P. 1
Pilda Bogatului Caruia I-A Rodit Tarina

Pilda Bogatului Caruia I-A Rodit Tarina

|Views: 34|Likes:

More info:

Published by: Felicia Felly Adomnicai on Jan 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2013

pdf

text

original

O tâlcuire minunată la Evanghelia de ieri - a morţii năpraznice

- despre sămânţa hoţiei ca zace în inima noastră – - poate înţelegem mai profund cum şi de ce au ajuns românii nişte hoţi -

Luca 12,16-21 Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul şi bunătăţile mele; şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! în această noapte voi cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.

Domnul nostru Iisus Hristos a venit la oameni ca să-i vindece de înclinarea spre hoţie, pentru că înclinarea aceasta este o boală sufletească grea. Dar oare fiul fură de la tatăl sau? Nu; dar sluga fură de la stăpân. În clipa în care Adam şi-a prefăcut duhul de fiu într-unui de slugă, mâna i s-a şi întins spre fructul oprit. De ce fură omul lucrul altuia? Oare pentru că îi trebuie? Adam avea totul, nimic nu-i lipsea, cu toate acestea s-a dus să fure. De ce fură omul de la om, sluga de la slugă? Pentru că s-auînvăţat mai întâi să fure de la stăpâni. Oamenii fură mai întâi de la Dumnezeu, şi apoi unul de la altul. Strămoşul omenirii şi-a întins întâi mâna să fure ce este a lui Dumnezeu şi, ca urmare, urmaşii lui fură unii de la alţii. Oamenii fură de la Dumnezeu şi de la oameni, fură de la natură şi se fură şi pe ei înşişi. Nu fură numai cu simţurile, ci cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul. Pe de altă parte, nu-i nici o faptă de hoţie la care să nu se fi întovărăşit şi diavolul. El este uneltitorul şi îmbolditorul a toată hoţia; este conducătorul şi începătorul a tot gândul hoţesc. Nici un hoţnu e singur pe lume. La furat merg întotdeauna cel puţin doi, iar al Treilea îi vede întotdeauna. Omul şi diavolul ies la furat, iar Dumnezeu îi vede. Aşa cum Eva n-a furat de la sine, ci înhăitându-se cu diavolul, nimeni n-a săvârşit vreodată fapta hoţiei decât numai în cârdăşie cu diavolul. Diavolul însă nu este numai capul şi părtaşul hoţiei, ci este şi pârâşul ei. Lui nu-i trebuie lucrurile furate, ci lui îi trebuie sufletul omului, sufletul pierdut. Lui îi trebuie dezbinarea şi ura dintre oameni, lui îi trebuie pierzarea neamului omenesc. El nu fură ca să fure, ci umblă, răcnind ca un leu, căutând

8). că el seamănă toată neghina din suflet. la livezile şi viile gemând de rod. nu se întreabămai întâi ce-i cu el şi cine lo fi pierdut. omul nu şi-a ridicat ochii spre cer strigând cu bucurie: „Slavă Ţie. când un bun prieten tocmai se îndreaptă spre el cu un car de daruri scumpe? Domnul nostru Iisus Hristos. Sufletul unui hoţ înrăit se zbârceşte din ce în ce. Uitându-se la ogoarele acoperite de spice. sămulţumească lui Dumnezeu. ca un plămân ros de tuberculoză. nu al său. omule. dulceaţă în toate fructele pământului! I-ai dat fiecăruia felurita sa mireasma şi frumuseţe! Mi-ai întors înmiit pentru puţina mea trudă! Câtă milă ai avut de robul tău." A spus el ceva de felul acesta? Nu. desfăşoară multă îndemânare şi isteţi- . de fapt. De orice lucru s-ar folosi. pentru că a lui Dumnezeu e pâinea. ca nu cumva diavolul să-şi arunce pe furiş întrînsul grăunţele hoţeşti. Când stă la masa şi mănâncă pâine. trebuie să vegheze asupra sufletului său. trebuie să privească la tot ceea ce are ca fiind al lui Dumnezeu. a început să-şi facă griji despre cum să le îngrămădească şi unde să le pună. Ca să se vindece de boala hoţiei. îndatăsă le ardă cu focul rugăciunii. şi i-a poftit să-şi ia de toate. cu puterea ta cea mare. 39). să furi de la Cel al cărui ochi e pururi deschis asupra ta? Pentru ca omul să se lepede de cârdaşul său la hoţie. Ca o mustrare pentru aceştia. un fur. la grădinile pline de zarzavaturi şi stupii revărsându-se de miere. ne arată însuşi Domnul (Matei 13. Bogatul acesta e. ci prima lui grijă e cum să-1 ascundă mai repede. să laude sfântul Tău nume şi bunătatea Ta cea nespusă. Că diavolul stârneşte sufletul spre toată fapta rea. neasemănate. stricăcioase. doar una cerându-le: să-şi cureţe mai întâi inima de lucrurile lumeşti pieritoare. preamilostive Dumnezeule! Ce belşug ai scos. de semănătorul răutăţii. au luat daruri şi sunt bogaţi. Dar e cu putinţă. Aşa face şi hoţul care. Şi nu poate să spună că tot belşugul acela i-a venit în urma vreunei deosebite strădanii. Ca şi ei. Şi el cugeta în sine. cum să bucur pe vecinii şi pe prietenii mei din mulţimea aceasta de bunătăţi ale Tale. Pentru ca omul să se păzească de apucăturile hoţeşti. Unii L-au ascultat. iubitorul de oameni. în loc să pomenească pe Dăruitorul tuturor darurilor. prea minunate Doamne. Un hoţ măcar se osteneşte cu furatul. să ştie că foloseşte lucrul lui Dumnezeu. că n-am unde să adun roadele mele? Bogatul acesta a strâns o asemenea recoltă. dând în drum peste un sac cu bani. omul trebuie săprivească ceea ce are altul că fiind tot a lui Dumnezeu. din pământul acesta întunecat! Ai picurat. umplându-i poala cu darurile Tale! Acum învaţă-mă. că nu ştia unde s-o mai pună. se usucă şi se ruinează. alţii însă au rămas cu nimicurile lor de furat. zicând: Ce voi face. iar dacă le află acolo. împreună cu mine.pe cine să înghită (I Petru 5. Domnul a spus pilda pe care o aflăm în Evanghelia de astăzi: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. Nu e nebun cel ce aleargă după rău când a cunoscut binele? Nu-i smintit şi caraghios hoţul care intră noaptea să fure din casa altuia o boccea cu boarfe. a adus cu Sine şi a deschis înaintea oamenilor vistierii cereşti nemaipomenite. prin razele de soare.

Rodul vechi va putrezi odată cu sufletul lui. n-are nici un zâmbet de bucurie în faţa unei asemenea minuni. şi pământului. Te-ai veselit la o petrecere? Bucură şi tu pe cel întristat.care. rezultatul vreunei intervenţii binevenite din partea bogatului. la un oarecare om la care aveau să găsească lucrul căutat." Doi pustnici din Egipt s-au rugat ca Dumnezeu să le descopere cine pe lume slujeşte lui Dumnezeu mai bine decât dânşii. Şi li s-a descoperit: au fost îndrumaţi într-un loc anume. negăsind la unul ca acesta nimic vrednic de luat în seamă. Sufletul lui va fi nimicit de nemilostivire şi lăcomie. Averea sa îl va ruina şi pe el şi pe alţii. să dea fuga să-şi pună darul la loc sigur. nici un măr în mâna vreunui nevoiaş! Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul şi bunătăţile mele. pe el îl roade grija de a îngrămădi undeva toată aceasta nemaipomenită recoltă. pentru că nu el e stăpânul soarelui. Rodul îmbelşugat este darul lui Dumnezeu. Dacă eşti milostiv şi cruţător cu dânşii. Dacă recolta de la anul are să fie tot atât deîmbelşugată. Ai o casă mare şi frumoasă? Făloc în ea şi celui fără adăpost. din voia lui Dumnezeu. Vedeţi ce trudă îşi pregăteşte nechibzuitul acesta! în loc să strice pe omul vechi din el şi să zidească pe cel nou. Grotesc ar fi omul care.pământ. şi nici n-avea cum să facă. şi vântului. dar .me. şi ploii. foc şi apă . nici al dreptului său de proprietate. dau rod ierburilor şi pomilor. Hambarele vor fi tot mai noi iar sufletul tot mai bătrân. ci fără să-1 bageîn seamă pe acesta. Ai ieşit vesel de la stăpân? Ai grijă ca şi slugile tale să se veselească. îţi e cald şi bine? Gândeşte-te la cel îngheţat. lau întrebat cum face el voia lui Dumnezeu. iar va trebui să muncească a le strica pe acestea şi a construi şi mai mult de-atât. Acestea sunt cele patru stihii . al vânturilor şi al pământului. Săracii îl vor pizmui iar flămânzii îl vor blestema. Nici o grăunţă pentru vreo zburătoare a cerului. să nu spună nici „Mulţumesc". nici să-i dea vreo atenţie dăruitorului. Bogatulînsă nu făcuse nimic. Grânarele vor fi tot mai mari iar sufletul tot mai strâmt. Rodul îmbelşugat nu este. Atunci pustnicii. în loc de slava lui Dumnezeu şi bucurie. al ploii. Ajungând la locul acela. Vedeţi cum poate folosi cineva darurile lui Dumnezeu spre a se pierde pe sine şi pe alţii? Din darurile primite spre binecuvântare îşi scoate blestem! Sfântul Ioan Gură-de-Aur dă sfat cui vrea să primească: „Ai mâncat pe săturate? Adu-ţi aminte şi de cel flămând. aşadar. dar acest bogat nu cheltuieşte nici un cuvânt şi nici un gând ca să mulţumească lui Dumnezeu pentru belşugul cu care 1-a miluit. în faţa unui asemenea har. magaziile şi pivniţele ca să-şi facă altele. Evharist pe nume. Evharist mai întâi n-a vrut să le spună. Ţi-ai potolit setea? Aminteşte-ţi de cel însetat. primind un dar de la cineva. soarelui. Cerşetorul primind o coajă de pâine mulţumeşte cui i-o dă. şi sufletul tău va fi miluit când va ieşi din trup. cu creşterea vitelor îndeletnicinduse. în aşa fel încât să nu rămână cumva vreun bob pe dinafară. au aflat un bărbat simplu. Va trăi înconjurat de pizmă şi de blesteme. el se apucă să-şi dărâme hambarele. în loc de rugăciuneşi mulţumire. Ai vază pentru bogăţie? Cercetează pe nevoiaş. adesea mult mai multă decât plugarul sau semănătorul. iar al vecinilor de invidie şi cârtire. aer.

oase şi fel de fel de zgârciuri. Sufletul are nevoie de patria sa cea din cer. blândeţea. sufocând sufletul cu fumul lor dezgustător. bea. veseleşte-te. Vedeţi cu cât mai plăcută îi este lui Dumnezeu mila decât asprimea nevoinţei! Dar bogatului din pildă nu-i pasă de Dumnezeu. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi?Aşa a vorbit Domnul lumii şi al vieţii. Dar omul acesta. bogatul toarnă gaz pe focul patimilor. după obiceiul câinilor. Închipuiţi-vă un mieluşel uitat în cuşca câinelui. cu lăcomia. dragul meu miel. cum să-şi îndese în ele tot ce se poate. Sufletul îşi caută podoaba sa:dragostea. a sufletului cu cele trupeşti. îi dă sufletului o mâncare pe care sufletul nu o poate mânca. bucuria. Cel ce porunceşte vremii şi morţii. bea. mănâncă. Auziţi însă ce răspunde Dumnezeu: Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! în această noapte voi cere de la tine sufletul tău. dar bogatul nu miluieşte şi nu ajută pe nimeni.stăruind. dar mielul rămâne flămând şi va muri de foame. ci şi în „înstăpânirea" sa asupra timpului şi a vieţii.10). bunătatea. Nici . credinţa. de suflet sau de milă. Dar ce-i mai rămâne de făcut după ce va fi isprăvit cu toate acestea? Să ne spună el însuşi: Şi voi zice sufletului meu: Suflete. ca acest câine cu mielul. încât i s-a pierdut până şi numele. şi tot El le stinge după cum socoteşte. una o cheltuia cu primirea străinilor iar a treia o întrebuinţa pentru sine şi cuminţea sa soţie. nu de hambare pline. El n-are decât un gând: cum să-şi mărească hambarele. Nici nu s-ar putea găsi cuvânt mai potrivit care să arate pierzătoarea biruinţă a trupului asupra sufletului. Cum să nu moară mielul ierbivor în tovărăşia câinelui hulpav? Cum să nu moară sufletul strivit de leşul greoi al trupului? Nebunia acestui bogat nu stă însă numai în îmbierea mielului cu carne. Sufletul se hrăneşte cu milă şi cu dreptate. le-a dezvăluit că el tot ce câştigă cu vitele împarte în trei: o parte o da săracilor. cu deşertăciunea. pacea. 22-3). tot aşa nu-ţi poţi supune nici ziua morţii. mult minunându-se de mărinimia bărbatului aceluia. nu îndreaptă cu bogăţiile sale nici o strâmbătate. înfrânarea. curăţia(Galateni 5. s-au întors pustnicii. Cum să mănânce şi să bea sufletul? Trupul bea şi mănâncă rodul ţarinilor. şi când vorbeşte de suflet. tot la trup se gândeşte. Te întreabă pe tine zorile şi amurgul? Te întreabă bătaia vântului şi starea lui? Tot aşa nici răstimpul vieţii tale nu depinde de tine. acolo hrana care-i dă viaţă. Câinele îşi pune deoparte. bogatul însă îl acoperă cu beţia. mănâncă. După cum nu-ţi folosesc bogăţiile la grăbirea venirii tale pe lume. Vedem că el îşi pregăteşte mâncare şi băutură pentru mulţi ani. nu sufletul. bogatul însă nici pe buze nu are numele Lui. La fel se poartă bogatul cu sufletul său. de ce judeci cu pântecele iar nu cu mintea? După cum nu ţi-a stat în putere să-ţi hotărăşti ziua când te-ai născut. Bogatul vrea să-1 lege pe suflet de pământ şi să-1 ţină aşa legat mulţi ani. ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani. cu curvia. odihneşte-te. Sufletul se bucură de Dumnezeu. ai aici bunătăţi strânse pe multe zile!" Şi câinele se satură. în mâna Lui el ţine viaţa a tot ce trăieşte şi suflarea întregii omeniri (Iov 12. Sufletul doreşte iubirea cerească. când şi-a umplut bine cuşca îşi cheamă tovarăşul: „Acum. îndelungarăbdare. Domnul aprinde candelele vieţii pământeşti. Jitniţele sale acolo sunt. veseleşte-te. într-atât s-a îngroşat sufletul şi s-a făcut una cu trupul. facerea de bine. Acestea auzind. tot aşa nu-ţi slujesc nici la întârzierea ieşirii din ea. Om nebun.

Dar. şi sufletul i se va despărţi de trup. plăcuţii lui Dumnezeu. cade mort ca Anania şi Safira (Fapte 5.10). Domnul Cel care te-a făcut pe tine. 5. Aşa sunt drepţii în vremuri de pace şiînflorire. . în Legea Veche: Avraam. spălându-şi sufletul cu lacrimi şi cerând iertare lui Dumnezeu. Toate sunt ale lui Dumnezeu. căreia îi dă o lovitura neaşteptată. în orice clipă Dumnezeu poate să ia ce-i al lui de la tine şi să dea altuia. pământul se deschide şi-1 înghite cum a înghiţit pe Datan şi pe Abiron (Numerii 16. ei nu mor niciodată nepregătiţi. trupul său se va da pământului şi sufletul său unui loc mai negru decât pământul. de a plânge şi a se tângui înaintea lui Dumnezeu cu căinţă. Bogăţiile sale se vor da altora. Totul este al Său în cursul vieţii tale. şi totul al Lui este şi după moartea ta. căci aceasta este hrana sufletului tău (Matei 6. de a-i părea rău de tot răul făcut şi de tot binele nefăcut. de a aminti copiilor săi frica de Dumnezeu. pentru că moare nepocăit. rugăciune şi milostenie. veţi spune: Nu au murit atâţia drepţi în luptă. Drepţii nu mor nepregătiţi. nepregătiţi? Nu. Când un chefliu uitător de Dumnezeu e pregătit s-o ducă tot aşa mulţi ani înainte.grânarele şi beciurile tale. sau cu ce ai să te îmbraci. în boală. de a ierta şi el pe toţi cei l-au supărat de-a-lungul vieţii. ca şi sufletul tău. 32). a pomeni ceasul morţii şi a-şiîmbogăţi sufletul cu credinţă. Fericiţi sunt cei ce trec prin boală mai înainte de moarte! Unuia ca acesta i se dă putinţa de a privi înapoi la întreaga sa viaţa. şi ultima poate să-ţi sune chiar astăzi. Când crede omul că s-a pus la adăpost de Dumnezeu şi de oameni. de a-şi număra păcatele sale. Isaac. numele lui Dumnezeu pe buze. pentru mâine: ceai să mănânci. Numele său nu e scris în Cartea Vieţii şi nu se va cunoaşte. lăsând în urma sa lucrul neîmplinit. Toţi au fost bolnavi înainte de moarte. şi bogăţiile cereşti nu se vor arata duhului său. David. Toţi au lăsat bun testament şi binecuvântare urmaşilor. Viaţa ta şi moartea ta sunt în mâinile Sale. Nu-ţi face griji. de a binecuvânta pe prieteni şi pe duşmani. Ei se pregătesc din vreme. ei aşteaptă în fiecare zi despărţirea de viaţă. nici turmele şi hotarele tale. ce-ai să bei. pentru ca sufletul său să-şi afle acolo un locaş. Nici o faptă bună nu-i iese în întâmpinare întru împărăţia cerurilor.Ce va fi cu bogatul acela? Se va despărţi dintr-o dată de bogăţiile sale. Domnul sfârşeşte pilda spunând: Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.31-3). Inimile le sunt pururea pline de căinţă şi mărturisire şi de slăvirea numelui lui Dumnezeu. Vedeţi cum au murit drepţii. foc se coboară şi-1 nimiceşte ca pe Sodoma şi Gomora (Facere 19. şi toţi aveau. nici nu se va pomeni între cei fericiţi. aşadar. Şi-a primit plata sa pe pământ. îngrijeşte-te mai degrabă de împărăţia lui Dumnezeu. şi cu atât mai mult sunt aşa în vreme de război şi ispită. Moise. omule. Cumplită este moartea năpraznică! Tocmai când omul se crede cel mai bine aşezat pe pământ. Aşa e moartea drepţilor. Ai grijă mai degrabă de sufletul cu care ai să stai înaintea lui Dumnezeu. Păcătosul pierde de două ori cu o asemenea moarte: o dată pierde el. Iacov. 24). De ce vorbeşti de mulţi ani? Viaţa ţi se numără în clipe. şi o dată pierde familia lui. unde este plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

se pregătesc pentru acea viaţă._. Omul înţelept lucrează zi de zi la împlinirea poruncilor lui Dumnezeu prin fapte de iertare. nici să nu ştiu când!" Aşa vorbesc smintiţii. ca şi bucuriile ei. în împărăţia lui Hristos.şi astfel se îmbogăţeşte în Dumnezeu. ci încredinţează acel lucru lui Dumnezeu. Necredincioşii nu se pregătesc niciodată de moarte. nu se ostenesc să seîmbogăţească în Dumnezeu. ca să ne grăbim a mai face bine şi a ne scăpa sufletele din focul cel veşnic. împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh. Ei se pregătesc pentru o viaţă cât mai lungă aici pe pământ. A Lui fie slava şi lauda. Omul înţelept se întăreşte zi de zi în credinţă. cu credinţa tare că va fi viu şi va veniînaintea feţei lui Dumnezeu. Doar cei care cred cu adevărat în Dumnezeu şi în viaţa de dincolo se pregătesc de moarte. îşi păzeşte inima de necredinţă. Sufletul e averea cea mare. se pregăteşte de viaţa veşnică. [Sfântul Antonie cel Mare spune: „Chibzuieşte întru sine şi să-ţi zici: Nu voi mai fi pe lume decât astăzi! Atunci nu vei păcătui niciodată împotriva lui Dumnezeu"] Nimic mai nechibzuit decât a zice: „Bine-ar fi să mor într-o clipă. Orice creştin ştie ceînseamnă pregătirea aceasta. Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită. Să Se milostivească şi să ne arate când se apropie de noi moartea._. unde măsura e nemăsurat mai mare atât a chinului cât şi a bucuriei. milostivire şi dragoste . Cel mai scump lucru este sufletul. Facă-se voia lui Dumnezeu! Ne rugăm Atotvăzătorului să nu ne lovească cu moarte pe neaşteptate. ci totul e veşnic: fie chinul. Dumnezeul nostru.___ . singurul lucru care nu se strică şi nu moare. Iar omul cuminte şi evlavios zice: „Cum vrea Dumnezeu!" Mai bine să fii bolnav ani de-a rândul decât să mori nepregătit şi nepocăit. decât acolo. pe când dincolo nimic nu e trecător. în mijlocul păcatelor şi faptelor rele. şi pentru ca numele noastre să se găsească în Cartea Vieţii iar feţele noastre între cei drepţi. La moarte le e frică să se gândească. Mai bine este aşadar să suferim aici puţină vreme. îndoială şi răutate. aşa cum gospodarul priceput îşi păzeşte via de mană şi gândaci. Durerile acestei lumi sunt repede trecătoare. aşa vorbesc cei fără Dumnezeu. ci să ne cruţe aşa cum 1-a cruţat pe regele Iezechia (Isaia 38. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Omulînţelept nu păstrează ce are el mai scump în hambare şi grânare. Omul înţelept îşiîncheie în fiecare zi socotelile cu lumea şi epregătit să pună capul jos şi să moară. __. 1-5) şi să ne dea vreme de pocăinţă.A te pregăti de moarte înseamnă a te îmbogăţi în Dumnezeu. Cine se pregăteşte de moarte. Amin. fie fericirea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->