Sunteți pe pagina 1din 4

Asigurarile sunt obligatorii si facultative dupa: b)forma juridica

Asigurarea poate fi definita ca un sentiment de siguranta din punct de vedere: d) psihologic


Din punct de vedere tehnic asigurarea presupune: obligatia asumata de asigurator de a plati
indemnizatii la producerea riscului asigurat + faptul ca un asigurator organizeaza pe
principiul mutualitatii un nr mare de asiguranti + indemnizarea celor care sufera un
sinistru se face pe seama unui fond comun constituit din primele incasate a)1,3,4
Caracteristica conform careia pe piata asigurarilor se comercializeaza mai multe tipuri de
produse sau servicii este:d) omogenitatea produselor
Principiul conform caruia persoanele si bunurile se asigura impotriva mai multor si celor mai
variate riscuri, platind aceleasi prime de asigurare este: c) universalitatea asigurarilor
In ce an a fost infiintata Casa de incendiu la Brasov?: a) 1744
Asigurarile sunt interne si externe dupa: a) sfera de cuprindere
Prima forma de dispersie a riscului a fost intalnita in : b)China antica
Tortinele au legatura cu: c)asigurarile de viata
Asigurarile prin care se acorda despagubiri financiare si despagubiri pentru vatamari corporale
suferite de persoane in timpul transportului se numesc: d) asigurari de accidente si boala
Privind persoana care poate aparea in calitate de asigurat in contractul de asigurare, una dintre
afirmatiile urmatoare este adevarata: a)persoana fizica si/sau juridica care in schimbul
primei de asigurare platite asiguratorului isi asigura bunurile impotriva unor riscuri de
tipul calamitatilor naturale si accidentelor
Fondul de asigurare poate fi folosit pentru: plata indemnizatiei de asigurare + finantarea
unor actiuni cu character preventiv + acoperirea cheltuilelior administrativ-gospodaresti
ale societatii de asigurari si constituirea unor fonduri de rezerva, d) 1+2+3
Paguba sau dauna reprezinta: a)pierderea in expresie baneasca,intervenita la un bun
asigurat, ca urmare a producerii fenomenului impotriva caruia s-a incheiat asigurarea
In cazul fransizei deductibile: b) asiguratorul acorda despagubirea numai pentru partea de
paguba care depaseste fransiza
Una dintre partile integrante ale contractului de asigurare este reprezentata de: c)polita de
asigurare

Ce reprezinta suma asigurata intr-o polita de asigurare?: b) suma maxima prevazuta in polita
de asigurare in limita caruia asiguratorul plateste indemnizatia de asigurare la
producerea riscului asigurat
Contractul de asigurare este:a) aleatoriu
In asigurari,caracterul consensual presupune ca: a) valabilitatea contractului incepe din
momentul in care partile si-au exprimat acordul de vointa cu privire la continut
Prin indemnizatie de asigurare se intelege: d) suma de bani pe care asiguratorul o achita
asiguratului,atunci cand survine cazul asigurat
Neindeplinirea obligatiei de instiintare a asiguratorului despre producerea evenimentului
asigurat in termenul prevazut in contractul de asigurare: b) acorda asiguratorului dreptul de a
refuza plata indemnizatiei, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii
evenimentului asigurat si intinderea pagubei
La asigurarile de bunuri, interesul asigurabil este reprezentat de: b) dauna efectiva evaluabila
in bani, pe care o poate suferi asiguratul in cazul pierderii sau degradarii bunului
Asigurarile de daune: a) reprezinta o masura de prevedere si de capitalizarea a unor sume
de bani
In cazul asigurarilor de bunuri, interesul patrimonial este reprezentat de : a)despagubirea de
asigurare pe care urmeaza sa o incaseze asiguratul in cazul producerii evenim asigurat
Despagubirile platite de catre asigurator in baza unei asigurari obligatorii de raspundere civila
se recupereaza de la persoanele vinovate de producerea pagubei in urmatoarele cazuri:
accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale
privind circulatia pe drumurile publice, ca infractiuni savarsite cu intentie + persoana
raspunzatoare de producerea pagubei a condos autovehiculul fara consimtamantul
asiguratului + accidentul a fost produs cu intentie + accidentul a fost produs in timpul
cand autorul infractiunii savarsite cu intentie incearca sa se sustraga de la urmarire
c)1,2,3,5
Partea din paguba care depaseste suma asigurata este suportata in intregime de asigurat in cazul
aplicarii: b)oricarui principiu de raspundere a asiguratului
In cazul asigurarilor de raspundere civila auto, societatile de asigurari acorda despagubiri daca:
d)producerea pagubei s-a datorat conducatorului autovehiculului asigurat
Unul dintre urmatoarele riscuri nu este acoperit prin asigurarea facultativa de avarii a
autovehiculelor: a)defecte de fabricatie ale unor piese sau alte componente

RCA este o asigurare: c)de raspundere civila


La asigurarile de bunuri, suma asigurata trebuie sa fie: mai mica sau a)egala cu valoarea reala
a bunului asigurat
Ce asigurare a fost incadrata initial in categoria asigurarilor de accidente: d) asigurarea de
aviatie
La asigurarile de persoane asiguratul poate sa incheie: c) un nr nedeterminat de asigurari de
acelasi fel, fara nici o restrictie
Asiguratul intra in posesia sumei asigurate numai in cazul in care este in viata la expirarea
contractului de asigurare. Aceasta conditie este valabila in cazul asigurarii: b)de supravietuire
Asigurarea de viata este o modalitate de transfer a riscului financiar din punct de vedere : a) al
societatii de asigurari
Asigurarea de viata exista pentru a inlatura: c) pierderile financiare
La asigurarea de persoane, asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca:
b)o suma asigurata
Protectia impotriva inflatiei este:c) o clauza suplimentara
Riscul investitiei apartine contractantului asigurarii in cazul:c) asigurarii unit-linked
Asigurarile de accidente vizeaza : b) protejarea economica a persoanelor fizice de
consecintele nefaste ale unor evenimente neprevazute care le afecteaza viata, integritatea
corporala ori capacitatea de munca
Persoana care are dreptul de a incasa suma asigurata, fara sa fie neaparat parte din contractul de
asigurare este: d) beneficiarul
Diviziunea fondurilor financiare se numeste: d)unit
Reasigurarea reprezinta: c) un acord incheiat intre o companie cedenta si un reasigurator
Definitia reasigurarii este: a) reasigurarea asiguratului
Contractul de reasigurare se incheie intre: c) persoane juridice
Contractul de reasigurare este un contract de adeziune intrucat: b)clauzele contractuale sunt
propuse de catre una din parti, cealalta avand numai posibilitatea de a accepta sau de a

refuza oferta primita


Pentru a fi valid contractul de reasigurare trebuie sa indeplineasca conditiile: b) partile sa aiba
capacitatea de a incheia contracte
Pentru a fi valid contractul de reasigurare trebuie sa indeplineasca conditiile: b) sa existe o
vointa a partilor de a crea o relatie juridical
Pentru a fi valid contractul de reasigurare trebuie sa indeplineasca conditiile:b) sa existe o
oferta si o acceptare a ei
Metodele de reasigurare sunt: b)facultativa si obligatorie
Formele reasigurarii sunt: a) proportionala si neproportionala
Variantele reasigurarii proportionale sunt: a) cota-parte, excedent de suma asigurata, mixta,
pe baza de pool
Indicatorul Gradul de acoperire prin asigurare se determina: c) ca raport intre suma
asigurata si valoarea reala a bunurilor in momentul incheierii asigurarii
Definitia reasigurarii este : asigurarea asiguratorului
Una din atributiile de mai jos nu revine Comisiei de Supraveghere a Asiguratorilor: b)vizarea
bugetelor de venituri si cheltuieli ale societ de asigurari
Cererea pe piata asigurarilor este realizata de: a) pers fizice si pers juridice
Legislatia secundara din asigurari este emisa de:c) CSA
Oferta pe piata asigurarilor este realizata de: b) societati de asigurari
Pensia de stat administrata privat reprezinta: a) pilonul II de pensii
Agentul de asigurare este: a)persoana fizica
Fondurile stranse in cadrul pilonului II de pensii sunt administrate de catre: b)societati de
asigurari
Persoana juridica care negociaza pentru clientii sai si acorda asistenta inainte si pe durata
derularii contractelor este:c) brokerul de asigurare
Brokerul de asigurare este:d) persoana juridica