Sunteți pe pagina 1din 75

CUPRINS Lista abrevierilor.......................................................................................................................2 Abstract.................................................4 Abstract.....................................6 Cuvinte-cheie...................8 Introducere..................................................................................................................................9 Capitolul I.

Aspecte teoretico-conceptuale privind rolul integrrii europene a Republicii Moldova n Uniunea European...................................................................14
1.1 . Evoluia extinderii Uniunii Europene. Rolul i funciile mass-mediei n procesul de integrare european a rii........................................................................................................................14 1.2 . Tendine i realizri n procesul de integrare european a Republicii Moldova n Uniunea European.................................................................................................................................22 1.3 . Esena Acordului de Parteneriat i Cooperare, Politica European de Vecintate (Planul de Aciuni Uniunea European- Moldova), Parteneriatul Estic...................................28

Capitolul II. Reflectarea procesului de integrare european n publicaiile periodice autohtone. Studiu de caz: (Moldova Suveran i Timpul de diminea)...................................................................................................................................40
2.1. Modaliti de abordare a tematicii europene reflectat n ziarul Moldova Suveran..............43 2.2. Modaliti de abordare a tematicii europene reflectat n ziarul Timpul de diminea...........54

Concluzii.....................................................................................................................................68 Bibliografie.................................................................................................................................73 Anexe Declaraie de onestitate

Lista Abrevierilor
UE- Uniunea European; RM- Republica Moldova; APC- Acordul de Parteneriat i Cooperare; PEV- Politica European de Vecintate; PAUERM- Planul de Aciuni Uniunea European- Republica Moldova; PE- Parteneriatul Estic; NATO-Aliana Nord Atlantic; TACIS-Asisten Tehnic pentru Comunitatea Statelor Independente; EUBAM -Asisten la Frontier ntre Moldova i Ucraina; CE-Comunitatea European; CSI-Comunitatea Statelor Independente; CCV -Centrul Comun de Vize; MAEIE-Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene; CNIE-Comisia naional pentru integrare european; CPIE- Comisia Parlamentar pentru Integrare European; ZEE- Zona Economic European; ADEPT- Asociaia pentru Democraie Participativ; CEDO- Curtea European a Drepturilor Omului; OSCE- Organizaia pentru Securitate i Cooperare n Europa; ONG- Organizaie Non Guvernamental.

Lista graficelor i figurilor


Figura 2.1.1. Genul articolelor publicate n ziarul Moldova Suveran, analizate pe parcursul a unui an i jumtate. Reprezentare grafic.......................................................................................53 Figura 2.1.2. Genul articolelor publicate n ziarul Moldova Suveran, analizate pe parcursul a unui an i jumtate. Reprezentare sub form de diagram.............................................................53 Figura 2.2.1. Genul articolelor publicate n ziarul Timpul de diminea i suplimentul Integrarea European pas cu pas, analizate pe parcursul unui an i jumtate. Reprezentare grafic.......................................................................................................................62 Figura 2.2.2. Genul articolelor publicate n ziarul Timpul de diminea i suplimentul Integrarea European pas cu pas, analizate pe parcursul unui an i jumtate. Reprezentare sub form de diagram.........................................................................................................................................63 Figura 2.2.3. Analiza cantitativ a tirilor din cele dou ziare analizate. Reprezentare grafic.......................................................................................................................64 Figura 2.2.4. Analiza cantitativ a tirilor din cele dou ziare analizate. Reprezentare sub form de diagram.....................................................................................................................................65 Figura 2.2.5. Analiza cantitativ a articolelor din cele dou ziare analizate. Reprezentare grafic...66 Figura 2.2.6. Analiza cantitativ a articolelor din cele dou ziare analizate. Reprezentare sub form de diagram......67

Abstract
Integrarea European a Republicii Moldova este obiectivul strategic prioritar al rii noastre nc ncepnd cu anul 2003, dup renunarea la planul de federalizare a Republicii Moldova. Un loc important n realizarea acestui obiectiv l reprezint nivelul de pregtire sau de cunoatere de ctre populaie a tematicii europene, pentru c este imposibil integrarea unei ri n Uniunea European, fr ca populaia ei s fie pregtit pentru aceasta, s fie informat despre ce va urma n rezultatul realizrii acestui proces, sau ce presupune n sine acest proces. Rolul de baz n procesul de informare a populaiei, n societatea modern, l joac mijloacele de informare n mas. Deaceea, lucrarea de fa, cu titlul: Procesul de integrare european a Republicii Moldova n vizorul presei, reprezint un studiu care reflect n ce msur mass-media din RM, i n mod special un segment al presei scrise: ziarele Moldova Suveran i Timpul de diminea i ndeplinesc aceast misiune. Obiectivele studiului sunt de a stabili cum reflect tematica european cele 2 ziare menionate mai sus, ct importan acord acestea procesului de integrare european a rii noastre i care sunt modalitile de abordare a tematicii europene. Metoda de studiu pe care am utilizat-o este analiza de coninut. Aceasta permite cercetarea unui volum mare de text. n cazul de fa, am analizat toate materialele cu tematic european, publicate n cele 2 ziare, pe parcursul unui an i jumtate. Lucrarea este format din 2 capitole. Primul capitol, cu titlul Aspecte teoretico-conceptuale privind rolul integrrii europene a Republicii Moldova n Uniunea European , ilustreaz suportul teoretic al problemei propuse spre analiz. Capitolul 2, cu titlul Reflectarea procesului de integrare european n publicaiile periodice autohtone. Studiu de caz: (Timpul de diminea i Moldova Suveran), reprezint analiza unui segment al presei noastre, n ceea ce privete gradul de respectare a rigorilor jurnalistice, precum i contibuia acesteia la procesul de integrare european a rii noastre. Primul capitol este format din trei subcapitole dar al doilea capitol cuprinde dou subcapitole. n primul subcapitol al capitolului 1, cu titlul Evoluia extinderii Uniunii Europene. Rolul i funciile mass-mediei n procesul de integrare european a rii, am prezentat esena celor mai importante acte ce atest evoluia extinderii Uniunii Europene, totodat am prezentat care sunt funciile i rolul de baz, pe care mijloacele de informare n mas trebuie s le ndeplineasc ntr-o societate democratic. Totodat, am
4

evideniat n ce msur sunt ndeplinite aceste funcii de mass-media de la noi din ar. Iar pentru realizarea acestui subcapitol am consultat literatura de specialitate, att cea autohton ct i cea strin. n subcapitolul 2 al capitolului 1, cu titlul Tendine i realizri n procesul de integrare european a Republicii Moldova n Uniunea European, am prezentat care sunt tendinele i realizrile rii noastre n procesul integrrii europene. n subcapitolul 3 al capitolului 1, cu titlul Esena Acordului de Parteneriat i Cooperare, Politica European de Vecintate (Planul de Aciuni Uniunea European-Moldova), Parteneriatul Estic, am prezentat esena celor 3 documente Acordul de Parteneriat i Cooperare(APC), Planul de Aciuni Uniunea EuropeanRepublica Moldova (PAUERM), Parteneriatul Estic (PE)), care reprezint cadrul legal al relaiilor rii noastre cu UE. n ceea ce privete capitolul 2, n primul subcapitol, am analizat att cantitativ ct i calitativ, toate materialele cu tematic european, publicate pe parcursul unui an i jumtate ctre ziarul Moldova Suveran, iar n subcapitolul 2 cele publicate n ziarul Timpul de diminea. Din analiza efectuat reiese c la capitolul cantitate, ziarul Timpul de diminea ocup prima poziie. Din cele 303 materiale analizate n aceast lucrare, 192 au fost publicate n ziarul susmenionat i doar 111, n ziarul Moldova Suveran. Analiza calitativ, ns, schimb acest clasament: n decursul unui an i jumtate, materialele predominante n Moldova Suveran sunt tirile, dintre care majoritatea nu respect principiile deontologice, pe cnd n Timpul de diminea, predomin, articolele i interviurile, n care nu am depistat iregulariti eseniale. O concluzie important la care am ajuns este c ambele ziare acord o importan deosebit i n continu cretere tematicii europene, lucru demonstrat de numrul mare de materiale publicate. n pofida celor afirmate mai sus, trebuie s menionez c la etapa actual mass-media autohton necesit jurnaliti iniiai n problematica european, care s cunoasc toate dedesubturile acestui proces, pentru a fi capabili de a informa att societatea civil, ct i oamenii de rnd despre ce nseamn, de fapt, UE. Deocamdat, ns, din analiza materialelor efectuat n acest studiu, reiese c la acest capitol presa noastr mai are restane.

Abstract
European Integration of Moldova is a priority objective of our country again since 2003, after waiver of the plan of the federalization of Moldova. An important role in achieving this objective is the knowledge of population about the Europe, because it is impossible for a country the integration into the EU, without its population being prepared for this. Basic role in the process of informing the public in modern society, plays the mass media. Therefore, the present paper, titled The process of European integration of Republic of Moldova in the viewfinder press, is a study that reflects the extent to which the Moldovan media, and especially the newspapers Timpul de diminea and Moldova Suveran - meet this function. Study objectives are to determine how these newspapers reflect the European theme, how much importance they give the European integration process of our country, and which are the ways of approache of European issues. The method of study that I used, is the content analysis. This allows the investigation of a big number of journalistic materials. In this case, we reviewed all materials focusing on Europe, published in these two newspapers during for 18 months. The paper is formed of two chapters. The first chapter, entitled Theoretical and conceptual aspects of the role of Moldova's European integration, illustrates the problem proposed for the analysis. The second chapter, titled: The reflection of european integration process in the local press. Case study (newspapers Timpul de diminea and Moldova Suveran), represents the analysis of a segment of the Moldovan media, in terms of degree of compliance with the rigors of journalism and its contribution the European integration process of our country. The first chapter is formed from three subchapters, but the second includes two subchapters. In first subchapter of Chapter I, entitled Evolution of EU enlargement. The role and functions of moldovan media in the european integration process of the country, I presented the essence of the most important documents that proves the evolution of Europian Union enlargement. I also showed the functions and role that massmedia should have in a democratic society, and I pointed to what extent these functions are performed in our country, and for realize this chapter, I consulted the literature, both the Moldovan and foreign.

In subchapter 2 of Chapter 1, entitled "Trends and achievements in European integration of Moldova", I presented the trends and achievements of our country in the process of European integration. In subchapter 3 of chapter 1, entitled "The essence of the Partnership and Cooperation, the European Neighbourhood Policy ( Action Plan: Europian Union - Republic of Moldova), Eastern Partnership", I presented the essence of three documents - Partnership and Cooperation Agreement (PCA), Action Plan EU-Moldova (EUMAP), Eastern Partnership (EAP), which is the legal framework of EU relations with our country. As regards chapter II, the first subchapter, I analyzed both quantitatively and qualitatively, all material with european themed, published published in the period stated above by Moldova Suveran newspaper, and in subchapter 2 those published in Timpul de diminea. The analysis shows that in quantity chapter, newspaper Moldova Suveranoccupies the first position. From the 303 materials reviewed in this paper, 192 were published in the said newspaper and only 111 in the Moldova Suveran newspaper. But, the qualitative analysis, has a different order: in this perioud of time, the predominant materials in Moldova Suveran are the news, most of which do not comply with ethical principles, while in the Timpul de diminea predominates the analytical articles and interviews that don't cantain some essential irregularities, we found no essential irregularities.. An important conclusion that I found, is that both newspapers attaches great importance to the european themes, as demonstrated by the large number of published materials. Despite the assertions above, it should mentioned that at present, the moldovan media needs initiated journalists in european problems, that know all the aspects of this process, because only in this way they can inform society of what means for real European Union.

Cuvinte-cheie
Republica Moldova, Uniunea European, Integrarea european, Moldova Suveran, Timpul de diminea, Presa naional.

Introducere
Anul 2005 este semnificativ pentru procesul de integrare european a Republicii Moldova prin faptul c atunci a fost semnat Planul Individual de Aciunii RM-UE. n apte ani ara a trecut prin mai multe crize, i abia n 2009-2010 clasa politic a spus tranant c vectorul european reprezint prioritatea politicii externe. Cu toate acestea, esena acestor procese este mai puin cunoscut, n special, pentru o mare parte a cetenilor. Lipsa informrii adecvate a populaiei este unul din principalele motive ale cunoaterii insuficiente de ctre cetenii rii noastre a problemelor europene. Responsabilitatea pentru exercitarea funciei de informare a opiniei publice, revine n mare msur, mijloacelor de informare n mas, care n ultima perioad, datorit tehnologiilor de ultim or, sunt foarte diversificate. n lucrarea de fa, intitulat Procesul de integrare european a Republicii Moldova n vizorul presei, voi analiza n ce msur i exercit, presa de la noi din ar, funcia de informare a populaiei cu tematica european. Actualitatea cercetrii. n procesul de integrare european, RM se confrunt, actualmente, cu dou provocri majore: 1. prezentarea informaiei despre UE i a valorilor europene, cetenilor rii noastre; 2. prezentarea informaiei despre RM, cetenilor UE. n acest sens, la etapa actual mass-media noastr aduce cititorilor tiri din Europa dar i despre tot ce se petrece aici, la noi acas, i care vizeaz procesul de integrare a rii noastre n UE. Totodat, dezvoltarea ramurii on-line a jurnalismului, permite i exercitarea celei de a doua provocri, menionat mai sus. E adevrat c unele mass-media reflect mai mult aceast tematic, altele mai puin, unele mai n profunzime, altele mai superficial, dar peste tot ne ntlnim cu acest termen. n mod ideal, att televiziunea, presa scris ct i radioul ar trebui s popularizeze i s explice pe nelesul oamenilor simpli: ce nseamn, de fapt, termenii pomenii mai sus, de ce o ar ar avea nevoie de integrare, care sunt ansele reale ale rii noastre de a se integra n structurile europene, la ce riscuri este supus Moldova n urma unei eventuale aderri, care sunt noile documente semnate, ce reglementeaz relaia UE-RM, ce presupun documentele deja semnate cu UE .a. Conform Barometrului de Opinie Public (BOP) din aprilie-mai 2012, fiecare
9

al doilea respondent ar vota - n cazul organizrii unui referendum - pentru aderarea RM la UE, iar 30 % ar fi contra. Ponderea persoanelor care sunt mpotriva aderrii la UE nregistreaz o tendin de cretere continu n decursul ultimilor 2 ani-de la 18 % n mai 2010 la 30 % n mai 2012. n acest context studiul relev faptul c 18 % din populaia rii sunt convini c UE nu va putea depi criza actual. Totodat, conform aceluiai BOP, pentru majoritatea populaiei rii, sursa principal de informare o constituie mass-media: 18% se informeaz din pres scris, 32 % de la radiou i 82% au ca surs principal de informare, televiziunea. Reeind din acest considerent, n lucrarea de fa mi-am propus ca scop s analizez cum satisface presa scris, necesitatea de informare a celor 18% din populaia rii, n ceea ce privete procesul de integrare a RM n UE, ct importan acord aceasta procesului de integrare european. n acelai timp, voi analiza care sunt punctele slabe i cele forte ale materialelor publicate n ziarele de la noi. Metodologia cercetrii Pentru a realiza cele propuse n capitolul 2, am ales ca metod de studiu analiza de coninut, deoarece este o tehnic de colectare i analiz a coninutului textului. Coninutul se refera la cuvinte, nelesuri, imagini, simboluri, idei, teme sau orice mesaj care poate fi comunicat. Textul reprezint tot ce este scris, vizualizat sau vorbit i servete ca mediu de comunicare. Am analizat toate materialele ce vizeaz tematica european, pe parcursul a unui an i jumtate. n baza acestei metode am analizat att cantitativ ct i calitativ, materialele cu tematic european, publicate n perioada mai sus menionat. Cele dou dimensiuni- cea calitativ i cea cantitativ-se completeaz reciproc pentru a asigura bogia i aprofundarea informaiilor textuale. Pentru a fi un studiu reprezentativ, am ales dou dintre zirele cu cel mai mare tiraj de la noi din ar: Timpul de diminea i Moldova Suveran ( 26.798 exemplare -Timpul de Diminea, 16.888 exemplare sptamnal- Moldova Suveran). Un element important n alegerea eantionului, l-a constituit i faptul c ambele ziare s fie cotidiene, pentru a putea face o analiz comparativ att la nivel cantitativ dar i calitativ a materialelor. Pentru analiza propriu-zis, am utilizat urmtoarele variable: genul materialelor, titlul acestora, data apariiei, autorul materialului i pagina pe care a fost publicat (este un indicator al importanei acestei tematici pentru ziarul respectiv). Pentru analiza de coninut

10

calitativ, am utilizat metoda propus de Philip Mayring (2000), care include mai multe moduri de analiz textual i diferite tehnici de aplicare a acestuia. Astfel, prima etap a analizei de coninut calitative a fost selectarea materialelor cu tematic european. A doua etap a constat n analiza situaiei datelor colectate prin obinerea rspunsurilor la un set de ntrebri: n ce ziar a fost publicat materialul?, Cine a semnat acest material?, Ce eveniment este descris n el ?. n a treia etap, am caracterizat formal materialul: din ce gen face parte materialul?, care este mesajul transmis de autor ?, n ce msur sunt respectate regulile fundamentale ale jurnalismului: imparialitatea, echilibrul, integritatea i independena?, n ce msur sunt respectate cele patru reguli de aur ale stilului jurnalistic: acurateea, claritatea, credibilitatea i stilul potrivit? . n final, drept tehnici de analiz am utilizat att analiza de coninut rezumativ ct i cea explicativ. Astfel, materialele mai puin relevante, cum ar fi tirile preluate de la ageniile de pres sau articolele selectate dup presa internaional, nu au fost analizate calitativ ci doar cantitativ. Totodat, pentru a clarifica pasajele difuze sau iregularitile depistate, am inclus n studiu, materialul contextual. Suportul teoretico-tiinific Pentru sistematizarea informaiei teoretice, am consultat mai multe surse de informaie, cum ar fi: revista de analiz i sintez Guvernare i Democraie, publicat de Asociaia pentru Democraie Participativ; D.RANDALL, Jurnalistul universal. Ghid practic pentru presa scris; M.AGABRIAN Analiza de coninut ; O. PPRAC. Evoluia libertilor mass-mediei n contextul implementrii Planului de Aciuni UE -Moldova; Moldova i UE n contextul Politicii Europene de Vecintate; Realizarea Planului de Aciuni UE-Moldova(febr.2005-ian.2008) de Asociaia pentru Democraie Participativ ADEPT; D.MOLDOVANU. Integrarea European a Republicii Moldova. Premise, Avantaje i Oportunini pierdude; M.Grigoryan. Manual de Jurnalism; etc. Elementul novatoriu Studiul se ncheie cu formularea concluziilor cu privire la aportul presei scrise n procesul de integrare european a RM. Analiza efectuat a scos n eviden faptul c presa a nceput i continu s acorde mult mai mult spaiu editorial tematicii europene. Pe lng tirile, n numr mare, care informeaz despre orice eveniment legat de problematica european, ziarul Timpul de diminea nu i Moldova Suveran, ns, a publicat i multe articole de analiz, care ajut cititorii
11

s-i fac o imagine clar despre tot ceea ce nseamn UE, despre poziia pe care o ocup RM pe harta mental a Uniunii dar i despre etapa la care a ajuns ara noastr, n procesul de implementare a normelor europene prevzute n documentele ce reglementeaz relaia UE i RM. Din analiza efectuat se poate constata c, n general, presa trateaz evenimentele legate de integrare, n mod obiectiv, pozitiv. Structura lucrrii Lucrarea de fa conine 2 capitole. Primul capitol este intitulat: Aspecte teoreticoconceptuale privind rolul integrrii europene a Republicii Moldova n Uniunea European i cuprinde 3 subcapitole: primul subcapitol: Evoluia extinderii Uniunii Europene. Rolul i funciile mass-mediei n procesul de integrare european a rii, al doilea subcapitol: Tendine i realizri n procesul de integrare european a Republicii Moldova n Uniunea European i al treilea subcapitol: Esena Acordului de Parteneriat i Cooperare, Politica European de Vecintate (Planul de Aciuni Uniunea European-Moldova), Parteneriatul Estic. Acest capitol reprezint partea teoretic ce reflect problema abordat n aceast lucrare. n primul subcapitol al capitolului 1, am prezentat cum a evaluat extinderea Uniunii Europene i care sunt funciile mass-mediei, conform literaturii de specialitate, ntr-o societate democratic i care este rolul acesteia n reflectarea procesului de integrare a Republicii Moldova n Uniunea European. n al doilea subcapitol al capitolului 1, am prezentat care sunt tendinele i realizrile Republicii Moldova n contextul procesului de integrare european. n al treilea subcapitol al capitolului 1, am prezentat esena celor 3 documente Acordul de Parteneriat i Cooperare (APC), Planul de Aciuni Uniunea EuropeanRepublica Moldova (PAUERM), Parteneriatul Estic (PE)), care reprezint cadrul legal al relaiilor rii noastre cu UE. Al doilea capitol intitulat Reflectarea procesului de integrare european n publicaiile periodice autohtone. Studiu de caz: (Moldova Suveran i Timpul de diminea) , conine partea practic a acestui studiu i, de asemenea, conine 2 subcapitole. n primul subcapitol, intitulat Modaliti de abordare a tematicii europene reflectat n ziarul Moldova Suveran, am analizat modul n care cotidianul naional independent Moldova Suveran, reflect tematica european, ct atenie acord acesta evenimentelor legate de aceast tematic. n al doilea subcapitol cu titlul: Modaliti de abordare a tematicii europene reflectat n ziarul Timpul de diminea, am analizat acelai lucru: cum reflect ziarul Timpul de diminea, inclusiv
12

suplimentul Integrarea European pas cu pas, aceste evenimente. De ce anume Moldova Suveran i Timpul de diminea? Deoarece sunt cotidienele cele mai citite de la noi din ar, lucru dovedit de tirajul mare pe care l nregistreaz acestea: 16 888 de exemplare sptmnal Moldova Suveran i 26 798 - Timpul de diminea, (conform Biroului de Audit al Tirajelor i Internetului din Moldova). n acelai timp, ambele sunt cotidiene, ceea ce mi permite s fac o comparaie att la nivel cantitativ ct i calitativ.

13

Capitolul I Aspecte teoretico-conceptuale privind rolul integrrii europene a Republicii Moldova n Uniunea European
1.1. Evoluia extinderii Uniunii Europene.

Ideea unei Europe unite a fost susinut de-a lungul secolelor de mprai i intelectuali deopotriv, dar numai dup cel de-al doilea rzboi mondial statele europene au instituionalizat forme de cooperare internaional, cu competene n domenii specifice, cum ar fi: Aliana Nord atlantic (NATO), Consiliul Europei (CE), Comunitatea European a Crbunelui i Oelului (CECO), Comunitatea Economic European (CEE) i Comunitatea European a Energiei Atomice (EUROATOM). Uniunea European reprezint o entitate internaional aprut oficial n 1993, odat cu intrarea n vigoare a tratatului de la Maastricht semnat de mai multe state occidentale. Acest Tratat de Instituire a Uniunii Europene consemna dorina statelor participante de a ntri legturile economice, sociale i politice dintre ele n vederea unei misiuni din ce n ce mai strnse ntre popoarele europene. Fondat pe principiul libertii, democraiei, drepturilor omului i statului de drept, precum i respectnd identitatea naional statelor membre, UE i propune n acelai timp s ofere cetenilor si un spaiu de libertate, securitate i justiie fr frontiere interne, unde s funcioneze o pia liber care s permit un grad ridicat de protecie social mediului nconjurtor. Standardele impuse de Uniunea European n acest scop au avut efecte nu doar n interiorul UE, ci i asupra altor state. Acest proces, numit n literatura de specialitate Europenizare, a fost resimit n special de statele care ulterior au aderat la Uniunea European sau sunt n curs de aderare1. Perspectiva de aderare la UE s-a dovedit a fi cel mai eficient instrument de politic extern aplicat de UE pentru a promova reformele politice, economice i sociale n statele candidate la aderare. Procednd astfel, UE a reuit s realizeze succese remarcabile n lrgirea zonei de democraie, stabilitate i securitate bazat pe principiile, valorile i normele sale.
1

Luciana- Alexandra Ghica. Enciclopedia Uniunii Europene. Bucureti. Ed., Meronia. 2007, p., 25.

14

Europa nu este un stat, care dispune de mijloace coercitive de socializare i prin urmare nu este n stare s realizeze omogenitatea cultural. Chiar dac n viitor se va constitui o putere consistent, rmne o enigm n ce baz va avea loc omogenizarea cultural 2. Din acest motiv, cercettori ca Y.Soysal susin c putem fi martorii unui tip postnaional de cetenie n Europa, alturi de modelul naional existent, dei rmne de vzut ct de larg rspndit i puternic a devenit un astfel de model n funcie de puterea pe care o dein nc statul naional i loialitile etnice3. Anume n condiiile acestei presiuni, UE a optat pentru o variant alternativ de avansare a agendei sale de politic extern n vecintatea sa imediat. PEV este forma n care s-a materializat aceast nou alternativ a UE pentru a face fa provocrilor la adresa sa prezente n statele vecine din bazinul Mrii Mediterane i Europa de Est. n martie 2003, n timp ce zece state candidate din Europa Central i de Est se pregteau s adere la UE n mai 2004, Comisia European a propus oficial statelor membre o nou viziune de dezvoltare i aprofundare a relaiilor UE cu statele vecine din Sudul i Estul Europei, care nu erau cuprinse de politica european de extindere. Fr ndoial, o important victorie pentru UE este extinderea n Europa Central i de Est. Datorit acestei victorii, UE i-a consolidat rolul de mare putere economic, i-a ridicat semnificativ profilul de actor internaional, a extins aria democraiei, stabilitii, prosperitii i securitii n Europa i, de asemenea, a adus Europa mai aproape de reunificarea sa final proces ce a demarat odat cu cderea Zidului din Berlin. n urma extinderii consecutive, frontierele externe ale UE au ajuns n nemijlocita apropiere a unui cerc de state ce se confrunt cu o serie de probleme de natur politic, economic i social, precum abuzul de putere, violarea drepturilor omului, instituii democratice fragile, conflicte separatiste ngheate, srcie etc. Toate aceste probleme sunt percepute de UE ca fiind principalele cauze ce alimenteaz ameninrile majore la adresa securitii sale. n contextul abordrii constituirii Uniunii Europene considerm necesar s se defineasc ce este Europa. Naterea Europei este adeseori considerat ca datnd din Evul mediu timpuriu (500 1050) odat cu apariia unei civilizaii comune bazate pe cretinism, avnd Roma drept capital spiritual i latin ca limb a educaiei. Identitatea european a nceput s capete sens odat cu apariia unei scindri ntre ramurile vestice i estice a cretinismului, expansiunea puterii francilor

2 3

Dieckhoff A., op., cit., p., 307- 309. Smith A. D., Naionalism i Modernism. Chiinu. Epigraf. 2002, p., 223.

15

ntr-o zon n care se afl astzi Belgia i Olanda i dezvoltarea unei identiti teritoriale mai puternice n faa ameninrilor externe, mai ales celor venite dinspre Orientul Mijlociu4. Termenul european a fost folosit de cronicarii contemporani pentru a descrie trupele armate sub comanda lui Martel, dar nu a devenit un termen utilizat pe scar larg pn n anul 800, cnd Charlemagne a fost ncoronat ca Sfntul mprat Roman de ctre Pap, acesta fiind considerat regele i printele Europei5. Analiznd constituirea i evoluia Uniunii Europene este esenial s vorbim despre identitate. Specificul Europei rezid n cultivarea sentimentului de identitate european, de apartenen la un sistem comun de valori, n baza progresului individual i social. Acest fapt permite manifestarea solidaritii fa de expresia care se dorete a fi caracteristic pentru Uniunea European - binele comun european. n acest sens, Alfonso Mattera este convins de faptul c obiectivele Uniunii Europene pot fi atinse doar dac se acioneaz pentru manifestarea n fapt a unui cetean european avnd identitate proprie, contient i convins ca aparine unei culturi europene, unui sistem comun de valori pe care trebuie s-l protejeze i s-l promoveze6. Dup cte tim, orice construcie politic trebuie s se axeze pe nite repere tradiionale. n cazul nostrum este vorba de recursul la istorie, care ar justifica inevitabilitatea i necesitatea integrrii europene. Un astfel de recurs poate servi identitatea european, geneza creia poate fi urmrit pe parcursul istoriei Europei. ns aici revenim la vechea i controversata problem: identitatea i interesul naional versus cel european. Demonstrnd c pe parcursul secolelor s-a constituit o identitate european, negm sau diminum rolul identitilor naionale i istoriei naionale. Nu toi sunt de acord s accepte o asemenea variant, afirmaia fiind argumentat i prin renaterea naionalismelor n Europa de Vest. Tema identitii naionale i celei europene a dominat n permanen gndirea politico-filosofic, aceast corelaie fiind expus ntr-o manier specific de ctre Ortega y Gasset7. Sentimentul identitii europene a fost trit pn n secolul XX doar de ctre elita intelectual i de grupuri mai largi n momentele de zbucium ale istoriei. n acest sens, nu s-au schimbat multe lucruri. T. Teofil susine c: n prezent, europenii contientizeaz faptul c fr sentimentul larg al apartenenei la o identitate comun european, mai important dect identitatea naional, nu se poate asigura solidaritatea i voina politic
4 5

Luciana- Alexandra Ghica. Enciclopedia Uniunii Europene. Bucureti. Ed., Meronia. 2007, p., 28. http://www.scritube.com/istorie/Redescoperind-Europa-christian241141612.php 6 Ibidem 7 Ortega y Gasset J. Europa i ideea de naiune. Bucureti, 2002, p., 48.

16

necesar construciei europene, ca fr acceptarea existenei unui bine comun european, Europa risc s devin cu mult mai puin dect este astzi. Referindu-se la procesul de integrare european, acelai autor meniona: pentru a merge mai departe n procesul unificrii europene este nevoie de o mutaie de proporii n plan cultural, comunitatea civilizaiei dat de valorile spirituale comune a pliat identitatea european pe identitile naionale, oferind justificare i for procesului de integrare8. n pofida tuturor schimbrilor economice, sociale i politice care au avut loc n Europa din 1045 ncoace, identitate acesteia rmne ambigu din mai multe motive. J. McCormick enumr mai multe cauze pentru care Europa nu are identitate bine definit. Puine dintre statele membre ale UE sunt omogene din punct de vedere cultural i nu exist o ras european. Rearanjarea constant a liniilor de demarcaie teritorial de-a lungul secolelor a creat o situaie n care fiecare stat european are minoriti naionale i multe dintre aceste minoriti un exemplu notabil fiind bascii i irlandezii sunt desprite de frontiere naionale. Rezidenii din UE vorbesc mai mult de 40 de limbi, care sunt adesea aprate ca simboluri ale identitii naionale i care reamintesc permanent diferenele care exist ntre europeni. Multilingvismul din Europa nseamn totodat c toate documentele UE sunt traduse n limbile oficiale ale statelor membre, dei lucrrile n instituiile UE sunt realizate din ce n ce mai mult n limbile englez i francez. Bazndu-se pe rspndirea sa rapid ca limb a comerului global i a diplomaiei, dominaia limbii engleze crete i devine treptat limba Europei. Acest lucru i nemulumete pe francezi n particular, i pe ali europeni n general, dar este un lucru inevitabil i poate constitui o modalitate pentru ca europenii s reduc diferenele culturale care i despart. Istoriile statelor europene s-au suprapus secole, pe msur ce acestea au nceput s posede colonii, s se confrunte n rzboaie sau s formeze aliane. Aceast suprapunere a accentuat deseori diferenele dintre ele, mai degrab dect s le ofere sentimentul unui trecut comun, iar integrarea european s-a dezvoltat n parte i pentru a pune capt conflictelor care au aprut ca urmare a acestor diferene. Divizrile istorice au fost amplificate de interesele coloniale ale unor state europene, care le-au determinat s acorde o mai mare importan unor prioriti externe, n locul dezvoltrii unor relaii strnse cu vecinii lor. Toate aceste condiii i fac pe europeni s gseasc diferene ntre ei. Europa de Est nc se mai strduie s scape de motenirea socialismului de stat, iar germanii nc mai fac distincie
8

http://www.scritube.com/istorie/Redescoperind-Europa-christian241141612.php

17

dintre cei din vest i cei din est. Diferenele culturale i economice continu de asemenea s influeneze percepiile despre Europa. Totui, diferenele care separ europenii au devenit mai distincte odat cu trecerea anilor. Diferenele de limb nc mai amintesc de deosebirile culturale, dar mobilitatea crescut a europenilor, revoluia comunicaiilor i creterea nregistrat n domeniul comerului au dus la crearea unui curent de opinii printre europeni, i anume c exist mai puine lucruri care i difereniaz. Esena ideii de Europa unit a gsit un nesperat izvor de inspiraie i susinere n contiina i sentimentul identitii europene dat de unitatea cultural i intelectual. Astfel, este important reflecia lui Jean Monnet, care, dup ani de lupt, de evoluii i involuii n unificarea federativ a rilor europene, spunea: Nu exist alt viitor pentru popoarele Europei dect n unitate. Pentru Nietzsche identitatea Europei este oferit de ctre specificul ei cultural i este format din acele popoare i pri de popoare care au trecutul comun n grecism, romanitate, iudaism si cretinism9. Situaia actual este produsul unei lungi istorii, alctuite de regrese, de eecuri, dar i de reuite. Suntem motenitorii tuturor acelor oameni care au crezut, chiar i n cele mai groaznice momente din lagrile morii, c destinul europenilor se nscrie ntr-un viitor solidar, indiferent de confruntrile trecute de naiuni. n realitate, Europa, dar i ceea ce reprezint ea ca liberti i valori ale civilizaiei, necesit o atenie continu10. Pentru Europa de Est, NATO rmne principala instituie n domeniul securitii, democraiei i stabilitii, n timp ce Uniunea European denot prosperitatea. n acest context, P. Van Ham nota: UE este permanent ntr-o campanie de a se marca pe sine ca un far al civilizaiei i prosperitii ntr-o lume dezorientat. n cazul nostru, Comunitatea ncearc s se identifice pentru prima dat n aspect geopolitic. Ea tinde s se prezinte ca o entitate geopolitic pe arena internaional. Factorul extern rmne a fi i n prezent unul din principalii piloni pe care se axeaz identitatea european. Are perfect dreptate J.Rupnik afirmnd c Europa poate s se identifice doar n raport cu Rusia i SUA. Ea are nevoie de anumite repere conceptuale politico geografice11. J.Weiler declara: Atunci cnd m aflu n Europa, m simt francez. Cnd sunt n Statele Unite, m consider european12.
9

http://www.scritube.com/istorie/Redescoperind-Europa-christian241141612.php Jean-Luc Sauron. Curs de Instituii Europene, Puzze-ul european , Ed., Polirom, 2010, p., 5. 11 Wihtold de Wenden C. op., cit., p., 18.
10

12

. . // Politica extern a Republicii Moldova: aspecte ale securitii i colaborrii regionale. Chiinu. 1998, p., 175.

18

Rolul i funciile mass-mediei n procesul de integrare european.


n anul 1997, Guvernul RM a declarat integrarea european a rii noastre, obiectiv naional de baz. Reeind din acest considerent, n cele ce urmeaz, voi analiza care este importana presei n realizarea acestui obiectiv. Nimeni nu poate contesta faptul c presa rspunde unor nevoi i aspiraii, clare sau difuze, ale indivizilor i colectivitilor fiind modelat, astfel, de solicitrile sau de ateptrile acestora i c, simultan, ea exercit o seam de influene asupra vieii sociale, modificnd aciunile indivizilor i grupurilor. Pornind de la aceste constatri, jurnalitii, oamenii politici, psihologii i sociologii au cutat s vad ce loc ocup mass-media n viaa social, ce legturi se es ntre aceasta i diferitele instituii i ce importan are presa n procesele de transformare a structurilor economice, sociale, politice, ori culturale. Relaia dintre mass-media i societate se poate pune n termeni de consecine globale (funciile presei), de influene precise (efectele presei) sau de misiuni generale atribuite acestor sisteme (rolurile presei). n limbajul uzual i chiar n unele lucrri de specialitate, termenul funcie cumuleaz frecvent cele trei posibiliti enumerate mai sus. Aa cum observa Denis McQuail (1987, p.69), aceast noiune poate fi folosit cu sensul de scop, de consecin ori de cerin sau ateptare, i poate cpta i alte nelesuri; n sfera comunicrii de mas, spre exemplu, sintagma funcia de informare a presei se poate referi la trei lucruri foarte diferite: acela c presa ncearc s informeze oamenii (scop), acela c oamenii afl ceva din pres (consecin) sau acela c presa poate s informeze oamenii (rezultat sau ateptare). Astfel, expresia funcia de informare a presei poate fi tradus prin trei sintagme diferite: drept urmare a activitii presei, publicul este informat funcie; presa are misiunea de a informa publicul rol; prin informaiile pe care le distribuie, presa influeneaz gndirea i comportamentul publicului efect13. Efectele mass-media se pot resimi n zone diferite ale societii. Dup Denis McQuail mass-media pot aciona asupra: a) indivizilor, b) grupurilor, c) instituiilor, d) ntregii societi; totodat, ele pot afecta personalitatea uman n: dimensiunea cognitiv (schimbarea imaginii despre lume), dimensiunea afectiv (crearea sau modificarea unor atitudini i sentimente) sau dimensiunea comportamental (schimbri ale modului de aciune al indivizilor i fenomene de
13

Mihai Coman. Introducere n sistemul mass- media. Ediia a III-a revzut i adugit, Polirom, 2007. p., 95 .

19

mobilizare social). Dintr-o alt perspectiv, influena mass-media se poate produce ntr-un interval scurt de timp sau poate avea nevoie, pn devine operaional, de un interval mai amplu. De asemenea, efectele presei pot crea schimbri dorite sau schimbri nedorite: ele pot fi rezultatul unui proces controlat (campaniile de pres) sau al unor ocurene mai mult sau mai puin neateptate. Totodat, rolul de a informa, este considerat o obligaie a instituiilor mass-media, ceva ce trebuie realizat, indiferent de obstacolele sau de conjuncturile concrete n care presa lucreaz. n ceea ce privete funciile mass-media, diferitele cercetri sau eseuri consacrate, au condus la identificarea unui set ntreg. Astfel, ntr-un studiu considerat acum clasic- cartea Structura i funcionarea comunicrii n societate , publicat nc n 1969 - analistul politic Harold Laswell a definit trei funcii de baz ale mass-mediei : Supravegherea lumii pentru prezentarea evenimentelor aflate n derulare ; Interpretarea sensului evenimentelor ; Socializarea indivizilor n mediul lor cultural14.

M.Coman, n lucrarea sa Introducere n sistemul mass-media, a stabilit urmtoarele funcii ale mass-media, ca fiind de baz: funcia de informare; funcia de interpretare; funcia de legtur. Consumnd produsele mass-media, milioane de oameni se gsesc legai prin nenumrate fire nevzute, fiind expui constant acelorai mesaje, ei ajung s mprteasc aceleai valori i reprezentri culturale .a.; funcia de culturalizare; funcia de divertisment. La o privire general a peisajului presei de la noi din ar, s-ar prea c aceasta i ndeplinete funciile sale de baz, menionate mai sus. Ziarele sunt pline de tiri de ultim or, de articole ce analizeaz evenimetele de maxim importan, de interviuri ce aduc cititorul fa n fa cu personalitatea dorit etc. Cu toate acestea o serie de studii i de monitorizri realizate de ctre ONG- urile de la noi din ar, au scos n eviden faptul c mass-media autohton este restanier la capitolul respectarea normelor de baz ale jurnalismului. Totodat, la o privire mai atent a materialelor publicate n presa de la noi, se observ i faptul c funciilor mass-madia, stabilite de M.Coman, li se mai adaug i o a patra : manipularea deliberat a opiniei publice. Pentru a forma sau schimba o anumit opinie public la un moment dat, cu scopul de a-i promova interesele, presa dispune de propriile ei mijloace i tehnici de care face uz, dup caz, menaifiind nevoie s apeleze la un alt intermediar sau suport pentru aceasta. Din interior,
14

Doru Pop. Mas- media i Democraia. Polirom, 2001. p., 260.

20

manipularea urmeaz interese care in de jurnalist, interesele patronale sau de trust, concuren. Interesele jurnalistului- dei ar trebui s fie o meserie de rutin i n mare parte de anonimat, faptul c presa are putere, influen i credibilitate asupra oamenilor i face i pe ziariti s-i aroge uneori o aur de arhangheli, crora li se cuvine orice. Nici mica propagand pe acreditarea unei idei favorabile surselor sale, nu trebuie ignorat. Aceasta este realizat n scopul relaiei cu acestea pentru subiecte viitoare. Un alt interes prezentat de ctre jurnalist l constituie fixaia unghiului de abordare prin insistena pstrrii unghiului de abordare pentru care i-a pregtit demonstraia, dei realitatea arat altceva. Din graba de a publica primii, de a avea exclusivitate, de a crete rating-ul, multe dintre materialele jurnalistice pot s sufere de distorsionarea adevrului pentru a fi unic. Prin maniera n care este redactat un articol ascunde adesea, sub aparena de neutralitate i obiectivitate, aprecieri ale jurnalistului sale ale instituiei media pentru care lucreaz. Exist mai multe tehnici prin care se poate strecura opinia jurnalistului n informaia prezentat cum ar fi tonul ca limbaj orientat. Utilizarea dup caz a unui ton triumfalist, peiorativ, ironic, poate influena perceperea unui eveniment ca fiind pozitiv sau negativ. Utilizarea ghilimelelor fr scopul citrii este o metod subtil de a induce ndoial asupra unui eveniment sau de a discredita un fapt. O anumit opinie se poate impune i prin ceea ce se cheam cuvinte magice, adic acei termeni cu o conotaie pozitiv, cum ar fi: flexibilitate, toleran, dezvoltare, cretere, sau negativ, cum ar fi: radical, ilegal, primitiv, protecionism, fundamentalism. Repetarea respectivilor termeni poate duce la dobndirea unei valori de sine stttoare a acestora indiferent de context, pe care simpla lor pronunare s o activeze. Nu ntotdeauna informaia se obine prin observarea direct a faptelor de ctre jurnalist. De cele mai multe ori, sursele sunt cele care furnizeaz informaiile ce vor deveni tiri. Fie c sunt persoane implicate cum ar fi: experii, martorii sau instituii politice, juridice, ntreprinderi, poliie sau documente ca anchetele, comunicatele i studiile. Rolul lor rmne hotrtor n furnizarea informaiilor ctre jurnaliti. i n presa moldoveneasc, dar i n presa altor state se ntmpl acest lucru, din pricina etern invocatei lipsei de timp care privilegiaz informaiile preambalate cum sunt cele provenind de la surse sau cel mai adesea chiar redactate deja.

1. 2. Tendine i realizri n procesul de integrare european a Republicii Moldova n Uniunea European


21

n societatea de astzi calitatea de membru UE este o marc, capabil s ofere satisfacie emoional i expunere pe arena internaional. Odat ce ameninrile sovietice au disprut, securitatea i prosperitatea s-au transformat din instrumente de supravieuire n articole de lux. UE poarte logo-uri cu mndrie, iar eforturile de promovare ale acesteia consolideaz respectul de sine i de apartenen, precum i de siguran al membrilor organizaiei. Republica Moldova este un stat european att din punct de vedere geopolitic, ct i economic i cultural, care pe parcursul secolelor a fost influenat de diverse culturi. ncepnd cu primul an de independen, Republica Moldova a fost nevoit s confrunte importante probleme politice, economice i sociale, iar conflictul armat din 1992 a dat natere separatismului transnistrean. ns prezena unor factori stabilizatori a catalizat demararea reformelor n toate domeniile. innd cont de natura prezentei lucrri, intenionm s analizm Republica Moldova din toate perspectivele poziiei sale europene. Un pas important n producerea vizibilitii RM pe arena internaional a constituit-o lansarea relaiilor cu Uniunea European prin semnarea la 28 noiembrie 1994 a Acordului de Parteneriat i Cooperare (APC), care a intrat n vigoare la 1 iulie 1998 pentru o perioad iniial de 10 ani cu posibilitatea prelungirii tacite. Odat cu intrarea n vigoare a APC, relaiile dintre RM i UE au fost plasate ntr-un cadru juridic i instituional oficial. Prin acest acord UE s-a angajat s susin eforturile Moldovei de a consolida democraia i de a trece la un model eficient al economiei de pia. APC s-a nscris, fr ndoial, n eforturile Moldovei de a consolida fragila sa independen. Analizat din aceast perspectiv, putem spune c acest acord a consacrat ara noastr n calitate de partener al UE. Aceste opinii denot faptul c n perioada de dup semnarea APC, este prematur s vorbim despre imaginea Republicii Moldova i, cu att mai mult, s ncercm a evidenia cum ea influeneaz asupra integrrii europene. n anul 2005, UE a ncheiat primele planuri de aciuni cu vecinii si, inclusiv cu Moldova. Planul de Aciuni UE-Moldova a intrat n vigoare la 22 februarie 2005, dat semnrii la Bruxelles. Prin ncheierea acestui plan, n faa RM a fost deschis perspectiva stabilii unor relaii politice, economice, de securitate i culturale mai profunde, mai intense i mai stabile cu Uniunea European. Spre deosebire de APC, prin acest plan sunt oficial recunoscute aspiraiile europene

22

ale RM. Planul de aciuni a fost interpretat de oficialii din RM ca o posibilitate de apropiere de UE n vederea modificrii statutului rii - de ar asociat sau chiar de ar candidat la aderare15. Politica extern Relaiile RM cu UE din punct de vedere politic numr deja 10 ani, evoluia lor fiind destul de lent n comparaie cu alte noi democraii din Europa Central i de est. Una dintre cele mai importante cauze care provoac o caden lent este lipsa unei orientri externe clare a statului. Activizarea relaiilor dintre Republica Moldova i UE a nceput dup remiterea de ctre Preedintele M. Snegur la 1 noiembrie 1993 i repetat la 28 ianuarie 1994, a unei scrisori Preedintelui Comisiei Europene-J. Delor, scrisori, n care constat cu regret c Moldova este unica ar din spaiul Europei Centrale i de Est, cu care UE nc nu i-a definit relaiile. ns pentru Uniune, Moldova reprezenta o zon de soft security risks, reieind din dilema Romnia-Rusia, conflictul din Transnistria i gradul insuficient de dezvoltare a instituiilor puterii de stat16. De aceea, n februarie 1994, Chiinul este vizitat de o delegaie a Comisiei Europene, condus de F.Fotiadis, scopul creia era de a studia situaia politic i social-economic. n raportul prezentat minitrilor de externe ai statelor UE, se meniona c Republica Moldova ntrunete condiiile necesare, n vederea lansrii negocierilor de semnare a unui acord-cadru17. Totui, primul act care expres se refer la integrarea n comunitatea european este Concepia politicii externe a Republicii Moldova 18. Este de menionat c o asemenea formulare este ambigu i poate fi interpretat diferit, motiv pentru care necesitatea adoptrii unei noi concepii a politicii externe a statului incluznd, i un capitol referitor la relaiile cu UE i aderarea la ea, se impune o stringen deosebit. Ulterior, totui, n programele de activitate ale tuturor guvernelor ideea integrrii europene/ aderrii la UE i cooperrii cu aceast structur i-a gsit o reflectare mai puin sau mai mult larg. Astfel, la 27 februarie 1998 Guvernul a adoptat un program de extindere i aprofundare a cooperrii cu Uniunea European n perioada 1998-1999 19, dar care, dup cum se face evident i din denumirea sa, viza o perioad destul de scurt. Una din
15

Chiril V. Relaiile Republicii Moldova cu Uniunea European. // Moldova i integrarea european. Chiinu, 2001, p., 40.
16

. . // Politica extern a Republicii Moldova: aspecte ale securitii i colaborrii regionale. Chiinu. 1998, p., 175. 17 Chiril V. Relaiile Republicii Moldova cu Uniunea European. // Moldova i integrarea european. Chiinu, 2001, p., 40. 18 Hotrrea Parlamentului nr.368-XVIII din 8 februarie 1995 (Monitorul Oficial, 6 aprilie 1995, nr. 20, p. I, art. 187). Nu ne propunem analiza ntregului document, relatnd numai existena amplelor rezerve fa de el i la alte capitole dect integrarea n UE. 19 Hotrrea Guvernului nr. 231 din 27 februarie 1998 (Monitorul Oficial, 9 aprilie 1998, nr. 30-33, p, II, art. 255).

23

aciunile de baz stipulat de acest program i anume elaborarea doctrinei naionale de integrare a Republicii Moldova n Uniunea European a rmas o liter moart. Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova pentru anii 1998-2001 20 declar, ca un obiectiv principal participarea activ n procesele integrrii europene, iar n scopul integrrii rii n UE se preconiza pe lng msurile interne, analizate mai jos, realizarea prevederilor Acordului de Parteneriat i Cooperare (APC) i intensificarea demersurilor politicodiplomatice n favoarea demarrii negocierilor privind asocierea la UE. Vectorul clar al integrrii Republicii Moldova n UE a fost elucidat de Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova n UE pentru anii 1999-2002 Supremaia legii, revitalizarea economic, integrarea european21, un guvern care este considerat pn n prezent cel mai pro-european. Conform acestui act statul se preconiza de a fi plenar integrat n structurile europene, aderare la UE fiind obiectivul strategic principal al politicii externe. Repetnd msurile externe-ncheierea unui regim de vize favorabil, evitarea neconcordanelor dintre angajamentele externe ale statului cu exigenele UE vizavi de statele aspirante la aderare. Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova Legalitate, Consolidare i Reforme-ntru Bunstarea Naiunii 22 afirm obiectivul integrrii europene, dar nu aducea nimic nou la cele stipulate anterior. Guvernarea actual la fel se refer la domeniul discutat i stabilete n msurile de realizare a Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova pe anii 2001-2005 Renaterea economieirenaterea rii23, activiti ce in de politica extern, necesare integrrii i care se refer la ncheierea unui acord de liber schimb(ALS) cu UE, implementarea Acordului de Parteneriat i Cooperare (APC) i realizarea programelor DG Dezvoltare ale Comisiei Europene pentru Moldova. Dup cum se face evident din cele expuse, toate guvernrile i-au propus ca obiectiv de baz integrarea n UE, dar din pcate n majoritatea cazurilor msurile stipulate au rmas declarative. Acest fapt obine o nuan i mai negativ din cauza lipsei unei concepii noi a politicii externe, n vigoare fiind cea adoptat la 8 februarie 1995 i care are un caracter ambiguu n materie de aderare la UE.

20

Hotrrea Guvernului nr. 523 din 4 iunie 1998 (Monitorul Oficial, 18 iunie 1998, nr. 54-55, p, II, art. 370) aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 270 din 8 aprilie 1999. 21 Hotrrea Guvernului nr. 270 din 8 aprilie 1999 (Monitorul Oficial, 22 aprilie 1999, nr. 39-41, p, II, art. 279) aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 20 din 11 ianuarie 2000. 22 Hotrrea Guvernului nr. 20 din 11 ianuarie 2000 (Monitorul Oficial, 13 ianuarie 2000, nr. 5-7, p, II, art. 100) aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 854 din 16 august 2001. 23 Hotrrea Guvernului nr. 854 din 16 august 2001 (Monitorul Oficial, 18 ianuarie 2001, nr. 100-101, p, II, art. 887).

24

n aprilie 2002 s-a fcut public proiectul unei noi Concepii a politicii externe, care stipuleaz c Republica Moldova se afl la o etap important a dezvoltrii sale sugernd o nou strategie, partea sa fiind i aderarea la UE n calitate de un obiectiv fundamental i prioritate a politicii externe. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova pledeaz n favoarea integrrii europene prin prezentarea argumentelor politice i economice ce urmeaz: Istoria integrrii europene este un exemplu elocvent de cooperare regional drept mijloc sigur de aprare a intereselor naionale. Crearea unui sistem politic pan-european necesit participarea tuturor statelor europene, necesitate dictat i de sistemul internaional supus globalizrii. Republica Moldova va trebui s fac fa consecinelor respective, motiv pentru care se impune includerea sa ntr-o comunitatea forte, precum este UE; Republica Moldova aparine tradiional Europei, integrarea fiind un obiectiv natural, iar valenele UE reflect i sarcinile noii democraii viznd stabilitatea politic, democraia i bunstarea economic; Orientarea european va atrage investiii strine, fapt care va influena i competitivitatea mrfurilor pe piaa extern. Catalizator al integrrii reprezint i relaiile economice i comerciale actuale ale Republicii Moldova cu Statele Membre ale UE i statele candidate. Proiectul Concepiei stipuleaz elaborarea Strategiei Republicii Moldova privind aderarea la UE, inclusiv Planul de aciuni n acest context care vor face parte din programul de guvernare. Astfel, se face clar necesitatea unor msuri interne, pe lng cele externe, care ar contribui aderarea la UE. Politica intern Fiecare din programele de guvernare impune i unele msuri interne, necesare de a fi ntreprinse n scopul aderrii la UE. Astfel, se pot numi elaborarea i realizarea consecvent a unei strategii naionale, constituirea unui comitet interministerial pentru integrare, precum i a unui departament pentru integrare european, cu atribuii de coordonare pe plan intern a procesului de integrare, inclusiv avizarea asupra compatibilitii actelor normative naionale cu cele comunitare. Cu regret se poate constata c numai guvernarea actual, referindu-se la necesitatea aderrii la UE, pune accentul principal pe activitatea pe plan intern-asigurarea intensificrii i lrgirii accesului produselor autohtone pe piaa european prin consolidarea cadrului juridic i bazei normative a relaiilor comerciale cu UE, asigurarea asocierii aciunilor de reform n domeniul
25

economic, instituional i juridic n scopul racordrii lor n ansamblu la criteriile de la Copenhaga privind formarea bazei necesare pentru iniierea negocierilor unui Acord European. Conform strategiei de dezvoltare social-economic a Republicii Moldova pe termen mediu (pn n anul 2005)24 i n perspectiva aderrii la UE, se stipuleaz aciuni i msuri de implementare a criteriilor de la Copenhaga, incluznd afirmarea unei economii eficiente de pia, capacitatea de a suporta presiunile concurenei i de a corespunde cerinelor economiei de pia, capacitatea statului de a asigura respectarea legislaiei i de onoare a obligaiilor de membru al UE. Un alt pas important n contextul msurilor naionale a fost cel de creare a Comisiei naionale pentru integrare european(CNIE)25. n sarcina CNIE s-a pus elaborarea Strategiei de integrare european i elaborarea i aprobarea Planului de Aciuni pentru realizarea Strategiei, precum i coordonarea acestuia. Mai mult, se stabilete c un organ al administraiei publice, constituit ulterior, va efectua realizarea politicii de integrare european. Crearea CNIE este cu certitudine o msur foarte important pentru atingerea obiectivului de aderare la UE. Un alt factor, mai mult de ordin tehnic, care impune rezerve vizavi de intenii sunt atribuiile CNIE, compus n majoritate din funcionari publici de cel mai nalt nivel i alte persoane-conductori ai diferitor entiti, conform crora se impune elaborarea Strategiei i a Planului de aciuni. Funciile reale pe care poate fi nzestrat un asemenea organ in exclusiv de domeniul politicii de aderare i nicidecum de elaborarea unor strategii i planuri de aciuni. Astfel pentru crearea unui cadru instituional al aderrii Republicii Moldova la UE se necesit o structur n trei niveluri, o structur care, n principiu, s-a dovedit a funciona cu succes n majoritatea statelor care doresc s devin parte a UE, unele din ele fiind deja n primul val de aderare: 1. Comisia naional pentru integrare european (CNIE) n atribuiile CNIE, subordonat Prim-ministrului, ar intra numai funcii politice n materie de aderare la UE prin decidere asupra direciilor de activitate, aprobarea actelor conceptuale i monitorizarea procesului de integrare. 2. Ministerul Integrrii Europene (MIE)

24 25

Hotrrea Guvernului nr. 1415 din 19 decembrie 2001 (Monitorul Oficial, 10 ianuarie 2002, nr. 5-8, p, II, art. 35). Decretul Preedintelui Republicii Moldova nr. 957-III din 13 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial, 14 noiembrie 2001, nr. 151-154, p. I, art. 1196).

26

MIE va fi anume acel organ de specialitate al administraiei publice centrale la care se refer Decretul Preedintelui Republicii Moldova privind constituirea CNIE. n comparaie cu CNIE, Ministerul va fi o structur de coordonare pe orizontal, fiind responsabil de realizarea politicii de integrare, elaborarea actelor conceptuale, a programului de aciuni i monitorizarea curent a procesului de integrare. Din atribuiile MIE ar face parte: coordonarea raporturilor organelor de specialitate ale administraiei publice centrale cu instituiile UE i cu Statele Membre; asigurarea, sprijinul ori coordonarea ndeplinirii obligaiilor stabilite conform APC, precum i de acordurile ulterioare; conducerea mpreun cu MAE a procesului de negociere de aderare la UE, fundamentarea i coordonarea procesului de pregtire a aderrii RM la UE26. 3. Birouri pentru integrare european Birourile ar fi create n fiecare din organele de specialitate ale administraiei publice centrale i ar activa n domeniile respective independent ori n loc cu alte birouri, dup necesitate, dar cu consultarea i participarea obligatorie a reprezentaiilor MAE, MIE i Ministerului Justiiei n materiile ce le revin. Din cele expuse mai sus, putem decide asupra ineficienei eforturilor ntreprinse pn n prezent n procesul de integrare european, iar unele elemente minore ale concepiei inexistente i-au gsit reflectare n programele de guvernare, planuri de activitate ale MAE i declaraii ale liderilor politici. Se impune menionarea n aceast ordine de idei a Strategiei privind asocierea la UE, elaborat de MAE, preluat i semnat de liderii a 23 de partide politice i prezentat Preedintelui P. Lucinschi la 19 iunie 2000, dar acest act rmne unicul pentru moment. Chiar i denumirea sa juridic nu reflect corect obiectivul principal aderarea la UE, ci menioneaz forma asocierii. Astfel, n concluzie putem meniona c APC este unicul instrument care reglementeaz relaiile Republicii Moldova cu UE din perspectiva politicii externe i care impune anumite msuri de ordin intern.

1. 3. Esena Acordului de Parteneriat i Cooperare, Politica European de Vecintate (Planul de Aciuni Uniunea European - Moldova), Parteneriatului Estic

26

n acest context vezi, de exemplu, Ministerul Integrrii Europene a Romniei, Ministerul Integrrii Europene a Croaiei, etc.

27

Prezentul subcapitol ofer o descriere a procesului de stabilire i evoluie a relaiilor moldoeuropene i europeano-moldoveneti, analiza caracterului lor, a strii actuale i tendinelor de evoluie. La fel, ne vom referi i la cadrul internaional, constituit n urma procesului de extindere a UE. O dat cu intrarea n vigoare a Planului de Aciuni Uniunea European Republica Moldova, au aprut noi programe i misiuni. Acordul de Parteneriat i Cooperare Tendina de integrare european a Republicii Moldova se reflect, pe lng msurile analizate mai sus, i n cadrul implementrii APC. APC ntre Republica Moldova i Uniunea European a fost semnat la Bruxelles, la 28 noiembrie 1994 i a intrat n vigoare la 1 iulie 1998, fiind unul dintre elementele politicii UE i a Statelor Membre vizavi de rile din Europa de Est. Dup semnarea Acordului de Parteneriat i Cooperare dintre UE i RM, n 1994, autoritile de la Chiinu ncep s atrag tot mai mult atenie UE i s formuleze tot mai clar opiunea European a RM. La fel i presa moldoveneasc ncepe a atrage o atenie mai sporit tematicii europene. Semnarea APC transform RM n partener direct al UE. Mai muli analiti consider c ncheierea acordului a fost foarte important, fiindc acest document avea semnificaii care nu se conineau n Acordul de Cooperare economic-comercial cu URSS.Acceptnd s semneze APC cu Moldova, UE a acordat, de fapt, o not pozitiv eforturilor tnrului stat moldovenesc n domeniul democratizrii27. Textul Acordului este nsoit de 5 anexe 28, un Protocol privind asistena reciproc ntre autoritile administrative n materie vamal i declaraii i schimb de scrisori, prin care se interpreteaz unele prevederi ale APC. APC a fost ncheiat pentru perioada iniial de zece ani; dup expirarea acestei perioade, fiind rennoit anul n mod automat, cu excepia cazului cnd una dintre Pri declar denunarea acestuia. Din momentul punerii sale n aplicare, APC substituie Acordul ntre cele trei Comuniti Europene i fosta Uniune Sovietic asupra comerului i cooperrii comercial economice din 18 decembrie 198929. Pe perioada dintre semnarea APC i intrarea sa n vigoare conform procedurii stabilite, relaiile dintre UE i Republica Moldova s-au
27

Barb Ludmila, Gheorghiu Valeriu, Fellea Alina, Zabolotnaia Lilia. Uniunea European: Istorie, Instituii, politici. Republica Moldova n noua arhitectur European. Ch.: CEP USM, 2007. p., 79. 28 Anexa I Lista indicativ a avantajelor acordate de ctre Republica Moldova statelor independente n conformitate cu art. 10.3; Anexa II msuri excepionale de derogare de la dispoziiile art. 13; Anexa III Conveniile cu privire la proprietatea intelectual, industrial i comercial la care se face referire n art. 49(2); Anexa IV rezervele Comunitii conform dispoziiilor art. 29(1b); Anexa V Rezervele Republicii Moldova n conformitate cu art. 29 (2a). 29 Art. 105 APC.

28

bazat pe Acordul Interimar asupra comerului i msurilor aferente din 2 octombrie 1995, n vigoare de la 1 mai 1996. Acordul Interimar coninea prevederile n materie de comer cu bunuri, pli, concuren i proprietate intelectual i comercial. Mai mult, art.106 APC stipuleaz c sintagma integrarea n vigoare a APC nseamn intrarea n vigoare a Acordului Interimar, 1 mai 1996. Parteneriatul dintre prile semnatare este stabilit conform art.1 APC i are urmtoarele obiective: Asigurarea unui cadru corespunztor dialogului politic ntre Pri, care ar permite dezvoltarea unor relaii politice; Promovarea comerului i investiiilor, precum i relaiilor economice armonioase ntre Pri pentru ncurajarea dezvoltrii economice durabile; Asigurarea bazei pentru colaborarea n domeniile legislativ, economic, social, financiar i cultural; Susinerea eforturilor Republicii Moldova de consolidare a democraiei, de dezvoltare a economiei i de finalizare a tranziiei sale la economia de pia. Din obiectivele enumerate mai sus se fac clar c APC include n reglementrile sale toate domeniile importante ce in de activitatea unui stat: guvernare i democraie, protecia drepturilor i libertilor omului, dezvoltarea economic, finane, investiii, proprietate intelectual, cultur, nvmnt, sfer social, ramuri i sectoare aparte, etc. Parteneriatul se bazeaz pe principiile de drept, caracteristice societii internaionale n ntregime, i UE n special-democraiile, principiile fundamentale ale dreptului internaional, dreptului omului, principiile economiei de pia30. Violarea acestor principii confer dreptul de a ntreprinde de ctre Pri a unor msuri adecvate, nainte de aceasta, cu excepia cazurilor de urgen special, furniznd Consiliului de Cooperare toat informaia necesar pentru o examinare detaliat a situaiei n vederea gsirii unei soluii acceptabile pentru Pri. Alegerea trebuie s se refere cu prioritate la msurile care perturbeaz ct mai puin funcionarea APC. Aceste msuri sunt notificate imediat Consiliului de Cooperare, dac a fost naintat cererea celeilalte Pri. APC stabilete un cadru instituional pentru realizarea obiectivelor sale, compus din trei organe: un Consiliu de Cooperare (Cooperation Council), un Comitet de Cooperare (Cooperation Committee) i subcomitetele acestuia specializate i un Comitet Parlamentar de Cooperare (Parliamentary Cooperation Committee)31. La fel APC stipuleaz i alte forme de cooperare, cum
30 31

Art. 2 APC. Art. 82 APC.

29

ar fi reuniunile oficialitilor de nivel nalt i canalele diplomatice tradiionale pentru purtarea dialogului politic32. Consiliul de Cooperare Organul de baz al cadrului instituional pentru implementarea APC este Consiliul de Cooperare, constituit din membrii Consiliului Uniunii, membrii Comisiei Europene i membrii Guvernului Republicii Moldova33. Consiliul de Cooperare adopt recomandri prin comun acord ntre pri i este responsabil pentru interpretarea APC, precum i soluionarea disputelor. Consiliul de Cooperare a fost convocat pentru prima dat la 14 iulie 1998 i a adoptat regulile sale de procedur, care includ regulile de procedur ale Comitetului de Cooperare i programul Comun de lucru pentru implementarea APC. n prezent convocarea Consiliului de Cooperare are loc anual, avnd scopul de evaluare a procesului n realizarea APC i asigurnd examinarea tuturor problemelor bilaterale ori internaionale tangente scopului de integrare n UE innd cont de exigenele Comunitii. Comitetul de Cooperare Consiliul de Cooperare este asistat de Comitetul de Cooperare, constituit din reprezentani ai Consiliului Uniunii Europene i membrii ai Comisiei Europene, reprezentani ai Guvernului Republicii Moldova, de obicei la nivel de nali funcionari. Preedinia Comitetului de Cooperare este exercitat pe rnd de ctre Comunitate i Republica Moldova 34. Comitetul de Cooperare nainteaz propuneri Consiliului de Cooperare i, pe de alt parte, Consiliul de Cooperare poate delega o parte din funciile sale Comitetului de Cooperare. La reuniunea din 27 noiembrie 1998 sa decis distribuirea domeniilor de activiti ale Comitetului de Cooperare n cadrul urmtoarelor subcomitete: Subcomitetul I Comer i investiii; Subcomitetul II Probleme economice i financiare; Subcomitetul III Vama, cooperarea transfrontalier, combaterea crimei organizate; Subcomitetul IV Transporturi, telecomunicaii, energie, mediu, educaie i instruire; Subcomitetul V Grupul de contact CECO (comerul cu oel i crbune) Comitetul Parlamentar de Cooperare

32 33

Art. 8 APC. Art. 83(1) APC. 34 Art. 84(1) APC.

30

n baza art.9 APC, dialogul politic ntre Republica Moldova i UE urmeaz a avea loc, de asemenea, i la nivel parlamentar prin instruirea Comitetului Parlamentar de Cooperare 35. El este constituit din membrii ai Parlamentului European i membrii ai Parlamentului Republicii Moldova, reuniunile sale oferind un for pentru schimb de opinii. Comitetul Parlamentar poate cere informaie din partea Consiliului de Cooperare, precum i naintea celui din urm recomandri. Pentru pstrarea unei coerene logice vom analiza mai departe clauzele APC n funcie de obiectivele scontate i structura sa, o atenie deosebit fiind rezervat, totui, problemelor de armonizare a legislaiei RM cu exigenele UE. Dialogul politic dintre UE i RM este unul dintre obiectivele de baz ale Parteneriatului conform art. 1 APC i ine de aspecte de interes reciproc, scopurile sale fiind:36 ntrirea legturilor dintre RM i UE, prin acestea i cu Comunitatea naiunilor democratice. Nivelul de convergen a poziiilor pe probleme internaionale de interes reciproc, ntrind astfel securitatea i stabilitatea; ncurajarea Prilor la cooperare n probleme privind consolidarea stabilitii i securitii n Europa, n respectarea principiilor democraiei, n respectarea i promovarea drepturilor omului, n particular a drepturilor minoritilor. Din cele expuse se face evident importana deosebit a dialogului politic n calitatea sa de instrument de realizare a principiilor generale pe care se bazeaz APC. Odat cu victoria relativ a forelor pro-europene n alegerile parlamentare din 1998, integrarea european ncepe s devin o tem dominant a discursului politic autohton. Noul Parlament de la Chiinu voteaz o hotrre prin care orientarea spre integrarea european este declarat drept obiectiv strategic major al rii 37. Pentru perioada 2004-2006 a fost propus un alt instrument financiar temporar Politica European de Vecintate (PEV), prin care trebuie s fie finanat cooperarea transfrontalier dintre statele membre i cele vecine cu UE, dar i dintre statele candidate la aderare i cele nemembre, care au frontier comun cu viitoarele state membre. Cele mai importante documente ce in de PEV sunt comunicrile Comisiei Europene, planurile de aciuni, rapoartele de ar i Strategia PEV. Aceste documente nu sunt de natur juridic n sensul strict al cuvntului. Comunicrile Comisiei Europene, de exemplu, reprezint
35 36

Art. 88 APC. Art. 6 APC. 37 Moldovanu Dumitru. Integrarea European a Republicii Moldova. Premise, Avantaje i oportuniti pierdute. Ch.: tiina, 2009. p., 9.

31

deseori, repere n lansarea unor noi politici. Aceste documente, mai ales atunci cnd sunt adresate Consiliului UE, servesc ca baz pentru adoptarea unor decizii politice i de ordin financiar. Noul instrument de vecintate trebuia s substituie instrumentul precedent TACIS, dar fiindc acesta era planificat pn n 2006, Comisia a decis c noul instrument va fi aplicat abia dup expirarea termenului de valabilitate a programului TACIS 38. Astfel abia la 1 ianuarie 2007, UE nlocuiete TACIS cu Instrumentul European de Vecintate i Parteneriat, care va constitui instrumentul financiar de realizare a PEV pentru perioada 2007-2013. n cadrul PEV are loc o intensificare a dialogului politic RM-UE. Astfel, n martie 2005, dl. Adriaan Jacobovits de Szeged a fost numit primul reprezentat special al UE pentru Moldova, nlocuit ulterior de dl. Kalman Mizsei, n februarie 2007. n octombrie 2005, a fost instituit Delegaia Comisiei Europene n Moldova. Totodat, ncepnd cu anul 2005, UE a nceput s participe n calitate de observator n cadrul procesului de soluionare a problemei transnistrene n formatul 5+2. n decembrie 2005, n baza Memorandumului de nelegere - semnat ntre Comisia European, Moldova i Ucraina - a fost instituit Misiunea de Asisten la Frontier ntre Moldova i Ucraina (EUBAM), al crei mandat a fost prelungit pn n luna noiembrie 2009. EUBAM are o contribuie important n soluionarea problemei transnistrene. n perioada anilor 2007-2008, RM a beneficiat de o mai mare deschidere a pieei UE, de facilitarea regimului de vize prin inaugurarea Centrului Comun de Vize al UE, de iniierea procesului de aderare la Comunitatea Tratatului Energetic, de creterea volumului de asisten pn n anul 2013, de semnarea acordurilor investiionale cu Banca European de Investiii i Banca European pentru Reconstrucii i dezvolatare39. n termeni practici, Politica European de Vecintate, reprezint, o cale de a asigura trei prioriti de politic extern cu privire la vecintatea ei: s stea departe de noi valuri de extindere pe termen scurt i mediu; diminuarea problemelor din vecintate i protejarea ei de efectele acestor probleme; i transformarea statelor vecine n conformitate cu valorile europene40. Un alt aspect important al PEV este dimensiunea ei de europenizare. UE ncearc s europenizeze nu doar comunitatea statelor membre, dar i spaiul din jurul ei. PEV poate fi vzut ca o form de guvernare extern, care const n extinderea valorilor, standardelor i politicilor UE,
38 39

Ibidem. p., 86. Ibidem 38. p., 11. 40 Moldova i UE n contextul Politicii Europene de Vecintate; Realizarea Planului de Aciuni UEMoldova(febr.2005-ian.2008). Asociaia pentru Democraie Participativ ADEPT; EXPERT-GRUP. Chiinu, : Arc, 2008. p., 11.

32

evitnd totodat accesul la instituiile sale fundamentale. Felul n care UE acioneaz amintete ntr-o oarecare msur de strategia pe care aceasta a folosit-o n timpul extinderii sale. UE utilizeaz n articularea PEV anumite instrumente derivate din procesul de preaderare, inclusiv Planurile de Aciuni, cu elemente de condiionalitate, monitorizare regulat pentru a ajunge la o integrare, bazat pe modelul Zonei Economice Europene (ZEE), ceea ce ar nsemna pe ct de mult posibil aproape de UE, dar fr calitatea de membru41. Moldova a ntmpinat iniiativa UE orientat spre vecinii si, cu un sentiment mixt. Pe de o parte, Moldova a salutat intenia UE de a-i aprofunda relaiile cu rile vecine, iar pe de alt parte, a fost oarecum dezamgit, ntruct noua Politic de Vecintate a UE nu a luat n calcul o perspectiv european pentru Moldova. Un alt motiv important pentru aceast reticen a fost includerea Moldovei n acelai grup cu statele fr vocaie european. n pofida acestor atitudini, iniiativa UE privind vecintatea sa, a adus n Moldova noi sperane legate de un viitor destin european. Dei PEV nu ofer o perspectiv clar de aderare la UE, autoritile moldovene au luat aceast iniiativ drept o cale suplimentar de cooperare cu UE i dup cum spunea Gheorghiu V., drept un pod ctre o etap nou- asocierea i integrarea n UE42. Instrumentul principal de implementare a PEV este Planul de Aciuni. Documentul a fost semnat la 22 februarie 2005, de ctre viceprim-ministru i ministru al Afacerilor Externe i Imigrrii al Luxemburgului din partea Consiliului UE, Jean Asselborn, i de ctre Vasile Tarlev, prim-ministru al Moldovei. Documentul se bazeaz pe parteneriat, responsabilitate mprit i pe difereniere, i ine s contribuie la dezvoltarea viitoare a relaiilor bilaterale dintre UE i Moldova. PAUEM a fost ncheeat pentru 3 ani i este un document prin care UE a invitat Moldova s intre n relaii politice, de securitate, economice i culturale mai intense, n cooperare transfrontalier mai strns i s-i mpart responsabilitatea n prevenirea i soluionarea conflictelor. Planul de Aciuni recunoate aspiraiile europene ale Moldovei, dar specific, de asemenea, c APC-ul rmne o baz valid pentru cooperarea UE-Moldova. n acest fel, PAUEM nu substituie APC-ul dar l suplimenteaz. De aici, Planul de Aciuni nu este un document juridic, precum APC, ci unul politic. Documente similare au fost semnate cu nc 6 ri: Autoritatea Palestinian, Iordania, Israel, Maroc, Tunisia i Ucraina.
41 42

Ibidem 28. p., 12. Ibidem 38. p., 21.

33

Planul de Aciuni, semnat n cadrul Politicii Europene de Vecintate, conine 46 de pagini, formulnd 80 de obiective i 294 de aciuni/msuri de urmat n apte domenii principale: 1. dialogul politic i reformele; 2. cooperarea pentru soluionarea conflictului transnistrean; 3. reforma i dezvoltarea social-economic; 4. comerul, piaa i reforma regulatorie; 5. cooperarea n domeniul justiiei; 6. transport, energie, telecomunicaii, mediu i cercetri, dezvoltare i inovaii; 7. contactele interumane Majoritatea obiectivelor i aciunilor au czut pe responsabilitatea Moldovei, 14 se refereau explicit la UE, iar 40 vizau n egal msur UE i Moldova. Printre obiectivele formulate au fost: Eforturi susinute n vederea identificrii unei soluii viabile a conflictului Transnistrean; Consolidarea stabilitii i eficienei instituiilor care garanteaz democraia i statul de drept; Asigurarea respectrii libertii mass media i a libertii de exprimare; Consolidarea capacitii administrative i a sistemului judectoresc; Reluarea cooperrii cu Instituiile Financiare Internaionale, combaterea srciei; mbuntirea climatului investiional prin mbuntirea climatului de afaceri i lupta mpotriva corupiei; Lupta mpotriva crimei organizate, inclusiv a traficului de fiine umane; Gestiunea fluxurilor migraionale etc. raiune i nu difer radical din punctul de vedere al abordrilor i

Comparnd PAUEM i APC pe dimensiunea politic, se poate observa c aceste documente mprtesc aceeai instrumentelor lor. Totui un ir de diferene trebuie menionate. PAUEM vizeaz un proces mai complex de cooperare dintre pri i , n acelai timp, mai specific i operaional. Documentul ia n considerare noi arii de dialog, precum cooperarea pentru soluionarea conflictului transnistrean, probleme de migraiune, managmentul frontierei, lupta mpotriva crimei organizate i cooperarea poliieneasc i judiciar. Decodificnd prevederile PAUEM, se poate observa c Planul d o importan deosebit aspectelor politice ale cooperrii dintre pri, aspecte care pot fi circumscrise cu uurin criteriului politic de la Copenhaga. De
34

aici, progresul pe dimensiunea politic reprezint precondiia pentru cooperarea i evoluiile viitoare pe alte paliere ale dialogului dintre pri. Diferit de APC, PAUEM cuprinde respectarea drepturilor omului ntr-o manier mai detaliat. Pe lng problemele generale, Planul vizeaz i drepturile copilului, precum i egalitatea de anse ntre femei i brbai. Sub aspect instituional, PAUEM nu aduce nimic nou. Aceleai organisme instituite de APC -Consiliul de Cooperare, Comitetul de Cooperare i Comitetul Parlamentar de Cooperaresupervizeaz implementarea Planului de Aciuni. n ce privete obligaiile prilor de implementare a acestor documente, formularea folosit de APC este mai explicit i adresat n egal msur ambelor pri, n timp ce formularea utilizat de PAUEM este mai evaziv i adresat mai mult Moldovei. Dialogul politic dintre Moldova i UE s-a activizat n perioada de implementare a PAUEM i s-a dezvoltat pe multiple planuri. La nceputul acestei perioade, UE a fost cea care prin comportamentul su a determinat creterea intensitii i calitii dialogului cu Moldova. n primul an de implementare a PAUEM, n martie 2005, a fost numit un Reprezentant Special al UE pentru Moldova ; n octombrie 2005, a fost deschis Delegaia Comisiei Europene n Moldova ; UE a nceput s participe la negocierile n problema transnistrean ; n decembrie 2005, a fost instituit Misiunea UE de asisten la Frontier n Moldova i Ucraina (EUBAM). Un domeniu important n care au avut loc progrese pe parcursul implementrii PAUEM, este cel al regimului de cltorii reciproce ale cetenilor ambelor pri. Mai nti Moldova a anulat pentru cetenii UE obligativitatea deinerii, ncepnd cu 1 ianuarie 2007, de vize de intrare pe teritoriul su. Ulterior, UE a inaugurat pe 25 aprilie 2007, n incinta Ambasadei Ungariei la Chiinu, Centrul Comun de Vize (CCV). Aici cetenii moldoveni pot solicita vize pentru mai multe state europene care nu au reprezentane diplomatice n RM. n vederea unei informri mai bune a publicului despre UE i crerii unor posibiliti prin care acesta s participe mai activ n procesul de integrare european, Guvernul a aprobat n decembrie 2007, Strategia de Comunicare cu privire la integrarea european a RM i Planul de Aciuni pentru 2008 de realizare a acesteia. Nici la capitolul mass-media nu se poate vorbi n termeni pozitivi. Dei, asigurarea libertii de exprimare i a libertii presei este declarat ab initio n PAUEM drept o prioritate, procesul de implementare a PAUEM nu a avut ca efect consolidarea libertii de exprimare i a accesului la
35

informaie. Inovaiile legislative benefice, nu au generat progrese calitative n exercitarea libertii mass media43. Prevederile de baz sunt consacrate n primul compartiment al PAUEM, Asigurarea respectrii libertii de expresie , prevede urmtoarele : 1. Asigurarea relaiei transparente ntre autoriti i instituiile media n conformitate cu recomandrile Consiliului Europei; ajutor financiar din partea statului pentru mass-media, acordat n baza criteriilor stricte i obiective aplicate egal pentru toat mass-media. 2. Elaborarea i implementarea unui cadru legal adecvat ce garanteaz libertatea expresiei i a mass-mediei, n conformitate cu standardele europene i n baza recomandrilor CE 44. Reeind din cele de mai sus, se poate spune c exigenele impuse autoritilor moldovene, la acest capitol, au fost elementare: nafara stipulaiei specifice privind ajutorul financiar din partea statului pentru mass-media, care a implicat aciuni particulare de legiferare, statul nu trebuia dect s respecte numeroasele angajamente pe care i le-a asumat prin conveniile internaionale i legislaia naional. n aceast perioad, ns, nu s-au implementat mecanisme despre care am vorbit mai sus. n procesul de finanare a mass mediei a continuat s fie aplicate mecanisme discriminatorii, prin care se susin doar ziarele cu o politic editorial proguvernamental. Dei, de la tribun, autoritile au susinut constant necesitatea realizrii dreptului de acces la informaie i a transparenei actului de guvernare, n fapt, instituiile publice au continuat s ignore sau s rspund formal la cererile de acces la informaie45. Cu toate acestea, conform experilor Asociaiei ADEPT, implementarea PAUEM a oferit totui numeroase ocazii pentru angajarea public a responsabilitii guvernrii n promovarea unor obiective foarte specifice, precum i pentru monitorizarea, din partea organizaiilor societii civile i a unui ir de instituii internaionale specializate, a modalitilor n care guvernarea i onoreaz aceste angajamente. Implementarea PAUEM a reprezentat, cu certitudine, un efort de modernizare a Republicii Moldova. Oricare ar fi nivelul de estimare a gradului de implementare a PAUEM, el este unul pozitiv, chiar dac este, n acelai timp, insuficient. la capitolul Drepturile i libertile fundamentale ale omului . Subpunctul (9), intitulat

43

Olivia Prac, Eugeniu Rbca, Evoluia libertilor mass-mediei n contextul implementrii Planului de Aciuni Moldova. Ch. : Gunivas, 2008. p., 3 . 44 Planul de Aciuni Uniunea European-Moldova. www. mfa.gov.md/ integrarea european . 45 Ibidem 44. p., 3.

36

n prezent, documentul politico-juridic care reglementeaz relaiile moldo-comunitare este Acordul de Parteneriat i Cooperare (APC), expirat n 2008 dar prelungit mutual pn la intrarea n vigoare a unui nou document, precum i Planul de Aciuni RM-UE, care dup ce a expirat n 2008 este prelungit pentru o perioad indefinit. Pe lng cele dou documente-cadru, RM i UE mai au un ir de acte normative ce reglementeaz relaiile bilaterale, care reies din APC i Planul de Aciuni. Printre acestea poate fi menionat sistemul de Preferine Comerciale Autonome (ATP) 46, acordat unilateral rii noastre de ctre Comisia European. n conformitate cu ATP, intrat n vigoare la nceputul anului 2008, RM poate exporta pe piaa european aproape 12 mii de categorii de mrfuri, fr taxe vamale. Asimetria acestuia const n faptul c produsele din statele-membre ale UE importate n ara noastr sunt impozitate, pe cnd mrfurile moldoveneti exportate n spaiul comunitar nu sunt supuse taxelor vamale. Republica Moldova n felul acesta a devenit prima ar din CSI care dispune de astfel de beneficii n raport cu UE. Parteneriatul Estic prevede stabilirea unor relaii aprofundate ntre UE i cele ase state din vecintatea rsritean a comunitii, avnd la baz o abordare individual. Cu aceste state urmeaz a fi semnate acorduri de asociere, ns diferite de cele ncheiate cu statele din Balcani, care au perspectiv de aderare la UE. Parteneriatul Estic prevede instaurarea unei zone comerciale cu adevrat libere i comprehensibile, precum i ndeprtarea treptat a tuturor obstacolelor din calea liberei circulaii a persoanelor (incluznd, n cele din urm, eliminarea vizelor) i cooperarea n privina aspectelor securitii, n special a securitii energetice. Partea negativ a acestei iniiative e c proiectul nu prevede acordarea unei perspective clare de aderare la UE, aspect asupra cruia insist Chiinul, Kievul i Tbilisi. RM, alturi de Ucraina, sunt mai avansate pe cale integrrii europene n raport cu Azerbaidjan i Armenia, dar i fa de Georgia, iar Belarus nici nu-i propune drept scop aderarea la UE. Cu toate acestea Bruxelles-ul vorbete despre relaii personalizate cu statele care vor face parte din Parteneriatul Estic, astfel ca fiecare s poat lua de la acest proiect ce dorete i ct poate. Prin urmare, apropierea de UE depinde, n cea mai mare msur, de calitatea i viteza reformelor implementate de Republica Moldova 47.

46

Preferine Comerciale Autonome, disponibil pe Internet: http://www.mec.gov.md/files/documents/Preferinte %20comerciale% 20 autonome%20info%20generala.pdf. 47 Revista de analiz i sintez. Guvernare i Democraie. Nr.2(4). 2009. p., 18.

37

Parteneriatul Estic are i un ir de avantaje, de care Moldova ar trebui s beneficieze. Acesta mrete ansele semnrii unui acord de asociere cu UE. Graie Parteneriatului Estic, Moldova are sigurana c ntr-o perspectiv medie sau ndeprtat va avea un acord de liber schimb aprofundat cu UE, un regim de vize facilitat sau chiar abolirea acestuia. n felul acesta, Moldova va avea acces, practic, la toate cele patru liberti care stau la baza UE : libertatea de deplasare a finanate de UE, inclusiv ce in de infrastructur, securitate mrfurilor, capitalului, serviciilor i persoanelor 48. n cadrul Parteneriatului Estic mai putem beneficia de diferite proiecte energetic, educaie etc. Pn n 2020, UE va ridica cheltuielile sale per capita n regiunea noastr, de la ase euro la 20 de euro. ntre timp, pn n 2013, cnd va fi adoptat noul buget comunitar, UE va aloca partenerilor si din est, noi fonduri n sum de 350 de milioane de euro, iar alte 250 de milioane vor fi reorientate spre implementarea proiectelor regionale din cadrul dimensiunii multilaterale a Parteneriatului Estic. Moldova este a doua ar, dintre cele ase ale Parteneriatului Estic, cu care Bruxelles-ul a nceput negocierea unui acord de asociere, la 12 ianuarie, 2010. Comisarul Fle a spus c sper ca foarte curnd s nceap negocierea unui acord aprofundat i comprehensiv de comer-liber cu Moldova. El a mai spus c Moldova este foarte activ n programul edificrii instituiilor de care are nevoie pentru a se apropia de UE, dar i n diferite proiecte multilaterale din Partenieratul Estic, de la controlul frontierelor la protecia mediului i pn la buna gospodrire a energiei. Prin urmare, Uniunea European stabilete relaii oficiale cu ara noastr, dar prefer ca ele s comporte mai mult o dimensiune social-economic dect politic. Integrarea este obinut prin eliminarea tuturor barierelor pentru comerul liber. Integrarea nu nseamn c economiile diferitelor State Membre trebuie s devin aceleai. Mai curnd nseamn c economiile naionale devin deschise, astfel nct interaciunea forelor pieei s funcioneze pe ntreg teritoriul Comunitii, nu numai ntre graniele unui Stat Membru.49

48 49

Ibidem 48. p., 18. Allan Thatham, Eugen Osmochescu. Dreptul Uniunii Europene, Editura ARC, 2003, p., 203.

38

Capitolul 2 Reflectarea procesului de integrare european n publicaiile periodice autohtone. Studiu de caz: (Moldova Suveran i Timpul de diminea).
Cadrul temporal al prezentei cercetri a fost determinat de perioada de implementare a Planului de Aciuni Republica Moldova Uniunea European (ianuarie-decembrie 2011 i ianuarie martie 2012). Alegerea respectiv a fost dictat de relevana documentului de referin pentru prezentul i viitorul european al Republicii Moldova. Pentru analiza cantitativ i calitativ a fost utilizat metoda analizei de coninut.

39

Pentru studiul de caz am ales ziarele Moldova Suveran i Timpul de diminea, reeind din faptul c au un tiraj mare n comparaie cu alte ziare de la noi din ar
50

. n acelai timp, ambele

sunt cotidiene, astfel voi putea face o comparaie a materialelor att cantitativ ct i calitativ. nainte de a trece la studiul propriuzis, voi aduce cteva detalii despre cele dou ziare selectate. Moldova Suveran este urmaul fostului ziar Moldova Socialist (oficiosul C.C. al Partidului Comunitilor). Pn n anul 2005 publicaia avea subtitlul ziar guvernamental, ns n 2005, Guvernul a renunat la calitatea de fondator al ziarului, decizia fiind un rezultat al consensului politic, potrivit premierului Vasile Tarlev. Actualmente redactorul-ef al ziarului este Ion Berlinski iar n csua tehnic are urmtorul subtitlu: cotidian naional independent. Ct privete ceilali angajai ai redaciei ziarului n cauz, nu se tie prea multe: n pagina personal nu este trecut nici un nume, dect de cel al redactorului- ef. Doar dac mai apare ntmpltor cte un material semnat, poi presupune ca acesta este angajatul redaciei. Moldova Suveran conine 4 rubrici: Martor ocular, Modernizarea rii, Observator economic i Sport i abordeaz, la capitolul tematic, informativ i politic. Ediia on-line (www.moldova-suveran.md51) a ziarului cuprinde 7 rubrici (Actualitate, Internaional, Politic, Economic, Social, Cultural, Sport) i are la baz ediia tiprit a cotidianului Moldova Suveran. n ceea ce privete cel de-al doilea ziar selectat pentru studiul dat, Timpul de diminea, trebuie s menionez c istoria acestuia a nceput pe 14 septembrie 2001, cnd pe piaa media din R M s-a lansat sptmnalul TIMPUL info-magazin, ntr-un format modern, conceput ca ediie-magazin. Director fondator i redactor-ef al ziarului a fost numit Constantin Tnase. n iulie 2004, TIMPUL info-magazin i nceteaz apariia, activitatea fiindu-i suspendat n urma unui proces de judecat nscenat de guvernul RM n legtur cu o investigaie despre o afacere dubioas a Companiei DAAC-HERMES, proces ctigat la CEDO la finele anului 2007. Din iulie 2004 a nceput s apar o publicaie nou cu denumirea TIMPUL de diminea, editat de acelai colectiv de ziariti, n frunte cu Constantin Tnase, iar redactor-ef coordonator a fost numit Sorina tefr. Din iulie 2004, TIMPUL de diminea a aprut de dou ori pe sptmn - miercuri i vineri, din ianuarie 2005 - de trei ori pe sptmn, iar din octombrie 2005 este transformat n Cotidian Naional Independent i apare de cinci ori pe sptmn. n prezent TIMPUL de diminea este cel mai citit ziar de limb romn din Republica
50

Tirajele declarate ale ziarelor, conform datelor din luna martie 2011 sunt: Moldova Suverana 16. 888 exemplare sptmnal, iar Timpul de diminea 26. 798 exemplare. 51 www.moldova-suveran.md

40

Moldova, oferind - de luni pn vineri - informaie operativ i de calitate din toate domeniile politic, economie, cultur, atitudini i comentarii competente i obiective, interviuri cu oameni ca tine, investigaii independente, materiale de divertisment. Ediiile de luni - joi apar n volum de opt pagini, format A3, Ediia de vineri apare n volum de 24 pagini, format A3. TIMPUL de diminea este difuzat pe ntreg teritoriul rii, inclusiv n Transnistria. Avnd o reea vast de distribuitori a ediiilor periodice, TIMPUL este difuzat - prin abonare la adres sau vnzri la chiocuri - att persoanelor fizice ct i instituiilor, cum ar fi: organele administraiei publice,misiunilor diplomatice, organizaiilor internaionale, centrelor de consultan, instituiilor de nvmnt, ONG-urilor, ntreprinderilor de stat i private, ageniilor de publicitate .a. n luna martie 2009, Cotidianului Naional Independent TIMPUL i-a lansat versiunea electronic- www.timpul.md. Avnd la baz ediia tiprit a Cotidianului TIMPUL, ediia on-line cuprinde rubrici suplimentare (Media, nvmnt, Religie, Lumea, tiin&Tehnologii, Horoscop, Lyfe Style), galerie multimedia (foto/video/audio) i tiri de ultima or, care vor fi actualizate pe parcursul zilei52. Analizei cantitative au fost supuse 192 de materiale din ziarul Timpul i 111 din ziarul Moldova Suveran ce vizeaz abordarea direct sau tangenial a realitilor din Republica Moldova cu Uniunea European. Pentru evaluarea cantitativ a materialelor am utilizat un ir de categorii de indicatori. Ordinea prezentrii lor nu este una principial, ci doar reflect rezultatele cercetrii pentru fiecare categorie n parte. Prima categorie reflect numrul total de materiale studiate, inclusiv articolele de pres, suplimentele la cteva materiale. Urmtoarele trei categorii prezint numrul de apariii pentru fiecare dintre tipurile de publicaii. n temeiul datelor acumulate, constatm c n perioada de referin n publicaiile periodice au fost publicate 303 de materiale cu referin direct sau indirect la Republica Moldova vizavi de procesul de integrare european. n urma analizei efectuate, putem constata faptul c, timp de un an i jumtate, n medie ziarele au publicat zilnic cel mult dou materiale cu referire la ar n contextul procesului de integrare europeana. Acest numr este insuficient deoarece este o problem care ar trebui soluionat. Analiza cantitativ a materialelor din ambele ziare denot creterea numrului de referine la Republica Moldova acest lucru se datoreaz, n primul rnd, faptului c vorbim despre perioada
52

www.timpul.md

41

de implementare a Planului de Aciuni Republica Moldova Uniunea European, ceea ce a condiionat i un interes mai mare din partea Comisiei Europene i a altor structuri comunitare fa de ar. Multiplele activiti i aciuni organizate n comun sau separat de cele dou pri, prezena Republicii Moldova n Politica de Vecintate a Uniunii Europene, au impus i prezentarea rezultatelor, a concluziilor i a recomandrilor de tot felul. Din aceast perspectiv, putem spune c numele rii noastre a avut o prezen semnificativ, din punct de vedere cantitativ (39 de materiale), n articolele publicate, ceea ce ofer o nuan pozitiv asupra procesului de integrare european a R.M n Uniunea European. Cu toate acestea, Republica Moldova rmne ara de la frontiera cu UE, membr a PEV, cu restane semnificative la implementarea Planului de Aciuni i cu perspective foarte vagi i extrem de ndeprtate de aderare la Organizaie. Nu putem nega, ns, faptul c interesul fa de ea a sporit odat cu aderarea Romniei la Uniunea European. Populaia creia este din ce n ce mai convins c aderarea la Uniunea European este cea mai bun opiune pentru viitorul rii conform datelor BOP, procentajul privind disponbilitatea cetenilor moldoveni de a vota pentru aderarea la UE n cadrul unui referendum a sczut sub 50 la sut. Doar 47 % ar vota acum pentru aderarea la UE, iar 25 % ar vota mpotriv. Precizm c, portivit Barometrului din 2009, aproximativ 63 % din cetenii republicii ar fi votat n favoarea integrrii n UE. Datele BOP din mai 2011 artau c 64% din populaie s-ar fi pronunat n favoarea aderrii, n cazul unui eventual referendum n aceast chestiune i doar 15 la sut ar fi fost mpotriv. Pe fundalul perioadei critice, prin care Uniunea European trece n prezent, se nregistreaz o reducere fr precedent al sprijinului n cazul unui eventual referendum pentru aderarea RM la UE. Ar vota pentru aderare 47% (cu 15% mai puin fa de mai 2011), iar 25% s-ar pronuna mpotriv.

2.1.

Modaliti de abordare a tematicii europene reflectat n ziarul Moldova Suveran

Dup cum am menionat mai sus, n lucrarea de fa ne-am propus s facem o analiz cu privire la modalitile de abordare a tematicii europene, de ctre cele dou ziare susnumite. Pentru a facilita urmrirea rezultatelor obinute, voi analiza separat fiecare ziar, pentru a face un studio; dup care voi suprapune rezultatele pentru a face o comparaie i a evidenia
42

schimbrile la capitolul respectarea rigorilor jurnalistice, importana tematicii europene, mesajul jurnalistic transmis de ctre materialele publicate n cele 2 cotidiene etc. n lunile ianuarie-martie 2011 n ziarul Moldova Suveran, au fost publicate 16 materiale cu tematic european, dintre care : 5 tiri (1 preluat de la sitiul EVZ), 8 articol, 2 adaptri i un editorial, (vezi tabelul 2.1.1. din Anexa 1). Privind intrarea n vigoare a Acordului de Parteneriat i Cooperare nu a fost reflectat pe aceast perioad n niciun material, asta denot o nuan negativ asupra temei respective. Aproape toate materialele sunt publicate pe prima pagin (cinci din ele au continuarea pe pagina 2 i un singur articol are continuare pe pagina trei), iar mesajul jurnalistic este cu nuan negativ. n ceea ce privete structura materialelor, pot afirma c doar 3 materiale corespund rigorilor stabilite de literatura de specialitate: articolul-sondaj publicat pe data de 2 februarie, semnat de Vlad Loghin i intitulat Cel puin o ar va iei din zona euro n urmtorii cinci ani, i articolul publicat pe data de 4 martie, semnat de Vlad Loghin i intitulat Preurile la alimente n RM cresc de cteva ori mai repede dect n Europa , i tirile publicate n aceast perioad au o structur haotic, le lipsete lead-ul, duc lips de surse de informare i nu sunt semnate. Totodat e de menionat faptul c titlul materialelor este destul de mare, dar puine din ele transmit care este ideea de baz a articolelor. Am remarcat c aproape toate titlurile sunt narative53, de exemplu: Vladimir Voronin a avut o ntrevedere cu Dirk Schuebel eful delegaiei Comisiei Europene, etc. n lunile aprilie-iunie 2011 au fost publicate n total 22 materiale, care abordeaz tematica integrrii europene. Din totalul de 22 materiale, 10 sunt tiri, 6 articol, 4 editoriale i 2 sinteze (vezi tabel 2.1.2 din anexa 1). n lunile iulie-septembrie 2011 au fost publicate n total 17 materiale, ce abordeaz tematica integrrii europene. Din totalul de 17 materiale, 9 sunt tiri dintre care 5 sunt preluate de la agenia Moldpres, 5 articol, 1 editorial i 2 sinteze (vezi tabel 2.1.3 din anexa 1). n lunile octombrie- decembrie 2011 au fost publicate 25 materiale. Dintre care 6 sunt tiri (din ele sunt 3 preluate de la agenia Moldpres), 3 editoriale, 12 articole (un articol preluat de la Adevrul), 1 relatare, 1 comentariu economic preluat de la Agenia Informaional de Statistic a Moldovei i 2 sinteze (vezi tabel 2.1.3 din anexa 1).
53

Titluri narative sunt cele care nareaz despre evenimentul care a avut loc.

43

n lunile ianuarie-martie 2012 au fost publicat un numr relativ mare de materiale 29. Dintre care 7 tiri (din ele, 4 sunt preluate de la agenia Moldpres), 6 sinteze, 1 editorial i 15 articole (1 articol preluat de la agenia Moldpres) i 6 din ele sunt nesemnate (vezi tabel 2.1.4 din anexa 1). La capitolul plasarea materialelor n ziar, am observat aceeai tendin, de a plasa materialele ce mediatizeaz problema integrrii europene, pe paginile 1 i 3. Astfel, n aceste trei luni, au fost publicate 6 materiale pe prima pagin, 4 materiale pe pagina 1 i continuate pe pagina 2, pe pagina 2 au fost publicate 3 materiale i 6 materiale pe pagina 1 i continate pe pagina 3, i trei materiale pe pagina 3. Plasarea n pagin a unui material este foarte esenial. Aceasta indic cititorului politica editorial a ziarului i gradul de importan pe care l acord redacia temei abordate. Din punct de vedere numeric, Moldova Suveran a publicat aproape n fiecare numr de ziar cel puin cte un material ce reflect problematica integrrii europene. n februarie 2005, Moldova Suveran mai era nc ziar guvernamental, care reflecta minuios toate aciunile guvernanilor vizavi de integrarea european a Moldovei. Numrul relativ mare a acestor materiale poate fi explicat i prin faptul c Moldova Suveran este acum, dar era i atunci publicaie cotidian. Acest lucru, pe de o parte poate fi interpretat ca un fapt pozitiv, considernd c redacia ziarului acorda o importan deosebit reflectrii tematicii europene, n acea perioad. Pe de alt parte, partidul politic care a fost la guvernare nu mai este, dar totui sunt publicate materiale cu titluri precum: Igor Dodon a venit de la Bruselles cu mai multe soluii pentru Chiinu54, Vladimir Voronin s-a ntlnit cu Dirik Schrubel 55, pot fi interpretate drept materiale care contribuie la ridicarea raiting-ului partidului de guvernmnt de atunci Partidul Comunitilor. Astfel de cazuri pot fi interpretate ca manipulare a opiniei publice. La capitolul respectarea regulilor de baz ale scrierii unei tiri, pot meniona acelai lucru ca la perioada precedent analizat. Nici o tire nu este scris conform regulii. n primul rnd aazisele tiri sunt mpnzite de opinia autorului, ceea ce n tire nu se permite. A scrie tiri nseamn a relata fapte. Joan Clayton n cartea sa Journalism for Beginners , spune c tirile nseamn FAPTE, FAPTE- repet: FAPTE. Nicidecum OPINII. i nici SUPOZIII. Evitai-le cu orice pre. Publicului trebuie s i se ofere posibilitatea s trag propriile concluzii. n al doilea rnd, citind tirile din Moldova Suveran din aceast perioad , nu am gsit absolut nici una n care s fie respectat regula celor dou surse. Unica surs ntlit n materialele de aici sunt un
54 55

Moldova Suveran, 24.05.11. p., 1 continuare p., 2. Moldova Suveran, 20.05.11. p., 1 continuare p.,2.

44

oficial de la Chiinu, sau oficialii europeni, oficialii din dou ri, liderii europeni etc. ns, pentru a confirma sau infirma orice informaie este necesar de a folosi dou surse, independente una fa de cealalt 56. Pentru a fi o tire adevrat, aceasta trebuie s rspund la cele ase ntrebri fundamentale ale jurnalismului: cine?, ce?, cnd?, unde?, de ce? , cum?. Nici vorb, ns, de aa ceva n Moldova Suveran !. Majoritatea materialelor rspund, parial, doar la ntrebarile cine?, ce?, unde?. De ntrebrile de ce? i cum?, parc nici n-au auzit jurnalitii de acolo. n ceea ce privete metoda de redactare a tirii, am observat aici o metod specific doar Moldovei Suverane. Literatura de specialitate spune c tirea poate fi redactat dup metoda piramidei normale, a piramidei inversate, n baza cronologiei( dup lied, materialul este prezentat n ordinea n care s-a desfurat), ca serial sau episod (materialul este mprit n subteme care se analizeaz pe rnd)57. Cu toate acestea, majoritatea articolelor din Moldova Suveran sunt construite strict dup una i aceiai schem fr a se admite vre-o abatere de la regul. Se ncepe cu fraza care anun c eful statului s-a ntlnit cu oficialul dintr-o ar european. Apoi urmeaz desfurarea n care se relateaz c ei au discutat despre relaiile de prietenie dintre rile lor, despre faptul c Moldova este susinut pe calea integrrii europene i c i-a rmas puin pn la atingerea scopului (vorbe goale, desigur) i despre felul cum ar trebui rezolvat problema transnistrean. Apoi jumtate de articol i este destinat declaraiilor efului statului, care spune c RM a avansat mult pe calea spre standardele europene, de la ultima vizit a oficialului cu care a discutat. Aproximativ aceasta este schema dup care se scriu toate tirile din Moldova Suveran. Dimensiunea materialelor la fel vorbete despre tipul materialului. n acest sens, tirile din Moldova Suveran sunt prea mari pentru a corespunde parametrilor unei tiri adevrate. Dup dimensiune s-ar putea spune c mai degrab acestea sunt nite relatri. Dar nici relatri nu sunt !. Relatarea presupune prezena pe teren a jurnalistului, documentarea direct, indiferent de modalitatea de lucru folosit. Cu toate acestea n nici un material din Moldova Suveran, jurnalistul nu a sugerat c ar fi fost prezent la evenimentul despre care scrie. Or, e bine cunoscut faptul c doar precizia mrturiei trdeaz prezena jurnalistului i c despuierea textului de orice emoie, atitudine, comentariu personal nu nseamn i renunarea la detalii de atmosfer, culoare, citate directe, o schi a personajului, o anecdot, o scurt descriere a cadrului.

56 57

Mark Grigoryan. Manual de jurnalism. Chiinu, 2008. Centrul Independent de Jurnalism. p., 44. Ibidem. p., 112

45

Materialele nu sunt echilibrate, la fel au titluri prea mari. De exemplu : Delegaia UE salut modificarea legislaiei privind tranzaciile cu valori mobiliare58 sau Parlamentul European a adoptat Revoluia privind negocierile Acordului de Asociere RM-UE 59, Republica Moldova a devenit oficial ar asociat la Programul cadru 7 al UE 60. O variant mai reuit ar putea fi Programul cadru 7 al UE, etc. Dar s revenim la problematica european. n urma lecturrii tuturor materialelor din Moldova Suveran din cele 3 luni menionate, cititorul afl c integrarea european a Moldovei depinde n foarte mare msur de rezolvarea conflictului transnistrean. Att politicienii moldoveni, ct i experii europeni, numesc Transnistria gaura neagr a Europei, afirmnd c nesoluionarea acestui conflict va contribui la o instabilitate sporit la hotarele UE, aceasta cauznd i ndeprtarea Moldovei de stucturile europene (idee ntlnit i n literatura de specialitate). Totodat, din materialele anlizate am aflat c integrarea european a Moldovei nu intereseaz pe foarte multe ri, care ar fi gata oricnd s ne ajute. Doar rile vecine, precum Romnia, Ucraina,Ungaria i rile scandinave ar fi pregtite pentru o eventual colaborare cu Moldova, n privina asistenei i consultanei n problematica european, concluzie pe care o gsim i n literatura de specialitate. Despre Acordul de Asociere RM- UE, semnat n acea perioad, au fost scrise 9 materiale, dintre care 5 sunt articole, 1 comentariu i 3 tiri. Cele trei tiri au fost preluate de la agenia de pres Moldpres care au desfurat acest subiect i a prezentat cititorilor punctul de vedere al temei respective, vizavi de Acordul de Asociere. La fel i comentariul economic este preluat de la Agenia Informaii de Statistic a Moldovei. n articolul ce pare a fi de analiz, semnat, de Vasile Martin, i intitulat Zona de Comer Liber Aprofundat i Cuprinztor ntre Moldova i UE61, autorul ncearc s intre n detalii i s rspund la ntrebarea: Ce nseamn Zona de Comer Liber i care sunt avantajele i posibilitile acestor negocieri pentru ara noastr ?. Am menionat ncearc s intre n detalii, deoarece autorul chiar ncearc doar, ns nu ofer detaliile pe care le ateptam eu, cnd am nceput a citi articolul, ori detaliile pe care le ateapt, n mod normal, cititorul. Detaliile pe care le aduce autorul sunt doar simple afirmaii, opinia sa personal, sau mai bine-zis exagerri,
58 59

Moldova Suveran, 02. 09. 11, p., 1. Moldova Suveran, 20. 09.11, p., 1. 60 Moldova Suveran, 13. 10.11, p., 2. 61 Moldova Suveran, 06.03.12, p., 2.

46

chiar. De exemplu: Zona de Comer Liber Aprofundat i Cuprinztor ntre Moldova i UE va avea o importan crucial pentru viitorul economiei moldoveneti i care se va materializa pe dou planuri: 1) nsi negocierile vor solicita mobilizarea maximal a resurselor umane i vor consolida capacitile decizionale interne, iar 2) implementarea reformelor cerute de Uniunea European va servi la integrarea economic a Republicii Moldova cu UE o integrare care va depi sfera comercial propriu-zis. Vor putea ns produsele moldovene s-i fac mai mult loc pe o pia competitiv precum e cea a Uniunii Europene?; Va depinde de Moldova dac vrea s exporte, dar n Uniunea European va gsi piaa pe care o caut, a asigurat Karel de Gucht n interviul acordat pentru Europa Liber naintea nceperii negocierilor cu Republica Moldova pe parginea Acordului de Comer Liber Aprofundat i Cuprinztor. Acordul nominalizat urmeaz a fi semnat n cadrul Summit-ului Parteneriatului Estic, programat pentru toamna anului 2013. Totoodat, nici vorb, n articol de prezentarea evenimentului din cele mai diverse puncte de vedere, ori s se ncheie cu nite prognoze .a astfel nct s putem vorbi despre un articol de analiz. Cu toate acesta, nici comentariu nu este, deoarece autorul prezint simple afirmaii fr a fi argumentate. Lipsete i dovada vre-o unei documentri a autorului aa cum s-ar cuveni. Singura surs citat snt oficialul european care afirm c Procesul de negocieri pe marginea crerii Zonei de Comer Liber i Aprofundat cu UE este parte a procesului de negociere a Acordului de Asociere dintre Republica Moldova i Uniunea European, avnd o deosebit importan pentru ntreg procesul de integrare european a statului moldovean . Lipsete cu desvrire i poziia autorului despre cele afirmate de oficialuul european i se limiteaz doar la transcrierea discursului acestora. De exemplu: Potrivit oficialului european , negocierile au fost pregtite minuios i n cazul Moldovei, i n cazul Georgiei. Fr a numi un termen exact, Karel de Gucht a afirmat c se vor ncheia ntr-o perioad rezonabil i mai repede dect n cazul Ucrainei, dup care urmeaz alte afirmaii ale oficialului european. Un alt material, similar celui analizat mai sus i semnat de acelai autor, este cel publicat pe data de 23 noiembrie 2011 i intitulat Un subiect n prim-planul agendei UE: Extinderea Uniunii Europene spre Est. Pe lng faptul c articolul nu ntrunete calitile vre-o unui gen jurnalistic , ci e scris dup structura inventat de Moldova Suveran , n acest articol s-au mai strecurat i cteva greeli care pun sub semnul ntrebrii, gradul de cunoatere, de ctre autor, a problemei abordate. Autorul scrie despre faptul c timpul preconizat pentru realizarea
47

Planului, este perioada 2005-2007. Dei aceast perioad urma s fie 2005-2008. Totodat, acelai optimism exagerat al autorului l ntlnim i n acest articol: Pentru Uniunea European a fost problematic s ajung la un acord cu rpvire la extindere, deoarece extinderea amenina grupurile de interese din interiorul UE, echilibrul existent de puteri dintre statele membre, funcionarea instituiilor iniial proiectate pentru doar ase i viitori pai de adncire a ntegrrii. Cu toate acestea, ar trebui s se tie c extinderea att de rvnit de rile din afara UE afecteaz literalmente toate politicile acesteia, cu efecte puternice asupra construciei instituionale UE, politica de extindere avnd trsturi foarte specifice care afecteaz att procesul prin care este realizat, ct i forma efectiv a politicii. Instrumentele pe care le folosete politica de extindere snt n acelai timp instrumente i n alte domenii, unde servesc adesea unor scopuri complet diferite. Astfel, cu ct se ncearc mai mult ca politica de extindere s schimbe relaiile cu rile candidate, cu att mai mult va avea aceasta de contestat starea de fapt din alte domenii. Citind acest aliniat al articolului mi s-a fcut impresia c autorul articolului nu cunoate nici mcar esena noiunii de Extinderea Uniunii Europene spre Est, nu tocmai esena informaiei pe care a publicato, aici el, relateaz pe scurt care au fost etapele extinderii i dezvoltarea unei politici europene, fiind problemele-cheie ale agendei Comunitii Europene dar nu scrie n detaliu aa cum se cuvine atunci cnd scrii un articol. Ceea ce pot spune despre aceste articole este c nu informeaz publicul, ci mai degrab-l dezinformeaz. Iar o informaie greit, consider eu, e mai periculoas dect lipsa ei. i limbajul utilizat de autor la scrierea materialului este unul greoi, cu fraze ntortocheate i prea lungi, inaccesibil cititorului de rnd. Perioada aprilie-iunie 2011, se remarc prin faptul c se poate vorbi despre respectarea regulilor de baz ale jurnalismului n cele 4 editoriale, unul din ele este semnat de Victor Borsevico, ex-Ambasadorul al RM n China, (nu acelai lucru se poate spune , ns, i despre editorialul lui Mihai Coniu). Astfel, n cele 4 editoriale publicate, nu am depistat nici o abatere de la normal. Autorul aduce citate ori de cte ori e nevoie ca s argumenteze ceva, este prezentat poziia ambelor sau a mai multor pri, este prezent i punctul de vede propriu al autorului, materialele sunt echilibrate. Cititorul a avut, n aceast perioad, parte de informaii bine structurate i care au reflectat realitatea fr exagerri sau ocoliuri. Dar asta doar datorit celor 4 editoriale, deoarece n ceea ce privete tirile, nu s-a nregistrat nici o mbuntire sau schimbare n raport cu perioadele precedente analizate.
48

Majoritatea tirilor relateaz o ntlnire sau ntrunire la care neaprat particip Vladimir Voronin tirea de pe data de 20.05.11 Vladimir Voronin s-a ntlnit cu Dirk Schrubel, sau Igor Dodon n tirea de pe data de 24.05.11 Igor Dodon a venit de la Bruselles cu mai multe soluii pentru Chiinu. n multe din ele este abordat nu att integrarea european, ct relaiile de prietenie sau vizitele oficialilor din diferite ri europene la Chiinu. La majoritatea tirilor le lipsete, tocmai ceea ce le face mai veridice i credibile - sursa a doua. Structura este una haotic, iar dimensiunea tirilor e uria. Titlurile materialelor, la fel, continu s reprezinte jumtate din textul propriu-zis, ns nu au nici un farmec i e greu de imaginat c ar putea trezi interesul cititorilor pentru materialul respectiv. Citind aceste tiri i se las impresia c nu mai exist o alt ar pe pmnt care are nevoie de sprijinul UE. Totul este descris n culori albe, pozitive dar unele tiri sunt i cu tent negativ spre exemplul tirea Moldova-cea mai srac ar din Europa. Aceasta este prima senzaie. A doua senzaie este cea de nimic, adic, dup ce ai finisat de lecturat materialul realizezi c nu ai neles nimic, c lipsete esena, c sunt doar vorbe goale. Cele mai multe materiale din aceast perioad au vizat problema economiei globale, actual n acea perioad. Nu pot fi trecute cu vederea nici materialele semnate de M.Coniu, care sunt adevrate opere de art. Problematica european este abordat doar n unul din materialele sale, din perioada analizat, care este publicat pe data de 18 mai 2011 cu titlul D-mi i mie un leu, c mi-e foame de mi s-a uscat gtul de sete i n-am unde dormi la noapte! pe cnd abordnd alte tematici, au fost publicate mai multe materiale ale autorului n cauz. Autorul nu doar c i permite s critice personaliti incomode de pe scena politic de la noi din ar, ntr-un mod greu de imaginat, dar mai utilizeaz i nite expresii inimaginabil de vulgare i greu de neles de exemplu: se gudur i se pisicete n clduri, bade Dima Diacov, aureola perspectivelor de stnga, eminenei strategice, etc. Totodat, articolele sale sunt mpnzite de expresii luate n ghilimele, utilizate cu scopul de a critica, de a lua pe cineva n zeflemea .a, lucru considerat ca manipulare, n literatura de specialitate. Spre exemplu n editorialul din 30 martie 2011 cu titlul UE antajeaz R. Moldova. Pe cine ai votat, oameni buni?, semnat de M. Coniu; acesta critic actuala guvernare, vizazi de legalizarea homosexualitii contra liberei circulaiei i afirm c: Nici o ar european care aspir la statutul de membr a UE nu poate fi obligat s promulge legi care vin n contradicie cu tradiiile, cultura, istoria i religia ei. Condiii obligatorii de preaderare i aderare sunt cele
49

care in de justiie, combaterea corupiei din toate segmentele sociale, de mediu, sntate i multe altele, dar n nici un caz obligativitatea legalizrii homosexualitii. Cu ct liberaldemocraii in cu dinii ncletai tot mai mult de putere, cu tot att de mult li se ncordeaz fundurile la care europenii privesc pofticioi. Un alt lucru important de menionat este i practica celor de la Moldova Suveran de a plasa textul materialelor pe 2 pagini diferite. Astfel c la majoritatea materialelor, nceputul este pe prima pagin, iar continuarea ( constituind doar 1 sau 2 alineate) este pe pagina 3. Aceast tehnic este destul de incomod, deoarece cititorul e nevoit s fac un efort i s se concentreze bine, pentru a gsi acest mic fragment de ncheiere a materialului respectiv. Nu poate s nu atrag atenia i utilizarea frazelor chilometrice i a limbajului de lemn, care e ca la el acas, n Moldova Suveran. Exemple: Interlocutorii au abordat n detaliu un ir de domenii ce prezint interes pentru Republica Moldova, n special evoluiile n negocierea Acordului de Asociere RM-UE, pregtirea Republicii Moldova n vederea iniierii negocierilor privind crearea zonei de comer liber aprofundat i cuprinztor cu UE, reformele realizate n domeniile justiiei i afaceri interne n realizarea obiectivelor de integrare european, inclusiv rezultatele i prioritile de cooperare RM-UE n cadrul Parteneriatului Estic 62. Negocierile pe marginea Acordului de Liber Schimb Aprofundat i Comprehensiv cu Uniunea European ar putea fi lansate n decembrie 2011 sau n ianuarie-februarie 2012, dac rapoartele Comisiei Europene privind realizarea msurilor stipulate la cele cinci capitole prioritare vor fi favorabile i n funcie de raportul TAIEX privind msurile sanitare i fitosanitare63. Evenimentele care a marcat perioada respectiv nu au descris nimic important n ceea ce privete Planului de Aciuni UE-RM, negocierile cu privire la crearea zonei de liber schimb cu UE, procesul de liberalizarea regimului de vize. Nimic mai mult, ns. Nu s-a scris nimic despre realizrile i nerealizrile obiectivelor stabilite n acest document, important pentru RM pe calea integrrii. Despre lansarea Parteneriatului Estic, la 10 octombrie, a fost publicat un singur material intitulat Summit-ul Parteniariatului Estic ca pretext de lupt politic i de atentat la sigurana naional. n aceast tire se scrie, pe scurt, despre cine sunt cei care reprezint rile vizate n Parteneriat, la acest summit, precum i despre faptul c viziunea Republicii Moldova privind perspectivele relaiilor cu Uniunea European va fi prezentat de ctre viceprim-ministrul,
62 63

Moldova Suveran. 25.11.11. p., 1 continuare p., 3. Moldova Suveran. 18.11.11. p., 1 continare p., 2.

50

ministrul afacerilor externe i integrrii europene, Iurie Leanc. ns, nu s-a scris nimic despre ce prezint aceast iniiativ ?, care sunt prevederile ei ?, cu ce scop a fost lansat?, ce aduce nou aceasta pentru RM?, care sunt avantajele sau dezavantajele? Acestea i multe altele sunt ntrebrile pe care eu, dar i ceilali cititori, ar fi vrut s le afle n acea perioad. Lipsa materialelor referitoare la acest subiect, poate fi interpretat, la fel, n dou moduri: sau redacia nu dispune de specialiti iniiai n problematica integrrii europene care s-ar fi putut aprofunda i descrie mai detaliat acest evenimet, cu toate implicaiile ce urmeaz; sau redacia ziarului nu acord suficient importan acestei tematici. n cele ce urmeaz voi analiza editorialul, semnat Moldova Suveran, publicat pe 12 Mai i intitulat Rezoluia Parlamentului European i politica dublelor standarte fa de RM. Cea mai mare parte a materialului este constituit din fraze care fac aluzie la ceva, limbajul e unul greoi, cu fraze lungi i ntortocheate: indiferent de nobleea scopurilor comune pe care i le propune un grup de state, convieuirea comunitar nu poate fi ideal, iar asta deoarece un stat mai slab, de exemplu, dar dornic de integrare ntr-o structur unional, se vede nevoit s renune la o serie de valori spiriruale i morale care i definesc identitatea naional profund . UE, cea spre care Republica Moldova dorete indiscutabil s se ndrepte, este o structur hiperbirocratic, fapt recunoscut i de nali reprezentani ai acesteia ( far a se specifica numele acestora), care oblig statele candidate s respecte o serie de norme care intr n contradicie cu tradiiile naionale. Un ir ntreg de cuvinte lipsite de o aliniere logic!. i totui, spre finalul materialului, este expus idea c Moldova are multe de pierdut dac se integreaz n UE. Iar ca argument este adus faptul c Moldova este o ar cretin- ortodox, i dac dorete s se integreze n UE, trebuie s fie de acord cu o serie de condiii care intr n contradicie cu valorile cretine ale cetenilor acestei ri. La capitolul fotografie, ziarul Moldova Suveran, nu a avansat n nici un fel. Fotografiile sunt la fel de neinteresante i nerelevante n decursul perioadei analizate. Or, ca i n cazul articolelor, rolul fotografiilor este s informeze cititorii. Ele trebuie s ilustreze tema, s prezinte dovezi, s genereze emoii sau s atrag atenia cititorilor asupra articolului n cauz 64 . Totodat, nici o fotografie, din Moldova Suveran, nu este nsoit de legend unde s se specifice numele celor din imagine, sau numele fotografului. n presa occidental, de obicei nu se permite publicarea unei fotografii fr a se cunoate numele persoanei fotografiate. Informaia
64

Jurnalismul pentru omul de rnd. Centrul independent de jurnalism. Ch. :2000. p., 84.

51

din legend trebuie s rspund la cele cinci ntrebri jurnalistice: Cine, Ce, Unde, Cnd i De ce. Fotografiile bune i relevante reuesc, atunci cnd fotoreporterul se cluzete de practicile jurnalistice generale. nainte de a fi publicat, o fotografie trebuie verificat dac conine informaia esenial, care s-l ajute pe cititor s neleag evenimentul 65. ns, ceea ce se public n Moldova Suveran sunt fotografii n care apare, de exemplu, un ir ntreg de oficiali europeni care stau la o mas i privesc n foile ce le au nainte, fr a se indica cine sunt acetia , sau fotografii n care apare eful statului, discutnd cu cineva (la fel, nu se tie cine-i) etc. Pentru a evidenia cele expuse n subcapitolul 2.1, am reprezentat rezultatele analizei n figura 2.1.1:

Figura 2.1.1. Genul articolelor publicate n ziarul Moldova Suveran, analizate pe parcursul unui an i jumtate. Reprezentare grafic.

Iar pentru detalierea informaiei din figura de mai sus, am utilizat diagrama 2.1.2. :

65

Ibidem . p., 84.

52

Figura 2.1.2. Genul articolelor publicate n ziarul Moldova Suveran, analizate pe parcursul unui an i jumtate. Reprezentare sub form de diagram.

2.2.

Modaliti de abordare a tematicii europene reflectat n ziarul Timpul de diminea

n perioada, ianuariedecembrie 2011 i ianuariemartie 2012, n ziarul Timpul de diminea sau publicat 192 materiale ce reflect tematica european, pe cnd n suplimentul Integrarea European pas cu pas au fost publicate 22 de materiale n 2011, (vezi Anexa 2). Lipsa materialelor cu tematic european din ziarul Timpul de diminea, se poate explica prin faptul c acestea erau pregtite, n special, pentru suplimentul Integrarea european pas cu pas . (n acest caz plasarea n pagin a materialelor nu mai conteaz, deaceea am exlus acest domeniu din tabel). Din cele 22 materiale publicate pe parcursul celor 2 luni: 2 sunt tiri, 11 articole, 2 relatri, 3 interviuri i 4 editoriale semnate sunt trei de Sorina tefr i un editorial de Vasile Ernu. Spre deosebire de Moldova Suveran, unde majoritatea materialelor sunt simple tiri, n Integrarea European pas cu pas, predomin articolele, n special cele de analiz, semnate de experi n domeniu. Spre exemplu articolul publicat n luna februarie i intitulat Care sunt perspectivele apropierii R.Moldova de UE, este semnat de ctre Octavian Rusu, doctorand
53

tiine politice/relaii Internaionale, Republica Moldova va fi pus fa n fa cu o dilem deloc uoar, explic politologul Octavian Rusu: Prima perspectiv este de a acorda prioritate cii europene prin modernizare i democratizare, n sperana soluionrii conflictului transnistrean undeva n viitor, cnd malul drept va deveni atractiv pentru malul stng. Cea de-a doua este de a profita de contextul geopolitic actual i de pi n urm n demersul proeuropean, ncercnd mai nti s reintegreze ara. Expertul consider c prima opiune pare a fi mai popular pentru populaia de pe malul drept la Nistrului. Cu toate acestea, Octavian Rusu sugereaz autoritilor s nu se grbeasc s adopte o strategie anume nainte de a se consulta cu populaia. Cert e c conflictul n jurul zonei transnistrene favorizeaz o atenie sporit acordat Republicii Moldova, afirm politologul: Acesta este unicul conflict ngheat n zona postsovietic care vizeaz direct UE. Faptul c perspectiva european a Republicii Moldova depinde i de conjunctura extern nu nseamn c ne putem permite s ntrziem agenda reformelor interne, subliniaz expertul asociat IDIS Octavian Rusu: Dimpotriv, confruntndu-se cu incertitudinea proiectului european, Moldova ar trebui s-i accelereze reformele pentru a putea obine maximum de beneficii pe care-l poate oferi UE. Aadar, se observ c Ziarul Timpul de diminea, trateaz aceast tematic mai profund, n comparaie cu Moldova Suveran. Majoritatea articolelor sunt semnate de ctre experi n domeniu ceea ce cononfer un plus de credibilitate. Aceasta vorbete i despre faptul c redacia acord o atenie deosebit acestei tematici i tinde mereu s aduc cititorului informaia ct mai exact i din prima surs. Din cele 22 materiale analizate, nu am depistat nici unul n care s nu fie respectate regulile de baz ale jurnalismului, despre care am scris mai sus. Pe parcursul lunilor ianuarie-martie 2011, n ziarul Timpul de diminea au fost publicate 29 de material; dintre care: 3 tiri, 15 articole, 5 relatri, 2 interviuri, 2 editoriale i 2 comentarii (cu tematic european), (vezi tabel 2.2.2 din anexa 2). n lunile aprilie-iunie 2011, n ziarul Timpul de diminea, au fost publicate n total 36 de materiale; dintre care 9 articole, 3 editoriale, 12 tiri, 2 comentarii, 2 interviuri, 6 relatri i 2 reportaje. Dintre aceste materiale, 6 tiri au fost preluate fiind indicat sursa. Putem observa cu certitudine c titlurile atrag atenia, fiindc acestea la rndul su sunt foarte importante, deoarece,
54

n era informaiei i a vitezei, omul nu ntotdeauna are timp s citeasc ziarele cap-coad, selectndu-i informaia care l intereseaz dup titlu. De aceea titlul trebuie s fie sugestiv i s suscite interesul, s atrag atenia. n cazul materialelor despre Republica Moldova-UE, interesul poate fi, fr ndoial, suscitat, date fiind unele dintre expresiile enumerate, dar c acest interes este urmat sau precedat de o percepie pozitiv, negativ, neutr, indecis, neclar, uimitoare, surprinztoare sau de alt gen, este o problem separat i esenial pentru noi. Aa cum un titlu de felul Optimiti, moldoveni se vd europeni n maximum cinci ani ; (Negocieri avansate privind Acordul Asociere RM-UE), (Timpul de Diminea, aprilie 2011) poate atrage interesul cititorului, n sensul pozitiv, acesta citind materialul pentru a afla mai multe detalii, la fel de atrgtor poate fi i un titlu ca UE nu vrea accidente rutiere , (Timpul de Diminea, iunie 2011), n sens negativ pentru Republica Moldova, acelai cititor dorind s afle informaii adiionale despre o astfel de problem. Faptul c ziarele au plasat n titlurile materialelor cuvintele Republica Moldova, UE sau Zona Euro, UE-R.M, transmite, bineneles, un potenial direct asupra problemei cercetate. Din cercetarea pe care am efectuat-o, putem spune c i titlurile, ca i materialele care se refer direct la Republica Moldova-UE, sunt n numr relativ mediu. Materialele cu referire la procesul de integrare europen a Republicii Moldova n Uniunea European au fost executate, n temei, n apte genuri jurnalistice: tirea, reportajul, articolul, editorial, comentariu, relatare i interviul (ultimul indicator de analiz cantitativ). Datele sumare la acest capitol sunt prezentate n Anexa numrul 2. Articolul, care face parte din genurile analiticopublicistice, a reprezentat forma de prezentare jurnalistic aleas de cele mai multe ori de ctre jurnalitii pentru a relata despre Acordul de Asociere R.M-UE, strategiile i problemele care rmn a fi soluionate. De notat totodat, c din gama tipologic a articolelor prioritate l-a avut articolulproblem, obiectul de analiz al cruia l-au constituit subiectele identificate anterior. Ele, n temei, au fost prilejuite de anumite fapte sau fenomene de stringent actualitate, de evenimente deosebite, inedite. Acest lucru denot c Republica Moldova la capitolul privind Acordul de Asociere are multe restane care trebuie soluionate. Sub aspect cantitativ, ne referim la 63 de articole de analiz n care autorii din Cotidianul Naional Independent Timpul au abordat tematica integrrii europene a Republicii Moldova n Uniunea European, ceea ce nseamn 32,81% din totalul articolelor publicate.
55

Astfel, materialele informative din ziar cedeaz cantitativ n faa celor analitice. Astfel tirea se situeaz pe poziia a doua n clasamentul genurilor jurnalistice uzitate de autori cu referire la R.M -UE. n perioada studiat, au fost publicate 20 de tiri despre negocierile avansate privind Acordul de Asociere R.M-UE, ceea ce constituie 10,42% din totalul materialelor publicate. tirile au vizat, n special, subiecte de actualitate viznd relaiile cu Uniunea European, diverse nouti din domeniul economic, politic, nvmntului, precum i alte teme despre care s-a preferat relatarea pe scurt. n aceeai perioad au fost publicate 10 editoriale despre Republica Moldova n Uniunea European (5,21%). Menionm, n acest context, faptul c majoritatea editorialelor, care presupun prerea autorului, implicarea lui, au fost publicate n fapt ce demonstreaz un interes mai mult sau mai puin sporit al realitilor Republicii Moldova. n perioada de referin au fost publicate 11 interviuri (5,73%) din totalul de materiale studiate. Dintre ele, 2 au fost cu nali oficiali precum (Herman Van Rompuz i Dirk Schuebel), celelalte fiind realizate cu minitri, ambasadori i experi n probleme de politic extern, care sau pronunat n special despre problemele crizei economice, integrrii europene i n special a conflictului transnistrean. Din aceste interviuri putem deduce c ara fiind sprijinit fa de autoritile europene, spre exemplul interviul cu Herman Van Rompuz, n ciuda crizei economice, UE i va respecta angajamentele asumate 66. Interviul are o form liber i este format din 7 ntrebri deschise. Acestea sunt formulate clar i nu am depistat nici o abatere de la normele jurnalistice. Textul interviului este precedat de un cititorului de ce a fost luat acest interviu i cine este intervievatul. Utilizarea att a genurilor jurnalistice analitice, ct i a celor informative pentru a relata subiectele despre abordarea integrrii europene a RM, ncurajeaz prin faptul c exprim oarecum o diversitate de opinii i abordri, dar i arat un interes minim pentru situaia din ar i din regiune. n contextul aderrii Romniei i a Bulgariei la Uniunea European, al aspiraiei Ucrainei spre NATO, riscm s presupunem c acest interes va spori din ce n ce mai mult, inclusiv din punct de vedere mediatic. Faptul c numrul de articole l depete pe cel al tirilor reprezint, din punctul nostru de vedere, un avantaj, aceasta nsemnnd c interesul pentru evenimentele din ar ntrece nivelul unei treceri n revist sumar a acestora. Scrierea unui articol presupune documentare, cercetare, cunoaterea n detalii a faptelor despre care se scrie, pe cnd o tire poate fi preluat sau scris rapid din informaii minime deinute de ctre redacie.
66

apou informativ,

care spune

Timpul de diminea. 06.07.2011. Herman Van Rompuz: n ciuda crizei economice UE i va respecta angajamentele asumate.

56

Specificm c, i anumite materiale cu o tent mai mult de tire, cum ar fi relatarea este genul publicistic de informare, care permite prezentarea pe larg a informaiilor despre un eveniment, putem considera relatarea drept o tire complex, care ofer o prezentare pe larg a informaiei despre eveniment care a avut o dezvoltare n timp sau consecine cu dezvoltare n timp67. Autorii au preferat s descrie mai multe detalii referitoare la ar i n afara ei referindu-se la situaia social-politic i economic, la relaiile cu Uniunea European i cu Estul, precum i la alte aspecte. n perioada de referin au fost publicate n total 17 relatri ceea ce constituie (8,05% din totalul de materiale studiate). Din ele 4, au vizat Acordul de Asociere RM-UE; Integrarea European i Moldova provcri, obstacole, perspective; locul R. Moldova n Parteneriatul Estic. n lunile iulie-septembrie 2011 n ziarul Timpul de diminea au fost publicate 28 de materiale: 11 tiri (dintre care 7 preluate de la agenii de pres), 3 relatri, 1 editorial, 9 articole (dintre care, 1 cu privire din exterior de analiz peluat de pe sitiul www.presseurope.eu dup The Guardian), 1 comentariu i 3 interviuri. Pe parcursul lunilor octombrie-decembrie 2011 n ziarul Timpul de diminea au fost publicate 38 de materiale, dintre care 14 tiri, 2 interviuri, 3 comentarii, 13 articole, 5 relatri i un editorial. Putem s menionm c n perioada dat nu a fost publicat niciun reportaj, dar reportajul rmne a fi specia care transmite cel mai puternic mesaj ctre public, iar coninutul lui se depoziteaz mai uor n memoria acestuia. Despre Summitul Parteneriatului Estic -au fost publicat un articol de analiz n luna octombrie. n lunile ianuarie-martie 2012 n ziarul Timpul de diminea au fost publicate 39 de materiale, dintre care 12 articole, dintre care 22 de tiri, 3 interviuri, 1 comentariu i un reportaj. Putem meniona c au fost respectate toate normele jurnalistice. Materialele analizate pn acum sunt materiale ce ndeplinesc funcia de informare, despre care am vorbit mai sus. Sunt materiale care pentru cea mai mare parte a populaiei nu prezint nici un interes. Sunt anunate sau descrise evenimentele oficiale care au loc n cadrul relaiei UERM, sunt analizate rezultatele documentelor ce reglementeaz relaiile rii noastre cu comunitatea european, ns oamenii de rnd sunt preocupai de schimbrile ce se produc n jurul lor, n care sunt, sau ar putea fi i ei implicai sau i-ar putea afecta. Altfel spus, alturi de funcia de informare, cea de socializare, ar trebui s ocupe un loc de frunte n munca de zi cu zi a mass67

Mihai Coman, Manual de Jurnalism, Tehnici fundamentale de redactare, volumul II, Polirom, 2000, p., 140.

57

mediei. Cu toate acestea pe parcursul perioadei analizate, au fost publicate doar 3 materiale care ndeplinesc aceast funcie: relatarea intitulat Cmisia European ne mpumut milione pentru reformarea sectorului energetic , semnat de redacia timpul.md editorialul cu titlul Cu dragoste i ur ntre Est i Vest, semnat de Sorina tefr. interviul cu titlul Marius Lazurc:Viza nu este o realitate extern, semnat de Sorina tefr. Toate cele 3 materiale au fost publicate n suplimentul Integrarea European pas cu pas, iulie-augurst 2011. n rezultatul analizii calitative a celor trei materiale am constatat c n toate sunt respectate normele elementare de redactare: acurateea, claritatea, credibilitatea i stilul potrivit. Pe parcursul lunilor ianuarie-aprilie 2011 au fost publicate trei articole cu tematica: Planului de Aciuni privind liberalizarea regimului de vize cu UE. Acest eveniment este reflectat n materialele din acea perioad, pe care le voi analiza n continuare. n articolul lui Ion Surdu Azi primim Planul de Aciuni privind liberalizarea regimului de vize cu UE , autorul vorbete despre faptul c oficialii de la Chiinu fac promisiuni mari dar fr de niciun rezultat, deoarece Planul de Aciuni privind liberalizare regimului de vize pentru cetenii RM a fost aprobat de UE la 16 decembrie 2010. Atunci premierul Vlad Filat spunea c moldovenii ar putea cltori fr vize n UE n 18 luni de la semnarea documentului; n contextual articolului se mai spune c RM a ndeplinit deja 64 la sut din prevederile Planului de Aciuni privind liberalizarea regimului de vize i este convins c pn la finele anului 2012 ceenii notri vor putea circula fr vize n statele UE, a precizat Iurie Leanc, ministrul Afacerilor Externe i Integrrii Europene. Autorul este de prere c oficialii notri ncearc s ne conving c guvernarea a nregistrat numai succese, nct i pare c mine-poimne ne vomputea cltori liberi n rile UE , pe cnd realitatea e alta. Din punctul de vedere al structurii, textul este construit conform regulilor de baz: are un lead, textul propriu-zis i o ncheiere. Este utilizat un limbaj simplu i accesibil. nafar de cele 3 materiale, n care se vorbete despre Planul de Aciuni privind liberalizarea vizelor i toate nuanele legate de acesta, pe 23 februarie 2011, a fost publicat un editorial, semnat de George Damian, intitulat Drumul spre Uniunea European nu trece pe la Moscova . n acest editorial, autorul scoate n eviden comentariul eurodeputatului Graham Watson, care
58

prezint modul n care se vede de la Bruxelles situaia de la Chiinu. Ideile principale fiind simple: partidele parlamentare trebuie s gseasc o cale de alegere a preedintelui; perspective de aderare la Uniunea European este una ndeprtat i R.Moldova va mai rmne o perioad ncorsetat n Parteneriatul Estic. Mesajul este unul ncurajator. Se subnelege ideea c haosul politic nu este de dorit la Chiinu i c ar putea s anuleze progresele deja nregistrate. Articolul dat reflect clar poziia autorului care este una negativ fa de aspiraiile i poziia guvernrii cu gndul la aderarea la Uniunea European ce se va produce cndva, mai ncolo, cnd o s avem chef de munc Acest lucru se nelege i din urmtorul alineat al materialului: doar politicienii de la Chiinu sunt n msur s aleag n ce direcie merge ara. Dac la Chiinu se dorete cu orice pre aderarea la Uniunea European-ei bine, o s mai dureze, mai este nevoie de ceva ajustri. Dac se dorete s se mearg pe mna Moscovei-nicio problem, s se fac atunci o coaliie cu comunitii i s se mearg spre Rsrit cu glorie, doar c nu mai sunt multe anse la Bruxelles. Citind editorialul, se observ c autorul trateaz destul de direct aceast tem: dei apare clar poziia sa, sunt totui opinii confirmate cu citate directe de la comentariul eurodeputatului Garaham Watson, autorul respectnd principiul echidistanei i cel al imparialitii, care sunt foarte importante n jurnalism. Cititorul este informat, dar totodat i se ofer posibilitatea de a-i face singur o concluzie asupra a ceea ce a citit. Nu este manipulat, ci i se ofer ansa de a gndi liber. Un articol la fel de relevant este i Uniunea European i preedintele Republicii Moldova de George Damian, publicat pe 15 martie anul 2012. Aceasta afirm c UE traverseaz o perioad denumit de unii de criz, n sens c va disprea moneda euro, despre reflectarea tratatelor care stau la baza uniunii, care sunt reflectate de mass-media internaional. Pe cnd politicienii de la Chiinu au de fcut o alegere strategic extrem de importan n care opurtunismul de moment i calific doar ca valutiti de la periferia Europei. n acest context autorul vrea s ne spun c parlamentarii fac dezbateri n ceea ce privete alegerea preedintelui Republicii Moldova. Autorul ne aduce n fa dou probleme care se lovesc cap n cap. Din toate materialele publicate n cele 3 luni menionate mai sus, am gsit un singur material n care autorul aduce puin critic i oficialilor europeni, alturi de criticile aduse celor de la noi. Este vorba de articolul lui Alexandru Vakulovski, Euro i hrtia igienic.

59

Reeind din analiza materialelor fcut mai sus, se poate trage concluzia c ziarul Timpul, din aceast perioad, a reflectat minuios acest eveniment (Planul de Aciuni privind liberalizarea regimului de vize cu UE). Materialele publicate, au scos n eviden principalele aspecte ale Planului de Aciuni, realizrile, dar mai ales restanele RM n diferite domenii, monitorizate att de Comisia European ct i de organizaiile de la noi, preocupate de tematica integrrii europene a RM. Materialele de analiz din aceast perioad, pot reprezenta adevrate lecii despre ce nseamn PEV sau PAUEM. Cu toate acestea, nu a fost publicat nici un material care s reflecte lansarea Strategiei de Informare i Comunicare pentru Integrarea European a Republicii Moldova (lansat pe 1 februarie 2008). Aceast strategie este un pas important n direcia mbuntirii procesului de informare a opiniei publice cu privire la UE, de ctre mijloacele de informare n mas, societatea civil i misiunile diplomatice. Iar lipsa materialelor referitoare la acest eveniment poate fi calificat ca o mic impruden din partea redaciei ziarului. n ceea ce privete corectitudinea i respectarea normelor jurnalistice, n perioada ianuarie martie 2011, nu am depistat nici un material ce nu respect regulile fundamentale ale jurnalismului. Luna septembrie 201 este marcat de lansarea Parteneriatului Estic (29 septembrie). Acest eveniment a fost reflectat n 2 materiale: o tire desfurat, publicat pe data de 29 septembrie i un articol publicat de Irina Papuc, publicat pe data de 30 septembrie 2011. n articolul de analiz din 30 septembrie 2011, publicat n ziarul Timpul de diminea i intitulat R.Moldova o istorie de succes pentru spaiul est-european, Irina Papuc analizeaz cteva nuane legate de acest eveniment. Fr a face alte afirmaii sau comentarii, autorul las la discreia cititorului s analizeze i s interpreteze acest lucru. n luna decembrie, n Ziarul Timpul de diminea a fost publicat un singur interviu, intitulat Iurie Lleanc: Moldova, de fapt, este gata pentru aderarea la UE, traducere din englez Ion Surdu. Este un interviu cu form liber, format din 7 ntrebri deschise, ce ofer sursei (Iurie Leanc) posibilitatea de a-i expune punctul de vedere pe larg asupra subiectului n discuie. ntrebrile sunt scurte i formulate clar. Din cele 7 ntrebri, ns, 3 sunt propoziii afirmative n loc de propoziii interogative, lucru nerecomandat n literatura de specialitate. Or, acest tip de ntrebare face parte din lista celor zece pcate de moarte, cum le numete jurnalistul canadian

60

John Savotsky68, menionat de Mark Grigoryan n cartea sa Manual de jurnalism. De exemplu, autorul adreseaz urmtoarea ntrebare: Orice monitorizare conteaz atunci cnd cei monitorizai vor s in cont de ea, sau o alt ntrebare: ntr-un dialog recent cu Valentina Ursu la Europa liber afirmai c Europa nu ne va mai oferi un alt sprijin financiar atta timp ct Chiinul nu-i va face temele.... Trebuie s mai menionez c textul interviului are apou i mai este nsoit de o fotografie, care l are n prim-plan pe Iurie Leanc. Materialele analizate pn acum sunt materiale ce ndeplinesc funcia de informare, despre care am vorbit n subcapitolul nti a capitolului 1. Sunt materiale care pentru cea mai mare parte a populaiei nu prezint nici un interes. Sunt anunate sau descrise evenimentele oficiale care au loc n cadrul relaiei UE-RM, sunt analizate rezultatele documentelor ce reglementeaz relaiile rii noastre cu comunitatea european, ns oamenii de rnd sunt preocupai de schimbrile ce se produc n jurul lor, n care sunt, sau ar putea fi i ei implicai sau i-ar putea afecta. n cele ce urmeaz voi reprezenta n form de grafic i respectiv, diagram, informaiile din analiza efectuat n subcapitolul 2.2. n figura 2.2.1 i figura 2.2.2 este reprezentat rezultatul analizii ziarului Timpul de diminea i a suplimentului Integrarea European pas cu pas, pe parcursul unui an i jumtate.

68

Cele 10 pcate de moarte n formularea ntrebrilor pentru interviuri sunt : ntrebri ce presupun rspunsuri univoce (da sau nu); Propoziii afirmative n loc de propoziii interogative; Dou ntrebri cuprinse ntr-o singur ntrebare; ntrebri prea ncrcate, prea stufoase; ntrebri ce sugereaz rspunsul; ntrebri ce conin comentarii i aprecieri proprii; ntrebri ce conin estimri i supoziii proprii; ntrebri ce conin taxri i etichetri; ntrebri ce conin exagerri; ntrebri prea complicate.

61

Figura 2.2.1. Genul articolelor publicate n ziarul Timpul de diminea i suplimentul Integrarea European pas cu pas, analizate pe parcursul unui an i jumtate. Reprezentare grafic.

62

Figura 2.2.2. Genul articolelor publicate n ziarul Timpul de diminea i suplimentul Integrarea European pas cu pas, analizate pe parcursul unui an i jumtate. Reprezentare sub form de diagram.

n figura 2.2.3 i, respectiv figura 2.2.4, am ilustrat rezultatele comparative ale analizii cantitative ale materialelor publicate n cele 2 ziare selectate

63

Figura 2.2.3. Analiza cantitativ a tirilor din cele 2 ziare analizate. Reprezentare grafic.

64

Figura 2.2.4. Analiza cantitativ a tirilor din cele 2 ziare analizate. Reprezentare sub form de diagram.

n figurile 2.2.5 i 2.2.6, am reprezentat analiza cantitativ a articolelor de analiz publicate n cele dou ziare selectate pentru acest studiu.

65

Figura 2.2.5. Analiza cantitativ a articolelor Reprezentarea grafic .

din cele 2 ziare analizate.

66

Figura 2.2.6. Analiza cantitativ a articolelor din cele 2 ziare analizate Reprezentarea sub form de diagram.

Din considerentul c din tabelele 2.1.1- 2.1.2 i tabelele 2.2.1- 2.2.2 rezult c celelalte genuri jurnalistice (cum ar fi editorialul, relatarea, reportajul, interviul), abordate n ziarele supuse analizii, au fost n numr mic, nu le-am reprezentat n form de diagram sau grafic.

67

Concluzii
Aa cum reiese din liniile de construcie schiate n introducere, lucrarea de fa i-a propus analiza i cercetarea complex a procesului de integrare european a Republicii Moldova n Uniunea European analizat din perspectiva presei naionale. Ambiia Republicii Moldova de a deveni membru al Uniunii Europene este reflectat n toate programele guvernamentale din perioada independenei statului. Totui majoritatea din msurile preconizate s-au dovedit a fi declarative, motiv pentru care nu ne putem referi dect la o etap iniial a cooperrii Republicii Moldova cu UE-stabilirea relaiilor. Etapa care urmeaz este cu mult mai complex i necesit timp mai ndelungat. Uniunea European, cel mai integrat sistem de cooperare interstatal regional cu elemente de supranaionalitate, reprezint un grup de state ce i unesc suveranitatea pentru a crea politici comune. Este o entitate unic att prin structur, ct i prin organizare. n rezultatul cercetrii am ajuns la mai multe concluzii, unele la care ne-am ateptat, iar altele de-a dreptul surprinztoare. Vom enuna, pe rnd, concluziile n ce privete rolul procesului de integrare european a Republicii Moldova n Uniunea European. Astfel, principala concluzie la care am ajuns pe parcurs este c aderare la UE, este un proces ndelungat i complex care impune ajustarea tuturor domeniilor interne, valorilor i standardelor UE, s nu rmn doar o declaraie politic, sunt necesare anumite msuri, care se impun cu o stringen deosebit n acest context. Aceste msuri in att de politica extern, ct i de cea intern. O alt dimensiune a lucrrii reiese din relaiile reciproce dintre cei doi actori: Uniunea European i Republica Moldova. n acest sens, au fost identificate dou poziii: cea a UE visavis de ara noastr i cea a conducerii de la Chiinu fa de procesul integraional. Din acest considerent, n cadrul tezei descriem acest proces evolutiv, analiznd-ul detaliat. Pentru realizarea acestui obiectiv, este important ca populaia rii s fie informat, zi de zi, cu tot ce se petrece la nivelul Uniunii, dar i cu tot ce se petrece n Moldova i care are legtur cu integrarea rii noastre n UE. Iar n acest sens, mijloacele de informare n mas, constituie un element primordial. n lucrarea de fa am analizat un segment al presei naionale (ziarele Moldova Suveran i Timpul de diminea), anume din acest punct de vedere, iar concluzia de baz la care am ajuns, este c cele dou cotidiene selectate, acord o importan major tematicii europene, lucru
68

demonstrat de numrul mare de materiale publicate. n total, au fost publicate 303 materiale (111 n ziarul Moldova Suveran i 192 n ziarul Timpul de diminea). Putem afirma, n rezultatul observaiilor i al analizei cantitative a materialelor publicate timp de un an i jumtate am ajuns la concluzia c ziarul Timpul de diminea a publicat mai multe materiale dect ziarul Moldova Suveran, dei ambele sunt cotidiene. Analiza calitativ, ns, a scos n eviden faptul c ziarul Timpul de diminea, trateaz evenimentele legate de aceast tematic, mult mai profund dect ziarul Moldova Suveran. Aceasta este demonstrat de numrul mare de articole, inclusiv cele de analiz, publicate n ziarul Timpul de diminea (63 n total), comparativ cu Moldova Suveran n care au fost publicate doar 40 articole de analiz i 37 de tiri (celelate fiind relatri i editoriale). Consider c materialele informative sunt binevenite, ns pentru omul de rnd ele nu sunt suficiente. Pentru a ptrunde n esena acesta (omul de rnd), are nevoie de o analiz a evenimentului care a avut loc, are nevoie s i se accentueze importana acestui eveniment, s i se aduc la cunotin care sunt implicaiile, fie i pe termen lung, a evenimentului n cauz, s-i fie prezentate punctele de vedere a experilor n domeniu, pentru a fi credibil informaia etc. n caz contrar, o simpl tire este citit, iar peste puin timp, este i uitat, pentru c nu are nici o importan pentru cititor, iar contribuia ziarului respectiv la propagarea valorilor europene, este nesemnificativ. Cu toate acestea, ziarul Moldova Suveran la acest lucru s-a limitat la publicarea informaiei sub form de tiri. Astfel din cele expuse n lucrare putem deduce c corectitudinea materialelor este diferit deoarece, am observant c la fel ziarul Moldova Suveran ocup prima poziie la capitolul nerespectarea rigorilor jurnalistice n scrierea materielelor. Majoritatea tirilor nu au a doua surs, fiind reflectat doar poziia unei pri, dei se tie c pentru a fi considerate corecte i echilibrate, materialele trebuie s prezinte toate prile vizate i s trateze n mod egal prile implicate n disput. Totodat, majoritatea materialelor nu sunt scrise dup o anumit structur, recomandat de literatura de specialitate (de exemplu, pentru tiri este indicat modelul piramidei inversate), nu rspund la cele 6 ntrebri: (Cine? , Ce?, Unde?, Cnd?, De ce?, Cum? ). Materialele au titluri prea mari, majoritatea din ele nu sunt semnate, iar n ceea ce privete limbajul, acesta se ncadreaz perfect n tiparele limbajului de lemn, descris de literatura de specialitate. Pentru a

69

nelege textul, suntem nevoii s-l citim de cteva ori, propoziie cu propoziie, i cu mare atenie. Potrivit Codului Deontologic, tirile trebuie s fie impariale i obiective, s prezinte doar fapte i s separe clar faptele de opinie. Or, ceea ce am vzut n Moldova Suveran, n perioada analizat, nu-mi permite s vorbesc despre respectarea acestor principii de ctre ziarul respectiv. Munca unui jurnalist ncepe prin colectarea informaiei, deoarece fra de ea, fr de expunerea faptelor, jurnalismul este de neconceput. Oamenii nu pot merge la toate evenimentele, la toate demonstraiile, sau la conferinele de pres pentru a vedea ce sa ntmplat. Dac jurnalitii nu relateaz despre acestea, foarte puini oameni vor afla vreodat c acestea s-au ntmplat. Totodat, jurnalitii deseori nu trec dincolo de obinuit i de comun pentru a vedea ce se ntmpl cu adevrat. Care este esena documentului semnat, ce aduce acesta nou pentru RM, .a. n ceea ce privete editorialele, semnate de M.Coniu reprezint adevrate perle n ceea ce privete limbajul utilizat, dar i unghiul de abordare a informaiei. Articolele sale sunt mpnzite de expresii luate n ghilimele, utilizate cu scopul de a critica, de a lua pe cineva n zeflemea .a, lucru considerat ca manipulare, n literatura de specialitate. Astfel, discrepana dintre cantitate i calitate este uria. Ziarul Moldova Suveran, scrie de cele mai multe ori, ceea ce crede c vrea publicul su. Nu mai conteaz c materialul reflect doar parial realitatea, c nu mai exist i alte opinii sau aprecieri. Jurnalitii nu se obosesc s treac dincolo de obinuit i de comun pentru a vedea ce se ntmpl cu adevrat. Ce urmeaz dup acest Plan de Aciuni?; la ce etap a ajuns RM n ceea ce privete integrarea european?; care sunt motivele unor realizri att de slabe n toate domeniile prevzute n Planul de Aciuni UE-RM?; sunt ntrebri la care cititorii acestui ziar nu le-au aflat, nc, rspunsul. Dup prerea mea, este i faptul c n Moldova Suveran, majoritatea materialelor i au nceputul pe pagina 1 i continuarea pe pagina 2 sau 3. Iar ceea ce mi-a atras mai mult atenia este faptul c continuarea de pe alt pagin, constituie, de cele mai multe ori, doar cteva fraze. Cu toate acestea cititorul este nevoit s piard ceva timp pentru a cuta finanul materialului. n ceea ce privete ziarul Timpul de diminea, inclusiv suplimentul Integrarea European pas cu pas, pot afirma c timp de un an i jumtate n aceast lucrare, nu au fost semnalate abateri grave de la regulile de baz, de scriere a materialelor jurnalistice. tirile sunt scrise dup principiul piramidei inversate, dispun de cele dou surse, au lied, iar limbajul este unul accesibil cititorilor. Totodat, majoritatea articolelor de analiz, dar i a celor informative, sunt semnate de
70

ctre experii n domeniu, cum ar fi Octavian Rusu, doctorand tiine politice / relaii Internaionale, Eamon Gilmore, Viceprim-ministru de Externe i Comer al Ministerului Afacerilor Irlandei, preedinte n exerciiu OSCE, .a. n cazul celorlalte articole, se face trimitere la experii n domeniu, iar aceasta confer credibilitatea de care are nevoie un material jurnalistic. Aceasta vorbete i despre faptul c redacia acord o atenie deosebit acestei tematici i tinde mereu s aduc cititorului informaia ct mai exact i din prima surs. Se poate spune chiar, c materialele de analiz publicate n acest ziar, pot constitui adevrate lecii despre procesul de integrare european a rii noastre. O alt concluzie la care am ajuns, n rezultatul analizii de coninut a materialelor, este c n cele dou ziare analizate lipsesc materialele care s ndeplineasc funcia de socializare. Astfel, n perioada analizat, au fost publicate doar 7 materiale, avnd aceast funcie, care sensibilizeaz cititorul prin povetile dramatice relatate de ctre autor, n fiecare material. Consider c numrul unor astfel de materiale ar trebui s fie mult mai mare, deoarece populaia de rnd este preocupat de problemele cu care se confrunt zi de zi i mai puin l intereseaz faptul c a fost semnat un oarecare document cu UE, c a expirat termenul unui oarecare altul etc. Totodat, materiale de acest gen, au i funcia de a informa populaia despre realizrile RM pe calea integrrii europene, despre contribuia UE la dezvoltarea rii noastre etc. Astfel, omul de rnd este convins, prin exemple concrete, c viitorul RM trebuie s fie legat de cel al UE, pentru a avea condiii de via mai calitative. Altfel spus, este fundamental ca informaia furnizat oamenilor cu privire la procesul de integrare s fie util din perspectiva vieii lor cotidiene n capitolul 1 al prezentei lucrri, am fcut o sistematizare a informaiei cu privire la evoluia procesului de integrare european i la cele mai importante documente semnate de ctre UE i RM, consultnd literatura de specialitate n acest domeniu. Concluzia la care am ajuns este c procesul de integrare a rii noastre n structurile europene, este unul anevoios, ca urmare n special a decalajelor imense care exist ntre starea actual a societii moldoveneti (economie, politic, cultur) i cea a statelor membre. Prin aezarea sa geografic i prin complementaritile sale naturale, economice, precum i prin tradiii, model de civilizaie, spiritualitate, ara noastr aparine spaiului european. O concluzie de baz, reieind din cele de mai sus, este c Republica Moldova de pe acum trebuie s se conformeze cerinelor poteniale i anume revizuirea statului de neutralitate, deoarece integrarea european obine noi valene. Concomitent cu msurile de mai sus este
71

necesar promovarea ideii europene n rndurile populaiei. Dup cum s-a menionat, vidul informaional poate juca un rol negativ, astfel impunndu-se informarea corect i multilateral asupra integrrii europene. Lichidarea nihilismului n aceast materie trebuie s fie omniprezent, operndu-se cu faptul apartenenei Republicii Moldova la familia statelor europene, UE stabilind c orice stat european care respect principiile, poate s cear s devin membru al Uniunii.

72

Bibliografie
Cri de specialitate 1. Allan Thatham, Eugen Osmochescu. Dreptul Uniunii Europene. Editura ARC, 2003. p., 203. 2. Barb Ludmila, Gheorghiu Valeriu, Fellea Alina, Zabolotnaia Lilia. Uniunea European: Istorie, Instituii, politici. Republica Moldova n noua arhitectur European. Ch.: CEP USM, 2007. p., 79. 3. Chiril V. Relaiile Republicii Moldova cu Uniunea European. // Moldova i integrarea european. Chiinu, 2001, p., 40. 4. Chiril V. Relaiile Republicii Moldova cu Uniunea European. // Moldova i integrarea european. Chiinu, 2001, p., 40. 5. Dieckhoff A., op., cit., p., 307- 309. 6. Doru Pop. Mass-media i Democraia. Polirom, 2001. p., 260. 7. Jean-Luc Sauron. Curs de Instituii Europene, Puzze-ul european, Ed., Polirom, 2010. p., 5. 8. Jurnalismul pentru omul de rnd. Centrul independent de jurnalism.Ch:2000. p., 84. 9. Luciana- Alexandra Ghica. Enciclopedia Uniunii Europene. Bucureti. Ed., Meronia. 2007, p., 25. 10. Mark Grigoryan. Manual de jurnalism. Chiinu, 2008. Centrul Independent Jurnalism. p.,44. 11. Mihai Coman, Manual de Jurnalism, Tehnici fundamentale de redactare, volumul II, Polirom, 2000. p., 140. 12. Mihai Coman. Introducere n sistemul mass-media.Ediia a III-a revzut i adugit, Polirom, 2007. p., 95. 13. Moldova i UE n contextul Politicii Europene de Vecintate; Realizarea Planului de Aciuni UE-Moldova(febr.2005-ian.2008). Asociaia pentru Democraie Participativ ADEPT; EXPERT-GRUP. Chiinu, : Arc, 2008. p., 11. 14. Moldovanu Dumitru. Integrarea European a Republicii Moldova. Premise, Avantaje i oportuniti pierdute. Ch.:tiina, 2009. p., 9.
73

de

15. Olivia Prac, Eugeniu Rbca, Evoluia libertilor mass-mediei n contextul implementrii Planului de Aciuni Moldova. Ch. : Gunivas, 2008. p., 3. 16. Ortega y Gasset J. Europa i ideea de naiune. Bucureti, 2002. p., 48. 17. Revista de analiz i sintez. Guvernare i Democraie. Nr.2(4). 2009. p., 18. 18. Smith A. D. Naionalism i Modernism. Chiinu. Epigraf. 2002. p., 223. 19. Wihtold de Wenden C. op., cit., p., 18. 20. . . // Politica extern a Republicii Moldova: aspecte ale securitii i colaborrii regionale. Chiinu. 1998, p., 175. Acte i documente 1. Acordul de Parteneriat i Cooperare . Art. 2 2. Acordul de Parteneriat i Cooperare. Art. 6 3. Acordul de Parteneriat i Cooperare. Art. 8 4. Acordul de Parteneriat i Cooperare . Art. 82 5. Acordul de Parteneriat i Cooperare. Art. 83(1) 6. Acordul de Parteneriat i Cooperare. Art. 84(1) 7. Acordul de Parteneriat i Cooperare. Art. 88 8. Decretul Preedintelui Republicii Moldova nr. 957-III din 13 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial, 14 noiembrie 2001, nr. 151-154, p. I, art. 1196). 9. Hotrrea Guvernului nr. 1415 din 19 decembrie 2001 (Monitorul Oficial, 10 ianuarie 2002, nr. 5-8, p, II, art. 35). 10. Hotrrea Guvernului nr. 20 din 11 ianuarie 2000 (Monitorul Oficial, 13 ianuarie 2000, nr. 5-7, p, II, art. 100) aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 854 din 16 august 2001. 11. Hotrrea Guvernului nr. 231 din 27 februarie 1998 (Monitorul Oficial, 9 aprilie 1998, nr. 30-33, p, II, art. 255). 12. Hotrrea Guvernului nr. 270 din 8 aprilie 1999 (Monitorul Oficial, 22 aprilie 1999, nr. 39-41, p, II, art. 279) aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 20 din 11 ianuarie 2000.

74

13. Hotrrea Guvernului nr. 523 din 4 iunie 1998 (Monitorul Oficial, 18 iunie 1998, nr. 54-55, p, II, art. 370) aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 270 din 8 aprilie 1999. 14. Hotrrea Guvernului nr. 854 din 16 august 2001 (Monitorul Oficial, 18 ianuarie 2001, nr. 100-101, p, II, art. 887). 15. Hotrrea Parlamentului nr.368-XVIII din 8 februarie 1995 (Monitorul Oficial, 6 aprilie 1995, nr. 20, p. I, art. 187). Nu ne propunem analiza ntregului document, relatnd numai existena amplelor rezerve fa de el i la alte capitole dect integrarea n UE. Surse electroice 1. http://www.scritube.com/istorie/Redescoperind-Europa-christian241141612.php 2. Planul de Aciuni Uniunea European-Moldova. www. mfa.gov.md/ integrarea european. Preferine Comerciale Autonome, disponibil peInternet: http://www.mec.gov.md/files/documents/Preferinte%20comerciale% 20 autonome %20info%20generala.pdf. 3. www.moldova-suverana.md
4.

www.timpul.md

75