Sunteți pe pagina 1din 1

DATA NUMAR CHITANTA ATRIBUIT NUMAR PROVIZORIU NUMAR INREGISTRARE

CEREREDE ELIBERARENUMERE PROVIZORII .... Subsemnatul ..... .., strada domiciliat in localitatea , . .......CNP ., f l r . . . . . . . . , l o c. . . . . . .s c a r a . . . . . . . , j u d e t b provizorie pentru circulatiea autovehiculului : solicit autorizarea
) marca

) numar identitrcare
) culoare )> an fabricatie Declar pe propria raspundereca acestautovehicul l-am dobanditO.ln, Ifnzare-cumparare r donatie de la : :::::::: turat. .... si nu avem cunostinta ca este gajatsau

Am luat la cunostintq ca qutorizatia de circulatie provizorie este valabila pe o perioada de 30 (treizeci) de zile (dar nu mai mult de da , doar pe teritoriul Romaniei. autorizatiei de documente: dovada plataa contravalorii de Anexez,alaturat, urmatoarele (7 leilatrezorerie), (13 de circulatie lei la BCVCEC), dovada plataataxeide autorizareprovrzorie civila, copie a obligatorie raspundere de copia actului de identitate,copiapolitei de asigurare de a copiea documentului documentului inmatriculare tarade provenienta autovehiculului, de din (contractvanzare-cumparare, proprietate factura,declaratie notarialade donatie,etc.),copie a procura delegat, de notariala*copie identitate act traducerii legalizate documentului proprietate, a dupacaz In cazul autovehiculelor din afara spatiului UE se solicita si copia declaratiei vamale,cu exceptiaprimei autorizariprovizorii. ATENTIE! Pentru eliberarea numerelor provizorii, se pot solicita documente acolounde situatiase impune. suplimentare, Am primit:
chitanta. autoizatta si placuta/elecu numarul provioriu

SEMNATURA,

(seva semnadoar in fata lucratorului de la ghiseu)