Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect Mecanisme

CAPITOLUL II

2.PROIECTAREA UNUI MECANISM CU CAMĂ

2.1.DETERMINAREA PARAMETRILOR CINEMATICI


2.2. DETERMINAREA PARAMETRILOR GEOMATRICI
2.3. TRASAREA PROFILULUI CAMEI

Să se proiecteze mecanismul cu camă şi tachet de translaţie cu


talpă din figură , cunoscând că are legea de mişcare cu acceleraţie
cosinusoidală la urcare şi la coborâre.
Se dau următoarele date:
• Turaţia camei: n1=110(rot/min)
• Cursa tachetului: h=46(mm)
• Unghi de fază la urcare : ϕu =100(0)
• Unghi de fază la staţionarea superioară ϕs = 0 (0)
• Unghi de fază la coborâre: ϕc =100( 0 )
• Raza minimă de curbură a profilului camei: ρa =3(mm)
În figura următoare , am notat cu :
1-camă
2-tachet
3-element fix

CLASIFICARE

16
Proiect Mecanisme

Un mecanism cu camă este construit dintr-un element


conducător profilat – camă, care transmite mişcarea prin
intermediul unei cuple superioare, unui element condus – tachet.
Cama are o mişcare de rotaţie continuă, iar tachetul are o mişcare
de translaţie, sau rotaţie.

Mecanismele cu came pot fi:


• plane – cama are forma unui disc plan prevăzut cu o suprafaţă
activă cilindrică;
• spaţiale – cama are forma unei suprafeţe de revoluţie: cilindru,
con, hiperboloid de rotaţie, sferă, iar profilul este o curbă pe
această suprafaţă

17
Proiect Mecanisme

2.1. DETERMINAREA PARAMETRILOR


CINEMATICI
Pentru urcare:
h  π 
S ( ϕ1 ) = ⋅ 1 − cos  ⋅ ϕ1 
2   ϕu 
v h ⋅π π 
= ⋅ sin  ⋅ ϕ1  ϕ1 ∈[ 0,ϕu ]
ω1 2 ⋅ ϕu  ϕu 
a h ⋅π 2 π 
= ⋅ cos ⋅ ϕ1 
ω1 2
2 ⋅ ϕu
2
 ϕu 
Pentru coborâre:
h  π 
S (ϕ1 ) = ⋅ 1 + cos  ⋅ ϕ1  ϕ1 ∈[ 0,ϕc ]
2   ϕc 
v h ⋅π π 
=− ⋅ sin  ⋅ ϕ1 
ω1 2 ⋅ ϕc  ϕc 
a h ⋅π 2 π 
= − ⋅ cos  ⋅ ϕ1 
ω1 2 ⋅ϕc  ϕc
2 2

φ1[0] φ1[rad] cos(π/φu*φ1) S(φ1)(u) S(φ1) (c) sin(π/φu*φ1) v/ω1 (u) v/ω1 (c) a/ω12 (u) a/ω12 (c)
0 0 1 0 50 0 0 0 0 0
10 0,174444 0,984807 0,39 45,61 0,173648 6,4 -6,4 65,79 -65,79
20 0,348888 0,939692 2,6 43,4 0,342020 20,29 -20,29 87,72 -87,72
30 0,523333 0,866025 7,5 38,5 0,5 34,96 -34,96 76,75 -76,75
40 0,697777 0,.766044 14,6 31,4 0,642787 45,67 -45,67 43,86 -43,86
50 0,872222 0,642787 23 23 0,766044 49,55 -49,55 0 0
60 1,046666 0,5 31,3 14,7 0,866025 45,67 -45,67 -43,86 43,86
70 1,221111 0,342020 38,5 7,5 0,939692 34,96 -34,88 -76,75 76,75
80 1,395555 0,173648 43,33 2,7 0,984807 20,29 -20,29 -87,72 87,72
90 1,57 0 45,6 0,4 1 6,42 -6,42 -65,79 65,79
100 1,744444 -0,173648 46 0 0,984807 0 0 0 0

Cu ajutorul datelor din tabelul de mai sus se trasează digramele


cinematice ale mecanismului (aşa cum este prezentat în anexa nr.2).

18
Proiect Mecanisme
2.2.DETERMINAREA PARAMETRILOR
GEOMETRICI

Pentru a determina parametrii geometrici ai camei ,ştim că raza


de curbură a profilului camei, ρ ≥ ρa , şi se calculează cu formula:
a
ρ = S 0 + S (ϕ1 ) + ≥ ρa
ω 12
rmin = S 0
rmax = S 0 + h
S 0 = b + ρa
b=14mm
s=43,33mm
adoptam S0=17mm
rmin=17mm
rmax=63mm
h=46
Aceste date de mai sus ne ajută la trasarea profilului camei
(vezi anexa numărul 3).

19