Sunteți pe pagina 1din 2

Echipa care prezinta:

-------------------------
-------------------------

Studiu de caz

I. Date de identificare a beneficiarului:


Nume si prenume: (nume fictiv)
Varsta:
Provenienta - mediul urban/ rural
Nivelul de educatie:
Starea de sanatate - boli cronice, grad de handicap
Statut marital:
Masura de protectie speciala (daca este cazul):

II. Date de identificare a familiei beneficiarului: scurta prezentare a membrilor famliei din care
face parte beneficiarul.

III. Tipul cazului: (copil aflat in situatie de risc, familie monoparentala, prevenirea separarii
copilului de familie, etc.)

IV. Referirea cazului (cum a ajuns in atentia autoritatilor)

V. Istoric social:
Scurta prezentare a cazului, a istoricului psiho-social al beneficiarului, a membrilor familiei din care
acesta provine.
Particularitati ale beneficiarului, date relevante privind evolutia beneficiarului (evolutia scolara,
evolutia socio-profesionala, relatia cu alte institutii, evolutia in sistemul de protectie, informatii
privind starea de sanatate si dezvoltarea, etc.).
Situatia materiala/ finanaciara: locuinta, surse de venit, etc.
1
VI. Prezentarea problemelor identificate/ riscuri (nevoi si resurse):

VII. Solutionarea cazului - prezentarea modului in care au fost identificate solutiile (daca este
cunocut). Daca acest caz este in lucru, prezentarea etapei in care se acesta se afla.
Resursele proprii, ale beneficiarului in solutionarea problemelor.
Implicarea altor actori sociali/ institutii in procesul de acordare a serviilor sociale - modul in care s-
au implicat, evidentiind instrumentele utilizate (plan de servicii (PS),
Metode abordate in procesul de acordare a ajutorului si prezentarea pasilor in atingerea obiectivelor
stabilite.
Provocari si limite in solutionarea cazului.

VIII. Solutii identificate de catre student - prezentarea solutiilor din perspectiva studentului,
evidentiind institutiile, serviciile si beneficiile de asistenta sociala care pot sprijini beneficiarul.

IX. Impresiii ale studentului in urma interactiunii cu situatia descrisa, recomandari.


Reflectii: Cum ar fi putut fi evitate problemele prezentate? Cine ar fi putut s intervin?
Ce factori au stat la baza solutionarii cazului?

Mentiuni:
Studiul nu ar trebui sa depaseasca 4 pagini, incercati sa fiti cat mai precisi si clari in descriere.
Nu utilizati datele reale ale beneficiarilor.
Studiul de caz trebuie sa fie unul real - poate fi un caz cunoscut la practica sau in alte circumstante.
Inainte de a aborda cazul, documentati-va, in acest fel veti putea sustine in mod oral prezentarea.
Utilizati termeni specifici asistentei sociale in descrierea situatiei beneficiarului.