Sunteți pe pagina 1din 5

COALA GIMNAZIAL VASILE MITRU TACA- BICAZ

07.10.2013
RAPORT DE ANALIZA A EVALUARII INITIALE COMISIA METODICA A INVATATORILOR SEPTEMBRIE 2013

Dupa doua saptamani de recapitulare iniial s-au aplicat testele de e aluare initiala !care au "ost corectate con"orm standardelor sta#ilite si s-au o#tinut urmatoarele re$ultate% &a c !"! ! IV ! la #$%! "# #&'(!&)(! (*$!+! s-a urmarit alcatuirea unor propo$itii si te'te(despartirea cu intelor in sila#e( identi"icarea unor cu inte cu acelasi inteles si cu sens opus si nu in ultimu rand recunoasterea partilor de or#ire si de propo$itie in atate) L#$%! "# #&'(!&)(! (*$!+! s-au o#tinut urmatoarele re$ultate% *lasa +r)ele i inscrisi a I. a Total Procenta1 13 13 +r)ele i pre$enti 13 13 -#senti ,B ------------02 B / / 30 2 S 0 0 24 I 3 3 42 -

Se o#ser a un procenta1 destul de mare al ele ilor cu cali"icati ul #ine-B) Ele ii cu S si I sunt cei cu *ES si cel repetent) &a $!&'$!&#c!, ! c !"! ! IV ! s-a urmarit sa po$itione$e anumite o#iecte( sa numere crescator si descrescator( sa e"ectue$e e'ercitii cu operatiile aritmetice in atate! precum si ordinea e"ectuarii acestora! sa a"le termenul necunoscut( sa re$ol e pro#leme cu una sau mai multe operatii( sa recunoasca "ormele plane si spatiale in atate!precum si unitatile de masura in atate)

R'-) &!&' ' !) .*"& )($!&*!(' '/

COALA GIMNAZIAL VASILE MITRU TACA- BICAZ

*lasa

+r)ele i inscrisi

+r)ele i pre$enti 13 13

-#senti ,B 1 1 4!42 B 3 3 23!4 S 3 3 /0!52 I 2 2 /!22 -

aI.a Total Procenta1

13 13

Se o#ser a ca la matematica numarul ele ilor cu ,B este mai mic in comparatie cu cali"icati ele de insu"icint) &a c !"! ! IV ! s-au aplicat teste de e aluare initiala la "&##+&' ' +!&)(## la c !"! ! IV ! ,"-a urmarit recunoasterea plantelor si animalelor din di"erite $one! alcatuirea acestora!cresterea si de$ oltarea lor( s-a identi"icat aloarea de ade ar a unor enunturi( pre$entarea unor actiuni de pastrare a i6ienei clasei si prote1area mediului incon1urator) S-au o#tinut urmatoarele re$ultate% *lasa +r)ele i +r)ele i pre$enti inscrisi 13 13 13 13 -#senti ,B 0 0 3/2 B 4 4 0/2 S 3 3 142 I 1 1 32 -

aI.a Total Procenta1

PLANUL DE DESFASURARE A TESTARII INITIALE

COALA GIMNAZIAL VASILE MITRU TACA- BICAZ

ACTIVITATI

SCOPUL

GRUP TINTA

RESPONS ABIL

OBS.

1. DISCUTAREA LA NIVEL DE COMISIE A MODELELOR DE TESTE CE VOR FI APLICATE IN EVALUAREA INITIALA. STABILIREA GRAFICULUI DE DESFASURAREA ACESTORA.

INTOCMIREA UNOR TESTE EFICIENTE

RESP.COM ISIE NVTORIELEVI PROF. NV. PRIMAR. NISTOR ROXANA

2. APLICAREA TESTELOR INITIALE PENTRU FIECARE DISCIPLINA PREVAZUTA IN FOAIA DE PARCURS

IDENTIFICAREA EVENTUALELOR GREUTATI PE CARE LE INTAMPINA ELEVII IN ASIMILAREA CUNOSTINTELOR

ELEVII

MEMBRII COMISIEI METODICE

S-AU APLICAT TESTE DE EVALUARE INITIALA SI LA CLASELE CARE NU ERAU PREVAZUT E IN FOAIA DE PARCURS RESPONSA BILUL

3. INFORMAREA ELEVILOR SI PARINTILOR PRIVIND REZULTATELE TESTARII

INFORMAREA SI ANALIZA LUCRARILOR

- ELEVI RESPONSA BILUL DE COMISIE METODICA

COMISIEI

COALA GIMNAZIAL VASILE MITRU TACA- BICAZ

4. PROIECTAREA MASURILOR DE REMEDIERE A DEFICIENTELOR CONSTATATE DE FIECARE MEMBRU AL COMISIEI

AMELIORAREA DEFICIENTELOR

ELEVI

CADRELE DIDACTICE

RESPONSA BILUL COMISIEI METODICE

DIRE*T7R! Pro") In ) Primar %D-+ 8I7-+ 9:S-RI

RESP7+S-BI& *7MISIE MET7DI*- % ;+.) P-<*: D-+I+.=>=T7R *&-S- -- I. 8- -&I+- R7?-+- +IST7R

PLAN DE MASURI PRIVIND REMEDIEREA DE0ICIENTELOR CONSTATATE IN URMA EVALUARII INITIALE L! #$%! "# #&'(!&)(! (*$!+! ! c !"! !-IV !% -e"ectuarea mai multor e'ercitii de transcriere! copiere si dictare atat in orele de curs cat si suplimentar( -citirea unor te'te la prima edere si e"ectuarea de aplicatii pe acestea ( -alcatuirea de propo$itii si te'te cu cu inte si titlu date( -reali$area unor compuneri colecti e si indi iduale "olosind ima6ini si plan de intre#ari!inceput sau s"arsit dat(

COALA GIMNAZIAL VASILE MITRU TACA- BICAZ

-"olosirea la lectii a dictionarului e'plicati al lim#ii romane( -completarea "iselor de e'presii si cu inte deose#ite in urma lecturarii cartilor imprumutate de la #i#lioteca) &a matematica la clasa a-I. a % -se or re$ol a multe e'ercitii si pro#leme atat in cadrul orelor cat si suplimentar( -se a insista pe insusirea corecta a operatiilor aritmetice in atate utili$andu-se terminolo6ia corespun$atoare( -re$ol area tuturor pro#lemelor respectandu-se cu strictete pasii ce tre#uie urmati( -se or dicta pro#leme si se a pune accent pe citirea tuturor sarcinilor de lucru la toate disciplinele ) &a stiintele naturii la clasa a-I. a% -utili$area in cadrul lectiilor a materialelor didactice adec ate( -se or con"ectiona si completa porto"olii!ier#are! insectare( -se or "olosi atlasele $oolo6ice si #otanice( -se or e"ectua mai multe e'ercitii orale si in scris de pre$entare a di"eritelor acti itati de studiere a corpurilor cu iata si "ara iata( -se or alcatui te'te le6ate de prote1area mediului ) Director! Pro")@n ) primar D-+ I7-+ 9:S-RI

Responsa#il comisie metodica! I+. ) D-+- P-<*:

MEMBR: -& *7MISEI MET7DI*E I+.) R7?-+- +IST7R