Sunteți pe pagina 1din 513

Cap. 1.

Cap. 2.
2.1.
2.2.
CUPRINS
Partea intii
CINEMATICA, REGLAREA
Clasificarea simbolizarea . .
Cinematica, reglarea strungurilor
Clasificare . . . . . . . . . .
longitudinal, l.lllivcrsal . . . . . .
2.2.1. Descriere parametrii de proiectare .
2.2.2. Structura a strungulul longitudinal reglarea
cinematice
9
14
14
14
14
18
2.3. Strungul vertical (carusel) . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.3.1. Clasificare, descriere parametrii de proiectare . . . 47
2.3.2. Structura reglarea cinematice 49
2.4. Strungurile revolver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.4.1. Descriere Parametrii de proiectare . . . . .. 53
2.4.2. Structura reglarea comanda ciclului de lucru la strun-
gurile revolver. . . . . . . . . 55
2.4.3. Mecanisme specifice strungurilor revolver 59
2.5. Strunguri specializate . . . . . . . . . . . . 62
2.5.1. Strungul de detalonat. Structura reglarea cine-
matice .................... .
2.5.2. Strunguri pentru prelucrarea arborilor . . . .
2.5.3. Strunguri pentru prelucrarea necirculare
Cap. 3. Cinematiea de frezat . . . . . .
3.1. Clasificare, descriere parametrii de proiectare
3.2. Cinematica comanda de frezat .
3.3. Dimensionarea batlului de frezat .
3.4. de frezat specializate . . .
3.4.1. de frezat filete scurte
3.4.2. de frezat prin copiere
3.5. Dispozitive auxiliare la de frezat
3.5.1. Masa .
3.5.2. Capul divizor ......... .
Cap. 4. Cinematica de rectlficat
4.1. de rectificat rotund exterior . . . . .
4.2. de rectificat rotund virfuri (centerless)
5
62
66
69
73
73
79
85
88
88
92
96
96
97
103
103
109
.(.3. de rectificat rotund interior . .
4.4. de rectificat rotund
4.5. de rectificat plan
4.6. de rectificat rnete
Cap. 5. de prelucrat dantura eilindli.ee prin generare
5.1. de frezat lucrind cu . . .
5.2. de mortezat lucrind cu .
5.3. de mortezat lucrind cu
Cap. 6.
6.1.
6.2.
de prelucrat dan tura conice .
de rabotat lucrnd cu un singur (sistem BILGRAM)
de rabotat lucrind cu
6.3. de frezat lucrind cu freze disc . . . . . . .
6.4. de cu . . . . . . . .
6.5. de prelucrat conice cu curbi
Cap. 7.
7.1.
7.2.
de finisat dantura cilindrice
de
de rectificat cilindrice .
7.2.1. lucrind cu disc dublu conle ...
7 .2.2. lucrind cu discuri plane (taler)
7.2.3. lucrind cu disc-melc . . .
Cap. 8. GBnBrarea pe .
8.1. Tipuri de prelucrabile pe
8.2. Metode de generare a .
8.3. curbei generatoare
8.4. curbei directoare
Cap. 9.
9.1.
9.2.
9.3.
cinematiee ale
Definirea clasificarea cinematice
Structura combinarea cinematice
cinematic al principale . . .
9.3.1. Structura cinematic al principale
9.3.2. Exemple de cinematice ale principale
9.4. cinematic al de avans . . . . . . . . . .
9.4.1. Definirea structura cinematic al de avans
9.4.2. Exemple de cinematice ale de avans
9.5. cinematic de filetare . . . . . . . . . .
9 .5.1. Generarea directoarei elicoidale
9.5.2. Structura cinematic de filetare .
9.5.3. Exemple de cinematice de filetare
9.6. cinematic de rulare . . . . . . . .
9.6.1. Cinematica prin rulare . .
9.6.2. Structura cinematic de rulare
9.7. cinematic de detalonare . . . . . .
9.8. cinematice cu mecanisme speciale .
9.8.1. cinematice cu eliminarea jocurilor cinematice
9.8.2. cinematice cu corectarea erorilor cinematice
114
117
118
121
126
126
139
150
157
157
160
165
166
167
175
175
177
179
183
188
189
189
191
192
197
201
201
205
211
211
212
214
214
216
218
218
220
224
226
226
229
234
237
237
240
Partea a doua
PROIECTAREA
Cap. 10. Parametrii de la proiectarea
10.1. . . . . . . . . . . . . .
10.2. Parametri ai
10.2.1. de
10.2.2. Viteza de . . . .
10.2.3. Avansul viteza de avans
10.3. Teoria seriei de . . .
10.4. Stabilirea de curse duble
10.5. Cinematica cutiilor de viteze.
10.6. Teoria de
10.7. a
10.7.1. ..... .
10.7.2. Graful structurale de
10.7.3. restrictive constructive
10.7.4. neuniforme de ....... .
10.8. Calculul numerelor de ale angrenajelor din cutiile de viteze de
suri
Cap. 11. Meeanisme pentru transmiterea reglarea de rota!le
11.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2. Mecanisme pentru schimbarea In trepte a .
11.2.1. Mecanisme cu conuri In trepte . . . .
11.2.2. Mecanisme cu de schimb .
11.2.3. Mecanisme cu intermediare
11.2.4. Mecanisme cu baladoare
11.2.5. Mecanisme cu cuplaje . . . . . . . .
11.2.6. Mecanisme combinate ....... .
11.2.7. Mecanisme specifice cutiilor de avansuri
11.3. Mecanisme pentru a
11.3.1. Caracteristicile variatorilor continui de
11.3.2. Variatori cu cu contact direct .
11.3.3. Variatori cu contact direct
11.3.4. Variatori continui cu sau cu curea .
Cap. 12. Mecanisme pentru rectillnii
12.1. generale . . . . . . . . .
12.2. Mecanisme cu autoinversare
12.2.1. Mecanismul cu
12.2.2. Mecanismul cu
12.3. Mecanisme autoinversare . . .
12.3.1. Mecanisme cu . .
12.3.2. Mecanisme cu
12.4. Mecanisme cu ..... .
7
245
245
246
246
247
249
253
263
266
283
288
288
291
292
302
a van-
307
321
321
322
322
326
328
337
342
344
349
356
356
357
365
368
370
370
370
371
372
376
376
377
378
Cap. 13. Mecanisme pentru intermitente
13.1. . . . .
13.2. Mecanisme cu clichet
13.2.1. componente lor
13.2.2. Tipuri constructive de mecanisme cu clichet
381
381
381
381
383
Cap. 14. Mecanisme pentru inversarea sensulul de . . 388
14.1. Mecanisme inversoare cu transmisii cu curele sau cu 388
14.2. Mecanisme inversoare cu cilindrice . . . . . 389
14.3. Mecanisme inversoare cu conice . . . . . . . . . . . . . . 392
14.4. Mecanisme inversoare speciale . . . . 393
Cap. 15.
Cap. 16.
16.1.
16.2.
16.3.
Cap. 17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
Cap. 18.
18.1.
18.2.
18.3.
Mecanisme pentru insumarea .
pentru comanila
Randamentul tehnologic al .
Mecanisme pentru comanda
Mecanisme pentru comanda cu pres'electare
Determinarea la .
tn cazul strungurilor normale . . .
in cazul de frezat cu
ln cazul de radiale .
Rigiditatea . . . . . . . . .
17 .4.1. Definirea . . . . . . . . .
17.4.2. Calculul strungurilor normale
17.4.3. la de radiale
17.4.4. formei a mlterialului asl!pra .
Organe specifice
Batiurile
18.1.1. Forma a batiurilor
18.1.2. Clasificarea batiurilor . . . . .
18.1.3. Calculul de verificare al b1tiurilor
Ghldajele . .
18.2.1. ghid:tj elor
18.2.2. Reglarea ghidajelor .
18.2.3. Calculul ghidajelor
Arborii axele . . . . .
18.3.1. arborilor
18.3.2. Calculul arborilor
18.4. utilizate Ia
18.5. Cuplaje utl!lzate la . . .
Cap. 19.
Ungerea, repararea
Bibliografie . . . .
395
401
401
402
405
408
408
413
417
419
419
421
424
426
431
431
432
439
441
445
446
463
467
482
483
487
494
497
503
508

S-ar putea să vă placă și