Sunteți pe pagina 1din 11

h{ I t-1Al

I l!

i i\l l1 5 {. i.

#.;f
#

'iI

..r ,/r

[usrMll

d LrGrA

lAcovEt

Fi] I{]RA

I NFt<F TI]LUL

vlH\rL E','l\[SC'-'
b4rCS&oASg PA$AFtr

<A
{

\e *lrit'4?
Somnoroase pisirele Pe la cuiburi se adunE. Se ascund in rimurele Noapfe bunil

'1-g ;'-aa*';:fu-

Doar izvoarele suspinE,

Pe c6nd codrul negru lace; Dorm pi llorile'n gr6dinE-

-d-

Trece lebEda pe ape lnfre lreslii sE se culceFie-f ingerii aproape,

'

Somnul dulcel

Pesfe-a nopfii leerie Se ridic6 m6ndra lunE, To{u-i vis pi armonieNoapte bunit

S-ar putea să vă placă și