Sunteți pe pagina 1din 11

Analiza preturilor de transfer

Prezentarea tranzactiilor

Analiza functionala (rolul fiecarui partener in tranzactie)

Selectarea metodei preturilor de transfer

Analiza economica
Selectarea entitatilor comparabile
Selectarea indicatorului nivelului de profit (daca este cazul)
Analiza comparabila

Metode de detreminare a preturilor de transfer


A. Metode traditionale

Metoda compararii preturilor necontrolate (CPN)


Metoda cost plus
Metoda pretului de revanzare
B. Metode bazate pe profit

Metoda impartirii profiturilor


Metoda marjei nete (MMNT)

Metoda compararii preturilor necontrolate (CPN)


-CF Norme metodologice Art.11 alin.25 -

Determinarea preului de piaa are la baza comparaia preului tranzaciei


analizate cu preurile practicate de alte entiti independente de aceasta, atunci
cand sunt vandute produse sau servicii comparabile.
Tipuri de tranzactii comparabile:

Pentru aplicarea metodei compararii preurilor, preul de piaa al tranzaciei este


determinat prin compararea preului de vanzare al marfurilor i serviciilor identice
sau similare, vandute in cantiti comparabile, cu preul de vanzare al marfurilor i
al serviciilor supuse evaluarii.

Metoda cost plus (C+)


-CF Norme metodologice Art.11 alin.26 -

Presupune majorarea costurilor principale cu o marja de profit


(brut valoarea profitului brut/valoarea costurilor aferente
vanzarilor) corespunzatoare domeniului de activitate al
contribuabilului.
Punctul de plecare: costurile producatorului sau ale furnizorului de
servicii - in cazul transferului de marfuri sau de servicii intre
persoane afiliate. Aceste costuri sunt stabilite folosindu-se aceeasi
metoda de calcul pe care persoana care face transferul isi bazeaza si
politica de stabilire a preturilor fata de persoane independente.
=> pretul de piata al tranzactiei controlate = profit + costuri
Costul + profitul furnizorului intr-o tranzactie controlata va fi
stabilit in mod corespunzator prin referinta la costul + profitul
aceluiasi furnizor in comparatie cu tranzactiile necontrolate.
Este folosita in special in cazul prestarilor de servicii (similitudinea
functiilor indeplinite si a riscurilor asumate) - OECD

Metoda pretului de revanare


-CF Norme metodologice Art.11 alin.27 -

Metoda pretului de revanzare evalueaza valoarea de


piata a pretului de transfer dintr-o tranzactie controlata
prin referire la marja de profit brut (raportul dintre
valoarea profitului brut si valoarea vanzarilor) realizata
intr-o tranzactie comparabila necontrolata.
Metoda pretului de revanzare este de obicei folosita in
situatiile in care o entitate (cel care revinde)
achizitioneaza bunuri corporale de la o parte afiliata si
nu realizeaza procesari semnificative ale acestora sau
nu foloseste alte active necorporale pentru a adauga o
valoare substantiala bunurilor (nu se modifica
semnificativ forma initiala).

Metoda marjei nete (MMNT)


-CF Norme metodologice Art.11 alin.29 -

Metoda marjei nete implica calcularea marjei nete a profitului,


obinuta de o persoana in urma uneia sau a mai multor tranzacii cu
persoane afiliate, i estimarea acestei marje pe baza nivelului
obinut de catre aceeai persoana in tranzacii cu persoane
independente sau pe baza marjei obinute in tranzacii comparabile
efectuate de persoane independente.
Metoda marjei nete presupune efectuarea unei comparaii intre
anumii indicatori financiari ai persoanelor afiliate i aceiai
indicatori ai persoanelor independente care activeaza in cadrul
aceluiai domeniu de activitate.
in utilizarea metodei marjei nete trebuie luate in considerare
diferenele dintre persoanele ale caror marje sunt comparabile. in
acest sens vor fi avui in vedere urmatorii factori: competitivitatea
altor contribuabili de pe piaa i a bunurilor echivalente, eficiena i
strategia de management, poziia pe piaa, diferena in structura
costurilor i nivelul experienei in afaceri.

Metoda impartirii profitului


-CF Norme metodologice Art.11 alin.30 -

Metoda impartirii profitului evalueaza daca alocarea unui


profit sau pierdere operationala, rezultata din una sau mai
multe tranzactii controlate este in conformitate cu pretul de
piata prin referire la valoarea relativa a contributiei fiecarui
participant la acel profit sau pierdere.
Aceasta metoda este in general cea mai adecvata metoda
atunci cand ambele parti dintr-o tranzactie poseda active
intangibile valoroase care contribuie la profitul obtinut in
urma tranzactiei.

Analiza economica
I.

Identificarea celei mai indicate metode de stabilire a concordantei cu


principiul pretului de piata.

II.

Aplicarea metodei
Alegerea tranzactiilor sau a entitatilor comparabile
Alegerea indicatorilor de profit (Ex: Rata rentab. cost T MMNT)
Calcularea intervalului intercuartilic eliminarea evenimentelor
extraordinare (reglementat de Ordinul nr. 222/2008 privind coninutul
dosarului preurilor de transfer Cap I, Art.2)
Compararea preturilor/indicatorilor de profit

III.

Concluzie pe baza analizei efectuate

Starea de normalitate

CUARTILA INFERIOARA valoarea sub care se


incadreaza 25% din esantion. In esantionul
tuturor numerelor de la 0 la 100, Cuartila
inferioara este 25.
CUARTILA SUPERIOARA valoarea peste care se
incadreaza 25% din esantion. In esantionul
tuturor numerelor de la 0 la 100, Cuartila
superioara este 75.
MEDIANA - Mediana, impreuna cu media,
reprezinta unul din indicatorii tendintei centrale.
Mediana se defineste ca valoare de mijloc, sau
media celor doua valori de mijloc, a unui esantion
set de numere ordonate crescator. Mediana
esantionului [-10, 0, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 100] este 5, cu
un numar egal de observatii de fiecare parte.
Mediana este metoda preferata de estimare a
tendintei centrale in acest studiu deoarece, spre
deosebire de medie, mediana nu este
distorsionata de valori foarte mari sau foarte mici
din esantionul de comparare.
MINIM - valoarea cea mai mica din cadrul
esantionului de comparare.
MAXIM valoarea cea mai mare din cadrul
esantionului de comparare.

Exemplu practic Metoda CPN


Compania mama

Clienti neafiliati

Compania afiliata

Exemplul are ca subiect de tranzactionare, vanzarea


de produse finite.

Nr. crt

Preturi de vanzare practicat cu


neafiliati

112

91

101

95

103

98

108

111

96

10

97

11

105

12

100

Seria de cuartile
Pret de vanzare intre parti afiliate
Minim

91

93

Q1 - Cuartila inferioara

96,25

99

Q2 - Mediana

100,5

100,5
113

Q3 - Cuartila superioara
Maxim

107,25
112

Mod de calcul a intervalului de comparabilitate


(intervalul intercuartilic)