Sunteți pe pagina 1din 34

UNIVERSITATEA BACAU

FACULTATEA DE INGINERIE

Proiectarea
unei Cutii de Viteze la
Strungul Normal SNA 560
(Licenţă)

Coordonare:
Prof. univ. dr. ing.
Schnakovszky Carol
Student:
Maftei G.George-Gabriel

8 septembrie 2009

Pagina 1
Cuprins :
• Capitolul I- Descrierea maşinii unealta:
1.1 Reprezentarea simplificata si identificarea parţilor componente. Studiul
cutiei de viteze in ansamblul MU.
1.2 Mişcarea executata de MU.
1.3 Tipuri de suprafeţe prelucrate.
1.4 Scule utilizate.
• Capitolul II- Calculul cinematic al cutiei de viteze:
2.1 Calculul numărul treptelor de turaţie. Calculul raportului de turaţie al
motorului.
2.2 Alegerea turaţilor normalizate.
2.3 Studiul economic structurale a reţelelor structurale si alegerea reţelei
structurale optime.
2.4 Construcţia diagramei structurale a cutiei de viteza.
2.5 Calculul rapoartelor de transmisie .
2.6 Reprezentarea schemei cinematice a cutiei de viteza.
2.7 Calculul nr. de dinţi ai roţilor dinţate.
2.8 Calculul abaterlor turaţiilor de la valorile standardizate.
• Capitolul III- Calculul si construcţia roţilor dinţate
• Capitolul IV- Calculul si construcţia arborilor din cutia de
viteze:
4.1 Calculul si construcţia arborilor intermediari.
4.2 Calculul si construcţia arborilor principali.
• Capitolul V- Alegerea rulmenţilor si a lagărelor

Pagina 2
Capitolului I

Strungul Normal SNA 560


Strungul normal SNA 560 sunt caracterizate prin poziţia orizontala a arborelui
principal care executa mişcarea principala de rotaţie , prin avansul longitudinal
continuu si in special prin universitatea prelucrărilor pe care le poate realiza. Pe acest
strung se executa strunjirii cilindrice si conice , plane, profilate, de filetare, prelucrări
de găurire, lărgire, adâncire sau alezare, iar u unele dispozitive speciale chiar si
prelucrări prin frezare sau rectificare.
Strungurile normale se fabrica intr-o gama foarte larga de tiodimensiuni pentru
a putea prelucra semifabricate cu diametre si lungimi variind intre limite mari precum
si cu grade de precizie a suprafeţelor diferite.
Operaţia de bază a acestor maşini este strunjirea. În acest scop se utilizează
cuţite de strunzit. Utilizând alte tipuri de scule, pe strunguri se pot realiza şi operaţii
de găurire, alezare, adâncire, filetare,etc.
Clasificarea strungurilor se face luând-se în considerare diverse criterii, cade
exemplu:
• după poziţia arborelui principal: a-strunguri orizontale; B-
strunguri verticale;
• după gradul de automatizare: a-strunguri cu comandă manuală; B-
strunguri semiautomate; C-strunguri speciale;
• după gradul de universalitate: a-strunguri universale; B-strunguri
specializate; C-strunguri speciale;

• după greutate şi dimensiunile de gabarit: a-strunguri mici; B-


strunguri mijlocii; C-strunguri grele;
• după gradul de precizie: a-strunguri de precizie normală; B-
strunguri de precizie ridicată.
Parametrii caracteristici ai strungurilor sunt legaţi, în general, de dimensiunile
limită ale pieselor care se pot prelucra cu un regimuri de aşchiere economice.

Pagina 3
Părţile componente principale ale strungului SNA 560 si descrierea acestora.
Schema de principiu si principalele parţi componente ale strungului SNA 560 este
prezentat in continuare:

1- capul păpuşii fixe;


2- papusa fixa;
3- pornire si oprire motor electric principal;
4- pornire si oprire pompa de răcire;
5- ampermetru
6- comanda de rotire intermitenta arbore principal;
7- arbore principal;
8- portcuţit rapid;
9- sanie portcuţit;
10- placa rotativa;
11- sanie transversala;
12- sanie longitudinala;
13- deplasarea rapida a săniilor căruciorului;
14- vârf de fixare;
15- pinola;
16- maneta blocare pinola;
17- corp papusa mobila;
18- placa de baza;

Pagina 4
19- blocare rapida a păpuşii mobile;
20- comutatorul lumina;
21- întrerupător principal;
22- dulap cu aparatura electrica;
23- picior;
24- batiu;
25- motor pentru deplasări rapide;
26- cutia căruciorului;
27- şurub conducător;
28- bara de avansuri;
29- tava;
30- bara cu opritor la cota;
31- picior;
32- curie de avansuri si filete;
33- capacul roţilor de schimb;
T1,T2-tambur pentru schimbarea turaţilor
M1- maneta pentru filete cu pas normal sau cu pas mare;
M2 - maneta inversor de avansuri si filete;
M3 - maneta pentru piuliţe secţionate
M4 - maneta pentru avans longitudinal sau transversal;
M5 - roata de mina pentru deplasarea longitudinala a căruciorului;
M6 - maneta sanie portcuţit;
M7 - roata de mana pentru deplasarea pinolei;
M8 - maneta şurub conducător transversal;
MAP - maneta de comanda rotiri directe si inversia arborelui principal;
R1,R2,R3 - rozete pentru reglarea avansurilor si a filetelor;
Cr - cremaliera fixa.

Pagina 5
Strungul normal SNA 560 se caracterizează printr-un înalt grad de universalitate şi
sunt destinate prelucrării pieselor de revoluţie având forme şi dimensiuni variate
În figura 1 se prezintă schema cinematică structurală a unui strung normal

Piesa fixată în dispozitivul de fixare Df (mandrină universal), execută mişcarea


principală A, iar cuţitul fixat în suportul Sc execută mişcarea de avans longitudinal B,
sau de avans transversal C. Rotaţia piesei se realizează prin lanţul cinematic principal
alcătuit din motorul electric asincron ME1,mecanismele de cuplare şi inversare a
turaţiei C1,I1, cutia de viteze Cv şi arborele principal Ap cu dispozitivul de fixare Df .
Avansul longitudinal B al saniei longitudinale SL se realizează prin lanţul
cinematic de avans longitudinal L1. Mişcarea se transmite saniei longitudinale prin
cuplajul C2, inversorul de avans I2, raţiile de schimb As, Bs, cutia de avansuri şi filete
CAF, comutatoarele de mişcare C3,C4 şi mecanismul de transformare pinion cremalieră
Mişcarea de avans C a saniei transversale ST se realizează prin lanţul cinematic
de avans transversal. Acesta este derivat din lanţul cinematic de avans longitudinal de
la comutatorul C4, iar prin comutatorul C5 se antrenează şurubul avansului transversal
SC2. Ambele avansuri se mai pot realiza şi manual de la raţiile de mână Rm1 şi Rm2.
Mişcările de avans rapid se realizează cu ajutorul motorului electric ME2 şi acuplajului
de depăşire CD.

Pagina 6
Prelucrarea filetelor se realizează prin cuplarea şurubului conducător SC4 si a
piuliţei cuplabile PC. Toate elementele ce transmit mişcarea de la arborele principal la
şurubul conducător constituie lanţul cinematic de filetare.
Sania suport SS poate fi înclinată faţă de axa maşinii (în vederea strunjirii
pieselor conice), avansul său E realizându-se manual de la roata de mână Rm3
Păpuşa mobilă PM se poate deplasa şi poziţiona manual pe ghidajele batiului.
Pinola păpuşii mobile PPM utilizată pentru utilizarea unor scule sau dispozitive se
poate deplasa manual de la roata de mâna Rm4.
Lanţurile cinematice principale
Lanţul cinematic principal asigură desprinderea aşchiei cu o viteză optimă de
aşchiere. Mişcarea se efectuează pe traiectoria curbei directoare sau formează curbe
elementare a căror înfăşurătoare este directoare. Se clasifica după traiectoria mişcări
realizate la organul de ieşire :
- lanţuri cinematice pentru mişcare circulară
- lanţuri cinematice pentru mişcare rectilinie
Lanţurile cinematice pentru mişcare circulară în funcţie de tipul maşini unelte
trăsnit mişcare la semifabricat (cazul strungurilor) sau la sculă (maşini de frezat,
găurit).
Viteza de aşchiere obţinută la organul de ieşire depinde de mai mulţi factori care
se modifică în timpul exploatări maşinii unelte, astfel că lanţurile trebuie să
asigure obţinerea vitezelor de aşchiere la valorile optime. Din punct de vedere al
obţineri valorilor vitezelor de aşchiere lanţurile mişcări principale se grupează în :
- lanţuri cu schimbare în trepte a vitezelor
- lanţuri cu schimbare continuă a vitezelor
Operaţia de schimbare a turaţiei organului de ieşire astfel ca viteza periferică să
corespundă cu viteza de aşchiere dorită este de fapt o reglare de unde şi
mecanizmele destinate acestui scop se numesc mecanisme de reglare.
În componenţa lanţurilor cinematice ale mişcări principale mai intră: mecanisme
pentru inversarea sensului de rotaţie, mecanisme pentru cuplarea şi decuplarea
mişcări precum şi mecanisme de frânare în scopul reducerii timpului de oprire.
Organul de antrenare fiind un motor electric mişcarea de intrare este deci o
mişcare de rotaţie cu una sau mai multe turaţii de unde se transmite la organul de
ieşire prin intermediul unui sistem de mecanisme mecanice, hidraulice, electrice sau
combinaţii ale acestora.

Pagina 7
Accesoriile strungului. Principalele accesorii ale strungului normal servesc la
prinderea semifabricatelor de forme si dimensiuni diferite, precum si pentru
executarea unor lucrări speciale. Acestea pot fi grupate in dispozitive pentru lucrări
speciale, roti de schimb si truse de chei.
Dispozitivele pentru prinderea si antrenarea semifabricatelor sunt :
1- universalul cu trei bacuri (fig.3.3)
2- platoul cu patru bacuri (fig.3.5)
3- flanşa de antrenare (fig. 3.6)
4- platoul simplu (fig. 3.4)
5- vârful de prindere (fig. 3.8)
6- luneta fixa si mobila (fig. 3.7)
7- dornuri rigide si elastice etc.

Pagina 8
Pagina 9
Capitolul II
Calculul cinematic al cutiei de viteze

Date de intrare:
Z := 24 Numarul de trepte de turatie :

n min := 20 [rot/min] Turatia minima a primei trepte de turatie:

n max := 2000 [rot/min] Turatia maxima a primei trepte de turatie:

φ := 1.25 Ratia seriei geometrice a turatiilor:

PM := 10 [KW] Puterea N transmisa prin lantul cinematic principal:

Determinarea ecuatiei structurale: Diagrama turatiilor:


In cadrul acestui proiec avem trei grupuri a1, a2 si a3:

21 1⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 2 a1 := 2 a2 := 3 a3 := 2 a4 := 2
3 1 6 12

Schema cinematica, schema detaliata si reteaua structurala:


--z3/z4-- --z7/z8-- --z13/z14--
(M)-1/2-(I)--z5/z6--(II)--z9/z10--(III)--z15/z16--(IV)--z17/z18-z19/z20-- (AP)
--z11/z12--

Determinarea numerelor de dinti a primului grup de angrenaje:


2960
u 0 := u 0 = 1.321
2240

u 11 := 1 ba1 := 1
Pagina 10 1
u 12 :=
3 a1 ba2 := 12 a2
Z3 := k1⋅φq 1⋅ Z5 := k1⋅ q 1⋅
Se determina cel mai
Alegem
mic multiplu
q=4 pentru a anu
comun +avea
b 21a=1znim=17:
a21 sumelor 3k1=1:=34
32+ ak+bk:
bZ1q5 :=17
51 6 a2 + b 2
b1 b2
Z4 := k1⋅ q 1⋅ Z4 = 51 Z6 := k1⋅ q 1⋅ Z6 = 68
a1 + b 1 a2 + b 2

Σ z1 := Z3 + Z4 Σ z1 = 102

Grupul de angrenaje nu depaseste


Σ z2 := Z5 + Z6 Σ z2 = 102 limita impusa de z<=120:

Determinarea numerelor de dinti pentru al doilea grup de angrenaje:


φ
u 21 := a3 := 5 b 3 := 4
1

u 22 := 1
a4 := 1 b 4 := 1

1
u 23 :=
φ a5 := 4 b 5 := 5

Se determina cel mai mic multiplu comun al sumei ak+bk:

a3 + b 3 = 9
k2 := 18
a4 + b 4 = 2

a5 + b 5 = 9

Alegem q=6 pentru a nu avea zmin=17: q 2 := 6

a3 b4
Z7 := k2⋅ q 2⋅ Z10 := k2⋅ q 2⋅
a3 + b 3 Z7 = 60 a4 + b 4 Z10 = 54

b3 a5
Z8 := k2⋅ q 2⋅ Z11 := k2⋅ q 2⋅
a3 + b 3 Z8 = 48 a5 + b 5 Z11 = 48

a4 b5
Z9 := k2⋅ q 2⋅ Z9 = 54 Z12 := k2⋅ q 2⋅ Z12 = 60
a4 + b 4 a5 + b 5

Σ z3 := Z7 + Z8 Σ z3 = 108 Determinarea numerelor de dinti pentru


grupul al treilea de angrenaje:
Grupul de angrenaje nu depaseste
Σ z4 := Z9 + Z10 Σ z4 = 108 limita impusa de z<120:
u 31 := 1 a6 :=b16 := 1
Σ z5 := Z11 + Z12 Σ z5 = 108
1
u 32 := a7 :=b17 := 4
6
φ
Pagina cel
Se determina 11 mai mic multiplu comun a sumelor ak+bk:
1b
a6 a7
b
Determinarea numerelor
Se determina
Z14 := k u⋅42
cel + :=

Grupul
q mai =mic dede dintiZcomun
multiplu
angrenaje pentru
nu:= ⋅
depaseste
k al q ⋅
sumeigrupul
13 := a 63 + 3=b 2
6+a51=Z+65 b k16
15 3:= 34 a + ak+bk:
AlegemΣ aq=11
de angrenaje 98 +a7ubZ41
z6
z7 13b:=
98de 7 6pe
limita
15
pentru arborele
φ impusa
14
16
a nu6 avea :=
Σ
dea98z<=120: 3:=
4Zkz7
z6
znim=17:13
15
14q:=
=b35=98110
:=
intermediar:
116 10
2211
55
88 7 b7
Alegem q=23 pentru a nu avea zmin=17: q 4 := 23

a8
Z17 := k4⋅ q 4⋅ a9
a8 + b 8 Z17 = 23 Z19 := k4⋅ q 4⋅ Z19 = 23
a9 + b 9

b8 b9
Z18 := k4⋅ q 4⋅ Z20 := k4⋅ q 4⋅ Z20 = 92
a8 + b 8 Z18 = 92 a9 + b 9

Σ z8 := Z17 + Z18 Σ z8 = 115

Grupul de angrenaje nu depaseste


Σ z9 := Z19 + Z20 Σ z9 = 115 limita impusa de z<120:

Calculul rapoartelor partiale si totale reale:


Se trece la calculul numarului de dinti pentru angrenajul z1/z2:

Alegem : Z1 := 31 u 0 = 1.321

Z2 := Z1⋅ u 0 Z2 = 40.964 Z2 := 40

Rapoartele de transfer partiale vor avea urmatoarele valori efective:

Z1
u 0ef := Z11
Z2 u 0ef = 0.775 u 23ef := u 23ef = 0.8
Pagina 12 Z12
ZZ7
39
5 Z19
13
15
17
11ef :=
u 22ef
12ef
21ef Z10 u 11ef = 1.25
1 31ef :=
u 42ef
32ef
41ef Z20 u 31ef = 10.25
4
6
8 12ef 0.5
21ef
22ef 14
16
18 32ef
41ef
42ef
Rapoartele de transfer efective se obtin ca produse ale rapoartelor partiale,
in structura rezultata din diagrama turatiilor:
−3
e1 := u 0ef⋅ u 12ef⋅ u 23ef⋅ u 32ef⋅ u 41ef⋅ u 42ef e1 = 4.844× 10
−3
e2 := u 0ef⋅ u 12ef⋅ u 22ef⋅ u 32ef⋅ u 41ef⋅ u 42ef e2 = 6.055× 10
−3
e3 := u 0ef⋅ u 12ef⋅ u 21ef⋅ u 32ef⋅ u 41ef⋅ u 42ef e3 = 7.568× 10
−3
e4 := u 0ef⋅ u 11ef⋅ u 23ef⋅ u 32ef⋅ u 41ef⋅ u 42ef e4 = 9.688× 10

e5 := u 0ef⋅ u 11ef⋅ u 22ef⋅ u 32ef⋅ u 41ef⋅ u 42ef e5 = 0.012

e6 := u 0ef⋅ u 11ef⋅ u 21ef⋅ u 32ef⋅ u 41ef⋅ u 42ef e6 = 0.015

e7 := u 0ef⋅ u 12ef⋅ u 23ef⋅ u 31ef⋅ u 41ef⋅ u 42ef e7 = 0.019

e8 := u 0ef⋅ u 12ef⋅ u 22ef⋅ u 31ef⋅ u 41ef⋅ u 42ef e8 = 0.024

e9 := u 0ef⋅ u 12ef⋅ u 21ef⋅ u 31ef⋅ u 41ef⋅ u 42ef e9 = 0.03

e10 := u 0ef⋅ u 11ef⋅ u 23ef⋅ u 31ef⋅ u 41ef⋅ u 42ef e10 = 0.039

e11 := u 0ef⋅ u 11ef⋅ u 22ef⋅ u 31ef⋅ u 41ef⋅ u 42ef e11 = 0.048

e12 := u 0ef⋅ u 11ef⋅ u 21ef⋅ u 31ef⋅ u 41ef⋅ u 42ef e12 = 0.061

e13 := u 0ef⋅ u 12ef⋅ u 23ef⋅ u 32ef e13 = 0.078

e14 := u 0ef⋅ u 12ef⋅ u 22ef⋅ u 32ef e14 = 0.097

e15 := u 0ef⋅ u 12ef⋅ u 21ef⋅ u 32ef e15 = 0.121

e16 := u 0ef⋅ u 11ef⋅ u 23ef⋅ u 32ef e16 = 0.155

e17 := u 0ef⋅ u 11ef⋅ u 22ef⋅ u 32ef e17 = 0.194

e18 := u 0ef⋅ u 11ef⋅ u 21ef⋅ u 32ef e18 = 0.242

e19 := u 0ef⋅ u 12ef⋅ u 23ef⋅ u 31ef e19 = 0.31

e20 := u 0ef⋅ u 12ef⋅ u 22ef⋅ u 31ef e20 = 0.388

e21 := u 0ef⋅ u 12ef⋅ u 21ef⋅ u 31ef e21 = 0.484


Pagina 13
e22 := u 0ef⋅ u 11ef⋅ u 23ef⋅ u 31ef e22 = 0.62

23 := u 0ef⋅ u 11ef⋅ u 21ef


e24 22ef⋅ u 31ef 23 = 0.969
e24 0.775
Turatiile finale efective :
Se obtin ca produsul intre turatia motorului si rapoartele de transfer totale efective:
n M := 2960

n 1ef := n M ⋅ e1 n 1ef = 14.338 n 13ef := n M⋅ e13 n 13ef = 229.4

n 2ef := n M ⋅ e2 n 2ef = 17.922 n 14ef := n M⋅ e14 n 14ef = 286.75

n 3ef := n M ⋅ e3 n 3ef = 22.402 n 15ef := n M⋅ e15 n 15ef = 358.438

n 4ef := n M ⋅ e4 n 4ef = 28.675 n 16ef := n M⋅ e16 n 16ef = 458.8

n 5ef := n M ⋅ e5 n 5ef = 35.844 n 17ef := n M⋅ e17 n 17ef = 573.5

n 6ef := n M ⋅ e6 n 6ef = 44.805 n 18ef := n M⋅ e18 n 18ef = 716.875 1ef − n 17


n 7ef
∆n7171=:=2.411
∆n ⋅ 100
n 71
n 7ef := n M ⋅ e7 n 7ef = 57.35 n 19ef := n M⋅ e19 n 19ef = 917.6
3
n 8ef := n M ⋅ e8 n 8ef = 71.688 n 20ef := n M⋅ e20 n 20ef = 1.147× 10 n 2ef − n2
∆n∆n n 8ef − n 8 ⋅ 100
2=
∆n
∆n 2=3:=
−0.434
:=0.968n ⋅ 100
n 9ef := n M ⋅ e9 n 9ef = 89.609 n 21ef := n M⋅ e21 8
n 21ef = 1.434× 108 n 28
3
n 10ef := n M⋅ e10 n 10ef = 114.7 n 22ef := n M⋅ e22 n 22ef = 1.835× 10
n −n
3 n 3ef − n 3
n 11ef := n M⋅ e11 n 11ef = 143.375 n 23ef := n M⋅ e23 n 23ef = 2.294∆n
× 10
3 := 9ef 9 ⋅ 100
∆n∆n
∆n
9=93:=
−=0.434
0.01n ⋅ 100
n93
3
n 12ef := n M⋅ e12 n 12ef = 179.219 n 24ef := n M⋅ e24 n 24ef = 2.868× 10

Abaterile relative ale turatiilor efective fata de cele normalizate: n 4ef−−nn10


n 10ef 4
∆n∆n∆n
∆n :=
1010
44 :=
= 2.411 ⋅ 100
n 10
n4
n 1 := 14 n 7 := 56 n 13 := 224 n 19 := 900

n 2 := 18 n 8 := 71 n 14 := 280 n 20 := 1120n 11ef


n 5ef−−nn11
5
∆n∆n∆n
∆n :=
1111
55 :=
= 2.411
0.968 ⋅ 100
n 11
n5
n 3 := 22.4 n 9 := 90 n 15 := 355 n 21 := 1400

n n 6ef−−nn12
n 4 := 28 n 10 := 112 n 16 := 450 n 22 := 1800 12ef 6
∆n
∆n ∆n
∆n12
12
6 :=
=
6 :=
− 0.434 ⋅ 100
n 12
n6
n 17ef − n 17
n 5 := 35.5
∆n 17 := ⋅ 100n 11 := 140 n 17 := 560 n 23ef − n 23 n 23 := 2240
n 17
∆n 23 := ⋅ 100
n 23 13ef − n 19
n 19ef 13
n 6 := 45 n 12 := 180 n 18 := 710 n n ∆n∆n
:= :== 1.956
2800
13
19
13
19 2.411 ⋅ 100
n 18ef − n 18 24ef − n 24 24 n
∆n 18 := ⋅ 100 ∆n 24 := ⋅ 100 ∆n 24 = 2.411 13
19
n 18 n 24

n 14ef − n 14
20ef − n 20 ⋅ 100
:==n2.411
∆n∆n1414
∆n∆n2020
:== 2.411
n 14 ⋅ 100
n 20

n 15ef − n 15
∆n 15 := n 21ef − n 21 ⋅ 100
∆n∆n2121
:== 2.411
15 0.968
n 15 ⋅ 100
Pagina 14 n 21
16ef − n 22
n 22ef 16
∆n 22
16 := ⋅ 100
∆n 18 = 0.968 ∆n 23
16 = 2.411
22
17 n 22
1.95616
Calculul puterilor pentru fiecare arbore al cutiei de viteze:

ηrul := 0.99 -randamentul rulmentilor cu role; PM := 3

-randamentul angrenajelor cu roti dintate;


ηc := 0.92

ParM := ηrul⋅ PM ParM = 2.97 ParM -puterea pe arborele I;

2
Par1 := ηrul⋅ ηc ⋅ PM Par1 = 2.514 Par1 -puterea pe arborele I;

Par2 := ηrul⋅ ηc⋅ Par1 Par2 = 2.29 Par2 -puterea pe arborele II;

Par3 := ηrul⋅ ηc⋅ Par2 Par3 = 2.085 Par3 -puterea pe arborele III;

Par4 := ηrul⋅ ηc⋅ Par3 Par4 = 1.899 Par4-puterea pe arborele IV sau arborele principal.

Calculul momentelor de torsiune pentru arbori cutiei de viteze:


Capitolul III
6 ParM 5
TarM := 9.5510
⋅ ⋅ TarM = 3.995× 10 -momentul de torsiune al arborelui M;
TarM
n8
Calculul si construcţia
6 Par1 5
Tar1 := 9.55⋅ 10 ⋅ Tar1 = 4.287× 10 -momentul de torsiune al arborelui I;
Tar1
n7

6 Par2 5
Tar2 := 9.5510
⋅ ⋅ Tar2 = 6.159× 10
n5 -momentul de torsiune al arborelui II;
Tar2

6 Par3 5
Tar3 := 9.55⋅ 10 ⋅ Tar3 = 7.113× 10 -momentul de torsiune al arborelui III;
Tar3
n4

6 Par4 6
roţilor dinţate
Tar4 := 9.5510
⋅ ⋅ Tar4 = 1.296× 10 -momentul de torsiune al arborelui IV.
Tar4
n1

Pagina 15
Alegerea materialului pentru rotile dintate:
Materialul ales este 18 MnCr 10 cu umatoarele caracteristici:
σFlim := 350 σHlim := 1530

Calculul modulului pentru angrenajul reductor dintre


motor si arborele I:
Factorul b/m=10 sau =10 φ 1 := 10
5
TarM := 3.99510
⋅ -Moment de torsiune pe arbore;

u 0ef := 1 -Raport de transfer;

ZH := 2.45 -Factorul zonei de contact;

ZE := 190 -Factorul de material;

SHlim := 1.15 -Factorul de siguranta pentru rezistenta la contact;

σHlim
σHP := 3
SHlim σHP = 1.3310
⋅ σHP -Presiunea de contact admisibila;

Z1 := 35
Z2 := 35 -Numar de dinti ai angrenajului.

2
TarM u 0ef + 1  ZH⋅ ZE 
m1 := 3.6⋅ ⋅ ⋅  m1 = 2.752 mstas := 2.75
φ 1 ⋅ Z1
2 u 0ef  σHP 

Latimea rotilor dintate: b 1 := mstas ⋅ φ 1 b 1 = 27.5 mm

Diametrele de divizare sunt:

d 1 := mstas ⋅ Z1 d 1 = 96.25 mm
-Pentru angrenajul reductor dintre arborele motor
si arborele I:
d 2 := mstas ⋅ Z2 d 2 = 96.25 mm

Calculul distantei axiale pentru angrenajul reductor:

Pagina 16
d1 + d2 a = 96.25 mm
a :=
2

Distanta axiala standardizata va fi; astas := 96 mm

Unghiul de angrenare: α := 20deg

αw := acos ⋅ cos ( α)


a
astas αw = 19.586deg

 

inv( α) := tan ( α) − α inv( α) = 0.015

inv( αw) := tan ( αw) − αw


inv( αw) = 0.014

Suma deplasarilor specifice de profil:

( Z1 + Z2) ⋅ ( inv( αw) − inv( α) )


s := s = −0.09
tan ( α) ⋅ 2

Determinarea deplasarilor de profil:

x1 := 0.45

x2 := s − x1 x2 = −0.54
Coeficientul de modificare a disantei dintre axe:

astas − a
y := y = −0.091
mstas
−4
Coeficientul de scurtare a inaltimii dintelui: k := s − y k = 8.99510

Diametrele cercurilor de cap:


Pagina 17
h a := 1

stas⋅⋅( Z
dd a1
Diametrelef1
f2
:=
a2 :=
:= mstas
m
m stas ⋅ Z
cercurilor + 222⋅picior:
Z2112 −de
+ ⋅⋅hhhaaa ++ − 222⋅⋅⋅ckk))
+ 222⋅⋅⋅xxx2112 −− c := 0.25 dd a1
a2
= 104.22
f1==98.775
d f2 91.85
86.405 mm
mm
mm
Inaltimea dintului:

h := mstas ⋅ ( 2⋅ h a + c − k) h = 6.185 mm

Diametrele cercurilor de rostogolire:


cos ( α)
d w1 := d 1⋅ d w1 = 96 mm
cos ( αw)

cos ( α)
d w2 := d 2⋅ d w2 = 96 mm
cos ( αw)

Diametrele cercurilor de baza:

d b1 := d 1⋅ cos ( α) d b1 = 90.445 mm

d b2 := d 2⋅ cos ( α) d b2 = 90.445 mm

Verificari: d a1 − d f1
h := h = 6.185 mm
2
Pagina 18
d a1d−w1d+f1 d w2
:= :=
hastas 5 h = 6.185 mm
Calculul
Materialul
Factorul σAlegerea
ales
b/m=10 Flim12 :=
uTHlim
Z
S :=
:=
este
sau
ar1
H
E :=350
2:=modulului
18
1902 ⋅materialului
2.45
0.5
=10 MnCr-Factorul
4.28710
1.15 10
pentru
σ
astas
cu
-Moment
-Raport de pentru
de
zonei
Hlim grupul
=φtransfer.
:= :=
1961530
umatoarele rotile
de
10 contact;
torsiune
material;
siguranta
de angrenare
dintate:
caracteristici:
pe
mmpentru
arborele
rezistenta
I. la I:
contact;
σHlim
σHP := 3
SHlim σHP = 1.3310
⋅ σHP -Presiunea de contact admisibila;

Z3 := 51 Z5 := 34

Z4 := 51 Z6 := 68

Pagina2 19
Tar1 u 12 + 1  ZH⋅ ZE 
dm + d:=22
11ang1
21 12 3.6⋅ ⋅ ⋅ 
a21 := 2 u 12  σHP 
Distanta d
Diametrele d
Latimeaaxiala
Diametrele :=d
rotilor=m :=
153
102
11cercurilor
2111de
21 ag1
ag2
ag3
ag4
1stas ⋅
m Z
2 1stas
elementara
divizare
dintate: de (
⋅ (
Z
53 sunt:
cap:
mm Z +φ
+
3este: 2⋅
2 ⋅
Z
h
b
654mm1 a51ah ) )
:= md d
a :=
=
⋅ φ
= ⋅ :=
12 1 1stas a 64 1 mm
1stas
122
22122 m153
153
204h Z mm mang1
b 1 = 30 -Pentru
d ag4
-Pentru
ag2
ag3
= 3.236 cu
=angrenajul
159
108
210
angrenajul
ag1mm
m1stas :=
curaportul1/^3:
raportul
mm 3
1/1:
Pagina 20
Diametrele cercurilor de picior: c := 0.25

d f1 := m1stas ⋅ ( Z3 − 2⋅ h a − 2⋅ c) d f1 = 145.5 mm

d f2 := m1stas ⋅ ( Z4 − 2⋅ h a − 2⋅ c) d f2 = 145.5 mm

d f3 := m1stas ⋅ ( Z5 − 2⋅ h a − 2⋅ c) d f3 = 94.5 mm

d f4 := m1stas ⋅ ( Z6 − 2⋅ h a − 2⋅ c) d f4 = 196.5 mm

Inaltimea dintului:
h 1 := m1stas ⋅ ( 2⋅ h a + c)
h 1 = 6.75 mm

h 2 := m1stas ⋅ ( 2⋅ h a + c) h 2 = 6.75 mm

Verificari: d ag1 − d f1 d ag3 − d f3


h 11 := h 11 = 6.75 mm h 21 := h 21 = 6.75 mm
2 2
d ag2 − d f2 d ag4 − d f4
h 12 := h 12 = 6.75 mm h 22 := h 22 = 6.75 mm
2 2

Alegerea materialului pentru rotile dintate:


Materialul ales este OLC 10 cu umatoarele caracteristici:
σFlim2 := 270 σHlim2 := 1100

Calculul modulului pentru grupul de angrenare II:


Factorul b/m=10 sau =10 φ 2 := 10
5
Tar2 := 6.15910
⋅ -Momentul de torsiune pe arborele II.

u 23 := 0.8 -Raportul de transfer.

ZH := 2.45 -Factorul zonei de contact;

ZE := 190 -Factorul de material;

SHlim := 1.15 -Factorul de siguranta pentru rezistenta la contact;

σHlim2
σHP := σHP = 956.522 σHP -Presiunea de contact admisibila;
SHlim

Pagina 21
Z7 := 60 Z9 := 54 Z11 := 48

Z8 := 48 Z10 := 54 Z12 := 60

2
Tar2 u 23 + 1  ZH⋅ ZE 
mang2 := 3.6⋅ ⋅ ⋅  mang2 = 3.645 m2stas := 3.5
φ 2⋅ Z11
2 u 23  σHP 

Latimea rotilor dintate: b 2 := m2stas ⋅ φ 2 b 2 = 35 mm

Diametrele de divizare sunt:

d 31 := m2stas ⋅ Z7 d 32 := m2stas ⋅ Z8
-Pentru angrenajul cu raportul/1:
d 31 = 210 mm d 32 = 168 mm

d 41 := m2stas ⋅ Z9 d 42 := m2stas ⋅ Z10


-Pentru angrenajul cu raportul 1/1:

d 41 = 189 mm d 42 = 189 mm

d 51 := m2stas ⋅ Z11 d 52 := m2stas ⋅ Z12


-Pentru angrenajul cu raportul :
d 51 = 168 mm d 52 = 210 mm

Distanta axiala elementara este:

d 31 + d 32
a3 := a3 = 189 mm
2
d 41 + d 42 Distantele axiale pentru fiecare angrenaj
a4 := a4 = 189 mm in parte :
2
d 51 + d 52
a5 := a5 = 189 mm
2
Diametrele cercurilor de cap: h a := 1

d ag5 := m2stas ⋅ ( Z7 + 2⋅ h a) d ag5 = 217 mm

d ag6 := m2stas ⋅ ( Z8 + 2⋅ h a) Pagina 22 d ag6 = 175 mm

d ag7 := m2stas ⋅ ( Z9 + 2⋅ h a) d ag7 = 196 mm


ag8 :=
d ag10
ag9 2stas⋅ (⋅ (ZZ11
:=mm2stas ⋅ h⋅ ha)a)
1012++22 ag8 ==175
d ag10
ag9 196
217 mm
Diametrele cercurilor de picior: c := 0.25
d f5 := m2stas ⋅ ( Z7 − 2⋅ h a − 2⋅ c) d f5 = 201.25 mm

d f6 := m2stas ⋅ ( Z8 − 2⋅ h a − 2⋅ c) d f6 = 159.25 mm

d f7 := m2stas ⋅ ( Z9 − 2⋅ h a − 2⋅ c) d f7 = 180.25 mm

d f8 := m2stas ⋅ ( Z10 − 2⋅ h a − 2⋅ c) d f8 = 180.25 mm

d f9 := m2stas ⋅ ( Z11 − 2⋅ h a − 2⋅ c) d f9 = 159.25 mm

d f10 := m2stas ⋅ ( Z12 − 2⋅ h a − 2⋅ c) d f10 = 201.25 mm


Inaltimea dintului:

h 3 := m2stas ⋅ ( 2⋅ h a + c) h 3 = 7.875 mm

h 4 := m2stas ⋅ ( 2⋅ h a + c) h 4 = 7.875 mm

h 5 := m2stas ⋅ ( 2⋅ h a + c) h 5 = 7.875 mm

Verificari: d ag5 − d f5 d ag8 − d f8


h 31 := h 31 = 7.875 mm h 42 := h 42 = 7.875
mm
2 2
d ag6 − d f6 d ag9 − d f9
h 32 := h 32 = 7.875 mm h 51 := h 51 = 7.875
mm
2 2
d ag7 − d f7 d ag10 − d f10
h 41 := h 41 = 7.875 mm h 52 := h 52 = 7.875
mm
2 2

Alegerea materialului pentru rotile dintate:


Materialul ales este 18 MnCr 10 cu umatoarele caracteristici:
σFlim3 := 360 σHlim3 := 1650

Calculul modulului pentru grupul de angrenare III:


Pagina 23
Factorul b/m=10 sau =10 φ 3 := 10
5
ar3:=
uTHlim
Z
S32
H
E :=
:=:=
190
2.45
0.25 ⋅
7.1310
1.15 -Momentul
-Factorul
-Raportul
-Factorul
dede de
zonei
de torsiune
siguranta
material;
transfer.
de pe arborele
contact;
pentru IV.la contact;
rezistenta
σHlim3 3
σHP := σHP = 1.91310
⋅ σHP -Presiunea de contact admisibila;
SHlim

Z13 := 55 Z15 := 22

Z14 := 55 Z16 := 88

2
Tar3 u 32 + 1  ZH⋅ ZE 
mang3 := 3.6⋅ ⋅ ⋅  mang3 = 4.079 m3stas := 4
φ 3⋅ Z15
2 u 32  σHP 

Latimea rotilor dintate: b 3 := m3stas ⋅ φ 3 b 3 = 40 mm

Diametrele de divizare sunt:

d 61 := m3stas ⋅ Z13 d 62 := m3stas ⋅ Z14


-Pentru angrenajul cu raportul 2/1:
d 61 = 220 mm d 62 = 220 mm

d 71 := m3stas ⋅ Z15 d 72 := m3stas ⋅ Z16


-Pentru angrenajul cu raportul1/^6:
d 71 = 88 mm d 72 = 352
Paginamm
24
61 + d 72
Distanta axiala elementara
d 71 62 este:
a76 :=
ag11 :=
d ag14
Diametrele cercurilor
ag12
ag13 m3stas
2de cap:(⋅ (ZZ13161514++ 22⋅ ⋅hha)a) a76 = 220 h a := 1 mm ag11 = 96
d ag14
ag12
ag13 228
360 mm
Diametrele cercurilor de picior: c := 0.25

d f11 := m3stas ⋅ ( Z13 − 2⋅ h a − 2⋅ c) d f11 = 210 mm

d f12 := m3stas ⋅ ( Z14 − 2⋅ h a − 2⋅ c) d f12 = 210 mm

d f13 := m3stas ⋅ ( Z15 − 2⋅ h a − 2⋅ c) d f13 = 78 mm

d f14 := m3stas ⋅ ( Z16 − 2⋅ h a − 2⋅ c) d f14 = 342 mm

Inaltimea dintului:
h 6 := m3stas ⋅ ( 2⋅ h a + c) h6 = 9 mm

h 7 := m3stas ⋅ ( 2⋅ h a + c) h7 = 9 mm

Verificari: d ag11 − d f11


h 61 := h 61 = 9 mm
2

d ag12 − d f12
h 62 := h 62 = 9 mm
2
d ag13 − d f13
h 71 := h 71 = 9 mm
2
d ag14 − d f14
h 72 := h 72 = 9 mm
2

Alegerea materialului pentru rotile dintate:


Materialul ales este 41 MoCr 11 cu umatoarele caracteristici:
σFlim := 390 σHlim := 1920
Pagina 25
Calculul modulului pentru grupul de angrenare IV:
6
Factorul b/m=12SZ :=:=
uTHlim
sau
41ef
ar4
H
E :=
:=
190
2.45
1.29
=12 ⋅ 10
0.25
1.15 -Moment
-Raport φde
-Factorul :=transfer;
1de
zonei12 de contact;
torsiune
material;
siguranta pe
pentru
arbore;
rezistenta la contact;
σHlim
σHP := 3
SHlim σHP = 1.74510
⋅ σHP -Presiunea de contact admisibila;

Z17 := 23 Z19 := 23

Z18 := 92 Z20 := 92

2
Tar4 u 41ef + 1  ZH⋅ ZE 
m4 := 3.6⋅ ⋅ ⋅  m4 = 4.325 m4stas := 4
φ 1⋅ Z19
2 u 41ef  σHP 

Latimea rotilor dintate: b 4 := m4stas ⋅ φ 1 b 4 = 48 mm

Diametrele de divizare sunt:

d 81 := m4stas ⋅ Z17 d 82 := m4stas ⋅ Z18


-Pentru angrenajul cu raportul1/^6:
d 81 = 148 mm d 82 = 312 mm

d 91 := m4stas ⋅ Z19 d 92 := m4stas ⋅ Z20


-Pentru angrenajul cu raportul1/^6:
d 91 = 148 mm d 92 = 312 mm

Distanta axiala elementara este:

d 81 + d 82
a8 := a8 = 230 mm
2
d 91 + d 92 d f17 := m4stas ⋅ ( Z19 − 2⋅ h a − 2⋅ c) d f17 = mm
138
a9 := a8 = 230 mm
2
d f18 := m4stas ⋅ ( Z20 − 2⋅ h a − 2⋅ c) d f18 = mm
302
Diametrele cercurilor de cap: h a := 1
Inaltimea dintului:
d ag15 := m4stas ( Z17 + 2⋅ h a) h 8 := m4stas ⋅ ( 2⋅ h a +dcag15
) = 156 h8 = 9 mm mm

d ag16 := m4stas ⋅ ( Z18 + 2⋅ h a) Pagina 26 d ag16 = 320 mm


h 9 := m4stas ⋅ ( 2⋅ h a + c) h9 = 9 mm
Dp1 + Dp2 d ag18 ag15 − d f18
ag16
ag17 f15
f16
f17
dd ag17 :=
:= m ⋅⋅⋅(( Z +− 22⋅⋅ hh a)) − 2⋅ cD :=
) nPpmmdemediu 81 :=
h 92
82
91 ddDag17 = i=s156 mm
f15 :=
dRegimul
Diametrele cercurilor
ag18
f16 m
m4stas
de picior:
4stasde
4stas 17 +
ZZlucru
19
20
18 Calculul
al Diametrul
Tipul
Raportul
atransmisiei
Verificari:
curelei :=estetransmisiilor
72960
primitiv:=de
2al
transmitere
Z cconform
al nKw
rotiilor
0.25motor
rotiiSTAS
mici
mari
1de:=curea
2400
monofazat prin
itcD:=
1164-77 p1 :=
1.3
dcu
m
ag18
p2 curele
:==100
Df16
f15
pm tc=⋅302
320
/moment 138
D115 trapezoidale:
p1 mmmare81 =
h 92
82
91 de
mmD
9 mm = mm
130
pornire.
p2
Dp1 + Dp2
Dpm :=
2
Distanta dintre axe A (preliminara) se alege 0.7(Dp1+Dp2)<A<2(Dp1+Dp2)
0.7⋅ ( Dp1 + Dp2) = 161
- se alege constuctiv A=300 mm
2⋅ ( Dp1 + Dp2) = 460

A := 300 mm Pagina 27
 Dp2 − Dp1(Dp2 − Dp1)
Unghiul dintre ramurile curelei 2
A2+ 2π ⋅ Dpm2+ 
γ p:=:=22⋅ ⋅asin
L
Unghiul
Viteza q :=
qpA
Lungimea
Distanta =β
=:= 1p:=
0.25L
0.125
Ade
periferica γ(+pD
=+infasurare
⋅174.268deg
180 p=−
⋅p2
pprimitiva
dintre
112.5
462.695 deg
axe−−curelei
⋅q−D
0.0393D
ap5.732deg⋅qpe
a2p1 (mm
−(calcul) roata
γ⋅curelei
A p1 +
de 4⋅)A: de curea p = 231.469 Lp = 962.033
Dmica
unde
definitivare)
p2
Forta periferica transmisa
3 Pm
F := 10 ⋅
v
3
F = 3.34210
⋅ N

Forta de intindere a curelei


S := 1.55F

3
S = 5.18110
⋅ N

Cote de modificare a distantei dintre axe


X := 0.03L
⋅ p Y := 0.0158L
⋅ p

X = 28.861 Y = 15.2
Pagina 28
Capitolul V
Alegerea rulmenţilor si a lagărelor

Alegerea rulmentilor:

Pagina 29

d 4321 :=Alegem
25 -pentru
30
35
40
45 -capacitatea
-capacitatea
mmurmatori
mm arborele
rulmenti
dede321IV :=:=
Dincarcare:
D 55100
62
80
90
IMincarcare:
II
III
4avem:
avem:
avem:
avem:
care mm
au
mm C04
datele := T
01de
02
03 B 4321 := 27.25
6.05
11.6
15.7
48.0
63.5
73.0
asamblare:9
17
20.75
22.75
25.25[KN]
[KN]
mm
mm C2 := := 93.0
CSimbol
43161.0
8.8 30309
17.6
22.9
75.53
16006
6305
30306
30307
30308
[KN]
[KN]
[KN]
C04 := 73.0 C4 := 93.0

-pentru arborele V avem:


d 5 := 55 mm D5 := 120 mm T5 := 31.5 mm

-capacitatea de incarcare: C05 := 110 [KN] C5 := 126 [KN]

d 6 := 120 mm D6 := 200 mm B6 := 64.5 mm

-capacitatea de incarcare: C06 := 45 [KN] C6 := 89.5 [KN]


-pentru arborele V avem:
d 7 := 60 mm D7 := 110 mm B7 := 22 mm

-capacitatea de incarcare: C07 := 31.5 [KN] C7 := 41.1 [KN]

d 8 := 60 mm D8 := 110 mm B8 := 22 mm

-capacitatea de incarcare: C08 := 53.1 [KN] C8 := 35.2 [KN]

Calculul de dimensionare a arborilor cutiei de viteze:


5 5 5
TarM := 3.99510
⋅ Tar2 := 4.28710
⋅ Tar4 := 7.1310

5 5 6
Tar1 := 3.95510
⋅ Tar3 := 6.15710
⋅ Tar5 := 1.29610

σat := 104 σat -presiunea admisibila de toriune

3 3 3 3 3
16⋅ Tar1 16⋅ Tar2 16⋅ Tar3 16⋅ Tar4 16⋅ Tar5
d 1 := d 2 := d 3 := d 4 := d 5 :=
π ⋅ σat π ⋅ σat π ⋅ σat π ⋅ σat π ⋅ σat

Pagina 30
d 1 = 26.855 mm d 3 = 31.124 mm d 5 = 39.888 mm
d 21 :=
= Dimensionam
27.587 d 43 :=
30 mm mm arborilor calculati
35 = anterior
32.685
40
45 care
mm d 5 :=
mmau urmatoarele 45
valori: mm
Calculul fortelor care actioneaza in lantul cinematic:
-pentru arborel motor avem:

d 1 := 82.25 αw := 20⋅ deg

2⋅ TarM 3
Ft0 := Ft0 = 9.71410
⋅ -forta tangentiala:
d1

-forta radiala:
Fr0 := Ft0⋅ tan ( αw)
3
Fr0 = 3.53610

-pentru arborele I avem:

d 2 := 110 d 11 := 153 d 21 := 102

2⋅ Tar1 3
Ft11 := Ft11 = 7.19110
⋅ -forta tangentiala:
d2

Fr11 := Ft11⋅ tan ( αw)


3
Fr11 = 2.61710
⋅ -forta radiala:

2⋅ Tar1 3
Ft12 := Ft12 = 5.1710
⋅ -forta tangentiala:
d 11

Fr12 := Ft12⋅ tan ( αw)


3
Fr12 = 1.88210
⋅ -forta radiala:

2⋅ Tar1 3 ⋅ Tar2
Ft13 := Ft13 = 7.75510
⋅ -forta 2tangentiala: -fortaFtangentiala: 3
d 21 Ft22 := t22 = 4.20310

d 22

Fr13 := Ft13⋅ tan ( αw)


3
Fr13 = 2.82310
⋅ -forta radiala:
Fr22 := Ft22⋅ tan ( αw)
3
-forta
Fr22 radiala:
= 1.5310

-pentru arborele II avem:
2⋅ Tar2 3
Ft23 := -fortaFtangentiala:
t23 = 4.08310

d 12 := 153 d 22 := 204 d 31 := 210 d 41 := 189 d 31 d 51 := 168

Fr23 := Ft23⋅ tan ( αw)


3
2⋅ Tar2 3 -forta
Fr23 radiala:
= 1.48610

Ft21 := Ft21 = 5.60410
⋅ -forta tangentiala:
d 12
2⋅ Tar2 3
Ft24 := -fortaFtangentiala:
t24 = 4.53710

Fr21 := Ft21⋅ tan ( αw)
3
Fr21 = 2.0410
⋅ -forta radiala:
d 41
2⋅ T ar3 4
Ft35 := -forta Ftangentiala:
t35 = 1.39910

⋅ tan ( αw)
d 71 3
Fr24 := Ft24 -forta
Fr24 radiala:
= 1.65110

⋅ tan ( αw)
3
Fr35 := 2F⋅t35
Tar2 -forta
Fr35radiala:
= 5.09310

3
Ft25 := -fortaFtangentiala:
t25 = ⋅
5.10410
d 51
-pentru arborele IV avem:
Fr25 := Ft25⋅ tan ( αw)
3
-forta
F radiala:
= 1.85810⋅
d 62 := 220 d 72 := 352 r25 d 91
81 := 148
Pagina 31
-pentru arborele III avem:
2⋅⋅⋅TT
22 Tar3
ar4
-forta Ftangentiala:
3
F :=
t41 :=
FFt34 :=
ar4
t41 = 6.48210 ⋅
tan((ααarborele
ww))
t31
t32
t33
t42
t43
t44
t51
t52 d 3 3
333
r41d:=
FFr34 := :=
d8232FF d:=
d61 ⋅⋅168
312 tan :=:=avem:
dd9242-forta
312
189 ==radiala:
d=5.59710
FFtangentiala:
Ft52
Fr34 =4.57110
7.33 :=
⋅:=
6.51510
5.86410
4.05110
9.63510
d61 ⋅⋅220
2.66810
2.37110
2.13410
2.03710
2.35910
1.47410
3.50710
1.66410
10 ⋅88

210
62
r31
r32
r33
r42
r43
r44
r51
r52 -pentru
t31
t32
t33
t34
t41
t42
t43
t44
t51
t5232
42
52
72
81
91
82
92 V -forta
t31
t32
t33
t34
t42
t43
t44
t51
r31
r32
r33
r41
r42
r43
r44
r51
r52 52
71
Verificarea rulmentilor de pe fiecare arbore:
-pentru arborele motor:
kd := 1.1 -factorul dinamic pentru masina de gaurit

kt := 1 -factorul de temperatura.
n 0 := 2960 -turatia rulmentului, rot/min;

Lh := 20000 -durabilitatea nominala in ore de functionare;

p := 3 -exponentul ecuatiei durabilitatii pentru rulmenti cu bile;

p
60⋅ n 0⋅ Lh 4
C1 := Fr0⋅ kd⋅ kt⋅ C1 = 5.93410

6
10

-pentru arborele I:

kd := 1.1 -factorul dinamic pentru masina de gaurit

kt := 1 -factorul de temperatura.

n 1 := 2240 -turatia rulmentului, rot/min;

Lh := 20000 -durabilitatea nominala in ore de functionare;

p := 3 -exponentul ecuatiei durabilitatii pentru rulmenti cu bile;

p
60⋅ n 1⋅ Lh 4
C2 := Fr13 ⋅ kd⋅ kt⋅ C2 = 4.31710

6
10

-pentru arborele II: Pagina 32

nkL
ptdh21:=
:=:=
:= 311.1
20000
1120 -factorul dinamic
-turatia de
-durabilitatea
-exponentul pentru
rulmentului,
temperatura.
ecuatiei
nominala masina
rot/min; depentru
durabilitatii
in ore de gauritrulmenti cu bile;
functionare;
p
60⋅ n 21⋅ Lh
C31 := Fr25 ⋅ kd⋅ kt⋅ 4
6 C31 = 2.25510

10

-pentru arborele III:

kd := 1.1 -factorul dinamic pentru masina de gaurit

kt := 1 -factorul de temperatura.

n 31 := 900 -turatia rulmentului, rot/min;

Lh := 20000 -durabilitatea nominala in ore de functionare;

p := 3 -exponentul ecuatiei durabilitatii pentru rulmenti cu bile;

p
60⋅ n 31⋅ Lh 4
C41 := Fr31⋅ kd⋅ kt⋅ C41 = 3.01110

6
10
-penrtu arborele IV:

kd := 1.1 -factorul dinamic pentru masina de gaurit

kt := 1 -factorul de temperatura.

n 41 := 224 -turatia rulmentului, rot/min;

Lh := 20000 -durabilitatea nominala in ore de functionare;

p := 3 -exponentul ecuatiei durabilitatii pentru rulmenti cu bile;

p
60⋅ n 41⋅ Lh 4
C51 := Fr41⋅ kd⋅ kt⋅ C51 = 1.67510

6
10

Pagina 33
-penrtu arborele V:

nkL :=
:=:=
h:=
ptd51 311.1
20000
65 -factorul
-turatia de
-durabilitatea
-exponentul
dinamic
rulmentului,
temperatura.
ecuatiei
nominala
pentru
rot/min;
durabilitatii
masina
in ore de
depentru
functionare;
gauritrulmenti cu bile;
Pagina 34