P. 1
Mijloace Interne de Imbogatire a Vocabularului

Mijloace Interne de Imbogatire a Vocabularului

3.0

|Views: 11,130|Likes:
Published by Alexandra Voda

More info:

Published by: Alexandra Voda on Mar 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2015

pdf

text

original

MIJLOACE INTERNE DE IMBOGATIRE A VOCABULARULUI

DERIVAREA 1. Derivarea cu prefixe Prefixele sunt sunetele sau grupul de sunete adăugate înaintea rădăcinii pentru a forma un cuvânt nou: străbun,necinstite, incapabil, împăduri, înnoda,dezaproba, reaşeza Clasificare: • După vechimea lor, prefixele se pot clasifica: -prefixe vechi (moştenite sau împrumutate): în-; des-; stră-; ne-; răz-; etc. -prefixe neologice (noi): a-; ante-; con-; im-; in; inter-; ultra-; etc. • Din punct de vedere al sensului, prefixele sunt: - prefixe negative - care neagă sensul cuvântului: ne-; in-; i-; neimportant, incomplet, ireal - prefixe care exprimă ideea de repetiţie: ras-; răz-; re-; răstălmăci, răzgândi, rescrie - prefixe cu sensul "fără", "lipsit de" - cu ajutorul cărora se formează antonimele cuvintelor de bază: des-; dez-; de-; a-; descompune, dezorientat, debloca, anormal - prefixe cu sens de superlativ: ultra-; supra; -extra-; hiper-; arhi-; prea-; super-; ultramodern, supradimensionat, exţraplat, hipercorect, arhiplin, preafrumoasă, superelegant. -prefixe cu sensul '"înainte": ante-; pre-; antebelic, prenume -prefixe cu sensul "după": post-; postbelic -prefixe cu sensul "împreună cu": con-; com-; co-; conlucrare, compatriot, cooperare -prefixe cu sensul "împotrivă": anti-; contra-; antirăzboinic, contraindicate -prefixe cu sensul "sub limită": hipo-; sub-/ hipoglicemie, subcutanat -prefixe care sugerează corelaţia: inter-; interdisciplinar, inrerreligios, internaţional -prefixe cu sensul "înăuntru": intraintramuscular, intravilan -prefixe cu sensul "peste": transtransoceanic, transport -prefixe cu sensul "pentru": pro-; pronume. Atenţie! Pentru a denumi camera de aşteptare situată înaintea unei alte camere, a unui birou, se foloseşte cuvântul anticameră, care a fost împrumutat cu acest prefix (anti-) din limba italiană şi s-a fixat în limba română în această formă: ex: Ei aşteptau în anticameră, ca să fie primiţi pentru un interviu. Dubla prefixare constă în adăugarea înaintea rădăcinii sau a cuvântului de bază a două prefixe: pădure - (a) împăduri - (a) reîmpăduri; frunză - (a) înfrunzi - înfrunzit - neînfrunzit; Atenţie! • A nu se confunda prefixele cu elementele de compunere, numite şi prefîxoide: aero-; auto; bi-; bio; di-; geo-; hemo-; hipo- (referitor la cai); hidro-; macro-; micro-; mono-; mulţi-; omo-; orto-; poli; pseudo; tel 2. Derivarea cu sufixe

-ătură (învăţătură). b) din punct de vedere morfologic. -oi (măturoi...verbale: -ăi (behăi).. -uriu (fumuriu). -ime (tinerime).niţă (zaharniţă) etc.prefix radical sufix Atenţie! • Derivarea regresivă constă în eliminarea unui sunet sau a unui grup de sunete de la sfârşitul unui cuvânt pentru a forma cuvinte noi. . -el (băieţel). -uleţ (ursuleţ). . .. .oaie (căsoaie).. joc « (a) juca. -iş (pieptiş) etc. -bil (locuibil) . .ie (sclavie). .) « cântec. -at (pistruiat). -aş (nevoiaş). alint « (a) alinta. ar (fierar). -et (brădet).. aş(mărginaş). -andru (copilandru). -ărie (copilărie). ică (rămurică). prun « prună.anţă (cutezanţă). -ime (isteţime).uţă (căsuţă) etc. ătate (singurătate). . -ui (gălbui). -iu (cenuşiu). -bil (locuibil). care formează cuvinte ce denumesc obiecte sau însuşiri considerate de vorbitor mai mari decât cele obişnuite: .pentru denumirea instrumentului: . -ăni (clănţăni). -er (oier).. -ioară (bolnăvioară). deoarece unele sufixe sunt specifice anumitor părţi de vorbire: . -ătate (bunătate). băietoi) etc. os(lemnos) etc. . işte(porumbişte) etc. -ism (huliganism). .augmentative.. -ură (arsură) etc. -iş (tufiş).. îndemn « (a) îndemna.an (băietan). -ător (tocător). .adverbiale: -âş (târâş).ar (cenuşar). -eşte (româneşte). -pentru indicarea modalităţii (sufixe adverbiale): -eşte (lumeşte)..pentru denumirea unei noţiuni abstracte: . -ist (fochist). -cios (mâncăcios). -ar (inelar). -aş (cosaş).substantivale: -ar (cronicar). -cios (mâncăcios). esc(prietenesc). -eală (ameţeală). păr « pară.. inţă(folosinţă).. . -ăraie (fumăraie). cânt (subst. frunziş (frunz+iş) Clasificarea sufixelor se poate face: a) din punct de vedere semantic (al sensului).diminutivale.pentru denumirea agentului (autor al acţiunii sau meseriaş): . âş(tărâş) etc.pentru denumirea însuşirii (sufixe adjectivale) .. -eală (greşeală). descânt (subst. -uş (bebeluş). care formează cuvinte ce denumesc obiecte sau însuşiri considerate de vorbitor mai mici decât cele obişnuite: -aş (copilaş). -os (lemnos) etc. -ământ (jurământ). -iş (grăpiş). . Derivarea parasintetică Derivatele parasintetice sunt cuvintele formate în acelaşi timp cu sufix şi cu prefix: împădurit = îm + pădur + it . -tor (judecător) etc.adjectivale: -al (anual). Atenţie! Se pot forma serii derivate atunci când baza unui cuvânt derivat este un alt derivat (dubla sufixare): grădină + sufixul -ar = grădinar + sufixul -ie = grădinăr/e bute + sufixul -oi = butoi + sufixul -aş = butoiaş bute + sufixul -oi = butoi + sufixul aş = butoiaş 3. -ui (a bubui) etc.al (săptămânal).pentru denumirea unei colectivităţi (ajută la formarea unor substantive colective): ărie (rufărie). deoarece sufixele pot da sensuri noi cuvintelor derivate: .iu (auriu).) « descântec etc. cuget « (a) cugeta. -cioară (mescioară). .Sufixele sunt sunetele sau grupurile de sunete adăugate după rădăcină pentru a forma un cuvânt nou: bunic (bun+ic).agiu (camionagiu). . -eaţă (dulceaţă) etc. -iza (ironiza).

Compunerea se poate realiza prin: .U. etc. mono. niciunul etc. flexionează ultima parte componentă: N-Ac. geo-. bi-. De obicei. orto-. Delta Dunării.C. Aceste cuvinte se scriu împreună şi îşi schimbă forma în flexiune numai cuvântul independent: aeronavă . înspre (în + spre) etc. gura-cască. mulţi-. galben-arămiu etc. deodată (de + odată). de pe. Atenţie! • La părţile de vorbire cu forme flexionare se articulează numai prima parte componentă şi îşi schimbă forma numai primul termen sau ambii termeni: câine-lup . tic-tac!. • alăturarea literelor iniţiale: O. dar acestea se scriu cu cratimă sau în cuvinte separate: inginer-şef. * oarecare (oare + care). floare-de-colţ. • numeralele: unsprezece. scurtcircuit (scurt + circuit). pseudo-. deoarece (de + oare + ce). Compunerea prin abreviere (prescurtarea unor cuvinte întregi) se realizează prin: • reuniunea unor fragmente de cuvânt: Centrofarm. nouăzeci şi nouă. bîo-. binevoitor (bine + voitor). Compunerea prin contopire se realizează între cuvinte întregi (existente şi independent în limbă).R. ceea ce. trosc-pleosc!. • pronumele: altcineva. Albă-caZăpada. proces-verbal. gură-spartă.nou-născutul . omo-.Deltei Dunării. Gara de Nord. tele-.: bunăvoinţă G-D: bunăvoinţei • Fac excepţie de la acest mod de flexiune cuvinte compuse care au ca ultim element un cuvânt invariabil: N-Ac: cineva——► G-D: cuiva N-Ac: câteva——► G-D: câtorva 2. ci şi etc. Ştefan cel Mare etc. de două ori etc.contopire (unire sau sudare) . rareori (rare + ori). oriunde (ori + unde) etc. Câmpulung (câmpul + lung). ca să. di-. * aşadar (aşa + dar). * altfel (alt + fel). dreptunghi (drept+unghi). poli-. hidro-. • reunirea unor fragmente de cuvânt şi a unor litere iniţiale: TAROM Pot fi compuse următoarele părţi de vorbire: • substantivele: bunăstare. .aeronavei . Delta Dunării . S.alăturare .N. dis-de-dimineaţă. câte doi. Compunerea cu elemente de compunere se realizează între cuvinte întregi.F. atoateştiutor (a + toate + ştiutor) etc. micro-.Băile Herculane. * dacoromân (daco + român).Mării Negre etc • Fac excepţie de la acest mod de flexiune cuvintele compuse prin alăturare care au ca prim element component un adverb: nou-născut . pierde-vară. existente şi independent în limbă. Compunerea prin alăturare se realizează tot între cuvinte întregi. • adjectivele: binecunoscut.N.câinele-lup câinelui-lup. * despre (de + spre). 3. Marea Neagră . auto-. cincizeci şi doi.elemente de compunere .nou-născutuîui etc. Centrocoop. altcineva (alt + cineva) etc. hemo-. Atenţie! •Substantivele compuse îşi schimbă forma în flexiune. galben-auriu. care se scriu împreună şi se comportă ca un singur cuvânt: * botgros (bot + gros).abreviere 1.COMPUNEREA este mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului care constă în unirea ori alăturarea a două sau mai multe cuvinte de acelaşi fel sau diferite din punct de vedere morfologic pentru a forma o unitate lexicală nouă. Delavrancea (de la + Vrancea) etc.aeronava .independente în limbă şi elemente de compunere care nu există independent în limbă: aero-.aeronavele -aeronavelor 4.. macro-. încât (în + cât) etc.

pron. . prin articulare: Am luat un zece la istorie.adj.adj. demonstrative. Pronumele posesive. interjecţiile: hodoronc-tronc! tic-tac! etc. nehotărâte. de pe etc.substantiv b) adverb . b) adjectiv .adverb Este frumos să-i ajuţi pe ceilalţi.substantiv Cel harnic învaţă zilnic. . . .când determină un verb (nu un verb copulativ personal): El scrie frumos.pronume personal Eu mă duc. negative sau reflexive pot deveni prin articularesubstantive: Este la mijloc un ceva.relativ Niciun elev nu lipseşte astăzi. de întărire 6. pron.din participiu şi gerunziu acordat. . . Se . SCHIMBAREA VALORII GRAMATICALE sau CONVERSIUNEA este un mijloc intern de îmbogăţire a vocabularului care constă în formarea unui cuvânt nou prin trecerea de la o parte de vorbire la alta. 5. . . singular şi plural la dativ şi acuzativ. .posesiv Poeziile acestea sunt interesante. Unele pronume nehotărâte. prepoziţiile: dinspre. negative şi de întărire îşi schimbă valoarea morfologică în adjective pronominale: Cărţile mele sunt acolo. conjuncţiile: deoarece. .adj.pron. forme neaccentuate: Ea mă ceartă.pron. -substantiv Toamna se coc fructele.adverb 3.prin articulare cu articol hotărât. El a ajuns un nimic.• • • • • verbele: a binevoi. fii bărbată!" 2. singular. poezie reciţi? .pron. 7. .substantiv El este un binevoitor.adj. nehotărât sau demonstrativ: Frumosuldin natură este impresionant. Substantivul îşi poate schimba valoarea morfologică în: a) adverb: Toamna aceasta a fost ploioasă. dis-de-dimineaţă etc. Numeralul îşi poate schimba valoarea morfologică în substantiv. . . 1. Poezia recitată era foarte lungă. relative.adj. ci şi etc. – substantiv b) pronume reflexive .pron. Pronumele personal îşi poate schimba valoarea morfologică în: a) substantiv .adverb b) adjectiv: "Zoe. . a binecuvânta etc. în nominativ poate deveni substantiv prin articulare cu articol hotărât: Fiecare îşi are eul său.interogativ Spune-mi / ce poezie reciţi. interogative. adverbele: devreme. Treiul n-a fost trecut în catalog.adj. nehotărât Ce. negativ El însuşi a scris această poezie. demonstrativ Fiecare copil învaţă zilnic. (un nimeni) Şi-a zis în sinea lui.pronumele personal de persoanele I şi a Ii-a. de Ia . Adjectivul îşi poate schimba valoarea morfologică în: a) substantiv . Verbul îşi poate schimba valoarea morfologică în: a) substantiv Mersul pe jos este sănătos.pron. ca să.adj.pronume reflexiv 4.pronumele personal de persoana I.

de bază) .cuvânt de bază grădinar . -iţă pădure .radical . 9.pădurice .-easă grădinăresc . Adverbul poate deveni: a) substantiv .muncitor ( radical) * Radicalul poate conţine alternanţe fonetice: floare .străbunic cuv.florar c) Cuvintele derivate sunt cuvinte formate cu ajutorul prefixelor sau/şi al sufixelor lexicale: grădină .grădin + suf. .din participiu.FAMILIA LEXICALA Familia lexicală reprezintă totalitatea cuvintelor înrudite ca sens. 8. de bază. Ea este formată din cuvântul de bază.pădurar . b) Radicalul este elementul comun care se întâlneşte la cuvintele ce formează o familie lexicală.prepoziţie c) adjectiv Tata era un bărbat bine. Vorbeşte răstit.(a) reîmpăduri .(a) împăduri . cuvintele realizate prin compunere şi prin schimbarea valorii gramaticale. b) prepoziţie cu regim de genitiv El priveşte înainte. . -esc grădinărit .adverb Am sosit la şcoală înainteacolegilor mei. I-am ascultat oful. formate de la acelaşi cuvânt de bază şi având acelaşi radical. -ar + suf. Unele interjecţii pot deveni substantive: Are un of. -ar grădinăreasa . -ar + suf. cuvintele derivate.-ar + suf. -it grădiniţă . Notă: *Radicalul poate fi identic sau nu cu termenul de bază: bun bunic . a) Cuvântul de bază este cuvântul de la care se porneşte în alcătuirea unei familii lexicale.păduros .grădin + suf.prin articulare sau alăturarea unui adjectiv Binele făcut aduce alt bine.vedeau coşurile fumegânde. FAMILIA DE CUVINTE .grădin + suf. c) adverb .radical muncă(cuv.grădin + suf.grădin + suf.

.......... Reconstituiţi etapele lanţului derivativ al cuvântului dat: ţărăneşte.......................... dermatolog................................................................... Derivate cu sufix Derivate cu prefix diminutive Augmentative Derivate parasintetice Derivate cu prefixe neologice 2..... d) moldoveneşte........................... alegând exemple dinte cuvintele următoare: conceraţean... televiziune..... monolog. suicid........... caligrafie....................... flăcăiandru............................................................ geolog b) prefixoide: biologie..... a fugi..................... ....... cheiţă.................................. căţelul.............Exercitii: 1........... hidrofor................. reînfiintată..... macrocosmic.... hipersensibil.............. oltenesc............ . transfug.............................. băieţoi........ neparticipare............................... hidrofug. frunziş.... zoologie 4. c) a cânta.......Precizaţi ce părţi de vorbire se formează prin ataşarea sufixelor lexicale subliniate la rădăcina următoarelor cuvinte: a) copilărie.... despăachetare.. pisicuţă............................. omograf........... stenogramă........................ Subliniaţi in cuvintele de mai jos sufixoidele (falsele sufixe) şi prefixoidele (falsele prefixe): a) sufixoide: centrifug...... b) argintiu............................. organigramă... scăunel... Completaţi tabelul de mai jos.............. căţelandru..................... pseudopod....... 3........ pieptiş.................. autocritică........ microbiologie. reîndufleţit......................................... autogară.. francofil....... ........

..... noţiuni abstracte.......................... Oltean.. blănărie..... lăcrămioară. sens colectiv................................. căsoaie.......................... denumirea locului... alegând una dintre variantele: nume de agent.... fustiţă... ....................... tocător.................................... nume proprii de familie....... originea........ nume de instrument...... tineret................................... bunătate...............................5................ modalitatea... diminutive.. Scrieţi în dreptul fiecărui cuvânt de mai jos sensul realizat prin ataşarea anumitor sufixe............... augmentative................... Popescu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->