Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV

FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICA


SECTIA INGINERIE TEHNOLOGICA SI
MANAGEMENT INDUSTRIAL
ANUL II

INGINERIA VALORII

- PROIECT -

NEGRU COSTEL
GRUPA 2192

PERFORATORUL

1. ALEGEREA PRODUSULUI
Prosusul ales este perforatorul usual, bun de larg consum, posibil de demontat (nu ca
cele elecrice sau de uz caznic ) pentru demontare.
Capsatorul este un mecanism care perforeaza (gaureste) coli de hartie. Este folosit in
mod curent in birouri sau in orice loc unde se proceseaza volum mare de hartie.Poate
fi si de uz familial, pentru volum mic.
2. IDENTIFICAREA NEVOII
2.1 Formularea nevoii
Nevoia de a perfora coli de hartie, pentru a fi indosariate.
2.2 Scurta evolutie a nevoii
Pana in jurulanilor 1860, diferitele documente pe care astazi le gasim perforate,
erau tinute impreuna in mai multe felurice nu necesitau utilizarea unor ustensile
mecanice.Produseconcurente
Pentrucomparare am ales douacapsatoare cu model diferit:

Perforatorul este de uz familial dar si de birou, construit din material metalic(fonta) si plastic.
Pentru perforare se utilizeaza doi cilindri metalici ascutiti la un capat standard din material
metalic.Incarcarea se face manual.
Caracteristicile produselor:
Avantajele produsului concurent fata de produsul de referinta :
-viata indelungata ;
-viteza de perforare mare.
Dezavantaje:
-cost mai ridicat;
-greutate si dimensiuni mai mari;
-necesita o atentie sporita la utilizare.

3. FUNCTIA GENERALA PE CARE O DEZVOLTA PRODUSUL SI PRIN


CARE SATISFACE NEVOIA PENTRU CARE A FOST CREAT
Perforatorul ,perforeaza coli de hartie sau alte material.

COMPONENTELE SI FUNCTIILE LOR


1.Placa metalica de baza 1buc
-utilizata pentru sustinerea perforatorului;
-prevazuta cu gauri pentru trecerea cilindrilor de perforare;
2.Arc 2 buc.
-utilizat pentru a asigura revenirea la starea initiala a erforatorului;
-asigura revenirea bratului in pozitia initiala;
3. Stifturi metalice -2 buc
-uneste placa inferiara de placa uperioara a perforatorului
4. Cilindri metalici -2 buc
-pentru perforarea coli;
5. Placa matalica superioara canelata-1 buc
-prezinta o stift metalic orizontala cu rolul de a impinge cilindrul metallic prin gaurile placii
inferior;
-sustine arcul.
Dimensionarea tehnica si economica a functiilor
Etape pentru dimensionarea tehnica a functiilor
. Definirea si clasificarea functiilor si realizarea nomenclatorului de functii:
Simbol
A
B
C

Descriere
Permite prforarea foilor de o anumita
grosime
Asigura aplicarea unei forte minime de
capsare
Asigura perfioarea coli dintr-o singura
miscare

Clasificare

Dimensiuneatehnica
Denumire
U.M

p.o.

forta

dN

p.o.

forta

dN

a.o.

Durata de utilizare

ore

Este usor de transportat

p.o.

E
F

Permite o intretinere usoara


Prezinta aspect estetic

a.o.
p.s.

4. Determinareanivelului de importanta al functiilor


Functii A B
A
1 0
B
1 1
C
1 0
D
1 1
E
1 0
F
1 0
Ni
6 2

C D E F
0 0 0 0
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 1
0 1 1 1
0 0 0 1
3 2 3 5

4. Determinareavalorii de intrebuintare a produsului

Dimensionarea economica a functiilor


Repartizarea costurilor cu material pefunctii
Cmat=ncpm
Cman=Sbhnt
Cregie=krCmat=110%Cmat

1. Componentaplaca de baza
pm=520lei/kg
nc=150 g
Sbh=5 lei/ora
nt=15 min
Cmat=ncpm=0.15*20=3 lei

Masa maxima a
produsului
Durata de functionare
-

g
ani
-

Cman=0.6*5=3 lei
Cregie=krCmat=110%*3=3.3 lei
Suma nivelurilor de importanta:
Costul cu materialul penivelul de importanta este:
Repartizarea a 0,05 lei/ni proportional cu ni:
A=0,27*6=1.62 lei
B=0.27*2=0.54
C=0.27*3=0.81
Costul cu manopera si regia pe nivelul de importanta este:
Repartizarea a 0,57 lei/ni proportional cu ni:
A=0,576=3.42
B=0,572=1.14
C=0,573=1.71

2. Componenta arc participa la realizarea functiilor A, B, C.


Cmat=0.5lei
Suma nivelurilor de importanta:
Costul cu materialulpenivelul de importantaeste:
Repartizarea a 0,045 lei/ni proportional cu ni:
A=0.045*6=0.27 lei
B=0.045*2=0.09 lei
C=0.045*3=0.13 lei
Cman+regie=1 leu
Costul cu manopera si regia pe nivelul de importantaeste:

Repartizarea a 0,09 lei/ni proportional cu ni:


A=0.09*6=0.54 lei
B=0.09*2=0.18 lei
C=0.09*3=0.27 lei

3. Componenta placa metalica inferior cu gauri participa la realizarea functiilor C, D


Cmat=1 lei
Suma nivelurilor de importanta:
Costul cu materialul pe nivelul de importanta este:
Repartizarea a 0,2 lei/ni proportional cu ni:
C=0,23=0,6 lei
D=0.22=0,4lei
Cman+regie=2 lei
Costul cu manopera si regia pe nivelul de importanta este:
Repartizarea a 0,4 lei/ni proportional cu ni:
C=0,43=0,12 lei
D=0,42=0,8 lei

4. Componenta stift metalica participa la realizarea functiilor A, E


Cmat=0.5 lei
Suma nivelurilor de importanta:
Costul cu materialul pe nivelul de importanta este:
Repartizarea a 0,045 lei/ni proportional cu ni:
A=0,0456=0,27 lei

E=0,0453=0,13 lei
Cman+regie=1,7 lei
Costul cu manopera si regia pe nivelul de importanta este:
Repartizarea a 0,063 lei/ni proportional cu ni:
A=0,0636=0.378lei
E=0,0633=0,189 lei

5. Componenta placa metalica superior participa la realizarea functiilor B, F.


Cmat=1leu
Suma nivelurilor de importanta:
Costul cu materialul penivelul de importanta este:
Repartizarea a 0.142 lei/ni proportional cu ni:
B=0.1422=0.284 lei
F=0.1425=0.71 lei
Cman+regie=1 leu
Costul cu manopera si regia pe nivelul de importanta este:
Repartizarea a 0.142 lei/ni proportional cu ni:
B=0.1422=0.284 lei
F=0.1425=0.71 lei

Costul cu materialul
Componente
A
B
C
D
E
Placa de baza
1.62 0.54 0.81 Arc
0.27 0.13 0.09 Placa metalica inferioara cu gauri
0.6 0.4
Stift metalic
0.27
- 0.13

F
-

Total
2.97
0.49
1
0.4

Placa metalica superioara


Total

0.28
2.16 0.95

1.5

0.71
0.4 0.13 0.71

0.99
5.85

Costul cu manopera si regia


Componente
Placa de baza
Arc
Placa metalica inferioaracu gauri
Stift metalic
Placa metalica superioara
Total

A
3.42
0.54
0.37
4.33

B
1.14
0.27
0.28
1.69

C
D
E
F
Total
1.71 6.27
0.18 0.99
0.12 0.8
0.20
- 1.89
2.26
0.71 0.99
2.01 0.8 1.89 0.71 8.71

Categorii de cost
A
B
C
D
E
F
Total
Costul cu materialul
2.16 0.95 1.5 0.4 0.13 0.71 5.85
Costul cu manopera si regia 4.33 1.69 2.01 0.8 1.89 0.71 10.43
Total
6.49 2.64 3.51 0.12 2.02 1.42 16.28
Total cost pefunctii

4. Analiza sistemica a functiilor si stabilirea directiilor de cercetare:


Dupa ce costurile functiilor au fost stabilite se poat erealiza analiza dintre cost si nivelul
de importanta pentru fiecare functie comparand ponderea acestora in valoarea de intrebuintare si
in costul total al produsului. Analiza va evidential cele mai scumpe functii sau functiile care
costa prea mult in raport cu contributial or la realizarea valorii de intrebuintare a produsului.
Functii
A
B
C
Ni
6
2
3
%Vi(X)
28,57 9.52 14.28
CT pefunctie 6.49 2.64 3.51
%CT(y)
39.86 16.21 21.56

D
2
9.52
0.12
0.73

E
3
14,28
2.02
12.40

F
5
23.80
1.42
8.72

45
40
35
30
25

%Vi(X)

20

%CT(y)

15
10
5
0
A

Concluzie:
-functiile sunt echilibrate din punct de vedere al valorii de intrebuintare si cost
(asigura raportul optim).