Sunteți pe pagina 1din 342

RESURSELE DE AP DIN

SUBCARPAII DE LA CURBUR.
EVALURI GEOSPAIALE

WATER RESOURCES
IN CURVATURE SUBCARPATHIANS.
GEOSPATIAL ASSESSMENTS

VIOREL CHENDE

RESURSELE DE AP DIN
SUBCARPAII DE LA CURBUR.
EVALURI GEOSPAIALE

EDITURA ACADEMIEI ROMNE


Bucureti, 2011

Copyright Editura Academiei Romne, 2011.


Toate drepturile asupra acestei ediii sunt rezervate editurii.

EDITURA ACADEMIEI ROMNE


Calea 13 Septembrie, nr. 13, Sector 5
050711, Bucureti, Romnia,
Tel: 4021-318 81 46, 4021-318 81 06
Fax: 4021-318 24 44
E-mail: edacad@ear.ro
Adresa web: www. ear.ro

Refereni: acad. Dan Blteanu


prof. dr. Ion Zvoianu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


CHENDE VIOREL
Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur : evaluri
geospaiale / Viorel Chende. - Bucureti : Editura Academiei Romne,
2011
ISBN 978-973-27-2131-5
556.5(498)(23 Subcarpaii de Curbur)

Redactor: CLIN DIMITRIU


Tehnoredactor: ANDREEA ION
Coperta: ANDREEA ION
Bun de tipar: 9.12.2011. Format: 16/70 100
Coli de tipar: 21,25
C.Z. pentru biblioteci mari: 551.48/49 (498:234.42.02)
C.Z. pentru biblioteci mici: 551.48

CUPRINS

Prefa..........................................................................................................................

13

Introducere .................................................................................................................

15

Capitolul 1. Bazele teoretico-metodologice i practice ale utilizrii GIS-ului n


hidrologie .....................................................................................................................

19

1.1. Noiuni introductive .....................................................................................


1.2. Tipuri i modele de date ...............................................................................
1.3. Elipsoizi, datumuri i proiecii utilizate n Romnia .....................................
1.4. Constituirea bazei de date geospaiale necesar studiilor hidrologice...........
1.4.1. Evaluarea necesarului de date geospaiale .........................................
1.4.2. Colectarea datelor ..............................................................................
1.4.2.1. Culegerea datelor utiliznd staii totale i receptoare GPS ....
1.4.2.2. Utilizarea hrilor topografice i a celor tematice ca surs de
date ........................................................................................
1.4.2.3. Utilizarea ortofotoplanurilor i a imaginilor satelitare ca
surs de date ..........................................................................
1.4.2.4. Modelul Digital al Terenului SRTM .....................................
1.4.2.5. Alte Modele Digitale ale Terenului .......................................
1.5. Interpolarea datelor punctuale ......................................................................
1.5.1. Metode de interpolare ........................................................................
1.5.2. Utilizarea extensiei ArcGIS Geostatistical Analyst ...........................
1.6. Principalele tipuri de analize GIS .................................................................
1.7. Modelarea n mediu GIS ......................................................................................

20
22
24
30
30
35
35

38
41
44
48
49
51
53
58

Capitolul 2. Limitele Subcarpailor de la Curbur criterii morfometrice i


abordri GIS ..............................................................................................................

60

2.1. Criterii utilizate n trasarea limitelor ............................................................


2.1.1. Criteriul pantelor.................................................................................
2.1.2. Criteriul principalelor forme de relief .................................................
2.2. Descrierea limitelor ......................................................................................
2.3. Subunitile Subcarpailor de la Curbur ......................................................

61
62
64
67
74

Capitolul 3. Bazinele i reeaua hidrografic din Subcarpaii de la Curbur .......

76

3.1. Reeaua hidrografic principal ...................................................................


3.2. Subcarpaii de la Curbur n raport cu bazinele hidrografice .......................
3.3. Arealul montan de formare a scurgerii .........................................................

76
80
83

Capitolul 4. Factorii care influeneaz scurgerea lichid i solid............................

87

37

6
4.1. Geologia .......................................................................................................
4.1.1. Prezentarea coninutului litologic ......................................................
4.1.2. Conexiuni geologice i geomorfologice ............................................
4.1.3. Clasificarea hidrologic a formaiunilor litologice ............................
4.2. Relieful .........................................................................................................
4.2.1. Delimitarea arealelor depresionare i deluroase pe baza MDT-ului .....
4.2.1.1. Elemente metodologice ..........................................................
4.2.1.2. Analiza repartiiei formelor de relief .....................................
4.2.2. Diferenieri regionale ale reliefului.....................................................
4.2.2.1. Relieful Subcarpailor Prahovei.............................................
4.2.2.2. Relieful Subcarpailor Buzului ............................................
4.2.2.3. Relieful Subcarpailor Vrancei ..............................................
4.2.3. Elemente morfometrice ale reliefului .................................................
4.2.3.1. Altitudinea medie ..................................................................
4.2.3.2. Panta terenului .......................................................................
4.2.3.3. Energia de relief.....................................................................
4.2.3.4. Diferenieri spaiale ale relaiei pant energie de relief ......
4.3. Caracteristicile climatice ...............................................................................
4.3.1. Date climatice utilizate .......................................................................
4.3.2. Temperatura aerului ............................................................................
4.3.3. Precipitaiile atmosferice ....................................................................
4.3.3.1. Precipitaiile medii multianuale .............................................
4.3.3.2. Precipitaiile lunare medii multianuale ..................................
4.3.3.3. Precipitaiile anotimpuale medii multianuale ........................
4.3.3.4. Variaia cantitilor medii de precipitaii ...............................
4.3.3.5. Valori extreme ale precipitaiilor lunare ................................
4.3.3.6. Indicele de ariditate Emmanuel de Martonne.....................
4.4. Solurile i utilizarea terenurilor.....................................................................
4.4.1. Solurile................................................................................................
4.4.1.1. Principalele clase i tipuri de soluri .......................................
4.4.1.2. Textura solurilor ....................................................................
4.4.1.3. Clasificarea hidrologic a solurilor........................................
4.4.2. Utilizarea terenului .............................................................................
4.4.3. Indicele Curve Number ...................................................................
4.5. Regimul apelor freatice .................................................................................

87
88
95
103
105
106
106
109
110
110
111
113
115
117
118
119
122
123
124
127
134
135
139
141
145
148
150
152
152
152
159
160
163
167
172

Capitolul 5. Indici utilizai pentru caracterizarea fizico-geografic a bazinelor


de recepie n seciunile staiilor hidrometrice .........................................................

176

5.1. Delimitarea bazinelor de recepie n seciunile staiilor hidrometrice ...........


5.2. Caracteristici morfometrice ale bazinelor de recepie n seciunile staiilor
hidrometrice ................................................................................................
5.2.1. Structura bazinelor de recepie n raport cu unitile majore de relief.......
5.2.2. Altitudinea, panta i energia de relief a bazinelor de recepie.............
5.2.3. Panta cursurilor de ap........................................................................
5.2.4. Densitatea reelei hidrografice ............................................................
5.2.5. Coeficieni de form ...........................................................................
5.3. Caracteristici fizico-geografice cuantificabile...............................................

179
182
182
185
186
189
193
196

7
Capitolul 6. Scurgerea medie .....................................................................................

201

6.1. Scurgerea medie multianual ........................................................................


6.1.1. Debitul mediu multianual ...................................................................
6.1.2. Abaterile debitelor medii multianuale n sectoarele inferioare ale
principalelor ruri ...............................................................................
6.1.3. Stratul scurs ........................................................................................
6.1.4. Scurgerea specific .............................................................................
6.1.4.1. Regionalizarea scurgerii medii specifice ...............................
6.1.4.2. Harta scurgerii medii specifice ..............................................
6.1.4.3. Aplicabiliti ale hrii scurgerii specifice .............................
6.1.5. Variaia debitelor medii anuale ...........................................................
6.2. Regimul scurgerii sezoniere..........................................................................
6.3. Regimul scurgerii lunare ...............................................................................

201
202

Capitolul 7. Scurgerea maxim..................................................................................

241

7.1. Ani caracteristici ploioi ...............................................................................


7.2. Debite lunare maxime ...................................................................................
7.3. Debite maxime instantanee ...........................................................................
7.4. Cele mai mari viituri nregistrate n spaiul analizat .....................................
7.4.1. Viiturile din iunie-iulie 1969 ..............................................................
7.4.2. Viitura din mai 1970 ...........................................................................
7.4.3. Viitura din octombrie 1972.................................................................
7.4.4. Viitura din iulie 1975..........................................................................
7.4.5. Viiturile din anul 2005 ........................................................................
7.5. Debite maxime cu diferite perioade de revenire............................................

246
248
254
260
261
262
265
267
271
277

Capitolul 8. Scurgerea minim ..................................................................................

281

8.1. Indici climatologici ai secetei........................................................................


8.2. Ani caracteristici secetoi..............................................................................
8.3. Debite lunare minime....................................................................................
8.4. Debite zilnice minime ...................................................................................
8.5. Debite minime cu diferite probabiliti de depire ......................................
8.6. Secarea rurilor .............................................................................................

281
285
286
292
292
295

Capitolul 9. Scurgerea solid .....................................................................................

297

9.1. Factorii determinani ai formrii aluviunilor.................................................


9.2. Scurgerea de aluviuni medie multianual .....................................................
9.3. Variaia temporal a debitelor de aluviuni n suspensie ................................
9.4. Turbiditatea ...................................................................................................
9.5. Relaii ntre scurgerea lichid i solid .........................................................

299
301
305
308
309

Concluzii .....................................................................................................................

312

Summary......................................................................................................................

322

Bibliografie .................................................................................................................

333

207
210
215
216
223
226
231
233
239

CONTENT

Introduction ................................................................................................................

15

Chapter 1. Theoretical, methodological and practical bases of using GIS in


Hydrology ....................................................................................................................

19

1.1. Basic GIS terminology .................................................................................


1.2. Data types and models .................................................................................
1.3. Ellipsoids, datums and projections used in Romania ....................................
1.4. Development of geospatial database for hydrological studies ......................
1.4.1. Assessment of geospatial data needs .................................................
1.4.2. Data collection ...................................................................................
1.4.2.1. Data collection using Total Stations and GPS equipment .....
1.4.2.2. Topographic and thematic maps ............................................
1.4.2.3. Orthophotos and satellite images...........................................
1.4.2.4. The SRTM Digital Elevation Model .....................................
1.4.2.5. Other Digital Elevation Models.............................................
1.5. The interpolation of point data .....................................................................
1.5.1. Interpolation methods ........................................................................
1.5.2. Using ArcGIS Geostatistical Analyst ................................................
1.6. Main types of GIS analyses ..........................................................................
1.7. Modelling in GIS environment ............................................................................

20
22
24
30
30
35
35
37
38
41
44
48
49
51
53
58

Chapter 2. Limits of the Curvature Subcarpathians morphometric criteria


and GIS approaches ...................................................................................................

60

2.1. Delineation criteria .......................................................................................


2.1.1. Slope criterion.....................................................................................
2.1.2. Main landform criterion......................................................................
2.2. Description of limits .....................................................................................
2.3. Subunits of the Curvature Subcarpathians ....................................................

61
62
64
67
74

Chapter 3. River basins and river network in the Curvature Subcarpathians .....

76

3.1. The main river network ................................................................................


3.2. The Curvature Subcarpathians drainage basins link .................................
3.3. The mountain area of runoff generation .......................................................

76
80
83

Chapter 4. Factors influencing runoff and river sediments........................................

87

10
4.1. Geology ........................................................................................................
4.1.1. The lithological content .....................................................................
4.1.2. Geological and geomorphological connections .................................
4.1.3. Hydrological classification of lithological formations .......................
4.2. Morphostructural features ............................................................................
4.2.1. Delineation of depressions and hills using DTM ...................................
4.2.1.1. Methodological elements .......................................................
4.2.1.2. Analysis of landform distribution ..........................................
4.2.2. Regional differences ...........................................................................
4.2.2.1. Prahova Subcarpathians morphostructural sub-unit ..............
4.2.2.2. Buzu Subcarpathians morphostructural sub-unit .................
4.2.2.3. Vrancea Subcarpathians morphostructural sub-unit ..............
4.2.3. Morphometric characteristics of landforms ........................................
4.2.3.1. Mean elevation ......................................................................
4.2.3.2. Land slope .............................................................................
4.2.3.3. Local relief.............................................................................
4.2.3.4. Spatial differences of slope local relief relationship ...........
4.3. Climatic characteristics .................................................................................
4.3.1. Climatic data .......................................................................................
4.3.2. Air temperature ...................................................................................
4.3.3. Precipitation........................................................................................
4.3.3.1. Mean annual precipitation .....................................................
4.3.3.2. Mean monthly precipitation...................................................
4.3.3.3. Mean seasonal precipitation ..................................................
4.3.3.4. Variation of precipitation amounts ........................................
4.3.3.5. Extreme values of monthly precipitation...............................
4.3.3.6. De Martonne Aridity Index ...................................................
4.4. Soil and land use ...........................................................................................
4.4.1. Soils ....................................................................................................
4.4.1.1. Main soil classes and types....................................................
4.4.1.2. Soil texture.............................................................................
4.4.1.3. Hydrological classification of soils........................................
4.4.2. Land use..............................................................................................
4.4.3. The Curve Number Index ...................................................................
4.5. Groundwater conditions ................................................................................

87
88
95
103
105
106
106
109
110
110
111
113
115
117
118
119
122
123
124
127
134
135
139
141
145
148
150
152
152
152
159
160
163
167
172

Chapter 5. Indices used for physical geographic characterization of drainage


basins upstream of river gauging stations ................................................................

176

5.1. The delineation of drainage basins upstream of river gauging stations........


5.2. Morphometric characteristics of drainage basins ..........................................
5.2.1. The drainage basins structure related to the main morphostructural
units ..............................................................................................................
5.2.2. Mean elevation, slope and local relief of drainage basins...................
5.2.3. The slope of watercourses...................................................................
5.2.4. River network density .........................................................................
5.2.5. Shape indices of drainage basin ..........................................................
5.3. Quantifiable physical geographical features .................................................

179
182
182
185
186
189
193
196

11
Chapter 6. Average runoff .........................................................................................

201

6.1. Mean annual runoff .......................................................................................


6.1.1. Mean annual flow ...............................................................................
6.1.2. Mean annual flow anomaly in downstream sectors of the main
rivers ...................................................................................................
6.1.3. Depth of runoff ...................................................................................
6.1.4. Specific runoff ....................................................................................
6.1.4.1. Regionalization of mean specific runoff................................
6.1.4.2. Mean specific runoff map......................................................
6.1.4.3. Uses of the mean specific runoff map ...................................
6.1.5. The variation of annual discharge.......................................................
6.2. Seasonal flow regime ....................................................................................
6.3. Monthly flow regime ....................................................................................

201
202
207
210
215
216
223
226
231
233
239

Chapter 7. Maximum runoff......................................................................................

241

7.1. Characteristic rainy years ..............................................................................


7.2. Maximum monthly discharge and runoff......................................................
7.3. Maximum peak discharge and runoff............................................................
7.4. The main flood waves recorded in the study area .........................................
7.4.1. The flood waves of June July 1969..................................................
7.4.2. The flood wave of May 1970..............................................................
7.4.3. The flood wave of October 1972 ........................................................
7.4.4. The flood wave of July 1975 ..............................................................
7.4.5. The flood waves of 2005 ....................................................................
7.5. Peak discharge and runoff for different return periods .................................

246
248
254
260
261
262
265
267
271
277

Chapter 8. Minimum runoff ......................................................................................

281

8.1. Climatological drought indices .....................................................................


8.2. Characteristic dry years.................................................................................
8.3. Minimum monthly discharge and runoff ......................................................
8.4. Minimum daily discharge .............................................................................
8.5. Minimum discharge corresponding to different probabilities of occurrence ......
8.6. Rivers drying up............................................................................................

281
285
286
292
292
295

Chapter 9. Suspended load.........................................................................................

297

9.1. Determinant factors of river sediment formation ..........................................


9.2. Mean annual suspended load ........................................................................
9.3. Temporal variation of suspended load ..........................................................
9.4. Turbidity .......................................................................................................
9.5. Runoff suspended load relationships..........................................................

299
301
305
308
309

Conclusions .................................................................................................................

312

Summary......................................................................................................................

322

Bibliografie .................................................................................................................

333

PREFA

Evaluarea complex a resurselor naturale din bazinele hidrografice cu


ajutorul metodelor bazate pe Sistemele Informaionale Geografice constituie o
prioritate a cercetrii actuale, orientat din ce n ce mai mult ctre serviciile
tiinifice aduse societii.
Lucrarea de fa are un pronunat caracter teoretic i metodologic i propune
soluii noi de rezolvare a unor probleme de mediu, aplicate pentru Subcarpaii de la
Curbur o unitate de relief cu o vulnerabilitate accentuat la inundaii i alunecri.
Pentru contactul Subcarpailor cu sectorul montan, regretatul geomorfolog Gheorghe
Niculescu a pus n eviden un sector de interferen carpato-subcarpatic. n acest
context, pentru precizarea limitelor arealului studiat, Viorel Chende a utilizat o
serie de criterii morfologice i morfometrice care permit o delimitare riguroas a
unor uniti de relief complexe. Sunt utilizate tehnici geospaiale pentru analiza i
evaluarea factorilor fizico-geografici implicai n desfurarea proceselor
hidrologice i n stabilirea unor tipare pentru variabilitatea spaio-temporal a
acestora. O atenie deosebit se acord fenomenelor extreme, n strns legtur cu
precizarea riscurilor i cu managementul resurselor naturale, n acord cu strategiile
i directivele europene.
Evalurile efectuate se bazeaz pe un numr mare de indici cantitativi i
calitativi, dintre care unii sunt dezvoltai de autor (indicele complexitii reliefului,
indici de difereniere spaial pentru litologie i elementele morfometrice etc.).
Factorii care influeneaz scurgerea lichid i solid au fost introdui ca variabile n
relaiile de cauzalitate printr-o serie de indici care descriu particularitile fiecrei
suprafee bazinale (parametri morfometrici, nveli de sol, substrat litologic,
elemente climatice etc), precum i presiunea antropic exercitat asupra acesteia.
Autorul a elaborat noi relaii de sintez care surprind un spectru larg al
particularitilor teritoriale ce contribuie la formarea resursei de ap. Astfel de
relaii se bazeaz nu numai pe altitudinea i suprafaa bazinului de recepie, ci i pe
textura solului i pe utilizarea terenului (indicele Curve Number), substratul
litologic (clasa litologic), grupele hidrologice de soluri, densitatea reelei
hidrografice, indicele de ariditate, timpul de concentrare a scurgerii n cadrul
bazinului etc.
n ansamblu, autorul a reuit s realizeze o analiz, n limbaj matematizat, a
relaiilor dintre diferite componente ale mediului implicate n dinamica resurselor de
ap i n utilizarea acestora n numeroase domenii de activitate. Aceast analiz a fost

14

VIOREL CHENDE

posibil prin adaptarea tehnicilor geospaiale la specificul factorilor implicai n


conturarea resurselor hidrologice i n evaluarea calitii mediului.
Lucrarea aduce numeroase contribuii metodologice n evaluarea resurselor de
ap din regiunile deluroase n condiiile unei accentuate variabiliti spaiale i
temporale a parametrilor hidrologici. Aceste contribuii includ urmtoarele aspecte
mai importante:
- evaluarea parametrilor scurgerii solide i lichide i corelarea acestora cu
factorii geografici difereniai temporal i spaial;
- analiza corelativ nbuntit a componentelor ecuaiei de bilan, a
regionalizrii acestora i a diferenierii lor pe trepte altitudinale;
- utilizarea interdisciplinar a tehnicilor GIS pentru cunoaterea holistic a
fenomenelor hidrometeorologice.
Volumul reflect vocaia interdisciplinar a autorului, care a reuit s
realizeze o analiz integrat a factorilor implicai n scurgerea rurilor din
Subcarpai, utiliznd noiuni fundamentale din diferite domenii tiinifice conexe.
Acad. Dan Blteanu

INTRODUCERE

Resursele de ap, alturi de cele alimentare, sunt elemente care stau la baza
existenei vieii i care, astfel, au constituit dintotdeauna un interes major, att
pentru comunitile locale, ct i la niveluri superioare de organizare teritorial.
Legturile i conexiunile dintre apa din ruri, lunca inundabil i aezrile umane
din proximitatea acestora sunt dificil de pus n eviden, nu doar datorit complexitii
interaciunilor dintre apsolsubsol, ci i unei permanente contradicii ntre tendina
de dezvoltare a localitilor ct mai aproape de terenurile fertile din lunc i de
sursa de ap i nevoia de protecie mpotriva efectelor inundrii albiilor majore,
fenomen care are un caracter repetitiv.
Una dintre afirmaiile care surprind antagonismul dintre cerinele omului fa
de spaiul rurilor i a rurilor fa de spaiul adiacent este aceea c Viiturile nu
sunt considerate dezastre, ci fenomene naturale, ele fcnd parte din succesiunea
normal a evenimentelor hidrologice. Dezastrele produse de viituri sunt favorizate
de om prin faptul c acesta se expune riscului prin dezvoltarea n luncile rului
a aezrilor, a activitilor economice i agricole, drumurilor, podurilor etc.
(Mustea, 2005). ns abia dup mai bine de 50 de ani de dezvoltare economic
ncepe s se vorbeasc despre concepte precum spaiul de libertate a rurilor sau
mai mult spaiu pentru ruri.
n prezent, din ce n ce mai muli oameni percep o serie de fenomene care
arat c ceva deosebit se ntmpl cu clima, resursele de ap i mediul nconjurtor,
mai ales c perioada actual se caracterizeaz prin creterea impactului activitilor
umane asupra mediului hidric. n aceste condiii, comunitatea tiinific
internaional este tot mai interesat de analiza i predicia acestora. Pn n
prezent, numeroase studii i cercetri arat c starea general a resurselor de ap,
att din punctul de vedere cantitativ, ct i calitativ, nu este deloc optimist, dou
tendine fiind mai ngrijortoare: reducerea resurselor de ap i intensificarea
fenomenelor extreme.
Romnia dispune, pe rurile interioare, de o resurs medie de ap evaluat la
circa 40 miliarde m3/an, din care este utilizabil doar 35%. ns regimul scurgerii
rurilor este foarte diferit de la an la an i de la o regiune la alta, att datorit
pronunatei variaii n timp a factorilor climatici, ct i diversitii foarte mari a
celorlali factori fizico-geografici. Romnia are o resurs specific din rurile

16

VIOREL CHENDE

interioare de 1 840 m3/loc./an, i, din acest punct de vedere, ocup locul 13 n


Europa (media la nivelul Europei este de circa 4 000 m3/ loc./an).
Multiplele valene economice ale apei, corelate cu dezvoltarea tehnologic,
au fcut ca n secolul al XX-lea, dar mai ales dup anul 1950, apa s ocupe un
important loc n preocuprile oamenilor de tiin. Din punct de vedere cantitativ,
pentru rurile mari, dar mai ales pentru fluviul Dunrea, nceputurile etapei bazate
pe date tiinifice se plaseaz chiar la sfritul secolului al XIX-lea, activitatea de
cunoatere a regimului hidrologic lund amploare n perioada 18741898, pentru
ca ntre 18901895 s se construiasc podul de la Cernavod peste Dunre,
proiectat de inginerul Anghel Saligny. nfiinarea staiilor hidrometrice pe Dunre
este strns legat de nceputurile activitii Comisiei Europene a Dunrii i a
lucrrilor de amenajare a braului Sulina.
Gradul mare de relaionare dintre fenomenele i procesele care au loc n
mediul hidric i celelalte componente ale mediului a generat, nc de la nceputurile
conturrii Hidrologiei ca domeniu, un anumit tip de abordare a comportamentului
hidrologic al unui teritoriu, bazat pe condiionri spaiale induse de caracteristicile
geografice. n perioada 19601990 s-au elaborat sinteze hidrologice i regionalizri
ale tuturor parametrilor hidrologici ai rurilor din Romnia. Pe baza msurtorilor
directe n seciunile staiilor hidrometrice, s-au determinat parametrii hidrologici
pentru ntreg teritoriul rii. Elaborarea metodologiilor a fost iniiat de C. Diaconu
ncepnd cu anul 1952 i acoper urmtoarele domenii principale: scurgerea apei,
scurgerea aluviunilor, dinamica albiilor, bilanul apei etc. n 1994, C. Diaconu i P.
erban sintetizeaz toate aceste experiene i acumulri tiinifice de circa 40 de ani
ntr-o lucrare de referin a hidrologiei romneti, intitulat Sinteze i regionalizri
hidrologice.
Astfel, hidrologia reprezint unul din domeniile care, prin principalele
activiti pe care le desfoar (prognoza debitelor i nivelurilor, mai ales n cazul
evenimentelor extreme; predicia unor parametri hidrologici precum debitele i
volumele maxime, minime sau medii cu diverse probabiliti de producere etc.;
extrapolarea n timp i spaiu a datelor; determinarea parametrilor care caracterizeaz
mediul hidric, necesari n proiectare i n managementul resurselor de ap;
modelarea proceselor hidrologice), a contribuit la dezvoltarea continu a analizei
spaiale, chiar dac, iniial, abordrile erau limitate ca urmare a naturii foarte
complexe a proceselor care au loc n bazinele hidrografice i a capacitii reduse de
prelucrare i interpretare a informaiei n sistem clasic.
Dac, n trecut, era suficient un numr limitat de staii hidrometrice i de
parametri pentru a caracteriza evoluia fenomenelor hidrologice la scar mare,
odat cu dezvoltarea societii, aceste necesiti s-au amplificat continuu. Capacitatea
de analiz spaial i automatizarea unui numr ct mai mare de proceduri va
atinge ns apogeul odat cu finalizarea sistemului informaional hidrologic
integrat la nivelul intregii ri, moment n care activitatea de hidrologie i

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

17

gospodrire a apelor va fi beneficiarul monitorizrii rurilor n timp real, prin


instalarea de staii automate cu senzori de msurare a nivelului apei, a
precipitaiilor etc.
Progresul societii este strns legat i de capacitatea de stocare, prelucrare
i interpretare a informaiilor pe baza algoritmilor matematici utilizai n analiza
spaial, n condiiile unei creteri explozive a volumului de date i a necesitii
lurii deciziilor ntr-un timp ct mai scurt. GIS-ul (Geographic Information
System) a aprut ca o consecin a acestui progres, avnd ca baz simplificarea
lumii reale prin reprezentarea sa sub form de layere (strate tematice sau planuri
informaionale), ceea ce a nlesnit analiza variabilelor spaiale i a distribuiei
entitilor de la suprafaa terestr. Dezvoltarea rapid a acestui domeniu (ca, de
altfel, a tuturor tehnologiilor informatice) i utilizarea pe scar larg a
calculatoarelor i a unor tehnici moderne de msurare (staii automate, radare,
satelii etc.) au permis dezvoltarea metodelor i algoritmilor de calcul, i, mai
departe, a modelelor matematice i a aplicaiilor n mediu GIS. Toate acestea au
condus la utilizarea GIS-ului i n domeniul modelrii i a analizelor hidrologice,
prin extinderea analizelor spaiale i a detalierii proceselor fizice care au loc n
sistemul hidrologic.
Odat cu perfecionarea tehnologiei informaiei s-au extins i performanele
i capabilitile Sistemelor Informaionale Geografice (SIG), care au evoluat de la
simple aplicaii software pn la cristalizarea, n opinia multor specialiti, ca
domeniu de sine stttor (chiar dac instrumentele cu care opereaz sunt mprumutate
din alte domenii). Mai mult, n ultimii 20 de ani evoluia a fost att de rapid nct
s-a impus segmentarea acestuia n multiple direcii specializate (vectorizare clasic
si vectorizare on-line, cartografie digital, baze de date geospaiale, analiza datelor,
modelare GIS, diseminarea datelor prin intermediul internetului etc.). Una dintre
principalele componente ale unui GIS, utilizat frecvent n hidrologie, este cea a
analizei spaiale.
Subcarpaii de la Curbur, unitate care constituie arealul de studiu n aceast
lucrare, se suprapune peste trei mari bazine hidrografice ale Romniei (Ialomia,
Buzu i Putna) i reprezint, sub aspect climatic, dar mai ales hidrologic, o zon
de tranziie, att ca poziie n cadrul bazinelor hidrografice, ct i ca regim al
scurgerii, ntre arealul montan i cel de cmpie.
n aceast lucrare, spaializarea unui mare numr de factori fizico-geografici
i analiza n sistem GIS, inclusiv de tip statistico-spaial, a permis elaborarea unor
noi relaii ntre acetia i diferitele componente ale scurgerii lichide sau solide
(medii, minime, maxime). ntreaga analiz hidrologic se bazeaz pe prelucrarea i
sistematizarea ntr-o baz de date geospaial a componentelor fizico-geografice,
ceea ce a condus la identificarea influenei acestora pe diferite componente ale
debitelor sau scurgerii specifice.

18

VIOREL CHENDE

Volumul Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri


geospaiale include principalele rezultate ale unei etape de peste 10 ani de
cercetare hidrologic. Acestea ns se datoreaz i profesorilor mei, i n special
celor care, pe parcursul anilor de studiu n Facultatea de Geografie i Facultatea de
Hidrotehnic, mi-au transmis interesul pentru hidrologie: Valer Trufa,
Maria Ptroescu, Petre Stanciu, Ion Zvoianu, Petru erban, Constantin Diaconu,
Dan Blteanu, Petre Gtescu, i Radu Drobot. De asemenea, importante contribuii
la nelegerea acestui domeniu i a diferitelor componente fizico-geografice care
stau la baza proceselor hidrologice sunt datorate i unor specialiti renumii din
cadrul Institutului de Geografie i al Institutului Naional de Hidrologie i
Gospodrire a Apelor: Basarab Driga, Petru Enciu, Lucian Badea, Sorin Cheval,
Marinela Simota, Gabriel Nedelcu, Marius Mtrea i Ciprian Corbu. Spre
aceti oameni deosebii, precum i spre muli ali colaboratori, se ndreapt ntreaga
mea gratitudine.
Totodat, doresc s exprim calde mulumiri Institutului Naional de
Hidrologie i Gospodrire a Apelor, Institutului de Geografie al Academiei Romne
i Administraiei Naionale Apele Romne, n special directorilor acestora,
Dr. Petre Stanciu, Acad. Dan Blteanu i Ing. Ovidiu Gabor, al cror sprijin pe
ntreg parcursul elaborrii lucrrii a fost esenial.

CAPITOLUL 1

BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE I
PRACTICE ALE UTILIZRII GIS-ULUI N
HIDROLOGIE

Aplicabilitile metodelor i a tehnicilor GIS n domeniul Hidrologiei sunt


extrem de diverse, ncepnd de la determinarea parametrilor morfometrici ai
bazinelor hidrografice, pn la capacitatea de rezolvare a unor modele deterministe,
bazate pe procese, sau chiar a modelelor distribuite. Obiectivul principal este
reprezentat de analiza spaial a proceselor fizice care au loc n sistemul hidrologic
i a factorilor fizico-geografici care determin variabilitatea acestora. Acest sistem
(Fig. 1.1) poate fi considerat elementul de baz n structurarea unui GIS hidrologic
i a bazei de date geospaiale corespunztoare.

Fig. 1.1. Schema fizic a sistemului hidrologic (dup erban et al., 1989).

Pentru evaluarea i modelarea scurgerii, metodele moderne specifice GISului, dar i cele ale teledeteciei sau topografiei i geodeziei, joac un rol important.
Acestea completeaz domeniul hidrologiei, permind, pe de o parte, organizarea,

20

VIOREL CHENDE

vizualizarea i, mai ales, procesarea i analiza datelor spaiale, iar pe de alt parte,
creterea performanelor i eficienei modelelor hidrologice prin componenta
fizico-geografic pe care aceste tehnologii o pun la dispoziie. Cel mai simplu, dar
i cel mai elocvent exemplu, este cel al rolului pe care aceste metode l au n
prezent n modelarea topologic a bazinelor hidrografice i a translatrii, pe scara
spaiului, a limitei de aplicabilitate dintre sistemele cu parametri concentrai,
semidistribuii sau distribuii (Fig. 1.2). Acest tip de abordare ia n calcul
neuniformitatea n spaiu a factorilor condiionali ai scurgerii (topografie, litologie,
vegetaie, soluri etc.), precum i neuniformitatea n timp i spaiu a precipitaiilor,
i presupune divizarea bazinului i a reelei hidrografice n uniti omogene, urmat
de modelarea procesului ploaie-scurgere.

Fig. 1.2. Modelarea topologic a bazinelor hidrografice: a) sistem cu parametri concentrai;


b) sistem cu parametri semidistribuii; c) sistem cu parametri distribuii.

1.1. NOIUNI INTRODUCTIVE


Sistemele Informaionale Geografice (SIG) sau Geographic Information
Systems (GIS) reprezint un domeniu relativ nou, situat la interferena dintre
geografie i informatic. Primele elemente care au stat la baza conceptului de GIS
au aprut n anul 1962, la doar doi ani dup lansarea primului satelit meteorologic,
TIROS-1, i la scurt timp dup elaborarea Teoriei Generale a Sistemului de ctre
Ludwig von Bertalanffy n 1956. Prin lansarea satelitului Pageos n 1966 i a altor
3 satelii Landsat n anii 70, n Statele Unite i Canada a nceput o cercetare
detaliat a suprafeei terestre cu ajutorul echipamentelor de nalt rezoluie.
Tehnicile GIS au fost implementate pentru prima dat n Canada, n cadrul
unei aplicaii pentru inventarierea resurselor naturale (CGIS Canada Geographic
Information System), utilizat ulterior n programul Canada Land Inventory
(Inventarul terenurilor din Canada). Sistemul CGIS (Fig. 1.3), considerat primul
GIS modern, a oferit o serie de contribuii conceptuale i tehnice, fiind nc
funcional. Ulterior, aceste tehnici s-au extins de la cartografiere computerizat la
modelare GIS i analiz spaial, ceea ce a condus la noi direcii de utilizare a
modelelor i relaiilor spaiale, pentru ca n prezent s fie centrate pe crearea i
utilizarea hrilor on-line, cu accent pe cartografiere, inclusiv producerea i editarea
de date n interfa web.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

21

Fig.1.3. Schema conceptual a Sistemului Informatic Geografic Canadian, publicat de ctre


Terry Fisher i Connie MacDonald n 1979.

Dezvoltarea rapid i diversificarea domeniilor de aplicabilitate au determinat


existena unui numr foarte mare de definiii n literatura de specialitate. n lucrarea
de fa, au fost selectate dou dintre acestea, care surprind principalele caracteristici
ale acestui sistem. Un GIS este un ansamblu de persoane, componente hardware i
software, metode i norme care realizeaz culegerea, stocarea, validarea, analiza
i vizualizarea datelor geografice (Svulescu, 1996).
O alt definiie arat c un sistem informaional geografic este un sistem
informatic proiectat pentru a lucra cu date refereniate prin coordonate geografice.
Cu alte cuvinte, un SIG este att un sistem de baze de date cu capaciti specifice
pentru date spaiale, ct i un set de operaii utilizate pentru a lucra cu datele... ntrun anumit sens, un GIS poate fi vzut ca o hart superior ordonat (Star i Estes,
1990). n concluzie, principala caracteristic a unui Sistem Informatic Geografic
trebuie s fie capacitatea de a efectua analize spaiale (Haidu i Haidu, 1998).
Informaiile sunt stocate ntr-un sistem bazat pe layere (strate de date, strate
informaionale sau strate tematice), fiecare coninnd un anumit set de date.
Aceast abordare a generat o dezvoltare fr precedent a posibilitilor de analiz a
variabilelor i entitilor geografice spaiale.

22

VIOREL CHENDE

1.2. TIPURI I MODELE DE DATE


O baz de date spaial asociat unui Sistem Informatic Geografic
gestioneaz date geospaiale simple, inclusiv legturile dintre ele, abstractiznd
Geografia sub form de modele i seturi de date, hri i planuri etc. (Fig. 1.4).
Acest tip de baz de date are de fapt dou componente: o baz de date grafic i o
baz de date atribut. n cadrul sistemelor GIS, cele dou baze sunt integrate i
genereaz, n final, o singur entitate, harta digital.
Modele de Date
Seturi de Date Geospatiale
Procese si Modele de Fluxuri
Harti si Planuri
Metadate

ABSTRACTIZARE

BAZA DE DATE SPAIALE

Fig. 1.4. Tipuri de date spaiale care abstractizeaz lumea real (dup ESRI Romnia).

Baza de date atribut este administrat utiliznd Sistemele clasice de Gestiune


a Bazelor de Date (SGBD) sau module specializate in interiorul programelor de tip
GIS, avnd aceleai principii de baz ca ale SGBD-urilor consacrate.
Cea mai mare parte a atributelor sunt introduse de ctre utilizatori, fie direct,
fie indirect, prin legarea cu o baz de date extern. n general, acestea sunt date
colectate n teren sau date statistice, exprimate prin valori, clase de valori sau
simboluri alfa-numerice. Un alt grup de atribute sunt cele care pot fi generate
automat i care se refer la geometria obiectelor sau la relaiile topologice. ns
exist i atribute generate pe baza unor date preexistente, fie prin utilizarea unor
funcii simple sau complexe (de exemplu, densitatea reelei hidrografice,
altitudinea medie a subbazinelor hidrografice, panta sectoarelor de ru, indici de
ariditate etc.), fie prin reclasificarea acestora (clase altitudinale, grupe hidrologice
de soluri, grupe de utilizare a terenului etc.).
Transformarea datelor i a informaiilor coninute de diferite reprezentri
grafice din format analogic n format digital se poate realiza pe baza a dou
abordri a reprezentrii datelor grafice: vector i raster. Existena celor dou tipuri
de reprezentri (modele de date) se datoreaz factorilor tehnologici care au
influenat dezvoltarea graficii pe calculator (Svulescu i colab., 2000).
n modelul vector, elementele geografice sunt reprezentate prin 3 tipuri de
entiti de baz punct, linie i poligon. Cel mai important element al datelor de tip

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

23

vectorial este topologia, care definete explicit relaiile de conectivitate i adiacen


ale elementelor datelor geografice. Principiul topologiei este destul de simplu:
relaiile spaiale sunt exprimate ca liste de elemente (de exemplu, un poligon este
definit de lista arcelor care compun limita acestuia). Crearea i stocarea topologiei
prezint o serie de avantaje: stocarea eficient a datelor a condus la creterea
vitezei de procesare; posibilitatea de a utiliza funcii analitice, ca, de exemplu,
identificarea vectorilor adiaceni, combinarea poligoanelor adiacente care au
caracteristici similare, modelarea fluxurilor printr-o reea de linii conectate etc.
O alternativ la aceast abordare este spaiul continuu, unde o anumit
variabil (altitudinea terenului, precipitaiile etc.) este definit n orice punct din
interiorul unui areal. Suprafaa continu poate fi reprezentat de modelul de date
raster (numit i grid), definit de mrimea celulei, numrul de linii i de coloane
(rezultnd astfel o matrice de Nx x Ny elemente) i atributul corespunztor celulei.
Practic, o gril de celule ptrate acoper terenul (Fig. 1.5). O reprezentare de tip
grid este considerat a fi o suprafa funcional, deoarece pentru oricare locaie
dat (x,y), este stocat o singur valoare Z (Childs, 2004), aceasta rednd de fapt
valoarea medie a atributului la nivel de celul. Cu alte cuvinte, un grid nu poate
reprezenta la un moment dat dect o singur variabil. Un punct din modelul vector
poate fi aproximat n modelul de date raster printr-o celul singular.
Modelul TIN (Triangulated Irregular Network) este un caz particular, avnd
caracteristici att de vector, ct i de raster (Fig. 1.6). Pornete de la un set de
puncte pentru care se cunosc coordonatele i valorile unui atribut. Punctele sunt
interconectate pentru a forma o reea de triunghiuri neregulate, utiliznd metoda
Delaunay. Aceasta reprezint o constrngere matematic prin care punctele de
coordonate (x,y), aparinnd unui anumit set de date, sunt grupate cte trei, astfel
nct s determine un triunghi care s ndeplineasc condiia ca cercul circumscris
acestuia s nu includ n interior alte puncte. Modelul TIN este unul dintre cele mai
eficiente metode de reprezentare a unei suprafee cu ajutorul computerului, avnd
avantajul unei construcii rapide plecnd de la un set mare de puncte (x,y).

Fig. 1.5. Model de date raster.

Fig. 1.6. Modelul TIN.

Reeaua hidrografic este cel mai bine reprezentat ca linii, iar staiile
hidrometrice sau alte puncte de control de pe ruri, ca puncte, fiind stocate n
format vector. ns, atunci cnd anumite modele hidrologice sau hidraulice sunt

24

VIOREL CHENDE

implementate prin intermediul unor proceduri GIS, aceste elemente sunt cerute n
format raster, impunndu-se conversia acestora. Bazinele de recepie pot fi obinute
din Modelul Digital al Terenului (MDT), care este o reprezentare raster a altitudinii
terenului. Precipitaiile, evaporaia sau alte variabile climatice sunt definite
continuu, pe ntreg spaiul, deci se potrivesc unei reprezentri raster. Deoarece
foarte puine softuri lucreaz cu toate tipurile de date simultan, i doar pentru
analize foarte specializate, uneori este necesar conversia ntregii informaii ntr-un
singur model. Cele dou modele principale de date (vector i raster) prezint,
fiecare, o serie de avantaje i dezavantaje.
Ca urmare a sistematizrii informaiei la nivel de strate tematice, a celor trei
modele de date grafice i a interconectrii acestora cu bazele de date atribut, decurg
o serie de avantaje oferite de tehnicile GIS, cele mai importante fiind:
modificarea relativ simpl a scrii sau proieciei hrii; mozaicarea hrilor
cu scri sau proiecii diferite, obinute din surse diverse;
operarea modificrilor i actualizrilor n baza de date spaiale, urmat de
refacerea imediat a hrilor compuse din stratele respective;
posibilitatea de analize spaiale pe layere sau ntre layere;
realizarea rapid a unor analize care presupun algoritmi matematici
compleci de calcul (analize de reea, produse derivate din MDT, obinerea
reelelor de poligoane Thiessen sau Voronoi etc. Fig. 1.7).

Fig. 1.7. Construirea reelei de poligoane Voronoi.

1.3. ELIPSOIZI, DATUMURI I PROIECII UTILIZATE N


ROMNIA
Att datele de intrare ntr-un GIS, ct i informaia rezultat n urma
prelucrrii i analizei au ca principal caracteristic spaialitatea sau georeferina,
ceea ce nseamn c fiecare element din hart este legat de un anumit loc, bine

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

25

precizat, de pe suprafaa Pmntului. Aceast proprietate individualizeaz GIS-ul


de alte sisteme informatice.
Tipul, elementele i parametrii constructivi specifici proieciilor cartografice
i sistemelor de coordonate care stau la baza realizrii diverselor hri sunt
caracteristici fundamentale ale datelor spaiale, eseniale n realizarea aplicaiilor
GIS. Acestea sunt determinante pentru acurateea rezultatelor atunci cnd se
utilizeaz hrile ca surs de date, cnd se impune utilizarea hrilor realizate n
diverse perioade de timp sau de diferite ri, cnd se introduc date achiziionate
prin sisteme GPS sau staii totale etc.
Dei considerarea formei Pmntului ca sfer are un grad mare de
aproximare, totui aceasta se utilizeaz pentru ntocmirea hrilor la scara
1:5 000 000 sau mai mic, principalul motiv fiind acela c la acest grad de
generalizare, diferena dintre axa ecuatorial i cea polar este greu de sesizat. Un
corp geometric care aproximeaz forma Pmntului mult mai bine dect sfera, prin
faptul c ine cont de turtirea acestuia, este elipsoidul de rotaie (numit n limbaj
de specialitate i sferoid). De-a lungul istoriei, dar mai ales n secolul al XX-lea,
fiecare ar sau zon de influen a adoptat anumii elipsoizi pentru a minimiza
erorile, ceea ce presupune ca diferena dintre forma real i forma prin care se
aproximeaz Pmntul s fie ct mai
mic. Pentru a realiza acest lucru, nu se
utilizeaz acelai elipsoid pe toat
suprafaa terestr sau, dac se folosete
acelai elipsoid, poate avea poziii i
orientri diferite fa de centrul
geoidului (Fig. 1.8).
n prezent, n baza de date EPSG
(European Petroleum Survey Group)
Fig. 1.8. Utilizarea diferiilor elipsoizi pentru
sunt definii n jur de 50 elipsoizi mai
diferite zone.
des utilizai. O mare importan prezint
elipsoizii WGS 84 i GRS 80 (Geodetic Reference System 1980). Ultimul dintre
acetia a fost adoptat n 1980 de ctre IUGG (Uniunea Internaional de Geodezie
i Geofizic) ca standard pentru definirea formei Pmntului. WGS 84 (World
Geodetic System 1984) are la baz elipsoidul de referin GRS 80. ns acesta nu
reprezint doar un simplu elipsoid, ci este component a unui sistem geodezic de
referin.
Elipsoizii variaz de la o proiecie la alta. n momentul n care este creat o
proiecie cartografic, acesteia i se asociaz un elipsoid de baz. De exemplu,
proiecia U.T.M. este asociat elipsoidului WGS 84, proiecia Stereografic 70,
elipsoidului Krasovsky, etc. n Romnia au fost utilizai elipsoizii Bessel, Clarke i
Hayford pn n 1950 (Mugnier, 2001), ulterior fiind utilizat elipsoidul Krasovsky,
pn n 1992, an n care a nceput s fie folosit n paralel i sistemului WGS 84.
Elipsoidul Hayford a fost adoptat n 1924 ca elipsoid internaional de ctre IUGG,
putnd fi ntlnit i sub denumirea International 1909 sau International 1924.

26

VIOREL CHENDE

Pentru a aproxima i mai corect suprafaa neregulat a Pmntului, se


utilizeaz geoidul, adic acea suprafa echipotenial a cmpului gravitaional
terestru care reprezint o aproximare a suprafaei oceanelor i a mrilor deschise
aflate n stare de inerie, deci neafectate de maree sau variaii ale presiunii
atmosferice. Imaginar, poate fi considerat ca fiind prelungirea acestei suprafee pe
sub continente. Pentru ca aceast suprafa s fie echipotenial, masa i acceleraia
gravitaional fiind date, variaz nlimea punctului. Suprafaa geoidului este dat
de nlimile acestuia fa de un elipsoid de referin.
Exist mai multe modele de determinare a suprafeei geoidului, una din
acestea fiind modelul de cmp gravitaional EGM 96 (Earth Gravitational Model
1996), calculat n funcie de elipsoidul WGS 84. Acolo unde anomaliile
gravimetrice sunt pozitive, nlimea este mai mare (geoidul depete n nlime
elipsoidul), iar unde sunt negative, mai mic (suprafaa geoidului este sub cea a
elipsoidului). n zona Romniei, acesta are valori de 3040 m (Fig. 1.9).

Fig. 1.9. Harta general a nlimii geoidului EGM 96 fa de elipsoidul WGS 84


(dup NIMA National Imagery and Mapping Agency).

Un alt element de cunoaterea cruia depinde precizia realizrii hrilor este


datumul. n general, acesta poate fi definit ca o cantitate numeric sau geometric
(sau un set de astfel de cantiti) care servesc drept referin sau baz pentru
msurarea altor cantiti.
Datumul geodezic (sistemul geodezic de referin) definete dimensiunile,
forma, orientarea i poziia elipsoidului fa de originea Pmntului. Adesea, n
literatura de specialitate apare doar termenul datum. n funcie de poziia
elipsoidului fa de centrul geoidului, acestea pot fi locale sau geocentrice. n cazul
datumurilor locale, centrul elipsoidului nu coincide cu centrul de greutate al
geoidului. Acestea aproximeaz foarte bine o anumit zon a suprafeei terestre,

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

27

situat n jurul punctului central (punctul n


care se consider c elipsoidul intersecteaz
geoidul, aici nlimea geoidului fiind 0).
n ultima perioad a secolului al XX-lea,
schimbul permanent de informaie, evoluia
sistemelor de teledetecie i poziionare
global, marele numr de datumuri utilizate,
numeroasele calcule pe care le presupune
translatarea informaiei ntre diferite datumuri
locale (datorit poziiei diferite a centrilor
elipsoizilor i a rotaiei relative a acestora) i,
nu n ultimul rnd, cerinele militare, au impus
Fig. 1.10. Tipuri de datumuri
raportarea lucrrilor cartografice i geodezice
(dup Price, 2001).
la sisteme geodezice unitare pe plan mondial
(datumuri geocentrice). Centrul elipsoidului coincide cu centrul geoidului,
aproximnd ntreaga suprafa terestr (Fig. 1.10). Pe teritoriul Romniei este
utilizat att un datum local (Pulkovo 1942), ct i unul geocentric (WGS 84).
Datumul Pulkovo 1942 (Sistemul de Coordonate de Control Pulkovo 1942)
este derivat din datumul rusesc Pulkovo 1932 i cel European, transformarea
fcndu-se printr-o serie de staii comune de msurtori. Utilizeaz elipsoidul
Krasovsky 1940, punctul central (Observatorul Astronomic Pulkovo, situat lng
Leningrad, i considerat punctul geodezic fundamental al fostei U.R.S.S.) avnd
coordonatele = 5946'18,55" N i = 3019'42,09" E. A fost adoptat i de alte
ri din fostul bloc comunist, inclusiv Romnia.
Datumul WGS 84 este cel mai utilizat datum n perioada actual, fiind definit
de ctre National Imagery and Mapping Agency (NIMA) i utilizat de
Departamentul de Aprare al Statelor Unite. De asemenea, constituie suportul
pentru msurtorile GPS. Mai ales dup 1990, o serie de state, printre care i
Romnia, i construiesc hrile avnd drept cadru de referin acest datum
geocentric raportat la elipsoidul WGS 84. A fost mbuntit de dou ori, pe baza
msurtorilor GPS (n 1994 i 1996). Totodat, n 1996 a fost nlocuit modelul
WGS 84 pentru calcularea cmpului gravitaional al Pmntului cu EGM 96 (vezi
Fig. 1.9). Aceste redefiniri pot fi considerate neglijabile n contextul aplicaiilor
GIS. De exemplu, n 1994 coreciile s-au situat sub 30 cm.
Utilizarea pe scar larg a elipsoidului i datumului WGS 84, mai ales n
Statele Unite, a impus definirea precis a parametrilor utilizai pentru conversia
datumurilor locale la datumul WGS 84 i utilizarea lui ca datum intermediar
pentru conversia ntre dou datumuri locale, conversie care se face n dou etape:
a) conversia datumului local 1 la datumul WGS 84; b) conversia datumului WGS
84 la datumul local 2. Aadar, atunci cnd se definete un datum ntr-un soft GIS, se
definesc de fapt parametrii utilizai pentru conversia la WGS 84. Pentru a converti
un datum la altul, se utilizeaz dou metode:

28

VIOREL CHENDE

metoda cea mai exact de transformare, numit i transformare Helmert,


utilizeaz 7 parametri; n cazul Romniei, pentru trecerea de la datumul
Pulkovo 1942 la datumul ETRS 89, care utilizeaz elipsoidul GRS 80,
aceti parametri au fost determinai de ANCPI (Tabelul 1.1);
o metod mai simpl este cea care utilizeaz doar primul set de parametri
(X, Y, Z). Pentru transformarea ntre Pulkovo 1942 i WGS 84,
valorile acestora sunt 28 m (+/-3 m), -121 (+/-5 m) i -77 m (+/-3 m).
Tabelul 1.1.
Parametrii de transformare Helmert ntre datumurile ETRS89 i Pulkovo 1942.
Parametru
Translaie Tx
Translaie Ty
Translaie Tz
Parametru de scar
Rotaie Rx
Rotaie Ry
Rotaie Rz

U.M.
m
m
m
ppm
"
"
"

Valoare
2,3287
-147,0425
-92,0802
5,68906266
0,30924830
-0,32482185
-0,49729934

Pentru a obine o acuratee mai mare a transformrilor la WGS 84, parametrii


X, Y, Z au fost calculai nu numai pentru punctul central al datumurilor locale,
ci i pentru alte puncte. Determinarea lor s-a fcut pe baza observaiilor satelitare i
a msurtorilor GPS. n cazul datumului Pulkovo, de exemplu, dac n 1991, n
afara Rusiei, erau definii doar pentru Romnia, n 1997 au fost definii pentru nc
6 ri. Neaplicarea datumului n transformarea proieciilor conduce, pe teritoriul
Romniei, la erori de 28 m pe X i -121 m pe Y.
Elementul de legtur ntre lumea real, tridimensional (modelat ca sfer
sau elipsoid de rotaie), i reprezentarea bidimensional a acesteia (harta sau
planul) l reprezint sistemele de coordonate. Coordonatele geografice permit
localizarea unui punct pe glob prin latitudine i longitudine, exprimate n general n
grade sexazecimale (grade, minute, secunde). Pentru diferite transformri sau
calcule realizate n programe GIS, uneori este necesar exprimarea acestora n
grade centesimale (un grad are 100 subuniti), transformarea realizndu-se astfel:
g100 = grade + minute/60 + secunde/3600
ns coordonatele carteziene (rectangulare) sunt cele care constituie baza
sistemelor de coordonate ale proieciilor cartografice. Acestea utilizeaz un sistem
de axe de referin, iar originea sistemului de coordonate este clar definit pentru
fiecare proiecie, uneori putnd fi translatat din considerente practice (pentru a nu
opera cu valori negative). Coordonatele carteziene permit calculul lungimilor i
ariilor elementelor de tip vectorial.
Suprafaa elipsoidului intersecteaz planul sau corpul geometric utilizat
pentru proiectarea Pmntului ntr-un punct, o dreapt sau un cerc (n funcie de
tipul proieciei), aici deformrile fiind nule. Creterea distanei fa de aceste

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

29

puncte sau linii de deformri nule presupune


mrirea distanei dintre sferoid i planul sau corpul
geometric utilizat ca plan de proiecie, conducnd
la deformri din ce n ce mai mari n raport cu
lungimile sau suprafeele reale (Fig. 1.11).
Pentru teritoriul Romniei sunt utilizate Fig. 1.11. Linia de deformri nule
i zonele cu deformri din
3 sisteme de proiecie:
ce n ce mai mari
a. Stereografic 1970 (Stereo 70), face parte
din categoria proieciilor cartografice conforme perspective, care pstreaz nealterate valorile unghiurilor, dar deformeaz radial
lungimile, avnd urmtoarele caracteristici:
este un sistem de proiecie stereografic cu plan secant, adncimea planului
secant fa de planul tangent n punctul central al proieciei fiind de
1389,48 m. Se obine astfel un cerc de secan cu raza de 201,72 km n
lungul cruia deformrile sunt nule;
distana de 1 km dintre dou puncte situate n zona punctului central al
proieciei va fi mai mic cu 0,25 m, n timp ce spre graniele rii, mai
mare cu 0,50 m. Aceste deformaii pot fi eliminate sau reduse prin
adoptarea de sisteme de proiecie locale derivate din sistemul Stereo 70;
principalele elementele constructive sunt prezentate n Tabelul 1.2.
b. Transvers Mercator (Gauss-Kruger), este o proiecie policilindric
transversal, utiliznd de asemenea elipsoidul Krasovsky (Tabelul 1.2). Fiecare fus,
cu o valoare de 6 de longitudine, este proiectat pe cte un cilindru tangent pe
meridianul central al fusului, astfel c factorul de scar are valoarea 1. Deformrile
de arii i distane cresc de la meridianul central spre meridianele marginale. Cele
mai mari deformri sunt n apropierea paralelei de 0, aici distana ntre meridiane
fiind mai mare. Teritoriul Romniei se suprapune zonelor 34 i 35.
c. Universal Transvers Mercator (fusul 34 si 35) este derivat din proiecia
Gauss-Kruger, cu unele diferene. Cilindrul nu este tangent la meridianul central, ci
secant, obinndu-se dou linii de deformri nule. Factorul de scar este subunitar.
Pentru aceast proiecie s-a adoptat elipsoidul geocentric WGS 84.
Deplasarea pe direciile est i nord, numite i est fals, respectiv nord fals, se
refer la coordonatele carteziene (x,y). De exemplu, n cazul proieciei Gauss
Kruger fus 35, originea proieciei nu are valoarea (0,0) ci (0, 4 500 000). Originea
sistemului de coordonate cartezian pentru proiecia Stereo70 este (500 000,
500 000). Aceste deplasri sunt introduse pentru ca pe un anumit teritoriu s nu
existe valori negative ale coordonatelor n nici unul din cele 4 cadrane.
Trebuie reinut faptul c, datorit deplasrii spre est i a celor dou fuse
diferite n cazul ultimelor dou proiecii, singurul mod n care poate fi vizualizat
ntregul teritoriu al Romniei este n proiecie Stereo 70. n cazul proieciei
Transverse Mercator, fusul 35 apare cu circa 500 km spre est fa de fusul 34, iar n
cazul proieciei UTM, cele dou fuse apar suprapuse.

30

VIOREL CHENDE
Tabelul 1.2.
Principalele elementele constructive ale proieciilor utilizate n Romnia.
Parametrul
zona
meridian central
paralela central
deplasare est
deplasare nord
elipsoid utilizat
datum
factor de scar

Stereografic
1970
25
46
500 000
500 000
Krasovsky
Pulkovo 42
0,99975

Transvers Mercator
(Gauss-Kruger)
Fus 34
Fus 35
1824
2430
21
27
0
0
4 500 000
5 500 000
0
0
Krasovsky
Pulkovo 42
1,00000

Universal Transvers
Mercator
Fus 34
Fus 35
1824
2430
21
27
0
0
500 000
500 000
0
0
WGS 84
WGS 84
0,99960

1.4. CONSTITUIREA BAZEI DE DATE GEOSPAIALE


NECESAR STUDIILOR HIDROLOGICE
Identificarea cerinei de date spaiale necesare dezvoltrii unui Sistem
Informaional Geografic trebuie s in seama de tipurile de analize specifice
domeniului cruia se adreseaz, att de cele identificate ca fiind deja implementate
n mediu GIS, ct i de cele ce urmeaz a fi dezvoltate pe baza metodologiilor
clasice. Utilizarea GIS-ului n modelarea i analiza hidrologic reprezint unul din
cele mai extinse domenii de aplicare, aspect sugerat de interesul pentru dezvoltarea
i implementarea de proceduri automate (finalizate de multe ori prin rutine sau
programe n cadrul unor programe GIS).
1.4.1. EVALUAREA NECESARULUI DE DATE GEOSPAIALE
Definirea tipurilor de date spaiale necesare are ca punct de plecare
condiionarea variabilitii spaiale a parametrilor hidrologici de ctre o serie de
factori climatici (precipitaii, evaporaie, stratul de zpad, temperatura aerului etc.)
sau neclimatici (condiiile geologice, relieful, solurile, vegetaia, activitile umane
etc.). Sistematizarea ntr-o baz de date geospaial a componentelor fizicogeografice, spaializarea acestora i prelucrarea i analiza n sistem GIS, inclusiv de
tip statistico-spaial, au rolul de a identifica noi relaii cauzale i de a constitui
intrri n modelele hidrologice sau hidraulice. De asemenea, baza de date istoric
trebuie susinut de un suport cartografic digital (MDT, reea hidrografic,
utilizarea terenului, bazine hidrografice, staii hidrometrice i meteorologice etc.).
n ultimii 20 de ani au fost efectuate mai multe studii pentru ncorporarea
GIS-ului n modelarea hidrologic a bazinelor hidrografice. Aceste studii au
scopuri diferite i pot fi grupate n general n patru categorii (Melesse et al, 2003):

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

31

a. calculul parametrilor de intrare pentru modelele hidrologice existente;


b. cartografierea i afiarea variabilelor hidrologice;
c. reprezentarea suprafeei bazinului hidrografic;
d. identificarea unitilor de rspuns hidrologic.
Maidment (1993) a evideniat o schem alternativ de clasificare a diferitelor
contribuii ale GIS-ului n hidrologie:
analiza i evaluarea hidrologic;
estimarea parametrilor hidrologici;
cuplarea nencapsulat (detaat) a GIS-ului i modelelor hidrologice;
integrarea GIS-ului i modelelor hidrologice n aplicaii independente
(HEC-RAS, HEC-HMS, MIKE, FLDVIEW etc.).
Sistemele hidrologice integrate includ diferite pachete de aplicaii, schimbul
de date ntre componente avnd ca obiectiv i analiza zonelor potenial inundabile
(Stanciu et al, 2009). Un astfel de sistem poate fi realizat i printr-o cuplare
nencapsulat, utiliznd proceduri automate sau semiautomate, rolul pe care l
ocup GIS-ul i datele spaiale ntr-o astfel de abordare fiind esenial (Fig. 1.12).

Fig. 1.12. Schimb de date ntre diferitele componente ale unui pachet de aplicaii.

Pornind de la aceast schem, poate fi dezvoltat o structur de baz de date


geografice care s satisfac att cerinele analizei caracteristicilor spaiale ale

32

VIOREL CHENDE

componentelor sistemului hidrologic, ct i ale modelrii hidrologice. Principalele


surse de date utilizate pentru realizarea unei astfel de baze de date geografice sunt
masurtorile topo-batimetrice, diferite planuri i hri scanate i georefereniate,
imagini satelitare i ortofotoplanuri, baze de date tematice etc. Cele mai importante
elemente identificate ca fiind necesare unei analize hidrologice integrate, precum i
descrierea acestora, sunt redate n Tabelul 1.3.
Tabelul 1.3.
Principalele elemente coninute de o baz de date geografice care s satisfac cerinele
analizelor hidrologice.
Entitate (Obiect)

Atribut
Descriere/detalii
I. Msurtori topobatimetrice
Sistemul de proiecie n care sunt determinate
Sistem de coordonate
coordonatele (Stereo 70)
Borne de referin
Sistemul la care sunt referite cotele punctelor
(geodezice, CSA,
Sistem de referin
(Marea Neagr Constana sau Sulina, Marea
etc.)
altimetric
Baltic etc.)
X, Y, Z
Coordonate planimetrice i altimetrice
Tipul punctului
Puncte de referin sau puncte determinate
Precizia determinrii coordonatelor depinde i de
Observaii asupra
Puncte msurate cu
caracteristicile zonei n care se afl punctul; zonele
spaiului n care sunt
sisteme GPS
construite, versanii etc. pot reprezenta obstrucii i
situate punctele GPS
pot distorsiona semnalul satelitar
X, Y, Z
Coordonate planimetrice i altimetrice
Puncte de coordonate cunoscute, utilizate ca
Punctul de referin
referin pentru msurarea setului de puncte (born
geodezic, born CSA, punct GPS etc.)
Se stabilete un sistem de coduri pentru cele mai
Puncte msurate cu
frecvente elemente (clase de obiecte) msurate n
staii totale
Codul tipului de
teren: maluri, oglinda apei, puncte submerse, diguri,
element msurat
derivaie, cldiri, microdepresiuni, limita pdurii,
limit de proprietate, drumuri etc.
X, Y, Z
Coordonate planimetrice i altimetrice
Puncte de coordonate cunoscute, utilizate ca
Punctul de referin
referin pentru msurarea setului de puncte (born
geodezic, born CSA, punct GPS etc.)
Metoda de msurare
Ecosond, tij etc.
Cota oglinzii apei, determinat cu staia total sau
Z referin ap
GPS-ul
Puncte de batimetrie
Poate fi n linie dreapt (msurat cu GPS-ul) sau n
Distana fa de punctul
lungul track-ului obinut prin nregistrarea
de referin
deplasrii brcii
Adncimea fa de Z
Prin diferena dintre Z referin i adncime se
referin
obine altitudinea absolut a patului albiei
X, Y, Z
Coordonate planimetrice i altimetrice
II. Elemente (entiti) derivate din msuratori topobatimetrice
Profile transversale
Lungimea orizontal, obinut prin cumularea
Lungime n plan 2D
(tip linie)
distanelor dintre punctele succesive de pe profil

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale


Entitate (Obiect)

Atribut

33

Descriere/detalii
Lungimea terenului, obinut pe baza diferenelor
Lungime n plan 3D
de cote i a distanelor dintre punctele succesive de
pe profil
Z minim
Altitudinea minim pe profil
Aria seciunii vii
Aria seciunii situat sub nivelul apei
Reprezint lungimea conturului patului albiei cu
Perimetrul udat
care apa se gsete n contact n cadrul seciunii
Reprezint raportul dintre seciunea vie i
Raza hidraulic
perimetrul udat
Adncimea maxim
Adncimea apei la nivelul talvegului
Panta oglinzii apei, determinat pe baza a dou
Panta hidraulic
puncte situate amonte aval fa de seciune
III. Elemente (entiti) derivate din hri, planuri sau alte informaii, cu posibilitatea
corectrii pe baza msuratorilor topo-batimetrice
Reea hidrografic
Cod cadastral
Cod unic de identificare cadastral
(tip poligon)
Tip element
Canal, lac, albie natural etc.
Cod cadastral
Cod cadastral sau alt cod unic de identificare
Tip element
Canal, derivaie, albie natural etc.
n cadastrul hidrologic al Romniei, toate rurile
Ordin cadastral
care se vars n Dunre sunt considerate ca avnd
ordinul 1, afluenii ajungnd pn la ordinul 6
Reea hidrografic
Lungime
Este generat automat
(tip linie)
Altitudinea izvorului
Se obin de pe hri sau MDT
Altitudinea confluenei
Se determin ca raport ntre diferena de nivel dH
Panta medie
(m) dintre cota izvorului i a confluenei, i
lungimea albiei (La)
Denumirea staiei
Conform INHGA
Codul rului
Codul cadastral al rului monitorizat
Nivelul apei, debite lichide, debite solide,
Elemente msurate sau
temperatura apei etc. (datele pot fi gestionate i n
determinate
aplicaii externe GIS-ului)
Coordonate planimetrice i altimetrice; Z reprezint
X, Y, Z
altitudinea planului 0 al mirei
Altitudinea talvegului n seciunea mirei; este
Cota talvegului
Staii hidrometrice
necesar n diferite aplicaii GIS
(tip punct)
Cota de atenie
Nivelul apei de la care sistemul intr n alert
Cota de inundaie
Nivel la care apa depaete cota malurilor
Cota de pericol
Nivel de evacuare
Suprafaa bazinului hidrografic drenat pn n
Suprafaa controlat
seciunea staiei
Altitudinea i panta
Pot fi inclui i ali parametri morfometrici ai
medie a suprafeei
suprafeei controlate, mai ales c aplicaiile GIS
controlate
faciliteaz obinerea acestora
Denumirea staiei
Conform ANM
Staii meteo, posturi
X, Y, Z
Coordonate planimetrice i altimetrice
pluviometrice
Cantitatea de precipitaii, temperatur, vnt etc.
(tip punct)
Elemente msurate
(datele pot fi gestionate i n aplicaii externe GIS-ului)

34
Entitate (Obiect)

VIOREL CHENDE

Atribut
Descriere/detalii
Elemente msurate sau
Foraje
Datele pot fi gestionate i n aplicaii externe GIS-ului
determinate
(tip punct)
X, Y, Z
Coordonate planimetrice i altimetrice
Poduri
Codul rului
Identific rul pe care este situat podul
(tip punct)
L, H, S
Lungime, nlime, aria de tranzit
Spaiul construit
Atribute n funcie de gradul de detaliere a analizelor i de sursele de date
(tip poligon)
existente
Suprafaa i volumul, necesare n calculul
S, V
acumulrilor
Micro-depresiuni,
poldere
Acoperirea cu vegetaie
Acoperirea cu vegetaie n procente
(tip poligon)
i tipul de sol
Zmin, Zmax
Cota minim i maxim a arealului
Tip baraj
Baraj de greutate, arc, baraj mobil etc.
Materialul de
Anrocamente, pmnt, beton etc.
construcie
Atenuare, irigaii, energie electric, piscicultur,
Scopul acumulrii
alimentare cu ap, agrement, alte folosine etc.
Lacuri de acumulare
(tip poligon sau
NNR = nivel normal de retenie
Suprafaa la NNR,
punct)
NMR = nivel maxim de retenie
NMR i NME
NME = nivel maxim de exploatare
Volumul total
Volumul acumulrii corespunztor NME
Volumul de protecie contra viiturii, calculat ca
Volumul de atenuare
diferen ntre volumele la NME i NNR
Codul rului
Cod cadastral al sectorului de ru aprat
Diguri
Materialul construcie Pmnt, beton etc.
(tip linie)
H, l
nlimea i limea medie pe sectoare de dig
IV. Elemente fizico-geografice
Elemente hidrografice
Codul bazinului
Conform Cadastrului Apelor
Denumire
Conform Cadastrului Apelor
Bazine hidrografice
Suprafaa
(tip poligon)
Sunt obinute n aplicaii GIS, pe baza MDT-ului
Hmed, Hmin, Hmax
sau a hrilor topografice scara 1:25 000
Panta medie
Cod comun cu staiile hidrometrice; permite
Suprafee controlate Cod de identificare
transferul de atribute ntre cele dou strate de date
de staiile
Densitatea reelei
Necesar n analiza diferitelor componente ale
hidrometrice hidrografice
scurgerii
suprafee de recepie
Sunt obinute n aplicaii GIS, pe baza MDT-ului
Hmed, Hmin, Hmax
(tip poligon)
sau a hrilor topografice scara 1:25 000
Panta medie
Zone inundabile
Benzi de inundabilitate obinute prin modelare; atribute n funcie de precizia
(tip poligon)
i de modul de generare a acestor benzi
Inundaii istorice
Zone inundate la diferite evenimente extreme
Alte elemente fizico-geografice
Informaie
Scara utilizat se alege n funcie de gradul de
Curbe de nivel
altimetric
detaliere a analizelor; cele mai uzitate sunt hrile la
Puncte cotate
(tip linie i punct)
scara 1:5 000 sau 1:25 000
Deoarece costurile de achiziie sunt ridicate, se impune
MDT (tip grid)
Altitudinea terenului
corelarea cerinei pentru precizia i rezoluia MDTului cu tipurile de analize avute n vedere

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale


Entitate (Obiect)
Elemente de relief i
geomorfologie
(tip poligon)
Utilizarea terenului
(tip poligon sau
grid)
Solurile
(tip poligon sau
grid)
Geologia
(tip poligon sau
grid)
Elemente climatice
(tip grid)

Atribut
Uniti de relief
Forme de relief
Tipul de utilizare
Clasa hidrologica
Tipul de sol
Textura solului
Clasa hidrologica
Vrsta
Descrierea litologic
Precipitaii
Temperaturi

35

Descriere/detalii
Uniti i subuniti de relief conform literaturii de
specialitate
Albii majore (lunci), terase, culmi, tipuri de vi etc.
Conform modelelor existente pe plan internaional
(spre ex., Corine Land-Cover)
Conform literaturii de specialitate
Conform clasificrilor n vigoare
Conform clasificrilor n vigoare
Conform literaturii de specialitate
Conform hrilor geologice
Medii multianuale, medii sezoniere, maxime n 24
ore, intensiti maxime etc.
Medii multianuale, medii sezoniere, amplitudini etc.

1.4.2. COLECTAREA DATELOR


Dup identificarea componentelor care determin un anumit proces geografic
i realizarea modelului de producere a acestuia, urmtorul pas n utilizarea GIS-ului
const n culegerea informaiei. Sursele se aleg i n funcie de suprafaa zonei de
interes, care determin gradul de detaliere optim, deci scara la care se va lucra. n
cazul unor bazine hidrografice de ordin inferior sau a unor areale geografice cu
suprafa mic, gradul de detaliere poate fi mare, permind realizarea unor analize
de profunzime.
Uneori se utilizeaz noiunea de date primare i, respectiv, secundare.
Primele sunt date care sunt colectate special pentru un anumit Sistem Informatic
Geografic, celelalte sunt date care exist ntr-o form oarecare i trebuie preluate
de sistem (Longley et al., 2006). Pentru primul caz, ntr-o prim etap, datele vor fi
culese din teren, urmnd a fi transformate apoi n format digital.
1.4.2.1. Culegerea datelor utiliznd staii totale i receptoare GPS
Tradiional, datele folosite la mbuntirea modelelor digitale ale terenului
sau a profilelor longitudinale i transversale pot fi obinute prin ridicri executate
cu diferite tipuri de instrumente topo-geodezice (teodolite, nivele etc.). n prezent,
se utilizeaz staiile totale, care furnizeaz, n mod explicit (prin msurarea
direciilor orizontale, verticale i a distanelor), date pentru determinarea coordonatelor
relative ale punctelor vizate. Determinarea coordonatelor absolute se face prin
realizarea unei legturi ntre punctele reelei geodezice existente, n care va fi
amplasat iniial aparatul, i punctele ce urmeaz a fi msurate.
Avantajele utilizrii acestei metode sunt stocarea automat a datelor n teren,
acurateea de ordinul milimetrilor n determinarea poziiilor obiectelor, chiar i n
sisteme de coordonate autohtone, determinarea rapid i precis a coordonatelor X,
Y, Z, posibilitatea de a exporta datele culese n diferite sisteme de prelucrare etc.

36

VIOREL CHENDE

Pentru realizarea msurtorilor, primul punct staionat trebuie s aib


coordonate planimetrice i altimetrice cunoscute. n lucrrile cu scop hidrologic,
mai frecvent utilizate sunt bornele CSA (Comitetul de Stat al Apelor), acestea fiind
amplasate n lungul principalelor ruri cadastrate, la o distan de 1 km ntre ele,
dar se poate apela i la borne geodezice de ordinul I sau II din reeaua naional.
Unul dintre numeroasele tipuri de staii totale utilizate mai frecvent este Sokkia
Set-610, care poate nregistra n memoria intern pna la 8 000 de puncte. Precizia
de msurare a direciilor este de 6", iar a distanelor de cca. 3 mm.
Urmtoarea etap este cea de procesare a datelor obinute n teren. n acest
scop, pot fi utilizate programe specializate. Unul dintre acestea este TopoSys.
Datele obinute n urma procesrilor sunt fiiere *.txt, de tipul (x,y,z) care pot fi
transformate in fiiere *.dbf i importate n aplicaii GIS, CAD etc. (Fig. 1.13).

Fig. 1.13. Profil transversal realizat cu staia total pe rul Buzu.

n cazul n care ntr-o anumit zon nu exist date de reperaj (borne), se


apeleaz la msurtori topo-geodezice cu receptoare GPS (Global Positioning
System Sistem Global de Pozitionare). Metoda const n determinarea automat,
pe baza vitezei de deplasare a semnalelor radio emise de satelii i a timpului
parcurs, nregistrat de receptorul GPS, a distanelor dintre cele dou obiecte. Pentru
determinarea poziiei unui punct sunt necesari minim 4 satelii activi.
Determinrile GPS sunt afectate de o serie de erori: imprecizia parametrilor
orbitei, abaterile accidentale de la orbit, inexactitatea momentului de timp, poziia
relativ nefavorabil a sateliilor utilizai pentru determinare, abateri ale undei
radio de la traiectoria teoretic din cauza mediului neomogen pe care-l strbate etc.
(Neuner et al., 2002). Acestea conduc la erori de la ordinul metrilor, pn la civa
cm (n funcie de performanele receptorului), n
poziionarea unui punct de pe suprafaa terestr. n
plus, transformarea coordonatelor geografice de pe
elipsoidul WGS 84 (standard pentru sistemul GPS)
n coordonatele proieciei Stereo 70 mai adaug alte
erori, n special pe Z. Din acest motiv, este recomandat
utilizarea GPS-ului doar pentru determinarea primului
punct de pe profil, urmnd ca celelalte puncte s fie
determinate cu staia total.
n cazul n care este folosit i un al doilea
receptor (sau mai muli), sistemul purtnd numele de
DGPS, distanele (care dau poziia relativ) ntre Fig. 1.14. GPS Sokkia Stratus.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

37

punctele n care s-a msurat la acelai moment de timp pot fi determinate cu mare
precizie (de ordinul centimetrilor, i chiar al milimetrilor), iar prin prelucrarea lor
se obine poziia corect a punctului determinat. Cele dou receptoare GPS Sokkia
utilizate (Fig. 1.14) fac parte din clasa geodezic i sunt de tipul L1 DGPS
(receptoare difereniale), ce ofer o precizie de 15 m la o poziionare absolut n
plan orizontal i o precizie de ordinul centimetrilor la o poziionare relativ,
folosind un receptor ca baz, iar pe cellalt ca rover.
1.4.2.2. Utilizarea hrilor topografice i a celor tematice ca surs de date
Introducerea datelor vectoriale de pe hri analogice se poate face fie prin
digitizare cu planeta digitizoare, fie prin scanare, urmat de digitizare on-screen
(numit i vectorizare manual), sau vectorizare semiautomat sau automat,
utiliznd software dezvoltat n acest sens (ArcSCAN, R2V, VP Map Series etc.).
Datorit avantajelor pe care le prezint vectorizarea, aceasta este utilizat aproape
exclusiv. Pentru vectorizare manual se poate scana la o rezoluie de 200300 dpi
(dots per inch), ceea ce conduce la o densitate de 8, respectiv 12 puncte pe mm.
Pentru vectorizare semiautomat, rezoluia trebuie s fie de peste 400 dpi (aceast
valoare echivalnd cu 16 puncte pe mm). Relaia dintre rezoluia de scanare i
dimensiunea pixelului poate fi determinat astfel:
25,4
n
Dph =
Dpt = 0 ,0254
;
r
r
unde: Dph
Dpt
n
r

dimensiunea unui pixel pe hart (mm);


dimensiunea real (n teren) a unui pixel (m);
numitorul scrii;
rezoluia de scanare (dpi).

n cazul hrilor la scara 1:25 000 se obine o dimensiune a pixelului de


0,25 mm (respectiv 6,35 m n teren) la o scanare cu rezoluia de 100 dpi, pentru ca
la o scanare de 400 dpi, pixelul s se reduc la 0,06 mm (1,59 m n teren). De
asemenea, cu ct hrile sunt la o scar mai mic (numitor mai mare), cu att
dimensiunea real (n teren) a pixelului este mai mare. Dac, spre exemplu,
scanarea se face cu o rezoluie de 300 dpi, dimensiunea pixelilor pe hart,
indiferent de scar, va fi de 0,08 mm, dar dimensiunea real crete de la 2,12 m
pentru hrile 1:25 000 la 4,23 m pentru hrile 1:50 000.
Indiferent de metoda de colectare a datelor, este necesar ca materialele
cartografice analogice s fie georefereniate, cu alte cuvinte s li se asocieze
coordonate geografice sau plane reale. n cazul raster, sistemul de coordonate
definit iniial este cel al ecranului sau al imaginii nsi, de obicei exprimat n inchi.
n general, la operaia de refereniere a hrilor topografice se utilizeaz
colurile acestora, definite prin coordonate geografice cunoscute. Acestea sunt
transformate n coordonate corespunztoare sistemului de proiecie utilizat, urmnd
ca, pe baza noilor coordonate, suportul cartografic s fie georefereniat (practic,
ntreaga hart este supus unei transformri pe baza unor funcii liniare,

38

VIOREL CHENDE

polinomiale etc.). Astfel, este realizat trecerea acestuia n sistemul de proiecie


corespunztor aplicaiei dezvoltate. Se pot ns utiliza i punctele de intersecie ale
caroiajului cartografic, n acest caz nemaifiind necesar transformarea n prealabil
din coordonate geografice n coordonate specifice sistemului de proiecie.
O alt posibilitate este aceea de a ntinde (warp) o hart negeorefereniat
pe baza uneia care deja este n sistem de coordonate i a unor puncte comune de pe
cele dou hri (puncte cotate, intersecii de drumuri, confluene de ruri etc.). Cele
mai importante programe GIS au implementate astfel de funcii (ERDAS Imagine,
ArcGIS, Global Mapper etc.).
Hrile pe suport hrtie sufer diferite deformri,
cauzele fiind multiple (utilizare intens, vechimea
acestora, utilizarea unor scannere care nu au precizie
cartografic etc.), la care se adaug erorile de poziionare
a punctelor de control (GCPs Ground Control Points).
Toate acestea conduc la o deformare a distanelor
ntre GCP-uri, astfel c poziia acestora este recalculat
i sunt generate noi GCP-uri. Parametrul care reflect
precizia georeferenierii este rdcina medie ptratic
(RMS - Root Mean Square) a erorilor dintre cele dou
seturi de GCP-uri (Fig. 1.15). Pentru foile de hart
care pe format hrtie sunt ntr-o stare bun se obin Fig. 1.15. Calculul RMS-ului
erori RMS mici.
Principalele seturi de hri utilizate n analiza resurselor de ap sunt:
hri topografice scara 1:25 000 i 1:50 000, ediie D.T.M.;
hri geologice scara 1:200 000, realizate de Institutul Geologic n perioada
19681970;
hri ale solurilor scara 1:200 000, realizate de ICPA, 19641998;
hri hidrogeografice scara 1:100 000, realizate de Aquaproiect, anex la
Atlasul cadastrului apelor din Romnia (Fig. 1.16);
hri ale unitilor de relief din Geografia Romniei, vol. IV, 1992.
1.4.2.3. Utilizarea ortofotoplanurilor i a imaginilor satelitare ca surs de date
Aerofotogramele sunt imagini statice ale suprafeei terestre, obinute de la o
anumit nlime, pentru obinerea crora un avion sau elicopter echipat cu camere
de nregistrare speciale efectueaz zboruri pe traiectorii fixate. Scara acestora
difer n funcie de nalimea de zbor a avionului, de particularitile camerei i de
denivelrile terenului, de regul, fiind cuprins ntre 1:5 000 i 1:30 000. Deoarece
sunt utilizate n aplicaii care necesit o rezoluie mai bun dect a unei imagini
satelitare de nalt rezoluie, aceasta trebuie s fie de 1050 cm.
Ortofotoplanul reprezint aerofotograma care a suportat procesele de
ortofotoredresare (aerofotograma nclinat este transformat, printr-un procedeu
optic, electronic sau digital, astfel nct s fie eliminate deformaiile datorate

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

39

influenei unghiurilor de nclinare), scanare i georefereniere, avnd o anumit


scar. Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar (ANCPI) a realizat
un asemenea produs la scara 1:5 000 i cu rezoluia de 50 cm, pentru ntreaga ar
(Fig. 1.17). Ortofotoplanurile sunt n sistem de proiecie Stereo 70 i au
dimensiunea de 2,5 x 2,5 km, zborurile fiind efectuate n perioada 20032005.

Fig. 1.16. Detaliu din Harta Hidrogeografic nr. 77.

Fig. 1.17. Ortofotoplan situat n zona de confluen a rului Buzu cu Bsca Chiojdului (imagini
achiziionate de INHGA n cadrul proiectului IAGINT).

Aceste ortofotoplanuri sunt extrem de utile pentru identificarea sectoarelor


caracterizate de procese de colmatare i chiar pentru cuantificarea acestui proces,
identificarea zonelor inundabile, elaborarea posibilelor scenarii legate de evoluia
viiturilor, precum i pentru evaluarea vulnerabilitii terenului.

40

VIOREL CHENDE

O alt surs de date este reprezentat de teledetecie. ntr-o prim faz, datele
satelitare nu reprezint imagini, ci matrici care conin valori ale nivelului radiaiei
electromagnetice, msurate n diferite benzi spectrale. Senzorii satelitari au o serie
de caracteristici i rezoluii temporale, spaiale i spectrale, fiind grupai n 4 clase
de funcionalitate, la care se adaug senzorii hiperspectrali:
a) Sisteme cu band de acoperire larg (Meteosat, NOAA, Terra MODIS,
Aqua MODIS, SPOT Vegetation etc.), dar cu o rezoluie mic (n general
12,5 km), care sunt sisteme dedicate unui anumit segment de aplicaii.
b) Sisteme tip Landsat (Landsat, SPOT, IRS sau ASTER), cu 530 m
rezoluie, care sunt prevzute att cu senzori pentru imagini pancromatice
(imagini n tonuri de gri), ct i multispectrale.
c) Sisteme de nalt rezoluie (Quickbird, Orbview, EROS, Ikonos), cu benzi
de acoperire a terenului nguste, care prezint o rezoluie de sub 1 m
pentru imaginile pancromatice i 13 m n canalul VNIR (Vizibil
Infrarou apropiat).
d) Senzori Radar (ERS, Radarsat, ENVISAT etc.) care furnizeaz imagini cu
rezoluie de 1030 m, sau chiar sub 5 m n ultima perioad.
Obinerea informaiei despre obiecte sau fenomene se realizeaz prin
prelucrarea imaginilor, care poate fi automat, prin diferii algoritmi implementai
n programe specializate (ERDAS Imagine, ENVI etc.), dar i manual. Pentru
achiziia unor seturi de imagini satelitare Landsat, au fost utilizate dou surse
principale de date.
Prima surs (http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp) este aplicaia
web numit ESDI (The Earth Science Data Interface) ce aparine centrului de
cercetri GLCF (The Global Land Cover Facility). Sunt distribuite, n general, date
i produse legate de tiinele Pmntului care s vin n ajutorul comunitilor
tiinifice, i, n mod special, imagini satelitare. Datele i produsele disponibile pot
fi accesate prin site-ul ESDI.
Cea de-a doua resurs utilizat (http://image2000.jrc.it/) este parte a
proiectului I&CLC2000, proiect care a avut dou componente interconectate:
Image2000 (pentru achiziia imaginilor satelitare, ortorectificarea i producerea
mozaicurilor la nivel naional i european) i CLC2000 (actualizarea bazei de date
CORINE Land Cover pe baza setului Image2000). Site-ul aparine centrului Joint
Research Centre (JRC), care a avut responsabilitatea gestionrii setului de date
Image2000. Setul de imagini are urmtoarele caracteristici:
Satelit: Landsat 7;
Senzor: ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus). Este un scanner care
lucreaz cu 7 canale multispectrale (3 n vizibil, 1 n infrarou apropiat,
2 n infrarou mediu, 1 n termic-infrarou), la care se adaug o band de
tip pancromatic (Fig. 1.18);
Rezoluia: 15 m pentru pancromatic, 30 m pentru benzile spectrale (blue,
green, red, NIR, SWIR) i 60 m pentru banda termic-infrarou (TIR);

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

41

Proiecia: Gauss-Kruger, Zona 34 i 35, Elipsoid Krasovsky, Datum S42Romnia; imaginile sunt ortorectificate.
Un alt tip de imagini deseori utilizate n activitile de monitoring i
management al resurselor de ap este cel furnizat de senzorii Terra MODIS i
Aqua MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). Acetia sunt
administrai de ctre NASA i prezint 36 de benzi n intervalele vizibil, infrarou
mediu i infrarou. Rezoluia redus (250 m pentru benzile 12, 500 m pentru
benzile 37 i 1000 m pentru celelalte benzi), nu permite utilizarea acestora pentru
obinerea de informaie spaoal detaliat. Sunt imagini frecvent utilizate n
aplicaii pentru studiul i supravegherea unor fenomene dinamice pe arii ntinse,
avnd o acoperire mare i o repetitivitate zilnic. Pentru aplicaiile care nu necesit
o clasificare multi-band (de exemplu, identificarea zonelor afectate de inundaii
extreme), sunt mai intens utilizate primele dou benzi (n Vizibil i Infrarou
apropiat), acestea avnd rezoluia cea mai bun (Fig. 1.19).

Fig. 1.18. Rul Teleajen n dreptul localitii


Vlenii de Munte; imagine Landsat ETM+
multispectral clasificat n benzile 5,4,3.

Fig. 1.19. Imagine MODIS din perioada


inundaiilor de pe Siret (01.06.2005).

1.4.2.4. Modelul Digital al Terenului SRTM


Pentru realizarea unui MDT de rezoluie medie, s-a optat pentru corectarea
modelului SRTM. Datele SRTM ofer posibilitatea de a automatiza, n mediu GIS,
anumii algoritmi pentru obinerea unor elemente de intrare n modelele hidrologice
i de a dezvolta noi aplicaii. O serie de studii realizate n ultimii 5 ani, n ar i n
strintate, au artat utilitatea acestui set de date n analiza factorilor condiionali ai
scurgerii, a componentelor sistemului hidrologic, a resurselor de ap sau n
modelarea bazinelor nemonitorizate hidrologic.
NASA Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) este un proiect
internaional derulat de National Imagery and Mapping Agency (NIMA) i de

42

VIOREL CHENDE

National Aeronautics and Space Administration (NASA). Obiectivul proiectului a


fost acela de a produce date topografice n format digital (DEM) pentru circa 80%
din suprafaa globului (ntre 60 lat N si 56 lat S). Misiunea s-a desfurat n
februarie 2000. Datele originale au rezoluia de 1 (cca. 30 m). Aceste date au fost
post-procesate i sunt valabile doar pentru cteva ri. Datele disponibile on-line,
care pot fi obinute gratuit, au o rezoluie de aproximativ 90 m (3).
SRTM-ul a fost realizat prin utilizarea tehnologiei interferometriei radar.
Un semnal radar este transmis,
reflectat de suprafaa Pmntului i
captat n dou puncte diferite de
ctre dou antene, una situat la
bordul navetei i una extern, fixat
pe un bra de extensie de 60 m (Fig.
1.20); astfel, sunt nregistrate simultan
dou imagini radar. Diferenele
dintre aceste imagini permit calcularea
Fig. 1.20. Modul de realizare a SRTM-ului
altitudinii unui punct.
(sursa: http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/instr.htm).
Pentru utilizarea la scri mai
detaliate i pentru aplicaii din
domeniul hidrologiei, a fost necesar mbuntirea setului de date SRTM pentru
obinerea unei rezoluii adecvate. Modelul SRTM a fost re-interpolat la o rezoluie
de 30 m. Cu toate c erorile de altitudine la nivel de pixel nu pot fi mbuntite,
fiind aproximativ aceleai, exist alte beneficii ale creterii rezoluiei prin
reducerea dimensiunii celulei de la 90 m la 30 m. Acestea constau n primul rnd n
definirea mai clar a formelor de relief (vi, versani etc.) Fig. 1.21, ceea ce
conduce la obinerea unor rezultate mai bune n urma dezvoltrii de aplicaii din
domeniul hidrologiei bazate pe SRTM i la posibilitatea utilizrii acestuia ca suport
cartografic pentru hri la scri detaliate. Acest MDT se apropie destul de mult de
modelele realizate pe baza hrilor topografice.
Fiind realizat pe baza imaginilor RADAR, apa sau umbrele au mpiedicat
determinarea altitudinilor, SRTM coninnd spaii n care datele lipsesc ("no-data")
(Fig. 1.22). Pentru teritoriul Romniei, doar 0,4% din totalul pixelilor nu au avut
valori, ns rspndirea acestora este foarte mare. Majoritatea sunt situate n lungul
principalelor ruri, a lacurilor etc. Acestea, dei sunt n general areale mici,
reprezint factori limitativi, n special n domeniul modelrii hidrologice.
Corectarea modelului SRTM s-a realizat n Global Mapper i ArcView, prin
utilizarea mai ales a extensiei Spatial Analyst, i a constat din:
reinterpolarea modelului la 30 m;
definirea unei interogri (Map Query) la nivelul ntregului model, n urma
creia s-a obinut un grid cu dou valori: 0 pentru celulele care prezint
valori de altitudine i 1 pentru celulele de tip no data sau cu valori
negative;

43

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

Fig. 1.21. Modelul SRTM: a) cu rezoluia de 90 m; b) cu rezoluia de 30 m;


c) DTM obinut din informaia de pe hri topografice 1:25 000.

Fig. 1.22. Pixeli fra valori de altitudine n diferite zone ale Romniei.

delimitarea unor areale omogene n care sunt prezente celule fr valori de


altitudine, i care s aib o suprafa de circa 300600 km2, astfel nct
urmtoarele operaii s poat fi rulate optim; tierea din ntregul model s-a
realizat pe baza coordonatelor calculate astfel nct prin aceast aciune,
poziia spaial a celulelor s nu se
modifice;
convertirea gridului aferent unui areal
selectat n puncte i eliminarea celor care
nu au valori de altitudine (Fig. 1.23);
interpolarea punctelor astfel generate i
generarea unui MDT intermediar pentru
arealul respectiv;
selectarea din MDT-ul intermediar, pe
baza gridului rezultat din prima interogare,
doar a celulelor care iniial nu au avut
valori;
Fig. 1.23. Rezultatul interogrii
(rou pentru celule no data) i a
cuplarea celor doua seturi de date
transformrii gridului n puncte.
(MDT-ul iniial i celulele care au

44

VIOREL CHENDE

primit valori provenite din MDT-urile intermediare), astfel celulelor de tip


no data de pe gridul iniial atribuindu-li-se valori n funcie de valorile
celulelor vecine.
Cu toate c altitudinea medie pentru ntreg spaiul Subcarpailor de la
Curbur, calculat pe baza celor dou MDT-uri, este aproape identic, iar media
diferenelor punctuale este doar de 0,23 m, datorit re-interpolrii (fiecare pixel din
modelul la 90 m este mprit n 9 pixeli, crora li se atribuie valori noi n funcie
de pixelii vecini), exist diferene punctuale de altitudine chiar i de ordinul zecilor
de metri. Acestea sunt ns valorile extreme, aproape din arealul analizat
nregistrnd diferene situate n intervalul 5 m.
1.4.2.5. Alte Modele Digitale ale Terenului
Aerofotogramele, avnd scri cuprinse n general ntre 1:5 000 i 1:30 000,
pot fi utilizate pentru obinerea unor MDT-uri extrem de detaliate, cu rezoluii de
15 m. Generarea acestui tip de produs se bazeaz pe efectul stereoscopic, obinut
pe baza a dou fotograme ale aceluiai teritoriu. Cele dou fotograme, care
formeaz o stereogram sau cuplu stereoscopic, au aceeai scar, dar sunt preluate
din dou puncte diferite, ceea ce permite observarea tridimensional a reliefului.
Astfel de modele sunt realizate de ANCPI pentru circa 90% din suprafaa rii, la o
rezoluie spaial de 5 m.
Aceste seturi de date sunt ideale pentru analizele foarte precise, de detaliu, i,
de asemenea, pentru vizualizri 3D. ns una din limitrile acestei tehnici n
generarea MDT-urilor este faptul c modelul include nlimea vegetaiei i a
cldirilor. Spre deosebire de tehnica LIDAR, n acest caz nu exist metodologii
pentru ndeprtarea automat a acestor elemente de pe suprafaa topografic.
Pentru evaluarea MDT-urilor obinute prin efectul stereoscopic, s-a analizat
un areal test, corespunztor foii de hart topografic L-35-77-D-c (scara 1:25 000).
Acest areal este situat n zona montan a bazinului hidrografic Bsca Mare, afluent
al Buzului, la o altitudine medie de peste 1 100 m.
Evaluarea acurateii verticale a unui MDT poate fi redat n form statistic
prin radcina mediei ptratice a erorilor RMSE (Wechsler, 2007), aceasta
reflectnd diferenele dintre altitudinile cele mai probabile ale unui set de locaii
(puncte test aerotriangulate, valori obinute din msurtori proprii n teren sau
obinute dintr-un alt MDT) i altitudinile reale, obinute din MDT-ul evaluat.
Aadar, acest indice furnizeaz doar o evaluare a gradului de coresponden fa de
un alt model sau fa de datele brute din care a fost generat. Formula de calcul este:
RMSE =

(y

yj

N 1

unde: yi altitudinea cunoscut sau msurat a unui punct din setul de testare;
yj altitudinea aceluiai punct, obinut din MDT-ul evaluat;
N numrul de puncte din setul de testare.

45

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

Dac se consider ca puncte test cele 91 puncte cotate de pe harta la scara


1:25 000, atunci RMSE-ul modelului obinut din informaia topografic este de
doar 0,6 m n arealul test. n schimb, pentru MDT-ul obinut din aerofotograme, s-a
obinut o valoare de 8,2 m. Adoptnd un prag de 1 200 m altitudine, se poate
observa c punctele reper aflate sub aceast altitudine sunt caracterizate de un
RMSE mai mic, n timp ce pentru cele peste 1 200 m, eroarea crete. Aceast
tendin este valabil pentru toate versiunile MDT-ului (Tabelul 1.4). ns ceea ce
trebuie remarcat, este reducerea valorii RMSE n cazul modelului SRTM 30 m n
raport cu cel la 90 m cu aproape 3 m, iar la peste 1 200 m cu aproape 4 m.
Tabelul 1.4.
Valorile RMSE in cazul diferitelor modele.
MDT
Hari topo 1:25 000
Aerofotograme
SRTM 30
SRTM 90

ntreg arealul
0,60
8,21
8,57
11,39

RMSE
H < 1200 m
0,52
7,59
8,31
10.25

H > 1200 m
0,68
8,92
8,90
12,62

Chiar dac modelul din aerofotograme prezint un aspect mai geometrizat n


raport cu MDT-ul obinut pe baza hrilor topografice, se poate observa precizia
crescut n zona vilor i definirea exact a acestora (Fig. 1.24). Altitudinea medie
a ntregului areal este aproape identic n cazul celor dou tipuri de modele
(diferena fiind de 0,25 m), chiar dac 25% din suprafaa test prezint diferene de
cel puin 10 m, iar 31% este caracterizat de diferene (exprimate ca valori modul)
cuprinse ntre 5 i 10 m.
Una dintre cauzele acestor diferene poate fi pus pe seama energiei mari de
relief, specific unitilor montane. Diferenele altitudinale cele mai semnificative
ntre cele dou modele se nregistreaz pe suprafeele nclinate ale versanilor
laterali vilor adncite i nguste, astfel nct poate fi pus n eviden o corelaie
direct ntre abaterile dintre cele dou MDT-uri i panta terenului. Cel mai
probabil, n unitile deluroase aceste diferene se reduc.
Modelul obinut pe baza hrilor topografice 1:25 000 este mai cobort dect
toate celelalte modele. n schimb, modelul obinut din aerofotograme, chiar dac
este cu circa 3 m mai ridicat, prezint o definire mai bun a reelei de vi
(Fig. 1.25). Se observ calitatea acestor dou modele n raport cu SRTM 30.
Aa cum se poate observa i din forma profilului transversal, SRTM-ul
genereaz un aspect mai rotunjit al formelor de relief, cu mai puine detalii, ceea ce
conduce i la valori mai mici ale pantelor. Acestea nu depesc 30 in cazul
SRTM-ului original (cel cu rezoluie de 90 m), pentru ca n cazul modelului din
aerofotograme s ajung la peste 60 (Tabelul 1.5).

46

VIOREL CHENDE

Fig. 1.24. MDT obinut din aerofotograme (stnga) comparativ cu cel obinut pe baza hrii
topografice scara 1:25 000 (dreapta).
1240
1220
1200
H (m)

1180
1160
1140
1120
1100
1080
0

100

200

300

400

500

600

TOPO 25k

700

800

900

MDT_5m

1000

1100

SRTM 30

1200

1300

1400 1500
Distanta
( )

Fig. 1.25. Profile transversale obinute din diferite modele


(TOPO 25k MDT din hri topografice; MDT_5m MDT din aerofotograme; SRTM 30
MDT obinut din SRTM la 90 m).
Tabelul 1.5.
Caracteristicile statistice ale pantelor.
MDT
Hari topo 1:25 000
Aerofotograme
SRTM 30
SRTM 90

Panta
Minim

Maxim

Medie

0,00
0,00
0,00
0,04

55,53
64,14
39,42
28,90

14,37
14,78
11,86
10,58

Abaterea
standard
7,36
7,02
5,05
4,36

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

47

Important este creterea pantei maxime cu circa 10 i a celei medii cu


aproape 2 n cazul modelului SRTM reinterpolat la 30 m, ceea ce justific, nc o
dat, mbuntirea definirii formelor de relief.
LIDAR (Light Detection and Ranging) constituie o tehnologie nou de
obinere a Modelului Digital al Terenului, care se bazeaz pe scanarea suprafeei
terestre cu ajutorul unui sistem laser aeropurtat. Acesta msoar distana dintre
platforma aeropurtat i suprafaa Pmntului.
MDT-urile realizate pe baza msurtorilor LIDAR sunt cele mai precise,
avnd rezoluii spaiale n general sub 1 m (Fig. 1.26). Volumul mare de informaie
face ns dificil utilizarea lor pentru analize spaiale sau ca date de intrare n
modelele hidrologice. n schimb, prezint un mare grad de aplicabilitate n
domeniul modelelrii hidraulice i a managementului situaiilor de urgen (Fig.
1.27). Aceast tehnologie prezint o serie de avantaje, dintre care, cele mai
relevante sunt:
Ofer o precizie ridicat. Spre exemplu, la o altitudine de zbor de 300 m
se obine o rezoluie n plan de 5 cm i o precizie pe vertical de 5 cm,
dar banda de acoperire este de doar 166 m. n schimb, la o altitudine de
zbor de 850 m, se obine o band de acoperire de 600 m, dar rezoluia n
plan se reduce la 1 m. Cu toate acestea, se asigur o precizie bun pe
vertical, de 15 cm.
ntreaga suprafa a terenului este acoperit cu valori de altitudine de mare
precizie.
Timpul pentru acoperirea terenului este redus. Ultimele tipuri de LIDAR
pot acoperi 1 000 km2 n mai puin de 12 ore.
Calitatea datelor obinute i perioada de zbor nu depind de condiiile
meteorologice.

Fig. 1.26. Model Digital al Terenului de tip LIDAR n zona de confluen BuzuSrel; pe malul
drept se observ digul de contur al acumulrii Cireu.

48

VIOREL CHENDE

Fig. 1.27. Reducerea incertitudinilor n prognoza inundaiilor prin utilizarea unui MDT tip
LIDAR cu rezoluia de 30 cm (sursa: Puget Sound LIDAR Consortium).

1.5. INTERPOLAREA DATELOR PUNCTUALE


Parametrii hidrologici i climatici (precipitaii, temperatura, scurgerea
minim, medie sau maxim, evapotranspiraia, coeficienii de scurgere, porozitatea
solului sau a stratelor acvifere, umiditatea solului etc.) prezint deseori o mare
variabilitate spaial. Aceast variabilitate nu are totui caracter aleator, n general
diferenele valorice dintre dou puncte reducndu-se odat cu distana dintre
acestea. Corelaia spaial este urmarea interdependenei dintre diferiii factori
fizico-geografici i conduce la posibilitatea regionalizrii variabilelor hidrologice,
urmat de obinerea valorilor acestora, prin aplicarea unor tehnici de interpolare n
puncte nemonitorizate.
Exist numeroase definiii pentru procesul de interpolare, mai mult sau mai
puin simplificate. n general, interpolarea se refer la aplicarea pe un set de
numere a unor tehnici matematice de estimare n scopul de a gsi valori
intermediare1.
Odat cu dezvoltarea softurilor i aplicaiilor din domeniul GIS-ului, acest
proces a evoluat continuu, prin dezvoltarea de noi metode de evaluare a valorilor
unei variabile n puncte nemonitorizate, dar i prin modificarea conceptului asupra
interpolrii. Exemplul cel mai bun este definiia care a fost adoptat de ESRI:
interpolarea reprezint estimarea valorilor unei suprafee n punctele
1

Adaptare dup www.gisdevelopment.net/glossary

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

49

necunoscute pe baza unor valori cunoscute n punctele nconjurtoare2. Prin


suprafa se nelege un fenomen geografic reprezentat ca un set continuu de date
(altitudinea, temperatura aerului, precipitaii etc.). Astfel, prin procesul de
interpolare se nelege i obinerea unei suprafee continue (grid sau TIN) a
atributului respectiv.
1.5.1. METODE DE INTERPOLARE
Tehnicile i metodele de interpolare sunt numeroase, fiecare reprezentare
rezultat putnd fi utilizat pentru situaii specifice. Majoritatea pleac de la ideea
c ntre punctele msurate se ajunge de la o valoare la alta pe baza unui gradient
constant sau egal, liniar sau neliniar, i se mpart n dou mari grupe: deterministe
i geostatistice. O difereniere clar ntre cele dou modele nu este posibil n mod
uzual, avnd n vedere c modelele deterministe conin elemente statistice i invers.
Modelele deterministe utilizeaz conceptul de cauzalitate i caut s descrie
matematic anumite pri (procese) sau ntreg sistemul, pe baza relaiilor dintre
componente, astfel c metodele deterministe de interpolare se bazeaz direct pe
punctele msurate situate n apropierea punctului evaluat (prin intermediul unor
parametri care evalueaz gradul de similaritate) sau pe funcii matematice
specifice. Cele mai importante metode din aceast categorie sunt IDW i Spline.
Metoda IDW Inverse Distance Weighted (Ponderea Inversului Distanei)
este o metod uor de utilizat. n plus, concentrarea foarte mare n lungul unor linii
(direcii), ca, de exemplu, pe linia profilelor, a punctelor de altitudine cunoscut,
poate duce la o predicie bun prin utilizarea acestei metode. Aceast metod are
scopul de a constrnge calculul valorii unui punct necunoscut pe baza punctelor din
imediata vecintate, ceea ce presupune c punctele situate la o distan mai mic
sunt mai apropiate ca valoare, i, n consecin, vor avea o influen mai mare n
calculul Z-ului. Aadar, fiecare punct care are valoare cunoscut are o influen
local, aceasta diminundu-se cu distana (Johnston et al., 2003).
Pentru fiecare punct msurat (ai), care va fi luat n calcul pentru predicia
unui punct necunoscut (a0), se calculeaz o valoare, un factor de influen ().
Formula general de calcul a valorii unui punct nemsurat este:
n

Z(a 0 ) = i Z(a i )
i =1

unde: Z(a0) este valoarea care va fi estimat pentru locaia a0;


n este numrul de puncte cunoscute luate n calcul pentru determinarea
valorii Z(a0);
i este ponderea atribuit fiecrui punct msurat, n raport cu distana fa de
punctul a0;
Z(ai) este valoarea locaiei ai.
2

http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.gisDictionary.browse&letter=I

50

VIOREL CHENDE

Pentru a calcula ponderile necesare estimrii valorii Z(s0), se utilizeaz


urmtoarea formul:
n

i , k = d k,0p / di,0p

unde

i =1

i, k = 1

i =1

unde: dk,,o este distana dintre locaia a crei valoare este estimat (a0) i locaia a
crei pondere este determinat (ak); k aparine intervalului 1..i.
di,o este distana dintre punctul a crei valoare este calculat (a0) i fiecare
punct cunoscut (ai).
Ponderea relativ

Odat cu creterea distanei


ntre locaiile msurate luate n calcul
pentru determinarea valorii Z i locaia
a0 a crei valoare este estimat, influena
pe care le vor avea acestea va descrete
exponenial. Aceast descretere este n
funcie de valoare puterii (p) Fig.
1.28. n mod obinuit sunt utilizate
Distana
valori ale puterii mai mari dect 1.
Fig. 1.28. Valorile ponderilor relative funcie de
Cea de-a doua metod de tip
valoarea p (dup Johnston et al., 2003).
determinist, frecvent utilizat, este
metoda Spline. Aceasta estimeaz valorile pe baza unei funcii matematice care
minimizeaz curbura suprafeei, rezultnd o suprafa relativ uniform, fr
accidente de teren, care trece exact prin punctele folosite pentru interpolare. Spre
deosebire de IDW, unde oricare valoare rezultat din interpolare nu poate depi
valoarea minim i maxim a setului de puncte utilizate, aceast metod permite
depirea acestora (Fig. 1.29).

Fig. 1.29. Suprafaa rezultat prin aplicarea metodelor IDW i Spline.

Sunt utilizate dou tipuri ale metodei Spline: regularizat i tensionat. Primul
tip genereaz o suprafa rotunjit, cu o modificare gradual ntre puncte, valorile
rezultate din interpolare putndu-se situa n afara domeniului de valori cunoscute.
n schimb, metoda Spline tensionat constrnge rezultatele n domeniul de valori
cunoscute i genereaz o suprafa mai rigid, mai puin flexibil, dar, n acelai
timp, mai puin rotunjit, cu valori rezultate din interpolare mult mai apropiate de
valorile cunoscute.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

51

Modelele statistice ncearc s reproduc comportarea de grup a unei


mulimi de valori, ntre elementele creia pot exista sau nu relaii de independen.
Metodele geostatistice de interpolare au la baz principiul autocorelrii spaiale,
acestea evalund statistic gradul de relaionare ntre punctele msurate, i asociaz
probabilitile de producere a unei valori cu prediciile punctelor necunoscute.
Cea mai ntlnit metod statistic este Kriging. Este oarecum similar IDWului, doar c ponderea atribuit fiecrui punct msurat nu se face numai n raport
cu distana, ci se cuantific ntreaga dispunere spaial a punctelor msurate. Se
poate exprima astfel:
Z(a) = (a) + (a)
unde: Z(a) reprezint valoarea variabilei n locaia a;
(a) reprezint o constant sau o funcie spaial a valorilor msurate;
(a) reprezint eroarea variabilei fa de (a); prin aplicarea unei autocorelri,
aceasta capt o dependen spaial.

Foarte important pentru interpolarea parametrilor hidrologici este modelul


Cokriging, care folosete dou sau mai multe variabile. Principala variabil este
considerat Z1. Pentru o mai bun predicie, este utilizat att autocorelarea
variabilei Z1, ct i corelarea n diagonal ntre Z1 i celelalte variabile. Practic, este
utilizat un model spaial multivariat i una sau mai multe variabile secundare
relativ relaionate (Z2...Zn), care ghideaz interpolarea variabilei Z1 ale crei valori
sunt cunoscute doar ntr-un set limitat de locaii. n hidrologie, cea mai utilizat
variabil secundar este altitudinea. ns nu ntotdeauna aceast metod conduce la
rezultate mai bune. Dac seturile de date nu se coreleaz, atunci de fapt va fi
utilizat doar autocorelaia pentru Z1.
1.5.2. UTILIZAREA EXTENSIEI ARCGIS GEOSTATISTICAL ANALYST
ESRI a dezvoltat dou extensii specializate pentru interpolarea datelor:
Spatial Analyst i Geostatistical Analyst. Prima este o aplicaie simpl, rapid, dar
cu puine elemente de control pentru interpolare i care permite doar limitarea
punctelor de control prin specificarea fie a unui anumit numr maxim de puncte
vecine folosite pentru determinarea unei valori necunoscute, fie a razei suprafeei
n care sunt utilizate pentru interpolare toate punctele msurate. Pentru ultima
metod, neajunsul este c suprafaa este ntotdeauna un cerc.
n schimb, ArcGis Geostatistical Analyst este o aplicaie utilizat pentru
generarea suprafeelor, n care sunt implementate unelte i elemente avansate de
control. Astfel, prezint o varietate larg de posibiliti de investigare a datelor
spaiale, de identificare a anomaliilor existente n setul de date, de evaluare a
erorilor, de estimare statistic i, n final, de creare a suprafeei optime3. Toate
aceste elemente conduc la o deosebit mobilitate n selectarea parametrilor,
3

http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/geostat.pdf

52

VIOREL CHENDE

aplicabilitile fiind multiple i nc puin explorate (Chende et al., 2006). Analiza


iniial a datelor spaiale este o parte important a aplicaiei, n care este
identificat tendina global a datelor i sunt calculate valorile semivariogramei
pentru depistarea autocorelaiei spaiale (Johnston et al., 2003).
Metodele de interpolare pe care aceast aplicaie le poate utiliza sunt
numeroase, att deterministe (interpolare polinomial global, ponderea inversului
distanei, interpolare polinomial local etc.), ct i geostatistice (interpolare
kriging simpl, universal, disjunctiv, cokriging etc.).
O caracteristic important a aplicaiei Geostatistical Analyst este definirea
spaiului de selecie a punctelor folosite pentru anticiparea valorilor din zonele fr
msurtori nu numai printr-un cerc, dar i printr-o elips definit de axa minor,
axa major i unghiul de rotaie (Fig. 1.30). Acest unghi poate fi ales astfel nct
axa major a elipsei s fie orientat n lungul zonei de interes. Pentru a evita
tendina unei singure direcii, elipsa poate fi mprit n mai multe sectoare, pentru
fiecare dintre acestea fiind selectat un numr egal de puncte utilizate. Astfel, toate
influenele direcionale vor fi imparial considerate (He i Xudong, 2004). Aceast
abordare este extrem de util n cazul zonelor mici i omogene, n interiorul crora
anumite variabile au tendine de evoluie mai puin circulare i mai mult n lungul
unei direcii (spre exemplu, MDT-ul in interiorul albiei minore sau majore, viteza
apei, concentraii de poluani n lungul vilor etc.).

Fig. 1.30. Setarea parametrilor de interpolare.

Evaluarea modelului pe criterii cantitative se realizeaz n etapa de


diagnosticare a suprafeei, prin utilizarea uneltelor de validare. naintea producerii
suprafeei finale, este generat un grafic de tip cross-validation, pe baza cruia poate
fi apreciat calitatea viitorului model de a anticipa valorile ntregului grid. Pentru a
fi generat acest grafic, toate punctele cunoscute (msurate) sunt omise succesiv,
anticiparea fcndu-se utiliznd restul datelor, apoi comparndu-se valorile
msurate cu cele estimate (Fig. 1.31).

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

53

Fig. 1.31. Grafic generat de Geostatistical Analyst pentru diagnosticarea interpolrii.

Pentru un model care asigur o predicie exact, media erorilor trebuie s fie
apropiat de zero iar rdcina mediei ptratice trebuie s fie ct mai mic posibil.
n cazul utilizrii altor metode de interpolare, exist i ali parametri statistici
utilizai: eroarea medie standard, care trebuie s fie ct mai mic posibil, precum i
eroarea rdcinii medii ptratice standardizate, care trebuie s fie apropiat de 1.

1.6. PRINCIPALELE TIPURI DE ANALIZE GIS


Analiza geografic realizat prin tehnici i metode GIS trebuie s rspund
obiectivelor stabilite ntr-un anumit proiect. Rezultatele acesteia sunt apoi
comunicate prin intermediul hrilor, rapoartelor i a graficelor. Hrile tematice,
tabelele sinoptice i reprezentrile grafice complexe generate n urma analizei
geografice dovedesc capacitatea definitorie a unui GIS de a crea noi informaii i
nu doar de a gestiona i/sau extrage n diverse maniere date achiziionate anterior,
ceea ce deosebete fundamental un GIS de un sistem de gestiune a bazelor de date,
dar i de un sistem de cartografiere automat.
ns trebuie neles faptul c analizele GIS nu ntotdeauna ofer rspunsuri
exacte la ntrebrile ridicate, ci, prin identificarea pe baza datelor geografice a unor
modele sau tipare spaiale, pot oferi un suport pentru luarea unor decizii optime, n
cunotin de cauz. Aadar GIS-ul, mai ales prin analizele spaiale, poate
mbunti procesul de luare a deciziei, ns nu poate lua decizii pentru noi4.
Obinerea unui plus de informaie aparent ascuns, dar i evaluarea, att din punct
de vedere cantitativ, ct i calitativ, a entitilor, proceselor sau fenomenelor din
spaiul analizat, reprezint doar dou dintre multiplele scopuri ale analizei spaiale
enunate n literatura de specialitate. Acestea au fost selectate i pot fi definite drept
scopuri principale ale utilizrii GIS-ului n evaluarea resurselor de ap, bazndu-se
pe localizarea i atributele elementelor analizate.
4

http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/gisfiles/d01100.pdf

54

VIOREL CHENDE

Fiecare tip de date spaiale are asociat un format tabelar nativ. Astfel, pentru
datele de tip coverage, tabelele sunt de tip INFO, pentru date spaiale tip shapefile,
tabelele sunt de tip dBASE, iar pentru date spaiale tip geodatabase, tabelele sunt
stocate n SGBD-ul corespunzator.
Atributele datelor spaiale pot fi stocate n tabelele elementelor vectoriale
sau n tabele separate. n acest ultim caz, ele trebuie s fie legate de tabelele native
printr-un cmp comun, operaia fiind denumit join (Fig. 1.32). Conectarea este
logic i se presupune c relaia este one-to-one sau many-to-one; se poate ns
realiza i dac relaia este de tip one-to-many, dar, n acest caz, este generat o
duplicare a nregistrrilor din tabelul nativ, crora le corespund mai multe
nregistrri din tabelul extern. n general, numele cmpurilor de legtur nu trebuie
s fie identice, dar tipul cmpurilor trebuie sa fie acelai.

Fig. 1.32. Tabel ArcView (stnga) i tabel MS Excel (dreapta), pregtite pentru Join

Calculul valorilor dintr-un cmp n funcie de alte cmpuri atribut sau/i de


anumite constante permite generarea de noi atribute. Exist o serie de funcii de tip
number, string sau data care pot fi aplicate.
Interogarea datelor atribut permite selectarea unor entiti astfel nct
acestea s ndeplineasc anumite criterii. n acest scop sunt disponibili o serie de
operatori specifici (=, <, <=, <>, >, >=, <>, and, or) ai limbajului SQL (Structured
Query Language) pentru a defini criteriile de selecie.
Sumarizarea unui tabel dup un anumit atribut genereaz o statistic pentru
fiecare valoare unic din acel cmp. n acest nou tabel, atributul implicit este
Count (numrul de nregistrri pentru o anumit valoare), restul atibutelor fiind
cerute de utilizator (minimul, maximul, media, suma, abaterea medie, variana
etc.). Acest tabel poate fi apoi unit cu tabelul asociat unui anumit layer, genernd
astfel date noi.
Analiza datelor vectoriale presupune n special suprapunerea unor strate
vectoriale, fiind una din cele mai utilizate capabiliti ale programelor pentru
procesarea informaiei geografice. Grupa de funcii specifice, numit overlay
sau topological overlay, se bazeaz pe coordonatele punctelor (vertecilor) care
definesc vectorii supui analizei i pe topologia acestora.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

55

Selecia geografic sau selecia n funcie de locaie reprezint o funcie a


GIS-ului care face posibil, pe lng selecia prin interogarea datelor atribut, i
selecia vectorilor pe baza unei interogri a locaiei elementelor dintr-un strat
informaional, funcie de un alt strat. Algoritmii care stau la baza seleciei
geografice utilizeaz o serie de metode de interogare spaial: intersecia, situarea
la o anumit distan, incluziunea complet, incluziunea doar a centrelor vectorilor,
excluziunea etc. Acest tip de abordare permite nu numai analiza datelor, ci i
verificarea i corectarea unor straturi informaionale. Trebuie adugat i faptul c
selecia geografic se poate face i pe un singur strat, pornind de la unul sau mai
multe elemente componente ale unei selecii considerat ca prim strat.
Dizolvarea (dissolve) elementelor unui strat (de tip linie, punct sau
poligon) prin unirea acestora pe baza unui atribut (a unui cmp din baza de date),
conduce la desfiinarea limitelor dintre entitile geografice care au aceeai valoare
a atributului considerat i genereaz o nou tem cu un numr de poligoane
rezultate egal cu cel al valorilor atributului respectiv. Un exemplu pentru utilizarea
acestei funcii poate fi dizolvarea reelei hidrografice (tip linie) format din
sectoare mprite la confluene, pe baza codului cadastral, ceea ce conduce la
unirea sectoarelor care au cod unic. Dizolvarea dup denumire nu este
recomandat, deoarece exist ruri diferite care au acelai nume.
Transferul atributelor pe baza locaiei permite alocarea atributelor de la o
tem la alta, atunci cnd elementele au aceeai locaie (de exemplu, transferul
atributelor de la o tem de tip punct care conine staiile hidrometrice la o tem de
tip poligon care conine bazinele de recepie ale acestora, sau de la aceasta la o alt
tem de tip poligon, care conine, de exemplu, lacurile).
Suprapunerea a dou strate de informaie se realizeaz prin operaii de tip
overlay, posibile att n mod raster ct i vector, dar diferite din punct de vedere
a algoritmilor. Astfel, n mod vector, o serie de opiuni de procesare a stratelor
ofer posibilitatea analizei relaiilor existente ntre diverse componente geografice.
Cele mai utile opiuni de acest tip sunt:
Tierea (clip) creeaz un nou strat prin tierea (reducerea) suprafeei
unui strat de orice tip (linie, punct sau poligon) fa de un alt strat care va
defini limita regiunii noului strat i care trebuie s fie de tip poligon.
Intersecia a dou teme genereaz o nou tem care va include ariile
comune acestora; orice element din tema de intrare care nu este acoperit de
elemente din cea de a doua tem, considerat strat acoperitor (overlay),
vor fi ignorate. Stratul acoperitor trebuie s fie de tip poligon, n timp ce
stratul de intrare poate fi poligon sau linie (Fig. 1.33).
Uniunea este oarecum asemntoare interseciei. Cele dou teme trebuie s
fie de tip poligon, iar tema rezultat va conine elementele comune i
necomune ambelor teme. Elementele din tema de intrare vor fi segmentate
la intersecia cu elementele din tema overlay. Baza de date, ca i n cazul
interseciei, va conine atributele ambelor teme.

56

VIOREL CHENDE

Fig. 1.33. Diferena ntre intersecie i uniune.

Complexitatea acestor procesri poate fi intuit i numai prin simpla


enumerare a etapelor suprapunerii n mod vector: a) se calculeaz punctele de
intersecii dintre linii; b) se formeaz noduri i legturi; c) se stabilete topologia
pentru noul strat; d) dac este cazul, se elimin poligoanele excesiv de mici i se
unesc poligoanele cu aceleai atribute; e) se compileaz atributele noi din baza de
date asociat (Svulescu et al., 2000).
Analiza modelelor de date raster prezint capabiliti i utilizri mult mai
largi dect a celor vector, existnd o serie de operaii care se pot realiza fie pe un
singur grid, fie ntre dou sau mai multe griduri, fiecare reprezentnd cte un
parametru.
Reclasificarea unui raster permite nlocuirea unor valori sau grupuri de
valori (utiliznd anumite clase) cu alte valori. Aceast operaie permite trecerea
mai multor rastere ntr-o scar comun (spre ex., de la 1 la 10), necesar n cazul
ntocmirii hrilor de susceptibilitate, a gruprii valorilor pe baza unor criterii etc.
Interogarea unui raster permite selectarea unor celule care ndeplinesc
anumite criterii. n acest scop, sunt disponibili o serie de operatori specifici
limbajului SQL pentru a defini criteriile de selecie. Operatorii relaionali (=, <, <=,
<>, >, >=) evalueaz relaiile condiionale specifice. n urma acestei operaii, este
creat un nou grid, n care fiecrui pixel i se pot atribui doar dou valori:
1, dac rezultatul condiionrii are valoarea adevrat;
0, dac rezultatul condiionrii are valoarea fals.
Calculul ntre rastere genereaz un layer nou, folosind valorile provenind din
2 sau mai multe griduri, fiecare reprezentnd cte un parametru (Fig. 1.34). Mai
poate fi ntlnit sub numele de algebr cartografic. Operaiile care pot fi
aplicate sunt:
operaii aritmetice de ordinul I i II (nmulire, mprire, adunare,
scdere);
operaii logice (i/sau);

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

57

Fig. 1.34. Operaii logice ntre griduri (dup Chrisman, 2001).

operatori relaionali (condiionali): =, <, <=, <>, >, >=;


funcii matematice (de tip logaritmic, putere etc.);
funcii trigonometrice etc.
Aplicarea funciilor statistice pe celule (calculul statistic folosind ca date de
intrare mai multe rastere) genereaz un grid nou, care va conine rezultatul funciei
statistice aplicate pe un anumit set de rastere (Fig. 1.35). Acestea permit determinarea
diferiilor parametri statistici pentru fiecare
celul pe baza valorilor pe care le are aceeai
celul n ntregul set de rastere (de exemplu,
pentru precipitaiile medii lunare este utilizat
un set de 12 rastere). Funciile care pot fi
aplicate sunt: suma, maxima, minima, media,
media ponderat, distribuii de frecven,
abaterea standard, coeficientul de variaie,
regresii etc.
Aplicarea funciilor statistice pe zone
presupune dou layere: un raster care conine
variabila ai crei parametri statistici vor fi
calculai i un alt raster sau un strat de tip
vector (poligon) care conine zonele de interes,
definite prin valorile unui anumit atribut.
Funciile care pot fi aplicate sunt
Fig. 1.35. Calculul abaterii standard
pentru trei MDT-uri obinute prin
aceleai ca i n cazul anterior, ns rezultatul
metode diferite.
nu este un nou raster, ci un tabel identic cu cel

58

VIOREL CHENDE

rezultat n cazul sumarizrii unui tabel (pentru fiecare valoare unic a atributului
care definete zonele va rezulta o valoarea a parametrului statistic calculat). Acesta
poate fi apoi unit cu tabelul unui anumit layer, genernd astfel date noi. Este o
operaie des utilizat n analizele hidrologice.

1.7. MODELAREA N MEDIU GIS


n cea mai mare parte, evoluia i dimensiunea diverselor procese sau
fenomene geografice dintr-o anumit zon este dat de o serie de caracteristici ale
componentelor mediului geografic, acestea formnd un sistem, i, prin urmare, vor
trebui analizate integrat, sistemic. De exemplu scurgerea solid n albie depinde de
o serie de factori: tipul de roc i caracteristicile mecanice ale acestuia, vegetaia
(tip, densitate etc.), gradul de torenialitate a precipitaiilor, panta terenului, modul
de utilizare a terenului sau alte aspecte legate de activitatea antropic etc. Un alt
exemplu este cel al expunerii unui teritoriu la hazarde naturale. Printre cele mai
importante componente naturale care determin hazardele sunt litologia, relieful,
particularitile climatice i hidrologice, nveliul biotic, gradul de seismicitate etc.
Subsistemele antropice care influeneaz hazardele naturale includ modul de
utilizare a terenului i a resurselor naturale, activitile industriale, reelele de
transport, repartiia populaiei i aezrilor etc. Abordarea izolat a componentelor
nu poate evidenia complexitatea relaiilor cauzale i funcionale dintre acestea i,
cu att mai puin, legitile care le guverneaz.
Realizarea unor hri ale fenomenelor mai sus amintite sau predicia acestora
presupune, n primul rnd, realizarea unor modele deterministe privind cuantificarea
elementelor de care depind acestea. Este cunoscut faptul c, de exemplu, tipul de
roc are un rol determinant n valoarea scurgerii solide sau n producerea unor
dezechilibre geomorfologice. Dar se pune problema ce pondere are acelai tip de
roc dac, de exemplu, anumite caracteristici ale precipitaiilor sau vegetaiei sunt
altele.
Conform lui Chorley i Haggett (1967), un model este o teorie, o lege sau o
ipotez transpus ntr-o relaie, o ecuaie matematic sau o sintez de date. Cel mai
important, din punct de vedere geografic, el poate conine o abstractizare a lumii
reale pe baza translatrii n spaiu (modele spaiale) sau timp (modele istorice). O
alt definiie spune c un model este o reprezentare idealizat sau simplificat a
realitii.
O metod important n studiul hidrologic este modelarea hidrologic. Un
model al unui sistem hidrologic este o aproximaie a sistemului hidrologic actual.
Intrrile i ieirile sistemului sunt msurabile printr-un set de variabile hidrologice
i sunt relaionate printr-un set de ecuaii care reprezint structura sistemului.
Toate aceste elemente conduc la necesitatea unei abordri sistemice, capabile
s furnizeze elaborarea unor modele de stare a unui teritoriu cu posibiliti, n final,

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

59

de optimizare a soluiilor i predicie. Sistemele Informaionale Geografice


constituie un astfel de instrument metodologic, prin componentele de modelarea
cartografic.
Modelarea cartografic este o metodologie de procesare a datelor geografice
care consider hrile (acestea constitundu-se din layere) i componentele acestora ca
pri ale unor ecuaii algebrice. Hrile sunt transformate sau combinate, rezultnd
hri noi, prin utilizarea operaiilor spaiale specifice. n general, modelarea
cartografic se bazeaz pe algebra cartografic (operaii pe strate de tip vector sau
grid, prezentate n cele dou subcapitole anterioare), dar nu numai.
Operaiile specifice algebrei cartografice pot fi unare (intrarea este
reprezentat de un singur strat), binare (intrarea este reprezentat de dou strate)
sau multiple. Tomlin (1983, 2000) descrie 4 categorii de operaii:
Operaii de tip local: valoarea noului raster n locaia (x,y) se bazeaz pe
valorile rasterelor de intrare, n aceeai locaie (x,y). Un exemplu de
operaie unar este conversia altitudinii terenului din metri n centimetri.
ns pot fi aplicate i funcii mai complexe, cum sunt, de exemplu, cele
prin care se obin diveri parametri hidrologici sau climatici (scurgerea
specific, precipitaii, temperatura) pe baza MDT-ului. Pentru operaiile
binare, un exemplu poate fi aplicarea funciilor statistice pe celule, descris
mai sus.
Operaii de tip focal: valoarea noului raster n locaia (x,y) este calculat
ca funcie de valorile rasterelor de intrare n celulele situate n vecintatea
locaiei (x,y). Funciile de vecintate asociaz fiecrei locaii (x,y) un set de
noi locaii care sunt situate n vecintatea acesteia. Aceste tipuri de funcii
pot s se bazeze fie pe distane, fie pe direcii. Un exemplu de operaie
unar este obinerea pantelor pe baza cotei terenului dintr-un MDT.
Operaii de tip zonal: fiind date dou strate, un raster care conine o
anumit variabil i un set de zone, o funcie de tip zonal genereaz un
nou raster n care fiecare locaie (x,y) situat ntr-o anumit zon
reprezint agregarea tuturor celulelor din acea zon. Sunt similare aplicrii
funciilor statistice pe zone, doar c n acest caz nu este generat un nou
raster.
Operaii de tip progresiv (global): valoarea unei celule din gridul rezultat
este obinut prin procesarea ntregului grid (griduri) de intrare, progresiv
de la o celul la alta, pe baza anumitor reguli.
n modelarea cartografic, astfel de operaii, mpreun cu operatorii specifici
algebrei cartografice, sunt combinate ntr-o secven logic, dedus dintr-un model
determinist, n scopul obinerii unor hri derivate, sau, n ultima perioad, chiar
dintr-un model distribuit.

CAPITOLUL 2

LIMITELE SUBCARPAILOR DE LA
CURBUR - CRITERII MORFOMETRICE I
ABORDRI GIS
Unitile geografice sunt uniti de relief sau entiti teritoriale complexe,
individualizate n funcie de modul de combinare a factorilor naturali (litologie,
morfologie, morfostructur, condiii climatice, hidrografie i hidrologie, vegetaie,
soluri etc.) i socioeconomici (utilizarea terenului, populaie, tipologia aezrilor,
activiti antropice etc.), astfel c acestea nsumeaz i sintetizeaz ntreaga
evoluie a mediului natural.
Deoarece Subcarpaii de la Curbur se afl situai, att ca poziie geografic,
ct i ca mod de formare, la interferena dintre Carpai i cmpie, iar n cadrul
principalelor bazine hidrografice din aceast zon ocup o poziie median (Fig.
2.1), o abordare corect a limitelor acestora nu se poate realiza fr o prim
descriere, chiar i sumar, a celor trei mari trepte orografice ale teritoriului
Romniei muni, dealuri i podiuri, cmpii:
unitatea montan prezint nlimi medii de circa 1 000 m, valori mari ale
adncimii fragmentrii (500750 m), o variabilitate accentuat a densitii
reelei hidrografice (ntre 0,5 i 5 km/km2), generat de diferenierile
litologice, iar prezena arealelor depresionare i ale vilor constituie o
trstur distinctiv;
la exteriorul arcului carpatic, dar i n interiorul acestuia, se desfoar
unitatea dealurilor i podiurilor, n general cu altitudini cuprinse ntre
300 i 700 m, dar uneori depind chiar 800900 m, cu valori ale
densitii fragmentrii de pn la 5 km/km2, energie de relief de pn la
400 m i pante de peste 35;
unitatea cmpiilor periferice, format prin acumulare cuaternar, prezint,
n general, altitudini de pn la 200 m, dar pe anumite sectoare pot ajunge
la 250300 m.
Subcarpaii de la Curbur, cu o suprafa de circa 6 417 km2, prezint o
structur morfologic foarte complicat ca urmare a complexitii geologice i a
siturii acestora n vecintatea ariei de afundare din nord-estul Cmpiei Romne,
ntr-o regiune caracterizat de o intensitate mare a manifestrilor neotectonice.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

61

Fig. 2.1. Poziia Subcarpailor de la Curbur n cadrul teritoriului Romniei i a


principalelor bazine hidrografice.

Trstura principal este dat de asocierea i alternana depresiunilor largi cu


masivele deluroase, dar, bineneles, cu predominarea formelor de relief de tip
versant, aceste dou tipuri de relief imprimnd caracteristicile dominante ale
celorlali factori fizico-geografici.

2.1. CRITERII UTILIZATE N TRASAREA LIMITELOR


Delimitarea arealelor cu diferite forme de relief ntmpin o serie de
dificulti ce in n special de nelegerea termenului de versant, de definirea
tipologiei, precum i de delimitarea propriu-zis a acestora. Aa cum afirma
J. Dylik n 1968, versantul este o suprafa nclinat, unit dinamic prin apele
curgtoare organizate n sisteme de ruri i fluvii, astfel c o unitate de deal
include intrinsec i albiile majore ale rurilor i depresiunilor. n fapt, versantul
este o suprafa nclinat, avnd o pant ce depete 35, i care limiteaz o vale
sau un interfluviu, fcnd racordul ntre ele sau ntre partea superioar a unei forme
pozitive i o alt suprafa situat la o altitudine mai cobort.
Una dintre etapele importante n delimitarea unei uniti de relief este
clasificarea formelor de relief. Principalii factori ce stau la baza acestei clasificri
sunt morfologia i morfometria, care sunt mai importante dect tipul rocilor,

62

VIOREL CHENDE

structura sau vrsta acestora. Elementele ce in de morfometrie sunt cele care se


impun n peisaj, n timp ce roca i structura nu sunt mereu evidente (Dikau, 1990).
n vederea stabilirii limitei Subcarpailor de la Curbur, s-a trasat mai nti o
limit aproximativ (vezi Fig. 2.1) pe baza materialelor documentare existente. S-a
ncercat apoi detalierea acesteia pe baza mai multor criterii:
limitele formaiunilor geologice;
utilizarea terenului i densitatea aezrilor umane;
panta terenului;
formele de relief generate n mod automat n mediu GIS.
Ultimele dou criterii, de tip morfometric i morfologic, au ns rolul
dominant n identificarea i delimitarea unitii subcarpatice n raport cu cea de
cmpie i cea carpatic.
2.1.1. CRITERIUL PANTELOR
Acest criteriu este determinant pentru trasarea limitei dintre Subcarpai i
cmpie, la sud i est. Contactul cu cmpia este uneori destul de evident, marcat de
o denvielare important, dar situat la altitudini diferite (n general ntre 200 m i
325 m), ca urmare a extinderii mari a acestei uniti.
Conform literaturii de specialitate, limita este situat undeva ntre 3 i 5.
Pentru a nltura aceast incertitudine i pentru o delimitare ct mai precis, s-a
ncercat omogenizarea arealelor cu pante situate n intervalul menionat, scop n
care a fost dezvoltat urmtoarea metodologie pentru evaluarea acestui criteriu:
Interogarea gridului pantelor i generarea a trei griduri succesive care
ndeplinesc condiia ca pantele s fie mai mari de 3, 4 i 5. Acestea au
doar dou valori: 0, acolo unde condiia nu este ndeplinit, i 1, pentru
celulele ale cror pante ndeplinesc condiia de interogare (Fig. 2.2.a);
nsumarea acestora (Fig. 2.2.b) conduce la un grid care va avea
urmtoarele valori:
0, pentru celulele care nu ndeplinesc nici una dintre condiii;
1, pentru celulele care ndeplinesc o singur condiie (pante > 3);
2, pentru celulele care ndeplinesc dou condiii (pante > 4);
3, pentru celulele care ndeplinesc trei condiii (pante > 5).
Calculul statistic al vecintilor. Pentru fiecare celul a acestui ultim grid
este calculat media valorilor celulelor situate n vecintatea acesteia.
Vecintatea poate fi definit printr-o multitudine de forme (cerc, ptrat,
sector de cerc, inel circular etc.) i mrimi (uniti de distan sau numr
de celule). n acest caz, a fost definit printr-un cerc cu raza de 300 m.
Rezultatul este de tip grid, cu valori cuprinse ntre 0 i 3 (Fig. 2.2.c).
Interogarea gridului rezultat i selectarea celulelor care prezint valori
peste 0,5 (Fig. 2.2.d). Aceast valoare a fost optimizat prin interogri

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

63

succesive. ns, n anumite sectoare, n funcie i de ceilali factori fizicogeografici, pragul a fost considerat 1.
Aplicarea acestui algoritm genereaz o limit care urmrete baza versanilor,
dar ine cont i de zonele nvecinate, astfel c aceasta traverseaz o fie de
tranziie ntre deal i cmpie. Acest indice a fost denumit Indicele Pantelor
Omogenizate (IPO).

a. Rezultatul interogrii gridului pantelor;

b. Grid rezultat din nsumarea interogrilor;

c. Media celulelor situate n vecintate;

d. Selectarea celulelor cu valori peste 0,5;

Fig. 2.2. Evaluarea criteriului pantelor n vederea precizrii limitelor Subcarpailor de la Curbur.

64

VIOREL CHENDE

2.1.2. CRITERIUL PRINCIPALELOR FORME DE RELIEF


Trasarea limitelor unitilor fizico-geografice se bazeaz n primul rnd pe
raportul dintre formele de relief, pornind de la o simpl succesiune culmeversant
suprafa orizontaldepresiune i continund cu detalierea acestora. Delimitarea
formelor de relief poate fi realizat i n mod automat, utiliznd analiza Modelului
Digital al Terenului. Complexitatea acestui proces crete odat cu gradul de
detaliere, ceea ce impune o micorare a pasului de discretizare a elementelor care
definesc tipurile i formele de relief.
Spre exemplu, pentru ntreg continentul australian, Speight (1990) a propus,
n vederea descrierii trsturilor reliefului, o procedur ce avea n vedere definirea
unor tipuri de forme de relief i a unor elemente ale formelor de relief, stabilind un
diametru de minim 300 m pentru un tip de relief i unul de 20 m pentru elemente
ale formelor de relief. Aceast procedur permitea definirea a cca. 40 tipuri de
relief (lunci, cmpii, dealuri etc.) i mai mult de 70 de elemente ale reliefului
(culme, baza versantului etc.). Formele de relief sunt descrise de nfiarea lor,
precum i de prezena i activitatea reelei hidrografice, n timp ce elementele
formelor de relief sunt descrise de 5 atribute principale: panta, poziia n topografia
locului, dimensiunea, agentul si procesul de modelare.
Una din metodele care furnizeaz rezultate satisfctoare n procesul de
extragere a formelor simple de relief, i care pot fi ulterior utilizate n multe analize
GIS, este metoda TPI (Topographic Position Index). Aceasta a fost implementat
ntr-o aplicaie ArcView1, avnd avantajul c definirea criteriilor de clasificare
poate fi modificat de utilizator. Indicele Poziiei Topografice (TPI) a unei celule
din MDT reprezint diferena dintre altitudinea celulei respective i media
altitudinilor celulelor vecine (Weiss, 2001), astfel c valori pozitive nseamn c
celula este mai nalt dect spaiul vecin i invers (Fig. 2.3). Spaiul pentru
definirea vecintii poate fi definit n diverse moduri.

Fig. 2.3. Definirea Indicelui Poziiei Topografice.


1

http://www.jennessent.com/arcview/tpi.htm

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

65

Acest indice, mpreun cu panta,


permite clasificarea MDT-ului n tipuri
de relief, reuindu-se diferenierea formelor
n 6 clase: culme, versant superior, versant
mijlociu, versant inferior, suprafa
plan, vale (Fig. 2.4). O alt clasificare
ntlnit n literatura de specialitate
mparte MDT-ul doar n 4 clase (Dickson
i Beier, 2006)
TPI este dependent de scar,
respectiv de mrimea arealului definit
ca vecintate (Jenness, 2006). Dac, de
exemplu, acesta este calculat pentru o
celul situat n partea superioar a
unui mic deal izolat (mgur), localizat
n culoarul unei vi largi, iar mrimea
Fig. 2.4. Principalele forme de relief
prin care este definit vecintatea va generate
pe baza MDT-ului (detaliu din nordul
include complet aceast mgur, dar nu
Subcarpailor Prahovei).
va intersecta versanii culoarului, atunci
celulei respective i va corespunde o valoare TPI > 0. Interpretarea este a unei
forme pozitive de relief. Dac ns arealul utilizat pentru comparaie este foarte
mare, acesta va include att mgura respectiv, ct i versanii vii (cu altitudini
mult mai mari), astfel c celula pentru care este calculat valoarea TPI va avea o
altitudine sub media arealului de vecintate. n consecin, rezult o valoare
negativ a indicelui TPI. Interpretarea este a unei forme negative de relief, practic
mgura fiind nglobat n culoarul de vale. Mai exist i posibilitatea ca suprafaa
vecintii s fie foarte mic (doar cteva celule n jurul celulei centrale), caz n
care Indicele Poziiei Topografice va fi aproximativ 0, partea superioar a mgurii
fiind de fapt considerat o cmpie.
Plecnd de la acest considerent, autorul metodologiei implementeaz un
algoritm de determinare a formelor de relief pe baza TPI-ului calculat n dou
moduri: Small Neighborhood SN (suprafaa arealului definit ca vecintate este
mai mic) i Large Neighborhood LN (suprafaa arealului mai mare), rezultatul
fiind o cretere a acurateii ncadrrii respectivelor areale (Fig. 2.5).
n tot mai multe analize ale gridurilor n general, i, n mod special, a MDTului, se utilizeaz un derivat al acestuia, i anume gridul standardizat. Un grid este
n fapt un ir de valori caracteristice celulelor acestuia. Ca orice ir, din punct de
vedere statistic este caracterizat de media valorilor (M) i de abaterea standard
(AS) a acestora. Pornind de la aceti doi parametri, valoarea fiecrei celule este
recalculat astfel:
vGS = (vi - M) / AS
unde: vGS reprezint noua valoare a unei celule pe gridul standardizat;
vi reprezint valoarea iniial a celulei respective.

66

VIOREL CHENDE

(a)

(b)

(c)

Fig. 2.5. Combinarea algoritmilor Small Neighborhood SN i Large Neighborhood LN;


a) TPI calculat prin utilizarea unei suprafee mici de analiz - SN; b) TPI calculat prin utilizarea unei
suprafee mari de analiz - LN; c) definirea formelor de relief pe baza celor dou valori ale TPI-ului
(dup Jenness, 2006).

Noul grid standardizat va avea media valorilor egal cu 0 i o abatere


standard de 1. Acesta poate fi utilizat mai ales atunci cnd n analiz se utilizeaz
mai multe griduri care prezint ecarturi de valori foarte diferite.
Aplicnd aceast a doua metodologie, care utilizeaz doi indici TPI
standardizai, calculai pentru mrimi diferite ale arealului definit ca vecintate a
unei celule (arealul de analiz), la care se adaug gridul pantelor, pot fi extrase n
mod automat 10 forme de relief (Weiss, 2001):
1. vi puternic adncite;
2. vi puin adncite;
3. bazinet de origine (aria de formare a scurgerii) sau depresiuni izolate;

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

67

4. sectoare de vi cu profil in U;
5. cmpii;
6. versani extini, cu pante constante;
7. sector superior de versant cu pante moderate spre plane;
8. culmi izolate;
9. mguri (dealuri izolate);
10. culmi montane i deluroase nalte.
Luarea n considerare a celor 10 forme de relief a condus la stabilirea mai
exact a limitelor Subcarpailor de la Curbur, avnd ca baz o limit aproximativ
trasat pe baza materialelor documentare existente (n special Geografia Romniei,
vol. IV, 1992), i, mai ales, la detalierea acestora, astfel nct erorile de determinare
a diferitelor bilanuri hidrice s fie minimizate. Pentru aplicarea metodologiei
bazate pe dou mrimi diferite ale arealului de vecintate au fost analizate mai
multe valori, n final stabilindu-se un cerc cu raza de 300 m pentru criteriul SN, i,
respectiv, 1 500 m pentru criteriul LN.

2.2. DESCRIEREA LIMITELOR


Subcarpaii de la Curbur, situai ntre Dmbovia i Trotu, una din unitile
cele mai eterogene ale reliefului Romniei, prezint o evoluie complex i o larg
diversitate morfologic, pe fondul creia configuraia limitelor fa de unitile
vecine are o mare varietate teritorial. Contactul dintre Carpai i Subcarpai este
marcat de lrgiri locale sau de culoare depresionare, ca, de exemplu, ntre Teleajen
i Bsca Chiojdului, Buzu i Slnic sau depresiunea Vrancei. Sunt ns i areale n
care culmile montane se continu cu cele subcarpatice i unde trasarea limitei este
destul de dificil. Spre Cmpia Romn, dealurile subcarpatice sunt n contact
direct cu cmpiile piemontane i de divagare.
Spre vest, limita Subcarpailor de la Curbur este marcat de rul Dmbovia
ntre localitile Drgeti-Ungureni n sud i Lici n nord.
Limita sudic, descris de un traseu sinuos, este evident n cea mai mare
parte, fiind marcat de o denivelare clar spre Cmpia Romn. Uneori ns apare
o fie de tranziie, pus mai bine n eviden de harta indicelui pantelor
omogenizate (IPO), ca de exemplu ntre Dmbovia i Ialomia (Fig. 2.6).
Contactul cu cmpia piemontan este mult complicat de ptrunderea spre nord a
cmpiilor subcolinare ale Ialomiei, dar mai ales ale Prahovei, sub form de golfuri,
ceea ce imprim un caracter mai sinuos limitei respective.
Tot n aceast regiune, o problem aparte o constituie limita dintre cmpie i
depresiunea Mislea, practic insesizabil, acestea fiind una n continuarea celeilalte.
S-a adoptat ca limit cumpna de ape dintre rul Dmbu i afluentul acestuia,
Valea Lung, spre sud (n sectorul localitilor BicoiinteaCocoeti), aceasta
fiind trasat pe baza unei valori IPO > 0,5 (Fig. 2.7).

68

VIOREL CHENDE

a)

b)

Fig. 2.6. Limita Subcarpailor de la Curbur ntre Dmbovia i Ialomia: a) delimitat pe


baza IPO; b) suprapus peste harta formelor de relief.
1. vi puternic adncite; 2. vi puin adncite; 3. bazinet de origine; 4. sectoare de vi cu profil in U;
5. cmpii; 6. versani extini, cu pante constante; 7. sector superior de versant cu pante moderate spre
plane; 8. culmi izolate; 9. mguri; 10. culmi montane i deluroase nalte.

Fig. 2.7. Limita Subcarpailor de la Curbur n sectorul Prahova Teleajen, trasat pe baza
formelor de relief i IPO.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

69

Pe sectorul dintre cursurile Teleajenului i Buzului, contactul evident,


marcat de o denivelare important, se realizeaz direct cu cmpia prin intermediul
unui glacis ngust, care urmrete aproximativ izohipsa de 180200 m. O problem
sensibil este delimitarea cmpiei de zona colinar n lungul culoarului Buzului,
acesta avnd n dreptul localitii Valea Nucului limi de 2,53 km, ca apoi s se
ngusteze spre Berca la 1,31,5 km. Pentru stabilirea limitei, s-a luat n considerare,
n mod special, utilizarea terenului, mai exact limita dintre terenul arabil, pe de o
parte, i terenurile acoperite de culturi permanente i puni pe de alt parte, ceea
ce ar situa limita n vecintatea localitii Plecoi (Fig. 2.8). Probabil doar un studiu
de microclimatologie, care s aib n vedere efectul versanilor laterali asupra
acestuia, ar putea aduce elemente noi n acest sector.

Fig. 2.8. Limita Subcarpailor de la Curbur n zona de ptrundere a vii Buzului spre
cmpie, sugerat de utilizarea terenului.

Limita sud-estic, ntre Slnic i Trotu, este mai dificil de conturat,


trecerea spre cmpie, att din punct de vedere geomorfologic, ct i sub alte
aspecte fizico-geografice, fcndu-se lent, prin intermediul unei fii de tranziie
care face legtura ntre cmpia piemontan i glacisul subcarpatic (Geografia
Romniei, IV, 1992).
Spre nord, dei aparent limita este clar i uor de trasat, ncadrarea vii
Trotuului fie n unitatea Subcarpailor de la Curbur, fie n cea a Subcarpailor
Tazlului (Trotuului), aparinnd Subcarpailor Moldovei, genereaz o anumit
incertitudine n stabilirea acesteia. O prim opiune const n considerarea albiei
minore a Trotuului ca limit (la fel ca i n cazul Dmboviei). O a doua variant
presupune ncadrarea culoarului de vale (care include lunca, terasele i mici
bazinete ce prezint ca utilizare a terenurilor preponderent puni) ntr-una din cele
dou uniti subcarpatice.

70

VIOREL CHENDE

Avnd n vedere c este un sector cu o lunc foarte larg, ce ar trebui tratat


i din punct de vedere hidrologic ntr-o singur unitate, c, din punct de vedere
socioeconomic, acest culoar are strnse legturi i asemnri cu Depresiunea
OituzCain ce aparine Subcarpailor Trotuului, c versantul situat pe dreapta
Trotuului prezint n general pante de 35 sau ceva mai mari, dar constante
(probabil, un glacis de eroziune i acumulare), s-a adoptat cea de a doua variant,
aa cum este prezentat i n Geografia Romniei, vol. IV, 1992. Limita se continu
pe marginea estic a Depresiunii OituzCain (versantul drept al rului Cain),
pn la contactul cu muntele.
Limita CarpaiSubcarpai poate fi conturat innd cont de o serie de
elemente fizico-geografice. Astfel, la contactul cu muntele este evideniat
existena unor ulucuri depresionare caracterizate printr-o densitate mai mare a
arealelor cu pante de 35 n raport cu zona intern a Subcarpailor, nota general
fiind ns de dominan a pantelor de 512. Versanii laterali acestora, att spre
munte, ct i spre dealurile subcarpatice, prezint pante de 1224 (Fig. 2.9a).
La fel de evidente sunt i diferenierile din punct de vedere al celor 10 forme
de relief generate pe baza MDT-ului, trecerea de la dealurile subcarpatice spre
munte fiind marcat de o extindere brusc a sectoarelor superioare de versant cu
pante moderate spre plane (clasa 7) i a culmilor montane i deluroase nalte (clasa
10), n detrimentul celor ocupate de versani extini, cu pante constante (clasa 6)
Fig. 2.9b.

a)

b)

Fig. 2.9. Limita dintre Subcarpai (Depresiunea Soveja) i unitatea montan, trasat pe baza
hrii pantelor (a) i a hrii formelor de relief (b).

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

71

n general, limita CarpaiSubcarpai corespunde cu limita dintre depozitele


paleogene i miocene, nscris n relief printr-o ampl denivelare de 250480 m ce
domin ulucul depresionar format din Depresiunea Soveja, Depresiunea Vrancei i
Depresiunea Neculele (Sandu i erban, 2005). n sectorul CainSlnicul
Buzului, limita este cvasirectilinie, cu excepia unor mici bazinete laterale, cum
este cel de pe prul Chiua, afluent de stnga al uiei, sau cel situat la confluena
prului Neagra cu Nruja. Uneori, n acest sector, limita este sugerat i de
orientarea nordsud a culmilor muntoase, continuate spre est de culmile deluroase
cu orientare estvest.
ncepnd din dreptul localitii Slnic spre sud-vest, urmeaz un sector
marcat de elemente ce conduc la o oarecare incertitudine n precizarea contactului
dintre Carpai i Subcarpai. Acesta poate fi mprit n dou subsectoare.
Primul sector este situat ntre Slnic i Buzu, fiind marcat de prezena n
peisaj a pintenului de Ivneu, care este ncadrat zonei montane. Singura problem
care se pune este limita acestuia spre dealurile subcarpatice.
n urma analizei factorilor morfometrici, morfostructurali i socioeconomici,
a fost pus n eviden o linie de discontinuitate a acestori factori care poate fi
considerat limit ntre unitatea montan i cea deluroas. ns au fost gsite att
elemente care justific aceast limit, ct i elemente care ar mpinge limita mai
spre NV. Elementele justificative sunt:
criteriul pantelor sugereaz aceast limit prin cele dou intervale
caracteristice: intensificarea arealelor cu pante cuprinse ntre 2436 n
arealul montan i 512 n ulucul depresionar de contact (Fig. 2.10a);
este prezent un ir de culmi aproape continuu, cu orientare NESV,
ncepnd din dreptul localitii Loptari, trecnd apoi pe la nord de Breti,
Gvanele, Vvlucile, Muscelu Crmneti, Valea Sibiciului, i ajungnd
la Valea Lupului din culoarul rului Buzu (Fig. 2.10b);
contrastul structural i litologic ntre Paleogen (Oligocen) i Neogen
(Miocen) evideniaz foarte clar limita dintre cele dou uniti (Fig. 2.10c);
utilizarea terenului indic o predominan a pdurilor n arealul montan i
a punilor i culturilor permanente n cel subcarpatic (Fig. 2.10d).
Sunt ns i cteva elemente care indic o alt limit, paralel cu cea
prezentat anterior, dar situat mai spre NV, cele mai relevante fiind existena a
nc unui aliniament de localiti, paralel cu primul (Plaiul Nucului, Ivneu, Nucu,
Coli etc.), i nscrierea primei limite pe o treapt altimetric destul de joas, cu
maximul la 625700 m (Fig. 2.11).
Avnd n vedere ns numrul mai mare de elemente favorabile, pentru acest
sector a fost adoptat prima variant a limitei.
Al doilea sector este reprezentat prin ptrunderea n arealul subcarpatic a
unor formaiuni de fli paleogen carpatic (pintenii de Homorciu i de Vleni) ntre
Buzu i Teleajen, ceea ce face mai dificil trasarea limitei. Totui, urmrind
elementele morfometrice i morfologice, contactul este destul de evident.

72

VIOREL CHENDE

a)

b)

c)
d)
Fig. 2.10. Justificarea limitei n sectorul SlnicBuzu pe baza a patru criterii: a. pante;
b. forme de relief; c. formaiuni geologice; d. utilizarea terenului.

La vest de Teleajen, ntregul complex al formaiunilor de fli paleogen


aparine Subcarpailor, acetia extinzndu-se spre nord chiar i peste latura sudic a
depozitelor cretacice, depozite care, n general, aparin arealului montan. Aici a
fost pus n eviden o fie de interferen carpato-subcarpatic, cu elemente
specifice ambelor uniti, limita fiind marcat totui de unele elemente
morfologice, uneori chiar de o denivelare de 200300 m (Niculescu, 2008a).
Contactul este destul de evident, lund n considerare principalele criterii (pantele,
formele de relief i geologia), cu excepia unor bazinete care ptrund n zona
montan, cum este cel de la Lutu Rou (Fig. 2.12a), ComarnicGhioeti sau
MoroeniPucheni. Pe stnga Dmboviei, att criteriul pantelor, ct i cel al
formelor de relief converg spre a indica limita CarpaiSubcarpai pe linia dintre
localitile Lici i Meioare (Fig. 2.12b), confirmat i de o limit geologic.

73

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale


Valea Lupului

Loptari

Fig. 2.11. Limita dintre Subcarpai i Carpai n sectorul SlnicBuzu: a) vizualizare 3D


cu factor de exagerare 3; b) profilul altimetric al limitei cu factor de exagerare 6.

a)

b)

Fig. 2.12. Limita dintre Subcarpai i unitatea montan n zona bazinetului de la Lutu Rou
(a) i la est de Dmbovia (b).

74

VIOREL CHENDE

2.3. SUBUNITILE SUBCARPAILOR DE LA CURBUR


Unitatea deluroas situat la exteriorul arcului carpatic se caracterizeaz prin
prezena arealelor depresionare largi, dispuse paralel i separate de masive
deluroase. n general, cele interne sunt mai vechi (miocene, paleogene i chiar
cretacice), n timp ce cele externe au vrst mio-pliocen. O alt particularitate este
accentuata fragmentare transversal, consecin a diferenelor de nivel imprimate
de micrile de subsiden din cmpie i de nlrile din Carpai. Dispunerea
spaial a acestor caracteristici morfologice, ca i a celor de peisaj, individualizeaz
trei subuniti ale Subcarpailor de la Curbur: Subcarpaii Prahovei, Subcarpaii
Buzului i Subcarpaii Vrancei (Geografia Romniei, IV, 1992; Badea 2008)
Fig. 2.13.

Fig. 2.13. Subunitile Subcarpailor de la Curbur.

Subcarpaii Prahovei, cu o suprafa de 1 905,5 km2, reprezint partea


vestic a Subcarpailor de Curbur, avnd ca limite frontale, la vest, valea

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

75

Dmboviei, iar la est, valea Teleajenului ntre Mneciu-Ungureni i Mgurele,


marginea nordic a Depresiunii Podeni i apoi valea Cricovului Srat, ntre
Priseaca i Urlai (Niculescu, 2008a). Subcarpaii Buzului, cu o pondere aproape
egal cu cei ai Prahovei (29,3% din suprafaa total), se ntind pn la Slnic, iar
cei ai Vrancei, cu suprafaa cea mai mare (2 631,3 km2, reprezentnd 41% din
suprafaa total), au drept limit nordic valea Trotuului.
Diferenierile locale i regionale ale peisajului sunt evidente i separarea
subunitilor nu ridic probleme. Cele trei subuniti sunt net difereniate, att prin
trsturile fizico-geografice, ct i prin aspectele populaiei, utilizarea terenurilor,
gradul de antropizare a peisajului etc.

CAPITOLUL 3

BAZINELE I REEAUA HIDROGRAFIC DIN


SUBCARPAII DE LA CURBUR

Subcarpaii de la Curbur reprezint o unitate de tranziie ntre Carpai i


cmpie, ceea ce face ca i reeaua hidrografic s traverseze aceast unitate.
Majoritatea rurilor cadastrate i, practic, toate rurile principale, sunt alohtone,
avndu-i obria n unitatea montan. Acestea traverseaz Subcarpaii spre a se
vrsa fie direct n Dunre, fie n Siret. n aceste condiii, analiza scurgerii lichide i
solide din Subcarpaii de la Curbur, inclusiv a factorilor fizico-geografici de care
depinde aceasta, nu se poate face strict independent, fr a se ine seama mai ales
de unitatea montan, cea care genereaz intrrile pentru unitatea analizat.

3.1. REEAUA HIDROGRAFIC PRINCIPAL


Reeaua hidrografic aparine n cea mai mare parte bazinului hidrografic
Siret (subbazinele uiei, Putnei, Rmnicului Srat, Buzului), care acoper circa
59% din suprafaa Subcarpailor de la Curbur (3 794 km2), urmat de bazinul
Ialomiei (2 407 km2, ceea ce reprezint 37,5%). O mic parte a acestei uniti de
relief este drenat de ruri care aparin bazinelor hidrografice Arge (prin afluentul
acestuia, Dmbovia) i Clmui (Fig. 3.1).
Dmbovia, cu o suprafa a bazinului de 2 824 km2, este principalul afluent
al rului Arge, iar cursul su se formeaz pe versantul estic al Munilor Fgra, la
o altitudine de peste 1 900 m. n apropierea localitii Malu cu Flori ptrunde n
zona subcarpatic, unde formeaz limita vestic a Subcarpailor de la Curbur.
Ialomia, afluent direct al Dunrii, i culege izvoarele din circurile glaciare
situate pe versanii sudici ai Bucegilor (Ujvari, 1972), de la cea mai mare altitudine
(2 3002 400 m), comparativ cu celelalte ruri care traverseaz Subcarpaii de la
Curbur. ncepnd din aceast zon i pn la vrsarea n cel de al doilea fluviu ca
mrime din Europa, i-a creat o albie principal, cu o lungime de 410 km, care
dreneaz o suprafa bazinal de 10 462 km2. Pantele longitudinale ale rurilor din
Subcarpaii Prahovei cresc din nou n raport cu cele din partea central a
Subcarpailor de la Curbur, astfel c, n dealurile subcarpatice, Ialomia are o
pant de aproape 8 m/km (Fig. 3.2a).

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

77

Fig. 3.1. Principalele bazine hidrografice peste care se suprapun Subcarpaii de la Curbur.

Cel mai mare afluent al Ialomiei este Prahova, cu o lungime de 193 km i


un bazin a crui suprafa este de 3 754 km2, mai mare dect al Ialomiei la
confluena cu acest ru. Prahova intr n sectorul subcarpatic n amonte de Posada
(Fig. 3.2b). Cel mai important afluent al Prahovei n zona subcarpatic este
Doftana, cu o lungime total a cursului principal de doar 51 km i un bazin
hidrografic de 416 km2. Dar afluentul principal al Prahovei este Teleajenul, cu o
suprafa de 1 664 km2, confluena acestora fiind situat n zona de cmpie.
n sectorul median, de maxim arcuire, Subcarpaii de la Curbur sunt
traversai de rul Buzu, ultimul afluent de dreapta al Siretului. Izvorte de la o
altitudine de 1 290 m i, pn la vrsare, i colecteaz apele de pe o suprafa de
5 353 km2, ceea ce reprezint al treilea subbazin din cadrul bazinului hidrografic
Siret, dup Brlad i Bistria. ns, datorit deselor schimbri de direcie i a
gradului mare de meandrare, este afluentul cu lungimea cea mai mare (303 km),
alturi de cursul Bistriei (diferena dintre cele dou ruri este de sub 1 km).
Comparativ cu afluenii Siretului care traverseaz Subcarpaii Vrancei, Buzul se
caracterizeaz printr-o pant a profilului longitudinal mult mai mic, att n spaiul
carpatic (12 m/km), ct i n cel subcarpatic (3,6 m/km) Fig. 3.3.
Principalul afluent n zona montan, ca, de altfel, din ntreg bazinul, este
Bsca, numit i Bsca Mare sau Bsca Unit, care i are izvoarele la 1 500 m

78

VIOREL CHENDE

altitudine. Bazinul hidrografic aferent acestuia reprezint aproape 15% din ntreg
bazinul principal. Dintre afluenii de stnga pe care Buzul i colecteaz din spaiul
subcarpatic, se remarc: Blneasa (190 km2); Srelul (189 km2), Slnicul (427
km2). Pe partea dreapt, principalii aflueni sunt Bsca Chiojdului (341 km2), cu
obria n zona montan, i Nicovul, ru cu un traseu longitudinal n raport cu
dispunerea general a culmilor deluroase, ce strbate depresiunea omonim.
2500
H (m )
2250
2000
1750
1500
Nord Subcarpati
1250
1000
Sud Subcarpati
750
500
250
0
a) 0
25
50
75 100

1200

Distanta (km )
125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

H (m )

1000

Nord Subcarpati

800
Sud Subcarpati

600
400
200

Distanta (km )

0
b) 0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Fig. 3.2. Profilul longitudinal al rului Ialomia (a) i Prahova (b).


1400

H (m)

1200
1000
NV Subcarpati

800
600

SE Subcarpati

400
200

Distanta (km )

0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

Fig. 3.3. Profilul longitudinal al rului Buzu.

Urmtorul afluent mai important al Siretului este Rmnicul Srat, al crui


bazin hidrografic are o pondere mic n suprafaa Subcarpailor de la Curbur, cu
toate c lungimea cursului (154 km) se apropie de cea a Putnei. Acesta izvorte
din zona fliului paleogen, adunndu-i primele ape de pe versanii nord-estici ai
culmii Furul Mare, i se vars n Siret la numai 13 m altitudine. Aproape toi
afluenii sunt colectai din spaiul montan i deluros.

79

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

Putna i are izvoarele la o altitudine de circa 1 4501 650 m, pe versanii


nord-estici ai culmii Lcui, i i adun apele de pe o suprafa de 2 487 km2, pe
care le transport pe un curs principal de 161 km pn la confluena cu Siretul. Din
punct de vedere al dezvoltrii bazinului hidrografic, este cel de-al treilea ru din
Subcarpaii de la Curbur. Odat cu ptrunderea n aceast unitate, pantele albiei
minore se reduc mult, astfel c media pe sectorul analizat este de 6,4 m/km. La
ieirea din spaiul deluros, diferenele de altitudine nu se reduc imediat, ci abia n
aval de propriul con de dejecie (Fig. 3.4a).
O caracteristic important a bazinului hidrografic Putna o reprezint gradul
accentuat de asimetrie, 81% din suprafa fiind drenat de afluenii de dreapta, cei
mai importani fiind Zbala, Milcovul i Rmna.
Zbala, primul dintre cei trei aflueni, i are izvoarele foarte aproape de cele
ale Putnei, ns direcia de curgere al sectorului superior este n sens opus.
Confluena dintre cele dou ruri se realizeaz aproape de contactul cu muntele, n
Depresiunea Vrancei, la o altitudine de 314 m. Att n cazul Putnei, ct i al
Zbalei, datorit reducerii brute a pantei n profil longitudinal, n acest areal s-a
format o adevrat zon de divagare (Ujvari, 1972).
n arealul montan situat la sud de cumpna de ap a Zbalei, dar foarte
aproape de contactul cu dealurile subcarpatice (sub vrful Monteoru, la o altitudine
de circa 1 170 m), Milcovul ncepe s-i formeze drenajul. Cursul acestuia, cu o
lungime de 85 km, este cel mai lung dintre cei trei aflueni principali ai Putnei. n
schimb, Rmna ncepe s-i formeze bazinul chiar n partea central a unitii
subcarpatice, de la o altitudine de 640 m. Dup prsirea Subcarpailor, Milcovul,
mpreun cu Putna, a creat un vast con de dejecie, ceea ce a condus la o form
aproape identic a profilului longitudinal al celor dou vi (Fig. 3.4b).
1600

H (m )

1400
1200
1000

Vest Subcarpati

800

Est Subcarpati

600
400
200

Distanta (km )

0
a)

1200

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

H (m )

1000

Vest Subcarpati

800
600

Est Subcarpati

400
200

Distanta (km )

0
b)

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Fig. 3.4. Profilul longitudinal al rului Putna (a) i al afluentului su principal, Milcov (b).

80

VIOREL CHENDE

Ultimul ru mai important care traverseaz arealul Subcarpailor de la


Curbur este uia. Izvorte din Munii Vrancei, avnd un bazin hidrografic cu o
suprafa de 388 km2 i o lungime a cursului principal de 78 km. Datorit slabei
dezvoltri a acestuia, mai ales n zona montan (Fig. 3.5), afluenii si sunt de mici
dimensiuni.
1000

H (m )

800
Vest Subcarpati

600

Est Subcarpati

400
200
Distanta (km )

0
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Fig. 3.5. Profilul longitudinal al rului uia.

3.2. SUBCARPAII DE LA CURBUR N RAPORT CU BAZINELE


HIDROGRAFICE
Aa cum este construit cadastrul apelor Romniei, toate rurile care se vars n
Dunre sunt considerate ca avnd ordinul I, astfel c principalele ruri care dreneaz
arealul subcarpatic sunt n cea mai mare parte de ordinul II (Dmbovia, afluent al
Argeului, respectiv Buzu, Rmnicul Srat, Putna, uia etc., aflueni ai Siretului).
Doar Ialomia are ordinul cadastral I. Clmuiul este afluent secundar al Dunrii
(face parte din spaiul hidrografic XIV aflueni mici ai Dunrii) i este considerat
de ordinul II. Afluenii direci ai unui ru de ordinul n au ordinul n+1. Pentru a fi
inclus n cadastrul apelor, un curs de ap trebuie s fie bine individualizat, s aib o
lungime de minim 5 km i o suprafa a bazinului de recepie de peste 10 km2
(Atlasul cadastrului apelor din Romnia, 1992). Cei mai mici aflueni care
ndeplinesc aceast condiie sunt de ordinul VI.
Acest tip de abordare a clasificrii reelei hidrografice, plecnd doar de la
poziia rului n raport cu principalul colector, are la baz sistemul de clasificare
Gravelius. Spre deosebire de sistemele tip HortonStrahler, care ncearc s in
seam de modul de concentrare a scurgerii sau de gradul de dezvoltare a reelei
hidrografice, sistemul cadastral utilizat n Romnia nu permite iearhizarea reelei
hidrografice din punct de vedere al unor astfel de criterii (Zvoianu, 1978). Un bazin
hidrografic de ordinul II poate avea i dimensiunea bazinului Buzu sau mai mare,
dar i o suprafa mic, la limita criteriilor de cadastrare.
Lund n considerare clasificarea cadastral a reelei hidrografice, dar innd
cont c scopul acestei lucrri este analiza scurgerii lichide i solide a unei uniti de
relief, respectiv a Subcarpailor de la Curbur, toate rurile tributare Dunrii,
Siretului i Argeului pot fi considerate ca fiind de ordinul I (Fig. 3.6).

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

81

Din punct de vedere al suprafeelor drenate de principalele bazine


hidrografice, n cadrul Subcarpailor de la Curbur cel mai important bazin este cel
al rului Ialomia, cu o pondere de 37,5% din suprafaa total a acestei uniti de
relief (% bh SC n Tabelul 3.1). Mai mult de jumtate din suprafaa unitii
subcarpatice drenat de acest bazin aparine n fapt Prahovei (22% din suprafaa
ntregii uniti, din care 11% este reprezentat de principalul subbazin, Teleajen).
Bazinul rului Buzu, cu o suprafa subcarpatic de 1 567 km2 (circa 25% din
suprafaa unitii de relief) din totalul bazinului de 5 353 km2, este format din
7 subbazine mai importante, ce au ponderi relativ echilibrate, ntre 2,55,6%.
mpreun cu Putna (1 156 km2 din totalul bazinului de 2 487 km2) i Rmnicul
Srat (398 km2 din totalul de 1 064 km2) dreneaz aproape jumtate din arealul
Subcarpailor de la Curbur (Fig. 3.6 i Tabelul 3.1).

Fig. 3.6. Bazinele i subbazinele hidrografice cadastrate care dreneaz arealul Subcarpailor
de la Curbur.

Bazinele rurilor mici din Subcarpaii Vrancei care conflueaz direct cu


Siretul (Carecna, Zbru, uia, Grla Morilor) dreneaz mpreun doar 7% din
suprafaa analizat, cel mai important ru fiind uia.
Ca ruri care formeaz limitele extreme, Dmbovia i Trotuul colecteaz
apele de pe o mic parte a acestei uniti de relief (413 km2, distribuii n mod egal

82

VIOREL CHENDE

ntre cele dou bazine hidrografice). Un alt bazin care se suprapune peste
Subcarpaii de la Curbur este cel al rului Clmui, ns contribuia acestuia este
nesemnificativ, de doar 0,2% din suprafaa unitii analizate.
Trebuie specificat c, de fapt, n aceast unitate exist 223 bazine cadastrate,
din care 8 sunt de ordinul VI, 30 de ordinul V, 87 de ordinul IV, 77 de ordinul III,
20 de ordinul II (din care 11 sunt aflueni ai Ialomiei, singurul ru de ordinul I din
acest spaiu) i unul de ordinul I.
Important este i analiza ponderii ocupate de unitatea de relief analizat,
respectiv de Subcarpaii de la Curbur, din suprafaa total a bazinelor hidrografice
principale sau secundare (% SC bh din Tabelul 3.1). Chiar dac un anumit bazin
dreneaz o suprafa mic din Subcarpai, acesta poate fi ntr-o mare proporie
situat n aceast unitate, ceea ce i confer un caracter net subcarpatic. Aadar,
acest tip de analiz indic proporia influenei factorilor fizico-geografici specifici
Subcarpailor asupra formrii resurselor de ap i a comportamentului bazinelor
hidrografice n diferitele faze ale regimului hidrologic.
ntr-o serie de subbazine hidrografice, unitatea de relief subcarpatic ocup o
suprafa mare, n proporie chiar de peste 80%: Vizui, afluent al Putnei (situat n
totalitate n unitatea subcarpatic), Nicov i Srel, aflueni ai Buzului (circa
9396% din suprafaa lor este dezvoltat n aceast unitate), uia, afluent direct al
Siretului (84%), Cricovul Srat, afluent al Prahovei (83%). Acestea sunt bazine
hidrografice mici, care n general au o pondere mic n suprafaa total a
Subcarpailor de la Curbur (pn la 5%), doar ultimul din cele menionate avnd o
pondere mai mare, de aproape 8%.
O alt categorie de ruri sunt cele ale cror bazine se suprapun n proporie
de 5080% peste unitatea subcarpatic. n general, acestea fie izvorsc din spaiul
montan i conflueaz cu rurile principale n spaiul subcarpatic, fie au izvoarele n
aceast unitate i conflueaz n cmpie. Astfel de bazine sunt cele ale afluenilor
Buzului (Blneasa, Clnu i Slnic, n care unitatea subcarpatic ocup ntre 70
i 80% din suprafa; Bsca Chiojdului 59%), Putnei (Milcov i Rmna, al cror
drenaj este format n proporie de 6070% n Subcarpai), Ialomiei (Cricovul
60%), precum i dou din cele patru bazine hidrografice ale afluenilor direci, dar
secundari, ai Siretului: Carecna (62%) i Zbru (75%). Cu excepia Cricovului,
Slnicului i Milcovului, fiecare dintre bazinele hidrografice menionate dreneaz
sub 4% din suprafaa total a Subcarpailor de la Curbur.
Dintre bazinele hidrografice principale cu suprafee semnificative (peste
1 000 km2), Putna prezint cea mai mare pondere din suprafa suprapus peste
unitatea subcarpatic (46,5%), urmat de Rmnicul Srat i Prahova (circa 37% din
fiecare bazin). mpreun, arealele care aparin acestor 3 bazine formeaz aproape
jumtate din suprafaa Subcarpailor de la Curbur. Dintre afluenii Prahovei, o
importan deosebit o prezint Teleajenul, n cadrul cruia arealele subcarpatice
drenate (725 km2) reprezint 44% din suprafaa total a acestui bazin, dar n acelai
timp i 11% din suprafaa unitii analizate.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

83

3.3. AREALUL MONTAN DE FORMARE A SCURGERII


Prin arealul montan de formare a scurgerii se nelege acea suprafa aferent
sectoarelor superioare a bazinelor care traverseaz Subcarpaii de la Curbur, fiind
practic zona de alimentare sau input-ul pentru scurgerea lichid i solid la intrarea
rurilor n unitatea analizat. Astfel definit, acest areal ocup o suprafa de 5 025
km2 (aproape la fel de mare ca i cea a unitii subcarpatice), ncepnd cu bazinul
Dmbovia i pn la uia inclusiv (Fig. 3.6). La nord de acest ultim bazin, toate
rurile care au raporturi spaiale cu unitatea subcarpatic (Zbru, Carecna i mici
aflueni ai Trotuului) au izvoarele chiar n aceast unitate, pe care o traverseaz pe
distane relativ scurte, pentru a conflua mai apoi cu Siretul sau Trotuul.
Acest spaiu aparine n cea mai mare parte bazinului hidrografic Buzu
(40%), n special subbazinelor mici i suprafeelor interbazinale (19%) i
subbazinului Bsca Mare (16%). i ponderea arealului montan din suprafaa total
a Buzului este destul de mare (38%), mai mare chiar dect a arealului subcarpatic
(29,3%). Bazinul Bsca Mare este situat n totalitate n acest areal (Tabelul 3.2).
Sectorul superior al bazinului Ialomia completeaz arealul montan de
formare a scurgerii cu nc 1 509 km2 (30%), chiar dac arealul montan ocup o
suprafa mai mic din totalul suprafeei acestui bazin (doar 14%), acesta
dezvoltndu-se mai mult n Subcarpai (23%) i mai ales n cmpie (63%). Din
aceast suprafa, 1 156 km2 aparin bazinului Prahova, ceea ce scoate n eviden
importana acestui bazin, i, n special, a afluenilor Doftana i Teleajen, pentru
resursele de ap a Subcarpailor de la Curbur.
Relaiile Subcarpailor de la Curbur cu bazinele i reeaua hidrografic,
puse n eviden prin analiza structurii hidrografice a acestei uniti, a ponderii
unitii subcarpatice din suprafaa total a bazinului hidrografic, dar i a arealului
montan de formare a scurgerii, sunt complexe i dificil de ierarhizat. Sunt
evideniate o serie de bazine tipic subcarpatice, acestea drennd n special astfel de
areale. Comportamentul lor hidrologic sunt n strns legtur cu factorii fizicogeografici ai unitii subcarpatice. Important este i raportul de proporionalitate
dintre ponderea pe care o ocup fiecare bazin n cadrul structurii hidrografice a
Subcarpailor de la Curbur, i ponderea aceleiai uniti n cadrul bazinului. Din
acest punct de vedere, dou bazine sunt mai evidente: Putna, care dreneaz circa
18% din suprafaa total a unitii i care se suprapune subcarpailor n proporie de
46,5% din bazin, i Teleajenul (11%, respectiv 44%).
Analiza scurgerii lichide i solide n Subcarpaii de la Curbur, inclusiv a
factorilor fizico-geografici care o influeneaz, nu se poate face strict independent,
fr a se ine seama mai ales de unitatea montan, cea care genereaz intrrile
pentru unitatea n cauz. Astfel, arealul montan de formare a scurgerii permite
evaluarea condiilor fizico-geografice care genereaz intrrile hidrice n Subcarpai.
Se remarc n special arealele de alimentare din bazinele Buzu i Prahova.

Putna

Rmnicul
Srat

Buzu

Clmui

Ialomia

Dmbovia

Bazin

X
XI
XI
Prahova (rb) XI
Azuga
XI
Prahova
Doftana
XI
Teleajen
XI
Cricovul Srat XI
Srata
XI
XIV
Buzu (rb)
XII
Bsca (Bsca Mare)
XII
Bsca Chiojdului
XII
Blneasa
XII
Srel
XII
Slnic
XII
Nicov
XII
Clnu
XII
Rmnicul Srat (rb)
XII
Coatcu
XII
Putna (rb)
XII
Zbala
XII
Vizui
XII
Milcov
XII
Rmna
XII

Ialomia (rb)
Cricov

Ord.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
20
20
20
20
20
22
46
82
82
82
82
82
82
82
82
80
80
79
79
79
79
79

25

Ord.2

Cod cadastral

9
14
18
19

15
22
24
25
27
28
31

1
9
13
16

Ord.3

Bazinul hidrografic

10,4

0,2

398,4

6,2

2487,4 1155,9 18,0

1063,7

5352,7 1567,1 24,4

1695,0

10462,1 2406,9 37,5

452,0
351,4

%
SC
bh

7,0 9,3
5,5 60,2

2
S
%
bhSC bh
(km2) SC
3
S
%
S bh
bhSC bh
2
(km )
(km2) SC
%
SC
bh

974,1 112,5 1,8 11,6


89,5
0,0 0,0 0,0
23,0
3754,3 1404,0 21,9 37,4 416,4 60,0 0,9 14,4
1663,6 725,0 11,3 43,6
610,8 506,4 7,9 82,9
1271,3 199,5 3,1 15,7
0,6
2992,2 359,8 5,6 12,0
783,2
0,0 0,0 0,0
340,6 201,4 3,1 59,1
189,7 143,3 2,2 75,5
29,3
188,8 181,1 2,8 95,9
427,3 309,2 4,8 72,3
223,8 209,4 3,3 93,6
207,0 162,9 2,5 78,7
742,7 341,6 5,3 46,0
37,5
321,0 56,8 0,9 17,7
985,2 347,6 5,4 35,3
548,2 158,6 2,5 28,9
46,5 85,8 85,8 1,3 100,0
448,5 310,8 4,8 69,3
419,6 253,1 3,9 60,3

1
S
%
%
S bh
S bh
bhSC bh SC
2
(km )
(km2)
(km2) SC bh
2823,6 206,3 3,2 7,3
4852,4
584,0

Tabelul 3.1.
Repartiia principalelor bazine hidrografice n cadrul Subcarpailor de la Curbur.

84
VIOREL CHENDE

34,2
13,3

%
SC
bh

3
S
%
S bh
bhSC bh
2
(km )
(km2) SC
%
SC
bh

n cazul rului Trotu, deoarece acesta nu prezint relaii de coexisten cu Subcarpaii de la Curbur dect n partea sa inferioar i pe o
suprafa mic, pentru aceast statistic a fost considerat doar bazinul hidrografic de pe dreapta cursului principal, aval de confluena cu
Oituz; n consecin, prin rest de bazin s-a neles numai bazinele mici i suprafeele interbazinale de pe dreapta acestuia, ntre confluena
Cainului i vrsarea n Siret.

ponderea ocupat de unitatea subcarpatic din suprafaa total a bazinului hidrografic;

rest bazin (att suprafee interbazinale, ct i bazine mici).

rb

25324,8

797,8

63,2
387,9
113,8
77,7

ponderea bazinului hidrografic (S bhSC) din suprafaa total a Subcarpailor de la Curbur;

76
75
73
71
69
69 32

% bh SC

1
1
1
1
1
1

S bh
(km2)

2
%
S
%
S bh
SC
bhSC bh
2
(km )
bh
(km2) SC
12,2
83,8
74,7
62,2
481,9 164,6 2,6
206,5 3,2 25,9
315,8 41,9 0,7
6417,4 100,0 25,3

1
S
%
bhSC bh
(km2) SC
7,7 0,1
325,0 5,1
85,0 1,3
48,3 0,8

% SC bh

XII
XII
XII
XII
XII
XII

Bazin

suprafaa bazinului hidrografic care se suprapune peste Subcarpaii de la Curbur;

TOTAL

Ord.1

S bhSC

Grla Morilor
uia
Zbru
Carecna
Trotu (rb)
Trotu x
Cain

Ord.2

Cod cadastral
Ord.3

Bazinul hidrografic

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

85

amfs
bh
rb

arealul montan de formare a scurgerii;


bazin hidrografic;
rest bazin (att suprafee interbazinale, ct i bazine mici).

Ialomia (rb)
Prahova (rb)
Ialomia
Azuga
Prahova
Doftana
Teleajen
Buzu (rb)
Bsca (Bsca Mare)
Bsca Chiojdului
Buzu
Blneasa
Srel
Slnic
Rmnicul Srat (rb)
Putna (rb)
Putna
Zbala
Milcov
uia
TOTAL

Dmbovia

Bazinul hidrografic

Suprafaa arealului montan de formare a scurgerii (km2) i repartiia


acestuia pe bazine hidrografice (%)
1
2
3
% bh
%
% bh
%
% amfs
% bh din
km2
din
amfs
km2
din
km2
amfs
din bh
amfs
amfs din bh
amfs
din bh
621,35
12,4
22,0
353,70
7,0
7,3
299,70
6,0
30,8
1509,35
30,0
14,4
89,47
1,8
100,0
1155,65 23,0
30,8
356,38
7,1
85,6
410,10
8,2
24,7
942,63 18,8
31,5
783,16 15,6 100,0
139,20
2,8
40,9
2030,79
40,4
37,9
46,40
0,9
24,5
7,67
0,2
4,1
111,73
2,2
26,1
75,27
1,5
7,1
371,39
7,4
37,7
764,54
15,2
30,7 389,67
7,8
71,1
3,48
0,1
0,8
24,07
0,5
6,2
5025,37 100,00
22,3

Tabelul 3.2.
Structura hidrografic a arealului montan de formare a scurgerii.

86
VIOREL CHENDE

CAPITOLUL 4

FACTORII CARE INFLUENEAZ


SCURGEREA LICHID I SOLID

Procesele hidrologice, att cele care caracterizeaz scurgerea lichid, ct i


cele care descriu scurgerea de aluviuni, se desfoar la scara bazinelor
hidrografice i sunt determinate de o serie de factori de mediu, dintre care cei mai
importani sunt substratul litologic (geologia), relieful, solurile, utilizarea terenului,
elementele climatice i apele freatice. Caracteristicile spaiale ale factorilor cauzali
amintii influeneaz regimul cantitativ al apelor de suprafa (formarea i evoluia
n timp i spaiu a resurselor de ap).
Analiza variabilitii factorilor scurgerii scoate n eviden complexitatea
proceselor hidrologice, dar, n acelai timp, permite stabilirea unor indici cantitativi
sau calitativi care s fie corelabili cu diferitele tipuri de date hidrologice.
Abordarea integrat i corelat a datelor geografice i hidrologice poate fi realizat
prin transformarea lor ntr-un sistem comun (fie transformarea factorilor fizicogeografici n date spaial-statistice la nivelul bazinelor de recepie ale staiilor
hidrometrice, fie prin spaializarea seriilor de date hidrologice). Astfel, pot fi
realizate analize de tip multivariat prin care s fie identificai factorii cauzali
relevani, pentru ca apoi acetia s constituie baza unor regionalizri mai complexe,
comparativ cu cele care in seama doar de altitudinea medie sau suprafaa bazinelor
de recepie.

4.1. GEOLOGIA
Rocile, printr-o serie de caracteristici, precum gradul de rezisten la
aciunea agenilor subaerieni, gradul de permeabilitate a rocilor, coeziunea acestora
etc., dar i prin rolul pe care l-au avut n formarea solurilor i a caracteristicilor
acestora, contribuie, alturi de ali factori, la diferenierea condiiilor de formare a
resurselor de ap, influennd procesele hidrologice.
n condiiile n care nveliul de sol i scoara de alterare nu pot rezista mult
timp aciunii scurgerii concentrate i eroziunii liniare, profilul de sol va fi repede

88

VIOREL CHENDE

erodat, mai ales de ctre reeaua hidrografic elementar, ajungndu-se n final la


roca de baz. n funcie de rezistena pe care aceasta o va opune cursurilor de ap,
se va desfura ntreaga activitate de eroziune i de transport n reeaua de albii
(Zvoianu, 1997). De asemenea, permeabilitatea rocilor influeneaz n mod
considerabil valorile coeficientului de infiltraie, precum i capacitatea de
nmagazinare i cedare a apei.
Din analiza comparativ a hrii de regionare geomorfologic, scara
1:750 000 (Posea i Badea, 1984), i a hrilor geologice a Romniei, scara
1:200 000 (Dumitrescu et al., 1968; Patrulius et al., 1968; Sndulescu et al., 1968),
reiese c Subcarpaii de la Curbur, situai ntre Dmbovia i Trotu, au n
alctuire formaiuni depuse n ultimele aproximativ 135 milioane de ani (Ma),
ncepnd din Cretacic inferior (Neocomian). De atunci, procesul de formare a
reliefului a parcurs mai multe etape de oro- i morfogenez, cel din urm i cel mai
semnificativ pentru Carpaii i Subcarpaii de la Curbur avnd loc n Miocenul
mediu (Sarmaian), cnd spre exterior, ca reflex al nlrilor, s-a conturat o treap
joas, cunoscut ca Avanfosa carpatic.
Lucrrile recente au artat c la nivelul arealului analizat au existat diferene
n ceea ce privete sursa de sedimente i topografia spaiului de depozitare a
acestora (Hyppolite et al., 1997). Urmele proceselor de sedimentare, cutare i
ariere se regsesc astzi n trsturile generale ale terenurilor situate la suprafa.
Dintre acestea, mai importante sunt urmtoarele:
Schimbarea orientrii formaiunilor geologice, inclusiv a catenei
subcarpatice, de la direcia NS ntre Trotu i Rmnicul Srat, la direcia
ENEVSV ntre Rmnicul Srat i Dmbovia;
Afundarea progresiv, pe direcie ENEVSV, a formaiunilor de fli
cretacic i paleogen (pnzele de Ceahlu, Teleajen, Macla i Tarcu) i
acoperirea unor poriuni importante din unitile structurale menionate cu
depozite mai noi, aparinnd cuverturilor post-tectogenetice;
Afundarea progresiv dinspre NNE spre SSV a pnzei Subcarpatice i
acoperirea sa, ncepnd din Sarmaianul superior i pn n Pleistocenul
inferior, cu formaiunile din zona intern a Avanfosei carpatice;
Seismicitatea de adncime intermediar din Vrancea i cutarea din
PliocenCuaternar sunt argumente c activitatea tectonic din Sarmaian se
continu i azi.
4.1.1. PREZENTAREA CONINUTULUI LITOLOGIC
Subcarpaii de la Curbur reprezint una dintre cele mai complicate regiuni
ale Romniei sub aspect evolutiv, morfostructural i geologic, complexitatea mare
fiind dat de procesele tectonice diversificate care s-au desfurat n acest areal de
schimbare a direciei arcului carpatic cu 90. Dinspre VNV (limita cu Carpaii)
spre ESE (limita cu Cmpia Romn) au fost identificate poriuni din unitile de

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

89

Ceahlu, a fliului curbicortical, de Macla, de Tarcu, Subcarpatic i Avanfos


(Fig. 4.1). Cu excepia Avanfosei carpatice, celelalte uniti sunt formate prin
supracutare, faliere i ariere n cursul fazelor de oro- i morfogenez. Primele trei
uniti aparin fliului cretacic (intern), n timp ce pnza de Tarcu aparine fliului
paleogen (extern). n general, fiecare unitate corespunde unei zone i etape de
sedimentare cu faciesuri proprii (Dumitrescu et al., 1968).

Fig. 4.1. Unitile structurale care se suprapun peste Subcarpaii de la Curbur


(dup Dumitrescu i Sndulescu, 1970).

Pnza de Ceahlu, cu o larg dezvoltare n munii Bucegi i Teleajenului,


se continu spre sud-vest, n nordul Subcarpailor Prahovei, n special ntre vile
Ialomicioarei i Prahovei. Aceast unitate ocup suprafee restrnse (circa 75 km2).
Are n alctuire formaiuni depuse in Neocomian (stratele de Sinaia), acestea fiind
cele mai vechi formaiuni ntlnite n Subcarpaii de la Curbur, i n Barremian
Apian, respectiv strate de Comarnic, formate din fli istos i marnos, precum i
fli marnogrezos (Patrulius et al. 1968). Ultimele ocup aproape 60% din

90

VIOREL CHENDE

suprafaa Pnzei de Ceahlu. Urmeaz marne, local cu gresii, i marne nisipoase


depuse n VraconianCenomanian i TuronianSenonian.
Depozitele Pnzei fliului curbicortical (de Teleajen) au fost depuse n
Cretacicul inferior (AlbianVraconian). Se regsesc n nordul Subcarpailor de la
Curbur, la contactul cu Munii Grohoti, ncepnd din bazinul hidrografic al rului
Doftana pn n bazinele unor mici aflueni de dreapta ai Teleajenului (Fig. 4.2).
Prin suprafaa pe care o ocup, de numai 25 km2, aceast unitate prezint o
importan redus n analiza litologiei Subcarpailor, fiind constituit dintr-o
succesiune de gresii masive, deseori conglomeratice, i isturi argilo-marnoase.
Pnza de Macla reprezint ultima unitate structural a fliului cretacic,
formnd o fie extern n partea sudic a acestuia. Ocup o mic suprafa din
Subcarpaii de la Curbur (40 km2), putnd fi urmrit din valea Dmboviei spre
NE pn pe interfluviul dintre rurile Cricov i Prahova. Spre nord este acoperit
de formaiuni mai noi, aprnd din nou la zi n zona localitii otrile, la vest de
rul Doftana. Formaiunile care aparin Pnzei de Macla sunt de vrst AlbianTuronian i Senonian. Rocile depuse includ argile, brecii cu granodiorite, fli
argilo-grezos i gresii feldspatice.
Punerea n loc a formaiunilor de fli intern (pnzele de Ceahlu, Teleajen i
Macla) s-a produs n faza orogenetic laramic de la sfritul Cretacicului. n unele
zone interne ale Subcarpailor de la Curbur, ntre rurile Dmbovia i Doftana, a
fost identificat o succesiune de formaiuni mai noi. Ele constituie cuvertura posttectonic a unitilor cu tectogenez Cretacic superior. Aceste formaiuni de
cuvertur ocup doar 3% din suprafaa unitii subcarpatice, dar peste 10% din cea
a Subcarpailor Prahovei, aprnd la zi doar n aceast subunitate.
Cele mai complete formaiuni sunt de vrst TuronianSenonian i au fost
semnalate n general ca intercalaii n Pnza de Ceahlu sau la contactul acesteia.
Sunt formate din marne, gresii etc. Sedimentarea a continuat n prima parte a
Paleogenului (Paleocen), cnd s-au depus pachete groase de argile, cu intercalaii
de marne. Formaiunile depuse n urmtoarea epoc, Eocen, apar la zi n special n
sectorul de afundare spre SV a unitii de Ceahlu, ntre Dmbovia i
Ialomicioara, i sunt alctuite din gresii calcaroase i marne. Ultimele formaiuni
ale cuverturii post-tectogenetice cretacic superioare aparin etapei Lattorfian
Chattian i conin n principal isturi argiloase, isturi disodilice etc.
Pnza de Tarcu constituie fliul extern sau paleogen i are patru
subuniti, reprezentnd patru faciesuri diferite de sedimentare. n Subcarpaii de la
Curbur sunt prezente formaiuni acumulate n trei dintre acestea, mpreun
acoperind aproape 6% din suprafaa unitii de relief. n ansamblul celor trei
faciesuri, au fost identificate formaiuni depuse n PaleocenEocen, Eocen,
Priabonian, LattorfianChattian i Miocen inferior.
Formaiunile primului facies, de Tarcu, sunt prezente la zi ncepnd din
interfluviul DmboviaIalomia, continund prin valea Prahovei pn n valea
Teleajenului (localitatea Homorciu). n continuare, faciesul gresiei de Tarcu se
dezvolt la zi pn la NE de valea Drajna, dup care se continu n spaiul montan.

Fig. 4.2. Harta geologic a Subcarpailor de la Curbur (sursa: hri geologice ale Romniei, scara 1:200.000, Institutul Geologic).

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

91

92

VIOREL CHENDE

n zona subcarpatic, datorit reliefului mai nalt i net individualizat fa de zonele


vecine, efect al duritii rocilor componente, arealul suprapus acestor formaiuni
poart numele de Pintenul de Homorciu.
Cel de-al doilea facies, de TazluColi, este prezent la zi ncepnd din valea
Telega, de unde se continu spre NE. Dincolo de valea Teleajenului, formaiunile
depuse n acest facies se prezint sub forma unei benzi mai compacte i mai
evidente. ns la NE de rul Bsca Chiojdului i localitatea Valea Muscelului,
aceast subunitate este ncadrat Carpailor. Din aceleai considerente ca i n cazul
formaiunilor n facies de Tarcu, arealul subcarpatic dintre Teleajen i contactul cu
muntele poart numele de Pintenul de Vleni. Acesta este mult mai evident n
relief dect primul pinten.
Al treilea facies, de Lesun, este caracteristic Muntelui Furu, ntre sectoarele
montane ale rurilor Slnic i Milcov. n Subcarpaii Vrancei, acest facies apare pe
mici suprafee, la contactul Depresiunii Jitia cu arealul montan.
n Pintenul de Homorciu, PaleocenEocenul este reprezentat de gresii de
Tarcu, n timp ce n Pintenul de Vleni este reprezentat de un fli istosgrezos.
Acestor roci de baz li se adaug argile, marne i gresii calcaroase. n apropiere de
valea Buzului, predomin gresia cuaroas. Eocenul apare pe areale restrnse, pe
marginea de sud a Pintenului de Homorciu i la vest de Prahova, fiind format n
general din argile cu intercalaii de gresii calcaroase.
Depozitele de vrst LattorfianChattian (ultima etap a Paleogenului,
numit i Oligocen) ocup cea mai mare suprafa a Pnzei de Tarcu (circa 65%),
constituind astfel o unitate bine individualizat n cadrul unitii subcarpatice. n
subunitatea intern a fliului paleogen, la vest de Prahova, sunt prezente depozite
istoase argilo-marnoase, pentru ca spre NE acestea s fie nlocuite cu gresii
micacee sau calcaroase, fli marnos-grezos etc. (Fig. 4.3) n subunitatea extern
(Pintenul de Vleni), Oligocenului i este caracteristic gresia de Kliwa.
La sfritul Paleogenului i nceputul Miocenului, ca efect al orogenezelor
savic i stiric veche, ncepe s se formeze avanfosa subcarpatic. Orogeneza
savic a determinat micri de nlare,
urmate de o transgresiune general, ceea
ce a condus la funcionarea zonei
subcarpatice ca arie de sedimentare
pn n Badenianul superior. Aceste
depozite constituie cuvertura posttectogenetic post-savic i ocup
aproape 9% din suprafaa Subcarpailor
de la Curbur.
Depozitele atribuite Aquitanian
Burdigalianului se ntlnesc pe suprafee
restrnse, n sinclinalele Slnic i Drajna, Fig. 4.3. Fli grezos oligocen n versantul stng
primul situat n bazinul hidrografic al vii Buzului, aparinnd Pnzei de Tarcu.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

93

Slnic, la contactul cu unitatea montan, iar cel de al doilea ntre Teleajen i Bsca
Chiojdului, la limita Subcarpailor. n cele dou structuri cutate, conform hrilor
geologice la scara 1:200 000, s-au identificat gipsuri masive cu intercalaii de
isturi argiloase, isturi argiloase i marnoase etc.
Ca urmare a calmului tectonic ce caracterizeaz Karpatianul (vrst care
nlocuiete Helveianul), depozitele asociate au o mare extindere (circa 55% din
suprafaa cuverturii post-savice), ocupnd aceleai areale de dezvoltare ca i
secvena precedent. n ansamblul lor, rocile aparinnd acestei vrste sunt
cunoscute sub numele de Molasa de Doftana (Sndulescu et al., 1981). n cadrul
Molasei de Doftana s-au separat orizontul conglomeratelor de Brebu (roci detritice
grosiere, de origine carpatic) i orizontul grezo-argilo-marnos. Aceast etap de
sedimentare este ncheiat n Badenian, formaiunile caracteristice avnd o extensie
considerabil n principal n axele structurilor sinclinale de la Chiojdu i Breti
Sibiciu (Dumitrescu et al., 1968). Sunt predominante tufurile i marnele.
Pnza Subcarpatic este cea mai tnr, dar i cea mai extins, din cele
cinci uniti structurale formate prin faliere i ariere, acoperind circa 12% din
suprafaa unitii de relief analizat. Ca i unitile structurale mai vechi, prezint o
tendin de afundare i restrngere a suprafeei de aflorare dinspre NE spre SV. La
sud de valea Trotuului, are o extindere considerabil n bazinele hidrografice
uita i Putna. La sud de rul Buzu, formaiunile Pnzei Subcarpatice mai
afloreaz doar n cadrul a trei structuri anticlinale: CisluChiojdeanca, Prscov
Lapo i FinetiBreaza. n constituia acestei ultime uniti ariate n timpul
orogenezei alpine au fost identificate formaiuni depuse n LattorfianChattian,
Aquitanian, Karpatian, Badenian i Sarmaian.
Formaiunile depuse n ultima parte a Paleogenului (LattorfianChattian)
apar la zi pe suprafee extrem de reduse. Acestea sunt succedate de depozite
specifice formaiunii cu sare depuse n timpul Aquitanianului (Dumitrescu et al.,
1968), cantonate la contactul cu aria carpatic, n bazinele Putnei, Rmnicului Srat
i Slnicului. La nord de Milcov, ntr-o serie de areale relativ omogene, predomin
gresii n alternan cu marne, depuse n Burdigalian.
Karpatianul ocup 70% din suprafaa pnzei Subcarpatice, determinnd
astfel caracterul dominant al acestei uniti structurale. n arealele n care apar la zi,
formaiunile karpatiene sunt reprezentate prin marne cenuii, gresii calcaroase etc.
Acestea sunt urmate de depozitele de vrst Badenian. Ctre Subcarpaii Vrancei,
acestea au o dezvoltare semnificativ, predominnd n special gresiile nisipoase.
Sarmaianul ncheie coloana stratigrafic a Pnzei Subcarpatice, fiind prezent n
dou areale mai omogene: n interfluviul RmnicSlnic (n zona localitilor
Bisoca i Mnzleti) i la nord de valea Putnei, pe un aliniament NS. n acest
ultim areal, orizontul superior este constituit predominant din gresii, n alternan
cu marno-argile i calcare grezoase (Dumitrescu et al., 1968).
Avanfosa carpatic prezint dou zone, intern si extern. Avanfosa intern
(cutat) s-a dezvoltat peste poriunile czute ale Pnzei Subcarpatice i corespunde,
n unitatea de relief analizat, cu zona cutelor diapire. Aceasta reprezint o

94

VIOREL CHENDE

succesiune de anticlinale i sinclinale. Avanfosa intern se schieaz din valea


Rmnicului Srat (localitatea Jitia) spre sud i sud-vest i acoper o mare suprafa
din Subcarpaii de la Curbur (peste 40%). Avanfosa extern (necutat) se prezint
sub forma unui sinclinal larg i asimetric, avnd un flanc intern ngust (1520 km),
sprijinit pe formaiunile Pnzei Subcarpatice n jumtatea nordic a Subcarpailor
de la Curbur i pe cele ale Avanfosei interne n partea central i sudic, i un
flanc extern, cu aceeai direcie NESV, dar foarte larg. Cunoate o mare extindere
n dealurile situate la nord de valea Clnului, dar mai ales a Rmnicului Srat,
dezvoltarea maxim fiind nregistrat ntre Putna i Trotu. Ponderea acestei
subuniti stratigrafice n suprafaa Subcarpailor de la Curbur este mai redus
dect a Avanfosei interne (27,5%).
Din punct de vedere litostratigrafic, la suprafaa Avanfosei carpatice s-au
identificat formaiuni depuse n Miocen (respectiv n Karpatian, Badenian,
Sarmaian, Meoian i Ponian), continund apoi n Pliocen (Dacian i Romanian)
i Pleistocen inferior. Primele depozite semnificative ca areal sunt cele din
Sarmaian, acoperind aproximativ 8% din Avanfosa intern i 3,5% din cea
extern. n sectoarele interne ale zonei cutelor diapire, acestea sunt alctuite din
argile i nisipuri. O dezvoltare mai semnificativ se remarc n sinclinalul Odile,
situat n sectorul median al bazinului hidrografic Blneasa i interfluviul acestui
ru cu Buzul, ntre localitile Odile, Cozieni i Sibiciu de Sus (Fig. 4.4). Spre
zonele externe apare un complex nisipos grezos i, local, gresii calcaroase. Spre
Subcarpaii Vrancei, Sarmaianul afloreaz sub forma unei benzi continue,
orientat NS. n arealul dintre izvoarele Clnului i valea Rmnicului sunt
specifice rocile grezoase, pentru ca mai spre nord, ntre valea Milcovului i valea
uiei, caracterul dominant s fie cel grezo-calcaros (Dumitrescu et al., 1968).
Meoianul este prezent ca petice deasupra formaiunilor pnzei de Tarcu
(Fig. 4.5), precum i sub forma unei benzi NS n Avanfosa carpatic extern.
Formaiunile meoiene sunt alctuite dintr-o alternan de nisipuri i marne, la care
se adaug gresii. n Subcarpaii Vrancei sunt caracteristice, n general, gresiile i
marnele.
Datorit micrilor inegale de afundare a substratului Avanfosei pe direcie
NESV, ncepute n Sarmaian i continund i astzi, n sensul unui proces mai
accelerat spre NE, grosimile formaiunilor depuse n diferite etape cresc direct
proporional. Spre exemplu, depozitele specifice Ponianului (majoritar argiloase)
i Dacianului (majoritar nisipoase) ating chiar 1 000 m grosime n Subcarpaii
Vrancei, n special n bazinele hidrografice Putna i Milcov. n Subcarpaii
Prahovei, Ponianul este constituit din nisipuri cu intercalaii marnoase.
Romanianul apare la zi pe circa 17% din Avanfosa intern i 25% din
suprafaa Avanfosei externe. Conine argile i nisipuri, avnd extensia maxim n
Dealurile Clnului. n Avanfosa intern (bazinele hidrografice ale rurilor Buzu,
Bsca Chiojdului, Nicov i Cricovul Srat), pe o suprafa de peste 270 km2 apar
la zi formaiuni nedifereniate de vrst RomanianPleistocen inferior. Acestea
sunt alctuite din nisipuri, marne, argile i pietriuri (Sndulescu et al., 1968).

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

Fig. 4.4. Nisipuri i argile sarmaiene


specifice Avanfosei interne (n apropierea
satului Pntu).

95

Fig. 4.5. Limita dintre Sarmaian i Meoian n


versantului drept al vii Fntnii, afluent al
Pntului (foto: Petru Enciu).

n Subcarpaii de la Curbur, ca reflex al fazei de orogenez valah, n


Romanianul superior i prima parte a Pleistocenului inferior s-au format stratele de
Cndeti (Hyppolite i Sndulescu, 1994), alctuite din pietriuri, nisipuri etc. n
cadrul Avanfosei externe, depozitele pleistocen inferioare acoper circa 650 km2,
nregistrnd astfel cea mai mare extindere (36% din suprafaa acestei uniti
structurale). Sunt specifice mai ales jumtii estice a Subcarpailor Vrancei, pentru
ca la nord de uia s acopere aproape ntreaga suprafa (vezi Fig. 4.2). Alturi
de acestea, ntre Clnu i Trotu, la contactul cu cmpia, n Pleistocenul mediu i
superior s-au acumulat depozite deluvialproluviale.
ncepnd din Pleistocenul superior i pn n Holocenul inferior s-a
nregistrat o adncire puternic a vilor, nsoit de o modelare intens a versanilor
(Badea i Niculescu, 1964), litologia stratelor acumulate fiind specific diferitelor
niveluri de teras. Partea inferioar a acestora este format din nisipuri, pietriuri
sau bolovniuri. Ultimele acumulri sunt depozitele loessoide, de natur deluvial
proluvial, care acoper aluviunile celor mai noi terase. n cadrul albiilor majore
ale rurilor, depozitele superioare aparin ultimei pri a Holocenului, fiind
alctuite n partea inferioar din nisipuri, pietriuri i bolovniuri, iar la partea
superioar din nisipuri argiloase.
4.1.2. CONEXIUNI GEOLOGICE I GEOMORFOLOGICE
O prim analiz a reliefului regiunii analizate evideniaz influena unitilor
geologice structurale asupra caracteristicilor topografice actuale. Raporturile
variate ntre formaiunile geologice i formele de relief au constituit subiect pentru
numeroase lucrri de specialitate (Badea i Niculescu, 1964; Niculescu, 1974;
Grumzescu, 1973; Blteanu, 1983; Cioac, 1987; Dinu i Cioac, 1987; Sandu i
erban, 2005; Badea, 2008; etc.). Astfel, unitile de fli cretacic i paleogen au
condiionat un relief mai nalt i bine individualizat, cu trsturi asemntoare

96

VIOREL CHENDE

arealului montan. Structurilor mio-pliocene, att din Pnza Subcarpatic, ct i din


Avanfosa carpatic intern, le corespund o unitate distinct, dealurile i
depresiunile componente caracterizndu-se printr-o mare diversitate, determinat
att de complexitatea evoluiei paleogeografice, ct i de cea litologic. n unele
lucrri, relieful specific celor dou uniti structurale amintite nu este tratat
difereniat, ns modul diferit de extindere a spaiului subcarpatic impune o astfel
de abordare.
Avanfosa extern acoper 2/3 din Subcarpaii Vrancei, avnd n constituie
formaiuni ce aparin att Pliocenului ct i Cuaternarului. Cele dou areale ale
avanfosei sunt net distincte, primul areal formnd o unitate suprapus pe structuri
pliocene (mai puin romaniene) uor cutate i faliate, iar cel de al doilea constituind
unitatea dealurilor dezvoltat pe structur monoclinal romaniancuaternar
(Sandu i erban, 2005). Aceast ultim unitate, o veche suprafa piemontan,
formeaz peste jumtate din Subcarpaii Vrancei (Fig. 4.6).
Pentru a scoate n eviden conexiunile care exist ntre unitile
geostructurale i relieful format, a fost evaluat complexitatea suprafeei
topografice printr-un indice cantitativ, numit n continuare Indicele Complexitii
Reliefului (ICR).
Este bine cunoscut caracterul
complicat i masiv al reliefului format
mai ales pe fliul cretacic i paleogen.
Complexitatea terenului poate fi privit
din punct de vedere semantic, geometric,
dar i statistic. Trecerea de la abordarea
descriptiv sau geometric, bazat pe un
set de dimensiuni (Pike, 1988), la o
evaluare statistic, are scopul de a
clasifica variabilitatea suprafeei topografice pe baza caracteristicilor unor
parametri ai terenului (altitudinea,
panta, expoziia, energia de relief etc.).
Astfel, proprieti geometrice importante
pot fi nlocuite prin variabile morfometrice,
permind o bun identificare a elementelor
fiziografice prin intermediul unei
proceduri de clasificare semi-automat
(Gorini, 2009). n afara parametrilor
morfometrici cunoscui i utilizai n
literatura geomorfologic romneasc,
Fig. 4.6. Limita unitilor morfostructurale
n cea internaional au aprut o serie de
suprapuse Avanfosei carpatice externe.
ali indici, dezvoltarea i utilizarea
acestora fiind favorizat de prelucrrile
automate sau semi-automate n mediu GIS. Dintre acetia, se remarc:

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

97

variana altitudinilor (Pike, 1988) caracterizeaz gradul de mprtiere a


valorilor de altitudine dintr-un anumit areal fa de valoarea medie;
formula de calcul este Var = (xi xm )2 /n , unde xi reprezint valorile
irului (i = 1...n), xm reprezint valoarea medie, iar n este numrul de valori
din ir; practic are aceeai relevan ca i abaterea standard;
rugozitatea este determinat ca raport dintre suprafaa real a terenului,
nclinat, i cea proiectat, plan (Hobson, 1972);
indicele complexitii formei descrie geometria elementelor topografice pe
baza formei curbelor de nivel i a ndeprtrii acesteia de forma circular,
simpl (Hengl et al., 2003); este calculat pe baza formulei ICF = P/2r,
unde P este perimetrul curbei de nivel i r este este raza cercului cu aceeai
suprafa ca i cea nchis de curba respectiv (A), unde r = (A/)0,5;
curbura reprezint o msur a concavitii i convexitii terenului,
asimilate spre exemplu cu depresiuni i culmi, i are dou componente: n
plan i n profil; rezultatele sunt codate pozitiv (profile convexe) i negativ
(profile concave)
ns luarea n considerare a unui singur parametru nu este suficient pentru a
scoate n eviden variabilitatea i complexitatea reliefului (Fig. 4.7). Spre
exemplu, dou suprafee care au caracteristici distincte pot prezenta aceeai valoare
a rugozitii, datorit numrului i mrimii diferite a neregularitilor (Ferrari et al.,
1998, citat de Grohmann, 2006). De asemenea, chiar dac aparent exist o strns
legtur ntre panta terenului i energia de relief, dou suprafee pot fi caracterizate
prin valori diferite ale pantei medii, chiar dac diferenele dintre altitudinea
maxim i minim sunt aproximativ egale.

Fig. 4.7. Suprafee cu diferite tipuri de complexitate topografic, dar aceeai valoare a
energiei de relief (dup Lu, 2008).

Pentru a identifica zonele cu diferite grade de complexitate a reliefului,


pentru compunerea indicelui ICR au fost utilizate urmtoarele variabile:
panta terenului (P), calculat n una din numeroasele aplicaii GIS care
genereaz gridul pantelor;

98

VIOREL CHENDE

energia de relief (E), reprezentnd diferena dintre altitudinea maxim i


minim determinat pentru fiecare celul dintr-o gril de ptrate cu latura
de 1 km (modul de calcul va fi prezentat ntr-un capitol ulterior);
variana altitudinilor (V), calculat pentru setul de altitudini dintr-o
fereastr glisant cu dimensiunea de 300 x 300 m (10 x 10 celule din
MDT-ul SRTM cu rezoluie de 30 m);
rugozitatea (R), generat utiliznd o aplicaie dezvoltat de Jeff S. Jenness
pe baza unui algoritm complex, care presupune generarea a 8 triunghiuri
tridimensionale care conecteaz centrul fiecrei celule din gril cu
centrele a 8 celule vecine, urmat de calculul i nsumarea suprafeelor
sectoarelor de triunghiuri care se suprapun cu celula iniial (Jenness,
2004); aceasta reprezint suprafaa real a terenului;
curbura total (C), calculat n programul ArcGIS sau n alte aplicaii.
Pentru generarea gridului varianei poate fi utilizat un program specializat
(de exemplu, GRASS) sau extensia Spatial Analyst sub ArcGIS. n acest ultim caz,
se utilizeaz funciile de vecintate (Neighborhood statistics) care permit calculul
deviaiei standard (SD) ntr-o fereastr glisant definit de utilizator. Variana
reprezint ptratul deviaiei standard.
Curbura are valoarea 0 pentru o suprafa perfect plan. Valorile normale
pentru o zon deluroas (complexitate moderat a reliefului) poate varia ntre 0,5,
n timp ce pentru o zon montan, cu relief accidentat i abrupt (complexitate
extrem), valorile pot varia ntre 4. Pentru a utiliza doar valori pozitive, s-a folosit
modulul acestei variabile (valorile absolute), obinute prin aplicarea funciei ABS
din Spatial Analyst.
Parametrii selectai pentru a compune ICR-ul se caracterizeaz prin valori
foarte diferite. Pentru a le omogeniza, gridul fiecrei variabile a fost standardizat
(vezi cap. 2.1.2). Noile valori obinute sunt att pozitive, ct i negative, variind n
jurul valorii 0. n final, Indicele Complexitii Reliefului (ICR) se obine ca medie
aritmetic a celor 5 factori componeni standardizai:
ICR =[ I(P) + I(E) + I(V) + I(R) + I(C)] / 5
n Subcarpaii de la Curbur, acest indice variaz punctual ntre -1,5 i 9,6
(Fig. 4.8). Valorile sub -1 sunt nesemnificative din punct de vedere al complexitii
reliefului. Arealul caracterizat prin astfel de valori reprezint circa 7% din
suprafaa total a unitii analizate. Urmtorul ecart de valori (-1-0,5)
caracterizeaz 19% din suprafa i poate fi asociat unei complexiti mici a
reliefului. O mare parte din Subcarpai (29%) este acoperit de un relief cu o
complexitate medie.
Valorile mai mari de 0 ale ICR devin semnificative din punct de vedere al
celor 5 factori care concur la definirea acestuia. Ecartul 01 reprezint 35% din
suprafaa total i semnific o complexitate topografic medie spre mare. Valori
mari i foarte mari pot fi considerate cele peste 1. Acestea sunt caracteristice pentru

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

99

aproximativ 1/10 din ntreaga unitate subcarpatic, o prim evaluare conducnd la


aprecierea unei complexiti mari pentru 520 km2 i extrem de mari pentru o
suprafa de circa 105 km2.

Fig. 4.8. Indicele complexitii reliefului.

Calculul valorii medii a indicelui complexitii reliefului pentru fiecare


unitate geostructural (Tabelul 4.1) scoate n eviden o complexitate mare a
terenului n cadrul fliului cretacic i paleogen, dar nu extrem: 0,23 pentru Pnza
de Ceahlu i 0,14 pentru Pnza de Tarcu. Acestea se caracterizeaz prin energii
de relief ridicate, dar prin pante ceva mai reduse fa de alte uniti. Excepie face
Pnza de Teleajen (a Fliului Curbicortical), unde ICR mediu este de 0,39,
reprezentnd una dintre cele mai mari valori medii. Aici, valoarea medie a indicelui
parial pentru energia de relief este 1 (200 m/km2). ns i indicii pentru variana
altitudinilor, pant i rugozitatea terenului sunt mai mari dect n primele dou
uniti. n schimb, pentru topografia Pnzei de Macla a fost determinat un indice
subunitar. Aceast unitate ocup o mic suprafa din Subcarpaii de la Curbur,
suprapunndu-se n general peste un relief depresionar.

100

VIOREL CHENDE
Tabelul 4.1.
Valori medii ale ICR caracteristice unitilor geostructurale.
Unitatea geostructural

Pnza de Ceahlu
Pnza fliului curbicortical
Pnza de Macla
Cuvertura post Cretacic sup.
Pnza de Tarcu
Cuvertura post-savic
Pnza Subcarpatic
Avanfosa intern
Avanfosa extern pliocen
Avanfosa extern cuaternar

R
1
1,0234
1,0249
1,0156
1,0166
1,0223
1,0192
1,0272
1,0185
1,0295
1,0171

2
0,16
0,23
-0,23
-0,18
0,11
-0,05
0,35
-0,08
0,47
-0,15

P
1
2
12,9 0,21
13,4 0,28
10,6 -0,13
10,9 -0,09
12,2 0,10
11,3 -0,03
13,6 0,31
10,8 -0,10
14,7 0,47
10,7 -0,12

E
1
2
174 0,53
200 1,02
148 0,05
151 0,12
163 0,33
142 -0,06
174 0,54
134 -0,21
169 0,44
135 -0,18

V
1
2
291 0,27
307 0,35
189 -0,22
197 -0,18
266 0,16
220 -0,07
317 0,40
214 -0,10
332 0,47
198 -0,17

C
1
2
0,19 -0,02
0,21 0,09
0,16 -0,11
0,17 -0,08
0,20 0,03
0,19 0,00
0,23 0,16
0,18 -0,05
0,26 0,28
0,17 -0,07

ICR
0,232
0,393
-0,129
-0,080
0,144
-0,042
0,352
-0,107
0,427
-0,140

1 - valori absolute ale parametrului morfometric


2 - valori standardizate, componente ale ICR
R - rugozitatea (m); P - panta terenului (); E - energia de relief (m/km2); V - variana
altitudinilor (m), C - curbura total ()

Aa cum era de ateptat, cele dou cuverturi post-tectonice, post Cretacic


superior i post-savic, se caracterizeaz prin valori mici ale ICR, chiar subunitare
(-0,08, respectiv -0,04). n general, acestea sunt influenate de rugozitate i
varian, dar nu numai. O alt unitate care nregistreaz o valoare medie negativ a
indicelui global ICR este Avanfosa intern (-0,1). n acest caz, indicele parial
pentru energia de relief are valoarea cea mai mic (-0,21) comparativ cu celelalte
uniti geostructurale. ns i pantele i variana sunt relativ reduse.
Pnza Subcarpatic are o valoare medie a ICR peste unitile de Ceahlu i
Tarcu (0,35). Cu excepia curburii, care are un indice de 0,16 (totui una dintre
cele mai ridicate valori pentru acest parametru), celelalte 4 variabile au valori peste
0,3. Cea mai mare valoare este caracteristic energiei de relief (0,5). Aceast
complexitate este datorat att contactului cu muntele, ct i petrografiei specifice,
care a permis o ampl eroziune diferenial, conducnd la o combinaie complex
ntre largul uluc depresionar de contact i formele pozitive, deluroase.
La est de Pnza Subcarpatic se desfoar unitile geostructurale pentru
care au fost determinate valorile medii extreme ale ICR. Avanfosa extern pliocen
prezint cea mai mare valoare din Subcarpaii de la Curbur (0,427). Primii 4 din
cei 5 parametri morfometrici care formeaz indicele complexitii reliefului au
valori peste 0,4, 3 dintre acetia avnd valoarea 0,47. Energia de relief este uor
mai redus n raport cu prcedenta unitate, n schimb toate celelalte variabile,
inclusiv pantele, au valori mai mari. Acest segment de Avanfos se caracterizeaz
prin depresiuni nu att de largi precum n alte uniti, n schimb sunt specifice
culoarele de vale care segmenteaz relieful cu o frecven destul de mare i care
genereaz versani cu pante accentuate. ntre Avanfosa extern pliocen i cmpie
se interpune Avanfosa extern cuaternar (mai precis romaniancuaternar).

101

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

Aspectul general monoclinal, pantele mici i adncirea redus a vilor au condus la


cel mai mic ICR mediu (-0,14).
Se poate afirma c unitile care au un indice mediu al complexitii
reliefului subunitar se caracterizeaz, n ansamblu, printr-un oarecare echilibru
morfostructural, acesta neexcluznd evoluii accelerate locale.
n Subcarpaii de la Curbur sunt caracteristice, din punct de vedere al
vrstei geologice, 37 formaiuni ce aparin Cretacicului, Paleogenului, Neogenului
i Cuaternarului. Doar un areal restrns se suprapune fliului cretacic i paleogen,
90% din suprafa fiind acoperit de depozite neogencuaternare (Tabelul 4.2). Pe
ansamblul regiunii, formaiunile neogene (AcvitanianRomanian) sunt dominante
(56,7%), completate de cele cuaternare (33,6%). n Neogen, extinderea
Subcarpailor s-a produs n special n cea de-a doua parte (Pliocen), formaiunile
depuse acoperind 32,7% din suprafa. Fa de aceste valori medii, exist
diferenieri nete de la o subunitate la alta.
Tabelul 4.2.
Repartiia principalelor formaiuni geologice.
Vrsta

din
care:

Cuaternar
Neogen
Pliocen
Miocen

Paleogen
Cretacic
Total

Subcarpaii
Subcarpaii
Subcarpaii
Subcarpaii
de la Curbur
Prahovei
Buzului
Vrancei
S (km2) % S (km2) % % SC S (km2) % % SC S (km2) % % SC
2158,0 33,6
693,0 36,4 32,1
440,1 23,4 20,4 1024,9 38,9 47,5
3639,1 56,7
737,2 38,7 20,3 1315,3 69,9 36,1 1586,6 60,3 43,6
2097,9
1541,2

32,7
24,0

422,7
6,6
197,7
3,1
6417,5 100,0

427.4
309.8

22.4
16.3

20.4
20.1

284,3 14,9
191,1 10,0
1905,6 100,0

67,3
96,6

771.1
544.2

41.0
28.9

36.8
35.3

124,3
6,6
0,9
0,0
1880,6 100,0

29,4
0,4

899.4
687.2

34.2
26.1

42.9
44.6

14,0
0,5
5,8
0,2
2631,3 100,0

3,3
2,9

Subcarpaii Prahovei au un caracter distinct, la contactul cu muntele


dezvoltndu-se peste formaiuni cretacice pe care au fost modelate nu numai
subuniti deluroase, dar chiar i ulucuri depresionare de contact, ca de exemplu cel
situat ntre Dmbovia i Valea Larg, sau cel de la est de Ialomia. Aceste
formaiuni ocup circa 10% din suprafaa subunitii i sunt alctuite din gresii,
isturi grezoase, conglomerate, marne, marno-calcare, isturi argilo-marnoase etc.
n celelalte subuniti apar doar sporadic, aceste formaiuni mai dure imprimnd
reliefului Subcarpailor Prahovei un caracter tipic.
i formaiunile paleogene au o extindere mare (circa 15%) fa de celelalte
dou subuniti situate la est de Teleajen. Sunt alctuite preponderent din argile,
marne i gresii. ns formaiunile dominante sunt cele neogene, att miocene,
caracterizate printr-o mare varietate petrografic, ct i pliocene, n care predomin
complexele nisipoase i grezoase, cu intercalaii de marne i marne nisipoase,
argile nisipoase, pietriuri etc. Toate aceste formaiuni au fost puternic cutate i
faliate, Subcarpaii Prahovei aparinnd aa-numitei zone a cutelor diapire, care se

102

VIOREL CHENDE

ntinde de la Dmbovia pn la est de Cricovul Srat. Procesele menionate au


determinat att orientarea formelor de relief, ct i scoaterea la zi a unor formaiuni
cu duriti variate, ceea ce conduce la procese de eroziune actual difereniat
(Niculescu, 2008a). Cele mai recente formaiuni sunt cele romanianpleistocene,
din care Pietriurile de Cndeti ocup un loc important.
Subcarpaii Buzului se dezvolt pe roci ce aparin att fliului (la
contactul cu muntele), n special celui paleogen, ct mai ales molasei neogene.
Aceste ultime formaiuni au o extindere de circa 70% din suprafaa subunitii.
ns, dac se are n vedere c aici Cuaternarul reprezint de fapt o serie
nedifereniat PliocenPleistocen (RomanianPleistocen inf.), se poate afirma c
extinderea neogenului este mult mai mare, dominnd categoric. Formaiunile
miocene aparin n general cuverturii post-tectogenetice post-savice i Pnzei
Subcarpatice i acoper o suprafa cu 200 km2 mai mic n raport cu depozitele
pliocene, specifice mai ales Avanfosei interne. Spre exterior, dar i n luncile
principalelor ruri, sunt tipice pietriurile i nisipurile romaniene ce sunt acoperite
de depozite loessoide cu diferite grosimi.
Ca i n cazul Subcarpailor Prahovei, i aici raportul dintre masivele
deluroase, depresiuni i culoarele de vale este efectul structurii i a rocilor cu
diferite duriti, acestea favoriznd modelarea difereniat a versanilor.
Depresiunile corespund n cea mai mare parte sinclinalelor, fiind sculptate n marne
i argile, dar se ntlnesc i unele inversiuni de relief, cum este Depresiunea Berca,
format pe anticlinalul BercaArbnai (Blteanu i tefnescu, 1992).
Subcarpaii Vrancei au, cel puin din punct de vedere geologic, un caracter
de tranziie att pe direcie nordsud, ct i vestest (ntre Carpai i Cmpia
piemontan a Rmnicului). La sud de Trotu, odat cu complicarea tectonicii,
consecin a preoceselor de ariere i cutare, s-au creat premisele sculptrii unui
larg uluc depresionar subcarpatic n lungul abruptului ce corespunde faliei
marginale a Carpailor (Cioac i tefnescu, 1992).
Subunitatea se remarc prin extinderea mare a formaiunilor cuaternare
(aproape 40% din suprafa, ceea ce reprezint aproape 50% din suprafaa
acoperit de formaiuni cuaternare n ntregul areal subcarpatic de la curbur),
localizate la contactul cu cmpia. Extinderea maxim pe direcie estvest (circa
24 km) se nregistreaz la nord de uia. Pe aceste formaiuni sunt sculptate
dealurile i depresiunile estice, dezvoltate pe structur monoclinal. Restul de 60%
din suprafa este acoperit de formaiuni neogene (miocene n est i pliocene n
vest). Subunitile de relief modelate pe aceste formaiuni au aspecte diferite,
consecin a particularitilor tectonice, i sunt caracterizate de o mare
complexitate topografic, aa cum s-a artat anterior.
n ansamblu, Subcarpaii de la Curbur se caracterizeaz printr-o mobilitate
tectonic accentuat i printr-o evoluie rapid a reliefului, pus n eviden att de
tendina de adncire a reelei hidrografice, ct i de gradul ridicat de denudare a
versanilor. Aceste tendine determin procese geomorfologice intense, fiind
specifice unei faze catagenetice de modelare a reliefului (Blteanu, 2005).

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

103

4.1.3. CLASIFICAREA HIDROLOGIC A


FORMAIUNILOR LITOLOGICE
Substratul litologic, mai ales prin rocile neconsolidate, joac un rol
fundamental n generarea aluviunilor care se regsesc n ruri sub form de
scurgere solid. Pe lng funcia de balansare a aciunii erozionale a apelor asupra
versanilor (n suprafa) i asupra albiilor (n adncime), litologia contribuie din
plin la configuraia i pantele bazinului prin favorizarea dezvoltrii laterale a
bazinelor hidrografice, sau, dimpotriv, pe direcia albiei principale, ceea ce se
reflect n coeficientul de form. De asemenea, permeabilitatea rocilor poate
determina o ajustare a coeficientului de infiltraie i a capacitii de stocare a apei.
Marea varietate a formaiunilor geologice i combinarea diferiilor itemi pe
hrile geologice la scara 1:200 000, face practic imposibil utilizarea acestora n
forma original. n arealul Subcarpailor de la Curbur sunt prezeni 80 (combinaii
de formaiuni geologice), iar n interiorul bazinelor hidrografice care vor fi
analizate n partea a doua a lucrrii, au fost identificai 115 astfel de itemi.
O clasificare a acestora, care s rspund ct mai multor scopuri hidrologice
i s ndeplineasc cerina de a cuantifica factorul litologic, chiar i calitativ, astfel
nct s poat fi integrat datelor hidrologice, este indispensabil. Aceast abordare
st la baza dezvoltrii unui sistem multiplu i complex care s reduc gradul de
incertitudine a regionalizrilor hidrologice, a determinrii i intepretrii
informaiilor privind scurgerea medie, minim i maxim de ap, dar mai ales a
evalurii scurgerii de aluviuni. Astfel, pentru a face posibil o integrare n analiza
hidrologic a litologiei, itemii identificai au fost grupai n 10 clase (Tabelul 4.3),
ncepnd de la roci magmatice i metamorfice pn la roci nisipoase.
Tabelul 4.3.
Gruparea formaiunilor geologice n 10 clase.
Clasa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descrierea litologiei (sau echivalent n diferite combinaii)


Roci magmatice i metamorfice
Conglomerate, gresii, calcare, marne, fli grezos
Calcare, marno-calcare, fli calcaros-grezos
Fli istos-grezos, fli istos, isturi grezoase
Fli grezos, fli grezos-istos, isturi argilo-marnoase
Marne, gresii, marne argiloase
Argile, isturi argiloase, marne
Argile, nisipuri, marne nisipoase
Depozite lossoide, argile, pietriuri
Nisipuri, pietriuri, depozite lossoide

Aceast clasificare ine cont de rezistena rocilor, de la foarte rezistente la


foarte friabile, i de permeabilitatea acestora. n literatura de specialitate (Attewell
i Farmer, 1976), cuaritele sunt considerate a avea o rezisten de 160320 Mpa
(1 Mpa = 10,2 kgf/cm2), gresiile fin cimentate 80160 Mpa, rocile sedimentare slab

104

VIOREL CHENDE

cimentate i unele isturi 2040 Mpa, rocile sedimentare slab compactate


1020 Mpa etc. De asemenea, au fost utilizate i unele detalieri privind rezistena
de rupere la compresiune, porozitatea i coeziunea specific formaiunilor
litologice de pe teritoriul Romniei (Stamatiu, 1962; Bncil et al., 1981; Bncil,
1989). Mai trebuie menionat existena unei clasificri a formaiunilor geologice
din cadrul bazinului Slnicul Buzului (Zvoianu et al., 2004), realizat cu scopul
punerii n eviden a rolului rezistenei rocilor n dimensionarea unor elemente
morfometrice ale reelei hidrografice.
n arealul subcarpatic predomin clasele peste 6, dar mai ales clasa 8 (Fig.
4.9), aceasta acoperind 40% din suprafaa Subcarpailor (Tabelul 4.4). n clasele 7
i 8 sunt ncadrate o serie de formaiuni care au n componen argile, marne i
marne nisipoase, acestea fiind specifice mai ales celor dou subuniti situate la
nord de Teleajen (42% n Subcarpaii Buzului, respectiv 55% n cei ai Vrancei).
n ultimele dou clase au fost ncadrate roci predominant nisipoase.
Clasa litologic (CL), exprimat prin valori n intervalul 110, poate fi
utilizat, alturi de ali indici cantitativi sau calitativi care identific principalele
particulariti spaiale ale solului, climei, reliefului etc., n analiza integrat a
factorilor fizico-geografici i scurgerii rurilor.

Fig. 4.9. Reclasificarea formaiunilor geologice n 10 clase litologice.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

105

Tabelul 4.4.
Repartiia claselor litologice.
Clasa
litologic
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Subcarpaii
Subcarpaii
Subcarpaii
Subcarpaii
de la Curbur
Prahovei
Buzului
Vrancei
S (km2)
%
S (km2)
%
S (km2)
%
S (km2)
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,64
0,01
0,64
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
17,40
0,27
16,80
0,88
0,00
0,00
0,60
0,02
144,52
2,25
50,03
2,63
9,19
0,49
85,29
3,24
578,87
9,02
43,31
2,27
133,05
7,07
402,51
15,30
835,02
13,01
348,44
18,29
303,03
16,11
183,55
6,98
319,92
4,99
128,87
6,76
26,51
1,41
164,54
6,25
2530,44
39,43
495,15
25,99
763,74
40,61 1271,56
48,32
1065,87
16,61
436,64
22,91
435,94
23,18
193,29
7,35
924,75
14,41
385,61
20,24
209,19
11,12
329,95
12,54
6417,44 100,00 1905,49
100,00 1880,65
100,00 2631,30 100,00

4.2. RELIEFUL
Relieful, mai ales prin caracteristica sa principal, altitudinea, este considerat
factorul fizico-geografic determinant n regionalizarea hidrologic i elaborarea de
sinteze ale unor parametri hidrologici. Importana acestuia are la baz zonalitatea
vertical a factorilor cauzali care determin volumul resurselor de ap, repartiia n
timp i spaiu a acestora, regimul de scurgere etc. Este vorba, n primul rnd, de
precipitaii i temperaturi (medii, minime, maxime), dar i de substratul litologic,
soluri sau vegetaie. Relaiile de regionalizare utilizeaz n special altitudinea
medie a bazinelor de recepie a staiilor hidrometrice i se aplic mai ales valorilor
medii multianuale a elementelor hidrologice. Corelaia cu altitudinea nu are ns
acelai gradient pe ntreg teritoriul unei uniti geografice, uneori putnd fi puse n
eviden mai multe astfel de legturi, chiar i n acelai bazin hidrografic. Aceste
diferenieri au la baz principalele tipuri de circulaie a maselor de aer, barajul
orografic carpatic, dar i variabilitatea altor factori cauzali, chiar dac ntr-o mai
mic msur. Altitudinea este completat uneori n analizele hidrologice de
suprafaa bazinului sau panta terenului.
La un nivel mai detaliat ns, atunci cnd se coboar la nivelul formelor i
microformelor de relief, conexiunile reciproce dintre acestea i fluxurile
hidrologice sunt mult mai complexe i mai numeroase. Pe lng cele simple, ca, de
exemplu, cele care au ca punct focal eroziunea, tot mai multe studii abordeaz
procese plurivalente. Un astfel de subiect este tiparul geomorfologic al producerii
inundaiilor, mult timp ignorat de mediul decizional. Dimensiunea hidrologic a
geomorfologiei este pus n eviden i de Directiva Inundaii (Directiva
2007/60/CE privind evaluarea i gestionarea riscurilor de inundaii), prin care sunt
cerute ca produse hri care s contribuie la evaluarea potenialului de inundare i

106

VIOREL CHENDE

care s ia n considerare topografia, poziia cursurilor de ap i caracteristicile lor


geomorfologice, inclusiv albiile majore ca zone de retenie natural.
O serie de dependene exist i ntre scurgerea pe versani, mai ales cea
extrem, evoluia formelor de relief i caracteristicile morfometrice ale acestora.
Durata mare de timp la care trebuie raportat un astfel de feedback face dificil o
evaluare cantitativ. Procese mai complexe de interaciune au fost puse n eviden
ntre rugozitatea terenului la macroscar, apariia furtunilor convective, viiturile
rapide i densitatea de drenaj (Blschl i Merz, 2010).
Relieful Subcarpailor de la Curbur este format din areale depresionare (fie
de contact, ntre dealurile subcarpatice i munte, fie transversale, formate n lungul
principalelor ruri), culoare de vale i, intercalat, masive deluroase sau asocieri de
dealuri izolate, dispuse paralel. n general, masivitatea dealurilor se accentueaz de
la vest la est (Badea, 2008), pe msura ngustrii culoarelor de vale. Aceast
tendin este pus n eviden i de indicele complexitii reliefului (ICR), care are
valori de -0,23 n Subcarpaii Prahovei, 0,07 n Subcarpaii Buzului i 0,12 n
Subcarpaii Vrancei.
4.2.1. DELIMITAREA AREALELOR DEPRESIONARE I DELUROASE
PE BAZA MDT-ULUI
4.2.1.1. Elemente metodologice
Scanarea i georeferenierea hrilor subunitilor de relief ale Subcarpailor
Prahovei, Buzului i Vrancei (Geografia Romniei, IV, 1992), urmate de analiza
acestora prin suprapunerea lor cu hrile tematice ale criteriilor utilizate pentru
trasarea limitelor (vezi cap. 2), au scos n eviden faptul c utilitatea acestora (n
special a pantelor sau a formelor de relief clasificate n 10 tipuri) nu este la fel de
mare, limitele dintre culoarele de vale i masivele deluroase nefiind la fel de clare
i evidente precum contactul dintre dealurile subcarpatice i cmpie sau munte.
Plecnd de la aceast observaie, s-a cutat o metodologie de segmentare a
MDT-ului care s uniformizeze formele de relief i care s fie utilizabil n
delimitarea arealelor depresionare i deluroase. n acest scop, a fost adoptat
clasificarea formelor de relief n 6 clase (vezi cap. 2). Aceasta se bazeaz pe dou
tipuri de date: valorile standardizate ale unui singur grid al Indicelui Poziiei
Topografice i panta terenului.
Aplicnd aceast metodologie, pot fi extrase n mod automat 6 categorii de
forme de relief, prezentate n Tabelul 4.5 (Weiss, 2001). Pentru a generaliza ct
mai mult formele de relief, raza cercului care definete arealul de vecintate a
fiecrei celule a fost considerat 2 000 m. Uneori ns, pentru sectoarele n care
limita dintre acestea este mai puin evident, s-a utilizat un indice TPI calculat pe
baza celulelor de pe o raz de 1 000 m.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

107

Primele 3 clase (culme; versant superior; versant mijlociu) pot fi considerate


ca formnd masivele deluroase, iar ultimele 3 (versant inferior; suprafa plan;
vale) sunt asociate culoarelor de vale (Fig. 4.10).
Tabelul 4.5.
Forme de relief extrase pe baza TPI.
Clasa
1
2
3
4
5
6

Forma de relief
culme
versant superior
versant mijlociu
suprafa plan
versant inferior
vale

Criteriul de definire a clasei


TPI
Panta
TPI > 1
0,5 < TPI 1
-0,5 < TPI < 0,5
> 5
-0,5 < TPI < 0,5
5
-1 < TPI -0,5
TPI -1

Fig. 4.10. Reclasificarea celor 6 categorii de forme de relief n dou clase principale.

Trebuie specificat c aceast metodologie nu rezolv n ntregime problema


ncadrrii terenului ntr-una sau alta dintre cele dou forme de relief, ci sprijin
clarificarea limitelor acestora pe anumite sectoare. Ca toponimie a subunitilor
astfel delimitate au fost utilizate hrile din Geografia Romniei, IV, 1992.

108

VIOREL CHENDE

ncadrarea terenului n una din cele dou forme majore de relief (masive
deluroase, respectiv culoare de vale i areale depresionare) s-a realizat
semiautomat, bazndu-se att pe reclasificarea celor 6 forme de relief, ct i pe
informaia coninut de hrile subunitilor de relief. Astfel, n final nu exist o
coresponden perfect ntre cele 6 clase de relief i cele dou tipuri majore
(Fig. 4.11). Masivele deluroase includ i areale clasificate automat ca vi sau
depresiuni, n general fiind vorba de mici suprafee izolate sau la contactul celor
dou tipuri. La fel, n interiorul depresiunilor sunt puse uneori n eviden areale a
cror morfometrie este tipic dealurilor.

Fig. 4.11. Clasificarea Modelului Digital al Terenului din arealul Subcarpailor de la


Curbur n 6 forme (clase) de relief.

Spre exemplu, masivele i culmile deluroase din Subcarpaii Buzului


nglobeaz n proporie de 12,9% areale din clasele 4, 5 sau 6, clase care n mod

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

109

normal sunt componente ale reliefului depresionar. n aceeai subunitate,


depresiunile, mai ales cele largi, uneori nu sunt clar individualizate, incluznd n
proporie de peste 25% areale clasificate automat ca avnd caracter deluros. Din
acest punct de vedere, relieful cel mai bine individualizat este caracteristic
Subcarpailor Prahovei.
4.2.1.2. Analiza repartiiei formelor de relief
Analiza repartiiei celor dou forme principale de relief (masive sau culmi
deluroase i culoare de vale sau depresiuni) scoate n eviden caracterul relativ
uniform al primelor dou subuniti (Subcarpaii Prahovei i ai Buzului),
Subcarpaii Prahovei caracterizndu-se i prin ponderea cea mai mare a ariilor
depresionare (Tabelul 4.6), ca urmare a prezenei unor largi depresiuni, cum sunt
Mislea, Podeni, Cmpina etc. Trebuie remarcat masivitatea mare a Subcarpailor
Vrancei, sugerat i de predominana n relief a dealurilor n detrimentul ariilor
depresionare (73,7% fa de 26,3%).
Tabelul 4.6.
Ponderea principalelor forme de relief.
Subunitatea
Subcarpaii Prahovei
Subcarpaii Buzului
Subcarpaii Vrancei

Tipul de relief
dealuri
arii depresionare
dealuri
arii depresionare
dealuri
arii depresionare

S (km )
1196,3
709,2
1245,8
634,8
1940,2
691,1

Statistica claselor pentru 6


% din
forme de relief
subunitate Media Ab. Majo- Minost. ritar ritar
62,8
2,83 1,33
3
6
37,2
4,62 1,04
5
1
66,2
2,74 1,17
3
4
33,8
4,63 1,15
5
1
73,7
3,04 1,40
3
4
26,3
4,25 1,40
3
1

Considernd 6 valori pentru cele 6 forme de relief (1. culme; 2. versant


superior; 3. versant mijlociu; 4. suprafa plan; 5. versant inferior; 6. vale), pot fi
aplicate funciile specifice statisticii zonale i pot fi realizate diferite analize.
Acestea scot n eviden n primul rnd diferenierile spaiale dintre cele 3
subuniti ale zonei, dar i caracterul omogen al celor dou tipuri majore de relief.
Aa cum se poate observa i n Tabelul 4.6, n Subcarpaii Prahovei i ai
Buzului, masivele deluroase sunt bine individualizate i mai omogene din punct
de vedere a celor 3 clase care le definesc, media lor situndu-se undeva ntre
versantul superior i versantul mijlociu (2,83 respectiv 2,74). n toate cele
3 subuniti, masivele deluroase au majoritar celule definite ca versant mijlociu (3).
Culoarele de vale i ariile depresionare prezint, ca i n cazul arealelor
deluroase, caractere asemntoare n cele dou subuniti situate ntre vile
Dmboviei i Slnicului de Buzu. n Subcarpaii Prahovei, o pondere important
din suprafaa acestui tip de relief (23%) este reprezentat de suprafeele plane,

110

VIOREL CHENDE

codificate prin valoarea 4 (vezi Fig. 4.11). n general, acestea definesc fie podurile
de terase, fie partea central a depresiunilor largi, i ocup areale extinse i
compacte. Caracteristic celor 3 subuniti ale Subcarpailor de la Curbur este
predominana celulelor din clasa versant inferior (clasa 5), situate n general ntre
suprafeele plane i compartimentele cele mai coborte ale vilor.
n Subcarpaii Vrancei, morfologia celor dou tipuri principale de relief se
schimb radical. Astfel, media claselor n arealele deluroase se situeaz la limita
superioar (3), indicnd un grad mare de eterogenitate. Aceast valoare este dat de
marea fragmentare a reliefului, de numeroasele vi nguste care au fost nglobate
culmilor deluroase i care nu au putut fi definite ca i culoare de vale individuale.
n cazul arealelor depresionare, media este mult mai mic dect n cazul
celorlaltor dou subuniti (4,25); acest aspect nu este consecina prezenei ntr-o
mai mare proporie a clasei 4 (suprafa plan), aa cum ar fi normal prin definirea
acestui tip de relief, ci a faptului c majoritare sunt celulele din clasa 3, respectiv
versant mijlociu. Vile nguste i puternic adncite fac dificil diagnosticarea
limitelor laterale n raport cu masivele deluroase n care sunt ncastrate. Astfel, fa
de celelalte dou subuniti, n Subcarpaii Vrancei contactul vale-deal urc spre
partea superioar a culoarelor, ceea ce determin ncadrarea unor mari suprafee de
versant mijlociu n categoria vilor, nu a dealurilor. Aceast trstur morfologic
tipic este coroborat i cu relieful Depresiunii Vrancei, puternic fragmentat de
culmi deluroase, cu un evident caracter vlurit i neomogen.
4.2.2. DIFERENIERI REGIONALE ALE RELIEFULUI
4.2.2.1. Relieful Subcarpailor Prahovei
Relieful Subcarpailor Prahovei se dezvolt pe formaiuni foarte diferite ca
vrst. Formele pozitive sunt reprezentate de o serie de culmi formate pe gresii
compacte, paleogene i sarmaiene, conglomerate cretacice i burdigaliene sau
orizonturi compacte de pietriuri. Depresiunile sunt modelate pe formaiuni moi
(argile, marne, isturi argilo-marnoase etc.). Direcia de curgere a vilor principale
i secundare a determinat orientarea culmilor i masivelor deluroase.
Subcarpaii Prahovei prezint o anumit zonalitate morfostructural. n nord
se dezvolt o fie de ntreptrundere a formaiunilor cretacice carpatice cu cele
neozoice pe care se nscriu un ir de lrgiri i mici formaiuni submontane
(Brbuleu, Rul Alb, Pietroia, Breaza, Aluni, Slnic etc.), precum i dealurile
care le nchid spre interiorul Subcarpailor, cu nlimi de peste 800 m (Brbuleu,
Giurcului, Sultanu etc.). La sud, sunt prezente la zi formaiuni paleogenmiocene
care corespund unei serii de depresiuni (Vulcana, Pucioasa, Vlenii de Munte etc.)
i masive deluroase cu altitudini maxime de 600700 m.
Spre exteriorul Subcarpailor, trsturile reliefului sunt determinate de
caracteristicile rocilor de vrst miocenpliocen. Acestor formaiuni le corespund
o serie de depresiuni, unele foarte extinse, ca, de exemplu, cele de la Ocnia, Valea

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

111

Lung, Cmpina, Cosminele, Mislea, Podeni etc., dar i culmile deluroase care le
separ de Cmpia Romn. Dei au, n general, nlimi sub 600 m, sunt bine
individualizate. Spre cmpie, altitudinea maxim a acestora se reduce treptat la
300400 m, prezentnd pante moderate spre plane, ceea ce le confer un aspect de
podiuri slab fragmentate (Niculescu, 2008a). Cea mai bine conturat unitate
depresionar este ulucul MisleaPodeni, continuat i la est, n Subcarpaii
Buzului, prin valea Cricovului Srat. Acesta este nchis spre nord de o serie de
mguri izolate, iar spre sud de Dealurile Bucovelului (Fig. 4.12).

Fig. 4.12. Principalele subuniti de relief ale Subcarpailor Prahovei;


n fereastra de detaliu pot fi vizualizate limitele acestora, trasate pe baza celor 6 clase de relief
generate din MDT (D. Proviei la vest, D. Cmpiniei la est i culoarul Prahovei n centru); se pot
observa i terasele acestui ru.

Vile principale, mai ales n sectoarele cu pant longitudinal redus,


prezint lunci puternic aluvionate, formate din pietriuri i nisipuri. n dealurile
subcarpatice, Ialomia are o pant de 711 m/km. La ieirea din acestea, panta
rului este de circa 3 m/km, ceea ce a condus la formarea unui important con de
dejecie. n aval de Cmpina, panta longitudinal a Prahovei se reduce brusc de la
peste 10 m/km la circa 4 m/km, astfel dezvoltndu-se o larg zon de divagare.
Aici, rul i schimb frecvent cursul, n special dup viituri excepionale. Prin
adncirea succesiv n diferite etape, principalele cursuri de ap i-au creat un
sistem de cel puin 4 terase.
4.2.2.2. Relieful Subcarpailor Buzului
Subcarpaii Buzului reprezint n ansamblu o treapt de relief uor nclinat
nordsud, de la 800900 m la 300400 m (Niculescu, 2008b). Contactul cu cmpia

112

VIOREL CHENDE

se realizeaz la peste 120130 m, valorile inferioare fiind caracteristice culoarelor


de vale ale Cricovului Srat i Buzului.
Complexitatea morfologic a acestei subuniti este consecina ptrunderii n
unitatea subcarpatic a celor dou fii de fli paleogen, ntre care se intercaleaz
depozite miocene, i apariiei cutelor diapire. Acestor elemente structurale li se
adaug marea varietate litologic, mpreun determinnd o mobilitate accentuat a
Subcarpailor Buzului (Blteanu et al., 2005). Analiza indicelui complexitii
reliefului (ICR) a scos n eviden o masivitate mai pronunat a reliefului ca
urmare a prezenei fliului paleogen din Pnza de Tarcu (vezi subcap. 4.1). n
plus, favorizarea modelrii accentuate a reliefului ca urmare a existenei unor
alternane de sinclinale i anticlinale amplific complexitatea morfologic.
La baza formrii reliefului dealuros au stat n general depozite de gresii,
conglomerate, calcare i chiar pietriuri, n timp ce argilele i marnele, mai puin
rezistente la eroziune, au favorizat sculptarea depresiunilor, cele mai importante
fiind DrajnaChiojd, Nicov, Cislu, Policori i Berca (Fig. 4.13). Acestea
corespund n cea mai mare parte sinclinalelor.

Fig. 4.13. Principalele subuniti de relief ale Subcarpailor Buzului;


n fereastra de detaliu pot fi vizualizate limitele acestora, trasate pe baza celor 6 clase de relief
generate din MDT (Depr. Cislu la nord i neuarea dintre D. Salcia i D. LapoCiolanu la sud).

Ca i n Subcarpaii Prahovei, i n aceast subunitate a fost pus n eviden


o zonalitate morfostructural pe direcia NVSE. Pe fondul fliului paleogen, dar i
a ptrunderii extremitii sudice a Pnzei Subcarpatice la sud de Slnic, la contactul
cu muntele, dealurile prezint nlimi maxime de peste 800 m (Priporu,

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

113

MantaMuscel, Blidiel, Bocu). Depozitele miocene care se interpun celor dou


digitaii ale Pnzei de Tarcu se suprapun peste sinclinalul Drajna, aceste dou
elemente conducnd la formarea unei largi depresiuni (DrajnaChiojd),
caracterizat prin altitudini mari i printr-o accentuat energie de relief. Spre sud,
urmeaz formaiunile mio-pliocene, acestea avnd o extindere foarte mare, i
pliocen-pleistocene, n care au fost sculptate depresiunile Sngerului i Nicovului.
Odat cu ptrunderea Buzului n cmpia limitrof, panta longitudinal a
acestuia scade la sub jumtate fa de valoarea medie din sectorul subcarpatic, ceea
ce a contribuit la formarea unui larg con aluvionar pe suprafaa cruia cursul de ap
divagheaz larg, despletindu-se n mai multe brae.
4.2.2.3. Relieful Subcarpailor Vrancei
Caracteristica acestei subuniti este dat n primul rnd de prezena celui
mai larg i mai tipic areal de contact CarpaiSubcarpai din unitatea de relief
analizat. La exteriorul fliului, peste depozitele de vrst karpatian aparinnd
Pnzei Subcarpatice, s-a format, prin eroziune diferenial (Sandu, 2008), dar i ca
urmare a ritmului de adncire a vilor, un uluc depresionar nalt (500700 m),
format din mai multe compartimente.
Zona central, cunoscut sub numele de Depresiunea Vrancei, corespunde
bazinului hidrografic al Putnei i are extinderea cea mai mare (810 km). Spre nord
i sud, unde sunt localizate depresiunile Soveja i Nereju, dimensiunile ulucului se
restrng la 56 km (Fig. 4.14). Cu toate c are un caracter eterogen, puternic
fragmentat de culmi nalte (Fig. 4.15), aspectul discontinuu fiind indicat i de
valoarea mare a mediei pantei terenului (10,5), totui elementele definitorii ale
unui larg areal depresionar sunt bine puse n eviden. Se remarc marea extindere
pe direcie NS a bazinetelor sculptate de rul Putna i afluenii acestuia, n special
Zbala, conform cu direcia de curgere.
n estul Depresiunii Vrancei sunt dominante masivele deluroase fragmentate
de o serie de culoare de vale sau arii depresionare ce au direcie predominant NE
SV. Primul aliniament de dealuri subcarpatice, constituit din formaiuni miocene
cutate (n general gresii, isturi argiloase, microconglomerate etc.), nchide spre est
irul depresiunilor submontane. Substratul litologic a generat nlimi mari, de
peste 800900 m, dintre care se remarc Riu (960 m) i Grbova (979 m). Cele
dou vrfuri, dar i multe altele cu nlimi de peste 800 m, sunt situate la limita
estic a Pnzei Subcarpatice, n imediata apropiere a faliei CainBisoca.
Spre est, relieful se dezvolt pe depozite sarmato-pliocene dispuse n
structur monoclinal, altitudinea reducndu-se treptat. Primul aliniament este
reprezentat de un ir de depresiuni (Cmpuri, Vidra, Mera, Dumitreti) cu altitudini
de 500600 m, care, datorit fragmentrii transversale, sunt segmentate printr-o
succesiune de culmi perpendiculare pe direcia de curgere a rurilor.

114

VIOREL CHENDE

Fig. 4.14. Principalele subuniti de relief ale Subcarpailor Vrancei;


n fereastra de detaliu pot fi vizualizate limitele acestora, trasate pe baza celor 6 clase de relief
generate din MDT (Mgura Odobeti la sud-est i terasele Putnei la nord).

Spre est, pe structurile monoclinale s-a format un ir de dealuri asimetrice,


caracterizate prin abrupturi orientate spre interior i pante prelungi, continuate spre

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

115

cmpie cu glacisuri formate din pietriuri fluvio-lacustre (Blteanu et al., 2005). n


general, acestea au altitudini sub 600 m, cu excepia Mgurii Odobeti (996 m).
n Subcarpaii Vrancei, trsturile reliefului sunt, n mare parte, consecina
existenei unui dezechilibru ntre rata nlrilor neotectonice i a adncirii reelei
hidrografice n aceast regiune, dezechilibru care genereaz o intensificare a
eroziunii toreniale i a alunecrilor de teren (Cioac i tefnescu, 1992).

Fig. 4.15. Caracterul fragmentat


de culmi nalte al Depresiunii
Vrancea.
1. vi puternic adncite; 2. vi puin
adncite; 3. bazinet de origine; 4.
sectoare de vi cu profil in U; 5.
cmpii; 6. versani extini, cu pante
constante; 7. sector superior de
versant cu pante moderate spre plane;
8. culmi izolate; 9. mguri; 10. culmi
montane i deluroase nalte.

4.2.3. ELEMENTE MORFOMETRICE ALE RELIEFULUI


Caracteristicile i trsturile morfologice ale reliefului sunt cuantificate prin
indici morfometrici msurabili (altimetria, declivitatea, fragmentarea reliefului,
energia de relief, curbura terenului etc.). Acetia pot fi combinai pentru a obine
indici care s surprind ct mai multe din aspectele morfologice, aa cum este i
Indicele Complexitii Reliefului (ICR), prezentat anterior.
Elementele morfometrice sunt interpretate i utilizate prin distribuiile
spaiale ale acestora, precum i prin indicatorii sau caracteristicile statistice ale
irurilor de valori (minim, medie, maxim, median, abatere standard, varian
etc.). Odat obinute, aceste valori pot fi reprezentate ca hart tematic.
Metodologia de obinere a valorilor medii ale unor parametri la nivelul
unitilor de relief sau a bazinelor i subbazinelor hidrografice este deseori utilizat
n aceast lucrare, fapt pentru care va fi prezentat succint modul n care pot fi
realizate astfel de hri. Drept exemplu, va fi considerat gridul (rasterul) pantelor,
dar se poate aplica oricrui alt strat de tip grid. Etapele pentru obinerea hrii n
mediu GIS a valorilor medii sau a altor caracteristici statistice sunt urmtoarele:

116

VIOREL CHENDE

a) generarea sau obinerea gridului care conine valorile parametrului


respectiv. n cazul pantelor, acesta se obine direct pe baza MDT-ului;
b) aplicarea unei operaii de tip zonal (vezi Cap. 1) pentru calculul valorii
medii pe fiecare subunitate de relief. Ca strate utilizate sunt stratul de tip raster al
pantelor i stratul de tip poligon care conine aceste subuniti. Funcia utilizat
este fie Summarize Zones n ArcView 3.x, fie Zonal Statistic n ArcGIS 9.x.;
stratul care definete zonele pentru care sunt calculai indicatorii statistici
(n cazul de fa, stratul de tip poligon care reprezint subunitile de
relief) trebuie s conin un identificator (ID), reprezentat printr-un atribut
de tip numeric sau text. n exemplul de fa, pentru identificarea zonelor
pentru care vor fi generate valorilor statistice s-a utilizat cmpul de atribute
[Nume], reprezentnd numele subunitilor. Pentru fiecare poligon
(subunitate) din acest strat care are ID-ul unic, vor fi generate principalele
caracteristici statistice n mod independent fa de celalalte poligoane. n
cazul n care dou sau mai multe poligoane au acelai ID, respectiv acelai
nume, calculul statistic se face n mod automat pentru ntreaga suprafa
definit de acele poligoane, chiar dac suprafaa este discontinu.
aceast funcie genereaz un tabel independent care conine, pentru fiecare
valoare unic din cmpul [Nume], valorile statistice caracteristice (minima,
maxima, media, abaterea standard etc.) Fig. 4.16.;
c) cmpul [Nume] fiind prezent att n tabelul statistic rezultat, ct i n
tabelul stratului de tip vector care conine subunitile, poate fi utilizat pentru
legarea (asocierea) celor dou tabele prin operaia de tip Join. Practic, n acest
fel, tabelul subunitilor este completat cu datele statistice din tabelul independent,
primind o informaie suplimentar. ns aceast asociere a tabelelor nu este una
permanent, ci temporar. Pentru a pstra definitiv ntreaga informaie nou
generat, stratul vectorial poate fi exportat (convertit) ntr-o nou tem; dac de
interes sunt doar anumii indicatori statistici, pot fi create cmpuri noi i copiate n
acestea. n acest mod, tergerea fiierului care conine rezultatul operaiei de tip
zonal nu va duce la pierderea datelor i implicit a hrilor realizate pe baza
indicatorilor statistici.
d) pe baza oricruia dintre aceste noi cmpuri de valori statistice pot fi
realizate diferite hri sau reprezentri cartografice simple.

Fig. 4.16. Tabel rezultat n urma aplicrii unei operaii de tip zonal.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

117

4.2.3.1. Altitudinea medie


Altitudinea medie a subunitilor Subcarpailor de la Curbur sau a
subunitilor de relief este un indicator complementar factorilor fizico-geografici
care influeneaz scurgerea (clim, soluri, vegetaie etc.) i care sunt supui
legitilor etajrii. O succint analiz scoate n eviden inferioritatea altitudinal a
prii centrale, respectiv a Subcarpailor Buzului, att pe segmentul arealelor
deluroase, ct i a depresiunilor sau culoarelor de vale (Fig. 4.17). Valoarea
altitudinii medii este sub 400 m, cu cel puin 50 m mai joas dect a celor dou
subuniti situate la vest de Teleajen i la nord de Slnicul de Buzu. De altfel,
chiar i altitudinea medie a masivelor i culmilor deluroase se situeaz sub media
ntregului areal subcarpatic de la Curbur. ns este de remarcat poziia cobort a
formelor negative de relief, cu peste 80 m fa de cele din Subcarpaii Prahovei i
cu circa 145 m fa de cele din Subcarpaii Vrancei (Tabelul 4.7).

Fig. 4.17. Altitudinea medie a Subcarpailor de la Curbur.

Dealurile dintre Dmbovia i Teleajen se caracterizeaz prin altitudinea cea


mai mare (488 m), aceasta fiind determinat de valorile de peste 600620 m (chiar
685,7 m n D. Talei) care se nregistreaz n dealurile de la contactul cu muntele,
sculptate pe formaiuni cretacice sau paleogene, formaiuni care aici au cea mai
mare extindere.
n Subcarpaii Vrancei, altitudinea medie a dealurilor i depresiunilor este
cvasiegal, diferenierea slab fiind consecina altitudinilor medii de peste 500 m

118

VIOREL CHENDE

pe care le nregistreaz depresiunile Vrancea, Soveja i Neculele, a culoarelor de


vale nguste care includ i versanii laterali, cu altitudini mai mari, dar i a creterii
altitudinilor la contactul cu cmpia comparativ cu celelalte dou subuniti.
Tabelul 4.7.
Altitudinea medie a principalelor forme de relief.
Unitatea/Subunitatea

Alt. medie
(m)

Subcarpaii de la Curbur

439,1

Subcarpaii Prahovei

454,1

Subcarpaii Buzului

393,7

Subcarpaii Vrancei

460,6

Tipul de relief
dealuri
arii depresionare
dealuri
arii depresionare
dealuri
arii depresionare
dealuri
arii depresionare

Alt. medie
(m)
460,7
392,4
488,0
396,8
433,9
314,8
461,0
459,3

Fa de altitudinea medie a ntregii uniti a Subcarpailor de la Curbur, de


439 m, n Subcarpaii Prahovei i n cei ai Vrancei n jur de 52% din teritoriu este
situat peste aceast valoare, n timp ce n Subcarpaii Buzului doar 36% din
suprafa prezint altitudini mai mari, 64% prezentnd altitudini sub altitudinea
medie a ntregului areal.
4.2.3.2. Panta terenului
Acest parametru se obine n mod direct pe baza MDT-ului, fiind exprimat
de cele mai multe ori n grade. Exist mai muli algoritmi de calcul al pantelor, n
general bazndu-se pe diferenele de altitudine dintre celula evaluat i 29 celule
vecine. Cele mai utilizate metode consider 4 sau 8 celule vecine, n acest ultim caz
fiind vorba de o gril de 3 3 celule.
Valorile exprimate n % pot fi obinute n aplicaia ArcGIS 9.x sau, n mod
indirect, n ArcView, utiliznd formula ps = tg(p)*100, unde ps reprezint panta n
% iar p reprezint panta n grade. Avnd n vedere c, n aceast ultim aplicaie,
funcia tangent din modulul Map Calculator interpreteaz valorile de intrare ca
fiind radiani, este necesar aplicarea transformrii ntre cele dou uniti: pr =
(/180)p sau pr = 0,017453p, unde pr este panta n radiani. innd cont de toate
aceste elemente i de modul de scriere a unei formule n aplicaia amintit, poate fi
utilizat urmtoarea sintax pentru generarea gridului pantelor exprimate n %:
ps = (([p] * 0,017453).Tan * 100)
n evalurile morfometrice, o unitate mai des utilizat este sau m/km.
Gridul pantelor n se obine prin nmulirea cu 10 a gridului ps.
Pantele Subcarpailor de la Curbur variaz ntre 0 i 42,5, valoarea medie
fiind de 9,8. Fa de aceast valoare, declivitatea terenului este mai mic n
Subcarpaii Prahovei (8,4) i mai mare n celelalte dou subuniti (10,2

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

119

n Subcarpaii Buzului i 10,5 n cei ai Vrancei), fiind n mare msur direct


proporional cu energia de relief.
Subcarpaii Prahovei nregistreaz contraste mari ntre pantele medii ale
arealelor deluroase i a celor depresionare sau a culoarelor de vale (10,1, respectiv
5,6), tendin caracteristic i Subcarpailor Buzului, cu observaia c absena
unor depresiuni ntinse cu relief cvasiorizontal, aa cum este Depresiunea Mislea
Podeni, face ca diferena dintre cele dou valori s fie mai mic (11,4, respectiv
7,8), arealele depresionare i culoarele de vale fiind caracterizate de pante ceva
mai mari (Fig. 4.18).

Fig. 4.18. Pantele medii ale subunitilor de relief.

n schimb, pantele celor dou forme principale de relief din Subcarpaii


Vrancei prezint valori aproape egale (10,9, respectiv 9,3). Pante medii mai mari
sunt caracteristice dealurilor de pe rama estic a depresiunii Vrancea (Ghergheleu,
Grbova, dar mai ales n Dealul Riu 14,2).
4.2.3.3. Energia de relief
Dac pantele sunt obinute n mod direct (automat) n majoritatea
programelor de GIS, n schimb energia de relief (diferena dintre altitudinea
maxim i minim) nu poate fi calculat prin aplicarea unei singure funcii. Acest
parametru este cunoscut n literatura internaional de specialitate i sub denumirea

120

VIOREL CHENDE

de relief local sau relief relativ (unii autori ns nu raporteaz diferena de


altitudine la o anumit suprafa).
Fa de metoda clasic de calcul a energiei de relief, care presupune
determinarea energiei de relief ca diferen a altitudinii maxime i minime ntr-o
gril (reea) de ptrate cu latura de 1 km, este propus o nou metod care se
bazeaz pe calculul statistic al vecintilor. Acesta se aplic unui strat de date de
tip grid i genereaz un nou grid care va conine valorile unui anumit indicator
statistic (valoare minim, medie, maxim, abaterea standard etc.), calculat pentru
irul de valori corespunztor celulelor c1... cn situate n vecintatea unei celule cx.
Valoarea funciei astfel determinat este atribuit celulei cx de pe noul grid.
Vecintatea (zona care definete spaiul de selecie a celulelor nvecinate) poate fi
definit n mai multe moduri (vezi cap. 2).
Ca areal de calcul a fost considerat un ptrat cu latura de 1 km. Pe baza
MDT-ului sunt create dou noi griduri care conin altitudinea maxim i altitudinea
minim. Fiecrei celule i este atribuit
valoarea altimetric cea mai mare,
respectiv cea mai mic, din setul de valori
gsite n arealul de vecintate de 1 km2
(Fig. 4.19). Prin diferena celor dou
griduri rezult un nou grid care reprezint
energia de relief. Dac n cazul primei
metode se obine o singur valoare a
energiei de relief pentru un carou cu
suprafaa de 1 km2, aplicarea calculului
Fig. 4.19. Selectarea celulelor MDT-ului
statistic al vecintilor genereaz pentru care aparin arealului de vecintate ale unor
celule diferite din noul grid.
fiecare celul din gridul MDT-ului cte o
valoare.
n Subcarpaii de la Curbur, acest parametru variaz ntre 6 i 450 m/km2
(Fig. 4.20), valoarea medie fiind de 145 m/km2. Fa de aceast valoare, abaterea
standard este de 53,7 m/km2. Adncimea vilor principale, raportat la nivelul celor
mai nalte culmi (energia reliefului) atinge, de regul, 250300 m, dar, local, poate
depi 400 m, ceea ce reflect amploarea eroziunii.
Comparativ cu celelalte dou subuniti, Subcarpaii Prahovei sunt
caracterizai de cea mai mic amplitudine a energiei de relief, acest parametru
atingnd o valoare maxim de 340 m/km2, i, n consecin, i de cea mai cobort
medie (122 m/km2). Peste din suprafaa acestei uniti prezint valori cuprinse
ntre 120160 m/km2 (Fig. 4.21), dar o suprafa aproape egal prezint valori mai
mici (80120 m/km2), acestea regsindu-se la contactul cu cmpia, n cadrul
principalelor vi, dar mai ales n Depresiunea MisleaPodeni. Aceste valori indic
un grad accentuat de masivitate a arealelor deluroase i existena unor vi puin
adncite, caractere imprimate de formaiunile geologice mai dure specifice
arealului dintre Dmbovia i Teleajen.

121

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

Subunitatea
Subcarpaii Prahovei
Subcarpaii Buzului
Subcarpaii Vrancei

Energia de relief
medie min. max. ab.st.
121,8
5,8 333,9 54,4
156,6
7,3 385,6 50,4
153,3 12,1 450,6 50,1

Fig. 4.20. Energia de relief n Subcarpaii de la Curbur.


35

30
25
20

Subcarpaii Prahovei

15

Subcarpaii Buzului

10

Subcarpaii Vrancei

5
0
0-40

40-80

80-120

120-160

160-200

200-300

300-450

m /km 2

Fig. 4.21. Repartiia arealelor caracterizate de anumite clase de energie a reliefului.

Subcarpaii Buzului prezint o energie de relief mai mare cu circa 35 m/km2


fa de unitatea situat n vestul acesteia, valoarea medie de 157 m/km2 reflectnd
diferenele de altitudine medie de peste 115 m dintre culoarele de vale i unitile
deluroase. Valoarea ridicat a energiei de relief este dat de arealele cu energie
ntre 160200 m/km2 i 200300 m/km2, care, n aceast subunitate, prezint o
pondere mai mare comparativ cu celelalte dou subuniti. Amplitudinile
altimetrice mari sunt caracteristice mai ales spaiului dintre Buzu i Slnic

122

VIOREL CHENDE

(dealurile Blidiel, Bocu etc.). Valorile specifice Subcarpailor Buzului indic o


reea de vi puternic adncite, ceea ce, corelat cu rezistena substratului litologic,
reflect i intensitatea eroziunii.
Valoarea maxim absolut (450,6 m/km2) se nregistreaz n Subcarpaii
Vrancei (la contactul Carpailor cu Depresiunea Neculele), unde energia de relief
medie este aproape la fel de mare ca i n cei ai Buzului, chiar dac diferenele de
altitudine dintre arealele deluroase i cele depresionare sunt aproape nule.
Corelarea acestor doi parametri indic neuniformitatea celor dou tipuri majore de
relief, culmile deluroase fiind puternic fragmentate de vi transversale, n timp ce
depresiunile sunt frecvent segmentate de culmi sau dealuri izolate. Mai trebuie
remarcat energia de relief mic specific dealurilor de la nord de Putna (Momia,
Ouoru), dar mai ales Plaiului Zbru, ceea ce contribuie la atenuarea
amplitudinilor altitudinale i a complexitii reliefului n ansamblul subunitii.
4.2.3.4. Diferenieri spaiale ale relaiei pant energie de relief
Aa cum s-a artat i n cazul prezentrii indicelui complexitii reliefului,
analiza bazat pe un singur element morfometric nu este suficient, putnd conduce
la interpretri mai puin corecte ale morfologiei terenului. n Subcarpailor
Prahovei, adncimea mai mic a fragmentrii reliefului, impus de rocile paleogene
i cretacice care au o pondere semnificativ, se reflect i ntr-o declivitate a
terenului ceva mai redus. Astfel, se constat o relaie direct proporional ntre cei
doi parametri la nivelul subunitilor de relief (Fig. 4.22). Corelaia bun pe
ansamblul unitii subcarpatice analizate (0,93) sugereaz c, n anumite aplicaii
sau modele, ar putea fi luat n considerare doar unul dintre acetia, reducnd astfel
erorile introduse de un numr mare de variabile.

Fig. 4.22. Corelaia ntre panta i energia de relief ale subunitilor de relief.

Comparativ cu relaia specific ntregului areal analizat, sunt puse n


eviden unele diferenieri spaiale. n Subcarpaii Buzului, un teren care are
aceeai pant ca i n celelalte dou subuniti se caracterizeaz prin valori ale
energiei de relief mai mari, ceea ce indic o densitate mai mare a vilor puternic

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

123

ncrustate n relieful deluros marginal. Un astfel de exemplu este culoarul Bsca


ChiojduluiZeletin, care, la o pant medie de 7,6, nregistreaz o energie de relief
de 141 m/km2, cu circa 30 m mai ridicat dect valoarea normal pe curba de
corelaie. Aa cum s-a remarcat i n cazul analizei energiei de relief, n Subcarpaii
Vrancei analiza valorilor medii ascund, n mare msur, caracterul fragmentat i
neomogen al culoarelor de vale, dar mai ales al depresiunilor de contact, prin
existena unor suprafee de tip monoclinal, cu pante mari dar fragmentare redus,
ceea ce conduce i la o mediere a corelaiei pantenergie.
Particularitile reliefului, exprimate prin altitudine, declivitate, adncimea
fragmentrii etc., att n ansamblul celor 3 subuniti de la curbur, ct i
difereniat pe cele dou tipuri majore (depresiuni i dealuri), conduc, direct sau
indirect (prin impunerea unor caracteristici ale solurilor, climei etc.), la diferenieri
spaiale ale resurselor de ap.

4.3. CARACTERISTICILE CLIMATICE


Precipitaiile, evaporaia (prin pierderile de ap pe care le genereaz),
precum i ali parametri ai climei, contribuie, n cea mai mare msur, la formarea
scurgerii rurilor, chiar dac acestora li se mai adaug i ali factori cauzali ai
proceselor de acumulare i consum ale rezervelor de ap din bazinele rurilor
(caracteristicile substratului litologic, reliefului, solului, vegetaiei, geologiei etc.).
Analiza parametrilor climatici prezint o deosebit importan prin prisma
explicrii fenomenelor hidrometeorologice care se produc n Subcarpaii de la
Curbur, cu att mai mult cu ct aceast regiune prezint caracteristici specifice.
Prezena barajului orografic al Carpailor creeaz un adpost topoclimatic
n timpul circulaiei maselor de aer, att a celor de origine maritim, din vest, ct i
a celor continentale, din est, ceea ce face ca Subcarpaii de la Curbur s prezinte
un climat mai blnd n raport cu arealele periferice acestora. Geneza trsturilor
climatice ale arealului analizat este legat, pe lng aceast dispunere a marilor
uniti de relief, i de cteva elemente autohtone: treapta altitudinal mai cobort
specific Subcarpailor Buzului, flancat spre nord i vest de celelalte dou
subuniti mai nalte (element prezentat n cadrul analizei reliefului), ponderea
mare a suprafeelor cu expunere sudic i sud-vestic care determin o cretere a
proceselor de insolaie etc. Un rol important l are foehnul, care se formeaz i se
manifest bidirecional n aceast regiune:
la nivelul dealurilor subcarpatice, datorit curburii Carpailor, masele de
aer vestice produc precipitaii pe versantul sud-vestic, genernd efecte de
foehn pe cel estic, adpostit; acest fenomen este mai puin evident;
masele de aer oceanice din direcie vestic i mai ales nord-vestic,
ncrcate cu o mare cantitate de vapori de ap, ntlnind bariera carpatic
provoac, prin ascensiune i rcire adiabatic, cderea de precipitaii

124

VIOREL CHENDE

ncepnd de la baza versanilor pn la o anumit altitudine; la coborre pe


pantele sudice i estice ale Carpailor, masele de aer se nclzesc, rezultnd
astfel fenomenul de foehn.
Fr efectul de foehn, climatul local al regiunii ar fi fost mai aspru (Bogdan,
2005). Caracterul moderat al climatului din arealul de la curbur se manifest prin
contraste termice mai mici ntre iarn i var, o frecven mai mare a fenomenelor
de nghedezghe i a perioadelor calde de iarn etc. (Bogdan i Mihai, 1977,
1979; Bogdan i Niculescu, 1996). ntruct foehnul este un vnt cald i uscat,
acesta determin o scdere a precipitaiilor. n schimb, crete durata de insolaie i
radiaia solar, care, la rndul lor, determin creterea temperaturii i diminuarea
frecvenei i intensitii fenomenelor de iarn, reducerea umezelii relative i
apariia fenomenelor de uscciune i secet (Bogdan, 2005).
4.3.1. DATE CLIMATICE UTILIZATE
Pentru obinerea unor relaii de generalizare teritorial a parametrilor
climatici i hidrologici, care s conduc la o minimizare a erorilor atunci cnd, pe
baza acestora, se extrag valori punctuale, este necesar un numr ct mai mare de
posturi hidrometrice i staii meteorologice cu aceeai perioad de observaii. Acest
lucru nu este posibil ntotdeauna, deoarece perioadele de observaii sunt foarte
diferite de la un post la altul. Completarea irurilor de date se poate realiza folosind
mai multe metode.
Hrile principalilor indicatori climatici nu pot fi realizate doar pe baza
datelor de la staiile meteorologice situate n interiorul Subcarpailor de la Curbur.
Astfel, s-au utilizat 23 de staii meteorologice, din care doar 3 se afl n unitatea
analizat (Cmpina, Ptrlagele i Tulnici), alte 6 sunt la limita dealurilor
subcarpatice cu cmpia, 5 n cmpie, 1 n bazinul Brladului, 6 n arealul montan
de formare a scurgerii subcarpatice i 2 n bazinele limitrofe de la nord i vest,
respectiv Trotu i Arge (Fig. 4.23).
Datele climatice sunt puse la dispoziia utilizatorilor de ctre Administraia
Naional de Meteorologie (ANM), n studiul de fa fiind utilizate cele din
proiectele de cercetare PN II IAGINT (Indicatori agroecologici bazai pe informaii
numerice de teren pentru caracterizarea vulnerabilitii sistemelor agricole din
zonele colinare) i RAMSOL (Metodologii de evaluare a riscului de degradare
agrofizic n contextul noilor directive europene), portalul programului european
ECA&D (European Climate Assessment & Dataset, http://eca.knmi.nl) care
conine date de la 24 staii meteo din Romnia, lucrarea Clima Romniei, 2008 etc.
n general, perioada comun tuturor acestor surse de date este 19612005.
Valorile posturilor care nu dispun de un ir complet de date au fost extinse,
folosind staii apropiate cu ir complet i condiii fizico-geografice similare. Pentru
a avea o certitudine a valorilor extinse, nu au fost luate n considerare dependenele
care au avut un coeficient de corelaie mai mic de 0,7.

125

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

Fig. 4.23. Staii meteorologice utilizate n analiza principalilor parametri climatici.

Perioada 1961 - 2005

n cazul n care este identificat o anumit perioad de ntrerupere a datelor,


comun mai multor staii meteo sau posturi hidro, sau corelarea irului de date de
la un anumit post cu alte posturi nvecinate este foarte slab, se poate utiliza
corelarea a dou perioade diferite. Pe baza datelor staiilor sau posturilor care
prezint ir complet, sunt generate dou seturi distincte, unul pentru ntreaga
perioad i altul doar pentru perioada complet.
n continuare, sunt calculate valorile medii multianuale ale acestor dou
seturi i corelate (Fig. 4.24). Relaia dintre cele dou seturi este o funcie, de obicei
liniar sau de tip putere, pe baza creia este determinat valoarea medie a ntregii
perioade la oricare dintre staiile cu ir
1100
incomplet. Aceast metod conduce spre
Vf. Om ul
rezultate foarte bune, att n cazul datelor
1000
meteorologice, ct i a celor hidrologice,
900
Lcui
pe zone omogene coeficientul de corelaie
800
fiind ntotdeauna aproape de 1.
R = 0,954
R = 0,996
700
O astfel de abordare a fost necesar
completrii unor iruri de date incomplete
600
pentru perioada 19611976. Au fost
500
corelate seturile de valori medii pentru
perioadele 19612005 i 19772005 (Fig.
400
400 500 600 700 800 900 1000 1100
4.24). Pe lng rezultatele obinute plecnd
Perioada 1977 - 2005
de la scopul propus, aceast corelare a scos
Fig. 4.24. Corelaia precipitaiilor medii
n eviden i faptul c dou staii
multianuale din perioada 19612005 cu
meteorologice, ambele situate pe cumpna
cele din perioada 19772005.
de ape, respectiv Vf. Omu, situat la
2

126

VIOREL CHENDE

altitudinea de 2 504 m, i Lcui, situat la 1 776 m, prezint un mare deficit de


precipitaie pentru perioada 19772005 fa de valoarea medie (circa 160 mm n
primul caz i circa 100 mm n cel de-al doilea), fiind singurele puncte de
monitorizare a parametrilor climatici care se abat de la corelaia utilizat.
Eliminarea lor din setul de date determin o cretere a coeficientului de corelaie de
la 0,95 la aproape 1.
Aceast tendin este mai evident dup 1979. Dac lum n considerare
intervalul 19792009, n cazul staiei din Bucegi abaterea negativ fa de media
multianual crete la peste 210 mm. Analiza evoluiei raporturilor dintre
precipitaiile anuale i precipitaia multianual scoate i mai clar n eviden aceste
abateri. n cazul staiei Vf. Omu, valoarea medie a raporturilor Pa/Pm pentru
perioada 19611978 este de 1,33 n timp ce pentru 19792009 se reduce la 0,81
(Fig. 4.25). Comparnd mediile multianuale calculate distinct pentru perioadele
19611978 i 19792009 (2005 n cazul staiei Lcui), se constat o diferen de
521 mm la staia Vf. Omu i 307 mm la Lcui. Este dificil de formulat o
concluzie privind modificarea regimului pluviometric n ultimii 30 de ani doar pe
baza celor dou puncte de monitorizare, ns, prin localizarea n arealul montan, la
mare altitudine, impun necesitatea unor studii aprofundate ale elementelor
climatice n acest areal.

P anual / P multianual

2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
1960

1965

1970

1975

1980

1985
Anul

1990

1995

2000

2005

2010

Fig. 4.25. Evoluia raportului Pa/Pm la staia Vf. Omu.

Temperaturile medii lunare i anuale se coreleaz mult mai bine ntre diferite
staii n comparaie cu precipitaiile. De exemplu, n cazul staiilor Titu i Ploieti,
coeficienii de corelaie a temperaturilor medii lunare sunt de peste 0,97 pentru
fiecare dintre lunile anului, media celor 12 coeficieni fiind de 0,99 (Fig. 4.26).
n schimb, coeficientul de corelaie (R2) n cazul precipitaiilor este mult mai
slab, media celor 12 valori fiind de doar 0,84. Valorile la Titu i Ploieti au un grad
de similaritate mai mare n lunile de toamniarn (R2 > 0,85), pentru ca n
intervalul maiaugust acestea s fie slab corelate, R2 reducndu-se pn la 0,7
pentru seria de valori a lunii iunie. Gradul ridicat de eterogenitate a cantitilor de
precipitaii din timpul verii poate fi explicat prin intensificarea ploilor care au
caracter local i printr-o mai mare variabilitate a tipurilor de circulaie atmosferic.

127

Coef. de corelatie

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

tem peratura 0,982

0,990

0,994

0,993

0,984

0,980

0,973

0,987

0,981

0,989

0,993

0,988

0,925

0,887

0,867

0,836

0,744

0,704

0,783

0,775

0,891

0,912

0,852

0,930

precipitatii

tem peratura

precipitatii

Fig. 4.26. Evoluia coeficienilor de corelaie n cazul irurilor de valori lunare


ale temperaturilor i precipitaiilor pentru staiile Titu i Ploieti.

n cazul corelaiei mediilor anuale, R2 este mai mic cu aproape 0,25 pentru
valorile de precipitaii, ceea ce determin i un grad destul de mare de eroare atunci
cnd datele incomplete ale acestei variabile sunt aproximate prin corelarea cu alte
staii din apropiere.
4.3.2. TEMPERATURA AERULUI
Analiza corelaiei temperaturii medii multianuale cu altitudinea, T = f(H),
scoate n eviden o strns legtur ntre cele dou elemente (R2 = 0,98).
Comparativ cu aceast relaie, se constat abaterea temperaturii nregistrat la staia
ntorsura Buzului, aceasta avnd o valoare mai redus cu circa 0,7 C n raport cu
altitudinea acesteia de 707 m. Valoarea sub media arealului analizat poate fi
explicat prin poziia geografic a staiei, ntr-o depresiune intramontan tipic
format pe cursul superior al Buzului (Fig. 4.27). Fiind nconjurat de muni
nali, fr culoare de vi transversale care s permit evacuarea aerului rece i mai
greu staionat aici, favorizeaz producerea frecvent a inversiunilor de temperatur.
Chiar dac n ansamblul regiunii a fost pus n eviden o bun corelaie
T = f(H), aceasta poate fi difereniat n dou ramuri caracteristice unor areale
distincte (Fig. 4.28). Prima relaie (T1) prezint pentru aceeai altitudine
temperaturi mai mici n raport cu media pe ntrega zon analizat, fiind
caracteristic att arealului montan de
pe rama nordic i nord vestic (staiile
Vf. Omu, Predeal, Lcui), ct i
marilor culoare de vale, cum este cel al
Trotuului. De asemenea, aici se
ncadreaz i unitile de relief situate n
estul Subcarpailor de la Curbur, care
resimt influena maselor de aer nordic,
influen resimit de altfel chiar i de
unele staii aflate n Cmpia Romn, la
sud de Buzu. Arealele situate pe
Fig. 4.27. Localizarea staiei meteorologice
aceast direcie, dar care beneficiaz de
ntorsura Buzului.

128

VIOREL CHENDE

adpostul arcului carpatic i subcarpatic, aa


2750
cum este cazul celor din apropierea oraelor
2500
Rmnicu Srat sau Buzu, prezint un climat
T2
2250
T = - 0,005*H + 11,23
mai cald.
2000
R = 0,995
Cea de-a doua relaie (T2), caracterizat
1750
prin temperaturi mai mari, este specific att
1500
cmpiei situat la adpostul unui relief mai nalt,
1250
ct i Subcarpailor de la Curbur aproape n
1000
ntregime. Pe aceeai relaie se ncadreaz i
750
versanii montani sudici i estici, mai ales cei
T1
500
T = - 0,005*H + 10,63
laterali culoarelor de vale deschise att spre nord
R = 0,998
250
ct i spre sud, dar situai peste o anumit
0
altitudine. Creterea radiaiei solare la altitudini
-4 -2 0
2
4
6
8 10 12
T
mai mari este efectul creterii duratei de insolaie,
condiionat de situarea deasupra stratului de
Fig. 4.28. Relaiile T = f(H).
inversiune termic (Bogdan, 2005).
Diferenele ntre cele dou relaii T = f(H) sunt semnificative, avnd n
vedere c sunt valori medii multianuale pe ir lung de date (0,60,7C la sub 200 m
altitudine, n cmpie, 1C la 1 000 m i 1,41,5C la peste 2 000 m). Gradientul
termic vertical este de circa 0,5C/100 m, temperatura medie multianual
reducndu-se proporional cu creterea altitudinii i ajungnd la valori de 67C
spre contactul cu muntele.
Hrile parametrilor climatici sau hidrologici pot fi realizate pe baza
reprezentrii spaiale (regionalizrii) corelaiilor, n acest caz a celor dou relaii
T = f(H). Atunci cnd un parametru este caracterizat prin mai multe relaii cu
altitudinea, problema principal n minimizarea erorilor const n acurateea trasrii
limitelor arealelor n care se manifest fiecare dintre acestea. Reprezentarea
spaial a domeniului de valabilitate a fiecrei relaii se realizeaz fie prin analiza
unor factori fizico-geografici pentru a identifica areale omogene, n care acetia
prezint interdependene similare i se manifest dup un tipar comun, conducnd
la legi asemntoare dup care se raporteaz parametrii hidro-meteorologici la
principalii factori cauzali, fie prin atribuirea unui anumit spaiu fiecrei staii
utilizate pentru regionalizare. Exist metode automate de atribuire (de exemplu,
poligoane Thiessen sau poligoane Voronoi), ns acestea se bazeaz doar pe
distana dintre punctele de msurare (Fig. 4.29.a), ceea ce n puine cazuri reflect
corect zonalitatea relaiilor din natur. De exemplu, n cazul temperaturilor, o astfel
de segmentare spaial nu ar reflecta acelai regim al temperaturilor i n Cmpia
Romn de Est, ca i n culoarul Siretului.
n consecin, suprafeele caracteristice fiecrei staii meteorologice au fost
delimitate pe baza mai multor criterii strict geografice (Fig. 4.29.b), criterii ce pot
fi n continuare dezvoltate. n primul rnd, au fost considerate limitele bazinelor
hidrografice principale n care sunt localizate punctele de monitorizare, nlimile
H (m)

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

129

mai mari care formeaz cumpenele apelor putnd constitui bariere n calea maselor
de aer. Alte elemente supuse analizei n vederea desemnrii acestor areale au fost
formele de relief, n mod special culoarele de vale i depresiunile semnificative ca
suprafa, expoziia versanilor, mai ales n cazul unitilor montane, precum i
modificarea de direcie a arcului carpatic i subcarpatic, un criteriu extrem de
important pentru aceast zon.

a)
b)
Fig. 4.29. Suprafee caracteristice staiilor meteorologice, stabilite automat pe baza unei reele de
poligoane Voronoi (a) i pe baza analizei de tip expert a unor elemente geografice.

Suprafeele caracteristice staiilor care definesc cele dou corelaii au fost


grupate, rezultnd harta regionalizrii corelaiilor T = f(H). Aceasta conine 3
areale distincte (Fig. 4.30):
T1 este arealul caracterizat de prima corelaie, T = -0,0053H + 10,634;
T2 este arealul caracterizat de corelaia T = -0,0049H + 11,230;
T3 reprezint suprafaa caracteristic staiei ntorsura Buzului. ntruct
aceast staie prezint o temperatur medie multianual mai mic cu circa
0,7C fa de valoarea rezultat din corelaia T1 la altitudinea respectiv
(707 m), pentru acest areal se poate adopta funcia T3 = T1 - 0,7 = 0,0053H + 9,934.
Pe baza acestor 3 funcii a fost generat stratul tematic de tip raster al
temperaturilor medii multianuale (Fig. 4.31). Pentru elaborarea acestuia, s-a
utilizat urmtoarea sintax, elaborat i executat n cadrul modulului Map
Calculator (programul ArcView), care combin cele 3 relaii:
([Reg_t] = 1.AsGrid * (-0.0053.AsGrid * [MDT] + 10.634.AsGrid)) +
([Reg_t] = 2.AsGrid * (-0.0049.AsGrid * [MDT] + 11.230.AsGrid)) +
([Reg_t] = 3.AsGrid * (-0.0053.AsGrid * [MDT] + 9.934.AsGrid))
unde [Reg_t] reprezint gridul zonelor aferente corelaiilor T1...T3 (obinut prin
conversia stratului de tip poligon al corelaiilor regionalizate, prezentat n Fig. 4.30)

130

VIOREL CHENDE

i care are valoarea 1 pentru zona T1, 2 pentru zona T2 i 3 pentru zona T3, iar
[MDT] reprezint gridul Modelului Digital al Terenului.

Fig. 4.30. Regionalizarea corelaiilor temperaturaltitudine.

Fig. 4.31. Harta temperaturilor medii multianuale.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

131

Stratul tematic de tip raster al temperaturilor medii multianuale, ca i a altor


parametri hidrometeorologici, prezint o deosebit utilitate pentru analiza spaial
i pentru diferite modele sau simple evaluri care presupun existena acestei valori
n fiecare punct al suprafeei, respectiv a unei grile. Pe baza acestor tipuri de date
vor fi determinate valorile medii ale variabilelor climatice, i nu numai, pentru
bazinele de recepie ale staiilor hidrometrice. n acest mod, devine posibil
integrarea datelor geospaiale, referitoare la factorii fizico-geografici care
determin scurgerea, i a seriilor de date hidrologice.
Temperaturile medii multianuale ale celor 3 subuniti din Subcarpaii de la
Curbur sunt destul de omogene: 9C n Subcarpaii Prahovei, 9,3C n subunitatea
central i 8,7C n Subcarpaii Vrancei. ns aceste valori medii reduc foarte mult
diferenierile spaiale ale regimului termic, acestea fiind puse mult mai bine n
eviden prin analiza mediilor lunare multianuale, chiar dac relaiile au un grad de
corelare mai slab. Astfel, pentru luna ianuarie sunt specifice 3 de corelaii cu
altitudinea, la care se adaug arealul depresiunii ntorsura Buzului (Fig. 4.32).

Fig. 4.32. Regionalizarea corelaiilor T = f(H) specifice lunii ianuarie.

Tian1 este specific arealului cu temperaturile cele mai mici n aceast lun.
Ca urmare a circulaiei nordice, ntreaga Cmpie Romn, culoarul Siretului i
Podiul Brladului sunt afectate de inversiuni termice i geruri mari, aceste uniti
de relief fiind caracterizate de temperaturi foarte sczute. Pe aceeai corelaie se
ncadreaz i staiile situate la mare altitudine, neadpostite (Vf. Omu i Lcui).

132

VIOREL CHENDE

n Depresiunea ntorsura Buzului, efectul inversiunilor termice este mult


mai accentuat n aceast lun, diferena dintre media lunii ianuarie nregistrat aici
(-5,3C) i cea caracteristic altituinii acesteia pe relaia Tian1 (avnd temperaturile
cele mai mici) fiind de 1C. Ca i n cazul mediilor multianuale, pentru acest areal
(Tian1 ib) s-a dedus o relaie distinct (vezi Fig. 4.32).
Tian2 este specific unor areale aflate la un oarecare adpost al arcului
carpatic, cum sunt cmpiile limitrofe Subcarpailor. La aceeai altitudine,
temperaturile lunii ianuarie sunt mai mari cu circa 0,91C n raport cu prima zon.
Aceeai tendin caracterizeaz i o mare parte a arealului montan.
Tian3 delimiteaz cel mai bine insula termic de iarn, produs ca urmare a
unei frecvene mari a perioadelor calde din acest sezon, specific zonei interne a
Subcarpailor. Aceasta este mult mai bine pus n eviden dect cea sugerat de
mediile multianuale. Pe versanii Subcarpailor de la Curbur, mai ales pe cei
situai la contactul cu muntele, mai adpostii, temperatura medie a lunii ianuarie se
caracterizeaz prin izotermie, fiind, pentru aceeai altitudine, chiar cu 2C mai
ridicat comparativ cu unitatea de cmpie.
n partea central a Subcarpailor se nregistreaz temperaturi medii de peste
-2C, n special n culoarul Buzului, respectiv n depresiunile subcarpatice
Prscov, Cislu, Ptrlagele (-1,1C). Valori asemntoare caracterizeaz i
Depresiunea Vrancei (-2C la Tulnici).
La Ptrlagele, temperatura medie este mai mare dect n zonele periferice,
aflate la altitudini mai joase (Cmpia Romn, culoarul Siretului, sudul
Subcarpailor), nu numai n luna ianuarie, ci i n decembrie i februarie (Fig.
4.33). Regimul temperaturilor n arealul acestei staii este datorat valorilor ridicate
ale energiei de relief n Subcarpaii Buzului, suprafeele mai joase fiind bine
adpostite, dar i localizrii acesteia n culoarul Buzului, deschis att spre sud, ct
i spre nord, favoriznd astfel drenarea aerului rece (Fig. 4.34).
Analiza hrii temperaturii lunii ianuarie (Fig. 4.35) arat c cea mai ridicat
valoare medie este caracteristic Subcarpailor Buzului (-1,7C), n timp ce
celelalte dou subuniti au o medie cu cel puin 0,7C mai mic (-2,3C n
Subcarpaii Prahovei, respectiv -2,5C n cei ai Vrancei).
25

20
15

Patarlagele

10

Adjud
Grivita

Cam pina

0
Luna

-5
I

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

Fig. 4.33. Evoluia temperaturilor lunare medii multianuale la staia Ptrlagele comparativ cu cele
de la alte staii situate la altitudini mai mici.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

133

Fig. 4.34. Poziia staiei meteorologice Ptrlagele.

Fig. 4.35. Harta temperaturii medii multianuale a lunii ianuarie.

Luna iulie, luna cu cele mai ridicate temperaturi medii, prezint valori mai
omogene pe corelaia T = f(H). Gradul de corelaie este de peste 0,98 (ca dealtfel n
ntregul sezon cald). Cu toate acestea, pot fi delimitate dou areale caracterizate de
relaii distincte.
Prima corelaie (Tiul1) nglobeaz nord-estul unitii subcarpatice, o mare
parte a Subcarpailor Buzului ce are ca staie de referin Ptrlagele, precum i o
suprafa important a arealului montan. Fa de aceast relaie, arealul
caracteristic staiei ntorsura Buzului (Tiul1 ib) prezint temperaturi mai mici

134

VIOREL CHENDE

= ( xi x )2 /( n 1 )

2750
2500
2250

T iul2

2000
1750
H (m)

cu aproape 1C. Celelalte staii definesc corelaia Tiul2


caracterizat prin temperaturi mai mari cu circa 0,5C
pentru altitudini similare, dar cu diferene ce scad de
la altitudini mici (circa 1C la 50 m) spre altitudini
mari (Fig. 4.36).
Fa de valorile medii multianuale, sunt
posibile abateri care fac parte din variabilitatea climei.
Acestea sunt puse cel mai bine n eviden prin
deviaia standard, numit i abaterea medie ptratic,
indicator utilizat pe scar larg n statistic nc din
secolul XIX. Acest indice reprezint media aritmetic
a ptratelor diferenelor dintre fiecare valoare a unui
ir de date i valoarea medie a acelui ir, calculnduse pe baza urmtoarei formule:

1500
1250
Tiul1

1000
750
500
250
0
3

12 15 18 21 24
To

Fig. 4.36. Relaiile temperaturii


medii multianuale a lunii iulie
cu altitudinea.

i =1

unde

xi = valorile irului; x = media irului; n = numrul de valori ale irului

Abaterea medie ptratic pune n eviden gradul de mprtiere a valorilor


fa de media irului sau, dimpotriv, gradul de omogenitate atunci cnd are valori
mici. Temperaturile medii lunare prezint abateri foarte mari mai ales iarna, n
special n ianuarie i februarie, acestea putnd ajunge pn la 3C. Variabilitatea
caracterizeaz n special zonele aflate sub influena maselor de aer nordic, aa cum
este rama extern a Subcarpailor Vrancei pn aproape de Buzu. Cele mai stabile
valori sunt caracteristice lunilor de var, n special iunie i iulie.
4.3.3. PRECIPITAIILE ATMOSFERICE
Apa provenit din precipitaii constituie, sub aspect hidrologic, sursa
principal de alimentare a rurilor. Aa cum a mai fost artat, acest element
climatic nregistreaz o repartiie spaial extrem de variat i neomogen ca
urmare a interaciunii circulaiei generale a atmosferei cu suprafaa activ, foarte
variat, a precipitaiilor care au caracter local etc. Este evident ns creterea
precipitaiilor cu altitudinea.
Analiznd irul precipitaiilor anuale, se poate constata o anumit ciclicitate
n evoluia regimului pluviometric. Raporturile dintre precipitaiile anuale i
media multianual (Pa/Pm), precum i media acestora pentru intervale succesive
de 10 ani, scot n eviden caracterul ploios al primelor dou perioade, remarcnduse mai ales intervalul 19711980. n cele mai multe cazuri, acesta poate fi
considerat ncepnd cu 1969. Urmtorii 10 ani (19811990) reprezint perioada n
care cantitile de precipitaii au fost cele mai reduse, raportul mediu Pa/Pm fiind,
spre exemplu, la staiile Buzu i Fundata de 0,9 (Fig. 4.37). Dup 1991, regimul

135

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

pluviometric a revenit la o oarecare normalitate printr-o uoar cretere a


cantitilor de precipitaii, dar rmnnd sub media primelor dou intervale.
Tendina ultimului interval este incert, n multe cazuri valorile disponibile
oprindu-se la anul 2005. Acesta a fost un an extrem de ploios, conducnd, n lipsa
irului complet de date, la o evoluie uor ascendent a regimului pluviometric.
Spre exemplu, la staia meteo Ptrlagele, staie reprezentativ pentru Subcarpaii
de la Curbur, raportul Pa/Pm a anului 2005 a fost cel mai mare din ntreaga
perioad de msurtori (1,55).
1,75

Pa / Pm

1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
1960

Anul
1965

1970
Pa/Pm

a)

1975

1980

1985

1990

1995

Pa/Pm m ediu pe interval de 10 ani

2000

2005

2010

Poly. (Pa/Pm )

1,50

Pa / Pm

1,25
1,00
0,75
0,50
1960

b)

Anul
1965

1970
Pa/Pm

1975

1980

1985

1990

1995

Pa/Pm m ediu pe interval de 10 ani

2000

2005

2010

Poly. (Pa/Pm )

Fig. 4.37. Evoluia raportului dintre precipitaiile anuale i media multianual la: a) staia
Buzu; b) staia Fundata.

4.3.3.1. Precipitaiile medii multianuale


Pe fondul particularitilor reliefului din arealul Carpailor i Subcarpailor
de la Curbur i a factorilor genetici ai climei rezultai (barajul orografic, treapta
altimetric joas a sectorului central, expoziia versanilor, efectele de foehn,
complexitatea circulaiei generale a atmosferei etc.), variaia teritorial a
cantitilor medii multianuale de precipitaii este accentuat, acestea crescnd att
cu altitudinea, dar i dinspre Trotu spre Dmbovia. Astfel, la baza versanilor
externi ai Subcarpailor se nregistreaz 539 mm la Adjud i 524 mm la Buzu,
pentru ca spre vest s ajung la peste 600650 mm (635 mm la Ploieti i 678 mm
la Trgovite). Chiar dac n interiorul Subcarpailor precipitaiile cresc ca urmare
a creterii altitudinilor, ntre cele dou ruri care delimiteaz Subcarpaii de la
Curbur tendina rmne valabil: 574 mm la Trgu Ocna, 639 mm la Ptrlagele
i 771 mm la Cmpina.

136

VIOREL CHENDE

3000
O relaie unic P = f(H) pentru ntreg spaiul
2750
analizat nu surprinde toate aceste diferenieri
P = 218,79*H
2500
spaiale, gradul de ncredere fiind mic (Fig. 4.38).
R = 0,867
2250
n plus, stabilirea mai multor ramuri (corelaii) i
2000
repartizarea obiectiv a valorilor staiilor n cadrul
1750
diferitelor relaii de regionalizare se realizeaz cu
1500
dificultate. n vederea completrii acestei etape, pe
1250
lng analiza factorilor amintii, pentru fiecare
1000
staie a fost determinat, funcie de altitudine,
750
precipitaia medie multianual pe baza corelaiei
500
generale (prezentat n Fig. 4.38) i a fost
250
comparat cu valoarea iniial. Toate aceste
0
demersuri au condus spre stabilirea a 3 ramuri
distincte (P1...P3), pentru altitudini egale precipitaiile
P (m m )
crescnd de la P1 la P3. Diferenele dintre cele 3
Fig. 4.38. Corelaia unic
corelaii sunt semnificative n special la altitudini
P = f(H).
de peste 200300 m (Fig. 4.39). Ca i n cazul
temperaturilor, cantitile de precipitaii nregistrate la staia ntorsura Buzului se
abat mult de la aceste relaii.
0,2

1100

1000

900

800

700

600

500

400

H (m)

2600

P1 = 257,11*H0,153
R2 = 0,977

2400
2200

1800

P2 = 234,66*H0,186
R2 = 0,981

1600

0,179

H (m)

2000

Statii care definesc corelatia P1


Statii care definesc corelatia P2

P3 = 274,42*H
R2 = 0,999

1400

Statii care definesc corelatia P3

1200

Power (Statii care definesc


corelatia P1)

1000

Power (Statii care definesc


corelatia P2)

800
600

Power (Statii care definesc


corelatia P3)

400
200
1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

P (m m )

Fig. 4.39. Corelaiile P1P3 ale precipitaiilor medii multianuale cu altitudinea.

Corelaia P1 este caracterizat de cele mai mici precipitaii i este specific


Subcarpailor Vrancei, dar i arealului montan din cadrul bazinelor hidrografice
superioare ale rurilor care traverseaz aceast subunitate. Arealul atribuit acestei
relaii se prelungete i n lungul Subcarpailor externi i a cmpiei din imediata
apropiere, trecnd prin Rmnicul Srat i Buzu, pn spre vest de rul Srata
(Fig. 4.40). n zona guvernat de corelaia P1, la altitudini de 400 m cantitatea de

137

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

precipitaii este de circa 644 mm, o cretere a nlimii cu 100 m conducnd la o


valoare cu 22 mm mai mare.

Fig. 4.40. Regionalizarea corelaiilor precipitaiialtitudine.

Zona depresionar ntorsura Buzului, unde precipitaiile sunt mai reduse cu


56 mm fa de valoarea determinat din relaia P1 (646 mm, fa de 702 mm), este
atribuit unei corelaii suplimentare (P1ib).
Cea de a doua corelaie, P2, este specific jumtii sud-vestice a arealului
analizat, unde adveciile de aer vestic, mai umed, sunt mult mai frecvente,
conducnd la cantiti de precipitaii mai mari. Definete att Subcarpaii Prahovei
i Buzului, ct i unitile de cmpie i montane periferice celor dou subuniti.
Diferenele dintre cele dou relaii de regionalizare, P1 i P2, cresc odat cu
altitudinea, la 100 m aceasta fiind de numai 32 mm, dar ajungnd la o altitudine de
400 m la 72 mm, iar la 800 m la 97 mm (Tabelul 4.8).
Tabelul 4.8.
Valori medii multianuale ale cantitilor de precipitaii calculate pe baza
relaiilor de regionalizare.
H (m)
100
200
300
400

P1
520,5
578,8
615,9
643,6

P2
552,7
628,8
678,0
715,3

P3
625,5
708,1
761,4
801,6

H (m)
600
800
1000
2200

P1
684,9
715,7
740,6
835,7

P2
771,4
813,8
848,3
982,3

P3
861,9
907,5
944,4
1087,5

138

VIOREL CHENDE

Corelaia P3 definete un spaiu caracterizat de precipitaii excedentare n


raport cu celelalte dou prezentate anterior. Aceasta nu este tipic Subcarpailor, ci
unor zone periferice restrnse, n special vii Prahovei i versanilor acestora.
Regimul pluviometric este datorat n special precipitaiilor bogate din intervalul
VVIII. La o altitudine de 400 m, arealele descrise prin relaia P3 prezint cantiti
de precipitaii mai mari fa de cele definite de relaia P2 cu circa 90 mm.
Ca i n cazul temperaturilor, pe baza relaiilor p = f(H) a fost realizat n
mediu GIS harta precipitaiilor medii multianuale (Fig. 4.41), utiliznd expresia:
([Reg_p] = 1.AsGrid * 257.11.AsGrid * [MDT].Pow(0.153)) +
([Reg_p] = 2.AsGrid * 234.66.AsGrid * [MDT].Pow(0.186)) +
([Reg_p] = 3.AsGrid * 274.42.AsGrid * [MDT].Pow(0.179)) +
([Reg_p] = 4.AsGrid * 257.11.AsGrid * [MDT].Pow(0.153) - 56.AsGrid)
unde [Reg_p] reprezint gridul zonelor caracterizate de corelaiile precipitaiilor cu
altitudinea (obinut prin conversia unui strat similar de tip poligon) i are valoarea 1
pentru zona P1, 2 pentru zona P2, 3 pentru zona P3 i 4 pentru zona P1ib, iar [MDT]
reprezint gridul Modelului Digital al Terenului.

Precipitaiile medii calculate pe baza acestui grid pentru cele 3 subuniti ale
Subcarpailor de la Curbur scot n eviden reducerea precipitaiilor de la vest spre
est: 670 mm n Subcarpaii Prahovei, 640 mm n subunitatea central i 612 mm n
Subcarpaii Vrancei.

Fig. 4.41. Harta precipitaiilor medii multianuale.

139

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

4.3.3.2. Precipitaiile lunare medii multianuale


n timpul anului, cantitile de precipitaii variaz foarte mult, att de la lun
la lun, ct i spaial. n luna iunie se nregistreaz maximul, dar cu aceeai
tendin de reducere de la vest spre est ca i n cazul mediilor multianuale (Fig.
4.42). Astfel, la baza versanilor externi ai Subcarpailor, n aceast lun se
nregistreaz peste 90 mm spre Dmbovia, reducndu-se treptat la 7274 mm la
nord de Rmnicu Srat. Spre contactul cu muntele, acestea cresc la 100120 mm,
pentru ca pe culmile carpatice cele mai nalte s depeasc 150 mm. Sunt i staii
la care maximul se nregistreaz n luna iulie, dar diferena ntre cele 2 luni e foarte
mic (maxim 7 mm), astfel c cele dou luni pot fi considerate egale.
120

P (m m )

100
80
60
40
20
Luna

0
I

II

III
Tirgoviste

IV

V
Cim pina

VI

VII

Patarlagele

VIII
Buzau

IX

X
Tulnici

XI

XII

Adjud

Fig. 4.42. Precipitaiile lunare medii multianuale nregistrate la principalele staii meteorologice.

Precipitaiile nregistreaz un minim la sfritul iernii, n ianuariemartie


(2530 mm la contactul Subcarpailor cu cmpia, 3035 mm la altitudini de 300
800 m i respectiv >50 mm n zona montan 2750
H (m)
nalt). Regimul pluviometric deficitar se
Vf. Om u
produce n regim anticiclonic. Pe lng cele dou 2500
tendine de distribuie spaial specifice unitii 2250
analizate, n cazul minimelor, un rol important l 2000
Lcui
au depresiunile de contact cu muntele i 1750
culoarele de vale puternic adncite n relief, bine 1500
Fundata
adpostite, caracterizate prin insula de cldur 1250
din perioada de iarn. n aceste areale se
nregistreaz cele mai mici cantiti de 1000 ntorsura Buzului
750
precipitaii medii lunare (Fig. 4.43).
Tulnici
Pentru a pune mai bine n eviden variaia 500
Ptrlagele
Trgu Ocna
precipitaiilor n lungul unui an, se poate folosi 250
P (m m )
indicele pluviometric lunar Angot (Dragot,
0
10
20
30
40
50
60
2003), care, totodat, are rolul i de a corecta
cantitatea lunar de precipitaii n funcie de
Fig. 4.43. Corelaia celor mai mici
numrul inegal de zile dintr-o lun. Acest indice
valori lunare medii multianuale cu
practic compar media zilnic calculat din
altitudinea.

140

VIOREL CHENDE

media anual cu media zilnic calculat din media lunar, i se scrie sub forma:
Pi / n
Pa / 365
unde: Pi este cantitatea medie multianual a precipitaiilor din luna i, iar n este
numrul de zile din luna respectiv; raportul Pi/n are semnificaia cantitii
medii de precipitaii zilnice pentru luna respectiv;
Pa este cantitatea medie multianual de precipitaii, raportul Pa/365 avnd
semnificaia cantitii de precipitaii zilnice medii multianuale.
k=

Pentru staiile analizate, se observ c regimul predominant este cel n care


lunile ianuarie, februarie i martie prezint valori n jur de 0,60,7, dup care
urmeaz o cretere pn n luna iunie, media acestei luni pentru ntregul spaiu
fiind de 1,7; n medie, cantitatea de precipitaii nregistrat ntr-o zi a acestei luni
fiind aproape dubl fa de valoarea zilnic a precipitaiilor calculat pentru
ntregul an mediu. ncepnd din aceast lun, indicele Angot scade treptat pn n
decembrie, dar cu o cretere secundar n noiembrie, la o valoare medie de 0,8, n
comparaie cu octombrie i decembrie, cnd media acestuia la staiile utilizate n
analiz este de 0,7.
Fa de aceast variaie medie pe ntregul areal, mai sunt puse n eviden
dou tipuri de fluctuaii ale indicelui Angot. Astfel, la unele staii, cum sunt Sinaia,
Ploieti sau Focani, ncepnd cu lunile octombrienoiembrie i continund pn n
martie, acesta este mai mare dect la celelalte staii cu circa 0,1, n schimb n lunile
de var rmne sub valorile din celelalte staii.
n schimb, n depresiunile montane i submontane largi (ntorsura Buzului
i Vrancei), precum i culoarul Trotuului, perioada octombriemartie se
caracterizeaz printr-un regimul pluviometric deficitar, trstur exprimat prin
raportul comparativ dintre cantitile de precipitaii lunare i cele anuale. Astfel, n
arealele menionate, indicele Angot poate fi chiar cu 0,2 mai mic fa de media
calculat pentru ntregul set de staii utilizate. Acest interval de toamniarn este
compensat prin precipitaiile mult peste medie din lunile iunie i iulie.
Indicele Angot poate fi utilizat i pentru realizarea hrilor precipitaiilor
medii multianuale lunare. Dac mediile multianuale au putut fi corelate cu
altitudinea prin cele 3 relaii discutate (P1...P3), n cazul precipitaiilor lunare,
gradul de corelare cu altitudinea este foarte slab. n acest caz, hrile lunare pot fi
realizate n mediu GIS pe baza gridului precipitaiilor multianuale existent i a
formulei deduse din modul de definire a indicelui Angot:
Pi = (k Pa n) / 365

Suprafeelor asociate staiilor meteo li se asociaz, ntr-un nou cmp de


atribute, valorile k ale indicelui Angot (cel mai simplu, prin funcia Join pe baza
unui cmp comun, ca, de exemplu, denumirea staiilor). Stratul de tip poligon este
transformat n raster, definind ca variabil a acestuia (valori ale celulelor) atributul

141

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

tabelar ce conine indicele k al lunii pentru care urmeaz s fie realizat harta (spre
exemplu, [Ang_6] conine indicii lunii iunie). n Fig. 4.44a este prezentat stratul de
tip grid al indicelui k pentru luna iunie. Acesta, mpreun cu gridul precipitaiilor
medii multianuale, este utilizat pentru generarea hrii cantitilor de precipitaii
lunare (Fig. 4.44b). Este utilizat urmtoarea sintax scris n ArcView:
([Ang_6] * [P_a] * 30.AsGrid / 365.AsGrid)
unde: [Ang_6] gridurile indicelui k pentru luna iunie;
[P_a] gridul precipitaiilor medii multianuale.

a)

b)

Fig. 4.44. Harta precipitaiilor medii multianuale a lunii iunie (b), realizat pe baza gridului
indicelui Angot corespunztor acestei luni (a)

4.3.3.3. Precipitaiile anotimpuale medii multianuale


Suma precipitaiilor la nivelul celor 4 anotimpuri mediaz diferenele lunare
mari i, n general, ofer imaginea regimului pluviometric sau hidrologic al unui
teritoriu. Astfel, aceast form, dar mai ales repartiia sezonier a cantitilor
anuale (exprimat procentual), este des folosit n analizele resurselor de ap.
Regimul sezonier predominant n Subcarpaii de la Curbur i arealele
periferice este VPTI (varprimvartoamniarn) cu o medie pe spaiul analizat
de 16%25%38%21%. Fa de aceste valori procentuale medii, este evident c
apar o serie de diferenieri spaiale, n general direct proporionale cu suma
precipitaiilor. Totui, se constat o omogenitate spaial mai mare a raportului
dintre precipitaiile sezoniere i cele anuale n timpul primverii i o dispersie
apreciabil a valorilor specifice sezonului rece.
Variaia spaial a regimului pluviometric n timpul iernii este marcat prin
cantiti mici de precipitaii n raport cu valoarea anual (sub 14%) n arealele
situate la adpostul unui relief marginal nalt. Acesta este cazul staiilor ntorsura
Buzului, Tulnici, Trgu Ocna i Adjud (Tabelul 4.9). Acest procent mic este

142

VIOREL CHENDE

compensat n timpul verii, cnd suma precipitaiilor poate constitui peste 42% din
suma anual. Un regim excedentar n sezonul rece (peste 1718%) nu
caracterizeaz unitatea subcarpatic, ci doar unele regiuni periferice. Cantitatea mai
mare din acest sezon este compensat printr-un procent mai mic de precipitaii din
timpul verii (n general, sub 36%).
Tabelul 4.9.
Repartiia procentual a precipitaiilor sezoniere.
Staia
Fundata
Trgovite
Titu
Predeal
Vf. Omu
Sinaia-1500
Cmpina
Ploieti
Urziceni
ntorsura Buzului
Ptrlagele
Buzu
Furei
Lcui
Rmnicu Srat
Tulnici
Focani
Trgu Ocna
Adjud

I%
15,6
16,7
18,2
15,5
18,7
18,5
16,7
17,9
16,4
13,5
15,3
15,1
15,7
14,4
16,9
11,3
16,5
11,2
13,9

P%
25,9
24,8
25,0
24,7
24,8
24,4
23,7
24,2
25,3
24,6
23,9
25,1
25,5
23,5
25,1
26,7
25,8
26,0
26,2

V%
38,1
38,5
34,4
39,8
38,9
35,2
39,3
36,3
35,7
42,7
40,7
38,8
36,8
44,0
35,7
42,7
35,8
44,4
38,1

T%
20,4
20,0
22,4
20,0
17,6
21,9
20,2
21,6
22,6
19,2
20,1
21,0
22,0
18,2
22,3
19,2
21,9
18,4
21,7

Analiznd sumele medii ale cantitilor de precipitaii czute n cele patru


sezoane, se constat o omogenitate spaial mai mare n cazul celor din timpul
primverii i toamnei, caracter care conduce ns, ntr-o logic fireasc, la o
degradare a corelaiei acestora cu altitudinea. n schimb, suma precipitaiilor din
perioada de var (iunieaugust) este strns dependent de factorul altimetric.
Relaia dintre cele dou elemente fizico-geografice are cel mai mare grad de
ncredere, cu un coeficient de corelare R2 de 0,95 (Fig. 4.45). Dei exist diferene
mari de precipitaii n timpul verii de la o staie la alta, de la cmpie spre munte,
acestea sunt aproape perfect conforme cu altitudinea. Spre munte predomin ploile
convective, n aceast perioad avnd loc intensificarea proceselor locale ale
conveciei termice i dinamice, care genereaz averse de ploaie cu intensitate mare.
Astfel, se poate desprinde concluzia c, n acest anotimp, relieful are o importan
mult mai mare n formarea ploilor dect circulaia general a atmosferei.
Hrile precipitaiilor sezoniere prezint o mare importan pentru
explicarea regimului hidrologic al unei regiuni. ns corelaia slab cu altitudinea
nu permite realizarea acestora utiliznd metodologia descris n cazul

143

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

precipitaiilor multianuale, motiv pentru care s-a adoptat o metodologie similar


obinerii precipitaiilor lunare pe baza indicelui Angot.
2750

H (m )

2000

1750

1750

1500

1500

1250

1250

1000

1000

750

750

500

500

250

250

P (m m )

2750

1500

1250

1250

1000

1000

750

750

500

500

200

150

250

P (m m )

d)

150

500

300

400

P (m m )

100

250

250

1750

1500

200

2000

1750

200

P = 66,09*H0,13
R2 = 0,63

2250

2000

100

H(m )

2500

P = 79,61*H0,21
R2 = 0,95

100

250

b)

H(m )

2250

c)

200

150

100

50

a)
2500

P (m m )

300

2000

2750

P = 65,08*H0,17
R2 = 0,86

2250

250

P = 40,54*H
R2 = 0,51

2250

H(m )

2500
0,17

50

2500

50

2750

Fig. 4.45. Variaia precipitaiilor anotimpuale medii multianuale cu altitudinea:


a) iarna; b) primvara; c) vara; d) toamna.

Practic, se utilizeaz repartiia procentual pe sezoane calculat la staiile


meteorologice, valorile respective fiind atribuite i stratului tematic al suprafeelor
caractersitice. Acesta este transformat n patru griduri diferite, ca variabile fiind
definite atributele care conin cele patru valori anotimpuale. Pe baza acestora i a
gridului precipitaiilor medii multianuale pot fi generate hrile precipitaiilor
sezoniere (Fig. 4.46) folosind urmtoarea formul:
Psez = ( p s % Pa ) / 100
unde: Psez gridul cantitilor de precipitaii nregistrate ntr-un anumit anotimp;
ps% gridul valorilor repartiiei procentuale aferente sezonului respectiv;
Pa gridul precipitaiilor medii multianuale.

d)

c)

Fig. 4.46. Precipitaiile sezoniere medii multianuale: a) iarn, b) primvar, c) var, d) toamn.

b)

a)

144
VIOREL CHENDE

145

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

Prelucrarea gridurilor precipitaiilor sezoniere permite obinerea valorilor


caracteristice pentru diferite uniti sau subuniti de relief (Tabelul 4.10), precum
i mbuntirea relaiilor de regionalizare ale unor componente hidrologice.
Tabelul 4.10.
Suma cantitilor de precipitaii rezultate din prelucrarea gridurilor sezoniere.
Subunitatea
Subcarpaii Prahovei

Subcarpaii Buzului
Subcarpaii Vrancei

Valoare
minim
maxim
medie
minim
maxim
medie
minim
maxim
medie

Iarna
Primvara
91,5
123,7
129,8
192,8
113,2
162,4
72,7
120,8
127,9
183,9
101,2
153,8
62,0
117,6
146,4
228,9
88,7
156,8

Vara
185,6
304,9
257,2
186,7
313,1
253,9
167,3
321,3
238,0

Toamna
110,5
158,7
136,8
101,1
154,7
130,3
102,4
194,3
128,6

Pentru subunitile Subcarpailor de la Curbur este evident reducerea


precipitaiilor dinspre Dmbovia spre Trotu n toate anotimpurile, mai puin
primvara, cnd, n Subcarpaii Buzului, cantitile sunt cele mai mici (154 mm).
Punctual, cele mai mici, dar i cele mai mari cantiti de precipitaii anotimpuale
sunt caracteristice Subcarpailor Vrancei (62 mm pentru sezonul de iarn la
contactul cu cmpia, respectiv 321 mm pentru cel de var n zona submontan),
chiar dac valorile medii sunt n general mai mici n raport cu subunitile situate la
sud de rul Slnic.
4.3.3.4. Variaia cantitilor medii de precipitaii
Fa de mediile multianuale, care explic n mare parte scurgerea lichid
medie i determin regimul hidrologic al unei uniti geografice, precipitaiile
lunare cunosc o variaie extrem de mare de la un an la altul. Este normal ca variaia
cantitilor anuale de precipitaii s fie direct proporional cu valoarea medie
multianual, la fel cum i gradul de dispersie a valorilor lunare este cu att mai
mare cu ct cantitatea medie multianual a lunii respective este mai mare.
Pentru a avea un termen de comparaie pentru abaterile medii ptratice ale
diferitelor iruri de date, i, mai ales, a celor care se supun unor legiti spaiale, se
utilizeaz frecvent, att n hidrologie, ct i n climatologie, coeficientul de
variaie (Cv). Acesta reprezint raportul ntre abaterea medie patratic a irului de
valori (indice discutat anterior) i valoarea medie a aceluiai ir:
CV = / Pm
O valoare mic a acestui indice arat o mprtiere redus a valorilor irului
fa de medie. Pm reprezint cantitatea de precipitaii medii multianuale dac ne
referim la variaia debitelor anuale sau cantitatea medie multianual a unei anumite
luni cnd discutm coeficientul de variaie pentru luna respectiv.

146

VIOREL CHENDE

Pentru a putea urmri mai bine valorile


lunare ale Cv-ului, acestea pot fi ilustrate sub
forma unei diagrame ce are 3 dimensiuni: pe
axa x sunt reprezentate lunile, pe y staiile (pe
aceast ax, de obicei, se reprezint anii), iar
valoarea central este un parametru climatologic
sau hidrologic (Cheval et al., 2003), parametru
ce poate fi interpolat pentru a avea o imagine
mai sugestiv (Fig. 4.47).
Aceast diagram scoate n eviden o
variaie mai mic a precipitaiilor lunare n
Subcarpaii Prahovei i n arealele montane.
n schimb, spre cmpie se remarc neuniformitatea cantitilor de precipitaii mai ales
n lunile de toamn i iarn. Septembrie, dar
mai ales octombrie, sunt cele mai instabile
luni din punct de vedere a variabilitii
cantitilor lunare de precipitaii, indicatorul
Cv putnd depi chiar valoarea 1 la exteriorul
Subcarpailor, spre cmpie i culoarul
Fig. 4.47. Diagrama variaei CV-ului.
Siretului (Trgovite, Focani, Tecuci).
Aceast valoare are semnificaia unei abateri standard mai mari dect media,
punnd n eviden valori extreme ce ies din normal. Se poate constata c toate
posturile situate la exteriorul subcarpailor prezint pentru luna octombrie valori ale
Cv-ului cuprinse ntre 0,9 i peste 1, n timp ce posturile Ptrlagele i Tulnici,
situate n arii depresionare sau culoare de vale tipic subcarpatice, au valori mai
mici (0,8).
Cantitile anuale de precipitaii, prin nsumarea cantitilor lunare (chiar
dac acestea prezint variaii accentuate), capt i un rol integrator, mediator,
astfel c valorile coeficienilor de variaie n acest caz se reduc extrem de mult.
Pentru ntreg setul de staii analizate, media coeficienilor lunari este de aproape
3 ori mai mare fa de media coeficienilor anuali. Acelai efect l au i
precipitaiile sezoniere. Aadar, suma precipitaiilor la nivel anotimpual, sau chiar
anual, conduce la obinerea unor valori ale Cv-ului care nu reflect variaia lunar.
De exemplu, n cazul unor staii care n octombrie depesc valoarea 1, coeficientul
de variaie anual este 0,240,26.
Pentru a reflecta corect i unitar variabilitatea lunar este mai eficient media
coeficienilor de variaie a celor dousprezece valori lunare (Tabelul 4.11). Aceste
diferene pot fi explicate prin faptul c, dei pe parcursul unui anumit an, poate
aprea deficit de precipitaii ntr-o perioad care de obicei este ploioas, acesta va
fi compensat ntr-o alt perioad a anului. Astfel, dei cantitile lunare au un mare
grad de dispersie fa de medie, suma anual tinde spre media multianual.

147

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale


Tabelul 4.11.
Valorile coeficientului de variaie al precipitaiilor medii multianuale comparativ cu
media coeficienilor de variaie lunari.
Staia
Fundata
Trgovite
Titu
Vf. Omu
Sinaia-1500
Cmpina
Ploieti
Urziceni
ntorsura Buzului

CV
anual
0,17
0,26
0,25
0,34
0,19
0,23
0,25
0,29
0,20

Cv l

0,50
0,70
0,72
0,64
0,58
0,68
0,69
0,75
0,57

CV
anual
0,22
0,23
0,21
0,27
0,24
0,24
0,24
0,26
0,24

Staia
Ptrlagele
Buzu
Furei
Lcui
Rmnicu Srat
Tulnici
Focani
Adjud
Tecuci

Cv l

0,70
0,72
0,76
0,60
0,74
0,67
0,76
0,76
0,75

C v l = media celor dousprezece valori ale CV-urilor lunare multianuale

Din punct de vedere al mediei coeficienilor de variaie lunari, Subcarpaii de


la Curbur se ncadreaz, n general, n ecartul 0,650,70, cu valori mai mari doar
n partea de est a Subcarpailor Vrancei, acest areal avnd un regim similar cu cel
al Cmpiei Romne sau al culoarului Siretului (Fig. 4.48).
Att n cazul coeficienilor de variaie lunari, dar mai ales a celor anuali, se
observ o dependen invers fa de cantitatea de precipitaii i altitudine. Astfel,
staiile care se caracterizeaz prin precipitaii multianuale mai mari prezint
coeficieni de variaie mai mici. Dac abaterea standard este, n general, direct
proporional cu mrimea valorilor pentru care este calculat, coeficientul de
variaie, prin raportarea abaterii la media irului, identific gradul real de
variabilitate a valorilor.
2750

H (m )

2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
Cv

0
0,1

Fig. 4.48. Valorile mediei coeficienilor de variaie


lunari.

0,2

0,3

0,4

Fig. 4.49. Corelaia coeficienilor de


variaie ai precipitaiilor anuale cu
altitudinea.

148

VIOREL CHENDE

Spre deosebire de posturile hidrometrice, care sunt situate la altitudini n


general sub 1 0001 200 m (bazinele de recepie rareori depind altitudinea medie
de 1 500 m), utilizarea unor staii meteorologice situate n arealul montan la peste
1 300 m, a scos n eviden existena a dou tendine a corelaiei coeficienilor de
variaie cu altitudinea (Fig. 4.49):
la altitudini de pn la aproximativ 1 2001 300 m, CV scade proporional
cu altitudinea, ajungnd la sub 0,2;
de la acest prag altitudinal n sus, variabilitatea, exprimat prin acest
coeficient, este caracterizat de o schimbare de sens, de o amplificare
proporional cu altitudinea, ajungnd ca, n cele mai nalte zone montane,
s nregistreze valori mai mari dect n cmpie (peste 0,3).
4.3.3.5. Valori extreme ale precipitaiilor lunare
Fa de mediile multianuale, care explic n mare parte scurgerea lichid
medie i determin regimul hidrologic al unei uniti geografice, precipitaiile
lunare cunosc o variaie extrem de mare de la un an la altul. De altfel, valorile mari
ale coeficientului de variaie sunt datorate tocmai cantitilor extreme de
precipitaii. Acestea au, n general, caracter accidental i se nregistreaz n anumite
condiii sinoptice, dar prezint o mare importan pentru analiza scurgerii.
n general, ordinul de mrime al cantitilor minime i maxime de
precipitaii variaz proporional cu mediile multianuale. Analiza extremelor se
poate face pe irul de valori lunare, ns acestea sunt mai utile n cazul abordrii
unor fenomene hidrologice singulare (viituri, ape mici), neputnd oferi o imagine
complet asupra regimului unui anumit spaiu geografic. Pentru completarea
diagnozei regimului pluviometric al Subcarpailor de la Curbur, este propus
utilizarea raportului dintre cantitatea minim de precipitaii nregistrat ntr-o
anumit lun (pmin) si media multianual (Pmed) a aceleiai luni, respectiv dintre
cantitatea maxim (pmax) i medie:
p
p
ipmin = min , respectiv ipmax = max .
Pmed
Pmed
Astfel exprimat, raportul ipmin are valori subunitare, n timp ce raportul ipmax
are valori supraunitare. De exemplu, n cazul primului indice, o valoare de 0,4 are
semnificaia unei precipitaii lunare minime care reprezint 40% din cantitatea
medie multianual a aceleiai luni, n timp ce pentru ipmax, o valoare egal cu 2
nseamn c precipitaia lunar maxim este dubl cantitativ fa de aceeai medie.
n lunile de var, mai ales n arealul montan, minimele depesc 0,2 i uneori
chiar 0,3 din precipitaiile lunare medii multianuale (Fig. 4.50a). Valorile mai mari
ale acestui raport se coreleaz, n general, cu cantiti minime de precipitaii de
peste 30 mm. Aceast situaie se nregistreaz i la Ptrlagele, n luna iunie. Cele
mai mici minime lunare se nregistreaz toamna, cnd, n anumite luni, cantitatea

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

149

de precipitaii este aproape nul pe areale foarte ntinse (Fig. 4.50b). Spre cmpie,
i n lunile de primvar, mai ales n martie, minimele nregistrate pot avea caracter
extrem n raport cu mediile multianuale.

Fig. 4.50. Diagrama variaei indicatorului ipmin (a) comparativ cu precipitaiile lunare minime
(b) i a variaiei indicatorului ipmax (c) comparativ cu precipitaiile lunare maxime (b).

Chiar dac maximele lunare se nregistreaz n lunile de var, n zonele


montane precipitaiile fiind de peste 300 mm, iar n Subcarpaii de la Curbur

150

VIOREL CHENDE

depind 200 mm (chiar 250 mm la vest de Teleajen), acestea au un caracter mai


stabil n raport cu mediile multianuale (Fig. 4.50d). Valorile extreme din acest
sezon depesc cu pn la de 3 ori cantitatea de precipitaii lunare medii
multianuale, comparativ cu sezonul de toamn i iarn, cnd acest raport poate
ajunge chiar la 6,5 (Fig. 4.50c), cu toate c maximele lunare rareori depesc 200
mm. ns, prin cantitile mari, regimul pluviometric caracteristic perioadei iunie
iulie este rspunztor de anumite evenimente extreme. Aceste valori apar frecvent
i n luna mai.
4.3.3.6. Indicele de ariditate Emmanuel de Martonne
Solurile i vegetaia natural sunt doar doi dintre factorii fizico-geografici a
cror genez i evoluie a fost strns legat de regimul climatic, n special cel
pluviometric i termic. n plus, bilanul resursele de ap, mai ales pe termen lung,
este subordonat precipitaiilor i temperaturii (nglobat n evapotranspiraie).
Aceste dou elemente dirijeaz procesul de pedogenez, condiionnd intensitatea
fenomenelor de dezagregare i alterare a materialului parental, care, n final,
determin caracteristicile hidrice ale solului. De asemenea, au un rol decisiv n
stabilirea zonalitii latitudinale i altitudinale a elementelor biogeografice,
respectiv a vegetaiei i faunei specifice unui teritoriu.
Cei doi parametri climatici, abordai sinergic, pot defini gradul de ariditate a
unui teritoriu. Deseori, pentru a evalua acest caracter este utilizat indicele de
ariditate de Martonne, calculat pe baza formulei Ia = P (T+10), unde P
reprezint precipitaiile multianuale iar T, temperatura medie multianual.
Acest indicator, elaborat de ctre de Martonne n anul 1926, a avut iniial
scopul de a caracteriza condiiile climatice i de a defini limitele dintre deert,
prerie i pdure, ns poate fi utilizat i pentru evaluarea regimului hidric al
solurilor sau, mai mult, pentru o prim analiz a relaiilor dintre clim, nveliul de
sol, vegetaie i resursele de ap ale unui teritoriu. Avnd deja realizat gridul celor
doi parametri, precipitaiile (vezi Fig. 4.41) i temperaturile medii multianuale
(vezi Fig. 4.31), indicele de Martonne poate fi generat n mediu GIS (Fig. 4.51).
n literature de specialitate nu exist o conversie unanim acceptat a valorilor
indicelui n clase de aridizare, astfel c au fost adaptate de la ar la ar diferite
clase. Cert este c limita stepei uscate sau a zonelor aride pare a fi 10 (Shahin,
2002). n general, valorile acestui indice pot fi interpretate astfel:
indicele de ariditate cu valori ntre 10 i 20 este caracteristic regiunilor
semiaride, cu vegetaie adaptat la uscciune i reea hidrografic
autohton avnd scurgere temporar;
indicele de ariditate cu valori cuprinse n ecartul 2030 este caracteristic
regiunilor semiumede sau temperate, cu vegetaie de step i silvostep,
cu reea hidrografic alohton caracterizat de scurgere permanent, dar i
cu unii aflueni locali cu scurgere temporar;

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

151

indicele de ariditate cu valori de peste 30 este caracteristic regiunilor


umede, de pdure, cu reea hidrografic alohton si autohton, cu scurgere
permanent.

Fig. 4.51. Harta indicelui de ariditate Emmanuel de Martonne.

n cadrul Subcarpailor de la Curbur, acest indice scade treptat de la vest


spre est, cea mai mic valoare fiind de 22. Astfel, Subcarpaii Prahovei se
caracterizeaz printr-o valoare medie de 35,4, valorile extreme fiind de 25 i 46.
Limitele intervalului indicelui de ariditate n care se ncadreaz Subcarpaii
Buzului se reduc (2345), determinnd o valoare medie de 33,3. Subcarpaii
Vrancei prezint un sector central, orientat nord-sud, caracterizat de valori mai
mici, media subunitii fiind de 32,8.
Se remarc arealul dintre Dmbovia i Prahova, caracterizat printr-un
echilibru relativ ntre precipitaiile anuale i evapotranspiraie. n Subcarpaii
Buzului, valorile minime ale indicelui de Martonne se regsesc mai ales n partea
central (valea Buzului i Depresiunea Nicov), dar i la contactul cu Cmpia
Romn, acestea indicnd un caracter semiarid. Regimul deficitar se accentueaz
spre Subcarpaii Vrancei, n special ntre Clnu i Milcov, dar i n bazinele
inferioare ale Putnei i uiei.

152

VIOREL CHENDE

4.4. SOLURILE I UTILIZAREA TERENURILOR


Att nveliul de sol, mai ales prin caracteristicile texturale, ct i modul de
utilizare a terenului, joac un rol important n formarea scurgerii lichide maxime, a
scurgerii de aluviuni, dar i n procesul alimentrii apelor subterane prin infiltraie.
Rolul acestora poate fi considerat combinat, n acest sens fiind dezvoltai o serie de
indici care s reflecte coeficientul de scurgere (ca raport ntre stratul de ap scurs i
stratul de ploaie czut) n funcie de cei doi factori.
Solurile joac rolul de interfa ntre factorii climatici i scurgere.
Interaciunile dintre cei doi factori i modul n care nveliul de sol orienteaz
procesele hidrologice prezint un mare grad de complexitate. Spre exemplu, n
cazul solurilor cu permeabilitate mare, precipitaiile bogate sau cu intensitate mare
nu asigur ntotdeauna apariia unor valori ridicate ale scurgerii, procesele de
infiltraie care au loc pe parcurs fiind rapide (Diaconu, 2005).
4.4.1. SOLURILE
Varietatea mare a factorilor pedogenetici (vegetaie, clim, litologie, relief,
regimul apelor freatice etc.) a condus la formarea unui mare numr de soluri, n
principal din clasa molisolurilor, argiluvisolurilor, cambisolurilor i a solurilor
neevoluate, trunchiate sau desfundate (conform clasificrii S.R.C.S., 1980, i a
hrilor tematice, scara 1:200 000, realizate de I.C.P.A.). Suprafee restrnse sunt
acoperite de soluri hidromorfe, halomorfe, umbrisoluri i spodosoluri.
4.4.1.1. Principalele clase i tipuri de soluri
Clasa molisolurilor include cernoziomurile, cernoziomurile cambice,
cernoziomurile argiloiluviale, solurile cenuii, rendzinele i pseudorendzinele.
Aceste tipuri de soluri sunt specifice zonelor calde, cu regim pluviometric deficitar
(precipitaii reduse i evapotranspiraie mare), aa cum sunt cmpiile, podiurile
sau platourile cvasiplane, depresiunile largi etc. O alt condiie a formrii acestor
soluri este existena vegetaiei ierboase.
n Subcarpaii de la Curbur, cele mai extinse suprafee cu astfel de soluri se
ntlnesc n zona de tranziie de la dealurile subcarpatice la cea de cmpie (Fig.
4.52), n special ntre valea Buzului i cea a Rmnicului Srat, dar i ntre
Cricovul Srat i Nicov. Analiza distribuiei claselor de soluri n Subcarpailor de
la Curbur (Tabelul 4.12) scoate n eviden faptul c solurile din aceast clas
ocup o suprafa mic, ponderea lor fiind de doar 7% din suprafaa ntregului
teritoriu. Aproape jumtate din arealul acestora aparine Subcarpailor Vrancei,
situaie favorizat de ptrunderea cmpiei spre arealul deluros i pantele mai mici
specifice suprafeei monoclinale romaniancuaternare.
Cernoziomurile, formate n mod predominant pe depozite loessoide, au o
contribuie redus la componena nveliului de sol a unitii subcarpatice.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

153

Ca urmare a climatului n care s-au format, prezint un mare grad de afnare i de


permeabilitate, regimul hidric fiind percolativ sau periodic percolativ, n funcie de
cantitatea de precipitaii specific arealului n care s-au format (Diaconu, 2005).
Solurile cenuii ocup de asemenea suprafee restrnse, fiind mai rspndite
n Subcarpaii Vrancei. Rendzinele se ntlnesc n Subcarpaii Buzului, mai ales n
Dealurile Istriei, dar, local, apar i pe dealurile din stnga Nicovului. Formarea
acestora a fost legat de prezena rocilor carbonatate sau a gipsurilor.

Fig. 4.52. Harta solurilor Subcarpailor de la Curbur


(sursa: Harta solurilor n format digital, I.C.P.A.).

Pseudorendzinele acoper o suprafa mai mare (225 km2), reprezentnd


circa 3,5% din suprafaa Subcarpailor de la Curbur (Tabelul 4.12). Sunt ntlnite
preponderent n subunitile situate la vest de Slnic, dar i n bazinul acestuia,

154

VIOREL CHENDE

formaiunile litologice pe care s-au format fiind cele marnoase sau argiloase.
Prezena unor orizonturi argiloase, impermeabile sau cu o permeabilitate redus,
face ca pe suprafeele cu o declivitate mic, n special n cadrul depresiunilor,
aceste soluri s fie afectate frecvent de fenomene de pseudogleizare.
Clasa argiluvisolurilor grupeaz o serie de tipuri de soluri caracterizate
printr-un intens proces de transport al argilei pe profilul de sol, n urma cruia
rezult formarea unui orizont argilic inferior (Conea et al., 1977). Aceast clas
include soluri brune argiloiluviale, brun-rocate, brun-rocate luvice, brune-luvice
i luvisoluri albice, formate n general n zone colinare, acoperite de vegetaie de
silvostep sau pduri i cu un climat mai puin arid, uneori chiar umed i rece.
Datorit condiiilor pedogenetice, n special a materialului parental, vegetaiei
forestiere i regimului pluviometric uor excedentar, unele dintre aceste tipuri de
soluri sunt soluri podzolice (cu un coninut ridicat de nisip i lut, srac n calciu i
humus, cu fertilitate natural slab).
Argiluvisolurile au cea mai mare extindere n arealul analizat (2 449 km2,
ceea ce reprezint 38% din suprafaa Subcarpailor de la Curbur), fiind mai
rspndite n Subcarpaii Prahovei (aici ocupnd peste 50% din suprafaa
subunitii) i n cei ai Vrancei (36%). ns au un rol esenial i n desfurarea
proceselor hidrice din Subcarpaii Buzului, aici formnd peste 25% din nveliul
de sol. Se remarc absena aproape complet a acestora ntre Buzu i Clnu.
Solurile brune argiloiluviale acoper suprafee destul de importante din
teritoriul Subcarpailor (circa 8,5%), fiind rspndite n toate subunitile, dar mai
ales n Subcarpaii Prahovei. Acestea s-au format sub pduri de stejar sau fag,
uneori n amestec cu vegetaie ierboas, pe fondul unui climat relativ umed.
Procesele intense de alterare au generat cantiti semnificative de argil care au
migrat spre orizonturile inferioare ale profilului de sol.
Solurile brune luvice, formndu-se n condiii asemntoare cu cele
argiloiluviale, prezint unele caracteristici comune. Totui, se remarc un grad mai
ridicat de acidifiere i podzolire. n plus, textura predominant fin, datorat
coninutului ridicat de argil, determin un regim hidric dezechilibrat, constnd
ntr-o permeabilitate redus n perioadele umede, care conduce la un evident exces
de umiditate, pentru ca n perioadele secetoase s nregistreze un pronunat deficit
de umiditate. Aceste soluri ocup aproape din suprafaa Subcarpailor de la
Curbur (1 510 km2), cu o rspndire mai mare n Subcarpaii Prahovei, dar mai
ales n cei ai Vrancei, unde constituie 29% din nveliul de sol.
Luvisolurile albice sunt ntlnite n condiii asemntoare tipurilor anterioare
din clasa argiluvisolurilor, diferenele constnd n principal n panta redus a
terenului, specific teraselor principalelor ruri i depresiunilor largi, i cantitile
mai mari de precipitaii. Uneori s-au format i pe versanii cu pant cvasiconstant, n arealele mai umede si mai reci. Procesele de alterare, dezagregare i
migrare spre spre adncime a argilei i a altor elemente componente din straturile
superioare ale solului, sub aciunea apei din precipitaii, au fost mult mai intense,
conducnd la formarea unui orizont argilos cu grosimi mai mari. Prezena acestui

155

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

orizont cu permeabilitate extrem de redus, situat n partea median a profilului de


sol, favorizeaz stagnarea ndelungat a apei pluviale deasupra acestuia (Iano,
2003). n consecin, acesta este un sol tipic podzolic, iar regimul hidric este
puternic dezechilibrat. Suprafaa acoperit de luvisoluri albice nu este foarte mare
(circa 270 km2), ns aproape din aceasta este localizat n Subcarpaii Prahovei,
n special n Depresiunea MisleaPodeni, Dealul Bucovelului i pe interfluviul
dintre Teleajen i Slnic.
Tabelul 4.12.
Suprafaa i repartiia principalelor tipuri de soluri.
Tipul / Clasa de sol
Molisoluri
Cernoziomuri
Cernoziomuri cambice
Cernoziomuri argiloiluviale
Soluri cenuii
Rendzine
Pseudorendzine
Argiluvisoluri
Soluri brune argiloiluviale
Soluri brune-luvice
Soluri brun-rocate
Soluri brun-rocate luvice
Luvisoluri albice
Cambisoluri
Soluri brune eu-mezobazice
Soluri brune acide
Soluri neevoluate, trunchiate
sau desfundate
Litosoluri
Psamosoluri
Soluri aluviale
Protosoluri aluviale
Erodisoluri
Regosoluri
Soluri hidromorfe
Lacovisti
Soluri negre clinohidromorfe
Soluri gleice
Soluri pseudogleice
Soluri halomorfe
Solonceacuri
Umbrisoluri
Soluri negre acide
Total

Subcarpaii
Subcarpaii Subcarpaii Subcarpaii
de la Curbur
Prahovei
Buzului
Vrancei
km2
%
km2
%
km2
%
km2
%
455,1
7,1
90,8
4,8 158,7
8,4 205,6
7,8
58,9
0,9
0,0
0,0
1,6
0,1
57,3
2,2
66,9
1,0
0,0
0,0
12,3
0,7
54,6
2,1
3,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2
0,1
57,7
0,9
0,0
0,0
12,5
0,7
45,2
1,7
43,0
0,7
0,0
0,0
43,0
2,3
0,0
0,0
225,5
3,5
90,8
4,8
89,4
4,8
45,3
1,7
2 449,3 38,2 1 010,6 53,0 484,2 25,7 954,5 36,3
547,0
8,5 298,6 15,7
75,2
4,0 173,1
6,6
1509,8 23,5 453,4 23,8 297,2 15,8 759,2 28,9
77,1
1,2
21,9
1,1
55,2
2,9
0,0
0,0
43,6
0,7
36,3
1,9
7,3
0,4
0,0
0,0
271,7
4,2 200,4 10,5
49,2
2,6
22,2
0,8
1 814,9 28,3 426,3 22,4 325,3 17,3 1 063,3 40,4
1654,7 25,8 364,9 19,1 316,8 16,8 973,0 37,0
160,4
2,5
61,5
3,2
8,6
0,5
90,3
3,4
1 503,7

23,4

311,1

19,4
9,3
144,6
322,2
961,8
46,5
189,6
8,9
177,0
1,3
2,5
4,0
4,0
0,7
0,7
6 417,3

0,3
13,4
0,1
0,0
2,3
70,4
5,0
84,7
15,0 142,8
0,7
0,0
3,0
65,9
0,1
7,9
2,8
56,7
0,0
1,3
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,7
0,0
0,7
100 1 905,4

16,3

800,4

0,7
4,3
0,0
9,3
3,7
48,1
4,4
99,8
7,5 636,0
0,0
2,8
3,5 109,6
0,4
1,0
3,0 108,7
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2,3
0,0
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
100 1 880,5

42,6

392,1

14,9

0,2
1,7
0,5
0,0
2,6
26,1
5,3 137,6
33,8 183,1
0,1
43,6
5,8
14,1
0,1
0,0
5,8
11,5
0,0
0,0
0,0
2,5
0,1
1,7
0,1
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
100 2 631,3

0,1
0,0
1,0
5,2
7,0
1,7
0,5
0,0
0,4
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
100

156

VIOREL CHENDE

Clasa cambisolurilor include soluri specifice zonelor de deluri i muni din


etajului inferior, cu versani bine drenai. Chiar dac precipitaiile sunt bogate,
materialul parental i relieful nu au favorizat levigarea i migrarea argilei (Ispas,
2007). Dac argiluvisolurile dau nota dominant a nveliului de sol din Subcarpaii
Prahovei, n schimb cambisolurile au cea mai mare extindere n Subcarpaii
Vrancei (1 063 km2, ceea ce reprezint circa 40% din suprafaa subunitii).
n unitatea de relief de la exteriorul curburii Carpailor, peste 90% din
suprafaa cambisolurilor este constituit din soluri brune eu-mezobazice, formate n
general pe roci cu un coninut ridicat n calciu sau alte elemente bazice
(conglomerate, gresii sau depozite de pant rezultate din dezagregarea i alterarea
unor roci metamorfice). Relevana acestora este dat de faptul c reprezint tipul de
sol cu extinderea cea mai mare, acoperind din suprafaa Subcarpailor de la
Curbur). mpreun cu solurile brune-luvice din clasa argiluvisolurilor formeaz
jumtate din nveliul de sol al acestui areal.
Tipul brun eu-mezobazic este completat de solurile brune acide, formate pe
roci acide foarte variate, n condiii de relief montan. n consecin, suprafaa
acestora n arealul subcarpatic este redus.
Clasa solurilor neevoluate, trunchiate sau desfundate ocup suprafee
importante n Subcarpaii de la Curbur (circa 1 500 km2), peste 50% dintre acestea
fiind situate n Subcarpaii Buzului (800 km2), ceea ce face ca aici solurile
neevoluate s fie dominante (42,6% din suprafaa subunitii) i s dicteze nu
numai tipul peisajelor, dar i procesele hidrologice i, n special, cele caracteristice
scurgerii solide. Prezint un prim orizont slab evoluat, urmat de roca parental.
Tipurile de soluri din aceast clas care ocup suprafee semnificative sunt
erodisolurile, protosolurile aluviale i solurile aluviale.
Din cei peste 1 500 km2 de soluri neevoluate, cea mai mare suprafa
(962 km2) revine erodisolurilor. Acestea caracterizeaz cu precdere Subcarpaii
Buzului (Fig. 4.53), aici fiind localizate din terenurile acoperite de astfel de
soluri (636 km2). Prin suprafaa mare (circa 34% din suprafaa subunitii dintre
Teleajen i Slnic), domin clar toate celelalte tipuri de soluri, contribuind astfel la
formarea cantitii maxime de aluviuni transportate de rurile care dreneaz aceast
zon. Erodisolurile se formeaz n special pe versanii cu declivitate i energie de
relief mare, ns i rezistena rocii de baz are un rol semnificativ n procesul de
podegenez. Terenurile acoperite de astfel de soluri sunt intens afectate de eroziune
prin ndeprtarea orizonturilor superioare, uneori pn la materialul parental, lipsite
de vegetaie sau cu o vegetaie rar (n general, terenuri neproductive). Areale
izolate cu erodisoluri apar i n celelalte dou subuniti.
Analiza repartiiei solurilor neevoluate, trunchiate sau desfundate i, n mod
special, a erodisolurilor, la nivelul bazinelor hidrografice (Tabelul 4.13) scoate n
eviden o prezen semnificativ a acestora n cteva subbazine ale Ialomiei care
dreneaz Subcarpaii Buzului, precum Cricovul Srat i Srata. Sectoarele
subcarpatice ale celor dou ruri se suprapun sectoarelor superioare ale bazinelor,
dar sunt situate n sudul i sud-vestul Subcarpailor de la Curbur, la altitudini

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

157

relativ mici. Aceste dou subbazine, alturi de altele cu o contribuie mai mic,
determin o acoperire cu erodisoluri a sectorului subcarpatic a bazinului
hidrografic Ialomia de 18,4%.

Fig. 4.53. Rspndirea solurilor neevoluate, trunchiate sau desfundate.

ns suprafeele mari acoperite de erodisoluri se regsesc n majoritatea


subbazinelor hidrografice principale care aparin Buzului, reprezentnd peste 20%
din nveliul de sol a acestui bazin. Caracterizeaz n special arealul dintre Buzu i
Slnic, unde pot ajunge sau chiar depi 40% din suprafaa drenat de afluenii
Srel i Blneasa. ndeprtarea orizonturilor superioare prin eroziune a afectat
considerabil i bazinul Slnicului. Dar suprafeele cele mai nsemnate afectate de
eroziune (114 km2) sunt localizate, cumulat, n lungul Buzului i n bazinele mici
ale acestuia (Pntu, Muscel, Ruav etc.).
La nord de Slnic, suprafeele erodisolurilor se reduc simitor, acest lucru
fiind legat de creterea suprafeelor ocupate de pduri i a rezistenei rocii de baz
care a contribuit la geneza solurilor. Se remarc un singur areal mai compact,
localizat n nord-estul Plaiului Zbru, acolo unde depozitele cuaternare pe
structur monoclin nregistreaz cea mai mare extindere. n bazinul hidrografic al
rului Putna, erodisolurile sunt nesemnificative.

158

VIOREL CHENDE
Tabelul 4.13.
Repartiia solurilor neevoluate, trunchiate sau desfundate la nivelul sectoarelor
subcarpatice ale bazinelor hidrografice.
Bazinul / subbazinul hidrografic

Dmbovia
Ialomia
Ialomia (rb)
Cricov
Prahova
Prahova (rb)
Doftana
Teleajen
Cricovul Srat
Srata
Clmui
Buzu
Buzu (rb)
Bsca Chiojdului
Blneasa
Srel
Slnic
Nicov
Clnu
Rmnicul Srat
Rmnicul Srat (rb)
Coatcu
Putna
Putna (rb)
Zbala
Vizui
Milcov
Rmna
Grla Morilor
uia
Zbru
Carecna
Trotu
Trotu (rb)
Cain
Total

S sector
bazin
(km2)
206,3
2 406,9
452,0
351,4
1 404,0
112,5
60,0
725,0
506,4
199,5
10,4
1 567,1
359,8
201,4
143,3
181,1
309,2
209,4
162,9
398,4
341,6
56,8
1 155,9
347,6
158,6
85,8
310,8
253,1
7,7
325,0
85,0
48,3
206,5
164,6
41,9
6 417,4

Suprafaa
Suprafaa
ocupat de
ocupat de alte
erodisoluri
soluri neevoluate
km2
%
km2
%
8,5
4,1
32,2
15,6
442,1
18,4
168,5
7,0
37,1
8,2
33,9
7,5
25,5
7,3
25,7
7,3
276,2
19,7
107,9
7,7
12,8
11,3
10,2
9,1
9,8
16,4
9,1
15,2
61,4
8,5
56,0
7,7
192,3
38,0
32,6
6,4
103,3
51,8
1,0
0,5
0,0
0,3
0,0
0,3
385,6
24,6
155,9
10,0
114,1
31,7
67,3
18,7
35,2
17,5
27,5
13,7
56,7
39,6
6,7
4,7
79,4
43,9
3,1
1,7
69,8
22,6
38,5
12,5
10,9
5,2
12,8
6,1
19,5
12,0
0,0
0,0
14,7
3,7
14,4
3,6
7,6
2,2
13,9
4,1
7,1
12,4
0,6
1,0
30,2
2,6
110,2
9,5
2,3
0,7
33,6
9,7
0,0
0,0
22,9
14,4
0,0
0,0
10,1
11,8
3,7
1,2
39,5
12,7
24,2
9,5
4,1
1,6
0,4
5,4
0,1
1,5
13,1
4,0
29,2
9,0
13,9
16,3
11,0
12,9
13,2
27,3
14,7
30,4
40,0
19,4
5,7
2,7
40,0
24,3
5,7
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2 150,6
15,0 1 104,6
8,4

Clasa solurilor neevoluate, trunchiate sau desfundate este completat de


solurile aluviale, constituite din depozite fluviale. S-au format n imediata
apropiere a rurilor, dar n zonele cu frecven mic a fenomenelor de inundare.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

159

Astfel, doar n lungul vilor secundare, cu debite reduse (Cricov, Provia, sectorul
superior al Cricovului Srat, Vizui etc.), pot fi ntlnite n n imediata apropiere a
albiei minore. Chiar dac permeabilitatea acestora variaz n limite largi, fiind
soluri slab evoluate, condiiile hidrogeologice i hidrologice ale luncilor determin
o bun alimentare cu ap, ajungndu-se pn la fenomene de stagnare a acesteia n
perioadele cu regim pluviometric excedentar sau debite mari ale rurilor.
Spre deosebire de solurile aluviale, protosolurile aluviale sunt caracteristice
arealelor inundabile, acestea fiind supuse frecvent proceselor de gleizare i
modificrilor la fiecare viitur produs.
4.4.1.2. Textura solurilor
Particulele solide care intr n componena solurilor i care au diametrul
>2 mm formeaz scheletul solului, n timp ce particulele sub 2 mm formeaz
materialul fin al acestora, fiind clasificate n nisip grosier (20,2 mm), nisip fin,
praf i argil (<0,002 mm). nsuirea solului determinat de compoziia procentual
a nisipului, prafului i argilei care intr n alctuirea prii minerale reprezint
textura solului (Geanana et al., 2001), categoriile texturale fiind denumite n
funcie de participarea acestora. Termenul lutos descrie un sol n care proporia
de nisip, praf i argil este relativ echilibrat.
Aceast caracteristic de baz a solurilor, de care depinde n mare msur
favorabilitatea i pretabilitatea lor, reflect ntr-o proporie apreciabil i
comportamentul hidrofizic al acestora i, cel mai important, drenajul apei. Astfel,
solurile alctuite predominant din nisip sunt foarte permeabile pentru ap i aer, au
o capacitate redus de reinere a apei i induc o infiltraie rapid n timpul
viiturilor. La polul opus se situeaz solurile cu coninut ridicat de argil, care au o
coeziune mare, sunt puin permeabile pentru ap i aer, viteza de infiltraie fiind
mic, iar pe termen lung pot nmagazina cantiti mari de ap.
Din punct de vedere al texturii, diferenierile ntre cele 3 subuniti
subcarpatice sunt mult mai evidente dect cele rezultate n urma analizei claselor i
tipurilor de sol. n acelai timp, ns, se observ i o evident mozaicare a acestei
caracteristici (Fig. 4.54). Astfel, pe ansamblul Subcarpailor de la Curbur, clasa
textural care definete cel mai bine nveliul de sol este cea lutoaslutoargiloas,
aceasta fiind caracteristic unei suprafee de peste 1 500 km2. ns aproape n
ntregime, solurile cu o astfel de textur medie spre fin, se regsesc n Subcarpaii
Vrancei, unde acoper aproape jumtate din suprafa. Astfel, se remarc marea
omogenitate a acestei subuniti n ceea ce privete comportarea i influena
solurilor n procesele hidrologice. n celelate dou subuniti, dar n special n
Subcarpaii Buzului, se remarc o cretere a fraciunii argiloase.
Pentru analiza proceselor hidrologice, n special a modului de formare a
scurgerii, o deosebit importan o prezint existena unui strat impermeabil n
profilul de sol, ceea ce, n general, duce la o modificare a texturii pe vertical.
Astfel, o mare parte a Subcarpailor de la Curbur sunt caracterizate de soluri care

160

VIOREL CHENDE

n profil nu prezint nici un strat impermeabil, cel puin pn la adncimea de


150 cm. Solurile care prezint un strat impermeabil situat ntre 4080 cm pe profil
sunt grupate la vest de Teleajen, n lungul Buzului, precum i la nord de Clnu.

Fig. 4.54. Textura solurilor Subcarpailor de la Curbur (sursa: I.C.P.A.).

4.4.1.3. Clasificarea hidrologic a solurilor


Elementele care favorizeaz producerea viiturilor, n special a celor rapide,
sunt legate de caracteristicile fizico-geografice ale bazinului i reelei hidrografice:
suprafaa i forma bazinului, panta versanilor i a rului principal, densitatea
reelei de drenaj, utilizarea terenului i gradul de mpdurire, textura solului,
respectiv geologia n cazul n care roca este la zi, i capacitatea de nmagazinare a
stratului de sol (Drobot i Chende, 2008). Avnd n vedere marea diversitate a
caracteristicilor solului, aa cum s-a putut observa i n cazul texturii, de-a lungul
timpului s-au tatonat diveri indici integratori i simplificai care s reflecte
contribuia solului n procesele hidrologice care au loc la nivelul unui bazin.
Grupele hidrologice de soluri au fost dezvoltate n cadrul USDA (United
States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service), fiind
larg utilizate n lucrri de specialitate i implementate ca factor de influen a
scurgerii ntr-o serie de modele hidrologice din SUA. Reunirea solurilor n grupe se

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

161

bazeaz, n general, pe premisa c solurile care se afl n n aceeai regiune


climatic i care sunt similare din punct de vedere a prezenei i adncimii unui
strat restrictiv pentru pnza freatic sau a unui strat impermeabil, a transmisivitii
apei, texturii, structurii, i gradului de gonflare atunci cnd solul este saturat, vor
avea rspunsuri similare pentru scurgerea apei generat de precipitaii (USDA,
1997). Aceast clasificare are ca scop evidenierea potenialului de scurgere a
fiecrui sol, astfel c s-a ajuns la concluzia c proporia de argil, praf i nisip,
adic textura, definete cel mai bine capacitatea de scurgere a acestora. Astfel, n
funcie de textur, solurile au fost clasificate n 4 grupe hidrologice: A, B, C, D.
Grupa A cuprinde soluri cu textur grosier, care au cel mai mic potenial de
scurgere, n timp ce solurile din clasa D au o textur fin (argiloas), ceea ce le
confer potenialul de scurgere cel mai mare, infiltraia fiind minim.
Chiar dac sistemul romnesc de clasificare a texturii nu este identic cu cel
din SUA, aceast clasificare poate fi adaptat, fiind extrem de util n modelarea
hidrologic a scurgerii pe versani. n Tabelul 4.14 sunt prezentate cele 4 grupe
hidrologice de soluri i texturile (conform clasificrii romneti) care sunt
nglobate acestora. Adaptarea grupelor hidrologice la sistemul romnesc de
exprimare a texturii poate suferi unele modificri n viitor, dac vor fi realizate
studii mai detaliate de senzitivitate a scurgerii lichid funcie de parametrul sol.
Cu toate c, pe ansamblul unitii analizate, repartiia celor 4 clase de soluri
este destul de uniform, mai ales n cazul ultimelor 3 clase (2831%), solurile din
clasa A acoperind doar 14% din suprafaa Subcarpailor de la Curbur, pot fi
remarcate o serie de diferenieri regionale, att ntre cele 3 subuniti, ct mai ales
ntre diferitele bazine hidrografice.
Astfel, n Subcarpaii Prahovei, solurile din clasa A, B i D ocup fiecare
aproximativ cte o treime din suprafaa lor, n timp ce n clasa C sunt ncadrate
foarte puine terenuri. Solurile din jumtatea sudic a Subcarpailor Prahovei au n
general caracteristici lutonisipoase, ncadrate n clasa A, ce le confer un bun
drenaj al apelor de suprafa spre partea inferioar a profilului de sol, mai ales pe
parcursul unor precipitaii importante. ntre Dmbovia i Prahova, solurile cu
textur fin din grupa hidrologic D sunt caracteristice n special dealurilor
subcarpatice interne, la nord de PucioasaCmpina, dar apar i la contactul cu
unitatea de cmpie (Fig. 4.55). Solurile din Grupa A i B, care au texturi uoare
(nisipoase) i un potenial de scurgere mic i mediu, ocup areale mai extinse ntre
Doftana i Teleajen. Se poate spune c, din punct de vedere al caracteristicilor
solurilor, aceast subunitate prezint un potenial mic spre mediu de scurgere pe
versant, ceea ce determin un potenial mediu de formare a viiturilor rapide.
n Subcarpaii Buzului se remarc o cretere a fraciunii argiloase fa de
celelalte dou subuniti, predominante fiind solurile cu textur lutoargiloas
argiloas, care se regsesc pe circa 40% din suprafa, la care se mai adaug cele
cu textur lutoargiloas. n consecin, aceast subunitate este caracterizat de
solurile din grupa D, cu textur grea, care gonfleaz puternic, avnd un potenial
maxim de scurgere. Acestea ocup peste 50% din suprafaa unitii dintre Teleajen

162

VIOREL CHENDE

i Slnic. Doar pe dreapta Buzului au o frecven redus. O pondere mare au i


solurile din Grupa B, cu textur medie i cu potenial de scurgere apropiat de
mediu. Solurile cu textur nisipoas din grupa A nregistreaz n aceast subunitate
cea mai mic pondere (sub 1%). Astfel, aceast subunitate se caracterizeaz prin
coeficieni mici de infiltraie, potenialul de scurgere fiind maxim.
n Subcarpaii Vrancei, pe fondul predominrii texturii lutoaslutoargiloas,
sunt dominante solurile din grupa C (55%), care, mpreun cu cele din grupa D,
ocup peste 66% din suprafa, genernd un potenial de scurgere peste medie.
Tabelul 4.14.
Adaptarea Grupelor hidrologice de soluri la clasificarea romneasc a texturii.
Grupa

Textura
Nisipoas
Nisipoasnisipolutoas
Nisipoaslutonisipoas
Nisipolutoas
Nisipolutoaslutonisipoas
Lutonisipoas

Nisipoaslutoas
Nisipolutoaslutoas
Lutonisipoaslutoas
Lutoas
Textura variat

Nisipolutoaslutoargiloas
Lutonisipoaslutoargiloas
Lutonisipoasargiloas
Lutoas - lutoargiloas

Lutoasargiloas
Lutoargiloas
Lutoargiloasargiloas
Argiloas

Descriere
prezint un potenial de scurgere mic i rate mari de
infiltraie atunci cnd sunt complet umede;
sunt soluri formate pe roci permeabile, uoare, cu
textur grosier, soluri profunde, soluri bine i chiar
excesiv drenate, nisipuri sau pietriuri care au o rat
mare de transmisie a apei.
prezint un potenial de scurgere apropiat de mediu;
au o rat de infiltraie medie atunci cnd sunt complet
umede;
sunt soluri cu o textur medie (moderat fin spre
moderat grosier), soluri profunde sau cu adncimi
medii, soluri bine drenate.
au potenial de scurgere puin peste medie;
au o rat de infiltraie mic atunci cnd sunt complet
umede;
sunt soluri cu un strat care mpiedic micarea
descendent a apei pe profil i soluri cu o structur
moderat fin spre fin.
au cel mai mare potenial de scurgere i o rat de
infiltraie foarte mic atunci cnd sunt complet umede;
sunt, n primul rnd, soluri argiloase, cu textur grea, cu
un mare potenial de gonflare, soluri cu un nivel al apei
freatice ridicat n permanen, soluri care au un orizont
iluvial mai dezvoltat (un strat compact care are un
coninut n argil mult mai ridicat dect orizonturile
superioare ale profilului de sol), sau soluri care prezint
chiar un strat argilos la suprafa sau n apropiere; de
asemenea, includ i solurile puin adnci situate peste
un material aproape impermeabil.

Repartiia grupelor hidrologice de soluri la nivelul bazinelor hidrografice


prezint o variaie foarte mare. Bazinul hidrografic al rului Ialomia se
caracterizeaz printr-o cretere a ponderii solurilor din grupa hidrologic D (45%
fa de 36%), determinat de aportul bazinelor ale cror sectoare subcarpatice
dreneaz Subcarpaii Buzului (Cricovul Srat, dar mai ales Srata). n bazinul

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

163

Buzului se remarc un echilibru ntre suprafeele care au soluri din grupele B, C i


D, fiecare acoperind aproximativ o treime din suprafa. Diferenierile subbazinelor
hidrografice care formeaz acest bazin nu sunt foarte mari, ele mergnd n general
pn la 50% n favoarea unei grupe sau alteia, cu excepia bazinului Clnu i
Slnic, unde solurile n general se ncadreaz n grupa C. Bazinele hidrografice de
la nord de Slnic se suprapun Subcarpailor Vrancei, astfel c tendina este de a fi
caracterizate de soluri din clasa C.

Fig. 4.55. Distribuia spaial a grupelor hidrologice de soluri.

4.4.2. UTILIZAREA TERENULUI


Subcarpaii de la Curbur se caracterizeaz printr-o mare diversitate a
condiiilor de mediu (petrografie, relief i microrelief, elemente climatice etc.).
Utilizarea terenului reflect n general toate aceste condiii, la care se adaug
influena antropic, aceasta impunnd n mare msur distribuia actual a modului
de folosin a terenurilor.
n aceste regiuni pdurile s-au pstrat n general pe versani puternic
nclinai, umbrii, cu soluri scheletice (Fig. 4.56). n regiunile de dealuri joase sau
cu declivitate mic, pdurile apar adesea numai n areale izolate sau au fost aproape

164

VIOREL CHENDE

complet defriate, fiind nlocuite de terenuri agicole sau alte agroecosisteme.


Aceast situaie este tipic mai ales n dealurile subcarpatice dintre Teleajen i
Slnic. Trebuie totui remarcat faptul c, pe ansamblul unitii subcarpatice
analizate, gradul de mpdurire se situeaz mult peste media pe ar, terenurile
acoperite de pduri acoperind circa 45% din suprafaa acesteia, aproape n
ntregime fiind pduri de foioase (Tabelul 4.15). Acest procentaj favorabil utilizrii
forestiere a terenurilor este datorat n mare parte gradului de mpdurire al
Subcarpailor Vrancei (55,5%). De asemenea, dealurile subcarpatice dintre Slnic
i Trotu se remarc prin ponderea pdurilor de amestec (formate din molid, brad i
fag) n utilizarea terenului (6,6% din suprafa), cei 174 km2 acoperii cu astfel de
pduri fiind localizai spre contactul cu muntele (bazinele mijlocii ale Milcovului i
Zbalei, Depresiunea Soveja i dealurile din nordul uiei etc.).

Fig. 4.56. Utilizarea terenurilor


(dup Corine Land Cover 2000, INCDDD Tulcea, EEA, MMGA).

165

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale


Tabelul 4.15.
Repartiia categoriilor de utilizare a terenului.
Categoria de utilizare

Subcarpaii
de la Curbur
km2
%

Subcarpaii
Prahovei
km2
%

Subcarpaii
Buzului
km2
%

Subcarpaii
Vrancei
km2
%

spaiu artificial (urban,


639,9 10,0 230,5 12,1 229,1 12,2 180,3
6,9
industrial, rural etc.)
349,9
5,5 146,8
7,7
92,3
4,9 110,8
4,2
teren arabil
289,3
4,5
46,6
2,4 149,0
7,9
93,7
3,6
vii
679,1 10,6 273,8 14,4 274,5 14,6 130,8
5,0
livezi
653,8 10,2 108,3
5,7 209,6 11,1 335,9 12,8
puni
terenuri agricole, cu o
532,4
8,3 185,1
9,7 155,4
8,3 191,9
7,3
important pondere a vegetaiei
naturale
2 651,5 41,3 725,9 38,1 660,5 35,1 1265,1 48,1
pduri de foioase
27,2
0,4
4,1
0,2
1,9
0,1
21,2
0,8
pduri de conifere
197,3
3,1
7,4
0,4
15,6
0,8 174,3
6,6
pduri de amestec
103,2
1,6
68,6
3,6
7,1
0,4
27,5
1,0
fnee naturale
202,6
3,2
78,4
4,1
58,4
3,1
65,7
2,5
tufiuri i mrciniuri
27,7
0,4
13,1
0,7
12,3
0,7
2,2
0,1
nisipuri
roca la zi i alte terenuri lipsite
7,2
0,1
2,3
0,1
4,9
0,3
0,0
0,0
de vegetaie
2,8
0,0
2,5
0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
mlatini
53,7
0,8
11,9
0,6
9,9
0,5
31,9
1,2
ape (ruri, lacuri)
TOTAL
6417,4 100,0 1905,5 100,0 1880,7 100,0 2631,3 100,0

n Subcarpaii Prahovei, condiiile naturale sunt favorabile dezvoltrii


pdurilor de foioase (n special gorun i fag), care acoper aproximativ 40% din
suprafaa acestor dealuri. n partea de sud, domin pdurile de gorun care, uneori,
nainteaz spre nord chiar pn la 800 m altitudine, pe soluri scheletice, acolo unde
n mod normal sunt dominante pdurile de fag. n prezent, suprafaa pdurilor de
gorun (specifice mai ales Subcarpailor Buzului i Prahovei) este mult diminuat
fa de extinderea lor iniial, datorit faptului c ocupau terenuri cu pante mici, la
baza versanilor, terenuri care au fost intens defriate n scopul extinderii aezrilor
omeneti, livezilor, fneelor i punilor. n aceste condiii, pdurile de fag sau n
amestec cu alte foioase ocup cele mai mari suprafee din fondul forestier al
unitii subcarpatice (Muic i Dumitracu, 2005).
Datorit condiiilor fizico-geografice specifice, terenurile arabile pure nu
sunt caracteristice Subcarpailor de la Curbur, ponderea acestora n componena
folosinelor fiind de doar 56%. Se constat doar o suprafa uor mai mare n
Subcarpaii Prahovei, determinat de terenurile arabile din compartimentul central
al complexului depresionar Mislea-Podeni. ns folosina agricol, care include, pe
lng terenurile arabile, i terenurile agricole cu o important pondere a vegetaiei
naturale, viile, livezile i punile, nsumeaz suprafee aproape la fel de mari ca i
fondul forestier (2 505 km2 fa de 2 876 km2).

166

VIOREL CHENDE

n Subcarpaii Buzului, terenurile agricole reprezint tipul de utilizare


predominant, ponderea acestora depind cu 10% pomderea pdurilor. Diferena n
raport cu celelalte dou subuniti este dat de livezi i puni, dar mai ales de
suprafeele mari ocupate de vii (7,9%), situate pe dealurile domoale de la contactul
cu cmpia, acestea reprezentnd peste jumtate din suprafaa total de vii din
Subcarpaii de la Curbur. Creterea presiunii antropice n aceast subunitate a
condus la reducerea ponderii vegetaiei forestiere i la degradarea solului ca urmare
a utilizrii agricole sau punatului excesiv, determinnd o intens eroziune,
reflectat n suprafeele mari acoperite de erodisoluri. Aceste procese conduc n
final la o reducere a capacitii de reinere a apei n sol. ns consecinele presiunii
antropice sunt amplificate de panta terenului i de gradul de friabilitate a
substratului litologic (mai mare n cazul marnelor, gresiilor sau nisipurilor). n
aceste condiii, degradarea intens a unor terenuri conduce la creterea debitului
solid al rurilor i la intensificarea regimului torenial al scurgerii.
ntre Slnic i Trotu, aspectul unei regiuni despdurite este caracteristic
doar prii sudice, depresiunilor largi i culoarelor de vale ale principalelor ruri.
Punile ocup suprafee mai mari fa de celelalte subuniti, rspndite tocmai n
aceste areale depresionare mari, unde au nlocuit pdurile. Dar irul masivelor
deluroase interne este ntr-o msur apreciabil acoperit cu pduri de foioase.
Spaiul artificializat (urban, industrial, rural etc.), dei cu o pondere relativ
mic, prezint o importan deosebit pentru scurgerea lichid, nregistrnd
coeficieni de infiltraie extrem de mici, dereglnd, astfel, scurgerea natural i
mrind probabilitatea de producere a viiturilor. Aceste suprafee ocup n jur de
12% din Subcarpaii Prahovei i ai Buzului, pentru ca n cei ai Vrancei, densitatea
aezrilor rurale i urbane s scad, ceea ce determin un procent de doar 7% al
acestui tip de utilizare.
Nu numai spaiul construit joac un important rol n desfurarea i
intensitatea proceselor hidrologice, ci i celelalte tipuri de utilizare a terenului, i,
mai ales, suprafeele mpdurite. Pdurile au un important rol n reglarea scurgerii
pe bazin i n atenuarea eroziunii solului, o mare parte din cantitatea de ap czut
la nivelul pdurii, fie evaporndu-se, fie infiltrndu-se n litiera aflat sub
coronament i, reducnd, astfel, substanial scurgerea superficial (Mi, 1996;
Arghiriade, 1977). n ceea ce privete eroziunea, aceasta este n general considerat
nul n pdurile care prezint o consisten mare.
Totui, n timpul desfurrii ploilor, intercepia atinge un maxim, dup care
tinde s scad o dat cu acumularea ploii n coronament sau n stratul ierbos, astfel
c, aa cum se va constata n urmtoarele capitole, analiza coeficienilor de
mpdurire i relaionarea acestora cu datele hidrologice pe interval mare de timp
nu sunt foarte relevante, terenurile mpdurite ndeplinind funcia de reglare a
scurgerii mai ales n prima parte a ploilor i viiturilor. ns au un rol esenial n
ntrzierea concentrrii i propagrii apei din precipitaii pe versant, n final
conducnd la ntrzierea viiturii, prelungirea acesteia, dar i reducerea debitului

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

167

maxim instantaneu, caracteristici reflectate ntr-un hidrograf de viitur mai


aplatizat.
Coeficientul de mpdurire (Cp), calculat ca raport ntre suprafaa acoperit
de pdure i suprafaa bazinului hidrografic, prezint cele mai mici valori (0,18) n
sectoarele subcarpatice ale bazinelor mici din
partea central a Subcarpailor de la Curbur,
la contactul cu cmpia, acestea fiind
acoperite n mare proporie de vii. O serie de
subbazine hidrografice ale Prahovei, dar mai
ales ale Buzului, se caracterizeaz prin
coeficieni de 0,253,0 (Doftana, Blneasa,
Srel, Slnic i Clnu). n schimb, peste
75% din suprafaa bazinului Nicov este
impdurit, indicele Cp (0,76) fiind chiar mai
mare dect a celor din Subcarpaii Vrancei,
unde n ansamblu suprafeele forestiere sunt
mult mai mari. n aceast ultim subunitate,
Fig. 4.57. Coeficientul de mpdurire a
valorile Cp ajung la 0,74 n bazinul
sectoarelor
subcarpatice ale principalelor
Milcovului i chiar peste 0,9 n restul de
bazine hidrografice.
bazin superior al Cainului, care aparine
Subcarpailor de la Curbur (Fig. 4.57).
4.4.3. INDICELE CURVE NUMBER
CN (Curve Number) reprezint un indice adimensional, care poate lua
valori cuprinse ntre 0 i 100. Acesta este exprimat ca funcie att de utilizarea
terenului, ct i de grupa hidrologic a solului i reflect potenialul de scurgere a
apei pe diferite terenuri. A fost dezvoltat n Statele Unite, prima clasificare a
solurilor din punct de vedere hidrologic datnd nc din anul 1955 (Woodward et
al., 2002). n aceeai perioad (19491954), sunt dezvoltate primele relaii ploaie
scurgere care permiteau determinarea debitelor n bazinele nemsurate.
Conceptul Curve Number a fost elaborat nc din anul 1964, dup 1970
fiind emise unele valori medii ale indicelui CN pe diferite bazine, dar a fost
determinat pentru diferite combinaii concrete utilizare a terenului / sol abia mai
trziu, aceste valori fiind publicate n anul 1985 n lucrarea National Engineering
Handbook Section 4 Hydrology elaborat de ctre SCS (Soil Conservation
Service), n prezent cunoscut sub denumirea de NRCS (Natural Resources
Conservation Service). Acest serviciu a dezvoltat una dintre cele mai utilizate
metode de evaluare a scurgerii de suprafa, cunoscut sub numele de modelul
scurgerii SCS-CN. Acesta estimeaz excesul apei din precipitaii care poate forma
scurgerea de suprafa pe baza a 4 parametri:

168

VIOREL CHENDE

excesul de precipitaii ca funcie de precipitaia cumulat anterior;


tipul de sol;
utilizarea terenului;
umiditatea anterioar a solului.
Ultimii 3 factori sunt n general aproximai pe baza unui singur parametru,
acesta fiind indicele CN (USDA, 1986), ale crui valori variaz direct proporional
cu potenialul de scurgere i invers proporional cu coeficientul de infiltraie
(valorile maxime sunt atribuite grupei de soluri D sau spaiilor urbane,
impermeabilizate).
n condiiile dezvoltrii aplicaiilor GIS, aceast metod este tot mai des
utilizat, fiind un model relativ simplu, care poate fi rezolvat cu ajutorul acestor
tehnici. Pentru stabilirea valorilor specifice Romniei, a fost utilizat stratul tematic
Corine Land Cover 20001. Grupele hidrologice de soluri au fost prezentate
anterior. Sistemul romnesc de clasificare a texturii nefiind identic cu cel din SUA,
gruparea s-a fcut prin adaptarea la condiiile din Romnia, utiliznd clasele de
textur practicate de I.C.P.A. Clasificarea i atribuirea de valori indicelui CN a fost
realizat att pe baza manualelor USDA, ct i pe baza unor clasificri existente n
literatura de specialitate (Hong i Adler, 2007; Hong et al., 2007) Tabelul 4.16.
Realizarea stratului tematic a valorilor CN const n parcurgerea urmtorilor
pai:
a. Se creeaz pentru stratul CLC (Corine Land Cover) un cmp care conine
codurile din tabelul valorilor CN (coloana [Cod] din Tabelul 4.16);
b. Similar, pentru stratul tematic Soluri este creat un cmp de atribute
pentru grupele hidrologice; fiecrei texturi i este atribuit grupa corespunztoare;
c. Urmtorul pas const n reuniunea celor dou strate tematice (Union
Features), obinndu-se astfel o nou tem de tip poligon, segmentat la
intersecia elementelor celor dou teme; fiecare nou poligon caracterizeaz o
anumit utilizare a terenului i o anumit grup hidrologic de sol;
d. Pe baza celor dou coduri este creat un nou cod care identific o
combinaie unic utilizare / grup de sol, de tipul cod utilizare_ cod grup sol;
e. Se creaz un fiier *.dbf care conine acelai cod i valoarea CN
corespunztoare fiecrei combinaii;
f. n final, tabelul temei GIS rezultat din reuniune (pasul c) i tabelul *.dbf
(pasul e) sunt legate prin operaia de join, realiznd astfel harta valorilor CN, de tip
vector;
g. Stratul tematic CN de tip vector este transformat ntr-un start de tip grid
(Fig. 4.58), ceea ce permite calculul mai uor al valorilor medii CN la nivel de
bazine hidrografice mici, precum i utilizarea acestuia pentru rezolvarea modelului
scurgerii SCS-CN n mediu GIS.
1

Strat realizat de ctre I.N.C.D. Delta Dunrii Tulcea, beneficiar, Ministerul Mediului i
Gospodririi Apelor i Agenia European de Mediu (Environmental European Agency).

169

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale


Tabelul 4.16.
Valorile indicelui CN.
Cod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Utilizarea terenului
Denumire
Zone urbane continue
Zone urbane discontinue
Uniti industriale sau comerciale
Reele de transport i spaii asociate
Aeroporturi
Zone de extracie a minereurilor
Gropi de gunoi sau halde
Zone n construcie
Spaii verzi urbane
Faciliti pentru recreere i sport
Terenuri arabile neirigate
Terenuri arabile irigate permanent
Orezrii
Vi de vie
Livezi
Puni
Agricultur complex
Terenuri agricole, cu o important pondere a
vegetaiei naturale
Terenuri agro-forestiere
Pduri de foioase
Pduri de conifere
Pduri de amestec
Fnee naturale
Tufiuri i arbuti subalpini
Areale de tranziie pduretufiuri (arbuti)
Plaje, dune, grinduri
Roca la zi
Zone cu vegetaie dispersat
Turbrii
Cursuri de ap
Lacuri

Grupele hidrologice de soluri


A
B
C
D
85
89
92
98
77
85
90
95
81
88
91
93
83
89
92
93
80
85
88
93
80
85
88
93
80
85
88
93
80
85
88
93
48
66
76
82
51
68
79
84
67
78
85
89
67
78
85
89
67
78
85
89
46
67
78
83
43
65
76
82
49
69
79
84
67
78
85
89
52

69

79

84

52
42
34
38
49
49
45
63
77
72
30

69
66
60
62
69
69
60
77
86
82
58

79
79
73
75
79
79
73
85
91
83
71

84
85
79
81
84
84
78
88
94
87
78

Pe ansamblul Subcarpailor de la Curbur, cu toate c gradul de mpdurire


este destul de mare, datorit solurilor predominant cu textur fin, media indexului
CN este de 74, cu o abatere fa de medie de 14 (Tabelul 4.17).
Se remarc valorile mai mici specifice majoritii subbazinelor dintre
Dmbovia i Teleajen (sub 73), cea mai mic valoare nregistrndu-se n bazinul
Doftana. Cu toate c valorile CN sunt mai mici, aceast regiune este caracterizat
de abateri mari (n general peste 15), ceea ce denot o neuniformitate spaial a
acestui indice, determinat de variabilitatea texturii solurilor. Subbazinele Cricovul
Srat i Srata prezint valori peste 80, cel de al doilea subbazin nregistrnd de
altfel cea mai mare valoare (83,9), potenialul de scurgere fiind aici foarte mare.

Fig. 4.58. Harta distribuiei valorilor indexului CN (Curve Number).

170
VIOREL CHENDE

171

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale


Tabelul 4.17.
Valorile medii ale indexului CN calculate pentru sectoarelor subcarpatice ale
principalelor bazine hidrografice.
Bazinul / subbazinul hidrografic
Dmbovia
Ialomia
Ialomia (rb)
Cricov
Prahova
Prahova (rb)
Doftana
Teleajen
Cricovul Srat
Srata
Clmui
Buzu
Buzu (rb)
Bsca Chiojdului
Blneasa
Srel
Slnic
Nicov
Clnu
Rmnicul Srat
Rmnicul Srat (rb)
Coatcu
Putna
Putna (rb)
Zbala
Vizui
Milcov
Rmna
Grla Morilor
uia
Zbru
Carecna
Trotu
Trotu (rb)
Cain
Total

S
(km2)
206,3
2 406,9
452,0
351,4
1 404,0
112,5
60,0
725,0
506,4
199,5
10,4
1 567,1
359,8
201,4
143,3
181,1
309,2
209,4
162,9
398,4
341,6
56,8
1 155,9
347,6
158,6
85,8
310,8
253,1
7,7
325,0
85,0
48,3
206,5
164,6
41,9
6 417,4

Indexul CN
minim
30
30
30
42
30
30
30
38
60
65
67
30
30
38
60
60
60
60
65
38
38
42
34
42
34
49
38
42
66
38
42
42
38
38
60

maxim
95
98
95
95
98
95
95
98
95
95
85
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
90
95
90
95
90
90
95
95
79

mediu
70,2
73,1
68,3
68,8
74,3
75,2
63,3
70,6
80,6
83,9
78,8
77,9
79,5
75,0
77,7
78,1
79,0
76,5
77,9
74,6
74,4
75,5
71,2
72,1
79,3
75,3
61,4
75,5
80,8
75,1
72,0
74,1
71,9
72,1
71,1

abatere
standard
16,9
15,5
17,0
17,1
14,6
14,7
15,6
16,0
8,9
5,8
2,7
8,8
9,1
11,4
8,3
8,6
6,8
9,1
6,4
12,4
12,7
10,7
15,8
15,0
8,7
7,2
17,4
14,4
4,0
7,9
9,4
8,4
7,8
8,2
6,2

Subbazinele Buzului sunt caracterizate de valori ridicate, cuprinse ntre 75


i 80, i de abateri standard sub 10. Aceste valori sunt importante i ca urmare a
suprafeei mari pe care o deine bazinul Buzului (25% din suprafaa Subcarpailor
de la Curbur), ceea ce genereaz un mare potenial de scurgere, mai ales n timpul
precipitaiilor cu intensitate mare sau de lung durat.

172

VIOREL CHENDE

Bazinele hidrografice din Subcarpaii Vrancei sunt caracterizate att de


valori peste 75 (Coatcu, unele subbazine ale Putnei, uia), ct i sub 75. La
nivelul subbazinelor analizate care traverseaz Subcarpaii de la Curbur, cea mai
mic valoare (61) definete bazinul Milcovului, una din cauze fiind i coeficientul
de mpdurire foarte mare (0,74).

4.5. REGIMUL APELOR FREATICE


Principalele structuri hidrogeologice din Subcarpaii de la Curbur sunt
cantonate n aluviunile luncilor i n formaiunile poros-permeabile ale teraselor
(I.M.H., 1989). Stratele acvifere freatice au, n general, nivel liber i sunt alimentate
din reeaua hidrografic i din precipitaii, pentru ca, spre nivelurile superioare de
terase, ponderea alimentrii pluvio-nivale s fie din ce n ce mai important.
Descrcarea acviferelor din aceste niveluri superioare se produce prin aliniamente de
izvoare. ntre depozitele de lunc i cele din teras exist o legtur hidraulic, iar
ntre apele freatice din lunc i reeaua hidrografic legturile sunt reciproce.
Reeaua Hidrogeologic Naional ofer cele mai complete date privind
regimul i capacitatea productiv a stratelor acvifere freatice, date care au
constituit, de altfel, baza interpretrilor i aprecierilor asupra potenialului
hidrogeologic din unitatea subcarpatic situat la curbura Carpailor.
Principalele acvifere freatice fiind cele din formaiunile cuaternare, n
special depozitele aluvionare din albiile majore, o importan deosebit o prezint
situaia morfologic a luncilor rurilor din aceast regiune. Energia de relief i
pantele mari caracteristice unitii subcarpatice, precum i particularitile
litologice, au condus la formarea unor albii majore slab dezvoltate, n special n
Subcarpaii Prahovei (Dmbovia, Ialomia i Prahova), pentru ca la est de Teleajen
acestea s se lrgeasc. O trstur comun principalelor ruri din Subcarpaii de la
Curbur este formarea, spre ieirea din Subcarpai, a unor largi conuri aluvionare
pe suprafaa crora cursurile de ap si-au creat ntinse zone de divagare. Stratele
acvifere din albiile majore sunt cantonate n depozite de pietriuri, bolovniuri i
nisipuri (n proporii variabile), care pot ajunge la grosimi de 9 m, pentru ca n
terase acestea s ating chiar 26 m. Pe unele sectoare, formaiunile permeabile sunt
acoperite de argile, argile nisipoase sau prafuri argiloase.
Nivelul piezometric mediu multianual observat n forajele staiilor
hidrogeologice din lunca Dmboviei se situeaz la adncimi cuprinse ntre 1,12,4
m, pentru ca n zonele de teras s creasc la 2,510,0 m. Amplitudinea nivelurilor
medii lunare i anuale crete odat cu altitudinea (Fig. 4.59), i, totodat,
proporional cu adncimea pnzei freatice n raport cu cota terenului. Cea mai mare
parte a acviferului aluvionar din lunca Dmboviei se caracterizeaz printr-un
potenial foarte mare, putndu-se obine debite importante, de 2040 l/s/m.

173

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

Potenialul acviferului aluvionar al Ialomiei i Prahovei se reduce mult. n


cazul rului principal care dreneaz acest bazin pot fi obinute debite de 0,60,8
l/s/m. Depozitele aluvionare ale Prahovei, n aval de Cmpina, vin n contact
hidrodinamic cu stratele de Cndeti, constituite, n mare parte, din formaiuni cu
granulaie grosier. n acest sector de lunc, nivelul piezometric mediu multianual
se situeaz la adncimi de 0,92,0 m i coboar pn la 310 m n terase.
Potenialul acviferului este slab, permeabilitile ajungnd la 510 m/zi,
comparativ cu cele din lunca Dmboviei, de 150400 m/zi. n aceste condiii,
debitele se reduc la 0,71,2 l/s/m.
H (m )
345,50
345,25
345,00
344,75
344,50
344,25
344,00
343,75
343,50
343,25
343,00
342,75

Tatarani F3

Tatarani F4

Poly. (Tatarani F4)

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

370,0
367,5
365,0
362,5
360,0
357,5
355,0
352,5
350,0
347,5
345,0
342,5

Poly. (Tatarani F3)

Fig. 4.59. Variaia nivelului piezometric mediu lunar n aliniamentul de foraje Ttrani
(F3 situat n lunc i F4 situat pe teras).

i lunca Teleajenului este slab reprezentat, limea acesteia fiind de cteva


sute de metri. Depozitele permeabile din sectorul intern al Subcarpailor au grosimi
de 27 m, pentru ca, n cel extern, spre contactul cu cmpia, s se reduc la 35 m.
Nivelul apei freatice se situeaz la adncimi de 2,12,7 m, cu diferenieri ntre cele
dou sectoare proporionale cu grosimea formaiunilor aluvionare n care este
cantonat apa. Cea mai mare parte a acviferului freatic se caracterizeaz printr-un
potenial mediubun, depozitele permeabile prezentnd coeficieni de filtraie de
60130 m/zi, putndu-se obine debite de 2,53 l/s/m.
Rul Buzu, principalul curs de ap din Subcarpaii Buzului, prezint
diferenieri morfologice ale luncii ntre sectorul subcarpatic superior i cel inferior.
La intrarea n zona deluroas, lunca Buzului este redus, avnd o lime de 700
800 m, pentru ca apoi, lrgindu-se treptat la Verneti, s se extind pn la 5 km.
Adncirea n relief a vii Buzului a condus la formarea unor terase cu altitudini
relativ mici, dezvoltate n special pe malul stng. Depozitele aluvionare permeabile
din lungul acestui curs de ap au grosimi de 26 m i sunt acoperite, parial, de
depozite argiloase sau prfoase. Spre exteriorul unitii subcarpatice, depozitele
aluvionare se caracterizeaz prin grosimi mult mai mari, venind n contact cu
stratele de Cndeti. n cadrul teraselor, stratul acvifer prezint o granulometrie
grosier n baz i fin la partea superioar (nisipuri argiloase).

174

VIOREL CHENDE

Valorile cotelor medii multianuale absolute ale nivelului piezometric


(hidroizohipsele) coboar de la cota de 278,5 m (n imediata apropiere a Buzului)
si 281,4 (n interioul luncii), valori caracteristice liniei de foraje de la Ptrlagele,
pn la 100 m la Verneti, localitate situat la confluena Buzului cu Nicovul, n
afara arealului subcarpatic. La Mgura, aproape de ieirea Buzului din Subcarpai,
hidroizohipsele au valori medii multianuale de 158,7 m n imediata apropiere a
rului i 164,0 m n zona mai nalt. Astfel, reducerea cotei acviferului n lungul
cursului de ap se face cu un gradient de circa 35 n zona de lunc i de pn la
10 n zona teraselor.
Nivelul apei subterane se situeaz la adncimi medii cuprinse ntre 0,2 m i
5,5 m. Cea mai mare parte a acviferului aluvionar al Buzului se caracterizeaz
printr-un potenial mediu, cu valori ale coeficienilor de filtraie de 1080 m/zi
(I.M.H., 1989). Debitele au fost apreciate la 1,53 l/s/m.
Variaia lunar medie multianual a adncimii suprafeei piezometrice este
caracterizat de valori minime n lunile de primvar (apriliemai), odat cu
creterile de debite pe rul Buzu. Se observ o foarte mic defazare ntre debitele,
i implicit nivelurile, cursului de ap i nivelurile pnzei freatice (Fig. 4.60). n
schimb, n zonele mai nalte, pe terase, adncimile minime sunt legate de cantitile
maxime de precipitaii. La staia meteo Ptrlagele precipitaiile medii sunt cele
mai mari n iulie (93,8 mm), atunci cnd i adncimile freaticului sunt minime (4,8
m). Este de remarcat faptul c, pe tot traseul, rul Buzu alimenteaz acviferul
aluvionar, situaie care se inverseaz la ieirea din zona subcarpatic (Verneti).
I
1,60

II

III IV V VI VII VIII IX

1,70
1,80
1,90
2,00
PATIRLAGE F1
I
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90

II

III IV V

4,60
4,70

II

Q Magura

III IV V

VI VII VIII IX X XI XII

h (m )

P (mm )

80
60

4,90

40

5,00

20

5,10

0
PATIRLAGE F2
I

60
50
40
30
20
10
0

100

4,80

X XI XII
Q (m 3/s)

MAGURA F1

60
50
40
30
20
10
0

Q Magura

VI VII VIII IX

h (m )

X XI XII
Q (m 3/s)

h (m )

5,20
5,25
5,30
5,35
5,40
5,45
5,50

II

III IV V

Pp Patarlagele

VI VII VIII IX X XI XII

h (m )

P (m m )

100
80
60
40
20
0

MAGURA F2

Pp Patarlagele

Fig. 4.60. Legtura dintre debitul Buzului i adncimea freaticului n cazul forajelor
din lunc, respectiv dintre precipitaii i adncimea freaticului n cazul forajelor situate pe
teras sau n zona nalt a luncii

Uneori, acviferele din imediata apropiere a rului Buzu sunt mai sensibile
la variaiile de nivel i debite ale acestuia, n timp ce apele freatice din cadrul

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

175

cmpurilor nalte sau a primelor terase prezint niveluri mai stabile, caracter
exprimat i prin amplitudinile anuale mai mici. Un exemplu este zona definit de
forajele staiei hidrogeologice Ptrlagele, unde amplitudinea maxim ajunge la
2,74 m n imediata apropiere a Buzului, fa de 1,97 m pe terasa acestui ru. Abia
spre terasele superioare nivelul piezometric devine extrem de variabil, pentru ca n
dealurile subcarpatice acviferele s aib niveluri exploatabile n puurile
gospodreti doar periodic.
Principalele cursuri de ap din Subcarpaii Vrancei (Putna, Rmnicul Srat i
uia) prezint lunci cu extindere redus n compartimentul intern (cca. 500700
m), lrgindu-se treptat spre est pn la cca. 1 500 m. n cadrul formaiunilor
aluvionare ale acestora se regsesc principalele acvifere freatice.
Rul Rmnicul Srat, care dreneaz axial Depresiunea Dumitreti, prezint
depozite aluvionare cu grosimi de pn la 5 m i cu granulometrie grosier. Nivelul
piezometric mediu multianual se situeaz la adncimi de 2,53,5 m.
Permeabilitatea stratului aluvionar fiind de circa 100 m/zi, se poate aprecia c
potenialul acviferului este mediubun, debitele exploatabile avnd valori destul de
omogene, n jur de 2,5 l/s/m.
Putna i-a creat o lunc dezvoltat abia dup ce ptrunde n arealul
depresionar Vidra. Aici terasele sunt bine conservate pe malul stng, terasa de
40 m avnd chiar o extindere mare. Principalele acvifere sunt cele aluvionare din
lunca i terasele rului, cantonate n depozite de pietriuri, bolovniuri i nisipuri
de 35 m grosime. Pentru acviferul din terase nu pot fi puse n eviden legturi
hidraulice cu rul, fiind situat la o diferen mare de nivel. n acest caz, alimentarea
este de tip pluvio-nival. Mai mult, fiind mrginite spre ru de abrupturi importante,
exist posibilitatea descrcrii rapide a acestora.
Nivelul piezometric mediu multianual, nregistrat la staia hidrogeologic
Vidra, se situeaz la adncimea de circa 2 m n lunc i 6 m pe terasa joas, dar
este caracterizat printr-o variabilitate extrem de mare de la o lun la alta. n
perioadele secetoase, cu niveluri sczute, acviferul se reduce considerabil, uneori
pn la dispariie, att datorit extinderii mici a acestuia, ct i depozitelor
aluvionare specifice albiei majore n acest sector al Putnei. Acviferul aluvionar
freatic prezint un potenial slab, debitele obinute fiind de cca. 0,2 l/s/m.
Depozitele aluvionare ale uiei sunt constituite din pietriuri cu bolovni
i nisip, avnd grosimi similare cu cele din lungul rului Putna. Nivelul piezometric
se situeaz la adncimi medii de 1,9 m n imediata apropiere a cursului de ap, i
6,3 m pe terasa inferioar. Potenialul acviferului poate fi considerat mare,
depozitele permeabile prezentnd coeficieni de filtraie de 50300 m/zi iar debitele
caracteristice putnd ajunge la 614 l/s/m.

CAPITOLUL 5

INDICI UTILIZAI PENTRU CARACTERIZAREA


FIZICO-GEOGRAFIC A BAZINELOR DE
RECEPIE N SECIUNILE STAIILOR
HIDROMETRICE

Analiza detaliat a resurselor de ap, precum i a scurgerii solide, nu se


poate realiza doar prin interpretarea datelor msurate la staiile din interiorul
Subcarpailor de la Curbur. Pentru identificarea relaiilor i legturilor dintre
parametrii hidrologici i altitudine sau ali factori cauzali fizico-geografici, au fost
utilizate date de la 68 staii hidrometrice, situate att n unitatea analizat, ct i n
cele periferice (Fig. 5.1 i Tabelul 5.1). Toate, cu excepia a 4 staii situate n
bazinul hidrografic Trotu, sunt amplasate pe ruri care traverseaz unitatea
subcarpatic sau i au izvoarele aici. Dintre acestea, 23 sunt amplasate n
Subcarpaii de la Curbur, 18 n arealul montan de formare a scurgerii iar 23 staii
sunt situate n cmpie. Cele 68 seturi de date sunt utilizate mai ales pentru analiza
valorilor medii, n cazul minimelor i maximelor numrul lor reducndu-se.
Staiile amplasate n unitile periferice, n numr de 45, sunt n general
localizate n imediata apropiere a unitii studiate (28 din ele sunt situate la o
distan de pn la 20 km), fiind reprezentative pentru identificarea conexiunilor
dintre componentele hidrologice i factorii cauzali, n cadrul crora arealul
subcarpatic de la curbura Carpailor ocup un loc median. O singur staie,
Slobozia pe rul Ialomia, este situat la o distan mai mare, de peste 80 km, fiind
utilizat pentru a surprinde aportul rului Srata, doar parial msurat prin staia
Baba Ana pe Ghighiu, afluent al acestui curs de ap. Aa cum s-a constatat din
analiza factorilor fizico-geografici, Srata are un puternic caracter subcarpatic.
Regionalizarea relaiilor de sintez dintre scurgerea lichid sau solid,
medie, minim sau maxim, i altitudine nu poate lua n considerare i nu are
capacitatea de a surprinde ntregul spectru al particularitile fizico-geografice
specifice fiecrui teritoriu care contribuie la formarea resursei de ap msurat n
seciunile staiilor hidrometrice. Factorii care influeneaz scurgerea lichid i
solid pot fi introdui ca variabile n relaiile de cauzalitate prin indici cantitativi
sau calitativi, care s descrie trsturile caracteristice fiecrei suprafee bazinale
(elemente morfometrice, nveli de sol, substrat litologic, elemente climatice etc.).

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

177

Fig. 5.1. Reeaua hidrometric utilizat


(numrul staiei corespunde numrului criteriu din Tabelul 5.1).

Odat stabilii indicii specifici fiecrui factor cauzal care s permit


integrarea lor cu datele hidrologice, este necesar calcularea sau determinarea lor la
nivelul bazinelor de recepie n seciunile staiilor hidrometrice (bazinul hidrografic
care contribuie la formarea scurgerii n seciunea unei staii hidrometrice).

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Staia
hidrometric
Podu Dmboviei
Rucr
Bdeni
Malu cu Flori
Moroeni
Fieni
Pucioasa
Trgovite
Gura Ocniei
Blenii Romni
Moreni
Bltia
Micuneti
Azuga
Buteni
Buteni
Poiana apului
Cmpina
Teila
Prahova
Cheia
Izvoarele
Gura Vitioarei
Vrbilu
Moara Domneasc
Cioranii de Jos
Adncata
Coereni
Baba Ana
Slobozia
Vama Buzului
Sita Buzului
Comandu
Varlaam
Dambovia
Ruor
Valea Bdenilor
Dambovia
Ialomia
Ialomicioara
Bizdidel
Ialomia
Slnic
Ialomia
Cricovul Dulce
Cricovul Dulce
Ialomia
Azuga
Prahova
Valea Cerbului
Prahova
Prahova
Doftana
Prahova
Teleajen
Teleajen
Teleajen
Slnic
Teleajen
Cricovul Srat
Prahova
Ialomia
Istu (Ghighiu)
Ialomia
Buzu
Buzu
Bsca Mare
Bsca Mare

Rul
X_1.25
X_1.25.6
X_1.25.9
X_1.25
XI_1
XI_1.7
XI_1.8
XI_1
XI_1.11
XI_1
XI_1.16
XI_1.16
XI_1
XI_1.20.1
XI_1.20
XI_1.20.2
XI_1.20
XI_1.20
XI_1.20.9
XI_1.20
XI_1.20.13
XI_1.20.13
XI_1.20.13
XI_1.20.13.11.2
XI_1.20.13
XI_1.20.16
XI_1.20
XI_1
XI_1.22.4
XI_1
XII_1.82
XII_1.82
XII_1.82.15
XII_1.82.15

Codul cadastral

Nr.
crt.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Staia
hidrometric
Varlaam
Bsca Roziliei
Nehoiu
Chiojdu
Mgura
Loptari
Cernteti
Nicov
Costomiru
Potrnicheti
Bania
Racovia
Cireu
Tulburea
Mrtineti
Ttaru
Lepa
Lepa
Tulnici
Herastru
Nereju
Colacu
Vidra
Mirceti
Reghiu
Goleti
Groapa Tufei
Jilite
Borlu
Ciuruc
Ferastru
Halo
Oneti
Vrnceni
Bsca Mica
Bsca Mare
Buzu
Bsca Chiojdului
Buzu
Slnic
Slnic
Nicov
Clnu
Clnu
Buzu
Buzu
Clmui
Rmnicul Sarat
Coatcu
Rmnicul Sarat
Putna
Lepa
Putna
Nruja
Zbala
Putna
Vizui
Putna
Milcov
Milcov
Rmna
Rmna
Putna
uia
Oituz
Cain
Trotu
Trotu

Rul
XII_1.82.15.12
XII_1.82.15
XII_1.82
XII_1.82.22
XII_1.82
XII_1.82.27
XII_1.82.27
XII_1.82.28
XII_1.82.31
XII_1.82.31
XII_1.82
XII_1.82
XIV_1.46
XII_1.80
XII_1.80.9
XII_1.80
XII_1.79
XII_1.79.3
XII_1.79
XII_1.79.9.8
XII_1.79.9
XII_1.79
XII_1.79.14
XII_1.79
XII_1.79.18
XII_1.79.18
XII_1.79.19
XII_1.79.19
XII_1.79
XII_1.75
XII_1.69.31
XII_1.69.32
XII_1.69
XII_1.69

Codul cadastral

Tabelul 5.1.
Staii hidrometrice utilizate pentru analiza scurgerii lichide i solide n Subcarpaii de la Curbur.

178
VIOREL CHENDE

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

179

5.1. DELIMITAREA BAZINELOR DE RECEPIE N SECIUNILE


STAIILOR HIDROMETRICE
Noiunea de bazin de recepie este introdus pentru a desemna bazinul
hidrografic care contribuie la formarea scurgerii n seciunea unei staii
hidrometrice (sau n orice alt punct arbitrar stabilit, ca de exemplu n cazul lacurilor
de acumulare, podurilor etc.).
Dificultatea gestionrii acestora ntr-un singur strat tematic GIS const n
suprapunerea lor parial, ncepnd din dreptul fiecrei staii spre amonte. Astfel,
de exemplu, dac un ru este monitorizat prin 5 staii hidrometrice succesive,
amonte de prima staie, spre izvoare, vor exista 5 poligoane (bazine de recepie)
suprapuse, pentru ca aval de aceasta s se reduc la 4 .a.m.d. O gestionare mai
facil presupune realizarea unui strat de tip poligon care s conin suprafeele
pariale ale seciunilor staiilor hidrometrice (suprafeele de bilan, situate ntre
dou staii succesive, adic ntre seciunea unei staii hidrometrice i urmtoarea
staie din amonte). Valorile caracteristice (minime, maxime, medii) sau alte
variabile statistice ale indicilor i parametrilor utilizai sunt determinate automat
sau semiautomat n mediu GIS pentru aceste suprafee, dup care sunt combinate
conform schemei topologice a bazinului, rezultnd n final valorile pentru bazinele
de recepie n seciunile staiilor hidrometrice. Cele mai uzuale operaii sunt fie
nsumarea direct, fie ponderarea cu suprafaa sau altitudinea medie. n acest scop
pot fi utilizate programe de calcul tabelar, aa cum este MS Excel.
Delimitarea bazinelor se poate realiza mai uor prin utilizarea extensiei 1
ArcHydro. Acest instrument de lucru funcioneaz sub ArcGIS, punnd astfel n
valoare multiplele faciliti i rutine de analiz spaial ale acestui program prin
utilizarea lor n analize hidrologice. Este o extensie care folosete n special modele
de date de tip grid, destul de complex, constnd practic ntr-un model de date
geospaiale i temporale pentru resursele de ap. Acest model de date se bazeaz pe
interconectarea ntre diferite tipuri de date tematice aflate n strate GIS diferite,
setul de date astfel pregtit putnd fi preluat de modele hidrologice independente.
Stratele tematice intermediare obinute n urma demersului de generare a
bazinelor hidrografice sau a celor de recepie au o serie de utiliti n analizele
hidrologice, modelarea riscului la eroziunea solului, sau pot fi folosite ca date de
intrare pentru determinarea unor parametri morfo-hidrologici (spre exemplu,
timpul de concentrare al bazinelor hidrografice). Este de preferat ca etapele de
lucru s fie realizate n ordinea prezentat:
a) Recondiionarea MDT-ului (DEM Reconditioning) este utilizat pentru a
modifica Modelul Digital al Terenului folosind o reea hidrografic actualizat,
structurat ntr-o tem de tip linie. Traseul cursurilor de ap este impus MDT1

Acest termen desemneaz un grup de funcii dezvoltate pentru a rezolva un anumit tip de
problem i care se constituie ntr-un subprogram al unui program de calculator.

180

VIOREL CHENDE

ului, care, prin acest proces, sufer modificri de valori altitudinale. Aceast
procedur este utilizat atunci cnd modelul terenului, din diferite motive, nu
reflect foarte bine liniile de curgere.
b) Umplerea depresiunilor (Fill Sinks) este o metod prin care sunt
identificate microdepresiunile din MDT cauzate de erorile de interpolare sau de
msurare n etapa de obinere a gridului terenului. Dac o celul este nconjurat de
celule cu altitudini mari, nu poate fi interpretat ca fcnd parte dintr-o linie
continu de curgere, aceasta fiind ntrerupt. Valorile altitudinale ale acestor celule,
n care apa este captiv, sunt modificate pentru a elimina erorile de acest tip. Nu
ntotdeauna ajustarea depresiunilor este un proces corect (de exemplu, n cazul
lacurilor de acumulare). Funcia poate fi folosit ns i pentru identificarea
microdepresiunilor care au o suprafa semnificativ i care sunt cerute de anumite
modele hidrologice (de exemplu, Mike SHE).
c) Determinarea direciilor de curgere (Flow Direction) se realizeaz pe
baza diferenelor de altitudine ntre o celul i celulele vecine, rezultnd un grid n
care fiecare celul are una din valorile 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 sau 128 n funcie de
direcia de curgere a apei (direcia descendent din acea celul); valoarea 1 indic
direcia E iar valoarea 128 indic direcia NE.
d) Acumularea scurgerii (Flow Accumulation) calculeaz, pentru fiecare
celul component a direciilor de curgere, numrul de celule care formeaz
suprafaa de pe care se concentreaz scurgerea (practic, bazinul de recepie). Stratul
tematic rezultat este de tip grid i conine, pentru fiecare celul, numrul de celule
de pe care se acumuleaz apa dinspre vrful bazinului hidrografic spre celula
respectiv (Fig. 5.2).
e) Generarea liniilor de scurgere (Stream Definition) realizeaz un nou grid,
pe baza gridului acumulrii apei, n care celulele care ndeplinesc o anumit
condiie (prag) de formare a scurgerii vor avea valoarea 1. Pragul este defimit fie
prin numr de celule, fie direct prin suprafa.
Cu ct numrul de celule sau suprafaa minim
de la care ncepe scurgerea este mai mic, cu
att va rezulta o reea hidrografic mai dens.
Celelalte celule nu au valori. n cazul n care
pragul este exprimat prin numr de celule,
acesta trebuie corelat cu rezoluia MDT-ului.
S-a utilizat un prag de 5 000 celule. Avnd n
vedere c MDT-ului are rezoluia de 30 m,
rezult un prag de 4,5 km2.
f) Generarea segmentelor de ruri
(Stream Segmentation) creeaz un grid cu
segmente de ruri ntre confluene, fiecare
celul a unui anumit segment avnd o valoare
Fig. 5.2. Gridul acumulrii scurgerii.
unic.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

181

g) Delimitarea bazinelor hidrografice n format grid (Catchment grid


delineation) se realizeaz pe bza MDT-ului i a segmentelor de ruri, fiecare celul
a gridului avnd o valoare ce identific un bazin unic, valoare care este egal cu a
segmentului de ru care dreneaz aceast arie.
h) Transformarea bazinelor hidrografice ntr-o tem de tip poligon
(Catchment polygon processing) creeaz o nou tem de tip vector (Fig. 5.3), fiind
generate i o serie de atribute legate de topologia reelei hidrografice
i) Transformarea reelei hidrografice din tem de tip grid n tem de tip
linie (Drainage line processing); fiecare linie a acestei teme are un numr de
identificare a bazinului hidrografic corespunztor.
j) Generarea punctelor de drenaj (Drainage point processing) creeaz
punctele de nchidere a bazinelor hidrografice.
k) Generarea centrelor bazinelor
hifrografice (Drainage Area Centroid)
determin, pentru fiecare bazin hidrografic,
centrul ariei de drenaj, exprimat ca
centru de greutate.
l) Delimitarea bazinelor i subbazinelor n puncte definite (Batch
Watershed
Delineation
i
Batch
Subwatershed Delineation) sunt dou
funcii care realizeaz o delimitare a
bazinelor sau subbazinelor hidrografice
n anumite puncte de nchidere, puncte
Fig. 5.3. Subbazine hidrografice
definite ntr-un fiier (Batch Point) cerut
generate automat.
n mod explicit.
Aceast ultim funcie permite delimitarea bazinelor de recepie. Punctele de
nchidere (n cazul de fa reprezentate prin seciunile staiilor hidrometrice) pot fi
importate dintr-o tem existent, caz n care acestea trebuie s fie localizate pe
segmentele de ru (s fie perfect suprapuse pe unul din punctele care definesc linia
rului), cerin realizat prin utilizarea funciei de snnaping ntre dou teme
diferite. Un alt mod de lucru presupune definirea pe hart a punctelor, direct n
aplicaia ArcHydro (se utilizeaz funcia Batch Point Generation), n acest fel
autogenerndu-se i tabelul de atribute necesar realizrii legturilor cu celelalte
elemente hirografice (ruri, bazine etc.). Delimitarea bazinului se realizeaz de la
punctul respectiv n amonte, prin cumularea subbazinelor. Astfel, au fost delimitate
cele 68 bazine de recepie n seciunile staiilor hidrometrice (vezi Fig. 5.1).
Aceast aplicaie ofer rezultate foarte bune n zonele deluroase i montane.
n cmpie, acolo unde diferenele foarte mici altimetrice determin o serie de
incertitudini n trasarea limitelor de bazin (mai ales dac MDT-ul are o precizie
mai mic), se impune o verificare mai atent a rezultatelor.

182

VIOREL CHENDE

5.2. CARACTERISTICI MORFOMETRICE ALE BAZINELOR DE


RECEPIE N SECIUNILE STAIILOR HIDROMETRICE
Odat delimitate cele 68 de suprafee bazinale, pot fi determinai principalii
parametri morfometrici. Cele mai importante elemente n interpretarea datelor
hidrologice sunt suprafaa i altitudinea medie, ns i panta medie, energia de
relief, forma bazinului etc. sunt elemente morfometrice care pot explica anumite
valori ale scurgerii.
5.2.1. STRUCTURA BAZINELOR DE RECEPIE N RAPORT CU
UNITILE MAJORE DE RELIEF
Bazinele de recepie ale staiilor au o suprafa medie de 955 km2, ns cel
mai mic bazin (Buteni pe Valea Cerbului) are doar 24,8 km2. Cea mai mare
suprafa drenat de un ru aparine Ialomiei amonte de s.h. Slobozia i totalizeaz
9 200 km2. Pentru a surprinde caracterul subcarpatic al bazinelor de recepie, a fost
calculat repartiia acestora pe cele 3 trepte majore de relief: Carpai, Subcarpai i
cmpie (Tabelul 5.2).
Din cele 68 staii, 26 se suprapun n proporie de peste 90% arealului montan
de formare a scurgerii subcarpatice. Din cele 4 staii utilizate care sunt situate n
bazinului hidrografic Trotu, doar s.h. Halo pe Cain dreneaz n proporie de
peste 10% Subcarpaii de la Curbur. Pe msur ce rurile ptrund n Subcarpai,
acest procent crete, astfel c, de exemplu, bazinul de recepie al Ialomiei la s.h.
Trgovite (la ieirea din Subcarpai) nregistreaz o pondere a unitii subcarpatice
de 47%. Staiile hidrometrice situate n rama extern, att pe rul Prahova, ct i pe
Buzu, nu surprind foarte bine influena subcarpatic. n schimb Putna, att la
staia Colacu, ct i la Mirceti, se caracterizeaz printr-o proporie a arealului
subcarpatic de 3040%, determinat de dezvoltarea mare a bazinului Putnei pe
direcie nordsud, paralel cu unitatea carpatic, n Depresiunea Vrancea.
Dac se analizeaz staiile de pe rurile secundare, se remarc un grup n ale
cror bazine, Subcarpaii ocup ponderi de peste 60%.
Dintre acestea, 8 staii sunt net subcarpatice, avnd un procent de ocupare
peste 90% (s.h. Gura Ocniei pe rul Slnic,
Tabelul 5.3.
numit i Rogoz, afluent al Ialomiei, s.h. Moreni
Numrul
de staii n funcie de
pe Cricovul Dulce, s.h. Vrbilu pe Slnic,
ponderea
unitii
subcarpatice n
Nicov pe rul Nicov, Costomiru pe rul Clnu,
suprafaa bazinului de recepie.
s.h. Vidra pe Vizui, Reghiu pe rul Milcov i
Ponderea (%)
Numr staii
s.h. Groapa Tufei pe rul Rmna). Alte 7 bazine
1040
15
de recepie prezint suprafee subcarpatice n
4070
8
proporie de 7090% (Tabelul 5.3). n mod
7090
7
special aceste 15 staii au un caracter puternic
90100
8
subcarpatic.
Total
38

Staia

Podu Dmboviei
Rucr
Bdeni
Malu cu Flori
Moroeni
Fieni
Pucioasa
Trgovite
Gura Ocniei
Blenii Romni
Moreni
Bltia
Micuneti
Azuga
Buteni
Buteni
Poiana apului
Cmpina
Teila
Prahova
Cheia
Izvoarele
Gura Vitioarei
Vrbilu
Moara Domneasc
Cioranii de Jos
Adncata
Coereni
Baba Ana
Slobozia
Vama Buzului
Sita Buzului

Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Dmbovia
Ruor
Valea Bdenilor
Dmbovia
Ialomia
Ialomicioara
Bizdidel
Ialomia
Slnic
Ialomia
Cricovul Dulce
Cricovul Dulce
Ialomia
Azuga
Prahova
Valea Cerbului
Prahova
Prahova
Doftana
Prahova
Teleajen
Teleajen
Teleajen
Slnic
Teleajen
Cricovul Srat
Prahova
Ialomia
Istu (Ghighiu)
Ialomia
Buzu
Buzu

Rul

Repartiia suprafeei
bazinelor de recepie
AMFS SC
C
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
98,3
1,7
0,0
99,5
0,5
0,0
58,7 41,3
0,0
13,2 86,8
0,0
50,2 46,8
3,0
0,0 100,0
0,0
38,7 47,7 13,6
0,0 99,7
0,3
0,0 65,5 34,5
16,4 37,1 46,5
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
80,0 20,0
0,0
100,0
0,0
0,0
75,7 16,9
7,4
100,0
0,0
0,0
92,3
7,7
0,0
70,8 29,2
0,0
3,6 96,4
0,0
29,1 51,5 19,4
0,0 84,8 15,2
31,3 38,0 30,7
23,9 35,0 41,2
0,0 63,3 36,7
16,3 26,1 57,6
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
257,6
50,9
57,5
644,9
264,7
92,2
93,7
704,1
60,0
914,7
211,3
536,1
2163,0
81,0
141,0
24,8
205,3
486,6
289,6
984,3
42,2
284,1
496,7
41,4
1408,3
597,1
3694,9
6315,4
119,4
9234,7
114,2
366,0

S
(km2)
1436,2
1200,7
1254,8
1209,6
1386,1
917,1
638,1
912,9
360,8
772,3
450,6
396,4
474,6
1403,4
1315,8
1532,9
1355,7
1123,6
1182,4
1017,4
1275,6
1068,9
905,2
516,6
556,7
293,0
553,8
492,4
269,9
363,6
1123,7
941,9

HB
(m)
22,2
21,3
22,2
19,9
17,5
15,5
10,2
13,0
8,7
11,1
11,1
7,6
7,0
19,6
18,8
23,9
19,8
16,7
16,7
14,9
17,7
16,3
13,8
10,1
8,8
7,9
8,7
7,6
6,3
5,6
15,1
12,1

IB
()

EB
(m/
km2)
369,9
334,8
363,3
326,5
280,5
242,8
151,4
201,9
125,6
170,8
153,2
106,7
104,1
292,4
281,7
445,4
323,0
275,4
265,8
241,8
301,7
263,1
222,3
155,7
136,3
118,5
137,5
116,8
95,5
85,2
239,4
178,7
41,0
16,1
13,6
76,3
27,8
24,4
28,6
68,3
16,6
94,9
27,8
62,3
190,4
19,7
12,2
5,9
17,1
54,8
26,5
105,3
11,3
36,7
53,0
13,7
101,8
83,9
180,8
225,7
20,5
353,4
15,5
39,5

La
(km)
1,44
4,80
3,37
1,06
3,30
2,91
1,05
1,60
0,73
1,20
0,72
0,41
0,63
1,79
1,19
4,82
1,03
0,80
1,63
0,56
4,55
2,04
1,57
2,32
0,93
0,33
0,34
0,54
0,95
0,35
1,80
0,86

Ia
()
1054,7
1015,9
852,5
846,9
1213,2
757,9
515,4
720,7
293,0
583,0
351,5
270,3
352,3
1214,1
979,0
1059,1
941,4
712,0
884,8
473,4
1147,3
804,4
670,9
430,8
432,7
141,6
312,7
308,0
171,9
211,8
919,9
799,8

Ha
(m)

Tabelul 5.2.
Principalii parametri morfometrici ai bazinelor de recepie n seciunile staiilor hidrometrice.
DAH
l
(km/ v AH
(km)
2
km )
1,85 0,30
1,78 0,31
1,74 0,32
1,86 0,30
1,77 0,31
1,90 0,29
1,97 0,28
1,92 0,29
1,88 0,29
1,99 0,28
1,87 0,29
2,13 0,26
2,00 0,27
1,65 0,33
1,70 0,32
1,62 0,34
1,75 0,31
1,83 0,30
1,73 0,32
1,86 0,29
1,89 0,29
1,79 0,31
1,89 0,29
1,92 0,29
2,17 0,25
2,02 0,27
2,02 0,27
1,96 0,28
2,15 0,26
1,78 0,31
1,83 0,30
1,78 0,31

Forma
bazinelor
Cc
Cf
0,39 0,39
0,43 0,44
0,59 0,56
0,33 0,33
0,49 0,58
0,42 0,39
0,33 0,34
0,33 0,39
0,55 0,47
0,27 0,32
0,52 0,52
0,40 0,37
0,27 0,24
0,56 0,46
0,52 0,97
0,73 0,84
0,45 0,84
0,28 0,40
0,55 0,64
0,20 0,30
0,66 0,58
0,56 0,46
0,46 0,42
0,50 0,47
0,35 0,37
0,24 0,29
0,34 0,34
0,41 0,35
0,47 0,53
0,31 0,27
0,46 0,69
0,39 0,48

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

183

Staia

Rul

Repartiia suprafeei
EB
DAH
S
HB
IB
La
Ia
Ha
l
bazinelor de recepie
(m/
(km/ v AH
2
(km )
(m)
()
(km)
()
(m)
(km)
km2)
km2)
AMFS SC
C
33 Comandu
Bsca Mare
100,0
0,0
0,0
107,8 1275,8 12,3 185,0 17,1 1,66 1175,1 1,83 0,30
34 Varlaam
Bsca Mare
100,0
0,0
0,0
440,3 1166,9 13,7 206,5 62,3 0,88
959,4 1,90 0,29
35 Varlaam
Bsca Mica
100,0
0,0
0,0
238,1 1201,7 14,8 232,3 44,9 1,32
969,7 1,95 0,28
36 Bsca Roziliei
Bsca Mare
100,0
0,0
0,0
768,1 1135,9 14,4 222,1 75,4 0,82
879,1 1,94 0,28
37 Nehoiu
Buzu
100,0
0,0
0,0 1576,9 1043,1 14,5 226,0 71,5 0,73
697,2 1,88 0,29
38 Chiojdu
Bsca Chiojdului
97,3
2,7
0,0
107,1
908,1 15,0 231,9 18,3 2,81
764,5 1,89 0,29
39 Mgura
Buzu
81,3 18,7
0,0 2292,2
900,5 13,8 216,6 113,4 0,56
531,8 1,94 0,28
40 Loptari
Slnic
99,1
0,9
0,0
83,8
941,2 13,5 219,1 22,3 2,01
769,2 2,11 0,26
41 Cernteti
Slnic
27,3 72,7
0,0
411,1
594,3 12,3 187,0 67,3 0,94
432,1 1,97 0,28
42 Nicov
Nicov
0,0 99,8
0,2
203,3
349,5
9,7 141,9 34,2 0,60
205,4 1,95 0,28
43 Costomiru
Clnu
0,0 100,0
0,0
36,5
506,5 10,8 156,0 14,8 1,54
434,9 1,92 0,29
44 Potrnicheti
Clnu
0,0 84,6 15,4
192,5
351,2
8,1 120,1 49,6 0,68
271,4 1,91 0,29
45 Bania
Buzu
50,6 38,8 10,6 4012,6
674,7 11,6 179,1 179,1 0,39
377,8 1,96 0,28
46 Racovia
Buzu
39,6 30,5 29,9 5130,1
544,1
9,2 142,8 253,4 0,28
278,5 1,91 0,29
47 Cireu
Clmui
0,0
0,9 99,1 1133,6
62,5
0,6
6,4 72,4 0,05
53,2 0,98 0,56
48 Tulburea
Rmnicul Sarat
39,6 60,4
0,0
190,1
806,4 14,5 220,1 29,4 1,80
618,8 1,95 0,28
49 Mrtineti
Coatcu
0,0 17,7 82,3
320,3
135,2
2,2
35,3 39,9 0,55
133,0 2,38 0,23
50 Ttaru
Rmnicul Sarat
7,1 37,6 55,3 1059,2
292,2
5,6
84,2 140,3 0,51
209,1 2,36 0,23
51 Lepa
Putna
100,0
0,0
0,0
142,0 1053,3 15,8 262,3 22,2 2,27
825,6 2,13 0,26
52 Lepa
Lepa
100,0
0,0
0,0
71,5 1018,0 14,1 233,2 16,2 2,17
814,4 1,92 0,29
53 Tulnici
Putna
98,8
1,2
0,0
364,3 1013,0 17,5 281,1 35,8 1,67
716,2 1,97 0,28
54 Herastru
Nruja
98,7
1,3
0,0
124,2 1091,2 16,3 273,8 18,4 2,43
824,5 2,07 0,27
55 Nereju
Zbala
92,9
7,1
0,0
264,4 1174,8 14,9 243,4 45,5 1,28
952,4 2,04 0,27
56 Colacu
Putna
69,7 30,3
0,0 1091,9
929,1 15,0 241,5 61,3 1,14
566,8 2,00 0,28
57 Vidra
Vizui
0,0 100,0
0,0
76,4
468,6 10,8 153,1 21,0 0,85
332,5 1,93 0,29
58 Mirceti
Putna
53,5 38,6
7,9 1422,0
785,8 13,2 209,2 113,1 0,73
378,9 2,08 0,26
59 Reghiu
Milcov
3,0 97,0
0,0
117,6
620,9 14,9 220,1 26,4 1,70
494,2 1,86 0,30
60 Goleti
Milcov
0,8 75,8 23,3
409,8
414,3 10,6 155,3 60,6 0,97
309,5 2,18 0,25
61 Groapa Tufei
Rmna
0,0 100,0
0,0
180,4
419,1 11,8 170,6 21,4 1,03
243,6 1,89 0,29
62 Jilite
Rmna
0,0 77,6 22,4
321,8
322,7
8,9 132,2 54,5 0,51
144,6 2,11 0,26
63 Borlu
Putna
30,8 46,6 22,6 2480,9
577,2 10,7 167,0 144,5 0,58
303,9 2,15 0,26
64 Ciuruc
uia
13,7 86,3
0,0
175,9
597,6 10,9 154,3 24,8 1,38
459,3 1,96 0,28
65 Ferastru
Oituz
0,0
0,0
0,0
262,8
809,5 15,2 242,9 44,7 1,43
609,9 1,88 0,29
66 Halo
Cain
0,0 15,4
0,0
213,0
731,4 12,8 195,3 36,2 1,47
556,0 1,95 0,28
AMFS = arealul montan de formare a scurgerii; SC = Subcarpaii de la Curbur; C = unittea de cmpie; AH= reea de drenaj generat n ArcHydro

Nr.
crt.

Forma
bazinelor
Cc
Cf
0,45 0,61
0,36 0,34
0,31 0,34
0,45 0,37
0,47 0,56
0,54 0,56
0,38 0,42
0,38 0,41
0,29 0,30
0,52 0,42
0,40 0,41
0,27 0,28
0,33 0,35
0,33 0,28
0,32 0,47
0,55 0,47
0,59 0,45
0,34 0,23
0,54 0,54
0,48 0,52
0,56 0,53
0,55 0,61
0,38 0,36
0,56 0,54
0,44 0,42
0,29 0,33
0,37 0,41
0,35 0,33
0,59 0,63
0,41 0,33
0,45 0,34
0,52 0,54
0,31 0,36
0,37 0,40

184
VIOREL CHENDE

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

185

5.2.2. ALTITUDINEA, PANTA I ENERGIA DE RELIEF A BAZINELOR


DE RECEPIE
Altitudinea medie a ntregului spaiu al crui resurs de ap este monitorizat
prin cele 66 staii hidrometrice (mai puin cele dou staii de pe rul Trotu, ale
cror bazine hidrografice au o extrem de mic legtur cu Subcarpaii de la
Curbur, fiind utilizate mai mult pentru confirmarea unor particulariti spaiale)
este de 458 m, aproape egal cu cea a Subcarpailor de la Curbur (439 m), cea ce
arat c staiile sunt reprezentative pentru aceast unitate. ns, avnd n vedere c
dac pe un ru sunt amplasate mai multe staii hidrometrice, bazinele de recepie
ale acestora se suprapun n sectorul superior, media calculat din altitudinile medii
ale bazinelor de recepie este cu att mai mare cu ct numrul staiilor pe acelai
ru este mai mare. Astfel, pentru cele 68 de staii, media bazinelor de recepie
ponderat cu suprafaa este de 657 m, iar media aritmetic a altitudinilor medii este
de 822 m. Altitudinile medii variaz ntr-un ecart de 1470 m, de la 62,5 m pentru
s.h. Cireu pe Clmui, al crui bazin aparine aproape n ntregime cmpiei, la
1533 m pentru Buteni pe Valea Cerbului, ru tipic de munte (Fig. 5.4).

Fig. 5.4. Altitudinea medie a bazinelor de recepie ale staiilor hidrometrice.

Bazinele de recepie care se suprapun n proporie de peste 90% arealului


montan de formare a scurgerii, sunt situate la altitudini medii de peste 900 m, n
timp ce bazinele staiilor care surprind cel mai bine particularitile hidrologice ale
Subcarpailor de la Curbur (ponderea acestei uniti este de peste 6070%) au
altitudini de 250650 m.
Panta medie a ntregului spaiu integrat bazinelor de recepie este de 8,5 mai
mic cu peste 1 comparativ cu cea a unitii subcarpatice. dar media aritmetic a
bazinelor de recepie este mai mare (13,2), cu o variaie de la 0,6 la 23,9
specifice acelorai bazine care dau i n cazul altitudinilor medii limitele ecartului

186

VIOREL CHENDE

de variaie. Firesc, acest parametru morfometric se coreleaz bine cu altitudinea


medie a bazinelor de recepie. Totui, se observ anumite diferenieri ntre bazinele
staiilor montane care aparin Dmboviei, Ialomiei (inclusiv Prahovei), Putnei i
Trotuului, i care sunt caracterizate de pante medii mai mari de 15, i a celor care
aparin Buzului, aici valorile fiind mai reduse (1215). Aceste pante mai mici pot
genera coeficieni de scurgere mai mici. n schimb, bazinele staiilor cu un
pronunat caracter subcarpatic prezint pante medii n general ntre 812 (Tabelul
5.2), dar n cteva bazine de recepie aceasta poate chiar depi 14 (Milcov la s.h.
Reghiu i Rmnicului Srat la s.h. Tulburea). Aceste valori ale pantei, corelate cu
roca i textura solului, pot determina un debit solid mai mare.
Energia de relief medie a ntregului spaiu analizat din punct de vedere
hidrologic este de 118 m/km2, mai mic n raport cu cea a unitii subcarpatice.
Energii mari de relief, de peste 250 m/km2, sunt caracteristice bazinelor de recepie
montane, valoarea maxim fiind de 445 m/km2 n bazinul staiei hidrometrice
Buteni pe Valea Cerbului. Bazinele care prezint un pregnant caracter subcarpatic
sunt caracterizate de energii cuprinse ntre 100200 m/km2. Valorile mai mari, de
peste 150 m/km2, sunt caracteristice vestului Subcarpailor Prahovei, dar, mai ales,
ncepnd cu bazinul hidrografic al Buzului spre Trotu. n acest areal, adncimea
fragmentrii este semnificativ n bazinul de recepie al staiei Cernteti de pe
Slnic, bazin ce nregistreaz i valori punctuale foarte mari, de pn la 520 m/km2,
i al staiei Reghiu pe rul Milcov, aici corelndu-se i cu pante foarte mari.
5.2.3. PANTA CURSURILOR DE AP
Panta medie a albiei principale (Ia) este una din caracteristicile morfometrice
utilizate mai ales n studiul scurgerii maxime. Aceasta se determin ca raport ntre
diferena de nivel dH (m) dintre cota cea mai mare (izvorul) i cota la care este
amplasat staia hidrometric, i lungimea n plan a albiei principale (La). n cazul
n care La este exprimat n km, panta medie rezultat are ca unitate de msur
m/km sau .
Determinarea lungimii albiilor amonte de seciunile de msurare pe baza
informaiei GIS presupune selecia i intersecia acestora cu stratul tematic al
bazinelor de recepie ale staiilor, astfel ca, n final, pentru fiecare bazin s rezulte
un segment de ru. Pentru determinarea altitudinii minime i maxime a
segmentelor de ruri, se pot utiliza dou tipuri de abordri:
aplicarea funciilor de statistic zonal, avnd ca fiiere de intrare reeaua
hidrografic (trebuie s existe un atribut care s desemneze un cod unic
pentru fiecare segment de ru, putndu-se folosi, de exemplu, codul staiei
corespunztoare) i MDT-ul, iar ca rezultat, printre alte elemente statistice,
i valoarea minim i maxim a altitudinii; aceast abordare poate conduce
la erori atunci cnd MDT-ul are o calitate mai slab, sau cnd traseul
vectorial al albiei i MDT-ul nu sunt foarte bine corelate.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

transformarea segmentelor de ru n puncte (Fig.


5.5), funcie prin care este generat i un atribut
care conine ordinea punctelor i distana
procentual (Dp) a acestor puncte fa de primul
punct al segmentului, primul punct avnd valoarea
0, iar ultimul, 100 (este important, ca de altfel i
n alte aplicaii, ca sensul segmentelor vectoriale
ale cursurilor de ap s fie dinspre izvor spre
vrsare); printr-o interogare simpl sunt selectate
doar aceste puncte extreme, care reprezint cota
maxim i minim a segmentelor, i se aplic o
funcie de extragere a valorilor celulelor dintr-un
raster (n cazul de fa MDT-ul) pe baza unui set
de puncte.
Pe baza lungimii albiei, altitudinii maxime i
minime, se determin panta rului n m/km. Pentru
exprimarea pantei n grade se aplic formula:

dH
I a = arctg
L [km] 1000
a

187

Fig. 5.5. Conversia


segmentelor de linie n
puncte.

Elementele derivate prin transformarea segmentelor de ru n puncte pot fi


utilizate i pentru realizarea profilelor transversale. Avnd pentru fiecare punct cota
Z, mai este necesar doar distana acestora fa de izvor, prin urmare fa de
punctul care are valoarea Dp = 0, distan ce poate fi calculat pe baza lungimii
albiei (La) aplicnd formula La Dp / 100. Pe baza celor dou seturi de date (cota Z
i distana fa de izvor), poate fi reprezentat profilul longitudinal al rului.
Pante de peste 3 (pn la 4,8) sunt specifice albiilor principale cu lungimi
mici care dreneaz arealul montan de la vest de Teleajen. n schimb, arealul
montan al Buzului, pe fondul unui substrat format din roci mai moi, este
caracterizat de pante mai mici ale albiilor principale (n general sub 2). Pe msur
ce altitudinea medie a bazinelor scade, panta medie a albiei principale scade i ea,
dar difereniat de la o zon la alta. Astfel, dac panta medie a bazinului se
coreleaz destul de bine cu altitudinea medie a acestuia, n cazul pantei medii a
albiei, aceast corelaie este foarte slab, cauza principal fiind panta mult mai
mic dar i mai uniform a albiei n comparaie cu cea a versanilor, albiile
adncindu-se i tinznd spre un profil de echilibru. Cele 66 staii analizate pot fi
ncadrate n 9 astfel de relaii Ia = f(HB). Diferenierile sunt date de litologie, de
nivelul de baz, de stadiul de evoluie al vii etc. Spre exemplu, rul Ialomia,
amonte de s.h. Moroeni, se caracterizeaz printr-o pant medie apropiat de cea a
rului Bsca Chiojdului la s.h. Chijdu, cu toate c diferena de altitudine medie a
bazinelor este de peste 450 m (Fig. 5.6). Pante mari n raport cu altitudinea
bazinului nregistreaz i unele ruri tipic subcarpatice: Slnic (sau Rogoz) n

188

VIOREL CHENDE

Subcarpaii Prahovei, afluent al Ialomiei, i Istu (numit i Ghighiu) n Subcarpaii


Buzului, afluent al Sratei. Ambele dreneaz versanii abrupi, spre cmpie, ai
dealurilor externe. Cursul Istului, dei cu o lungime de doar 20 km, nregistreaz
pante foarte mari, mai ales n sectorul subcarpatic (Fig. 5.7).
2250

H (m )

2000
1750

Ialomia

1500
1250

Moroeni

1000

Trgovite
Blenii Rom ni

750
500
250

Micuneti

Coereni

Slobozia
L (km )

Bsca Chiojdului

0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

Fig. 5.6. Profilele longitudinale ale rurilor Ialomia i Bsca Chiojdului pe sectoarele
monitorizate de staii hidrometrice.
1600

H (m )

1400

Vam a Buzului
Sita Buzuluii

1200
1000
800

Nehoiu

600

Mgura

Putna

400
200

Racovia

Bania

Istu (Ghighiu)

0
0

20

40

60

Buzu
80

100

120

140

160

180

200

220

L (km )
240

260

280

Fig. 5.7. Profilul longitudinal al rului Istu amonte de s.h. Baba Ana, comparativ cu cele
ale Buzului i Putnei.

Avnd n vedere c factorii care conduc la marea variabilitate a pantelor


albiilor minore determin i altitudinea acestora, mai ales prin gradul de adncire n
relief, o corelaie mult mai bun este pus n eviden ntre aceste dou elemente,
chiar dac i n acest caz apar o serie de diferenieri teritoriale. Au fost puse n
eviden 4 astfel de corelaii (Fig. 5.8)
Corelaia R1 definete cursurile de ap cu pante mici, sub 2, care, n plus,
sunt situate la altitudini mai mari comparativ cu alte albii minore cu aceeai pant.
Astfel de ruri sunt Dmbovia, Prahova i majoritatea celor din bazinul hidrografic
Buzu. Cea de a doua relaie exprim pante mai mari pentru altitudini similare,
fiind caracteristic sectoarelor Ialomiei pe ntreg cursul, Cricovului Dulce,
Teleajenului, Slnicului de Buzu, Putnei etc. Aceast relaie caracterizeaz cele
mai multe staii. Relaia R3 prezint la o altitudine medie a albiei de 400 m pante
mai mari cu circa 1 n raport cu prima relaie i include o serie de bazine mici
dispersate n ntreg arealul subcarpatic (Valea Bdenilor, Ialomicioara, Slnic,
Bsca Chiojdului, Nicov, Clnu, Rmnicul Srat, Vizui, Milcov, uia etc.).

189

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

Ultima relaie este mai puin evident, ns prin natura factorilor fizico-geografici a
unora dintre bazinele care o definesc, i gsete justificarea. La o altitudine medie
de 800 m nregistreaz o pant medie a albiei mai mare cu aproape 3 comparativ
cu prima relaie, iar la 400 m, cu aproape 2. Pe aceast ultim corelaie se
ncadreaz fie bazine mici, montane, formate pe roci dure (Ruor la s.h. Rucr,
Valea Cerbului la s.h. Buteni), fie bazine care dreneaz povrniurile sudice sau
sud-estice ai Subcarpailor, la contactul dealuricmpie, precum Cricovul Srat
amonte de s.h. Cioranii de Jos, Istu amonte de s.h. Baba Ana (Fig. 5.9), Coatcu
amonte de Mrtineti, Rmna amonte de Jilite.
1300

R1

1200
1100

R2

1000

R3

900
Ha (m)

800
700

R4

600
500
400
300
200

s.h. Baba Ana

100
0
0

3
Ia (o)

Fig. 5.8. Corelaiile Ia = f(Ha).

Fig. 5.9. Rul Istu, situat pe clina sudic a


Subcarpailor Buzului.

La altitudini medii mai mici, sub 250 m, diferenele dintre cele 4 corelaii
sunt aproape insesizabile. ns acestea prezint interes pentru zona subcarpatic
nalt i, mai ales, pentru cea montan, acolo unde se formeaz i cea mai mare
parte a resurselor de ap. Spre exemplu, cea de a doua corelaie prezint la o
altitudine medie a albiei de 1 200 m o pant a acesteia mai mare cu peste 1,5
comparativ cu prima relaie, ceea ce determin o vitez mai mare a apei i, implicit,
un debit transportat mai mare.
5.2.4. DENSITATEA REELEI HIDROGRAFICE
Acest parametru morfometric, mai mult dect ceilali, este extrem de sensibil
la gradul de detaliere a informaiei geografice utilizate. Dificultatea interpretrii
valorilor rezultate const n lipsa unor criterii de selecie a cursurilor de ap
utilizate n acest sens.
Densitatea reelei hidrografice a fost calculat att pentru rurile cadastrate
(cele care au o lungime mai mare de 10 km i o suprafa de bazin de peste 5 km2),

190

VIOREL CHENDE

ct i pentru cele care sunt reprezentate pe hrile topografice la scara 1:50.000. n


primul caz, densitatea reelei pentru bazinele de recepie ale staiilor hidrometrice
variaz ntre 0,20,5 km/km2. Chiar dac se observ o anumit uniformitate a
reelei cadastrate ntre cele 3 uniti majore de relief, pot fi puse n eviden uoare
diferenieri spaiale. Colectarea apelor printr-o reea de albii dezvoltate, aa cum
sunt cele care ndeplinesc criteriile de cadastrare, este mai puin favorabil
arealului montan. Rocile dure i, uneori, distanele scurte ntre cumpna de ap i
zonele joase, de concentrare a scurgerii, nu avantajeaz formarea unei reele cu
lungimi de peste 10 km. Valori mici ale densitii reelei caracterizeaz i unitatea
de cmpie, aici factorii cauzali fiind pantele mici i regimul pluvio-nival deficitar.
Corelaia cu altitudinea medie a bazinelor scoate n eviden un maxim al densitii
la altitudini medii de circa 300600 m, situate n general n arealul subcarpatic,
condiiile de pant, clim i litologie fiind favorabile dezvoltrii reelei
hidrografice.
n schimb, reeaua hidrografic cartografiat pe hrile topografice include i
ruri cu lungimi sau suprafee mai mici, astfel c aceste diferenieri spaiale nu mai
sunt valabile, dependena de altitudine tinznd spre o oarecare linearitate. Calculat
pe baza acestor cursuri de ap, densitatea crete proporional cu altitudinea medie a
bazinelor de recepie ale staiilor i variaz ntre 0,4 i 1,8 km/km2. n bazinele cu
peste 40% din suprafa situat n unitatea subcarpatic acest parametru variaz
ntre 0,71,4 km/km2, valori de peste 1 km/km2 fiind specifice n general
subbazinelor Putnei.
n afar de densitatea reelei hidrografice, care include doar cursurile de ap
cartografiate pe diferite hri topografice, o importan deosebit, mai ales n
analiza viiturilor i a scurgerii maxime, dar i a celei minime, o prezint densitatea
reelei de drenaj. Aceasta include n calculul lungimii reelei toate formele negative
care au capacitatea de a orienta i organiza scurgerea (Zvoianu, 2006). Cu ct
aceast densitate de drenaj va fi mai mare, cu att lungimea scurgerii de versant va
fi mai mic, ceea ce va conduce la timpi de concentrare a apei pluviale mai mici.
Acest indicator este important mai ales pentru arealele de cmpie care prezint
pante foarte mici ale albiei principale, ceea ce nseamn debite mai mici
transportate pe unitatea de timp.
Dac prin metode consacrate, identificarea i trasarea liniilor de drenaj este
foarte dificil, metodologiile automate dezvoltate n mediu G.I.S. dispun de soluii
n rezolvarea acestei probleme. Astfel, plecnd de la Modelul Digital al Terenului
i comparnd altitudinea unei celule cu cea a celulelor nvecinate, extensia
ArcHydro genereaz tocmai aceste linii de scurgere. Cu ct MDT-ul este mai
precis, cu att liniile de scurgere vor fi mai bine identificate i extrase n fiiere
tematice. Pentru generarea acestora se cere declararea unui prag de formare a
scurgerii, o suprafa minim de la care ncepe scurgerea. Cu ct aceast suprafa
este mai mic, cu att reeaua de drenaj rezultat va fi mai dens. Pentru generarea
drenajului a fost utilizat un prag de formare a scurgerii de 0,1 km2 (Fig. 5.10).

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

191

Densitatea de drenaj nglobeaz


lungimea tuturor formelor i microformelor
de relief care permit scurgerea apei,
indiferent de energia lor de relief i de
pant, astfel c diferenele cele mai mari n
raport cu densitatea reelei hidrografice
calculat pe baza hrillor topografice sunt
n cmpie, acolo unde cartografierea liniilor
de curgere pe baza curbelor de nivel este
dificil. n cazul bazinelor de recepie
situate la altitudini mari, cele dou valori ale
densitii sunt aproximativ egale. La 800 m
Fig. 5.10. Generarea reelei de drenaj cu
altitudine medie, diferena crete la circa 1
prag de formare de 0,1 km2.
km/km2, pentru ca n bazinele care se
suprapun n mare parte peste unitatea de cmpie, diferenele s ajung uneori chiar
la aproape 2 km/km2 (Fig. 5.11).
1600
1400
1200

densitatea retelei
hidrografice calculate pe
baza retelei cadastrate

H (m)

1000
800
600
400
200
0
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50
km /km 2

densitatea retelei
hidrografice calculate pe
baza hartilor topografice,
scara 1:50.000
densitatea de drenaj
generata in ArcHydro cu prag
de form are de 0,1 km p

Fig. 5.11. Diferene ntre densitatea reelei hidrografice, calculat pe baza diferitelor surse
de date, i densitatea de drenaj.

Realizarea hrii densitii reelei de drenaj presupune utilizarea unei grile de


tip poligon de 1x1 km, fiecrui poligon fiindu-i asociat un ID (identificator
numeric) unic. Reeaua de drenaj este intersectat cu aceast gril, lungimile
liniilor de curgere fiind ulterior nsumate n funcie de ID. Astfel, pentru fiecare
celul a grilei este calculat densitatea de drenaj, iar grila este transformat ntr-o
tem de tip raster, oferind astfel posibilitatea unor analize detaliate. Trebuie
menionat c sunt posibile i alte abordri n realizarea acestei hri.
Harta densitii reelei de drenaj scoate n eviden un areal de tranziie ntre
dealurile subcarpatice i cmpie, acolo unde schimbrile brute de pant

192

VIOREL CHENDE

favorizeaz formarea unor adevrate centre de convergen hidrografic, conturat


la est de rul Teleajen, dar mai ales ntre Buzu i uia (Fig. 5.12).

Fig. 5.12. Harta densitii fragmentrii reliefului.

Media obinut pentru ntregul areal subcarpatic este de 2 km/km2, dar local
densitatea de drenaj poate atinge valori chiar de peste 5 km/km2. Trebuie remarcat
faptul c s-au obinut valori mai mari fa de arealul montan de formare a scurgerii,
acesta fiind caracterizat de o densitate de 1,85 km/km2. n exteriorul Subcarpailor,
arealul de maxim densitate a liniilor de drenaj se caracterizeaz prin valori
frecvent de peste 2 km/km2.
Un element morfometric strns legat de densitatea reelei hidrografice este
lungimea scurgerii de versant sau de pant, cunoscut i sub numele de limea
medie a versanilor (lv). Aceast mrime a fost definit de Horton n 1945 (citat de
Zvoianu, 2006) ca fiind distana de scurgere a apei pe versant nainte de a se
concentra n albii. Practic, este invers proporional cu densitatea fragmentrii i
gradul de meandrare a rurilor, avnd o mare influen asupra modului de formare
a scurgerii maxime. Sunt utilizate dou moduri de calcul al limii medii a
versanilor. Prima relaie a fost stabilit de Horton n 1945, plecnd de la ideea c lv
reprezint jumtatea distanei medii dintre albii. Astfel, relaia de calcul este:
1
S
lv =
= 0 ,5
2 Dd
L
unde: Dd densitatea reelei hidrografice de drenaj;
S suprafaa bazinului de recepie;
L lungimea total a reelei hidrografice.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

193

n Instruciunile metodologice pentru calculul scurgerii maxime n bazine


mici (I.N.M.H., 1994), relaia pentru calculul limii medii a versanilor este:
S
l v = 0 ,55
L
Calculat pe baza acestei relaii, limile medii sunt mai mari cu 10% fa de
metoda Horton, aceast diferen fiind constant, dat de raportul 0,55/0,50. n
valori absolute (m), diferenele cresc cu ct limile versanilor sunt mai mari.
Fiind invers proporional cu densitatea reelei de drenaj, limea medie a
versanilor crete spre nlimile montane i spre interiorul cmpiei, valoarea
maxim fiind atins n bazinul de recepie al staiei Buteni pe rul valea Cerbului
(340 m). O serie de bazine mici de recepie, cu un puternic caracter subcarpatic,
situate la sub 400 m altitudine medie, se caracterizeaz prin limi mai mici ale
versanilor, consecin a densitii de drenaj mari. Acestea au limi ale versanilor
de 230260 m.
5.2.5. COEFICIENI DE FORM
Un prim element care dimensioneaz potenialul de producere a viiturilor
este suprafaa bazinului hidrografic. Mrimea zonei care contribuie prin aport de
precipitaii are o influen direct asupra volumului de ap care se scurge dintr-un
bazin. ns, pe de alt parte, cele mai rapide i mai intense viituri se produc n
bazinele mici, deoarece acestea pot fi acoperite integral de evenimente pluviale
extreme. Un al doilea element care prezint importan pentru modul de formare a
viiturilor i desfurarea acestora n timp este forma bazinului hidrografic. Forma
circular a bazinului determin un timp de concentrare a apei din precipitaii mai
mic, distanele ntre punctele cele mai
ndeprtate i albia minor fiind scurte. n
plus, exist o probabilitate mai mare ca
volumul de ap format n diferite sectoare
ale bazinului s ajung la ieirea din bazin
n acelai timp, rezultnd un debit maxim
instantaneu mai mare. n schimb, un bazin
alungit genereaz un anumit timp de
ntrziere (Fig. 5.13).
Forma bazinelor de recepie este
evaluat prin numeroi indici, dezvoltai
ncepnd din anii 1950. n general, acetia
in seam de lungimea maxim a bazinului,
Fig. 5.13. Influena formei bazinului
evaluarea acesteia ridicnd probleme atunci
asupra debitului maxim (dup
University Corporation for Atmospheric
cnd, fa de albia principal, bazinul este
Research, 2010).
dezvoltat mult lateral printr-un subbazin cu

194

VIOREL CHENDE

suprafee ce pot depi uneori din suprafaa total. Aceast situaie apare mai
ales n sectoarele superioare ale rurilor, cum este, de exemplu, cazul Prahovei
amonte de staia Buteni, unde rul cu lungimea maxim este Azuga, i nu rul
Prahova, genernd astfe un coeficient de form care nu reflect configuraia real a
bazinului hidrografic.
Coeficientul de circularitate (Cc) este determinat ca raport ntre suprafaa
bazinului (SB) i suprafaa cercului (Sc) care are aceeai lungime a circumferinei
cu perimetrul bazinului (P). Cu toate c lungimea perimetrului depinde foarte mult
de gradul de sinuozitate a cumpenei apelor, acest coeficient ofer o bun imagine
asupra circularitii bazinului, atunci cnd se apropie de valoarea 1, sau de
alungire, cnd tinde spre 0. Calculul coeficientului de circularitate se reduce la
formula:
4 SB
Cc =
P2
Pentru bazinele analizate, acest coeficient variaz ntre 0,2 (Prahova la s.h.
Prahova) i 0,73 (Valea Cerbului la s.h. Buteni). A doua cea mai mic valoare este
caracteristic bazinului Cricovului Srat, poziionat la limita dintre Subcarpaii
Prahovei i cei ai Buzului. Dei n partea superioar are un bazin destul de
dezvoltat (circa 31 km lime), spre partea mijlocie i inferioar se ngusteaz
foarte mult, astfel c n ansamblu are un coeficient de circularitate de 0,24. n
general, bazinele montane prezint un grad de circularitate mai mare, multe dintre
ele avnd Cc peste 0,5, pe fondul unor roci cu duritate ridicat care favorizeaz
dezvoltarea lateral a bazinelor.
Forma alungit a bazinelor, n general exprimat de valori ale indicelului Cc
sub 0,3, secondat de un substrat litologic predominant friabil, contribuie, prin
lungimea mare a albiei principale, la creterea eroziunii laterale, mai ales n timpul
viiturilor. Astfel de bazine sunt mai ales cele tipic subcarpatice: Prahova la s.h.
Cmpina, Cricovului Srat la s.h. Cioranii de Jos, Slnicul la s.h. Cernteti,
Clnu la s.h. Potrnicheti i Putna la s.h. Mirceti.
Coeficientul de dezvoltare a cumpenei apelor (Cdc), dezvoltat de A.I.
Cebotarev n 1957 (citat de Diaconu, 2005), caracterizeaz forma bazinelor
hidrografice i reprezint raportul dintre cumpna apelor (practic perimetrul
bazinului) i lungimea cercului de suprafa egal cu a bazinului hidrografic. Acest
raport se reduce la formula:
P

C dc =

2
SB
Fiind determinat pe baza acelorai variabile (P i SB) ca i coeficientului de
circularitate, ntre cei doi indicatori exist o corelaie de 100% (R2 = 1), aceasta
fiind de tip putere (Fig. 5.14). Bazinele alungite prezint o mare dezvoltare a
cumpenei apelor, caracterizndu-se prin valori ale indicelui Cdc de peste 2.

195

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

Pentru descrierea formei bazinului hidrografic 2,4 C


se mai utilizeaz un raport de form (Rf) care se 2,2
determin pe baza suprafeei i perimetruluii 2,0
bazinului (Zvoianu, 1978), fiind definit ca raport 1,8
ntre suprafaa bazinului (SB) i suprafaa ptratului
1,6
care are acelai perimetru cu a bazinului. i acest
raport apeleaz la cele dou variabile nglobate n 1,4
coeficientul de circularitate, prin urmare acetia 1,2
C
1,0
prezint de asemenea o corelaie de 100%.
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
n literatura romneasc de specialitate este
utilizat un coeficient de form (Cf) care reprezint
Fig. 5.14. Corelaia dintre
raportul ntre latura ptratului cu aceeai suprafa ca
Cdc i Cc.
i a bazinului i lungimea aceluiai bazin (Diaconu i
Lzrescu, 1965), calculat astfel:
SB
Cf =
L
Acest coeficient poate varia ntre 0 i 1 (coeficienii care tind spre 0 indic
bazine alungite i foarte alungite, iar cei care tind spre 1, bazine circulare) i este
utilizat mai ales pentru corelarea i regionalizarea debitelor maxime i a anumitor
elemente ale viiturilor, acestea prezentnd o corelaie mai slab cu altitudinea.
Fiind calculat pe baza lungimii bazinului, care se poate exprima prin
lungimea albiei principale, apar uneori diferene nejustificate ntre acesta i
coeficientul de circularitate, situaie mai des ntlnit la bazinele din sectoarele
superioare ale rurilor. Un caz discutat anterior este cel al rului Prahova amonte
de staia Buteni, lungimea albiei principale fiind extrem de mic n raport cu
suprafaa, ceea ce conduce la un coeficient de
form mult mai mare (0,97, sugernd un
bazin aproape circular) n raport cu
coeficientul de circularitate (0,52). Un alt
bazin de recepie care prezint astfel de
abateri, dar n limite mai rezonabile, este cel
al Buzului amonte de s.h. Vama. Acest
sector prezint o dezvoltare foarte mare spre
stnga, ceea ce conduce la o cretere
nsemnat a suprafeei bazinului n raport cu
lungimea albiei principale (Fig. 5.15).
Att coeficientul de circularitate, ct,
mai ales, coeficientul de form, ca urmare a
faptului c L intr n calculul acestuia, se
Fig. 5.15. Dezvoltarea lateral a
coreleaz destul de bine cu lungimea albiei
bazinului de recepie a rului Buzu la
s.h. Vama Buzului.
principale, n sensul c bazinele circulare sunt
dc

196

VIOREL CHENDE

bazine cu albii principale scurte, sub 20 km. Pe msur ce coborm spre sectoarele
medii i inferioare ale rurilor, gradul de alungire a bazinelor crete, tinznd spre
valori ale Cf-ului de 0,2. Cei mai mici coeficieni de form sunt caracteristici
bazinelor mari (Ialomia, Buzu, Prahova i Putna), dar considerate integral ntre
izvor i ultima staie analizat, deci dup ce acestea cumuleaz suprafee nsemnate
din unitatea de cmpie. Valori mici au fost determinate i pentru o serie de bazine
din Subcarpai, precum cele ale rurilor Slnic la s.h. Cernteti, Clnu la s.h.
Potrnicheti, Cricovul Srat la s.h. Cioranii de Jos, Rmna la s.h. Jilite, Milcov la
s.h. Goleti etc. ns, prin frecvena mare a valorilor care definesc forma alungit a
bazinului, se poate susine c aceast trstur este caracteristic altitudinilor medii
de 400600 m, adic arealului subcarpatic.
Variabilitatea foarte mare a valorilor indicilor analizai, determinat pentru
66 bazine de recepie, indic faptul c un important rol n forma bazinului o are
litologia predominant a acestora.

5.3. CARACTERISTICI FIZICO-GEOGRAFICE CUANTIFICABILE


Indicii cantitativi sau calitativi care condiioneaz potenialul hidric au fost
prezentai n capitolul anterior, unde au fost analizai la nivelul Subcarpailor de la
Curbur. Acetia au fost determinai i la nivelul bazinelor de recepie n seciunile
staiilor hidrometrice, astfel nct s poat constitui, mpreun cu seriile de date
hidrologice, un sistem unitar.
Clasa litologic (CL), redat prin valori cuprinse n intervalul 110, exprim
rezistena i permeabilitatea rocilor, avnd un important rol n diferenierea
condiiilor de formare a resurselor de ap.
n arealul subcarpatic, predomin clasele 7, 8, 9 i, local, 10 (Fig. 5.16a i
Tabelul 5.3), n clasele 7 i 8 fiind ncadrate o serie de formaiuni care au n
componen argile, marne i marne nisipoase, iar n ultimele dou clase, roci
predominant nisipoase.
Dac bazinele mari din Subcarpaii Prahovei sunt caracterizate de medii sub
5 ale claselor de geologie, n schimb, n bazinele mici predomin clasele de roci
mai friabile, media fiind chiar i peste 8 (Fig. 5.16b). n cazul bazinelor care se
suprapun unitii subcarpatice ntr-o proporie de peste 70%, cea mai mare valoare
este caracteristic Cricovului Srat (8,8). Suprafaa relativ mare a acestui bazin de
recepie (aproape 600 km2) i localizarea bazinului superior n Subcarpai, i nu n
arealul montan, face ca substratul litologic s fie predominat argilos i nisipos.
Aceeai situaie este specific i Cricovului Dulce la s.h. Moreni. Pe msur ce
rurile nainteaz spre cmpie, albia fiind spat aici preponderent n pietriuri,
nisipuri sau depozite loessoide, aceast valoare crete treptat, ajungnd, de
exemplu, la 8,3 pentru bazinul Ialomiei amonte de s.h. Slobozia. Astfel, aval de
nchiderea acestuia la s.h. Trgovite, valoarea clasei litologice crete cu peste

197

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

50%. Bazinele mici, cu suprafee sub 100 km2, nregistreaz o variabilitate foarte
mare n funcie de condiiile geologice locale.

a)

b)

Fig. 5.16. Distribuia claselor litologice; a) valori individuale; b) medii la nivelul bazinelor de
recepie.

Subbazinele montane ale Buzului sunt formate preponderent din isturi


grezoase, gresii, marne etc., media claselor situndu-se ntre 5 i 6. Doar bazinul
superior (s.h. Vama Buzului i Sita Buzului) este format pe roci mai dure, media
claselor fiind sub 5. n schimb, bazinele subcarpatice au valori peste 7 i chiar peste
8 (Nicov i Clnu). Aceleai particulariti spaiale caracterizeaz i bazinele din
Subcarpaii Vrancei. Astfel, valori mari ale CL sunt specifice bazinelor care i au
izvoarele n Subcarpai, dar mai ales celor din cmpie.
Coeficientul de mpdurire (Cp) variaz ntre 0,03 i 0,9 n cazul celor 66
staii analizate. Dar pentru bazinele de recepie a cror suprafa se suprapune
Subcarpailor n proporie de peste 70%, cel mai mic coeficient de mpdurire este
specific rului Slnic (afluent al Teleajenului) la Vrbilu (0,2), iar cel mai mare
bazinului Nicov (0,8). Un grad mare de mpdurire caracterizeaz n general
bazinele de recepie din Subcarpaii Vrancei (Rmnicul Srat, Putna i afluenii
acesteia, uia etc.).
Un indicator util mai ales pentru analiza scurgerii solide este coeficientul de
acoperire cu erodisoluri (Ce), calculat ca raport ntre suprafaa total a bazinului
i suprafaa acestor tipuri de soluri, destul de frecvente n Subcarpaii de la
Curbur. Aa cum a fost remarcat i n cazul analizei tipurilor de sol, cele mai mari
suprafee ocupate de erodisoluri se ntlnesc n subunitatea central, contribuind la
structura nveliului de sol n special n bazinele tipic subcarpatice: Slnic la s.h.
Vrbilu (0,29), Cricovul Srat la Cioranii de Jos (0,32), Slnic la Cernteti
(0,16), Clnu la Potrnicheti (0,12) etc.

198

VIOREL CHENDE

Indicele CN este determinat n funcie de utilizarea terenului i de grupa


hidrologic a solurilor, clasificate pe baza texturii, factori care joac un important
rol n formarea scurgerii. Valorile mari ale CN determin rate de scurgere mari,
vrfuri mari ale viiturilor i volume mari
scurse (Fig. 5.17). Astfel de valori, de
peste 90, sunt n general specifice
bazinelor cu o dezvoltare social ampl,
puternic urbanizate. Nici un bazin din
cele 66 analizate nu depete aceast
valoare (vezi Fig. 4.58). Cu ct acest
indice este mai mic, cu att condiiile
solurilor i vegetaiei care favorizeaz
infiltraia i reinerea apei sunt mai bune,
iar debitele maxime vor fi mai mici i
Fig. 5.17. Influena indexului CN asupra
forma viiturilor mai aplatizat.
vrfului i formei viiturilor
Valoarea cea mai mare este
caracteristic bazinului de recepie Istu
la nchiderea n seciunea staiei Baba Ana. Trebuie remarcate valorile de peste 65
nregistrate de bazinul Buzului, chiar i n arealele montane, pentru ca n bazinele
subcarpatice s depeasc valoarea de 75 (Tabelul 5.4).
Principalele elemente climatice au fost determinate pe baza hrilor
prezentate anterior. n ceea ce privete regimul precipitaiilor, se remarc valorile
multianuale mari, de peste 900 mm, specifice unor bazine din arealul montan de
formare a scurgerii, acestea alimentnd sau formnd intrarea pentru scurgerea
subcarpatic (Tabelul 5.3). Aceste valori care definesc un regim pluviometric
excedentar sunt specifice bazinelor de recepie ale Prahovei i afluenilor acesteia,
dar i bazinul Buzu amonte de seciunea Vama Buzului. Pentru acest ultim bazin
a fost determinat o medie de 907 mm. De altfel, acest subbazin se remarc i prin
suma precipitaiilor din timpul verii, i anume 361 mm, aceasta fiind una dintre
cele mai mari valori din irul celor 66 bazine analizate. n afara precipitaiilor
anuale, pentru fiecare bazin de recepie au mai fost determinate valorile medii ale
precipitaiilor sezoniere (P I iarn, P P primvar, P V var, P T toamn),
temperaturii anuale (T), temperaturii lunii ianuarie (Tian) i indicelui de ariditate (Ia)
Tabelul 5.3.
Elaborarea unor relaii ntre diferitele componente ale scurgerii lichide sau
solide i factorii fizico-geografici are ca rezultat identificarea factorilor cauzali
relevani i a influenei acestora asupra resurselor de ap. O abordarea integrat are
ca fundament caracteristici morfometrice, care induc anumite particulariti
teritoriale, dar mai ales caracteristici fizico-geografice, care, ns, trebuie s fie
exprimate prin variabile cantitative sau calitative, prelucrate i sistematizate ntr-o
baz de date geospaial. Astfel, este posibil cuplarea ntr-un sistem unitar a seriile
de date hidrologice i a factorilor cauzali care determin scurgerea.

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Rul
Dmbovia
Ruor
Valea Bdenilor
Dmbovia
Ialomia
Ialomicioara
Bizdidel
Ialomia
Slnic
Ialomia
Cricovul Dulce
Cricovul Dulce
Ialomia
Azuga
Prahova
Valea Cerbului
Prahova
Prahova
Doftana
Prahova
Teleajen
Teleajen
Teleajen
Slnic
Teleajen
Cricovul Srat
Prahova
Ialomia
Istu (Ghighiu)
Ialomia
Buzu
Buzu

Staia

Podu Dmboviei
Rucr
Bdeni
Malu cu Flori
Moroeni
Fieni
Pucioasa
Trgovite
Gura Ocniei
Blenii Romni
Moreni
Bltia
Micuneti
Azuga
Buteni
Buteni
Poiana apului
Cmpina
Teila
Prahova
Cheia
Izvoarele
Gura Vitioarei
Vrbilu
Moara Domneasc
Cioranii de Jos
Adncata
Coereni
Baba Ana
Slobozia
Vama Buzului
Sita Buzului

1,5
1,3
1,0
2,0
2,6
3,8
6,5
5,1
8,0
6,0
8,2
8,5
7,7
3,0
3,0
3,1
3,1
4,1
3,0
4,3
3,0
3,9
5,0
6,4
7,2
8,8
7,2
7,5
8,6
8,3
3,3
4,5

CL
0,64
0,75
0,81
0,63
0,70
0,63
0,32
0,52
0,63
0,47
0,63
0,45
0,40
0,79
0,83
0,75
0,78
0,62
0,71
0,59
0,79
0,75
0,59
0,16
0,41
0,29
0,38
0,37
0,07
0,26
0,66
0,52

Cp
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,04
0,10
0,04
0,05
0,04
0,07
0,05
0,03
0,09
0,05
0,00
0,03
0,05
0,06
0,05
0,00
0,02
0,04
0,29
0,05
0,32
0,08
0,06
0,33
0,05
0,00
0,00

Ce
47,9
44,8
39,7
49,8
51,2
55,9
71,4
59,9
68,2
62,8
65,7
69,9
68,8
46,9
48,1
53,4
52,9
61,6
59,8
61,1
49,5
58,8
64,7
72,5
68,1
80,9
70,4
70,9
84,0
74,6
62,2
68,3

CN

T
T ian.
P
PI
PP
PV
PT
()
()
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
4,2
-5,6 847,0 132,1 219,4 322,7 172,8
5,3
-4,9 817,9 127,6 211,8 311,6 166,8
5,1
-4,2 824,1 135,2 199,4 321,4 168,1
5,3
-4,7 815,8 129,1 207,5 312,8 166,4
3,8
-5,7 883,2 164,3 217,4 328,6 172,9
6,7
-3,1 771,8 126,6 186,8 301,0 157,4
8,1
-3,1 721,0 120,4 178,8 277,6 144,2
6,5
-3,9 776,9 135,5 191,0 295,7 154,7
9,5
-2,2 643,8 107,5 159,7 247,9 128,8
7,2
-3,5 740,7 128,7 182,5 280,9 148,5
9,0
-2,5 672,9 112,4 166,9 259,0 134,6
9,3
-2,6 650,7 111,8 158,4 245,9 134,5
8,8
-2,9 655,2 115,0 161,5 242,0 136,7
3,2
-5,5 946,9 146,8 233,9 376,9 189,4
3,7
-5,3 935,0 144,9 230,9 372,1 187,0
2,5
-7,0 857,1 160,3 212,6 333,3 150,9
3,7
-5,4 926,4 152,3 228,4 359,4 186,2
5,3
-4,1 875,8 151,4 213,7 328,2 182,4
5,4
-4,0 816,4 136,3 193,5 320,9 164,9
6,1
-3,8 817,2 139,6 196,9 311,9 168,4
5,0
-4,3 828,8 138,4 196,4 325,7 167,4
6,0
-3,6 798,1 133,3 189,1 313,6 161,2
6,8
-3,1 767,7 127,1 182,1 302,8 155,0
8,7
-1,8 691,5 115,5 163,9 271,8 139,7
8,5
-2,6 679,9 115,8 162,3 260,9 140,4
9,8
-1,8 607,4 103,6 145,4 232,0 126,0
8,5
-2,7 678,0 116,8 163,3 255,7 141,8
8,8
-2,8 658,9 114,5 160,3 245,3 138,5
9,9
-2,8 594,6 105,7 144,1 216,5 128,3
9,3
-2,6 594,7 102,0 145,8 220,0 126,8
4,7
-4,6 906,6 140,5 223,9 360,8 181,3
5,2
-5,4 740,9 105,7 182,5 308,2 144,5

Tabelul 5.4.
Principalele elemente geografice ale bazinelor de recepie n seciunile staiilor hidrometrice.
Ia
61,0
54,0
55,5
54,6
66,5
46,8
40,0
49,8
33,1
45,6
35,4
33,9
36,5
72,2
69,0
72,2
69,1
59,3
53,3
52,9
55,9
50,5
46,5
37,1
37,7
30,8
38,4
36,8
30,0
32,2
62,3
49,3

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

199

Nr.
crt.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Comandu
Varlaam
Varlaam
Bsca Roziliei
Nehoiu
Chiojdu
Mgura
Loptari
Cernteti
Nicov
Costomiru
Potrnicheti
Bania
Racovia
Cireu
Tulburea
Mrtineti
Ttaru
Lepa
Lepa
Tulnici
Herastru
Nereju
Colacu
Vidra
Mirceti
Reghiu
Goleti
Groapa Tufei
Jilite
Borlu
Ciuruc
Ferastru
Halo

Staia
Bsca Mare
Bsca Mare
Bsca Mica
Bsca Mare
Buzu
Bsca Chiojdului
Buzu
Slnic
Slnic
Nicov
Clnu
Clnu
Buzu
Buzu
Clmui
Rmnicul Sarat
Coatcu
Rmnicul Sarat
Putna
Lepa
Putna
Nruja
Zbala
Putna
Vizui
Putna
Milcov
Milcov
Rmna
Rmna
Putna
uia
Oituz
Cain

Rul
5,6
5,5
5,7
5,7
5,4
5,9
6,1
5,2
7,1
8,7
7,8
8,4
6,9
7,6
10,0
5,9
9,8
8,7
6,1
5,1
5,6
6,4
5,5
5,7
7,2
6,4
5,5
7,9
7,8
8,5
7,4
6,4
5,3
5,6

CL
0,66
0,81
0,88
0,82
0,76
0,68
0,67
0,63
0,42
0,77
0,49
0,26
0,52
0,41
0,03
0,74
0,13
0,28
0,84
0,94
0,88
0,93
0,88
0,75
0,51
0,65
0,69
0,58
0,63
0,45
0,54
0,68
0,90
0,86

Cp
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,06
0,00
0,16
0,05
0,09
0,12
0,10
0,08
0,00
0,01
0,02
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,08
0,08
0,01
0,00
0,00
0,00

Ce
63,6
63,9
63,1
64,5
66,5
70,3
69,0
69,9
75,1
76,3
73,3
78,6
73,0
74,0
76,6
70,2
78,6
77,3
65,3
60,1
64,6
64,4
65,4
68,5
74,8
69,0
70,5
64,0
73,6
76,1
70,0
73,3
60,9
60,3

CN

T
T ian.
P
PI
PP
PV
PT
()
()
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
3,9
-6,2 711,0 102,4 167,1 312,8 129,4
4,5
-5,8 700,3 100,8 164,6 308,1 127,5
4,5
-5,5 727,0 106,3 171,6 314,0 135,7
4,8
-5,4 715,1 104,3 168,6 309,9 132,9
5,1
-5,3 710,5 102,7 169,2 306,2 132,9
6,8
-3,1 774,5 118,5 185,1 315,2 155,7
6,1
-4,3 708,0 104,2 168,8 299,9 135,5
6,6
-3,2 779,9 119,3 186,4 317,4 156,8
8,3
-2,1 702,1 107,4 167,8 285,7 141,1
9,5
-2,2 569,3
86,0 142,9 220,9 119,5
8,7
-1,8 689,1 105,4 164,7 280,5 138,5
9,5
-1,4 628,4
96,0 151,1 254,3 127,0
7,5
-3,2 665,7
99,4 159,9 275,8 130,8
8,1
-2,9 616,7
93,2 149,4 250,7 123,5
10,5
-2,0 439,5
70,4 110,9 160,9
97,3
7,3
-2,8 656,1
74,1 175,2 280,2 126,0
10,2
-2,1 525,6
87,5 134,2 188,0 115,9
9,5
-2,2 544,7
84,6 140,1 202,9 116,9
5,1
-5,4 687,9
99,1 161,7 302,7 125,2
6,2
-3,5 684,3
77,3 182,7 292,2 131,4
5,9
-4,2 682,9
85,5 173,7 295,1 128,4
5,9
-3,7 691,7
78,2 184,7 295,4 132,8
4,8
-5,0 699,8
91,7 173,8 304,1 130,3
6,4
-3,7 669,3
81,5 172,7 288,3 126,6
8,2
-3,5 599,6
83,3 157,1 228,5 130,1
7,0
-3,5 647,2
82,2 167,3 271,1 126,2
8,2
-3,0 629,2 105,2 158,3 226,1 139,7
9,0
-2,7 621,5 103,8 157,7 222,5 137,5
9,2
-2,4 587,1
99,2 147,4 209,6 130,9
9,5
-2,3 577,3
97,0 145,8 206,2 128,2
8,0
-3,1 621,1
88,8 159,6 244,9 127,6
8,2
-2,2 625,0
71,9 166,6 264,7 121,2
6,3
-4,3 656,1
87,0 160,0 289,6 119,9
7,3
-2,9 643,2
72,4 169,8 279,4 121,2
51,6
48,8
50,6
48,8
47,6
46,4
44,8
47,2
38,8
29,2
36,8
32,3
39,2
35,4
21,5
38,3
26,1
28,3
46,0
42,3
43,4
43,8
47,9
41,7
33,1
39,1
34,7
32,9
30,7
29,7
35,4
34,4
40,5
37,5

Ia

200
VIOREL CHENDE

CAPITOLUL 6

SCURGEREA MEDIE

Analiza scurgerii apelor rurilor are ca obiectiv determinarea resurselor de


ap pe termen lung, att multianual, ct i sezonier i lunar, precum i identificarea
tendinelor de evoluie n timp i spaiu a acestora, evoluie ce depinde de o serie de
factori condiionali, analizai n capitolele anterioare (regim climatic, condiii
litologice, relief, nveli de sol, vegetaie, forma bazinelor etc.). ns volumul i
variabilitatea acestora sunt n relaie direct n primul rnd cu precipitaiile, cu
pierderile prin evaporaie i cu procesele de acumulare i de consum a rezervelor
de ap din bazinele hidrografice ale rurilor. Elaborarea planurilor i strategiilor de
gospodrire durabil i echilibrat a resurselor de ap, precum i realizarea
diverselor proiecte hidrotehnice, impun cunoaterea i analiza unui mare numr de
parametri hidrologici care deriv din analiza scurgerii, n diversele ei moduri de
exprimare (debite, volume, scurgere specific etc.).
Pentru analiza scurgerii medii au fost utilizate seriile de date ale celor 68
staii hidrometrice analizate anterior, perioada considerat fiind 19602005. Astfel,
pe lng cele 23 staii situate n interiorul unitii subcarpatice au mai fost analizate
alte 45 staii localizate n zonele periferice. Acestea au rolul de a sprijini
identificarea ct mai corect a corelaiilor dintre scurgere i diferii factori fizicogeografici, investigarea doar pe baza staiilor situate n unitatea geografic
analizat putnd conduce la unele rezultate inexacte, n special pentru zonele
situate la limita acesteia.

6.1. SCURGEREA MEDIE MULTIANUAL


Resursele de ap pot fi apreciate cel mai bine i gestionate adecvat pe baza
cunoaterii caracteristicilor scurgerii medii ntr-o perioad lung de timp,
exprimat sub form de debit (m3/s), volum de ap scurs (m3), scurgere specific
(l/s/km2), sau strat scurs (mm). n cazul valorilor anuale, formulele de trecere
dintr-o form n alta sunt urmtoarele:
q = Q1000/F sau
Q = qF/1000
sau
Q = SsF/31536
V = Q31,536 sau
V = qF 0,031536
sau
V = SsF 0,001
Ss = 31536Q/F
sau
Ss = 1000V/F
Ss = q31,536 sau

202

VIOREL CHENDE

unde q este scurgere specific (l/s/km2), Q este debitul (m3/s), V este volumul anual
(106 m3), Ss este stratul scurs anual (mm) iar F este suprafaa bazinului (km2). n
cazul n care unitatea de timp nu este anul, valoarea 31 536 se va nlocui cu T/103,
31,536 cu T/106 i 0,031536 cu T/109, unde T reprezint numrul de secunde din
intervalul de timp considerat.

6.1.1. DEBITUL MEDIU MULTIANUAL

Abaterea (% din Q
mediu multianual)

Scurgerea lichid, exprimat ca debit de ap (Q [m3/s]), tinde spre o medie


multianual cu att mai stabil cu ct irul de date este mai extins. Efectul mrimii
intervalului de timp se resimte mai rapid la rurile mici, dar care dreneaz bazine
hidrografice caracterizate printr-un regim pluviometric normal sau excedentar, i
cu o oarecare ntrziere n cazul rurilor mari, care colecteaz ruri cu regimuri
diferite, i a celor mici din partea central a Subcarpailor de la Curbur (n special
Subcarpaii Buzului), care i colecteaz apele din bazine ce au un uor caracter
semiarid i unde predomin depozite de roci permeabile. Astfel, n cazul staiei
hidrometrice Varlaam pe Bsca Mic, localizat n unitatea montan, se poate
observa stabilitatea debitului mediu multianual pentru perioade mai mari de 25 ani,
valorile pe intervale succeive de 25, 30, 35, 40 i 45 de ani nedepind 2,5% din
debitul mediu multianual calculat pentru 50 de ani (Fig. 6.1a). n schimb, rul
Slnic n seciunea Cernteti prezint o medie multianual mai omogenizat abia
dup un interval de 40 ani, cnd debitele medii ncep s rmn n intervalul 5%
fa de media multianual (Fig. 6.1b). Evoluia debitelor medii la Ialomia la s.h.
Slobozia, calculate calculat pe intervale de timp cu incrementare de 5 ani, exprim
o situaie medie ntre cele dou bazine discutate anterior.

Abaterea (% din Q
mediu multianual)

a)

b)

5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30

Nr. ani
0

15
%
10
5
0
-5
-10
-15
-20
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Nr. ani
55

Fig. 6.1. Evoluia abaterii debitului mediu multianual, calculat pe intervale de timp cu incrementare
de 5 ani, n raport cu debitul mediu pe ntreaga perioad; a) s.h. Varlaam pe Bsca Mic;
b) la s.h. Cernteti pe rul Slnic.

203

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

n concluzie, analiza scurgerii pe un interval de 4050 ani produce rezultate


relevante, erorile fiind minime pentru toate tipurile de ruri. Valorile medii pot fi
utilizate o perioad de circa 1020 ani cu un grad de ncredere mare.
Debitul mediu multianual este direct determinat de suprafaa bazinului de
recepie, acesta mrindu-se treptat, dinspre amonte spre aval, prin aportul de ap al
afluenilor. Totui, corelaia Q = f(S) este destul de slab pentru ntreg teritoriul,
tocmai particularitile factorilor fizico-geografici, i n primul rnd cantitile de
precipitaii, fiind cele care induc abateri pozitive sau negative comparativ cu o
corelaie medie, exprimate, n final, prin variabilitatea spaial a resurselor de ap
de suprafa. Pe spaii omogene, altitudinea reflect ntr-o oarecare msur
ansamblul condiiilor care influeneaz formarea i mrimea debitului, mai ales n
cazul bazinelor mici i medii (cantitile diferite de precipitaii, diferenierile
litologiei, solurilor, coeficientului de mpdurire etc.) Spre exemplu, rul Azuga are
un debit de 1,9 m3/s la o suprafa de 81 km2, n timp ce Cricovul Srat
nregistreaz acelai debit, dar la o suprafa de aproape 600 km2.
n arealul Subcarpailor de la Curbur i a zonelor periferice acestora,
legturile dintre mrimea debitului rurilor i suprafaa bazinului de pe care i
adun apele pot fi asociate unui numr de 4 tendine mai evidente:
a. Cursurile de ap care dreneaz relieful cu cele mai joase altitudini i a
cror bazine de recepie se desfoar n proporie de peste 80% n cmpie
(Coatcu, afluent al Rmnicului Srat, i Clmui) au cel mai mic debit n raport
cu suprafaa (Fig. 6.2).
b. n afara acestor dou ruri, cele mai mici debite caracterizeaz cea mai
mare parte a bazinelor care se suprapun n proporie de peste 50% Subcarpailor.
Aceast relaie definete i bazinele hidrografice mari, dup ce ptrund n cmpie.
Aici, rurile i mresc foarte mult suprafaa, dar fr a beneficia de aport
semnificativ de debit. n cadrul acestora, trecerea de la valori mari de debite, tipic
montane, n raport cu suprafaa, la valori inferioare, se face difereniat, n funcie
de disponibilul de debit cu care ajunge n cmpie: la o distan mai mare fa de
limita dintre Subcarpai i Cmpia Romn n cazul Ialomiei i Prahovei, i
imediat dup ptrunderea n cmpie n cazul 100,0
R = 1,00 c)
bazinelor Buzu, Rmnicul Srat i Putna.
a)d)
R = 0,74
c. Sunt puse n eviden cteva ruri
subcarpatice care se abat de la corelaia
10,0
anterioar, n sensul c prezint debite mai
b)
mari. n Subcarpaii Prahovei, un disponibil
R = 0,97
R = 0,96
de ap care excede valorilor normale
d)
sugerate prin localizarea geografic este
1,0
s.h. Cireu
caracteristic rului Bizdidel, pe fondul unui
a)
substrat litologic mai dur (roci de vrst
s.h. Mrtineti
Cretacic). Acesta determin un coeficient de
0,1
scurgere mai mare, media claselor litologice
10
100 S (km ) 1000
10000
(CL) fiind 6,5 fa de 88,5 ct a fost
Fig. 6.2. Corelaiile Q = f(S).
determinat pentru alte bazine similare din
2

Q (m3/s)

204

VIOREL CHENDE

aceeai zon. Un grup compact de bazine care furnizeaz un debit mai mare n
raport cu suprafaa este localizat n Subcarpaii Vrancei, n general la contactul cu
unitatea carpatic i n dealurile subcarpatice cutate (Rmnicul Sarat la s.h.
Tulburea, Milcov la s.h. Reghiu i uia la s.h. Ciuruc). Cu toate c ocup ntinse
suprafee subcarpatice (60%, 97% i respectiv 86%), nregistreaz debite cu
aproape 1 m3/s mai mari pentru aceeai suprafa. i aceste valori ar putea fi
explicate prin prisma litologiei, indicele CL fiind mai mic dect n alte bazine
similare din Subcarpaii Vrancei. De exemplu, bazinului de recepie al rului
Milcov, n seciunea Reghiu, i corespunde o valoare a litologiei de de 5,5 (pe
fondul dominrii gresiilor i gipsurilor), n timp ce pentru urmtoarea sta ie
(Goleti) a fost calculat o valoare de 7,9. Dar nu este singurul element care
determin resursa bogat de ap. Aceste bazine se caracterizeaz i prin cantiti de
precipitaii mai mari n raport cu cele care dreneaz sectoarele centrale sau externe
ale Subcarpailor. Aceast corelaie se sprijin pe cele trei bazine menionate, la
care se adaug cel al rului Slnic amonte de staia hidrometric Loptari (are un
caracter de tranziie ntre regimul montan i cel subcarpatic, chiar dac suprafaa
drenat este ncadrat Carpailor), precum i dou seciuni hidrometrice n care este
msurat debitul rului Trotu. Aceste ultime dou staii nregistreaz debite mai
mici n raport cu arealul montan nconjurtor, determinate de cantitatea mai sczut
de precipitaii, dar i de uniformizarea resurselor de ap din zona montan cu cele
din Subcarpai (Chende, 1999).
d. Bazinele hidrografice n a cror suprafa, ponderea majoritar o are
arealul carpatic de formare a scurgerii, prezint cele mai mari debite raportate la
suprafaa drenat. Acestora li se adaug rurile principale n sectoarele
subcarpatice sau chiar n cele de cmpie (Fig. 6.2).
O corelaie unic Q = f(S) poate fi definit doar n cazul rurilor principale.
Lund n considerare doar staiile hidrometrice de pe rurile Ialomia, Prahova,
Buzu i Putna, este evideniat o legtur strns ntre debitele medii multianuale
i suprafaa bazinului (R2 = 0,94). Este evident c urmrind separat evoluia
debitelor fiecrui ru, gradul de corelaie sporete considerabil. n general, dup o
anumit suprafa de bazin, debitul rmne relativ constant, aceste ruri
nemaiprimind aflueni importani. n acest caz, se obin corelaii mult mai bune
prin funcii polinomiale de grad 2 sau 3, n funcie de modul de formare a debitelor
prin aport din aflueni (Fig. 6.3). Spre exemplu, rul Ialomia ntre s.h. Blenii
Romni i Micuneti i dubleaz suprafaa de bazin, dar ca aport principal de
debit contribuie doar Cricovul Dulce cu 2,2 m3/s, acest bazin reprezentnd 42% din
suprafaa dintre cele dou staii, diferena de 48% fiind reprezentat de suprafaa
interbazinal format din relief de cmpie, fr aport semnificativ de debit.
O analiz mai detaliat presupune nlocuirea parametrului SB cu un indice
care s in seam nu numai de suprafaa bazinului, ci i de o serie de elemente
fizico-geografice, pentru a putea surprinde influena acestora asupra formrii
debitelor. Dependena fa de indicele CN nu poate fi pus n eviden, solurile, dar

205

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

mai ales vegetaia (elemente reflectate prin acest indice), influennd mai mult
scurgerea maxim, n special forma hidrografului viiturii i valoarea debitului
maxim instantaneu.
50

Ialom ia

Q (m 3/s)

Prahova

40

Buzu

30

Putna

20

Poly. (Buzu)
Poly. (Prahova)

10
S (km 2)

0
0

2000

4000

6000

8000

10000

Poly. (Ialom ia)


Poly. (Putna)

Fig. 6.3. Corelaiile de tip putere Q = f(S) pentru rurile principale.

Aa cum s-a constatat n cazul bazinelor subcarpatice care se abat de la


corelaia Q = f(S), litologia poate reflecta n bun msur capacitatea de formare a
resursei de ap ntr-un bazin hidrografic. Astfel, prin corelarea cu parametrul S/CL,
coeficientul de corelare R2 a crescut semnificativ, de la 0,74 la 0,86 (Fig. 6.4).
Raportul S/CL semnific faptul c debitul este invers proporional cu indicele CL,
aa cum este definit n prezenta lucrare, valorile mici ale CL fiind specifice rocilor
dure, care nu favorizeaz pierderile de ap. Rezultatul corelaiei este vizibil
mbuntit, pentru 13 staii debitul fiind determinat cu o eroare de sub 10% iar
pentru alte 10, cu erori cuprinse ntre 10 i 20% (Tabelul 6.1).
Cantitile de precipitaii au un rol major n formarea debitelor, regimul
pluviometric reflectnd n bun msur potenialul de generare a resurselor de ap
de suprafa. Totui, regimul i sursele de alimentare a rurilor sunt diferite de la o
zon la alta. Variabilitatea spaial a raporturilor dintre diferitele tipuri de
alimentare (subteran, pluvial sau pluvio-nival) n arealul analizat este
amplificat de complexitatea acestuia, att prin luarea n considerare a zonelor
periferice Subcarpailor de la Curbur, ceea ce conduce la manifestarea conjugat a
particularitilor fizico-geografice a celor trei uniti majore de relief, ct i prin
diferenierile climatice evidente din nsi unitatea subcarpatic. n general, n
sectoarele montane ale bazinelor hidrografice, alimentarea din pnza freatic,
interceptat n special n perioadele secetoase, poate ajunge chiar la 50% din
volumul de ap transportat prin albiile minore. Spre altitudini medii, aportul
complexelor acvifere se reduce, cu att mai mult cu ct n Subcarpaii de la
Curbur coeficienii de filtraie a depozitelor permeabile sunt relativi mici,
determinnd un potenial redus al resurselor hidrogeologice. n sectoarele
inferioare, alimentarea subteran nu depete 1030 % din volumul total tranzitat.
Aici, alimentarea superficial este predominant pluvial.

206

VIOREL CHENDE

n aceste condiii, relaionarea suprafeei bazinului de recepie i a


cantitilor de precipitaii medii multianuale, conduce la o mbuntire a
justificrii variabilitii debitelor. S-a utilizat variabila SP2,210-6 (10-6 are doar
rolul de a reduce ecartul de valori rezultat, acest artificiu fiind utilizat i n
continuare, pentru o serie de ali parametri), ceea ce a condus, comparativ cu
parametrul S/CL, la o reducere a seciunilor n care erorile obinute sunt mai mari
de 40% (Tabelul 6.1). Valoarea puterii variabilei P arat rolul important al
cantitilor de precipitaii n cazul asocierii acestui element cu suprafaa bazinului.
ns elementul integrator al variabilitii factorilor fizico-geografici, i n
primul rnd a precipitaiilor, este altitudinea. Cele dou variabile, Q (debitul) i HB
(altitudinea medie a bazinelor de recepie), fiind direct proporionale, s-a adoptat
un parametru de tipul SHBn. Aplicarea conexiunii de tipul SHB este evident
superioar celor anterioare, dar gradul de corelare maxim este atins prin utilizarea
parametrului SHB1,2510-5 (Fig. 6.5). Valoarea de 1,25 a puterii variabilei HB
semnific faptul c rolul altitudinii este cu att mai important cu ct valoarea ei este
mai mare, n arealul carpatic putnd avea chiar o influen mai mare n raport cu
suprafaa bazinului.
Tabelul 6.1.
Abaterea fa de debitele medii multianuale msurate a debitelor determinate prin corelaie cu
suprafaa i principalii indici fizico-geografici.
Clase de
erori (%)
0-10
10-20
20-40
40-80
> 80

Parametrul utilizat / Numr staii


SB/CL
SB P2,210-6
SB HB1,2510-5
13
11
31
10
12
19
20
25
12
14
9
3
9
9
1

SB
6
8
21
16
15

100,0

100,0
R = 0,86
2

R2 = 0,98
10,0
Q (m3/s)

Q (m 3/s)

10,0

1,0

s.h. Cireu

1,0

s.h. Mrtineti
0,1

0,1
1

10

100

1000

S/CL

Fig. 6.4. Corelaia Q = f(S/CL).

10000

10
100
S HB1,2510-5

1000

Fig. 6.5. Corelaia Q = f(SHB1,2510-5).

Rezultatul const n coeficientul mare de corelaie R2 (0,98) i reducerea


mediei erorilor de calcul a debitelor la 15%. S-au obinut 50 de valori cu erori sub

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

207

20%, din care 31 cu erori sub 10% (numrul de seciuni utilizate a fost de 66).
Erorile mari sunt, n general, caracteristice debitelor medii multianuale mici,
eroarea maxim fiind nregistrat la nchiderea bazinului hidrografic Slnic.
Prin integrarea precipitaiilor, temperaturii i litologiei cu suprafaa i
altitudinea bazinului, se constat o foarte uoar mbuntire a explicrii debitelor.
n aceeai proporie redus, scade rolul altitudinii. Pentru corelaia Q= f(HB, P, T,
CL), cel mai adecvat parametru depistat este S HB1,1 Ia0,2 10-5 / CL0,1, unde Ia
reprezint indicele de ariditate.
6.1.2. ABATERILE DEBITELOR MEDII MULTIANUALE N
SECTOARELE INFERIOARE ALE PRINCIPALELOR RURI
Deviaia, n general negativ, a debitelor de la tendina normal de cretere o
dat cu suprafaa sau lungimea rurilor (vezi Fig. 6.3), este caracteristic doar
anumitor sectoare de ru din cmpie, aici debitele fiind mai mici n aval dect n
amonte. Chiar dac aceste abateri caracterizeaz areale din exteriorul
Subcarpailor, cunoaterea lor este important prin prisma evalurii domeniului de
valabilitate a diferitelor corelaii formulate. De altfel, prin integrarea indicilor care
reflect condiiile fizico-geografice cu seriile de datele hidrologice, se are n vedere
tocmai aducerea tuturor bazinelor de recepie, la scar larg (caracterizate de o
mare variabilitate a factorilor cauzali), pe o singur relaie care s explice un
anumit comportament sau proces al formrii scurgerii, sau s genereze valorile unei
anumite componente hidrologice. Astfel de situaii pot fi ntlnite pe Ialomia, ntre
staiile Coereni i Slobozia, pe Buzu ntre Bania i Racovia, i pe Putna ntre
staiile Colacu i Mirceti. Avnd n vedere c pe rul Ialomia, amonte de
Coereni, debitele mai sunt monitorizate prin alte trei staii pn la limita cu
unitatea subcarpatic, acest caz nu este relevant pentru hidrologia Subcarpailor.
Buzul, ntre staiile hidrometrice Bania i Racovia, ambele situate n
cmpie, pierde un debit mediu multianual de 0,7 m3/s, chiar dac suprafaa
bazinului crete cu circa 1 100 km2. Aceast suprafa, ca i n cazul Ialomiei, este
drenat de vi secundare, uneori chiar cu un caracter temporar, de tip autohton.
Izvoarele acestor vi sunt n general la baza versanilor subcarpatici (Fig. 6.6). n
plus, condiiile fizico-geografice, n special panta terenului, determin coeficieni
de scurgere foarte mici. O alt cauz rezid n utilizarea apei pentru irigaii. De la
an la an, diferenele variaz destul de mult, ntre -9,5 i 3,9 m3/s, astfel c abaterile
de la evoluia normal a debitelor nu se nregistreaz n fiecare an.
Neconcordana dintre debitele din amonte i cele din aval este mult mai
evident n cazul rului Putna. ntre seciunile Colacu, situat n centrul
Subcarpailor, i Mirceti, situat la contactul dintre cmpia nalt, piemontan, i
cmpia joas, de subsiden, Putna pierde un debit mediu multianual de 3 m3/s, n
condiiile n care ntre cele dou staii suprafaa bazinului crete cu 330 km2.

208

VIOREL CHENDE

Fig. 6.6. Bazinul de recepie al rului Buzu ntre staiile hidrometrice Bania i Racovia.

n exteriorul Subcarpailor, albia Putnei este spat n depozitele glacisului


subcarpatic (Glacisul Rmnicului), format din unirea conurilor aluvionare ale
principalelor ruri (Putna, Milcov i Rmna). Att aceast unitate de relief, ct i
Cmpia piemontan nalt a Rmnicului, situat imediat sub glacis, prezint pante
slab nclinate, avnd n baz depozite cuaternare (aluviale, proluviale i loessoide).
Condiiile morfometrice i litologice conduc, n aceast zon, la pierderi de ap
prin patul albiilor, rurile principale putnd chiar seca. Analiznd mediile lunare
din perioada 19882004, se constat c din 204 valori, 190 prezint bilan negativ
ntre cele dou staii, n aval debitele fiind mai mici (Fig. 6.7). Cea mai mare
diferen a fost nregistrat n mai 1988, diferena fiind de 29 m3/s.
70
60
Q (m3/s)

50
40
30
20
10

R. Putna - S.h. Colacu

01.04

01.03

01.02

01.01

01.00

01.99

01.98

01.97

01.96

01.95

01.94

01.93

01.92

01.91

01.90

01.89

01.88

R. Putna - S.h. Mirceti

Fig. 6.7. Evoluia debitelor medii lunare la staiile hidrometrice Colacu i Mirceti n
perioada 19882004.

Acest fenomen se face simit nc din spaiul subcarpatic. Pierderile prin


inflaie se remarc nc din amonte de Colacu, pn n dreptul localitii Mirceti.

209

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

Cele mai intense infiltraii au loc n sectorul FureiGaroafaMirceti, unde au ca


rezultat secarea rului n perioadele cu deficit de umiditate (Zaharia, 1999).
La contactul dintre Subcarpai i glacisul periferic, pierderile sunt datorate
stratelor de Cndeti, a cror permeabilitate accentuat favorizeaz infiltrarea unor
importante cantiti de ap (Fig. 6.8). n sectorul cmpiei nalte, cauza principal a
pierderilor o constituie depozitele de pietriuri i bolovniuri cu grosimi mari. ns
aceste pierderi nu explic ntreaga diferen de debit mediu multianual de aproape
3 m3/s care se nregistreaz ntre cele dou seciuni de msurare. O a doua cauz
este reprezentat de utilizarea apei pentru irigarea terenurilor agricole din zona de
cmpie. Apa este preluat din rul Putna imediat ce acesta iese din sectorul
subcarpatic, printr-o reea de canale principale (Sturza, SrbiBtineti, Baloteti
Furei, Sftoiu etc.). Sistemul de irigaii nsumeaz o capacitate total instalat de
peste 3 m3/s, ns debitul maxim prelevat a fost doar de 0,6 m3/s. O parte din
volumul de ap este fie redat Putnei n aval de Mirceti, fie transportat spre Siret.

a)

b)

Fig. 6.8. Meandrri ale albiei Putnei la contactul dintre Subcarpai i glacisul piemontan
(ortofotoplan vizualizat 3D prin suprapunere peste SRTM); a) n dreptul localitilor Burca
i erbeti; b) n dreptul localitii Clipiceti.

Canalele Sturza i SrbiBtineti urmresc vechi albii naturale (Fig. 6.9).


Primul, situat pe dreapta Putnei, urmrete cursul fostului pru Cacaina. Traseul
canalului SrbiBtineti, situat pe malul stng al Putnei, urmrete vechea albie a
prului Grla Morilor, aproape paralel cu Putna, iar surplusul de ap este
transportat spre Siret.
Aval de s.h. Mirceti, debitul Putnei aproape se dubleaz, acesta crescnd de
3
la 9 m /s la 16,5 m3/s la s.h. Borlu. Principalii aflueni pe acest sector, Milcov i
Rmna, nu justific creterea mare de debit, cele dou cursuri de ap contribuind
doar cu 2,2 m3/s. O parte din debit provine din restituia apei din sistemul de
irigaii, ns aceasta nu poate ajunge n nici un caz la 7,5 m3/s. Cea mai mare parte
a acestui debit are ca surs aportul de ap subteran care este posibil n cmpia
joas de subsiden ca urmare a pantelor mici, a albiei principale puternic adncit
i a complexelor acvifere cantonate n pietriurile de Cndeti.

210

VIOREL CHENDE

s.h. Borlu
s.h. Mirceti

Grla
Morilor

s.h. Jilite
s.h. Goleti

Prul
Cacaina

s.h. Colacu
s.h. Vidra

Fig. 6.9. Localizarea vechilor albii naturale pe care s-au construit canalele Sturza i
SrbiBtineti.

i rurile Milcov i Rmna sunt afectate de pierderea apei n subteran, ns


dimensiunea fenomenului este mult redus, debitele fiind mai mici, iar pierderile
prin inflaie producndu-se, n special, n perioadele cu deficit de umiditate.
6.1.3. STRATUL SCURS
Stratul scurs mediu multianual, exprimat n mm/an, reprezint volumul de
ap care se scurge prin albie anual, transformat n nlime echivalent de strat de
ap distribuit uniform pe suprafaa bazinului. Cu toate c este o mrime direct
proporional cu scurgerea specific (Ss = q31,536), este des utilizat datorit
modului de exprimare (mm), ceea ce
conduce la posibilitatea intercomparrii i
N
corelrii cu precipitaiile, inclusiv la
determinarea coeficienilor de scurgere.
s.h.
Calculat ca medie pe bazinele de
Sita Buzului
recepie, acesta variaz ntre 32 mm n
bazinul Clmuiului, care este un ru
s.h.
Vama Buzului
autohton de cmpie, cu un debit extrem de
mic n raport cu suprafaa drenat, de peste
1 000 km2, i 767 mm n bazinul Buzului,
la s.h. Vama Buzului (Tabelul 6.2). Acest
ultim bazin, situat pe versanii care
formeaz bariera carpatic, generatoare de
Fig. 6.10. Cumpna de ape a bazinului
fenomene de foehn pe versanii opui,
staiei hidrometrice Vama Buzului.
reprezint un bazinet de obrie situat la

211

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

altitudini mai mari fa de arealele limitrofe, i care spre vest prezint o serie de
zone mai coborte (Fig. 6.10). Sunt elemente care fac ca influenele climatice
vestice, exprimate prin una din cele mai mari cantiti de precipitaii medii pe bazin
(904 mm), s determine un potenial hidric mare.
Tabelul 6.2.
Caracteristicile scurgerii medii multianuale.
Staia

Rul

Podu Dmboviei
Rucr
Bdeni
Malu cu Flori
Moroeni
Fieni
Pucioasa
Trgovite
Gura Ocniei
Blenii Romni
Moreni
Bltia
Micuneti
Azuga
Buteni
Buteni
Poiana apului
Cmpina
Teila
Prahova
Cheia
Izvoarele
Gura Vitioarei
Vrbilu
Moara Domneasc
Cioranii de Jos
Adncata
Coereni
Baba Ana
Slobozia
Vama Buzului
Sita Buzului
Comandu
Varlaam
Varlaam
Bsca Roziliei
Nehoiu
Chiojdu
Mgura
Loptari
Cernteti
Nicov

Dmbovia
Ruor
Valea Bdenilor
Dmbovia
Ialomia
Ialomicioara
Bizdidel
Ialomia
Slnic
Ialomia
Cricovul Dulce
Cricovul Dulce
Ialomia
Azuga
Prahova
Valea Cerbului
Prahova
Prahova
Doftana
Prahova
Teleajen
Teleajen
Teleajen
Slnic
Teleajen
Cricovul Srat
Prahova
Ialomia
Istu (Ghighiu)
Ialomia
Buzu
Buzu
Bsca Mare
Bsca Mare
Bsca Mica
Bsca Mare
Buzu
Bsca Chiojdului
Buzu
Slnic
Slnic
Nicov

S
(km2)
257,6
50,9
57,5
644,9
264,7
92,2
93,7
704,1
60,0
914,7
211,3
536,1
2163,0
81,0
141,0
24,8
205,3
486,6
289,6
984,3
42,2
284,1
496,7
41,4
1408,3
597,1
3694,9
6315,4
119,4
9234,7
114,2
366,0
107,8
440,3
238,1
768,1
1576,9
107,1
2292,2
83,8
411,1
203,3

HB
(m)
1436,2
1200,7
1254,8
1209,6
1386,1
917,1
638,1
912,9
360,8
772,3
450,6
396,4
474,6
1403,4
1315,8
1532,9
1355,7
1123,6
1182,4
1017,4
1275,6
1068,9
905,2
516,6
556,7
293,0
553,8
492,4
269,9
363,6
1123,7
941,9
1275,8
1166,9
1201,7
1135,9
1043,1
908,1
900,5
941,2
594,3
349,5

Q
(m3/s)
4,67
0,92
0,92
9,99
4,75
1,25
0,80
8,64
0,27
9,89
1,04
2,19
14,32
1,94
2,78
0,47
4,88
8,11
4,51
12,12
0,79
3,87
5,57
0,27
9,20
1,94
26,29
42,95
0,29
44,79
2,78
5,15
2,21
7,25
3,42
11,62
21,36
1,21
25,26
0,83
1,42
0,58

Ss
(mm/an)
0,22 572,2
0,24 569,3
0,26 506,2
0,26 488,5
0,29 565,3
0,35 429,1
0,54 269,9
0,36 386,8
0,65 142,1
0,38 341,1
0,63 155,4
0,63 129,0
0,44 208,9
0,25 754,8
0,25 622,0
0,31 604,3
0,23 750,0
0,27 525,7
0,27 491,3
0,32 388,3
0,29 588,1
0,36 429,4
0,37 353,7
0,48 207,5
0,36 206,0
0,54 102,3
0,32 224,4
0,38 214,4
0,53
76,6
0,39 152,9
0,32 766,7
0,32 444,0
0,28 646,9
0,29 519,5
0,29 453,0
0,29 476,9
0,31 427,2
0,40 355,6
0,32 347,5
0,44 311,7
0,48 109,0
0,63
90,7

Cv

q
Vol. an.
(l/s/km2) (106 m3)
0,68 18,14 147,4
0,70 18,05
29,0
0,61 16,05
29,1
0,60 15,49 315,1
0,64 17,93 149,7
0,56 13,61
39,6
0,37
8,56
25,3
0,50 12,27 272,4
0,22
4,51
8,5
0,46 10,82 312,0
0,23
4,93
32,8
0,20
4,09
69,2
0,32
6,62 451,7
0,80 23,93
61,1
0,67 19,72
87,7
0,71 19,16
15,0
0,81 23,78 154,0
0,60 16,67 255,8
0,60 15,58 142,3
0,48 12,31 382,2
0,71 18,65
24,8
0,54 13,62 122,0
0,46 11,22 175,7
0,30
6,58
8,6
0,30
6,53 290,1
0,17
3,24
61,1
0,33
7,11 829,0
0,33
6,80 1354,3
0,13
2,43
9,1
0,26
4,85 1412,4
0,85 24,31
87,6
0,60 14,08 162,5
0,91 20,51
69,8
0,74 16,47 228,7
0,62 14,36 107,9
0,67 15,12 366,4
0,60 13,55 673,7
0,46 11,28
38,1
0,49 11,02 796,5
0,40
9,88
26,1
0,16
3,46
44,8
0,16
2,88
18,4

Cs

212

VIOREL CHENDE

Staia

Rul

Costomiru
Potrnicheti
Bania
Racovia
Cireu
Tulburea
Mrtineti
Lepa
Lepa
Tulnici
Herastru
Nereju
Colacu
Vidra
Mirceti
Reghiu
Goleti
Groapa Tufei
Jilite
Borlu
Ciuruc
Ferastru
Halo
Oneti
Vrnceni

Clnu
Clnu
Buzu
Buzu
Clmui
Rmnicul Sarat
Coatcu
Putna
Lepa
Putna
Nruja
Zbala
Putna
Vizui
Putna
Milcov
Milcov
Rmna
Rmna
Putna
uia
Oituz
Cain
Trotu
Trotu

S
(km2)
36,5
192,5
4012,6
5130,1
1133,6
190,1
320,3
142,0
71,5
364,3
124,2
264,4
1091,9
76,4
1422,0
117,6
409,8
180,4
321,8
2480,9
175,9
262,8
213,0
2833,7
4080,6

HB
(m)
506,5
351,2
674,7
544,1
62,5
806,4
135,2
1053,3
1018,0
1013,0
1091,2
1174,8
929,1
468,6
785,8
620,9
414,3
419,1
322,7
577,2
597,6
809,5
731,4
857,7
743,7

Q
(m3/s)
0,19
0,48
28,94
28,27
1,15
1,62
0,33
1,82
0,98
4,51
1,87
3,85
11,94
0,32
8,98
1,13
1,37
0,65
0,84
16,53
1,31
3,20
2,43
25,26
35,43

Ss
(mm/an)
0,62 164,1
0,72
77,9
0,33 227,5
0,36 173,8
0,67
32,1
0,71 268,8
0,67
32,6
0,33 404,5
0,45 430,9
0,36 390,7
0,39 474,0
0,40 459,2
0,40 344,9
0,54 132,1
0,50 199,2
0,65 302,0
0,66 105,3
0,70 114,5
0,69
82,5
0,40 210,1
0,51 234,3
0,42 383,5
0,41 359,1
0,39 281,1
0,44 273,8

Cv

q
Vol. an.
(l/s/km2) (106 m3)
0,24
5,20
6,0
0,12
2,47
15,0
0,34
7,21 912,8
0,28
5,51 891,6
0,07
1,02
36,4
0,41
8,52
51,1
0,06
1,04
10,5
0,59 12,83
57,4
0,63 13,66
30,8
0,57 12,39 142,3
0,69 15,03
58,9
0,66 14,56 121,4
0,52 10,94 376,6
0,22
4,19
10,1
0,31
6,32 283,2
0,48
9,58
35,5
0,17
3,34
43,1
0,20
3,63
20,7
0,14
2,62
26,6
0,34
6,66 521,2
0,37
7,43
41,2
0,58 12,16 100,8
0,56 11,39
76,5
8,91 796,6
8,68 1117,5

Cs

staii hidrometrice tipic subcarpatice

Bazinele de recepie care prezint un puternic caracter subcarpatic (peste


70% din suprafaa bazinului de recepie se suprapune acestei uniti), sunt
caracterizate de straturi de ap ntre 50 i 300 mm. Pe msur ce ponderea
Subcarpailor de la Curbur n formarea bazinului se reduce, stratul scurs fie scade
n bazinele cu o important pondere a reliefului de cmpie, fie crete spre bazinele
montane (Fig. 6.11).
800
Stratul scurs (mm)

700
600

munte

500
400
300
200

cmpie

100
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ponderea Subcarpailor n suprafaa bazinului (%)

Fig. 6.11. Modul de formare a stratului scurs dinspre cele dou uniti periferice spre Subcarpai.

213

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

Gradientul cu care crete stratul scurs dinspre bazinele subcarpatice spre cele
montane este mult mai mare n raport cu cel dinspre cmpie spre Subcarpai, fiind
determinat de gradientul altitudinilor medii. Aceast distribuie este pus n
eviden numai n cadrul bazinelor hidrografice cu un grad mare de omogenitate a
reliefului, nu i n bazinele staiilor care monitorizeaz sectoarele inferioare ale
rurilor principale.
Coeficienii de scurgere sunt determinai ca raport ntre stratul scurs i
cantitilor de precipitaii czute pe suprafaa unui bazin, fiind utilizai mai ales n
cadrul analizei debitelor maxime. Dac se utilizeaz precipitaiile medii
multianuale pe bazin, raportul Ss/P reprezint coeficintul de scurgere mediu
multianual (Cs). Cei mai mici coeficieni de scurgere se situeaz la valori sub 0,1 i
caracterizeaz bazinele rurilor autohtone de cmpie sau care au doar izvoarele pe
versanii externi ai Subcarpailor. Valorile mici sunt datorate pierderilor, fie prin
evaporaie sau evapotranspiraie, fie prin acumulare n microdepresiuni sau
infiltraie ca urmare a pantelor reduse.
Majoritatea bazinelor tipic subcarpatice (11 din cele 15 bazine definite
astfel), precum i alte bazine situate spre cele dou uniti de relief periferice,
prezint coeficieni de scurgere care variaz ntre 0,1 i 0,25. Bazinele care se abat
pozitiv de la corelaie Q = f(S) care definete Subcarpaii de la Curbur, sunt
caracterizate i de coeficieni de scurgere mai mari, cuprini ntre 0,35 i 0,5
(Bizdidel, uia sau Milcov amonte de staia hidrometric Reghiu). Pe msur ce
ponderea suprafeelor carpatice n suprafaa bazinului este mai mare, coeficienii de
scurgere cresc, cantiti tot mai mici de ap pierzndu-se pe diferite ci. Bazinele
hidrografice care aparin arealului carpatic de formare a scurgerii nregistreaz
coeficieni de peste 0,6, ajungnd la 0,85 la Vama Buzului pe Buzu i 0,91 la
Comandu pe Bsca Mare.
11
Din punct de vedere al factorilor fizicoC = -0,1*T + 1,14
10
geografici, legitile dup care variaz coeficienii de
R = 0,88
scurgere sunt destul de complexe, putnd fi puse n
9
eviden totui o serie de corelaii. Astfel, Cs crete
8
invers proporional cu temperatura medie multianual
7
a bazinelor de recepie, cu un gradient de 0,1 la 1C
6
(Fig. 6.12). Temperaturile mai mici determin o
5
evapotranspiraie mai mic, ceea ce conduce la
4
formarea unui potenial de scurgere semnificativ. De
3
asemenea, relaia cu litologia este de invers
C
2
proporionalitate, rocile cu o duritate mare i
0,0 0,2 0,4
0,6 0,8 1,0
porozitate mic (isturi cristaline, marno-calcare, fli
grezos etc.) determinnd un potenial de scurgere mai Fig. 6.12. Corelaia CS = f(T).
mare. Analiznd coeficientul de scurgere n funcie de
cele 10 clase litologice (CL), se constat o legtur mai bun n cazul claselor cu
valori peste 6 (marne, argile, nisipuri), n timp ce bazinele montane, formate pe
S

T ( o)

214

VIOREL CHENDE

roci dure, determin o reducere a coeficientului de corelaie, alte caracteristici


fizico-geografice controlnd dimensiunea deficitului de ap. O corelaie
asemntoare, dar direct proporional, exist i ntre Cs i panta medie a bazinelor
de recepie (IB), n cazul terenurilor cu declivitate redus, apa fiind reinut la
nivelul solului i mai puin drenat spre albiile minore.
n raport cu indicele CN, coeficientul de scurgere ar trebui s fie direct
proporional, iar n raport cu coeficientul de mpdurire (Cp), invers proporional.
ns raporturile dintre aceste elemente sunt difuze, rolul texturii solului i a
vegetaiei asupra resurselor de ap multianuale, pe termen lung, fiind mult redus
n raport cu litologia, temperatura sau panta bazinului. Acest lucru nseamn c
relaiile dintre regimul hidric i indicii CN i Cp se subordoneaz corelaiilor cu
elementele amintite.
Totui, la nivelul unor areale mici, unde au putut fi identificate bazine ale
cror pante, litologii i temperaturi sunt relativ omogene, Cp tinde a avea un rol
semnificativ n mrimea coeficientului de scurgere.
0,90
Un astfel de exemplu este cel al bazinelor de
Cp
recepie din cursul superior al Buzului, inclusiv
0,85
Bsca. Cele 6 bazine ale staiilor din acest arel (mai
0,80
puin bazinul corespunztor staiei Sita Buzului,
care se suprapune n mare parte peste Depresiunea
0,75
ntorsura Buzului, subunitate caracterizat de
0,70
inversiuni termice i pluviale) prezint un mare grad
0,65
de omogenitate a parametrilor T (variaii ntre 3,9 i
C
5,2), CL (3,35,7) i IB (12,115,1). n aceste
0,60
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
condiii fizico-geografice, se obine o corelaie bun
ntre Cs i Cp (Fig. 6.13), astfel c se poate spune c
Fig. 6.13. Corelaia CS = f(Cp)
n zone cu un grad mare de uniformitate,
pentru bazinele staiilor
hidrometrice din sectorul
coeficientul de mpdurire explic mare parte din
superior al Buzului.
valoarea raportului Ss/P, raport care definete n
bun msur regimul hidric al bazinelor hidrografice.
Toate aceste elemente fizico-geografice sunt cel mai bine puse n eviden de
altitudinea medie, relaia dintre cele dou elemente fiind direct proporional.
Coeficientul de scurgere crete odat cu altitudinea cu un gradient mediu de 0,1 la
fiecare 200 m.
Analiznd coeficienii de scurgere pentru un numr de 22 bazine
hidrografice a cror suprafa se suprapune unitii subcarpatice n proporie de
peste 40% i a cror component carpatic se situeaz sub 50%, se constat o
relativ slab corelare a acestora cu altitudinea (R2 = 0,78), determinat de bazinul
hidrografic Slnic n seciunea Cernteti, acesta nregistrnd cel mai mic
coeficient de scurgere din Subcarpai (0,16). Este posibil ca, fiind un bazin mic, s
aib o sensibilitate mare la ncadrarea pe corelaia precipitaiilor cu altitudinea. ns
chiar dac ar fi ncadrat pe o corelaie cu precipitaii mai mici, cantitile medii de
S

215

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

precipitaii s-ar diminua doar cu aproximativ 25 40 H/C


mm, determinnd o crete a valorii Cs cu sub 0,01. 35
Dac se face abstracie de acest bazin, coeficientul 30
R = 0,85
de corelaie este mult mbuntit.
25
Introducerea factorului litologic n ecuaia 20
variabiliti spaiale a coeficientului de scurgere, sub
forma indicelui H/CL2, conduce la o mai bun 15
justificare a valorii minime a raportului Ss/P, 10
5
reflectat ntr-un coeficient de corelaie de 0,85 (Fig.
C
0
6.14). Fundamentul geologic pe care se suprapune
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
bazinul Slnicului n sectorul central i inferior,
format din gresii i marne (uneori marne nisipoase),
Fig. 6.14. Corelaia
dar mai ales din roci slab consolidate sau sau
CS = f (H/CL2) pentru bazinele
de recepie tipic subcarpatice.
neconsolidate (nisipuri, pietriuri), de vrst
romaniancuaternare, determin o reducere a
volumului de ap regsit n albia principal, i, n consecin, un regim hidric
deficitar. ns influena litologiei este insuficient pentru a explica n totalitate
coeficientul de scurgere de 0,16. Corelaia Cs = f(H/CL2) considerat fr bazinul
de recepie al rului Slnic la s.h. Cernteti mbrac foarte bine celelalte 21 bazine
tipic subcarpatice (R2 = 0,93).
2
L

6.1.4. SCURGEREA SPECIFIC


Scurgerea specific (q), exprimat n l/s/km2, reprezint cel mai bun
indicator al condiiilor fizico-geografice, integrnd, dar pe areale limitate,
contribuia conjugat a factorilor cauzali la formarea scurgerii. Prin mprirea
debitului la suprafaa bazinului, se elimin influena acesteia. Avnd n vedere c
factorii care determin valoarea scurgerii variaz n primul rnd cu altitudinea,
corelaia q-HB este cea mai expresiv (Rurile Romniei, 1971; Ujvari, 1972).
Scderea altitudinii medii atrage dup sine o scdere a cantitilor de precipitaii, o
cretere a evaporaiei, o reducere a pantelor i a gradului de mpdurire, astfel c,
indiferent de zon, scurgerea scade odat cu altitudinea. Exist ns numeroase
particulariti de la o zon la alta, puse n eviden i n cazul stratului scurs, cei doi
parametri fiind direct proporionali.
Majoritatea bazinelor tipic subcarpatice se caracterizeaz prin valori mici ale
scurgerii specifice, ntre 2,4 i 5,2 l/s/km2. Bazinele de recepie care n cazul
corelaiei Q = f(S) erau deasupra tendinei specifice Subcarpailor de la Curbur,
prezint un debit specific mai mare de 7 l/s/km2, putnd ajunge la 9,6 l/s/km2 n
cazul bazinului Milcov n seciunea Reghiu. Un alt bazin care se remarc printr-o
resurs de ap bogat este Slnicul de Teleajen, care i strnge apele din
depresiunile i dealurile submontane.
Ecartul de variie al celor 68 staii analizate este cuprins ntre 1,0 l/s/km2 la
s.h. Cireu pe Clmui i 24,3 l/s/km2 la Vama Buzului pe Buzu. Fa de o

216

VIOREL CHENDE

corelaie general q = f(HB), cel de al doilea bazin prezint o abatere pozitiv de


circa 9 l/s/km2. Diferena mare nu poate fi explicat dect prin influenele oceanice
care i fac simit prezena pe versanii vestici ai cumpenei de ape.
O analiz independent a celor 22 staii care prezint un pregnant caracter
subcarpatic, i care au fost analizate separat i n cazul coeficientului de scurgere,
scoate n eviden existena a trei regimuri ale scurgerii specifice medii multianuale
(Fig. 6.15). Corelaia median este definitorie pentru acest spaiu, caracter impus
de numrul mare de bazine de recepie a cror scurgere lichid este exprimat pe
baza acesteia. Relaia q = 0,000063HB1,825 indic o
scurgere specific de circa 2 l/s/km2 la o altitudine 1000 H (m )
de 300 m, pentru ca la 500 m s ajung la 5,3 900
l/s/km2, iar la 900 m la peste 15 l/s/km2. Fa de 800
aceast corelaie, 3 staii prezint valori mai mici 700
pentru aceleai altitudini: Cernteti pe Slnic, care 600
prezint i un coeficient de scurgere foarte mic
500
(0,16), Tulburea pe Rmnicul Srat, i Trgovite pe
Ialomia. Unele bazine, ns, se caracterizeaz 400
printr-o resurs de ap mai mare, majoritatea fiind 300
localizate ntre Dmbovia i Buzu (Slnic de 200
q (l/s/km )
Ialomia, Slnic de Teleajen, Cricovul Srat, Istu).
100
0
3
6
9
12
15
Valorile obinute, mai ales extremele, impun
analiza scurgerii prin luarea n considerare att a
Fig. 6.15. Corelaiile
bazinelor de recepie de tip montan, ct i a celor
q = f(HB) pentru bazinele de
recepie tipic subcarpatice.
care prezint un caracter de cmpie.
2

6.1.4.1. Regionalizarea scurgerii medii specifice


Dei corelaia unic q = f(HB) reflect satisfctor variabilitatea spaial a
resurselor de ap exprimate prin scurgerea specific, se manifest, totui,
numeroase particulariti teritoriale care determin un coeficient de corelaie mai
slab pe ntreg spaiul analizat. Neglijarea diferenierilor spaiale poate conduce la
erori chiar i de 5 l/s/km2, erori care vor genera diferene ale volumelor de ap
proporionale cu suprafaa pentru care se aplic. Reducerea diferenelor dintre
scurgerea specific real i cea calculat se poate realiza prin regionalizarea
corelaiei generale, respectiv mprirea acesteia n mai multe ramuri.
Zonarea scurgerii are scopul de a identifica relaiilor q-HB de generalizare
teritorial a datelor existente i poate fi realizat prin metode clasice, pe baza
modului de aezare a valorilor pe graficele de corelaie, a particularitailor
(zonrilor) factorilor fizico-geografici etc. Iniial, s-a plecat de la analiza perechilor
de valori (q, HB) la nivelul bazinelor hidrografice principale (Ialomia, Buzu,
bazinele situate la nord de Buzu), aceast analiz fiind impus n primul rnd de
tendina general de reducere de la vest spre est a precipitaiilor, principalul factor
care determin scurgerea.

217

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

De asemenea, o dat cu descompunerea setului de valori (q, HB) n mai


multe ramuri, fiecare definind o regiune, trebuie inut seam i de tendina relaiei
n partea superioar, la altitudini care depesc altitudinile medii din setul existent.
La nivelul bazinelor analizate, cea mai mare altitudine medie este de 1 533 m, ns
pentru realizarea diferitelor bilanuri ale
resurselor de ap este necesar extrapolarea
2500
funciilor de generalizare pn la nivelul altitudinilor
H (m )
cumpenelor de ap (maxim 2 505 m, n cazul 2250
bazinului Ialomia). Diferena dintre cele dou 2000
valori fiind destul de mare, este posibil ca n
Scurgere
zonele a cror altitudine excede observaiile 1750
lichid
directe, tendina determinat s se abat de la 1500
cea real, iar stratul scurs obinut s fie mai 1250
mare dect stratul precipitaiilor. Cum
precipitaiile au fost regionalizate prin trei 1000
corelaii, dac se admite faptul c acestea au fost
750
Precipitaii
corect interpretate, atunci debitul specific nu
500
poate depi valorile prezentate n Tabelul 6.3,
250
obinute prin transformarea precipitaiilor medii
multianuale n scurgere specific. Utilizarea
0
0
10
20
30
40
50
pentru relaiile de generalizare a unei funcii de
q (l/s/km )
tip putere conduce, la altitudini de peste circa
Fig. 6.16. Bilan negativ rezultat ca
1 700 m, exact la o astfel de problem (Fig.
urmare a modului de trasare a curbelor
6.16). Prin urmare, este necesar identificarea
de corelaie q = f(HB).
unui alt tip de funcie pentru relaiile q = f(HB).
B

Tabelul 6.3.
Valorile precipitaiilor medii multianuale exprimate ca scurgere specific.
H (m) P1q P2q P3q
14,8 15,4 17,5
50
16,5 17,5 19,8
100
18,4 19,9 22,5
200
19,5 21,5 24,1
300
20,4 22,7 25,4
400
21,1 23,6 26,5
500
21,7 24,5 27,3
600

H (m) P1q P2q P3q


22,2 25,2 28,1
700
22,7 25,8 28,8
800
23,1 26,4 29,4
900
23,5 26,9 29,9
1000
23,8 27,4 30,5
1100
24,2 27,8 30,9
1200
24,4 28,2 31,4
1300

H (m) P1q P2q P3q


24,7 28,6 31,8
1400
25,0 29,0 32,2
1500
25,2 29,4 32,6
1600
25,7 30,0 33,3
1800
26,1 30,6 33,9
2000
26,5 31,1 34,5
2200
27,0 31,9 35,3
2500

Abaterile scurgerii specifice n raport cu precipitaiile afecteaz mai ales


bazinele situate pe rama nord-vestic a arealului montan, spre Depresiunea Braov,
unde influenele vestice oceanice i fac simit prezena prin cantiti de
precipitaii mai mari dect pe versanii sudici. Pentru reducerea, sau chiar
eliminarea, acestor erori au fost reanalizate i detaliate corelaiile precipitaiilor cu
altitudinea, fiind identificate, prin completarea datelor provenite de la staiile

218

VIOREL CHENDE

meteorologice cu date de la o serie de posturi pluviometrice, dou noi corelaii n


acest areal (P1 NV i P2 NV). Acestea definesc un spaiu restrns, important din
punct de vedere a unitii subcarpatice doar ca input n bilanul resurselor de ap.
Pentru exprimarea corelaiilor q = f(HB) vor fi utilizate funciile polinomiale
de grad 3. Aceast opiune se bazeaz pe urmtoarele observaii:
n cmpie, la altitudini de sub 200 m, gradientul corelaiilor este mai mic,
reducerea scurgerii de la 1 l/s/km2 la 0 realizndu-se n cadrul unei zone
cu o diferen de altitudine de circa 200 m;
spre altitudini medii (Subcarpai i versanii inferiori ai Carpailor),
gradientul crete mult ca urmare a condiiilor fizico-geografice care
favorizeaz o variabilitate mare a coeficienilor de scurgere;
de la anumite altitudini n sus, uniformitatea cantitilor de precipitaii i
tendina raportului Ss/P de a se apropia de valoarea 1, determin o
reducere a gradienilor corelaiilor q = f(HB).
ncadrarea staiilor incerte, neutilizate n mod concret pentru stabilirea
ramurilor relaiei de generalizare q = f(HB), ntr-una dintre acestea, reprezint
ultima etap a procesului de regionalizare a scurgerii specifice. Astfel, au fost
identificate 5 corelaii, diferenele ntre ele fiind relativ mici (Fig. 6.17).
Dificultatea utilizrii unei funcii polinomiale de grad 3 const n faptul c
aceasta corespunde corelaiei HB = f(q), adic x = f(y), fiind necesar determinarea
inversei, respectiv q = f(HB) sau y = f(x). ns inversa acesteia este o funcie de
gradul 6, corespondena dintre cele dou funcii fiind mult mai dificil de
determinat. n cazul funciilor lineare, putere, sau chiar exponeniale (inversa fiind
cea logaritmic), conversia nu ridic probleme. Aadar, polinomul de gradul 3, a
crei ecuaie poate fi determinat, permite obinerea variabilei HB n funcie de
scurgerea specific.
Schimbarea datelor brute, ntre cele dou axe de coordonate, respectiv HB pe
abscis (x) i q pe ordonat (y), permite relaionarea scurgerii cu HB, dar este
limitat la intervalul de valori msurate, n afara acestuia tendina funciei neavnd
nici o legtur cu fenomenul real. Totui, pentru a determina inversa funciei
iniiale, se poate utiliza urmtorul artificiu: pe baza corelaiei polinomiale de grad 3
este generat o mulime de valori discrete (q, HB) care este utilizat apoi ca set de
valori (HB, q) pentru de derminarea funciei q = f(HB) de grad 6. Aceast relaie
poate fi scris i sub forma a dou funcii de grad 3, una pentru altitudini sub circa
1 000 m, i a doua pentru altitudini mai mari (Fig. 6.18). Pentru c aceste corelaii
vor fi utilizate n continuare n aplicaii GIS, este mai uor de folosit o singur
funcie, cea de grad 6. Corelaiile astfel determinate sunt prezentate n Tabelul 6.4.
Corelaia q1 este definit de cteva bazine de recepie a cror altitudini
medii sunt cuprinse ntre 5001 200 m, i reflect valorile cele mai mici ale
scurgerii specifice. Dintre acestea, 3 sunt mai evidente, bazinul hidrografic al rului
Putna, n seciunea Mirceti, i al Slnicului, n cele dou seciuni care
monitorizeaz cursul principal (Fig. 6.19).

219

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale


2400
HB (m)

Corelatia q1
Corelatia q2

2200

Corelatia q3
Corelatia q4

2000

Corelatia q5
Poly. (Corelatia q1)

1800

Poly. (Corelatia q2)


Poly. (Corelatia q3)

1600

Poly. (Corelatia q4)


Poly. (Corelatia q5)

1400

Statii infl. de
Statii infl. de circ. vestica
circulatia vestica
Poly. (Corelatia Azuga)

1200

Poly. (Corelatia Vama)

1000

Corelatia P1
Corelatia P2

800

Corelatia P3
Corelatia P1 NV

600

Corelatia P2 NV
Power (Corelatia P1)

400

Power (Corelatia P2)


Power (Corelatia P3)

200

Power (Corelatia P1 NV)


2

q (l/s/km )

Power (Corelatia P2 NV)

0
0

10

15

20

25

30

35

40

45

Fig. 6.17. Corelaiile q = f(HB) i raportul lor cu relaiile P = f(H) n Subcarpaii de la


Curbur i zonele periferice.

y = -1,210E-18x6 + 8,574E-15x 5 - 2,038E-11x4 + 1,481E-08x 3 + 4,754E-06x 2 +


9,450E-03x + 2,205E-01

50

q (l/s/km2)

40
y2 = 1,67E-09x 3 - 1,23E-05x 2 + 3,63E-02x - 9,36E+00
30
20
10

y1 = -3,91E-09x 3 + 1,14E-05x 2 + 8,72E-03x + 2,27E-01


HB (m)

0
0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

Fig. 6.18. Determinarea funciei q = f(HB) ca invers a funciei HB = f(q) i exprimarea ei


n cele dou moduri: pentru ntreg spaiul i pentru dou intervale diferite.

220

VIOREL CHENDE
Tabelul 6.4.
Corelaiile q = f(HB) exprimate ca funcii polinomiale de grad 6.

Corelaia

Funcia

R2

q1

q = -4,5275 10-18 HB6 + 3,7326 10-14 HB5 - 1,1394 10-10 HB4 +


1,5304 10-7 HB3 - 8,0702 10-5 HB2 + 1,9326 10-2 HB + 0,034762

0,991

q2

q = -2,5158 10-18 HB6 + 1,9923 10-14 HB5 - 5,7687 10-11 HB4 +


7,1074 10-8 HB3 - 3,1048 10-5 HB2 + 1,2408 10-2 HB - 0,22874

0,993

q3

q = -2,5142 10-18 HB6 + 1,9512 10-14 HB5 - 5,4781 10-11 HB4 +


6,3748 10-8 HB3 - 2,3699 10-5 HB2 + 1,0562 10-2 HB + 0,13497

0,958

q4

q = -1,6356 10-18 HB6 + 1,1704 10-14 HB5 - 2,8607 10-11 HB4 +


2,3637 10-8 HB3 + 2,1872 10-6 HB2 + 7,4943 10-3 HB + 0,10821

0,998

q5

q = -1,2384 10-18 HB6 + 8,7492 10-15 HB5 - 2,0752 10-11 HB4 +


1,5110 10-8 HB3 + 4,7181 10-6 HB2 + 9,4013 10-3 HB + 0,23168

0,997

q6
Azuga

q = -2,4020 10-18 HB6 + 1,7273 10-14 HB5 - 4,3033 10-11 HB4 +


3,8660 10-8 HB3 - 2,2217 10-6 HB2 + 9,0849 10-3 HB + 0,35349

q7 Vama

q = -5,7227 10-18 HB6 + 4,0329 10-14 HB5 - 9,9159 10-11 HB4 +


9,1727 10-8 HB3 - 1,3302 10-5 HB2 + 6,8358 10-3 HB + 0,63420

Fig. 6.19. Spaializarea corelaiilor q = f(HB).

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

221

n cazul staiei Mirceti, cauzele valorii reduse a resurselor de ap de


suprafa au fost explicate anterior. Bazinul rului Slnic, mpreun cu Bsca Mic,
sunt expresia regimului climatic i a structurii litologice din partea central a
Subcarpailor de la Curbur, dominate de efecte foehnale i roci permeabile.
Caracterul hidric deficitar al arealelor care definesc aceast corelaie este pus n
eviden i prin comparaia valorilor nregistrate la s.h. Loptari pe Slnic i s.h.
Chiojdu pe rul Bsca Chiojdului, situate n acelai sector subcarpatic i avnd
altitudini medii apropiate. Cea de a doua staie nregistreaz o scurgere specific
mai mare cu circa 1,5 l/s/km2.
Diferene semnificative ntre corelaiile q1 i q2, cu scurgere mai bogat,
sunt doar ntre 5001 000 m altitudine (Tabelul 6.5). Spre versanii medii i
superiori ai Carpailor, spre Bsca Mic, influena fenomenului de foehn se reduce
evident, cele dou corelaii fiind aproape identice. Dup ieirea din arealul montan,
albiile pot ceda o parte din debit atunci cnd traverseaz o fie destul de larg de
nisipuri meoiene, sau chiar n aval, pe un sector mai mare al rului principal, n
pietriurile i nisipurile din patul acestuia.
Tabelul 6.5.
Scurgerea medie specific (l/s/km2) determinat pe baza corelaiilor q = f(HB).
H (m)

q1

q2

q3

q4

q5

25
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2500

0,5
0,8
1,3
1,7
1,9
2,1
2,6
3,6
4,9
6,6
8,5
10,6
12,6
14,6
17,8
19,9
21,1
21,8
22,7
24,2

0,1
0,3
0,8
1,5
2,2
3,0
4,1
5,3
6,8
8,5
10,2
11,9
13,6
15,2
17,9
19,9
21,3
22,5
23,8
25,3

0,4
0,6
1,0
1,7
2,5
3,4
4,6
6,0
7,6
9,4
11,2
13,0
14,7
16,3
19,0
20,9
22,3
23,4
24,7
26,3

0,3
0,5
0,9
1,8
3,0
4,3
5,9
7,6
9,4
11,3
13,1
14,9
16,5
18,0
20,5
22,3
23,8
25,1
26,5
28,0

0,5
0,7
1,2
2,4
3,7
5,3
7,0
8,8
10,6
12,6
14,4
16,2
17,9
19,5
22,1
24,2
25,9
27,5
29,0
30,8

q6
q7
Azuga Vama
0,6
0,8
0,8
1,0
1,3
1,3
2,3
2,1
3,6
3,3
5,2
5,0
7,0
7,2
9,0
9,8
11,2
12,7
13,4
15,7
15,6
18,6
17,7
21,3
19,7
23,8
21,4
25,8
24,3
28,7
26,4
30,3
27,9
31,3
29,4
32,6
31,0
34,7
32,7
35,7

Corelaia q2 este mai evident la altitudini medii de peste 1 000 m i


caracterizeaz n mod special bazinele n care predomin versanii sudici,
adpostii de ctre nlimi mari spre nord sau vest. Astfel de zone sunt cele din

222

VIOREL CHENDE

sectorul superior al bazinelor hidrografice Dmbovia, adpostit de culmea


Fgraului spre nord, Ialomia, situat ntre culmile nalte ale Bucegilor i Leaotei,
Valea Cerbului, sub nlimile estice ale Bucegilor. Valori mici ale scurgerii sunt
de asemenea caracteristice bazinului hidrografic al rului Putna n zona Depresiunii
i Munilor Vrancei. n arealul subcarpatic, corelaia q2 definete areale restrnse,
la est de bazinul Slnicului, n special n sectorul mediu i inferior al Clnului.
Corelaia q3 se caracterizeaz prin valori destul de apropiate de q2,
diferena fiind de 1 l/s/km2 la altitudini mai mari de 1 000 m (Tabelul 6.5), i este
definit de o serie de staii a cror bazine au altitudini medii sub 1 200 m, situate
ntre Teleajen i Putna. Aceasta caracterizeaz cel mai bine spaiul subcarpatic
dintre cele dou ruri, precum i bazinul Buzului aproape n ntregime. Din cele
22 bazine de recepie tipic subcarpatice, 7 au valori ale scurgerii specifice care se
poziioneaz pe relaia q3.
Corelaia q4 este definit de bazinele de recepie care, la altitudini similare
cu cele care definesc relaia anterioar, colecteaz spre albiile principale o resurs
de ap mai mare cu circa 2 l/s/km2 la 1 000 m altitudine. n sectoarele subcarpatice
ale acestora, la 500 m altitudine, diferena este mai redus, de circa 1,3 l/s/km2.
Dintre cele 22 bazine subcarpatice, 9 corespund acestei relaii, formnd un areal
omogen la vest de Prahova, att pe versanii sudici ai Carpailor, n dealurile i
culoarele depresionare submontane, ct i n zona intern a Subcarpailor Prahovei,
uneori pn spre contactul cu cmpia. Aceast grupare a zonelor care definesc
corelaia q4 este justificat de cantitile mai mari de precipitaii n vestul
Subcarpailor de la Curbur, pentru ca spre est s nregistreze o diminuare treptat.
Alte bazine de recepie care se poziioneaz pe aceast corelaie au ca factori
determinani fie situarea lor n imediata vecintate a arealului de maxim influen
oceanic (Buzu amonte de Sita Buzului i Prahova amonte de Buteni), fie un
substrat litologic mai dur, care determin un coeficient de scurgere mai mare.
Ramura q4 a relaiei q = f(HB) se extinde mult i spre cmpie, incluznd cea
mai mare parte a sectoarelor inferioare a rurilor. Chiar dac valorile debitelor
specifice sunt n general sub 1 l/s/km2, acestea depesc uneori resursa de ap
specific arealelor cu altitudini reduse. Declivitatea redus a terenului, cvasiplan,
precipitaiile care se menin peste un anumit prag, indiferent de altitudine, i
substratul litologic relativ identic pe suprafee mari (nisip, pietri, depozite
loessoide etc.), sunt factori care determin att coeficieni de scurgere, ct i valori
ale debitului specific cvasiconstante la altitudini mai mici de 100150 m, astfel c
acestea se vor poziiona pe diferite corelaii.
Corelaia q5 este o corelaie foarte eterogen, staiile care o definesc fiind
situate n toate cele 3 uniti majore de relief, cauzele unei scurgeri mai bogate cu
0,6 l/s/km2 la 200 m, 1 l/s/km2 la 500 m altitudine i 1,7 l/s/km2 la 1 500 m fiind
diferite. Acestei corelaii i aparin i bazinele Oituz i Cain, care prezint valori
ale scurgerii specifice mult mai ridicate n comparaie cu restul bazinului Trotu.
Fa de bazinele a cror scurgere specific este exprimat prin aceste
5 corelaii, se disting alte 3 bazine care ocup o pziie particular, nregistrnd

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

223

valori foarte mari n raport cu altitudinea acestora. Dac n cazul sectorului


superior al Prahovei, incluznd bazinul Azuga, diferena fa de ramura q5 este
doar de 2 l/s/km2, rul Buzu ntre izvoare i Depresiunea ntorsura Buzului
dispune de un potenial hidric mult mai mare, diferena fiind de circa 6 l/s/km2.
Sectorul superior al bazinului hidrografic Buzu, situat spre Depresiunea
Braovului, este subordonat circulaiei vestice cu influene oceanice care ptrund
prin zaona mai cobort dintre culoarul Oltului de la Feldioara i cel al
Homorodului, areal cu altitudini cuprinse ntre circa 450 m i maxim 1 100 m.
Scurgerea specific a acestor dou sectoare a fost descris prin corelaiile q6
Azuga i q7 Vama, care conduc la diferene mai mari la altitudini care depesc
altitudinea medie a bazinelor.
6.1.4.2. Harta scurgerii medii specifice
Identificarea i trasarea arealele specifice fiecrei ramuri a corelaiei
q = f(HB) se sprijin pe setul de staii hidrometrice care le definesc i pe analiza
omogenitii caracteristicilor fizico-geografice ale bazinelor de recepie care
contribuie la formarea resursei de ap n seciunile respective. Rezultatul const n
harta zonrii (spaializrii) corelaiilor dintre scurgerea specific i altitudinea
medie a bazinelor (vezi Fig. 6.19). Pentru realizarea acesteia, s-au luat n
considerare elemente precum localizarea centrului bazinului, relieful, n special
expoziia versanilor, deschiderea spre unitile majore de relief prin nlimea
cumpenelor de ape, litologia etc.
Etapa de regionalizare a acestor corelaii, dar i alte analize i corelaii ale
scurgerii medii specifice anterioare, realizate n acest studiu, scot n eviden
concluzia c analiza mediilor ar trebui realizat pe baza suprafeelor bazinale
pariale (ntre dou staii succesive), i nu pe bazine integratoare, ntre izvor i
staiile hidrometrice. Acest tip de abordare nu are capacitatea de a scoate n
eviden ntru totul relaia dintre scurgere i factorii fizico-geografici, de multe ori
scurgerea specific a staiilor din aval mediind mai multe tipuri de bazine i avnd
condiii altitudinale, litologice, climatice etc. total diferite. Un astfel de exemplu
este cel al staiilor Sita Buzului pe Buzu i Izvoarele pe Teleajen, care, dac ar fi
fost analizate ntre seciunile de msurare a debitului i seciunile din amonte, s-ar
fi poziionat pe o alt ramur a corelaiei q = f(HB), acestea de fapt integrnd i
mediind dou tipuri de suprafee, una cu scurgere specific foarte mare, i cealalt
cu valori foarte mici. Singura dificultate ntr-o astfel de abordare rmne faptul c
este necesar realizarea bilanurilor de debite pe schema de formare a bazinelor.
Aplicaiile GIS (de exemplu ESRIArcView sau ArcGIS) nlesnesc
realizarea hrii scurgerii specifice, mai precis a rasterului valorilor acesteia.
Elementele de baz sunt reprezentate de Modelul Digital al Terenului i relaiile de
calcul ale scurgerii lichide medii specifice funcie de altitudine pentru fiecare zon,
iar generarea stratului tematic al scurgerii specifice presupune aplicarea unei funcii
n care o variabil este un grid (n cazul acest caz, altitudinea) Fig. 6.20.

224

VIOREL CHENDE

Operaiile cu strate de tip grid sunt disponibile n cadrul extensiei Spatial Analyst
(Map Calculator n ArcView sau Raster Calculator n ArcGIS), putnd fi utilizai
operatori matematici simpli sau putnd fi scrise funcii mai complexe.
n cadrul aplicaiilor n care se utilizeaz o singur funcie de corelaie,
realizarea hrilor presupune scrierea i rularea acelei funcii n cadrul modulului
Raster Calculator (Fig. 6.20). Dac ns un parametru este descris prin mai multe
relaii, aa cum este i cazul scurgerii specifice n spaiul Subcarpailor de la
Curbur, realizarea hrii presupune mai multe operaii. Exist dou moduri de a
realiza aceast hart.
1600

q = 0,0017*H1,299

1400

H (m)

1200
1000
800
600
400
200
0

10 15 20
q (l/s*km2)

25

Fig. 6.20. Realizarea hrii scurgerii medii specifice n cazul unei singure corelaii.

a. Prima abordare este mai complicat, mai dificil de pus n practic, fiind
elaborat n cadrul unei aplicaii pentru determinarea resurselor de ap n Carpaii
Meridionali (Zvoianu et al., 2000). Aceasta s-a bazat pe prelucrarea vectorial,
fiind necesar realizarea hrii hipsometrice (a poligoanelor dintre dou curbe de
nivel succesive) i parcurgerea mai multor etape de geoprocesing vectorial i de
calcul tabelar. Altitudinea medie a unui poligon a fost considerat media dintre
dou curbe de nivel succesive. Odat cu posibilitatea utilizrii modelului terenului
SRTM, n aceast metodologie s-a nlocuit procesarea de tip vectorial cu cea bazat
pe rastere, etapele de realizare simplificndu-se i reducndu-se astfel:
a1) calculul scurgerii specifice pentru o zon de regionalizare, avnd ca date
de intrare funcia de corelaie caracteristic zonei respective i MDT-ul

225

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

ntregii zone. Va rezulta un grid qn intermediar, unde n este numrul


zonei (Fig. 6.21). De exemplu, pentru o anumit zon se aplic sintaxa:
(0.0339.AsGrid *[MDT].Pow(0.96)) (n ArcView)
0.0339 * Pow([MDT], 0.96)
(n ArcGIS)
a2) transformarea n format grid a poligonului care reprezint limita zonei,
folosind un atribut care ia valoarea 1 pentru zona respectiva i 0 pentru
toate celelalte zone;
a3) nmulirea celor dou rastere anterioare, genernd astfel un nou grid,
qn final, care va avea valoarea scurgerii medii specifice pentru pixelii din
interiorul zonei n i valoarea 0 pentru restul pixelilor (Fig. 6.21);
a4) cele n griduri ale scurgerii sunt adunate, rezultnd astfel un grid final
care reprezint scurgerea lichid medie specific;
b. O abordare mai simpl presupune gruparea etapelor a1...a4 ntr-o singur
expresie (sintax) care s fie rulat n Raster Calculator (sau Map Calculator).
Stratele tematice utilizate sunt urmtoarele:
[MDT]: Modelul Digital al Terenului;
[Zone_q]: raster convertit din tema de tip poligon care conine zonele de
corelaie q - Hb (vezi Fig. 6.19). Acest raster va avea un numr de valori
egal cu numrul de zone, toi pixelii din zona n avnd valoarea n (n
cazul hrii scurgerii specifice, 7 valori).

a1)

a2)

zona n

Fig. 6.21. Calculul scurgerii medii


specifice pentru una dintre zone.
a3)

Realizarea unei expresii unice are ca baz de plecare faptul c operatorii


relaionali (=, <, <=, <>, > i >=) evalueaz condiia pentru care sunt utilizai i este
generat un nou grid, n care pixelii au valoarea 1 dac rezultatul este adevrat i
valoarea 0 dac rezultatul este fals. Astfel, de exemplu, urmtoarea sintax va
genera un grid cu valoarea 1 pentru pixelii din zona 2 i valoarea 0 pentru pixelii din
afara zonei 2:

226

VIOREL CHENDE

[Zone_q] = 2.AsGrid sau [Zone_q] = 2 (in ArcView)


Abs([zone_q] == 2) sau [Zone_q] == 2 (in ArcGIS)
Prin nmulirea acestui grid cu alte valori sau cu un grid, va rezulta un nou
grid, care, n afara zonei 2, va avea valoarea 0. n acest fel, expresia pentru calculul
scurgerii medii specifice ntr-un areal definit, spre exemplu, de 3 zone de corelaie,
acestea fiind de tip putere, se poate scrie astfel:
Abs([Zone_q] == 1) * 0.0339 * Pow([Elevation], 0.96) +
Abs([Zone_q] == 2) * 0.0245 * Pow([Elevation], 0.96) +
Abs([Zone_q] == 3) * 0.0177 * Pow([Elevation], 0.96)
Pentru Subcarpaii de la Curbur i zonele periferice, relaiile dintre
scurgerea specific i altitudine sunt descrise de funcii polinomiale de grad 6,
expresia pentru Raster Calculator avnd urmtoarea form (sunt redate ca exemplu
doar primele trei corelaii; fiecare culoare reprezint exprimarea funciei unei
corelaii):
Abs([Zone_q] == 1) * -4.5275 * Pow(10, -18) * Pow([MDT], 6) + Abs([Zone_q] == 1) *
3.7326 * Pow(10, -14) * Pow([MDT], 5) - Abs([Zone_q] == 1) * 1.1394 * Pow(10, -10) *
Pow([MDT], 4) + Abs([Zone_q] == 1) * 1.5304 * Pow(10, -7) * Pow([MDT], 3) Abs([Zone_q] == 1) * 8.0702 * Pow(10, -5) * Pow([MDT], 2) + Abs([Zone_q] == 1) *
1.9326 * Pow(10, -2) * [MDT] + Abs([Zone_q] == 1) * 0.034762 + Abs([Zone_q] == 2) * 2.5158 * Pow(10, -18) * Pow([MDT], 6) + Abs([Zone_q] == 2) * 1.9923 * Pow(10, -14) *
Pow([MDT], 5) - Abs([Zone_q] == 2) * 5.7687 * Pow(10, -11) * Pow([MDT], 4) +
Abs([Zone_q] == 2) * 7.1074 * Pow(10, -8) * Pow([MDT], 3) - Abs([Zone_q] == 2) * 3.1048
* Pow(10, -5) * Pow([MDT], 2) + Abs([Zone_q] == 2) * 1.2408 * Pow(10, -2) * [MDT] Abs([Zone_q] == 2) * 0.22874 + Abs([Zone_q] == 3) * -2.5142 * Pow(10, -18) *
Pow([MDT], 6) + Abs([Zone_q] == 3) * 1.9512 * Pow(10, -14) * Pow([MDT], 5) Abs([Zone_q] == 3) * 5.4781 * Pow(10, -11) * Pow([MDT], 4) + Abs([Zone_q] == 3) *
6.3748 * Pow(10, -8) * Pow([MDT], 3) - Abs([Zone_q] == 3) * 2.3699 * Pow(10, -5) *
Pow([MDT], 2) + Abs([Zone_q] == 3) * 1.0562 * Pow(10, -2) * [MDT] + Abs([Zone_q] ==
3) * 0.13497 + ........

6.1.4.3. Aplicabiliti ale hrii scurgerii specifice


Harta scurgerii (Fig. 6.22) const ntr-un strat tematic de tip raster, ceea ce
faciliteaz analizele hidrologice prin metodele oferite de aplicaiile GIS. O prim
evaluare include integrarea celor dou elemente de bilan hidric, respectiv
precipitaiile i scurgerea.
Raportul Ss/P, determinat pe baza operaiei de mprire ntre cele dou
rastere tematice (utiliznd aceeai unitate de msur), reprezint distribuia spaial
a coeficientului de scurgere mediu multianual (Fig. 6.23). Pentru arealul carpatic,
acesta are o valoare medie de 0,6, dar care depete 0,8 mai ales n Munii
Vrancei. n Subcarpai, aceti coeficieni sunt maximi n unitatea dintre Dmbovia
i Teleajen (n medie 0,26), pe fondul unor temperaturi mai reduse la contactul cu
muntele, dar i a unui substrat litologic cu un grad mare de impermeabilitate.

227

Fig. 6.22. Harta scurgerii medii specifice.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

228

VIOREL CHENDE

Cele mai mici valori ale coeficientului de scurgere (Cs) sunt specifice
Subcarpailor Buzului. Se remarc sectorul mijlociu al bazinului Buzului
(Slnicul n primul rnd, dar i Nicovul, foarte bine mpdurite, Srelul, Clnul,
Blneasa, Bsca Chiojdului n sectorul inferior etc.), unde o serie de condiii
fizico-geografice, precum altitudinea mai redus, temperaturile mai ridicate,
substratul litologic permeabil, energia mare a reliefului, determin pe areale extinse
coeficieni de sub 0,15, pentru ca valoarea medie s se situeze la 0,2. n Subcarpaii
Vrancei se remarc o mai bun zonare a acestor coeficieni de la vest spre est,
respectiv dinspre munte spre cmpie. O cantitate mai mare din precipitaiile czute
sunt drenate spre albiile principale n depresiunile de la contactul cu muntele.
Pentru evaluarea resurselor de ap se poate pleca de la ecuaia general a
bilanului hidric (Rurile Romniei, 1971), E = P - S U, n care E reprezint
evapotranspiraia, P precipitaiile, S scurgerea superficial, i U variaia
rezervelor de ape subterane pe un an. La nivel mediu multianual, ecuaia poate fi
scris sub forma E = P - S. Pierderile cele mai mari se nregistreaz n Subcarpai,
media acestora fiind de 475 mm. Se remarc arealul extins, delimitat de rurile
Dmbovia i Teleajen (Fig. 6.24), caracterizat de pierderi din precipitaii de circa
500 mm anual. Diferena mare dintre cele dou elemente de bilan este favorizat
de cantitile de precipitaii mai mari.

Fig. 6.23. Harta coeficientului de scurgere (Cs).

Fig. 6.24. Pierderile prin evapotranspiraie


i infiltraie.

Tendina reducerii pierderilor de la vest spre est (495 mm n Subcarpaii


Prahovei, 479 mm n cei ai Buzului i 463 n Subcarpaii Vrancei), cu toate c
potenialul de scurgere reflectat prin coeficienii de scurgere este minim n
subunitatea central, se explic prin valorile relativ omogene ale debitului specific
de la o zon la alta, la altitudini egale (cu alte cuvinte, diferene mici ntre ramurile

229

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

corelaiei qHB), astfel c precipitaiile sunt cele care determin distribuia spaial
a evapotranspiraiei. Pe glacisul piemontan al Putnei i Rmnicului pierderile ajung
la 650 mm. Totui, aici nu evaporaia explic diferenele mari dintre precipitaii i
scurgere, cauzele fiind menioante la nceputul acestui capitol. Aceeai situaie se
ntlnete i n bazinul Slnicului.
Analiza pe trepte de altitudine a diferenelor dintre volumul precipitaiilor i
al scurgerii prin albie, n arealul considerat ntre cele mai mari nlimi i ieirea
rurilor din Subcarpaii de la Curbur (obinut prin cumularea arealului montan de
formare a scurgerii i a Subcarpailor), evideniaz, n cazul ambelor elemente de
bilan, existena a dou maxime, unul n partea inferiormedian a masivelor
montane (ntre 1 0001 200 m), i altul n Subcarpai, la altitudini cuprinse ntre
400 i 600 m. Treapta aparinnd Carpailor se caracterizeaz prin volume mari de
ap tranzitate prin albie (Fig. 6.25), datorate unei scurgeri mai bogate combinat cu
o extindere spaial mare. Treapta subcarpatic se poziioneaz n partea median a
Subcarpailor Prahovei i Vrancei i partea superioar a Subcarpailor Buzului.
Chiar dac volumul de ap format n cadrul acestui areal reprezint un maxim
secundar, pierderile prin evapotranspiraie sau infiltraie sunt de peste 3 ori mai
mari dect pentru ecartul 1 0001 200 m. Acestea se datoreaz i suprafeei de
dou ori mai mari a ecartului altitudinal 400600 m fa de cel carpatic.
2500

2500

H (m)

2250
2000
1750

Scurgere prin albie


Precipitatii
Scurgere prin albie SC
Precipitatii SC

2000
1750

1500

1500

1250

1250

1000

1000

750

750

500

500

250

250
0

0
0

a)

H (m )

2250

Scurgere prin albie


Precipitatii
Scurgere prin albie SC
Precipitatii SC

400

800

1200

1600 2000
V (106 m 3)

b)

1500 3000 4500 6000 7500 9000


V (106 m 3)

Fig. 6.25. Raportul dintre precipitaii i scurgerea prin albie cumulat n arealul montan de formare a
scurgerii i Subcarpai, i doar pentru Subcarpai (SC); a) volume de ap determinate pe trepte
hipsometrice; b) curbele cumulative de la altitudini maxime la altitudini minime.

Bilanul teritorial al resurselor de ap scoate n eviden faptul c, dac


sectorul carpatic al bazinelor hidrografice (fr afluenii Trotuului) genereaz un
input pentru unitatea subcarpatic de 72,5 m3/s i un volum anual de aproape 2 300
mil. m3 (generat de o scurgere medie destul de mare n acest areal 14,4 l/s/km2),

230

VIOREL CHENDE

n Subcarpaii de la Curbur, chiar dac suprafaa acestora este mai mare, se


formeaz un debit apreciat la mai puin de din ceea ce primete din amonte
(29,5 m3/s, respectiv 930 mil. m3) Tabelul 6.6.
Tabelul 6.6.
Elemente de bilan al resurselor de ap determinate pe baza hrii scurgerii.
S
(km2)

Unitatea
Arealul montan de formare a
scurgerii
Subcarpaii de la Curbur,
din care:
Subcarpaii Prahovei
Subcarpaii Buzului
Subcarpaii Vrancei
din care drenai spre Trotu
(inclusiv spre b.h.Cain)
Unitatea de cmpie a bazinelor
hidrografice
Total (*media)

q
Cvq
Q
(l/s/km2) spaial (m3/s)

S
V (106
(mm) m3 / an)

CS

5042,4

14,37

0,33

72,46

453,2

2285,2

0.58

6417,4

4,59

0,47

29,47

144,8

929,3

0.23

1905,5
1880,7
2631,3

5,54
3,92
4,39

0,39
0,42
0,51

10,55
7,37
11,54

174,6
123,7
138,4

332,7
232,6
364,1

0.26
0.20
0.23

206,5

4,32

0,39

0,89

136,3

28,1

0.23

8798,5

1,05

0,57

9,27

33,2

292,4

0.07

20258,4

* 5,49

1,09 111,20 *173,1

3506,9

0.24

Aa cum se observ i din harta scurgerii, cele mai reduse resurse de ap de


suprafa sunt caracteristice Subcarpailor Buzului (3,9 l/s/km2), aceast unitate
contribuind doar cu 25% din debitul format n ntreaga unitate subcarpatic.
Subcarpaii Prahovei, cu toate c prezint cea mai bogat scurgere dintre cele
3 subuniti (5,5 l/s/km2), datorit unei suprafee mai mici, genereaz un debit de
ieire spre cmpie mai mic dect cel generat de unitatea vrncean, chiar dac
diferena este de doar 1 m3/s.
Treapta subcarpatic situat ntre 400600 m altitudine are, n cadrul
bazinelor hidrografice peste care se suprapune, caracterul unui maxim secundar al
volumelor de ap formate. Aceast areal ocup o suprafa de aproape 2 800 km2 i,
combinat cu o scurgere specific medie de 5 l/s/km2, genereaz un debit mediu
multianual de 13,5 m3/s i un volum de aproape 450 mil. m3 (Tabelul 6.7).
Tabelul 6.7.
Repartiia resurselor de ap pe trepte de altitudine.
Ecart
(m)
100 200
200 300
300 400
400 600
600 800
800 1000

Subcarpaii de la
Subcarpaii
Subcarpaii
Subcarpaii
Curbur
Prahovei
Buzului
Vrancei
Aria
Q
V (106 Aria Q V (106 Aria Q V (106 Aria Q V (106
(km2) (m3/s) m3/an) (km2) (m3/s) m3/an) (km2) (m3/s) m3/an) (km2) (m3/s) m3/an)
204 0,36
11,3
49 0,10
3,2 107 0,18
5,7
49 0,08
2,4
1042 2,62
82,5 281 0,87
27,4 424 1,05
33 337 0,70
22,1
1530 5,14 162,2 399 1,62
51,2 504 1,73
54,6 627 1,79
56,4
2676 13,50 425,9 850 4,97 156,7 694 3,35 105,7 1132 5,18 163,5
886 7,00 220,7 305 2,72
85,9 151 1,05
33,2 431 3,22 101,6
79 0,85
26,7
23 0,27
8,4
1 0,01
0,3
55 0,57
18

231

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

Volumele de ap formate n Subcarpai, la care se adaug cele formate n


arealul montan (n total 3 215 mil. m3, rezultai dintr-un debit mediu multianual de
101 m3/s), contribuie la resursele de ap transportate de ruri n sectoarele
inferioare, de cmpie. Aceast ultim unitate de relief, periferic Subcarpailor,
genereaz sub 10% din totalul volumului de ap al bazinelor hidrografice din
spaiul analizat. Debitele formate sunt drenate spre marile ruri (Dmbovia,
Ialomia, Buzu, Siret prin afluenii Rmnicul Srat, Putna i uia). Doar o mic
parte din volumele de ap (28 mil. m3), formate n nordul Subcarpailor de la
Curbur, pe o suprafa de circa 200 km2, sunt preluate de Trotu, inclusiv
afluentul acestuia, Cain (Fig. 6.26).
AREALUL MONTAN DE FORMARE A SCURGERII
72,46 m3/s

SUBCARPAII
PRAHOVEI

SUBCARPAII
BUZULUI

SUBCARPAII
VRANCEI

10,55 m3/s

7,37 m3/s

10,64 m3/s

IEIRE DIN SUBCARPAI


101,04 m3/s

B. H.
TROTU
0,89 m3/s

CMPIE
9,27 m3/s
TOTAL SPAIU HIDROGRAFIC NTRE DMBOVIA I UIA
110,31 m3/s

Fig. 6.26. Bilanul debitelor medii multianuale n arealul Subcarpailor de la Curbur.

6.1.5. VARIAIA DEBITELOR MEDII ANUALE


Resursele de ap variaz de la an la an, principala cauz constnd din
neuniformitatea n timp a factorilor climatici. Variaia cantitii anuale de
precipitaii i a pierderilor n procesul de evaporaie se reflect n special pe rurile
mici, deoarece regularizarea anual a scurgerii depinde, n aceeai zon climatic,
de mrimea suprafeei bazinului de recepie. Pe suprafeele elementare, acolo unde
lipsete regularizarea natural, variaia scurgerii se apropie de variaia
precipitaiilor. Ali factori care influeneaz variaia debitelor sunt gradul de
mpdurire i vegetaia bazinului, substratul litologic, capacitatea de absorbie a
solului etc. Coeficientul de variaie (Cv) a debitelor medii anuale este un indicator
al neuniformitii i variabilitii acestora. Cv reprezint raportul dintre abaterea
medie ptratic i debitul mediu multianual, Cv = / Qm (vezi cap. 4.3.3.4.).

232

VIOREL CHENDE

Valorile acestui indice sunt cuprinse ntre 0,22 i 0,72, iar pentru grupul
celor 22 staii hidrometrice ale bazinele de recepie tipic subcarpatice, ecartul
valorilor Cv-ului este 0,360,72. Dintre aceste staii, 16 prezint Cv-uri peste pragul
de 0,5, ceea ce indic o variabilitate accentuat a scurgerii medii anuale n aceast
unitate. Valorile mai mari sunt nregistrate de rurile autohtone (cele care i au
izvoarele n Subcarpai, neavnd sector carpatic de bazin), unde scurgerea specific
este mic iar variaia precipitaiilor mare. Astfel, de exemplu, bazinul hidrografic
Clnu se caracterizeaz printr-o evident neuniformitate a debitelor anuale,
indicele Cv avnd aici valoarea maxim (0,72). Un alt factor care amplific
variabilitatea de la an la an a resurselor de ap este intensa argilizare a solurilor,
care determin att potenialul mic de infiltraie, ct i variaia mai mare a
capacitii de infiltraie funcie de umiditatea iniial a solului.
Valorile sub 0,5 sunt caracteristice rurilor care i au izvoarele n Carpai,
dar numai n prima parte a sectoarelor subcarpatice, nainte de a resimi influenele
climatice specifice acestei zone, precum i n bazinele dintre Dmbovia i
Prahova, cu un regim pluviometric echilibrat, i n cele cu un grad ridicat de
mpdurire. Arealul montan prezint o variaie redus a debitelor anuale, n general
Cv-ul situndu-se sub 0,3. Umiditatea mai bogat determin o relativ uniformitate
n distribuia multianual a scurgerii, iar gradul mare de mpdurire determin un
coeficient proporional de reinere a apei la nivelul coronamentului, o atenuare a
amplitudinilor termice i un factor de topire a zpezii mai mic.
La nivelul ntrgului areal (66 staii analizate), corelaia cu diferii factori
fizico-geografici este relativ slab, coeficienii de corelaie obinui fiind urmtorii:
relaia cu altitudinea medie: R2 = 0,7;
relaia cu pecipitaiile medii pe bazin: R2 = 0,61;
relaia cu indicele de aridtate: R2 = 0,71;
relaia cu indicele CN: R2 = 0,54;
relaia cu clasele litologice: R2 = 0,62.
Relaia CvH nu descrie perfect ntregul set de date, fapt exprimat i de
aceti coeficieni de corelare. ntr-o prim analiz a repartiiei spaiale a valorilor
Cv (Fig. 6.27), se evideniaz faptul c n multe cazuri acestea se grupeaz mai ales
pe areale relativ unitare din punct de vedere al influenelor climatice i al
substratului litologic. Spre exemplu, staiile din bazinul superior al Dmboviei,
prezint valori n ecartul 0,220,26, bazinul Buzului amonte de Nehoiu 0,280,32
etc. Astfel, se remarc o legtur mai strns cu indicele de ariditate.
n cazul sectoarele inferioare ale principalelor ruri, creterea suprafeelor
bazinelor hidrografice ale acestora determin o anumit uniformitate a volumelor
de ap transportate anual, reflectat prin coeficieni de variaie mai mici (Fig. 6.28).
ns rolul regularizator al suprafeei se resimte abia de la un anumit prag n sus, Cv
ncepnd s scad doar atunci cnd suprafaa bazinal reprezint aproximativ 25%
din ntregul bazin.

233

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

1600

H (m )

1400

1200
1000
800
Prahova
la s.h.
Adncata

600
400

Ialom ia la
s.h. Slobozia

200

Cv

0
0,0

Fig. 6.27. Distribuia spaial a Cv-ului.

0,2

0,4

0,6

0,8

Fig. 6.28. Corelaiile Cv = f(HB).

Au fost puse n eviden 5 corelaii care definesc variaia indicelui Cv n


funcie de altitudinea medie a bazinelor de recepie (Fig. 6.28). Prima corelaie
definete, n general, spaiul de cmpie sau bazinele cu o component important a
acestui tip de relief, dar i cele cu o suprafa mare. Chiar dac uneori Cv-ul
depete n aceste zone valoarea de 0,6, altitudinile joase determin ncadrarea lor
pe corelaia cu cele mai uniforme debite anuale. Pe urmtoarea corelaie se
poziioneaz bazine cu altitudini medii mai mari, n general subcarpatice i, uneori,
chiar carpatice. Variaia debitelor anuale crete n cazul celei de-a treia corelaie,
aceasta definind, n general, arealul montan imediat superior Subcarpailor.
Ultimele dou corelaii caracterizeaz spaiul dintre Clnu i Putna i reflect,
pentru altitudini egale, o neuniformitate mai mare a debitelor anuale. De asemenea,
cea de a patra corelaie este definitorie i pentru sectoarele superioare ale arterelor
hidrografice Teleajen, Buzu, Putna etc., chiar dac valorile Cv-ului sunt mai mici.
Dependena coeficienilor de variaie n raport cu altitudinea bazinelor este
exprimat prin funcii de regresie exponeniale, ecartul de valori (mai puin cele de
la nchiderea bazinelor, care se abat de la cele 5 relaii) fiind definit de prima relaie
(Cv = 0,745e-0,001HB) i ultima (Cv = 1,196e-0,001HB).

6.2. REGIMUL SCURGERII SEZONIERE


Anotimpurile calendaristice ndeplinesc, n general, criterile hidrologice de
determinare a sezoanelor caracteristice ale scurgerii apei, astfel c acestea vor fi
folosite pentru analiza formrii i variaiei scurgerii pe parcursul anului.
Iarna, rurile prezint scurgerea cea mai mic, media pe cele 68 staii
analizate fiind de 16% din volumul total de ap tranzitat prin albii. ns

234

VIOREL CHENDE

variabilitatea spaial este foarte mare, ca urmare a condiiilor fizico-geografice


diversificate ale unitilor de relief care intr n componena bazinelor de recepie,
i, n special, a influenelor climatice induse de curbura unitii subcarpatice i
carpatice. Ecartul de variaie pentru acest anotimp este 829% (Fig. 6.29).

Fig. 6.29. Repartiia procentual a volumelor de ap tranzitate prin albiile rurilor n timpul
celor 4 sezoane.

Valorile minime, sub 12%, sunt caracteristice arealelor montane situate n


vestul Subcarpailor Vrancei, i, mai ales, versanilor nordici dinspre valea
Trotuului. Bazinele hidrografice care prezint resurse de ap reduse n acest sezon
sunt Bsca Mare i Bsca Mic, Putna amonte de Tulnici, inclusiv afluenii
acesteia, Nruja i Zbala, n sectorul carpatic, continund apoi spre nord cu

235

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

H (m)

subbazinele Trotuului, Oituz i Cain (Fig. 6.29). Acest areal, caracterizat printr-o
scurgere de iarn redus, este bine pus n eviden de zona specific corelaiei Tian1,
care exprim, pentru altitudini egale, temperaturile cele mai reduse n cursul lunii
ianuarie (vezi Fig. 4.32). Astfel, volumele de ap formate n timpul iernii se
coreleaz destul de bine cu temperatura medie multianual a lunii ianuarie la
nivelul bazinelor de recepie ale staiilor hidrometrice. Volumele reduse de ap
tranzitate prin albie n timpul acestui anotimp se datoreaz alimentrii rurilor
preponderent din subteran, o parte din apa lor fiind imobilizat n formaiunile de
ghea ca urmare a continentalismului i a unei circulaii polare mai accentuate.
Hrile repartiiei sezoniere a resurselor de ap scot n eviden, pentru lunile
de iarn, ponderi mai mari n Subcarpaii Buzului (ntre 2025%), determinate de
temperaturile mai ridicate n acest sezon, spre exemplu temperatura medie a lunii
ianuarie fiind chiar cu 2C mai mare fa de unitile i subunitile de relief
limitrofe. n schimb, n Subcarpaii Vrancei, scurgerea de iarn se reduce la sub
1520%, din totalul anual. Odat cu reducerea altitudinilor, spre exteriorul
Subcarpailor, dar mai ales n cmpie, scurgerea din timpul iernii crete la peste
20% n defavoarea celorlaltor anotimpuri, atingnd maximul de 29% n bazinul
Clmuiului. Aceste valori ridicate nu se datoreaz unor precipitaii mai mari, ci
temperaturilor mai ridicate care favorizeaz scurgerea n acest anotimp.
Acelai areal care n timpul iernii genereaz cele mai mici resurse de ap
comparativ cu celelalte anotimpuri, situat ntre Buzu i Trotu n spaiul montan,
respectiv ntre Rmnicul Srat i Trotu n unitatea subcarpatic, compenseaz n
timpul lunilor de primvar, cnd se formeaz chiar i peste 50% din volumul
anual. n acest sezon se produce o cretere accentuat a scurgerii, rezultat al topirii
zpezilor, nceputul apelor mari fiind direct legat de data trecerii temperaturilor
medii zilnice ale aerului peste pragul de 0C.
Trecerea peste acest prag se produce chiar
2500
din luna februarie n culoarele de vale ale
2250
principalelor ruri din Subcarpaii Buzului,
precum i la contactul cu cmpia n zona de
2000
schimbare a direciei Subcarpailor. ns, n cea mai
1750
mare parte a unitii subcarpatice, trecerea
1500
temperaturilor peste 0C se produce n luna martie,
1250
chiar spre nceputul acesteia, pentru ca la sfritul
1000
lunii, toate arealele situate la altitudini sub 1 000 m
II
V
750
s nregistreze chiar valori medii lunare
multianuale peste 0C (Fig. 6.30).
500
Analiza comparativ a celor dou elemente
250
de bilan (exprimate ca strat scurs mediu pe bazine
0
de recepie) arat faptul c de la o anumit
-10 -5
0
5
10 15 20
T()
alltitudine n sus, stratul de ap drenat i trasportat
de albiile rurilor n sezonul de primvar Fig. 6.30. Corelaia temperaturii
depete stratul precipitaiilor. Diferena dintre
medii cu altitudinea pentru
cele dou elemente este determinat de topirea
lunile II, III, IV i V.
0

236

VIOREL CHENDE

zpezii i eliberarea cantitilor de ap imobilizate n sezonul rece (Fig. 6.31).


Fcnd diferena ntre gridul precipitaiilor i cel al stratului scurs, este determinat
bilanul hidric pentru ntreg spaiul analizat. Arealul n care scurgerea este mai
mare dect precipitaiile are o altitudine medie de 1 250 m i include importante
suprafee carpatice, cobornd uneori pn la contactul cu Subcarpaii i chiar n
interiorul acestora, n bazinul Milcovului (Fig. 6.32). Media bilanului negativ este
de circa -42 mm, ns stratul rezultat din topirea zpezii este cu siguran mai mare,
pierderile prin evapotranspiraie sau infiltraie neputnd fi 0.
1600

1600

H (m )

1400

1600

H (m )

1400

1400

1200

1200

1200

1000

1000

1000

800

800

H (m )

SS
SS

SS
800

600

600

600

400

400

400

200

200
P, SS (mm )

0
0

100

200

a)

300

400

200

P, SS (m m )

0
0

100

200

b)

300

400

P, SS (mm )

0
0

100

200

300

400

c)

Fig. 6.31. Corelaia la nivelul bazinelor de recepie a precipitaiilor i stratului scurs cu


altitudinea pentru sezoanele de iarn (a), primvar (b) i var (c).

Vara, ponderea volumelor scurse este mai mic dect n sezonul precedent i
variaz ntre sub 20% n cmpie i 38,7% n arealul montan. Diferena dintre cele
dou sezoane depete chiar 30% n sectoarele subcarpatice ale bazinelor Rmnei
i Milcovului. Buna proporionalitate a precipitaiilor cu altitudinea n intervalul
celor trei luni de var determin i cea mai bun distribuie a scurgerii specifice i a
ponderilor volumelor formate n funcie de acest element morfometric; n plus, cele
mai mici ape de var se realizeaz abia spre sfritul sezonului, cnd se epuizeaz
rezervele subterane.
Chiar dac la nivelul spaiului hidrografic analizat, cele mai mici volume de
ap sunt tranzitate prin albii n perioada sezonului hidrologic de toamn, bazinele
care au component montan n proporie de 100%, indiferent de altitudine, se
caracterizeaz, n general, prin scurgerea unor volume mai mari dect n timpul
iernii. Odat cu ptrunderea rurilor n Subcarpai, volumele de ap ncep s fie
mai mici dect iarna. Diferena cea mai pronunat este specific bazinului Clnu,
ajungnd la peste 14%.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

237

Fig. 6.32. Bilanul hidric mediu multianual specific sezonului de primvar.

Pe baza hrilor repartiiilor procentuale a volumelor de ap tranzitate prin


albiile rurilor n timpul celor 4 sezoane, harta (gridul) scurgerii specifice medii
multianuale poate fi segmentat n cele 4 componente sezoniere (de altfel,
componenta de primvar a fost utilizat pentru realizarea hrii bilanului hidric).
Etapele parcurse sunt urmtoarele:
a. realizarea hrilor repartiiei procentuale a volumelor de ap din timpul
celor 4 sezoane prin interpolare, utiliznd o funcie de tip Spline (vezi Fig. 6.29);
b. transformarea gridului scurgerii medii multianuale n strat scurs mediu
multianual, utiliznd transformarea Ss = q31,536;
c. reducerea stratului scurs anual conform repartiiei procentuale a fiecrui
sezon, utiliznd formula Ssez = (p%sez Ss) / 100, unde p%sez i Ssez reprezint cele
dou rastere, ale repartiiei procentuale i stratului scurs specific fiecrui sezon;
d. transformarea stratului scurs sezonier n scurgere specific medie
sezonier aplicnd formula qsez = Ssez / 7,884.
Hrile scurgerii specifice sezoniere medii multianuale stau la baza
determinrii debitelor i volumelor generate de fiecare subunitate, fiind utilizate
operaiile de statistic zonal i formulele de transformare amintite anterior
(Tabelul 6.8). Cele mai reduse debite i volume de ap se formeaz n toate

238

VIOREL CHENDE

sezoanele n Subcrapaii Buzului. Chiar dac n cele trei luni de iarn, diferenele
de temperatur determin o scurgere specific mai ridicat n arealul dintre
Tealeajen i Slnic cu circa 0,6 l/s/km2 fa de Subcarpaii Vrancei, datorit unei
suprafee mai reduse debitul generat este mai mic i n acest sezon.
Tabelul 6.8.
Principalele elemente ale scurgerii sezoniere medii multianuale.
Unitatea
Carpaii

I
8,3

Subc.Prahovei
Subc. Buzului
Subc. Vrancei
Total Subc.

4,5
3,4
2,8
3,5

q (l/s/km2)
P
V
22,9 17,5
8,2
6,0
8,2
7,6

6,3
4,1
4,4
4,9

T
8,8
3,2
2,1
2,2
2,5

Q generat (m3/s)
I
P
V
T
41,9 115,5 88,3 44,1

Repartiia (%)
I
P
V
T
14,4 39,9 30,5 15,2

8,6
6,4
7,4
22,4

20,3
21,8
16,0
19,0

15,7
11,3
21,5
48,5

11,9
7,7
11,6
31,2

6,0
4,0
5,7
15,8

37,2
38,3
46,7
41,2

28,2
26,2
25,1
26,5

14,3
13,7
12,3
13,4

Primvara, resursele de ap nregistreaz cele mai mari diferene ntre cele


trei subuniti, debitul format n Subcarpaii Vrancei fiind aproape dublu fa de cel
din Subcarpaii Buzului (cu peste 10 m3/s mai mare). i diferena fa de
Subcarpaii Prahovei este semnificativ, (5,8 m3/s). n acest sezon, diferenele se
datoreaz ponderii mari a volumelor de ap drenate spre albii, respectiv 47% din
totalul anual n Subcarpaii Vrancei fa de 3738% n celelalte dou subuniti.
Acesta compenseaz volumul de ap mai mic generat n timpul iernii (Fig. 6.33).

Fig. 6.33. Bilanul volumelor de ap sezoniere generate pn la ieirea rurilor din Subcarpai.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

239

6.3. REGIMUL SCURGERII LUNARE


Variaia lunar a resurselor de ap de suprafa prezint un anumit grad de
simiulitudine cu evoluia scurgerii zilnice, dar i a celei sezoniere. i pentru
intervalul lunar de timp, cauza acestor variaii const n influena exercitat de
ctre factorii climatici care acioneaz asupra surselor de alimentare. Oscilaiile
debitelor medii lunare, calculate pentru o perioad mai mare de timp, scot n
eviden particularitile regimului scurgerii.
Temperaturile medii cele mai sczute, nregistrate n ianuarie, fac ca o mare
cantitate de ap s fie reinut sub form de zpad sau ghea, debitele fiind
minime. Dar mai caracteristice pentru Subcarpai sunt minimele de toamn.
Acestea sunt datorate unui climat mai arid, caracterizat prin secete frecvente n
perioada de sfrit de var nceput de toamn. Pe parcursul lunilor de iarn,
temperaturile mai ridicate n raport cu alte regiuni situate la altitudini similare sau
cu zonele periferice, corelate cu suprafaa mic a bazinelor i cu gradul de
mpdurire mai mic, determin o valoare mai mare a factorului de topire a zpezii,
ceea ce explic regimul hidric deficitar specific sezonului de toamn. Cele mai
reduse resurse de ap se nregistreaz n lunile septembrienoiembrie, cnd debitul
lunar mediu multianual poate reprezenta sub jumtate din debitul anual. Astfel de
valori sunt specifice mai ales bazinelor hidrografice mici i mai puin rurilor
principale (Tabelul 6.9).
Acest tip de regim caracterizeaz cea mai mare parte a unitii subcarpatice,
respectiv ntre Dmbovia i Putna. La nord de rul Milcov, pn n valea
Trotuului, minimele principale tind s fie cele din sezonul rece, respectiv ianuarie.
Acestea sunt determinate de temperaturile reduse, produse pe fondul predominrii
maselor de aer temperat-continental, care ptrund dinspre nord-est i est i
provoac geruri puternice. n bazinul uiei se produc dou minime, un minim
principal de toamn (octombrienoiembrie) i unul secundar de iarn, regim
asemntor bazinelor Oituz i Cain.
ntre martie i aprilie se produce, cu excepia zonei nalte din jumtatea
nordic a bazinelor care traverseaz Subcarpaii, cea mai mare cretere a
temperaturii medii lunare, depind chiar 6,5C la exteriorul Subcarpailor spre
Culoarul Siretului, dar i n sud, spre Cmpia Romn. n aceste condiii, debitele
medii lunare cele mai mari apar n martieaprilie, doar n sectoarele montane
producndu-se n luna mai, ca urmare a diferenelor mari de temperatur care se
nregistreaz ntre aprilie i mai.
n anumite areale, un al doilea maxim se nregistreaz n iunie, determinat de
cantitile maxime de precipitaii lunare. Dei, din punct de vedere al mediilor
multianuale, reprezint doar un maxim secundar, precipitaiile convective,
caracterizate prin intensitate i cantiti mari, produc de multe ori evenimente
hidrologice excepionale. ncepnd cu iunie, debitele scad treptat pn n lunile de
toamn, cnd, n Subcarpai, debitele sunt minime.

240

VIOREL CHENDE

Tabelul 6.9.
Raportul dintre debitul mediu lunar i debitul mediu anual la staiile hidrometrice tipic subcarpatice.
Staia
hidrometric
Pucioasa
Trgovite
Gura Ocniei
Blenii Romni
Moreni
Bltia
Vrbilu
Moara Domneasc
Cioranii de Jos
Baba Ana
Cernteti
Nicov
Costomiru
Potrnicheti
Tulburea
Vidra
Reghiu
Goleti
Groapa Tufei
Jilite
Borlu
Ciuruc

Rul

II

III

IV

VI

VII VIII IX

Bizdidel
Ialomia
Slnic
Ialomia
Cricovul Dulce
Cricovul Dulce
Slnic
Teleajen
Cricovul Srat
Istu (Ghighiu)
Slnic
Nicov
Clnu
Clnu
Rmnicul Sarat
Vizui
Milcov
Milcov
Rmna
Rmna
Putna
uia

0,80
0,63
0,89
0,67
0,89
0,86
0,85
0,79
0,91
0,83
0,72
1,01
0,75
0,85
0,62
0,44
0,49
0,40
0,64
0,59
0,50
0,45

1,20
0,74
1,27
0,79
1,23
1,19
1,20
0,91
1,20
1,06
1,01
1,25
1,35
1,30
0,83
0,73
0,83
0,76
0,97
1,01
0,63
0,71

1,58
0,98
1,53
1,04
1,55
1,55
1,48
1,23
1,51
1,51
1,36
1,73
1,86
1,73
1,25
1,46
1,67
1,72
1,89
2,07
1,05
1,37

1,52
1,58
1,58
1,58
1,56
1,52
1,45
1,58
1,17
1,16
1,73
1,36
1,39
1,28
2,07
2,15
2,35
2,50
2,36
2,32
2,02
2,28

1,49
2,06
1,54
1,96
1,50
1,50
1,52
1,52
1,43
1,44
1,72
1,55
1,52
1,49
1,82
1,90
1,95
2,10
2,02
1,89
2,14
1,95

1,32
1,57
1,28
1,53
1,31
1,27
1,53
1,33
1,43
1,56
1,47
1,26
1,25
1,42
1,19
1,28
1,37
1,36
1,29
1,12
1,39
1,34

0,90
1,13
1,03
1,11
0,95
0,93
1,00
1,08
1,11
1,35
1,05
1,08
1,08
1,09
0,88
1,15
0,83
0,81
0,71
0,74
1,04
1,06

0,83
0,80
0,71
0,80
0,76
0,78
0,80
0,77
0,64
0,80
0,65
0,53
0,77
0,49
0,63
0,76
0,62
0,59
0,53
0,47
0,80
0,79

0,44
0,57
0,41
0,58
0,41
0,47
0,32
0,59
0,50
0,45
0,45
0,37
0,36
0,41
0,43
0,59
0,38
0,36
0,30
0,30
0,67
0,62

XI

XII

0,48
0,56
0,48
0,57
0,50
0,54
0,37
0,60
0,64
0,54
0,49
0,59
0,46
0,50
0,35
0,50
0,47
0,43
0,31
0,36
0,63
0,45

0,61
0,64
0,52
0,64
0,57
0,58
0,56
0,72
0,63
0,60
0,58
0,53
0,56
0,46
0,59
0,52
0,52
0,48
0,39
0,49
0,57
0,48

0,81
0,73
0,77
0,73
0,78
0,83
0,93
0,86
0,83
0,71
0,76
0,74
0,65
0,99
0,66
0,52
0,51
0,49
0,59
0,64
0,56
0,50

valoarea minim sau aproiat de minim


valoarea maxim sau aproiat de maxim

Dac n Subcarpaii Parhovei sau ai Buzului se evideniaz un grup de 3 sau


chiar 4 luni cu debite medii lunare care tind spre cele maxime, dar cu valori mai
uniforme ale raportului dintre debitul mediu lunar i debitul mediu anual, care
rareori depesc 1,5, la nord de Rmnicul Srat, maximele se produc doar n luna
aprilie, ns acestea sunt chiar de dou ori mai mari fa de debitul mediu
multianual. Rurile care au i component bazinal de cmpie (Cricovul Srat,
Istu) nregistreaz dou maxime, unul n martie, pe fondul topirii zpezilor, i
altul n maiiunie, determinat de cantitile mari de precipitaii.
Ponderea fiecarei luni n formarea scurgerii anuale este, n general,
dependent de altitudine. n lunile de iarn, se observ o variaie mare n zonele
subcarpaice i spre exteriorul acestora, spre cmpie, la fel ca i n cazul scurgerii
sezoniere.

CAPITOLUL 7

SCURGEREA MAXIM

Scurgerea maxim prezint un interes deosebit din punct de vedere practic,


aceasta fiind luat n considerare la stabilirea arealelor ce prezint risc la inundaii,
la proiectarea, execuia i exploatarea lucrrilor de aprare mpotriva inundaiillor
(diguri, poldere, incinte ndiguite etc.), a podurilor, precum i a altor construcii
hidrotehnice. Reducerea riscului generat de apele mari prin inundarea unor areale
naturale neprotejate sau prin comportamentul amenajrilor hidrotehnice n timpul
acestor evenimente extreme, nu se poate realiza fr o analiz a debitelor de vrf.
Punerea n eviden a scurgerii maxime poate fi realizat att prin analiza
valorilor extreme ale debitelor medii lunare, acestea delimitnd perioadele cu ape
mari, ct i prin analiza, n funcie de mrimea bazinului, a debitelor maxime
instantanee sau a celor zilnice, evoluia n timp i distribuia n spaiu a acestora
evideniind viiturile. Perioadele cu ape mari sunt consecina unei alimentri bogate,
rezultate din topirea zpezilor sau ca urmare a ploilor de lung durat, i se
caracterizeaz prin scurgerea cea mai ridicat din timpul anului. Pe lng factorii
climatici, o anumit influen au i suprafaa i forma bazinului de recepie,
umiditatea i permeabilitatea solului, utilizarea terenului, gradul de mpdurire,
influena activitilor antropice etc. Rezultatul interaciunii factorilor cauzali const
n creteri de debite i niveluri care pot s se menin o perioad lung de timp,
ns fr a atinge ntotdeauna valori extreme care conduc la viituri.
Scurgerea maxim, reprezentat de viituri, se poate produce i n alte faze
ale regimului hidrologic, ca urmare a unor cantiti mari de precipitaii czute ntrun timp scurt, ploi care au, n general, caracter local, dar care uneori pot fi extinse
la scara ntregului bazin. n prima perioad a anului (februarie-mai), ca factor
declanator se poate aduga i topirea brusc a zpezilor sau o suprapunere a celor
dou elemente climatice. Aceste fenomene hidrologice extreme se caracterizeaz
printr-o cretere i descretere semnificativ i rapid a debitelor i nivelurilor apei
n albia rurilor. Pentru rurile din zona analizat, cele mai importante sunt viiturile
provenite din ploi, acestea avnd n general i debitele de vrf cele mai mari.
Viiturile nu sunt considerate dezastre, ci mai degrab fenomene naturale, ele
fcnd parte din succesiunea normal a evenimentelor hidrologice. Dezastrele
produse de viituri sunt favorizate de om prin faptul c acesta se expune riscului
prin dezvoltarea sau extinderea n luncile rului a aezrilor, activitilor

242

VIOREL CHENDE

economice i agricole, drumurilor etc. (Mustea, 2005), ca i prin modificrile


aduse seciunilor de curgere, n special prin construirea de poduri (Fig. 7.1).

Fig. 7.1. Efecte ale viiturii din mai 2005: ruperea unui pod peste Bsca Chiojdului.

Inundaiile sunt generate de viituri i apar atunci cnd nivelul apei depete
malurile albiei minore, genernd situarea n submersie a unor areale din albia
major. Acoperirea temporar cu ap a terenului mai poate fi determinat i de
ctre acumularea apei provenit din precipitaii sau topirea zpezilor n zone cu
drenaj natural insuficient. Nivelul la care o viitur se transform n inundaie
depinde de domeniul de abordare a efectelor: ecologic, geomorfologic, uman etc.
De exemplu, din punct de vedere geomorfologic, aceast transformare are loc
atunci cnd ele transport cantiti mari de aluviuni n suspensie i trte,
modificnd substanial forma albiei minore a rurilor, i chiar a celei majore. Din
punct de vedere al perspectivei umane, are loc o inundaie atunci cnd se produc
pagube materiale i pierderi de viei omeneti, sau cnd nivelul apei pune n pericol
mijloacele de existen ale societii.
Definirea cerinelor de date i produse GIS necesare evalurii acestor
evenimente hidrologice extreme trebuie s aib ca fundament determinarea riscului
la inundaii. Conform Directivei Parlamentului European privind evaluarea si
managementul riscului la inundaii (Directiva 2007/60/EC), acesta este definit de
combinaia dintre probabilitatea producerii unei inundaii de o anumit gravitate i
pierderile sau efectele poteniale din punct de vedere al sntaii populaiei,
mediului, patrimoniului cultural i activitilor economice, pierderi estimate i
asociate gradului respectiv de severitate a inundaiei. Cele dou componente ale
riscului conduc la identificarea principalelor tipuri de date necesare n format GIS
(Tabelul 7.1). n general, riscul producerii unor fenomene naturale periculoase,
incluznd i riscul la inundaii, este definit ca fiind produsul a trei componente:
hazardul presupune producerea unui eveniment natural care are un
caracter de ameninare, incluznd i probabilitatea de apariie a acestuia;
expunerea reprezint valoarea bunurilor sau numrul populaiei care este
prezent n zona afectat;

243

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale


Tabelul 7.1.
Principalele date i produse GIS necesare n procesul de evaluare a riscului la inundaii.
Cerina

Descriere
Acest tip de MDT presupune redarea ct mai fidel a
albiei minore. MDT-urile realizate pe baza hrilor,
imaginilor radar, aerofotogramelor etc. nu pot fi utilizate
pentru extragerea unor profile de bun calitate, mai ales
Model Digital al n zona albiei minore i a digurilor. Astfel, se impune
Terenului
integrarea profilelor transversale i a altor msuratori n
utilizabil n
teren cu MDT-ul.
modelarea
Modelele rezultate din msurtori LIDAR prezint o
hidrologic i
acuratee
mai mare fa de alte produse, rezoluia fiind n
hidraulic
general sub-metric, i au avantajul c pot conine i
altitudinile infrastructurii (drumuri sau ci ferate n
rambleu, cldiri, diguri, poduri etc.); totui, nu au cotele
terenului n albia minor.
Se refer n principal la utilizarea terenului, obiective
socio-economice i infrastructura teritoriului.
Strate
mbuntirea i detalierea informaiei necesare se poate
informaionale
realiza prin utilizarea unor imagini de mare rezoluie
actualizate
(Ikonos sau Spot) sau a ortofotoplanurilor, baze de date
statistice etc.
Analiza
terenului

Zone inundate
la diferite
evenimente
istorice

Scenarii

Zone potenial
inundabile

Evaluarea
riscului la
inundaii

Sunt necesare o serie de hri care s contribuie la


evaluarea potenialului de inundare; se iau n considerare
probleme ca topografia terenului, poziia cursurilor de
ap i caracteristicile lor hidrologice i geomorfologice,
inclusiv albiile majore ca zone de retenie natural.
Cartografierea extinderii spaiale a inundaiilor din trecut
se poate realiza folosind imagini satelitare, n special cele
radar, care permit detectarea apei care acoper terenul n
timpul inundaiilor, precum i marcaje sau reconstituiri
n teren.
O alt procedur const n realizarea hrilor zonelor
inundate prin simularea (modelarea) unor evenimente
produse.
Sunt presupuse diferite ipoteze (cantiti de precipitaii,
debite n amonte, ruperi de diguri, durata inundaiei etc.)
Aceste hri vor permite i evaluarea modelelor n
eventualitatea utilizrii acestora n timp real.
Utilizarea unor modele hidraulice de simulare permite
obinerea hrilor de inundabilitate pentru evenimente cu
diferite probabiliti sau perioade de revenire (10, 100,
500, 1000 ani), utilizate n evaluarea riscului.
Pentru fiecare perioad de revenire, poate fi asociat i
harta vitezei sau adncimii apei
Aceste hri se obin prin suprapunerea hrilor de
inundabilitate pentru diferite perioade de revenire cu
stratele tematice detaliate care definesc expunerea i
vulnerabilitatea

Produs/Serviciu

Model Digital al Terenului


integrat cu profile
transversale i alte
msurtori n teren.

Utilizarea terenului n zona


de lunc;
Lucrri hidrotehnice, n
primul rnd diguri;
Elemente pentru evaluarea
expunerii i vulnerabilitii.
Hri ale zonelor
susceptibile de a fi
inundabile.
Hri ale inundaiilor
istorice, necesare pentru
evaluarea potenialului de
inundare i pentru
calibrarea modelelor;
Consecinele negative
nregistrate pentru fiecare
eveniment.
Hri de inundabilitate
pentru diferite scenarii;
Hri ale vitezei i
adncimii apei.
Hri de inundabilitate
pentru diferite perioade de
revenire.

Hri de risc.

244

VIOREL CHENDE

vulnerabilitatea este definit prin capacitatea elementelor aflate la risc de


a face fa pericolului produs de hazardele naturale, lipsa sau pierderea
rezistenei la forele destructive sau, acolo unde au mai avut loc
evenimente asemntoare, pagubele produse.
Nu ntotdeauna este luat n considerare i vulnerabilitatea, evaluarea
acesteia necesitnd date suplimentare. Spre exemplu, n cazul cldirilor,
vulnerabilitatea este dat de tipul materialelor de construcie, dar i de suprafaa
(amprenta) la sol a acestora, cldirile mari fiind capabile s reziste mai uor
anumitor fenomene periculoase. n ceea ce privete producerea evenimentului, o
abordare mai simpl, dar mai puin precis, const n nlocuirea hazardului cu
susceptibilitatea, bazat pe evenimente produse n trecut sau pe complexul de
factori cauzali, inclusiv geomorfologia albiei majore.
Exist o mare varietate de metodologii pentru definirea claselor de risc. Spre
exemplu, una dintre acestea combin expunerea i factorul de hazard (Willems et
al., 2003). Clasificarea expunerii teritoriului include patru grupe de utilizare a
terenului (Tabelul 7.2). ns cel mai important factor n evaluarea riscului la
inundaii este scurgerea maxim ascociat diferitelor perioade de revenire.
Probabilitatea anual P a depirii scurgerii corespunde factorului de hazard. Au
fost identificate ca relevante trei niveluri de hazard:
a) nivel ridicat de hazard (P3): arealele afectate de o inundaie cu scurgerea
maxim asociat unei perioade de revenire de 50 ani (probabilitate 2%);
b) nivel mediu de hazard (P2): arealele afectate de o inundaie cu scurgerea
maxim asociat unei perioade de revenire de 200 ani (0,5%);
c) nivel sczut de hazard (P1): arealele afectate de o inundaie cu scurgerea
maxim asociat unei perioade de revenire de 500 ani (0,2%).
Tabelul 7.2.
Clasificarea expunerii.
Expunere
E0
E1
E2
E3

Descriere
Puni i fnee, terenuri mpdurite, arbuti, terenuri neproductive, stncrii
Terenuri destinate recreerii, livezi, terenuri agricole, terenuri agricole
combinate cu puni, areale irigate
Spaii urbane neconcentrate
Spaii urbane concentrate, zone industriale sau comerciale, drumuri, ci
ferate, porturi, exploatri miniere

Riscul la inundaii poate fi evaluat astfel printr-o matrice care ine seam de
nivelul hazardului (P1, P2 sau P3) i expunere (E0, E1, E2 sau E3). Rezultatul
combinrii celor dou elemente a fost definit astfel: R0 - risc foarte mic; R1 risc
mic; R2 risc mediu; R3 risc mare; R4 risc foarte mare (Tabelul 7.3).
La nivel european, JRC (Joint Research Centre) a elaborat hri pentru cele
trei componente amintite anterior (hazard, expunere, vulnerabilitate) n cadrul
programului European Flood Risk Mapping, ns metodologia i scara au fost cu

245

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

totul altele. Astfel, expunerea a fost determinat ca nsumare a efectului densitii


populaiei i a costurilor poteniale datorate pierderilor economice i n utilizarea
terenurilor ca urmare a inundaiilor. Ca indicator al vulnerabilitii, a fost
considerat produsul intern brut pe cap de locuitor, acesta putnd fi evaluat pe scar
larg. Se consider c zonele srace (cu o valoare mai mic a raportului dintre PIB
i numrul de locuitori) sunt mult mai vulnerabile la efectul hazardelor naturale.
Tabelul 7.3.
Matricea riscului la inundaii.
Clasa de
expunere
E0
E1
E2
E3

P1 (200<T<500)
R0
R1
R2
R2

Nivelul de hazard
P2 (50<T<200)
R1
R2
R3
R4

P3 (T<50)
R1
R3
R4
R4

Stratul informaional al hazardului la inundaii a fost calculat pe un grid de


1x1 km, pe baza MDT-ului i a reelei hidrografice (Fig. 7.2). Algoritmul dezvoltat
de JRC se bazeaz pe gsirea diferenei de altitudine ntre un pixel oarecare i
celula de ru aflat n cea mai apropiat vecintate, cu respectarea structurii
arborescente (schemei hidrografice) a bazinului; n acest mod, o celul nu poate fi
niciodat comparat cu o celul de ru din alt bazin sau subbazin. Nivelul maxim al
apei n fiecare punct al reelei hidrografice, ca i alte niveluri extreme, a fost
calculat printr-o metod simpl, n funcie de mrimea bazinului hidrografic drenat
(De Roo et al., 2007; Lugeri et al., 2006).

Fig. 7.2. Hazardul la inundaii.

Fig. 7.3. Valori medii ale riscului la inundaii la


nivelul unitilor teritoriale.

246

VIOREL CHENDE

Expunerea i vulnerabilitatea au fost transformate n valori ntre 1 (risc


minim) i 100 (risc maxim), n final rezultnd harta indexului riscului la inundaii.
Acesta a fost determinat i ca valoare medie la nivelul unitilor teritoriale
naionale (Fig. 7.3).
n prezent, cele mai mari eforturi se concentreaz asupra realizrii de hri
ale zonelor inundabile cu diferite probabiliti, hri utilizate pentru planificarea i
managementul diferitelor componente ale societii umane. Directiva 2007/60/EC
specific trei scenarii pe baza crora vor fi realizate hrile de inundabilitate:
inundaii cu o probabilitate mare (perioad de revenire de 1/10 ani sau probabilitate
10%), inundaii cu o probabilitate medie (perioad de revenire de 1/100 ani sau
probabilitate 1%) i inundaii cu o probabilitate mic (evenimente extreme,
perioad de revenire de 1/1 000 ani sau probabilitate 0,1%).

7.1. ANI CARACTERISTICI PLOIOI


Ca urmare a condiiilor fizico-geografice variate, n special a reliefului care
formeaz limitele naturale dintre arealele cu diferite influene climatice, anii ploioi
i cei secetoi nu sunt aceiai n toate bazinele hidrografice. Astfel, se nregistreaz
o neconcordan a variaiei scurgerii anuale. Se observ ns, n general, o
alternan relativ uniformizat din punct de vedere spaial a ciclurilor cu scurgere
ridicat i a celor cu scurgere mic, suprapuse peste perioadele cu regim
pluviometric excedentar, respectiv deficitar.
Pentru identificarea anilor ploioi au fost selectate primele cele mai mari
patru valori de debit mediu anual (respectiv cele cu probabilitatea empiric de 2, 4,
6 i 8%). Dac este luat n considerare doar anul n care s-a produs cel mai mare
debit (cu probabilitatea empiric de 2%), se distinge cu mare acuratee anul 2005
ca an ploios, la un numr de 44 staii debitul mediu anual fiind cel mai mare din
ntreaga perioad. Scurgerea anual maxim este datorat producerii a dou viituri
excepionale, una n iulie i cea de-a doua n septembrie. Dac anterior acestui an,
debitele din 1970 i 1991 erau cele maxime pe areale extinse (la 22 din cele
68 staii analizate n primul caz i 11 staii n cel de al doilea caz), dup 2005
acestea mai rmn de referin doar la 7 staii, respectiv 3. Un an cu debite aproape
la fel de mari ca i 1970 a fost 1955.
Analiza celui de-al doilea debit din ir (cu probabilitatea empiric de 4%),
arat o mare variabilitate spaial a anului n care au fost nregistrate valori
extreme. n bazinul hidrografic al Ialomiei, la un numr mare de staii
hidrometrice, aceste debite s-au produs n 1970 i 1980. n bazinul Buzului, un
caracter generalizat au prezentat debitele anilor 1970, 1972 i 1991. Spaiul
hidrografic dintre Rmnicul Srat i Trotu a fost marcat de debitele anuale din
1970, 1991 i, ntr-o mai mic msur, 1969. n toate aceste trei areale analizate
distinct, se constat extinderea spaial a celor mai mari debite anuale din 2005 i

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

247

1970, valori evideniate mai ales


dac se iau n considerare toate cele
mai mari 4 valori. Pe ansamblul
arealului analizat, la 60, respectiv
56 de staii, debitele medii a celor
doi ani se regsesc n ecartul de
probabilitate 28%.
Coeficienii moduli (raportul
dintre debitele medii anuale i
debitul mediu multianual) au avut n
anul 1970 valori cuprinse ntre 1,2
i 3 (Fig. 7.4), ceea ce nseamn c
la toate staiile, debitele anuale au
depit debitul multianual. n
arealul subcarpatic cea mai mare
valoare a fost de 2,6 i s-a
nregistrat la Groapa Tufei pe Fig. 7.4. Distribuia spaial a coeficienilor moduli
calculai pentru debitele medii ale anului 1970.
Rmna, iar cea mai mic de 1,5 n
bazinul Slnicului de Teleajen.
Volumele de ap transportate de ctre albiile rurilor n anul 1972 au fost de
asemenea remarcabile, n special n bazinele Dmbovia i Ialomia, mai puin
Prahova, ceea ce nseamn c nucleele ploilor s-au produs cu precdere pe culmile
sudice ale munilor Fgra, Leaota i Bucegi. De asemenea, n acel an, aproape
ntreg bazinul hidrografic Buzu a fost afectat de debite mari, precum i sectorul
subcarpatic i de cmpie al bazinului hidrografic Putna.
Anul 1991 este, de asemenea, un an caracteristic, mai ales pentru bazinele
Putnei i uiei, i, ntr-o mai mic msur, pentru Buzu. Trebuie amintit i anul
1969, care completeaz o perioad cu debite excepionale, extrem de omogen din
punct de vedere spaial n arealul analizat, i anume 19691972, cu un an 1971
ceva mai linitit.
Pentru spaiul subcarpatic de la curbura Carpailor, cei mai caracteristici ani
ploioi au fost 2005, 1970 i 1972. Dac primul din cei doi ani a cptat aspect de
referin i se evideniaz att n cazul analizei celui mai mare debit anual, ct i a
celor mai mari patru valori, 1970 poate fi considerat un an extrem doar dac se ia
n considerare al doilea debit, iar 1972 doar dac definirea acestui tip de regim
hidric ine seam de mulimea de valori cu probabilitatea de 2, 4, 6 i 8%. n
bazinul subcarpatic al rului Ialomia, demn de remarcat a fost i 1980.
Este puin probabil ca variaia i distribuia debitelor de-a lungul unui an s
se repete din nou. Prin urmare, nu este foarte practic s se considere c hidrograful
debitelor lunare specific unui anumit an, fie el i cel care a nregistrat debitul
maxim, este caracteristic pentru anii ploioi, atta timp ct diferenele dintre
primele valori din irul debitelor anuale sunt destul de mici, dar condiiile
meteorologice care le-au determinat, mai ales circulaia atmosferei, sunt foarte

248

VIOREL CHENDE

diferite. Prin urmare, o mediere a hidrografelor primilor patru ani care au


nregistrat cele mai mari valori ale debitului mediu completeaz caracterizarea
regimului hidrologic al anilor excepionali. Anumite luni n care s-au nregistrat
debite extrem de mari schimb radical forma acestor hidrografe caracteristice.

7.2. DEBITE LUNARE MAXIME


n general, durata apelor mari este de cel puin o lun de zile, uneori chiar
dou, i sunt generate fie de topirea zpezilor combinat cu ploile de primvar, fie
de cantitatea mare de precipitaii de la nceputul verii, astfel c ele se produc
frecvent n lunile IIIVII. Uneori, pe fondul unei circulaii atmosferice particulare,
atipice pentru spaiul Romniei, acestea se pot nregistra i n alte luni ale anului,
chiar n cele de toamn care, de cele mai multe ori, sunt caracterizate de ape mici.
Un exemplu este cazul lunii octombrie
1972, cnd pe Ialomia, la Trgovite, s-a
produs debitul lunar maxim din ntreaga
perioad analizat (Fig. 7.5a). De altfel,
aceast lun a nregistrat cel mai mare
debit mediu lunar pe mai multe sectoare
de ru din bazinul Ialomiei, precum i
debite excepionale n ntreg arealul
subcarpatic. Pe fondul unor nclziri
brute ale aerului i al unor cantiti de
precipitaii solide semnificative, debite
medii lunare mari poate nregistra uneori
i luna decembrie.
Spre exteriorul Subcarpailor,
lunile n care scurgerea este maxim
variaz foarte mult de la un an la altul,
gradul de dispersie fiind direct
proporional cu coeficienii de variaie ai
debitelor lunare. n aceste areale,
scurgerea lunar maxim se poate
produce, cel puin ntr-un an, n aproape
oricare dintre luni (Fig. 7.5b).
La circa 60% din numrul staiilor
analizate, frecvena debitelor lunare
maxime dintr-un an prezint valorile
cele mai mari n luna aprilie. Volumele Fig. 7.5. Distribuia temporal a debitelor medii
mari de ap tranzitate n aceast lun sunt
lunare la s.h. Trgovite pe Ialomia
(a), i la s.h. Goleti pe Milcov (b).
caracteristice n special Subcarpailor

249

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

interni ai Buzului i Vrancei, pentru ca la exteriorul unitii subcarpatice,


scurgerea lunar maxim s nregistreze o frecven mai mare n martie,
determinat de topirea ceva mai timpurie a zpezii. Excepie face bazinul
hidrografic Nicov, unde gradul de mpdurire este foarte mare n comparaie cu
bazinele din jur i unde frecvena cea mai mare a debitelor medii lunare maxime se
nregistreaz n luna mai, la fel ca i n bazinele superioare ale Dmboviei,
Ialomiei i Putnei.
Valorile absolute ale scurgerii lunare maxime se produc n general n luna
mai sau iulie, dar, n anumite zone, pot fi nregistrate n aprilie sau octombrie (Fig. 7.6).
Pe areale restrnse, acestea pot fi caracteristice lunilor iunie sau august.
12,5
10,0

Q (m 3/s)

max. abs.

med. 4 ani

7,5
6,0

7,5

4,5

5,0

3,0

2,5

1,5

0,0

Q (m 3/s)
max. abs.

0,0

II

III

IV

VI VII VIII IX

XI XII

II

III

s.h. Moreni pe Cricovul Dulce


18,0
15,0

med. 4 ani

Q (m3/s)

max. abs.

IV

VI

VII VIII IX

XI

XII

s.h. Nicov pe Nicov

med. 4 ani

18,0
15,0

12,0

12,0

9,0

9,0

6,0

6,0

3,0

3,0

0,0

Q (m3/s)

max. abs.

med. 4 ani

0,0
I

II

III

IV

VI VII VIII IX

s.h. Groapa Tufei pe Rmna

XI XII

II

III

IV

VI

VII VIII IX

XI XII

s.h. Ciuruc pe uia

Fig. 7.6. Debite lunare maxime (max. abs. cele mai mari valori ale debitelor lunare; med. 4 ani
media debitelor lunare a celor mai mari patru ani ploioi).

Cu toate c anul 2005 a schimbat radical configuraia debitelor medii anuale,


ca urmare a faptului c include dou perioade cu debite de vrf, nu a generat
modificri eseniale ale caracteristicilor scurgerii lunare maxime, dect pe areale
restrnse, n special n subbazinele Putnei. Aa cum s-a mai artat, n lungul
Ialomiei cele mai mari debite lunare au fost tranzitate n octombrie 1972. n
bazinul Prahovei, debitele acestei luni au fost depite de cele din iulie 1975, cnd
s-au produs o serie de evenimente extreme pe rurile din spaiu hidrografic
Prahova-Teleajen, chiar dac, n totalitatea lui, 1975 nu apare n primii cei mai
mari patru ani ploioi. Bazinul hidrografic Buzu a nregistrat, n general, cele mai
mari debite medii n mai 1970, la fel ca i bazinul superior i ntregul curs al
Putnei, pentru ca sectorul mijlociu al acestuia (Milcov, Rmna etc.) s nregistreze
valori maxime n iulie 2005. Se observ o oarecare nesuprapunere ntre lunile care
nregistreaz cele mai frecvente debite lunare maxime i cele n care au fost
tranzitate volumele maxime de ap n perioada analizat. Spre exemplu, valorile

250

VIOREL CHENDE

absolute nu se produc niciodat n luna martie, cu toate c n cteva bazine


hidrografice, debitele lunare maxime sunt cele mai frecvente.
Scurgerea specific lunar maxim absolut variaz ntre 13,8 l/s/km2 n
bazinele din cmpie i peste 100 l/s/km2 n bazinele montane, mai ales n cele de la
est de Teleajen, ajungnd chiar pn la 146,5 l/s/km2 n bazinul Oituzului. n
Subcarpai, scurgerea maxim depete, de obicei, 22 l/s/km2 la exteriorul
acestora, spre cmpie, dar n medie ajunge la circa 45 l/s/km2. Valori mai mari se
nregistreaz la contactul cu muntele, n Subcarpaii Vrancei, dar i n nordul
Subcarpailor Prahovei, unde, punctual, scurgerea poate depi chiar 100 l/s/km2.
Raportat la suprafa, debitul lunar maxim absolut nregistreaz valori mai reduse
cu cel puin 7 l/s/km2 n Subcarpaii Buzului (Fig. 7.7).
q
q min.
q max.
q med.
Cv

SV
23,2
107
54,7
0,26

q
q min.
q max.
q med.
Cv
q
q min.
q max.
q med.
Cv

SB
22,1
87,3
45,9
0,24

SP
22,3
90,8
52,7
0,25

Fig. 7.7. Scurgerea specific lunar maxim absolut


(SP Subcarpaii Prahovei; SB Subcarpaii Buzului; SV Subcarpaii Vrancei).

Scurgerea specific a lunilor care nregistreaz debitele medii lunare cele


mai mari prezint o corelaie cu altitudinea la limita unei valori acceptabile, pe
ntreg spaiul coeficientul de corelare fiind de 0,74. Corelaii mai bune se obin
ntre debitele lunare maxime absolute i unii factori fizico-geografici, astfel:
Suprafaa bazinului este cea care n cea mai mare parte genereaz valoarea
debitelor maxime, corelaia cu acest parametru avnd un coeficient de
0,92, mult mai bun dect n cazul mediilor multianuale.
Cu raportul dintre suprafa i radicalul valorii clasei litologice (S/CL0,5) se
obine un coeficient de corelare mai mare (0,93), chiar mai bun dect n

251

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

cazul mediilor multianuale (0,86), ceea ce nseamn c, pe parcursul


perioadelor cu ape mari, proprietile substratului litologic joac un
important rol n dimensionarea volumelor de ap care ajung n ruri.
Introducerea pantei medii a bazinului prin parametrul SIB0,5 mbuntete
i ea corelaia Q = f(S), aducnd R2 la 0,94. O valoare asemntoare este
determinat i de coeficientul de mpdurire, indexul CN etc.
Totui, la fel ca i n cazul mediilor, modul de interacionare a
precipitaiilor cu ceilali factori fizico-geografici, reflectat n altitudinea
medie a bazinelor, este elementul principal care genereaz debite mai mari
pentru aceeai suprafa de bazin. Parametrul (SHB)/1000 determin o
mbuntire a corelaiei (R2 = 0,96). Dac se face abstracie de staiile
hidrometrice din sectorul inferior al Buzului (Bania i Racovia), care
prezint debite medii lunare maxime mult prea mici pentru suprafaa
bazinului i altitudinea medie, R2 crete la 0,98 (Fig. 7.8).
1800

3500

H (m )

1600

4000

S/CL0,5

3500

3000

1400

3000

2500

1200

S*HB /
1000

2500

1000

2000

800

1500

2000
1500

R2 = 0,93

600

1000

R2 = 0,74
400

500

200
q (l/s/km 2)

0
0

50

100

a)

150

200

R2 = 0,98

1000
500
Q (m 3/s)

0
0

100

200

b)

300

400

Q (m 3/s)

0
0

100

200

300

400

c)

Fig. 7.8. Corelaiile q = f(HB), Q = f(S/CL0,5) i Q = f(SHB/1000) determinate pe baza debitelor


lunare maxime absolute.

Relaia Q = f(SHB/1000) poate fi utilizat pentru extrapolarea debitelor


lunare maxime absolute i obinerea acestora n fiecare punct al reelei
hidrografice. Aplicaia se bazeaz pe strate tematice de tip grid, acestea prezentnd
o flexibilitate deosebit n implementarea unor algoritmi din domeniul hidrologiei.
Principalele etape ale metodologiei constau n:
a. Determinarea funciei care descrie legtura dintre debitele lunare maxime
absolute i parametrul (SHB)/1000. Tipul funciei care descrie cel mai bine
aceast corelaie este polinomial de ordin 3 i are forma:
Q = 2,2203 * 10-9 * (S*HB/1000)3 - 2,6946 * 10-6 * (S*HB/1000)2 +
+ 7,9302 * 10-2 * (S*HB/1000) + 0,58101

252

VIOREL CHENDE

b. Multiplicarea gridului numrului de celule drenate dinspre amonte n


fiecare punct al reelei hidrografice (flow accumulation), generat n aplicaia
ArcHydro (vezi cap. 5), cu suprafaa unei celule (0,0009 km2, valoare rezultat din
rezoluia MDT-ului de 30 30 m); astfel, se obine un nou grid care reprezint
suprafaa de recepie (drenat) a fiecrui punct (celul). Practic, termenul S din
parametrul SHB/1000 este transformat n grid (Fig. 7.9).

a)

b)
Fig. 7.9. Valori ale gridului numrului de celule acumulate dinspre amonte spre aval (a) i
transformarea acestuia n suprafa de recepie exprimat n km2 (b) n zona de confluen
BuzuBsca Chiojdului.

c. Termenul HB reprezint altitudinea medie a acelorai celule acumulate n


fiecare punct al reelei hidrografice (celulele din care apa de pe versani sau din
amonte este drenat spre ru). Pentru realizarea gridului valorilor HB sunt parcuri
urmtorii pai:
ntr-o prim etap, este aplicat funcia Weighted Flow Accumulation
(ponderarea acumulrii pe liniile de curgere). Aceasta calculeaz, pe baza
gridului direciilor de curgere (flow directions), suma valorilor unui al
doilea grid (Weight Grid sau grid ponderat), definit de utilizator. Practic,
nsumarea valorilor celulelor din gridul ponderat se face pe acelai tipar pe
care este determinat numrul de celule pentru acumularea scurgerii (Fig.
7.10a). Definind MDT-ul ca Weight Grid, este obinut, pentru fiecare
celul, suma altitudinilor celulelor care sunt drenate spre acea celul (H);
Prin mprirea acestui grid cu gridul Flow Accumulation (practic, cu
numrul de celule ale cror valori au fost nsumate) se obine altitudinea
medie a suprafeei drenate spre acea celul (Fig. 7.10b);
Pe baza celor dou griduri, respectiv suprafaa de recepie a fiecrei celule
i altitudinea medie a acestora, este calculat parametrul (SHB/1000);
rezultatul const ntr-un nou grid, notat [S_Hm];
d. Funcia care descrie corelaia Q = f(SHB/1000) este scris pentru a putea
fi executat n mediu ArcGIS 9.x astfel:

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

253

2.2203 * Pow(10, -9) * Pow([S_Hm], 3) - 2.6946 * Pow(10, -6) *


Pow([S_Hm], 2) + 7.9302 * Pow(10, -2) * [S_Hm] + 0.58101

a)

b)

Fig. 7.10. Gridul sumelor altitudinilor celulelor drenate dinspre amonte spre fiecare celul a
reelei hidrografice (a) i transformarea acestuia n altitudine medie a suprafeelor drenate (b).

Astfel, sunt obinute, prin extrapolare, cele mai mari debite medii lunare
nregistrate n fiecare celul a reelei hidrografice (Fig. 7.11). Eroarea de
determinare este cu att mai mic cu ct corelaiile mbrac mai bine setul de
puncte cunoscute. Aceste debite nu s-au nregistrat n acelai an sau aceeai lun,
astfel c formarea acestora prin compunerea pe reeaua hidrografic nu trebuie
privit ntr-un bilan valoric (Fig. 7.12). Cu toate acestea, stratul tematic al
debitelor lunare maxime prezint importan practic prin creterea gradului de
cunoatere a celor mai mari volume de ap care au fost transportate lunar prin albii.

Fig. 7.11. Gridul celor mai mari debite


medii lunare nregistrate n perioada
analizat n zona de confluen Buzu
Bsca Chiojdului.

Fig. 7.12. Valori ale celor mai mari debite medii lunare
n arealul staiei hidrometrice Cheia pe rul Teleajen
(S suprafaa bazinului; Qc debit calculat;
Qm debit msurat).

254

VIOREL CHENDE

Metodologia prezentat poate fi utilizat i pentru extrapolarea altor


elemente hidrologice (obinerea de valori ale diferitelor tipuri de debite) pe ruri
complet nemonitorizate sau ntre dou seciuni de control. De asemenea, permite
determinarea unor caracteristici statistice (minime, medii, maxime) la nivelul
unitilor de relief sau administrativ-teritoriale.

7.3. DEBITE MAXIME INSTANTANEE


Debitele medii lunare maxime caracterizeaz perioadele cu ape mari, ns
acestea nu coincid ntotdeauna cu lunile n care s-au produs cele mai mari debite
instantanee (maxime absolute). De exemplu, la Blenii Romni, pe Ialomia,
debitul mediu lunar a fost maxim n octombrie 1972, n timp ce debitul maxim
instantaneu s-a nregistrat n iunie 2001.
Debitele maxime absolute sunt nregistrate n timpul viiturilor excepionale,
reprezentnd vrful acestora. Cea mai mare parte dintre viiturile care au afectat
arealul Subcarpailor de la Curbur au fost generate de cantiti foarte mari de
precipitaii, czute ntr-un timp scurt i cu intensitate mare. Sectoarele mijlocii ale
bazinelor hidrografice Ialomia i Buzu se suprapun unui areal caracterizat prin
cantiti deosebite de precipitaii maxime czute n 24 ore (peste 200 mm), precum
i prin intensiti care pot ajunge la 56 mm/min (Fig. 7.13 i Fig. 7.14).

Fig. 7.13. Cantiti maxime de precipitaii czute


n 24 ore (dup Dragot, 2006).

Fig. 7.14. Intensitatea maxim a precipitaiilor


(dup Dragot, 2006).

O problem a analizei acestor debite este neomogenitatea datelor, multe


dintre staiile hidrometrice nfiinndu-se dup 1975 sau chiar 1980, astfel c
acestea nu au nregistrat debitele cele mai mari din perioada 19691975. Din acest

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

255

motiv, au fost luate n considerare doar staiile care au date cel puin din 1969.
Astfel, se constat dominana a dou viituri care au generat debitele maxime
absolute: iulie 1975 i iulie 2005. Dac se face abstracie i de staiile de pe rul
Trotu, avnd n vedere c aceast arter hidrografic nu traverseaz Subcarpaii de
la Curbur, atunci cel mai mare debit s-a nregistrat n iulie 1975 pe rul Buzu
(2100 m3/s n seciunea Mgura i 2200 m3/s n seciunea Bania). La acest debit,
suprafaa mare a bazinului hidrografic Buzu a generat o scurgere specific de
ordin mediu spre mic, aceasta fiind de 548 l/s/km2. n iulie 1975, un numr foarte
mare de staii din acest bazin (9) au nregistrat debitele instantanee maxime
absolute (Fig. 7.15). De asemenea, viitura din aceast period a fost puternic
resimit i n bazinul rului Prahova i a principalului afluent al acestuia, Teleajen.

Fig. 7.15. Anul i luna n care s-a nregistrat cel mai mare debit instantaneu la staiile care
funcioneaz cel puin din 1969.

n bazinul Putnei, cele mai mari debite i viituri au fost cele din iulie 2005,
cu efecte socio-economice severe mai ales n bazinul Siretului inferior. Un numr
de 8 staii care au monitorizat i debitele deosebite din perioada 19691975 au
atins maximul n acest an, Putna acumulnd din ntreg bazinul la s.h. Borlu un
debit maxim de 1 598 m3/s, care a generat o scurgere specific de 644 l/s/km2. De
altfel, la aceast viitur, Putna a nregistrat debite de peste 1 500 m3/s la staiile
hidrometrice Colacu, Mirceti i Borlu.

256

VIOREL CHENDE

(S * CN2 * IB2 ) 0,2

Cea mai mare scurgere specific a fost nregistrat n bazinul Slnicului de


Teleajen. La data de 30.07.2002 ora 19:00 s-a nregistrat un debit de 175 m3/s, ceea
ce corespunde unei scurgeri specifice instantanee de 4 232 l/s/km2.
Corelaia debitelor i a scurgerii specifice cu diferii factori geografici este
foarte slab dac se ia n considerare ntreg teritoriul analizat. Totui, pot fi
desprinse anumite concluzii. Spre desosebire de scurgerea specific multianual,
scurgerea specific obinut pe baza debitelor instantanee maxime absolute se
coreleaz foarte slab cu altitudinea medie a bazinului (R2 este sub 0,25). Aceasta
este mult mai dependent de suprafaa bazinului (coeficientul de corelaie obinut
este de 0,56), qmax = f(S) fiind o funcie invers proporional. Raportul H/S
mbuntete gradul de explicare a scurgerii specifice maxime instantanee, dar nu
ntr-un mod consistent.
Includerea texturii solului, utilizrii terenului (exprimate prin valorile
indexului CN) i a pantei bazinului hidrografic (IB) n seria de factori fizicogeografici care explic variabilitatea spaial a scurgerii maxime, conduce la o
uoar cretere a gradului de corelare. Aadar, dac n cazul mediilor, indexul CN
nu avea nici o semnificaie, clasa litologic fiind cea care aducea un plus de
corelare, n cazul maximelor acesta determin o mai bun justificare a debitelor
nregistrate. Prin valorile indexului CN i a pantei medii a bazinului, este corectat
debitul i scurgerea specific (n relaie cu suprafaa) mai ales n arealele de
cmpie, plane, care corespund i cu cele mai mari suprafee de recepie. De regul,
n aceste zone maximele se abat mult de la corelaiile unice Qmax = f(S) sau
qmax = f(S). Parametrii determinai sunt de forma:
(S CN2 IB2)0,2 n cazul debitelor maxime;
(CN2 IB2 / S)0,4 n cazul scurgerii specifice maxime.
Aceste corelaii, dar mai ales cea de-a doua,
90
qmax = f(S, CN, IB), sunt, n general, valabile la nivelul
80
unor bazine hidrografice care acoper uniti de relief
70
relativ omogene. Rezultate mai bune sunt obinute
60
pentru legtura cu debitele maxime (Fig. 7.16), dar
50
chiar i n acest caz eroarea este de circa 40%.
R = 0,75
40
O legtur bun este pus n eviden ntre
30
scurgerea specific maxim i timpul de ntrziere TL
20
(timpul care trece ntre centrul intervalului ploii i
10
momentul n care se produce vrful viiturii) sau timpul
0
de concentrare TC (definit ca cel mai mare timp n
0
1000 2000 3000 4000
care o pictur de ap care cade n bazin ajunge la
Q (m /s)
punctul de nchidere a acestuia sau timpul care trece
ntre sfritul ploii i producerea punctului de
Fig. 7.16. Corelaia
Qmax = f(S, CN, IB).
inflexiune pe curba descendent a hidrografului).
2

257

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

Aceti doi parametri au fost determinai pe baza relaiilor din modelul SCS (Kent, 1973):
TC = 1,6667 TL
unde:
1000
(R + 1)0 ,7
0 ,8
R=
10
TL = (3,28084 L )
CN
1900 I B
TC
TL
L
IB
R

timpul de concentrare n ore;


timpul de ntrziere n ore;
lungimea albiei principale n m;
panta medie a bazinului n %;
reinerea maxim la nivelul bazinului (capacitatea maxim de nmagazinare).

La nivelul ntregului set de bazine de recepie analizate, cel mai mic timp de
concetrare, de 1,7 ore (104 minute), este caracteristic bazinului Valea Cerbului n
seciunea Buteni. ns n seciunile staiilor hidrometrice care nchid bazinele tipic
subcarpatice nu se regsesc astfel de valori, n acest caz cel mai mic timp de concentrare
fiind de 3,3 ore (198 minute), determinat att pentru bazinul Slnicului de Teleajen n
seciunea Vrbilu, ct i pentru Clnu n seciunea Costomiru (Tabelul 7.4).
Tabelul 7.4.
Caracteristicile scurgerii maxime n principalele seciuni hidrometrice din arealul analizat.
Staia
hidrometric

Rul

0
Malu cu Flori
Blenii Romni
Bltia
Buteni
Cmpina
Teila
Cheia
Vrbilu
Moara Domneasc
Cioranii de Jos
Adncata
Coereni
Baba Ana
Slobozia
Sita Buzului
Bsca Roziliei
Nehoiu
Chiojdu
Mgura
Loptari
Cernteti
Costomiru
Potrnicheti
Bania
Cireu

1
Dmbovia
Ialomia
Cricovul Dulce
Valea Cerbului
Prahova
Doftana
Teleajen
Slnic
Teleajen
Cricovul Srat
Prahova
Ialomia
Istu (Ghighiu)
Ialomia
Buzu
Bsca Mare
Buzu
Bsca Chiojdului
Buzu
Slnic
Slnic
Clnu
Clnu
Buzu
Clmui

S
(km2)

HB
(m)

2
644,9
914,7
536,1
24,8
486,6
289,6
42,2
41,4
1408,3
597,1
3694,9
6315,4
119,4
9234,7
366,0
768,1
1576,9
107,1
2292,2
83,8
411,1
36,5
192,5
4012,6
1133,6

3
1209,6
772,3
396,4
1532,9
1123,6
1182,4
1275,6
516,6
556,7
293,0
553,8
492,4
269,9
363,6
941,9
1135,9
1043,1
908,1
900,5
941,2
594,3
506,5
351,2
674,7
62,5

Med. lunar
max. abs.
Q
q
4
5
51,5 79,9
60,0 65,6
19,5 36,4
2,4 96,6
42,8 88,0
20,3 70,2
5,3 125,7
2,4 58,3
48,0 34,1
17,5 29,3
173,0 46,8
298,0 47,2
2,9 24,5
282,0 30,5
25,9 70,8
69,6 90,6
117,3 74,4
8,7 81,4
149,0 65,0
5,4 64,7
10,5 25,5
2,3 62,8
7,4 38,5
154,0 38,4
15,7 13,9

Maxima instantanee
Q
6
500,0
758,0
434,0
62,3
399,0
311,0
83,0
175,0
850,0
264,0
1220,0
1440,0
183,0
818,0
574,0
960,0
1400,0
300,0
2100,0
215,0
410,0
94,9
342,0
2200,0
66,2

q
7
775,3
828,7
809,6
2516,1
820,0
1073,7
1967,8
4232,0
603,6
442,1
330,2
228,0
1532,8
88,6
1568,3
1249,8
887,8
2801,8
916,1
2565,1
997,2
2599,1
1776,5
548,3
58,4

An / L
8
1975 / 7
2001 / 6
2005 / 7
2001 / 6
2005 / 7
1961 / 5
1970 / 8
2002 / 7
1975 / 7
1971 / 5
1975 / 7
1975 / 7
1967 / 6
1953 / 6
1991 / 7
1975 / 7
1975 / 7
1975 / 7
1975 / 7
1975 / 7
1975 / 7
1972 / 8
2005 / 7
1975 / 7
1972 / 10

TL

TC

9
16,3
11,4
8,2
1,0
6,1
3,6
2,3
2,0
11,9
7,4
17,7
22,4
2,4
33,8
4,7
8,0
7,2
2,2
10,0
2,7
5,9
2,0
5,2
14,2
27,5

10
9,8
19,0
13,7
1,7
10,2
6,0
3,8
3,3
19,8
12,4
29,5
37,3
4,1
56,4
7,8
13,3
12,0
3,6
16,7
4,5
9,8
3,3
8,6
23,6
45,9

258

VIOREL CHENDE
1
Rmnicul Sarat
Putna
Nruja
Zbala
Putna
Milcov
Rmna
Rmna
Putna
uia
Cain

2
3
4
5
6
7
8
9
10
190,1 806,4 15,7 82,6 335,0 1762,5 1991 / 6 3,2 5,3
364,3 1013,0 39,9 109,4 342,0 938,9 2005 / 7 3,9 6,6
124,2 1091,2 15,3 123,2 438,0 3526,4 2005 / 7 2,4 4,0
264,4 1174,8 33,8 127,7 514,0 1944,1 1977 / 8 5,1 8,5
1091,9 929,1 101,4 92,8 1567,0 1435,1 2005 / 7 5,9 9,9
409,8 414,3 17,1 41,7 696,0 1698,4 2005 / 7 7,9 13,2
180,4 419,1 9,3 51,6 514,0 2849,7 2005 / 7 2,5 4,2
321,8 322,7 12,6 39,3 600,0 1864,4 2005 / 7 5,7 9,6
2480,9 577,2 145,2 58,5 1598,0 644,1 2005 / 7 13,5 22,5
175,9 597,6 13,2 75,2 556,0 3161,7 1991 / 7 3,0 5,0
213,0 731,4 21,6 101,2 497,0 2333,6 1972 / 7 5,2 8,7

n general, TC crete odat cu suprafaa (Fig.


7.17). Totui, anumite bazine hidrografice, chiar
dac au o suprafa mai mic, sunt definite printr-un
timp de concentrare mare datorit pantelor reduse.
Astfel, n bazinul Clmui, dei are o suprafa de
doar 1 134 km2, cel mai mare timp n care o pictur
de ap care cade n bazin ajunge n seciunea Cireu
este de 46 ore, aproape la fel de mare ca i n cazul
bazinului Ialomia la s.h. Slobozia.
Tiparele variabilitii scurgerii maxime la
nivelul bazinelor hidrografice principale sunt diferite,
fapt ce determin o mbuntire substanial a
corelaiilor cu factorii fizico-geografici amintii n
cazul abordrii secveniale a dependenelor. n b.h.
Ialomia, influena cea mai mare asupra scurgerii
specifice maxime o are timpul de concentrare,
coeficientul de corelaie depind pragul de 0,8 (Fig.
7.18).
60

50

60
50

40
Tc (ore)

0
Tulburea
Tulnici
Herastru
Nereju
Colacu
Goleti
Groapa Tufei
Jilite
Borlu
Ciuruc
Halo

R2 = 0,75
30
20

10
0
0

q (l/s/km 2)

Fig. 7.17. Corelaia


qmax = f(TC).

35

TC (h)

TC (h)

TC (h)

50

1000 2000 3000 4000 5000

30

40

25

40
2

R = 0,81

30

R2 = 0,52

R2 = 0,91

20

30
15

20

20

10
10

10
0

5
0

1000 2000 3000 4000 5000


q (l/s/km 2)

a)

1000

2000

q (l/s/km 2)

b)

3000

1000

2000

3000

4000

q (l/s/km 2)

c)

Fig. 7.18. Corelaiile q = f(TC) specifice bazinelor hidrografice Ialomia (a), Buzu (b) i spaiului
hidrografic Rmnicul SratPutnauia (c).

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

259

n cadrul bazinului Buzu, corelaia qmaxTC atinge cel mai mare grad de
dependen, coeficientul de corelaie depind pragul de 0,9. Cuplarea ntr-un set
comun de date a scurgerii instantanee maxime nregistrat n bazinul Buzului i
Clmuiului scoate n eviden faptul c timpul de concentrare nu explic n
totalitate valorile din arealul de cmpie. Ali coeficieni obinui contureaz ideea
c, n cazul unor bazine mai omogene, mai ales din punct de vedere al reliefului,
suprafaa bazinului este cea care explic cea mai mare parte a valorii scurgerii
maxime. Astfel, pentru relaia q = f(S) a fost obinut un coeficient de corelaie de
0,89 n cazul n care au fost considerate doar seciunile din bazinul Buzului, acesta
reducndu-se la sub 0,5 dac sunt adugate i datele caracteristice bazinului
Clmui. Atunci cnd se compar bazine situate n uniti de relief diferite (n
special cele din munte i dealuri cu cele din cmpie), o parte din rolul suprafeelor
se reduce n favoarea altitudinii medii, dar nu n mod considerabil. ns cele mai
mari diferene n scurgerea maxim sunt explicate de pante, textura solurilor i
utilizarea terenurilor (Tabelul 7.5).
Tabelul 7.5.
Coeficienii de corelaie ai scurgerii specifice maxime.
Corelaia
q = f(TC)
q = f(CN2IB2 / S)0,4
q = f(S)
q = f(HB/S0,5)
q = f(HB/S)

B.h. Buzu
0,908
0,925
0,889
0,849
0,916

B.h. Buzu + B.h. Clmui


0,814
0,960
0,466
0,901
0,812

La nord de Buzu, n spaiul hidrografic care nglobeaz Rmnicu Srat,


Putna i uia, scurgerea maxim are un caracter spaial puternic neomogen. Doar
relaia cu parametrul (CN2IB2 / S)0,4 conduce la un coeficient de corelaie care
depete valoarea de 0,6.
Variabilitatea debitelor maxime este dependent n mare msur de suprafaa
bazinului hidrografic, i, ntr-o proporie redus, de altitudinea acestuia. n cazul
bazinului Ialomia, parametrul S sau SHB0,25 (debitul este direct proporional cu
ambele elemente morfometrice) determin un coeficient R2 de peste 0,83. i
debitele maxime ale subbazinelor Buzului i ale spaiului hidrografic Rmnicul
SratPutnauia sunt determinate n cea mai mare parte de suprafa, corelaiile
cu cei doi parametri amintii anterior genernd un grad de ncredere de peste
0,95 n primul areal i peste 0,91 n cel de-al doilea.
n toate cele trei zone analizate distinct, exist cel puin o seciune
hidrometric n care debitele maxime se abat de la corelaiile cu S sau SHB0,25:
Slobozia n b.h. Ialomia, Racovia n b.h. Buzu (de asemenea, bazinul Clmui
nu se poziioneaz pe aceeai relaie), respectiv seciunea Borlu n spaiul
hidrografic situat la nord de Buzu. Att staia hidrometric Borlu ct i Colacu,
ambele pe rul Putna, au nregistrat debitul maxim la aceeai viitur (iulie 2005).

260

VIOREL CHENDE

7.4. CELE MAI MARI VIITURI NREGISTRATE N SPAIUL


ANALIZAT
n Subcarpaii de la Curbur, principalele tipuri de viituri care genereaz
inundaii sunt viiturile lente. Acestea se produc pe cursurile de ap de mrime
medie i mare, inundarea albiei majore producndu-se n mod gradual i n timp
relativ ndelungat. De asemenea, se pot produce i viituri rapide, dar acestea sunt
caracteristice n special arealului montan, unde sunt ndeplinite o serie de condiii
care favorizeaz apariia i accelerarea acestor fenomene extreme: suprafee
bazinale mici, versani puternic nclinai i cu fragmentare a reliefului deosebit,
ploi cu un accentuat caracter torenial i cu intensiti deosebit de mari, durata
redus a ploilor toreniale (26 ore), care s depeasc timpul de concentrare al
bazinului, un grad ridicat de impermeabilitate a terenului etc. Un astfel de exemplu
este viitura rapid produs n bazinul hidrografic Nehoiu n iulie 2004 (Fig. 7.19)

Fig. 7.19. Efectele unei viituri rapide produse n arealul carpatic din bazinul Buzului.

Viiturile, privite ca fenomene naturale de risc, produc, atunci cnd volumul


de ap pe care l transport rul este foarte mare, umplerea albiei minore i chiar
inundarea luncilor majore, cu efecte socioeconomice grave, uneori chiar cu pierderi
umane. Una dintre preocuprile care se impun ca prioriti este cunoaterea
caracteristicilor viiturilor, n scopul estimrii probabilitii de producere a lor
(perioadei de revenire). n general, geneza viiturilor din bazinele care traverseaz
Subcarpaii de la Curbur este legat de producerea unor ploi toreniale cu
intensitate i cantiti deosebit de mari. Creterea debitelor este favorizat i de ali
factori, precum textura i permeabilitatea solului, excesul de umiditate anterior
producerii ploii generatoare, utilizarea terenului, panta i laimea albiei minore,
panta versanilor, forma i suprafaa bazinului hidrografic etc. Viiturile produse de
precipitaii asociate cu topirea zpezilor sunt mai puin frecvente n unitatea
subcarpatic i zonele periferice acesteia.
Debitele maxime instantanee (Qmax) reprezint doar valoarea cea mai mare a
debitului nregistrat pe hidrograful unei viituri, fiind totodat i punctul n care

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

261

ncepe descreterea nivelului. ns, pe durata viiturii, cuprins ntre momentul de


cretere a debitelor i cel de revenire la valoarea iniial, efectele acesteia pot fi
diferite. Volumele de ap transportate la un anumit debit maxim nu sunt aceleai,
ele fiind determinate tocmai de durata viiturii (Fig. 7.20).
La nivelul arealului analizat s-au nregistrat viituri excepionale n anii 1955,
1969, 1970, 1972, 1975, 1979, 1991, 1994, 2001, 2002 i 2005, cu diferenieri ale
amplitudinilor acestora de la o regiune la alta. Cele mai importante, ns, rmn
cele din 1975 i 2005, cnd la multe staii s-au nregistrat debitele maxime istorice.

Fig. 7.20. Relaia dintre debitul maxim, durata viiturii i volumul de ap


(sursa: MMGA, ANAR, 2006).

7.4.1. VIITURILE DIN IUNIEIULIE 1969


Anul 1969 a fost, pe ansamblu, un an ploios, viiturile ncepnd s se produc
de la mijlocul primverii, pentru ca n lunile iunie, n bazinul montan al Putnei i n
cel inferior al Ialomiei, i n iulie, n bazinul superior al Buzului, debitul s ating
valoarea maxim. Viiturile din aceast perioad le-au depit pe cele din 1955, an
n care, chiar dac apele mari au provocat viituri inclusiv n lunile de toamn, cea
mai important viitur a fost de tip pluvio-nival, produs n martie. Aceasta a
afectat toate rurile din sudul rii, probabilitatea de producere fiind de circa 5%
(Mustea, 2005). Ca urmare a umiditii mari a solului i aerului, precum i a
temperaturilor nu foarte ridicate, care au generat o evaporaie mic, valorile
coeficientului de scurgere pe durata viiturii au fost foarte mari, mai ales n arealul
subcarpatic i montan.
Ploile czute n iunieiulie 1969 au afectat ntreg arealul montan dintre
Slnicul Buzului i Putna, dar viiturile din aceast perioad au fost resimite mai
puternic n sectorul superior al bazinului Putnei, unde debitele cele mai mari s-au
produs ntre 7 i 10 iunie, atingnd 219 m3/s la Lepa i 306 m3/s la Tulnici. Pentru
s.h. Lepa, acesta a fost cel mai mare debit nregistrat n ntreaga perioad de
msurtori, iar la Tulnici este foarte apropiat de cel istoric (Tabelul 7.6). n arealul
subcarpatic, scurgerea specific maxim a fost de 400700 l/s/km2, valorile de
peste 700 l/s/km2 fiind generate de volumele mari de ap drenate dinspre arealul
carpatic spre Subcarpai.

262

VIOREL CHENDE
Tabelul 7.6.
Scurgerea maxim n timpul viiturilor din iunieiulie 1969.
Staia
hidrometric

Moroeni
Blenii Romni
Cmpina
Moara Domneasc
Cioranii de Jos
Adncata
Coereni
Baba Ana
Nehoiu
Chiojdu
Mgura
Loptari
Cernteti
Costomiru
Potrnicheti
Bania
Tulburea
Lepa
Tulnici
Colacu
Goleti
Jilite
Borlu
Ciuruc

Rul
Ialomia
Ialomia
Prahova
Teleajen
Cricovul Srat
Prahova
Ialomia
Istu (Ghighiu)
Buzu
Bsca Chiojdului
Buzu
Slnic
Slnic
Clnu
Clnu
Buzu
Rmnicul Sarat
Putna
Putna
Putna
Milcov
Rmna
Putna
uia

iunie
Qmax

qmax

36,0 136,0
244,0 266,8
96,0 197,3
213,0 151,2
39,0
65,3
306,0
82,8
568,0
89,9
50,6 423,8
274,0 173,8
31,1 290,5
321,0 140,0
97,9 1168,0
147,0 357,5
20,9 572,4
28,4 147,5
755,0 188,2
190,0 999,6
218,0 1535,4
306,0 840,1
760,0 696,0
129,0 314,8
82,7 257,0
574,0 231,4
104,0 591,4

iulie
Qmax/
Qmax
Qmaxist
0,10
47,2
0,32 101,0
0,24 147,0
0,25 180,0
0,15
81,0
0,25 389,0
0,39 544,0
0,28
62,3
0,20 1117,0
0,10
32,4
0,15 1300,0
0,46
36,5
0,36
40,3
0,22
23,2
0,08
73,4
0,34 1500,0
0,57
61,2
1,00 109,0
0,89 260,0
0,49 441,0
0,19
52,5
0,14
56,9
0,36 489,0
0,19 112,0

qmax
178,3
110,4
302,1
127,8
135,6
105,3
86,1
521,8
708,4
302,6
567,1
435,5
98,0
635,4
381,3
373,8
322,0
767,7
713,8
403,9
128,1
176,8
197,1
636,9

Qmax/
Qmaxist
0,13
0,13
0,37
0,21
0,31
0,32
0,38
0,34
0,80
0,11
0,62
0,17
0,10
0,24
0,21
0,68
0,18
0,50
0,76
0,28
0,08
0,09
0,31
0,20

Distribuia precipitaiilor din aceast perioad a determinat n Subcarpai


producerea n fapt a trei viituri, la nceputul lunii iunie, la sfritul acesteia i la
mijlocul lui iulie (Fig. 7.21). Acestea nu au avut magnitudini similare n tot spaiul
Subcarpatic. n majoritatea arealelor, debitele maxime s-au nregistrat fie la prima
viitur, fie la cea de a treia, dar au fost i cteva subbazine n care maximele au fost
nregistrate la sfritul lui iunie.
7.4.2. VIITURA DIN MAI 1970
Anul 1969 poate fi considerat nceputul unei perioade deosebit de ploioase,
care a durat, cu mici ntreruperi, pn n 1975. n primvara anului 1970, ploile
abundente au avut un puternic caracter torenial, producnd inundaii catastrofale
mai ales n nordul rii. ns regimul pluviometric a determinat viituri excepional
de mari i pe rurile din sudul rii. Acestea au fost determinate de ptrunderea,
dinspre Marea Mediteranean, a unor mase de aer calde i foarte umede, care au
generat, mai ales n zilele de 1214 mai, cantiti remarcabile de precipitaii.

263

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale


50

P (m m)

40
30
20
10

25

31.07

28.07

25.07

22.07

19.07

16.07

13.07

10.07

07.07

04.07

01.07

28.06

25.06

22.06

19.06

16.06

13.06

10.06

07.06

04.06

01.06

Q (m 3/s)

20
15
10
5
31.07

25.07

22.07

19.07

16.07

13.07

10.07

07.07

04.07

01.07

28.06

25.06

22.06

19.06

16.06

13.06

10.06

07.06

04.06

01.06

28.07

T (zile)

Fig. 7.21. Cantitile zilnice de precipitaii czute la staia meteo Ptrlagele i hidrograful
debitelor zilnice la s.h. Chiojdu pe Bsca Chiojdului, n iunie i iulie 1969.

Un alt element care a favorizat amplificarea fenomenelor hidrologice


extreme din mai 1970 a constat n precipitaiile anterioare, perioada de nceput a
acestui an fiind una deosebit de ploioas, cantitile de ap czute la nceputul lunii
mai fiind chiar duble fa de cele normale (Mustea, 2005).
n luna mai, cantitile totale de precipitaii au fost de 239 mm la ntorsura
Buzului, 310 mm la Lcui i 332 mm la Vf. Omu. ns aproape la fel de mari au
fost i n bazinul Putnei, la Tulnici nregistrndu-se 236 mm (Fig. 7.22). Distribuia
spaial a precipitaiilor a fcut ca cele mai afectate zone n aceast perioad s fie
bazinele hidrografice ale rurilor Putna, Rmnicul Srat i Clnu, afluent
subcarpatic al Buzului. Aadar, ploile
czute au produs efectul maxim n
Subcarpaii Vrancei i unitile
montane i de cmpie.
n intervalul 1214 mai, peste
sectorul montan al bazinului hidrografic
Buzu s-a suprapus unul din cele mai
importante nuclee de ploaie din ar,
care a generat cantiti cumulate n cele
trei zile de peste 7080 mm (Doneaud
et al., 1972). Deoarece n aceste zile,
abundena ploilor, dar mai ales
extinderea acestora, a fost mai evident
n nordul i vestul rii, cele mai
afectate au fost bazinele hidrografice
care resimt influenele oceanice, adic
cele care prezint cumpene de ap
Fig. 7.22. Distribuia cantitilor totale de
relativ deschise spre Depresiunea
precipitaii czute n mai 1970.

264

VIOREL CHENDE

Braov. Astfel, la ntorsura Buzului, n perioada 1018 mai au czut peste 130
mm, din care aproape 80 mm s-au nregistrat ntre 10 i 13 mai (Fig. 7.23). Totui,
nucleul situat n munii Buzului i Vrancei a avut o extindere spaial redus,
genernd creteri importante de debite doar n lungul Buzului.

600
500

25.05

24.05

23.05

22.05

21.05

20.05

19.05

18.05

17.05

16.05

15.05

14.05

13.05

12.05

11.05

10.05

09.05

08.05

07.05

06.05

05.05

04.05

03.05

02.05

P (mm )

01.05

30
25
20
15
10
5
0

Q (m 3/s)

400
300
200
100

25.05

23.05

22.05

21.05

20.05

19.05

18.05

17.05

16.05

15.05

14.05

13.05

12.05

11.05

10.05

09.05

08.05

07.05

06.05

05.05

04.05

03.05

02.05

01.05

24.05

T (zile)

Fig. 7.23. Evoluia cantitilor zilnice de precipitaii la staia meteo ntorsura Buzului i a
debitelor zilnice la s.h. Mgura pe rul Buzu n intervalul 125 mai 1970.

Au urmat cteva zile cu precipitaii mai reduse, dup care, pe 18 mai, s-a
produs un nou maxim. Dac n nordul i vestul rii, viitura s-a produs n 1214
mai 1970, propagarea pe sectoarele cu lungime mare (Mure, Someul Mare etc.)
determinnd o decalare a vrfului acesteia cu 24 zile (1518 mai), n arealul
Subcarpailor de la Curbur i unitile periferice, principala viitur principal s-a
desfurat n intervalul 1722 mai 1970, determinat de cantitile de precipitaii
czute n zilele de 16, 17, dar mai ales 18 mai. Nucleul ploilor din aceast perioad
s-a caracterizat printr-o extindere mult mai
mare dect a celor din prima jumtate a lunii, 600 Q (m /s)
suprapunndu-se, n special, peste Munii 500
Vrancei, areal n care precipitaiile din primul
400
interval au lipsit sau au fost mult mai reduse.
Q CP
Debitele maxime au fost mai mici pe 300
Ialomia i au nceput s creasc la est de 200
Teleajen. n bazinul Buzului, mai puin
100
Clnul, debitele maxime nregistrate n
T (zile)
0
aceast perioad au reprezentat circa 0,20,4
din debitul istoric. Acestea au crescut spre
sectorul inferior, la Bania atingnd 1 007 m3/s
(0,46 din Qmaxist). Pe cteva sectoare de ru Fig. 7.24. Hidrograful viiturii din 1722
(Putna la s.h. Borlu, Milcov la s.h. Goleti
mai 1970 la s.h. Goleti pe Milcov
(CP-cot de pericol).
etc.), debitele nregistrate s-au situat peste
23.mai
00:00

22.mai
00:00

21.mai
00:00

20.mai
00:00

19.mai
00:00

18.mai
00:00

17.mai
00:00

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

265

debitele corespunztoare nivelurilor care reprezint cotele de inundaie, i chiar de


pericol (Fig. 7.24), constituind maxime istorice pn n anul 2005, cnd au fost
depite.
Scurgerea specific a atins valori extreme n bazinele care au suprafee mici,
chiar dac aici precipitaiile nu au fost cele mai mari. n bazinul superior al
Clnului, scurgerea maxim a atins valoarea de 1 873 l/s/km2, iar n bazinul
superior al Rmnei s-a nregistrat 1 702 l/s/km2 (Fig. 7.25). n bazinul Ialomiei
aceasta nu a depit 300 l/s/km2, pentru ca n cel al Buzului, excluznd Clnul,
valoarea maxim s ajung la 710 l/s/km2 n sectorul superior al rului Bsca Mare,
sector ce se suprapune marginii nucleului principal al ploilor care au generat
volume mari de ap pe rurile care traverseaz Subcarpaii Vrancei.

Fig. 7.25. Scurgerea specific maxim nregistrat la viitura din 1722 mai 1970.

7.4.3. VIITURA DIN OCTOMBRIE 1972


Vara anului 1972 s-a caracterizat printr-un regim pluviometric uor
excedentar, coeficienii moduli (raportul dintre precipitaiile din perioada iunie
august i mediile multianuale ale aceluiai interval) situndu-se n ecartul 11,5 n
bazinul Ialomiei i Buzului i 1,52 n Subcarpaii Vrancei i unitile periferice
acestora. ns sezonul de toamn s-a definit printr-un regim pluviometric
excedentar, anormal pentru aceast perioad. Cea mai important contribuie a
avut-o luna octombrie, cnd coeficienii moduli au depit valoarea 3 i au atins un

266

VIOREL CHENDE

maxim n bazinul Ialomiei, la Trgovite, unde cantitatea de precipitaii a fost de


peste 6 ori mai mare fa de media anotimpual.
Acestea au afectat mai ales sudul Romniei, fiind generate de prezena unui
nucleu ciclonic extins, care a acoperit teritoriul rii noastre n prima parte a lunii
octombrie i a favorizat ptrunderea unor mase de aer umed dinspre sud-vest.
Circulaia atmosferic specific acestei perioade a determinat o amplificare a
efectului orografic al Carpailor Meridionali n producerea de ploi n Subcarpai
(Mustea, 2005). n prima decad a lunii, cantitile maxime de precipitaii n
24 ore au depit 60 mm n bazinul superior al Ialomiei i Prahovei, dar i spre
culoarul Siretului i bazinul Trotuului (Fig. 7.26).
Spre deosebire de viitura din 1970, cea din 1972 a afectat n special bazinul
Ialomiei i Prahovei, precum i Buzul n sectorul de cmpie, dar debite apropiate
valoric de cele din mai 1970 s-au nregistrat i izolat n bazinul Putnei. n aceste
condiii, pe unele sectoare ale Ialomiei s-au atins debite maxime istorice care nu au
fost depite pn n prezent sau apropiate de Qmaxist.

Fig. 7.26. Cantiti maxime de precipitaii n 24


ore pentru perioada 110 octombrie 1972.

Fig. 7.27. Scurgerea specific maxim n timpul


viiturii din octombrie 1972.

Ca i n 1970, scurgerea specific a fost maxim n bazinele mici


subcarpatice: 1 320 l/s/km2 n bazinul Rmna la s.h. Groapa Tufei, 1 098 l/s/km2 n
bazinul Milcov, la s.h. Goleti, 758 l/s/km2 n bazinul Clnu, la s.h. Potrnicheti
etc. (Fig. 7.27). Valori ridicate s-au nregistrat i n bazinul superior al Ialomiei, la
s.h. Moroeni, unde ploile abundente au generat un debit maxim de 293 m3/s (1 107
l/s/km2). n bazinul Prahovei, cu excepia arealului drenat de rul Teleajen, aceast
viitur nu a fost extraordinar de mare, valorile Qmax/Qmaxist ncadrndu-se n general
n ecartul 0,20,4. n ansamblu, evenimentul din octombrie 1972 a avut o
magnitudine mai redus n raport cu cel din mai 1970.

267

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

7.4.4. VIITURA DIN IULIE 1975


Perioada ploioas care a nceput n 1969 atinge apogeul n 1975, cnd, cel
puin n bazinul Ialomiei, inclusiv al Prahovei i n cel al Buzului, se produc cele
mai mari viituri istorice, chiar dac, pe ansamblu, acest an nu a fost considerat
caracteristic ploios, la o singur staie hidrometric (situat pe Dmbovia) debitul
anual fiind cel mai mare din ntreaga perioad de msurtori. Debitele maxime
nregistrate rmn nc de referin la multe staii din aceste bazine, reprezentnd
debite maxime istorice, iar la altele fiind depite abia n 2005.
Luna iunie a anului 1975 a fost o lun normal, chiar sub media multianual
n cmpie, pentru ca n bazinul Ialomiei precipitaiile s se situeze uor peste
medie. n schimb, nceputul lunii iulie a fost unul deosebit de ploios, determinat de
ptrunderea peste teritoriul Romniei a unei mase de aer umed i cald de origine
tropical, care a coincis cu naintarea unei mase de aer polar, rece. Dislocarea
primei mase de aer de ctre aerul rece a generat ploi foarte mari, sub form de
averse sau chiar toreniale. n urmtoarele zile a predominat circulaia sud-vestic,
cu advecii de aer tropical.
n ntreg spaiul subcarpatic i cel limitrof acestuia, cu excepia bazinului
Trotuului i a exteriorului Subcarpailor n zona oraului Buzu, luna iulie se
caracterizeaz prin coeficieni moduli ai precipitaiilor de peste 1 (peste media
multianual a acestei luni). ns pe arii extinse aparinnd unitii carpatice i
subcarpatice, acetia au depit valoarea 2, i chiar 3 la Ploieti i Ptrlagele.
Fenomenele hidrologice extreme au fost determinate de faptul c cea mai mare
parte a acestor cantiti excedentare de precipitaii au czut n general n primele
3 zile (13 iulie 1975). ns nu numai precipitaiile din acest interval, prin
cantitile i intensitile deosebit de mari, au determinat amploarea acestor viituri.
Ploile de primvar, care au continuat pn n iunie, au condus la o mrire a
rezervei de ap din sol, aceasta determinnd un coeficient de scurgere foarte ridicat
n perioada viiturii, dar i o situare a albiilor minore la nceputul viiturii la debite
peste media multianual. Creterea debitelor a nceput nc de la mijlocul lunii
martie, dar mai ales din aprilie (Fig. 7.28).
1000

Q (m 3/s)

100

10

Fig. 7.28. Hidrograful debitelor zilnice la la s.h. Blenii Romni pe Ialomia n intervalul 1
ianuarie30 august 1975.

29.08.75

09.08.75

30.07.75

20.07.75

10.07.75

30.06.75

20.06.75

10.06.75

31.05.75

21.05.75

11.05.75

01.05.75

21.04.75

11.04.75

01.04.75

22.03.75

12.03.75

02.03.75

20.02.75

10.02.75

31.01.75

21.01.75

11.01.75

01.01.75

19.08.75

T (zile)

268

VIOREL CHENDE

n perioada 13 iulie, stratul de ap ce constituie intrarea n sistemul


hidrologic a depit chiar 200 mm (204 mm la Ptrlagele, din totalul lunar de
282 mm). Arealul PredealCmpinaPloietiBucureti a reprezentat o alt ax
caracterizat de ploi abundente, precipitaiile nsumnd peste 140 mm n cele
3 zile, ajungnd chiar la un maxim de 195 mm n zona Predeal. ns, aa cum este
menionat n literatura de specialitate, n aceast perioad de 3 zile cantitile de
precipitaii au depit pe spaii mai ntinse pragul de 200 mm i chiar 250 mm, n
special n bazinul Teleajenului i Cricovului Srat, pn n cmpie la
Cldrueanca (Mustea 2005) Fig. 7.29.

Fig. 7.29. Cantitile totale de precipitaii czute n intervalul 13 iulie 1975.

Principala consecin a distribuiei spaiale a cantitilor i intensitii


precipitaiilor a reprezentat-o debitele istorice care s-au nregistrat n bazinele
Prahovei, mai ales n subbazinul Teleajenului, i Buzului. Pe spaii extinse,
acestea reprezint nc maxime istorice (Tabelul 7.7). Pe Prahova, dup ieirea din
Subcarpai spre cmpie, debitul care s-a nregistrat la aceast viitur a constituit de
asemenea valoarea maxim absolut pn n 2005. Debitele extrem de mari pe care
le-a adus acest ru mpreun cu Teleajenul au fcut ca n aval de confluena
acestora, la s.h. Adncata pe Prahova i s.h. Coereni pe Ialomia, s se nregistreze
debitele istorice, nc nedepite.
n bazinele mici, i mai ales n cele n care litologia se caracterizeaz printrun grad accentuat de impermeabilitate (spre exemplu, n bazinul Slnicului de
Teleajen), viitura a fost foarte rapid, durata ei fiind de doar o zi, maxim dou

269

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

(Fig. 7.30). Aici s-au atins cele mai mari valori ale scurgerii specifice, invers
proporionale cu timpul de concentrare sau cu suprafaa bazinului (Fig. 7.31).
180

10000

Q (m 3/s)

9000

160

8000

140

7000
S (km 2)

120
100
80
60

5000
4000
3000

40
20

6000

2000

T (zile)

1000

0
01.07.75 02.07.75 03.07.75 04.07.75 05.07.75
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

Fig. 7.30. Viitura din 13 iulie 1975 la s.h.


Vrbilu pe Slnic.

0
0

1000 2000 3000


q (l/s/km 2)

4000

Fig. 7.31. Relaia dintre scurgerea specific


maxim din 13 iulie 1975 i suprafaa bazinelor
la staiile din b.h. Ialomia.

Pe rurile mari, vrful viiturii a fost atins cu o zi sau dou mai trziu, n
funcie de suprafaa drenat i timpul de concentrare a bazinului, dup care a urmat
o reducere a debitelor pn pe 7 iulie, cnd s-a produs un al doilea maxim pe toate
rurile, dar cu amplitudini diferite de la bazin la bazin. Pn la sfritul lunii iulie,
aceste dou vrfuri au fost urmate de alte viituri secundare, dar de amploare mai
redus (vezi Fig. 7.28).
La multe dintre seciunile situate n 900
bazinele Prahovei i Buzului au fost 800 Q (m /s)
depite cotele de inundaie i de pericol
700
(Fig. 7.32). Revrsarea apei peste malurile
600
albiei minore a generat inundaii de proporii,
consecinele care au urmat (pagube economice 500
directe i indirecte, efecte sociale negative 400
etc.) amplificnd caracterul extrem al 300
Q C.P.
acestui eveniment. Au fost afectate mai ales 200
terenurile agricole i gospodriile localnicilor, 100
T (zile)
dar i o serie de uniti economice situate n
0
albia major (Zvoianu i Podani, 1977).
Ca urmare a producerii debitelor
maxime pe rurile secundare la ore diferite
Fig. 7.32. Depirea debitului
(n funcie de timpul de concentrare i de
corespunztor cotei de pericol n timpul
poziia fa de nucleele ploilor), pe rurile
viiturii din 13 iulie 1975 la s.h. Moara
principale, cu bazine hidrografice de mari
Domneasc pe rul Teleajen.
06.07.75
00:00

05.07.75
00:00

04.07.75
00:00

03.07.75
00:00

02.07.75
00:00

01.07.75
00:00

30.06.75
00:00

270

VIOREL CHENDE

dimensiuni i cu o reea hidrografic foarte ramificat, s-au produs viituri compuse,


determinate de asocierea viiturilor singulare. O alt caracteristic a viiturii din iulie
1975 a fost manifestarea unui puternic fenomen de atenuare pe rurile principale.
Odat cu ieirea rurilor din sectorul subcarpatic, se reduc foarte mult pantele
longitudinale ale acestora, ajungnd 12o, ceea ce determin att o reducere a
adncimilor albiilor minore, ct i o reducere a capacitii de transport prin
reducerea vitezei. Ca o consecin natural a adaptrii rurilor la noile condiii, apa
care tranziteaz prin albia minor atinge cota albiei majore pe care o inund pe
mari suprafee, determinnd astfel, pe sectoarele inferioare ale cursurilor de ap
care strbat pe lungimi mari unitatea de cmpie, o reducere a debitelor. Astfel, se
nregistreaz un bilan negativ, debitele fiind uneori mai mici n aval fa de
sectoarele din amonte. Acest fenomen s-a fcut simit pe toate rurile principale
(Ialomia, Buzu, Putna), dar i pe ruri mai mici cum este Rmnicul Srat, pe care
debitul maxim s-a redus de la 220 m3/s, ct a fost nregistrat la s.h. Tulburea, la 70
m3/s la s.h. Ttaru.
Tabelul 7.7.
Scurgerea maxim nregistrat n timpul viiturii din iulie 1975.
Staia hidrometric
Malu cu Flori
Moroeni
Blenii Romni
Bltia
Azuga
Cmpina
Vrbilu
Moara Domneasc
Cioranii de Jos
Adncata
Coereni
Baba Ana
Slobozia
Sita Buzului
Bsca Roziliei
Nehoiu
Chiojdu
Mgura
Loptari
Cernteti
Potrnicheti
Bania
Tulburea
Tulnici
Nereju
Colacu
Goleti
Groapa Tufei
Ciuruc

Rul
Dmbovia
Ialomia
Ialomia
Cricovul Dulce
Azuga
Prahova
Slnic
Teleajen
Cricovul Srat
Prahova
Ialomia
Istu (Ghighiu)
Ialomia
Buzu
Bsca Mare
Buzu
Bsca Chiojdului
Buzu
Slnic
Slnic
Clnu
Buzu
Rmnicul Sarat
Putna
Zbala
Putna
Milcov
Rmna
uia

Qmax
500,0
260,0
507,0
214,0
94,0
340,0
158,0
850,0
261,0
1220,0
1440,0
150,0
480,0
400,0
960,0
1400,0
300,0
2100,0
215,0
410,0
103,0
2200,0
220,0
100,0
360,0
500,0
28,3
28,2
123,0

qmax
Qmax/Qmaxist
775,3
1,00
982,2
0,70
554,3
0,67
399,2
0,49
1160,9
1,00
698,8
0,85
3820,9
0,90
603,6
1,00
437,1
0,99
330,2
1,00
228,0
1,00
1256,4
0,82
52,0
0,59
1092,9
0,70
1249,8
1,00
887,8
1,00
2801,8
1,00
916,1
1,00
2565,1
1,00
997,2
1,00
535,0
0,30
548,3
1,00
1157,5
0,66
274,5
0,29
1361,6
0,70
457,9
0,32
69,1
0,04
156,3
0,05
699,4
0,22

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

271

Scurgerea maxim a atins valori excepionale, ajungnd la 3 820 l/s/km2 n


bazinul Slniclui de Teleajen (Fig. 7.33). Dar valori cu probabilitate mic de a se
mai repeta au nregistrat i alte bazine cu suprafee sub 150 km2: 2 802 l/s/km2 la
s.h. Chiojdu, pe Bsca Chiojdului, 2 565 l/s/km2 la s.h. Loptari, pe Slnic etc.

Fig. 7.33. Scurgerea specific maxim nregistrat la viitura din iulie 1975.

7.4.5. VIITURILE DIN ANUL 2005


n rapoartele care analizeaz fenomenele hidrologice extreme desfurate n
anul 2005, specialitii au apreciat c, dei n ultimii 4050 ani s-au mai produs
viituri importante n majoritatea bazinelor hidrografice, niciodat n ultimii 100
ani, viiturile nu s-au ntins pe o durat att de mare de timp (din februarie pn n
septembrie). De asemenea viiturile anterioare dintre care se evideniaz cele
produse n anii 1970 i 1975, s-au desfurat pe areale mult mai restrnse dect
cele produse n anul 2005 (MMGA i CMSU, 2006).
Acest an a fost unul deosebit de ploios, la nivelul ntregii ri cantitatea
medie de precipitaii fiind 867 mm (fa de media multianual de 647 mm).
Cantitile excedentare de precipitaii din lunile ianuariemai, iulieseptembrie i
decembrie au fcut ca regimul pluviometric anual s se situeze cu circa 34% peste
medie. Aceste abateri au fcut ca aproape n toate lunile anului s se produc
depiri ale cotelor de aprare pe cursurile de ap, cele mai importante inundaii
nregistrnd-se n intervalul aprilieseptembrie, cnd s-au produs viituri nsemnate

272

VIOREL CHENDE

pe majoritatea rurilor. Multe dintre acestea au nregistrat debite istorice, care au


condus la pierderi de viei omeneti i pagube materiale deosebit de importante.
La nivelul rii, seria evenimentelor extreme a debutat n luna aprilie, cnd
s-au produs inundaii catastrofale pe rurile din vestul rii (Bega, Timi, Brzava,
Moravia, Cara, Nera i Cerna), generate de ploile czute n zona montan a
Banatului i a cedrii apei din stratul de zpad existent n zona nalt. Cantitile
cumulate n intervalul 1422 aprilie au avut valori deosebit de mari, fiind cuprinse
n general ntre 80 si 220 mm.
n spaiul hidrografic IalomiaBuzuPutna, excedentul precipitaiilor n
anul 2005 a nregistrat valori chiar peste media pe ar, ajungnd la aproape 90% n
sectorul subcarpatic i cel inferior al bazinului hidrografic Ialomia (Fig. 7.34).
Acest areal coincide cu zona n care s-au produs inundaiile din luna septembrie,
cnd viituri mai mari, dar care nu au depit debitele istorice, s-au nregistrat mai
ales n lungul Ialomiei i a Teleajenului. Pe rurile din Subcarpaii Vrancei, dar,
izolat, i pe unii aflueni ai Ialomiei i Buzului, viiturile i inundaiile cele mai
mari s-au produs n iulie i au avut, prin valoarea debitelor i arealul pe care s-au
manifestat, un caracter excepional.

Fig. 7.34. Abaterea precipitaiilor n anul 2005 fa de media multianual.

n intervalul 119 iulie, pe teritoriul Romniei au czut ploi cu caracter de


avers. La nivelul ntregii luni cantitile de precipitaii nregistrate au fost chiar i
cu 148% mai mari fa de media multianual (148% la Buzu, 144% la Rmnicu
Srat, 142% la Grivia etc.). Valori aproape duble fa de normal au nregistrat i
staiile din bazinul Ialomiei. ns principalul nucleu al precipitaiilor s-a produs n
intervalul 1113 iulie i a afectat bazinul mijlociu al Siretului, dar n mod special

273

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

spaiul hidrografic PutnaTrotuTazlu. La staia meteo Lcui, n aceast


perioad s-au nregistrat 133 mm, cu o maxim n 24 ore de 92 mm, iar la Rmnicu
Srat, n cele 3 zile s-au cumulat 118 mm, maxima pentru o singur zi fiind de
85 mm. ns la staiile hidrometrice din bazinul superior al Putnei i uiei, s-au
nregistrat cantiti ce depesc chiar i 200 mm (Fig. 7.35).
n timpul acestei viituri, la 9 staii din bazinul Putnei s-a atins i s-a depit
debitul istoric nregistrat anterior. Tot ca urmare a poziionrii nucleului principal
al ploii deasupra Munilor Vrancei, pragurile maxime absolute au fost depite i la
sud de Rmnicul Srat, n bazinul Clnului. De asemenea, ploile abundente din
aceast perioad au condus la debite istorice n bazinul Cricovului Dulce (afluent al
Ialomiei) i n lungul sectorului montan i subcarpatic al Prahovei (Tabelul 7.8).
Pe rul Putna, la s.h. Borlu, valoarea debitului maxim (1 598 m3/s) poate
fi apreciat ca avnd o probabilitate de 2% (perioad de revenire de 1/50 ani). O
situaie special o prezint rul Rmnicu Srat, care, aval de oraul Rmnicu Srat,
a nregistrat un debit excepional de 550 m3/s, ceea ce corespunde, de asemenea,
unei perioade de revenire de 1/50 ani. Volumul viiturii a fost de circa 46 mil. m3.
ntreg cursul Putnei, precum i afluenii acestuia, au atins niveluri care au
depit cotele de pericol. Depirea acestora a fost resimit mai ales pe colectorul
principal, care a cumulat toate debitele rurilor afluente, cu suprafee bazinale mici,
unde scurgerea specific a avut valori excepionale. Astfel, la s.h. Colacu debitul
maxim a fost cu circa 800 m3/s peste debitul cotei de pericol (Fig. 7.36).
Fig. 7.35. Distribuia precipitaiilor
nregistrate n intervalul 1213 iulie
2005 n b.h. Siret
(Nedelcu et al., 2006).
1800
1600
1400

Q (m3/s)

1200
1000
Q C.P.

800
600
400
200

T (zile)
20.iul

19.iul

18.iul

17.iul

16.iul

15.iul

14.iul

13.iul

12.iul

11.iul

Fig. 7.36. Viitura din iulie 2005 la s.h.


Colacu pe rul Putna.

274

VIOREL CHENDE
Tabelul 7.8.
Scurgerea maxim nregistrat n timpul viiturilor din anul 2005.
iulie

Staia hidrometric
Moroeni
Pucioasa
Trgovite
Gura Ocniei
Blenii Romni
Bltia
Cmpina
Prahova
Gura Vitioarei
Vrbilu
Moara Domneasc
Cioranii de Jos
Adncata
Coereni
Baba Ana
Slobozia
Nehoiu
Chiojdu
Mgura
Cernteti
Potrnicheti
Bania
Tulburea
Tulnici
Herastru
Nereju
Colacu
Vidra
Reghiu
Goleti
Groapa Tufei
Jilite
Borlu
Ciuruc

Rul
Ialomia
Bizdidel
Ialomia
Slnic
Ialomia
Cricovul Dulce
Prahova
Prahova
Teleajen
Slnic
Teleajen
Cricovul Srat
Prahova
Ialomia
Istu (Ghighiu)
Ialomia
Buzu
Bsca Chiojdului
Buzu
Slnic
Clnu
Buzu
Rmnicul Sarat
Putna
Nruja
Zbala
Putna
Vizui
Milcov
Milcov
Rmna
Rmna
Putna
uia

Qmax

qmax

44,0
118,0
143,0
50,5
215,0
434,0
399,0
766,0
110,0
114,0
460,0
44,6
339,0
509,0
11,6
287,0
166,0
236,0
274,0
122,0
342,0
672,0
279,0
342,0
438,0
288,0
1567,0
315,0
308,0
696,0
514,0
600,0
1598,0
540,0

166,2
1259,2
203,1
841,0
235,1
809,6
820,0
778,2
221,5
2756,9
326,6
74,7
91,7
80,6
97,2
31,1
105,3
2204,1
119,5
296,7
1776,5
167,5
1467,9
938,9
3526,4
1089,3
1435,1
4122,3
2619,5
1698,4
2849,7
1864,4
644,1
3070,7

septembrie
Qmax/
Qmaxist
0,12
0,49
0,21
0,44
0,28
1,00
1,00
1,00
0,20
0,65
0,54
0,17
0,28
0,35
0,06
0,35
0,12
0,79
0,13
0,30
1,00
0,31
0,83
1,00
1,00
0,56
1,00
1,00
0,78
1,00
1,00
1,00
1,00
0,97

Qmax

qmax

102,0
186,0
594,0
33,5
646,0
304,0
105,0
350,0
308,0
73,2
574,0
210,0
927,0
1366,0
37,0
448,0
202,0
83,1
470,0
66,0
56,2
785,0
62,3
30,7
66,6
94,0
253,0
4,2
45,0
85,0
59,0
60,0
549,0
15,5

385,3
1984,9
843,6
557,9
706,3
567,1
215,8
355,6
620,1
1770,2
407,6
351,7
250,9
216,3
309,9
48,5
128,1
776,1
205,0
160,5
291,9
195,6
327,8
84,3
536,2
355,5
231,7
54,8
382,7
207,4
327,1
186,4
221,3
88,1

Qmax/
Qmaxist
0,27
0,78
0,86
0,29
0,85
0,70
0,26
0,46
0,57
0,42
0,68
0,80
0,76
0,95
0,20
0,55
0,14
0,28
0,22
0,16
0,16
0,36
0,19
0,09
0,15
0,18
0,16
0,01
0,11
0,12
0,11
0,10
0,34
0,03

Scurgerea specific maxim a nregistrat, ca i la viiturile anterioare, valori


deosebit de mari n bazinele subcarpatice cu suprafee mici: bazinul rului Vizui,
la s.h. Vidra, a nregistrat cea mai mare valoare, care a depit 4 100 l/s/km2, ns i
alte bazine hidrografice au nregistrat valori excepionale de peste 2 500 l/s/km2
(Nruja la Herstru 3 526 l/s/km2, uia la Ciuruc 3 071 l/s/km2, Rmna la
Groapa Tufei 2 850 l/s/km2, Slnic la Vrbilu 2 757 l/s/km2, Milcov la Reghiu
2 619 l/s/km2) Fig. 7.37.

275

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

Fig. 7.37. Scurgerea specific maxim n timpul viiturii din iulie 2005.

Cu toate c pe rurile din bazinul hidrografic Putna s-au nregistrat cele mai
mari debite din istoria msurtorilor, capacitatea mare de transport a albiilor n
sectorul subcarpatic a fcut ca inundaiile s nu produc pagube foarte mari.
Inundarea albiei majore pe arii largi s-a produs abia dup ieirea Putnei spre zona
piemontan i de cmpie (Fig. 7.38).

a)

b)

Fig. 7.38. Inundaii produse de rul Putna n timpul viiturii din iulie 2005 n exteriorul Subcarpailor:
a) arealul inundat n zona localitii Mircetii Vechi (sursa: SERTIT,
ROSA); b) pod CFR distrus n zona localitii Garoafa (sursa: ANAR).

276

VIOREL CHENDE

De asemenea, debite istorice au fost nregistrate i n bazinul inferior al


Trotuului, unde au fost depite cotele de pericol (inclusiv pe rurile Cain i
Oituz), iar consecinele inundaiilor au fost deosebite (Fig. 7.39). ns viitura a
cptatat aspecte dramatice pe sectorul inferior al Siretului, care concentreaz toate
undele de viitur ale afluenilor din amonte (Fig. 7.40). Cumularea unor volume
mari de ap n aceast zon a fost favorizat i de cotele coborte ale terenului, care
definesc relieful cmpiei de subsiden a Siretului. La staia hidrometric Lungoci,
vrful viiturii a avut un debit estimat la 4 650 m3/s, asociat unei perioade de
revenire de 1/200 ani (probabilitate de 0,5%).

Fig. 7.39. Efectele inundaiilor din iulie 2005 pe rul Trotu (Sursa: ANAR).

a)

b)
Fig. 7.40. Inundaii pe rul Siret: a) efectul ruperii digului n zona localitilor
VamePiscu; b) inundare dirijat aval de localitatea Nmoloasa (Sursa: ANAR).

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

277

7.5. DEBITE MAXIME CU DIFERITE PERIOADE DE REVENIRE


Aprarea mpotriva inundaiilor, dar i proiectarea unor lucrri hidrotehnice,
poduri, drumuri etc. au impus cunoaterea debitelor maxime cu diferite
probabiliti de depire. Metodologia determinrii acestora a fost dezvoltat de-a
lungul timpului n cadrul actualului Institut Naional de Hidrologie i Gospodrire
a Apelor (sub diversele lui forme de organizare) i este perfecionat continuu, pe
msur ce fondul de date include noi viituri.
Metodologia de determinare a valorilor teoretice se bazeaz pe prelucrarea
statistic a irurilor de debite maxime instantanee de la posturile hidrometrice. Sunt
calculate, pe baza probabilitilor empirice ale termenilor irului, debitele maxime
cu probabilitile de depire de 0,1% (perioad de revenire de 1/1 000 ani), 0,5%
(1/200 ani), 1% (1/100 ani), 2% (1/50 ani), 5% (1/20 ani) i 10% (1/10 ani)
utiliznd curbele de asigurare de tip Pearson III, care descriu cel mai bine
distribuia probabilitilor teoretice). Condiia impus este aceea de a corespunde
parametrilor statistici determinai pe baza datelor directe de la staiile hidrometrice.
Pe baza valorilor obinute, pot fi realizate diferite sinteze ale scurgerii maxime.
Acestea utilizeaz legturile care exist ntre debitele maxime de diverse
probabiliti de depire i unii parametri morfometrici (suprafaa i altitudinea
medie a bazinului de recepie, intensitatea ploii care genereaz debitele maxime,
coeficientul de scurgere etc.).
ntregul areal analizat cuprinde o mare diversitate a factorilor fizicogeografici, astfel c relaiile dintre acetia i scurgerea specific determinat pe
baza debitelor cu probabilitatea de 0,1% (q0,1%) nu genereaz coeficieni de
corelaie (R2) mai mari de 0,9. n cazul scurgerii specifice cu probabilitatea de
10%, coeficienii de corelaie i pstreaz n linii mari ordinea, dar valorile sunt
mai mici cu circa 0,05. Au fost utilizai aceiai parametri ca i n cazul scurgerii
maxime instantanee, obinndu-se urmtoarele valori:
0,87 pentru q0,1% = f(CN2 IB2 / S)0,4;
0,82 pentru q0,1% = f(TC);
0,78 pentru q0,1% = f(S);
0,82 pentru q0,1% = f(HB/S);
0,73 pentru q0,1% = f(HB/S/0,5).
Interdependenele existente ntre q0,1% i factorii sau parametrii considerai
anterior, sunt mai evidente atunci cnd acestea sunt supuse analizei la nivel zonal
(bazinal sau spaii hidrografice). Urmare a puternicelor fenomene de atenuare i
inundare a albiei majore, valorile specifice rului Ialomia n seciunea Slobozia se
abat de la toate cele cinci corelaii. n schimb, n bazine cu suprafee mai mici, aa
cum este Buzul sau Rmnicul Srat, pe sectoarele inferioare situate la exteriorul
Subcarpailor, atenuarea poate fi integrat prin parametrul HB/S, astfel c acestea
pot fi incluse n corelaii comune cu celelalte tronsoane de ruri din bazinele
respective (Tabelul 7.9).

278

VIOREL CHENDE
Tabelul 7.9.
Coeficienii de corelaie ai scurgerii specifice maxime cu probabilitatea de 0,1%.

Ialomia fr B.h. Buzu +


B.h. Buzu
Slobozia
B.h. Putna
2
2
0,4
0,953
0,937
0,989
q = f(CN IB / S)
0,809
0,887
0,899
q = f(TC)
0,960
0,945*
0,968
q = f(S)
0,944
0,890
0,978
q = f(HB/S)
0,814
0,771
0,967
q = f(HB/S0,5)
* far s.h. Ttaru; incluznd i aceast seciune R2 scade la 0,86;
** R2 = 0,80 fra s.h. Ttaru.
Corelaia

B.h. Putna
0,858
0,823
0,936*
0,840**
0,710

S (km 2)

Aa cum reiese din analiza corelaiilor cu factorii fizico-geografici, cel puin


pentru arealul analizat, suprafaa bazinului drenat explic foarte bine valoarea
scurgerii maxime cu diferite perioade de revenire. Astfel, utilizarea parametrului
HB/S conduce la stabilirea unei legturi mai strnse dect n cazul HB/S0,5, dar cele
mai bune relaii se obin direct cu suprafaa, cele
7000
dou elemente fiind invers proporionale (Fig.
7.41).
6000
Regionalizarea se poate face la nivelul a
5000
dou areale distincte, respectiv bazinul hidrografic
Ialomia pn la Coereni i spaiul hidrografic
4000
dintre Buzu i uia, inclusiv acestea. n cazul
b.h. Ialom ia
3000
celei de-a doua zone, n lungul rului Rmnicul
Srat, scurgerea specific respect relaia cu
2000
suprafaa bazinului inclusiv n zona piemontan
Buzuuia
din estul dealurilor subcarpatice. ns, odat ce
1000
ptrunde n cmpia de subsiden, se produce un
0
accentuat fenomen de atenuare a debitelor
0
2000
4000
6000
8000
q
(l/s/km )
maxime, volumele de ap ale viiturii fiind
descrcate ntr-o mare proporie n albia major.
Fig. 7.41. Corelaiile q0,1% = f(S).
Astfel, scurgerea specific maxim cu probabilitatea de 0,1% nu se mai poziioneaz pe relaia specific acestei zone, ci mai
degrab pe cea a bazinului Ialomia, cu valori mai reduse la aceeai suprafa.
Abaterea este mult mai accentuat dect n cazul sectorului dintre Coereni i
Slobozia de pe Ialomia. Fcnd abstracie de cele dou tronsoane de ru,
diferenele de debit specific dintre cele dou areale este descris de urmtoarele
funcii:
q0,1% = 57325 S-0,5737 pentru b.h. Ialomia;
q0,1% = 72053 S -0,5182 pentru spaiul Buzuuia.
Pe baza celor dou relaii i aplicnd metodologia descris pentru debitele
lunare maxime, scurgerea specific de probabilitate 0,1% (dar i cea
corespunztoare altor perioade de revenire) poate fi obinut n fiecare punct al
0,1%

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

279

reelei hidrografice. Singurul element care


trebuie determinat este suprafaa bazinului
de recepie a fiecrei celule care formeaz
reeaua de drenaj. Prin aplicarea formulei
inverse, Q = q0,1%S/1000, se obine debitul
de diferite probabiliti n orice punct din
zonele acoperite de corelaiile cu suprafaa
bazinului (Fig. 7.42). Deoarece spaiul
subcarpatic este descris prin dou relaii,
este necesar realizarea rasterului final q0,1%
prin regionalizarea acestora, similar
regionalizrilor n cazul scurgerii medii sau
a elementelor climatice.
Inundaiile se produc, n general, cu
Fig. 7.42. Gridul debitelor maxime cu
probabilitatea de depire de 0,1%
o anumit ritmicitate temporar pe toate
rurile, dar cu grade diferite de intensitate,
i reprezint un fenomen natural inevitabil. Pe baza debitelor maxime cu diferite
asigurri se efectueaz calculele hidraulice pentru determinarea arealelor
inundabile. Determinarea zonelor din luncile rurilor care pot fi potenial inundate
n cazul n care pe ruri se produc anumite debite, se bazeaz fie pe modele
hidraulice complexe, fie pe modele hidrologice, completate de proceduri GIS
pentru determinarea arealelor acoperite de ap (Stanciu et al., 2009). Datele de
intrare (nivelurile) pentru procedurile GIS pot fi furnizate i de formule simple, ca
de exemplu Chezy:

v=

1 16
1
R R i = R2 3 i1 2
n
n

unde:
v viteza apei corespunztoare unei anumite seciuni la un debit Q specificat;
n coeficientul de rugozitate Manning n seciunea de calcul:
R raza hidraulic (m) a seciunii albiei la nivelul H corespunztor debitului Q;
i panta talvegului (m/m).

Viteza apei trebuie determinat astfel nct raza hidraulic i perimetrul udat
s corespund unei arii a seciunii albiei (A) care s conduc la egalitatea Q=Av.
Pe baza seciunii A este determinat nivelul apei corespunztor debitului Q. Prin
urmare, este un proces iterativ, dar care poate fi, cel puin parial, automatizat.
Aa cum s-a mai artat n aceast lucrare, elementele morfometrice i
morfologice ale albiei minore (n primul rnd pantele sectoarelor de ru, dar i
razele hidraulice, suprafaa bazinului etc.) determin o capacitate de transport a
debitelor mai mare n arealul subcarpatic, astfel c zonele inundabile capt
dimensiuni apreciabile abia dup ieirea rurilor din aceast unitate, spre cmpie.
Arealele determinate ca fiind inundate n cazul producerii unor debite cu
probabilitate de depire de 1% i 5% pun n eviden pentru rul Putna, aval de

280

VIOREL CHENDE

s.h. Colacu, limi de 0,30,5 km, abia la contactul dintre dealurile subcarpatice i
glacisul piemontan (localitile Clipiceti i Vitneti) debitele respective
producnd inundarea unor spaii intravilane (Fig. 7.43). Aceleai areale inundabile
restrnse, determinate de extinderea mic a luncilor, sunt confirmate i de studiile
de inundabilitate realizate pentru rul Slnic, afluent al Buzului.

Fig. 7.43. Zonele inundabile ale rului Putna, corespunztoare debitelor cu probabilitate de depire
de 1% i 5% ntre s.h. Colacu i localitatea Vitneti (Drobot et al., 2004).

Reducerea riscului generat de apele mari se face n primul rnd prin


atenuarea viiturilor n lacurile de acumulare, ceea ce conduce la o reducere a
debitului de vrf, chiar dac durata viiturii crete. Astfel, n sectorul subcarpatic al
rului Buzu, riscul la inundaii este mult diminuat datorit poziiei acumulrii
Siriu n amonte, debitele formate n arealul carpatic al acestui bazin, pe o suprafa
de circa 690 km2, fiind controlate n aceast seciune. Dat n folosin n anul 1984,
are un volum total de 125 mil. m3 la nivelul normal de retenie, destinat n special
producerii de energie electric, la care se adaug un volum de atenuare de circa
30 mil. m3. Acumularea Cndeti, localizat imediat la ieirea Buzului din
dealurile subcarpatice, datorit reliefului amplasamentului, nu asigur atenuarea
viiturilor.
n Subcarpaii Prahovei, cursurile de ap Ialomia i Doftana sunt controlate
prin lacuri care au ca scop i aprarea mpotriva inundaiilor, ns volumele de
atenuare sunt mult mai reduse dect n cazul Siriului (4,2 mil. m3 pentru lacul
Bolboci pe Ialomia i 7 mil. m3 pentru Paltinu pe rul Doftana). La acestea se
adaug acumularea Mneciu pe Teleajen, amplasat la contactul dintre Carpai i
Subcarpai, cu un volum de aprare contra inundaiilor de circa 5 mil m3.
Capacitatea celor patru acumulri conduc la o reducere a riscului la inundaii pe
sectoarele pricipalelor ruri care traverseaz Subcarpaii Prahovei i Buzului
(Ialomia, Doftana, Teleajen i Buzu).

CAPITOLUL 8

SCURGEREA MINIM

Seceta este unul dintre hazardele naturale majore care pot provoca n fiecare
an pierderi semnificative la nivelul comunitilor rurale, ca urmare a dependenei
agriculturii de resursele de ap. Importana deficitului de ap depinde i de
diferitele fenofaze ale plantelor cultivate, dar, n ansamblu, un climat caracterizat
prin evaporaie ridicat i precipitaii reduse va genera producii agricole limitate.
Oricare ar fi msurile de adaptare la aceste condiii, managementul agricol se
bazeaz, printre alte elemente luate n considerare, pe cunoaterea resurselor de
ap, a riscului de apariie a diferitelor tipuri de secet (meteorologic, hidrologic
sau pedologic) i a gradului de ariditate a unui teritoriu, iar, n final, pe
identificarea zonelor afectate n prezent de deficit de ap. De exemplu, se
presupune c lipsa irigaiilor n condiiile unei secete lungi i pronunate precum
cea din anul 2000 a condus la o scdere a produciei de cereale la 40% fa de anul
precedent (Popovici i Blteanu, 2011).
Scurgerea minim a rurilor corespunde perioadelor cu ape mici,
determinate de sectele meteorologice i amplificate de o serie de factori fizicogeografici (substrat litologic, textura solurilor, utilizarea terenului, forma bazinului
i densitatea reelei de drenaj etc.). Aceti factori influeneaz mai ales legturile de
reciprocitate dintre cursurile de ap i pnza freatic, legturi care sunt eseniale n
perioadele cu regim pluviometric deficitar, cnd debitele se formeaz mai ales pe
seama resurselor subterane.

8.1. INDICI CLIMATOLOGICI AI SECETEI


Secetele meteorologice sunt urmate, n general, de cele hidrologice, efectele
asupra resurselor de ap constnd nu doar ntr-o variabilitate natural, periodic, ci
mai ales n riscul producerii unor deficite severe. Cu toate c deficitul de ap i
secetele sunt fenomene diferite, interdependenele dintre acestea sunt evidente i
determin o amplificare a magnitudinii i consecinelor acestora.
n primul rnd trebuie fcut diferena dintre secet i ariditate. Astfel,
seceta este considerat un fenomen climatic marcat de o anomalie temporar i
periodic, ce apare pe fondul lipsei precipitaiilor pe o perioad extins de timp

282

VIOREL CHENDE

(Subrahmanyam, 1983). Unii autori asociaz acest fenomen cu un deficit al


disponibilului resurselor de ap (Rossi, 2000; Tsakiris i Vangelis, 2005). n
schimb, ariditatea reprezint o caracteristic permanent a climei, asociat
regiunilor cu precipitaii reduse, supuse frecvent sau continuu incidenei secetelor.
Pentru identificarea arealelor i perioadelor n care secetele meteorologice au
frecven mare, au fost utilizai doi indicatori, Indicele Standardizat de Precipitaii
(ISP) i intervalul de zile consecutive fr precipitaii.
ISP-ul a fost elaborat n scopul definirii i monitorizrii secetelor. Acest
indicator, fiind normal distribuit, permite cuantificarea att a deficitului, ct i a
excesului de precipitaii n diferite intervale de timp. Iniial a fost utilizat pentru 3,
6, 12, 24 i 48 de luni (McKee et all, 1993), ulterior fiind extins i la intervale mai
scurte (lun, sptmn). Una din limitrile principale este dat de faptul c, dei
ncearc s caracterizeze un fenomen complex, aa cum este seceta, modelul ia n
considerare doar precipitaiile atmosferice.
Conceptual, se urmrete compararea cantitii de precipitaii de la o anumit
staie meteorologic sau regiune pentru un interval de timp specific cu media
precipitaiilor acumulate n acelai interval de timp, de-a lungul ntregii perioade de
observaii. Exist mai multe procedee de a obine valorile ISP-ului, unul din cele
mai utilizate bazndu-se pe compararea unei funcii de probabilitate a distribuiei
Gamma cu distribuia frecvenelor cantitilor de precipitaii (McKee et al., 1993).
Atribuirea de calificative pluviometrice pe baza ISP-ului se face dup o scar care
poate avea diferite grade de detaliere, una dintre variantele des utilizate fiind
prezentat n Tabelul 8.1 (Hayes, 2000).
Tabelul 8.1.
Calificative pluviometrice acordate lunilor sau altor perioade de timp n funcie de valoarea
Indicelui Standardizat de Precipitaii.
Valoarea ISP
Calificativ

-2,00
Extrem
de secetos

-1,99
-1,50
Foarte
secetos

-1,49
-1,00
Secetos

-0,99
+0,99
Normal

1,00
1,49
Umed

1,50
1,99
Foarte
umed

2,00
Extrem
de umed

Analiza secetei a fost efectuat pe baza frecvenei sezoniere i anuale a ISPului. Acest fenomen prezint o mare variabilitate spaial, putnd surveni n orice
regiune, chiar dac, n ntregul areal analizat, frecvena dominant (5575%) este
cea a anilor normali, precum i a precipitaiilor sezoniere clasificate astfel.
n ceea ce privete manifestrile extreme ale deficitului de precipitaii, se
observ frecvena mai mare a sezoanelor de toamn secetoase ncepnd de la
Buzu spre nord, att n Subcarpaii externi, ct i n cei interni. Pe de alt parte,
trebuie remarcat faptul c ponderea cumulat a manifestrilor extreme ale
deficitului (extrem de secetos, foarte secetos) este n general sub 10% din total
(Tabelul 8.2). Pentru aceste clase, sezoanele de toamn au ponderi mai mari la
Rmnicul Srat (11%) i mai reduse n Subcarpaii Prahovei.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

283

n sectorul situat la nord de Buzu, chiar i sezoanele de var tind a avea


frecvene ceva mai mari pentru suma celor trei calificative ce indic un climat mai
secetos, comparativ cu celelalte zone din Subcarpaii de la Curbur. nsa zona cea
mai afectat de fenomenele de secet meteorologic, mai ales n timpul lunilor de
toamn, include arealele periferice Subcarpailor, respectiv Cmpia Romn i
Culoarul Siretului. Lund n considerare toate cele trei calificative care indic
regimul deficitar, frecvena sezoanelor de toamn secetoase ajunge chiar i la 25%.
Frecvene mai mari sunt caracteristice i Vii Prahovei.
Tabelul 8.2.
Frecvena anilor si sezoanelor cu deficit de precipitaii (Chende et al., 2010).
Staia
An
Primavara
Vara
Toamna
Iarna
meteorologic
S
SE
S
SE
S
SE
S
SE
S
SE
Cmpulung Muscel
11,1
8,9 13,4
6,7 15,5
6,6 17,8
6,7 13,6 11,3
Trgovite
15,5
6,6 13,3
8,9 17,7
6,6 17,7
4,4 20,5
9,1
Predeal
11,1 11,1 13,3
6,6 17,8
6,7 20,0
6,7 20,5
4,6
Sinaia 1500
15,5
6,6 20,0
8,9 17,8
8,9 22,2
4,4 15,9 11,4
Cmpina
17,7
6,6 13,4 13,4 15,5
4,4 17,7
4,4
9,1
6,8
Ploieti
15,5
4,4 15,5
8,8 20,0
4,4 17,7
4,4 18,1
4,5
Urziceni
15,6
4,4 11,1
1,4 13,3
8,9 17,8
6,7 22,7
6,8
Ptrlagele
18,2
6,8 22,2
6,6 15,8
9,0 15,6
8,9 13,7
4,6
Buzu
15,5
4,4 15,5
4,4 17,7
4,4 24,5
8,9 18,2
6,8
Furei
20,0
0,0 12,5
5,0 12,5
7,5 20,0 10,0 12,8
5,1
Lcui
20,0
8,9 13,3
8,9 17,8
4,4 15,6
8,9 13,6
9,1
Rmnicu Srat
17,8
6,7 15,5
8,8 24,4
2,2 22,2 11,1 13,6
6,8
Tulnici
14,3
9,6
9,6
7,2 19,1
4,8 21,4
9,5 19,0
9,5
Trgu Ocna
17,7
6,6 13,3
8,9 20,0
2,2 17,8
6,6 18,1 11,3
Adjud
15,9
4,5 13,6
6,8 15,5
4,4 24,4
6,6 15,9
6,8
Tecuci
17,7
6,6 15,5
8,8 22,2
8,9 24,5
8,9
9,1
6,8
S = suma frecvenelor (%) pentru calificativele Extrem de secetos, Foarte secetos i Secetos
SE = suma frecvenelor (%) pentru calificativele Extrem de secetos i Foarte secetos

Pentru analiza intervalelor de zile consecutive fr precipitaii, au fost


identificate intervale maxime din fiecare an sau sezon ale perioadei 19612005,
dup care au fost mediate. Prin urmare, acestea pot varia de la un an la altul.
Conform conveniilor din domeniul meteorologiei, o zi este considerat fr
precipitaii dac se situeaz sub pragul de 1 mm.
Aceste date aduc un plus de informaie asupra potenialului de producere a
secetelor sau a secrii rurilor (Tabelul 8.3). Pentru ntreg arealul analizat este
evideniat un interval mediu anual de minim 20 de zile consecutive fr precipitaii.
n culoarele principalelor vi transversale (Prahova, Buzu etc.), bine adpostite
fa de influenele oceanice, ct i n cmpia situat la contactul cu Subcarpaii de
la Curbur, mai ales ncepnd de la Buzu spre culoarul Siretului i n sudul
Podiului Moldovenesc, perioada fr precipitaii depeste n medie 30 de zile.
Trebuie menionat faptul c pentru determinarea intervalului anual nu s-a luat n

284

VIOREL CHENDE

considerare mprirea anului n cele patru sezoane, astfel c perioadele sezoniere


fr precipitaii vor fi mai reduse.
Toamna, intervalul fr precipitaii depete 22 zile n aproape ntreg
spaiul subcarpatic, ajungnd la peste 23 i chiar peste 24 zile la exteriorul acestuia.
n sezonul de iarn, se remarc intervalul mai mare caracteristic Subcarpailor
Buzului ca efect al temperaturilor mai ridicate pentru aceeai altitudine.
Pentru a completa acest indicator, este necesar o analiz suplimentar,
respectiv a numrului de intervale selectate pentru 3 praguri: 2029, 3039 i peste
39 zile consecutive fr precipitaii. Identificarea acestor intervale s-a realizat pe
irul continuu de cantiti zilnice, fcnd abstracie de sezon sau an.
Tabelul 8.3.
Media intervalelor anuale maxime de zile consecutive fr precipitaii.
Staia
meteorologic
Fundata
Cmpulung Muscel
Trgovite
Predeal
Vf. Omu
Sinaia 1500
Cmpina
Ploieti
Urziceni
ntorsura Buzului
Ptrlagele
Buzu
Lcui
Rmnicu Srat
Trgu Ocna
Tecuci

Primv.
12,7
15,8
18,1
12,9
10,8
20,8
16,5
18.0
20,8
16,0
18,4
18,8
13,4
18,8
17,7
21,0

Var
9,4
10,8
13,5
9,9
8,5
20,3
12,1
13.1
17,6
11,3
13,3
16,4
10,1
16,6
12,3
16,3

Toamn
18,3
20,5
23,1
17,2
16,7
24,7
21,2
22.6
24,4
19,5
22,9
24,8
19,5
23,6
23,0
24,3

Iarn
15,0
20,5
22,2
14,8
13,8
20,5
21,3
21.6
21,4
18,3
24,3
24,6
14,4
25,1
24,3
25,3

Anual
22,7
28.3
31.1
20.3
19,3
22.3
28.6
29.8
32,6
26,0
31,4
32,2
23,0
32,1
30,6
33,0

Numrul total de intervale cu peste 20 de zile consecutive fr precipitaii


este maxim n arealele estice i nordice ale Subcarpailor de la Curbur, dar i n
interiorul subunitii dintre Teleajen i Slnic, unde, n medie, acestea se pot
produce de aproape 3 ori n decurs de un an. La Ptrlagele, numrul acestor
intervale este comparabil cu cel al arealelor de cmpie. O alt zon cu frecven
ridicat este reprezentat de versanii mediani ai unitii carpatice (n special ai
Munilor Bucegi), situai ntre primul i al doilea nivel de condensare. n toate
aceste areale, perioadele fr precipitaii cuprinse ntre 3039 zile nu se produc n
fiecare an, n general acestea avnd o frecven de odat la doi ani (Tabelul 8.4).
n zona Trgovite s-au nregistrat cele mai multe intervale cu cel puin
40 zile n care precipitaiile zilnice au fost sub 1 mm, perioada maxim cumulnd
54 zile. Aceasta s-a nregistrat n octombrie 2001februarie 2002. Pragul de 50 zile
a fost depit i n 1961, 1965, 19751976, 19921993 i 1994. Dar perioada

285

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

maxim n care nu au czut deloc precipitaii a nsumat 46 zile, n octombrie


noiembrie 1969. De asemenea, n februarieaprilie 1990, pe parcursul a 47 zile,
precipitaiile au nsumat sub 0,5 mm, deci practic au fost nule.
ns media intervalelor de peste 39 zile are valoarea cea mai mare la
Cmpina, i este datorat n special cumulului de 92 zile din aceeai perioad de
iarn 2001primvar 2002. n interiorul prii centrale a unitii analizate, la
Ptrlagele, caracteristica este dat de frecvena mai mare a intervalelor care
cumuleaz 2029 sau 3039 zile. Aici, intervalul maxim a fost de 60 zile
consecutive fr precipitaii. La exteriorul Subcarpailor, ncepnd de la Buzu spre
nord, perioada maxim absolut fr precipitaii se mrete din nou.
Tabelul 8.4.
Numrul intervalelor de zile consecutive fr precipitaii n perioada 19612005
Staia meteorologic Nr.i>20
Fundata
Cmpulung Muscel
Trgovite
Predeal
Vf. Omu
Sinaia 1500
Cmpina
Ploieti
Urziceni
ntorsura Buzului
Ptrlagele
Buzu
Lcui
Rmnicu Srat
Trgu Ocna
Tecuci

36
71
88
30
11
120
77
84
120
64
114
122
40
122
95
133

2029 zile
Nri
im
29
22,6
50
22,8
60
23,2
27
23,1
9
23,8
78
23,4
57
23,2
59
23,5
87
23,8
47
22,6
81
23,1
90
23,8
32
23,5
89
23,9
68
23,9
92
23,8

3039 zile
Nri
im
6 33,5
13 33,8
15 34,3
2 31,5
2 34,0
33 33,4
15 32,7
18 34,3
24 33,5
14 33,3
25 34,0
23 33,8
8 33,3
24 32,8
20 33,9
29 32,4

> 40 zile
Nri
im
1 47,0
8 43,9
13 47,8
1 44,0
0
0,0
9 49,1
5 55,2
7 46,9
9 47,0
3 46,7
8 48,3
9 50,9
0
0,0
9 52,2
7 50,3
12 49,3

Nr.i>20 = numrul perioadelor cu peste 20 zile consecutive fr precipitaii;


Nri = numrul intervalelor de zile consecutive fr precipitaii;
im = numr mediu de zile pe interval.

8.2. ANI CARACTERISTICI SECETOI


Spre deosebire de anii caracterizai printr-o scurgere mare, anii secetoi
prezint o distribuie spaial mai puin omogen, scurgerea cea mai mic fiind
nregistrat concomitent doar la 10 staii, n 1994. De remarcat este faptul c nici
unul dintre anii intervalului 19681985 nu a nregistrat scurgerea cea mai mic.
ns perioada 19861994, cu anii 1986, 1987, 1990 i 1994 n care debitele anuale
au fost minime pe areale destul de extinse, capt un carcter de reprezentativitate
pentru zona Subcarpailor de la Curbur.

286

VIOREL CHENDE

Analiznd cele mai mici 4 valori, respectiv cele cu probabilitatea empiric


de depire de 92, 94, 96 i 98%, se remarc anul 1990, n care la un numr de 50
staii s-au nregistrat debite care se ncadreaz n acest ecart. Debitele anuale n
celelalte 18 seciuni au fost cuprinse ntre 82% i 92%. n acest an, coeficienii
moduli s-au situat n intervalul 0,06 la nchiderea bazinului Clnu i 0,71 pe
sectorul superior al rului Bsca Mare, astfel c la toate staiile debitul a fost sub
cel mediu multianual.
Anul 1987 a nregistrat de asemenea un numr considerabil de debite cu
probabilitatea de depire mai mare de 92%, respectiv n aproape 70% din
seciunile analizate, mai puin n bazinul Ialomiei. Acest an a fost foarte apropiat
ca debite medii de anul 1990. Coeficientul modul mediu calculat pe un set de
15 staii subcarpatice a fost de 0,24 n 1990 i 0,27 n 1987. Anii 1986 i 1989
completeaz aceast perioad omogen cu debite anuale dintre cele mai mici, chiar
dac numrul de staii care au nregistrat astfel de debite a fost mai redus.
n spaiul subcarpatic, cei mai secetoi ani au fost 1987, 1989, 1990 i 1994,
cnd, la cel puin 13 din cele 22 staii tipic subcarpatice, s-au nregistrat debite
anuale cu probabilitatea empiric de peste 92%, i chiar la 16 dintre acestea n
1994. Astfel, n acest ultim an, scurgerea minim definit prin cele 4 valori
caracteristice a avut o extindere spaial semnificativ.
Ca i n cazul maximelor, hidrografele celor 4 ani caracteristici secetoi
prezint o variaie lunar foarte mare. Medierea acestora scoate n eviden
amploarea minimelor din perioada lunilor de toamn (septembrie i/sau octombrie)
n aceti ani. Pe fondul unor cantiti mai mici de precipitaii, rurile din
Subcarpaii Vrancei sunt caracterizate de o durat mai mare a acestor minime de
toamn, ncepnd din august pn n octombrie.

8.3. DEBITE LUNARE MINIME


Scurgerea minim se produce, n general, fie n lunile de iarn, cnd
precipitaiile sunt blocate sub form de zpad iar temperaturile negative determin
ngheul apei rurilor, fie ncepnd din a doua parte a verii pn la sfritul toamnei,
determinat de cantitile reduse de precipitaii i de epuizarea rezervelor de ap pe
fondul unor temperaturi ridicate (Fig. 8.1). n perioadele cu ape mici, cursurile de
ap se alimenteaz preponderent din acviferele freatice, debitele fiind dependente
de potenialul acestora. Durata perioadelor cu ape mici este n general de cel puin
o lun de zile, dar uneori debitele minime se pot nregistra chiar trei luni
consecutiv. Indiferent de durata producerii scurgerii minime, aceasta nu scade sub
o anumit valoare, funcie de suprafaa bazinului. Excepie fac rurile care nu
intercepteaz stratele acvifere, acestea ngheand complet n iernile geroase i
seacnd n anii extrem de secetoi.

287

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

0,4

Q (m3/s)

m in. abs.

m ed. 4 ani

0,3

0,3

Q (m3/s)

m in. abs.

med. 4 ani

0,2

0,2
0,1

0,1
0,0

0,0

II

III

IV

VI

VII VIII IX

XI

XII

II

s.h. Moreni pe Cricovul Dulce


0,3

Q (m 3/s)

m in. abs.

III

IV

VI

VII VIII IX

XI

XII

s.h. Nicov pe Nicov

m ed. 4 ani

0,8

Q (m3/s)

m in. abs.

m ed. 4 ani

0,6

0,2

0,4

0,1

0,2

0,0

0,0

II

III

IV

VI

VII VIII IX

s.h. Groapa Tufei pe Rmna

XI

XII

II

III

IV

VI

VII VIII IX

XI

XII

s.h. Ciuruc pe uia

Fig. 8.1. Debite lunare minime (min. abs. cele mai mici valori ale debitelor lunare; med. 4 ani
media debitelor lunare a primilor patru ani ploioi).

Un prim indicator al secetelor hidrologice a fost considerat frecvena


debitelor medii lunare minime anuale. Aceasta se bazeaz pe selectarea pentru
fiecare an din ir a lunii n care se produce debitul mediu cel mai mic, urmat de
calculul frecvenei (exprimat procentual) de apariie la nivelul fiecrei luni
calendaristice, n raport cu totalul cazurilor din ntreaga perioad. Dac la nivelul
unui anumit an, exist cel puin dou sau mai multe luni cu cea mai mic valoare,
fiecare dintre ele este considerat un caz separat. Acesta poate fi considerat un
indicator care exprim, ntr-o prim form, susceptibilitatea de apariie a secetei
hidrologice la nivelul fiecrei luni din an (Chende et al., 2010).
Analiza frecvenei de producere a debitelor medii lunare minime pe
parcursul unui an scoate n eviden faptul c, n sectoarele carpatice ale bazinelor
Ialomia i Prahova, acestea se produc n peste 70% din cazuri n timpul iernii
(Tabelul 8.5), pe fondul unor temperaturi negative, a lipsei viiturilor de iarn i a
blocrii precipitaiilor sub form de zpad sau ghea. Aceast frecven
caracterizeaz i bazinele hidrografice Bsca Mare, Putna superioar i Trotu.
Exist i anumite areale montane n care mediile lunare se nregistreaz n timpul
sezonului rece cu o frecven ceva mai redus, caracteristic datorat influenelor
oceanice care determin un climat mai blnd iarna n sectorul superior al Buzului
(sh. Vama Buzului i Sita Buzului) sau fenomenelor de foehn.
n bazinele subcarpatice, minimele se produc toamna n proporie de peste
50%, cu frecven mai mare n Subcarpaii Prahovei, aici ajungnd la peste 60%, i
mai redus n Subcarpaii Vrancei, unde sunt compensate de mediile lunare ale
lunilor de var, care pot constitui minime anuale chiar i n peste 30% din cazuri (la
s.h. Jilite pe rul Rmna). Minimele din timpul verii sunt determinate de
temperaturile mari i cantitile reduse de precipitaii din iulieaugust, acestea

288

VIOREL CHENDE

determinnd, pe fondul unor pante mici, fie epuizarea resurselor de ap freatice (n


cazul unui substrat litologic permeabil), fie lipsa drenajului acestora (n cazul unui
substrat argilos) Fig. 8.2.
Tabelul 8.5.
Caracteristicile scurgerii medii lunare minime la principalele staii hidrometrice.
Staia

Rul

Malu cu Flori
Moroeni
Fieni
Pucioasa
Trgovite
Gura Ocniei
Blenii Romni
Bltia
Buteni
Cmpina
Prahova
Gura Vitioarei
Vrbilu
Moara Domneasc
Cioranii de Jos
Adncata
Coereni
Baba Ana
Sita Buzului
Varlaam
Bsca Roziliei
Nehoiu
Chiojdu
Mgura
Cernteti
Nicov
Potrnicheti
Bania
Cireu
Tulburea
Mrtineti
Lepa
Tulnici
Nereju
Colacu
Vidra
Reghiu
Goleti
Groapa Tufei
Jilite
Borlu
Ciuruc

Dmbovia
Ialomia
Ialomicioara
Bizdidel
Ialomia
Slnic
Ialomia
Cricovul Dulce
Valea Cerbului
Prahova
Prahova
Teleajen
Slnic
Teleajen
Cricovul Srat
Prahova
Ialomia
Istu (Ghighiu)
Buzu
Bsca Mica
Bsca Mare
Buzu
Bsca Chiojdului
Buzu
Slnic
Nicov
Clnu
Buzu
Clmui
Rmnicul Sarat
Coatcu
Lepa
Putna
Zbala
Putna
Vizui
Milcov
Milcov
Rmna
Rmna
Putna
uia

Frecvena debitelor medii


Scurgere medie lunar
lunare minime (%)
minim anual
I
P
V
T
Qmed qmed Qabs qabs
73,5
0,0
0,0
26,5 4,08
6,3 1,810 2,807
70,0
8,0
2,0
20,0 1,16
4,4 0,495 1,870
28,6
2,0
2,0
67,3 0,36
3,9 0,106 1,150
17,0
3,8
17,0
62,3 0,18
1,9 0,004 0,043
49,0
2,0
6,1
42,9 2,58
3,7 0,858 1,219
14,8
5,6
18,5
61,1 0,06
1,0 0,005 0,083
49,0
2,0
6,1
42,9 3,02
3,3 0,990 1,082
15,3
6,8
25,4
52,5 0,59
1,1 0,000 0,000
81,6
6,1
2,0
10,2 0,13
5,1 0,046 1,862
75,5
0,0
2,0
22,4 2,88
5,9 0,832 1,710
57,1
2,0
6,1
34,7 4,44
4,5 0,980 0,996
46,9
2,0
6,1
44,9 1,68
3,4 0,218 0,439
25,0
0,0
11,7
63,3 0,04
1,0 0,007 0,169
38,8
2,0
12,2
46,9 3,67
2,6 1,010 0,717
19,7
3,0
21,2
56,1 0,51
0,9 0,107 0,179
42,9
2,0
10,2
44,9 11,21
3,0 2,530 0,685
44,9
2,0
8,2
44,9 17,34
2,7 3,720 0,589
18,2
9,1
22,7
50,0 0,08
0,6 0,005 0,040
49,0
0,0
6,1
44,9 1,91
5,2 0,562 1,537
56,0
6,0
0,0
38,0 0,84
3,5 0,376 1,577
71,4
0,0
0,0
28,6 2,69
3,5 0,748 0,974
56,0
2,0
2,0
40,0 5,83
3,7 2,175 1,379
28,6
0,0
14,3
57,1 0,23
2,2 0,012 0,108
51,0
0,0
6,1
42,9 7,19
3,1 2,450 1,069
30,6
4,1
10,2
55,1 0,24
0,6 0,010 0,024
19,4
5,6
23,6
51,4 0,08
0,4 0,000 0,000
21,6
10,3
19,0
49,1 0,01
0,1 0,000 0,000
42,0
0,0
8,0
50,0 7,96
2,0 3,250 0,810
24,5
6,1
36,7
32,7 0,25
0,2 0,053 0,046
36,7
0,0
8,2
55,1 0,24
1,3 0,014 0,074
17,0
9,4
35,8
37,7 0,06
0,2 0,000 0,000
74,0
0,0
0,0
26,0 0,22
3,0 0,071 0,997
68,0
0,0
0,0
32,0 1,03
2,8 0,348 0,955
76,0
2,0
0,0
22,0 0,74
2,8 0,240 0,908
66,0
0,0
2,0
32,0 2,35
2,2 0,564 0,516
42,0
0,0
12,0
46,0 0,06
0,8 0,002 0,020
32,7
1,9
17,3
48,1 0,11
1,0 0,000 0,000
23,1
3,8
23,1
50,0 0,09
0,2 0,000 0,000
26,9
0,0
25,0
48,1 0,05
0,3 0,003 0,017
21,2
3,8
30,8
44,2 0,08
0,2 0,000 0,000
44,9
4,1
10,2
40,8 5,46
2,2 3,180 1,282
34,0
0,0
12,0
54,0 0,25
1,4 0,006 0,035

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

289

Fig 8.2. Albia minor a rurilor Bsca


Chiojdului (stnga sus), Teleajen (dreapta
sus) i Putna (stnga jos) n perioada apelor
mici din vara anului 2007.

Spre cmpie, frecvena de producere a celor mai mici debite medii lunare
crete n sezonul de var la 3536%, aici indicele de ariditate De Martonne calculat
pentru perioada cald a anului (Iav) fiind cel mai redus (5,35,5). La Rmnicu Srat
acest indice este de 6,2, n general valorile minime fiind inregistrate la contactul cu
cmpia (n jur de 6,6). Valori sub 10 sunt specifice i Subcarpailor, ns variaia
spaial este mult mai omogen fa de cea a indicilor anuali. Cea mai mic valoare
medie (9,3) a fost determinat pentru partea central (Subcarpaii Buzului), pentru
ca n celelalte dou subuniti s urce spre 9,89,9. Indicele de ariditate pentru
sezonul cald poate ajunge pn la 13,8 n Subcarpaii Vrancei.
Relaia dintre indicele de ariditate de Martonne calculat pentru sezonul de
var i altitudine, cu un coeficient de corelaie care se apropie de 0,99, a fost
determinat pe baza datelor de la staiile meteorologice (Fig. 8.3). Valorile medii la
nivelul bazinelor de recepie ale staiilor hidrometrice, permite utilizarea acestui
indice ca factor cauzal n analiza deficitului resurselor de ap. Frecvena de
producere a debitelor medii lunare minime din timpul verii depinde ntr-o mic
msur i de suprafaa bazinului, n sensul c pe suprafee mai mari frecvena este
mai mic. Parametrul care nglobeaz toate aceste condiii fizico-geografice este de
forma Iav H0,5 S0,1 (Fig. 8.4).
Factorii care determin valoarea raportului dintre frecvena minimelor
produse toamna i iarna sunt numeroi (litologie, precipitaii i temperaturi
sezoniere etc.). Acesta atinge valori maxime n Subcarpaii Prahovei, n general
depind valoarea 3 i ajungnd chiar la 4,1. Raportul T/I se reduce mai ales spre

290

VIOREL CHENDE

Carpai, dar, cu un gradient mai mic, i spre cmpie, ca urmare a gerurilor i


cantitilor mici de zpad care determin creterea frecvenei mediilor lunare
minime n timpul iernii.
1200

Iav *H0,5*S0,1

1000

800
R2 = 0,84
600

400

200
%

0
0

Fig. 8.3. Distribuia spaial a indicelui de ariditate


calculat pentru sezonul de var.

10

20

30

40

Fig. 8.4. Corelaia dintre frecvena de


producere a debitelor medii lunare minime
n timpul verii si indicele Iav.

Debitele lunare minime sunt dependente, n primul rnd, de suprafaa


bazinului, prezintnd o corelaie relativ bun. Avnd n vedere c debitele lunare
ating valori foarte mici atunci cnd ajung la altitudini joase, se constat c, n cazul
mediei debitelor lunare minime anuale, acestea prezint dependene mai strnse
fa de altitudinea staiei hidrometrice (Hsh), i mai puin fa de altitudinea medie a
bazinului hidrografic. Valori mici se constat i n cazul n care rul traverseaz
depozite de roci nisipoase sau loesoide. Lund n considerare cei doi factori, s-a
obinut o mbuntire a corelaiei dintre media celor mai mici debite lunare
nregistrate anual i suprafaa bazinului, parametrul utilizat avnd forma
SHsh0,25/CL0,5 (Fig. 8.5a).
Scurgerea specific determinat pentru media debitelor lunare minime se
abate pozitiv de la corelaia cu altitudinea n cteva sectoare montane ale bazinelor.
Pe lng altitudine, aceste valori sunt determinte i de substratul litologic, dar mai
ales de clasa hidrologic a solurilor. Cele mai mici debite medii lunare se produc
pe solurile argiloase. Rurile care dreneaz bazine acoperite preponderent de astfel
de soluri acceseaz mai greu resursa de ap din freatic. Pentru a putea introduce n
corelaie aceast variabil, s-au notat solurile cu valori ntre 1 i 4, n funcie de
clasa hidrologic (A...D). Media acestui indice (MCHS), determinat la nivelul
bazinelor de recepie, mpreun cu valoarea clasei litologice (CL), au permis
obinerea unei mbuntiri semnificative a corelaiei qmedmin = f(HB), de la 0,57 la
0,80. Parametrul utilizat are forma HB/(MCHS2CL0,25) Fig. 8.5b. Separat pe
bazine, aceast relaie are o mai bun reprezentativitate att n cazul bazinului

291

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

hidrografic Ialomia (mai omogen din punct de vedere al factorilor fizicogeografici), ct i a spaiului hidrografic BuzuPutna.
7000
6000
5000

HB/M CHS2*CL0,25

S*Hsh0,25/CL0,5

1400
1200
1000

4000

R2 = 0,8

800

3000

600
R2 = 0,96

2000

400

1000

200
Q (m 3/s)

q (l/s/km 2)

a)

0
0

10

15

20

f(SHsh/CL0,5)

b)

MCHS2

Fig. 8.5. Corelaiile Q =


i q = f(HB /
media debitelor lunare minime.

CL0,25)

10

pentru

Pe o serie de ruri sau sectoare subcarpatice, debitele lunare pot fi nule. Rul
Cricovul Dulce (n special sectorul de cmpie) a nregistrat 10 astfel de cazuri care
s-au produs ntr-una din lunile VII, VIII, IX, X i XI; dintre acestea, 8 cazuri (luni)
s-au nregistrat n perioada 19891990.
n Subcarpaii Buzului, Nicovul este un alt curs de ap care a nregistrat
debite lunare nule, mai ales n perioada 19901994. ns cel mai accentuat
fenomen de secare produs pe durata unei luni ntregi, sau chiar mai multe luni
consecutuiv, este tipic rului Clnu. n sectorul median i inferior, acesta poate
nregistra debite nule practic n oricare lun a anului, dar mai ales n perioada
augustnoiembrie. Dar i n sezonul rece (n special n ianuarie), pot fi ntlnite
astfel de valori. Circa 60% din cazuri s-au nregistrat n perioada 19831995, ceea
ce confirm nc o dat caracterul secetos al acesteia. Sectorul piemontan al rului
Putna poate nregistra de asemenea debite lunare nule.
n cazul debitelor lunare minime absolute, dar i al scurgerii specifice
determinate pe baza acestora, dependena fa de principalii factori, respectiv
suprafa i altitudine, scade i este nlocuit de ali factori fizico-geografici:
densitatea reelei hidrografice, care prin drenajul apelor freatice poate determina un
debit mai mare, substratul litologic sau textura solurilor. Indicele CN reflect de
asemenea destul de bine ecartul scurgerii specifice lunare minime absolute, fiind
invers proporionale. Pentru valori mici ale CN (soluri permeabile, combinate cu
vegetaie forestier), bazinele sunt caracterizate de o scurgere minim ceva mai
ridicat. Astfel, o valoare medie pe bazin de 65 a acestui indice, conduce, n
general, la o scurgere minim de peste 1 l/s/km2. O corelaie acceptabil este de
forma qmin.abs. = f(HBDrh/CN), unde Drh reprezint densitatea reelei hidrografice.

292

VIOREL CHENDE

8.4. DEBITE MINIME ZILNICE


Aa cum rezult i din analiza debitelor medii lunare minime, cea mai redus
scurgere este caracteristic lunilor de iarn i toamn, dar i la sfritul verii, pe
fondul cantitilor reduse de precipitaii i a evapotranspiraiei mari. n plus,
ariditatea accentuat, mai ales n Subcarpaii Buzului i ai Vrancei, determin
reducerea rezervelor de ap din sol i din stratele freatice. Acolo unde, datorit
litologiei, legturile dintre cursurile de ap i acvifer sunt slabe, apar frecvent, n
aceast perioad, fenomene de secare.
Analiza corelaiilor celor mai mici debite zilnice, i cu att mai mult a celor
instantanee, cu anumite elemente morfometrice ale bazinului sau factori fizicogeografici, prezint un grad mare de dificultate, determinat i de precizia mai
redus de msurare a debitelor minime. Rolul suprafeei n valoarea pe care o
nregistreaz debitul zilnic minim minimorum se reduce mult n raport cu cele mai
mici debite medii lunare, dar nu scade sub 75%. Relaia Qminzil = f(S) pentru ntreg
spaiul are un factor de corelaie de circa 0,8. De la aceast relaie se abat foarte
mult cteva staii situate pe cursul inferior al 10000
S
principalelor ruri, care au nregistrat un debit minim
9000 (km )
minimorum zilnic prea mic n comparaie cu suprafaa
8000
bazinului de recepie, i care pot fi separate pe o
s.a.
7000 R = 0,95
relaie distinct (Fig. 8.6).
6000
n cazul organismelor fluviatile care dreneaz
R = 0,93
5000
preponderent apele din zona subcarpatic i de cmpie
4000
(Cricovul Dulce, Nicov, Slnicul de Ialomia, de
3000
Teleajen sau de Buzu, Clnu, Vizui, Milcov,
2000
Rmna etc.), debitele zilnice minime sunt foarte
1000
sczute, atingnd chiar valoarea zero n cazul multora
Q (m /s)
0
dintre acestea. ns i pe unele ruri care au cea mai
0
2
4
6
mare parte a bazinului de recepie suprapus peste
Fig. 8.6. Corelaia Q = f(S),
arealul montan, dar ptrund i n zona subcarpatic,
n cazul debitului zilnic
debitele minime pot fi nule sau aproape nule (Bsca
minim minimorum.
Chiojdului, Slnic la Loptari etc.).
2

8.5. DEBITE MINIME CU DIFERITE PROBABILITI DE


DEPIRE
Pentru proiectarea i exploatarea folosinelor de ap este necesar
cunoaterea gradului de asigurare a debitelor minime pe diferite perioade ale
anului. Astfel, pentru alimentarea cu ap a obiectivelor industriale i a aezrilor
umane, se calculeaz debitele minime cu probabiliti de depire de 9597%
pentru perioada ntregului an.

293

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

Pentru determinarea debitelor corespunztoare probabilitilor de depire,


sunt utilizate curbele empirice Pearson III, deoarece acestea descriu cel mai bine
distribuia probabilitilor teoretice. ns, n limita ecartului valorilor observate,
acestea pot fi determinate i pe baza probabilitile empirice, formula de calcul
fiind p = i/(n+1)100, unde i reprezint numrul de ordine al valorii din irul sortat
n ordine descresctoare, iar n reprezint numrul total de valori din ir. Relaia
dintre probabilitatea empiric i debit, cel puin n cazul valorilor lunare minime
anuale, ca i n cazul celor maxime anuale, este descris destul de bine printr-o
funcie polinomial de grad 6 (Fig. 8.7), aceasta permind numeroase schimbri de
gradient, la fel cum Pearson III, prin schimbrile de scar pe axa Ox, permite acest
lucru. Utilizarea unei abordri mai simple conduce la posibilitatea obinerii
probabilitilor ntr-un program de calcul tabelar, cum este de exemplu MS Excel
(Tabelul 8.6).
0,6
y = -1E-11x6 + 3E-09x5 - 1E-07x4 - 3E-06x3 + 0,0006x2 - 0,0203x + 0,5592
R2 = 0,9961

Q (m 3/s)

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

p%
100

Fig. 8.7. Utilizarea unei funcii polinomiale de grad 6 pentru determinarea probabilitilor
de depire pe baza probabilitilor empirice ale debitelor lunare minime anuale la s.h.
Cernteti pe Slnic.

Debitele minime cu probabiliti de 8097% sunt n general dependente de


suprafaa bazinului, ns la altitudini mai mari, debitele minime nregistreaz o
uoar cretere pentru aceeai suprafa, astfel c parametrul SH0,5 conduce la o
mbuntire a gradului de corelare. Spre exemplu, n cazul debitelor minime
lunare cu asigurare de 80%, creterea este de la 0,92 la 0,94. Creteri mai
importante se nregistreaz n cazul debitelor cu asigurri de 9097%, ceea ce
nseamn c altitudinea joac un rol mai important. Astfel pentru debitele de 90%,
se nregistreaz o cretere a factorului de corelaie de la 0,86 la 0,91.
n fapt, altitudinea reflect celelalte condiiile fizico-geografice care
completeaz suprafaa bazinului n explicarea mrimii debitele minime (substrat
litologic, clasa hidrologic a solurilor, densitatea reelei hidrografice etc.).
nlocuirea parametrului H0,5 cu parametrul Drh/MCHS, unde Drh reprezint densitatea
reelei hidrografice iar MCHS este media la nivelul bazinelor a claselor hidrologice
de soluri, determin o uoar cretere a coeficientului R2 (Fig. 8.8). Astfel, relaia
Q95% = f(SDrh/MCHS) conduce la o cretere a coeficientului de corelaie de la 0,81
la 0,92 n raport cu relaia simpl Q95% = f(S).

294

VIOREL CHENDE
Tabelul 8.6.
Debite minime cu diferite probabiliti de depire la staii hidrometrice tipic subcarpatice.

Pucioasa
Trgovite
Gura Ocniei
Blenii Romni
Moreni
Bltia
Vrbilu
Cioranii de Jos
Baba Ana
Cernteti
Nicov
Costomiru
Potrnicheti
Tulburea
Vidra
Reghiu
Goleti
Groapa Tufei
Jilite
Ciuruc
0,000

Rul
Bizdidel
Ialomia
Slnic
Ialomia
Cricovul Dulce
Cricovul Dulce
Slnic
Cricovul Srat
Istu (Ghighiu)
Slnic
Nicov
Clnu
Clnu
Rmnicul Sarat
Vizui
Milcov
Milcov
Rmna
Rmna
uia

Qmed lunar minim anual cu


probabilitile (m3/s)
80%
90%
95%
97%
0,039
0,012
0,004
0,003
1,682
1,163
0,845
0,739
0,012
0,007
0,004
0,003
1,808
1,173
0,956
0,947
0,054
0,023
0,021
0,020
0,100
0,007
0,000
0,000
0,019
0,014
0,011
0,009
0,361
0,243
0,178
0,156
0,063
0,039
0,015
0,003
0,132
0,101
0,062
0,038
0,002
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,134
0,100
0,068
0,052
0,032
0,016
0,006
0,003
0,020
0,012
0,006
0,003
0,030
0,012
0,004
0,003
0,015
0,006
0,001
0,000
0,012
0,002
0,001
0,000
0,130
0,067
0,041
0,039

Debite minime sub 10 l/s

n cazul n care aceast legtur este


segmentat la nivelul celor dou areale care au
fost utilizate i n cazul maximelor (bazinul
hidrografic Ialomia i spaiul hidrografic dintre
Buzu i uia), factorii de corelare depec
valoarea de 0,94 i pot ajunge chiar la 0,98.
Rurile subcarpatice, mai ales cele situate
n Subcarpaii Vrancei, sunt caracterizate de
debite minime lunare cu probabilitatea de 95%
nule. Acesta este cazul Clnului, care este
caracterizat de valori nule chiar i n cazul
debitelor cu asigurare de 80%, a Rmnicului
Srat, Milcovului i Rmnei. Pe Clnu i pe
sectorul inferior al Rmnei, debitele medii zilnice
minime sunt egale cu zero pentru toate
probabilitile de depire, att pentru durata unui
an, ct i n timpul sezonului de vegetaie. Debite
medii lunare mici, de ordinul litrilor pe secund,

2750

Q90%
R2 = 0,94

2500
2250
2000
Q95%
R2 = 0,92

1750
S*Drh/M CHS

Staia
hidrometric

1500
1250
1000

Q80%
R2 = 0,96

750
500
250
0
0

4
6
Q (m 3/s)

10

Fig. 8.8. Corelaia


Q = f(S Drh/MCHS), n cazul
debitelor medii lunare minime cu
diferite probabiliti de depire.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

295

pot nregistra i rurile Slnic de Teleajen, Vizui etc.


Scurgerea specific minim are un caracter zonal, fiind influenat, n primul
rnd, de altitudinea medie a bazinului, alturi de care intervin o serie de factori
locali. ns corelaiile q = f(HB) sunt destul de slabe.

8.6. SECAREA RURILOR


Printre principalele cauze care determin sau favorizeaz producerea
fenomenelor de secare se numr: gradul de aridizare a teritoriului; solurile
argiloase care mpiedic drenarea apelor freatice; substratul litologic nisipos,
lossoid i/sau n combinaie cu pietriuri care determin coeficieni de infiltraie
mari, mai ales n cazul unor cantiti mici de precipitaii; prezena conurilor
aluvionare, depozite n care apele se infiltreaz cu uurin; aciunile de
despdurire pe suprafee ntinse, care pot declana eroziuni puternice i care au ca
efect colmatarea albiilor, diminund astfel capacitatea rului de a intercepta pnza
freatic; suprafaa bazinelor hidrografice i densitatea reelei hidrografice etc.
Caracterul secetos al perioadei 19871994 a generat lipsa scurgerii (debite
zilnice egale cu 0) pe ruri care pn atunci nu nregistraser astfel de fenomene.
Analiza celor mai lungi perioade cu debite zilnice nule scoate n eviden lipsa
scurgerii de lung durat n unele sezoane de toamn, dar i de iarn, mai ales pe
rurile cu bazine de recepie mici din Subcarpaii Buzului i ai Vrancei (Fig. 8.9).
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nume ru
Rul Alb
Slnic
Cricovul Dulce
Slnic
Ghighiu
Putna
Vizui
Milcov
Rmna
Rmnicul Srat
Izvorul Pietrelor
Greabn
Coatcu
Cire
Viroaga
Slimnic
Blan
Bsca Chiojdului
Slnic
Clnu
Clmui
Ruav
Negreasca
Strmbul
Buzoel
Nicov

Cod cadastral
X_1.25.13...
XI_1.10....
XI_1.16....
XI_1.20.13.11.2.
XI_1.22.4...
XII_1.79....
XII_1.79.14...
XII_1.79.18...
XII_1.79.19...
XII_1.80....
XII_1.80.7...
XII_1.80.8...
XII_1.80.9...
XII_1.80.9.1..
XII_1.80.9.2..
XII_1.80.9.3..
XII_1.80.10...
XII_1.82.22...
XII_1.82.27...
XII_1.82.31...
XIV_1.46....
XIV_1.46.1...
XIV_1.46.2...
XIV_1.46.3...
XIV_1.46.4...
XII_1.82.28...

Fig. 8.9. Principalele ruri care prezint frecvent fenomene de secare.

296

VIOREL CHENDE

Pe Cricovul Dulce, fenomenul de secare s-a produs ncepnd cu anul 1987.


Perioadele cele mai lungi cu debite zilnice nule au fost augustseptembrie 1987,
augustoctombrie 1989, cnd 63 zile consecutive au nregistrat un astfel de debit,
iuliedecembrie 1990, (149 zile consecutive), augustoctombrie 1992 (58 zile) etc.
n perioada 19872002 s-au nregistrat n total 493 zile cu debit nul.
Pe rul Nicov, cele mai lungi intervale n care acesta a secat au fost 2 iulie
10 octombrie 1990 (cu mici ntreruperi, iar fr ntreruperi, perioada maxim a
cumulat 64 zile consecutive), augustseptembrie 1993 (49 zile consecutive), mai
octombrie 1994 (152 zile cu debit nul, marcate doar de dou scurte ntreruperi).
Cele mai pregnante fenomene de secare sunt caracteristice rului Clnu n
sectorul median i inferior, ambele subcarpatice. n intervalul 16952003, acest
curs de ap a nregistrat debite nule n nu mai puin de 7 934 zile. Numrul de
intervale cu peste 40 zile consecutive fr ap au fost de 49, avnd o medie pe
interval de 88 zile. Cele mai lungi intervale au depit 200 zile: 294 zile n perioada
octombrie 2001iulie 2002, 246 zile n 20002001 i 240 zile n 19861987.
Rmna, avnd, de asemenea, un caracter tipic subcarpatic, reprezint un alt
curs de ap care seac frecvent. Acest fenomen este mai caracteristic att
tronsonului care traverseaz Subcarpaii de la Curbur, unde n perioada
19612004 s-au nregistrat debite nule n 168 zile (n special dup 1987), ct i n
lungul sectorului piemontan. Cu toate acestea, exist lungi perioade n care Rmna,
pe acest ultim sector, nu seac. Spre exemplu, n intervalele 19681992 i 1995
2001 nu s-a nregistrat nici un debit zilnic nul.
ns fenomenele de secare cu magnitudinea cea mai mare se produc pe rul
Putna, n sectorul glacisului piemontan. Datele de la staia hidrometric Mirceti
evideniaz faptul c, aici, secarea este o caracteristic important a regimului
hidrologic. Astfel, n perioada 19881995 s-au nregistrat 23 de secete hidrologice,
ceea ce reprezint o frecven medie anual de apariie de aproape 3 ori (Zaharia,
1999), iar n perioada 19882004, debitul a fost nul n aproape 500 zile. Cea mai
lung secet s-a meninut 53 de zile consecutiv, aceasta producndu-se la sfritul
verii i continund ntreaga lun septembrie. Dar mai frecveente sunt secetele cu
durate mai mici de 10 zile.
Din punct de vedere al distribuiei n timpul anului, pe toate aceste ruri s-au
manifestat att secete de iarn, ct i de var i toamn. n general, fenomenul de
secare este specific rurilor care i adun apele de la nivelul Subcarpailor externi,
al glacisului piemontan al Putnei i Rmnei i al cmpiei nalte. ns el poate s
apar i pe alte ruri care au bazine cu suprafee mici, aa cum este cazul Slnicului
de Ialomia, Slnicului de Teleajen, Rului Alb etc. Un rol important n
dimensiunea acestor fenomene de risc l are litologia bazinului, dar i suprafaa i
forma acestuia. n afar de sectorul piemontan al Putnei, unde secarea este datorat
exclusiv caracteristicilor substratului n care este spat albia minor, cele mai
severe secete hidrologice se produc pe Clnu i Rmna, dou bazine cu suprafee
mici i bazine alungite, care nu permit dezvoltarea lateral a reelei de drenaj.

CAPITOLUL 9

SCURGEREA SOLID

Scurgerea de aluviuni n suspensie la nivelul unitii subcarpatice sau a


bazinelor hidrografice este un indicator sintetic, care exprim rezistena suprafeei
topografice la aciunea agenilor subaerieni. Formarea aluviunilor presupune
existena proceselor de eroziune i transport, acestea avnd intensiti diferite n
funcie de factorii generatori. Rezistena rocilor, intensitatea precipitaiilor i gradul
de mpdurire al bazinelor, constituie principalii factori favorizani care determin,
pe teritoriul Subcarpailor de la Curbur, cea mai intens rat a eroziunii din ar.
n consecin, rurile care traverseaz aceast unitate de relief prezint debite
solide foarte mari, formate pe seama pierderilor de material solid din cadrul
bazinelor hidrografice.
Eroziunea de suprafa se desfoar la nivelul nveliului de sol al
versanilor, fiind determinat, n general, de aciunea mecanic a precipitaiilor,
variaiilor de temperatur (alternanei proceselor de nghedezghe) i vntului. O
alt surs de aluviuni este reprezentat de eroziunea n adncime (Fig. 9.1a),
desfurat mai ales la nivelul organismelor fluviatile incipiente (ogae, ravene sau
organisme toreniale), dar i al albiilor minore ale rurilor evoluate. n acest ultim
caz, eroziunea n adncime este nsoit de procese de eroziune lateral, ce se
desfoar asupra malurilor, n special a celor formate din roci slab consolidate,
genernd cantiti semnificative de aluviuni (Fig. 9.1b i 9.1c).
Volumul de material produs prin acinea apei asupra versanilor i albiilor
este completat, mai ales n dealurile subcarpatice, de cel datorat alunecrilor de
teren. Cantitile de aluviuni care sunt generate la nivelul bazinului i transportate
apoi de ctre ruri, raportate la unitatea de suprafa i de timp, reprezint
eroziunea total specific (t/haan).
Pentru judeele situate la curbura Carpailor (Buzu i Vrancea) a fost
determinat cea mai mare rat a eroziunii totale: 41,5 t/ha/an, respectiv 34 t/ha/an
(Mooc, 1982). Chiar dac, la nivelul Romniei, eroziunea n suprafa este cea
predominant (49%) n raport cu cea n adncime (24%), la nivelul judeului Buzu
predomin eroziunea n adncime (59%), urmat de cea n suprafa (29%). ns i
cantitile de material datorate alunecrilor de teren au o contribuie important
comparativ cu alte regiuni ale rii, cu att mai mult cu ct n Subcarpaii de la
Curbur indicele de hazard la alunecri este mare pe arii ntinse (Fig. 9.2), aceast

298

VIOREL CHENDE

unitate de relief caracterizndu-se prin cel mai mare grad de susceptibilitate de a se


produce alunecri (Blteanu et al., 2010).

Fig. 9.1. Principalele tipuri de eroziune:


eroziune n adncime n Subcarpaii Buzului
(a); alunecare de teren (b); eroziune lateral a
Slnicului n roci nisipoase (b i c).

a)

b)

c)

Fig. 9.2. ncadrarea susceptibilitii la alunecri de teren.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

299

n literatura de specialitate se apreciaz c n regiunile montane i


subcarpatice, albiile particip la producia de sedimente cu ponderi cuprinse ntre
3777% i 5585% (Gaspar et al., citat de Zaharia, 1999), astfel c principala surs
de aluviuni o constituie albiile minore ale rurilor, datorit proceselor de adncire
i a eroziunii malurilor.

9.1. FACTORII DETERMINANI AI FORMRII ALUVIUNILOR


Rezistena rocilor, caracteristicile nveliului de sol, utilizarea terenului,
regimul precipitaiilor i activitile antropice constituie principalii factori
condiionali ai intensitii eroziunii i variabilitii spaiale a cantitilor de aluviuni
care se regsesc n ruri. Alte elemente care influeneaz scurgerea solid sunt
morfometria bazinului, pantele longitudinale i densitatea reelei de drenaj.
Subcarpaii de la Curbur, caracterizai prin predominana rocilor uor
friabile sau neconsolidate, reprezint un areal cu potenial mare pentru producerea
scurgerii de aluviuni. Att depozitele groase de marne, argile, roci moi i plastice,
cu rezisten redus la intemperii i la aciuni mecanice, ct i stratele de pietriuri
sau nisipuri, roci cu porozitate mare, au o contribuie esenial la generarea
cantitilor record de material solid transportat de rurile din aceast regiune.
Prezena predominant a solurilor lutoargiloase i argiloase n Subcarpaii
de la Curbur, caracterizate de o rat de infiltraie foarte mic atunci cnd sunt
complet umede (ca urmare a potenialului mare de gonflare), determin scurgerea
apei pe versani chiar la nivele reduse ale precipitaiilor, declannd astfel
procesele de eroziune n suprafa.
Defririle practicate la sfritul secolului al XIX-lea i nceputul secolului
al XX-lea, au favorizat intensificarea proceselor de eroziune pe versanii puternic
nclinai, situai pe roci friabile, precum i extinderea alunecrilor de teren.
Utilizarea acestor areale ca terenuri agricole, fnee, dar mai ales puni, a condus
deseori la degradarea terenului, constituind surs de aluviuni pentru cursurile de
ap, mai ales n bazinele mici.
Regimul i intensitatea ploilor reprezint factorul determinant al procesului
de eroziune pluvial. Cercetrile efectuate pe bazine hidrografice mici au scos n
evidena c volumul maxim al scurgerii se realizeaz la ploile toreniale cu o durat
de circa 6 ore. Cum n Romnia 70% din ploile maxime n 24 ore au un caracter
torenial i o durat mai mic de 6 ore, este posibil s se utilizeze precipitaiile
maxime n 24 ore pentru determinarea eroziunii (Nedelcu, 2001). Chiar dac
intensitatea maxim a precipitaiilor czute n 24 ore nregistreaz cele mai mari
valori n Subcarpaii Prahovei (Fig. 9.3), condiiile de litologie, vegetaie, pant etc.
genereaz o scurgere solid mai redus.
Pentru evaluarea eroziunii, caracteristicile precipitaiilor sunt cuantificate n
literatura de specialitate pritr-un indice numit agresivitate pluvial. Acesta este

300

VIOREL CHENDE

definit ca raport ntre erozivitatea


ploii (capacitatea potenial a ploii
de a declana i ntreine
mecanismele eroziunii) i efectul
asupra solului (pierderile de sol
nregistrate pe parcelele unitare de
scurgere).
Pentru
teritoriul
Romniei, harta de zonare a
acestui indice arat valori reduse
(0,08) n vestul rii, pentru ca
cele mai ridicate (0,16) s fie
caracteristice zonei Carpailor
Meridionali, n care sunt cuprinse
parial i dealurile subcarpatice de
la sud de acetia. n Subcarpaii de
la Curbur, agresivitatea pluvial
Fig. 9.3. Cantiti de precipitaii n 24 ore
este apreciat ca avnd valoarea
corespunztoare perioadei de revenire de 100 ani.
0,14.
Micrile produse de cutremurele puternice genereaz modificri ale
evoluiei i dinamicii reliefului. Regiunea seismogen Vrancea este considerat cea
mai activ provincie pentru cutremure subcrustale din Europa (Mrza i Pantea,
1991, citat de Blteanu, 2005). Mecanismele de producere ale cutremurelor sunt
legate de procesele de subducie din sectorul de curbur al Carpailor.
Cutremurele, mai ales cele cu o magnitudine mare, produc o intensificare a
denudrii reliefului, determinat de amplele procese de versant care sunt declanate
(att prbuiri, ct i i alunecri de teren). Unul din arealele n care s-au nregistrat
efecte semnificative ale cutremurelor vrncene este situat n estul i sudul Munilor
Buzului, corespunztor liniilor tectonice care pun n eviden contactul cu
Subcarpaii. Astfel, cutremurul din 4 martie 1977 a determinat o rat de denudare
de 0,6 mm n bazinul vii Lupului. Ponderea prbuirilor cu un volum de peste
5 m3 a fost apreciat la 43%, a cderilor de roci la 51%, iar cea a alunecrilor de
teren la 6% (Blteanu, 1983, 1997).
Micrile neotectonice de ridicare n arealul montan i de afundare n
Cmpia de Subsiden a Siretului, determin o modificare a nivelului de baz a
reelei hidrografice, ceea ce impune o dinamic extrem de rapid, prin tendina de
adncire a reelei hidrografice care tinde s ating un profil de echilibru. Aceasta se
manifest i printr-o rat de denudare ridicat a versanilor. Contrar acestei tendine
normale, cantitile mari de materiale erodate i ajunse n ruri determin nlarea
patului albiei n arealul Subcarpailor.
Dinamica patului albiilor nregistreaz un ritm foarte accentuat de evoluie
mai ales n Subcarpaii Vrancei. Analiza seriilor de profile transversale n cteva
seciuni de pe principalele ruri din bazinul Putnei a scos n eviden dominana
tendinei de agradare n arealul subcarpatic. Nrujei i este specific procesul de

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

301

degradare, caracteristic rurilor din regiunea carpatic (Fig. 9.4). Adncirea albiei
se produce i n sectorul inferior, spre Cmpia Siretului (Ichim et al., 1995, citat de
Zaharia, 1999).

Fig. 9.4. Variaia n timp a patului albiei n bazinul hidrografic al Putnei (dup Ichim et al.,
1995, citat de Zaharia, 1999).

9.2. SCURGEREA DE ALUVIUNI MEDIE MULTIANUAL


Scurgerea de aluviuni n Subcarpaii de la Curbur poate fi caracterizat
foarte bine de situaia scurgerii de aluviuni n bazinul Buzului, cel mai
reprezentativ pentru acest spaiu geografic. Debitul solid (kg/s) depinde n cea mai
mare parte de suprafaa bazinului de recepie, acestea fiind direct proporionale.
Cele mai mari debite medii multianuale sunt caracteristice ultimelor seciuni de
nchidere de pe principalele ruri (Tabelul 9.1). Pe lng suprafa, intervin i
ceilali factori amintii anterior, care determin abateri de la corelaia R = f(S).
Lund n considerare i litologia sub forma produsului SCL, coeficientul de
corelaie crete, chiar dac nu semnificativ (de la 0,91 la 0,93).
Pentru ca valorile debitului solid s fie comparabile indiferent de mrimea
bazinului, acesta se exprim prin scurgerea medie specific de aluviuni n
suspensie, r (t/ha/an). Urmrind repartiia spaial a acesteia, se constat c nucleul
cu cea mai mare valoare (peste 25 t/ha/an) se ntlnete n zona bazinelor Clnu,
Rmnicu Srat i Milcov. Acest areal nregistreaz cea mai mare scurgere de
aluviuni nu doar din Subcarpai, ci i la nivelul rii, aa cum arat i C. Diaconu n
1971 (Fig. 9.5).

302

VIOREL CHENDE
Tabelul 9.1.
Debite solide medii multianuale.
Staia
hidrometric
Malu cu Flori
Trgovite
Blenii Romni
Micuneti
Cmpina
Adncata
Coereni
Sita Buzului
Varlaam
Bsca Roziliei
Nehoiu
Mgura
Cernteti
Potrnicheti
Bania
Cireu
Tulburea
Tulnici
Nereju
Colacu
Mirceti
Goleti
Jilite
Borlu
Ciuruc

Rul
Dmbovia
Ialomia
Ialomia
Ialomia
Prahova
Prahova
Ialomia
Buzu
Bsca Mic
Bsca Mare
Buzu
Buzu
Slnic
Clnu
Buzu
Clmui
Rmnicul Srat
Putna
Zbala
Putna
Putna
Milcov
Rmna
Putna
uia

a)

R
r
(kg/s) (t/ha/an)
3,1
1,51
9,7
4,36
19,3
6,65
43,2
6,30
10,7
6,94
96,7
8,25
144,5
7,22
2,4
2,03
2,0
2,70
10,4
4,27
14,0
2,80
52,1
7,17
16,8
12,89
13,6
22,28
112,0
8,80
0,7
0,20
10,1
16,76
3,7
3,24
9,3
11,09
39,0
11,28
50,9
11,29
17,1
13,16
22,7
22,24
91,0
11,57
3,0
5,45

M
T
(106 t) (kg/m3)
0,10
0,31
0,31
1,13
0,61
1,95
1,36
3,02
0,34
1,32
3,05
3,68
4,56
3,37
0,07
0,46
0,06
0,60
0,33
0,90
0,44
0,66
1,64
2,06
0,53
11,82
0,43
28,60
3,53
3,87
0,02
0,62
0,32
6,24
0,12
0,83
0,29
2,42
1,23
3,27
1,61
5,67
0,54
12,50
0,72
26,96
2,87
5,51
0,10
2,33

b)

Fig. 9.5. Scurgerea specific de aluviuni: a) la nivelul rii; b) detaliu la nivelul Subcarpailor de la
Curbur (dup Diaconu, 1971).

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

303

n lungul Buzului, arealul caracterizat de valori ale scurgerii de aluviuni


cuprinse ntre 10 i 25 t/ha/an este situat ntre Cislu i Nehoiu, extizndu-se att
spre vest ct i spre est. Acest ecart de valori domin unitatea subcarpatic de la
curbura Carpailor, n special compartimentul central i nordic. n continuare, att
spre limita cu muntele, ct i spre cea cu cmpia, valorile scad treptat pn la valori
cuprinse ntre 0,5 i 10 t/ha/an. Rul Buzu, de exemplu, nregistreaz la Nehoiu un
debit mediu multianual de aluviuni n suspensie de 14 kg/s care corespunde unei
scurgeri specifice de 2,8 t/ha/an. Aceasta crete treptat spre Subcarpai, ajungnd n
seciunea Mgura la 7,2 t/ha/an.
Factorul litologic, dar i ali factori de care depinde scurgerea solid, cum
sunt panta, lungimea versanilor, vegetaia, textura solurilor etc., nu mai pot fi att
de bine surprini de corelaia cu altitudinea, astfel c relaiile r-HB sunt mult mai
eterogene. Spre exemplu, n spaiul Subcarpailor Buzului i Vrancei i a arealului
montan periferic, variaia scurgerii medii specifice de aluviuni n suspensie cu
altitudinea cunoate dou tendine: la altitudini mai joase de 300350 m, scurgerea
de aluviuni crete direct proporional cu altitudinea, pentru ca peste acest prag, s
se reduc spre altitudini mai mari (Fig. 9.6). Acest tip de tendin este dedus i din
harta realizat de C. Diaconu. Pe baza celor dou tendine, poate fi generat harta
valorilor r (t/ha/an) Fig. 9.7.

Fig. 9.6. Corelaiile r = f(HB) caracteristice zonei


Carpailor i Subcarpailor dintre Tealeajen i
Trotu.

Fig. 9.7. Harta scurgerii medii specifice de


aluviuni n suspensie din spaiul Carpailor i
Subcarpailor dintre Tealeajen i Trotu.

Rolul identificrii relaiilor cu factorii fizico-geografici care determin


variabilitatea diferitelor componente hidrologice este tocmai acela de a constrnge
astfel de corelaii, i de a le aduce la un numitor comun. Astfel, combinarea unor
factori precum litologia, panta, lungimea versanilor, vegetaia, textura solurilor

304

VIOREL CHENDE

etc., ntr-un singur parametru i utilizarea acestuia ar putea determina poziionarea


celor dou seturi de puncte pe o corelaie comun.
Spre exemplu, dac este considerat o singur relaie cu altitudinea medie a
bazinelor hidrografice, se obine un coeficient de corelare de doar 0,19 pentru
ntreg spaiul analizat, care include att relief montan i subcarpatic, mai omogen
din punct de vedere a valorilor scurgerii de aluviuni, dar i areale de cmpie, cu
scurgere solid extrem de mic. n schimb, dac sunt considerate doar primele dou
uniti i nu se ia n considerare staia Cireu, situat la nchiderea bazinului
hidrografic Clmui, bazin tipic de cmpie care se caracterizeaz printr-o scurgere
specific solid de 0,2 t/ha/an, R2 crete la 0,58 (Fig. 9.8).
Analiznd raportul dintre scurgerea solid i principalii factori fizicogeografici, litologia i panta, se constat c CL prezint valori mici n arealul
montan i mari spre cmpie, n timp ce IB este direct proporional cu altitudinea.
Relaionnd scurgerea specific solid direct cu un parametru care ine cont de cele
dou variabile, acesta fiind CL2IB, coeficientul de corelaie crete la 0,76. Pe lng
cei doi factori, aa cum s-a artat anterior, scurgerea solid este influenat i de
tipul de utilizare a terenului, precipitaiile n 24 h, densitatea reelei hidrografice
etc. Pentru explicarea variabilitii spaiale a scurgerii solide n arealul
Subcarpailor de la Curbur i a zonelor periferice, a fost determinat parametrul:
CL2 IB + 1,8 P24_100 + 72 Drh + 20 Cveg + 50
unde: CL
clasa litologic
IB
panta medie a bazinului de recepie
P24_100 precipitaia maxim n 24 h cu asigurare de 1/100 ani
Drh
densitatea reelei hidrografice
Cveg coeficientul de vegetaie utilizat i n cazul determinrii ncadrrii
susceptibilitii la alunecri de teren
1800

1300
1200

R2 = 0,58

1400

1100

1200

1000

1000

900

CFZ

H (m)

1600

800

800

600

700

400

600

R2 = 0,83

200

500

Cireu

400
0

10

20
t/ha/an

30

40

Fig. 9.8. Poziia staiei hidrometrice Cireu pe


corelaia r = f(HB).

10

20
t/ha/an

30

40

Fig. 9.9. Corelaia r = f(CFZ) lund n


considerare i s.h. Cireu.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

305

Acest indicator, numit n continuare Coeficient de corelaie fizico-geografic


(CFZ), a condus la o mai bun explicare a variabilitii spaiale a scurgerii specifice
de aluviuni, R2 nregistrnd o apreciere considerabil, de la 0,58 la 0,83 (Fig. 9.9).
Indicele Cveg a fost dezvoltat iniial n scopul determinrii susceptibilitii la
alunecri de teren, dar poate rspunde i altor analize legate de influena utilizrii
terenului asupra proceselor de versant i
de denudare, inclusiv eroziune. A fost
utilizat o combinaie dintre nivelul 2 i
3 de clasificare a stratului tematic
Corine Land Cover, obinndu-se o
nou clasificare sintetic. Valorile cele
mai mici corespund arealelor ocupate de
pduri, livezi, arbuti etc., cele medii
caracterizeaz utilizarea agro-forestier,
pentru ca cele mai mari valori s fie
atribuite punilor, terenurilor arabile,
dar i pajitilor subalpine, caracterizate
prin lipsa vegetaiei arboricole i printrun strat subire de sol (Fig. 9.10).
n funcie de coeficientul CFZ,
Fig. 9.10. Indicele Cveg.
scurgerea specific poate fi scris astfel:
r (t/ha/an) = 2,0623 10-13 CFZ4,5561 =
= 2,0623 10-13 (CL2 IB + 1,8P24_100 + 72Drh + 20Cveg + 50)4,5561
Aceast relaie poate fi utilizat doar pentru valori medii pe bazin, nu i
pentru valori punctuale, caz n care limitele valorilor factorilor care formeaz CFZ
pot fi depite cu mult.

9.3. VARIAIA TEMPORAL A DEBITELOR DE ALUVIUNI N


SUSPENSIE
Debitele de aluviuni n suspensie prezint importante variaii de la an la an,
dar i lunare i anotimpuale, determinate, n principal, de variabilitatea condiiilor
climatice i a scurgerii lichide. Cele mai mari debite solide anuale s-au nregistrat
n anii n care i debitele lichide au fost maxime (1969, 1970, 1972 i 1991, dar mai
ales 1975 i 2005), punnd n eviden relaia care exist ntre debitele solide i
cele lichide. Cea mai mare parte a staiilor din bazinul Prahovei i Buzului au fost
caracterizate de debite solide maxime n anul 1975, n timp ce majoritatea staiillor
din bazinul Ialomiei amonte de confluena cu Prahova i din spaiul hidrografic
dintre Rmnicul Srat i Trotu, au nregistrat cele mai mari debite solide n 2005.
Cantitile minime de suspensii au fost tranzitate prin albii n general n anii 1987
i 1994, aceastea fiind n direct legtur cu volumele mici de ap tranzitate.

306

VIOREL CHENDE

Comparnd coeficienii de variaie ai scurgerii lichide cu cei ai transportului


aluvionar n suspensie, se constat variabilitatea mult mai accentuat a debitelor de
aluviuni. Pentru irul debitelor anuale, Cv se situeaz n general n jurul valorii
de 1, pe care o i deppete de multe ori. La nchiderea bazinului Clnu acest
coeficient este de 1,72 iar la s.h. Ciuruc pe rul uia, ajunge chiar la peste 2. Un
rol determinant n valoarea mare a coeficienilor de variaie a debitelor de aluviuni
n suspensie l au perioadele extreme care nregistreaz valori contrastante:
19691975 i anul 2005, caracterizate de cantiti foarte mari de aluviuni
transportate, i 19871994, la care se adaug 20002003, cnd debitele solide au
fost minime.
n cursul unui an, transportul de material n suspensie prezint diferenieri
importante de la o lun la alta i de la un anotimp la altul, datorate, n principal,
condiiilor hidro-meteorologice. Evoluia debitelor de aluviuni n suspensie este, n
general, asemntoare cu cea a debitelor lichide i a precipitaiilor (Fig. 9.11). Se
constat c intervalul aprilieiulie se caracterizeaz, n general, prin cele mai
ridicate cantiti de sedimente, debitele maxime i viiturile din aceast perioad
contribuind, prin volumul i viteza apei, la intensificarea forei de eroziune n
adncime, dar i la creterea capacitii de transport. De asemenea, cantitile mari
de precipitaii din iunieiulie determin o intensificare a eroziunii de suprafa.
35

kg/s

s.h. Blenii
Rom ni
r. Ialom ia

30
25

40

kg/s

s.h. Cm pina
r. Prahova

35
30
25

20

20

15

15

10

10

5
0

0
I

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

II

III

IV V

kg/s

VI VII VIII IX

XI XII

s.h. Mgura
r. Buzu

80

II

III IV

kg/s

VI VII VIII IX

XI XII

s.h. Goleti
r. Milcov

70
60
50
40
30
20
10
0

II

III IV

VI VII VIII IX

XI XII

II

III

IV

VI VII VIII IX

XI XII

Fig. 9.11. Diferite regimuri ale debitelor de aluviuni n suspensie medii lunare multianuale.

Analiznd ponderea procentual a cantitilor lunare i anotimpuale de


aluviuni transportate prin albiile rurilor (Tabelul 9.2), se constat predominana
celor formate n sezonul de var pe rurile care traverseaz Subcarpaii Prahovei
(Dmbovia i Ialomia, inclusiv Prahova), precum i n sectorul montan al

307

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

bazinului hidrografic Buzu. n aceste areale, raportul dintre cantitatea tranzitat n


sezonul de primvar i cea din sezonul de var se situeaz n general n jurul
valorii de 0,7.
Tabelul 9.2.
Ponderea cantitilor sezoniere de aluviuni n suspensie (%) transportate prin albiile rurilor.
Rul
Dmbovia
Ialomia
Ialomia
Prahova
Doftana
Teleajen
Prahova
Ialomia
Buzu
Bsca Mic
Bsca Mare
Buzu
Buzu
Slnic
Clnu
Buzu
Rmnicul Srat
Putna
Zbala
Putna
Putna
Milcov
Rmna
Putna
uia

S.h.
Malu cu Flori
Trgovite
Blenii Romni
Cmpina
Teila
Cheia
Adncata
Coereni
Sita Buzului
Varlaam
Bsca Roziliei
Nehoiu
Mgura
Cernteti
Potrnicheti
Bania
Tulburea
Tulnici
Nereju
Colacu
Mirceti
Goleti
Jilite
Borlu
Ciuruc

I
7,3
12,3
11,7
8,0
7,4
5,0
12,9
16,1
10,5
6,3
4,4
9,0
9,8
16,3
8,5
7,8
5,7
2,2
2,3
1,4
1,5
3,3
6,7
4,9
2,1

P
22,1
29,1
31,1
23,5
36,0
29,4
24,7
28,2
35,8
46,4
35,2
43,8
35,1
31,3
44,8
30,4
36,4
42,8
42,1
27,5
26,6
45,7
53,6
42,4
33,2

V
61,1
41,0
41,7
58,2
41,9
52,6
50,2
40,2
36,4
35,8
47,9
37,1
44,6
41,2
35,5
53,2
41,9
45,0
46,9
65,1
63,0
45,5
30,7
40,5
59,5

T
9,5
17,6
15,4
10,3
14,7
13,0
12,1
15,5
17,2
11,5
12,5
10,1
10,4
11,3
11,3
8,6
16,0
10,0
8,7
6,0
8,9
5,6
9,0
12,3
5,2

ncepnd de la Clnu spre nord, acest raport tinde spre 1 i chiar depete
aceast valoare n bazinele Clnu, Milcov, Rmna etc. Anterior viiturii din iulie
2005, Milcovul nregistra debitele medii de aluviuni n suspensie cele mai mari n
luna mai, lun n care erau tranzitate 37,1% din totalul anual (Zaharia 1999).
Cantitatea mare de aluviuni care a tranzitat prin seciunea staiei hidrometrice
Goleti n luna iulie 2005, a modificat radical ponderile lunare, luna iulie ajungnd
la o pondere de 26,6% din cantitatea anual. Viitura din anul 2005 a produs
modificri semnificative ale regimului cantitilor de aluviuni n aproape ntreg
bazinul Putnei.
Nu numai pe aceste ruri, dar i pe celelalte, se observ modificrile mari n
regimul cantitilor lunare i sezoniere de aluviuni n suspensie pe care le
determin viiturile excepionale. Astfel, ponderea procentual lunar sau sezonier
din masa anual de aluviuni este determinat n special de viiturile excepionale.

308

VIOREL CHENDE

Este posibil ca aluviunile transportate de ruri n lunile de primvar s provin n


mare parte din eroziunea n adncime, n timp ce aluviunile transportate n lunile de
var, cu excepia celor produse n timpul unor viituri mari, aa cum a fost spre
exemplu cea din iulie 2005, s aib ca surs preponderent eroziunea n suprafa.

9.4. TURBIDITATEA
Avnd n vedere relaia direct proporional dintre debitul solid, exprimat n
kg/s, i debitul lichid, exprimat n m3/s, este deseori utilizat turbiditatea, aceasta
exprimnd cantitatea de aluviuni n suspensie transportat de fiecare metru cub de
ap (T = R/Q). Cele mai mari turbiditi medii anuale sunt specifice bazinelor mici
i medii din spaiul Subcarpatic, care pentru acelai debit cu a unui ru din sectorul
carpatic, prezint o ncrcare mai mare cu aluviuni, rezultat n principal din
eroziunea n adncime sau lateral a albiei minore (Fig. 9.12). Astfel, bazinele
hidrografice Clnu i Rmna sunt caracterizate de valoari medii multianuale ale a
turbiditii de peste 25 kg/m3 (28,6 kg/m3, respectiv 27 kg/m3) determinate n
principal de debitele lichide mici care transport cantiti mari de aluviuni n
suspensie. Turbiditi medii multianuale care depesc 10 kg/m3 sunt caracteristice
i bazinelor Milcov i Slnic.

Fig. 9.12. ncrcarea cu aluviuni n suspensie n timpul unei viituri rapide produse ntr-un bazin mic
nemonitorizat din Subcarpaii Buzului (Valea Muscelului, iulie 2005).

n lungul principalelor ruri, turbiditatea crete pe msur ce acestea


colecteaz afluenii subcarpatici, ale cror bazine sunt formate din roci cu o
friabilitate ridicat. Astfel, Putna, n sectorul superior (la Tulnici), este caracterizat
de o turbiditate de 0,8 kg/m3, aceasta crescnd la 3,3 kg/m3 n cel mijlociu (la
Colacu) i la 5,5 kg/m3 n zona de cmpie (la Borlu). Buzul nregistreaz o
cretere de peste 3 kg/m3 ntre staiile hidrometrice Nehoiu i Bania.
Pe parcursul anului, cele mai mari turbiditi se nregistreaz, n general, n
intervalul maiaugust, caracterizat, de regul, prin ape mari i viituri frecvente. La

309

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

s.h. Mgura pe Buzu, n aceast perioad, turbiditile medii multianuale depesc


1 kg/m3, atingnd valoarea cea mai mare n luna iunie (1,9 kg/m3). Cea mai mare
valoare lunar (12,2 kg/m3) a fost nregistrat n iulie 1969 (Fig. 9.13). Cele mai
reduse cantiti de suspensii caracterizeaz lunile de iarn.
14
12

kg/m 3

10
8
6
4
2
ian.04

ian.02

ian.00

ian.98

ian.96

ian.94

ian.92

ian.90

ian.88

ian.86

ian.84

ian.82

ian.80

ian.78

ian.76

ian.74

ian.72

ian.70

ian.68

ian.66

ian.64

ian.62

ian.60

ian.58

ian.56

ian.54

Fig. 9.13. Variaia turbiditii medii lunare la s.h. Mgura pe Buzu.

9.5. RELAII NTRE SCURGEREA LICHID I SOLID


Faptul c debitul de aluviuni al unui ru ntr-un punct oarecare este rezultatul
proceselor erozionale i transportului solid de pe cuprinsul ntregului bazin explic
marea variabilitate n timp a debitelor solide i corespondena, de-a lungul
timpului, a unui ecart foarte larg al cantitilor de material n suspensie pentru
acelai debit de ap. Important pentru explicarea raportului dintre cele dou tipuri
de debite, lichid i solid, este i faza n care se afl albia, de erodare sau depunere.
n urma analizei scurgerii de aluviuni n lungul cursurilor de ap, se observ
o cretere a debitului solid proporional cu cel lichid. Gradientul de variaie se
modific brusc, n sens cresctor, odat cu intrarea rurilor n zona subcarpatic.
ns, comparnd evoluia debitelor medii lunare lichide i de aluviuni n suspensie,
se constat c ultimele urmresc numai ca tendin general alura debitelor de ap,
ntre cei doi parametri hidrologici existnd o proporionalitate relativ datorit
influenei diferite a elementelor fizico-geografice. Cantiti deosebit de mari de
suspensii sunt vehiculate n timpul viiturilor. n Subcarpaii Vrancei, valorile
maxime instantanee au depit pragul de 100 000 kg/s la staia hidrometric
Colacu, pe rul Putna.
Pentru rurile situate n zone unitare din punct de vedere al condiiilor fizicogeografice, n literatura hidrologic se precizeaz legturi de tipul dreptelor n
corelaie logQlogR, forma acestora fiind R = Qb / 10. Pentru b s-a adoptat o
valoare medie pentru Romnia de 1,25. n schimb, variaz n limite foarte largi,
prezintnd o zonalitate vertical. Aceast ultim variabil atinge valori minime n
zona Subcarpailor, la altitudini medii ale bazinelor de circa 200600 m. n cazul n
care este minim, R este maxim (Diaconu i erban, 1994). La aceste altitudini,

310

VIOREL CHENDE

factorii care concur la formarea scurgerii solide prezint un mare grad de


favorabilitate. Relaia dintre debitete lichide i cele de aluviuni n suspensie poate
fi scris mai simplu utiliznd forma funciei de tip putere, R = aQb, unde a i b
sunt coeficieni proprii fiecrui bazin hidrografic.
Totui, aplicarea unei astfel de corelaii pentru ntreg spaiul analizat
conduce la rezultate nesatisfctoare. Doar pentru bazinul Ialomiei o astfel de
funcie descrie acceptabil debitul solid, aceasta fiind de forma: R = 0.07Q2,11. n
cazul bazinelor Buzu i Putna, corelarea debitului de aluviuni doar cu debitul
lichid conduce la rezultate mai slabe. Acest lucru nseamn c, pe lng debitul
lichid, cel puin nc un factor fizico-geografic influeneaz decisiv debitul solid.
Corelaii de tipul R = aQb pot fi obinute, n general, doar pentru staiile situate pe
acelai curs de ap, aa cum este retaia dintre cei doi parametri determinat pe
baza datelor de la staiile hidrometrice situate exclusiv pe rul Putna, de forma
R = 0,1Q2,5 (Zaharia, 1999).
Este evident c factorul cel mai important care determin valorile debitelor
de aluviuni este substratul litologic i c acesta trebuie luat n considerare, alturi
de debitul lichid, n cadrul relaiilor de regionalizare. Debitul solid este direct
proporional att cu valoarea clasei litologice (CL), ct i cu debitul lichid.
Parametrul care determin creterea gradului de explicare a legturilor dintre cele
dou variabile pe perioad lung de timp (multianual) este de forma Qa CLb,
relaiile zonale avnd forma
R = f(Qa CLb)
Pentru arealul Subcarpailor de la Curbur i a zonelor periferice acestora pot
fi stabilite trei astfel de corelaii (Fig. 9.14):
Pentru bazinul hidrografic Ialomia, s-a stabilit o relaie de forma
R = f(QCL), respectiv R = 0,476(QCL) - 5,35. Aceasta este
caracterizat de un factor de corelaie de 0,99, doar cu puin peste
rezultatele obinute din corelaiile R = f(Q) sau R = f(S), ceea ce nseamn
c litologia nu are un rol foarte important n variabilitatea spaial a
debitelor solide, ci mai degrab suprafaa bazinului;
Pentru bazinul hidrografic al Buzului, parametrul identificat este de
forma QCL4, relaia dintre debitul solid i debitul lichid fiind
R = 0,0016(QCL4) - 3,14. Utilizarea acestei relaii conduce la obinerea
unui factor de corelaie cu peste 0,3 mai mare n raport cu relaia simpl
R = f(Q), respectiv de la 0,61 la 0,92, i doar cu 0,07 mai mare fa de
valoarea obinut n cazul relaiei R = f(S), respectiv de la 0,85 la 0,92.
Valoarea mare a puterii clasei litologice (4) scoate nc o dat n eviden
rolul acestui factor fizico-geografic n formarea debitului solid n acest
bazin hidrografic. Fa de aceast corelaie, debite solide mult prea mari
nregistreaz subbazinele Slnic i Clnu, situate n zona apreciat ca
avnd cea mai mare scurgere de aluviuni din ar. Scoaterea n afara
relaiei R = f(QCL4) a celor dou bazine, determin o cretere a factorul

311

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

de corelaie pentru restul bazinului Buzu la 0,97, relaia fiind


R = 0,0018(QCL4) - 10,39;
n cazul spaiului hidrografic Rmnicul Sratuia, parametrul
identificat ca fiind cel care explic cel mai bine relaia spaial dintre
debitele lichide i solide multianuale este Q0,5CL2,5, ceea ce presupune o
reducere substanial a rolului debitului lichid n favoarea substratului
litologic. Relaia stabilit este de forma R = 0,175(Q0,5CL2,5) - 13,285. Se
obine astfel, pentru ntreg spaiul, un factor de corelare mai mare cu circa
0,2 fa de cel al corelaiei R = f(Q).
160

160

160

140

140

140

120

120

120

R2 = 0,97
100

80

100
R (kg/s)

R (kg/s)

R (kg/s)

100

80

R2 = 0,95
80

60

60

40

40

40

20

20

20

60
R2 = 0,99

0
0

100

200
Q*CL

300

400

250

500
750
10-2*Q*CL4

1000

200

400
600
Q0.5*CL2.5

800

Fig. 9.14. Corelaiile debitului solid (R) cu parametrii Qa CLb pentru staiile hidrometrice situate n
b.h. Ialomia (a), b.h. Buzu (b)
i spaiul hidrografic situat ntre Rmnicul Sratuia (c)

Ca o prioritate pentru viitorele studii, se impune gsirea unor relaii ntre


debitele lichide i cele solide medii lunare, relaii ce ar putea contribui la
mbuntirea procesului de completare a valorilor debitelor solide medii lunare,
acolo unde irurile de date nu sunt omogene. Aa cum reiese i din analizele
anterioare, n formarea debitului solid particip n diferite ponderi diferii factori
fizico-geografici, astfel c relaiile ar trebui stabilite independent pentru fiecare
staie hidrometric. Pe rurile principale, un rol esenial n variabilitatea temporar
mare a debitelor solide l joac importantele cantiti de aluviuni transportate n
timpul viiturilor, astfel c o cuplare a debitelor solide cu debitele maxime
instantanee din fiecare lun ar putea genera corelaii care s descrie mai bine
aceast variabilitate. De asemenea, o anumit atenie trebuie acordat pantelor
bazinului de pe care cursurile de ap colecteaz materialul solid care formeaz
debitul de aluviuni.

CONCLUZII

n contextul evoluiei fr precedent din ultimii 10 ani a programelor


specializate G.I.S. i a tehnologiilor de obinere a informaiei geospaiale,
subdomeniile tiinelor Pmntului, printre care i Hidrologia, au cunoscut o
dezvoltare spectaculoas. Cercetarea tiinific, att cea fundamental ct i cea
aplicativ, utilizeaz eficient avantajele aduse de dezvoltarea informaticii,
conducnd, n final, la realizarea de noi metodologii pentru soluionarea unor
probleme practice sau la mbuntirea rezultatelor obinute prin metode clasice.
Sistemele Informaionale Geografice furnizeaz abordri i instrumente
avansate, care au ca scop central analiza spaial, plecnd de la structurarea
topologic a unui strat tematic (layer), modelarea suprafeelor printr-un grid sau
TIN, metode diversificate de interpolare implementate n aplicaii care ofer o
deosebit mobilitate n selectarea parametrilor (ca, de exemplu, modulul ArcGis
Geostatistical Analyst), aplicarea funciilor statistice pe celule i pe zone etc., si
ajungnd la posibilitatea implementrii unor modele prin combinarea, ntr-o
secven logic, a operaiilor algebrei cartografice i a operatorilor specifici. Una
dintre condiiile obinerii rezultatelor cu erori minime const n corecta utilizare a
sistemelor de coordonate, a proieciilor i datumurilor specifice Romniei.
Evoluia rapid a aplicaiilor GIS a fost nsoit i de o etap de dezvoltare a
surselor de date geospaiale, care a nceput odat cu obinerea MDT-ului SRTM n
anul 2000 (chiar dac este un model de rezoluie medie, obinut prin utilizarea
tehnologiei interferometriei radar, i folosit cu precdere n modele hidrologice) i
a continuat cu inovarea i perfecionarea dispozitivelor aeropurtate utilizate pentru
obinerea acestor tipuri de produse. ns varietatatea mare de elemente care
constituie cerine pentru analizele hidrologice face ca la fel de importante s fie i
sursele clasice de date (hri topografice sau tematice, msurtori batimetrice etc.).
Evaluarea resurselor de ap i analiza regimului de scurgere, deosebit de
importante prin prisma dezvoltrii socio-economice echilibrate, constituie tematici
fundamentate pe variabilitatea n timp i spaiu a componentelor hidrologice. Mai
mult, cunoaterea legitilor care guverneaz evoluia resurselor de ap se bazeaz
pe identificarea factorilor fizico-geografici cauzali i a relaiilor de dependen
dintre componentele mediului. n consecin, studiul resurselor de ap constituie
unul din domeniile care pot beneficia din plin de aplicabilitile tehnicilor
geospaiale, ncepnd de la cele mai simple, ca, de exemplu, determinarea
parametrilor morfometrici, pn la capacitatea de rezolvare a unor modele.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

313

Lucrarea de fa reprezint o mbinare ntre analiza resurselor de ap din


Subcarpaii de la Curbur i prezentarea unor metode i tehnici GIS aplicabile n
domeniul hidrologiei i al geografiei fizice n general. n acest sens, studiul
scurgerii lichide i solide din arealul subcarpatic a impus dezvoltarea de proceduri
GIS sau mbuntirea unor metode clasice, dar i spaializarea maximului posibil
de factori fizico-geografici care influeneaz scurgerea de suprafa. Prelucrarea i
sistematizarea acestora ntr-o baz de date geospaial, permite att analiza de tip
statistico-spaial a factorilor cauzali, ct i abordarea integrat cu seriile de date
hidrologice. Unul dintre obiectivele lucrrii a constat n corectarea sau completarea
relaiilor de regionalizare prin utilizarea diferiilor factori condiionali sub form de
indici numerici. Fundamentarea acestora se bazeaz pe identificarea factorilor
relevani i a influenei lor asupra diferitelor componente ale debitelor sau scurgerii
specifice, impunnd transformarea ntr-un sistem comun a celor dou tipuri de
date. Una dintre soluii const n convertirea factorilor fizico-geografici n date
spaial-statistice la nivelul bazinelor de recepie ale staiilor hidrometrice, i
necesit stabilirea unor indici cantitativi sau calitativi care s fie corelabili cu datele
hidrologice.
n vederea trasrii ct mai precise a limitelor Subcarpailor de la Curbur,
care s minimizeze erorile de determinare a diferitelor componente hidrologice, sau utilizat o serie de criterii: limitele formaiunilor geologice; utilizarea terenului,
pantele i formele de relief. Acestea au permis delimitarea unitii subcarpatice,
avnd la baz o limit trasat pe baza materialelor documentare. n acest scop, a
fost definit un indice al pantelor omogenizate (IPO), ce are drept scop
omogenizarea arealelor cu pante situate n intervalul 35 (interval n care,
conform literaturii de specialitate, este situat limita dintre Subcarpai i cmpie).
Aplicarea acestui indice genereaz o limit care traverseaz o zon de tranziie
ntre deal i cmpie. Acest criteriu a fost completat cu cel al formelor de relief, prin
aplicarea unei metodologii de definire a acestora pe baza MDT-ului. Indexul TPI
(Topographic Position Index), dezvoltat de Weiss i implementat ntr-o aplicaie
GIS de Jenness, corelat cu declivitatea terenului, permite clasificarea formelor de
relief. Utilizarea unor astfel de indici poate completa sau sprijini experiena
geomorfologilor, mai ales pe zone largi. O atenie mai mare a fost acordat
sectoarelor n care limita Subcarpailor este dificil de apreciat (culoarele
principalelor ruri, limita dinspre valea Trotuului, limita CarpaiSubcarpai ntre
Slnic i Buzu etc.).
Avnd n vedere c Subcarpaii de la Curbur reprezint o zon de tranziie,
att ca poziie n cadrul bazinelor hidrografice, dar i ca regim hidrologic, ntre
arealul montan i cel de cmpie, pentru a surprinde ct mai exact particularitile
scurgerii lichide i solide, sub toate aspectele ei (medie, minim, maxim), i mai
ales a diferitelor legturi cu factorii cauzali, au fost utilizate date furnizate de
staiile hidrometrice situate att n Subcarpai, ct i n cele dou uniti de relief
adiacente. Analiza scurgerii lichide i solide n Subcarpaii de la Curbur nu se

314

VIOREL CHENDE

poate face strict independent, fr a se ine seama mai ales de unitatea montan, cea
care genereaz intrrile pentru unitatea subcarpatic. Delimitarea arealului montan
de formare a scurgerii i analiza raporturilor dintre sectoarele carpatice i
subcarpatice ale bazinelor hidrografice permit evaluarea condiilor care genereaz
intrrile hidrice n Subcarpai. Extinderea analizei la arealele periferice a permis nu
numai obinerea unor corelaii cu grad mare de ncredere i determinarea cu
acuratee mare a parametrilori scurgerii, dar i evaluarea bilanului resurselor de
ap de suprafa.
Analiza ponderii ocupate de unitatea subcarpatic n suprafaa total a
bazinelor hidrografice (principale sau secundare) evideniaz existena unor bazine
situate n proporie de peste 80% n aceast unitate. Chiar dac acestea dreneaz
suprafee reduse, prezint o deosebit importan prin caracterul net subcarpatic,
ceea ce se reflect n proporia influenei factorilor fizico-geografici specifici
Subcarpailor asupra elementelor hidrologice. Astfel de bazine sunt cele ale unor
aflueni ai principalelor ruri, precum Vizui, afluent al Putnei (situat n totalitate
n unitatea subcarpatic), Nicov i Srel, aflueni ai Buzului (peste 90 % din
suprafaa lor este dezvoltat n aceast unitate), uia, afluent al Siretului (84%),
Cricovul Srat, afluent al Prahovei (83%). ntr-o analiz mai larg ns, pot fi
considerate bazine tipic subcarpatice cele a cror suprafa se suprapune unitii
subcarpatice n proporie de peste 40% i n care arealul montan de formare a
scurgerii reprezint sub 50% din suprafaa total. Astfel definite, au fost
identificate un numr de 22 bazine tipic subcarpatice care sunt monitorizate prin
seciuni hidrometrice.
Regimul cantitativ al apelor de suprafa i particularitile acestuia sunt
descrise i prin relaiile cu anumii factori de mediu (substrat litologic, relief,
soluri, utilizarea terenului, elemente climatice, ape freatice etc.). Informaia
geografic, structurat n layere GIS de tip vector sau raster, a facilitat identificarea
particularitilor i diferenierilor celor 3 subuniti principale (Subcarpaii
Prahovei, Subcarpaii Buzului i Subcarpaii Vrancei). Se evideniaz condiiile
nefavorabile ale Subcarpailor Buzului, aceast subunitate prezentndu-se sub
forma unei trepte altitudinale mai coborte n raport cu celelalte dou subuniti i
acoperit ntr-o proporie mai mare de roci slab consolidate, n care cursurile de ap
s-au adncit, genernd valori mari ale energiei de relief. Se remarc poziia
cobort, n special n cazul depresiunilor i culoarelor de vale. De asemenea,
gradul mare de acoperire cu soluri neevoluate, trunchiate sau desfundate, inclusiv
erodisoluri, precum i coeficienii mici de mpdurire, constituie factori cauzali
importani ai accelerrii proceselor care determin caracteristicile scurgerii, n
special a celei solide. n plus, manifestrile fenomenelor de foehn sunt maxime n
estul Subcarpailor Buzului.
Fa de metoda clasic de calcul a energiei de relief, care presupune
determinarea energiei de relief ca diferen a altitudinii maxime i minime ntr-o

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

315

gril (reea) de ptrate cu latura de 1 km, este propus o metod nou care se
bazeaz pe calculul statistic al vecintilor. Corelaia pantenergie de relief
scoate n eviden faptul c, la aceeai valoare a adncimii fragmentrii,
declivitatea terenului este mai redus n unitatea dintre Teleajen i Slnic, sugernd
o nivelare mai accentuat a reliefului, dar ntrerupt de vi puternic ncrustate n
dealurile subcarpatice. Aceast corelaie ofer, printr-o interpretare corelativ i
innd seam i de particularitile litologice, informaii asupra tipului de relief, a
intensitii eroziunii etc.
Substratul litologic tipic Subcarpailor Vrancei, caracterizat de roci cu o
duritate mai mare, dintre care se remarc cele paleogene i cretatice, a determinat
altitudinea cea mai mare a masivelor deluroase, dar i declivitatea i energia de
relief cea mai redus. Aceste condiii, conjugate cu o utilizare a terenului i o
textur a solului echilibrate, conduc la un regim hidric cu amplitudini ale
extremelor mai reduse. n schimb, Indicele Complexitii Reliefului (ICR), definit
n aceast lucrare, confirm caracterul complicat al Subcarpailor Vrancei (mai ales
n sectorul intern al acestora), descris n literatura geomorfologic. Valorile mari
ale ICR sunt determinate att de fragmentarea mare a Depresiunii Vrancea, ct i
de pantele accentuate ale culoarelor de vale din aceast zon. Totodat, sub
influena maselor de aer nordic, subunitatea dintre Slnic i Trotu este
caracterizat de cele mai mici cantiti de precipitaii i, spre Culoarul Siretului, de
temperaturi mai reduse, aceste elemente climatice determinnd un grad mai ridicat
de aridizare i, n consecin, o resurs de ap medie multianual mai mic.
Reprezentarea spaial a corelaiilor temperaturii i precipitaiilor cu
altitudinea prin definirea, pe baza mai multor criterii geografice, a suprafeelor
caracteristice fiecrei staii meteorologice, a condus la obinerea unor griduri ale
celor doi parametri (multianual, sezonier sau lunar) cu o acuratee mai mare. Harta
temperaturii lunii ianuarie pune n eviden existena insulei termice de iarn. Pe
versanii Subcarpailor de la Curbur, mai ales pe cei situai la contactul cu
muntele, mai adpostii, temperatura medie a acestei luni este, pentru aceeai
altitudine, chiar cu 2 C mai ridicat dect n unitile periferice. Arealul maxim de
manifestare se suprapune peste cel n care efectele proceselor de de foehn sunt cele
mai intense, i anume n Subcarpaii Buzului i sudul Subcarpailor Vrancei.
Analiza datelor meteorologice, inclusiv a celor de la staiile situate n arealul
montan, a condus la identificarea a dou tendine ale corelaiei coeficienilor de
variaie a precipitaiilor multianuale (Cv) cu altitudinea. La altitudini de peste
1 2001 300 m se contureaz existena unei tendine de cretere a variabilitii
precipitaiilor, deci o schimbare de sens a relaiei Cv = f (H), ajungnd ca, n zona
montan nalt, valorile Cv s fie mai mari dect n cmpie.
Adaptarea grupelor hidrologice de soluri la clasificarea romneasc a texturii
a permis realizarea stratului tematic al indicelui CN (Curve Number), acesta
reflectnd potenialul de scurgere a apei pe diferite terenuri. Rezultatele obinute n
cazul regionalizrii scurgerii maxime confirm acest aspect. La nivelul

316

VIOREL CHENDE

subbazinelor analizate care traverseaz Subcarpaii de la Curbur, cea mai mic


valoare definete bazinul Milcovului, una din cauze fiind i coeficientul de
mpdurire mare. Terenurile mpdurite au rol de reglare a scurgerii mai ales n
prima parte a ploilor i viiturilor, astfel c relaionarea coeficienilor de mpdurire
cu scurgerea lichid pe interval mare de timp nu este relevant. n schimb, au un
important rol n ntrzierea concentrrii i propagrii apei pe versani, n final
conducnd la ntrzierea viiturii i la reducerea debitului maxim instantaneu.
Un indice calitativ care a fost deseori utilizat n explicarea variabilitii
spaiale a scurgerii medii, maxime sau minime, este clasa litologic (CL). Gruparea
i cuantificarea formaiunilor geologice n 10 clase s-a realizat astfel nct acest
indice s poat fi utilizat att n analiza scurgerii lichide ct i a celei de aluviuni,
bazndu-se pe rezistena rocilor i permeabilitatea acestora. Avnd valori numerice
de la 1 la 10, substratul litologic poate fi luat n considerare ca factor cauzal al
scurgerii, reprezentnd una dintre variabilele utilizate pentru obinerea corelaiilor
de regionalizare i a ecuaiilor de regresie multipl.
Factorii care influeneaz scurgerea lichid i solid pot fi introdui ca
variabile n relaiile de cauzalitate prin indici cantitativi sau calitativi. Pentru
bazinele de recepie ale staiilor hidrometrice au fost determinai att principalii
parametri morfometrici (altitudinea medie a bazinului i a cursului principal,
energia de relief, panta bazinului i a cursului principal, densitatea reelei
hidrografice, precum i o serie de coeficieni de form ai bazinului), ct i o serie
de indici fizico-geografici (clasa litologic, coeficientul de mpdurire, coeficientul
de acoperire cu erodisoluri, indicele CN, temperatura i precipitaiile medii,
indicele de ariditate, precipitaiile sezoniere etc.). Densitatea de drenaj, realizat pe
baza reelei extras automat n aplicaia ArcHydro, scoate n eviden un areal de
tranziie ntre dealurile subcarpatice i cmpie, acolo unde schimbrile brute de
pant favorizeaz formarea unor adevrate centre de convergen hidrografic.
Rezultatele intermediare obinute n ArcHydro reprezint date de intrare pentru
anumite evaluri ale scurgerii.
Analiza debitelor medii multianuale relev stabilitatea acestor valori pentru
intervale n general mai mari de 40 de ani, dar, n anumite bazine, un grad mare de
ncredere a mediei se obine i pentru perioade de peste 25 ani. Formarea resurselor
de ap depinde n mare msur de suprafaa bazinului hidrografic drenat, ns o
serie de factori fizico-geografici induc abateri pozitive sau negative fa de o
situaie medie, cele negative caracteriznd mai ales sectoarele inferioare, de
cmpie, ale principalelor ruri. n arealul Subcarpailor de la Curbur i a zonelor
periferice acestora, au fost puse n eviden patru tendine ale corelaiei Q = f(SB).
Aceasta este n bun msur corectat prin nlocuirea suprafeei cu parametrul
SB/CL, litologia reflectnd destul de bine capacitatea de formare a resursei de ap
ntr-un bazin hidrografic, dar mai ales cu parametrul SHB1,2510-5, altitudinea
nglobnd i ali factori condiionali. n acest ultim caz, coeficientul de corelaie
(R2) obinut a fost 0,98 iar eroarea de determinare a debitelor medii multianuale s-a

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

317

redus la 15% pe ntreg arealul. De asemenea, litologia explic mare parte din
variabilitatea coeficienilor de scurgere medii multianuali (sub forma indicelui
H/CL2) la nivelul bazinelor tipic subcarpatice. Rolul coeficientului de mpdurire n
reducerea valorilor raportului dintre stratul scurs i precipitaii poate fi pus n
eviden doar la nivelul arealelor extrem de omogene.
Scurgerea specific (q) integreaz rolul condiiilor fizico-geografice n
formarea resurselor de ap, eliminnd influena suprafeei bazinului de recepie.
Tendinele din partea superioar (la altitudini mai mari de 1 7001 900 m) ale
funciilor putere care descriu corelaiile q = f(HB) pot conduce la obinerea unui
strat scurs mai mare dect stratul obinut din precipitaii, i, n consecin, la un
bilan negativ. ns pot fi utilizate funciile de tip polinomial de grad 3, atunci cnd
HB este reprezentat pe axa (0y), sau inversa acesteia, adic funcia de grad 6 (sau
dou funcii complementare de grad 3), atunci cnd variabila q este reprezentat pe
axa (0y), n scopul obinerii ecuaiilor de regresie care descriu aceast corelaie. Au
fost identificate 7 astfel de relaii, dintre care trei prezint valori extreme: una cu
valori ale scurgerii foarte mici, n sectorul median subcarpatic (SlnicBsca
Mic), care ar putea defini un areal puternic influenat de fenomenele de foehn, i
dou caracterizate de debite specifice foarte mari pentru aceeai altitudine medie,
acestea definind spaii restrnse situate n arealul montan nord-vestic, caracterizat
de influene oceanice.
Etapa de regionalizare a corelaiilor q = f(HB) conduce la concluzia c
analiza debitelor i scurgerii specifice trebuie realizat la nivelul suprafeelor
pariale (ntre dou staii succesive), i nu pe bazine integratoare ntre seciunea de
msurare i izvor, acest tip de abordare nereuind s scoat n eviden ntru totul
relaia dintre resursele de ap i factorii fizico-geografici. n multe cazuri, valorile
scurgerii specifice nregistrate n seciunile din aval reprezint medieri ale valorilor
specifice unor bazine de recepie caracterizate prin condiii altitudinale, litologice
i climatice diferite.
Unitatea subcarpatic genereaz un debit de 29 m3/s, la care se adaug cel
format n arealul montan, mult mai mare, astfel c spre cmpie este drenat un debit
mediu multianual de 101 m3/s, rezultnd un volum anual de 3 215 mil. m3.
Contribuia Cmpiei Romne la resursele de ap ale spaiului hidrografic dintre
Dmbovia i Trotu reprezint sub 10%.
Bilanul hidric, exprimat ca diferen ntre precipitaii i stratul scurs, scoate
n eviden faptul c pierderile cele mai mari se nregistreaz n Subcarpai, media
acestora fiind de 475 mm. Prin analiza pe trepte altitudinale, au fost identificate
dou zone unde ambele elemente de bilan sunt maxime, prima situat n
Subcarpai, la altitudini cuprinse ntre 400 i 600 m, datorat extinderii spaiale
mari a acestei trepte, i cea de a doua n partea inferiormedian a masivelor
montane (ntre 1 0001 200 m).
Rasterele scurgerii specifice sezoniere, calculate pe baza hrilor repartiiei
procentuale a volumelor de ap din timpul celor 4 sezoane i a gridului scurgerii

318

VIOREL CHENDE

medii multianuale, au stat la baza determinrii distribuiei spaiale a bilanurilor


medii multianuale ale fiecrui sezon. O situaie specific este caracteristic
sezonului de primvar. Peste o anumit altitudine, stratul de ap drenat i
trasportat de albiile rurilor n acest sezon depete stratul precipitaiilor (S > P).
Diferena dintre cele dou elemente este determinat de topirea zpezii i eliberarea
cantitilor de ap imobilizate n sezonul rece. Arealul specific acestei abateri are o
altitudine medie de 1 250 m i include importante suprafee carpatice, cobornd
uneori pn la contactul cu Subcarpaii, i chiar n interiorul acestora. Media
bilanului negativ este de circa -42 mm. Hrile scurgerii specifice sezoniere medii
multianuale scot n eviden pentru sezonul de iarn ponderi mai mari n
Subcarpaii Buzului (ntre 2025%) determinate de temperaturile mai ridicate n
acest sezon pe versanii Subcarpailor de la Curbur situai la contactul cu muntele,
mai adpostii. n schimb, n Subcarpaii Vrancei, scurgerea de iarn scade sub
20% (local, chiar sub 15%) din totalul anual, fiind compensat n timpul
primverii.
Scurgerea lichid maxim prezint cel mai mare interes din punct de vedere
practic, aceasta fiind necesar stabilirii arealelor cu risc la inundaii, precum i
proiectrii, execuiei i exploatrii lucrrilor de aprare mpotriva inundaiillor
(diguri, poldere, incinte ndiguite etc.). Pentru spaiul subcarpatic de la curbura
Carpailor, cei mai caracteristici ani ploioi au fost 2005, 1970 i 1972. Dac
anterior anului 2005, debitele anuale din 1970 erau cele maxime pe areale extinse,
dup 2005 acestea capt caracter de referin, scurgerea anual maxim fiind
datorat producerii a dou viituri excepionale, una n iulie i cea de a doua n
septembrie. Anul 1991 este de asemenea un an caracteristic ploios, mai ales pentru
bazinele Putnei i uiei.
n ceea ce privete debitele lunare maxime, se constat c acestea sunt mai
frecvente n aprilie, n special n Subcarpaii interni ai Buzului i Vrancei, pentru
ca la exterior s fie caracteristice lunii martie, fiind determinate de topirea mai
devreme a zpezii. ns aceste luni nu se suprapun lunilor n care se nregistreaz
valorile maxime absolute ale debitelor lunare (n general, mai sau iulie). Pe fondul
unei circulaii atmosferice particulare, maximele se pot produce chiar i n unele
luni de toamn. Debitele lunare maxime absolute prezint o bun corelare cu
parametrul SHB10-3. Abateri semnificative nregistreaz doar staiile
hidrometrice din sectorul inferior al Buzului. i litologia sau pantele joac, alturi
de suprafaa bazinelor, un important rol n dimensiunea celor mai mari debite medii
lunare, influen pus n eviden de corelaiile cu parametrii S/CL0,5 i S*IB0,5.
Ecuaia de regresie obinut pe baza corelaiei Q = f(SHB10-3) a fost utilizat
pentru extrapolarea debitelor lunare maxime absolute n fiecare punct al reelei
generat n mod automat. Deoarece aceste debite nu se nregistreaz n acelai an
sau aceeai lun, formarea prin compunerea pe reeaua hidrografic nu trebuie
privit ntr-un bilan valoric. Metodologia dezvoltat n mediu GIS se bazeaz pe
utilizarea extensiei ArcHydro din ArcGIS 9.x i a unor strate tematice de tip grid,

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

319

putnd fi utilizat i n cazul altor tipuri de debite, cu condiia s existe o relaie


ntre acestea i anumite elemente geografice reprezentate ca raster.
O deosebit importan o prezint debitele maxime instantanee i viiturile.
Se constat dominana a dou evenimente care au generat debitele maxime
absolute: iulie 1975 i iulie 2005. Viitura din 1975 a fost puternic resimit n
bazinul Buzului, Teleajenului i Prahovei. Perioada ploioas care a nceput n
1969 atinge apogeul n 1975 cnd, cel puin n bazinele amintite, se produc cele
mai mari debite instantanee, acestea pstrndu-i caracterul istoric la multe staii,
iar n unele cazuri fiind depite abia n 2005. n bazinul Putnei, cele mai mari
debite i cele mai severe viituri s-au nregistrat n iulie 2005, avnd efecte
socioeconomice severe, mai ales n bazinul Siretului Inferior. Pentru principalele
viituri din regiunea Subcarpailor de la Curbur (iunieiulie 1969, mai 1970,
octombrie 1972, iulie 1975, iulie i septembrie 2005), au fost realizate hri ale
scurgerii specifice maxime i a distribuiei cantitilor de precipitaii. Viitura din
2005 are un caracter de referin pentru Subcarpaii de la Curbur i zonele
periferice acestora.
Dac n cazul spaiilor hidrografice omogene, mai ales din punct de vedere al
reliefului, suprafaa bazinului este cea care dicteaz valoarea qmax (relaia fiind de
invers proporionalitate), n cazul arealelor care includ bazine situate n uniti de
relief diferite, rolul suprafeelor se reduce n favoarea altitudinii medii, dar mai ales
n favoarea pantelor, texturii solurilor i utilizrii terenurilor, elemente ce explic
cele mai mari diferene n scurgerea maxim. Luarea n considerare a unei
combinaii dintre aceti trei factori i suprafaa bazinului conduce la o cretere a
coeficientului de corelaie, mai ales n cazul debitelor. Parametrul utilizat este de
forma (S CN2 IB2)0,2. ns valabilitatea acestuia se remarc n special la nivelul
unor bazine hidrografice omogene. Valorile indexului CN i a pantei medii a
bazinului determin o corecie a relaiei debitului i scurgerii specifice cu suprafaa,
mai ales n arealele de cmpie, plane, care corespund, n general, celor mai mari
suprafee ale bazinelor de recepie. Fa de alte elemente hidrologice, unde litologia
avea un important rol, n cazul debitelor maxime instantanee, acest factor nu
influeneaz valorile produse.
Pe baza informaiilor GIS existente i a relaiilor din modelul SCS, au fost
determinai timpii de concentrare (TC) ai bazinelor de recepie. La nivelul unor
zone omogene (b.h. Ialomia, b.h. Buzu i spaiului hidrografic Rmnicul Srat
uia), corelaiile qmax = f (TC) prezint un mare grad de ncredere, relaia fiind
invers proporional (scurgerea specific maxim instantanee cea mai mare
caracterizeaz bazinele cu timpii de concentrare cei mai mici).
Analiza debitelor i scurgerii maxime cu diferite perioade de revenire
conduce la identificarea acelorai parametri care definesc factorii cauzali ca i n
cazul maximelor instantanee, cu mici diferenieri. O ecuaie de regresie cu un grad
mare de ncredere se obine din corelaia cu suprafaa drenat. Chiar i bazinele
caracterizate de fenomenul de atenuare (ns doar cele care nu au suprafee foarte

320

VIOREL CHENDE

mari), aa cum sunt Buzul sau Rmnicul Srat (mai puin Ialomia), pot fi
analizate mpreun cu celelalte bazine printr-o corelaie comun utiliznd
parametrul HB/S. Regionalizarea n funcie de suprafaa bazinului se poate face la
nivelul a dou areale: bazinul hidrografic Ialomia, pn la Coereni, i spaiul
hidrografic dintre Buzu i uia.
n ceea ce privete scurgerea minim, anii caracteristici secetoi au fost
1987, 1989, 1990 i 1994. Trebuie remarcat faptul c n perioada 19681985 nu
s-au nregistrat debite minime anuale. Pentru a pune n eviden scurgerea lichid
minim, au fost analizai doi indicatori climatologici: Indicele Standardizat de
Precipitaii (ISP) i numrul de zile consecutive fr precipitaii. Se remarc
frecvena mai mare a sezoanelor de toamn secetoase ncepnd de la Buzu spre
nord, att n Subcarpaii externi, ct i n cei interni, i mai redus n Subcarpaii
Prahovei. Aceast tendin este evideniat i de numrul de zile consecutive fr
precipitaii, numrul de intervale cu peste 20 de astfel de zile consecutive fiind
maxim n arealele estice i nordice ale Subcarpailor de la Curbur, n medie
acestea putndu-se produce de aproape 3 ori n decurs de un an. ns, n aproape
ntreg arealul analizat, perioadele maxime fr precipitaii pot cumula peste 50 zile.
Analiza frecvenei de producere a debitelor medii lunare minime pe
parcursul unui an scoate n eviden o mare variabilitate spaial a distribuiei
acestora. n arealul montan al bazinelor Ialomia, Prahova, Putna i Trotu, debitele
medii lunare minime se nregistreaz iarna ntr-o proporie de peste 70% din cazuri.
Anumite condiii, precum influenele oceanice sau efectele fenomenelor de foehn,
conduc la o reducere a frecvenei n timpul sezonului rece. n bazinele
subcarpatice, minimele se produc toamna n proporie de peste 50%, cu frecven
mai mare n Subcarpaii Prahovei, aici ajungnd la peste 60%, i mai redus n
Subcarpaii Vrancei, unde sunt compensate de cele din sezonul de var. A fost
identificat o anumit relaie de cauzalitate invers proporional ntre frecvena de
producere a debitelor lunare minime n timpul verii i parametrul IavH0,5S0,1.
Scurgerea specific obinut din media debitelor lunare minime este
dependent nu doar de altitudine, ci i de substratul litologic, i mai ales de textura
solurilor (luat n considerare prin intermediul grupelor hidrologice de soluri).
Parametrul utilizat n acest caz a avut forma HB/MCHS2, unde MCHS reprezint
media grupelor hidrologice de soluri. Cele mai mici debite medii lunare se produc
pe solurile argiloase, rurile care dreneaz bazine acoperite de astfel de soluri
accesnd destul de greu resursa de ap din freatic. n schimb, n cazul debitelor
lunare minime absolute, rolul altitudinii n explicarea acestora se reduce mult.
Variabilitatea debitelor minime cu diferite probabiliti de depire poate fi
pus n eviden prin parametrul SH0,5. ns altitudinea reflect o serie de condiii
fizico-geografice care completeaz influena suprafeei, astfel c aceasta poate fi
nlocuit cu parametrul Drh/MCHS, densitatea reelei hidrografice (Drh), prin drenajul
apelor freatice, putnd determina un debit minim mai mare. n cazul n care corelaia
general este separat pe dou areale, R2 depete valoarea de 0,94.

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

321

Scurgerea solid i punerea n circulaie a unei anumite cantiti de aluviuni


depinde de o serie de factori, cei mai importani fiind rezistena rocilor la eroziune,
morfometria bazinului i a reelei de drenaj (n special panta, forma bazinului i
densitatea reelei hidrografice), regimul precipitaiilor (mai ales maximele n 24 ore
i intensitatea maxim a precipitaiilor), activitatea seismic i neotectonica etc.
Gradul mare de nefavorabilitate a acestor factori, dar, mai ales, rezistena redus a
rocilor la eroziune, determin cea mai mare scurgere de aluviuni n suspensie din
Romnia n sectorul central al Subcarpailor de la Curbur, respectiv n bazinele
mici dintre Slnicul de Buzu i Putna (Slnic, Clnu, Rmna). Aici, scurgerea
specific medie a bazinelor ajunge la 22 t/ha/an, dar punctual, poate depi chiar 25
t/ha/an. O contribuie major la formarea debitului solid n aceast regiune poate fi
atribuit eroziunii n adncime i laterale ce se manifest mai ales n timpul
viiturilor. Astfel, ponderea procentual lunar sau sezonier din masa anual de
aluviuni este determinat ntr-o proporie foarte mare de viiturile excepionale,
acestea putnd schimba radical distribuia lunar a debitelor solide.
Analiza corelat a factorilor cauzali a permis determinarea unui model de
calcul a scurgerii medii multianuale. Marea eterogenitate a relaiilor r = f(HB),
exprimat prin dou tendine diferite, de direct i invers proporionalitate cu
altitudinea, a impus cutarea unei soluii care s genereze o singur corelaie.
Completnd principalii indici care determin variabilitatea spaial a scurgerii
solide, respectiv CL i IB, cu ali factori fizico-geografici, a fost identificat un
coeficient de corelaie fizico-geografic (CFZ), acesta determinnd o mbuntire
evident a valorii R2, de la 0,58 la 0,83. Parametrul stabilit este de forma
CL2IB+1,8P24_100+72Drh+20Cveg+50, putnd fi utilizat ns doar pentru valori
medii pe bazin.
n literatura de specialitate, dependena dintre scurgerea medie multianual
lichid i solid este descris de relaii de tipul R = AQb, ns rezultate acceptabile
au fost obinute doar n cazul bazinului hidrografic al Ialomiei sau n lungul
principalelor ruri, analizate independent. Corelarea debitului de aluviuni nu se
poate face doar cu debitul lichid, cel puin nc un factor fizico-geografic
influennd aceast relaie. Cum factorul cel mai important este litologia, poate fi
adoptat parametrul QaCLb, debitul solid fiind direct proporional cu ambele
variabile. S-au stabilit 3 ecuaii de regresie de tipul R = f(QaCLb), pentru bazinul
Ialomiei, cel al Buzului i spaiul hidrografic Rmnicul Sratuia. Coeficienii
de corelaie se situeaz peste pragul de 0,95.
Analiza resurselor de ap, a scurgerii lichide i solide din Subcarpaii de la
Curbur pune n eviden caracterul median a acestei uniti, ntre arealul montan i
cmpie, i reconfirm cele mai mari cantiti de aluviuni, caracteristice bazinelor
mici din spaiul SlnicRmna. Obiectivul urmrit a fost nu numai evaluarea
resurselor de ap i a distribuiei spaiale a acestora, ci i identificarea factorilor
condiionali ai scurgerii i a relaiilor de dependen dintre componentele mediului
i elementele hidrologice, baza de date geospaiale constituind suportul
determinrii de noi corelaii i ecuaii de regresie. n general, acestea completeaz
sau suplinesc corelaiile cu suprafaa sau altitudinea.

322

VIOREL CHENDE

SUMMARY

The unprecedented evolution over the last ten years of GIS software and
technologies to obtain geospatial information has led to the spectacular
development of the Earth Sciences, among which Hydrology. Both fundamental
and applied scientific research use the advantages offered by the development of
the information technologies in finding new methodologies for solving practical
problems or improving the results obtained by classical methods.
Geographic Information Systems provide advanced approaches and tools
necessary for spatial analysis, based on the topological structure of a thematic
layer, surface modelling by a grid or TIN, the use of various interpolation methods
in applications that offer great mobility in the selection of parameters (e.g. ArcGis
Geostatistical Analyst), application of certain statistical functions on cells and
zones, the facility of implementing some models by combining map algebra
operations and specific operators in a logical sequence. A condition to obtain
results with minimum errors is the correct use of coordination systems, projections
and datums specific to Romania.
The swift development of GIS application was accompanied by the
evolution of geospatial data sources that began in 2000 when the SRTM Digital
Elevation Model was elaborated (a medium resolution model obtained by radar
interferometry technology, and used mainly in hydrological models), and went on
with the innovation and improvement of airborne devices used to obtain these types
of products. The huge variety of elements necessary for hydrological analysis
requires also classical data sources (topographic or thematic maps, bathymetric
measurements, etc.)
The assessment of water resources and analysis of the runoff regime,
particularly important in terms of a well-balanced socio-economic development,
are topics based on the spatial-temporal variability of the hydrological components.
Moreover, knowledge of the rules governing the evolution of water resources is
based on identifying causal physicalgeographical factors and the dependency
relationships between environmental components. Consequently, the study of water
resources may fully benefit from the use of geospatial techniques, starting-up from
the simplest ones (e.g. evaluation of morphometric variables) to model solving.
The present volume combines the analysis of water resources in the
Curvature Subcarpathians with GIS methods and techniques applicable to physical
geography, particularly to hydrology. The study of runoff and suspended load in
the Subcarpathian area required the development of GIS procedures, or the
improvement of some classical methods, as well as the spatialisation of as many as

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

323

possible physicalgeographical factors influencing runoff. Processing and


organizing them into a geospatial database allow a statistical-spatial analysis of
causal factors, on one hand, and their integration with the hydrological data series,
on the other. One of the goals of the present study has been to correct or complete
regionalization structures by using various conditional factors, in the form of
numeric indices. Their development has been based on the identification of
relevant factors and their influence on various hydrological components, leading to
the need of converting both hydrological and geospatial data into a common
system. One possible solution is to convert physical-geographical factors into
spatial-statistical data at the level of the drainage basins upstream of gauging
stations. This requires setting quantitative or qualitative indices to be correlated
with the hydrological data.
The criteria used to accurately draw up the boundaries of the Curvature
Subcarpathians, in order to minimize errors in assessing water resources, were as
follows: the limits of geological formations, land use, slopes, and landforms. They
have allowed to improve delineation of the Subcarpathian unit from geographical
documentary material. For this purpose, a Homogenous Slope Index (HSI), which
aims to homogenize the areas with slopes in the range of 35 (an interval within
which the specialist literature sets the boundary between the Subcarpathians and
plain) has been defined. This index designates a limit crossing a transition zone
between hill and plain. This criterion has been completed with that of landforms,
by applying a methodology based on DEM. The Topographic Position Index (TPI),
developed by Weiss and used in a GIS application by Jenness, correlated with
terrain declivity, allows landform classification. The use of such indices may
complete or support geomorphological expertise, especially on large areas. A
special attention has been paid to sectors where the Subcarpathian boundary is
difficult to draw (the corridors of main rivers, the boundary towards the Trotu
Valley, the CarpathianSubcarpathian limit between the Slnic and the Buzu
rivers, etc.).
Since the Curvature Subcarpathians represent a transition zone between
mountain and plain (both in terms of spatial location, and also of hydrological
regime), an analysis of runoff and sediment load data supplied by river gauging
stations located both in the Subcarpathians unit and in two peripheral units has
been performed, in order to identify their particularities. This analysis had to take
into account the mountain unit, which is the input source for the Curvature
Subcarpathians. The relationships between the Carpathian (runoffgenerating
mountain zone) and the Subcarpathian drainage basin sectors underline the relevant
conditions influencing hydrological input for the Subcarpathians. Extending the
analysis to peripheral areas has allowed obtaining highly reliable causal factors
hydrological elements correlations, the evaluation of runoff variables and the
assessment of the water resources balance.

324

VIOREL CHENDE

Looking at the share of the Subcarpathian unit within the total area of
drainage basins reveals the existence of some basins with over 80% of their area
located in this unit. Despite draining only small areas, these basins are important
due to their clearly Subcarpathian character, which is reflected in the proportion to
which the specific physical-geographical factors influence the hydrological
elements. This type of basins belongs to some main river tributaries. However, a
broader analysis may consider as typically Subcarpathian basins those that have
over 40% of their area in this unit, while the runoff-generating mountain zone is
less than 50% of its area. In this way, 22 typically Subcarpathian basins monitored
by river gauging stations have been identified.
The quantitative surface water regime and its particularities are described
also in terms of their relationships with certain environmental factors, (e.g.
lithological formations, landforms, soils, land use, climate features, groundwater,
etc.). The geospatial information, structured in GIS layers (vector or raster format),
has facilitated the identification of the particularities of three main sub-units (the
Prahova Subcarpathians, the Buzu Subcarpathians and the Vrancea
Subcarpathians). It highlights the Buzu Subcarpathians adverse conditions, e. g.
lower elevation level than the other two subunits (especially for depressions and
valley corridors) and larger areas covered with weakly consolidate rocks, cut into
by main rivers, thereby generating a higher local relief. Also, the large areas
covered with undeveloped and truncated soils, including eroded soils, as well as
low coefficients of afforestation are the main triggering factors accelerating
hydrological processes, especially those related to river sediments. In addition,
foehn phenomena have maximum intensity in the eastern part of the Buzu
Subcarpathians.
Unlike the classical method of local relief calculation, where this parameter
is determined as the difference between maximum and minimum elevation within a
network of squares of 11 km, a new method is being proposed based on
neighbourhood statistics. The slope local relief correlation shows that at similar
fragmentation depth, terrain declivity in the area between the Teleajen and the
Slnic rivers is lower, suggesting higher landform levelling, discontinued by
valleys cut deeply into the Subcarpathian hills. A correlative interpretation of this
relationship, together with lithological particularities, could provide information
about landform types, intensity of erosion, etc.
The lithological substrate of very hard rocks, especially Paleocene and
Cretaceous, typical of the Vrancea Subcarpathians, shaped the highest elevation in
the hilly massifs, but also the lowest declivity and local relief. These conditions,
together with balanced land use and soil texture, account for a water regime with
lower amplitudes. On the other hand, the Landform Complexity Index (LCI),
defined in this study, confirms the complicated character of the Vrancea
Subcarpathians (especially in its inner sector) described in the geomorphological
literature. The high LCI values are the results of the deep fragmentation of the

Resursele de ap din Subcarpaii de la Curbur. Evaluri geospaiale

325

Vrancea Depression and of the steep slopes of valleys in this area. However, air
advections from the North are responsible for the smallest quantities of
precipitation in the sub-unit between the Slnic and the Trotu rivers and for the
lower temperatures towards the Siret Corridor. These climatic features increase the
aridity, therefore reducing the mean annual water resources.
The spatial representation of the correlations between temperature and
precipitation on the one hand and elevation on the other, using the characteristic
areas of each weather station (defined based on several geographical criteria), has
led to developing more accurate annual, seasonal or monthly grids for the two
variables. The January temperature map shows the presence of a winter thermal
island. On the slopes of the Curvature Subcarpathians, mainly on the better
sheltered ones formed at the contact with the mountain, the average January
temperature is even by 2C higher at similar elevations than in the peripheral units.
The area of maximum manifestation overlaps the Buzu Subcarpathians and the
southern part of the Vrancea Subcarpathians where foehn effects are maximum
values.
The analysis of data provided by weather stations, including the mountain
ones, indicates two trends in the correlation of annual variation of precipitation
coefficients (Cv) with elevation. Thus, at over 1 2001 300 m, there is greater
variability of precipitation, therefore, the relation Cv = f (H) changes its trend, the
Cv values being even higher in the mountain area than in the plain.
Adjusting soil hydrological groups to the Romanian soil texture
classification has led to elaborating a thematic layer of CN index (Curve Number),
illustrating water potential runoff on various surfaces. The results of regionalizing
maximum runoff confirm the index utility. The lowest value found in the subbasins of the Curvature Subcarpathians characterizes the Milcov Basin, which has a
higher afforestation coefficient. Afforested lands have the capacity to regulate the
runoff, especially in the first part of a rainfall event and of flood-waves, therefore
establishing a relation between afforestation coefficients and runoff over a long
time period is not relevant. However, forest areas play a significant role in delaying
water concentration and its runoff on slopes, and finally in delaying the formation
of flood-waves and reducing maximum peak discharge.
A qualitative index often used to explain the spatial variability of mean,
maximum and minimum discharge is lithological class (CL). Grouping and
quantifying lithological formations by 10 classes based on rock resistance and
permeability has been done in order to use this index for runoff and river sediments
analysis. With numerical values from 1 to 10, the lithological substrate can be
considered a causal factor of runoff, representing one of the variables used to
obtain regionalization correlations and multiple regression equations.
The factors influencing runoff and sediment load could be introduced as
variables in causal relationships through quantity and quality indices. For this aim,
both morphometric variables (average elevation of basins and watercourses, local

326

VIOREL CHENDE

relief, slope of basins and watercourses, density of drainage network, several


indices of basin shape) and a series of physical-geographical parameters
(lithological class, afforestation coefficient, cover coefficient for eroded soils, CN
index, average temperature and precipitation, aridity index, seasonal precipitations,
etc.) have been assessed for the drainage basins of river gauging stations. The
drainage density, established by the automatically extracted drainage network with
ArcHydro, reveals a transition area between the Subcarpathian hills and the plain,
where sudden changes in declivity favour the formation of hydrographic
convergence centres. The intermediary results obtained using ArcHydro represent
input data for specific runoff assessment.
An analysis of the mean annual discharge confirms the stability of these
data, generally for intervals longer than 40 years. However, there are some basins
in which a high degree of confidence is obtained even for a period of over 25 years.
The formation of water resources largely