Sunteți pe pagina 1din 145

Empowered lives.

Resilient nations.

Evaluarea impactului
corupiei asupra
bunei guvernri a
municipiului Chiinu

Republica MOLDOVA Decembrie 2 0 1 6


Empowered lives.
Resilient nations.

Evaluarea impactului
corupiei asupra
bunei guvernri a
municipiului Chiinu

Acest Studiu a fost realizat n cadrul proiectului Consolidarea capacit-


ilor Centrului Naional Ancorupie de exercitare a funciilor de
prevenire i analiz a corupiei, implementat de PNUD Moldova, cu
suportul nanciar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Toate
opiniile aparin autorilor i nu reprezin neaprat poziia ocial a
PNUD-Moldova, instuiei nanatoare, Guvernului Republicii Mol-
dova sau aliailor acestuia.

Republica Moldova, Decembrie 2016


Cuprins
Introducere ............................................................................................................................... 3

Sumar Execuv ........................................................................................................................ 4

1. Competenele i bugetul Municipiului Chiinu .......................................................... 6


1.1 Cadrul legal .....................................................................................................................................6
1.2 Competenele exclusive i delegate ..........................................................................................6
1.3 Bugetul Municipal ..........................................................................................................................8
1.4 Structura organizatoric a APL mun. Chiinu ..................................................................... 12

2. Serviciile i bunurile publice produse de APL ale mun. Chiinu


i riscurile de corupie ......................................................................................................... 13
2.1 Serviciile prestate nemijlocit de ctre Primrie.................................................................... 13
2.2 Riscurile de corupie idencate ............................................................................................ 18
2.3 Serviciile prestate de ntreprinderile publice locale i caracterisca acestora.............. 37
2.3.1 Aspecte generale i domeniile de acvitate ale ntreprinderilor ....................................37

2.3.2 Starea economic i nanciar a ntreprinderilor ..............................................................39

2.3.3 Sinteza problemelor i riscurilor idencate ......................................................................47

2.4 Analiza riscurilor pe domenii specice ................................................................................... 51


2.4.1 Riscurile n procesele de achiziii publice ............................................................................51

2.4.2 Gesunea Patrimoniului Municipal ......................................................................................60

2.4.3 Riscurile la luarea deciziilor privind ulizarea banilor publici ..........................................71

3. Evaluarea impactului (costului) corupiei n administraia public municipal .... 75


3.1 Analiza costurilor directe .......................................................................................................... 75
3.1.1 Servicii generale interne .........................................................................................................75

3.1.2 Acvitile de privazare/locaiune spaii i terenuri .......................................................80

3.1.3 Procesul de achiziii ................................................................................................................. 80

3.2 Analiza impactului indirect ....................................................................................................... 81

4. Ghieul unic ...................................................................................................................... 83


4.1 Descrierea i analiza situaiei actuale..................................................................................... 83
4.2 Obiecvele implementrii Ghieului Unic ............................................................................. 95
4.3 Modernizarea serviciilor prin Reinginerie i digitalizare..................................................... 95
4.4 Soluia tehnic propus pentru implementarea Ghieului Unic n cadrul PMC ........... 99

5. Recomandri pentru includerea in Planul de Integritate a Primriei ................. 104

Anexe .................................................................................................................................... 109


Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Introducere
Centrul Analic Independent Expert-Grup a deciziilor privind ulizarea banilor publici.
realizat prezentul Studiu n baza contractului De asemenea, n acest capitol pentru ecare
de prestri servicii, ncheiat cu Programul serviciu, n funcie de riscurile idencate,
Naiunilor Unite pentru Dezvoltare, n cadrul au fost elaborate recomandri pentru
Proiectului Consolidarea capacitilor diminuarea acestora.
Centrului Naional Ancorupie de exercitare
a funciilor de prevenire i analiz a corupiei, Evaluarea impactului (costurilor) de corupie
implementat de PNUD Moldova, cu suportul este o sarcin destul de dicil. Din aceast
nanciar al Ministerului Afacerilor Externe al cauz, chiar i atunci cnd se reuete
Norvegiei. cuancarea costurilor, rezultatele obinute
trebuie analizate cu pruden. n capitolul
Scopul principal al Studiului este evaluarea
3 s-a efectuat o cuancare a costurilor de
comprehensiv a impactului corupiei asupra
corupie pe serviciile ce in de eliberarea
bunei guvernri amunicipiului Chiinu i
formularea unui set de recomandri pentru permiselor i autorizaiilor. De asemenea,
prevenirea corupiei i diminuarea incidenei pe serviciile de publicitate i construcii
acesteia n Primria Capitalei. s-au prezentat informaii adiionale pentru
a avea o viziune a fenomenului economic n
Prin prezenta cercetare: care persis riscurile de corupie. Costurile
s-a fcut o evaluare comprehensiv de corupie din gesunea patrimoniului au
a impactului corupiei asupra bunei fost evaluate n capitolul precedent, iar n
guvernri n municipiul Chiinu; capitolul 3 au fost aduse doar rezultatele,
pentru a avea o imagine general. Impactul
s-a analizat eciena implementrii
principiului de Ghieu Unic n corupiei este reprezentat de efectele
Primria municipiului Chiinu; nanciare i nenanciare ale riscurilor de
corupie n toate formele sale. Acest impact,
s-a elaborat un registru al riscurilor de de ecare dat, poate diferit i deseori
corupie idencate n cadrul procesului
imposibil de cuancat ca volum i bani,
de administrare i elaborat unui set de
recomandri pentru migarea acestor deoarece n majoritatea cazurilor de corupie
riscuri pentru ca, ulterior, recomandrile nu exist urme evidente i cuancabile.
s poat integrate n Planul de integri- Asel, n acest capitol am ncercat s
tate al Primriei Municipiului Chiinu. cuancm impactul corupiei printr-o
analiz a proceselor i prin idencarea
Lucrarea const din 5 capitole de baz.
n primul capitol sunt analizate aspectele i evaluarea riscurilor de corupie
generale de funcionare a Primriei caracterisce grupurilor de servicii.
municipiului Chiinu i riscurile de Aspectele legate de implementarea Ghieului
corupie derivate din acestea: cadrul legal, Unic au fost analizate n capitolul 4, unde
instuional, bugetul municipal.
este descris situaia actual i calculat
n capitolul 2 sunt analizate serviciile publice sporirea ecienei odat cu implementarea
prestate de ctre Primria municipiului Ghieului Unic. De asemenea, pentru
Chiinu, ind idencate principalele implementarea conceptului de Ghieu Unic
riscuri de corupie pentru ecare serviciu. au fost propuse soluiile tehnice de realizare.
n acest scop, serviciile au fost grupate n
dou categorii, dup modul de furnizare a Capitolul 5 conine recomandri pentru
acestora: cele prestate de organele primriei prevenirea corupiei i diminuarea riscurilor
i cele prestate de ntreprinderile i instuiile de corupie n municipiul Chiinu. innd
special create de autoritatea local. Totodat, cont de numrul mare de riscuri idencate,
innd cont de complexitatea serviciilor i a recomandrile punctuale au fost formulate n
proceselor prin care acestea se presteaz, capitolele n care acestea au fost idencate,
pentru idencarea mai detaliat a riscurilor iar n acest capitol au formulate, n special,
de corupie au fost analizate 3 domenii recomandrile majore, generale, ce in de
specice: (i) achiziiile publice, (ii) gesunea factorii de context, legislaie i acvitatea
patrimoniului municipal, (iii) riscurile la luarea Consiliul Municipal. 3
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Sumar Execuv
Competenele Municipiului Chiinu. i industrial, taxa de pia, taxa pentru
ntruct or. Chiinu nu are o autoritate unitile comerciale.
public local de nivelul I, funciile
corespunztoare acestui nivel sunt exercitate Serviciile i bunurile publice prestate
de APL de nivelul II, adic de Primria MC de APL Chiinu i riscurile de corupie.
i CMC. Asel, n conformitate cu legislaia Serviciile publice locale disponibile n
general i Legea privind statutul mun. municipiul Chiinu sunt prestate de
Chiinu, CMC cumuleaz competene ctre Primrie i direciile acesteia sau de
exclusive atribuite nivelului I i II: servicii ntreprinderile i instuiile special ninate
comunale, uliti publice, transport public, n acest scop. n rezultatul analizei acvitii
planicare urban, administrare patrimoniu Primriei i direciilor CM, a fost stabilit c
municipal, dezvoltare economic locala .a. structurile acestora presteaz peste 40 de
servicii publice ce in de responsabilitatea
Cadrul legal. Acvitatea n Municipiul autoritii publice locale de nivelul I. n
Chiinu este organizat n baz legilor baza analizei i descrierii proceselor, au
generale privind administrarea public local, fost idencate riscurile de corupie i
nanele publice, precum i n baza statutului formulate recomandrile pentru reducerea
municipiului Chiinu. Cadrul legal existent acestora. Pe partea serviciilor furnizate de
este sursa a ctorva riscuri majore de ctre ntreprinderi a fost analizat modul de
corupie din cauza urmtoarelor constrngeri: guvernare, s-au idencat riscurile i au fost
(i) noua lege privind statutul municipiului formulate recomandri pentru mbuntirea
Chiinu las prea mult spaiu pentru managementului. n municipiul Chiinu
deciziile unilaterale ale Primarului General, (ii) exist 63 de ntreprinderi care presteaz
legislaia existent cu privire la privazarea diferite servicii.
terenurilor, a spaiilor nelocuite i a terenului
aferent, a privazrii n baza deinerii Evaluarea impactului (costului) corupiei.
locaiunii permite privazarea terenurilor i a O evaluare a costurilor corupiei arat
spaiilor nelocuibile cu mult sub preul pieei. c sume importante nu ajung n bugetul
municipiului sau reprezint pierderi directe
Bugetul municipal. Procesul bugetar n mun. sau indirecte din beneciile autoritii locale
Chiinu este unul extrem de instabil, cauzat i a consumatorilor. n urma analizei plilor
de ntrzieri n aprobarea Legii Bugetului neformale n cadrul a celor mai importante
de Stat, dar i de tradiionalele dispute n servicii ale primriei, mai exact eliberarea
Consiliul Municipal. ntrzierile variaz ntre de autorizaii n domeniul construciilor,
75 i 270 de zile, chiar i atunci cnd, la nivel publicitii i comerului,s-a idencat un
central, calendarul a fost respectat. n 2015, cost total al plilor neformale de 6 milioane
veniturile bugetare au constuit 3,1 miliarde lei. Ulterior, aceleai servicii au fost analizate
lei, iar cheltuielile - 3,3 miliarde lei, ns doar n funcie de movul actului de corupie,
circa 14% din veniturile totale au constuit esmndu-se un cost de corupie de
venituri proprii. Aceast categorie de venituri 111,7 milioane lei anual. Printre consecinele
este n scdere n medie cu 0.04 pp fa de negave ale corupiei pot enumerate
anii precedeni. Restul veniturilor provin n costurile ridicate ale guvernrii, cadrul
special din contul impozitelor pe venit ale regulator slab, posibilitatea punerii n pericol
persoanelor zice (circa 30% anual) i al a sntii i siguranei publice, precum i
transferurilor (circa 50% anual). Principalul reducerea gradului de rspundere.
risc de corupie la acest capitol l constuie
lipsa unui sistem scal bine pus la punct, Ghieul unic. Implementarea unui sistem
taxele i impozitele locale putnd ulizate informaional automazat pentru gesunea
ca instrument de inuen i corupere i eliberarea actelor permisive, cu acces
administrav. Cele mai importante surse la un numr mare de puncte de acces,
ale riscurilor de corupie sunt impozitele pe cum ar computere, telefoane mobile,
bunurile imobiliare cu desnaie comercial tablete i terminale publice conectate la
4
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

reeaua Internet, pot asigura o interaciune public i va putea accesat de ctre orice
transparent i ecient ntre beneciari i cetean i funcionar al Primriei. Pentru
Primrie. De asemenea, aceasta ar cea solicitanii care nu au acces la Internet,
mai bun soluie pentru reducerea riscurilor rolul de front oce poate ndeplinit de
de corupie, opmizarea proceselor de ctre Centrul de Deservire a Cetenilor
prestare a serviciilor publice i reducerea pentru depunerea documentelor solicitate
costurilor n procesul de prestare i obinere la eliberarea de acte permisive. Sistemul
a serviciilor. Cetenii i agenii economici va integrat cu serviciile guvernamentale
vor folosi sistemul pentru solicitarea actelor comune, precum MPay, Msign, Mpass,
permisive la distan i la ghieele Centrului Mconnect i va plasat pe Nourul
pentru Deservire a Cetenilor. Schimbul Guvernamental (MCloud). Implementarea
de documente i informaii dintre Primrie Ghieului Unic va aduce o sporire a ecienei
i instuiile implicate se va efectua cu n medie cu 26%, calculat pe costurile
o parcipare minim a solicitanilor, iar directe totale ale beneciarilor i autoritilor.
informaia despre actele emise va deveni

5
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

1. Competenele i bugetul
Municipiului Chiinu
1.1 Cadrul legal e reglementate sucient de bine
(n ceea ce ine de competene).
Serviciile prestate i/sau organizate de ctre
autoritile municipiului Chiinu rezult Lipsa limitelor clare de delimitare a
din competenele prevzute n legislaia domeniilor de competen n legi i alte acte
cu caracter general privind stabilirea normave duce la faptul c, uneori, acestea
competenelor Autoritilor Publice Locale. sunt stabilite n mod arbitrar de autoritile
Totodat, acvitatea Primriei mun. Chiinu locale de nivelul I sau II.
este reglementat de acte legislave cu
Asel, se impune revizuirea cadrului
caracter special, cum ar legislaia muncii,
legal care stabilete competene pentru
nanelor publice locale, etc., precum i din
autoritile publice locale n vederea
domeniile n care presteaz serviciile sau se
delimitrii clare a competenelor autoritilor
furnizeaz bunuri publice. De asemenea,
administraiei publice centrale i locale
acvitatea Primriei i a direciilor Consiliului
de nivelul I i II, precum i implementarea
Municipal este reglementat de deciziile
praccilor de neadmitere a aprobrii de acte
Consiliului Municipal Chiinu. Lista celor mai
legislave care stabilesc competene pentru
importante acte legislave este prezentat
APL, fr indicarea acoperirii nanciare
n Anexa 1.
a implementrii lor.
Ca urmare a analizei cadrului legal care
stabilete atribuiile, funciile i competenele 1.2 Competenele exclusive
autoritilor publice locale, constatm c n i delegate
majoritatea actelor normave i legislave
relevante nu se face o delimitare clar ntre Prin legislaia actual (art. 4 din Legea nr.
autoritile publice locale de diferite nivele. 435/2006) APL au n responsabilitate
La fel, existena unui numr enorm de acte dou grupe mari de competene: exclusive
normave ce stabilesc competene APL n i delegate. innd cont de faptul c or.
diferite domenii face ca funcionarii primriei Chiinu nu are o autoritate public local de
s nu-i cunoasc n totalitate competenele nivelul I, anumite funcii ce in n mod normal
atribuite prin aceste actele normave i, de APL de nivelul I pe teritoriul or Chiinu
uneori, nu au nici capacitatea de a realiza sunt exercitate de APL de nivelul II, adic de
noi responsabiliti, n mod special, din Primria MC i CMC. Asel, n conformitate
perspecva acoperirii nanciare. cu legislaia general i Legea privind statutul
Mun. Chiinu, CMC are competene
Analiza cadrului legal cu referire la crearea exclusive pe urmtoarele domeniile: servicii
riscurilor de corupie a scos n eviden comunale, uliti publice, transport public,
existena ctorva factori majori care conduc planicare urban, administrare patrimoniu
sau pot conduce la apariia condiiilor de risc municipal, dezvoltare economic locala, . a.
sporit de corupie. Asel, se poate meniona Lista competenelor (domeniilor proprii de
c inconsistenele din cadrul legal general competente) este prezentat n Anexa 2.
privind APL i Statutul mun. Chiinu au creat
condiii favorabile pentru existena unor De asemenea, n afar de competenele
zone de conict i/sau vid de reglementare exclusive se adaug i competenele
i control n cadrul autoritilor locale, n delegate. Conform Legii nr. 435-XVI din
special ntre Consiliul Municipal i Primrie. 28.12.2006, autoritile locale exercit
Lipsa consistenei cadrului legal general n competene delegate. Pentru scopul acestei
ceea ce privete stabilirea atribuiilor APL lucrri, la competenele delegate se vor
a condus la situaia n care diferite atribuii atribui cele delegate de la centru, precum
6 sunt puse n sarcina APL, fr ca acestea s i cele delegate de la APL I din cadrul
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

municipiului Chiinu. Asel, n linii mari este efecv doar din momentul n care a
putem trece n list urmtoarele competene avut loc transferul sucient al resurselor
(domenii) delegate: nanciare i materialelor necesare. Lund
n considerare reglementrile respecve, se
1. Asisten medical i controlul sntii
publice poate de armat c autoritile administraiei
publice centrale nu pot stabili sau impune
2. Drepturile omului, egalitatea de gen niciun fel de responsabiliti autoritilor
i incluziunea grupurilor vulnerabile administraiei publice locale n procesul de
3. Educaie, nvmnt descentralizare, fr asigurarea mijloacelor
nanciare corespunztoare pentru realizarea
4. Stare civil
respecvelor responsabiliti1.
5. Protecie civil
n scopul reglementrii detaliate i specice
6. Protecie mediu ambiant a administrrii mun. Chiinu, pentru evitarea
7. Ordine public divergenelor i neclaritilor, conictelor
de competene, pentru soluionarea mai
8. Consultanta agricol i sanitar-veterinar
ecient a problemelor din municipiu i
9. Cultur, neret, sport a altor chesuni importante n sfera de
administrare a mun. Chiinu, Parlamentul
10. Aprare naional
a adoptat Legea nr. 136 din 17.06.2016
Dei art. 4 din Legea nr. 435/2006 stabilete privind statutul municipiului Chiinu. Potrivit
expres domeniile proprii de competen, acesteia, administrarea public a municipiului
observm c APL de nivelul I i nivelul Chiinu se realizeaz de ctre Consiliul
II au competene asemntoare, unele municipal , consiliile orene i ste
dintre ele au un caracter destul de neclar (comunale), ca autoriti reprezentave i
i contradictoriu. Anumite aciuni stabilite deliberave, i de ctre Primarul general,
ca i competene nu sunt sucient de bine primarii oraelor, satelor (comunelor), ca
denite, ceea ce duce la interpretri diferite autoriti reprezentave i execuve.
ale acestor competene. Dei conform Consiliul municipal i Primarul general
Legii nr. 435 din 28.12.2006, APL exercit exercit competene i atribuii specice
competene delegate, n lege nu este stabilit autoritilor publice locale de nivelul nti
expres care sunt domeniile n care APL pot n teritoriul oraului Chiinu i de nivelul
avea competene delegate. al doilea n raporturile cu oraele, satele
(comunele) din componena municipiului.
O alt problem este c pentru APL se
stabilesc competene fr a se indica sursa Odat cu aprobarea noii Legi cu privire
nanciar necesar pentru exercitarea la Statutul Mun. Chiinu, o parte din
acestora. Dei, Legea nr. 435 din 28.12.2006 problemele de delimitare a competenelor
prevede c autoritile administraiei publice dintre Primar i CMC au fost soluionate.
centrale nu pot s stabileasc ori s impun O parte din atribuiile Consiliului Municipal
competene autoritilor publice locale fr au fost trecute la Primarul general. Una
o evaluare prealabil a impactului nanciar din prevederile cele mai contestate n
pe care aceste competene l-ar putea procesul de consultare a fost cea conform
genera, fr o consultare a autoritilor creia primarul numete, modic,
locale de nivelul corespunztor i fr suspend i nceteaz raporturile de
asigurarea colecvitilor locale cu mijloacele serviciu sau de munc, n condiiile legii, cu
nanciare necesare, atestm situaii cnd personalul primriei, pretorii, vicepretorii i
APL este abilitat cu competene pentru secretarii preturilor de sector, conductorii
realizarea crora nu dispun de resursele subdiviziunilor administraiei publice
nanciare, personal, capaciti i bunuri municipale (direcii generale, direcii,
necesare. Asel, delegarea de competene servicii etc.), conductorii de servicii publice,

1
Andrian Chivriga, Viorel Furdui. ORGANIZAREA I FUNCIONAREA APL N REPUBLICA MOLDOVA: 7
COMPETENE, STRUCTURA I RESURSE. Polici Publice. Nr. 6, 2009
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

conductorii instuiilor publice municipale, care, aa cum s-a menionat, nu prevede


conductorii ntreprinderilor municipale; autoritatea public local ca organ separat
stabilete atribuiile de baz ale acestora; n Lista organelor abilitate cu dreptul de a
conduce i controleaz acvitatea acestora, iniia controale i de a acorda mandate de
contribuie la formarea profesional control n domeniile aferente. Ct privete
connu. Riscurile de corupie, acestea pot aprea
doar n cazul exercitrii atribuiilor de
De asemenea, aprobarea noii Legi privind constatare i ncheiere a proceselor-verbale
controlul de stat asupra acvitii de n cazul contraveniilor administrave. Asel,
ntreprinztor (nr.131 din 08.06.2012) a potrivit Codului Contravenional (completat
diminuat (pracc a eliminat) riscurile de la fel prin Legea nr. 153 din 01.07.2016)
corupie ce ne de dreptul APL de a efectua art. 42310 contraveniile prevzute la art.
controale (pn in prezent, uliznd cadrul 273 pct. 9)3, 11)4, 15)5 i 16)6 se constat
legal insucient de tranant, Primria de ctre serviciile administraiei publice
efectua diferite acviti de control). Prin locale. Au dreptul s constate contravenii
legea respecv s-a exclus tranant orice i s ncheie procese-verbale reprezentanii
prerogav a APL de a efectua controale. autoritii administraiei publice locale n
Asel, n Lista organelor abilitate cu dreptul limitele competenei sau agentul constatator
de a iniia controale i de a acorda mandate desemnat de ctre primar. Procesele-verbale
de control n domeniile aferente nu este cu privire la contravenii se remit spre
menionat asel de organ ca autoritatea examinare comisiilor administrave. Asel,
public local. s-a luat n considerare solicitarea PMC de
a atribui autoritilor administraiei publice
La fel, Legea nr. 231 din 23.09.2010 privind locale statutul de agent constatator cu
comerul interior nu mai prevede asel de dreptul de a ntocmi procese-verbale privind
atribuii/funcii pentru autoritile publice contraveniile administrave, n scopul
locale. Odat cu modicarea Legii privind combateri comerului stradal neautorizat.
comerul interior (prin Legea nr.153 din
01.07.20162), s-a exclus arcolul 22 care 1.3 Bugetul Municipal
stabilea dreptul APL de a controla confor-
mitatea unitii comerciale cu condiiile Procesul bugetar n mun. Chiinu este
prescrise n autorizaie i de asemenea, de a unul extrem de instabil, n parte, din cauza
verica respectarea regulilor de comercializare a ntrzierilor cu care se aprob Legea
produselor i serviciilor n limita competenelor lor. Bugetului de Stat, dar i a tradiionalelor
dispute din Consiliul Municipal. n ulmii
Eliminarea funciilor de control din Legea nr. ani, CMC a aprobat bugetul municipal cu
231/2010 a avut drept baz i prevederile ntrzieri variind ntre 75 i 270 de zile,
Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul chiar dac la nivel central calendarul
de stat asupra acvitii de ntreprinztor bugetar a fost respectat.

2
Prin aceast lege s-a schimbat conceptul autorizrii de ctre APL a iniierii acvitilor unitilor comerciale. Prin urmare, s-a
eliminat actul administrav eliberat de APL i anume Autorizaia de funcionare i amplasare a unitii comerciale. Prin legea
nr. 153/20016 s-a introdus mecanismul ghieului unic pentru iniierea acvitii de comer i mecanismul de NOTIFICARE
conform modelului stabilit de lege. n temeiul informaiei incluse n nocare, autoritatea administraiei publice locale va verica
corespunderea comerciantului cu legislaia n vigoare, n privina aspectelor ce in de competena autoritii locale. n cazul n care
acvitatea desfurat de comerciant poate implica anumite riscuri pentru viaa i sntatea persoanei (alimentaie public sau
acviti de ngrijire corporal), comerciantul va n drept s iniieze acvitatea doar la expirarea a 15 zile de la data nocrii,
perioad n care autoritile competente (ANSA sau CNSP) vor efectua invesgaiile de rigoare.
3
Desfurarea acvitii de comer fr nocarea autoritii administraiei publice locale
4
Desfurarea oricrei acviti comerciale n perioada suspendrii acvitii comerciale
5
Desfurarea acvitii de comer n locuri sau n zone n cadrul crora, conform legislaiei i/sau regulamentului de desfurare
a acvitilor de comer n localitatea respecv, aprobat de consiliul local, aceasta este interzis

8 6
Necorespunderea unitii comerciale cu datele indicate n nocarea depus privind iniierea acvitii de comer.
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Venituri centrul Chiinului, dar i de la periferiile


oraului, ncasrile din aceasta tax nu ar
Pe parcursul ulmilor ani, bugetul
trebui dect s creasc, mai ales c mrimea
municipiului Chiinu a constuit n medie
acesteia nu a sczut n ulmii ani. Este i
27.3% din veniturile totale ale Bugetului
cazul impozitului pe bunurile imobiliare
Unitilor Administrav Teritoriale (BUAT) i
achitat de ctre persoanele zice din valoarea
28% din totalul cheltuielilor acestora, ind esmat (de pia) a bunurilor imobiliare, care
unul dintre cei mai mari contribuitori, dar i a crescut constant n ulmii ani, fapt ce nu se
consumatori de resurse nanciare publice reect i n suma ncasrilor la buget.
printre autoritile administrave de nivelul II.
Un alt exemplu n acest sens este i taxa
n ulmii 4 ani, n medie, 13.8% din veniturile pentru unitile stradale de comer i/sau
totale ale municipiului le-au constuit pentru prestarea serviciilor. Suma ncasrilor
veniturile proprii, taxe i impozitele locale, la aceast categorie de venituri a sczut de
inclusiv, veniturile din gesunea patrimoniului 6.6 ori n ulmii 3 ani, de la 13 milioane de lei
(arend, vnzare, privazare). Aceast n 2013, la 2 milioane n 2015. n condiiile
categorie de venituri este n scdere n n care numrul gheretelor i ale tarabelor
medie cu 0.04 pp, f.a.p pe tot parcursul mobile a crescut n ulmii ani7, iar numrul
perioadei analizate. Restul veniturilor provin, unitilor autorizate care plteau aceast tax
n special, din contul impozitelor pe venit ale a rmas acelai din 2013 ncoace, nu exist
persoanelor zice (circa 30% anual) i o explicaie a scderii drasce a ncasrilor
al transferurilor (circa 50% anual). la buget. Costul de corupie n acest caz
reprezint diferena dintre suma care ar
Regimul scal al municipiului poate caracte- trebui colectat i cea real ncasat, iar
rizat printr-un grad nalt de neomogenitate. aceast diferen este esmat la
Asel, 7 din cele 17 impozite i taxe locale 11 milioane de lei anual.
e nu au un regim scal bine stabilit, e
nu sunt colectate la buget. Un exemplu Un alt caz similar este i taxa pentru
n acest sens o constuie taxa de pia. unitile comerciale i/sau pentru prestri
La dimensiunile pe care le iau pieele din servicii de deservire social. Riscul de

FIGURA 1. Evoluia veniturilor i cheltuielilor bugetului municipiului Chiinu, 2013-2015

3262
3300 3070 35 %
2859 2919
2798 2730
2800 28,32% 30 %
29,98%
29,57% 25,72%
27,81%
2300 25 %
24,62%
1800 20 %

1300 15 %

800 10 %

300 5%

-200 2013 2014 2015 0%

Cheltuieli, total Venituri, total Venituri, % BUAT Cheltuieli, % BUAT

SURSA: chisinau.md
9
7
hp://protv.md/sri/social/chisinau-capitala-gheretelor-bucurile-parca-au-crescut-ca-ciupercile---1249661.html
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

corupie este generat de pasivitatea desnaie comercial i industrial cu 138%


administrav. n condiiile n care numrul n 2014 fa de anul precedent. Dei nu este
unitilor comerciale a crescut n medie negat necesitatea majorrii acestei taxe,
cu 10% anual, suma veniturilor colectate faptul c n 2015 aceasta a sczut cu 145% ,
la buget a fost n scdere n medie cu adic cu 7% mai puin dect valoarea anului
aceleai 10%. O explicaie n acest sens 2013, poate nsemna ca aceast msur
ar necolectarea veniturilor, care poate de taxare s fost una abuziv.10 La fel,
condiionat de lipsa unui sistem necolectarea impozitelor la nivel local, poate
informaional funcional, de pasivitatea atribuit neglijenei sau lipsei de capaciti
administrav determinat de lipsa de a administraiei (lipsa perceptorilor scali),
capacitate i profesionalism, sau promovarea sau a managementului execuv11. Asel
intereselor personale prin intermediul inacvitatea factorilor de decizie poate duce
funcionarilor responsabili de acest lucru. anual, la ratarea veniturilor proprii de circa
Costul corupiei n acest caz este de circa 10 50 de milioane de lei anual.
milioane lei anual.
Cheltuieli
Principalul risc de corupie la acest capitol
l constuie lipsa unui sistem scal bine Pentru 2015, cheltuielile totale pe municipiul
pus la punct, taxele i impozitele locale Chiinu au constuit 3,233 miliarde
putnd ulizate ca instrument de inuen lei, iar fr cheltuieli de personal - 2,05
i corupere administrav9. Un exemplu miliarde. Cele mai importante cheltuieli ale
n acest sens l constuie creterea ratei bugetului municipal (cu excepia salariilor),
impozitului pe bunurile imobiliare cu se raporteaz la ase categorii (Tabelul 2).

TABELUL 1. Suma veniturilor colectate pe categorii de venituri proprii n mun Chiinu, mii lei

Categorii de venituri 2013 2014 2015

Amenzi aplicate de poliia ruer 12483,3 7000,0 6000

Taxa de pia 28300,0 19346,4 19155,4

Taxa pentru unitile stradale de comer i/sau de prestare


13000,0 30,0 20
a serviciilor

Impozitul pe bunurile imobiliare cu desnaie comercial


37042,8 51477 35350
i industrial

Taxa pentru dispozivele publicitare 22162,0 7102,9 27721,28

Taxa pentru unitile comerciale i/sau de prestri servicii


129945,0 117973,5 105000
de deservire social

Impozitul pe bunurile imobiliare, achitat de ctre


persoanele zice-ceteni, din valoarea esmat 35750,0 81990,0 69500
(de pia) a bunurilor imobiliare

SURSA: chisinau.md

8
La capitolul taxe publicitare, datele oferite sunt contradictorii. Presupun c este o greeal, pentru c pe site i n doc DGF, suma este
27721.2, dar despre executarea bugetului la acel moment, acestea sunt de 2 milioane lei.
9
Corupia administrav poate caracterizat prin ulizarea mitei, sau favorismului, pentru anumii indivizi care ulterior vor benecia
de regim de taxare special, sau accesul direct la achiziiile publice.
Costurile de corupie n acest caz pot msurate ca numrul de afaceri care au falimentat n 2015 plus suma salariului mediu pe
10
10

economie a tuturor locurilor de munc care au pierdut.


11
Deciziile Managementului, aciuni frauduloase ale angajailor din cauza incompetentei managementului sau/si neglijenta in serviciu.
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

TABELUL 2. Reparia cheltuielilor totale fr cheltuieli de personal pe grupe funcionale

Ponderea cheltuielilor fr
Grupe de cheltuieli dup clasicaia funcional
cheltuieli de personal, %

06 nvmntul 28,7

15 Gospodria comunal i gospodria de exploatare


24,9
a fondului de locuine

14 Transporturile, gospodria drumurilor, comunicaiile


19,4
i informaca

10 Asigurarea i asistena social 9,5

08 Cultura, arta, sportul i acvitile pentru neret 5,6

20 Acvitile i serviciile neatribuite la alte grupe principale 5,4

09 Ocrorea sntii 3,6

01 Servicii de stat cu desnaie general 1,3

12 Protecia mediului i hidrometeorologia 1,1

16 Complexul pentru combusbil i energie 0,3

13 Industria i construciile 0,1

03 Aprarea naional 0,1

19 Alte servicii legate de acvitatea economic 0,0

11 Agricultura, gospodria silvic, gospodria piscicol


0,0
i gospodria apelor

05 Meninerea ordinii publice i securitatea naional 0,0

SURSA: BOOST, Ministerul Finanelor


Not: Ponderea a fost calculat ca medie pe perioada 2013-2015.

Printre acestea, lideri sunt nvmntul, fundamenta deciziile i demsura


gospodria comunal i transporturile. n care CMC ine cont de acestea.
La elaborarea msurilor ancorupie cu Administrarea cheltuielilor. Aici ne
referire la cheltuirea mijloacelor nanciare referim, n special, la procesul de
din buget este necesar de acordat atenie achiziii publice i lamodul de a
prioritar acestor 3 grupe funcionale. gesona resursele disponibile
Administrarea proprietii publice.
Principalul risc de corupie, n absena unei Riscurile de corupie la acest subiect
planicri bugetare argumentate, ine de sunt legate n principal de procesul
3 domenii: de privazare i de dare n locaiune
Luarea deciziilor privind cheltuielile a bunurilor imobiliare.
sau ct de bine alocrile bugetare Riscurile ce in de achiziiile publice i
corespund prioritilor de dezvoltare
administrarea patrimoniului vor analizate
ale municipiului. Acest proces ine
de capacitatea autoritilor de a n capitolul 2.
11
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

1.4 Structura organizatoric Comisia pentru construcii, arhitectur


i relaii funciare;
a APL mun. Chiinu
Comisia pentru protecie social,
Municipiul Chiinu este o unitate ocrore a sntii, educaie, cultur,
administrav-teritorial de nivelul doi, mass-media i relaii interetnice.
care include n componena sa uniti
administrav-teritoriale de nivelul nti, Secretarul CMC
stabilite n Legea nr. 764-XV din 27
Funcia de secretar al consiliului municipal
decembrie 2001 privind organizarea
se ocup prin concurs n condiiile legii i
administrav-teritorial a Republicii Moldova.
menirea acestuia este de a asigura lucrrile
Administrarea public a municipiului de secretariat i buna funcionare a
Chiinu se realizeaz de ctre Consiliul acvitii CMC.
municipal Chiinu, consiliile orene b. Primria Municipiului Chiinu
i ste (comunale), ca autoriti
reprezentave i deliberave ale populaiei Primria Municipiului Chiinu este
municipiului Chiinu, i de ctre Primarul structura funcional care asist primarul
general al municipiului Chiinu, primarii general n exercitarea atribuiilor sale.
oraelor, satelor (comunelor), ca autoriti
Primarul General
reprezentave i execuve.
Primarul general este autoritate
Consiliul municipal i primarul general
reprezentav a populaiei municipiului
exercit competene i atribuii specice
Chiinu i execuv a consiliului municipal,
autoritilor publice locale de nivelul nti
este ef al administraiei publice municipale.
n teritoriul oraului Chiinu i de nivelul
al doilea n raporturile cu oraele, satele Viceprimar
(comunele) din componena municipiului.
Municipiul Chiinu are 4 viceprimari.
a. Consiliul municipal Numrul de viceprimari poate mrit prin
decizia consiliului municipal, adoptat
Consiliul municipal este compus din 51 de cu votul majoritii consilierilor alei.
consilieri. CMC are drept de iniiav i Viceprimarul exercit atribuiile stabilite de
decide, n condiiile legii, n toate problemele ctre primarul general i poart rspundere
de interes local n teritoriul oraului Chiinu n conformitate cu legislaia n vigoare.
i n cele de interes municipal n teritoriul
municipiului, cu excepia problemelor ce Direcii
in de competena altor autoriti publice. Preturi de sector
Consiliul municipal se ntrunete n edin
ordinar, cu ordinea de zi propus, de regul, Pretura este structura funcional care
o dat pe lun, dar nu mai rar de o dat la asist pretorul n exercitarea atribuiilor
3 luni, la convocarea primarului general, sale, stabilite n temeiul prezentei legi, i i
cu excepia primei edine. desfoar acvitatea n baza regulamentului
de organizare i funcionare a preturii.
Comisiile CMC: Pretorul este reprezentant al primarului
Comisia juridic, pentru ordinea public general n sector i se conduce n acvitatea
i acvitatea administraiei publice sa de legislaia n vigoare, de dispoziiile
locale; primarului general i de regulamentul de
organizare i funcionare a preturii.
Comisia pentru buget, economie, nane,
patrimoniu public local, agricultur i
Structura detaliat a Primriei
problemele suburbiilor;
este prezentat n Anexa 3.
Comisia pentru gospodrie locav-
comunal, energec, servicii tehnice,
transport, comunicaii i ecologie;
12
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Serviciile i bunurile publice 2.


produse de APL ale municipiului
Chiinu i riscurile de corupie
2.1 Serviciile prestate nemijlocit teritoriu. Durata aproximava a unei
vizite n teritoriu;
de ctre Primrie
Existena instruciunilor i a descrierii
n rezultatul analizei acvitii Primriei instruciunilor pentru prestarea
i Direciilor CM s-a stabilit c structurile serviciului;
acestora presteaz nemijlocit peste 40 Numrul mediu de solicitri zilnice/
de servicii publice ce in de competena anuale/lunare sau la general a
autoritii publice locale de nivelul I. n serviciului public;
cadrul analizei, serviciul public reprezint Lista actelor necesare pentru obinerea
acviti de interes general al PMC i al serviciului;
structurilor subordonate care sunt disponibile
Organe de stat, SD, persoane juridice
pentru toi cetenii municipiului Chiinu.
de drept privat sau public, etc. implicate
Eliberarea de ctre PMC a actelor permisive, n procesul de prestare a serviciului;
a actelor conrmave sau prestarea unor
servicii pentru ceteni i ageni economici Paii de baz pentru obinerea
serviciului;
reprezint servicii publice. Pentru a idenca
riscurile de corupie, serviciile respecve Lista persoanelor din cadrul APL care
au fost analizate iar, pentru ecare serviciu aprob prestarea serviciului public;
au fost elaborate paapoarte detaliate care Termenul de valabilitate al actului/
conin urmtoarea informaie: documentului eliberat ca urmare a
prestrii serviciului;
Denumirea serviciului public;
Posibilitatea prelungirii/reperfecionrii/
Scopul serviciului public;
eliberrii duplicatului. Procedura,
Baza legal (lista actelor legislave i daca exista.
normave care reglementeaz procesul
de prestare a serviciului); Pe lng paapoarte, pentru ecare serviciu
Subdiviziunea organului emitent, analizat au fost elaborate diagramele
responsabil de prestarea serviciului; proceselor care ofer posibilitatea de
Lista altor direcii ale primriei implicate a analiza vizual etapele, paii de prestare
n prestarea serviciului; a ecrui serviciu i nivelul de implicare
a ecrui actor parcipant la prestarea
Lista organelor de stat, serviciilor
desconcentrate (n connuare SD), ecrui serviciu.
persoanelor juridice de drept privat
sau public, etc. implicai n procesul de ntruct pe pagina web al Primriei
obinere a serviciului (dup caz); (www.chisinau.md) nu sunt publicate
descrierile procedurilor i a cerinelor
Termenele de obinere a serviciului;
privind procesul de prestare a ecrui
Costul serviciului; serviciu, au fost efectuate un ir de interviuri
Existena Ghieului Unic pentru cu reprezentanii subdiviziunilor PMC,
obinerea serviciului; responsabile pentru prestarea serviciilor
Numrul de vizite necesare la analizate. Totodat, au fost analizate
autoritatea emitent pentru regulamentele interne care reglementeaz
obinerea serviciului; acvitatea subdiviziunilor respecve.
Necesitatea efecturii vizitelor n
teritoriu de ctre prestatorul de n Tabelul 2 sunt prezentate serviciile
serviciu pentru vericarea/inspecia prestate nemijlocit de ctre Primrie, care
obiectului. Numrul de vizite n au fost analizate n cadrul acestui studiu. 13
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

TABELUL 3. Serviciile publice prestate de Primria Municipiului Chiinu

Denumirea serviciului Unitatea responsabil de prestarea serviciului

1. Autorizarea/Nocarea iniierii acvitilor Secia Autorizarea funcionrii unitilor


n comer comerciale
Secia Reglementarea acvitii pieelor
i unitilor de prestri servicii
Secia Reglementarea acvitii unitilor
de alimentaie public

2. Act de recepie a dispozivului Direcia Dezvoltare Urban,


de publicitate Secia Publicitate Stradal

3. Autorizaia de construire i amplasare Direcia Dezvoltare Urban,


a rmelor (inscripii i imagini exterioare) Secia Publicitate Stradal

4. Autorizaie de construire i amplasare Direcia Dezvoltare Urban,


a dispozivului de publicitate Secia Publicitate Stradal

5. Autorizaie de construire Direcia Autorizare Proiectri


Direcia Dezvoltare Urban (n cazul
construciilor n zonele industriale, zone
protejate, publicitate stradal)

6. Autorizaie de desinare Direcia Autorizare Proiectri


Direcia Dezvoltare Urban (n cazul
construciilor n zonele industriale, zone
protejate, publicitate stradal)

7. Autorizaie de funcionare Direcia Autorizare Proiectri

8. Autorizaie de schimbare a desnaiei Direcia Autorizare Proiectri


Direcia Dezvoltare Urban (n cazul
construciilor n zonele industriale, zone
protejate, publicitate stradal)

9. Perfectarea calculelor liniilor roii/stabilirii Direcia Infrastructur Edilitar, Secia


limitelor terenului Calcularea Liniilor Roii i Coordonatelor

10. Cercatul de urbanism informav Direcia Autorizarea Proiectri


Direcia Dezvoltare Urban (n cazul
construciilor n zone industriale, zone
protejate, publicitii stradale)
Direcia Infrastructur Tehnico-Edilitar

11. Cercatul de urbanism Direcia Autorizarea Proiectri


pentru proiectare Direcia Dezvoltare Urban (n cazul
construciilor n zone industriale, zone
protejate, publicitii stradale)
Direcia Infrastructur Tehnico-Edilitar

12. Concrezarea suprafeelor Direcia Infrastructur Tehnico-Edilitar,


Secia Calcularea Liniilor Roii i a
Coordonatelor

13. Perfectarea contractelor Direcia Funciar, Secia Relaii Funciare


de arend a terenurilor aferente Sector Comercial

14
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Denumirea serviciului Unitatea responsabil de prestarea serviciului

14. Perfectarea contractelor de vnzare- Direcia Funciar, Secia Relaii Funciare


cumprare a terenurilor aferente obiecvelor Sector Necomercial
privazate i private

15. Perfectarea de trasee a reelelor tehnice Direcia Infrastructur Tehnico-Edilitar


(schema de amplasare a reelelor tehnice)

16. Perfectarea deciziilor cu privire la Direcia Funciar, Secia Relaii Funciare


autencarea dreptului de proprietate Sector Necomercial

17. Perfectarea deciziilor cu privire la stabili- Direcia Funciar, Secia Relaii Funciare
rea relaiilor de arend a terenurilor aferente Sector Comercial
(inclusiv prelungirea termenului de arend)

18. Perfectarea deciziilor cu privire la Direcia Funciar, Secia Relaii Funciare


privazarea (vnzarea, cumprarea) terenurilor Sector Necomercial
aferente obiecvelor privazate i private

19. Perfectarea tlurilor de autencare Direcia Funciar, Secia Relaii Funciare


a dreptului de proprietate Sector Necomercial

20. Perfectarea schemelor privind delimitarea Direcia Autorizare Proiectri


hotarelor (imobilelor cu desnaie locav/alt Direcia Dezvoltare Urban
desnaie dect locav)

21. Perfectarea acordurilor adiionale Direcia Patrimoniu Municipal


la contractele de locaiune/comodat al
ncperilor din patrimoniul municipal
nelocav

22. Perfectarea cercatului de parcipare Direcia Privazare Fond Locav


sau neparcipare la privazare

23. Perfectarea adeverinei de scoatere a Direcia Economie i Dezvoltare Durabil


bunurilor persoanei zice care a locuit pe
teritoriul mun. Chiinu

24. Perfectarea proiectului de contract Direcia Patrimoniu Municipal


privind darea n locaiune/comodat a
ncperilor din patrimoniul municipal
nelocav

25. Perfectarea contractelor de privazare Direcia Privazare Fond Locav

26. Perfectarea proiectului de decizie privind Direcia Patrimoniu Municipal


darea n locaiune/comodat a ncperilor
din patrimoniul municipal ne locav (cu/fr
drept de privazare)

27. Perfectarea contractului de privazare a Direcia Privazare Fond Nelocav


ncperilor nelocave date n locaiune

28. Perfectarea actelor pentru privazarea Direcia Privazare Fond Nelocav


ncperilor nelocave date n locaiune
(pentru a remise Comisiei de privazare)
15
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Denumirea serviciului Unitatea responsabil de prestarea serviciului


29. Celebrarea nunilor de aur i diamant Direcia Social-Umanitar i Relaii Interetnice

30. Omagierea persoanelor centenare Direcia Social-Umanitar i Relaii Interetnice

31. Depunerea jurmntului de credin fa Direcia Social-Umanitar


de Republica Moldova de ctre cetenii strini i Relaii Interetnice

32. nregistrarea i eliberarea extraselor Direcia Social-Umanitar


din Registrul de Stat al Asociaiilor Obte i Relaii Interetnice

33. Eliberarea legimaiei de represat polic Direcia Social-Umanitar i Relaii Interetnice

34. nregistrarea asociaiilor obte Direcia Social-Umanitar i Relaii Interetnice

35. Organizarea coordonrii textelor Direcia Social-Umanitar i Relaii Interetnice


n publicitatea exterioar

36. Stabilirea statutului textelor n Direcia Social-Umanitar i Relaii Interetnice


dispozivele de publicitate la amenajarea
locului de comer i prestri servicii

37. Ajutor social/ajutorul pentru perioada Direcia Social-Umanitar i Relaii Interetnice,


rece a anului Secia Asisten Social i Protecia Familiei

38. Asistena personal pentru copii Direcia Social-Umanitar i Relaii Interetnice,


Secia Asisten Social i Protecia Familiei

39. Serviciul social Echipa mobil Direcia Social-Umanitar i Relaii Interetnice,


Secia Asisten Social i Protecia Familiei

40. Serviciul ngrijire la domiciliu Direcia Social-Umanitar i Relaii Interetnice,


Secia Asisten Social i Protecia Familiei

41. Serviciul Prnzuri gratuite Direcia Social-Umanitar i Relaii Interetnice,


Secia Asisten Social i Protecia Familiei

SURSA: chisinau.md

n urma analizei serviciilor, au fost idencate acveaz specialii de prol din direciile
un ir de probleme de ordin general care responsabile pentru prestarea serviciilor care
inueneaz negav procesul de prestare interacioneaz direct cu solicitanii, fapt ce
al acestora. n primul rnd, Centru de contravine principiilor ghieului unic, care
informare i documentare a cetenilor elimin contactul direct dintre funcionarul
(CIDC), care este considerat ghieu unic responsabil pentru prestarea serviciilor i
n cadrul Primriei, este desnat doar solicitani. Aceasta se datoreaz lipsei de
pentru recepionarea cererilor i oferirea instruciuni i informaii clare despre cerinele
consultaiilor pentru un numr limitat de i procedurile de prestare a serviciilor, ceea
servicii. Restul serviciilor pot obinute prin ce nu permite standardizarea procesului
adresarea direct la direciile responsabile de depunere a cererilor.
sau la Cancelaria Primriei. Asel, nu exist
un punct unic de contact al solicitanilor O alt decien const n lipsa unui registru
de servicii i Primrie, unde ar exista unic al cererilor de obinere a serviciilor i a
informaia despre toate serviciile prestate i serviciilor eliberate. Fiecare direcie deine
posibilitatea de a depune cereri pentru toate un registru separat i nu permite conducerii
serviciile. De asemenea, n cadrul Centrului Primriei s monitorizeze n mp real

16
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

situaia curent privind numrul de cereri De exemplu, CMC trebuie s ia decizia


depuse, performana direciilor, termenul privind obiectele i condiiile de privazare,
de eliberare a acestora i, n special, face iar organele execuve s le execute fr a
imposibil sesizarea semnalelor de depire a implica CMC. n acelai mp, CMC poate i
termenelor de eliberare a serviciilor. Fiecare este obligat s creeze mecanisme eciente
direcie produce rapoarte periodice despre de control pentru a evita actele de corupie
numrul de servicii prestate, ns informaia din partea organelor execuve.
este generalizat i nu permite depistarea
nclcrilor n mp real pentru a lua msuri Transparena insucient este o alt
de corectare. Asel, este foarte dicil problem major ce genereaz riscuri de
depistarea nclcrilor sau ntrzierilor, fr a corupie. n primul rnd, este necesar de
solicita informaie de la direcia responsabil asigurat o transparen mai bun la nivelul
pentru eliberarea serviciilor n cauz. acvitii CMC, iar toate msurile de
asigurare a acesteia n mun. Chiinu trebuie
O alt problem care diminueaz eciena s revin CMC. n acest sens, CMC trebuie
Primriei n procesul de prestare a serviciilor s aib propriile structuri i instrumente
este existena a unui numr mare de actori pentru publicarea deciziilor, efectuarea
implicai n procesul oferii unor servicii. De consultrilor publice i pentru forcarea
exemplu, o cerere depus la Centrul de capacitii de supraveghere. Totodat, i
informare i documentare a cetenilor se la nivel de Primrie sunt necesare msuri
trimite la Directorul Direciei Generale, apoi de sporire a transparenei, orientate pe
la eful Direciei, eful Seciei i, n sfrit, acvitile ce au loc n primrie, inclusiv
la executorul din cadrul seciei. Pentru pentru deinerea registrelor i n procesul
procesarea unei cereri, ecare funcionar de eliberare a diferitor autorizaii, n special
sau persoan responsabil are nevoie celor care sunt de interes public sau pot
de circa jumtate de zi, ceea ce exnde afecta anumite grupuri de ceteni.
mpul necesar pentru prestarea serviciului
sau minimizeaz mpul disponibil pentru O alt surs important de riscuri de corupie
executor de a presta serviciul n mod calitav. o reprezint modalitatea de gesune a
Aceeai situaie se atest i n procesul de patrimoniului public, n care primria joac
coordonare sau semnare a documentelor un rol secundar fa de solicitani. De
elaborate de ctre executor, cnd un exemplu, pentru amplasarea panourilor de
document poate semnat, coordonat sau publicitate iniiava aparine solicitantului,
tampilat de mai muli funcionari consecuv. acesta selecteaz locul i alte element privind
dispozivul de publicitate. Aceast abordare
ns cea mai mare problem legat de a condus la o poluare vizual excesiv a
eliberarea autorizaiilor i actelor permisive spaiilor publice, devenind totodat i un
este faptul c pentru obinerea unor factor ce genereaz riscuri de corupie. n
autorizaii (decizii) procesul existent de mod normal, procesul trebuie sa aib o logic
eliberare implic organele execuve ale invers. La prima etap, APL decide unde
Primriei (Direciile consiliului), precum i anume i ce fel de panouri pot acceptate
actori din afara organelor execuve, de pentru amplasare., dup care execuvul, n
exemplu CMC sau comisia de privazare. conformitate cu soluiile urbanisce stabilite,
Anume acest element genereaz cele mai scoate la licitaie zonele respecve pentru
semnicave riscuri de corupie. Acest amplasarea panourilor. n caz contrar, oricnd
problem poate soluionat printr-un se va dori gsirea unei soluii nc pentru un
efort sistemic de dezvoltare a cadrului de solicitant. Mai mult dect att, prin numrul
reglementare n aa mod nct CMC s nu mare de publicitate scade preul acesteia,
mai e implicat la eliberarea autorizaiilor. ceea ce n nal face posibil ca din veniturile
Deciziile CMC, n cea mai mare parte, trebuie pe publicitate APL s nu-i recupereze
s poarte un caracter general, n baza crora costurile ce in de ulizarea spaiului public
execuvul va implementa deciziile respecve. i poluarea vizual a acestuia.

17
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

2.2 Riscurile de corupie serviciu. Funcionarul din cadrul


Primriei poate s interpreteze
idencate
eronat prevederile legale. Respecv,
n urma analizei business proceselor din n cadrul direciei responsabile
cadrul PMC de eliberare a actelor permisive pentru prestarea acestui serviciu nu
i a altor documentea fost idencat un ir exist un regulament de prestare a
de riscuri de corupie. Dar acestea pot serviciului conform prevederilor noi
subiecve, deoarece au fost idencate n din legislaie. Odat cu modicarea
baza informaiei furnizate, n primul rnd, Legii privind comerul interior (prin
de funcionarii PMC. Pentru eliminarea Legea nr.153 din 01.07.2016),
inecienelor, se propune implementarea s-a schimbat conceptul autorizrii
unor soluii de Ghieu Unic, bazate pe de ctre APL a iniierii acvitilor
ulizarea tehnologiilor informaionale. unitilor comerciale. Prin urmare, s-a
Descrierea Ghieului Unic este prezentat n eliminat actul administrav eliberat
Capitolul 4. de APL i anume Autorizaia de
funcionare i amplasare a unitii
1. Autorizarea/Nocarea iniierii comerciale. Potrivit Notei Informave,
acvitilor n comer procedura de obinere a acesteia dura
cca.70 de zile; era posibil doar dup
Subdiviziunea organului emitent, responsabil
obinerea unor pre-avize i autorizri
de prestarea serviciului:
adiionale de la cca.7 autoriti de
Secia Autorizarea funcionrii unitilor stat (APL, subdiviziunile responsabile
comerciale de construcii i urbanism, CNSP,
Secia Reglementarea acvitii pieelor ANSA, Inspectoratul Naional de
i unitilor de prestri servicii Patrulare, organul supravegherii de
stat a msurilor contra incendiilor,
Secia Reglementarea acvitii unitilor
Camera de Liceniere); necesita
de alimentaie public
controale la faa locului, efectuate,
Riscuri de corupie: de regul, de APL, CNSP, ANSA i
de organul supravegherii de stat a
1. La etapa vericrii coninutului msurilor contra incendiilor. Prin
nocrii i a documentelor anexate, legea nr.153/20016, s-a introdus
funcionarul poate s refuze mecanismul ghieului unic pentru
acceptarea nocrii din move iniierea acvitii de comer i
subiecve. Informarea insucient mecanismul de NOTIFICARE conform
privind cerinele de depunere a modelului stabilit de lege. n temeiul
nocrii poate ulterior s creeze informaie incluse n nocare,
premize de facilitare a procesului autoritatea administraiei publice
de depunere a nocrii. locale va verica corespunderea
2. Un alt risc de corupie const comerciantului cu legislaia n
n acceptarea nocrii i a vigoare, n privina aspectelor ce in
documentelor anexate care conin de competena autoritii locale. n
erori sau abateri de la cerine. Aceasta cazul n care acvitatea desfurat
ar permite efectuarea intenionat de comerciant poate implica anumite
a controalelor pentru a verica riscuri pentru viaa i sntatea
respectarea cerinelor care nu au fost persoanei (alimentaie public sau
respectate, ns au fost acceptate la acviti de ngrijire corporal),
etapa depunerii cererii. comerciantul va n drept s iniieze
acvitatea doar la expirarea a 15 zile
3. Lipsa reglementrilor la acest de la data nocrii, perioad n care
subiect, specicate clar n legislaie, autoritile competente (ANSA sau
reprezint un risc de corupie care CNSP) vor efectua invesgaiile
18 se poate manifesta prin abuz n de rigoare.
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Recomandri pentru reducerea riscurilor persoanelor aliate (prin rudenie


de corupie: sau apartenena la diferite grupuri)
Elaborarea regulamentului intern n detrimentul intereselor publice.
privind iniierea acvitii n comer, Dei cererea se depune la Centrul de
care s conin descrierea detaliat a Informare (ghieu unic), solicitantul
procedurilor i a condiiilor de depunere interacioneaz direct cu executorul
a nocrii. Pentru accesul maxim din n mpul vizitei n teren pentru
partea solicitanilor la condiiile privind examinarea corespunderii obiectului
nocarea n comer, este necesar cu cererea i documentele anexate.
publicarea ulterioar pe pagina web a
n cazul necorespunderii obiectului
primriei i plasarea versiunii pe suport
de hre a regulamentului pe panoul cu documentele anexate i cerinele
informav n cadrul PMC. specicate n acestea, procesul de
soluionare sau documentarea acestor
Implementarea Ghieului Unic
necorespunderi nu este transparent.
Electronic pentru a minimiza
interaciunea zic dintre solicitani Asel, pot eliberate acte de recepie
i funcionarii din cadrul PMC, pentru obiecte care au abateri de la
responsabili pentru recepionarea cerinele din documentaia anexat
nocrii. Instuirea registrului la cerere. Din lipsa resurselor umane
electronic pentru ghieul unic suciente n Direcie si PMC, calitatea
(cu acces public) de eviden a inspeciilor obiectelor de publicitate va
nocrilor i monitorizare a procesului slab i nu va depista toate abaterile
de circulaie a nocrii care ar asigura
admise la recepia acestora.
transparena acestui proces
i diminuarea riscului de corupere. 2. Responsabilitatea pentru eliberarea
Recepionarea nocrilor n cadrul autorizaiei de plasare a publicitii
Centrului de Deservire a Cetenilor se distribuie ntre mai muli funcio-
de ctre un operator care nu este nari n felul urmtor: Autorizaia
angajat n cadrul Seciei Autorizarea se semneaz de ctre proiectant,
funcionrii unitilor comerciale, Seciei executorul construciei, beneciar,
Reglementarea acvitii pieelor i
eful seciei publicitate stradala i se
unitilor de prestri servicii sau Seciei
Reglementarea acvitii unitilor aproba de ctre Arhitectul ef, apoi se
de alimentaie public. Operatorul contrasemneaz de ctre Secretarul
trebuie s execute strict funcia de Consiliului Municipal. Aceast pracc
recepionare a nocrilor, n baza poate servi drept prilej pentru unii
regulamentului privind nocarea funcionari care avizeaz Autorizaia
iniierii acvitilor n comer, i s s accepte abateri de la prevederile
trimit nocarea executorilor de prol legale n schimbul unor benecii
din cadrul PMC pentru examinarea individuale.
nocrilor i documentelor anexate.
Conrmarea nocrii va eliberat Recomandri pentru reducerea riscurilor
de ctre operatorul Centrului.
de corupie:
2. Act de recepie a dispozivului De inclus cerina de a anexa la actul de
de publicitate recepie poze din mai multe perspecve
ale dispozivului publicitar, care vor
Subdiviziunea organului emitent responsabil servi drept conrmare a unor constatri
de prestarea serviciului: expuse n actul de recepie. Adiional,
se recomand publicarea pe pagina
Direcia Dezvoltare Urban, web a PMC a tuturor acelor de recepie
Secia Publicitate Stradal ale dispozivelor publicitare (scanate),
inclusiv pozele efectuate n cadrul
Riscuri de corupie: procesului de recepie a acestora.
1. Riscul apariiei abuzului n serviciu Se recomand eliminarea necesitii
pentru obinerea beneciilor n de semnare i contrasemnare a
interes personal sau n interesul autorizaiei de ctre secretarul CMC,
19
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

deoarece acesta nu are competenele nu are o responsabilitate sucient de


profesionale pentru conrmarea sau clar, deoarece aceasta, n nal, este
atestarea corectudinii informaiei semnat de eful direciei, Arhitectul
expuse n autorizaie. Asel, doar ef i Secretarul Consiliului Municipal.
eful seciei publicitate stradal
va responsabil de coninutul i Recomandri pentru reducerea riscurilor
corectudinea autorizaiei. Respecv, de corupie:
odat cu reducerea numrului de
semnturi aplicate pe autorizaie, va Elaborarea i aprobarea de ctre CMC
redus i mpul pentru eliberarea a unui nou regulament n baza cruia
autorizaiei. se vor elibera autorizaiile n cauz.
Descrierea detaliat a condiiilor i
Instuirea sistemului automazat de criteriilor de selectare a instuiilor
validare i monitorizare (public) a abilitate s efectueze coordonrile
procesului de recepie a dispozivelor necesare pentru eliberarea autorizaiei.
de publicitate. Lista criteriilor, procedura i cerinele
pentru eliberarea autorizaiei trebuie
3. Autorizaia de construire i amplasare s e reectate n regulamentul privind
a rmelor (inscripii i imagini exterioare) eliberarea autorizaiei de construire
i amplasare a rmelor (inscripii i
Subdiviziunea organului emitent responsabil imagini exterioare).
de prestarea serviciului:
Implementarea Ghieului Unic
Direcia Dezvoltare Urban, Secia Electronic pentru a minimiza
Publicitate Stradal interaciunea zic dintre solicitani
i funcionarii din cadrul Seciei
Riscuri de corupie: Publicitate Stradal.
1. Facilitarea sau crearea dicultilor Se recomand recepionarea cererilor
arciale n procesul de obinere pentru obinerea autorizaiei n cadrul
a autorizaiilor prin alocarea Centrului de Deservire a Cetenilor
discreionar a cerinelor pentru de ctre un operator. Operatorul
obinerea autorizaiei i favorizarea trebuie s execute strict funcia de
recepionare a nocrilor n baza
unei amplasri mai avantajoase
regulamentului privind eliberarea
a rmelor. autorizaiei de construire i amplasare a
Dei cererea se depune prin rmelor (inscripii i imagini exterioare)
i s trimit cererea executorilor din
intermediul Centrului de Informare
cadrul Direciei Dezvoltare Urban,
(ghieu unic), solicitantul i executorii Secia Publicitate Stradal.
interacioneaz la etapa efecturii
vizitei n teren. n funcie de pul i Primria (Secia Publicitate Stradal)
va obine coordonrile necesare,
locul amplasrii obiecvului, numrul
interacionnd direct cu instuiile
coordonrilor necesare din partea responsabile, fr implicarea
altor instuii poate varia. Criteriile solicitanilor de autorizaii.
n baza crora executorul ia decizia
Se recomand eliminarea necesitii
despre numrul coordonrilor nu este
de semnare i contrasemnare a
stabilit exact n acte normave. Asel, autorizaiei de ctre secretarul CMC,
pentru acelai p i aceeai locaie deoarece acesta nu are competenele
a unui obiecv, executorul poate profesionale pentru conrmarea sau
solicita doar o singur coordonare sau atestarea corectudinii informaiei
poate solicita mai multe coordonri expuse n autorizaie. Asel, doar
de la mai multe instuii. Obinerea eful seciei publicitate stradal i
coordonrilor este un proces eful direciei dezvoltare urban
vor responsabili de coninutul i
mpovrtor pentru solicitani i, din
corectudinea autorizaiei. Respecv,
aceast cauza, ei pledeaz pentru un odat cu reducerea numrului de
numr minim de coordonri, care s semnturi aplicate pe autorizaie, va
e stabilit de ctre executor. Pentru redus i mpul pentru eliberarea
20 coninutul autorizaiei, Executorul autorizaiei.
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

4. Autorizaie de construire i Implementarea Ghieului Unic


Electronic pentru a minimiza
amplasare a dispozivului de
interaciunea zic dintre solicitani
publicitate i funcionarii din cadrul Seciei
Publicitate Stradal.
Subdiviziunea organului emitent responsabil
de prestarea serviciului: Se recomand ca recepionarea
cererilor pentru obinerea autorizaiei
Direcia Dezvoltare Urban,
n cadrul Centrului de Deservire a
Secia Publicitate Stradal
Cetenilor s e efectuat de ctre
un operator. Operatorul trebuie s
Riscuri de corupie:
execute strict funcia de recepionare
1. Facilitarea sau crearea dicultilor a nocrilor n baza regulamentului
arciale n procesul de obinere privind eliberarea autorizaiei de
a autorizaiilor prin alocarea construire i amplasare a rmelor
discreionar a cerinelor pentru (inscripii i imagini exterioare) i s
obinerea autorizaiei i favorizarea trimit cererea executorilor din cadrul
unei amplasri mai avantajoase a Direciei Dezvoltare Urban, Secia
dispozivelor (panourilor). Publicitate Stradal.
Primria (Secia Publicitate Stradal)
2. Amplasarea dispozivelor publicitare va obine coordonrile necesare,
n zonele solicitate de beneciar, interacionnd direct cu instuiile
contrar intereselor publice. Exist zone responsabile, fr implicarea
centrale cu o aglomeraie excesiv de solicitanilor de autorizaii.
panouri publicitare.
5. Se recomand eliminarea necesitii de
Recomandri pentru reducerea riscurilor
semnare i contrasemnare a autorizaiei
de corupie:
de ctre secretarul CMC, deoarece acesta
Elaborarea unui nou regulament cu nu are competenele profesionale pentru
privire la publicitatea vizual. Unul conrmarea sau atestarea corectudinii
din obiecvele regulamentului este
informaiei expuse n autorizaie. Asel,
s stabileasc exact pul i locul
panourilor de publicitate care pot
doar eful seciei publicitate stradal i eful
instalate. Imaginea oraului a avut de direciei dezvoltare urban vor responsabili
suferit enorm de pe urma panourilor de coninutul i corectudinea autorizaiei.
publicitare, asel noul regulament este Respecv, odat cu reducerea numrului de
necesar i pentru iniierea unui proces semnturi aplicate pe autorizaie, va redus
de opmizare a numrului acestora. De i mpul pentru eliberarea autorizaiei.
asemenea, n baza noului regulament
se vor elibera autorizaiile n cauz. Se
Autorizaie de construire
propune, cel puin pentru zona central, Subdiviziunea organului emitent responsabil
ca APL s aprobe purile de dispozive
de prestarea serviciului:
admise, iar toate coordinrile i avizele
necesare s e obinute de ctre Direcia Autorizare Proiectri
Primrie. Lista criteriilor, procedura i Direcia Dezvoltare Urban (n cazul
cerinele pentru eliberarea autorizaiei construciilor n zonele industriale,
trebuie s e reectate n regulamentul zone protejate, publicitate stradal)
privind eliberarea autorizaiei.
Instuirea registrului electronic (cu Riscuri de corupie:
acces public) pentru eviden i
1. Exist riscul ca unele persoane s
monitorizare a panourile de publicitate.
nregistrrile trebuie s conin perceap mit pentru a facilita
informaii privind caracteriscile tehnice semnarea autorizaiei n termen
ale panourilor de publicitate, geo- (sau urgentarea procesului), inclusiv
localizarea panoului pe harta electronic pentru rezolvarea problemelor care se
a municipiului Chiinu cu posibiliti depisteaz n documentele anexate.
de cutare i selectare a datelor din Procedura de obinere a autorizaiei
registrul electronic, n scopuri de de construire nu este complicat,
analiz sau studiere. 21
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

cu condiia c toate documentele permisiv, date privind posibilitatea de


anexate la cerere sunt perfectate geo-localizare a obiectului autorizat
corect i toate avizele pentru (nr. cadastral , coordonate de referin
etc) . Funcionarii Primriei vor avea
documentaia de proiect sunt pozive.
acces deplin la informaia din registrul
Riscuri de corupie pot aprea n cazul electronic, inclusiv posibilitatea de a
n care setul de documente anexat accesa documentele anexate la cererile
la cerere conine greeli, devieri sau n baza crora au fost eliberate actele
avize negave din partea altor instuii permisive. Asel, va crete transparena
pentru realizarea modicrilor n procesului de eliberare a actelor
proiect. permisive, iar orice persoan va putea
sesiza nclcrile n baza informaiei
2. Riscul de ulizare a prevederilor accesate din registrul electronic al
legale cu referire la aprobarea tacit actelor permisive eliberate. Accesul la
pentru a lsa s treac proiecte registru va public i va accesat de
pe pagina web a Primriei. Informaia
care nu respect toate normele
din Registru, accesibil public, va
legale,prejudiciind asel interesele redat n corespundere cu normele
publice sau colecve. privind protecia datelor cu caracter
personal. Registrul electronic urmeaz
Chiar dac acest serviciu const doar
s e completat la ecare etap a
n vericarea integritii dosarelor, procesului de lucru, de la depunerea
n esen acesta rmne unul cererii i pn la eliberarea
din principalele documente care i plasareadocumentului nal
legalizeaz dreptul de a construi. n registrul electronic.
n aceste condiii, erorile sau rea- Elaborarea mecanismului de atribuire
voina admise la eliberarea unor acte i trasabilitate a responsabililor. Analiza
permisive necesare pentru a obine efectelor autorizaiilor elaborate
autorizaia de construcii nu vor ntr-o anumit perioad de mp
lichidate la aceast etap. Metoda (de exemplu 1 an) va permite s e
aprobrii tacite permite obinerea idencat sursa problemelor, precum
i persoanele implicate nu doar n
unor autorizaii cu nclcarea normelor eliberarea autorizaiei de construcie,
existente, ns pentru care nimeni ci i a documentelor ce au stat la baza
nu poart rspundere. Rspunsul eliberrii acesteia (inclusiv vericatorii
standard n aceast situaie este de proiect). Acest mecanism poate
de pul Primria nu a eliberat introdus ca parte component
autorizaie. a registrului electronic, deoarece
eliberarea Autorizaiei de Construcie
Recomandri pentru reducerea riscurilor este un proces tehnic ce nu implic
de corupie: luarea deciziilor, doar vericarea
conformitii dosarului.
Instuirea sistemului automazat
de procesare a documentaiei Lichidarea Direcei autorizare
de proiectare, care va permite i disciplin n construcii din
monitorizarea etapelor de primire, cadrul Primriei mun. Chiinu. n
perfectarea, validarea (semnarea) i conformitate cu Legea nr. 163 din
eliberarea Autorizaiilor de construire. 09.07.2010 privind autorizarea
executrii lucrrilor de construcie i
Instuirea REGISTRULUI ELECTRONIC HG nr. 499 din 30.05.2000 despre
al autorizaiilor i actelor permisive probarea Regulamentului-cadru
eliberate de Primrie i de structurile privind acvitatea organelor locale de
subordonate acesteia. Registrul arhitectur i urbanism, competenele
electronic va conine informaia despre i atribuiile pentru perfectarea i
actele permisive eliberate, cum ar : eliberarea autorizaiilor de construcie
numrul unic al actului, denumirea, sunt puse n sarcina organelor de
data eliberrii, datele despre agentul arhitectur i urbanism ale APL, n
economic i documentele n baza cazul primriei mun. Chiinu -
crora a fost eliberat ecare act Direcia general arhitectur,

22 urbanism i relaii funciare a CMC.


Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

6. Autorizaie de desinare. i municipiului Chiinu. Asel, n


procesul de eliberare a avizelor de
Subdiviziunea organului emitent responsabil demolare, cnd pot deteriorate sau
de prestarea serviciului: demolate imobile protejate de stat,
Direcia Autorizare Proiectri APL Chiinu trebuie s se expun
pe acest subiect.
Direcia Dezvoltare Urban (n cazul
construciilor n zonele industriale, Pentru diminuarea riscurilor de
zone protejate, publicitate stradal) prejudiciere a vecinilor (nu doar a
coproprietarilor) este recomandat ca
Riscuri de corupie: n lista cerinelor ce trebuie ndeplinite
pentru demolare s e introdus
Procedura de obinere a autorizaiei de obligaia ca Solicitantul s anune,
desinare nu este complicat, cu condiia ca printr-o nocare individual, vecinii
toate documentele anexate la cerere s e despre intenia de demolare i perioada
perfectate corect. lucrrilor. De asemenea, este necesar
includerea n procedurile de demolare
1. Riscul de corupie poate aprea sub a cerinelor suplimentare de informare
form de promovare a intereselor prealabil (de exemplu, 10 zile) la fa
anumitor prestatori de servicii (pentru locului cu privire la demolarea ediciilor
a efectua experza tehnic i/sau amplasate n vecintatea nemijlocit a
planul de organizare a lucrrilor), altor edicii i de anumite dimensiuni
(de exemplu, peste 2 etaje).
precum i n cazul n care setul de
documente anexat la cerere conine
7. Autorizaie de funcionare
greeli sau avize negave.
Subdiviziunea organului emitent responsabil
2. Riscul eliberrii autorizaiilor de de prestarea serviciului:
demolare care aduc prejudicii co-
proprietarilor, vecinilor i fondului Direcia Autorizare Proiectri
monumentelor de istorie, art i Riscuri de corupie:
arhitectur din mun Chiinu.
Riscul de corupie const n tergiversarea
Realitatea a demonstrat c Chiinul a eliberrii autorizaiei pentru a impune
pierdut o mare parte din fondul su de beneciarul s plteasc anumite sume de
patrimoniu. Acest lucru ne vorbete despre bani. Procedura de obinere a autorizaiei de
mecanismul imperfect care a fost i mai este funcionare nu este complicat, cu condiia
ulizat. Formal, o mare responsabilitate n c toate documentele anexate la cerere, cum
acest sens o are Ministerul Culturii, ns n ar copia autorizaiei de construire i copia
nal, n cazul eliberrii unor autorizaii cu procesului-verbal, s e perfectate corect.
nclcarea normelor, cel mai mare pierzant
Recomandri pentru reducerea riscurilor
este municipiul Chiinu.
de corupie:
Recomandri pentru reducerea riscurilor Se recomand elaborarea REGISTRULUI
de corupie: ELECTRONIC al autorizaiilor i actelor
permisive eliberate de Primrie i de
Se recomand elaborarea REGISTRULUI
structurile subordonate acesteia.
ELECTRONIC al autorizaiilor i actelor
permisive eliberate de Primrie i
de structurile subordonate acesteia. 8. Autorizaie de schimbare a
Detaliile privind funcionalitile de desnaiei
baz ale Registrului Electronic sunt
Subdiviziunea organului emitent responsabil
descrise anterior, la recomandrile
pentru eliberarea autorizaiei de de prestarea serviciului:
construire i amplasare a dispozivului Direcia Autorizare Proiectri
de publicitate, i n Capitolul 4.
Direcia Dezvoltare Urban
Ghieul unic.
(n cazul construciilor n zonele
Toate monumentele protejate de stat, industriale, zone protejate,
aparin, ca valoare de patrimoniu, publicitate stradal)
23
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Riscuri de corupie: depistate doar de specialii n


domeniul arhitecturii i construciei.
1. Riscul de corupie const n perceperea
unor pli sau benecii de diferit Recomandri pentru reducerea riscurilor
natur (inclusiv, neposm, trac de de corupie:
inuen, clientelism polic, etc) cu Se recomand elaborarea REGISTRULUI
scopul de a obine autorizaia n ELECTRONIC al autorizaiilor i actelor
termen. n cazul schimbrii desnaiei permisive eliberate de Primrie i
unei construcii care este proprietate de structurile subordonate acesteia.
municipal, decizia este luat n Detaliile privind funcionalitile de
cadrul edinei Consiliului Municipal. baz al Registrului Electronic sunt
descrise anterior la recomandrile
Includerea n agend i luarea deciziei
pentru eliberarea autorizaiei de
poate dura pn la 12-18 luni. Riscuri construire i amplasare a dispozivului
de corupie pot aprea n cazul dorinei de publicitate i n Capitolul 4.
de a include n regim de urgen Ghieul unic.
subiectul n cauz n agenda edinei
Msuri de sporire a controlului
Consiliului Municipal. De asemenea, procesului respecv, n conformitate
responsabilitatea pentru decizia luat cu procedurile controlului intern.
n cadrul Consiliului este distribuit i
Implementarea msurilor ce faciliteaz
orice proiect poate votat sau respins.
informarea persoanelor interesate i a
2. Riscul de corupie aferent etapei publicului n procesul de luare a unor
de pregre a documentaiei asemenea decizii.
(studiului de fundamentare) pentru Elaborarea i aprobarea documentaiei
solicitarea autorizaiei de schimbare de urbanism i amenajare a teritoriului
a desnaiei const n acceptarea (zonale). Pierderile publice cauzate
schimbrii desnaiei n condiiile de lipsa acestor documente sunt
prejudicierii intereselor publice sau inesmabile n acest moment.
Realitatea ne arat c polica actual a
private (vecini, coproprietari). De
condus la situaii evident n defavoarea
asemenea, actorii care genereaz sau intereselor publice i colecve ( de ex.
sunt implicai n apariia fenomenelor situaia din centrul capitalei, apariia
de corupie la aceast etap pot cldirilor cu peste 10 etaje, etc).
persoane zice sau juridice autorizate
n domeniu pentru elaborarea studiilor 9. Perfectarea calculelor liniilor roii/
de fundamentare, precum i cele care stabilirea limitelor terenului
le avizeaz. Studiile de fundamentare
a schimbrii desnaiei, elaborate i Subdiviziunea organului emitent responsabil
coordonate cu organele interesate, de prestarea serviciului:
se avizeaz n mod obligatoriu de Direcia Infrastructur Edilitar,
arhitectul-ef. De asemenea, o Secia Calcularea Liniilor Roii
condiie facilitatoare a riscurilor de i a Coordonatelor
corupie este lipsa, n unele cazuri, a
Riscuri de corupie:
planurilor urbanisce zonale.
1. Calculul liniilor roii poate efectuat
3. Procedura de obinere a autorizaiei
cu nclcarea prevederilor normave.
nu este complicat, cu condiia ca
Contra unor favoruri din partea
toate documentele anexate la cerere
solicitanilor, executorii pot efectua
s e perfectate corect. Riscuri de
calcule pentru a favoriza solicitantul.
corupie pot aprea n cazul n care
Asel, exist riscul prejudicierii
setul de documente anexat la cerere
bugetului PMC, intereselor publice
conine greeli, devieri sau avize
(inclusiv ale serviciilor publice sau ale
negave din partea altor instuii
prestatorilor de servicii publice)
sau pri implicate. Teorec, este
i intereselor private.
posibil eliberarea autorizaiei n
24 cazul existenei devierilor care pot
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Recomandri pentru reducerea riscurilor 11. Cercatul de urbanism


de corupie: pentru proiectare
Elaborarea proiectului privind calcularea Subdiviziunea organului emitent responsabil
i stabilirea liniilor roii pentru toate
de prestarea serviciului:
strzile din Chiinu n conformitate cu
perspecvele de dezvoltare, prevzute Direcia Autorizare Proiectri
n Planul Urbanisc General al oraului Direcia Dezvoltare Urban (n cazul
Chiinu, cu ulterioara aprobarea a construciilor n zone industriale, zone
acestora printr-un regulament al CMC. protejate, publicitii stradale)
Sporirea msurilor de control intern. Direcia Infrastructur Tehnico-Edilitar
n cadrul Direciei Audit Intern s
e angajat un auditor cu studii i Riscuri de corupie:
experien n domeniul construciei,
urbanism i infrastructur edilitar. 1. Tracul de inuen, luarea de mit,
conictul de interese i favorizarea
10. Cercatul de urbanism informav anumitor ageni economici i
beneciari n detrimentul intereselor
Subdiviziunea organului emitent responsabil publice i private.
de prestarea serviciului: Este unul din serviciile cu cele mai
Direcia Autorizare Proiectri multe riscuri de corupie. Una din
cauzele riscurilor const n lipsa
Direcia Dezvoltare Urban (n cazul
construciilor n zone industriale, documentaiei de urbanism zonal i
zone protejate, publicitii stradale) a mecanismelor de control pentru
respectarea acestor documente.
Direcia Infrastructur Tehnico-Edilitar Pe lng un ir de legi i acte cu
caracter de reglementare tehnic,
Riscuri de corupie:
documentaia urbanisc i de
1. Avnd n vedere faptul c este eliberat amenajare a teritoriului este locul cel
un numr destul de mic de cercate mai vulnerabil n aplicarea difereniat
de urbanism pentru proiectare, a normelor n funcie de beneciar.
considerm c riscurile de corupie Lipsa acestei documentaii las spaiu
sunt reduse. pentru ajustarea coninutului n
funcie de interesele beneciarului
Recomandri pentru reducerea riscurilor i n detrimentul interesului public.
de corupie: De asemenea, uliznd tracul
Elaborarea REGISTRULUI de inuen beneciarii pot
ELECTRONIC al autorizaiilor i actelor redirecionai la anumite rme sau
permisive eliberate de Primrie i de persoane (aliate prietenilor sau
structurile subordonate acesteia. rudelor etc) n vederea elaborriia
Implementarea Ghieului Unic documentaiei necesare pentru
Electronic pentru a minimiza obinerea cercatului de urbanism.
interaciunea zic dintre solicitani 2. Tracul de inuen pentru urgentarea
i funcionarii din cadrul Direciei semnrii cercatelor urbanisce.
Autorizare Proiectri i Direciei n pracc direciile se ncadreaz n
Dezvoltare Urban. termenul de 20 zile pn s transmit
Instuirea sistemului automazat de actele Primriei pentru a semnate
procesarea cererilor, care va permite de Primar/Viceprimar i Secretarul
monitoriza etapelor de primire, consiliului. Se atest ntrzieri mari
perfectare, validare (semnare) i la semnarea nal a actului de ctre
eliberare a autorizaiilor de construire. Primar/Viceprimar. ns, n multe
Instuirea Registrului electronic (public) cazuri, de obinerea cercatului se
pentru cercatele de urbanism ocup persoane angajate de ctre
informave n conformitate cu beneciar, care deja au relaiile
reglementrile i standardele stabilite pentru a obine
naionale. documentele necesare. 25
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Recomandri pentru reducerea riscurilor anumitor ageni economici i bene-


de corupie: ciari n detrimentul intereselor publice.
Elaborarea unei soluii pentru Este un serviciu cu un grad sporit de
dezvoltarea ct mai urgent a
corupere din cauza faptului c lucrrile
documentaiei urbanisce i de
amenajare a teritoriului. Aprobarea de precizare a suprafeelor presupun
acesteia ntr-un mod transparent i stabilirea unor noi hotare ale terenului
parcipav cu efectuarea audierilor (prin mrirea suprafeei) i, de regul,
publice n ecare zon parcular. aceste lucrri se efectueaz la etapa
Pentru reducerea deciziilor voluntare de iniiere a procesului de nstrinare
este important ca ecare persoan s sau dare n arend a terenurilor cu
cunoasc ce urmeaz sau ce i unde e desnaie locav i nelocav din
permis s e construit lng locuina sa. patrimoniul municipal. Cu att mai
Sporirea responsabilitii unipersonale mult, aceste lucrri contravin: Legii
a Primarului pentru eliberarea nr. 354 din 28.10.2004 cu privire la
cercatelor de urbanism. Asel, orice formarea bunurilor imobile, Legii nr.
problem legat de acest subiect n
1543 din 25.02.1998 a cadastrului
raport cu beneciarii i cu alte organe
s poat atribuite doar Primarului
bunurilor imobile, Instruciunii cu
(indiferent dac Primarul a delegat privire la modul de elaborare i
aceast funcie altei persoane). n actualizare a planurilor cadastrale
deniv, imaginea oraului rezid n i geometrice, aprobate de Agenia
funcionalitatea sa, iar cercatul de Relaii Funciare i Cadastru prin
urbanism pentru proiectare este unul Ordinul nr. 140 din 06.08.2012. n
din cele mai importante instrumente conformitate cu legislaia menionat,
prin care aceasta se realizeaz. aceste lucrri urmeaz s e efectuate
Elaborarea REGISTRULUI ELECTRONIC de ingineri cadastrali cercai n
al autorizaiilor i actelor permisive modul stabilit de legislaie.
eliberate de Primrie i de structurile
subordonate acesteia. Recepionarea Recomandri pentru reducerea riscurilor
cererilor pentru obinerea autorizaiei de corupie:
n cadrul Centrului de Deservire a Angajarea n cadrul DGAURF a
Cetenilor de ctre un operator. inginerilor cadastrali cercai n
Operatorul trebuie s execute strict efectuarea lucrrilor de precizare a
funcia de recepionare a nocrilor, suprafeelor terenurilor proprietate
n baza regulamentului detaliat i municipal, supuse nstrinrii sau
clar privind eliberarea cercatului arendrii, sau aceste servicii pot
de urbanism pentru proiectare, i s prestate pe baz contractual de
trimit cererea executorilor din cadrul ntreprinderi sau instuii specializate
direciei responsabile.Informarea n lucrri cadastrale care dispun de
cetenilor privind condiiile i ingineri cadastrali cercai.
procedura de eliberare a cercatului
de urbanism pentru proiectare, n
special, obligavitatea Primriei de a 13. Paaportul amplasrii dispozivului
obine de la serviciile desconcentrate de publicitate sau rmei
avizele necesare pentru perfectarea
cercatului. Aceste prevederi
Subdiviziunea organului emitent responsabil
trebuie s e publicate pe pagina de prestarea serviciului:
web a Primriei i aat pe panoul Direcia Dezvoltare Urban,
informaional din cadrul Centrului Secia Publicitate Stradal
pentru Deservirea Cetenilor.
Riscuri de corupie:
12. Concrezarea suprafeelor 1. Dei cererea se depune prin
Riscuri de corupie: intermediul Centrului de Informare
(ghieu unic), solicitantul i beneciarul
1. Tracul de inuen, luare de mit, interacioneaz la etapa efecturii
26 conictul de interese i favorizarea vizitei n teren. La aceast etap,
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

pot depistate necorespunderi cu contractelor din momentul depunerii cererii,


informaia din cerere i documentele este dicil de idencat la care etap i actor
anexate. ns, din diferite cauze, implicat sunt cele mai mari reineri.
acestea pot sa nu e xate n
paaportul amplasrii. De elaborat un registru unic care va nregistra
data depunerii cererii la Cancelarie i data
Recomandri pentru reducerea riscurilor eliberrii contractului. Dei executorul poate
de corupie: perfecta contractul n termen de pn la
Elaborarea REGISTRULUI 10 zile, termenul din momentul depunerii
ELECTRONIC al autorizaiilor i actelor cererii pn la eliberarea contractului
permisive eliberate de Primrie i de poate semnicav mai mare.
structurile subordonate acesteia.
Elaborarea regulamentului intern privind Recomandri pentru reducerea riscurilor
paaportul amplasrii dispozivului de de corupie:
publicitate sau a rmei care s conin Elaborarea REGISTRULUI ELECTRONIC
descrierea detaliat a procedurilor i
al autorizaiilor i actelor permisive eliberate
a condiiilor de depunere a nocrii.
Pentru accesul maxim din partea de Primrie i de structurile subordonate
solicitanilor la condiiile i descrierea acesteia.
procedurii de elaborare a paaportului,
este necesar publicarea ulterioar 15. Perfectarea contractelor de
pe pagina web a primriei i plasarea vnzare-cumprare a terenurilor
versiunii pe suport de hre a regula- aferente obiecvelor privazate i
mentului pe panoul informav n private
cadrul PMC.
Subdiviziunea organului emitent responsabil
14. Perfectarea contractelor de arend de prestarea serviciului:
a terenurilor aferente Direcia Funciar, Secia Relaii Funciare
Subdiviziunea organului emitent responsabil Sector Necomercial
de prestarea serviciului:
Riscuri de corupie:
Direcia Funciar, Secia Relaii Funciare
Sector Comercial Termenul de eliberare nu este mai mare de
10 zile lucrtoare, deoarece se perfecteaz
Riscuri de corupie: conform deciziei deja adoptate de CMC.
Termenul de eliberare nu este mai mare de 1. Risc de tergiversare a perfectrii
10 zile lucrtoare, deoarece se perfecteaz contractului. Termenul poate
conform deciziei deja adoptate de CMC. nclcat din cauza numrului mare de
1. Risc de tergiversare a perfectrii actori implicai n proces: Cancelaria
contractului. Termenul poate PMC, Viceprimar, ef DGAURF,
nclcat din cauza numrului mare de ef Direcie Funciar, ef Secie
actori implicai n proces: Cancelaria i Executor. ntruct termenul de
PMC, Viceprimar, ef DGAURF, obinere a serviciului nu este specicat
ef Direcie Funciar, ef Secie expres n legislaie, teorec, ecare
i Executor. ntruct termenul de parte implicat poate tergiversa
obinere a serviciului nu este specicat ntregul proces. Cererea poate
expres n legislaie, teorec, ecare reinut la ecare etap
parte implicat poate tergiversa i de ctre ecare actor implicat.
ntregul proces. Cererea poate
Deoarece nu este o stasc i nu se face
reinut la ecare etap i de ctre
monitorizarea termenilor de eliberare a
ecare actor implicat.
contractelor din momentul depunerii cererii,
Deoarece nu este o stasc i nu se face este dicil de idencat la care etap i actor
monitorizarea termenilor de eliberare a implicat sunt cele mai mari reineri.
27
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

De elaborat un registru unic care va nregistra Riscuri de corupie:


data depunerii cererii la Cancelarie i data Acest serviciu este prestat n procesul de
eliberrii contractului. Dei executorul poate privazare a locuinelor.
perfecta contractul n termen de pn la
10 zile, termenul din momentul depunerii 1. Risc de trac de inuen i/sau
cererii pn la eliberarea contractului mit pentru urgentarea procesului de
poate semnicav mai mare. obinere a deciziei. Sunt prea muli
actori n ntregul proces de perfectare
Recomandri pentru reducerea riscurilor a deciziei care semneaz, aprob i
de corupie: coordoneaz. Asel, responsabilitatea
este distribuit i termenul total
Elaborarea REGISTRULUI ELECTRONIC al
pentru perfectarea deciziilor poate
autorizaiilor i actelor permisive eliberate
ajunge pn la 6-8 luni.
de Primrie i de structurile subordonate
acesteia. 2. Risc de trac de inuen, mit,
clientelism polic pentru obinerea
16. Perfectarea de trasee a reelelor unei decizii favorabile, de a prende
tehnice (schema de amplasare i ulterior a aprobat privazarea
a reelelor tehnice) unei suprafee de teren mai mari sau
n alt form dect cum rezult din
Subdiviziunea organului emitent responsabil
actele normave. Cele mai mari riscuri
de prestarea serviciului:
de corupie intervin atunci cnd se
Direcia Infrastructur Tehnico-Edilitar ncalc prevederile actelor normave
sau se interpreteaz n favoarea
Riscuri de corupie:
beneciarului i n detrimentul
1. Procedura de obinere a schemei de intereselor publice sau private. Actele
amplasare a traseelor reelelor tehnice normave existente las spaiu pentru
nu este complicat, cu condiia ca interpretri n perioada lurii deciziilor
toate documentele anexate la cerere sau pregrii documentelor. Comisiile
s e perfectate corect. Riscuri de de specialitate pot sa nu ia decizia
corupie pot aprea n cazul n care n termeni rezonabili. De asemenea,
setul de documente anexat la cerere responsabilitatea fa de deciziile
conine greeli, devieri sau avize luate n comisii este distribuit ntre
negave din partea altor instuii. toi membrii. Membrii comisiilor
Schema de amplasare a reelelor se de specialitate nu sunt speciali
efectueaz strict n baza avizelor n domeniu i iau decizii cu tent
de la deintorii de reele. polic. De asemenea, luarea deciziei
n cadrul edinei CMC este un proces
Recomandri pentru reducerea riscurilor
asupra cruia nu exist un control i
de corupie:
este imprevizibil. Din aceast cauz,
Elaborarea REGISTRULUI ELECTRONIC termenul de perfectare a deciziilor cu
al autorizaiilor i actelor permisive eliberate privire la dreptul de proprietate poate
de Primrie i de structurile subordonate dura pn la 6-8 luni.
acesteia. Recomandri pentru reducerea riscurilor
de corupie:
17. Perfectarea deciziilor cu privire la
Sistemazarea procesului de privazare
autencarea dreptului de proprietate
(trebuie de inut cont c din spiritul
Subdiviziunea organului emitent responsabil hotrrii de guvern 984/ 1998
de prestarea serviciului: rezulta c principala modalitate de
mproprietrire va la iniiava APL),
Direcia Funciar, Secia Relaii Funciare asel nct terenurile aferente s
Sector Necomercial e deja delimitate de APL. Msurile
necesare pentru diminuarea riscurilor
28
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

n unele aspecte depesc atribuiile luarea deciziei n cadrul edinei


autoritilor locale. CMC este un proces necontrolat
Sporirea transparenei, chiar i n i imprevizibil. Din aceast cauz,
acvitile mai tehnice. Aceasta ar termenul de perfectare a deciziilor cu
permite o mai bun claricare a situaiei privire la dreptul de proprietate poate
reale prin implicarea sau informarea dura pn la 6-8 luni.
altor persoane interesate.
2. Risc de inuenare a funcionarilor
Elaborarea REGISTRULUI
ELECTRONIC al autorizaiilor i actelor
de ctre consilieri pentru a obine
permisive eliberate de Primrie i de la etapa de examinare o rezoluie
structurile subordonate acesteia. poziv, chiar dac anumite lucruri
din documentele prezentate nu sunt
Automazarea proceselor de
perfectare, avizare i depunere n
conforme n totalitate cu actele
comisiile de specialitate (CMC) a normave existente.
proiectelor de decizii cu privire la Recomandri pentru reducerea riscurilor
autencarea dreptului de proprietate.
de corupie:
Aceasta ar permite reducerea
posibilitii de intervenie a factorului Urgentarea procesului de obinerea
uman n tergiversarea procesului a tlurilor pentru proprietii publice
respecv. (nregistrate la cadastru).
Elaborarea REGISTRULUI
18. Perfectarea deciziilor cu privire ELECTRONIC al autorizaiilor i actelor
la stabilirea relaiilor de arend a permisive eliberate de Primrie i de
terenurilor aferente (inclusiv structurile subordonate acesteia.
prelungirea termenului de arend) Automazarea proceselor de perfectare,
avizare i naintare n comisiile de
Subdiviziunea organului emitent responsabil specialitate (CMC) a proiectelor de
de prestarea serviciului: decizii cu privire la stabilirea relaiilor de
Direcia Funciar, Secia Relaii Funciare arend a terenurilor aferente. Aceasta
Sector Comercial ar permite reducerea posibilitii
de intervenie a factorului uman n
Riscuri de corupie: tergiversarea procesului respecv.

Sunt prea muli actori n ntregul proces care 19. Perfectarea deciziilor cu privire
semneaz, aprob i coordoneaz. Asel, la privazarea (vnzarea, cumprarea)
responsabilitatea este distribuit, iar termenul terenurilor aferente obiecvelor
total pentru perfectarea deciziilor poate privazate i private
ajunge pn la 6-8 luni.
Subdiviziunea organului emitent responsabil
1. Din cauza termenului lung n care de prestarea serviciului:
serviciul este oferit i imprevizibilitii
Direcia Funciar, Secia Relaii Funciare
perioadei cnd acesta se poate
Sector Necomercial
naliza, se creeaz toate condiiile
ca beneciarul s considere c fr o Riscuri de corupie:
plat sau o intervenie suplimentar
serviciul nu va posibil de obinut Sunt prea muli actori n ntregul proces
(sau va cu mare ntrziere). Comisiile care semneaz, aprob i coordoneaz.
de specialitate pot sa nu ia decizia Asel, responsabilitatea este distribuit i
n termeni rezonabili. De asemenea, termenul total pentru perfectarea deciziilor
responsabilitatea fa de deciziile poate ajunge pn la 6-8 luni. De asemenea,
luate n comisii este distribuit ntre privazarea poate avea loc i pentru
toi membrii. Membrii comisiilor construciile nenalizate.
de specialitate nu sunt speciali 1. Lipsa condiiilor clare (n conformitate
n domeniu i iau decizii n baza cu realitatea) privind termenul de
intereselor police. De asemenea, obinere a serviciului, implicarea 29
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

CMC n luarea deciziilor care nu normav, nlocuind-l cu preul n baza


respect termenii spulai n actele raportului de evaluare. Rapoartele de
normave sporesc riscurile de corupie evaluare se vor efectua (comanda)
asel ca oferirea mitei i/sau tracul doar de ctre primrie.
de inuen, clientelismul polic, Sporirea transparenei acvitii
neposmul etc. Asel, aceste forme comisiilor CMC i adoptarea unui
de corupie pot avea loc doar pentru Regulament prin care s se descrie
urgentarea procesului de obinere a foarte exact n ce cazuri consilierii pot
returna dosarele la revizuire.
unui rezultat care, prin natura sa, este
n totalitate conform actelor normave Elaborarea REGISTRULUI
i nu nate conicte de interese. ELECTRONIC al autorizaiilor i actelor
permisive eliberate de Primrie i
Procesul de obinere a rezultatului
de structurile subordonate acesteia.
implic organele execuve (primria) Detaliile privind funcionalitile de
i CMC. Cel mai mare risc n acest caz baz aleRegistrului Electronic sunt
este legat de procesele ce au loc n descrise anterior, la recomandrile
CMC. Comisiile de specialitate pot s pentru eliberarea autorizaiei de
nu ia decizia n termeni rezonabili. De construire i amplasare a dispozivului
asemenea, responsabilitatea fa de de publicitate, i n Capitolul 4.
deciziile luate n comisii este distribuit Ghieul unic.
ntre toi membrii. Membrii comisiilor Automazarea proceselor de
de specialitate nu sunt speciali perfectare, avizare i naintare n
n domeniu i iau decizii n baza comisiile de specialitate (CMC) a
intereselor police. Luarea deciziei n proiectelor de decizii cu privire la
cadrul edinei CMC este un proces privazarea (vnzarea, cumprarea)
terenurilor aferente obiecvelor
asupra necontrolat i imprevizibil. Din privazate i private. Aceasta ar permite
aceast cauz, termenul de perfectare reducerea posibilitii de intervenire
a deciziilor cu privire la dreptul de a factorului uman n tergiversarea
proprietate poate dura pn la procesului respecv.
6-8 luni.
20. Perfectarea tlurilor de
2. Riscul privind inuenarea
autencare a dreptului de proprietate
funcionarilor pentru a obine la etapa
de examinare o rezoluie poziv, chiar Subdiviziunea organului emitent responsabil
dac anumite lucruri din documentele de prestarea serviciului:
prezentate nu sunt conforme n
Direcia Funciar, Secia Relaii Funciare
totalitate cu actele normave Sector Necomercial
existente. Acest risc
deseori este asociat cu primul risc. Riscuri de corupie:

Movaia acestor forme de corupie Principalul risc la aceast etap este


sunt obinerea de ctre beneciar a unor luarea de mit sau/i tracul de inuen,
preferine sau benecii n detrimentul neposmul, clientelismul polic cu referire la
altor competori, intereselor publice sau urgentarea procesului de eliberare a tlului.
colecve (coproprietarilor, vecinilor) sau Chiar dac pentru obinerea tlului este mai
individuale. Acest risc nu poate gesonat mult o chesune tehnic n care nu mai sunt
fr msuri ce ar modica acvitatea CMC i necesare decizii ale CMC, procesul rmne
a structurilor execuve. unul destul de complex.

Recomandri pentru reducerea riscurilor Recomandri pentru reducerea riscurilor


de corupie: de corupie:
Excluderea din Regulament a dreptului Elaborarea REGISTRULUI ELECTRONIC al
de privazare n cazul construciilor autorizaiilor i actelor permisive eliberate
nenalizate. Modicarea legislaiei cu
de Primrie i de structurile subordonate
30 privire la privazarea n baza preului
acesteia.
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

21. Perfectarea schemelor privind terenurile proprietatea municipal,


delimitarea hotarelor (imobilelor cu supuse nstrinrii sau arendrii ori
desnaie locav/alt desnaie aceste servicii pot contractate unei
ntreprinderi sau instuii specializate
dect locav)
n lucrri cadastrale care dispun de
Subdiviziunea organului emitent responsabil ingineri cadastrali cercai.
de prestarea serviciului: Elaborarea REGISTRULUI
ELECTRONIC al autorizaiilor i actelor
Direcia Autorizare Proiectri
permisive eliberate de Primrie i de
Direcia Dezvoltare Urban structurile subordonate acesteia.

Riscuri de corupie: 22. Perfectarea acordurilor adiionale


1. Tracul de inuen, luarea de mit, la contractele de locaiune/comodat
conictul de interese i favorizarea al ncperilor din patrimoniul
anumitor ageni economici i municipal ne locav
beneciari n detrimentul Subdiviziunea organului emitent responsabil
intereselor publice. de prestarea serviciului:
Este un serviciu cu un grad sporit de Direcia Patrimoniu Municipal
corupere din cauza faptului c lucrrile
de delimitare a hotarelor presupun Riscuri de corupie:
stabilirea i trasarea hotarelor pentru 1. Dei cererea se depune la Cancelaria
terenurile proprietate municipale Direciei Generale, solicitantul i
care urmeaz s e nstrinate sau beneciarul interacioneaz la etapa
date n arend. Funcionarul sau efecturii vizitei n teren. n cazul
specialistul din cadrul DGAURF poate depistrii neconformitilor dintre
s stabileasc intenionat hotarele informaia din cerere i informaia
terenului n detrimentul interesului obinut prin inspecia vizual la faa
public i n schimbul unor benecii locului, executorul i beneciarul pot
personale din parte persoanelor agrea neincluderea sau includerea
interesate. Iar soluia elaborat de unor informaii nerelevante n actul
funcionarul sau specialistul primriei de inspectare. Doar specialii din
privind stabilirea hotarelor nu este domeniu ar putea s depisteze ulterior
supus unor aprecieri sau consultri. abateri, dar odat ce specialii
care nu sunt angajai ai PMC nu au
Mai mult dect att, aceste acces la documentaia din direcie n
lucrri contravin Legii nr. 354 din baza creia a fost perfectat acordul
28.10.2004 cu privire la formarea adiional, depistarea necorespunderilor
bunurilor imobile, Legii nr. 1543 este foarte puin probabil.
din 25.02.1998 privind cadastrul
2. Responsabilitatea pentru
bunurilor imobile i Instruciunii
corectudinea acordului o poart
cu privire la modul de elaborare i
Viceprimarul i Secretarul CMC,
actualizare a planurilor cadastrale i
nu ns i executorul.
geometrice aprobate de Agenia Relaii
Funciare i Cadastru prin ordinul nr. Recomandri pentru reducerea riscurilor
140 din 06.08.2012. n conformitate de corupie:
cu legislaia,aceste lucrri urmeaz Elaborarea REGISTRULUI
s e efectuate de ingineri cadastrali ELECTRONIC al autorizaiilor i actelor
cercai n modul stabilit de legislaie. permisive eliberate de Primrie i
de structurile subordonate acesteia.
Recomandri pentru reducerea riscurilor Ca parte component a Registrului
de corupie: electronic, se recomand instuirea
Angajarea n cadrul DGAURF a sistemului automazat de monitorizare
inginerilor cadastrali cercai pentru a proceselor interne de perfectare,
efectuarea lucrrilor privind delimitarea validare (semnare) i eliberare a
31
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

acordurilor adiionale la contractele de Subdiviziunea organului emitent responsabil


locaiune/comodat al ncperilor din de prestarea serviciului:
patrimoniul municipal nelocav.
Direcia Patrimoniu Municipal
Recepionarea cererilor pentru
obinerea autorizaiei n cadrul Riscuri de corupie:
Centrului de Deservire a Cetenilor de
ctre un operator. Operatorul trebuie s 1. Dei cererea se depune la Cancelaria
execute strict funcia de recepionare Direciei Generale, solicitantul i
a nocrilor n baza regulamentului beneciarul interacioneaz la etapa
privind perfectarea acordurilor efecturii vizitei n teren. n cazul
adiionale la contractele de locaiune depistrii neconformitilor dintre
i s trimit cererea executorilor din informaia din cerere i informaia
cadrul direciei responsabile. obinut prin inspecia vizual la faa
Implementarea Ghieului Unic locului, executorul i beneciarul pot
Electronic, pentru a minimiza agrea neincluderea sau includerea
interaciunea zic dintre solicitani unor informaii nerelevante n actul de
i funcionarii din cadrul Direciei primire-predare.
Patrimoniu Municipal.
Responsabilitatea pentru
23. Perfectarea cercatului de corectudinea acordului o poart
parcipare sau neparcipare la Viceprimarul i Secretarul CMC,
privazare nu ns i executorul.

Subdiviziunea organului emitent responsabil Recomandri pentru reducerea riscurilor


de prestarea serviciului: de corupie:
Direcia Privazare Fond Locav Elaborarea REGISTRULUI
ELECTRONIC al autorizaiilor i actelor
Riscuri de corupie: permisive eliberate de Primrie i
de structurile subordonate acesteia.
n procesul de prestare a acestui serviciu Ca parte component a Registrului
nu au fost idencate riscuri de corupie electronic, se recomand instuirea
semnicave. sistemului automazat de monitorizare
a proceselor interne de perfectare,
24. Perfectarea adeverinei de scoatere validare (semnare) i eliberare a
a bunurilor persoanei zice care a contractelor de locaiune/comodat al
ncperilor din patrimoniul municipal
locuit pe teritoriul mun. Chiinu nelocav.
Subdiviziunea organului emitent responsabil
de prestarea serviciului: 26. Perfectarea contractelor de
privazare a fondului locav
Direcia Economie i Dezvoltare
Durabil Subdiviziunea organului emitent responsabil
de prestarea serviciului:
Riscuri de corupie:
Direcia Privazare Fond Locav
Procedura de prestare a acestui serviciu
implic riscuri minime de corupie, legate Riscuri de corupie:
doar de urgentarea procesului.
n mod normal, perfectarea contractului de
Odat cu implementarea Ghieului Unic, privazare este o chesune mai mult tehnic,
riscurile se micoreaz i mai mult. dar care implic i decizia Comisiei de
privazare. n procesul de prestare a acestui
25. Perfectarea proiectului de contract serviciu nu au fost idencate riscuri de
privind darea n locaiune/comodat a corupie semnicave.
ncperilor din patrimoniul municipal 1. Riscul de corupie se manifest n
nelocav urgentarea procesului sau/i acordarea
32 unor consultaii sau altui p de
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

favoruri, pentru care beneciarii pot 3. Riscurile de dare de mit sau trac
s ofere anumite recompense. De de inuen pentru gsirea unui
asemenea, innd cont de faptul c imobil sau a unei ncperi pe placul
deseori actele necesare conin anumite beneciarului. n prezent, din cauza
erori minore sau greeli, serviciile de lipsei de transparen, un potenial
consultare pentru nlturarea acestora beneciar nu poate s ia o decizie sau
pot s creeze o obligaie de plat s analizeze o ofert fr intervenia
pentru beneciar. persoanelor din APL. Solicitarea unei
oferte pentru locaiune este sub riscul
Pentru diminuarea acestui risc sunt necesare de a nu primi toate opiunile posibile.
msuri de sporire a transparenei n procesul
de privazare a locuinelor i n acvitatea Recomandri pentru reducerea riscurilor
comisiei de privazare. de corupie:
Elaborarea REGISTRULUI
27. Perfectarea proiectului de decizie ELECTRONIC al autorizaiilor i actelor
privind darea n locaiune/comodat a permisive eliberate de Primrie i de
ncperilor din patrimoniul municipal structurile subordonate acesteia.
nelocav (cu/fr drept de privazare) Automazarea proceselor de
perfectare, avizare i depunere n
Subdiviziunea organului emitent, responsabil comisiile de specialitate (CMC) a
de prestarea serviciului: proiectelor de decizii privind darea
Direcia Patrimoniu Municipal n locaiune/comodat a ncperilor
din patrimoniul municipal nelocav
Riscuri de corupie: (cu/fr drept de privazare). Aceasta
ar permite reducerea posibilitii
Este un proces cu riscuri de corupie sporite de intervenie a factorului uman n
i mulple. tergiversarea procesului respecv,
deoarece procesul devine transparent
1. Riscurile ce in de intervenia i uor de monitorizat.- Separarea
beneciarului pentru urgentarea proceselor de luare a deciziilor de cel
procesului. Procesul este complex, cu de executare. Asel, prin decizia CMC
implicarea mai multor actori, inclusiv se aprob lista patrimoniului care poate
a CMC. Termenul poate ajunge dat n locaiune, precum i termenii
pn la 6-8 luni. de dare n locaiune, fr dreptul de
privazare. n aceste condiii, uliznd
2. Riscurile de trac de inuen, cele mai bune pracci de management
neposm, clientelism polic, mit, a patrimoniului, Primria gesoneaz
pentru obinerea unui rezultat poziv. aceste acve cu scopul de a obine
maximum de benecii pentru APL. n
Aceste aciuni pot avea loc prin
cazul imobilelor supuse privazrii,
consilierii CMC sau prin funcionarii CMC va elabora i aproba programul
publici. Aprobarea n cadrul CMC are de privazare pe 5 ani. Execuvul va
loc n funcie de deliberrile care au pune n aplicare acest program.
loc n cadrul edinei. Examinarea
Instuirea criteriilor de performan
unor subiecte poate amnat pentru direciile ce se ocup de
pentru alte edine ale CMC. Riscurile gesunea acestor acve sau chiar
de corupie persist i n acvitatea transferarea lor n gesune privat.
netransparent a comisiilor de
specialitate. Responsabilitatea pentru 28. Perfectarea contractului de
deciziile luate n cadrul comisiilor este privazare a ncperilor nelocave
distribuit ntre membrii comisiilor. date n locaiune
Deciziile n cadrul comisiilor se iau
conform criteriilor police, iar membrii Subdiviziunea organului emitent, responsabil
comisiilor nu sunt speciali n de prestarea serviciului:
domeniile vizate de deciziile respecve. Direcia Privazare Fond Nelocav
33
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Riscuri de corupie: diferite solicitri suplimentare de


informaii sau vericri pentru a
n procesul de prestare a acestui serviciu
tergiversa procesul de luare a deciziei.
nu au fost idencate riscuri evidente
de corupie. ns, procesul poate Recomandri pentru reducerea riscurilor
tergiversat, deoarece, pe lng executorul de corupie:
care perfecteaz contractul, acesta este Elaborarea REGISTRULUI
aprobat de ctre eful Direciei, Viceprimar ELECTRONIC al autorizaiilor i actelor
i Secretarul CMC. n cazul indisponibilitii permisive eliberate de Primrie i de
acestor funcionari,, procesul de eliberare a structurile subordonate acesteia.
contractului poate tergiversat. Sporirea transparenei n acvitatea
Recomandri pentru reducerea riscurilor Comisiei de Privazare.
de corupie:
30. Celebrarea nunilor de aur
Elaborarea REGISTRULUI
i diamant
ELECTRONIC al autorizaiilor i actelor
permisive eliberate de Primrie i Subdiviziunea organului emitent, responsabil
de structurile subordonate acesteia. de prestarea serviciului:
Ca parte component a Registru
electronic se recomand Instuirea Direcia Social-Umanitar i Relaii
sistemului automazat de monitorizare Interetnice
a proceselor interne de perfectare,
validare (semnare) i eliberare a Riscuri de corupie:
contractelor de privazare a ncperilor 1. Riscuri de corupie constau n
nelocave date n locaiune. facilitarea procesului de promovare/
semnare/aprobare mai rapida a
29. Perfectarea actelor pentru cererii, din cauza existenei a unui
privazarea ncperilor nelocave numr mare de funcionari implicai
date n locaiune (pentru a remise n aprobarea proiectului deciziei. 9
Comisiei de privazare) funcionari, inclusiv Primarul General,
Subdiviziunea organului emitent, responsabil aprob proiectul deciziei. n cazul
de prestarea serviciului: tergiversrii semnrii de ctre unul din
ace 9 funcionari, ntreg procesul
Direcia Privazare Fond Nelocav este tergiversat, iar termenul pentru
Riscuri de corupie: eliberarea deciziei nale este exns.

Acest proces este vzut ca unul precursor Recomandri pentru reducerea riscurilor
procesului de dare n locaiune. Prin urmare, de corupie:
decizia cu privire la dreptul de privazare se mbuntirea procesului de informare
conine n decizia de dare n locaiune. Este a beneciarilor n front-oce;
important de menionat faptul c riscurile de Elaborarea mecanismelor de
corupie caracterisce acestui proces sunt monitorizare a serviciilor prestate;
asociate procesului de dare n locaiune, Separarea funciilor i atribuiilor.
deoarece darea n locaiune deseori se face Reevaluarea elor de post i ale
pentru ca ulterior spaiile s e privazate. atribuiilor funcionarilor i angajailor
din cadrul direciilor;
1. Riscuri de corupie legate de
urgentarea procesului. Procesul Reevaluarea policilor de angajare;
dureaz destul de mult mp i implic Responsabilizarea managerilor pentru
mai muli actori, inclusiv Comisia de nerespectarea cadrului
privazare. de reglementare;

2. Riscul ce ine de incertudinea Crearea procedurilor clare i planicate


de livrare i schimb de informaii despre
lurii deciziei de ctre Comisia de
beneciari i potenialii beneciari,
privazare. Comisia poate invoca
34 dintre diferii prestatori de servicii.
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Majoritatea acestor recomandri vor putea Direcia Social-Umanitar i Relaii


realizate odat cu implementarea Ghieului Interetnice
unic. O alt recomandare ine de elaborarea Riscuri de corupie:
REGISTRULUI ELECTRONIC al autorizaiilor
i actelor permisive eliberate de Primrie i n procesul de prestare a acestui serviciu
de structurile subordonate acesteia. Aceste nu au fost idencate riscuri semnicave
recomandri sunt generale i relevante de corupie. Un risc potenial ar putea
pentru toate serviciile sociale sau cu caracter interveni atunci cnd, prin abuz n serviciu,
social descrise mai jos. sunt ulizate resursele administrave pentru
inmidarea oponenilor polici sua este
31. Omagierea persoanelor centenare refuzat/ tergiversat eliberarea acestui
extras.
Subdiviziunea organului emitent, responsabil
de prestarea serviciului: 34. Eliberarea legimaiei de represat
Direcia Social-Umanitar i Relaii polic
Interetnice
Subdiviziunea organului emitent, responsabil
Riscuri de corupie: de prestarea serviciului:
Direcia Social-Umanitar i Relaii
n procesul de prestare a acestui serviciu
Interetnice
principalul risc de corupie ine de abuzul
care se manifest prin prestarea serviciilor Riscuri de corupie:
necorespunztoare beneciarilor. Acest risc
este legat. de cele mai multe ori, de limitarea Unul din riscurile de corupie la acest capitol
accesului la informaie sau de managementul l constuie tracul de inuen pentru a
inadecvat al informaiilor de ctre front oce. facilita/urgenta procesul de luare a deciziilor
n reeaua administrav, n favoarea
32. Depunerea jurmntului de solicitantului. O alt form a corupiei
credin fa de Republica Moldova administrave const n abuzul n serviciu
de ctre cetenii strini care se manifest prin limitarea accesului
beneciarilor la informaie sau prin prestarea
Subdiviziunea organului emitent, responsabil ulterioar a serviciullui contra unui beneciu
de prestarea serviciului: personal, sau prin interpretarea arbitrar a
Direcia Social-Umanitar i Relaii condiiilor de eligibilitate pentru obinerea
Interetnice legimaiei de represat polic
Recomandri pentru reducerea riscurilor
Riscuri de corupie:
de corupie:
La prestarea acestui serviciu, principalul risc
Se recomand elaborarea REGISTRULUI
de corupie este tracul de inuen pentru
ELECTRONIC al autorizaiilor i actelor
a facilita organizarea procesului prin ulizarea
permisive eliberate de Primrie i de
reelei administrave puse la dispoziie. Lipsa
structurile subordonate acesteia.
separrii clare a nivelului de acces i normele
contradictorii fac ca personalul s aib acces
35. nregistrarea asociaiilor obte
la date condeniale. Securizarea parolelor nu
este asigurat, dar acesta este doar un risc de Subdiviziunea organului emitent, responsabil
pierdere a datelor personale i de securitate de prestarea serviciului:
a sistemelor informaionale.12
Direcia Social-Umanitar i Relaii
Interetnice
33. nregistrarea i eliberarea extraselor
din Registrul de Stat al Asociaiilor Riscuri de corupie:
Obte
Riscurile de corupie sunt izolate i nu au
Subdiviziunea organului emitent, responsabil un caracter permanent. Principalul risc
ine de ulizarea resurselor administrave
de prestarea serviciului:
35
12
Parole lipite pe ecranul computerului de serviciu, sau pe biroul funcionarilor din direcie.
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

pentru urgentarea procesului sau acceptarea serviciu, principalul risc de corupie ine
nregistrrii acestora n lipsa tuturor actelor de interpretarea voluntar a condiiilor de
de constuire sau a neconformitii actelor eligibilitate a beneciarilor de aceste servicii.
anexe cererii de nregistrare. ntregul proces care poate s se manifesteze prin prestarea
de nregistrare a asociaiilor obte poate serviciilor necorespunztoare beneciarilor,
tergiversat din cauza parciprii mai prin tergiversarea atribuirii statutului de
multor funcionari n procesul de semnare beneciar sau prin limitarea accesului
a proiectului de dispoziie: eful Direciei, beneciarilor la informaii, pentru obinerea
Redactorul, Direcia Juridic, Primarul beneciilor personale. Lipsa separrii clare a
General, Secretarul CMC. nivelului de acces i normele contradictorii fac
ca personalul de diferit nivel s aib acces la
36. Organizarea coordonrii textelor date condeniale i s poat lua decizii care
n publicitatea exterioar depesc competenele sale. Managementul
inadecvat al datelor i informaiilor la fel poate
Subdiviziunea organului emitent, responsabil duce la erori de asigurare a caracteriscilor
de prestarea serviciului: informaiilor sau, mai grav, la modicarea
Direcia Social-Umanitar i Relaii neautorizat a acestora.
Interetnice
39. Asistena personal pentru copii
Riscuri de corupie:
Funcionarul responsabil din cadrul Direciei Subdiviziunea organului emitent, responsabil
poate crea diculti arciale n procesul de prestarea serviciului:
de organizare a coordonrii textelor n Direcia Social-Umanitar i Relaii
publicitatea exterioar, urmrind asel Interetnice, Secia Asisten Social
obinerea unor benecii personale. i Protecia Familiei

Riscuri de corupie:
37. Stabilirea statutului textelor n dispo-
zivele de publicitate la amenajarea Trac de inuen i abuz n serviciu prin
locului de comer i prestri servicii prestarea serviciilor necorespunztoare
beneciarilor, precum i limitarea accesului
Subdiviziunea organului emitent, responsabil
la informaie al acestora, pentru obinerea
de prestarea serviciului:
beneciilor ulterioare. Un alt risc ine
Direcia Social-Umanitar i Relaii de favorizarea beneciarilor n condiiile
Interetnice resurselor limitate pentru acordarea acestui
serviciu. La fel, lipsete monitorizarea
Riscuri de corupie:
foarte clar a rezultatelor nregistrate de
Riscul este acelai ca i n cazul serviciului beneciar dup prestarea serviciului (pn
de Organizare a coordonrii textelor de la un an). Aceste riscuri apar, n special,
publicitate exterioar. din cauza sistemului informaional depit
care nu asigur stocarea datelor nanciare
38. Ajutor social/ajutorul pentru i personale despre beneciari. O singur
perioada rece a anului copie a rapoartelor nanciare este regsit
Subdiviziunea organului emitent, responsabil la contabilitatea Direciei, iar arhivarea
de prestarea serviciului: informaiei nu corespunde normelor -
rapoartele din 2014 nu au putut gsite
Direcia Social-Umanitar i Relaii
n arhiv. Un alt risc idencat, care nu
Interetnice, Secia Asisten Social
i Protecia Familiei ine de corupie const n inacvitatea
administrav care, pe alocuri, poate duce
Riscuri de corupie: la evaluarea incorect a necesitilor (erori
de planicare), dar i la ulizarea incomplet
Abuz n serviciu, trac de inuen, dare
ale posibilitilor serviciului.
de mit. n procesul de prestare a acestui

36
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

40. Serviciul social Echipa mobil 2.3.1 Aspecte generale i domeniile


Subdiviziunea organului emitent, responsabil
de acvitate ale ntreprinderilor
de prestarea serviciului: Pentru evaluarea riscurilor de corupie
Direcia Social-Umanitar i Relaii aferente acvitii M i SA, a fost examinat
Interetnice, Secia Asisten Social cadrul legal i normav al acvitii acestora,
i Protecia Familiei rapoartele nanciare anuale, rapoartele de
control/audit i indicii economico-nanciari
Riscuri de corupie: de acvitate.
Riscurile sunt aceleai ca i pentru serviciul
n procesul analizei i examinrii informaiilor
Asistena personal pentru copii.
i documentelor, s-a constatat c datele
relevante privind acvitatea ntreprinderilor
41. Serviciul ngrijire la domiciliu
din subordinea CMC nu sunt disponibile sau
Subdiviziunea organului emitent, responsabil nu exist. Asel, lipsesc sau sunt incomplete:
de prestarea serviciului: Lista M i SA din subordinea CMC;
Direcia Social-Umanitar i Relaii
Statutele i regulamentele de acvitate
Interetnice, Secia Asisten Social i
a acestora, aprobate i/sau actualizate;
Protecia Familiei
Organigramele (sunt doar la unele);
Riscuri de corupie:
Rapoartele de acvitate, inclusiv
Riscurile sunt aceleai ca i pentru serviciul analiza indicatorilor de performan;
Asistena personal pentru copii.
Informaii privind achiziii efectuate.
42. Serviciul Prnzuri gratuite Documentele interne referitoare la procesele
Subdiviziunea organului emitent, responsabil de prestare a serviciilor i de efectuare
de prestarea serviciului: a achiziiilor, indicatorii de performan
care permit evaluarea riscurilor interne i
Direcia Social-Umanitar i Relaii
externe aferente acvitii din care pot s
Interetnice, Secia Asisten Social
i Protecia Familiei rezulte riscuri de corupie i pierderi pentru
ntreprindere i societate, nu au fost oferite.
Riscuri de corupie: Totodat, nu a fost posibil efectuarea
interviurilor cu conducerea i factorii de
Riscurile sunt aceleai ca i pentru serviciul
decizie din cadrul unor M i SA, acvitatea
Ajutor social/ajutorul pentru perioada rece
crora are un impact major asupra locuitorilor
a anului.
mun. Chiinu.

2.3 Serviciile prestate de n acest context, analiza s-a bazat pe


ntreprinderile publice locale informaiile i datele colectate de Direcia
General Finane, pe informaii din rapoartele
i caracterisca acestora
de control/audit, precum i pe informaiile
Potrivit datelor prezentate, Consiliul colectate de Direcia Management Financiar
Municipal Chiinu este fondator al 63 de a PMC, n baza chesonarelor elaborate de
ntreprinderi municipale, cu valoarea total echipa de autori.
a capitalului social de 662,4 mil.lei, i al 10
societi pe aciuni, cu capitalul social n n acest capitol, ne vom axa doar pe
valoare de 832,5 mil. Lei, din care 662,6 analiza riscurilor de corupie aferente
mil. lei reprezintcota parte a Consiliului managementului M i SA, deci care rezult
municipal Chiinu, aceasta variind de la din modul n care acestea sunt conduse i
3,9% pn la 100%. Lista ntreprinderilor supravegheate de ctre CMC.
municipale i societilor pe aciuni se Chesonarul a fost reparzat la 66 de
anexeaz. ntreprinderi, inclusiv 56 de ntreprinderi
37
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

TABELUL 4. Informaii privind completarea chesonarelor

Chesonare Chesonare % completrii


Tipul de ntreprinderi
reparzate completate chesonarelor

M 56 36 64,29

S.A. 10 2 20,00

Total 66 38 57,57
SURSA: Evaluarea autorilor.

municipale i 10 societi pe aciuni cu 5) transport de pasageri 2 (.M. Parcul


capitalul majoritar al CMC, ind obinute urban de autobuze, .M. Regia transport
rspunsuri doar de la 38 de ntreprinderi, electric). Serviciile sunt prestate contra
plat, n baza tarifelor aprobate de
inclusiv 36 M i 2 S.A.
Consiliul mun Chiinu;
Totalitatea ntreprinderilor care presteaz 6) sntate -1 (M Centrul stomatologic
servicii publice pot grupate convenional n Municipal).
urmtoarele domenii:
Organizarea procesului de prestare
1) servicii locav-comunale i amenajare:
a serviciilor n domeniul locav-
23 M de gesonare a fondului locav
(MGFL), 5 M de servicii locave (MSL), comunal i amenajare
.M. Asociaia de gospodrire a spaiilor
MGFL i MSL acveaz n baza
verzi, .M. Regia Autosalubritate, Ap-
Canal SA; contractelor directe semnate cu Direcia
Locav-Comunal i Amenajare, n baza
2) lucrri i servicii: preponderent sunt
tarifelor aprobate de CMC. Finanarea
M care acveaz ca ageni economici
(M Infocom, M Liservice, M Piaa ecrei din MGFL i MSL se efectueaz
Central, M Lumteh, M Chiinu n baza planurilor de afacere, aprobate de
proiect, M Combinatul Servicii Funerare, conducerea Direciei Locav-Comunale i
etc); o parte din ele livreaz bunuri Amenajare. Acest document include planul
sau presteaz servicii, n baza tarifelor de producie care caracterizeaz fondul
aprobate de CMC. n aceast categorie de locuine gesonat de M (elemente
intr i o direcie a CMC care are statut
constuve ale blocurilor, echipamente,
de ntreprindere - M Direcia Construcii
Capitale; salubrizarea teritoriului, etc), i planul
nanciar al acvitii ntreprinderii de
3) alimentaia public 5 (.M. de
gesonare, reparaie i ntreinere a fondului
alimentaie public Dieta-Vitas, .S. de
alimentaie public Rcani-SC, .S. de locuine. Suplimentar, DLCA elibereaz
de alimentaie public Liceist, .S. de anual acestor ntreprinderi materiale de
alimentaie public Adolescena, .S. construcii pentru efectuarea lucrrilor de
de alimentaie public Bucuria EL). ntreinere i reparaie a blocurilor locave.
Aceste ntreprinderi presteaz servicii de M Gospodrire a spaiilor verzi (M AGSV) i
alimentaie public pentru instuii de M Regia Autosalubritate (M RA) acveaz n
nvmnt, n baza contractelor semnate baza contractelor directe semnate cu DLCA,
cu instuiile sau direcia educaie a
consiliului municipal. Totodat, aceste
oferind servicii contra plat locuitorilor
ntreprinderi livreaz bunurile i serviciile mun. Chiinu i operatorilor economici.
contra plat persoanelor zice i juridice; Lunar, ntreprinderile menionate mai sus
prezint DLCA comenzile privind executarea
4) cultura 4 (.M. Teatrul municipal de
ppui Gugu, .M. Instuia Naional lucrrilor/prestarea serviciilor (procese
Teatrul Municipal Saricus - Ion Luca verbale) pentru plata. Persoana desemnat
Caragiale, .M. Teatrul unui actor, din partea DLCA aprob aceste documente.
.M. Centrul Naional de Creaie Satul
Moldovenesc Buciumul). Toate presteaz Este destul de improprie realitilor
38 servicii contra plat; economice actuale meninerea ntreprin-
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

derilor municipale de gesonare a fondului Serviciile de aprovizionare cu ap i


locav. Acest lucru nu are niciun fundament canalizare sunt prestate de Ap-Canal
economic sau social i exist suspiciuni SA, procesul ind reglementat de cadrul
rezonabile c aceasta situaie este cauzat de legal i normav n vigoare, precum i de
interese police sau economice ascunse. contractul de delegare a gesunii serviciului
de alimentare cu ap i canalizare nr.94 din
Riscurile aferente procesului 13.03.2015, semnat ntre PMC i Ap-Canal
n condiiile unor resurse limitate, nu SA. Tarifele pentru servicii se aproba de
este clar modalitatea de reparzarea a Agenia Naional pentru Reglementare n
volumelor ntre prestatori de servicii, care Energec. Controlul calitii apei potabile
se efectueaz n baza deciziei conducerii
se efectueaz de ctre Centrul de
DLCA, ceea ce presupune anumite riscuri
privind alocarea obiecv a mijloacelor. Sntate Public.
Contractul de prestare a serviciilor nu are Acest serviciu este oferit la circa 800 mii
un format specic, bazat pe indicatori de de beneciari din mun. Chiinu. Plata se
performan i monitorizare. Totodat, efectueaz lunar, n baza facturilor emise,
nu este stabilit un mecanism ecient reieind din consumul efecv sau din
de monitorizare a cantii i calitii
normele de consum i tarifele aprobate.
serviciilor.
Lipsa resurselor necesare nu permite 2.3.2 Starea economic i nanciar
efectuarea monitorizrii permanente a
volumului i calitii serviciilor prestate n
a ntreprinderilor
domeniul locav-comunal i amenajare a) Analiza protabilitii
de ctre MGFL, MSL, M RA i M
AGSV. Asel, lucrrile i serviciile se Consiliul Municipal Chiinu este fondator/co-
aprob conform volumelor specicate fondator al 56 de ntreprinderi municipale, cu
n documentaie, fr ieirea la faa valoarea total a capitalului social de
locului. De aceea exist riscul de plat 619 mil.lei, i al 10 societi pe aciuni,
a unor servicii/lucrri care nu au fost cu capitalul social n valoare de 680 mil. lei
livrate efecv, precum i oferirea unor
(din care 636,4 mil. lei este cota parte a CMC),
comisioane ilegale angajailor implicai n
procesul de contractare-monitorizare- aceasta variind de la 3,9% pn la 100%.
aprobare a serviciilor/lucrrilor. Datele reect situaia de la 1 ianuarie 2016.

FIGURA 2. Protabilitatea ntreprinderilor Municipale n 2014 - 2015

60
1 2
50

40
30
33
30

20
24
21
10

0
1 2
Prot Pierdere
Prot 0

SURSA: Direcia management nanciar, Primria municipiului Chiinu.


39
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Lista ntreprinderilor municipale i societilor Pentru comparaie, cele 10 SA au nregistrat


pe aciuni este prezentat n Anexa 6. o cifr de afaceri total mai mare dect
M-urile, dar i pierderi de circa 4 ori care
n 2015, ntreprinderile municipale au nregis- depesc pierderile M n anul 2015.
trat un venit din vnzri n suma total de cir-
ca 994,2 mil lei i pierderi nete de 33,8 mil.lei. Tabelul 4 Informaii privind indicii economico-
nanciari ai societilor pe aciuni cu cota
Analiza datelor nanciare demonstreaz CMC, pentru perioada 2014-2015
c majoritatea ntreprinderilor municipale
nregistreaz pierderi la nele perioadei n anul 2014, cifra de afaceri total generat
de gesune. de 10 SA a constuit circa 1347,5 mil lei , iar
pierderile nete totale au fost de 93,5 mil lei.
n 2014, circa 54% din M au avut rezultat
nanciar negav, 44% - poziv i 2% - prot n anul 2015, veniturile SA au fost n
0. n 2015, ponderea M cu rezultat negav cretere, constuind 1359,7 mil. lei, ns
a crescut pn la 59%, iar a celor protabile datorit creterii mai accelerate a cheltuielilor
s-a micorat pn la 38%, prot 0 a fost rezultatul negav a fost i mai mare compara-
nregistrat de 2 M. v cu anul 2014, nregistrnd 137,1 mil.lei.

TABELUL 5. Informaii privind indicii economico-nanciari ai societilor pe aciuni


cu cota CMC, pentru perioada 2014-2015

3. 4. Denu- 5. Venituri din 6. Costuri i 7. Prot net/pierdere


Nr. mirea vnzri, mii lei cheltuieli, mii lei net, mii lei
d/o
2014 2015 2014 2015 2014 2015

A 1 2 3 4 5 6 7

1 S.A. Ap-Canal 566391,2 562350,9 693083,4 739990,5 -100630,0 -147605,4

S.A.Business
2 20,0 20,0 -20,0 -20,0
incubator Alfa

3 S.A.Gugu 156,0 4,8 -156,0 -4,8

S.A.Mina din
4 2981,6 3193,4 4976,9 5573,9 -1763,6 -2325,4
Chiinu

S.A.Combinatul
5 4362,1 7603,7 7534,3 7691,3 138,1 145,1
auto nr. 4

6 S.A.Edilitate 54194,2 42538,2 57340,7 44878,4 2064,0 2051,0

7 S.A.Moda 3165,0 2430,5 3317,8 2440,1 -142,6 0,8

8 S.A.Taxi-service 2316,2 2064,6 1933,9 2138,9 540,2 -45,7

S.A.Agenia
municipal de
9 94286,3 79621,4 89804,9 71309,5 5135,1 8417,6
ipotec din
Chiinu

10 S.A.Franzelua 619793,9 659856,0 651187,7 715657,2 1383,6 2251,3

TOTAL 1347490,5 1359658,7 1509355,6 1589704,6 -93451,2 -137135,5

40 * SURSA: Datele prezentate de PMC.


Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

FIGURA 3. Protabilitatea societilor pe aciuni cu cota parte CMC n 2014-2015

12

10

0
2014 2015

Prot Pierdere

SURSA: Datele prezentate de PMC.

Tabloul negav privind rezultatul nanciar n perioada 2014-2015, ponderea SA


din acvitatea societilor pe aciuni din protabile era egal cu % SA cu rezultatul
subordinea CMC se datoreaz, n mare parte, nanciar negav (50% la 50%).
Ap Canal SA care a nregistrat o pierdere
b) Valoarea bunurilor transmise n gesune
net de 100,6 mil lei n 2014 i 147,6 mil lei
n 2015. Pierderile generate de Ap Canal se Funcii de prestare a serviciilor publice
explic prin formarea provizioanelor pentru i livrare a bunurilor publice care au fost
creanele compromise i casarea creanelor delegate ntreprinderilor cu transmiterea
compromise din anii precedeni. Asel, n de ctre fondator (CMC) n gesune a
2015 au fost nregistrate cheltuieli pentru bunurilor publice.
formarea provizioanelor privind creane ntreprinderile municipale au primit n
compromise de circa 70,1 mil.lei i casate gesune bunuri de valori considerabile.
creanele compromise aferente perioadelor Totodat, la unele din ntreprinderi (.M. Parcul
precedente n valoare de circa 57,2 mil.lei. urban de autobuze, .M. Regia Autosalubritate,

TABELUL 6. Informaii privind valoarea bunurilor transmise in gesune M de ctre CMC


8. Denumirea 9. Valoarea total a 10. Valoarea 11. Valoarea de bilan
ntreprinderii acvelor la situaia din acvelor transmise a bunurilor imobile a
01.01.2016, mii lei* n gesune de PMC, gesonate de
CMC, mii lei** M, mii lei***
.M. Regia Transport Electric 514132,2 467374,2 38368,5
.M. Parcul urban de autobuze 23708 84621,5 9529,9
.M. Regia Autosalubritate 39731 75652,1 3612,1
.M. Liservice 18368,6 7082,8 5004,7
.M. Servicii Locave Ciocana 481,1 1214,4
.M. Parcul Dendrariu 5286,7 362,6 729,2
.M. Teatrul de Ppui
3904,9 762 2509,3
Gugu

* Datele din rapoartele nanciare ale M


** Datele din chesonare
***Rezultatelor inventarierii bunurilor imobile la 01.01.2015. 41
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

.M. Servicii Locave Ciocana) valoarea i ecace. Acest subiect necesit o analiz
bunurilor transmise n gesune depete mai aprofundat, cu efectuarea inventarierii
valoarea total a acvelor nregistrate n bunurilor gesonate de M.
evidena contabil la nceputul anului 2016.
c) Valoarea capitalului statutar
Reieind din datele privind inventarierea,
valoarea bunurilor imobile gesonate de Conform rspunsurilor din chesonare,
unele ntreprinderi (.M. Parcul Dendrariu, .M. valoarea capitalului statutar al M i SA variaz
Teatrul de Ppui Gugu) este mai mare de la 6 lei (Liservice) pn la 302,9 mii lei
dect valoarea total a bunurilor transmise n (RTEC) i 314187 mii lei (I.M.G.F.L. nr. 14).
gesune acestor M de ctre CMC.
Valoarea bunurilor transmise n gesune,
Rmne neclar faptul dac bunurile conform informaiilor anterioare, depete
transmise n gesune au fost nregistrate n considerabil aceste sume. Asel, exist
mod regulamentar n evidena contabil a probabilitatea c bunurile se transmiteau
ntreprinderilor i gesonate n mod ecient ntreprinderilor fr majorarea capitalului

TABELUL 7. Informaii privind valoarea capitalului statutar al ntreprinderilor


12 13. Denumirea 14. Valoarea 15. Valoarea capita-
Nr ntreprinderii capitalului statutar, lului social, conform
d/o conform rspunsului raportului nanciar,
din chesonar, mii lei 16 mii lei
1. S.A. Edilitate 5190,9 5190,9
2. S.A. Combinatul Auto nr. 4 din Chiinu 6938 6938,0
3. .M.A.P. Dieta Vitas 1014,6 1014,6
4. .M.G.F.L. nr. 14 314,2 180,0
5. .M. Regia Transport Electric 302920,4 302920,4
6. .M.G.F.L. nr. 5 281,0 281,0
7. .M.G.F.L. nr. 17 249,5 48,3
8. .M. Infocom 139,0 139,0
9. .M.G.F.L. nr. 10 109, 6 100,2
10. .M.G.F.L. nr. 4 94,0 94,0
11. .M. Parcul urban de autobuze 84621,5 84621,5
12. .M.G.F.L. nr. 8 64,2 64,2
13. .M. Piaa Central 62057 64553,9
14. .M.G.F.L. nr. 23 43,8 43,8
15. .M. Regia Autosalubritate 5931,2 5931,2
16. .M. Reele electrice de iluminat Lumteh 3537,2 3537,2
17. M.S.P. Centrul Stomatologic mun. Chisinau 2869,3 1189,8
18. .M.G.F.L. nr. 16 696,7 279,8
19. .M. Grdina Zoologic 536,6
20. .M. de alimentaie Liceist 446,2 446,2
21. .M. Teatrul de Ppui Gugu 416 415,9
22. .M. Parcul Dendrariu 362,6 362,6
23. .M.G.F.L. nr. 18 293,4 40,1
24. .M.G.F.L. nr. 19 228,6 115,1
42 25. .M.G.F.L. nr. 7 192,6 192,6
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

26. .M.G.F.L. nr. 3 171,6 171,6


27. .M.G.F.L. nr. 12 156,4 108,9
28. .M. Centrul de creaie Buciumul 150 150
29. .M.G.F.L. nr. 6 93 93,0
30. .M.G.F.L. nr. 20 79,5 79,6
31. .M.G.F.L. nr. 1 60,1 60,1
32. .M. Teartul unui actor 60 6,0
33. .M.G.F.L. nr. 15 42,8 2,9
34. .M.G.F.L. nr. 2 35,3 35,3
35. .M. pentru Servicii Locave Ciocana 6,9 6,9
36. .M. Liservice 0,006 5,7
SURSA: Datele prezentate de PMC.

social i, respecv, a cotei pri a fondatorului explicat i prin completarea chesonarului


n ntreprindere. fr consultarea datelor nanciare.

La contrapunerea informaiilor privind d) Valoarea nanrii obinute


valoarea capitalului statutar din chesonare din bugetul municipal
cu datele din evidena contabil a Unele M i SA beneciaz anual de mijloace
ntreprinderilor au fost constatate abateri nanciare din bugetul municipal pentru
semnicave: n unele cazuri, diferena varia livrarea bunurilor, prestarea serviciilor sau
ntre 1000 i 5000 de ori. Acest lucru poate efectuarea lucrrilor. Detalii privind valoarea

TABELUL 8. Informaii privind nanrile obinute de M i SA din bugetul municipal


n perioada 2014-2016
17. 18. ntreprinderea Anul
Nr.
d/o 2014 2015 2016
1. S.A. Edilitate 41296,6 27272,4 -
2. M.S.P. Centrul Stomatologic mun. Chisinau 2364,8 854,7 -
3. .M. Parcul urban de autobuze 91856,7 99125,4 49558,8
4. .M.P.S.L. Ciocana 1345,3 1496,3 753,5
5. .M.G.F.L. nr. 20 59,1 57,5 43,1
6. .M.G.F.L. nr. 18 81,6 74,1 83,4
7. .M.G.F.L. nr. 17 74640 73320 38590
8. .M.G.F.L. nr. 16 202 44,8
9. .M. Teatrul de Ppui Gugu 3684 3601 1680
10. .M. Teartul unui actor 131,3 108,1 87,2
11. .M. Regia Transport Electric 56700 87310 49812,4
12. .M. Regia Autosalubritate 1125 1230 1310
13. .M. Parcul Dendrariu 5565 7080 6975,2
14. .M. Grdina Zoologic 11487,9 11622,2 5581,4
15. .M. Direcia construcii capitale
125449 105458,2 40765,9
a Primriei mun. Chiinu
16. .M. Centrul de creaie Buciumul 764,1 481,7 152,6
17. .M. Reele electrice de iluminat Lumteh 78685,5 93023,5 68001,7 43
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

nanrilor obinute n 2014-2016 de ctre de funcionare a acestora, fr a lua n


unele M se prezint n tabelul ce urmeaz. considerare volumul serviciilor prestate i
impactul acvitii acestora.
Valoarea nanrii variaz de la o ntre-
prindere la alt i de la un an la altul. Se constat c valoarea nanrilor obinute
de unele ntreprinderi n perioada 2014-
Unele ntreprinderi (ex. MGFL) primesc 2016 nu deviaz semnicav, la altele
alocaii n funcie de volumul serviciilor decalajul este considerabil i ar putea
prestate i tariful aprobat, restul semnala existena unor riscuri.
ntreprinderilor PMC acoper cheltuitele

FIGURA 4. Valoarea nanrii obinute din bugetul municipal (mii lei)

SURSA: Datele prezentate de PMC.

e) Mecanismul de monitorizare a n executarea contractelor de prestarea


executrii contractelor semnate cu PMC serviciilor publice.
Acest subiect este important pentru Din cele 38 de ntreprinderi care au
a nelege care sunt controalele interne completat chesonare, inclusiv din
aplicate de ntreprinderile municipale 17 ntreprinderi care au menionat c

44
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

TABELUL 9. Informaii privind mecanismul de monitorizarea a contractelor semnate cu


19. Mecanismul de monitorizare Nr. de ntre- Denumirea
prinderi ntreprinderii

Beneciar - executor 1 S.A. Edilitate

Serviciul contabil i specialistul n domeniul economic 1 M Dendrariu

Raportarea lunar la CMC despre ndeplinirea serviciilor M Parcul Urban


1
conform contractului de Autobuze

DGLCA, proces verbal de recepionare M Regia


1
a lucrrilor ndeplinite Autosolubritate

n conformitate cu prevederile contractului privind prestarea M Regia


serviciilor de transport, aprobat prin Decizia CMC din 06.05.2011, 1 Transport
municipiul comand i RTE presteaz servicii de mii de lei Electric

SURSA: Datele prezentate de PMC.

beneciaz anual de nanrile din bugetul f) Volumul de vnzri i numrul


municipal, doar 5 au rspuns la aceast beneciarilor
ntrebare. Din rspunsuri reiese c n cadrul
ntreprinderilor nu este aprobat un mecanism Acvitatea prestatorilor de servicii publice
reglementat de monitorizare a contractelor trebuie s e orientate spre beneciarul nali
de prestri servicii publice, ceea ce denot populaia; valoarea achiziiilor trebuie s
lipsa controalelor interne n cadrul procesului e corelat cu sursele disponibile i, n unele
de livrare a serviciilor. cazuri, cu numrul beneciarilor de servicii.

TABELUL 10. Informaii privind numrul de beneciari, procurrile i veniturile din vnzri
ale M i SA n perioada 2014-2016 (6 luni)
ntreprindere Vinzri totale, mii lei Numr beneciari, Procurri totale,
mii persoane mii lei
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

S.A. Edilitate 67821,2 51128,3 4119,5 175 164 96 55423,6 29935,3 5245,0

S.A Combinatul
Auto nr. 4 din 7773,8 7836,4 3964,2 3229,2 2821,3 1465,9
Chiinu
.M.A.P. Dieta
707,7 577,0 344,8
Vitas
I.M.G.F.L. nr. 14 4069,1 4091,5 2077,1 4109,2 4164,6 2079,2

.M. Regia
279187,6 313484,8 158417,5 107257,8 119821,7 59708,0 150455,5 145495,5 104365,0
Transport Electric
.M.G.F.L. nr. 5 4292 4380 2097 6150 6150 6151 861 1097 244

.M.G.F.L. nr. 17 2403,5 2395,8 1144,0 203,5 389,4 1224,7

.M. Infocom 9675,50 9479,1 5002,4 327 380 392 3036,2 2787,8 1076,0

.M.G.F.L. nr. 10 1830,6 1814,3 862,5

.M.G.F.L. nr. 4 3537,7 3428,3 1874,0

45
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

ntreprindere Vinzri totale, mii lei Numr beneciari, Procurri totale,


mii persoane mii lei
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

.M: Parcul urban


35631,4 37468,5 17526,9 11554,1 11385,2 5204,3 70361,1 78599,0 34155,3
de autobuze
.M.G.F.L. nr. 8 1756,5 1722,5 1098,9 1599,9 1738,6 1168,6

.M. Piaa
45425,6 46764,4 23793,4
Central
.M.G.F.L. nr. 23 1923,00 2262,00 963,00 3,6 3,6 3,6 1700,00 1948,00 141,00

.M. Regia
76049,9 77881,8 39886,5 25612,6 30991,2 15645,4
Autosalubritate
.M. Reele
electrice de 74543,0 79548,7 47016,1 73577,4 76371,1 45230,1
iluminat Lumteh
M.S.P. Centrul
Stomatologic 7803,9 4963,3 3151,6 1972,2
mun. Chisinau
.M.G.F.L. nr. 16 4036,4 3074,1 1992,2 5882 5881 5883 752,5 2085,9 509,0

.M. Grdina
4801,1 5346,0 2606,3 7326,1 8761,0 4052,1
Zoologic
.M. de alimen-
17553,1 19671,8 10763,6 13700,5 15749,0 8634,3
taie Liceist
.M. Teatrul de
1147 1345 727 420 379 380
Ppui Gugu
.M. Parcul
755,8 8964,3 4312,9 22 13 11 1814,9 3264,7 1640,2
Dendrariu
.M.G.F.L. nr. 18 1992,0 2076,1 1041,8 5 5 5 273,5 280,5 274,9

.M.G.F.L. nr. 7 1675,8 1822,7 821,4 2293 2293 2293 505,7 658,8 176,2

.M.G.F.L. nr. 3 2963,7 3136,9 1561,4 5206 5206 5206 353,4 502,8 183,7

.M.G.F.L. nr. 12 2468,0 2462,3 1194,3

.M.G.F.L. nr. 6 3802,1 4113,7 2094,7 5163 5221 5222 1355,2 579,9 307,1

.M.G.F.L. nr. 1 4249,2 4359,3 2078,2 7736 7738 7742 1104,6 996,9 445,8

.M. Teartul
23,7 30,9 36,0
unui actor
.M.G.F.L. nr. 15 4060,6 4110,7 2025,5 4237,9 4115,6 1855,6

.M.G.F.L. nr. 2 3017,6 3023,5 1515,6 5138 5138 5138 1159,5 1164,8 789,7

.M. pentru
Servicii Locave 1973,5 1903,4 932,6
Ciocana
.M. Liservice 36,36 40,33 16,33 465 453 474 8,4 10,22 2,56

.M. Direcia con-


strucii capitale
6172,1 5801,3 1191,1 1 1 1 1021,7 970,0 444,9
a Primriei
mun. Chiinu

46 SURSA: Datele prezentate de PMC.


Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

TABELUL 11. Modul de acces la servicii


20. Acces la servicii Nr. de Denumirea
rspunsuri ntreprinderii
contract de executarea lucrrilor;
autorizaie de construcie; deviz-local; 1 S.A. Edilitate
proiect schi
Contracte cu SA Moldtelecom,
IMSL Botanica, IM Autosalubritate, 1 .M.G.F.L. nr. 7
Moldinconbank etc.
Transportarea cltorilor pe rute urbane si
1 .M. Parcul Urban de Autobuze
suburbane cu autobuze pe mun. Chisinau
contract ncheiat 1 .M. Regia Autosalubritate
Prin contractarea serviciilor 1 .M. Liservice
Cercat de acreditare 1 IMSP Centrul Stomatologic mun. Chiinu
SURSA: Datele prezentate de PMC.

Datele din table denot c valoarea h) Existena i componena consiliul


achiziiilor efectuate de unele ntreprinderi de administrare n cadrul M i SA
nu este corelat cu numrul de beneciari, Consiliul de administrare are un rol important
cu creterea sau micorarea acestui numr. n asigurarea managementului ecient n
Decalajul mare n valoarea achiziiilor de la cadrul ntreprinderii.
un an la altul poate servi ca un indicator de
alarm n ceea ce privete rostul acestor Doar 3% din ntreprinderile create de CMC
achiziii pentru acvitatea ntreprinderii. au consiliu de administrare. Nicio M nu are
consiliu de administrare. Din respondeni,
La unele ntreprinderi, valoarea achiziiilor doar SA Edilitate a conrmat existena
efectuate depete veniturile din vnzri consiliului de administrare din 5 membri.
pentru anul respecv. Asel se admit
cheltuielile n lipsa surselor de nanare a 2.3.3 Sinteza problemelor
acestora. Totodat, exist riscul efecturii i riscurilor idencate
cheltuielilor inule, pentru angerea unor 1) Marea majoritate a ntreprinderilor
interese personale. municipale i 50% din SA demonstreaz
performan sczut, anual nregistrnd
Unii respondeni nu au oferit informaii pierderi. Unele pierderi se explic prin
detaliate privind numrul de beneciari, desfurarea de ctre unele M i SA a
procurrile i veniturile aferente ecrui p acvitilor care nu corespund statutului
de acvitate. Totodat, unele rspunsuri nu acestora i ar trebui s e externalizate,
precum i luarea deciziilor care afecteaz
corespund realitii (n special, cele ce in de
rezultatul nanciar, fr corelarea acestor
numrul de beneciari). decizii cu fondatorul (de ex. decizia Ap-
Canal SA privind crearea provizioanelor
g) Modul de obinere a accesului la servicii privind creanele neconrmate
documentar). Asel de decizii afecteaz
Accesul la bunurile i serviciile publice este n mod direct volumul defalcrilor n
un indiciu important la evaluarea procesului bugetul municipal a dividendelor pasibile
de obinere a acestor bunuri i servicii. pentru anul respecv.
2) Rezultatele nanciare negave
Rspunsurile oferite de ntreprinderi nu afecteaz volumul de dividende
abordeaz modul de obinere a accesului care ar trebui defalcate n
la serviciile acestora de ctre ceteni. bugetul municipal.

47
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

TABELUL 12. Reparzarea dividendelor pe ntreprinderile municipale


21. Denumirea 22. Suma dividendelor 23. Suma dividendelor direcionate pentru
ntreprinderii achitate, lei dezvoltare n baza deciziei CMC, mii lei
M Regia Autosalubritate 0 997,2
M Piaa Central 0 3056,9
M Lumteh 0 844,9
MGFL nr.10 0 9,7
MGFL nr.18 0 10,5
MGFL nr.22 0 21,5
MGFL nr.23 0 48,2

SURSA: Datele prezentate de PMC.

Valoarea total a dividendelor calculate de M reprezentani ai fondatorului fa


i SA pentru anul 2015 a constuit 5678,5 de acele ntreprinderi.
mii lei, din care au fost achitate 974,9 mii lei. 3) Valoarea datoriilor nregistrate
Unele ntreprinderi au beneciat de scure de M i SA (inclusiv a datoriilor
la plata dividendelor, mijloacele urmnd a fa de bugetul public naional)
este n connu cretere.
redirecionate n dezvoltarea acestora.
Valoarea dividendelor reinveste, n baza 98% din M nregistreaz n mod regulat
deciziei CMC, n anul 2016, a constuit datorii la nele anului, inclusiv datorii
fa de bugetul public naional
4956,9 mii lei, inclusiv:
Totodat, rmn neclare criteriile de selectare Unele ntreprinderi municipale au contractat
a entilor pentru aplicarea scurii la plata credite bancare n valoare de pn la 4 mil. lei,
dividendelor, precum i direciile de ulizare a iar o S.A. - de circa 100 mil. lei.
dividendelor i corelarea acestora cu strategii
Totodat, unele M au beneciat de mpru-
de dezvoltare ale entilor respecve (n
muturi externe n valoare de circa 50 mil lei.
cazul dac sunt asemenea strategii elaborate
i adoptate). 4) Valoarea capitalului social al unor
SA este mai mic dect valoarea
Ar putea exista anumite interese ale unor acvelor nete.

TABELUL 13. Informaii privind datoriile M i SA


24. Indicii 25. M 26. SA
2014 2015 2014 2015
Datorii totale, mil. lei 948,6 1031,8 560,5 624,7
Datorii fa de BPN, mil.lei 23,0 34,2 15,6 14,2

TABELUL 14. Creanele M n 2014-2015


27. Indicii 28. 2014 29. 2015
Suma, mil. lei Ponderea, % Suma, mil. lei Ponderea, %
Creane totale, mil. lei 125,0 100% 143,1 100%
Creanele a 6 M, mil.lei13 71,5 57,2% 102,5 71,6

48 SURSA: Datele prezentate de PMC.

13
M RTEC, M EXDRUPO, M Regia Autosalubritate, M Lumteh, M Liservice, M Direcia Construcii Capitale.
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

TABELUL 15. Creanele SA n 2014-2015


30. Indicii 31. 2014 32. 2015
Suma, mil. lei Ponderea, % Suma, mil. lei Ponderea, %
Creane totale, mil. lei 485,0 100% 337,2 100%
Creanele a 3 SA, mil.lei14 432,2 89,1% 303,2 89,9
SURSA: Datele prezentate de PMC.

Managementul creanelor este unul lor contabil este semnicav mai mic
neperformant. Valoarea creanelor este dect valoarea de pia a acestora.
n connu cretere. Partea major a Exist riscul nstrinrii acestora prilor
tere (ca uzate complet) la valoarea
creanelor revine 6 M.
rezidual (conform evidenei contabile).
n ceea ce privete managementul creanelor 7) Necorelarea nanrii M i SA
o situaie similarse atest i n cadrul cu indicatorii de performan.
societilor pe aciuni. Valoarea total a 8) Lipsa unor proceduri interne privind
creanelor aferente acestora s-a micorat monitorizarea contractelor de prestri
cu circa 130 mil.lei, n mare parte, datorit servicii n cadrul M i SA.
casrii creanelor cu termen expirat. 9) Necorelarea procesului de achiziii
cu mijloacele disponibile i volumul
Exist riscul formrii creanelor n rezultatul
serviciilor prestate.
relaiilor contractuale cu companiile cu
reputaie dubioas, cu ulterioara casare a 10) Lipsa unui management ecient,
a controlului intern consolidat
acestor creane i formarea provizioanelor, i a monitorizrii permanente.
fapt ce afecteaz negav rezultatul nanciar i, Responsabilitatea n asigurarea bunei
respecv, valoarea dividendelor i impozitelor guvernri urmeaz s revin organelor
care urmeaz a achitate n buget. de conducere, din care fac parte i
reprezentanii fondatorului. De regul,
5) Cheltuieli de personal implicarea fondatorului se face prin
Cu toate c ntreprinderile din intermediul consiliului de administrare.
subordinea PMC nu demonstreaz
performan nalt, cheltuielile pentru n urma examinrii statutelor ntreprinderilor
retribuirea muncii sunt n cretere.
municipale, s-a constatat c nu este
n lipsa controlului adecvat asupra acvitii o abordare unic privind gesonarea
ntreprinderilor, exist riscuri de majorare ntreprinderilor municipale i a societilor pe
arcial a costurilor de personal prin ncheierea aciuni. Pentru unele ntreprinderi, conform
contractelor de munc cve, cu dezafectarea statutului, organele de conducere sunt:
mijloacelor nanciare, precum i angajri pe Manager-ef, numit de CMC la
criterii police, fr concurs la ntreprinderi cu propunerea primarului general
sistem de retribuire a muncii atracv. (M Regia Autosalubritate, M Infocom);
6) Bunurile transmise de CMC ctre M i CMC i director ( M Combinatul
SA nu a fost reevaluate, asel valoarea Servicii Funerare);

TABELUL 16. Informaii privind cheltuieli de retribuirea muncii n cadrul SA i M


33. Indicii 34. SA 35. M
2014 2015 2014 2015
Cheltuieli pentru retribuirea
303,1 321,5 411,4 451,9
muncii, mil. lei
Numr de angajai, pers 4044 3945 7546 8057
SURSA: Datele prezentate de PMC.
49
14
S.A. Ap-Canal, S.A.Edilitate, S.A.Agenia municipal de ipotec din Chiinu.
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Director i Consiliu de administrare Majoritatea M i SA nu dispun de pagini


din 5-7 membri, care include cel puin web, lipsesc date despre acvitatea acestora,
3 reprezentani ai CMC (M Asociaia despre serviciile prestate i indicatorii de
de Gospodrire a Spaiilor Verzi, M
performan. Raportarea este formal.
Lumteh, M Li Service);
ntreprinderile prezint rapoartele nanciare
Director, numit de asociaie pe baza anuale la Direcia General Finane, ind
de contract (M Exdrupo); supuse eanonat analizei economico-
Consiliul ntreprinderii (Ap Canal SA); nanciare o dat n 3-5 ani. Rapoartele
anuale de acvitate nu sunt prezentate
n unele cazuri, o M se subordoneaz fondatorului i nu sunt disponibile
altei M (M Parcul Dendrariu, conform
pentru public.
statutului, este n subordinea M Asociaia
de Gospodrire a Spaiilor Verzi). ntreprinderile municipale prestatoare de
servicii publice sunt, n majoritatea cazurilor,
Nicio M nu dispune de consiliu de
structuri nchise, nedispuse s ofere
administrare. Asel rmne incert
informaii despre acvitatea lor.
procesul de administrare n cadrul acestor
ntreprinderi. Statutele unor ntreprinderi Potrivit stascilor internaionale,
nu sunt aprobate pn n prezent i nu este ntreprinderile publice sunt supuse inuenei
asigurat structura organelor de conducere factorului polic n acvitatea economic
ale ntreprinderilor, conform statutelor/ i nanciar, ind implicate n acviti
regulamentelor. de nanare a campaniilor electorale, de
susinere a pardelor, etc.
Toate acestea creaz climatul favorabil
pentru gesonarea proast a resurselor Riscuri de corupie aferente acvitii M i SA
alocate i a patrimoniului transmis n 1) Inuena factorului polic asupra
gesune. Exist precedente de nstrinare acvitii M i SA, nanarea unor
a patrimoniului municipal gesonat de M acviti care nu au legtura cu
de ctre pri tere pentru neachitarea acvitatea ntreprinderilor;
datoriilor de ctre M, sau comercializarea 2) Majorarea arcial a cheltuielilor
patrimoniului de ctre directorii M i SA, pentru a diminua protul net i,
fr acordul fondatorului. respecv, valoarea dividendelor
11) Nenregistrarea obiectelor patrimoniale ce urmeaz a defalcate n buget;
(terenurilor, cldirilor) n evidena 3) Comercializarea bunurilor gesonate
contabil. Unele M i SA ulizeaz de M i SA la valoare de bilan, cu
patrimoniul municipal, fr a-l reecta ncasarea diferenei sub forma de
n evidena contabil. comision ilegal;
12) Crearea de ctre SA a altor enti 4) Micorarea cotei pri a CMC n urma
economice, cu transmiterea bunurilor emisiilor ascunse de aciuni, n scopul
ctre acestea, fr acordul CMC. prelurii controlului asupra SA;
13) Emisii de aciuni de ctre SA, 5) Falimentarea SA i preluarea controlului
fr informarea CMC. asupra acestora (n urma procesului
14) Contractarea mprumuturilor de la pri de privazare).
teri, crend asel riscul de nstrinare a
bunurilor n contul datoriilor. Pentru a diminua riscurile legate de
managementul ntreprinderilor din subordine,
15) Gesonarea de ctre unele M a
mijloacelor bugetare. De exemplu, este recomandabil ca:CMC s asigure:
Direcia Construcii Capitale efectueaz Crearea organelor de conducere
achiziiile publice de lucrri i ncheie ale ntreprinderilor (consiliilor de
contracte n numele PMC. Totodat, administraie);
aceast ntreprindere nu prezint
rapoarte de acvitate privind Efectuarea analizei funcionale a
mijloacele nanciare ulizate. ntreprinderilor municipale i luarea
deciziilor privind reorganizarea sau
16) Probleme de raportare i transparena
50
lichidarea entilor care nu aduc
a acvitii. plus valoare n forma existent;
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Inventarierea tuturor bunurilor pagina www.tender.gov.md, precum i a


transmise n gesunea M i SA i datelor din SIA Registrul de Stat al Achiziiilor
nregistrarea lor n evidena contabil; publice. Au fost examinate circa 700 de
Reevaluarea bunurilor CMC gesonate proceduri de achiziii publice efectuate de
de M i SA i ajustarea valorii Direcia General Educaie Tineret i Sport,
capitalului social/cotei pri a PCM Direcia Locav-Comunale i Amenajare,
n cadrul M/SA; Direcia General Transport Public i Ci de
Transmiterea bunurilor ctre M Comunicare, M Direcia Construcii Capitale,
i SA, majorarea concomitent a M Piaa Central, Primria mun. Chiinau.
capitalului/cotei pri a CMC n
aceste ntreprinderi; Chesonarele au fost distribuite cu ajutorul
Crearea i actualizarea paginilor web Direciei Management Financiar al PMC la
ale M i SA; 133 de enti i ntreprinderi, ind obinute
Plasarea informaiei privind serviciile rspunsuri de la 64 de respondeni (circa 48%).
prestate i modul de accesare a
acestora; Cei mai acvi la completarea chesonarului
au fost ntreprinderile municipale (62,5%),
Prezentarea rapoartelor semestriale
instuiile de nvmnt (46,2%) i IMSP
i anuale de acvitate de ctre M
i SA, precum i publicarea acestora
(41,2%). Mai puin deschise au fost direciile
pe paginile web. PMC (33,3%) i societile pe aciuni cu
cota CMC (20%). O parte din cele 64 de
Primarul general s asigure: chesonare au fost completate parial. Cu
toate acestEA, informaiiLE prezentate
Controlul sistemac asupra acvitii
M i SA; au permis evaluarea riscurilor aferente
procesului de achiziii n cadrul PMC.
Controlul asupra meninerii i majorrii
cotei pri a PMC n capitalul M i SA;
Descrierea problemelor i riscurilor
Gesonarea ecient a patrimoniului idencate
transmis;
Reglementarea intern i organizarea
Corectudinea rapoartelor nanciare, procesului de achiziii
conformitatea i eciena ulizrii
resurselor i plenitudinea calculrii i 1) Lipsa regulamentului intern privind
defalcrii dividendelor; acvitatea grupului de lucru pentru
achiziii
Implementarea standardelor de control
intern i efectuarea auditului intern n Regulamentul intern ar trebui s specice
cadrul M i SA. rolul i responsabilitile ecrui membru
al grupului de lucru i s expun n mod
2.4 Analiza riscurilor pe domenii explicit organizarea procesului de achiziii
specice n cadrul instuiei. n special, acest
document este relevant instuiile din
2.4.1 Riscurile n procesele de achiziii subordine (IMSP, instuii de nvmnt,
publice etc). Circa 40% din instuii nu au conrmat
Metodologia aplicat existena regulamentului intern privind
achiziiile publice.
Lund n considerare resursele limitate,
nedeschiderea autoritilor contractante Riscuri:
pentru colaborare cu echipa proiectului, Admiterea neregulilor n organizarea
insucien informaiilor publice privind achiziiilor publice, care pot genera
achiziiile, precum i lipsa accesului la pierderi de bani publici.
dosarele de achiziii publice, evaluarea
procesului de achiziii n cadrul PMC a fost Recomandare:
efectuat prin ulizarea chesonarelor, Conductorii instuiilor s asigure
rapoartelor, i a informaiilor publicate pe elaborarea i implementarea
51
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

regulamentelor interne privind achiziiile Recomandare:


publice, n strict conformitate cu Conducerea PMC trebuie s asigure
prevederile cadrului legal. Aceste elaborarea i prezentarea rapoartelor
regulamente trebuie s serveasc ca privind achiziiile efectuate de ctre toate
un ghid metodologic pentru personalul instuiile i ntreprinderile din subordine,
implicat n efectuarea achiziiilor. ntr-o form standardizat care ar permite
2) Nedistribuirea responsabilitilor analiza acestora. Totodat, trebuie s e
ntre membrii grupului de lucru desemnat o persoan responsabil de
pentru achiziii recepionarea i analiza acestor rapoarte.
Distribuirea responsabilitilor este un 4) Neasigurarea evidenei contractelor
aspect important al controlului intern n de achiziii publice
cadrul procesului de achiziii publice. ns Registrul contractelor nu este un document
doar circa 50% din respondeni au conrmat prevzut expres de legislaie, dar este un
reglementarea funciilor ecrui membru al element al sistemului de control intern n
grupului n parte printr-un ordin de creare a cadrul procesului de achiziii publice, care
grupului de lucru pentru achiziii, aprobat de permite o monitorizarea mai ecient a
conductorul instuiei. procesului. Registrul contractelor este inut
Riscuri: de doar 53% din respondeni.
lipsa unui mecanism de aplicare a Riscuri:
sanciunilor pentru nclcarea procedurilor Lipsa datelor operave actualizate despre
de organizare a achiziiilor publice. valoarea total a mijloacelor contractate
Recomandare: limiteaz eciena procesului de luare a
deciziilor.
Conducerea PMC trebuie s asigure
ca toate instuiile din subordine s Recomandare:
elaboreze ordinele/regulamentele interne Instuirea unui grup de lucru care
privind acvitatea GL pentru achiziii, s ntrocmeasc i s in registrul
care s specice expres responsabilitile contractelor de achiziii.
ecrui membru al grupului de lucru
pentru efectuarea procesului de achiziii. 5) Efectuarea unor achiziii publice de
lucrri pentru PMC i pentru unele
3) Neelaborarea i neprezentarea instuii din subordine de ctre o M
rapoartelor privind achiziiile efectuate
M Direcia Construcii Capitale efectueaz
Raportarea reprezint un aspect important al achiziiile publice de lucrri n numele
transparenei procesului de achiziii publice i primriei MC. Valoarea total a contractelor
permite evaluarea post-factum a achiziiilor de achiziii semnate de DCC depete de
efectuate. Asel, pot idencate mai uor circa 50 ori cifra de afaceri a acestei M.
principale carene i msurile ce trebuie luate n acelai mp, nu exist vreun contract
pentru prentmpinarea riscurilor n domeniul de prestri servicii ntre PMC i M DCC,
achiziiilor publice. prin care acesteia din umr i-ar delegate
atribuii de efectuare a achiziiilor publice i
Doar 42% din respondeni elaboreaz i
care ar prevedea expres responsabilitile
prezint rapoartele anuale privind achiziiile
prilor pentru ecare etap a procesului
efectuate. Instuiile prezint aceste rapoarte
de achiziii, precum i rspunderea pentru
la subdiviziunile abilitate din cadrul PMC.
gesonarea inecient a mijloacelor
Riscuri: nanciare publice. Asemenea modalitate de
efectuare a achiziiilor nu se ncadreaz nici
Neelucidarea sau depistarea mai dicil
n prevederile legii privind achiziiile publice,
a achiziiilor ineciente i a riscurilor
care denete express noiunea de
de fraud, n special la implementarea
autoritate contractant.
contractelor.
52
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Riscuri: Recomandare:
Ulizarea inecient a mijloacelor publice, Asigurarea sistemazrii informaiilor
nerespectarea regulilor de achiziii, lipsa privind achiziiile publice la nivelul PMC.
controlului asupra procesului de achiziii
Riscurile aferente etapelor procesului
publice, riscul nalt de fraud la toate
de achiziii publice
etapele procesului de achiziii publice.
a) Etapa de pre-tender
Recomandri:
1) Necorelarea procesului de planicare
Revizuirea procesului de organizare a a achiziiilor cu procesul bugetar n
achiziiilor publice de lucrri i excluderea cadrul primriei
out-sourcing-ului serviciilor de organizare
a achiziiilor publice ctre un agent Circa 60% din respondeni spun c
economic. n lipsa capacitilor unor planicarea achiziiilor nu este corelata
enti de a efectua achiziii publice de cu procesul bugetar.
lucrri n mod independent, delagarea
Riscuri:
responsabilitilor s e efectuat n
conformitate cu cadrul legal privind Includerea n plan a achiziiilor ocazionale,
achiziii publice. inule instuiei, precum i excluderea
achiziiilor relevante pentru planurile i
6) Numrul excesiv al grupurilor strategiilor de dezvoltare ale instuiei,
de lucru pentru achiziii
din cauza insucienei resurselor nanciare.
Fiecare direcie, instuie, M i SA din
Recomandare:
subordinea PMC au grupuri de lucru pentru
achiziii, iar circa 30% din enti dispun Planicarea achiziiilor trebuie s e
de mai mult de un grup de lucru. Crearea corelat cu strategia de dezvoltare a
mai multor grupuri de lucru este o pracca instuiei i cu bugetul acesteia, s
permis de cadrul regulatoriu privind achiziiile e efectuat n paralel cu elaborarea
publice.Totodat, implicarea specialilor din propunerilor de buget i s e denivat
cadrul instuiilor n acvitatea de achiziii dup aprobarea proiectului de buget.
care nu este legat de domeniul de experz 2) Lipsa planului/planurilor de achiziii la
al acestora, reduce din mpul efecv alocat majoritatatea autoritilor contractante
pentru ndeplinirea atribuiilor de serviciu. De Doar circa 40% din respondeni au conrmat
aceea, fr instruiri n domeniu achiziiile nu elaborarea planului de achiziii, iar unele
vor eciente i ecace. direcii ale PMC care au parcipat la
Recomandare: completarea chesonarelor nu dispun
de acest plan.
Revizuirea procesului de achiziii n cadrul
direciilor, instuiilor i ntreprinderilor Riscuri:
din subordinea PMC, prin idencarea Efectuarea n mod ad-hoc a achiziiilor n
posibilitilor de centralizare a achiziiilor majoritatea autoritilor contractante din
7) Lipsa informaiilor integrate privind subordinea PMC.
procesului de achiziii
Recomandare:
n procesul de elaborare a studiului, echipa
Toate autoritile contractante trebuie s
nu a avut acces la informaii consolidate
se conformeze cadrului legal, asigurnd
despre valoarea total a achiziiilor planicate
elaborarea planurilor anuale de achiziii
i despre contractele de achiziii atribuite.
publice.
Riscuri: 3) Nepublicarea planului de achiziii
Lipsa unor acviti de achiziii Autoritatea contractant este obligat s
coordonate i corelate nu permite publice pe web-site-ul propriu planul de
implementarea strategiilor de dezvoltare achiziii anual n termen de 30 zile de la
n mod ecient i ecace. aprobarea acestuia. 53
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Doar 74% din respondeni care au menionat sau mai puin transparente, pentru
existena planului de achiziii au conrmat eliminarea operatorilor economici
publicarea acestuia, ns detaliile oferite calicai i atribuirea contractului
privind sursele de publicare demonstreaz c companiei favorizate (achiziii dintr-o
acesta se confund cu anunul de intenie. singur surs, COP fr publicare,
Totodat, la accesarea paginilor web ale achiziii de valoare mic).
autoritilor contractante (din cele care
dispun de pagina web) nu au fost idencate Recomandare:
planurile de achiziii. Grupurile de lucru pentru achiziii
trebuie s asigure publicitatea planurilor
Riscuri: de achiziii, plenitudinea acestora,
Limitarea compeiei, admiterea efecturii neadmiterea achiziiilor neincluse n plan,
achiziiilor neplanicate, imposibilitatea evitarea divizrii achiziiilor, aplicarea
monitorizrii ex-ante a direciilor de procedurilor de achiziii n strict
ulizare a mijloacelor nanciare publice. conformitate cu cadrul legal.
5) Grupri neadecvate ale obiectelor de
Recomandare:
achiziie i informaii eronate privind
Toate autoritile contractante trebuie obiectul achiziiei
s asigure elaborarea i publicarea
Au fost constatate cazuri de includere ntr-
planurilor de achiziii n conformitate
o achiziie a obiectelor diferite (servicii i
cu cadrul legal n vigoare.
lucrri), precum i formularea obiectului de
4) Divizarea achiziiilor i aplicarea achiziie ntr-un mod care ar putea duce n
procedurilor mai puin transparente eroare operatorii economici calicai.
Selectarea procedurii este relevant De ex. Licitaia 15/01583 din 03.07.2015
n asigurarea transparenei i ecienei pentru achiziii de servicii ntreinere
procesului de achiziii i este legat de curent a strzilor, Curi de bloc i exnderea
calitatea procesului de planicare locurilor de parcare, Sistemazarea circulaiei
a achiziiilor. ruere, Salubrizarea strzilor n sezonul rece,
presupunea lucrri de construcie a locurilor
Doar circa 30-35% din contracte, conform
de parcare.
rspunsurilor din chesonare, au fost
atribuite n urma aplicrii procedurilor mai Obiectul achiziiei a fost divizat ntre
transparente (licitaie public i COP). Cele companiile care se bucur de mai
mai populare sunt contractele de mic multe contracte atribuite de autoritatea
valoare i achiziiile dintr-o singur surs. contractant respecv.

Autoritile contractante aplic intenionat Riscuri:


proceduri de achiziii mai puin transparente, Excluderea companiilor calicate din
majornd ulterior valoarea contractului prin concurs pentru selectarea companiei
semnarea acordului adiional. dorite;
De exemplu, n cadrul achiziiei 15/02950 Limitarea compeiei;
din 01.12.2016 autoritatea contractant Calitatea slab a lucrrilor/serviciilor;
a PMC a aplicat COP la limita plafonului Subcontractarea cotei majore a
prevzut de lege (1000,0 mii lei), valoarea volumului lucrrilor/serviciilor.
contractului ind majorat ulterior cu 9,4%.
Recomandri:
Riscuri: Asigurarea transparenei procesului de
Minimizarea accesului operatorilor achiziii, prin ntocmirea specicaiilor
economici calicai la achiziie prin tehnice comprehensive i clare privind
divizarea achiziiilor sau micorarea obiecvul proiectului;
intenionat a volumului achiziiilor prin Divizarea obiecvelor de achiziie de
54 aplicarea unor proceduri netransparente natura diferit;
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Includerea n documentaia de tender corupie n procesul de achiziii publice,


a restriciilor privind subcontractarea; precum i prezena riscului de specicaii
Monitorizarea minuioas a procesului aranjate, manipulare a procesului de
de implementare a contractelor. achiziie sau a riscurilor de coluziune.
b) Etapa de tender Recomandare:
1) Mulple cazuri de anulare i repetare Grupurile de lucru trebuie s asigure
a procedurilor de achiziii respectarea termenilor pentru depunerea
ofertelor prevzute de lege. Termenele
Principalele move de anulare a achiziiilor
urmeaz s e specicate expres n
indicate de autoriti contractante sunt:
regulament.
oferte necorespunztoare cerinelor 2) Organizarea accelerat a unor achiziii
44%;
numr insucient de parcipani 34%; Peste 80% din licitaiile publice examinate au
termen de depunere a ofertelor. Totodat, au
preul oferte este mai mare sau mai mic fost constatate cazuri de demarare extrem de
dect costul esmav 19%.
rapid a procesului de evaluare i atribuire a
n majoritate cazurilor (circa 80%), la contractelor de achiziii publice.
organizarea licitaiilor publice termenul de De ex., pentru licitaia 15/02731 din
prezentare a ofertelor variaz ntre 10 i 30.11.2015 termenul oferit pentru
20 zile. Totodat, termenul legal este de depunerea ofertelora fost de 9 zile.
52 de zile (conform legii nr. 131) i a fost Contractul n valoare de 21,3 mil.lei a fost
40 de zile (conform legii 96-XVI). Termenul semnat n ziua urmtoare datei de deschidere
restrns poate, de asemenea, servi ca factor a ofertelor.
demovator pentru parciparea n achiziie
public sau poate cauza admiterea erorilor Riscuri:
n ofert, sau imposibilitatea de includere Evaluarea supercial a ofertei,s
a tuturor actelor necesare solicitate, sau pecicaii aranjate;
cerine neclare fa de obiectul achiziiei.
Excluderea ofertanilor calicai
Un alt aspect constatat n cadrul analizei,
Recomandri:
este praccarea de ctre aceeai autoritate
contractant a abordrilor diferite privind Monitorizarea procesului de achiziie
termenul de prezentare a ofertelor pentru n aspectul respectrii termenilor
aceleai obiecve de achiziie. De exemplu, prevzute de lege (pentru anunurile
n cadrul licitaiei publice nr. 16/00623 i perioada de ateptare);
DGTPCC s-a oferit un termen de 48 de zile Asigurarea transparenei procesului
pentru prezentarea ofertelor, pe cnd n cadrul de selectare, prin antrenarea membrilor
altor proceduri de licitaie public, cu costul societii civile i publicarea drilor
esmav al achiziiei semnicav mai mare, de seam despre achiziii;
termenul a fost cu cel puin 6-12 zile mai scurt. Examinarea cazurilor de achiziii
accelerate de ctre auditorii interni.
Conform stascilor, prezentarea ofertelor
3) Atribuirea mai multor contracte la
necorespunztoare este o pracc pentru
acelai operator economic
a a preurile concurenilor oferit pentru
un anumit produs sau serviciu i a depune n perioada 2014-2016, au fost constatate
oferta cu pre mai mic (cunoscnd preul mai multe cazuri de atribuire repetat a
aproximav a potenialilor concureni) n mai multor contracte de achiziii publice la
cadrul licitaiei repetate. aceleai companii, de ctre aceeai autoritate
contractant, pe parcursul unui an pentru
Riscuri: mai multe obiecve de achiziii diferite sau
Anularea procedurilor de achiziii ar putea n ecare an al contractului aferent unui
semnala existena riscurilor de fraud/ obiecv specic.
55
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

TABELUL 17. Exemple de atribuire repetat a contractelor de ctre unele autoriti


contractante
36. Unele contracte atribuite de DLCA
Compania Anul Obiectul achiziiei Nr. de Suma, Acodruri
contracte mii lei adionale, mii lei
S.R.L. 2014 Servicii de derazare i
ALLCHIM CO dezinsecie a blocurilor 1 988,3 296,5
de locuine
2015 Servicii de derazare i
dezinsecie a blocurilor 1 994,8 297,9
de locuine
DUMISTROY 2016 Lucrri reparaie15
4 902,7
S.R.L.
ECO URBAN 2015 Couri de gunoi
S.R.L. Costuri pentru baterii uzate
4 5972,9
Plcue cu denumirea strzilor
Servicii de reparaie16
2016 Material anderapant
Costuri de gunoi
Plcue cu denumirea strzilor
4 7392,2
Servicii de reparaie i
ntreinere a echipamentelor
de joac
ELVE- 2014 Lucrri de reparaie 2 342,2
CONSTRUCT
S.R.L. 2015 Lucrri de reparaie 2 596,7
2016 Lucrri de reparaie 1 420,4
Liservice M 2014 Servicii de ntreinere 1 5878,0
i instalare a ascensoarelor
2015 1 5965,0
2016 1 5160,0
RODICONS 2014 Lucrri de reparaie 3 585,6
S.R.L.
2015 Lucrri de reparaie 4 2082,1 112,8
2016 Lucrri de reparaie 5 28983,4
Unele contracte atribuite de M DCC
FERARU-S 2014 Lucrri aferente reelelor de
4 4831,4 142,9
S.A. canalizare
FABIANCA 2014 Lucrri de reparaii capitale
2 2572,6 829,8
S.R.L.
STRENGTH 2015 onstruirea canalizrii
52,6
S.R.L. menajer-fecaloide 6 3130,1

Unele contracte atribuite de DGTPCC


EXDRUPO 2015 Servicii de ntreinere curent
4 89093,1 13021,1
.M. a strzilor, inclusiv suburbii
SURSA: Datele prezentate de PMC.

56 15
Toate contractele au fost semnate n luna octombrie 2016 cu termen de executare de 30 de zile.
16
Contractele au fost semnate n septembrie-noiembrie 2015, cu termen de executare de la 30 pn la 120 de zile.
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Riscuri: c) Etapa de post-tender


Conict de interese; (Implementarea contractelor)
Specicaii aranjate, favorizarea 1) Nepublicarea anunurilor de atribuire
unumitor operatori economici; a contractelor de achiziii
Excluderea operatorilor economici Conform chesonarelor, doar 28% din
calicai din concurs; respondeni public anunurile de atribuire
Neexecutarea contractelor de a contractelor de achiziii publice.
achiziii sau nerespectarea termenilor Autoritile contractante urmeaz s asigure
i cerinelor tehnice. transparena maxim la toate etapele
Recomandri: procesului de achiziii publice, inclusiv dup
selectarea ofertei cgtoare i atribuirea
Transparenzarea procesului
contractului de achiziii. Transparena la
de selectare;
aceast etap permite contestarea deciziei
Asigurarea depunerii declaraiilor de AC i repetarea concursului n cazul atribuirii
condenialitate i imparialitate de neconforme a contractului.
ctre toi membrii grupului de lucru
i alte persoane implicate n procesul Riscuri:
de achiziii; Imposibilitatea contestrii la mp a
Monitorizarea procesului de procedurilor desfurate cu nereguli.
implementarea a contratelor
de achiziii; Recomandri:
Rotaia personalului n cadrul grupului Asigurarea publicrii anunurilor de
de lucru; atribuire a contractului n conformitate cu
Controale ad-hoc i ex-post a prevederile legale.
procesului de implementare a 2) Lipsa monitorizrii asupra procesului de
contratelor. implementare a contractelor de achiziii

FIGURA 5. Publicarea anunurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice

20,31 % 18,28 %

26,41 %

Da Nu Nu s-a specicat

SURSA: Evaluarea autorilor.


57
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Conform pct. 20 din regulamentul cu privire intr n responsabilitatea grupului de lucru


la acvitatea grupului de lucru pentru pentru achiziii.
achiziii, aprobat prin HG nr. 667 din
27 mai 2016, grupul de lucru monitorizeaz Doar 20% din respondeni au spus c efec-
executarea conform a contractelor de tueaz modicarea contractelor de achizi-
achiziii publice. ii n mod regulamentar. La circ 50% din
respondeni aprobarea modicrilor la contract
Asel, doar circa 16% din instuii asigur se efectueaz de ctre conductorul AC, n un-
respectarea acestui principiu. ele cazuri cu implicarea operatorului economic.

Riscuri: Riscuri:
Manifestarea riscurilor de corupie aferente Probabilitate mai mare de inuen
implementrii contractului (nelivrarea necorespunztoare, comisioane ilegale
bunurilor, serviciilor, neexecutarea lucrrilor, n cazul aprobrii de ctre o singur
facturi false, calitate slab). persoan, neimplicat n procesul de
selectare i monitorizare.
Recomandri:
Recomandri:
Respectarea cadrului legal prin implicarea Instruirea personalului;
grupului de lucru n monitorizarea contrac-
Reglementarea expres n documentul
telor de achiziii publice, cu examinarea
intern a responsabilitii grupului de
rapoartelor privind progresele n implemen-
lucru privind aprobarea modicrilor
tarea contractelor semnate.
la contractele de achiziii.
3) Lipsa abordrii unice privind aprobarea
4) Abuzul n semnarea acordurilor
modicrilor la contracte de achiziii
adiionale la contractele de achiziii
publice
Procesul de modicare a contractelor de Modicarea contractelor este un indicator al
achiziii publice este unul din elementele calitii procesului de planicare a achiziiilor
controlului intern. publice, dar poate servi i ca un indicator
de alarm la evaluarea riscurilor de corupie
Conform cadrului legal n vigoare, aprobarea n procesul de achiziii publice. Conform
modicrii contractului de achiziii publice stascilor, o parte de acorduri adiionale

FIGURA 6. Modalitate de aprobarea a modicrii contractulu ide achiziii publice

3% 7%
3%

Directorul
47 %
20 % Grupul de lucru

Agena de Achizii publice

Ambele pari

Manangerul Centrului i operatorul


economic

Conducatorul (preedintele)
grupuilui de lucru

20 %

58
SURSA: Evaluarea autorilor.
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

de majorare la contracte servete pentru Acordurile adiionale de exndere a


acoperirea comisioanelor ilegale ce urmeaz termenului de implementare a contractului
a achitate factorilor de decizie din cadrul reprezint de asemenea un indicator de
autoritii contractante. risc, n special, n cazuri cnd termenul de
implementare a fost xat n caietul de sarcini,
Majorarea semnicav a valorii contractelor iar anumite abateri de la termen se soldeaz
de achiziie public necesit o atenie sporit, cu descalicarea ofertelor.
inclusiv examinarea corelrii achiziiilor
suplimentare cu obiectul achiziiei din Data semnrii acordului adiional de
contractul de baz, pentru a exclude riscul prelungire a termenului servete ca indiciu
de a ascunde sub acordul adiional o achiziie suplimentar de risc de corupie.
nou cu scopul de a evita o nou procedur
Riscuri:
de achiziii i de a atribui contractul direct
unui operatorului economic favorizat. Fraud, comisioane ilegale, neangerea
obiecvelor scontate.
Conform chesonarelor i analizei
datelor privind achiziiile, unele autoriti Recomandri:
contractante au admis semnarea unui numr Asigurarea examinrii i aprobrii
excesiv de acorduri de majorare. tuturor proiectelor de modicarea a
contractelor de achiziii de ctre grupul
Asel, n perioada 2014-2016, M Direcia de lucru;
Construcii Capitale a admis semnare a Examinarea propunerilor de modicare
peste 50 acorduri adiionale de majorare, n n aspectul cerinelor iniiale, criteriilor
valoarea total de circa 20 mil. lei. de selectare i plafoanelor stabilite n
Un alt aspect este valoarea acordului cadrul legal.
adiional de majorare. Cadrul legal limiteaz 5) Neaplicarea penalitilor la contractele
valoarea acordurilor de majorare (pentru de achiziii publice, rezilierea
perioada examinat, acest plafon a fost 30%). contractelor de achiziii publice
Depirea acestui volum reclam necesitatea Conform rezultatelor chesonrii, autoritile
unei noi proceduri de achiziii publice. contractante nu au aplicat penaliti, dar,
din contra, n lipsa nanrii, operatorul
Totodat, au fost constatate cazuri de
economic a aplicat penaliti pentru
atribuire a acordurilor la limita plafonului
neefectuarea plilor conform contractului.
stabilit (ntre 20-30%), dar i depirea
(uneori dubl) a acestui plafon. Conform datelor ociale, exist mulple
cazuri de performana inadecvat a
Asel, a fost constatat semnarea de ctre operatorilor economici n executarea
M Direcia Construcii Capitale, n perioada contractelor de achiziii publice. n poda
2014-2015, a 13 acorduri de majorare cu faptului c autoritile contractante,
20-30% a contractelor de achiziii publice conform cadrului legal n vigoare, dispun
(licitaii publice i COP), cu o valoare total de instrumente suciente de smulare
de circa 5,1 mil.lei, precum i 4 acorduri de a operatorilor economici prin aplicarea
majorare cu 30-70% n valoare total de circa penalitilor, rezilierea contractelor de
4,0 mil.lei. achiziii i iniierea procedurii de includere a
operatorilor economici neperformani n lista
Asemenea cazuri au fost constatate i la
de interdicie, numrul contractelor reziliate
DGETS, care a admis, n perioada 2014-
i lista companiilor n lista de interdicie nu
2016, semnarea a 6 acorduri de majorare cu
reect situaia real privind executarea
20-30%, n valoare total de circa 0,9 mil.
contractelor de achiziii publice.
Lei, i 2 acorduri de majorare cu 30-100%, n
valoare total de circa 3,0 mil.lei. Uneori, rezilierea contractelor de achiziii
publice poate un indiciu de eliminare
Mai multe acorduri adiionale au fost a furnizorului nedorit din procesul de
semnate i de DGTPCC. executare a contractului. 59
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

n perioada examinat, conform rspunsurilor Neinnd cont de decizia CMC nr.5/13


din chesonare, au fost semnate doar din 30 mai 2013, doar unele ntreprinderi
4 acorduri de reziliere. municipale i SA efectueaz achiziiile
n baza cadrului legal.
Riscuri:
Conict de interese, presiuni, capaciti Riscuri:
insuciente de administrare a Achiziii neeciente, conicte de interese,
contractelor, lipsa monitorizrii adecvate fraud, abuz, neasigurarea compeiei i
asupra procesului de implementare a transparenei.
contractelor.
Recomandri:
Recomandri: Responsabilizarea managerilor M i SA
Asigurarea monitorizrii tuturor prestatori de servicii publice s organizeze
contractelor de achiziii i executarea procesul de achiziii n conformitate cu
acestora n conformitate cu prevederile cadrul legal.
legale. Rezilierea contractelor neperfor- 2) Netransparena total a procesului
mante i iniierea procedurii de includere de achiziii efectuate de majoritatea
a operatorilor n lista de interdicie. M i SA
Problemele i riscurile aferente achiziiilor Neprezentarea la PMC a rapoartelor
efectuate de ntreprinderile municipale i privind achiziiile efectuate.
SA.
Mai puin de 50% din instuiile din
Cu toate c ntreprinderile municipale i subordine prezint rapoartele privind
SA nu sunt subiecii legii privind achiziiile achiziiile efectuate. Majoritatea din acea
publice, conform deciziei CMC nr. 5/13 din nu prezint rapoartele n mod regulat;
30 mai 2013 Cu privire la unele aspecte Lipsa informaiei privind valoarea
ce in de efectuarea achiziiilor de mrfuri, achiziiilor planicate i efectuate de
lucrri i servicii de ctre ntreprinderile M i SA din subordinea CMC n cadrul
municipale, instuiile publice i societile primriei i pe sursele deschise.
pe aciuni cu cota majoritar de parcipare a
Consiliului municipal Chiinu, ntreprinderile Riscuri:
municipale, instuiile publice i societile Lipsa transparenei creeaz un mediu
pe aciuni cu cota majoritar de parcipare favorabil pentru corupie.
a Consiliului municipal Chiinu urmeaz s
efectueze achiziiile n conformitate cu legea Recomandri:
privind achiziiile publice. Conducerea M i SA trebuie s asigure
transparena i publicitatea procesului
Asel, din 15 iunie 2013, toate instuiile
de achiziii, precum i elaborarea i
menionate urmau s asigure instuirea
prezentarea rapoartelor privind achiziiile
grupurilor de lucru pentru achiziii.
efectuate.
Raportarea privind achiziiile urma s e
efectuat trimestrial ctre Primrie i CMC.
2.4.2 Gesunea Patrimoniului
Problemele i riscurile idencate n Municipal
capitolul precedent sunt caracterisce
ntreprinderilor municipale. Modul de exercitare a dreptului de
proprietate public a unitilor administrav-
Suplimentar, au fost idencate urmtoarele teritoriale de ctre autoritile administraiei
carene i riscuri. publice locale are loc n baza Legii cu
1) Neefectuarea achiziiilor n conformitate privire la proprietate17, Legii cu privire la
cu cadrul legal n domeniul achiziiilor proprietatea public a unitii administrave-
publice teritoriale (nr.523 din 16.07.199918 ) i altor

60 17
hp://lex.jusce.md/index.php?acon=view&view=doc&lang=1&id=312832
18
hp://lex.jusce.md/document_rom.php?id=C8E304A4:037190E8.
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

legi n vigoare. Potrivit Legii nr.436-XVI din Cele mai mari venituri din tranzacionarea
28 decembrie 2006 privind administraia patrimoniului provin din tranzaciile
public local, bunurile proprietate a patrimoniale ale suprafeelor nelocuibile
unitilor administrav-teritoriale se mpart i terenurilor gesonate de DGERRP i
n bunuri ale domeniului public i ale celui DGRAUF. De aceea, n acest capitol ne
privat. Autoritile publice locale execuve vom axa pe evaluarea riscurilor de corupie
asigur, n condiiile legii, delimitarea i pentru operaiunile de locaiune/arend
evidena separat a bunurilor din domeniul i privazare a suprafeelor locuibile,
public i cel privat. Potrivit prevederilor art. suprafeelor nelocuibile i terenurilor.
101 din Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007
privind administrarea i deetazarea Precondiii de apariie a corupie la
proprietii publice, autoritile administraiei gesunea patrimoniului municipal
publice centrale i locale asigur efectuarea Costurile i riscurile de corupie sunt
delimitrii bunurilor proprietate public, determinate de norme sociale, tradiii,
att dup apartenen (ntre stat i unitile cadru juridic existent i impunitate. Pentru
administrav-teritoriale), ct i pe domenii a controla corupia sunt necesare i alte
(domeniul public i domeniul privat). condiii dect normele legale, care nu
Responsabili de gesunea patrimoniului ntotdeauna pot gesonate de autoritate.
municipal sunt direciile consiliului municipal Un exemplu relevant n acest sens este
i agenii economici care au n gesune nivelul sczut de salarizare n sistemul public
proprietatea municipal, iar Direcia sau prevederile cadrului normav care pot
Management Financiar supravegheaz interpretate (de exemplu,darea n locaiune
acvitatea acestora. nstrinarea, a suprafeelor nelocuibile se poate face prin
concesionarea , darea n arend/locaiune licitaii, dari prin negocieri directe). n acest
poate efectuat doar de ctre proprietar, caz, exist riscul ca relaiile dintre beneciar
adic prin deciziile Consiliul Municipal. i autoritatea public s treac n aa numitul
Direciile i ntreprinderile sunt obligate spaiu gri, sau informal, unde nu este
s inventarieze anual patrimoniul dat foarte clar cum este executat puterea, unde
n gesune, iar rezultatele se includ n nu au fost idencate riscuri de corupie, ci
rapoartele elaborate de ctre DMF i mai degrab precondiii informale pentru
DGERRP. ns, nu toat informaia este ca procesele corupionale s aib loc.
disponibil pentru a avea o imagine Delimitarea proprietii publice. Aceast
comprehensiv asupra patrimoniului precondiie ine de modul n care are loc
mun. Chiinu. delimitarea proprietii publice. n municipiul
Raportul elaborat de DMF reprezint o Chiinu, a fost nalizat delimitarea
sintez integral a patrimoniului n municipiul proprietii publice conform dreptului
Chiinu (acve xe necorporale, acve de proprietate doar pentru terenurile
xe corporale i acve nanciare). Al doilea municipale19, n rest aceasta punnd mai multe
raport, elaborat de DGERRP, este o sintez ntrebri dect rspunsuri 20. Asel, n prezent,
a suprafeelor nelocuibile, gesonate de nu exist o atribuire expres a bunurilor
ctre direciile consiliului municipal, care patrimoniale ale administraiei publice
include informaii despre suprafeele date n municipale la domeniul public sau privat, i
locaiune i privazate pe parcursul anului de nici dup regimul juridic al proprietii (regim
gesune, n baza actelor de inventariere, dar public i privat). Dei, Curtea Suprem de
i a inventarierilor anuale proprii ntreprinse Jusie a Moldovei21 a recomandat22 , evidena
de ctre angajaii direciei. patrimoniului administraiei publice locale nu

19
Procesul de nregistrare a terenurilor la OCT a fost oprit n 2013. Acest lucru permite abuzul asupra proprietii municipale din partea
agenilor privai.
20
De ce doar unele imobilele DETS Botanica i DETS Ciocana sunt considerate nepasibile privazrii? Restul au fost privazate? Cum
a fost luat decizia ca anume acestea s nu e privazate?
21
hp://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=50
22
Recomandarea 32, privind dreptul instanei de a obliga autoritatea public s emit actul administrav privind nstrinarea,
concesionarea, darea n arend ori n locaiune a bunurilor proprietate a unitii administrav-teritoriale prin licitaie public, organizat
61
n condiiile legii, 3 februarie, 2013.
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

numai dup forma de proprietate, dar i dup lucru poate avea loc din cauza lipsei de
domeniul i regimul juridic al acesteia, APL capaciti a DGERRP, care are la dispoziie
nu a inut cont de acestea. Mai mult, CSM doar 2 uniti de personal pentru a efectua
vine cu recomandarea ca orice tranzacie aceast inventariere anual, sau din cauza
patrimonial (nstrinare, concesionare i, n modului de raportare diferit pentru ecare
special, arenda/locaiune) s nu poat fcut raport discutat. La fel, DGLCA i DGERRP
fr ca s e expres specicat domeniul i nu au asigurat identatea evidenei fondului
regimul juridic, mai ales n condiiile n care, locav nregistrat n evidena contabil i n
istoric, stabilirea relaiilor de arend/locaiune registrul patrimoniul municipal la situaia din
precede relaiile de nstrinare. 01.01.2014, n sum de 5514,8 i, respecv,
5022,8 mil.lei, n condiiile n care nu exist
Nenregistrarea bunurilor imobile. O un registru al suprafeelor locuibile care au
alt problem la acest capitol const fost privazate ntre 1993 i 2014. Asel,
n nenregistrarea proprietii publice. n prezent nu este clar dac municipiul mai
nregistrarea bunurilor imobile n Registrul deine sau nu suprafee, cte dintre ele sunt
Bunurilor Imobile (RBI), la cererea autoritii date n locaiune, care sunt condiiile de
publice locale, garanteaz drepturile asupra locaiune, i cte dintre ele sunt privazate.
acestora. Conform datelor registrului
patrimoniului municipal, 315 din 1581 de Lipsa de transparen n gesunea
bunuri imobile nelocave, cu valoarea de patrimoniului municipal. Una din principalele
274 mil lei, i alte 59 de terenuri (2.9 mil provocri la acest subiect ine de lipsa
lei) nu erau trecute n Registrul Bunurilor total a informaiilor despre patrimoniul
Imobile. Asel, cele mai mari restane sunt municipal. Dac e s considerm c accesul
nregistrate de ctre agenii economici care la informaie nseamn publicarea informaiei
gesoneaz proprietatea municipal dat n format deschis, public, la mp i relevant,
n gesune, care nu au nregistrat 146 de atunci niciuna din aceste condiii nu este
bunuri imobile n valoare de 238.9 mil lei23. ntrunit, n contextul acestui studiu.
La fel, DGETS, DETS i DC nu au nregistrat Informaiile de care dispun direciile CMC
drepturile de proprietate pentru 167 din sunt irelevante (cele mai recente date ociale
bunurile imobile din gesune, cu valoarea ind din anul 2014) i contradictorii. Aceste
aproximav de 40 mil lei. Este important s date nu sunt publice i pot obinute doar la
menionm c pentru imobilele care nu sunt cerere, iar gradul de discreie, de care dispun
nregistrate n RBI nu este clar cum are loc funcionarii i ei direciilor la acest subiect,
stabilirea relaiilor de locaiune i nstrinare este unul absolut. Gradul de responsabilizare
a acestora. a acestora este deosebit de sczut.Pn n
prezent demersurile n judecat adresate
Evidena patrimoniului. O alt provocare de ctre jurnali (Centrul Jurnalilor de
o constuie evidena patrimoniului n Invesgaie, RISE)s-au soldat cu obligarea de
cadrul direciilor i a modului de raportare a oferi informaii, nu i cu pedepsirea celor
a situaiilor patrimoniale. Datele despre responsabili de oferirea acestei informaii.
gesunea suprafeelor nelocuibile nu Faptul c pn n prezent, Consiliul Municipal
corespund n cele dou rapoarte anuale nu are o strategie de dezvoltare a spaiilor
elaborate de ctre DMF i DGERRP, valoarea libere i a terenurilor, a pus cel puin 2
total a diferenei ind esmat de ctre probleme: privazarea are loc n mod haoc,
Curtea de Conturi la peste 300 mil lei. Acest i mai grav, speculav24, iar darea n locaiune

23
MExdrupo nu a nregistrat la organul cadastral drepturile asupra a 9 bunuri imobile n valoare total de 18490,4 mii lei, Direcia
cultur 37 de bunuri imobile n valoare total de 79124,3 mii lei, IMSP Asociaia medical teritorial Centru 3 bunuri imobile n
valoare total de 53883,4 mii lei, IMSP Dispensarul municipal dermatovenerologie 5 bunuri imobile n valoare total de 1427,0 mii lei,
IMSP Spitalul clinic municipal pentru copii nr.1 7 bunuri imobile n valoare total de 16570,7 mii lei, M Parcul Dendrariu 8 bunuri
imobile n valoare total de 1382,4 mii lei, M Regia Exdrupo 9 bunuri imobile n valoare total de 20664,0 mii lei, S de alimentaie
public Liceist - 2 bunuri imobile n valoare total de 1055,7 mii lei, M specializat Liservice - 4 bunuri imobile n valoare total de
7324,9 mii lei, Casa specializat municipal pentru copii 1 bun imobil n valoare total de 5068,4 mii lei, SA Edilitate 60 de bunuri
imobile n valoare total de 21365,5 mii lei i SA Mina din Chiinu - 1 bun imobil n valoare total de 3060,9 mii lei. Surs: Anexa
62 nr.1 a Deciziei CMC nr.9/63-1 din 20.11.2014 Cu privire la aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile aate n proprietatea
CMC i a societilor pe aciuni n care CMC deine cote-pri.
24
hp://www.lara.md/ro/analycs/?lang=ro
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

i arenda sunt mai degrab operaiuni capaciti, lipsei de profesionalism sau


precursoare nstrinrii, dect valoricrii lipsei de polici clare de resurse umane la
potenialului economic al acestor bunuri. nivelul primriei Chiinu. Asel, majoritatea
Asel, printre cele mai importante neajunsuri funcionarilor intervievai e nu au parcipat
la acest capitol putem enumera: la nicio formare profesional n ulmii doi ani,
Nu sunt publicate listele spaiilor care e au parcipat mai mult formal. Fiele de
pot privazate; post ale angajailor sunt i ele foarte confuze
i nu asigur separarea funciilor. O alt
Nu sunt publicate listele spaiilor libere
care sunt pasibile drii n locaiune;
problem const n lipsa de personal pentru
funciile executorii, fapt datorat, n special,
Nu sunt publicate informaii despre nivelului de salarizare sczut.
terenurile care pot date n arend
sau privazate; Darea n Locaiune a Suprafeelor
Nu sunt publice rapoartele despre nelocuibile
suprafeele date n locaiune i
terenurile date n arend;
Aria total a suprafeelor nelocuibile aate
n proprietate municipal la situaia de la 31
Nu sunt publicate datele despre decembrie 2014, conform ulmului raport
suprafeele i terenurile privazate;
aprobat de ctre Consiliul Municipal, era de
Nu sunt publice rapoartele despre 6528.2 mii m.p. Dintre acea, la 1 ianuarie
patrimoniul municipiului, formele 2016, 358.5 mii m.p (704 contracte) erau
de proprietate i domeniul juridic suprafee date n locaiune. Aria medie
a acesteia.
anual a suprafeelor nelocuibile care
Managementul Inadecvat al informaiilor. este privazat constuie circa 2250 m.p
Lipsa unor proceduri clare de gesune a anual. Veniturile totale din tranzacionarea
datelor i informaiilor de orice nivel a dus suprafeelor nelocuibile constuie, n medie,
la crearea mai multor riscuri. Primul ine 18 mil lei anual.
de matching-ul eronat datorat sistemelor
Transmiterea n locaiune a acvelor
informace ulizate. Asel a fost posibil
neulizate de ctre instuiile publice,
raportarea diferit a datelor despre
ntreprinderile municipale, societile
patrimoniul municipal n cadrul rapoartelor
comerciale cu capital majoritar sau integral
anuale ale DGERP i DMF. La fel, diferenele
public are loc n conformitate cu prevederile
de raportare contabil au dus la raportarea
Regulamentului cu privire la modul de
eronat a datelor din cadrul direciilor i
dare n locaiune a acvelor neulizate,
agenilor economici care au n gesune
aprobat prin Hotrrea de Guvern nr. 483
patrimoniu municipal. Dei au fost ntreprinse
din 29.03.2008. n prezent, un proiect
o serie de msuri pentru asigurarea securitii
de Regulament privind licitaiile pentru
informaionale (acces n cabinete doar n baza
obinerea dreptului de locaiune a ncperilor
cardurilor magnece), mai rmne problema
cu alt desnaie dect cea locav,
modicrii informaiilor sau a datelor din
proprietate public a municipiului Chiinu,
rapoarte, fr documentarea adecvat, i
este transmis spre aprobare n CMC.
este pracc imposibil trasabilitatea acestora
Acesta prevede c selectarea locatarilor se
(cine anume a fcut-o). So-urile actuale
efectueaz prin organizarea de licitaii cu
sunt neadecvate obiecvelor de acvitate.
strigare, cu reducere sau prin negocieri
Acestea nu pot genera date dect ntr-un
directe, desfurate n modul stabilit de
format prestabilit, rigid i care nu permite o
Regulament25.
analiz dect dup o prelucrare secundar
a datelor. Descrierea fenomenului de corupie la
darea n locaiune a suprafeelor nelocuibile
Lipsa de capacitate. Majoritatea erorilor
i iregularitilor idencate pn acum Principalele riscuri de corupie la acest
se datoreaz erorii umane sau lipsei de capitol in de gradul de oportunitate

25
Regulamentul privind licitaiile pentru obinerea dreptului de locaiune a ncperilor cu alt desnaie dect cea locav, proprietate
63
public a municipiului Chiinu.
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

al funcionarilor de a controla individual resurselor umane ale direciilor. n orice


procesul de locaiune, de discreia pe care circumstane, dependena nalt de buna
funcionarii/proprietarii o au n acordarea credin a funcionarilor n acest proces
acestor servicii i de responsabilizarea presupune riscul ca acea s nu urmreasc
de care au parte ocialii, n urma deciziilor obinerea celui mai mare avantaj, lucru
luate. Cele mai frecvente forme de care ar putea asigurat prin licitarea
corupie care pot idencate la gesunea acestor suprafee. CSM a recomandat cu
suprafeelor nelocuibile sunt mita i corupia insisten ca procesul drii n locaiune
administrav/polic. s e organizat doar n cadrul licitaiilor
publice (cu excepiile de rigoare). Acest
Riscul general de corupie (pierdere) la lucru ar permite valoricarea maximal a
gesunea suprafeelor nelocuibile vine patrimoniului, mai ales a obiecvelor din
de la i)nenregistrarea bunurilor n RBI i Centru (ultracentru) i Centrul Capitalei, i
ii)metodologia de calcul a drii n locaiune/ zonele centrale sectoriale. Un exemplu n
privazare a suprafeelor nelocuibile. Furtul acest sens l constuie darea n arend a
poate realizat n municipiul Chiinu, n suprafeelor din zona Ultracentru la preul
special n cazul suprafeelor nenregistrate mediu de 10.5 euro, pe cnd preul de pia
n RBI. Un exemplu n acest caz l constuie este de cel puin 20 euro. Costul corupiei
imobilul de pe str. Bisericii 5, cu suprafaa de n acest caz este constuit din diferena de
192.8 m.p, i subsolul bibliotecii Trgovite venituri actuale i suma veniturilor medii
din mun. Chiinu, str. Ion Creang 82/1, cu care ar putea ncasate n preuri medii de
suprafaa de 136.4 mp care au fost nstrinate pia. Aceast pierdere constuie cel puin
de ctre agentul economic, deoarece acestea 46 mil lei anual. Pentru un calcul mai exact,
nu erau nregistrate n RBI, i nici mcar nu avem nevoie de listele suprafeelor date
erau delimitate ca proprietate municipal. n locaiune, de zonalitateai caracterisca
Dac e s considerm preul minim de acestora.
vnzare i preul de pia al unui m.p n
sectorul Buiucani pentru acest caz concret26, Pornind de la deniia corupiei, care o
pierderile suportate de bugetul municipal descrie ca abuz asupra proprietii publice
ar constui 79008 euro. Avnd n vedere pentru a obine benecii personale, atunci
c 146 de imobile cu valoarea de 238 mil principalele benecii care pot obinute
lei27, nu sunt incluse n acest registru, riscul prin darea de mit n procesul de locaiune
minimal de pierdere n acest caz constuie sunt: 1)obinerea beneciilor administrave/
cel puin 238 mil lei n viitor. guvernamentale sau 2) mp. Mita, n aceste
cazuri, poate inuena modul n care agentul
Metodologia de calculare a preului economic va obine dreptul de a stabili n
drii n locaiunese bazeaz pe diferite exclusivitate relaiile economice
formule. n lipsa unui sistem informaional de arend sau ct de repede va
i a unui registru al suprafeelor, locaiunea obine agentul economic dreptul
este calculat n baza evalurii directe ale economic dorit.

TABELUL 18. Darea n locaiune a Suprafeelor nelocuibile


37. Chiria SN 2013 2014 2015 2016
Venituri, mil lei 10,1 11,7 11,5 n/a
Contracte n/a 580 623 704
Suprafa, mii m.p n/a 343,2 345,5 358,5
Restane, mil lei 21,4 28,24 32,45 30,71
SURSA: Datele DGERRP.

64 26
hp://www.arfc.gov.md/conferinte_seminare/studii
27
Evaluarea Curii de Conturi.
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Asel, principalele riscuri idencate la Argumentarea preurilor mici de locaiune a


darea n locaiune sunt: i) lipsa general a fost fcut prin faptul c suprafaa nelocuit
informaiei despre suprafeele care sunt este n stare proast, iar agentul economic
date n locaiune sau pasibile acestui drept, i asum reparaia acesteia. Aceast situaie
ii) darea n locaiune prin negocieri directe, nu ar trebui n general s existe. Procedura,
iii) obinerea unui nivel mai sczut al n acest caz, nu ar trebui s consiste n
taxelor/plilor de locaiune, iv) procedura diminuarea chiriei, ci, din contul acestei
de aprobare/actualizare a contractelor. reparaii, agentul economic s nu o plteasc
pe perioada de gesune. n caz contrar,
Lipsa listelor suprafeelor pasibile drii n pot surveni situaii n care municipalitatea
locaiune duce la ulizarea discreionar a nu numai c nu va benecia de restabilirea
suprafeelor date sau pasibile a date n imobilului, dar o va mai i pierde, n urma
locaiune, unde poate aprea solicitarea privazrii. (strada Vasile Alexandri, data in
acordrii dreptului exclusiv. Acest risc de chirie la un pre de 55 lei m.p anual, a fost
corupie nu poate calculat n mod direct. privazat ulterior la pre nominal, dup 3 ani
de la ncheierea contractului de locaiune).
Darea n locaiune prin negocieri directe.
100% din totalul contractelor de locaiune Obinerea unui nivel mai sczut al taxelor/
au fost ncheiate n urma negocierilor directe plilor de locaiune. n acest caz, mita poate
i nu au depit 11.1 mil lei n media anual ulizat pentru ca beneciarul s obin
pentru ulmii 3 ani. Dac ar s aplicm dreptul de locaiune la un pre mai mic ca cel
coecientul minim zonal de 0.5, conform de pia, sau chiar mai mic dect prevederile
prevederilor Anexei 7 a Legii Bugetului de legale, sau mai mici dect aceieai actori de pe
Stat, i preul mediu de 309 lei m.p, atunci pia. Un simplu exerciiu aritmec arat c,
pierderea minim n acest caz este de dei suprafeele date n locaiune au crescut
aproape 43 mil lei anual. Dac e s calculm n ulmii 3 ani, sumele ncasate au sczut,
pierderile n conformitate cu preul minim al mai ales n anul 2015. Mai mult, dac e s
chiriei pe piaa imobiliar pentru suprafeele presupunem c autoritile s-au conformat
imobiliare, atunci pierderea medie anual prevederilor legale, atunci preul mediu de
este de 45.63 milioane de lei. n acest caz, dare n locaiune a suprafeelor ar fost de
costul corupiei poate integrat n intervalul 463.5 de lei m.p n 2015. Calculele arat c
43 mil 46 mil lei anual. preul mediu de chirie este de 442 de lei m.p.

FIGURA 7. Structura preurilor de dare n locaiune, pentru 50% din numrul contractelor,
pe un eanon de 373 contracte

90
80
70
60
50 Prot
40
Pierdere
30
20
10
0
1-100 1-200 200-300 300-400

46 146 251 354

SURSA: Evaluarea autorilor.


65
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Un exemplu n acest caz poate considerat explicat prin lipsa de capacitate, avnd n
situaia a doi ageni economici, care sunt vedere sumele mari ratate, exist riscul ca
locatori pe suprafee comparabile ca necolectarea taxelor s e una de natur
suprafa i parametrii imobilului, n sectorul corupional. Istoric, ponderea datoriilor
Centru i Ciocana. Agentul economic nencasate a fost mai mare de 80%28, chiar
amplasat la Ciocana pltete mai mult pe i n urma deciziilor de judecat (din datoriile
m.p dect cel din zona central a Capitalei. de 13.07 mil lei n urma deciziilor de judecat
Sau, n cazul n care o suprafa de ocii de din perioada 1999 - 2012, 10.56 mil au
la Ciocana este mai scump ca o suprafa termenul de prescripie expirat,respecv
comercial acordat unui agent economic sunt pierderi, iar restul datoriilor nu au fost
pe strada Bulgar. Studierea unui eanon colectate nici pn n prezent). n acelai
de 373 de contracte de locaiune a artat mp, suma restanelor este n cretere pe
c peste 50% sunt cazuri n care suprafeele parcursul ulmilor ani, depind 32 mil lei la
sunt date n locaiune la preuri mai mici data de 1 ianuarie 2016. n acest caz, riscul
dect cele normave (ntre 5 i 400 lei m.p., de pierdere minimal este de circa 80% din
pe an de gesune). Din acest eanon, au suma totala a restanelor, sau 25.6 mil lei.
fost comparate condiiile de dare n chirie
pentru ageni din aproximav aceeai zon a Al doilea risc l reprezint ulizarea spa-
oraului. Pierderile nregistrate de primrie, iului n lipsa contractului de arend:
doar pentru acest eanon, sunt de cel puin Ulizarea spaiului n lipsa unui
2,6 mil lei anual i sunt formate din diferena contract, din cauza tergiversrii
dintre preul mediu de locaiune pe ora i aprobrii deciziilor Consiliului
preul mediu pe eanon. Dac exndem Municipal. Conform datelor puse
calculele acestui eanon pentru restul la dispoziie (la 1 ianuarie 2015),
contractelor de arend din mun. Chiinu i 56,6% din totalul contractelor de
locaiune gesonate sunt cu termen de
se repet aceste situaii, atunci pierderile
valabilitate expirat. Dei anual, Consiliul
minime n acest caz sunt de 5.2 mil lei anual. Municipal examineaz n medie 530
de proiecte de decizii pentru darea
Lipsa procedurilor i interpretarea cadrului n locaiune, doar 15% dintre acestea
legal permite CMC s nu aprobe n mp ul vizeaz stabilirea unor relaii de
listele pentru darea n locaiune/ arend. locaiune noi, restul viznd actualizarea
Mita poate inuena ct de repede va i prelungirea contractelor de dare
obinut beneciul i perioada de exercitare n locaiune. n medie, doar 18% din
a dreptului asupra acestuia. Doar 18% din solicitrile de prelungire a relaiilor de
contractele vechi de locaiune sunt rennoite locaiune sunt votate de ctre Consiliu,
restul chiriailor acvnd fr contract.
anual, i numai 15% din solicitrile noi de
dare n locaiune sunt votate n edinele Avnd n vedere c veniturile din
Consiliului Municipal, mpul mediu de darea n locaiune sunt n medie de
obinere a unei decizii ind de peste 14 11.1 mil lei, iar suprafaa contractelor
neactualizate este comparabil cu cea
luni. Acest cost va calculat n redacia
care este dat n locaiune la momentul
urmtoare a documentului. actual, atunci veniturile ratate sunt de
minim 11.76 mil lei anual.
Corupia administrav poate s se manifeste
prin inacvitatea polic (tergiversarea Darea n locaiune la negru de ctre
adoptrii deciziilor, trac de inuen etc) locator sau a imobilelor care nu sunt
nregistrate n RBI. Curtea de Conturi a
sau inacvitate administrav (atunci cnd
idencat pe eanonul studiat 56 de
o direcie nu i ndeplinete sarcinile de cazuri n valoare de 19 milioane de lei,
baz, de ex, necolectarea taxelor). Asel, unde DGETS, DC i ageni economici
primul risc de corupie la acest capitol l au dat n locaiune suprafee, fr a
constuie nencasarea plilor de locaiune avea un contract valid de locaiune.
de la locatori. Dei acest fenomen poate Valoarea pierderilor n acest caz este
de minim 19 mil lei anual.

66 28
Curtea de Conturi.
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Darea n locaiune a pasajelor subterane Necolectarea plilor de la locatori pe


parcursul ulmilor 7 ani a dus la acumularea
La darea n locaiune a pasajelor subterane,
datoriilor, care la 1 ianuarie 2016 erau de
corupia poate s se manifeste prin :
22.4 milioane de lei. Termenul de prescripie
corupia administrav ( inacvitatea
pentru 9.3 milioane expir n urmtoarele
direciei responsabile, actualizarea condiiilor
18 luni, riscul de pierdere al acestora ind
contractuale) i mita, pentru a obine un pre
deosebit de nalt. n acest condiii, riscul
mai mic dect cel de pia pentru locaiunea
corupional poate calculat ca suma
suprafeelor. Principalele riscuri de corupie
pierderilor viitoare i este de 22.4 mil lei
n darea n locaiune a pasajelor subterane
in de: i) lipsa unei inventarieri a suprafeelor Din eanonul studiat, pentru 3 din 5
date n locaiune, ii) necolectarea plilor de contracte nu au fost actualizate condiiile
locaiune de la locatori, iii) darea n locaiune contractuale, ele connund s e date n
la preuri mai mici dect cele de pia, iv) locaiune n baza prevederilor anterioare,
neactualizarea plilor pentru locaiune la ceea ce a dus la diminuarea veniturilor cu
rennoirea contractelor. cel puin 500 mii lei. Prin extrapolare, putem
Asel, din 18 pasaje pietonale subterane, considera c suma veniturilor ratate n acest
16 sunt transmise n locaiune, n baza a 31 caz este de 1.5 milioane lei anual. ns, dac
de contracte de locaiune, dintre care 16 e s considerm c majoritatea dintre locatori
contracte sunt expirate. n perioada anilor dau n sublocaiune suprafeele, costul ind
2013-2015, DGTPCC a prelungit termenul de pn la 8 ori mai mare dect preul iniial
de locaiune pentru 15 contracte, prin de locaiune, atunci ratrile anuale sunt de
actualizarea cameral a datelor n baza unor 16 milioane lei. Costul corupional n acest
informaii care nu mai sunt actuale, precum caz se ncadreaz n intervalul de
i a datelor prezentate de agenii economici 1.5 milioane lei 16 milioane lei anual.
privind suprafaa ocupat i desnaia
locaiunii, nevericate de DGTPCC. Avnd Arenda terenurilor
n vedere c agenii economici connu Regulamentul concursurilor privind obinerea
s i desfoare acvitatea, cu contractul dreptului de arend i a dreptului de
expirat, pe o suprafa comparabil cu cele proprietate asupra terenurilor n municipiul
nregistrate, atunci, presupunem c pierderile Chiinu este elaborat n conformitate cu
corupionale n acest caz sunt de cel puin prevederile Codului funciar , Legii nr. 1308-
2.5 milioane lei. XIII din 25.07.97 privind preul normav i

FIGURA 8. Veniturile din arenda terenurilor din mun. Chiinu

30,5
30
29,5
29
28,5
28
27,5
27
26,5
26
2013 2014 2015

SURSA: DGAURF.

67
Regulamentul privind gesunea fondului funciar prevede c terenurile din domeniul privat pot doar vndute, nu i date n arend.
29

hp://www.chisinau.md/public/les/anul_2016/cmcsedinte/02.06.16/Nr._9_Regulamentul_licitailor_funciare_cu_strigare.PDF.
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

modul de vnzare - cumprare a pmntului, publicaie de raj mic (nu Monitorul Ocial
Legii cu privire la arend, Legii nr. 237- sau alt surs de informaie care ar garanta
XIV din 23.12.98 privind modicarea i informarea egal a parcipanilor). Aceste
completarea unor acte normave, Legii circumstane ne fac s credem c, de fapt,
nr.835-XIII din 17.05.96 privind principiile licitaiile au fost trucate. Mai mult, n lipsa
urbanismului i amenajrii teritoriului, licitaiilor pentru aceste terenuri, nu sunt
Regulamentului General de urbanism evidene c funcionarii au depus eforturi
aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii pentru a da n arend terenurile la un pre
Moldova nr.5 din 05.01.98 i stabilete mai mare dect 2% din preul normav al
modul organizrii concursurilor i negocierilor terenului. Asel, pierderile minime n acest
directe privind vnzarea-cumprarea i caz sunt de circa 14.35 mln lei.
arendarea terenurilor desnate construciilor
din intravilanul municipiului Chiinu29. Pentru a evalua mai exact care sunt pierderile
Principalele forme de corupie care pot n urma negocierilor directe, avem nevoie
ntlnite la arendarea terenurilor in de de informaii despre structura i desnaia
corupia administrav (abuz n serviciu, terenurilor date n arend, despre suprafaa i
trac de inuen, favorism) i mita. zona n care acestea au fost date n arend.
3) Ulizarea terenurilor n lipsa
Corupia administrav i mita denesc contractelor de arend
o serie de riscuri corupionale, sau pierderi
i in de: Poate avea loc n cazul ocuprii ilegale a
terenurilor sau n cazul neformalizrii relaiilor
1) Lipsa i evidena lacunar a fondului de arend, ca urmare a tergiversrii aprobrii
funciar municipal i relaiile economice
pe care CMC dorete s le stabileasc
listelor de ctre CMC (mai mult de 14 luni).
pe termen mediu i scurt. n rezultatul vericrii selecve, Curtea
de Conturi a idencat 214 terenuri cu
Dei n anul 2012 a fost lansat aplicaia suprafaa de circa 38 ha, ulizate gratuit de
map.chisinau.md, care arta n regim real persoane zice i juridice, asel, ind ratate
structura fondului funciar, dup proprietar, anual venituri n sum de circa 2,6 mil.lei.
suprafee libere/ocupate i relaiile
economice stabilite pentru acestea, aplicaia Esmav, pentru alte 112 terenuri cu
nu mai este funcional deja de cel puin 1 suprafaa de 17.7 ha, nu au fost actualizate
an. Interviurile realizate nu au putut stabili contractele de arend, valoarea esmav
cine pn la urm gesoneaz aceast a pierderilor ind de circa 1.9 mln lei anual.
resurs informaional, nici cnd aceasta Pentru a calcula mai exact pierderea la acest
va relansat. n condiiile n care aceast risc, ar trebui sa avem informaii despre
resurs avea lunar circa 1240 de vizitatori toate contractele care nu au fost actualizate,
unici plata informal pentru acest serviciu despre suprafaa i zona acestora.
ind de 50 euro, esmm riscul de corupie
la circa 1.4 mil anual. Lipsa acestui sistem de Pierderile minime pentru acest risc sunt
informare mai ofer ansa ca prin negocierile de 2.6 mln lei, anual.
directe (descrise mai jos), agenii economici 4) Ulizarea terenurilor contrar desnaiei
s obin, de fapt, exclusivitatea dreptului de
Agentul economic ia n arend terenul
ulizare a terenurilor.
pentru a-l uliza la amenajarea parcrilor
2) Darea n arend n urma negocierilor sau teraselor, dup care, prin decizia CMC,
directe PMC i DGAURF, agentului economic i se
n baza interviurilor realizate cu reprezentanii permite construcia blocurilor de locuit. Mai
direciei, s-a stabilit c 95% din totalul mult, la formarea bunului imobil, n afara
contractelor de arend au fost ncheiate, terenurilor date n arend, au fost incluse
de fapt, n urma negocierilor directe. Chiar terenuri din spaiul de ulizare comun.
i n cazul n care au fost organizate licitaii, Avnd n vedere rapiditatea cu care CMC a
anunul a fost publicat cu 2 zile nainte de aprobat acest proiect (schimbarea desnaiei
68 organizarea propriu zis a acesteia, ntr-o terenurilor, fr stabilirea relaiilor de arend
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

conform noii desnaii, formarea bunului erau nregistrate 72 de contracte de arend


imobiliar, nregistrarea la cadastru a terenului n valoare de 3.8 milioane de lei (anual).
i autorizarea propriu-zis a construciilor), Lipsa de capaciti a fcut ca n contractele
putem presupune c a existat un interes studiate s nu e actualizate condiiile de
concertat din partea promotorilor proiectului dare n arend. Asel, bugetul municipal a
(PMC i DGAURF), dar i a CMC. nregistrat pierderi de 0.69 mil lei (anual), iar
datoriile acumulate au ans cifra de 16.54
Pierderea esmat la arenda acestui teren mil lei, din care 8.85 mil lei erau datorii
ca urmare a ulizrii contrar desnaiei a cu termenul de prescripie expirat, iar 2,4
terenului este de 1.38 mln lei anual pentru milioane aveau deja o senn de judecat n
ecare an de gesune (5 ani). Avnd n favoarea municipiului Chiinu. Ponderea de
vedere c acest teren, de fapt, nu va mai recuperare a datoriilor este n medie de 60%
putea ulizat dect de ctre arendai, din totalul datoriilor acumulate
pierderea pentru municipiul Chiinu este n anul precedent.
de cel puin 88.4 mil lei, dac acest teren ar
fost privazat conform preului de pia, Aceast lips de acvitate a funcionarilor a
sau 23 de mil lei, dac ar fost privazat costat bugetul municipal 13.34 mil lei (anual),
conform preului de baz normav. Pierderile cu riscul iminent de pierdere a 7.69 mil lei, iar
corupionale permanente n acest caz pierderile viitoare sunt esmate la circa 4.61
sunt de 30.7 mil lei. La momentul actual, mil lei preuri curente.
28 ha sunt suprafee de parcri, iar dac
numai 1/3 dintre acestea ar ulizate n Privazarea suprafeelor nelocuibile
viitor pentru construcia blocurilor locave Principala form de corupie la privazarea
(cifra de 9 ha a fost calculat n funcie de suprafeelor nelocuibile in de corupia
amplasarea acestora n imediata apropiere a administrav, care se manifest prin i)
zonelor de recreere, spaii verzi populare ulizarea relaiilor de locaiune ca etap
pentru construcia blocurilor locave), precursoare a privazrii, ii) privazarea la
riscul pierderilor viitoare poate calculat pre mai mic dect cel de pia.
ca scoatere din circuitul public a acestor
1) Ulizarea relaiilor de locaiune ca
suprafee, cu valoare minim de 13.6 mil
etap precursoare a privazrii a fcut
lei, conform preului de baz normav de ca 2587.7 m.p se privazate n baza
privazare a terenurilor. preului normav. Asel, preul mediu
5) Diminuarea plilor de arend de privazare a unui m.p a fost n 2015
de 430 lei (preul mediu normav de
Conform informaiei prezentate de DGAURF, locaiune a suprafeelor este de 463.5
pe parcursul anilor 2014-2015 au fost lei, conform prevederilor Anexei 6
a Legii Bugetului de Stat 2015). n
acve circa 140 de contracte funciare condiiile n care preul mediu al unui
privind arenda terenului pentru amenajarea metru ptrat de suprafa nelocuibil
parcrilor auto pe o suprafa de 27,73 ha. variaz, n funcie de zon, de la 230
n baza borderourilor de calcul, s-a constatat euro la 770 euro, atunci pierderile
c n 4 cazuri nu a fost modicat plata de nregistrate de bugetul municipal
arend conform metodologiei noi de calcul, la privazarea suprafeelor, cu
asel ind diminuat cuantumul plii de excepia zonelor centru i ultracentru
(V.Alexandri 58, Sciusev 55, Alecsandri
arend i, respecv, ratate venituri n sum 131, Puskin 35, Grigore Vieru 25,
de 0,04 mil.lei. Alecsandri 103, Bulgar 10, Varlaam
6) Managementul contractelor de arend 90, Eminescu 49) constuie ntre
i monitorizarea executrii acestora. 13.21 mil lei i 72.1 mln lei anual.

Principalul risc la aceast etap ine de Un caz elocvent mpotriva praccii de


nregistrarea contractelor de arend n privazare n baza relaiilor de locaiune l
Registrul Bunurilor imobile. Al doilea risc ine constuie i privazarea n zona Ultracentru
de nencasarea plilor de arend. Asel, la 1 (409.32 m.p) la un pre normav mediu de
1970 lei m.p, pe cnd costurile de pia n
ianuarie 2016, conform Curii de Conturi, nu
69
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

aceast zon sunt de la 1200 euro m.p la desfurarea acvitii comerciale,


2662 euro m.p. Pierderile nregistrate de industriale etc, pot privazate la
bugetul municipal ca urmare a privazrii pre normav. n urma contractelor
de arend, n Centrul capitalei au fost
n baza relaiilor de locaiune se ncadreaz
privazate 0.86 ha la pre normav
ntre 29.91 i 72.1 mln lei anual. Trebuie s (1.25 mil lei), pe cnd preul de pia
menionm c n condiiile n care veniturile al terenului n aceast zon este de
din privazarea suprafeelor nelocuibile nu 8202 euro m.p. Pierderile n acest
au depit 8.2 mln lei, iar privazarea are caz concret, pe lng abuzul permis
loc la un pre care nu numai c este mai de instana de judecat, sunt de 14.7
mic dect cel de pia, dar este i inferior mil lei. Riscul este cu att mai mare,
cu ct nu este foarte clar indicat care
preului normav de dare n locaiune, putem
sunt normavele de calcul a terenului
face concluzia c are loc un abuz asupra aferent i care este suprafaa acestuia,
proprietii publice. cererile de privazare ind bazate
pe calculele individuale, n funcie
Privazarea a terenurilor municipale de caracterisca acestuia. Mai mult,
se permite privazarea terenului
Principalele riscuri de corupie la privazarea aferent construciilor nenalizate sau a
terenurilor apar ca urmare a ulizrii construciilor cu nalt grad de degradare
resurselor administrave, e prin trac de (3 ha n 2015- 2016). Avnd n vedere
inuen, e prin inacvitate administrav c toate cele 54.16 ha privazate n
(nendeplinirea sarcinilor de baz ale 2015 n baza unui contract anterior
direciei responsabile). de arend, i considernd c n medie
organizarea unei licitaii crete preul de
1. Delimitarea terenurilor conform cel puin 1.1 ori, putem presupune c
domeniului i regimului juridic. n ratrile minime nregistrate n acest caz
prezent, nu a fost nalizat delimitarea sunt de 4.3 mil lei, sau 10% din suma
terenurilor conform domeniului i total a veniturilor din privazare. ns
regimului juridic, fapt ce permite exemplu de mai sus demonstreaz c
abuzul persoanelor zice i juridice pierderile sunt departe de a se limita la
asupra proprietii publice. Unul din minimul de 10%.
cele mai recente cazuri este solicitarea
pentru procurarea unui teren adiacent 3. Diminuarea preului de privazare a
proprietii (cca 8.9 ha) a unui teren terenului aferent. Asel, din 7.947 ha
adiacent cu suprafaa de 0,12 ha, care, terenuri aferente pentru 30 s-a decis
conform caracteriscilor sale i a unei privazarea la un pre de 7,3 mil.lei,
decizii speciale a CMC, a fost declarat aplicnd tariful n cuantum de 13897.44
de domeniu public cu regim juridic lei pentru o unitate de grad-hectar, n
public, respecv inalienabil i care nu loc de cel reglementat de 19873,34
poate privazat. n acelai mp, acest lei/grad-ha. Ca urmare, prejudiciul adus
proiect a fost promovat spre privazare bugetului municipal a fost de 3,1 mil.lei.
i urmeaz s e rezolvat n instana 4. Ealonarea neargumentat a
de judecat. n ulmii ani, n asemenea plilor. Plile n sum de 4,4 mil.
mod (la decizia instanei de judecat lei pentru privazarea terenurilor au
i ca urmare a nedelimitrii conform fost ealonate n 2 cazuri separate
domeniului i regimului juridic) au fost (idencate) neargumentat, pe o
pierdute 17.8 ha din domeniul public perioada de pn la 3 ani. Mai mult
i de drept public, cu un cost total de dect att, plata ealonat nu a fost
101.9 mil lei pre normav. indexat n funcie de nivelul inaiei
2. Ulizarea arendei ca etap precursoare (pierderi de 0.818 mil lei ), iar n
a privazrii terenurilor. Privazarea contractele de vnzare-cumprare nu
terenurilor are loc n urma licitaiilor au fost prevzute penaliti n sum
publice sau n cazurilor prevzute de de 0,216 mil.lei, pentru neachitarea
lege, n baza contractului de arend. n termen. Asel, potrivit cadrului
Asel, terenurile aferente cldirilor, legal, vnzarea-cumprarea terenurilor
terenurile nvecinate terenului proprietate public ulizate n procesul
aferent, necesare pentru desfurarea tehnologic, aferente obiecvelor
acvitii economice/industriale, i private, precum i a celor aferente
70 toate terenurile date n arend pentru construciilor nenalizate, se efectueaz
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

la preul normav al terenului care se privat, cu suprafaa total de 4,4277 ha,


achit n termen de o lun. n acelai veniturile ratate n opinia ARFC constuind
mp, cadrul normav prevede achitarea de la 15,7 mil lei pn la 97 mil.lei.
preului de vnzare ca plat unic sau
n rate, pn la semnarea contractului, 7. Ocuparea ilegal a terenurilor
neind stabilit un termen concret. n
aceste condiii, nu au fost nregistrate n prezent, nu a fost nalizat nregistrarea
contractele de ctre DGARF, s-a oferit terenurilor proprietate municipal, conform
o oportunitate cumprtorilor s
benecieze de ealonarea plilor pe domeniului i regimului juridic, fapt ce
perioade, la discreia lor. permite abuzul persoanelor zice i juridice
asupra proprietii publice. Unul din cele
Pierderea n acest caz sunt de mai recente cazuri este solicitarea pentru
0. 8.18 mil lei. procurarea unui teren adiacent proprietii
5. Nenregistrarea contractelor (cca 8.9 ha) i a unui teren adiacent cu
de privazare suprafaa de 0,12 ha, care, conform
Curtea de Conturi a idencat c caracteriscilor sale i unei decizii speciale
n 2014-2015, 7 terenuri (3.26 ha) a CMC, a fost declarat de domeniu public
n valoare de 71.3 mil nu au fost i avnd regim juridic public, respecv
nregistrate n RBI i nici monitorizat inalienabil i care nu poate privazat. n
ncasarea acestor sume. n alte 2 cazuri, acelai mp, acest proiect a fost promovat
DGAURF nu a nregistrat contractele spre privazare i urmeaz s e rezolvat
de vnzare a terenurilor30 de judecat, n instana de judecat. n ulmii ani, n
nencasnd 4.2 mil lei.
asemenea mod (la decizia instanei de
Pierderea posibil n medie anual n judecat i ca urmare a nenregistrrii
acest caz concret poate considerat drepturilor de proprietate conform
ca ind de 37.75 mil lei anual. Are
domeniului i regimului juridic) au fost
caracter permanent. Nu putem evalua
mai exact aceast pierdere, pentru c pierdute 17.8 ha din domeniul public i de
nu avem o imagine istoric a drept public, cu un cost total de 101.9 mil lei
contractelor nenregistrate. pre normav.
6. Pierderea terenurilor ca urmare a
deciziilor de judecat. Reprezentarea 2.4.3 Riscurile la luarea deciziilor
proast a intereselor CMC n instanele privind ulizarea banilor publici
de judecat
Potrivit atribuiilor legale, Consiliul Municipal,
n ulmii 5 ani, au fost pierdute 51 de ca autoritate reprezentav i deliberav a
terenuri cu suprafaa de 21 de ha, 14.11 ha administraiei publice locale, adopt decizii.
ind adjudecate n 2014-2015 prin deciziile Procesul de luare a deciziilor este considerat
instanelor de judecat, care au fost vndute drept element principal n acvitatea oricrei
la pre normav. Curtea de Conturi a analizat instuii. De calitatea i oportunitatea
20 de dosare i a ajuns la concluzia c: deciziilor depinde, n cea mai mare parte,
Din 20 de dosare examinate, n 3 cazuri calitatea prestaiei realizat de autoritile
recursul a fost depus tardiv, n 3 cazuri administraiei publice locale.
decizia nu a fost contestat i n 14
cazuri reprezentantul municipiului nu Atribuiile Consiliului MC
s-a prezentat la edin.
Potrivit art. 6 alin. (2) al Legii nr. 136
Datele puse la dispoziie de ARFC, n baza din 17.06.2016 privind statutul municipiului
hotrrilor instanelor judectore, difer Chiinu, Consiliul Municipal are urmtoarele
de cele puse la dispoziie de municipalitate. competene n domeniul administrrii
Ele mai includ 5 terenuri31 municipale, care patrimoniului i a nanelor publice
au fost nregistrate i trecute n proprietate municipale:

30
Decizia CMC nr.7/58 din 05.09.2013 Cu privire la privazarea terenului aferent obiecvelor private ale Societii pe aciuni
Transcon-M din str.Constructorilor, 6 din zona industrial Vatra.
Nr. cadastral 0100401417 - 1,5347 ha; nr.cadastral 01004011059 0,5858 ha; nr.cadastral 0100301467 1,5089 ha; nr.cadastral
31
71
01004011056 0,8368 ha; nr.cadastral 01004011058 - 0,9922 ha; nr.cadastral 01004011057 - 0,4782 ha.
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

a) decide punerea n aplicare i Procesul de luare a deciziilor n CMC


modicarea, n limitele competenei
sale, a impozitelor i taxelor locale, Proiectele de decizii sunt propuse consiliului
a modului i a termenelor de plat municipal spre examinare de ctre consilieri
a acestora, precum i acordarea de i/sau de ctre primarul general i se
faciliti pe parcursul anului bugetar; examineaz, dac sunt avizate i nsoite de
avizul sau raportul comisiei de specialitate
b) decide cu privire la administrarea
bunurilor domeniilor public i privat ale a consiliului municipal. Proiectul de decizie,
municipiului; semnat pe verso-ul ecrei le a actului de
ctre autor sau conductorul subdiviziunii-
c) decide, n condiiile legii, darea n autor, se avizeaz obligatoriu conform
administrare, concesionarea, darea prevederilor Legii privind administraia
n arend ori n locaiune a bunurilor
public local i Legii nr. 317-XV din 18 iulie
domeniului public al municipiului,
precum i a serviciilor publice de interes 2003 privind actele normave ale Guvernului
local i/sau municipal, dup caz; i ale altor autoriti ale administraiei
publice centrale i locale. Avizarea proiectului
d) decide, n condiiile legii, vnzarea, de decizie se conrm prin depunerea
privazarea, concesionarea sau darea
semnturilor pe verso-ul ecrei le a actului
n arend ori n locaiune a bunurilor
domeniului privat al municipiului;
de ctre conductorul subdiviziunii de resort,
responsabile de domeniul la care se refer
e) decide, n condiiile legii, atribuirea proiectul de decizie, de ctre conductorul
i schimbarea desnaiei terenurilor subdiviziunii sau entii vizate de proiect,
proprietate a municipiului din teritoriul conductorul subdiviziunii juridice i
oraului Chiinu;
viceprimarul de ramur sau primarul general,
f) decide asupra lucrrilor de proiectare, dac viceprimarul de ramur lipsete sau
construcie, ntreinere i modernizare dac acesta nu are competene delegate de
a drumurilor, podurilor, fondului locav, primarul general. Proiectele de decizii care
n condiiile legii, precum i a ntregii implic cheltuieli nanciare se avizeaz n
infrastructuri economice, sociale i mod obligatoriu i de ctre conductorul
de agrement de interes local i/sau
subdiviziunii responsabile de nane.
municipal, dup caz;
g) decide asupra atribuirii terenurilor Consiliul municipal adopt decizii cu votul
pentru amplasarea stupinelor n majoritii consilierilor prezeni la edin,
teritoriul oraului Chiinu; cu excepia cazurilor n care legea prevede
un numr mai mare de voturi. n cazul
h) aprob bugetul municipal,
paritii de voturi, nu se adopt nicio decizie,
mprumuturile i contul de ncheiere a
exerciiului bugetar, opereaz modicri dezbaterile ind reluate n edina urmtoare.
n bugetul municipal; aprob, n mod
nediscriminatoriu, conform criteriului
Deciziile privind aprobarea bugetului
pe cap de locuitor, transferurile de municipal, administrarea bunurilor proprietate
la bugetul municipal ctre bugetele a municipiului, stabilirea cuantumului taxelor
oraelor, satelor (comunelor) din i impozitelor locale, planicarea dezvoltrii
componena municipiului; municipiului i amenajrii teritoriului,
asocierea cu alte consilii, instuii publice din
i) aprob cuantumul chiriei imobilelor
de locuit din fondul locav municipal,
ar sau din strintate se adopt cu votul
plile pentru deservirea blocului locav majoritii consilierilor alei.
i ntreinerea reelelor inginere
interne, precum i pentru serviciile Riscurile de Corupie n procesul
comunale, n condiiile legii; decizional n CMC

j) aprob, n condiiile legii, limitele Conform interviurilor realizate n cadrul


admisibile de ulizare a resurselor Direciilor generale ale CMC i analizei
naturale de interes municipal din procesului de luare a deciziilor, se atest
teritoriul oraului Chiinu; anumite probleme n procesul decizional
72
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

ce pot conine riscuri de corupie. n special, i elibereaz tlul de autencare a dreptului


n cazul ntocmirii i prezentrii proiectelor deintorului de teren. Conform prevederilor
de: HG pentru aprobarea Regulamentului cu
decizii cu privire la stabilirea relaiilor privire la vnzarea-cumprarea i locaiunea/
de arend a terenurilor aferente (inclusiv arenda terenurilor aferente, Primriei i se
prelungirea termenului de arend); ofer 30 de zile pentru pregrea proiectului
decizii privind darea n locaiune/
de decizie i transmiterea acestuia ctre CMC.
comodat a ncperilor din patrimoniul Pe de alt parte, n legislaie nu sunt stabilii
municipal nelocav (cu/fr drept de termeni pentru perfectarea deciziilor cu privire
privazare); la stabilirea relaiilor de arend a terenurilor
decizii cu privire la privazarea aferente (inclusiv prelungirea termenului
(vnzarea/cumprarea) terenurilor de arend), percum i a proiectului de
aferente obiecvelor privazate i decizie privind darea n locaiune/comodat a
private; ncperilor din patrimoniul municipal nelocav
decizii cu privire la autencarea (cu/fr drept de privazare).
dreptului de proprietate, .a.. n realitate, n termenii stabilii de legislaie
se ncadreaz numai executorii din direcii.
n cazurile respecve, o problem major
Din momentul transmiterii ctre comisiile
pentru obinerea de ctre persoanele zice
consiliului municipal termenul deja poate
i juridice a deciziilor vizate este termenul
varia n funcie de data convocrii edinelor
exagerat de mare. n cele mai multe cazuri,
CMC care se ntrunete n edin ordinar
termenii de elaborare i avizare n cadrul
o dat la 3 luni. n pracc, acest serviciu
Direciilor, apoi de examinare i aprobare
dureaz pn la 6 luni i mai mult.
a deciziilor de ctre consiliul poate ajunge
Tergiversarea procesului de luare a deciziilor
la 6 luni i mai mult.
i silete pe solicitanii s cute alte ci de
Una din cauzele de baz ine de urgentare a procesului.
reglementarea din partea statului a acestor Din discuiile purtate cu reprezentanii
relaii sociale. i aici avem n vedere e APL, a fost evideniat faptul c termenul
problema lipsei unei reglementri n genere, de adoptare a deciziei poate mai mic
e existena unor reglementri neclare i pentru anumite persoane favorizate, dac
netransparente, ceea ce creeaz incertudine intervin consilierii locali care elaboreaz
la aplicarea lor, precum i comportamentul singuri proiectele de decizii i ulterior
discreionar i arbitrar al funcionarilor supravegheaz procesul de avizare i
manifestat n procesul de aplicare a acestor adoptare n cadrul consiliului municipal.
reglementri. Asel, s-a constatat c
legislaia, inclusiv cea local, e nu stabilete Prin urmare, se impun anumite modicri n
proceduri i termeni concrei pentru APL, e acest mecanism, inclusiv de lege ferenda ce
stabilete neuniform termeni i proceduri de ar ngusta volumul subiectelor pasibile doar
elaborare, avizare i prezentare ctre CMC prin decizia CMC. De exemplu, delegarea
a proiectelor de decizii. Asel, potrivit p. ctre Primrie a dreptului de a adopta decizii
18 al Regulamentului cu privire la modul de privind:
transmitere n proprietate privat a loturilor privazarea terenurilor aferente
de pmnt de pe lng cas n localitile obiecvelor privazate (arendate
urbane, aprobat prin HG 984/21.09.98, anterior);
n cazul acceptrii cererii, comisia funciar transmiterea n proprietate a loturilor
asigur efectuarea lucrrilor necesare pentru aferente caselor parculare atribuite
transmiterea terenului n proprietate privat i anterior n folosin;
efectueaz lucrrile. Autoritatea administraiei prelungirea termenilor de arend/
publice locale, n termen de 10 zile, emite locaiune a terenurilor/ncperilor
decizia cu privire la atribuirea terenului n proprietate municipal;
proprietate privat, efectueaz nscrierea n
vnzarea cumprarea loturilor
registrul cadastral al deintorilor de terenuri din ntovririle pomicole, .a.. 73
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

La fel, pentru eliminarea riscurilor Data prezentrii i toate propunerile


corecionale i mbuntirea acvitii sunt analizate la ntrunirea comisiei
consiliului municipal, se recomand32: de specialitate, n baza avizelor
parvenite de la instuiile/subdiviziunile
Creterea rolului comisiilor de responsabile ale Primriei. Propunerile
specialitate din cadrul Consiliului care nu au fost analizate, n primul rnd,
Municipal Chiinu. Mecanismul n cadrul comisiei nu sunt acceptate
deliberav de ulizare a unei singure pentru a doua lectur. Consiliul poate
lecturi ar putea crea situaii de decide asupra exnderii termenului
luare a unor decizii incorecte sau limit de prezentare a propunerilor
nepotrivite. Este necesar de sporit rolul pentru a doua lectur, ns nu poate
comisiilor de specialitate din cadrul analiza propunerile care nu au fost
CMC n pregrea lurii deciziilor i discutate i evaluate n cadrul
controlului ndeplinirii deciziilor din comisiei responsabile.
partea Primriei. Este important de
introdus schimbri n procedurile de Introducerea sistemului de vot
luare a deciziilor. Consiliul Municipal electronic n cadrul CMC i a
adopt o decizie n urma unei singure mecanismului circulaiei electronice
lecturi. Dac consilierii nu intervin cu a documentelor. Un nou mecanism
amendamente n proiectul deciziei, ar mbunti esenial nivelul de
atunci decizia este adoptat unanim. transparen a procesului deliberav
n cazul n care una din premisele i ar spori nivelul de ncredere a
respecve nu se aplic, atunci decizia cetenilor n acvitatea Consiliului
este dezbtut n a doua lectur. Municipal.

32
Recomandri similare au fost propuse i de experii strini n anul 2008 n cadrul efecturii unui studiu ce ine de analiza funcional

74 a APL Chiinu (a se vedea: Studiul: ANALIZA FUNCIONAL A AUTORITILOR PUBLICE LOCALE ALE MUNICIPIULUI CHIINU,
A SUBDIVIZIUNILOR SUBORDONATE I A MANAGEMENTULUI FINANCIAR/BUGETAR. Autor: Corporate and Public Management
Consulng Group. Chiinu. 2008).
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Evaluarea impactului corupiei 3.


n administraia public municipal
Corupia la nivel local este o realitate n acest capitol vom ncerca s cuancm
majoritatea rilor, indiferent de gradul de impactul corupiei, n urma analizei
dezvoltare. Printre consecinele negave proceselor, idencnd i evalund riscurile
ale corupiei pot enumerate costurile de corupie clasicatepe grupuri de servicii.
ridicate ale guvernrii, cadrul regulator slab,
posibilitatea punerii n pericol a sntii i Acest capitol va format din 2 pri:
siguranei publice, precum i gradul redus de analiza costurilor directe i
responsabilitate. analiza impactului indirect al corupiei
n cadrul Primriei.
Mai exact, corupia cost guvernarea local,
direct, prin lipsa veniturilor, dar i indirect,
prin creterea taxelor i plii dobnzilor. 3.1 Analiza costurilor directe
Costurile sociale includ pierderea ncrederii Din analizele serviciilor prestate de Primrie,
publice, adic a contribuabililor fa de din punct de vedere al impactului funciilor,
administraia public, fapt ce conduce la acestea pot grupate n:
creterea resenmentelor fa de cei care
Serviciile generale interne
asigur conformarea. (construcii, publicitate, comer);
Corupia poate lua diferite forme, de la o Acvitile de privazare/locaiune
mit mic dat unui angajat public pentru a spaii i terenuri;
accelera un proces ocial, pn la sisteme Procesul de achiziii.
complexe de fraudare a programelor publice
sau permiterea inuenei crimei organizate33. La determinarea costului direct au fost
Pot disnse urmtoarele forme ale evaluate toate grupurile de servicii descrise
corupiei:34 mai sus, prin ulizarea diferitor instrumente
de analiz, n funcie de pul i specicul
1. Mita
ecrui grup de servicii.
2. Neposmul /cumetrismul
3. Delapidarea 3.1.1 Servicii generale interne
4. Frauda Serviciile generale interne au fost evaluate
5. Estorcarea cu ajutorul instrumentului analizei plilor
neformale achitate pe ecare act permisiv din
6. Conictul de interes
aceste servicii, uliznd costurile standard
7. nclcarea datoriei idencate i disponibilitatea de a da mit ca
8. Abuz de putere i coecient de frecven.
9. Acvitatea criminal
n urma acestui exerciiu, a rezultat costul
Din studiile i experienele analizate, cea mai plilor neformale esmat, calculat n baza
rspndit form a corupiei este conictul actelor permisive eliberate de ctre Primrie.
de interes. Ca rezultat, impactul corupiei
este reprezentat de efectele nanciare Totodat, a fost ulizat i metoda analizei
i nenanciare ale realizrii riscurilor de riscurilor prin prisma movelor de corupie
corupie n formele sale. De ecare dat, pentru a prezenta tendinele pe ecare
impactul poate diferit i deseori imposibil categorie n parte i grup de servicii analizat,
de cuancat ca volum i bani, deoarece n iar n nal s-au analizat dou, ca ind cele
majoritatea cazurilor de corupie, nu exist mai reprezentave, prin prisma volumului de
urme evidente i cuancabile. Totui, n pia i cu exemplicarea problemelor.

33
Municipal Best Pracces: Prevenng Fraud, Bribery and Corrupon, Elizabeth Anderson, March 2013 pag. 1-2. 75
34
Ib. Pag. 3.
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Pentru a determina costul corupiei, din act), raportat la frecvena incidentelor


punct de vedere al plilor neformale pentru anul 2015, calculat din valoarea
(mitei) la obinerea actelor permisive, a fost disponibilitii de a da mit35, i nmulit cu
determinat valoarea medie a unei pli numrul actelor permisive pentru ecare
neformale, calculat ca valoare a costurilor serviciu analizat. n rezultat, s-a obinut un
beneciarilor (transport, cost vizite, cost volum al plilor neformale de 6 milioane lei.

TABELUL 19. Costul plilor neformale ale actelor permisive, lei


Nr. Denumire Domeniul Furnizor Numr Cheltuieli Frec- Valoarea
Ord total acte bene- vena plilor
permisive, ciari neformale
anul 2015
2 Autorizaie construire Direcia
plasare rma publicitate Dezvoltare 752 967,4 39,7% 288799
Urban
3 Autorizaie construire Direcia
si amplasare dispoziv publicitate Dezvoltare 1262 1975 39,7% 989683
publicitar Urban
4 Autorizaie construire construcii DGAURF 2209 437 39,7% 383251
5 Autorizaie de
construcii DGAURF 161 556 39,7% 35561
desinare
6 Autorizaie de
construcii DGAURF 2 1855 39,7% 1472
funcionare
7 Autorizaie schimbare
construcii DGAURF 123 1401 39,7% 68437
desnaie
8 Perfectarea calculelor
liniilor roiii/stabilirii construcii DGAURF 69 2655 39,7% 72719
limitelor terenului
9 Cercatul de
construcii DGAURF 708 481 39,7% 135298
Urbanism informav
10 Cercatul de
Urbanism pentru construcii DGAURF 862 481 39,7% 164727
Proiectare
11 Concrezarea
construcii DGAURF 637 1596 39,7% 403741
suprafeelor
15 Perfectarea de trasee a
construcii DGAURF 303 1466 39,7% 176410
reelelor tehnice
20 Perfectarea schemelor
privind delimitarea construcii DGAURF 640 2140 39,7% 543822
hotarelor
21 Autorizarea/
Direcia
Nocarea iniierii comer 15800 437 39,7% 2741224
comer
acvitilor n comer
Total 6005148

SURSA: Evaluarea autorilor.

76 35
Transparency Internaonal Moldova Corupia n Republica Moldova: percepiile i experienele proprii ale oamenilor de afaceri
i gospodriilor casnice, Chisinau 2015.
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

De asemenea, au fost analizate costurile de punct de vedere al rspunderii persoanelor


corupie ale serviciilor primriei, avnd n ociale pentru aciunile sale (spre exemplu
vedere 3 categorii mari de riscuri, n funcie - grupul a) i valoarea este mai mic, cu att
de movul actului de corupie: probabilitatea producerii riscului este mai
a) cnd beneciarul se conformeaz n mare. i invers, cu ct costul unitar este mai
totalitate cerinelor legale, ns Primria mare, cu att probabilitatea de a se realiza
tergiverseaz furnizarea serviciului. este mai mic. Aceasta se refer, de obicei,
Aceast grup are rezultate similare cu la grupul de excepie, unde este vorba de
cele ale plilor neformale, cu excepia achitarea cu nclcri a mijloacelor pentru
analizei factorului de probabilitate, autorizaii.
care este calculat ca valoare implicit
pentru ecare serviciu, fa de calculul S-a evideniat c serviciile cu cel mai mare
privind costurile neformale, unde este
cost de corupie sunt serviciile privind
calculat ca valoare medie standard;
eliberarea Autorizaiei de Construire, cu
b) atunci cnd beneciarul dorete s un cost de 86,1 milioane lei, i serviciile
obin o exclusivitate, adic s se
privind eliberarea Cercatului de Urbanism
asigure c n relaia cu autoritatea va
obine un beneciu n detrimentul altor pentru Proiectare, cu un cost total de
beneciari (competori); 17,24 milioane lei.
c) cnd beneciarul este gata s plteasc Cele mai dese riscuri care se ntlnesc la cele
Autoritatea pentru ca s obin o mai multe servicii sunt:
excepie de la regulile stabilite, indc
nu se ncadreaz n termenii normavi. riscurile de accelerare a procesului;
Aici calculul este fcut separat pentru desemnarea subiecv a coordonrilor
ecare serviciu, n baza informaiei sau avizelor; i
disponibile (informaii deschise,
informaii din pres, studii, datele acordarea serviciului cu nclcri.
prezentate de experi, interviuri
cu beneciarii etc.). Riscurile cu cel mai mare cost unitar in de
Autorizaia de desinare, Autorizaia de
Pentru calculul corupiei, au fost selectate construire i Cercatul de Urbanism pentru
doar acele servicii care sunt prestate de Proiectare.
primrie, fr a lua n considerare alte
procese colaterale ce in de aceste servicii. Riscurile cu cea mai mare probabilitate in
Prin urmare, au rezultat 13 servicii din de Autorizaia construire plasare rma,
domeniile publicitate, construcii/arhitectur Autorizaia construire i amplasare dispoziv
i comer. Calculul costurilor de corupie a publicitar, Autorizarea/Nocarea iniierii
fost efectuat ca produs al impactului asupra acvitilor n comer i Cercatul de
serviciului sau costului unitar, numrului de Urbanism pentru Proiectare, cu probabiliti
solicitri ale serviciul respecv i probabilitii mai mari de 50 la sut.
existenei fenomenului de corupie. n nal, a
rezultat un cost total de corupie de 111,68 Pentru a arta contextul esmrilor efectuate
milioane lei (Vezi Anexa 5). mai sus pentru 2 grupe de servicii importante
plasarea publicitii i serviciile ce in de
Dac reparzm pe ecare grup de riscuri domeniul construciilor, vom prezenta analiza
n parte, vom avea, ca i cost de corupie, pieei acestora.
pentru grupul n care actele se conformeaz
cerinelor (grupul (a)) 11 milioane lei, Dac studiem serviciul de plasare a
pentru grupul exclusivitate 54,6 milioane publicitii, putem evidenia riscul apariiei
lei i pentru grupul excepie 74,2 milioane unor forme de corupie ca:
lei. (Vezi Anexa 6). Impactul i probabilitatea Mita, neposmul, pentru favorizarea
ind idencate de ctre experi, n baza amplasrii dispozivului publicitar ntr-
analizelor i informaiilor disponibile un anume loc de ctre persoane care
au legturi strnse cu persoanele
n general, se atest urmtoarea tendin: responsabile cu funcii de decizie.
cCu ct riscul este mai nesemnicav din 77
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Abuz de putere pentru c nu panouri, fapt controversat i disputat


este reglementat sucient modul de prile implicate n proces.
de eliberare/ prelungire/anulare a
autorizaiilor, exist riscul apariiei Mai mult, exist acuzaii de favorizare a
abuzurilor din partea persoanelor unor concureni de ctre reprezentanii
responsabile n vederea anulrii administraiei publice40, prin semnarea de
deciziilor unilaterale neargumentate.
contracte discreionare fr argumentare
Frauda Exist riscul ca eliberrii economic, n urma crora s le e atribuit
autorizaiilor cu nclcarea regulilor de aproximav 20% din piaa de publicitate
amplasare a dispozivelor publicitare. stradal41.
Conform datelor prezentate de ctre Aceasta se datoreaz, n mare msur,
reprezentanii Primriei, pentru anul 2015 au vacuumului de reglementare a acestui
fost emise 1262 de autorizaii de construire domeniu la nivelul administraiei publice
i amplasare a dispozivelor publicitare, la o locale. Pn n acest moment, lipsete
tax de 1046 lei per autorizaie. Prin urmare, un regulament prin care s e stabilite
putem deduce c volumul anual al veniturilor criteriile de gesonare a publicitii stradale,
din acest segment este de 1320052 inclusiv procesul de autorizare, amplasare,
lei. Totodat, conform datelor bugetului prelungirea/ anularea autorizaiilor i
municipal aprobat i executat, pentru taxa de demontarea dispozivelor publicitare.
plasare (amplasare) a publicitii (reclamei),
pentru anul 2015 au fost aprobate venituri Menionm c Primria a esmat pentru
n sum de 735 mii lei i executate 1556 mii anul 2016, n urma demontrilor unor
lei, respecv pentru taxa pe dispozivele dispozive publicitare, pierderi n sum de
publicitare, pentru anul 2015 au fost 1299, 9 mii lei, acesta ind un impact direct
aprobate venituri n sum de 16176.7 mii lei al elementelor descrise mai sus. n acelai
i executate 18959.6 mii lei.36 mod, putem calcula i impactul asupra
agenilor economici care au suferit pierderi
n acelai mp, conform datelor Asociaiei n urma inecienei cadrului regulator, ind
Ageniilor de Publicitate din Chiinu n imposibilitatea planicrii i ajustrii
(AAPM)37, piaa publicitii stradale este strategiilor de acvitate i de pia.
format din 160 de companii publicitare, Volumul pierderilor agenilor economici
nregistrnd n total circa 100 mil lei venituri este esmat la minim 1531,6 mii lei.
din vnzri publicitare, la o invesie total
de circa 12 milioane euro. Pentru anul 2015 Serviciile ce in de domeniul construciilor
au fost nregistrate invesii n sum de
5, 18 milioane euro, cu 5 % mai puin Conform datelor stasce, n municipiul
fa de anul 2014.38 Chiinu, la situaia din ianuarie 2015, acvau
2039 de ageni economici ce au indicat ca
Conform datelor din aceeai surs, n form de acvitate Construcii, nregistrnd
anul 2015 numrul total de dispozive de venituri din vnzri n valoare total de
publicitate a constuit 6529 de uniti, fa 10265,76 mil. lei (Figura 8), la un volum de
de 6730 de uniti din anul 201439. Aceast pia de 6249.5 mil. lei pentru anul 2014 i,
diferen este cauzat de demontarea unor respecv, 6150.8 mil lei pentru anul 2015.

36
Decizia nr. 2/6 din 06 iulie 2016 Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chiinu pe anul 2016 n lectura a doua i corelarea
acestuia.
37
hp://www.aapm.md/uploads/docs/Scrisoare_deschisa_catre_Consiliul_Municipal_Chisinau_23_mare_2016.pdf
38
hp://www.aapm.md/rus/obzori-rinka-reklami-moldovi.html
39
Moldova Media market overview 2014, 2015, AAPM

78 40

41
hp://www.ziarulnaonal.md/interesele-liberale-din-spatele-razboiului-panourilor/
hp://www.aapm.md/uploads/docs/201603_Declaraa_Asociaei_Agenilor_de_Publicitate.pdf.
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

FIGURA 9. Numrul agenilor economici n construcii

12000

10000

8000
6000

4000

2000

0
2012 2013 2014
Numrul agenilor economici 1968 1949 2039
Venituri din vnzri, mil. lei 6310,92 8111,56 10265,76

SURSA: Evaluarea autorilor.

FIGURA 10. Valoarea lucrrilor de construcii realizate n antrepriz n mun. Chiinu

2015

2014

2013

2012

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Valoarea lucrrilor

SURSA: Datele prezentate de PMC.

Pentru serviciile din domeniul construcii Frauda, poate aprea n cazul n


formele de manifestare a corupiei sunt n care setul de documente anexat
mare parte aceleai: la cerere conine greeli, devieri
sau avize negave din partea altor
Mita, poate oferit, n mare parte, instuii pentru realizarea modicrilor
pentru accelerarea procesului de n proiect. Teorec, este posibil
obinere a actelor permisive, precum i eliberarea autorizaiei de construire
pentru rezolvarea unor neajunsuri n n cazul existenei devierilor care pot
dosare. depistate doar de specialii n
Conictul de interes, neposmul, domeniul arhitecturii i construciei.
favorizarea obinerii unor acte n
detrimentul altor concureni pe pia. Cel mai proaspt exemplu, este cazul
pe larg mediazat cnd un viceprimar, n
Abuz de putere, ulizarea funciei
schimbul unei recompense, accelera procesul
n atribuirea unor acte permisive,
solicitanilor, cu anume nclcri, sau n
de obinere a actelor permisive.42 Tot aici
accelerarea obinerii actelor permisive. pot atribuite i scandalurile de corupie

42
hp://www.realitatea.md/video-cna-cu-camera-ascunsa-viceprimarul-vlad-cote-semneaza-acte-contra-unei-dole-i-numara-bani_ 79
39767.html.
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

privind reeaua de intermediari, cnd o n acelai mp, s-a fcut i o analiz a


fost angajat a primriei capitalei garanta riscurilor majore ce in de acest domeniu.
c-i poate determina pe foi ei colegi s
avizeze documentele pentru nstrinarea Studiile realizate n domeniu, ntr-o anumit
pmntului. Totodat, femeia a promis i msur, esmeaz nivelul pierderilor totale
susinerea din partea unor consilieri. Ea l-a aferente achiziiilor publice n ntregime pe
asigurat pe solicitant c toi membrii CMC sistem, n aspectul unor sectoare cu cota
vor emite o hotrre n favoarea acestuia43. semnicav a contractelor de achiziii
Un alt exemplu este i cazul privind publice sau pierderile aferente manifestrii
benzinriile de pe strada Calea Ieilor, lng unor riscuri de corupie.
parcul Alunelul,44 unde ar fost semnat o Costurile aferente actelor de corupie pot
autorizaie de construcie, fr toate avizele, caracterisce diferitor etape ale procesului
acestea ind eliberate mai trziu. de achiziii, totodat evaluarea impactului
n mai multe cazuri nu este posibil cu o
3.1.2 Acvitile de privazare/ exactate de 100%.
locaiune spaii i terenuri
Se deosebesc pierderi legate de cazuri
Grupul Privazare/locaiune spaii i
gri, n care nu este o legtura direct ntre
terenuri a fost analizat din punct de vedere
pierderile esmate i aciunile ilegale ale
al gap-ului de pia, pentru a idenca
reprezentanilor autoritii contractante i
pierderile esmave, cauzate de riscurile
operatorilor economici, precum i cazuri
idencate.
conrmate n conformitate cu cadrul legal.
n rezultat, au fost idencate pierderi Conform esmrilor efectuate n 2013, la
i costuri de corupie n valoare total nivel european pierderile totale generate n
de 191,46 mil lei. Cele mai reprezentave procesul de achiziii publice se esmeaz la
sunt urmtoarele: circa 18% din valoare total a contractelor
Costul corupiei din darea n arend a de achiziii publice atribuite, din care circa
suprafeelor din zona Ultracentru, cu 13% se refer la cazuri gri care urmeaz a
cel puin 46 mil lei anual; invesgate, pentru a conrmate. Totodat,
Riscul de pierdere minimal - corupia n achiziii publice provoac i
nencasarea plilor de locaiune costuri indirecte, manifestate prin efecte
de la locatori este de 25.6 mil lei; adverse asupra societii, mediului de afaceri,
Ulizarea spaiului n lipsa unui contract mediului ambiant, etc, care nu pot
din cauza tergiversrii aprobrii msurate cu precizie absolut.
deciziilor Consiliului;Municipal,
cu venituri ratate de minim Lipsa concurenei n anumite sectoare
11.76 mil lei anual;
n anumite domenii (de ex. reparaii i
Darea n locaiune la negru, cu
mentenan a drumurilor publice i strzilor,
pierderi de minim 19 mil lei anual;
reparaii curente i capitale, livrare de
Riscul de pierdere la expirarea produse alimentare) parcip aceiai ageni
termenului de prescripie privind economici, care beneciaz de contracte de
achitarea datoriilor n urma necolectrii
achiziii publice. Acesta este rezultatul limitrii
plilor de la locatari pe parcursul
ulmilor 7 ani este de 22.4 mil lei. compeiei de ctre autoritile contractante
din subordinea primriei. O compeie
3.1.3 Procesul de achiziii reale ar duce la micorarea preurilor i
mbuntirea calitii. n majoritatea cazurilor,
Costul de corupie, la partea de Achiziii, lipsa compeiei se datoreaz specicaiilor
a fost analizat i calculat ca procent din aranjate, cerinelor exagerate, criteriilor de
valoarea total, avnd n vedere informaiile evaluare subiecve i manipulrii termenului
prezente n studiile internaionale i locale. de depunere a ofertelor.

80 43
hp://www.noi.md/md/news_id/62777
44
hp://www.jurnal.md/ro/social/2016/2/5/asociaile-ecologice-bat-alarma-primaria-chisinaului-elibereaza-cu-incalcari-grave-
autorizai-de-construce-a-benzinariilor
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Conform stascilor internaionale, Pentru evaluarea pierderilor n achiziii cu


reducerea termenului de depunere a riscuri idencate de corupie este necesar
ofertelor fa de termenul normal, rezult n accesul la documentele privind toate etapele
micorarea numrului de parcipani cu circa procesului de achiziii i existena bazei de
6-10%. n cazul licitaiilor publice organizate date care ar permite efectuarea analizei
de instuiile din subordinea PMC, termenul comparave intra i inter-instuional
e de circa 3-4 ori este mai scurt dect cel i intersectorial.
stabilit de cadrul legal, fapt ce determin
refuzul mai multor operatori economici Lund n considerare faptul c datele
de a parcipa n procesul de achiziii publice. privind valoarea achiziiilor publice nu sunt
disponibile, iar cel puin accesul la dosare
Un alt aspect este aplicarea intenionat a de achiziii publice nu a fost oferit echipei
procedurilor mai puin transparente. Conform de experi pentru o esmare a costurilor
stascilor, aplicarea procedurilor mai puin monetare a corupiei, nivelul pierderilor din
transparente majoreaz probabilitatea de a achiziii n cadrul rilor UE a fost aplicat pe
avea o singur ofert cu circa 11-20%45 valoarea total a achiziiilor, calculat n baza
datelor privind executarea bugetului Primriei
Imposibilitatea implementrii strategiilor
mun. Chiinu pentru 2014, publicate
de dezvoltare
de Ministerul Finanelor.
Deciziile de alocare a mijloacelor pentru
efectuarea achiziiilor publice nu sunt Asel, pentru anul 2014, valoarea total
corelate cu strategiile de dezvoltare, ci a cheltuielilor bugetare efectuate prin
adupoate n mod autonom de ecare din intermediul achiziiilor publice (unele
cei peste o sut de autoriti contractante, cheltuieli aferente art. 113, art. 241-243)
care, uneori, se ghideaz de interesul de ctre Primria mun. Chiinu, cu excepia
personal, avnd scopul de a direciona uxul ntreprinderilor municipale, se esmeaz
de mijloace nanciare publice la un grup de la circa 630 mil lei.
operatori economici, fr a lua n considerare
Reieind din costurile corupiei esmate
impactul i oportunitile ratate pentru
recent (2015) n rile EU, pierderile generate
comunitate.
de corupie se ridica la circa 80-100 mil.
Comisioanele ilegale lei, din care circa 40-50 mil lei sunt aferente
lucrrilor de construcie i reparaie, inclusiv
Companiile cu reputaie dubioas sunt inta reparaie i meninere a drumurilor publice.
ocialilor care urmresc interesele personale
n procesul achiziiilor publice. ns sunt i 3.2 Analiza impactului indirect
achiziii care decurg conform regulilor stabilite
n primele 2 etape ale procesului de achiziii, cu n urma analizei riscurilor de corupie i
elaborarea planurilor de achiziii, documentarea a fenomenelor adiacente, propunem o
proceselor aferente elaborrii cerinelor i cartograere a impactului indirect al corupiei
selectrii agentului economic cgtor. din Primria municipiului Chiinu, nu nainte
ns negocierea comisioanelor ilegale se de analiza cauzelor principale ale corupiei.
efectueaz pe parcursul implementrii Cauzele corupiei sunt mulple i pot varia
contractelor i rezult n acorduri adiionale de o municipalitate la alta. Datorit acestui
care, n mare parte, acoper pli neformale, fapt, dar i a numrului de variabile implicat,
nelivrri (livrri pariale) de bunuri, lucrri este greu de idencat o list global sau
i servicii, nlocuirea livrabilelor, impunerea mcar regional de factori care s e ulizai.
subcontractrii unor companii cve. Totui, movul comun al folosirii greite a
n nal, plata comisionarelor ilegale rezult puterii publice n benecii private este
n diminuarea calitii i impactului scontat a legat de trei elemente:
achiziiilor.

45
Cross-Naonal Corrupon Proxies Using Government Contracng Data. 81
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

1. Prezena smulentelor de a lua decizii n mod arbitrar, fr


Prezena smulentelor instuionale responsabilitate, este un smulent
majoreaz probabilitatea realizrii foarte important pentru corupie.
corupiei. Riscul corupiei crete odat
cu invesrea ocialilor locali cu noi n general, corupia denatureaz alocarea
responsabiliti i funcii i odat ce resurselor locale i a performanelor
mai muli funcionari sunt expui la administraiei publice locale. Consecinele
furnizarea de servicii de calitate, cu un corupiei sunt servicii publice necalitave,
buget limitat. Smulente instuionale
polarizarea social nalt, ineciena n
comune sunt lipsa de ecien,
discreie arbitrar, complexitatea
serviciile publice, nivelul sczut al invesiilor
excesiv, salariile mici, presiunea din n municipiu i nivelul sczut de cretere
partea superiorilor, imprevizibilitatea economic.
procedurilor administrave folosite
pentru a furniza servicii publice, Cercetrile recente au artat c din cauza
calitatea sczut a administraiei corupiei scade calitatea infrastructurii
publice, lipsa surselor cheie de venituri publice, se reduc cheltuielile pentru educaie
ale oraului, legturile de rudenie i sntate. Anumite studii se refer, de
existente, tradiii civile i numiri/ asemenea, la corupia n sectorul informal.
promovri n funcii pe alte principii Problema calitii infrastructurii publice este
dect meritocraia.
analizat prin Tanzi i Davoodi (2002a).???
2. Lipsa informaiei i transparenei ntr-un grup de 68 de ri, n perioada
Lipsa de informaii publice i a 1980-1995, au gsit dovezi c corupia
transparenei permite funcionarilor scade calitatea drumurilor i crete numrul
publici s menin aura secretului
de ntreruperi de energie electric. n plus,
necesar corupiei. n cazul n care
resursele sunt tratate ca secrete ei gsesc un impact semnicav negav
municipale, oportunitatea corupiei al corupiei asupra veniturilor publice.
crete. Aura secretului din jurul Rezultatele analizei empirice efectuate de
guvernului local ntrete percepia FRIEDMAN ET AL. sprijin, de asemenea
public a potenialului ilicit, majornd ipoteza c fenomenul corupiei crete n
asel smulentele pentru corupie i mod semnicav economia subteran. Aa
reducerea smulentelor de a genera i cum bine se e, corupia poate aciona
de a salva resursele municipale.
ca un impozit, poate submina calitatea
3. Lipsa rspunderii birocraiei i ncrederea n administraie i, ca
Lipsa de rspundere sau riscul sczut o consecin, antreprenorii ar putea refuza s
de capturare a funcionarilor publici. nceap afaceri n economia ocial.
Monopolul puterii i capacitatea

82
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Ghieul unic 4.
4.1 Descrierea i analiza Clientul connu s ndeplineasc
rolul de curier, asigurnd schimbul de
situaiei actuale documente ntre instuiile publice.
Opmizarea procesului de prestare a Conform rezultatelor sondajului din
anul 2013, pentru a obine un serviciu
serviciilor publice este una dintre cele mai
disnct, mai mult de 30% beneciari
urgente prioriti ale Guvernului Republicii au fost nevoii s viziteze mai mult
Moldova, dar, totodat, i o provocare major de 3 instuii.
care necesit regndirea i transformarea
3. Lipsa procedurilor sistemace i
modelelor tradiionale de acvitate ale
a praccilor de evaluare a poverii
autoritilor i instuiilor publice. Guvernul administrave. Cadrul de reglementare
Republicii Moldova, ind preocupat de care stabilete procedura de obinere a
soluionarea problemelor existente n serviciului prevede cerine, la care s-ar
procesul de prestare a serviciilor publice, putea renuna fr riscuri suplimentare,
a ntreprins un ir de msuri concrete, ns evaluarea sistemac i iden-
desnate analizei problemelor actuale, carea procedurilor i proceselor
idencrii i, respecv, implementrii excesive existente se efectueaz doar
soluiilor necesare. n cazuri disncte, n special n cadrul
unor proiecte internaionale
Asel, pentru a evalua situaia existent, de asisten tehnic.
Cancelaria de Stat, n colaborare cu parteneri 4. Completarea arbitrar a cerinelor
internaionali, n iunie 2013, a desfurat un stabilite prin acte normave externe
sondaj sociologic46, care a vizat 14 servicii (legi, hotrri de Guvern, decizii ale
publice administrave, ulizate de populaie autoritilor publice locale) cu cerine
cel mai frecvent. n urma sondajului, s-au stabilite prin instruciuni interne ale
idencat cele mai importante discrepane instuiilor prestatoare de servicii.
Acest fapt impune necesitatea unor
privind ateptrile beneciarilor serviciilor
vizite repetate la instuii pentru a
i procesul real existent de acordare a prezenta documente neprevzute de
serviciilor tergiversarea nejuscat a actele normave i neincluse n listele
mpului necesar pentru acordarea serviciilor, de documente de pe paginile web ale
inaccesibilitatea unor informaii complete i instuiilor. n acest mod, consumul
corecte cu privire la servicii, necesitatea de de mp necesar pentru a obine un
vizite repetate la instuiile de stat, existena serviciu crete i mai mult.
praccii de pli neociale etc. 5. Lipsa principiilor uniforme i
transparente pentru stabilirea tarifelor
Problemele idencate la nivelul central pot la serviciile prestate contra plat.
descrise i grupate n felul urmtor: Preurile la servicii sunt percepute de
1. Informaia incomplet plasat pe majoritatea cetenilor ca ind arbitrare
paginile web ale instuiilor publice. n sau nerezonabile. Conform rezultatelor
majoritatea cazurilor, pentru a benecia sondajului din anul 2013, mai mult de
de serviciul necesar, solicitanii sunt 58% din beneciari au apreciat tarifele
nevoii s viziteze personal instuiile pentru servicii drept nejuscate.
prestatoare de servicii. Conform 6. Existena plilor suplimentare
rezultatelor sondajului din anul 2013, neociale reclamate de ctre clieni.
mai mult de 50% din beneciari au
recunoscut c nu deineau informaii Reieind din cele menionate, elaborarea
despre serviciul necesar sau c Conceptului a fost precedat de analiza
informaia plasat pe paginile web problemelor i idencarea oportunitilor
era insucient. de mbuntire a procesului prestrii
2. Abordarea instuional ngust serviciilor publice de ctre APL vizat.
i izolarea instuiilor publice n Aceast analiza a idencat o serie de
procesul de organizare a serviciilor. probleme foarte asemntoare cu situaia

46
FINAL REPORT ON THE OPINION POLL RESULTS. Quantave research on public percepons of the quality of public service 83
delivery Management, Administraon and Public Policy Instute, Chisinau, 2013.
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

din alte APL, iar unele probleme sunt similare ecare serviciul prestat solicitantul
cu problemele din cadrul APC. n cele din trebuie s efectueze cel puin o vizit
urm, cetenii, inclusiv reprezentanii suplimentar la APL pentru a se informa
cu privire la obinerea, termenele i
domeniului de afaceri, sunt nevoii s
condiiile de prestare (modele de cereri,
parcurg distane mari, s consume mp, liste de acte necesare, tarifele/plile,
efort i bani pentru a obine informaii sau dup caz, persoana responsabil, orele
servicii de la APL i APC. de primire, termenii de executare, etc.)
Asel, insuciena informaiei publicate
Problemele idencate n cadrul despre termenii i condiiile de prestare
prestrii de servicii/eliberrii de acte a serviciilor duce la creterea mpului
de ctre direciile primriei, care pot funcionarilor primriei pentru oferirea
consultaiilor i informarea solicitanilor.
genera riscuri de corupie
Doar pentru un numr limitat de acte
1. Transparen insucient i este stabilit expres n acte normave,
disponibilitate redus a informaiei inclusiv cele locale, termenul de perfec-
despre condiiile, termenii i costurile tare a actelor sau de prestare a serviciului.
de prestare a serviciilor. n mare parte, legislaia nu stabilete
Pe pagina WEB ocial a Primriei un termen concret, fapt ce poate crea
(www.chiinu.md), precum i pe comportament discreionar din partea
panoul informav din incinta CIDC sau funcionarilor primriei. n multe cazuri,
din alte direcii ale Primriei (DGERRP, s-a constatat c, de fapt, executorii din
DGCAPPS) nu sunt plasate suciente direcii se ncadreaz n termenul indicat
informaii (regulamente i decizii) cu de legislaie, iar dac acesta lipsete,
privire la serviciile prestate de Primrie. atunci se ncadreaz n termeni rezonabili
Din cauza acestui fapt, pracc pentru (ntre 10-20 zile lucrtoare).

TABELUL 20. Durata obinerii serviciului


Nr. Denumire act permisiv Termen de
ord. eliberare, zile
1 Act de recepie a dispozivului de publicitate -
2 Autorizaie construire plasare rm 0
3 Autorizaie construire i amplasare dispoziv publicitar 0
4 Autorizaie construire 10+
5 Autorizaie de desinare 10+
6 Autorizaie de funcionare 15
7 Autorizaie schimbare desnaie 30
8 Perfectarea calculelor liniilor roiii/stabilirii limitelor terenului 10
9 Cercatul de Urbanism informav 20
10 Cercatul de Urbanism pentru Proiectare 20+
11 Concrezarea suprafeelor 10
12 Paaportul amplasrii dispozivului de publicitate sau rmei 0
13 Perfectarea contractelor de arend a terenurilor aferente 10
14 Perfectarea contractelor de vnzare cumprare terenurilor aferente
10
obiecvelor privazate i private
15 Perfectarea de trasee a reelelor tehnice 10
16 Perfectarea deciziilor cu privire la autencarea dreptului de proprietate 10+
84
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Nr. Denumire act permisiv Termen de


ord. eliberare, zile
17 Perfectarea deciziilor cu privire la stabilirea relaiilor de arend
10+
a terenurilor aferente
18 Perfectarea deciziilor cu privire la privazarea terenurilor aferente
30+
obiecvelor privazate i private
19 Perfectarea tlurilor de autencare a dreptului de proprietate 10+
20 Perfectarea schemelor privind delimitarea hotarelor 5
21 Autorizarea/Nocarea iniierii acvitilor n comer -
22 Perfectarea acordurilor adiionale la contractele de locaiune/comodat a
30
ncperilor din patrimoniul municipal nelocav
23 Perfectarea cercatului de parcipare sau neparcipare la privazare 7
24 Perfectarea proiectului de decizie privind acordarea de permisiune pentru
10+
ulizarea simbolicii locale n marca de produs i/sau denumirii ntreprinderii
25 Perfectarea contractului de privazare a ncperilor nelocave date
25
n locaiune
26 Perfectarea actelor necesare pentru privazarea fondului locav 10
27 Perfectarea contractelor de privazare 60
28 Perfectarea adeverinei de scoatere a bunurilor persoanei zice
7
care a locuit pe teritoriul mun. Chiinu
29 Perfectarea proiectului de contract privind darea n locaiune/comodat
60
a ncperilor din patrimoniul municipal nelocav
30 Perfectarea proiectului de decizie privind darea n locaiune/comodat
30+
a ncperilor din patrimoniul municipal nelocav
31 Perfectarea actelor pentru privazarea ncperilor nelocave date n locaiune 30
SURSA: Evaluarea autorilor.

n ceea ce ine de depirea/ntrzierea de Primar/Viceprimar i Secretarul


obinerii serviciului/actului solicitat, trebuie consiliului. ns, se atest ntrzieri mari
de menionat c s-au idencat cel puin (de pn la 6 luni) la semnarea nal a
3 situaii n care se ntrzie cu termenul actului de ctre Primar/Viceprimar.
de perfectare a actului sau cu prestarea n cazul perfectrii proiectelor de decizii ale
serviciului: CMC privind darea n arend/locaiune/
1. La etapa perfectrii proiectelor de comodat etc., termenul nu este specicat
decizie ale Consiliului Municipal exact n legislaie. ns acesta este unul
este obligatoriu avizarea acestuia de destul de mare, deoarece din momentul
Direcia Juridic. Asel, procedura de
transmiterii ctre comisiile consiliului
obinere a avizului din partea Direciei
Juridice este una anevoioas (executorii
municipal termenul deja poate varia n
DGAURF i DGERRP au menionat c funcie de data edinelor CMC care se
acest termen poate dura de la 10 pn ntrunete n edin ordinar o dat la
la 30 de zile). 3 luni. n pracc, acest serviciu dureaz
2. n cazul Autorizaiilor de construire, pn la 6 luni i mai mult.1.Privind costul
schimbare desnaie, de desinare, serviciului/actului solicitat. Observm c
direciile se ncadreaz n termenul este o abordare diferit i neuniform n
stabilit de lege pn la transmiterea ceea ce ine de costurile serviciilor. Unele
ctre Primrie pentru a semnate Direcii deloc nu ncaseaz plat pentru
85
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

servicii (ex: Relaii Patrimoniale din cadrul i privazare a ncperilor). De asemenea,


DGERRP); altele stabilesc costuri n uniti n cadrul APL nu exist sisteme electronice
convenionale (ex: Direcia privazare de gesune a documentelor i arhivelor
ce ar permite pstrarea registrelor,
fond nelocav care, potrivit Deciziei accesul rapid la date, generarea datelor
nr.3/9 din 29.10.2015, ncaseaz taxa stasce sau a rapoartelor de performan
pentru examinarea dosarelor i perfectarea privind serviciile prestate. Totodat,
contractelor n mrime de 15 u.c.); iar n unii funcionari, din iniiav proprie,
cazul DGAURF aceste taxe sunt considerate pstreaz o arhiv electronic/manual a
actelor/documentelor eliberate. Lipsa unor
mijloace speciale ale direciei, denumirea i
asel de registre face imposibil, n multe
mrimea crora sunt aprobate prin Decizia cazuri, evaluarea corect a numrului
nr.9/4 din 23 mai 2008 privind aprobarea de servicii prestate, a categoriilor de
Nomenclatorului tarifelor serviciilor prestate persoane deservite (zice sau juridice,
de DGAURF. Se taxeaz unele servicii care, inclusiv pe ramuri ale economiei), nu
chiar potrivit legii, sunt gratuite (de exemplu, permite efectuarea unei stasci corecte,
stabilirea unor indicatori de performan,
potrivit Legii nr.163 din 09.07.2010, implementarea unor metode de movare
perfectarea Planului (schemei) de trasare a adecvate. Lipsa sistemelor electronice de
reelelor se elibereaz gratuit solicitantului schimb i arhivare a documentelor sporete
(beneciarului) de ctre emitent n cel mult considerabil riscul pierderii sau deteriorrii
10 zile lucrtoare de la data solicitrii.) acestor documente. Trebuie de menionat
gradul sczut de securitate a pstrrii
n acest context, se impune o revizuire a documentelor/informaiei (de exemplu,
lipsete sistemul de alarm anincendiu
modului de formare/stabilire a costurilor pentru arhivele pe hre n birourile
pentru actele emise i serviciile prestate. Primriei i direciilor CMC); insuciena
Actele emise au alt scop (de exemplu, programelor liceniate, lipsa programelor
acoperirea unor riscuri, etc.) dect s e automazate a circuitului electronic de
doar colectarea de venituri suplimentare. Nu documente; comunicare limitat la nivel de
schimb de date electronic ntre Primrie,
este acceptabil ca actele emise s folosite,
direciile acesteia i alte autoriti publice
n special, ca un instrument scal pentru implicate n prestarea serviciilor.
colectarea de anumite taxe i pli ascunse.
3. Lipsa regulamentelor interne care
Asel, este necesar ca toate taxele colectate
reglementeaz prestarea serviciului. Din
de la actele emise i servicii prestate s e discuiile purtate, s-a constat c n cadrul
vrsate n bugetul local i, de asemenea, s Direciilor lipsesc regulamente interne care
se stabileasc norme clare potrivit crora ar stabili clar i comprehensiv reguli privind
cuantumul taxelor trebuie s e strict n serviciul prestat. Totodat, anumite norme
limitele costurilor suportate de autoritate de conduit pentru funcionari se regsesc
n legislaie i diagrame cu descriere
la emiterea actului. Tot n aceast ordine de narav a proceselor tehnologice, dar care
idei, este necesar de revizuit competenele sunt destul de generale i inaplicabile.
Primriei, avnd la baz principiul potrivit La fel, n majoritatea cazurilor, conduita
cruia funciile de reglementare trebuie funcionarului este stabilit prin ele
s e separate de funciile de prestare de post.
a serviciilor contra cost. Pentru a evita 4. Aplicarea de acte locale nepublicate
conictul de interese, este necesar de sau nvechite. n cadrul discuiilor cu
separat funciile de reglementare (emiterea reprezentanii APL s-a constatat aplicarea
de ctre acea, n procesul de prestare a
cercatelor, autorizaiilor, etc.) de cele de serviciilor, a unor acte locale care nu sunt
prestare a serviciilor contra plat. publicate i nu sunt ajustate la legile n
2. Lipsa registrelor electronice i a arhivei vigoare. Pntre cele care contravin legii
electronice a documentelor prezentate i poate menionat Decizia Consiliului
a actelor emise. Din informaiile obinute. municipal Chiinu nr.71/15 din 03.05.2007
s-a constat lipsa registrelor electronice privind Regulamentul provizoriu privind
(i, n multe cazuri, i a registrelor pe autorizarea i amplasarea dispozivelor de
hre) a serviciilor prestate de ctre publicitate, a publicitii exterioare, rmelor
APL (cu excepia Registrelor deinute de (inscripii i imagini exterioare) n municipiul
DGERRP privind contractele de locaiune Chiinu. Aceast decizie conine mai

86 multe norme privind termenii, procedurile


Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

de emitere a actelor permisive (cercat mbuntii procedurilor existente i crerii


de urbanism, autorizaie de construire) procedurilor moderne (schimb de date
care contravine prevederilor Legii nr. n format electronic ntre organele i SD
163 din 09.07.2010 privind autorizarea implicate, schimb de date ntre direciile
executrii lucrrilor de construcie. La primriei, fr implicarea solicitantului
fel, sunt puse sub semnul ntrebrii etc.). La fel, este necesar de inclus actele
valabilitatea i aplicabilitatea juridic a locale care se emit mediului de afaceri n
urmtoarelor acte: Instruciunea privind Nomenclatorul actelor permisive, aprobat
proiectarea i stabilirea liniilor roii n orae prin Legea nr. 160 din 22.07.2011. Aceasta
i n alte localiti ale Republicii Moldova va permite revizuirea i ajustarea actelor
(ediie ocial) ,aprobat de Ministerul emise de APL la urmtoarele principii ale
Construciilor i Dezvoltrii Regionale prin bunei reglementri prin acte permisive a
ordinul din noiembrie 2010, cu aplicare mediului de afaceri:
din 31 decembrie 2010; Regulamentul
transparena i previzibilitatea
cu privire la trecerea la sistemele de
actelor permisive necesare iniierii,
coordonate globale i de referin
i proieciile cartograce respecve desfurrii i/sau ncetrii acvitii
(aprobate de ARFC prin Ordinul nr.185 de ntreprinztor;
din 10.07.2001); Regulamentul Executrii reglementarea material i procedural
lucrrilor de reamenajare a construciilor prin acte legislave a condiiilor i a
subterane n oraul Chiinu i n procedurilor de reglementare prin
localitile de subordinare oreneasc, autorizare a acvitii de ntreprinztor;
1991 (nepublicat); .a.
perceperea plii pentru eliberarea
5. Lipsa colaborrii pe intern ntre direcii actelor permisive doar n cazurile
i alte structuri APC, fapt ce duce la
n care mrimea ei este prevzut
creterea excesiv a numrului de acte
expres de lege sau poate constatat/
solicitate ca anexe la cereri. Pentru
anumite servicii prestate de APL se solicit calculat n baza prevederilor actului
un numr mare de acte/avize/coordonri legislav. n toate celelalte cazuri actele
care urmeaz a obinute de la mai multe permisive se elibereaz gratuit;
instuii/persoane juridice, inclusiv avize declararea de ctre solicitantul de
de la alte direcii ale Primriei. Aceasta se act permisiv, pe propria rspundere,
ntmpl din cauza lipsei mecanismelor de a respectrii condiiilor prevzute de
Ghieu Unic din cadrul APL i, respecv, prezenta lege i de cadrul normav
din cauza lipsei colaborrii ntre direciile
privind ghieul unic;
Primriei/CM Chiinu i alte autoriti
publice sau persoane implicate n prestarea aprobarea tacit, n cazul depirii
serviciilor. (De exemplu, pentru autorizarea de ctre autoritatea emitent, a
amplasrii dispozivului publicitar, termenului stabilit de lege pentru
solicitantul urmeaz s prezinte avize i eliberarea, prelungirea, reperfectarea
coordonri de la urmtoarele persoane actului permisiv i n lipsa unei
juridice: Centrul Naional de Terminologie; comunicri scrise privind refuzul ei,
Direcia social-umanitar i relaii interetnice; cu excepiile prevzute de prezenta
Direcia general transport public i ci de lege i de legile care reglementeaz
comunicaie; Regia transport electric i Parcul expres acvitile autorizate;
urban de autobuze; Asociaia de gospodrire
a spaiilor verzi; IM Lumteh; Direcia ulizarea ghieului unic.
general locav comunal i amenajare;
M Semafor service; Centrul Naional de 6. Lipsa de soluii IT pentru recepionarea
Terminologie; Inspectoratul de poliie al i procesarea cererilor n regim online
mun. Chiinu; Proprietarul obiecvului sau n form electronic. Toate serviciile/
plasrii reclamei; Pretura sectorului. Iar n actele pot solicitate doar prin prezena
cazul depunerii solicitrii de privazare zic. Niciun serviciu/act prestat/
a spaiului locav solicitantul urmeaz eliberat de direciile APL nu poate
s obin acte suplimentare contra plat solicitat i obinut de la distan, ci doar
chiar n cadrul aceleiai direcii, ns la prin prezena zic a solicitantului la
alt birou cercatul de conrmare de sediul Primriei i, nemijlocit, n ociul
parcipare sau neparcipare la privazare). persoanelor responsabile de prestarea
Prin urmare, se impune mbuntirea serviciului respecv. Niciun serviciul nu
conlucrrii ntre organe de stat, serviciile prevede posibilitatea prezentrii actelor i
desconcentrate i persoanele implicate n documentelor necesare obinerii serviciului
procesul de prestare a serviciilor, n scopul on-line, prin telefon, fax 87
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

sau n form electronic. Solicitarea procedurilor n cadrul solicitrii i eliberrii


i, respecv, obinerea serviciilor se cercatului de urbanism. Cu toate acestea,
efectueaz prin intermediul vizitelor zice contrar prevederilor legii, n majoritatea
ale solicitanilor la CIDC sau la responsabilii
cazurilor obligaiile impuse autoritilor
din cadrul APL.
publice nu sunt puse n aplicare, solicitantul
7. Numrul enorm de interaciuni dintre ind obligat s obin toate avizele (avnd
solicitantul serviciului i funcionarii n vedere lipsa planurilor de dezvoltare
primriei. Lipsa ghieului unic, lipsa
urbanisc n foarte multe localiti).
prevederilor exprese n legislaie a
termenilor i procedurilor creeaz situaii
Asel, n lipsa documentaiei de urbanism,
de interaciune destul de mare dintre
solicitani i executorii/funcionarii care potrivit Legii nr. 163 din 09.07.2010
sunt antrenai n prestarea serviciului. privind autorizarea executrii lucrrilor
Asel, s-a constatat c pentru obinerea de construcie, emitentul este obligat
unui act sau servici, solicitantul trebuie s elaboreze, prin intermediul serviciilor
s fac uneori pn la 4 vizite la primrie, sale abilitate, o schem de amplasare a
precum i ieiri la locul arii solicitantului imobilului/terenului i a reelelor edilitare,
de ctre reprezentaii primriei pentru
care, ind avizat de ctre arhitectul-ef,
documentare, vericare, monitorizare sau
control. Aceste vizite de multe ori, se fac organele supravegherii de stat (centrul
din contul beneciarului i pot genera de medicin prevenv, inspectoratul
riscuri de corupie. ecologic, serviciul de pompieri i salvatori),
8. Privind nefuncionalitatea Ghieului
IMP Chiinuproiect (pentru municipiul
Unic n cadrul Primriei Chiinu (n Chiinu), va servi drept temei pentru
special, n ceea ce ine de autorizarea elaborarea i emiterea cercatului
lucrrilor de construire). n primul rnd, de urbanism pentru proiectare. ns n
trebuie de constatat faptul c nu exist municipiul Chiinu nu se aplic n toate
un mecanism de Ghieu Unic funcional. cazurile aceast prevedere a legii.
De fapt, n cadrul Primriei exist doar un
Centrul de informare i documentare a Consiliul Municipal, prin Decizia nr. 2/15
informaiei (CIDC), creat din 2006, n care din 2 aprilie 2015, a stabilit c pentru zonele
acveaz 3 funcionari doar ai DGAURF
unde lipsesc documentaia de urbanism
care recepioneaz cereri de perfectare
a actelor/serviciilor ce in de direcia se vor elabora PUZ si PUD din contul
respecv (solicitanii pot depune cererea DGAURF sau al beneciarilor care doresc sa
pentru actele solicitate nu doar la CIDC, investeasc n aceste zone. n pracc, acest
ci i n Cancelaria Primriei). PUZ este elaborat din contul beneciarilor.
ns acest CIDC nu poate numit Ghieu 9. Probleme legate de resurse umane.
Unic47, deoarece el reprezint doar un punct n discuiile purtate n cadrul Primriei
de informare prealabil i recepionare a s-a enunat problema salarizrii slabe i,
solicitrilor din parte persoanelor zice i respecv, insucienei resurselor umane
juridice. Solicitantul oricum este obligat s necesare pentru prestarea serviciilor
depun cererea cu actele necesare pe care le publice din cadrul Primariei i direciilor
obine singur de la organele statului implicate subordonate CMC. Acest fapt duce la
n prestarea serviciului, inclusiv de la alte riscul de disconnuitate n prestarea unor
direcii municipale. servicii, unde, n cazul demisiei unei singure
persoane, poate s apar riscul ntreruperii
n prezent, Legea nr.163 din 2010
procesului de prestare a serviciului necesar
(cu modicrile efectuate n mp) preia
instruirii i acumulrii cunonelor pentru
abordarea de ghieu unic n privina
aceast persoan.

47
Potrivit Legii nr. 161 din 22.07.2011 privind implementarea ghieului unic n desfurarea acvitii de ntreprinztor, Ghieul unic se
consider instuit atunci cnd procedurile de recepionare i de examinare a informaiei, precum i structura instuional snt modicate
88 i administrate asel nct solicitantul: a) s poat efectua o singur vizit pentru obinerea unui act permisiv de la o autoritate, n afara
vizitei nale de recepionare a actului; b) s depun i s recepioneze informaia necesar acordrii actului permisiv ntr-un singur punct
(n spaiu geograc i/sau n spaiu electronic).
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

TABELUL 21. Analiza cadrului legal


Prevederile Legii nr.163/2011 Impedimente n aplicarea legii
Conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 163/2010, n pracc, solicitantul este impus s obin de sine
APL, n calitate de emitent, va obine avizele stttor avizele de la organele supravegherii de stat,
necesare de la organele supravegherii de stat iar APL refuz recepionarea cererii de eliberare a
(CNSP, inspectoratul ecologic, serviciul pompieri). cercatului de urbanism sau autorizaiei de construcie,
n cazul n care la cerere nu sunt anexate avizele
organelor supravegherii de stat.
n egal msur, nu exist un mecanism care ar permite
APL s solicite i s recepioneze de sine stttor avizele
de la organele supravegherii de stat
Conform art. 4 alin. (5) i (7), i art. 6 alin. (3) n pracc, unele organe ale supravegherii de stat
din Legea nr. 163/2010, organele supravegherii solicit achitarea diferitor pli pentru obinerea avizelor
de stat vor emite avizele n mod gratuit. aplicate n contextul autorizrii lucrrilor
de construcie.
Art. 4 alin. (4) i (7), i art. 5 alin. (1) i (2), art. n pracc, perioada de emitere a actelor permisive,
6 alin. (3), art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2) i (3) stabilit de lege, este deseori nclcat.
art. 12 alin. (1), art. 17 alin. (1) din Legea nr.
163/2010, stabilete exact perioada n care
APL i autoritile competente elibereaz
actele permisive de autorizare a lucrrilor
de construcii.
Conform art.12 alin. (6) din Legea nr. 163/2010 n pracc, nu exist un mecanism care ar permite
i art. 11 din Legea nr. 235/2006, dac nu solicitantului s obin actele n cauz n mod tacit.
s-a respectat termenul stabilit de lege i nu a
informat n scris solicitantul despre refuz, actul
permisiv n cauz se consider emis n mod tacit.
SURSA: Evaluarea autorilor.

Avnd n vedere problemele generale i Reducerea costului serviciilor


specice enunate, Guvernul Republicii pentru beneciari;
Moldova, prin intermediul Programului de mbuntirea calitii de deservire
reformare a serviciilor publice pentru (gradului de sasfacie a beneciarilor);
2014-201648 , i-a stabilit urmtoarele Reducerea numrului de reclamaii.
dou obiecve generale:
1. Asigurarea unei abordri coordonate n scopul angerii obiecvelor i indicatorilor
i unicate fa de mbuntirea de performan menionai, se propune
serviciilor publice i a unui mecanism crearea Centrului de Informare i Prestri
transparent de stabilire a tarifelor Servicii al APL. Praccile de succes ale
pentru serviciile prestate contra plat; autoritilor locale din alte ri au demonstrat
2. Modernizarea serviciilor publice c centralizarea serviciilor dup crearea
prin reinginerie i digitalizare. Centrelor de Informare i Prestri Servicii,
respecv facilitarea accesului la informaii
Aceste obiecve vor avea urmtorii indicatori i servicii, permite diminuarea mpului de
de performan: deservire a clienilor cu 50-70%.
Reducerea mpului necesar pentru
obinerea informaiilor despre servicii Arcolul 7 din Legea nr. 161 din 22.07.2011
i rezultatul serviciilor; privind implementarea ghieului unic
Reducerea numrului de vizite la denete condiiile instuirii ghieului unic,
instuii pentru a benecia de servicii; i anume: Instuirea ghieului unic este
obligatorie n cazul n care se ntrunesc
Reducerea distanei pn la locul
urmtoarele condiii:
prestrii serviciilor.

Hotrrea Guvernului nr.122 din 18.02.2014 cu privire la Programul de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016;
48 89
Monitorul Ocial nr.43-46/139 din 21.02.2014.
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

a) obinerea unui singur act permisiv idencate servicii care necesit mai mult
necesit mai mult de dou vizite, n de dou vizite n afara vizitei nale de
afara vizitei nale de recepionare/ recepionare/conrmare a actului/aciunii
conrmare a actului/aciunii; (Tabelul 19). De asemenea, analiza efectuat
b) costurile cumulave (pentru solicitant n cadrul acestui studiu a artat faptul c
i pentru autoritate) i mpul de costurile cumulave (pentru solicitant i
ntocmire i de eliberare a actului n pentru autoritate) i mpul de ntocmire
afara ghieului unic ar mai mari i de eliberare a actului permisiv prin
dect prin intermediul acestuia.
intermediul ghieului unic ar putea
n urma analizei actelor permisive eliberate ecienzate , n mediu cu 26%
de ctre Primria mun. Chiinu, au fost (Tabelul 20).

TABELUL 22. Numrul de vizite necesare pentru obinerea unui act permisiv
Nr. Denumirea act permisiv Numrul de vizite
ord. necesare pentru
obinerea actului
permisiv
1 Act de recepie a dispozivului de publicitate 2
2 Autorizaie construire plasare rm 3
3 Autorizaie construire si amplasare dispoziv publicitar 3
4 Autorizaie construire 3
5 Autorizaie de desinare 3
6 Autorizaie de funcionare 3
7 Autorizaie schimbare desnaie 3
8 Perfectarea calculelor liniilor roiii/stabilirii limitelor terenului 1
9 Cercatul de Urbanism informav 3
10 Cercatul de Urbanism pentru Proiectare 3
11 Concrezarea suprafeelor 1
12 Paaportul amplasrii dispozivului de publicitate sau rmei 1
13 Perfectarea contractelor de arend a terenurilor aferente 3
Perfectarea contractelor de vnzare cumprare a terenurilor aferente
14 obiecvelor privazate i private 3
15 Perfectarea de trasee a reelelor tehnice 4
Perfectarea deciziilor cu privire la autencarea dreptului
16 de proprietate 4
Perfectarea deciziilor cu privire la stabilirea relaiilor de arend
17 a terenurilor aferente 4
Perfectarea deciziilor cu privire la privazarea terenurilor aferente
18 obiecvelor privazate i private 4
19 Perfectarea tlurilor de autencare a dreptului de proprietate 3
20 Perfectarea schemelor privind delimitarea hotarelor 3
21 Autorizarea/Nocarea iniierii acvitilor n comer 3
Perfectarea acordurilor adiionale la contractele de locaiune/comodat
22 a ncperilor din patrimoniul municipal nelocav 3
90
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Nr. Denumirea act permisiv Numrul de vizite


ord. necesare pentru
obinerea actului
permisiv
23 Perfectarea cercatului de parcipare sau neparcipare la privazare 2
Perfectarea proiectului de decizie privind acordarea de permisiune
pentru ulizarea simbolicii locale n marca de produs i/sau denumirii
24 ntreprinderii 3
Perfectarea contractului de privazare a ncperilor nelocave
25 date n locaiune 2
26 Perfectarea actelor necesare pentru privazarea fondului locav 4
27 Perfectarea contractelor de privazare 2
Perfectarea adeverinei de scoatere a bunurilor persoanei zice
28 care a locuit pe teritoriul mun. Chiinu 3
Perfectarea proiectului de contract privind darea n locaiune/comodat
29 a ncperilor din patrimoniul municipal nelocav 2
Perfectarea proiectului de decizie privind darea n locaiune/comodat
30 a ncperilor din patrimoniul municipal nelocav 4
Perfectarea actelor pentru privazarea ncperilor nelocave
31 date n locaiune 4
SURSA: Evaluarea autorilor.

TABELUL 23. Eciena cheltuielilor totale n urma introducerii Ghieului Unic


Nr. Denumire Ecienta Ecienta Eciena
Ord cheltuielilor cheltuielilor cheltuie-
benecia- PMC dup lilor totale
rilor dup introdu- dup intro-
introdu- cerea GU ducerea
cerea GU GU
1 Act de recepie a dispozivului de publicitate 4% 23% 5%
2 Autorizaie construire plasare rm 20% 20% 20%
3 Autorizaie construire si amplasare dispoziv
10% 18% 11%
publicitar
4 Autorizaie construire 44% 29% 39%
5 Autorizaie de desinare 34% 31% 34%
6 Autorizaie de funcionare 67% 31% 52%
7 Autorizaie schimbare desnaie 14% 31% 16%
8 Perfectarea calculelor liniilor roiii/stabilirii limitelor
0% 20% 1%
terenului
9 Cercatul de Urbanism informav 40% 31% 37%
10 Cercatul de Urbanism pentru Proiectare 40% 31% 37%
11 Concrezarea suprafeelor 0% 38% 1%
12 Paaportul amplasrii dispozivului de publicitate
0% 24% 6%
sau rmei

91
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Nr. Denumire Ecienta Ecienta Eciena


Ord cheltuielilor cheltuielilor cheltuie-
benecia- PMC dup lilor totale
rilor dup introdu- dup intro-
introdu- cerea GU ducerea
cerea GU GU
13 Perfectarea contractelor de arend
10% 19% 11%
a terenurilor aferente
14 Perfectarea contractelor de vnzare-cumprare a
67% 13% 40%
terenurilor aferente obiecvelor privazate i private
15 Perfectarea de trasee ale reelelortehnice 20% 25% 20%
16 Perfectarea deciziilor cu privire la autencarea
17% 13% 16%
dreptului de proprietate
17 Perfectarea deciziilor cu privire la stabilirea relaiilor
57% 11% 35%
de arend a terenurilor aferente
18 Perfectarea deciziilor cu privire la privazarea
57% 11% 35%
terenurilor aferente obiecvelor privazate i private
19 Perfectarea tlurilor de autencare a dreptului de
67% 16% 41%
proprietate
20 Perfectarea schemelor privind delimitarea hotarelor 47% 19% 39%
21 Autorizarea/Nocarea iniierii acvitilor n comer 44% 38% 43%
22 Perfectarea acordurilor adiionale la contractele de 47% 17% 36%
locaiune/comodat a ncperilor din patrimoniul
municipal nelocav
23 Perfectarea cercatului de parcipare sau 19% 0% 16%
neparcipare la privazare
24 Perfectarea proiectului de decizie privind acordarea 67% 20% 42%
de permisiune pentru ulizarea simbolicii locale n
marca de produs i/sau denumirii ntreprinderii
25 Perfectarea contractului de privazare a ncperilor 13% 0% 11%
nelocave date n locaiune
26 Perfectarea actelor necesare pentru privazarea 34% 18% 31%
fondului locav
27 Perfectarea contractelor de privazare 13% 5% 11%
28 Perfectarea adeverinei de scoatere a bunurilor 60% 15% 43%
persoanei zice care a locuit pe teritoriul mun.
Chiinu
29 Perfectarea proiectului de contract privind darea 13% 3% 11%
n locaiune/comodat a ncperilor din patrimoniul
municipal nelocav
30 Perfectarea proiectului de decizie privind darea 46% 21% 38%
n locaiune/comodat a ncperilor din patrimoniul
municipal nelocav
31 Perfectarea actelor pentru privazarea ncperilor 16% 14% 16%
nelocave date n locaiune
Valoarea medie 32% 20% 26%

SURSA: Evaluarea autorilor.


92
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Asel, conform Legii 161 din 22.07.2011, asemenea, sistemul propus conform Hotrrii
Primria este obligat s instuie Ghieu Guvernului nr. 753 va posibil de ulizat
Unic. ns, Legea 161 nu stabilete pentru automazarea i eliberarea altor acte
arhitectura funcional al unui ghieu unic i permisive i prestare de servicii publice care
nici mecanismul de funcionare a acestuia. nu sunt incluse n lista iniial de 190 acte
Pentru a deni mecanismul de funcionare n scopul asigurrii cadrului legal de
al unui ghieu unic, Guvernul a aprobat funcionare a ghieului unic conform
Hotrrea nr. 753 din 14.06.2016 pentru mecanismului stabilit n Hotrrea Guvernului
aprobarea Conceptului mecanismului de nr. 753, n iulie 2016, prin Legea nr. 181
gesonare i eliberare a actelor permisive din 22.07.16 fost completat Arcolul 4
i a Planului de aciuni privind opmizarea din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind
actelor permisive i implementarea soluiilor de reglementarea prin autorizare a acvitii
ghieu unic. Acest concept propune crearea de ntreprinztor cu urmtoarele alineate:
unei plaorme tehnice unice pentru toate (3) Un act permisiv poate invocat
autoritile publice centrale i locale care i/sau aplicat doar dup includerea
va oferi posibilitatea crerii ghieelor unice sa n Nomenclatorul actelor permisive
prin reinginerie i digitalizare pentru toate i n portalul guvernamental unic
actele permisive. Planul de aciuni prevede al serviciilor publice.
pn n luna octombrie 2016 elaborarea (4) Autoritile emitente sunt obligate
cerinelor tehnice detaliate, n baza cadrului s includ sau s transmit pentru
de reglementare a actelor permisive revizuit, includere toat informaia cu
pentru Sistemul informaional automazat privire la actele permisive pe care
de gesonare i eliberare a actelor le elibereaz i la documentele/
permisive i aprobarea acestora de ctre formalitile aferente procedurii de
instuiile implicate, iar pn n decembrie solicitare i eliberare pe portalul
guvernamental unic al serviciilor
2016 - lansarea procedurii de achiziie
publice (www.servicii.gov.md),
pentru serviciile de elaborare a Sistemului precum i s se asigure c portalul n
informaional automazat de gesonare i cauz se ulizeaz drept ghieu unic
eliberare a actelor permisive i selectarea electronic pentru solicitarea actelor
companiei de implementare. Ambele permisive. Asigurarea funcionalitii
acviti (5, 6) stabilite n planul de aciuni i reglementarea regimului juridic i
au fost ndeplinite pn la 31 octombrie a modului de ulizare ale portalului
2016. Lansarea Sistemului informaional guvernamental unic al serviciilor
publice se atribuie Guvernului.
automazat de gesonare i eliberare a
actelor permisive n regim de pilotare este Conrm mecanismului de gesonare i
planicat pn n luna noiembrie 2019 eliberare a actelor permisive, aprobat prin
i va cuprinde automazarea a 190 de Hotrrea nr. 753 din 14.06.2016, Portalul
acte permisive, inclusiv actele permisive n Serviciilor Publice va servi drept punct unic
domeniul autorizrii lucrrilor de construcie de acces i informare pentru obinerea
i nocrii acvitilor de comer ce ine de actelor permisive, inclusiv al celor eliberate
competena autoritilor publice locale. De de Primrie.

93
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

FIGURA 11. Arhitectur conceptual a mecanismului de gesonare i eliberare a actelor permisive

SURSA: Preluat din Anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr.753 din 14 iunie 2016.

n paralel, n cadrul Primriei funcioneaz la direciile responsabile pentru serviciul


Centrul de Informare i Deservire al sau actul permisiv n cauz.
Cetenilor (CIDCE) care este, de asemenea, Nu exist un punct unic zic n cadrul
numit ghieul unic al Primriei. ns, aa cum CIDCE sau pe Internet care s conin
s-a mai menionat, CIDCE nu corespunde descrierea procedurilor i cerinelor
principiilor de funcionare a ghieului unic pentru obinerea tuturor actelor
conform cadrului normav existent i, n permisive i a serviciilor eliberate de
special, mecanismului stabilit prin Hotrrea Primrie.
Guvernului nr.753 din 14 iunie 2016, din n urma analizei celor menionate mai sus,
urmtoarele cauze: pentru crearea Ghieului Unic n cadrul
Solicitanii nu au posibilitatea s depun Primriei, se pot face urmtoarele concluzii:
cereri la distan (prin Internet, fax,
Primria este obligat prin lege
telefon) pentru obinerea serviciilor
s creeze ghieul unic.
i actelor permisive.
Mecanismul de gesonare i eliberare
La depunerea cererilor pentru
a actelor permisive conform ghieului
obinerea serviciilor i actelor
unic este stabilit prin Hotrrea
permisive, solicitanii interacioneaz
Guvernului nr. 753 din 14.06.2016.
cu funcionarii Primriei care sunt,
de asemenea, i speciali din cadrul Plaorma tehnic pentru funcionarea
direciilor responsabile de eliberarea ghieului unic este n proces de
actelor permisive. elaborare i va disponibil pentru
Primria mun. Chiinu i pentru alte
Solicitanii efectueaz mai mult de
autoriti publice locale. Plaorma
2 vizite la Primriei pentru obinerea
tehnic va pus la dispoziie de ctre
actelor permisive i a serviciilor.
Guvern, iar Primria nu va avea nevoie
n cadrul CIDCE sunt deservii s investeasc n infrastructura tehnic
solicitanii pentru obinerea unui numr (servere, echipament de reea, etc.)
limitat de acte permisive, restul cererilor i nici n implementarea unui sistem
ind depuse la Cancelaria Primriei sau informaional propriu.

94
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

4.2 Obiecvele implementrii vi. efectuarea plilor pentru servicii


ntr-un singur punct.
Ghieului Unic
B. pentru Primrie:
Ghieul Unic reprezint o abordare absolut
i. reducerea interaciunii zice a
nou a procesului de prestare a serviciilor angajailor primriei cu beneciarii
publice, n care ceteanul are statut serviciilor publice;
de consumator (client). Asel, ind un
ii. opmizarea circuitului de informaii
consumator, ceteanul ateapt ca organele
i documente n cadrul Primriei;
de administraie public local s-i acorde o
atenie prompt i necesar n procesul de iii. opmizarea interaciunii cu serviciile
soluionare a solicitrilor sale. desconcentrate implicate n prestarea
serviciilor Primriei;
Pot idencate urmtoarele obiecve ale iv. evidena i gesonarea unicat a
Ghieului Unic, care corespund problemelor documentelor de intrare, de ieire
i situaiei curente idencate: i a actelor permisive eliberate;
A. Oferirea informaiei despre v. imagine mai bun a acvitii APL;
responsabilitile i competenele vi. reducerea riscurilor de corupie
Primriei i prestarea serviciilor publice n procesul de prestare a serviciilor
clienilor ntr-un mod calitav i Primriei;
profesionist.
vii. personalul calicat/specialii de prol
B. Prestarea serviciilor ntr-un singur din cadrul Primriei se vor focusa pe
punct de acces, recepie i eliberare executarea sarcinilor complexe de prol,
a documentelor i actelor aferente fr a distrai de ctre ceteni cu
serviciilor prestate. solicitri i ntrebri simple ce nu in
C. Reducerea costurilor administrave de responsabilitile nemijlocite ale
directe i indirecte ale Primriei, dar acestora;
i ale benciarilor care apeleaz la viii. standardizarea proceselor de prestare
serviciile publice. a serviciilor n cadrul Primriei;
D. mbuntirea comunicrii cu cetenii, ix. reducerea circuitului de documente
pentru a contribui la mrirea nivelului de pe suport de hre;
sasfacie i transparenei n acvitatea
x. folosirea formularelor p, care pot
Primriei.
mai uor procesate i nregistrate.
E. Facilitarea cooperrii electronice ntre
Primrie, direciile CMC, instuiile 4.3 Modernizarea serviciilor
centrale i serviciile desconcentrate.
prin Reinginerie i digitalizare
Ca rezultat al implementrii i realizrii
nainte de a include serviciile n cadrul
obiecvelor Centrului, pot obinute
Ghieului Unic, procesele de prestare a
urmtoarele avantaje:
acestora trebuie opmizate prin remodelare,
A. pentru clienii Ghieului: dup caz. Procesul de remodelare presupune
i. acces uor la informaiile privind o analiz a situaiei curente, elaborarea
serviciile publice prestate de Primrie; listei serviciilor/ proceselor i a schemelor
ii. solicitarea i obinerea serviciilor
corespunztoare. Totodat, trebuie evaluate
ntr-un singur punct; serviciile publice disnctei elaborate i
aprobate regulamentele administrave
iii. reducerea numrului de documente
de prestare a acestor servicii.
necesare pentru obinerea serviciilor;
iv. claricarea procedurilor pentru Unele soluii de remodelare necesit
obinerea de avize, cercate i alte promovarea modicrilor legislave,
documente emise de Primrie; ceea ce poate dura mai mult. Alte soluii
v. folosirea formularelor p i reducerea operaionale pot implementate pe
mpului pentru perfectarea cererilor; termen scurt/imediat, cum ar :
95
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Pregrea i plasarea informaiei cu premize pentru nerespectarea termenilor


privire la serviciile prestate pe pagina de prestare a serviciilor i apariia riscurilor
web a Primriei; de corupie prin dorina beneciarilor de a
Accesul APL la informaia pus la obine serviciul mai rapid. Prin asigurarea
dispoziie n format electronic de unei conlucrri mai aprofundate, pot
ctre S Cadastru, S CRIS Registru, soluionate majoritatea decienelor
Serviciul Fiscal, etc. Accesul electronic existente. De exemplu, pot specicate
al specialilor din cadrul Primriei la urmtoarele modaliti de colaborare ntre
registrele electronice ale altor autoriti
publice va permite reducerea numrului
organele de stat:
de documente necesare din partea 1. Stabilirea conlucrrii ntre Primrie
solicitanilor pentru obiinerea serviciilor i S CRIS Registru n domeniul
publice. De exemplu, accesul electronic accesului la bazele de date poate s
la Registrul de Stat al Unitilor de elimine necesitatea prezentrii copiilor
Drept va permite eliminarea necesitii de pe documente de identate i
prezentrii pe suport de hre a documentele ce conrm nregistrarea
Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, care n prezent
persoanelor juridice sau din Registrul sunt solicitate pentru eliberarea
de stat al ntreprinztorilor individuali, autorizaiilor de funcionare i a
iar accesul la sistemul informaional al permiselor n construcii;
Serviciului Fiscal va elimina necesitatea
2. Stabilirea conlucrrii ntre Primrie i
prezentrii cercatului privind lipsa
S CADASTRU n domeniul accesului
sau existena restanelor fa de buget;
la bazele de date poate s elimine
Includerea n circuitul documentelor necesitatea prezentrii extrasului din
a versiunilor electronice scanate ale registrul bunurilor imobile pentru
documentelor i organizarea lucrului obinerea unor servicii i poate
preponderent n form electronic, ecienza acvitatea angajailor
asel nct documentele originale Primriei.
s parvin la dosar deja la nele
3. Implementarea circuitului de
procedurilor;
documente n format electronic dintre
Primirea cererilor pentru acte i servicii APL i serviciile desconcentrate prin
ntr-un singur punct, ntr-un spaiu intermediul potei electronice sau prin
amenajat n cadrul Primriei; intermediul unui sistem informaional
automazat va reduce mpul necesar
Implementarea unui punct unic de
pentru trimiterea i recepionarea
pli, precum i a unui sistem unic de
documentelor n procesul de prestare
informare cu privire la toate plile
a serviciilor.
(cheltuielile) posibile n procesul de
autorizare, n cadrul Centrului. 4. Stabilirea conlucrrii ntre Primrie,
organele de stat i, serviciile
Procesul de remodelare a procedurii de desconcentrate implicate n avizarea
prestare a serviciilor este unul connuu, de lucrrilor de construcie poate
aceea Primria trebuie s nd permanent s elimine necesitatea solicitrii
spre gsirea soluiilor de opmizare a documentelor suplimentare, efecturii
proceselor. controalelor, vericrilor adiionale, etc.

Stabilirea colaborrii i conlucrrii Ghieul Unic


ntre organele de stat Ghieele unice pentru acte permisive au
n urm analizei situaiei existente n cgat popularitate n anii 80, pe msur
domeniul prestrii serviciilor de ctre APL, s- ce guvernele i-au dezvoltat spiritul de
a stabilit c exist o comunicare insucienta servicii pentru clieni i s-au strduit s
la nivel de schimb de date electronice ntre mbunteasc calitatea serviciului public.
APL i alte instuii/organe, inclusiv servicii La fel ca n cazul cnd un client merge la
desconcentrate la nivel local. Comunicarea un supermarket s cumpere diverse puri
insucient ntre Primrie i alte instuii de produse alimentare i de uz casnic,

96 implicate n prestarea serviciilor creeaz economisind mp i bani n comparaie cu


Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

vizitarea mai multor uniti de vnzare a unui departament al unui minister, care
diferitor produse, reprezentanii mediului de acveaz ca front oce care coordoneaz
afaceri i cetenii pot vizita ghieele unice acvitatea mai multor enti, sau care
pentru a obine diverse acte permisive. are autoritatea deplin de a realiza toate
procesele i a emite un act permisiv. Poate
Scopul ghieelor unice const n reducerea
diferit i funcionalitatea ghieelor unice,
mpului i costurilor, conform solicitrii
de exemplu, acestea pot servi pur i simplu
clienilor n cazul depunerii cererilor pentru
drept o surs de informare, pot recepiona
obinerea actelor permisive ntr-un singur
cereri, trimite cererile la entile pernente
loc. Ghieele unice servesc, de asemenea,
pentru procesare, iar apoi s le transmit
la sporirea transparenei procesului prin
clienilor; sau pot primi, procesa, emite actul
reducerea numrului de puncte de contact
permisiv (sau actele permisive) i returna
ntre client i autoritate public, ceea ce
documentaia pernent clientului.
reduce, la rndul su, posibilitatea de rent-
seeking (obinere a unor avantaje prin n contextul acestui studiu, deniia din Legea
manipularea mediului economic). nr. 161 din 22.07.201 privind implementarea
ghieului unic n desfurarea acvitii de
Dar ce reprezint mai exact un ghieu unic?
ntreprinztor este sucient de larg pentru
i care sunt criteriile succesului ghieelor
a se potrivi cu orice model, denind ghieul
unice? Exist sucient literatur la acest
unic drept unmecanism care permite prilor
subiect. Pentru ecare exemplu de succes,
implicate n acvitatea de afaceri s acorde
se pare c exist un alt exemplu de eec.
informaie i documente standardizate printr-
Acest lucru se poate datora faptului c
un singur punct de recepionare, asel ind
implementarea cu succes a unui ghieu
ndeplinite toate cerinele legislaiei privind
unic necesit un numr considerabil de
reglementarea acvitii de ntreprinztor.
schimbri. Aspectele care ar putea supuse
modicrilor depind de pul ghieului unic i Pentru comparaie, prezentm alte cteva
includ actele normave, autoritile publice, exemple de deniii ale ghieului unic din
funciile (i volumul de lucru) angajailor, literatura de specialitate.
amplasarea zic a funcionarilor publici;
Fundaia Asia din Indonezia, care
i mai important, schimbarea mentalitii
evalueaz performana ghieului
tuturor persoanelor implicate, ncepnd de la unic n Indonezia, denete ghieele
autoritile locale i centrale de cel mai nalt unice ca birouri ale administraiei
nivel i terminnd cu cetenii de rnd. n publice locale, n care este concentrat
plus, i mai important, ghieele unice reduc procedura de eliberare a actelor
puterea intereselor individuale, att din permisive, prin simplicarea proceselor
partea autoritilor publice, ct i din partea i reducerea numrului de puncte de
mediului de afaceri. Asel, implementarea contact ntre solicitani i funcion
hp://asiafoundaon.org/resources/
unui ghieu unic reuit reprezint o
pdfs/IDOPIeng.pdf
schimbare de paradigm a gndirii i a
aciunilor tuturor prilor implicate. Sader arm c ghieele unice ...
nd s se bazeze pe un anumit p de
mecanism de coordonare, n cadrul
Deniia Ghieului Unic
cruia diferite autoriti i pstreaz
n procesul de analiz pentru acest studiu, au mputernicirile i responsabilitile.
fost examinate diferite puri de ghiee unice. Secretarul General al Uniunii Europene
Studiul Bncii Mondiale din 2010 How Klaus Welle a rezumat bine esena
Many Stops in a One-Stop Shop? relev c: ghieului unic, atunci cnd a descris
Orice deniie a unui ghieu unic va duce la ce nseamn aceast noiune pentru
unele excluderi considerabile. Ghieele unice membrii Parlamentului European:
pot create la diferite nivele ale sistemului Ghieul unic trebuie s reprezinte
o legtur ntre membrii i diferite
guvernamental i pot lua diverse forme, de
servicii administrave ale Parlamentului
exemplu, combinarea mai multor funcii sub European. Mecanismul nou nu va
un singur acoperi, un ghieu n cadrul nlocui serviciile existente. Valoarea
97
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

adugat de baz va consta n crearea pentru gesunea i eliberarea actelor


unei legturi directe ntre membrii permisive, autorizaiilor i cercatelor,
Parlamentului, pe de o parte, i diferite care va accesat de la un numr mare de
servicii ale acestuia, pe de alt parte, puncte de acces, inclusiv de pe computere,
care vor rmne responsabile de
telefoane mobile, tablete sau dei la terminale
serviciile oferite. Totodat, membrii
vor rmne n connuare liberi s publice conectate la reeaua Internet,
contacteze direct serviciile specializate. poate asigura o interaciune transparent
hp://www.europarl.europa.eu/ ntre ceteni, ageni economici i Primrie.
the-secretary-general/en/acvies/ Aceastava cea mai bun soluie pentru
recent_acvies/arcles/arcles- opmizarea proceselor n cadrul Primriei
2013/arcles-2013-december/arcles- i pentru reducerea riscurilor de corupie
2013-december-2.html. Dei aceast prin reducerea interaciunii dintre ceteni
armaie se refer la ghieul unic i funcionarii Primriei. Pentru solicitanii
pentru membrii Parlamentului, ea care nu au acces la Internet, rolul de front
reect sucient de bine esena oce poate ndeplinit de o locaie zic,
oricrui ghieu unic bine planicat. amplasat n cadrul Primriei, care va servi
drept loca pentru depunerea documentelor
Indiferent de structura unui ghieu unic,
solicitate la eliberarea de acte permisive.
clientul l percepe ca pe un organism unic de
autorizare. Procesele de p back oce sunt Asel, se propune reorganizarea CIDC
transparente pentru el. Prin urmare, din punct pentru implementarea n pracc a
de vedere al clientului, este important ca principiilor de Ghieu Unic care va
ghieul unic s cuprind urmtoarele aspecte: corespunde cu urmtoarele condiii:
1. Viteza. Timpul necesar pentru a elibera n cadrul CIDC vor recepionate
un act permisiv ar trebui s e ct mai cererile pentru obinerea tuturor
scurt, att pentru client, ct i pentru actelor permisive eliberate de ctre
autoritatea public emitent. Primria Chiinu. Eliberarea ulterioar
2. Recepvitatea. Trebuie monitorizat a actelor permisive va efectuat prin
performana ghieului unic i trebuie intermediul CIDC.
instuite mecanisme pentru a aborda n cadrul CIDC vor acva speciali
lacunele. de p front-oce care vor
3. Valoarea. Pentru ca clienii s ulizeze responsabili de urmtoarele:
un ghieu unic, ei trebuie s-l perceap
Consultarea solicitanilor pentru
ca pe un mecanism de reducere a
perfectarea cererilor;
cheltuitelor. Clienii apreciaz valoarea
pe baza rezultatelor, nu pe baza Vericarea primar a cererilor i a setului
procedurilor administrave interne n de documente anexate; Vericarea
interiorul autoritilor publice i ntre primar va consta n vericarea
acestea. corectudinii completrii cererilor,
vericarea listei documentelor anexate
4. Integrarea. Trebuie exclus polica de
la cerere i a valabilitii acestora.
restricionare a accesului clientului la
Vericarea corectudinii coninutului
informaii.
cererilor i a documentelor anexate va
5. Alegerea modalitii de oferire efectuat de specialii de prol, dar nu
a serviciilor. Clienii ar trebui s de ctre operatorii CIDC.
dispun de mai multe modaliti de
obinere a actelor permisive. Acest nregistrarea cererilor recepionate,
lucru este valabil mai ales n cazul scanarea i introducerea acestrora
n care modalitile sunt oferite prin n sistemul electronic;
intermediul sistemului de e-guvernare Nocarea executorilor din cadrul
sau print-o alt interfa bazat pe TIC. direciilor respinsabile despre cererile
noi;
Ghieul Unic al PMC
Nocarea solicitanilor privind
n urma analizei, s-a ajuns la concluzia nalizarea procesului de emitere a
c implementarea unui sistem informac actelor.
98
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Specialii de prol/executorii din i principiile menionate mai sus, se propune


cadrul Primriei nu vor interaciona zic implementarea mecanismului de gesonare
cu solicitanii la etapele de depunere i
i eliberare a actelor permisive conform
eliberare a actelor permisive. n cazurile
n care vor necesare claricri , Hotrrii Guvernului nr. 753 din 14.06.2016
acea vor interaciona prin intermediul pentru aprobarea Conceptului mecanismului
operatorilor din cadrul CIDC sau prin de gesonare i eliberare a actelor permisive
intermediul sistemului informaional i a Planului de aciuni privind opmizarea
desnat gesonrii i eliberrii actelor actelor permisive i implementarea soluiilor
permisive. de ghieu unic. n prezent, Ministerul
Operatorii din cadrul CIDC vor distribui Economiei, cu suportului Cancelariei de
cererile ctre direciile de prol conform Stat i al Centrului de Gvernare Electronic,
unor regulamente care vor specica elaboreaz Sistemul Informaional
expres direciile responsabile pentru Automazat pentru Gesunea i Eliberarea
procesarea cererilor pentru ecare act Actelor Permisive (SIA GEAP). Acest sistem
permisiv. Primarul va avea acces direct
va servi drept baz pentru ghieul unic de
la aceast informaie i n orice moment
va avea posibilitatea de a re-distribui eliberare a actelor permisive i va integra
documentele sau revoca aciunile cele mai moderne instrumente de tehnologii
operatorilor CIDC. informaionale pentru ca antreprenorii
n cadrul PMC va un registru unic
s economiseasc mp, bani i eforturi
electronic al documentelor de intrare i administrave la solicitarea i obinerea
documentelor de ieire. Toate nscrierile actelor permisive. Sistemul informaional
n registrul unic vor gesonat de ctre propus va servi drept punct central
operatorii CIDC. Toate direciile pentru conectarea autoritilor publice i
i funcionarii cu roluri de conducere coordonarea acvitilor lor i pentru ca
vor avea acces direct la acest registru. instuiile s poat face schimb de informaii
Pe lng actele permisive, CIDC va n scopul reducerii cantii de informaii
recepiona i procesa peii i alte care trebuie s e prezentate de solicitani n
solicitri ale cetenilor. Corespondena vederea obinerii actelor permisive. Conform
ntre Primrie i alte autoriti publice Conceptului aprobat prin HG 753 din
va nregistrat n acelai registru 14.06.2016, SIA GEAP va pus la dispoziie
electronic, ns va introdus de
tuturor autoritilor publice centrale i locale
direcia responsabil n acest domeniu.
pentru automazarea gesonrii i eliberrii
Pentru solicitanii care dispun de computer, actelor permisive. Din punct de vedere
laptop sau telefon mobil conectat la tehnic, SIA GEAP va administrat centralizat
reeaua Internet va oferit posibilitatea de i va gzduit n norul guvernamental
depunere a cererii n format electronic, fr Mcloud. Avnd n vedere implementarea
deplasarea acestora la CIDC, prin intermediul n mpul apropiat a SIA GEAP i existena
sistemului de gesune i eliberare a actelor cadrului instuional pentru buna funcionare
permisive. Pracca de depunere a cererilor a cestui sistem, se propune ulizarea
online este implementat cu succes de acestuia pentru asigurarea funcionalitii
ctre Camera de Liceniere prin intermediul Ghieului Unic n cadrul PMC. Respecv, nu
sistemului informaional e-Liceniere care vor nevoie de costuri pentru elaborarea i
este disponibil pe Portalul Guvernamental al implementarea unui sistem similar din partea
Serviciilor Publice (hps://servicii.gov.md/ PMC, funcionalitile necesare
AgencyDetails.aspx?aid=2d605b66-5248- ind asigurate de SIA GEAP.
4619-8cd8-d2d65f027e6f).
Soluiile tehnice:
4.4 Soluia tehnic propus SIA GEAP va uliza urmtoarele servicii
pentru implementarea Ghieului guvernamentale electronice care vor asigura
legalitatea i buna funcionare a proceselor
Unic n cadrul PMC de eliberare a actelor permisive:
Pentru implementarea ghieului unic n Autencarea n SIA GEP se va face
cadrul PMP care va corespunde cu cerinele cu ajutorul Serviciului Guvernamental 99
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

de autencare i control al accesului exact a mpului de semnare, aprobare


(MPass) asigurat de Centrul de sau avizare a documentelor electronice.
Guvernare Electronic . MPass va
Serviciul de pli electronice
permite autencarea cu ulizarea
concentreaz toate instrumentele
semnturilor electronice, semnturilor
disponibile pe pia (card bancar,
mobile, crilor de identate electronice
cash, online, etc.) pentru a permite
i numelui i parolei ulizatorului.
efectuarea plilor pentru serviciile
Aceasta va asigura securitatea SIA
publice ntr-un singur loc.
GEP i va proteja mpotriva accesului
neautorizat la SIA GEP. Pentru Serviciul de jurnalizare asigur
solicitanii care nu au o semntur nregistrarea i jurnalizarea tuturor
electronic, semntura mobil sau evenimentelor n sistem i permite
acte de identate electronice, accesul nregistrarea tuturor aciunilor
la SIA GEP va limitat, ntruct ei ulizatorilor sistemului.
nu vor putea s semneze electronic Integrarea cu Sistemul Guvernamental
cererile. Solicitanii vor putea vizualiza de Schimb de Date Mconnect care
statutul cererilor, lista cerinelor pentru va oferi acces la informaia n format
obinerea actelor permisive, lista electronic oferit de alte autoriti
cererilor depuse, vor putea achita taxele publice, cum ar :
pentru obinerea actelor permisive
i funcionalitatea de baz pentru Sistemul informaional automazat
completarea cererilor. Funcia de Registrul de stat al unitilor de
depunere a cererilor pentru procesare drept, care conine date despre
va disponibil numai pentru ulizatorii toate categoriile de uniti de
care au instrumente avansate de drept, constuite n baz legal
autencare electronic, cum ar n scopul prelurii i validrii datelor
semnturile electronice i mobile despre persoanele juridice privind
sau actele de identate electronice. corectudinea combinaiilor de IDNO,
Autencarea n SIA GEP prin denumire, cod CUATM, cod CAEM etc.
intermediul terminalelor publice se va necesar nregistrrilor, modicrilor
face prin ulizarea numelui de ulizator sau radierilor (care conin date despre
i parolei sau a semnturii mobile. persoane juridice);
Cetenii care solicit actele permisive
Sistemul informaional automazat
prin ociile potale sau direct la locaia
Registrul de stat al populaiei, care
zic a autoritii publice nu trebuie
include date despre persoanele zice
s aib nume de ulizator/parol sau
n vederea prelurii i validrii
semntur electronic. Operatorii din
nregistrrilor, modicrilor sau radierilor
ocii potale, pe baza acordului semnat
(care conin date despre persoane
ntre ociul potal i autoritatea public
zice) i a vericrii acestora privind
responsabil de eliberarea actelor
corectudinea combinaiilor de IDNP,
permisive, vor recepiona cererile de la
nume, prenume, act de identate;
solicitani i apoi le vor depune pentru
procesare n baza semnturii ociului Resursele informaionale automazate
potal. Solicitantul va semna cererea pe ale ntreprinderii Specializate n
suport de hre completat la ociul Cadastru, care conin date despre
potal, iar angajatul ociului potal bunurile imobile pentru validarea
va completa cererea n SIA GEP, o va nregistrrilor privind corectudinea
semna i o va prezint din numele combinaiilor de numr cadastral,
solicitantului pentru procesare la adres/amplasare a bunului imobil etc.;
autoritatea public responsabil.
Sistemul informaional automazat
Serviciul de semntur electronic Registrul de stat al unitilor adminis-
va asigura legalitatea documentelor trav-teritoriale i al strzilor din localitile
electronice care vor avea putere juridic Moldovei, care cuprinde date cu privire
idenc cu documentele cu semntur la unitile teritorial-administrave, strzi,
olograf sau tampil. De asemenea, cldiri, amplasarea obiecvului turisc,
marcajul temporal (me stamp) a structurilor de primire turisc i a
asigurat de semnarea electronic a localitilor turisce etc.);
documentelor va permite nregistrarea
100
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Sistemul informaional automazat Fiecare cerere pentru obinerea unui


Registrul unic de liceniere pentru document permisiv va avea patru stri
obinerea informaiei privind agenii
disncte:
economici liceniai conform domeniilor;
1. Proiect cererea este completat
Sistemul informaional automazat
parial sau n ntregime, dar nu este
Contul Curent al Contribuabilului
depus pentru procesare. Solicitantul
n vederea obinerii informaiei scale
va putea sa lucreze cu cererea n stare
despre antreprenorii care solicit actul
de proiect, s-o modice, s adauge,s
permisiv;
elimine ataamente la cerere. Proiectul
Registrul de stat al transportului n de cerere listat n ociul personal
vederea obinerii informaiei tehnice, electronic al solicitantului va marcat
economice i juridice privind mijloacele ca Proiect. Dup salvarea cererii
transportului auto, tractoare, maini cu statut de proiect, aceasta nu va
i mecanisme speciale de construcii depus la nicio autoritate public.
ruere, de ameliorare i agricole,
remorci pentru acestea, nave ale otei 2. Depus cererea este completat pe
marime, agregate staionare i mobile, deplin cu toate informaiile i anexele,
care funcioneaz n baza motoarelor semnat electronic cu semntur
cu ardere intern i alte agregate digital i prezentat autoritii
numerotate, precum i despre publice responsabile pentru emiterea
deintorii acestora; actelor permisive. Dup depunerea
cererii, autoritatea public va efectua
Registrul de stat al conductorilor o vericare primar pentru a vedea
auto n vederea obinerii informaiilor dac cererea conine toate informaiile
despre conductorii mijloacelor de i anexele necesare. n cazul n care
transport, persoanelor care obin acte cererea depus nu ndeplinete toate
de conducere, a agenilor economici cerinele, reprezentantul autoritii
care se ocup de pregrea i instruirea publice responsabile de procesare va
conductorilor, eliberarea documentelor refuza acceptarea cererii. Solicitantul
acestora. va nocat cu privire la respingerea
Integrarea cu sistemele informace cererii.
ale altor autoriti publice va permite 3. Refuzat - cererea care este refuzat
eliminarea necesitii anexrii la cerere de autoritatea public, deoarece nu
a unor documente i va permite ndeplinete toate cerinele, nu este
vericarea informaiei pentru a nu nsoit de ataamente necesare sau
permite evita cazuri de prezentare conine informaii false. Solicitantul va
din partea solicitanilor a documentelor nocat despre respingerea cererii.
falsicate. Refuzul prezentat de reprezentantul
autoritii publice va conine o
Completarea cererii de obinere descriere obligatorie a cauzei refuzului.
a actelor permisive 4. Acceptat - sunt cererile care au
Solicitanii care vor accesa SIA GEP trecut de vericarea primar de
autoritatea public i vor considerate
prin intermediul Portalului Serviciilor
ca acceptate. Timpul de procesare i
(www.servicii.gov.md) publice vor avea acces eliberare a actelor permisive va ncepe
la toate actele permisive emise de PMC, dup ce cererea este marcat ca
precum i la informaiile i instruciunile acceptat. Solicitantul va nocat
de completare a ecrei cereri. cu privire la acceptarea cererii.

Solicitantul va putea s completeze cererea Fiecare modicare privind statutul cererii


electronic i s ataeze versiunile scanate va genera nocri, care vor trimise
sau n form electronic a documentelor solicitantului prin Sistemul de Nocare a
necesare pentru obinerea ecrui act Guvernului (MNofy), prin e-mail sau SMS.
permisiv. Solicitantul va avea un ociu Cererilor depuse zic la ociul CIDC le va
personal n SIA GEP, unde vor stocate atribuit un numr de idencare unic, care
toate cererile. va folosit pentru a monitoriza statutul
cererii prin SIA GEP.
101
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Publicarea tuturor actelor permisive Pasul 1. Solicitarea serviciului de


eliberate n registrul de acte permisive eliberarea a actului permisiv
emise Opiunea 1: Solicitantul viziteaz
sediul CIDC i solicit obinerea
Dup ce cererea va procesat i autorizaia actului permisiv.
va gata pentru a emis, toate informaiile
Opiunea 2: Solicitantul acceseaz
cu privire la actul permisiv, inclusiv copia
portalul Serviciilor Publice www.
scanat, vor nregistrate n SIA GEP. servicii.gov.md i se autenc prin
Aceasta va permite solicitanilor de acte intermediul Sistemului Guvernamental
permisive i funcionarilor din cadrul PMC s de Control al Accesului MPass.
acceseze informaiile despre actul permisiv
eliberat. Va elaborat o interfa public Pasul 2. Perfectarea cererii
pentru a asigura accesul public deschis la Opiunea 1: La ghieul CIDC
unele informaii cu privire la actele permisive, Solicitantul completeaz cererea
n conformitate cu reglementrile de pe suport de hre.
protecie a datelor cu caracter personal.
Operatorul CIDC recepioneaz cerea
pe suport de hre i o introduce n
Achitarea tarifelor pentru obinerea sistemul SIA GEP.
actelor permisive
Opiunea 2: Pe Portalul Serviciilor
Ulizatorii SIA GEP vor putea s achite Publice (www.servicii.gov.md)
taxele de obinere a actelor permisive prin Selecteaz serviciul de eliberarea
Sistemul Electronic de Pli al Guvernului a actului permisiv;
(Mpay), oferit de Centrul de Guvernare Completeaz cererea online.
Electronic . n afar de aceasta, funcia de
achitare a plailor pentru actele permisive va Semneaz cererea electronic.
disponibil prin intermediul terminalelor Pasul 3. Anexarea documentelor la cerere
publice care au funcia de ncasare a Opiunea 1: La ghieul CIDC
bancnotelor. Terminalele de plat sunt
plasate n majoritatea locurilor publice n Solicitantul furnizeaz documentele
pe suport de hre;
municipaliti. Achitarea prin intermediul
bncilor, de asemenea, va disponibil. Plata Operatorul CIDC scaneaz documentele
pentru obinerea documentului permisiv pe suport de hre i le anexeaz la
va achitat de ctre solicitant dup ce cererea din SIA GEP.
autoritatea responsabil de emiterea actelor Opiunea 2: Pe Portalul Serviciilor
permisive va trimite o nocare solicitantului Publice
privind acceptarea cererii. Solicitantul anexeaz versiunile
electronice ale documentelor
Scenariul generic de obinere a actelor la cererea completat online.
permisive prin intermediul Ghieului
Pasul 4. Trimiterea cererii spre procesare
Unic
Opiunea 1: La ghieul CIDC
Scenariul generic pentru obinerea actelor
Operatorul CIDC prezint contul spre
permisive este compus din 7 pai disnci. plat pentru obinerea actului permisiv;
n funcie de posibilitile tehnice, alegerea
solicitantului i specicul actului permisiv, Operatorul CIDC trimite persoanei
responsabile de procesarea cererii din
exist mai multe opiuni pentru desfurarea
cadrul PMC nocarea prin intermediul
ecrui pas. Pasul de procesare a actului SIA GEP privind existena unei cereri noi
permisiv poate include mai muli pai de trimise spre examinare;
ordin intern n cadrul direciei responsabile
Solicitantul se deplaseaz la banc,
sau n cadrul Primriei, cum ar semnarea, ociul potal, terminal de ncasare
aprobarea sau nocarea altor direcii sau a plilor sau acceseaz Serviciul
persoane de rspundere din cadrul PMC. Guvernamental de Pli Electronice
102 MPay pentru achitarea serviciilor;
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Opiunea 2: Pe Portalul Serviciilor Pasul 6: Procesarea cererii i perfectarea


Publice actului permisiv
Dup perfectarea cererii i anexarea Dup examinarea cererii i a
tuturor documentelor, cererea se documentelor anexate, specialistul
expediaz prin intermediul SIA GEP din cadrul PMC perfecteaz actul
ctre PMC pentru eliberarea actului permisiv in cadrul SIA GEP.
permisiv. Imprim i semneaz actul permisiv;
SIA GEP genereaz contul spre plat i Scaneaz actul permisiv i-l anexeaz
prezint opiunea de efectuare a plii la dosarul actului permisiv n cadrul
prin intermediul MPay. SIA GEP.
Pasul 5. Achitarea taxei pentru obinerea Pasul 7. Eliberarea actului permisiv
actului permisiv. Opiunea 1: Eliberarea la ghieul CIDC
Opiunea 1: Achitarea la banc
Solicitantul este nocat despre
Achitarea taxei conform contului de nalizarea examinrii actului permisiv
plat obinut n Pasul 5 se achit la i eliberarea acestuia;
banc. Solicitantul se deplaseaz la ghieul
Autoritatea emitent de act permisiv CIDC i obine actul permisiv.
se noc privind efectuarea plii prin Opiunea 2: Livrarea actului permisiv
intermediul Serviciului Guvernamental la domiciliul solicitantului sau la o alt
de Nocri Electronice Mnofy. autoritate public care solicit actul
Opiunea 2: Achitarea prin intermediul permisiv
terminalului de ncasare a plilor Autoritatea emitent trimite actul
Opiunea 3: Achitarea prin intermediul permisiv la sediul solicitantului sau la
Serviciului Guvernamental de Pli o alt autoritate care solicit actul
permisiv. Costul de livrare a actului
Electronice MPay
permisiv se achit de ctre solicitant
dup depunerea cererii.

103
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

5. Recomandri pentru includerea


n Planul de Integritate a Primriei
Riscurile de corupie n Municipiul Chiinu gesonrii cldirilor, construciilor i
sunt prezente aproape n toate aspectele ncperilor cu alt desnaie, dect cea
de acvitate pe care administraia local le locav - proprietate municipal, adoptat
efectueaz pentru ndeplinirea atribuiilor prin Decizia CMC nr. 11/55 din 23.12.2014,
sale. ns nu toate riscurile de corupie la prevederilor arcolului citat mai sus din
sunt localizate n Primrie i determinate Legea nr. 436.Aceasta este o recomandare
doar de factorii interni. Pentru a progresa bazat pe faptul c n prezent consiliul
n lupta cu corupia n structurile execuve municipal Chiinu adopt deciziile privind
ale mun Chiinu, sunt necesare msuri darea n locaiune a ncperilor nelocave,
ancorupie ce se vor regsi nu doar n fr licitaii, bazndu-se pe Regulamentul
Planul de Integritate al Primriei, ci i n alte gesonrii cldirilor, construciilor i ncperilor
acviti ce depesc cadrul Primriei. Pentru cu alt desnaie, dect cea locav -
a facilita procesul de elaborare a msurilor proprietate municipal, adoptat prin decizia
de diminuare a riscurilor de corupie, nr. 11/55 din 23.12.2014, care exnde ilicit
recomandrile sunt grupate pe cteva prevederile Legii nr.436, stabilind c ncperile
categorii: nelocuibile sunt acordate n locaiune prin
(I) Eliminarea/reducerea riscurilor intermediul licitaiilor pentru obinerea
ce in de cadrul legal; dreptului de nchiriere a ncperilor cu statut
nelocuibil sau pe baza principiilor generale
(II) Diminuarea riscurilor ce vin din
acvitatea CMC i procesul de luare Delimitarea clar a atribuiilor delegate de
a deciziilor;
ctre Primarul General ctre Viceprimari.
(III) Sporirea integritii organelor publice Stabilirea obligaiei de ne-imixune a
din mun. Chiinu; Primarului n acvitatea ulterioar a
(IV) Diminuarea riscurilor aferente Viceprimarilor n ceea ce ine de executarea
guvernrii ntreprinderilor/instuiilor atribuiilor delegate, deoarece au loc
controlate de CMC. ntrzieri enorme n eliberarea actelor ctre
populaie (n special, s-a evideniat cazul
Cadrul legal Autorizaiilor de construire, schimbare a
desnaiei, de desinare n care direciile se
Cu referire la competenele APL, se impune
ncadreaz n termenul stabilit de lege pn la
revizuirea cadrului legal care stabilete
transmitere ctre Primrie pentru a semnate
competenele pentru autoritile publice
de Primar/Viceprimar i Secretarul consiliului.
locale n vederea delimitrii mai clare a
ns, se atest ntrzieri mari (de pn la 6
competenelor autoritilor administraiei
luni) la semnarea nal a actului de Primar/
publice centrale i locale de nivelul I i II.
Viceprimar.)
De asemenea, acestea trebuie s vin n
corelaie cu resursele nanciare proprii Diminuarea riscurilor ce vin din acvitatea
ale autoritilor locale. CMC i procesul de luare a deciziilor
Respectarea de ctre CMC a prevederilor Una din cele mai importante surse de riscuri
art. 77 alin.(5) al Legii privind administraia de corupie const n modul n care este
public local nr. 436 din 28.12.2006, organizat acvitatea Consiliul Municipal. n
potrivit cruia: nstrinarea, concesionarea, prezent, nici cadrul legal i nici cadrul local de
darea n arend ori n locaiune a bunurilor reglementare nu stabilesc o delimitare exact
proprietate a unitii administrav-teritoriale ntre acvitile Consiliului i ale structurilor
se fac prin licitaie public, organizat n execuve. Analiza proceselor de prestare a
condiiile legii, cu excepia cazurilor stabilite serviciilor i gesune a patrimoniului relev
expres prin lege; ajustarea Regulamentului
104 o implicarea nemijlocit a CMC n luarea
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

anumitor decizii cu caracter individual. mai semnicave riscuri de corupie vor


Asel, procesele devin pracc imposibil de persista. Un nou mecanism ar mbunti
gesonat n mod transparent i responsabil, esenial nivelul de transparen a procesului
indc deciziile n CMC sunt bazate pe deliberav i ar spori nivelul de ncredere
voina polic. n acest sens, sunt necesare a cetenilor n acvitatea Consiliului
modicri conceptuale n procesele de Municipal.
acordare a unor autorizaii. Separarea lurii
Calitatea de reglementare este un alt factor
deciziilor de executarea acestora este unul
ce creeaz un set de riscuri de corupie. n
din factorii cheie n diminuarea riscurilor
acest context, introducerea procedurii de
semnicave de corupie.
examinare n 2 lecturi a proiectelor de decizie
Avnd n vedere faptul c termenul de ar ajuta acest proces. ns, i mai important
adoptare a deciziilor n CMC poate destul este iniiava de reglementare. Analiza
de mare (circa 6 luni i mai mult), precum i cadrului local de reglementare arat c multe
intervenia consilierilor locali care tuteleaz procese sunt slab reglementate, iar o parte
din acte sunt n anumite privine depite
procesul de avizare i adoptare n cadrul
de mp. Prin deniie, aceast iniiav
Consiliului municipal, se impune necesitatea
trebuie s vin de la Primar, ns n situaia
modicrii raporturilor dintre CMC i
creat Consiliul Municipal, prin comisiile de
Primrie n procesul gesunii patrimoniului
specialitate, ar trebui s e mai acv.
public. Asel, se recomand urmtoarele:
CMC este cel care aprob programul Revizuirea i modicarea/ajustarea legislaiei
de privazare, pornind de la prioritile cu caracter local, avnd n vedere principiile
de dezvoltare i interesele strategice bunei guvernri, inclusiv principiile de
ale oraului. n acest sens, CMC aprob reglementare a acvitii de ntreprinztor.
anual programul de privazare, prin n acest sens, se impune eliminarea/abrogarea
care aprob bunurile (inclusiv terenurile, actelor locale nepublicate sau nvechite care
localizarea lor exacta) ce urmeaz a contravin legilor n vigoare (n special, printre
privazate n anul urmtor sau n anii
cele contrare legii poate menionat Decizia
urmtori.
Consiliului municipal Chiinu nr.71/15 din
Privazarea bunurilor imobile i a altor 03.05.2007 despre Regulamentul provizoriu
bunuri s aib loc doar n baz licitaiilor privind autorizarea i amplasarea dispozivelor
organizate de Primrie pentru realizarea de publicitate, a publicitii exterioare, rmelor
programelor de privazare aprobate (inscripii i imagini exterioare) n municipiul
de CMC. Rezultatele licitaiilor s e
Chiinu, care conine mai multe norme privind
nalizate prin contracte semnate de
Primar. termenii, procedurile de emitere a actelor
permisive (cercat de urbanism, autorizaie
Transmiterea n proprietate a loturilor de construire) ce contravin prevederilor Legii
aferente caselor parculare atribuite nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea
anterior n folosin se va efectua
executrii lucrrilor de construcie).
de ctre Primrie, n conformitate cu
Regulamentul aprobat de CMC. Sporirea acvitilor de supervizare ex-ante
Prelungirea termenilor de arend/ i ex-post din partea CMC i a acvitii
locaiune a terenurilor/ncperilor Primriei, n special, cu privire la elaborarea
proprietate municipal se va efectua de i implementarea proiectelor i programelor
ctre Primrie, n baza Regulamentului anuale i de lung durat. Primria va raporta
aprobat de CMC. n CMC trimestrial mersul executrii tuturor
Primria va aproba vnzarea i programelor aprobate de ctre CMC, inclusiv
cumprarea loturilor din ntovririle executarea bugetului la venituri i cheltuieli.
pomicole n baza Regulamentului CMC.
Elaborarea i aprobarea unui Regulament
De asemenea, fr introducerea sistemului privind procesul bugetar n cadrul mun.
de vot electronic n cadrul CMC i a Chiinu, n care se va stabili expres formele
mecanismului circulaiei electronice a i termenii (lunar sau trimestrial) informrii
documentelor, o bun parte din cele publice despre executarea bugetului.
105
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Sporirea integritii organelor publice din electronice a documentelor prezentate


municipiul Chiinu i a actelor emise (din informaiile
obinute, s-a constat lipsa registrelor
n capitolul 2 au fost formulate recomandri electronice (i, n multe cazuri, i a
punctuale pentru diminuarea riscurilor de registrelor pe hre) a serviciilor prestate
corupie pentru ecare serviciu prestat de de ctre APL (cu excepia Registrelor
deinute de DGERRP privind contractele
ctre Primria mun. Chiinu. ns, n cea
de locaiune i privazare a ncperilor).
mai mare parte schimbarea calitav n ceea
ce privete riscurile de corupie depinde e. Elaborarea i aprobarea regulamentelor
de acviti ce urmeaz a luate la nivelul interne care reglementeaz prestarea
serviciului (n cadrul Direciilor lipsesc
ntregii administraii. n acest sens, stabilirea
regulamente interne care ar stabili clar
unor mecanisme i pracci de colaborare pe i comprehensiv reguli privind serviciul
intern ntre direcii si alte autoriti publice prestat. Totodat, anumite norme de
implicate n prestarea serviciilor, eliberarea conduit pentru funcionari se regsesc
de acte n baza mecanismului de Ghieu n legislaie i diagrame cu descriere
Unic din cadrul APL sunt cruciale. n scopul narav a proceselor tehnologice,
mbuntii procedurilor existente i crerii dar care sunt destul de generale i
procedurilor moderne, de asemenea este inaplicabile. La fel, n majoritatea
cazurilor, conduita funcionarului
necesar introducerea soluiilor IT pentru
este stabilit prin ele de post).
recepionarea i procesarea cererilor n regim
online sau n format electronic. Pentru diminuarea riscurilor ce in de
nencasri la bugetul local, se recomand:
Introducerea transparenei i disponibilitii
de accesare a informaiei despre condiiile, a) Supervizarea de ctre CMC a
termenii i costurile de prestare a serviciilor procesului bugetar i neadmiterea
nclcrii calendarului bugetar;
de ctre PMC. Plasarea pe pagina WEB
ocial a Primriei (www.chiinu.md) b) Elaborarea strategiilor de acumulare a
i panoul informav din incinta CIDC a veniturilor pe termen mediu i lung cu
ntregului spectru de informaii (regula- actualizarea anual prin planurile anuale
de buget. Acest lucru ar permite, n
mente i decizii) cu privire la serviciile
primul rnd, existena unei certudini
prestate de Primrie: despre evoluia taxrii i impozitrii
a. Stabilirea expres i clar n acte pentru agenii economici i o mai bun
normave, inclusiv n cele locale a planicare a veniturilor din partea
termenului de perfectare a actelor sau Primriei. n acelai mp, acest lucru
prestare a serviciului. ar exclude sau cel puin ar reduce
promovarea unor interese ascunse;
b. Stabilirea unei proceduri clare cu
termeni restrni de prezentare la etapa c) Implementarea msurilor de sporire a
perfectrii proiectelor de decizie a monitorizrii ncasrilor din taxele locale
avizelor din partea altor direcii i uniti i publicarea acestor rapoarte n cadrul
subordonate (n special, problemele ce Direciei Generale Finane;
se atest n cazul avizrii de Direcia d) Este necesar uniformizarea SI pentru
Juridic. Asel procedura de obinere a a putea compara, sinteza i elimina
avizului din partea Direciei Juridice este erorile de matching la etapa sintezrii
una anevoioas ce poate dura de la 10 rapoartelor de eviden.
pn la 30 de zile)
c. Stabilirea unui concept unic (inclusiv de Gesonarea patrimoniului municipal
act normav local), clar i transparent conine riscuri mulple de corupie, cu
privind toate costurile serviciului/actului costuri importante pentru CMC i pentru
prestat sau eliberat. n acest context, contribuabili. Dup cum se poate observa,
se impune o revizuire a modului de riscurile de corupie din acest domeniu au
formare/stabilire a costurilor pentru
rdcini nu doar n executarea proceselor
actele emise i serviciile prestate.
din PMC, ci i n modul de luare a deciziilor
d. Elaborarea i ducerea cu strictee de ctre CMC, precum i n cadrul legal.
106 a registrelor electronice i a arhivei Totodat, diminuarea riscurilor de corupie
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

n cadrul PCM ar mbunti mult situaia, n g) ncetarea praccii de privazare n


acest sens se recomand: baza relaiilor de arend i excluderea
criteriilor de prioritate la nstrinarea
a) Elaborarea unei strategii de dezvoltare terenurilor i suprafeelor nelocuibile;
imobiliar care s includ o viziune
integral asupra modului n care este h) Delimitarea patrimoniului juridic
gesonat patrimoniul municipiului conform dreptului de proprietate;
Chiinu. n baza acestei strategii, i) ncetarea drii n locaiune a
s se elaboreze i s se aprobe n suprafeelor la pre redus sub pretextul
prealabil programe anuale de privazare reparaiei acestora. Mecanismul poate
cu indicarea clar a condiiilor de presupune c agentul economic s fac
folosin a patrimoniului, a condiiilor aceste reparaii, dar din suma lor s
de nstrinare a acestuia, conform plteasc chiria, la pre cel puin minim,
zonelor de dezvoltare, regimului juridic conform Anexei Legii Bugetului de
de proprietate etc. Orice nstrinare Stat anuale.
a bunurilor s e efectuat doar
prin licitaii, excluznd posibilitii de Lipsa unui sistem informac uniformizat
privazare prin dare n locaiune i a procedurilor de gesune a datelor n
i arend;
cadrul PMC a dus la apariia unor riscuri
b) Elaborarea metodologiei de calculare ce vizeaz securitatea datelor, asigurarea
a terenului aferent caselor de locuit/ integritii i viabilitii acestora, asigurarea
suprafeelor comerciale/suprafeelor condenialitii. n acest sens, recomandm
industriale si aprobarea acesteia de
uniformizarea sistemelor informaionale i
ctre CMC;
elaborarea unei polici de securitate care s
c) Aprobarea programelor mulanuale de in cont de rolul i misiunea sistemului, de
dare n arend/locaiune, cu indicarea grupele de ulizatori autorizai. La fel, este
suprafeelor/terenurilor pasibile drii
necesar elaborarea procedurilor de back-up
n locaiune/arend. Actualizarea
anual a planurilor mulanuale de care s vizeze frecvena, pul de back-up,
dare n arend/locaiune, cu indicarea persoanele autorizate i vericarea
suprafeelor/terenurilor pasibile drii periodic a ierelor de back-up.
n locaiune/arend;
Ct privete achiziiile publice efectuate de
d) Publicarea informaiilor despre
organele Primriei municipiului Chiinu, se
patrimoniul municipiului, cu indicarea
clar a gesonarului, valorii acestuia, impun urmtoarele aciuni:
caracteriscile acestuia. De asemenea, a) Elaborarea unei strategii de concentrare
publicarea datelor registrelor despre i centralizare a achiziiilor publice, efec-
suprafeele date n locaiune, cu tuate de diferite autoriti contractante
indicarea suprafeelor, preului i din municipiu. De asemenea, este
regiunii, adreselor i scopului, registrelor necesar o promovare mai acv a
despre suprafeele date n arend cu policilor de achiziii n ntreprinderile
indicarea suprafeei, regiunii, preului publice controlate de CMC;
i scopului arendei;
b) Crearea direciei de achiziii publice
e) Organizarea drii n locaiune doar n care va coordona toate achiziiile din
cadrul licitaiilor publice. Acest lucru PMC i va analiza eciena achiziiilor
poate fcut n cadrul licitrii anuale, efectuate de autoritile contractante,
pe termen de 3- 5 ani, a suprafeelor elaborarea materialelor de suport,
pasibile arendrii. Actualizarea supervizarea i promovarea policilor
contractelor de arend/locaiune de achiziii publice n ntreprinderile din
existente, cu revederea termenilor subordine. Direcia poate juca un rol
contractelor. Contractele de locaiune/ important n coordonarea achiziiilor i
arend trebuie s conin criterii clare instruirea personalului n achiziii;
de recalculare anual a cuantumului
c) Elaborarea listelor de bunuri standarde
locaiunii/ arendei;
(produse alimentare, combusbil,
f) Evacuarea locatorilor a cror contracte materiale de construcii, rechizite
nu mai sunt valabile; de birou) care pot (se recomand
insistent) achiziionate centralizat;
107
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

d) Sporirea transparenei procesului i i calitatea serviciilor publice. Pentru a


rezultatelor achiziiilor publice (anunuri schimba situaia la acest capitol, rolul de baz
de intenie, planuri de achiziii, invitaii i revine Consilului municipal care trebuie s
de parcipare, anunuri despre asigure:
atribuirea contractelor, contracte de
achiziii publice, rapoarte anuale privind a) Lichidarea tuturor ntreprinderilor munici-
achiziiile publice efectuate); pale, serviciile crora pot procurate pe
pia (de exemplu MGFL-rile);
e) Promovarea parciprii ntreprinderilor
mici n procesul de achiziii publice; b) Reorganizarea n SRL sau SA a
ntreprinderilor municipale care
f) Sporirea rolului Auditului intern i al presteaz servicii n domeniile n care
Direciei de management al patrimoniului are loc eecul de pia;
public n procesul de monitorizare a
acvitii autoritilor contractante c) Elaborarea i aprobare unui statut
din municipiul Chiinu. Instuirea de dezvoltare corporav pentru
obligavitii raportrii anuale ctre ntreprinderile n care CMC are capital,
Primar i CMC a nivelului de performan statut n care s se specice cum sunt
a achiziiilor publice efectuate; constuite organele de conducere,
nivelul de transparen, raportarea,
g) Responsabilizarea conductorilor modul prin care sunt angajai
instuiilor din subordine s prezinte managerii etc;
trimestrial informaii detaliate privind
achiziiile publice efectuate, inclusiv d) Iniierea unei campanii expres desnate
achiziiile iniiate, contractele semnate stabilirii regimului de proprietate a
i datele privind executarea contractelor bunurilor pe care ntreprinderile le
semnate; gesoneaz (multe bunuri de domeniu
public sunt nregistrate ca proprietate
h) Pn la ninarea Direciei pentru a ntreprinderilor sau nu sunt deloc
achiziii,de creat un mecanism de nregistrate), cu reevaluarea acestora;
monitorizare a modicrilor operate la
contratele de achiziii; e) ntocmirea i prezentarea rapoartelor
semestriale i anuale de acvitate de
i) Delegarea reprezentanilor primriei ctre M i SA, prezentarea raportului
n grupuri de lucru pentru achiziii ce consolidat pe PMC n CMC;
depesc un anumit plafon;
j) Asigurarea parciprii societii civile innd cont de faptul c CMC a
n cadrul grupurilor de lucru de achiziii delegantreprinderilor o bun parte din
efectuate de M i SA. serviciile publice, este foarte important ca
PCM s analizeze rezultatele acvitii acetor
Diminuarea riscurilor aferente ntreprinderi pentru a asigura connuitatea
managmentului ntreprinderilor/instuiilor i calitatea serviciilor, precum i excluderea
controlate de CMC abuzului din partea acestora asupra
Acvitatea ntreprinderilor din subordinea beneciarilor. n acest sens, PMC trebuie
CMC las loc unor riscuri sporite de corupie. s intensice controlul asupra acvitii
ntreprinderile municipale sunt gesonate, ntreprinderilor prin formarea cadrului
n cele mai multe cazuri, de o manier corespunztor de reglementare a serviciilor
neclar. . Multe din ele nu au consilii de i elaborarea planurilor de invesii.
administrare, iar numirea managerilor se face
nt-un mod netransparent. ntreprinderile n prezent, PCM nu dispune de informaii
din subordinea PCM, spre deosebire de concludente privind starea acvelor date
instuiile publice, gesoneaz economic n gesune economic ntreprinderilor. De
aproape tot patrimoniul public al CMC. n asemenea, dup elaborarea i aprobarea
plus, ntreprinderile care presteaz servicii de ctre CMC a documentelor privind
comunale mai gesoneaz i resursele dezvoltarea corporav, PCM trebuie s
colectate ca plat pentru servicii. Este susin punerea n pracc a acestora
evident c de modul n care acestea sunt i s asigure monitorizarea i gesunea
gesonate depinde n mare msur volumul patrimoniului public.
108
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Cadrul Legal. Anexa 1.


Acte legislave cu caracter general privind 14. Legea privind protejarea
competenele APL: patrimoniului cultural imaterial
1. Legea privind statutul municipiului nr. 58 din 29.03.2012
Chiinu nr. 136 din 17.06.2016 15. Legea privind integrarea strinilor
2. Legea privind administraia public n Republica Moldova nr. 274 din
local nr. 436 din 28.12.2006 27.12.2011
16. Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011
3. Legea privind descentralizarea
administrav Nr. 435 din 17. Legea monumentelor de for public
28.12.2006 nr.192 din 30.09.2011
4. Legea privind proprietatea public a 18. Legea privind autorizarea executrii
unitilor administrave-teritoriale lucrrilor de construcie nr. 163 din
Nr.523 din 16.07.1999 09.07.2010
19. Legea cu privire la protecia plantelor
Acte legislave speciale care stabilesc i la caranna tosanitar nr. 228
competene suplimentare pentru APL:
din 23.09.2010
1. Legea cu privire la energia electric
20. Legea cu privire la comerul interior
nr. 107 din 27.05.2016
nr. 231 din 23.09.2010
2. Legea cu privire la gazele naturale 21. Legea cu privire la serviciile sociale
nr.108 din 27.05.2016 nr. 123 din 18.06.2010
3. Legea privind promovarea ulizrii 22. Legea cu privire la parteneriatul
energiei din surse regenerabile nr. public-privat Nr. 179 din 10.07.2008
10 din 26.02.2016
23. Legea privind administrarea i
4. Legea cu privire la neret Nr. 215 deetazarea proprietii publice
din 29.07.2016 nr.121 din 04.05.2007
5. Legea cu privire la locuine nr. 75 24. Codul subsolului Nr. 3 din
din 30.04.2015 02.02.2009
6. Codul educaiei al Republicii Moldova 25. Legea regnului vegetal Nr. 239
nr.152 din 17.07.2014 din 08.11.2007
7. Codul transporturilor ruere 26. Legea privind sigurana tracului
nr. 150 din 17.07.2014 ruer Nr. 131 din 07.06.2007
8. Lege cu privire la energia termic 27. Legea cu privire la reeaua ecologic
i promovarea cogenerrii Nr. 94 din 05.04.2007
nr.92 din 29.05.2014
28. Legea privind dezvoltarea regional
9. Legea privind performana energec n Republica Moldova Nr.438 din
a cldirilor nr. 128 din 11.07.2014 28.12.2006
10. Legea nanelor publice i 29. Legea privind fondul piscicol,
responsabilitii bugetar-scale pescuitul i piscicultura Nr.149
nr. 181 din 25.07.2014 din 08.06.2006
11. Legea privind serviciul public de 30. Legea asistenei sociale Nr. 547
alimentare cu ap i de canalizare nr. din 25.12.2003
303 din 13.12.2013 31. Legea privind protecia
12. Legea privind protecia special a consumatorilor Nr. 105
copiilor aai n situaie de risc i a din 13.03.2003
copiilor separai de prini nr. 140 32. Legea privind ocuparea forei
din 14.06.2013 de munc i protecia social a
13. Legea privind incluziunea social a persoanelor aate n cutarea
persoanelor cu dizabiliti nr. 60 unui loc de munc Nr. 102-XV din
din 30.03.2012 13.03.2003 109
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

33. Legea serviciilor publice de 52. Legea privind aprarea mpotriva


gospodrie comunal Nr. 1402-XV incendiilor Nr. 267 din 09.11.1994
din 24.10.2002 53. Legea privind statutul juridic special
34. Legea cu privire la pregrea al Gguziei (Gagauz-Yeri) Nr. 344
cetenilor pentru aprarea Patriei Nr. din 23.12.1994
1245- XV din 18.07.2002 54. Legea cu privire la protecia civil
35. Legea cu privire la combaterea Nr. 271-XIII din 09.11.1994;
terorismului Nr. 539-XV din 55. Legea privind fronera de stat a
12.10.2001 Republicii Moldova Nr. 108-XIII
36. Legea cu privire la fabricarea din 17.05.1994;
i circulaia alcoolului elic i a 56. Codul apelor nr. 1532-XII din
produciei alcoolice Nr.1100 din 22.06.93;
30.07.2000
57. Legea privind protecia mediului
37. Legea cu privire la spaiile verzi ale nconjurtor Nr. 1515-XII din
localitilor urbane i rurale Nr.591- 16.06.1993;
XIV din 23.09.1999
58. Codul funciar Nr. 828-XII din
38. Legea cu privire la apa potabil Nr. 25.12.1991.
272 din 10.02.1999
39. Legea cu privire la adaptarea social a Legislaie special (inclusiv acte normave
persoanelor eliberate din locurile de locale) ulizat de direciile APL la
detenie Nr. 297 din 24.02.1999
prestarea serviciilor/eliberarea actelor
din domeniul urbanismului, amenajrii
40. Legea privind fondul ariilor naturale
teritoriului i construciilor:
protejate de stat Nr. 1538 din
25.02.1998 1. Hotrrea Guvernului despre
41. Legea cu privire la energec aprobarea Regulamentului-cadru
Nr. 1525 din 19.02.1998 privind acvitatea organelor locale
de arhitectur i urbanism nr. 499
42. Legea privind protecia aerului din 30.05.2000
atmosferic Nr. 1422 din 17.12.1997
2. Hotrrea Guvernului despre
43. Legea privind deeurile de producie aprobarea Regulamentului privind
i menajere Nr. 1347 din 09.10.1997 autorizarea funcionrii i schimbrii
44. Legea cu privire la regimul produselor desnaiei construciilor i
i substanelor nocive Nr. 1236 din amenajrilor nr. 306 din 30.03.2000
03.07.1997
3. Planul Urbanisc General al oraului
45. Legea cu privire la resursele naturale Chiinu aprobat prin decizia CMC
Nr.1102 din 06.02.97 nr.68 1-1 din 22.03.2007
46. Codul silvic Nr. 887 din 21.06.1996 4. Regulamentul Local de urbanism
47. Legea privind principiile urbanismului (aprobat prin Decizia Consiliului
i amenajrii teritoriului Nr. 835 din Municipal nr.22/40 din 25.12.2008)
17.05.1996 5. Dispoziia Primarului nr.480-d din 29
48. Legea cu privire la concesiuni Nr. 534 mai 2014 despre punerea n aplicare
din 13.07.1995 a unor prevederi ale Regulamentului
49. Legea regnului animal Nr. 439 din local de urbanism referitoare la
27.04.1995 subzonele funcionale urbane de pul
R (rezideniale), D (dezvoltare urban)
50. Legea cu privire la zonele i fiile de Re (revitalizare) i zone neconforme
protecie a apelor rurilor i bazinelor
de ap Nr. 440 6. Instruciunea privind proiectarea i
din 27.04.1995 stabilirea liniilor roii n orae i n
alte localiti a Republicii Moldova
51. Legea ocrorii sntii Nr. 411 (ediie ocial) aprobat de Ministerul
110 din 28.03.1995 Construciilor i Dezvoltrii Regionale
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

prin ordinul din noiembrie 2010, cu la modul de transmitere n proprietate


aplicare din 31 decembrie 2010. privat a loturilor de pmnt de pe
7. Regulamentul cu privire la trecerea lng cas n localitile urbane.
la sistemele de coordonate global i Domeniul stabilirii raporturilor de locaiune
de referin i proieciile cartograce i vnzare cumprare (privazare) ncperilor
respecve (aprobate de ARFC prin nelocuibile i locuibile proprietate municipal:
Ordinul nr.185 din 10.07.2001)
16. Hotrrea Guvernului nr.136 din
8. Hotrrea Guvernului nr. 499 din
10.02.2009 privind aprobarea
30.05.2000 despre aprobarea
Regulamentului privind licitaiile
Regulamentului-cadru privind
cu strigare i cu reducere
acvitatea organelor locale de
arhitectur i urbanism, Monitorul 17. Hotrrea Guvernului Nr. 483 din
Ocial nr. 65-67 din 08.06.2000 29.03.2008 privind aprobarea
9. Regulamentul Executrii lucrrilor de Regulamentului cu privire la modul
pozare reamenajarea construciilor de dare n locaiune a acvelor
subterane n oraul Chiinu neulizate
i n localitile de subordinare 18. Hotrrea Guvernului nr. 468 din
oreneasc, 1991 (nepublicat) 25.03.2008 cu privire la privazarea
n domeniul autorizrii plasrii publicitii: ncperilor nelocuibile date n locaiune

10. Decizia Consiliului municipal Chiinu 19. Regulamentul gesonrii cldirilor,


nr.71/15 din 03.05.2007 privind construciilor i ncperilor cu
Regulamentul provizoriu privind alt desnaie dect cea locave-
autorizarea i amplasarea dispozivelor proprietate municipal, aprobat prin
de publicitate, a publicitii exterioare, Decizia Consiliului Municipal Chiinu
rmelor (inscripii i imagini exterioare) nr. 11/15 din 23.12.2014
n municipiul Chiinu 20. Ordinul Nr. 419 din 2012 cu privire la
11. Decizia nr.351-d din 29 mai 2009 Iniierea Parteneriatelor public-privat
cu privire la coordonarea textelor 21. Decizia nr.3/9 din 29.10.2015 cu
scrise n dispozivelor de publicitate, privire la aprobarea Regulamentului
publicitii, rme (inscripii i imagini Comisiei pentru privazarea
exterioare) n municipiul Chiinu ncperilor nelocuibile, proprietate
municipal, date in locaiune
Domeniul stabilirii relaiilor funciare (de
i constuirea Comisiei pentru
arend) a terenurilor proprietate municipal:
privazarea ncperilor nelocuibile,
12. HG pentru aprobarea Regulamentului proprietate municipal, date
cu privire la vnzarea-cumprarea i in locaiune.
locaiunea/arenda terenurilor aferente
nr. 1428 din 16.12.2008 Alte domenii:

13. Regulamentului privind gesonarea 22. Decizia nr. 5/6-1 din 13.05.2010
resurselor funciare municipale, Despre aprobarea Regulamentului
aprobat prin decizia Consiliului privind modul i condiiile de eliberare
municipal Chiinu nr. 3/23 a adeverinei de scoatere a bunurilor
din 02.04.2013 persoanelor zice care au locuit pe
teritoriul municipiului Chiinu i se
14. HG pentru aprobarea Regulamentului stabilesc cu traiul n afara rii
cu privire la formarea bunurilor
imobile nr. 61 din 29.01.99 Monitorul 23. Decizia nr. 53/17 din 20 iulie 2006
Ocial al Moldova nr.10-11/99 Despre aprobarea Regulamentului
din 04.02.1999 privind modul i condiiile de acordare
a permisiunii pentru ulizarea
15. HG 984/21.09.98 cu privire la unele simbolicii locale i denumirii ociale
msuri pentru urgentarea procesului sau istorice a municipiului Chiinu
de mproprietrire prin care s-a n denumirea ntreprinderii i/sau n
aprobat REGULAMENTUL cu privire marca de produs i/sau de servicii. 111
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Anexa 2. Lista de competene


a APL nivelul II i I.
Nivelul I Nivelul II
1. planicarea urban i gesonarea 1. administrarea bunurilor din domeniile
spaiilor verzi de interes local; public i privat ale municipiului;
2. colectarea i gesonarea deeurilor 2. planicarea i administrarea lucrrilor
menajere, inclusiv salubrizarea de construcie, ntreinere i
i ntreinerea terenurilor pentru gesonare a unor obiecve publice
depozitarea acestora; de interes municipal;

3. distribuirea apei potabile, construirea 3. construcia, administrarea i repararea


i ntreinerea sistemelor de canalizare drumurilor de interes municipal,
precum i a infrastructurii ruere;
i de epurare a apelor ulizate i
pluviale; 4. organizarea transportului auto de
cltori, administrarea autogrilor i
4. construcia, ntreinerea i iluminarea
staiilor auto de interes municipal;
strzilor i drumurilor publice locale;
5. stabilirea unui cadru general pentru
5. transportul public local; amenajarea teritoriului la nivel de
6. amenajarea i ntreinerea cimirelor; municipiu i protecia pdurilor de
7. administrarea bunurilor din domeniile interes municipal;
public i privat locale; 6. susinerea i smularea iniiavelor
privind dezvoltarea economic a
8. construcia, gesonarea, ntreinerea
municipiului;
i echiparea instuiilor precolare i
extracolare (cree, grdinie de copii, 7. elaborarea i implementarea
coli de art, de muzic); proiectelor de construcie a
gazoductelor interurbane (inclusiv a
9. dezvoltarea i gesonarea reelelor gazoductelor de presiune medie), a
urbane de distribuire a gazelor i altor obiecve termoenergece cu
energiei termice; desnaie local;
10. acviti culturale, sporve, de 8. ntreinerea colilor primare i colilor
recreaie i pentru neret, precum primare-grdinie, gimnaziilor i
i planicarea, dezvoltarea i liceelor, instuiilor de nvmnt
gesonarea infrastructurilor necesare secundar profesional, colilor-internat
acestor puri de acviti; i gimnaziilor-internat cu regim
11. amenajarea pieelor agricole, a special, altor instuii din domeniul
spaiilor comerciale, realizarea nvmntului care deservesc
oricror alte msuri necesare pentru populaia municipiului, precum i
dezvoltarea economic a unitii acvitatea metodic, alte acviti din
administrav-teritoriale; domeniu;
9. administrarea instuiilor de cultur,
12. instuirea i gesonarea
turism i sport de interes municipal,
ntreprinderilor municipale i
alte acviti cu caracter cultural i
organizarea oricrei alte acviti
sporv de interes municipal;
necesare dezvoltrii economice a
unitii administrav-teritoriale; 10. administrarea ntreprinderilor
municipale;
13. construcia de locuine i acordarea
altor puri de faciliti pentru pturile 11. administrarea unitilor de asisten
social vulnerabile, precum i pentru social municipale;
alte categorii ale populaiei; 12. dezvoltarea i gesonarea serviciilor
sociale comunitare pentru categoriile
14. organizarea serviciilor
social-vulnerabile, monitorizarea
anincendiare.
calitii serviciilor sociale
112
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Structura Primriei Anexa 3.


mun Chiinu.
Aparatul central al Primriei: Direcii:
Cabinetul Primarului General Direcia agricultur i alimentaie
Direcia administraie public local Direcia construcii capitale
Direcia relaii externe, cooperare Direcia cultur
regional i integrare european Direcia general asisten social
Direcia relaii publice Direcia general comer, alimentaie
Direcia asisten juridic public i prestri servicii
Direcia coresponden, petiii Direcia general economie, reforme
i audien i relaii patrimoniale
Direcia eviden contabil i analiz Direcia general educaie, tineret
economic i sport
Direcia autorizare i disciplin Direcia general nane
in construcii Direcia general transport public
Serviciul resurse umane i ci de comunicaie
Direcia administrative Direcia sntate
Secia control Fondul municipal Chiinu de susinere
Direcia tehnologii i sisteme social a populaiei
informaionale Direcia general arhitectur, urbanism
Serviciul municipal de arhiv i relaii funciare

Direcia social-umanitar i relaii Direcia general locativ-comunal


interetnice i amenajare
Direcia municipal pentru protecia
Preturi de sector: drepturilor copilului
Pretura Centru Agenia municipal de ipotec
Pretura Ciocana Direcia socio-ecologic
Pretura Buiucani
Pretura Botanica
Pretura Rcani

113
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Anexa 4. Informaii privind indicii


economico-nanciari ale M pentru
perioada 2014-2015
Nr. Denumirea Venituri din vnzri, Costul vnzrilor, Prot net/pierdere
d/o mii lei mii lei net, mii lei
2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
1 .M. Parcul urban de
35386,8 35053,4 119506 118731 -2103,0 -6105,8
autobuze
2 .M. Regia transport electric 279187,7 313484,9 278357,4 325193,7 -12554,0 -32677,5
Total servicii transport de pasageri 314574,5 348538 397863 443925.0 -14657 -38783
3 .M. Instutul municipal de
20455,6 16810,8 19484,2 16168,7 1278,3 706,2
proiectri Chiinuproiect
4 .M. Asociaia de gospodrire
46656,7 47420,3 44088,6 40851,7 448,9 292,4
a spaiilor verzi
5 .M. Regia exploatare a
drumurilor i podurilor 191717,8 106498,0 177927,4 105163.6 340,4 -11734,9
Exdrupo
6 .M. Regia Autosalubritate 76586,4 78382,5 56876,9 56144,0 2218,1 3324,0
7 .M. Reelele electrice de
74179,3 79344,5 69349,9 72318,5 839,1 2816,2
iluminat Lumteh
8 .M. Piaa central 45425,6 46764,4 27424,9 27350,7 8322,9 10189,9
9 .M. Liservice 36266,4 40269,8 27888,4 31198,0 225,2 725,2
10 .M. Infocom 8400,6 8761,2 5641,3 5512,6 180,7 241,1
11 .M.Primtrans 1372,5 1428,9 1172,1 1209,8 58,5 69,1
12 .M. Direcia construcii
capitale a Primriei mun 5012,7 5800,2 814,1 743,4 61,5 -336,0
Chiinu
13 .M. Parcul Dendrariu 7556,7 8964,3 5596,8 7095,6 19,7 -120,9
14 .M. Combinatul servicii
15540,5 18813,0 11980,1 13096,1 -701 142,7
funerare
15 I.M.CEPChiinu-Prim 74,3 0 12,8 -85,9 -68,9
16 .M. Binefctorul 553,3 553,9 553,3 553,9 0 0
17 .M. CCAD Casa Limbii
155,3 211,4 311,3 208,8 -2,6 -8,2
Romne
18 .M. Centrul Lingvisc 715,1 855,6 445,1 674,6 -57,2 -9,9
Total lucrri i servicii 530668,8 460878,8 449567,2 378290.0 13146,6 6228,0
19 .M. Teatrul municipal de
640,3 1237,9 640,1 1176,5 -4,7 -1,1
ppui Gugu
20 .M. Instuia Naional
Teatrul Municipal Saricus 796,1 511,8 188,6 377,5 -11,9 -3
- Ion Luca Caragiale
21 .M. Teatrul unui actor 23,7 30,9 2,6 4,3 -3,2 0
22 .M.Centrul Naional de
Creaie Satul Moldovenesc -8,2 -28,6
Buciumul
Total cultur 1460,1 1780,6 831,3 1558,3 -28 -32,7
114
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Nr. Denumirea Venituri din vnzri, Costul vnzrilor, Prot net/pierdere


d/o mii lei mii lei net, mii lei
2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
23 .M. de alimentaie public
1981,2 1821,5 704,3 581,7 89,4 54
Dieta-Vitas
24 .S. de alimentaie public
21836,0 24240,8 14262 15527,2 -71,7 165,1
Rcani-SC
25 .S. de alimentaie public
17553,1 19671,7 15563,8 17150 5,9 9,1
Liceist
26 .S. de alimentaie public
11297,8 12770,4 7555,7 8560,8 -86,1 -267,3
Adolescena
27 .S. de alimentaie public
22328,2 25134,4 14356,6 16391,3 -145 -174,7
Bucuria EL
Total alimentaie public 74996,3 83638,8 52442,4 58211 -207,5 -213,8
28 .M.G.F.L nr.1 4084,9 4099 3660,5 3672,6 -170,0 -183,9
29 .M.G.F.L nr.2 3017,6 3023,5 2509,6 2365,5 -247,1 -57,1
30 .M.G.F.L nr.3 2963,7 3136,9 2095,6 2278,3 130,2 17,2
31 .M.G.F.L nr.4 3428,3 3537,7 3061,5 3233,2 -493,5 -278,2
32 .M.G.F.L nr.5 4192,0 4251 3662,9 3686,3 -343,4 -155,5
33 .M.G.F.L nr.6 3802,1 4113,7 3082,7 3352,1 -270,5 -236,8
34 .M.G.F.L nr.7 1675,8 1683,4 1370,9 1431 -98,4 -26,3
35 .M.G.F.L nr.8 1756,5 1722,5 841,3 861,8 325,6 -10,6
36 .M.G.F.L nr.9 2580,9 2628,6 2063,9 2054 -40,4 7,7
37 .M.G.F.L nr.10 1830,6 1814,3 1092,9 1120,4 104,1 32,3
38 .M.G.F.L nr.11 2051,5 2036 1540,9 1496,3 -1,8 -72,5
39 .M.G.F.L nr.12 2462,3 2468 1431,4 1655,8 10,6 -177,5
40 .M.G.F.L nr.13 2318,2 2281,9 1688,1 2672,7 -0,8 -130,1
41 .M.G.F.L nr.14 3996,7 4021,5 2600,1 2745,7 -40,2 -73,1
42 .M.G.F.L nr.15 4055,9 4076,1 3382,2 3192,3 -177,3 -4,9
43 .M.G.F.L nr.16 3781,6 4055,3 2953,4 3203,3 149,3 -56,1
44 .M.G.F.L nr.17 2403,5 2395,8 2202,9 2386,5 -74,8 -78,2
45 .M.G.F.L nr.18 1992,0 2076,1 1366,5 1316,1 -56,8 35,1
46 .M.G.F.L nr.19 3209,5 3325,2 2517,9 2679,1 -239,9 -84,3
47 .M.G.F.L nr.20 2768,6 2908,3 2003,3 2316,3 151,5 -31
48 .M.G.F.L nr.21 4429,6 4494,6 3461,8 3629,4 47,9 -87,5
49 .M.G.F.L nr.22 2057,1 2539,2 1232,6 1298 29,4 71,6
50 .M.G.F.L nr.23 1923,1 2262,3 1310,3 1513,2 3,4 160,8
51 .M. Servicii locave sectorul
7199,5 4634,5 6519,9 3603 8,0 16,8
Rcani
52 .M. Servicii locave sectorul
4906,2 5107,4 4302,2 4366,6 -35,9 -54,6
Centru
53 .M. Servicii locave sectorul
2584,8 2522,7 1820,9 1765,9 2 6,5
Ciocana
54 .M. Servicii locave sectorul
3406,8 2936,6 2955,4 2695,3 -216,8 -110,5
Buiucani
55 .M. Servicii locave sectorul
3547,7 4140,6 3354,6 3661,8 -33,9 -17,2
Botanica
Total MGFL i MSL 88427,0 88292,7 70086,2 70252,5 -1579,5 -1577,9
56 M Centrul stomatologic
11082,2 8883,4 626,5
Municipal
TOTAL .M. 1010126.7 994211,4 970790,5 961120.2 -3325,4 -33753,2
*Surs: Datele prezentate de PMC 115
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Anexa 5. Analiza costurilor


de corupie (autorizaii i permise)
Serviciu Risc Impactul, (num- Proba- Cost
cost rul AP) bilitatea nal
unitar, lei corupiei
Autorizaie construire accelerare proces
500 752 60% 225600
plasare rma
Autorizaie construire Amplasarea rmei
3000 752 50% 1128000
plasare rma cu nclcri
Autorizaie construire accelerare proces
si amplasare dispoziv 1000 1262 50% 631000
publicitar
Autorizaie construire demontarea selecv
si amplasare dispoziv a dispozivelor 1262 20% 0
publicitar publicitare
Autorizaie construire Desemnarea subiecv
si amplasare dispoziv sau preferenial a 2000 1262 60% 1514400
publicitar coordonrilor
Autorizaie construire amplasarea dispozivelor
si amplasare dispoziv publicitare cu nclcarea
publicitar regulilor de amplasare 5000 1262 10% 631000
i obinerea avizelor
necesare
Autorizaie construire accelerare proces 10000 2209 40% 8836000
Autorizaie construire facilitarea eliberrii
autorizaiilor de
construire n zone 50000 2209 25% 27612500
nepermise cu legiferarea
procesului
Autorizaie construire eliberarea autorizaiilor
de construire fr
ntrunirea condiiilor 100000 2209 10% 22090000
i obinerea avizelor
necesare
Autorizaie construire eliberarea autorizaiilor
de construire cu
nclcri a normelor 250000 2209 5% 27612500
i cercatului de
urbanism
Autorizaie accelerare proces
161 30% 0
de desinare
Autorizaie Desemnarea subiecv
de desinare sau preferenial a
161 20% 0
necesitii experzei
tehnice
Autorizaie demolarea
400000 161 1% 644000
de desinare monumentelor
Autorizaie lipsa procedur
161 30% 0
de desinare
Autorizaie
2 0% 0
116 de funcionare
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Serviciu Risc Impactul, (num- Proba- Cost


cost rul AP) bilitatea nal
unitar, lei corupiei
Autorizaie schimbare accelerare proces
123 30% 0
desnae
Autorizaie schimbare Desemnarea subiecv
desnaie sau preferenal a
necesitii studiului de 10000 123 40% 492000
fundamentare a sd i a
auditului ecologic
Autorizaie schimbare facilitarea eliberrii
desnaie autorizaiilor n zone
nepermise cu legiferarea 123 30% 0
procesului

Perfectarea calculelor modelarea/manipularea


liniilor roiii/stabilirii formulei de calcul
69 40% 0
limitelor terenului privind micorarea
tarifului
Perfectarea calculelor accelerare proces
liniilor roiii/stabilirii 69 30% 0
limitelor terenului
Cercatul de
708 0
Urbanism informav
Cercatul de accelerare proces
Urbanism pentru 5000 862 30% 1293000
Proiectare
Cercatul de Desemnarea subiecv
Urbanism pentru sau preferenial a 9000 862 50% 3879000
Proiectare coordonrilor
Cercatul de Organizarea preferenial
Urbanism pentru a coordonrilor 10000 862 40% 3448000
Proiectare
Cercatul de Eliberarea cu nclcarea
Urbanism pentru documentaiei 100000 862 10% 8620000
Proiectare
Concrezarea accelerare proces
200 637 30% 38220
suprafeelor
Perfectarea de trasee accelerare proces
303 40% 0
ale reelelortehnice
Perfectarea de trasee Desemnarea subiecv
ale reelelortehnice sau preferenial a 9000 303 40% 1090800
coordonrilor
Perfectarea accelerare proces
schemelor privind 640 30% 0
delimitarea hotarelor
Autorizarea/ accelerare proces
Nocarea iniierii 200 15800 60% 1896000
acvitilor n comer
Autorizarea/ autorizarea iniierii
Nocarea iniierii acvitii n locuri 15800 10% 0
acvitilor n comer nepermise
Autorizarea/ Acceptarea cererii cu
Nocarea iniierii nclcri 15800 40% 0
acvitilor n comer
Total 111682020
SURSA: Evaluarea autorilor. 117
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Anexa 6. Movaia de corupie pe


grupuri de servicii i categorii de risc*
Serviciul Furnizor Exclusivitate Obinerea excepiilor de la
prevederile regulamentare
Direcia Amplasarea rmei
Autorizaie construire
dezvoltare cu nclcri a
plasare rma
Urban regulamentelor
Autorizaie construire Direcia Desemnarea subiecv sau
si amplasare dispoziv dezvoltare preferenial a coordonrilor
publicitar Urban
demontarea selecv a amplasarea dispozivelor
Autorizaie construire Direcia
dispozivelor publicitare publicitare cu nclcarea
si amplasare dispoziv dezvoltare
regulilor de amplasare i
publicitar Urban
obinerea avizelor necesare
facilitarea eliberrii eliberarea autorizaiilor de
autorizaiilor de construire construire fr ntrunirea
Autorizaie construire DGAURF n zone nepermise cu condiiilor i obinerea
legiferarea procesului avizelor necesare

eliberarea autorizaiilor
de construire cu nclcri
Autorizaie construire DGAURF a normelor i cercatului
de urbanism

Desemnarea subiecv sau demolarea monumentelor


Autorizaie de desinare DGAURF preferenial a necesitii
experzei tehnice

Autorizaie de desinare DGAURF lipsa procedur


Autorizaie de funcionare DGAURF
Desemnarea subiecv sau facilitarea eliberrii
preferenial a necesitii autorizaiilor n zone
Autorizaie schimbare studiului de fundamentare nepermise cu legiferarea
DGAURF
desnaie a sd i a auditului ecologic procesului

Perfectarea calculelor modelarea/manipularea


liniilor roiii/stabilirii DGAURF formulei de calcul privind
limitelor terenului micorarea tarifului

Cercatul de Urbanism
DGAURF
informav
Cercatul de Urbanism Desemnarea subiecv sau Eliberarea cu nclcarea
DGAURF preferenial a coordonrilor documentaiei
pentru Proiectare
Cercatul de Urbanism Organizarea preferenial
pentru Proiectare a coordonrilor
Concrezarea suprafeelor DGAURF
Perfectarea de trasee ale Desemnarea subiecv sau
DGAURF preferenial a coordonrilor
reelelortehnice
Perfectarea schemelor
privind delimitarea DGAURF
hotarelor
autorizarea iniierii acvitii Acceptarea cererii
Autorizarea/Nocarea
Direcia n locuri nepermise cu nclcri
iniierii acvitilor n
comer
comer

118 * - Not: Aici nu a fost inclus categoria de risc cnd condiiile solicitate pentru a primi serviciul sunt respectate,
dar solicitantul achit o valoare de bani pentru accelerarea procesului, pe mov c se ntlnete la toate serviciile.

SURSA: Evaluarea autorilor.


Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Registru riscurilor de Anexa 7.


corupie n Primria mun. Chiinu
Nr. Serviciu/ Denumirea riscului Cauzele riscului Recomandri
domeniu

Riscuri de corupie n cadrul prestrii serviciilor

1 Autorizarea/ Tergiversarea sau Ambiguitatea Implementarea Ghieului Unic


Nocarea facilitarea procesul de actelor normave Electronic pentru a minimiza
iniierii depunere a nocrii. care reglementeaz interaciunea zic dintre solicitani
acvitilor Acceptarea nocrii aceast acvitate. i funcionarii din cadrul PMC
n comer i a documentelor Norme juridice responsabili pentru recepionarea
anexate unde se conin incomplete. nocrii. Instuirea registrului
erori sau abateri de la Capacitate redus electronic pentru ghieul unic
cerine. a instuiei. (cu acces public) de eviden
Abuz n serviciu prin Polica salarial a nocrilor i monitorizarea
interpretarea eronat irelevant situaiei procesului de circulaie a nocrii
a prevederile legale. economice actuale. care ar permite crearea unui mediu
transparent pentru acest proces i
diminuarea riscului de corupere.
Se recomand recepionarea
nocrilor n cadrul Centrului de
Deservire a Cetenilor de ctre
un operator care nu este angajat
n cadrul Seciei Autorizarea
funcionrii unitilor comerciale,
Seciei Reglementarea acvitii
pieelor i unitilor de prestri
servicii sau Seciei Reglementarea
acvitii unitilor de alimentaie
public. Operatorul trebuie
s execute strict funcia de
recepionare a nocrilor, n baza
regulamentului detaliat i clar privind
nocarea iniierii acvitilor n
comer, i s trimit nocarea
executorilor de prol din cadrul
PMC pentru examinarea nocrilor
i documentelor anexate.
Conrmarea nocrii va eliberat
de ctre operatorul Centrului.
Recomandri privind sporirea
capacitii serviciului:
Elaborarea regulamentului intern
privind iniierea acvitii n
comer cu descrierea detaliat
a procedurilor i a condiiilor de
depunere a nocrii.
Publicarea ulterioar pe pagina web
a primriei i plasarea versiunii pe
suport de hre a regulamentului
pe panoul informav n cadrul PMC.

2 Act de recepie Abuzul n serviciu Cauze specice: De inclus cerina de a anexa la


a dispozivului pentru obinerea Interaciunea direct actul de recepie poze din mai
de publicitate beneciilor n interes cu executorul n multe perspecve ale dispozivului
personal sau n mpul vizitei n teren publicitar care vor servi drept
interesul persoanelor n cazul conrmare ale unor constatri
aliate (prin rudenie necorespunderii expuse n actul de recepie.
sau apartenena la obiectului cu Publicarea pe pagina web a PMC
diferite grupuri) n a tuturor actelor de recepie a

119
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Nr. Serviciu/ Denumirea riscului Cauzele riscului Recomandri


domeniu

detrimentul intereselor documentele dispozivelor publicitare (scanate),


publice. anexate i cerinele inclusiv pozele efectuate n cadrul
Eliberarea actelor specicate n procesului de recepie a acestora.
de recepie pentru acestea, procesul Se recomand eliminarea necesitii
obiecte care au abateri de soluionare sau de semnare i contrasemnare a
de la prevederile documentarea autorizaiei de ctre secretarul
legale n schimbul unor acestor CMC, deoarece acesta nu are
benecii individuale necorespunderi nu competenele profesionale
este transparent. pentru conrmarea sau atestarea
Responsabilitatea corectudinii informaiei expuse n
pentru eliberarea autorizaie. Asel, doar eful seciei
autorizaiei de publicitate stradal va responsabil
plasare a publicitii pentru coninutul i corectudinea
se distribuie ntre mai autorizaiei. Adiional, mpul pentru
muli funcionari . eliberarea autorizaiei va redus,
Lipsa resurselor deoarece va redus i numrul
umane suciente n semnturilor aplicate pe autorizaie.
Direcie si PMC. Instuirea sistemului automazat
Lipsa descrierii de validare i monitorizare
proceselor i (public) a procesului de recepie
paaportului a dispozivelor de publicitate.
serviciului.
Lipsa termenului
pentru oferirea
serviciului.

3 Autorizaia de Facilitarea sau crearea Interaciunea dintre Elaborarea i aprobarea de ctre


construire i dicultilor arciale solicitant i executor CMC a unui nou regulament dede
amplasare a n procesul de obinere la etapa efecturii eliberare a autorizaiilor n cauz.
rmelor (inscripii a autorizaiilor prin vizitei n teren. Descrierea detaliat a condiiilor
i imagini alocarea discreionar Ambiguitatea i criteriilor n baza crora sunt
exterioare) a cerinelor pentru actelor normave denite instuiile abilitate s
obinerea autorizaiei care reglementeaz efectueze coordonrile necesare
i favorizarea unei aceast acvitate. pentru eliberarea autorizaiei. Asel,
amplasri mai Norme juridice denirea coordonrilor necesare
avantajoase incomplete. vor stabilite prin intermediul
a rmelor. Capacitate redus criteriilor. Lista criteriilor, procedura
a instuiei. Polica i cerinele pentru eliberarea
salarial irelevant autorizaiei trebuie s e reectate
situaiei economice n regulamentul privind eliberarea
actuale. autorizaiei de construire i
Numrul mare de amplasare a rmelor (inscripii i
funcionari implicai imagini exterioare). Implementarea
n aprobarea Ghieului Unic Electronic pentru a
proiectului de decizie. minimiza interaciunea zic dintre
Lipsa responsabilitii solicitani i funcionarii din
manageriale. cadrul Seciei Publicitate
Termenul de obinere Stradal. Se recomand
a serviciului nu este recepionarea cererilor pentru
expres stabilit de obinerea autorizaiei n cadrul
legislaie. Centrului de Deservire a
Lipsa descrierii Cetenilor de ctre un operator.
proceselor i Operatorul trebuie s execute
paapoartelor strict funcia de recepionare
serviciului. a nocrilor n baza
regulamentului detaliat i clar
privind eliberarea autorizaiei de

120
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Nr. Serviciu/ Denumirea riscului Cauzele riscului Recomandri


domeniu

construire i amplasare a rmelor


(inscripii i imagini exterioare)
i s trimit cererea executorilor
din cadrul Direciei Dezvoltare
Urban, Secia Publicitate Stradal.
Primria (Secia Publicitate Stradal)
va obine coordonrile necesare,
interacionnd direct cu instuiile
responsabile, fr implicarea
solicitanilor de autorizaii.
Se recomand eliminarea necesitii
de semnare i contrasemnare a
autorizaiei de ctre secretarul
CMC, deoarece acesta nu are
competenele profesionale
pentru conrmarea sau atestarea
corectudinii informaiei expuse
n autorizaie. Asel, doar eful
Seciei Publicitate Stradal i eful
Direciei Dezvoltare Urban vor
responsabili pentru coninutul
i corectudinea autorizaiei.
Adiional, mpul pentru eliberarea
autorizaiei va redus, deoarece
va redus i numrul semnturilor
aplicate pe autorizaie.

4 Perfectarea Calculul liniilor roii Interaciunea dintre Pentru diminuarea riscului legat de
calculelor liniilor poate efectuat cu solicitant i executor calcularea liniilor roii a strzilor se
roii/stabilirea nclcarea prevederilor la etapa efecturii recomand elaborarea proiectului
limitelor terenului normave. Contra vizitei n teren. privind calcularea i stabilirea
unor favoruri din Lipsa proiectului liniilor roii pentru toate strzile din
partea solicitanilor, privind calcularea municipiul Chiinu, n conformitate
executorii pot efectua i stabilirea liniilor cu perspecvele de dezvoltare
calcule pentru a roii pentru prevzute n PUG or. Chiinu,
favoriza solicitantul. toate strzile din cu ulterioara aprobarea a acestora
Asel, exist riscul municipiul Chiinu, printr-un regulament al CMC.
prejudicierii bugetului n conformitate
PMC, intereselor cu perspecvele
publice (inclusiv ale de dezvoltare
serviciilor publice prevzute n PUG
sau ale prestatorilor or. Chiinu, cu
de servicii publice) i ulterioara aprobarea
intereselor private. a acestora printr-un
regulament al CMC.

5 Autorizaie de Facilitarea sau crearea Interaciunea dintre Sporirea msurilor de control


construire i dicultilor arciale solicitant i executor intern. De asemenea, se
amplasare a n procesul de obinere la etapa efecturii recomand angajarea n cadrul
dispozivului a autorizaiilor prin vizitei n teren. Direciei Audit Intern a unui
de publicitate alocarea discreionar Ambiguitatea actelor auditor cu studii i experien n
a cerinelor pentru normave care domeniul construciilor, urbanism
obinerea autorizaiei reglementeaz i infrastructur edilitar.
i favorizarea
121
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Nr. Serviciu/ Denumirea riscului Cauzele riscului Recomandri


domeniu

unei amplasri aceast acvitate.


mai avantajoase Norme juridice
a dispozivelor incomplete.
(panourilor). Capacitate redus
Amplasarea a instuiei. Polica
dispozivelor salarial irelevant
publicitare n zonele situaiei economice
solicitate de beneciar, actuale. Numrul
contrar intereselor mare de funcionari
publice. Exist implicai n aprobarea
zone centrale cu o proiectului decizie.
aglomeraie excesiv Lipsa responsabilitii
de panouri publicitare manageriale.

6 Autorizaie de Mit pentru a facilita Ambiguitatea Instuirea sistemului automazat


construire semnarea autorizaiei actelor normave de procesare a documentaiei
n termen (sau care reglementeaz de proiectare, care va permite
urgentarea procesului), aceast acvitate. monitoriza etapelor de primire
inclusiv pentru Norme juridice , perfectare, validare (semnare)
rezolvarea problemelor incomplete. i eliberare a Autorizaiilor de
care se depisteaz n Capacitate redus construire. Instuirea REGISTRULUI
documentele anexate. a instuiei. Polica ELECTRONIC al autorizaiilor
Riscul de ulizare a salarial irelevant i actelor permisive eliberate
prevederilor legale cu situaiei economice de Primrie i de structurile
referire la aprobarea actuale. subordonate acesteia. Registrul
tacit pentru a lsa s Numrul mare de electronic va conine informaia
treac proiecte care funcionari implicai despre actele permisive eliberate,
nu respect toate n aprobarea cum ar : numrul unic al actului,
normele legale i asel proiectului de decizie. denumirea, data eliberrii, datele
prejudiciind interesele Lipsa responsabilitii despre agentul economic i
publice sau colecve. manageriale. documentele n baza crora a
fost eliberat ecare act permisiv,
date privind posibilitatea de geo-
localizare a obiectului autorizat
(nr. cadastral, coordonate de
referin etc). Funcionarii
Primriei vor avea acces deplin la
informaia din registrul electronic,
inclusiv posibilitatea de a accesa
documentele anexate la cereri
n baza crora au fost eliberate
actele permisive. Asel, va crete
transparena procesului de eliberare
a actelor permisive, iar orice
persoan va putea sesiza nclcrile
n baza informaiei accesate din
registrul electronic al actelor
permisive eliberate. Accesul la
registru va public i va accesat
de pe pagina web a Primriei.
Informaia din Registru accesibil
public va redat n corespundere
cu normele pentru protecia
datelor cu caracter personal.
Registrul electronic urmeaz s
e completat la ecare etap a
procesului de lucru, de la depunerea
cererii i pn la eliberarea
documentului i plasarea lui n
registrul electronic.
- Elaborarea mecanismului
de atribuire i trasabilitate a

122 responsabililor. Asel, analiznd


Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Nr. Serviciu/ Denumirea riscului Cauzele riscului Recomandri


domeniu

efectele autorizaiilor elaborate


ntr-o anumit perioad de mp (de
exemplu, 1 an) s poat idencat
movul apariiei problemelor i
persoanele implicate n eliberarea nu
doar a autorizaiei de construcie,
dar i a documentelor ce au stat
la baza eliberrii acesteia (inclusiv
vericatorii de proiect). Acest
mecanism poate introdus ca
parte component a registrului
electronic, deoarece eliberarea
Autorizaiei de Construcie
este un proces tehnic, care nu
implic luarea deciziilor, ci doar
vericarea conformitii dosarului.
Lichidarea Direcei autorizare i
disciplin n construcii din cadrul
Primriei mun. Chiinu. Aceast
direcie urmeaz s e lichidat,
deoarece, n conformitate cu
Legea nr. 163 din 09.07.2010
privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcie i cu HG
Nr. 499 din 30.05.2000 despre
aprobarea Regulamentului-cadru
privind acvitatea organelor
locale de arhitectur i urbanism,
competenele i atribuiile
pentru perfectarea i eliberarea
autorizaiilor de construcie
sunt puse n sarcina organelor
de arhitectur i urbanism ale
APL, n cazul primriei mun.
Chiinu acest organ este Direcia
general arhitectur, urbanism
i relaii funciare a CMC.

7 Autorizaie Promovarea intereselor Ambiguitatea Se recomand elaborarea


de desinare anumitor prestatori actelor normave REGISTRULUI ELECTRONIC al
de servicii (pentru care reglementeaz autorizaiilor i actelor permisive
a efectua experza protecia eliberate de Primrie i de structurile
tehnic i/sau planul patrimoniului. subordonate acesteia.
de organizare a Norme juridice Asel, n procesul de eliberare a
lucrrilor), precum incomplete care nu avizelor de demolare, atunci cnd
i n cazul n care se respect. e vorba de un imobil protejat de
stat sau care poate s e afectat n
setul de documente Lipsa mecanismelor
rezultatul demolrii, APL din mun.
anexat la cerere de responsabilizare
Chiinu trebuie s se expun
conine greeli sau managerial a pe acest subiect.
avize negave. Riscul funcionarilor. Pentru diminuarea riscurilor de
eliberrii autorizaiilor Inacvitate prejudiciere a vecinilor (nu doar a
de demolare care administrav. coproprietarilor) este recomandat
aduc prejudicii Lipsa responsabilizrii ca n lista cerinelor ce trebuie
co-proprietarilor, administrave ndeplinite pentru demolare s e
vecinilor i fondului i penale pentru introdus obligaia ca Solicitantul s
monumentelor distrugerea anune, prin o nocare individual,
de istorie, art i patrimoniului istoric. vecinii despre intenia de demolare
arhitectur din i perioada lucrrilor. De asemenea,
mun. Chiinu. este necesar de inclus n procedurile
de demolare cerine suplimentare
de informare prealabil (de exemplu,
10 zile) la fa locului cu privire
la demolarea ediciilor amplasate
n vecintatea nemijlocit a altor
edicii i de anumite dimensiuni
(de exemplu, peste 2 etaje).
123
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Nr. Serviciu/ Denumirea riscului Cauzele riscului Recomandri


domeniu

8 Autorizaie Tergiversarea eliberrii Descrierea proceselor Se recomand elaborarea


de funcionare autorizaiei pentru i paapoartelor REGISTRULUI ELECTRONIC al
a-l determina pe serviciilor nu este autorizaiilor i actelor permisive
beneciar s plteasc sucient de clar. eliberate de Primrie i de
anumite sume de bani. Nu exist o structurile subordonate acesteia..
monitorizare a
respectrii procesului.

9 Autorizaie de Riscul de corupie Lipsa transparenei Se recomand elaborarea


schimbare a const n perceperea proceselor. REGISTRULUI ELECTRONIC al
desnaiei unor pli sau benecii Insuciena autorizaiilor i actelor permisive
de diferit natur controlului privind eliberate de Primrie i de structurile
(inclusiv, neposm, respectarea subordonate acesteia.
trac de inuen, termenilor. Msuri de sporire a controlului
clientelism polic, Interaciunea direct procesului dat, n conformitate cu
etc) cu scopul de a dintre beneciar i procedurile controlului intern.
obine autorizaia n executor. De asemenea, implementarea
termen sau urgentarea Limitarea informrii msurilor ce faciliteaz informarea
acesteia. beneciarilor. persoanelor interesate i a publicului
Acceptarea Baza normav n procesul de luare a unor
documentaiei cu insucient. asemenea decizii.
abateri de la norm. Elaborarea i aprobarea
documentaiei de urbanism i
amenajare a teritoriului (zonale).
Pierderile publice cauzate de
lipsa acestor documente sunt
inesmabile. Realitatea ne arat
c polica existent a condus
la situaii vdit n defavoarea
intereselor publice i colecve (de
ex., situaia din centrul, apariia
cldirilor cu peste 10 etaje, etc).

10 Cercatul Riscurile de corupie Lipsa transparenei Se recomand elaborarea


de urbanism sunt reduse. proceselor. REGISTRULUI ELECTRONIC al
informav Insuciena autorizaiilor i actelor permisive
controlului privind eliberate de Primrie i de structurile
respectarea subordonate acesteia.
termenilor. Se recomand implementarea
Interaciunea direct Ghieului Unic Electronic pentru
dintre beneciar i a minimiza interaciunea zic
executor. dintre solicitani i funcionarii
Baza normav din cadrul Direciei Autorizare
insucient. Proiectri i Direciei Dezvoltare
Urban. Se recomand instuirea
sistemului automazat pentru
procesarea cererilor, care va permite
monitorizarea etapelor de: primire,
perfectare, validare (semnare)
i eliberare a Autorizaiilor de
construire. Instuirea Registrului
electronic (public) pentru
cercatele de urbanism informave
n conformitate cu reglementrile
i standardele naionale.

124
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Nr. Serviciu/ Denumirea riscului Cauzele riscului Recomandri


domeniu

11 Cercatul de Tracul de inuen, Lipsa documentaiei Elaborarea unei soluii pentru


urbanism pentru luarea de mit, de urbanism zonal dezvoltarea ct mai urgent a
proiectare conictul de interese i a mecanismelor documentaiei urbanisce i de
i favorizarea anumitor de control pentru amenajare a teritoriului. Aprobarea
ageni economici respectarea acestor acesteia ntr-un mod transparent i
i beneciari n documente. parcipav, cu organizarea audierilor
detrimentul intereselor Lipsa transparenei publice n ecare zon parcular.
publice i private. proceselor. Pentru evitarea deciziilor voluntare,
Riscul de trac de Insuciena este important ca ecare persoan
inuen pentru controlului privind s cunoasc ce urmeaz sau ce i
urgentarea semnrii respectarea unde e permis s e construit lng
cercatelor termenilor. locuina sa.
urbanisce. Interaciunea direct Sporirea responsabilitii personale
dintre beneciar i a Primarului pentru eliberarea
executor. Cercatelor de Urbanism. Asel,
Baza normav orice problem legat de acest
insucient. subiect, n raport cu beneciarii i
alte organe, s poat atribuite doar
Primarului (indiferent dac Primarul
a delegat aceast funcie altei
persoane). Imaginea oraului rezid
n funcionalitatea lui iar cercatul
de urbanism pentru proiectare
este unul din cele mai importante
instrumente prin care aceasta
funcionalitate se realizeaz.
Se recomand elaborarea
REGISTRULUI ELECTRONIC al
autorizaiilor i actelor permisive
eliberate de Primrie i de structurile
subordonate acesteia.
Se recomand recepionarea
cererilor pentru obinerea
autorizaiei n cadrul Centrului
de Deservire a Cetenilor de
ctre un operator. Operatorul
trebuie s execute strict funcia de
recepionare a nocrilor, n baza
regulamentului detaliat i clar privind
eliberarea cercatului de urbanism
pentru proiectare, i s trimit
cererea executorilor din cadrul
direciei responsabile.
Se recomand informarea
cetenilor privind condiiile
i procedura de eliberare a
cercatului de urbanism pentru
proiectare, n special, obligavitatea
Primriei de a obine de la serviciile
desconcentrate avizrile necesare
pentru perfectarea cercatului.
Aceste prevederi trebuie s
e publicate pe pagina web a
Primriei i aate pe panoul
informaional din cadrul Centrului
pentru Deservirea Cetenilor.

125
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Nr. Serviciu/ Denumirea riscului Cauzele riscului Recomandri


domeniu
12 Concrezarea Tracul de inuen, Lipsa descrierii Angajarea n cadrul DGAURF a
suprafeelor luare de mit, procesului i inginerilor cadastrali cercai
conictul de interese paaportului serviciului. pentru efectuarea lucrrilor de
i favorizarea anumitor Lucrrile respecve se precizare a suprafeelor pentru
ageni economici fac contrar prevederilor terenurile proprietate municipal,
i beneciari Legii nr. 354 din supuse nstrinrii sau arendrii,
n detrimentul 28.10.2004 cu privire sau contractarea unei ntreprinderi
intereselor publice la formarea bunurilor sau instuii specializate
imobile, Legii nr. 1543 care s fac aceste lucrri cu
din 25.02.1998 privind ingineri cadastrali cercai.
cadastrul bunurilor
imobile i Instruciunii
cu privire la modul de
elaborare i actualizare
a planurilor cadastrale
i geometrice aprobate
de Agenia Relaii
Funciare i Cadastru
prin Ordinul nr. 140
din 06.08.2012.
n conformitate cu
legislaia menionat,
aceste lucrri urmeaz
s e efectuate de
inginerii cadastrali
cercai n modul
stabilit de legislaie.
13 Perfectarea Tracul de inuen, Lipsa descrierii Se recomand elaborarea
de trasee ale luarea de mit pentru procesului i REGISTRULUI ELECTRONIC al
reelelor tehnice acceptarea setului de paaportului autorizaiilor i actelor permisive
(schema de documente anexat la serviciului. eliberate de Primrie i de
amplasare a cerere care conine Lipsa controlului structurile subordonate acesteia..
reelelor greeli, devieri sau asupra executrii
tehnice avize negave din interne a sarcinilor.
partea altor instuii.

14 Perfectarea Riscul de trac de Ambiguitatea Msurile necesare pentru diminua-


deciziilor inuen i/sau mit actelor normave rea riscurilor n unele aspecte
cu privire la pentru urgentarea care reglementeaz depesc atribuiile autoritilor
autencarea procesului de obinere aceast acvitate. locale. Pentru a diminua riscurile
dreptului de a deciziei. Norme juridice de calculare i conrmare a
proprietate Riscul de trac de incomplete. suprafeelor de teren, este bine de
inuen, mit, Lipsa descrierii sistemazat procesul de privazare
clientelism polic procesului i (trebuie de inut cont c din spiritul
pentru obinerea unei paaportului hotrrii de guvern 984/ 1998
decizii favorabile, de a serviciului. rezulta c principala modalitate de
prende i ulterior a Sunt prea muli mproprietrire va la iniiava APL),
aprobat privazarea actori n ntregul asel nct terenurile aferente
unei suprafee de proces de perfectare s e deja delimitate de APL.
teren mai mari sau a deciziei care Sporirea transparenei, chiar
n alt form dect semneaz, aprob i i n acvitile mai tehnice, ar
cum rezult din actele coordoneaz. permite o mai bun claricare
normave. Cele Implicarea Consiliului a situaiei reale prin implicarea
mai mari riscuri de Municipal n acest sau informarea altor persoane
corupie intervin n proces. interesate. Se recomand elaborarea
momentul cnd se Asel, REGISTRULUI ELECTRONIC al
ncalc prevederile responsabilitatea autorizaiilor i actelor permisive
actelor normave sau este distribuit i eliberate de Primrie i de
se interpreteaz n termenul total pentru structurile subordonate acesteia.
favoarea beneciarului perfectarea deciziilor Automazarea proceselor de
i n detrimentul poate ajunge pn perfectare, avizare i naintare n
intereselor publice la 6-8 luni. comisiile de specialitate (CMC) a
sau private. proiectelor de decizii cu privire
la autencarea dreptului de
proprietate. Aceasta ar permite

126
reducerea posibilitii de
intervenie a factorului uman n
tergiversarea procesului respecv.
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Nr. Serviciu/ Denumirea riscului Cauzele riscului Recomandri


domeniu

15 Perfectarea Riscul de trac de Din cauza termenului Pentru a diminua riscurile privind
deciziilor inuen i/sau mit lung de prestare eliberarea unor decizii eronate sau
cu privire la pentru urgentarea a serviciului i cu nclcarea deliberat a unor
stabilirea relaiilor procesului de obinere nesiguranei c prevederi din actele normave, se
de arend a a deciziei. acesta se poate recomand urgentarea procesului
terenurilor Riscul de trac de naliza vreodat, de obinerea a tlurilor pentru
aferente (inclusiv, inuen, mit, se creeaz toate proprietile publice (nregistrate la
prelungirea clientelism polic condiiile pentru cadastru).
termenului pentru obinerea unei ca beneciarul Se recomand elaborarea
de arend) decizii favorabile. s considere c REGISTRULUI ELECTRONIC al
fr o plat sau autorizaiilor i actelor permisive
o intervenie eliberate de Primrie i de
suplimentar structurile subordonate acesteia.
serviciul nu va Automazarea proceselor de
posibil de obinut perfectare, avizare i naintare n
(sau va cu mare comisiile de specialitate (CMC) a
ntrziere). Comisiile proiectelor de decizii cu privire
de specialitate pot la stabilirea relaiilor de arend a
s nu ia decizia n terenurilor aferente. Aceasta ar
termeni rezonabili. permite reducerea posibilitii de
De asemenea, intervenie a factorului uman n
responsabilitatea tergiversarea procesului respecv.
fa de deciziile
luate n comisii
este distribuit
ntre toi membrii.
Membrii comisiilor de
specialitate nu sunt
speciali n domeniu
i iau decizii n baza
intereselor police.
De asemenea, luarea
deciziei n cadrul
edinei CMC este un
proces necontrolat
i imprevizibil. Din
aceast cauz,
perfectarea deciziilor
cu privire la termenul
de proprietate poate
dura pn la 6-8 luni.

16 Perfectarea Riscul de trac de Din cauza termenului Excluderea din Regulament


deciziilor inuen i/sau mit lung de prestare a dreptului de privazare n
cu privire la pentru urgentarea a serviciului i cazul construciilor nenalizate.
privazarea procesului de obinere nesiguranei c Modicarea legislaiei cu privire
(vnzarea, a deciziei. acesta se poate la privazarea n baza preului
cumprarea) Riscul de trac de naliza vreodat, normav, nlocuind-l cu preul
terenurilor inuen, mit, se creeaz toate n baza raportului de evaluare.
aferente clientelism polic condiiile pentru Rapoartele de evaluare se vor
obiecvelor pentru obinerea unei ca beneciarul efectua (comanda) doar de ctre
privazate decizii favorabile. s considere c primrie.
i private Cel mai mare risc fr o plat sau Sporirea transparenei acvitii
n acest caz este o intervenie comisiilor CMC i adoptarea unui
legat de procesele suplimentar regulament prin care s se descrie
ce au loc n CMC. serviciul nu va foarte exact n ce cazuri consilierii
posibil de obinut pot returna dosarele la revizuire,
(sau va cu mare ieiririle n teren etc.
ntrziere). Comisiile Se recomand elaborarea
de specialitate pot REGISTRULUI ELECTRONIC al
s nu ia decizia n autorizaiilor i actelor permisive
termeni rezonabili. eliberate de Primrie i de
De asemenea,
responsabilitatea
structurile subordonate acesteia
Automazarea proceselor de 127
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Nr. Serviciu/ Denumirea riscului Cauzele riscului Recomandri


domeniu
fa de deciziile perfectare, avizare i naintare n
luate n comisii comisiile de specialitate (CMC) a
este distribuit proiectelor de decizii cu privire la
ntre toi membrii. privazarea (vnzarea, cumprarea)
Membrii comisiilor de terenurilor aferente obiecvelor
specialitate nu sunt privazate i private. Aceasta ar
speciali n domeniu permite reducerea posibilitii de
i iau decizii n baza intervenie a factorului uman n
intereselor police.
tergiversarea procesului respecv.
De asemenea, luarea
deciziei n cadrul
edinei CMC este un
proces necontrolat
i imprevizibil.
17 Perfectarea Luarea de mit, sau/i Implicarea prea Se recomand elaborarea
tlurilor de tracul de inuen, multor funcionari i REGISTRULUI ELECTRONIC al
autencare neposm, clientelism lipsa responsabilitii autorizaiilor i actelor permisive
a dreptului de polic cu referire la nale pentru luarea eliberate de Primrie i de
proprietate urgentarea procesului deciziilor. structurile subordonate acesteia.
de eliberare a tlului. Lipsa descrierii
proceselor i
paaportului
serviciului.
Lipsa termenului de
eliberare a tlului.
Lipsa proceselor
de control i de
responsabilizare
intern.
Este un proces
rudimentar, cu
grad limitat de
automazare.
18 Perfectarea Tracul de inuen, Lipsa descrierii Angajarea n cadrul DGAURF a
schemelor privind luarea de mit, procesului i inginerilor cadastrali cercai
delimitarea conictul de interese paaportului pentru efectuarea lucrrilor de
hotarelor i favorizarea anumitor serviciului. precizare a suprafeelor pentru
(imobilelor ageni economici Lucrrile respecve terenurile proprietate municipal,
cu desnaie i beneciari se fac contrar supuse nstrinrii sau arendrii, sau
locav/alt n detrimentul prevederilor Legii nr. contractarea unei ntreprinderi sau
desnaie dect intereselor publice. 354 din 28.10.2004 instuii specializate care s fac
cu privire la formarea
locav) aceste lucrri cu ingineri cadastrali
bunurilor imobile,
cercai.
Legii nr. 1543 din
- Se recomand elaborarea
25.02.1998 privind
cadastrul bunurilor REGISTRULUI ELECTRONIC
imobile i Instruciunii al autorizaiilor i actelor
cu privire la modul permisive eliberate de Primrie
de elaborare i de structurile ubordonate
i actualizare a acesteia.
planurilor cadastrale
i geometrice
aprobate de Agenia
Relaii Funciare
i Cadastru prin
Ordinul nr. 140
din 06.08.2012.
n conformitate
cu legislaia
menionat, aceste
lucrri urmeaz s
e efectuate de
inginerii cadastrali

128
cercai n modul
stabilit de legislaie.
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Nr. Serviciu/ Denumirea riscului Cauzele riscului Recomandri


domeniu

19 Perfectarea Responsabilitatea Interaciunea direct Se recomand elaborarea


acordurilor pentru corectudinea dintre beneciar i REGISTRULUI ELECTRONIC al
adiionale la acordului este n executor n mpul autorizaiilor i actelor permisive
contractele seama Viceprimarului vizitelor n teren. eliberate de Primrie i de structurile
de locaiune/ i Secretarului CMC, Lipsa proceselor de subordonate acesteia. Ca parte
comodat al dar nu a executorului. control. component a Registrului electronic,
ncperilor din Tracul de inuen, Lipsa registrului se recomand instuirea sistemului
patrimoniul luarea de mit, unic al patrimoniului automazat de monitorizare a
municipal conictul de interese imobil municipal. proceselor interne de perfectare,
nelocav n detrimentul validare (semnare) i eliberare a
intereselor publice. acordurilor adiionale la contractele
de locaiune/comodat al ncperilor
din patrimoniul municipal nelocav.
Se recomand recepionarea
cererilor pentru obinerea
autorizaiei n cadrul Centrului
de Deservire a Cetenilor de
ctre un operator. Operatorul
trebuie s execute strict funcia de
recepionare a nocrilor, n baza
regulamentului detaliat i clar privind
perfectarea acordurilor adiionale la
contractele de locaiune. i s trimit
cererea executorilor din cadrul
direciei responsabile.
Se recomand implementarea
Ghieului Unic Electronic pentru a
minimiza interaciunea zic dintre
solicitani i funcionarii din cadrul
Direciei Patrimoniu Municipal.

20 Perfectarea n procesul de prestare n procesul de n procesul de prestare a acestui


cercatului de a acestui serviciu nu prestare a acestui serviciu nu au fost idencate
parcipare sau au fost idencate serviciu nu au riscuri de corupie semnicave
neparcipare riscuri de corupie fost idencate
la privazare semnicave. riscuri de corupie
semnicave.

21 Perfectarea Procedura de prestare Lipsa proceselor clare Odat cu implementarea Ghieului


adeverinei a acestui serviciu i a paapoartelor Unic, riscurile se micoreaz i mai
de scoatere implic riscuri minime relevante ale mult.
a bunurilor de corupie, legate serviciului acordat Se recomand obinerea
persoanei zice doar de urgentarea serviciului n regim de urgen.
care a locuit procesului.
pe teritoriul
mun. Chiinu

22 Perfectarea Responsabilitatea Interaciunea direct Se recomand elaborarea


proiectului pentru corectudinea dintre beneciar i REGISTRULUI ELECTRONIC al
de contract acordului este n executor n mpul autorizaiilor i actelor permisive
privind darea seama Viceprimarului vizitelor n teren. eliberate de Primrie i de
n locaiune/ i Secretarului CMC, Lipsa proceselor de structurile subordonate acesteia.
comodat a dar nu a executorului. control. Ca parte component a Registrului
ncperilor din Tracul de inuen, Lipsa registrului electronic, se recomand instuirea
patrimoniul luarea de mit, unic al patrimoniului sistemului automazat de
municipal conictul de interese imobil municipal. monitorizare a proceselor interne
nelocav n detrimentul de perfectare, validare (semnare)
intereselor publice. i eliberare a contractelor de
locaiune/comodat a ncperilor din
patrimoniul municipal nelocav.

129
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Nr. Serviciu/ Denumirea riscului Cauzele riscului Recomandri


domeniu

23 Perfectarea n procesul de prestare Lipsa proceselor clare Msuri de sporire a transparenei


contractelor de a acestui serviciu nu i apaapoartelor procesului de privazare a
privazare a au fost idencate relevante ale locuinelor i n acvitatea
fondului locav riscuri de corupie serviciului acordat. comisiei de privazare.
semnicave. Totoda-
t, riscul de corupie
se manifest n
urgentarea procesului
sau/i acordarea unor
consultaii sau al p
de favoruri pentru
care beneciarii pot
s ofere anumite
recompense.
24 Perfectarea Riscurile ce in de Deciziile n cadrul Se recomand elaborarea
proiectului intervenia benecia- comisiilor se iau REGISTRULUI ELECTRONIC al
de decizie rului pentru urgentarea conform criteriilor autorizaiilor i actelor permisive
privind darea procesului. Procesul police, iar membrii eliberate de Primrie i de structurile
este complex, cu impli-
n locaiune/ comisiilor nu subordonate acesteia.
carea a mai multor
comodat a sunt speciali n Automazarea proceselor de
actori, inclusiv a CMC.
ncperilor din Termenul poate ajunge domeniile vizate de perfectare, avizare i naintare n
patrimoniul pn la 6-8 luni. deciziile luate. comisiile de specialitate (CMC) a
municipal Riscuri de trac de Implicarea CMC n proiectelor de decizii privind darea
nelocav (cu/ inuen, neposm, proces. n locaiune/comodat a ncperilor
fr drept de clientelism polic, mit, Lipsa Registrului din patrimoniul municipal nelocav
privazare) pentru obinerea unui suprafeelor libere/ (cu/fr drept de privazare).
rezultat poziv. Aceste pasibile drii n Aceasta ar permite reducerea
aciuni pot avea loc locaiune posibilitii de intervenie a
prin consilierii CMC Lipsa Registrului factorului uman n tergiversarea
sau prin funcionarii actualizat a procesului respecv, deoarece
publici. Aprobarea n suprafeelor date procesul devine transparente i uor
cadrul CMC are loc n n locaiune. de monitorizat.
funcie de deliberrile Separarea proceselor de luare
care au loc n cadrul a deciziilor de cel de executare.
edinei. Examinarea Asel, prin decizia CMC se aprob
unor subiecte poate
lista patrimoniului care poate dat
amnat pentru
n locaiune i termenii de dare n
alte edine ale CMC.
Riscurile de corupie locaiune, fr dreptul de privazare.
const i n acvitatea n aceste condiii, Primria,
netransparent a uliznd cele mai bune pracci
comisiilor de speciali- de management al patrimoniului,
tate. Responsabilitatea gesoneaz aceste acve cu scopul
pentru deciziile luate de a obine maximum de benecii
n cadrul comisiilor pentru APL. n cazul imobilelor
este distribuit ntre pasabile de privazare, CMC va
membrii comisiilor. elabora i aproba programul de
Riscurile de dare privazare pe 5 ani. Execuvul va
de mit sau trac pune n aplicare acest program.
de inuen pentru Instuirea criteriilor de performan
gsirea unui imobil/ pentru direciile ce se ocup de
ncperi care sasfac gesunea acestor acve sau chiar
cel mai bine cerinele de transferat n gesune privat.
beneciarului. Din
cauza lipsei de
transparen, n
prezent un potenial
beneciar nu poate
s ia o decizie sau s
analizeze o ofert fr
intervenia persoanelor
din APL. Solicitarea
unei oferte pentru
locaiune este sub

130
riscul de a nu primi
toate opiunile posibile.
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Nr. Serviciu/ Denumirea riscului Cauzele riscului Recomandri


domeniu

25 Perfectarea n procesul de prestare Lipsa proceselor clare Se recomand elaborarea


contractului a acestui serviciu nu au i a paapoartelor REGISTRULUI ELECTRONIC al
de privazare fost idencate riscuri relevante ale autorizaiilor i actelor permisive
a ncperilor evidente de corupie. serviciului acordat. eliberate de Primrie i de
nelocave date ns, procesul poate structurile subordonate acesteia.
n locaiune tergiversat, deoarece Ca parte component a Registrului
pe lng executorul electronic, se recomand
care perfecteaz instuirea sistemului automazat
contractul, acesta este de monitorizare a proceselor
aprobat de ctre eful interne de perfectare, validare
Direciei, Viceprimar (semnare) i eliberare a contractelor
i Secretarul CMC. n de privazare a ncperilor
cazul indisponibilitii nelocave date n locaiune.
acestor funcionari
de a semna/aproba
contractul, procesul
de eliberare a acestuia
poate tergiversat.

26 Perfectarea Riscuri de corupie Lipsa proceselor clare Se recomand elaborarea


actelor pentru legate de urgentarea i a paapoartelor REGISTRULUI ELECTRONIC al
privazarea procesului. Procesul relevante ale autorizaiilor i actelor permisive
ncperilor dureaz destul de mult serviciului acordat. eliberate de Primrie i de structurile
nelocave date mp i implic mai subordonate acesteia.
n locaiune muli actori, inclusiv Sporirea transparenei n acvitatea
(pentru a Comisia de privazare. Comisiei de Privazare.
remise Comisiei Riscul ce ine de
de privazare) incertudinea
lurii deciziei de
ctre Comisia de
privazare. Comisia
poate invoca diferite
solicitri suplimentare
de informaii sau
vericri pentru a
tergiversa procesul
de luare a deciziei.

27 Celebrarea Tergiversarea, Cauze generale i de Recomandri generice:


nunilor de aur facilitarea procesului capacitate: Implementarea Ghieului Unic
i diamant de promovare/ Ambiguitatea pentru minimizarea interaciunii
semnare/aprobare actelor normave dintre beneciari i executori.
mai rapida a cererii care reglementeaz Sporirea capacitii serviciului.
aceast acvitate. mbuntirea procesului de
Norme juridice informare a beneciarilor n front-
incomplete. oce
Modicri dese ale Elaborarea mecanismelor de
legislaiei. Capacitate monitorizare a serviciilor prestate.
redus a instuiei. Separarea funciilor i atribuiilor.
Polica salarial Reevaluarea elor de post i
irelevant situaiei ale atribuiilor funcionarilor i
economice actuale. angajailor din cadrul direciilor.
Cauze specice: Reevaluarea policilor de angajare.
Numrul mare de Responsabilizarea managerilor
funcionari implicai pentru nerespectarea cadrului de
n aprobarea reglementare.
proiectului de decizie Crearea procedurilor clare e de
(9 funcionari, livrare i schimb de informaii despre
inclusiv Primarul beneciari i potenialii beneciari
General aprob dintre diferii prestatori de servicii.
proiectul de decizie).

131
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Nr. Serviciu/ Denumirea riscului Cauzele riscului Recomandri


domeniu
28 Omagierea Abuzul n serviciu (prin Limitarea accesului Recomandri generice:
persoanelor prestarea serviciilor la informaie Implementarea Ghieului Unic
centenare necorespunztoare al acestora, pentru minimizarea interaciunii
beneciarilor) managementul dintre beneciari i executori.
inadecvat al Sporirea capacitii serviciului.
informaiilor de mbuntirea procesului de
ctre front oce. informare a beneciarilor n front-
oce.
Elaborarea mecanismelor de
monitorizare a serviciilor prestate.
Separarea funciilor i atribuiilor.
Reevaluarea elor de post i
a atribuiilor funcionarilor i
angajailor din cadrul direciilor.
Reevaluarea policilor de angajare.
Responsabilizarea managerilor
pentru nerespectarea cadrului de
reglementare.
Crearea procedurilor clare de livrare
i schimb de informaii despre
beneciari i potenialii beneciari
dintre diferii prestatori de servicii.
29 Depunerea Tracul de inuen al Cauze generale i de Recomandri generice:
jurmntului de funcionarilor pentru capacitate: Implementarea Ghieului unic.
credin fa a facilita organizarea Ambiguitatea Elaborarea REGISTRULUI
de Republica procesului, uliznd actelor normave ELECTRONIC al autorizaiilor
Moldova de ctre reeaua administrav care reglementeaz i actelor permisive eliberate
cetenii strini aat la dispoziie aceast acvitate. de Primrie i de structurile
Norme juridice subordonate acesteia.
incomplete. Sporirea capacitii serviciului.
Modicri dese ale mbuntirea procesului de
legislaiei. Capacitate informare a beneciarilor n front-
redus a instuiei. oce.
Polica salarial Elaborarea mecanismelor de
irelevant situaiei monitorizare a serviciilor prestate.
economice actuale. Separarea funciilor i atribuiilor.
Cauze specice: Reevaluarea elor de post
Limitarea accesului i atribuiilor funcionarilor i
la informaie,, angajailor din cadrul direciilor.
managementul Reevaluarea policilor de angajare.
inadecvat al Responsabilizarea managerilor
informaiilor de pentru nerespectarea cadrului de
ctre front oce. reglementare.
Crearea procedurilor clare de livrare
i schimb de informaii despre
beneciari i potenialii beneciari
dintre diferii prestatori de servicii.
30 nregistrarea Nu au fost idencate Cauze generale i de Recomandri generice:
i eliberarea riscuri semnicave capacitate: Implementarea Ghieului Unic
extraselor din de corupie. Un Ambiguitatea pentru minimizarea interaciunii
Registrul de Stat risc potenial ar actelor normave dintre beneciari i executori.
al Asociaiilor putea interveni n care reglementeaz Elaborarea REGISTRULUI
Obte ulizarea resurselor aceast acvitate. ELECTRONIC al autorizaiilor
administrave, prin Norme juridice i actelor permisive eliberate
abuzul n serviciu incomplete. de Primrie i de structurile
pentru inmidarea Modicri dese ale subordonate acesteia.
oponenilor polici, legislaiei. Capacitate Sporirea capacitii serviciului.
prin refuzul/ redus a instuiei. mbuntirea procesului de
tergiversarea obinerii Polica salarial informare a beneciarilor n front-
acestui extras irelevant situaiei oce.
economice actuale. Elaborarea mecanismelor de
Cauze specce: monitorizare a serviciilor prestate.
Interaciunea direct Separarea funciilor i atribuiilor.

132
dintre beneciar Reevaluarea elor de post i
i executor. atribuiilor funcionarilor i
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Nr. Serviciu/ Denumirea riscului Cauzele riscului Recomandri


domeniu

angajailor din cadrul direciilor.


Reevaluarea policilor de angajare.
Responsabilizarea managerilor
pentru nerespectarea cadrului de
reglementare.
Crearea procedurilor clare de livrare
i schimb de informaii despre
beneciari i potenialii beneciari
dintre diferii prestatori de servicii.
31 Eliberarea Tracul de inuen Cauze generale i de Implementarea Ghieului Unic
legimaiei de pentru a facilita/ capacitate: Electronic pentru minimizarea
represat polic urgenta procesul de Ambiguitatea interaciunii dintre beneciari i
luare a deciziilor n actelor normave executori.
reeaua administrav, care reglementeaz Sporirea capacitii serviciului.
n favoarea aceast acvitate. mbuntirea procesului de
solicitantului. Norme juridice informare a beneciarilor n front-
Abuzul de serviciu incomplete. oce.
care se manifest prin Modicri dese ale Elaborarea mecanismelor de
limitarea accesului legislaiei. Capacitate monitorizare a serviciilor prestate.
la informaie al redus a instuiei. Separarea funciilor i atribuiilor.
beneciarilor i Polica salarial Reevaluarea elor de post
prestarea ulterioar ale irelevant situaiei i atribuiilor funcionarilor i
acestora contra unui economice actuale. angajailor din cadrul direciilor.
beneciu personal Cauze specice: Reevaluarea policilor de angajare.
sau interpretarea Numrul mare de Responsabilizarea managerilor
arbitrar a condiiilor funcionariimplicai n pentru nerespectarea cadrului de
de eligibilitate pentru aprobarea proiectului reglementare.
obinerea legimaiei de decizie (9 Crearea procedurilor clare de livrare
de represat polic. funcionari, inclusiv i schimb de informaiir despre
Primarul General, beneciari i potenialii beneciari
aprob proiectul dintre diferii prestatori de servicii.
de decizie).

32 nregistrarea Ulizarea resurselor Cauze generale i de Implementarea Ghieului Unic


asociaiilor administrave capacitate: pentru minimizarea interaciunii
obte pentru tergiversarea/ Ambiguitatea dintre beneciari i executori.
urgentarea procesului actelor normave Recomandri privind sporirea
sau acceptarea care reglementeaz capacitii serviciului:
nregistrrii acestora aceast acvitate. mbuntirea procesului de
n lipsa tuturor actelor Norme juridice informare a beneciarilor n front-
de constuire sau incomplete. oce.
a neconformitii Modicri dese ale Elaborarea mecanismelor de
actelor anexe cererii legislaiei. Capacitate monitorizare a serviciilor prestate.
de nregistrare. ntregul redus a instuiei. Separarea funciilor i atribuiilor.
proces de nregistrare Polica salarial Reevaluarea elor de post
a asociaiilor obte irelevant situaiei i atribuiilor funcionarilor i
poate tergiversat economice actuale. angajailor din cadrul direciilor.
din cauza parciprii Cauze specice: Reevaluarea policilor de angajare.
mai multor funcionari Numrul mare de Responsabilizarea managerilor
n procesul de funcionari implicai pentru nerespectarea cadrului de
semnare a proiectului n aprobarea reglementare.
de dispoziie proiectului de decizie Crearea procedurilor clare i
5 funcionari: eful (9 funcionari, calendare de livrare i schimb
Direciei, Redactorul, inclusiv Primarul de informaii despre beneciari
Direcia Juridic, General, aprob i potenialii beneciari dintre
Primarul General, proiectul decizie). diferii prestatori de servicii.
Secretarul CMC.
33 Organizarea Facilitarea sau crea- Cauze generale Implementarea Ghieului Unic
coordonrii rea dicultilor i de capacitate: pentru minimizarea interaciunii
textelor n arciale n procesul Ambiguitatea dintre beneciari i executori.
publicitatea de organizare a actelor normave Recomandri privind sporirea
exterioar coordonrii textelor n
publicitatea exterioar,
care reglementeaz
aceast acvitate.
capacitii serviciului :
133
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Nr. Serviciu/ Denumirea riscului Cauzele riscului Recomandri


domeniu

pentru ca funcionarul Norme juridice mbuntirea procesului de


responsabil din cadrul incomplete. informare a beneciarilor
Direciei s obin Modicri dese ale n front-oce.
benecii personale legislaiei. Capacitate Elaborarea mecanismelor de
redus a instuiei. monitorizare a serviciilor prestate.
Polica salarial Separarea funciilor i atribuiilor.
irelevant situaiei Reevaluarea elor de post i
economice actuale. ale atribuiilor funcionarilor i
Cauze specice: angajailor din cadrul direciilor.
Numrul mare de Reevaluarea policilor de angajare.
funcionari implicai Responsabilizarea managerilor
n aprobarea pentru nerespectarea cadrului
proiectului de decizie de reglementare.
(9 funcionari, Crearea procedurilor clare de livrare
inclusiv Primarul i schimb de informaii despre
General, aprob beneciari i potenialii beneciari
proiectul de decizie). dintre diferii prestatori de servicii.

34 Stabilirea Facilitarea sau Cauze generale i de Implementarea Ghieului Unic


statutului textelor crearea dicultilor capacitate: Electronic pentru minimizarea
n dispozivele arciale n procesul Ambiguitatea interaciunii dintre beneciari i
de publicitate de organizare a actelor normave executori.
la amenajarea coordonrii textelor n care reglementeaz Recomandri privind sporirea
locului de comer publicitatea exterioar, aceast acvitate. capacitii serviciului :
i prestri servicii pentru obinerea Norme juridice mbuntirea procesului de
beneciilor personale incomplete. informare a beneciarilor n front-
ale funcionarului Modicri dese ale oce.
responsabil din legislaiei. Capacitate Elaborarea mecanismelor de
cadrul Direciei redus a instuiei. monitorizare a serviciilor prestate.
Polica salarial Separarea funciilor i atribuiilor.
irelevant situaiei Reevaluarea elor de post i
economice actuale. ale atribuiilor funcionarilor i
Cauze specice: angajailor din cadrul direciilor.
Numrul mare de Reevaluarea policilor de angajare.
funcionari implicai Responsabilizarea managerilor
n aprobarea pentru nerespectarea cadrului de
proiectului de decizie reglementare.
(9 funcionari, Crearea procedurilor clare de livrare
inclusiv Primarul i schimb de informaii despre
General, aprob beneciari i potenialii beneciari
proiectul de decizie). dintre diferii prestatori de servicii.

35 Ajutor social/ Interpretarea Cauze generale i de Implementarea Ghieului Unic


ajutorul pentru voluntar a condiiilor capacitate: Electronic, pentru a minimiza
perioada rece de eligibilitate a Ambiguitatea interaciunea dintre beneciari i
a anului beneciarilor , abuzul actelor normave executori.
n serviciu, tracul de care reglementeaz Recomandri privind sporirea
inuen, darea de aceast acvitate. capacitii serviciului :
mit, tergiversarea Norme juridice mbuntirea procesului de
atribuirii statutului incomplete. informare a beneciarilor n front-
de beneciar prin Modicri dese ale oce.
prestarea serviciilor legislaiei. Capacitate Elaborarea mecanismelor de
necorespunztoare redus a instuiei. monitorizare a serviciilor prestate.
beneciarilor sau prin Polica salarial Separarea funciilor i atribuiilor.
limitarea accesului irelevant situaiei Reevaluarea elor de post i
la informaie pentru economice actuale. a atribuiilor funcionarilor i
beneciari. Cauze specice: angajailor din cadrul direciilor.
Lipsa separrii Reevaluarea policilor de angajare.
clare a nivelului de Responsabilizarea managerilor
acces i normele pentru nerespectarea cadrului de
contradictorii fac ca reglementare.
personalul de diferit Stabilirea procedurilor clare de
nivel s aib acces la livrare i schimb de informaii despre
date condeniale i beneciari i potenialii beneciari
s poat lua decizii dintre diferii prestatori de servicii.
care depesc Analiza proceselor i elaborarea
134 competenele sale. paapoartelor serviciilor prestate.
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Nr. Serviciu/ Denumirea riscului Cauzele riscului Recomandri


domeniu

Managementul
inadecvat al datelor
i informaiilor
poate genera
erori de asigurare
a caracteriscilor
informaiilor sau,
mai grav, poate s
admit modicarea
neautorizat a
acestora, pentru a
acorda acest p de
prestaie social.

36 Asistena Tracul de inuen i Cauze generale i de Implementarea Ghieului Unic


personal abuzul n serviciu prin capacitate: Norme Electronic pentru minimizarea
pentru copii prestarea serviciilor juridice incomplete. interaciunii dintre beneciari
necorespunztoare Capacitate redus i executori.
beneciarilor i a instuiei. Polica Recomandri privind sporirea
limitarea accesului la salarial irelevant
capacitii serviciului :
informaieal acestora, n raport cu situaia
economic actual. mbuntirea procesului de
pentru obinerea informare a beneciarilor
beneciilor ulterioare. Cauze specice:
Lipsa separrii n front-oce.
clare a nivelului de Elaborarea mecanismelor de
acces i normele monitorizare a serviciilor prestate.
contradictorii fac ca Separarea funciilor i atribuiilor.
personalul de diferit Reevaluarea elor de post i
nivel s aib acces la a atribuiilor funcionarilor i
date condeniale i angajailor din cadrul direciilor.
s poat lua decizii
Reevaluarea policilor de angajare.
care depesc
competenele sale. Responsabilizarea managerilor
Managementul pentru nerespectarea
inadecvat al datelor cadrului de reglementare.
i informaiilor Crearea procedurilor clare de livrare
poate duce la i schimb de informaii despre
erori de asigurare beneciari i potenialii beneciari
a caracteriscilor dintre diferii prestatori de servicii.
informaiilor, sau mai Analiza proceselor i elaborarea
grav, la modicarea paapoartelor serviciilor prestate.
neautorizat a
acestora, pentru a
acorda acest p de
prestaia social.
Resurse limitate
pentru acordarea
acestui serviciu.
Lipsete monitori-
zarea foarte clar
a rezultatelor
nregistrate de
beneciar dup
prestarea serviciului
(pn la un an).
Sistemului
informaional este
depit i nu asigur
crearea back-upul
datelor nanciare
i personale despre
beneciari.
Inacvitatea
administrav,
Evaluarea incorect
a necesitilor
(erori de planicare).
Ulizarea incomplet

135
a posibilitilor
serviciului.
2 0 1 6 STUDIU Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu

Nr. Serviciu/ Denumirea riscului Cauzele riscului Recomandri


domeniu

37 Serviciul social Tacul de inuen i Cauze generale i de Implementarea Ghieului Unic


Echipa mobil abuzul n serviciu, prin capacitate: Electronic pentru minimizarea
prestarea serviciilor Norme juridice interaciunii dintre beneciari i
necorespunztoare incomplete. executori.
beneciarilor, limitarea Capacitate redus Recomandri privind sporirea
accesului la informaie a instuiei Polica capacitii serviciului :
al acestora, n salarial irelevant mbuntirea procesului de
scopul obinerii unor n raport cu situaia informare a beneciarilor n front-
benecii ulterioare. economic actual. oce.
Cauze specice: Elaborarea mecanismelor de
Lipsa separrii clare monitorizare a serviciilor prestate.
dintre nivelului de Separarea funciilor i atribuiilor.
acces i normele Reevaluarea elor de post i
contradictorii fac ca a atribuiilor funcionarilor i
personalul de diferit angajailor din cadrul direciilor.
nivel s aib acces la Reevaluarea policilor de angajare.
date condeniale i Responsabilizarea managerilor
s poat lua decizii pentru nerespectarea cadrului de
care depesc reglementare.
competenele sale. Crearea procedurilor clare de livrare
Managementul i schimb de informaii despre
inadecvat al datelor beneciari i potenialii beneciari
i informaiilor, la dintre diferii prestatori de servicii.
fel poate duce la Analiza proceselor i elaborarea
erori de asigurare paapoartelor serviciilor prestate.
a caracteriscilor
informaiilor, sau mai
grav, la modicarea
neautorizat a
acestora.
Resurse limitate
pentru acordarea
acestui serviciu.
Lipsete
monitorizarea foarte
clar a rezultatelor
nregistrate de
beneciar dup
prestarea serviciului
(pn la un an).
Sistemul
informaional este
depit i nu asigur
crearea back-upul
datelor nanciare
i personale despre
beneciari.
Inacvitatea
administrav.
Evaluarea incorect a
necesitilor. (erori de
planicare)
Ulizarea incomplet
a posibilitilor
serviciului.

136
Evaluarea impactului corupiei asupra bunei guvernri a municipiului Chiinu STUDIU 2 0 1 6

Nr. Serviciu/ Denumirea riscului Cauzele riscului Recomandri


domeniu

38 Serviciul ngrijire Tacul de inuen i Cauze generale i de Implementarea Ghieului Unic


la domiciliu abuzul n serviciu, prin capacitate: pentru minimizarea interaciunii
prestarea serviciilor Norme juridice dintre beneciari i executori.
necorespunztoare incomplete. Recomandri privind sporirea
beneciarilor, limitarea Capacitate redus capacitii serviciului :
accesului la informaie a instuiei. Polica mbuntirea procesului de
al acestora, n salarial irelevant informare a beneciarilor n front-
scopul obinerii unor n raport cu situaia oce.
benecii ulterioare. economic actual. Elaborarea mecanismelor de
Cauze specice: monitorizare a serviciilor prestate.
Lipsa separrii clare Separarea funciilor i atribuiilor.