Sunteți pe pagina 1din 32

u :

ln I F ry';F i$t q p E{86*le-iRi*

*nN pA#uPf,

EDITURA IINERETULIJI

PNrcTENtr DIN PADURE

#"".:"^'
,,LurJ oe

lrn o Iadu'. T'c

'..

,i hr.d in... un r+h i!

"

si lufloledta tor. Toa[ u,, h,; t aro na. ti gindic !t muncea! jnlreaqr zi .iu0ercrte, d,n Damnl_ iar nub n lng tj in tdl df o n:Eitra tmpte pohr I potelu( v.l, TilF "'nrmD. / r.. air d.n h",.r,1 nr!,
;

;i;ili::i";i::r,: . z!m?el!t

*l,lri';":"' fi"iglli,ii.X.;

i;*+'"; "'"
vo'bc..

":"

1';',i";f"i:".:r:lj1', ::' :",,"' ,:;;1,


11";' :"t"
ni:

i;l'i:":'ir;1i.:::i,i.i;.,,,,ji,1ri
fru F tts c:a in
J4ph rd i,

;:i':*;

Da. a p, tu,r 'r: ,,,",,

i ut.ld u:iild :

n, \.-d rd \rn Doreor ""-"_ p,r: ;.,-. pdu De.Lu fi pra.r ". ;l . du ddurfl Lo oio mur .. dar !. .n i

A,ob

'rJ.

rarg.. dL, rr.u.rp rr o" bnu d! 'mr,d unde e se i"d.!i u ru ri '; r@,r &

.,or1"ar.

li:,*""i';i.51;' """"""'
----11't9
omiFi!' l l1l"al, \j,",* . 'r a'gd

:!l l.l.ti-".r.r.,1i -i'H


I qr .
r

,!."ri..Tr
a:iu h r,
o

Fil,n.r ,,,h, p'e'"er/ndu)


, bublrn )dpF

_,

+ !s; lL .n.)i.\t i ma 2t -". 'a

ft ,.1d

p""br.dz,md,n I r.j .. *-. 1 Te..,. n i, !1. id 1." cd


d,nu,

A. !.dp, r.r?b ru,u." :,;..r,

DJ. J,. /c Crh ,.,tu. p. tr ,r"p.il,.,,n.jou ,rbrn., buLlr/.., I @ ,ri. r..,,1, J' r r.all" n,,,. ,,, : .;1;rod" d. D,r.,i 1- tL.,u r' ao " .i ,. | . ...-ramd 3 tu.. . Jna po( p. , ldr d,d' d Ji 'D' r.t, oitr. F,,er, vr 1. ut,

"1-"(h" dmli. .ari r.drb imp{nd L

.e m--, , U."\a r ra u,. tLJri " 5,nl.t,e.

d d de r .1. r' I iu, , ;,1",u mut ntrr,u oilLdursa c.r n."/'. r

:r1il:;'rl
"

il'
"'

5;:r1,
ou 1

r',i:
Lnc

rl

I l{j i"l
4u

t':tl
\4

lil
i

. fl"'^" r. Lr, r 'n

,,,.,.,,,:

''i_'r"

'a \i L L,.- J ; uTr'd,,il-

oo.r su .i I h.t.r I h,p," "ddunJr,

ir o!;rr<na: ..\bre b,n"

.ii'cl",l

cr hsnd .d t. n"" tr ., o . . ,.. ':1,''"**'..c'1..|r'''. Ld'T," ;. .. J ii d. lll'.'. i " B{, : L}r,1 I l ,. D, t., .- -.. s 't ',r"

" "'

tL' ! hr | [r! I! ,!/il I )i'r ., lrrir pul I Jn tz.1ri | 5' J{a s! chcrnr, tr el dnhl! H:,

ln,r' .rd n. ..r |

tr
,d,

t,,, ,

lh' iiu i :ilrt n\il i: e,. ilL mi 5i gh.bo!l id.i spirarer Jr Sli! il lri 1t,.1
emnc

,j \i,

''' .1',.'1

". J
"

J!
.

.{"., Lr

'

. ,,

nr I dT,.1"",Ji, n'." rJ, \o," . Ji r n -rr tL,,e d I Lti I e, Jc t.,d ., n: : d, o,' , :.., ro1 L " rf, ts tJ :,'., e?FJt,c.'JJ-D. rc "t h_,"L,'d ' potr.' t '; * \a rEi ponrni vrsdrii Ntrmii rtbi'a .ca bith, .t;rini Fiel
Sa

,.1"

'.i .: '';,.'..' "''

Ln b.nr

Adl., {! Dri nrrl , Xod ,L \i . pod " mp, inr ,, R(L du " ,^o.1. In r,., z rJ ,!

i.. .i.,.-,, I {,. I ':'"'1".'J'''n'i'l"h rr, r.L " ll. . !1, r, i, ir d'r ri ..tu hrr.e rfr de rgcde I dl dr r.f([, krr cridi. Br(rr ntr sc jo rin a ['i de pri J J.irn. t".,. ' " ' mur si torh' btrnde se,il,L *vrile irtr. rror ilD, ltrgi alt.. Abl. acfin r\( \i Gidi rrenre )i rc rjle jLiril trj 5i rrtrhs. u, sL.r r:srrb lar($ treab;. ilr '

r, .iil c ihi,J

I rrimlm, &r deoritrrdaii ca rrer.rrr ,r i,Tncd, d 4 n' nciJld. 'd rn-oL,d ,i,.n,J!JLr 'd!' . .s rinr n,u tum
eu .e stnl nr

o s: !: ;ril ir srnr !

iirc

s?

tact

pc teo.3

rr!

H.irup! Helnrrl Ilu.trp: una duDi ah. biincL rr'u ,$zale Mde se cuvinc. Bublruzele btleir cuicle cu nisle ,, . r ,r llur {" ,cv,:u' z ro'u,i n{s.. ' h,,,p P,,.. LJ.hrr.' t,""i,

r{d v.li;!n ajuior Jb1ile. }ind.d f. purerr -bnz ' d'a8 I 1p3. btr.e dc,zpo.ut d. ,.., p.., ri .b..rdu .d . o'oph3 c; Lrc. D.pa 8.FB vr tra L iid .' rrnar.i..d .a bsti ulele. ii dpoi ft' slf rd pun- m . r.L, L'i. 'n q_;biL). d-,.,tso " 4 d< d,doto oe api. .ind ri sici se gdscrLe din betsrs? cum, de .e ? Peihu ci aici n rvem runrn bun De,m '.i. pod.t . ?r d st...'ru nr pr"3 rilr . rm. tungr Di..il'"t,u ' rnpFR ta.,1;,trmc, r,..or /k, c \u c, LLr !.i.3] n I o" lsd', ?t p{,r \a t,fr Dar atbinck rr plrea s, aduci {or hmnuL .d tunt4 I 7L!rJlorrc .nu+ Cnfl ' Srer.aJl! p'ea ld s' .Oo d..d ." oun"n ur" r o rt. h lddi
O.. p'o
rutu

4p3 trvordtu e'r anr & adlnrr, ilcil ilu D.r..r n, in pe p( orod' scl 5i to'usi, daca erd vo,bs de ndrar rodLl, apoi b['ec rebrau lrdilp und dupd "ra I a rebx

.a ntrr

,,"0

;"tif#.",

Si Drine

h.i

o zi

anunl, repurirr. bl fu rdpede.descn'

'$ri"'.Tiiii'i,L'rff "","*^]o.nai.9sise' ""*1llji':'1.,1:::'l*:' :Tiiffjiff H" i:"I"!:tf


,- ,

* eati:l " . r.P.l "er S viu) \u >n. ) inindo, . tuna .0, .a" ' rF nrr Dj. , eF "'ut. Dar oin" I rn_ - . ,",j:: *",1"

:l :li'Jii"l:T'.",,9"i1':;i, ,, ".,,.i

Dr dJd .

A\em

"-"^:"1!r'l,.4a'p"Ir,

i,,','' "' i .,,3F


"u

riii, . " 4,r'. Apo,

;l;,;,";',

'A,r. Dupi ." .

"':':,i,:';:";,":',"',t,i;

Liil"'-

'

"'' "

""

o.) oorr, ve&.

5r.' putia Und" ruRi? qr qFtsrut durd "' crv, ioln. pn-o h.ounpm ?s,eedbnd"rl!a,ti, ' ., {0.. .{i podulr ru-, (u. s,leP: N d,k b,,'.rm 1r nor h ajula dtr s r n.voe. As, ,r@L ,l rnbvrri,i.a ' deDaru 5.,u,ni, o Do,ni drbila mr 'o...a ., z.r, t, /!" pFid Lt dFrt \o b. ,d. nu . Ada i \z rol ,'p. de loc,.. Apoi * zp ,, iar t. ts, r. ,bu Apo' $ ap!c, d, kebi, fjindi, ndi tuntrea r, "" zbu 'er 'ru 'a rtro'e s6Le .u
9r uile-at,

:r* 1,";*it,ijij nu pres le p;(ea ruriic, il;i;,::1""';;:F,.r.1".";,,': 06 E dofl _,; r:.u(r.r


--.-.D _nl Darro, N ro:z)c.ir,a .a, p.h" Ha. .a,hr.m.oti !i,,a :!q' ai.i o mutjne de r{.me.re *
r.pqda

Cu pla(.re, !3 ant c! Dtiorc daca \nr,., -,.-n m)sr. R"?dA 3flilr rbvd bioci 11. :3"_." l,u,' roo,h .,c tue,, to. .u,, i.te. p; '^rul cf10 iri yoe+ rs,4,ad p _,e ;; Drk r. .,.,!r ".onarhdu. .r .t ,,.r. -" ii r" i, r;";;:j.,,iXlli ; #iil; l"t!11 t1 " . l';:;";:?.::;';l;;'i;1,;,'

g,l.:i",.],;,"i :ti;j

;;i

':":'
. bu ziu.,
Jfu, ra ntneni s5

I'1,'::",:;:'
i.prilra
Brbu. 7J b.tsd.or,

Ii

breol de

*am,

_^-^r.i!tl.-.,.b.1

'":;i i'irii:,;.''.'. ; ;-Jf:f"

''" :1,';.:, nr, ',";J,i:

fi inrrrr trrrJ'iLr (inri Iicf d.dir, io toati l,nn2LrLa ',i rr r(r.{ Di h-, J.r ''

l)rr ildtrl q' inccLu ,na ilill5 pe un8, It l3 uu. 1 r'dJ P Loorq.r'J 5'I lila i do.r l,tcDutrrl Da!: o s, n. diln .]te..ab I
nc

Intn t1.,".

iu!f,i I D't,._il,d,

.1inilr,il,-,,r ..r..,rilr.

r,,

tr' s,

n,idrim 7ac.(hil ! ii.!'. L/-' l.r. i !{

) ilr" '

rbn

''"

) u, T".",. ., ir 1. r - 1, .., I rrnil..'iailu {d ., .h, L."rr,,r.,,,.. "_..,, d ,".. rr.,r..,nr ,r;.. 'ilil, k;u.,..ildab.u.c .\,." n a"T. t'u Ar , ,nD

?1'.i"

.r" ,

I;"Gi

;.

"

""

'rrl rl

nridil rfo. Lnrtr i

rJoi3;'
P

Pod. ,.n rim.ar 'a i ') oia

"' 'r''

l"C a

il 1

'nne\r

Lil,d 10r!,i lnd^ieti 1.od T{C" 'ci..r.J 01 / nu ' ., .: n.- i .n. v.. e D D,' I u 5l d nJ .o\rno.'pD'.,t.j..r.rn I nco riit . icJI "d" :',.'':'i"".. Dodu 1t ,.or ,i .or . . pt: t"
m,

Fijndc, rn ri7tri ca greietuJ c.n.i jr i rf.kinor

': P \r.

rr'

oI ^!-:

koJr

B 4\

'

a'/o

'

b' :r.r , I rn. . f,,'i Adt l tu pridii 5t c'i.'t in ri!,virist.a ..voie btrnjl b. ,qs . a 0..i. 1n, ,n p, L tu 1i mtr rd \'. ! Au in,r 'iL. r' 4cd j,t ) n '.4, til inli tr he ta lD rn.htirt D,r penh una c! ailr . o.r.i!
o

r''... tilj-d.

.t !!

r.

dc o

s:t sc a!d;

. ilo

.,,m' r,,r. ." jr..J

tuionrteli jnroriritt.a .,voi. riai ntrd"sJrn \1faD-!Lre "_ls.Lh'ovdqr' nrdd;rn 1Per .ioi'..r .op. .;,: o. rc ru p"r'u l,; ".;. ; - .-,:r"e$" . a'a pu'c xPc" 3mdur"' .,r : r Liol.'4 _. \be r " i r ., rk", r.",. il, 'e sDnda bubu'ubh bat:srPdi '" "' ro'3r'nd n%J,ril _o' d" un '3ru I fl' . 'du^i.. ::. ::t ! i 0tuF5 h krbuk? r b-?? ilm I !n -r ,s .nm ^;. !s Jd mi' i4 & leil s du J'tu I ei 'e.5itr sa pe repurra tobot:tu , it lr rmt rtr hr*. tur s: h e;scls t (rl ,"e ni , i I r", " dc{nd .l si n sle J t! pe c:re aveau si l' agats cei nili $osi Alt r:. pesk dout zire. ro J.:.i.aij vaE err I t. ,an4art Intaru'atnil d'ai Fdpd, a tn4d va ; ,; ,,-,i, catulqd to li P'tilil n.|il4'tr? a(tuda-h? ^ r! n^re< \n oLuPe ]rutttt ,tu ta pdrr rodilt, nlt. d cinciba ,i ot ta ru' r tlFl t!F5_ * dnJL dnd krrb n . ,am .lLa rum r c nu "iu(iL rnunL! ,Ir t lon ^ sltrjb, nLnu duDr cc ;' d"p trb o" "u an "u nd vFrm, d' ;": ,;;;;r' :i 3"u i om d" iiii- i r- . .
.,p1,11,"".i , .; ,]",,," T;... ,-t;i,; . , ." ,i". .,'.tsru.,. n, p'..pu. 1^ J' urm; ' ho;' ; r ln 'n me{, in slujba Pc ac.rr

dngin'.|. -rM ' L".., I ,i il' Lp,

L,

'

. "b I ^ h Li,n,d; si * im. din et

'r" Pir.r.a m," -r poale cd da, poale ci nr Eu am nai nuli incedere prhoru h crrSb!! r;sDunse prcbnrr ri kprt :r.' naIcd.".,,latn ,"m3it, r,ti'.-H,.hz,,a' M?,ut 4..-oun r,hliu-

Dar nu ntrhai sorrch oh aduna D" h' as nLh ,o

crios k notffuL et nzr! s! ri npi n ill' 5pq .'oir I 'c '"nl', 1P",'; dnnj,

,,..

;":,"","i

inri(;ttri.

de la

dolifl!l

rr d d .:, --.; hlmdd'

trtrtuL

nonlor s. rain de a{i o tr*tr" qieb,i F psmhj 5' nm n lnc: Jedul de

L;cuilr, concilr.ntul lui ccl nDi de knul, sirea de pa un picior pr alti de douizccj dt ori re minut ri bi s.unr3 h 3.elasi 1 np 10il. mdd!lsrcle L-,dounl .rcoin nnilri ohi -! !me.r pr'c" ni!,r:r3 d51i cu trli loak inelel. 1a"". \ rmrl',, i ' .'rD'u tr '.pi I L'J' u'" .

)n.Jicc !mrnktr

P E, " | trriil'm.J I dP ouo4' i \'i 'd L d ni dr ' rni. r'il IJ biP d). l.' TL:oodd iLrii'. lorb '"i i,rili.u-,^,ts1 *',tr1 3J..iecr"os ." l. o lupli 1in ' r, o nai-tu t ".: d l Fllu iJolo' nufreher'd .tli debine ci ..ei c! care sc intec. sint lipsiti d. rindliali li 3
n.

'I 1

I Si ti vizui 3unr hat de ?iDirerLj I .ei nrai ntrli .pr iltot B,,." Lu .3ru ore, m.l ,D; ptc .,.ioprr,rol. ., ..,,.i.rt h 'ui-4du .d4q4sod : o I 0t...., a ".Pm 4d ar,,"_;LFrpu. IlPlr rq 3 _ e 1lr'd< ntr ..o.nai o.r, i'' . ,a :i Dc ,! r ,, trPr.P I k Jt caru{' L! dr iDi ,
Tji

P e ro

1i4 lrn\3,di il dodafpLn!

r", '''', ',' n.r n

..L 04utc r Id r'rur4 h *mlts d rlor-cs o.'", \1 p rr 'n rL ri(i r..e" r"ou 'i ,,nnrr b?Pili dc ' rni ' Pfrn '' Ani nnii :. inpirl ' ti.iirir ..eeari sreutrt. de sehinlr

['.'.l,do--lor.rJ.h t-,er ai,rcatd impu tJ I . L r-ul. di- n L', z g 'u ej m{,e JtntrL" de 'ue, renPdP Antul bLne .. r il Tia4 ,a.h,. L?t. I1n'. rd;.!rr.,u'p,.muIdr Lia d,'r., trir bncdA . o' ." il.J D. ."t! I.L : o rpn".

id^ rndo tuir" r...ailr"rI ir'c.hernts al r'"' rabi 'i .l'llllll r.'i"",',i,,.l {.*i,,,1",:1,. }f"rl.: ::'t"";Jt':"1'" ;,"jj: i;'".,r'll,:,

l"' tinLa ctr o odtc J n semints ''ij;.;;r; '; a;,r 'un rd oDotrr 14 r ilc dir- " " ' ' Ar?n iun i AFrliu' e D; ;, i i-i;i - i;i r" d. I u J," d'sP"b" c n: )i v' i \o*. d n ;;;; . nd ..' -: !;;1 ":-;. i rrir *' to'" tsa dlr'nud r z u I ,,r.- i^ ^i:.';,; -" *. o ddrr p'til' ul :.i.i.s u L. ilale *"'";i *minlthr'.'+:' , .;,,' de!. rs dcnz e " cL' " /'ui ' rJ d' 1 tr^ -ri 'v ,,.; di,; [, . r." b nr" J D' ,d do: n dr " u-3 ir li'I,,"^,r ' ilI'+ "" " i.',"1"ir'iru. 'om"'b' nPiio' ni:r'il' '" r,',iit,.-r" r' r'r"' xil ,.." r.'.;',ii"l r:n .\" ' i".l"."in * ri dr r1'ood .d " '

;l

i";::'--;,:,1 d' o'.trF'? 15 dr'i' r, o"' -''vr'd 'i*,ii.i,.ir' .h ,o. lu, U r'd d" fn'i L"'n"_ anq i ' t -n i " ' " . dpFp3 i rno-F" hta adat" u .;.:i'";.;..;'t ',,.. 5i [L {himh:u pnsi e rniF er '"' ., ;kisJre ru d" '., r'ri_ rra. ri" r,md 'd d 3' "d'" "i " 'ju c' P'itri p"i'"r ! J dcrdr dP'u no ,",,",;'",r'-:_s" " '' ' ,,:,T:'* ,'.b r . i Di .on,nrz o,ino '.. ril rrir'r ' ? . .".;-i' i';" . i:o:- e .t *"'t

l*i

'' J l;.il'',l"'l'"""r';:'

::"," "*j

I/b'F rc - ats ai"\'rpir'a!d .ll,"..1i.-ii:n; rrm uicJ D taP' ' mt. u ' ,"

*ir,t

:,

ilf i'l'ri:iri: lir I

."1!

..; i:li;;, '.;,i"i \;" jiil"i"i"iri",i"."r". ,, '";.,,""i;;

il

D'il,

rme.

''ilJ" crrt e'me

or_

u.nilr'_i

!',

r.tor "-, " Jiii',,".."ud iii,"li. i. t::i.;'a."

: ..".". " r" run rur'' -" * rq , r'"u p,, i-",.'tr "' ' ap. r'mratsr . lCT, ab'cr ' bb +r rro r.:F "n& I 1' D ri e3

Ir U hit !. rrr i trtrr nol s, se shecDar. hr r![!:ul (ariilu, 5i 5i l4!'cphtGUsd*drr


L

n'"":"i'Ti
i

toaDr asta o ":"',f." turnicd, '.". se .urri voci Ftrhir . m,

(i) \lcinico | \tcini.o I Ii ruzit? Ncn'lP'il'nilr llslt:5!rcLll iol/ '" 'l.bd ' "ni, \] ."n ' "., "- ;';,.",. ', clibu'or' 3litu d'n r .,p! ,otril {ot ndu .^ ., d, oon \' \"rd ir'p,"it'r' A,.'--';,'';;'Mo ilr.J f,o [il ii o nt ruP, . ' p1 so,, p3.' I m Dor ra t, :.3 /4 l -,.[. - {e., oroln" .e" . /s'.4a Dbdr d,dri il oLddi'i ilir,", :d-, dn.e' rtrisk i rts sr' d!c: s, iiit. .r . r lkcn itred ? Jl of unql un i poan: rn rue? d r;'r ndtr ra<l noer !trer ;.*L ri triil,. F!rntile ii : uLn4' ) ruib Flrntie i^ani b \ d dn n d' d'b b ln tuib hiF lide s hits r*'.., lr ln!rtmFnL(; rn!rtmenL(; i . .-:,, lmru' u'i 'm"ni -L;tr 'd
. ; id itr;, "*.,d :-'.; . n.., ne5,nu[f a" :, I ctr,Jift{ \, lFhL \ L p' r \!0 ,e d tr?r .'l r

Penr! unul ca l i i. ,lilns i,. \re50e!, .rl Iurntrs Pi.h, .inr [1.{? mul DrG !r.,., A{uia lduie ,E.i iraa<m il rhdhncala da uaii. v, ni ilu aF I lu de parerc Po,re.a eu. 'l,li'i[rrc: .tr citrtrl meu 1ds
tril ar iace

..n" ,lh e I,T " un Ara dr lsr, "l ul,neam.ilile] '.r"| ( r J ri d..; i.. h[ebd C' !r a! inkc ei ca mta c! dinete. Dnr nineni din nrmsroasa lui Ianlli. na\a habar d. i lilhd e,cu dcd.dr.. I,.p r' r', rc ot'dp.'a. J il.r. ond dodrk blL!tu/J,!u u ruF'is 'd.c: .{ -brre d.r. ', I" l.i d.' p' nisuri ," spufea, se spulbe. m: ur; ce lhrd si t] depene plaiul $i, 5i pc I vi I d. 13dqd , etr ! r" hl; \p \'^- "er, qr'3 '..' ililu7asmtrl li lr .r'u,d T.l r b. blcui,J u',J SlBsnk' r1 {r3 Ar3 kebuLau Fo au ., r. I ,' Lrtoir!e'I L, r'..d lri i lL, !:ruei O se seI de il\: I lrea a potra de roJll tuL S Iil rre r Jus< rl ) v:da rr de roJlt luL Nunai I bL pnreciLor de plante ri Fmih porri ln ilim bL nrza lisi balii in cregiea cr+tu pxrecih & ililh Dlim hfu Adiri. plimhrc s, fh oarc? zbur, ca ce zburi, prn: .e 3j rnse ln mijLo.ul pldurii, la fir. D. o (a.i se leAina o tiblilt-pe care scru.u Lil.rt d.o $iorp:: STRNA PiDURll O ridai.i slltea de ve tF de ro r va r " ;[" '' il p'r r il r.b" bub n p;ur,c' ac\^r4.4po .,.,' r't or.tdo.d,i lil,rnlrdi.aB dlcea pilri n6 Ajunsi a.olo, brbrDa lJ .". Jp^. ,- u''. dFl inpp D J ', o nasi $edea trn ' sin&c, Dtrt$ sa rrivc$i in toak pi4ih. Lr Lr o rb.iritDar misum ctr panJ ei oda,a in luns sin l?1. rtr , xer sray TNkei sindncul, ridrlcx !i .io.tniioarcx -

's

ii

"".,.'

r-,

.rtrr,

ilrliil
1,. 1r

r,

/ .

Cr'l .' Zr.i Spune oaaUt s{ repertr[ loli h cr Zril . rizut ln plasi . silii slotnu

CUM AU PAIIT O PAIANJENII DIN VINATORE$TI

ln \.ns'o ,i. iFi Pddurcil Fa idd /bo slb Fts \'!L ' 'r r_d rtsL .F ' Jnd! NAk ..'qi deJen,l" \;iF -lh' 4t.; Lhd'r *-il r'.'"i,: n; " ";; ' i.r'.,v.,'-.

m'F

1n''ocD'

L,' :ih dt'nrL' " r' i a n"il' ,'.; m,i pq n imbar.J nano!lj talu 'u r,nd"oro-r nun''r rh rb. J'" ;;;;i d1 oe c,ro,, t btr"' prDDo" "..1..'4;' ::i.':.-,.;;, : A tsr' 1.,.1,,-,.r"ir', - 'ci D Fi" B' .' .;;' " +, "-p"Lneli i:::".:;,;'' ' s" ' ,,ii,;";;; \pPU "l'""", '!i o 3'd ' n'a'; ? " F" o'..'o..r" dad, .' de oo*si i its il.,'ll ii' - r;';. Ce tuiner ,Pu{ nrn'orsi o Jbn; Ailf L S; oc laF .rler I tbut Li bondaru mnr r.dd"' sl I ':od; i , ," .* -,

-'i,;''; i:

"

'" '

"r'i

'l:""r,",--i", "iur"-""

, "'' I*": ",,. ,, J.,', -"""" "ro;n'2'ilDrr' '"

',

,', 'nir'

'r;W*iff'h$.,.;

--)I:*-;4" :,
,-o(.&\il,fi*,*o

roilil JIsl,. {iia 5l sPinks h

htrcilele

loali

Pinza.

rilirr

'ub4i'D3c.imn..oia.'. 1v

, .,,, " #'vzn


ilti". i,,'-ry,
,r;-""',,
-

lnonte, dtoqii M! lnointe un dd h?i Rureli, sPi"leQli, tdioli, Nici b ochi sd n! ftsali! Nu tdsoli dh Ptn2a |tuil Ni.i ua ollipt de Ptdsd lildkte, tudgii hd,

ll.';r;; f'i";":l
; .]i

Putete

untuit.i!

odliPrd I l?aga ob h dc slzc niliieh * vlselea !i se bnilila, ti aprorpi uit,sc ci ln LL de uhmDi 3.' P.r' fni ,i I Abd o o ab, r' privnd mtral: 1 iu o'.med.i o" ;dF I.i d;durt \.ni jde' mrE .rc Se in7 r, lou d,i toJ. P,4ik . Und. e Chimpu I undd e GhinP! | Ll i.,ir'sDL/um u_1.,3 r

\i:ni.upilta ,n., de m': 5 znllli Jr iledmnL r r \ jtuntr! lu' Drr:r..!h oli n ir 'i' \ J"i r' r. i"u dr.,mu ,' . i Dr \"., ., c e'i.,. 'r si bage de sermi c, t. ai nh.at de rti Pa n, -l', ndu o r. i.b,r,rAt
N3

"

ffiylm " 'L{gd7f*lfi


-":bE
Fr

9r -_u}jfs

'5'

. ", ^; '","1:,

DuDrd! Duoaell i ''dorno no<r\rieuhTP -p.' Gd4* ri pz/, d-o ' { 'u .; - -' o" ru;r rid dor hs'' 5r -ii" " nu.,1 . Ei, iati cun s atr Pe Ei. Pe irecui lu(urile Pt drd Ghimpu, tenuilnd de lu .ie, se uih cun i se lae iEr nlnza lui Ptoloz\s t ;, .; ilm ,a veileoai n ;.' c hrl F' anFni, ri Lrtu Drn mLnk tn vrce $s i! sl6 4rb si Plin stiel, inep! s, se v,idre

Duo" .e Chiar ru d o'l' ,dlh ut no b ." ilia o ra r ei rtt Lntsrn ' h ! re ar' l! " dtumd J o:4 nu ''G Dd" n Inoar-le Di" "'p. s Iicr ievizm, 5i lingi i,sriiogli lnto ciipili Ghinpr scinie nd nai rtmase d.cit ntrsdiliF cn remus:rh .i .,De rc iam dd drlmul ? se doieien ca silq(ri, s tol sinrtrre se linistea ,,Nr i ninial Aie ri * inlontci nlnrid..il tj lolul .d' P n'ilo IanI im.J e- a..'' ' ul r 'n irb L.ami Lil. ' i r' .i ^1J.d ' ; "Ld i n^dimDol\:l Ahrs" il | .il'D 'F. J;dr ah m, critdt[ r F DaisnFni 5 !. r, rdrFr, f'n!"arutrDrn 'd") i o d "ma' dr\._orani 1 i I {, , P urg '. ( alte lucturl casnhe. l. incir.ari ln c:rutc Pini ' si bxge ( nevr d! r:ni, se ti ersezu La o b0nd bu.di de drun dnr'

,m" n,i & r r". o,Fr " !:/u " n m i P"-" r d' rr" nu uh,di',. i",i,17r s d-.-ile n".a,ri iu \. n 'mA"j":b1".il

lui.

abia izbu! sn pov.ness.i lot ce sa

p.teut Neazul l!

,,hpdr'D0d'd.dr..lidiepb .oF Vtr,.o? ri Dr ,.olo, nii urma de Chimpu I 1'1 dr ai oddnien. At T. ,tbnd. Li tuam /bor I .p," ,?;n,, r mu.,nr.,..nF'i.rrmp'.trd.n \;.p.ts i,.ryu *"'"""11i..".,,. rJpdn,,ire tsrc oe.opail d. v.e.', d )i irspoi l, pio.'e. .ub pa/" pu e,n " Aa , h u j ' dcata. P. prianjeni ii zvnlnt 1n temnili, jar pinzele Irti a6e
D Da FD") .s p o.p 4, pr'ar,e il,or ,i v dde d , I \ 'n,i oin vhara s on in-hi,oaie au ' r'rlo Lh i/., - msi /u' !l dilt r roli mrr.e lfthil Un cr e n! puhd I :ssr [ilr I Dd n" .u l. , ." . 3 n - pLl .u nus. Lla) Pol ; l-d ils,P "e' JeDr - nduDlq,Edc toi era I Si inihi ei buni, dar vinovati de luga lui Chimptr p"dro la I lets u'u o Lt'ui'o':lor ti ' \a u'e i; t v, oLr i. Tr' u G t. . u rro r. rFbu r, m,i !re!",ra o 1 d.o..b'.d hrni.? .i . I 1L 5' po, .d 'n&Ppl, !p!n .i s a linut d. cuvrnl. lrl, .um , ,.p,. pddil.d d" paianren'. t de Ju' , . hnGle si buni pae in Vinttoieli. lhsi pidureni CiRABUSII UNEf,TESC...

ell Am pus nlna pe ell ctiui Ani dea seama, bilu din palne de b(.!rie Nu .69. p' , L. . r,r' pr."rF l ' L:srl Si n crzi ci nu Ie 'ptind iarl se he de$tel A9a) burului ea, trrmirind .u ochii ciribulul csre !i op.i zborul
Am pus mina pe soara

li. iira si ti

Hiiiuiala ada li s.oese sulleiul si voia si se ftri odih neasci pu(in, inainte de a slnloarce In cuibul lui. Anhoara . ri e, obosiii. drr cind \i bagi cfte ceva in cap n( * l!s: pini ce nu izbulqk. $, acud. la lel. Sg i {ape .i trn .rr:bus atit de iumosl Nti ci mai !iz!s. unul ase. m"Dlor' rTb L rumaidpdr.d p D nrnd pe 4, PFn'.u F plndea, oar deeeabr. De zile il u lol plnoea, dar oeeeau. ue fie se.1rul clasei De hei ,Le r.re dili ctrlbugul ere nai \ddean ti mai a$r..,Si totuti

i{q,t3'{#$ij[.4*:

*'{*

ls sil vden Fi ndil Arili.nill Nu, nul Ao,m3 nu! zke AnsDH l.rinduse, si ndns. 9i mai Ia4 punnul E in {are si mi smpe br Hzi L3 | pil li .Pdcs :l il T, btrf L n r L odda aj.. \Flir 5i inrruri Lod rn.asa t t-et rF, 13 l1d mi. in i.h 74.n t nr; "r"' iitrne.orsi picioareLe Dn ce ir ce mri mlnios, Lba cu ri in dreapia si n sting, ddr deqeaba Ortlt o phcr ti o Sdila, An\oara nu desclidea ptrnirl. Dupi ce 3u inchl (ile ti lcre{rele i Dn d a .' t 4 .{i.,,,,hionr.u'r")'luf
Ai, ia spuneti. 'n

grdorl C. , Lrma,1dr msi til Doil." Zdlu * u{! " 'tJo \'"o hprjr- i..ohnd FiF ror. frj.h.d h. ihif D,r .,.a .d d?od"r3 ui, ,p d.. \id :i, p,nd .i int 'c?rre.p rniunirr mrmr \n |o:r,23zu d I !e6ol Ciributul I Mla-zboat ciributul ! A' rstr p n'r'.. ." I bu.Flrz h - Nui nimi(. fata mamiit o si prinzi strut,.o Intti A' i.oitu rdmzq il $ nqn I I oc o .r f,d g!. 'ghr, un .Jrdbus il'L J< kilnos ?l

sqy;

.n

lEud,l r

T"JF h c" " tr, ,. n,. l, r dau P hd L, P og nd.r . r "e. LuFgi 5r o Sii Ts . la' atubur.l erd g_0 il de m' Jr- :i pc 'rs 'I " rnL) ld a_gul lu'. p, , u' J J'd, n , nr . prin. r.gi..\.o un i. eidi 'i,de sind ',: si fac, drc, le plac atlt I Cine sti. ce 'n. lusuri mari au

Zazu zblri lnt.o sutare plna L? pirul unde se adrDode, de obi.ci Ai rui il .gkptau de mltti .! neribdare Rsr i se t . lJnpkse si iittzie zttt de mull
cop

d Ir.p.

P cprb.'

l'.odA

'

O vieiale ,1il dc micul, !i hce p'gube adt de msri ! spre deodat, Milgarela. Sndilmrc Antrl tecil. .iribusij neau iunulil oiflil cel bihin din gridini, de parci I ar r ros pare.ii, .rtrn.i o vorbi lar notrr, spu* Sadda, n+au mincrt tot sha(ul d. ndnhi Adici nu cirib'sii, ci larvde lor. Ele tiiesc vieo doi bei a.i sub ptmtnl ri rod lot cs inlilnes. h .de: rrdi cinj, .epc. morcoli. S .!n ridihile iloail.e le ilrtcatr nr il or.t aia,z n. mr Sanda pire, fo,de nihniti ."'.bsr !) ii ,' q"sr mi . dz rohi prine 'n. a"p," n. Lar t'i..,r, uocperI \n d j me,rsi mut I Nu vd Lisim noi cu una cu dori I Zazu nu se nai simka acuB ln sFk lui ,,Va si zhi bl I Bic.i1" o,\d.l \o,ui "C'.

{e R unclGiA no:ska r 'mrnkiv: Ce? Ce2 Hai, spone ! il hconiuiar, toli. Zd.u h1, .a pou. hd '.

UnJdo'_(PI errr lol .u rniilh:rih LAs er-i.n,

ailinod.,tl A.cl io'


hab$

Adid lor s, nc priDdd ri si ne dnoaie? - Mi 106 ti ce-i dact-ni plac funzisoarete fra*de? Nao voie si hinlrc ce.ni ph.e? Noi lac.n ce vreml Tot neamul ciribreilor era tu lkrbere. Auzi lndriuneald I Dupc .F + mz' poroilo. ora r,. ndF d lu ldrd r. hkb! ( e d. I;..,. ( il p' t t.il s d" E ad". ce o" roli cF "t.tst s.de zztt 'Att d" itz, 6 j frppj!'n ..1".nr'oJ& .t9" p $ Fl.d !r rr .,1 do")b Gra. i i: "4: du ri lr-ioq Si Ie-o luih inainiel spuse et Cu ctt se inctlzea la vorbi, c! cli glnduiile.el frenhbu erau mai negre, c! ri,l

srLberc srrra dc coLo colo Daca n! s d n g{!ir Li'cvr c.re si l ti linul, ar Ij .izut din cooa.. drepl eu{rro pcnhtr nr tir! s.urmr dlJe,uLi

nai "

rirul unde llscseri chddli ti undc i athpla Zaru. pin, ei.,Llu r.om'' i porclr \roraD, pha I d bi oila"i .ulurul i v" | fir'c. lotdPane
sDr. Ce.o li? Ce-o ti? Inheba mtal tisrrc Dd Zazu n! scoka o volbd. Abi! dupi ce se adunase 8es. 'lsila 03 " , c" d, ,' o' . hrpu i \orbet ; Ma htli pr uuF.h,."por. rrri@,"a.i r, .'"'Jd f,.l.lsr'aRi lo,r r. s 'ul"u u b6. d:0. L'q . d Rc'd oe d.d D. P.a'z rh o lrkebarc la urma d,durr d n r3p Da Eod de :.e!:t plrere 'ar - A,5d"_ r: n i tea . P4 T ine k .nd 5una clooorele. ra adui a. 1 a,d na Ar >o3 Pi ) l lrrc Iarc asa iun va sDus Io,g Ll"o 'r. ' ". .rn e inheblri !i li{are se intoarse h casa lui Asadar oo mi nc i ",F .i il.'m0le' (c pu P Ddr 'p urr, " 'i

N! n. mai linc f. jira(h I ae s!.m de licrl2 zaar ln.epu si ri depcne planul 5i sx h arale .e avea! fi.ul. Dlr .a s, I ?duci ]a indeplnLc itr al,dgear pute A",u J,..t riPlrmitsi t.,' ' ku liDiuri. sipni ln cele pu /a'j\ r i lt, "r,bu,r' 40 1r Ppu or F," 5 Da.ii, din loale lillrtr 1.. lirindu{c. zbtrrind vencau cirrbuti
de

.iitbltii.

De nu stju ciie ori, Anboa.a alersase spE ctet, plndind Degeab.. Nu zirhc niciunul, dupi .um nu zirise

TTlotd':[taori lnaee,:iv'" " 7..u b Jctid ie.nom sridinii. Voia .a teab, si nearR, skuni, ri pentu . sup;'r .. i -b 1s b F '..ip'{ pi, | " I .!r r. /b .r .,...ub '. I tu, din r p'o ir. ' f3 a o l rrmp nS la.u) LFd !, Sr
Cum r5r? bunbln Zrlu s!oiEL
vrei tu.a ei st rzbde ti s, k taci plic*e ca noi si culesen spila pltina. Nu.ni nfo.se ! roadcle lor? Mai bine \reile b'ne Sa tueLm (iL m3, . "n

O'trq i ,i re-F- e' J'J .n1 a i dLr$ie

Am etr srij: siisDri sl mi pi4sc Oricln, plrnul vo{ru n are st izblndeascd. An\o'ra o si vi in.urcr

-tr:uD-oi D", ars

X'

no."'..'.

' '.der il'-u. drn

an'.rs

:d id{' \o' " o 1, t' <un J lir toli so Dlulvn rnm:nre3:i...d) Ad/ 53r"t'X ialte ailora (r3din' I pinr t ui orL v ,r desopr I ) Zr' -',i lud /bor I d.pa'ts 0hd L o g dd'r" undr *nnsJ-a Jerirdbui ! d d"d.sr''d? "'-;' ,e.'na lor Aki Duks s, tliani I nGlit; z"zu era cr; il oF oar,r. ii .a a iu ., or.3 ln;1 D"&ee,3 l /o $i" h ilDrt rl .Eor..o.-.3'.': 13r"s Dr'a hn.or! Ntrhccd.m. o>dr'a-.5 an 3i opL \':o-oc.o'd'HJ

crrib!'b;

se

rls

o pB.

astr? Lui Zazu ii venea st plesneasca de ciudi, nu alta I Un cdribu$l, vind sd seascund, cltmai bine. se o.olase pln, ln vbrul
de acolo

Dar... ce lnsomn,

piillui. D:r clnd arlnci o orirte ios, i1 ,p be;hd$dl,


r n

cu

sdruul .obora Inld in.r. carrbu5ur 1"::i,: ., ",.r:b"i'"'-::l ; l,:.":il;,:l ,x,:'J,xi;" m ral, il h jur, r .u lorb !a o Islr- orlind . 0d. ior' d. B eb,':t 3'!.0e., rp,.o n i. .i; I i"o. .o + .r'u - D: r"n r' r.l iaJr,i dc " ''5i ^ii_i"nJpidn.r"r'r i .u a frin ;Do: e,u il J".:auil ,c . id",.d ' ". dc s.:nd na, ctr brcare r:D sr DrileJdr idnlosle Di;p.iln.looo,trliolu'na nvrduh A!r, ,. 111 bnr.i r. ..kie:dab,, lnili e c L :-, oid oo' p" ? n". mq' pq ri p' 'n ,e.' Li brn s n zonn I /, . /bilro dc la rn Dom la dllul. ercete, supraveshea. se srsea in Lar p.r' ,. .i'"bu" a,pu:im > von i. r p r: q. )r 'p ;.h i @ hr rf r., 3ce., r;ulicioa,; " An'.oa a r Prh D. an. .e o trr
r oDo lenele ci?

D eildlladan14iil

0fln,rek n <u\ Norctll lril ru :53t"b;,1ai

turrb4i' cLnd ft{ele oara.tr er:dra ! * ds0il(rr, lrJ bsuralil Ana za 5i etr noro.l : zazu sr !i \rdes i+e im dl d i'ir hh"-'-"rl .hLotrr;a l;. .arbrtorl \r' ,n! nqilor ! :d,cindtr !I d'ile37 ,cbu 7"n e 1",11:!1 .:-l:'11' :'I"'il :i:."i f',?b.""11..2:i" ? 3,utshell'"p"i M.tre!U,3l Letr-mo il"i nrolr.zDb nraca!e. oota L'nd ot'",'" r^ l: ,:^-.;, Adoil,ziddri ?i dr dri 3 A doua r J.3 1". -r,rha. "abu " ir.u' ts 3-o4i. ei ne, r d,o" e ,o"re.e le \ ili zi inlaolll c" DLnu . 'ncl ! oi.pdd_ d \ 'D 'rd rn u..m " 3r" An'", ru du nea lin[ldr 'n 0t I 4. .ha ..r -,-'* de dmineI, ) orai ro3 q, "dl6b pl F la fo"k. ) :d s smi l. rl Po, " * 'ir",l*"' .F vo,b"s d.p. ,.' "srab.i ,s ,Linde ns. I ide Jar ri vrur z zd- a rac,r".tr, lil's rep d"'F grt dnd,i nutr r o,mr' Dar d ? - d,dn. )a s'd% !, d&d ptc vfto doi lrci o sa aLbs nD'or- tol au 5, fi..Dn"d.: Dar.a li"amrd,.ra, Abis LU'i p-lir ponul io'p !pil a .d"a"drrzrrolod!d"c3'"but. An sudi, holbi oci .dp m tuts Ale-e3 'p"d" la rl pm L,
ln ochi, Jrsi h casi $i
,,Atlila

Dar de mFcal nu se mi$.ae nimic

Vlnl vh lncoal Vin sDre livadi ( i Jil\ir .tr noi I se auTia dc oeie iot NL !" ;:erder ''mo. I' L ai Zazu ri i r 'o pg d pD \i r m"$i c De ah k Go.% t"ou l o" . r'*a'" <, + sscundd c1t nai binel Citi lreme slnt leLle ln grtdi'i, I )tru-a di:3psar-. l 0."d. II'mla" d n .l. .oo.-,' tiien s bil r d" 3mu' 55 nu 3'" ' r ', * ""dr \; ou ns .r Ja dc !d Dc toli re,h I ' d.ih odnde ui7sru'u'a ),ohs'3' ' l: oe]\' i 'i;iuiii do lrc e dd s ' shL nnl:znlau sl rislflc. ,o:3d botr \iinu'i A.oo,rprtsFF'"c r'tr pc,u odit i;b .: r rp"r , .i r ''i e 'l5

c'iburi I Vai

c! ladimile de gridina noo*ril' sptrse pirinlilor ce , v5zui. Nu mai era

r''L d ir,l. J' .i - r/,'o

Oiinilc tu:she o si ile.di

nil." il.i11 trJ

de acum

in.olo ci in Iie

A,i,oad ". d T"ii i D. - nr.o ii.luli c! sont ".-,"'3',i En nire 5i ZJru Drnte ei? ar.D.., F s' o' ,poi , .r di . a rors 4i..'4..e. d'"p d lil n', d.' il 1 bFi.!.d L i Danur dJa 'e?. 4n eil i Io{ reilrrr ,' , u ,.{. D3, n," L u,md. o.s.r vi. !i l:;;;,1. ", Poate .hiar 37i srr nlift

nil.r cei nai s.lluhu pdf din sredna Pom,L nnili !l reJc. !t!L rimeni i i!e: 1uL l; indr i ,.!Lure pomi " b,krn, n nodu'ot' cir; ;. h .rd!a; ca tlorile din Pom ^i d o' p:mlnlul ru Jots Lri,i
m;Lurxli 5 bag,l
lordrle

i(, ,u DL0i . sc spttli (! {u rDrIri Domil0r lindi. norntra ii Dtriini. d curclc si DomrL ceL bitrini 5i duDi.! isora! ri 5i li!,ba r.3 oullr: sl dnc, ln hrnbdr doi saci
cu bele

rPPcdc ln

vlERffl9oR

.rb d. ilnre mzr ti nici, nai grsse ti nni slblhi Ploaia le z o si le shlng pe toak rnir. i,tlos: edd gd nLor (< mll u.; k !lr.rl 5l lof,r < aptr; .r uird
Ba a sJ le lrri n or!c. .t!ne \iildr T! iu t' .r rinElc Jdi ri de folositoar. ? Dir iunJ !i,P ru In p l nif ln.r 5a{ rn', h:b.r r svra d! a5. ceva tj nici nu lui oxi nxrc Slii? Dr.: lasi ilmdc h pace, o si ti slh o poreil. ! BrJ\or D.,. s! nc tun.'

p.. p : p: ,r ', p. A Jlo pA r"Tiil 5' hd ^ I,rd. id.1 np Ioil.tr""o "r:'".-Jtr p:porr' 'il o"bild Jt rroiipJ"t "P hr n^iil dr llnqi tcreailr, o ddi ri c, lon.l Nr se nal hprive$e o'l sriiin: ',.u/!i:,d ta': k*c din non, vesel, F rd ",.: Ir h uih. mijnico! A
ND

ie5it

\ miu lr.a,lo sorrele Pullm iar s, n.

il,rr,l loncl ci si Sanda e bre vo'orsa \u \'J't s tr ' 'ri ' 1. ouf '.{d putin, ri rpoi ptrhti si v, jurali in cr:dinr D' o.'i.p ' I di\., rrin.4inq.r hrr mzn,:odi.pa,.Dr" -4 I d \3' od .bodt d' od.F r nc k io I ' ' n"v"hc -a,.m. in e'.d1". r rc,.*; ^o;" " " ril.;nc i pun :'pa ln umbi:h3 htr" ! o"" il,.(, .i nus) '.-..* !trJe.e!i r'L'o/J\t 5 ;"'u,o Redrd "h ini aici ? Un nuc aiit de iialt. ci li hebuie 3pro,p. o lci \ilt: r'nilr;' _da 'P, pii u i , .i'A,i. )!it.mr'Ja eDotdn'vir | 's'FFgt !' D!Lunu.old U-h dr3d i n" 'Du .. ir .i ,rp^ ' poti r prn^ti.um l^.'d .2r' I l'.1 o ts h..i,ihora i o: pul b : lr /' '' L'm.-ri eu ei or i m ' f'il finn trr"dii!.!"si ' il,ocrod r.pc .ndd.; ddPrDs.) u d: iA..p,'ilr '"r I t, Ce d" md 1m" 'm"l ' Lind bdc din p.lme ti nu nai CDie de blclrie Cridm, 'ol

marc,

I A D.,: 'na eL r 5in4J {ie s; rivenrasrl rare trumi Ej, hai asctrX, I incepc Sanda. Intr.o Eirdnl riit de .i dar rDnet o .preile pii, daci nu isspe.u ,,a Iosr odali" ce Ie1 de po

de ror

PF..l JJ. -, l on ,ro r"n,r, '\:, m, ;. m' d" .. o. e. , v ,m .or ., . ra in r.o d,d d FJuJ' r rne1rr.d..J'aear.;.;.m..,.,.d.... -ac iP q. d to" d r r n3r'nq" ri rai. tsL t.-o .., L '". raGI er Ii sprse: Vierhqor, de acum lia \enil st tie ucmea. Ai cr6 .ui .i ar : F ru d T..c Por, - ^ Ir.o. cp.;o.3pr p!11 n Jd F- ou'r" i \i r. i" "
blcalc nulle $i guddase, ca se junsi si .a o dm, adev,ratr.

'L".nra. inddlnerl de.ii lr oafr.ni Crnd Vieiln[or 3uz] $ tebuia s, pkcei sc infbii .!m nr se rur porlc Dar oriozilal$ lu mri

ira"

./io

m!

.dr ' ,t 'Ddr;j'"

'

Ib h r:1 r O Pn c J'un P-l P Ti'PU" n"F' A. clinel r \em:,r " boiun/3 'Q n A. Ire e.rr. A,otud"ts d,.i. id larstrL er !. ubu$[ .um fz, adnrmi nLnridP it r;"i.;h,ao,itr' era leLtrilalr de b!, Imbrs!Fri t i li.rr.nr Jc d:r!r I'ier : iil n ' dd \ts'n ) Bne d"' "i
ilnd sr rn !a lumra zilei.

\u" I |imp rDaorudc ,o'z ralu a o?,6 rdrts d,i;) "nodlm; d rP-ln ;,,;: ;-,,",",.",iu.,"oro,-,.'" n,i..." rr.n "L "'on' p"i i o,-i'. t rr rloliag I ' d' dP . l i v-rm p " A,. p-n" oli " -''i,"". . .. ,, , ".,", pl,;5;5i d.: \Jni unde se s ) ts(: pLl scmc 'i A' e ii l,- d' Mi-' nu mai msse! 5i D1in, de rn$r n, rod decjt (n villn Prii
rrca

'.1

U li ti!

'{ \ ern sor { Lti !il nai dDrc:!'. Brne ziua. lilia{lle! Eu sint Vembor ii kie cu .erz de folos Nnn'. .rlJh

P"

a.r

i",J,il tr ,l i',..",' :. ,i;".',,1"'l''"', #.;"' \P. o..

',"

,d, ri d old,

JAJ >'' n 5' ano

"

.di.r"Dto:ie 'J.Rnj fibd io^r'r ld "" "do,r'" m..,DrL D" ar nise l: c1 o' gltrduri bsoc?.. Viemisor * liri si se lot ltl asa, piii s. inmDti "O si ,u6 o".o Pol \/ 1.p d ' ' 3 o lLnqli hie ne.;iil; srii.;li surioari, cc :i Dc ce plinci ? intebi it o 'Pr'u D" I r'r. . 'd " '

lol su,lctul, Viermipr dhgil Ttr drs ch",til v*.:,"i,,".,.A-."tsd?", Deil" L " "oboil; '. '' 'ud" "d ri u "e",i",i"""..' ;;.;;hl 'd o 'n rr' " " t" pkcc 5i tocnai iti lua rin'as "lipili d",, zi. chd da sil, , s* ai. r ir"' .i=. . i p" "a " il.r"-a i-:iri-'' u;n, . . 0,0n.3, o ot.ru o c,, o Pi .l FiitrJ\e:BI ; i ;; " .i. s'i uh' o'n rr'1 ;.:'i:.' , ,i bo l ru': 'l'o o".d" o" i .i o et -nd ed " d e " u'di D:np o on i 1dVFrmiPr ii;_" 'dF 'rir'r!" "D"'" -' I >: n" ,' , r d.rr-i .i"" - a rD d" , IF ".0,.,*r"..o" i;:; ;- ;'- ;r; L i-"nr. "l;i" .i .ii. lli mullunesc dh m.ar ' scnldi de lz muaile
;;,.\."-i"

ir i 'i*,' i,;;" i;i;ii.&.^T,"i.


iit"

.ildJed;+'''r

' n,' ) "o nne"qG'r'' "**.Loro' Br lam vrztrl li m au pli.ul Dar ce-are alaa una -u t< ala Fd "1 . . r- , i.oi i" ;rh,neff in iuru iru u{m|or sL suD]r; \. r_ " dn P.ri uJ rd nLn'' rs, o lrrr n,,,-". nmsiJrdman" tolrkr * ,r -, l "r , n.a: . ,i,, ro , .,na .c ", f|o- | .i oho a.umr tc ai I illat ln htrn. ei ''n.'. Ao.. r' oii .p:t \'ilnts) r r,-' ,,i., r " r", ea "-,n,ne bun i,i niodili rinas Ritici nri depaile. llri si i se lnthph c'!a nai de

Ftn,"t",. uirnd o .ft e d. spetuLt, nrcepu si ridt: crrr.hLoa5, dil elr, Vhrm5orI Dc ,; oirc s o L licul ,n{uil{[ ] inrru; mr

D. J .lb$ r. ,r ,- k, ! JJ Jd, I " ri n,,r,, '. D,ni I r? rr : e Da .^. . ,o, Ei, !n d' ' , - L! \.c.mI r".hr. norovl 5i lhR, el Ln aliul si ltri rntrl si ir., unut. Un ilol hlree de Buni dinrneala, morro\j drigi Dar re cu voj de va lhglili Sa de jaLLt? Tk lie \d s, vdtr$i ! Eii Liberi, poti si r. plinsl !n&vrei... Poli $ I3ri r dr$1i.. Dar noi? Noi iu putem n ( ? ie ns.Jm, ntr j Ne n N! nrblrm !! roL L, 'nib!5 un bo.et ri o Lriciftald, de mar.trLr zr. $i s porni 'o - ci lncekli odal, I sc .:ni ea l. inorcovi, !i spn. ne{i mi nai bine cc c cu vDi N! JnteLeg nlnic ' f r' . o.o.. . iilru o. r '-,,J A ' .f r\1m u.an Bd.d."-p'.2 .i: ,o\i n l,." 0cL 'd,i na..m, db'.e '' r. t' .. , r.. I lo. L dAIt.\,.A/ i'" ''',i Fl';.1. 1 li,r..r^du rn . i P 'r14Lo;T.:\nputs" . d"f"u 6"r
un

6i am

vreo .ikvr slriluri ilrainte. N.ai lrea si ni zjuli, li.uil: dmsi ? Lesi.mi sa mt urc pe spdde iitr, Si lu si fri dtrcj prri la cridlna Lizicii T. rog, te r.g din sutFl Ji spuse Vierrlsor

Ehor er. loaile rnerijo'rl, lki, Viernisorl Ce.i mrhx nsla rri pe tilre? o ln. I I Urr:.i r,"bl- o r' ',. \u _ri f, leseli si rqLobir | 5i, cr st si inlircay, sD!*k, liclna ltcu

gisil! iubr.ni ea !oio.s, O si nerrgi treab! - An ilru'r. Alcli pulinlic, ribdzre, draeii rtsi I M, iniorc crilnd st vt napl Si ViermiFr o l!, djn loc. D,r vai I Drumul dra lung, si gridina dr i.as, - deai rpVEF " zlz ,""-.pi

- Fiel . dzr aila Vi.rm[or se urci 0e

m:i ngat alit

de

spdele l,cudei Si, hopaJiop., hopo.

hur. Lallia r l$ drnJ Ylnr h eFdLnd lea mare Vtrrm4or

or rrclli

)i !

minunz

su

i. nflauro.)ru, 'd .,rrno r 'or ..c.,5'.il' ,

il. ll.La i oin l \Jt $" 0p .e a dd , iF iFTe ' \ 'a ' ipr 'P 'dFDB Pr' 'i s5!e tamilii 'du :n.,F J nilmruase, (u nlrebrnle ia io! o naDrd Tu enl. \Rrm[or) D- i n. n) trelur nlr o siol:niirr Lc ,r n' rolal) 'a p.r'm j t dnd ' n4" a'il" e Id''s I ru :br m , 6do\i ,.,, ";,i' 'i ipr ";,;;.; aduro \umairndrirdcdd'a i;,".,." ' hunz. n!lrezile ! rads'n' oam" sLr:Drir'bo0 odr iln sdre r* ,.l il' ii. ..r:.p': .D:na r'.gredhd A'rInFabd :;:.h::i-.;:-',.d ;i;1" ;;.: 'r- " rg'- dr P'lrn n i-ri "r " lans .i + ri hkarea unui CilJ I C! iol hrunku ' PeFde rtPedri Ann.fla uilnd L m. 4. u'dFd'm ,iI rmno -o,: - i A{crr-e .",i or3 D-5 rur' "1,. ;.,,;\., .-,.-,1, a"ii,,j, .,Di oentiu (i \ffmhor le spuse ci venjqr' s0 I aiur' -'"i'...-,'-r'i,",iiin 5.Pdra e,hne r.,; ) . lr"-r ins. e.hr- ir Psmnl dn) d ohhtu Didros de!ni mruk (a n!rur' 'o " nul,ul o d-a 'Ps blld'; ' p" tul; Nu d5d 'i J d' R'"". n m,ri de '-o a'e rlu-*r \a -- siFnt ma, binc, mo(o!ilorl l', L v"-" nin Jr rhi '3pun^rao'ov' D' e "a",.-i",irt.mrii - milj Doa' tr rba \ ' -' or' ; :; d e{rga '"" 'os t r3Ft3po' '.'."*iriu.0,.i.-.'t'' pini l, rddanu ce mdr !rell ?

nesc. drast ln.uiln, spuse ea N 3n sn !il niciodlta ce-a' ri.trt *ihu mlne

iile

n,[

rt ndts

si bilrriti ca nc slitosin sau ca u' nu.ov Ddr veJq cr '..pil'o.lrrj 5 to nL \Fn,f|ndca Fsrul'

Clt d. kisii crau aoroviit - Ydei C eu oc !o. ts !n, R'n. ,,s bJrind da ni ictroDla J'd Lro lr rinp e - Ldhl 1,. r.h'b,Lz' tpr dc.d..t. uile ; d:! d; r r b""irsa ,1't.,on.l I B e .aDd o. dup, v". ";':fl Tor.orp, A,u , " othril pulia '.,tr i venit ! rndul vorrr. Ir,pu :,p")i. m'undgrord\.ild.uor in'a.apa pi. h HdMr 1.".., .d, \F li or.u ina"bd" ,n 'riGJ "i,
r

bu.drdu i d bt' 1

P'm4-.- a n".".a
'n

VF r o' ." 3 . d atno',. ' ., e . 'nrodr.p . Do\ldLe ilfl, de i.nDli

,ij pu' ?d .i atl D.u , .r oli ri

I o fi pliclt oare povedea asia lui lonet ? Ci a ln.eplt cu ,F tost dahl .. Voi e credrti?

de

hceprt,

IIAEIUf,ELE ZCLOAII

ind.:znes1i, o lui drl rcprde 'o l, picior ti ndse o btrii brcali de drum, pln: rjunse lnt un 1oc iaic hunos Era rn i.z m.r.,

Era ink o dinineal, fitrnorsi de !ari. Soarele \i tinr ercpin r.? lzJ )o.m"n'or' :.i! edri "d'z r d J-p-'olil f vh! i U, d'. r /" .'io : ,i

X+*

. ' .\:K LJ ^ )''

Dorr n-a! intrat ziLclc rr s,cl $i nnne . timp d.


ele si si vedi de tobtrrllt

Ljbdulele in.epuri ri

ror de t.rte zil.le Unj din ele * desPrinsc din loc, se repezi h jos ca . .u'up,t ,n ,p, ! h,t, or rr . mu-!a Bunl Lu ;rr !i @ s-b,,, I r, r.ttrl .u I trdul. hoE ddn l!torr.lor se 1i... tol hal nni o lihdili dtroi alia pmm,! , n-b,l; d,p n'u5". munll ts, lnl ,i'i altc pJze. Pentu a{. t. buiau Inst sA fb .u fltrlli Ntr d b,Aere Je $,mi ,11,, d:r :.01. rub kunza c$ marc de nur:., plndea o liinli urhiossi.

nr'

r,'lp"p

EteoLhT r horh h t!i!l nJ,r! \d 3 d pl. b. ld Jd. (d L 'p . lruiP, -i H'p'd'P.pr':Il, 'qs .' .0iio," r'.d'., 'u'u )i I rro,rLF.L 5','\qa rorro'o' D rrad" r'dq ^ 'p ')o ,i s. bu.ura de renahirl pe carel jucrs. I h u.J D.o,.d b L.,"ru 3 i .. J- p i o'. i,'n .x hor' id"eob{tsd" R:lcklll ciscb o.hii si gura a mtare. h vrene raza de so'r silb de bucurie. de colo- colo. Ce hunosl Ce ninund ots ',i to'" J.stcr4,nu'.'31d6 e, :,|> {re.uri 1n miilocll roiului de libd!le Tqlobii. prinzindu se ln 3e", F|d tr'." or-uee l',"de.l'.riro len i, I -h" dmnode i e lde ic SrPrLi bbAi,i '3" ,. 1 b4 4P 3u ld r 0. 0 Ni-i 0 ." Juoa ele. i s. ila' u indu-F i ruea d e lnd '< , di.. .'m1 " ' p' F-i i:nd Fr D 1F3u J n. b.r. 'p. "0e ' I To. .r iq . r aj,) or ld-du "'ru' d- '0,: ]: sdblenL.5..'il tb o"n'".it" u n( h.Privkh ." i i sl De rlor, i ". lncecd,n-ndse "iD" nd'i d !e,!Li i're b' .,t1.-[ I rAr',u d.j ^ Lr"t"- s S: i.prt'l , i " s! LJ -.orhl R3, F,i r, u r "b o i,trbl ? o turoi' I *"n. mar 'us J 'c F:ri Td. o 'i

'"/3 '1 Ii ".,n-J iarhi si dornea alunec. m4eL Dihlel (rre *, lunpil p.

I ai

d"

oa

n'cpJr\!nr'ph: a r

u'

o broasci.. Vrijma$ libclulelor.. ila La Dhdi, nmhcatr. D&s vK lberla na:.il_3.:.s t. ma' r.pa.droaF r apro. p'a dp pr, ,D I: "o bro. ,.5 bk'r'bdul) s,blled in dfitc pe linba lung, ti liptiorsi a brozslei. $utu ci viati se isprlv* anlel prea dc linpfiu N3nai dDLi libelule nai zbDrdau dersupra apei Nu se nai sblurau de jucat ti zbenguli Er:u cde doui prielde, <Jbl s C'rgd,, s, ,F+l D.' .e. i. I.onr !i p".drt (, .f'd-rFd bil l.b /. r{tr '.t l<"p. .zi !nl3 ep'r ilo Dd ; o ) Ard Jd .ennLaL., jo.i ! 5i iali 1c zburind nsbosile s$, jos, dreapla. str.sa Clnd se ara{i nri isduit{ Slbltica, cind Cingasa 5i !ik,
s@rc|. e acun tomai deaslpr. Lor, iar broasc, ctrrimare n!

Dar val I Gulamare J: Ir plndr Hdpt fzcu nrisr in,!innhldra 5!b / I rld ii .! ch ! r! \:'. Ginga$l cingalo
I

>--,/ \K-fu
\ \r ' @ tol/,LJ' .\3-. \. \ub! - - \

abi! tbdi $ .tuF, mir

apropiari. Aripio,ra nea,

Cilr .,,',epu i Ahio'3" ror. ul d to,nc ' Sublrica, prindem doDi kei mls Lasr, ii souse cllile ti ne trce foanes. ,\,a, 3!, e ra."-,. |.p."- | , cp la ti , e 5b: i". oo r nEri r,roro ,i,, " ....d_nru " At.. ma. ,u i , , se Itszri prinri, clci, de, !i nerhsrsul isL' se ccrc inviFll si se qilce nr r$erilui l,i do nori, se lisari si ele de joc si cizuri okste h rrlul lor djn oirlris. Sora nri nare a Cingasei .litini din .!p s dojane: NesDcorilo r unde vrei si ajunsi ? ii tncerc, sri 'o t'nil hiasc, de bir D,r Jsiurih e rcrbe ituncde Jn De obosealr, Gi.#!a sdornke pe dr1r, dupi ce mri lnchi Ite in pripi cde do!5 nusculile pe care sDrs ei mezjn, i lc
se dlse

ii"ii'.,":'i".".j;:": ... , ,,, L" e,r,. ,-; ,.


rF ljnp \ennr ilns, .3 h.sca in hcerca ln zadar radar +o !o ri ti
n\teasca-

se lnllhplase? Noroc ct

Birb Srblticrt

Ce l

\.

d13'.dr..''

fur libelulclor noaJre nu prea Le da pe pla. lnvitilura. DLpi .e $Lar pololit putin loaher, o luard cu joa.a de la .apli, Si ar zbfrdat, ti au dinttrit tlnd spre seari. Abb cind soarele

Ata se drccur, lldurile zl dupi zi, zi dup, zi, pind dnd . Ei, ia splneli, pin, cind .redeti? StrbFha ii Gingata se t:.cau, virnd .u ochii, hai sub. I L r de !u li. r r'r D p", N..r 'e oan lr.in i un J Ppe.",.cade J, rnlni Ai! tri s z lnl mphl reioro!rt3 r'd o i.e rdts /:hts so Fe .fd ! {a nrdt'ut Curinar. tor i ru. lhddde bi jlcau hoh, ior brcas.a
rn

od.d o.d. tli., ..0.c,, o,"mhL..,?p3. Le v'ndeo 1116 L rr si io, .h.na rFoc r.!s betr'., f:.u;" in " drsroc d 1"D l. ul."': bo b!a pc rars" ,j, tr', ei:b. , : u,. -u rd o \h, "z, ind D_na ta tTo3tu.:'u.q:krt t;ru,F c, n; ea. tr.afr,? ri D;ouri,ul. Pldurta Le {, sh.mi c r3l I r 'ti r L' ozoura erd nk,e rj li['n{o:s5 tncoLro }D :n!e) 1''v3 r 1d 3re oLm-j.5r durii. ALoo o sr
6ingsra.

Urh ilF,i 3 n"


nca psduri.

"/

e Jul J"uddi o :ta,ca,

.h

t uili, Ghg4o, e siiu cu! Si Subttha

se ilpeui

Ir C 4oo n tr"5 dp,tr .p d "o34a. zbu, ti oapr ' rr"lr..pil;\{'dsdc--,,i,.: @doootusnia 11gd. n I \'po.ua #l.b oasrpe u0"r'.r. iirto I'b ur rul-m., r .r lu"'d L ao-r /Do' I n kdoo. ou l,,s a n,' li :u iar oprnr.rjup'a,o netor

, r, Au /o.r,r .F"u r il /o ta' atnt "b a cnotr.bdm,, )oposdas.i puh!, p.nhu ci crru qrozav de ostenil Aai ahs i nqzF " d r" !'.. ta r DP Ala cind n ai minre t roari zitrlica nu Lci dccit se b zbenglir ' It' G1s.r '"d ur.{, d 'rd " de drtrn inrinle, pini ce dupi ce s au odihnil pulin !i vrzlr, ,l'nssi h Clinica pddurii. - Ol Ce oaspeli nrarhpldlil il inlimp,ni dodo.ila

Gins!p rima! ln cn,meniti, Gurimaft | Nici la dou! brtti & ,r p: dc rd n: bror.ca .ea k.omi C nsrsa nu
vle I Drtea zbum nai depaile,

Bolnavi, nu oaspeti, o Linun cineas Pollilil Poltili lntuntul Lihlulele o duser, pc Subtnna tuiunku ti puscri hrg,

...ri:rA

Hl'

o su.i la il1nga, o ddhd, o ldst si cadi.. Aripa hebrie pusi in ghips, tl crt

hn' 5" la'o_iF. id vi . "ripd su: {alidn.a0 Hm'h ski

i k.

$nkil (i nu m3i,!er De trti o hec$erA loate niduielile In cll rch aJer \' drdu ser. Ll de n..oloLla fr' 'ni Hapr ad:i ea deo ddi. Sc or nli cn nar erelbh n zb!r' s, se du; or d o ,rir M,, mult n! lrlea. ,,Cab. S, dprivit", glndi ea
Dar d. c. lniiizia Grihsrc r1it, ? Ce !9 lepia ? De{hhe o$ii. mai Lit! pulin d n aripi. ca sl s hai Jndepldeze dl de cli. D3r brozs.z ? Und.safi.utoevizutC brossca ? Si li visal oare? C! !b intiori

cu qhipnl.

_o! r. . a d.r 'l ld. nl'tr d" ' po{ zblra ca msi lnainlel ladimi. Remln. ntrmai s, O s, zbori, n-avra team, I o linisti ddtoriia. Inailtre ca nndlndelc sit, L zhrul sprc miarrzj, veniii si r, luali

'il

b.

I o. t,'i

p' 1,

: .v.Jc..

t t) .':

.,i

1!d' ,

,u n., ilrd d. a ,i, . v i,dr! ' )",.i"'"." ",cd.i singfd, zbrdnd Desle iaz. Df nti n( de ioc si se zbensuia invrta* nimic de pe rm, nenotehii ce i se lntlmplase Slb

,,oricine pmk si aib, o dat, cer b(nr... Pin{ dnd... nni clnd lnh d zi, nai nai s o p,
chinion , spunca ea, ti nineni tru Dulea s o ind.eDte pe c,Iea

L.i+. rrd ,i m',b rdalr.,

Gingp zbtrra .n & obi cei pede iaz, zbenguindd se ln Iel ri chip To.nai izbulhe s, laci lreo clleva rotocoale stia' nice ti e lrsi obosili si .rdi 1n oiotrr\. A..1o ift,. proz,

lorl Biirr Sc *ururA loJa Cp vorb{t Curamsre nu.e ma, illa a@lo dsr.. Tr. pa)i @va mrl d.p,"e, o brni tJ crrala iu pola,io.Jl lung Brori.. Dleul ro.d"runs cet mai '.au rr srrqd r o 3dev3-are null' ti c rrn , f a losi )i ma'e, ^"psbla ri,d. oll DarIn nilh,, n{m.tpd tnoldeaund qf \in ln srulnr' Trebure sz tii s. le aid !nsur;l . Il rul.n\'. 1r mrll ne, on .irhr, v.'e co. * * r,u,, .d3ra'r I o" I "p,iv3ra tuF :i flLi l:1,".:"". Ddj d I Io r aF C ng:r" a ,r rncdpu .d d.4u .b. ,o.(i da b,. F D3, 3c m Fb -z 1r .; ;poJt,bra. ' ,4"1"tb{ut. 'r-or r .. in hr ,- A.l, z lo \v"t,.ura. rI -J poilc tsa Cin 'J .aara a holeril sa 5e schinbe ,,.l sub",, rtr,er., a;(' :i * th-",.,.b to ',tspurJ Eb.rrr, s,sl scaFauto,r ooil'e, do, o'.1 Fr"ls oc.: ' | ,i: prdu i )i ruo,rd. ): {.d ; prebiul Jnlli si cuduna de stut ati alzit ci Giosa$a a c4ti(al h.i,rd lmp'..le,. noi,d. h t\)r.,'a lb" h tF , .a
D.. da m,urd I CirCieai flar io oqeJi

SPRINTENICA

SI LENEVICA - CEI WI VIERdI DE dATASE

lhrulor tdDuila Urul tn d'nd r U3 pr:tii n.iri nitasel '' lcrmi de rizind ll ir"di il il"'uu p*nt; . noi, h jfll odnii, chnriid d. biotrie !r; te credl In .uliula ( nenunlrate Do -'r'dc1-3cnau il ii; ." r, . r'in,;de in o.,D, l o' . po ,u rdil arr3rr' D'a:i apu3Ldaa ;.;;i''i,. " i.i Ddt tr "'" l;;i,;'.;", L,,nlure.*" ".'. 'n .,i u|u r' osr'rurd' ,".ic*,i P in n''d'o'"'lri i*' ,' nr' tiq" "'.,.'r' i,iiii,. o ;;a;:.;;;ts id a il de .d.ios !a 5 drLul l;r id,. ra "d ". -v i .- srs d Aki ipol i $'i 4tr.' 'd . !o,5: r:ia3 \ ., ., ;;'"" '{.ni, j*'oo',.n, ' . . ?\iAT^ F elr' tt !i"' :-r'n"via,ezl.l r..b. '"p iredd ..o r trat cn ru, e3) urabt .J 1i-p.l J r 'r. 5prin e, .., dddda o \". Inv'zd p ledofr'{i ail4,orivr'r ;;L;na 'rlhma 'u;l; ;, .--, d" b. ; r., r: o \.de3 n". 0, ns od,, Eu sint muscr Bizr. Vjn de foade 'depaile 9i clte n am ool n" qul de cc vial; noa*ri e alit de scrdn? "e sD{ioL. iibahE reie\r, p"nrru cs p"ak, a ats d "' pen e.", '... s3p1:mlii, 6k. Iroi[ ntrda, sase trore'u 'pu.e Bta Hul Htrl fiul nieDu s: bo(er(: Len!'ti -3 r 'f dr(d Aa. Dlme.?ruel . "zi o o ':ts, lnte rd rd" r i-, \rz.ndbiiedcri u't'.5",,:sij buintesza tmp!l tu Iolos 3pLsc SFnlenti ""tl

--wG'

Gnevicd, degi lici nu.i tiicuse >upiiarea Apoi e rapldt (tr l;onF ,,upD ftoeedelor ftun ze de dud- De .arc Stndal to.

Tr.LuF r a- .. \3 \ . ru ,ri' ra - f , 'mr' il a o3 cd oul . IJrcio r-r.4m lin Td' ", ro,. )rin. ,d 1 i, d,"g 5i ..Toi'.", li apo .ia_,1c' ' pLEd "rd ir. ) o,.de,c ir'tr1! . . d.. !m.r L. { \. ia1 r in.6p " .d a"',n... Bdnd 4 ktrnziFare fiasede ca 3sh., bE bilF o st ne merrsi I l3. pr'. \ i, ! ,: oo vhrm:50 n I ii ad,",ud1du4 '.ai."i ts, du,3 r ou;o" .da,o rrL.ts.r: ... aoo ) .. ;i ilr, L ..31.d "\.. rn ndiera.h.p ;'lunet \'i zsA ' n.i puteau in cltiutr :cer mjc, I Srilea! inAheslli m 51. nu .id r. ts , a cand. ,' ttsnu,i. , ,t Tb. ' r ld rulu,Jo l 'n., utr . .indr d L.d cum rsimF.fa.,t d .en inCU . L|I. u.4 du.i r'.o drp,d m3'e. tun. 'p" Daril, Lr oc tsn,n d.,.aqd 'o..i. <D- n enica .J , no' l uti
Itr le

Aolo.. acolo tr le inci trn Sprintedti. Jri(i dco'" rsl utrd C. . ve. I ftu \pj.F rinri aF cun ir *k! tu bli Num,j c! iare n.i d!.dt qhios ilind r$. teapSn 5i n.mrscarl ce.o Ii oare? Prcrti hai sint.ti I sc s!7i o voce .unoscuti, djn vir ,.,h,.1,,d "t t," \" \.-i pFt. r.-1,,d,{k r:m..in. Jc i rq : -'r ru qr''"'i,5ri"F:rr,oFb -,r,mp. i 5 \ouio,.' fel, tuiuror I De patu ori o si vi sclinbrli pielea. Si Blz.. .i.i ea Iulcse. /btrra mai dop.ne. vkrdi de mrlas. sc uitsu .u urmf! u,!l ta all!|. Anr.i p' irii nrFJAad'Alra l\i' . "F" -r s{! din ri.ka .are s ticusc pnr stiml, ti ti puneau o maslr, e crctte5u. le {.tka ti potta de hriri do!i. (. Pe .r,. .pm., hLrir.. I .hi.u ;,d idr.-t ,",, 3i,1i"J
i-en.vicd,

'l l""dlu'P1ind, .il .arc sc imDrittenise. Asa da I Voi ntr laceti de ..ari bitlnnl 9i pre..insiil!! voilr! neam. cc lrei si spri ? D hl r.pede sprnnenici In jurtrl .elor tei !c ndrs(il roru o Ndlinc de ascllitlori.-

il.',ill: l:ll",,li';limLeri

viemii phhs

'ind

numei,ilr elrE nnrt

Iicd.,-br. {e. rlrd.b,, rdd.3l. nu.dl m. pu" Rriu,u .a rtsrTc, ".. dc z Ltr cd pru' i r r'ucd I jos .d tusri,: Jc nd,gil^ Dz d o , ril.. rnti. 'o.i 1il,;im.!.*a-,ik, iir<d nleleploi Bp{, crtu D! d:tu i ! Iactr neu:/n.t 4 t?r'.iler /1" \p' il.il.a t dlepkr drr .unt \ mr.r r L p'tr 1, la J0'i i' .e Bt n Lr. - .d !L mba roli..n,i. Ia4.!L.. u '.p.:'.m'. ., pnsa I n., \ ne, a,"nd.,,,u :i strlh'ir .u . h trd n a.e c, plna iil, i ipur,otd.!da,unr. d. t'. h:,o." .a.

ta dvert c'.iharIs 5' rD i 'hLr.o pr4'1.-oa.u. po

f-

ii rofri

k{li.

dd

i!

5ii,n

l{tr. Pii d! t urll loilr,'e lrri S,,de t lhilllx? V.i fr rl ri ni dr r'l 1.f.1 ? lr lihJi ri Vrd.l n,.orLi nm0r.:i rG? ! snn rii(r'dtr ilr $fitr s' z r1!J vu"o \'r:trr : ir dLinbrl ficir dr PrtrL, !n. sn fa.Lt mxri ri pnktLiri, ri nnro btrni zi ar n,repll 5r tiarcn 'lot SDritrimir, , toi tL dinlii .,T.r.&. l.r(1. iu. . i.Ji.. fu ' ,i hrrnk Tor.. I iDPa. lor .!a ii hpu Sl .: !l i;ruu hr .ilr 1i yisii ofe dirr toll ? \tr roti. ,h i de L.rer.i Cei.r ljF, l-qrri;? Ttr nu \@ s:1 r!i soemsxl . ... ts I

si rli. rr irnBi dx.ri f1 m{ir91i

5l kli vor rodr., vor roua @u u rk u6!r.. rdi r.l. 5l h todl rcat. rcr tlt ml +rd., p6t. ume{t tt urd.d. $l tlerF vr r@roaile h tsSiuE dnftt', Eunq 5i !p inu'ci ..o1., ou., nen-mlra} ou)oa'e mtri a. b,d'e. r rb,i'u, ! ermbo' ,ats dorm.a ,blo, r,sunrr, rj dnt, u-N'e 'u draeosle, prin 0rrdd" oulu': ..loa-.a. lo!G, 'aliul mu dragl"

'I