Sunteți pe pagina 1din 3

PROBLEMA:

In urma audit cont 123 si 124 pt 2011-2012 proc si elib in


explloatare la 25.06.11 la val de 51600,incl TVA,AUDIT A
SELECTAT URM INFORM:amort calc la clad pina la
31.12.12=12000lei,incl pt 2012 -8000 ,met de calc
liniara.;Conform pol de cont calc amort se effect conform met
degresive cu rata descresc.De determ denat existente si de
analizt met de inlaturare a acestora.
Rez:DFU=5 ani; VPR=3000lei; amort=5/15(val fara TVA-VPR)
43000val fara TVA;K=15; VAL fara TVA=51600/6=8600;
51600-8600=4300-3000=40000;
Am 1 an=13333,33(01.07.12-30.06.13)avem 18 luni; amort 2
an: 4/15*val=10666,67
Pt 20 luni: am 1
an=13333,33*(6/12)=666,67; AM 2 AN:
13333,33*(6/12)+(6/12)=12000; DIFER 2011(6666,674000)=2666,67 D331 C124; DIF 2012=(12000-8000)=4000
d713 c124
PROBLEMA: Sold cont 222 la 31.12.11 era
85350;ei,iar la 31.12.12-279800;Calc corectiilor la cr
dub se effect in baza vol vinz nete si a pierd privind
creante com dubioase pt ultimii 3 ani astfel vol vinz
nete obtinute pe anii 2009-20011 a fost 9767000,iar
pierd-488350. De verif mar sold la 31.12.12 pt cont
222 cunoscind ca vol vinz nete pe 2012-5775000 si
deasemeni pep arc an 2012 # B,C au anuntat insolv
acestora creantele fiind de 67400 si 82300, iar # D s
declara solv creanta fiind 5400, ce va fi achitata pe
parcursul intregului an. Pe parcurs an 2012 , # a calc
si a inreg corectii la creante dub in marime de 24200
lei lunar.
Rezolvare
An
perd com
VVnete
2009-11
488350
9767000
2012
288750
5775000
( 488350*5775000)/9767000
2012 corectii
24200*12=290400
D712 C222
Insolv
67400+82300=149700
D222 C221
SOLVAB
55400
D221 C222

DIFER
290400-288750=(1650)
D712 C222
Sf 2012= 85350+290400-149700+554001650=279800
PROBLEMA:
La #anal sold cont 222 la 31.12.11=6500.# creza
reserve in baza marimii fact com neachitate la
scadenta pt an preced.Confotm acestor date a creat
rezerva 1470.# a prez audit urm inf: Sit privind
creantele com pt 2011:
Den #
Term
Exp,30
Exp,60
Exp 90
Exp m,
neexp
zile
zile
zile
90
A
1830
B
4830
6320
C
5620
10800
D
4500
12340
E
8600
18300
F
8230
2100
G
3290
H
9800
I
16300
6340
J
27730
2)# J si H au falim in 2012; 3) in 2012 # K s-a declarat
solvabila,creanta fiind 2400;
4) % de calc a
rez..exp al scad se det astfel: crente neexp-0,5%; exp
30 zile-1,5%; exp 60 zile-4%; exp 90zile-10%; m.m 90
zile-40%. De verif rez intreg pt 2012, de prez soltii pt
corectarea denat daca exista si de determ Sf 222 la
31.12.12.
Rezolvare:
termen
Sum creantei
% rezervei
Sum rez
Neexpirat
40460
0,5
202,3
<30
33470
1,5
502,05
<60
20560
4
822,4
<90
18020
10
1802
>90
34420
40
13768
1)REZ CALC=12096,25; 2 rez inreg=1410*12=16920;
3)difer 176,75=17096,25-16920

PROBLEMA:
# a realizat pt 2012 un PNet=600000;Cap soc la
01.01.12 era repart in 1200 act simple cu val nom
1250 lei, si 200 act privel 2500 lei/act.S-a decis repart
a 300 act din PNet pt plata divid .Pe parcurs an 2012
s-au inref urm operat: