Curs de puericultură

Scop: Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noț iuni elementare ș i tehnice necesare îngrijirii copilului mic; noț iuni elementare cu privire la modificările fizice ș i psihice care apar in timpul sarcinii ș i dupa naș tere în organismul mamei ; implicatiile psihologice asupra cuplului. Durată: Cursul poate fi parcurs în sistem intensiv pe parcursul a 2 zile (6 ore/zi) sau step by step pe parcursul a 4 zile cu 3 ore /zi . Beneficii: discutarea eventualelor temeri cu privire la cel mai important rol din viaț a cuplului; - obț inere de către tată a certificatului de puericultură ce îi ofera acestuia conform legii 210/1999(Legea concediului paternal),dreptul la încă 10 zile de concediu, cu scopul de a particip activ la îngrijirea nou-născutului. - consiliere gratuită, cu privire la întrebări ce apar ulterior participării la curs ; Structura Cursului 1 Actorii din timpul sarcinii: Discutam despre rolurile pe care ș i le asumă mama, tatăl, doctorul; de asemenea evidenț iem ș i câteva dintre trăsaturile fizice ș i psihice ale mamei, terminănd cursul introductiv cu prezentarea listei cu lucruri necesare pentru părinț i în ziua celui mai important eveniment din viaț ă.

2.Tehnici de îngrijire a mamei : în timpul sarcinii ș i după aceasta, despre alăptarea corectă a nou-născutului, prezentarea beneficiilor alimentaț iei la sân, dat fiind faptul că statisticile arată că tot mai puț ine mame alăptează.

3. Îngrijirea nou-născutului : în acest curs dezvoltăm ideea de relaț ie specială dintre mama ș i copil, prezentăm principalele îngrijiri care se acordă nou-născutului ș i principalele evenimente prin care trece nou-născutul pâna la primul an din viaț ă. 4.Travaliu : Care sunt semnele travaliului, întrebări ș i raspunsuri legate de travaliu, tehnici de respiraț ie,in stadiul I ș i II al travaliului. 5.Naș terea : cel mai spectaculos eveniment prezentat în etape de desfăș urare, tipuri de naș teri, prezentarea tipurilor de anestezii ș i totodată ș i explicarea implicaț iilor acestora asupar noului –născut, dar ș i al mamei. 6.Lăuzia: implicaț iile psihologice ale acesteia asupra psihicului femeii, etapele lauziei; viata sexuală a cuplului. 7.Tehnici de prim ajutor-înț epături, hemoragii, respiraț ie cardio respiratorie, fracturi, canicula, degerături, muș cături.

Cursurile vor fi susț inute de specialiș ti: asistent medical, psiholog

Alina Iordache: 0755786866