Sunteți pe pagina 1din 36

Teste pentru examenul la stomatologia pediatric n anul de studii 200-2010: stomatologie terapeutic pediatric

1)C.S. Mugurii cror dini permaneni ncep ondarea n perioada antenatal: a) !rimii molari. ") !rimii molari #i incisi$ii centrali. c) !rimii molari% incisi$ii centrali superiori #i in eriori% incisi$ii laterali in eriori. d) !rimii molari #i incisi$ii. e) Primii molari, incisivii i caninii. 2)C.S. C&nd ncepe minerali'area incisi$ilor temporari: a) (a sptm&na a ) de de'$oltare intrauterin. ") (a sptm&na a 10 de de'$oltare intrauterin c) La 16-17 sptmni de dezvoltare intrauterin d) (a 2*-2+ sptm&ni de de'$oltare intrauterin e) (a ,+-,) sptm&ni de de'$oltare intrauterin. ,)C.S. C&nd ncepe minerali'area molarilor temporari: a) (a sptm&na a 10 de de'$oltare intrauterin ") (a 1)-1- sptm&ni de de'$oltare intrauterin c) (a 2*-2+ sptm&ni de de'$oltare intrauterin d) La 27-28 sptmni de dezvoltare intrauterin e) .n sptm&na 2-* dup na#terea copilului. *)C.S. C&nd ncepe eruperea incisi$ilor temporari centrali: a) (a *-+ luni de $ia a copilului. ") (a +-) luni. c) La 6-8 luni. d) (a /-10 luni e) (a 11-12 luni. +)C.S. C&nd ncepe eruperea incisi$ilor temporari laterali: a) (a *-+ luni de $ia a copilului ") (a +-) luni. c) (a )-0 luni. d) La 8-12 luni. e) (a 12-1) luni. ))C.S. C&nd ncepe eruperea caninilor temporari: a) (a )-0 luni de $ia a copilului. ") (a /-12 luni. c) (a 12-1) luni. d) La 16-2 luni. e) (a 20-,0 luni. -)C.S. C&nd ncepe eruperea dinilor 12 temporari: a) (a 0-12 luni de $ia a copilului. !) La 12-16 luni. c) (a 1)-20 luni. d) (a 20-,0 luni. e) (a ,0-,) luni. 0)C.S. C&nd ncepe eruperea dinilor 2 temporari a) (a 0-12 luni de $ia a copilului. ") (a 12-1) luni. c) (a 1)-20 luni. d) La 2 -" luni. e) (a ,0-,) luni.

/)C.S. C&nd se termin ormarea rdcinilor dintelui 1 temporar a) La 1,# ani. ") (a 2%+ ani. c) (a , ani d) (a * ani. e) (a + ani. 10)C.S. C&nd se termin ormarea rdcinilor dintelui 11 temporar: a) La 2 ani. ") (a , ani. c) (a * ani. d) (a + ani. e) (a ) ani. 11)C.S. C&nd se termin ormarea rdcinilor dintelui 111 temporar: a) (a 2-, ani. ") (a * ani. c) La # ani. d) (a ) ani. e) (a - ani. 12)C.S. C&nd se termin ormarea rdcinilor dintelui 12 temporar: a) (a 2-, ani. !) La $ ani. c) (a + ani. d) (a ) ani. e) (a - ani. 1,)C.S. C&nd se termin ormarea rdcinilor dintelui 2 temporar: a) (a , ani. !) La $ ani. c) (a + ani. d) (a ) ani. e) (a - ani. 1*)C.S. Ce tip de resor"ie radicular a molarilor temporari este i'iologic: a) 3e'or"ie uni orm a tuturor rdcinilor. ") 3e'or"ia predomin n regiunea unei rdcini. c) 3e'or"ia predomin n regiunea "i urcaiei rdcinilor. d) 3e'or"ie ca consecin a unui proces in lamator cronic. e) %ipurile &, && i &&& de rezor!'ie a rdcinilor. 1+)C.S. Ce re'or"ie a rdcinilor dinilor temporari poate i n ca'ul unui proces in lamator cronic apical: a) Tipul 1 de re'or"ie radicular. ") Tipul 11 de re'or"ie radicular. c) Tipul 111 de re'or"ie radicular. d) (ezor!'ie patolo)ic. e) 3e'or"ie i'iologic. 1))C.S. Termenii de ondare a mugurilor dinilor ): a) Sptm&na 12 de de'$oltare intrauterin. ") Sptm&na 4 de de'$oltare intrauterin. c) Luna $ de dezvoltare intrauterin. d) (una 0 de de'$oltare intrauterin. e) (una ) dup na#tere. 1-)C.S. Termenii de ondare a mugurilor incisi$ilor permaneni: a) Sptm&na 4 de de'$oltare intrauterin. ") (una + de de'$oltare intrauterin. c) Luna 8 de dezvoltare intrauterin. d) (una ) dup na#tere.

e) (una 12 de $ia. 10)C.S. Termenii de ondare a mugurilor dinilor * permaneni: a) (una a ) de $ia. ") (a 1 an. c) La 2 ani. d) (a , ani. e) (a * ani. 1/)C.S. Termenii de ondare a mugurilor dinilor + permaneni: a) La " ani. ") (a * ani. c) (a + ani. d) (a ) ani. e) (a - ani. 20)C.S. Termenii de ondare a mugurilor dinilor - permaneni: a) La " ani. ") (a * ani. c) (a + an. d) (a ) ani. e) (a - ani. 21)C.S. Termenii de ondare a mugurilor dinilor 0 permaneni: a) 5up * ani. !) *up # ani. c) 5up ) ani. d) 5up - ani. e) 5up 0 ani. 22)C.S. 5e la ce $&rst ncepe minerali'area incisi$ilor permaneni: a) 5e la luna ) de de'$oltare intrauterin. ") 5e la luna / de de'$oltare intrauterin. c) 5e la luna 2 de $ia. d) *e la luna 6 de via'. e) 5e la luna 12 de $ia. 2,)C.S. 5e la ce $&rst ncepe minerali'area dinilor ): a) 5e la luna + de de'$oltare intrauterin. ") 5e la luna / de de'$oltare intrauterin. c) 5e la ,-* luni de $ia. d) 5e la luna 12 de $ia. e) 5e la 2 ani. 2*)C.S. 5e la ce $&rst ncepe minerali'area dinilor * permaneni: a) 5e la luna + de de'$oltare intrauterin. !) *e la luna + de dezvoltare intrauterin. c) 5e la luna 12 de $ia. d) 5e la 2 ani. e) 5e la 2%+ ani. 2+)C.S. 5e la ce $&rst ncepe minerali'area dinilor + permaneni: a) 5e la luna / de de'$oltare intrauterin. ") 5e la luna ) de $ia. c) 5e la luna 12 de $ia. d) 5e la 2%+ ani. e) *e la ",# ani. 2))C.S. 5e la ce $&rst ncepe minerali'area dinilor - permaneni: a) 5e la luna / de de'$oltare intrauterin. ") 5e la luna 12 de $ia. c) 5e la 2 ani.

d) *e la ",# ani e) 5e la *%+ ani. 2-)C.S. (a ce $&rst erup incisi$ii centrali permaneni: a) 5e la +-) ani. !) *e la 6-8 ani. c) 5e la --/ ani. d) 5e la 0 ani. e) 5e la / ani. 20)C.S. (a ce $&rst erup incisi$ii laterali permaneni: a) 5e la +-) ani. ") 5e la )-0 ani. c) *e la 8-+ ani. d) 5e la --/ ani. e) 5e la /-10 ani. 2/)C.S. (a ce $&rst erup caninii permaneni: a) 5e la +-- ani. ") 5e la --/ ani. c) 5e la 0-10 ani. d) *e la 1 -11 ani. e) 5e la /-12 ani. ,0)C.S. (a ce $&rst erup dinii * permaneni: a) 5e la --0 ani. ") 5e la 0-/ ani. c) *e la +-1 ani. d) 5e la 10-11 ani. e) 5e la 11-12 ani. ,1)C.S. (a ce $&rst erup dinii + permaneni: a) 5e la 0-/ ani. ") 5e la /-10 ani. c) 5e la 10-11 ani. d) *e la 11-12 ani. e) 5e la 12-1, ani. ,2)C.S. (a ce $&rst erup dinii ) permaneni: a) *e la #-6 ani. ") 5e la )-0 ani. c) 5e la 0-/ ani. d) 5e la /-10 ani. e) 5e la 10-11 ani. ,,)C.S. (a ce $&rst erup dinii - permaneni. a) 5e la 1*-1+ ani. ") 5e la 0-/ ani. c) 5e la /-10 ani. d) 5e la 11-12 ani. e) *e la 12-1" ani. ,*)C.S. .nc6iderea ori iciului apical radicular la dinii permaneni are loc peste: a) 1 an dup eruperea dintelui. ") 1-2 ani dup eruperea dintelui. c) 1 an dup ormarea rdcinii dintelui. d) 1-$ ani dup eruperea dintelui. e) 2 ani dup ormarea rdcinii dintelui. ,+)C.S. (a ce $&rst se termin ormarea rdcinilor incisi$ilor centrali permaneni: a) la 0-/ ani. !) la +-1 ani.

c) la 10-11 ani. d) la 12-1, ani. e) la 1,-1* ani. ,))C.S. (a ce $&rst se termin ormarea rdcinilor incisi$ilor laterali permaneni: a) la 0-/ ani. !) la +-1 ani. c) la 10-11 ani. d) la 12-1, ani. e) la 1,-1* ani. ,-)C.S. (a ce $&rst se termin ormarea rdcinilor caninilor permaneni: a) la /-10 ani. ") la 10-11 ani. c) la 12-1, ani. d) la 1,-1) ani. e) la 12-1+ ani. ,0)C.S. (a ce $&rst se termin ormarea rdcinilor dinilor * permaneni: a) la /-10 ani. ") la 10-11 ani. c) la 11-12 ani. d) la 12-1" ani. e) la 1+-1) ani. ,/)C.S. (a ce $&rst se termin ormarea rdcinilor dinilor + permaneni: a) la 0-/ ani. ") la /-10 ani. c) la 10-11 ani. d) la 11-12 ani. e) la 12-1$ ani. *0)C.S. (a ce $&rst se termin ormarea rdcinilor dinilor ) permaneni: a) la +-1 ani. ") la 11-12 ani. c) la 12-1, ani. d) la 1,-1* ani. e) la 1+-1) ani. *1)C.S. (a ce $&rst se termin ormarea rdcinilor dinilor - permaneni: a) (a 10-11 ani. ") (a 11-12 ani. c) (a 12-1, ani. d) (a 1,-1* ani. e) La 1# ani. *2)C.S. Consecuti$itatea eruperii dinilor temporari: a) 1ncisi$ul central% incisi$ul lateral% caninul% primul molar% al doilea molar. !) &ncisivul central, incisivul lateral, primul molar, caninul, al doilea molar. c) 1ncisi$ul central% caninul% incisi$ul lateral% primul molar% al doilea molar. d) 1ncisi$ul central% primul molar% incisi$ul lateral% caninul% al doilea molar. e) 1ncisi$ul central% incisi$ul lateral% primul molar% al doilea molar% caninul. *,)C.S. (a $&rsta de 1- luni n ca$itatea oral la copii tre"uie s ie pre'eni urmtorii dini temporari: a) +2% +1% )1% )2% -1% 01. ") Toi incisi$ii. c) 1ncisi$ii #i caninii in eriori. d) &ncisivii, caninii i primii molari. e) 1ncisi$ii #i primii molari. **)C.S. (a $&rsta de 1/ luni de $ia la copil n ca$itatea oral sunt: a) 1ncisi$ii centrali superiori #i in eriori% incisi$i laterali superiori.

") Toi incisi$ii. c) 1ncisi$ii in eriori #i caninii. d) &ncisivii, caninii i primii molari. e) 1ncisi$ii #i primii molari. *+)C.M. 7rupia i'iologic a primilor dini n ca$itatea oral se caracteri'ea' prin: a) ,ipersaliva'ie. !) Pruritul mucoasei procesului alveolar. c) ,ipertermie. d) Mic#orarea po tei de m&ncare. e) 1n lamaia mucoasei n regiunea eruperii dinilor. *))C.M. 7ruperea nt&r'iat a dinilor temporari este posi"il n ca'ul: a) -nor maladii )enetice. !) ,ipo.unc'iei )landei tiroide. c) 8$itamino'ei C. d) (a/itei. e) 9iper unciei glandei tiroide. *-)C.S. 3e'or"ia rdcinilor dinilor temporari ncepe: a) 1mediat dup ormarea rdcinii !) La " ani dup .ormarea rdcinilor. c) Cu un an mai nainte de termenul sc6im"ului i'iologic a dintelui. d) Cu ,-* ani mai nainte de termenul sc6im"ului i'iologic a dintelui. e) 1mediat dup eruperea dintelui ). *0)C.M. 3esor"ia i'iologic a rdcinilor dinilor temporari se caracteri'ea': a) 0ste provocat de presiunea dintelui permanent. ") Se ncepe cu 2 ani nainte de termenii medii de sc6im" i'iologic al dintelui. c) 1e realizeaz de osteoclati. d) 3e'or"ia se ncepe de la ca$itatea dintelui spre supra a. e) Trama organic se descompune p&n la colagen ca urmare a enomenului de endocitoli'. */)C.S. Teoriile resor"iei radiculare a dinilor temporari: a) :enetic% radicular% pulpar% endocrin. !) (adicular, endocrin, de 23m!trnire4, )enetic. c) 5e ;m"tr&nire<% endocrin% genetic. d) 5e ;m"tr&nire<% $ascular% endocrin. e) 8 in luenei sistemului ner$os +0)C.S. !ulpa dinilor permaneni tineri se caracteri'ea' prin: a) =umr mare de i"rocite. ") =i$el >os de 6idratare a su"stanei de "a'. c) 1ncapacitatea ctre aprarea anticarioas. d) 3idicarea presiunii intrapulpare n ca'ul proceselor in lamatorii. e) (e)iunea apical este !o)at cu celule, avnd un poten'ial 3nalt de aprare. +1)C.S. Smalul conine: a) -+? elemente minerale. ") 0-? elemente minerale c) /1? elemente minerale. d) +#5 elemente minerale. e) 0+? elemente minerale. +2)C.S. 5entina conine: a) /+? su"stane minerale. ") 0+? su"stane minerale. c) /,? su"stane minerale. d) 00? su"stane minerale. e) 675 su!stan'e minerale. +,)C.S. Cantiti mai reduse ale calciului sunt n dentina:

a) &nter)lo!ular. ") :lo"ular. c) Transparent. d) 5e nlocuire @su"stituie). e) !repulpar. +*)C.M. .n dinii temporari stratul dentinar relati$ mai su"ire se explic prin: a) Structura dentinei. !) (educerea dentino)enezei 3n perioada de mor.o)enez. c) 6avitatea pulpar este relativ mai mare. d) Calci ierea mai sla" a dentinei. e) Concentraia redus a su"stanelor minerale n smal. ++)C.M. Calci ierea dentinei se caracteri'ea' prin: a) 1e 3ncepe dup de!utul mineralizrii smal'ului. ") Se ncepe dup ormarea deplin a tramei organice a smalului. c) (itmicitate, cu alternarea perioadelor de activitate i pauze. d) 7ineralizare de la supra.a' spre pro.unzime. e) Se termin c&nd ncepe ormarea rdcinii. +))C.M. Smalul dinilor temporari are urmtoarele particulariti a) 6omparativ cu din'ii permanen'i este mai su!'ire. !) 8re culoare mai al!. c) Mai puin penetra"il comparati$ cu dinii permaneni. d) Pe supra.a'a smal'ului predomin sectoare aprismatice e) 9ona de trecere 3n cement .recvent este acoperit cu cement. +-)C.M. A dat cu $&rsta n smal au loc procesele a) (educerea permia!ilit'ii. ") Mic#orarea cantitii de microelemente. c) Ma>orarea permia"ilitii. d) 6ondensarea re'elei cristaline. e) Ma>orarea cantitii de microelemente. +0)C.M. 1ndicarea tetraciclinei timp de o sptm&n unui copil de * luni poate duce ulterior la a ectarea esuturilor dure a) :n re)iunea central a coroanelor dentare ale 16, 26, "6, $6. ") .n regiunea coletului coroanelor 1-% 2-% ,-% *-. c) Par'ii tietoare a 11, 21. d) :n re)iunea coroanelor ##, 6#, 7#, 8#. e) .n regiunea 10% 20% ,0% *0. +/)C.S. Complexul de metode #i moduri de eliminare a tuturor microorganismelor $ii% indi erent de ce natur sunt% de pe un o"iect per ect #ters #i uscat% este noiunea de: a) pro ilaxieB ") asepsieB c) antisepsieB d) de'in ecieB e) sterilizare. )0)C.S. !rocedeul care permite eliminarea% distrugerea sau in6i"area microorganismelor indi'era"ile n uncie de o"iectele ixate% este noiunea de: a) pro ilaxieB ") asepsie c) antisepsieB d) dezin.ec'ie; e) sterili'are. )1)C.M. 8precierea e icacitii sterili'rii se e ectuia' cu a>utorul controlului: a) 6/imic. ") Ci'ic. c) Matematic.

d) Temperaturii. e) <iolo)ic.

)2)C.S. 9emiarcadele din dreapta a maxilei #i mandi"ulei pentru dentiia permanent n sistemul de notare a dinilor dup AMS @C51) se indic cu ci rele: a) 1 #i 2. ") , #i *. c) 1 #i ). d) 1 i $. e) - #i 0. ),)C.S. 9emiarcadele din dreapta a maxilei #i mandi"ulei pentru dentiia temporar n sistemul de notare a dinilor dup AMS @C51) se indic cu ci rele: a) 1 #i 2. ") , #i *. c) # i 8. d) + #i ). e) * #i -. )*)C.S. 9emiarcadele din st&nga a maxilei #i mandi"ulei pentru dentiia temporar n sistemul de notare a dinilor dup AMS @C51) se indic cu ci rele: a) 1 #i 2. ") + #i ). c) , #i *. d) 6 i 7. e) - #i 0. )+)C.S. 5o'a cariopre$enti$ de C repre'int: a) 0%+-1 mgD'i C. !) 1-1," m)=zi >. c) 1%*-2 mgD'i C. d) 2-2%, mgD'i C. e) 2%,-, mgD'i C. )))C.S. 5o'a letal de C constituie: a) , - * g luorur de sodiu. !) # -1 ) .luorur de sodiu. c) 10 -1+ g luorur de sodiu. d) 1+ -20 g luorur de sodiu. e) 20 -2+ g luorur de sodiu. )-)C.M. Metodele de luori'are general cu scop de pro ilaxie a cariei dentare se reali'ea' prin: a) .luorizarea apei pota!ile; !) .luorizarea srii de !uctrie c) .luorizarea unor alimente; d) pastele dentareB e) aplicaii topice @geluri% lacuri etc.) care conin com"inaii c6imice ale luorului. )0)C.M. Care sunt mecanismele aciunii anticarioase a luorului dup erupia dinilor: a) 8c'iune !acteriostatic i !actericid. !) (educerea vscozit'ii salivei. c) Cormarea de luorapatit n smal pe calea circulaiei sanguine. d) *epunerea .luorului 3n smal' simultan cu calciul. e) &n/i!area /idrolazelor salivare. )/)C.M. .n scop de pro ilaxie a cariei dentare sunt supuse luori'rii: a) 8pa. !) Pinea.

c) Laptele. d) 1area. e) Ea6rul.

-0)C.S. Concentraia optimal a luorului n apa pota"il constituie: a) 0%,-0%0 mgDl. ") 0%+-0%/ mgDl. c) ,8 -1,2 m)=l. d) 2%,-,%0 mgDl. e) mai mare de )%0 mgDl. -1)C.M. Captarea C n smal se reali'ea' prin urmtoarele mecanisme: a) 5isoluie. !) 1c/im! ionic. c) 3esor"ie. d) 8"sor"ie. e) 1c/im! molecular. -2)C.M. :radul de ptrundere a C n smal dup aplicarea lui local este n uncie de: a) 6oncentra'ia ionilor de >. ") Componena su"stanelor auxiliare. c) P/-ul remediului aplicat . d) %emperatura a)entului de .luorare. e) %ipul a)entului de .luorare. -,)C.M. 1ncorporarea C n smalul posterupti$ este preponderent determinat de urmtorii actori: a) 1tarea dintelui. !) P,-ul !ucal. c) Propriet'ile a)entului de .luorare topic. d) 7odul ?metoda) de aplicare a compuilor >. e) Concentraia srurilor minerale n sali$. -*)C.M. (a ni$elul oaselor #i ale dinilor coninutul C cre#te n uncie de: a) 6oncentra'ia din aport. ") Consumul lactatelor. c) Perioada de timp cnd se .ace administrarea >. d) @rsta la care se .ace administrarea >. e) Sex. -+)C.M. Metodele de luori'are local cu scop de pro ilaxie a cariei dentare se reali'ea' prin: a) luori'area apei pota"ile ") luori'area srii de "uctrieB c) luori'area unor alimenteB d) pastele dentare; e) aplica'ii topice ?)eluri, lacuri etc.) care con'in compui ai .luorului. -))C.S. Sol. luorur de sodiu de 0%2? se olose#te pentru cltirea ca$itii "ucale n scop de pre$enie a cariei dentare la copii: a) o dat pe 'i. !) o dat 3n sptmn. c) o dat n dou sptm&ni. d) o dat n lun. e) de patru ori pe 'i. --)C.S. 8plicaiile topice cu soluie gluconat de calciu 10? se e ectuea' timp de: a) + min ") 10 min c) 10-1+ min d) 1#-2 min.

e) 20-,0 min. -0)C.M. Cluorurile organice se deose"esc de luorurile minerale prin: a) 6apacitatea de a eli!era > din molecula sa. ") !6-ul remediului aplicat. c) Proprietatea moleculei de a le)a >. d) 1tructura tensio-activ a moleculei. e) Concentraia ionilor de C. -/)C.M. !entru prelucrarea anticarioas a smalului dinilor erupi la copiii cariorecepti$i se utili'ea': a) soluia ,0? a'otat de argint. !) solu'ia 1 5 )luconat de calciu. c) Capro er. d) solu'ia 1-2 5 .luorur de sodiu. e) >luorlac. 00)C.S. !entru prelucrarea anticarioas a smalului dinilor erupi la copiii cariorecepti$i se utili'ea': a) soluia ,0? a'otat de argint. ") soluia 10? luorur de calciu. c) Capro er. d) solu'ia 1-2 5 .luorur de staniu. e) soluia 1-2 ? monoclor os at. 01)C.S. !entru prelucrarea anticarioas a smalului dinilor erupi la copiii cariorecepti$i se utili'ea': a) Cissurit C. !) >luorprotector. c) Capro er. d) 2ita tor. e) Soluia 1-2 ? mono luor os at. 02)C.M. .n scopul ma>orrii cariore'istenei smalului dentar pacienilor se indic Fper osG: a) Lactat sau )luconat de calciu. !) >itin. c) Ctorocort. d) @ita.tor. e) (acto"acterin. 0,)C.S. :luconatul de calciu: a) ma>orea' permea"ilitatea smalului. !) reduce permea!ilitatea smal'ului. c) nu pro$oac sc6im"ri n smal. d) posed proprieti antimicro"iene. e) posed proprieti astringente. 0*)C.M. !entru prelucrarea anticarioas a smalului dinilor erupi la copiii cariorecepti$i se utili'ea': a) Sol. clorur de sodiu 2?. !) LaculA >luorprotector ?@ivadent). c) Soluia SnHder. d) 8mino.luorur 15. e) Soluia 1odinol. 0+)C.M. !entru prelucrarea anticarioas a smalului dinilor erupi la copiii cariorecepti$i se utili'ea': a) >luorlacul. ") Sol. clorur de sodiu 2?. c) >luor)elurile. d) Soluia SnHder. e) Soluia 2? metilen "lau. 0))C.M. Ianurile oclu'ale care o er cel mai a$ora"il mediu pentru de'$oltarea proceselor carioase sunt: a) .n orm de F2G. !) :n .orm de B)t de sticlC. c) .n orm de FJG.

10

d) :n .orm de B&C. e) .n orm de FKG. 0-)C.S. :rosimea smalului n 'ona isurilor dentare constituie a) 0%*-0%) mm. !) ,6- ,8 mm. c) 0%0-1%0 mm. d) 1%0-1%2 mm. e) 1%2-1%* mm. 00)C.M. Cisurile dinilor la copii sunt rec$ent a ectate prin carie deoarece: a) 7ineralizarea incomplet. !) (eten'ia alimentar. c) >isurile nu sunt 3nc/ise. d) 1mal'ul este mai su!'ire. e) >isurile pot .i 3n .orm de B&C. 0/)C.M. 1ndicaiile ctre sigilarea isurilor #i gropielor dentare sunt: a) la din'ii recent erup'i. !) primele 6 luni dup erup'ie; c) dinii cariaiB d) pentru din'ii permanen'i pn la un an dup erup'ie. e) numai la dinii deciduali. /0)C.M. Contraindicaiile ctre sigilarea isurilor #i gropielor dentare sunt: a) dinii deciduali. !) din'ii caria'i; c) cnd sunt prezen'i mai mult de $-# din'i caria'i. d) 3n caz de odontoclazie. e) dinii permaneni. /1)C.M. 8$anta>ele sigilanilor otopolimeri'a"ili a de cei autopolimeri'a"ili sunt urmtoarele: a) Du se incorporeaz !ule de aer. !) 7aterialul se 3ntrete timp de 1 -2 secunde. c) Materialul se ntre#te timp de 1-+ secunde. d) Se produce otoacti$area cu lumin ultra$iolet. e) 7aterialul 3i pstreaz aceeai vscozitate pe toat perioada ptrunderii lui 3n porii smal'ului demineralizat. /2)C.M. 3#inile de sigilare care eli"erea' luor sunt pre'entate de: a) ,elioseal >. !) -ltraseal E%. c) Sealite. d) Cu>i 11 (C. e) Aralin. /,)C.S. A"iecti$ele AMS recomandate p&n n anul 2010 la copiii de ) ani: a) co s nu dep#easc ,%0. ") co s nu dep#easc *%0. c) (a 00? s nu ie dini cariai. d) (a )0? s nu ie dini cariai. e) La # 5 s nu .ie din'i caria'i. /*)C.S. A"iecti$ele AMS recomandate p&n n anul 2010 la copiii de 12 ani: a) COEL2%0 ") COE L2%+. c) COE d) COE e) COE

1%+. ,%+. ", .

/+)C.M. Caria dentar #i complicaiile a$ori'ea': a) apari'ia anomaliilor dento-maFilare

11

!) in.lamarea 'esuturilor parodontale c) .ormarea deprinderilor vicioase d) ma>orarea re'istenei smalului la aciunea aci'ilor e) scderea re'istenei smalului la aciunea aci'ilor /))C.M. Simptoamele clinice ale situaiei cariogene sunt: a) i)iena oral nesatis.ctoare !) depuneri dentare 3n a!unden' c) 6alen etid d) a ectarea organelor interne e) multiple macule cretoase. /-)C.M. Simptoamele clinice ale situaiei cariogene sunt: a) /emora)ii )in)ivale ") a ectarea organelor interne c) depunerea tartrului dentar 3n a!unden' d) rezisten'a smal'ului la ac'iunea acizilor este redus e) 6alen etid. /0)C.M. Cactorii generali a$ori'ani n etiopatogenia cariei dentare sunt: a) tartrul dentar #i placa "acterian ") sc6im"area cantitii #i calitii sali$ei c) ereditatea d) alimenta'ia insu.icient e) re'istena esuturilor dure. //)C.M. Cactorii generali a$ori'ani n etiopatogenia cariei dentare sunt a) starea pulpei dentare !) maladiile somatice c) dere)lrile .unc'ionale ale or)anelor i sistemelor 3n perioada de .ormare a 'esuturilor dentare d) apa pota"il e) depuneri dentare n a"unden 100)C.M. Cactorii locali implicai n etiopatogenia cariei dentare sunt: a) alimentaia insu icient !) i)iena oral nesatis.ctoare c) maladiile somatice d) rezisten'a 'esuturilor dure e) ereditatea 101)C.M. Cactorii locali implicai n etiopatogenia cariei dentare sunt: a) dereglrile uncionale ale organelor #i sistemelor n perioada de ormare a esuturilor dentare !) consumul .recvent al )lucidelor c) in luena situaiilor extremale d) ereditatea e) depunerea plcii "acteriene n a"unden 102)C.S. 1ntensitatea cariei dentare se determin cu indicele: a) C!1T= ") A91-S @:reen-2ermillion) c) 6G8 d) CA! e) !M8 10,)C.S. !entru depistarea colorimetric a maculelor carioase se utili'ea': a) soluia S6iller-!isare$ ") soluia iodur de potasiu c) soluia ucsin d) solu'ia 25 metilen !lau e) soluia SnHder

12

10*)C.S. 1ndicele rec$enei cariei dentare repre'int: a) !rocentul dinilor a ectai prin carie. ") Suma dinilor: a ectai prin carie - C% o"turai - A% extra#i - 7. c) Procentul persoanelor a.ectate prin carie. d) Suma dinilor a ectai prin carie% pulpite #i parodontite apicale. e) =umrul apariiei a noi ca$iti cariate la o persoan ntr-un anumit inter$al de timp. 10+)C.S. 1ndicele intensitii cariei dentare repre'int: a) Suma dinilor a ectai prin carie% pulpite #i parodontite apicale. !) 1uma din'ilorA a.ecta'i prin carie - 6, o!tura'i - G, eFtrai - 0. c) !rocentul dinilor a ectai prin carie. d) !rocentul persoanelor a ectate prin carie. e) =umrul ormrii a noi ca$iti cariate la o persoan ntr-un anumit inter$al de timp 10))C.S.2aloarea indicelui CA7 exprim: a) Crec$ena cariei dentare. !) Hravitatea, activitatea procesului. c) Stoparea procesului carios. d) !rocentul complicaiilor cariei dentare. e) !rocentul persoanelor a ectate prin carie. 10-)C.S. 3ata cariei repre'int: a) !rocentul dinilor a ectai prin carie ") !rocentul persoanelor a ectate prin carie c) Suma dinilor a ectai prin carie% pulpite #i parodontite apicale d) Suma dinilor: a ectai prin carie - C% o"turai - A% extra#i - 7. e) *inamica indicelui intensit'ii cariei dentare 3ntr-un anumit interval de timp. 100)M.S.Cau'a principala a deminerali'rii de ocar: a) Microorganismele depunerilor dentare. ") 9idraii de car"on ra inai. c) 7ndotoxinele microorganismelor plcii dentare. d) 8cizii or)anici, ca rezultat al activit'ii vitale ale microor)anismelor plcii dentare e)Tartrul dentar. 10/)M.S.Clasa 1 a cariei dup NlacO - le'area isurilor #i gropielor supra eelor oclu'ale ale: a) Molarilor temporari. ") !remolarilor. c) Molarilor #i premolarilor. d) 7olarilor, premolarilor, supra.e'elor vesti!ulare ale molarilor i cele palatinale ale incisivilor. e) Molarilor temporari #i permaneni. 110)M.S.Clasa 11 a cariei dup NlacO - le'area supra eelor aproximale ale: a) Molarilor temporari #i permaneni !) 7olarilor i premolarilor. c) 1ncisi$ilor% molarilor #i premolarilor d) Molarilor% premolarilor #i caninilor e) 1ncisi$ilor temporari #i permaneni. 111)M.S.Clasa 111 a cariei dup NlacO - le'area supra eelor aproximale ale: a) 1ncisi$ilor temporari #i permaneni. ") Molarilor #i premolarilor. c) &ncisivilor cu men'inerea un)/iului incizal. d) 1ncisi$ilor cu pierderea ung6iului inci'al. e) 1ncisi$ilor% molarilor #i premolarilor. 112)M.S.Clasa 12 a cariei dup NlacO - le'area supra eelor aproximale ale: a) 1ncisi$ilor% molarilor #i premolarilor. ") 1ncisi$ilor cu meninerea ung6iului inci'al. c) &ncisivilor cu pierderea un)/iului incizal. d) 1ncisi$ilor temporari #i permaneni.

1,

e) Caninilor #i premolarilor. 11,)M.S.Clasa 2 a cariei dup NlacO - le'area: a) Tuturor supra eelor molarilor. ") Supra eelor aproximale ale molarilor #i premolarilor. c) 1upra.e'ei vesti!ulare la nivelul coletului tuturor din'ilor. d) Supra eei $esti"ulare tuturor dinilor. e) Supra eei $esti"ulare la ni$elul coletului incisi$ilor #i caninilor. 11*)M.S. !rincipalul criteriu de apreciere a procesului carios n clasi icarea dup T.2inogrado$a este: a) (ocali'area !) 8ctivitatea. c) !ro un'imea. d) Succesiunea apariiei. e) !atomor ologic. 11+)M.S. Criteriile de apreciere a cariei dentare dup T.2inogrado$a a) (ocali'area. ") 8cti$itatea. c) !ro un'imea #i succesiunea apariiei procesului carios. d) !atomor ologic. e) %oate enumerate. 11))M.S.!&n la $&rsta de , ani caria dentar mai rec$ent se depistea': a) .n gropiele #i isurile molarilor. !) :n re)iunea coletului incisivilor. c) !e supra eele aproximale ale molarilor. d) !e supra eele aproximale ale incisi$ilor. e) !e toate supra eele dinilor. 11-)M.S. (a $&rsta de ,-* ani caria mai rec$ent se depistea': a) :n )ropi'ele i .isurile molarilor ") .n regiunea coletului incisi$ilor. c) !e supra eele aproximale ale molarilor. d) !e supra eele aproximale ale incisi$ilor e) !e toate supra eele dinilor. 110)M.S. 5up $&rsta de * ani caria mai rec$ent se depistea': a) .n gropiele #i isurile molarilor. ") .n regiunea coletului incisi$ilor. c) Pe supra.e'ele aproFimale ale molarilor. d) !e supra eele aproximale ale incisi$ilor. e) !e toate supra eele dinilor. 11/)M.S. !rimii dini a ectai prin carie la copii n dentiia temporar sunt: a) &ncisivii superiori. ") 1ncisi$ii in eriori. c) !rimii molari. d) Molarii secun'i. e) Caninii. 120)M.S. Ce dini temporari pre'int o re'isten mai e$ident pentru carie: a) 1ncisi$ii superiori. !) &ncisivii in.eriori. c) !rimii molari. d) Molarii secun'i. e) Caninii. 121)M.S. Ardinea a ectrii dinilor temporari prin carie: a) 1ncisi$ii in eriori% incisi$ii superiori% primii molari% molarii secun'i% caninii. ") !rimii molari% molarii secun'i% incisi$ii superiori% incisi$ii in eriori% caninii.

1*

c) 1ncisi$ii superiori% incisi$ii in eriori% primii molari% molarii secun'i% caninii. d) &ncisivii superiori, primii molari, molarii secunzi, caninii, incisivii in.eriori. e) 1ncisi$ii superiori% primii molari% molarii secun'i% incisi$ii in eriori% caninii. 122)M.S. 7$oluia cariei dentare la copii are urmtoarele particulariti: a) Multiplicitatea a ectrii dinilor. ") Simetria a ectrii dinilor. c) 7$oluia clinic este sla" pronunat% n special n perioada de resor"ie radicular. d) Caria circular. e) %oate enumerate. 12,)M.S. Ce orm a cariei dinilor temporari se nt&lne#te mai rec$ent la copii: a) Caria incipient @maculoas). ") Caria super icial. c) 6aria medie. d) Caria pro und. e) Toate ormele n egal msur. 12*)M.S. Caria pro und a dinilor temporari se complic: a) >recvent - cu proces in.lamator al pulpei ") 3ar - cu proces in lamator al pulpei. c) .n toate ca'urile - cu proces in lamator al pulpei. d) !rocesul in lamator al pulpei nu se atest niciodat. e) Crec$ent - proces in lamator al parodoniului apical. 12+)M.S. 3egiunea coletului dinilor temporari este rec$ent a ectat prin carie deoarece: a) Smalul este mai sla" minerali'at ") 3etenia alimentar a$ori'ea' ormarea plcii "acteriene c) Smalului este mai su"ire. d) Smalul este mai sla" minerali'at% retenia alimentar a$ori'ea' ormarea plcii "acteriene e) 1mal'ul este mai sla! mineralizat, reten'ia alimentar .avorizeaz .ormarea plcii !acteriene, iar smal'ul este mai su!'ire. 12))M.S. Cisurile dinilor sunt rec$ent a ectate prin carie la copii ca urmare a: a) Minerali'rii incomplete. ") 3eteniei alimentare. c) >isurilor desc/ise, incomplet mineralizate, reten'iei alimentare. d) Smalului mai su"ire e) Smalului #i dentinei mai sla" minerali'ate% smalului mai su"ire ce nu re'ist la presiunea masticatorie. 12-)M.S. 7$oluia lorid a cariei dentare la copii se caracteri'ea' prin a) 5ecalci iere extins n supra a #i pro un'ime. ") 8 ectarea unor grupe de dini. c) !rogresarea rapid. d) 8 ectarea mai multor supra ee dentare. e) %oate rspunsurile sunt corecte. 120)M.S. !entru caria medie sunt caracteristice dureri: a) *e scurt durat de la eFcitan'i mecanici, c/imici i termici. ") 5e scurt durat de la excitani c6imici. c) 5e lung durat dup nlturarea excitanilor mecanici% c6imici #i termici. d) Spontane% uneori de la di erii excitani e) =u sunt caracteristice durerile. 12/)M.S. !entru caria pro und sunt caracteristice dureri: a) 5e lung durat de la excitani mecanici% c6imici #i termici. ") 5e scurt durat de la excitani c6imici. c) *e la eFcitan'i mecanici, c/imici i termici, care repede dispar dup 3nlturarea lor. d) Spontane% uneori de la di erii excitani e) =u sunt caracteristice durerile.

1+

1,0)M.S. Tactica tratamentului cariei la copii este n uncie de: a) 1ntensitatea procesului carios. ") !ro un'imea #i locali'area procesului carios. c) 5e $&rsta #i particularitile psi6ologice ale copilului% de patologia general. d) 5e perioada de de'$oltare a dintelui. e) %o'i .actorii enumera'i mai sus. 1,1)M.S. Tratamentul cariei la copii cu gradul 1 de acti$itate const n: a) !repararea #i o"turarea ca$itii carioase. !) Prepararea i o!turarea cavit'ii carioase, i)iena cavit'ii !ucale. c) Terapia de reminerali'are. d) A"turarea tardi$. e) Terapia endogen a cariei dentare. 1,2)M.S. Tratamentul cariei la copii cu gradul 11 de acti$itate const din: a) !repararea #i o"turarea ca$itilor carioase% igiena ca$itii "ucale. ") Terapia de reminerali'are. c) A"turarea tardi$. d) Terapia endogen a cariei dentare. e) %oate rspunsurile sunt corecte. 1,,)M.S. Tratamentul cariei la copii cu gradul 111 de acti$itate const din: a) !repararea #i o"turarea ca$itilor carioase% igiena ca$itii "ucale. ") Terapia de reminerali'are. c) A"turarea tardi$. d) Terapia endogen a cariei dentare e) %oate rspunsurile sunt corecte. 1,*)M.S. !rima etap a preparrii ca$itii carioase: a) 5esc6iderea ca$itii carioase. ") Cormarea ca$itii. c) !relucrarea marginilor ca$itii. d) :nlturarea durerii. e) .nlturarea esuturilor a ectate @necrotomia). 1,+)M.S. Ardinea e ecturii principalelor etape de preparare a ca$itii carioase: a) 5esc6iderea ca$itii carioase% nlturarea durerii% nlturarea esuturilor a ectate @necrotomia)% ormarea ca$itii% prelucrarea marginilor ca$itii. !) :nlturarea durerii, desc/iderea cavit'ii carioase, 3nlturarea 'esuturilor a.ectate ?necrotomia), .ormarea cavit'ii, prelucrarea mar)inilor cavit'ii. c) .nlturarea durerii% prelucrarea marginilor ca$itii% desc6iderea ca$itii carioase% nlturarea esuturilor a ectate @necrotomia)% ormarea ca$itii d) 5esc6iderea ca$itii carioase% nlturarea durerii% ormarea ca$itii% nlturarea esuturilor a ectate @necrotomia)% prelucrarea marginilor ca$itii e) !relucrarea marginilor ca$itii% desc6iderea ca$itii carioase% nlturarea durerii% nlturarea esuturilor a ectate @necrotomia)% ormarea ca$itii. 1,))M.S. Cea mai e ecti$ o"turaie a 21 @clasa 12) la un copil de 12 ani este: a) Cementul 'inc- os at% c6imio-compo'it micro il. ") Cptu#eal din cement ionomer% c6imio-compo'it micro il. c) ,elio-compozit micro/i!rid cu sistem adeziv de )enera'ia &@ sau @. d) Compomer cu sistem ade'i$ de generaia 12 sau 2. e) Cement ionomer. 1,-)M.S. Cea mai e ecti$ o"turaie a cariei medii acute clasa 2 la un copil de 1* ani cu indice igienic "un a ca$itii orale: a) Cptu#eal din cement ionomer% c6imio-compo'it micro il. !) 6ompomerul cu sistem adeziv de )enera'ia &@ sau @. c) Cement ionomer. d) Cement policar"oxilat% compo'it 6i"rid. e) Cement policar"oxilat% c6imio-compo'it micro il.

1)

1,0)M.S. Cea mai raional o"turaie a cariei medii cronice a 21 @clasa 12) la un copil de 1+ ani cu indice igienic "un a ca$itii orale: a) Cementul 'inc- os at% c6imio-compo'it micro il. ") Cptu#eal din cement ionomer% 6elio-compo'it micro6i"rid. c) ,elio-compozitul micro/i!rid cu sistem adeziv de )enera'ia &@ sau @. d) Cementul policar"oxilat% compomer. e) Cementul ionomer 1,/)M.S. A"turarea ca$itii carioase medii n isura central ,) este mai "ine de a o reali'a cu: a) 8malgam cu cptu#eal. ") Cementul 'inc- os at% c6imio-compo'it micro il. c) Cementul 'inc- os at% cement silico- os at. d) ,elio-compozit micro/i!rid cu sistem adeziv de )enera'ia &@ sau @. e) Cement policar"oxilat% c6imio-compo'it micro il. 1*0)M.S. A"turarea unei isuri cu semne de ramolire a smalului la un copil de 0 ani: a) 7rmeti'area nein$a'i$ a isurii. ") Terapia de reminerali'are cu ulterioara ermeti'are nein$a'i$ a isurii. c) 8plicarea luorlacului. d) 0rmetizarea invaziv a .isurii cu /elio-compozit micro/i!rid. e) 7rmeti'area in$a'i$ a isurii cu cement policar"oxilat% c6imio-compo'it micro il. 1*1)M.S. Cea mai raional metod de o"turaie a cariei medii pe supra eele medial #i masticatorie% care comunic ntre ele n ,) la un copil de 1* ani este: a) Jnirea ca$itilor% cement policar"oxilat% 6elio-compo'it micro6i"rid. ") 8malgam cu cptu#eal din cement ionomer. c) A"turare prin tunel cu cptu#eal din cement ionomer% 6elio-compo'it 6i"rid pentru molari. d) G!turare prin tunel cu cement cermetic. e) Cement policar"oxilat% c6imio-compo'it micro il. 1*2)M.S. !entru o"turarea ca$itilor cariate de clasa 2 cele mai "une re'ultate le pre'int: a) Cementurile ionomere. ") Compo'itele din generaia 1-11. c) Compo'itele din generaia 111. d) Compo'itele din generaia 12-2 e) 6ompomerele. 1*,) M.S.9elio-compo'itele micro6i"ride cu sistem ade'i$ de generaia 12 sau 2 sunt indicate pentru o"turarea ca$itilor cariate medii a dinilor permaneni la copii cu: a) Clasa 1-11. ") Clasa 111. c) Clasa 1- 12. d) Clasa 2. e) 6lasele &-@. 1**)C.M. Caria medie acut se caracteri'ea' prin urmtoarele semne: a) 8.ectarea unui numr mare de din'i !) &ntrare 3n)ust 3n cavitatea cariat c) 8 eciune unitar @a unui dinte). d) *entin ramolit e) *emineralizarea smal'ului. 1*+)C.M. Metodele suplimentare de diagnostic al cariei dentare la copii a) 6olora'ia vital. ") 1ndicele igienic Ceodoro$-2olodc6in c) %ransiluminarea. d) Testul 38S @re'istena acid a smalului) e) %ermodia)nosticul. 1*))C.M. !entru caria incipient sunt caracteristice: a) Culoare side ie a maculei.

1-

!) 6ontururi ire)ulare ale .ocarului. c) (ocali'are pe tu"ercul% sau mai aproape de muc6ia incisi$al. d) Permia!ilitatea mrit pentru coloran'i. e) :n razele Iood - culoare verde. 1*-)C.M. Terapia etiotrop a cariei dentare este orientat spre: a) Mrirea re'istenei esuturilor dure dentare #i ridicarea proprietilor de regenerare. !) :nlturarea smal'ului i dentinei nevitale c) 3idicarea re'istenei organismului d) 8si)urarea izolrii cavit'ii cariate de mediul oral. e) Toate rspunsurile sunt corecte. 1*0)C.M. Terapia patogenic a cariei dentare este orientat spre: a) 7rirea rezisten'ei 'esuturilor dure dentare i ridicarea propriet'ilor de re)enerare ") .nlturarea smalului #i dentinei ne$itale. c) (idicarea rezisten'ei or)anismului. d) 8sigurarea i'olrii ca$itii cariate de mediul oral. e) Toate rspunsurile sunt corecte. 1*/)C.M. Tratamentul cariei incipiente @macul cretoas): a) :nlturarea plcii dentare. ") .nlturarea smalului a ectat. c) 8plicarea .luorlacului. JJ d) 0lectro.oreza cu 6a . e) 8plicarea solu'iei de calciu )luconat. 1+0)C.M. .n tratamentul cariei pro unde unui dinte permanent se aplic cptu#eal curati$ cu: a) Pasta zinc-eu)enol. ") !asta re'orcin- ormalin. c) Paste pe !az de /idroFid de calciu. d) =u se aplic. e) =umai n perioada de ormare a rdcinei dentare. 1+1)C.M. 7sena terapiei de reminerali'are: a) Minerali'area cristalelor de apatite a smalului. ") Cormarea cristalelor de luorapatit #i de 6idro6iapatite. c) 0ste procesul opus demineralizrii. d) 1ncorporarea ionilor din lic6idul "ucal n reeaua cristalelor cu locuri $acante. e) &ncorporarea ionilor 3n re'eaua cristalelor cu locuri vacante. 1+2)C.M. Controlul e icienei terapiei de reminerali'are a cariei dentare poate i reali'at prin: a) *ispari'ia maculei carioase. !) 8pari'ia luciului supra.e'ei a.ectate. c) 7etoda colorimetric. d) -scarea supra.e'ei. e) 7lectroodontodiagnostic. 1+,)C.M. 3emediile pentru reminerali'area smalului: a) Calmecina. ") Calcina. c) 1ol. )luconat de calciu 1 5. d) >luorur de sodiu 25. e) Sol. 2ita tor. 1+*)C.M. 3emediile pentru reminerali'area smalului: a) Lacul cu .luor. !) Helul cu .luor. c) Sol. clorur de sodiu 2?. d) LaculA >luorprotector ?@ivadent). e) 8mino.luorur 15.

10

1++)C.M. 3emediile pentru reminerali'area smalului: a) Comprimate glicero os at de calciu 0%+. ") Clorur de sodiu 2?. c) >luorur de sodiu 25. d) Clor6exidina 0%0)?. e) LaculA *urap/at. 1+))C.M. !iesa pneumatic @tur"ina): a) !oate i olosit la toate etapele preparrii ca$itilor carioase medii a dinilor temporari. ") !oate i olosit la toate etapele preparrii ca$itilor carioase medii a dinilor permaneni la copii. c) 1e recomand pentru desc/iderea cavit'ii carioase medii a dintelui temporar d) 1e recomand pentru desc/iderea cavit'ii carioase medii a dintelui permanent e) Se recomand numai pentru prepararea pereilor ca$itii carioase medii #i crearea ca$itii accesorii. 1+-)C.M. .n ca'ul cariei cu gradul 111 de acti$itate se recomand: a) A"turarea ntr-o $i'it a tuturor ca$itilor carioase cu amalgam. !) G!turarea tardiv a cavit'ilor carioase c) G!turarea cavit'ilor carioase dup realizarea remterapiei. d) A"turarea ntr-o $i'it a tuturor ca$itilor carioase cu compo'ite. e) 5epulparea dinilor% deoarece caria este complicat rec$ent cu un proces in lamator cronic. 1+0)C.M. !relucrarea medicamentoas a ca$itilor preparate n dinii temporari poate i e ectuat cu: a) 8lcool% eter. ") Cermeni proteolitici. c) 6lor/eFidina , 65. d) >uracilina 1A1 . e) 8nti"iotice% sul anilamide. 1+/)C.M. Materialele olosite pentru o"turarea de initi$ a ca$itilor cariate ale dinilor temporari sunt: a) Silicin. !) 1ilidont. c) >u)i &E. d) =oracril. e) Concise. 1)0)C.M. Materialele olosite pentru o"turarea de initi$ a ca$itilor cariate ale dinilor temporari: a) 8mal)amul de ar)int. !) Lactodontul. c) 5Hcalul. d) 7$icrolul. e) 6ementul )lasionomerA >u)i &&, >u)i &E. 1)1)C.M. Materialele olosite pentru o"turarea de initi$ a ca$itilor cariate ale dinilor temporari a) &n.antid. ") 8criloxid. c) 8mal)amul de cupru. d) (i e. e) Halodent. 1)2)C.M. Materialele olosite pentru o"turarea de initi$ a ca$itilor cariate ale dinilor permaneni: a) 8mal)amul de ar)int. !) 6ompomerul. c) (i e @Perr) d) 7$icrol. e) 6imentul )lasionomerA >u)i &E. 1),)C.M. Materialele olosite pentru o"turarea de initi$ a ca$itilor cariate ale dinilor permaneni: a) Stomalgina. ") Car"odentul. c) 8mal)amul de ar)int. d) Capro erul.

1/

e) Halodentul. 1)*)C.M. Materialele olosite pentru o"turarea de initi$ a ca$itilor cariate ale dinilor permaneni: a) Point $. !) 1ilidont. c) Cos at cement. d) *Krect. e) 6oncise. 1)+)C.S. Ce actori determin apariia pulpitelor dinilor temporari #i permaneni la copii: a) C6imici. ") Toxico-"acterieni. c) Traumatici. d) Termici. e) %o'i enumera'i. 1)))C.S. Cel mai rec$ent actor ce determin apariia pulpitelor dinilor temporari la copii: a) C6imic. !) %oFico-!acterian. c) Traumatic. d) Termic. e) .n egal msur 1)-)C.S. !articularitile de "a' ale e$oluiei pulpitelor dinilor temporari: a) Se depistea' mai rec$ent ormele cronice. ") Trecerea rapid a unei orme de pulpit n alta% e$oluea' cu o simptomatic $aria"il. c) 5ereglarea strii generale a organismului. d) Crec$ent sunt in lamate esuturile parodoniului #i ganglionii lim atici. e) %oate enumerate. 1)0)C.S. Metodele de diagnostic a pulpitelor dinilor temporari: a) 8nalog ca la aduli. ") !ot i aplicate numai metodele principale de examinare. c) !ot i aplicate metodele principale% iar din secundare: eletroodontodiagnosticul. d) Pot .i aplicate metodele principale i radio)ra.ia. e) !ot i aplicate toate metodele principale #i secundare de examinare. 1)/)C.S. !rocentul mare de incoinciden a diagno'ei clinice #i patomor ologice a pulpitelor dinilor temporari se datorea': a) &mper.ec'iunea metodelor de dia)nostic a pulpitelor ") 8dresarea t&r'ie a copilului la medic. c) Coarte rec$ent - ca$itate dentar nc6is. d) Caracterul 6iperergic al in lamaiei. e) 5imensiunilor reduse ale coroanei dentare. 1-0)C.S. 5urata pulpitei acute seroase a dintelui temporar constituie: a) Mai puin de 2* ore. !) 1-2 zile. c) 2-, 'ile. d) ,-* 'ile e) *-+ 'ile 1-1)C.S. 5urata pulpitei acute purulente a dintelui temporar constituie: a) Mai puin de 2* ore. ") 1-2 'ile. c) 2-" zile. d) ,-* 'ile. e) *-+ 'ile. 1-2)C.S. !rin ce se caracteri'ea' pulpita acut de ocar: a) 5ureri permanente ce se intensi ic la masticaie ") 5ureri intensi$e% spontane% nocturne% cu scurte inter$ale indolore% pot iradia.

20

c) 5ureri acute de la excitani termici% mecanici% care trec imediat dup nlturarea excitantului. d) *ureri acute, spontane, cu intervale mari indolore. e) 5urerile dentare lipsesc% 6ipereste'ie. 1-,)C.S. Sondarea ca$itii carioase la pulpita acut de ocar este dureroas: a) :ntr-un punct al planeului cavit'ii. ") !e tot plan#eul ca$itii sau n c&te$a puncte ale plan#eului ca$itii. c) =u este dureroas. d) !e pereii ca$itii. e) .n regiunea >onciunii smal-dentin 1-*)C.S. !ercuia dintelui la pulpita acut de ocar: a) Du este dureroas. ") Sla" dureroas. c) 5ureroas. d) Coarte dureroas. e) .n unele ca'uri este dureroas.

1-+)C.S. Ce acu'e poate pre'enta un copil de , ani n ca'ul unei pulpite acute di u'e: a) Copilul este agitat% poate a$ea e"r% re u' s mn&nce% dureri permanente% care se intensi ic la masticaie% poate indica dintele a ectat. !) 6opilul este a)itat, are .e!r, dureri intensive, spontane sau provocate de orice eFcitan'i, mai .recvent apar seara, cu intervale mici indolore, nu poate indica dintele a.ectat. c) 5ureri acute de la excitani termici% mecanici% ce trec imediat dup nlturarea excitantului% poate indica dintele a ectat. d) Copilul este agitat% are e"r% dureri acute% spontane% cu inter$ale mari indolore% poate indica dintele a ectat. e) =ici una din $ariantele numite. 1-))C.S. Sondarea ca$itii carioase la pulpita acut di u' este dureroas: a) .ntr-un punct al plan#eului ca$itii. !) Pe tot planeul cavit'ii sau 3n cteva puncte ale planeului cavit'ii. c) =u este dureroas. d) !e pereii ca$itii. e) .n regiunea >onciunii smal-dentin. 1--)C.S. !ercuia dintelui la pulpita acut di u': a) =u este dureroas. !) 1la! dureroas. c) 5ureroas. d) Coarte dureroas. e) .n unele ca'uri este dureroas% n altele este indolor. 1-0)C.S. 7lectroexcita"ilitatea pulpei n ca'ul pulpitei acute de ocar: a) 0 - ) mO8. ") ) - 12 mO8. c) 12 - 2 mL8. d) 20 - ,0 mO8. e) ,0 - )0 mO8. 1-/)C.S. 7lectroexcita"ilitatea pulpei n ca'ul pulpitei acute di u'e: a) 0 - ) mO8. ") ) - 12 mO8. c) 12 - 20 mO8. d) 2 - " mL8. e) ,0 - )0 mO8. 100)C.S. Ce este caracteristic pentru pulpita cronic i"roas:

21

a) 8cuze nu prezint, uneori dureri paroFistice de la di.eri'i eFcitan'iA termici, mecanici, c/imici. ") 5ureri spontane% nocturne% r iradiere% de la orice excitant. c) 5eseori acu'e nu pre'int% mai rar dureri de la sc6im"area temperaturii de la rece la cald. d) 5ureri s&c&itoare mai rec$ent de la excitani mecanici% rec$ent apare 6emoragie din ca$itatea dintelui. e) 5ureri permanente% care se intensi ic treptat% mai ales n timpul masticaiei sau la atingere de dinte. 101)C.S. (a pulpita cronic simpl durerile apar: a) 5e la orice excitani% ns repede trec dup nlturarea lor. ") 5up m&ncare% peste un inter$al de timp de la ier"inte. c) *e la eFcitan'i repeta'i, care se men'in timp 3ndelun)at dup 3nlturarea lor. d) Spontan% noaptea. e) 5ureri s&c&itoare% mai rec$ent de la excitani mecanici% rec$ent apare 6emoragie din ca$itatea dintelui. 102)C.S. Ce este caracteristic pentru pulpita cronic gangrenoas: a) 8cu'e nu pre'int% uneori dureri paroxistice de la di erii excitani: termici% mecanici% c6imici. ") 5ureri spontane% nocturne% r iradiere% de la orice excitant. c) *eseori acuze nu prezint, mai rar dureri de la sc/im!area temperaturii de la rece la cald. d) 5ureri s&c&itoare mai rec$ent de la excitani mecanici% rec$ent apare 6emoragie din ca$itatea dintelui. e) 5ureri permanente% care se intensi ic treptat% mai ales n timpul masticaiei sau la atingere de dinte. 10,)C.S. (a pulpita cronic gangrenoas durerile apar: a) 5e la orice excitani% ns repede trec dup nlturarea lor. !) *up mncare, peste un interval de timp de la .ier!inte. c) 5e la excitani repetai% ns se menin timp ndelungat dup nlturarea lor. d) Spontan% noaptea. e) 5ureri permanente% care se intensi ic treptat% mai ales n timpul masticaiei sau la atingere de dinte. 10*)C.S. Ce este caracteristic pentru pulpita cronic 6ipertro ic: a) 8cu'e nu pre'int% uneori dureri paroxistice de la di erii excitani: termici% mecanici% c6imici. ") 5ureri spontane% nocturne% r iradiere de la orice excitant. c) 5eseori acu'e nu pre'int% mai rar dureri de la sc6im"area temperaturii de la rece la cald. d) *ureri scitoare mai .recvent de la eFcitan'i mecanici, .recvent apare /emora)ie din cavitatea dintelui. e) 5ureri permanente% care se intensi ic treptat% mai ales n timpul masticaiei sau la atingere de dinte. 10+)C.S. (a pulpita cronic 6ipertro ic durerile apar: a) Spontan% noaptea. ") Sunt permanente. c) 5up m&ncare% peste un inter$al de timp de la ier"inte. d) La nimerirea alimentelor 3n cavitatea carioas, asociat cu /emora)ie. e) 5e la orice excitani% se menin timp ndelungat dup nlturarea lor. 10))C.S. Ce orm de pulpit se nt&lne#te mai rec$ent la copii: a) 8cut de ocar. ") 8cut di u'. c) 6ronic .i!roas. d) Cronic gangrenoas. e) Cronic 6ipertro ic. 10-)C.S. Ce orm de pulpit se nt&lne#te cel mai rar la copii: a) Cronic exacer"at. ") 8cut di u'. c) Cronic i"roas. d) Cronic gangrenoas. e) 6ronic /ipertro.ic. 100)C.S. (a ce orm de pulpit ca$itatea carioas n toate ca'urile comunic cu ca$itatea dintelui a) 8cut de ocar. ") 8cut di u'. c) Cronic i"roas. d) Cronic gangrenoas. e) 6ronic /ipertro.ic.

22

10/)C.S. 7lectroexcita"ilitatea pulpei n ca'ul pulpitei cronice i"roase a) 0 - 12 mO8. ") 12 - 20 mO8. c) 20 - ,0 mO8. d) " - 6 mL8. e) )0 - /0 mO8. 1/0)C.S. 7lectroexcita"ilitatea pulpei n ca'ul pulpitei cronice gangrenoase: a) 0 - 12 mO8. ") 12 - 20 mO8. c) 20 - ,0 mO8. d) ,0 - )0 mO8. e) 6 - + mL8. 1/1)C.S. (a pulpita cronic gangrenoas sondarea este dureroas: a) .n punctul proieciei cornului pulpar. ") !e tot plan#eul ca$itii carioase. c) !e tot plan#eul ca$itii carioase #i n punctul de desc6idere a camerei pulpare. d) .n partea coronar a pulpei. e) .n ori iciile canalelor sau n ad&ncimea canalelor. 1/2)C.S. !ulpita cronic i"roas se di erenia' cu: a) Pulpita cronic )an)renoas, caria pro.und, parodontitele apicale cronice. ") !ulpita cronic gangrenoas% pulpita cronic 6ipertro ic% caria pro und% parodontitele apicale cronice. c) Caria medie% caria pro und% pulpita acut de ocar% pulpita cronic 6ipertro ic% parodontitele apicale cronice. d) Caria pro und% pulpita acut di u'% pulpita cronic gangrenoas% pulpita cronic 6ipertro ic% parodontitele apicale cronice. e) Caria pro und% proli erarea papilei gingi$ale% parodontitele apicale cronice% pulpita cronic gangrenoas. 1/,)C.S. !ulpita cronic gangrenoas se di erenia' cu: a) Caria pro und% pulpita acut de ocar% parodontitele apicale cronice. !) Pulpita cronic .i!roas, parodontitele apicale cronice. c) Caria medie% caria pro und% parodontitele apicale cronice. d) Caria pro und% proli erarea papilei gingi$ale% parodontitele apicale cronice. e) !ulpita cronic i"roas% pulpita cronic 6ipertro ic% parodontitele apicale cronice. 1/*)C.S. (a ce orm de pulpit a dinilor temporari cel mai rec$ent se depistea' radiologic a ectarea esuturilor parodoniului apical: a) 8cut di u'. ") 8cut cu a ectarea parodoniului #i a ganglionilor lim atici. c) Cronic i"roas. d) 6ronic )an)renoas. e) Cronic 6ipertro ic. 1/+)C.S. !ulpita cronic 6ipertro ic se di erenia' cu: a) Caria medie #i caria pro und a supra eelor aproximale% pulpita cronic i"roas% parodontitele apicale cronice. !) Proli.erarea papilei )in)ivale, parodontita apical cronic )ranular. c) Caria pro und% pulpita cronic gangrenoas% proli erarea papilei gingi$ale. d) !roli erarea papilei gingi$ale% pulpita cronic i"roas. e) !arodontitele apicale cronice% pulpita cronic i"roas% pulpita cronic gangrenoas. 1/))C.S. 7sena metodei conser$ati$e @"iologice) de tratament a pulpitei const: a) .nlturarea pulpei coronare #i pstrarea $italitii pulpei radiculare - su" aneste'ie local sau general. ") 5up de$itali'area pulpei - amputarea pulpei coronare #i mumi ierea pulpei radiculare c) .nlturarea pulpei coronare #i a unei pri a celei radiculare su" aneste'ie local sau general. d) %ratamentul procesului in.lamator 3n pulp cu remedii medicamentoase. e) .nlturarea pulpei coronare #i radiculare su" aneste'ie local sau general. 1/-)C.S. 7sena metodei amputaiei $itale a pulpei const din: a) :nlturarea pulpei coronare i pstrarea vitalit'ii pulpei radiculare - su! anestezie local sau )eneral. ") 5up de$itali'area pulpei - amputarea pulpei coronare #i mumi ierea pulpei radiculare.

2,

c) .nlturarea pulpei coronare #i a unei pri a celei radiculare su" aneste'ie local sau general. d) Tratamentul procesului in lamator n pulp cu remedii medicamentoase. e) .nlturarea pulpei coronare #i radiculare su" aneste'ie local sau general. 1/0)C.S. 7sena metodei extirpaiei $itale a pulpei const din: a) Tratamentul procesului in lamator n pulp cu remedii medicamentoase. ") .nlturarea pulpei coronare #i a unei pri a celei radiculare su" aneste'ie local sau general. c) 5up de$itali'area pulpei - amputarea pulpei coronare #i mumi ierea pulpei radiculare. d) .nlturarea pulpei coronare #i pstrarea $italitii pulpei radiculare - su" aneste'ie local sau general. e) :nlturarea pulpei coronare i radiculare su! anestezie local sau )eneral. 1//)C.S. 7sena metodei amputaiei pro unde a pulpei const: a) Tratamentul procesului in lamator n pulp cu remedii medicamentoase. ") :nlturarea pulpei coronare i a unei pr'i a celei radiculare su! anestezie local sau )eneral. c) 5up de$itali'area pulpei - amputarea pulpei coronare #i mumi ierea pulpei radiculare. d) .nlturarea pulpei coronare #i pstrarea $italitii pulpei radiculare - su" aneste'ie local sau general. e) .nlturarea pulpei coronare #i radiculare su" aneste'ie local sau general.

200)C.S. 7sena metodei amputaiei de$itale a pulpei const: a) Tratamentul procesului in lamator n pulp cu remedii medicamentoase. ") .nlturarea pulpei coronare #i a unei pri a celei radiculare su" aneste'ie local sau general. c) *up devitalizarea pulpei - amputarea pulpei coronare i mumi.ierea pulpei radiculare. d) .nlturarea pulpei coronare #i pstrarea $italitii pulpei radiculare - su" aneste'ie local sau general. e) .nlturarea pulpei coronare #i radiculare su" aneste'ie local sau general. 201)C.S. 7sena metodei extirpaiei de$itale a pulpitei const: a) Tratamentul procesului in lamator n pulp cu remedii medicamentoase. !) :nlturarea pulpei coronare i radiculare, dup devitalizarea ei preala!il. c) 5up de$itali'area pulpei - amputarea pulpei coronare #i mumi ierea pulpei radiculare. d) .nlturarea pulpei coronare #i pstrarea $italitii pulpei radiculare - su" aneste'ie local sau general. e) .nlturarea pulpei coronare #i radiculare su" aneste'ie local sau general. 202)C.S. Cea mai raional metod de tratament a pulpitei dintelui temporar la copii dup $&rsta de + ani: a) Niologic. ") 8mputaia $ital. c) 8mputa'ia devital. d) 7xtirparea de$ital. e) 7xtirparea $ital. 20,)C.S. !astele arsenicale sunt contraindicate pentru tratamentul pulpitei: a) 8cute purulente. !) 8cute cu implicarea 3n proces a 'esuturilor parodon'iului. c) Cronice gangrenoase. d) Cronice 6ipertro ice. e) 8cute i"roase. 20*)C.M. 8plicarea metodei "iologice la copii este limitat de: a) Lipsa unor teste o!iective pentru dia)nostic. ") 7 icacitatea insu icient a aneste'iei. c) 8plicarea larg a cimenturilor pentru o"turaii. d) Dumrul mare de copii cu activitatea de )radul &&& a cariei. e) 8dresarea cu 3ntrziere a copiilor. 20+)C.S. .ndeprtarea dentinei alterate n cadrul tratamentului "iologic se e ectuea' cu: a) !iesa pneumatic @tur"ina). ") =umai cu piesa pneumatic. c) =umai cu exca$atorul.

2*

d) 6u piesa mecanic i eFcavatorul. e) =umai cu piesa mecanic. 20))C.S. (a pulpita acut de ocar% dac ca$itatea unui dinte permanent t&nr nu este desc6is tre"uie: a) 5e desc6is ca$itatea dintelui #i a aplica metoda coa a>ului direct. !) *e aplicat metoda coa.aMului indirect. c) 5e a e ectua amputaia $ital. d) 5e a e ectua amputaia pro und. e) 5e a e ectua extirparea $ital. 20-)C.S. 8nti"ioticele #i sul anilamidele sunt aplicate n tratamentul "iologic al pulpitelor dinilor permaneni pe o durat ce nu dep#e#te: a) 2 minute. ") 2 ore. c) 2* ore. d) *0 ore. e) " - 7 zile. 200)C.S. :lucocorticoi'ii sunt aplicai n tratamentul "iologic al pulpitelor dinilor permaneni pe un termen ce nu dep#e#te: a) 2 minute. ") 2 ore. c) 2* ore. d) *0 ore. e) "-7 zile. 20/)C.S. !reparatele 6ormonale sunt aplicate n tratamentul "iologic al pulpitelor pe un termen limitat deoarece au proprieti: a) 8ntiin lamatorii% antiseptice% stimulea' proprietile regeneratoare ale pulpei. !) 8ntiin.lamatorii, de/idratante, 3mpiedic procesele re)eneratoare ale pulpei. c) 8ntiin lamatorii% analgetice% pot deregla statusul 6ormonal al organismului. d) 8ntialergice% antiin lamatorii% plasticostimulante. e) 8ntiin lamatorii% plasticostimulante% dereglea' starea imunologic. 210)C.S. 8nti"ioticele sunt aplicate n tratamentul "iologic al pulpitelor pe un termen limitat deoarece: a) !ot sc6im"a culoarea coroanei dentare. ") !ot pro$oca sensi"ili'area organismului. c) .mpiedic ormarea rdcinii. d) :mpiedic procesele de re)enerare. e) !ot duce la apariia denticulelor pulpare. 211)C.S. !entru prelucrarea medicamentoas a ca$itii cariate n tratamentul "iologic sunt olosite: a) Sol. uracilin 1:+000% alcool -0Q% eter. !) 1ol. .uracilin 1A# , tripsin, clor/eFidin , 65. c) Sol. uracilin 1:+000% tripsin% cam oro enol. d) (i'ocima% dicaina ,?% ap oxigenat ,?. e) Sol. uracilin 1:+000% iodinol 1?% dimexid 10?% eter. 212)C.S. Complicaiile n urma aplicrii metodei "iologice dup indicaii sunt cau'ate de: a) 8legerea incorect a remediilor medicamentoase. ") 7rmeti'area insu icient n timpul o"turrii ca$itii carioase. c) 1nsu iciena respectrii asepticii #i antisepticii. d) Te6nic incorect de aplicare a metodei de tratament. e) %oate enumerate. 21,)C.S. 8mputarea $ital a pulpei se e ectuea' cu: a) A re' s eric cu piesa pneumatic. !) G .rez s.eric cu piesa o!inuit sau cu eFcavatorul. c) Cre' cilindric cu piesa o"i#nuit. d) Tirner$ul @pulpoextractorul). e) Nurg6iul. 21*)C.S. 9emosta'a n cadrul amputaiei $itale se e ectuea':

2+

a) !rin diatermocoagulare. ") Cu ap oxigenat ,?. c) 6u sol. 15 adrenalin. d) Cu acid orto os oric. e) !rin pansament temporar. 21+)C.S. (a amputarea $ital se olosesc pastele: a) 7ndodont. ") Cam oro- enol. c) Cu anti"iotice #i sul anilamide. d) Cu glucocorticoi'i. e) Pe !az de /idroFid de calciu. 21))C.S. 7tapele principale ale metodei "iologice de tratament al pulpitelor: a) !repararea ca$itii carioase% aplicarea pastei de arsen% desc6iderea ca$itii dintelui% nlturarea pulpei coronare% aplicarea soluiei de re'orcin- ormalin% aplicarea pastei de re'orcin- ormalin% material de i'olare #i o"turaie permanent. ") 8neste'ie% prepararea ca$itii carioase% prelucrarea medicamentoas% desc6iderea ca$itii dintelui% aplicarea pastei pe "a' de 6idroxid de calciu% material de i'olare% o"turaie permanent. c) 8neste'ie% prepararea #i prelucrarea medicamentoas a ca$itii carioase% desc6iderea ca$itii dintelui% amputarea pulpei% 6emosta'a% aplicarea pastei pe "a' de 6idroxid de calciu% material de i'olare% o"turaie permanent. d) Prepararea cavit'ii carioase, prelucrarea medicamentoas, aplicarea pastei curative, material de izolare, o!tura'ie permanent. e) 8neste'ie% prepararea #i prelucrarea medicamentoas a ca$itii carioase% desc6iderea ca$itii dintelui% amputarea pulpei coronare% nlturarea unei pri a pulpei radiculare% 6emosta'a% prelucrarea medicamentoas% aplicarea pastei pe "a' de 6idroxid de calciu% o"turarea canalului% material de i'olare% o"turaie permanent. 21-)C.S. 7tapele principale ale amputaiei $itale: a) !repararea ca$itii carioase% aplicarea pastei de arsen% desc6iderea ca$itii dintelui% nlturarea pulpei coronare% aplicarea soluiei de re'orcin- ormalin% aplicarea pastei de re'orcin- ormalin% material de i'olare #i o"turaie permanent. ") 8neste'ie% prepararea ca$itii carioase% prelucrarea medicamentoas% aplicarea pastei pe "a' de 6idroxid de calciu% material de i'olare% o"turaie permanent c) 8nestezie, prepararea i prelucrarea medicamentoas a cavit'ii carioase, desc/iderea cavit'ii dintelui, amputarea pulpei, /emostaza, aplicarea pastei pe !az de /idroFid de calciu, material de izolare, o!tura'ie permanent. d) !repararea ca$itii carioase% prelucrarea medicamentoas% aplicarea pastei curati$e% material de i'olare% o"turaie permanent e) 8neste'ie% prepararea #i prelucrarea medicamentoas a ca$itii carioase% desc6iderea ca$itii dintelui% amputarea pulpei coronare% nlturarea unei pri a pulpei radiculare% 6emosta'a% prelucrarea medicamentoas% aplicarea pastei pe "a' de 6idroxid de calciu% o"turarea canalului% material de i'olare% o"turaie permanent. 210)C.S. 7tapele principale ale amputaiei pro unde: a) !repararea ca$itii carioase% aplicarea pastei de arsen% desc6iderea ca$itii dintelui% nlturarea pulpei coronare% aplicarea soluiei de re'orcin- ormalin% aplicarea pastei de re'orcin- ormalin% material de i'olare #i o"turaie permanent. ") 8neste'ie% prepararea ca$itii carioase% prelucrarea medicamentoas% aplicarea pastei pe "a' de 6idroxid de calciu% material de i'olare% o"turaie permanent c) 8neste'ie% prepararea #i prelucrarea medicamentoas a ca$itii carioase% desc6iderea ca$itii dintelui% amputarea pulpei% 6emosta'a% aplicarea pastei pe "a' de 6idroxid de calciu% material de i'olare% o"turaie permanent. d) 8neste'ie% prepararea ca$itii carioase% prelucrarea medicamentoas% aplicarea pastei curati$e% material de i'olare% o"turaie permanent. e) 8nestezie, prepararea i prelucrarea medicamentoas a cavit'ii carioase, desc/iderea cavit'ii dintelui, amputarea pulpei coronare, 3nlturarea unei pr'i a pulpei radiculare, /emostaza, prelucrarea medicamentoas, aplicarea pastei pe !az de /idroFid de calciu, o!turarea canalului, material de izolare, o!tura'ie permanent. 21/)C.S. 7tapele principale ale amputaiei de$itale: a) 8plicarea pastei de arsen, prepararea cavit'ii carioase, desc/iderea cavit'ii dintelui, 3nlturarea pulpei coronare, aplicarea solu'iei de rezorcin-.ormalin, aplicarea pastei de rezorcin-.ormalin, material de izolare i o!tura'ie permanent. ") 8neste'ie% prepararea ca$itii carioase% prelucrarea medicamentoas% aplicarea pastei pe "a' de 6idroxid de calciu% material de i'olare% o"turaie permanent c) 8neste'ie% prepararea #i prelucrarea medicamentoas a ca$itii carioase% desc6iderea ca$itii dintelui% amputarea pulpei% 6emosta'a% aplicarea pastei pe "a' de 6idroxid de calciu% material de i'olare% o"turaie permanent. d) 8neste'ie% prepararea ca$itii carioase% prelucrarea medicamentoas% aplicarea pastei curati$e% material de i'olare% o"turaie permanent.

2)

e) !repararea #i prelucrarea medicamentoas a ca$itii carioase% desc6iderea ca$itii dintelui% aplicarea pastei de arsen% amputarea #i extirparea pulpei% prelucrarea instrumental #i medicamentoas a canalelor% o"turarea canalelor% material de i'olare% o"turaie permanent. 220)C.S. 7tapele principale ale extirpaiei de$itale: a) !repararea ca$itii carioase% aplicarea pastei de arsen% desc6iderea ca$itii dintelui% nlturarea pulpei coronare% aplicarea soluiei de re'orcin- ormalin% aplicarea pastei de re'orcin- ormalin% material de i'olare #i o"turaie permanent. ") 8neste'ie% prepararea ca$itii carioase% prelucrarea medicamentoas% aplicarea pastei pe "a' de 6idroxid de calciu% material de i'olare% o"turaie permanent. c) 8neste'ie% prepararea #i prelucrarea medicamentoas a ca$itii carioase% desc6iderea ca$itii dintelui% amputarea pulpei% 6emosta'a% aplicarea pastei pe "a' de 6idroxid de calciu% material de i'olare% o"turaie permanent. d) !repararea ca$itii carioase% prelucrarea medicamentoas% aplicarea pastei curati$e% material de i'olare% o"turaie permanent. e) Prepararea i prelucrarea medicamentoas a cavit'ii carioase, desc/iderea cavit'ii dintelui, aplicarea pastei de arsen, amputarea i eFtirparea pulpei, prelucrarea instrumental i medicamentoas a canalelor, o!turarea canalelor, material de izolare, o!tura'ie permanent. 221)C.M. !articularitile structurii pulpei la copii: a) 1tructura pulpei coronare i radiculare sunt identice. ") .n pulpa radicular mai multe i"re% mai puin su"stan undamental. c) Ci"rele ner$oase - mielinice. d) >i!rele nervoase 3n marea maMoritate sunt nemielinizate. e) 7ulte elemente celulare. 222)C.M. !articularitile e$oluiei pulpitelor la copii: a) 8pariia rec$ent a pulpitelor restante. !) 8pari'ia .recvent a pulpitelor primar cronice. c) 1radierea durerilor. d) &mplicarea 3n procesul in.lamator a parodon'iului i )an)lionilor lim.atici re)ionali. e) Prevalen'a .ormelor cronice asupra celor acute. 22,)C.M. Cormele cronice ale pulpitelor dinilor temporari #i permaneni: a) 1impl. ") :ranulant. c) ,ipertro.ic. d) :ranulomatoas. e) Han)renoas. 22*)C.M. 1ndicaiile pentru aplicarea metodei "iologice n tratamentul pulpitelor dinilor temporarii: a) @rsta - su! # ani. ") Ca$itate carioas - clasa 1 NlacO. c) !ulpita cronic 6ipertro ic. d) Pulpita cronic simpl. e) Pulpita acut seroas. 22+)C.M. 1ndicaiile pentru aplicarea metodei "iologice n tratamentul pulpitelor dinilor permaneni: a) 0volu'ie cronic a procesului carios. ") !ulpita acut purulent. c) Pulpita cronic simpl. d) !ulpita cronic 6ipertro ic. e) Pulpita acut seroas. 22))C.M. 1ndicaiile pentru tratamentul pulpitelor dinilor temporari prin aplicarea metodei amputaiei $itale: a) Pulpita acut seroas. !) Pulpita traumatic. c) Pulpita cronic simpl cu )radul &&& de activitate a cariei dentare. d) !ulpita cronic gangrenoas. e) !ulpita acut di u' cu a ectarea periodoniului apical. 22-)C.M. !ulpita acut de ocar se di erenia' de: a) 6aria pro.und. !) Pulpita cronic .i!roas.

2-

c) Pulpita acut di.uz. d) 9ipereste'ia esuturilor dure dentare. e) !apilita. 220)C.M. !ulpita acut di u' se di erenia' de: a) Pulpita cronic eFacer!at. !) Parodontitele apicale acute i eFacer!area .ormelor cronice ale parodontitelor apicale. c) Pulpita acut de .ocar. d) Devral)ia nervului tri)emen. e) Caria pro und. 22/)C.M. 1ndicaiile pentru aplicarea metodei "iologice de tratament al pulpitelor: a) Pulpita cronic .i!roas. !) *esc/iderea accidental a camerei pulpare 3n timpul preparrii cavit'ilor carioase medii sau pro.unde. c) Pulpita acut de .ocar ?seroas) a din'ilor permanen'i. d) Cractura coroanei dentare cu a ectarea camerei pulpare% dac de la momentul traumei a trecut nu mai mult de 2* ore. e) !ulpita cronic gangrenoas. 2,0)C.M. Ce contraindicaii relati$e exist pentru aplicarea metodei "iologice: a) 2&rsta #i comportamentul copilului. !) Hradul && sau &&& de activitate a cariei dentare. c) 7aladii )enerale ale or)anismului copilului. d) :radul 1 de acti$itate a cariei. e) Localizarea cavit'ii carioase. 2,1)C.M. (a pulpita cronic i"roas% c&nd ca$itatea unui dinte permanent t&nr este desc6is% se poate de aplicat: a) 6oa.aMul direct. ") Coa a>ul indirect. c) 8mputa'ia vital. d) 8mputa'ia pro.und. e) 7xtirparea $ital. 2,2)C.M. Ce preparate pot i aplicate n tratamentul "iologic al pulpitelor: a) 8nti!iotice, sul.anilamide. !) Pasta zinc-oFid-eu)enol. c) Preparate de !az de /idroFid de calciu. d) 8nalgetice. e) 6orticosteroizi. 2,,)C.M. !articularitile preparrii ca$itilor cariate n cadrul tratamentului "iologic al pulpitelor: a) >r presiune, cu piesa o!inuit. ") Cu turaii nalte - cu piesa pneumatic. c) %re!uiesc sc/im!ate .recvent .rezele sterile. d) 0vitarea nimeririi lic/idului !ucal 3n cavitate. e) LavaMul periodic al cavit'ii cariate cu antiseptice sla!e. 2,*)C.M. (a desc6iderea accidental a pulpei n timpul preparrii ca$itii carioase se aplic: a) !ast cu anti"iotice. ") !ast cu preparate 6ormonale. c) Paste pe !az de /idroFid de calciu. d) !aste cu ermeni #i aneste'ice. e) Paste pe !az de zinc-oFid-eu)enol. 2,+)C.M. (a amputarea $ital a pulpei pot i aplicate urmtoarele metode de aneste'ie: a) 8plicati$. !) &n.iltrativ. c) %roncular. d) Heneral. e) Toate enumerate. 2,))C.M. !entru de$itali'area pulpei se olosesc:

20

a) 3e'orcin- ormalin. !) 8rsenul. c) Para.ormalde/id. d) Tricre'ol- ormalin. e) 2ita tor. 2,-)C.M. 1ndicaiile pentru amputaia $ital a pulpei: a) Pulpita cronic .i!roas a din'ilor temporari i permanen'i. !) *esc/iderea accidental a camerei pulpare ?la preparare). c) Pulpita acut de .ocar a din'ilor permanen'i. d) !ulpita cronic gangrenoas. e) Cractura coroanei dentare cu desc6iderea camerei pulpare. 2,0)C.M. (a copii parodontitele apicale cel mai rec$ent sunt pro$ocate de actori: a) %oFico-!acterieni. !) %raumatici. c) 6/imici. d) 7edicamentoi. e) 8ler)ici. 2,/)C.S. Clora "acterian patogenic endodontic se deose"e#te prin: a) !redominarea microorganismelor aero"e. !) Prezen'a mai multor tipuri de microor)anisme. c) !redominarea microorganismelor anaero"e. d) !redominarea $iru#ilor. e) !redominarea ungiilor. 2*0)C.S. (a copii cel mai rec$ent se depistea' parodontita apical: a) Cronic granulomatoas. !) 6ronic )ranulant. c) 7xacer"area parodontitei cronice. d) 8cut seroas. e) 8cut purulent. 2*1)C.S. Cistula se depistea' mai rec$ent n ca'ul parodontitei apicale: a) 8cute seroase. ") 8cute purulente c) 6ronice )ranulante. d) Cronice granulomatoase. e) Cronice i"roase. 2*2)C.S. :ranuloamele #i c6isturile sunt constituite din: a) 7piteliu plat multistratular al ca$itii "ucale% care $egetea' prin punga dento-gingi$al. ") 7piteliu plat multistratular al ca$itii "ucale% care $egetea' prin istul. c) 7piteliu de pro$enien idiopatic. d) (esturile epiteliale 7alassez, care proli.ereaz la procesul in.lamator. e) 7piteliu de pro$enien me'enc6imal. 2*,)C.S. !entru parodontita cronic apical sunt caracteristice: a) 5ureri spontane% care repede se lini#tesc. ") 5ureri permanente% s&c&itoare. c) 5ureri permanente% care se intensi ic la intercuspidare. d) 5ureri iradiante. e) Lipsa durerilor. 2**)M.R. 5iagno'a parodontitei cronice apicale se sta"ile#te n "a'a: a) 8namnezei. !) NFamenrii. c) 0G*. d) (adio)ramei. e) 1ondrii i percu'iei.

2/

2*+)C.S. Ta"loul radiologic al parodontitei apicale acute: a) Lipsa sc/im!rilor esen'iale, lr)irea spa'iului periodontal, ta!lou tra!ecular ters 3n re)iunea procesului in lamator. ") Jn ocar de destrucie a osului al$eolar cu le'area plcii corticale% care are limite iregulare su" orm de clie de lum&nare. etc. c) (rgirea spaiului periodontal preponderent n regiunea apexului radicular. d) Jn ocar de destrucie a osului al$eolar cu le'area plcii corticale% cu limite regulare% de orm s eric sau o$al. e) .ngustarea spaiului periodontal preponderent n regiunea apexului radicular. 2*))C.S. Ta"loul radiologic al parodontitei apicale cronice i"roase: a) Cr de sc6im"ri eseniale% lrgirea spaiului periodontal% ta"lou tra"ecular palid n regiunea procesului in lamator. ") Jn ocar de destrucie a osului al$eolar cu le'area plcii corticale% care are limite iregulare su" orm de clie de lum&nare etc. c) Lr)irea spa'iului periodontal preponderent 3n re)iunea apeFului radicular d) Jn ocar de destrucie a osului al$eolar cu le'area plcii corticale% cu limite regulare% de orm s eric sau o$al. e) .ngustarea spaiului periodontal preponderent n regiunea apexului radicular. 2*-)C.S. Ta"loul radiologic al parodontitei apicale cronice granulante: a) Cr de sc6im"ri eseniale% lrgirea spaiului periodontal% ta"lou tra"ecular palid n regiunea procesului in lamator. !) -n .ocar de destruc'ie a osului alveolar cu lezarea plcii corticale, care are limite ire)ulare su! .orm de .clie de lumnare etc. c) (rgirea spaiului periodontal preponderent n regiunea apexului radicular. d) Jn ocar de destrucie a osului al$eolar cu le'area plcii corticale% cu limite regulare% de orm s eric sau o$al. e) .ngustarea spaiului periodontal preponderent n regiunea apexului radicular. 2*0)C.S. Ta"loul radiologic al parodontitei apicale cronice granulomatoase: a) Cr de sc6im"ri eseniale% lrgirea spaiului periodontal% ta"lou tra"ecular palid n regiunea procesului in lamator. !) -n .ocar de destruc'ie a osului alveolar cu lezarea plcii corticale, care are limite ire)ulare su! .orm de .clie de lumnare etc. c) (rgirea spaiului periodontal preponderent n regiunea apexului radicular. d) Jn ocar de destrucie a osului al$eolar cu le'area plcii corticale% cu limite regulare% de orm s eric sau o$al. e) .ngustarea spaiului periodontal preponderent n regiunea apexului radicular. 2*/)C.S. !arodontita apical cronic granulant se deose"e#te de cea granulomatoas prin: a) Culoarea dintelui. ") 8pariiei $a'opare'ei. c) !rin scurtarea sunetului la percuie. d) !re'ena istulei. e) %a!lou radiolo)ic caracteristic. 2+0)C.R. !rincipiile generale ale tratamentului parodontitelor apicale la copii: a) :nlturarea cauzei. !) 6rearea celei mai ra'ionale ci de drenare a eFsudatului. c) %ratamentul procesului in.lamator din re)iunea periapical. d) 7rirea rezisten'ei )enerale a or)anismului copilului. e) 8c'iunea asupra micro.lorei canalului i microcanalelor radiculare. 2+1)C.M. Scopurile principale ale tratamentului parodontitelor apicale la copii: a) 8c'iunea asupra micro.lorei canalului radicular i a microcanaliculelor radiculare !) :nlturarea ac'iunii aminelor !io)ene. c) :nlturarea sau micorarea procesului in.lamator apical. d) 6rearea condi'iilor pentru apeFo)enez, .avorizarea re)enerrii 'esuturilor parodon'iului apical. e) >avorizarea re)enerrii 'esuturilor parodon'iului apical. 2+2)C.M. !relucrarea instrumental a canalului radicular are ca scop: a) 6ur'irea canalului de detrit alimentar, de 'esuturi pulpare necrotizate. !) 6ur'irea canalului de dentin ramolit i in.ectat. c) Lr)irea canalelor 3n)uste i por'iunilor o!literate ale canalului. d) Lr)irea i micorarea cur!urii canalului pentru .avorizarea o!turrii lui. e) Lr)irea sectoarelor o!literate ale canalului. 2+,)C.S. .n tratamentul parodontitei toxice arsenicale la copii se olosesc urmtoarele preparate: a) Cam oro- enol.

,0

!) &odinol. c) 3e'orcin- ormalin. d) Jni as. e) 7ugenol. 2+*)C.S. 2arianta optim a tratamentului parodontitei cronice apicale la un molar temporar la un copil de - ani "olna$ de reumatism: a) A"turarea canalelor cu past 'inc-eugenol. ") A"turarea canalelor cu past re'orcin- ormalin. c) 0Ftrac'ia dentar. d) A"turarea canalelor S tratament i'ioterapeutic. e) A"turarea canalelor cu past 'inc-eugenol S con de gutaperc. 2++)C.S. 1ndicaia principal ctre tratamentul c6irurgical al parodontitelor apicale cronice la dinii temporari este: a) 2&rsta copilului. ") Termenii eruperii dintelui permanent. c) 6aracterul destruc'iei 'esuturilor periapicale i )radul implicrii mu)urelui dintelui permanent 3n procesul patolo)ic. d) :radul de destrucie a coroanei dentare. e) !re'ena istulei. 2+))C.S. .n ca' de 6emoragie ca consecin a nlturrii esutului granular din canalele radiculare a dinilor temporari la copii: a) Canalele nu se o"turea'. !) 6analele se o!tureaz. c) Se recomand extracia dintelui. d) Se aplic remedii cu aciune pronunat @aci'ii etc.). e) Ca$itatea dintelui se las desc6is. 2+-)C.M. !arodontitele apicale cronice la copii pot i: a) Simple. !) Hranulante. c) >i!roase. d) :angrenoase. e) Hranulomatoase. 2+0)C.M. !arodontitele apicale acute la copii pot i: a) !ariale. ") 5i u'e. c) 1eroase. d) Purulente. e) Ci"roase. 2+/)C.M. !entru parodontita apical acut sunt caracteristice: a) 5ureri spontane% nocturne. !) *ureri permanente, scitoare. c) *ureri permanente, care se intensi.ic la intercuspidare. d) 5ureri iradiante. e) (ipsa durerilor. 2)0)C.M. !arodontitele apicale a ectea' la copii dinii: a) 6u cavit'i carioase super.iciale. !) 6u cavit'i carioase medii. c) 6u cavit'i carioase pro.unde. d) Cu carie incipient. e) 1ntaci. 2)1)C.M. Complicaiile parodontitelor apicale ale dinilor temporari sunt urmtoarele: a) 8damantinom. !) Periostita. c) Gsteomielita maFilarelor. d) 8l$eolita. e) 6/istul .olicular.

,1

2)2)C.M. Complicaiile parodontitelor apicale ale dinilor temporari: a) Decroza mu)urelui dintelui permanent. !) 8nomalie de pozi'ie a dintelui permanent. c) >ormarea unui .ocar cronic de in.ec'ie odonto)en. d) Sindromul Steinton-Cap-de-!ont. e) 1indromul %urner. 2),)C.M. Complicaiile parodontitelor apicale ale dinilor temporari: a) Lim.adenita re)ional. !) 7odi.icri ale termenilor resor!'iei radiculare. c) 8peFi.icarea. d) &ntoFica'ii )enerale ale or)anismului - la copii mici. e) Calci ierea canalelor. 2)*)C.M. Complicaiile parodontitelor apicale ale dinilor temporari: a) 8melogene'a imper ect. ") 9ipopla'ie de sistem a dintelui permanent. c) ,ipoplazie local a dintelui permanent. d) 6/ist .olicular. e) C6ist radicular. 2)+)C.M. 5iagnosticul di erenial al parodontitei apicale acute se e ectuea' cu: a) Pulpita acut cu implicarea 3n proces a 'esuturilor periapicale i )an)lionilor lim.atici re)ionali. !) Pulpita acut di.uz purulent. c) Sinusita acut odontogen. d) C6istul radicular. e) !eriostita maxilarului. 2)))C.M. Contraindicaiile ctre tratamentul parodontitelor apicale la copii: a) Lezarea inte)rit'ii laminei compacte a mu)urelui dintelui permanent. ") 3e'or"ie patologic de 1D+ din lungimea rdcinii. c) (ezor!'ie patolo)ic de 1=" din lun)imea rdcinii. d) (ezor!'ie patolo)ic de 1=2 din lun)imea rdcinii. e) 2&rsta copilului. 2)-)C.M. Contraindicaiile ctre tratamentul parodontitelor apicale la copii - dintele temporar a ectat - cau' a: a) Periostitei. !) Gsteomielitei. c) 1epticemiei. d) 7ediastenitei. e) :astritei. 2)0)C.M. Contraindicaiile ctre tratamentul parodontitelor apicale la copii: a) *istru)erea complet a coroanei dintelui temporar. !) Per.orarea planeului cavit'ii dentare. c) Lipsa e.ectului tratamentului conservator endodontic. d) Parodontita apical a din'ilor temporari cu rdcini incomplet .ormate. e) !arodontita apical a dinilor permaneni cu rdcini incomplet ormate. 2)/)C.M. Contraindicaiile ctre tratamentul parodontitelor apicale la copii: a) Pierderea importan'ei .unc'ionale a dintelui temporar, dac pn la sc/im!ul .iziolo)ic a rmas 1 an. !) Pierderea importan'ei .unc'ionale a dintelui temporar, dac pn la sc/im!ul .iziolo)ic au rmas 2 ani. c) !ierderea importanei uncionale a dintelui temporar% dac p&n la sc6im"ul i'iologic au rmas , ani. d) C&nd dintele este ocar de in ecie odontogen e) Parodontita apical a din'ilor permanen'i cu rdcini incomplet .ormate. 2-0)C.M. Materialele endodontice olosite pentru o"turarea canalelor dinilor temporari: a) Pasta zinc-oFid-eu)enol. !) Pasta rezorcin-.ormalin. c) Cos at cement.

,2

d) 7ndodont. e) Calmein. 2-1)C.M. Materialele endodontice olosite pentru o"turarea canalelor dinilor temporari: a) 1ntradont. ") !ast S con de gutaperc. c) !ast S pi$ot de argint. d) Pasta zinc-oFid-eu)enol. e) Pasta iodo.ormic. 2-2)C.M. 8ciunea negati$ a pastelor pe "a' de eugenol n practica endodontic: a) (eac'ie aler)ic. !) G!turarea dup limitele apeFului canalului radicular. c) A"turare incomplet a canalului radicular. d) 7ugenolul este a"solut ino ensi$. e) 7ugenolul complet se neutrali'ea' cu oxidul de 'inc. 2-,)C.M. !entru tratarea antiseptic a canalelor radiculare n tratamentul parodontitelor apicale la copii se olosesc: a) Tripsin. !) &odinol. c) 7ter. d) 6lor/eFidin !i)luconat. e) Capro er. 2-*)C.M. Supra$eg6erea clinic #i radiologic @dispensari'area) dup tratamentul parodontitelor apicale a dinilor temporari #i permaneni se reali'ea' dup: a) 2 'ile. ") 2 sptm&ni. c) , luni. d) 6 luni. e) 12 luni. 2-+)C.S. !atologia incisi$ilor temporari poate s se orme'e: a) Pn la a 17-a sptmn de )raviditate. ") 5up a 1--a sptm&n de gra$iditate. c) 5up a 2*-a sptm&n de gra$iditate. d) .n prima >umtate a primului an de $ia al copilului. e) .n >umtatea a doua a primului an de $ia al copilului. 2-))C.S. !atologia molarilor temporari poate s se orme'e: a) !&n la a 1--a sptm&n de gra$iditate. !) *up a 17-a sptmn de )raviditate. c) 5up a 2*-a sptm&n de gra$iditate. d) .n prima >umtate a primului an de $ia a copilului. e) .n a doua >umtate a primului an de $ia a copilului. 2--)C.S. 5istro iile dentare ale molarilor% incisi$ilor @n treimea mi>locie a coroanei dentare) #i pe supra aa inci'al a caninilor pot aprea n termenul de: a) !&n la a 1--a sptm&n de gra$iditate. ") 5up a 1--a sptm&n de gra$iditate. c) *up a 2$-a sptmn de )raviditate. d) .n prima >umtate a primului an de $ia a copilului. e) .n a doua >umtate a primului an de $ia a copilului. 2-0)C.S. 5inii Hutchinson au: a) >orm de uru!elni' sau de !utoi a coroanei dentare, mar)inea incizal are .orm de semilun. ") Corm de #uru"elni sau de "utoi a coroanei dentare. c) !rimii molari au o orm de con% tu"erculii iind incomplet ormai. d) Culoarea gal"en a coroanei dentare. e) Corm de suli.

,,

2-/)C.S. 5inii Fournier au: a) Corm de #uru"elni sau de "utoi a coroanei dentare% marginea inci'al are orm de semilun. !) >orm de uru!elni' sau de !utoi a coroanei dentare. c) !rimii molari au o orm de con% tu"erculii iind incomplet ormai. d) Culoarea gal"en a coroanei dentare. e) Corm de suli. 200)C.S. 5inii Pfluger au: a) Corm de #uru"elni sau de "utoi a coroanei dentare% marginea inci'al are orm de semilun. ") Corm de #uru"elni sau de "utoi a coroanei dentare. c) Primii molari au o .orm de con, tu!erculii .iind incomplet .orma'i. d) Culoarea gal"en a coroanei dentare. e) Corm de suli. 201)C.S. 5inii de tetraciclin au: a) Corm de #uru"elni sau de "utoi a coroanei dentare% marginea inci'al are orm de semilun. ") Corm de #uru"elni sau de "utoi a coroanei dentare. c) !rimii molari au o orm de con% tu"erculii iind incomplet ormai. d) 6uloarea )al!en a coroanei dentare. e) Corm de suli. 202)C.S. Tesuturile dentare a ectate de 6ipopla'ie n ra'e ultra$iolete dau o iluminare: a) 2erde-desc6is. !) @erde-surie. c) .nc6is. d) 5esc6is. e) 8l"astr-desc6is. 20,)C.S. Cau'a 6ipopla'iei locale poate i: a) A maladie general a mamei n timpul gra$iditii. ") A maladie general a copilului n primul an de $ia. c) -n proces in.lamator periapical al rdcinii dintelui temporar, luFa'ie an)renat a dintelui temporar. d) 8limentaia arti icial a copilului. e) A traum% tumoare% proces in lamator n regiunea rdcinilor unuia sau a c&i$a dini permaneni. 20*)C.S. Cau'a 6ipopla'iei de ocar: a) A maladie general a mamei n timpul gra$iditii. ") A maladie general a copilului n primul an de $ia. c) Jn proces in lamator periapical al rdcinii dintelui temporar% luxaie angrenat a dintelui temporar. d) 8limentaia arti icial a copilului. e) G traum, tumoare, proces in.lamator 3n re)iunea rdcinilor unuia sau c'iva din'i temporari. 20+)C.S. (a "a'a dentinogene'ei imper ecte st: a) Modi icarea unciei celulelor ectodermale. !) 7odi.icri patolo)ice ale mezodermei. c) 8ciunea toxic a luorului asupra amelo"la#tilor. d) 7xcreia din organism a compu#ilor insolu"ili ai calciului #i luorului. e) 8ciunea luorului asupra os ata'elor. 20))C.S. (a "a'a amelogene'ei imper ecte st: a) 7odi.icarea .unc'iei celulelor ectodermale. ") Modi icri patologice ale me'odermei. c) 8ciunea toxic a luorului asupra amelo"la#tilor. d) 7xcreia din organism a compu#ilor insolu"ili ai calciului #i luorului. e) 8ciunea luorului asupra os ata'elor. 20-)C.S. Cluoro'a este pro$ocat de: a) Maladii somatice ale copilului. ") Maladii ale mamei n timpul gra$iditii. c) Consumul excesi$ al glucidelor. d) 1giena oral insu icient.

,*

e) 6onsumul eFcesiv al .luorului. 200)C.S. (a luoro' sunt a ectai @n ca' de aport excesi$ #i permanent al luorului de la na#tere p&n n adolescen): a) Molarii temporari. ") Toi dinii temporari. c) 1ncisi$ii permaneni% caninii. d) %o'i din'ii permanen'i. e) Toi dinii temporari #i permaneni. 20/)C.S. !ro ilaxia speci ic a luoro'ei const din: a) Limitarea ?eFcluderea) consumului eFcesiv al .luorului. ") 1ndicarea preparatelor% care ridic re'istena nespeci ic a organismului. c) 3a'e ultra$iolete n perioada prim$ar-$ar - 1+-20 cure% ncep&nd cu 1D* "iodo'e. d) Tratamentul maladiilor somatice cronice e) 8dministrarea preparatelor luorului. 2/0)C.S. (a sindromul Stainton-Cap-de-Pont este a ectat: a) Smalul dinilor permaneni. ") 5entina dinilor temporari #i celor permaneni. c) Smalul #i dentina dinilor permaneni. d) 1mal'ul i dentina din'ilor temporari i celor permanen'i. e) Smalul dinilor temporari #i celor permaneni. 2/1)C.S. (a amelogene'a imper ect este a ectat: a) Smalul dinilor temporari. ") Smalul dinilor permaneni. c) Smalul #i dentina dinilor permaneni. d) Smalul #i dentina dinilor temporari #i celor permaneni. e) 1mal'ul din'ilor temporari i celor permanen'i. 2/2)C.S. (a dentinogene'a imper ect este a ectat: a) 5entina dinilor temporari. ") 5entina dinilor permaneni. c) *entina din'ilor temporari i celor permanen'i. d) Smalul #i dentina dinilor permaneni. e) Smalul #i dentina dinilor temporari #i celor permaneni. 2/,)C.S. !entru amelogene'a imper ect sunt caracteristice urmtoarele semne clinice: a) Macule al"e% multiple% locali'ate pe supra aa $esti"ular a coroanei dentare. !) 1upra.a'a coroanelor dentare este ru)oas, smal'ul este pstrat su! .orm de insuli'e. c) 5inii au dimensiuni normale% smalul nu este a ectat% rdcinile dinilor sunt scurte% canalele #i ca$itatea dintelui sunt o"literate. d) 8"ra'iunea patologic a dinilor% smalul este pstrat su" orm de insulie% rdcinile dintelui sunt scurte% canalele sunt o"literate. e) Macule pigmentate% multiple% locali'ate pe toate supra eele dentare. 2/*)C.S. !entru dentinogene'a imper ect sunt caracteristice urmtoarele semne clinice: a) Macule al"e% multiple% locali'ate pe supra aa $esti"ular a coroanelor dentare. ") Supra aa coroanelor dentare este rugoas% smalul este pstrat su" orm de insulie. c) *in'ii au dimensiuni normale, smal'ul nu este a.ectat, rdcinile din'ilor sunt scurte, canalele i cavitatea dentar sunt o!literate. d) 8"ra'iune patologic a dinilor% smalul este pstrat su" orm de insulie% rdcinile dintelui sunt scurte% canalele sunt o"literate. e) Macule pigmentate% multiple% locali'ate pe toate supra eele dentare. 2/+)C.S. !entru sindromul Stainton-Cap-de-!ont sunt caracteristice urmtoarele semne clinice: a) Macule al"e% multiple% locali'ate pe supra aa $esti"ular a coroanelor dentare. ") Supra aa coroanelor dentare este rugoas% smalul este pstrat su" orm de insulie. c) 5inii au dimensiuni normale% smalul nu este a ectat% rdcinile dinilor sunt scurte% canalele #i ca$itatea dentar sunt o"literate. d) 8!raziune patolo)ic a din'ilor, smal'ul este pstrat su! .orm de insuli'e, rdcinile dintelui sunt scurte, canalele sunt o!literate. e) Macule pigmentate% multiple% locali'ate pe toate supra eele dentare.

,+

2/))C.R. !entru sta"ilirea diagno'ei dentinogene'ei imper ecte sunt necesare urmtoarele in$estigaii: a) 0Faminarea, anamneza. ") 8uscultaia% percuia. c) (adio)ra.ia. d) Colorarea $ital. e) 7A5. 2/-)C.M. (a "a'a 6ipopla'iei dentare se a l: a) Modi icarea unciei celulelor ectodermale. ") 8ciunea toxic a luorului asupra amelo"la#tilor. c) 7xcreia din organism a compu#ilor insolu"ili ai calciului #i luorului. d) 8c'iunea produselor dere)lrii meta!olismului asupra amelo!latilor 3n or)anismul mamei sau al copilului. e) 8c'iunea procesului in.lamator cronic timp 3ndelun)at 3n 'esuturile periapicale ale dintelui temporar. 2/0)C.M. 9ipopla'ia mai rec$ent poate a ecta concomitent: a) !remolarii% molarii doi #i trei. !) &ncisivii centrali, primii molari. c) &ncisivii laterali, caninii. d) Toi dinii temporari. e) Toi molarii permaneni. 2//)C.M. (a "a'a luoro'ei dentare stau urmtoarele enomene: a) Modi icarea unciei celulelor ectodermale. ") Modi icri patologice ale me'odermei. c) 8c'iunea toFic a .luorului asupra amelo!latilor. d) 0Fcre'ia din or)anism a compuilor insolu!ili ai calciului i .luorului. e) 8c'iunea .luorului asupra .os.atazelor. ,00)C.M. !ro ilaxia nespeci ic @patogenic) a luoro'ei const din: a) (imitarea consumului excesi$ al luorului. !) &ndicarea preparatelor, care ridic rezisten'a nespeci.ic a or)anismului. c) (aze ultraviolete 3n perioada primvar-var - 1#-2 cure, 3ncepnd cu 1=$ !iodoze. d) %ratamentul maladiilor somatice cronice. e) Sanarea ca$itii "ucale.

,)

S-ar putea să vă placă și