Sunteți pe pagina 1din 19

Capitolul 4

BURSA ROMN DE M RFURIPr of .dr . St el i an STANCU

4.1. Legislatie
4.2. Cadrul legislativ
4.3. Cadrul legal
4.4. Scopul Bursei Romane de Marfuri
4.5. Avantajele organizarii procedurilor prin BRM
4.6. Conditii de acces la BRM
4.7. Ordonator
4.8. Ofertant
4.9. Organizarea procedurilor
4.10. Experienta BRM in organizarea procedurilor
4.11. Ringul bursier
4.12. Cotatii
4.13. e-Procurement
4.14. Metode moderne folosite n cadru BRM
4.14.1. Proiectul Pia a la disponibil
4.14.2. Functionarea Pietei la disponibil
4.15. Perspective

Tranzac ii la burse de m rIuri

2
4.1. Legislatie

Mediul de afaceri din Romania s-a caracterizat, in ultimii ani, printr-o
serie de modificari legislative menite sa asigure accesul la structurile europene.
Necesitatile economice au condus la crearea unui nou cadru legal care sa
reglementeze activitatea burselor de marfuri.
Adoptata la sfarsitul anului 2005, legea nr. 357/2005 privind bursele de
marfuri aduce recunoasterea mecanismelor utilizate in ultimii 14 ani pe pietele
administrate. Este un instrument tehnic si practic, in acelasi timp, atat pentru cei
care aplica prevederile legislative, cat si pentru beneficiarii serviciilor oferite pe
piata.
Legea 357/2005 confera burselor de marfuri dreptul fundamental de a
administra, prin auto reglementare, urmatoarele piete de interes public: piata la
disponibil pentru marfurile fungibile, piata licitatiilor si piata creantelor
comerciale. In plus, reglementeaza faptul ca bursele de marfuri se organizeaza si
functioneaza sub autoritatea Colegiului de Conducere al Camerei de Comert si
Industrie a Romaniei (CCIR).
De asemenea, in 2006 a intrat in vigoare noul cadru legislativ privind
achizitiile publice (O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, Legea 337/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii si H.G. nr.925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica din O.U.G. 34/2006).
Cu titlu de noutate, acest cadru legal introduce urmatoarele principii:
nediscriminarea, recunoasterea reciproca, proportionalitatea si asumarea raspun-
derii. n plus, sunt reglementate o serie de modalitati speciale de atribuire, precum
acordul cadru, sistemul dinamic de achizitie si licitatia electronica. totodata,
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor este considerat ca o institutie
premergatoare situatiilor deferite justitiei.

4.2. Cadrul legislativ

Bursa Romana de Marfuri (BRM) este o companie privata, infiintata in
anul 1992 in Romania, in scopul punerii la dispozitia mediului de afaceri a unui
instrument specific economiilor de piata moderne. De-a lungul timpului, BRM s-a
implicat atat in procesele de privatizare, restructurare si lichidare, cat si in
activitatile comerciale de achizitie sau vanzare de produse, servicii si lucrari. In
fapt, aceasta implicare consta in posibilitatea persoanelor fizice sau juridice de a
vinde sau cumpara prin intermediul procedurilor organizate in ringul BRM. In
Capitolul 2. Bursa Romn de M rIuri

3
egala masura, astfel de proceduri pot fi organizate atat pentru societati comerciale
private si pentru societati la care statul sau o autoritate publica este actionar, cat si
pentru institutii, ministere si alte autoritati publice.
In timpul parcurs de la infiintare pana in prezent, BRM a devenit lider bursier la
nivel national atat in ceea ce priveste activitatile cu specific bursier, cat si pentru
activitatile referitoare la organizarea de proceduri pentru atribuirea contractelor de
achizitie publica si de vanzare a produselor, serviciilor si lucrarilor. In aceasta
perioada, BRM a acumulat o bogata experienta in organizarea de achizitii publice,
fapt reflectat de cresterea constanta a valorii de tranzactionare. Astfel, valoarea de
tranzactionare a crescut de la 534 milioane USD in 2004 la 587 milioane USD in
2005.
Cadrul legal care reglementeaza activitatea desfasurata cu succes de BRM este
format dintr-o suita de acte normative
1
, dupa cum urmeaza:
1. Legea nr. 357/2005 privind bursele de marfuri, care stabileste modul de
infiintare, organizare si functionare a burselor de marfuri. Actul normativ
indicat precizeaza in art. 21, alin. (5) urmatoarele: "In cazul in care
autoritatile contractante achizitioneaza produse, servicii sau lucrari prin
intermediul burselor de marfuri, acestea din urma au obligatia de a
respecta prevederile legislatiei in vigoare privind achizitiile publice atunci
cand aplica procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica in
numele autoritatilor contractante respective."
2. Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare
a Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii , prevede la art. 3, alin. (3),
urmatoarele: "Autoritatea contractanta are, totodata, dreptul de a
achizitiona servicii de consultanta conform prevederilor ordonantei de
urgenta, in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii
procedurii de atribuire.";
3. Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, republicata, pentru reglementarea
modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau
intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, cu urmatorul
cuprins "art. 9 (1) Valorificarea bunurilor trecute in proprietate privata a
statului se face de organele de valorificare, prin bursele de marfuri [...]
prin [...] licitatie publica...".
De asemenea, ca piata standardizata , BRM pune la dispozitia clentilor si
memrilor sai piata la disponibil. Cadrul de reglementare al acestei piete il
reprezinta: Legea 357/2005 privind bursele de marfuri, care prevede in art 1 alin.

1
a se vedea Anexa 1 5HJXODPHQW SULYLQG DYL]DUHD VXSUDYHJKHUHD FRQWUROXO L VDQF LRQDUHD
DFWLYLW LLEXUVHORUGHP UIXUL
Tranzac ii la burse de m rIuri

4
(4) liter a): "bursele de marfuri, infiintate in temeiul prezentei legi, administreaza
piete de interes public si asigura membrilor si clientilor conditii centralizate de
negociere pentru operatiuni de: - Vanzari si cumparari la vedere ori la termen pe
piata la disponibil, avand ca obiect bunuri fungibile si mobile prin natura lor sau
bunuri fungibile si mobile prin anticipatie, precum si orice alte bunuri calificate de
bursa de marfuri ca fiind tranzactionabile.
Aceasta prevedere este completata si de prevederi ale OUG 34/2006,
aprobata prin LG 337/2006, respectiv de articolul 122, litera f) si articolul 252
litera f), dupa cum urmeaza:Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica
prevederea de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare
numai in urmatoarele cazuri: f) atunci cand produsele sunt cotate la bursa de
marfuri, iar achizitia acestora se realizeaza prin operatiuni pe piata la disponibil"
La acestea se mai adauga: Hotararea de Guvern nr. 54/1993, Ordonanta de
Urgenta nr. 88/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 99/1999
cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006,
modificata si completata prin Legea nr. 337/2006.
Organizarea si derularea procedurilor in ringul BRM se desfasoara in egala
masura in conformitate cu regulamentele specifice proprii cum ar fi cel privind
atribuirea contractelor de produse, servicii sau lucrari, regulamentele privind
vanzarea bunurilor mobile si imobile prin licitatie, precum si regulamentele
privind vanzarea prin licitatie a activelor statului, vanzarea bunurilor legal
confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

4.3. Cadrul legal

Cadrul legal al existentei si functionarii pietei la disponibil este dat de:
Legea privind bursele de marfuri nr. 357/2005 (vezi pagina Legislatie)
Regulamentul BRM de organizare si functionare a pietei la disponibil
Nomenclatorul marfurilor fungibile cotate la Bursa Romana de Marfuri a fost
aprobat in Consiliul de Administratie al BRM prin Hotararea 89/02.08.2006. De
asemenea, a fost aprobat in Colegiul de Conducere al CCIR prin Decizia din
14.09.2006.
Acesta cuprinde urmatoarele grupe de produse:
1. Produse agricole si agroalimentare
2. Produse ale industriei alimentare, bauturi si tutun
3. Animale vii si produse animaliere
4. Produse forestiere
5. Produse energetice ale industriei extractive
6. Produse neenergetice ale industriei extractive
7. Produse ale industriei metalurgice
8. Produse ale industriei textile
Capitolul 2. Bursa Romn de M rIuri

5
9. Produse ale industriei celulozei si hartie
10. Produse obtinute din rafinarea petrolului
11. Produse ale industriei chimice
12. Prelucrarea cauciucului
13. Produse din minerale nemetalice

4.4. Scopul Bursei Romane de Marfuri

Scopul Bursei Romane de Marfuri este sa ofere solutii practice intr-un
mod transparent, eficient si profesional. BRM este o institutie care creste constant,
se adapteaza permanent la nou, schimba tehnologiile, introduce noi produse
pentru a veni in intampinarea solicitarilor de management al riscului comercial si
financiar.
BRM va continua sa lupte pentru imbunatatirea raportului eficienta/cost,
dar si pentru a mentine corectitudinea si transparenta pietei sale. Astazi, suntem
mai mult ca oricand fideli devizei noastre initiale: grija pentru calitatea serviciilor,
capacitatea de a anticipa si inova, succesul nostru prin succesul actionarilor si al
clientilor.
Obiectivele noastre au in vedere dezvoltarea si stabilitatea pietei, cresterea
lichiditatii si a volumului de tranzactionare. Pentru a ne atinge obiectivele, vom
continua sa ne bazam pe contributia si increderea membrilor si clientilor nostri,
dar mai ales pe activitatea lor alaturi de noi.

4.5. Avantajele organizarii procedurilor prin BRM

Tranzactiile cu marfuri fungibile si non - fungibile derulate in ringul BRM
in conditii de transparenta, garantare si competitivitate conduc la formarea unui
pret avantajos pentru ordonatorul licitatiei. Pretul este stabilit in urma confruntarii
directe a cererii si ofertei si rezulta in mare masura din cauza sistemului strigarii
libere. De asemenea, procedurile organizate in ringul bursei elimina suspiciunile
la adresa licitatiilor de pe piata nereglementata suspectate ca ocolesc principiile
liberei concurente.
Avantajele tranzactionarii prin BRM sunt conferite de valorile interne ale
organizatiei si de modul in care acestea se regasesc in activitatea de zi cu zi:
transparenta - toate informatiile privind organizarea unei licitatii sunt
publice; Organizarea si desfasurarea procedurilor se face pe baza unui
regulament recunoscut de toate partile implicate, cu respectarea
prevederilor legale; diseminarea rapida a informatiilor privitoare la
procedura este asigurata prin canale de stiri interne si internationale si in
baza de date proprie a BRM; accesul nerestrictionat la rezultatele finale ale
oricarei proceduri este asigurat pentru oricine solicita acest lucru;
Tranzac ii la burse de m rIuri

6
integritate - corectitudine si echilibru si respectarea normelor etice
asumate prin regulamente interne; Procedura organizata este
supravegheata de catre o Comisie, care are in componenta sa reprezentanti
ai BRM, ai ordonatorului si experti independenti, ceea ce confera
deopotriva neutralitate si echidistanta in adjudecarea procedurii; toate
procedurile se desfasoara in stricta conformitate cu prevederile legale si cu
"Regulamentul Bursei Romane de Marfuri privind atribuirea contractelor
de achizitii de produse, servicii sau lucrari" elaborat de BRM in stricta
conformitate cu legislatia romana in vigoare si cu directivele UE in
domeniu;
garantare - eliminarea riscului de contraparte prin acordarea statutului de
rezerva pentru ceilalti participanti la licitatie, evitandu-se astfel blocarea
procedurii precum si repetarea parcurgerii ei, fapt ce conduce la semnarea
contractului in cel mai scurt timp;
eficienta - cresterea randamentului activitatii prin flexibilitate si
sensibilitate fata de nevoile clientilor; obtinerea unor diferente favorabile
crescande si implicit a unor economii in bugetele de achizitii; intocmirea
tuturor documentelor procedurii de catre BRM pe baza datelor transmise
de catre ordonator, in conformitate cu legislatia in vigoare;
competitivitate - permanenta inovatie a produselor bursiere in conditiile
liberei concurente si in contextul in care nu suntem singurul organizator de
proceduri; avantajul nostru competitiv consta in experienta si rezultatele
obtinute.
Acoperire teritoriala
Un alt avantaj important este reprezentat de faptul ca procedurile pentru
achizitii publice ordonate de autoritatile contractante cu reprezentare nationala sau
de autoritatile locale pot fi organizate de catre BRM fara obligatii financiare din
partea acestora, atat la sediul BRM, cat si la unul din punctele de lucru teritoriale -
terminale bursiere, dupa cum urmeaza: Galati, Constanta, Iasi, Cluj, Piatra Neamt,
Craiova, PIoieti, Brasov, Oradea, Timisoara, Alexandria, Targu Mures, Giurgiu,
Slobozia, Pitesti, Suceava, Bistrita, Targoviste, Ilfov, Vaslui, Bacau, Arad, Buzau,
Resita, Baia Mare, Focani, Tulcea, Rmnicu Valcea.
Diferente favorabile de pret
Un indicator important de masurare a performantelor obtinute prin
sistemul achizitiilor si in vanzarilor din ringul bursier o reprezinta imbunatatirile
de pret obtinute in favoarea ordonatorilor, calculate ca diferenta dintre pretul de
pornire si cel la care licitatia a fost adjudecata.
Incepand cu 1996, ringul BRM a adus companiilor care au ordonat
proceduri de achizitie si vanzare diferente favorabile de pret de peste 320 milioane
dolari, suma care, reintrodusa in circuitul economic, a condus la deblocarea altor
sectoare ale economiei.
Capitolul 2. Bursa Romn de M rIuri

7
Anul 2005 a reprezentat pentru Bursa Romana de Marfuri consolidarea
pietei licitatiilor organizate in ringul sau si al punctelor de lucru din teritoriu. Pe
parcursul anului, BRM si terminalele din teritoriu au organizat 2240 proceduri de
achizitii si vanzari, totalizand o valoare a tranzactiilor de 587 milioane dolari.
Valoarea totala a diferentelor favorabile de pret obtinute pentru autoritatile
contractante ale BRM si ale terminalelor BRM s-a cifrat la aproape 57 milioane
dolari, reprezentand o imbunatatire medie a pretului cu 8,79% pentru fiecare
procedura organizata.
In anul 2005, in ringul Bursei Romane de Marfuri s-au desfasurat 1010
proceduri de achizitii si vanzari in valoare de 512 milioane dolari. Valoarea totala
a diferentelor favorabile de pret s-a cifrat la aproape 45 milioane dolari.
In ringul terminalelor BRM s-au desfasurat 1230 proceduri de achizitii si
vanzari in valoare de aproape 75 milioane dolari. In functie de valoarea de
tranzactionare inregistrata in cursul anului 2005, topul terminalelor BRM situeaza
pe primul loc Terminalul Prahova, care a organizat proceduri de achizitii si
vanzari de aproape 13,9 milioane dolari, urmat de Terminalul Cluj Napoca cu o
valoare de tranzactionare cifrata la aproape 13,4 milioane dolari si de Terminalul
Brasov cu o valoare de 12 milioane dolari.
In anul 2004, valoarea de tranzactionare a BRM s-a cifrat la 534 milioane
dolari, iar daca se iau in considerare si licitatiile organizate pentru S.N.P. Petrom
S.A. se ajunge la peste 1,31 miliarde dolari. BRM impreuna cu terminalele sale
din teritoriu au organizat peste 1.640 proceduri de achizitie publica si licitatii de
vanzare, in timp ce diferenta totala favorabila de pret obtinuta a depasit 57
milioane dolari, reprezentand o imbunatatire medie a pretului de 4,32% pentru
fiecare procedura organizata.
Anul 2003 a reprezentat inceputul unui proces rapid de consolidare si
expansiune, volumul de tranzactionare al BRM atingand un nivel de 581 milioane
dolari, iar daca se iau in considerare si licitatiile organizate pentru S.N.P. Petrom
S.A. se ajunge la aproape 1,30 miliarde dolari, ceea ce echivaleaza cu o crestere
record cu 600% fata de anul 2002.
Pe parcursul anului 2003, BRM si terminalele din teritoriu au organizat
peste 800 de proceduri de atribuire a contractelor de achizitii publice sau licitatii
de vanzari. In 2003, la majoritatea procedurilor de achizitie organizate de BRM au
fost obtinute preturi de adjudecare net favorabile companiilor ordonatoare.
Diferenta totala favorabila de pret a depasit 44 milioane dolari,
reprezentand o imbunatatire medie a pretului de 3,39% pentru fiecare procedura
organizata.
Tranzac ii la burse de m rIuri

8
4.6. Conditii de acces la BRM

Accesul pe piata la disponibil se face prin intermediul societatilor de
brokeraj si al brokerilor acestora, ca intermediari specializati (societatile de
brokeraj pot fi infiintate de membrii asociati ai BRM si membrii afiliati
2
BRM).
Societatea de brokeraj
Societatile membre actionare ale BRM se pot inregistra ca societati de
brokeraj si astfel sa tranzactioneze atat in numele si pe contul lor, cat si in numele
lor si pe contul altor clienti.
O societate nemembra a BRM poate tranzactiona pe piata la disponibil fie
apeland la serviciile unei terte societati de brokeraj, fie inregistrandu-se ca
membru afiliat al BRM, caz in care devine propriul sau broker.
Societatea de brokeraj poate fi constituita ca societate de sine statatoare sau
poate functiona ca departament in cadrul unei societati comerciale deja existente.

4.7. Ordonator

Pasii care trebuie sa fie urmati de catre un ordonator care intentioneaza sa
realizeze o achizitie prin BRM sunt prevazuti in schema din Anexa 3.

4.8. Ofertant

Pentru a participa la o sedinta de tranzactionare, un ofertant trebuie sa
achite contravaloarea documentatiei, sa achite tariful de acces si sa depuna o
oferta. A se urm ri Anexa 4, pentru a cunoaste toti pasii necesari.

4.9. Organizarea procedurilor

a) Marketing si publicitate
Promovarea procedurilor organizate la Bursa Romana de Marfuri se realizeaza
printr-un mix de marketing complex si este realizata atat ATL (above the line), cat
si BTL (below the line). De asemenea, acoperirea mediatica de care se bucura
institutia, dar mai ales obiectul ei de activitate, este rezultatul unui efort sustinut
de Public Relation.
Dintre activitatile cu caracter ATL utilizate de BRM in vederea promovarii
procedurilor de achizitie sau de vanzare mentionam:
- ad-uri de presa cu anuntul de organizarea a licitatiei pe canale
media agreate de clientul ordonator in vederea alocarii eficiente a

2
A se vedea Anexa 2.1. Statutul de membru afiliat BRM, Anexa 2.2. Cerere membru afiliat, i
Anexa 2.3. Contract membru afiliat.
Capitolul 2. Bursa Romn de M rIuri

9
costurilor, cu circa 10-30 de zile inainte de derularea procedurii.
Merita a fi mentionat aici faptul ca printre actionarii BRM se
numara si SC Adevarul SA, editorul unuia dintre cele mai
importante ziare din peisajul publicistic romanesc (in termeni de
tiraj si impact) cu care BRM are negociat un tarif preferential sub
cotele oferite de orice media buyer;
- publicarea anunturilor de licitatie atunci cand este cazul si in presa
internationala;
- publicarea anunturilor de licitatie pe diferite web site-uri cu impact
si cu trafic ridicat, inclusiv pe web site-ul propriu:
http://www.brm.ro/
- participarea la targuri si expozitii interne si internationale in nume
propriu sau alaturi de alte entitati reprezentative ale economiei
nationale;
- accesul la cele mai importante piete bursiere si la clientii care
opereaza pe aceste piete prin apartenenta la Association of
Futures Markets (care reuneste cele mai importante burse din
Europa Central si de Est si cele mai mari burse Europene);
Dintre activitatile BTL desfasurate de BRM in vederea promovarii
procedurilor de achizitie publica si licitatii de vanzare mentionam:
- organizarea de cursuri de specializare in domeniu atat pentru
ordonatori, cat si pentru clientii participanti;
- derularea unor campanii de marketing direct catre toata baza
noastra de clienti: faxuri, brosuri, publicatii cu caracter educativ.
De asemenea, in vederea asigurarii transparentei si eficientei diseminarii
informatiei, BRM desfasoara un efort sustinut de Public Relations:
- publica saptamanal propria publicatie Info Licitatie, care se
distribuie gratuit membrilor actionari, ministerelor, Guvernului,
Parlamentului, institutiilor de stat etc., mass-media romana si
straina, societatilor comerciale abonate si care contine informatii
referitoare la procedurile ce vor fi organizate in perioada respectiva
si rezultatele celor organizate anterior;
- transmite comunicate de presa privind procedurile pe care le
organizeaza in atentia mass-media nationala, agentiilor de stiri
interne si internationale, ambasadelor, camerelor de comert
judetene, actionarilor;
- in urma adjudecarii, pe baza Hotararii Comisiei de Adjudecare,
intocmeste comunicatul de presa care se transmite catre mass-
media interna si internationala.
In plus, in virtutea bunei colaborari si a parteneriatelor media existente,
cea mai mare parte a informatiilor trimise catre presa este preluata si publicata de
Tranzac ii la burse de m rIuri

10
urmatoarele publicatii si agentii: Banii Nostri, Bursa, Economistul, Euro Lider,
Invest Romania, Mediafax, Reuters, Rompres, Ziarul Financiar.
b) Regulamentul privind atribuirea contractelor de achizitie de
produse servicii sau lucrari
In virtutea dreptului sau la autoreglementare, BRM a elaborat
"Regulamentul Bursei Romane de Marfuri privind atribuirea contractelor de
achizitii de produse, servicii sau lucrari" cu respectarea stricta a legislatiei romane
in vigoare. Acest regulament sta de altfel si la baza organizarii procedurilor de
achizitie, inclusiv cele publice.
Pentru a obtine cele mai avantajoase conditii pentru ordonator se pot
organiza doua tipuri de licitatii cu strigare:
- licitatie cu oferta de pret in plic inchis, urmata de strigare libera -
prin care se urmareste obtinerea unui pret cat mai scazut, in
conditiile in care oferta tehnica se apreciaza dupa principiul
"admis/respins", deci fara punctaj;
- licitatie cu punctaj, urmata de strigare libera a pretului - prin care
se urmareste obtinerea celui mai bun raport "calitate - pret",
fiind punctata atat oferta tehnico-economica, cat si cea
financiara.
Licitatia cu strigare se desfasoara in doua faze:
- faza I: oferta de pret in plic inchis;
- faza II: strigare libera, care porneste de la cel mai bun pret
oferit in faza I, cu un pas de licitatie bine definit, care este
mai mic decat contravaloarea garantiei de participare depusa
de ofertanti.
Regulamentul prevede, de asemenea, existenta statutului de rezerva pentru
participantii la procedura, eliminandu-se posibilitatea blocarii acesteia si evitarea
parcurgerii de mai multe ori a procedurii, ceea ce conduce la adjudecarea si
semnarea contractului intr-un timp foarte scurt.
c) Elaborarea documentatiei
Pe baza datelor din caietul de sarcini tehnic, a modelului de contract si a
cerintelor minime de calificare puse la dispozitie de catre ordonator, BRM
intocmeste documentatia pentru elaborarea ofertei care este pusa la dispozitia
ofertantilor contra cost, cu 10 - 15 zile inainte de data desfasurarii procedurii.
Documentatia detaliaza toate aspectele referitoare la documentele de
calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara si modelul de contract
aferente procedurii, cuprinzand sectiunile I - V solicitate de legislatia in vigoare.
Avand in vedere ca organizatorul procedurii este bursa, documentatia se
completeaza cu instructiuni si formulare bursiere specifice cum ar fi:
- Cererea de participare la procedura, cu timbru sec BRM;
- Informatii privind bonitatea firmei ofertante;
Capitolul 2. Bursa Romn de M rIuri

11
- Imputernicirea persoanei fizice care va reprezenta firma la
procedura;
- Angajamentul privind plata comisionului de catre castigatorul
procedurii, catre BRM;
- Scrisoarea de Garantie Bancara - Model BRM.
In functie de optiunea ordonatorului, fisa de date a achizitiei se
completeaza, in vederea stabilirii pretului de achizitie, cu procedura de licitatie
deschisa, cu strigare, specific bursiera.
d) Comisia de evaluare
Comisia de evaluare este constituita prin Decizie a Presedintelui - Director
General al BRM, fiind prezentata participantilor la procedura doar in ziua si la ora
organizarii procedurii.
Comisia este formata din Presedinte - Director General BRM, 1-2
specialisti din cadrul BRM, 3-5 specialisti desemnati de ordonator si, eventual,
experti neutri a caror probitate nu poate fi pusa la indoiala.
e) Urmarirea derularii contractului si gestionarea garantiei
Contractul de vanzare-cumparare va fi incheiat intre ordonator si licitantul
castigator, in prezenta reprezentantului BRM, intr-un numar de exemplare necesar
tuturor partilor prezente, inclusiv BRM, in termen de maxim 10 zile lucratoare de
la data adjudecarii procedurii.
Pentru a putea participa la procedura, ofertantii sunt obligati sa constituie
la dispozitia BRM o garantie de participare. In cazul adjudecarii, ofertantul
castigator va constitui o garantie de buna executie a contractului, intocmita in
favoarea ordonatorului, moment in care ii este restituita garantia de participare.
In cazul in care ofertantul castigator se face vinovat de nesemnarea
contractului in termenele si conditiile stabilite prin Hotararea de Adjudecare a
procedurii, de neplata comisionului catre BRM in cuantumul si la termenul
prevazut in documentatie, ofertantul respectiv pierde garantia de participare, care
va fi utilizata pentru despagubirea ordonatorului si, eventual, a BRM, in situatia in
care castigatorul procedurii nu a achitat comisionul datorat BRM.
Garantia de buna executie va fi restituita castigatorului dupa indeplinirea de catre
acesta a obligatiilor fata de ordonator.
f) Solutionarea litigiilor
Eventualele contestatii se depun la Comisia de atribuire in termen de 30
minute de la comunicarea rezultatului procedurii, termen de recomandare, dar nu
mai tarziu de 7 zile, termen de decadere. Comisia va raspunde in termen de
maxim 7 zile. In ultima instanta, contestatarii se pot adresa Curtii de Arbitraj de
pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

4.10. Experienta BRM in organizarea procedurilor

Tranzac ii la burse de m rIuri

12
Argumentul cel mai important al Bursei Romane de Marfuri este
experienta in organizarea si finalizarea de proceduri. Incepand din 1996, Bursa
Romana de Marfuri a organizat aproximativ 6.000 de proceduri in valoare de
aproximativ 3,66 miliarde dolari pentru peste 200 de clienti ordonatori.
Printre numeroasele proceduri organizate de-a lungul anilor, se numara, in
primul rand, cele organizate pentru companiile care sunt subordonate Ministerului
Transporturilor Constructiilor si Turismului: Compania Nationala de Cai Ferate
"CFR" SA, Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "CFR MARFA"
SA, Societatea de Administrare Active Feroviare "SAAF" SA, Societatea
Nationala de Transport Feroviar de Calatori "CFR CALATORI" SA, Compania
Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM SA, Scoala Superioara de
Aviatie Civila, Aeroportul International Bucuresti - Baneasa "Aurel Vlaicu",
Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti, ROMATSA R.A., Centrala
Constructii Cai Ferate "CCCF" S.A., Registrul Auto Roman SA, GEVARO SA,
METROREX SA, CN Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, Directiile
Regionale de Drumuri si Poduri SA, Autoritatea Rutiera Romana, Autoritatea
Aeronautica Civila Romana, AFER, ANL.
De asemenea, printre autoritatile contractante s-au numarat: Consiliul
Judetean Galati, Directia Generala a Penitenciarelor, Agentia de Valorificare a
Activelor Bancare, CONEL S.A., ELECTRICA S.A., CN "TRANSELECTRICA
" S.A., Regia Autonoma de Transport Bucuresti, Banca Comerciala Romana,
Sidex Galati, Cerealcom Calarasi, CEC, Electroceramica, Anticorosiv, Astra
Vagoane Arad, RA RAMI DACIA, Rafo Onesti, SC Spicul SA, RADET,
Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, PETROM SA, Rafinaria
PETROBRAZI, Rafinaria ARPECHIM, Baza de Aprovizionare si Desfacere
Floresti SA, HIDROELECTRICA SA, TERMOELECTRICA SA, ELECTRO-
CENTRALE Bucuresti SA, Inspectoratul de Stat in Constructii, unitati militare
din cadrul M.Ap.N., unitati spitalicesti etc.
Caracteristic pentru aceste proceduri a fost faptul ca la cea mai mare parte
a acestora, datorita competitiei deschise din ringul bursei, asigurata de faza
licitatiei cu strigare, s-a reusit obtinerea unor preturi de adjudecare net favorabile
ordonatorilor.
Anul 2005 a reprezentat pentru Bursa Romana de Marfuri consolidarea
pietei licitatiilor organizate in ringul sau. Cele mai importante valori de
tranzactionare inregistrate in ringul BRM in cursul anului 2005 au fost inregistrate
pentru urmatoarele companii: CFR Marfa, care a tranzactionat in ringul bursier
peste 170 milioane dolari, CFR Calatori, cu o valoare de peste 82 milioane dolari,
CNCF CFR, care se situeaza pe locul 3 in topul ordonatorilor BRM din anul 2005
datorita unei valori de tranzactionare de aproape 39 milioane dolari. In cursul
anului 2005, cea mai mare diferenta favorabila de pret obtinuta in ringul BRM s-a
cifrat la peste 9,3 milioane dolari, in cadrul licitatiei organizate in luna februarie
Capitolul 2. Bursa Romn de M rIuri

13
pentru CFR Calatori, care a achizitionat o cantitate de 90.000 tone motorina Euro
Diesel.
Anul 2004 a fost caracterizat de o crestere a increderii partenerilor in
instrumentele moderne si eficiente de tranzactionare a celor mai diversificate
tipuri de marfuri fungibile si non - fungibile, servicii si lucrari. Aceasta incredere
a fost justificata prin valoarea tranzactiilor efectuate atat in ringul central, cat si in
teritoriu, care a depasit 1,3 miliarde dolari.
In anul 2004, au fost organizate licitatii la care s-au inregistrat diferente
favorabile semnificative intre pretul de pornire si pretul de adjudecare. Astfel, la
licitatia de reparatii capitale pentru 500 de vagoane apartinand CFR Marfa, pretul
de adjudecare a fost cu 18% mai mic decat cel de pornire, obtinandu-se o
economie totala de peste 3,2 milioane dolari. Tot pentru acelasi ordonator la o
licitatie de vanzare a unor vagoane de marfa casate, pretul de vanzare de data
aceasta a inregistrat o imbunatatire in marimi absolute cu peste 2,9 milioane
dolari.
Anul 2002 si 2003 au adus o consacrare a mecanismelor bursiere si o
recunoastere a rolului BRM de organizator de proceduri de achizitie si de licitatii
de vanzare, numarul procedurilor organizate si valoarea acestora crescand in mod
semnificativ (ceea ce a dus ca in anul 2003 sa fie organizate 885 de proceduri cu o
valoare de tranzactionare record fata de anul precedent). In termeni de diferenta
favorabila, unul dintre recorduri a fost inregistrat, in 2003, de aceasta data de
Electrica SA pentru serviciul de tiparire facturi unde pretul de adjudecare a scazut
cu aproape 87%, economia realizata astfel in termeni absoluti situandu-se la peste
1,9 milioane dolari.
Sfarsitul anului 2000 si anul 2001 au reprezentat pentru BRM demararea
cu deosebit succes a procedurilor de achizitii publice pentru Consiliul Judetean
Galati, Directia Generala a Penitenciarelor si Regia Autonoma de Transport
Bucuresti. Spre exemplificare, pentru achizitia de cazarmament si imbracaminte
pentru Directia Judeteana a Protectiei Dreptului Copilului Galati, procedura
ordonata de Consiliul Judetean Galati, de la un pret de pornire de 4,8 miliarde lei
s-a ajuns, in urma parcurgerii procedurii, la un pret de adjudecare de 3,9 miliarde
lei, rezultand o diferenta favorabila de peste 900 milioane lei.
In cazul Directiei Generale a Penitenciarelor pentru achizitia de
concertina, de la o valoare de aproximativ 40.000 dolari estimata conform pretului
in dolari aferent ultimei achizitii, s-a ajuns la o valoare de adjudecare de 4.610
dolari, rezultand o diferenta favorabila de aproximativ 35.000 dolari,
imbunatatirea reprezentand in termeni reali 88% fata de estimarea initiala.
Pentru Regia Autonoma de Transport Bucuresti se poate lua drept exemplu
procedura de achizitie de uleiuri si unsori la care, pe langa o reducere
semnificativa a pretului de achizitie rezultata in urma licitatiei, s-au achizitionat
lubrifianti cu periodicitate de schimb, in Km, de doua, trei, pana la cinci ori mai
Tranzac ii la burse de m rIuri

14
mare fata de cei achizitionati inainte de licitatie, in acest fel obtinandu-se
economii de peste 13 miliarde de lei la o valoare totala de achizitie a contractului
de peste 24 miliarde lei.
CCCF S.A., pentru toate marfurile solicitate prin licitatie, a obtinut
diferente favorabile de pret, realizand achizitiile pentru necesarul anului 2000 la
preturi mai mici decat cele practicate pana la data respectiva. Unul dintre
exemplele semnificative in acest sens este dat de rezultatul licitatiei de achizitie a
10.000 mp hidroizolatii pentru poduri. Astfel, de la cel mai bun pret solicitat in
plic inchis de participanti, cifrat la 7,506 USD/mp, in urma licitatiei cu strigare
libera s-a ajuns la un pret cu 24% mai mic, de 5,706 USD/mp, ceea ce adus CCCF
o economie de 18.000 dolari. De asemenea, in urma licitatiei de achizitie a
181.000 mp geogrile imbracaminti asfaltice, datorita unei reduceri a pretului de la
1,80 USD/mp la 1,65 USD/mp, CCCF S.A. a realizat o economie de 27.150
dolari.
Important pentru anul 1999 a fost demararea licitatiilor de achizitie a
necesarului de bunuri pentru anul urmator pentru companii mari cum ar fi:
Compania Nationala de Transporturi Aeriene TAROM SA sau Compania
Constructii Cai Ferate CCCF SA. In anul 1999, la licitatia pentru achizitionarea de
carburant de aviatie pentru alimentarea avioanelor TAROM pe aeroporturile din
Bucuresti Baneasa si din tara pentru anul 2000, TAROM a platit un pret cu 30
USD/tona mai mic decat pretul practicat pana la data respectiva, ceea ce a
reprezentat o reducere cu 24%.
De asemenea, in luna noiembrie 1997, SNCFR a organizat la sediul sau o
licitatie pentru achizitionarea a 200 tone ulei, care a fost adjudecat la pretul de 830
USD/tona. La licitatia organizata de BRM, cu aceeasi ofertanti, in luna februarie
1998, pentru 3.000 tone, s-a adjudecat la pretul de 585 USD/tona (pretul de
pornire fiind de 820 USD/tona), rezultand o economie pentru SNCFR de 245
USD/tona, respectiv 735.000 USD per total. Licitatia pentru achizitionarea a
20.000 tone sina de cale ferata a adus SNCFR o economie de 520.000 dolari,
datorita pretului obtinut in ringul bursei comparativ cu pretul obtinut la o licitatie
anterioara organizata de SNCFR (pret de adjudecare 467 USD/tona la BRM, fata
de 493 USD/tona la licitatia organizata de SNCFR cu aceleasi firme participante).
Licitatia pentru achizitionarea a 15 sisteme automate de alimentare cu
combustibil a locomotivelor s-a adjudecat la 534.000 dolari, fata de pretul de
pornire de 1.100.000 dolari.

4.11. Ringul bursier

In scopul dezvoltarii unei piete cu tranzactionare continua pentru marfuri,
BRM organizeaza piete spot si forward pentru cereale, produse petroliere, produse
metalurgice, deseuri. De asemenea, BRM organizeaza licitatii interne si
Capitolul 2. Bursa Romn de M rIuri

15
internationale pentru marfuri fungibile si nonfungibile. Volumul de tranzactionare
pentru piata fizica se ridica la circa 75% din piata totala a BRM.
BRM s-a implicat atat in procesele de privatizare, restructurare si lichidare
aparute in aceasta perioada, cat si in operatiunile comerciale de vanzare sau
achizitie de bunuri si servicii. In fapt, aceasta implicare consta in posibilitatea
societatilor comerciale de a vinde sau cumpara prin intermediul licitatiilor
organizate in ringul BRM. In egala masura, astfel de licitatii, pot fi organizate atat
pentru societati comerciale private, cat si pentru societati la care statul sau o
autoritate publica este actionar.
Tranzactionarea marfurilor are loc in ringul bursier, prin sistemul strigarii
libere. Reprezentantii vanzatorilor si ai cumparatorilor se intalnesc fata in fata si
negociaza liber pretul.
Avantajele pietei fizice organizate in ringul BRM sunt: transparenta
tranzactiilor, corectitudinea acestora, comisioane mici, utilizarea informatiilor in
timp real.
In concordanta cu domeniile de interes ale operatorilor economici este
obligatorie completarea codurilor CPV (Vocabularul Comun privind Achizitiile
Publice) specifice activitatilor desfasurate de catre acestia.
Sistemul de codificare CPV mentioneaza terminologia de referinta pentru
contractele publice.

4.12. Cotatii

In urma tranzactiilor care au loc pe piata la disponibil, BRM publica
cotatii ale marfurilor care au fost tranzactionate.
Cotatia reprezinta pretul mediu de tranzactionare al unui produs in piata
oferind o imagine clara asupra nivelului acestuia atat in tranzactiile bursiere cat si
pentru tranzactiile care se incheie in afara bursei.
Pe baza cotatiei, cumparatorii produsului pot sa faca o estimare a
costurilor de achizitionare a cantitatilor necesare, putand astfel sa-si planifice mult
mai bine activitatea. In acelasi timp, vanzatorii pot, ca pe baza evolutiei cotatiilor,
sa aleaga momentul oportun in care sa-si valorifice productia si chiar sa-si
planifice cantitatile si tipurile de produse pentru viitor.
In cazul contractelor pe termen lung (un an de zile), preturile acestora pot
fi revizuite pe parcursul derularii in functie de evolutia cotatiei bursiere a
produsului respectiv.

Tranzac ii la burse de m rIuri

16
Lista produselor tranzactionate pe piata la disponibil
Grau
Porumb
Orz
Floarea soarelui
Soia
Cereale
Rapita
Benzina
Motorina
Combustibil
lichid usor
Combustibil
lichid greu
Produse petroliere
Pacura
Carbune
Marfuri generale

4.13. e-Procurement

sistemul electronic de licitatii al Bursei Romane de Marfuri, reprezinta un
ansamblu de aplicatii Internet care asigura interactiunea intre participantii la
procedurile de pe piata licitatiilor organizate de BRM. Sistemul este conform
normelor europene si legislatiei nationale in domeniul achizitiilor.
Pentru a permite accesul in mod egal al agentilor economici, fiecare etapa
a procedurilor, cu exceptia sedintelor de stabilire a preturilor, se poate desfasura
simultan atat electronic, cat si fizic in ringurile BRM.
Sistemul confera un inalt grad de securitate: toate interactiunile cu acesta
se transmit criptat, documentele se incarca criptat, iar autenticitatea persoanelor
care interactioneaza cu sistemul este data de folosirea semnaturii electronice.
Din punct de vedere tehnic, cerintele sunt minimale: un computer conectat
la Internet
3
.

3
accesati pagina de start a sistemului de licitatii al BRM http://www.achizitii.ro/
Capitolul 2. Bursa Romn de M rIuri

17
4.14. Metode moderne folosite n cadru BRM

4.14.1. Proiectul 3LD DODGLVSRQLELO

Pornind de la experienta acumulata in organizarea de licitatii, BRM a
demarat in luna iulie 2006 un nou proiect, PLD DODGLVSRQLELO. Acesta presupune
organizarea unor ringuri specializate pentru acele categorii de marfuri cu grad
ridicat de standardizare, numite si marfuri fungibile.
Astfel, se creaza cadrul in care cererea si oferta pentru astfel de marfuri se
intalnesc in conditii de maxima transparenta.
Conform legii burselor de marfuri (357/2005), marfurile fungibile sunt acele
marfuri determinate generic care pot fi inlocuite unele cu altele in executarea unei
obligatii contractuale.
Caracteristica principala a acestor marfuri este gradul lor ridicat de standardizare.
Indiferent de producatorul lor, marfurile se identifica pe baza unor caracteristici
de natura fizico-chimica, caracteristici care determina calitatea acestora. Astfel,
produsele se impart in mai multe clase de calitate, in functie de care se formeaza
pretul acestora. Datorita gradului ridicat de strandardizare, loturile din acelasi
produs care se incadreaza in aceleasi clase de calitate sunt interschimbabile.
In acest moment, Bursa Romana de Marfuri are organizate doua ringuri
specializate, unul dedicat produselor petroliere si unul cerealelor. In plus, exista si
un ring general al produselor fungibile in cadrul caruia se pot derula tranzactii
pentru orice marfuri fungibile, altele decat cele pentru care exista ringuri
specializate pe piata la disponibil.
Principalii indicatori care se iau in calcul pentru stabilirea calitatii
produselor tranzactionate la BRM sunt:
Umiditatea si corpurile straine
Continutul de gluten
Indicele de cadere
Grau
Indicele de deformare
Umiditatea si corpurile straine Floarea
soarelui
Continutul de ulei
Umiditatea si corpurile straine
Cereale
Soia
Continutul de proteina
Puterea calorifica Produse
petroliere
Combustibili
lichizi
Punctul de inflamare
Tranzac ii la burse de m rIuri

18
Punctul de congelare
Vascozitatea
Densitatea

Continutul de sulf
Cifra si indicele cetanic
Continutul de sulf
Densitate
Punct de congelare
Motorina
Punct de inflamabilitate
Cifra octanica
Continutul de plumb

Benzina
Continutul de sulf

Organizarea Pietei
In cadrul fiecarui ring sunt definite activele suport (marfurile) pentru care
se pot organiza sedinte de tranzactionare. De exemplu, in cadrul ringului
produselor petroliere sunt identificate ca active suport produse ca: benzina,
motorina si pacura.
Derularea tranzactiei
Tranzactiile pe piata la disponibil se desfasoara fie prin strigare libera in
ringul bursei, fie pe platforma de tranzactionare electronica a bursei. In cazul
tranzactionarii electronice, brokerii pot introduce ordinele pe baza de semnatura
electronica, fara sa fie necesara prezenta fizica a acestora in ringul bursei.

4.14.2. Functionarea Pietei la disponibil

Schema de prezentare a Iunc ion rii 3LH HLODGLVSRQLELO este dat n Anexa 5.
Contul de garantii
BRM utilizeaza un sistem de garantii pentru a se asigura ca vanzatorii si
cumparatorii isi indeplinesc obligatiile contractuale.
Societatile de brokeraj constituie pentru clientii lor un cont de garantii la
dispozitia BRM, in care sunt gestionate garantiile aferente tuturor ordinelor
tranzactionate. Garantiile nu sunt individualizate pe fiecare ordin in parte, ele
avand un caracter transferabil de la un ordin la altul. Practic, societatea trebuie sa
Capitolul 2. Bursa Romn de M rIuri

19
aiba in vedere ca suma existenta in contul de garantii sa fie mai mare sau egala cu
suma tuturor garantiilor solicitate pentru ordinele pe care doreste sa le execute.
Sumele se blocheaza in contul de garantii in ordinea inregistrari ordinelor
de tranzactionare.
Garantia se poate constitui in una din urmatoarele forme: ordin de plata,
numerar, scrisoare de garantie bancara, CEC, bilet la ordin, garantie reala
mobiliara (5% din cantitatea tranzactionata).

4.15. Perspective

Conditiile economice actuale si de perspectiva pe termen mediu, in
contextul proceselor de privatizare, restructurare si lichidare indica o amplificare a
operatiunilor comerciale de vanzare sau achizitie de produse, servicii si lucrari.
Prin intermediul procedurilor organizate in ringul BRM se asigura, pe de o
parte, obtinerea unor preturi reale influentate doar de relatia dintre cerere si oferta
in conditiile concurentei libere, iar pe de alta parte se asigura garantarea
tranzactiilor si urmarirea derularii contractului.
Bursa Romana de Marfuri isi manifesta disponibilitatea de colaborare,
asigurand intreg sprijinul necesar in sustinerea activitatii de vanzare sau de
achizitie a produselor, serviciilor si lucrarilor pentru toate autoritatile contractante
interesate