Sunteți pe pagina 1din 5

GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI PROF.

DUMITRU LIDIA

Test de evaluare

Modulul 1Marketingul afacerii Clasa a XI-a

Evaluarea initiala pentru modulul 1 Marketingul afacerii are drept scop cunoasterea potentialului de nvtare al elevului la nceputul clasei a XI-a. Eterogenitatea pregatirii elevilor, asigurarea continuittii n formarea/ dezvoltarea competentelor si nevoia de anticipare a procesului didactic adaptat posibilittilor elevului reprezint conditii ale proiectrii evaluarii initiale/ predictive. Competentele formate anterior vor ajuta profesorul n realizarea programului de nvatare centrata pe elev astfel incat la finalul parcurgerii modulului fiecare elev s-si fi dezvoltat integral competentele prevzute in cuprinsul acestuia. Matricea de specificatii realizeaz corespondenta dintre competentele corespunztoare nivelurilor taxonomice si unitti de invtare/concepte-cheie/continuturi/teme

C1 COMPETENTE CONTINUTURI Folosirea unui vocabular de specialitate Marketingul in activitatea agentului economic Directii ale marketingului

C2

C3

X X X

C1. Folosirea unui vocabular de specialitate C2. Marketingul in activitatea agentului economic C3. Directii ale marketingului

UNITATEA DE INVATAMANT : GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI PROFIL : SERVICII DOMENIUL : ECONOMIC
SPECIALIZAREA : TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE CLASA : a XI-a PROFESOR : DUMITRU LIDIA

TEST DE EVALUARE INITIAL

Numele si prenumele elevului: Data sustinerii testului:

Pentru rezolvarea corect a tuturor cerintelor din Partea I si din Partea a II-a se acord 90 de puncte. Din oficiu se acord 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I A. Incercuiti varianta de raspuns corecta : 1).Marketingul a aparut : a).in secolul al XX-lea in S.U.A. ; b).in 1500 in Anglia ; c).in 1830 in S.U.A. ; d).inaintea schimbului.

( 40 de puncte ) (20 p)

2).Ce etapa a dezvoltarii marketingului este caracterizata prin aparitia magazinelor mari cu suprafete comerciale ? a).etapa orientarii spre conceptul modern de marketing ; b).etapa orientarii spre vanzari ; c).etapa orientarii spre productie. 3).Obiectivul principal al marketingului il reprezinta : a).reducerea costurilor in organizatie ; b).angajarea de personal complet in firma ; c).cresterea numarului de distribuitori ; d).satisfacerea nevoilor si dorintelor clientului. 4).Marketingul ofertei este : a).principalul instrument al conducerii intreprinderii b). procesul de a veni in intampinarea nevoilor consumatorilor cu rezolvari inovatoare, pentru nevoi lente c).solutia pentru pastrarea clientilor

B.Apreciati cu adevarat (A) sau fals (F) urmatoarele afirmatii :

(20 p)

a).Satisfacerea nevoilor consumatorilor este elementul-cheie al activitatii de marketing. b).In teoria abundentei de produse cererea nu este depasita de oferta. c).Conceptul de marketing societal (social) sustine ca sarcina unei organizatii este sa determine nevoile consumatorilor si sa le satisfaca la cel mai inalt nivel. d).Maximizarea profitului reprezinta un obiectiv de natura psihologica.

Partea a II-a

(50 de puncte)

II.1.Asociati cifrele din coloana A cu literele din coloana B, in cazul in care intre ele exista o corelatie : ( 20 p)

(a) largirea ariei de cuprindere a marketingului prin cresterea numarului de intreprinderi (1) Dezvoltare intensiva (b )perfectionarea permanenta a metodelor de marketing (c )largirea ariei de cuprindere a marketingului in noi spatii geografice (2) Dezvoltare extensiva (d) perfectionarea permanenta a tehnicilor de marketing

II.2. Completati spatiile libere :

(20 p)

1.Marketingul reprezinta un(a).. practice, care constau in procesul de (b)si(c).a produsului, stabilirii pretului, promovarii si(d), prin care intreprinderea orienteaza fluxul de bunuri si servicii de la producatori la consumatori. II.3.Explicati notiunea de marketing relational. (10 p)

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

Se puncteaz oricare alte formulri/modalitti de rezolvare corect a cerintelor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fractiuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprtirea punctajului total acordat la 10.

PARTEA I A. 20 de puncte 1- a, 2 - b, 3 - d, 4 - b Se acord cte 5 puncte pentru fiecare rspuns corect. (5*4=20) B. 20 puncte a).- A, b). - F, c). - A , d). - F Se acord cte 5 puncte pentru fiecare rspuns corect. (5*4=20)

(40 de puncte)

PARTEA a II-a

(50 de puncte)

II.1. (20 p)

1).b), d) 2).a)., c).

Se acord cte 5 puncte pentru fiecare rspuns corect. (4*5=20)

II.2. (20 p) a) ansamblu de activitati, b) planificare, c) punere in practica, d) distribuirii Se acord cte 5 puncte pentru fiecare rspuns corect. (4*5=20) II.3. (10 p) Se puncteaza in functie de coerenta, acuratete, inventivitate.