Sunteți pe pagina 1din 2

PROPUNERE DE TEMA

Predare saptamana 10-14 octombrie - 3 SAPTAMANI DE LA INCEPERE


(maxim 1000 cuvinte + foto, planimetrii, etc. - 2 A4):
Cuprinde introducerea subiectului si prezentarea intentiei.
Continut:
1. Titlul propus al lucrarii
2. Directia de abordare si modalitatea (media) de prezentare a proiectului
- realista
- de research
- participativa
- artistica
3. Ideea principala - parametrii proiectului, obiectivele, actorii, resursele, destinatarii
4. Tematicile principale - incadrarea proiectului in contextul specific:
- geografic, urban, legislativ, social, economic, cultural-artistic, strategic
- bibliografie specifica
- competenta studentului si atasamentul personal (scurt CV justificativ legat de directia de
abordare si de ideea principala)
- impactul prezumat al proiectului in viata publica si comunitara.

Proba 1: Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate


PROIECTARE DE ARHITECTUR
STUDIUL DE FUNDAMENTARE SI STRUCTURAREA TEMEI-PROGRAM
Continut:
TITLUL LUCRARII + MEDIUL DE REALIZARE
1. FUNDAMENTAREA TEORETICO-BIBLIOGRAFICA A TEMATICII
- enuntarea teoriilor utilizate in demersul cercetarii si indicarea surselor bibliografice
- indicarea resurselor documentare (acte, normative, monografii, planimetrii, fotografii, alte
medii, izvoare)
- exemple de buna practica menite a sustine modalitatile de interventie si indicarea bibliografiei
(carti, reviste, site-uri, etc.)
2. PARAMETRII SUBIECTULUI
- date fizice
- date legislativ-administrative
- date juridice (proprietate))
- date de la actorii implicati
(se vor detalia in functie directia de abordare si de specificul sit-ului si subunit-ului)
3. ENUNTAREA IDEII SI A OBIECTIVELOR
- ideea principala
- ide3ntificarea si esalonarea obiectivelor
4. CONCLUZII ALE STUDIULUI DE FUNDAMENTARE
- evaluarea si formularea finala a obiectivelor, a etapelor si prioritatilor in relatie sale cu
specificitatea subiectului
- identificarea resurselor necesare si a celor disponibile pentru materializarea ideii
5. CONFIGURAREA TEMEI-PROGRAM
- definirea proiectului ca metodologie practica si ca instrument critic (teorie, comentariu).
- construirea unei strategii de interventie coerente
- scenariu care implica subiectul, actorii, resursele si tehnologiile considerate potrivite
- categorii de intreventie propuse cu planificarea si etapizarea a acestora
- identificarea felului in care proiectul poate influenta contextul natural, urban, social/comunitar.
- incadrarea proiectului in cerintele de calitate si sustenabilitate cerute de legislatia nationala si, dupa
caz, de practica internationala.

Completarea unui tabel EXCEL


Saptamana 6 (31oct-4 nov)
Saptamana 8 (14-18 nov.) refacere
Formularea de catre studenti a unui narativ de 30 pagini
Saptamana 11 (5-9 DECEMBRIE) - predare intermediara
Saptamana 12 (12-19DECEMBRIE - feedback
Saptamana 13 ianuarie - predare finala narativ
Predare B. STUDIUL DE FUNDAMENTARE (PREDIPLOMA) 15 martie 2017
Prezentarea prediplomei : 3 A2 + PPT
Memoriu scris minim 20 pagini.