Sunteți pe pagina 1din 6

CÂNEPA MONOICĂ PENTRU SĂMÂNŢĂ

IMPORTANŢA CULTURII

[N.A.]-Ceea ce noi numim sămanţă [boabele]de canepă sunt de fapt fructe,de asemenea, trebuie să facem distincţie între sămanţa de canepă ca material biologic de multiplicare şi recolta de [boabe,fructe]ca material industrial.În lucrarea de faţă ne referim la sămânţă ca recoltă,productie,obtinută în cultură industrială. Cultura cânepei pentru producţia de seminţe se impune pentru satisfacerea cererii în domeniul tehnic, alimentar, cosmetic, furajer. Seminţele de cânepă conţin aproximativ 30% ulei, 80% din acesta fiind constituit din acizi graşi esenţiali nesaturaţi ce nu sunt sintetizaţi de organismul uman şi 31% proteine uşor digerabile care pot completa sau înlocui alte surse de proteine.

CERINŢE FAŢĂ DE CLIMĂ ŞI SOL

Cânepa pretinde o climă caldă şi umedă (zona porumbului). Seminţele germinează la 2-3 °C, însă răsărirea uniformă se realizează la temperaturi de peste 8 °C. În condiţii optime, când temperatura solului este de 8-10 °C cânepa germinează după 7-9 zile, iar la o temperatură de 20-24°C germinarea are loc după 4-5 zile. Atenţie mare la adîncimea apei freatice care trebuie să fie cel puţin sub 1m,băltirea chiar temporară poate compromite cultura.

SOIURI RECOMANDATE

Zenit, soi creat la SCDA Secuieni, omologat în anul 2000, are perioada de vegetaţie de 90-110 zile în cultura pentru fibră şi 120-125 zile în cultura pentru sămânţă. Capacitatea de producţie este de 8-9 t/ha tulpini cu 25-26% fibră industrială şi 1000-1200 kg /ha sămânţă. Este un soi rezistent la temperaturi scăzute, cădere, lupoaie şi fuzarioză. Conţinutul în canabinoide este mai mic de 0,1%. Secuieni-Jubileu - soi monoic,omologat în anul 2012 exclusiv pentru sămânţă, conţinutul în ulei 33,7%,foarte precoce,maturarea pentru recoltare a seminţei este cuprinsă între 01-15 august,după care terenul poate fi eliberat şi prelucrat pentru rapiţa ,sau cerealele de toamnă.Talia plantelor este redusă 1-1,5m ,ce înlesneşte recoltarea cu combina de cereale.Producţia este de900-1200kg/ha sămânţă.

ROTAŢIA CULTURII

Cele mai bune premergătoare sunt leguminoasele, urmate de cerealele păioase. Cânepa poate fi cultivată şi după sfeclă sau cartof, însă dozele de fertilizare se vor majora cu 15-25%, deoarece terenul rămâne secătuit în elemente nutritive. La rândul ei, cânepa este o bună premergătoare pentru majoritatea plantelor de cultură întrucât lasă terenul structurat, liber de boli şi dăunători. Ritmul de creştere al cânepei este unul rapid şi acoperă bine terenul, cu efect de înăbuşire şi distrugere a buruienilor, reducând rezerva de buruieni din sol. Ca urmare este o bună premergătoare pentru cerealele de toamnă şi culturi furajere amplasate în toamnă (lucernă, rapiţă furajeră) deoarece eliberează terenul în luna august-începutul lunii septembrie şi lucrările solului se pot efectua în condiţii optime. În plus, rădăcina pivotantă puternică a cânepei prospectează terenul în adâncime, mobilizând elementele nutritive. Nu se recomandă ca premergătoare porumbul întrucât are dăunător comun sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis), plantele furajere care lasă resturi vegetale şi

1

terenul infestat cu viermi sârmă (Agriotes sp.) şi floarea soarelui care are boli şi dăunători comuni cu cânepa: lupoaia (Orobanche sp.) şi putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum). Se vor evita terenurile cu exces de umiditate sau infestate cu pălămidă (Cirsium arvense), pir (Agropyron repens), pir gros (Cynodon dactylon) sau costrei mare (Sorgum halepense

FERTILIZAREA

Cânepa este o plantă pretenţioasă la conţinutul în substanţe nutritive din sol. Îngrăşământul de bază pentru cânepă este gunoiul de grajd. Pe solurile grele şi reci de tipul smolniţelor, lăcoviştilor sau a solurilor brune se vor aplica 25-30 t/ha gunoi de grajd. Rezultate bune se obţin când se administrează gunoiul de grajd plantelor premergătoare în cantitate de 40-50 t/ha. Este indicat ca gunoiul de grajd să se asocieze cu îngrăşăminte cu fosfor care se vor administra în cantitate de 40-60 kg/ha P 2 O 5 . Administrarea gunoiului de grajd şi a îngrăşămintelor fosfatice se va efectua vara sau toamna, odată cu arătura de bază. Îngrăşămintele organice se administrează obligatoriu pe suprafeţele destinate cultivării cânepei în sistem ecologic. Îngrăşămintele cu fosfor aplicate cânepei pentru sămânţă, contrabalansează în mare măsură acţiunea nefovorabilă a îngrăşămintelor chimice cu azot şi potasiu, şi exercită o influenţă pozitivă asupra constituţiei elementelor anatomice ale tulpinii, asupra formării seminţelor de cânepă, mărind producţia şi conţinutul în ulei. Îngrăşămintele cu fosfor se aplică în doză de 40-60 kg/ha s.a., în toamnă, înainte sau concomitent cu efectuarea arăturii de bază. Îngrăşămintele cu potasiu. Solurile din ţara noastră sunt în general bine aprovizionate cu potasiu. Aplicarea îngrăşămintelor cu potasiu este necesară pe solurile cu conţinut sub 15 mg K 2 O/100 g sol,când este necesar a se aplica 40-60kg/ha K 2 O .Pe terenurile fertilizate anii anteriori cu îngrăşăminte organice nu mai sunt necesare îngrăşămintele cu potasiu. Administrarea potasiului se face toamna, înaintea arăturii de bază,sau primăvara sub formă de complexe. Îngrăşămintele cu azot acţionează asupra dezvoltării generale a plantelor influenţând pozitiv atât producţia de tulpini cât şi de sămânţă. Îngrăşămintele cu azot se administrează în doze de 80-100 kg/ha s.a. diferenţiat pe zonă, tip de sol şi planta premergătoare. După leguminoase, cantitatea de azot se reduce în medie cu 20 kg/ha s.a., iar în cazul unor plante premergătoare cu consum mare de substanţe nutritive ( sfeclă, porumb, cartof) aceasta se majorează cu 20 kg/ha s.a. Administrarea îngrăşămintelor cu azot se face primăvara înainte de pregătirea patului germinativ, însă se pot aplica şi fracţionat concomitent cu efectuarea praşilelor mecanice, pe rânduri, când doza aplicată se poate reduce cu 20-30%, beneficiind de o importantă reducere a cheltuielilor şi o eficienţă sporită în asimilarea azotului. La cânepa pentru sămânţă sunt indicate îngrăşămintele complexe cu raportul N:P:K de 1:1:1 sau N:P cu raportul 1:1 care se recomandă a se aplica primăvara la pregătirea patului germinativ sau la semănat, cu ajutorul echipamentelor montate pe semănători. Doza de azot se completează prin aport suplimentar. O deosebită atenţie trebuie să se acorde uniformităţii împrăştierii îngrăşămintelor, care dacă nu este corespunzătoare duce la neuniformitatea creşterii şi dezvoltării plantelor şi implicit la deprecierea calităţii seminţelor.

LUCRĂRILE SOLULUI

Cânepa are o rădăcină pivotantă ce pătrunde adânc în sol şi ca urmare terenul trebuie să fie afânat în profunzime, bine mărunţit, uniform lucrat şi curat de buruieni.

2

După recoltarea plantelor premergătoare se execută arătura la adâncimea de 22-25 cm. Dacă solul este prea uscat şi nu permite efectuarea arăturii de calitate la adâncimea optimă, se efectuează arătura superficială sau o lucrare cu grapa cu discuri, după care se execută arătura de bază la momentul optim, şi anume când solul are un conţinut în umiditate de 50% din capacitatea de câmp, ceea ce corespunde la un sol cu textură medie unui procent de 15-16% umiditate. Dacă este posibil, se efectuează din toamnă o lucrare cu grapa cu discuri pentru nivelarea arăturii. În primăvară, pregătirea patului germinativ se face cu combinatorul pe adâncimea de încorporare a seminţei, cu 1-2 zile înainte de semănat. Dacă arătura nu a fost nivelată în toamnă se execută o lucrare cu grapa cu colţ reglabil înainte, când terenul permite, şi apoi se pregăteşte patul germinativ cu combinatorul. Grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colţi reglabili se foloseşte numai pentru arăturile tasate sau îmburuienate în primăvară. Terenul pe care se cultivă cânepa trebuie să fie uniform ca fertilitate şi grosime a stratului arabil, precum şi al prelucrării mecanice, deoarece cânepa este o excelentă plantă indicatoare a tuturor greşelilor survenite în tehnologia de cultură.

SĂMÂNŢA ŞI SEMĂNATUL

Sămânţa destinată semănatului trebuie să fie din soiurile omologate, certificată, având o puritate de 98%, germinaţia conform buletinului de analiză şi umiditatea maximă admisă de 10%. Seminţele de cânepă mature prezintă luciu caracteristic, sunt mozaicate, având culoare variabilă de la cenuşiu deschis până la brun închis, în funcţie de varietatea cultivată. Sămânţa este afectată de aceeaşi gamă de organisme dăunătoare ca şi la cultura pentru fibre şi se impun măsuri identice de protecţie. Cercetări efectuate la SCDA Secuieni în perioada 2006 – 2009 au arătat că entomofauna dăunătoare culturilor de cânepă a fost formată din 21 specii, din care 13 specii de insecte dăunătoare, ce atacă în intervalul cuprins între germinarea seminţelor răsărirea plantelor şi formarea primelor 2-4 frunze (tab. 1)

Tabelul 1

Entomofauna dăunătoare culturilor de cânepă monoică Secuieni 2006 - 2009

Nr.

Densitatea / m 2

Dominanta

crt

Specia

Ordinul

Medie

Total anual

speciilor

P%

1

Agriotes ustulatus

Coleoptera

3,33

46,0

1,74

2

Agriotes obscurus

Coleoptera

1,30

18,2

0,69

3

Opatrum sabulosum

Coleoptera

4,30

60,6

2,29

4

Melolontha

Coleoptera

2,33

32,7

1,24

melolontha

5

Atomania linearis

Coleoptera

2,20

30,8

1,17

6

Mordellisterna

Coleoptera

1,06

14,3

0,54

parvula

7

Psylliodes attenuata

Coleoptera

113

1586,7

60,1

8

Chaetocnema

Coleoptera

41

874

21,7

concinna

9

Dolycorys baccarum

Heteroptera

1,07

14,98

0,57

10

Lygus pratensis

Heteroptera

1,17

16,38

0,62

11

Phorodon cannabis

Homoptera

0,13

1,82

0,07

12

Aphis fabae

Homoptera

0,04

0,56

0,02

13

Delia platura

Diptera

1,37

19,18

0,73

14

Delia florilega

Diptera

1,13

15,82

0,60

15

Liriomiza cannabis

Diptera

040

5,60

0,21

3

16 Vanessa cardue

Lepidoptera

0,04

0,56 l/pl

0,02

 

17 Ostrinia nubiallis

Lepidoptera

050

7,0 l/pl

0,27

 

18 Amathes c-nigum

Lepidoptera

050

7,0 l/pl

0,27

 

19 Scotia segetum

Lepidoptera

1,93

27,02

1,02

 

20 Autographa gamma

Lepidoptera

1,33

18,62

0,71

 

21 Grapholita delineana

Lepidoptera

10,23

143,22 l/pl

5,42

 

TOTAL ANUAL

   

2641,06

100

La acestea se adaugă şi 7 specii de agenţi patogeni care produc îmbolnăviri ale plantelor, de la germinarea seminţelor în sol şi până la maturitatea plantelor, îmbolnăviri care determină pierderi cantitative şi calitative de producţie (tab. 2).

Tabelul 2

Structura agentilor patogeni care produc îmbolnăviri la culturile de cânepă Secuieni 2006-2009

Nr.

Denumire

crt.

Agentul patogen

boală

F% atac

Fenofaza atac

1

Pythium de Baryanum

Putrezirea

0,9

Rasarire – fr. Cotiledonate

plăntuţelor

2

Fusarium oxysporum

Fusarioza

1,5

Răsărire

canepei

2-4 frunze

3

Xanthomonas

Bacterioza

15,37

2-4 frunze – Maturitate

campestris var.

canepei

cannabis

 

4

Septoria cannabis

Pătarea alba

13,73

2-4 frunze – maturitate

a frunzelor

5

Perenoplasmopora

Mana

2,47

Rasarire –

cannabina

canepei

maturitate

6

Sclerotinia sclerotiorum

Putregaiul

1,33

Răsărire

alb al

maturitate

canepei

7

Botrytis infestans

Putregaiul

0,63

2-4 frunze - maturitate

cenuşiu

Prevenirea atacurilor produse de insectele dăunătoare de sol s-a realizat cu bune rezultate prin tratamentul chimic al seminţei cu unul din insecticidele : Gaucho 600 FS - 6,0 l/t, Cruiser 350 FS - 10,0 l/t, Oncol 40 WS – 10,0 l/t,Nuprid Al 600 FS -6l/t. Pentru evitarea pagubelor produse de agenţii patogeni care se transmit prin sol şi sămânţă s-au obţinut rezultate bune prin tratamentul chimic al seminţei cu unul dintre produsele: Dividend 030 FS - 1,7 l/t , Semnal 500 FS - 2,5 l/t , sau Maxim XL 035 FS - 5,0 l/t sămânţă. Epoca de semănat este atunci când în sol (la 5-7 cm) se realizează 7-8 O C , cu o tendinţă de încălzire. În funcţie de zonă, cânepa se seamănă în primele două decade ale lunii aprilie în zona de şes şi de vest, apoi în zone umede din Transilvania şi Moldova. Semănatul prea timpuriu duce la o răsărire incompletă, cu goluri şi neuniformă, plantele ,, îmbătrânesc” şi culturile se îmburuienează. Întârzierea semănatului face ca plantele să sufere de secetă, să devină mai sensibile la purici şi să favorizeze atacul moliei, diminuând producţia şi calitatea acesteia. Rezultate bune în cultivarea cânepei pentru sămânţă s-au înregistrat şi prin

4

însămânţarea în primele două decade ale lunii mai, când plantele îşi reduc talia şi pot fi recoltate cu combina de cereale.

Densitatea plantelor. Densitatea plantelor precum şi norma de sămânţă la hectar diferă funcţie de modul de cultură. Distanţa de semănat între rânduri poate fi de 50 sau 70 cm, asigurând 40 boabe germinabile / m 2 . Se realizează o normă de însămânţare de 4-5 kg la hectar. În general se admite mărirea normei până la 5-6 kg /ha, la distanţa de 50 cm între rânduri,când se însămânţează mai timpuriu,sau sămânţa nu este tratată împotriva puricilor sau terenurile nu sunt lucrate corespunzător. Adâncimea de semănat este de 3-4 cm. Semănatul se poate executa cu semănătoarea

SPC 6 (8) echipată cu discurile cu 68 orificii şi reglarea corespunzătoare a transmisiei. Mai

indicate sunt semănătorile SK-6, cu distribuitori tip Kleine cu discul cu 30 de orificii şi Ø = 2

mm cu patine dotate cu limitatoare de adâncime pentru seminţe mici. Poate fi folosită şi

semănătoarea SUP 29M, a căror cutii de viteză se pot regla pentru norme mici de sămânţă, dacă terenul este bine nivelat. Atenţie mare la respectarea adâncimii de încorporare a seminţelor! Orificiile mai mari de 2mm ale discurilor determină blocarea acestora cu seminţe si nu se mai realizează densitatea planificată.

LUCRĂRI DE ÎNGRIJIRE

Când cânepa se lucrează în sistem tradiţional distanţa între rânduri poate fi 50 sau de70cm pentru a fi prăşită mecanic cu maşinile din dotare la care se adaugă si 2 praşile manuale şi se corectează distanţa dintre plante la 15-20 de cm pe rând

Tăierea cânepei. În vederea recoltării mecanizate, în cultura de cânepă pentru sămânţă se vor executa două tăieri pentru micşorarea taliei plantelor dar şi pentru formarea de noi lăstari purtători de inflorescenţe. Prima tăiere a plantelor de cânepă se execută în momentul în care planta ajunge la stadiul de 4-5 noduri cu frunze (20-30 mai), lăsându-se 2-3 noduri pe plantă. În urma primei tăieri, pe plantă vor apare 4-6 lăstari. În momentul în care lăstarii apăruţi în urma primei tăieri ajung la

stadiul de 4-5 internoduri se aplică a doua tăiere a cânepei lăsându-se 3 noduri pe fiecare lăstar. Operaţia de tăiere, la 1 cm sub cel de-al treilea sau al patrulea nod cu frunze, se execută cu o cositoare laterală purtată pe tractor, de preferat vindroverul pentu furaje cu lăţime mai mare de lucru,pentru a călca cât mai puţin plantele,deşi multe din cele călcate îşi revin . În urma celor două tăieri aplicate plantele de cânepă vor prezenta 18-36 de lăstari funcţie de momentul şi modul de execuţie a celor două tăieri. Pentru ca numărul de lăstari să fie maxim trebuie avut în vedere faptul că plantele de cânepă prezintă un ritm de deshidratare ridicat. Tocmai de aceea cele două tăieri trebuiesc efectuate în momentul în care cel de-al cincilea

nod se formează. Astfel diametrul plantelor de cânepă va fi redus în zona de tăiere iar

regenerarea zonei tăiate se va reface repede. Dacă se întârzie prea mult, diametrul în zona de tăiere va fi mai mare, la nodurile mase se vor pierde frunzele, iar plantele vor fi expuse bolilor şi dăunătorilor. Pe lângă acestea, deshidratarea plantelor va avea un ritm accelerat, fapt ce influenţează negativ creşterea şi dezvoltarea cânepei, mai ales dacă momentul tăierii va coincide cu o perioadă fără precipitaţii.Atentie în faza de creştere activă plantele pot creşte şi câte 10 cm zilnic. Dacă se întârzie prea mult se poate renunţa la tăierea II. Combaterea bolilor si dăunătorilor. În cultura pentru sămânţă o atenţie deosebită se va acorda evitării pagubelor produse de păsări şi puricii de pământ (Psylliodes attenuata). Tratamentele la sămânţă cu Gaucho 600 FS – 6,0 l/t, Cruiser 350 FS -10,0 l/t, Oncol 40WS - 10,0 l/t,Nuprid Al 600FS-6l/t, asigură protecţia culturii împotriva puricilor timp de 60 de zile de la răsărire, diminuând şi atacul moliei cânepei (Grapholitha delineana) în generaţia I.

5

Molia cânepei produce pagube importante la sămânţă, în unii ani ajungându-se chiar la 30%, prevenirea atacurilor se realizează prin evitarea monoculturii şi distanţe mai mari de 2 km,faţă de culturile din anii anteriori. Combaterea buruienilor. Pentru a preveni infestarea masivă cu buruieni este necesară cultivarea în asolament cu plantele prăşitoare, iar combaterea buruienilor monocotiledonate care pot infesta culturile de cânepă în primele faze de vegetaţie se realizează printr-o erbicidare preemergentă cu unul din erbicidele : Acetoclor Super 1,75 – 2,5 l/ha, Dual Gold 960 EC 1,0 – 1,5 l/ha sau în postemergenţă cu Fusilade Forte 150 EC - 0,8 l/ha, Gallant Super - 0,5 l/ha , Leopard 5 EC 1,5 – 1,75 l/ha,Select-1l/ha. Combaterea buruienilor dicotiledonate, Cirsium ,Matricaria,Soncus,Chenopodium,Polygonum se poate face cu Lontrel 300(clopiralid)în doză de 0,5l/ha,aplicat pe vegetaţie conform instucţiunilor.

RECOLTAREA

Momentul recoltării cânepei pentru sămânţă este atunci când în treimea inferioară a inflorescenţei fructele au căpătat culoarea şi luciul caracteristic şi se văd cu ochiul liber ( nu mai sunt acoperite de bractee). Soiurile monoice sunt mai precoce decât cele dioice şi ajung la maturitatea de recoltare diferit.funcţie de perioada de vegetaţie.Sunt sensibile la scuturare, iar întârzierea recoltatului determină pierderi mari de sămânţă. Recoltatul cu combina direct din lan. În cazul în care cultura de cânepă pentru seminţe a fost tăiată aşa cum s-a prezentat mai sus, se poate efectua recoltarea cu combina direct din lan. Hederul va fi ridicat astfel încât cuţitul de tăiere să ajungă la 10-15 cm sub ramificaţiile cu inflorescenţe. Se va regla vântul astfel încât să nu fie pierderi. Bătătorul şi contrabătătorul vor fi reglate astfel încât seminţele să nu fie sparte. După 60- 90 de minute de funcţionare, vor fi făcute verificări asupra părţilor mobile ale combinei, fibra de cânepă înfăşurându-se în jurul acestora. Se recomandă folosirea combinelor cu flux axial ( tip CASE IH Axial Flow). Recoltarea cu combina se poate aplica până la înăltimea plantelor de 1,5 1,8m,ce se poate realiza şi prin întârzierea semanatului până la 15 mai.Imediat după recoltare se procedează la condiţionare la seminţelor,întrucât resturile vegetale contribuie la încingerea acestora,diminuând germinatia,sau schimbarea calităţii organoleptice. Recoltatul manual. În cazul în care cultura de cânepă pentru sămânţă nu a fost tăiată recurgem la recoltatul manual, care se realizează prin tăiere cu secera. Plantele se leagă în snopi şi se aşează în piramide pentru uscare şi desăvârşirea maturării seminţelor timp de 8-10 zile. Tulpinile pot fi tăiate mecanizat cu MRC-2,4 sau cu o cositoare purtată lateral pe tractor. În acest caz tulpinile de pe două rânduri se pot lega în snopi mici şi astfel după tăiere nu mai cad încurcate. Snopii de tulpini se aşează în piramide mici pentru a pătrunde uşor aerul şi căldura. Treieratul seminţei se va desfăşura la staţionar pentru 2-4- piramide concomitent. Se foloseşte batoza pentru cânepă MLIK-4,5, antrenată prin ax cardanic de la priza de putere a tractorului U 650. Este deservită de o echipă de 5-6 muncitori ce aduc tulpinile şi le introduc între benzile de reţinere a maşinii în vederea treierării, apoi sunt aşezate pe sol. Capacitatea de lucru a batozei este de cca. 1,4 ha/schimb. Materialul rezultat în urma treieratului se condiţionează, apoi sămânţa se depozitează în straturi subţiri ( 15-20 cm) şi se lopătează până la umiditatea de 9%. În acest moment sămânţa se poate însăcui.(În sistem tradiţional,pentru amatori,baterea se poate efectua pe un cadru metalic 1,2/3,0m pe care se întinde o plasă de sârmă pentru gard,totul fixat pe patru picioare la înăţimea de 60cm)

CERCETATOR,Dr.ing.Constantin Găucă

6