Sunteți pe pagina 1din 56

t

Examen de competenta
- ecografie generala

2<'

,4

4t

v,i/

'Ntos

este cea mai mare in:


1. Viteza de propagare a ultrasunetelor

f r
V/

a. tesut adiPos
b. gaze
i_Smuschi
d. apa

de:
2. Rezolutia spatiala ideala este determinata
a. frecventa de emisie a transductorului
b. energia fasciculului
tunqi;lea rle unda a ultrasunetului
l"l',' ti)
i'. i.i"oanta acustica a mediului strabatut

sonografica este determinata de:


3. lnterfata dintre doua structuri pe o imagine
a. refractia fasciculului incident
structuri
b. diferenta Jintt" grosimile celor doua
c. amPlitudinea undelor sonore
iI
*pedantete acustice ate cetor doua structuri

l//

6;i#;;';il;

unitate de masura:
4. lntensitatea energiei acustice are ca
-(-{. watUcm2
b. Joule
c. ks/m
v
d. Newton

l.r'

5.Vitezadepropagareaultrasunetelorpentruoricetesutmoale(medie
conventionala) este:
a, 1200 rn/s
-ib)
ts+o m/s
i
I
c. 1800 m/s
d. oricare dintre aceste valori

/
/
v

"'''ih'lt

6' Puterea de rezolutie (dimensiunea minima care poate


fi apreciata cu
ve un
vr I vru'!
sistem
ultrasonografic) este determinata de:
a. frecventa fransductoru lui
b. impedanta acustica a mediului
p.
mediului strabatut
v[,t (d) densitatea
lungimea undei care genereaza imaginea
7. Traseul Doppler turnizeaza informatii cu privire
la:
a.
semnarur

l,/

b.

'::H*,ir?enerat

c.

L/ (0

e mai sus

8. Frecventa nominala a unui transductor depinde de:


a.
i aplicat

,.r r':b.
U' \-Y,
)

ului

d. amortizarea posterioaa a vibratiilor

9. Viteza fluxului sanguin este carcuratd corect ra


examenur Dopprer
a. gradientul de presiune este mic

(il

frecventa repetitiei pulsurilor este mare

c. vasul examinat are un diametru suficient de mare

d. fascicurur incident este perpendicurar pe vasur examinat


10. Umbra acustica murdara (,,dirty shadow,') este
data de:

interpunerea de gaze
b. prezenta de calculi
c. artefacte tangentiale
d. interpunerea de tesut osos

1q::

l//

11. Efectul termic ar ultrasuneteror asupra tesuturilor


se masoara:

t/
U

a. cu indicele mecanic
b. in calorii
(-c) cu indicele termic
d. cu maximul spatial si temporal

12. Unghiul de refractie la interfata dintre doua mediidepinde


de:
G) diferenta dintre vitezere de parcurgere in cere doua medii
b. densitatile celor doua medii
c. elasticitatea mediilor strabatute
d. impedanta acustica a mediilor strabatute

i
L

daca:

13, Metoda Power Doppler analizeaza:


a. frecventa ecourilor
,. (6.) amPlitudinea acourilor
L' t. durata ecourilor
l"
d. toate elementele de mai sus
volum determina la examenul Doppler:
14. Numarul de hematii pe unitatea de
a. viteza de circulatie
b. sPectrul de frecventa
semnalului Doppler
L
c C: intensitatea (puterea)
v X. toti acesti Parametri

l5.Lobulcaudathepaticsedeosebestederestulficatuluiprin:

II
l"

a. contur neregulat
b. ecostructura diferita
c. un canal biliar mare
(t) vascularizatie seParata

ro. nJnrngiomul hePatic este;

fara semnal Doppler


a. o formatiune hipoecogena cu contur net, unica,
b. o zona hiperecogena cu contur neregulat
posterioara .
o rorr"tiune transsonica cu in{arire
ara, fara h alou, cut'tat a semn ar
contur
".
ne
bi
;,p";ecos ena
(;i ;
Doppler

ir
L/

;;;ii;;;

17

[r
ls.Steatozahepaticaparcelaraestecaracterizataprinexistentainficata:
a. unor calcificari multiPle

, rfi unor zone hiperecogene circumscrise


I t i. unot zone lichidiene difuz conturate
L'
;. ;;;; i"irrtlrni transsonice de diferite dimensiuni
cu semnal Doppler arterial in
1g. o tormatiune hepatica ecogena, cu halou,
interior, sugereaza diagnosticul de:
I-i.: carcinom hePatocelular
'
b. hiperPla zie focala nodulara
c. hemangiom hePatic
d. chist hidatic hePatic

urmatoarea imagine ecografica:


-i"i"t"rui
20. Neoplasmul de colecist areTrecvent
colecistic fara con de umbra'
a. formatiune hiperecogena .
*"0"',ot;:or:ti1[?:*n"na,
interiorul colecistului
neomosena' situata
-dTry']l
cu con de umbra maslv
c. formatiune hiperecogena
fara umbra
il;,.;ra hiperecogena a ptr.t.rui .olecistic, imobila'

G
vf ,/ posterioara

2l,tJnelementdiagnosticprezentconstantincolecistitaacutaeste:
a. Prezenta de calculi in colecist
Murphy ecograflca pozitiva
dirt"n.ia colecistului
d. nevizualizarea colecistului

O;,manevra
tb.

vt /

22.Ca|ibrulnormal...maximatcaiibiliareprincipalelapacientiirecent

n:
colecistectomizati se admite a
a. 15 mm
b. 12 mm

vi/

c.6mm
G. gmm

Lste cel mai usor de pus in evidenta


23. Afectiunea tubului digestiv care
ecografic este:
a. boala Crohn
b. aPendicita cronica
c. rectocolita ulcero-hemoraglca
'tl)stenoza Pilorica
24.

Miciecouriflotantecareplutescinlichiduldeascitasugereaza:
"
,uptrinfectia lichidului de ascita

".
b. caicinom aloza

Peritoneala

c. TBC Peritoneal
(4 toate aceste afectiuni

mai
inchis, examenul ecografic vizualizeaza
25. Dupa un traumatism abdominal
USOT:

a. rupturi de organe parenchimatoase


b. ruPturi de organe tubulare
(6,) tichid in cavitatea abdominala
d. o asociere lichid - ruptura de organ

26. O formatiune ecogena, ovalara, de 2,5 - 3 cm, bine delimitata, cu

ecostructura identica cu a splinei, situata in regiunea hilului sau a polului inferior


splenic, este cel mai probabil:
a. adenopatie
b. tumora retroperitoneala
c. tumora de coada de pancreas
i'd. splina accesorie

lr

27.La examinarea ecografica a pancreasului in plan transversal, corpul


pancreasuluinu are raport cu:
a. artera mezenterica superioara
b. trunchiul celiac
'c.
confluentul porto-splenic
l/

"

(d., polul superior al rinichiului stang

28. Care dintre urmatoarele caracteristici ecograflce nu este evidentiata in cazul


unui adenocarcinom pancreatic?
a. contur neregulat, frecvent cu prelungiri in tesuturile din jur
b. structura izoJhipoecogena
oelimitare neta fata de parenchimul din jur
-(-c--i
l,/
'
d. marirea de volum a pancrea'sului
29. O formatiune renala cu aspect ecografic de masa solida, cu contur flu, cu
structura neomogena, izoecogena cu parenchimul renal si prezentand frecvent
calcificari, este:
carcinom renal
b. nefroblastom
c. chist renal
d. sarcom renal

ij;

30. Diagnosticul diferential ecografic al chistului seros renal se


a. hidronefroza
b. litiaza renala
c. hemangiomul renal
.@ nici una dintre aceste afectiuni

face

cu:

31. lnfiltrarea focala a parenchimului renal in cazul limfoamelor maligne renale


are urmatorul aspect ecografic:
$lt distrugerea arhitecturii renale si invadarea sinusului renal
b. masa perirenala hipoecogena
c. noduli hipoecogeni/transsonici, unici sau multipli, cu ecostructura
omogena, fara intarire posterioara
d. imagini transsonice rotunde, cu contur net, cu intarire posterioara

32. Stenoza aterosclerotica a arterelor renale cauzatoare de hipertensiune


renovasculara la tineri este localizata mai frecvent:
'1]q.'in hilul renal
b. la nivelul emergentei arterelor renale din aorta
c. Ia nivelul arterelor segmentare intrarenale
d. Ia oricare din aceste localizari

33. Un tendon a carui vizualizare ecografica in sectiune transversala prezinta o


fata anterioara convexa si o fata posterioara plana, este:
a. tendonul cvadricepsului
b. tendonul patelar
c. tendonul achilean
.@ oricare dintre acestea
34. Chistul
;\ Baker este o formatiune situata in:
/'gifosa poplitee
b. axila
c.
submandibulara
L/ loja
d. peretele abdominal
35. Chistul Nabboth este o formatiune lichidiana situata la nivelul:
a. peretelui vaginal
: / b. ovarului
L(,,.".)colului uterin
t. corpului uterin
36. Examenul ecografic transvaginal este indicat in special pentru:
a. vizualizarea colului uterin
b. suspiciunea de sarcina ectopica
c.
vizualizarea unor tumori ovariene mici
ir
situatiile de mai sus
1_$'toate
V
37. Bataile corduluifetal (BCF) au valoarea normala:
a, < 100 batai/minut
) > 180- batai/rninut
I t fc,'140 150 batai/ minut
U' d. nici una dintre valorile de mai suq
38, Sarcina recent oprita in evolutie are drept caracteristici:
a. morfologie fetala normala
b. lichid amniotic in cantitate normala sau scazuta.
t '
@) tipsa BCF si a rniscarilor active fetale
d. toate elementele de mai sus

ale:
39. Celosomiile reprezinta nialformatii fetale
tubului digestiv
r
""b.
cordului fetal
c. Peretelui abdominal
d. Peretelui toracic

ombilical normal prezinta:


40. La examenul morfologic si Doppler, cordonul
a. o artera si doua vene
b. doua artere si doua vene
artere si o vena
r-cJdoua
I't
si o vena
artera
o
d.
Ll
mare probabilitate maligna daca:
41. oformatiune tumorala de san este cu
a. are axul lung orientat orizontat
b. are ecostructura lichidiana
contur sters si prezinta umbra posterioara
i t l:itare
"i.
,r" toate caracteristicile de mai sus
V

42.Modiflcareaecograficaceamaisugestivapentruuncancertiroidianeste:
a.h
cu sqmnal DoPPler in interior
b, n
cu plaje de fibroza ecogene
ndei
c. h
(di. adenoPatia cervicala
inomul de prostata este:
43. Aspectul ecografic caracteristic
ca
situat in
1: s; nodul hiPoecogen
-b-. marirea difuza de volum a
interior
c. masa hiperecogena centrala crposterioara
d. formatiune trahlsonica cu intarire

l/

prin manevra Valsalva este


44. punerea in evidenta a refluxului venos
diagnostica Pentru:
a. torsiunea de testicul
(-6J varicocel
'd.'inflr*rtia plexului pampiniform
I
d. o tumora benigna de ePididim

,
"/

45. Formula S= PHT/220 sefoloseste pentru a calcula:


a, frecventa cardiaca
b. fractia'de ejectie
/c,
suorafata valvei initrale
''Cl'.
grosime a septului interventricular

46. ln infarctul miocardic acut nu apare:


,g- tromboza in atriul stang
(b.l ingrosarea valvei aortice
c. dilatarea ventriculilor
d. hipo- sau akinbzia peretilor

I,
/."
l/

47. Tromboza la nivelul atriului stang se pune cel mai bine in evidenta cu:
in modul M
modul B
Doppler color

48. Cgrdiomiopatia hipertrofica asimetrica se caracterizeaza prin:


a. reducere a kineticii peretelui posterior al VS
b. marirea diametrului VS peste 80 mm
l.a\
icjmarirea grosimii septului interventricular peste 13 mm
d. marirea grosimii peretelui posterior al VS peste 9 mm

.
L/
'/

49. ln evaluaiea anevrismuluide aorta, pericolulde ruptura apare la diametrul


minim de:
a. 10 cm
(6: z,s cm

c.3,5 cm
d. 4,5 cm
50. Pentru examenul ecocardiografic al arterei pulmonare, proiectia optima este:
a. parasternal stang
(Q) suprasternal
c. apical
d. subxifoidian

-*
Nume si prenume:

APRILIE EXAMEN DE COMPETENTA APRILIE

I.

2OO8

Raportul intre timpul de emisie si cel de receptie aitransductorului este:

uvst
@
Y stsss

c.

d.

11250

5/100

2.ln care dintre unnatoarele medii,'propagarea ultrasunetelor este absolut imposibila:

a. aer

) vid
c. os
d.
e.

f.
3.

metal
apa la temperatura de fierbere

toate variantele sunt corecte

Transductorul transforma reversibil energia.. , ... .. . in energie...... .., cu


ajutorur
efectului.
a. acustica- termica / efect Doppler
b. eleetrica;acrstica / efect Compton

c. electrica-termica/

efectdb masa

"@ eiectrica-mecanica / efeclpiezoelectric

4, Agentii

de contrast genereaz4 raspunsuri (ecouri) de frecvente mari (dublul


liecventei initiale); acest fenomen produce:
a. armonici superioare
b. margini mai nete ate imaginii in mod B
c. calculul mai corect al vitezelor de circulatie
d. evaluarea dimensiunilor in plan ar<ial

5.

Pe imaginea sonografica interfata intre doua structuri este determinata de:

' a. unghiul incident al fascicolui ullrasonor


b.

diferenta intre grosimile celor d6ua structuri

c. frecventa trarxductorului

.@

6.

difererna intre impedantete acustice

La ex Doppler fenomenul de ambiguitate a inscrierii informatiei ( aliasing)


suwine
cand:

a. frccventa repetitiei pulsurilor este prea mica


b. dintr-o eroare de pozitionare a tansductorului

c. dintr-o eroarc de reglare a amplificarii ecourilor (gain) pe aparat


d.

unghiul de abord este prca mare

dinamic, penetrabilitatea
in coqp a unui
cca.350 lungimi cle
und4 r" -----"v'L eq
n numar
de lungimi de

c. egal
d' penetrab,itatea nu are legatura
8.

;i;;;;i.,

unda:

cu intorvarur di,arnic
( dinanic range)

repetitjei pulsurilor (pRD


esre) ln raport invers
densiatea
cu:
.

f'rec,veru.a

liniilor
?'
b. intervalul dinanic
c. rezolutia imaginii

o. rntensitatea

necesaB pentru o imagine


buna

fansductorului

mlvata cu un sistem
sorngrafic (puterea
aginea

JTf$:

de masura pentru
inrersitatea energiei
acusrice este

b. Watt/cm2
c. Newton
d. Watr

timp (TGC) are rol

i rrprutut"
h structuile cele mai profunde
e\arate

,,

,:T:;1rm?:r*"*le
b.

muschiul

c, rinichiul
d. ficatul

tesuh:ri f,re cea maimare


impedanta acustica:

de

14. Rezolr.

tii multiple (axiala, hterala si inplanul de elevatie) mai exista in:

a. medicina nucleara
b. tomografie computerizata
c. rezonanta magnetica nucleara
d. in niciuna din aceste metode

l5' Pentru o anumita distantadela transdtctor Ia organul tinta, frecrrcnta


imaginilor
vaiaza in functie de;
a. densitatea liniior de irrformatie
b. intervalul diramic ales

c.

d.
16.

intensitatea fascbolului
distanta focda a transductorului

Un

I de:
ultrasoncre

a.

b.

c. amplificare poslerioara Ia o structura exrninata

d.
17.

e-interpazitie de aer intre transductor si tegurnent

Efectul termic al ultrasunetelor asupatestturilor

a. in calorii
b. cu indicele termic
c. cu maximul spatial si temporal
d. cu indicele mecanic

I8. Umbra acrstica datoria interpr.nerii

a. con de urnbra
b. umbra murdara

c.

d.

gazese numeste

intarire posterioaa
artefact tangential

l9' Segmentul I hepatic (lobul caudat)

de

se masoara:

ficatului prin:

a. ecostmctura diferita
b. conturneregulat

c. vasculariatie

separata

d. un canal biliar mare

se deosebeste morphologic si functional de restul

pot reprezenta

ul Doppler
e in

hil

spect chistic in:

existenta in licat a:

ise
e

'o':
b.

TiH:i"r*cinom

ur confl uentei canarelor


hepatice corecistur
esre

colabat

c. normal

d.

cu pereti mult ingrosati

harog cu semnar Dopprcr


arteriar in interior

hipaplazie focala

nodulara
: metastaza
u.
unui sansgp de

colon

26. In hepatita virala acuta, modifrcarile ecografice pot consta in


a. marira diametrelor

b.

c.
d.

ficatului

cresterea ecogenitatii peretelui venei porte

ingrosarea Sreretelui vezicii biliare

nici una dintrc modificarile citrtc

acute este
27. Modificarql cea mai sernnificativa in diagnosticul colecistitei

a.
b.

distensia cdecistului
prezenta calculilor

c. manevraMwphy ccogafica pozitiva si edemul peretilor


d. nevizualizarea colecistului

diseminate in
28. Pancieasul marit, detormat, foarte neomogen cu zone hiperecogene
interior aparc in:
a. pancreatita acuta edematoasa

b. pancreatita cronica calcilianta


c. pancreatita acuta necrotico-hemoragica
d. mucoviscidoza

procesului urpinat se
29. Aspectul hipoecogen at portiunii ventrale a pancrcasului sia
datoreaza:

a. uhei pancreatite croriice


b. suprapunerii duodenului

c, refractiei tlatoritc tesutului adipos trdiacert


d. unei infiltratii adipoase

reduse a pancreasului ventral embriologic

r-u[i hemalgioblastom
30. Chiste panoeaticc coexistand cu chiste renale, associate
cerebelos slgereaza:
a. boala polichistica hepatorenala

b. angiomioliponEtoza'ccrebrala si renala ( sindromul Bournorille)


c. boala von HipPd-Lindau
d. nici unadin aceste afectiuni (ooinciderne)

i, Nu apme splenomeglic difuza in:


a. leucemia limfatica cronica

b. mononucleoza in[ectioasa
c. infectia cu viruscitomegalic
d. sindromul de hiperensiure portala

32' Aspectul de " pseudorinichi"


dccerat Ia niver,r coronr:Iui
semnifica:
a. diverticuloza

b.

un chist intrapzrietal

d.

adenopatii
ingrosarea peretclui colcnului

c.

icamarginal4 neomogena este


mai probabil:
un traumatism inchis

stuctura mixta (soli&lichid),


bine delimitata,
este:

35' Imaginea unui rinichi cu


sinusul impartit in doua de o
barda transversala de
paremchim normal sernnifi

a. rinichi dullu
b. coloana Bertin
9. divsrticul parrcaliceal
d. dilatare caliciaia

ca:

36. Tuberculoz.a renala nu prezinta


deobicei:
?. calci f,rcari intraparenchimatoase
b. stenoze ureteraL
tromboza de vena renala
si de cava
d. imagini transsonice i" pu.ro-.f,i-i'-

!.

37. Stenoza aterosclerotica


a arterelor renale u.izAt^at.rta
hi-^+^
^".-," cau:zatoare de hipertensiune
renovasculara la
. tineri

.". f".Jlr"t";"ifi..";;;;

hilul renal
la nivelul

a. in

b.

c. Ia
. nivelul

-1 m oncare
(1.

din aorh
i:3t
rntrarenaJe

38. In evaluarea ane',rimului de aort4 indicatia chirurgicala datorita pericolului de


rupttua apare la diametrul ntinim de:

a.
b.

l0cm
6cm

d.

3,5 cm
4,5 cm

c.

39. Malacoplachia manifgstda prin


urinare este:

a.
b.
c.
d.

intiltate extinse la nivelul rinichiului sia vzicii

tumoralimfomatoasa
granulomatoza

tumoraepiteliala
o forma speciala de amiloidoza

40. Punerea in evidenta a refluxului vems prin manevraValsalva este diagnostica pnuu:

a. torsiunea apendiceluitesticular
b. varicocel
c. inflan:atia plexului pampinif<rrm
d.tumora benigna de epididim

41.T-a examenul Doppler al arterei mezenterice superioare fluxul sanghin este de tipul:
cu rezistgnta mare
curezistenb scazuta

a.
b.

c.
d.

cu rezistenla intennediara
variabil in funatie de momennrl ultimului pranz

42. O tumora solida de saneste supectata de malignihte daca prerdnta

a.
b.

c.

d.

iung orizonhl
conturul posterior stsrs si cu umtra
ecostuctura solida, cmogena
ecostructura lichidiana
a.:<ul

43. Examemrl sonografic traasvaginaleste indicat inspecial pedru:

a. aprecierea colului uterinin timpul sarcinii


b. suspiciunea de sarcina extrauterina
c. tumori ova'iene mici
d. in toate aceste siuatii

44

frecveHrjr::ff:
a:eaarnai

ecografica a nisomiei

2l

b. focare hiperecogcn._..ai0."

:
d.

(boara Down) este:

cresterea grosimii oefei


si apa.itia edernului nucal
ecogenitatea cres uta a
intestinului subtire

45' Fac parte din paamekii


profi.rurui biofizic 1btal:
a. preznnta

miscarilor fitale

b.

decelarea mircaritoiresplratorii

:.
d.

toate aoeste modif

masuarea cantitatii de llchid


--- amniotic
-"r'rrvul

cari

46.

t cre sterii intra

a.

.t?ffiHnifL['"n

b.
c.

Iunglmea l.bmurului
Iungimea nasului

d.

circumferinta abdominal
a

teri*

fo

o s es

re

arame tru

I:

47.
a.

b.
c.
d.

48.

examenul ecocardiogralic
al arterei pulrnonare
I^"ltT
r
proiectia optima este:
parastemal
rtun&lo;git
b. suprasternal
c. apical
a.

d.

din"l

subxifbidian

49' Tromboza in atriul


stang se pure cel rnai
bine ineyidenta cu:
ecocardiografia transtoru.i"u
ln rnoA fuf

I ecografi
b.
a transesofagi;;i;;ffi"

:
d.

ecocardiografia tranituaci"a
ecocardiografia transtcrr..i",

nopfr". coior

,oiJ.irla

50. Cardiom iapatb,


hiprertrofica asimerica

st

recrucerea ti".ii"ii
p;r;dri;;r;;;:
i.b. marirea

:
u.

il&o;;
i1;"..

in mocl B

*"",

erizea,a prin:.

diametrutui VS
marirea grosimii Stv peite
marrea grosimii peretelui
po^stcrior peste 9mm

t;J

1l
+})

Examen Comnetenta Eco Generala- mai

2.0=01.-.'

":

l.Tirnpul necesar particulei materiale.clc

a.
b,

.,ill*::,

a cfectua o oscilatie complecta se numeste:

fiecventa
lungime de unda

i c.) perioada
'-d amplitudine
ZrYiteza de propagare a sunetelor este cea mal nllca ln:

(. ari gaz.e
:b.

oS

c.
d.

apa

muschi

le emite intr-o secunda estc:


3..Numarul de impulsuri (cicluri puls ecou) pe c'rre transductorul
/r.J f.."r"nta nominala a transcluctorului
perioada dc repetitie a Pulsului
c. [ungimea spatiaia a Pulsului
d. frecventa de repetitie a pulsului

4. Factorul care detcrmina rezolutia spatiala ideala este:


1'.'i) lungimea de unda a ultrasunetului
perioada unei oscilatii complccte
c. energia fa^scicolului
d. impeclanta acustica a rnediultri strabatut

5. Viteza cle propagare a ultrasunetelor nu depirrde de:


a. elasticitatea mediului strabatut
b. densitatea mediului strabatttt
(c.-)vnghiul de refractie al fascicoltrlui ultrasonor
irnpedanta acustica a mediurlui strabatul

-d

6.r.E4primarea atenuarii fascicoluli ultrasonor se face in:

(3/-raYti

b.

pascali

d.

decibeli
newtoni/m

c.

T.Atenuarea unui fascicul ultrasonor reprczinta:

a.intoarcereaenergieiunuifasciculultrasonorcatresursa
-b. schimbarea geometriei fa
it. c.''l scaderea intensitatii unui

(q/ ;;;'"" rii"r.i

de

propa

icata

!s

uie la realizarea atenuarii


unui fascicul ultrasonor:

9. Nu reprezinta
artefactc:

a. rcverberatia
b. refractia

c,

"*g!/

umbrirea (umbra poster.ioara)


aliasing-ut

a tn vas

Iude:

t selnnalLrl

l4' Dintre structurile intrahepatice

,a.

(.!,,{

:.
d.

,,

venele portalc
arterele hepaticc
venele hepatice

nu srrnr vizibile dccat


in conditii exceptionale:

caile biliare mad


pereti

dubti nr.r apare in:


S",::i.,11cu
a
colecistita acuta

b. hipoalbuminemje
f,1., huaza
lip.rtensiunea portata

ly^

biliara necomplicara

rta,inferioara a lobului stang hepatic


a/, stomacul
'6, polul superior al splinei
c. polul superior al rinichiului drept

se invecineaza cu:

venei porte ,intrahepatic',se deosebesc de ramurile venelor suprahepatice prin urmatorul


caracter ecografic:
I 8.Ramurile

a.
b.

sunt mai sinuoase


sunt mult mai subtiri

,rCc'.-, ctr

\*-.
1

pereti bine evidentiabili ecografic

9.Sistemul limfatic a[ fi catulr.ri:


a. are semnal Doppler color similar cu venele portc
are pereti foarte sinuosi in teritoriul intrahepatic
._-b.. ,
este vizibil ccografic

Lg'nu

2Q.Localizarea cea mai liecventa n cl"ristului hidatic ests':

7,-i.) hepatica
t=6'.
pulmonara

c.

d.
e.

oerebrala

oculara
renala

2l.Marcati enuntul neadevarat referitor la imaginea ecografica a polipilor peretelui colecistului:

a.
b.

imagine hiperecogena
situatie intraluminala
flr.l
ocupa pozitii declive
,g-,.

mobilitate in veziculabiliara Ia schimbarea pozitiei pacientrrlui


fu!
e.
lipsa unui con de umbra retrograd

22.Ingrosarea in focar a peretclui colecistului indica


a. neoplasm de colecist
b. colecistita gangrenoasa

-.c,.. polipi de cholesterol


toot" aceste afectiuni

$r,'

23.In ictenrl mecanic poate apare ca manifestare ecografica


a. dilatarea de cai biliare intrahepatice
b. dilatarea caii biliare principale
4c.', dil,atarea duchrlui Wirsuug

f/

toate

24. Modificarea caracteristica in pancr:eatita acuta este

a.
1b.,
('.cy

'-4.

dilatarea ductului Wirsung


apailia pseudochistului pancreatic
aparitia edemului
aparitia zonelor de calcificare in parcnchim

subcapular

25. SEctiunea de electie pentru vizualizarea elementelor hilului hepatic este reprezenlata de
sagitala in hipocondrul drept
oblica complcmentara dreapta
oblica recurenta dreapta
d. transversala in epigastru

..a..
f} c.

o imagine mare neregurat conturata,cu continut lichiclian cu ecouri in lnterior,cu


modificari
mpul examenului,situata in epigastru si sprc hipocondru
stang este:
t,i. pseudochist de pancreas
b-,. polichistoza hepatica

cle

forma ::

stenoza pilorica
/c)
'--d.

anevrism de aofia

27.

dilatare chistica intre vezica urinara si ombilic este:


ureterocel
,,-a...
(_.9' un chist de uraca

*t.
d.

o hernie a vezicii urinare


un cistocel

28. Adenocarcinomul de prostata prezinta ur'lnatoarele modificari ecografice:


a. noclul perifbric hipoecogen
b. hiperecogenitate cu calcificari in interior
_-c.-_-

(;fu'

cresterea difuza de volum a prostatei


toute aceste rnodificari

z9' cTmai conruna trasatura a rnajoritatii cromozomopatiitor in primul trimcstru


de sarcina este:

a.

,,-$.

(9,.i

d'

nl0ronetroza
focirr ecogen cardiac
cresterea grosimii cefei si eclsrnul nucal
doua imagini lichidiene Ia nivelul epigastrului sugerand stenoza
duoclenala

30. Nu este semn de tiroidita:


L. marirea focala de volum

,.b. , hiperkofia tiroidiana


l9,r/ nodulul hiperecogen

d.

hipoecogenitatea glandei cu plaje rle fibroza ecogenc

1' Incompetenta valrrulara venoa-sa estc carrrcte rizatit la exiulenul ecografic


morfologic si DoppJer prin:
r,-x. incompresibilitatea venei
$r1 schimbarea sensului fluxuli.ri Doppler la rnanevra valsalva
c. viteza de circulatie maxima mult irescuta
d. oevizualizareavenei
3

32.In infarctul miocardic acut nu apare:


/.._. hipo sao akinez.ia pcretilor
ingrosarea valvei aortice

'$z

c,
d.

dilatarea ventriculilor
tromboze in atriul stang

33.Prezenta unor calcificari in parenchimultcsticLrlar


nu se asociaza cu:

a. tuberculoza
b. modificari inflamatorii cronice focalc

p.

tumon
cl.l moclitrcari infl amat<lrij acute

3r4-Q turnora solida de san este suspectata de mal.ignitatc


daca

('

ar,/ ecostructura mixta cu atenuare posterioara

b.
c.
d.

axul lung orizontal


ectlstmctura lichidiana
ecostructura mixta cir intarire postcnoara

prezinta

-rtonnatiunelichidianabinedeirnrrrara'si:ua;*r'jrnl:ei]::'n?':::3313i;'-*-

:.

sarcinaextrauterind
chist hemoragic

:).

c,

chist demoid
d.7 endometriom
-;. anevrism al artcrei uterine
36.Tumorzrmamarafaraumbmposterioaraeste:

i1a,/ chistul mamar

Y.

adenotibromul

c.

d.

necroza glasoasa

adenocarcinomul mamar

Rinichiul cu sinusul renal inrpartit


. a. rinichi in Potcoava
b. rinichi malrotat
,ini"t i dublu.(cu sinus biflrd)
d. rinichi ectoPtc

37.

in tioua comparlimente este:

fr

39'l'I
L.a

cher)

b.
c.

d.

/".'t

situatii, cu o exceptte:
plinei poate fi observata ttt unnatoarele

lirntbnt
tuberculoza
hu*urtom sPlenic
clt o exceptle:

sunt maligne'
40.Urmatoarele tumori renaie
renal)
(adenocarcinomul
Gravitz

';. -l;;"t"

b. tumora Wilms
r e. tumorile uroepitelialc (ale caitor excretorii)
d. sarcoamele reuale
(9) o""o"itomul
4l.Rinichiulmicunilaterals0intalnesteinurmatoarelesituatii,cuoexceptle:

42.Hipertrofiarenalunilateralapoatefiintainitainurmatoarelecircumstante'cuo

c.

ncfroscleroza

il

,,rffi.x"fi;1[:"J:t:alnnios
a. 5cm
$!r l cm
c. 0,5 cm
d. 8cm

se face cind cea mai meue punsa de


richirl din uterur de sarcina are

fetale

d. circumferinta cruniana
e. cir:cumferinta ab<lominala
45' In cazulvizualizarii

unui cec clestins cle uchid, o mucoasa


cecala ingrosata cu aspect de.,buzunar
mucoasa" ce iese din conturul peretelui,,
rle
este caracteristica in :

a.
b.

divc-rticulita

fu)]
d.

boala Crohn
aVencbcita acuta

colita ischemica

f ttr::iiy,o#*n

unde richjdur

cre

ascita se acumureaza precocc esre


situar intre

pancreas si sl.ornac

ficat si rinichi
splina si rinichi

falsc de clilatare a caitor bitiare intrahepatice


r 41.Flgini
pot fi date de
rnn,trarezr
limfomatoasa ascendenta in lungul
I ?r/
cailor biliare
b. colangite inf'ectioase cu eclem pirrietal

:.
d.

hemoragii sau sludge biliar


aerobilie

48' Rarnurire tmnchiului ceriac


slrnt umlatoare.re. cu exceptia

49' Fractia de ejectie a ventricururui


stang se poare calcura folosind:
-a', diametrul telediastoric si diametml tcresistoric in modur N4
'(!.') vol,mur terediastoiic si cel teresistoiic in modulB (2D)
c.

d.

prin ambele rnetode rnentionate


nici o varianta nu este corecta
examenu I Doppler, fl

ul transmitral

arc urmatorul aspect:


,_.5"?. !^
ctoua unde, E si A corespunzancl
(Ly
umplerii in itia le ventri

b.

c,
d.

r.rx

o unda unica, monofaz-iia

un aspect trifazic

nici o varianta nu este valabila

c ul

are

si*

respecti

v contractiei a triale

oL'.4

RLl

--l

"\

EXAMEN DE OBTINERE ATE STAT T]LTRASONOGRAFTE


GENERALA
-sEsruMA 1f MAI2012-

1.

Dtsrenra
PE

APAR SEPAXAT
Nrn tfl\44 rNTRE DOUA PUNCTE SEPAF"c.TE DIN SPATIU CARE

IMAGINEA ECOGRAFICA

SE

NUMESTE

rdt neZOlulr

B- pn-ECVEI.ITA.
C. elplruuonm
D. cepactrATE DE PENETRARE

ATENUAREA FASCICLJLULU I ULTRASONOR REPREZINTA :


A. SCHI/BAB.EA DIRECTIEI DE PROPAGARE A FASCICUIULUI ULTRASONOR
(D','*'REA TREPTATA A ENERGIEI FASCTCLiLULUI INCIDENT
C. nnOetCeua FASCICULULUI ULTRASONOR IN MEDIIIL DE PRoVENIENTA

D.

STNAA PIERDERILOR DE ENERGIE

ACUSTICA REZULTAND DIN ABSORBTIE,

DIFUZIE SI REFLEXE

MootN M ARE UTIUTATE IN ULIRASONOGRATTIE PENTRU EXAMINAREA:


- Q!.) srnucruRlt.oR cARD[AcE
B. srtuc'ruRlloR ANAToMICE suPERFlcLqLE

C.
D.

onceNeLoR ABDoMINALE

srRucruRLoRFETArE

4. TtvrpUl ITpCSSAR PARTICULEI MATERI"ALE PENTRU A EFECTUA


COMPI,ETA SE NT]MES'TE

A.
B.

D.

5.

O OSCILATIE

FRECVENTA

LUNGItuc DE UNDA

trproano
,qrr,fPI.trUOI|fS

VITEZE DE PROPAGARE A I.]LTRASUNETELOR ESTE CEA UAI UICA

lA) cAG.
B. os
C.
D.

,tpe

vn;scut

&9

n/u

8.

Nu nEpnszrxTA

A-RTEFA

a.risrirnrenela
@nmnecrre

ciE

C.UMBRA POSTERIOARA
D.ALJAS]NG-UL

:JfrX}?XffiILIL

SECTORIAL PREZ INTA CA AVANTAJ


FATA DE

AI,E TIPURI DE

A.REZOLUTIE MAIMARE

AINGHruL

DE DESCHIDERE MAI MARE


DE CONTACTMAI MICA CU

('AUPRAFATA

D.coMpATTBILITATE MAr
BuNA
1

REGI

A EXAMINATA

cu Ex. Dopplr

O.EXAMr.rur DOPPIER TURNZEMA


INFORMATII IN LEGAruRA
CU:
A.YTTEZA FLUXULU SAN GUIN
B.SENSUL DE CURGEREA
SANGELU,I
C.CARACTERUL FLUXULTJI
SANGUIN (LAMN.IAR SEU
TUNEIONAR)

@oaTT

:J,'^**"*TEA

CARACTERISTICILE ENUMEMTE
MAI sus

TONLTRTL.R DE GRr pE TMAGTNEA


ECOGRA-FrCA ES-rE pRopoRTTONALA

A.FJFLEXIA UNDELOR SONORE


LA NIVELUL INTEMETELOR
B.DENSITATEA STRUCTURILOR
C.ABSORBTIA FASCICULULLI
SONOR DE CA,RE STRUCTUR]LE
STRABATUTE
7$vrcnu,Dr pRopACARE A uLTRASTNETELoR

]2. FACTONU

CARE DETER.I\,INA REZOLUT,A


SPATIALA IDEAIA ESTE:

r
soNoR

13. Iul.I.cruea ECoGRA.FIqA IN CARE SE vIZUA.]-IZEAZA zoNE HIPERECoGENE


PEzuPO4]T,ALE ASOCIATE CU HIPERTROFIE DE LOB CAUDAT POATE SEMMFICA:
HEPATTCA

/'\

lyrcrRoz^

B. BoALA GaucHrR
C. AMII,OIDOZA HEPATICA

D. STEATOZAHEPATICA
4. IMAGI.cEA LINIAna Doppt,en NecATryA supRApusA pE ARLA pANCREATICA IN
AXIIL LONGITI.IDINAI AL ACESTEIA, POETE'SCVNqTT Ci :
I

A.PANCREATITA ACUTA
B. CHIST HIDATIC PA}JCREATIC

c.

'

r'\

MUCovIsctDozA

@otsrENSrE DEDUCT WnsuNc


E..TOATE SITUATTILE EI.IUMERATE MAI SUS.

15. varucprE EsoFAGIENE TIp (up-HrLL


A. SONDA TRANSESOFAGIA}IA
B. SONDA LII.]EARA
@ost cI,n,EDINTRE AcES TEA

sE

por ExAMTNA ECoGRAFIC cu

D. NICI UNA DINTREACESTEA


I 6. O

ruvou

DE JoNCt'rL/NE ESo-GAsrRrcA sE poATE DECELA

A. VIDEOENDOSCOPIC
B. TRANSESOFACIAN
C-.

PE CALE TRANSABDOMINALA CU TRANSDUCTOR DE INALTA PRECIZIE

(o. Pu ToATE

\J

TEHNICILE ENLINTATE MAI SUS

Fnon:'aarllNr cuECocENnhrE MlxrA, BILATERALE, DE DIMENSILINI MARr, LA


NTVELUL OVARELOR, LA O PACIENTA CU DURERE EPIGASTRICA
CRONICA SI SCAPPRE
17.

PONDERALA, POATE SETvINIFICA :


A. OVARITA POLICHISTTCA
B. TERATOAME OVARIENE

@rnaonr KRucrrNeeRc

D. ORICARE DINTRE ACESTEA

I 8.

Boere PpvnoNrc

sE MANIFESTA

NIVELI.II-:

A. FICAruLUl
B. CLOBI]LUI OCULAR

@reNlswrn'
D. AXLEI

cu pLACr HIpEREcocENE AruNGI.rE

r.A

,q

I9'

STTNOZE CENOTTOMNE ESTE SET{I{IFICATIVA


SI I]VIPUNE INTERVENTIA
CHIRURGICAIA LA O VALOARE
DE :

+-95%

@tsu,

c.55%

D. ORICARE DINTRE ACESTEA


20. IN EPCTVOICITAACUTA ESTE ATECTAT
A. MUSCHIUL GLUTEUS MAXIMUS
(ry)r'auscnrul psoAs

SI APARE CA HIPOECOGEN
SI

SENSIBIL

C. MUSCHruL CREMASTERIAN

D. MUSCHIUL CVADRICEPS

FEMURAL

2I . ASPECTULECOGRAflC DE TIROIDA
CU DIMENSIUNI NORMALE SAU
MARITE, CU

XffiX"ffi

,trJII\4AGINIHIPOECODENSESICUVASCULARIZATIEACCENTUATA,

AGUSANODTILARA

@)nRorDrrA llnsrmuoro

'

C. ABCESETIROIDIEM
D. LIMITOM TIROIDIAN
E. ToATEAFECTIUNTLE

oEuei sus

22. O FORMATUNE HIPOECODENSA


CUZONA CENTRALA HIPERECOGENA
ATUNGAT PAUCIVASCUI.A.RA, SIruATA
AXILAR, POATE SEMNIFICA

E)ADENOPATIE INFLAMATORIE

B. LI}OSARCOM

C. SARCOM DE MUSCHI ROTATOR


D. MCII.JNA DINTRE ACESTEA

23. Pnocesut- L'NCINAT AIARTTNE

A. GLOBULTI OCUI.AR
B. MUSCHILORGEIIENI
C. EMINENTEI HIPOTENARE

@rra,

rrNElA

D^TRE*.-*a

ANAT'MT.E

DE MAr

sus

24.DWT-UTCONTUR PARIETAL LA
NIVELUL COLECISTT/LUI POATE
SEMNIF]CA
A. INELA]IIT{TIE ACLTTA
B. HIPERTENSII.INE PORTALA
C. ASPECTPOST?RANDIAL

@roere

srruArrLEDE uAr sus

25. O pOnUaTTUNE HTi,BRTCOCSNA SnJATA IN INTERIORUL COLECISTULUI, FIXA LA


SCHIMBAREA POZITIEI PACIENTI.JLUI, POATE SEMNIFICA

A. SEPTINCOMPLET

: "

B. PAPILOM
C. POLIP COLESTEROLIC

D. CALCUL INCLAVAT IN PERETE

@to,lrrecESTEA

F. NICIUNA DINTRE ACESTEA

25. O naacnrp rRANSSoNtcn

cu/rane

COLULUI UTERINPOATE SEMNTFICA

INTARIRE PoSTERIoARA LA NIVELUL

@cursrNABorFI

B. CARCINOMDE COL UTERIN


C. CERVIC'ITA CRONICA
D. NICITINA DINTRE ACESTEA

27. O

ronvarruru

coMPLExA RETRoANcULoMANDIBLTI-ARA, cu zoNE DIFEzuT

VASCULARZATE, POATE SEMNIFICA


A. PARorIDnx TBC

B. ADENOPATIE RETROANOUI-OTUNXOMUhRA

@ruoao* MxrA

DE GLANDAPARoTIDA

D. NICIT.INA DINTRE ACESTEA

28. CeITTnaTEA ACcEPTABILA

DE FLUID INTRAPEzuTONEAL ESTE :

a.20cu1

6)t
v

cu3

c. I000 cl\d

D. OR]CARE DINTRE VALORILE DE MAI SUS

29. luacnreA HpERECoDENSA IN INTERIoRUL uNUl DUcr MAMARDILATATPoA'I'E


SEMNIFICA:
A. LACTATIE PRELTINGITA

@**n

olr

INTRADUCTAL

C. GALACTOCEL

D. TOATEAFECTII.JNILE DEMAI SUS

30. Pnorocor.ur, FAST PRESUPLNE


A. ECOGRA-FIA (( RAPIDA )

B.

ECOC.RAFIACARDIACA
-{\
C,EPI STAREA ECOGMFICA A COLECTIILOR

r\--.

D. TOATE ACESTEA

LICHIDIENE PATOLOGICE

3 I . CENOiOMIOPATIA

DILATATIVA SE DtA GNOSTICHEAZA


ECO GRAFIC DUPA
A. DTAI\4ETRUL MULT MARIT
AL VENTRICULULLI STC,
B. ATRIUL STG. MULTMARIT

SNIPOKINEZIA PERETILOR VENTRICULARI


(gZIroArE MODTFTCANLE DEllAr sus
32' FONTVAUUNEA HrPO-/ZOECODENSA.1193"^-O.TA,

FARA VASCULAR]ZATIE
DE TIP CE}ITRAL, SITUATA
LA NIVELULFOSEI POPLITEE,
POATE FI :
A. ANEVRISM DE ARTERA POPLIIEE
B. TROIUBOFLEBITA

A.

SARCoM

/o)cHrsrBaxrn
\-/
33.

Muscruul vAsr
A. GAMBEI

X.

MEDIAT ApidRTrNE :

trr\4ARULUT

@coarser
D. NICI L'NEIA DINTRE REGruMLE
DET,{AI SUS

34. IrVACrr.rEE HIPERECODENSAPI.'NCTIFORIVI,{


TEST]CUI,4.RA POATE
SEMNtrICA
A. CALCtrTCa_Rr orsrnoHca

B. ruMORA

ARSA

cj METASTAZA CALCICA
(o.)roere AcESTEA
35.l,Grar.roMut, MATIGNocuLARAIARE
cA o TMAGINE

@nrEnecocENAMLrpJFoRMA'AUIMAGINE

B. CHISTICA
C. CALCIFICATA CU LIMBRA
POSTERIOARA
D. NICI UNA DTNTRE ACESTEA

36, ExAMTNAREA ANcro_powERpuNE


IN EvTDENTA
A. PREZENTA LIMTEI
B. SENSUL DE CLIRGERE A

T.NTUL

SANGELUI

VASTJLTX DE SANGE

eIPREZENTA

SANGELUT rNTR-r.N VAS

37. IN

T.'#O"NP.A

VIRTUALA ECOGRA.FICA

SE FOLOSESTE

e.3D

(eto+to
D. ORTCARE DiNTR.E ACESTEA

EXAMINAREA

38.

Nernoparh

DLABETICn,

DIMENSIUM RENAIE

rrrrntrElE

EI FAzE

EvoLUTIvE, PREZINTA

o'

X),,*"

B. MICSORATE

q.NORMALE, DAR CUASPECT ECOGMFIC MODIFICAT


AsPECTELE DE MAI sus

@)ronre

39. O ponvaTILINE HIPERECODENSA SITUATA LA NIVELUL COZII PANCREASULUI


POATE SEMNI}'ICA :

A.UPOM
B.

TNSUUNOM

C. PANCREATITA CRONICA

NODULAM

/DJTOATE SITUATIILE DE MAI

l)

SUS

40. O nuacu.m HIpoECoDENSA cENTIMETRICA LA NIvELUL IIALUCELIT,


CALCIFICARI ACICULARE, CU/TANA HIPERVASCULARIZATIE, POATE FI :

cu

A. CHIST SINOVIAL
B. ABCES

C*ot curos
D. TOATEACESTEA

41. DpplsrenpA PRECoCE A SUSPICIUNN OP SNTONOU DOWN NP CATRE MEDICT]L CU


COMPETENTA IN ECOGRAFTE GENERAIA SE POATE FACE EVALUAND :

A. DIAMETRUL BTPARIETAL
B. CORDUL FETAI

ACORDONUL OMBILICAL

(o.PmsrNUCAL

\-/

42. lUaCnWe HIpOECODENSA NEOMOGENA, CARE INTRERUPE TOTAL SAU PARTIAL


TENDoNUL AcHILEAtr, ESTE

A. TENDINITA
B. FIBROM

@nurrune

D. TOATEACESTEA

43.

Iuplarrul

MAMAR NoRIVIAL PoATE PREiegNTA

A. OPACIFIEREA CONTINUTULUI
B. VALURIREA CONTURULUI
C. INTRERUPEREA CONTINUITATII

@vrcrulnl

DINTRE ASnECTELE DE MAI stts

44. SoNoELASToGRAFIA SEFOLOSESTE

CU

PREDILEC*A

A. ECOGR,AFIA SOLDULUI DISPLAZIC

F\

(B/ECO GRAFIA

I\44 N4AIL{

C. ECOCRAFIA MUSCULO-SC}IELETALA

D. ECOGRAFIA OCULARA

'

45'

FonualuNre ulxri,

INTENS vA SCULART,ATA, DE
DTMENST uNI cENTrMETzu cE,

SIruATA LANIVELIIL GLANDEI MAMA


E, POATE SEMNIFICA :
,
A. CHISTMAMAR

B. NECROZA GRASOASA

(@uurone pnr_rooes
D. GALACTOCEL
46. PT.ECATOUL ECZEMAT]FORM DESCUAMATIV
SEMNIFICA:

j..

I."A

NIVEL AREOLAR POATE

LIMFOMCUTANAT

pacer e sANULUT
@) eoala
C. DERMATITA

ECZEMATTF.RMA

D. PSORI.AZIS

47. ITTAACTTVTA HiPERECODENSA AVASCI.]LARA


SITUATA IN ZONA CENTRALA A
PROSTATEI POATE SEMNIFICA
:
A. PROSTATITA ACUTA
B. ADENOCARCINOM DE PROSTATA

IcrsrMPEXrON
D.ECTAZE,DE URETRA
48- Fonr,rarnrNea RE,.rArA mpeR-[zoECoDENsA
cu SEMNAT
NU POA-E.SEMNIFICA :

DoprtpR

PREZENT

G,bnrsrnrNar
B. ANGIOMIOLIPOM

c. ruMoRA GRawmz
D.'I'ERATOM RENAL
49. FORMAT.UNEA HIPOECOGENA
YASCULARTZ-ATA CU ASPECT (
IN COCARDA
SITUATALA NIVELUL FICATULTJ]

( A/ METASTAZA IIEPATICA

POATE SEMMFICA :

B. LIPOM
C. HEMANGIOM

D. CFIISTADENOM

50.

EvD,N.TREA

EC'GRAFI.A DE LICHID IN CANTITATE


MARE IN PERICARD,
ASOCIATA CU CONTRACTTLITATE
REDUSA A MIOCARDT/LUI, POATE
SEMNIFICA:
A. RUPTURA DE SEPT INTERYENTRICULAR

B. INFARCT MIOCARDIC ACUT


C. TROI/COZA ATRtAt 4

4er"moNADA

cARDTACA

))

fr-

't

EXAMEN DE OBTINERE A ATESTATULUT DE STUDIT COMPLEMENTARE


ULTRASONOGRAFI E G EN ERALA

sesiunea 12.04. 201 1

Sunetele audibile se gasesc in domeniul:

a. I 16Hz
b. > 18 t(}h

0y

c.2150KHz

(!,,
2,

in niciunuldin aceste domenii

Raportul dintre timpul de emlsie si cel de receptie al transduaorului este:

u{w
b.

eleee

)tv

q tlzsio

d.

s/100

Care dlntre urmatoarele medii ofera cea mai mare vfteza de propagare a undelor

ultrasonore?
a.

0,7

6,
c.

apl
muschiul
creierul

d. tesutul adipos

Transductorul tran#orma reversibll energia....,..-. in energie .-...... cu ajGorul


efectului

Q,u

a. acustica-termica/efect Doppler
b. elettrica-acustica / efect Compton

c.

/ efect de masa
1 d. Tehdric+mecanica / efect piezoelectric
\-/
electrica-terrnlca

5.

b.

yrY

Materialul din care este fabricat cristalul plezoelectric folosit in ultrasonografte este:
a, tristal de dhmart

,(i,

d.
5.

cristalde aPatita
ceramica sintetica
iodura de sodiu lmpuriflcata cu

thaliu

'

Pe ima$nea sonografica interfata dlntre doua structuri este determinata de:

a. unghlul incident al fasciculului ultrasonor


h. dlferentadintregrosimilecetordouastructuri
G frecuentatransducbuhrl
(-il. difierenta dintre irnpedantete acufilce ale celor doud medii

0r/

Factorul care determina rezolutia spatialB ideala este:


.lL'

qrl lungimea de unda a fasdculului uhrasonor


b. per$ffida u:rei oscilatii cornplete
c. energia fascicutului
d. impedanta acustica a mediului strabatut

vrr I.v

8.

f{umarul de impuburi e Gare transductorul h emfte lfir-o secunda reprezinta:


a. frecrrenta nominala a transductorulul

b.

0,V
t

perioadi de repetitie a pulsului


lungimea spatiala a pulsului

c.
frecnenta de repetitie a pulsutui
i'd.
\_/
9.

Nu reprezlnta artefacte:

a.

(E,

\ru

reverbetiatia

refractia

;.

umbraposterioara

d.

aliasingul

10, lntervalul dhiamic (dynamic range) reprezinta:

3r

a.raportul dlntre amplitudinea maxima si minima a ecourilor receptionate de


un sistem
b7 t pottul lntre semnalutcel mai puternic si cel mai slab inregistrate de un

-o*.,

c. raportul intre viterele de drculatie maxime si minime detectate la examenul

Doppler
d. raportul intre puterea de emisie si energia receptonata de un transductor

11. Umbrlacustica murdara (rdirty shadou/') este data de interpunerea de:

l,'

\3r

q<tf

gaze

b. calculi

GOll

d. calcificari

'

L2. Numarul de hematii pe unhatea de volum determlna la examenul Doppler:


a. viteaa de

nV
v(

circulatle

h-

ryectruldefrecrrenta
htensitatea (puterea} semnaluluil}oppler
d. toti acesti parametri

{i
tl.

tobul caudat hepdic se deosebeste de restul fimtului prin:


a. contur neregulat
b. ecostructura difurita

O(

c. un canatbitiar mare

fu[ vasoilarizatia seParata


14. Steatoza hepatica parcelara este caracterizata prin existenta in ficat a:
a. unor elclficari multiple
(!,/unorzonehiperfizoecoEenecircumscrise

0r'

c. unorzone lichldiene dffitzconturcte

d. unorformatiunl transsonice de diferite dimensiuni


15. Triada WES ("wal[,ecogenity-shadou/"] apare in:
a. inflamatiaacuta a peretelui colecistic

n L/

($*prr"a aproapecompleta
c

lumenuluiveziculardetre calcull

neoplasmul de cotecist

d. colecistul postprandial
15. Dupa uD traumatlsm abdominal inchis examenul ecografic vizuallzeaza mai usor:
a. rupturi de organe parenchimatoase

q1'/

b. rupturi de organe tubulare

Q f*ia in cavitatea abdominala


d. o asociere lidrkl-ruphrra de organ

17. O formatlune lntrahepatica hiperecogen4 cu

dlametrulde 2-5 cm, bine contureta,


fara halou, fara semnal Doppler ln interior, ste cu mare probabititate:
a. carcinom hepatocelular
b. hiperyhztefucala

A q./

Ur

nodulara

o'

'

heman$om hepatic

d. metastaza hepatha
18. Peretii colecistuluicu dublu'contur pot reprezenta:
a- edern

infiamator de perete

b. hipertensiune

portala

c. pancreatita acuta

vf1I O,/
-

qlrtoate

aceste modificari

19. Neoplasmul de colecist are frecvent urmatoarea imagine ecografica:


a. formatlune hlperecogena a peretelui

coleclstkfara con de umbra, mobila,

qi conturnet

formatiune hiperecqena cu Gon de umbra maiv


hiperecogena a peretelui colecistic, imobila, fara umbra
Q,structura
posterioara
c.

20-

ta onminarea eografica

a pancreesului in plan tmnsversal, corpul pancreasului nu

are raPort cu:


a. artera merenterica superioara
b.

fi
\/
I

'l/

trunchlulceliac

onfiuentul PrtesPlenh
@,nolulsuperior al rinichiuluistang
c-

21. Diagno$icul diferential ecografic alchlstului seros renal se face cu:

fgmemnefroza
b. litiaza renala

0,2-

c. hemangomut renal

d. nici una dintre aceste afectiuni


22. Modificarea caraderistica in pancreatita acuta este:
a. dilatarca ductului lltlirsung
b. aparttia

Ql'u

(gnparitia
d.

aparitia

nchim

23. O acumulare lichldiana intrasplenica marglnala, neomogena, este mai probabil:


a. un ctrist splenic

A
1)t'n

b. tumora mallgna nectozata

Grn

hematom subepsular dupa un traumatism inctris

d. un infarctsptenic

24. Adenocarcinomulde prostata este locallzat ce maifrecvent in:


a. zona centrala

A?/
-t

C,. zona Periturica


e.

veru

montanum

d. oriunde In lnterlorul prostatel


25. Nu aparc splenome6alie difuza in:

a. mononucleoza infectioasa

n e;
v1

QTntectia cu virus citornegalic


c.leucemla limfatlca cronica
d. sindromul de hipertenslune portala

26. Punerea in evidenta a refluxuluivenos in varicocel se face optimal prin:


a. asezarea pacientului ln decubit lateral

Ot?/

b. inspiratii profunde repetate

'fomanevn

Vatsalva

d. dupa un efiort
27, Stenoza aterosclerotica a arterelor renale cauzatoare de hipertensiune arteriala

renovasculara la tineri este localizata mai frewent:


a. in hilul rcnal

,U

G;,

nivelulemergentel arterelor renale din aorta


c. la nivelul arterelor segmentare lntrarenale

d. la rirlcare dintre aceste locallzarl


28. Chistul Baker este o formtiune situata in:

rf
\gfosa poplitee

84'7/
'

b' a,ola
c, loja submandlbulara

d. peretele abdominal

36. La examenul Doppler, fluxultransmitral are urmatorul aspct:

$''doua

unde,

si A, corespunzand umplerli lnfiiale ventrlculare si respectiv

oontracti,ei atriale

b. o unda unica, monofazica

0(

c" un aspecttrifazic

d. nici o varianta nu este valabila

37. Pentru examenul eaocardiografic al arterei pulmonare prolectia optima este:


a. parasternal stang longttudlnal

0,/

-{SysuFrastemal
c. aplcal

d. subxtfuidian

38. Care modificare ecografica este cea maisugestiva pentru cancerultiroidian?


a. nodul neomogen de tip solid

otu

b. calcifieri intranodulare

Qr,trtpewascularizatie periferica sl centrala si adenopatie satelita


d. dfonenCunile mad ale nodulului

39. Sectiunea de electie pentru ercminarea ecrgrafica a unul paclent traumatizat este:
a. suprapubiana

b, oblka anterioara dreapta


c. ablica anterioara stanga
d. subxifoidiana

C.. to.t" acestea


40. Care dintre arterele de mai jos prezinta un semnal Doppler de presiune joasa (valori
diastolice marjp

a. aftera carotida intema

erotida comuna
e, artera caratila externa
b. artera

d. artera subclavle
41. Formula S=PHT l22A se fo loseste pentru a calcula
a. ftecrrcnta cardiaca

,,'
1t
VI "

b. fractia de ejectie

(gsuPrafata valvei mttrale


. grosimea septului lnterventricular

--F-:-

EXAMEN PEN'I'RU OBTINEREA ATESTATULUI DE STUDII COMPLEMENTARE


ULTRASONOGRAFIE GENERALA
SESIUNEA MAI2OO9

L Exprimarea atenuarii tascicululuitltlasonor se face in:


-@ rayli

b. pascali

c. decibeIi
d. newton/m

le emite intr-o secunda este

2. Numarul de impr.rlsuri pe care ytransductorul


A. frecventa nominala a transductorului
B. perioada de repetitie a pulsului
C.

D.

3.

lungimea sPatiala a Pulstrlui


frecventa de repetitie a pulsului

Atenuarea fasciculului ultrasonor reprezinta

a.
b.

. -O

cl.

intoarcerea energiei unui fascicul ultrasonor catre sursa


unei interfete
schimbarea georiretriei fasciculului ultrasonor la strabaterea
matetial
unui
traversarea
la
scaderea intJnsitatii unui fascicul ultrasonor
ridicata
cu
densitate
scatlerea vitezei cle propagare la trecerea printr-un mediu

4,

completa se nLlmeste
Tinrpul necesar particulei materiale pentru a ef'ectua o oscilatie
a. frecventa
.'
b. lungime de unda
perioada
Q
d. amplitudine

5.

Viteza de propagare a sttnetelor este cea ntai mica in

@ gaze
'b. os
c. aPa
d.

muschi

6.

Viteza de propagare a ultrasunetelor


nu depinde de
a. elasticitatea mediului strabatut

b.

d.

densitatea mediului strabatut


unghiul de refi.actie al fasciculului
ultrasonor
impedanta acustica a mediului strabatut
ala ideala este

ui
d.impedanta acustica a medir.rlui strabatut
8.Nu reprezinta artefacte:
a.r'everberatia

b.refractia
c.umbra posterioara
d.aliasing_ul

9'care dintre fettomenele urmatoare


nu contribui elarealizarea atenuarii unui
fascicul

ultrasonor?

a.absorbtia

b.convergenta fasciculului u ltrasonor


c.divergenta undelor ultrasonore.

d.reflexia

I0.Limita

a.d
b.v

suPerior al:

ui Doppler

c.largimii speclmlui de flecventa


d.unghiului de incidenta 0
ta:

vas

resiunea in vas
N VAS

e.nici o varianta nu este corecta


I

2.lnformatiile furnizate de traseul Doppler


nu includ :
a.sensul curgerii
b. grosimea peretelui vasc ular
c.viteza de curgere
d.numarul estimativ de hematii care au generat
semnalul

l3.lntervalul dinauric (< dynamic range >) reprezinta :


.a,raportul intre amplitudinea maxima si minima a ecotrilor receptionate de catre
un srstem
b.raportul intre semnalul cel mai puternic si cel mai slab, inregistrate de catre un
sistem

c.raportul intre vitezele maxime si minime detectate la exzunenul


Doppler de catre un sistem
d.raportul intre puterea de emisie si energia receptionata de catre un transductor
14. Hemangiomulhepatic este :
a. o formatiunc hipoccogena cll conlur net, unica, fara semnal Doppler

'

b, o zona hipelecogena cu contur neregulat


c. o fbrmatiune transsonica cu intarire postedoara
d. o forrnatiune hiperecogena bine conturata, f'ara halou, cu/lara senmal

Doppler
15. Colecistul cu pcreti drlbli nu apare in:
a. colccistita acuta

b. hipoalbuminemie
c. hipcrtensiune portala
d. Iitiaza biliara necornplicata
16. O formatiune hepatica ecogena, cu halou, cu semnal Doppler arterial in interior,
sugereaza diagnostioul de:
a. carcinom lrepatocelular

b. hiperplazie focala nodulara


c. hemangiom hepatic
d. chist hidatic hepatic
17. Sisternul limfatic al ficatului are:
a. semnal Doppler color similar cu venele porte

b. pereti lbarte sinuosi in tcritoriul intraltepatic


c. nu estc vizibil ecografic
18. Un element diagnostic prezent consthnt in colecistita acuta este:
a. prezenta de

calculi in colecist

b. manevra Mr-rrphy ecografica pozitiva


c. distensia colecistuiui
d. nevizualizarea colecistului
19. Marcati enuntul neadevarat ret'eritor la imaginea ecoglafica a polipilor peretelui
colecistului :
a. irnagine hiperecogena
b. situatie intraluminala
c. nLr octrpa pozitii declive
d. mobilitate in vezicula biliara Ia schimbarea pozitiei pacicntr.rluri
e. lipsa unui con de umbra retrograd

20. Ingrosarea in focar a


peretelui colecistic indica
a. neoplasm de colecist

b. colecistita gangrenoasa
c. polipi de colesterol
d, toate aceste afectiuni

ditlcare ecografica:
atice

tita acuta este

atlc
parenchim
23' Dupa un traumatism abdomi,al
inchis, examenul ecografic vizualizeaza
mai usor:
a. rupturi de organe parenchimatoase
b, nrpturi cle organe cavitare.

c. lichid in cavitatea abrlominala


d. o asocjere lichicl-ruptLrra
cle organ

24' care dintre mo urile


lbloseste
grosirn

i,

<le examinare ecocardiografica


este sta,dardizat si se
mod frecvent p.nuu ,ur,.rrarea
diametrelor endocavitare si a

ilor structurilor miocardice

a. eco 2 D;
b. eco M rnocle;

c. Doppler tisular;
d. transesofagian.

25. Diametrere endocavitare


terediastorice (DTD) ventricurare,
la adurt surit:
a. cvasiegale;
b. ventriculul stang (VS) mai
mic decat ventriculul clrept (VD);
DTD VD aproximativ jr.rmatate
din DT VS.

c.

26 Lapersoanele

sanatoase inseritia valvei tricuspicle


fata de planul cle insertie mitral

a. in acelasi plan;
b' apical ra distante.variabire (dif'erenta
sa nu fle mai mare dc
c. numai in boala Ebstein este
apicala

27. Aspectul valvei aortice cu


trei semiltmare se evicrentiaza
a. parasternale in ax lung_ cloua
cavitati;
b. parasternale in ax lun!- cinci
cavitati;
c, ax scLlft labaza cordului;
d. patru cavitati.

l5

nrm);

i, sectir.rnile:

28. Septul interventricular participa in mod normal Ia perfbrmanta de pompa a


ventriculului stang (VS), Ivliscarea paradoxala (in sistola se afla in opozitie {ata de
peretele ventricular drept (VD)) se intalneste frecvent:
a. poststernotomie in primii doi ani postoperator;
b. supraparoina de presiune VD;

c. sLlprasarcina de volum VD;


d. cardiomiopatie hipertrohca asimetrica septala;
29. Tehnica de electie pentnr evidentiarea regurgitatiilor valvulare fiziologice
(apreciere calitativa) este:
a. Doppler color;
b. Doppler pulsat:

c. Doppler continutt,

30. Stenoza vasculara presupllne:


a. viteze crcscute ale I-luxului intrastenotic cu diminuarea acestola poststenotic;
b. accelerarea fluxului prestenotic cu norma.lizarea acestuia intrastenotic.'
31. Caracterizarca si in special masrlrarea velocitatilol la examenul Doppler pulsat
vascular presupllne:
a. Doppler venos nu necesita masurarea si raportarea velocitatilou
b. Doppler arterial presupune caracterizarea anvelopei si raportarea

velocitatilor;
c. arnbele variantc.

RIi|RO-'IUMORAI,E STJNT' I.'OT,OST'|E iN


DIAGNOSTICUL TU. MAivtARE PENTRU DII?ERIINTIIIRIIA iNrne IIENIGN
$I MALIGN : CARE ASERTIUNE ESTE FAI-SA ?
32, FENOMENT]LE ACUS'I'ICE

) umbra acustica marginala este caractelistica pentru tu . benigne


b) intarirea acustica posterioara este considerata o caracteristica a tu . nTaligne
c) umbra acustica posterioara este o caracteristica a tu maligne
d) a+c
a

33.FACTORI CARE I{EDUC REZOLUTIA IMAGINII US


a. indexul de masa corporeala
b. cicatrici / cheloide post operatorii
c. piercieng-ul ornbilical

d. a+ b
e. a *b +

34.FAC'I'ORII CE POT AFEC]I'A DIMENSIUNILE FICA'IULUI SLINT:


a) virsta
b) in6l[imea
c) indexul de masd corporeald - BMI
d) consumul de alcool

e) b+c

O MI OMA'IO ZA Y EZLCULEI B ILIA t{E SE CARACT lill.lZEr\2.{ P RIN


a) ingroqare focali. / ctifuzd a peretelui
b) mici spalii transsonic6 lntra-murale in porfiunea af'ectat[
c) prezenla de imagini echogene i-murale cu urnbr[ acusticd/ reverberafie post.

5. ADEN

dla+b+c

36,COMPLEXUL rNT'lMA - MEDIA ( iMT), LA NIVELUL A,C,C.,


REPREZINTA INTERF'ETELE A 2 STRATURI ANATOMICE ADIACENTE:
a) media - intima
b) lumen - intima
c) rncdia - adventice

d) b+c

3T.SUSPICIUNEA DTl PSEUDO-ANEVRISI\4 ARTERIAL SE RIDICA IN CAZ


DLJ

a)
b

,\

c)

mamevre receute chirurgicale - biopsii ,oateterisme


masti pulsatil4 sittcron, j uxta-arterial[,oo rnunicanti cu artera
tlux antegrad sistolic, retrograd diastolic + flr-rx turbulent

d) a+$+c

UN TRAUMATISM ABDOMINAL, SUSPICIUNEA DE IIEMATOM


DUODENAL APARE iN CAZ OP
38. DUPA

'

a) ingrosare hipoechogend a' pereteh.ri duodenal


b) masd juxta- parietalS / i-murala duodenald, cu echogenitate variabild
c) leziune chisticd para-vertebral[ / pseudo-chist de pancreas
d) ascitd

e) a+b+c
39. LA FEMtitLE INSAnCiNATE CARE AU SUFER.IT UN'rRAUMATISM
ABDOMINAI, , PROTOCOLUL DE INVESTIGA'I]E INCLUDE :

aIFAST

b) nrod M pentru cordul fetal


c) placenta qi lichidul amniotic
d) aprecierea v6rstei gestalionale

e) a+b'+c+

cl

40.CoNTINUTUL SEIviISOLI D LL vEZrCtiLEl BILIARE APARE iN:


a) obstrucfia de cistic
b) caz de alimentalie Parenterali

c) colecistozir
d) colecistita acutd

e) a+
4 1,

AI{C tN O MU L FIILAR S E CARA C'IEpIIZE AZ


dilatafie de cdi biliare i-hepatice
mas[ tumoralE hiper/isoechogend hilar[

CFIOLANGI

OC

a)
b)
o) trombozi

de

ven[ Portd

cl) vezicull de porlelan

e) b+c+d

a+b

PRIN

,.
,,,
-

42.CELE MAr FRECVENTE

INCLUD

iOl,AplrCaltr oueA

BropsrE cHrRUnGrcelA

a) int-ec1ia
b) hematoame / seroame
c) cheloide
d) probleme legate de anestezie

e) a+b

43. O ADENOPATIE

a)

b)

MALIGNA SE CARACTERTZEAZA US PRIN


forma rotundd, sttuctur6 hipoechogenl cu hil absent
formd ovald, structurd hipoechogend cu hil vizibil
structuri cu degenerescenld chisticd sau calcificdri

' c)
d) a*c

44. TIORMUI-A DE DETERMINARE A VOLUMUI PROSTATIC FOLOSITA cni.


FRECVENT:
a) diametrul transversxdiam. ant - postxdianr.cr - caudal

b) diarnetrtrl sagital x diam. transvers x d iam. cr-cauclal


cr-caudalxdiarn. transvers

c) diametrul

d)a+b+c

45,CAI{ACTERISTICILE EPIDIDIMITEI NON-SPECIFICE SUNT:


a) debut insidios , fErd durere
b) localizare la nivelul cap-corp cn flux absent la ex.Doppler
c) Ieziune focald hipoechogeni in coada epididimului
d) hiperemie tradusd prin cregterea nr. de vase - ex.Doppler

e) a+b
D c+d

46. FLUXUL REVERS DIASTOLIC APARE iN CAZ OE


a) vasospasm arterial
'
b) ocluzia de art.carotidd interni

c) tromboz.a de vend renald


d) cardiopatii congenitale
e) a+b+c-rd

( la copil )

4T.PRIMELE SEMNE DE VIABILITATE DMBRIONARASE OBSERVA LA:

a) 5-6.S.A.

b)6-7 S.A.
- 8 S.A.

c)7

ual

a*-

Nunre..

l)renume: ...

'l-est
I
il'.

@
c
c[

()

Vitez..r rle Droparli'rrc a sunetulrrr intr-un nrerliu trnroqcn nu clenincle

ctt-':

tempelatura

f.".o.rta sunertelor
densitatca mediului
cturitatea

'').

mccliului

2 Ciclul

fcle lucnr al tlan:;rluctr.lrului) prrls-ecLru

(:lre

cil m;:rrrt enrisie/1r3cu:ptic pe sccunclrt:

a-lrh

/1,i;-tn*t

c- lil
c1 --

2-5/85tt

-1. Irlcr:urile clt: inrprasticre (spectralc') rcrultn clin:


cr.lclicientul de intensiErtc a transmisi..r
h .. directia fasciculului i.ncielent
c - rekactia tascicululu i inciclent

1_.)- t.t,t"ri,, si clispersin lhscioulului incide.nt

Pentrr-L

.5.

l)istanta minima intre rlilua

tcsuturilc. nroi distantr clintrc transdtrctor si interlirta st: Drlutc c:irlculu:


ultrasrmeturlui in teslrt ou timpul cle trjungcre la intertatt
b - inrrrLiltincl timptrl de intorrcere cu cle[sjtrrteir
c - inmultincl valclarca timpului dus-inrors cu ().5
cl - inrpartincl 154t) (rnl.s) [a tiecuenta trimscluctrrrtrlui

(i)i inmultinclvitez-a

(r1)Lr

-. rerz-r:lutio de oontrasl

- rezolntio c1e miscare


- rezclutia trlrnFcrrala

c[

purrutLl sc1-:araLc

in spirtiu cilr(r alri.rl: cli;tini:t ll(- e(:ogrilm& este:

rezr>tutiu spatiala

6. [-lltrasr.ur(u'alla Dop1,rler (sc l'l;rzeiula 1x motli[iurrea)


-- arnplit uclinii uourik:r
[r - intensitater:t ecouilor

d._C) ticcv'anLa eco r-u'i t)r


cl -- clurala ecou:ilor
I

7 Iistimarea numarr-rtui cle hemp.tii carc contritruie la genez;r semnalrrlui L)opplcr


Dopplo'
continuu
b I)oppler cluplex pulsat
c.; Doppler cr:rkrr (color J:low Doplcr)
(1! Dopuler cle inlensitate (polcr I )opp[er)
a

se thce cu:

B.

l}unscluctoire optirrle pentru ex,ilrninursa organelor rnicr si supcrliciaie srurt

a.-- convexe cu tiecv.

(/

-5

N,Il.tz

tio*,n* cu tiecv. .5-10 ivfl{z


cor)\rexe cu fiecvcnte variabile (3--i lr{tlz)

c1-.sectoriai mccanlc cu fiecv. 5-1(i

tr{ti:l

9. Aplicatia nrniora (de debut,r a e.coEiriiei triclimensionale ev;te in.


cxplorarea rtascuirra

tliagnosticril tumorilor hepirtice

obstetrica
e.rplorarea rinichiului

(-c)
cl

I(). Agcntii clc contri,rst gurrcr$ilz.iil raqrunsuri (t:ccruri) cu

uLltra-sunste r{e ti-ectt:trta

miue (pantr

Ia clubh"rl liecvenrer ititia.le); accst tenorrlerr ih'r,orizcaza

imaginea in mod Il
/$)- tucml cu armonici sqrerioare
c -- [ucrul irr.Doppler cr:ntinuu
cl - evaluarea dimensiur'rilor structurik:r cercetate
a

a ^-

S)c

cl

I l. Energia ultrasumetelor gcnereazr etbcte neclorjtc pe.rtru orgirnism. la o putere cle emtsie:
mai mici de 2CI0 n:\.V/cnrz
maimiri rlcr 500 s1\.(,rspz
la orise energir:
mai mtrre dc t0()0 m\,\7cnt!

I2. lJltrurlnogXat-ra nu se p()ate elbctLut.

- nivelul articulatiik:r
b -. la niveh.rl penisului
G;l 1,, nivelul cxganelor aerice
c[- la nivelul rnuschiklr
a

Ia

1-1. Planulile dc sectiunt: ;rrin clirre se tr.xaminenza ultrirsrmr:grutic ahctltnenul sunt:


-- [ransversal si -sagital
b - cxlronal (liontal) si transr,,ersal
a

-.nunat trunsrrersal

.@

in toate planurilu menlion:rte mai sus

, l.l Interfata intre doum strucluri pc imaE:inea


a.- unghiui incident al tascicurlulud ultrasrrnor
Ottuenta intre clensitarile celr:lr cloua structr.ur
($' c frecr,enta transiluctonllui
d.- disranta slructurilor tala d$ transchrctor

ecr':g1raficn c.ste

15. l..a ex. Doppier ltnr:merrul cle ambigr.ritate


a -- rurghiul de aborrl este 1:rea mic
b -- dintr.o eroare cle ltozit ionare a lran.scluctrrruhi

n"

cauz;r uurei viteze pret.nrari a lluxului sanguine

d -. chntr-o eroartr u

anrplificarii ecourilor (gain)

iru;cri

rii

(leLurninrta

cle.

inl'onm atie i (ali asin g)

stn'inc

cand:

pe

trrr:rrtiunea

rnijlocie a tiotei inlenoare a licatului (si rrvancl hilr-rl in cerrlru)

reprezjnta literzu

a-B

*tt
c.-Y
cl-

iv'{

I7 (lonltlrrn segmcntatie eur()ps1e {()ouinar.rd), segrnontal I hepatic ,:stc lr:calizrt:

,4:-it lobr.tl clrept turtcro superior


(.!,I
in lobul cauclat
c - in pcrrliunea nrecliala a licatuluri
.-

in L:bul clrept, pr-rstero-interior

I8. I'Iipera'olia lobului cauclat t ste ssmn

clc:

a -- colecistita crq:nica
b - hepalita ncuta
(Q- cirozt hepatictr
cl

-. colangiclcrlrcinom
19. Colecistul cu pereli cu duhJu c()ntilr nu ll(_)ate repreT_enrfi
- endern inllamatcir dc pcretc

-- hipertensiurre

Lr

c[-

po(ala

pancreatita cronica
stare de clenutritic sevcra

20.

Flepntomegalia simetricn, parenchimttl lrepa[ic neornogerr- splenomegalia rnoclorata cu

usoara clilakrtie a sistetrrului port su.lzcrcitza.


a - hepatita acuta
b -- cirr;za dccr>mpcn.sata
c

--ncoplasm helxrtic

@-

hepatitru crr.rnicir

2l . nu este ,semn de hipertcnsiuno portala:


prin cy.a rncnul I,) opplor
- -(!]neomogenitatea parenchimului hepirtic, cu letrr>rncne cle atenr.rarr: posterir:ara
a

hunt uril e porl o-sisterni ce evicte nti at s

ascita

cr,r

moditlcari ale u;rulr:i spleno-porrirl

ci- spluromegalia cu dilatatijr,,i^noass in hil

^:
22, Examellul ecugnrfic al licatului cu explorare Dq:pJer cu substanta
trmonicr

uperioare, este indicat in d ingnrt.sticul


carcinc,mului
hcprtocel ular
@)b - chistului hidatic hepntic
c - cirozei hepaticc
d

or,s

hepatitei. acr.rte
2.3.

tr-- 3

ltirta ile crx;tere a curcin<lmrrluri hcpatr:cclular incipient

cuy'Jlurna

$yzcm
c

Ia cca. 3 lunr

2 cm/an
10 cm/an

es;te cle:

cie cr.mtras[

si

stucliul

t*arice rnaligne

(*_
"K

r,.,,*,11rr;T"r,i:, uri

c --

cr>rangiocrr.inl#

r;l

or",*i*;

- (lg t(1a1.

il i'

0u a:ipocr c.hi.stic.,;rrnr
clare cte:

carcinr>m ovariitrr
canccr c:o'-rnic '

aceste ti1:uri cle


tumrrri

2.i. fyochrcr scaclerca


volurnr"rlui colr:cistultu

colecistitu ,rrtu*

b _ pr>situl prelungit

,_a.

qu;r

ntuniu :;a t r lnlpt.rk-lru


a,r,ezi
a(.lel,l{)Il1l omal.Oza
veZr

c ul

r-r.l

ara

arH

cle clilatare a cailor


o.,n

u,.,,,unr"*;

cu edcm parietal

ffirulilXfffil."

por ricrare

<1e:

biliar

--

(uF

27. Ulcere qa
o-'tt'ice multjl:lc'aJ:ar in qrzul
unc,r tumr-rri pzrnc:reatice
cle tipul:

insulinorrrrlri
gastlnomului

lipomului

cl

gJuc.rgonrmului

f,9. pancrcastrl q6fi1.


-r\rrru' clei.irrnrat,
rrLLt4rrrirt' /i.:
lililt'tu

, itl:are in;

neonl(-)gul.l, cu zone
ll ip,rcr:r_lgcr:o_trinsonicc

cuLa eclcmati.la.sa

u[a nc crr: ti ot: Jle,rn,-rr.agi

in intsrior

cir

ZT
cl

-- pancrealita cronicir
calcitianta

29. In

"bu'tlnar

clc

caz.u.L

Urr-otvcTticulita
b.- boalir Crr.rtrn
c
cl

wztutliz.arii urlLil cec

muc()a!it,, ce

i*c

ck:SttnuS

ctc Jichid. rr rnucoa.s.r


ceqrla ltgt'osata cu
asper:t

clin con[g1l11| puctclLli,


e:dc ci.lracteri.stioir
in:

- apendicita ilcuti]
- colrta ischemica
'3(j

Itecesur i\4.r-:ri.ss'n
urrcle richiciut
.vtrrtu( .Lt
cre ascita
ilscrta se actrmurt:uzir
a .- uter s.i
actrmult:rtzil prccoce
este situal, inl.rc:
b pancreas si .stomac

vez.icir

@) ficatsi rrnichi
d -,splina sj

rinjchi

i l. Nu apare
- splunomegalie clr-fi:z;r in.
leucernji
b - boli irrfiltr.
niloiclr:z;t.
a

-.r^.t oaui
-. i,rt".*
J,
@

sarcocicloT.;r)

te P,rtala

cle

cle:

32' F'x;rmenul D,ppler ul aortei nrrrmaie


cLstal cle emugLntil ;.uterelor tenale
amta un

as1:ect

negativ)

33. Irnaginea unui rinichi cu sinusul


normal semnitrca:
(il)- sinus bii:a
h - coloana Bsltin

ur

clcrua cle

tlancla Lrirn.sversala cle


1:iu.errchim

* divertioul parac*Iiceal
d - ureterocel
c

34.

rrnagi,er ec.grirfica rictricliana <.r'alar.


sau rotuntra siituata ri n sinr"uiul renal
este:

chist hidatic renal

rinichi polichisric
icrl ic

/,,g,\- c.hist para-p

- netiorn chistic multil:cular

cl

35 o imagine 'hiper'rcrlgena ctt

o iuromalie congcrrita.la

b - o tumr:ra

fo}

cle

meclulatu

un calcurt

un rretrocel

36. T
imagini

., prezentil:

tr
b -- calciircari
a

urnlrru -postenoara sit uata jn sinusrrl


renal cste:

tn Paretrchim

ster)oza uretra]a

-G.(3iL
t,xte

acreste aspecre

37' lbrmatiunte rnl'raparenchu'rratoas, renala


rotunda sau ovalara
bine clelirnitata, omogena, hip,:rec,rgena.
csre cu rruu.e prrrbirbilitate:

o*

aimer,riurri r,,ariabilg

un chi"st hiclatrc

Lr-oturnoramaligna
/grr. uri angromiol i1:orn
d

fr)

un oncx:itcrm

r*..1t*r.J:lll-T[-r",']"om()qen,

cu [nagrne cle rnicrcrcalciriu[i si notluli


cle regenerare prezinta

prostata cronica

- prostata acuta
c - hipertrotia beirigpa cle postuta
cl - neoplasm lncitrlie,nt
cle Errostata
b

.
@

39. CalciJjcrrile

- trxnori
d - tuberculoza
b

t*ticulare
nu pot apare in:
' ' '--

/'"'-I'
rno,Jilicari jnflamakr.ii ocute
nroditicari inllamatcnii cornice iixale

4{) Inversarca clirc-ctiei

/<\i:
,r0r

b_

verr ebm

arreru vertebraia
cste crata cre:

r"

*"u.

41. Calcilicarile
intra-tiloicrienc nu
apar irr

**r}r'i;il[fi]1"

itar

*
4n"
..-.,

a cfllLz;r
ol2. O truriora
srt]idil

l_

intr-,

i.i*"r
;;;;ftTXillT:X[,,
"

(r

Lu

subclavii rc[r""nt"

; :-. ::.::r":rterei
d
aner.rism .t. .,
u-

tl u.ru.l

,l-.. v<uULt(A
;i;il:iliJ,l|"'lu
C0mg1)il
::::*, anerei
.stenoza

connrrno"o,,r*

b _ axur

,*_

ch1

san este
e:
susp*data de rnurignirarc
susPirctata
rrrtrlirrr.
ciaca prezinra:

^,].,-'.:: :"'stn

;Tj,Ji|*ilu*

_ eostructura
iichicliana
,d *
c

ecr_:stnlctua .scllicla
o_ug"nu

.1i. O f

enclomc.triiflxatiure
1-_;Li;,

h",;1;.gr"

;..
e;r

lichiciiana cu caraotcrtiprc
clc (';n'sr
--'-' L{r/ru L'|u
chist .srtuara
.si
raterar cle utc}r

nLr este

anevrisrn dc. ar1eru


uterilte

cfust cierdroid

41. l)irEnosricul

clc r:[grlamir
..^-..: are
sarclnir
aclancinre,
'-'-"r,rlleil mai ,,],...1'1*(''ilrnln('1s
-,,, nrica
-5

cm

,ir.,,

cle:

se titce ctrncl

cea

,/ej- lcnr

trtai marc punga


cle richicl clin
utenrl

c _ (J,i cn:

d_gcm

ofizic

Jbtu.l:

rilical

etriei lttalc;

42 penhu ex
nu:r1'#iocarc,cr-urafica

autl1,;l*
c ..
apical

- subxilbirliar

al arterei puJmon;u'e
proiecria oprirna
esre:

de

c*
b

(r!i
a

'

49' sweriratea stffiozei


aortice se poate
r '- aprecia cu certirucrine:

i\,{

cu ecogriffia in mod
cu emgr.afia jh rlod.B
cu e,urncnul Dognler pulsat
cu cxamenul Doppler

cuntjnuu

lll:glt,s:o.gen
--un tromb
atrial motril

mobit care pencluleiua inrre arnu


sir ventricul. bino eon[tu.at
reprezintir:

o vafua

(nitrala sau ticuspida) ingrosrta,


cu vegetatii
.j.- un mjxoni
ahial

a!-

d-.toate aceste tipuri

cle

patologii

:a-

r,. (,

tt r'j t / i:''/, ( r: r
' r, i ll it i'li-tr, I

(.x

iJI,,pn,,.

EXAMEN POMPETENTA ECOGRAFIE APRK ,' .

.,(

l.Sunetele audibile se gasesc in domeniul:


a.sub 16 Hz
b.peste 18 KHz
c.peste 150 KFIz
@jin

J.o-2o.ooo

H*

niciunul din aceste domenii

2,Care din urmatoarele mcdii ofera cea mai mare yiteza dc propagarc undelor ultrasonore:

3.Unitatea de masura pentru puterca acustica(fluxul de cnergie acustica)este:


a.Joule

b.WatVcm2

c.Newton

6!Watt
4.Frecycnta de repetitie a pulsului(PRF-pulse rcpctition frcquency)este determinata de
a.distantapina la tinta productoare de ecouri
Sfrecventa de emisie a transductorului
c. grosimea hansductorului
d. intensitatea acusti ca a e'misi ei transductorului

S,Materialul din care este fabricat cristalul piezoelectric folosit in ultrasonografie este:
a.cristal de diamant
.fScristal. de apatita

@ceramica sintetica
d.iodura de sodiu impurificata cu thaliu

6.Impedanta acustica se masoara in:


a.ohmi
b.ergr

c.newtoni

@,rayli

$Gi4<6o
v2ruu?s + 2 --f '

o&

P*f'qu4t's')

7.Care din urmatoarele tesuturi are cea mai mica impedanta acustica:

ograficc cste:
ta)a firscico

lui ultrasonor

pal de:

al pulsului)

sanguin cu metoda Doppler este


neccsar ca:
ul examinat
60 grade

li#:,fllt'f:j:fr:"'pe

unitatea de votum determina ra


examenur Dopprer:

@intensitatea(pu terea)semnalul u i Doopler


-t'r

c.vitezade circulatie
d.toti acesti parametri

frecventei diferentiale frscventa


Dopprer(A F'),dcci si a vitezci csrc
data de
b,ecuatia lui poiseuille
(.numarul Nyquist
d.ecuatia Bcrnouilli

l.l;:-lTiliilliilira

l.llr#ii:*T1#,rriar

prezinta ca avantaj fata de arrc


tipuri de transduct,ri:

buna cu examenul Doppler


mai mare
mica cu regiunea examinata
esie a :

cou receptat

ll;1T,:rr,ll

b.cu
O-;;

termic at uttras

un e reror

as

pra

tes

uturilo r se mas

oa ra :

.;-^+^ ..:
rzata
si energia necesara riclicarii temperaturii
cu

d.cu

d,X#ot'
b.calculi

c.os

d.calcificari

acustica murdara(dirty shadow)este


data de interpuncrea de:

grad

.,,1

ii"..'-'ir

rtmsdiui rer-0mendat

' "n'l:'l esle


l_ : .:i
:-:-

:i

ers

':'

fi

:.s

Bn[r-u tneercarea

c i ;,:, -._ i u i

inlarurarii oricarui artefact:

-.:*"-i-r une: ;anrirati mai n:an tle gel


- :.-irr-icarea incidentei tbscicolului
.:.reducerea ampl iticarii
18.Fundul de sac Morrison estc situat in:

a.sanfu I paracolic stang

(i;spatiul inter hepato renal


c.loja panoreatica
d.miculbazin:

l:lJ:il:Il1::?:,,Tl}eara

intrahcparica,insotita uneori de o
,,umbra murdara,, sau dc un ,,artefa

@)aerobilie
b.chist hidatic calcifi cat
t:.steatoza parcelara
d.calculi in canalele hepatice

ffi;::ff:ttl,trfectiune

hcpatica difuza caracterizata prin ecostrucrura


difuz ncomogcna este:

lbjhepati ta cronica steatozi ca


c.hepatita acuta cu virus B
d.hepatita cronica autoimuna

21'o formatiune intrahepatica hiperecog-e.r",.,


diorrrct.rl 2-5cm,bine contu ratarfzrahalou,fnra
Dopplcr in interior este cu rnare probabilitate:
serlna

a.carcinom hepatocelular
b.hiperplazie fbcala nodul ara

@ihcmangiom
d.metastaza de la cancer de colon

Z2'Grapa de risc maxim pentlu cflre


se face ecograffa de depistarc a ca,cerului
hepatocclular este
reprezentata de bolnavii cu:
a.chist hidatic hepatic
b,hcpatita cronica g.anulomatoasa
c.hiperplazie fbcala nodulara

(f,)ciroza hepatica

23'Atitudinea recomandabila in fata unei


imagini dc namol(sludgc)vezicular estc:
recom andarea interventiei chirurgi
_a.
cale imediate
@expectativa
c.tratament medicamentos cu antibiotice
d. tratament impotriva gi ardiei

il;liHTl;ffiiff"T.a
a.calcul
b.neoplasm vezical
@)polip colesterolic
d.un bulgare de namol

peretelui colecistic fara umbra,cu dimensiunite


l-5 mm, imobira este cu cea

-,,,;.#lnormal

maxim aI caii biliare principale


Ia bolnavii corecistectomizati
de murta vreme

-'i rnm
r.20 mm
c. 6mm
d.l5 rnm

se

_.

2f,Nu este.cauza

a.nuaz,a btllara

pancreatitei acute:

,.b-pancreas divisum

lglpancreasul inelar

d.alcoolismul

27.Nu produce colestaza..


,a.cancerul de cap de pancrea.s
(.prcancerul de proces uncinat
c.ampulomul vaterian
d.neoplasmul de cai biliare

flt;:jl"

straturi

sc

individu arizeaza.ra ecografia percterui


digestiv normal cu transductori
cd frccventa

a.3
(b_,5

c.2
d.6

6il$m,tH,,:iffH.'fiJj::'

peretele intestinal,constanra
in timp,cu rcverbcratii distare estc:

b.abces parietal colonic

c.boala Crohn
d.tumora de colon

gnosticheaza de cel mai mult


timp si este cel mai usor
c.obtructia i ntestinala
@,stenoza pilorica

:i"?Jil:iT.'J1'Hif:i#T'#,in

epigastru,cu ecostructura mixta(sorid-richid)


binc dcrimitata,

a.hernie hiatala
b.abces parietal

(thcrnatom in teaca dreptilor


d.sarcom alunui muschi
clrept

;ffi:.",u:-flotante

*'
carc plutesc in lichidul de ascita
rugu."urr,

b.suprainfectia lichiclului dc

c.carcinomatoza peritoncala
(5lrtoate aceste afectiuni

a^scita

s un traumatism abdominal inchis examenul eeografic vizuallzetza mai usor:

-;i de organc parenchirnatoase


--:ruri de organe tubulare
. .:;hid in cavitatea abdorninala
;.0 asociere obllgatorie lichid-rupturzr
u.:,.

34.O formatiun ecogcna ovalara Oe Z,S-Scm,bine delimitata,situatl in regiunea hilului sau a polului
inferior al.splinei,este cu cea mai mare probabilitatc:
(g)splina accesoric
b.adenopatie de limtbm
c.tumora de coada de pancreas
d.fumora ietroperitoneala

35.Semnalul Doppler al aortei normalc arc aspectul:


a.cu spectru de frecventa larg sugerind flux turbulent
b;trifazic cu imagine de reflux diastolic
c.cu valori diastolice mari
d.bifazic cu doua virfuri egalc
36.G rosirnea
a.20 mm

parenchimului renal(indicele parench im atos)cste de:

b.30 mm
(!)15 mm

d.5mm
37.In colica renala aspectul ecografic cel maifrecvent intilnilsugcstiv pentru o litiaza ureterala estc:
a.imaginea de calcul in bazinet
h.imaginea de calcul la jonctiunea urctero vezicala
c. distensia urcterul ui distal
@ihidronefroza unilateral a la nivelui rinichiului dureros
3S.Cancerul de prostata apare cel mai frccvent in:
a.zorra centrala
b.zona de tlanzitie
(c;zona periferica
i{.veru montanum
39.f impul util pentru recuperarea testicolului torsionat(detorsionare chimrgicala) cste;
a. 4 ore

@8ore

c.24 ore
d.48 ore

40.Punerea in evidcnta a refluxului venos in varicoccl se face optimal prin:


a.bolnav in deoubit lateral
b.inspiratii profunde repetate
(timanevra Valsalva
d.dupa un bfort

4l.Prognosticul bun al unei colectii lichidicne in jurul sau in interiorul unei sarcini mici este legat de;
g)pt.z.otu b atail or cardi ace
b.existenta unui chist luteal
c.grosimea sacului embrionar

d.localizarea colectiei

[eual poate

fi identificat

,,,..,:illl[,i.,,

cu certitudine in saptamana:

: i-li,
:- 5-8

L-t

43.Chistul Naboth este o formatiune lichidiana


situata deobicci in:
a.peretele vaginai

b.ovar

[Cpoluluterin
d.corpul uterin
44'care dintre artere prezinta un semnal
Doppler de presiune joasa(valori diastolice mari):
(gtarotida inrerna
b.carotida comuna
c.carotida extema
d.artera su[claviculara

u sugereaza malignitati Ia nivelul glandei


mamare:
e acustica posterioara

or
e. o formatiune transsonica cu vegetatii
in interior

41'caremodificarc ecografica este cea


mai rrg"stiva pentru un cancer tiroidian:

a.nodulul neomogen
b. calcifi cari intranodulare
G.adenopatiile cervicale
d.dimensiunile mari ale noclul ului

4T.Chistul Baker este o formatiune tichidiana


situata in:
6tfosa poplitee
b.axila
c.loja submandibulara
d.peretele abdominal

48'cea mai marc viteza de circulatie indicand


ccl mai mare graclient de prcsiune
a.stenoza
mitrala

se

intilneste in:

b.insufi cienta pul monara


L9.stenoza aortica

d.insuficienta aortica

49'cardiomiopatia dilatativa(congestiva)se
diagnosticheaza ecocardiografic dupa urmatoarele
modificari:
a.diamehul mult marit al VS
b.hipokinezia peretil or ventriculari
.c.atriul stang mult marit.
Lditoate aceste modificari
,

terizeaza prin:

S-ar putea să vă placă și