Andrei Tarkovski

Despre filmul meu, SACRIFICIUL

Ideea filmului meu SACRIFICIUL provine încă din timpul de dinainte de NOSTALGHIA – primele notiţe şi schiţe au apărut pe când mă aflam încă în Uniunea Sovietică. În centru urma să stea destinul unui om bolnav de cancer, Alexander, care, prin faptul că aduce o jertfă, este vindecat de suferinţa sa. Începând de la acea versiune iniţială scrisă cu ani în urmă, ideea sacrificiului, a jertfei, m-a preocupat mereu devenind din ce în ce mai mult o parte a existenţei mele; ea a fost întărită şi de experienţele din primii ani de exil, dar trebuie să notez că aici, în străinătate, convingerile mele nu s-au schimbat deloc în esenţa lor – ele s-au dezvoltat, au fost confirmate, s-au adâncit pe mai departe, în acelaşi timp, planul ultimului meu film lua treptat contururi din ce în ce mai ferme, fără ca ideea fundamentală să se schimbe. La întrebarea: ce anume mă fascinează atât de puternic în tema sacrificiului – sau a aducerii unei jertfe – pot răspunde fără ocol: ca om religios, mă interesează înainte de toate cel care este în stare să sacrifice, să aducă jertfă, fie pentru un principiu spiritual, fie spre a se salva pe sine însuşi, fie din amândouă motivele în acelaşi timp. Un asemenea pas presupune, bineînţeles, o deturnare fatală de la orice interes egoist, adică cel în cauză acţionează într-o stare existenţială aflată dincolo de orice logică “normală” a evenimentelor, desprins de lumea materială şi legile ei. Şi totuşi, sau poate tocmai de aceea, fapta sa generează schimbări perceptibile. Spaţiul în care se mişcă cel gata să sacrifice totul, ba chiar să se

aducă jertfă pe sine însuşi. Cu cât mai presante deveneau experienţele mele cu materialismul de formulă occidentală şi cu cât vedeam dimensiunile suferinţei pe care le impune educaţia şi gândirea materialistă a acelei părţi a umanităţii atinse de ea – acele psihoze ce pot fi întâlnite peste tot şi care nu sunt altceva decât o expresie a incapacităţii omului modern de a înţelege de ce viaţa şi-a pierdut pentru el orice farmec. Bolnavul îşi înţelege situaţia. se încredinţează unui psihiatru: el plăteşte pentru şedinţă. Strict vorbind şi dus până la ultimele consecinţe. Decisive rămân. mai cu seamă. însă. disperat. reprezintă un fel de replică la spaţiul experienţelor noastre empirice dar pentru aceasta nu este mai puţin real. nu mai este valabilă doar pentru tine însuţi ci şi pentru alţii. şi. a încetat de a mai fi om. într-o cât de mică măsură. capacitatea de a se jertfi pentru un altul sau pentru o cauză. absurd după . realizarea reprezentării creştine a jertfirii de sine. Cât de mult este pradă materialismului lumea civilizată o poate evidenţia un singur exemplu. noul meu film este o parabolă: relatează evenimente ce pot fi interpretate în mod foarte diferit pentru că ele nu reflectă doar realitatea ci sunt pline şi de un sens precis. de a face iarăşi cu putinţă o existenţă demnă. Foamea poate fi înlăturată fără efort cu bani. învecinate. consecinţele inexorabile ale acestei atitudini: pierderea caracterului personal al existenţei umane în favoarea unui egocentrism cu atât mai bine conturat cu cât determină deja deopotrivă nenumărate relaţii interumane. recunoaşte că e condamnat la moarte. sunt conştient că ideea de sacrificiu este astăzi orice altceva numai iubită nu – aproape nimeni nu mai tânjeşte după faptul de a-şi sacrifica viaţa pentru altul sau pentru ceva anume. Primul concept purta numele VRĂJITOAREA şi preconiza drept centru al acţiunii strania vindecare a unui bărbat bolnav incurabil căruia medicul casei îi dezvăluise adevărul întreg şi îngrozitor despre sfârşitul său aparent inevitabil. Exact aici – în pasul conştient făcut în direcţia responsabilităţii faţă de societate şi ceea ce se petrece în ea şi cu ea – este cu putinţă ceea ce numim îndeobşte “sacrificiu”. se simte mai bine. spirituală. El este pe cale de a-şi schimba viaţa în existenţa unui robot ce funcţionează mecanic. comparabil întru totul cu cel ce-şi cumpără “iubire” într-un bordel. îşi uşurează sufletul în schimbul banilor şi. de ce îi apare tot mai mult ca veştejită. prin aceasta. măcar că şi iubirea poate fi tot atât de puţin câştigată pe bani ca şi pacea sufletească. Aceluiaşi mecanism – bani contra marfă – i se supune însă şi cel care. Într-o zi sună la uşa casei lui cineva. însă. este după părerea mea atitudinea sa faţă de sine însuşi: sau trăieşti existenţa unui consumator dependent de evoluţiile tehnologice şi materiale şi dedicat orbeşte pretinsului progres. sau te reîntorci la responsabilitatea spirituală care atunci. Căci unul din aspectele întoarcerii omului la o viaţă normală. aceasta înseamnă că un om care nu resimte în el însuşi. deprimat sau disperat. acolo unde e cu putinţă. Ca formă. cât şi atitudinea unor întregi grupuri ale populaţiei în convieţuirea lor cu altele. Desigur. Au existat apoi momente care m-au adus pas cu pas mai aproape de realizarea practică a intenţiei de a turna un film mai mare cu tema sacrificiului. În faţa lui stă – prototipul lui Otto. absurdă şi sufocant de strâmtă -. a jertfelniciei. poştaşul din SACRIFICIUL – un om care îi aduce mesajul. pierderea până şi a ultimei posibilităţi rămase de a face loc evoluţiilor spirituale în locul “progresului” material şi. cu atât mai puternic simţeam nevoia de a mă apuca de acest film.

Superstiţios. curând după aceasta. figura principală a filmului. Remarcabil este apoi faptul că în timp ce în imaginaţia mea. sper. Capacitatea de a vedea în viitor şi de a-l putea prezice îi apărea drept cel mai cumplit dintre toate darurile de care poate dispune omul. te simţi ca un mediu. a început aşa-zicând să o programeze. Nici eu nu m-am gândit niciodată să rămân în Italia după încheierea turnărilor.aprecierile obişnuite. că el. tangibilă. voia iniţial să rămână numai pentru scurt timp în Italia. ea înseamnă. şi să se culce cu ea. experiază o tămăduire într-un sens mult mai cuprinzător decât este exprimată în eliberarea de o boală. asemenea figurii din versiunea definitivă a filmului turnat în 1985 în Suedia. trebuie să se ducă la o femeie înzestrată cu puteri magice miraculoase. ea stă afară în ploaie şi în acel moment se petrece din nou ceva neînţeles. medicul. a dobândit nu doar o anume viaţă proprie. actorul principal al tuturor filmelor mele: el urma să joace nu numai rolul lui Gorceakov din NOSTALGHIA ci şi – faptul fusese planificat de mult – pe Alexander din VRĂJITOAREA. încetezi de a mai fi o persoană în sensul autonom. sunt doar mesaje pe care le primeşti şi transmiţi mai departe. că Alexander a fost salvat. relaţiile cu o astfel de realitate apărută fără nici o contribuţie conştientă dar care totuşi îşi are originea în lumea reprezentărilor celui pe care ea mai apoi îl bântuie pe nesimţite. pe scurt. i-am căzut pradă şi eu. eşti într-o anume măsură înjumătăţit. i-l confirmă surprins: este deplin sănătos. ci a pătruns şi în viaţa mea personală. Cu atât mai iritantă a fost atunci şi experienţa că şi eu. Atunci însă apare brusc acea femeie. devine posibilitate concretă. Rusia. se materializează şi dobândeşte. Aceasta e pe scurt istoria unui sacrificiu dar şi a unei salvări. el observa semne şi indicii cărora le atribuia de . că. Alexander. el nu renunţă să se întoarcă în patria sa. ca şi Gorceakov. responsabil. Pot să precizez doar atât: o imagine poetică pe care o imaginez cândva. El însuşi a suferit cumplit de acest rol predestinat lui. acest proces treptat şi desfăşurat în mare măsură independent de circumstanţe exterioare şi prescripţii precise. nu mai dispui cu totul de tine însuţi. se rupe de existenţa sa anterioară. că vreau eu sau nu. Încă de la lucrările pregătitoare pentru NOSTALGHIA nu scăpăm de senzaţia că acest film proiectează o parte din propriul meu destin. Această experienţă a fost întărită de moartea lui Soloniţîn. Fireşte. Când viaţa îţi urmează literalmente pas cu pas ideile. atunci Gorceakov. Anatoli Soloniţîn a murit de aceeaşi boală care schimbă viaţa lui Alexander şi căreia. chiar dacă mortală. astăzi. atunci aceste idei nu mai aparţin cuiva. Astfel că are dreptate Puşkin care socotea că orice poet. sunt orice altceva decât un lucru plăcut. prietenul său. figurile filmului – mai exact spus ale primului proiect al filmului – se schimbau iar acţiunea devenea pe ansamblu mai densă şi structurată. din contră – te simţi ca un instrument sau o minge. un an mai târziu. pentru că nu ar mai vrea să se întoarcă – destinul hotărăşte astfel pentru el. Ce înseamnă toate astea? Nu ştiu. influenţă asupra vieţii mele. vrăjitoarea. însă se îmbolnăveşte şi moare acolo. Dacă plecăm de la scenariu. ascultasem de un fel de voinţă mai înaltă. se îmbracă asemenea unui vagabond cu un palton uzat şi pleacă de acolo împreună cu femeia. Bolnavul ascultă şi experiază astfel harul divin al tămăduirii lui pe care. în acest caz tămăduirea printr-o femeie. orice artist adevărat e împotriva voii lui un profet. Alexander îşi părăseşte de dragul ei casa impunătoare şi frumoasă.

cuvânt de cuvânt. de multă vreme uitate. ele au dobândit pentru mine. adietor. mi-au venit iarăşi în minte în legătură cu experienţele ultimilor ani. Apoi din gură el mi-a smuls Vicleana limbă dezmăţată. C-un deget lin. şi-un vuiet s-a stârnit în ea: şi auzit-am cum vibrează Tot cerul.fiecare dată o semnificaţie de destin. Una din poeziile lui vorbeşte despre chinurile profetice. el s-a întors de îndată din drum când un iepure îi tăiase calea şi în acest chip a scăpat de execuţie. Chemat la Moscova în timpul revoltei decembriştilor. Atunci când versurile lui. La o răspântie s-a ivit Un serafim cu aripi şase. Urechea mi-a atins abia. despre inevitabilitatea misiunii de a fi ca artist şi profet. şi limba ce-o luase drept . unei revelaţii şi mi-a apărut limpede că nu poetul singur a ţinut condeiul atunci când a scris în 1826 poemul Prorok: „Păşeam cu duhul chinuit Prin reci pustiuri neguroase. semnificaţia. îngerii zburând şi monştrii-n fund de mări trecând Mlădiţele cum germinează şi limba ce greşit-a mult. Mi-atinse pleoapele uşor: Profetici ochi mării deodată Ca vulturoaica speriată.

chiar dacă a păstrat caracterul poetic al celorlalte lucrări. care presează spre . structura întregului a devenit mai complicată şi poartă în ea însăşi marca unei forme poetic-parabolice.] Spre deosebire de filmele mele anterioare. SACRIFICIUL. ascultă: tot pământul şi mările să ocoleşti. şi inimile omeneşti Tu le aprinde cu cuvântul!” [Traducere de George Lesnea: Puşkin. În pregătirea noului film nu m-am limitat la prelucrarea desfăşurării unor acţiuni episodice după modele reale şi după legile dramaturgiei. episoadele lor sunt. În timp ce în NOSTALGHIA aproape că nu exista evoluţie dramatică – singurele episoade dramatice sunt cearta cu Eugenia. de aceea. Bucureşti. Editura pentru literatură. Ca voia Mea să împlineşti. Ca mort zăceam în ţărnă eu Când glăsuit-a Dumnezeu: – “Proroc. este mult mai accentuat dramatic. Din piept. Într-un anume sens. construcţia şi dispoziţia filmelor mele mai vechi ar putea fi numită impresionistă. p.De la un şarpe înţelept Mi-a-nfipt cu mâna-nsângerată. pot fi urmărite de spectator. întreita încercare a lui Gorceakov de a purta o luminare aprinsă prin bazinul termal gol – în SACRIFICIUL figurile individuale apar ca şi caractere între care se ajunge la conflicte. 183-l85. scoase într-un mod cu totul uzual din viaţă: sunt autentice şi. Prin aceasta. cu spada rotocol El smulse inima-mi afară şi-n gaura din pieptul gol Vârât-a jar cu-aprinsă pară. Versuri. cu câteva excepţii. autoincendierea lui Domenico şi scenele finale. Construcţia filmului şi enunţul lui poetic se intersectează mult mai puternic decât în cazul filmelor anterioare. 1964.

Într-un anume sens. ba chiar îşi distruge casa proprie şi e gata să se despartă de fiul lui pe care-l idolatrizează. Altfel. o nouă dimensiune umană. din contră. se schimbă la sfârşit atât de mult încât recunoaşte atmosfera înveninată ce domneşte în familie cu toate energiile ei negative şi o poate numi pe numele ei. până ce. eroul din SACRIFICIUL. Ea nu este în stare să reflecteze. capacitatea unor acţiuni al căror impuls e de natură pur spirituală şi care semnalizează schimbări. Alexander. tot ceea ce se petrece în SACRIFICIUL permite o serie întreagă de interpretări. Însă dincolo de aceasta. care s-a lăsat făcut de familia lui Alexander aproape un sclav al acesteia. câştigă prin schimbarea raporturilor ei cu Iulia. ea este cauza tragediei lui Alexander. de descendenţă simplă. atitudinile lor se schimbă şi ele. chiar şi doctorul. este inevitabil ca fiecare să interpreteze ceea ce vede din perspectiva lui şi să încerce să desfacă conexiunile complexe în contradicţii. totul apare la sfârşit altfel decât la început. În realitatea pe care o creează filmul însă. pe atât de mult urmează instinctului ei agresiv de autoafirmare şi autoconfirmare. odinioară actor.un deznodământ final. numai că în cazul lui Domenico această jertfă nu aduce nici un rezultat vizibil. Oricum. încă din NOSTALGHIA. Domenico avea în comun cu Alexander. Adelaide rămâne până la sfârşit o figură absolut tragică. şi care rupe toate punţile în urma lui. Scena iniţială şi cea finală. închis – drept consecinţă inevitabilă a conduitei sale – în ospiciu. inclusiv pe bărbatul ei. iar aceasta o face să posede în ascuns şi forţe distructive. obosit de continua schimbare. Spectatorilor înclinaţi mistic spre suprasensibil. O interpretare orientată spre univocitate ar merge însă împotriva structurii interne a filmului. hotărăşte să-şi schimbe viaţa. fireşte. în vreme ce pentru alţii cu certitudine n-a existat nici un război atomic: pentru ei totul se joacă în fantezia bolnavă a unui excentric pe jumătate nebun. deşi. . şi oprimă fără să vrea de fapt. le va apărea probabil întâlnirea cu vrăjitoarea Maria. un necioplit primitiv plesnind de sănătate. soţia egocentrică a lui Alexander. în noul meu film. Pe cât de puţin se interesează în fond de ceilalţi. servitoarea. Potrivit formei parabolice. ba chiar încearcă să se sustragă ei definitiv hotărându-se în mod radical să emigreze în Australia. ce-i drept nu în acel sens superficial în care mulţi regizori actuali îl degradează pe cel ce intră în sala de cinematograf la rangul de simplu martor ocular. Nu numai că la sfârşit Alexander se dovedeşte a fi superior tuturor celorlalţi. acest om face pe spectator să participe la efectele jertfei sale. fără ca lumea să mai ia act de el după aceea. Chiar şi Adelaide. Oamenii orientaţi religios pot vedea în rugăciunea lui Alexander motivul amânării catastrofei nucleare – răspunsul lui Dumnezeu la chemarea unui om hotărât pentru o convertire probabilă. Acţiunea amândurora poartă toate semnele caracteristice ale unei jertfe. Poziţiile lor se schimbă. udarea pomului uscat (pentru mine o imagine sensibilă a creaţiei) marchează puncte între care desfăşurarea evenimentelor dezvoltă o dinamică proprie din ce în ce mai puternică. suferă de aspiritualitate. scena centrală care explică tot restul. o femeie care înăbuşă în jurul ei toate semnele de individualitate şi personalitate. un om ce trăieşte în starea unei descurajări eterne. am propria mea concepţie despre întreg. el. pe ceilalţi oameni. care adulmecă instinctiv pericolul tehnologiilor moderne care ameninţă orice spiritualitate şi în loc de aceasta caută tăcerea pentru ca mai apoi să se regăsească pentru acţiune. Există mai multe lecturi diferite iar acest lucru s-a aflat întru totul în intenţiile mele – căci nu vreau să impun nimănui o anume soluţie. Cu toate acestea.

chiar dacă ar vedea-o. n-ar putea-o înţelege. cărora le revine. A fost un moment în care am înţeles încă o dată cât de puternică a fost coeziunea echipei noastre. acţionând cel mai adesea timid şi nesigur. La turnări n-au existat mari dificultăţi tehnice sau de alt gen. dar sunt convins că în cele din urmă s-a ajuns la o ocupare ideală a lor cu actori ce s-au identificat total cu caracterele acţiunii de teatru intim. din anumite puncte de vedere psihologice şi cu referire la diferitele posibilităţi de soluţionare ale parabolei. un rolcheie chiar şi în plan vizual. secvenţele de vis sau chiar şi cele cu pomul veştejit şi uscat. N-a fost uşor să găsesc actorul optim pentru fiecare din cele opt roluri ale filmului. atunci când îşi incendiază casa. Dar de la bun . Pot exista în SACRIFICIUL scene. mai mare decât în cea în care Alexander îşi împlineşte văzut făgăduinţa dată înaintea lui Dumnezeu. îl transformă. a apărut o a doua casă din scânduri şi buşteni. Miracolul de care-şi dă seama. s-a învecinat cu miracolul – o altă dovadă de ce sunt oamenii în stare dacă cred în ceva -. Figura opusă Adelaidei este smerit-modesta. camera s-a defectat. Faptul că mai apoi. aidoma ca două picături de apă cu cea arsă. Când s-a petrecut defecţiunea. casa era deja în flăcări şi ardea sub ochii noştri fără ca să putem opri focul şi să putem înregistra această scenă atât de importantă – patru luni de muncă încordată şi costisitoare păreau zădărnicite definitiv. după scenariu. Între ea şi stăpâna casei orice apropiere apare la început imposibilă – şi cum ar putea fi altfel? Apoi se ajunge la acea întâlnire nocturnă după care Alexander nu mai poate trăi ca mai înainte: în faţa catastrofei ce stă să izbucnească el trăieşte iubirea acestei femei simple ca pe un dar al lui Dumnezeu care justifică întreg destinul său. cu excepţia celei care. a pus sub semnul întrebării o mare parte a eforturilor noastre. Maria care face un serviciu cu ziua în casa lui Alexander. însă tensiunea incredibil de puternică sub care ne aflam toţi a dispărut abia atunci când am înregistrat cu o altă cameră scena incendiului de la un capăt la altul. ba chiar a părut să le anuleze cu totul umplându-i pe participanţi de disperare: pe când turnam scena în care Alexander îşi dădea foc la casă. în câteva zile numai. la sfârşit.Câmpul ei de percepţie e prea mic ca ea să poată recunoaşte dincolo de el o altă lume şi. Plini de fericire şi ca eliberaţi ne-am aruncat unii în braţele celorlalţi.

inexplicabile. Alexander este pentru mine figura unui ales al lui Dumnezeu. E scena în care tăcerea lui Alexander se traduce în faptă: “La început a fost cuvântul. constrâns la muţenie după o operaţie la gât. ei se mişcă într-o lume imaginară în locul uneia reale. poştaşul Otto. Alexander se îndepărtează definitiv de lumea căreia i-a aparţinut până atunci şi prin aceasta îşi pierde nu numai legătura cu familia sa ci şi – ceea ce. mistuit în acelaşi timp de conştiinţa bolnavă a lui Alexander. într-adevăr. Ajută. este şi mai rău încă – orice fel de etalon de măsură comun cu normele morale tradiţionale. Publicul trebuie să ia parte în mod nemijlocit la acest act pretins nebunesc. sub impresia ştirii despre iminenta ameninţare a unui război nuclear. că îl ia ad literam. dar şi Maria. Doamne. se întâmplă atât de multe lucruri inexplicabile. ca urmare practică a legământului său. şi cu atât mai puţin încă suntem pregătiţi să îngăduim pătrunderea unor reprogramări enigmatice. poate chiar cel mai lung din istoria filmului. Aceşti oameni conduceau. Aleşi ai lui Dumnezeu. renunţ la tot ce mă leagă de această viaţă. şi să ne cheme la convertire – ultima posibilitate de salvare ce există pentru umanitate. băiatul lui Alexander. nu voi mai vorbi cu nimeni niciodată. toţi se încred mai degrabă în imaginile lumii închipuirii lor. cu cele şase minute ale lui. vrăjitoarea – pentru ei toţi viaţa e plină de miracole neînţelese. poate un instrument al Providenţei divine ce colecţionează întâmplări misterioase. menit să demaşte înaintea întregii lumi mecanismele existenţei ce ne ameninţă. Nimeni dintre ei nu crede în ceea ce poate atinge cu mâna. şi aşa se face că. cea mai mare parte a umanităţii civilizate şi-a pierdut şi înţelegerea pentru miracol – astăzi nu mai suntem în stare să ne punem speranţele în schimbări surprinzătoare. Cu toate acestea. lipsită de sens. pe atât de mângâietoare. este o consecinţă pe cât de cumplită. ne distrug viaţa şi ne-o corup iremediabil şi fără posibilitate de vindecare. chemaţi de Dumnezeu sunt până într-un anumit grad şi ceilalţi. privirea celor ce trăiau în relaţiile unei existenţe “ordonate” asupra existenţei acelei alte lumi pline de preziceri. ascultă povestea despre pomul uscat de pe munte pe care i-o povesteşte tatăl său în plimbarea lor pe malul mării. şi voi face tot ceea ce am făgăduit că voi face!” Faptul că Dumnezeu îl ascultă pe Alexander. un om despre care nimeni nu ştie precis de unde vine şi cum a ajuns în acest loc în care. ba chiar să-l trăiască în timpul lui real. spune Alexander la început băiatului său care. în desfăşurarea evenimentelor sau în procesele percepţiei şi conştiinţei. în viaţa noastră şi să ne încredem în forţa lor transformatoare. de acest gen. Apoi. prin însăşi înfăţişarea lor exterioară de pelerini şi cerşetori jerpeliţi. cel mai lung cadru din filmul meu. jertfe mântuitoare şi minuni. dar tu taci. sunt orice altceva decât empirici sau pragmatici. acesta este. a unui om ce consideră păcat tot ceea ce nu e absolut necesar vieţii. ce contrazic orice logică a experienţei. Numai arta a mai păstrat un rest din această lume. În măsura în care şi-a pierdut credinţa. La sfârşit. dincolo de orice reguli inteligibile şi raţionale. cel puţin în ochii oamenilor din anturajul lui. Sfinţilor Nebuni (iurodivi). depune el însuşi un legământ al tăcerii: “… şi voi fi mut. eşti mut ca un peşte”. inexplicabile.început mi-am propus să-l implic emoţional pe spectator în această acţiune aparent absurdă. sau poate tocmai de aceea. Tot ceea ce ei fac se abate în mod straniu de la modelele de comportare normală şi dispun de daruri atribuite în vechea Rusie. Uscăciunii spirituale ce . Cumplită întrucât.

Suntem sufocaţi de informaţii. Fapt este că actualmente chiar şi confruntarea cu simplele probleme etic-morale are puţină căutare. 1-2. Din acest punct de vedere SACRIFICIUL poate fi înţeles. şi în nici un caz în film. în ciuda viziunii “marii linişti” de care vorbeşte APOCALIPSA (8. în ciuda a toate. Mult mai important. ele nu mai semnifică nimic – aceasta e experienţa lui Alexander. Cuvintele degenerează din ce în ce mai mult în vorbărie goală. găleată după găleată pe munte. 178-182). din contră. dar mesajele esenţiale. ba chiar deloc în film. într-o bună zi i s-a putut descoperi şi o astfel de minune – ramurile uscate înverziseră peste noapte. Fiindcă monahului care a cărat ani de zile. Text tradus în româneşte de Maria-Cornelia Oros (textul de faţă îl reproduce pe cel publicat în revista TRANSILVANIA. mi se pare faptul că filmul meu nu ia poziţie pentru sau contra vreunui fenomen particular al modului de gândire şi viaţă modern. însă. Imaginile. şi să zăgăzuiască prin aceasta măcar excrescenţele gândirii în termeni de profit ce se tălăzuieşte în jurul lui. Numai câţiva. şi care credea concret şi neclintit în lucrarea minunată a lui Dumnezeu. o pot face mai bine decât cuvintele. mai degrabă.pătrunde odată cu aceste deficite i s-ar pune deja o anumită stavilă dacă fiecare om ar înţelege că nu-şi poate croi căile după bunul plac şi la libera sa apreciere. 1993. el trebuie să acţioneze în dependenţă de Creator şi să se supună voinţei Acestuia. nu mai ajung până la noi. filmul cel mai pretenţios din punct de vedere artistic. ca un refuz al cinematografului comercial practicat de dragul lui însuşi. stăruitoare a unui pom uscat. ci că. foarte puţini producători şi instituţii sunt gata să sprijine filmul de autor. pe care am prelucrat-o în filmul până acum cel mai important pentru mine. şi-a pierdut rolul său magic. impresiile vizuale. am vrut mai degrabă să dezvelesc pe de-a întregul caracterul problematic şi să ating izvoarele astupate ale existenţei noastre. nr. astăzi. şi împotriva oricărei raţiuni.1)? Răspunsul îl dă poate vechea legendă despre udarea răbdurie. mesajele cele mai importante care ne-ar putea schimba viaţa. Mai este atunci loc pentru speranţă. mai ales în timpul nostru în care cuvântul şi-a pierdut dimensiunea lui incantatorie. . Cu zece. chiar dacă mai degrabă în treacăt. majoritatea filmelor sunt doar marfă. cincisprezece ani în urmă exista un public mai mare şi mai receptiv la aşa ceva. pp. pelicule de celuloid luminate electric cu care se pot câştiga bani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful