P. 1
Andrei Tarkovski Sacrificiul

Andrei Tarkovski Sacrificiul

|Views: 55|Likes:
Published by CristinaLungociu

More info:

Published by: CristinaLungociu on Apr 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

Andrei Tarkovski

Despre filmul meu, SACRIFICIUL

Ideea filmului meu SACRIFICIUL provine încă din timpul de dinainte de NOSTALGHIA – primele notiţe şi schiţe au apărut pe când mă aflam încă în Uniunea Sovietică. În centru urma să stea destinul unui om bolnav de cancer, Alexander, care, prin faptul că aduce o jertfă, este vindecat de suferinţa sa. Începând de la acea versiune iniţială scrisă cu ani în urmă, ideea sacrificiului, a jertfei, m-a preocupat mereu devenind din ce în ce mai mult o parte a existenţei mele; ea a fost întărită şi de experienţele din primii ani de exil, dar trebuie să notez că aici, în străinătate, convingerile mele nu s-au schimbat deloc în esenţa lor – ele s-au dezvoltat, au fost confirmate, s-au adâncit pe mai departe, în acelaşi timp, planul ultimului meu film lua treptat contururi din ce în ce mai ferme, fără ca ideea fundamentală să se schimbe. La întrebarea: ce anume mă fascinează atât de puternic în tema sacrificiului – sau a aducerii unei jertfe – pot răspunde fără ocol: ca om religios, mă interesează înainte de toate cel care este în stare să sacrifice, să aducă jertfă, fie pentru un principiu spiritual, fie spre a se salva pe sine însuşi, fie din amândouă motivele în acelaşi timp. Un asemenea pas presupune, bineînţeles, o deturnare fatală de la orice interes egoist, adică cel în cauză acţionează într-o stare existenţială aflată dincolo de orice logică “normală” a evenimentelor, desprins de lumea materială şi legile ei. Şi totuşi, sau poate tocmai de aceea, fapta sa generează schimbări perceptibile. Spaţiul în care se mişcă cel gata să sacrifice totul, ba chiar să se

se simte mai bine. prin aceasta. Exact aici – în pasul conştient făcut în direcţia responsabilităţii faţă de societate şi ceea ce se petrece în ea şi cu ea – este cu putinţă ceea ce numim îndeobşte “sacrificiu”. sunt conştient că ideea de sacrificiu este astăzi orice altceva numai iubită nu – aproape nimeni nu mai tânjeşte după faptul de a-şi sacrifica viaţa pentru altul sau pentru ceva anume. se încredinţează unui psihiatru: el plăteşte pentru şedinţă. într-o cât de mică măsură. Primul concept purta numele VRĂJITOAREA şi preconiza drept centru al acţiunii strania vindecare a unui bărbat bolnav incurabil căruia medicul casei îi dezvăluise adevărul întreg şi îngrozitor despre sfârşitul său aparent inevitabil. Căci unul din aspectele întoarcerii omului la o viaţă normală. aceasta înseamnă că un om care nu resimte în el însuşi. deprimat sau disperat. de a face iarăşi cu putinţă o existenţă demnă. şi. Cât de mult este pradă materialismului lumea civilizată o poate evidenţia un singur exemplu. reprezintă un fel de replică la spaţiul experienţelor noastre empirice dar pentru aceasta nu este mai puţin real. consecinţele inexorabile ale acestei atitudini: pierderea caracterului personal al existenţei umane în favoarea unui egocentrism cu atât mai bine conturat cu cât determină deja deopotrivă nenumărate relaţii interumane. nu mai este valabilă doar pentru tine însuţi ci şi pentru alţii. capacitatea de a se jertfi pentru un altul sau pentru o cauză. recunoaşte că e condamnat la moarte. cât şi atitudinea unor întregi grupuri ale populaţiei în convieţuirea lor cu altele. cu atât mai puternic simţeam nevoia de a mă apuca de acest film. comparabil întru totul cu cel ce-şi cumpără “iubire” într-un bordel. Decisive rămân. Au existat apoi momente care m-au adus pas cu pas mai aproape de realizarea practică a intenţiei de a turna un film mai mare cu tema sacrificiului. spirituală. îşi uşurează sufletul în schimbul banilor şi.aducă jertfă pe sine însuşi. acolo unde e cu putinţă. În faţa lui stă – prototipul lui Otto. măcar că şi iubirea poate fi tot atât de puţin câştigată pe bani ca şi pacea sufletească. însă. Desigur. Bolnavul îşi înţelege situaţia. poştaşul din SACRIFICIUL – un om care îi aduce mesajul. sau te reîntorci la responsabilitatea spirituală care atunci. de ce îi apare tot mai mult ca veştejită. noul meu film este o parabolă: relatează evenimente ce pot fi interpretate în mod foarte diferit pentru că ele nu reflectă doar realitatea ci sunt pline şi de un sens precis. realizarea reprezentării creştine a jertfirii de sine. însă. a jertfelniciei. mai cu seamă. este după părerea mea atitudinea sa faţă de sine însuşi: sau trăieşti existenţa unui consumator dependent de evoluţiile tehnologice şi materiale şi dedicat orbeşte pretinsului progres. disperat. El este pe cale de a-şi schimba viaţa în existenţa unui robot ce funcţionează mecanic. absurd după . Foamea poate fi înlăturată fără efort cu bani. Cu cât mai presante deveneau experienţele mele cu materialismul de formulă occidentală şi cu cât vedeam dimensiunile suferinţei pe care le impune educaţia şi gândirea materialistă a acelei părţi a umanităţii atinse de ea – acele psihoze ce pot fi întâlnite peste tot şi care nu sunt altceva decât o expresie a incapacităţii omului modern de a înţelege de ce viaţa şi-a pierdut pentru el orice farmec. Ca formă. absurdă şi sufocant de strâmtă -. Strict vorbind şi dus până la ultimele consecinţe. Aceluiaşi mecanism – bani contra marfă – i se supune însă şi cel care. învecinate. a încetat de a mai fi om. pierderea până şi a ultimei posibilităţi rămase de a face loc evoluţiilor spirituale în locul “progresului” material şi. Într-o zi sună la uşa casei lui cineva.

El însuşi a suferit cumplit de acest rol predestinat lui. i-am căzut pradă şi eu. Dacă plecăm de la scenariu. vrăjitoarea. ascultasem de un fel de voinţă mai înaltă. i-l confirmă surprins: este deplin sănătos. chiar dacă mortală. acest proces treptat şi desfăşurat în mare măsură independent de circumstanţe exterioare şi prescripţii precise. sunt doar mesaje pe care le primeşti şi transmiţi mai departe. un an mai târziu. Capacitatea de a vedea în viitor şi de a-l putea prezice îi apărea drept cel mai cumplit dintre toate darurile de care poate dispune omul. Alexander. în acest caz tămăduirea printr-o femeie. Alexander îşi părăseşte de dragul ei casa impunătoare şi frumoasă. încetezi de a mai fi o persoană în sensul autonom. figura principală a filmului. ci a pătruns şi în viaţa mea personală. astăzi. influenţă asupra vieţii mele. Superstiţios. Astfel că are dreptate Puşkin care socotea că orice poet. că Alexander a fost salvat. Fireşte. asemenea figurii din versiunea definitivă a filmului turnat în 1985 în Suedia. pentru că nu ar mai vrea să se întoarcă – destinul hotărăşte astfel pentru el. te simţi ca un mediu. figurile filmului – mai exact spus ale primului proiect al filmului – se schimbau iar acţiunea devenea pe ansamblu mai densă şi structurată. a dobândit nu doar o anume viaţă proprie. sper. curând după aceasta.aprecierile obişnuite. Remarcabil este apoi faptul că în timp ce în imaginaţia mea. Încă de la lucrările pregătitoare pentru NOSTALGHIA nu scăpăm de senzaţia că acest film proiectează o parte din propriul meu destin. eşti într-o anume măsură înjumătăţit. ea stă afară în ploaie şi în acel moment se petrece din nou ceva neînţeles. atunci aceste idei nu mai aparţin cuiva. Ce înseamnă toate astea? Nu ştiu. orice artist adevărat e împotriva voii lui un profet. el observa semne şi indicii cărora le atribuia de . tangibilă. din contră – te simţi ca un instrument sau o minge. prietenul său. Această experienţă a fost întărită de moartea lui Soloniţîn. el nu renunţă să se întoarcă în patria sa. Atunci însă apare brusc acea femeie. se materializează şi dobândeşte. că vreau eu sau nu. responsabil. experiază o tămăduire într-un sens mult mai cuprinzător decât este exprimată în eliberarea de o boală. a început aşa-zicând să o programeze. trebuie să se ducă la o femeie înzestrată cu puteri magice miraculoase. că el. Când viaţa îţi urmează literalmente pas cu pas ideile. devine posibilitate concretă. Nici eu nu m-am gândit niciodată să rămân în Italia după încheierea turnărilor. nu mai dispui cu totul de tine însuţi. Pot să precizez doar atât: o imagine poetică pe care o imaginez cândva. se rupe de existenţa sa anterioară. Rusia. atunci Gorceakov. ca şi Gorceakov. şi să se culce cu ea. că. actorul principal al tuturor filmelor mele: el urma să joace nu numai rolul lui Gorceakov din NOSTALGHIA ci şi – faptul fusese planificat de mult – pe Alexander din VRĂJITOAREA. sunt orice altceva decât un lucru plăcut. medicul. ea înseamnă. Anatoli Soloniţîn a murit de aceeaşi boală care schimbă viaţa lui Alexander şi căreia. se îmbracă asemenea unui vagabond cu un palton uzat şi pleacă de acolo împreună cu femeia. însă se îmbolnăveşte şi moare acolo. Bolnavul ascultă şi experiază astfel harul divin al tămăduirii lui pe care. Cu atât mai iritantă a fost atunci şi experienţa că şi eu. pe scurt. relaţiile cu o astfel de realitate apărută fără nici o contribuţie conştientă dar care totuşi îşi are originea în lumea reprezentărilor celui pe care ea mai apoi îl bântuie pe nesimţite. Aceasta e pe scurt istoria unui sacrificiu dar şi a unei salvări. voia iniţial să rămână numai pentru scurt timp în Italia.

Chemat la Moscova în timpul revoltei decembriştilor. de multă vreme uitate. Mi-atinse pleoapele uşor: Profetici ochi mării deodată Ca vulturoaica speriată. el s-a întors de îndată din drum când un iepure îi tăiase calea şi în acest chip a scăpat de execuţie. Apoi din gură el mi-a smuls Vicleana limbă dezmăţată. La o răspântie s-a ivit Un serafim cu aripi şase. şi limba ce-o luase drept . cuvânt de cuvânt. adietor. Una din poeziile lui vorbeşte despre chinurile profetice. ele au dobândit pentru mine. Urechea mi-a atins abia.fiecare dată o semnificaţie de destin. unei revelaţii şi mi-a apărut limpede că nu poetul singur a ţinut condeiul atunci când a scris în 1826 poemul Prorok: „Păşeam cu duhul chinuit Prin reci pustiuri neguroase. îngerii zburând şi monştrii-n fund de mări trecând Mlădiţele cum germinează şi limba ce greşit-a mult. şi-un vuiet s-a stârnit în ea: şi auzit-am cum vibrează Tot cerul. C-un deget lin. semnificaţia. mi-au venit iarăşi în minte în legătură cu experienţele ultimilor ani. Atunci când versurile lui. despre inevitabilitatea misiunii de a fi ca artist şi profet.

SACRIFICIUL. şi inimile omeneşti Tu le aprinde cu cuvântul!” [Traducere de George Lesnea: Puşkin. Bucureşti. Din piept. scoase într-un mod cu totul uzual din viaţă: sunt autentice şi. cu spada rotocol El smulse inima-mi afară şi-n gaura din pieptul gol Vârât-a jar cu-aprinsă pară. Într-un anume sens.De la un şarpe înţelept Mi-a-nfipt cu mâna-nsângerată. cu câteva excepţii. pot fi urmărite de spectator. Prin aceasta. autoincendierea lui Domenico şi scenele finale. este mult mai accentuat dramatic. 1964. structura întregului a devenit mai complicată şi poartă în ea însăşi marca unei forme poetic-parabolice. În timp ce în NOSTALGHIA aproape că nu exista evoluţie dramatică – singurele episoade dramatice sunt cearta cu Eugenia. Versuri. Ca voia Mea să împlineşti. de aceea. Ca mort zăceam în ţărnă eu Când glăsuit-a Dumnezeu: – “Proroc. construcţia şi dispoziţia filmelor mele mai vechi ar putea fi numită impresionistă. În pregătirea noului film nu m-am limitat la prelucrarea desfăşurării unor acţiuni episodice după modele reale şi după legile dramaturgiei. care presează spre . 183-l85. ascultă: tot pământul şi mările să ocoleşti. chiar dacă a păstrat caracterul poetic al celorlalte lucrări.] Spre deosebire de filmele mele anterioare. p. episoadele lor sunt. Editura pentru literatură. întreita încercare a lui Gorceakov de a purta o luminare aprinsă prin bazinul termal gol – în SACRIFICIUL figurile individuale apar ca şi caractere între care se ajunge la conflicte. Construcţia filmului şi enunţul lui poetic se intersectează mult mai puternic decât în cazul filmelor anterioare.

un necioplit primitiv plesnind de sănătate. Adelaide rămâne până la sfârşit o figură absolut tragică. şi care rupe toate punţile în urma lui. suferă de aspiritualitate. inclusiv pe bărbatul ei. hotărăşte să-şi schimbe viaţa. încă din NOSTALGHIA. O interpretare orientată spre univocitate ar merge însă împotriva structurii interne a filmului. atitudinile lor se schimbă şi ele. obosit de continua schimbare. el. în noul meu film. este inevitabil ca fiecare să interpreteze ceea ce vede din perspectiva lui şi să încerce să desfacă conexiunile complexe în contradicţii. chiar şi doctorul. scena centrală care explică tot restul. Chiar şi Adelaide. din contră. care s-a lăsat făcut de familia lui Alexander aproape un sclav al acesteia. câştigă prin schimbarea raporturilor ei cu Iulia. Oamenii orientaţi religios pot vedea în rugăciunea lui Alexander motivul amânării catastrofei nucleare – răspunsul lui Dumnezeu la chemarea unui om hotărât pentru o convertire probabilă. totul apare la sfârşit altfel decât la început. soţia egocentrică a lui Alexander. în vreme ce pentru alţii cu certitudine n-a existat nici un război atomic: pentru ei totul se joacă în fantezia bolnavă a unui excentric pe jumătate nebun. Pe cât de puţin se interesează în fond de ceilalţi. o femeie care înăbuşă în jurul ei toate semnele de individualitate şi personalitate. şi oprimă fără să vrea de fapt. Cu toate acestea. fireşte. un om ce trăieşte în starea unei descurajări eterne. Nu numai că la sfârşit Alexander se dovedeşte a fi superior tuturor celorlalţi. pe ceilalţi oameni. Spectatorilor înclinaţi mistic spre suprasensibil. capacitatea unor acţiuni al căror impuls e de natură pur spirituală şi care semnalizează schimbări. odinioară actor. care adulmecă instinctiv pericolul tehnologiilor moderne care ameninţă orice spiritualitate şi în loc de aceasta caută tăcerea pentru ca mai apoi să se regăsească pentru acţiune. Altfel. servitoarea. pe atât de mult urmează instinctului ei agresiv de autoafirmare şi autoconfirmare. Poziţiile lor se schimbă. ba chiar îşi distruge casa proprie şi e gata să se despartă de fiul lui pe care-l idolatrizează. am propria mea concepţie despre întreg. Există mai multe lecturi diferite iar acest lucru s-a aflat întru totul în intenţiile mele – căci nu vreau să impun nimănui o anume soluţie. . Scena iniţială şi cea finală. eroul din SACRIFICIUL. Potrivit formei parabolice.un deznodământ final. deşi. Într-un anume sens. Ea nu este în stare să reflecteze. ce-i drept nu în acel sens superficial în care mulţi regizori actuali îl degradează pe cel ce intră în sala de cinematograf la rangul de simplu martor ocular. Alexander. Domenico avea în comun cu Alexander. o nouă dimensiune umană. În realitatea pe care o creează filmul însă. fără ca lumea să mai ia act de el după aceea. acest om face pe spectator să participe la efectele jertfei sale. le va apărea probabil întâlnirea cu vrăjitoarea Maria. Acţiunea amândurora poartă toate semnele caracteristice ale unei jertfe. de descendenţă simplă. tot ceea ce se petrece în SACRIFICIUL permite o serie întreagă de interpretări. se schimbă la sfârşit atât de mult încât recunoaşte atmosfera înveninată ce domneşte în familie cu toate energiile ei negative şi o poate numi pe numele ei. până ce. Însă dincolo de aceasta. udarea pomului uscat (pentru mine o imagine sensibilă a creaţiei) marchează puncte între care desfăşurarea evenimentelor dezvoltă o dinamică proprie din ce în ce mai puternică. ea este cauza tragediei lui Alexander. numai că în cazul lui Domenico această jertfă nu aduce nici un rezultat vizibil. ba chiar încearcă să se sustragă ei definitiv hotărându-se în mod radical să emigreze în Australia. Oricum. iar aceasta o face să posede în ascuns şi forţe distructive. închis – drept consecinţă inevitabilă a conduitei sale – în ospiciu.

Când s-a petrecut defecţiunea. s-a învecinat cu miracolul – o altă dovadă de ce sunt oamenii în stare dacă cred în ceva -. Miracolul de care-şi dă seama. a pus sub semnul întrebării o mare parte a eforturilor noastre. însă tensiunea incredibil de puternică sub care ne aflam toţi a dispărut abia atunci când am înregistrat cu o altă cameră scena incendiului de la un capăt la altul. Pot exista în SACRIFICIUL scene. a apărut o a doua casă din scânduri şi buşteni. cărora le revine. A fost un moment în care am înţeles încă o dată cât de puternică a fost coeziunea echipei noastre. dar sunt convins că în cele din urmă s-a ajuns la o ocupare ideală a lor cu actori ce s-au identificat total cu caracterele acţiunii de teatru intim. un rolcheie chiar şi în plan vizual. chiar dacă ar vedea-o. casa era deja în flăcări şi ardea sub ochii noştri fără ca să putem opri focul şi să putem înregistra această scenă atât de importantă – patru luni de muncă încordată şi costisitoare păreau zădărnicite definitiv. N-a fost uşor să găsesc actorul optim pentru fiecare din cele opt roluri ale filmului.Câmpul ei de percepţie e prea mic ca ea să poată recunoaşte dincolo de el o altă lume şi. Maria care face un serviciu cu ziua în casa lui Alexander. după scenariu. Între ea şi stăpâna casei orice apropiere apare la început imposibilă – şi cum ar putea fi altfel? Apoi se ajunge la acea întâlnire nocturnă după care Alexander nu mai poate trăi ca mai înainte: în faţa catastrofei ce stă să izbucnească el trăieşte iubirea acestei femei simple ca pe un dar al lui Dumnezeu care justifică întreg destinul său. secvenţele de vis sau chiar şi cele cu pomul veştejit şi uscat. Faptul că mai apoi. în câteva zile numai. cu excepţia celei care. atunci când îşi incendiază casa. aidoma ca două picături de apă cu cea arsă. mai mare decât în cea în care Alexander îşi împlineşte văzut făgăduinţa dată înaintea lui Dumnezeu. Dar de la bun . n-ar putea-o înţelege. Figura opusă Adelaidei este smerit-modesta. din anumite puncte de vedere psihologice şi cu referire la diferitele posibilităţi de soluţionare ale parabolei. La turnări n-au existat mari dificultăţi tehnice sau de alt gen. ba chiar a părut să le anuleze cu totul umplându-i pe participanţi de disperare: pe când turnam scena în care Alexander îşi dădea foc la casă. camera s-a defectat. la sfârşit. îl transformă. Plini de fericire şi ca eliberaţi ne-am aruncat unii în braţele celorlalţi. acţionând cel mai adesea timid şi nesigur.

chemaţi de Dumnezeu sunt până într-un anumit grad şi ceilalţi. acesta este. sunt orice altceva decât empirici sau pragmatici. Numai arta a mai păstrat un rest din această lume. lipsită de sens. în viaţa noastră şi să ne încredem în forţa lor transformatoare. cea mai mare parte a umanităţii civilizate şi-a pierdut şi înţelegerea pentru miracol – astăzi nu mai suntem în stare să ne punem speranţele în schimbări surprinzătoare. cel mai lung cadru din filmul meu. ba chiar să-l trăiască în timpul lui real. Tot ceea ce ei fac se abate în mod straniu de la modelele de comportare normală şi dispun de daruri atribuite în vechea Rusie. dar tu taci. menit să demaşte înaintea întregii lumi mecanismele existenţei ce ne ameninţă. nu voi mai vorbi cu nimeni niciodată. toţi se încred mai degrabă în imaginile lumii închipuirii lor. Publicul trebuie să ia parte în mod nemijlocit la acest act pretins nebunesc. sub impresia ştirii despre iminenta ameninţare a unui război nuclear. cu cele şase minute ale lui. dincolo de orice reguli inteligibile şi raţionale. E scena în care tăcerea lui Alexander se traduce în faptă: “La început a fost cuvântul. şi să ne cheme la convertire – ultima posibilitate de salvare ce există pentru umanitate. eşti mut ca un peşte”. şi cu atât mai puţin încă suntem pregătiţi să îngăduim pătrunderea unor reprogramări enigmatice. Apoi. cel puţin în ochii oamenilor din anturajul lui. renunţ la tot ce mă leagă de această viaţă. ca urmare practică a legământului său. inexplicabile. pe atât de mângâietoare. băiatul lui Alexander. Sfinţilor Nebuni (iurodivi). Ajută.început mi-am propus să-l implic emoţional pe spectator în această acţiune aparent absurdă. a unui om ce consideră păcat tot ceea ce nu e absolut necesar vieţii. se întâmplă atât de multe lucruri inexplicabile. şi voi face tot ceea ce am făgăduit că voi face!” Faptul că Dumnezeu îl ascultă pe Alexander. constrâns la muţenie după o operaţie la gât. este o consecinţă pe cât de cumplită. Cumplită întrucât. La sfârşit. Alexander este pentru mine figura unui ales al lui Dumnezeu. poştaşul Otto. jertfe mântuitoare şi minuni. ascultă povestea despre pomul uscat de pe munte pe care i-o povesteşte tatăl său în plimbarea lor pe malul mării. ce contrazic orice logică a experienţei. ne distrug viaţa şi ne-o corup iremediabil şi fără posibilitate de vindecare. privirea celor ce trăiau în relaţiile unei existenţe “ordonate” asupra existenţei acelei alte lumi pline de preziceri. Uscăciunii spirituale ce . în desfăşurarea evenimentelor sau în procesele percepţiei şi conştiinţei. inexplicabile. mistuit în acelaşi timp de conştiinţa bolnavă a lui Alexander. de acest gen. un om despre care nimeni nu ştie precis de unde vine şi cum a ajuns în acest loc în care. dar şi Maria. În măsura în care şi-a pierdut credinţa. ei se mişcă într-o lume imaginară în locul uneia reale. că îl ia ad literam. şi aşa se face că. Aleşi ai lui Dumnezeu. poate un instrument al Providenţei divine ce colecţionează întâmplări misterioase. vrăjitoarea – pentru ei toţi viaţa e plină de miracole neînţelese. poate chiar cel mai lung din istoria filmului. este şi mai rău încă – orice fel de etalon de măsură comun cu normele morale tradiţionale. spune Alexander la început băiatului său care. Doamne. Alexander se îndepărtează definitiv de lumea căreia i-a aparţinut până atunci şi prin aceasta îşi pierde nu numai legătura cu familia sa ci şi – ceea ce. Nimeni dintre ei nu crede în ceea ce poate atinge cu mâna. prin însăşi înfăţişarea lor exterioară de pelerini şi cerşetori jerpeliţi. Cu toate acestea. într-adevăr. depune el însuşi un legământ al tăcerii: “… şi voi fi mut. Aceşti oameni conduceau. sau poate tocmai de aceea.

mai degrabă. şi în nici un caz în film. mesajele cele mai importante care ne-ar putea schimba viaţa. cincisprezece ani în urmă exista un public mai mare şi mai receptiv la aşa ceva. găleată după găleată pe munte. Din acest punct de vedere SACRIFICIUL poate fi înţeles. o pot face mai bine decât cuvintele. majoritatea filmelor sunt doar marfă. 1993. ca un refuz al cinematografului comercial practicat de dragul lui însuşi. ele nu mai semnifică nimic – aceasta e experienţa lui Alexander. filmul cel mai pretenţios din punct de vedere artistic. nu mai ajung până la noi. stăruitoare a unui pom uscat.pătrunde odată cu aceste deficite i s-ar pune deja o anumită stavilă dacă fiecare om ar înţelege că nu-şi poate croi căile după bunul plac şi la libera sa apreciere. 178-182). Cu zece. Fapt este că actualmente chiar şi confruntarea cu simplele probleme etic-morale are puţină căutare. mai ales în timpul nostru în care cuvântul şi-a pierdut dimensiunea lui incantatorie. Text tradus în româneşte de Maria-Cornelia Oros (textul de faţă îl reproduce pe cel publicat în revista TRANSILVANIA. am vrut mai degrabă să dezvelesc pe de-a întregul caracterul problematic şi să ating izvoarele astupate ale existenţei noastre. pelicule de celuloid luminate electric cu care se pot câştiga bani. Mai este atunci loc pentru speranţă. şi să zăgăzuiască prin aceasta măcar excrescenţele gândirii în termeni de profit ce se tălăzuieşte în jurul lui. într-o bună zi i s-a putut descoperi şi o astfel de minune – ramurile uscate înverziseră peste noapte. . dar mesajele esenţiale. ba chiar deloc în film. Mult mai important. el trebuie să acţioneze în dependenţă de Creator şi să se supună voinţei Acestuia. nr. mi se pare faptul că filmul meu nu ia poziţie pentru sau contra vreunui fenomen particular al modului de gândire şi viaţă modern.1)? Răspunsul îl dă poate vechea legendă despre udarea răbdurie. în ciuda a toate. pp. însă. şi-a pierdut rolul său magic. impresiile vizuale. Suntem sufocaţi de informaţii. pe care am prelucrat-o în filmul până acum cel mai important pentru mine. Fiindcă monahului care a cărat ani de zile. în ciuda viziunii “marii linişti” de care vorbeşte APOCALIPSA (8. şi care credea concret şi neclintit în lucrarea minunată a lui Dumnezeu. chiar dacă mai degrabă în treacăt. foarte puţini producători şi instituţii sunt gata să sprijine filmul de autor. astăzi. şi împotriva oricărei raţiuni. Numai câţiva. ci că. din contră. 1-2. Imaginile. Cuvintele degenerează din ce în ce mai mult în vorbărie goală.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->