P. 1
Controlul Documentelor Pentru Trecerea Frontierei

Controlul Documentelor Pentru Trecerea Frontierei

5.0

|Views: 549|Likes:
Published by theeallyzya

More info:

Published by: theeallyzya on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2014

pdf

text

original

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” FACULTATEA DE DREPT

LUCRARE DE LICENŢĂ

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC, Conf.univ.dr . POPESCU CRISTIAN

ABSOLVENT,

BUCUREŞTI

200 -

1

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISRATIVE ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” FACULTATEA DE DREPT

DISCIPLINA:

TEORIA ŞI TACTICA POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

TEMA CONTROLUL DOCUMENTELOR PENTRU TRECEREA FRONTIEREI DE STAT

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC, Conf.univ.dr. POPESCU CRISTIAN

ABSOLVENT,

BUCUREŞTI

200
INTRODUCERE........................................................................................................ 5 2

Scurt istoric al documentelor de călătorie...........................................................5 Documentele de călătorie garant al exercitării dreptului la liberă circulaţie al persoanelor......................................................................................................... 7 Cap.1....................................................................................................................10 CONTROLUL DE FRONTIERĂ.................................................................................10 1. 1.Baza legală.................................................................................................10 1. 2. Scopul controlului şi persoanele asupra cărora se efectuează..................10 1. 3. Nivelele de control....................................................................................10 1. 4. Reguli ce trebuie respectate de polţiştii de frontieră atunci când desfăşoara controlul documentelor de călătorie...............................................11 1. 5. Controlul minim pentru trecerea frontierei................................................12 1. 6. Controlul amănunţit pentru trecerea frontierei.........................................12 Cap. 2...................................................................................................................15 PROCEDURI DE CONTROL LA TRECEREA FRONTIEREIEXTERNE............................15 2. 1. Controlul persoanelor care benefiează de dreptul la liberă circulaţie.......15 2. 2. Controlul cetăţenilor care aparţin statelor terţe, apatrizi şi refugiaţi........16 2. 3. Procedura eliberării vizei în punctele de trecere a frontierei de stat.........20 2. 4. Proceduri pentru organizarea şi executarea controlului de frontieră în cazul consemnelor restrictive............................................................................25 2. 4. 1. Categorii de consemne.....................................................................25 2. 4. 2. Implementarea consemnelor.............................................................25 2. 4. 3. Procedura executării controlului de frontieră în cazul descoperirii consemnelor restrictive..................................................................................26 Cap.3....................................................................................................................31 PROCEDURI DE CONTROL SPECIALE PENTRU CONTROLUL DOCUMENTELOR EFECTUATE ASUPRA ANUMITOR CATEGORII DE PERSOANE..................................31 3. 1. Controlul asupra şefilor de stat şi de guvern şi membrii delegaţiilor acestora............................................................................................................31 3. 2. Controlul asupra piloţilor aeronavelor şi alţi membrii ai echipajului..........31 3. 3. Controlul marinarilor.................................................................................31 3. 4.Controlul posesorilor de paşapoarte diplomatice,oficiale sau de serviciu şi membrii ai organizaţiilor internaţionale............................................................32 3. 5. Controlul muncitorilor transfrontalieri.......................................................34 3

. atunci când nu se dispun de specimene pentru comparaţie:.................46 4...................................... Examinarea şi cercetarea de către poliţiştii de frontieră..................................................35 Cap........................................................ Controlul minorilor..........................................D.......................3...... 2.........................................45 4................73 4 .............. 4................................51 Concluzii...... 8....34 3................. Procesul identificării unui document care este în neregulă ... Activităţi desfaşurate de catre poliţistul de frontieră la descoperirea unui document pentru trecerea forntierei fals sau falsificat.................. Categorii de persoane care utilizează documente false sau falsificate pentru trecerea frontierei:..A (Statut cu destinaţie aprobată).................................... Examinarea şi cercetarea condiţiilor de formă........... 3.......... 1.................... 61 Bibliografie..............................35 3........................................... Situaţii care arată că un document este falsificat............................. 2............45 4....................... Documente necesare pentru trecerea frontierei.................................... Controlul elevilor din statele terţe rezidenţi într-un Stat Membru sau întrun Stat Terţ care nu face obiectul obligativităţii vizei................... a condiţiilor de formă şi conţinut a documentelor pentru trecerea frontierei.....................41 4.................. 3....................... 3............... 1.45 4......43 4..............46 4..................... 59 Anexe............. Controlul turiştilor S................. 3.................41 4............... 6..................41 PROCEDURI SPECIALE DE CONTROL PENTRU PREVENIREA COMBATERII FALSURILOR ÎN DOCUMENTELE DE TRECERE A FRONTIEREI....... 4.. 3...................... 7............................ 4. 3..................................... Procedruri folosite de politistii de frontiera pentru descoperirea falsurilor in documentele pentru trecera frontierei.........................................................

.I 2005..... cautând să împiedice negoţul asirian2............................. deşi acesta nu putea să-i ocrotească sub nici o formă.. În tratatele sale cu aliaţii dependeţi statul hittit işi rezerva dreptul de a face negoţ........ 5 .........militar) în virtutea căreia să beneficieze de protecţia suveranului străin pe al carui teritoriu se află călătorul şi a-i asigura libera trecere prin anume zonă sau locuri.. cetatea.. cât şi cu cele dependente de el............. a fugarilor şi a prizonierilor din alte state............... clasele sociale.. pentru a-i recunoaşte o anumită calitate(sol........................Buc 1984 pag..... Pentru a regelmenta aceasta problemă o parte dintre suverani au cazut de acord ca..îl constituie – pentru acea perioadă – apariţia primelor relaţii juridice internaţionale care. În aceste tratate care s-au păstrat într-un număr destul de mare se specificau obligaţiile de ajutor militar atât impotriva duşmanilor dinăuntru cât şi pentru înnăbuşirea răscoalelor din teritoriile dependente.. 1 2 Horia C.... se stabilea dreptul de a întării oraşele de la graniţă sau obligaţia de a nu întării.......................Acestea s-au dezvoltat îndeosebi pe teritoriul Mesopotamiei şi al Siriei... extradarea reciprocă a transfugilor....Istorie a lumii antice .... Cu toate acestea locuitorul unui stat nu se bucura de protecţia juridică atunci când se află pe teritoriu străin........ acesta să aiba asupra sa un anumit document care să-i asigure libera trecere..... Matei . exploatarea brutală a omului dar şi modele admirabile de rafinament artistic”1 Un element deosebit de important în teritoriul situat pe partea răsăriteană a Mării Mediterane şi în Asia anterioară ............................... Ed Albatros .........De exemplu”statul hittit a intrat în relaţii contractuale atât cu statele independente........vol 2 Controlul de frontieră Ed.............10..comerciant.......................... Prin tratale internaţionale se stabileau de asemenea hotarele........ ......A................................. Pe de altă parte Asiria punea problema organizării propiilor reţele de colonii comerciale ce luau naştere pe teritoriul altui stat sau trib străin......... ....... Practic acest lucru arată că supuşii săi care se aflau pe un teritoriu străin erau lipsiţi de drepturi... INTRODUCERE Scurt istoric al documentelor de călătorie Apariţia lumii antice marchează momentul în care homo sapiens realizează trecerea de la preistorie la civilizaţie “inventând o viaţa urbană.................... printre altele fac trimitere şi la situaţia străinilor... prevăzânduse predarea unora sau altora dintre cetăţile de la hotare. Într-un tratat încheiat între două state siriene se specifica dreptul de azil pentru fugari şi exilaţi cu exceptia hoţilor şi ucigaşilor.. M. iar cealaltă primea locuitorii pentru a-i transforma în sclavi)........ statul.......... de regulă suveranul considerând că supuşii săi aflaţi în altă ţară trebuie sa se supună şi să respecte legile sale........ Procedura de împarţire a prăzii de război(de pildă una din parţile contractante primea teritoriul..... deci cu alte cuvinte să posede un document de călătorie......... Tactica Poliţiei de Frontieră ...................................

În perioada feudală documentele de călătorie apar sub formă de solie sau scrisoare. 1957 şi 1963 precum şi la conferinta asupra turismului şi călătoriilor în străinătate. unde este descrisă întâlnirea lui Isus cu vameşul Matei.Probleme legate de simplificarea formalitaţilor de trecere a frontierei se regăsesc şi în Actul final al Conferinţei pentru securitatea şi cooperarea în Europa semnat la Helsinki la 01. În următorii 100 de ani toate ţările europene şi-au creat un model de eliberare de paşapoarte care constă dintr-o foaie de hârtie cu o ştampilă. problema conţinutului şi formei paşaportului. fapt care a determinat o accelerare a modernizării paşaportului şi a formalitaţilor de trecere a frontierei statelor. precum şi în documentul Reuniunii de la Copenhaga din 29. La mijlocul secolului 19 asistăm la o explozie a turismului. în Documentul final al Reuniunii de la Viena a reprezentanţilor statelor participante la Conferinţa pentru securitate şi cooperare în Europa. De asemenea sunt facute recomandări cu privire 6 . care să fie valabilă cel putin 2 ani sau cel mai bine 5 ani. impus mai ales de apariţia trenurilor de persoane în Europa. unde regele Ludovic al 14-lea (Regele Soare)a semnat scrisorile passe-port(trecere prin port în limba franceză)adică un permis de trecere printrun port. Alte atestări mult mai elocvente referitoare la astfel de documente datează din timpul romanilor(o referire în Legea XXV cu privire la o anume legitimaţie de voiaj). precum şi a formalităţilor de trecere a frontierei au făcut obiectul Conferinţei de Pace din 1920 de la Paris. Conferinţa de la Viena din 1815 cu privire la regulile diplomatice consacră paşaportul ca document de călătorie în străinătate. după cel de-al 2-lea război mondial s-a ocupat şi O.N. După primul razboi mondial. O altă problemă foarte importantă ridicată tot în 1920 când a fost cerută transformarea hârtiei iniţiale într-o cărticică (carnet)de aproximativ 10 pagini. a formalităţilor privitoare la cererile de viză. De problema paşaportului.1975.U. a celei de la Grantz din 1922 şi a celei din 1926 de la Geneva ţinute sub egida Naţiunilor Unite. fiind adoptat de majoritatea ţărilor.Mărturii despre existenţa unor astfel de documente au fost descoperite încă din perioada Persiei antice. La aceste conferinţe au fost adoptate o serie de recomandări pentru statele foste membre ale Ligii Naţiunilor de a introduce paşaportul “tip internaţional”care a fost adoptat şi de România după conferinţa de la Geneva din 1926.1990. prin Consiliul Economic şi Social la cele 3 conferinte de la Roma din anii 1947. Punctele de trcere (vămile)sunt menţionate şi în Blibie în Noul Testament.08. în cele 4 Evanghelii.Totodată aceste documene prezentate mai sus conţin prevederi cu privire la micşorarea termenului de aşteptare pentru hotărârile privind vizele. precum şi a taxelor de acordare a acestora.06. În timpul celui de-al doilea razboi mondial această cărticică este folosită din nou ca expresie a nevoilor statelor de a-şi asigura securitatea pe plan internaţional. În ceea ce priveşte denumirea de paşaport aceasta a apărut în Franţa Modernă.

D. De altfel o democraţie reală nu poate fi concepută fără respectarea drepturilor fundamentale ale omului.12. pentru cetăţenii statelor comunitare”. incepând cu 1 octombrie 2003. a adoptat prin consens de Convenţia Europeană la 13 iunie si 10 iulie.O. 13 faptul că: ⇒ orice persoană are dreptul de a circula în mod liber şi de a-şi alege reşedinta în interiorul graniţelor unui stat.U. Prevederile D.U.U. Documentele de călătorie garant al exercitării dreptului la liberă circulaţie al persoanelor O problemă care în momentul de faţă întruneşte un larg consens în rândul statelor democratice este cea referitoare la garantarea drepturilor fundamentale ale omului.D.3 stipuleaza la art. Odată cu sfarşitul anilor 1990. Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala5 arată că la art.N. şi de a se întoarce în ţara sa. Sub acest aspect. Pentru exemplificare este suficientă o scurtă prezentare a acestora.N.la efectuarea cu “bună credinţă” şi fără întărziere nejustificată a controlului paşapoartelor şi a controlului vamal.1965. în baza dispoziţiilor europene referitoare la circulaţia propune existenţa ”paşaportului european. 3 4 Adoptată şi proclamată de Adunarea generală O. S.12. sunt copletate prin Pactul internaţional privind drepturile civile si politice4 care are urmatorul conţinut: ⇒ orice persoană care se află în mod legal pe teritoriul unui stat are acolo dreptul de a circula liber şi de a-şi alege acolo reşedinţa.A. Ca o consecinţă a evenimentelor de la 11 septembrie 2001 a inteţirii atacurilor teroriste. a apărut modelul de paşaport cu “citire optică” un model.O.U. inclusiv a sa şi de a revenii în ţara sa.U la 16.12. 7 . 5 Adoptată de Adunarea generală O. pretinde o viză(eliberată de o ambasadă sau consulat al S. ⇒ nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de dreptul de a intra în ţară. culoare. Adoptat şi proclamat de Adunarea generală O. ⇒ orice persoană este liberă să părăsească orice ţară inclusiv propia sa tară. ele însele constituind un garant al dezvoltării societaţii pe toate planurile.5”statele părţi se angajează să interzică şi să elimine discriminarea rasială sub toate formele şi să garanteze dreptul fiecăruia la egalitate în faţa legii fără deosebire de rasă.U prin rezoluţia 2106 la 21. inclusiv pe a sa. unul dintre cele mai expresive drepturi este cel al liberei circulaţii. origine naţională sau etnică precum şi dreptul de a circula liber şi de a-şi alege reşedinta în interiorul unui stat. prevăzut cu o serie de caractere alfa numerice pe o pagină care ar da o siguranţă mai mare în ceea ce priveşte descoperirea documentelor false sau a peroanelor date în urmărie.N.1948.A din ţara de origine a călătorului). drept enunţat în mai multe documente juridice internaţionale. ⇒ orice persoană are dreptul de a părăsi orice ţară.U prin rezoluţia 217 din 10. dreptul de a părăsii orice ţara. Actualmente proiectul Constituţiei Europene. Astfel D.1966.

1951 de Conferinţa Plenipotenţiarilor Natiunilor Unite. cu excepţia celor special prevăzute de normele juridice în materie. 8 . organelor centrale şi altor unităţi economice. Spre exemplu dacă ne referim la regimul juridic al documetelor de călătorie din Romania. Dreptul fiecărei persoane de a poseda un document de călătorie nu e viciat de nici o restricţie. culturale sau ştiinţifice pentru prosperitatea pieţei. asigurarea securităţii interne a cetăţenilor din fiecare ţară trebuie combinată cu protejarea drepturilor şi liberatăţilor individuale a fiecărei pesoane care doreşte să-şi exercite dreptul la liberă circulaţie acesta este şi motivul pentru care fiecare stat a stabilit. constatăm că acesta este guvernat de trei principii 6 Adoptată la 28. în general. documentare sau studii. sau ordinea publică se opun la acestea” Aşa cum rezultă din exemplele de mai sus. simplificând formalitaţile legate de trecerea frontierei de stat. Practic documentele de călătorie constituie garantul exercitarii dreptului de circulaţie liberă a persoanei. 28 că”statele contractante vor elibera refugiaţilor care işi au reşedinţa obişnuită pe teritoriu lor documente de călătorie care să le permită să călătorească în afara acestui teritoriu. Una din condiţii(valabilă pentru toate statele lumii recunoscute internaţional) este cea referitoare la posesia documentelor de călătorie în calitate de titular pentru fiecare persoană care doreşte să-şi exercite dreptul de liberă circulaţie. Reglementrea actuală creează facilitaţi pentru obţinerea paşapoartelor.07. însă numai sub condiţia îndeplinirii cumulative a cerinţelor prevăzute atăt de normele de drept internaţional căt şi de cele interne. Cu alte cuvinte. contribuind la promovarea unor relaţii de prietenie între state. înlesnind schimburile economice şi comerciale reciproc avantajoase. prin legislaţia internă şi în conformitate cu prevederile normelor juridice internaţionale. intreprizători particulari se deplasează în strainatate sau vin în Romania pentru încheierea unor acorduri economice. cât şi menţinerea unui climat favorabil păcii şi bunei cooperări între toate statele lumii.26 obligă”fiecare stat contractant să acorde refugiaţilor care se găsesc în mod legal pe teritoriul său dreptul de a-şi alege locul de reşedintă şi de a circula liber. în aceleaşi împrejurări” Mai mult decât atât convenţia prevede la art. schimb de experienţă.Dreptul privind libertatea de circulaţie e prevăzut şi de Convenţia privind statutul refugiaţilor6 care prin art. cu rezervele instituite de reglementările aplicabile străinilor. Astfel un număr tot mai mare de delegaţi ai ministerelor. Actualele reglementări în materie de documente de călătorie şi călătorii în străinatate. comerciale. afară de cazuri că raţiuni imperioase privind securitatea naţională. duce la creşterea turismului internaţional. orice persoană poate beneficia de dreptul de libera circulaţie. condiţiile care trebuie indeplinite pentru trcerea frontierei. conferă posibilitatea dezvoltării legăturilor cu toate statele. libere de orice fel de restricţii sau discriminari. în condiţiile sporirii numărului persoanelor care călătoresc în străinătate şi a străinilor care vin în Romania.

religie. ocupaţie se bucură de dreptul de a călătorii liber în străinătate. cu excepţia cazului în care prezintă un pericol privind securitatea naţională şi ordinea publică şi siguranţa natională. ⇒ fiecare cetăţean român sau străin care domiciliează în Romania are dreptul la eliberarea unui document de călătorie pe baza căruia să poată călătorii în străinătate. limbă. sex. naţionalitate. ⇒ convingeri politice. ⇒ dreptul de a călătorii liber în străinatate nu poate face obiectul unor restricţii exceptând cazurile prevazute de lege.fundamentale şi anume: ⇒ cetăţenii români fără deosebire de rasă. 9 . ⇒ orice ceatăţean străin poate călătorii liber în Romania.

1 CONTROLUL DE FRONTIERĂ 1. a unui anumit număr de zone pentru a se putea convinge de autenticitatea unui paşaport sau vize.04. 3. Nivelele de control Cercetarea documentelor necesită verificarea de către poliţistul de frontieră.2007. dată de la care România devine Stat Membru UE. Poliţiştii de Frontieră. ⇒ Directiva 38/CE/29. conform căreia prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene. Pe parcursul efectuării controlului de trecere a frontierei. vârstă sau orientare sexuală. 1.2006. ⇒ a mărfurilor şi a altor bunuri. Scopul controlului şi persoanele asupra cărora se efectuează Controlul pentru trecerea frontierei are ca scop verificarea şi constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru intrarea şi ieşirea în/din teritoriul Statelor Membre ale Uniunii Europene7: ⇒ a persoanelor. 10 .U. ⇒ mijloacelor de transport.Cap. origine etnică.148 alin 2. cu respectarea prevederilor Actului de Aderare.2004 a Parlamentului European şi Consiliului privind dreptul la libera circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetaţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora. Astfel există dispozitive şi instrumente minime de control pentru Nivelul 1. 1.03. 2. poliţiştii de frontieră nu vor discrimina persoanele pe motive rasiale. Aceste documente devin aplicabile data fiind incidentă art. ⇒ Manualul Practic pentru Poliţistii de Frontieră UE. iar orice măsură luată în îndeplinirea îndatoririlor lor. va fi proporţională cu obiectivele urmărite de acea măsura şi va fi conformă cu dreptul intern.Baza legală Începând cu data de 01. adoptat la 06. convenţiile şi acordurile internaţionale la care Romania este parte.01. din Constituţia Romaniei. precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu. dizabilităţi. republicată. Poliţia de Frontieră Română va aplica principiile supravegherii şi controlului frontierelor practicate de comunitatea europeană aşa cum sunt prevăzute în următoarele acte europene : ⇒ Regulamentul 562/15. care să poată semnala elementele de securizare (lupa şi sursa de lumină cu 7 O. legate de sex. au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne. religie sau credintă.2006 privind instituirea unui Cod Comunitar asupra regulilor care stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere ⇒ ( cu excepţia prevederilor privind frontierele interne). 1.11.G. 105/2001 privind frontiera de stat a României. în îndeplinirea îndatoririlor lor pe timpul efectuării controlului de frontieră vor respecta întocmai demnitatea umană.

Deasemenea poliţiştii de frontieră în exercitarea serviciului public prestat permanent în folosul societăţii trebuie să asigure protecţia: ⇒ cetăţeanului cu drepturile şi libertăţile sale. printarea. Punctele de frontieră mai sunt dotate cu computere. 1. ştampilele şi sigiliile inserate.în special fila cu datele personale). 8 Manualul Schengen. albă(normală). Reguli ce trebuie respectate de polţiştii de frontieră atunci când desfăşoara controlul documentelor de călătorie Reguli generale pentru poliţiştii de frontieră atunci când execută controlul de frontieră8: ⇒ atunci când luaţi documentul de călătorie aruncaţi întotdeauna mai intâi o privire la chipul călătorului (cautaţi să reţineţi cât mai multe trăsături importante ale chipului călătorului). în scopul utilizării frauduloase a acestora.. ⇒ verificaţi documentul de călătorie atent. Prin folosirea sistemelor de citire optică a documentelor de trecere a frontierei se realizează: ⇒ controlul valabilităţii documentelor prin vizualizarea acestuia în trei spectre de lumină. 11 . ⇒ comparaţi trăsăturile călătorului cu fotografia şi cu descrierea făcută în documentul de călătorie.pe timpul verificărilor în bazele de date. referitoare la documentele false ori falsificate. ⇒ întrebările puse de călător nu trebuie să fie considerate supărătoare şi trebuie să le raspundeţi de o manieră eficientă şi politicoasă. pentru a decide dacă prezintă semne de contrafacere sau falsificare (numerotarea. pierdute sau anulate. precum şi verificarea automată a cifrelor de control din banda de citire optică – M. includerea altor persoane.R. care permit accesul la baza de date care conţine alerte cu privire la documentele semnalate a fi furate. ultraviolete şi infraroşu.Z. corecturile făcute în document. De asemenea poliţiştii de frontieră au la dispoziţie sisteme de citire optică a documentelor de trecere a frontierei. 4. ⇒ consultarea bazei de date. dorinţa excesivă de a coopera). menţineţi întotdeauna contactul verbal şi observaţi comportamentul şi reacţia călătorului(nervozitate. ⇒ baza de date se alimentează automat. Toate întrebările trebuie să fie bine echilibrate şi adresate la modul prietenos. pentru optimizare. ⇒ comunităţii.raze ultraviolete) şi un aparat perfecţionat (videocomparator) pentru Nivelul 2. ⇒ niciodată nu interogaţi călătorul ca pe un potenţial infractor sau e(i)migrant ilegal. ⇒ inainte de a aplica ştampila în documentul de călătorie trebuie să vă asiguraţi că persoana nu a depăşit perioada de şedere admisă. identificarea persoanei folosind metoda portretului vorbit. iar când există viză în documentul de călătorie folosiţi la identificare şi elementele pe care aceasta le poate oferi. coaserea paginilor. atitudine agresivă.

asigură confidenţialitatea informaţiilor pe care le deţine şi nu le foloseşte abuziv. responsabilitate. respect pentrui ordine şi lege. 1. a informaţiilor privitoare la documentele furate. verificare care poate de asemenea include. origine natională sau socială9. inclusiv armele de foc pentru îndeplinirea atribuţiilor în situaţiile în care este absolut necesar. ⇒ intervine în limitele competenţelor detinuţe. Conduita poliţiştilor de frontieră se bazează pe urmatoarele valori: integritate. din proprie iniţiativă sau dacă este solicitat pentru a acorda sprijin persoanelor aflate în pericol. ⇒ nu invocă ordine superioare sau împrejurările exceptionale drept justificare a incălcării legii. Activitatea poliţiştilor de frontieră se bazează în mod obligatoriu pe următoarele norme: ⇒ respectarea şi asigurarea aplicării legii fără nici o deosebire de rasă. 12 . sex. culoare. pierdute sau invalide. limbă. ⇒ încurajează respectarea drepturilor omului în orice împrejurare. profesionalism. ⇒ execută ordinele legale. opinie. discreţie. 5. Controlul minim pentru trecerea frontierei Toate persoanele care trec frontiera externă trebuie să treacă printr-o verificare minimă la intrare şi la ieşire. 6. inumane sau degradante. 4 Constituţia României. deturnate. deschidere spirituală. inclusiv în afara orelor de program. ⇒ dovedeşte responsabilitate profesională. cu scopul de a controla valabilitatea acestuia şi de a detecta prezenta semnelor de falsificare sau contrafacere. 1. ⇒ nu comite. ⇒ foloseşte forţa. cu respectarea principiului proporţionalităţii intervenţiei şi a prevederilor legale. într-o verificare rapidă şi directă a documentului de călătorie. consultarea în bazele de date relevante. solicitudine. şi pentru a contracara actele de tulburare a ordinii şi liniştii publice. care să implice punerea de acord a identităţii persoanei cu documentele care permit acesteia trecerea frontierei.⇒ instituţiilor statului. religie. ⇒ respectă adevărul şi nu ascunde date şi informaţii menite să stabilească adevărul. ⇒ nu utilizează sistemul relaţiilor profesionale în interes personal. ⇒ nu tolerează actele de corupţie sau de abuz şi se opune cu fermitate şi rezistentă oricaror incercări de a fi subiect al acestora. nu instigă şi nu tolerează acte de tortură. simţ justiţiar. loialitate. ⇒ respectă normele morale de convieţuire socială. imparţialitate. ⇒ păstrează cu stricteţe secretele de stat şi de serviciu. se abţin de la executarea celor care sunt vădit ilegale. Controlul minim constă de regulă. Controlul amănunţit pentru trecerea frontierei 9 Art.

Această verificare trebuie să includă consultarea directă a datelor şi alertelor cu privire la persoane şi ori de cate ori este necesar. pentru întoarcerea în ţara de origine sau de tranzit către un stat terţ.V. constă în11: ⇒ verificarea faptului dacă cetăţeanul statului terţ se află în posesia unui document valabil pentru a trece frontiera. examinarea documentelor de călătorie.I. verificarea documentelor corespunzatoare. a vizelor şi permiselor de şedere trebuie efectuată prin compararea cu specimenele documentelor actuale care dau dreptul de trecere a frontierei şi cu specimenele stickere-lor de viză. precum videocomparator. lămpi de restabilire. verificarea mijloacelor de subzistenţă se poate baza pe numerar. microscoape şi ori de cate ori este necesar a unor echipamente mai avansate. şi în bazele de date naţionale . ⇒ verificarea documentului de călătorie. invitaţiile din partea gazdei pot constitui de asemenea dovada unor mijloace suficiente de subzistenţă în situaţia în care acestea sunt prevazute de legislaţia natională. astfel10: ⇒ verificarea faptului dacă cetăţeanul statului terţ se află în posesia unui document sau documente valabile pentru trecerea frontierei şi care nu au expirat şi a faptului dacă acesta este însoţit. sau dacă poate obţine aceste mijloace în mod legal. ⇒ verificarea cu privire la plecarea şi la destinaţia cetăţeanului statului terţ respectiv şi scopul şederii avute în vedere şi atunci când este necesar. ⇒ examinarea ştampilelor de intrare şi ieşire din documentul de călătorie al cetăţeanului statului terţ respectiv. pentru a detecta prezenţa oricăror semne de falsificare sau contrafacere. ⇒ verificarea faptului dacă cetăţeanul statului terţ are suficiente mijloace de subzistenţă pentru durata şi scopul şederii avute în vedere. securităţii interne sau a relaţiilor internaţionale ale oricăreia dintre părţile contractante. dacă se impune. de cerinţa vizei sau a permisului de şedere.S. securitatea internă. Atunci când este cazul.Controlul amănunţit la intrare. scrisorile de garanţie. prin compararea datelor de intrare şi ieşire. cecuri de călătorie şi cărţi de credit aflate în posesia cetăţenilor statelor terţe. ca urmare a existenţei unei alerte. ⇒ verificarea faptului că cetăţeanul statului terţ respectiv. constă în verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor de intrare. 10 11 Manualul Schengen. ⇒ verificarea amănunţită a documentului de călătorie. lupe. sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale oricărui stat membru. Declaraţiile de sponsorizare. a obiectelor continute în S. mijloacele sale de transport şi obiectele pe care acesta le transportă cu sine nu sunt susceptibile să pună în pericol ordinea publică. pentru a verifica. pentru depistarea semnelor de falsificare sau contrafacere. Controlul amănunţit la ieşire. utilizând echipamente precum lămpile U. ⇒ verificarea ori de câte ori este posibil a faptului dacă cetăţeanul statului terţ nu este considerat a fi o ameninţare la adresa ordinii publice.iar acţiunea trebuie întreprinsă. Manualul Senghen. 13 . dacă persoana nu a depăşit deja durata maximă a şederii autorizate pe teritoriul Statelor Membre. atunci când se impune.

care pot cuprinde: ⇒ verificarea faptului dacă persoana se află în posesia unei vize valabile. dacă este necesară. Furnizarea numelui poate fi refuzată.S. Cetăţenii statelor terţe care deţin un permis de şedere emis de un stat Schengen sau un stat membru. să-şi decline identitatea. acest control se desfăşoara în încăperea de control a Biroului vamal. poliţistul de frontieră care efectuează controlul trebuie să-i arate acestuia insigna de serviciu. aceste controale se efectuează într-un spaţiu care nu este public iar cetăţeanul va fi informat în legătură cu scopul controlului respectiv precum şi cu privire la procedura de control. ⇒ dacă se solicită de către cetăţeanul căruia i se efectuează control amănunţit ori există facilităţile adecvate pentru acest lucru. iar dacă circumstanţele permit acest lucru.I. ⇒ auto poate fi controlat pe platoul dispus anterior pistelor de control. de către un lucrator vamal corespunzator sexului persoanei controlate. ⇒ pentru a nu încetini procedurile de verificare în cabinele de intrare/ ieşire din prima linie.I. căutările în S. ⇒ verificarea faptului dacă persoana nu a depăşit durata maximă a şederii autorizate pe teritoriul statelor Schengen sau membre respective. şi în bazele de date naţionale trebuie să se efectueze. 14 . Celelalte controale şi în particular examinarea documentelor de călătorie şi şedere. ⇒ dacă este necesar să fie efectuat control corporal. ⇒ bagajele vor fi verificate în încaperea în care este dispus aparatul cu raze x-Rapiscan. daca există motive să se creadă ca poliţistul de frontieră ar putea fi serios dezavantajat(de exemplu: dacă poliţistul a fost ameninţat cu răzbunarea).La ieşirea din România. trebuie ca o regulă generală să nu fie solicitaţi să dovedească scopul şederii avute în vedere. ⇒ consultarea alertelor cu privire la persoane şi obiecte incluse în S. sau faptul că se află în posesia unor mijloace de subzistenţă. şi ori de câte ori există nevoia de a face verificări suplimentare. la frontiera externă se pot efectua şi controale suplimentare. Reguli în legătură cu efectuarea controalelor amănunţite: ⇒ la cererea persoanei care a fost supusă unui control amănunţit.S. să-i puna la dispoziţie numărul de identificare. cu excepţia cazului când acesta deţine un permis de şedere valabil emis de un stat Schengen sau un stat membru sau alte documente care autorizează şederea sau reintrarea pe teritoriul respectiv. controalele amănunţite în această situaţie pot fi efectuate într-o locaţie separată faţă de cabine(controalele din linia a doua). şi a rapoartelor din bazele de date naţionale.

Cap. ⇒ datele lor de identitate nu se implementează şi nu se stochează în baza de date. Controlul persoanelor care benefiează de dreptul la liberă circulaţie Persoanele care beneficiează de dreptul la libera circulaţie12 pot călători în Comunitatea Europeană în baza paşaportului sau a cărţii de identitate. dar este în posesia unei vize care-i permite intrarea. EEA sau CH şi nu este în posesia permisului de şedere descris mai sus. ⇒ evidenţa trecerii frontierei de către aceste persoane se ţine numeric şi nu nominal. ⇒ nu li se cer detalii de către poliţistul de frontieră despre scopul călătoriei. 12 Directiva 2004/38/C. dacă sunt cetăţeni ai unui stat terţ care fac obiectul obligativităţii vizei fac excepţie de la obligativitatea vizei. EEA. sănătaţii publice şi relaţiilor internaţionale ale statelor membre. 15 . Membrii de familie ai cetăţenilor UE. În situaţia în care cetăţeanul terţ este căsătorit cu cetaţeanul UE. date despre locul unde vor locui ori alte date personale. ⇒ nu se verifică în baza de date de consemne la frontieră în mod obligatoriu şi cu caracter permanent. ⇒ pe parcursul controalelor minime. ⇒ sunt supuşi unui control minim ce constă într-o verificare rapidă şi imediată a documentelor de călătorie pentru stabilirea identitaţii. mijloace de subzistenţă. 1. CH care sunt cetăţeni ai unui stat terţ trec frontiera în baza paşaportului şi vizei de intrare. i se ştampilează paşaportul şi la intrare şi la ieşire. a Parlamentului Europen şi a Consiliului European din 29.04. prezentă şi suficient de serioasă la adresa securităţii interne.E. valabile. poliţiştii pot consulta bazele de date naţionale şi europene astfel încât să se asigure că acele persoane nu reprezintă o amenintare reală. 2 PROCEDURI DE CONTROL LA TRECEREA FRONTIEREIEXTERNE 2. nu se implementează în baza de date şi nu i se solicită să dovedească scopul şederii sau mijloacele de subzistenţă. ordinii publice. de catre organele poliţiei de frontieră.2004. cazurile în care aceşti cetăţeni se află în posesia unui permis sau card de şedere. permise de muncă. nu i se ştampilează paşaportul la intrare şi ieşire. În situaţia în care cetăţeanul terţ este căsătorit cu cetăţeanul UE. Acestora: ⇒ nu li se aplică ştampila de intrare sau ieşire în documentul de călătorie. EEA sau CH şi este în posesia permisului de şedere descris mai sus. emis de un stat membru sau de către statele EEA şi CH cu indicaţia = membru de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene = sau membru de familie al unui cetăţean EEA sau CH. dar şi într-o manieră aleatorie şi nesistematică (deci nu obilgatoriu şi cu caracter permanent). ci numai în cazuri particulare atunci când există suspiciuni asupra persoanei verificate.

trebuie să i se acorde viza gratuit în procedură accelerată. documentele de călătorie ale refugiaţilor. Emiterea vizei la frontieră rămâne o masură cu caracter excepţional.G. 2. La ora actuală suma este de 100 euro/zi pentru vizele de scurtă şedere. securităţii publice sau sănătăţii publice. 539/15. Regulamentul C. dacă se solicită17. cartea de identitate sau alte documente similare.3006 coroborat cu Art. faptul că posedă suficiente mijloace de subzistenţă. pe bază de reciprocitate sau unilateral.5 pct. cu luarea în considerare a scopului călătoriei.U.F cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei de Frontieră14.G privind statutul străinilor. 16 .12. ⇒ să nu fie incluşi în categoria persoanelor împotriva cărora s-a instituit măsura interzicerii intrării în Romania sau care au fost declaraţi indezirabili.6 pct. Art. carnetele de marinar sau alte documente similare eliberate la standardele cerute de practica internaţională de către statele. Înainte de a fi întors din drum trebuie să i se acorde toate şansele rezonabile de a corobora sau a dovedi că se află sub incidenţa dreptului la liberă circulaţie. acceptate de statul român16 (paşapoartele. ⇒ să justifice scopul şi condiţiile şederii. eliberate de statele în care aceştia îşi au domiciliul). apatrizi şi refugiaţi Intrarea pe teritoriul Romaniei poate fi permisă cetăţenilor statelor terţe. sănătăţii publice sau relaţiilor internaţionale a oricăruia dintre statele 13 14 15 16 17 Regulamentul Consiliului European 539/2001 şi legislaţia internă. Controlul cetăţenilor care aparţin statelor terţe. teritoriile sau entităţile internaţionale recunoscute de Romania. ⇒ să nu fie consideraţi o ameninţare la adresa ordinii publice. 2. i se va cere să posede o viză de intrare13.U.03. titlurile de voiaj. atât pentru perioada şederii cât şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau tranzitul spre un stat terţ în care intrarea le va fi permisă cu siguranţă. O. eliberate în baza Conventiei de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaţilor şi documentele de călătorie eliberate străinilor cărora li s-a acordat protecţie umanitară condiţionată. care însoţeşte sau se alatură cetăţeanului UE/EEA/CH soseşte la frontieră făra a fi în posesia permisului de şedere valabil într-un stat membru. securităţii interne. Suma pentru subzistenţă trebuie să conţină cheltuielile medii pentru cazare şi masă.E.1 din Regulamentul Consiliului European 562/15.În situaţia în care un cetăţean terţ membru de familie al unui cetăţean UE/EEA/CH.G nr.pentru şederi ce nu depăşesc trei luni într-o perioadă de şase luni.2006. dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile15: ⇒ să fie în posesia unui document/documente de călătorie valabile care permit trecerea frontierei. documentele de călătorie ale apatrizilor. O. 102/2005 şi Normele metodologice de aplicare aprobate prin H. în P. ⇒ să fie în posesia unei vize româneşti valabile. 1864 din 21.03.U. la frontieră.1 din O.T. În situatia în care reuşeste şi dacă nu există nici un fel de dovezi care să ateste că reprezintă un risc la adresa ordinii publice.2001 care enumeră statele terţe ai căror cetăţeni trebuie să fie în posesia unei vize când traversează frontierele externe şi statele ai căror cetăteni sunt exceptaţi de la aceasată cerinţă.G 194/2002 privind regimul străinilor în România. sau sunt în postura de a obţine legal asemenea mijloace.

dacă persoana nu a depăşit deja durata maximă a şederii autorizate pe teritoriul Statelor Membre. ⇒ examinarea ştampilelor de intrare şi ieşire din documentul de călătorie al cetăţenului statului terţ respectiv.11.06. pentru a verifica.I. 20 19 18 Acordul din 19.când aceştia exercită dreptul în contextul regimului de trafic transfrontalier. de cerinţa vizei sau a permisului de şedere.2001 pentru ratificarea Acordului European privind suprimarea vizelor pentru refugiaţi încheiat la Strasbourg la 05. Legea 75/16.03. 1931/2006 care stabileşte regulile de trafic transfrontalier local la frontierele externe terestre ale statelor membre.1999. verificarea documentelor corespunzatoare. care pot include ca dovezi documentare: ♦ pentru călătorii de afaceri: Regulamentul C. mai ales în cazul în care. pentru depistarea semnelor de falsificare sau contrafacere. ⇒ verificarea cu privire la plecarea şi la destinaţia cetăţeanului statului terţ respectiv şi scopul şederii avute în vedere şi atunci când este necesar.U. lămpi de restabilire. lupe. La intrare şi ieşire. din acelaşi motiv.P. Sunt exceptaţi de la prevederea prezentării unei vize de intrare pentru şederi a căror durată totală nu depaşesc 3 luni în decurs de 6 luni de la data primei intrări: ⇒ cetăţenii statelor terţe posesori ai unui card de trafic transfrontalier emis de catre statele membre18. prin compararea datelor de intrare şi ieşire. utilizând echipamente precum lămpile U. cu domiciliul într-un stat membru şi care sunt posesori ai unui document de călătorie emis de către acel stat membru19. atunci când se impune.V. nu a fost introdusă nici o alertă în bazele de date în scopul refuzării intrării.O privind statutul forţelor. Atunci când este cazul. ⇒ elevii care sunt cetăţeni ai unui stat terţ.E.T. apatrizi şi alte persoane care nu deţin cetăţenia vreunui stat. cetăţenii statelor terţe vor fi supuşi controalelor amănunţite: Controalele amănunţite la intrare vor include: ⇒ verificarea faptului dacă cetăţeanul statului terţ se află în posesia unui document sau documente valabile pentru trecerea frontierei şi care nu au expirat şi a faptului dacă acesta este însoţit. 17 . ⇒ verificarea amănunţită a documentului de călătorie.A. ⇒ refugiaţii recunoscuţi sau persoanele apatride dacă statul terţ unde aceştia sunt rezidenţi şi care le-a emis documentele de călătorie este unul din statele terţe listate. examinarea documentelor de călătorie. microscoape şi ori de câte ori este necesar a unor echipamente mai avansate. ⇒ refugiaţii confirmaţi. precum videocomparator. a vizelor şi permiselor de şedere trebuie efectuată prin compararea cu specimenele documentelor actuale care dau dreptul de trecere a frontierei şi cu specimenele stickere-lor de viză. ⇒ membrii forţelor care călătoresc în interes NATO sau activităţi în cadrul Parteneriatelor pentru Pace(P. nr.) şi care sunt posesori ai ordinelor de identificare şi călătorie20.E.1851 între părţile N.

industria sau alte activităţi. ♦ pentru călătorii în scop de studii sau alte tipuri de pregătire: • un certificat de înscriere la un institut de pregătire pentru cursuri teoretice sau de pregătire profesională în cadrul pregătirii de bază sau subsecvente. ca urmare a existenţei unei alerte. iar acţiunea trebuie întreprinsă. a obiectelor conţinute în S. sportive. • legitimaţii de student sau certificate de la cursurile absolvite. şi în bazele de date naţionale. dacă se impune. • bilete de intrare la târguri sau la congrese. ştiinţifice. cecuri de călătorie şi cărţi de credit aflate în posesia cetăţenilor statelor terte. un document justificativ eliberat de stabilimentul care oferă cazare sau orice alt document corespunzător care să indice asigurarea cazării). scrisorile de garanţie/invitaţiile din partea gazdei pot constitui de asemenea dovada unor mijloace suficiente de subzistenţă în situaţia în care acestea sunt prevăzute de legislaţia naţională. bilete de intrare. sau dacă poate obţine aceste mijloace în mod legal: verificarea mijloacelor de subzistenţă se poate baza pe numerar.I. ♦ pentru călătorii în scop de turism sau alte motive personale: • documente justificative privind cazarea(o invitaţie din partea gazdei dacă va locui la cineva pe timpul vizitei . • alte documente care prezintă existenţa unor legături comerciale sau alte relaţii de muncă. ⇒ verificarea faptului dacă cetăţeanul statului terţ are suficiente mijloace de subzistenţă pentru durata şi scopul şederii avute în vedere. acolo unde este posibil numele organizaţiei gazdă şi durata vizitei sau orice alt document corespunzător care să indice scopul vizitei).• o invitaţie din partea unei firme sau a unei autorităţi de a participa la o întâlnire. Această verificare trebuie să includă consultarea directă a datelor şi alertelor cu privire la persoane şi ori de cate ori este necesar. culturale. ⇒ verificarea faptului că cetăţeanul statului tert respectiv. 18 .S. • documente justificative în ceea ce priveşte intinerariul(confirmarea rezervării locului pentru o călătorie organizată sau orice alt document corespunzator care să indice planurile călătoriei ce va fi intreprinsă). ♦ pentru călătoriile intreprinse în scopuri politice. programe în care să fie înscris. • documente justificative în ceea ce priveşte călătoria de întoarcere (biletul de întoarcere sau de circuit). dacă se invocă un asemenea motiv. sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale oricarui stat membru. securitatea internă. evenimente religioase sau alte motive (invitaţii. conferinţa sau alte evenimente având legatură cu comerţul. mijloacele sale de transport şi obiectele pe care acesta le transportă cu sine nu sunt susceptibile să pună în pericol ordinea publică. Declaraţiile de sponsorizare. pentru întoarcerea în ţara de origine sau de tranzit către un stat terţ.

I.Controlul amănunţit la ieşire. a faptului dacă a fost respectată durata maximă de şedere a cetăţeanului statului terţ de trei luni într-un interval de şase luni. trebuie ca o regulă generală să nu fie solicitaţi să dovedească scopul şederii avute în vedere. se poate folosi o hârtie separată pe care pot fi aplicate în continuare ştampile care i se va înmâna cetăţeanului terţ şi care conţine: 19 . De asemenea. a datei şi locului când a avut loc trecerea frontierei. verificarea faptului dacă cetăţeanul statului terţ nu este considerat a fi o ameninţare la adresa ordinii publice.S. constă în: ⇒ verificarea faptului dacă cetăţeanul statului terţ se află în posesia unui document valabil pentru a trece frontiera. Cetăţenii statelor terţe care deţin un permis de şedere emis de un stat Schengen sau un stat membru. cetăţeanului terţ i se va recomanda să solicite un nou paşaport. pentru a detecta prezenţa oricăror semne de falsificare sau contrafacere. ⇒ verificarea documentului de călătorie. Ştampilarea are de asemenea drept scop să facă posibilă verificarea. sau faptul că se află în posesia unor mijloace de subzistenţă. căutările în S. ⇒ consultarea alertelor cu privire la persoane şi obiecte incluse în S. securităţii interne sau a relaţiilor internaţionale ale oricăreia dintre parţile contractante. În situaţia în care documentul care permite cetăţeanului statului terţ să treacă frontiera nu mai are pagini disponibile pentru aplicarea ştampilei. care pot cuprinde: ⇒ verificarea faptului dacă persoana se află în posesia unei vize valabile. ea poate fi aplicată pe o hartie separată. Documentele de călătorie ale cetăţenilor statelor terţe trebuie să fie ştampilate sistematic la intrare şi ieşire. ⇒ ori de câte ori este posibil. Ştampila nu constituie dovada că a fost efectuat un control amănunţit. În mod excepţional la cererea unui cetăţean al unui stat terţ şi dacă inserarea ştampilei de intrare/ieşire poate cauza grave dificultăţi persoanei. şi a rapoartelor din bazele de date naţionale. şi în bazele de date naţionale trebuie să se efectueze. astfel încât ştampilele să continuie să fie aplicate în acesta în viitor. ⇒ verificarea faptului dacă persoana nu a depăşit durata maximă a şederii autorizate pe teritoriul statelor Schengen sau membre respective. cu certitudine. cu excepţia cazului când acesta deţine un permis de şedere valabil emis de un stat Schengen sau un stat membru sau alte documente care autorizează şederea sau reintrarea pe teritoriul respectiv. ştampila se va aplica şi pe documentul de călătorie al unei persoane căreia i-a fost emisă o viză la frontieră.I. La ieşirea din Romania. În mod excepţional şi în special în cazul navetiştilor care traversează frontiera în mod regulat. a intrării şi ieşirii din teritoriul statelor Schengen (şi statelor membre). care trebuie să fie dată cetăţeanului statului terţ. Celelalte controale şi în particular examinarea documentelor de călătorie şi şedere. dacă este necesară. aceasta face posibilă doar stabilirea. în timpul controalelor. la frontiera externă se pot efectua şi controale suplimentare.S.

Aplicarea ştampilelor în documentele de călătorie ale cetăţenilor statelor terţe care fac obiectul obligativităţii vizei va fi aplicată dacă este posibil. pentru a facilita găsirea datei la care persoana a traversat frontiera ultima dată. Nici o ştampilă nu trebuie aplicată peste ştampilele deja existente. numele şi semnătura poliţistului de frontieră. precum şi în cazul schimburilor de echipaje. şi de către organele poliţiei de frontieră. la cererea agenţiei de navlosire sau a agenţiei de navigaţie a statului în care nava este înmatriculată. Ştampila trebuie aplicată în poziţie orizontală astfel încât să poată fi citită cu uşurinţă. (1) lit. 2. în punctele de traversare a frontierei de stat.F. numai în următoarele situaţii: a) în caz de urgenţă. inclusiv peste acelea aplicate de către alte state. Ştampila de ieşire trebuie aplicată în vecinătatea ştampilei de intrare. Procedura eliberării vizei în punctele de trecere a frontierei de stat În P. aflate în situaţii deosebite. e) viza română se acordă marinarilor străini aflaţi în aceste situaţii. determinată de dezastre. Ştampilele se vor aplica în ordine cronologică. 3. cu titlu de excepţie.numele şi locaţia punctului de trecere. data emiterii. astfel încât să acopere marginea vizei fără a afecta caracterul lizibil al indicaţiilor de pe viză sau elementele de securizare ale colantului de viză. intemperii sau pericol de atac terorist. (2) În cazul prevăzut la alin. c) în cazul echipajelor şi pasagerilor navelor sau aeronavelor. numărul documentului de călătorie. Dacă trebuie aplicate mai multe ştampile (viza cu intrări multiple) acest lucru se face pe pagina care se află cu faţa la cea pe care este aplicată viza. organele Poliţiei de frontieră pot acorda cu titlu de excepţie vize de scurtă şedere sau vize de tranzit numai în urmatoarele situaţii21: (1) Vizele de scurtă şedere şi de tranzit se pot acorda. b)în caz de deces sau îmbolnăviri grave ale rudelor apropiate. Dacă această pagină nu poate fi utilizată. dovedite cu documente corespunzătoare. 20 . d) în cazul funcţionarilor care aparţin unor organizaţii internaţionale şi au fost delegaţi să îndeplinească misiuni oficiale în România într-un interval de timp scurt. ştampila punctului. Ştampila nu se aplică pe datele personale şi pe alte pagini pe care sunt trecute observaţiile formale originale.T. e) în cazul marinarilor străini care solicită tranzitul pentru a se îmbarca. numele titularului documentului de călătorie. privind existenţa navei pe care urmează să se producă schimbarea într-un port românesc şi necesitatea acordării 21 Manualul Schengen. calamităţi naturale sau accidente. ştampila trebuie aplicată pe urmatoarea pagină. reîmbarca sau pentru a părăsi o navă în scopul repatrierii la încetarea contractului de muncă. după efectuarea verificărilor cu privire la: a) corectitudinea datelor puse la dispoziţie. care sunt nevoite să acosteze ori să aterizeze ca urmare a unor defecţiuni.

în cazul vizei de tranzit. p. trebuie să i se acorde viza gratuit la frontieră în P. Grenzschutzschule Lűbeck.S. colantele de viză vor fi completate prin tipărire.T. Procedura privind utilizarea vizelor tip autocolant în P. Viza se va completa de către aceeaşi persoană.F dotat cu staţie de lucru pentru tipărirea vizei. înainte de a fi intors din drum trebuie să i se acorde toate şansele rezonabile de a corobora sau a dovedi că se află sub incidenţa dreptului la liberă circulaţie: în situatia în care reuseste şi dacă nu există nici un fel de dovezi care să ateste că reprezintă un risc la adresa ordinii publice. (5) În situatia în care un cetăţean terţ membru de familie al unui cetăţean UE/EEA/CH. în cazul unei vize de scurtă şedere.31. securităţii publice sau sănătaţii publice. inclusiv existenţa biletului de călătorie în baza căruia marinarul străin urmează să părăsească ţara. Se va stabili totodată prin metoda portretului vorbit dacă documentul aparţine persoanei. sau sistemul visa on-line a faptului că persoana nu figurează cu interdicţie de intrare. 1999. Colantele de viză se completează cu majuscule folosind cerneală neagră care nu poate fi ştearsă (pix cu mină neagră). Pentru o evidenţa strictă a colantelor de viză acestea se vor folosi în ordinea crescândă a seriilor. iar în celelalte puncte (până la dotarea cu aparatură pentru tipărire). (3) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. dacă datele puse la dispoziţie de agenţie sunt corecte şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru ca marinarul să poată intra în ţară. ⇒ 5 zile. b) îndeplinirea celorlalte condiţii pentru intrarea în România de către marinarul care face subiectul cererii de viză. folosind acelaşi tip de cerneală.F. Nu se admit ştersături.(1) se pot acorda pentru perioade care să nu depăşească: ⇒ 15 zile. 21 . şeful punctului de trecere a frontierei de stat va înainta cererea prevăzută la alin.I.T.T. Se trece la completarea colantului de viză numai dupa verificarea autenticităţii documentului de trecere a frontierei de stat şi după verificarea în S. dacă persoana îndeplineşte condiţiile de intrare. care însoţeste sau se alătură cetăţeanului UE/EEA/CH soseşte la frontieră fară a fi în posesia vizei de intrare. în vederea aprobării. c) itinerarul şi mijloacele de deplasare între punctele de traversare a frontierei de stat. (2) Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.F cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră22. colantele de viză vor fi completate manual cu “scris de mână. (4) Vizele prevăzute la alin. corecturi sau adăugiri ulterioare din text. (chiar dacă staţiile funcţioneaza în regim offline). (2).F: a) Completarea vizei În P. 22 Volker Westphal.T. Edgar Stoppa – Drept European pentru Poliţia de Frontieră.vizei. precum şi dacă se încadrează în situatiile în care se poate acorda viza la frontieră – în P.

colantul de viză se poate anula existând două situaţii: ⇒ când viza a fost completată. Completarea şi tipărirea electronică a colantelor de viză se vor efectua în conformitate cu documentaţia de exploatare a sistemului -visa on-line. partea inferioară a colantului va fi destinată în exclusivitate datelor citibile optic. la rubrica serie viză. ori nu mai sunt valabile. în diagonală. cu partea superioară spre cotorul documentului. este tipărită în dublu exemplar seria vizei detaşabilă.F.F va semna viza. secţiunea vize anulat. chiar dacă acestea aparţin autorităţilor altor state. c) Anularea colantului de viză În cazuri de excepţie. Aceasta va fi furnizată la momentul instalării staţiilor de lucru în P. iar poliţistul de frontieră aflat la comanda P. cealaltă serie se va lipi în registrul de vize. astfel încât o porţiune din ştampilă să se imprime şi pe fila documentului.F. Una dintre aceste serii se detaşează şi se aplică pe registrul de vize la rubrica serie şi număr viză. Se vor face menţiuni în registrul de vize dupa cum urmează: ⇒ în secţiunea vize acordate. se va face menţiunea ANULAT şi se va inscrie poziţia corespunzatoare din secţiunea vize anulate. ⇒ când viza a fost aplicată în documentul de trecere a frontierei. La vizele tipărite. 22 .Intervalul de valabilitate al vizei nu va fi mai mare decât durata şederii şi va incepe din data acordării vizei. b) Aplicarea vizei Viza colantă se aplică pe prima pagină liberă din paşaport. la rubrica observaţii. În prima situaţie se aplică pe colantul de viză ştampila ANULAT şi se lipeşte colantul în registrul de vize la secţiunea vize anulate. Sub colantul de viză. La rubrica numărul paşaportului se vor trece seria şi numărul acestuia. În situaţia în care se anulează viza.T.Nu se va aplica ştampila şi nu se vor face alte menţiuni în această zonă. Datele privind însotitorii şi alte menţiuni. dar nu a fost lipită în documentul de trecere a frontierei.T. Pentru a se evita anularea unor vize colante în mod nejustificat.T.T. Tot inainte de aplicare se va verifica dacă datele au fost completate corect. se vor inscrie sub colantul de viză (pe fila documentului de trecere a frontierei).F în partea dreaptă a vizei. iar în spaţiul special destinat din partea inferioară a vizei se vor completa toate componentele numelui. Se aplică ştampila rotundă a P. Se interzice aplicarea colantului de viză peste ştampile sau alte menţiuni din documentele de trecere a frontierei. În situatia în care se anulează viza care a fost deja lipită în document se aplică pe aceasta de două ori ştampila ANULAT. se va folosi tuşul special (fluorescent). acestea vor fi aplicate în paşaport numai după ce există certitudinea că solicitantul este îndreptăţit să o primească. Pentru aplicarea ştampilei rotunde a P. pentru a putea fi citită optic. pe acelaşi support.

) nr……. se va face o copie a dovezii de plată şi se va permite ieşirea străinului din ţară.T.Nu s-a incasat taxa de viză. Inspectoratelor Judeţene ale Poliţiei de Frontieră care le vor distribui în P. Această sumă se face venit la bugetul de stat şi se adaugă la valoarea taxei plătite de către fiecare beneficiar de colant de viză.T. împreuna cu ofiţerii aflaţi la comanda P.F.G. pe baza statisticii vizelor acordate anterior.–ului va stabili. I. păstrarea şi evidenţa acestora. Colantele de viză sunt predate.. ori ofiţerul care raspunde de activitatea P.T. în funcţie de condiţiile specifice persoanele care vor avea acees la colantele de viză precum şi măsuri privind evidenţa. Se înscrie în Registrul de vize numărul dovezii de plată a taxei de viză.P.T. urmând a fi completată la ieşirea din ţară.T. etc) nr………. la pretul de 4 $ / colant( echivalentul în lei la cursul din ziua plăţii). e) Plata taxei de viză ⇒ La intrarea în ţară Sub colantul de viză se face menţiunea NU S-A ÎNCASAT TAXA. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora. iar la rubrica Observaţii se va face mentiunea Nu s-a incasat taxa.. sub colant.F. şi se lipeşte copia dovezii de plată. Anularea vizei se face cu recuperarea contravalorii colantului de 23 viză .F. urmând ca la acestea să aibă acces un numar redus de persoane. – Compartimentul Intendenţă.F. ⇒ secţtiune 2. ⇒ La ieşirea din ţară La ştampila de ieşire se va face mentiunea A plătit taxa de viză cu (chitanţa. 23 O. precum şi a estimărilor privind solicitările de viză.F.F. menţionându-se motivul anulării acestora. 23 .P.F.. La nivelul fiecărui P. La litigiul din data intrării se face mentiunea A plătit taxa de viză cu (chitanţa. Şeful P.Pentru achiziţionarea colantelor de viză a fost încheiat un protocol separat între M. va exista un registru de vize format din două secţiuni: ⇒ secţiunea 1.T.G.vize aplicate.F. etc.T. şi Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat Regie Autonomă. la rubrica serie viză lipindu-se una dintre seriile vizei care se află pe suportul vizei.A. La rubrica “semnatură’(atât în registrul de vize cât şi în secţiunea vize anulate) semnează persoana care a semnat viza. străinul fiind îndrumat să-şi plătească taxa pe timpul şederii în Romania.F. Rubrica Dovada achitării taxei de viză din Registrul de vize va rămâne liberă.vize acordate în P. d) Evidenţa. Păstrarea colantelor se va face în condiţii de maximă siguranţă. pe baza de aviz de expediţie.⇒ în secţiunea vize anulate se vor înscrie datele străinului corespunzător rubricilor din registru. ordin de plată.E. Persoana va fi inscrisă în registrul de litigii cu menţiunea: LITIGIU. ordin de plată.U.Situaţiile de anulare a vizelor se vor mentiona şi în Registrul de litigii al P. păstrarea şi manipularea colantelor de viză Colantele de viză sunt achiziţionate de către I.G. Numărul colantelor care se distribuie se va stabili.

Locul în care vor fi păstrate trebuie să fie accesibil în orice moment persoanelor care răspund de vize precum şi organelor de control.F.T. în P. evitarea folosirii ilegale a acestora şi identificarea vinovaţilor.F.F de evidenţă.F. La rubrica Observaţii din Registrul de vize.T.T. concomitent cu luarea de măsuri urgente pentru recuperarea.T.F. ştampila rotundă.T. Toate materialele necesare aplicării vizei (colante. tuşiera cu tuş special. f) Dispoziţii finale: Prin dispoziţie de zi. va exista o evidenţă strictă a colantelor de viză primite/consumate (acordate.T. al P. încuiate şi asigurate cu sigiliu. anulate). registrul de vize) să fie păstrate în acelaşi loc. păstrării.T.. ştampila de anulat.Dacă străinul iese prin alt P. La nivelul fiecărui P.ul de ieşire se va înscrie în Registrul de litigii persoana şi se va lipi copia dovezii de plată a taxei. Se va comunica P..F. 24 . se vor stabili persoanele care răspund la nivelul fiecărui P. se va face menţiunea ieşit prin P.-ului de intrare numărul dovezii de plată pentru a face menţiunile în Registrele de vize şi de litigii din data intrării. păstrarea şi aplicarea vizelor. manipulării şi aplicării vizelor se vor raporta imediat pe scară ierarhică. Dipariţia colantelor de viză sau alte deficienţe pe linia evidenţei.F–ului de intrare.

mijlocului de transport. mărfurilor şi bunurilor care fac obiectul informării li se face control amănunţit la ieşirea din ţară şi în funcţie de rezultatele acestuia se iau măsurile prevazute de lege. În acest sens au fost stabilite urmatoarele tipuri de consemne: ⇒ CTI=control.Ap. prin Serviciul Dispecerat..P. etc. 25 . în vederea interzicerii intrării sau ieşirii în/din România.G. ⇒ CTE=control. telefon ieşire. mijloacele de transport. 1. Implementarea consemnelor Consemnele de frontieră se implementează în baza de date. M.G. mărfurilor şi bunurilor care fac obiectul informării li se face controlul amănunţit la intrarea în ţară şi în funcţie de rezultatele acestuia se iau măsurile prevazute de lege. Proceduri pentru organizarea şi executarea controlului de frontieră în cazul consemnelor restrictive 2.I. 4. Persoanei în cauză nu i se permite intrarea în România. S. 2. 2. pentru toate tipurile de consemne şi la nivel 24 Art. mijlocului de transport.I. ⇒ NPE – nu se permite ieşirea persoanei. 4.R.. la solicitarea autorităţilor statului cu atribuţii privind ordinea publică şi siguranţă naţională. respectiv M. Implementarea în baza de consemne se realizează la nivel central.R.. mijlocului de transport. 4. M. 24 H. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pentru soluţionarea unor probleme legate de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau la cererea altor autorităţi de stat. ⇒ CAE – control amănuntit la ieşire al persoanei.. Categorii de consemne Consemnele de frontieră Consemnele de frontieră24 sunt acele informaţii ce se transmit Poliţiei de Frontieră şi autorităţii vamale cu privire la persoanele. S.J. ⇒ CAI – control amănunţit la intrare al persoanei.P.E.I.N. mărfurilor sau bunurilor care fac obiectul informării nu li se permite ieşirea din ţară.P. 445/2002 privind Consemnele de frontieră. urmăririi ori efectuării controlului amănunţit.F. M. mijlocului de transport.P. ⇒ NPI – nu se permite intrarea persoanei.. instituţii care poartă întreaga răspundere a acestor solicitări. telefon intrare. ⇒ TLI=telefon intrare. mărfuri şi alte bunuri aflate în una dintre situaţiile prevăzute de lege şi care urmează să fie verificate pe timpul efectuării controlului de traversare a frontierei de stat.A. Consemnele la frontieră sunt: ⇒ IND – străin semnalat ca inadmisibil. ⇒ TSE=telefon staţionare ieşire. ⇒ TSI=telefon staţionare intrare. S..2. de către I. mărfurilor sau bunurilor care fac obiectul informării nu li se permite intrarea în ţară. ⇒ TLE=telefon ieşire. poate stabili şi alte tipuri de consemne.

CAE. în cazul descoperirii unui consemn la frontieră. TLI.Cetăţeni Străini ⇒ În situaţia descoperirii consemnului restrictiv IND După executarea activităţilor prevăzute în procedurile de lucru privind identificarea şi stabilirea autenticităţii documentului de traversare a frontierei de stat şi descoperirea consemnului restrictiv IND. cu aprobarea şefului de tură din Dispecerat. care va informa imediat Dispeceratul I. Poliţistul de frontieră completează formularul standard privind refuzul intrării şi i se aplică ştampila de intrare care va fi anulată conform procedurilor stabilite în Manualul Poliţistului de Frontieră. va acţiona în funcţie de tipul consemnului.teritorial (D... pentru operativitate.F. persoanei în cauză.I. cu privire la motivul sau perioada pentru care nu îi este permisă intrarea în România. Pe toată perioada executării controlului. Poliţistul de frontieră completează formularul standard privind refuzul intrării şi i se aplică ştampila de intrare care va fi anulată25. Şeful de tură întocmeşte RAPORT. unde va solicita şi primi şi alte lămuriri şi detalii. care va informa imediat Dispeceratul I. poliţistul de frontieră informează şeful de tură în cel mai scurt timp. 2. La nivel teritorial consemnele operative vor fi implementate în baza numai cu aprobarea şefului structurii sau înlocuitorului la comandă..G. P. Poliţistul de frontieră care a descoperit consemnul restrictiv.T.F.. Procedura executării controlului de frontieră în cazul descoperirii consemnelor restrictive Poliţistul de frontieră. CTE.P. TSI.F.F.P. CTI. de unde va primi şi alte lămuriri. S. consemnele restrictive (IND. 25 Manualul Schengen. imediat (operativ şi în timp util). TLE ). TSE. mai puţin cetăţenii români returnaţi în baza acordurilor de readmisie se implementează în bază numai cu aprobarea Inspectorului General (înloculitorul la comandă).P. iar celelalte tipuri de consemne. 3. ⇒ În situaţia descoperirii consemnului restrictiv NPI După executarea activităţilor prevăzute în procedurile de lucru privind identificarea şi stabilirea autenticităţii documentului de traversare a frontierei de stat şi descoperirea consemnului restrictiv N. 4.) numai pentru zona de competenţă şi numai a consemnelor operative (CAI. comunică. I.F.P. persoanei faptul că nu i se permite intrarea în ţară întrucât a încălcat legislaţia română. faptul că nu este o persoană agreată de statul român întrucât a incălcat prevederile legislaţiei naţionale prin faptele şi activităţile sale desfăşurate. 26 . aceasta va fi indrumată la reprezentanţa diplomatică română acreditată în ţara de origine.P.J.P. NOTĂ: Dacă persoana în cauză doreşte date suplimentare. NPE). cu aprobarea şefului Serviciului Dispecerat.. La nivel central. Poliţistul de frontieră. iar în afara orelor de program şi sărbători legale. va comunica.G. motivat.F. poliţistul de frontieră informează şeful de tură în cel mai scurt timp. NPI. persoana va fi supravegheată discret. A. motivat. pentru a se evita dispariţia acesteia.

Şeful de tură. Persoana va fi reţinută. Şeful de tură întocmeşte RAPORT. Şeful de tură intocmeşte RAPORT. Se informează beneficiarul consemnului privind concluziile rezultate în urma aplicării acestuia. cu privire la motivul sau perioada pentru care nu îi este permisă intrarea în România. până la sosirea echipei operative. CAE. împreună cu organul vamal conform competenţelor legale urmărindu-se depistarea bunurilor urmărite. imediat (operativ şi în timp util). CTE Acest tip de consemne. poliţistul de frontieră solicită persoanei în cauză să aştepte şi informează şeful de tură în cel mai scurt timp.G.E.G. pentru detalii. printre care şi cei avuţi în atenţie. discret. pentru cei care au mandate de arestare sau de executare a pedepsei. În funcţie de rezultatul verificării. imediat (operativ şi în timp util).P. împotriva cetăţenilor români nu poate fi luată măsura nepermiterii intrării în România. care ia legatura cu Dispeceratul I. ⇒ În situaţia descoperirii consemnelor: CAI. În funcţie de situaţie persoanei i se va comunica despre măsura dispusă şi instituţia care a dispus această masură. CAE După executarea activităţilor prevăzute în procedurile de lucru privind identificarea şi stabilirea autenticităţii documentului de traversare a frontierei de stat şi descoperirea consemnului CAI.F.NOTĂ: Dacă persoana în cauză doreşte date suplimentare. persoana va fi discret supravegheată. pentru a se evita dispariţia ei. persoanei i se permite continuarea călătoriei sau i se întrerupe călătoria. care o va prelua în vederea încarcerării. prin ofiţerul de serviciu face verificarea prin Dispeceratul I. Şeful de tură întocmeşte RAPORT. Pe timpul efectuarii controlului şi al informării privind rezultatul acestuia. În toată perioada controlului persoana în cauză va fi supravegheată. Pe toată perioada executării controlului.F. B. luandu-se măsurile legale. pentru a se evita dispariţia acesteia. imediat (operativ şi in timp util).P. şi ulterior la organul care a solicitat instituirea consemnului.. Se legendează consemnul prin efectuarea unui control atent la mai multe persoane sau autoturisme. În nici o situaţie.Cetăţeni străini şi români ⇒ În situaţia descoperirii consemnului restrictiv NPE După executarea activităţilor prevăzute în procedurile de lucru privind identificarea şi stabilirea autenticităţii documentului de traversare a frontierei de stat şi descoperirea consemnului restrictiv N. aceasta va fi îndrumată la reprezentanţa diplomatică română acreditată în ţara de origine. persoana este supravegheată discret pentru a nu dispărea. fiind indrumată către aceasta pentru rezolvarea situaţiei. se instituie de regulă asupra persoanelor suspecte de terorism. 27 . simpatizanţi sau finanţatori ai acestor organizaţii. poliţistul de frontieră informează şeful de tură în cel mai scurt timp.P. Se execută control amănunţit asupra persoanelor în cauză. ⇒ În situaţia descoperirii consemnelor: CTI.

G. Se efectuează controlul persoanelor în cauză. se anunţă dispeceratul I. privind modul de aplicare a consemnului. care vor fi trimise solicitantului consemnului prin Dispeceratul I. împreună cu organul vamal conform competentelor legale urmărindu-se depistarea bunurilor avute în atenţie. bagaje. Cu această ocazie se fotocopiază documentele de călătorie. fara a i se da de inţeles că este în atenţie. care ia legatura cu Dispeceratul I. 28 .P.P. luându-se măsurile legale.P. pentru contactarea beneficiarului consemnului pentru informare şi solicitarea de date şi detalii suplimentare privind aplicarea acestuia. Se legendează consemnul prin efectuarea unui control atent la mai multe persoane sau autoturisme. Pe toată perioada controlului. Se legendează consemnul prin efectuarea unui control atent la mai multe persoane sau autoturisme.G. persoana va fi supravegheată discret pentru a evita dispariţia acesteia. persoanei i se permite continuarea călătoriei sau se reţine. însoţitori. În timpul cel mai scurt. conform legii. persoanei i se permite continuarea călătoriei sau este reţinută. În aceste situaţii.F. a frontierei avute în atenţie. aceasta continuându-şi călătoria. Şeful de tură intocmeşte RAPORT. imediat(operativ şi în timp util). TSE. respectiv mijlocul de transport.F. imediat (operativ şi in timp util).F. Serviciul Dispecerat va informa beneficiarul consemnului despre trecerea prin P.G. despre prezenţa persoanei în P. În funcţie de rezultatul controlului şi noile precizări ale beneficiarului.F.F. poliţistul de frontieră informează şeful de tură în cel mai scurt timp. TLE Persoana vizată nu se opreşte la filtru pentru verificări. care ia legatura cu Dispeceratul I. Şeful de tură întocmeşte RAPORT sau litigiu de trafic. înscrisurile solicitate de beneficiar.F. funcţie de dispoziţia Dispeceratului I. cu toate datele solicitate. În funcţie de situaţie. Se aplică măsurile solicitate de beneficiar şi funcţie de rezultatele obţinute.T.P. se va realiza în spaţii special destinate şi cu participarea echipei operative trimisă special de beneficiar. poliţistul de frontieră informează şeful de tură în cel mai scurt timp.G.După executarea activităţilor prevăzute în procedurile de lucru privind identificarea şi stabilirea autenticităţii documentului de traversare a frontierei de stat şi descoperirea consemnului CTI. pentru a fi predată echipei operative trimisă de beneficiar. pentru contactarea beneficiarului consemnului pentru informare şi solicitarea de date şi detalii suplimentare privind aplicarea acestuia.P.F. ⇒ În situaţia descoperirii consemnelor: TLI. printre care şi cei avuţi în atenţie. printre care şi cei avuţi în atenţie. TSE După executarea activităţilor prevăzute în procedurile de lucru privind identificarea şi stabilirea autenticităţii documentului de traversare a frontierei de stat şi descoperirea consemnului TSI. comunicându-se şi alte date solicitate de către beneficiar. CTE. efectuarea controlului.T.G. ⇒ În situaţia descoperirii consemnelor: TSI. După permiterea intrării sau ieşirii în /din ţară. se ţine cont de informaţiile primite de la beneficiar.

P.F. în scopul refuzării intrării. la intrarea pe teritoriul României ori au încercat să treacă frontiera României cu documente false. ⇒ există indicii că fac parte din grupuri infracţionale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri. ⇒ sunt incluşi în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interzicerii intrării în România sau care au fost declaraţi indezirabili. în mod nejustificat scopul declarat la obţinerea vizei sau după caz.S. precum şi de instituţii specializate în combaterea terorismului.I. în cazul străinilor aflaţi în tranzit. ori în străinătate împotriva statului sau a unui cetăţean român. pregătesc.G. ⇒ nu posedă viză română sau. imediat (operativ şi în timp util). prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte. sprijină în orice mod sau comit acte de terorism. ⇒ suferă de maladii care pot pune în pericol grav sănătatea publică.. stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. că finanţează. funcţie de dispoziţia Dispeceratului I. în colţul din stânga sus. ⇒ există motive serioase să se considere că au săvârşit sau au participat la săvârsirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii. ordinea. ⇒ pe numele lor au fost introduse alerte în S. cât şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea. ⇒ nu prezintă garanţii că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie. 29 . sănătatea ori morala publică. sau că vor părăsi teritoriul României. ⇒ nu prezintă documente care justifică scopul şi condiţiile şederii lor şi care fac dovada existenţei unor mijloace corespunzatoare atât pentru întreţinere pe perioada şederii. dacă prin înţelegeri internaţionale s-a stabilit astfel. în alte cazuri decât cel al refuzului intrării Dacă poliţistul de frontieră aplică într-un paşaport ştampila de trafic greşit se aplică doua linii paralele cu cerneală neagră. ⇒ au introdus sau au încercat să introducă ilegal în România alţi cetăţeni străini. ⇒ au săvârşit infracţiuni pe perioada altor şederi în România. 26 Manualul Schengen. ⇒ prezintă un pericol pentru apărarea şi siguranţa naţională. ori a unor crime de război sau crime contra umanităţii. Anularea ştampilei de intrare sau ieşire. care este acceptat de statul roman. ⇒ Alte situaţii în care străinilor li se refuză intrarea pe teritoriul României26deoarecenu indeplinesc condiţiile pentru intrarea străinilor: ⇒ nu posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat.Şeful de tură întocmeste RAPORT sau litigiu de trafic. ⇒ sunt semnalaţi de organizaţii internaţionale la care România este parte. dupa caz nu posedă permis de şedere valabil. ⇒ au încălcat anterior.

P..S. 27 Volker Westphal. În situaţia în care la controlul de frontieră. Aplicarea regimului vamal.31. stabileşte imediat contactul prin intermediul reţelei de birouri SIRENE27.În situaţia în care se refuză intrarea unui străin pe motive de stare necorespunzătoare auto: se aplică doua linii paralele cu cerneală neagră. Străinilor care se bucură de dreptul comunitar al liberei circulaţii li se poate refuzata intrarea numaipe motiv de ordine publică sau securitate publică. efectuează evaluarea şi admite sau refuză intrarea. nu mai doreşte intrarea în România. poliţistul de frontieră nu va mai anula ştampila de intrare şi nu va scoate persoana din istoricul de date ci va aplica procedura de ieşire din ţară. în termen rezonabil. Numai după primirea informaţiilor necesare rezolvării alertei (consemnului) poliţistul de frontieră. 30 . În această situaţie poliţistul de frontieră: ⇒ evalueză amănunţit situaţia. poliţistul de frontieră descoperă o alertă emisă pentru o persoană care se bucură de dreptul comunitar al liberei circulaţii. Dacă o persoană.G. imediată şi suficient de gravă care afectează unul din interesele fundamentale ale societaţii. ⇒ dacă alerta este S. Punctele de contact). ca urmare a măsurilor luate la controlul vamal.I. autorităţile competente efectuând verificările necesare luand ulterior măsurile corespunzătoare. Grenzschutzschule Lűbeck.F. persoanei respective i se permite intrarea pe teritoriu. rezolvarea consemnului se face de catre poliţist conform procedurii la descoperirea consemnelor. Edgar Stoppa – Drept European pentru Poliţia de Frontieră. 1999. sau prin orice alte mijloace aflate la îndemână (dispeceratul I. în colţul din stânga sus. Dacă nu este posibilă obţinerea de informaţii în legatură cu alerta. această alertă nu poate fi considerată un motiv suficient pentru a refuza intrarea. cu aprobarea beneficiarului consemnului.. p. atât călătorilor cât şi mărfurilor transportate este posibilă numai dacă persoanele respective sunt intrate pe teritoriul vamal al Romaniei. cu autorităţile responsabile ale statului Schengen care a introdus alerta(consemnul): beneficiarul consemnului verifică motivele pentru care alerta a fost introdusă şi le transmite Punctului în care a fost descoperită persoana pe numele căreia a fost instituită alerta (consemnul). intrare marcată prin aplicarea ştampilei pe documentul de călătorie (în cazul cetăţenilor statelor terţe). atunci când comportamentul personal al acestora reprezintă o ameninţare autentică. ⇒ dacă alerta(consemnul) a fost introdusă de autorităţile române.

În cazurile de mai sus posesorii unui carnet de marinar sau unui document de identitate pentru marinari care necesită să deţină viză datorită naţionalităţii acestora şi care nu se află în posesia vizei la patrunderea pe teritoriul Statului membru pot primi viză la frontieră în P. pentru a se imbarca pe o aeronavă care urmează să plece de pe acelaşi aeroport. ⇒ nu li se efectuează control amănunţit la intrare şi ieşire. 2.E. ⇒ intră pe teritoriul aeroportului de escală sau aeroportul de sosire situat pe teritoriul unui stat membru. Marinarii pot fi autorizaţi să patrundă pe teritoriul unui Stat Membru. prin derogare nemaifiind necesar: ⇒ verificarea condiţiilor de intrare pentru cetăţenii statelor terţe.12. Controlul asupra piloţilor aeronavelor şi alţi membrii ai echipajului Pot trece frontiera atunci când se află în exerciţiul îndatoririlor lor în baza permisului de pilot şi a certificatului de membru al echipajului atunci când aceştia28: ⇒ se imbarcă sau se debarcă într-un aeroport de escală sau aeroportul de sosire situat pe teritoriul unui stat membru.3 PROCEDURI DE CONTROL SPECIALE PENTRU CONTROLUL DOCUMENTELOR EFECTUATE ASUPRA ANUMITOR CATEGORII DE PERSOANE 3. ⇒ se deplasează (călătoreşte) cu orice mijloc de transport către un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru. concediere.T. 1. 3. ⇒ nu li se ştampilează documentul de călătorie la intrare şi ieşire. ⇒ trecerea frontierei se deruleaza pe pistele U. 3. sfarşitul contractului etc). Această categorie de persoane poate să nu facă obiectul controalelor de frontieră.. chiar dacă aceştia nu pot demonstra că se află în posesia unei vize valabile şi a unor mijloace suficiente de subzistenţă numai pentru: ⇒ îmbarcarea la bordul unei nave care e ancorată (acostată) deja sau este pe punctul să sosească într-un port al unui Stat Membru. 31 . la frontiera exeternă marinarul trebuie: 28 Convenţia din 07. Controlul marinarilor Care sunt titulari ai unui carnet de marinar sau ai unui document de identitate. Pentru emiterea vizei în P. ⇒ tranzitul într-un stat terţ sau întoarcerea în ţara de origine.F. Controlul asupra şefilor de stat şi de guvern şi membrii delegaţiilor acestora Acestei categorii de persoane i se efectuează controlul minim.Cap.F. ⇒ în cazuri de urgenţă sau cazurile de necesitate (boală.1944 privid Aviaţia Civilă Internaţională. 3.T.

scutiri. în particular a unor certificate emise de Statul de acreditare.I. Marinarii care sunt de aceeaşi naţionalitate şi care călătoresc într-un grup între 5 şi 50 de persoane pot primi o viză de grup de tranzit la frontieră care se aplică pe o foaie separată care va include numele de familie şi prenumele. asigură dreptul de şedere pentru membrii misiunilor diplomatice străine acreditate în România. posesorii de paşapoarte diplomatice.⇒ să deţină document valabil pentru trecerea frontierei. 4.A. naţionalitatea şi numărul documentului de călătorie. Această viză poate fi emisă numai dacă fiecare marinar în parte îndeplineşte condiţiile necesare pentru emiterea unei vize la frontieră. oficiale sau de serviciu emise de state terţe şi de guvernele lor. ⇒ să se afle în posesia unei vize valabile pentru toate celelalte state membre de tranzit şi de destinaţie din afara statelor membre. poliţistul de frontieră poate în cazurile urgente să apeleze direct la M.2005.oficiale sau de serviciu şi membrii ai organizaţiilor internaţionale29 În baza privilegiilor şi imunităţilor speciale de care aceştia se bucură. 32 .E din data de 01.Protocol din M. sănătăţii publice sau la adresa relaţiilor internaţionale ale statelor membre. Atunci când există îndoieli. securităţii interne. Membrii acreditaţi ai misiunilor diplomatice şi ai reprezentanţelor consulare şi familiile lor pot intra pe teritoriul statelor membre în baza prezentării unui carnet emis de M. chiar atunci când fac obiectul cerinţei vizei. 3. data naşterii.A. ⇒ să prezinte documente doveditoare cu privire la existenţa unor motive neprevăzute şi imperative pentru intrare. a unui paşaport diplomatic sau a altor mijloace. 29 30 Manualul Schengen. imunităţi.E. cât şi libera circulaţie a acestora prin Punctele de trecere a frontierei.A. oficiale sau de serviciu intrarea pe teritoriul Statelor Membre fară ca mai întâi să consulte autorităţile naţionale competente : acest lucru se aplică. pot beneficia de prioritate în comparaţie cu alţi călători la controalele de frontieră.A. cu privire la persoana respectivă.I. poliţistul de frontieră poate să-i solicite să furnizeze dovezi cu privire la statutul său prin prezentarea de documente corespunzătoare.E. Decizia M.30 Documentele de identitate elibetate de către Dir.E. recunoscute de statele membre care călătoresc în exercitarea îndatoririlor lor. şi M. de asemenea atunci când a fost introdusă o alertă în S.S. Poliţistii de frontieră nu pot să refuze posesorilor de paşapoarte diplomatice. Persoanelor care posedă aceste documente nu trebuie să li se solicite să facă dovada mijloacelor de subzistenţă.A. Dacă o persoană care se prezintă la frontiera externă invocă privilegii.03. ale Statelor Membre şi a documentului care-l autorizează sa treacă frontiera. ⇒ să nu facă obiectul unei alerte în scop de refuzare a intrării şi să nu reprezinte o ameninţare la adresa ordinii publice.Controlul posesorilor de paşapoarte diplomatice.

F.-de nuanţă crem. Acest lucru nu se aplică dacă aceştia călătoresc în scopuri particulare. şi statul implicat trebuie implicat cu promptitudine. să beneficieze de tratamentul preferenţial în timpul controalelor de frontieră.passer-ul Comunităţii Europene(CE).-de nuanţă verde. ⇒ Tip P.E astfel: ⇒ Tip C. Convenţa cu privire la Privilegiile şi Imunitaţile Agenţiilor Specializate. Se vor aplica în continuare de către M.care se eliberează membrilor personalului consular.E.Membrii misiunilor diplomatice străine acreditate în România. Vor fi luate în considerare următoarele documente emise de organizaţii internaţionale: ⇒ laissez-passer-ul Naţiunilor Unite emis personalului Naţiunilor Unite şi agenţiilor subordonate32 . adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la data de 21 noiembrie 1947 la New York. În documentele de călătorie (paşapoartele) membrilor misiunilor diplomatice străine acreditate în România( membrii Corpului Diplomatic şi Consular. precum şi membrii personalului de serviciu) nu se mai aplică vize de şedere.C. care se eliberează membrilor personalului diplomatic.S. ⇒ personalul care participă la implementarea unor programe derulate cu Uniunea Europeană şi Alianţa Nord Atlantică. ⇒ laissez-passer-ul Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom). Membrii organizaţiilor internaţionale care posedă documente emise de organizaţiile internaţionale şi care işi îndeplinesc îndatoririle.D.-de nuanţă roz. vor trece prin P. ⇒ laissez.A. care se eliberează membrilor personalului de serviciu al misiunii diplomatice. Ori de cate ori există un risc sau o suspiciune justificată cu privire la o faptă greşita sau o activitate incriminată penal comisă de un diplomat. 31 32 Convenţia de la Viena cu privire la Relaţiile diplomatice din 18. sau când se întorc în propriul lor stat31.A. Diplomaţii se bucură de inviolabilitate şi de alte imunităţi numai în statul în care sunt acreditaţi şi în acele state pe care le tranzitează pentru a prelua sau a se întoarce la postul lor. ⇒ Tip T. 33 . Controlul condiţiilor de intrare nu este necesar atunci când diplomatul intră pe teritoriul Statului Membru unde a fost acreditat şi unde are dreptul la o şedere pe termen lung. Carnetele de identitate se eliberează de M. ⇒ copii sub 14 ani. M.A.T.aprilie 1961. Diplomaţii care sunt acreditaţi în afara teritoriului Statelor Membre trebuie să îndeplinească condiţiile generale de intrare atunci când călătoresc în scopuri particulare. în baza unui document de călătorie valabil şi a carnetului de identitate.E vize de şedere în paşapoartele persoanelor aflate în una din urmatorele situaţii: ⇒ personal aflat în serviciul unor diplomaţi. fără a fi necesară viza română. pot atunci când este posibil. care deţin astfel de carnete de identitate.

⇒ certificatul de legitimitate emis de Secretarul General al Constituţiei Europei; ⇒ documentele emise în temeiul alin.2 al Art.3 al Acordului incheiat între Partile Tratatului Nord Atlantic cu privire la Statutul Fortei acestora (carnetele militare de identitate insotite de un ordin de calatorie individuala sau colectiva), precum si documentele emise in cadrul Parteneriatului pentru Pace; Posesorilor acestor documente nu li se cere să dovedească faptul că posedă suficiente mijloace de intreţinere. 3. 5. Controlul muncitorilor transfrontalieri Procedurile de control pentru această categorie de persoane se efectuează în conformitate cu regulile generale cu privire la controlul de frontieră pentru cetăţenii statelor terte. Muncitorii transfrontalieri şi alte categorii de navetişti care circulă în mod obişnuit peste frontieră care sunt bine cunoscuţi de către poliţiştii de frontieră datorită trecerilor frecvente ale frontierei, pe la acelaşi P.T.F. şi care nu fac obiectul unei alerte S.I.S. sau naţionale, pot face obiectul unui control aleatoriu, pentru a se asigura ca deţin un document care oferă permisiunea de a trece frontiera şi îndeplinesc condiţiile necesare de trecere a frontierei. Un control amănunţit la trecerea frontierei poate fi efectuat faţă de aceste persoane din când în când, fără a se anunţa în prealabil şi la intervale neregulate. Aceste reguli pot fi extinse şi asupra altor categorii de persoane care traversează în mod regulat frontiera cu respectarea regululior de mai sus. 3. 6. Controlul elevilor din statele terţe rezidenţi într-un Stat Membru sau într-un Stat Terţ care nu face obiectul obligativităţii vizei Elevii care sunt cetăţeni ai unui stat terţ supus obligativităţii vizei, dar care sunt rezidenţi legali într-un alt stat membru şi care călătoresc în cadrul unei excursii şcolare nu trebuie să fie în posesia unei vize de tranzit sau pentru şedere pe termen scurt pe teritoriul unui alt stat membru, cu condiţia să fie indeplinite urmatoarele cerinţe33: ⇒ să fie insoţiţi de un profesor de la şcoala în chestiune, care se află în posesia unui document de călătorie valabil şi a unei vize dacă este necesar; ⇒ profesorul să poată prezenta un formular, emis de şcoala în chestiune şi care permite identificarea tuturor elevilor de şcoală care participă la excursie şi în care să fie specificate cu claritate scopul şi circumstanţele şederii sau tranzitului avut în vedere; ⇒ elevii de şcoală să fie în posesia unui document valabil pentru trecerea frontierei; Se renunţă la ultima cerintă aceea de a fi in posesia unui document de călătorie dacă: ⇒ formularul mai sus menţionat conţine o fotografie actuală a acelor elevi care nu se pot legitima cu o carte de identitate cu fotografia titularului;

33

Manualul Schengen;

34

⇒ autoritatea competentă a statului membru în care domiciliază elevii de şcoală confirmă statutul lor de rezidenţi, precum şi dreptul acestora de a reintra pe teritoriul lor şi dă asigurări că formularul a fost autentificat în mod corespunzator (ştampila autoritătii naţionale competente); ⇒ statul, membru unde işi au reşedinta elevii de şcoală a inştiinţat alte state membre cu privire la faptul că doreşte ca listele sale să fie recunoscute ca documente de călătorie valabile; Scutirea de la viză poate fi deasemenea extinsă asupra elevilor aflaţi într-o excursie şcolară, care sunt cetăţenii unor state terţe care fac obiectul obligativităţii vizei, dar care domiciliază într-un stat terţ care este scutit de la obligativitatea vizei. În această situaţie trebuie îndeplinite aceleaşi cerinţe ca şi pentru elevii de şcoală rezidenţi într-un stat membru. Controlul de frontieră se efectuează în conformitate cu procedura de control pentru cetăţeni ai statului terţ. 3. 7. Controlul turiştilor S.D.A (Statut cu destinaţie aprobată) Memorandumul de Întelegere dintre Comunitatea Europeană şi Administraţia Naţională a Turismului din Republica Populară Chineză reglementează în mod expres călătoria grupurilor de turişti formate din cetăţeni chinezi proveniţi din China pe teritoriul Comunităţii. Participanţii la aceste grupuri de călători chinezi(turişti S.D.A.) care trebuie să fie alcătuite din cel puţin 5 persoane, trebuie să patrundă şi să părăsească teritoriul Comunităţii sub formă de grup. Aceştia trebuie să călătorească în cadrul teritoriului Comunităţii sub formă de grup, conform programului prestabilit de călătorie. Turiştii S.D.A. trebuie să fie însoţiţi de un ghid turistic, care trebuie să se asigure de faptul că aceştia intră şi parasesc Comunitatea sub formă de grup. Controlul de frontieră se efectuează în conformitate cu procedura de control pentru cetăţeni ai statului terţ. Controalele pot include verificarea statutului S.D.A., care trebuie indicat pe sticker-ul de viză. Vizele care poartă referinţa S.D.A. sunt întotdeauna vize individuale. Ghidul turistic trebuie să se supună procedurilor obişnuite de control pentru cetăţenii statelor terţe, ce vor include şi verificarea statutului acestuia de ghid turistic. 3. 8. Controlul minorilor Minorilor li se va acorda o atenţie deosebită din partea poliţiştilor de frontieră, indiferent dacă sunt însoţiţi sau nu. Minorii care trec frontiera vor face obiectul aceluiaşi tip de control la intrare şi ieşire ca şi adulţii, cetăţeni ai unui stat terţ. În cazul minorilor însoţiţi se va controla dacă persoanele care însoţesc minorii deţin custodia părintească asupra acestora, în special atunci când minorii sunt însoţiţi de un singur adult. În cazul minorilor neînsoţiţi, politistul de frontieră prin intermediul unor controale amănunţite se va asigura dacă persoanele care însoţesc minorii au drepturi părinteşti asupra acestora, în special în cazurile în care minorii sunt însoţiţi doar de către un adult şi există motive
35

serioase de suspiciune ca aceştia ar fi putut fi luaţi din custodia persoanei/ persoanelor care exercită în mod legal drepturile părinteşti asupra lor fără voinţa acestora. În această situaţie poliţistul de frontieră va dezvolta investigaţiile pentru a detecta orice inconsistenţă sau contradicţie cu informaţiile primite, astfel încat să fie împiedicată răpirea sau îndepărtarea ilegală a minorului. Proceduri şi reguli de control în legatură cu ieşirea cetăţenilor români minori din România: Ieşirea cetăţenilor români minori din România34: Potrivit art.30 aln.(1) din legea 248/2005 organele Poliţiei de Frontieră permit ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri: a) minorului care este înscris în documentele de călătorie ale ambilor părinţi sau, după caz, este titular al unui document de călătorie individual şi călătoreşte în străinătate însoţit de aceştia i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii si împreună cu aceştia; b) minorului care este înscris în paşaportul unui părinte si călătoreşte in străinătate împreună cu acesta sau, după caz, este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte, din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în statul sau în statele de destinaţie, precum şi cu privire la perioada acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte; c) minorului care este înscris în paşaportul unui părinte si călătoreşte în străinătate împreună cu acesta sau, după caz, este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele insotitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă; d) minorului care este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia minorul ; a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă, a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinaţie, la perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi datele de identitate ale însoţitorului respectiv. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)—d) nu este necesară declaraţia părintelui decăzut din drepturile părinteşti sau, după caz, declarat dispărut, în condiţiile legii, dacă însoţitorul face dovada în acest sens, cu excepţia cazului în care ambii părinţi se află în această situaţie, când este obligatorie declaraţia reprezentantului legal al minorului.
34

Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;

36

a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului legal. după caz. al celuilalt părinte. numai în următoarele situaţii35: a) în cazul în care însoţitorul argumentează necesitatea călătoriei în străinătate prin faptul că minorul urmează să beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul României şi fără de care viaţa sau sănătatea îi este pusă în mod grav în pericol. din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura aceste studii sau concursuri. precum şi avizul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane. chiar dacă nu există acordul ambilor părinţi. de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori. în condiţiile legii. perioada deplasării şi ruta care trebuie urmată. ale cărui date de identitate trebuie indicate. ⇒ ruta urmată până în statul de destinaţie. să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila36. iar în străinătate. trebuie să cuprindă şi următoarele menţiuni: ⇒ scopul deplasării. b)—d) trebuie redactate în două exemplare şi trebuie să fie autentificate în ţară de notarul public. (1) lit. în cazul în care acesta este o altă persoană decât cea cu care iese din România. (4) Pe lângă informaţiile prevăzute la alin. chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte. iar în situaţiile prevăzute la alin. emis în condiţiile prevăzute în normele metodologice. (1) lit. referitoare la însoţitor. (1) lit. sau dacă urmează să se reîntoarcă împreună cu un însoţitor. dacă au fost date în faţa autorităţilor străine. (3) dacă se constată că ruta aleasă pentru deplasare şi momentul prezentării la ieşirea din ţară se justifică în raport cu destinaţia. cu condiţia să prezinte documente doveditoare în acest sens. (4). cu condiţia să prezinte documente doveditoare în acest sens. caz în care trebuie menţionată persoana căreia urmează a-i fi încredinţat minorul. b) în cazul în care însoţitorul argumentează necesitatea călătoriei în străinătate prin faptul că minorul se deplasează pentru studii sau concursuri oficiale. (6) Organele Poliţiei de Frontieră vor permite ieşirea din România a minorilor însoţiţi numai dacă se constată că se respectă informaţiile prevăzute la alin. Un exemplar 35 36 Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care urmează să se acorde tratamentul medical respectiv. emise sau avizate de autorităţile medicale române. (7) Declaraţiile prevăzute la alin. al părintelui supravieţuitor sau al reprezentantului legal. Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine. adoptată la Haga 37 .(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. (5) Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoana anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate. a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva şi irevocabilă. ⇒ indicarea faptului dacă minorul urmează să rămână în statul de destinaţie. d) declaraţia părinţilor. b) şi c) şi la alin. organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din România a minorilor însoţiţi. b)—d). respectiv cu perioada deplasării.

a reprezentantului legal se menţionează că minorul se va reîntoarce împreună cu acelaşi însoţitor. 30.al declaraţiei se păstrează de către însoţitor. după caz. omor calificat. ⇒ proxenetism. iar ai doilea exemplar însoţeşte paşaportul minorului.. cu excepţia cazului în care este părinte al minorului şi există acordul celuilalt părinte.(1) din aceeaşi lege în situaţia în care organele Poliţiei de Frontieră constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru ca minorul să iasă din România. ⇒ lipsire de libertate în mod ilegal. omor deosebit de grav. fără a se mai completa rubricile prevăzute în acest registru” Potrivit art. cu excepţia cazului în care a fost reabilitat pentru această infracţiune37: ⇒ omor. 37 Codul Penal. ⇒ infracţiuni de terorism. exerciţiul dreptului la liberă Circulaţie în străinătate pentru statul la 5 octombrie 1961.31 aln. care va iniţia procedura aplicabilă minorilor neînsoţiţi. Dacă minorul nu este însoţit de cel puţin unul dintre părinţi. (2) Organele poliţiei de frontieră vor întrerupe. ⇒ infracţiuni privitoare la viaţa sexuală. ⇒ cerşetorie.„. ⇒ trafic de migranţi. ⇒ trafic de ţesuturi sau organe umane. dat în condiţiile prevăzute la art. la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. ⇒ infracţiuni privind traficul de persoane şi infracţiuni în legătură cu traficul de persoane. în condiţiile prezentei legi. călătoria minorului.în registrul destinat menţionării datelor de identitate ale minorilor se vor anexa copii de pe listele de pasageri şi de pe documentele justificative legale referitoare la permiterea ieşirii din ţară a acestor minori. după caz. de asemenea. ⇒ sclavie. în cazul în care nu este posibilă informarea părinţilor. ⇒ infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori. 38 . în următoarele situaţii: a) însoţitorul este cetăţean străin şi nu face dovada faptuiui ca are dreptul să se reîntoarcă în România. b) însoţitorul a săvârşit anterior una dintre infracţiunile următoare. vor întrerupe călătoria acestuia. d) însoţitorului sau. organele poliţiei de frontieră vor anunţa de îndată Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului. ⇒ prostituţie. dispusă în condiţiile legii. potrivit legii. chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. vor proceda la informarea imediată a acestora. deşi în declaraţia părinţilor sau. 66/1999. minorului i-a fost limitat. 30. c) însoţitorul este cetăţean străin şi părăseşte teritoriul României ca urmare a unei decizii de îndepărtare de pe teritoriul României. punându-le în vedere să îl preia de îndată ce este posibil.

30 alin. să anunţe de îndată autorităţile competente de pe teritoriul statului unde s-a produs evenimentul. c) ori. dacă a împlinit vârsta de 14 ani. după caz. în cazul apariţiei unei situaţii obiective de natură să întrerupă călătoria. c) să nu încredinţeze minorul altei persoane decât părintelui. f) să informeze de îndată ce este posibil cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României. se permite numai după soluţionarea neînţelegerilor de către instanţa de judecată. b) să nu abandoneze minorul. instanţa care dispune măsura educativă a libertăţii supravegheate este obligată să comunice această măsură Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. în perioada în care urmează să călătorească împreună. (3) Ieşirea din România a minorilor. după caz. în condiţiile legii. f) minorul refuză să iasă din ţară.(1) din aceeaşi lege până la preluarea minorului de către părinte sau. solicitând eliberarea unei adeverinţe în acest sens. în condiţiile legii penale. g) în cazul în care nu este posibilă încredinţarea minorului persoanei prevăzute la art. atunci când fată de acesta s-a dispus măsura educativă a libertatii supravegheate. 30 alin. în condiţiile prezentei legi. (4) În vederea constatării de către organele poliţiei de frontieră a situaţiei prevăzute la alin. e) însoţitorul nu este persoana căreia i-a fost încredinţată de către instanţă supravegherea minorului. precum şi cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României. ruta şi durata deplasări: menţionate în declaraţia prevăzută la art. (1) lit.(2) şi (3). d). în cazuri deosebite. să schimbe ruta. e) în cazul dispariţiei minorului pe perioada deplasării în străinătate. c).30 alin. în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului.de destinaţie ori pentru un stat care urmează să fie tranzitat. cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. are următoarele obligaţii: a) să acorde îngrijire şi supraveghere minorului pe toata durata deplasării. Potrivit art. persoanei prevăzute la art. să anunţe imediat cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României. după caz. de către o altă persoană. (4) lit. e). în vederea reunificării familiale a minorului sau. 30 alin. însoţitorul prevăzut la art. reprezentantului legal sau. d) să respecte scopul. Autoritatea competentă să elibereze minorului paşaport simplu efectuează în acest document menţiunile corespunzătoare referitoare la persoana căreia i-a fost încredinţată supravegherea minorului.(4) lit. (2) lit. cu excepţia situaţiei când există acordul ulterior al acestora cu privire la schimbările intervenite.30 alin. autorităţilor străine competente în domeniul acordării de asistenţă şi protecţie pentru minori. d). care călătoreşte în străinătate în condiţiile prezentei legi împreună cu acesta.32 aln. (1) lit. să depăşească durata călătoriei indicate de părinţi sau de reprezentantul legal. să se reîntoarcă în România cu acesta. 39 .

cât si Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei si Internelor. e) —g).(1) din aceeaşi lege minorul care călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin unul dintre părinţi sau de reprezentantul săul legal nu poate fi încredinţat de către acesta unei persoane cât este pe teritoriul altui stat. în vederea anunţării părinţilor ori a reprezentantului legal al minorului în legătură cu evenimentul produs. 40 . atât Inspectoratul General al Poliţiei Române.33 aln. Potrivit art. direct sau prin intermediul Direcţiei generale afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (1) lit. atunci când faţă de minor s-a dispus măsura educativă a libertăţii supravegheate. în conditiile legii penale. misiunea diplomatică sau oficiul consular sesizat are obligaţia de a informa imediat.(2) În situaţiile prevăzute la alin.

respectiv voucher sau contract de asigurare a serviciilor turistice încheiat cu o societate atestată prin licenţă de turism. 1.Cap. ⇒ paşaport consular. ⇒ certificat sanitar – veterinar. ⇒ documente specifice care să ateste caracterul transportului: invitaţie. emis de R. ⇒ asigurare civilă şi cartea verde. ⇒ travel – Document. pentru vehiculele ce au capacitatea mai mare de 7. destinate diferitelor tipuri de transporturi în trafic internaţional: ⇒ licenţă de execuţie pentru vehicul. ⇒ fremdenpass.. ⇒ caietul de sarcini aferent licenţei de traseu. ⇒ carnet T. ⇒ laissez – Passer. contract pentru transporturi ocazionale. ⇒ carnet de marinar. efectuată de o societate de asigurări din România.M. 4 PROCEDURI SPECIALE DE CONTROL PENTRU PREVENIREA COMBATERII FALSURILOR ÎN DOCUMENTELE DE TRECERE A FRONTIEREI 4. ⇒ autorizaţie specială emisă de Regia Autonomă Administraţia Naţională a Drumurilor. ⇒ carte de identitate. înmatriculate în România. ⇒ documente de însoţire a mărfii. ⇒ alte documente similare. dacă vehiculul este închiriat.R. Documentele care trebuie să se afle la bordul vehiculelor rutiere. talonul cu inspecţia tehnică periodică valabilă.R.A. ⇒ contract de transport internaţional – C.5 tone. ⇒ contractul de închiriere în original sau legalizat al acestuia.R. ⇒ diagrama legitimaţiilor de călătorie sau lista de pasageri. ⇒ certificatul de înmatriculare al vehiculului. ⇒ foaia de parcurs şi diagrama tahograf.. ⇒ titlu de călătorie. Documente necesare pentru trecerea frontierei Documentele pentru trecerea frontierei: ⇒ paşaport. ⇒ foaia de parcurs INTERBUS.I.. -Autorizaţie sanitară. 41 . ⇒ certificatul de clasificare pe categorii sau stele al vehiculului.

⇒ contract de transport internaţional – C. ⇒ documente justificative în ceea ce priveşte călătoria de întoarcere. industria sau alte activităţi. ⇒ autorizaţie de tranzit emisă de Ministerul Transporturilor din România. ⇒ autorizaţii emise de Ministerul Transporturilor din România. ⇒ legitimaţii de student sau certificate de la cursurile de absolvire.. Documentele care trebuie să se afle la bordul vehiculelor rutiere. 42 . ⇒ documente de însoţire a mărfii. înmatriculate în alte state. ⇒ documente specifice care să ateste caracterul ocazional sau turistic al transportului (invitaţie. ⇒ carnet T. ⇒ foaie de parcurs INTERBUS. ⇒ un document justificativ eliberat de stabilimentul care oferă cazare sau orice alt document corespunzător care să indice cazarea. ⇒ o invitaţie din partea gazdei. conferinţă sau alte evenimente având legătură cu comerţul. voucher sau contract de asigurare a serviciilor turistice). ⇒ certificat de autorizare pentru transportul internaţional de persoane prin servicii regulate. Pentru călătoriile în scop de turism sau alte motive personale ⇒ documente justificative privind cazarea. dacă va locui la cineva pe timpul vizitei. ⇒ confirmarea rezervării locului pentru o călătorie organizată sau orice alt document corespunzător inidicând planurile călătoriei ce va fi întreprinsă.5 tone. ⇒ cartea verde. Pentru călătorii în scop de studii sau alte tipuri de pregătire: ⇒ un certificat de înscriere la un institut de pregătire pentru cursuri teoretice sau de pregătire profesională în cadrul pregătirii de bază sau subsecvente. ⇒ documente justificative în ceea ce priveşte itinerariul.⇒ document de tarifare globală a transportului. 38 Manualul Schengen. ⇒ diagrama legitimaţiilor de călătorie sau lista de pasageri.R. ⇒ bilete de intrare la târguri sau congrese.M.R. ⇒ alte documente care prezintă existenţa unor legături comerciale sau alte relaţii de muncă. ⇒ diagrama tahograf pentru autovehicolele de marfă cu sarcină utilă mai mare de 3. destinate diferitelor tipuri de transporturi în trafic internaţional38: ⇒ certificatul de înmatriculare însoţit de talonul de inspecţie tehnică. Pentru călătorii de afaceri: ⇒ invitaţie din partea unei firme sau a unei societăţi de a participa la o întâlnire. dacă se invocă un aasemenea motiv..I. ⇒ documente justificative pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de intrare a cetăţenilor statelor terţe.

⇒ falsificarea parţială a documentelor oficiale valabile. ştiinţifice. Despre răspunderea penală pentru falsul în acte –Bucureşti. cu anumite instrumente. ⇒ mituirea angajaţilor instituţiilor. în ceea ce priveşte protecţia împotriva falsificării iar perfecţionarea lor şi a elemenetelor de siguranţă. atât cât îi este necesar ca să schimbe efectele juridice ale documentului în cauză39. ⇒ dezlipirea fotografiei clasice iniţiale. ⇒ desfacerea capselor iniţiale (rotunde sau alungite) cu care s-a fixat fotografia. Procedruri folosite de politistii de frontiera pentru descoperirea falsurilor in documentele pentru trecera frontierei Securizarea documentelor pentru trecerea frontierei Documentele de călătorie trebuie să răspundă unor criterii. care conform legii. Pentru călătoriile întreprinse în scopuri politice. Elementele de siguranţă sunt reprezentate de totalitatea procedeelor „tehnice. acolo unde este posibil. Din punct de vedere criminalistic. 2. numele organizaţiei gazdă şi durata vizitei sau orice alt document corespunzător care să indice scopul vizitei. urmată de lipirea alteia noi. Falsurile parţiale se pot realiza prin mijloace mecanice sau chimice sau cu ajutorul unui computer astfel: ⇒ ştersături mecanice.. 1985. altele decât cele originale. programe în care să fie înscris. Metode folosite de falsificatori pentru obţinerea sau producerea de documente: ⇒ furtul sau cumpărarea documentelor oficiale valabile. ⇒ ştersături chimice. ⇒ perforarea mecanică a numarului de document. pe lângă capsele rotunde.⇒ biletul de întoarcere sau de circuit. culturale. chimice şi tipografice”care se implementează în/sau pe materialele care se utilizează la confecţionarea paşapoartelor. în vederea securizării acestora împotriva alterării şi contrafacerii. ⇒ desfacerea broşării originale. sunt abilitaţi să elibereze documente.253. avându-se în vedere întinderea acţiunii falsificatorului. 43 . să permită identificarea cu eficacitate şi uşurintă. cât se poate de stricte. ⇒ decuparea fotografiei clasice iniţiale. 39 Stoica O. p. a încercărilor de falsificare. sportive. ⇒ contrafacerea documentelor şi vizelor. falsurile în documentele pentru trecerea frontierei de stat pot fi grupate în următoarele categorii: a) Falsul parţial Acţiunea falsificatorului este îndreptată numai asupra unei zone limitate. urmată de rebroşare. evenimente religioase sau alte motive: ⇒ invitaţii. bilete de intrare. 4.

perforat mecanic sau cu ajutorul laserului. ⇒ aplicarea în documente a ştampilelor de trafic contrafăcute sau valabile cu acordul funcţionarului. ⇒ contrafacerea numărului de document. ⇒ decuparea şi reconstituirea unor file din document. ⇒ prelungirea în fals a documentului. ⇒ acoperirea de text.253. chiar dacă persoana în cauză nu a călătorit. 44 . ⇒ contrafacerea unor file din document. 40 Stoica O. cifre sau litere. chinegrame sau holograme) şi ataşarea lor pe documentul falsificat. ⇒ înlocuirea unei fotografii clasice. ⇒ decuparea unor zone originale dintr-un document(ex. ⇒ dezlipirea. cifre sau litere. ⇒ ştergerea unor zone de desen de fond sau semnături integrate şi refacerea acestora cu ajutorul unei imprimante. ⇒ dezlipirea laminatului original. ⇒ înlocuirea unei fotografii integrate. adăugirea şi intercalarea de text. ⇒ înscrierea în fals a însoţitorilor. a ştampilei organului emitent sau a ştampilelor de trafic. Despre răspunderea penală pentru falsul în acte –Bucureşti. ⇒ falsificarea unui segment de timbru sec sau ştampila. ⇒ modificarea. ⇒ personalizarea neautorizată a unui document procurat ilegal în alb sau cu complicitatea organului emitent. în special a filei informatizate. ⇒ contrafacerea unor elemente optic-variabile. ⇒ contrafacerea timbrului sec. urmată de relipirea unor chinegrame sau holograme. ⇒ contrafacerea fibrelor. 1985. ⇒ contrafacerea unor chinegrame sau holograme. urmată de relipirea sau relaminarea acestuia.⇒ dezlipirea forzaţului (este o filă dublă care face legatura dintre coperţi şi filele documentului -paşapoartele cu coperţi de plastic nu au forzaţ). ⇒ ştergerea unei fotografii integrate şi rescanarea acesteia cu ajutorul unei imprimante. planşetelor sau firelor de siguranţă. Pentru comiterea falsurilor parţiale se folosesc diverse metode.. p. cele mai uzitate fiind următoarele: ⇒ înlăturarea de text. de pe fila informatizată. aparţinând organului emitent. b) Falsul total (contrafacere)40 În această situaţie documentul avut în vedere este confecţionat în totalitate de catre o persoană neutorizată.

3. ⇒ cifra de control incorectă (cheia după care se calculează cifra de control este 731). Situaţii care arată că un document este falsificat.). „Pasaport eliberat de Principatul Sea.U. Poliţistul de frontieră examinează paşaportul într-un context operaţional. ⇒ motivele din jurul fotografiei sunt rupte. ⇒ filigran vizibil la U. poliţistul de frontieră. „Pasaport eliberat de Principatul Castelania”. ⇒ cerneală optic-variabilă inertă.N.Poate fi imparţit în două categorii: ⇒ contrafacerea (imitarea) unui document eliberat de autoritatea competentă a unui stat (ex. ⇒ tipărire de fond inkjet sau laser (întotdeauna offset). atunci când nu se dispun de specimene pentru comparaţie: ⇒ hârtia fluorescentă la U. laissez –passer eliberat de O. Examinarea şi cercetarea de către poliţiştii de frontieră. „World Service Authority”. 4.) sau a unei organizaţii internaţionale recunoscută în mod oficial de un stat (ex. etc. 45 . în procesul examinării documentului de trecere a frontierei va confirma aceste caracteristici prin compararea acestora cu cele specifice originalului. pasapoarte eliberate de Örganizatia Internationala a Romolor”. În funcţie de caracteristicile individuale de sigurantă ale unui paşaport.Dominion of Melchizedek”. „Uno Diplomatic Passport”. ⇒ urme de adeziv în jurul fotografiei. informaţiile în legatură cu documentul de trecere a frontierei le va obţine prin folosirea echipamentelor. ⇒ eliberarea unor documente fanteziste eliberate de o singură persoană sau de organizaţii ilegale. ⇒ prezintă urme de răzuire.V.V. Procesul identificării unui document care este în neregulă Poliţistul de frontieră este constrâns de timp şi are la dispoziţie numai echipament de control portabil şi informaţii individuale de siguaranţă. 1.). paşaportul simplu.Land”. „Passport. din studierea documentului cât şi din studierea deţinătorului. ⇒ imagine latentă vidă. de serviciu etc. a condiţiilor de formă şi conţinut a documentelor pentru trecerea frontierei 4. 3. 3. 4. ⇒ Ştampila sau timbrul sec nu are elemente de continuitate. nerecunoscute de autoritatea unui stat ( ex. iar deciziile pe care le ia în legatură cu validitatea documentului trebuie să fie rapide. 2.

3. ⇒ infractori periculoşi care se sustrag urmăririi penale sau de la executarea unor pedepse privative de libertate. sau de intrare într-o anumită ţară. ⇒ traficanţii de droguri. substanţe explozive sau radioactive. ⇒ vizualizarea în raze ultraviolete a impresiunilor fluorescente. carton normal. ⇒ anumite persoane care vor să beneficieze de anumite facilitaţi vamale. implicaţi în traficul ilegal de persoane. deoarece se află în altă ţară. ⇒ persoane care pentru a intra în statele U.E au nevoie de viza de intrare. Fremdenpass. jos şi a celor opuse broşării. ⇒ persoane care au interdicţie de a ieşi din ţară. coperţile şi filele din interior trebuie să fie aliniate uniform. 4. ⇒ infractori care solicită aplicarea în pasaport a unei stampile de trafic false sau valabile. întucât multe documente false au coperţile rigide sau nu au aceeaşi textură. cu cerneală metalizată sau cu ajutorul unor foiţe de aur sau argint. Coperţile se pot confecţiona din vinilin. arme. ⇒ membrii reţelelor naţionale şi internaţionale. ⇒ dacă paşaportul se ţine închis. Titre de voyage. Prima evaluare calitativă realizată de către poliţistul de frontieră este legată de coperta paşaportului care este un document eliberat de autoritatea competentă a unui stat. tipărite cu tuş tipografic. Textul şi imaginile dintr-un document falsificat sunt de obicei departe de a fi precise: uneori falsificatorul va incerca să ascundă aceste defecte prin învelirea documentului cu o învelitoare din material comun: în toate cazurile în care există suspiciuni se procedeaza la îndepartarea învelitorilor. 4.) certifică numai identitatea posesorului. ⇒ calitatea coperţilor: grosimea. În mod tradiţional coperta conţine denumirea oficială a statului emitent şi o imagine bine definită reprezentată de stemă sau logo-ul naţional.4. netezimea marginilor de sus. carton pânzat. chiar dacă nu a călătorit pentru a încerca să demonstreze că în o anumită perioadă nu era la locul faptei. Orice alt document de călătorie. 46 . 3. pergamoid. care indică identitatea şi cetăţenia titularului. Laissez-Passer etc. dar poartă altă denumire decât pasaport (ex. Examinarea şi cercetarea condiţiilor de formă Examinarea coperţilor paşaportului Examinarea coperţilor exterioare: ⇒ ortografia corectă a textului. Travel Document. ⇒ persoane care au intrat ilegal în ţară şi doresc legalizarea şederii. Categorii de persoane care utilizează documente false sau falsificate pentru trecerea frontierei: ⇒ teroriştii. Poliţiştii trebuie să folosească simţul pipăitului cu vârful degetelor. 3. care este eliberat de autoritatea competentă a unui stat.

pentru care se uzitează denumirea de simplu sau turistic. acestea lasă urme de rugina sau pete care trebuie să se potrivească cu cele lăsate pe suportul de hârtie. Dacă capsele sunt ruginite. Capsele cu care se leagă paşapoartele sunt fixate cu un capsator special care în momentul prinderii filelor nu trebuie să lase zgârieturi sau îndoiri. de aceeaşi mărime şi acelaşi tip.v.orificiile trebuie să fie identice ca mărime şi model. imagini latente sau optic-variabile. realizate cu cerneală metalizată.capse alungite. ⇒ lipsa imaginilor latente.i.Pe coperţi se menţionează şi tipul documentului (în cele mai multe din cazuri ajută la stabilirea scopului călătoriei)–serviciu. poate fi o dovada că. Examinarea constă în: ⇒ nealinierea este unul din indicii. în special pentru intaglio.prima şi ultima filă reprezentate de forzaţ. Examinarea filelor paşaportulu Pasul urmator constă în examinarea rapidă a construcţiei-generale a documentului. ⇒ desen de fond realizat cu imprimante inkjet sau laser.asigurându-ne că . 47 . La paşapoartele în care s-au utilizat pentru prindere. precum şi file cusute neuniform. imprimare iris.trebuie să se cerceteze dacă acestea sunt bine fixate. Examinarea coperţilor interioare Suportul de hârtie al coperţilor interioare. ⇒ examinarea numărului de document tipărit pe fiecare pagină sau numai pe o parte din acestea. paşaportul a fost desfăcut iar filele au fost eventual înlocuite. care ajută la prinderea filelor între coperţi.punctul de plecare fiind controlul filelor.chinegrame. diplomatic: la paşapoartele normale.este practic reprezentat de forzaţ.modalitatea de tipărire. Firul de aţă din găurile de la extremitatea de sus şi de jos se dezleagă. Orice discrepanţă în ortografie.precum şi al elementelor de siguranţă. impresiuni fluorescente. calitatea coperţii. nu se mentionează decât cuvântul paşaport. ⇒ lipsa sau inexactitatea unor elemente fluorescente. ministerial. consular.în cazul în care filele sunt perforate mecanic. mijlocul documentului pentru a depista găuri suplimentare sau lărgite sau firul de aţă care atârnă pe linia broşării.toate au aceeaşi mărime şi marginile drepte.ceea ce înseamnă că. Indicii care duc la concluzia de contarfacere: ⇒ fibre si planşete desenate. tăietura marginilor exterioare şi a colţurilor sau nealinierea dintre coperţi şi file. Capsele neuniforme sau zgârieturi nefireşti ar putea fi dovada că s-a umblat la file. tiparul offset.pentru înlocuirea uneia sau mai multor file. nu în toate cazurile s-a umblat la paşaport.mecanic sau cu laser. Se examinează cum sunt legate coperţile. ⇒ lipsa variaţiei de culoare la o. Coperţile interioare vor fi examinate şi din punct de vedere al numărului perforat. oficial.

⇒ lipsa sau inexactitatea unor elemente fluorescente. ⇒ examinarea în lumină albă prin trasparenţă pentru identificarea firului de siguranţă45. ⇒ examinarea microtextului sau microcifrelor. 47 Vezi anexa 7. ⇒ examinarea desenului tip „guilolche”. 48 .⇒ examinarea desenului de fond în tipar tipografic sau offset.acolo unde există. ⇒ examinarea literelor şi cifrelor care trebuie să fie clare şi distincte. ⇒ examinarea în lumină albă prin trasparenţă pentru identificarea filigranului. ⇒ apariţia desenului specific filigarnuluiin în raze ultraviolete. Examinarea filei informatizate: Această examinare constă în: ⇒ examinarera numărului de document tipărit. ⇒ desen de fond realizat cu imprimante inkjet sau laser. ⇒ examinarea de ştampile sau timbru sec acolo unde există. ⇒ examinarea elementelor optic-variabile. ⇒ examinarea hologramelor47. Vezi anexa 2. ⇒ examinarea desenului tip”guilloche”. ⇒ examinarea planşetelor43. imprimările iris curcubeu. ⇒ examinarea fibrelor. ⇒ examinarea microtextului sau microcifrelor. 44 Vezi anexa 4. ⇒ examinarea în raze U.imprimările iris sau curcubeu41. ⇒ examinarea desenului de fond în tipar tipografic sau offset. 43 Vezi anexa 3. ⇒ examinarea în lumină albă prin transparenşă pentru identificarea firului de siguranţă. 46 Vezi anexa 6.acolo unde există. 45 Vezi anexa 5. ⇒ fibre şi plansete desenate. Indicii care duc la concluzia că filele sunt contrafăcute: ⇒ lipsa filigarnului42. ⇒ examinarea în raze ultraviolete pentru identificarea elementelor fluorescente.V. ⇒ neclaritatea unor microtexte sau microcifre. ⇒ examinarea fibrelor44. ⇒ examinarea planşetelor. ⇒ examinarea literelor şi cifrelor care trebuie să fie clare şi distincte. pentru identificarea elementelor fluorescente şi a celor fotocromice. 41 42 Vezi anexa 1. ⇒ examinarea chinegramelor46.

ex.. Examinarea broşării49: 48 49 Vezi anexa 9. ⇒ altă calitate a impresiunilor fotografiilor integrate. Vezi anexa 10. ♦ folie de plastic transparentă.O.care este de mai multe feluri: ♦ folie de plastic transparentă –în forma unei benzi adezive. ♦ laminat dublu. ⇒ fibre şi planşete desenate. ⇒ lipsa înscrisurilor laser.se simt tactil. ♦ laminat dublu transparent –fără elemente de asigurare.cu gravuri laser. ♦ folie de plastic transparentă tip I.O.microtext sau elemente fluorescente care apar numai în raze UV. fară elemente de siguranţă. ♦ folie de plastic transparentă tip”Fasprotek”. ⇒ aparitia desenului specific filigranului în raze UV. ⇒ lipsa gravărilor laser de pe folie. ⇒ examinarea laminatului48 sau foliei protectoare.microtext sau elemente fluorescente care apar numai în raze UV.acestea apar la suprafaţa foliei.simplă sau dublu laminată.C. ♦ strat foarte subţire de lac. ♦ folie retroreflectivă tip 3M.tip T. ♦ folie de plastic transparentă tip”Ïmaprotek”. laser în loc de inkjet. ⇒ deteriorări ale desenului de fond în jurul unei fotografii clasice.⇒ examinarea fotografiei titularului.A.cu elemente de „Floating Image”. ⇒ neclaritatea unor microteste sau microcifre. ⇒ deteriorări ale reţelei de satinaj în jurul unei fotografii clasice şi apariţia nefirească a substantei de lipit. ⇒ lipsa elementului „invisibile personal informations”. 49 .acest indiciu nu este valabil. ⇒ desen de fond realizat cu imprimante inkjet sau laser. Indicii care duc la concluzia că filele sunt contrafăcute: ⇒ lipsa filigranului şi a firului de siguranţa.K. ♦ folie retroreflectivă tip 3M. ⇒ lipsa elementului fotocromatic. ♦ folie de plastic cu desene. ⇒ deteriorarea sau lipsa de imagine variabilă a chinegramelor sau hologramelor. în relief. cu elemente de asigurare – desene. ⇒ lipsa sau inexactitatea unor elemente fluorescente. în cazul în care fila informatizată este pe una din coperţile interioare. ♦ înlocuitori de folie de plastic: ♦ policarbonatul. ♦ folie de plastic transparentă holografică.

uneori provenienţa geografică şi chiar religia. Paşapoartele sunt legate (cusute) în diferite moduri. intrucat majoritatea cifrelor se pretează la modificări: 1 în 7. datorită posibilităţilor de comparare cu fotografia în umbră existentă pe fila informatizată şi cu cea de pe colantul de viză. ⇒ cu capse alungite. trebuie să ne asigurăm că. Numele şi prenumele titularului Ajută la identificare. sexul. Identificarea după metoda portretului vorbit poate fi extinsă. firul de aţă este strâns şi că trece prin toate orificiile. Modificarea datei naşterii este uşor de realizat. Atunci când se foloseşte coaserea pentru a lega filele. 3 în 8. Aţa folosită la broşare poare reacţiona în diferite nuanţe de culoare .Metode de broşare: ⇒ cu fir de aţă. Data naşterii titularului Este un element deosebit de important pentru identificare. comparând trăsăturile persoanei cu acelea rezultate din fotografia aplicată în document. Orificiile mai mari sau mai largi. în cazul în care se caută asemănările există un risc foarte mare de a scăpa o substituire de persoană. în sensul că vârsta persoanei trebuie să corespundă cu aceea menţionată în documentul de călătorie. originea. pentru a o pune de acord cu vârsta reală a persoanei din noua fotografie. Fotografia titularului50 Este cel mai importatnt element de identificare a persoanei care se prezintă la controlul de frontieră. 50 . intucât poate indica persoana. acesta trebuie să conţină un minim de date care să permită identificarea titularului. dacă este vizualizată în raze UV. ori firul de aţă este slăbit constituie indicii de rebroşare –în cele mai multe cazuri de falsificare. în scopul descoperirii eventualelor deosebiri. 50 Vezi anexa 8. Identificarea se va executa dupa metoda portretului vorbit. certificarea că a fost eliberat de un organ competent şi că este valabil. ⇒ cu o bandă de plastic. La identificare se vor căuta numai deosebirile (cel puţin 5 elemente). Această mentiune face adesea obiectul alterării pe un paşaport falsificat prin inlocuirea fotografiei. Examinarea şi cercetarea conţinutului: Indiferent de categoria documentului pentru trecerea frontierei. 5 în 3.

aproare toate ţările la expirarea documentului. Valabilitatea documentului de călătorie Majoritatea statelor indica valabilitatea în momentul completării rubricii rezervate pentru această menţiune. Dacă există suspiciuni semnătura din paşaport va fi comparată cu cea pe care persoana o va realiza la cererea poliţistului de frontieră. 51 . Cu paşaportul. sunt vizibile sau se pot arăta.Cazul Laissez –Passer ONU. concluzionând dacă persoanele respective constituie o familie. Pot exista şi excepţii. care poate fi reprodusă de mai multe ori fără deosebiri esenţiale. Insoţitorii Când mai multe persoane călătoresc pe un singur paşaport. Activităţi desfaşurate de catre poliţistul de frontieră la descoperirea unui document pentru trecerea forntierei fals sau falsificat Controlul primar al documentului de trecere a frontierei51 Acest control constă în: ⇒ stabilirea validităţii documentului de trecere a frontierei. eliberat de Republica Turcă a Ciprului de Nord nu se poate călători în ţara noastră. poliţistul de frontieră trebuie să cerceteze modalitatea de adăugare a insoţitorilor. 4. Semnătura titularului Constituie un element pentru identificare a persoanei în caz de suspiciuni. ⇒ identificarea persoanei în raport cu imaginea din fotografia paşaportului după metoda portretului vorbit. Cu documentul World Service Authority care este eliberat de o organizaţie fantomă. datorită multiplelor elemente de siguranţă implementate pe autocolant. este ca acesta să fie eliberat de autoritatea competentă dintr-o ţară recunoscută de statul roman. Este personală şi se realizează printr-un automatism.Semnele particulare Prezintă interes pentru identificare numai în măsura în care sunt evidentiate în documentul de călătorie. nerecunoscută de statul român nu se poate călători în România. 51 Manualul Schengen. întrucât nu este un stat recunoscut de România. 4. care prevede că prelungirea noului tip de paşaport este menţionată pe un autocolant: aceasta este o măsură descurajatoare pentru falsificatori. procedează la extinderea valabilităţii acestuia mentionând o noua perioadă la rubrica special destinată în acest sens. precum şi prin semnatura organului emitent. una dintre acestea regăsindu-se în legislaţia română. Autentificarea documentului de călătorie Se realizează de la caz la caz cu ajutorul ştampilei sau timbrului sec. Un document de călătorie poate fi eliberat şi de o organizaţie internaţionala recunoscută de statul român. Prelungirea valabilităţii documentului de călătorie Din motive economice. O condiţie de valabilitate a unui document de călătorie. ce se va certifica prin ştampilă sau timbru sec şi semnatura organului indrituit a efectua aceasta operaţiune.

Locul de unde a fost procurat documentul falsificat. Locul de unde a fost procurat I. Identitatea persoanei. Locul de unde a fost procurat permisul de conducere falsificat. Întocmirea actelor premergătoare Poliţistul de frontieră va avea în atenţie culegerea tuturor datelor care să evidenţieze falsul. Locul de unde a fost procurat documentul falsificat. Identitatea reală. Persoana de la care a procurat moneda falsificată.Fluxul de trafic. înmatriculate în România. Identitatea reală. Tipul ştampilei falsificate. Fluxul de trafic. Identitatea persoanei. Date despre ştampile. Identitatea din permisul de conducere falsificat. Tipul vizei falsificate. Locul descoperirii. Motivul fasificării. Persoana de la care a procurat permisul de conducere falsificat. Identitatea reală. Controlul secundar al documentului de trecere a frontierei În situaţia confirmării suspiciunii în legatură cu falsificarea documentului sau substituirea de persoană inclusiv prin verificarea optică a documentului la videocomparator.-ul falsificat.-ul falsificat e) în situaţia descoperirii de monedă falsă: Data descoperirii. Motivul falsificării. Metoda de falsificare. date care să fie cuprinse în actele premergătoare întocmite52: a)în situaţia documentelor de trecere a frontierei: Data descoperirii. Fluxul de trafic. Metoda de falsificare. Fluxul de trafic. Date despre monedă. Locul descoperirii. permise de rezidenţă: Data descoperirii. h)în situaţia de documentele care trebuie să se afle la bordul vehiculelor rutiere. Locul descoperirii. f) în situaţia permiselor de conducere: Data descoperirii. c) în situaţia ştampilelor de trafic: Data descoperirii. Motivul falsificării. Motivul fasificării. b) în situaţia vizelor: Data descoperirii. Locul unde a procurat moneda falsificată. înmatriculate în alte state.Identitatea persoanei. 52 . Tipul monedei falsificate.D. Persoana de la care a procurat I.Locul unde a procurat ştampila falsificată. Metoda de falsificare. Fluxul de 52 Cod Procedură Penală. Identitatea persoanei. Motivul fasificării. Motivul fasificării. Locul descoperirii. se conturează elementele constitutive ale unei infracţiuni. Locul descoperirii. destinate diferitelor tipuri de transporturi în trafic internaţional: Data descoperirii. Identitatea din documentul falsificat. g) în situaţia de documentele care trebuie să se afle la bordul vehiculelor rutiere. Persoana de la care a procurat ştampila falsificată. Metoda de falsificare. Metoda de falsificare. d) în situaţia cărţilor de identitate.Fluxul de trafic. Locul descoperirii. Locul unde a procurat viza falsificată. Metoda de falsificare. Identitatea din I.-ul falsificat. Fluxul de trafic. Locul descoperirii.Persoana de la care a procurat viza falsificată. destinate diferitelor tipuri de transporturi în trafic internaţional: Data descoperirii. Locul descoperirii.D.D. Persoana de la care a procurat documentul falsificat.În această fază poliţistul de frontieră poate utiliza instrumentarul minim de control compus din lupă şi lampa UV. Persoana de la care a procurat documentul falsificat. Fluxul de trafic. Date despre viză. Metoda de falsificare. Motivul falsificării.

j) în situaţia de documente eliberate de organizaţiile internaţionale în scopurile specificate Data descoperirii. Standardele O. Motivul fasificării.Metoda de falsificare.C. Motivul falsificarii. ♦ la vize. Metoda de falsificare. ♦ caracterele literelor şi cifrelor: ♦ literele sunt puţin mai mici decat cifrele. excepţie făcând litera I.Loculdescoperirii. ♦ zona de citire are intotdeauna 2 linii. Motivul fasificării. ♦ conţinutul datelor. 53 . Fluxul de trafic.A. Fluxul de trafic.Z. prevăd: ⇒ numărul de caractere: ♦ fiecare linie are 44 de caractere. Locul de unde a fost procurat documentul falsificat. ♦ nici o literă nu are liniuţe la capete.I. Identitatea persoanei. (Organizatia Aviatiei Civile Internationale). (machine readable zone) este o zonă specială desemnată în conformitate cu standardele O. Persoana de la care a procurat documentul falsificat. i) în situaţia de documente justificative pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de intrare a cetăţenilor statelor terţe: Data.Locul descoperirii. fiecare linie are 36 caractere.R.Identitatea persoanei.trafic.Locul de unde a fost procurat documentul falsificat.C. Metoda de falsificare. Persoana de la care a procurat documentul falsificat.I. Persoana de la care a procurat documentul falsificat. Locul unde a fost procurat documentul falsificat.A. Modul de calcul al cifrei de control Banda de citire optica sau M. Identitatea persoanei.

Calculul cifrei de control pentru data naşterii: DATA NASTERII: CIFRĂ DE CONTROL: 7 Data nasterii 7 2 3 6 1 1 1 2 7 14 0 3 0 7 1 7 Suma 77 Impartit Cifra 1a 10 7.7 de control 7 Multiplicator 7 Inmultire 49 54 .a) Pasaportul romanesc: 1.

9 55 . Calculul cifrei de control pentru data expirării: DATA EXPIRĂRII CIFRĂ DE CONTROL: 9 Impartit Cifra de control 9 Data expirarii 0 8 0 2 2 5 Suma 1a 10 Multiplicator Inmultire 7 0 3 24 1 0 7 14 3 6 1 5 49 4.2.

b) Paşaportul austriac: Calculul cifrei de control 0088346 2 0 +0+8+8+3+4+6 = 29 CIFRA DE CONTROL c)Viza Schengen 56 .

⇒ separaţii până la capăt. ⇒ două separaţii. luna şi ziua de naştere a titularului vizei şi paşaportului. VizeiD 0 5 0 5 6 7 6 1 Suma Împărţit la Cifra de 10 control 18. 57 . Multiplicator Înmulţire 13 0 5 0 5 6 7 6 1 7 3173 17 3 191 0 5 0 15 6 49 18 1 185 ⇒ prescurtarea denumirii statului unde se afla reprezentanţa diplomatică a organului emitent.C sau D). a doua cifră de control calculată astfel: Împărţit la Cifra de Data naşterii 7 6 1 0 2 3 Suma 10 control Multiplicator Înmulţire 7 3 1 7 3 1 7. scrisă aproape în toate cazurile cu o maşină cu caractere speciale. ⇒ prenumele. prima cifră de control calculată astfel: Seria şi nr. Semnificaţiile părţii informatizate sunt următoarele: Rândul 1: ⇒ „V“-viza. ⇒ două separaţii. conform listei de prescurtări.În zona inferioară a autocolantului. ⇒ numele. este situată pe două rânduri partea informatizată. ⇒ tipul vizei (A. Rândul 2: ⇒ seria şi numărul vizei.5 5 Viza nr. F (feminin) sau L (nu este precizat). ⇒ cod stat emitent.B. ⇒ un grup de 6 cifre reprezentând anul.7 7 49 18 1 0 6 6 77 ⇒ o litera reprezentând sexul titularului vizei: M (masculin).

a treia cifră de control.7 7 63 24 0 7 3 0 97 Această activitate de calcul a cifrei de a cifrei de control este deosebit de importantă deoarece contribuie în mod substanţial la descoperirea paşapoartelor false sau falsificat. luna şi ziua la care valabilitatea vizei expiră.⇒ un grup de sase cifre reprezentând anul. calculată astfel: Expirarea Împărţit la Cifra de 9 8 0 1 1 0 Suma valabilităţii 10 control Multiplicator 7 Înmulţire 3 1 7 3 1 9. 58 .

fapt care din punctul nostru de vedere nu este atât de benefic deoarece intervine superficialitatea în controlul documentelor astfel pot fi comise cât mai multe infracţiuni la regimul juridic al frontirei de stat.Concluzii Având în vedere tendinţele Uniunii Europene de a-şi extinde graniţele şi intrarea Romaniei în Uniunea Europeană la 01. spre deosebire de cetăţenii statelor terţe care sunt introdu-şi în baza de date la trecere forntierei. De aceea pentru a se realiza un control al acestora spre a nu comite infractiuni la trecerea frontirei de stat activitatea Poliţiei de Frontieră s-a axat în ultima perioada spre o mai buna organizare a activităţi de schimb de informaţii între organele Poliţiei de frontieră ale difertelor state membre. Paşaportul biometric S. O alta tendintă odată cu intrarea României în Uniunea Europeana pe lângă controlul minim al cetăţenilor Uniunii Europene este diminuarea timpul de control al documentelor pentru trecerea frontierei.01. Aderarea României la Uniunea Europeană a determinat schimbări majore pe toate planurile. Astfel pentru cetăţenii Uniunii Europene controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat tinde să devină o simpla formalitate deoarece evidenţa acestora este doar numerică ei nu mai fiind introdu-şi în baza de date la trecerea frontierei.A) considerăm că o mai bună securizare a documentelor de călătorie româneşti este necesară. proxenetismului şi alte asemenea infracţiuni deoarece considerăm că acest control reprezintă prima sită în prevenirea acestui fenomen deoarece prin activitatea de control se unrmareşte în primul rând dacă sunt indeplinite toate condiţiile pentru ca o persoana să poată părăsii teritoriul unui stat. pentru descoperirea persoanelor pretabile a comite infracţiuni la trecerea frontierei. Poliţia de Frontieră se mai bazează şi pe flerul lucrătorilor propii din punctele de trecere a frontierei.2007 considerăm că activitatea de control a documentelor pentru trecera frontierei este o activitate deosebit de importantă deoarece prin intermediul acestei activităţi are loc pentru prima dată un contact între organele de control a documentelor din statul gazdă şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene precum şi cu cetăţenii statelor terţe. Deoarce activitatea infracţională a crescut la nivelul frontierei României şi pentru a ţine pasul cu tendinţele privind un document de calatorie mai securizat (Ex. 59 .U. Datorită numărului mare de documente de călătorie false sau falsificate suntem de părere că o constrangere a legii mai fermă este utilă. spre a diminua acest fenomen deoarece prin intermediul documentelor false sau falsificate are loc trecerea frontierei de stat de către persoane care nu au acest drept conferit de lege. dar şi în cadrul activităţii de control a documentelor pentru trecerea frontierei de stat. Pe lângă această activitate deosebit de imporatantă a schimbului de informaţii între statele membre. Controlul documentelor pentru trecerea frontierei mai prezintă importanţă şi în domenii precum traficul de persoane.

Cooperarea se dovedeşte a fi aşadar indispensabilă. Totodată. Pentru prevenirea falsurilor în documentele pentru trecerea frontierei de stat este necesară deasemenea o cooperare intensă între instituţiile abilitate atât ale statelor membre UE cât şi ale ţărilor ce intenţionează să adere. prostituţie. se extinde la nivel multinaţional. deşeuri periculoase etc.A. pentru statele membre este faptul că echipa de control pentru trecerea frontierei este formantă din poliţistul de frontieră român şi compatriotul său vecin acest lucru fiind un plus pentru Poliţia de frontieră Română deoarece se realizează în primul rând o cooperare mai bună între Poliţiile de Frontieră ale statelor vecine iar în subsidiar se realizează un schimb de experienţă profesională între cei doi poliţişti care fac parte din echipa de control. acela al fluxurilor migratoare. astfel el fiind sigurul care va raspunde în cazul în care se descoperă mai tarziu că persoana controlată de el nu îndeplinea condiţiile de intrare sau ieşire de pe teritoriul României. materiale explozive. atât la nivel naţional. spre a exista astfel un echilibru pe plan mondial între marile puteri ale lumii. traficul cu autoturisme furate. Lupta împotriva fraudei documentare reprezintă elementul cheie al unei riposte eficiente împotriva filierelor de trafic depersoane. muniţii. ţinându-se cont de elementele criminalităţii transfrontaliere care indică faptul că ţara noastră tinde să devină o „ţintă” pentru fenomene infracţionale de amploare cum ar fi (traficul de stupefiante. India. este un obiectiv urmărit in permanenţă de către autorităţile competente ale tuturor statelor şi implicit ale României. cât şi la nivel internaţional unde schimbul de informaţii este esenţial. şi la natura presiunii care se exercită la frontierele noastre. traficul ilegal cu arme.Considerăm ca acest timp de control ar trebui să fie stabilit de fiecare poliţist de frontieră care efectuează controlul deoarece el este singurul în măsură să stabiliească cât îi este necesar pentru a stabili dacă o anumită persoană îndeplineşte taoate condiţiile de intrare sau iesire de pe teritoriul României. devine o coordonată esenţială a muncii de prevenţie şi in special de combatere a fenomenelor infracţionale cu răspândire internaţională. deseori constatându-se că fenomenul infracţional are rădăcini şi mai ales.). precum şi comunicarea operativă a noilor măsuri de siguranţa introduse în sistemul vizelor.U. un schimb de informaţii eficient. Atingerea unui sistem de securizare a documtelor de calatorie si a vizelor care să asigure prevenirea comiterii de infractiuni la regimul juridic al frontierei de stat. În concluzie activitatea de control a documentelor pentru trecerea frontierei de stat tinde să se simplifice şi documentele de călătorie să devină tot mai sigure (Ex. În cazul fenomenului privind frauda documentară nu vom putea înţelege cu adevărat fenomenul fraudei documentare fără a ne referi la contextul în care acesta se manifestă.) pentru a contracara ţări precum China. O altă consecinţă a aderării României la Uniunea Europeană.paşaportul biometric S. 60 . între diferitele ministere interesate să-şi coordoneze acţiunile.

folie de culoare. ⇒ în procesul de tipărire. ⇒ întru-cât cerneala nu pătrunde pe toata suprafaţa elementului de tipărire. Apariţia marginii perlate depinde de forţa de presiune. Pentru majoritatea documentelor. ⇒ ştampilarea uscată sau marcată. Tiparul înalt poate fi utilizat în diferite etape ale procesului de tipărire la reprezentările grafice cum ar fi: ⇒ transferul de culori sau imagini. aceasta se acumulează spre marginile exterioare. 61 . folie helografică). ⇒ imprimarea foliilor(transferul foliei subtiri prin încalzirea tiparului înalt asupra unor materiale–folii de argint sau de aur. ⇒ brăzdarea. iar în centrul şablonului aceasta este ceva mai subţiată. folie de imitaţie. ⇒ realizarea de contururi.Acest proces da nastere la aşa zisă margine perlată. ⇒ perforare. seria şi numărul se imprimă în tipar înalt. cerneala este presată spre exterior. ⇒ se caracterizează prin faptul că elementele imprimabile ale formei au o inălţime mai mare decât elementele neimprimabile. ⇒ de-a lungul imaginii perlate a cernelii se formează o porţiune mică fară cerneală. lumina din lateral evidenţiază efectul de timbru sec.Anexe Anexa 1 Tiparul Tiparul înalt Margine perlată ⇒ este un proces de imprimare directă. textura de la suprafaţa hârtiei. ⇒ contururi. compoziţia cernelii. ⇒ presiunea mare a tiparului produce efctul de timbru sec.

Această particularitate se bazează pe comportamentul opus din punct de vedere chimic şi fizic al cernelii tipografice şi al apei. ⇒ elementele imprimabile şi neimprimabile se află pe acelaşi plan. 62 .Tiparul plan ⇒ cu varianta sa litografia este o denumire generică pentru mai multe tehnici tipografice: ⇒ imprimare litografică. Tiparul offset ⇒ face parte din categoria tiparului plan (set off = a da jos). iar acesta va servi ca intermediar pentru transpunerea în aria de tipărire. ⇒ imprimarea offset are marginile foarte bine definite. ⇒ la imprimarea offset. acestea vor ocupa doar locurile prevăzute pentru imprimare. imaginea care urmeaza a fi tipărită este plasată mai întâi pe un cilindru cu suprafaţa de cauciuc. faţă de cele neimprimabile. ⇒ literele şi ilustraţiile nu se află mai sus şi nici mai jos de partile netipărite. ⇒ tipărire offset. ⇒ imprimare laser. Tiparul adânc ⇒ elementele imprimabile sunt dispuse în plan inferior. care se resping reciproc. ⇒ tipărire cu cadru. iar elementele de culoare lasă în aceste locuri mici pete albe.praf. ⇒ la distribuţia cernelurilor tipografice de mai multe culori.Uneori fibrele de hârtie se desprind în timpul procesului de tipărire şi se lipesc de suprafaţa de cauciuc.

⇒ şablonul este de cele mai multe ori un cilindru cu camaşă de cupru. se află la partea superioară a proeminenţelor gravurii. ⇒ caracteristicile de recunoaştere ale acestui tipar sunt marginile zimţate (efectul dinţi de fierăstrău) ale imaginii imprimate. ⇒ pentru imprimarea culorii se utilizează cerneală mai fluidă (subtiată) care acoperă tot şablonul. Tiparul sită (serigrafie) ⇒ la acest tipar cerneala este turnată pe o sită şi presată prin intermediul unei prese mobile în parţile deschise ale sitei.⇒ părţile imprimate se află adâncite în şablon.Când este privită prin lupă. ⇒ hârtia presată va prelua cerneala din adâncituri prin forţa de aderenţă. apare ca fiind formată din puncte. Tipărire intaglio ⇒ este o imprimare de pe o forma gravată unde imaginea. Tipărire curcubeu ⇒ este o imprimare de securitate. imaginea fiind sesizabilă tactil. ⇒ culorile se întrepătrund neexistând o linie clară de delimitare a acestora. mai precis cerneala. 63 .

Tipărire simultană ⇒ este un desen. fiind vizibil. ⇒ forme de filigran: ⇒ filigarn liniar –fară umbre şi reliefuri (negativ). formând un fond pentru textul ce urmează a fi tipărit . 64 .numai în procesul de fabricare a hârtiei. de regulă geometric.Tipărire de fond ⇒ este un desen. imprimat pe filă. Anexa 2 Filigranul Pozitiv Negativ ⇒ se realizează prin intermediul unor tehnici meşteşugăreşti. ⇒ filigran masă plată –este umbrit dar nu prezintă nici un relief (pozitiv).cu ajutorul unor cilindri filigranari. formând un fond pentru textul ce urmeaza a fi tipărit. imprimat pe filă. de regulă geometric. fiind vizibil.

⇒ nu este vizibil în UV. nu lasă decât o urmă colorată. ⇒ planşetele pot sau nu reacţiona la lumina UV. dar cu reactie chimică la UV: sunt solzi în hârtie. ⇒ planşete vizibile în lumină albă. care de cele mai multe ori sunt rotunde. ⇒ planşetele sunt realizate din diverse materiale şi pot fi realizate în culori vizibile. ori să aibă diferite culori care se văd cu ochiul liber. ⇒ este vizibil în lumină albă.culori iridizante sau fluorescente: ⇒ planşete iridizante: sunt un fel de solzi(confecţii)coloraţi şi lucioşi incluşi în hârtie. Anexa 4 Fibrele Vizibile în lumină albă cu reacţie U.V. albă Vizibile în lumină 65 . ⇒ planşetele care sunt vizibile numai în lumină cu raze UV:unele nu sunt vizibile cu ochiul liber în lumină naturală. devenind vizibile la rază ultravioleta. care lucesc îndata ce vin în contact cu o anumită substanţă. luciul(iridizarea de culori) neputând fi reprodus. Anexa 3 Planşetele Iridizante Vizibile în lumină albă ⇒ sunt presărate în mod aleatoriu pe traseul înca umed al hârtiei nefinisate ⇒ hârtia poate fi asigurată prin intermediul planşetelor. altele sunt colorate. se văd cu ochiul liber însa la razele ultravioletă devin intens fluorescente. ⇒ planşete vizibile în lumină albă. care. dacă sunt copiaţi cu un copiator color.⇒ filigran formă rotundă –este umbrit şi prezintă reliefuri nepercepute la atingere -40 microni (pozitiv/negativ).

magnetice sau nemagnetice. 66 . Anexa 5 Firele de siguranţă ⇒ firul de siguranaţă poate fi încorporat. care ca şi planşetele sunt vizibile în lumină cu raze ultraviolete. ⇒ există mai multe tipuri de fire: ⇒ fire transparente de poliester cu microtiparitură sau cu imprimeu de mai multe culori. ⇒ prin utilizarea de fibre cu lungimi şi culori diferite. ⇒ fire în culorile curcubeului. ⇒ fire fereastră. ⇒ hârtia poate fi prevazută cu fibre.Fibre invizibile în lumină albă dar cu reacţie în U. direct pe cilindrul-sită pe traseul hârtiei. ⇒ fibrele pot fi plasate în părţi determinate dinainte ale hârtiei. ⇒ fire metalice. care îngreunează procesul de fabricaţie. încă din timpul procesului de producţie.V. se obţine un model special.chiar dacă au pigmenţi fluorescenţi.deoarece ele circulă în masa neuscată a acesteia. ⇒ aceste fibre sunt de cele mai multe ori din materiale sintetice (artificiale) şi sunt colorate în culori vizibile normal. ⇒ fire fluorescente (prelucrate chimic) cu culori vizibile.

Anexa 7 Holograma Holograma metalizată Holograma ⇒ este o imagine care deşi plată (tridimensională) lasă impresia de profunzime atunci când se vizualizează sub un anumit unghi de vedere.Anexa 6 Chinegrama ⇒ este o imagine plată.atunci cand se vizualizeaza sub un anumit unghi de vedere. bidimensională care îşi schimbă forma şi culoarea. Anexa 8 Fotografia Lipire cu adeziv şi aplicare de ştampilă Prinsă în capse şi aplicare de ştampilă 67 Foto scanată peste desenul de fond .

cu ştampile aplicate şi timbru sec şi semnătură Prinsă cu capse cu ştampile Foto integrată personalizată cu o imprimantă laser alb – negru Foto integrată personalizată cu o imprimanta laser color 68 .Lipită cu adeziv între. două file alungite de paşaport Lipită cu adeziv .

Foto integrată personalizată prin gravare laser Personalizare prin tipărire termică cu ajutorul unor substanţe ceroase Personalizarea prin sublimarea pigmenţilor de culoare – termosublimare 69 .

Fotografia în umbră realizată cu o imprimanta inkjet Fotografia în umbră realizată cu o imprimantă laser Fotografia în umbră realizată prin perforaţie laser 70 .

chinegrame transparente-metalizate tip T.O. Anexa 10 Broşarea Coasere centrală Coasere din lateral 71 ..C. transparenţa tip I. .A. gravură realizată cu ajutorul laserului.Anexa 9 Laminatul Folie normală Laminare dublă ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ Forme de laminat: normal.O. iridizantă. cu forme de scrambled indicia.K. holografie (prin mişcare apar motive şi texte). Folie „fasprotek” şi „imaprotek”. cu subţieri sau perforaţii minuscule în locuri bine stabilite. retroreflectivă tip 3M normala şi cu >floating image< .

♦ cusătură cu un singur fir. ♦ cusătură cu fir răsucit.V. care reacţionează în U. 72 . care reacţioneaza în U. ♦ cusătură cu fir răsucit monocolor.Coasere cu fire de mai multe culori în S Fir răsucit Coaserea din spate ⇒ paşapoartele sunt legate în diferite moduri..V. ⇒ cusătura cu aţă care poate fi: ♦ cusătură centrală.. ♦ cusătură laterală. format din trei culori.

O. Codul Penal.6 pct.F.G.03.U.3006 coroborat cu Art. Regulamentul Consiliului European 539/2001.G. nr.03. 445/2002 pentru abrobarea metodologiei de aplicare a O.A. 5. Regulamentul Consiliului European 562/15.când aceştia exercită dreptul în contextul regimului de trafic transfrontalier.U.2005. 356 din 21.1944 privid Aviaţia Civilă Internaţională. aprobată prin Legea nr. H.U. 104/2001 privind Organizarea şi Funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române.E din data de 01. modificat şi completat de legea nr.A. Regulamentul Consiliului European 562/15.G 105/2001 privind Poliţia de Frontieră.1 din O.2006. O.G. O. şi M.P. Disp. 1864 din 21.1999. 102/2005 şi Normele metodologice de aplicare aprobate prin H. Regulamentul Consiliului European 539/2001.105/2001privind frontiera de stat a României.Convenţii Convenţia din 07.6 pct.11.U.Bibliografie 1. Regulamentul C.Legi: Legea 75/16. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. 52/2000.12.Constituţia României 2.G.G nr.07 2006.03.G 194/2002 privind regimul străinilor în România.U. Decizia M.G.07 2006. 86 din 10.2001 pentru ratificarea Acordului European privind suprimarea vizelor pentru refugiaţi încheiat la Strasbourg la 05.E.12.U.DII/B5/JM/104275/30.G privind statutul străinilor. 102/2005 şi Normele metodologice de aplicare aprobate prin H. 1931/2006 care stabileşte regulile de trafic transfrontalier local la frontierele externe terestre ale statelor membre.2004.2006. Codul de Procedură Penală modificat şi completat de legea nr. Regulamentul C. O. 1864 din 21.1 din O. 4. O. H.I.G.03.G privind statutul străinilor.G. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora.03. I.07. 445/2002 privind Consemnele de frontieră.U. Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.G nr.G.U.04 2006. Ordonanţa Guvernului nr.U.3006 coroborat cu Art.E. 73 .12. 6.2001 care enumeră statele terţe ai căror cetăţeni trebuie să fie în posesia unei vize când traversează frontierele externe şi statele ai căror cetăteni sunt exceptaţi de la aceasata cerinţă. Codul Vamal al României aprobat prin Legea nr. O. 539/15. 3. 278 din 04.

A.vol 2 Controlul de frontieră Ed.Istorie a lumii antice . Ed Albatros . adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. 7. 74 . Matei . Convenţia cu privire la Privilegiile şi Imunitaţile Agenţiilor Specializate .I 2005.Buc 1984.aprilie 1961. Tactica Poliţiei de Frontieră . M. Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine. Horia C.Convenţia de la Viena cu privire la Relatiile diplomatice din 18. adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la data de 21 noiembrie 1947 la New York. 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->