Sunteți pe pagina 1din 50

INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR

STUDII SUPORT PENTRU ELABORAREA PLANURILOR DE AMENAJARE ALE BAZINELOR HIDROGRAFICE


Dr. ing. Elisabeta OPRISAN
RAMNICU VALCEA 26 AUGUST 2009

COMPONENTELE SCHEMEI DIRECTOARE DE AMENAJARE SI MANAGEMENT A BAZINULUI HIDROHRAFIC (SDAMBH)

GESTIONAREA CANTITATIVA A RESURSELOR DE APA

GESTIONAREA CALITATIVA A RESURSELOR DE APA

PLANUL DE AMENAJARE A BAZINELOR HIDROGRAFICE (PABH)

PLANUL DE MANAGEMENT AL BAZINELOR HIDROGRAFICE (PMBH)

SCHEMA DIRECTOARE (SDAMBH)

SCOP

TERMEN DE ELABORARE

ACTUALIZARE

Stabilirea orientarilor fundamentale privind gospodarirea durabila, unitara, complexa si echilibrata a resurselor de apa si a ecosistemelor acvatice, precum si pentru protejarea zonelor umede.
Legea nr. 107/1996 art. 43

La fiecare 6 ani

22 decembrie 2009

AVIZAREA SDAMBH

LA PROPUNEREA AUTORITATII PUBLICE CENTRALE DIN DOMENIUL APELOR

COMITETUL DE BAZIN APROBAREA SCHEMELOR DIRECTOARE

HOTARARE DE GUVERN

PLANUL DE AMENAJARE A BAZINULUI HIDROGRAFIC (PABH)

SCOP SI OBIECTIVE

Realizarea si mentinerea echilibrului


dintre cerintele de apa ale folosintelor si disponibilul de apa la surse

Diminuarea efectelor negative ale


FUNDAMENTAREA MASURILOR, ACTIUNILOR, SOLUTIILOR SI LUCRARILOR PENTRU ATINGEREA UNOR OBIECTIVE MAJORE
fenomenelor naturale extreme (inundatii, secete, exces de umiditate, eroziunea solului)

Utilizarea potentialului apelor


(producerea de energie hidro, navigatie, turism etc.)

Determinarea cerintelor de mediu


asupra resurselor de apa

TOATE PREVEDERILE PABH

VOR FI

CONCEPUTE, REALIZATE ADMINISTRATE SI UTILIZATE IN EXPLOATARE ASTFEL INCAT

BENEFICIILE OBTINUTE SA FIE MAXIME


IN CONDITIILE

PREZERVARII SI PROTECTIEI FLOREI, FAUNEI, A HABITATELOR SI A CONDITIILOR DE MEDIU

IN CORELARE CU PREVEDERILE SCHEMELOR DIRECTOARE

IN RAPORT CU CERINTELE DEZVOLTARII DURABILE A SOCIETATII

PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR PRIVIND:

ASIGURAREA PROTECTIEI CANTITATIVE SI CALITATIVE A APELOR APARAREA IMPOTRIVA ACTIUNII DISTRUCTIVE A APELOR VALORIFICAREA POTENTIALULUI APELOR

PROGRAME DE MASURI

PROGRAMELE DE MASURI

TREBUIE SA FIE IN DEPLIN ACORD CU:

TREBUIE SA INCLUDA:

STRATEGIA DE MEDIU POLITICILE DE MEDIU

DEZVOLTAREA: LUCRARILOR INSTALATIILOR AMENAJARILOR DE GOSPODARIRE A APELOR 22 DECEMBRIE 2009

TERMEN DE ELABORARE

OPERATIONALE

22 DECEMBRIE 2012

STADIUL ELABORARII STUDIILOR SUPORT PENTRU ELABORAREA PABH (1) ANUL 2007

9EVALUAREA RESURSELOR DE APA (DE SUPRAFATA SI SUBTERANA) 9EVALUAREA RESURSELOR SOCIO ECONOMICE DE APA (DE
SUPRAFATA SI SUBTERANA)

9SITUATIA ACTUALA A UTILIZARII PE FOLOSINTE A RESURSELOR DE


APA (ALIMENTAREA CU APA A POPULATIEI, INDUSTRIEI, IRIGATIILOR, ZOOTEHNIEI SI ACVACULTURII / PISCICULTURII ETC.)

STADIUL ELABORARII STUDIILOR SUPORT PENTRU ELABORAREA PABH (2) ANUL 2008

9SCENARII PRIVIND EVOLUTIA CERINTELOR DE APA ALE


FOLOSINTELOR ORIZONT 2013 2015 - 2020

9PROGNOZA EVOLUTIEI CERINTELOR DE APA ALE FOLOSINTELOR


(ALIMENTAREA CU APA A POPULATIEI, INDUSTRIE, IRIGATII, ZOOTEHNIE, ACVACULTURA / PISCICULTURA ETC.)

9BILANTUL APEI IN SECTIUNI CARACTERISTICE (EXCEDENTE /


DEFICITE)

STADIUL ELABORARII STUDIILOR SUPORT PENTRU ELABORAREA PABH (3) ANUL 2009

9 ACTIUNI, MASURI, OPTIUNI SI SOLUTII PENTRU REALIZAREA ECHILIBRULUI 9 ACTIUNI, MASURI, OPTIUNI SI SOLUTII PENTRU DIMINUAREA EFECTELOR
SECETELOR, EXCESULUI DE UMIDITATE SI EROZIUNII SOLURILOR DINTRE DISPONIBILUL LA SURSE SI CERINTELE DE APA ALE FOLOSINTELOR

ACTIUNI, MASURI, OPTIUNI SI SOLUTII PENTRU


ANUL 2009
UTILIZAREA POTENTIALULUI APELOR (PRODUCEREA ENERGIEI HIDROELECTRICE, NAVIGATIE, TURISM, PEISAJ ETC.)

STADIUL ELABORARII STUDIILOR SUPORT PENTRU ELABORAREA PABH (4)

EVALUAREA PRELIMINARA A RISCULUI POTENTIAL


LA INUNDATII (CONF. CAP. II DIRECTIVA 2007/60/CE PRIVIND EVALUAREA SI GESTIONAREA RISCULUI LA INUNDATII)

ANUL 2009 (continuare)

IDENTIFICAREA SI EVALUAREA CERINTELOR DE ESTIMAREA INFLUENTEI SCHIMBARILOR CLIMATICE IDENTIFICAREA CONSTRANGERILOR,


SOLUTII DE REZOLVARE ASUPRA GESTIONARII RESURSELOR DE APA CONFLICTELOR DE INTERESE DINTRE FOLOSINTE MEDIU ASUPRA RESURSELOR DE APA

BAZINUL HIDROGRAFIC OLT

SUPRAFATA - 24050 kmp POPULATIE 2110507 loc LUNGIME RETEA HIDROGRAFICA - 9872 km

EVALUAREA RESURSELOR DE APA RESURSE DE APA


SUBTERANA 14 CORPURI DE APA 864 mil.mc

DE SUPRAFATA 5300 mil.mc

RESURSE SOCIO ECONOMICE = DISPONIBIL LA SURSE


DE SUPRAFATA DISPONIBIL IN REGIM NATURAL (Q95%) 995.0 mil.mc VOLUME UTILE IN LACURI DE ACUMULARE 1014.0 mil. mc TOTAL = 2009.0 mil.mc APE SUBTERANE

IZVOARE, DRENURI, FRONTURI DE CAPTARE ETC. 36.2 mil.mc

SITUATIA UTILIZARII PE FOLOSINTE A RESURSELOR DE APA (1)

EVOLUTIA PRELEVARILOR DE APA PE FOLOSINTE (mil.mc)

ANUL POPULATIE INDUSTRIE AGRICULTURA TOTAL

2001
162.40 185.60 18.70 366.70

2002
141.57 169.00 35.27 345.84

2003
115.26 180.34 41.65 337.25

2004
126.31 158.41 31.40 316.12

2005
115.34 156.38 29.20 300.92

2006
112.59 151.13 28.03 291.75

2007
112.67 139.44 38.93 291.04

SITUATIA UTILIZARII PE FOLOSINTE A RESURSELOR DE APA (2)


INFRASTRUCTURI EXISTENTE PENTRU ACOPERIREA CERINTELOR DE APA

Sunt in functiune un numar de 170 de infrastructuri ingineresti din care: cu folosinta exclusiv producerea energiei electrice 32 (infrastructurile de pe Oltul inferior in lipsa irigatiilor au doar folosinta hidroenergetica) cu o singura folosinta (alta decat producerea energiei electrice si atenuarea viiturilor) 4 cu doua folosinte (altele decat atenuarea viiturilor) 3 asigurarea disponibilului la surse (altele decat baraje si lacuri de acumulare, captari, aductiuni, derivatii etc.) 79 amenajari structurale pentru acvacultura - 52

ACCESUL POPULATIEI LA SISTEMELE CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA


JUDETUL LOCUITORI (numar) Urban HARGHITA COVASNA BRASOV SIBIU VALCEA OLT ARGES DOLJ GORJ TELEORMAN TOTAL TOTAL POPULATIE 1296963 2267692 66801 114279 495398 228283 195751 177939 0 18513 0 0 Rural 68917 91094 142353 71050 242637 239466 20233 54076 5351 5551 940728 1029584 (79.38%) LOCUITORI RACORDATI LA SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA (numar) Urban 55355 105738 435092 195985 121314 116100 0 0 0 0 126602 (13.45%) Rural 14589 10945 53248 24990 10590 12240 0 0 0 0

1156186 (50.98%)

Sursa datelor: Institutul National de Statistica - SIRUTA 2009 Directia Apelor Olt

PROGNOZA CERINTELOR DE APA

STRATEGII , PLANURI SI PROGRAME PE BAZA PREVEDERILOR PRIVIND EVOLUTIA FOLOSINTELOR DE APA CUPRINSE IN: NATIONALE STRATEGII, PLANURI SI PROGRAME DE DEZVOLTARE SECTORIALE, REGIONALE, JUDETENE MASTER PLANURI

CERINTELE DE APA PENTRU POPULATIE

PROGNOZA EVOLUTIEI POPULATIEI IN BAZINUL HIDROGRAFIC OLT

Din prelucrarea datelor furnizate de portalul EUROSTAT pe regiunile de dezvoltare ale Romaniei, in cele trei scenarii de evolutie, a rezultat ca populatia bazinului hidrografic Olt va fi:
NUMARUL DE LOCUITORI 2015 1995005 2060274 1926607 2020 1902036 2010376 1780097

SCENARIUL / ANUL SCENARIUL DE BAZA SCENARIUL MAXIMAL (OPTIMIST) SCENARIUL MINIMAL (PESIMIST)

EUROSTAT NU DA EVOLUTIA POPULATIEI PE MEDII DE LOCUIRE. ACEASTA EVOLUTIE A FOST DETERMINATA DE INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR.

POPULATIA URBANA IN ANUL 2006 48% POPULATIA URBANA IN ANUL 2015 50% POPULATIA URBANA IN ANUL 2020 60% REPARTITIA PROGNOZATA A POPULATIEI PE MEDII DE LOCUIRE (numar locuitori) ANUL / MEDIUL DE LOCUIRE 2015 2020 Urban Rural Urban Rural SCENARIUL DE BAZA 997503 997502 1141222 760814 SCENARIUL MAXIMAL 1030137 1030137 1206226 804150 SCENARIUL MINIMAL 963304 963303 1068058 712039

PROGNOZA CERINTEI DE APA PENTRU POPULATIE (1)

CERINTA DE APA IN MEDIUL URBAN

Cu o rata de utilizare a apei de 95 mc/an si locuitor rezulta urmatoarele cerinte de apa (mil. mc)

ANUL 2015 2020

SCENARIUL DE BAZA 94.75 108.5

SCENARIUL MAXIMAL 97.85 114.60

SCENARIUL MINIMAL 91.5 101.50

PROGNOZA CERINTEI DE APA PENTRU POPULATIE (2)


CERINTA DE APA IN MEDIUL RURAL (1)
In vederea elaborarii acestei prognoze s-a plecat de la prevederile PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL - MEDIU : Asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in anul 2015. Populatia conectata in anul 2015 la serviciile de apa in sistem regional la nivel national sa reprezinte 70% din populatia Romaniei.

Prin racordarea intregii populatii urbane pana in anul 2015 la sistemele centralizate de alimentare, cerinta din POS MEDIU ca pana in anul 2015 populatia sa fie conectata in proportie de 70% este indeplinita.

PROGNOZA CERINTEI DE APA PENTRU POPULATIE (3)

CERINTA DE APA IN MEDIUL RURAL (2)

NUMAI

PRIN

RACORDAREA LA

INTREGII SISTEMELE

POPULATII IN FUNCTIE EVOLUTIA DEMOGRAFICA

URBANE

CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA, PONDEREA POPULATIEI DIN BAZINUL

HIDROGRAFIC OLT, RACORDATA LA ACESTE SISTEME IN ANUL 2015, VA FI DE CIRCA 75% IN TOATE CELE 3 SCENARII DE EVOLUTIE A POPULATIEI.

PROGNOZA CERINTEI DE APA PENTRU POPULATIE (4)


CERINTA DE APA IN MEDIUL RURAL (3)
In consecinta, pentru populatia rurala ce urmeaza a fi racordata la sisteme de alimentare cu apa a trebuit sa fie propus un alt scenariu. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a propus in studiile sale urmatoarea prognoza in ceea ce priveste populatia rurala ce urmeaza a fi racordata la sistemele regionale de alimentare cu apa: Pana in anul 2015 50% din populatia rurala Pana in anul 2020 80% din populatia rurala In aceste conditii numarul locuitorilor din mediul rural racordati la sisteme de alimentare cu apa ar urma sa fie de: SCENARIUL / ANUL SCENARIUL DE BAZA SCENARIUL MAXIMAL SCENARIUL MINIMAL 2015 498751 515068 481652 2020 608651 643320 569631

PROGNOZA CERINTEI DE APA PENTRU POPULATIE (5)


CERINTA DE APA IN MEDIUL RURAL (4)

Considerand o rata medie de utilizare a apei de 128 mc/an locuitor (350 l/om.zi) rezulta urmatoarele cerinte de apa (mil.mc):

ANUL 2015 2020

SCENARIUL DE BAZA 64.0 78.0

SCENARIUL MAXIMAL 66.0 82.0

SCENARIUL MINIMAL 62.0 73.0

PROGNOZA CERINTEI DE APA PENTRU POPULATIE (6)


SITUATIA ALIMENTARII CU APA A POPULATIEI (CENTRALIZATOR)
ANUL / SCENARIUL / POPULATIA* Populatia totala Urban Rural Total populatie racordata la retele publice de apa Grad de racordare (%) Populatie urbana racordata Grad de racordare urban (%) Populatie rurala racordata Grad de racordare rural (%)
*Numar locuitori

2015 Baza 1995005 997503 997502 1496254 75 997503 100 498751 50 Maximal 2060274 1030137 1030137 1545205 75 1030137 100 515068 50 Minimal 1926607 963304 963303 1444955 75 963304 100 481651 50 Baza 1902036 1141222 760814 1749873 92 1141222 100 608651 80

2020 Maximal 2010376 1206226 804150 1849546 92 1206226 100 643320 80 Minimal 1780097 1068059 712038 1637688 92 1068058 100 569630 80

CERINTELE DE APA PENTRU INDUSTRIE (1)


METODE DE PROGNOZA UTILIZATE METODA EXTRAPOLARII TENDINTELOR ISTORICE METODA RATEI DE UTILIZARE PE LOCUITOR METODA VAB INDUSTRIE (INHGA)

PRELEVARI DE APA INDUSTRIALA ANUL Volum mil.mc 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

185.60 169.00 180.34 158.41 156.38 151.38 139.44

Deoarece prelevarile de apaindustriala au scazut aproape continuu in perioada de analiza, metoda extrapolarii tendintelor istorice conduce la o scadere in continuare a valorilor acestor prelevari, ceea ce este in contradictie cu evolutia prognozata a principalilor indicatori macroeconomici.

CERINTELE DE APA PENTRU INDUSTRIE (2)

Volumul
METODA RATEI DE UTILIZARE PE LOCUITOR

mediu prelevat in intervalul 2004 2007 151.34 mil.mc/an Numarul mediu al populatiei din BH Olt 2099515 locuitori Rata de utilizare a apei industriale 72.08 mc/an.loc

SCENARII DE PROGNOZA
SCENARIUL MINIM Cresterea prelevarilor de apa industriala reprezinta 50% din cresterea PIB SCENARIUL MEDIU Cresterea prelevarilor de apa industriala reprezinta 60% din cresterea PIB SCENARIUL MAXIM Cresterea prelevarilor de apa industriala reprezinta 75% din cresterea PIB

CERINTELE DE APA PENTRU INDUSTRIE (3)

PROGNOZA PRELEVARILOR DE APA INDUSTRIALA IN SCENARIUL MEDIU (1)

Bazinul hidrografic Olt cuprinde parti din 3 regiuni de dezvoltare: Centru, Sud si Sud Vest care au cresteri diferite ale PIB. Pentru calculul de prognoza s-a utilizat media ponderata a cresterii PIB.

ANUL
Crestere PIB (%) fata de anul precedent Coeficient de crestere a ratei de utilizare Volum de apa prelevat (mil.mc)

2008
8.0 1.04 156.90

2009
-4.37 0.974 152.12

2010
-0.07 0.999 151.40

2013
2.30 1.014 156.04

2015
5.27 1.031 163.52

2020
5.27 1.031 181.97

CERINTELE DE APA PENTRU INDUSTRIE (4)


METODA VALORII ADAUGATE BRUTE DIN INDUSTRIE (VAB) INHGA (1)
Metoda pleaca de la ideea existentei unei relatii intre 1 leu Valoare Adaugata Bruta obtinuta din industrie si volumul de apa necesar producerii acestei valori unitare.

Metoda prevede un anumit grad de utilizare a capacitatii de productie cuprins intre 75,3 si 84,3% si un indice mediu de utilizare a apei industriale (mc / 1 leu VAB). PIB in intervalul de prognoza Ponderea VAB din PIB

DATE DE BAZA

Gradul de utilizare a capacitatilor industriale

COMISIA NATIONALA DE PROGNOZA

Volume de apa industriala prelevate in anii anteriori perioadei de prognoza

CERINTELE DE APA PENTRU INDUSTRIE (5)


METODA VALORII ADAUGATE BRUTE DIN INDUSTRIE (VAB) INHGA (2)
ANUL
PIB (miliarde lei) Pondere VABind din PIB (%) VABind (miliarde lei) Volume de apa prelevate (mil. mc) Indicele utilizarii apei in industrie (litri/1 leu VAB) Grad de utilizare a capacitatilor industriale (%) Volum prognozat a fi prelevat (mil. mc)

2005 2006 2007


25.14 26.2 6.59 156.3 30.19 26.2 7.91 151.1 36.59 26.2 9.58 139.4

2008
45.28 26.2 11.86 -

2009
43.42 23.9 10.37 -

2010
43.43 20.5 8.90 -

2013
48.03 20.5 9.84 -

2015
53.55 20.5 10.97 -

2020
68.81 20.5 14.10 -

23.7

19.1

14.5

76.5

77.1

77.7

78.3

78.9

80.7

81.3

84.3

216.8

191.1

165.2

186.9

225.3

281.8

CERINTELE DE APA PENTRU INDUSTRIE (6)

ANALIZA REZULTATELOR: VOLUME DE APA PROGNOZATE (mil.mc) ANUL METODA EXTRAPOLARII TENDINTELOR ISTORICE (scenariul mediu) METODA RATEI DE UTILIZARE A APEI PE LOCUITOR (scenariul mediu) METODA VAB (INHGA) 2010 2013 2015 2020 -

151.40 165.24

156.04 186.93

163.52 225.29

181.97 281.86

Se considera a fi realiste volumele prognozate prin metoda VAB, care este direct legata de evolutia situatiei industriale din bazin.

CERINTELE DE APA PENTRU IRIGATII (1)

SITUATIA SUPRAFETELOR AGRICOLE EFECTIV IRIGATE CU CEL PUTIN O UDARE (ha)


JUDETUL / ANUL COVASNA OLT VALCEA 2002 360 21180 190 2003 975 26560 61 2004 490 21627 2005 1702 2006 600 1973 2007 993 8908 2008 961 9286 -

Sursa datelor: Institutul National de Statistica - 2009

CERINTELE DE APA PENTRU IRIGATII (2)


In conformitate cu prevederile Legii nr. 138/2004 (Legea Imbunatatirilor Funciare) republicata, in bazinul hidrografic Olt sunt declarate ca fiind de utilitate publica:
CAPACITATI (ha) IRIGATII TERASA CARACAL FRUNZARU BOIANU BUCSANI - CIOROIU 75739 32259 34382 DESECARE 5804 5802 28367 CES 1501 1503 2414

3 AMENAJARI COMPLEXE DE IRIGATII, DESECARE, COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI

DENUMIRE

DENUMIRE

CAPACITATI (ha) IRIGATI I 71835 13703 4871 736 1112 1494 DESECARE 24492 604 6290 590 1616 1120

6 AMENAJARI COMPLEXE DE IRIGATII - DESECARE

SADOVA CORABIA IPOTESTI LISA OLT SISTEM GALICEA SISTEM MIHAESTI BABENI SISTEM OLANU - DRAGOIESTI

CERINTELE DE APA PENTRU IRIGATII (3)

DENUMIRE DABULENI POTELU CORABIA DRAGANESTI OLT STOENESTI VISINA

S UPRAFATA (ha) 10928 6233 25814 35795 485 410 2998 1300

8 AMENAJARI DE IRIGATII

TERASA CORABIA BUDESTI N. BALCESCU CAMPU FRUMOS MOACSA

CERINTELE DE APA PENTRU IRIGATII (4)

STRATEGII

1. Conform raportului final al PROIECTULUI DE REABILITARE SI REFORMA A IRIGATIILOR ROMANIA (Guvernul Romaniei - BIRD MADR)
SISTEMUL SUPRAFATA (ha)
18800 (bh Olt) 2998 23379 10928 4150

Suprafata irigabila, viabila economic in BH Olt - 65746 ha, compusa din:

SADOVA CORABIA (in reabilitare) CAMPU FRUMOS TERASA CARACAL (OT) POTELU CORABIA (OT) BUCSANI CIOROIU (OT)

CERINTELE DE APA PENTRU IRIGATII (5)

2. ANIF - Suprafata maxima ce se preconizeaza a se iriga - 84836 ha compusa din:

SISTEMUL
CAMPU FRUMOS TERASA CARACAL TERASA CORABIA (OT) STOENESTI VISINA (OT) BUCSANI CIOROIU (OT) DABULENI POTELU CORABIA (OT)

SUPRAFATA (ha)
3029 21892 33289 5136 10057 11433

CERINTELE DE APA PENTRU IRIGATII (6)

SCENARIUL MINIMAL

SCENARIUL MEDIU

SCENARIUL MAXIMAL

In anii 2013 si 2020 se va iriga numai suprafata viabila economic 65746 ha

In anul 2013 se va iriga suprafata viabila economic 65746 ha In anul 2020 suprafata irigata va creste fata de anul 2013 cu 30000 ha (amenajari noi de irigatii in sistemul Olt Vedea Neajlov; Planul de actiune privind diminuarea efectelor secetei) suprafata irigata ajungand la 95000

In anul 2013 se va iriga suprafata viabila economic 65746 ha In anul2020 suprafata irigata va creste cu 35000 ha (prin amenajarea unor noi sisteme de irigatii in sistemele Olt Vedea Neajlov) suprafata irigata ajungand la 100000 ha

CERINTELE DE APA PENTRU IRIGATII (7)

PROGNOZA CERINTELOR DE APA PENTRU IRIGATII

2013 SCENARIUL / ANUL


SCENARIUL MINIMAL SCENARIUL MEDIU SCENARIUL MAXIMAL SUPRAFATA (ha) 65746 65746 65746 VOLUMUL (mil. mc) 165.0 165.0 165.0

2020
SUPRAFATA (ha) VOLUMUL (mil. mc)

65746 95000 100000

165.0 238.0 250.0

CERINTELE DE APA PENTRU ZOOTEHNIE (CRESTERE IN REGIM INDUSTRIAL)


ANUL VOLUME PRELEVATE (mil.mc) 2001 1.58 2002 1.80 2003 2.23 2004 1.79 2005 1.50 2006 1.30

Pe baza datelor statistice s-a facut o estimare a numarului de animale si pasari pentru anii 2013 si 2020 rezultand:

PROGNOZA CERINTELOR DE APA PENTRU ZOOTEHNIE

NUMAR ANIMALE (mii capete) PORCINE OVINE SI CAPRINE BOVINE PASARI

ANUL 2013 339.20 306.00 89.12 3487.00 2020 751.92 572.30 182.45 5656.00

ANUL VOLUME DE APA NECESARE (mil.mc)

2013 8.0

2020 16.0

CERINTELE DE APA PENTRU ACVACULTURA / PISCICULTURA


In bazinul hidrografic Olt exista circa 40 de unitati inscrise in Registrul Unitatilor din Acvacultura al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura suprafata amenajata fiind de circa 1100 ha. ANUL VOLUME PRELEVATE (mil.mc) 2001 13.25 2002 13.94 2003 18.11 2004 18.54 2006 0.82

PROGNOZA CERINTELOR DE APA SUPRAFETE AMENAJATE FUNCTIONALE (ha) 1104.0 1104.0 VOLUME DE APA PRELEVATE (mil.mc) 38.5 38.5

ANUL 2013 2020

ACTIUNI, MASURI, OPTIUNI SI SOLUTII PENTRU REALIZAREA ECHILIBRULUI DINTRE DISPONIBILUL LA SURSE SI CERINTELE DE APA (1)

DISPONIBILUL LA SURSE - in sensul mentinerii sau cresterii disponibilului CERINTELE DE APA - in sensul diminuarii acestora

ACTIUNI, MASURI, OPTIUNI SI SOLUTII PENTRU REALIZAREA ECHILIBRULUI DINTRE DISPONIBILUL LA SURSE SI CERINTELE DE APA (2)

REVIZUIREA REGULAMENTELOR
MASURI PENTRU MENTINEREA SAU MARIREA DISPONIBILULUI LA SURSA DE EXPLOATARE A LACURILOR DE ACUMULARE CU FOLOSINTE COMPLEXE

CRESTEREA RANDAMENTULUI
INSTALATIILOR DE POMPARE

CRESTEREA GRADULUI DE
RECIRCULARE A APEI LA UTILIZATORII CU PRELEVARI MARI DE APA

ACTIUNI, MASURI, OPTIUNI SI SOLUTII PENTRU REALIZAREA ECHILIBRULUI DINTRE DISPONIBILUL LA SURSE SI CERINTELE DE APA (3)

CRESTEREA GRADULUI DE CONTORIZARE EVITAREA FOLOSIRII APEI POTABILE IN


ACTIUNI ORIENTATE CATRE CERINTELE DE APA ALE FOLOSINTELOR PROCESELE TEHNOLOGICE CARE NU NECESITA APA DE O ASTFEL DE CALITATE

INTRODUCEREA UNOR NOI SISTEME DE


TARIFARE A VOLUMELOR DE APA PRELEVATE

ACTIUNI, MASURI, OPTIUNI SI SOLUTII PENTRU DIMINUAREA EFECTELOR SECETELOR, EXCESULUI DE UMIDITATE SI EROZIUNII SOLULUI (1)

ACTIUNI PE TERMEN
LUNG
Orientate spre reducerea vulnerabilitatii sistemelor de aprovizionare cu apa in conditii de seceta.

ACTIUNI PE TERMEN
SCURT
A face fata unui fenomen de seceta, in conditiile cadrului existent al infrastructurilor si politicilor de gestionare.

ACTIUNI, MASURI, OPTIUNI SI SOLUTII PENTRU DIMINUAREA EFECTELOR SECETELOR, EXCESULUI DE UMIDITATE SI EROZIUNII SOLULUI (2)

EXEMPLE: JUDETUL BRASOV Executarea de lucrari si imbunatatirea activitatii de intretinere in zonele Harman Prejmer, Bod, Crisbav, Barsa Vulcanita, Vladeni Dumbravita, Mandra, Terasa Fagaras, Netotu Breaza Sambata Vistea Ucea, Apata, Sanpetru Tarlung, Venetia - Sercaia JUDETUL COVASNA Impadurire a pasunilor Cormos (Bradut ) 44,5 ha, Chichis 12,5 ha, Sancrai 25 ha, Fata Lunii 12 ha, Darnau (Zagon) 18 ha JUDETUL SIBIU Consolidarea terenului aflat in alunecare la Talmacel Eliminarea excesului de umiditate in lunca Hartibaciului si impiedicarea alunecarilor de teren in zona Nocrich JUDETUL VALCEA Executarea de lucrari de consolidare a versantilor

ACTIUNI, MASURI, OPTIUNI SI SOLUTII PENTRU UTILIZAREA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC (1)


POTENTIALUL MACRO-HIDROENERGETIC SPATIUL Teoretic (TWh/an) 8.25 64.40 Tehnic amenajabil (TWh/an) 5.0 33.80 POTENTIALUL MICRO-HIDROENERGETIC Teoretic (MW) 458 1895 Potential amenajabil (MW) 122 416

BH OLT ROMANIA

Noi capacitati

STRATEGIA HIDROENERGETICA

Reabilitarea CHE Privatizarea microhidrocentralelor Continuarea lucrarilor la amenajarile hidroenergetice incepute

ACTIUNI, MASURI, OPTIUNI SI SOLUTII PENTRU UTILIZAREA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC (2)


LUCRARI DE RETEHNOLOGIZARE A CHE FINALIZAREA DE LUCRARI DE INVESTITII IN EXECUTIE

CHE OLT INFERIOR (5 CHE) 20 X 13.25 MW CHE LOTRU CIUNGET 3 X 170 MW OBIECTIVE HIDROENERGETICE NOI

BARAJ ROBESTI 2011 CHE ROBESTI 2011 BARAJ RACOVITA 2011 CHE RACOVITA 2011 CHE CAINENI dupa 2014 CHE LOTRIOARA dupa 2014 BARAJ HOGHIZ dupa 2016 (minim energetic)

CHE ISLAZ 30 MW

CHE HOGHIZ dupa 2016

VEDERE IN PLAN
CHE FAGARAS CHE VOILA CHE ARPASU CHE AVRIG CHE RACOVITA CHE LOTRIOARA CHE CAINENI CHE ROBESTI CHE VISTEA CHE SCOREIU

AMENAJAREA HIDROENERGETICA A RAULUI OLT

VEDERE IN PLAN SECTIUNE LONGITUDINALA


AC VOILA AC ARPASU AC AVRIG AC LOTRIOARA AC ROBESTI AC SCOREIU AC RACOVITA AC CAINENI AC CORNETU AC DRAGANESTI AC RUSANESTI

CHE CORNETU CHE GURA LOTRULUI CHE CALIMANESTI CHE RM VALCEA CHE GOVORA CHE RAURENI CHE TURNU AC VENETIA CHE DAESTI AC VISTEA

CHE BABENI CHE IONESTI CHE ZAVIDENI

AC ARCESTI

AC IZBICENI CHE DRAGASANI AC STREJESTI CHE STREJESTI CHE ARCESTI CHE SLATINA AC GURA LOTRULUI CHE IPOTESTI CHE DRAGANESTI AC TURNU CHE FRUNZARU AC DAESTI AC RM VALCEA CHE RUSANESTI AC GOVORA AC CALIMANESTI AC RAURENI AC IONESTI AC DRAGASANI AC SLATINA AC IPOTESTI AC FRUNZARU

AC BABENI AC ZAVIDENI CHE IZBICENI

OLTUL LA AVRIG

S-ar putea să vă placă și