Sunteți pe pagina 1din 32

PLANUL Cladire Inteligenta Energetic Source:www.infoenergia.

ro

Promotion of Intelligent Energy Building PLAN

Lumina naturala si un Iluminat artificial eficient pentru sanatate si activitate

1. Necesitati ale sistemului

Iluminatul are un impact global asupra unei activitati echilibrate si durabile, actionand puternic asupra emisiilor
poluante, consumand mai mult de 40% din energia electrica utilizata in cladiri din tertiar. Accelerarea implementarii
unui iluminat eficient în cladirile din circuitul public sau privat, va contribui la reducerea dependentei de importul de
energie, oferind oportunitati de afacere pentru industria Uniunii Europene si îmbunatatirea conditiilor de munca.
Consumul de energie pentru iluminat ,in plan European,este evaluat la 90TWh(1 TWh echivalent a 86 mii tep)
pentru consumatorii casnici si 150TWh cei din non-rezidential(40% din consumul final de energie in tertiar si industrial).
Realizari practice au dovedit ca 30-50% din consumul de energie electrica pentru iluminat poate fi economisit prin
utilizarea echipamentelor eficiente,ceea ce reduce emisiile de CO2 cu 24 mil. t/annual(calcul pe baza mediei concentratiei
de carbon la nivel european -500 g CO2/ kWh)-[1].Functie de imaginea, confortul si utilizarea cladirii, starea de spirit si
gradul activitatii sunt direct influentate.
Tabelul 1 Consumul de energie electricã în iluminat

Regiune Nivel consum iluminat


EU-25 Cladiri:10% (iar total consum este de 40% din energia electrica;se emit cel putin 40%
emisii de CO2)
Europa Iluminatul- 50% pentru birouri, 20-30% pentru spitale, 15% pentru industrial, 10-15% scoli
si 10% în cazul sectorului residential (Source:http://ec.europa.eu)
Glob 1.Sectoare:servicii- 48%, residential- 28%, industrial -16% ; rutier (public) si alte aplicatii -
8%
2.Tari puternic industrializate-5-15% din total consum energie electrica; in curs de
dezvoltare-pana la 86%;
3. Emisia de CO2- 1775 milioane de tone(511 milioane tone din tarile membre Agentiei
Internationale de Energie Source:Mills E. 2002. Why we’re here: The $320- billion global
lighting energy bill. Right Light 5, Nice, France. pp. 369-385
Romania Locuinte: 20-30% (250 kWh/an/locuinta).Media utilizarii/locuinta a elementelor de
iluminat releva necesitatea adaptarii la tehnologiile eficiente in Romania (opt milioane de
locuinte cu 78 de milioane de becuri clasice; pentru inlocuire cu cel economic/prêt de zece lei
–rezulta o cheltuiala totala de 230 de mil. de euro):
Lampi economice-grad Romania-0,2 ;Germania -6,5; Malta-1
Becuri de iluminat-utilizare Romania – 10 ; Polonia-20

Calculul consumului annual de energie si eficientizarea energetica a sistemelor de iluminat interior-prin calcul si
masuratori directe in Romania:
a.Timp de utilizare anual-T

Tip cladire T-utilizare lumina zi T efectiv de utilizare Total


Birouri 2250 250 2500
Invatamant 1800 200 2000
Spitale 3000 2000 5000
Hoteluri 3000 2000 5000
Restaurante 1250 1250 2500
Sali de sport 2000 2000 4000
Servicii de comert 3000 2000 5000
[1] Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii

b.Consumul specific mediu de energie electrica estimate pentru spatiile de locuit-apartament cu raport suprafata
vitrata/suprafata pardoseala intre 0,3…0,45 si grupuri cu ferestre exterioare:

-Putere absorbita=Pnominal corp(sursa,ballast,alte receptoare)+Pparazitara (absorbita de corp+aparate;masurata


cand corpul este in stand-by);
-Incadrare in clasa energetica daca realizeaza gradul de confort vizual normat

Tip Suprafata [mp] Consum/sezon- Consum/an Wlight/sezon -rece/cald Wlight/san


rece/cald [kWh/mp] [kWh/mp] [kWh/mp]
[kWh/mp]
Garsoniera 25 8,7/6,2 14,8 217/155 372
2 camere 40 6,3/4,5 10,8 253/180 433
3 camere 60 6,5/4,5 11 390/270 660
4 camere 80 5,3/3,6 8,9 420/294 714
5 camere 120 4,2/2,9 7,1 498/350 848
Nota:raport <0,30-valorile se maresc cu 10%; grupuri fara ferestre exterioare - valorile se maresc cu 5%
[1] Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii

Repartitia consumului de energie electrica pentru aparatele electrocasnice dintr-o locuinta este edificator pentru
consumul in domeniu:
Source:www.infoenergia.ro

Dezideratul planetar al sistemului de iluminat interior din cladiri trebuie identificat cu cel privind organizarea
serviciului de iluminat exterior public privind satisfacerea unor cerinŃe şi nevoi de utilitate publică ale comunităŃilor locale
[2]:
-ridicarea gradului de civilizaŃie, a confortului şi a calităŃii vieŃii-personalizare spatiu,influenta psihic;
creare aer intim-relaxant-sobru;
-creşterea gradului de securitate;
-funcŃionarea şi exploatarea în condiŃii de siguranŃă, rentabilitate şi eficienŃă economică.

Iluminat electric eficient energetic pentru cladiri


Identificarea si accelerarea folosirii tehnologiilor de iluminat de înalta efi cienta, alaturi de integrarea acestora cu
celelalte servicii ale cladirilor,precum si supravegherea si certificarea performantelor tehnice ale tehnologiilor existente
si viitoare sunt necesitati internationale:

Consum In 1997 a fost de 2016 TWh, din care 1066 TWh a fost atribuita tarilor membre IEA:
energia -Global general-aproximativ 28% pentru sectorul rezidential, 48% - sectorul de servicii, 16% - sectorul
electrica industrial, 8% - iluminatul public si alte feluri;
-Iluminat- tarile puternic industrializate-5% si 15%; în curs de dezvoltare- pâna la 86%;
-Emisia CO2 aferenta este de 1775 milioane de tone, din care aproximativ 511 milioane tone tarilor
membre IEA;
- Sectorul cladirilor în EU-25 consuma peste 40% din totalul de energie electrica si emite 40% din
emisiile de Co2
Iluminatul este consumator :
birouri 50%
spitale 20-30%
fabrici 15%
scoli 10-15%
rezidentiaL 10%
Surse Matricile LED-uri- Raportul lm/unitate pentru cele rosii creste de 30 de ori într-o decada, în timp ce
alternative pentru aceeasi perioada pretul scade de circa 10 ori; vor acoperi 20% din piata iluminatului în 2010 si 50%
în anul 2020 si scad consum cu 50% pâna în 2025.
Lampile de înalta presiune cu descarcari – performante scazute la pornire (aprindere) si fluxul nereglabil;
au caracteristica de redare a culorilor ridicata si o buna efi cienta luminoasa si consum.
Tinte
Subproiectul Tinte în Certificare a efectelor proiectarii si tintelor pentru utilizarea energiei,
A vederea calitatea luminii si confortul uman si perfromanta si oferirea unor
performantelor exemple de success;
energetice si a Criteriile de performanta includ latura spectrala (redarea culorii,
confortului temperatura culorii), electrica (armonicile, factorul de putere, sursa de
uman putere) si cea legata de utilizator (adaptabilitate, orbire);
Criteriile de energie includ eficienta enrgetica, încurajarea utilizarii
altor mijloace de economisire a energiei, consideratii energetice
privind ciclul de viata, mentenanta si functionarea;
Criteriul economic include costul acestor dispozitive si al aplicatiilor.
Subproiectul Solutii tehnice Reducere consum de energie al cladirilor prin investigarea
B inovatoare potentialului de economisire a energiei, prin compararea tehnologiilor
existente si viitoare si aplicarea informatiilor în concepte, produse si
solutii în iluminat;
Solutiile tehnice innovative acopera sursele de putere, sursele de
lumina, aparatele de iluminat si conceptele de control-solutiile de
iluminat (metode de planificare, proiectarea amplasarii iluminatului si a
instalatiilor).
Subproiectul Sisteme de Modificare cu necesitatile si preferintele personale, dar tinând
C control cont de cerintele de eficienta energetica pentru cladiri;
eficiente Personalizarea si integrarea acestor sisteme de control cu celelalte
energetic si sisteme ale cladirii (lumina naturala, încalzireventilatie-automatizare-
integrarea climatizare, managementul energetic);
acestora Comunicarea si schimbul de date între diferitele dispozitive de
control (senzori, dispozitive de aprindere, balasturielectronice).
Subproiectul Documentare Influentarea pozitiva a practicilor în iluminat în scopul accelerarii
D si diseminare utilizarii produselor efi ciente energetic, îmbunatatirii în ansamblu a
performantei cladirii si cresterii satisfactiei ambientale a ocupantilor.
Programul “Conservarea Energiei în Cladiri si Sisteme Comunitare” (ECBCS)-Agentia Internationala de
Energie (IEA)

InstalaŃiile electrice de iluminat sunt necesare pentru microclimat luminos, confortabil de viata si eficienta umana -
tab.2 si in functionalitate cu cel natural.Economia de energie(inclusiv,nivel armonici, factorul de putere, sursa de
putere), utilizarea luminii naturale, controlul individual al iluminatului (adaptabilitate, orbire), calitatea
luminii(redarea si temperatura culorii), emisiile raportate la durata de viata precum si costurile totale reprezinta noi
tendinte ale acestui domeniu.

Combinarea eficientă a luminii naturale cu cea artificială


lumină difuză,
aport mai mic

lumină
artificială,
Lumină
solară,
aporturi
aport direct
incidentale

Source:www.ipconsult.ro
Conditii de climat interior si de iluminat natural pentru asigurarea confortului higrometric si vizual

Parametrii de Temperatura aer:data de termometru uscat la o anumita inaltime(nivel cap,abdomen si glezne)


climat interior Temperatura medie de radiatie:a peretilor unei incinte virtuale –termometru cu glob negru
Asimetrie temperaturii de radiatie:diferenta dintre temperature de radiatie plana pe doua fete opuse ale
unui mic element
Temperatura interioara:media aritmetica a aerului si cea medie de radiatie in centrul incaperii
Temperatura conventionala:cea interioara stabilita printr-un sistem de reglare in regim normal de incalzire
Umiditate absoluta/relativa:cantitate de vapori de apa din aer(adica presiunea partiala a lor)/raport dintre
masa vapori la un esantion de aer umedsi masa aer uscat
Viteza aer:definit prin modul(pentru mediu interior) si directie
Parametrii de Senzatia termica resimtita de om(corp) –influentata de mediu,imbracaminte si activitate,definite de :
climat termic
PMV-votul mediu Opinia medie grup persoane pe 7 nivele-calcul din
previzibil:acceptabil -0,5< ecuatia de bilant termic al corpului uman
PMV >+0,5 Nivel Senzatia resimtita
+3 foarte cald
+2 cald
+1 caldut
0 neutru
-1 racoros
-2 rece
-3 foarte rece
PPD-%:acceptabil <10% Procentul previzibil de nemultumiti la senzatii de
prea rece sau cald
Elemente de Sub aspect termic,ventilare naturala,insorire si iluminat natural:
influenta -calitate aer interior dupa cel exterior si factorii de contaminare(system Sick Buiding Syndrome-oboseala,lipsa
performante de concentrare,iritare mucoasa,lacramare,respiratie,frison,reumatism);
cladire Norme de igena la locuinte colective:insorire minima de 1,5 ore la 21 decembrie la minim 1
camera(apartament de 2) si 2 la cel cu 3-4 camere
Parametrii de 1.Nivel de iluminare:dupa specificul activitatii-asigurat de
iluminat natural -suprafata de referinta-plan util-orizontala(masa,birou),verticala(raft,oglinda) sau
pentru confort inclinata(pupitru,planseta).Valori iluminare recomandate:
visual Categorie Precizie Iluminare laterala- Iluminare de sus si
munca lucrare/dimensiune valoare minima-lx/% si combinata cu laterala-
obiect de distingere-mm recomandata valoare medie-lx/%
I Deosebita/sub 0,1 140/3,5 si 200/5 400/10
II Mare/0,1-0,3 80/2,0 si 160/4 280/7
III De/0,3-1 60/1,5 si 100/2,5 200/5
IV Mica/1-10 40/1,0 si 80/2,0 120/3
V Brut/peste 10 20/0,5 si 32/0,8 80/2
VI supravegere process/- 10/0,25 si 16/0,4 40/1

2.Factor de uniformitate in planul util:raport dintre nivel de iluminare recomandat in plan specific
fiecarei functiuni si iluminarea minima simultana din incapere
-recomandat-minim 1/10 la locuinte;
-munca statica-1/4..1/6-o singura directie de primire lumina;
-munca in miscare-1/2..1/3-mai multe directii;
-invatamant,clase,laborator-1/3.

Categorie Incapere Suprafata plan de


munca lucru
I Desen,pictura, expunere obiecte colorate 0,85-1,00 deasupra
pardoseala/la nivel
II Clase,laborator,muzee,expozitii’sali sportive idem
III Consultatii,farmacie,garda,luctura,mic laborator idem
IV Camere de Idem
zi,dormit,bucatarie,hol,birou,receatie,mese,oficii,bucatarii
De joc ,la camine,foaier,hol hotel,de asteptare-festivitate La nivel pardoseala
V Spectacol,scari,deservire la spital-bai-vestiar La nivel pardoseala
VI Vestibul-coridor-sala cazane,deposit,camari La nivel pardoseala

3.Factor de lumina naturala-DF(Dayligft Factor) de evaluare punct ,independent de momentul zilei


sau anotimp,in interior:de la cea difuza a zilei si nu directa de soare- raportul dintre iluminarea intr-un
punct al unui plan dat, datorita luminii incidente directe sau indirecte a cerului, pentru care repartitia
luminantelor este presupusa sau cunoscuta, si iluminarea pe un plan orizontal cand lumina provine de la
semisfera cerului fara obturari. La aceasta marime este exclusa contributia solara directa la cele doua valori ale
iluminarilor considerate. Influentele geamurilor, petelor etc. sunt incluse. In calculele iluminatului interior,
contributia luminii solare directe trebuie sa fie luata in considerare separat.

DF=(EFint/EHext)x100- unde EFint-iluminare punct interior/EHext-fara obturari;are 3 componente conform


cailor de de patrundere-cer,reflectata extern sau intern.
Valoare minima-DF=1/10(Af/Ad)x100-suprafata ferestre si pardoseala
Df>5%-cel artificial nu este total necesar-interior luminos,odihnitor,generos
2%<DF>5%-cel artificial va suplimenta
DF<2%-cel artificial va function pe toata perioda de lucru.
[1] Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii
Glosar:Componenta cerului: raportul dintre acea parte a iluminarii intr-un punct al unui plan dat care este receptat„ direct de la
cer (sau printr-o sticla limpede), a carui repartitie a luminantelor este presupusa sau cunoscuta si iluminarea pe un plan orizontal,
provenind fara obstructii, de la semisfera cerului.
Componenta reflectata externa: raportul dintre acea parte a iluminarii ntr-un punct al unui plan dat din interior determinata de
primirea directa a luminii de la suprafetele exterioare iluminate direct sau indirect de catre cer, a carui repartitie a luminantelor este
presupusa sau cunoscuta si iluminarea pe un plan orizontal, provenind fara obstructii, de la semisfera cerului.
Componenta reflectata interna: raportul dintre acea parte a iluminarii intr-un punct al unui plan dat din interior determinata de
fluxul reflectat de catre suprafetele interioare iluminate direct sau indirect de catre cer, a carui repartitie a luminantelor este
presupusa sau cunoscuta si iluminarea pe un plan orizontal, provenind fara obstructii, de la semisfera cerului.
Tabelul 2 Sisteme de iluminat natural si electric integrate si economice pentru un metabolism normal

Deziderate Realizare Detalii


Lumina naturala Ca energia 1.Proiectare adecvata pentru utilizare,intr-o anumita proportie
solara este necesara(fara exces de lumina orbitoare si caldura puternica,direct de la
eficienta si soare):iluminare prin geam in tavan-spatii industriale(1m² asigura un
necesara. echivalent de 40 de tuburi fluorescente standard de 36 W); vopsire a
elementelor de constructii in culori deschise;dar si prin micsorare nivel al
luminilor de la ferestre:exemplu,in birouri sunt posibile distrageri de la
concentrare prin aparitia de umbre sau reflectii din monitoare de calculator
sau televizor(preferat cu ecrane plate).
2.Prin sisteme de senzori se poate controla echilibrul iluminatului din
exterior si artificial: intrari vitrate, sali de sport si gimnastica,parc
masini,garaje, magazii.
3.Calitatile luminii naturale asigura conectarea observatorului la mediul
exterior-cantitatea de informatie vizualã asiguratã de vederea spre
exterior(deschiderea preferatã este de formã orizontalã, pozitionatã central,
care asigurã vederea liniei orizontului si este de 25 - 30% din suprafata
peretelui-[3]).
Confort vizual pentru Lampi 1.Realizare prin redarea culorilor si calitatea pentru senzatii
sanatate si senzatii performante si utile(apropiere de mediul înconjurator) si respectare nivel de iluminare
pozitive nivel iluminat normat ( functie de senzatii si raspunsuri fizice,rata de clipire si durata
dupa tipul de raspuns prin activitate cerebrala la stimuli,grad somnolenta).
activitate Recomandari de culori pentru spatii si specific de activitate:
pentru -caldă-vizualitate nord şi puŃin vitrate;
nesolicitare -neutră- activitate intelectuală;
vedere sau -neutră-rece- desfasurare numai zilnic muncă fizică, cu vitrare mare;
oboseala -rece-orientare sud şi puternic vitrate, cu atenŃie şi concentrare mărite.
vizuala prin Galben Calda,placuta,relaxanta;intense
nedistingere deranjeaza
obiecte Rosu Creaza miscare si vitalitate
(tab.3) Albastru Indica profunzime si devine
rece(nuantele spre alb)
Portocaliu Conduce la senzatie de caldura
Violet Indeparteaza
2.Evitarea unor dereglari sau efect:difuz sau puternic,palpait, stralucire
si reflexii pertubatoare care pot suprasolicita organismul; mentenanta prin
curatarea sau înlocuirea lampii.
3.Informare dupa etichetarea energetica.
Eficienta energetica si Consum redus Eficienta energetica se cuantifica prin Densitatea puterii de iluminare a
a productivitatii sistemului monitorizat-Pi [W/m2]: la un birou iluminarea de lucru este de
muncii 320 lux,realizabila prin aplicarea valorii necesare de densitate a unor
sisteme de iluminat proiectate,montate si intretinute–[4].

Calificativ Descriere Valoare


Pi
Mediocra Proiecte standard, cu lampi flourescente 25-35
montate pe tavan
Buna Lampi fluorescente tri-fosforice cu pierderi 12
mici si limitator de curent de fier. Ofera
acelasi nivel de iluminare în tot biroul.
Excelenta Lampi fluorescente tri-fosforice cu pierderi 4-7
mici si lampi cu halogenura metalica pentru
iluminatul cadrului de lucru ce ofera 80 – 160
lux.Lumini individuale ce dau peste 320 lux
pentru fiecare birou.
Stadiul Cele de mai sus plus folosirea luminii 2-5
actual naturale (ceea ce implica reducerea mediere
automatizata a luminii artificiale) in timp
Modern,calitate,durata Tipuri 1.Fluorescente tubulare –înlocuire a balastului electromagnetic cu cel
electronic;
si cost 2.Utilizare a lampilor fluorescente trifosforice in locul celor vechi,tip
unifosforic.
3.Conectare la senzori de prezenta.
4.Modernizare cu sistemul LED sau utilizare RES.
4.Tehnologia luminii ambientale(ambilight technology)-ex. prin cuplaj
cu televizoare cu ecran plat.
5.-cu filament din wolfram ce se incalzeste si devine incandescent,
emitind lumina( intr-un bol de sticla din care se extrage oxigenul -pentru a
evita arderea cu flacara;wolfram rezista la temperaturi foarte mari fara sa
se topeasca;, ci si consum de energie si pentru caldura emanate);
- eficient prin „descarcare in gaze“(camera de sticla contine gaz -
neon, halogen sau vapori de sodium; in interior se genereaza impulsuri
electrice la intervale foarte scurte de timp si gazul se dilata spontan si
genereaza lumina; energia electrica este transformata integral in lumina)

Este necesara utilizarea unei cantitati corecte de lumina,standardizat dupa activitate si obiectiv, respectand nivelul
de iluminare şi uniformitatea lui dupa:
- DirecŃionarea fluxului luminos;
- DistribuŃia luminanŃelor.
Nivelul de iluminare recomandat funcŃie de destinaŃia încăperii,
în comparaŃie cu lumina naturală- Conform standard DIN 5035

Nivelul de iluminare
DestinaŃia încăperii
[lx]
SuprafaŃă iluminată de soare 10.000
puternic
SuprafaŃă iluminată ziua (cer 200 – 10.000
acoperit)
SuprafaŃă iluminată de lună plină 0,25
Birouri* 300 – 500
Săli de conferinŃe 300
Săli de calculatoare sau cu panouri 500
de comandă 750
Săli de desen
Hoteluri 200
Magazine: scări interioare 200
zone de prezentare 400
vitrine 15000 – 2500
Spitale: saloane 100 – 150
săli de prim intervenŃie 500
Şcoli: săli de curs 300
săli de clasă 400 – 700
laboratoare, biblioteci 100 – 150
săli de desen 750 – 1400
LocuinŃe : sufragerii 200
dormitoare 150
băi 200
bucătării 150
holuri 100
birouri 300
Saloane de coafură 500
Muzee 300
Biserici, zona publicului 100

Source:www.ipconsult.ro

2.Corpuri eficiente energetic si in fiabilitate

Prin proiectare si standarde ,apoi constructie si modernizare tehnologica corpurile si,in special, lampile
componente se caracterizeaza prin parametrii reglementati si necesar de indeplinit.
2.1 Caracteristici energetice si colorimetrice ale surselor de luminã

-Eficacitatea luminoasa -EF [lm/W]:eficienta energeticã a unei lampi este cuantificata de acest indicator- prin
cantitatea de lumina(flux sau radiatie vizibila) produsa pentru fiecare unitate de putere electrica consumata;
EF=fluxul luminos emis de lampã (“flux luminos initial”, dupã 100 ore de functionare)/puterea electricã totala consumatã
(inclusiv ale echipamentului din corp);
-Durata de viata - in conditii standard de testare numarul de ore de functionare în care se deterioreazã 50% din lampile
grupului testat;Duratã de viata economica- numãrul de ore de functionare în care fluxul luminos emis (sau EF) scade la
un procent dat (în general 70%) fatã de valoarea initialã (dupã 100 ore de functionare);
-Index de redare a culorii- CRI(Colour Rendering Index) al unei surse de lumina este definit prin sistemul
tricromatic CIE 1931 in valori intre 0-100: indica cum sunt percepute culorile prezente;necesar valori mari,cele mici
schimba sau deformeaza producerea luminii.Daca un obiect colorat este natural la lumina solara, indicele CRI masoara
deviatiile cromatice ale unor esantioane colorate si selectate, iluminate de sursa de lumina in studiu, fata de cromatica lor
in lumina unei surse de referinta(cu temperatura de culoare comparabila)-[3];

Instalatia de iluminat,in sistem concurential si de eficienta in calitatea ambientala, trebuie sa asigure deziderate in
utilitate:
-consum redus de energie;
-durata de viata pentru a compensa scaderea intensitatii luminii ;
-costuri reduse de mentenanta adecvata prin verificari si intretinere(curatate o data pe an).

Conform normelor de reglementare introducerea pe piaŃă se face numai a lămpilor electrice de uz casnic care au o
etichetă energetica pentru caracterizare prin:
-indicarea consumului de energie şi a clasei de eficienŃă energetică- Scară de la A (cea mai eficientă) la G (cea mai
puŃin eficientă)- (aplicarea Directivei 98/11/EC transpusa prin HG nr.1056/2001) ; inclusiv a cerinŃelor de eficienŃă
energetică a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent(HG nr.1160/2003);
-Fluxul luminos al lămpii, exprimat în lumeni, măsurat în conformitate cu metodele de încercare stabilite prin
standardele armonizate;
-Puterea electrică absorbita(în waŃi) a lămpii;
-Durata medie de viaŃă nominală a lămpii, exprimată în ore.
www.energy-server.com

Elementele componente ale sistemului de iluminat sunt:

-sursa de lumina-lampa;
-dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat,necesar estetic, care serveşte la distribuŃia, filtrarea sau distribuie
fluxul luminos în mod convenabil (dupul tipul de activitate) produse de la una sau mai multe lămpi către exterior.

Evaluarea performantei totale a sistemului se realizeaza prin:


-consumul total de energie si variatia în timp;
-consumul de energie/m² functie si de perioada zilnica, lunara,anotimp si an.

In Tabelul 3 sunt redate valori informative pentru lampile electrice de uz general.In functionarea cunoscuta, datele se
coreleaza cu influenta factorilor externi -ca variatii de tensiune, frecventã de conectare, vibratii, temperatura mediului,
tipul balast,avand valori inferioare celor standardizate.

Tabelul 3 Surse eficiente de lumina [1]

Lampi Performanta Aplicatii Putere- CTS CRI EF Durata


Watt Kelvin lm/W de
viata
ore
Cu incandescenta –de Ineficiente Zone cu grad de 15-1000 2700 100 11-19 1000
uz general -EF si durata mult utilizare scazut
scazute;culoare aparenta-alb-
cald;

Cu incandescenta- tip Ineficiente Zone cu 40-300 2700 100 11-19 1000


reflector iluminare
scazuta

Cu incandescenta EF scazuta,dar luminozitate Distante nu 1.25- 3000 100 1.11- 1.2000


lineare cu halogenura constanta; lungi; 250 17 l 2.3000
de tungsten:1.simplu Disponibile cu infra-rosu si +25- Accent si display 2.60- 2.14-
2.dublu 30% pentru EF;trebuie este traditional 2000 23
imbunatatita culoarea; cu larga raza de
raspandire;Zone
supuse
controlului (ex.-
exterioare
comandate cu
senzori de
miscare)

Cu incandescenta de EF scazuta in comparatie cu Zone supuse 5-150 3000 100 12 - 22 2000-


joasa tensiune cu fluorescente;+20% a EF decat controlului;unde (carac 4000
halogenura de tungsten cele generale;independenta de sunt iluminari teristi
temperatura si orientare; spontane tip c: 18 )
inundatii si
tavane mari tip
difuze
(incaperi cu
mica
luminozitate).
Filamentul
expansiv si
concentrate
poate orbi la
directa privire.
Fluorescente Ultima eficienta sursa de acest Aplicare 20 - 3000- 60-85 45 - 8000
tubulare(linear) tip generala pentru 140 4100 100
(T12-diametru 38 mm) EF ,durata si (70 cu
cost.Inlocuieste electro
tipul T8. magne
tic
gear)

Fluorescente Cel mai bun standard si eficienta Aplicatii 10 - 58 2700- 50-98 a.100 8000
tubulare(linear) al acestui tip.Cost scazut decat generale.T8 6500 b.97
(T8-diametru 26 mm) T12.Prin varsta fosforului durata trifosforic este c.77
scade.Tipul halofosfat produce potrivit prin
cam aceasi lumina cu buna culoare
T12,inclusiv pentru
lungime si culoare, birouri;prin
si consuma cu 8% mai putin. valoarea CRI in
Tipul trifosforic nu reduce galerii,muzee si
consumul,dar produce cu 10% alte spatii .
mai multa lumina si puternica
culoare CRI-preferata.
a.trifosforic cu balast electronic;
b.trifosforic cu balast
electromagnetic;
c.halofosfat cu balast
electromagnetic.
Fluorescente Introduse in 1995.Cu 7% mai Aplicatii 14 - 80 3000- 85 80-100 8000
tubulare(linear) eficiente decat T8.Pot fi generale. 6000
(T5-diametru 16 mm) optimizate prin dotare cu
reflector.

Fluorescente integral Schema dimensionata cu 20- Necesitati de stil 3 - 23 2700- 85 30-65 10.000
compacte 30% din necesarul celor si 4000
incandescente cu dimensiuni:birou
tungsten;inclusive de 8 ori peste ,subsol.
durata de viata.Mentenanta cu Au control
costuri mici,desi pretul e mai integral de gear
mare.Culori imbunatatite: 2700 inlocuiesc pe
K -4000 K (alba cu racire). cele
incandescente
de uz
general,mai ales
la pret.Necesar
pentru noi
instalatii.
Fluorescente Prin introducerea de noi fosfori In spatii cu o 5 - 55 2700- 85-98 45 -87 10.000
compacte(cu ac) ,culoarea este imbunatatita sin u lumina 6000 (70 la
difuzeaza “cruda lumina”: 2700 - decorative;cu trifosfo
6000 K (alba cu racire ca cea a temperatura aer rice)
zilei).Folosire mai performanta interior scazuta;
cu ballast electronic.
Fluorescente cu Fluorescente compacte in care Aplicabil in 100 - 2700- 85 71 60.000
inductie(flux de inalta descarcarea este indusa prin suprafete cu 150 3000-
frecventa) inalta frecventa a fluxului usi(porti) de 4000
energetic.Foarte eficace in EF si iluminare
CRI;durata. exterioare si
interioare,unde
amplasarea
lampilor este
periculoasa.
Lumina usor de
controlat si in
mentenanta.

Cu inductie cu mercur si Cu circuit integrat:EF la 50 In zone unde - 3000 82 48 10.000


self balast lm/W.Pornire instantanee si fara accesul ridica
degradare.Durata mai mica probleme si
datorita dificultatii de control a distributia de
temperaturii in balast. lumina este de
dorit sau
aceptabila;pot
inlocui cele cu
incandescenta;
mai ales in
instalatii noi.
Halogenuri Inalta intensitate luminoasa prin Aplicare la 35 - 2900 - 60 - 65 - 3000 -
metalice(MBI) descarcarea electrica in vapori suprafete 3500 6000 93 120 20000
metalici si disocierile de halogeni. mari:instalatiile (70)
Culoare rece si alba utile;dar industriale;
necesar a fi schimbate datorita piscine
vechimii ca prezentare. interioare;cladiri
industiale;sali de
sport si
gimnastica;parc
masini,garaje.Re
cent sunt
utilizate si in
birouri,desi este
recomandabil a
schimba
culoarea potrivit
acestora si
supuse
sistemului de
control.
Standard Vapori de Scazuta eficacitate EF si Mentenanta a 50 - 3900 - 33 - 32 - 60 10000 -
mercur la inalta CRI;contra mediului prin vechilor instalatii 1000 4300 50 24000
presiune continutul de vapori ;presiunea publice unde nu
mare a lor este invechita;dotate e posibila
cu balon fluorescent schimbarea.

Standard Vapori de Cea mai caracteristica culoare: Pachet de inalta 50 - 1700 - 20 - 65 - 10000 -
sodiu la inalta presiune alb de sodiu, de lumina,in 1000 2200 65 150 ( 24000
confort.Eficacitate si durata. particular, cu 110)
aplicari in mediu
industrial.
Culoare calda
pentru piscine si
cladiri
industriale putin
iluminate; sali
de sport si
gimnastica;parc
masini,garaje.
Alb Vapori de sodiu la Putin EF decat Standard;ofera Aplicatii ca MBI 35 - 2500 80 57 - 76 15000
inalta presiune scazut Wataj si culori si zona 100 (65)
imbunatatite. comerciala.

Vapori de sodiu la joasa Lumina prin radierea de vapori Din cauza 18 - N/A N/A 100 - 12000 -
presiune de sodiu.Cea mai eficienta din radiatiei produse 185 200 24000
prezent. este
monocromatic
galben:pentru
locatii fara
discriminarea
culorii; tipic
pentru drumuri.

Dispozitive Electronice Electricitatea convertita in Pentru lumina - - - -20 - 100.00


de Iluminat (LED) lumina:EF urca anual spre 120 de trafic si 40 0
lm/W spre 2010;durata semne de (ambe
extrema . iesire;recent in r and
market. rosu-
lumina
LED)
-10 -
20
(albast
ru si
verde)

-10 -
12
(alb)
Microunde cu sulf Lumina produsa prin radierea din - 6500 K 80 100 -
sulf excitat de microondulatii in Pentru indirecte
prezenta argonului.EF iluminari,adesea
ridicata;sulful ofera un CTS de uzand de un
6500 K si CRI de 80.Stabilitate a sistem de
culorii, superioara distributie;aplica
maintenanta,scazuta radiatie tii limitate.
infrarosie si ultra-violeta;durata
mare.

Breviar: CTS-Culoarea temperaturii sursei [Kelvin]:exprima aparitia culorii;la temperaturi inalte racirea apare ca sursa a
luminii;peste 4000 K apare alb si rece;sub 3000 K cald precum a lampii incandescente; Nivel Eficienta energetica
2.2 Eficienta energetica intr-un iluminat confortabil

Source: www.mobexpert.ro
Pentru o ambianta cat mai confortabila trebuiesc promovate tehnologii eficiente cu consumuri energetice minime si in
costuri pentru,global, a realiza si confortul visual.Propunerile sunt sintetizate in tab. 4 ,tehnologiile innovative acoperind
gama: surse de putere si lumina, aparatele de iluminat si conceptele de control.

Tabelul 4 Solutii moderne si eficiente propuse

Tehnologie Performanta de Solutie asigurata


asigurat
Sisteme de Orientarea sau tipul de Sisteme de transport prin conducte a luminii naturale in interior pentru
iluminat natural cladire poate conduce la anumite cladiri,functie de cost si proiectare:
un iluminat natural -colector activ pe acoperis si transportor cu tuburi de luminã, emitator
ineficient opal;
-luminatoare;atrium-uri;ferestre de mansarda
Lampa solara de Lipsa Produs ecologic si sursa de lumina LED-puternic superalba:panoul solar
gradina si ambient,satisfactie in reincarca o baterie ,iar un sensor de lumina porneste automat seara
exterior cladire vizualizare,consum
Spectru de Prin iluminat artificial Lampi speciale caracterizate-[3]:
radiatie apropiat culoarea naturala si -fluorescente de tipul multifosfor cu un indice CRI de 95 - 98 si o
de cel al luminii placuta a obiectului eficacitate luminoasã de 64 - 65 lm/W;
naturale. poate fi deformata -cu vapori de sodiu de înaltã presiune cu spectrul CRI de 60 si eficacitate
luminoasã de 90 lm/W.
LED-uri Randament energetic LED-urile sunt in dezvoltare si tehnologizare,mai ales ca matrice :in
si iluminat scazut 2010 acopera 20% din piata;2020 - 50%;consumul se reduce cu 50%
pâna în anul 2025 (IEA Anexa 45
Iluminat electric efficient energetic pentru cladiri)
Philips and Elba Iluminatul public este Corp de iluminat public echipat cu lampi fluorescente compacte tip PL-L
Street Lighting dotat cu corpuri de 24 W sau 36 W cu eficacitate luminoasa de 80 lm/W (cele cu descarcare
iluminat echipate cu in vapori de mercur la inalta presiune de 50 lm/W). www.philips.ro
lampi cu vapori de mercur
la inalta presiune de
125W si 80W-cu
randament 48%

Osram Flux luminos ineficient Proiectoare in sistem public cu fotometrie adecvata, dotate cu lampi
si fara culoari speciale cu descarcari in halogenuri metalice de culoare albastra sau
particulare verde www.osram.com

Schréder Group Necesitatea unor 1.Micro-reflector-creeza forma estetica,combinand libertatea de creatie


GIE caracteristici cu distributia luminoasa
fotometrice si design 2.Sistemul Sealsafe-perfectionat prin introducerea unui nou sistem de
de calitate blocare si de deconectare electrica
3.Distributie luminoasa performanta prin testare adecvata,inclusive de
optimizare calitate printr-un reflectometru
Elba Eficienta inca scazuta 1.Masurari luminotehnice pentru lansare produs
2.Aplicare tehnologie cu LED de mare intensitate luminoasa;pentru
parcari cu monitorizare computerizata;comanda si control a consumului
www.elba.ro

Merlin Gerin- Reducere costuri 1.Amortizarea investitiei in 5 ani si economie de 45-65% utilizand si
SchneiderElectric aparate de control-comanda, balast electronic fata de solutia standard
2.Variator pentru reglarea intensitatii luminoase-utilizat independent si
regale lumina de la intrerupator;in sistem
integrat(incandescenta,halogen de JT sau FJT cu
transformator,fluorescente cu ballast electronic)-este dotat cu legatura
optica si regleaza iluminatul progresiv;functie de nivel iluminat
exterior,sau mentinere nivel fixat
3.Detectoare de miscare Unica
Lumilux Com Eficienta Corpuri de iluminat www.lumiluxcom.ro
Flash Group Corpuri de iluminat - Philips Lighting, Thorn Lighting, Elba, Beghelli-
www.flashgroup.ro

Esco Energy Tensiuni oscilante de Sistemul de economisire:Energia reduce si stabilizeaza tensiunea optima
International alimentare de exploatare cu beneficii in reducere consum si crestere durata de viata
pana la 25%.
Elvial Neutilizarea optima a Tamplarie termoizolanta si ferestre cu coeficient mic de transfer
luminii naturale termic(economie in consum de 30%);caracteristici fotometrice ale
geamurilor
Zumtobel Staff Mentenanta Cu sistem de control modifica dupa activitati www.zumtobel.com

Resonance Montaj greoi si intretinere Corpuri adecvate pentru performanta


Hager Securitate in utilizarea Disjunctoare si intrerupatoare-pentru protectia circuite www.hager.ro
zilnica
Mobexpert Iluminatul pe zone

Camera copilului-lampa pe birou in partea opusa mainii


care scrie;lampa cu dimmer pentru control flux;copil mic-lampadar in
coltul opus camerei.
Zona lucru-lampa birou sau perete,lampadar. Revista Constructor
Luxten Lighting 1.Aem-Corp de iluminat stradal
Company 2.Divizia de iluminat public:iluminat residential-corp
Claxilux,Timlux,Globolux ;iluminat architectural-Proiectoare
performante - www.luxten.ro

Energobit Sisteme de iluminat interior -Candelabre si lampadare | Lampi de


birou | Pendule | Plafoniere si aplice | Spoturi | Veioze |
www.energobit.com

Moeller Modulul Home Manager integreaza intr-un singur sistem toate instalatiile
dintr-o casa si din afara ei, de la iluminat, jaluzele, clima pana la irigarea
gradinii sau incalzirea saunei www.moeller.ro
Pragmatic Distribuitor de produse de iluminat -www.pragmatic.ro

Source: www.luxten.ro

Studii de caz sunt relevate in studiile PNUD privind Buna practica:

1 Bran- iluminatul stradal. Beneficii estimate • Economii de energie 110 MWh/an • Reducerea emisiilor
de CO2 50 tone/an
2 Câmpulung Moldovenesc- iluminatul public . Beneficii estimate • Economii de energie 326 MWh/an•
Reducerea emisiilor de CO2 158 tone/an
3 Salonta- nou sistem de iluminat public si reducere facturilor pentru consumul de electricitate.
Beneficii estimate • Economii de energie 405 MWh/an• Reducerea emisiilor de CO2 196 tone/an .

Tipuri de investitii în eficienta energetica cu becuri economice: Se dubleaza puterea iluminatului si se reduce la
jumatate factura de energie electrica!

Cu eficacitate luminoasa mare (peste 100 lm/W), mai ales prin instalarea de lampi
Utilizarea corpurilor de iluminat cu vapori de sodiu
moderne
Reproiectarea sistemelor de Reducerea înaltimii de montare a corpurilor de iluminat; aplicarea tehnologiilor
iluminat moderne de reflectorizare
Instalarea sistemelor de Pentru corelarea tensiunii cu perioada de zi si luminozitate si pentru reducerea
automatizare si control intensitatii luminoase în timpul orelor de trafic scazut.

Beneficii economice Economii de electricitate (uzual 15-40%) –


Incandescenta Economic
Durata 750 pana la 1.000 10.000 ore
viata ore
Consum pana la 80% mai
putin
Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare -Fondul Global de Mediu (GEF) - Manual de instruire si buna practica

3. Telegestiunea Energetica a Iluminatului

Nivelul de iluminare trebuie a fi corelat cu necesarul din fiecara faza a prezentei si desfasurarii unei anumite
activitati: functie de nivelul si disponibilitatea luminii naturale, pentru o economie energetica. Un sistem de control al
fluxului luminos este necesar pentru confort si eficienta a tehnologiilor de iluminat, alaturi de integrarea acestora cu
celelalte servicii ale cladirilor–tab.5. Sistemele de control eficiente energetic ale cladirii trebuiesc integrate si cu cerintele
personale.

Tabelul 5 Sistemul de control al fluxului luminos

Elemente de Descriere
control
Corpul de Distribuie lumina produsa de lampa, total ca necesitate, pentru eficienta integrala a
iluminat sistemului.Elemente componente pentru un grad de iluminare necesar -sumar:
-trecerea de la difuzoare de plastic la reflectoare asigura un procent de trecere de 75% din
lumina produsa;
-balastul sau limitatorul de curent controleaza curentul electric,consuma -dar asigura
continuitatea procesului;reduc puterea totala a corpului,elimina fluctuatiile la pornire si în
timpul functionarii, prelungesc durata de functionare.
Manual Prin intreruptoare sau variatoare sau o combinatie a acestora, prin comanda manuala sau
in infrarosu.
Automat Asigura conectarea sau deconectarea prin utilizarea:
-detectori de prezenta sau miscare –daca intr-un timp reglabil miscarea nu mai este
sesizata lumina se opreste;ex.- pentru birouri sau spatii publice cu miscarea
preponderenta;holuri si scari;dormitoare sau bai(inclusive daca intensitatea exterioara
depaseste un prag nu se mai aprinde automat lumina)
-relee de timp(ex.-pentru reclamele luminoase);
-fotocelule(ex.-zone publice,pentru vitrine pe o anumita ora din noapte).
Telecontrol Este parte componenta a managementului energetic al cladirii,asigurat de un calculator, ca
sistem technologic modern de telegestiune:conducere-comanda,reglare si programare;control-
masurare,contorizare si repartitie;supraveghere-samnalizare si alarma.Sistemul de gestiune si
reglaj pentru iluminat poate fi utilizat singular sau complet automatizat in
management.Exemplu, pentru lumina si temperatura,sistemul de iluminat si jaluzelele sunt
reglabile dupa miscarea in jurul soarelui.
Source:www.ge.com

Este necesar a se releva si utiliza:

Tabelul 6 Ghid Practic-Utilizarea unei cantitati corecte de lumina

Obiectiv Aplicatie
Economisire 1.Echilibru in utilizare a luminii naturale pentru cladire:
energie
-interior -utilizare de iluminat natural prin tavan si lampi(mai multe surse luminoase de putere
redusă in loc de una de putere mare plasata in mijlocul plafonului; in incaperile inalte se coboara
corpurile de iluminat) –se reduce consumul si umbrele generate de sistem; peretii deschisi la
culoare; in anexele functionale: baie, bucatarie, debara, camara, holuri etc. se doteaza cu lampi
fluorescente compacte de clasa energetica foarte buna; ele au un consum redus de energie si o
durata de viata mai mare ; in bucatarie un sistem combinat de iluminat fluorescent de putere mica
cu unul local la masa de lucru-Ghid Practic ARCE ;corelare cu textile,lemn de esenta
exotica,metal casnic si sticla din incapere.

-exterior-se emit 20% gaze cu efect de sera;corpuri de iluminat eficiente –prin designul
reflector, pierderi mai mici în difuzor, buna distribuire a luminii;utilizare limitatoare de curent
(balasturi) electronice;monitorizare timp de iluminat prin comutator foto-electronic(se reduce
timpul de functionare cu cel putin o ora pe zi pentru economie energie de 9%); 2.Alegere si
utilizare lampilor cele mai eficiente incepand cu faza de proiectare
3.Programul de functionare corelat cu necesitatile beneficiarilor
4.Consum scazut de putere reactiva
Nivel de 1.Asigurarea mentenantei:curatarea corpurilor de iluminat si estimare a sfarsitului duratei de
iluminat viata( pierdere din intensitate pe masura ce se uzeaza)- castig 40% flux luminos.
2.Atenuarea automata a luminilor de lânga ferestre; evitarea iluminarii în exces, prin respectare
valori normative;
3.Concordanta între culoarea luminii produsa pentru organism.
4.Adecvat activitatii din spatiu si adaptabile la orice situatie
5. Suprafetele încaperii vopsite în culori deschise
6. Utilizand calculatoare trebuiesc lampi poziŃionate la nivel jos pentru a evita efectul de
reflexie a luminii în ecran.
Solutii pentru 1.Bucatarie:din plafon cu tuburi fluorescente;
o lumină 2.Birou:plafoniera cu lampa de birou directionabila si lumina neutral(coborate la 40 cm deasupra
directă biroului pentru a oferi lumina suficienta zonei de lucru);
3.Dormitor:din plafon si directionat spre dulap ;veioza pe noptiera(marginea inferioara la circa
50 cm fata de nivelul saltelei pentru a nu deranja si oferi suficienta lumina discreta);
4.Sufragerie:lustra ,plafoniera si spoturi directionate spre canapele;
5.Grup sanitar:pozitionare in partile laterale ale oblinzii prin fluorescente sau halogen pe sine.
6.Corpuri curate de iluminat functie de incapere tip lustre, aplice, veioze
-suspendate-emit lumina uniforma,ambientala,care invaluie camera;
-cu picior-induc lumina de fundal si lucru;
-aplice si corpuri de perete-reduc intensitatea,alungesc umbrele.
Recomandari:lumina sa bata intotdeauna in tavan pentru a crea o atmosfera calda si
odihnitoare;in living -obiecte de iluminat joase, cu abajururi care imprastie o lumina calda, cu
spoturi montate sub rafturile unora dintre piesele de mobilier sau ascunse deasupra celor inalte.

Date necesare 1.Distanta minima intre becul cu halogen si suprafata luminata de cel putin 0,3-o,5 m
pentru 2.Conexiune cu circuitul de impamantare,daca prevede tipul de corp;
eficienta si 3.Curatire corp,fara a lasa pete
protectie
Lumini pentru Iluminatul gradinii prin:
exterior -corpuri la nivel sol;
-lampi la inaltime,cu iluminat difuz si natural;
-frontal-pentru a scoate evidenta detalii;
-direct-fixare pentru profunzime;
-perimetral-dispersat ,gen proiector,pentru a ilumina o suprafata mare-Revista
Constructor
Sfaturi utile Revista Constructor-fluorescent(gradina,bucatarie,hol,debara si baie);halogen(perete
sau birou prin forma compacta si lumina puternica);incandescenta(ambiental,dirijat si
decorativ)
Alegere culori Corpuri de iluminat(care au in combinatie si cupru, bronz,cristal sau portelan) -verde, bej, gri si
crem; lustre-alb, negru si rosu.
Alegere 1.Lampile cu incandescenta cele mai raspandite surse de iluminat:lumina calda si
lampa placuta;redarea excelenta a culorilor; absenta palpairilor;flux luminos instantaneu maxim.

2. Lampi cu descarcare:cu vapori de sodiu la inalta presiune cele mai eficiente lampi cu lumina
alba -pentru iluminat exterior de mare eficienta, aplicatii de securitate si zone industriale, si sunt
cel mai des intalnite in iluminatul stradal.

3.Lampi Speciale:

- Lampi cu lumina neagra- Radiatia UVA face lumina neagra sa fie foarte eficienta in testarea
materialelor, textilelor, chimie, industria metalurgica, medicina, arheologie, criminalistica si
testarea bancnotelor;

-Lampi cu halogenuri metalice cu doua capete- costuri de operare reduse, stabilitate a


temperaturii de culoare pe toata durata de viata a lampii, durata de viata medie de 10.000 ore,
senzatia de stralucire, protectie la radiatia ultravioleta;

-Lampi cu vapori de sodiu la inalta presiune cu doua capete-ofera putere luminoasa


echivalenta, precum si durata mare de viata specifica lampilor cu vapori de sodiu si caracteristici
de mentenanta luminoasa excelente. www.luxten.ro
Bibliografie

[1] Programul European GreenLight


[2] Lege nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public
[3] Centrul de ingineria iluminatului UT Cluj-Napoca Eficienta energetica in
iluminat
[4] Enero- Eficienta Energiei in Municipalitati iunie 2005

Source:www.cotidianul.ro