Sunteți pe pagina 1din 4

Teme recuperare seminarii

1. Sunteti manager de firma si ati constatat la bilantul anual ca firma se afla intr-un impas financiar (cu un deficit financiar foarte mare). 1. Identificati posibilele cauze care au condus la aceasta situatie. Mentinerea unei egalitatii intre sumele totale inscrise in activul si pasivul bilantului reprezinta o regula ce trebuie strict respectata la intocmirea acestuia, indiferent de momentul la care a fost incheiat. Trezoreria neta negativa semnifica un dezechilibru financiar, deficit monetar acoperit prin finantarea pe termen scurt. Situatia in care trezoreria neta se afla in echilibru semnifica egalitatea dintre fondul de rulment financiar si nevoia de fond de rulment. Acest lucru inseamna ca fondul de rulment financiar permite finantarea integrala a nevoii de fond de rulment. . 2. Tinand cont de principiile managementului participativ, construiti o stategie astfel incat firma dvs. sa se redreseze financiar si sa inregistreze un profit considerabil la sfarsitul anului.

Reorganizare In fiecare afacere exista anumite activitati, produse, servicii care genereaza lichiditate si profitabilitatea. rima etapa consta in identificarea acestor activitati, produse si servicii care reprezinta centrul afacerii. Apoi se analizeaza activitatile, produsele sau serviciile care genereaza cash flo! negativ si sunt neprofitabile. Ideea de baza este sa se renunte la cele din urma. Totusi inainte de a lua o astfel de decizie trebuie facute analize suplimentare pentru a determina daca eliminarea unora dintre ele nu afecteaza intreaga afacerea "costul renuntarii la acestea, imaginea pe piata, perceptia consumatorului#. S$ar putea ca in urma acestei analize societatea sa decida pastrarea unora dintre ele si sa ia masuri pentru cresterea performantelor acestora.

%e asemenea trebuie facuta o analiza a castigurilor si costurilor generate de restructurare.

2. Sunteti manager la o firma de asigurari din Japonia si, in urma cutremurelor care au avut loc in tara dvs. , va vedeti nevoiti sa despagubiti peste ! " dintre asiguratii dvs., ceea ce va va conduce cu certitudine la faliment. 1. recizati greselile care tin strict de modul in care conduceti activitatile firmei evd. "in special cele legate de functiiile managementului#. & eroare frecventa o reprezint' suprasolicitarea unei resurse din organizatie. (el mai evident este atunci cand o anumita persoana competenta din organizatie primeste sau isi asuma din ce in ce mai multe sarcini si responsabilitati, pana cand a)unge supraincarcat si incepe sa faca erori sau sa clacheze. *a fel de gresit este sa supralicitezi resursa financiara si sa crezi ca daca ai acces la capital poti cumpara orice fel de competenta sau sa suprautilizezi un activ pentru a obtine un rezultat pe termen scurt. Inexistenta unei planificari strategice care sa fie baza de fundamentare a tuturor deciziilor din organizatie este una dintre cele mai grave erori intalnite pentru ca are costurile cele mai mari.

2. ropuneti solutii pentru a putea iesi din aceasta situatie. Managementul strategic presupune un proces amplu, complex, prin care se dezvolt+ un plan strategic ,i se creaz+ condi-iile necesare implement+rii acestuia. rocesul managementului strategic este un ansamblu de decizii ,i ac-iuni manageriale, prin care se definesc direc-ia ,i rezultatele pe termen lung ale organiza-iei. .ste un proces dinamic, care presupune schimb+ri pentru adaptarea permanent+ a organiza-iei la modific+rile survenite /n mediul /n care aceasta evolueaz+. #. #naliza st$rii organiza%iei .tap+ /n care strategiile utilizate de c+tre organiza-ia economic+ /n trecut ,i p0n+ /n momentul la care se face cercetarea sunt analizate prin prisma rezultatelor economico$ financiare pe care le$au produs. entru evaluarea st+rii economice a organiza-iei se

calculeaz+ indicatori de lichidare, de solvabilitate ,i de profitabilitate, a c+ror analiz+ corelat+ poate da un diagnostic. &. #naliza posibilit$%ilor de ac%iune 'n viitor Stabilirea direc-iei pe care o urmeaz+ organiza-ia economic+ /n viitor, pornind de la starea curent+, necesit+ cunoa,terea suficient de detaliat+ a mediului /n care aceasta va ac-iona, dar ,i identificarea posibilit+-ilor de a ac-iona $ capabilitatea strategic+. 1n func-ie de capabilitatea strategic+ a organiza-iei ,i de prognozele privind tendin-ele mediului, se define,te misiunea necesar+ ,i posibil+ /n viitor ,i se pot stabili obiective ce trebuie realizate pentru ca misiunea s+ fie /ndeplinit+. (. 2ealizarea obiectivelor organiza-ionale pe termen lung necesit+ apoi strategii organiza%ionale )i competi%ionale3 pentru aceasta, se elaboreaz+ variante care vor fi evaluate pe baza informa-iilor privind mediul ,i capacitatea de ac-iune a organiza-iei. *. 1n vederea implement$rii planului strategic, se stabilesc modalit+-i de ac-iune la nivelul fiec+rei arii func-ionale a organiza-iei "strategii func-ionale# ,i se fac schimb+rile necesare cre+rii condi-iilor de realizare a obiectivelor strategice. entru c+ prin planul strategic se stabilesc obiective pe termen lung ,i mediu, timp /n care mediul se poate schimba relevant pentru organiza-ie, p+strarea direc-iei de ac-iune spre obiectivele propuse presupune evaluarea permanent+ a efectelor ob-inute ,i adoptarea corec-iilor necesare.

+. Sunteti manager de scoala si tocmai ati fost informat ca ,inisterul educatiei nu va va mai finanta in totalitate, altfel spus, sunteti nevoiti sa cautati surse de finantare pentru a putea sa va acoperiti toate c-eltuielile legate de institutia dvs.

1.

recizati solutii pentru a asigura co$finantarea. roiecte realizate in colaborare cu alte scoli sau institutii, care sa aiba

aplicabilitate, finantarea prin intermediul fondurilor europene.

2. %intre aceste solutii, care vi se pare cel mai usor de implementat4 %e ce4 roiectele realizate in colaborare cu alte scoli sau institutii sunt mai usor de realizat. Sunt site$uri si forumuri unde reprezentanti ai institutiilor sunt interesati de a finanta astfel de proiecte. .. *efiniti scopul si obiectivele unui proiect cu tema /0nterculturalitatea in invatamant1. S(& 5 (on,tientizarea necesit'-ii demersurilor educa-ionale din perspectiv' intercultural'. &6I.(TI7.5 7alorizarea interculturalit'-ii, a comunic'rii interculturale cu scopul optimiz'rii procesului instructiv$educativ3 unerea /n practic' a noi abord'ri pedagogice ,i manageriale3 romovarea diversit'-ii prin afirmarea libert'-ii culturale. !. *efiniti scopul si obiectivele unui proiect cu tema 2,anagementul resurselor umane in invatamantul preuniversitar-performanta si eficienta1. S(& 5 romovarea transferului de experien-e ,i bune practici /n ceea ce prive,te dezvoltarea profesional' a cadrelor didactice. &6I.(TI7.5 Abilitarea cadrelor didactice cu noi competen-e $ utilizarea calculatorului, a server$ului etc. 8tilizarea programelor pe calculator ,i a internetului, pentru dezvoltarea competen-elor decomunicare cu conduc'torii altor institu-ii.

S-ar putea să vă placă și