacţionează în U. ♦ cusătură cu fir răsucit monocolor. ♦ cusătură laterală. ⇒ cusătura cu aţă care poate fi: ♦ cusătură centrală. ♦ cusătură cu un singur fir. 72 .V. ♦ cusătură cu fir răsucit.

Codul Vamal al României aprobat prin Legea nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. 445/2002 pentru abrobarea metodologiei de aplicare a O.07 2006. 6. O.Convenţii Convenţia din 07.G 105/2001 privind Poliţia de Frontieră.U.U.03.U.12.03.2001 care enumeră statele terţe ai căror cetăţeni trebuie să fie în posesia unei vize când traversează frontierele externe şi statele ai căror cetăteni sunt exceptaţi de la aceasata cerinţă.2006.G privind statutul străinilor. 102/2005 şi Normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G privind statutul străinilor. I.04 2006. Ordonanţa Guvernului nr.Bibliografie 1. nr.03.105/2001privind frontiera de stat a României.2006. O. modificat şi completat de legea nr. 539/15.I. 5.Legi: Legea 75/16.U.când aceştia exercită dreptul în contextul regimului de trafic transfrontalier.E.G.G.07 2006. 86 din 10. aprobată prin Legea nr.E din data de 01. Regulamentul Consiliului European 539/2001.P.G 194/2002 privind regimul străinilor în România.G.2005. Regulamentul C.2001 pentru ratificarea Acordului European privind suprimarea vizelor pentru refugiaţi încheiat la Strasbourg la 05. 356 din 21. O. Codul de Procedură Penală modificat şi completat de legea nr. 73 .1944 privid Aviaţia Civilă Internaţională. Decizia M.G nr.12.1999.3006 coroborat cu Art.G nr. 1931/2006 care stabileşte regulile de trafic transfrontalier local la frontierele externe terestre ale statelor membre.1 din O. 278 din 04. 52/2000.1 din O. 104/2001 privind Organizarea şi Funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române.DII/B5/JM/104275/30. Regulamentul Consiliului European 562/15. H.A. Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. Codul Penal. Regulamentul Consiliului European 562/15.6 pct. şi M.U. Disp. 3. 102/2005 şi Normele metodologice de aplicare aprobate prin H.2004.U. O.G.A.11.03. H.U. 445/2002 privind Consemnele de frontieră.U.12.G. 1864 din 21.G.03.U.Constituţia României 2. 4. 1864 din 21.G. O. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora. Regulamentul C.F. O.6 pct.3006 coroborat cu Art.G.07.E. Regulamentul Consiliului European 539/2001.

Matei . 7. Ed Albatros . Horia C.Convenţia de la Viena cu privire la Relatiile diplomatice din 18. Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine. Tactica Poliţiei de Frontieră . Convenţia cu privire la Privilegiile şi Imunitaţile Agenţiilor Specializate . M. adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la data de 21 noiembrie 1947 la New York.Istorie a lumii antice .I 2005.A.vol 2 Controlul de frontieră Ed. 8.Buc 1984. 74 .aprilie 1961. adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->