Sunteți pe pagina 1din 408

U N I V E R S I T A T E A R E G E L E F E R D I N A N D I" C L U J - S I B I U

ANUARUL
INSTITUTULUI DE ISTORIE NAIONAL
PUBLICAT

DE

I O A N LUPA
DIRECTORUL INSTITUTULUI

TIPOGRAFIA CARTEA R O M N E A S C DIN C L U j " , SIBIU


1 9 4 4
Sperana de a izbuti membrii Institutului de Istoric Na
ional din C l u j s-i intensifice, n cursul refugiului sbian,
activitatea tiinific pn la msura ritmului anterior zilei de
30 August 1940, s'a putut apropia de realizare n anul 1943.
ndat ce s'a publicat n Monitorul Oficial (Nr. 61 din 12
Martie 1942) textul decretului-lege, privitor la nfiinarea i
organizarea Institutului de Istorie N a i o n a l din Bucureti, Di
reciunea Institutului nostru s'a adresat p e cale i e r a r h i c fac
torilor n drept, artnd condiiunile dificile pentru desfura
rea muncii n cadrele acestui Institut, n primii doi ani de re
fugiu sibian, i struind s fie mprtit de aceeai solicitu
dine care, prin dispoziiunile menionatului decret-lege, fusese
acordat Institutului similar din Bucureti.
In acest scop a naintat Direciunea urmtorul proiect de
articol unic:
Dispoziiunile decretului-lege Nr. 192 din 11 Martie 1942
(publicat n Monitorul Oficial Nr. 61 din 12 Martie 1942) cu
privire la noul Institut de Istorie Naional, nfiinat pe lng
Universitatea din Bucureti, se extind i asupra Institutului de
Istorie Naional fondat de Regele Ferdinand 1 la 1 Februarie
1920, cu prilejul inaugurrii festive a Universitii din Cluj".
Proiectul acesta, nsuit din partea Decanatului Facultii
de Filosof ie i Litere a Universitii din Cluj-Sibiu, a fost na
intat Rectorului cu propunerea de a-l transmite locului n drept,
ca astfel s se asimileze ntru totul, din punct d e v e d e r e legal,
situaia Institutului n o s t r u cu cel d e l a Bucureti", (Nr. 135
din 1942).
Rectoratul, prin adresa cu Nr. 1175 din 24 Martie 1942, a
transmis cererea mpreun cu proiectul de articol unic, Minis-
IV PREFA

ierului Culturii Naionale, care aflnd-o deplin justificat, nu


a ntrziat s fac la Ministerul Finanelor cuvenita nterven-
iune; a ntmpinat ns mpotrivire din partea titularului de
atunci al acestui Minister sub cuvnt c interveniunea ar fi fost
tardiv, lucrrile pentru ntocmirea bugetului pe anul 19421943
fiind ncheiate. Interveniunea repetat din partea Ministerului
Culturii, ctre sfritul anului 1942, gsind cuvenita nelegere
la noul Ministru al Finanelor (d. Alexandru Neagu), a fost
ncununat dei rezultat. Astfel a putut s apar n Monitoru*
Oficial dela 15 Februarie 1943 decretul lege n forma elaborat
de Contenciosul Ministerului Culturii Naionale. Prin textul lui
Institutul d e Istorie N a i o n a l din C l u j - S i b i u obinea persona
litatea moral de drept public, fiind aezat alturi de Institutul
similar din Bucureti sub autoritatea direct a Ministerului Cul
turii Naionale i mprtit de o subveniune bugetar, menit
s-i nlesneasc publicarea studiilor i cercetrilor de istorie na
ional, cu special privire la trecutul Transilvaniei i la nece
sitatea de ncadrare a acestui trecut n istoria general a Ro
mnilor.
Decretul lege a servit ca baz la pregtirea Regulamentului
publicat n Mon. Of. Nr. 281 din 1 Decemvrie 1943, pe care se
ntemeiaz actuala organizare a Institutului de Istorie Naio
nal din Cluj-Sibiu cu trei seciuni, cu personalul tiinific i
administrativ de neaprat trebuin.
Oricine i va lua osteneala s cerceteze i judece, cu sim
de dreptate, rezultatele activitii desfurate n cadrele Insti
tutului nosru n anul 1943, comparndu-le cu cele din anii pre
cedeni, i va putea da seama de importana menionatului de-
cret-lege i de efectele lui salutare n domeniul tiinei istorice
romneti, cu toate c dificultile ntmpinate de Institutul de
Istorie Naional din Cluj-Sibiu, n cursul anului din urm, nu
s'au mpuinat ci au sporit n chip cu totul neateptat
Nu vom strui ns asupra tuturor, limitndu-ne s amin
tim doar pe cele inerente situaiunii de refugiai" i disper
sai"; lipsa unui local corespunztor pentru aezarea n bun
ordine a bibliotecii i a materialului tiinific-didactic, precum i
PREFA V

risipirea acestui material de o parte n localul sibian din Strada


Universitii Nr. 20, pentru a crui amenajare sa cheltuit suma
de 1.160.993 Lei din subveniunea acordat Institutului din bu
getul anului 194344, de alta n numeroase lzi i dulapuri cari
din cauza rzboiului aerian au trebuit evacuate i adpostite n
dou ncperi ale Reuniunii Economilor" din Slite.
ncheiem aceste lmuriri cu sperana c nu va mai trece
mult timp, pn i se va da Institutului nostru putina de a s
llui din nou n imobilul su clujan, pe care n mprejurri aa
de critice a fost nevoit s-l prseasc n Septemvrie 1940.

Slite, 25 Iulie 1944.

I. LUP A
C U P R I N S U L

STUDII
Pag.
Dimitrie Braharu, Chestiunea romn n Italia n timpul Memo
rndului - _ 1130
Rolf Kutschera, Guvernatorii Transilvaniei, 16911774 131222
Helmut Klima, Guvernatorii Transilvaniei, 17741867 223328

MISCELLANEA

N. Sulic, Cronica protopopului Vasilie din Braov 331343


/. Lupa, Trei documente r e l a t i v e la i s t o r i a m i l i t a r a T r a n s i l v a n i e i
(1763, 1766, 1847) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 343356
t. Pascu, t i r i noui p r i v i t o a r e l a r e v o l u i u n e a l u i H o r i a 356403
M. Lupa-Vlasiu, U n caz s e m n i f i c a t i v de a u t o c r i t i c b e n i g n 404411
M. P. Dan, Ziar ceh c o n t e m p o r a n d e s p r e b t l i a dela G o r o s l u 411422
V. L. Bologa, Cteva precizri biografice pentru istoria medicinei
romneti 422429
K. Horedt, O c o n t r i b u i e la i s t o r i a e p o c i i p r e n a t a l e a v o e v o d a t u l u i
transilvan 430448
/. Moga, C o n t r i b u i u n i la i s t o r i a c o l o n i z r i l o r din Transilvania 448476
Ax. Banciu, S t u d e n i i academici din C l u j de acum un v e a c 477498
/. Crciun, tiri despre Mihai Viteazul la cronicarul transilvan
Francisc Miko _ _ _ _ 498508
/. Lupa, I m p o r t a n a istoric a zilei de 1 D e c e m v r i e 1918 508517
T. Bodogae, Un document n l e g t u r cu c s t o r i a d o c t o r u l u i I o a n
Piuariu-Molnar . 518523

D R I DE S E A M
Cri

V. Slvescu, V i a a i a c t i v i t a t e a economistului Dionisie Pop Mar


ian, 18291865 (I. Lupa) 527528
Pag.
C Bodea, Moise Nicoar ( 1 7 8 4 1 8 6 1 ) i r o l u l su n l u p t a p e n t r u
emanciparea naional-religioas a Romnilor din Banat i
Criana (.) 528531
T. Blan, Corespondena lui Gheorghe Tofan (.) 531
T. Blan, Eudoxiu H u r m u z a k i i m e m o r i u l Romnilor ardeleni din

Februarie 1849 (.) _ _ _ _ _ 531532

N. Sulic, Minunata cetate a Braovului. Crturarii braoveni din


sec. XVI ca ctitori ai limbii noastre literare (.) 53
V. Grecu, V i a a Sf. Nifon. O r e d a c i u n e greceasc inedit, editat,
t r a d u s i n s o i t cu o i n t r o d u c e r e (.) 532533
Miko 1., H u s z o n k e t ev- 1 9 1 8 1 9 4 0 . A z e r d e l y i m a g y a x s i g politikai
tortenete 1918 XII. l-tol 1940 VII. 30-ig (.) 533538
M. Georgescu, Arbitrajul dela V i e n a . O p i n i u n i juridice (.) 538539
/. Stanciu, Istoricul Liceului Gheorghe Lazr din Sibiu. 2 5 0 ani
dela ntemeierea lui, 16921942 (.) 539
JV. Coma, Episcopul Ioan I n o c h e n t i e Micu (-.) 539540
M. Macrea Cumidava (.) 540
V. Netea, Noi contribuiuni la cunoaterea vieii i activitii lui
Visarion Roman. Corespondena sa cu Gheorghe Bariiu i
Iosif Hodo (.) 540541
E. Virlosu, Foletul Novei. Calendarul lui Constantin Vod Brn-
coveanu, 16931704 '(.) 541544
/V. M. Popescu, Preoi de mir adormii n Domnul (T. Bodogae) 544546
Gr. Urescu, Mnstirea Stnioara (T. B o d o g a e ) - 546547
Sf. Lupa, Istoria parohiei tei, tiri i d o c u m e n t e (T. B.) 547549
M. C. Marinescu, Umanistul tefan Bergler ( 1 6 8 0 1 7 3 8 ) . V i a a i
activitatea sa (T. B.) 549551
Gh. Moisescu, Catolicismul n Moldova pn la s f r i t u l veacului
XIV (t. P a s c u ) 551553
Al. Ciornescu, Documente p r i v i t o a r e la istoria Romnilor culese
din arhivele din Simancas (t. P.) 553554
M Ruffini, La scuola latinista romena (17801871) (t. P.) 554558
5. Dragomir, Studii i documente p r i v i t o a r e Ia revoluia Rom
nilor din Transilvania n anii 184849 (t. P.) 559562
Gh. D. Florescu, Divanele domneti din ara Romneasc I
(13891495) (M. Vlasiu-Lupa) 562563
G. I. Brtianu, La Bessarabie (M. V. L.) 563564
N. Bnescu, Un p r o b l e m e d'histoire medievale: creation et carac
tere du second Empire Bulgare (1186) (M. V. L.) 564566
CUPRJFUL IX

Pag.
V. Papacostea, Les deux Hongries (M. P. Dan) 566571
V. Bucko, Mikuls Olah e jebo daba (14931568) (M. P. Dan) 571576
V. Varsik, Nrodnostn hranica slovansko-mad'arsk v ostatnijch
dvoch storociach (M. P. Dan) 576
M. Popescu-Spineni, Geografi din secolele X V X V I (M. P . Dan) 579584
E. Vrtosu, Sigilii domneti r a r e din v e a c u l al X V I I - l e a (M. P . D a n ) 584586
/. Iozsa Iozsa, P i a r i t i i i R o m n i i p n la 1 9 1 7 (M. P. Dan) 586588
T. Drganu, La doctrine juridique de la couronne hongroise
(M. P. Dan) _ _ _ _ 588591
N. Th. lonniiu, Istoria editurii romneti (I. Crciun) 591596
C. C. Muslea, B i s e r i c a Sf. Nicolae din S c h e i i - B r a o v u l u i (T. B.) 596597
O Matejko, Stvtostefask myslienka p r e d t y m a dnes (P. O l t e a n u ) 597598
A. Dumitrescu Jippa i Octavian Meiea, Timocul (Teodor N.
Trpcea) 598601
N. A. Constantinescu, Chestiunea Timocean (Teodor N. Trpcea) 601604
/. Mateiu, Vechi instituii de drept p r i v a t la R o m n i i din Tran
silvania (D. Prodan) 604605
V. Netea, Dela Petru Maior la Octavian Goga (t. P.) 60507
Reviste' Revista Istoric Romn, A r h i v a Romneasc, Revista de
istorie bisericeasc (Mihail P. Dan) 607621
Kecrolcage: Ilie Minea (I. Lupa) - 624627
Tabla numelor 629668
Cronica Institutului de Istorie Naional din ClujSibiu pe anii
19431944 669672
INTRODUCERE

P r e z e n t a l u c r a r e , n t i t u l a t Chestiunea romn n Italia


n timpul Memorandului', nfieaz o lture a frmntrilor
din v i a a politic a R o m n i l o r d i n t r e C a r p a i i Tisa, n v r e m e a
unuia din c e l e mai culminante momente: Procesul Memoran
dului, luminnd r s u n e t u l ce 1-a a v u t n Italia a c e a s t sbuciu-
m a t v i a r o m n e a s c din timpul v i o l e n t e l o r l u p t e politice de
d u p dualism. Procesul acesta, unic n v i a a politic a p o p o a
r e l o r din timpurile moderne, s'a t e r m i n a t n u l a C l u j , n f a a
j u d e c t o r i l o r maghiari c a r e au c o n d a m n a t ci n f a a ntregei
lumi civilizate, c a r e a d a t ctig de c a u z naiunei romne, n
procesul ei istoric cu s u p r e m a i a m a g h i a r .
E x e c u t a r e a h o t r r i l o r opiniei publice europene, p r i v i t o a r e
la d r e p t u r i l e naiunii r o m n e p e pmntul Transilvaniei, s'a
fcut apoi cu sngele v r s a t pe c m p i i l e de l u p t . Orice s'ar
mai ncerca p e n t r u s l b i r e a acestor d o u eseniale momente a l e
procesului d i n t r e R o m n i i Unguri, nu mai p o a t e s anuleze,
nici m c a r n parte, d r e p t u r i consfinite prin glasul p m n t u l u i
i al sngelui.
M a t e r i a l u l p r i v i t o r l a atitudinea opiniei publice din Italia
f a de persecuiile maghiare din timpul M e m o r a n d u l u i a fost
s t r n s din p r e s a vremii, din b r o u r i i din puinul m a t e r i a l ine
dit ce a putut fi gsit n a r h i v e . Cum m a t e r i a l u l documentar di
plomatic din acea v r e m e n'a fost d a t n c publicitii, i a r accesul
n a r h i v e l e M i n i s t e r e l o r n u este nc ngduit, am c u t a t s
aflu d a c e x i s t ceva n a r h i v e l e Ligii pentru unitatea cultural
a tuturor Romnilor. C a diriguitoare a aciunii p r o p a g a n d i s t e H
s t r i n t a t e p e n t r u d r e p t a t e a cauzei romneti, desigur c tre
buia s aib m a t e r i a l i m p o r t a n t p r i v i t o r la l e g t u r i l e cu Italia.
A d r e s n d u - m d-lui prof. tefan Pop, vice-preedinte al Ligii,
D - S a a a v u t bunvoina de a-mi preciza c: Arhiva Ligii Cul
turale a fost ridicat n timpul ocupaiei din 19161918 i pn
acum nu i s'a dat de urm, cu toate investigaiile ulterioare...
In actele ce s'au adus mai trziu dela Wiena, unde probabil
trebuia s fie i corespondena Ligii, nu s'a aflat nimic...".
A c e a s t p i e r d e r e i r e p a r a b i l p e n t r u reconstituirea aciunii
de p r o p a g a n d d e s f u r a t de Lig peste graniele vechiului
Regat, face p r e i o s ori ce document ce-1 putem obine p e cale
p a r t i c u l a r , n l e g t u r cu aceast activitate, sau cu r a p o r t u
rile c o n d u c t o r i l o r Ligii, cu p e r s o n a l i t i l e politice, ori cu fu
ritorii de opinie public din s t r i n t a t e .
I n t r e publicitii strini cari au u r m r i t cu t o a t atenia
chestiunea r o m n din T r a n s i l v a n i a i U n g a r i a n ultimul de
ceniu al veacului trecut, locul de frunte l ocup Italianul
Roberto Fava din P a r m a . A m crezut deci n e c s a r a publica
n a n e x e puinul ce l-am putut gsi din corespondena acestui
distins publicist, a t t la A c a d e m i a R o m n , ct i l a dl. Dr.
Elie Dianu, fost r e d a c t o r la Tribuna" din Sibiu n v r e m e a
M e m o r a n d u l u i , c r u i a i mulumesc i pe a c e a s t cale.
C a ncheiere, s-mi fie ngduit a nsemna aici c apari i a
acestei lucrri se d a t o r e t e profesorului meu, d-lui Dr. Ioan
Lupa, Directorul Institului de Istorie Naional, c a r e a decis
publicarea ei n A n u a r u l i Biblioteca Institutului. D - S a l e p r e
cum i d-lui prof. C. Marinescu, le e x p r i m recunotin pentru
n d r u m r i l e d a t e la r e d a c t a r e a acestei lucrri.

Sibiu, 2 5 M a r t i e 1 9 4 1 .
D. B.
P a r t e a I.

PROCESUL MEMORANDULUI I OPINIA PUBLIC


ITALIAN

1. TRADIIA SPIRITULUI DE MPOTRIVIRE LA ROMNII


DIN TRANSILVANIA PAN LA 1894.

Revoluiile romneti din T r a n s i l v a n i a i au la nce


put origin de n a t u r social i anume: lupta pentru o
s o a r t mai bun a poporului de r a n i romni, czui n iobgie,
dup ocuparea de c t r e Unguri a V o e v o d a t e l o r de dincoace
d e muni. Dou sunt aceste revoluii c a r e a u un c a r a c t e r strict
social i anume r e v o l u i a din 1 4 3 7 i cea din 1 5 1 4 . La a m n d o u
v o m gsi a l t u r i de Romni i pe r a n i i unguri conlo
cuitori, czui n robie i ei. P r i m a r e v o l u i e , cunoscut sub nu
mele de Revolta dela Boblna ( 1 4 3 7 1 4 3 8 ) , d u p colina B o -
b l n a din judeul Some, a p r o a p e de corn. O l p r e t , s'a p r o d u s
din cauza dijmelor, r m a s e n e s t r n s e timp de trei ani i pe
care Episcopul catolic Gheorghe Lepe dduse ordin s le
s t r n g d e o d a t ntr'o m o n e d de argint nou i n t r o d u s i m u l t
ridicat ca v a l o a r e f a de cea veche. A c e a s t sarcin n o u se
a d u g a la cele vechi pe cari r a n i i le a v e a u f a de nobili,
i n t r e cari i desfiinarea d r e p t u l u i de a se m u t a de p e o moie
pe alta. Nobilii condui de v i c e - v o e v o d u l T r a n s i l v a n i e i Lorand
Lepe, f r a t e l e episcopului, a t a c a u cu c a v a l e r i a l o r i a S c u i l o r
pe r a n i i a d u n a i i ntrii cu traneie pe colin, f r s fi
a v u t ns v r e u n succes, fiind respini n cele din u r m i silii
a ceda. S e ajunge apoi l a o neegere prin c a r e situaia ioba
g i l o r se mai mbunti. A s t f e l , Episcopul Gheorghe Lepe se
nvoia s p r i m e a s c moneda veche, nobilii r e n u n a u la nona
( 1 / 9 din p r o d u s e l e iobagilor) se p u t e a u m u t a de pe o moie pe
alta, i a r a v e r e a r m a s la m o a r t e a iobagului s nu r m n
nobilului ci s o m o t e n e a s c v d u v a i copiii. Este deosebit
de i n t e r e s a n t a c e a s t nelegere c a r e a fost r e d a c t a t la M
n s t i r e a din C l u j - M n t u r i prin care, n fiecare an, delegai
de pe domeniile nobililor trebuiau s se a d u n e n ziua n l
r i i Domnului, sus pe Boblna, spre a se consftui i a con
trola d a c nobilii i in obligaiile fa de iobagi. Aceast
pace" se f c u l a 6 Iulie 1 4 3 7 , p e n t r u a fi c l c a t apoi l a 1 5
Septemvrie, acela an, cnd s'a ncheiat nelegerea d e l a C -
p l n a n t r e Nobili, S c u i i Sai, nelegere cunoscut sub nu
mele de Unio trium nationum", cu scop d e a-i a p r a i n t e r e s e l e
1
i privilegiilor c o n t r a R o m n i l o r : p r e a t i c l o i l o r rani" ).
U r m a r e a acestei c l c r i de c u v n t a fost c r s c o a l a s'a a p r i n s
din nou i a continuat p n n F e b r u a r i e 1 4 3 8 , c u p r i n z n d ju
d e e l e Some, C l u j , T u r d a i A l b a , E r a condus de Mihai i
Gal Valahul i d e un Antonius Magnus, din B u d a R o m n e a s c ,
d a r fu nbuit, i a r conductorii n cele din u r m prini i
2
ucii ) .
A doua r e v o l u i e f c u t de r n i m e a a r d e l e a n , a fost cea
din 1 5 1 4 . n d r e p t a t t o t contra nobilimii a s u p r i t o a r e , conduce
r e a acestei r e v o l u i i n'o mai a u Romnii ci S c u i i n frunte cu
Gheorghe Dozsa zis ScuiuL De d a t a a c e a s t a cauza consta in
o p r i r e a r n i m i i de a se n r o l a n C r u c i a d a ce se pregtea
contra T u r c i l o r d u p ndemnul P a p e i Leon al X - a . Nobilimea,
v z n d u - i moiile d e p o p u l a t e de iobagi, c a r e se n d r e p t a u n
n u m r m a r e spre t a b e r i l e de c o n c e n t r a r e din Ungaria, i o p r i .
Conductorul acestei cruciade, f o r m a t n m a j o r i t a t e de
rani unguri i romni l s atunci pe Turci, n d r e p t n d u - s e a s u
p r a nobililor. A c e a s t r s c o a l atinse C l u j u l i marginile T r a n
silvaniei, n special Timioara, A r a d u l i Bihorul.

! N. I o r g a : Istoria Romnilor din Ardeal I Bucureti, 1 9 1 5 ,


pag. 1 0 6 .
a
) D r . I o a n L u p a : Rscoala ranilor transilvani 143738, n S t u d i i ,
conferine i comunicri istorice", voi. II. Cluj, 1940, pag. 6779.
Nobilii, a j u t a i de Ion Zpolya, voevodul Transilvaniei,
nbuir r s c o a l a i cpeteniile n f r u n t e cu Gheorghe Dozsa
au fost a r s e pe rug, i a r Popa Laureniu, c a r e condusese r s
coala n Nord, fu t r a s n e a p l n g C l u j . O n o u dispoziie
veni s lege i mai s t r n s de p m n t pe iobagii unguri i r o
mni i anume Tripartitul lui Verboczi.
Dup a p r o a p e dou sute de ani de iobgie, n c a r e timp
poporul de r a n i r o m n i fu l s a t n ntuneric i s r c i e , o
nou pacoste se a b t u a s u p r a lui. De a s t d a t se f c u ncer
c a r e a de a fi e x p r o p r i a t de singurul bun ce-i mai r m s e s e din
strmoi i anume credina. Se f c u r r s c o a l e religioase ca
cea condus de c l u g r u l S o f r o n i e s p r e a se a p r a sufletul p o
porului d e n s t r i n a r e , p e n t r u ca l a un s f e r t de v e a c ( 1 7 8 4 ) s
1
se iveasc o nou n c e r c a r e s p r e o s o a r t m a i b u n ) . In acest
an izbucni Revoluia lui Horia, r e v o l u i e c a r e prin contiina
de d r e p t u r i l e celei mai vechi naiuni din T r a n s i l v a n i a , de
pete pe cele de p n atunci i p o a t e fi socotit c a nceputul
rscoalelor naionale a l e R o m n i l o r din T r a n s i l v a n i a . Aceast
rscoal e r a nsoit i de o t e n d i n religioas, ca u r m a r e
fireasc a reaciunei de d u p 1 7 0 0 , cci cei c a r e e x p l o a t a u pe
Romni nobilii unguri e r a u strini de r a n i i r o m n i a t t
2
ca neam, ct i ca c r e d i n ) .
Cunoscuta r s c o a l din 1784 a ranilor romni ardeleni
a r e conductori pe Horia, Cloca i Crian, r a n i din Munii
Apuseni, regiune n c a r e locuete o p a r t e din cel mai curat, m a i
resistent, d a r i mai s r a c e l e m e n t romnesc.
Cauza acestei r s c o a l e , a f a r de ura nativ" este cea de
ordin general iobgia i una de ordin militar administrativ,
anume c oferi ai a r m a t e i a u s t r i a c e din T r a n s i l v a n i a ndem
n a u poporul s se nscrie l a oaste s p r e a s c p a d e a s u p r i r i l e
nemeilor unguri. U n c u r e n t puternic i fcu loc n t o a t l u
mea a s u p r i t a iobagilor romni, i a r unii din ei ncepur s

*) I. L u p a : Istoria Romnilor. Ed. XII. Bucureti, 1 9 3 7 , pag. 2 2 0 2 2 6 .


s
) I. L u p a : Rscoala ranilor din Transilvania la 1784. Cluj, 1934,
Pag. 58.
amenine pe nobilii unguri c v o r trebui scoi domnii i Un
gurii din a r , deoarece a r a este a n o a s t r , a v o a s t r e a r a
Ungureasc i n scurt v r e m e v i scoatem noi de aici". No
bilii, nspimntai, intervenir la guvernatorul Transilvaniei,
baronul S a m u i l B r u k e n t h a l , acesta d d u ordin s se opreasc
nscrierile n oaste a r a n i l o r romni i u r m a r e a fu rscoala
c a r e a inut din 3 1 Oct. p n l a 1 4 Dec. 1 7 8 4 , sfrindu-se cu
nbuirea ei de c t r e t r u p e l e m p r t e t i i cu uciderea pe
r o a t la A l b a Iulia, a cpeteniilor Horia i Cloca (28 F e b r u a
rie 1785). Din ordinul m p r a t u l u i Iosif II, s'a ajuns n
u r m a r s c o a l e i l a o m b u n t i r e nensemnat a soartei ioba
gilor i la o s p o r i r e a colilor p e n t r u popor. D a r cu aceasta nu
s'a schimbat nimic din traiul greu a l r a n u l u i romn. A m i n t i r e a
lui Horia i a t o v a r i l o r si a r m a s ca i m p o r t a n t r e z u l t a t su
fletesc al Revoluiei i t r e t e p n azi, ca a u n o r a c a r e s'au
sacrificat n l u p t a p r i g p e n t r u d r e p t a t e a poporului, f r s'o
1
fi p u t u t dobndi ).
D u p revoluiile r n e t i , u r m a r r e v o l u i i l e n c a r e a l
turi de r a n i , p a r t i c i p n n u m r m a r e i p t u r a intelectual
romneasc. Explicaia c n p r i m e l e revoluii nu ntlnim a-
p r o a p e deloc a c e a s t p t u r se a f l n faptul c Romnii a r
deleni, n primele veacuri dup cucerirea ungureasc, i-au
pierdut pe conductori cnezi i voevozi care, s p r e a-i
p s t r a privilegiile, s'au maghiarizat, t r e c n d l a catolicism. Trep
t a t i cu m a r i greuti au reuit Romnii din Transilvania,
spre sfritul sec. X V I I I i l a nceputul veacului u r m t o r s-i
mplineasc aceast lips.
O p r i m m a n i f e s t a r e r e v o l u i o n a r a intelectualilor Romni
a r d e l e n i o ntlnim la sfritul sec. al X V I I I , puin d u p r e
voluia lui Horia, n micarea de ordin constitutional-politic dela
1 7 9 0 1 7 9 2 . A c e a s t m a n i f e s t a r e e cunoscut n istorie sub n u
2
m e l e de Supplex libellus Valachorum ).

*) I. L u p a : Rscoala ranilor din Transilvania la 1784, pag. 6667


i 1 8 7 .
s
) D r . E. D i a n u : Suplex libellus Valachorum 1791. T e x t i t r a d u c e r e ,
Sibiu, 1 9 0 1 .
In fruntea acestei micri au pit episcopii celor
dou biserici romneti: Gherasim Adamovici din Sibiu i loan
Bob din B l a j , i a r c r t u r a r i i romni cari a u a l c t u i t memoriul
acesta c t r e m p r a t u l Leopold II. al A u s t r i e i ( 1 7 9 0 9 2 ) p a r
a fi fost cunoscuii r e p r e z e n t a n i ai colii istorice a r d e l e n e : Sa-
muil Micu, Gheorghe incai i Petru Maior, m p r e u n cu vesti
tul medic oculist Dr. Ioan Piuariu (Molnar) i cu losif Mehei,
consilier la C a n c e l a r i a de curte din Viena.
Memoriul c t r e m p r a t u l austriac coninea n esen ur
mtoarele postulate: a) S nu se ntrebuineze numirea de
tolerai" l a a d r e s a Romnilor; b) S li se dea d r e p t u r i l e ce
le-au a v u t p n la 1 4 3 7 i anume de-a fi r e p r e z e n t a t n diet
i naiunea r o m n ca i c e l e l a l t e naiuni, n n u m r p r o p o r
ional; c) L i b e r t i egale i sarcini egale cu c e l e l a l t e naiuni
privilegiate.
Memoriul a fost trimis de m p r a t dietei din Cluj, care
1
a respins c e r e r i l e r o m n e t i ) .
R e v o l u i i l e din anul 1 8 4 8 au sbuciumat fosta m p r i e aus
triac dela un c a p t l a altul. n c e p n d cu Viena, r e v o l u i a s'a
ntins la naionaliti, n t r e c a r e Ungurii au p o r n i t o nsemnat
micare p e n t r u l i b e r t a t e a lor, u r m r i n d ns n acela timp sub
j u g a r e a a l t o r naiuni. Din aceste motive, Romnii i Croaii
au l u p t a t la 1 8 4 8 c o n t r a Ungurilor, p r e f e r n d o vieuire sub r e
gim constituional a u s t r i a c unei s t p n i r i maghiare. C o n d u c e r e a
spiritual a revoluiei din 1 8 4 8 a R o m n i l o r din Transilvania,
a a v u t - o Simicn Brnuiu i b i n e c u v n t a r e a luptei au d a t - o cei
2
doi episcopi romni: Andrei aguna i loan Lemeni' ). Avram
Iancu un t n r a d v o c a t a fost conductorul otirii de
r a n i Moi iar luptele cele mai n d r j i t e s'au desfurat n
Munii A p u s e n i , unde t r u p e l e ungureti ncercau s p t r u n d .
Cu a j u t o r u l revoluiei romneti i prin intervenia Ruilor,

*) I. L u p a : Istoria Romnilor, o. c. pag. 245246.


') I. Moga: Les Roumains de Transylvanie dans la Rvolution de
16481849, n volumul La Transylvanie". Bucureti, 1 9 3 8 , pag. 379401.
Ungurii au fost sdrobii, unitatea imperiului austriac salvat,
d a r Romnii n u s'au bucurat de r e z u l t a t e l e revoluiei l o r pen
tru mprat". Zdrnicia luptei Rommlor din \Transilvania
a culminat dup 1 8 4 8 , prin t r a g e d i a lui Iancu c r u i a po
porul i spunea Regele Moilor", i c a r e i-a p i e r d u t minile
1
de d u r e r e ) .
Marele patriot romn t r a n s i l v a n Vasile Goldi caracteri
znd n 1 Decemvrie 1 9 1 8 , cu p r i l e j u l Unirii d e l A l b a Iu-
l i a r e v o l u i a d e l 1 8 4 8 din T r a n s i l v a n i a , spunea: ,, . . . n a i n
taii notri de pe Cmpul Libertii n 1 8 4 8 , a u h o t r t aa:
Naiunea r o m n depune j u r m n t de c r e d i n c t r e mp
r a t u l , c t r e p a t r i e i c t r e naiune. m p r a t u l n e - a nelat, p a
tria n e - a f e r e c a t i ne-am t r e z i t c numai c r e d i n a n noi n
2
ine, n neamul nostru romnesc, ne p o a t e m n t u i " ) .
In a d e v r , prin Dualismul din 1867, mpratul Francise
Iosif I, a cedat T r a n s i l v a n i a Ungariei, ca p r e a l mpcrii, u r
mnd p e n t r u Romni un a s p r u i greu timp de l u p t pentru
s a l v a r e a Neamului, ameninat n fiina lui, de ofensiva de des-
8
n a i o n a l i z a r e a d e s l n u i t de g u v e r n e l e del Budapesta ).
In lupta ce s'a dus de cele d o u l a t u r i a l e C a r p a i l o r , pen
t r u a rsista opresiunii ungureti, sunt de i m p o r t a n deose
bit cele dou momente a p r o a p e concomitente: nfiinarea Li
gii pentru unitatea cultural a tuturor Romnilor (24 Ianuarie
1 8 9 1 ) i Procesul Memorandului (7 M a i 1 8 9 4 ) . n a i n t e ns de
a nfia aceste d o u momente, s'a mai ivit o m i c a r e c a r e a
anticipat n t r u c t v a Memorandul.

1
) Silviu Dragomir: Avram lancu. Bucureti, 1924.
2
) Vasile Goldi: Discursuri. Bucureti, 1928, pag. 32.
3
) Prin dualism Ungurii au obinut revocarea legilor votate n anii
18631865 n dieta dela Sibiu, legi care recunoteau pe Romnii tran
silvneni ca a patra naiune, cu drepturi politice, culturale i bisericeti
egale cu ale celorlalte naiuni istorice" ardelene, Transilvania pstrn-
du-i autonomia teritorial. (Memorandul Romnilor din Transilvania i
Ungaria ctre Maiestatea Sa Imperial i Regal Apostolic Francisc
Josef I. S i b i u , 1 8 9 2 , pag. 610).
2. P R O C E S U L MEMORANDULUI.

Dup ncheierea Dualismului austro-ungar ( 1 8 6 7 ) , Romnii


din Transilvania au fost c r u n t desamgii, de felul cum li s'an
r s p l t i t de c t r e Dinastie j e r t f e l e l o r de snge din anul 1 8 4 8 .
A j u n i sub s t p n i r e ungureasc, ei i p i e r d t r e p t a t puinele
drepturi ce le obinuser d e l a m p r a t u l A u s t r i e i n t r e anii
18491867 (absolutismul austriac) i t r e b u e s p r i v e a s c f r
putin de a r e a c i o n a l a ofensiva de m a g h i a r i z a r e p u s la
cale de noul stat maghiar. N d e j d i l e l a nceput se n
d r e p t a u peste Carpai, spre tnrul Stat romn independent,
care, n 1 8 8 1 , devenise Regatul Romniei. P r e a mic ns i d e -
siluzionat d u p e x p i e r e n e l e politice a l e c o o p e r r i i s a l e cu R u
ii n anii 1 8 7 7 7 8 , noul R e g a t R o m n c a u t o a p r o p r i e r e cu
G e r m a n i a i p r i n a c e a s t a de A u s t r o - U n g a r i a i de Italia (Tripla
Alian) cu c a r e ncheie t r a t a t u l de a l i a n din 1 8 8 3 . Oficial
deci, S t a t u l r o m n liber n u putea v e n i n a j u t o r u l luptei des
p e r a t e ce se da de c t r e Romnii din T r a n s i l v a n i a i U n g a r i a
cu g u v e r n e l e oviniste dela Budapesta. Din acest motiv, Ro
mnii T r a n s i l v n e n i au p o r n i t l u p t a p e n t r u a f i r m a r e a n a i o n a l
x
prin ziarul Tribuna" ntemeiat de Ion S l a v i c i l a Sibiu )
2
Ungurii, l a r n d u l lor, nfiinar la 1 8 8 5 Soc. Emke ), so
cietate c a r e a v e a ca prim scop m a g h i a r i z a r e a Romnilor, f a p t
c a r e a p r o v o c a t o vie reaciune p r i n t r e A r d e l e n i i refugiai n
Vechiul R e g a t R o m n din cauza p e r s e c u i i l o r ungureti. A i c i nte-
m e i a r la 1 8 8 2 Soc. n a i o n a l C a r p a i " , p e c a r e mai nti ho
t r s e r s'o numeasc Iredenta Romn", iar la 1 8 8 5 , cnd

1
) Dr. Ion Moga: Tribunitii i micarea memorandist, n Gnd
Romnesc", A n . II, Nr. 5 . C l u j , M a i 1 9 3 4 , p a g . 269270.
2
) Emke Erdelyreszi Magyar Kozmuvelodesi Egyesiilet. (Asociaia
Cultural Maghiar din Ardeal), a fost organizat mai ales de Sdndor
Jozsef, fost mult timp senator n Romnia ntregit. nainte de rzboiul
mondial, aceast societate avea 20.000 membri cu 1 0 0 s e c i i i 2 1 4 b i b l i o
teci m a g h i a r e . V e z i , S n d o r J o z s e f : A z E. M . K . E. m e g a l i p i t s a es negyed-
s z z a d o s m u k o d e s e . 1 8 8 5 1 9 1 0 . ( n f i i n a r e a i a c t i v i t a t e a d e u n s f e r t d e v e a c
a asociaiei E. M . K . E.), Kolosvr, 1910.
s'a nfiinat la C l u j societatea Emke, organizatorul Societii
iCarpai", lupttorul ardelean Gheorghe Seceanu, care n
1 8 8 4 organizase s e r b r i l e centenarului Revoluiei lui Horia, pu
blic i r s p n d i o p r o c l a m a i e r e v o l u i o n a r (18 August
J 8 8 5 ) ca r s p u n s la p r o g r a m u l societii Emke. Ideile revoluio-
n a r e a l e p r o c l a m a i e i se r e f e r e a u , n p r i m a p a r t e a ei, l a tendina
M a g h i a r i l o r d e l a C l u j , c a r e discutau chiar n acea zi, cu p r i l e
jul constituirei societii amintite, cum s se fac din T r a n s i l
v a n i a o a r ungureasc; i d d e a u seama de p u i n t a t e a i de
slbiciunea l o r aci.
In a doua p a r t e i cea mai nsemnat, p r o c l a m a i a se a
d r e s e a z R o m n i l o r din T r a n s i l v a n i a , ndemnndu-i s reziste,
n vinele lor s curg mai iute, mai cu p u t e r e sngele Colonilor
lui T r a i a n , iar opinca Moului s calce mai greu pe uliele lu
minate ale Clujului...
P r o c l a m a i a a fost t i p r i t pe foi v o l a n t e de m r i m e a unui
ziar de f o r m a t mijlociu, pe cinci coloane, cu c e r n e a l roie n
numele Comitetului de iniiativ al iredentei romne" i ex
p e d i a t cu pota n toate p r i l e .
In T r a n s i l v a n i a spaima Ungurilor a fost m a r e i general,
urmat de percheziii domiciliare, apoi de intervenii diplo
matice l a guvernul romn, c a r e fu silit s e x p u l z e z e pe au
1
tori ).
Nefiind acesta cel mai p o t r i v i t m i j l o c de a lupta contra
celor cari voiau s r u p sufletele romneti spre a mbogi
pe c e l e a l e asupritorilor, s'a a f l a t cea mai p o t r i v i t a r m , c a r e
s pun la a d p o s t S t a t u l r o m n de complicaii i totodat
s duc cu succes l u p t a contra Societii Emke, militnd cu
p e r s e v e r e n p e n t r u n t r i r e a unitii c u l t u r a l e a t u t u r o r Ro
mnilor. S'au nfiinat astfel l a Bucureti n ziua comemor
rii Unirii principatelor la 2 4 Ianuarie 1 8 9 1 , Liga pentru uni-

l
) Alexandru Lapedatu: Un episod revoluionar n luptele naionale
ale Romnilor de peste munfi acum o jumtate de veac. Bucureti, M, 0.
Imprimeria Naional, 1 9 3 7 , n 8 , 7 8 p a g . (Academia Romn, Memoriile
Seciunii Istorice, S e r . III, t o m . X V I I I , M e m . 9).
tatea cultural a tuturor Romnilor. Inteniunea iniial a emi
g r a n i l o r ardeleni, c a r e au stat la temelia acestei Ligi, a fost
destul de modest. Ea e reoglindit n actul constitutiv al C o
mitetului de iniiativ d a t a t din Bucureti la 1 / 1 3 A p r i l i e 1 8 9 0 ,
n c a r e se precizeaz.
V z n d situaia c u l t u r a l a f r a i l o r notri de peste muni,
situaie ce din zi n zi se n r u t e t e prin tendina de desna-
ionalizare a populaiei nemaghiare n t r e p r i n s de guvern i
K u l t u r - e g y l e t - u r i l e maghiare:
Subsemnaii c r e d e m a ndeplini o naional datorie con-
stituindu-ne ntr'un comitet al crui scop v a fi s colecteze bani
i cri att pentru tinerimea studioas ct i pentru orice
R o m n cunosctor de c a r t e de peste muni. Cu banii adunai
~se v o r c u m p r a cri, cari m p r e u n cu c r i l e colectate se vor
trimite n Ungaria i Transilvania, unde se v o r m p r i prin
protopopiate...". S e m n e a z : l o a n Russu, I. Neniescu, C. T l -
escu, A l . I. Hodo, V i n t i l , C. A . Rcsetti, P e t r u G r b o v i c e a n u ,
1
loan Slavici ).
A c e s t comitet st la temelia Ligii care, n lupta ce-a des
f u r a t - o , a r e meritul de-a fi pus, cu t o a t h o t r r e a , n f a a
opiniei publice europene, problema Transilvaniei. Scopul ei,
a r t a t n S t a t u t e n a f a r de c u l t i v a r e a contiinei soli
d a r i t i i de r a s , e r a i d e t e r m i n a r e a unui curent menit s j u s
tifice misiunea de civilizaie a R o m n i l o r n Orient.
Unul din m i j l o a c e l e de lupt, mai a l e s p e n t r u cel de al
doilea scop al Ligii, a fost a c t i v i t a t e a propagandistic, p r i n n
fiinarea de filiale n c e n t r e l e m a r i din A p u s , mai a l e s u n i v e r
sitare, unde tineretul r o m n i fcea studiile. In ziarul Le
Memorial Diplomatique" dela P a r i s din 1 4 F e b r u a r i e 1891., l a
mai puin de-o l u n d e l a nfiinarea Ligii C u l t u r a l e , se puteau
citi aprecieri ca acestea n ce p r i v e t e scopul Ligii: n t r e p r i n
d e r e a de asimilare v i o l e n t l a c a r e se dedau Magharii din T r a n
silvania i c a r e a format subiectul unui articol publicat n ulti-

*) V e z i : Un document istoric (primul nceput al Ligii Culturale), n


ziarul Roberto Fava", numr festiv. Bucureti, 21 Iunie 1897.
mul n u m r al nostru, a d e t e r m i n a t l a Bucureti c r e a r e a unei Ligi
p e n t r u d e s v o l t a r e a instruciunii colare l a Romnii c a r e se a f l
n a f a r de Romnia... O p e r a de m a g h i a r i z a r e este a t t de activ
condus de c t r e Liga M a g h i a r (Emke), nct ea n u m r in
momentul de f a mai m u l t de ct 2 0 . 0 0 0 de adereni, m p r
ii n 6 1 de secii i dispune p e n t r u agitaie, c a r e este scopul
1
ei, de un capital depind un milion de f r a n c i " ) . Ziarul s p e r
c Liga C u l t u r a l v a a j u n g e i ea cel puin aa de n f l o r i t o a r e
ca Liga m a g h i a r . De triumful ei nu se ndoiete, de oarece
apr dreptatea absolut contra pseudo-civilizaiei maghiare
c a r e proscrie limba i biserica R o m n i l o r din T r a n s i l v a n i a , lea
gnul elementului romnesc.
P r i m u l act al micrii p e n t r u l m u r i r e a opiniei publice eu
ropene iniiate de Liga C u l t u r a l a fost t i p r i r e a i r s p n d i r e a
2
Memoriului Studenilor Universitari Romni ), scris de nte
meietorul Tribunii" Ioan Slavici. P r i n acest memoriu s'a u r
m r i t i n f o r m a r e a opinie publice i n t e r n a i o n a l e a s u p r a s t r i l o r
intolerabile a l e R o m n i l o r din T r a n s i l v a n i a . A c e s t memoriu a
fost t r a d u s n p a t r u limbi europene i r s p n d i t ntr'un n u m r
de 1 3 . 0 0 0 de e x e m p l a r e . Numeroase articole de simpatie i de
comptimire p e n t r u Romnii din A r d e a l s'au scris d u p acest
memoriu studenesc n p r e s a l a t i n din A p u s , n c a r e nu l i p
seau a p r e c i e r i l e c r a s a r o m n e a s c este sentinela civilizaiei
n Orient f a de c a r e Europa occidental nu poate s r m n
indiferent. Cel c a r e se afla n f r u n t e a Comitetului studenesc,
c a r e a r s p n d i t memoriul, e cunoscutul profesor dela Bucu
reti Simion Mehedini.
E d r e p t c, l a Memoriul studenilor romni din a r a veche
a u r m a t memoriul studenilor maghiari, cu r e d a c t a r e a cruia
fusese n s r c i n a t romnul renegat G r i g o r e M o l d o v a n , c a r e r s -

1. Ernest Armeanca: Problema Transilvaniei in presa francez. Spi


cuiri din activitatea propagandistic a Ligii Culturale. Cluj, 1 9 3 1 , pag. 22.
2
) Memoriul Studenilor Universitari Romni privitor la situaiunea
Romnilor din Transilvania i Ungaria. Bucureti, 1 8 9 1 , 52. p a g . i o h a r t
etnografic dup Andre.
pundea memoriului romnesc invocnd p r e t i n s a constituie li
b e r a l a Ungariei. P r e s a s t r i n din r i l e latine comenteaz
ins c, f a de sofismele studenilor unguri, se opun f a p t e l e
pozitive de o p r i m a r e a celor p a t r u milioane de Romni a r d e
leni i c a r fi fost de d o r i t mai m u l t generozitate i mai v d i t
spirit de d r e p t a t e la tinerimea m a g h i a r . S t u d e n i i romni din
1
A u s t r o - U n g a r i a n'au n t r z i a t s v i n cu Replica ), redactat
de un comitet n f r u n t e cu Aurel C. Popovici, student la G r a t z .
Ca i n cazul memoriului studenesc, Liga C u l t u r a l s'a ngrijit
ca R e p l i c a s a i b un r s u n e t ct mai lung n opinia public
s t r i n . A s t f e l , n Italia, vrednicul P r e e d i n t e al Ligii C u l t u r a l e
Grigore T. Brtianu, ctigase p e n t r u cauza R o m n i l o r din T r a n
2
silvania i U n g a r i a pe ziaristul Roberto Fava din P a r m a ) .

Din corespondena ce se p s t r e a z la A c a d e m i a R o m n ,
n d o s a r e l e din primii ani ai Ligii, se p o a t e constata deosebitul
interes i m a r e a p u t e r e de m u n c depus de acest gazetar pen
tru cauza r o m n e a s c . Intr'o scrisoare din 2 3 Iulie 1 8 9 2 , c t r e

') Chestiunea Romn n Transilvania i Ungaria. Replica junimii


academice romne din Transilvania i Ungaria la Rspunsul" dat de
tinerimea academic maghiar Memoriului" Studenilor Universitari din
Romnia. Cu o hart etnografic a Austro-Ungariei i Romniei. Sibiu,
Institutul tipografic, 1892, VII. - j - 1 5 5 pag. (Harta dup Kiepert).
2
) Z i a r i s t u l Roberto Fava s'a n s c u t l a 11 Februarie 1859, la Pasffta,
i de tnr i-a luat licena n litere, dedicndu-se apoi ziaristicei. A
fcut parte din numeroase redacii i a condus z i a r e l e : / / ' Presente din
Parma, La Ragione din Milano, L'Epoca din Genova, etc. A publica ro
mane (Carmelia, Fior di Ginestra, I. Drammi del Nichilismo) i studii,
ca Martin Luther und sein Einfluss auf die deutschen Bildung und Li
terator", (Parma, 1888). Participnd la Procesul Memorandului, a scris
crile: Ricordi rumeni. Note di un viaggio in Transilvania e Rumenia",
(Parma, 1894), t r a d u s i n limba r o m n ; La questione rumena e gli
Agenti del Signor Wekerle in Italia, (Parma, 1894), t r a d u s i n limba
francez, cu o p r e f a d e P. G. C a n t i l l i , p r e e d i n t e a l Ligii C u l t u r a l e sec
ia Paris: Fava Roberto, La Question roumaine et Ies agents de M. We
kerle Vetranger. T r a d u i t d e P i t a l i e n e t a v e c u n e p r e f a c e p a r P. G. C a n
t i l l i , P a r i s , 1 8 9 4 , n 8. A t r a d u s d i n l i m b a g e r m a n v o l u m u l R e g i n e i C a r m e n
Sylva La Servit del Pelesch" ( B u c u r e t i , 1 8 9 7 ) , n t i m p u l c n d s e stabi-
1
Preedintele Ligii Culturale ). Fava r s p u n d e c va ceti cu
p l c e r e Replica studenilor Romni din T r a n s i l v a n i a i Ungaria
i o va folosi ca s sporeasc p r o p a g a n d a n Italia i n m s u r a

Roberto Fava.

ce i se v a pune la dispoziie m a t e r i a l nou, v a scrie articole pen


tru ct mai multe ziare, ,,Voiu ndemna i pe ali colegi de-ai

lise t e m p o r a l la Bucureti, Tot n a c e s t t i m p a s c r i s i b r o u r a Gli Ebrei


in Romania. A proposito di una lettera del Rabbino deputato Bloch alla
Camera italiana", Bucureti, 1 8 9 5 , n 8", 3 8 pag.
1
) Anexa I.
mei s scrie i astfel sper scrie t a v a c voiu putea s
trezesc n p r e s un a d e v r a t plebiscit n folosul cauzei rom
neti...". C e r e a p o i s i se t r i m i t z i a r u l Tribuna" din Sibiu,
pe c a r e s p e r s-1 p o a t ceti, dei nu cunoate bine limba r o
mn. C e r e un dicionar romn-latin, r o m n - f r a n c e z , r o m n - g e r -
man, ori r o m n - i t a l i a n .
1
Din scrisoarea sa d e l a 1 0 A u g u s t 1 8 9 2 ) , se constat c i
s'au trimis dou sute l i r e bani p e n t r u expediii de scrisori
i articole la ziare, precum i un V o c a b u l a r R o m n - G e r m a n pen
t r u c a r e mulumete. C t p r i v e t e activitatea propagandistic,
F a v a scrie:
A m nceput imediat p r o p a g a n d a pe s c a r ntins prin z i a r e
i s p e r c o voi duce nainte cu bune r e z u l t a t e , fiindc e vorba
de o cauz c a r e nu p o a t e s ntlneasc de ct simpatie i spri
jin n t o a t Italia. Eu nu voiu c r u a o s t e n e a l p e n t r u a ajunge
l a i n t i nu voiu lipsi s folosesc p e n t r u cauza romneasc
toate n u m e r o a s e l e relaii ce le am n lumea ziaristic...".
Rspunznd n 1 8 S e p t e m v r i e 1 8 9 8 la o scrisoare a lui
G r i g o r e T. B r t i a n u , prin c a r e i se a n u n a a p r o p i a t a v i z i t n
Italia a lui A u r e l C. Popovici, F a v a i a r t a bucuria de a-1 cu
noate i d e - a a v e a privilegiul s discute cu el i m p o r t a n t a ches
2
tiune r o m n e a s c ) .
In timpul acesta A u r e l C. Popovici e r a n Italia. In 2 3 S e p -
temvri 1 8 9 2 scria din R o m a lui G r i g o r e T, B r t i a n u o carte
p o t a l n care-i spunea: E bine. A m f c u t i s p r a v n Milano,
Turin i Roma. M i n e p l e c la Neapole i de acolo l a F l o r e n a .
Lumea e p l i n de simpatie p e n t r u noi. R a p o r t d e t a i l a t mai t r
ziu. A c u m n'am timp, aici fiecare minut m cost un leu. T r i
mitei 2 0 0 e x e m p l a r e (din Replic) lui F a v a n P a r m a , Eu am
3
5 0 de e x e m p l a r e , pe c a r e l e m p r e s c n p e r s o a n ) . In 24
Septemvrie 1 8 9 2 , A u r e l Popovici scria i lui F a v a la P a r m a ,

1
) A n e x a 2.
2
) Anexa 3.
3
) Vezi scrisoarea lui A u r e l P o p o v i c i n Msse romne 4854, pag. 290,
d e l a Biblioteca Academiei Romne.
spunnd c nu-i sigur d a c v a putea s-1 viziteze. Orice cores
p o n d e n i - a r veni n P a r m a s'o trimit l a G r a t z , cci el, din
1
Milano, avizase a i se trimite scrisorile pe a d r e s a lui F a v a ) .
Propaganda din Italia a suferit o pauz n timpul
campaniei e l e c t o r a l e n v e d e r e a alegerilor, ce u r m a u s se fac
l a nceputul lui Noemvrie 1 8 9 2 . F a v a nu p i e r d e ns timpul, ci
din m a t e r i a l u l Replicei i Memoriului a p r e g t i t o b r o u r de
a c r e i t i p r i r e se n g r i j e t e i pe c a r e o v a trimite zi arel or,
asociaiilor politice din t o a t Italia i o v a pune n v n z a r e i
la chiocuri pe p r e u l de due soldi" e x e m p l a r u l . A c e a s t bro
u r a semnat-o cu pseudonim, s p r e a trezi mai m a r e curiozitate
i s p r o d u c discuii, cci cu c t se v a vorbi mai mult de ches
tiune, cu a t t cauza romneasc v a t r a g e mai m a r i foloase.
Ziarul Roma" din Neapole i comunicase c i v a publica arti
colele p r i v i t o a r e l a chestiunea r o m n , d a r l r o a g s le a l t e r
neze cu a l t e a r t i c o l e d e s p r e p r o g r e s e l e R e g a t ul ui R o m n i mai
2
ales d e s p r e viitorul poporului romn, ceeace F a v a v a face ).
Ivindu-se o n c u r c t u r cu nite pachete ce conineau exem
p l a r e din Replic, se p a r e n limba francez, s'a r e z o l v a t prin
3
distribuirea l o r n I t a l i a ) . Cum ziarul R o m a " din Neapole i
ceruse articole p r i v i t o a r e l a viitorul politic al poporului i R e
gatului Romn, F a v a cere preedintelui Ligii, m a t e r i a l din c a r e
4
s se i n f o r m e z e ) .
In acest timp, n Ungaria, ncepuse confiscarea Replicelor.
In 2 2 Decemvrie 1 8 9 2 , R o b e r t o F a v a scria lui G r . T, B r t i a n u ,
artndu-i indignarea fa de confiscrile exemplarelor din
R e p l i c ce se e x p e d i a s e la P a r i s . F g d u e t e c v a stigmatiza
faptul p r i n articole. A f l c z i a r e l e maghiare, sub pseudonimul
Dialma di Valpetrosa ntrebuinat de el p e n t r u b r o u r a ce a p
ruse n italienete n f a v o r u l R o m n i l o r din T r a n s i l v a n i a , b -
nuesc c se a s c u n d e un Romn. S e v o r convinge spune el
din p r e s a i t a l i a n c nu-i n e c e s a r s fii R o m n spre a detesta

*> A n e x a No. 4.
8
) Anexa No. 5.
3
) Anexa No. 6.
) A n e x a No. 7.
1
i stigmatiza politica de m a g h i a r i z a r e ) . I n t r e timp n Ungaria
ediia i t a l i a n a Replicei fusese i ea confiscat i ntr'un p r o
ces v e r b a l din I a n u a r i e al Ligii C u l t u r a l e se gsete h o t r r e a
aceasta: Replicile italiene au fost confiscate de Unguri. U r
meaz a se t i p r i i trimite altele... S'a decis a se imprima n
Italia i a se r s p n d i n locul c e l o r 1 0 0 0 confiscate de Un
2
guri ). Din scrisoarea c t r e G r i g o r e T. B r t i a n u din 2 4 Fe
bruarie 1 8 9 3 , se v e d e c n u r m a unei corespondene primi
te n 1 6 F e b r u a r i e , F a v a a t r a t a t ediia i t a l i a n a Replicei
la Tipografia Ferrri e Pellegrini din P a r m a , iar executarea
urma s se fac imediat ce P r e e d i n t e l e Ligii v a h o t r h r t i a .
S p e r a ca n M a r t i e s aib lista oficial a p a r l a m e n t a r i l o r ita
3
lieni, s p r e a le trimite e x e m p l a r e ) .
In 11 M a r t i e 1 8 9 3 , r s p u n z n d P r e e d i n t e l u i Ligii Cultu
r a l e la o scrisoare din 2 M a r t i e , spunea c a d a t d r u m u l tipa
4
rului celei de a doua ediii italiene a R e p l i c e i ) . A c e a s t scri
soare a fost i ultima c t r e G r i g o r e T. B r t i a n u , cci n cursul
acestei luni, cel dintiu P r e e d i n t e al Ligii a murit, astfel c
F a v a se v a a d r e s a profesorului Lupulescu, c a r e a girat l u c r r i l e
Ligii p n la a l e g e r e a ca p r e e d i n t e a lui V. A. Ureche. In scri-
sorea ce i-a a d r e s a t - o n 1 0 A p r i l i e 1 8 9 3 , R o b e r t o F a v a a r a t
c a fost d u r e r o s impresionat i s u r p r i n s de m o a r t e a lui G r , T.
B r t i a n u , pe c a r e cu n t r z i e r e a a f l a t - o din ziarul Indpendance
Roumaine. Totodat ntiineaz Liga c r e t i p r i r e a Replicei
v a suferi n t r z i e r e din cauza c au fost nevoii s comande l a
F l o r e n a c t e v a semne c a r a c t e r i s t i c e limbii r o m n e . C e r e s i
se sugereze subiecte p e n t r u articole de p r o p a g a n d i s i se
trimit z i a r e romneti, mai ales de acelea c a r e vorbesc de
Congresul Naionalitilor oprimate, convocate p e n t r u luna M a i
1 8 9 3 la Sibiu, de oarece n Italia a r e unde s publice, cci i-a
5
asigurat coloanele celor mai m u l t e z i a r e ) .

') Anexa No. 8.


2
) Vezi Academia Romn; Manuscrise romne 4856, p a g . 8 i 6 3 .
3
) Anexa Nr. 9.
4
) Idem, No. 10.
s
) Anexa No. 1 1 .
Fiindc i se p r e a lui F a v a c m e t o d a de p r o p a g a n d n
z i a r e diferite nu d r e z u l t a t e mulumitoare, s'a gndit s n
t r e p r i n d o aciune energic i viguroas scond un buletin,
din c a r e s se informeze toate z i a r e l e din Italia i din a l t e r i ,
de tot ce se r e f e r la lupta n t r e ovinismul unguresc i R o
mnii din T r a n s i l v a n i a i Ungaria. t i r i l e din buletin l e - a r co
menta diferite ziare. I se trimit i lui Lupulescu c t e v a exem
1
p l a r e din acest buletin, o d a t cu scrisoarea din 4 Iulie 1893 ).
Buletinul de c a r e pomenete F a v a a a p r u t n 4 Iulie 1 8 9 5
i-i ntitulat: Corrispondenza Internazionale" Bolletino Bi-
settimanale d'Informazioni cu abonament de 1 5 l i r e pe an.
Dou luni u r m a s fie trimis gratuit, i a r apoi trebuia p l t i t
abonamentul. Chestia abonamentului e r a ns numai de form,
cci a r fi continuat s fie trimis tot gratuit. A fost expediat
nsoit de o c i r c u l a r , n c a r e se d d e a u l m u r i r i l e necesare,
d a r n c e r c a r e a lui F a v a n'a d a t r e z u l t a t e . In scrisoarea din 1 6
Iulie 1 8 9 3 , a d r e s a t tot lui Lupulescu, se spune c buletinul
n'a obinut succesul pe care-1 n d j d u i a . Nu s'a descurajat
ns, ci a scris fiecrui director de ziar, u r m n d s n t r e p r i n d
o c l t o r i e la r e d a c i i l e z i a r e l o r mai m a r i din Italia, spre o
2
mai bun o r g a n i z a r e a p r o p a g a n d e i ) .
Cu scrisorea din 1 6 Iulie 1 8 9 3 se p i e r d e irul coresponden
ei lui F a v a cu Liga. Din c t e s'a putut p s t r a , ne putem face
d u p cum a m v z u t o idee destul de c l a r d e s p r e p r o
p a g a n d a n Italia p e n t r u cauza R o m n i l o r din T r a n s i l v a n i a i
U n g a r i a n timpul n c a r e a p r e c e d a t Procesul Memorandului.
U r m a r e a r s p n d i r i i Replicei, a p r u t e n 2 1 . 0 0 0 e x e m p l a r e ,
n limbile: r o m n , i t a l i a n , f r a n c e z , englez i g e r m a n , a
fost c a u t o r i t i l e maghiare au calificat-o ca agitatorie, iar
A u r e l C. Popovici i Nicolae Roman, colegul su, au fost con
damnai de c t r e C u r t e a cu j u r a i din C l u j , d u p rechizitorul
procurorului J e s z e n s z k y , primul la p a t r u ani nchisoare i al
doilea l a un an (1893).

*) A n e x a No. 12.
2
) Anexa No. 13.
In timp ce Liga C u l t u r a l a c t i v a n A p u s u l Europei, a j u n
gnd la m i c r i l e de opinie public a r t a t e , P a r t i d u l Naional
al Romnilor din Transilvania, a d u n a t n C o n f e r i n a n a i o n a l
del Sibiu din 1 8 9 2 , a decis s p r e z i n t e n e n t r z i a t m p r a t u l u i
A u s t r i e i F r a n c i s e Iosif I un Memorand. Cu 1 1 ani mai nainte,
la 1 8 8 1 tot l a Sibiu d u p ce a v o t a t un nou p r o g r a m pen
tru p a r t i d , o astfel de c o n f e r i n n a i o n a l h o t r s e p u b l i c a r e a
unui memorandum, c a r e a i a p r u t doi ani mai trziu, n 1 8 8 3 .
A c e s t prim m e m o r a n d u m e r a destinat a l m u r i opinia public
din A p u s a s u p r a suferinelor i a s p i r a i i l o r poporului r o m n da
dincoace de C a r p a i , d u p n c o r p o r a r e a Transilvaniei la Un
1
garia ) .
2
Noul M e m o r a n d ) , a d r e s a t m p r a t u l u i , fusese decis a se
face n conferenele P a r t i d u l u i naional romn transilvan din
1 8 8 7 i 1 8 9 0 . O comisie 1-a r e d a c t a t n 1 8 9 0 , d a r n'a fost nain
tat, socotindu-se c nu-i timpul oportun". D u p agitaii de
a p r o a p e doi ani, p e n t r u i contra trimiterii, conferina naio
n a l din 1 8 9 2 a h o t r t p r e z e n t a r e a n e n t r z i a t a acestui Me
morand. C u acest p r i l e j , l a conducerea P a r t i d u l u i naional r o
mn din T r a n s i l v a n i a a fost ales un nou comitet, prezidat de
Dr. loan Raiu, c a r e n f r u n t e a unei deputaiuni de 3 0 0 R o
mni a plecat, n M a i u 1 8 9 3 , l a Viena, n scopul p r e z e n t r i i
acestui Memorand Impratului-Rege Francise Iosef I. C a u r
m a r e a interveniei guvernului maghiar, m p r a t u l n'a primit p e
Romni i atunci Dr. R a i u a ncredinat plicul cu M e m o r a n d u l ,
efului de cabinet al m p r a t u l u i , baronul Beck, spre a-1 n
m n a S u v e r a n u l u i . A c e s t a ns f r a-1 deschide, 1-a trimis Mi
nisterului de Interne maghiar care, tot f r a-1 deschide, 1-a
trimis Direciunii A r h i v e l o r de S t a t s p r e a fi p s t r a t i aici a
fost gsit n 1 9 1 9 n acela plic nedesfcut de c t r e C o
3
m a n d a n t u l militar romn, d u p ocuparea Budapestei ).

*) Georges Moroianu: Les luttes des Roumains transylvains pour la


libert et l'opinion europenne. Paris, 1933, pag. 6970.
!
) Vezi textul complet: I. P. P. (app) Procesul Memorandului Ro
mnilor din Transilvania. Acte i date. V o l . I. C l u j , 1 9 3 3 , pag. 1344.
3
) Zenobie Pclianu: Guvernele ungureti i micarea memorandist
Pentru ndrsneala de a fi p r e z e n t a t direct mpratului
acest M e m o r a n d i p e n t r u publicarea i r s p n d i r e a lui n Eu
r o p a n limbile german, francez, i t a l i a n i r o m n , guvernul
1
maghiar a intentat m e m b r i l o r comitetului naional p r o c e s ) care,
d u p desbateri de trei s p t m n i la C u r t e a cu j u r a i din C l u j ,
s'a terminat n 2 5 M a i u 1 8 9 4 cu c o n d a m n a r e a principalilor con
ductori ai Romnilor, d u p cum u r m e a z : Dr. loan Raiu doi
ani nchisoare, Gheorghe Pop de Bseti un an, P r e o t u l Vasile
Lucaciu cinci ani, Dimitrie Coma trei ani, Dr. Daniil Brcianu
doi i j u m t a t e ani, Nicolae Cristea opt luni nchisoare, Iuliu
Coroianu doi ani i opt luni, Dr. Theodor Mihali doi ani i j u
m t a t e , Aurel Suciu un an i j u m t a t e , Mihail Veliciu doi ani,
Rubin Patiia doi ani i j u m t a t e , Gherasim Domide doi ani i
j u m t a t e , Dionisie Roman opt luni i Patriciu Barbu dou luni-).
A c e a s t c o n d a m n a r e d e l a C l u j a fost p r e c e d a t de acte d e
a d e v r a t v a n d a l i s m n d r e p t a t e contra c o n d u c t o r i l o r p a r t i d u l u i
naional r o m n i n special contra Preedintelui Dr. Ioan R a
iu, c r u i a d r e p t r z b u n a r e p e n t r u c a ntocmit i naintat
M e m o r a n d u l Ungurii i-au distrus casa din T u r d a , silind f a
3
milia s se refugieze la S i b i u ) . Cu p r i l e j u l acestor vandalisme,
tinerimea r o m n u n i v e r s i t a r din Bucureti a t e l e g r a f i a t Re
gelui Carol I, c a r e se a f l a n c l t o r i e n s t r i n t a t e , r u g n d u - l
s fie i n t e r p r e t u l sentimentelor ntregului popor r o m n pe l n g
prietenii Romniei:
...V rugm s le vorbii n favorul Romnilor din Unga
ria, ca om i ca rege, deoarece, cu toate c Romnia are fron
tiere, rasa romneasc nu are, aceast ras, care iubete pe
Ma]estatea Voastr, trete i pe cealalt parte a Carpailor i

a Romnilor din Ardeal, in R e v i s t a Fundaiilor Regale, 1 Maiu 1934, pag.


343344 i Georges Moroianu, op. cit. pag. 7879.
*} V e z i actul de acuzare la I. P . P. (app) Procesul Memorandului, I.
pag. 5561.
!
) Idem, ibidem, vo. II. Cluj, 1 9 3 4 , pag. 325. *
3
) Vandalismul dela Turda. Memoriile D-rei Felicia Rafia. Bucureti,
Tip. Voina Naional", 1 8 9 3 . C u o p r e f a d e I. C. D r g e s c u . Editata de
Secia Olt a Ligii Culturale.
ea nu contenete s nconjure persoana august a Majestii
Voastre, care suntei Rege a 6 milioane de Romni liberi i a 12
1
milioane de Romni mprtiai n preajma Carpaior" ).

3. STUDENIMEA ROMAN DIN TRANSILVANIA I PROCESUL


MEMORANDULUI.

S t u d e n i m e a r o m n a r d e l e a n n general i cea din C l u j


n special, n'a r m a s i n d i f e r e n t f a de f r m n t r i l e politice
ce agitau T r a n s i l v a n i a n aceast vreme. Studenii din Cluj
fuseser bine organizai din punct de v e d e r e naional. A v u s e
s e r o societate de l e c t u r numit lulia", condus mult vre
me de profesorul de limba i l i t e r a t u r a r o m n d e l a U n i v e r s i
tatea m a g h i a r din C l u j , Dr. Grigore Silai. In fiecare an, n
snul societii lulia", studeniema romn srbtorea ziua
d e 3 / 1 5 M a i u simbol al luptei p e n t r u l i b e r t a t e organiznd
baluri romneti i festivaluri. A c e a s t m i c a r e n a i o n a l a stu-
denimii r o m n e din C l u j a dus la o r e a c i u n e din p a r t e a stu
d e n i l o r maghiari, reaciune c a r e a a v u t ca r e z u l t a t , la 1 8 8 4 .
desfiinarea societii i apoi n l t u r a r e a d e l a c a t e d r a p r o f e
2
sorului Dr. G r i g o r e S i l a i ) . Timp de apte ani studenimea r o
mn lipsit de conductor, a p u r t a t n tain sentimentul iu
birii de neam, p e n t r u c a la 1 8 9 1 acest sentiment s se manifeste
prin Replic. A c e a s t a aduse a u t o r u lu i principal,. studentului d e l a
G r a t z A u r e l C. Popovici, c o n d a m n a r e a amintit de p a t r u ani
temni. Punctul culminant al luptei l atinge studenimea r o
m n din T r a n s i l v a n i a i Ungaria n timpul M e m o r a n d u l u i .
A s t f e l , nc din A p r i l i e 1 8 9 4 , studenii romni din Cluj,
n c o l a b o r a r e cu cei din V i e n a , B u d a p e s t a i O r a d i a , au h o t r t
s trezeasc interesul rnimii p e n t r u ziua procesului, mo
biliznd-o l a C l u j i organiznd manifestaii de s o l i d a r i t a t e cu
acuzaii. In acest scop t i p r i r , pe foi v o l a n t e , un manifest:
Manifestul Junimii Academice Romne din Transilvania, Banat

*) E m e s t A r m e a n c a , o c, pag. 44. Dup Le Memorial Diplomatique"


din 2 Iulie 1892.
2
) I. L u p a : Cum a pornii Clujul pe calea romanizrii? Societatea de
Mine, 1 9 2 4 , pag. 134, 174175.
i Ungaria pentru Comitetul executiv al Partidului Naional
Romn i un Apel c t r e poporul romn, l m u r i n d i m p o r t a n a
procesului M e m o r a n d u l u i i dnd informaii de felul cum tre
buie o r g a n i z a t m a n i f e s t a i a R o m n i l o r n ziua de 7 Mai 1 8 9 4 ,
la C l u j . S e preciza ca satele din a p r o p i e r e a C l u j u l u i trebuiau
s v i n n mass compact. Comunele mai d e p r t a t e s tri
mit delegai, i a r de pretutindeni s se trimit a d r e s e de a d e
r e n i n c u r a j a r e a c u z a i l o r din proces. Preoii de amndou
confesiunile romneti, n Dumineca Tomiii, s arate de pe
amvon, p o p o r u l u i nsemntatea procesului i n ziua de 7 Maiu
s se i n slujbe religioase, rugndu-se lui Dumnezeu s a j u t e
dreptii.

A p e l u l se t e r m i n cu cuvintele:
Prini ai notri, mame iubite, frai i surori, pentru nu
mele lui Dumnezeu v rugm i v conjurm, ridicai inimile
voastre, cu toii s ne artm vrednici urmai ai strbunilor
notri i c purtm cu toii n piept dorul sfintei liberti. La
Cluj, pe cmpul libertii, s ne vedem cu toii!

In u r m a acestui Apel, n ziua de 7 Maiu, mai m u l t e mii de


r a n i i intelectuali romni s'au a d u n a t pe s t r z i l e Clujului,
manifestnd p e n t r u acuzai. M u l i m e a se strnsese pe strzile
din jurul Redutei, fostul local al Cercului M i l i t a r din Cluj,
unde se judeca procesul. Paza localului e r a f c u t de nume
r o a s e t r u p e maghiare de infanterie i cavaerie, la c a r e se a d u
ga poliia. Isvorul agitaiei romneti p e n t r u memoranditi fu
ns r e p e d e aflat, n u r m a percheziiilor f c u t e l a Biroul de
p r e s din hotelul Biasini, unde s'au gsit e x e m p l a r e din Mani
fest i Apel, cu s e m n t u r i l e studenilor. In felul acesta princi
palii vinovai au fost identificai. S i g u r a n a a a n u n a t Ministe
rul Instruciunii l a B u d a p e s t a i aceasta, n 1 9 Maiu 1894, a
trimis R e c t o r a t u l u i Universitii din C l u j un ordin (Nr. 1.165),
n care-i f c e a cunoscut c, pe baza cercetrilor Siguranei,
manifestele semnate cu titlul generic Tinerimea Romn" i
Junimea Academic Romn" nu sunt s t r i n e de studenimea
r o m n din C l u j i deci s procedeze l a o a n c h e t p e n t r u a se
afla autorii t i p r i t u r i i i cei c a r e l e - a u r s p n d i t . C u a j u t o r u l
justiiei i siguranei, c a r e i-au p r o c u r a t manifestele, s'a putut
stabili o list de 4 2 semnatari, studeni romni ai Universitii
din C l u j , pe c a r e Rectorul i-a citat n f a a Consiliului de dis
ciplin. Erau r e p r e z e n t a n i ai studenimei romne del toate
cele p a t r u F a c u l t i , mai numeroi fiind cei d e l Drept, n nu
m r de 26, apoi cei d e l Medicin, n n u m r de 1 0 , i a r d e l
Litere i tiine 6, cte trei del fiecare. Majoritatea aveau
v r s t a ntre 2 0 2 5 de ani i e r a u m n d r i de-a se fi n c a d r a t n
pocalul proces al Memorandului. ndat dup ce, n 18/30
Maiu 1 8 9 4 , s'au nceput c e r c e t r i l e l a R e c t o r a t , au trimis zia
rului Tribuna" din Sibiu o informaie n t i t u l a t Tinerimea ro
mn n foc" n c a r e se a r t a c toi interogaii r s p u n d r
solut i n s o l i d a r i t a t e primesc toat rspunderea pentru r e
dactarea, t i p r i r e a i r s p n d i r e a Manifestului i Apelului... Ni
s'a a r u n c a t i nou o d a t mnua; Noi a v e m s'o primim!"
In ziua de 3 0 M a i u 1 8 9 4 , s'a inut p r i m a edin a consi
liului de disciplin, sub preildenia Rectorului Universitii
Dr. Brandt Jozsef i s'au l u a t d e c l a r a i i acuzailor. Dintre de
claraii, sunt v r e d n i c e de amintit a l e studenilor: Aurel Ciortea,
del F a c u l t a t e a de tiine, pe atunci n etate d e 2 2 de ani, a lui
Liviu Cigreanu, de 1 9 ani, d e l Medicin i a lui Vaier Tempea
de 2 2 ani, d e l D r e p t .
Studentul A u r e l Ciortea, viitorul p r o f e s o r de tiine Fizico-
Chimice al c o l i l o r R o m n e din B r a o v i n C l u j u l romnesc,
Rector al A c a d e m i e i de n a l t e Studii Comerciale, d e c l a r u r m
t o a r e l e : La sfritul lunei A p r i l i e ( 1 8 9 4 ) am primit d e l S t u
denimea romn din Viena cte un exemplar litografiat al
acestor foi volante, cu invitaia de a ne face observaiile, ceeace
noi am i fcut, am n t r i t apoi aceste observaii cu semn
turile n o a s t r e i l e - a m trimis la Viena, de unde ne-au fost r e
trimise tiprite. Din stocul primit am trimis v r e - o 1 5 exem
p l a r e n regiunea m e a n a t a l , iar 4 5 e x e m p l a r e le-am m p r
it n localitate. Recunosc ca proprie semntura mea de pe
exemplarul ce-1 avei i d e c l a r c am semnat acest exeplar
tiprit p e n t r u a desmini unele versiuni r s p n d i t e prin opinia
public, c noi studenii, n'avem c u r a j u l de a ne asuma nominal
r s p u n d e r e a celor scrise n aceste manifeste".
S t u d e n t u l Liviu Ciugreanu, n d e c l a r a i a sa, a spus c
ideia r e d a c t r i i Apelului c t r e p o p o r u l r o m n a l u a t n a t e r e n
t r e studenii din C l u j , cnd s'a tiut sigur c procesul se v a
desbate i c, apoi, a u i n t r a t n coresponden cu studenimea
r o m n d e l a Budapesta, V i e n a i G r a t z , p r e c u m i cu cea d e l a
A c a d e m i a de D r e p t din O r a d e a M a r e . Conceptul i-a venit din
Viena, l a isclit, semn c a consimit i i-a luat r s p u n d e r e a ,
trimendu-1 n d r t . E x e m p l a r e l e t i p r i t e le-a mprit att
la C l u j , c t i n J u d e u l T u r d a .
Aurel Maniu, confirmnd cele d e c l a r a t e de antecesori, a
a d o g a t c din e x e m p l a r e l e sosite d e l a V i e n a i semnate de
studeni, a d a t unul lui llie Dianu, student n Filozofie la Bu
d a p e s t a i ziarist, s p r e a-1 publica n gazete. A m p r i t i el un
n u m r de 2 5 e x e m p l a r e , n inutul n a t a l , i a r n timpul p r o c e
sului, R o m n i l o r venii l a Cluj.
Vaier Tempea spune c au isclit cu toii a c e l e e x e m p l a r e
p e n t r u a fi o d o v a d c se recunosc autori ai A p e l u l u i i M a n i
festului i c titlul J u n i m e a A c a d e m i c R o m n " i Tineri
mea R o m n " nu sunt nume fictive. C o n f i r m pe Maniu, c au
a v u t de scop ca, p r i n l l i e Dianu, si fie publicate cu semn
t u r i l e l o r n z i a r e l e Tribuna", D r e p t a t e a " i G a z e t a T r a n
silvaniei".
e d i n a Consiliului de disciplin a l U n i v e r s i t i i maghiare
dn C l u j s'a inut n continuare numai n ziua de 9 Iunie
1 8 9 4 , a v n d ca p r e e d i n t e pe D r . K i s s M o r , p r o d e c a n d e l a F a
cultatea de Drept. P a r t i c i p a u l a Consiliu, Decanii c e l o r l a l t e F a
culti. S'au fcut c e r c e t r i dac studenii romni au inut e
dine ori ntruniri, d a c funcioneaz clandestin v r e - o societate
studeneasc i cine-i conductorul micrii naionaliste a stu-
denimii romneti. Studenii, menionndu-i vechile declaraii,
au a f i r m a t c nu e x i s t nici-o societate s t u d e n e a s c c l a n d e s t i n
i nici ntruniri n'au inut ci numai discuii n t r e ei au avut,
mai a l e s la un r e s t a u r a n t unde, v r e - o 1 0 1 5 , l u a u masa m
p r e u n . C t d u r a m a s a comun, d u r a u i discuiunile c a r e a v e a u
ca obiect i m p o r t a n t a chestiune a procesului M e m o r a n d u l u i i
atitudinea studenimii r o m n e .
Concluziile consiliului d e disciplin a u fost c studenimea
r o m n p r i n atitudinea de adeziune l a m i c a r e a m e m o r a n -
dist s'a fcut v i n o v a t de a b a t e r i d e l a anumite p a r a g r a f e din
regulamentul de disciplin, t a x e i n v m n t , vinovaii a u fost
pedepsii cu s u s p e n d a r e a semnrii c a e t e l o r de cursuri p e se
mestrul a l II-lea din anul colar 1 8 9 3 1 8 9 4 , n e e l i b e r a r e a de
certificate de a b s o l v i r e i n e a d m i t e r e a la e x a m e n e l e de fine de
an i de doctorat. Cum ns, vinovaii principali, pe care-i p r e
supunea consiliul de disciplin, n'au fost identificai, pedepsele
urmau s se a m n e p n ce justiia v a a f l a p e aceti conduc
tori. A n c h e t a t o r i i d e l a U n i v e r s i t a t e a u fcut c o n s t a t a r e a c fie
care din aceti studeni i-au dat silina s-i atribue tan rol
covritor n redactarea i rspndirea textelor incriminate".
A c e s t a a fost r o l u l studenimii r o m n e din T r a n s i l v a n i a i
Ungaria n timpul M e m o r a n d u l u i . P l i n de demnitate i m n
d r i e n a i o n a l i-a fost atitudinea f a de anchetatori. Idealul
naional se mpletea n sufletele tinerilor i b t r n i l o r ntr'o
armonioas lupt pentru aprarea drepturilor nclcate de
11
opresorii maghiari .

4. O P I N I A P U B L I C ITALIAN I PROCESUL MEMORANDULUI.

Procesul ce s'a desbtut la C l u j n l u n a lui M a i u 1 8 9 4 , i


c a r e esete cunoscut sub numele de procesul M e m o r a n d u l u i , a
r s c o l i t de indignare tot A p u s u l latin al Europei i n special
F r a n a i Italia. Nu s'ar putea preciza n c a r e din aceste d o u
r i a a v u t numitul proces ecou mai p r o n u n a t . Un lucru este
cert ns, c i astzi, d u p 4 5 de ani, cine r s f o e t e actele
acestui proces, r m n e p r o f u n d indignat. Un distins magistrat

') Datele acestui capitol au iost culese din conferina Studenimea


romn din Cluj i procesul Memorandului", i n u t d e Dl. D r . I o a n Moga,
n aula Universitii din Cluj, la comemorarea a 40 de ani dela procesul
Memorandului, n l u n a M a i u 1 9 3 4 .
1
r o m n C l u j a n , care a a d u n a t i t i p r i t actele acestui p r o c e s ) ,
t r i m i n d u - l e apoi s p r e p s t r a r e A c a d e m i e i Romne, scrie n
cuvintele de ncheiere a l e ultimului volum, c dorete ca jus
tiia romneasc nici cnd s nu cad n pcatul unui aseme
nea Justizmord comis de naintaa sa pe aceste plaiuri".
A c e s t p r o c e s a fost o continuare a procesului Replicei, d a r
d a c cei condamnai l a C l u j n 1 8 9 3 e r a u d o a r studeni Uni
v e r s i t a r i i procesul l o r a putut trece mai f r ecou, cei con
damnai d e C u r t e a cu juri din C l u j n Maiu 1 8 9 4 , e r a u r e p r e
zentanii naiunii r o m n e n c a l i t a t e a l o r d e conductori a
P a r t i d u l u i naional romn i procesul, ce s'a desbtut aici, a
fost cu d r e p t c u v n t numit procesul naiunii romne.
S'a desbtut deci n capitala Transilvaniei procesul a d o u
naiuni: cea m a g h i a r , c a r e acuz i c o n d a m n prin justiia ei,
i cea r o m n care se a p r i care, dei a c u z a t i c o n d a m n a t ,
s'a constituit a c u z a t o a r e a t t n f a a Curii din C l u j , c t m a i
a l e s n faa opiniei publice mondiale.
Dintre z i a r e l e s t r i n e c a r i a u trimis r e p r e z e n t a n t special
p e n t r u a p a r t i c i p a l a desbaterile procesului d e l C l u j a u fost
i cele italiene. Cel trimis cu a c e a s t nobil misiune e r a Roberto
Fava, ziaristul c a r e i-a eternizat, n pagini de nentrecut c l
dur sufleteasc i de r e m a r c a b i l obiectivitate istoric, im
presiile i amintirile din acest timp. C a r t e a sa de impresii i
descrieri a s u p r a procesului M e m o r a n d u l u i p o a r t titlul: Ricordi
2
Rumeni. Note di un viaggio in Transilvania e Romnia ), tra
dus apoi i n r o m n e t e sub titlul: Amintiri din rile Ro
mne Note dintr'o cltorie n Transilvania i Romnia*).
Roberto F a v a i ncepe c a r t e a cu un capitol n c a r e este
v o r b a d e d r u m u l ce 1-a f c u t d e l Triest l a C l u j i d e misiunea
sa n T r a n s i l v a n i a : ...Un episod foarte grav al luptei r a s e l o r ,
c a r e sbuciumeaz de a t i a ani a c e a nenorocit regiune, o m o n -

1
) I. P . P . ( a p p ) , o. c. p a g . 4 7 9 .
2
) Parma, Tip. F e r r a r i e Pellegrini, 1 8 9 4 , n 8, 3 1 2 p a g .
) Bucureti, 1 8 9 5 , n 8, 1 4 0 p a g .
struoas d r a m j u d i c i a r c a r e e r a gata s se d e s f u r e la C l u j
sub auspiciile ovinismului m a g h i a r i c a r e cu d r e p t cuvnt a
fost numit procesul naionalitii romne, deteptase ateniu
nea ntregei prese europene i eu plecasem ca corespondent
pentru unele m a r i z i a r e din Italia i din s t r i n t a t e , pe acel
p m n t unde m n d r i f a t a l se d l u p t a ntre civilizaia latin,
r e p r e z e n t a t prin nobilii descendeni ai colonilor lui Trai an, i
ntre b a r b a r i a asiatic ai c r o r fideli urmai sunt strnepoii
1
lui A t i l a (p. 7 8 ) ) .
Impresiile ce i-le face p m n t u l Transilvaniei i descrie
r e a acestei ri, amintete descrierea lui Nicolae Blcescu, ma
r e l e p a t r i o t r o m n al generaiei dela 1 8 4 8 :
Ea (Transilvania) se deosebete de toate c e l e l a l t e r i
din Europa i ncetul cu ncetul le reamintete pe toate. V e i
gsi n a t u r a s e p t e n t r i o n a l pe munii nali acoperii de p d u r i
i la c t e v a ceasuri de m e r s v e r d e a cmpie bogat n vegeta
ie de cereale, cu vii, n v a s t e l e livezi c a r e te mbat de miros,
sub r a z e l e c a l d e a l e soarelui i-i d iluzia de-a te a f l a n-
tr'un loc de la miaz-zi al Europei. D a r mai nti de toate
gseti o n o t caracteristic, ce e x e r c i t a s u p r a spiritului cea
mai puternic a t r a c i u n e i peste tot gseti u r m e intacte i
palpabile a l e civilizaiei romne..." (p. 1 2 ) ) .
P r i m a impresie ce i-o fcu C l u j u l gazetarului italian, unde
2
fu primit de prietenul s u V a s i l e Hossu ) i de numeroi ga
zetari romni, a fost aceea a scandalului pus la cale de studen
imea m a g h i a r :
,,..n t r e c e r e cu t r s u r a prin ora, fui uimit gsind n f a a
8
hotelului U n g a r i a ) o m a r e mulime de maghiari n a r m a i cu
ciomege c a r e a l t e r n a u strigtele A b u z g ( J o s ) cu lovituri de pie
tre a r u n c a t e n f e r e s t r e l e hotelului. In hotelul Ungaria t r s e -

1
) Citatele sunt din t r a d u c e r e a romneasc.
2
) Dr. Vasile Hossu, preedintele biroului de pres n timpul Pro
cesului Memorandului, este viitorul episcop de Lugoj i apoi de Gherla
al Bisericii romne unite.
") I m o b i l u l unde se a f l a h o t e l u l Ungaria" se poate vedea i azi, n
strada Regele Ferdinand Nr. 3, din Cluj.
ser cu puin nainte, unii cu familiile l o r i a r alii singuri,
membrii Comitetului naional romn, victime ale tiraniei gu
vernului din Budapesta... Demonstranii e r a u n m a r e p a r t e
:

studeni. Unii din aceti demni r e p r e z e n t a n i ai c a v a l e r e t e i n a


iuni v z n d c sosesc n t r s u r i mai m u l t e doamne, m p i n s e r
eroismul l o r p n a a s v r l i a s u p r - l e cu o u i... A c e a scen
p r o d u s e n mine o impresie de a d n c desgust. Ins aceasta nu
e r a dect prologul b a r b a r i i l o r f r c a p t i f r nume, l a c a r e
trebuia s asist zilele u r m t o a r e (p. 1 4 i 1 5 ) .
In capitolul II al crii amintite, R o b e r t o F a v a vorbete
d e s p r e Naionalitile din Ungaria. Dup ce a u t o r u l face r e
flecii a s u p r a v e a c u r i l o r trecute, cnd chestiunile n a i o n a l e nu
p r e z i n t a u nici-o importan din cauza organizrii f e u d a l e a
societii, amintete discursul din Dec. al lui B a r b u D e l a v r a n -
cea inut l a Ploeti i'n c a r e patriotul i o r a t o r u l r o m n defi
nea Ungaria ca o vast nchisoare pentru naionaliti. Crede
c nici o definiie n'ar putea s z u g r v e a s c mai bine acest
stat c a r e inea heghemonia lui r e p r i m n d d e s v o l t a r e a unor p o
p o a r e a a de deosebite cum e r a u Romnii, Germanii, Slovacii,
Rutenii, C r o a i i i S r b i i .
In l u p t a l o r p e n t r u d e s n a i o n a l i z a r e a a l t o r p o p o a r e , Un
gurii au c z u t ntr'un ovinism e x a g e r a t , c a r e d e s p r e u e t e tot
ce nu-i de origin m a g h i a r :
M n d r i a acestor scumpi Maghiari este ceva r e v o l t t o r , scrie
R o b e r t o F a v a . Dac vorbeti cu unul din ei nu i m p o r t din ce
condiie social, a r fi f o a r t e capabil de a-i spune cu cea mai
m a r e sinceritate c poporul m a g h i a r este cel mai m a r e d i n t r e
p o p o a r e , c limba lui este cea mai f r u m o a s i cea mai a r m o
nioas d i n t r e toate limbile, c l i t e r a t u r a lui e cea mai bogat,
c Dumnezeu a d a t lui Moise tablele legii scrise n limba ma*
ghiar i cine t i e ? poate c p r i n t e l e E t e r n c a r e locuete n
cer pe tronul su, e f o a r t e m n d r u m b r c a t n costumul ma
ghiar..." (p. 1 9 ) .
Capitolul III. al crii lui R o b e r t o F a v a este ntitulat Ro
mnii. A c e t i a spune el l u p t cu n v e r u n a t d i s p e r a r e
p e n t r u d r e p t u r i l e lor n a i o n a l e i ocup, prin importana lor
numeric i intelectual ct i prin spiritul l o r de sacrificiu,
primul loc ntre celelalte n a i o n a l i t i din Ungaria.
...Dac ne a r u n c m p r i v i r i l e pe o h a r t etnografic vedem
naiunea r o m n f o r m n d o m a s compact d e l a M a r e a Nea
gr p n la p l a t o u r i l e Ungariei i d e l a Nistru la D u n r e : nu
mai n centrul Transilvaniei este un grup de Secui, popor de
r a s m a g h i a r i c t e v a mici insule de populaiuni saxone...'"
(p. 2 7 ) .
Dup ce face apoi un scurt istoric al R o m n i l o r din T r a n
silvania p n la Memorandum i d u p ce a r a t pe scurt (p.
3031) semnificaia lui, F a v a enumr punctele din Memo
randum care au iritat mai m u l t guvernul maghiar i care
sunt acele ce s t r u i a u a s u p r a unirii f o r a t e a Transilvaniei cu
Ungaria.
a) Unirea cu Ungaria a fost p r o n u n a t f r ca Romnii
s fi p a r t i c i p a t la ea sub o form c o r e s p u n z t o a r e n u m r u l u i lor
i importanei l o r n aceast a r .
b) Poporul r o m n se simte lovit, pe de a l t p a r t e , p r i n
aceast unire, p e n t r u c , un a t a r e act s'a f c u t n v e d e r e a unei
fuziuni, f r s se i n deloc seam de legile c a r e g a r a n t e a z
autonomia r i i (p. 3 3 ) .
In capitolul IV. ntitulat Cluj, gsim un istoric sumar al
acestui ora i c t e v a d a t e i aprecieri interesante.
A s t f e l a f l m c oraul c a r e n 1 9 3 9 1 9 4 0 n u m r a , peste
o sut mii locuitori, l a 1 8 9 4 a v e a 2 9 . 0 0 0 loc. din c a r e 7 . 0 0 0 e r a u
Romni, restul Unguri i Evrei maghiarizai. El este spune
Roberto F a v a o insul maghiar n mijlocul unui ocean de
Romni... Clujul este singurul ora din Transilvania unde ma
ghiarismul a fost exercitat cu cea mai mare presiune... (p. 3 6 ) .
P r i v i t o r la p o p u l a i a ntregului j u d e al Clujului, care atunci
avea 1 9 6 . 3 0 7 locuitori, Ungurii f a de elementul romnesc abia
ating 2 4 % .
A v e m apoi informaii a s u p r a C l u j u l u i n p r i m a zi a p r o
cesului, cnd e r a sub cea mai a d e v r a t s t a r e de asediu" cci
se a d u n a s e r 3 regimente de infanterie, tei escadroane de hu
sari i un m a r e contigent de j a n d a r m i .
mi voiu aminti t o a t v i a a mea ziua de 7 M a i u (1894) t

cnd s'a nceput procesul Memorandului. Cine n'a vzut n


aceea diminea mulimea imens c a r e nsoea d e l a hotel Un
garia la localul Tribunalului cu strigte de S triasc, pe
membrii Comitetului n a i o n a l ? Cine n'a vzut, mai trziu, d u p
1
prima edin, n g r d i n a B a n f f y ) , o mulime de a p r o a p e dou
zecimii de Romni venii p r i n t r e toate a r m a t e l e i rigorile poli
ieneti, din toate p r i l e acelei regiuni, aclamnd, bei de en-
tusiasm, pe doctorul Lucaciu . . . ?
Cine n'a v z u t femeile ngenunchind pe p m n t i implo
r n d , cu minile mpreunate, d e l a Dumnezeu r e d a r e a p a t r i e i
a p s a t e , nu tie ce nsemneaz entuziasmul unui popor..." (p.
3738).
In acel timp, C l u j u l a v e a a f a r de hotelul Ungaria, un hotel
destul de m a r e , c a r e se numea Biasini, local ce se vede i astzi
pe str. A v r a m Iancu. A c o l o fusese gzduit Roberto Fava i,
n p r i m a zi a procesului, toi ziariti a u fost percheziionai de
poliie, care i-a r e p e t a t apoi obiceiul a p r o a p e n fiecare zi.
Deosebit de i m p o r t a n t este capitolul c a r e v o r b e t e de Jus
tiia ...maghiar (cap. V ) i care, din aceeai ortografie n t r e
buinar de autor, ne a p a r e o ironie. In acest capitol se spune
c, p n la 1 8 8 4 , C u r t e a de J u r a i e r a n Sibiu. D a r n acest
ora p o p u l a i a fiind n cea mai m a r e p a r t e saxon, nu e r a dis
pus ca s s e r v e a s c r s b u n r i l e Ungurilor i de aici necesitatea
de-a o muta la C l u j .
A c e s t ora spune F a v a e r a singurul n stare, d u p
planul guvernului, s fie sediul j u d e c r i i t u t u r o r p r o c e s e l o r de
p r e s n contra publicitilor romni..." (p. 4 0 ) .
J u r a i i din C l u j nu-s simpli ceteni, ci alei dintre cei mai
nverunai a d v e r s a r i ai politicii romneti, i a r magistraii nite
servili executori ai o r d i n e l o r celor d e l a guvern. A a fiind ce
titorului i este imposibil s-i fac o idee de monstruoasa co
medie, n care s'a d e s f u r a t procesul Memorandului. Audi-

') S e afla pe locul gradinei i l o c a l u l u i fostului Liceu de fete Regina


Mria" din Cluj.
r e a acuzailor s'a fcut n sala unde se h o t r e t e unirea for
1
a t a Transilvaniei cu Ungaria ( 1 8 6 5 ) ) . Pe ct e r a u de lini
tii acuzaii, pe a t t e r a u de ntunecai membrii tribunalului.
A p r a r e a a ridicat incidentul ca fiecare j u r a t s d e p u n un j u
r m n t c nu v a fi c l u z i t de u r sau r s b u n a r e , d a r p r o p u n e
r e a a fost respins de C u r t e , care l a s pe j u r a i n fiecare zi,
in p l i n audien, s-i b a t joc, s insulte i s amenine n
toat voia pe patrioii romni c a r e se a f l a u pe banca acuza
ilor (p. 4 2 ) .
La fiecare observaie ce fceau, advocaii a p r t o r i e r a u
a m e n d a i cu o sut, dou i chiar trei sute florini, i a r d a c st
ruiau, amenda era ndoit i j a n d a r m i i i d d e a u a f a r din sal.
In cele din u r m , a p r t o r i i v z n d u - s e mpiedecai n misiunea
lor, se r e t r a s e r n m a s s trimind f r r e z u l t a t o p r o
t e s t a r e Ministrului maghiar de J u s t i i e .
In a f a r de sala Tribunalului, se fceau percheziii i a r e s
tri arbitrare, mai ales dup ce ziarul ntitulat Golgota,
scris i tiprit n Bucureti, apruse pe h r t i e roie i
cu o gravur ce reprezenta pe cinci din acuzai: Raiu,
Lucaciu, Pop de Bseti, Nicolae Cristea i Septimiu Albini,
rstignii pe cruce i btui de Unguri, ncepuse a se r s p n d i
prin C l u j . r a n i i din m p r e j u r i m i e r a u oprii a veni la ora, iar
guvernul instituise cenzura t e l e g r a m e l o r i corespondenelor ce
nu e r a u oficiale.
De aceea spuse F a v a v z n d c din C l u j nu puteam
nici s scriu, nici s telefonez, a trebuit s m gndesc la un
r e m e d i u i-1 gsii u o r graie gentileii u n o r amici c a r e pe r n d ,
n fiecare s e a r , plecau p n la grani cu t o a t corespondena
epistolar i telegrafic i, o d a t t r e c u t frontiera, expediam
totul pe teritoriul liberei Romnii", (p. 4 4 4 5 ) .
D e s p r e p r e s a maghiar, t o a t a p r o a p e n solda guvernului,

J
) A fost localul Cercului Militar, pe s t r a d a Memorandului. O plac
comemorativ s'a aezat la mplinirea a 40 de ani dela procesul Memo
randului ( 1 9 3 4 ) ; ea fu r i d i c a t , cu p r i l e j u l e v a c u r i i , d e dl m a i o r G. G r -
leanu i a d u s l a M u z e u l A s t r e i din Sibiu.
F a v a spune c fcea pe agentul p r o v o c a t o r , inventnd, calom
niind i a c u z n d pe Romni. Din cauza aceasta, acuzaii din p r o
cesul M e m o r a n d u l u i n'aveau v i a a g a r a n t a t , cci adesea, dup
audieri, e r a u insultai i atacai de plebea maghiar... P e n t r u
dragostea de a d e v r trebue s spun, c n'am v z u t nici-odat o
p r e s a a de mincinoas, aa de r u t c i o a s i aa de n e r u i n a t
ca cea m a g h i a r . A falsifica a d e v r u l , a inventa comploturi i
conjuraii, a denuna puterii executorii pe oamenii oneti i p a
trioi i a t nobila sa misiune, i a t o p e r a sa de toate zilele",
(p. 4 5 ) .
Capitolul V I , La Hotel Biasini este capitolul nchinat
tinerimii, cci la acel hotel e r a u toi tinerii p a t r i o i romni gz
duii i acolo veneau toi c a r e e r a u n t r e c e r e :
...In cete soseau studenii din Bucureti, Iai, Viena, B u
dapesta, G r a z , Basarabia, Bucovina, toi n f l c r a i de dragoste
de p a t r i e , toi f r m n t a i de un nobil dispre n contra o p r e s o r i
lor rasei lor.., In acei tari campioni ai tinerimii r o m n e spune
R o b e r t o F a v a mi se p r e a c v d n aciune v a l o r o a s a f a
lang de eroi, c a r e a p r e p a r a t r i d i c a r e a patriei italiene...", (p.
4 6 4 7 ) . In acel hotel e r a u a p r o a p e numai ziariti i studeni.
E r a un r e p r e z e n t a n t al Tribunei din Sibiu, al Gazetei Transilva
niei din Braov, al Dreptii din Timioara i ai p r i n c i p a l e l o r
z i a r e din Bucureti, n a f a r de corespondenii z i a r e l o r f r a n c e z e ,
germane, engleze, croate, slovace, srbe, r e z u l t a deci o v a r i e
t a t e de idiome, c a r e putea d a f o a r t e bine o idee d e s p r e biblicul
turn al lui Babei n momentul ncurcturii limbilor...", (p. 4 7 ) .
S e r i l e se p e t r e c e a u n cntece patriotice, mesele se uneau
i n sa l a nchis a r e s t a u r a n t u l u i d e l a hotel r s u n a Deteapt-te
Romne, Fratelli d'Italia, Coll'azzurra coccarda sul petto, Cn
tecul lui Lucaci i a l t e l e .
...Nu e posibil ncheie acest capitol autorul de d e s
cris entusiasmul acelor ceasuri de c a l d expansiune, d a r e sigur
c acele seri constituesc unul din cele mai scumpe i plcute
amintiri a l e vieii mele. Pentru nimic n lume nu v voiu uita
niciodat, o scumpi amici, o tineri patrioi romni, i alturi de
voi a dori s m lupt pentru cea mai sfnt dintre cauze. i
cum n p e t r e c e r i l e n o a s t r e adesea imnul lui G a r i b a l d i se a l t e r n a
cu magicile note a l e cntecului Deteapt-te Romne i dup
strigtele triasc naiunea romn veniau cele de s triasc
Italia, aa fac u r r i c l d u r o a s e ca imnul leului din C a p r e r a s
rsune pe cmpiile Transilvaniei i ale B a n a t u l u i i cele t r e i
culori a l e d r a p e l u l u i italian s se amestece cu cele trei culori
romneti n ziua r e d e t e p t r i i scumpei v o a s t r e patrii", (p. 5 4 ) .
In excursiunile pe c a r e le-a f c u t n satele romneti din
muni i din a p r o p i e r e a Clujului, R o b e r t o F a v a a cunoscut de
a p r o a p e portul i obiceiurile r a n u l u i romn, pe c a r e le descrie
in capitolele Pe munii Transilvaniei i Desmir, comuna unde
p s t o r e a preotul A u r e l i u Poruiu i unde a cunoscut m m l i g a i
balmoul (amestec de m m l i g cu ca) i u n d e fiul preotului,
anume Victor student la B u d a p e s t a i-a c n t a t din flaut
melodii pstoreti.
Capitolul IX, ntitulat O sentin infam, ncheie impresiile
i nsemnrile a s u p r a Procesului M e m o r a n d u l u i .
mi v a r m n e m e r e u impresia ultimei edine scrie F a v a
pentru energia i curagioasa p r o t e s t a r e f c u t de dr. Ioan
Raiu.
Rechizitorul r e p r e z e n t a n t u l u i ministerului public a fost o
e s t u r de provocaiuni i de m u r d a r e insulte n contra genero
ilor patrioi. D u p a a zisul o r a t o r al legii... juraii se a r u n c a r
asupra l o r cu injurii i a m e n i n r i cu pumnii strni, f r ca
preedintele acelui straniu tribunal s se gndeasc m c a r s-i
cheme la ordine..." (pag. 7 3 ) .
D u p ce r e p r o d u c e c u v n t a r e a lui Ioan R a i u c t r e C u r t e a
cu jurai, d u p condamnare, F a v a ncheie:
...Sentina fu aceea, c a r e trebuea s se atepte. A c e i gene
roi patrioi f u r condamnai p n l a cinci ani nchisoare. A s t
fel e r a p l t i t crudul ovinism al domnilor descendeni ai lui
A t t i l a i ideea pan-maghiar triumf nc odat cu violen i
cu opresiune, uitnd c lanurile torturailor i sngele apsa
ilor se schimb ntr'o zi n glon rsbuntcr n contra tiranilor.
(pag. 7 7 ) .
Odat sfrit procesul Memorandului, misiunea n Trarv-
silvania a lui R o b e r t o F a v a se terminase i d u p o o p r i r e n
B l a j , condus fiind de tinerii studeni romni D i a n u i B r n z e u ,
u n d e fu s r b t o r i t l a r e e d i n a m e t r o p o l i t a n de c t r e C a n o
nicul A u g u s t i n Bunea i p r o f e s o r u l Iacob Mureianu, ziaristul
italian se duse la Bucureti unde fu primit i s r b t o r i t de Liga
C u l t u r a l . I s'au dat dou banchete: unul de c t r e Comitetul
executiv al Ligii n s a l a de m a r m o r a hotelului Union i altul
de P r e s , de studenii universitari i de colonia, i t a l i a n din Bu
cureti n v a s t a s a l a teatrului Hugo. F a v a o descrie:
R e v d nc acea s p l e n d i d s a l s t r l u c i n d de lumin, de
c o r a t cu d r a p e l e l e r o m n e i italiene, n jurul p o r t r e t e l o r r e
gelui C a r o l i reginei Elisabeta a Romniei, a lui V i t t o r i o Ema-
nuele, a regelui Umberto i a M a r g a r e t e i de S a v o i a , a lui G a r i -
baldi, a lui Ioan R a i u i a lui V a s i l e Lucaciu..." (pag. 1 1 8 ) .
A m b e l e banchete au fost p r e z i d a t e de profesorul V. A. Ureche,
preedintele Ligii, i a u l u a t cuvntul fruntai ai Ligii i ai p r e
sei romne de atunci. Entusiasmat p n la lacrimi d e t o a t aten
ia de c a r e s'a bucurat, R o b e r t o F a v a amintete de un buchet
splendid de flori n culorile d r a p e l u l u i italian, legat cu panglic
t r i c o l o r romneasc, simbol al unirii f r e t i n t r e Latinii d e l a
Tibru i cei dela D u n r e . C l t o r i a n Romnia o ncheie p r o
fetiznd:
Un popor, c a r e a r e n sine a t t a entusiasm i a t t a n c r e
dere, un patrimoniu a a de bogat de iubire de p a t r i e i de n o
bile aspiraiuni, un sentiment aa de viu de m a r i l e l u c r u r i i
m a r i l e g n d u r i un p o p o r c a t e a r e tradiiuni a a de glorioase
i c a r e se a r a t a t t de n e r b d t o r ca s le continue, nu poate
s nu a j u n g l a un viitor de s p l e n d o a r e i de m r i r e . El este un
t o r e n t de l a v a p r i n s care, ntr'o zi sau a l t a , mugind i va face
drum printre toate obstacolele i va cura de tirani solul pe
care se vorbete dulcea limb a strnepoilor lui Traian. Nu
degeaba curge snge roman n vinele acelei naiuni.
Tremurai, voi, c a r e ncercai s luai a t t o r milioane de fii
1
ai si p a r t e a l o r de s o a r e ! " (pag. 119120) ).

') Roberto Fava a fost la procesul Memorandului n calitate de co-


C l d u r a cu c a r e ziaristul R o b e r t o F a v a a m b r i a t cauza
romneasc, articolele n u m e r o a s e ce le scrisese n p r e s a i t a l i a
n, favorabile acestei cauze, p r e c u m i hrnicia cu c a r e a l u c r a t
n timpul procesului M e m o r a n d u l u i s p r e a informa opinia publi
c italian, au fcut ca n u m e l e lui s fie bine cunoscut n T r a n
silvania i s se scrie pagini de a l e a s recunotin p e n t r u ac
tivitatea sa.
A s t f e l , ntr'un foileton a l ziarului Tribuna din Sibiu, 1 8 9 4 ,
A n . X I , Nr. 1 0 3 , din 1 8 / 3 0 Mai chiar din timpul procesului
Memorandului, cnd F a v a l u c r a din zi p n n n o a p t e s infor
meze p r e s a italian, cineva sub pseudonimul E d d a i-a f
cut u r m t o r u l p o r t r e t : Numele Roberto Fava este cunoscut tu
turor R o m n i l o r i neuitat v a r m n e ntre noi. Cei ce s'au a b
tut v r e o d a t m c a r pe la biroul de p r e s din Hotel Biasini"
cu ocasiunea procesului, cred c nu-i v o r uita acea simpatic,
b l n d figur, c a r e n f r u n t e a mesii p r i n c i p a l e din birou, sub o
gigantic oglind, scria m e r e u i tot scria neobosit, nencetat.
Domnul F a v a , r e p r e z e n t a n t u l p r e s e i italiene la m a r e l e proces...
e r a nu numai cel mai b l n d ci i cel mai h a r n i c m e m b r u a l bi
roului de pres... unul din cei mai harnici publiciti ce exist...
D a c nu e un m a r e orator, e un m a r e stilist... C n d a r e s v o r
beasc, el totdeauna scrie mai ntiu discursurile i (apoi) le
citete...
B r b a t de s t a t u r mic, constituie debil, n v r s t de 4 0
de ani, impune mai mult p r i n b u n t a t e a sa, p r i n b l n d e e a i
modestia ce-i reoglindete faa... T e m p e r a m e n t u l lui p a r c nu-i
t e m p e r a m e n t italian. M u n c a n c o r d a t s p i r i t u a l a potolit i t a
lienescul foc. V o r b e t e ncet, umbl f o a r t e linitit i t o a t a r
doarea temperamentului italian' sa concentrat p u r numai n a r
d o a r e a inimii, c a r e aa de m u l t se tie nsuflei p e n t r u cauzele
m a r i ale omenirii, se tie nclzi p e n t r u cauza poporului meu i
al nostru, p e n t r u l i b e r t a t e i drepturi... T c u t ia el p e a n a n

respondent al ziarelor italiene: Gazetta di Torino, Gazetta Piemontese,


S e r a , C o r r i e r e d e l l a S e r a , I t a l i a del P o p o l o , R i f o r m a , D i r i t t o , Il P a r l a m e n t o ,
etc. {Cf. l o a n G e o r g e s c u , Dr. loan Raiu (18281902), Sibiu, 1928, pag. 79.
m n i atunci sufletul lui i v a r s pe h r t i e efusiunea senti
m e n t e l o r t u l b u r a t e i biciuete cu fulgere t o a t n e d r e p t a t e a . De
aceea glasul d u r e r i l o r poporului n o s t r u a a f l a t a a de viu r s u
net n sufletul lui, n ct l a v e s t e a m a r e l u i proces s a l e r g e din
p a t r i a sa liber, din frumuseile Italiei, d e l a P a r m a la C l u j .
A a j u n s o d a t l a Replic" a cetit-o i indignat de a t t e a
n e d r e p t i cte se descopr acolo, s'a h o t r t s-i p u n t o a t e
p u t e r i l e p e n t r u a a p r a cauza sfnt i j u s t a poporului f r a t e .
De aceea, cu deosebit interes a u r m r i t t o a t d e s v o l t a r e a l u p t e
lor n o a s t r e p n acum la m a r e l e proces... Din firea sa el a p l i c a t
este a lupta p e n t r u m a r i l e ideale.
i d a c chiar cauza n o a s t r a tiut s-1 cucereasc, s-1
preocupe, e semn c m a r e este ea, sfnt i d r e a p t , nu numai
n ochii notri, ci naintea t u t u r o r oamenilor de bine c a r e tiu
iubi sincer l i b e r t a t e a p e n t r u c a r e l u p t m i noi.
Dumnezeu s-i a j u t e . . . Noi recunosctori vom fi, p s t r n d u - l
cu drag n amintirile sufletului n o s t r u ! "
A s t f e l ni-1 p r e z i n t Edda", c a r e este d u p cum am a f l a t
u l t e r i o r pseudonimul publicistului t r a n s i l v a n Dr. E. Dianu.
In timp ce ziaristul R o b e r t o F a v a i fcea, ca m a r t o r ocu
l a r , nsemnrile a s u p r a procesului M e m o r a n d u l u i , trimind, cu
greutate, corespondena sa din C l u j , n z i a r e l e italiene se publi
cau r e l a i i a m n u n i t e a s u p r a procesului i articole c a r e con
d a m n a u p r o c e d e e l e guvernului maghiar f a de Romni.
A s t f e l , j u r n a l u l / / Diritto din Roma, calific procesul M 2 -
m o r a n d u l u i ca una din cele mai g r a v e erori politice, asemenea
1
celor comise a l t d a t de A u s t r i a f a de Lombar d o - V e n e i a ) .
Dar, n a f a r de n u m e r o a s e l e articole i infomaiuni din
ziare, ceeace a p r o d u s n Italia i n a l t e r i o a d e v r a t sen-
saie, a fost i n t e r p e l a r e a pe c a r e deputatul Imbriani a adresat-o
n p a r l a m e n t u l italian primului ministru Crispi n f a v o a r e a R o
m n i l o r din T r a n s i l v a n i a .
Dei primul ministru italian n'a v r u t s r s p u n d i n t e r p e -

*) Georges Moroianu: Les luttes de Roumains Transylvania pour la


libert et l'opinion europeene, P a r s , 1 9 3 3 , pag. 170171.
l a r i i lui Imbriani, statul italian fiind m e m b r u al Triplei A l i a n e ,
sufletul lui e r a a l t u r i de Latinii din C a r p a i , ca al unuia ce
luptase p e n t r u e l i b e r a r e a Italiei n r n d u r i l e celor o mie de c
1
mi roii de sub conducerea lui Giuseppe G a r i b a l d i ) .
2
Ziarul Dreptatea" din T i m i o a r a ) , nregistreaz precum
u r m e a z tirea despre i n t e r p e l a r e a din p a r l a m e n t u l italian:
In edina de eri a p a r l a m e n t u l u i (26 M a i u 1 8 9 4 ) , deputa
tul Imbriani adreseaz ministrului-preedinte Crispi i mi
nistrului de e x t e r n e Blanc, n t r e b a r e a c a u de gnd s n t r e
prind aciune pentru aprarea drepturilor popoarelor latine
asuprite de A u s t r o - U n g a r i a ? M i n i s i r u l - p r e e d i n t e Crispi decla
r c la aceast n t r e b a r e nu poate r s p u n d e . La aceasta Im
briani zice cu voce p u t e r n i c :
Din C l u j s t r b a t e p n la noi i p t u l de d u r e r e ! P a r l a
mentul italian trebue s-i ridice vocea mndr protestatoare
i trebue s-i e x p r i m e simpatiile f a de acele popoare care
l u p t p e n t r u libertatea lor".
U r m a r e a i n t e r p e l r i i deputatului Imbriani a fost o moiune
de simpatie i de n c u r a j a r e p e n t r u cauza n a i o n a l r o m n , pe
c a r e au semnat-o un n u m r de 2 7 7 membri ai A d u n r i i Depu
tailor italieni. Moiunea a fost trimis A d u n r i i Deputailor
3
Romni, cari au mulumit t e l e g r a f i c ) .
La cteva zile dup interpelanea lui Imbriani, avocatul
Attilio Begey semna un articol numit: Pro-Transilvania, care
ncepe astfel:
Domnul d e p u t a t Imbriani s'a abtut a l a l t e r i dela regu
lamentul Camerii p e n t r u a asculta legile inimii, cnd a excla
m a t : S trimitem un cuvnt de simpatie poporului t r a n s i l v a n
c a r e l u p t p e n t r u independena sa!" El a a v u t d r e p t a t e . A c e a
st simpatie se cuvine A r d e l e n i l o r din p a r t e a t u t u r o r p o p o a r e l o r
libere, d a r mai ales din p a r t e a Italiei, p e n t r u c italic este o r i
gina acelui popor, italic graiul su i deci italic t r e b u e s fie i

*) Cf. G. M o r o i a n u : O. c. p . 171172.
2
) A n . I, Nr. 1 1 0 din 18/30 Maiu 1894.
3
) I. G e o r g e s c u : O. c, 1928, pag. 140.
cel mai puternic s p r i j i n m o r a l p e n t r u cauza lor". i s f r e a cu
cuvintele: S a l u t m deci cu simpatie pe fraii notri din T r a n
silvania, s a l u t m pe condamnaii de astzi d e l a C l u j , cu u r a r e a
1
ca s fie biruitorii de mine, la A l b a - I u l i a " ) .
D i n t r e senatorii i oamenii politici italieni, B. Pandolfi, S.
2
Omodei, G. Ostini i nc 2 4 f r u n t a i ) , trimit lui V. A. Ureche,
senator i p r e e d i n t e a l Ligii C u l t u r a l e , u r m t o a r e a s a l u t a r e din
Roma (16 Maiu 1894):
Trimitem o s a l u t a r e afectuoas f r a i l o r notri romni, cu
dorina ca n c u r n d s v i n ziua n c a r e ceice c e r d r e p t a t e s
3
nu mai fie nici persecutai, nici m a r t i r i " ) .
Angelo Degubernatis, profesor la U n i v e r s i t a t e a din Roma
i s e r p t o r , unul din primii vizitatori europeni ai R o m n i l o r ma
cedoneni, scrie lui V . A . Ureche o scrisoare (Roma, 2 2 Iunie
1894) n limba francez, n c a r e spune: ...eu socotesc d e - a -
dreptul monstruos ceeace se petrece n Ungaria p r i v i t o r la R o
mni... Ii socot pe Romni a d e v r a i i urmai romanizai ai v e
chii Dacii... Iubesc pe Unguri, d a r gsesc c ei au mai m u l t a
p i e r d e dect a ctiga n viitor, din a c t u a l e l e l o r violene...".
I a r Luigi Palma, p r o f e s o r de d r e p t constituional la U n i v e r s i t a
tea din Roma, amintea, n 1 4 M a i u 1 8 9 4 , vechiul adevr c:
...fora p o a t e s v a l o r e z e p e n t r u a creia i a l c t u i S t a t e l e , d a r
4
numai dreptul le poate p s t r a . . , . ' ) .
Profesorul B. E. Maineri din Roma, scriind n 2 3 Iunie 1 8 9 4 ,
tot lui V . A . Ureche, i t e r m i n scrisoarea cu cuvintele: ...Cin
ste, deci, v a l o r o i l o r a p r t o r i ai d r e p t u l u i naional, astzi ne
socotit i c l c a t n picioare n T r a n s i l v a n i a i Banat".

J
) V. A. Ureche: V o c i latine, 1-a Culegere de adesiuni a gintei latine
la micarea naional din Transilvania i Banat. Bucureti, 1894, pag.
145146.
s
) Canegallo, T. Pais, G. D a n i e l i , Arturo Galetti, Eugenio M a u r y , D.
Z a i n v L u c h i n i , R. P a l i z z o l o , E. C a l d e r a n a , E. A r c o l e o , G. M e s t i c a , E. Ghigi,
N. Vischi, Pavoncelli, Testasecca, Del Balzo, Morelli, U. Pada, Michele
Amadei, A. Sinaldi, Paolo Trampea, Nicola Falconi, Giuseppe Braci i
Pugliese.
) V . A . U r e c h e : Op. cit. pag. 1.
*) I d e m , ibidem, p a g . 5 i 1 3 .
Enrico Croce, r e f e r i n d u - s e la s o a r t a R o m n i l o r din T r a n
silvania cu p r i l e j u l procesului M e m o r a n d u l u i , se ntreba:
Dac numele Romei, timp de a t t e a v e a c u r i a fost inta
unor aspiraii a t t de sfinte i sublime a l e italienilor i a fcut
s b a t i s t r e s a r inimile a t t de t a r e de d o r i n i n d e j d e ,
numele i s o a r t a fiilor Romniei a t t a celor din Romnia
T r a i a n ct i a celor din Romnia A u r e l i a n poate s lase
1
pe Italieni mui i n e p s t o r i ? " ) .
In a j u n u l procesului Memorandului, la 2 9 A p r i l i e , p r e e
dintele asociaiei u n i v e r s i t a r e din Pavia scria studenilor r o
mni c a l u a t cunotin cu indignare de cele ce se p e t r e c n
Transilvania, unde Ungurii calc n picioare d r e p t a t e a sub cu
vnt c fac patriotism:
...Noi v mulumim, t o v a r i Romni, p e n t r u c v'ai n
d r e p t a t spre noi nc o d a t , nu numai p e n t r u c a v e m origina
comun cu voi, d a r mai ales p e n t r u c nclinaiile mai a r z t o a r e
a l e sufletelor n o a s t r e ne fac o datorie s v r s p u n d e m i s l u
d m eroicile v o a s t r e s f o r r i p e n t r u a v e l i b e r a de sub t i r a n i a
maghiar... i d a c r e v o l u i a a r u r m a s isbucneasc ntr'o zi n
Transilvania, noi v vom u r m a cu inima, v i t e j i l o r Romni, pe
cmpurile de b t l i e ce le vei stropi cu sngele vostru...
Noi vom asista cu inima la procesul n e d r e p t c a r e se inten
t e a z la C l u j c o n t r a Romnului v i n o v a t numai de a fi v r u t s-i
scuture l a n u r i l e i de-a fi i m p l o r a t n z a d a r d r e p t a t e n faa
recelui Monarh, c a r e impune celor nefericii s-i nbue n
t c e r e lacrimile...".
S e m n e a z p r e e d i n t e l e Giorggetti Rodolfo i numeroi stu
2
deni In nome dell'Associazione Universitaria Pavese" .
O s a l u t a r e afectuoas i c l d u r o a s e u r r i de n c u r a j a r e t r i
mit i cei p a t r u sute de studeni italieni din R o m a n frunte cu
Dr. Sanctis Mangeli. Ei amintesc i de numele i d e tradiiile
glorioase ale mamei comune, Roma. Cu aceste ndemnuri ei spe
r c fraii lor dela D u n r e i din C a r p a i v o r ctiga l i b e r t a t e a

') V . A . U r e c h e : Op. cit. pag. 3766.


2
) Idem, ibidem: pag. 137138.
n a i o n a l m p o t r i v a M a g h i a r i l o r cari ncerceau, n toate chipu
r i l e i pe toate cile, s le calce n picioare d r e p t u r i l e civile i
1
politice ).
La 17 M a i u 1 8 9 4 , deputaii Ar tur Brunialti, Carlo Donai,
Nicoa Barozzi i Pietro Foscari, semneaz o adeziune de sim
p a t i e p e n t r u m i c a r e a n a i o n a l din Transilvania, i a r cu c t e v a
zile mai nainte, n 1 4 Maiu, deputatul Tullo Massarani scria
d e l a A c q u i : ...deplng trista d r a m c a r e se d e s f o a r zilele
acestea la C l u j . . . " . In aceeai zi, din Milano, profesorul i se
n a t o r u l Graziado Ascoli i trimetea adeziunea sa, c o m p a r n d pe
Romnii din T r a n s i l v a n i a cu Italienii din V e n e i a Retica, ce fu
2
s e s e r sub s t p n i r e a a u s t r i a c ) .
Intr'un articol ntitulat Passato e presente, publicistul
Edoardo Calenda a n a l i z e a z s t r i l e din A u s t r o - U n g a r i a i a r a t
r s u n e t u l chestiunii r o m n e n F r a n a , G e r m a n i a , Belgia i A n
glia, fcnd un istoric al acestei chestiuni i d n d statistici pen
tru p o p u l a i a Transilvaniei din acea v r e m e . Pomenete de v a n
dalismul din T u r d a , A r a d , imleu i O r a d e a M a r e , a r a t n ce
const Memorandul r e p r e z e n t a n i l o r p a r t i d u l u i naional r o m n
din T r a n s i l v a n i a i c l a ora cnd scria articolul tot Comitetul
executiv al P a r t i d u l u i , efii, n n u m r de 2 5 , trebue s r s p u n d
j u r a i l o r maghiari din C l u j . . . p e n t r u vina de-a fi r s p n d i t m a
nifeste tiprite, c a r e a t a c p u t e r e a obligatorie a unei legi, adic
aceea p e n t r u unirea Transilvaniei cu U n g a r i a : a t t a spune t e x t u a l
3
actul de a c u z a r e " ) .
In acest timp, la Bucureti, un cortegiu f o r m a t din mii de
p e r s o a n e se ducea l a Biserica Sf. G e o r g h e u n d e spune C a
l e n d a a fost c e l e b r a t o s l u j b religioas p e n t r u a invoca
a j u t o r u l lui Dumnezeu p e n t r u triumful dreptii", iar la n t o a r
c e r e dela Biseric, cortegiul s'a oprit descoperindu-i capul n
faa statuii lui Mihai Viteazul, simbolul unitii tuturor Ro
4
mnilor ) .

1
) I. G e o r g e s c u : Op. cit. pag. 1 4 9 .
2
) Pentru acetia vezi: V. A. Ureche, op. cit. pag. 2, 3, 1 2 i 4 0 .
3
) Idem, ibidem, pag. 1 2 1 .
") Idem, ibidem, pag. 115125.
Din Bologna, profesorul u n i v e r s i t a r G. Cappellini scria la
2 8 Iunie 1 8 9 4 lui V. A . Ureche: Primii e x p r e s i a simirilor
mele de sincer simpatie p e n t r u nobila cauz a R o m n i l o r din
Transilvania...".
La aceste numeroase mrturii de simpatie, adugm
pe cea a senatorului Ceverini, a lui G. A. Aymo, direc
torul p r o p r i e t a r al ziarului A r e n a " din V e r o n a , a lui Ugo La-
ranga, d i r e c t o r la , , F a r o Romagnolo" din R a v e n n a , Francesco
Zon, director la ,,11 V e n e t o " din P a d o v a , Gaetano Malenotti, di
rector la Fieramosca" din Firenze, a profesorului senator Cle
mente Corti din Torino, a senatorului Gaetano Negri din Milan,
a celebrului istoric Cesare Cantu, autorul a n u m e r o a s e volume
de istorie u n i v e r s a l i a m a r e l u i i gloriosului poet Giosu Car-
ducci, care la 11 Iunie 1 8 9 4 , scria:
Ai Romani d'oltre i Carpazi da pie della Colonna Traiano,
un saluto per la fede nella vita immortale di nostra gente" (Ro-
manilor de peste C a r p a t i , d e l a p o a l e l e Columnei lui Traian, un
1
salut p e n t r u c r e d i n a n v i a a n e m u r i t o a r e a gintei noastre) ).

* *
ncheiem m r t u r i i l e italiene, a t t de generos e x p r i m a t e cu
prilejul procesului M e m o r a n d u l u i Transilvaniei, m r t u r i i c a r e
au nregistrat tot sbuciumul sufletesc al poporului nostru cu
p r i l e j u l faimosului proces. Nu greim d a c a f i r m m c ntregul
suflet al poporului italian, l concretiza, n acel timp, cuvintele
lui Roberto Fava, trimise lui V . A . Ureche, preedintele Ligii
p e n t r u u n i t a t e a c u l t u r a l a t u t u r o r R o m n i l o r i c a r e sun astfel:
V salut, o eroici campioni ai ideii n a i o n a l e ! S i m p a t i a po
p o a r e l o r civilizate este p e n t r u voi, c a r e p u r t a i sus steagul ci
vilizaiei latine contra o r o r i l o r b a r b a r i e i asiatice. Zorile c a r e
v o r nsemna m n t u i r e a poporului vostru, v o r fi s a l u t a t e cu bu
curie dela orice col al lumii, unde nu este stins cultul m a r i l o r
3
ideale" ).

) V . A . U r e c h e , op. cit., pag. 14, 17, 155, 1 6 7 1 7 2 .


-} Idem, ibidem, pag. 2 9 .
Partea II.

C H E S T I U N E A R O M N N I T A L I A D U P P R O C E S U L
MEMORANDULUI

1. N T E M N I A R E A M E M O R A N D I T I L O R R O M A N I L A SEGHEDIiN
I VACZ.

In ziua de 2 5 Maiu 1 8 9 4 , vestitul proces al Memorandului


1
a luat sfrit ) Condamnarea la temni pn la 2 8 ani i 7
luni a membrilor Comitetului naional romn a fost semnul rup-
turei definitive ntre Romnii din Transilvania i Unguri, avnd
ca urmare o ntrire a contiinei naionale romneti, ...Ungu
rii au proclamat c fora primeaz dreptul scrie ziarul Drep
2
tatea" ). Viitorul va arta contrariul i va mai dovedi c
fora va fi alturi cu dreptul, c peste 1 2 milioane de Romni
nu se vor lsa copleii de cinci milioane de Maghiari i Evrei
maghiarizai".
Ct privete pe acuzai, avem impresiile de dup proces
ale corespondentului ziarului Tribuna" din Sibiu:
Toi acuzaii au primit cu brbie osnda. Venind n frun
tea convoiului, Printele Lucaciu fcea impresia unui erou din
vremurile antice: venia zmbind. Doamna Lucaciu i-a zis de
asemenea senin, urmtoarele: Te srut, dragul meu i te salut
c pe tine te-au nvrednicit mai mult! Dl. Dr. Raiu venia cu
fruntea ridicat. Au intrat cu toii n hotel presrndu-li-se ca-

*) Cf. D. B r a h a r u : L'Opinion publique italienne et le procs du M


morandum de Transylvanie ( 1 8 9 4 ) , n Revue de Transylvanie, Tome V, 1939,
Nr. 2, p a g . 173201.
2
) A n . I, Nr. 2 2 , T i m i o a r a , 9 I u n i e 1 8 9 4 .
lea cu Hori. Singur Badea Gheorghe Pop din Bseti a plns,
pentruc zicea, l-au batjocorit dndu-i pedeaps mai puin de
ct celorlali tovari ai si. Am plns i noi tinerimea, de bu
curie c avem ntre noi btrni cu atta inim i curaj... Pro
cesul sa sfrit deci. Urmeaz vremurile de jertf mare, de
munc uria, de lupt cum n'a mai fost. Ziua de azi, tria cu
care toi Romnii au primit verdictul, este cea mai mare chez
1
ie c avem s nvingem! } Precum vedem, urmaii c e l o r c a r e
au tiut s m o a r n r e v o l u i i l e d e l a 1 7 8 4 i 1 8 4 8 p e n t r u d r e p
turile lor pe aceste locuri, nu s a u l s a t intimidai. Temnia c a r e
se deschidea poporului r o m n t r a n s i l v a n p r i n conductorii lui,
le-a n t r z i a t d o a r c r e d i n a n izbnd. S e mai a t e p t a recursul,
pentruca p e d e a p s a s d e v i n executorie. i recursul a venit,
d u p cum e r a de ateptat, p e n t r u m e n i n e r e a pedepsei d a t de
2
juraii maghiari din c a p i t a l a T r a n s i l v a n i e i ) .
D u p proces, lumea v e n i t s asiste s'a m p r t i a t i o d a t
cu ea s'au dus i ziaritii din acel birou de pres" d e l a hotelul
Biasini, ziariti cari au fcut s se p t r u n d ntreaga opinie
public e u r o p e a n , de chestiunea Romnilor din Transilvania".
R o b e r t o F a v a , d u p popasul f c u t la B l a j i la Braov, s'a
oprit la Bucureti, unde numele lui e r a bine cunoscut. In capi
t a l a Romniei libere c o n f r a t e l e italian a fost p r i m i t cu c l d u r a
e x p a n s i v a inimoilor l u p t t o r i dela Liga C u l t u r a l . P r i m i r e a
c a r e i s'a fcut, precum i amintirile sale d e l a proces, au r m a s
3
scrise n b r o u r a a m i n t i t ) .
La banchetul ce-i fusese organizat de Lig, p r o f e s o r u l uni
v e r s i t a r V . A . U r e c h e p r e e d i n t e l e a t o a s t a t p e n t r u Italia,
amintind cuvintele lupttorului romn C. A . Rosetti ctre
Manzzini, cnd acesta n e - a v i z i t a t - a r a : Italia v a veni cnd
R o m n i a v a fi. A z i Italia a venit, p e n t r u c R o m n i a este". A
mai l u a t cuvntul italianul Luigi C a z z a v i l l a n , directorul ziarului

') Tribuna, Sibiu, 1894, Maiu 1 5 / 2 7 A n . X I , Nr. 1 0 1 .


2
) Recursul a fost r e s p i n s n 1 0 Iulie 1894, preedinte fiind Osztrcv-
szky, iar referent Dr. Szekely Ferencz.
3
) R o b e r t o F a v a : Ricordi rumeni. Note di un viaggio in Transilvania e
Romnia. P a r m a , Tip. F e r r a r i e Pellegrini, 1 8 9 4 , n 8, 3 1 1 p.
Universul", apoi a vorbit R o b e r t o F a v a , a d r e s n d u - s e celor
c a r e l - a u p r i m i t i i-au mulumit de tot ce fcuse p e n t r u cauza
romneasc:
...Eu n'am fcut a l t c e v a , spune F a v a , d e c t a m ascultat
de un instinct imperios a l inimii mele, c a r e s'a r e v o l t a t n con
tra b r u t a l i t i i unei tiranii, ce e o ruine p e n t r u E u r o p a i pen
tru secolul n o s t r u i n acest timp n'am inut socoteal dect de
datoria mea de publicist i de Italian. In a d e v r , nu e permis
unui publicist s asiste impasibil la monstruoasele excese ale
unei barbarii care strig r z b u n a r e umanitii u l t r a g i a t e n p r e a
sfintele ei d r e p t u r i i nu e permis unui Italian ca s v a d sub
jugai fraii romni, cu c a r e a r e , pe lng comunitate de origine
i legturi de p u t e r n i c simpatie, f r s ridice un glas de m n
d r i energic protestare...".
D u p aceste cuvinte, a d e v r a t confesiune de felul cum a
neles s-i mplineasc misiunea, F a v a continu:
P r o p a g a n d a mea n Italia a gsit teren roditor, cci sim
patia i s o l i d a r i t a t e a ntre cele dou naiuni surori sunt senti
mente n a t u r a l e i nscute... Tot meritul e al d r e p t i i cauzei,
iar nu al valorii a p r t o r u l u i . . Se ateapt mai presus de toate
dela poporul italian s ndeplineasc fa de Romni datoriile
de rudenie i de mare dragoste... P o p o r u l italian e cu voi i v a
dovedi-o n zilele acestea cu nendoioase manifestaii de simpa
tie. S vie momentul luptei supreme i el nu va ezita s ofere
braul su frailor Romni...".
In ncheierea discursului su inut l u p t t o r i l o r dela Liga
C u l t u r a l , R o b e r t o F a v a atinge viziuni m r e e , viziunea unirii
tuturor Romnilor: Ah, ce zi sublim va fi aceea, cnd poporul
apsat, teribil n maestatea sa impuntoare, i va ridica nalta
frunte cu acea furie pe care o provoac tiranii i rupndu-i
propriile lanuri le va arunca n obrazul clilor si! Ce veselie,
ce imens s p l e n d o a r e la orizont!... Aceasta nu e azi dect o
simpl viziune, dar mine va fi o realitate! i cu acest augur l
cu a c e a s t d o r i n v p r s e s c , domnilor, ca s m ntorc n
patrie, de unde voi continua din toate slabele mele puteri s
lupt p e n t r u sfnta v o a s t r cauz, c a r e e cauza comun a ntre~
gei ginte latine, r e n t r i t i d e v e n i t mai v a l o r o a s prin con
1
tactul i entusiasmul v o s t r u n o b i l " } .
F g d u i a l a a c e a s t a de-a continua l u p t a a d e v r a t leg
mnt fcut de F a v a n ziua de 5 Iunie 1 8 9 4 , n'a fost o sim
p l v o r b . Dup cum vom vedea, ea s'a t r a n s f o r m a t c u r n d n
fapte, mai c u r n d c l r a r dect ne-am fi ateptat, p e n t r u a r s
punde p r o p a g a n d e i maghiare care i ncepe activitatea peste
hotare.
A s t f e l , n ziarul Arena" din V e r o n a (25 Iunie 1 8 9 4 ) , F a v a
public o c o r e s p o n d e n d e s p r e d i s o l v a r e a Comitetului naional
romn din Sibiu, n timp ce z i a r e l e La Sveglia" din P a r m a (30
Iunie 1 8 9 4 ) , L'Osservatore cattolico" din M i l a n o (25 i 2 6 Iu
nie 1 8 9 4 ) , / / Faro Romagnolo" din R a v e n a (27 Iunie 1894),
LEpoca democratica" (28 Iun'e), / / Paese", scriu articole
deosebit de f a v o r a b i l e cauzei romneti din T r a n s i l v a n i a .
In cursul lunei Iulie 1 8 9 4 , aceleai z i a r e continu s publice
corespondene p r i v i t o a r e la persecuiile ungureti, de d u p p r o
ces, mai a d u g n d u - s e ziarele // Cittadino" din Modena i
La Lega Lombarda" din Milano.
Privitor la osndirea Comitetului Naional romn, ziarul
La Sveglia" din P a r m a , l a 2 1 Iulie 1 8 9 4 , public un articol
semnat Don M a r z i o , n c a r e spune c inima ntregei naiuni r o
2
m n e bate a l t u r i cu a osndiilor din procesul M e m o r a n d u l u i ) .
I m p o r t a n t este apoi c puternica Biseric romano-catolic
n'a r m a s s t r i n de f r m n t a r e a politic a R o m n i l o r din T r a n
silvania, cci organul internaional al V a t i c a n u l u i : Nouveau
Moniteur de Rome", Nr. 1 1 8 din Iunie 1 8 9 4 , scrie: Veacul nos
tru, c a r e a v z u t a t t e a lumini s u r p r i n z t o a r e , nu ne-a dat nc
s asistm la o p r i v e l i t e a t t de neobicinuit cum a fost proce
sul p a t r i o i l o r romni, osndii de c u r n d la C l u j . La frontier,
la punctul unde se ntlnete imperiul austriac cu moia arilor,

') V e z i Dreptatea", Timioara, 1894, Iunie 1 0 , A n . I, N r . 1 1 8 , p a g . 2.


') Tribuna, Sibiu, 1894, A n . XI, N-rele 1 3 0 , 1 4 4 i 1 4 9 .
n mijlocul unui ocean de Slavi, trete micul i valorosul popor
romn, reprezentnd n Orientul Europei, ca o sentinel treaz,
ginta i cultura latin... O p a r t e din acest p o p o r se bucur de
independena n a i o n a l i s a constituit ntr'un r e g a t autonom.
C e a l a l t p a r t e este m p r t i a t n t r e A u s t r o - U n g a r i a i Ru
sia...". I a r mai d e p a r t e ziarul scrie: Romnii din T r a n s i l v a n i a
se a f l ntr'o situaie cu totul d e p l o r a b i l , ...fora i strivete i
n a i o n a l i t a t e a lor m n d r se sbate cu moartea... Toi funcio
narii lor sunt maghiari, toate procesele l o r se j u d e c n limba
maghiar... n c e p n d dela al t r e i l e a a n al etii, copiii sunt silii
a n v a limba m a g h i a r . N'au coal, z i a r e l e l o r sunt prigonite".
n continuare, m a r e l e ziar catolic face istoricul procesului
M e m o r a n d u l u i i apoi ncheie: Noi, din p a r t e a n o a s t r , s le
trimitem salutul simpatiei n o a s t r e i n c u r a j r i l e n o a s t r e fr
eti... Cnd n vre-o parte a neamului omenesc se ivete un po
por care pune n faa forei dreptatea, atunci toi cei ce au su
flet i inim trebue s simt cu sufletul i inima acelui popor
i s-i strige un nflcrat Bravo!"
M r t u r i i l e de simpatie, manifestate de p r e s a i t a l i a n i de
r e p r e z e n t a n i i ei, p e n t r u cauza c o n d a m n a i l o r dela Cluj, erau
de altfel m e r e u n cretere. D r e p t a t e a cauzei romneti e r a a a
de evident, n ct este e x p l i c a b i l aceast t o t a l simpatie de
c a r e se bucura.
D a r nu numai n Italia, n F r a n a , n S p a n i a , Belgia, cu
un cuvnt n r i l e latine ci i n G e r m a n i a gsim voci cate
gorice n d r e p t a t e contra Ungurilor. De p i l d ziarul Germania"
din Berlin, n Nr. din 2 6 A u g u s t 1 8 9 4 , se r i d i c mpotrica zia
rului maghiar P e s t e r Lloyd", care c o m p a r U n g a r i a cu G e r m a
nia n ce p r i v e t e unificarea statului i m s u r i l e de unificare ce
l e aplicau g u v e r n e l e respective. Ziarul german spunea celui m a
ghiar c unificarea g e r m a n se b a z e a z pe o m a j o r i t a t e a po
l a r e i germane din stat, pe cnd Ungurii sunt o minoritate f a
de n a i o n a l i t i l e din statul lor. i r e f e r i n d u - s e la a p a r i i a v o
lumului de adesiuni Voci latine", publicat de V . A . Ureche,
preedintele Ligii p e n t r u unitatea c u l t u r a l a t u t u r o r Romni
lor, le spunea Ungurilor s-i schimbe politica f a de naionali-
tai, cci altfel Vocile latine" v o r deveni Vocea Europei n
1
tregi" ).
In timp ce p r e s a e u r o p e a n fierbea de tiri de n a t u r a celor
a r t a t e , n T r a n s i l v a n i a se u r m a p r o c e d u r a justiiei maghiare.
In u r m a respingerii recursului, Memoranditii a u fost t r e p t a t
a r e s t a i i ndrumai unii spre C l u j , i a r d e l a C l u j , s p r e temni
e l e din Seghedin i V a , i a r alii direct l a cele d o u nchisori
de stat, unde u r m a u s-i fac osnda.
A s t f e l , n 2 5 Iulie 1 8 9 4 , la Sibiu, s'a p r o c e d a t la a r e s t a r e a
lui loan Raiu, preedintele P a r t i d u l u i Naional romn, c a r e
fusese condamnat la doi ani nchisoare.
V e s t e a s'a r s p n d i t n tot Sibiul i pe peronul grii se
a d u n a s e lume m u l t c a r e 1-a primit cu strigte de S triasc".
In compartiment a p a r t e , cu p e r d e l e l e l s a t e , nsoit numai de
j a n d a r m , Dr. Ioan Raiu a luat calea s p r e C l u j . S o i a i cunos
cuii l-au nsoit n a l t vagon. Prin gri, p r e e d i n t e l e P a r t i d u
lui Naional r o m n a putut auzi z a r v i strigte de S tr
iasc!" nsoite de Doamne bate-H", f r ns a fi p u t u t s se
a r a t e . C n d s'a ntunecat i alaiul prin g r i s'a potolit. D-nei
R a i u i s'a ngduit s v i n n compartimentului soului su i
astfel au a j u n s n o a p t e a la C l u j , unde R a i u a fost p r e d a t vice-
p r c c u r o r u l u i , la temnia o r d i n a r din F a r k a s utzca, fosta nchi
s o a r e de minore din s t r a d a M. Koglniceanu. In c a m e r a r e z e r
v a t e r a u aduse trei p t u r i d e l a hotelul Biazini i n o a p t e a au
mai venit ali doi romni ntemniai: Rubin Patia din A l b a
Iulia i Gherasim Domide dela Bistria.
A doua zi s e a r a era a t e p t a t s soseasc Dr. Vasile Luca-
ciu dinspre S a t u - M a r e , dela Siseti, unde fusese i el a r e s t a t n
p l a n e t e l e copiilor. Dela C o j o c n a a venit luliu Coroianu. Arest
rile s'a fcut t r e p t a t , f r ca pe ceilali a r e s t a i s-i mai duc
la C l u j .
In 2 9 Iulie 1 8 9 4 , Dr. Ioan Raiu, Dr. V a s i l e Lucaciu i Dr.
Iuliu Coroianu, au a j u n s la Seghedin, unde au fost ntemniai.
In 3 0 Iulie 1 8 9 4 , Dr. Raiu telegrafie soiei sale: ,.Eri la 5% am

') Tribuna, Sibiu, 1894, 23 A u g u s t 2 4 Septemvrie, A n . X I , Nr. 177.


intrat n temni. Ne-au pus pe fiecare separat. Drumul pn
aici a fost foarte obositor. Suntem tratai conform tratamentului
pus n vigoare ast-toamn. Salutri tuturor amicilor. Dr.
1
Raiu" ).
In temnia d e l a V a au mai fost dui i nchii George Pop
de Bseti, Dr. D. P. Barcianu, D. Coma, Dr. Teodor Mihali,
Mihail Veliciu, Aurel Suciu, Gherasim Domide i Rubin Patiia.

2. C H E S T I U N E A ROMNA IN ITALIA.

In timpul procesului M e m o r a n d u l u i , venise la C l u j , ca


o b s e r v a t o r din p a r t e a guvernului maghiar, d e p u t a t u l Pdzmndy
Denes, care urma apoi s fie unul din cei mai mari
propaganditi unguri n Frana i Belgia, mpotriva Rom
nilor. De origine era din Komlod, judeul Komrom, n
Ungaria de V e s t , unde se nscuse n anul 1 8 4 8 , n luna Iulie.
F c u s e studiile secundare la Liceul r e f o r m a t din Budapesta, i a r
la 1 8 6 4 a p l e c a t la Berlin, u n d e a u r m a t la U n i v e r s i t a t e cursuri
de D r e p t i t i i n e de S t a t .
S'a dus apoi la P a r i s , unde i-a continuat studiile universi
t a r e i aici a a v u t p r i l e j s lege prietenie cu toi oamenii mai
de s e a m ai v r e m i i din domeniul literaturii, a r t e i i t e a t r u l u i .
A c e s t e prietenii i le-a c u l t i v a t i d u p ce la 1 8 7 2 s'a n
tors n p a t r i a sa. Deputat fusese ales la 1 8 7 8 , ntr'o circum
scripie din judeul V a s i r e a l e s apoi n sesiunea p a r l a m e n t a r
din 1 8 8 1 1 8 8 4 , In 1 8 9 4 e r a ales a treia o a r d e p u t a t i n acest
r s t i m p primete n s r c i n r i l e oficiale a l e guvernului su, s p r e
a combate chestiunea r o m n e a s c n s t r i n t a t e . Cum vedem,
a v e a a l e a s c u l t u r f r a n c e z i g e r m a n i e r a cunoscut n c e r
curile l i t e r a r e franceze, u n d e a publicat a r t i c o l e diferite sub
2
pseudonimul C o f f r e f o r t ) . C u scrisul i cu v o r b a acestui l u p t t o r
p e n t r u cauza p i e r d u t a M a g h i a r i l o r se v o r ncrucia l u p t e l e de

') Tribuna, 1 8 9 4 , 1 6 / 2 8 I u l i e , A n . X I , Nr. 1 4 9 .


2
) Szinnyei Jozsef, Magyar irok. (Scriitorii maghiari). Tom. X, Bu
dapest, 1905, pag. 6 1 4 .
peste h o t a r e a l e propaganditilor romni, mai ales n F r a n a ,
Belgia i Olanda,
La C l u j , P z m n d y a fcut o constatare t r i s t p e n t r u Un
guri i anume, c nu-i v o r b a de civa agitatori p e c a r e u r m a
s-i sancioneze juraii maghiari. El s'a convins c poporul r o
mn, de c a r e toi c r e d e a u c-i blnd i bun i c t r e t e n de
p l i n armonie cu ideea de stat maghiar, este una n gndiri i
simiri i c popor i conductori formeaz un tot indivizibil.
U r m a r e a a fost c P z m n d y a fcut p r o p u n e r i concrete gu
vernului su p r i v i t o r l a Romnii din T r a n s i l v a n i a . A c e s t e pro
puneri se rezumau n lozinca: Biegen oder Brechen", a d e c se
supun, ori v o r fi distrui. P r o p u n e r i l e i l e - a publicat sub acest
titlu n ziarul Magyarorszdg" din 3 0 i 31 M a i 1 8 9 4 . S a l v a r e a
situaiei, d u p Pzmndy cerea m s u r i l e u r m t o a r e :
In T r a n s i l v a n i a trebue reabilitat prestigiul S t a t u l u i ungar
i a r t a t c Ungurii sunt stpnii i nu Memoranditii.
Trebue sporit j a n d a r m e r i a . S se nfiineze o poliie de
stat i o poliie secret, cu un d i r e c t o r a t suprem la C l u j , de c a r e
s depind i j a n d a r m e r i a , cu scop de a putea nbui orice agi
taie n a i o n a l . S se a n g a j e z e i funcionari romni, d a r cu
convingeri maghiare.
S se a d u c n T r a n s i l v a n i a c t e v a regimente c u r a t ma
ghiare.
S se schimbe statutul preoesc i n v t o r e s c al Romni
lor din Transilvania, de oarece la a d p o s t u l acestui statut R o
1
mnii p r o p a g Dacoromanismul ).
A c e s t e a e r a u pe scurt c o n s t a t r i l e i p r o p u n e r i l e lui P r z -
mndy Dnes n chestiunea Romnilor t r a n s i l v a n i dup Me
morand.
In ce p r i v e t e s t r i n t a t e a , se tia nc din 2 Iulie 1 8 9 4 c
P z m n d y v a edita la e d i t u r a Pion din P a r i s , o b r o u r ntitu
l a t : La vrit sur la situation des Roumains en Hongrie", n
care b r o u r u r m a s se combat ntreaga p r o p a g a n d a rom-

') Dreptatea, Timioara, 1 8 9 4 , M a i 3 1 i I u n i e 1. A n . I, Nr. 1 1 1 i 1 1 2 .


4
neasc. Trebuia s fie scoas n 1 0 . 0 0 0 de e x e m p l a r e i b r o u r a
u r m a s aib i o h a r t etnografic.
La nceputul lui S e p t e m v r i e 1 8 9 4 , P z m n d y a fost trimis,
mpreun cu o i m p o r t a n t delegaie de deputai maghiari, la
Congresul i n t e r p a l a m e n t a r dela Haga. Din p a r t e a Romniei p a r
ticipa V. A. Ureche, iar din T r a n s i l v a n i a se dusese, din p a r t e a
ziarului Tribuna" d e l a Sibiu, Dr. tefan Cicio Pop, a d v o c a t din
Arad. Intr'o scrisoare din Haga a d r e s a t ziarului Tribuna",
V . A . Ureche i n f o r m e a z pe cititorii ziarului sibian c P z m n d y
n u se duce a c a s fericit, dei a a v u t un pachet de scrisori de r e
c o m a n d a r e dela genralul Tiirr, c t r e Italieni i Francezi. Unul
1
din delegai, F r a n c e z u l P a s s y ) , i-a spus lui P z m n d y c nu-i
locul s se desbat n conferin chestiunea r o m n i c chiar
de s'ar pune, a r e convingerea c Romnii au d r e p t a t e . La fel
i-au spus i ali Francezi ca Hubard, Traireux, Maillefeu,
precum i Italianul Pandolfi. M a i ales de Contele D r u v i l l e - M a i l -
lefeu se inea t o a t ziua P z m n d y , d a r acesta a continuat s
r m n filo-romn. De a l t f e l i P z m n d y , scriind n 7 S e p t e m
v r i e 1 8 9 4 din Haga, a r a t c guvernul maghiar, prin Ministrul
de E x t e r n e , a a t r a s atenia guvernului olandez asupra atacuri
l o r ce intenionau Romnii i c Ministrul de E x t e r n e olandez
Houten a i intervenit ca chestiuni interne a l e statelor partici
2
p a n t e s nu fie puse n p r o g r a m u l c o n f e r i n e i ) .
P e n t r u Italia, p r o p a g a n d a m a g h i a r a v e a o a l t personali
tate, cu legturi m a r i i vechi n a c e a s t a r i cu solid p r e
gtire c u l t u r a l , fiind un bun cunosctor a l limbii italiene. E r a
Leopold Ovry. A c e s t a avusese o tineree sbuciumat. Nscut
n Decemvrie 1 8 3 3 la V e s z p r e m , tot n Ungaria de Vest, fcuse
acolo studiile secundare, pe c a r e la 1 8 4 8 le ntrerupse. Tot n
acest an i maghiariza numele schimbndu-1 din Altstdter n
Ovry i a v r u t s intre n a r m a t a honvezilor, d a r n'a fost

*) Frederic Passy, membru al Academiei Franceze i preedinte al


Societii franceze de arbitraj i pace ntre naiuni".
) Tribuna, Sibiu, 1 8 9 4 , 1 2 , 1 4 i 2 3 S e p t e m v r i e , A n . X I , Nr. 183, 135
i 1 9 2 .
primit, fiind p r e a t n r . A b e a n 1 8 4 9 a fost primit ca v o l u n t a r
l a a r t i l e r i e , fiind r e p a r t i z a t l a b a t e r i a V l - a , zis e p c i l e roii"
din divizionul Nagy S n d o r Jzsef, unul din eroii maghiari ai r e
voluiei din 1 8 4 8 . Intr'o l u p t d e l a Debrein e r n i t i l u a t p r i
zonier de Rui, apoi de A u s t r i a c i . E r a deci unul din r e v o l u i o
narii lui Kossuth. In 1 8 5 0 s'a dus la studii n V i e n a unde timp
d e 5 ani a u r m a t c u r s u r i l e de filosofie i economie n a i o n a l .
V e n i t n B u d a p e s t a , a i n t r a t n conflict cu a u t o r i t i l e austriace
din cauza activitii sale maghiare, aa c fu silit s se r e f u
gieze n Italia, n 2 5 D e c e m v r i e 1 8 5 9 .
In Italia, n 1 8 5 9 Leopold v a r y a gsit teren prielnic idei
l o r sale r e v o l u i o n a r e . In 1 8 6 0 s'a i n r o l a t n a r m a t a lui G a r i
baldi i p e n t r u m e r i t e l e sale a fost n a i n t a t locotenent pe cm
pul de l u p t . O d a t cu gradul, i s'a dat i m e d a l i a de a u r , d u p
c a r e a a v u t pensie dela statul italian.
Dela 1 Noemvrie 1 8 6 0 , cnd a fost n a i n t a t cpitan, a ser
vit n legiunea m a g h i a r . In M a i 1 8 6 1 s'a r e t r a s din a r m a t ,
c s t o r i n d u - s e apoi cu sora lui Pessina, m a r e j u r i s t i fost mi
n i s t r u italian. S'a aezat la Neapole unde a fcut c e r c e t r i n
a r h i v e l e italiene. In 1 8 7 5 , v a r y a fost n s r c i n a t de guvernul
m a g h i a r cu studiul organizaiei a r h i v e l o r italiene, f c n d o bo
g a t d a r e de seam. U r m a r e a a fost c n 1 8 7 6 a fost numit
subarhivar al Statului, rentorcndu-se definitiv n Ungaria,
xinde a organizat A r h i v e l e S t a t u l u i maghiar. A stat deci timp
n d e l u n g a t n Italia, i a v e a m e r i t e recunoscute n acest stat,
c a r e apoi 1-a fcut C a v a l e r al coroanei italiene".
In 1 8 7 7 , Leopold v a r y a fost ales membru al Societii
istorice maghiare, iar n 1 8 9 2 membru c o r e s p o n d e n t a l A c a d e
miei maghiare. In Italia e r a m e m b r u al A c a d e m i e i Pontaniana
d i n Neapoli i al aa numitei Societ di S t o r i a P a t r i a " .
In Ungaria mai e r a i membru al serviciului de p r e s de
pe lng P r e e d i n i a Consiliului de M i n i t r i i nc din 1 8 7 S
e r a informatorul p e r m a n e n t al presei italiene a s u p r a m p r e j u
1
r r i l o r din Ungaria, i a r n caz de nevoe i al presei f r a n c e z e ) .

') Szinyey Jzsef, o. e, Tom. X, p. 2 8 3 2 .


In timpul procesului Memorandului, Leopold Ovry trebuia
deci s fie la postul su important, spre a p r e c u m p n i p r o p a
ganda romneasc. E r a deci p l e c a t n Italia, unde prin confe
rine, articole de ziar i vizite, se t r u d e a din toate p u t e r i l e s i
conving opinia public i t a l i a n d e s p r e adevrul unguresc, n
chestiunea R o m n i l o r din T r a n s i l v a n i a .
Cea mai de s e a m o p e r de p r o p a g a n d a lui Ovry a fost
1
o b r o u r de 7 2 pagini, scris n limba i t a l i a n ) , b r o u r n
care se silea s demonstreze opiniei publice de acolo c Romnii
nu sunt descendenii direci ai colonitilor lui Traian, c aceti
V a l a c h i sunt un neam c o r u p t i perfid, c i-au p r s i t obiceiu
rile strbune, c i-au a b a n d o n a t limba de dragul celei s l a v e i
c i-au l s a t religia s t r b u n i l o r de dragul religiei greceti. A p o i
dintr'o diplom p r e t i n s a lui M a t i a s Corvinul, acest rege de ori
gine v a l a h spune Ovry n b r o u r a r fi a f i r m a t c R o
mnii nec ad libertatem vocati, nec ad ibertatem nati". A c e s t e
afirmaiuni istorice se ntind pe 2 3 pagini. Capitolul III a l brou
rii este ntitulat La Transilvania". In acest capitol a r a t c
Romnii de aici sunt n minoritate... c u l t u r a l i c a da T r a n s i l
vania pe m n a lor, a r fi analog cu d a r e a administraiei oraului
Neapole, pe m n a L a z a r o n i l o r ! (pag. 3 5 ) .
Privitor la p r o p a g a n d a daco-roman, Ovry afirma c i
a j u t a t de Rui i de Francezi, fiind n d r e p t a t m p o t r i v a Tri
plei A l i a n e (pag. 4 3 4 4 ) , iar o chestiune de persecuie n d r e p
t a t contra R o m n i l o r din Transilvania, nu exist, scopul agita
iilor fiind unirea cu Romnia. In ultimele pagini, se ocup de
Statul ungar i r e p r o d u c e un discurs al lui W e k e r l e inut la
2
Baia M a r e , nsoindu-1 d e l a u d e ) .
M a t e r i a l u l acestei brouri a fost expus i n conferine. A s t -

') O v r y L i p o t , La questione Daco-romana e lo Stato ungherese. Roma


1894, 72 p.
2
) P e n t r u b r o u r a lui O v r y , vezi i Dreptatea, Timioara, 1895 1/13
I a n u a r i e , A n , II, Nr. 1, p . 4,
1
fel ziarul D r e p t a t e a " din T i m i o a r a } public d u p ziarul
maghiar P e s t y Naplo" c la 7 S e p t e m v r i e 1 8 9 4 , n sala
Associazione lombarda dei giornalisti" din Milano, Leopold
Ovry a inut o conferin la care au asistat r e p r e z e n t a n i i pre
sei i ai vieii publice. Conferina era aceeai pe care o p r e z e n
tase la Neapole i apoi l a Roma. O recita, spune ziarul, a treia
o a r . D u p conferin a m p r i t celor prezeni b r o u r a amin
tit, iar z i a r e l e Perseveranza", Corriere della Sera" i Secola"
din M i l a n o a r fi l u d a t pe Ovry. Din m a r e l e n u m r de ziare
italiene din acea vreme se pare c acestea singure au susinut
pe Unguri n timpul i d u p procesul M e m o r a n d u l u i . Desigur
c au fost bine p l t i t e . Dela M i l a n o Ovry a p l e c a t n acela
scop la Torino.
Mai a f l m din numita gazet (Dreptatea No. 1 8 6 ) , c Ovry
mai avea un t o v a r n Italia, pe un anume Zigny rpd, m
p r e u n tindeau s furnizeze presei italiene, din cnd n cnd,
articole f a v o r a b i l e guvernului maghiar. Dar, spune ziarul, ori
ct de mari i bogate s le fie fondurile, tim c mici le sunt
argumentele i srace de adevr vorbele...".
La cele nirate de Ovry n Italia s'a r s p u n s n articolele
scrise n z i a r e l e franceze i italiene. A s t f e l , n ziarul L'Epoque
din P a r i s , din 2 3 S e p t e m v r i e 1 8 9 4 , P. G. Cantili p r e e d i n t e l e
Ligei C u l t u r a l e " d e s p r m n t u l P a r i s , scrie un articol de fond
ntitulat Roumains et Hongrois", prin care o m b a t e toate argu
mentele p r o p a g a n d e i maghiare. A m i n t i m c ntre succesele mari
pe care le-a avut 6 v r y acest evreu botezat, cum l numea
mereu p r e s a r o m n e a s c n timpul p r o p a g a n d e i sale n Italia,
a fost i faptul c b r o u r a sa a a j u n s n minile Regelui Um-
berto, care i - a r fi mulumit spune ziarul P e s t e r L l o y d " din
2 Octomvrie 1 8 9 4 . Un alt succes a fost c i n ziarul Diritto"
din Roma a putut s t r e c u r a o a p r e c i e r e f a v o r a b i l conferinei
sale i politicei guvernului maghiar, iar dela Torino, p r i m a r u l
Leon F o n t a n a 1-a asigurat i n scris de intimele l e g t u r i prie
teneti italo-maghiare, mulumindu-i pentru brour.

]
) A n . I, Nr. 1 9 1 , pag. 3 d i n 2 / 1 4 S e p t e m v r i e 1 8 9 4 ,
C n d se p r e a ns c v n t o a r e a d u p simpatii i a d e r e n i
n Italia e de bun augur p e n t r u Unguri, atunci a a p r u t un glas
italian, c a r e a d r m a t tot ce c l d i s e cu a t t a t r u d 6 v r y . E r a
glasul nsufleitului a p r t o r a l cauzei romneti, glasul p r o f e
sorului i ziaristului Roberto Fava din P a r m a , c a r e ajunsese n
p a t r i a sa, d u p ce asistase la procesul M e m o r a n d u l u i i fcuse
drumul l a Bucuretii, unde d u p cum am v z u t fusese p r i
mit i s r b t o r i t de Liga c u l t u r a l r o m n .

R o b e r t o F a v a ia atitudine m p o t r i v a propagandei maghiare


i r s p u n d e lut d v r y printr'o b r o u r de 6 9 pagini, scris n
1
italienete ).
B r o u r a lui F a v a nu se mrginete numai s r s p u n d , ci
pune n lumin c l a r t o a t chestiunea romn din T r a n s i l v a n i a
i Ungaria, a r t n d l u p t e l e i aspiraiile R o m n i l o r t r a n s i l v
neni, mai ales d u p dualismul austro-ungar. In primul capitol
a r a t c chestiunea r o m n n ultimii ani a l u a t un c a r a c t e r aa
8
de acut, nct d e t e a p t serioase temeri p e n t r u pacea e u r o p e a n ) .

Arat apoi poziia geografic i etnografic a Romnilor


n genere i a celor din T r a n s i l v a n i a i Ungaria n special.
A c e t i b r a v i campioni ai rasei latine spune F a v a descen
deni direci ai colonitilor adui de T r a i a n n Dacia, au fost
v e a c u r i d e - a r n d u l bastionul i scutul b t r n e i Europe, pe c a r e
au a p r a t - o cu piepturile l o r n calea t u t u r o r invaziilor b a r b a r e .
Zeloi a p r t o r i ai d r e p t u r i l o r lor i ai p r o p r i e i independene,
ei au rezistat totdeauna cu cel mai m a r e eroism contra t u t u r o r
n c e r c r i l o r fcute p e n t r u a le distruge existena n a i o n a l . Lun
gile suferine n'au f c u t a l t c e v a dect i-au cimentat tot maii m u l t
i au n t r i t n ei tenacitatea i v i t a l i t a t e a lor deosebit, c a r e i

1
) R o b e r t o F a v a , Le Questione Rumena e gli agenti del signor Wekerle
in Italia. P a r m a , 1 8 9 4 , in 8", 6 9 p.
2
) La questione rumena... ha asunto in questi ultimi anni una tale
importanza ed un c a r a t t e r e cosi a c u t o , da destare i pi seri timori per l a
pace europea" (p. 1 ) .
a f l vie expresiune n cele d o u m a x i m e p o p u l a r e a l e l o r : Apa
1
trece, pietrele rmn i Romnul nu piere ).
Iar mai d e p a r t e a r a t c Romnii din T r a n s i l v a n i a i Un
garia i azi trebue s l u p t e m p o t r i v a Ungurilor, c a r e v o r s-i
maghiarizeze.
In a l t capitol descrie poziia poporului romn n faa sis
temului de maghiarizare, e x c l u d e r e a lui din v i a a public, apoi
legile excepionale i persecuiile ce n d u r ntreaga manifes
t a r e a vieii n a i o n a l e romneti din T r a n s i l v a n i a (p. 8 1 1 ) . S e
expune apoi micarea n a i o n a l ultim: Memoriul studenilor
din Bucureti, R s p u n s u l studenilor maghiari, Replica, Memo
r a n d u l i apoi procesul M e m o r a n d u l u i la c a r e a asistat (pag.
1 1 1 7 ) . ,,Eu zice F a v a c a r e am asistat dela p r i m a p n la
ultima edin a acestei monstruoase d r a m e j u d e c t o r e t i ce se
termin cu c o n d a m n a r e a celor mai nenfricai patrioi, la tem
ni p n la 5 a n \ pot s sic nu numai ct n'am mai v z u t , d a r
nici nu mi-am putut nchipui o a a de josnic p a r o d i e a justi
iei, o a a mistificare, o aa de obraznic ofens a simului
2
moral. ).
In capitolul al treilea a r a t simpatia de c a r e s'a bucurat
n E u r o p a i n special n Italia, chestiunea r o m n .

*) ,,Questi forti campioni della razza latina descendenti direttamente


dalle romane colonie che Traiano porto nella Dacia, f u r o n o p e r lunghi se
coli b a l u a r d o e scudo a l l a vecchia E u r o p a , c h e d i f e s e r o coi l o r o p e t t i con
tro tutte le invasioni barbariche. Gelosi custodi dei proprii diritti e della
propria independenzza, essi resistettero sempre col piu grande eroismo a
tutti i tentativi fatti p e r distruggere la l o r o esistenza naionale. Le lunghe
sofferenze non fecero che t e m p r a r l i sempre piu ai c i m e n t i e ringagliardire
in essi q u e l l a t e n a c i t e q u e l l a v i t a l i t s t r a o r d i n a r i e , l a cui e s p r e s i o n e viva
t r o v a s i n e l l e d u e m a s s i m e p o p o l a r i : Apa trece, petrele rmn. (L'aqua scorre,
le pietre rimangono) i Romnul nu piere (il Rumeno non perisce", (p. 5 ) .
2
) Io che ho assistito della prima all' ultima seduta a questo mon-
struso d r a m a giudiziario, il quale termin colla condanna di quegli indo-
miti patrioti sino a cinque anni di carcere, poso d i r e che non solo non
aveva mai visto, ma non a v r e i n e p p u r e potuto immaginare una si scurrile
e scelerata parodia della giustizia, una si sfacciata mistificazione, una si
ributtante offesa a l s e n s o m o r a l e " , (p. 1617).
,,Toat p r e s a din Europa, toi cei mai emineni cameni po
litici s'au p r o n u n a t n f a v o a r e a Romnilor. P o p o r u l italian l e
gat cu indisolubile legturi de snge cu acei rezisteni i ncercai
latini dela D u n r e a de J o s , nu v a putea r m n e insenzibil la
suferinele l o r i nu v a p i e r d e ocasiunea de-a manifesta fra
ilor Romni profunda simpatie i sentimentele sale de so
1
lidaritate" ).
Amintete apoi cuv'ntele pline de c l d u r , p r o n u n a t e n
C a m e r a i t a l i a n de deputatul Imbriani: Mandiamo una parola
di simpatia al popolo transilvano,che lotta per la sua indipen
denza!" i albumul lui V . A . Ureche, preedintele Ligii c u l t u r a l e
r o m n e Voci latine", n c a r e album, spune F a v a , se ntlnesc
toate numele ilustre ale Italiei p r o n u n n d u - s e p e n t r u cauza r o
mneasc: Dela C e s a r e Cntu la Degubernatis, dela Giosu
Carducci la Maineri, d e l a Luigi P a l m a la Ettore F e r r a r i , dela
Tulio M a s a r a n i la G r a z i a d i o Ascoli, dela Clemente C o r t e la
Giuseppe Ceneri, ca s nu mai pomenim de a t i a i atia alii,
toate cele mai s t r l u c i t e nume italiene figureaz n acest Album
cu calde i m g u l i t o a r e cuvinte la a d r e s a condamnailor dela
Cluj, cu u r r i a r z t o a r e p e n t r u viitorul Neamului romnesc,
2
pentru biruina d r e p t i i c l c a t e de urmaii lui A t t i l a " ) .
Toi c a r e au semnat albumul Voci latine" au a v u t p a r t e de
cele mai t r i v i a l e insulte din p a r t e a presei maghiare, din c a r e
u n a a numit albumul o r a r colecie de ignoran.

J
) Tutta la Stampa d'Europa, tutti i pi eminenti uomini politici
e r a n s i p r o n u n c i a t i in f a v o r e dei R u m e n i . Il p o p o l o i t a l i a n o , l e g a t o d a i v i n c o l i
indissolubili del sangue a quei forti e sventurati latini del basso Danubio,
non poteva rimanere insensibile alle loro sofferenze e non trascuro mai
occasione di manifestare ai fratelli rumeni la sua profonda simpatia e i
suoi sentimenti di solidariet", (p. 1 7 ) .
2
) ,,Da Cesare Cant a Degubernatis, da Giosu Carducci a Maineri,
d a Luigi Palma ad Ettore F e r r a r i , da Tulio M a s s a r a n i a G r a z i a d i o Ascoli,
da Clemente Corte a Giuseppe Ceneri, p e r tacere di tanti e tanti altri,
t u t t i i pi i l l u s t r i n o m i i t a l i a n i f i g u r a n o in q u e l l ' Album, con c a l d e e lusin-
ghiere parole all' indirizzo dei condannati di Cluj, con voti ardenti per
avvenire della nazione r u m e n a , p r e il t r i o n f o d e l l a giustizia conculcata da
discendenti di A t t i l a ! " (p. 1 9 ) .
A c e s t e calde demonstraiuni de simpatie a l e Italienilor pen
tru fraii lor Romni au nelinitit guvernul maghiar i de aceea
spune F a v a i-a trimis agenii si ntre c a r e i pe O v r y :
A c e s t emisar, menit s aduc p r i n t r e noi lumina panmaghiar,
n e - a sosit n p e r s o a n a C a v a l e r u l u i Leopold O v r y , slug a gu
vernului ungar, c a r e a l e a r g dela Florena la Neapole, dela
R o m a la Milano, predicnd i celor ce nu v o r s-1 asculte cu
1
vntul stpnilor si" ).
De oarece coninutul conferinelor ce u r m a s in O v r y
n Italia e r a cunoscut de p r e s a m a g h i a r nc nainte de al p r o
nuna, iar O v r y mai fusese n Ital'a cu n s r c i n r i d e l a g u v e r
nul maghiar, F a v a scrie: Nu pentru p r i m a d a t vine Domnul
O v r y n misiune la noi, din n s r c i n a r e a guvernului maghiar:
el a fost d e j a n anul trecut, s'a a g t a t , s'a scos din fire, a a l e r
gat dintr'o p a r t e n alta, d a r la sfrit s'a ales cu 'n pumn de
mute (non raccolse che un pugno di mosche)". Despre noua
n c e r c a r e se poate spune c n'a a v u t mai m u l t r e z u l t a t ca n
2
anul t r e c u t ) .
P r i v i t o r la v a l o a r e a conferinelor lui Leopold O v r y , Ro-
b e r t o F a v a face a p r e c i e r i l e u r m t o a r e :
, , 0 conferin pe c a r e el o r e p e t din ora n ora, ca un
fonograf Edison i de c a r e ziarele maghiare ntreinute de W e -
kerle, d d u s e r d e j a un r e z u m a t nc dinainte ca domnul O v r y
3
s fi sosit n Italia a a v u t un a d e v r a t succes de... i l a r i t a t e " ) .
In continuare, Roberto F a v a combate un articol a p r u t n
ziarul Diritto, Nr. 233/1894, scris dup inspiraia lui O v r y ,

') Questo emissario destinato a p o r t a r e fra noi la luce panmagiara


ci e g i u n t o n e l l a p e r s o n a d e l s i g n o r cav. L i p o t u n t e r r i b i l e l a n z i c h e n e c c o
del governo ungarico, il quale corre da Firenze a Napoli, da Roma a
Milano predicando a n c h e a chi n o n voi sentirlo il v e r b o de' s u o i padroni",
(p. 2 0 ) .
) P . 20, 2 1 .
3
) ,,Una conferenza eh' egli v a r i p e t e n d o di c i t t a in c i t t a a guisa d'un
fonografo Edison e della quale i giornali magiari agli stipendi del signor
Wckerle avevano gi dato un riassunto prima ancora che il signor vry
g i u n g e s s e in I t a l i a , ha a v u t o un v e r o successo... di i l a r i t " , (p. 2 1 ) .
(scritto evidentemente sotto sua d e t t a t u r a od inspirazione), a r
ticol c a r e e x p r i m d o r i n a unei conciliaiuni ntre Romni i
Maghiari. A r t i c o l u l e ntitulat Magiari e Rumeni.
Despre aceast conciliere" F a v a scrie: Chestiunile tre-
buesc r e z o l v a t e , dar r e z o l v a t e d u p d r e p t a t e , mu conciliate...",
cci a concilia n politic i diplomaie nseamn a da cuiva
numai o p a r t e mic din d r e p t u r i l e sale, numai ca s-1 faci s
1
tac... ).
Da, a r fi bine s se mpace Romnii i Maghiarii spune
mai d e p a r t e F a v a , d a r nu e vina Romnilor, dac m p c a r e a n u
se face. Maghiarii v r e a u s maghiarizeze, Romnii in la e x i s
t e n a lor n a i o n a l i v r e a u s fie naiune cu existen j u r i d i c ,
ca cea m a g h i a r . A voi s mpaci pe Romni c!u Ungurii pe baza
politicii de maghiarizare, este a voi s mpaci a p a cu focul:
una conciliazione f r a Rumeni e M a g i a r i sulla base d e l l a poli
tica di magiarizzazione e l o stesso che v o l e r unire l'aqua col
2
fuoco" ). ,
Ultimul capitol i cel mai lung al brourei lui Roberto F a v a ,
se ocup a m n u n i t de conferina lui v a r y . I se r s p u n d e p r o
pagandistului maghiar, care neag descendena Romnilor din
colonitii lui T r a i a n n Dacia i a f i r m c nu sunt autohtoni ci
a r fi venit din a l t e p r i , d u p v e n i r e a Ungurilor, cu u r m t o a r e l e
cuvinte: O astfel de a f i r m a i e nu e o d e s c o p e r i r e a Domnului
O v r y : este argumentul principal de c a r e se servesc toi M a
3
giari p e r opporsi a l l e giuste pretese nazionali de Rumeni... ),
nilor. (Una tale affermazione non e una t r o v a t a del Signor
v a r y : il c a v a l l o di b a t t a g l i a di cui si s e r v i r o n o sempre i M a
3
giari p e r opporsi a l l e giuste p r e t e s e nazionali de Rumeni... ).
F a v a nir apoi argumentele d a t e de nsi cronicile m a
ghiare: Nici domnul Ovry, nici altcineva, n'a tiut s ne d e a
p n acum o d o v a d v a l a b i l , s ne a r a t e cind i cum au v e n i t
Romnii n v i l e C a r p a i l o r , pe cnd din contra, cel mai vechiu

') P. 24.
2
) P. 2 6 .
>} P. 3 9 .
cronicar al Ungariei, Notarul A n o n i m al regelui Bela, susine c
Maghiarii, la v e n i r e a l o r din A s i a , a u gsit pe m e l e a g u r i l e ocu
1
p a t e a s t z i de Romni, trei s t a t e r o m n e t i . . . " ) .
A r a t c sunt m u l t e dovezi c Romnii, l a sfritul seco
lului a l X l I I - l e a , a v e a u organizaii libere: e r a u organizai ca
p o p o r liber, sub voevozi i cnezi, c a r e e r a u firete, sub suzera
nitatea regilor unguri, d a r se bucurau de toate d r e p t u r i l e p r o
2
prii" ).
n a r m a t i cu a l t e puternice argumente, pe c a r e el le n
ir, s p r e a d o v e d i opiniei publice italiene ct de ubrede sunt
afirmaiunile din b r o u r a lui G-vry, Fa va scrie:
De a l t c u m istoria a t t a ct e cunoscut limba, d a -
tinele, timpul i chiar numele de Romni sunt n d e s t u l t o a r e a r
gumente p e n t r u a demonstra, c acei frai ai notri latini din
Orient sunt n ciuda tuturor p a l a v r e l o r Domnului 6 v r y , u r m a
3
ii direci ai colonitilor lui T r a i a n " ) .
In b r o u r a sa, 6 v r y mai a f i r m a c d a c Romnii a u o cul
t u r a lor, a c e a s t a se d a t o r e t e Ungurilor, l a c a r e F a v a rs
p u n d e c acetia nu puteau da altora ceeace nii n aveau. Afir
m a i a lui O v r y , se s p r i j i n pe faptul c principii calvini din
T r a n s i l v a n i a au t i p r i t c r i i n limba r o m n e a s c : Dar ce
c r i e r a u a c e s t e a ? " se n t r e a b F a c v a . E r a u c r i religioa
se c a r e nu a v e a u nici decum scopul de a da un ndemn culturii
romneti, ci numai de-a a t r a g e pe Romni la calvinism; asta
e limpede ca lumina zilei... C u l t u r a m a g h i a r c a r e e r a i ea n
a c e a v r e m e n f a z p u r r u d i m e n t a r , n u putea da a l t o r a cieeace
4
ei nsi i l i p s e a " ) .

) P. 40.
2
) P. 4 0 .
*) ,,D'altronde la storia, per quanto e nota, la lingua, il costume, il
t i p o e il n o m e istesso di Rumeni sono argomenti abbastanza eloquenti per
d i m o s t r a r e che quei nostri fratelli latini d'Oriente sono malgrado tutte
le chiacchiere del S i g n o r v r y i d i s c e n d e n t i d i r e t t i d e i c o l o n i di Tra
iano", (p. 4 1 ) .
4
) ,,Ma che libri erano questi? Erano libri religiosi che non aveano
gi p e r scopo di d a r e impulso alla coltura rumena, ma unicamente di at-
Intru ct n sprijinul tezei maghiare p r i v i t o a r e la chestiu
nea r o m n O v r y ia unele argumente din l u c r r i l e unui Ro
mn renegat cu numele de Moldovn Gergely, a j u n s p r o f e s o r la
Universitatea m a g h i a r din C l u j p e n t r u limba i l i t e r a t u r a r o
m n , R o b e r t o F a v a a r a t cine-i acest p e r s o n a j . A m i n t e t e c
la C l u j e r a p r o f e s o r de limba r o m n un v r e d n i c b r b a t cu nu
m e l e Silai, pe c a r e Ungurii l-au destituit, disolvnd i Societa
1
tea studenilor romni , J u l i a " ) . In ocul profesorului Dr. Silai
au numit pe M o l d o v n G e r g e l y , unul din Romnii renegai, fost
2
comisar de poliie n C l u j ) .
Legea n a i o n a l i t i l o r din Ungaria, cu c a r e l a u d O v r y r e
gimul 1 b e r a l al patriei sale, precum i legea e l e c t o r a l , sunt
prezentate de F a v a n a d e v r a t a lor lumin: ,,La legge... con
tutte le sue restrizioni e le sue clausole si riduce piuttosto ad
3
una v e r e legge di dominazione" ).
Dar, ceeace a p r u t lui Roberto F a v a mai m a r e cutezan,
este afirmaiunea lui O v r y c Procesul Memorandului a fost
un simplu proces de pres, care n ori care alt ar sar fi ter
minat cu o sentin mult mai sever!" Pentru aceast afirmaie,
spune F a v a , il signor cavaliere Li pot Ovry si dimostra un mi
serabile in tutta l'estensione del termine", fiind tiut c, pe lng
p r e s a independent din t o a t lumea ,,ha p r o v o c a t o le proteste
di tutti i pi grandi scrittori ed uomini politici, da Rochefort a
Cope, da Emilio Zola a J u l i e t t e A d a m e a Clemenceau, per
tacere dei nostri compatrioti e di tanti e tanti a l t r i d e l l a Spagna,
4
Belgio, Olanda, A u s t r i a , G e r m a n i a ! " ) .
S f r i t u l brourei lui Roberto F a v a este nchinat indignrii
ce i-a cauzat-o reua credin a propagandei maghiare: ,,0

t i r a r e i rumeni al calvinismo: ci c h i a r o c o m e la l u c e m e r i d i a n a . . . l a cot-


tura maghiara eh' era essa p u r e in quel tempo allo Stato puramente ru-
d i m e n t a l e , n o n p o t e v a d a r e agli a l t r i q u a n t o m n e a v a a l e i s t e s s a ) , {p. 5 4 5 5 } .
') V e z i D r . J . L u p a s , Comemorarea Prof. Dr. Grigore Silasi. Cluj, 1937,
in 8", 3 2 p.
-') P. 4 6 4 7 .
3
) P. 57.
4
) P. 6162.
josnici mincinoi. Voi atentatori l a contiin, morminte spoite?
A i voi ca la aceste infamii, la aceste fapte de o r o a r e s a p l a u d e
poporul italian, acest p o p o r dulce i blnd, c a r e se emoioneaz
de tot ce-i suferin, c a r e simte farmecul puternic al idealuri
lor mari i c a r e p e n t r u ele i-a sacrificat n s p n z u r t o r i i pe
1
cmpul de b t l i e mii i mii de m a r t i r i ? " ) .
De aceea n z a d a r sunt toate misiunile ce guvernul n c e a r c
prin agenii si. A c e t i a v o r spori numai dispreul ce Italienii
l a u f a de asupritorii unui popor cult, generos i demn de
simpatia lumii ntregi.
R o b e r t o F a v a i ncheie b r o u r a cu cuvintele pline de cea
mai c u r a t i nobil simpatie p e n t r u Latinii d e l a D u n r e i m
p o t r i v a celor c a r e c u t a u s deruteze opinia public italian:
Ori ct silin, ori cte a p u c t u r i i m s u r i poliieneti ar
furi g u v e r n e l e maghiare, cauza r o m n e a s c va afla totdeauna
sprijin i a p r a r e la poporul italian; i d a c v a veni o zi n c a t e
fraii Romni s aib n e v o e de braul nostru, noi vom r s p u n d e
la apel i ne v o m b a t e cu entusiasm a l t u r i de ei n b t l i a li
bertii i a d r e p t u l u i istoric.
A c e s t a este, signor c a v a l ' e r e Lipot O v r y , sentimentul po
2
porului i t a l i a n : spunei-1 p a t r o n i l o r v o t r i ! " ) .
D u p a p a r i i a i r s p n d i r e a brourii lui Roberto F a v a , p r e
sa r o m n din T r a n s i l v a n i a o amintete sub titluri ca acestea:

') , A h sciagurati mentitori! S t u p r a t o r i ci coscienze! Sepolcri imbian


cati! E vorreste che fosse con voi e aplaudisse alle vestre infamie e ai
v o s t r i o r r o r i il p o p o l o i t a l i a n o , q u e s t o p o p o l o d o l c e e m i t e , che si commuove
per tuto ci che sa di sventura, che sente il fascino potente dei grandi
ideali ed h a s a c r i f i c a t o p e r essi a m i r i a d i i suoi m a r t i r i sui p a t i b o l i e sui
c a m p i di b a t t a g l i a ? " (p. 6 3 ) .
5
) ,,Qualumque sia l ' o p e r a q u a l u m q u e s i a n o l e a r t i dei g o v e r n i e delle
polizie, la causa rumena trover sempre appoggio e difesa nel popolo ita-
liano, i voti e l'opera dei nostri patrioti non mancheranno mai in favore
di e s s a : e se v e r r g i o r n o in cui i fratelli rumeni, abbisognino del nostro
b r a c c i o , noi r i s p o n d e r e m o a l l ' a p e l l o e c o m b a t t e r e m o e n t u s i a s t i a l l o r o fianco
l a b a t t a g l i a d e l l a l i b e r t e d e l d i r i t t o s t o r i c o . Queste, signor cavaliere Lipot
vry, e il sentimento del popolo italiano: ditelo ai vostri padroni!" (p.
6869).
arlatanii demascai", a r t n d c n d a t ce a auzit de c l t o
riile lui Ovry n Italia, bunul amic a l R o m n i l o r a l u a t a p r a
1
r e a chestiunii romne n numita b r o u r ) . Ziarul Dreptatea"
2
din T i m i o a r a ) , se ocup de ea pe larg, f c n d o d a r e de s e a m
n articolul de fond ce cuprinde t o a t pagina p r i m i dou
coloane din pagina a doua i ncheie cu cuvintele: ,,o c a l d sa
l u t a r e r o m n e a s c trimitem fratelui nostru Italian!".
P r e s a i t a l i a n primete b r o u r a lui F a v a cu m u l t c l d u r
i interes. A s t f e l ziarul La Difesa" din Veneia, n nr. 2 1 4 pu
blicnd un articol d e s p r e chestiunea r o m n inspirat din aceast
b r o u r , se m i r sincer v z n d c e m u l t mai r u n T r a n s i l v a n i a
de cum se crede. Ziarul La Sveglia" din P a r m a , n r . 8 6 din 3
Octomvrie 1 8 9 4 , r e p r o d u c e n ntregime articolul din La Di
fesa", sub titlul La nazione rumena". M a i a f l m recenzii des
p r e b r o u r a lui F a v a n La Lega Lombarda" din Milano, nr. din
2 Octomvrie 1 8 9 4 i n / / Faro Romagnolo" din R a v e n a , nr.
din 2 6 S e p t e m v r i e 1 8 9 4 .
In 8 S e p t e m v r i e 1 8 9 4 , o delegaie a studenilor t r a n s i l v n e n i
pleca prin P r e d e a l , la Constana, pe malul M r i i Negre, unde
se inea Congresul studenilor romni. Poposind l a Ploeti, de
legaii au fost s r b t o r i i de municipiu. I n t r e ei se afla IHe
Cristea viitorul M i t r o p o l i t P r i m a t i apoi P a t r i a r h al R o m
niei din anii 1 9 2 0 1 9 3 9 i t e f a n lancu, fiul eroului din r e v o
luia Romnilor t r a n s i l v n e n i d e l a 1 8 4 8 . A c e a s t ntlnire a dat
p r i l e j unui omagiu e x p r i m a t prin telegrame trimise lui Imbriani
i lui Roberto Fava, l u p t t o r i i ! p e n t r u chestiunea romn n
Italia. Lui F a v a i se transmit omagiile lor de respect, admira-
iune i recunotin pentru valoroasa oper".
In acest timp, Leopold Ovry i oamenii si p r s i s e r Italia
si se d u s e r n F r a n a spre a continua p r o p a g a n d a . A c o l o s'au
ntlnit cu P z m n d y i cu generalul Tiirr. A c e s t a din u r m a
mijlocit o n t r e v e d e r e ntre Ovry, B o r o s t y n i M a l o n y a y
publiciti maghiari cu Heredia i G u y o n d e l a Le Temps",

Tribuna, Sibiu, 1894, S e p t e m v r i e 7/9, A n . XI.


-) Nr. 1 9 4 , din 6 / 1 8 S e p t e m v r i e 1 8 9 4 .
precum i cu un evreu, Emile B e r r , r e d a c t o r la ziarul Figaro".
n t r e v e d e r e a a a v u t loc la Cafe Riche i r e z u l t a t u l a fost c
e v r e u l Emile B e r r a i l u a t a p r a r e a Ungurilor n ziarul Fi
garo", a p r a r e creia i-a r s p u n s Ion R u s u - i r i a n u n ziarul
1
T r i b u n a " ) . In schimb ziarul Le Temps" a scris un articol
a s p r u la a d r e s a M a g h i a r i l o r i a p r o p a g a n d e i lor. Intre a l t e l e
a f l m c i s'ar fi p r o p u s lui Ovry s fac o conferin c o n t r a
dictorie cu un Romn, n faa presei parisiene. P r o p u n e r e a dis
cuiei n contradictoriu a fost f c u t de un grup de ziariti, la
l a c a r e Ovry a r s p u n s t u l b u r a t c primete, d a c se gsesc
Romni s accepte discuia. Cum s'au gsit ndat, Ovry a r e
f u z a t i v z n d situaia n c a r e se pusese, a p l e c a t din P a r i s
2
cu dou zile mai curnd de cum i fixase p r o g r a m u l ) .
Fuga lui O v r y din P a r i s , cnd i s'a p r o p u s discuia con
tradictorie, o amintete i ziarul italian La Sveglia" sub titlul
La fuga da Parigi dell'Ebreo Lipot Ovry", n n u m r u l 8 6 din
3 Octomvrie 1 8 9 4 .
A a s'a ncheiat c l t o r i a n Italia i F r a n a a lui Ovry.
El s'a ntors apoi n Ungaria. Ziarul Pester Lloyd" din Bu
d a p e s t a , nr. din 3 Octomvrie 1 8 9 4 , a n u n n d sosirea, spune c
m e m b r u l A c a d e m i e i Maghiare, a r h i v a r u l Leopold Ovri, s'a n
t o r s din s t r i n t a t e , unde a p e t r e c u t timp mai ndelungat, i
nnd conferine a s u p r a chstiunii romne. Ziarul unguresc spune
c Ovry a fost bine primit l a P a r i s i l a R o m a i c u r m e a z
s fac un r a p o r t ministrului de i n t e r n e Hieronimi, despre re
z u l t a t u l c l t o r i i l o r sale.
M a i a d u g m , ca o completare, c m r t u r i i l e de simpatie
p e n t r u Romni au continuat din belug i d u p p l e c a r e a lui
Ovry din Italia. A s t f e l , s'a d a t u r m a r e propunerii fcute de
d e p u t a t u l Imbriani n C a m e r a Italian, de a se trimite un cuvnt
de simpatie Romnilor, cari lupt pentru independena lor".
Moiunea Camerei italiene, semnat de 2 7 7 de deputai, apar
innd diferitelor p a r t ' d e , a fost a d r e s a t Camerei r o m n e i

x
) Sibiu, 1 8 9 4 , O c t o m v r i e 5, Nr. 2 0 1 .
J
) Tribuna, S i b i u , 1 8 9 4 , S e p t e m v r i e 2 9 i O c t o m v r i e 2, Nr. 1 9 6 i 1 9 S .
spune c, inspirndu-se (Camera italian) din principiile de
d r e p t public c a r e a u dat n a t e r e la existena Italiei, exprim
c l d u r o a s e simpatii c t r e poporul romn c a r e Iut n mod aa
1
de nobil p e n t r u a p r a r e a naionalitii l a t i n e ) . D a c ne gn
dim c n C a m e r a italian e r a u 5 0 8 deputai, ne d m seama c
m a r e a m a j o r i t a t e a r e p r e z e n t a n i l o r poporului italian e r a pen
tru Romni i m p o t r i v a Coroanei Sf. t e f a n . E r a semnul slbirii
Triplei A l i a n e , orice a r fi f c u t guvernul din Roma.
La moiunea iniiat de Imbriani, C a m e r a r o m n a r s
puns p r i n t r ' o moiune r e d a c t a t de l u p t t o r u l naionalist Nico-
l a e Filipescu, precum u r m e a z : A d n c atini de manifestaia
semnificativ'fcut de 2 7 7 membri din P a r l a m e n t u l italian, sub
semnaii membri ai Camerei romne v rugm... s exprimai
colegilor Dvs. sentimentele n o a s t r e de recunotin p e n t r u gene
rosul i preiosul s p r i j i n pe c a r e n mod spontan l-au d a t cauzei
romne. V asigurm de afeciunea n e a l t e r a b i l ce o p s t r m
Italiei, leagnul latinitii".
A c e s t schimb de moiuni ntre cele dou C a m e r e surori au
p r i l e j u i t ziarului Tribuna" din Sibiu un articol ntitulat Roma
2
i Bucureti ), din care desprindem aprecieri ca acestea: ...za
darnic a r mai trimite de aci ncolo guvernul maghiar emisari
cari s spun c naiunea m a g h i a r nu asuprete pe nema
ghiari... D u p ce 2 7 7 deputai italieni au spus c aici, ntre
C a r p a i , este un popor care duce o l u p t d i s p e r a t p e n t r u li
b e r t a t e i naionalitate, d u p ce toi deputaii romni au r s
puns cu aceeai iubire, e x p r i m n d aceeai admiraiune pentru
lupttorii cauzei romne (din Transilvania), toate scrisele t
p r o p o v d u i r i l e O v r y - l o r o s r m n f r efect, i a r amicii sin
ceri ai cauzei r o m n e au s sporeasc...".
In acest timp p r e s a m a g h i a r e r a p l i n de articole n d r e p
t a t e mpotriva deputailor romni i italieni, i a r cea italian

*) Timpul, Bucureti, 1 8 9 4 , Nr. din 4/26 Decemvrie, reprodus i n


Tribvna, Sibiu, 1894, Decemvrie 1 6 / 2 8 , Nr. 2 6 8 .
2
) Nr. 2 7 0 d i n 18/30 Decemvrie 1894.
e r a p l i n de a p r e c i e r i r e l a t i v e la telegramele ce s'au schimbat
ntre cele d o u p a r l a m e n t e . / / Veneto" din P a d o v a , n nr. din 3 0
Decemvrie 1 8 9 4 , scrie c n Italia a fost totdeauna un viu inte
res p e n t r u fraii latini del D u n r e , de oarece Italia i Romnii
s'au r e n s c u t o d a t sub auspiciile lui Napoleon III. Trimite un
salut n coloanele s a l e Romnilor, pentru ziua cea fericit".
D r i de s e a m au mai scris, II Faro Romagnolo", La Sera",
Caffaro" i a l t e 3 6 z i a r e italiene, din p r i m e l e zile a l e lui Ia
nuarie 1895.
P e n t r u a ncheia cu eecul p r o p a g a n d e i maghiare n Italia,
mai amintim i felul cum ziarul La Nazione" din F l o r e n a , s'a
p u t u t dispensa de v r y , c a r e n fiecare c o r e s p o n d e n trimis,
i p r e z e n t a pe Romni n culori f o a r t e u r t e . Directorul ziarului
c l t o r i n d n R o m n i a s'a p u t u t convinge de c o n t r a r u l c e l o r
scrise de v r y . U r m a r e a a fost c z i a r u l s'a dispensat de co
r e s p o n d e n e l e " lui. A c e a s t n t m p l a r e a fost p o v e s t i t t n r u
lui student r o m n Constantin Langa R c a n u d e l Iai, cu p r i
l e j u l unei c l t o r i i n Italia, cnd s'a dus i l a F l o r e n a , d n d
directorului ziarului Le Nazione" publicaiile romneti scrise
n italienete: Replica" i M e m o r a n d u l " . V i z i t n d pe Luigi
di P a l m a i p e contele A n g e l o de G u b e r n a t i s , C. Langa R c a n u
a a v u t p r i l e j u l s afle c h i a r din spusele acestuia din urm, c
v r y e r a un E v r e u f r nici o convingere i c conferinele lui
n'au a v u t deloc succesul pe c a r e l a t r i b u i s e r unele foi susi
1
nute de E v r e i ) .

3. AMNESTIEREA MEMORANDITILOR.

In toamna anului 1 8 9 4 R o b e r t o F a v a s'a stabilit t e m p o r a r


l a Bucureti, unde a l u c r a t din toate p u t e r i l e s f a c a fi cunos
cut Italia n R o m n i a i Romnia n Italia. Din c a p i t a l a R o m
niei libere el a trimis a p r e c i a t e corespondene z i a r e l o r de frunte
italiene, sub pseudonumele Italicus. A c t i v i t a t e a lui F a v a este

*) Cf. N. Brnzeu, La fraii din Italia, n T r i b u n a " , S i b i u , 1 8 9 5 , I a


n u a r i e 6 / 1 8 , A n . X I I , Nr. 5 .
m e r e u u r m r i t de Romnii t r a n s i l v n e n i i a p r e c i a t . A s t f e l
z i a r u l D r e p t a t e a " din Timioara, de sub conducerea l u p t t o r u
lui naionalist Dr. Valeriu Branite, amintete n n u m r u l s u
1
din 1 1 / 2 3 A p r i l i e 1 8 9 5 ) u r m t o a r e l e : A m primit.. / / Veneto"
din P a d u a , / / Faro Romagnolo" din R a v e n a , / / Meridionale"
din Bari, etc. A a se v e d e c acum p r e s a i t a l i a n e i mai des
i mai d e t a i l a t i n f o r m a t d e s p r e luptele n o a s t r e . C o r e s p o n d e n
e l e lungi a l e lui Italicus (Roberto F a v a ) din Bucureti (Lettere
Rumene") cuprind toate chestiunile mai i m p o r t a n t e ce se p e t r e c
ntr'un anumit i n t e r v a l de timp... Nici o persecuie nou, nici o
ilegalitate, nici o n t m p l a r e caracteristic s t r i l o r n o a s t r e i
polticii guvernului maghiar nu scap din vedere atentului
Italian...".
In acela timp diferitele asociaiuni ceteneti ori studen
eti din R o m n i a i I t a l i a schimbau a d r e s e de simpatie. La 2 3
I a n u a r i e 1 8 9 5 , ziarul II Giornale" din Roma public o moiune
a studenilor universitari din capitala Italiei, ctre studenii
romni d e l a U n i v e r s i t a t e a din C l u j , c a r e e r a u n c e r c e t a r e a S e
natului u n i v e r s i t a r p e n t r u v i n a de a fi simit a l t u r i de cei osn
dii n procesul M e m o r a n d u l u i : .Studenii u n i v e r s i t a r i din Roma,
inspirndu-se din principiile d e libertate i de frie, n p u t e r e a
c r o r a p o p o a r e l e a u d r e p t u l de-a se constitui ca naiuni, trimit
un afectuos salut i c l d u r o a s d o r i n de n c u r a j a r e a genero
ilor studeni u n i v e r s i t a r i romni, c a r e inspirai din glorioasele
tradiii a l e Romei, m a m a comun, l u p t p e n t r u cucerirea liber
tii n a i o n a l e n contra poporului maghiar din Ungaria i T r a n
silvania, care n toate chipurile i cu toate m i j l o a c e l e c a u t s
2
suprime d r e p t u r i l e l o r civile i p o l i t i c e " ) .

*) P. 4.
2
) ..Gli studenti dell' Universit di R o m a , i s p i r a n d o s i ai p r i n c i p i i di li
bert e di fratellanza in forza dei quali i popoli civili hanno diritto di
costituirsi a nazione, inviano un affetuoso saluto ed u n caldissimo augurio
d'incoraggiamento ai generosi studenti universitari rumeni che, traendo is
pirazione dalle gloriose tradizioni della comune madre Roma, lottano
fieramente per la conquista dela libert nazionale contro i popoli magiari
dell' Ungheria e Transilvania, che con o g n i m o d o e con o g n i m e z z o tentano
c a l p e s t r a r e i loro diritti civili e politici".
A m i n t i m c a c e a s t moiune a studenilor din Roma, s'a
a l c t u i t n acea edin cnd ei a u cerut p r i m a r u l u i Romei s
nscrie pe monumentul m o r i l o r din l o c a l i t a t e a Dogali, numele
s o l d a i l o r italieni czui n A f r i c a , n l u p t e l e cu Abisinienii.
Moiunea studenilor (Italieni) scrie z i a r u l Dreptatea" din
1
T i m i o a r a ) ne u m p l e inimile de bucurie. Coincidena m p r e
j u r r i l o r n c a r e s'a a d u s aceast moiune v o r b e t e cu glas tai
nic. C n d ei fac onorurile e r o i l o r czui pe cmpul de rzboiu
p e n t r u patrie, atunci i a d u c aminte i de noi...".
A f a r de moiunea r s p u n s a Camerii romne, Senatul
Romniei libere a trimis i el o t e l e g r a m de m u l u m i r e celor
2 7 7 deputai C a i moiunea Camerii, astfel i t e l e g r a m a S e n a
tului a fost trimis celui dintiu dintre semnatarii italieni, c a r e
e r a i cel mai stimat de colegii si, deputatului Marchit
Beniamino Pandolfi di Guttadoro. Telegrama Senatului a tri
mis-o V . A . Ureche, i a r rspunsul a fost trimis mitropolitului
M o l d o v e i Iosif Naniescu, primul semnatar, de c t r e B. Pandolfi.
A c e a s t t e l e g r a m a S e n a t u l u i r o m n a fost comunicat tuturor
z i a r e l o r italiene, c a r e s'au grbit a o publica, iar z i a r u l Gazeta
de Venezia" din 8 Ianuarie 1 8 9 5 , sub titlul / Rumeni agii Ita-
liani" o public n romnete, spunnd c Italienii n'au nevoe
de t r a d u c t o r i i v o c a b u l a r e spre a nelege f r u m o a s a limb a
frailor dela Dunre.

I a t rspunsul Marchizului B. Pandolfi a d r e s a t M i t r o p o l i


tului Iosif Naniescu: A m primit t e l e g r a m a s e m n a t d e P. S.
V o a s t r i de ilutrii colegi din S e n a t i am comunicat-o d i v e r
s e l o r z i a r e din Regat, cari toate au publicat-o cu v o r b e de vie
simpatie i de f r a t e r n solidaritate. A m m p r t i t - o de aseme
n e a preedintelui p a r l a m e n t u l u i nostru... A m neles p e r f e c t sen
timentul c a r e v'a ndemnat s v servii de limba r o m n p e n t r u
a manifesta ideile D - V o a s t r . P e n t r u aceeai r a i u n e eu mi p e r
mit a v r s p u n d e n limba italian. F o s t - a m o d i n i o a r a c e l a
p o p o r : r m a s - a m acela p o p o r muli secoli i vom r m n e dea-

*) 1 8 9 5 , Nn. II, Nr. 1 3 . din 16/28 Ianuarie.


pururi. Nu a v e m nevoie ca s ne folosim de i n t e r m e d i a r i nici
de v o c a b u l a r e . La strigtul v o s t r u de Vivat Italia, ecoul v r s
p u n d e dela m a m a p a t r i e Vivat Romnia!.,.".
Tot marchisului P a n d o l f i s'au a d r e s a t studenii romni din
B u d a p e s t a , n n u m r de 52, c a r i i-au mulumit p e n t r u moiunea
trimis de cei 277 deputai italieni, Parlamentului romn.
A c e a s t moiune a Camerii italiene a fost spun studenii
romni d e l a B u d a p e s t a balsam de dulci mngieri i ncu
r a j a r e . . . , mai v r t o s azi, cnd gemetele p r i n i l o r i f r a i l o r c a r i
zac n temniele Seghedinului i a l e V a u l u i , p t r u n d p n aci
la noi, p e n t r u ca s ne spun de d u r e r i l e ce dnii, iubiii notri
1
martiri, le s u f r . . . " ) .
In 2 2 Ianuarie 1 8 9 5 , din Veneia, Pandolfi a r s p u n s tine
rimii romne, precum u r m e a z :
P r e a scumpi frai, A m p r i m i t salutul v o s t r u i mi-i cu a t t
mai scump, cu ct mi vine d e l a tinerii studeni pe c a r e eu i
iubesc n deosebi. P e n t r u a treia o a r studenii romni mi trimit
salutul l o r colectiv, ceeace dovedete c ei m socotesc ca pe
unul din familie.
B t r n de ani, d a r ntotdeauna t n r n sentimente, eu v
neleg i d e a l u r i l e v o a s t r e sfinte i m unesc cu voi n aciunea,
2
c a r e trebuie s Ie p r e f a c n r e a l i t a t e . . . " ) .
In a c e a s t l u n Ianuarie 1 8 9 5 bogat n schimbul d e
mrturii a l e sentimentelor f r e t i n t r e Italia i Romnia, e
interesant s amintim c, n T r a n s i l v a n i a la Sibiu s'a j u
d e c a t un proces i n t e n t a t mpotriva a 1 4 fete din familii r o m n e ,

4
) Dreptatea, Timioara, 1 8 9 5 I a n u a r i e 5 / 1 7 , A n . II, Nr. 5.
3
) ,,Carissimi Fratelli, Ho ricevuto il vostro saluto e mi tanto
pi caro, che mi viene da giovani studenti che io particolarmente amo.
E l a t e r z a v o l t a c h e gli s t u d e n t i r u m e n i mi m a n d a n o il l o r o s a l u t o collet-
tivo, ci che dimostra che essi mi considerano come uno della famiglia

Vecchio d'anni, ma sempre giovane di sentimenti comprendo i vostri


tanti ideati e mi unisco a voi nell' azione che deve renderli una realt..:'
(Dela frati la frai. Dreptatea, 1895 Ianuarie 17/19, An. II, Nr. 14
c a r e s'au fcut v i n o v a t e de c r i m a c oferise buchete i coroane
de flori acuzailor din Procesul M e m o r a n d u l u i , n drumul l o r
spre C l u j , i p u r t a s e r cu acest p r i l e j cocarde cu tricolorul r o
mnesc. Acest proces a inspirat ziarul italian La Tribuna",
n suplimentul de Duminec 20 Ianuarie 1895, o ilustraie
sub care era scris: Quattordici giovinette rumene in tri
bunale". ( P a t r u s p r e z e c e tinere romnce l a t r i b u n a l ) . T e x t u l ex
plicativ din corpul ziarului ntitulat Quattordici giovinette ru
mene procesate per reato politico". (Patrusprezece tinere r o
mnce mprocesuate p e n t r u crim politic), a r a t m a r e l u i public
italian n t m p l r i l e din Transilvania, n l e g t u r cu Procesul
Memorandului.

Un gest m u l t a p r e c i a t de p r e s a italian, a fost un album,


coninnd o a d r e s u r m a t de 9 7 8 semnturi, pe c a r e femeile
r o m n e din T r a n s i l v a n i a l-au trimis lui Bonghi, preedinte al
societii italiene Associazione della Stampa periodica italiana'
din R o m a i p r i n c a r e se aduceau mulumiri i recunotin p r e
sei italiene, p e n t r u tot ce fcuse n folosul cauzei n a i o n a l e r o
1
mneti din T r a n s i l v a n i a ) ,
In timpul acesta condamnaii i duceau v i a a n cele d o u
temnie de stat ale Ungariei. Cnd s'a mplinit un an dela
Procesul M e m o r a n d u l u i , din toate p r i l e Transilvaniei li s'au
trimis v o r b e de n c u r a j a r e . D e l a Sibiu li s'a trimis u r m t o a r e a
telegram, n 7 M a i 1 8 9 5 :
ncrederea i iubirea ntregului popor romnesc v'a nsoit
acum anul la Cluj. Iubirea noastr pentru voi crete n msura
2
suferinelor ce ndurai n temnie. Fii tari, noi nu v uitm" ).
Iar cnd s'a mplinit un an d e l a c o n d a m n a r e , la 2 5 M a i
1 8 9 5 , Ia Bucureti, n sala Dacia numeroi membri a i Ligii
C u l t u r a l e i v r e o 2 0 0 de studeni, sub preedinia lui V. A.
Ureche, au inut o ntrunire, cu c a r e p r i l e j a vorbit studentul

') Dela surori la frai: n ziarul Dreptatea, 1895, 9/12 Ianuarie, An.
II, Nr. 7.
2
) Tribuna, Sibiu, 1 8 9 5 , Nr. 94.
Brnzeu, mulumind b r b a i l o r luminai din A p u s , c a r e au sus
inut cu c l d u r i d e s i n t e r e s a r e cauza r o m n e a s c .
A s a l u t a t apoi pe Italianul R o b e r t o F a v a , c a r e e r a de faa
i care-i p r s i s e p a t r i a s p r e a veni n mijlocul Romnilor,
s p r e a le cunoate i mai bine p r o b l e m e l e n a i o n a l e . F a v a a
mulumit n italienete, d u p c a r e a l u a t cuvntul m a r e l e o r a t o r
r o m n D e l a v r a n c e a i alii, cari amintesc de martirii cari zac
n a d n c u r i l e t e m n i e l o r ungureti. Toi i-au e x p r i m a t s p e r a n a
c, din nchisorile lipsite de soare unde memoranditii i fac
1
osnda, v a iei lumina libertii ntregului n e a m romnesc ).
In p r i m e l e zile din Iunie 1 3 9 5 , n Odorheiu, ora din S e
cuime, societatea Emke, cunoscut n t r e Romni i cu numele
de Kultur Egylet", i s r b t o r e a 1 0 ani dela nfiinare. Im
p o r t a n a s e r b r i l o r ungureti din acest ora secuiesc o d i
faptul c a fost o n o r a t cu p r e z e n a contelui Albert Apponyi,
viitorul ministru de C u l t e al Ungariei. A c e s t a , n c u v n t a r e a sa,
a definit scopul societii E m k e : S nvee pe cetenii de alte
limbi a iubi statul maghiar. T o t o d a t a adus v i n a guvernului c
nu-i d mai multe mijloace n scopurile c u l t u r a l e maghiare, pe
c a r e le u r m r e t e numita societate.
In R o m n i a liber, s'a r s p u n s acestor s e r b r i ungureti
prin Congresul anual al Ligii Culturale, c a r e s'a i n u t l a Bucu
reti n p r i m a i a doua zi de Rusalii 1 8 9 5 , cu c a r e p r i l e j a u
fost alei membri de o n o a r e ai Ligii C u l t u r a l e , italienii: Angelo
de Gubernatis, p r o f e s o r l a U n i v e r s i t a t e a din Roma, deputatul
Imbriani, poetul Giosue Carducci, marchisul Pandolfi, Tulio
Mazarani, Ettore Ferrari, Gavalotti, Graziadio Ascoli, Giovanni
Capellini, Clemente Corte i Roberto Fava.
B a r b u t e f n e s c u - D e l a v r a n c e a , scriitorul i o r a t o r u l r o m n
cunoscut, a fcut raportul activitii Ligii C u l t u r a l e r o m n e pe
ultimii doi ani, a r t n d peripeiile prin c a r e au trecut Romnii
din T r a n s i l v a n a i s t r d u i n e l e Ligii p e n t r u a face cunoscut n
strintate chestiunea romn, mai ales dup procesul Me-

') Vezi Dreptatea, Timioara, 1895 Mai 19/31, A n . II, Nr. 1 1 2 .


1
m o r a n d u l u i ) . O ultim l u c r a r e d e p r o p a g a n d , anume un Apel
pentru dreptate", subscris de peste 3 0 0 . 0 0 0 ceteni din Ro
m n i a liber, fusese trimis de Lig n s t r i n t a t e i peste 2 0 0 de
z i a r e s t r i n e l-au r e p r o d u s n total sau n p a r t e . R s u n e t deo
sebit a a v u t acest Apel, mai ales n Italia, unde spune Dela-
v r a n c e a cel mai m a r e amic al Ungurilor, p r o f e s o r u l de G u -
bernatis, amic a l lui Kossuth, a stigmatizat p u r t a r e a vechilor si
amici. Cu acest p r i l e j , D e l a v r a n c e a i-a a d u s mulumiri i l u i
Roberto Fava.
Coincidena s e r b r i l o r sociteii Emke i a congresului
Ligii Culturale a fost r e m a r c a t cu r u t a t e de p r e s a m a g h i a r .
Astfel ziarul Magyar Hirlap" din 5 Iunie 1 8 9 5 , sub titlul
Liga i Emke", spune c din grija lui V . A . Ureche, nu d i n
ntmplare, se sftuesc deodat Emke" Ia Odorhei i Liga
R o m n " la Bucureti. F c n d o p a r a l e l , z i a r u l unguresc con
s t a t ct de detestabile i n e i e r t a t e sunt m i j l o a c e l e i scopurile
2
Ligii i ct de nobile sunt inteniunile S o c i e t i i ! ) . Numai c,
u r m r i n d p r e s a italian, gsim d r i de s e a m n u m e r o a s e d e s p r e
Congresul Ligii C u l t u r a l e i nu se a m i n t e t e de s e r b r i l e d e l a
Odorhei, semn c Emke i scopurile ei e r a u necunoscute Ita
3
lienilor ).

A m v z u t c n t r e membrii de o n o a r e alei de Liga C u l


t u r a l r o m n , cu p r i l e j u l congresului, a fost i Graziado As-
coli. A c e s t a e r a cel mai m a r e filolog al Italiei din veacul trecut,
numele lui fiind bine cunoscut n Europa. Ungurii r e u i s e r s-1
aib prieten, ca i pe A n g e l o de Gubernatis. E r a m e m b r u co
respondent al A c a d e m i e i Maghiare. In Italia e r a p r o f e s o r la
Istituto S u p e r i o r e " din Milano. In u r m a procesului M e m o r a n
dului, Ungurii prin n e d r e p t a t e a lot a u reuit s-1 p i a r d

') L i g a p e n t r u u n i t a t e a c u l t u r a l a t u t u r o r R o m n i l o r , f u s e s e nfiinat
n 2 4 I a n u a r i e 1 8 9 1 .
-) V e z i z i a r u l Dreptatea, 1 8 9 5 , A n . II, Nr. 116-118.
') Pentru ziarele italiene c a r e s'au ocupat de Congresul Ligii Cultu
r a l e , v e z i la a n e x e , s c r i s o a r e a lui F a v a d i n 2 D e c e m v r i e 1896, c t r e Dr. Elie
Dianu.
i pe Ascoli. In r e v i s t a Nouva Antologia", el a publicat un
1
studiu, pe care 1-a scos apoi i n b r o u r . A c e s t s t u d i u ) se
ocup cu Romnii din Ungaria i cu Italienii din A u s t r i a . D a c
te-ai lua d u p scritorii i oratorii maghiari spune A s c o l i n
capitolul d e s p r e Romni i s'ar p r e a c e v o r b a de o a f a
c e r e de mic i m p o r t a n , cu meteug u m f l a t de Romni, ns
n e v r e d n i c de a fi l u a t n seam de lumea politic. A c e a s t
afirmaiune a mpins-o l a maximum un publicist ungur n con
f e r i n e l e sale n Italia i n p r e s (Ovry, n ziarul II Dirittoi"
din R o m a ) . A c e s t a f c n d aluzie l a p l n g e r i l e R o m n i l o r
din T r a n s i l v a n i a zicea n anul t r e c u t (1894) c: C e - a r gn
di Italia, d a c Grecii i A l b a n e z i i din C a l a b r i a i Sicilia a r r e
clama d r e p t u r i politice sau privilegii contrare instituiunilor
rii?
La a c e a s t n t r e b a r e A s c o l i r s p u n d e : A s e m e n e a compa
2
r a i e este mai mult d e c t b i z a r ! . . . ) . Din capitolul a n t e r i o r
cititorii i aduc aminte c cel c a r e se specializase n astfel de
comparaii e r a Leopold O v r y . El c o m p a r a t pe Romnii din
T r a n s i l v a n i a cu lazaronii din N e a p o l e !
In ce p r i v e t e Memoranditii, d e l a c o n d a m n a r e a c r o r a se
mplinise un an, ei i duceau v a t a n temni, a t e p t n d s
se mplineasc termenul de osnd. Dela 1 A p r i l i e 1 8 9 5 a v e a u
un r e g u l a m e n t nou d u p c a r e i duceau v i a a n Seghedin i
V a . P u t e a u primi! vizita m e m b r i l o r familiei, timp de dou o r e
pe zi. C o n v o r b i r e a trebuia s se fac ns n ungurete i n
prezena pzitorului. C o r e s p o n d e n a , scris numai ungurete,
le e r a c e n z u r a t i ce n u le convenea Ungurilor nu se p r e d a
deinutului sau nu se expedia. A v e a u dou o r e pe zi de plim
b a r e , toi o d a t . M a s a o l u a fiecare n celula sa. Din 4 Iulie
1 8 9 5 , cei din V a s'au m u t a t n edificiul nou zidit pe m a l u l Du
nrii, p e un teren piezi, i strmt. C e l u l e e r a u umede, a d e v
rate subterane, cu miros greu i sufocant. Condamnaii, din
a c e a s t c a u z e r a u slabi i palizi. A a i duceau traiul r e -

*) G r a z i a d i o A s c o l i , Gli irredenti. Roma, 1895.


*) P e n t r u b r o u r a l u i A s c o l i , v e z i i Dreptatea, 1 8 9 5 A u g u s t 2, Nr. 1 6 1 .
1
prezentanii naiunii romne din T r a n s i l v a n i a , n anul 1895! )
Suferinele l o r e r a u ns cunoscute i de s o a r t a lor se preocu
pau i conductorii Romniei libere. In luna A u g u s t a acestui
an, dela Sinaia, u n d e p e t r e c e a u v a c a n a de v a r , Regele Carol I
i Regina Elisabeta, au plect n A u s t r i a . T r e c n d prin Timi
o a r a i Budapesta, S u v e r a n i i Romniei libere s'au dus la Ischl
unde au fost primii de m p r a t u l Francisc Iosif I. S e d u s e s e r
n acest pitoresc o r e l austriac, n v e d e r e a vizitei r e g a l e r o
mne, contele Goluchovsky, ministrul de e x t e r n e al Monarhiei
austro-ungare, Kielmannscg primul ministru austriac, baronul
Bnffy, primul ministru maghiar, Eulenburg ambasadorul Ger
maniei la Viena, i alii. P r e s a a u s t r i a c d d e a o f o a r t e m a r e
i m p o r t a n acestei n t r e v e d e r i . E r a n 3 A u g u s t i vizita u r m a s
d u r e z e c t e v a zile. La 5 A u g u s t Regele i Regina Romniei au
sosit i au fost ntmpinai de m p r a t i m p r t e a s Elisabeta,
precum i de ntreaga C u r t e i de C o r p u l diplomatic. Cu o sea
r mai nainte sosise i ministrul de interne al Ungariei, Per-
czel Dezso.
La i n t e r p r e t r i l e fcute n l e g t u r cu politica de atunci a
Regatului Romniei, p r e s a r o m n dita T r a n s i l v a n i a scria cu
v i n t e ca acestea: C a l e a dela S i n a i a la Ischl duce prin T r a n
silvania. T r e c n d pe aceast cale, regele C a r o l I nu poate t r e
ce c l c n d u - n e pe noi n picioare. . . " . D a r nu cu scopul de a
abandona pe Romnii! din T r a n s i l v a n i a s'a dus Regele C a r o l I
la Ischl la m p r a t u l Rege Francisc Iosif I, ci s'a dus ca s
dea o n o u d o v a d c R o m n i a este o vecin bun i onest,
dup cum spune oficiosul ministerului de externe austriac
Fremdenblatt".
Regele C a r o l I a a v u t o lung convorbire cu m p r a t u l
F r a n c i s c Iosif. . . Z i a r e l e srbeti din Belgrad publicau tiri
c n Ischl se v a decide a s u p r a soartei Bulgariei i regele C a
r o l v a primi garanie c dnsul a r e s fie principele Bulgariei.
Se vorbea atunci c F e r d i n a n d de Coburg, principele Bulgariei,
a r inteniona s r e n u n e la tron. E r a o chestiune de n a t u r r e -

') Vezi Tribuna, Sibiu, 1 8 9 5 Iulie 3 / 2 5 , A n . X I I , Nr. 1 7 5 .


Kgioas, cci la n t o a r c e r e a din s t r i n t a t e a P r i n u l u i B u l g a
riei, Mitropolitul nu i-a ieit n t r u n t m p i n a r e i e r a i ames
tec r u s e s c . . . Na fost n s nimic din tot ce se svonea, d a r s'a
n t m p l a t o schimbare n politica m a g h i a r f a d e naionaliti,
cci l a c t e v a zile numai d u p vizita Regelui Romniei, s'a a-
p r o b a t a se ine la Budapesta, ca adunare poporal", Con
gresul naionalitilor. E r a n 1 0 A u g u s t 1895. Reprezentanii
Romnilor, S r b i l o r i S l o v a c i l o r , s'au a d u n a t chiar n c a p i t a l a
Ungariei, ca s d o v e d e a s c faptul c ei nu se a d u n ca agita
tori, ci ca l u p t t o r i p e ci legale i la lumina zilei. Din p a r t e a
R o m n i l o r a p r e z i d a t Gheorghe Pop de Bseti, viitorul p r e e
dinte al istoricei A d u n r i dela A l b a - I u l i a , din 1 Decemvrie
1 9 1 8 , cnd s'a h o t r t unirea T r a n s i l v a n i e i cu R o m n i a i c a r e
abia ieise din nchisoarea d e l a V a , unde i fcuse osnda de
6 luni de temni.
Noi n'am v e n i t s agitm i s provocm, spune G h e o r g h e
Pop de Bseti n discursul su, ci s struim pe ci legale
p e n t r u modificarea n e s u f e r i t e l o r stri de lucruri, c r o r a cele
1
trei naionaliti sunt d a t e p r a d . . . " ) . S'a dat t e l e g r a m de
omagiu m p r a t u l u i i a u u r m a t desbaterile. A fost aceast
a p r o b a r e a Congresului n a i o n a l i t i l o r un nceput de destin
dere... De altfel Ungurii au i a v u t de p r o f i t a t de pe u r m a a c e s
tui act de l i b e r t a t e politic, cci n s t r i n t a t e a fcut bun
impresie, iar l a B r u x e l l e s , unde se inea Congresul i n t e r p a r l a
mentar, delegaii Ungariei au obinut succese, d o v a d c opinia
public i n t e r n a i o n a l e r a obiectiv.
Gheorghe Sion, c e t e a n de o n o a r e al C l u j u l u i romnesc,
2
ntr'un mic articol publicat n r e v i s t a Societatea de Mine" ),
ne spune c R o b e r t o F a v a a p a r t i c i p a t i a luat i el cuvntul
la Congresul Naionalitilor. A t u n c i , n A u g u s t 1 8 9 5 , a p l e c a t
Sion din S l n i c u l Moldovei, nsoit de A n t o n Suciu, fost m e m -

1
) Vezi Congresul Naionalitilor" n Dreptatea, 1895, An. II, Nr.
169 din 12 August.
2
) Gh. Sion R o b e r t o F a v a n Societatea de Mine", Cluj, 1930,
A n . V I I , Nr. 2 3 2 4 , p. 4 3 6 .
bru la C u r t e a de Casaie, de Simion Mndrescu, fost ministru
al Romniei n A l b a n i a , de d - o a r e l e A u g u s t a i Olimpia O r -
ghidan, nepoatele lui Ioan Raiu, p r e c u m i de alii i t r e c n d
prin V a l e a Oituzului la Trgul Secuiesc, au l u a t calea spre
Budapesta. Gheorghe P o p de Bseti p r e z i d a spune G h e o r -
ghe Sion , v o r b i r Romnii, v o r b i r minoritile... S e suie la
tribun i t a l i a n u l Roberto Fava, un om mic, c a r e nu schimba
nici un cuvnt, trist, s u p r a t , tcut... D a r cnd a l u a t cuvntul,
a tiut s n f l c r e z e lumea. S e p r o d u s e un entusiasm d e l i r a n t .
Ovaiuni nesfrite. Noi e r a m nmrmurii...".
D u p congres l-au l u a t n societatea l o r i l-au dus la S l -
nic, n M o l d o v a , de unde apoi a plecat la Bucureti.
Congresul i n t e r p a l a m e n t a r d e l B r u x e l l e s s'a inut n zi
l e l e de 1 3 1 6 A u g u s t 1 8 9 5 i au p a r t i c i p a t din p a r t e a Ungu
r i l o r deputaii Pzmndy Dnes, Jokai Mor romancierul
maghiar cunoscut Contele A l b e r t A p p o n y i alii. Din p a r t e a
Romniei participa o delegaie de trei p a r l a m e n t a r i , n frunte
cu V. A . Ureche. E r a u r e p r e z e n t a t e 1 4 state i n timpul desba-
t e r i l o r s'a fcut p r o p u n e r e a ca viitorul congres i n t e r p a l a m e n t a r
s se in la B u d a p e s t a . A u p r o t e s t a t delegaii romni, i a r V .
A . Ure c h e lund cuvntul a spus ntre a l t e l e c, p n cnd
patrioii romni s u f r n nchisorile maghiare, p n atunci nu
e d r e p t ca s fie a l e a s B u d a p e s t a ca sediu al unui congres in
t e r p a r l a m e n t a r de pace: Noi nu putem merge acolo, unde sunt
asuprii mii i mii de ceteni ai notri, unde Romnii n'au nici
chiar d r e p t e l e c t o r a l ca Maghiarii, unde Romnii sunt nchii
fiindc au v o i t s prezinte Domnitorului p l n g e r i l e lor". Din
p a r t e a presei r o m n e t r a n s i l v a n e se dusese la B r u x e l l e s Ion
R u s u - i r i a n u i Cicio-Pop. In ziua de 1 6 A u g u s t , Congresul in
t e r p a r l a m e n t a r a h o t r t totui s se adune n anul u r m t o r la
Budapesta. A c e s t a a fost succesul d e c a r e Ungurii e r a u aa de
mulumii. P z m n d y , ntlnindu-se cu Ion R u s u - i r i a n u , a r fi
zis: S p e r c d u p n f r n g e r e a ce ai suferit-o l a B r u x e l l e s o
s v l s a i de agitaiuni p r i n s t r i n t a t e ! " , i a r p r e s a m a g h i a r
a t r m b i a t n articole n e n u m r a t e triumful". In p r e s a n o a s t r
au a p r u t aprecieri ca acestea:
...Antagonitii notri ...s'au a r t a t superiori nou i au tri
mis ce au a v u t mai bun n lupt, p e n t r u c ori ce s'ar zice, un
lucru st mai presus de orice ndoial, c contele A p p o n y i
J o k a i M o r sunt dou personagii c a r e nu sunt indiferente s t r i
1
ntii..." ).
Explicaia c Ungurii a u a v u t succesul acesta, v a fi fost
faptul c a u trimis oameni d e seam la B r u x e l l e s , d a r mai t r e -
bue c u t a t i n nceputul de destindere ce-1 fcuse guvernul
maghiar cu a p r o b a r e a Congresului N a i o n a l i t i l o r i apoi, n
1 8 9 6 , se ineau l a B u d a p e s t a s e r b r i l e Mileniului, iar lumea era
curioas i d o r n i c de fast. S'au m p c a t deci dou interese:
cel unguresc, c a r e a v r u t s a d u c f e s t i v i t i l o r Mileniului i
prezena, n acela timp, n capitala lor, a Congresului i n t e r
p a r l a m e n t a r de pace, deci o s t r l u c i r e n plus, i a r celor dornici
de p r z i , un prilej r a r de a p e t r e c e n c a p i t a l a Ungariei, n
zilele de s r b t o a r e .
Vizita Regelui C a r o l I al Romniei la Ischl a fost n 7 A u
gust 1 8 9 5 . D u p o lun, n 1 0 S e p t e m v r i e , ministrul preedinte al
Ungariei, B n f f y , a n u n c Memoranditii v o r fi amnestiai.
In ziua de 1 6 S e p t e m v r i e 1 8 9 5 , amnestierea e r a fapt mplinit.
In acea zi, l a Seghedin i la V a s'a cetit actul graierii, iar
z i a r e l e ungureti din B u d a p e s t a scriau c p r i m a h o t r r e a n
temniailor a fost s aduc mulumiri m p r a t u l u i - r e g e F r a n -
cisc Iosif, d a r c v o r merge s m u l u m e a s c la Budapesta, nu
la V i e n a . A r mai fi d e c l a r a t d u p aceleai z i a r e c nu v o r
mai da p r i l e j de c o n d a m n a r e i c n l u p t a politic se v o r folosi
2
numai de a r m e legale i c o n s t i t u i o n a l e ) . In momentul cnd au
fost liberi, a t t cei din V a ct i cei din Seghedin, au telegra-
fiat la Sibiu:
Seghedin, 1 6 S e p t e m v r i e , o r a 4 , 1 0 m.
Suntem liberi. S triasc Majestatea Sa mpratul i
Regele Apostolic!

*) Pentru Congresul interpalamentar din Bruxelles, vezi Dreptatea,


1895, A n . II, N - r i i 171172, 174175.
2
) Sunt eliberai! n Dreptatea, 1895 Septemvrie 1 7 , A n . II, Nr. 1 9 7 .
ss. Dr. I. Raiu, Dr. V a s i l e Lucaciu, Iuliu Coroianu"...
C e v a mai trziu, la o r a 4,50 m., n aceeai zi, se telegra
fia i din V a :
Azi la 2 ore am fost graiai!
ss. Dr. D. P. Barcianu, D. Coma, Rubin Patiia, Mihail
1
Veliciu, Dr. Teodor Mihali, A u r e l Suciu, G h e r a s i m Domide" ).
R m n e ns la V a s-i continue temnia, Dr. Va-
leriu Branite, directorul ziarului Dreptatea" din Timioara,
condamnat p e n t r u delicte de p r e s , cci spunea ziarul amintit,
totui trebue ca neamul nostru s p z e a s c p r i n cineva temni
ele ungureti!
A c e a s t amnestie a M e m o r a n d i t i l o r a fost un p r i l e j de bu
curie i de destindere politic n lumea r o m n e a s c din T r a n
silvania. N'au lipsit nici v e r s u r i ca acestea:
Un an greu s'a mplinit,
De cnd legea v'a r p i t ,
i v'a pus l a nchisoare,
S n'avei zile cu s o a r e !
M o n a r h u l v'a slobozit:
Dragi martiri, bine-ai venit!...".
2
V e r s u r i l e acestea, publicate n Tribuna" din S i b i u ) , e r a u
semnate de Nicu S t r e j e r e l i n simplitatea lor, e x p r i m a u bu
curia poporului. Cei eliberai a u primit telegrame de felicitare
din toate inuturile romneti, i a r amnestierea, n p r e s a ma
ghiar, e r a socotit ca o deschidere de c a l e politic nou, o
cale cu un curs m o d e r a t , c a r e a r fi u r m a t s conduc la mp
3
c a r e a R o m n i l o r cu U n g u r i i ) .
Calea aceasta nou u r m r e a ns un scop imediat. Ser
b r i l e mplinirii unei mii de ani d e l a v e n i r e a Ungurilor n Eu
r o p a Mileniul a v e a nevoe de s t r l u c i r e complet i de
aceea amnestierea fusese binevenit, cci c o n d a m n a r e a Memo
r a n d i t i l o r produsese destule n e p l c e r i i n u m e r o a s e pete S t a -

1
) Tribuna, 1 8 9 5 S e p t e m v r i e 1 8 , Nr. 2 0 0 .
2
) Nr. 2 0 4 d i n 2 4 S e p t e m v r i e 1 8 9 5 .
') Magyar Hirlap, Budapesta, 1895 Septemvrie 16.
tului feudal unguresc i g u v e r n e l o r sale i n t o l e r a n t e . C u actul
amnestierii se mai atenuau acele amintiri urte.
S e pusese n t r e b a r e a , n p r e s a vremii, cui se d a t o r e t e a m -
nestierea M e m o r a n d i t i l o r i se ajunsese l a p r e r e a a c c e p t a t
de cei mai muli, c se d a t o r a Regelui C a r o l I, c a r e a pus ches
tiunea cu p r i l e j u l n t r e v e d e r i i sale d e l Inschl. Presa romn
t o a t e r a convins de acest a d e v r . Studenii din R o m n i a li
ber, ntrunii n Congres l a Cmpulung-Muscel, a u i a d r e s a t
o t e l e g r a m n acest sens, Regelui, t e l e g r a m c a r e a fost r e
p r o d u s i de p r e s a maghiar. Ungurii l u p t a u ns din toate
p u t e r i l e m p o t r i v a acestei p r e r i . v r y a i scris n z i a r e l e ita
liene Perseverenza" i Opinione" din Roma, a r t i c o l e p r i n c a r e
protesta cu indignare mpotriva p r e r i i c iniiativa n'ar fi
a p a r i n u t guvernului maghiar, ci i - a r fi fost impus din cercuri
1
mai nalte. Ziarul D r e p t a t e a " din T i m i o a r a ) , intervenind n
aceast c o n t r o v e r s a , spune c, ori de u n d e a r fi venit p r o p u
n e r e a p e n t r u amnestie, guvernul unguresc a f c u t - o n u de d r a
gul R o m n i l o r ci p e n t r u binele l o r : D e o p a r t e spune ziarul
i-au ters pata, c a r e nu se putea s p l a naintea lumii. De
a l t p a r t e , guvernul a v r u t s-i asigure n p r e a j m a s e r b r i i
m i l e n a r e mai m u l t linite, un fel de armistiiu...".

Dar dac p e n t r u acele v r e m u r i certitudinea nu-i fcuse


nc loc, astzi tim precis c a t t M e m o r a n d u l c t i l i b e r a r e a
M e m o r a n d i t i l o r se d a t o r e s c Regelui C a r o l I. A s t f e l , unul din
t r e Memoranditi, Dr. Teodor Mihali, fost timp ndelungat p r i
m a r al C l u j u l u i romnesc i care suferise o c o n d a m n a r e de doi
ani i j u m t a t e n proces, publicndu-i p a r t e din amintirile
sale, n r e v i s t a Generaia Unirii' din 1 9 2 9 , scrie despre R e g e l e
Carol I u r m t o a r e l e : ...In d o r i n a lui de-a asigura o mai bun
s o a r t R o m n i l o r din A r d e a l , l e - a sugerat s iniieze micarea
din 1 8 9 2 , A c e s t d e m e r s a l n o s t r u ( M e m o r a n d u l ) , a fost fcut
n u r m a directivelor primite din Bucureti, I a t de ce spune
Mihali n f r n g e r e a pe c a r e am suferit-o, a j u n g n d l a cele
brul, proces, c a r e trebuia s totalizeze 5 2 ani de nchisoare pen-

') A n . II, Nr. 2 0 5 d i n 28 Septemvrie 1895.


t r u conductorii R o m n i l o r din Transilvania, Regele C a r o l I a
simit obligaia m o r a l s o atenueze p r i n t r ' o i n t e r v e n i e pe l n
g m p r a t u l F r a n c i s c Iosif n f a v o a r e a f r u n t a i l o r romni dei
nui. A c e a s t i n t e r v e n i e , bine neles, a fost f c u t cu t o a t
p r u d e n a diplomatic n e c e s a r ; ea a a v u t loc sub forma unei
simple ntlniri, d a t o r i t hazardului, ntr'o staie b a l n e a r
la Ischl n t r e cei doi suverani. Regele C a r o l a cerut cu acest
p r i l e j e l i b e r a r e a deinuilor politici, condamnai n procesul M e
1
morandului ) .

4. CHESTIUNEA ROMNA IN ITALIA IN TIMPUL

SERBRILOR MILENIULUI (18%).

La 2 Mai 1 8 9 6 , la Budapesta, ntr'o S m b t , s'au nceput


p r i n deschiderea festiv a unei expoziii s e r b r i l e p e n t r u
mplinirea a 1 0 0 0 ani dela v e n i r e a U n g u r i l o r n Europa: Mile
niul. O gazet r o m n e a s c din T r a n s i l v a n i a a r a t sentimentul
R o m n i l o r f a de s e r b r i l e din capitala Ungariei: Ignorm
festivitile, veseliile i mai ales tendinele l o r oviniste, p o r e
clite patriotice. C t timp ei (Ungurii) in i v o r mai ine la
dreptul l o r de hegemonie, vom ine i noi neclintit l a d r e p t u l de
e g a l i t a t e n a i o n a l , l a limb, biseric i datinile n o a s t r e de c a r e
nu ne vom deslipi nici cnd... i de ar dura nc un mileniu ten
dinele tor oviniste fa de noi, un mileniu vor dura i sfor
rile noastre spre a ne emancipa... Noi avem sperane, avem
2
viitor!" ).
In ziua de 1 M a i 1 8 9 6 , Comitetul executiv al Congresului
Naionalitilor, a publicat un Protest contra S e r b r i l o r mile
nare, a r t n d c prin strlucirea lor neltoare, Maghiarii
voesc a dovedi naintea Europei, c p o p o a r e l e Ungariei sunt
unite i mulumite, dei a d e v r u l r e a l este c m a j o r i t a t e a p o
p o a r e l o r este nemulumit. M a i a r a t Protestul c Ungurii, prin

') Dr. Ioa-n L u p a : Regele Carol I i Transilvania, n r e v i s t a Gnd


Romnesc", Cluj, Septemvrie 1939, A n . VII, N-rele 7 9 , p. 144145.
2
) V e z i Dreptatea, Timioara, 1 8 9 6 M a i 2, A n . III, Nr. 8 9 .
s e r b r i l e lor, v o r s demonstreze Europei c p o p o a r e l e nema
ghiare a l e Ungariei a t t sunt de asimilate, nct s u b j u g a r e a l o r
de acum o mie de ani o serbeaz ele nsi cu bucurie.
C o n s i d e r n d a c e a s t s t a r e ncheie Protestul consta
tm n modul cel mai s r b t o r e s c i cel mai hotrt, c noi,
cele t r e i naiuni a l e Ungariei Srbi, S l o v a c i i Romni
existm i n acest an 1896 ca naiuni vii, individuale, n f a p t
i n r e a l i t a t e deosebite, nzestrate cu toate a t r i b u t e l e n a i o n a l e ,
ca c o r p u r i naionale, cari nu n decurs de o mie de ani, ci n-
tr'un timp cu mult mai ndelungat ne-am c o n s e r v a t fiina n o a s
t r naional... i avem voina c l a r i h o t r t de a exista cu
a j u t o r u l lui Dumnezeu tot aa i pe viitor.
Declarm totodat, c la aceste s e r b r i cu c a r a c t e r e x
clusiv naional-maghiar, n multe privine foarte v t m t o a r e
p e n t r u noi, nici de cum nu l u m p a r t e ci din contr, p r o t e s t m
mpotriva acestor nscenri... P r o t e s t m n c o n t r a s e r b r i l o r prin
care noi suntem nfiai ca popoare cucerite i subjugate.
Protestm c i din contribuiile n o a s t r e se face pentru
aceste s e r b r i o a a de e n o r m risip; ...iar cum se nsceneaz
astzi s e r b r i l e aa numite m i l e n a r e , noi nu v e d e m n ele dect
a t e n t a t e noui a s u p r a existenii n o a s t r e naionale, p r e a m r i r e a
1
subjugrii noastre, i n c o n t r a unei atari s e r b r i p r o t e s t m " ) .
A c e s t e e r a u sentimentele n a i o n a l i t i l o r din Ungaria, f a
de Mileniu.
P r e l a i i notri, supunndu-se unui ordin c i r c u l a r al Ministe
rului de Culte maghiar, au dat sfaturi poporului s fie prudent.
In Cerculariu ctre clerul i poporul ortodox romn din arhi-
dieceza Transilvaniei" Mitropolitul Miron Romanul spunea n
t r e a l t e l e : una mie de a n i se mplinesc de cnd r a s a m a g h i a r ,
p u r u r e a rsboinic i viteaz, emigrnd din o a r e cari p r i a l e
Asiei, a cucerit a r a aceasta d e l a diferitele p o p o a r e panice i
blnde, c a r e o locuiau i a ntemeiat aci un stat p r o p r i u n u m i t
p n n ziua de azi n limbile europene Ungaria".. U n a este
constatat, c nici unul din p o p o a r e l e nemaghiare, d a r c o m p a c

i Vezi Dreptatea, Timioara, 1896 Maiu, An. III.


te, a l e Ungariei.., de fel nu voesc s se contopeasc n r a s a p r e
domnitoare maghiar... Cu toate acestea ns, n momentul r a r
i m r e al f e s t i v i t i l o r m i l e n a r e fie ct de g r e a situaiunea n
c a r e ne a f l m , este un p o s t u l a t a l prudenii, al m a t u r i t i i p o
litice i c h i a r al bunei cuviine c a a m a r u l vieii n o a s t r e publice
i sociale s-1 suprimm pe timpul acestor festiviti...". I a r
mai d e p a r t e Cerculariul spune: ...Dei nu a v e m motive de a
ne nsuflei p e n t r u acele festiviti, n m s u r a cum se nsufleesc
alii, c a ri sunt mai bine f a v o r i i de s o a r t e : cel puin s n e facem
i noi, pe timpul acelora, o s e r b t o a r e p r o p r i e bisericeasc, s
ne a d u n m n sfintele n o a s t r e biserici i acolo r e f l e c t n d l a cele
ce s'au p e t r e c u t i se p e t r e c n a r , s mulumim lui Dumnezeu
c, pe l n g t o a t e suferinele din mileniul trecut, n e - a n v r e d
nicit s v e d e m nc p s t r a t tezaurul n o s t r u cel mai p r e i o s : c r e
dina i n a i o n a l i t a t e a n o a s t r , c e r n d u - i p r e a p u t e r n i c u l a j u t o r
1
la p s t r a r e a a c e s t o r a i pe v i i t o r " ) .
Mitropolitul R o m n i l o r unii, Dr. Victor Mihali de Apa,
a sftuit pe credincioii si a se supune ntocmai dispoziiilor
oficiale ...plantndu-se arbori comemorativi p e n t r u m e m o r i a p e r
p e t u a s e r b r i l o r milenare...".
Ct privete s t r i n t a t e a , nu cunoatem glasuri c a r e s
se fi unit cu a l e Ungurilor, cnd i-au s e r b a t Mileniul. Chiar
i Germanii, dei Ungurii e r a u p r i n statul l o r dualist n
T r i p l a A l i a n , au f c u t prin ziarul Leipziger Neueste Nach-
trichten" a p r e c i e r i ca acestea: Festivitile Ungariei n
seamn zile triste p e n t r u germanism i succesele ei sunt p i e r
d e r i l e acestuia.
S nu se obinuiasc G e r m a n u l a s r u t a v a r g a c a r e l l o
v e t e i a ntinde obrazul s u s p r e lovire... Noi ne aducem amin-
te c n c i v a ani, peste 2 3 0 0 de scoale germane din Ungaria
2
de azi au fost n i m i c i t e ! " ) .

4
) Vezi Dreptatea, Timioara, 1 8 9 6 A p r i l i e 2 7 , A n . III, Nr. 8 4 i Dr.
loan Lupa, Din corespondena Mitropolitului Miron Roman n Omagiu,
nalt Prea Sfiniei Sale Dr. Nicolae Blan Mitropolitul Ardealului la
douzeci de ani de pstojrire Sibiu, 1 9 4 0 , p. 502.
2
) Dreptatea, Timioara, 1 8 % M a i 6, A n . I I I , Nr. 9 1 .
I a r Deutsche V o l k s b l a t " din Viena, n u m r u l din 1 6 I a n u a r i e
1 8 9 6 , scria: P e noi ne l a s cu d e s v r i r e reci s r b t o a r e a de
bucurie a Maghiarilor, cci n fond nu ei s r b t o r e s c amintirea
desclecrii, acum o mie de ani, ci o serbeaz p r s i i i i n t e r
naionali ai t u t u r o r statelor din lume, Jidanii, cari mai a l e s n
Ungaria au d a t de un p u n a t f o a r t e gras...".
A p o i , pe l n g aceste manifestri, m p r a t u l n'a l u a t p a r t e
l a s e r b r i l e Mileniului. A trimis d o a r un r e p r e z e n t a t . D e p u t a t u l
maghiar P r o n a y i-a manifestat, n P a r l a m e n t , indignarea spu
n n d c S f n t a c o r o a n a Ungariei nu numai din graia lui Dum
nezeu, ci i din voina Ungariei i s'a pus p e cap!...
In R o m n i a l i b e r s'au inut meetinguri de p r o t e s t a r e . La
1
fel n s t r i n t a t e , la P a r i s ) . P r e s a f r a n c e z a scris p e n t r u noi,
i a r n Italia, n anul mileniului, Chestiunea romn a fost din
nou e x p u s de R o b e r t o F a v a . A s t f e l , l a Roma, n 2 7 August
1 8 9 6 , n sala Associazione della Stampa", n f a a unui f o a r t e
numeros public, bunul i d r e p t u l prieten al R o m n i l o r a t r a t a t
cu toat c l d u r a subiectul: Chestiunea naional romn n
Transilvania i Ungaria". In i n t r o d u c e r e , a d r e s n d u - s e audi
torilor, le spune:
F a p t u l c a i v e n i t l a aceast conferin, a t r a i fiind nu
de v a l o a r e a confereniarului, ci numai i numai de interesul i
simpatia ce o a v e i p e n t r u tem, mi spune, stimai domni, c n
inima v o a s t r p a l p i t e a z v i u acest cel mai nobil n t r e senti
2
mentele nobile ale omului: sentimentul naional" ).
A r a t apoi c tema ce le-o e x p u n e nu e nou p e n t r u Italieni
i nu e n o u mai ales p e n t r u Roma. F a c e istoricul f r m n t r i l o r
p e n t r u d r e p t a t e a l e R o m n i l o r transilvnenii din ultimii ani i
sentimentele generoase pe care le-au a f l a t n Italia, face o
incursiune n istoria Transilvaniei s p r e a scoate la i v e a l toate
persecuiile suferite d e Romni n aceast provincie ncepnd
d e l a n v l i r e a U n g u r i l o r i constat c: In z a d a r s'au a p l i c a t

1
- ) t e f a n P a s c u , Un meeting roumain, serbe et. slovaque en 1896, R e -
vue de Transylvanie, 1939, Tom. V., p. 230241.
2
) Chestiunea romn n Roma. Conferin rostit de Roberto Fava.
Traducere din limba italian. Sibiu, 1896, p. 3. (Retiprire din Tribuna).
cele mai crude suplicii. Nici t o r t u r i l e , nic e a p , nici r o a t a , nici
cletele nroite n jeratec, nici aspectul d r u m u r i l o r a c o p e r i t e de
c a d a v r e n'au intimidat pe Romni, nici n u i-au fcut s devieze
un p a s m c a r d e l a calea ce i-au propus, d e a muri m a i bine
1
d e ct s r e n u n e la d r e p t u r i l e l o r " . . . ) .
V o r b i n d de r e v o l u i a din 1 8 4 8 , a r a t c Romnii au p r e f e
r a t s r m n sub absolutismul a u s t r i a c c a r e l e p e r m i t e a t r i
miterea d e deputai n P a r l a m e n t , l e p e r m i t e a s-i deschid
coli i s-i ntemeeze institute de c u l t u r , c t v r e m e pseudo-
constituionalismului maghiar, prin t o a t e m i j l o a c e l e , tindea s-i
maghiarizeze. A m i n t e t e de numeroasele procese de p r e s a l e
g a z e t a r i l o r romni din T r a n s i l v a n i a i de n t e mni ri l e l o r : as
tzi, un Romn, c a r e n U n g a r i a ncepe s f a c ziaristic nu e
sigur de nimic, de ct d e - a merge n nchisoare n foarte scurt
vreme ).
R e f e r i n d u - s e la Congresul i n t e r p a r l a m e n t a r de pace ce se
i n e a n 1 8 9 6 la Budapesta, p r e c u m i la s e r b r i l e Mileniului,
F a v a spune c a c e a s t coinciden e s t e o s t r a n i e ironie a sorii:
0 ciudat ironie a soartei a v r u t ca s se in Conferina
i n t e r p a r l a m e n t a r a pcii n acest a n l a Budapesta, n c a p i t a l a
unui stat u n d e rzboiul este p e r m a n e n t n t r e apte milioane de
3
asupritori i n o u milioane de asuprii,..." ).
In ncheiere, R o b e r t o F a v a n d e a m n pe Italieni s fie ge
neroi cu sprijinul l o r m o r a l p e n t r u fraii Romni.
A doua conferin a s u p r a chestiunii romne a inut-o F a v a
Ia Circolo per gli'interessi commerciali ed, industriali" din M i
l a n o , naintea unui public c a r e a m a n f e s t a t o vie simpatie p e n t r u
n a i u n e a r o m n sor. A s u p r a primei conferine au scris zi arel e

x
) Ma indarno si s o n o m e s s i in o p e r a i supplizi pi la ruota, n le
tenaglie arrovesciate ne l'aspetto delle publiche vie coperte di cadaveri,
hanno intimidito i rumeni o li h a n n o fatti deviare din un passo dai loro
propositi, di morire piuttosto che rinunciare ai propri diritti...". (Dup
manuscrisul l u i F a v a , n p o s e s i a a u t o r u l u i , p . 9 ) .
2
) In romnete, dup manuscrisul lui Fava, aflat n posesiunea au
t o r u l u i , p. 1 1 .
3
) Idem, p. 25.
italiene: Fanfulla, Don Chisciotte, La voce della verit i 11
Tempo, c a r e ntr'un articol a r a t c : i Italienii a u datoria
d e - a a j u t a i d e - a n c u r a j a p e fraii de origin latin, a c r o r
l u p t nu este iredentist, ci e lupta pe v i a i p e m o a r t e a
culturii i a civilizaiei latine n R s r i t .
L a fel, d e s p r e cea a doua, au scris z i a r e l e : Osservatore
cattolico, La Lombardia, Corriere della Serra, Il Sole, Il Secolo,
Il Commercio, l'Italia del Popolo, La Lega Lombarda din M i l a n o ,
1
// Caffaro din G e n e v a , La Stampa din Torino, e t c . ) .
n d a t d u p conferin, P r o f e s o r u l Lallici, preedintele n u
mitului cerc, a trimis o t e l e g r a m D r - u l u i Ioan Raiu, v e n e r a t u l
r e p r e z e n t a n t al R o m n i l o r din T r a n s i l v a n i a i Ungaria, l a Sibiu.
T e l e g r a m a pe c a r e o r e p r o d u c e m i n facsimil, a v e a u r m t -
torul text: C e r c u l i r e d e n t a d r i a t i c oriental, d u p strlucitul
discurs a s u p r a P a t r i e i Dvs. rostit de publicistul Roberto Fava,
p r o s l v e t e gloria frailor, u r m n d triumful d e s v r i t al gndi
2
rii i al b r a u l u i l a t i n " ) .
D u p conferinele sale n Italia, R o b e r t o F a v a a p l e c a t l a
Bucureti, u n d e a continuat s se ocupe de ziarul Mesagerul
Naional", z i a r pe c a r e l scosese din toamna anului 1 8 9 5 ( 2 8
S e p t e m v r i e ) i c a r e a a p r u t p n la 1 0 Octomvrie 1 8 9 6 , fiind
interzis n Ungaria. P r o g r a m u l ziarului Mesagerul Naional"
e r a de a face cunoscute nenorocirile i suferinele R o m n i l o r din
T r a n s i l v a n i a i U n g a r i a a t t R o m n i l o r liberi, ct i I t a l i e n l o r
din Occident. In n u m r u l p r i m n c a r e i-a expus p r o g r a m u l ,
ziarul a amintit i de s e r b r i l e Mileniului, ce u r m a a se ine
n 1 8 9 6 :
In anul viitor, nobilii desemnai ai lui A r p a d v o r s r b t o r i

1
) Claudio Isopescu: La Stampa periodica romeno-italiana in Roma
nia e in Italia. Roma, Istituto p e r L'Europa Orientale, M C M X X X V I I X V I ,
p. 39.
2
) // Circolo iredente adriatico orientale, dopo lo splendido .discorso
sulla vostra patria, pronunciato dal publicista Roberto Fava, inneggia alla
gloria dei fratelli augurando il completo triomfo del pensiero e del braccio
latino". (Originalul telegramei lui Lallici ctre D r . I. R a t i u il avem dela
D r . E. Dianu).
cu m a r e t m b l u mileniul desclecrii l o r n E u r o p a i cu
a c e a s t ocaziune nu v o r c r u a nici un m i j l o c p e n t r u a rectiga
chiar i cea mai mic p a r t e din simpatiile pierdute. Ei v o r che
m a la B u d a p e s t a o mulime cosmopolit, v o r ncerca s o a s u r
z e a s c cu spectacole, banchete i s e r b r i de t o t felul i m sune
tul musicilor, n oiocniturile p a h a r e l o r i n strigte a s u r z i t o a r e
de bucurie v o r acoperi i nbui p l n g e r i l e i v a i e t e l e p o p o a r e
l o r m a r t i r i z a t e i a p s a t e p e n t r u a striga i a face s se strige
n lume c toi sunt unii i fericii n t r e h o t a r e l e prea fericitului
1
r e g a t al S f n t u l u i t e f a n . . . " ) .
Sub acest aspect s'a d e s f u r a t n Italia n timpul s e r b r i
l o r Mileniului, chestiunea r o m n . Cel c a r e a a v u t r o l u l principal
a fost R o b e r t o F a v a , p r o f e s o r u l i ziaristul din P a r m a .

Mesagerul Naional, Bucureti, 1895, Sept. 16/28, A n . I, No. 1.


P a r t e a III.

ACTIVITATEA N ROMNIA A ZIARISTULUI ITALIAN


ROBERTO FAVA,

1. O C H E S T I U N E EVREIASC.

Deputatul Dr. Iosif Bloch, E v r e u din Viena, deputat i


r e d a c t o r la Oesterreichische Wochenschrift" Zemtralorgan
fr die gesammten Interesen des J u d e n t h u m s a scris la
1 I a n u a r i e 1 8 9 5 , d e p u t a i l o r italieni c a r e s e m n a s e r moiunea
d e simpatie c t r e C a m e r a D e p u t a i l o r din Romnia, cu p r i l e j u l
Procesului M e m o r a n d u l u i din Transilvania, o scrisoare ntitu
l a t : C t r e stimaii mei colegi din C a m e r a italian".
In scrisoare, rabinul d e p u t a t Dr. Iosif Bloch spune c, d u p
tirile din ziare, la 2 5 Decemvrie 1 8 9 4 , 2 5 0 membri ai camerei
italiene, a p a r i n t o r i diferitelor p a r t i d e , au p r o p u s o moiune,
c a r e d e x p r e s i u n e simpatiei camerei italiene f a de Romni,
cari a p r i n d e p e n d e n a ntregei gini latine.
Presupunnd, c tirile sunt a d e v r a t e , scrie Bloch
se a d r e s e a z c t r e r e p r e z e n t a n i i generosului p o p o r italian cu
rugmintea ca la desbaterea acelei moiuni s-i a d u c aminte
de soarta coreligionarilor si c a r e locuesc de veacuri n Ro
mnia.
C naionalitatea r o m n din Ungaria sufere nitr'adevr
sub o a p s a r e a a de grea, d u p cum se susine n r a p o a r t e l e
foilor din Bucureti i n v o r b i r i l e singuraticilor membri ai p a r
lamentului romni, nu este d e competina lui s judece. t i e n s
bine i este un fapt n v e d e r a t , cunoscut i r e p r e z e n t a n i l o r p o
porului italian, c n Romnia, n c o n t r a dreptului i a legii,
n contra dispoziiilor contractelor internaionale i cerinelor
umanismului, sute de mii de coreligionari (iudei) d e ai si sunt
n cel mai grozav mod asuprii i persecutai.
P r o p u n e r e a de a e x p r i m a poporului r o m n simpatiile na
iunii italiene i s v o r t e din acel nobil sentiment p e n t r u libertate
i independen, de care este p t r u n s fiecare Italian. Senti
mentul acesta ns nu poate fi unilateral, el trebue a r t a t tutu
r o r celor asuprii i persecutai...
Persecuia Evreilor din Romnia continu rabinul
Bloch este o ironie p e n t r u civiilizaiunea m o d e r n i p t e a z
numele gintei latine. D a c reprezentanii poporului italian se
nsufleesc p e n t r u comunitatea i n t e r e s e l o r gintei latine, atunci
ei nu pot s uite, c condiiunile f u n d a m e n t a l e a l e libertii i in
dependenii sunt: d r e p t a t e a i umanismul.
A p o i , p e n t r u independena i m r i r e a Italiei i-au v r s a t i
jidovii sngele, i a r poporul italian recunosctor, i-a p r i m i t ce
teni egali n d r e p t i i ai statului... A a fiind, p a t r i o i l o r ita
lieni, cari i ridic v o c e a p e n t r u Romni, nu poate i nu le este
permis s le fie indiferent, c n t r e h o t a r e l e statului naional
r o m n se p o a r t un groasnic rzboi de e x t i r p a i u n e c o n t r a res
turilor celui mai vechi i mai v e n e r a t p o p o r cultural al omenirii.
D ca e x e m p l u cavalereasca" naiune maghiar, c a r e a tiut s
nbue n germene p o r n i r i l e fanatismului religios i de r a s s ,
ce ameninau s a r u n c e secolul nostru n n o a p t e a barbariei, pe
cnd n Romnia, chiar i clasele culte au s a l u t a t cu bucurie i
au m e n a j a t a c e a s t micare, iar guvernele sau dovedit prea
slabe, ca s o p r e a s c excesele.
In numele umanismului i al dreptii, a d r e s e z r e p r e z e n
t a n i l o r poporului italian r u g a r e a i ncheie scrisoarea D r .
Iosif Bloch s nu-i uite de suferinele n cari t r e s c core
ligionarii mei i l a simpatiile p e n t r u naiunea r o m n s a d a u g e
preteniunea, ca aceast naiune s se a r a t e d e m n de indepen
dena sa, dnd mai nti Israeliilor indigeni, R o m n i l o r de con
fesiunea judaic, d r e p t u r i i scutul su".
1
Ziarul Dreptatea din T i m i o a r a ) , care public n ntregime

1895, Ianuarie 3/15, An. II. Nr. 3.


scrisoarea rabinului Bloch, o nsoete de comentariile ce u r
meaz:
...E f o a r t e curios c D r . Bloch tot numai atunci i aduce
aminte d e coreligionarii si cnd a u d e c s'a f c u t e ceva pen
t r u Romni".
S'a publicat Replica i Memorandul, atunci a venit rabbi
Bloch cu o b r o u r n t i t u l a t : Acte la istoria persecutrii jido
vilor n Romnia". S'a fcut acum moiunea pentru Romni (a
Camerii italiene),... vine i dl. Bloch cu s c r i e r e a aceasta, l a
c a r e i-a adus pretinsele acte (de persecuie c o n t r a E v r e i l o r ) .
A a se vede, c mai mult ura f a de Romani de ct dragos
tea f a de semenii si l conduce n asemenea lucrri...". D u p
ce a r a t c a c e a s t u r fanatic i-a greit a d r e s a , z i a r u l se
n t r e a b : Cum de a l t u r e a de noi rabbi Bloch pune p e jidanii
din R o m n i a ? De ce nu-i pune p e cei din Ungaria, cci a a p r e
tinde p a r a l e l a ? " In ncheierea comentariilor ziarul a r a t c
astzi domin ideia naional i c principiul naional a ndem
n a t i pe nobilii f r a i italieni s ridice glasul p e n t r u Romni.
F a de acest principiu nimeni nu poate pune pe Romni a l
turi de J i d o v i , ori unde a r fi ei!
D a r scrisoarea rabinului Bloch nu e r a s r m n numai cu
acest scurt comentariu f c u t de ziarul D r e p t a t e a . Un r s p u n s
mai documentat i s'a d a t de c t r e F a v a ntr'o b r o u r scris
1
n limba i t a l i a n ) . B r o p r a este d e d i c a t C a m e r i i italiene: Alia
Camera Italiana, vindice generosa del diritto delle genti dedica
l'autore queste pagine, omaggio alla verit, tributo di rconsos-
cente affetto al Paese che lo ospita. (Camerii italiene, g e n e r o a s
r e v i n d i c t o a r e a d r e p t u r i l o r ginilor dedic a u t o r u l aceste pagini
ca omagiu a d e v r u l u i i tribut de recunotin i iubire c t r e
a r a c a r e i-a dat o s p i t a l i t a t e ) .
P a r t e a i n t r o d u c t i v ncepe cu c o n s t a t a r e a c Evreii au cu
t a t s l o v e a s c m e r e u n interesele n a i o n a l e romaneti. A s t f e l
c n d n 1 8 9 2 , Romnii din T r a n s i l v a n i a i din Ungaria, d u p ce

*) R o b e r t o F a v a , Gli Ebrei in Romania. A proposito di una lettera


del Rabbino deputato Bloch alla Camera italiana. B u c u r e t i , 1 8 9 5 , in 8 p . 3 8 .
s u t e r i s e r toate fazele celei mai ostile persecuii, a u r e d a c t a t un
Memorandum ctre Francisc Iostif p e n t r u a-i cere dreptatea
c o n t r a t o r t u r i l o r ce le sufereau dela guvernul m a g h i a r iudaismul
i fcea a p a r i i a s p r e a abate atenia lumii a s u p r a celor ce se
p e t r e c n T r a n s i l v a n i a cu Romnii, a a cum o fcuse la 1 8 7 8
la Berlin, p e n t r u a pune l a c a l e uneltiri i a crea piedici recu
noaterii independenii Romniei de c t r e Congresul n t r u n i t n
1
capitala G e r m a n i e i " ) . Cel c a r e n numele iudaismului intrigant
a cutat s loveasc n Romni cu p r i l e j u l z i l e l o r din timpul
M e m o r a n d u l u i e s t e Bloch: rabinul Bloch n P a r l a m e n t u l a u s
t r i a c i director la Oesterreichische Wochenschrift, organ cen
t r a l al intereselor u n i v e r s a l e a l e iudaismului, c a r e Bloch, p e n t r u
a distrage ateniunea dela acest eveniment i a dispune sufletele
2
m p o t r i v a neamului romnesc, public o brour ) esut de
minciuni, menit s f a c a se crede c Evreii, n Romnia, sunt
3
asuprii i t r a t a i b a r b a r " ) .
C n d apoi din n e m u r i t o a r e a R o m , porni moiunea celor 2 7 7
d e p u t a i italieni c a r e n mod solemn, din a u l a parlamentului, a u
trimis salutul i u r r i l e l o r r e p r e z e n t a n i l o r civilizaiei latine
din aceste p r i s p r e reuita principiului naional p e n t r u c a r e
luptau, iudaismul din nou r i d i c c o n t r a neamului romnesc a r
m a calomniei i a mistificrii.
Rabinul Bloch spune F a v a trimite r e p r e z e n t a n i l o r
poporului i t a l i a n o scrisoare n care, d u p ce a ncercat cu o
v i c l e a n perfidie s s t r e c o a r e ndoiala a s u p r a r e a l i t i i prigoa
n e l o r suferite de Romni sub s t p n i r e a m a g h i a r , aduce Ro
mniei acuzaia c a r a s u p r i Evreii i cere P a r l a m e n t u l u i din
R o m a o moiune n f a v o a r e a acestor aa ziii asuprii, f r s
uite d e - a repeta, pe seama Romnilor, obinuitul r e f r e n jidovesc
4
c ei n'ar fi destul de m a t u r i p e n t r u i n d e p e n d e n a naional" ).
In paginile ce urmeaz, F a v a a r a t c acest iudaism c o r u p t

*) R o b e r t o Fava, Gli Ebrei in Romnia. Bucureti, 1 8 9 5 , p . 5.


2
) Acte la istoria persecutrii Jidovilor n Romnia. (Vezi Drepta
tea" din Timioara, 1 8 9 5 , I a n . 3 / 1 5 , A n . II, Nr. 3 ) .
3
) R o b e r t o F a v a , o. c, p . 5.
4
) Roberto Fava, o. c , p. 6.
i coruptor, cu miile s a l e de tentacule, c a u t s sug sngele
i c a r n e a bietei Romnii, n momentele cele mai solemne a l e ei
i c r e d e c un e x a m e n a t e n t a l scrisorii lui Bloch c t r e C a m e r a
Italian, face necesar un pic de lumin asupra chestiunii
evreeti n Romnia. C o n s t a t c poporul r o m n e s c este un
popor ospitalier i t o l e r a n t i c p r o b l e m a e v r e e a s c n R o
mnia n u a r e o l t u r e religioas. M u l i persecutai din a l t e r i
a u gsit azil la acest p o p o r blnd i n numeroase cazuri Evreii
au a j u n s n situaii oficiale. F c n d istoricul chestiunii e v r e e t i
n Romnia, aduce m r t u r i i de t o l e r a n religioas a R o m n i l o r
pomenind pe Giorge Reichersdorf, ambasador la c u r t e a lui P e t r u
R a r e , c a r e pomenete de n u m e r o a s e l e secte religioase din M o l
d o v a n a sa Cronographia Moldaviae" i de t o l e r a n a religioa
s a populaiei i oficialitii moldoveneti: Ruteni, Poloni,
Srbi, A r m e n i , Bulgari, T t a r i i nc, dei n n u m r mai mic,
S a i din Transilvania, Ioouesc ici i colo sub sceptrul Principelui
M o l d o v e i i toi, f r persecuie, u r m e a z datinile i doctrinele
proprii, a v n d fiecare sect i fiecare neam d e p l i n libertate
s-i p s t r e z e r i t u r i l e i datinile sale caracteristice".
A m i n t e t e apoi F a v a i de Ragazanul Raicevich, c a r e n
a l e s a l e Osservazioni intorno la Valacha e la Moldavia" publi
cate l a Neapole, cu dou sute de ani mai trziu, constat c:
In Romnia, fiecare sect religioas e t o l e r a t i e x e r c i t cul
tul s u f r nici-o restricie... In M o l d o v a fiind numeroi, Evreii
1
au obinut permisiunea d e - a a v e a m u l t e t e m p l e " ) .
D u p ce se n i r i a l t e probe vechi i noui de t o l e r a n
romneasc, se a r a t presiunile c a r e l e - a u f c u t Evreii p e n t r u
a fi ncetenii n m a s s l a 1 8 7 8 de t n r u l stat romn,
f r ns a devenii ceteni vrednici, ci r m n n d i mai d e p a r t e
legai de a l i a n a i z r a e l i t u n i v e r s a l . Chestiunea e v r e i a s c n
R o m n i a nu p r e z i n t n s numai o l t u r e religioas ci i u n a
economic, social i n a i o n a l . E un f a p t dovedit n istoria
t u t u r o r v r e m u r i l o r spune F a v a i c o n s t a t a t de cugettori
i oameni de stat nsemnai, c Evreii, ori u n d e se duc, nu se

) Roberto Fava, o. c , p. 8.
asimileaz de loc cu poporul care-i gzduete, ci duc un t r a i u
cu totul a p a r t e , f o r m e a z un stat, tinznd t o t d e a u n a s p r e un
1
singur i unic scop: jaful..." ).
C o m b t n d a p o i toate afirmaiile calomnioase a l e rabinului
Bloch, nirate n scrisoarea c t r e C a m e r a Italian, a r a t c
Statul Romn a a c o r d a t d r e p t u r i Evreilor, d a r t r e p t a t astfel
nct s nu p r o d u c sguduiri n a r i s nu a t a c e organismul
2
naional..." ),cci nu e s t e un mister p e n t r u nimeni c p r i m e j d i a
e v r e i a s c , nici ntr'o a l t a r nu a r e p r o p o r i i l e i i m p o r t a n a
3
pe c a r e o a r e n R o m n i a ) .
In concluzie, R o b e r t o F a v a ncheie observaiile sale r e f e
ritoare la scrisoarea evreului Bloch cu u r m t o a r e l e cuvinte:
Romnii n u prigonesc pe Evrei, d a r se a p r c o n t r a a s a l
tului pe c a r e Evreii v o r s-1 d e a n a i o n a l i t i i lor".
A r e convingerea c deputaii din C a m e r a i t a l i a n n u se v o r
l s a influenai de calomnia i n t e r e s a t a lui Bloch c o n t r a n a i u
nii r o m n e : C o n t r a unui neam c a r e totdeauna a binemeritat de-
la civilizaie i care, t o t ceeace a suferit i sufere, a suferit-o i
o sufere tocmai p e n t r u triumful civilizaiei i a originei comune,
m r e e i i scumpei i d e a l i t i latine".
D i n t r e z i a r e l e italiene, o p r i m i r e deosebit a f c u t brourii
despre E v r e i a lui F a v a / / Faro Romagnolo" din R a v e n a , c a r e
n n u m r u l din 4 M a i 1 8 9 5 , a r a t c b r o u r a este dedicat C a -
merii italiene i frumoasei, d a r nenorocitei Romnii. D o r e t e a u
torului s-i p o a t v e d e a triumfnd i d e a l u r i l e p e n t r u c a r e l u p
4
t ) . I a r ziarul Verorta Fedele", n nr. din 1 1 M a i 1 8 9 5 , i face
o a m n u n i t d a r e de seam, scond n e v i d e n falsitatea afir-
maiunilor lu Bloch, fcute n scopul de a lovi n Romni. Ne
b u c u r m m p r e u n cu autorul ncheie recensia de serioasa
sa l u c r a r e , f c u t p e n t r u triumful a d e v r u l u i i d r e p t i i i d o
rim ca argumentele sale s fie luate n c o n s i d e r a r e i studiate,

1
) Roberto F a v a , o. c , p. 3 6 .
2
) Idem, ibidem, p. 3 7 .
3
) Idem, ibidem, p. 3 8 .
4
) Vezi Dreptatea", Timioara, 1 8 9 5 , A n . II, Nr. 9 5 , p . 2.
s p r e a se ti o d a t c s t r i l e din Romnia sunt cele o r d o n a t e
1
de a d e v r i d r e p t a t e " ) .

2. M E S A G E R U L NAIONAL.

D u p cum a m mai amintit, n c a p i t a l a Romniei l a Bu


cureti R o b e r t o F a v a a nfiinat i condus timp de peste un
an ca d i r e c t o r p r o p r i e t a r ziarul Mesagerul Naional".
E r a un ziar s p t m n a l p o p u l a r naionalist" i l a nceput i-a
avut redacia i administraia n s t r a d a A r m e n e a s c Nr. 35.
Primul n u m r a a p r u t n 1 6 / 2 8 S e p t e m v r i e 1 8 9 5 . In a r t i c o l u l
p r o g r a m R o b e r t o F a v a scrie:
P r o g r a m u l ziarului Mesagerul Naional este c l a r i precis.
Trei milioane de R o m n i gem sub jugul maghiar, mpiede
cai n d e s v o l t a r e a culturii l o r naionale, a p s a i i sdrobii de
g r e u t a t e a celei mai oribile tiranii; a l t e trei milioane de Romni,
r s p n d i i prin B a s a r a b i a , Bucovina, Macedonia, e t c , duc o l u p t
titanic p e n t r u c o n s e r v a r e a n e v t m a t a limbei i t r a d i i u n i l o r
l o r naionale. A a j u t a i a sprijini aspiraiunile legitime i l u p
tele sublime a l e a c e s t o r p e c t de generoi p e a t t de n e n o r o
cii pioneri ai familiei romne, p e care o d e p l o r a b i l s t a r e de
lucruri i ine s e p a r a i de fraii l o r latini, a face cunoscute nefe
ricirile i suferinele l o r i a face s se a u z ecoul p l n g e r i l o r
lor... i a t ceeace i propune a face Mesagerul Naional...".
Cunoscnd d r e p t a t e a cauzei p e n t r u c a r e se angajase s
lupte, F a v a n continuare spune c viitorul f r n d o i a l
este al Romnilor, d a r ei trebuie s l u c r e z e cu c l d u r i r b
d a r e i trebuie s concentreze toate f o r e l e p e n t r u a j u n g e r e a
scopului. Arat c Ungurii, d u p i s p r a v a cu Procesul Memo
randului, s'au p r e z e n t a t naintea lumii n a d e v r a t a l o r lumin
de cinici i slbateci a s u p r i t o r i ai p o p o a r e l o r i, v z n d c p r a
d a le scap, se sbat s o in nctuat".
D a r nu este permis R o m n i l o r s le dea niai un r g a z . . . Nu
uit nici pe Romnii din Macedonia, care prin importana lor

Vezi Dreptatea", Timioara, 1 8 9 5 , A n . II, Nr. 1 0 6 , p . 3.


numeric i intelectual, p r i n poziia l o r geografic i mai a l e s
prin spiritul patriotic n f l c r a t ce i nsufleete, constituesc un
e l e m e n t de m a r e v a l o a r e p e n t r u viitorul romnismului.
P e n t r u viitorul acestor p o p o a r e din Sud-Est, F a v a vede sal
v a r e a l o r n f e d e r a l i z a r e : ,,Ideea p r i n c i p a l de c a r e se inspir
p r o g r a m u l ziarului Mesagerul Naional, este f e d e r a i u n e a popoa
r e l o r c a r e locuesc regiunea C a r p a t o - B a l c a n i c , p e n t r u c a c e s t a
este singurul mijloc d e - a putea asigura existena i fericirea
acestor popoare, linitea i pacea Europei.
A r t i c o l u l p r o g r a m mai f g d u e t e o i n f o r m a r e r e g u l a t i
ngrijit de tot ce se v a publica n s t r i n t a t e d e s p r e chestiunea
n a i o n a l r o m n , c v a a v e a i ilustrainui artistice fg-
d u i a l c a r e n s nu s'a putut ndeplini i c v a publica un
foileton cu un coninut de n a t u r a j u r n a l u l u i . Foiletonul a i
nceput s se publice cu primul n u m r i-i ntitulat: Doctorul
Antoniu de G. Ruffini t r a d u c e r e din italienete. E un r o m a n
naionalist, c a r e a v e a ca scop stimularea sentimentului naional
al cetitorilor
A s t f e l a p o r n i t la drum ziarul lui F a v a i rsfoindu-i filele,
cetitorul l a f l a p r o a p e n ntregime scris de D i r e c t o r u l - p r o p r i e -
tar, cci ntre colaboratori gsim puine nume i l a i n t e r v a l e des
tul de m a r i .
Ziarul Mesagerul se t i p r e a l a nceput n Tipografia Lu
c r t o r i l o r asociai" m str. t i r b e y V o d Nr. 2 (Hotel M n u ) ,
i a r d e l a nceputul lui M a r t i e 1 8 9 6 (n-rul 23) cu formatul mai
mic se t i p r e t e n tipografia p r o p r i e , n s t r a d a Diaconeselor
n-rul 3, u n d e se mutase redacia i a d m i n i s t r a i a d e l a 2 9 Oc-
t o m v r i e stil vechiu ( 1 0 Noemvrie) 1 8 9 5 .
T o a t e a r t i c o l e l e de fond a u fost scrise de R o b e r t o F a v a , i
e r a u r e d a c t a t e i t i p r i t e n romnete i italienete, cci ziarul
a v e a m e n i r e a s informeze a t t pe Romnii din Romnia liber,
ct i pe Italieni, mai ales despre suferinele R o m n i l o r din
A r d e a l . D e altfel, tot din articolul p r o g r a m r e e s e c ziarul a
fost scos cu scopul de a ine piept s e r b r i l o r pe c a r e le p r e g
teau Ungurii cu p r i l e j u l Mileniului din 1 8 % :
...Acela c a r e scrie aceste r n d u r i spunea F a v a a r e
d e p l i n c r e d i n c ntre b r b a i i d i f e r i t e l o r r i a l e Europei
c a r e a u destul a u t o r i t a t e p e n t r u a r e p r e z e n t a g n d i r e a i
simmntul naiunii l o r foarte puini se v o r a f l a c a r e s s r
b t o r e a s c , m p r e u n cu Ungurii l a Budapesta, un e v e n i m e n t de
o nsemntate a t t de funest p e n t r u civilizaiunea european.
La tot cazul noi trebuie s lucrm i s facem ca toi s nelea
g bine nsemntatea triat ce reprezint srbtoarea milenar
a Maghiarilor...".
In N-rul 1 al ziarului, pe lng articolul p r o g r a m , F a v a
s e m n a l e a z i a r t i c o l u l Liberarea martirilor, n c a r e este v o r b a
d e s p r e a m n e s t i e r e a M e m o r a n d i t i l o r , amnestiere ce se fcuse n
u r m a n t r e v e d e r i i d e l a Ischl d i n t r e Regele C a r o l I i m p r a t u l
Francisc Iosif I. P r e r e a lui F a v a d e s p r e a m n e s t i e r e este c e
nefolositor s ne facem ilusiuni, cci ori ct a m voi s fim de
optimiti p e n t r u a judeca acest a c t de trzie d r e p t a t e , se r e p a r
numai n p a r t e n e d r e p t i l e unui proces monstruos de scrbos",
cu o sentin a t t i n f a m . In aceast amnestiere nu poate fi
v z u t nceputul unei noui direciuni politice din p a r t e a Maghia
rilor, deci a r fi absurd a c r e d e c un a t a r e eveniment a r putea
fi considerat ca o p r e v e s t i r e de m p c a r e n t r e R o m n i i M a
ghiari", cci Maghiarii, dei au consimit l a amnestiere, n'au r e
n u n a t ctui de puin l a uciderea l i b e r t i l o r i la sistemul l o r
de nimicire c o n t r a n a i o n a l i t i l o r supuse hegemoniei lor. De
a l t f e l continu F a v a e foarte c l a r c dac Maghiarii au
acordat aceast graie au cut-o numai fiindc li s'a impus din
Viena, n u r m a n t r e v e d e r i i d e l a Ischl, cnd m o n a r h u l A u s t r o -
Ungariei a trebuit s v a d c e absolut n e c e s a r i nc f o a r t e
urgent de a ndeplini un act c a r e s p o a t n t r i a l i p i r e a R o m
niei la T r i p l a A l i a n a l i p i r e care a devenit a t t de n e c e s a r
d u p c r e a r e a alianei franco-ruse...". A p o i amnestierea era i
un act de nalt politic din p a r t e a Maghiarilor, p e n t r u a nimici
acest venic motiv de ruine cu deosebire n vederea serbrii
Mileniului....". A a c nu-i vorb de un sentiment generos din
1
p a r t e a Ungurilor. Desideriu Bfnfy primul ministru m a g h i a r ) ,

1
) Era Prim-Ministru din 1 8 9 4 i-i datora venirea putere dup
cnd a a n u n a t amnestierea, a inut s anune totodat i
aceea c guvernul v a continua i n viitor cu aceeai severitate".
De altfel, din 1 6 Iunie 1 8 9 4 , P a r t i d u l Naional R o m n e r a des
fiinat p r i n lege d e Unguri".
In concluzie articolul: Liberarea martirilor" spune: Deci
pe cnd ne b u c u r m din adncul inimei de l i b e r t a t e a v a l o r o i l o r
l u p t t o r i p e n t r u ideea n a i o n a l i p e c n d a d u c e m m u l u m i r i l e
n o a s t r e Regelui C a r o l i guvernului su, p r e c u m i m p r a t u l u i
Francase Iosif..., n a c e l a timp trebue c constatm c prin
acest eveniment cauza Romnilor din Transilvania i Ungaria nu
face un pas nainte.... Chestiunea r o m n e x i s t tet aa, precum
exista nainte de procesul del Cluj, ...i l u p t a se impune i
astzi... i nc i mai mult...".
A c e s t e cuvinte, scrise de F a v a acum 4 5 de ani, p r i n v i t r e
gia v r e m u r i l o r , a u devenit de d u r e r o a s a c t u a l i t a t e !
Din nou v a trebui s scriem M e m o r a n d u l i s-1 ducem nu
l a V i e n a n e d r e p t i l o r n o a s t r e ci la Berlin, de unde a t e p t m
mai mult bine, m a i m u l t d r e p t a t e de ct d e l V i e n a . Cci
B e r l i n u l de atunci p r i v e a cu nelinite spune F a v a n articolul
amintit la cele ce se p e t r e c e a u n U n g a r i a unde l u p t e l e n a
ionale constituesc o p r i m e j d i e continu p e n t r u pace...".
n c e p n d cu n-rui 2 al ziarului, articolele de fond v o r fi
scrise i n italienete. S e r i a se deschide ou: Calea spre Cal
var" Sulla via del Calvario" (n-rul din 2 3 S e p t e m v r i e / 5 Oc-
tomvrie 1 8 9 5 ) , articol ce se r e f e r la legile p r o a s p e t e polatico-
bisericeti din U n g a r i a epocei Memorandului, legi pe c a r e Un
gurii le-au p r e z e n t a t s t r i n t i i ca un triumf a l liberalismului.
D e f a p t spune F a v a e l e nu au fost v o t a t e n o n o a r e a
vreunui principiu de progres sau libertate, ci p e n t r u scrboasele
scopuri de m a g h i a r i z a r e : Houngariser mme les pierres pour ne
pas prir... E destul s spunem, c n baza a c e s t o r legi, m a t r i c o
lele celor nscui sunt r e d a c t a t e n ungurete i toi nscuii
fie aceia Romni, Slovaci, Srbi, v o r fi nscrii ca nscui

ministerul lui Alexandru Wekerle problemei romneti, fiind din nobi


limea maghiar transilvan.
de n a i o n a l i t a t e maghiar... A p o i legile sunt lipsite de spiritul
de onestitate" cci d a c e x a m i n m numai puin a a zisa c s
torie civil, putem v e d e a c ea nu a r e n Ungaria a l t scop, de c t
acela de a u u r a c s t o r i i l e fiicelor bogate a l e Israilului cu fiii
nobilimei maghiare ruinate...". Legile cu c a r e se l a u d Ungurii,
sunt deci ipocrizie i tiranie, i a r nu liberalism", astfel c p o
p o a r e l e din U n g a r i a fac un nou p a s p e c a l e a d u r e r o a s a C a l
1
varului ) .
Credincios programului, Mesagerul Naional se ocup i de
Romnii din Macedonia. In n u m r u l din 3 0 S e p t e m v r i e / 1 2 Oc-
tomvrei 1 8 9 5 , F a v a semneaz articolul Romnii din Macedonia
i Italia" Rumeni di Macedonia e l'Italia". Din felul cum
este ntitulat, se v e d e c aceti Romni sunt p r i v i i n funcie de
I t a l i a d e c a r e sunt prin A l b a n i a mai a p r o p i a i . C u l t i v n -
du-se n a i o n a l i t a t e a a c e s t o r Romni, se aduce un servioiu civi-
lizaiunei l a t i n e i viitorului ei n Orient. Italia nu v e d e cu ochi
buni influena tot mai p u t e r n i c a Austro-Ungariiei n Balcani,
n timp ce, dela rzboiul Crimeii, influena i t a l i a n n orient n'a
fcut de ct s slbeasc. P r i n u r m a r e : Italia n faptul c i - a r
a p r o p i a pe Latinii din Peninsula Balcanic, a r putea s gseasc
un m i j l o c sigur p e n t r u a face s se n a l e un ideal comun, b a z a t
pe comunitatea de origine i interese...'. A a s'ar restabili p r e s
tigiul italian n Balcani. In ncheiere ni se spune c acesta e s t e
p o a t e mijlocul, p r i n c a r e n timpul de f a I t a l i a a r putea s-i
deschid din nou calea s p r e Orient".
In n-rul 4 din 8 / 2 0 Octomvrie 1 8 9 5 , articolul Confruntri"
Raffronti", c o m p a r A u s t r i a absolutist cu Ungaria d u a l i s t :
Cauze egale produc r e z u l t a t e egale. P r e c u m ntr'un timp ten
dina A u s t r i e i germane de-a c e n t r a l i z a i germaniza a constrns
pe M a g h i a r i i pe S l a v i s se opun din r s p u t e r i , tot astfel
v e l e i t i l e Ungariei m a g h i a r e de-a c e n t r a l i z a i maghiariza totul
au ca r e z u l t a t rezistena R o m n i l o r i a S l a v i l o r . . . A c e l e a i u r -

x
) Le orribile Stazioni del C a l v a r i o , p e r qui queste misere popolazioni
dovettero passare in q u e s t i ultimi ventotto anni ( 1 8 6 7 1 8 9 5 ) sono qualche
c o s a di indescrivile.
m r i c a r e l e - a u a v u t ca r e z u l t a t sistemul de a s u p r i r e aplicat de
G e r m a n i i m p o t r i v a maghiarilor, trebue s se r e p e t e i n Un
garia: aa p r e t i n d e logica i logica r a r se neal".
In ziua de 1 5 / 2 7 Octomvrie Mesagerul public articolul Fe
deralism" Federalsmo", n c a r e comenteaz c u v n t a r e a C e
hului D r . G r e g r , c a r e a r a t c centralismul e r a pe c a l e s dis
p a r din M o n a r h i a a u s t r o - u n g a r , f c n d loc ideii federaliste,
organizare ce v a da A u s t r i e i o energie necunoscut p n atunci,
fiind ,,o t o t a l i t a t e c o o r d o n a t de state n a i o n a l e cari, n e a t r -
n t o a r e unul de altul, sunt reunite sub o singur p u t e r e cen
t r a l . . . " . Noi ncheie F a v a sinceri parizani ai ideii fede
raliste, nu putem d e c t s ne b u c u r m de aceasta.
O i n t e r e s a n t d e s v o l t a r e politic ce se observa n fosta M o
narhie dualist, a fost sesizat de F a v a n articolul ,lViena i
Pesta" publicat n Mesagerul Naional" nr. 7 din 2 9 Octom
v r i e / 1 0 Novembrie 1 8 9 5 . A c e a s t d e s v o l t a r e politic e r a n le
g t u r cu p r o b l e m a e v r e i a s c . ,,Pe cnd n Ungaria se v o t e a z
recepiunea O v r e i l o r spune F a v a n c a p i t a l a A u s t r i e i este
a l e s p r i m a r eful antisemiilor din A u s t r i a , Nici o d a t tendin
e l e acestor dou j u m t i a l e Monarhiei habsburgice nu au stat
f a n f a aa de pronunat.,,". P r i m a r u l a l e s n V i e n a e r a
1
Dr. Carol Lueger ) i e r a semnul saturaiei, l a c a r e se a j u n s e s e
n A u s t r i a f a de jidovi, pe cnd n U n g a r i a strnepoii Huni
l o r aruncai ca o insul n m a r e a p o p o a r e l o r europene, de g r o a z a
de a nu fi cotropii i a v n d o bun d o z de v e l e i t i de m r i r e
a neamului lor, m b r i e a z pe cei ce se nchin lui Iehovah, cu
gndul de a-i spori neamul cu ei,,. In Ungaria astzi a p r o a p e n u
mai poate fi v o r b a de a l t p r e s de ct de cea ovreiasc, indus
tria i comerul sunt n minile jidanilor, n p a r l a m e n t se f u
resc legi p e n t r u a f a v o r i z a pe jidani, jidanii a u bani, jidanii con
duc politica, jidanii sunt S t a t u l " . A c e a s t p r e s e v r e o - m a g h i a r ,
de c a r e spune F a v a , a dus m p r e u n cu cea e v r e i a s c din V i e
na o campanie v i o l e n t mpotriva alegerii lui Lueger i n. cele

*) Dr. Carol Lueger primise n Rathaus, la Viena, pe Memoranditi,


n M a i u 1 8 9 2 . E r a un m a r e d u m a n a l Ungurilor.
din u r m , d u p o vizit la Francisc Iosif, eful antisemiilor a
r e n u n a t la demnitatea de p r i m a r al Vienii. A a c s p e r a n e l e
lui F a v a , c i n Ungaria se v a ajunge l a o situaie de t r e z i r e a
naionalismului prin P a r t i d u l P o p o r u lu i" i apoi la f e d e r a l i z a r e ,
nu s'a r e a l i z a t .
De altfel, n articolul Ebreii i Maghiarii" Ebrei e Ma-
giari" publicat n 5 / 1 7 Noemvrie, F a v a a r a t agitaia ce domnea
la Viena din cauz c m p r a t u l n'a sancionat alegerea lui
Lueger i lucrul a p a r e cu a t t mai g r a v i indispune cu a t t
mai m u l t sufletele, cu ct este p r e r e a g e n e r a l c a t a r e c l c a r e
a Constituiei s'a n t m p l a t mai cu seam n u r m a presiunilor i
intrigilor din sferele nalte maghiare...", fiindc Lueger a r fi
p r o e c t a t ntre altele, ca pe viitor tinerii din coli s primeasc
e d u c a i a d e l a institutori de r a s a i credina lor, d u p spiritul
cretin i naional". M a i d e p a r t e a r a t c Maghiarii i Ebreii
sunt termene c a r e se e c h i v a l e a z n d u r e r o a s a odisee a r e l e l o r
de care sufer p o p o a r e l e din A u s t r o - U n g a r i a , c Ebreii n Un
garia sunt atotputernici, c i m i g r a r e a l o r n aceast a r e n
toiu, c i maghiarizeaz numele, fcnd apoi pe patrioii: In
toate luptele n a i o n a l e de c a r e e agitat Ungaria numai ebreui
este acela care r d e i trage profit; el a gsit n regatul S f n t u
lui t e f a n p a t r i a sa i California sa... Mistific i sufoc dup
modul lui opinia public n redaciile z i a r e l o r mahgiare... i din
z i a r e a r u n c lemne pe focul m e r e u a r z t o r al l u p t e l o r naio
nale...".
A r t i c o l u l Maghiari i Croai" publicat n 2 6 Nov./8 Dec.
1 8 9 5 , vorbete de procesul a 5 4 studeni croai care, la A g r a m ,
a r s e s e un d r a p e l maghiar. A u fost condamnai 5 0 din acetia
f r s li se dea putin s se apere, aa cum se fcuse i la
C l u j l a procesul Memorandului, cci j u d e c t ori i maghiari sunt
fcui la fel, fiindc toi trebue s aib spinarea destul de mo
bil spre a se ncovoia l a ordinele ce vin dela Budapesta.
Dup articolul Mistificaiuni" Mistificazioni" pu
blicat n n-rul 1 2 din 3 / 1 5 D e c e m v r i e 1 8 9 5 a l Mesagerului, R o -
b e r t o F a v a semneaz n 1 7 / 2 9 Decemvrie 1 8 9 5 (n-rul 1 4 al
Mesagerului Naional") articolul Mileniul Maghiarilor i na-
ionatitile" // Millenio dei Magiari e le nazionalit". Ar
ticolul ncepe cu u r m t o a r e a c o n s t a t a r e : Cu c t se a p r o p i e ziua
n c a r e Maghiarii v o r s r b t o r i d a t a mileniului venirii l o r n
Europa, crete nemulumirea dintre naionalitile apsate de
nobilii u r m a i ai lui A r p a d . . . In toate p m n t u r i l e supuse Co
roanei S f n t u l u i t e f a n , se fac manifestaiuni c o n t r a r i i s r b
toririi mileniului. L a B r a o v Romnii au p r o t e s t a t energic n
consiliul districtului n c o n t r a a p o t e o z e l o r ce se p r e p a r de pu
t e r e a m a g h i a r i la p r o t e s t r i l e l o r s'au unit i tinerii saxoni...
Scopul M a g h i a r i l o r este cunoscut tuturor; ei voesc s a r a t e mul-
imei cosmopolite c a r e se v a duce l a s e r b r i l e sgomotoase d e l a
Budapesta c toate naionalitile supuse hegemoniei l o r sunt
fericite i mulumite d e - a constitui Statul Maghiar, d a r vaietele
a s u p r i i l o r v o r fi mai puternice de ct zngnitul p a h a r e l o r i
de c t strigtele de veselie a l e banchetanilor...".
S e a p r o p i a anul 1 8 9 6 . Cu acest an Mesagerul Naional"
i n t r a n anul al II-lea de l u p t i n a r t i c o l u l din 1 / 1 3 Ianuarie
1896, ntitulat ,Dela 1895 la 1896" Dai 1895 al 1896", Fava
se n t r e a b : V a fi 1 8 9 6 mai fecund n bine p e n t r u cauza na
ional de ct a fost 1895? Eat ntrebarea la care privete
n e r b d t o r i nelinitit Mesagerul Naional", al crui ideal,
a l c n i i scop, a crui r a i u n e d e - a fi se cuprind tocmai n trium
ful cauzei naionale... Cci Sfintele d r e p t u r i a l e p o p o a r e l o r nu
pot, nu trebue s r m n nerevendicate i nici un d r e p t nu
e mai sacru de ct cele r e c l a m a t e de nefericiii notri frai pe
c a r e un neruinat ovinism voete s-i in sclavi moralmente
i fizicete chiar pe p m n t u l lor... nsufleii de aceste s p e r a n
e noi s a l u t m i v i r e a anului nou ca o promisiune p e n t r u trimuful
i p e n t r u fericirea naiunii romne".
In 7/9 I a n u a r i e 1 8 9 6 u r m e a z articolul ovinismul maghiar
n coli" // Chauvinisme magiaro nelle scuole".
F a v a primise ziarul Agramer Tagblatt", n c a r e Croaii
se plngeau de ovinismul unguresc i de e x a l t r i l e mndriei
maghiare t r a n s p u n e n c r i l e de c o a l , n c a r e se fac a f i r m a -
iuni n d r s n e e i neserioase ca acestea: T a t l etern n p e r
s o a n a d a t n mini, ca emblem, Maghiarilor, frumosul d r a p e l
rou, alb i v e r d e , n c n t a t i mulumit d e - a fi reuit s c r e e z e
o a t a r e naiune de eroi,,. Ceeace zice Agramer Tagblatt" pen
tru C r o a i a , constitue i p e n t r u Romnii din T r a n s i l v a n i a i U n
garia spune F a v a unul din cele mai g r a v e motive de n e
m u l u m i r e n contra dominaiunii maghiare. P r o f e s o r i i m a g h i a r i
de istorie nu s c a p nici-o ocazie de-a brfi n mod scandalos
origina i istoria R o m n i l o r . De pe n l i m e a c a t e d r e i se spune
c o l a r i l o r c Romnii descind din unele colonii r o m a n e de r u
fctori, c fruntaii revoluiunii romne Horia, Cloca i C r i a n ,
precum i A v r a m Iancu, e r a u capii unei b a n d e de tlhari... Nu
mele p r o p r i i a l e e l e v i l o r care nu a p a r i n e a u nobilei, lehte do
minante, n toate colile maghiare, sunt schimbate dup orto
grafia maghiar, s r b t o r i l e acestor e l e v i n u sunt inute n seam
i sunt constrni a c n t a n fiecare moment Bine-cuvinteaz,
Doamne, p e M a g h i a r i ! " Oamenii culi din E u r o p a occidental*
c a r e se v o r duce l a B u d a p e s t a p e n t r u s e r b r i l e Mileniului v o r
gsi p r i n t e a l t e obiecte de studiu i pe acesta a l maghiarizrii
f o r a t e n coli. D a c Maghiarii n'ar mai a v e a i a l t e p c a t e p e
contiin, a r fi de a j u n s acesta ca s-i fac nedemni d e - a f a c e
p a r t e din concertul p o p o a r e l o r civilizate.
In Iulie 1 8 9 2 , d u p ntoarcerea dela V i e n a a lui Ioan R a i u ,
u n d e fusese n f r u n t e a delegaiunii de 3 0 0 Romni s p r e nm-
n a r e a Memorandului, Ungurii din T u r d a i-au distrus casa i l - a u
silit s se mute l a Sibiu. A u t o r i t i l e m a g h i a r e a u l u a t m s u r i
s se f a c c e r c e t r i i vinovaii s fie pedepsii. Procesul celor
vinovai s'a j u d e c a t d u p trei ani i j u m t a t e i toi acuzaii au
fost achitai. F a p t u l acesta scandalos a i n s p i r a t lui F a v a a r t i
colul Justiie beiv" Giustizia ubbriaca", publicat n n-rul
1 8 din 1 4 / 2 6 Ianuarie 1 8 % , al Mesagerului Naional. Ea (jus
tiia maghiar) s'a a r t a t nc o d a t ceea ce e: o n e r u i n a t
c u r t e z a n care d lovituri n dreapta i n stnga c n d e v o r b a
de a lovi nemaghiari i de-a intra n graiile s t p n i l o r din Bu
dapesta i c a r e culege sub aripile mizericordioase a l e protec-
iunii ei pe toi arlatanii, pe toi goniii de societate, pe toi
indivizii m u r d a r i care dau, n orice chip, serviciile l o r politicei
d e maghiarizare... S adogm aceast n o u infamie l a l u n g a
serie de delicte de care s a u ptat Maghiarii pe socoteala na
ionalitilor supuse; cu ct mai mult se vor pune greuti n
balan, va veni o zi n care ea va nclina!
Articolul Fptuirile maghiarizaiunii" Fatti della ma-
giarizzazione" din 28 Ianuarie/9 Februarie 1 8 % , se ocup de o
edin a dietei din Budapesta, n care s'a discutat despre peti
iile unor comitate care propuneau transformarea colilor confe
sionale n coli de stat. Ministrul Wlassics a declarat cu acest
prilej c n colile confesionale instrucia n limba maghiar se
iace fr nici un rezultat i c aceste coli nu-s de ct cuiburi
de panslavism i de daco-romnism". A anunat msuri tot mai
-aspre i mai draconice" contra colilor confesionale, deschi-
zndu-se coli de stat i n comunele unde maghiarismul este In
minoritate. Urmrile vor fi spune Fava adncirea prpas-
tiei care desparte pe Maghiari de naionalitile Regatului Sfn
tului tefan.
Romni i Italieni" este titlul articolului prin care Fava
anun, la 4/16 Februarie 1896, colaborarea mai multor fruntai
italieni la Mesagerul Naional". Astfel marele filolog i scriitor
italian Dr. Antonio Resteri a trimis articolul Felibrige" pe ca-
xe-1 public Mesagerul n nunrul din 4/16 Februarie, la Rubrica
Literar. Intr'unul din numerile viitoare se fgduete publica
rea numelor celor ce-au fgduit colaborarea: ...tim foarte
bine c ziarul nostru din care n strintate i mai cu seam n
Italia, n Frana i n Triest se reproduc foarte adesea articolele
de propagand, are nevoe de multe mbuntiri... Civa depu
tai italieni au mers cu dragostea pentru cauza noastr pn a
deschide subscrieri de abonament printre colegii lor".... S e n-
cheie articolul cu constatarea c ziarul Mesagerul Naional"
nu este al unui partid politic, drapelul su fiind drapelul reven
dicrilor naionale i al friei latine.
Dup articolul Calamitile Causei naionale" publicat n
n-rul 25 din 10/22 Martie 1 8 % al Mesagerului", articolul n
care Fava i arat ntristarea pentru criza prin care trece lupta
pentru chestia naional prin indiferena multora din Romnia
liber precum i prin disensiunile din snul partidului naional
1
din T r a n s i l v a n i a ) , u r m e a z articolul Mileniul i revendicaiu-
nile naionalitilor" // Millenio e l rivendicazioni delle na
zionalit", publicat n n - r u l 3 0 din 1 4 / 2 6 A p r i l i e 1 8 9 6 . S e v o r
bete n acest articol de un M e m o r a n d u m " ce se p r e g t e a n
Transilvania, a s u p r a condiiunilor n a i o n a l i t i l o r nemaghiare
din Ungaria i c a r e v a trebui s fie p r e z e n t a t n m o d solemn lui
F r a n c i s c Iosif" n plin fast al s e r b r i l o r mileniului. In ziarele
romne, srbe i slovace se publicau c o n v o c r i p e n t r u ntruniri
de p r o t e s t a r e contra Mileniului i chestia n a i o n a l r o m n c a r e
n timpul din u r m trecuse p r i n t r ' o n g r i j o r t o a r e stag-
naiune, a r a t simptome de r e d e t e p t a r e s p r e o n o u p e r i o a d
de activitate m p o t r i v a dominaiei maghiare, ce se e x a l t a cu
prilejul s e r b r i l o r mileniului. Un tablou al celebrului pictor
Munkacsy, e x e c u t a t din ordinul guvernului, r e p r e z i n t pe A r p a d
clare pe m a l u r i l e Dunrii, primind omagiile populaiei au-
tochtone, V a n i t i i maghiare, spune F a v a , i p l a c aceste tea
t r a l e evocaiuni. Noi tim ns c h o a r d e l e slbatece d u p ce a u
s t r b t u t n lung i n l a t Europa, ducnd peste tot d e v a s t a r e a ,
s'au stabilit cu f o r a n v i l e Dunrii, r e d u c n d pe S l a v i i
R o m n i n cea mai g r e a sclavie. D a r aceti superbi cuceritori au
fost l a r n d u l l o r cucerii. Ei au n d u r a t timp de d o u secole do
minaia m u s u l m a n i c a p i t a l a l o r B u d a a r m a s p n la 1 6 8 4
un ora turcesc. L i b e r a r e a l o r definitiv nu d a t e a z d e c t d e l a
l u p t a dela P e t r o v a r a d i n , a prinului Eugeniu, n 1 7 1 6 . A s e m e n e a
antecedente, d u p ct se p a r e a r trebui s sftuiasc l a modestie
pe succesorii lui A r p a d . Chiar a d m i n d c f o r a a r m e l o r poate
s stabileasc un drept, acest d r e p t d i s p a r e p r i n n f r n g e r e a i
a s e r v i r e a dominatorului. Deci e de neneles cum, d u p ce s'a
t r t d o u secole l a picioarele p a i l o r i ienicerilor, M a g h i a r u l
mai p r e t i n d e supunerea R o m n i l o r i S l a v i l o r , ca o motenire
d e l a K o l o m a n sau Ladislau, ca i cum ei a r fi o p r i t istoria n loc,

1
) In 1 8 9 7 , Ion R u s s u Sirianul dup ndemnul cercurilor liberale-
din Bucureti a cror atitudine n chestia naional nu era totdeauna
dreapt, plecase dela Tribuna" din Sibiu i ntemeiase la A r a d Tribuna
Poporului". (Vezi N. Iorga, Istoria Romnilor din Ardeal i Ungaria, II
Bucureti, 1 9 1 5 . p. 281.
cu sabia acestor regi. A c e a s t stranie monomanie, d e - a se regsi
suverani i dominatori, d u p dou secole de sclavie i de-a relua,
n dispreul civilizaiei, tradiiunile lui A r p a d , constituesc esena
istoriei M a g h i a r i l o r n timpurile moderne... C u tot sgomotul ser
b r i l o r , p o p o a r e l e din Ungaria v o r ti s-i ridice vocea deasu
p r a s t r i g t e l o r celor ce s r b t o r e s c i vocea dor se v a impune,
p e n t r u c a d e v r u l i d r e p t a t e a trebue s triumfeze a s u p r a im-
posturei i a s u p r a tiraniei, cci d r e p t u r i l e naiunilor nu au i
nici nu pot a v e a prescripiune".
A a fiind, nu de resemnare, nu d e d e s p e r a r e e n e v o e n f a a
mainaiunilor i perfidiilor politicei maghiarizatoare, ci de ini
i a t i v i energie...
C a toate ziarele i revistele c a r e nu sunt n serviciul unui
partid, ci servesc un ideal, a a Mesagerul Naional" o ducea
greu cu existena. In articolul Calamitile cauzei naionale",
F a v a se plnge de indiferena publicului cetitor i de n e p l a t a
abonamentelor. A c e s t articol, de altfel, nu 1-a mai scris i n
italienete, ca s r m n o chestiune i n t e r n .
i cum g r e u t i l e se accentuau mereu, Mesagerul i-a r e d u s
formatul, iar la 1 0 Octomvrie 1 8 9 6 i suspend apariia. F a v a
p n la ncetarea a p a r i i e i a mai scris dou articole: De
feciuni franceze", n n-rul 3 4 din 1 2 / 2 4 Maiu 1 8 % i Mcelul
dela Mehadia", n n-rul 4 1 4 2 din 1 / 1 3 Iulie 1 8 % .
In articolul Defeciuni franceze" se a r a t c lumea a r
m a s indiferent, cu t o a t r e c l a m a ec s'a fcut Mileniului. P r e s a
german, a t t cea din A u s t r i a ct i cea din G e r m n a i a , a l u a t
atitudine mpotriva Ungurilor. S e amintesc z i a r e l e : Ostdeutsche
Rundschau", Deutsche Zeitung", Brschenschaftliche Bltter"
i altele, d a r mai ales ziarul Hamburger Nachrichten", organ
personal al prinului Bismark. A c e s t a din u r m a scris un
articol, atribuit lui Bismark, n c a r e se citete ntre a l t e l e : Na
iunea m a g h i a r niciodat n'a format un stat, i a r U n g a r i a n'a
fost niciodat un stat independent. Maghiarii, n u m r n d inclu
siv ovreii, apte milioane i un sfert, nu alctuesc nici j u m t a t e
din populaia Transilvaniei...". In Italia nu se ocup nimeni des
p r e Mileniu, n schimb se a r a t i n t e r e s c e l o r l a l t e p o p o a r e care
gem sub jugul maghiar. In S p a n i a , Mileniul nu e cunoscut de
loc, i a r Ruii le p r o m i t U n g u r i l o r ntlnire l a Siria (Vilgos) !
In F r a n a ns, s'a gsit o gazet Estafette" i una Le Jour
nal", care cherchez l'argent d u p ce au a p r a t naionali
t i l e c o n d a m n n d politica m a g h i a r i z a t o a r e , au deschis coloa
n e l e lor agitatorilor panmaghiari. A s t f e l Le J o u r n a l " public
un lung a r t i c o l n t i t u l a t La Hongrie Millnaire" i subscris de
cunoscutul p r o p a g a n d i s t maghiar Dionys de Pzmndy, n c a r e
se a f i r m c, nu e nicio a r n lume unde s fie r e s p e c t a t ca n
Ungaria libertatea naiunilor" i se i n v o a c d r e p t u l n a t u r a l i
istoric n f a v o a r e a maghiarilor... P z m n d y a mai scris c M a
ghiarii dei inferiori prin n u m r , sunt m a t e r i a l m e n t e i
c u l t u r a l mai tari de ct toate c e l e l a l t e n a i o n a l i t i din Ungaria,
ntrunite mpreun, d a r spune F a v a s f o r r i l e sale n e r
v o a s e denot c el crede contrariul... Noi a v e m deplina ncre
d e r e c t o a t aceast ipocrit i caraghioas p u n e r e n scen
a Mileniului maghiar nu va fi f c u t la u r m a u r m e l o r de ct a
grbi c a t a s t r o f a i n e v i t a b i l a maghiarismului, c a t a s t r o f pe c a r e
nici Estafette" nici Le J o u r n a l " nu o v o r p u t e a n d e p r t a p r i a
p u n e r e a coloanelor l o r n serviciul minciunei...
D a r anul Mileniului unguresc se v e d e c nu putea trece
f r a fi u d a t de snge r o m n e s c ! In a r t i c o l u l Mcelul din
Mehadica" ,,// Macello di Mehadica", R o b e r t o F a v a scrie:
Cauza f r a i l o r notri din T r a n s i l v a n i a i U n g a r i a a fost nc
1
o d a t consfinit p r i n snge de groaznicul m c e l d e l M e h a d i c a ) ,

1
) Mehadica C o m u n n j u d e u l C a r a - S e v e r i n t e r i t o r i u l f o s t u l u i
Regiment G r n i c e r e s c N-rul 13 locuit de Romni. In 1 8 9 6 e r a u peste
2 0 0 0 d e s u f l e t e . In 2 4 I u n i e 1 8 9 6 h o m a r u l s a t u l u i s'a p l n s c p r i m a r u l nu
i - a p l t i t h o r n r i t u l i din a c e a s t p l n g e r e s'a i s c a t ceart. Primarul aduce
jandarmi dela P r e t u r i s e fac a r e s t r i . In 2 6 Iunie v i n e i t r u p cu un
Locotenent iar pretorul face cercetri. Poporul cere eliberarea celor ares
tai i n l t u r a r e a p r i m a r u l u i u n g u r . J a n d a r m i i v o r s n l t u r e pe oameni
cu fora, dar acetia se opun. Ofierul comand foc!", au czut mori
13 rani, i a r 1 7 au f o s t r n i i . S ' a u f c u t a p o i a r e s t r i i 1 5 r a n i r o m n i
legai n lanuri au fost dui la Teregova i a p o i la C a r a n s e b e . Judecai
au fost condamnai 1 1 , i a r p a t r u a u fost a c h i t a i . A a s'a n c h e i a t inciden
tul sngeros dela Mehadica. Tribuna", Sibiu Nr. 1 3 6 , 1 3 7 i 242, 1 8 9 6 .
unde j a n d a r m i i maghiari au tras foc n mod mielesc asu
p r a unei mulimi n e a r m a t i panic, a r u n c n d n doliu fami
lii cinstite i muncitoare, r a n i v i n o v a i numai de a fi Romni.
C o r p u r i l e bieilor ucii au fost culese de nii omortorii, a r u n
cate n furgoane i t r a n s p o r t a t e n cimitir s p r e a fi ngropate
ntr'o g r o a p comun. Mizerabilii c a r e au comandat aceast
groaznic infamie a u crezut poate c prin n g r o p a r e a c o r p u r i l o r
c e l o r ucii au ngropat i ideia n a i o n a l c a r e nsufleete pe
acei oameni generoi... C a r e glon de puc poate o p e r a minu
nea de a suprima ideia pentru a asigura triumful t i r a n i e i ? . . .
D o m n i l o r M a g h i a r i ! Blestemul unui popor ntreg 'v v o r u r m r i
n numele sngelui nevinovat ce ai v r s a t , n numele v e t r e l o r
deerte, n numele m a m e l o r i soiilor r o m n e cernite, cu un
gol n inim i cu o lacrim ntotdeauna n ochi... Aducei-v
aminte c nu numai cu pucioas se face pulbere... Nenorociilor
ucigai ai oamenilor nearmai, t r e m u r a i de faptele voastre!"
Dei Mesagerul Naional" i-a nceta a t p a r i i a , activitatea
publicistic a lui F a v a n folosul cauzei r o m n e n'a ncetat. t i m
din capitolul p r e c e d e n t c n v a r a anului 1 8 9 6 a inut confe
r i n e n Italia, la Roma i la Milano, ngrijindu-se de r s p n
1
d i r e a prin p r e s a i t a l i a n a ideilor din conferina s a ) , iar d u p
ntoarcerea n a r , Tribuna" din Sibiu i-a publicat, d u p cum
am amintit, n t r a d u c e r e , conferina ntreag, n foileton, sco-
n d - o i n b r o u r ca e x t r a s . Dintr'o scrisoare a d r e s a t
redactorului dela Tribuna", Dr. Elie Dianu, a f l m c i s'au
trimis 1 0 e x e m p l a r e din ziarul n c a r e s'a publicat i c F a v a se
a r a t f o a r t e mulumit de t r a d u c e r e . P e n t r u b r o u r a - e x t r a s a r e
f g d u i a l a lui Bonifaciu Florescu d e l a Lig, c v a distribui ct
mai multe. (Vezi la Anexa 14, scrisoarea lui F a v a , din 2 Decem
v r i e 1 8 9 6 c t r e Dr. Elie D i a n u ) . Tot n aceast scrisoare se
amintete de un mic articol p e n t r u n - r u l de C r c i u n a l ziarului
Tribuna", pe care u r m e a z s l trimit F a v a spre publicare,

1
Chestiunea naional romn n Transilvania i Ungaria, publicat
n Tribuna" sub n u m e l e : Chestiunea Romn n Roma", Sibiu, 1896.
precum i de faptul c ziarul Caffaro" din G e n o v a public
ncepnd cu biografia lui V . A . U r e c h e una serie di P r o -
fili P a r l a m e n t a r i Rumeni".
Desigur c autorul acestor .profiluri" e tot F a v a , c a r e e r a
n m s u r s le cunoasc, d a c nu pe toate, d a r desigur pe a l
lui V . A . Ureche, cu c a r e de m u l t v r e m e , a v e a r e l a i i de p r i e
tenie.
A r t i c o l u l f g d u i t Tribunei" din Sibiu p e n t r u n u m r u l de
Crciun e s t e ntitulat: / / Natale dei Popoli" Crciunul p o
p o a r e l o r " i a fost e x p e d i a t n 1 7 Decemvrie 1 8 9 6 redacto
rului Elie Dianu, u r m n d s fie t r a d u s i publicat prin g r i j a
celor d e l a Tribuna".
D u p o i n t r o d u c e r e a s u p r a tristeei Crciunului l a cei f r
libertate, F a v a ne duce cu gndul l a familiile celor m c e l r i i
de Unguri l a M e h a d i c a : i n a c e a s t s r b t o a r e p r e a dulce
a familiei, m u l t e mame i soii i fiice se a d u n n jurul mese
lor, c a r e anul t r e c u t e r a u n c o n j u r a t e d e chipuri v e s e l e i pe
c a r e astzi se a e a z d o r u l i jalea, p e n t r u c fiinele dragi c a r e
nveseleau acele mese a u fost suprimate d e gloanele t i r a n i l o r
c a r e a u c r e z u t s suprime o d a t cu ele ideia c a r e le stpnea,
sau t r e s c o v i a de suferin n singurtatea t r i s t a nchi
sorii...
A c e a zi a Crciunului p o p o a r e l o r libere v a veni i spune
n ncheere F a v a l a Crciunul cretin c a r e prin mersul ne
sfrit al v r e m u r i l o r n prpastia v e a c u r i l o r ngrmdite, a
p s t r a t t i n e r e e a p r o a s p t a celor nemuritoare, se v a asocia
Crciunul P o p o a r e l o r , n apoteoza sublim a celor cotropii, cnd-
p o p o a r e l e astzi robite v o r saluta a u r o r a binecuvntat a r s
c u m p r r i i lor".
In cursul lunei M a r t i e 1 8 9 7 , ca u r m a r e a propagandei pen
tru Romnia f c u t de F a v a , a venit la Bucureti savantul ita
lian Angelo de Gubernatis, l i t e r a t i orientalist, profesor de
sanscrit i l i t e r a t u r c o m p a r a t l a U n i v e r s i t a t e a din F l o r e n a ,
nsoit d e fiica sa C o r d e l i a .
In C a p i t a l a inut d o u conferine n limba italian: ,,La
Donna nel Rinascimento italiano (Maica Domnului n a r t a r e -
naterii italiene) i II P a r a d i s o t e r r e s t r e n e l l a Divina Comme
dia" (Paradisul p m n t e s c n Divina Comedie) i u n a n limba
francez: Le role des Rommains dans le monde latin". In zi
lele de 5 i 6 M a r t i e A n g e l o de G u b e r n a t i s a fost primit n au
dien de Regina Elisabeta i de Regele C a r o l I, i a r Liga 1-a
s r b t o r i t n sa l a Hotelului B u l e v a r d . Fiind d e c o r a t cu ordinul
S t e a u a Romniei", A n g e l o de G u b e r n a t i s mulumete astfel:
A s t z i ai pus pe pieptul meu Steaua Romniei". P n aci o
p r i v e a m d e d e p a r t e . A c u m cnd o p o r t lng inim, m v a in
spira mai m u l t ca s fac ceeace doresc i ceeace datoresc naiu
1
nii r o m n e . . . " ) . A c i u n e a lui F a v a ctiga astfel p e n t r u c a u z a
r o m n e a s c una di p e r s o n a l i t i l e italiene de m a r e prestigiu
tiinific.

3. PLECAREA DIN ROMNIA A LUI ROBERTO FAVA.

D u p n c e t a r e a apariiei Mesagerului Naional" F a v a a mai


r m a s n R o m n i a p n n luna Iunie 1 8 9 7 , cnd a p l e c a t n
Italia. L-a s r b t o r i t Liga C u l t u r a l , care n ziua de 2 5 M a i
1 8 9 7 , a organizat n cinstea lui un matineu la A t h e n e u l Romn.
C u v n t u l de m u l u m i r e p e n t r u t o a t activitatea depus n folo
sul cauzei n a i o n a l e romneti I-a inut V. A. Ureche, preedin
1
tele Ligii, i a r n cuvntul de Adio ), F a v a i ia r m a s bun d e l a
prietenii si romni. Din acest cuvnt" ne l m u r i m c tot c e
s'a fcut n Italia p e n t r u chestiunea n a i o n a l se d a t o r e t e Ligii
p e n t r u unitatea C u l t u r a l a tuturor R o m n i l o r i lui R o b e r t o
F a v a , c r u i a i s'a a d r e s a t l i g a : ...Se mplinesc tocmai ase ani
spune F a v a de cnd un i l u s t r u p a t r i o t romn, r e g r e t a t u l
Doctor Grigore Brtianu, pe atunci p r e e d i n t e a l Ligii, mi scria
invocnd sprijinul condeiului meu p e n t r u a p r a r e a f r a i l o r asu
prii din T r a n s i l v a n i a i din Ungaria ...Trei milioane de romni

*) Tribuna" Sibiu A n . XIV, N-rele 4 4 , 4 5 i 5 2 d i n 2 5 F e b r u a


rie/9 Martie 6 / 1 8 Martie 1897.
*) Vezi ziarul ,Roberto Fava" numr festiv unic Bucureti,
S m b t 21 Iunie 1897.
mi spunea el gem sub cea mai b a r b a r a s u p r i r e ce mintea
omeneasc i poate nchipui... D e l a Italia, cu c a r e suntem legai
p r i n snge i c a r e a suferit i l u p t a t mult, c a r e a r u p t l a n u r i l e
s t r i n u l u i i a r e n v i a t la libertate... noi a t e p t m un c u v n t de
n c u r a j a r e . . . S facei cunoscut v r u g m c a u z a n o a s t r , s o
r s p n d i i i s o a p r a i n z i a r e l e v o a s t r e : v e i face astfel o
o p e r patriotic i s f n t i fiecare R o m n v v a ridica n inima
lui un a l t a r de recunotin nepieritoare".
D a r ceeace mi c e r e a mie spune mai d e p a r t e F a v a
nu e r a un lucru p r e a uor. Chestiunea n a i o n a l r o m n nu e r a
d e loc cunoscut n Italia i de a l t p a r t e e r a u f o a r t e vii simpa
tiile p e n t r u Maghiari, din cauza p a r t i c i p r i i a c e s t o r a la luptele
pentru independena italian. De-ai fi scris v r e u n articol n
c t e v a z i a r e sau reviste, ori ct de r s p n d i t e . . . la nimic n'ar fi
folosit. A r fi fost tocmai ca i cnd cineva a r voi s goleasc
oceanul cu o lingur. Trebuia o aciune ntins i m r e a , r e
p e d e , energic i continu, c a r e s fie d e s v o l t a t n acela timp
n t o a t Italia... S fie gata a lupta i a se simi t r a t a t ( F a v a ) de
p r e s a m a g h i a r ca un a v e n t u r i e r infam i ca un suflet v n d u t .
T o a t e acestea le tiam eu i primii bucuros misiunea ce mi se
ncredina i p e n t r u a o ndeplini, nimic nu m i - a p r u t nici greu,
nici njositor, nici amarnic...".
F a v a a r a t apoi c a trimis scrisoarea de adeziune, nso
i t de un teanc de gazete din toate p r i l e Italiei: Roma, Nea-
p o l e F l o r e n a , Milano, Genova, Veneia, P a l e r m o , Bologna, n
c a r e ncepuse d e j a l u p t a i c a r t i c o l e l e s'au nmulit apoi me
reu fiind trimise la z i a r e de toate culorile politice, fiindc, inta
i era s ctige pentru cauza romneasc nu numai un
p a r t i d sau o fraciune de popor, ci ntreaga naiune italian, n
t o a t i m p u n t o a r e a ei unanimitate.
...Propaganda m e a filo-romn se m r i din ce n ce i nu
m r u l p r o s e l i i l o r se nmuli necontenit. Mnunchiul de oameni
s'a fcut ceat i ceata s'a fcut a r m a t . . . i atunci spune
F a v a cnd cu procesul Memorandului... un t r e m u r se simi dela
un c a p t la a l t u l n toate r n d u r i l e naiunei italiene, d e l a sa
l o a n e l e a u r i t e p n la a t e l i e r u l lucrtorilor... A s t f e l s'a c r e a t n-
cet, ncet, n t r e I t a l i a i R o m n i a un curent foarte puternic de
simpatie i de afeciune care, cultivat, a r p u t e a aduce foloase
incalculabile...".
V e n i r e a n R o m n i a a lui F a v a a nsemnat un sacrificiu i
el fiind om srac, muli c r e d e a u c a venit n a r la noi s se
mbogeasc. In cuvinte sincere el a r a t c a servit un ideal
scump inimei s a l e : ...V rog s credei, Domnilor, c d a c a
fi v r u t s m mbogesc, a fi ales a l t e ci s p r e a realiza visul
meu i a fi putut s-1 r e a l i z e z f r s trec g r a n i a i t a l i a n . A
fi linguit pe cei puternici i a fi c n t a t falsele tiranii, n loc
de a lua, p r e c u m am fcut ntotdeauna, a p r a r e a celor slabi i
asuprii...".
In ncheierea c u v n t r i i sale de adio, harnicul i bunul p r i e
ten al Romnilor spune urmtoarele: ...Contra obiceiurilor
mele, v'am p r e a vorbit de mine. Ins n a j u n u l de a p r s i R o
mnia p e n t r u a nu m mai n t o a r c e poate nici o d a t , in f o a r t e
m u l t p e n t r u prestigiul presei italiene ca s v r m i e o
impresiune ct se p o a t e de e x a c t d e s p r e acela, care a a p r a t
cauza r o m n e a s c cu abnegaiune, cu desinteresare, cu since
ritate i permitei s v'o spun cu un succes, la c a r e nimeni
nu s'ar fi ateptat... i s p r e a ncheia tot cu ce am nceput, v
voi r e p e t a c Italia u r m r e t e cu iubire i cu interes e x t r a o r d i n a r
tot ce se r e f e r la n a i u n e a r o m n i ia p a r t e la tot ce tinde
s p r e r e z o l v a r e a chestiunei naionale... In a r a lui Mazzini i a
uli G a r i b a l d i posedai un t e z a u r f o a r t e bogat de simpatii i de
afecii. D a c vei face ca aceast p u t e r e m o r a l de c a r e dis
punei s nu fie p i e r d u t i d a c v a veni o zi n c a r e o vei folosi,
eu nu voiu regreta, ci voiu fi fericit de a fi l u p t a t i suferit pen
t r u naiunea r o m n ! "
In ziua de 2 6 M a i u seara, p r e s a r o m n , studenii i colonia
i t a l i a n i-au dat un banchet, cu c a r e p r i l e j i s'au recitat v e r s u r i
din c a r e e x t r a g e m :
Lupttor pentru dreptate
i-ai l s a t al tu cmin,
i-ai venit s-i aperi neamul,
Neamul t u m r e latin.
i - a i v z u t cum fraii notri
Cei ce sunt peste C a r p a i ,
S u n t de u r a ungureasc
Chinuii i impilai...

i ca frate, cu c l d u r
Apratu-i-ai plngnd
A r t n d la toat lumea
P e R o m n sub jug gemnd...

O s pleci! Te du cu bine
Dar, Roberto, nu uita
C a i l s a t aici o a r
Ce-i s u r o r cu a ta!..."

D u p a p r o a p e o lun, n 2 1 Iunie 1 8 9 7 , n s a l a i g r d i n a
B r a g a d i r u din Bucureti, a fost o m a r e s e r b a r e p o p u l a r a r a n
j a t de Romnii recunosctori lui R o b e r t o F a v a neobositul
l u p t t o r p e n t r u cauza sfnt a romnismului". E r a s e r b a r e a din
1 4 Iunie, ce fusese a m n a t din cauza vremii. O conferin cu
subiect naional l a o r a 9 s e a r a a inut Ion Luca Caragiale,
i cu acest p r i l e j s'a scos i ziarul Roberto Fava" numr
festiv.
In articolul de fond cetim: ...Numele lui R o b e r t o F a v a este
cunoscut azi t u t u r o r R o m n i l o r i neuitat v a r m n e ntre noi.
Cei ce l-au v z u t v r e o d a t p e s t r a d e l e Bucuretilor, sau l-au
cunoscut personal, nu v o r uita niciodat acea simpatic figur
a fiului Italiei frumoase, din a crui f a se reoglindete numai
buntatea, b l n d e e a i modestia; nu v o r uita pe a c e l a n a l
crui suflet glasul d u r e r i l o r poporului nostru a a f l a t a a de viu
rsunet...".
Dup ce se dau d a t e biografice, se continu: Venit n
Romnia acum doi ani i j u m t a t e ca s p o a t scrie n j u r n a l e l e
s t r i n e n mai de a p r o a p e cunotiin de cauz, i-a f c u t m e r e u
d a t o r i a i astzi cnd p l e a c dintre noi, credem c orice R o m n
de inim v a veni s-i strng m n a de adio i s-1 m b r b t e z e
ca i pe viitor s lupte...".
In corpul ziarului festiv gsim cuvntul s u de adio, rostit
l a A t e n e u i de c a r e ne-am ocupat, apoi un mic articol ntitulat:
Un document istoric" (primul nceput a l Ligii C u l t u r a l e ) i
Spicuiri" din scrierile lui F a v a : Viermele unei Monarhii", ar
ticol publicat n z i a r u l italian Riforma, Procesul Memorandului"
articol publicat n mai m u l t e z i a r e italiene Justiie ma
ghiar" publicat n z i a r u l / / Veneto din P a d o v a . Din c a r t e a
Ricordi Rumeni", se public un fragment din ,,Pe munii T r a n
silvaniei".
Numrul festiv se ncheie cu v e r s u r i l e Lui Roberto Fava",
1
de M a r i o n ) , din c a r e am r e p r o d u s mai sus c t e v a strofe. A c e l e
modeste v e r s u r i l rugau s nu uite pe sora dela D u n r e i
apostolul ideii n a i o n a l e romneti n Italia n'a uitat-o, a iubit-o
m e r e u i de cte ori a fost nevoe ca fraii notri asuprii s fie
a p r a i i n e d r e p t i l e l o r s fie a r t a t e opiniei publice italiene,
condeiul lui n'a ostenit s'o fac. Nu ne sunt cunoscute legturile
ce le-a p s t r a t cu l u p t t o r i i memoranditi i cu l u p t t o r i i dela
Liga C u l t u r a l , dect n mic m s u r . A r h i v e l e p e r s o n a l e ale
M e m o r a n d i t i l o r i a l e celor dela Liga C u l t u r a l n'au a j u n s s
fie publice, i a r a r h i v a Ligii C u l t u r a l e din epoca ei cea mai ac
t i v i mai frumoas, s'a p i e r d u t n v r e m e a ocupaiei germane
din anii 1 9 1 6 1 9 1 8 . t i m doar, din puinul ce am putut gsi
la D r . Elie Dianu, fostul p r o t o p o t unit al Clujului, i a r n tine
r e e fost r e d a c t o r la ziarul Tribuna" din Sibiu, c F a v a a mai
v e n i t l a noi, n anul 1 9 1 4 , cnd la S a t u l M a r e se judeca procesul
r a n i l o r romni din comuna Moftin, n frunte cu preotul, acu
zai de rebeliune m p o t r i v a a u t o r i t i i de stat, fiindc nu pri
m i s e r n biseric pe r e p r e z e n t a n t u l episcopiei unite de Hajdu-
dorog, episcopie f c u t d e Unguri n scopul maghiarizrii prin
religie a R o m n i l o r d e l a grania etnic de vest. Cu acest p r i l e j ,
i-a scris lui Elie Dianu, n 2 6 A p r i l i e 1 9 1 4 , c la sfritul
1
procesului v a veni s-1 v a d la C l u j ) . In 8 Maiu 1 9 1 4 , din

1
) Este un vechiu c o l a b o r a t o r al ziarului Universul", poetul Marinesca,
din Cmpu-Lung, Muscel, care semna Marion.
x
) A n e x e Nr. 1 5 .
P a r m a , F a v a i scrie p r i n t e l u i Dianu o scrisoare mai lung,
pe care o ncepe n romnete i o continu n i t a l i a n , mulu-
mindu-i p e n t r u ospitalitatea ce-i d d u s e . Din aceste ultime scri
sori pe care le r e p r o d u c e m n a n e x e v e d e m c F a v a n v
ase romnete destul d e bine i c l a P a r m a conducea, ca di
rector, un ziar ntitulat ,,La Corrispondenza Rumena", scrisoarea
p u r t n d acest a n t e t i subtitlul: Direttore Roberlo Fava Par
2
ma s t r a d a P e t r a r c a 2 3 ) .
Rzboiul cel m a r e , n c a r e Romnia a s n g e r a t a l t u r i de
Italia, a a d u s r e a l i z a r e a unirii t u t u r o r Romnilor, i a r R o b e r t o
F a v a , c a r e a t r i t p n n 1 9 2 4 , a a v u t fericirea s v a d de
colo de d e p a r t e c t r u d a sa n'a fost z a d a r n i c i c, prin
sngele v r s a t din C a r p a i p n la Tisa, Romnia i realizase
unitatea n a i o n a l , v i s a t de a t i a m a r t i r i , i a r suferinele Ro
mnilor din T r a n s i l v a n i a l u a s e r sfrit.

2
) Anexe Nr. 1 6 .
A N E X E

SCRISORI ADRESATE LUI GRIGORE T. BRTIANU, PREEDINTELE


LIGEI CULTURALE.

1.

P a r m a , 2 3 luglio 1 8 9 2 .

Illustrissimo Signor P r o f e s s o r e ,

A p p e n a r i c e v u t a l a pregiata S u a del 1 6 corrente, d a l l a q u a l e


ho a p p r e s o con v i v o r a m m a r i c o le nuove barbariche gesta dei
Magiari, ho scritto alcuni articoli, che ho d i r a m a t o a vari gior
nali, ed ora continuo a scriverne a l t r i : din m a n o i m a n o che mi
giungono i giornali d o v e s a r a n o pubblicati.
Legger con m o l t o p i a c e r e la Replica degli studenti rumeni
di T r a n s i l v a n i a e d Ungheria e ne t r a r r argomento p e r alimen-
t a r e l a p r o p a g a n d a qui in Italia, non ho r i c e v u t o i due foglii di
essa, di cui Ella fa menzione n e l l a S u a sovraccennata. Ho rice-
v u t o invece, giorno sono, il Rapporto in francese, di cui La
ringrazio.
Era m o l t o manomesso: la fascetta e r a quasi completamente
stracciata, p e r cui pu darsi che due fogli d e l l a Replica, se
e r a n o assieme ad esso, siano andati smarriti.
Di m a n o in m a n o che mi si offrir nuovo materia, io scri-
v e r sempre maggior n u m e r o di articoli che mi sera possibile,
a v e n d o cura di d i r a m a r e ciascuno di essi, contemporaneamente,
ad un c e r t o n u m e r o di giornali di diverse citta.
Ecciter p u r e a s c r i v e r e a l t r i miei oolleghi e cosi spero di
p o t e r suscitare n e l l a stampa un v e r o plebiscito in f a v o r e d e l l a
causa rumena. Soltanto, per sostenere questa p r o p a g a n d a su
8
v a s t a scala, com' mia intenzione, o c c o r r e r qualche sacrifizio
pecuniario p e r le spese postali.
D e l resto, E l l a disponga di me come meglio crede, mi sugge-
risca ci che c r e d e pi utile ch'io debba fare e p e r qualsiasi cosa
faccia sicuro assegnamento sulla mia buona v o l o n t di giovare
a d una causa cos giusta e cos santa.
G r a d i r che mi faccia spedire l a Tribuna di Sibiu. Non co-
nosco bene il rumeno, m a studiandovi un p o' s opra riuscir a
c o m p r e n d e r l o : ci t a n t o pi facile mi riuscirebbe, se potessi a v e r e
un vocabolario o rumeno-latino o rumeno-italiano o rumeno-
francese o rumeno-tedesco, m a in Italia non ho potuto t r o v a r n e .
S'Ella volesse indicarmene uno, non molto voluminoso, scriverci
ad una libreria di cost p e r f a r m e l o spedire.
In attesa di pregiati Suoi caratteri, Le m a n d o un saluto e d
un abbraccio f r a t e r n o .
S u o Devot.-mo,
Roberto Fava

2.
P a r m a , 1 0 Augosto, 1 8 9 2 .

O n o r e v o l e Signor P r e s i d e n t e d e l l a Liga p e n t r u
U n i t a t e a C u l t u r a l i a Romnilor.

Ho ricevuto le Lire duecento da Lei speditemi, come p u r e le


t r e copie del Rapporto in francese e il vocabolario rumeno-te-
desco: voglia, La prego, g r a d i r e i miei pi sentiti ringraziamenti.
Ho incominciato tosto l a p r o p a g a n d a su v a s t a scala p e r mezzo
dei giornali e spero c o n d u r l a a v a n t i con buoni risultati, giacch
t r a t t a s i d'una causa la quale non pu che i n c o n t r a r e simpatia e d
appoggio in tutta Italia. Io certo non rispamier fatiche p e r rius-
cire nell'inteto e non mancher di profittare, avantaggio della
causa rumena, di tutte le n u m e r o s e conoscenze che ho nel gior-
nalismo. E mia intenzione pubblicare u n a t a l e quantit d'articoli
e sopra una t a l e farraggine di giornali, che l a questione d o v r
necessariamente imporsi a l l a pubblica attenzione, sicch altre
manifestazioni di simpatia e di solidariet, o l t r e q u e l l e della
-stampa, non m a n c h e r a n n o all'indirizzo dell'eroico p o p o l o r u -
m e n o combattente la santa l o t t a d e l l a sua n a z i o n a l e indipen-
denza.
Intanto Le m a n d o distinti e cordiali saluti, m e n t r e ho l'o-
n o r e di professarmi colla pi p r o f o n d a considerazione.
Di Lei D e v o t . - m o
Roberto Fava

3.

Parma, 1 8 Settembre 1892.

O n o r e v o l e Signore,
La p r e g i a t a S u a del 1 4 corrente, giuntami oggi, mi rius-
cita doppiamente gradita p e r la lieta n o v e l l a che mi p o r t a di
u n a prossima visita del Signor A u r e l i o C. Popovitz. A v r cos
il p i a c e r e d ' i m p a r a r e a conoscere p e r s o n a l m e n t e l o s t r e n u o cam-
pione d e l l a causa nazionale R u m e n a e a v r e m o agio di d i s c o r r e r e
a longo di questa importante questione che desta in m e tanto
interessamento, e d io a v r p u r e campo di a p p r o f i t a r e de'suoi
consigli n e l l a l o t t a a l l a q u a l e mi sento transennato d a l l a simpa-
tia vivissima che p r o v o p e r il popolo Rumeno. P e r t u t t o quello
in cui p o t r e s s e r e utile a l S i g n o r P o p o v i t z in questa sua gita, io
sono o r a e s e m p r e a completa sua disposizione.
Oggi stesso ho scritto anche a l l o stesso signor Popovitz p e r
r a l l e g r a r m i d e l l a sua prossima v e n u t a a P a r m a e p e r p r e g a r l o di
volermi f a r s a p e r e il giorno del suo a r r i v o e possibilimente anche
l'ora, affinch io possa t r o v a r m i a l l a stazione f e r r o v i a r i a , dove
gli s a r facile conoscermi da un n u m e r o d e l l a Tribuna di Her-
m a n n s t a d t che t e r r in m a n o spiegato in m o d o da potersi facil-
mente distinguere.
O r a sto scrivendo articoli s u l l a Replica, che a p p a r i r a n n o a
giorni in giornali di tutte l e v a r i e regioni d'Italia.
Domani probabilmente mi giunger qualche giornale con
qualche mio articolo, che Le spedir tosto.
Voglia intanto, egregio Signor Presidente, g r a d i r e i miei d i s -
tinti e cordiali saluti e l'espressione d e l l a pi p r o f o n d a conside-
razione con cui ho l'onore di professarmi.

Suo Devot.-mo,
Roberto Fava

4.
P a r m a , 2 Ottobre 1 8 9 2 .

Illustrissimo Signore,

Ho ricevuto la p r e g i a t a S u a del 2 5 S e t t e m b r e u l t i m o scorso,


assieme a l l e d u e c e n t o L i r e de Lei speditemi, e mi a f f r e t t o a d es-
primergliene i miei sinceri ringraziamenti. Ho gi m a n d a t o a
v a r i giornali articoli sulla Replica e continuo sempre a s c r i v e r n e
dei nuovi, cosicch f r a pochi giorni tutta la s t a m p a i t a l i a n a s o r -
ger in difesa dei diritti nazionali rumeni in una solemne mani-
festazione di solideriet colla Replica stessa.
A t t e n d o da un corriere a l l ' a l t r o giornali coi miei articoli, da
p o t e r l e spedire. Dal signor A u r e l i o C. Popovici ho ricevuto una
cartolina p o s t a l e il 2 4 S e t t e m b r e , d a t a t a d a Roma, n e l l a q u a l e
mi diceva che non e r a ancora ben certo se gli sarebbe stato pos-
sibile di v e n i r e a P a r m a : mi a v v e r t i v a f r a t t a n t o d'inviargli a
G r a t z qualunque l e t t e r a mi fosse giunta p e r lui giacch a M i l a n o
egli a v e v a lasciato d e t t o d'indirizzargli a P a r m a , al mio domi-
cilio, la sua corrispondenza. Giorni sono, infatti, v e n n e p e r lui
u n a l e t t e r a raccomandata, ch'io gli mandai a G r a t z . Non h o p e r -
d u t o totalmente l a s p e r a n z a di p o t e r l o v e d e r e , m a comincio a
t e m e r e ch'egli possa essere gi ritornato a casa.
Di nuovo, L a ringrazio di tutte le cortesi attenzioni di cui
E l l a mi onora e La p r e g o di gradire, coi pi distinti saluti, l ' e s -
pressione d e l l a mia pi profonda considerazione.

Di Lei Devot.-mo,
Roberto F a v a
5.
P a r m a , 2 0 Ottobre 1 8 9 2 .

Illustrissimo Signore,
S o n o molti giorni che d e s i d e r a v o s c r i v e r l e , m a mi son pas-
sati sino a d oggi, in attesa sempre di r i c e v e r e e di p o t e r l e spe-
dire giornali contementi miei articoli sulla causa nazionale R u -
mena, Disgraziammente a v v e n u t a o r a un po'di sosta n e l l a pub-
blicazione degli articoli stessi, e ci in causa delle elezioni poli-
tiche generali, che sono indette p e r il 6 N o v e m b r e p. v. e delle
quali sono pieni in questi giorni tutti i giornali. E l l a non pensi
frattanto, n che io tascuri l a cosa, n che la stampa i t a l i a n a sia
a d e s s o m e n o p r o p e n s a ad appoggiare l a rivendicazione dei di-
ritti nazionali dei fratelli Rumeni. Io ho fuori u n a quantit di
articoli, che sono c e r t o v e r r a n n o pubblicati, come v e r r a n n o pub-
blicati gli a l t r i che proseguir a s c r i v e r e : s o l t a n t o fa d'uopo l a s -
ciar p a s s a r e questi giorni di lotta e l e t t o r a l e , nei quali i giornali
n o n h a n n o spazio che p e r ci che si riferisce a l l e elezioni stesse.
Intanto, p e r non p e r d e r e tempo, p r e n d e n d o a r g o m e n t o d a l l a
Replica, io ho scritto un opuscolo di cui sto c u r a n d o l a stampa
e che giorni d i r a m e r ai giornali e a molte Associazioni poli-
tiche di tutta Italia. Lo m e t t e r p u r e in v e n d i t a a due soldi la
copia nelle edicole giornalistiche d e l l e principali citt, p e r c h
pi l a r g a ne riesca l a diffusione. L'ho f i r m a t o con u n o pseudo-
nimo p e r c h desti maggiore curiosit e susciti pi v i v e discus-
sioni, ch'io mi curen anche di a l i m e n t a r e p e r m e z z o di appositi
articoli, poich, pi si p a r l a d e l l a questione, t a n t o maggior v a n -
taggio ne ritrae la causa.
A p p e n a finita la stampa, mi d a r p r e m u r a di f a r l e n t e tenere
alcune copie.
S t o attento ai giornali di cui E l l a mi p a r l a n e l l a pregiata
S u a del' 4 corrente, m a fino a d o r a essi non h a n n o pubblicato
n u l l a : il motivo ne certamente quello cui Le h o accennato pi
sopra, cio le immineti elezioni.
D a l signor A . C. Popovici ho ricevuto l e t t e r a il 1 di co-
r e n t e mese.
Voglia g r a d i r e , egregio Signore, i miei distinti e cordiali
saluti e l'espressione d e l l a pi p r o f o n d a considerazione con cui
mi pregio professarmi.
S u o Devot.-mo,
Roberto Fava
Ps. S t a v o p e r chiudere l a presente, q u a n d o mi e giunta
una l e t t e r a d e l l a Direzione del Roma, n e l l a q u a l e e s s a mi dice
che preseguir a pubblicare i miei articoli sulla questione Ru-
mena, m a mi p r e g a p e r di a l t e r n a r l i con a l t r i articoli che t r a t t i n o
dei progressi del regno di Romania, specialmente n e l l e scienze,
l e t t e r e e d arti, e dell' a v v e n i r e storico dei Rumeni: ci ch'io
f a r con tutto il p i a c e r e .
Di nuovo L a riverisco distintamente,
Roberto Fava

6.
P a r m a , 2 2 Novembre 1 8 9 2 .

Illustrissimo Signore,
Terminata la lotta e l e t t o r a l e , o r a r i p r e n d e r con t u t t o l ' a r -
d o r e i miei articoli s u l l a questione nazionale r u m e n a .
Oggi ho r i c e v u t o dieci pacchi che e r a n o stati indirizzati a
V e n e z i a al signor Popovici. Siccoiqe mi p a r e contengano copie
d e l l a Replica, ho scritto a l l o stesso signor Popovici p e r a p p r e n -
d e r e se debbo s p e d i r l e a lui o p p u r e d i r a m a r l e qui in Italia a.
scopo di p r o p a g a n d a .
S o n o stato parecchi giorni in l e t t o con una forte tosse bron-
chiale, e ci ha r i t a r d a t o l a stampa del mio opuscolo: essa s a r
t e r m i n a t a p e r p e r S a b a t o prossimo e gliene spedir subito a l -
cune copie.
V o g l i a i n t a n t o g r a d i r e i miei distinti e c o r d i a l i saluti, assie-
'tne all'espressione d e l l a pi profonda considerazione, con cui h o
l'onore di dirmi.
S u o Devot.-mo,
Roberto Fava
7.

Parma, 8 Dicembre 1892.

Illustrissimo Signore,
Spero avr ricevuto le copie del mio opusculo, che Le ho
spedito da Reggio-Emilia. Di esso ho spedito copie a tutti i gior-
nali italiani, come pure a tutte le Associazioni politiche e Uni-
versitarie e a parecchi fra i deputati al Parlamento e gli uomi
politichi pi influenti. Perch poi la propaganda riesca
pi estesa, l'ho messo in vendita ad un soldo la copia nelle edi-
cole giornalistiche delle principali citt. Le far tenere i giornali
che ne parleranno. Come avr visto, il Corriere di Parma, senza
sapere che io ne sita l'autore, l'ha tosto riportato integralmente.
Anche a vari giornali di Parigi, di Vienna, di Berlino, di Buda-
pest, ho mandato copia deli-opuscolo. Se qualcuno scriver con-
tro, risponder. Se si tratta per di fogli magiari, mi occorrer
la traduzione, non conoscendo io questa lingua.
Cnforme a quanto mi ha scritto il signor Popovici, sto dif-
fondendo le copie della Replica; a giorni poi usciranno i miei ar-
ticoli, che Le far tenere, sul processo e condanna del Dott.
Lucaciu.
Sarei a pregarla se potesse farmi tenere qualche appunto
o qualche libro (preferibilmente in lingua italiana o francese o
tedesca) cui potessi attingere per scrivere articoli storico-let-
terari sulle condizioni della cultura nel Regno di Romania e
sull'avvenire politico del popolo rumeno, giach mi occorre fare
di questi articoli perch dai principali giornali siano pubblicati
anche quelli che riguardano la lotta di nazionalit contro i
magiari.
Perdoni questa noia che Le reco e voglia gradire, coi pi
distinti e cordiali saluti, l'attestazione della mia prefonda con-
siderazione.
Suo Devot.-mo,
Roberto Fava
8.
Parma, 2 2 Dicembre 1 8 9 2 .

Illustrissimo Signore,

Ho ricevuto la p r e g i a t a S u a del 6 c o r r e n t e e Le sono gra-


tissimo delle cortesi expressioni per la modesta o p e r a mia in
f a v o r e d e l l a causa nazionale rumena. S i a c e r t o chi'o m e t t e r in
o p e r a t u t t a la mia attivit e t u t t o il mio buon v o l e r e per meri-
t a r m i l a squisita benevolenza di cui E l l a si m o s t r a s l a r g o v e r s o
di me e p e r contribuire nei limiti delle poche mie forze, al triom-
fo, che non pu m a n c a r e , d e l l a nobilissme aspirazioni del p o p o l o
rumeno.
Ho ricevuto p u r e le Lire trecento, ch'Ella si compiaque spe-
dirmi il giorno 6, e le Lire duecento, giuntemi ieri: anche di ques-
to La prego g r a d i r e i miei sentiti ringraziamenti.
E una v e r a enormit la confisca in Ungheria degli e s e m p l a r i
d e l l a Replica diretti a Parigi e non mancher di stigmatizare il
f a t t o in appositi articoli. S t r a n a p u r e la supposizione dei fogli
magiari, cihe sotto la pseudonimo Dialma di Valpetrosa si n a s -
conda un r u m e n o !
Le unanimi manifestazioni contro la politica magiarzzatrice,
che c o m p a r i r a n n o in questi giorni in tutta la s t a m p a italiana,
d o v r a n n o p u r e convingere i signori magiari, che non necessa-
r i o essere un r u m e n o p e r detestare e stigmatizzare e m a n d a r e
un grido di p r o t e s t a contro i delitti e le aberrazioni mostruose
d e l l a l o r o t i r a n n i d e : e d o v r a n n o pure convincerli che i vincoli
indissolubili del sangue e la simpatia vivissima che legano il
p o p o l o i t a l i a n o ai fratelli rumeni creano t a l e una solidariet da
non potersi impunemente c a l p e s t a r e .
Di nuovo voglia g r a d i r e , egregio signor B r a t i a n o , co'miei
ringraziamenti, i pi distinti e cordiali saluti e i pi sinceri au-
guri p e r le prossime feste e pel n u o v o a n n a imminente.

S u o Devot.-mo A f f . - m o ,
Roberto Fava
9.

P a r m a , 2 4 Febbraio 1 8 9 3 .

Egregio S i g n o r B r a t i a n o ,
Ho ricevuto ieri l a g r a d i t a S u a del 1 7 c o r r e n t e e mi sono
r e c a t o tosto a l l a Tipografia F e r r a r i e Pellegrimi, dove h o com-
b i n a t o p e r l'edizione i t a l i a n a d e l l a Replica. Essa s a r fatta subi-
t o e colla massima sollecitudine.
Le a c l l u d o i campioni d e l l a carta. A d o p r a n d o quella pi
bianca, il costo dell'intera edizione di m i l l e copie sarebbe di
L i r e cinquecento; a d o p r a n d o quella un p pi giallognola, o r a
d e l resto qui m o l t o in uso anche nelle edizioni di lusso, la spesa
sarebbe di L i r e q u a t t r o c e n t o cinquanta. V o g l i a farmi s a p e r e qua-
l e d e l l e due preferisce.
Non rimarebbero che le spese postali p e r la spedizione. La
spedizione di una copia p e r l'interno del Regno costa sedici
Centesimi; se si vuol r a c c o m a n d a r e , la spesa di Centesimi v e -
nitisei. P e r l'estero, la spedizione di una copia costa Centesimi
q u a r a n t a ; se si raccomanda, Centesimi sessantacinque.
La correzione d e l l e stampe, come scrissi al signor Prof.
Lupulescu, l a f a r io p e r c h riesca pi precisa ed a c c u r a t a : spe-
r o p e r ch'Eia v o r r g r a d i r e questo lievissimo servigio senza
p e n s a r e a compenso di sorta.
Quanto al l a v o r o d e l l a spedizione, l o f a r il commesso del
mio studio, e con uno scudo di mancia s a r pi che contento.
Ho potuto m e t t e r e assieme un elenco dei deputati italiani,
d i cui Le a c c l u d o qui una copia: non ne m a n c a n o che nove,
p a r t e morti e p a r t e non convalidati. L'indirizzo pi sicuro p e r
ogni d e p u t a t o a l l a C a m e r a . La S e g r e t e r i a s'incarcia essa di
t r a s m e t t e r e ogni giorno la corrispondeza al domicilio di quei
d e p u t a t i che non si t r o v a n o m o m e n t a n e a m e n t e a Roma.
F r a qualche giorno a v r anche l'elenco dei S e n a t o r i .
Siccome poi al pi t a r d o e n t r o il mese di M a r z o s a r p u b -
b l i c a t o p e r cura del G o v e r n o un elenco ufficiale dei deputati e
senatori, col preciso l o r o indirizzo, ho gi p r o v v e d u t o perch
appena stampato me ne siano mandate due copie, una delle
quali far tenere anche a Lei.
Se ha dei nomi cui debba essere spedita la Replica, La pre-
go farmene tenere la nota. Quelle copie che mi giunsero da Ve-
nezia e che erano state prima indirizzate al' signor Popovici,
le ho diramate quasi tutte ai giornali.
Colgo l'occasione per rinnovarle la preghiera di volermi far
tenere qualche libro od opuscolo, oppure qualche appunto scrit-
to, d'onde io possa trarre cognizioni per scrivere alcuni articoli
sulla coltura dei Rumeni del Regno, sul loro avanzamento nelle
lettere, nell arti e nelle scienze e sull'avvenire politico della
nazione rumena: ci per accontentare alcuni giornali fra i pi
importanti d'Italia, fra cui il Roma di Napoli, i quali sono ben
disposti a darmi ospitalit per la lotta in favore dei Rumeni di
Transilvania ed Ungheria.
Continui pure a scriverni in tedesco, che io comprendo per-
fettamente e senza difficolt: anzi se per Lei fosse pi comodo
che io pure scrivessi in questa lingua, me lo dica ed io lo far.
Voglia gradire, egregio signor Bratiano i miei distinti e cor-
diali saluti e l'espressione della pi profonda considerazione con
cui honore di rassegnarmi.
Suo Devot.-mo,
Roberto Fava

10.
Parma, 11 Marzo 1893.

Egregio Signor Bratiano,

Ho ricevuto la pregiata Sua del 2 corrente, e cos pure le mille


Lire da Lei speditemi per la stampa e per le altre spese inerenti
alla seconda edizione della Replica. Fu subito dato mano al
lavoro, il quale procede colla massima, solerzia.
Anche il signor Popovici mi ha mandato la notizia cui Ella
accennava, relativa alla confisca delle copie per parte dei ma-
giari: essa sar stampa in un foglietto e annessa alla Replica
nel m o d o ch'Ella dice. un fatto che basterebbe d a solo a ca-
r a t t e r i z z a r e tutto il tirannico e b r u t a l e sistema d i dominazione
dei signor magiari e non m a n c h e r c e r t o di p r o d u r r e la pi t r i s t e
impressione in ogni cuore ben nato. I libri che Le chiesi desi-
dererei, p e r p o t e r m e n e v a l e r e con maggiore speditezza, che fos-
sero a p p u n t o in francese o in tedesco.
P e r oggi non mi rimane che i n v i a r l e i miei distinti e cor-
diali saluti, assieme all'espresione d e l l a pi p r o f o n d a conside-
razione.
Suo Devot.-mo,
Roberto Fava

SCRISORI CTRE PROF. LUPULESCU, SECRETARUL


LIGEI CULTURALE.

11.
Parma, 10 Aprilie 1893.

Egregio Signor Prof. Lupulescu,

La notizia d e l l a m o r t e dal compianto signor G r e g o r i o B r a -


ttano, che a p p r e s i dal n u m e r o dell' lndpendance Roumaine da
Lei speditomi, mi ha r e c a t o la pi dolorosa sorpresa. Bench
non mi si fosse p r e s e n t a t a a n c o r a l'ocasione di conoscerlo di p e r -
sona, e r a t a n t a l'ammirazione e l a simpatia che io p r o v a v o p e r
lui, che l'annuncio d e l l a sua p e r d i t a dest nel mio cuore la pi
p r o f o n d a angoscia. Mi dolse poi non a v e r ricevuto la notizia a p -
p e n a a v v e n u t a la catastrofe, poich se l'avessi a p p r e s a subito,
a v r e i potuto i n t o r n o al luttuoso a v v e n i m e n t o pubblicare articoli
sui p r i m a r i i giornali. A p p e n a r i c e v u t a Vlndpendance Roumaine,
scrissi a l l a Gazzetta Piemontese e a v a r i i a l t r i fogli dei pi dif-
fursi, m a tuti mi risposero che a v r e b b e r o pubblicato volentieri
i miei articoli se si fossero riferiti a d una notizia pi recente: la
m o r t e del signor B r a t i a n o e r a a v v e n u t a gi da v a r i i giorni e i
fogli di M i l a n o , Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli, hanno
p e r regola costante di non a c c e t t a r e n u l l a se non si riferisce a
notizie freschissime. Dovetti quindi accontentarmi di scrivere
qualche articolo nei giornali che Le spedii. Ho visto p e r che
tali articoli sono stati r i p o r t a t i da perechi a l t r i giornali di p r o -
vincia.
La r i s t a m p a d l i a Replica sarebbe a quest' o r a gi finita
m a si dovuto indugiare p e r c h certi segni speciali, dell' a l f a b e t o
rumeno, come il s, il t, l', l', l'i, ecc., non si t r o v a n o in alcuna
tipografia n in alcuna fonderia i t a l i a n a : si sono perci o r d i n a t e
a d una fonderia di Firenze, che ha d o v u t o c o s t r u r r e apposita-
mente, i punzoni. Non sono a n c o r a arrivati, m a s'aspettano da
un giorno a l l ' a l t r o . A p p e n a s a r a n n o qui, siccome la composi-
zione ugualmente assai inoltrata, non s a r pi questione che
di pochi giorni p e r c o n d u r r e a termine il l a v o r o .
Da lungo tempo sono p r i v o di notizie di cost il che m'impe-
disce di l a v o r a r e come v o r r e i per l'agitazione in Italia.
V o r r e b b e f a v o r i r m i qualche notizia (anche facendomi tenere
giornali che ne parlino) sul Congreso d e l l e nazionalit oppresse
i n d e t t o p e r il prossimo Maggio a S i b i u ? Ci mi offrirebbe ma-
t e r i a ad un po' di p r o p a g a n d a .
S e avesse p u r e qualche a l t r o tema da mettermi sott'occhio,
voglia suggerirmelo liberamente: a m e non m a n c a n o che notizie:
di giornali me ne sono assicurati una quantit, compresi gran
p a r t e dei pi diffusi ed influenti. S o l o ch'io abbia m o d o di te-
n e r m i al corrente di tutto ci che succede cost o meglio in
T r a n s i l v a n i a ed Ungheria, c r e d o p o t e r l e a s s i c u r a r e u n a p r o p a -
ganda v a s t a e poderosa.
In attesa d'un pregiato S u o riscontro, La prego v o l e r gradi-
r e i miei pi distinti e cordiali saluti, con cui ho l'onore di
profesarmi.
S u o Devot.-mo,
Roberto Fava

12.

P a r m a , 4 luglio 1 8 9 3 .

Illustrissimo Signor Prof. Lupulescu,

Ricevetti la pregiata S u a del 1 Giugno a. s., cos p u r e le


trecento L i r e speditemi, ed ora, assieme ai giornali, un' a l t r a
gradita S u a l e t t e r a in d a t a del 2 8 Giugno, d o v e mi da preziose
informazioni p e r l a p r o p a g a n d a e p e r la lotta che sto i n t t r a p r e n -
dendo. S'abbia di tutto i miei pi sentiti ringraziamenti. P e r -
doni se non Le ho scritto prima d'ora: . . . stavo studiando
il mezzo di p o t e r c o m d u r r e cui campagna v e r a m e n t e proficua p e r
la causa nazionale r u m e n a e desideravo, scrivendole, di p o t e r l e
p r e s e n t a r e qualche fatto compiuto anzich d e l l e semplici p a r o l e .
Quando ho ricevuto la pregiata ultima S u a , il m e z z o e r a gi tro-
v a t o e s t a v o m e t t e n d o l o in esecuzione. stata sempre mia opi-
nione che l o s c r i v e r e qualche a r t i c o l o o r a nell'ono o r a n e l l ' a l t r o
giornale, p e r quanto questi giornali siano diffusi, non possa p o r -
t a r e un frutto di p r o p a g a n d a v e r a m e n t e efficacie ed immediato,
come fa bisogno nel caso nostro. D ' a l t r o n d e ho visto che o r a gli
a v v e n i m e n t i costi precipitano ed una azzione energica e vigo-
rosa mi p a r s a indispensable. Mi sono abbonato a l l o r a all' In-
dpendance Roumaine p e r poter, meglio tenermi al crente del
come v a n n o le cose, e d ho p e n s a t o di a t t u a r e la mia p r i m a ideia,
quella di un bollettino che tenga informati tutti i giornali di
quanto si riferisce a l l a lotta f r a il chauvinisme magioro e l'eie
mento r u m e n o di T r a n s i l v a n i a ed Ungheria e che con articoli e d
osservazioni opportune raggiunga lo scopo di d e s t a r e l'interesse
publico p e r la lotta istessa e di s o l l e v a r e una v i v a agitazione in
f a v o r e dei nostri f r a t e l l i rumeni. P e r p o t e r effettuare questa mia
ideia, h o r i d o t t o il bollettino a proporzioni pi m o d e s t e di quelle
che a v e v o p r i m a progettate, m a spero che l'effetto s a r ugual-
mente buono e proficuo. Q u a n d o ho ricevuta l a S u a ultima let-
tera, e r a gi tutta scritta e passata in tipografia la m a t e r i a del
p r i m o numero, il quale uscito oggi e d stato m a n d a t o a 1 5 0
giornali, f r a qui alcuni anche esteri. Ne spedisco in busta a p e r t a
qualche copia anche a Lei.

Come v e d r , questo p r i m o n u m e r o del bollettino accom-


p a g n a t o da u n a circolare d o v e d e t t o che p e r due mesi il bol-
lettino stesso m a n d a t o ai giornali in p r o v a , senza alcuna spe-
sa: dopo, si pagher un abbonamento di 1 5 L i r e all'anno. M a
queste 1 5 L i r e non s a r a n n o mai cercate, perch, comme Ella
c o m p r e n d e r la questione dell'abbonamento non che un p r e -
testo p e r non m a n d a r fuori un bollettino d'informazioni gratis,
il quale desterebbe certamente un mondo di sospetti sulla in-
dipendenza d e l l a sua linea di condotta e non raggiungerebbe lo
scopo nostro. Quello che importa, che i giornali si s e r v a n o del
bollettino ed io c r e d o che lo f a r a n n o . Cosi a v r e m o senza dubbio
pi di un centinaio di giornali che pubblicheranno tutti gli a r t i -
coli e le notizie sulla questione nazionale r u m e n a e l'opinione
pubblica non p o t r a meno di riscaldarvisi dentro. Quanto ai
giornali delle p r i m a r i e citt, m a n d e r l o r o anche a r t c o l i a p a r t e
e li pubblicheranno c e r t a m e n t e perch, non v o r r a n n o l a s c i a r r s i
r i m o r c h i a r e dai giornali minori: a tutti i modi, essi s a r a n spinti
ad occuparsi d e l l a questione...
Nel prossimo n u m e r o del bollettino raccoglier tutte le no-
tizie r e l a t i v e ai m a l t r a t t a m n e t i del dott. Lukaciu e tutte le a l t r e
informazioni sul movimento nazionale r u m e n o che si desumono
dall' Indpendance Roumaine e d e l l a Tribuna di questi giorni,
non che dagli altri giornali d a Lei speditimi.
P a r t e d e l l e cose che ho d e t t o oggi nel bolettino le a v e v o gi
dette s o t t ' a l t r a forma in v a r i giornali, m a ho dovuto, come si suol
dire, incominciare ab ovo p e r quei giornali e p e r quei lettori che
non conoscono a n c o r a la questione.
P e r oggi a l t r o non mi resta che distintamente e cordialmente
s a l u t a r l a , m e n t r e ho l'onore di professarmi.
S u o Devot.-mo,
Roberto Fava

13.
P a r m a , 1 6 luglio 1 8 9 3 .

Illustrissimo S i g n o r Prof. Lupulescu,

Le scrivo b r e v e , p e r c h ocupatissimo nell 'organizzare la


p r o p a g a n d a p e r mezzo dei giornali.
La Corrispondenza Internazionale non ha a v u t o sino a d ora
il successo che io s p e r a v a , in quanto che sono stati pochi i gior-
n a l i che h a n n o r i p r o d u t t o la p a r t e riferentesi al movimento na-
zionale rumeno. Non mi sono scoraggiato p e r questo n credo vi
sia motivo di scoraggiarsi: o r a sto scrivendo p a r t i c o l a r m e n t e al
direttore di ogni singolo g i o r n a l e e v e d o che con questo m e z z o si
r e t t o r e di ogni singolo giornale e v e d o che con questo mezzo si
riesce nell'intento: i pochi giorni ho guadagnato infatti alla
nostra causa v a r i giornali i quali d'ora innanzi pubblicheranno i
miei articoli e r i p o r t e r a n n o le notizie che t r o v e r a n n o n e l l a Cor-
rispondenza Internazionale. A giorni uscir un articolo nel Cor-
riere della Sera di Milano.: ne ho a v u t o oggi stesso f o r m a l e p r o -
messa d a l l a Direzione. Le difficolt maggiori sono p e r i giornali
governativo o legati in qualche modo a l l a triplice a l l e n z a i quali
obbediscono evidente a d una p a r o l a d o r d i n e col chiudersi in un
ostinato mutismo. La S u a l e t t e r a a l l a Kreuzzeitung, coli a f f a r e
del M a n c o - S c h n u r r e r , mi s e r v e assai bene p e r t r a r r e a noi il
giornalismo cattolico: non l'ho r i p o r t a t a n e l l a Corrispondenza
Internazionale p e r c h ho c r e d u t o fosse necessaria p e r questa fac-
cenda m o l t a circospezione, esendo gran p a r t e dei giornali libe-
rali italiani in m a n o degli ebrei, ma ne ho usato in modo, che
gran p a r t e d e l l a s t a m p a cattolica italina uscir a giorni con a r -
ticoli f a v o r e v o l i a l l a n o s t r a causa.
P e r i giornali maggiori, p e r riuscire meglio e con pi sol-
lecitudine sarebbe p r o p r i o bene che io facessi un giro n e l l e prin-
cipali citt, giacch p e r mezzo di l e t t e r a non si riesce mai a f a r e
ci che si pu f a r e p a r l a n d o e t r a t t a n d o di persona.
S'Ella mi f a r spedire notizie e relazioni d e l l a Conferenza
di Sibiu, io d a r l o r o tutta la possibile pubblicit.
Coi pi cordiali saluti mi pregio professarmi.

Suo Devot.-mo,
Roberto Fava
SCRISORI CTRE DR. ELIE DIANU.

14.

Bucarest, 2 Dicembre 1 8 9 6 .

Egregio Signor Daianu,

Ho ricevuto le dieci copie d e l l a C o n f e r e n z a e La r i n g r a z i o


sentitamente, come La ringrazio d e l l a bella traduzione fattane.
Non c'era bisogno di a l c u n a autorizzazione p e r pubblicarla, giac-
ch questa s'intende gi s e m p r e d a t a in anticipazione a Lei e
agli amici tutti d e l l a Tribuna. S o n o anzi m o l t o g r a t o dell'onore
fatto e questa mia conferenza collo s t a m p a r n e un'edizione in
brochure. Spiacemi che non si sia potuto v e n d e r n e : non p e r me,
che in ogni caso non voglio nulla, m a p e r cotesta A m m i n i s t r a -
zione, che ha rimesso anche l e spese. Ho p a r l a t o col signor, F l o -
rescu p e r c h l a Lega si p r e n d a l'incarico di v e n d e r n e quante
copie pu, ed egli mi h a promesso che ne p a r l e r cogli a l t r i del
Comitato e che qualche cosa si far. Intanto, se crede f a r n e spe-
dire una ventina di copie al mio indirizzo, io p r o c u r e r di v e n -
d e r l e f r a le mie conoscenze e a p p e n a le a v r esitate n e spedir
l'importo.
Le p r e g o di dirmi a che p r e z z o si devono v e n d e r e qui.
S a r molto lieto di m a n d a r l e un a r t i c o l o per il numero di
Natale d e l l a Tribuna. Domani o posdimani glielo spedir.
S t o pubblicando nel Caffaro di G e n o v a una serie di Profili
Parlamentari Rumeni.
Ho incominciato colla biografia del Prof. Urechea, che qui
Le accludo.

G r a d i s c a i distinti e cordiali saluti del.

S u o Affezionatissimo,
Roberto Fava
15.

S a t m a r , (Hotel V i c t o r i a ) , 2 6 A p r i l i e 1 9 1 4 .

Iubite Domnule Daianu!

S u n t aici de dou zile. La sfritul procesului, nainte de a


m n t o a r c e n Italia, o s vin l a C l u j p e n t r u a te v e d e a .
Cu cele mai c o r d i a l e s a l u t r i .
A l D-tale Devotat,
Roberto Fava

16.

La C o r r i s p o n d e n z a R u m e n a
Direttore: Roberto F a v a
Parma Strada Petrarca, 23 Parma

Parma, 8 Maiu 1 9 1 4 .

Iubite Domnule Daianui


A m sosit eri acas, d u p o s c u r t o p r i r e la Udine, i nde
plinesc nu numai o simit datorie, ci o nevoie a inimei mele, e x -
primndu-i simimintele mele de n e m r g i n i t i n e p i e r i t o a r e
recunotin p e n t r u c o r d i a l a ospitalitate i p e n t r u toate demon-
straiunile d e binevoin i de amiciie, prin c a r e ai f c u t s p e
trec n C l u j , n ospeiala casa D-tale, zile frumoase, p e care nu
le voiu uita nici o d a t .
Continuo in italiano, p e r c h mi v i e n e pi c o r r e n t e la frase.
Domenica m a t t i n a giungendo a Budapest, t r o v a i a l l a stazione il
signor Lupeanu, che e r a v e n u t o in seguito al S u o t e l e g r a m m a e
che mi fu l a r g o di squisite cortesie. Con lui mi recai all'Hotel
Continental a chiedere di S. Ecc, il V e s c o v o D r . Hossu, m a ci si
disse che gi d a qualche giorno egli e r a p a r t i t o d a B u d a p e s t .
Ci r e c a m m o poi a l l a chiesa e l t r o v a m m o parecchi a l t r i stu
denti, i signori G e o r g e P a t a k y - V l e a n u , Liviu Cmpeanu, A u r e i
Popp, Z a h a r i a Boila, V . C a b a ed altri, i quali m' h a n n o f a t t o
p a s s a r e alcune r e lietissime visitando i punti pi belli di q u e l l a
9
capitale. A l Consolato rumeno, ho a v u t o le pi cortesi acco-
glienze dal ministro plenipotenziario e console g e n e r a l e Dr. Bil-
ciurescu e dal signor Augustin Paul. Entrambi m'hanno promesso
che c e r c h e r a n n o di t r o v a r m i a B u c a r e s t un giornale che mi n o -
mini suo corrispondente a Roma e si sono abbonati a l l a Corris-
pondenza Rumena. Sono p a r t i t o da B u d a p e s t a l l e 6.V2 pome-
ridiane, dopo a v e r p a s s a t o una giornata piacevolissima.
O r a sto p r e p a r a n d o un n u m e r o d e l l a Corrispondenza Ru-
mena: poi, v a l e n d o m i di qualche relazione che tengo nel m o n d o
bancario, far tosto a t t i v e pratiche p e r r e a l i z z a r e il progetto di
cui abbiamo p a r l a t o col signor Dr. F r n c u . N dimenticher
quanto ho promesso al signor Dr. V e r e s s .
Le s c r i v e r a n c o r a quanto prima. Intanto L e r i n u o v o i miei
pi sentiti ringraziamenti, auguro a Lei e a tutti di S u a famiglia
ogni bene ed ogni felicit e La prego p u r e di p o r g e r e i miei dis-
tinti saluti a l signor Dr. F r n c u . G r a d i s c a , egrgio e caro amico,
una cordiale s t r e t t a di m a n o dal

Suo Affezionatissimo,
Roberto F a v a
GUVERNATORII TRANSILVANIEI

16911774
GUVERNATORII TRANSILVANIEI
16911774
DE

ROLF KUTSCHERA

INTRODUCERE

A c t i v i t a t e a g u v e r n a t o r i l o r t r a n s i l v a n i sub s t p n i r e a austri
ac se ntemeiaz pe Diploma Leopoldin. A c e s t document fun
d a m e n t a l r e p r e z i n t actul de garanie p e n t r u d e s v o l t a r e a auto
n o m a Transilvaniei, ct i contractul ncheiat n acest scop
n t r e P r i n c i p a t u l t r a n s i l v a n i dinastia Habsburgilor. Diploma
L e o p o l d i n d a t e a z din 4 Decemvrie 1 6 9 1 . In a r t i c o l e l e 7 9 a l e
x
acestui act ) se fixeaz d r e g t o r i i l e Transilvaniei. Principatul
u r m a s fie crmuit de un guvernator, sftuit de un consiliu de
1 2 membri i a n u m e cte 3 din fiecare religie recepta". G u v e r
n a t o r u l trebuia s fie ales pe b a z a acestei diplome, condiie de
c a r e C u r t e a v i e n e z n'a inut totdeauna seama. Guvernatorul
numit trebuia s j u r e , chiar la instalarea sa, c v a respecta
a c e a s t diplom, precum i privilegiile i religiile recepte" a l e
Transilvaniei. Numele de g u v e r n a t o r a fost ntrebuinat i p e
timpul cnd T r a n s i l v a n i a se a f l a ca P r i n c i p a t sub oblduirea
Porii Otomane. In a f a r de numele de g u v e r n a t o r s'a ntrebuin
a t p e n t r u d e s e m n a r e a acestei dregtorii i d e n u m i r e a de S u p r e -
mus S t a t u s Director", ( O b e r d i r e k t o r ) , c a r e neputndu-se nce
teni, a d i s p r u t f o a r t e r e p e d e . In e p o c a absolutist, c a r e u r
m e a z d u p r e v o l u i u n e a din 1 8 4 8 / 4 9 , numele de g u v e r n a t o r " fu
nlocuit cu cel de S t a t t h a l t e r " . A c e a s t schimbare d u r e a z ns
numai timp d e 3 ani (18531856).

1
) Cf. I. Lupa, Documente istorice transilvane, voi. I, 15991699,
Cluj, 1940, p. 443.
Numrul celor 1 2 consilieri ai guvernului nu a r m a s c i f r
fix. De multe ori n u m r u l consilierilor a sczut sub 1 2 , d e o a r e
ce C u r t e a i m p e r i a l nu se g r b e a s numeasc noi membri n
locurile v a c a n t e . D a c m p r a t u l voia s r s p l t e a s c pe v r e - u n
T r a n s i l v a n cu merite i n u m r u l de 1 2 membri ai guvernului e r a
complet, a c e l a e r a numit s u p r a n u m e r a r , f r d r e p t de vot n e
din. P r i n t r e cei 1 2 consilieri e r a u n d r e p t s participe la edin
ele guvernului: 1) Corniele Naiunii sseti i 2) Episcopul
catolic, ncepnd cu anul .1718. In mod n e r e g u l a t au mai p a r t i
cipat: generalul p r o v i n c i a l t r a n s i l v a n , (pn la 1 7 0 3 ) , cancela
rul provincial, t e z a u r a r i u l i preedintele Dietei.
La 1 6 9 5 se nfiineaz C a n c e l a r i a aulic t r a n s i l v a n , insti
tuie a c r e i menire e r a s fac l e g t u r a ntre a u t o r i t i l e din
V i e n a i Transilvania. n s e m n t a t e a acestei instituiuni i a e
fului ei, cancelarul aulic t r a n s i l v a n , a sporit mereu, din ce n
ce mai mult, a a nct acest d r e g t o r nsemnat a primit d e l a
M a r i a Teresia sarcina s supravegheze guvernul provincial din
Transilvania.
Nici seria g u v e r n a t o r i l o r nu r e p r e z i n t o continuitate ne
1
ntrerupt ). Dup primul guvernator, G h e o r g h e Bnffy, u r
m e a z doi preedini ai Terii" (tefan Haller i t e f a n W e s -
selenyi), i a r d u p acetia, din nou un g u v e r n a t o r p r o p r i u zis
(Sigismund K o r n i s ) . Dup m o a r t e a acestuia, C u r t e a i m p e r i a l a
numit p e n t r u ntia d a t pe comandantul-generl (Francisc A.
P. W a l l i s ) , preedinte al guvernului transilvan", ceea ce se v a
mai r e p e t a nc de p a t r u ori n cursul veacului al X V I II-lea.
Deosebirea politic i j u r i d i c ntre g u v e r n a t o r i pree
dintele guvernului este r e l a t i v mic. O deosebire de r a n g nu
exist. D a c C u r t e a i m p e r i a l sttea la ndoial, pe cine s nu
measc n f r u n t e a Principatului, sau dac voia s confirme pe
v r e u n u l dintre candidaii recomandai prin votul Dietei, obinuea
s mbine funciunea de general-comandant cu aceea de guverna
tor, numindu-1 preedinte a l guvernului". Preedini ai guvernului

1
) Lista guvernatorilor Transilvaniei ntre anii 1691 i 1774 se g
sete anexat la sfritul acestei lucrri.
au fost deci mai ales generalii strini, c r o r a l e - a lipsit c e t e
nia t r a n s i l v a n , deoarece au stat numai scurt timp n a c e a s t
a r . Dintre cei 8 preedini ai guvernului (cei doi W a l l i s , A d o l f
Buccow, Hadik, O'Donell, J o s i k a , M i k o i C r e n n e v i l l e ) numai
J o s i k a i M i k o au fost Transilvani. G u v e r n a r e a acestor p r e e
dini ai guvernului a fost socotit oarecum i n t e r i m a r , deoarece
nici unul d i n t r e acetia n'a crmuit mai m u l t de 5 ani. Ei a u
putut fi mai uor desrcinai de a c e a s t funciune, ct vre
me dintre guvernatorii p r o p r i u zii numai trei (Kerneny i A u e r -
sperg n sec. al X V I I I - l e a i Teleki n sec. al X I X - l e a ) a u fost
demii din demnitatea lor.
O categorie deosebit o f o r m e a z cei trei guvernatori mili
tari i civili, d u p r e v o l u i u n e a din 1 8 4 8 (generalii W o h l g e m u t h ,
S c h w a r z e n b e r g i Liechtenstein), care unul d u p altul au cr
muit scurt timp T r a n s i l v a n i a .
D u p r e c h e m a r e a lui Liechtenstein, s'a ncercat s se r e
nfiineze vechia f o r m de g u v e r n a r e , d e s p r i n d u - s e nc o d a t
funciunea de g u v e r n a t o r de cea a generalului-comandant. A c e a
st n c e r c a r e ( g u v e r n a r e a lui Miko i C r e n n e v i l l e ) a fost ns de
s c u r t d u r a t . D u p unirea f o r a t i n e f i r e a s c a T r a n s i l v a n i e i
cu Ungaria ( 1 8 6 7 ) , funciunea de g u v e r n a t o r a fost desfiinat,
pe cnd c e a de comandant-general s'a meninut p n la 1 9 1 8 .
M e t o d a de numire a g u v e r n a t o r i l o r a v a r i a t i ea f o a r t e
mult. Unii dintre g u v e r n a t o r i au fost alei de Dieta rii, i a r
mpratul confima numai pe candidatul care obinuse cele
mai m u l t e voturi, A l i g u v e r n a t o r i a u fost numii de m p r a t
dintr'o list, n general de cte 6 candidai, a l c t u i t de Dieta
rii. A putut s devin deci g u v e r n a t o r i candidatul cu cele
mai puine voturi. In s f r i t m p r a t u l i l u a s e i d r e p t u l s nu
measc g u v e r n a t o r pe cine v r o i a el, neinnd seam de p r o p u
nerile Dietei, c l c n d astfel i Diploma Leopoldin.
R e e d i n a guvernului s'a m u t a t i ea f o a r t e des. M a i a l e
sub primul guvernator, Bnffy, n'a e x i s t a t o r e e d i n stabil.
De multe ori edinele g u v e r n u l u i se ineau n localitatea, u n d e
se a f l a B n f f y n acel timp: fie la F g r a , fie la Iernut, la
Gheorgheni i n a l t e p r i . E r a de a j u n s d a c e r a u de f a c -
iva dintre membrii guvernului. Intr'un r e s c r i p t imperial din
1 6 9 3 se fixeaz A l b a - I u l i a ca r e e d i n a guvernului. In M a i
1695 reedina e s t e ns la C l u j , p e n t r u ca la 1 6 9 6 s fie din
nou l a A l b a - I u l i a . In 1 7 0 3 guvernul se m u t l a Sibiu, din cauza
revoluiei Curuilor, i a r la 1 7 1 9 se ntoarce la C l u j , refugiindu-se
din Sibiu din cauza ciumei. Cnd, l a 1 7 3 2 , g e n e r a l u l - c o m a n d a n t
W a l l i s devine p r e e d i n t e al guvernului, instituiunea aceasta t r e -
bue m u t a t din nou l a Sibiu. A c i r m n e , cu mici excepiuni de
c t e v a s p t m n i (mutri la M e d i a , Cisndie i Sebe sub gu
v e r n a t o r u l H a l l e r ) , p n l a 1 7 9 0 , cnd g u v e r n a t o r u l Gheorghe
B n f f y t r a n s p o r t a r h i v a i cancelaria guvernului la C l u j , f r
s fi c e r u t n p r e a l a b i l consimmntul c e r c u r i l o r c o n d u c t o a r e
vieneze. D u p revoluiunea din 1 8 4 8 / 4 9 reedina guvernului este
l a Sibiu, p n la 1 8 6 0 , p e n t r u ca s se mute, p e n t r u ultimii ani
dinaintea disolvrii, din nou l a C l u j .
G u v e r n u l Transilvaniei nu e r a deci o organizaiune p e r m a
n e n t i bine stabilit ntr'un singur loc. T i t u l a t u r a guvernato
rilor s'a schimbat i ea destul de mult.
C t p r i v e t e tehnica acestui guvern, ea a fost destul de
complicat. D e s v o l t a r e a cancelariei guvernului a p r o g r e s a t n
cet, u r m n d s se perfecioneze n cursul timpului.
A c e s t e chestiuni de o r g a n i z a r e nu i n t r n domeniul des
crierii introductive. Evenimentele i schimbrile cele mai im
p o r t a n t e a l e guvernului n domeniul politic, administrativ, social,
j u r i d i c i religios-cultural v o r fi a r t a t e l a loc potrivit, n cu
prinsul l u c r r i i de f a .

GHEORGHE BNFFY
Guvernator
(16911708)

S e r i a g u v e r n a t o r i l o r Transilvaniei ncepe cu contele Gheorghe


B n f f y de Losoncz, v l s t a r dintr'o familie nobil t r a n s i l v a n .
F a m i l i a B n f f y se t r a g e din v i a lui Tomisoba i este, mpreun
cu familia Bora, una dintre cele mai vechi familii imigrante din
S l a v o n i a n Ungaria.
Unul dintre p r i m e l e v l s t a r e a l e acestei familii, pomenit
in documente, a fost Dionisie, c a r e pe l a 1 3 8 3 e r a Ban al S l a
voniei. Fiul su L a d i s l a u fu numit de contimporanii si: La-
dislau Bnffy, adic Ladislau fiul Banului. Numele de Bnffy
s'a pstrat ca nume al acestei familii pn n ziua de a s
tzi. Nepotul acestuia, Ladislau III Bnffy, a fost V o e v o d al
Transilvaniei pe l a 1 4 9 2 / 9 3 , deci p e timpul regelui V l a d i s l a v II.
Cu fiul lui L a d i s l a u Bnffy, tefan, linia direct a familiei
B n f f y se termin, ns soul fiicei sale Ecaterina a p u r t a t mai
d e p a r t e numele de Bnffy-Losoncz. Din c s t o r i a l o r s'au n s
1
cut 4 copii. P r i m u l fiu, Gheorghe, a primit moia dela Bonida )..
Nepotul acestuia, tefan, a trit spre sfritul veacului al
X V I - l e a , sporind i el posesiunile familiei cu diferite moii. Ne
potul su Mihail a a v u t cu soia sa d e a doua, Iudita, nscut
2
K a p i , pe Dionisie, t a t l viitorului g u v e r n a t o r Gheorghe B n f f y ) .
A c e s t Dionisie B n f f y a t r i t pe v r e m e a ultimului principe
al Transilvaniei, Mihail A p a f i . Din cauza bogiei i influenei
sale a a v u t numeroi dumani. C a n c e l a r u l lui A p a f i , Mihail Teleki,
1-a putut n l t u r a printr'un complot. A c u z a t fiind de n a l t t r
3
d a r e , a fost prins i d e c a p i t a t n D e c e m v r i e 1674 ).
Fiul acestui nenorocit Dionisie i al soiei sale Ecaterina,
n s c u t Bornemissa, a fost Gheorghe Bnffy, primul g u v e r n a t o r
4
al Transilvaniei a j u n s sub s t p n i r e a u s t r i a c ) .
El s'a nscut la 1 6 6 0 , ntr'un timp cnd T r a n s i l v a n i a e r a
sbuciumat de f r m n t r i interne. A primit o educaiune demn
5
d e fiul unui nobil. La v r s t a de 1 4 ani a r m a s o r f a n de t a t ) .
T n r u l Gheorghe B n f f y a reuit s se s t r e c o a r e n r n d u
r i l e nobililor nsemnai. In timpurile grele, cnd T r a n s i l v a n i a a
nceput s t r e a c sub s t p n i r e a a u s t r i a c , Gheorghe B n f f y a
stat a l t u r i d e atotputernicul Mihail Teleki, c a n c e l a r u l cu m a r e

1
) In judeul Cluj.
2
) N a g y I v n , V o i . I, p. 162167.
3
) C s e r e i , col. 7083.
*) Genealogici fuzetek, 1 9 1 4 , X I I , p. 4 1 4 2 .
5
) Genealogiai fuzetek, 1 9 1 4 , XII, p. 42.
i n f l u e n a t la C u r t e a principelui A p a f i . L a Dieta din F g r a , T e .
leki a i n s t a l a t i un consiliu de rsboiu, ai c r u i membri au fost:
1
Gheorghe Bnffy, pe atunci de 27 de ani ), Baltazar Macs-
ksi, F r a n c i s c G y u l a i i Christian Reichhart, p r i m a r u l oraului
Sibiu. A c t i v i t a t e a acestui consiliu a fost ns de scurt d u r a t ,
cci d u p o c u p a r e a definitiv a Transilvaniei de c t r e A u s t r i a c i ,
s'a r e c u r s l a a l t e metode de g u v e r n a r e . C n d ducele C a r o l de
Lotaringia a nceput s ocupe cu t r u p e l e sale T r a n s i l v a n i a ,
G h e o r g h e B n f f y i P e t r u A l v i n c z i a u fost trimii ca deputai ai
Principatului pentru a trata cu susnumitul duce modalitile
2
ntreinerii a r m a t e i i m p e r i a l e ) .
C n d s'a r e t r a s slbnogul principe Mihail A p a f i la Fg
r a ( 1 6 8 6 ) , a u p l e c a t cu el i sfetnicii mai nsemnai, p r i n t r e care
3
i G h e o r g h e Bnffy ).
S c u r t timp d u p aceasta T r a n s i l v a n i a fu ocupat complet
d e t r u p e l e austriace. Nobilii rii, v z n d c nu este a l t sc
p a r e s'au supus, mpreun cu Secuii i cu Saii, mpratului
4
d e l a Viena, Leopold I de Habsburg ).
M u r i n d atunci ( 1 6 9 0 ) i b t r n u l principe al Transilvaniei
Mihail A p a f i , fiul s u n e v r s t n i c fu t r e c u t cu v e d e r e a , deoarece
Curtea i m p e r i a l nu consimi s fie ales n locul tatlui su
5
decedat ).
Nobilii ns n'au c a p i t u l a t a t t de uor. In cursul anului
1690 Nicolae B e t h l e n a p l e c a t l a Viena, ca s s t r u e din nou
pentru confirmarea tnrului Apafi ca principe al Transilva
niei, n c e r c r i l e sale au fost ns z a d a r n i c e . R e z u l t a t e l e ntre
v e d e r i l o r sale l a C u r t e a i m p e r i a l din V i e n a a u fost: o diplom
p r e m e r g t o a r e faimoasei Diplome Leopoldine" ( 1 6 Oct. 1 6 9 0 ) ) .
In acest act se f i x e a z v i i t o a r e a c r m u i r e a Transilvaniei.
Ea v a fi d a t n minile m p r a t u l u i . Lociitorul su v a fi un

1
) B e t h l e n , Oneletirsa, II, p. 5 5 .
2
) Ibidem, II, p. 5969.
3
) Ibidem, II, p . 6 1 .
4
) Teutsch, I, p . 4 7 9 .
5
) Bethlen, Oneletirsa, II, p. 1 0 9 .
8
) Diploma Leopoldina prius, cf. S s s z , Sylloge tractatum, p. 6768.
g u v e r n a t o r ales de Dieta r i i i confirmat de c t r e m p r a t .
P e n t r u a j u t o r u l guvernatorului se v a a l c t u i un guvern compws
din 1 2 membri. R e v e n i n d Bethlen n a r , Dieta a fost convo
1
cat la F g r a , p e n t r u ziua de 1 0 I a n u a r i e 1 6 9 1 ) .
Din cauza iernii ns, deschiderea Dietei a n t r z i a t cu v r e o
s p t m n i a s t f e l c o n v o r b i r i l e politice au nceput numai la 2 0
Ianuarie. D u p f i x a r e a u n o r impozite, Nicolae Bethlen a r a p o r
tat, n ziua de 3 1 Ianuarie, r e z u l t a t u l s t r u i n e l o r sale p e n t r u a
obine r e c u n o a t e r e a t n r u l u i Mihail A p a f i . La u r m a cetit
diploma n m n a t lui l a V i e n a . Nobilii au a v u t ns inteniunea
s a l e a g ca principe, d a c nu pe t n r u l A p a f i , cel puin un a l t
nobil. L a 2 F e b r u a r i e au nceput discuiile la locuina viitorului
guvernator, Gheorghe Bnffy, unde s'au cristalizat dou p r e r i :
1. O p a r t e din membrii Dietei, mai ales nobilii, a u v r u t s r e s
ping diploma, s nu aleag nici pe guvernator, nici pe
consilierii si, iar un trimis s c e a r din nou c o n f i r m a r e a lui
A p a f i . 2. Ceilali p r i m i r diploma, r e f u z a r ns pe guvernator,
cernd ca guvernul celor 1 2 membri s crmuiasc a r a fr
2
guvernator ).
Dup multe desbateri i disensiuni, m a j o r i t a t e a Dietei a
primit diploma (4 F e b r . ) . In ziua de 7 Febr. 1 6 9 1 Dieta j u r cre
din m p r a t u l u i , i a r G h e o r g h e B n f f y fu ales guvernator, a v n d
6 v o t u r i mai m u l t dect c o n t r a c a n d i d a t u l su, Nicolae Betilen,
c a r e pe u r m trebui s se m u l u m e a s c cu funciunea de cance
l a r provincial.
[
Este' i n t e r e s a n t d e tiui c acea comisiune n s r c i n a t s p l e c e
la V i e n a p e n t r u a lua n p r i m i r e diploma definitiv, numit Di
p l o m a Ledpoldin", primise instrucii s c e a r nc o d a t confir
m a r e a lui A p a f i i, d a c m p r a t u l refuz, atunci s-i d e a cel
puin consimmntul, ca d u p ce A p a f i v a fi a j u n s la v r s t a m a
j o r , g u v e r n a t o r u l s abdice, l u c r u ce trebuia s se fixeze i n
scris. F i r e t e a c e a s t n c e r c a r e a d a t gre. Diploma Leopoldin

1
) Archiv des Vereins fr siebenbrgische Landeskunde, 1 9 0 2 , X X X , p.
245246.
2
) H e r m a n n , I, p . 2 5 .
1
a fost n m n a t d e p u t a i l o r t r a n s i l v a n i la 2 1 Ianuarie 1692 ).
Generalul-comandat al Transilvaniei, V e t e r a n i , n calitate
de comisar imperial, a i n s t a l a t pe noul guvernator Gheorghe
B n f f y la 9 A p r i l i e 1 6 9 2 , eveniment i m p o r t a n t n istoria T r a n
silvaniei, m e n i t s p r o d u c i n r n d u r i l e nobililor impresia c
demnitatea de principe a l Transilvaniei a fost n m o r m n t a t pen
2
tru totdeauna ).
A c e s t prim g u v e r n a t o r a l Transilvaniei a avut o nsemn
tate i o p u t e r e destul de m a r e . In documentele oficiale a fost
menionat imediat d u p numele m p r a t u l u i i a ntrebuinat
pluralul majestatic Nos" p n n Noemvrie 1702, cnd i-a
fost interzis aceast f o r m u l prin porunca m p r a t u l u i Leo-
K
p o l d ) . Demn de r e l e v a t e s t e c g e n e r a l u l - c o m a n d a n t al Tran
silvaniei, Rabutin, nu s'a p u t u t m p c a cu aceast meninere a iui
Bnffy, cernd indirect d e l a m p r a t s'o scoat d i n t i t u l a t u r a a-
4
cestuia, ceeace s'a n t m p l a t ) . In p e r s o a n a t n r u l u i guvernator,
abia de 3 0 de ani, T r a n s i l v a n i a n'a gsit b r b a t u l potrivit pen
tru conducere. Lipsit de aptitudini p e n t r u o c r m u i r e bun, oa
menii dela conducerea Transilvaniei s'au simit adeseori jignii
5
din cauza trufiei sale ).
M a i a l e s nobilii a u nceput foarte r e p e d e s fac opoziie
lui Bnffy, cu toate c e r a din r n d u r i l e lor. P r i n c s t o r i a sa
cu fiica cea mai m a r e a lui G r i g o r e Bethlen, a devenit cumnatul
6
t n r u l u i principe neconfirmat, Mihail Apafi II ). Acesta s'a
s u p r a t de p u r t a r e a guvernatorului, cerndu-i r e s p e c t a r e a tutu
r o r onorurilor, c a r e se cuvin unui principe, ceeace g u v e r n a t o r u l
a refuzat, d e c l a r n d c el este lociitorul m p r a t u l u i i v e d e n
p e r s o a n a lui A p a f i numai p e cumnatul su mai t n r .

!) Archiv d. Ver. 1. sieb. Landeskunde, 1 9 0 2 , X X X , p. 245246.


- ) K v a r i , Erdely trtenelme, V I , p. 9.
3
) Ibidem, V I , p . 4 i 1 0 .
4
) Consiliul Aulic de rsboiu, 1 7 0 2 , Oct. 684, Expedita.
5
) Teutsch, II, p. 10.

) H e r m a n n , I, p. 3 9 .
De m u l t e ori s'au ivit certuri ntre membrii familiilor con
d u c t o a r e a l e Transilvaniei. Nicolae Bethlen nu s'a putut ne
lege nici decum cu Gheorghe Bnffy, i a r t e z a u r a r u l A p o r , fiind
catolic, nu s'a p u t u t nelege nici cu Bethlen, nici cu Bnffy, am
1
bii d e religie c a l v i n ) .
C a n c e l a r u l B e t h l e n scrie cuvinte a s p r e d e s p r e Bnffy. In-
tr'o c o n v o r b i r e secret, din anul 1 7 0 4 , n t r e Bethlen, Haller i
A p o r , cel din u r m a r fi strigat: P a t r i a se p r b u e t e ; v i n o v a t
este leneul de guvernator, c a r e j o a c c r i i ne urmrete.
2
Ceea ce noi hotrm, nu e r e s p e c t a t de e l " ) .
B n f f y a fost p r e a m u l t omul p e t r e c e r i l o r , p l c n d u - i i j o
cul de c r i . El a fost cunoscut prin negligena sa, n p r i v i n a
obligaiunilor de serviciu. Nicolae Bethlen povestete, c B n f f y
se scula dimineaa f o a r t e trziu, ncepnd s joace cri, u r m n d
apoi p r n z u l cu buturi, p e n t r u c a d u p m a s ntreaga societate
s fie n s t a r e de ebrietate. Episcopul r e f o r m a t se duse odat
cu fruntaii consiliului s u l a dnsul, p e n t r u a t r a t a nite ches
tiuni bisericeti i colare. G u v e r n a t o r u l j u c n d c r i chiar la
v e n i r e a lor, nu s'a sinchisit nicidecum, ci a continuat jocul. D r e
gtorii bisericii au a t e p t a t un ceas i j u m t a t e n anticamera gu
v e r n a t o r u l u i , p e n t r u ca pe u r m s plece mhnii. Cunotea ns
c a r e sunt oamenii cu influen l a C u r t e a i m p e r i a l . D a c venia
3
un p r e o t catolic, sau un ofier german, i conducea p n la u ) .
J u s t i i a a fost r u a d m i n i s t r a t n timpul guvernatorului
B n f f y . G e n e r a l u l Rabutin a naintat c h i a r d e s p r e a c e a s t a un r a
4
p o r t la Viena, n c a r e s'a p l n s m p o t r i v a l u i ) . E x e m p l e pen
t r u n c u r a j a r e a n e d r e p t i i sau a criminalilor au fost destule:
O femee c a r e ucisese trei copii a fost l i b e r a t prin ndemnul lui
Bnffy, deasemenea i nobilul S a m u i l Megyesi, c a r e ucisese l a
un chef p e un a l t nobil.
O a l t a f a c e r e obscur a fost a r e n d a r e a minelor de c t r e

*) C s e r e i , col. 332. j
2
) Archiv, d. Ver. f. sieb. Landeskunde, 1868, V I I I , p. 1 8 5 .
3
) Zieglauer: Harteneck, p. 3738.
) C o n s . A u l i c d e r s b . 1 6 9 7 , Ian. 5 9 , Expedita.
B n f f y i A p o r . S c u r t timp d u p t r e c e r e a Transilvaniei de sub
Turci sub A u s t r i a c i , susnumiii au l u a t n a r e n d , p e n t r u 1 2 . 0 0 0
de fioirini, minele Transilvaniei, i a r p e n t r u 4 0 . 0 0 0 l. impozitul
numit tricesima". Dup clarificarea m p r e j u r r i l o r , A p o r i
B n f f y au fost denunai Curii i m p e r i a l e c au p r o f i t a t enorm
din a f a c a r e a aceasta. Funcionarii c a m e r a l i , numii de tezau-
r a r , mituiau p e acesta cu daruri, p e n t r u ca ei s ocupe n a r
o funciune i mai m a r e . C u r t e a i m p e r i a l a trimis imediat o
comisiune de anchet, compus din baronul Ludovic T h a v o n a t i
din Gheorghe Ekler, care a p r o p u s resilierea contractelor, ceea
1
ce s'a i n t m p l a t ) .
T a x e l e tricesima", ct i minele au fost supuse direct C a
merei aulice. In primul an, d u p schimbarea aceasta, t a x e l e de
2
tricesima" s'au u r c a t la suma de 7 5 . 0 0 0 de f i o r i n i ) .
O a l t chestiune dificil a fost organizarea cancelariei gu
vernului. G u v e r n u l transilvan, ca organizaie n aceast p r i v i n ,
n a a v u t nici o e x p e r i e n . Sediul guvernului se muta foarte
3
des ).
La 2 3 F e b r u a r i e 1 6 9 6 , guvernatorul Bnffy, cancelarul Ni-
colae Bethlen i t e z a u r a r u l t e f a n A p o r , au fost ridicai l a rangul
4
de c o n i ) . S e v e d e c guvernatorul, dei ceilali n'au fost mul
umii cu el, tia totui ce e r a important de f c u t c a s p o a t r
m n e a mai d e p a r t e linitit n fruntea rii.
P e lng intrigi n'au lipsit nici certurile p e n t r u ranguri. La
1696 B n f f y a scris Curii i m p e r i a l e din V i e n a m p o t r i v a cpi
tanul M o n r a y , c a r e l - a r fi ofensat i p e el i pe ali membri ai
guvernului. D e s p r e cazul a c e s t a s'a scris m u l t i n cele din u r
m cpitanul fu destituit din gradul de comandant a l compa
5
niei ) .
C o l a b o r a r e a guvernatorului B n f f y cu generalul-comandant
al Transilvaniei, Rabutin, a fost f o a r t e anevoioas. La Viena

Bethlen, nletirsa, II, p . 180185.


2
) C s e r e i , col. 279.
3
) Vezi introducerea.
4
) Cons. A u l i c de rsb. 1 6 9 6 , M a r t i e , 2 5 5 , E.
5
) Ibidem, 1 6 9 6 , M a r t i e , 1 4 6 , E; 1 6 9 6 , M a r t i e , 1 7 4 , E; 1 6 9 6 , M a i , 3 9 2 , E.
e r a u transmise t o t d e a u n a dou p r e r i : a guvernatorului, cu c a r e
au fost de a c o r d a p r o a p e totdeauna membrii guvernului i mag
naii rii, i cea a generalului-comandant i a ofierilor supe
riori. In anul 1 6 9 8 generalul Rabutin scrisese la V i e n a c Nicolae
Bethlen nu-i ndeplinete contiincios datoria, i a r guvernatorul
B n f f y nu trimite p l i l e , c a r e se" cuvin a r m a t e i i se ocup cu
1
a f a c e r i p a r t i c u l a r e ) . In a celas timp B a n f f y ceruse scutirea case
2
lor sale de orice n c a r t i r u i r e ) .
La Dieta d e l a Sighioara din 1 6 9 9 Rabutin, s u p r a t de opo
ziia nobililor i de felul cum l u c r a u autoritile publice ale
Transilvaniei, a d e c l a r a t n franuzete lui Bnffy, ct i mem
b r i l o r guvernului, c m p r a t u l nu le a c o r d salarii, pentru ca
3
s m n n c e i s bea, ci ca s-i mplineasc d a t o r i a ) .

Dou evenimente au silit pe Rabutin s nceap totui oa


r e c a r e c o l a b o r a r e cu Banffy.
P r i m a n t m p l a r e a fost uciderea comitelui ssesc, l o a n Za-
banius, Sachs von Harteneck. A c e s t a , om foarte inteligent, a j u n
sese r e p e d e la funciuni nalte i fiindc cerea totdeauna la
V i e n a ca Saii s primeasc nlesniri financiare n paguba n o
bililor, cei din u r m nu l-au putut suferi, uneltind m e r e u p e n t r u
destituirea lui. Saii au nesocotit cererile nobililor n dietele din
4
1 7 0 1 i 1 7 0 2 , a v n d totdeaun preri deosebite ). Atunci in
trigile nobililor s'au ndreptat contra lui Harteneck, care
a fost p r i v i t ca ef a l acestei opoziiuni. P r e t e x t u l p e n t r u a-1 nvi
n o v i a fost gsit n d e c a p i t a r e a p r i m a r u l u i oraului Sighioara,
S c h u l l e r von Rosenthal. S e zicea c acesta ca nobil n'ar fi s t a t
sub jurisdicia s s e a s c i crima a r fi fost p r o e c t a t de Harte
neck. G e n e r a l u l Rabutin, ca s se r z b u n e din cauza u n o r in
trigi p a r t i c u l a r e , a chemat p e guvernatorul Bnffy, c a r e se a f l a
l a A l b a - I u l i a , sediul guvernului. Intr'o conferin, la 1 4 Octom-

J
) C o n s . A u l i c d e r s b . 1 6 9 8 , Iunie, 4 1 9 , E.
2
) Ibidem, 1698, Martie, 1 2 3 , E.
3
) Bethlen, Onlfiirsa, II, p . 1 7 9 .
4
) Z i e g l a u e r , Harteneck, p. 333334.
vrie 1 7 0 3 , Rabutin, aghiotantul su Acton, Bnffy, Bethlen i
1
Apor, au czut de acord s aresteze pe Harteneck ).
Acesta sosise chiar atunci la Sibiu, pentru a-i vizita fami
lia. Complotitii s'au dus la locuina comandantului oraului Si
biu, Henis, unde a fost chemat i Harteneck la o convorbire. Ime
diat dup sosirea lui, guvernatorul Bnffy s'a ndreptat spre el,
spunndu-i ntr'un mod ironic: Eti prizonierul nostru i vei fi
predat comandantului Henis, iar ce va urma, vei afla prin
alii i prin lege". Harteneck a rspuns linitit; mpotriva m
pratului meu n'am fcut nimic, dar iat am czut totui". In-
tr'adevr n'a mai putut s scape din manile nobililor. In urma
unui proces scandalos, a fost decapitat la Sibiu n ziua de 3
2
Decemvrie 1 7 0 3 ) .
A l doilea eveniment a fost revoluiunea Curuilor, micare
menit s sdruncine din nou partea rsritean a Monarhiei aus-
triace.
Istoria revoluiunei se leag strns de eful acesteia, de
nepotul principelui Gheorghe Rkoczi II, de Francisc Rkoczi
II. Gndul fanatic de a libera Ungaria i Transilvania de sub
stpnirea austriac i de a restabili Principatul transilvan, a
fost pstrat de aceast familie. Rkoczi a putut s-i ascund
uneltirile i legturile cu strintatea, pn n anul 1 7 0 1 . Tr
dat de un ofier austriac, a fost arestat. Scpnd ns din tem
ni a trecut n Polonia. De acolo s'a ntors n 1 7 0 3 cu mai muli
nobili n Slovacia, unde unindu-se cu diferite elemente nemul
umite, cu aa ziii Curui", pornete cu acetia mpotriva Aus-
triacilor. Transilvania a devenit din nou cmp de lupt. Succe
sele Curuilor s'au rspndit repede, ngrozind toat ara. nc
n Ianuarie 1 7 0 2 , nainte de izbucnirea revoluiei, Bnffy ceruse
dela Curtea imperial trimiterea unei grzi, pentru a-i apra
3
moiile din regiunea Satu-Mare ).
Cltoria guvernatorului la Viena, proiectat n prima ju-

1
) Zieglauer, Harteneck, p. 335337.
2
) Ibidem, p. 3 3 7 .
3
) Cons. A u l i c d e rsb. 1 7 0 2 , I a n . 3 0 . E.
m a t a te a anului 1 7 0 2 , n u i-a fost ncuviinat. D u p r a p o r t u l ge
neralului Rabutin a r fi l u a t p a r t e l a nunta celei de a doua fiice
a lui B n f f y , cu c o n t e l e A d a m z e k e l y , mai muli rebeli, ceeace
1
a indispus cercurile conductoare vieneze ).
P r i n a c e a s t a s'a dovedit c a a v u t o a r e c a r e legturi cu r e
belii, ns d u p m u t a r e a guvernului l a Sibiu, n e m a i p u t n d s c p a
de sub s u p r a v e g h e r e a lui Rabutin, a a f i r m a t de mai m u l t e ori
2
c a fost i v a r m n e a fidel dinastiei h a b s b u r g i c e ) .
Intr'o conferin p r e z i d a t de Rabutin, l a apelul s u a d r e
sat celor mai de seam d r e g t o r i ai Principatului, p e n t r u a n
bui r e v o l u i u n e a C u r a i l o r , nici unul dintre ei n'a r s p u n s c l a r
i precis ce fel d e m s u r i trebuesc luate. Bethlen a spus numai
c n chestiuni de rsboiu nobilii se v o r supune ordinului nelept
al generalului. Rabutin m u s t r n d s e v e r pe toi dregtorii, c nu-1
a j u t , spune lui Bethien, c el d a c a r fi fost sfetnicul lui R -
3
koczi, desigur rebelii a r fi primit sfaturi bune i precise ).
E x t i n z n d u - s e r e v o l u i u n e a C u r a i l o r , guvernul t r a n s i l v a n a
fost silit s se mute dela A l b a - I u l i a la Sibiu, o r a mai bine n
t r i t i c a r e s e r v e a de b a z o p e r a i u n i l o r a r m a t e i austriace. In
Decemvrie 1 7 0 2 , B n f f y scrie lui Rabutin c v r e a s se mute l a
4
Sibiu cu ceilali consilieri ai g u v e r n u l u i ) .
G u v e r n u l Transilvaniei se a f l n Sibiu l a 1 5 Noemvrie 1 7 0 3 ,
cu p r i l e j u l deschiderii Dietei, i a r m a s acolo cu mici n t r e
r u p e r i p n la sfritul veacului a l XVIII-lea.
A l e g e r a lui Rkoczi, capul rebelilor, ca principe a l T r a n
silvaniei", a p r o v o c a t o m a r e t u l b u r a r e .
P r o c l a m a i u n e a sa c t r e a r a fost imediat confiscat, i a r
actul de p r o t e s t al guvernului legitim m p o t r i v a alegerii lui R
5
koczi a fost isclit de g u v e r n a t o r u l B n f f y ) .
U r m e a z o e p o c t r i s t . Nu se tia d a c P o a r t a Otoman
v a intra din nou ntr'un rsboiu cu A u s t r i a . In aceste clipe grele,

1) Cons. A u l i c de rsb. 1 7 0 2 , Oct. 6 8 4 . E.


2
) Ibidem, 1 7 0 3 , A u g . 7 4 4 , E. i 9 2 4 E.
3
} Archiv d. Ver. f. sieb. Landeskunde, 1868, V I I I , p. 176.
4
) Cons. A u l i c de rsb. 1 7 0 2 , Dec. 8 3 8 , E.
*) Ibidem, 1 7 0 4 , A u g . F / 9 8 8 , E.
Rabutin i B n f f y a u s t p n i t numai p a r t e a sudic a Transil
vaniei. C n d cancelarul supraveghiat, Nicolae Bethlen, ncerc
s t r i m e a t proiectul su Columba Noae" (care intea libera
r e a Transilvaniei ntr'un a l t mod) r e p r e z e n t a n i l o r strini din
capitala imperiului, fu t r d a t i a r e s t a t de Rabutin, care-1 t r i
1
mite l a V i e n a u n d e m o a r e n anul 1716 ).
In timpul revoluiunei, guvernul a s e d i a t la Sibiu s'a p l n s d e
2
impozite p r e a m a r i ) , trimind n a c e l a a n i p e delegatul su
S z e n t - K e r e s z t i la Viena, ca s r a p o r t e z e d e s p r e situaiunea, n
3
c a r e se g s e t e T r a n s i l v a n i a ) .
In Noemvrie 1 7 0 3 guvernul a p r o p u s ntr'o petiie m a i lung
u r m t o a r e l e : 1. Dieta trebuie s fie m u t a t dela A l b a - I u l i a la
Sibiu; 2. G u v e r n u l u i s i se dea voie s t r i m e a t un delegat l a
Viena, pentru a expune nevoile Principatului; 3. M o n a r h u l s
t r i m e a t bani; 4. Din cauza timpurilor grele, guvernul transil
4
v a n nu mai este n s t a r e s achite p l i l e ) . Din cauza t u l b u r
rilor, petiia n'a fost l u a t n considerare, i a r a r a T r a n s i l v a
niei s'a a p r a t cum a putut.
Alte fapte de guvernare Gheorghe Bnffy n'a mai pu
tut mplini. Boala, de c a r e a suferit m u l t v r e m e , s'a a g r a v a t ,
aa nct nu s'a mai putut ocupa de n e v o i l e r i i . In August
1 7 0 7 se p l n s e la V i e n a c Henis, comandantul oraului Sibiu,
nu-i d o n o r u r i l e cuvenite i c o d a t miliia a a r u n c a t cu pie
5
t r e d u p e l ) . C u r t e a i m p e r i a l o r d o n Consiliului de rsboiu
6
s fac o a n c h e t s e v e r i s p e d e p s e a s c pe v i n o v a i ) .
In Ianuarie 1 7 0 8 ceru nite nlesniri d e t r a i u p e n t r u fa
7
milia sa i a lui W e s s e l e n y i ) . In F e b r u a r i e a c e l a an descrie
8
ntr'o petiie r n i l e r i i " primite n revoluiunea C u r u i l o r ) ,

x
) Cons. Aulic de rsb. 1704, Febr. F/124, Registrata.
2
) Ibidem, 1 7 0 3 , M a r t i e 2 5 8 , E.
3
) Ibidem, 1703, Aug. 7 0 8 , E.
4
) Ibidem, 1 7 0 3 , Noem. 1 1 3 8 , E.
5
) Ibidem, 1707, Aug. 1 1 1 8 , E.
6
) Ibidem, 1 7 0 7 , S e p t . F / 4 8 9 , R.
7
) Ibidem, 1 7 0 8 , Ian. 5 1 , R.
s
) Ibidem, 1708, Febr. F/253, E
c e r e a j u t o a r e , a s i g u r n d c v a l u c r a din toate puterile la ren-
1
florirea Transilvaniei ).
A c e a s t promisiune n'a mai a v u t timp s'o realizeze, cci n
ziua d e 1 5 Noemvrie 1 7 0 8 i-a d a t obtescul sfrit.
C r o n i c a r u l Mihail C s e r e i n e descrie f o a r t e a m n u n i t ulti
mele clipe a l e g u v e r n a t o r u l u i i p r e g t i r i l e acestuia p e n t r u v i a a
2
de veci, cam n felul u r m t o r ) :
Ne mai putndu-i redobndi s n t a t e a p i e r d u t , a ncercat
diferite leacuri. S u f e r i n d de ochi a chemat un medic german.
A c e s t a , cu numele P r i n z , i-a d a t ns un medicament r u , n
u r m a c r u i a corpul s u s'a descompus p n la oase. V z n d gu
vernatorul c medicul nu-i c u n o a t e meseria, a mai chemat
p e doctorul S a m u i l K l e s r i , renumit pe atunci. D a r nici acest
vestit medic n'a mai reuit s r e f a c ceea ce primul stricase.
K l e s r i i-a spus scurt i precis, s se p r e g t e a s c d e m o a r t e .
G u v e r n a t o r u l ntristat, a chemat apoi pe generalul K r i e c h -
baum, ntreinndu-se cu el, l s n d n grija acestuia Principatul,
i a r d e l el i c e r u i e r t a r e . D u p c o n v o r b i r e a aceasta, a r u g a t s
se p r e z i n t e membrii guvernului, c a r e se compunea numai din 3
ini: t e f a n Haller, din p a r t e a Ungurilor, P e t r u W e b e r i S a
muil C o n r a d , din p a r t e a S a i l o r .
A c e s t o r a l e - a spus, c n u mai p o a t e s scape de m o a r t e ,
cerndu-i i e r t a r e i d e l ei, recunoscnd, c i prin lenevia
sa i din cauza v i s u r i l o r sale, a pgubit m u l t e a f a c e r i ale rii.
t i a c i n chestiuni religioase a fost a t a c a t f o a r t e mult, d a r
v z n d c n u p o a t e s r e u e a s c contra unei opoziiuni a t t de
puternice, a gsit c e nefolositor s nceap certuri. A d r e s n -
du-se lui H a l l e r i spuse c d u p m o a r t e a sa, el v a fi primul
om al Transilvaniei, ns i d t o t d e o d a t sfatul s se f e r e a s c
de papistai, cari v o r ncerca s-1 nele. S n u n d r s n e a s c s
impun religia sa a d e p i l o r a l t o r religii, fiindc Dumnezeu l v a
pedepsi cu siguran. In fine, a mai vorbit f e l u r i t e chestiuni cu

!) Cons. Aulic de rsb. 1708, Febr. 1 6 , R.


2
) C s e r e i , col. 407410. (Traducere sumar).
susnumiii membri a i guvernului, lundu-i r m a s bun d e l a f i e
care.
D u p a c e a s t a a mai dictat o scrisoare lung, destinat
mpratului: Fiindc i place astfel lui Dumnezeu, s
moar din cauza unui medic f r c r e d i n n Dumnezeu, nu
poate servi suveranului. Lundu-i r m a s bun d e l a el, l r o a g
s n u uite T r a n s i l v a n i a , nici familia sa, r m a s o r f a n , i a r p e
fiul s u l r e c o m a n d sprijinului m p r t e s c .
A p o i a c h e m a t p e un b r b i e r s-1 r a d i dndu-i un ta
l e r i-a zis: Poi s spui c ai r a s p e n t r u u l t i m a d a t , nainte
de a muri, p e g u v e r n a t o r u l Transilvaniei".
Dup terminarea acestor procedeuri i-a fixat ultimile
dispoziiuni n p r i v i n a averii l s a t e p e n t r u fiii i fiicele sale.
A comandat apoi un sicriu, i a r fiica i pregtise un giulgiu
n p r e z e n a sa, i ceru s v i n fiii si. Dintr'o lad a luat
dou diplome, a c o r d a t e de m p r a t p r i n t r ' o graie special,
d n d fiului mai m a r e , Dionisie, actul de n u m i r e ca p r e f e c t al C l u
jului, i a r celuilalt Gheorghe, pe cel de p r e f e c t al Dobcei.
A mai dispus cum s fie m b r c a t pe catafalc, apoi a primit
pe preotul A n d r e i Zilahi, un b r b a t t n r , nelept i bun. D u p
ce trimise p e toi a f a r , a vorbit frumos, fcndu-i rugciunile
necesare, m p r e u n cu acest preot.
1
A s t f e l a m u r i t ) cel dinti g u v e r n a t o r a l Transilvaniei n
cpute sub s t p n i r e austriac.
B r b i a i credina, p e c a r e a p s t r a t - o p n n ultimul
moment, au uimit i pe Nemi. C t a t r i t a fost sgrcit, astfel
2
c a devenit om bogat, p n atunci f r egal n T r a n s i l v a n i a ) .
mpodobit cu un l a n i cu un inel preios, corpul su a
r m a s ctva timp ngropat p r o v i z o r i u la Sibiu, apoi fu t r a n s
3
p o r t a t la C l u j , u n d e a fost n m o r m n t a t d e f i n i t i v ) .
G u v e r n a t o r u l Gheorghe B n f f y se cstorise la 1 7 Iulie
4
1681 cu C l a r a Bethlen, c a r e i-a nscut doi fii i p a t r u fiice ).

Cserei, col. 407410.


2
) Ibidem, col. 4 1 0 .
3
) Genealogicii fiizetek, 1 9 1 4 , XII, p. 4344.
4
) Ibidem, 1 9 1 4 , XII, p. 24 (nota 3).
Piui s u m a i m a r e , Dionisie, a m u r i t s c u r t timp dup tatl
s u , a a nct familia aceasta a a v u t descendeni numai d e l a al
1 2
doilea f i u ) , cu numele G h e o r g h e ) .

TEFAN HALLER

Preedintele Deputaiunei rii


(17081710)

Din cauza, revoluiunei C u r u i l o r , T r a n s i l v a n i a pierduse a-


p r o a p e cu totul contactul cu cercurile c o n d u c t o a r e vieneze. In
locul m e m b r i l o r decedai ai guvernului t r a n s i l v a n nu fuseser
n u m i i alii, a a nct la sfritul revoluiunei guvernul se com
p u n e a numai din trei membri, n loc d e 1 2 , d u p cum p r e v e d e a
Diploma Leopoldin. A c e t i trei membri e r a u : t e f a n Haller, din
p a r t e a catolicilor, c a r e a condus n mod i n t e r i m a r l u c r r i l e gu
vernului, S a m u i l C o n r a d i P e t r u W e b e r din p a r t e a S a i l o r lu
3
terani ) .
P n la restabilirea definitiv a ordinei publice C u r t e a im
p e r i a l a recurs l a o a l t m e t o d de g u v e r n a r e .
La 1 0 A u g u s t 1 7 0 9 m p r a t u l Iosif I a o r d o n a t s se n
fiineze o Deputaiune a r i i " (Landesdeputation), compus
din 1 6 membri, cte p a t r u din fiecare religie recepta". Membrii
acestei Deputaiuni au fost: t e f a n i G h e o r g h e Haller, G a v r i l
J o s i k a i Sigismund K o r n i s , din p a r t e a catolicilor; calvinii au
fost r e p r e z e n t a i prin t e f a n W e s s e l e n y i , L a d i s l a u Teleki, La-
dislau Bethlen i Ludovic Nalczi; Saii l u t e r a n i a u delegat pe
Petru Weber, Samuil Conrad, doctorul Teutsch i Gheorghe

x
) K6vri,Erdely nevezetesebb csaldai, p. 20.
2
) Strnepotul primului guvernator Gheorghe Bnffy, tot cu numele
Gheorghe, a devenit i el g u v e r n a t o r a l T r a n s i l v a n i e i , ocupnd acest post
dela 17871823. (Cf. l u c r a r e a Guvernatorii Transilvaniei dela 1774 pn la
1867, d e H. K l i m a ) .
3
) Hermann, I, p . 1 0 8 .
Drauth, i a r Samuil Biro, G r i g o r e S n d o r , G a v r i l M a u r e r i G a -
vril G i d o f a l v i au fost r e p r e z e n t a n i i unitarienilor.
P r e e d i n t e l e acestei Deputaiuni a fost baronul t e f a n H a l l e r
de Hallerstein (Hallerko), pe c a r e l desemnase nc fostul gu
1
v e r n a t o r G h e o r g h e B n f f y ca succesor al s u ) .
t e f a n Haller, fiul lui Ioan H a l l e r i al Ecaterinei K o r n i s ,
s'a n s c u t pe la mijlocul veacului al X V I I - l e a . Fiul su, Ioan,
pe c a r e 1-a a v u t cu soia a treia, a devenit la 1 7 3 4 g u v e r n a t o r
al Transilvaniei.
D u p c e T r a n s i l v a n i a a j u n s e s e sub s t p n i r e a austriac, in
fluena vechii familii catolice Haller crescu, a a nct a l t u r i de
2
familia A p o r a v e a r o l de c o n d u c t o a r e a nobilimii catolice ).
t e f a n Haller, o fire p r e a panic, a ncercat n timpul guver
n r i i sale, de un an i ceva, s p r o t e j e z e p e catolici.
F a m i l i a sa a fost r i d i c a t la rangul de coni n anul 1 7 1 3 ,
3
f a p t ce se d a t o r e t e t o t r v n e i lui t e f a n H a l l e r ) . S p o r i r e a p r e s
tigiului familiei sale n'a mai a j u n s s'o v a d , cci la 2 M a i u 1 7 1 0
a m u r i t la Sibiu.
S u b g u v e r n a r e a sa r e v o l u i u n e a C u r u i l o r a fost lichidat
p r i n pacea de l a S a t u - M a r e (1 M a i 1 7 1 1 ) . R n i l e acestui r s -
boiu civil au fost f o a r t e g r a v e .
In a c e a s t e p o c de tranziie de p a t r u ani (17091712),
t e f a n H a l l e r a fost aproape un an g u v e r n a t o r i n t e r i m a r ( 1 5
Noemvrie 1 7 0 8 1 0 A u g . 1 7 0 9 ) , i a r d u p aceea, p n la m o a r
tea sa (2 M a i 1 7 1 0 ) a fost p r e e d i n t e l e Deputaiunei rii.
P n la r e n f i i n a r e a guvernului ( 1 7 1 3 ) , funciunea de p r e
edinte al Deputaiunii" a fost e x e r c i t a t de t e f a n W e s s e l e -
n y i (Mai 1 7 1 0 3 1 M a r t i e 1 7 1 3 ) .

*) C s e r e i , c o l . 422.
2
) Hermann, I, p , 4 9 .
3
) Archiv d. Wer. f. sieb. Landeskunde, 1 8 5 8 , III, p. 1 9 7 2 0 3 si 206
TEFAN WESSELENYI

Preedintele Deputaiunei rii


(17101713)

A l doilea i ultimul preedinte al acestei Deputaiuni a


fost baronul t e f a n W e s s e l e n y i de Hadad. A c e a s t familie no
bil i a r e obria n regiunea Nogradului, din Ungaria de Nord.
Ramura t r a n s i l v a n a familiei Wesselenyi, imigrat n
aceast a r pe la mijlocul veacului al X V I - l e a , s'a putut ridica
destul de r e p e d e la o t r e a p t social n a l t . La 1582 principele
t e f a n B t h o r i d r u i s e lui Francisc W e s s e l e n y i satele Hadad i
Jibu, o donaiune c a r e s'a transmis i urmailor.
S t r n e p o t u l su a fost P a v e l W e s s e l e n y i , t a t l lui t e f a n ,
viitorul preedinte al Deputaiunei rii. M a m a sa a fost S u -
sana, fiica lui P a v e l Beldi.
tefan Wesselenyi s'a nscut la 21 A u g u s t 1674 la G r i n d
(jud. T u r d a ) .
De timpuriu s'a convins de p u t e r e a s u p e r i o a r a A u s t r i a -
cilor i a r m a s fidel m p r a i l o r din Viena, cu toate c e r a
v l s t a r u l unei familii r e f o r m a t e . La 1699 numit p r e f e c t al j u d e
ului Solnocul-de-mijloc, merge p e n t r u cteva luni la Viena.
Revenind, se cstorete cu Ecaterina, fiica guvernatorului
Gheorghe Bnffy. D u p izbucnirea revoluiunei Curuilor, t e
fan Wesselenyi fu trimis cu scrisori, din partea guvernului
transilvan, la generalii Schlick i Herbeville. Misiunea era
1
riscat, d a r r e u e t e s'o ndeplineasc ).
P n l a r e v e n i r e a timpurilor mai linitite a r m a s la Sibiu,
iar d u p m o a r t e a guvernatorului Gheorghe B n f f y a devenit i
el m e m b r u al Deputaiunei rii. D u p m o a r t e a primului p r e e
2
dinte, t e f a n Haller, W e s s e l e n y i a devenit succesorul a c e s t u i a ) .
F a p t e nsemnate n'a putut s s v r e a s c n timpul scur
tei sale g u v e r n r i . Misiunea acestei Deputaiuni e r a s r e n t r o -

1
) Ferenczi, p. 2 1 .
2
) Cons. A u l i c de rsb. 1 7 1 0 , Iunie F / 4 1 3 R.
duc s t a r e a n o r m a l n T r a n s i l v a n i a l u p e u a r e a revoluiunei
lui Rkoczi.
L a Dieta din Noemvrie 1 7 1 2 , W e s s e l e n y i a ntrunit cele mai
multe voturi p e n t r u postul de guvernator. m p r a t u l C a r o l al
V l - l e a a a c o r d a t ns a c e a s t demnitate consilierului su Sigis-
1
mund K o r n i s , un nobil catolic ).
t e f a n W e s s e l e n y i a r m a s mai d e p a r t e m e m b r u al guver
nului, devenind i p r e e d i n t e l e Dietei. C a supus credincios al
m p r a t u l u i , a s t r u i t cu ali doi nobili nsemnai s fie p r i m i t
S a n c i u n e a P r a g m a t i c de c t r e Dieta t r a n s i l v a n , ceea ce s'a i
n t m p l a t l a 1 A p r i l i e 1 7 2 2 . Iscndu-se o c e a r t ntre baronul
W e s s e l e n y i i episwopul catolic M r t o n f f y , p e n t r u ocuparea lo
cului a l doilea n guvernul rii, cel din u r m a a v u t ctig de
2
cauz ).
Dup moartea guvernatorului Sigismund Kornis (1731),
W e s s e l e n y i a condus guvernul r i i ca membrul cel mai n v r s t
al acestuia, n calitate de preedinte, d e m n i t a t e pe c a r e a r e
mis-o, n Iulie 1 7 3 2 , generalului W a l l i s . Dieta rii, convocat
d e W a l l i s p e n t r u ziua de 1 4 F e b r u a r i e 1 7 3 3 l a Sibiu, a propus
i a r i trei calvini i trei catolici p e n t r u demnitatea de guverna
tor. Cele mai multe voturi l e - a ntrunit din nou t e f a n Wesse
3
lenyi ) .
C e r c u r i l e oficiale a l e Transilvaniei a t e p t a u cu n e r b d a r e
numirea lui n demnitatea de guvernator. In timp ce C u r t e a im
p e r i a l sta la ndoial pe cine s numeasc, tefan Wesselenyi
muri la C l u j i fu n m o r m n t a t l a J i b u .
Cu toate c t e f a n W e s s e l e n y i a fost un supus credincios
al Curii imperiale, totui se p a r e c din cauza religiei s a l e cal
vine, nu i s'a a c o r d a t nici n 1 7 1 3 , nici n 1 7 3 3 demnitatea de
guvernator.

!) Ibidem, 1713/319 E.
2
) Ferenczi, p. 33.
3
) Ferenczi, p. 3536. Dintre catolici: Wallis, 92 de voturi, tefan
Kornis, 79, David Petki, 71 de voturi. Dintre calvini: tefan Wesselenyi,
141 de voturi, Ladislau Kemeny, 1 2 9 i Gheorghe Bnffy, 121 de voturi-
P r i n numirea nobilului Sigismund K o r n i s ca g u v e r n a t o r al
Transilvaniei se ncepe o epoc nou, a n u m e a tendinelor de
catolicizare. Epoca de transiie cuprinde deci g u v e r n a r e a lui
B n f f y i a c t i v i t a t e a Deputaiunei r i i fiind c a r a c t e r i z a t p r i n
lupta ntre influena a u s t r i a c i cea turceasc n Transilvania.
S u b preedinia lui t e f a n W e s s e l e n y i , influena austriac a r e u
it s biruiasc definitiv.

SIGISMUND KORNIS

Guvernator
(17131731)

Dieta t r a n s i l v a n ntrunindu-se c t r e sfritul anului 1 7 1 2


l a Media, p e n t r u a j u r a c r e d i n m p r a t u l u i C a r o l al V l - l e a
i p e n t r u a ncepe din nou l u c r r i l e , a r e c o m a n d a t i candidaii
1
p e n t r u demnitatea de g u v e r n a t o r ) .
Este i n t e r e s a n t de tiut, c muli dintre nobili au fost de
p r e r e c acum c a n d i d a t u r a t n r u l u i A p a f i a r fi fost potrivit.
M a j o r i t a t e a d e p u t a i l o r ns n'au inut seam de aceast pro
punere, aa nct A p a f i nu a izbutit s figureze p r i n t r e candi
2
daii recomandai de D i e t ) .
De atunci nu se mai tie nimic despre v r e o ncercare de a
r e i n s t a l a pe fostul p r e t e n d e n t la scaunul Principatului transil
v a n . A p a f i al II-lea muri l a V i e n a n 1 7 1 6 .
Cei 6 candidai propui de Diet a u fost: t e f a n W e s s e l e n y i
( 1 4 2 de v o t u r i ) , Mihail Teleki ( 1 1 0 ) i Ludovic Bethlen (110),
din p a r t e a calvinilor; Gheorghe H a l l e r ( 1 2 9 ) , Mihail Mikes (122)
i t e f a n Cski ( 1 0 2 de v o t u r i ) , din p a r t e a catolicilor. ansele
cele mai m a r i le-a avut, d u p rezultatul acesta, t e f a n W e s s e
l e n y i , fostul preedinte al Deputaiunei rii. G e n e r a l u l - c o m a n -

x
) T e u t s c h , II, p . 5 0 .
2
) Cons. Aulic de rsb. 1713, Aprilie 3 1 9 E.
dant al Transilvaniei, S t e i n v i l l e , nemulumit ns de candidaii
1
diferitelor confesiuni, i-a d e c l a r a t pe toi i n c a p a b i l i ) .
P r i n t r ' u n r e s c r i p t i m p e r i a l din 3 1 M a r t i e 1 7 1 3 , m p r a t u l
C a r o l al V l - l e a numi ca g u v e r n a t o r pe Sigismund K o r n i s d e
2
Goncz-Ruszka, cu t o a t e c n u se a f l a p r i n t r e candidaii p r o p u i ) .
m p r a t u l a m o t i v a t a c e a s t h o t r r e prin faptul, c suveranul
r i i n u p o a t e fi silit s in s e a m de v o t u l Dietei i c, d a c
v r e a s r s p l t e a s c pe un nobil credincios i merituos, l p o a t e
instala i f r a cere consimmntul Dietei,
Sigismund K o r n i s e r a descendentul unei familii nobile din
comitatul A b a u j . La 5 Noemvrie 1 4 0 3 regele Sigismund confir
m a s e donaiunile familiei din Goncz-Ruszka, n acest comitat.
Dintre cei 4 f r a i pomenii n actul donaional, ultimul cu numele
de K o r n i s deveni cel mai i m p o r t a n t m e m b r u al familiei. Un u r
ma a l acestuia (Ioan) se mut, la nceputul veacului al X V T l e a ,
3
n T r a n s i l v a n i a ) .
T a t l guvernatorului, Sigismund K o r n i s a fost cpitanul
scaunului M u r e i a t r i t d e l a 1 6 4 1 p n la 1 6 8 3 . La 1 6 7 7 so
ia sa a doua, M r i a Cski, i-a nscut un fiu care a primit nu
mele t a t l u i su. L a 1 6 9 6 un r e p r e z e n t a n t al familiei primi tit
lul de baron, i a r p r i n t r ' u n edict imperial fraii Sigismund i t e
fan au fost ridicai la rangul de coni (28 Octomvrie 1 7 1 2 ) .
S c u r t timp d u p numirea sa ca m e m b r u al Deputaiunei
rii, K o r n i s a p l e c a t la Viena, unde r m a s e 3 ani, ocupnd d e l a
4
1 7 1 0 1 7 1 3 funciunea de consilier intim la C u r t e a i m p e r i a l )
A j u n g n d v e s t e a d e s p r e numirea lui K o r n i s ca g u v e r n a t o r
al Transilvaniei, civa nobili au n d r z n i t s p r o t e s t e z e mpo
t r i v a acestei m e t o d e de numire, n e u z i t a t p n atunci. P r o t e s
5
tul a r m a s ns f r nici o u r m a r e ) .
In A p r i l i e 1 7 1 3 primi K o r n i s p o r u n c s plece n T r a n s i l -

*) F e r e n c z i , p . 2 7 .
2
) Cons. Aulic de rsb. 1713, Aprilie 373 R.
3
) Siebmacher, IV/12, p. 9293.
4
) Ferenczi, p. 33.
5
) C o n s . A u l i c d e r s b . 1 7 1 3 , A p r . 3 0 8 R.
vania, i a r cu p r i l e j u l c l t o r i e i s supravegheze i un t r a n s p o r t
de arme, destinate p e n t r u aceast a r . nainte de a s e ntoarce
n a r , mulumete Consiliului A u l i c de rsboiu p e n t r u protec-
iunea d a t cu ocaziunea numirii s a l e ca guvernator, rugndu-1
s-1 p r o t e j e z e i mai d e p a r t e n inteniunile sale pentru noua
1
ornduire a Transilvaniei ).
I n s t a l a r e a lui a a v u t loc numai la 1 Iulie 1713. D e s p r e acest
eveniment, generalul S t e i n v i l l e a r a p o r t a t l a V i e n a c festivita
tea i n s t a l r i i s'a p e t r e c u t n deplin ordine.
Noul g u v e r n a t o r s'a dovedit un om foarte energic, cu ten
dine de g u v e r n a r e absolutist. n c n a n u l 1 7 1 1 , ca membru
al Deputaiunei rii, el a v e a m e r e u certuri cu mebri S a i ai
2
acesteia, n e v r n d s d e a onoruri unor b u r g h e z i ) .
Nici cu generalul-comandant Steinville n'a a v u t legturi
amicale, cu toate c acesta din u r m primise p o r u n c strict de
3
a cultiva reliiuni bune cu K o r n i s ) . S e a c u z a r reciproc l a C u r t e a
din Viena. G e n e r a l u l S t e i n v i l l e r a p o r t a s e Consiliului A u l i c de
rsboiu c d u p t e r m i n a r e a sesiunii Dietei, g u v e r n a t o r u l i mem
brii guvernului au p l e c a t n toate p r i l e rii, f r s nainteze
p r o t o c o a l e l e d i f e r i t e l o r edine a l e Dietei. L a r n d u l s u Kor
nis s'a plns l a Viena, c generalul S t e i n v i l l e a r fi schimbat n
mod a r b i t r a r dispoziiunile guvernului l u a t e n p r i v i n a ncar-
4
t i r u i r i l o r d e i a r n a l e s o l d a i l o r ) . In Iunie 1 7 1 6 K o r n i s se p l n s e
c i s'a l u a t garda. S t e i n v i l l e r u g a t s r a p o r t e z e , r s p u n s e p r i n -
tr'un r e f e r a t amnunit, a d r e s a t Consiliului A u l i c de rsboiu, c
se m i r de p l n g e r e a lui K o r n i s , c a r e este nentemeiat, p e n t r u -
c amndoi locuind n p i a a p r i n c i p a l din Sibiu garda e r a co
mun. C t l p r i v e t e pe guvernator, acesta primete toate ono
r u r i l e cuvenite, i a r el (Steinville) i v a d a silina s t r i a s c
5
n r e l a i u n i l e c e l e m a i bune cu K o r n i s ) .

*) C o n s . A u l i c d e r s b . 1 7 1 3 , A p r . 3 2 2 E i 3 2 4 R.
2
) Ibidem, 1 7 1 1 , M a i 3 9 6 E.
3
) Ibidem, 1 7 1 5 , M a r t . 3 3 5 E.
4
) Ibidem, 1 7 1 3 , S e p t . 3 7 6 E, 1 7 1 4 , D e c . 1 3 6 9 R.
B
) Cons. A u l i c de rsb. 1 7 1 6 , Iulie 1 5 2 E.
A c e s t e certuri se in l a n p n n anul 1 7 2 1 , cnd guverna-
1
t o r u K o r n i s primete n mod excepional o gard de onoare ).
Din cauza ciumei, c a r e bntuia n T r a n s i l v a n i a ( 1 7 1 7 1 7 1 9 ) ,
mai ales n o r a e l e Sibiu i B r a o v , guvernatorul K o r n i s se m u t
2
cu membrii guvernului la C l u j ) .
Un f a p t de o e x t r e m i m p o r t a n este e x p r o p r i e r e a biseri
cilor necatolice, care, nceput la civa ani d u p r e v e n i r e a A u s -
t r i a c i l o r n T r a n s i l v a n i a , fusese n t r e r u p t din cauza sbucium-
r i l o r deslnuite d e Curui. A c u m , sub imboldul guvernatorului
catolic K o r n i s i a l g e n e r a l i l o r austriaci, s'au s v r i t o seam
de nelegiuiri mpotriva c e l o r l a l t e confesiuni.
D u p un i n t e r v a l de 1 6 0 de ani, episcopatul catolic transil
v a n a fost restabilit. n ziua de 19 Februarie 1716, baronul
G h e o r g h e M r t o n f f y , fostul p a r o h din Strigoniu, e i n s t a l a t episcop
3
catolic al Transilvaniei, la A l b a - I u l i a ) . G u v e r n a t o r u l Sigismund
K o r n i s i g e n e r a l u l - c o m a n d a n t S t e i n v i l l e a u fost prezeni la so
l e m n i t a t e a aceasta, prin care se inaugura o e r nou n istoria
bisericeasc a Transilvaniei. Iezuiii e r a u de p r e r e c, d a c l e
v o r sta l a n d e m n bisericile necesare, recatolicizarea v a da
r e z u l t a t e l e cele mai bune. C t e v a zile nainte de i n s t a l a r e a nou
lui episcop catolic, c a t e d r a l a veche din A l b a - I u l i a a fost l u a t
d e l a calvini i d a t catolicilor.
S c u r t timp d u p aceasta, p i r la fel i unitarienii din C l u j .
Biserica cea m a r e din p i a a oraului le-a fost smuls cu f o r a
4
a r m a t , n ziua d e 3 0 M a r t i e 1 7 1 6 ) .
La e x e c u t a r e a ordinului de e x p r o p r i e r e , generalul S t e i n v i l l e
a. fost de f a , a t t l a A l b a - I u l i a , c t i la C l u j . n 1 7 2 5 iezuiii
au ocupat i biserica r e f o r m a t din B l a j , p r e d n d - o mai trziu
R o m n i l o r greco-catolici, care i-au mutat scaunul episcopal
5
-acolo ).

x
) Ibidem, 1 7 1 7 , A u g . 3 1 4 E si 1 7 2 1 , I u l i e , 6 5 7 E.
2
) K v r i , V I , p. 3 .
3
) Teutsch, II, p . 6 0 .
"*) T e u t s c h , II, p . 6 1 ,
5
) Archiv d. Ver. f. sieb. Landeskunde, 1 8 6 6 , V I I , pag. 4 3 .
T e r o a r e a , o d a t deslnuit, s'a r s p n d i t i n o r a e l e l o
cuite de Saii luterani. P e n t r u ofieri, soldai i civa A u s t r i a c i
catolici, se ceruse d e l a sfatul oraului Sibiu o biseric. Neastm
p r a i , iezuiii au c e r u t un t e r e n n p i a a Sibiului, p e n t r u a c l d i
acolo o biseric nou. Conductorii oraului, nfricoai de noul
c o m a n d a n t Virmont, au p r e d a t terenul necesar, pe c a r e se a f l
1
p n n ziua d e astzi biserica romano-catolic (1721) ).
La B r a o v , generalul S t e i n v i l l e ceru, c t r e sfritul anului
1 7 1 6 , biserica din s t r a d a Sf. loan, pe care sfatul o p r e d imediat.
V r n d s fac mai trziu un schimb, Saii a u p r e d a t nc o bi
seric, m p r e u n cu fosta m n s t i r e . Iezuiilor ns, a j u t a i de
comandantul Braovului, le-au r m a s ambele biserici. La Bis
tria, Sighioara, M e d i a i n c e l e l a l t e o r a e a l e Transilvaniei,
2
n c e r c r i l e catolicilor a u fost ncoronate de s u c c e s ) .
P a r a l e l cu aceste e x p r o p r i e r i f o r a t e ncepe i proselitis-
mul religios. In comunitile oraelor, catolicii au cerut s fie
alei r e p r e z e n t a n i de ai lor. La B r a o v , de exemplu, un S a s cu
numele D r a u t h trecuse la catolicism, p e n t r u a scpa de pe
d e a p s a p r i m i t n u r m a unui delict. D u p c e locuise ctva timp
la Viena, se ntoarse la B r a o v cu recomandaiuni d e l a guverna
torul K o r n i s i fu primit n comunitatea oreneasc.
Din c a u z a l u r i i bisericilor, K o r n i s s'a c e r t a t chiar cu ge
n e r a l u l Konigsegg. A c e s t a ntr'un r a p o r t se plnse mpotriva
guvernatorului, spunnd c a r fi delclarat minoriilor din Bis
tria, c numai i n t e r v e n i u n e a guvernatorului are importan
3
i a r g e n e r a l u l - c o m a n d a n t n u a r e d r e p t u l de a p r e d a biserici ).
Un a l t e v e n i m e n t i m p o r t a n t n timpul g u v e r n r i i lui K o r n i s
a fost ridicarea fortificaiunilor noui din A l b a - I u l i a . Zidirea a
fost h o t r t n Dieta din 1 7 1 2 , l u c r r i l e au nceput ns numai
la 1 7 1 5 i s'au t e r m i n a t n 1 7 1 9 . La solemnitatea punerii pietrii
f u n d a m e n t a l e au asistat i conductorii P r i n c i p a t u l u i t r a n s i l v a n .

1
) T e u t s c h , II, p . 6 2 6 3 .
2
) Teutsch, II, p. 6 5 7 0 .
3
) C o n s . A u l i c d e r s b . 1 7 2 4 , Oct. 4 6 9 E.
C u un topor de argint n m n , S t e i n v i l l e mai nti, iar d u p el
guvernatorul K o r n i s , au s v r i t gestul simbolic obinuit la n
1
ceputul lucrrilor ).
Tot sub g u v e r n a r e a lui K o r n i s , Dieta Transilvaniei a accep
tat, la 1 A p r i l i e 1 7 2 2 , S a n c i u n e a P r a g m a t i c . P e n t r u accepta
2
r e a ei, K o r n i s f c u s e o v i e p r o p a g a n d ) .
P e n t r u ca guvernul s r m n la C l u j , K o r n i s ntocmete
l a 2 7 S e p t e m v r i e 1 7 2 7 un r a p o r t , nirnd a r g u m e n t e l e n fa
v o a r e a C l u j u l u i : situaiunea geografic c e n t r a l i chiar s t a r e a
3
s a n i t a r a r fi fost d u p opinia lui mai bun dect la S i b i u ) .
P e n t r u c a r a c t e r u l absolutist al lui K o r n i s sunt r e m a r c a b i l e
d e s b t e n l e n Diet, unde prin energia sa a p u t u t s nving, de
mai m u l t e ori, opoziia cea mai d r z . Dietele n t r u n i t e p e n t r u
a desbate chestiunile financiare n'au putut ajunge l a nici un r e
zultat. C n d e r a u de a c o r d nobilii i Secuii, se m p o t r i v e a u Saii.
Fiecare naiune" c e r e a r e s p e c t a r e a d r e p t u r i l o r ei i voia s
p l t e a s c numai un minimum din suma c e r u t . V z n d guverna
torul c n u ajunge la nici un rezultat, a o r d o n a t p u r i simplu
mprirea sumei necesare, comunicnd fiecrei naiuni cifra
p r o p o r i o n a l respectiv. Dieta din 1 7 2 7 a rugat chiar pe gu
v e r n a t o r s f a c el m p r i r e a aceasta. A d e s e o r i a stabilit chiar
i naiunii" sseti suma ce trebuia s p l t e a s c fiecare scaun.
Saii intimidai, ncercnd s liniteasc cu d a r u r i p e K o r n i s ,
au a j u n s l a un r e z u l t a t i mai defavorabil. D u p c e i-au d a t 1 0 0
de t a l e r i , c t e v a zile mai trziu au fost nevoii s p l t e a s c cu
4
1 0 . 0 0 0 de fl. impozit mai m u l t ) .
C u t o a t e c s'a e x p r i m a t f a v o r a b i l d e s p r e cele trei na
iuni", totui a r m a s un catolic credincios i bun instrument al
politicii absolutiste vieneze. Pentru caracterul su drz sunt
concludente conflictele ieite din chestiunile de protocol i a t a
c u r i l e n contra a c e l o r a , c a r e nu conveneau combinaiunilor sale

1
) Hermann, I, p . 1 4 8 .
2
) Ferenczi, p. 3 3 .
3
) Cons. A u l i c de rsb. 1728, Sept. 4 8 3 / 1 0 7 E.
4
) Teutsch, II, p. 5 6 5 7
politice. A cultivat relaiuni bune i cu P r i n u l Eugen, cernd
1
c t e o d a t i i n t e r v e n i u n e a l u i ) .
L a D i e t a din 1 7 3 0 K o r n i s a cerut s fie eliminate unele arti
cole din vechea constituie a rii, c a r e nu p l c e a u catolicilor. C u
toate c a a m e n i n a t p e calvini, ct i p e Sai, de d a t a a c e a s t a
2
n'a reuit, a a nct proiectul iezuiilor n a putut fi v o t a t ) .
R s p u n s u l a t e p t a t d e l a Viena, n chestiunea m u t r i i gu
v e r n u l u i l a C l u j fu amnat.
In acest timp guvernatorul Sigismund K o r n i s muri n
3
noaptea de 1 4 spre 1 5 Decemvrie 1731 ).
G e n e r a l u l - c o m a n d a n t de atunci, Francisc W a l l i s , a f l n d de
m o a r t e a lui K o r n i s , a a n u n a t imediat acest eveniment la V i e n a .
In acela timp a o r d o n a t ca toi membri guvernului s se ntru
4
n e a s c de a c u m nainte l a S i b i u ) . Curtea vienez acceptnd
aceast p r o p u n e r e , a o r d o n a t ca generalul W a l l i s s fie i n s t a l a t
5
ca p r e e d i n t e al guvernului, ceea ce s'a i f c u t n Iulie 1 7 3 2 ) .
D u p m o a r t e a lui K o r n i s , p n cnd fu introdus W a l l i s n
funciunea de preedinte, n fruntea guvernului a stat tefan
Wesselenyi.

FRANCISC ANTON W A L L I S

Preedinte al guvernului i general-comandant


(173217'34)

Intre g u v e r n a r e a lung a lui Sigismund K o r n i s i cea a lui


Ioan H a l l e r se i n t e r c a l e a z un i n t e r v a l de peste doi ani, cnd
T r a n s i l v a n i a nu a r e un g u v e r n a t o r p r o p r i u zis, ci generalul-
comandant Francisc A n t o n P a v e l , Conte de W a l l i s , conduce n
mod i n t e r i m a r i guvernul, ca p r e e d i n t e a l acestuia. El a fost

*) C o n s . A u l i c d e r s b . 1 7 2 3 , D e c . 1 3 2 0 E.
2
) T e u t s c h , I I , p. 7 0 7 4 .
3
j Benk, II, p . 2 4 .
4
) C o n s . A u l i c d e r s b . 1 7 3 2 , Ian. 7 0 R i 74 E.
5
) Ferenczi, p. 3 5 3 6 .
primul general-comandant, care a deinut n mod p r o v i z o r i u i
funciunea de g u v e r n a t o r .
D u p m o a r t e a lui K o r n i s , W a l l i s , n calitate d e preedinte
al guvernului, convoc Dieta rii l a Sibiu, n 1 7 3 3 , p e n t r u ca
s se p r o p u n c a n d i d a t u r i l e n e c e s a r e mplinirii postului v a c a n t .
La alegerea aceasta reuete ns baronul r e f o r m a t t e f a n W e s -
selenyi, cu 1 4 1 de voturi, pe cnd catolicul W a l l i s obine numai
9 2 de voturi. Totui cel din u r m a mai r m a s preedinte al gu
vernului, d e o a r e c e C u r t e a i m p e r i a l , indispus de alegerea cal
vinului W e s s e l e n y i , a t r g n a t n u m i r e a lui, a a nct a mu
1
rit n 1 7 3 4 , f r s d e v i n g u v e r n a t o r ) .
F a m i l i a W a l l i s e r a o r a m u r a familiei W a l s h din I r l a n d a ,
n c a r e a r a v e a posesiuni imense. Din cauza c e r t u r i l o r reli
gioase muli membri a i familiei au p r e f e r a t s se mute pe con
tinent. R i c h a r d W a l s h a m u r i t n u r m a r n i l o r primite n l u p t a
d e l a Liitzen ( 1 6 3 2 ) . Urmaii acestuia, scriindu-i mai t r z i u nu
mele sub forma , , W a l l i s " , a u primit posesiuni n Boemia i M o -
r a v i a . In secolul al X V I I - l e a familia s'a m p r i t n dou r a
muri: una, numit cea veche sau boem, i c e a l a l t , zis cea
2
t n r , sau b o e m o - m o r a v ) .
F r a n c i s c A n t o n P a vel W a l l i s s'a n s c u t la 1 6 7 5 i a fost
al doilea fiu a l lui Ernest Gheorghe, ntemeietorul spiei vechi.
T n r u l W a l l i s , i n t r n d n serviciul m p r a t u l u i a fost ridicat,
n 1 7 0 8 , la rangul de general. L a 1 7 2 3 devine membru al Con
siliului A u l i c de rsboiu, p e n t r u ca la 6 O c t o m v r i e 1 7 2 9 s a j u n g
u r m a u l generalului Tige n T r a n s i l v a n i a . El a fost tot o d a t
3
i d i r e c t o r s u p r e m " (Oberdirektor) al O l t e n i e i ) . n Iulie 1 7 3 2
4
a fost numit preedinte a l guvernului t r a n s i l v a n ) . n absena
lui W a l l i s preedinia guvernului a fost deinut de episcopul
5
catolic S o r g e r ) .

x
) Ferenczi, p. 3336.
2
) Siebmacher, I V / 1 0 , p. 173174.
3
) Siebmacher, IV/10, p. 5860.
*) C o n s . A u l i c , d e r s b . 1 7 3 2 , Iulie, 1 2 8 3 E i 7 6 7 R.
Aulic de r s b . 1 7 3 2 , Ian. 7 4 E.
Sediul guvernului a r m a s , din cauza comandantului W a l l i s ,
d e o c a m d a t la Sibiu.
A c t i v i t a t e a sa ca preedinte al guvernului t r a n s i l v a n nu
este p r e a nsemnat. n cursul g u v e r n r i i sale W a l l i s a s p r i j i n i t
n l a r g m s u r pe catolici, fiind un bun prieten al iezuiilor,
Relaiunile lui W a l l i s cu Saii luterani e r a u f o a r t e ncordate, d e
o a r e c e g e n e r a l u l - c o m a n d a n t c e r e a r e s p e c t a r e a strict a s r b
torilor catolice. S u b p a t r o n a j u l lui noua biseric catolic, si
t u a t n centrul oraului Sibiu, fu sfinit n anul 1 7 3 3 . n anul
u r m t o r , cu a j u t o r u l lui W a l l i s , catolicii a u ridicat n mijlocul
1
pieii m a r i din Sibiu statuia lui Nepomuk ), un sfnt catolic de
orgine ceh. A v n d moiile n Boemia, familia lui W a l l i s trebue
s fie considerat ca o familie ceh, ceea ce e x p l i c i p r e d i l e c
ia generalului p e n t r u susnumitul sfnt, ucis la P r a g a n 1 3 9 3 d e
oamenii regelui V l a d i s l a v II al Boemiei.
n a f a r de aceasta W a l l i s a mai sprijinit i pe Romnii din
T r a n s i l v a n i a . P r i n t r ' o atitudine mai binevoitoare a v r u t s n r
dcineze catolicismul i la Romni. Acetia, ncepnd a p r o x i m a
tiv cu anul 1 7 3 0 , a u pornit o vie campanie p e n t r u m b u n t i r e a
soartei lor.
n A p r i l i e 1 7 3 2 gsim o nsemnare, n c a r e se amintete
e x p e d i e r e a unui ordin c t r e W a l l i s , n c a r e generalul este s f
tuit s a j u t e pe episcopul unit Inoceniu M i c u - K l e i n din F g
2
ra, ceea ce se r e f e r probabil l a l u p t a acestuia cu o r t o d o c i i ) .
Nemulumirile p r e o i l o r unii, cari se v e d e a u nelai n a t e p
t r i l e lor, sporind din ce n ce, n A p r i l i e 1 7 3 3 se numesc dou
comisiuni p e n t r u a examina petiiunile acestei preoimi i plnge
rile districtului F g r a , W a l l i s fiind numit p r e e d i n t e l e aces
3
t o r comisiuni ).
n timpul acesta Romnii din Scheii B r a o v u l u i a u d e s l n -
uit un atac vehement mpotriva sfatului ssesc din acel o r a ,
a v n d ca ultim i n t s cucereasc c e t e n i a n o r a e l e locuite

*) T e u t s c h , II, p. 6 4 .
2
) Consiliul A u l i c d e r s b o i u , 1 7 3 2 , A p r . 3 9 3 R.
3
) Ibidem, 1733, A p r . 510 R.
d e S a i i s intre n b r e s l e l e acestora, l u c r u ce le e r a interzis
p n atunci. n generalul W a l l i s au p u t u t gsi un bun sprijini
tor. B a z n d u - s e p e ordinul imperial din 1 8 M a i 1 7 3 5 , W a l l i s a
dispus ca petiiunile R o m n i l o r s-i fie trimise direct, i a r el u r m a
s le e x p e d i e z e Consiliului de rsboiu.
Romnii din cheii B r a o v u l u i , bucurndu-se de acest spri
jin, au naintat mai multe cereri.
S c u r t timp d u p aceasta W a l l i s muri. In u r m a d e s p r i r i i
celor dou funciuni, Romnii au p i e r d u t s p r i j i n u l comandantului,
1
cci nobilul Ioan H a l l e r nu s'a mai ocupat de chestiunile lor ).
La nceputul anului 1 7 3 4 s'a r s p n d i t t i r e a c m p r a t u l
v r e a s instaleze din nou u n guvernator. Dieta Transilvaniei,
c a r e d e l a 1 7 3 0 se ntrunise n mod neregulat, a n m n a t genera
lului un memoriu, n c a r e se a r a t m u l u m i t cu g u v e r n a r e a lui.
2
A c e s t a s'a grbit s-1 trimit Consiliului A u l i c d e r s b o i u ) .
Apreciindu-i activitatea cu p r e a puin modestie, Wallis
cerea n Decemvrie 1 7 3 3 s fie r i d i c a t l a rangul de Feldzeug-
3
meister", ceea ce s'a i n t m p l a t n M a r t i e 1 7 3 4 ) .
In a c e l a a n ns cele d o u funciuni importante au fost
desprite din nou. In funciunea de g u v e r n a t o r a urmat, la
1 7 3 4 , nobilul catolic Ioan Haller. W a l l i s a r m a s numai coman
d a n t a l t r u p e l o r din T r a n s i l v a n i a . S i t u a i u n e a dintre A u s t r i a i
Turcia devenind atunci din ce n ce mai dificil, se atepta, l a
1 7 3 4 , o n v l i r e a T t a r i l o r . P e n t r u a-i respinge W a l l i s ncepu
s se pregteasc, r a p o r t n d l a Y i e n a r e z u l t a t e l e obinute d e l a
spionii a n g a j a i de A u s t r i a n Turcia. El a n t r e p r i n s i calatorii
4
de inspecii prin T r a n s i l v a n i a i O l t e n i a ) .
I n t r ' a d e v r n anul 1 7 3 6 izbucni un nou rsboiu a u s t r o - t u r c .
P e n t r u a a j u t a pe generalul Seckendorf, n campania s a n con
t r a Turcilor din Serbia, W a l l i s a trecut i el cu a r m a t a n M u n
tenia, u n d e a ocupat unele puncte. Respins ns de t r u p e l e p r i n -

Hermann, I, p. 187198.
2
) C o n s . A u l i c d e r s b . 1 7 3 4 , Ian. 1 6 4 E.
3
) Ibidem, 1 7 3 3 Dec. 2 2 1 0 E. i 1734 Mart. 692 E.
*) Ibidem, 1732, Aug. 1 3 8 9 E. i Nov. 1 8 9 7 E.
cipale turceti, a fost btut, p i e r z n d C r a i o v a i a p o i a fost
nevoit s se r e t r a g . Imbolnvindu-se n a c e a s t campanie, nu
s'a mai p u t u t reface. S o l d a i i si l - a u dus g r a v b o l n a v l a Sibiu,
1
unde a m u r i t n ziua d e 2 8 S e p t e m v r i e 1 7 3 7 ) .
D u p m o a r t e a sa s'a r s p n d i t svonul c s'ar fi o t r v i t de
frica v r e u n e i p e d e p s e din p a r t e a C u r i i imperiale, suspectat, c
a r fi n t r a t n legturi secrete cu Turcii. Consiliul A u l i c de r s -
boiu, c a r e a cercetat a c e a s t a f a c e r e , n'a p u t u t s a j u n g l a un
2
rezultat precis ).
W a l l i s a fost primul general n Transilvania, c a r e a ocupat
n acel timp i preedinia guvernului. C r m u i r e a lui a putut s
serveasc, mai trziu, c a pild, cnd C u r t e a i m p e r i a l v a fi ne
3
v o i t s r e c u r g din nou l a astfel e> metode d e g u v e r n a r e ) .

IOAN HALLER
Guvernator
(17341755)

Succesorul generalului W a l l i s , n demnitatea de g u v e r n a t o r


al Transilvaniei, a fost contele Ioan H a l l e r d e Hallerstein (Hal-
l e r k o ) . A crmuit timp de 21 de ani Principatul. S e poate afirma
c g u v e r n a r e a sa lung a fost foarte linitit, p e n t r u a nu spune
nensemnat.
Obria acestei familii vechi se a f l n G e r m a n i a . In seco
lul a l X V - l e a este menionat la Niirnberg un o a r e c a r e R u p r e c h t
Haller, comandant n miliia oraului, a p a r i n n d uneia d i n t r e
c e l e mai nsemnate familii burgheze. Fiul acestuia emigreaz la
Buda, devenind acolo, mai trziu, n a l t funcionar regal. Trei din
cei p a t r u fii ai si a u venit n Transilvania, cel mai nsemnat fiind
4
Petru Haller ).

J
) Hermann, I, p . 1 9 4 ( d a t a d e 2 8 O c t . 1 7 3 7 e g r e i t ) .
2
) Cons. Aulic d e r s b . 1 7 3 7 , Oct. 1 0 2 4 E.
3
) Instalarea generalilor Buccow, Hadik i O'Donell n funcia de
preedini ai guvernului transilvan.
4
) Archiv d. Ver. t. sieb. Landeskunde, 1 8 5 8 , III, p. 195198.
Sub domnia m p r a t u l u i F e r d i n a n d I a fost a d m i n i s t r a t o r u l
minelor de a u r i d e a r g i n t i al ocnelor de s a r e a r e n d a t e boga
tei familii Fugger din A u g s b u r g . D u p ce se c s t o r i cu M a r
gareta, fiica judelui ssesc S c h i r m e r din B r a o v , a u r m a t c a r i e r a
obinuit p e n t r u un funcionar public. A l e s de mai m u l t e ori n
comunitatea i n sfatul d e conducere al oraului Sibiu, a devenit
mai trziu i p r i m a r a l acestui ora, i a r d u p a c e a s t a c h i a r jude
regesc al S a i l o r ( 1 5 5 6 ) , A fost i sftuitorul reginei Isabella
i a fiului ei, Ioan Sigismund. O n o r u r i l e cele mai m a r i l e - a p r i
mit sub scurta c r m u i r e a m p r a t u l u i F e r d i n a n d n Transil
1
vania, o s t p n i r e care nu s'a p u t u t ns m e n i n e ) .
La m o a r t e a sa Petru Haller ( 1 5 6 9 ) a l s a t doi fii, din a
doua c s t o r i e cu Ecaterina, fiica lui P a v e l K e m e n y . A c e t i a a u
fost G a v r i l i Mihail. Primul a fost mai nsemnat. P r i n c s t o r i a
acestuia i a fiilor si cu fete nobile maghiare, a c e a s t r a m u r
a familiei s'a maghiarizat complet. S t r n e p o t u l acestui Gavril
H a l l e r a fost tefan Haller, preedintele Deputaiunei rii,
d u p r e v o l t a C u r u i l o r . A l doilea, din cei trei fii ai si, a fost
Ioan Haller, g u v e r n a t o r u l Transilvaniei din anii 17341755.
Ioan H a l l e r s'a nscut la 1 6 9 2 . In tineree a stat m u l t la
Viena, unde s'a c s t o r i t cu S o f i a Daniel, c a r e i-a n s c u t p a t r u
fiice, a a nct el a fost ultimul v l s t a r b r b t e s c al acestei
ramuri. n a i n t e de a deveni g u v e r n a t o r a fost p r i m - j u d e regesc
2
a l S e c u i l o r din scaunul Ciucului ).
Dieta T r a n s i l v a n i e i ntrunit n anul 1 7 3 4 , a p r o p u s can
didaturile t r a d i i o n a l e p e n t r u postul de guvernator. m p r a t u l
nerespectnd ns candidaii propui, a numit ca g u v e r n a t o r p e
Ioan Haller, ceea ce a fost o v i o l a r e a legilor rii, p r a c t i c a t
ntr'un mod a s e m n t o r i la n u m i r e a lui Sigismund Kornis.
I n s t a l a r e a solemn a lui Haller a a v u t l o c n ziua de 2 Decem
v r i e 1 7 3 4 . J u r m n t u l de fidelitate, depus n sunete de salve,
a v u n formula lui ceva nou; lipsea partea. n c a r e guvernatorul

1) Teutsch, I, p . 2 7 0 2 7 9 .
2
) Archiv d. Ver. f. sieb. Landeskunde, 1 8 5 8 , III, p . 1 9 7 1 9 8 .
se obliga s respecte cele p a t r u religii recepte" i legile t r a
1
diionale a l e r i i ) .
A c e a s t nou m e t o d de i n s t a l a r e a guvernatorului a in
dignat pe conductorii politici ai Transilvaniei. Din cauza timi
ditii guvernatorului, conducerea r i i deveni din ce n ce mai
m u l t un exponent a l cancelariei aulice vieneze, Neavnd iniia
t i v p r o p r i e , s'a supus o r d i n e l o r imperiale, chiar cnd e l e vio
l a u i n t e r e s e l e rii. A c e a s t slbiciune a fost cauza m u l t o r con
2
flicte ntre el i nobili, c r o r a n u le convenea noua s i t u a i u n e ) .
P r o f i t n d de slbiciunea g u v e r n a t o r u l u i i intenionnd s-i
subordoneze n totul conducerea politic a Transilvaniei, Viena
c u t a prin r e p r e z e n t a n i i ei oficiali g e n e r a l u l - c o m a n d a n t i
ceilali ofieri i funcionari publici s scad i m p o r t a n a gu
v e r n a t o r u l u i . A s t f e l de procedee l silir a t t pe Haller, ct i
guvernul provinciei, s se p l n g Curii imperiale. In u n a din
p r i m e l e scrisori, pe c a r e H a l l e r a trimis-o la Viena, se plngea
c nu i se d g a r d a cuvenit. La nceput a r fi a v u t un subofier
i mai muli soldai, c a r e - i p r e z e n t a u onorurile, pe cnd acum
un singur individ" i le prezint. W a l l i s primi ns c h i a r n acel
3
timp ordin de a restabili grada, a a cum e r a n timpul lui K o r n i s ) .
D e s p r i r e a funciunilor g u v e r n a m e n t a l e d e cele a l e coman
dantului a p r o g r e s a t f o a r t e anevoios. G e n e r a l u l W a l l i s , s u p r a t
p e n t r u r e t r a g e r e a demnitii de preedinte al guvernului, scria
la V i e n a c guvernul t r a t e a z chestiuni importante, f r a mai
4
c e r e i p r e r e a s a ) . G e n e r a l u l - o o r n a n d a n t f c e a i el l u c r u r i
ce nu c d e a u n competena sa, cari au d e t e r m i n a t p l n g e r e a gu
v e r n a t o r u l u i la V i e n a . P e n t r u d e z v i n o v i r e a sa W a l l i s a d r e s ,
n M a r t i e 1 7 3 6 , un r a p o r t Consiliului de rsboiu, aprndu-se
m p o t r i v a nvinuirilor indicate din p a r t e a guvernatorului.
C a s scape de amestecul generalului n t r e b i l e s a l e guver
nul c e r u din nou (Decemvrie 1 7 3 5 ) consimmntul Consiliului

J
) Archiv d. Ver. f. sieb. Landeskunde, 1880, X V I , p. 7 1 .
a
) Ibidem, p. 120122.
3
) C o n s . A u l i c d e r s b o i u , 1 7 3 5 , A p r . 7 5 6 E si 1 7 3 5 , M a r t . 4 5 4 R.
4
) Ibidem, 1 7 3 5 , Nov. 1 7 7 0 R.
de rsboiu, pentru a se muta la Cluj, ns nici de data aceasta
nu primi nici un rspuns. Cnd membrii guvernului au cerut
prerea noului general-comandant al Transilvaniei, contele de
Lobkowitz, despre o eventual mutare a guvernului dela Sibiu
la Media, generalul s'a opus acestui plan. In luna urmtoare
guvernul se mut, totui, pentru scurt timp la Sebe, rezidnd
1
acolo, pe cnd guvernatorul Haller sttea n Cisndie ).
Prin nfiinarea comisariatului rii (Landeskommissariat),
autoritatea guvernului fu micorat din nou. Odat cu venirea
trupelor imperiale se nfiina i funciunea de comisar pentru
nlesnirea aprovizionrii i a ncartiruirii. Acesta a fost nce
putul biroului comisarial, cruia i s'a dat mai trziu i atribuiu-
2
nea de a revizui toate socotelile Naiunilor" ).
Haller n'a vrut s ia o atitudine hotrt fa de aceast
instituiune, prefernd s accepte prerile tuturora.
Pe timpul domniei mpratului Carol al Vl-lea, Haller primi
moia Deva, cu excepia cetii, a crei garnizoan i-a cauzat
multe necazuri i certuri. In 1 7 4 4 se plngea c soldaii cetii
8
Deva fac multe stricciuni pe moia sa ). Iar n 1 7 4 8 guvernato
rul a adresat Consiliului aulic de rsboiu un lung raport, -acu
znd pe un caporal din garda cetii Deva, care vnduse n
cetate buturi spirtoase, pgubind prin aceasta pe locuitorii de
4
sub autoritatea sa ).
In Consiliul aulic de rsboiu, desibtndu-se diferite pln
geri, generalul Cernin i exprim mirarea pentru atitudinea
ncpinat a guvernatorului, care nu poate fi ndrumat s aib
5
o ncredere mai mare n generalul-comandant din Transilvania ).
In anul 1 7 4 2 Haller a zdrnicit alegerea primarului lute
ran al oraului Sibiu, Mihail Czekelius, n locul comitelui ssesc
decedat, Simon Baussnern. Din cauza uneltirilor guvernatoru-

C o n s , A u l i c d e r s b o i u , 1 7 3 5 , Dec. 2 3 1 1 E, 1 7 3 8 , Iul. 1 9 8 4 E, 1 7 3 8 ,
Aug. 2 1 7 9 E.
2
) Teutsch, I I , p. 7879.
3
) C o n s . A u l i c d e r s b . 1 7 4 4 , Oct. 3 2 8 6 E.
4
) Ibidem, 1748, Mai 6 6 E.
5
) Ibidem, 1 7 4 5 , I a n . 8 7 3 E.
lui, C u r t e a i m p e r i a l a impus S a i l o r un om n e h o t r t i timid,
1
pe convertitul catolic t e f a n W a l d i h u t t e r ) .
D i e t e l e ntrunite sub g u v e r n a r e a lui H a l l e r n'au adus r e z u l
tate m u l u m i t o a r e n chestiunile desbtute. G u v e r n a t o r u l catolic
nu s'a opus, firete, agitaiilor prozelitismului religios, desln-
uit de C u r t e a vienez i susinut n T r a n s i l v a n i a d e iezuii i
de partizanii lor.
Ultimii ani ai g u v e r n r i i lui H l l e r a u fost linitii. Intr'un
raport din 1 7 5 2 se opune inteniilor Curii, de ncerc s
trimit protestani austria ci n T r a n s i l v a n i a , c a r e n u p u t e a u fi
recatolicizai. C o n t r a imigrrii acestor ,,transmigrani" s'a opus
g u v e r n a t o r u l Haller, spunnd c nu este destul p m n t c u l t i v a -
bil n Transilvania, aa nct chiar i Romnii btinai sunt
silii s se r e t r a g n muni, deoarece n u a u p m n t destul din
cauza nmulirii lor rapide". Deaceea transmigranii" s fie
2
colonizai mai bine n B a n a t , unde eiste loc d e a j u n s ) .
A c e a s t opoziie a lui H a l l e r se e x p l i c prin teama, c d a c
elementul g e r m a n - p r o t e s t a n t s'ar fi n t r i t , opoziia mpotriva
catolicilor i a nobililor a r fi crescut p r e a mult.
Imbolnvindu-se grav, g u v e r n a t o r u l Ioan Haller i-a dat
3
sfritul n ziua de 1 8 Oct. 1 7 5 5 ) , l s n d n u r m a lui pe soia sa
cu 4 fiice. Neavnd nici un biat, linia d i r e c t a fost p e r p e t u a t
de urmaii f r a i l o r si.
C r m u i r e a lui Ioan H a l l e r a fost cea mai lung dintre gu
v e r n r i l e veacului a l X V I I I - l e a . In r a p o r t cu d u r a t a , g u v e r n a r e a
sa n'a fost ns r e m a r c a b i l .

x
) Arhiva de Stat (Hungarica), 358/222/1742.
2
) Ibidem, 360/64/1752.
3
) C o n s . A u l i c d e r s b . 1 7 5 5 , O c t . 4 3 2 E i A r h i v a d a s t a t (Hungarica),
3 5 9 / 1 9 7 1 7 5 5 . Bibliografia istoric existent a d a t a t greit m o a r t e a lui Ioan
Haller, indicnd 1 8 O c t o m v r i e 1 7 5 6 , n loc d e 1 8 O c t o m v r i e 1 7 5 5 .
FRANCISC VENCESLAV W A L L I S
Preedinte al guvernului i general-comandant
(17551758)

D u p m o a r t e a guvernatorului Haller u r m din nou o pe


r i o a d scurt, cnd T r a n s i l v a n i a fu crmuit f r guvernator.
Timp d e a p r o a p e trei ani comandantul-general Francise Ven-
ceslav, Conte de W a l l i s , a condus n c a l i t a t e de preedinte a l
guvernului t r a n s i l v a n l u c r r i l e acestui organ. F r a n c i s e V . W a l
lis e r a v r u l generalului F r a n c i s e A n t o n P a v e l W a l l i s , fostul
1
p r e e d i n t e al guvernului t r a n s i l v a n del 1 7 3 2 1 7 3 4 ) .
Descendent a l r a m u r i i boemo-morave, Francise Venceslav
W a l l i s s'a nscut la 4 Octomvrie 1 6 9 6 n M o r a v i a . U r m n d ca
r i e r a m i l i t a r , s'a distins ca ofier t n r n diferite lupte ale
A u s t r i a c i l o r cu Turcii ( 1 7 1 7 ) . La 1 7 2 6 s'a c s t o r i t cu contesa
R o s a Reghina de Thrhem.
W a l l i s fu numit comandant-general n T r a n s i l v a n i a la 2 6
Octomvrie 1 7 5 1 .
Fiind absorbit de t r e b u r i l e militare, n cele politice a fost
nlocuit de vicepreedintele guvernului, a a nct nu s'a ocupat
mult de chestiunile g u v e r n r ii politice. Preedinia lui a r m a s
deci numai nominal.
Dup numirea lui K e m n y n funcia de guvernator, W a l l i s
a mai r m a s general-comandant n T r a n s i l v a n i a . Rechemat la
Viena, a devenit mi t r z i u m a r e a l i a m u r i t n acest ora
la 1774.

L A D I S L A U KEMNY
Guvernator
(17581762)

Dup o zbovire destul de lung, Curtea imperial din


V i e n a s'a h o t r t s numeasc din nou un g u v e r n a t o r . Exami-

Siebmacher, IV/12, p. 6566. In toate lucrrile istorice refe


ritoare la aceast epoc care prezint o list a guvernatorilor, intervalul
dela 1755 pn la 1758 este lsat liber.
n n d recomandaiunile p e n t r u diferiii candidai, a fost numit
Ladislau Kemeny.
Ladislau K e m e n y a fost fiul lui Simion K e m e n y i al Eca-
1
terinei, n s c u t P e r e n y i ) . V i i t o r u l g u v e r n a t o r s'a nscut la 2 5
M a r t i e 1 7 0 9 . La 1 7 2 8 s'a c s t o r i t cu S u s a n a Teleki, care muri
c t e v a s p t m n i d u p pensionarea lui. C a r s p l a t p e n t r u di
ferite servicii M r i a Teresia 1-a ridicat la rangul de conte n ziua
2
de 1 9 Noemvrie 1744 ).
Ambiios, a nceput a se pregti i m e d i a t d u p m o a r t e a lui
Ioan Haller s p r e a primi funciunea de guvernator. La 7 Noem
vrie 1 7 5 5 scria contelui Uhlfeld ntr'un ton destul de hotrt,
cerndu-i sprijinul pentru a obine demnitatea d o r i t . A r g u m e n
t e l e nirate a r t a u c este de v i nobil i c familia sa e
una din cele mai vechi din Transilvania. E r a m e m b r u a l g u v e r
3
nului i credea, c m e r i t s fie c a n d i d a t ) .
Din c a u z a rsboiului d e 7 ani cu Prusia, C u r t e a i m p e r i a l a
fost n e v o i t s amne m e r e u n u m i r e a guvernatorului t r a n s i l v a n .
Dintr'o scrisoare a contelui Schmiedling, a d r e s a t lui Uhlfeld,
rezult c mplinirea vacanei de g u v e r n a t o r s'a h o t r t abia
4
n Iunie 1758 ).
In aceast scrisoare Schmiedling p r e z i n t pe K e m e n y ca
b r b a t cunoscut, activ i iubit de popor, c a r e poate fi a e z a t la
c r m a Principatului, E p c a t numai c nu p r e a dispune de mij -
loace bneti. C a n c e l a r i a aulic t r a n s i l v a n d e l a Viena, fiind
i e a p e n t r u K e m e n y , 1-a numit, n sfrit, n ziua de 6 Iulie
8
1758 ).
P n la i n s t a l a r e a solemn a lui K e m e n y a mai trecut ns
un an. Intrunindu-se Dieta n A u g u s t 1 7 5 9 , comisarul impe
rial, G a v r i i l Bethlen, introduce pe noul g u v e r n a t o r n funcia sa
5
n ziua de 2 7 A u g u s t 1 7 5 9 , ndeplinind f o r m a l i t i l e n e c e s a r e ) .

1
) Nagy Ivn, V I , p, 17475.
2
) Siebmacher, IV/12, p. 15.
3
) Hungarica, 3 6 0 / 1 7 1 din 1 7 5 5 .
*)Ibidem, 361/30, 1758.
s
) Benko, II, p. 2425.
6
) Cons. A u l i c de rsb. 1759 Sept. 118/180 R.
F a p t u l cel mai nesmnat din cursul g u e v r n r i i lui K e m n y
a fost r e o r g a n i z a r e a guvernului i a sistemului su de activi
tate. Decisiunile Dietei din 1 7 5 9 a u fost sancionate de M a r i a
Teresia l a 2 5 M a r t i e 1 7 6 0 . S a u f i x a t u r m t o a r e l e puncte:
Principatul s p l t e a s c a n u a l suma de 7 1 9 . 0 3 3 fl. pen
tru n t r e i n e r e a armatei. S se creeze u n fond de 3 0 . 0 0 0 fl. pen
tru r s p l t i r e a b r b a i l o r meritoi, c a r e au l u c r a t m u l t timp l a
nflorirea statului. F o n d u l acesta s p r i m e a s c numele de ,,fon
dus benemeritorum".
In p r i v i n a guvernului s'a fixat: ca de aci nainte consiliul
guvernamental s fie compus din 1 2 membri, a d u g n d u - s e la
acesta nc 2 membri: preedintele administraiei fiscale (Exao-
toratsprses) i comisarul dirigent (Oberlandeskommissr), cu
d r e p t de vot. Leafa guvernatorului a fost sporit cu 2 0 0 0 de fl.
( 1 0 . 0 0 0 + 2 . 0 0 0 ) ; consilierii u r m a u s p r i m e a s c 5 0 0 fl. n plus.
Deficitul ivit din cauza sporirii lefurilor u r m a s fie aco
perit din noul fond benemeritorum". S'a h o t r t ca n t r u n i r i l e
mai i m p o r t a n t e a l e guvernului, congregationes olassicae", deci
ntruniri inute numai de duo ori sau de trei ori pe an, s nce
teze. In locul acestora u r m a u s se n t r u n e a s c membri guver
nului n edine regulate n cursul anului. G u v e r n a t o r u l i con
silierii u r m a u s s ocupe mai m u l t cu diferitele treburi oficiale,
introducnd t o t o d a t i sistemul r e f e r a t e l o r . C o n d u c e r e a gene
r a l trebuia s r m n n m n a guvernatorului, lociitorul su
u r m n d s fie episcopul catolic, primul consilier a l guvernului.
Chestiunile religioase u r m a s le r a p o r t e z e episcopul catolic.
T e z a u r a r i u l s controleze comerul, i n d u s t r i a i comunicaia
rii, n timp ce p r e e d i n t e l e administraiei fiscale s ngrijeasc
de finanele i de socotelile rii. In p r i v i n a Naiunii" sseti,
corniele s fie numit r e p r e z e n t a n t u l ei n edinele guvernului.
P r o c e s e l e t r a t a t e de instana g u v e r n a m e n t a l s se d e s b a t n
i n t e r v a l u l d e l s r b t o a r e a Sf. M a r t i n p n l a Pati, la edin
e l e p l e n a r e s se p r e z i n t e cel puin 7 consilieri guvernamen
tali. Tot n r e s c r i p t u l acesta, deputatul S a i l o r la Viena, S a -
muil B r u k e n t h a l , fu numit consilier s u p r a n u m e r a r , cu d r e p t d e
1
v o t n edinele g u v e r n u l u i ) ,
n c e p n d cu anul 1 7 6 0 , Romnii a u pornit o opoziie bot-
r t m p o t r i v a t e n d i n e l o r de catolicizare. nceputul acestei l u p t e
cade sub crmuirea guvernatorului Kemny. Episcopul unit
Inoceniu M i c u - K l e i n nu s'a mai putut n t o a r c e din e x i l u l su
del Roma, i a r Romnii ortodoci au nceput s se r e v o l t e m
p o t r i v a Unirii impuse. S u b urmaul lui K l e i n , sub P e t r u P a v e l
A r o n , a c e a s t l u p t religioas a i n t r a t ntr'o f a z decisiv. In
Iunie 1 7 6 0 Romnii din comitatele T r n a v a , A l b a i T u r d a a u
scris n petiia lor, a d r e s a t guvernului, c v o r c e r e a j u t o r d e l
C u r t e a ruseasc i v o r p r s i a r a , d a r n u v o r capitula nain
2
tea U n i r i i ) .
G u v e r n u l a nceput s a r e s t e z e diferii preoi i rani, ns
prin astfel de metode r e v o l t a nu s'a putut nbui. M u l i m e a a
gsit n c l u g r u l ofronie un conductor h o t r t i iscusit. El
sosete n T r a n s i l v a n i a n i a r n a anului 1 7 6 0 / 6 1 , puin mai c u r n d
dect viitorul su duman, generalul A d o l f Nicolae Buccow,
noul c o m a n d a n t al Transilvaniei i urmaul lui K e m n y n func
iunea de g u v e r n a t o r . C u r t e a i m p e r i a l d e l V i e n a , aflnd c p r o
iectul catolicizrii este ameninat, s'a h o t r t s nbue cu orice
p r e r e v o l t a religioas a Romnilor. Executorul acestui p l a n a
devenit generalul A d o l f Nicolae Buccow, c a r e d u p r e c h e m a r e a
lui W a l l i s s'a p r e g t i t s v i n n T r a n s i l v a n i a .
La sosirea generalului Buccow, situaiunea g u v e r n a t o r u l u i
e r a p e r i c l i t a t . Buccow, a v n d instruciuni del V i e n a cum s
procedeze n T r a n s i l v a n i a , a nceput s t r a t e z e cu Romnii n
c a l i t a t e de general-comandant, neinnd seam nici de guver
n a t o r nici de Diet. C e a r t a ntre K e m n y i Buccow e r a ine
vitabil. Ea a nceput, pe aceeai chestiune ca i mai nainte,
del g a r d a de onoare. G u v e r n a t o r u l K e m n y s'a plns la V i e n a
c generalul Buccow a r a v e a inteniunea s-i micoreze aceast

x
) Hermann, I, p. 2 3 9 2 4 1 .
2
) Hermann, I, p. 2 4 5 2 4 6 .
gard, i a r Buccow a r a p o r t a t la V i e n a c a c e a s t a a c u z a r e nu co
1
respunde a d e v r u l u i ) .
C e r n d apoi K e m e n y s i se dea voie s plece l a Viena,
p e n t r u a se a p r a m p o t r i v a lui Buccow, Consiliul A u l i c de r s -
boiu a dorit s a f l e m a i ntiu p r e r e a generalului, c a r e n r a
portul su a propus p u r i simplu s fie n l t u r a t K e m e n y din
demnitatea de g u v e r n a t o r . D u p scurt timp K e m e n y a fost scos
l a pensie cu suma de 4 0 0 0 fl. anual, i a r Buccow a d e v e n i t suc
2
cesorul su, unind din nou cele 2 funciuni n s e m n a t e ) .
P e n t r u a n l t u r a pe K e m e n y s'a p r o c e d a t n modul u r m
t o r : m p r t e a s a scrise un bilet episcopului catolic B a j t a y , e x -
plicndu-i voina ei de a destitui pe K e m e n y . Episcopul s sf
tuiasc pe g u v e r n a t o r s renune d e bun voie, motivndu-i r e
nunarea cu o b o a l anumit. In cazul acesta generalul Buc
cow c a r e se a f l a l a nceputul anului 1 7 6 2 l a V i e n a t r e
buia s se n t o a r c cu documentele necesare de r e n u n a r e ; d a c
ns K e m e n y s'ar fi mpotrivit, atunci Buccow v a primi o r d i n
s-1 destitue, lundu-i locul, ns numai ca p r e e d i n t e al gu
vernului. D e s b t n d u - s e a c e a s t p r o b l e m n Consiliul de S t a t ,
cancelarul Bethlen a r u g a t pe toi s colaboreze", ca acest
3
K e m e n y s r e n u n e din iniiativ p r o p r i e ) .
G u v e r n a r e a lui K e m e n y a fost deci i e a r e l a t i v scurt.
El a fost ultimul g u v e r n a t o r t r a n s i l v a n naintea lui B r u k e n t h a l .
C a u z a p r i n c i p i a l a destituirii a fost opoziia sa m p o t r i v a p r o -
ectului p r e z e n t a t de Buccow p e n t r u m i l i t a r i z a r e a graniei t r a n
silvane. D u p pensionarea" sa, a mai t r i t p e s t e zece ani pe
posesiunile sale. C u p r i l e j u l c l t o r i e i lui Iosif II n Transil
4
vania ( 1 7 7 3 ) , fcu i el p a r t e din suita a c e s t u i a ) .
5
K e m e n y a m u r i t la 8 D e c e m v r i e 1774 ).

x
) C o n s . A u l i c d e r s b . 1 7 6 1 , I u n i e 5 4 2 0 3 R.
2
) Cons. de Stat, 2868 si 3 4 8 7 / 1 7 6 1 si 1794/1762.
3
) Cons. de Stat, 614/1762.
4
) Archiv, d. Wer. f. sieb. Landeskunde, 1 8 9 0 X X I I I , p. 1 7 4 .
5
) B e n k , II, p . 2 5 .
ADOLF BUCCOW
Preedinte al guvernului i general-comandant
(17621764)

Dup pensionarea forat a guvernatorului Ladislau K e -


meny u r m e a z o epoc n o u n istoria g u v e r n a t o r i l o r transil
vani. Timp de 9 ani nu mai ntlnim un a d e v r a t guvernator, de
oarece generalii-comandani ai Transilvaniei conduc n c a l i t a t e
de preedini a i guvernului t r a n s i l v a n i l u c r r i l e acestui or
gan. A s t f e l T r a n s i l v a n i a fu condus de t r e i generali, fiecare c r -
muind aproximativ trei ani: Buccow (17621764), Hadik
( 1 7 6 4 1 7 6 7 ) , O'Donell (17681770).
M a i a l e s primul r e p r e z e n t a n t a l acestei epoci d e g u v e r n
m n t militar, generalul Buccow, e r a un nfocat a p r t o r al ten
dinelor absolutiste.
Dup rechemarea generalului O'Donell din Transilvania,
C u r t e a i m p e r i a l , d e s p r i n d din nou funcia de g u v e r n a t o r de
cea d e general-comandant, a continuat s c r m u i a s c provin
cia a c e a s t a tot prin m i j l o c i r e a unui s t r i n : M a r i a Icsif A u e r s -
perg.
Trei l u c r u r i i m p o r t a n t e c a r a c t e r i z e a z g u v e r n a r e a scurt,
d a r absolutist a lui Buccow: 1. M i c r i l e religioase ale Ro
m n i l o r t r a n s i l v a n i i r o l u l lui Buccow n a c e a s t chestiune;
2. n f i i n a r e a regimentelor de grani; 3. A l c t u i r e a unui nou
sistem de contribuie, a a numitul ,,sistem Buccow".
Genealogia generalului B u c c o w este destul de interesant.
Strbunicul lui, ducele Gheorghe Wilhelm de Braunschweig-
Celle ( 1 6 2 4 1 7 0 5 ) , fcnd cunotin la V e n e i a cu d a n s a t o a r e a
greac, Zenobia Buccolini, s'a ndrgostit de ea. Din a c e a s t d r a
goste s'a n s c u t un fiu nelegitim, Lucas, c a r e primi pe l a 1 6 6 0
1
rangul de nobil ).
Fiul s u Gheorghe, c a r e ocupase o demnitate n a l t n du
catul Braunschweig, a fost t a t l viitorului preedinte al guver
nului t r a n s i l v a n .

J
) Siebmacher, I V / 1 2 , p. 6 6 .
Adolf Nicolae de Buceow s'a n s c u t la 7 Ianuarie 1 7 1 2 .
In cursul rzboiului le 7 ani a fost ridicat la g r a d u l de general.
In a c e s t rsboiu a l u a t p a r t e la b t l i i l e cele m a i nsemnate: l a
Leuthen, Hochkirch i Torgau. In c e a din u r m a fost i g r a v
rnit, aa nct a trebuit s p r e d e a c o m a n d a generalului O'Do-
nell.
D u p n s n t o i r e a fost numit g e n e r a l - c o m a n d a n t n T r a n
silvania, primind n aoela a n ( 1 7 6 1 ) i ordinul teresian (The-
1
resienorden) ).
A p r e c i a t ca om energic, C u r t e a d e l Viema 1-a trimis n
Transilvania, mai a l e s ca s fac ordine n chestiunile religi
2
oase ) .
3
L a 5 A p r i l i e 1 7 6 1 B u c e o w sosi la S i b i u ) . Imediat a c u t a t
o n t r e v e d e r e cu c l u g r u l ofronie, l a S l i t e sau l a Cristian,
4
l n g S i b i u ) . Omul de n c r e d e r e a lui Buceow a fost cpitanul
Luchsenstein. Acesta s'a ntlnit cu o f r o n i e de mai multe
5
c r i la Zlatna sau n m p r e j u r i m i l e o r e l u l u i ) . C l u g r u l a v r u t
s se p r e z i n t e personal la Buceow, ns a fost mpiedecat de
un j u r m n t p r e s t a t poporului, p o t r i v i t c r u i a n u p u t e a pleca
de ct cu voia lui.
r a n i i au v r u t s lase pe o f r o n i e s se prezinte la Buc
cow, d u p Sf. Pati (stil vechiu), ns i atunci n u m a i d a c pu
teau r e i n e n schimb, d r e p t garanie, pe mai muli funcionari
d e l minele statului. A c e t i a temndu-se c, d a c o f r o n i e nu se
v a mai ntoarce, v o r fi omori de mulimea Romnilor, s'au m
potrivit, a a nct Luchsenstein a v u o misiune g r e a i delicat,
mprejurarea ns c Luchsenstein reveni de mai multe ori,
c u t n d s nduplece pe o f r o n i e s se p r e z i n t e cu orice p r e
l a Sibiu, a nelinitit pe r a n i i romni din Munii A p u s e n i , c a r e
au crezut, c acesta a r fi un trimis al episcopului unit Petru
6
P a vel A r o n ) .

J
) S i e b m a c h e r , I V / 1 2 , p. 6 6 6 7 .
2
) Cons. de Stat, 171/1761.

) H e r m a n n , I, p. 2 4 2 .
4
) Cons. de Stat, 891/1761.
5
) Ibidem, 8 9 1 b, c/1761
6
) Ibidem, 891 f/1761.
La 1 7 A p r i l i e 1 7 6 1 Luchsenstein a trebuit s prseasc
Zlatna, din cauza atitudinii a m e n i n t o a r e a r a n i l o r romni.
F u n c i o n a r u l Neumann ns i-a spus c v a trimete pe o f r o n i e
la generalul Buccow, d u p r e s t a b i l i r e a linitei. Consilierii de
S t a t s a u s u p r a t p e Luchsenstein, spunnd c n'ar fi p r o c e d a t
destul d e iscusit.
Romnii ortodoci, auzind despre sosirea noului comandant,
a u naintat mai m u l t e petiii, descrindu-i s o a r t a l o r j a l n i c .
La 1 M a i o f r o n i e a sosit la S i b i u cu o delegaie de 5 0 0 d e
r a n i , i a r n ziua u r m t o a r e s a putut p r e z e n t a generalului Buc
cow. A c e s t a asigur pe c l u g r u l o f r o n i e c o comisiune, care
v a sosi n ziua de 1 1 M a i la S l i t e , le v a f a c e d r e p t a t e . Ea
u r m a s decid din sat n sat, cui s r m n bisericile. n a i n t e a
comisiunei trebuiau s se prezinte ortodocii c t i uniii cu
preoii lor, p e n t r u ca s se r e z o l v e plngerile l a f a a locului.
C n d Romnii ortodoci a u c e r u t s p a r t i c i p e i generalul Buc
1
c o w l a l u c r r i l e comisiunei, a c e s t a a a c c e p t a t p r o p u n e r e a ) .
Fcndu-se m p r i r e a , Buccow s'a inut d e instruciunile
Consiliului de S t a t , c a r e ordonase a n u se c e d a ortodocilor bi
serica satului, chiar d a c a r a v e a ei m a j o r i t a t e a n acel sat.
A s t f e l uniii r s f i r a i n a r a n t r e a g a u reuit s primeasc,
cu a j u t o r u l generalului Buccow, o m u l i m e de biserici.
Romnii ortodoci, ngrozii de b r u t a l i t a t e a lui Buccow i
de felul cum a p r o c e d a t l a aceast m p r i r e " , s'aiu r e v o l t a t din
nou n mai m u l t e p r i . A s t f e l se menioneaz o r s c o a l n dis
trictul Bistriei, i un proces n c o n t r a c e l o r 1 5 capi a i acestei
2
rsvrtiri ).
Concomitent cu diferitele procedee de pedepsire, a r e s t r i de
3
preoi i rani' ), populaiunea romneasc a nceput s emi
4
g r e z e ) n P r i n c i p a t e .
A s u p r i r i l e e r a u a t t de m a r i nct se ngrozise c h i a r i epi-

x
) Cons. de Stat, 891/1761.
2
) Ibidem, 1378, 1381, 1673/1761.
3
) Ibidem, 2188, 2247/1761.
4
) Ibidem, 2618, 3309/1761.
scopul catolic a l Transilvaniei, A n t o n B a j t a y , de m s u r i l e ge-
neralului-comandant. mprteasa Mria Teresia avnd ns
deplin n c r e d e r e n Buccow, scria c el m e r i t t o a t lauda,
fiindc a s a l v a t p e n t r u Unire ntreg districtul Bistriei cu 4 5 0 8
1
familii r o m n e t i ) .
Episcopul o r t o d o x Dionisie Novacovici din Bucla, primind
ordin s plece n T r a n s i l v a n i a p e n t r u a liniti p e Romni, a j u n s e
2
aici n cursul v e r i i 1 7 6 1 ) . P r i n ordinul imperial din 1 3 A p r i l i e
1 7 6 1 , el a fost numit episcop al Transilvaniei cu r e e d i n a n
cheii Braovului, probabil fiindc nu se gsea n a r a Brsei
3
d e c t un singur unit imigrat pe a t u n c i ) .
I n s t a l a r e a solemn a lui Novacovici s'a f c u t la B r a o v n
biserica Sf. Nicolae, n ziua de 4 S e p t e m v r i e 1 7 6 1 , n p r e z e n a
1
generalului-comandant Buccow ).
La c e r e r i l e lui Novacovici de a r m n e i episcop al Budei,
Consilierii de S t a t mai nti s'au opus, m a i t r z i u se p a r e ns
5
c Novacovici a putut s-i conving ).
C t r e sfritul anului 1 7 6 1 nici Clugrul ofronie nu m a i
figureaz n r a p o a r t e l e lui Buccow, Probabil p e n t r u a nu fi ex
pus v r e u n o r metode d e i n t e r o g a r e " de a l e generalului Buccow,
a preferat s t r e a c munii n a r a - R o m n e a s c , unde i s'a
e
oferit demnitatea de e g u m e n - a r h i m a n d r i t la A r g e s ) .
S c u r t timp d u p sosirea lui Buccow, acesta a nceput s-i
a r a t e n mai m u l t e r a p o a r t e nemulumirea m p o t r i v a guvernului.
A rugat pe mprteasa s ordone cancelariei aulice s ia
m s u r i l e necesare c o n t r a guvernului transilvan, care-i fcea opo
7
ziie ).
Buccow a v n d de gnd s viziteze T r a n s i l v a n i a din 6 n
6 sptmni, p e n t r u a l m u r i cu p r i l e j u l a c e s t o r c l t o r i i lu-

J
) Ibidem, 2295/1761 i Lupa: Rscoala ranilor, p. 3 1 .
2
) Ibidem, 763/1761.
3
) Hermann, I, p. 255.
4
) Cons. de Stat, 2412/1761.
B
) Ibidem, 2540, 2940/1761.
6
) Lupa, Rscoala ranilor, p. 3 1 .
7
) Cons. de Stat, 4019/1761.
crurile cele mai importante, a a j u n s n conflict cu g u v e r n a t o r u l
1
K e m n y ) . A c e s t a , sprijinit de Consilierii de S t a t Bori i K a u -
nitz, a reuit s obin d e l Consiliul d e S t a t , d u p o c o n v o r b i r e
2
cu Buccow, amnarea acestor vizite pn n anul u r m t o r )
cnd v a fi silit s demisioneze.
Tratamentul iui Buccow f a d e n a i o n a l i t i l e din T r a n
silvania se deosebea p e n t r u fiecare n p a r t e . P e ct se arta
de c r u d n r e l a i u n i l e s a l e cu Romnii, p e a t t e r a de r e z e r v a t cu
nobilii i cu Secuii, i a r f a de S a i a v e a o atitudine mai binevoi
toare, ceea ce reiese i din l e g t u r i l e sale a p r o a p e a m i c a l e cu
omul de n c r e d e r e a l a c e s t o r a la Viena, cu S a m u i l B r u k e n t h a l .
B u c c o w fiind om ambiios voia s domine i l u c r r i l e Die
tei. Intrunindu-se aceasta la 1 7 6 1 , g e n e r a l u l - c o m a n d a n t a cerut
numai dect instruciuni, l a c a r e m p r t e a s a i-a r s p u n s s f a c
tot posibilul, ca s se n t r e a s c o d a t definitiv voina impe
3
rial l a aceste D i e t e a l e Transilvaniei" ).
In felul acesta, Buccow a l u c r a t i mai d e p a r t e p e n t r u a-i
r e a l i z a dorina de a a j u n g e capul guvernului. C a d o v a d pen
t r u n c e r c a r e a de a-i pune n p r a c t i c a c e a s t inteniune, poate
4
servi proectul su de r e f o r m p e n t r u T r a n s i l v a n i a ) .
Ei conine u r m t o a r e l e : d u p p r e r e a lui B u c c o w o n t r i r e
a curentului monarhic e imposibil, d a c nu se face o r e f o r m
r a d i c a l n organizaiunea nsi a rii. n c e p n d cu guvernul,
Buccow p r o p u n e n l t u r a r e a g u v e r n a t o r u l u i actual i instala
r e a sa n locul lui K e m n y . A c e s t u i a s i se a c o r d e o pensie de
2 0 0 0 3 0 0 0 de fiorini, i a r el (Buccow) se v a mulumi cu sala
riul s u de general. P r i n a c e a s t m s u r nu se v o r n a t e b n u
ieli, deoarece exist un p r e c e d e n t p r i n numirea i n t e r i m a r a
generalului W a l l i s ( 1 7 3 2 ) . O d a t cu a c e a s t schimbare s se f a c
i unificri la oficiul tezaurariatului, i a r n t r e a g a organizaiune
c a m e r a l s fie a d m i n i s t r a t de b a r o n u l Dietrich.

*) C o n s . de Stat, 763 L/1761.


2
) Ibidem, 1818/1761.
*) Ibidem, 1822/1761.
4
) Ibidem, 2240/1761.
A l c t u i r e a guvernului trebuia s fie u r m t o a r e a :
1 preedinte,
4 consilieri germani (ntre ei i corniele ssesc),
4 consilieri maghiari (ntre ei i episcopul catolic, care
n acela timp e r a i vicepreedinte),
4 consilieri secui,
4 consilieri sai (dintre ei unul u r m a s fie cancelarul p r o
vincial) ,
4 secretari unguri, 4 s e c r e t a r i nemi, d i n t r e c a r e 2 S a i i
2 Germani.
D a c s a r n t m p l a ca Ungurii i Secuii s voteze pentru
o p r o p u n e r e , i a r G e r m a n i i i S a i i contra, atunci el a r decide
p r i n votul su, cine s a i b m a j o r i t a t e a . P r i n aceasta preedin
tele guvernului a r fi a v u t putina de a crmui Transilvania
dup bunul plac al c e r c u r i l o r nalte d e l V i e n a . O reorgani
z a r e juridic a r fi tot a t t de n e c e s a r . In comitatele Transil
vaniei s'ar nfiina j u d e c t o r i i locale. F o n d u r i l e necesare pen
t r u n t r e i n e r e a l o r s'ar putea gsi uor. S ' a r cerceta n a r h i v e ,
p e n t r u a se controla dac d r e p t u r i l e nemrginite a l e nobililor
e r a u b a z a t e pe documente i d a c s'ar putea s t r p i t r u f i a l o r .
In sfrit p r o p u n e a nfiinarea unei miliii d e grniceri, n nu
m r de 7 . 0 0 0 de oameni, cari u r m a u a fi instruii de ofieri de
r e z e r v . A d u g a , c aceste p l a n u r i puteau fi r e a l i z a t e imediat
d u p t e r m i n a r e a rsboiului de 7 ani, firete dac v o r fi sanc
1
ionate de m p r t e a s ) .
Consilierii de S t a t a u fost mulumii cu planul acesta, a p r o -
bndu-1 cu unanimitate.
T r a t n d u - s e chestiunea reorganizrii n faa Dietei, nobilii
i Secuii s'au mpotrivit.
Saii mai binevoitori au naintat o prere" deosebit
( S e p a r a t v o t u m ) , c a r e a fost r e d a c t a t de B r u k e n t h a l . C a rs
p l a t p e n t r u b u n v o i n a Sailor, Buccow a cerut ca B r u k e n t h a l
s fie numit c a n c e l a r - a u l i c n locul lui Bethlen, f r a ntiina
pe acesta din u r m de prezentul proect secret. R a p o r t u l a fost

!) Cons. de Stat, 2240/1761.


l u a t la cunotiin" f r ca s i se adauge v r e o rezoluiune
1
prea nalt" ).
Dieta t r a n s i l v a n din 1 7 6 1 , la car a l u a t p a r t e i genera
lul Buccow, n'a a d u s h o t r r i importante. M a i i n t e r e s a n t este
scrisoarea lui Buccow, n c a r e vorbea d e s p r e r e z u l t a t e l e obi
nute. S u p r a t pe nobili i pe Secui, l u d a pe Sai, i a r l a s f r
itul r a p o r t u l u i nira o serie de magnai, a r t n d pe cei ce se
d o v e d i s e r d e v o t a i p l a n u r i l o r i m p e r i a l e i pe cei c a r e se mpo
t r i v i s e r . Interesant este i atitudinea h o t r t a lui Buccow, c a
Brukenthal s devin c a n c e l a r provincial. Intr'un r a p o r t da
2
t a t din 2 5 Noemvrie 1 7 6 1 ) , el scria c d u p m o a r t e a comitelui
Naiunii" sseti, nici un c a n d i d a t catolic n'ar fi capabil s
devin comite. El ruga cu insisten s fie numit Brukenthal
cancelar, Naiunea" sseasc s r m n f r comite un timp
o a r e c a r e , i a r p r i m a r u l oraului Sibiu, P e t r u Binder, a a zisul
consul provincialis", s fie c o n f i r m a t p e n t r u 2 ani, deoarece
acesta ca om docil putea s conduc chestiunile Naiunii" s
seti, stnd sub influena lui B r u k e n t h a l .
3
Intr'un a l t r a p o r t , d a t a t din 2 Decemvrie 1761 ), comunica
r e z u l t a t u l alegerii comitelui ssesc, cernd ca B r u k e n t h a l , cu
t o a t e c a fost ales, s nu fie confirmat, ci s d e v i n cancelar.
C a r a c t e r i z a r e a celui de a l doilea candidat ssesc, ct i a
c e l o r 2 candidai catolici este f o a r t e vioaie i i n t e r e s a n t .
Consilierii, fiind de a c o r d cu p r e r i l e lui Buccow, au con
simit ca B r u k e n t h a l s devin cancelar, ceea ce s'a i n t m p l a t
4
la 1 1 Ianuarie 1762 ).
O p e r a c e a m a i nsemnat a generalului Buccow n T r a n
5
silvania a fost nfiinarea regimentelor de g r a n i ) .
C r e a r e a acestora a fost m o t i v a t de Buccow cu faptul c
r e c r u t a r e a t r a d i i o n a l a s o l d a i l o r e r a incomplet, i a r flcii
fugeau n p d u r i pentru a se feri de n r o l a r e n a r m a t . P r i n

!) Cons. de Stat, 2537/1761.


2
) Ibidem, 3254/1761.
3
) Ibidem, 3333/1761.
4
) Teutsch, II, p. 1 3 4 .
5
) Cons. de Stat, 1415/1761. .
nfiinarea acestor regimente, grania r i i v a fi p z i t i M o
narhia v a a v e a t o t d e a u n a soldai la ndemn. Lipsa s o l d a i l o r
n rzboiul de 7 ani i frica de o e v e n t u a l n v l i r e a T
t a r i l o r a u contribuit i e l e l a necesitatea c r e e r i i acestor regi
1
mente ) .
n f i i n a r e a a c e a s t a n'a fost lipsit nici e a de proselitismul
religios, p r a c t i c a t atunci de Habsburgi. O condiiune p r i n c i p a l
impus R o m n i l o r a fost s a p a r i n religiei unite.
P r i m u l document n ceasta chestiune este un bilet" p e r
sonal al m p r t e s e i M r i a Teresia, a d r e s a t g e n e r a l u l u i Buccow
la 5 Iulie 1 7 6 1 . m p r t e a s a cere p r e r e a lui Buccow, d a c nu
c u m v a s a r p u t e a nfiina i n T r a n s i l v a n i a o miliie de g r n i -
eri. C a model p e n t r u o r g a n i z a r e a ei s e r v e a regulamentul g r n i -
2
e r i l o r b n e n i din T i m i o a r a ) .
Rspunsul a m n u n i t al lui Buccow dateaz din 1 3 Oc-
t o m v r i e 1 7 6 1 . In proectul s u a p r o p u s nfiinarea a 5 regimente
de infanterie, fiecare de c t e 3 0 0 0 d e oameni, 2 regimente de ca
v a l e r i e , d e c t e 1 0 0 0 de oameni, deci n total 1 7 . 0 0 0 de g r -
nieri.
In a c e s t e regimente i n t r a u Romni i Secui: primii din cauza
n u m r u l u i m a r e i fiindc locuiau, n p a r t e , dealungiul grani
ei, ns numai acei c a r e a p a r i n e a u religiei unite, cei din u r m
fiindc e r a u obligai i ei p r i n privilegiile l o r s a p e r e grania
r i i de dumani. Din p o p u l a i u n e a r o m n e a s c Buccow pro
iect s a l c t u i a s c 2 regimente de infanterie i unul de d r a -
goni. Secuii a r fi contribuit cu trei regimente de infanterie i
unul de husari. A c e t i g r n i e r i a v e a u s locuiasc cu familiile
lor pe o fie l a r g de teritoriu separat, dealungul graniei t r a n
silvane, c a r e fie a r fi nceput n regiunea Rodnei, nglobnd
a r a Secuilor, c t e v a sate din a r a B r s e i i din a r a F g r a
ului, i s a r fi t e r m i n a t n v a l e a Haegului, u n d e s'ar fi f c u t
l e g t u r a i cu g r n i e r i i bneni. P e n t r u a ndeplini a c e s t scop,
s'ar fi c e d a t teritorii i s'ar fi fcut t r a n s f e r r i de populaie. De

!) Cons. de Stat, 2419, 2342, 2442, 2492, 2 5 1 5 , 2596, 2641/1761.


2 ) Ibidem, 1415/1761.
e x e m p l u oraul B i s t r i a u r m a s cedeze districtul Rodnei, ba
ronul Naltzi s dea trei s a t e n V a l e a Haegului, , a. m. d.
Preoii imii, cari i p i e r d u s e r parohiile din cauza ntoarcerii
m u l t o r Romni la vechea c r e d i n o r t o d o x , c t i 1 5 0 0 de f a
milii unite, u r m a u s fie m u t a i n diferitele p r i despopu-
l a t e a l e graniei. P r o e c t u l mai coninea o serie de a m n u n t e cu
p r i v i r e l a obligaiunile i nlesnirile g r n i e r i l o r . D i n t r e aceti
1 7 . 0 0 0 de grnieri, numai 1/7 p a r t e u r m a s f a c servicii p e r
manente, ceilali v o r sta n r e z e r v , schimbare ce se v a face
regulat. Obligaiunile p r i n c i p a l e e r a u : p z i r e a granielor, desco
p e r i r e a c o n t r a b a n d e l o r i a r e s t a r e a desertorilor, r a p o r t a r e a u n o r
evenimente din Turcia", s u p r a v e g h e r e a sanitar, . a. m. d.
In cazul unui rsboiu, ei u r m a u a fi trimii pe cmpul de l u p t ,
a v n d atunci d r e p t u r i egale cu ceilali soldai.
m b r c m i n t e a i - a r fi p r o c u r a t - o ei nii, i a r a r m e l e ne
c e s a r e l e - a r fi p r i m i t din magaziile militare. A r fi fost c o m a n d a i
i instruii d e ofieri nemi, i a r n f r u n t e a fiecrui regiment a r fi
stat un loootenent-colonel. G r n e r i i u r m a u s p l t e a s c numai o
a n u m e t a x global, i a r de c e l e l a l t e impozite a r fi fost scutii. D a c
g r n i e r u l - i n f a n t e r i s t a r fi fost n r o l a t obligatoriu l a serviciul
su, trebuia s p r i m e a s c d i u r n d e 4 cruceri, i a r c a v a l e r i s t u l
de 8 cruceri. Impozitele percepute d e l a g r n i e r i trebuiau t r i
m i s e cassei provinciale", care a j u t a din diferite fonduri pe
grnieri, a c r o r n t r e i n e r e s'ar fi ridicat, m p r e u n cu lefu
rile ofierilor, la 1 7 0 . 0 0 4 fl. 5 1 cr.
D u p c o n s u l t a r e a i n s t a n e l o r competente, Mria Teresia,
n e f c n d schimbri, a sancionat proectul i a n s r c i n a t pe ge
n e r a l u l Buccow cu e x e c u t a r e a lui. n c e p n d cu m u l t zel s for
m e z e aceste regimente, Buccow a n t m p i n a t numai g r e u t i i
resisten. G u v e r n a t o r u l K e m e n y , c e r n d energic ca a c e a s t fun
damental schimbare s fie desbtut n f a a Dietei, fusese
1
pensionat ).
P r i n demiterea lui K e m e n y , piedecile n'au fost ns n l
t u r a t e , R s p n d i n d u - s e svonul p r i n t r e iobagi c nu mai p o t fi

!) Teutsch, II, p. 1 3 5 .
silii l a robot", acetia au nceput s fug din t o a t e p r i l e
Transilvaniei, p r e z e n t n d u - s e comisiunei de r e c r u t a r e , canei nce
puse s nscrie p e oamenii din regiunile d e g r a n i . Nobilii p r o
t e s t n d energic c o n t r a acestui punct p r i n c a r e c a r e se d a liber
tate iobagilor, c a r i voiau s i n t r e n regimentele de grani,
Consiliul de S t a t a h o t r t ca nobilii s n u a i b d r e p t a i n t e r z i c e
iobagilor nscrierea, p e de a l t p a r t e ns nici u n iobag nu p u t e a
1
fi primit d e comisie p e n t r u a fi n r o l a t n regimentele de g r a n i ) .
Nobilii i Secuii a u p u t u t s g s e a s c n C a n c e l a r i a A u l i c
t r a n s i l v a n din V i e n a un sprijin i m p o r t a n t . Consilierii, a p r o a p e
toi Unguri, s a u grbit s se opun i ei p l a n u l u i d e m i l i t a r i z a r e .
Secuii a u spus c n u v o r a c c e p t a planul, deoarece sunt oameni
liberi. G r a n i e l e l e p z e s c destul d e bine i nu se gndesc s
p l e c e pe un cmp de l u p t , ce nu se g s e t e n T r a n s i l v a n i a .
Consilierii a u a d u g a t c o n a r m a r e a R o m n i l o r a r fi f o a r t e
primejdioas.
Totui Buccow a p u t u t s n l t u r e bnuelile. In v a r a anului
1 7 6 2 comisiunea de r e c r u t a r e , a l c t u i t din colonelul Schroder,
juzii regeti B o m e m i s s a i Kaszon, a nceput s faid n s c r i e r i l e
2
necesare i p r i n t r e S e c u i ) .
A c e t i a ns, a a i i n c u r a j a i de nobili n ntruniri s e
3
crete, s a u opus n r o l r i i ) .
P r i m a m p o t r i v i r e s'a i v i t la Levete, u n d e p o p o r u l n'a v r u t
s a u d de p o r u n c , spunnd, c d a c v o r fi silii, v o r merge
chiar p n l a V i e n a , fiind asigurai, c a c i li se v a d a p r o t e c i a
n e c e s a r i c o p e r a i u n e a aceasta nu se f c e a din v o i n a M a -
j e s t i i S a l e , ci e r a numai o u n e l t i r e a militarilor". R s p n d i n -
du-se svonul d e s p r e r s m e r i a din Levete, o mulime d e oameni
din a l t e sate a u nceput s d e p u n a r m e l e primite. Nici g e n e r a l u l
Buccow, chemat n grab, sosit f r suit, nu i-a mai p u t u t con
vinge. P r i n petiiuni n d r z n e e au v r u t s-i f a c d r e p t a t e . A f l n d
B u c c o w c a u d e gnd s a t a c e chiar oraul Odorheiu, a o r d o n a t
o c u p a r e a regiunii r e v o l t a t e cu t r u p e i tunuri.

x
) Cons. d e Stat. 1389, 1642/1762.
2
) Ibidem, 2259/1762.
3
) Ibidem, 3893, 3295/1762.
Originea r e v o l t e i n'a putut fi l m u r i t deplin, J u d e l e r e
gesc Henter a d e c l a r a t c fiul dasclului din A l m a , s'a p r e z e n
t a t la el, ameninndu-1 c v o r t i a c u r e l e din pielea sa, dac n u
1
v a r e n u n a la ideea m i l i t a r i z r i i ) .
Locotenenii-coloneli Ermst i C a r a t t o , c a r e a u a j u t a t l a for
m a r e a regimentelor, a u putut s liniteasc p e Secuii din Ciuc i
T r e i - S c a u n e , pe cnd scaunul Odorheiu a r m a s ocupat de sol
dai. De atunci conscrierea a naintat f o a r t e anevoie. Buccow
ns, cu spiritul s u optimist, nu s'a l s a t intimidat, v r n d s
bat chiar o medalie n o n o a r e a acestei nfiinri glorioase".
Intr'o scrisoare n limba francez, a d r e s a t M r i e i Teresia, p r o
punea ca m e d a l i a s p o a r t e pe f a p o r t r e t u l M a j e s t i i S a l e ,
iar pe dos s se v a d Carpaii, la p o a l e l e l o r t r u p e grniereti,
ct i stema Transilvaniei cu inscripia: Securiti publicae
erectis militibus confinariis in Transilvania vel conscriptis in
2
militiam Dacis e t Siculis" ).
A c e s t pasagiu a d a t n a t e r e la discuiuni aprige n Consi
liul de S t a t d e l Viena, Consilierul S t u p a n a spus c dei R o
mnii primesc cu bucurie a c e a s t nfiinare i cu t o a t e c Buccow
s'a s u p r a t pe Secui, nu trebue s - i jigneasc pe acetia prin
susnumita inscripie. Bori a propus s se mai a t e p t e cu b a t e
r e a manetei i p e n t r u a evita a l t e certuri, cuvintele conscriptis
in militiam Dacis et Siculis" s fie nlocuite cu a l t f o r m u l .
La sfritul anului 1 7 6 2 o p e r a m i l i t a r i z r i i nu e r a nc t e r
m i n a t definitiv. Dintre cele dou regimente de infanterie, cel
d e l N s u d fu constituit, c e l l a l t , din sudul Transilvaniei, nea-
v n d nc teritoriul necesar la disposiie, n'a p u t u t fi a l c t u i t .
Secuii din scaunul Ciucului a u fost mai a s c u l t t o r i i au fost n
r o l a i de j u d e l e Bornemissa. Cei din T r e i - S c a u n e , sub j u d e l e l o r
Mikes, n p a r t e a u primit, n p a r t e a u r e f u z a t noua nfiinare,
2
i a r Secuii din Odorheiu, sub judele l o r Daniel, s'au opus ).
Vznd C u r t e a i m p e r i a l c Buccow nu este n s t a r e s
nbue r e v o l u i a Secuilor, pentru a duce la bun sfrit organi-

Cons. de Stat, 3325/1762.


2
) Ibidem, 3366/1762.
3
) Ibidem, 4295/1762.
zarea, regimentelor de grani a trimis pe generalul Siskovics n
Transilvania. El trebuia s ndrepte greelile lui Buccow i,
pentru aceasta ; a v e a i dreptul de a lua m s u r i e x t r a o r d i n a r e .
Cauza nereuitei lui Buccow n chestiunea organizrii regi
m e n t e l o r de grani a fost lipsa d r e p t u r i l o r nelimitate", oare
a u fost a c o r d a t e mai t r z i u lui Siskovics. M a r i a Teresia scriindu-i
m e r e u s nu ntrebuineze f o r a a r m a t , B u c c o w a putut fi ne
l a t de nobili. Silit s r a p o r t e z e ntotdeauna l a V i e n a , a primit
o serie d e instruciuni; multe contrazicndu-se, nu mai p u t u duce
la c a p t o p e r a sa. La nlocuirea lui Buccow cu Siskovics v o r fi
contribuit i mai multe scrisori a l a r m a n t e a l e episcopului Bajtay
a d r e s a t e consilierului Nny, c t i o scrisoare a contelui Haller,
prefectul judeului A l b a , c a r e cerea s se ia m s u r i energice
mpotriva Secuilor, dac C u r t e a i m p e r i a l nu v r e a s c a d T r a n
1
silvania p r a d u n e l t i r i l o r r e v o l u i o n a r e (28 I a n u a r i e 1 7 6 3 ) ) .
S c u r t timp d u p sosirea generalului Siskovics, a u nceput i
Romnii, l u d a i p n atunci, s refuze n r o l a r e a l o r n regi
mentele de grani. La S a l v a , n ziua de 1 0 Mai 1763, nou
companii din regimentul II romnesc de infanterie (Nsud),
n'au v r u t s depun j u r m n t u l d e fidelitate. Cu c e r c e t r i i
a m e n i n r i a trecut i anul 1 7 6 3 . Numai d u p m a s a c r u l del
Madefalu (azi Petru Rares), del 7 Ianuarie 1764, opoziia
S e c u i l o r a fost n f r n t cu d e s v r i r e , u r m n d apoi organiza
2
r e a definitiv a r e g i m e n t e l o r ) .
Cu mai mult succes a introdus Buccow un nou sistem de
contribuie n Transilvania. A c e s t a s'a fixat la nceput pe un
termen de 6 ani. P r e z e n t n d la 1 7 6 2 personal proectul su p r o
3
vizoriu la Viena, a reuit s p r i m e a s c a p r o b a r e a m p r t e a s c ) .
Buccow a m p r i t a r a n trei emporii", fiecare emporie"
n p a t r u plagae"-turi. F i e c a r e district a fost n c a d r a t ntr'o em
porie", i a r satele districtelor a u fost n c a d r a t e n diferitele pla-
gae"-uri. Ceea ce a o b s e r v a t Buccow del nceput e r a inegalita-

a
) Cons. de Stat, 543/1763.
z
) Vanicek, p. 8 7 9 0 i L u p a , Revoluia ranilor, p. 33.
3
) Cons. de Stat, 1 9 2 / 1 7 6 2 .
tea impozitelor. D a c un S a s liber sau un U n g u r liber stpnea a-
ceeai p r o p r i e t a t e , primul p l t e a totdeauna ceva mai mult, Deaceea
Buccow prin sistemul lui c u t a s f a v o r i z e z e mai m u l t p e Sai,
ceea ce a s u p r a t pe ceilali. Proectul mai coninea diferite
m s u r i speciale. S c u t i r e a sau r e d u c e r e a impozitului p e vite, i a r
d i f e r e n a i v i t din aceast s c d e r e s se e g a l e z e p r i n s p o r i r e a
t a x e l o r p e obiecte, deoarece r i d i c a r e a t a x e i globale v a s u p r a
pe r a n i , fiindc orenii nu e r a u silii s p l t e a s c aceast
t a x ; t a x a p e a n i m a l e l e t i n e r e e r a p r e a r i d i c a t ; c r e t e r e a vite
lor stagna, deoarece r a n i i voiau s p l t e a s c c t mai puin.
A i c i trebuia s se fac o schimbare r a d i c a l . De aceea Buccow
propunea reducerea taxelor pe animale, sporirea impozitelor
globale, i a r posesiunile imobile s fie supuse unei t a x e . Consi
lierii de S t a t , acceptnd n o r m e l e generale, a u consimit i la
proectul final, care coninea diferite norme a d m i n i s t r a t i v e spe
ciale. P l a n u l a fost fixat p e n t r u trei perioade, fiecare p e r i o a d
a v n d cte ase ani. In cea dinti u r m a s se introduc, p r i n t r e
a l t e l e , n o r m a d e contribuie, n a doua i n a treia s se fac
c o r e c t r i l e necesare. Ceea ce este important, este s p o r i r e a sumei
finale a ctigului net, c a r e e r a cu 1 9 6 . 1 9 9 fl. mai m a r e dect
1
cea din anul p r e c e d e n t ( 1 . 4 1 6 . 6 2 5 fl. n loc de 1 . 2 2 0 . 4 2 6 f l . ) ) .
In proectul lui Buceov se desfiineaz vechile clauze adi
ionale, c a r e p r o d u s e s e r ncurcturi. De a c u m nainte u r m a s
se p l t e a s c impozit numai pe: cap, vite, fn, podgorii, vin i
a l t e venituri p a r t i c u l a r e . ncetul cu ncetul trebuia s se i n t r o
duc i t a x a pe p r o p r i e t a t e . O t a x global redus urmau s
plteasc fiii i fiicele peste 1 5 ani, copiii de r a n i a f l a i la
curile nobililor, deoarece nobilii i in o mulime de servitori ti
neri cari n'au contribuit p n aci l a n f l o r i r e a rii". O sum
mic s mai p l t e a s c i l u c r t o r i i din minele d e s a r e i plutaii
de pe r u r i l e t r a n s i l v a n e .
M s u r i l e p r e v z u t e p e n t r u p e r i o a d a a doua i a treia n'au
fost discutate de Consilierii de S t a t , cari a u a p r o b a t cu mici
modificri numai p e r i o a d a ntia a planului. Buccow a a r t a t

x
) Cons. de Stat, 614/1762.
c e x e c u t a r e a definitiv a c e l o r d o u p e r i o a d e din u r m se v a
hotr dup reuita celei dinti. C a t o l i c i z a r e a deplin, p r o e c t a t
n p e r i o a d a a treia, n'a mai fost executat, d e o a r e c e d u p t e r
minarea primei p e r i o a d e ( 1 7 6 9 ) , baronul B r u k e n t h a l , introdu
cnd un sistem nou de contribuie, a z d r n i c i t , p r i n opera i
prin p e r s o n a l i t a t e a sa, astfel de tendine de catolicizare.
La c e r e r e a generalului Siskovics, c a r e sosi n M a r t i e 1 7 6 3 n
Transilvania, Buccow a fost chemat din nou l a Viena. n c r e d i n
nd comandamentul generalului M o n t o j a , i a r preedinia gu
vernului episcopului catolic B a j t a y , a p l e c a t n ziua de 2 3 M a i
1
1 7 6 3 la Viena, lund ou sine i pe baronul B r u k e n t h a l ) .
Buccow, a t a c a t vehement din t o a t e p r i l e , a ncercat s se
a p e r e ntr'un memoriu d e 1 2 4 de pagini, a d r e s a t Curii impe
2
r i a l e ) . Reuind s descrie convingtor circumstanele n e f a v o r a
bile, pisma nobililor, d a r i trufia u n o r ofieri din suita sa, c t
i atitudinea p l i n de a v e r s i u n e a Secuilor, a p u t u t s spulbere
3
nc o d a t bnuelile ivite m p o t r i v a s a ) . S v o n u r i l e r s p n d i t e
c s'ar fi c e r t a t cu B r u k e n t h a l i c a r fi fost a r e s t a t la V i e n a .
4
s'au dovedit f a l s e ) .
In Octomvrie 1 7 6 3 Buccow s'a ntors n Transilvania, cu
mputernicirea s-i reocupe funciunile i s a j u t e l a l u c r r i l e
comisiei p e n t r u r e o r g a n i z a r e a regimentelor de grani, compus
din generalul Siskovics, conii L z r i Bethlen. M a i a v e a d r e p t u l
s r a p o r t e z e l a Viena, d a c c r e d e a c acea comisie n s r c i n a t
cu e x e c u t a r e a l u c r r i l o r nu l u a h o t r r i bune, d a r i-au fost in
5
t e r z i s e tafetele secrete i p e r s o n a l e ) ,
S u r t timp d u p n t o a r c e r e s'a iscat o c e a r t ntre el i ba
ronul Seeberg, m e m b r u a l guvernului t r a n s i l v a n . A c e s t a , a t a c n d
p e Buccow ntr'o edin a guvernului, spunea c nfiinarea r e
gimentelor de g r a n i e r a ilegal, ca i r e f o r m a impozitelor n
tocmit de Buccow i de B r u k e n t h a l . G e n e r a l u l - c o m a n d a n t in-

J
) Cons. de Stat, 1733/1763.
2
) Ibidem, 2529/1763.
3
) Ibidem, 2616/1763.
') H a l m a g y i , p. 84.
5
) Cons. de S t a t , 3044/1763.
terzicndu-i s vorbeasc, s a u luat la c e a r t , p n cnd gene
1
r a l u l i-a strigat s t a c ) . A m b i i au r e l a t a t cazul la Viena. Con
silierii de S t a t au fost de p r e r e s se a j u n g l a o nelegere,
ca nu cumva membrii guvernului s fie tiranizai de preedinte,
pe de a l t p a r t e a c e s t a trebuia s aib i a u t o r i t a t e a n e c e s a r n
edinele guvernului. In cele din u r m Seeberg a primit o mus
t r a r e din p a r t e a Curii.
Mhnit d e a t t e a atacuri, Buccow a mai s t a t numai c t e v a
luni, d u p n t o a r c e r e a sa d e l Viena, n f r u n t e a Transilvaniei.
In ziua de 1 5 M a i 1 7 6 4 a p l e c a t cam b o l n a v din Sibiu l a A v r i g ,
p e n t r u a felicita pe soia l u B r u k e n t h a l cu p r i l e j u l zilei ono
mastice. L a 1 7 M a i s'a ntors la Sibiu suferind de b r n c . In
ziua u r m t o a r e , sibienii a f l a r c generau! nu mai p o a t e fi sal
v a t . S o i a lui B r u k e n t h a l n'a p r s i t c p t i u l b o l n a v u l u i p n
2
s e a r a pe la o r a 8, cnd acesta i-a d a t s f r i t u l ) .
V r e o trei zile a r m a s e x p u s n biserica catolic din Sibiu,
ca s-1 v a d poporul. La 2 4 Mai a fost n m o r m n t a t cu m a r e
p o m p n biserica susnumit.
B u c c o w a fost cstorit, ns n T r a n s i l v a n i a a t r i t fr
familie. Fiul su, a j u n s colonel, a m u r i t l a asediul Belgradului
3
(1789) ).
Cu t o a t e c g u v e r n a r e a sa a fost scurt, Buccow a putut s
influeneze totui istoria Transilvaniei. De m a r e i m p o r t a n a
fost schimbarea n t r o d u s de el p r i n nfiinarea regimentelor d e
grani, o p e r care s'a putut menine p n l a 1 8 5 0 . A d n c i r e a
nenelegerilor n t r e biserica o r t o d o x i cea unit s'a n t m p l a t
tot sub g u v e r n a r e a sa. In sfrit, sistemul su de contribuiune
p o a t e fi c o n s i d e r a t ca primul proect modern, ntocmit n acest
domeniu n finanele Transilvaniei.

a
) Halmgyi, p. 103104.
2
) Ibidem, p. 117119.
3
) Siebmacher, IV/12, p. 67.
ANDREI HADIK
Preedinte al guvernului i general-comandant
(17641767)

Continuatorul politicei absolutiste a fost generalul Conte


A n d r e i Hadik de Futak. P r i n numirea sa, T r a s n i l v a n i a a v z u t
n fruntea ei p e una din cele mai strlucite p e r s o n a l i t i m i l i t a r e
din M o n a r h i a a u s t r i a c . Obria familiei Hadik se a f l n S l o
vacia. D u p r e f o r m a lui Luther, familia trecuse i e a la l u t e r a -
nistn, un Ioan Hadik (15851642), fiul unui a n u m e B a l t a z a r ,
este menionat ca p r e o t l u t e r a n n regiunea Trencinului. Din
cauza prigonirilor religioase familia se catoliciza din nou c
1
t r e sfritul veacului a l X V I I - l e a ) .
T a t l lui A n d r e i Hadik, cu numele Mihail, fu r n i t ntr'un
rsboiu, aa nct a trebuit s r e n u n e l a c a r i e r a m i l i t a r , fiind
pensionat cu gradul de c p i t a n l a 1 7 3 3 . S o i a sa, Francisca, n s
cut Hardy, i-a nscut un fiu, la 1 6 Odttanvrie 1 7 1 0 , pe cnd se
2
a f l a u la Koszeg, n timpul revoluiunei C u r u i l o r ) .
A c e s t a primind p r o n u m e l e A n d r e i , a v r u t s se dedice stu
diilor religioase, pentru a n t r n congregaiunea iezuiilor.
Fiind rugat ns de t a t l su s u r m e z e c a r i e r a m i l i t a r , n t r
n a r m a t . S'a distins r e p e d e p r i n inteligena i v i t e j i a sa. In
1 7 4 2 i-a fost n c r e d i n a t p z i r e a castelului principelui Lich-
nowsky, lng Odrau, n Silezia. S o l d a i i lui F r e d e r i c II, ina
micii A u s t r i a c i l o r n rsboiul de succesiune, a t a c n d castelul,
au fost respini de trupa comandat de Hadik. Principele
Lichnowsky v r n d s-1 r s p l t e a s c , i-a d a t n c s t o r i e pe unica
3
sa fiic F r a n c i s c a ) .
A avansat repede p n la rangul d e general de corp de
a r m a t . In rsboiul d e 7 ani a s v r i t f a p t e nsemnate. La 1 5
Octomvrie 1 7 5 7 a ocupat p e n e a t e p t a t e Berlinul cu 3 0 0 0 de
husari, a d u c n d de a c o l o numai cteva trofee de biruin i

Siebmacher, IV/12, p. 6 7 6 8 .
2
) Nagy Ivn, V, p. 8 9 . (Locul naterii lui Hadik nu este sigur).
B
) Wurzbach, VII, p. 166167.
dou duzini de mnui, p e care le-a trimis Mriei Teresia de
ziua ei onomastic. A doua zi s'a r e t r a s n o r d i n e din cauza
sosirii t r u p e l o r inamice. P r i m i n d crucea ordinului M a r i a Te
resia", a nvins mai t r z i u pe prinul Henric de P r u s i a la F r e i -
berg, i a r d u p pacea del Huibertusburg ( F e b r u a r i e 1763), fu
numit comandant al f o r t r e e i Buda.
Dup m o a r t e a generalului Buccow, Hadik fu numit pre
edinte al guvernului transilvan, g e n e r a l - c o m a n d a n t i comisar
1
imperial n a c e a s t provincie ).
In actul de numire i n instruciuni, Consiliul A u l i c de r s -
boiu l l a u d p e n t r u serviciile a d u s e m p r i e i , ncredinndu-i
demnitile menionate. Leafa sa a r m a s ca i cea a lui Buccow,
2
1 6 . 0 0 0 fiorini aniual, deci c t e 8 . 0 0 0 fl. p e n t r u fiecare funciune ).
Instruciunile s a l e p r e v e d e a u ca el s se bazeze pe Diploma
Leopoldin, d a r s p r o t e j e z e n orice ocazie religia catolic, s
caute ns ca Saii s nu fie n e d r e p t i i dou scopuri dia
m e t r a l opuse. C a reprezentant; a l Curii nu a v e a voie s p l e c e
din Transilvania, dect dup a p r o b a r e a unei cereri motivate.
I n t r a r e a sa t r i u m f a l n Sibiu, sediul guvernului transilvan,
3
s'a petrecut la 5 A u g u s t 1764 ). C a d o u l tradiional, compus din
bani, vin, fructe i vite, 1-a refuzat, dispunnd s fie m p r i t
sracilor. F a de S a i s'a p u r t a t del nceput foarte r e z e r v a t .
Ungurii s'au b u c u r a t de venirea lui Hadik.
I n s t a l a r e a lui solemn n p r e z e n a guvernului s'a p e t r e c u t
n ziua de 7 August. D u p c e t i r e a ordinului de i n s t a l a r e , Hadik
a r s p u n s n limba maghiar. Episcopul catolic B a j t a y i-a r s
puns, p r e d n d u - i p r e e d i n i a guvernului, p e c a r e o avusese ca
vicepreedinte, d u p m o a r t e a lui Buccow, p n la v e n i r e a lui
4
Hadik )'.
S c u r t timp d u p terminarea audienelor de p r e z e n t a r e i
a zilelor de s r b t o a r e , M a r i a Teresia a trimis un nou r e s c r i p t
p e n t r u n t r i r e a catolicismului n T r a n s i l v a n i a . Documentul da-

*) C o n s . de Stat, 1661/1764.
2
) C o n s . A u l i c d e r s b . 1 7 6 4 , Iun. 5 3 7 / 4 .
3
) Ibidem, 1764, Ian. 537/5.
*) C o n s . de Stat, 1432/1764.
tat din 2 1 A u g u s t 1 7 6 4 a fost cetit n edina guvernului din
1
17 Septemvrie, acela an ),
S e cuta s se p r o c u r e catolicilor m a j o r i t a t e a v o t u r i l o r n
consiliile oreneti, i a r h o t r r i l e u r m a u s i n t r e n vigoare nu
mai cnd protestanii se v o r fi neles cu catolicii. Personalul
s p i t a l e l o r i al a r h i v e l o r trebuia s fie catolic, iar festivitile
catolice u r m a u s fie s r b t o r i t e i de p r o t e s t a n i . Hadik a n
ceput s execute ordinul. La s e r b a r e a catolic d e l 1 Noemvrie,
Ziua T u t u r o r Sfinilor", a o r d o n a t ca toi locuitorii s serbeze
ziua aceasta. P a t r u l e de soldai au i n t r a t n locuinele ceteni
l o r necatolici, c o n t r o l n d p e oameni d a c l u c r e a z . V i n o v a i i a u
2
fost a r e s t a i p e n t r u scurt timp' ).
Naiunea" s s e a s c alese pe baronul von B a u s s n e r n comite,
cernd c o n f i r m a r e a lui. Hadik influenat ns de episcopul
Bajtay, ceru d e l C u r t e a i m p e r i a l numirea baronului catolic
Mringer, m o t i v n d a c e a s t c e r e r e cu faptul c, dac Bauss
n e r n v a fi instalat, toi membrii sai ai guvernului v o r fi pro
testani. In timpul a c e l a B a j t a y a ncercat c h i a r s aduc l a ca
3
tolicism pe B a u s s n e r n ) .
In r a p o r t u l s u deia 1 9 I a n u a r i e 1 7 6 5 d e s p r e m i l i t a r i z a r e a
districtului Rodna, Hadik se opune t e n d i n e l o r r a d i c a l e de ca
tolicizare, p e n t r u ca s nu creasc opoziia g r n i e r i l o r prin di
ferite bnueli. P r o p u n e ca n colile a c e s t o r a s n u se numeasc
dect dascli laici, u r m n d ca mai t r z i u a c e t i a s p o a t fi
nlocuii cu c l u g r i piariti. D u p ce p o p o r u l a r fi fost instruit
4
n spirit catolic, s'ar fi putut introduce i l i m b a l a t i n ) .
A contribuit i la pacificarea T r a n s i l v a n i e i . D u p m a s a c r u l
cumplit del M a d e f a l u (Petru R a r e s ) del 7 Ianuarie 1764,
C u r t e a i m p e r i a l o r d o n o c e r c e t a r e s e v e r p e n t r u identificarea
vinovailor, care a u n d r s n i t s a e pe S e c u i la r e v o l u i e .
Comisiunea sub preedinia comisarului de rsboiu Roth, f
cnd c e r c e t r i a m n u n i t e , a n v i n o v i t o s e r i e de persoane.

Archiv d. Ver. i. sieb. Landeskunde, 1866, V I I , p. 3 5 .


-) Ibidem, 1 8 6 6 , V I I , p. 6 7 .
3
) C o n s . d e S t a t , 2 6 3 3 / 1 7 6 4 i T e u t s c h , II, p . 1 1 2 .
4
) Cons. A u l i c de rsb. 1765, A p r . 555/1.
P e n t r u a nu irita din nou naiunea" S e c u i l o r cu procese i
osndiri, Hadik a sftuit p e consilierii d e stat s intervin l a
m p r t e a s s p r e a se ncheia c e r c e t r i l e f r a mai c u t a j e r t
fe" p r i n t r e Secui. Rescriptul imperial r e f e r i t o r la ncheierea cer
1
c e t r i l o r i d i s o l v a r e a oomisiunei s'a r e d a c t a t la 1 7 M a i 1 7 6 6 ) .
A c o r d n d u - s e naiunii" sseti districtul F g r a u l u i , muli
d i n t r e nobilii r i i au crezut c generalul Hadik ar fi fost
furitorul acestui plan. Districtul a p a r i n e a contelui Bethlen,
care-1 primise n a r e n d del fisc. Naiunea" s s e a s c a p r o p u s
atunci s-i fie a r e n d a t ei districtul, n schimbul unei p l i de
2 0 0 . 0 0 0 de fiorini, cednd satele cerute p e n t r u nfiinarea regi
mentului I romnesc de i n f a n t e r i e (grnieri). D u p nfrngerea
opoziiei contelui Bethlen, districtul a fost c e d a t S a i l o r pe timp
de 9 9 de ani. A f l n d u - s e mai trziu c Brukenthal, a j u t a t de
B a j t a y , a susinut acest plan, nobilii s'au a r t a t i a r i mai bi
nevoitori f a de Hadik. n l a r e a T r a n s i l v a n i e i l a rangul de
M a r e - P r i n c i p a t i a c o r d a r e a titlului inclyta" n loc de alma"
2
naiunii" sseti, s'a f c u t tot sub g u v e r n a r e a lui H a d i k ) .
El a a v u t g r i j ca T r a n s i l v a n i a s fie n z e s t r a t cu drumuri
mai bune. Constituirea oselei d e l Deva p n la grania B a n a
tului s'a fcut din ndemnul lui Hadik. Sublocotenentul-inginer
Neuhauser i aghiotantul su V a u t r i e n , au fost a j u t a i de Hadik
n e x e c u t a r e a acestui plan. r a n i i ns e r a u obligai s execute
3
cruia ).
Tot p e n t r u binele rii au fost inspeciunile sale personale
n diferite p r i a l e Transilvaniei. P r i m a c l t o r i e de inspecie
a nceput-o la 1 7 S e p t e m v r i e 1 7 6 6 , vizitnd p a r t e a r s r i t e a n a
rii. In j u r n a l u l su d e c l t o r i e t r a t e a z d e s p r e situaiunea
poporului de jos, examinnd cu m a r e a t e n i u n e s o a r t a lui j a l
nic. Unui p r e o t romn i d sprijin s-i rectige bunurile
mprumutate militarilor. In a r a S e c u i l o r a inspectat noua mi
liie g r n i e r e a s c , i n t r n d apoi la Braov, u n d e i s'a fcut o p r i -

*) C o n s . A u l i c d e r s b . 1766, Mai 443.


2
) Archiv d. Ver. f. sieb. Landeskunde, 1 8 6 6 , V I I , p. 1 9 .
3
) Ibidem, 1 8 6 6 , V I I , p. 1 8 .
1 2
m i r e t r i u m f a l ) . De aci a trecut p r i n regiunea colibailor" ), apoi
n n o r d u l Transilvaniei i s'a o p r i t l a N s u d , u n d e 1-a ntmpi
n a t p r e o i m e a unit, ducndu-1 cu m a r e a l a i i p o m p n o r
elul grnieresc. Hadik a fost uimit de copiii g r a i e r i l o r cari
s'au p r e z e n t a t naintea lui ornduii n c t e v a uniti, e x e c u t n d
diferite exerciii m i l i t a r e . C a om f o a r t e s e v e r a pedepsit pe nite
funcionari de c a r e s'au p l n s r a n i i . La 1 3 Octomvrie 1 7 6 6 s'a
8
rentors la Sibiu ).
Dup t e r m i n a r e a acestei vizite, Hadik a n a i n t a t i un r a
p o r t p r i v i t o r la situaiunea regimentelor de g r a n i . El coninea
4
pe scurt u r m t o a r e l e ) :
Dumanul cel mai cumplit al acestor regimente este s r c i a ;
n locurile fixate p e n t r u grnieri se gsesc familii f r pro
p r i e t i ; a g r i c u l t u r a i c r e t e r e a v i t e l o r e n e s a t i s f c t o a r e ; vi
t e l e au fost decimate de epizootie cumplit. D u p p r e r e a lui Ha
dik, regimentul II romnesc d e infanterie del R o d n a - N s u d i
cele dou regimente secuieti d e infanterie, sunt ntr'o s t a r e
destul de bun, p e cnd regimentului I romnesc de infanterie,
celui de dragoni c t i celui secuiesc de husari le v a trebui nc
m u l t timp p n v o r fi n s t a r e s l u p t e .
Consiliul aulic de rsboiu mputernici pe Hadik s uureze
soarta g r n i e r i l o r . S'au putut introduce unele u u r r i , d e e x e m
p l u : s c d e r e a p r e u l u i la sare, intensificarea comerului n t r e
T r a n s i l v a n i a c e n t r a l i teritoriul s e p a r a t l a f r o n t i e r a rii.
La 3 0 M a i 1 7 6 7 a p l e c a t din nou din Sibiu p e n t r u a n
cepe a doua c l t o r i e d e inspecie, vizitnd acum n special r e
giunile apusene a l e Transilvaniei. Inspecia s'a t e r m i n a t la 1 7
August 1 7 6 7 . In r a p o r t u l su a s u p r a acestei c l t o r i i , el cere
Consiliului de S t a t s se m e n i n fortificaiile n ntreaga a r
i s nu se uite r e p a r a r e a l o r ; populaiunea s participe l a c-

x
) Halmgyi, p. 2 7 8 .
2
) Colibaii sunt locuitorii de p e p l a t f o r m a muntoas dintre Bran i
Zmeti n sudvestul rii Brsei.
3
) Cons. A u l i c d e rsb. 1767, A p r . 2 7 / 1 6 0 .
4
) Ibidem, 1766, Mai 650.
ruie n m s u r mai m a r e ; a g r i c u l t u r a t r e b u e r i d i c a t prin.
m s u r i p o t r i v i t e ; guvernul r i i nu se p o a t e bizui p e populaiu-
nea aceea, pe unde a trecut c l u g r u l ofronie, In p r i l e Z r a n -
1
dului trebuia s se concentreze u n i t i mai m a r i d e soldai ).
Din ordinul Curii d e l a Viena, generalul Hadik a trebuit s
2
se ocupe i de chestiunea r e l i g i o a s ) , a d i c s fac n c e r c a r e a
de a catoliciza c t mai m u l t e suflete din T r a n s i l v a n i a .
3
Dintre r a p o a r t e l e sale, dou sunt mai importante ). In
acestea a t a c pe Sai, nvinovindu-i c ei sunt piedica cea mai
m a r e i din cauza opoziiei lor n u m r u l catolicilor n u crete
destul de simitor. Propunea ca s se interzic Sailor s
mai mpiedece p r i m i r e a catolicilor n b r e s l e l e lor. nfiinarea
unei u n i v e r s i t i p r o t e s t a n t e n Transilvania a r fi adus, dup
p r e r e a lui Hadik, nimicirea religiei catolice, b a c h i a r desfiin
a r e a puterii monarhice. F o n d a r e a unei u n i v e r s i t i catolice a r
fi d a t ns r e z u l t a t e l e cele mai frumoase.
La 2 0 i 2 7 F e b r u a r i e 1 7 6 7 Consiliul de S t a t s'a ocupat
a m n u n i t cu chestiunile religioase din T r a n s i l v a n i a . In u r m a
avizului acestuia, M a r a Teresia a decis u r m t o a r e l e : P r o e c t u l
unei u n i v e r s i t i p r o t e s t a n t e s n u fie r e t r a s , ci s fie a n e x a t l a
c e l e l a l t e acte, p e n t r u ca s fie d a t u i t r i i mai t r z i u ; o comisiune
special catolic n u se v a nfiina; n locurile membrilor unita
rieni a i guvernului s se numeasc membri catolici la o d a t c e
4
se va fixa u l t e r i o r ) .
In p r i m v a r a a n u l u i 1 7 6 6 nemulumirile R o m n i l o r a u n
ceput s creasc din nou, d n d n a t e r e l a diferite r s v r t i r i .
D u p c e r e r e a guvernatorului Hadik, s'a stabilit o m e t o d pro
vizorie, prin c a r e u r m a s se h o t r e a s c cui s a p a r i n dife
ritele biserici din satele romneti a l e Transilvaniei: dac a
p a t r a p a r t e a populaiunei romneti ntr'un s a t a d e r l a religia

!) Cons. Aulic de rsb. 1767, Sept. 27/166.


2
) Vezi i atitudinea lui Hadik cu prilejul zilei Tuturor Sfinilor",
1764, mai sus. ' '
3
) Cons. de Stat, 1490/1766; Muzeul Brukenthal, colecia manuscri
selor: 3 F 8.
4) Cons. de Stat, 559/1767.
unit, aceasta s primeasc biserica satului; dac ortodocii
formeaz j u m t a t e a satului, ei v o r primi numai d r e p t u l de a
nainta o c e r e r e p e n t r u a-i c l d i biseric n o u ; c e r e r e a p o a t e
fi a d m i s sau respins. In sfrit, d a c uniii n u f o r m e a z a
p a t r a p a r t e , ei totui v o r p r i m i dreptul s-i c l d e a s c o bise
r i c nou. T o t o d a t s'a plns consilierul Blumegen, c p o p o r u l
r o m n nu nelegea nc n ce const u n i r e a i c zilnic se n
t m p l a u cazuri c Romnii treceau del ortodoxie l a unire i
invers. Deaceea ordinul de mai sus u r m a s aib numai un
1
caracter provizoriu ).
Dintr'o n o t i del 2 8 Noemvrie 1 7 6 7 a lui Hadik a f l m c
n anul acela s'au constatat 1 2 2 3 de preoi confirmai i 2 0 1 n e
confirmai. D u p informaiunile lui Hadik se a f l a u n T r a n s i l v a
n i a n anul 1 7 6 6 : 1 0 5 . 9 0 9 familii (laice) a v n d 6 3 5 . 4 5 4 de su
f l e t e ortodoxe, i a r n 1 7 6 2 au fost 1 2 8 . 6 5 3 familii (laice) orto
d o x e i 1 3 6 5 de preoi. Cei 2 0 1 preoi neconfirmai trebuiau s
fie n d e p r t a i . Episcopul o r t o d o x u r m a s t r i m e a t a n u a l un
tablou d e s p r e aceti clerici neconfirmai i s p r o p u n m s u
2
rile necesare p e n t r u s c d e r e a grabnic a n u m r u l u i lor' ).
n a i n t e de a pleca din Transilvania, a d a t Hadik ntr'un
raport nc u n e l e indicaiuni generale a s u p r a r e f o r m e l o r , p e
c a r e u r m a s le e x e c u t e succesorul su. Religia e r a d u p p r e
r e a lui l e g t u r a societii ntr'un stat. A t a c i pe Sai, din
cauza sistemului de contribuie ntocmit de Buccow p e n t r u 6
3
ani ( 1 7 6 3 6 9 ) , c a r e i f a v o r i z a p r e a m u l t ) .
In chestiunea religioas a fost criticat de ctre Consiliul
A u l i c de rsboiu, deoarece timp de peste 4 ani n'a putut s
lucreze d u p un p l a n anumit la nmulirea catolicilor. ncer
c a r e a lui Hadik de a spori n u m r u l t r e c e r i l o r l a catolicism, p r i n
a j u t o a r e de bani, a fost considerat c a n e p o t r i v i t .
In chestiunea r e o r g a n i z r i i regimentelor de g r a n i a jucat
Hadik un r o l puin nsemnat. G e n e r a l u l Siskovics fiind nsrci-

!) Cons. de S)tat, 1766/1767.


2
) Ibidem, 2830/1767.
) Ibidem, 2946/1767.
n a t n 1 7 6 3 cu ndeplinirea organizrii, a putut s duc l a bun
sfrit aceast o p e r grea, p r s i n d n M a i 1 7 6 6 Transilvania.
In p r i v i n a agriculturii a p r o t e j a t Hadik cldirea magazii
l o r de g r u n o r a e l e t r a n s i l v a n e . P e grnierii c a r e locuiau
m a i a l e s n locuri puin fertile, i-a silit s intensifice cultivarea
1
cartofilor ).
A v r u t s introduc diferite r e f o r m e sanitare. La nceputul
a n u l u i 1 7 6 5 a ndemnat pe sibieni, cu a j u t o r u l poliiei, s curee
mai bine s t r z i l e oraului, f r s a i b ns m u l t succes"). Hadik
a d a t i p r o b e de atitudine d r e a p t f a de supui. T n r u l b a r o n
Dujardin, c a r e chinuise pe iobagii si p r e a aspru, nct m u r i s e r
3
v r e o ase ini, fu a r e s t a t n u r m a unui ordin special al lui H a d i k ) .
A f a r de chestiunile de guvernare, Hadik s'a mai ocupat i
cu arheologia Transilvaniei i mai ales cu d e s g r o p a r e a u r m e l o r
r o m a n e din Dacia. D u p p l e c a r e a sa din T r a n s i l v a n i a a descris,
ntr'un r a p o r t amnunit, r m i e l e romane, pe c a r e le-a gsit
4
n sudvestul Transilvaniei ).
In Qctomvrie 1 7 6 7 Hadik primi ordinul de r e c h e m a r e dela
5
p o s t u l s u de g u v e r n a t o r i general-oomandant a l T r a n s i l v a n i e i ) .
A mai r m a s c t e v a luni n Transilvania, a p o i p r s i la
6
4 Februarie 1768 aceast a r ) .
Succesorul su, O'Donell, a t e p t a t s soseasc l a C r c i u n
1 7 6 7 , a a j u n s n T r a n s i l v a n i a numai c t r e sfritul lunei M a r -
7
iie 1768 ).
R e z u m n d a c t i v i t a t e a lui Hadik, se poate spune c n pri
v i n a catolicizrii n'a p r o c e d a t d u p un p l a n sistematic, ci a
ncercat s c o n v e r t e a s c pe credincioi d u p m p r e j u r r i . El n'a
fost nici de cum un c a r a c t e r a t t de h o t r t ca antecesorul su.
D u p sosirea lui Hadik la Viena, i-a fost ncredinat p r e -

!) Cons. de Stat, 2031/1767.


2
) Ibidem, 2618/1768.
3
) Halmgyi, p. 201202.
4
) Cons. A u l i c de rsb. 1768, Mart. 478.
B
) Archiv, d. Ver. f. sieb. Landeskunde, 1 8 9 0 , X X I I I , p. 9 8 .
6
) Halmgyi, p. 3 5 1 i 3 6 4 .
7
) Archiv d. Ver. f. sieb. Landeskunde, 1 8 9 0 , X X I I I , p. 1 0 4 .
edinia Congresului dela C a r l o v ( 1 7 6 9 ) . D u p p r i m a m p r
i r e a Poloniei ( 1 7 7 2 ) , deveni g u v e r n a t o r al Galiiei, a n e x a t de
A u s t r i a . D u p c e M o l d o v a a trebuit s cedeze p a r t e a n o r d i c a
r i i (Bucovina) M o n a r h i e i austriace l a 1 7 7 5 , au fost colonizai
i c i v a Unguri n a c e a s t nou provincie. D o u sate au fost
botezate d u p vestitul m a r e a l austriac, i a n u m e unul: S a t u l
lui Hadik ( H a d i k f a l v a ) , i a r a l doilea, satul lui A n d r e i ( A n d r s -
f a l v a ) , p r e n u m e l e lui Hadik.
P r i n a v a n s a r e a la gradul d e m a r e a l a l Imperiului i p r i n
n u m i r e a sa ca preedinte al Consiliului A u l i c de rsboiu, a de
venit unul dintre fruntaii Monarhiei austriace. In rsboiul a u s -
t r o - t u r e din 1 7 8 9 m p r a t u l Iosif i-a ncredinat comanda tru
p e l o r destinate s cucereasc B e l g r a d u l srbesc. M a r e a l u l Ha
dik ns, foarte b t r n i bolnvicios, a trebuit s se n t o a r c
l a Viena, ne mai p u t n d e x e r c i t a comanda suprem. nainte de
a se stinge, m p r a t u l Iosif II 1-a chemat totui la p a t u l su de
1
m o a r t e , ncredinndu-i g r i j a a r m a t e i ) .
B t r n u l Hadik nu 1-a supravieuit m u l t timp. In ziua de 1 2
2
M a r t i 3 1 7 9 0 a ncetat din v i a ) .
V i t e a z u l Hadik luase p a r t e l a 21 d e btlii, fiind numit i
Zieten al A u s t r i e i " .
A a v u t t r e i fii i o fiic. Fiii si a u a j u n s i ei la r a n g u r i
nalte. Cel mai n v r s t , Ioan, a devenit consilier, cei din u r m ,
C a r o l i A n d r e i , au m u r i t generali. Fiica sa a fost m r i t a t d u p
contele polon Lubomirsky, p r i n s de A u s t r i a c i n rsboiul de 7 ani.

C A R O L O'DONELL
Preedinte al guvernului i general-comandant
(17671770)

Al treilea general-comandant i preedinte al guvernului


t r a n s i l v a n n seria aceasta a fost Carol O'Donell-Tyrconnel.

%
) Siebmacher, I V / 1 2 , p. 68.
2
) W u r z b a c h , V I I , p, 1 7 0 .
Consiliul A u l i c d e rsboiu a v r u t s-1 numeasc numai coman
d a n t i comisar i m p e r i a l n T r a n s i l v a n i a (Noemvrie 1 7 6 7 ) , d a r ,
d u p o lun, M a r i a Teresia a decis s-i d e a c a l i t a t e a de p r e e
dinte al guvernului transilvan, lsndu-i i demnitatea mili
1
tar ).
Sosind n M a r t i e 1 7 6 8 n Transilvania, a stat timp de t r e i
ani n fruntea acestui Principat. El a fost naintea revoluiunei din
1 8 4 8 cel din u r m general, care a u n i t n p e r s o a n a sa cele d o u
funciuni nsemnate.
C a r o l Claudiu O'Donell a fost v l s t a r u l unei familii nobile
2
i r l a n d e z e , c a r e i a v e a obria n ducatul T y r c o r m e l ) .
In r s b o a i e l e necontenite dintre A n g l i a i I r l a n d a , familia
a c e a s t a a fost de multe ori p e r s e c u t a t . P e l a sfritul veacului
al X V I - l e a multe dintre v l s t a r e l e familiei O'Donell au nce
put s emigreze n r i l e catolice. Un o a r e c a r e Hugh O'Donell
a venit pe la 1 6 0 0 n S p a n i a i oferindu-i serviciile regelui F i l i p
a l III-lea, acesta i-a dat voie s r m n n regatul su. D i n t r e
urmaii si, trei biei: Carol, Ioan i Henric vin cu unchiul l o r
Hamilton, n prima p a r t e a domniei lui C a r o l a l V I - l e a , n A u s
tria, unde au fost nrolai mai t r z i u cdei n a r m a t a i m p e
3
rial ).
4
C a r o l O'Donell s'a nscut n S p a n i a la anul 1 7 1 5 ) . Dup
t e r m i n a r e a rzboiului a u s t r o - t u r c din 1 7 3 7 1 7 3 9 a fost n a i n t a t
la rangul de maior. In etate de v r e o 4 5 de ani a fost a v a n s a t l a
rangul de general. I s p r v i l e c e l e mai glorioase le-a s v r i t
ns n rzboiul de 7 ani. In b t l i a d e l K o l i n a comandat u n
d e t a a m e n t de t r u p e , reuind s nving pe Prusieni. In l u p t a
d e l Leuthen fu r n i t i f c u t prizonier, mai t r z i u ns fu li
b e r a t . D u p ncheierea pcii del Hubertusburg, fu numit coman
d a n t al t r u p e l o r austriace din r i l e de jos. In Noemvrie 1 7 6 5
a fost designat inspector general d e c a v a l e r i e .

*) C o n s . Aulic de rsb. 1 7 6 7 , Nov. 101/6.


2
) Siebmacher, IV/12, p. 68.
3
) W u r z b a c h , X X I , p. 23.
*} S i e b m a c h e r , I V / 1 2 , p. 6869.
La 1 4 Decemvrie 1 7 6 7 M r i a Teresia 1-a numit general-co-
1
m a n d a n t i p r e e d i n t e al guvernului T r a n s i l v a n i e i ) .
P r i n t r ' o scrisoare a n t e r i o a r (4 Noemvrie 1767), Consiliul
A u l i c de r s b o i u i-a ncredinat comanda t r u p e l o r i m p e r i a l e n
Transilvania, numindu-1 t o t o d a t i comisar imperial, cu misiu
nea special de a ntreine corespondena cu a m b a s a d o r u l a u s
2
triac din Constantinopol ).
In instruciunile primite i s'a p r e c i z a t n d a t o r i r e a de a ocro
3
ti religia catolic i naiunea" s s e a s c ) . B r u k e n t h a l a p r i m i t
ordin s a j u t e pe noul preedinte n toate l u c r r i l e sale.
In ziua de 2 7 M a r t i e 1 7 6 8 generalul O'Donell a sosit l a
4
Sibiu ).
C o n t r o l n d toate p r o b l e m e l e t r a n s i l v a n e , a a j u n s O'Donell
la conclusiunea c a l e g e r e a unui episcop o r t o d o x e s t e chestiunea
cea mai a r z t o a r e , c a r e t r e b u e r e z o l v a t n e a p r a t . Intr'o scri
soare din 7 M a i 1 7 6 8 a cerut a l e g e r e a unui asemenea episcop.
D a r Consiliul d e S t a t n e p u t n d c d e a l a nelegere, d a c t r e b u e
s r e c o m a n d e p e episcopul din V r e sau pe un p r e o t din No-
visad (Neusatz), c a r e se p l n s e s e o d a t contra M i t r o p o l i t u l u i
din C a r l o v , chestiunea fu a m n a t i n c r e d i n a t generalului
5
Hadik, care u r m a s se ocupe de p r o b l e m a a c e a s t a ) .
Intr'un nou r e f e r a t , lung i interesant, d a t a t din 2 0 Iunie
1 7 6 8 , O'Donell a a r t a t toate p r o b l e m e l e i m p o r t a n t e c a r e t r e
0
buiau r e z o l v a t e p e n t r u a se statornici linitea d e p l i n n a r ) .
P r i m a constatare, pe care o fcea, a indispus oarecum pe
consilierii de stat, fiindc c e r e a alegerea unui episcop ortodox,
deoarece p a r t e a mai m a r e a locuitorilor Transilvaniei o consti
tuiau Romnii ortodoci. El zice: P r i n a u t o r i t a t e a episcopului
totul e posibil la Romni. Poporul a t e a p t n u m i r e a episcopu
lui o r t o d o x cu m a r e n e r b d a r e " . Ins viitorul episcop nu t r e b u i a

Cons. Aulic de rsb. 1 7 6 7 , Dec. 571/4.


2
) Ibidem, 1 7 6 7 , Nov. 101/6.
3
) Ibidem, 1 7 6 7 , Nov. 101/7.
4
) Archiv, d. Ver. f. Landeskunde, 1 8 9 0 , X X I I I , p. 1 0 4 .
B
) Cons. de S t a t , 1148/1768.
") Ibidem, 2163/1768.
s fie un om iscusit, ci mai m u l t un b r b a t d e v o t a t M a j e s t i i
S a l e . Episcopul din V r e a r fi putut fi b r b a t u l de ncredere,
nainte ns de a fi trimis n a r , trebuia s fie chemat la V i e -
na ca s i se a f l e p r e r i l e . Preoii s se a d u n e atunci l a o l a l t n
mai multe centre, p e n t r u ca ei s ridice apoi mulimea m a r e a
poporului r o m n din n a p o i e r e a sa". P r i n n u m i r e a unui episcop
ortodox, toate uneltirile i intrigile r u v o i t o r u l u i episcop din
C a r l o v v o r nceta momentan. D e l a un episcop o r t o d o x destoi
nic c r e d e a O'Donell c s'ar p u t e a spera c h i a r o p r o t e j a r e a r e
ligiei unite, ns gsirea omului potrivit, c a r e a r r e a l i z a acest
plan, trebuia s fie p r e o c u p a r e a d e cpetenie a tuturor c e r c e
trilor.
Episcopul unit dela B l a j este incapabil i nu p o a t e s r e a
lizeze unirea din cauza r v n e i s a l e religioase i fiindc p r i g o
nete pe Romnii neunii. P e n t r u a dovedi e x a c t i t a t e a p r e r i l o r
sale, a n e x e a z o p l n g e r e a R o m n i l o r ortodoci din jurul B l a
1
jului ).
In memoriul a c e s t a se a r a t la cte prigoniri sunt supui
ortodocii din p a r t e a episcopului unit A t a n a s i e Rednic. Comisiu-
2 8
nea g u v e r n u l u i ) , ct i generalul O'Donell ), au fost nevoii s
scrie episcopului Rednic s nceteze cu c e r c e t r i l e " sale. M a i
d e p a r t e O'Donell descria n acest r a p o r t i p e membrii guver
nului t r a n s i l v a n . Ceea ce nu-i plcea lui O'Donell e r a faptul c
guvernul t r a n s i l v a n se ocup n edinele s a l e mai m u l t cu des-
b a t e r e a p r o c e s e l o r juridice d e c t cu discutarea i r e z o l v a r e a do
r i n e l o r i p o r u n c i l o r imperiale. P e n t r u a r e g u l a i a c e a s t ches
tiune, O'Donell p r o p u n e a s se s p o r e a s c n u m r u l m e m b r i l o r
dela 1 2 la 1 4 persoane, dintre c a r e 7 u r m a u s se ocupe cu
chestinui generale, i a r ceilali s desbat procesele prezentate
guvernului. F i n a n e l e naiunii" sseti nefiind n ordine, tre
buia s se fac o a n c h e t sever, controlndu-se toate chel
tuielile naiunii", chiar d a c organele acesteia se v o r opuns.

!) Cons. de Stat, 2 1 6 3 A / 1 7 6 8 .
2
) Ibidem, 2163 B/1768.
3
) Ibidem, 2163 C/1768.
In scaunul Sebeului trebuia s se nceap cu m s u r a r e a t e r e
nurilor, i a r i n t r o d u c e r e a sistemului de impozit, propus de can
celarul B r u k e n t h a l , u r m a s fie e x a m i n a t amnunit, nainte
d e a fi a p l i c a t .
A c e s t lung r a p o r t a fost e x a m i n a t i desbtut n edinele
Consiliului de S t a t dela 2 2 i 2 8 Iulie 1 7 6 8 . m p r t e a s a , de
a c o r d cu p r e r i l e consilierilor de S t a t , a h o t r t u r m t o a r e l e :
1. M u l t mai bine a r fi dac Romnii ortodoci a r r m n e f r
episcop, fiindc a a p o t fi strpii mai uor. D e o a r e c e sunt ns
a t t d e numeroi, v o r primi un episcop c a r e s nu mpiedece
nici unirea cu Roma, nici s fie un a p r t o r p r e a nfocat a l
credinei sale ( o r t o d o x e ) . 2. T o t o d a t s se ia m s u r i hotr-
t o a r e p e n t r u a strpi e m i g r a r e a R o m n i l o r din T r a n s i l v a n i a . Un
comisar civil i unul m i l i t a r v o r ntocmi, mpreun, tablouri, spre
a u r m r i s c d e r e a sau c r e t e r e a emigraniunii. Fugarii prini p o t
fi graiai i colonizai n locuri p r s i t e . 3. In ceea ce p r i v e t a
b r u t a l i t i l e episcopului unit Rednic, acestea s a u dovedit a d e
v r a t e , n u r m a c e r c e t r i l o r fcute de episcopul catolic B a j t a y ,
de aceea R e d n i c v a primi*o d o j a n a i n d r u m a r e a de a p r o c e d a
cu nelepciune, nu cu b r u t a l i t a t e , d a c v r e a s rspndeasc
unirea. 4. P e n t r u a p r o t e j a unirea e s t e nevoie de coli, cci
ea p o a t e fi r s p n d i t mai uor p r i n oameni cu carte. M a i trziu
copiii uniilor pot fi trimii i n colile iezuiilor. Dac un
R o m n crescut i i n s t r u i t n legea unit se r e n t o a r c e l a c r e
d i n a o r t o d o x , s nu fie u r m r i t ca apostat". 5. S e accept
mprirea guvernului n dou secii. Chestiunile n a i o n a l e i
religioase u r m a u s se desbat n edinele seciunilor ntrunite.
6. i 7. In p r i v i n a m s u r i l o r cerute d e O'Donell c o n t r a naiu
nii" sseti, B r u k e n t h a l putu s obin o a m n a r e . 8. Sistemul
1
lui de i m p u n e r e u r m a s fie pus n v i g o a r e d u p e x a m i n a r e ) .
Din a t t e a puncte acceptate, nu s'a t r a d u s n f a p t a p r o a p e
nimic.
O a l t p r o b l e m grea a fost cea a colibailor. A c e t i a t r i a u
ntr'o cumplit s r c i e i ncepuser s emigreze n a r a R o -

!) Cons. de Stat, 2163/1768.


mneasc, a f l n d vestea c v o r fi ncorporai n regimentele
de g r a n i . O'Donell a l u a t numai d e c t m s u r i l e necesare pen
tru a o p r i aceast s c d e r e a populaiei. P r i n t r ' u n comer mai
intensificat n t r e colibai" i locuitorii din interiorul provinciei,
1
s'a p u t u t n d r e p t a oarecum s t a r e a j a l n i c a acestor l o c u i t o r i ) .
O'Donell s'a mai ocupat i cu chestiuni sociale. n f i i n a r e a
unui o r f e l i n a t catolic la Sibiu a p r o v o c a t oarecare tensiune.
Aceast instituiune fusese c r e a t p r i n decretul mprtesei
2
M r i a Teresia, l a 3 0 N o e m v r i e 1 7 6 8 ) . G e n e r a l u l O'Donell ce
r n d instruciuni n p r i v i n a o r g a n i z r i i acestei case", i s'a
comunicat c v a primi un r e g u l a m e n t al orfelinatului din Viena,
d u p care s se orienteze organizatorii, ceea ce s'a i n t m p l a t .
In a c e a s t instituiune e r a u primii copiii d e orice confe
siune, d a c se putea gsi v r e u n p r e t e x t p e n t r u a-i catoliciza.
3
O deosebit ateniune s'a d a t copiilor g r n i e r i l o r d e c e d a i ) .
Dup e x p i r a r e a termenului d e 6 ani (17631169), Mria
Teresia a v r u t s p u n n a p l i c a r e proectul d e i m p u n e r e al lui
B r u k e n t h a l . M a i trziu a r u g a t ns pe O'Donell s l m u r e a s c
unele chestiuni financiare a l e naiunii" sseti. F i i n d trimis n
T r a n s i l v a n i a p e n t r u a p r o t e j a i p e Sai, a fost ndemnat s stea
n relaiuni bune cu cancelarul B r u k e n t h a l . A c e s t a fiind la V i e
na, a c o n t r o l a t ntr'o m s u r o a r e c a r e inteniunile lui O'Donell.
P r i n a c e a s t a s'a a j u n s r e p e d e l a u n conflict n t r e dnii. Dup
c e r e r e a m p r t e s e i ca O'Donell s nceap diferite r e f o r m e n
domeniul finanelor, acesta a a t a c a t din nou naiunea" s
seasc, a c u z n d pe S a i c ei n a l organele statului. O'Donell
nega d r e p t u l naiunii" a s u p r a t e r i t o r i i l o r a l i p i t e n cursul tim
purilor, spunnd c c e l e mai m u l t e a u fost donaiuni a l e unor
Principi t r a n s i l v a n i fcute naiunii" numai p e n t r u timpul ct
t r i a Principele respectiv, u r m n d ca d u p m o a r t e s devin
4
din nou posesiuni fiscale ).

M Ibidem, 385/1769.
2
) Teutsch, II, p. 1 0 8 .
3
) Cons. de Stat, 847/1769.
4
) Ibidem, 2496/1769.
S p r e norocul naiunii" sseti, Consiliul de S t a t n'a fost
de p r e r e a lui O'Donell.
La 11 F e b r u a r i e 1769 g u v e r n a t o r u l a p r i m i t n s r c i n a r e a de
a studia p r o b l e m a scutirii de contribuiuni a nobililor i dac a-
cest privilegiu nu poate fi cumva micorat. Intenia aceasta de a
supune i pe nobili unei contribuiuni purcese d e l a B r u k e n t h a l . In
rspunsul su a d r e s a t c e r c u r i l o r c o n d u c t o a r e vieneze, O'Donell
a propus cu m a r e precauiune ca numai nobilii de v i nsemnat
1
i v e c h e s r m n scutii de t a x a g l o b a l ) .
In duelul dintre O'Donell i Brukenthal, primul a trebuit
2
s cedeze ).
La edina solemn a guvernului t r a n s i l v a n , n c a r e s'a p r e
zentat cancelarul aulic t r a n s i l v a n n funciunea sa d e comisar im
perial p e n t r u a pune n a p l i c a r e sistemul su de impunere i
p e n t r u a reorganiza finanele M a r e l u i Principat (20 Februarie
1770), O'Donell nu a participat. B r u k e n t h a l trimind l i s t a celor
3
prezeni la Viena, m p r t e a s a s'a s u p r a t pe O'Donell ).
M r i a Teresia hotrse din Ianuarie 1770 s d e s p a r t func
iunea de g u v e r n a t o r de cea d e g e n e r a l - c o m a n d a n t n Transil
vania. La 30 Ianuarie 1770 Consiliul A u l i c d e r s b o i u a trimis
generalului O'Donell ntiinarea c este demis din comanda
mentul t r u p e l o r din Transilvania, Succesorul su, generalul
Preiss, primi ordinul s ocupe numai funciunea de general-co
m a n d a n t n Transilvania, f r a mai conduce i l u c r r i l e g u v e r
4
nului p r o v i n c i a l ) .
O'Donell a mai stat p n n S e p t e m v r i e 1770 n fruntea gu
vernului t r a n s i l v a n . La 28 S e p t e m v r i e i-a fost trimis i p o r u n c a
s se ntoarc la Viena, ceea ce s'a i n t m p l a t c t r e sfritul
5
anului 1770 ).
Excelentul osta a stat timp r e l a t i v scurt n fruntea T r a n -

1
) Cons. de Stat, 1536/1769.
2
) Arneth, X, p. 1 3 9 .
3
) Ibidem, X, p. 142147.
4
) Cons. A u l i c de rsb. 1 7 7 0 , Ian. 37/14.
5
) Ibidem, 1770, Sept. 37/72. ,
silvaniei. C u t r e i e r n d n cursul vieii s a l e t o a t e p r i l e M o n a r
hiei, a a j u n s n ultimii ani i n Transilvania.
S t n d n relaiuni a m i c a l e cu soul defunct a l M r i e i T e r e -
sia, m p r t e a s a a v r u t s-i r s p l t e a s c a c e a s t prietenie, p u -
nndu-1 n f r u n t e a provinciei. Din nefericire s'a c e r t a t ns cu
Transilvanul vestit", c a r e se a f l a atunci l a Viena, a a nct
O'Donell a fost r e p e d e nvins. P r e r e a e x p r i m a t d e I. Th. Her-
mann, d u p v e n i r e a lui O'Donell, c acesta v a conlucra amical
1
cu B r u k e n t h a l s'a dovedit nentemeiat ).
D u p sosirea sa l a Viena fu pensionat l a 3 1 I a n u a r i e 1 7 7 1 ,
2
primind o sum d e 4 0 0 0 fl, a n u a l ) .
Designat p e n t r u a conduce p e m p r a t u l Iosif II n cursul
c l t o r i e i s a l e n Transilvania, a nceput s se p r e g t e a s c pen
t r u aceasta. P r e g t i r i l e ns nu le-a putut d u c e la bun sfrit,
cci a d e c e d a t la 2 6 M a r t i e 1 7 7 1 , l a Viena, unde a i fost n
3
mormntat ) .
O'Donell nu se nsurase i n'a l s a t urmai. Un descendent
din a c e a s t familie, cu numele de M a x i m i l i a n C a r o l O'Donell,
a s a l v a t la 1 8 5 3 v i a a m p r a t u l u i Francise Iosif, cnd acesta
fusese a t a c a t de un asasin n p l i m b a r e a sa pe lng zidurile
4
Vienei ).

M R I A IOSIF AUERSPERG
Guvernator
(17711774)

Ultimul guvernator strin" al Transilvaniei n veacul al


X V I I I - l e a a fost contele Maria-Iosif d e A u e r s p e r g , o persona
litate mai puin i m p o r t a n t .
D u p ce generalul Preiss ocup postul de general-coman-
d a n t n Transilvania, m p r t e a s a M r i a Teresia se h o t r s

!) Archiv d. Ver. f. sieb. Landeskunde, 1 8 9 0 , X X I I I , p. 107108.


2
) Cons. A u l i c de r s b . 1 7 7 1 , Ian. 4 4 5 .
3
) W u r z b a c h , X X I , p. 3 .
4
) Ibidem, XXI, p. 4.
numeasc din nou, dup un i n t e r v a l de 9 ani, un g u v e r n a t o r
adevrat.
Ea a c r e z u t c prin d o u persoane s t r i n e v a putea s
d i r i j e z e mai bine Transilvania, d e c t dac a r fi i n s t a l a t un nobil
t r a n s i l v a n n f r u n t e a provinciei. G u v e r n a r e a acestui nobil a r fi
p l i n de intrigi i de atacuri din p a r t e a c e l o r l a l t e familii nobile,
trecute cu v e d e r e a la numirea guvernatorului. D u p trei ani,
ns, M r i a Teresia a recunoscut c p r e r e a aceasta fusese
greit.
Obria familiei nobile A u e r s p e r g se a f l n C r a i n a (Sudul
A u s t r i e i ) . La 1 4 6 3 familia a c e a s t a primise conducerea e r e d i t a r a
acestei mrci" (Obersterblandmarschallamt). Inmulindu-se
1
membrii familiei, neamul s'a m p r i t n diferite s p i e ) . S e cunosc
dou linii n rangul de conte i una cu rangul de duce.
G u v e r n a t o r u l Mria-Iosif A u e r s p e r g se t r g e a din r a m u r a
vecile a liniei vechi. El s'a n s c u t din c s t o r i a a doua a Con
telui Ioan A d a m - S e y f r i e d de A u e r s p e r g cu Contesa M r i a A n a
2
de Giovanelli, la 2 3 Octomvrie 1 7 2 3 n L a i b a c h ) .
D e s p r e v i a a sa se tie f o a r t e puin. La 1 6 ani pierde pe
t a t l su. T n r u l A u e r s p e r g n'a u r m a t ns c a r i e r a m i l i t a r ,
ci, dup studii juridice, a nceput s se ridice t r e p t a t d e l a func
iunea de s e c r e t a r la rangul d e consilier intim, c e e a ce nu e r a ns
o distinciune excepional. n a i n t e de a fi trimis n T r a n s i l v a n i a
a fost trei ani cpitan suprem al districtului G o r z ( G o r i i a ) , apoi
preedinte a l Camerei Stiriei i n sfrit consilier la curtea
3
s u p r e m de justiie ).
D u p r e c h e m a r e a generalul O'Donell din Transilvania, M
r i a Teresia a v r u t s numeasc pe B r u k e n t h a l ca guvernator,
4
ns d u p scurt timp a p r s i t p l a n u l acesta ).
B r u k e n t h a l a propus mprtesei s numeasc un T r a n -

*) S i e b m a c h e r , I V / 5 , p. 1 1 1 2 i Wissgrill, I, ip. 2 4 3 2 5 0 (cu indi-


caiuni false).
2
) Comunicare particular fcut de Contele Henckel von Donners-
mark.
3
) Cons. de Stat, 1127/1771.
4
) A r n e t h , X, p. 1 4 8 .
silvan n fruntea provinciei. Candidaii si au fost urmtorii
nobili unguri: Ioan Neme, Nicolae i Pavel Bethlen, Dionisie i
Wolfgang Bnffy, Carol i Ladislau Teleki. Mria Teresia a
vrut s numeasc cu orice pre un strin" n aceast funciune.
Din cei trei candidai strini propui pentru, demnitatea de
guvernator, anume: Contele Francisc Xaver Wieschnik, pree
dintele Curii de Apel din Boemia, contele Ioan Lantieri, trimis
imperial n Austria de jos, i consilierul intim Contele Maria-
1
Iosif Auersperg, a numit, n sfrit, pe cel din urm ).
Totodat mprteasa a cerut i prerea lui Brukenthal,
dac Auersperg s fie numit numai preedinte al guvernului sau
guvernator adevrat. Acesta s'a exprimat n referatul su din
2
19 Ianuarie 1771, pentru a doua prere ). Lucrul acesta va face
o impresie bun n Transilvania, intrigile se vor potoli, deoarece
funciunea de guvernator era prevzut chiar n Diploma Leo-
poldin, pe cnd preedinia guvernului are totdeauna numai
un caracter provizoriu. In sfrit, dac se instaleaz un guver
nator, acesta este privit cu mai mare respect.
Aceste avantagii erau ns mbinate cu dificulti. Dac se
respectau legile, guvernatorul trebuia s aib cetenia tran
silvan, trebuia s fie ales, iar indigenatul" trebuia s-i fie dat
de Dieta rii. Dificultile puteau fi nlturate. Consiliul de
Stat fiind de acord, mprteasa a numit pe Auersperg ca gu
3
vernator al Transilvaniei la 31 Ianuarie 1 7 7 1 ) .
Pentru a lmuri problema ceteniei, Mria Teresia i-a dat
4
ea nsi aceast diplom ). Jurmntul de credin i fidelitate
1-a depus n faa mprtesei n ziua de 24 Martie 1771. Aflnd
despre o inundaie pricinuit de revrsarea Mureului, Auers
perg i-a amnat cu 8 zile plecarea spre Transilvania, plnuit
B
pentru 26 Martie 1771 ).

! ) A r n e t h , X, p . 1 4 9 .
2
) Cons. de Stat, 349/1771.
s) Ibidem, 349/1771.
4
) Ibidem, 1127/1771.
5) Ibidem, 1146/1771.
La 1 M a i 1771 A u e r s p e r g a sosit l a Sibiu. La Ruscior, l n g
Sibiu, a fost ntmpinat de diferite deputaiuni, s'a ntreinut i
cu corniele ssesc Baussnern, i a i n t r a t apoi cu suita sa n
ora. I n s t a l a r e a solemn a f c u t - o episcopul catolic B a j t a y , c a r e
e r a pe atunci preedintele i n t e r i m a r a l guvernului, Episcopul i-a
spus c sarcina i v a fi grea din cauza a t t o r confesiuni i na
iuni". C a r s p u n s la aceasta A u e r s p e r g a rostit un discurs foar
1
te scurt n limba l a t i n ) .
D u p i n s t a l a r e a nceput s lucreze la r e o r g a n i z a r e a can
celariei guvernului. nainte de a-i trimite r a p o r t u l la Viena, a
fost ntiinat c i se ncredineaz controlul a s u p r a p o t e l o r din
Transilvania, ceea ce a iscat o nenelegere cu conducerea mi
2
litar ).
R a p o r t u l r e d a c t a t de A u e r s p e r g n chestiunea reorganizrii
guvernului coninea dispoziiuni generale, de ex.: cum v o r p r o
ceda lociitorii diferitelor funciuni n absena efilor lor; con
t r o l a r e a funcionarilor guvernului; ntrunirea guvernului de trei
ori s p t m n a l , . a. m. d. Condiiunile speciale p r i v e a u mai
m u l t activitatea consilierilor g u v e r n a m e n t a l i i chestiuni tehni
ce, p e n t r u a uura diferitele procedeuri. P r e r i l e consilierilor se
v o r nainta n scris, documentul primind un n u m r i fiind trecut
ntr'un indice. Cei ce r e p r e z e n t a u o minoritate d e v o t u r i n v r e o
chestiune puteau s apeleze l a C u r t e a i m p e r i a l . Consilierii gu
vernului n'au dreptul s amestece a c t e l e oficiale a l e guvernului
cu actele l o r p a r t i c u l a r e . Ei v o r r a p o r t a de trei ori a n u a l , d a c se
3
c r e t a r i i guvernului i ndeplinesc contiincios funciunile ).
D u p un scurt interval se menioneaz din nou, n 1771, o
intens emigraiune a Romnilor din T r a n s i l v a n i a . Cauza a fost
r e c r u t a r e a sever, ordonat la 1771 p e n t r u toi contribuabilii,
i, p e de a l t p a r t e , noua p r i g o a n mpotriva R o m n i l o r o r t o
doci ca s-i p r s e a s c c r e d i n a s t r m o e a s c . Primind o r
din dela Viena, guvernatorul A u e r s p e r g a dispus r e c r u t a r e a gene.

1) Archiv d. Wer. f. sieb. Landeskunde, 1880, X V I , p. 183.


2
) Cons. de Stat, 2 0 3 4 si 2574/1771.
3
) Ibidem, 2547/1771. ,
r a l care, e x e c u t a t p r e a sever, a n s p i m n t a t p e muli r a n i ti
1
neri, c a r e a u nceput s-i p r s e a s c v e t r e l e ) .
In p r i v i n a unirii, A u e r s p e r g c e r e a nfiinarea unei comi-
siuni, c a r e s se ocupe numai cu chestiuni religioase, firete n
primul r n d cu t r e c e r i l e d e l o confesiune l a c e a l a l t . Consiliul
de S t a t a c r e z u t ns c, d a c se v a a l c t u i o comisiune p e n t r u
afaceri catolice, necatolicii v o r cere i ei o comisiune similar
p e n t r u a p r a r e a i n t e r e s e l o r lor, m p r t e a s a respinse deci p r o
2
p u n e r e a lui A u e r s p e r g ) .
G u v e r n a t o r u l a n u n c a numit u n r e f e r e n t special c a r e se
v a ocupa de emigraiunea Romnilor, c a r e n primul moment
fusese e x a g e r a t . Intr'o scrisoare a d r e s a t m p r t e s e i A u e r s
p e r g c e r u s fie d e c o r a t cu ordinul Sf. t e f a n , cci prin a c e a
3
st distinciune a u t o r i t a t e a lui v a c r e t e n ochii O r i e n t a l i l o r " ) .
Din a c e a s t pretenie reiese ns mai m u l t v a n i t a t e a sa p e r s o
n a l dect n s e m n t a t e a motivului a r t a t . m p r t e a s a a decis
s i se a c o r d e decoraia m a i trziu, d a c r e z o l v n mod mul
umitor p r o b l e m e l e transilvane.
A i n t e r v e n i t apoi l a C u r t e a i m p e r i a l s nu publice r e s c r i p -
tul apostailor", c a r e p r e v e d e a sanciuni p r e a s e v e r e dac ci
n e v a trecea d e l religia catolic (unit) l a a l t confesiune. Prin
spioni a putut a f l a ns c e m i s a r i r u i din r i l e R o m n e p r e
gtesc t r e c e r e a R o m n i l o r fugari n Rusia, o p r o b l e m foarte
grea, c a r e trebuia s fie r e z o l v a t , p e n t r u a nu p r o v o c a tensiuni
n politica e x t e r n cu Rusia. D e a c e e a c e r e a ca n viitor apos
4
taii" s fie nspimntai cu a m e n i n a r e a de p e d e a p s ) . In
s c r i s o a r e a aceea se l u d a c prin comisari numii d e e l v r e o
2 0 0 de Romni s'ar fi ntors n interiorul provinciei. I[n edina
Consiliului de S t a t din 1 6 S e p t e m v r i e 1 7 7 1 s'a decis definitiv
a n u l a r e a rescriptului apostailor".
D u p noua h o t r r e , comunicat lui A u e r s p e r g , apostaii"
v o r fi nchii p e n t r u scurt timp sub un p r e t e x t o a r e c a r e ; n tem-

x
) Cons. de Stat, 2499/1771.
2
) Ibidem, 2575/1771.
3
) Ibidem, 2576/1771.
4
) Ibidem, 2732/1771.
ni v o r fi interogai sever, ameninai i apoi liberai. D a c r
m n fideli religiei catolice, v o r fi colonizai n regiuni o r t o d o x e ;
d a c v o r s r m n ca apostai" linitii n comunele lor, nu
li se v a face niciun r u . D a c ei v o r a a ns pe ali catolici
s-i p r s e a s c c r e d i n a atunci v o r fi a r u n c a i n temni ca
1
r s v r t i i mpotriva ordinei p u b l i c e ) .
Din cauza trufiei sale A u e r s p e r g a a j u n s r e p e d e n conflict
cu dou p e r s o a n e de seam: cu c a n c e l a r u l aulic B r u k e n t h a l i
cu episcopul catolic B a j t a y . C e a r t a , dintre A u e r s p e r g i B r u k e n
thal a fost de n a t u r mai serioas, dect cea d i n t r e A u e r s p e r g i
B a j t a y , i v i t numai dintr'o chestiune nensemnat. P r i m a cioc
nire s'a ntmplat chiar cu p r i l e j u l vizitei lui Auersperg la
Brukenthal, cnd noul g u v e r n a t o r a c e r u t sprijinul c a n c e l a r u
2
lui a u l i c ) . A c e s t a i-a promis a j u t o r u l necesar, a o b s e r v a t ns
t o t o d a t c T r a n s i l v a n i i n u v o r fi p r e a mulumii au un guver
n a t o r strin. A u e r s p e r g suprat a l u a t o atitudine d r z , e x
c l a m n d : Transilvanii s se bucure d a c au un conte de A u e r s
perg ca guvernator". B r u k e n t h a l i-a e x p l i c a t atunci c exist
nc descendeni ai u n o r familii nobile, care au dat i principi
ai Transilvaniei.
In timpul celor trei ani, c t a stat Auersperg n frun
tea provinciei, aceti doi b r b a i n u s a u putut nelege.
Un baron ungur, de origine slovac, Iosif Izdencizy a deve
3
nit m n a d r e a p t a lui A u e r s p e r g ) . Nici unul din ei nu cu
notea legile complicate ale Transilvaniei, ncepnd a ordona
n a r , f r a ine seam de diferitele privilegii. B r u k e n t h a l
a r a p o r t a t r e g u l a t d e s p r e inteniunile lui A u e r s p e r g , ncercnd
s a p e r e p e Sai, controlai f o a r t e sever de noul guvernator.
P e n t r u a acuza cu mai m u l t efect pe B r u k e n t h a l , A u e r s p e r g a
n c e r c a t s scape d e sub controlul acestuia. D u p a c e a s t a ncepu
a trimite r a p o a r t e p a r t i c u l a r e consilierilor de S t a t , o m a n e v r
4
c a r e i-a fost interzis d u p scurt t i m p ) .

x
) Cons, de Stat, 3227/1771.
2
) A r n e t h , X, pag. 149.
3
) Teutsch, II, p. 152153.
*) C o n s , de Stat, 4082/1771.
In anii 1 7 7 1 i 1 7 7 2 A u e r s p e r g a ncercat p r i n diferite in
trigi s r p u n pe c a n c e l a r u l aulic t r a n s i l v a n ; s'a s e r v i t de de
n u n r i anonime, acuzndu-1 chiar c sustrage porunci i m p e r i a l e .
La nceputul anului 1 7 7 3 A u e r s p e r g s'a dus p e r s o n a l l a Viena,
1
continund s a t a c e pe a d v e r s a r u l s u ) . In m a i m u l t e edine
a l e Consiliului de S t a t s a u desbtut t o a t e a c u z r i l e c o n t r a lui
B r u k e n t h a l . A c e s t a s'a a p r a t ns cu succes, a a nct Consi
liul de S t a t a fost n s t a r e s-1 r e a b i l i t e z e complet, d n d u - i sa
tisfacie deplin. La 5 A p r i l i e 1 7 7 3 A u e r s p e r g a primit o d o j a n a
din cauza nvinuirilor s a l e n e d r e p t e . P e n t r u ca s n u fie s c z u t
2
a u t o r i t a t e a guvernatorului, A u e r s p e r g n'a fost pedepsit ).
Conflictul i v i t ntre A u e r s p e r g i episcopul catolic Bajtay
a fost de d u r a t mai scurt. D u p n c e t a r e a ciumei din a r a
3
Brsei, Auersperg ordonase celebrarea unui serviciu divin ).
Episcopul, simindu-se jignit d e astfel de a m e s t e c u r i ale gu
v e r n a t o r u l u i n chestiuni religioase, a r e c l a m a t l a Viena. I n t r ' o
scrisoare n limba f r a n c e z a d r e s a t m p r t e s e i a artat c
episcopul e s t e v i c a r u l lui Dumnezeu p e p m n t , i a r A u e r s p e r g
1-a ofensat p r i n tonul s u aspru. G u v e r n a t o r u l a trimis i el mai
m u l t e r a p o a r t e , a a nct M r i a Teresia, indignat de a t t e a cer
turi, a o r d o n a t ca n v i i t o r fiecare s a n u n e p e c e l l a l t d e s p r e
d o r i n e l e sale. P r i n intermediul s e c r e t a r u l u i I z d e n c z y i al can
4
celarului BKimegen cei doi s'au mpcat ),
C u tot insuccesul su n l u p t a cu B r u k e n t h a l , Auersperg
poseda totui o a r e c a r e capacitate de a r n d u i u n e l e l u c r u r i i
instituiuni, uitate sub g u v e r n a r e a generalilor. Oficiul pentru
c o n t r o l a r e a a c t e l o r (forum producitionale), mai nainte o insti-

*) C o n s , d e S t a t , 2 5 4 9 , 2 5 7 4 , 2 5 7 7 i 3111/1771.
2
) A r n e t h , X, p. 151152.
3
) Cons, de Stat, 3019/1771.
4
) C o n s , d e S t a t , 3 0 1 9 / 1 7 7 1 ; A r n e t h , X, p . 1 5 0 . D u p un s c u r t t i m p b
trnul episcop i-a cerut pensionarea, cu gndul de a-i tri ultimele zile
a l e vieii la Bratislava. P e d r u m s p r e B r a t i s l a v a a m u r i t ns, la A r a d , n
anul 1 7 7 3 . El a fost cel m a i nsemnat episcop catolic t r a n s i l v a n d i n ve&cuil
al X V I I I - l e a , conducnd de mai multe ori guvernul provincial ca vice-ipre-
edinte, n l i p s a preedintelui.
tuiune a s e m n t o a r e cu o diet polon", a fost r e o r g a n i z a t d e
A u e r s p e r g . El a v e a m e n i r e a s a j u t e m a t e r i a l i c e t e catoliciza
1
r e a T r a n s i l v a n i l o r ) . E r a l u c r u firesc c a A u e r s p e r g i B r u k e n -
thal s n u se p o a t nelege nici n p r i v i n a o r g a n i z r i i acestuia.
Intr'un r a p o r t din l u n a Octomvrie 1 7 7 1 A u e r s p e r g a c e r u t
p r e r e a Consiliului de S t a t , n p r i v i n a l u x u l u i d e s f u r a t de
nobili n T r a n s i l v a n i a , s t r u i n d p e n t r u p e d e p s i r e a c e l o r vinovai.
2
Consiliul de S t a t a consimit ).
P e n t r u a p r e v e n i un caz de foamete, a i n s t a l a t l a Sibiu o
comisiune p e n t r u f i x a r e a p r e u r i l o r la c e r e a l e i legume. Consi
lierul Bliimegen 1-a sftuit ns s nu nceap cu a s t f e l de n
cercri, d e o a r e c e nu v a izbucni foametea i fiindc astfel de ncer
3
c r i p r o d u c e a u numai efect c o n t r a r celui ateptat ).
La nceputul lunii Noemvrie 1 7 7 1 fostul Domn a l r i i R o
mneti, Emanuil Rosetti (Manoil R u s e t ) , s'a refugiat n T r a n
silvania, din c a u z a ocupaiunii ruseti, d u p izbucnirea rsboiu-
lui ruso^turc. Imediat d u p p r i m i r e a tirii d e s p r e sosirea Dom
nului la grania rii, A u e r s p e r g a dispus ca el s fie bine p r i m i t
m p r e u n cu boierii si, i a r p r e f e c t u l judeului H u n e d o a r a s-i
a j u t e cu cele necesare. T o t o d a t a d a t ordin ca toi fugarii s
fie pui n c a r a n t i n 4 2 d e zile, s n u se i v e a s c v r e o epidemie,
cci ciuma a r fi n c e t a t n T r a n s i l v a n i a , i m e d i a t d u p sosirea
lui ( A u e r s p e r g ) ! In s f r i t n t r e b la C u r t e a i m p e r i a l ce m
suri s fie luate f a de aceti oaspei, d u p s u p r a v e g h e r e a l o r
4
timp d e 4 2 de z i l e ) . Consiliul de S t a t i-a r s p u n s c Domnul
p o a t e s i n t r e n interiorul rii, d a r s fie s u p r a v e g h i a t n mod
onorabil.
In a doua j u m t a t e a lunei Iulie 1 7 7 2 A u e r s p e r g a n t r e
prins o c l t o r i e d e inspecie n T r a n s i l v a n i a . R a p o r t u l r e d a c
t a t d u p n t o a r c e r e a sa la Sibiu este mai m u l t un nensemnat
5
j u r n a l de c l t o r i e ) .

Cons. de Stat, 3111/1771.


2
) Ibidem, 3810/1771.
3
) Ibidem, 4032/1771.
4
) Ibidem, 4033/1771.
s
) Ibidem, 2086/1772.
L a nceputul anului 1 7 7 3 a plecat Ia Viena, ncercnd acolo
.s r s t o a r n e pe a d v e r s a r u l s u B r u k e n t h a l , ns f r succes.
Dup aceasta probabil nici nu s'a mai ntors n Transilvania.
C n d Iosif a l II-lea a ntreprins c l t o r i a sa n T r a n s i l v a n i a
A u e r s p e r g se a f l a l a Viena.
C l t o r i a m p r a t u l u i a fost un eveniment e x t r a o r d i n a r pen
t r u locuitorii acestei provincii. P l e c n d d i n V i e n a l a 7 M a i 1 7 7 3 ,
Iosif a sosit la Sibiu n ziua de 2 8 Mai, P n la 1 5 Iulie a s t r
b t u t toate regiunile Transilvaniei, interesndu-se de s o a r t a j a l
nic a iobagilor. In timpul acestei c l t o r i i , m p r a t u l primise
1
1 9 . 0 0 0 de petiiuni d e l populaiunea r i i ) .
I m p o r t a n t este r a p o r t u l mpratului Iosif al IlUea ctre
m a m a sa M a r i a Teresia, ntocmit d u p t e r m i n a r e a c l t o r i e i i
2
c a r e se ocup cu p r o b l e m a r e o r g a n i z r i i T r a n s i l v a n i e i ) .
Pentru a ndrepta greelile Iosif al II-lea p r o p u n e a dou
c i : 1. P e n t r u a u r m a o c a l e s c u r t i sigur, s se uneasc T r a n
silvania, Banatul, M a r a m u r e u l cu e x c e p i a graniei militare,
s e p a r a t e de a c e s t e provincii cu i n u t u r i l e ungureti p n la
Tisa. a r a aceasta nou s fie c r m u i t de un g u v e r n cu sediul
l a O r a d e a . C a n c e l a r i a a u l i c t r a n s i l v a n s fie n c o r p o r a t l a cea
ungureasc, i a r ntre T r a n s i l v a n i a i U n g a r i a s fie o l e g t u r
a s e m n t o a r e cu cea d i n t r e C r o a i a i Ungaria. Realizndu-se
acest plan, diferitele privilegii v o r pieri. Oficiile i instituiunile
u r m a u s fie rectificate, i a r locuitorii u r m a u s d e v i n cu toii
Transilvani". 2. C a l e a mai lung i mai nesigur a r fi fost n
l o c u i r e a celor mai nsemnai d r e g t o r i i c o n d u c t o r i ai insti-
tuiunilor vechi. C a n c e l a r u l a c t u a l e s t e Ungur, guvernul t r a n s i l
v a n l u c r e a z f r un guvernator, i a r t e z a u r a r i u l i corniele na
iunii" sunt doi oameni incapabili; sistemul de impunere t r e b u e
s fie n d r e p t a t . a. m. d. m p r t e a s a M a r i a T e r e s i a a r t n d
proectul lui Brukenthal, a c e s t a a simit imediat c m p r a t u l
Iosif al II-lea v a c r m u i o d a t cu totul a l t f e l d e c t m a m a sa.
D u p o e x a m i n a r e a m n u n i t , M a r i a Teresia s'a decis s

x
) A r n e t h , X, p . 1 5 1 1 5 3 i T e u t s c h , II, p. 156157.
2
) Teutsch, II, p. 158159.
u r m e z e calea a doua. Ea nu s'a p u t u t m p c a cu gndul desfiin
r i i instituiunilor t r a n s i l v a n e , deoarece a c e a s t a r fusese r i
1
dicat numai de c u r n d l a rangul d e M a r e - P r i n c i p a t ) .
A c e a s t h o t r r e a fost d e o i m p o r t a n c o v r i t o a r e , fiind
c M a r a Teresia s'a h o t r t s p u n din nou localnici n func
iunile cele mai i m p o r t a n t e din Transilvania.
In anul 1 7 7 4 g u v e r n a t o r u l A u e r s p e r g fu numit g u v e r n a t o r
n p a t r i a sa, n ducatul C r a i n a . S e c r e t a r u l guvernului t r a n s i l v a n ,
Hermann, a spus c a c e a s t schimbare se putea c o m p a r a cu
2
t r a n s f e r a r e a j u d e l u i b r a o v e a n ca j u d e la O r t i e . . . ) .
Funciunea de g u v e r n a t o r n C r a i n a a deinut-o; p n la
1 7 7 9 , d u p care d a t a mai fost vicepreedinte l a forul suprem
de justiie, apoi vicecancelar al A u s t r i e i i Boemiei, n sfrit
3
a fost scos l a pensie n anul 1 7 8 1 ) .
Maria-Iosif d e A u e r s p e r g a m u r i t l a 1 5 Ianuarie 1 8 0 6 n
4
castelul s u din C r a i n a ) .
G r e a l a p r i n c i p a l a lui A u e r s p e r g a fost inteniunea d e a
crmui T r a n s i l v a n i a d u p m e t o d e l e de g u v e r n a r e absolutiste, ca
n A u s t r i a i n f e r i o a r . D a c m p r a t u l Iosif a l II-lea a continuat
mai trziu cu t e n d i n e absolutiste, se bizuia p e p u t e r e a i auto
ritatea d e monarh. A u e r s p e r g a fost ns un om cu diferite slbi
ciuni de c a r a c t e r . A c e a s t i n f e r i o r i t a t e o d o v e d e a i faptul c
d u p r e c h e m a r e a sa din T r a n s i l v a n i a n'a mai ocupat nici o func
iune nsemnat, fiind numit numai v i c e - p r e e d i n t e la o dreg-
torie administrativ-politic. C u demiterea lui A u e r s p e r g ren
cepe seria g u v e r n a t o r i l o r t r a n s i l v a n i de batin.

*) A r n e t h , X, p. 154155.
2
) Archiv, d. Ver. f. sieb. Landeskunde, 1890, XXIII, p. 176.
3
) W i s s g r i l l , I, p . 249250.
4
) Comunicare p a r t i c u l a r a Contelui Henckel von Donnersmark, c
ruia in s-i mulumesc pentru indicaiile sale preioase.
NCHEIERE

Aruncnd o privire general asupra istoriei guvernatorilor


transilvani, putem constata urmtoarele: Guvernul Transilva
niei, avnd n frunte pe guvernatorul rii, a fost cea mai nalt
instan local n aceast provincie. Guvernul era de fapt con
tinuatorul sfatului principelui transilvan, care se compunea din
12 membri. Pe cnd principele fusese ultima instan, dup cu
cerirea Transilvaniei de ctre Austriaci se putea apela del gu
vernator la mprat, iar mai trziu i la Cancelaria aulic transil.
van. Constatm prin urmare o scdere a prestigiului conduc
torului, nfiinat prin Diploma Leopoldin i instalat de gene
ralul Veterani, guvernul transilvan s'a putut menine timp de vreo
1 7 5 de ani, avnd 2 4 de guvernatori. Ceea ce este nsemnat e
faptul, c organizaiunea aceasta de conducere, metodele de lu
cru i normele administrative ale efilor ei s a u stabilit i s a u
consolidat numai treptat. Sub Gheorghe Bnffy, organizaiune i
metode de lucru bine precizate nu existau. Guvernatorul, om
nehotrt i lene, mutndu-i mereu reedina a avut ns o
putere nsemnat de guvernare. Totodat trebue s adugm c
n ultimii 4 ani de guvernare n'a putut s exercite puterea exe
cutiv din cauza revoluiunei Curailor. Dup consolidarea regi
mului austriac n Transilvania, guvernul a devenit o organiza
iune mai bine stabilit, iar guvernarea conductorului a avut o
putere limitat. Mai nti, din punct de vedere juridic i politic,
dup faimosul acord del 1 4 3 7 , Transilvania era condus de
cele trei naiuni" (Nobili, Seoui i Sai). Saii, care au fost
ncadrai n aceast naiune", au putut fi trai la rspun-
tdere ln faa guvernatorului numai n cinci cazuri (intrarea
ostil n casa unui nobil, uciderea, arestarea sau rnirea unui
nobil i falsificarea monedelor), care a fost i instana de apel
pentru ceilali locuitori. Puterea guvernatorilor a mai fost (mic
orat de generalii-comandani, toi de origine strin, precum
i de diferite alte instituiuni create n veacul al XVIII-lea i
scoase de sub controlul guvernatorului. Dup moartea energicu
lui Sigismund Kornis, care mai aprase demnitatea i influena
sa n treburile Transilvaniei, urmeaz, la 1734, Ioan Haller, ca
racter panic, o fire blnd i nehotrt. Sub crmuirea sa
Cancelaria aulic ncepe s porunceasc guvernului, controln-
du-i de atunci nainte toat activitatea. In acel timp se nfiin
eaz i comisariatul rii (Landeskommissariat), o instituiune
separat care avea menirea s controleze aprovizionarea mi
litar.
Guvernatorul era suprema instan juridic, administrativ
i politic n ar. La aceasta i s'a mai adugat, din vremea M
riei Teresia, rolul de a ocroti religia catolic. El era eful mem
brilor catolici ai guvernului, care, mpreun cu episcopul, for
mau o societate separat Corpus Catolicorum". Procesele ce
urmau s fie judecate de guvernul rii ocupau partea cea
mai nsemnat a activitii crmuitorului. Se judecau mai ales
procese ntre nobili pe de o parte i ntre nobili i iobagi pe
de alt parte. Cnd guvernul transilvan a fost reorganizat sub
Ladislau Kemeny, inndu-se seam de nsemntatea acestor
procese, s'a fixat data pentru judecarea lor ntre srbtorile
Sf. Martin i Pati. Sub Auersperg s'a hotrtl mprirea gu
vernului ntr'o seciune juridic i n una politic, fiecare sub-
preedinia nominal a guvernatorului. eful seciunii juridice a
fost preedintele Dietei, eful celei politice ns tezaurariul
rii, Aceast mprire n dou seciuni a fost realizat ns nu
mai de Brukenthal.
Activitatea guvernatorilor din sec. al XVIII-lea s'a pulve
rizat mai ales n redactri de rapoarte amnunite i nensem
nate (de ex. despre repararea bisericii reformate din imleul-
Silvaniei exist o sumedenie de rapoarte pn la pronunarea
deciziei definitive) i n judecarea multor procese mai mult sau
mai puin nsemnate. Un ecou mare au avut mai ales acele m-
suri a l e g u v e r n a t o r i l o r , c a r e d e p e a u domeniul lor de lucru:
a r e s t a r e a lui Harteneck, l u a r e a bisericilor necatolice, msurile
m p o t r i v a p r o t e s t a n i l o r , nfiinarea regimentelor de grani, mu
t a r e a guvernului d e l a Sibiu la Cluj f r consimmntul mp
ratului.
Influena g u v e r n a t o r i l o r n domeniul politic a fost r e s t r n s .
L a nfiinarea guvernului, nobilii r i i au crezut c g u v e r n a t o r u l
v a a v e a un r o l a s e m n t o r cu al principelui T r a n s i l v a n i e i de odi
n i o a r . P u t e r e a g u v e r n a t o r u l u i a fost ns r e d u s t r e p t a t , p e de
o p a r t e prin organizaiunea d e s c e n t r a l i z a t a Transilvaniei, pe
d e a l t a p r i n diferitele nfiinri de instituiuni c r e a t e d e cercu
rile c o n d u c t o a r e vieneze.
In p r i v i n a administraiei, guvernatorii veacului al X V I I I - l e a
a u a v u t de l u p t a t cu o organizaiune a d m i n i s t r a t i v destul de
napoiat.
Nobilii, c a r i s t p n e a u p a r t e a cea mai nsemnat a rii,
a v e a u posibiliti a p r o a p e n e l i m i t a t e de a-i administra posesiu
n i l e d u p bunul l o r plac. D u p e u a r e a planului m p r a t u l u i
Iosif a l II-lea, numai veacul a l X l X - l e a a putut s a d u c i n
aceast p r i v i n schimbri radicale. Programul social n ac
tivitatea g u v e r n a t o r i l o r l s a m u l t de dorit. A b i a generalul Buc-
c o w a nceput s uureze n t r u c t v a s o a r t a p o p o r u l u i de jos,
nfiinnd miliia grniereasc. Din aceast organizaiune au
luat n a t e r e mai t r z i u diferitele organizaiuni sociale i cultu
rale. G e n e r a l i i strini s'au a r t a t mai binevoitori. Din nefericire
ei a u unit a c e a s t m b u n t i r e a soartei poporului de jos cu
proselitismul religios, executnd, p r i n i n t e r v e n i i l e lor n f a v o a
r e a religiei catolice, un o r d i n imperial.
Din punct de v e d e r e religios activitatea i influena guver
n a t o r i l o r a fost diferit, d u p confesiunea fiecruia. G u v e r n a
torii din veacul al X V I I I - l e a , n m a j o r i t a t e a l o r c o v r i t o a r e , a u
fost catolici. Rolul cel mai nsemnat n acest domeniu l a v u gu
v e r n a t o r u l Sigismund K o r n i s , exponentul cel mai nsemnat pen
t r u e x p r o p r i e r e a bisericilor necatolice din Transilvania, l a nce
putul veacului al X V I I I - l e a . Tot din cauze religioase K o r n i s a n
c e r c a t s a d u c schimbri n domeniul juridic. La 1 7 3 1 p r o p u s e
Dietei s se a n u l e z e u n e l e puncte a l e Constituiei t r a n s i l v a n e ,
care restrnsese p u t e r e a catolicilor nc n veacul a l X V I I - l e a
sub principii r e f o r m a i . A c e a s t inteniune p r o v o c n d un m a r e
ecou, a dus la unirea p r o t e s t a n i l o r t r a n s i l v a n i i, cu a j u t o r u l
prinului Eugeniu de S a v o i a , ei au putut s resping atacul ca
tolicilor. A c e s t e n c e r c r i a l e catolicilor a u fost ncoronate mai
t r z i u de succes, cnd n e p o c a absolutist c e r c u r i l e c o n d u c t o a r e
nu mai ineau seam d e legile rii. A c e a s t c l c a r e a legilor, n
mod cnd ascuns, c n d fi, este una din c e l e mai i m p o r t a n t e
caracteristice a l e istoriei t r a n s i l v a n e n veacul al X V I I I - l e a .
Pe teirenul econornic-financiar g u v e r n a t o r u l a trebuit s
colaboreze cu Dieta rii, mai m u l t d e c t n c e l e l a l t e domenii.
Dieta fixa impozitele i subsidiile de rsboiu. M o n a r h i a a u s t r i a c
e r a c a r a c t e r i z a t i p r i n l i p s a continu de bani. Din cauza acea
sta m p r a t u l Leopold luase i m e d i a t m s u r i s e v e r e c o n t r a lui
Bnffy, p e n t r u a-i interzice d e a mai ctiga bani din a r e n
darea minelor Statului. Prin nfiinarea comisariatului rii
p e n t r u a p r o v i z i o n a r e a i n t r e i n e r e a a r m a t e i n T r a n s i l v a n i a i
prin c o n t r o l a r e a t e z a u r a r i a t u l u i de c t r e funcionari austriaci, ac
tivitatea guvernatorului a r m a s cu totul r e d u s n a c e s t e do
menii.
Epoca g u v e r n a t o r i l o r , d e v r e o 1 7 5 de ani ( 1 6 9 1 1 8 6 7 ) , se
poate m p r i n dou m a r i i n t e r v a l e :
I. Epoca nfiinrii i a consolidrii sub guvernatorii local
nici i timpul crmuirii absolutiste n c e r c a t de strini, p n
la 1 7 7 4 .
II. Epoca n c a r e guvernul r i i e s t e condus din nou de c
t r e T r a n s i l v a n i p n la r e v o l u i u n e a din 1 8 4 8 , apoi timpul con
d u c t o r i l o r militari i civili p n la 1 8 6 1 , c t i o r e n v i e r e a
formei vechi de conducere, p n la d i s o l v a r e a definitiv (1867).
In l u c r a r e a de f a s'a t r a t a t numai epoca ntia. Ea se
p o a t e submpri n:
1. Epoca luptei n t r e influena a u s t r i a c cu cea turceasc
(cuprinde g u v e r n a r e a lui Bnffy, revoluiunea C u r a i l o r i ac
tivitatea Deputaiunei rii, 16911712).
2. Epoca n t r i r i i Habsburgilor i a elementului catolic n
Transilvania (dela g u v e r n a r e a lui Komis pn la Kemny,
17131762).
3. Epoca g u v e r n r i i absolutiste, e x e r c i t a t de trei preedini
strini i d e un g u v e r n a t o r s t r i n ( 1 7 6 2 1 7 7 4 ) .
Din pricina nemulumirii generale, care sporise sub aceast
g u v e r n a r e absolutista, T r a n s i l v a n i a n'a mai p u t u t fi c r m u i t
p r i n astfel d e metode. Din cauza ncurcturilor provocate de
A u e r s p e r g , M r i a Teresia s'a v z u t nevoit s instaleze din nou
localnici n funciunile nsemnate a l e Transilvaniei. In locul s t r i
nului A u e s r s p e r g a u r m a t t r a n s i l v a n u l S a m u i l B r u k e n t h a l .
C r m u i r e a lui, ct i c e a a t t d e ndelungat a lui Gheorghe
B n f f y (II), coincide cu nceputul istoriei contemporane a T r a n
silvaniei.
LISTA GUVERNATORILOR TRANSILVANIEI

16911774

1. Gheorghe Bnffy, guvernator, 7 Februarie 1 6 9 1 8 Noem-


1
vrie 1708. ( 1 6 6 0 1 7 0 8 ) ) .
2. tefan Haller, p r e e d i n t e a l Deputaiunei rii, 1 0 A u g u s t
1 7 0 9 2 Mai 1 7 1 0 . (71710)..
3. tefan Wesselenyi, preedinte al Deputaiunei rii, 2 M a i
1 7 1 0 3 1 Martie 1713. (16741734).
4. Sigismund Kornis, guvernator, 3 1 M a r t i e 1 7 1 3 . 1 5 Decem
vrie 1 7 3 1 . ( 1 6 7 7 1 7 3 1 ) .
5. Fmncisc Anton P. Wallis, preedinte al guvernului, Iulie
1732Iulie 1734. (16751737).
6. Ioan Haller, guvernator, 2 D e c e m v r i e 173418 Octomvrie
1755. (16921755).
7. Francisc Vencenslav W^allis, p r e e d i n t e a l guvernului, De
cemvrie 1 7 5 5 6 Iulie 1 7 5 8 . ( 1 6 9 6 1 7 7 0 ) .
8. Ladislau Kemeny, guvernator, 6 Iulie 17587 Mai 1762.
(17091774).
9. Adolf N. Buccow, preedinte al guvernului, 7 Mai 1762
18 Mai 1764. ( 1 7 1 2 1 7 6 4 ) .
1 0 . Andrei Hadk, preedinte al guvernului, 21 Iulie 1764:
2 0 Octomvrie 1 7 6 7 . ( 1 7 1 0 1 7 9 0 ) .
1 1 . Carol C. O'Donell, p r e e d i n t e a l guvernului, 1 4 Decemvrie
1 7 6 7 2 8 Septemvrie 1770. ( 1 7 1 5 1 7 7 1 ) .
12. Maria-Iosif Auersperg, guvernator, 3 1 I a n u a r i e 1 7 7 1 6 Iu
lie 1 7 7 4 . (17231806).

x
) Datele referitoare la crmuirea guvernatorilor pot suferi mici
schimbri, lundu-ne dup data numirii sau dup aceea a instalrii dem
nitarului respectiv. A n i i din p a r a n t e z reprezint data naterii i a morii.
BIBLIOGRAFIE

A) Izvoare.

1. H a u s , H o f und S t a a t s a r c h i v . W i e n .
a) S t a a t s r a t s a k t e n (Actele Consiliului de S t a t ) .
b) Hungarica Transilvanica A k t e n (Actele privitoare la
Ungaria i T r a n s i l v a n i a ) .
2. K r i e g s a r c h i v ( A r h i v a de r s b o i u ) . W i e n .
a) Hofkriegsratsakten ( A c t e l e Consiliului A u l i c de rsboiu).
3. Hofkammerarchiv (Arhiva Aulic cameral). Wien.
4. A r h i v a Muzeului Transilvan. Cluj.
5. A r h i v a Muzeului B a r o n Brukenthal". Sibiu.

B) Opere.

A r n e t h A . : Geschichte Maria Theresias. Maria Theresias letzte


Regierungszeit. Vol. X, 17631780. Wien, Wilhelm Brau
mller, 1 8 7 9 , in-8, X I X + 8 5 2 p.
B e d e u s v. S c h a r b e r g J o s e p h : Die Familie der Herren und Gra
fen von Haller in Siebenbrgen. Archiv des Vereins fr
siebenbrgische Landeskunde, K r o n s t a d t , 1 8 5 8 , V o l . III,
Heft 2, p. 1 6 3 2 0 7 .
Benk J o s e p h u s : Transilvania sive magnus Transilvaniae Prin-
cipatus olim Dacia mediterranea dictus. V o l . II. Claudio-
polis, T y p i s lycei regii, 1 8 3 3 , in-8, 6 2 4 p.
Bethlen Miklos: OnelerSa. (Autobiografia). Kiadta: Szalai
Lszlo. V o l . II. Budapest, R a t h M r , 1 8 6 0 , in-8 3 0 6 p.
C s e r e i Mihly: Historija. (Cronica). Budapest, f. tip., f. an,
in 8 , . . . p. ( U j a b b nemzeti k n y v t a r , Vol. I, Tom. A ) .
D u l d n e r J o h a n n : Zur Geschichte des berganges Siebenbrgens
unter die Herrschaft des Hauses Habsburg. Die Jahre
16871691. Archiv des Vereins fr siebenbrgische Lan
deskunde, H e r m a n n s t a d t , 1 9 0 2 , V o l . X X X , Heft 2, p.
178253.
Ferenczi Mikls: Hadadi Br. Wesselnyi Mikls lete es na-
plja. (Viaa i jurnalul baronului Nicolae \Wesselenyi
o
de Hadad). K o l o z s v r , 1 9 1 0 , in 8 , 4 9 p.
H a l m g y Istvn: Naplja (Jurnalul...). B u d a p e s t , M. T. A k a -
o
dmiai k o n y v k i a d hivatala, 1 9 1 6 , in 8 , . . . p. (Monu-
m e n t a Hungariae Histrica, Scriptores. V o i . XXXVIII).
Heideiidorf Michael Conrad v.: Eine Selbstbiographie. Mit-
getheilt von Rudolf Theil. Archiv des Vereins fr sieben
brgische Landeskunde, Hermannstadt, 1 8 8 0 , V o l . X V I ,
Heft 2, p. 158203.
H e r m a n n G e o r g e M. G.: Das alte und neue Kronstadt. Ein Bei
trag zur Geschichte Siebenbrgens im XVIII. Jahrhun*
dert. Bearbeitet von Oscar v. Melfzl. V o l . I. H e r m a n n
stadt, F r a n z Michaelis, 1 8 8 3 , in-8, X L V + 4 7 6 p.
Hermann J o h a n n Th.: Aus den Briefen des Gubernialsekretrs...
Mitgetheilt von Julius Gross. Archiv des ^Vereins fr
siebenbrgische Landeskunde, Hermannstadt, 1890, Vol.
X X I I I , Heft 3, p, 7 3 1 8 9 .
Hchsmann J o h a n n e s : Studien zur Geschichte Siebenbrgens aus
dem XVIII. Jahrhundert. Archiv des Vereins fr sieben
brgische Landeskunde, Hermannstadt, 1 8 8 0 , V o l . X V I ,
Heft 1, p. 2 8 1 5 7 .
Kvari Lszl: Erdly nevezetesebb csaldai. (Familiile mai n
semnate ale Transilvaniei). K o l o z s v r , B a r n s Stein,
1 8 5 4 , in 8 , 2 7 9 p.
Xvari L s z l : Erdly trtenelme. A Guberntorok kora. (Isto
ria Transilvaniei. Epoca guvernatorilor). V o l . V I . Pesten,
o
R t h Mor, 1 8 6 6 , in 8 , 2 4 0 p.
Lupa Ioan: Documente istorice transilvane. Vol. I, 15991699.
Cluj, Cartea Romneasc, 1940, in 8, 522 p.
Lupa Ioan: Rscoala ranilor din Transilvania la anul 1784.
Cluj, Tip Ardealul, 1934, in 8, 202 p. (Biblioteca isto
ric Astra", II).
Nagy Ivn: Magyarorszdg csalddai czimerekkel es leszdrmazdsi
tblkal. (Familii ungureti, cu steme i tabele genealo
gice). Vol. I. Pest, Beimel I. es Kosma V., 1857, in 8 f

V I + 3 1 1 p.; Vol. V. Pest, Rth M6r, 1859, in 8,


3 7 5 + V I I I p.
Reilly Franz J . J . : Skizzirte Biographien der berhmtesten Feld
herren sterreichs von Maximilian I. bis auf Franz IL
Wien, 1813, in 4, 414 p.
Sndor Imre: Kolozsvdr czimeres emlekei. Grof Bdnffy Gyrgy
czimerei, 1708. (Stemele Clujului. Stema contelui Gheor-
ghe Bdnffy, 1708). Genealogic fiizetek, Kolozsvr, 1 9 1 4 ,
Tom. XII, p. 4 1 4 5 .
Schmidt Wilhelm: Zur Geschichte der Wirksamkeit des Grafen
Andreas Hadik als kommandierender General und Gu-
verneur in Siebenbrgen in den Jahren 17641768. Ar
chiv des Vereins fr siebenbrgische Landeskunde, Kron
stadt, 1866, Vol. VII, Heft 1, p. 340.
Siebmachers grosses und allgemeines Wappenbuch. Vol. IV, Tom,
5, 10, 12. Nrnberg, Bauer und Raspe, 18851904, in
4, 3 vol. (Vol. IV, Tom. 5: Obersterreichischer Adel;
Vol. IV, Tom. 10: Bhmischer Adel; Vol. IV, Tom. 1 2 ;
Siebenbrgischer A d e l ) .
Szsz Carolus: Sylloge tractatum. Claudiopolis, Typis CollegiL
ev. reformatorum, 1833, in 8, 464 p.
Teutsch Friedrich: Geschichte der Siebenbrger Sachsen. Vol.
II. Hermannstadt, Tip. W . Krafft, 1907, in 8, X X X I V ^
467 p.
Teutsch Georg Daniel: Geschichte der Siebenbrger Sachsen.
Ed. IV. Vol. I. Hermannstadt, Tip, W . Krafft, 1925, in
8, X I X + 6 1 0 p.
V a n i c e k F r . : Spezialgeschichte der Militrgrenze. V o l . II. W i e n ,
1 8 7 5 , in 8 , 5 8 8 p.
W i s s g r i l l F r a n z K a r l : Schauplatz des landsssigen niederster
reichischen Adels. V o l . I. W i e n , Mss,, 1 7 9 4 , in 8 , 3 2 9 p.
W u r z b a o h C o n s t a n t v.: Biographisches Lexikon des Kaisertu
mes sterreich, enthaltend die Lebensskizzen der denk
wrdigen Personen, welche 17501850 im Kaiserstaate
und seinen Kronlndern gelebt haben. V o l . V I I si X X I .
W i e n , K . K . Hof- und S t a a t s d r u c k e r e i , 18561890, in
8 , 4 4 4 p.; 5 1 0 p.
Z i e g l a u e r F e r d i n a n d : Drei Jahre aus der Geschichte der Rd-
koczyischen Revolution in Siebenbrgen. Archiv des Ve
reins fr siebenbrgische Landeskunde, Kronstadt, 1868,
V o l . V I I I , Heft 2, p. 1 6 3 2 8 3 .
Zieglauer F e r d i n a n d : Harteneck, Graf der schsischen Nation
und d\e siebenbrgischen Parteikmpfe seiner Zeit. 1691
1703. Hermannstadt, Th. Steinhaussen, 1 8 6 9 , in 8 ,
4 7 0 p.
GUVERNATORII TRANSILVANIEI
17741867
GUVERNATORII TRANSILVANIEI
17741867

DE
HELMUT KL1MA

INTRODUCERE

Scopul acestui studiu este s nfieze materialul privitor


la guvernatorii transilvani del 1 7 7 4 p n la 1 8 6 7 . A c e s t ma
terial l-am ntregit prin ceea ce a m gsit n publicaiunile isto
rice t r a n s i l v a n e i n z i a r e l e contemporane, ncercnd s nfiez
astfel o schi isiorico-biografic d e s p r e fiecare g u v e r n a t o r sau
1
preedinte al guvernului acestei r i ) .
M a t e r i a l u l e s t e a t t de vast, nct d e s p r e fiecare g u v e r n a
tor s'ar putea scrie cte un studiu deosebit. M i - a m dat silina
s prezint l u c r u r i l e cele mai importante, a r t n d n primul r n d
atitudinea g u v e r n a t o r i l o r f a de diferitele probleme a l e r i i
i rolul pe c a r e l-au a v u t ei.
Evenimentele contemporane le-am atins n m s u r a , n c a r e
guvernatorii l e influenau prin activitatea l o r sau n care a v e a u
o l e g t u r d i r e c t cu ele. Unii dintre ei n'au fost d e c t func
ionari, cu un orizont r e s t r n s (Kornis, C r e n e v i l l e ) , f r s fi
reuit a se ridica la t r e a p t a u n o r p e r s o n a l i t i istorice. A c t i v i t a
2
tea lor a fost deci t r a t a t mai pe s c u r t ) .
L i t e r a t u r a istoric despre guvernatori este a p r o a p e inexis-

J
) Studiul acesta este continuarea direct a lucrrii colegului meu
Rolf Kutschera, care prezint istoria g u v e r n a t o r i l o r n t r e anii 16911774.
2
) A u t o r u l se simte obligat a exprima mulumiri n deosebi D-lui J.
Weigner, secretarul Arhivei de rzboiu (Kriegsarchiv) din Viena pentru
ajutorul primit la culegerea materialului documentar de trebuin. La fel
tent. D a c l s m l a o p a r t e discursurile funebre a l e contem
poranilor, scrise de obiceiu cu p r e a e x a g e r a t e elogii, r m n e s
atminitim o singur l u c r a r e p r i v i t o a r e i a Sehwarzenbergi, lu
1
c r a r e a ntocmit de un fost subaltern a l su, G r i m m ) .

SAMUIL BRUKENTHAL
Guvernator
(17741787)

B r u k e n t h a l se t r a g e dintt'o familie de r a n i sai, care odi


n i o a r se numise B r e c k n e r i t r i s e l a Nocrioh. S t r m o i i si,
distingndu-se p r i n c a l i t i l e lor, au a v u t rol de conductori n
scaunul Noerichului. A t t bunicul, c t i t a t l lui Brukenthal,
erau ,,juzi regeti". Mihail B r u k e n t h a l se distinsese p r i n deose
bita lui c r e d i n f a de m p r a t , n timpul r s c o a l e i lui R -
koczi, D r e p t r s p l a t m p r a t u l i-a d r u i t n anul 1724 titlul
2
de n o b l e cu predicatul d e B r u k e n t h a l " ) .
Samuil e r a fiul cel mai mic. El a v e a nc un frate i p a t r u
surori. M a m a lui, a doua soie a lui Mihail Brukenthal, se nu
mea Susanna Conrad de Heydendorf.
Samuil B r u k e n t h a l s'a nscut la 26 Iulie 1721. T n r u l ta
l e n t a t fu trimis la gimnaziul din Sibiu. D u p moartea tatlui
3
su plec la Trgul Mureului s nvee limba m a g h i a r ) .
In anul 1741 i ncepe stagiul l a guvern, p e n t r u a fi i n t r o
dus n chestiuni de ordin administrativ. La 1743 se nmatricu
la la Universitatea din Halle, s studieze dreptul. M a i tr
ziu se m u t la Viena. Devenind m e m b r u a l unei loji f r a n c m a
sonice, a v u posibilitatea s i n t r e n l e g t u r cu diferite p e r s o
n a l i t i nsemnate. P r o p u n e r e a ce i se fcuse l a B e r l i n de a

mulumete Alteei S a l e Ducelui Francisc Josif de Lichtenstein, care a bi


nevoit a-i permite s carceteze corespondena personal a unchiului su,
Principele Frederic de Lichtenstein.
1
) Vezi bibliografia.
2
) S c h u l l e r G. A . : Lebensgang, p. 105.
3
) Csaki, p. 7 .
i n t r a n serviciul regelui prusiac o respinsei i se ntoarse a c a s
n anul 1 7 4 5 .
C s t o r i n d u - s e cu Sofia K l o c k n e r , fiica p r i m a r u l u i din S i
biu, i se deschise c a l e a p e n t r u o c a r i e r l a p r i m r i a Sibiului,
1
u n d e i se n c r e d i n a r succesiv p o s t u r i nensemnate ).
Fiind n anul 1 7 5 3 m e m b r u a l unei delegaiuni trimise de
S a i la C u r t e a i m p e r i a l din Viena, m p r t e a s a l primi pen
t r u ntia o a r n a u d i e n . O b s e r v n d numai d e c t calitile
lui deosebite, M r i a Teresia s e i n t e r e s de c a r i e r a lui, f a v o r i -
zndu-1 f o a r t e mult. Din ordinul m p r t e s e i , B r u k e n t h a l primi
n anul 1 7 5 4 postul de s e c r e t a r a l guvernului, fiind cel dinti
S a s l u t e r a n n a c e a s t funciune t r a n s i l v a n r e z e r v a t p n a-
tunci e x c l u s i v catolicilor. In anul 1 7 5 9 M r i a Teresia l a c c e p t
ca delegat p l e n i p o t e n i a r al Naiunii sseti. In a c e a s t c a l i t a t e
obinu p e n t r u U n i v e r s i t a t e a " s s e a s c r e z u l t a t e f a v o r a b i l e . t i
r e a d i s o l v r i i Directloriului economic" al baronului Seeberg
o piedec p e n t r u autonomia sseasc fu primit cu mare
bucurie. In anul u r m t o r B r u k e n t h a l fu numit consilier a l gu
2
v e r n u l u i , r m n n d n acela timp i delegatul naiunii sseti ).
B r u k e n t h a l dovedindu-se cel mai bun a p r t o r a l d r e p t u
rilor naiunii sseti, fu a l e s comite a l Sailor (comes"T, n
anul 1 7 6 1 . In a c e l a timp generalul Buccow, c a r e e r a n s t r n s
l e g t u r p e r s o n a l cu Brukenthal, primise p r e e d i n i a guvernu
lui. A c e s t a , cunoscnd aptitudinile lui B r u k e n t h a l i nevrnd
s-1 p i a r z din r n d u r i l e funcionarilor guvernului, nduplec pe
M r i a Teresia s a n u l e z e a l e g e r e a lui B r u k e n t h a l sub p r e t e x t u l
unei greeli de form. Brukentihal, p e n t r u a fi despgubit, fu nu
mit c a n c e l a r p r o v i n c i a l cu misiunea special s a j u t e p e Buc
cow la r e a l i z a r e a reformei fiscale i la o r g a n i z a r e a regimen- '
t e l o r grniereti. C a s nu fie i n f e r i o r magnailor maghiari,
M r i a Teresia l numi baron. In aceast e p o c a vieii sale s t
3
t e a B r u k e n t h a l cnd l a Viena, cnd n T r a n s i l v a n i a ) .

*) T e u t s c h , II, p . 130 .
2
) S c h u l l e r G. A . : Lebenslaut, p. 107.
3
) Csaki, p. 9 1 0 .
L a V i e n a a j u t a pe Buceow s nduplece Consiliul de Stat
s p r i m e a s c p l a n u r i l e de r e f o r m , r e f u z a t e de C a n c e l a r i a a u
lic. D u p m o a r t e a subit a lui Buociow, B r u k e n t h a l inteniona
s plece n e n t r z i a t n Transilvania, s p r e a continua opera lui d e
r e f o r m . M r i a T e r e s i a l opri ns o r d o n n d nfiinarea unei
comisiuni speciale p e n t r u chestiunile transilvane, sub p r e i d e n -
ia lui. In anul 1 7 6 5 fu n u m i t p r e e d i n t e a l cancelariei aulice
In a c e a s t funciune a v u m u l t e conflicte p e r s o n a l e cu preedin
ii guvernului, Hadik i O'Donell, precum i cu guvernul nsui.
In dou chestiuni obinu r e z u l t a t e a v a n t a j o a s e p e n t r u n a
iunea s s e a s c i a n u m e :
1. A c o r d a r e a atributului inclyta" p e n t r u naiune".
t
2. n g l o b a r e a domeniului Fgra n p m n t u l criesc ).
Ctignd tot mai mult ncrederea mprtesei, ajunse
chiar consilierul ei intim. D e m u l t timp lucra la o nou r e f o r m
fiscal p e n t r u T r a n s i l v a n i a c a r e , n sfrit, fu sancionat n
anul 1 7 6 9 . P e n t r u e x e c u t a r e a acestei r e f o r m e fu trimis B r u k e n
thal n c a l i t a t e d e comisar p l e n i p o t e n i a r n T r a n s i l v a n i a , u n d e
2
a fost primit cu m a r e a l a i u ) .
In c u r s de u n a n reui s i n t r o d u c noul sistem fiscal.
R e z u l t a t e l e a c t i v i t i i s a l e a u fost periclitate prin numirea
3
unui g u v e r n a t o r nou: C o n t e l e de A u e r s p e r g ) . A c e s t a fr s
cunoasc situaiunea din a r , l u m s u r i nepotrivite, a a n
4
c t B r u k e n t h a l se v z u silit s se mpotriveasc ).
U r m o epoc de l u p t necontenit ntre A u e r s p e r g i B r u
kenthal. C n d s e i v e a u neajunsuri, unul n v i n o v i a pe c e l l a l t .
F r s simpatizeze cu B r u k e n t h a l , Iosif II se p r o n u n , d u p
5
c l t o r i a sa p r i n Transilvania, p e n t r u destituirea lui A u e r s p e r g ) ,
In locul lui, M a r a Teresia numi la 6 Iulie 1 7 7 4 p e B r u k e n -

x
) Csaki, p. 9 1 0 .
2
) Teutsch, II, p. 142143.
3
) R. Kutschera, Guvernatorii Transilvaniei, 16911774, vezi la gu
vernatorul Auersperg.
4
) Schuller G. A.: Lebenslauf, p. 111112.
5
) Teutsch, II, p . 153154.
thal p r e e d i n t e a l guvernului, a c o r d n d u - i crucea d e c o m a n d o r
a l ordinului Sf. t e f a n .
C u ocaziunea numirii m p r t e a s a i o r d o n n special t r e i
lucruri:
1. A r a n j a r e a t r e b u r i l o r naiunii" sseti;
2. S u p r a v e g h e r e a noului sistem fiscal;
3 . I n t r o d u c e r e a unui nou regulament urbarial.
C a s-i uureze munca, m p r t e a s a i permise s - i a d r e
s e z e ori c n d scrisori p a r t i c u l a r e , f r ca e l e s t r e a c p r i n di
f e r i t e l e oficii. A v n d deosebit n c r e d e r e n B r u k e n t h a l , M r i a
Teresia l a u t o r i z s a m n e e x e c u t a r e a o r d i n e l o r imperiale,
1
c a r i i p r e a u nepotrivite, i s-i motiveze a t i t u d i n e a ) .
Printr'o scrisoare a d r e s a t lui B r u k e n t h a l cu ocaziunea nu
mirii, m p r t e a s a i m a n i f e s t generozitatea scriind noului gu
vernator: In primul r n d i r e c o m a n d religia, oare e baza
cea mai nsemnat a S t a t u l u i i condiiunea p e n t r u bunele m o r a
v u r i , apoi administraiunea d r e a p t a justiiei, buna n e l e g e r e
c u organele m i l i t a r e i c a m e r a l e , ca i c u c e l e l a l t e oficii. Ii
recomand o atitudine e g a l f a de d i f e r i t e l e naiuni", fr
nici o deosebire, d e o a r e c e toi sunt supuii unui singur suve
2
ran" ) ,
In locul lui B r u k e n t h a l fu numit c a p r e e d i n t e al cancela
riei aulice contele Mihail K o r n i s , fostul v i c e p r e e d i n t e al gu
vernului. A c e s t a , cunoscut ca u n a d v e r s a r a p r i g al S a i l o r , a v u
m u l t e conflicte cu B r u k e n t h a l i inteniona s pricinuiasc des
3
tituirea lui ).
Conform ordinului imperial, B r u k e n t h a l u r m r e a cu m u l t
ateniune chestiunea impozitelor. R e f o r m a r e a l i z a t d e genera
l u l Buccow, cu a j u t o r u l lui B r u k e n t h a l . nsemna u n p r o g r e s v d i t ,
dei a v e a nc u n e l e defecte. M a r e a n s e m n t a t e a sistemului
de impunere, r e a l i z a t d e Brukenlihal, st n faptul c t a x a so
c o t i t p e c a p (capitaia) n u e r a , ca nainte, e g a l p e n t r u toi l o -

*) T e u t s c h , II, p. 1 5 9 .
2
) S c h a a s e r , p. 4 5 .
3
) Teutsch, II, p . 1 5 9
cuitorii, ci e r a n p r o p o r i e cu a v e r e a contribuabilului. C o n t r i
buabilii f u r m p r i i n clase, d u p a v e r e a lor, aa nct t a x e
le v a r i a u n t r e 1 i 2 7 fiorini. P e n t r u o c a s se p l t e a a n u a l
5% din v a l o a r e a ei efectiv, i a r d u p l e a f se p l t e a zece l a
sut. Impozitul funciar se e v a l u a dup calitatea terenurilor
1
(16tor) ).
In l e g t u r cu a c e a s t chestiune e r a i c e a a iobagilor. In
anul 1 7 7 4 m p r t e a s a o r d o n guvernului s-i nainteze un n o r
m a t i v urbarial". M u l t timp l u c r a s e o comisiune g u v e r n a m e n t a l
l a a c e s t normativ, a a nct el n t r n v i g o a r e abia d u p r s
2
coala r a n i l o r ) .
In primul r n d se interes B r u k e n t h a l d e chestiunile na
iunii" sseti. Dup destituirea comitelui suprem Baussnern,
postul acesta r m a s e v a c a n t i nu e x i s t o p e r s o n a l i t a t e r e m a r
cabil s a p e r e privilegiile sseti. nainte de a p l e c a din V i e n a
B r u k e n t h a l reui s nduplece pe M r i a Teresia s a n u l e z e un
ordin, conform c r u i a fiscul fu n s r c i n a t s ia sub a d m i n i s t r a -
iunea sa toate p r o p r i e t i l e comunelor sseti. E x e c u t a r e a a c e
stui ordin a r fi fost o m a r e p r i m e j d i e p e n t r u situaia p r i v i l e
3
giat a S a i l o r ) .
A t u n c i contele Kornis propuse mprtesei introducerea
dreptului de concivilitate" (dreptul de m p r e u n locuire cu S a
ii) p e p m n t u l criesc, p o t r i v i t c r u i a nobilii p u t e a u s cum
p e r e case n o r a e l e sseti i s dobndeasc cetenia. B r u
kenthal p r o t e s t c o n t r a acestui plan, p r e z e n t n d un lung r a
p o r t i ncercnd a d o v e d i c promiscuitatea d i f e r i t e l o r naiuni
a r fi c e a m a i m a r e p r i m e j d i e p e n t r u linitea rii. D u p p r e r e a
lui p a r t i c u l a r i t i l e unui p o p o r f o r m a u baza p e n t r u d r e p t u l l u i
deosebit. E x i s t e n a S a i l o r c a seminie g e r m a n n u p u t e a fi ga
4
rantat dect prin stricta s e p a r a i u n e de a l t e naiuni ).
P r i n acest m e m o r i u B r u k e n t h a l fcu d o v a d de cunotine

*) T e u t s c h , II, p . 141143.
2
) Schaaser, p. 4 2 .
3
) Ibidem, p. 4 3 .
4
) Teutsch, II, p. 158160.
v a s t e n domeniul j u r i s p r u d e n e i i n a l istoriei. R a p o r t u l a v u
ca u r m a r e r e s p i n g e r e a proiectului lui K o r n i s .
Din cauza succeselor sale B r u k e n t h a l a v e a muli adver
sari, mai a l e s p r i n t r e Unguri, c a r i l invidiau i c a r i s e grupa
s e r n j u r u l lui K o r n i s .
Din pricina d e f i m r i l o r i insultelor, B r u k e n t h a l fu ne
voit s p l e c e n a n u l 1 7 7 6 l a Viena, unde, s p r e m a r e a satis
facie a m p r t e s e i , s e d e s v i n o v i . C u ocaziunea a c e a s t a r
m a s e a p r o a p e un a n la V i e n a . P u i n d u p a c e e a Kornis, ad
v e r s a r u l lui B r u k e t h a l , fu destituit din postul s u de p r e e d i n t e
al C a n c e l a r i e i aulice, i a r n locul lui fu numit baronul Rei-
1
schach ).
Lui B r u k e n t h a l ns i se a c o r d l a 1 6 Iulie 1 7 7 7 , p r i n t r ' u n
decret, titlul d e g u v e r n a t o r . El se n t o a r s e l a Sibiu, n ziua de 3
Octomvrie. La 1 4 Noemvrie a v u loc i n s t a l a r e a lui solemn de
c t r e g e n e r a l u l - c o m a n d a n t F r a n c i s c b a r o n de P r e i s s . Din p a r t e a
guvernului l s a l u t Nicolae Bethlen, c a r e n timpul absenei lui
2
Brukenthal fusese preedinte i n t e r i m a r ) .
In mod deosebit M r i a Teresia l n s r c i n a cu r e z o l v a r e a
u r m t o a r e l o r a s e chestiuni:
1. S nu mpiedece d e s v o l t a r e a catolicismului, cu toate c
el e r a l u t e r a n ;
2. R e f o r m a legilor;
3. T r a t a r e a b u n a iobagilor;
4. P r o m o v a r e a normativului u r b a r i a l " ;
1
5. E f e c t u a r e a conscripiunii militare ;
8
6. n a i n t a r e a r e g u l a t a r a p o a r t e l o r g u v e r n u l u i ) .
In u r m a obieciunilor lui B r u k e n t h a l , M r i a Teresia r e n u n
d e o c a m d a t l a e f e c t u a r e a conscripiunii militare.
El conduse toate t r e b u r i l e r i i d u p placul mprtesei,
a a nct ea i e x p r i m n a n u l 1 7 7 8 satisfacia ei deplin. C t
a t r i t M r i a Teresia, influena g u v e r n a t o r u l u i B r u k e n t h a l asu-

*) S c h u l l e r I. K . : Maria Teresia u. Brukenthal, p. 1230


*) Z i e g l a u e r , Korrespondenzblatt, 1 9 0 5 , p. 17.
s
) Schaaser, p. 50.
p r a tuturor a f a c e r i l o r r i i fu nelimitat. A v n d m u l t consi-
d e r a i u n e p e n t r u el, mprteasa l distingea adeseori. Dup
numirea sa ca guvernator, M r i a Teresia a fost prima, care 1-a
felicitat c l d u r o s .
Dup moartea mprtesei ncepu pentru Brukenthal o
n o u p e r i o a d de activitate, sub m p r a t u l Iosif II.
Cu toate c B r u k e n t h a l nu m p r t e a ideile mpratului,
acesta tia s p r e u i e a s c meritul i p r i c e p e r e a guvernatorului.
V e d e a ns n p e r s o a n a lui o piedic p e n t r u e x e c u t a r e a refor
m e l o r sale. n c din timpul vieii M r i e i Teresia, se i v i r m u l t e
conflicte ntre B r u k e n t h a l i Iosif II, p e c a r e n o e l e mai multe
cazuri l e lichida b t r n a m p r t e a s n f a v o a r e a lui B r u k e n
1
thal ).
Cu u r c a r e a p e t r o n a lui Iosif II ncepu pentru B r u k e n t h a l
o e p o c trist, d e o a r e c e e r a n e v o i t s e x e c u t e i ordine, c a r i nu-i
conveneau. Fiind om cu p l a n u r i i idei originalei, nu se m u l u m e a
2
cu rolul de funcionar executiv ).
In anul 1 7 8 3 m p r a t u l c l t o r i din nou p r i n T r a n s i l v a n i a ,
a r t n d o a t i t u d i n e f o a r t e r e z e r v a t f a de B r u k e n t h a l .
In general g u v e r n a t o r u l a v e a p r i c e p e r e p e n t r u r e f o r m e . M
surile luate de Iosif II i p r e a u ns pripite i n e p o t r i v i t e pen
t r u m p r e j u r r i l e din Transilvania. In mod deosebit fu ntristat
Brukenthal de desfiinarea organizaiunii autonome teritoriale
a p m n t u l u i criesc. Obieciunile sale, ct i petiiunile naiu
nii sseti, r m a s e r f r succes. P r o t e s t i n c o n t r a introdu
cerii limbii germane ca limb oficial p e n t r u toatei r i l e M o n a r
hiei, deoarece considera ntrebuinarea e x c l u s i v a acestei limbi
3
c a o siluire i n s u p o r t a b i l p e n t r u celeilalte n a i u n i ) .
Dup r s c o a l a r a n i l o r fu i n t r o d u s noul sistem adminis
trativ, p o t r i v i t c r u i a se f c u o n o u m p r i r e t e r i t o r i a l . G u
v e r n u l r m a s e a u t o r i t a t e a s u p r e m a r i i , m p r e u n cu tezau-
riatul" c a r e , ncepnd cu d a t a de 1 M a i 1 7 8 6 , deveni o seciune

Schaaser, p. 55.
2
) S c h l l e r G . A . : Lebensgang, p. 1 1 3 .
3
) Teutseh, II, p. 2 9 5 .
a guvernului. Lui B r u k e n t h a l i se d d u r ca a j u t o a r e doi vice
preedini: contele Teleki l r e p r e z e n t a n chestiunile politice, i a r
1
baronul Lupu Bnffy, n cele judectoreti ).
C a s controleze r e a l i z a r e a r e f o r m e l o r , Iosif II v e n i n a n u l
1 7 8 6 p e n t r u a treia o a r n Transilvania. B r u k e n t h a l , chemat n
a u d i e n la 1 4 Iunie, a v u cu m p r a t u l o lung conversaiune,
n cursul c r e i a se manifest m a r e a deosebire ntre prerile
a c e s t o r d o u p e r s o n a l i t i . Doi r e p r e z e n t a n i din dou epoci se
g s e a u f a n f a .
B r u k e n t h a l n u s'a sfiit s critice r e f o r m e l e lui Iosif II, spu
n n d c ele e r a u n e p o t r i v i t e p e n t r u T r a n s i l v a n i a i c v o r p r o
voca m a r i n c u r c t u r i . S t a t u r i l e " ns fiind disolvate, nu-i
p u t u r e x p r i m a n e m u l u m i r e a l o r . A u z i n d aceste cuvinte m p
2
ratul t c u i t e r m i n a u d i e n a ) .
L a 2 8 Ianuarie 1 7 8 7 B r u k e n t h a l fcu u l t i m a n c e r c a r e s
nduplece pe Iosif II a r e t r a g e u n e l e dispoziiuni, a r t n d n-
tr'un memoriu n e m u l u m i r e a S a i l o r i p i e r d e r i l e suferite p r i n
3
reformele imperiale ).
In momentul cnd B r u k e n t h a l scria acest memoriu, mp
r a t u l h o t r s-1 destitue. L a 9 Ianuarie 1 7 8 7 m p r a t u l l con-
cedie, sub p r e t e x t c binevoiete s-i ngduiasc linitea n e
4
c e s a r din cauza p u t e r i l o r s a l e s l b i t e " ) . m p r a t u l i mulumi
n cuvinte frumoase, a c o r d n d u - i m a r e a cruce a ordinului S f n t u
lui t e f a n . Toi tiau ns c B r u k e n t h a l a fost n l t u r a t din
c a u z a opoziiei s a l e c o n t r a r e f o r m e l o r lui Iosif II i nu din cau
za oboselii,
I se a c o r d o pensie numai d e 4 0 0 0 fiorini anual, ceea ce
e r a o s u m f o a r t e mic, n c o m p a r a i e cu pensiile primite de
ceilali guvernatori. In z a d a r p r o t e s t el contra acestei n e d r e p
5
t i ) . De m u l t i a t e p t a B r u k e n t h a l n l t u r a r e a . Restul vieii
i-1 petrecu n linite.

x
) Schaaser, p. 1 0 5 .
2
) T e u t s c h , II, p . 3 0 1 .
3
) Siebenbiirg. Wochenblatt, 1 8 7 2 , Nr. 4 4 .
4
) Teutsch, II, p . 3 0 5 .
B
) Schuller G. A . ; Lebensgang, p. 1 1 4 .
Brukenthal, c a r e p n n anul 1 7 8 7 p u t e a fi considerat a d e
vratul conductor al poporului su, trebue s fie amintit n
primul r n d n istoria Sailor. P r i n p e r s o n a l i t a t e a s a i p r i n pos
tul su i-a asigurat ns un loc nsemnat i n i s t o r i a g e n e r a l a
Transilvaniei.
In a f a r d e M a r a Teresia l r e s p e c t a u i a l t e persoane n
semnate. Consilierul aulic, baronul G r e i n e r , p r o p u s e o d a t m
p r t e s e i s c e a r opinia lui B r u k e n t h a l ntr'o chestiune urba-
r i a l . In aceast p r o p u n e r e r s p u n s e M a r a Teresia, scriind cu
m n a p r o p r i e : S u n t f o a r t e mulumit, c el cunoate pe B r u
kenthal cum i eu l cunosc. E m u l t dumnit fiindc eu l
1
disting" ).
nsemntatea lui B r u k e n t h a l trebue studiat dup scriso
rile s a l e i c u v n t r i l e rostite de el i n o t a t e de contemporanii
si. Numeroasele memorii, petiiuni i r a p o a r t e , c a r i ni s'au
p s t r a t n a r h i v e l e vieneze i n a r h i v a Muzeului Brukenthal,
sunt scrise cu m a r e e r u d i i e i cu un deosebit talent de a
nfia l u c r u r i l e clar. C u m a r e iubire p e n t r u a d e v r i cu
energie p r o p a g a i d e i l e saile, ncercnd s-i realizeze p l a n u r i l e .
Memoriile sale e r a u adeseori f o a r t e ntinse, adevrate opere
tiinifice. A v n d cunotine v a s t a n domeniul istoric, redacta
adevrate t r a t a t e , n care prezenta trecutul chestiunilor res
pective.
Cnd Iosif II p l e c pentru prima dat n Transilvania,
B r u k e n t h a l i p r e z e n t un t r a t a t d e s p r e istoria constituional
2
a Transilvaniei ).
In a f a r d e a c e a s t a trebuesc amintite nc d o u t r a t a t e is
torico-juridice, unul despre pmntul criesc", altui despre
3
sistemul de i m p u n e r e ) . A compus i o> mic istorie s s e a s c din
timpurile colonizrii p n n anul 1 7 5 0 .
C t de capabil a fost, se p o a t e v e d e a din f a p t u l c a obinut
posturi f o a r t e nsemnate, f r s fie catolic, p s t r n d u - i c r e -

1
- ) Csaki, p. 2 1 .
2
) Schaaser, p. 22.
3
) Ibidem, p . 4 3 i 6 6 .
dina s t r m o e a s c l u t e r a n . Este singurul S a s , c a r e a obinut
postul de guvernator. E d e m i r a t c m p r t e a s a , de altfel into
l e r a n t n a l e credinei, l p r o t e j a f r s i n s e a m d e confe
siunea sa l u t e r a n .
Iosif II dei nu a v e a simpatie pentru Brukenthal, scrise
o d a t d e s p r e el: B r u k e n t h a l este un om f o a r t e talentat, om de
tiin, tie s scrie i e calm. A r putea fi folosit l a minister, l
1
mpiedec ns r e l i g i a " ) .
B r u k e n t h a l respinse t o a t e n c e r c r i l e de c o n v e r t i r e , deoa
rece e r a l u t e r a n f o a r t e convins, ceea ce d o v e d e a cu p a r t i c i p a r e a
a c t i v la v i a a bisericeasc i cu f r e c v e n t a r e a r e g u l a t la servi
2
ciul divin d e c t e d o u ori pe s p t m n ) .
Este d e sine neles c c e r c u r i l e C u r i i vieneze i-au dat
silina s-1 catolicizeze.
Episcopul K e r e n s din W i e n e r - N e u s t a d t i trimite o scri
soare, n c a r e cuta s nfieze catolicismul c a o c r e d i n bine
fundat, n t o a t e chestiunile, pe c e a l u t e r a n ns ca o c r e d i n
bazat p e dogme discutabile i dubioase. Din rspunsul lui
B r u k e n t h a l reiese c e l e r a f o a r t e bine i n f o r m a t n cele r e l i
gioasei i, p e baza cunotinelor sale de dogmatic l u t e r a n , i
3
a p r cu dibcie credina ).
Succesele pe c a r e l e - a a v u t Brukentjhal n cursul vieii le
d a t o r e t e negreit ntr'o m s u r o a r e c a r e i figurii sale impun
toare. In tablourile, cari s'au p s t r a t , Brukeinthal e s t e nfiat
ca b r b a t frumos, d e s t a t u r n a l t i cu e x p r e s i u n e energic.
Ceea ce l c a r a c t e r i z a n m o d deosebit e r a srguina sa
m a r e i p u t e r e a de munc.
D a c u r m r i m i s t o r i a vieii lui B r u k e n t h a l putem constata
s t r n s a l e g t u r a carierii lui cu p e r s o a n a m p r t e s e i Mria
Teresia. In a f a r d e impresiunea p e r s o n a l bun, simpatia m
p r t e s e i p e n t r u B r u k e n t h a l mai era ntrit prin identitatea
concepiilor lor politice. B r u k e n t h a l e r a un a d e r e n t convins a l

1
) Csaki, p. 43.
2
) Teutsch, II, p. 249.
3
) Schuller G. A.: Brukenthals Glaubenstreue, p. 7778.
sistemului teresian, c a r e se n d r e p t a spre binele supuilor, fr
s desfiineze ns f o r m e l e vechi, t r a d i i o n a l e a l e vieii. C a r e
p r e z e n t a n t a l acestui sistem se meninu i sub Iosif II, deoarece
acesta, deocamdat, nu a v u cu cine s-1 nlocuiasc. Atitudinea
lui B r u k e n t h a l n f a a t u t u r o r p r o b l e m e l o r e r a b a z a t pe siste
mul centralizator-absolutist. El i n d r e p t a ateniunea s p r e bi
nele rii, respingnd ns cu s e v e r i t a t e orice n c e r c a r e de r e
f o r m , c a r e n u p l e c a d e l a C u r t e . 0 astfel d e n c e r c a r e o consi
d e r a ca o rebeliune, dndu-i t o a t silina s o suprime numai
1
dect ) .
Cu t o a t e c , n general, cuta s p s t r e z e instituiunile
t r a n s i l v a n e , nu s t r u i a de loc p e n t r u c o n v o c a r e a Dietei.
P r i n iscusina sa a izbutit B r u k e n t h a l s in n fru p r e -
teniunile nobilimii, atribuind nobililor cu influen posturile
nalte. A neles s a c o r d e posturi potrivite acelora, cari a v e a u
tendine c o n t r a r e m p r a t u l u i , nduplecnd pe mprteas a
numi i civa calvini n funcia d e comii supremi i r e i n n d
2
astfel pe nobili a se mpotrivi p r e a m u l t curentului a b s o l u t i s t ) .
C n d B r u k e n t h a l se v z u silit s a r e s t e z e p e neastmpratul
b a r o n W e s s e l e n y i , el a d r e s Curii un r a p o r t , c u t n d s dimi
nueze v i n a acestuia.
A c u t a t s aib r a p o r t u r i bune cu Domnul. Munteniei, deoa
rece tia c acesta ,,dac' v r e a a r putea s f a c S a i l o r a t t a bi
ne, ct a p u t u t s le f a c r u " . A a j u t a t c t putu p e A l e x a n
d r u Ipsilanti (1774-1782), recomandnd la Viena pe trimisul
acestuia i p r o m i n d u - i a j u t o r , cnd fii si fugir n T r a n
3
silvania i nu i n t e n i o n a r s se mai n t o a r c ) .
Evenimentul cel mai i m p o r t a n t din timpul lui B r u k e n t h a l a
fost r s c o a l a r a n i l o r romni din anul 1 7 8 4 . In ochii lui B r u
k e n t h a l problema r a n i l o r romni e r a o chestiune social i nu
una n a i o n a l . Cu ocaziunea numirii sale chestiunea urbarial

x
) S c h l l e r I. K . : Maria Teresia u. Freiherr von Brukenthal, p. 2 8 .
2
) Teutsch, II, p. 1 7 3 .
3
) Corespondena ntre Brukenthal i Ipsilanti, publicat d e I. Lupa
n Transilvania, 1 9 0 9 , XL, p. 98100.
i-a fost impus ca una d i n t r e c e l e mai i m p o r t a n t e obligaiuni
oficiale. S u b preedinia g u v e r n a t o r u l u i se ntrunise o comisiune
special, menit s se ocupe d e a c e a s t chestiune. In a n u l 1 7 7 5
proiectul unei r e f o r m e u f b a r i a l e fu trimis l a Curte, In anul
u r m t o r Consiliul de s t a t se ocup d e el, napoindu-1 guvernului,
ca s fie nc o d a t p r e l u c r a t , B r u k e n t h a l ntorcndu-se n a n u l
1 7 7 7 din Viena, cu titlul de guvernator, se ocup din nou d e el,
r e t r i m i n d u - l d u p scurt timp, p r e l u c r a t din nou. La C u r t e ns
proiectul acesta r m a s e uitat p n n 1 7 8 1 . In a n u l acesta, con
form unui ordin m p r t e s c , C a n c e l a r i a aulic cercet din nou
proiectul, napoindu-1 i a r lui B r u k e n t h a l cu observrile ei.
A c e s t a ntocmi m p r e u n cu comisiunea u r b a r i a l un proiect
nou, innd s e a m de observaiunile Cancelariei, Proiectul aces
ta r m a s e trei ani l a Curte, f r ca B r u k e n t h a l s fi primit
v r e u n ordin n a c e a s t chestiune, ou t o a t e c el rugase pe cale
p a r t i c u l a r pe vice-preedintele Cancelariei aulice, Gheorghe
B n f f y s g r b e a s c e x p e d i e r e a . Ordinul de e x e c u t a r e al r e f o r
mei u r b a r i a l e fu d a t numai la sfritul a n u l u i 1 7 8 4 ,
E r a ns p r e a trziu; r s c o a l a izbucni, pricinuit de con
scripia p r i p i t a generalului-comandant. In anul 1 7 8 3 m p r a t u l
c l t o r i n d p r i n T r a n s i l v a n i a i v z n d s t a r e a d e lucruri dispuse
ntinderea zonei de grani m i l i t a r . In toamna anului 1 7 8 3 a v u
loc, sub preedinia lui B r u k e n t h a l , o consftuire d e s p r e a c e a s t
chestiune, l a c a r e asist, trimis din V i e n a , generalul Geneyne.
In p r i m v a r a anului 1 7 8 4 s'a constituit o comisiune special, sub
preedinia lui B r u k e n t h a l , compus din funcionari i ofieri,
(ntre ei i g e n e r a l u l - c o m a n d a n t P r e i s s ) , a v n d misiunea s ia
m s u r i p e n t r u r e o r g a n i z a r e a g r a n i e l o r i n mod deosebit pen
t r u conscripia m i l i t a r . C a n c e l a r i a a u l i c mpiedec ns cu
totul e x e c u t a r e a p l a n u r i l o r acestei comisiuni, c e r n d u - i t o t o d a t
s se orienteze d u p g r a n i a m i l i t a r c r o a t , l u n d ca model
statutul de organizare a l acestei granie, f r s fi a l t u r a t ns
acest statut,
Comisiunea nu i-a putut deci continua a c t i v i t a t e a dect
numai n l u n a Octomvrie, d u p ce sosir a c t e l e necesare.
La 1 8 A u g u s t 1 7 8 4 , ns, B r u k e n t h a l ntiina p e cancelarul
aulic Eszterhzi d e s p r e a d u n a r e a r a n i l o r la A l b a - I u l i a . Ei se
a d u n a s e r din comitatele A l b a de j o s i H u n e d o a r a i a r fi cerut
s fie recrutai. Comisarul d e r s b o i u din A l b a - I u l i a i chemase
n t r ' a d e v r la oaste. B r u k e n t h a l nsui ceruse i n f o r m a i i l e nece
s a r e d e l comandantul t r u p e l o r i trimise comisari guvernamen
tali n i n u t u r i l e bntuite d e r s c o a l . In ce p r i v e t e conscripia
1
el o r d o n a s e n t r e r u p e r e a ei imediat ).
D u p ce ns r s v r t i r e a a l u a t p r o p o r i i m a i mari, guver
natorul r u g pe generalul Preiss, s trimit p a t r u companii de
i n f a n t e r i e i o divizie de c a v a l e r i e n comitatul Hunedoara.
Preiss r s p u n s e ns c nu p o a t e s p u n n m i c a r e un n u m r
a t t de m a r e de soldai, f r n v o i r e a special a Consiliului
A u l i c de rsboiu.
Primind acest rspuns, B r u k e n t h a l scrise c trebuie s lase
n g r i j a generalului s ia m s u r i l e potrivite, c e r n d numai s
fie ntiinat d e s p r e t o a t e aciunile militare. B r u k e n t h a l o r d o n
ns episcopilor romni s liniteasc poporul prin interveniu-
2
nea l o r p e r s o n a l i p r i n c i r c u l a r i ) . Cam n acela timp fu nu
mit Mihail B r u k e n t h a l comisar guvernamental, cu misiunea, ca
mpreun cu episcopul o r t o d o x G h e d e o n Nichitici, s liniteasc
p e Romni. La 8 Noemvrie g u v e r n a t o r u l , n g r i j o r a t c Preiss nu
v a fi n s t a r e s restabileasc ordinea, propuse m p r a t u l u i s
d e a ordin p e n t r u mobilizarea a r m a t e i din Ungaria m p o t r i v a r s
3
culailor ) .
La 1 5 Noemvrie Iosif II trimise g u v e r n a t o r u l u i instruciuni
amnunite, p r i v i t o a r e la pacificarea r a n i l o r , cerndu-i s ia
m s u r i s e v e r e i s-i osndeasc la m o a r t e p e vinovai, cu sco
4
pul de a intimida pe r a n i ) .
B r u k e n t h a l plnuia s se duc personal n regiunile bntui
te de r s c o a l , ns consilierii guvernamentali l convinser c

1
) S c r i s o a r e a lui B r u k e n t h a l d e l a 18 August reprodus de Schaaser,
p. 6 1 .
2
) Schaaser, p. 6 8 .
3
) Ibidem, p. 72.
4
) Ibidem, p. 79.
p r e z e n a lui la edinele guvernului e r a absolut n e c e s a r . In n
e l e g e r e cu generalul P f e f f e r k o r n a d u s e l a cunotina r s c u l a i
1
l o r c v o r fi iertai, d a c depun a r m e l e i p r e d a u pe efii l o r ) .
Intr'un r a p o r t B r u k e n t h a l r e l e v n special p a r t i c i p a r e a epis
copului o r t o d o x Nichitici l a pacificarea R o m n i l o r . Avnd o
a v e r s i u n e deosebit p e n t r u cruzimi, g u v e r n a t o r u l n c e r c s m
piedece, pe c t se putea, v r s a r e a de snge; intersize cu d e s
v r i r e tribunalului din Hunedoara, c a r e pedepsise cu m o a r t e a
2
3 4 de inculpai decapitndu-i, s continue cu astfel d e c r u z i m i ) .
D u p ce comisarul imeprial, contele A n t o n d e Iancovich, fu
nsrcinat, n ziua de 1 3 Decemvrie 1 7 8 4 , cu potolirea rscoalei,
misiunea guvernului n a c e a s t chestiune se r e d u s e la rolul dc
3
supraveghere ).
D u p p r e r e a m p r a t u l u i v i n o v a t de a c e a s t r s c o a l e r a
generalul-comandant Preiss, c a r e nu colaborase ndeajuns cu
guvernului i c a r e nu mpiedecase r e c r u t a r e a p r e a p r i p i t .
Din r a p o r t u l lui B r u k e n t h a l reiese o a d n c m i l pentru
s o a r t a iobagilor romni, numindu-i oameni nefericii" (unglck
4
selige Menschen) ).
L a 1 A u g u s t 1 7 8 5 B r u k e n t h a l r a p o r t c a d a t o r d i n co
m i t a t e l o r A l b a , C l u j i Hunedoara de a opri definitiv toate p r i
5
gonirile c o n t r a R o m n i l o r ) ,
Dei g u v e r n a t o r u l i p u n e a toate p u t e r i l e n serviciul n a
iunii sale, totui n'a fost n e d r e p t , nici f a de c e l e l a l t e naiuni.
In ce p r i v e t e pe Romni B r u k e n t h a l i-a d a t s e a m a d e pur
t e r e a etnic a acestui popor. In r a p o r t u l s u d e s p r e sdtuaiunea
p m n t u l u i criesc scria: In comitatele i scaunele sseti au
d e g e n e r a t m u l t e sate sseti, locuitorii fiind strpii i n l t u r a i
de V a l a h i i n c r e t e r e ; cei puini r m a i sunt a t t de deczui,
nct abia i mai neleg limba i n d e p r t n d u - s e de r n d u i a l a

1
) Schaaser, p, 8283.
2
) Ibidem, p, 85.
3
) Ibidem, p. 9 1 ,
4
) S c h a a s e r , p, 79.
5
) I. L u p a , Rscoala ranilor, p. 1 7 9 .
casnic a strmoilor, ci devin mai r i i de mai puin folos dect
1
Valahii" ).
Totui nici din v o r b e l e , nici din faptele lui B r u k e n t h a l , nu
reiese nici o d u m n i e f a de p o p o r u l romn.
O amintire d u r a b i l a a c t i v i t i i lui B r u k e n t h a l e s t e p a l a t u l
c l d i t de el la Sibiu n stilul timpului i g r d i n i l e nfiinate la
marginea oraului. P a l a t u l lui e r a un centru al societii sibxene
i cu timpul deveni un nsemnat c e n t r u cultural a l rii.
In casa sa se strngea n fiecare s e a r societatea bun i
2
de dou ori p e s p t m n e r a u a c o l o concerte ).
De r e l e v a t e s t e a c t i v i t a t e a lui d e pasionat colecionar, c a r e
izvora din interesul s u m u l t i l a t e r a l . P a l a t u l spaios i-a d a t posi
bilitatea s-i satisfac a c e a s t ambiie. Ceea ce a r m a s mai de
pre, e biblioteca sa. U r m r i n d r e z u l t a t e l e tiinifice n toate
materiile, i p r o c u r a c r i l e recente. A p r o a p e t o a t e publicaiu-
nile importante din v e a c u l a l 1 8 - l e a se gsesc n biblioteca lui.
Biblioteca a crescut n a a fel, nct B r u k e n t h a l se v z u nevoit
s a n g a j e z e un bibliotecar, a n u m e pe S a m u i l Hahnemann, ves
titul homeopat". Intr'o a r h i v p a r t i c u l a r dispuse a d u n a r e a t u
t u r o r a c t e l o r i m p o r t a n t e , p r i v i t o a r e la familia sa. A v n d un in
teres viu p e n t r u a r t , coleciona cu pasiune tablouri. M u l t e din
aceste tablouri i-au fost d r u i t e de nalta sa p r o t e c t o a r e . In afa
r de acestea, a d u n stampe, m o n e t e i antichiti. In special pe
terenul numismatic a v e a v a s t e cunotine. P n astzi, a t t co-
3
leciunile c t i biblioteca, stau l a dispoziiiunea tuturor ).
B r u k e n t h a l e r a socotit de contemporanii si c a unul dintre
cei mai bogai oameni din T r a n s i l v a n i a . C a g u v e r n a t o r p r i m e a
un s a l a r de 2 4 . 0 0 0 fiorini. M u l t e c a d o u r i din p a r t e a m p r t e s e i
4
i s p o r i r a v e r e a ) . La moia sa din A v r i g cldi un castel cu un
p a r c frumos, u n d e p e t r e c e a n timpul verii. C a feude fiscale a v e a
n districtul F g r a u l u i comunele S m b t a d e jos, S c o r e i i

1
) Rspunsul lut Brukenthal la r a p o r t u l lui K o r n i s , ci. Schaaser, p.
3843.
2
) Schaaser, p. 1 1 9 .
3
) Csaki M.: Das Baron Brukenthalische Museum. p. 6371.
) Ibidem, p. 30.
Ucea. El se interesa personal de administraiunea moiilor sale,
ngrijind s fie aci aplicate cele mai noi metode n domeniul
agriculturii i al creterii vitelor.
Cu soia sa Sofia, nscut Klockner, tri o via fericit,
din 1745 pn la 1782, La 15 Mai 1782 ea muri pe neateptate,
lovit de apoplexie, pe cnd era la un osp n casa generalului-
comandant baron de Preiss. Brukenthal avu cu ea un singur co
1
pil, care muri n vrst fraged ).
Pn la sfritul vieii sale n'a fost cruat de nvinuiri din
partea celor, cari l dumneau din cauza personalitii sale
distinse. In mai multe rnduri a fost tras la rspundere n mod
suprtor i odat i s'a cerut chiar s dea socoteal despre n
mulirea bogiilor. Cercetrile s'au terminat n favoarea gu
2
vernatorului, dar totui i-au cauzat neplceri ).
Cu toate c se retrsese de tot din viaa politic, a urmrit
cu interes evenimentele, mai ales cele referitoare la naiunea sa.
El cut s foloseasc ntotdeauna Naiunii sale, mai cu seam
cu legturile personale, pe care le avea n cercurile Curii vieneze.
In ultimii ani ai vieii sale tria foarte singuratic, prietenii
si de odinioar fiind decedai. Nu mai putea s neleag gene
3
raia nou ).
La 3 Ianuarie 1802 Brukenthal i fcuse testamentul. Mo
iile i averea sa o ls unui nepot. Pentru ngrijirea i sporirea
coleciunilor sale fix o sum de 36.000 de fiorini i decise ca,
n caz de stingere a familiei sale, toate coleciunile s fie trecute
4
sub oblduirea bisericii luterane din Sibiu ).
Brukenthal muri la 9 Aprilie 1803, n etate de 82 ani, la
Sibiu, unde a i fost ngropat n biserica luteran.
El a avut, dintre toi guvernatorii Transilvaniei, cea mai ma
re importan politic i cultural. Evenimentele politice tran
silvane din epoca Mriei Teresia sunt n strns legtur cu per-

x
) Schaaser, p. 125.
2
) Heidendorff, p. 283.
3
) Teutsch, II, p. 423.
4
) S c h a a s e r , p, 139.
sonalitatea sa. Coleciunile sale amintesc pn astzi, n mod
vizibil, importanta lui activitate cultural.

GHEORGHE BNFFY
Guvernator
(17871822)

Gheorghe Bnffy de Losoncz e primul care continu, dup


un interval de aproape un sfert de secol, irul guvernatorilor de
origine etnic maghiar.
Cu tot dreptul poate fi considerat ca figura cea mai de
seam dintre guvernatorii de vi maghiar, ocupnd postul
acesta timp de 35 de ani, deci mai mult dect toi ceilali gu
vernatori, i lund parte activ la toate evenimentele din aceast
epoc. Pe de o parte era funcionar contiincios, care executa
toate poruncile plecate del cancelaria aulic, pe de alt parte
avea ns o voin proprie creatoare, n msur s influeneze
mersul treburilor din Transilvania.
E al doilea guvernator din aceast familie, fiind strnepotul
primului guvernator Gheorghe Bnffy, ns cu mult mai talentat
1
i mai zelos dect acesta ).
S'a nscut la 24 Decemvrie 1747 la Simeria, n jude
ul Hunedoara. Era fiul contelui Dionisie Bnffy i al con
tesei Agnes Barcsai. Tradiia spune c s'ar fi petrecut la nate
rea sa diferite ntmplri miraculoase, care au fost interpretate
ca semne prevestitoare pentru mreaa sa carier. Fiind foarte
talentat, tatl su l trimise la institutul Teresianum" n Viena,
s se prepare pentru cariera de funcionar. mprteasa Maria
Teresia a dat o atenie deosebit acestei fundaiuni i s'a ngrijit
2
de elevii, cari au nvat acolo ).

*) D e s p r e p r i m u l g u v e r n a t o r Gheorghe Bnffy, ct i d e s p r e f a m i l i a
Banfietilor vezi lucrarea D-lui R. Kutschera: Guvernatorii Transilvaniei,
1691-1774,
2
) Wurzbach, II, p . 143144.
Un discurs al tnrului Bnffy atrage atenia mprtesei,
care ncepe s-1 favorizeze n toate privinele, punndu-1 s lu
creze ca stagiar la Cancelaria Aulic transilvan, la Camera
Aulic i la Consiliul de Stat, unde se simea atras de activitatea
vestiilor consilieri de Stat, Borie i Gebler. In anul 1771 fu
numit consilier pe lng guvernul din Moravia i Silesia. Intor-
cndu-se n ar ocup postul de consilier la tezauriatul transil
van. La 1777 fu numit comite suprem al comitatului Cojocna i
Directorul colegiului iezuit din Cluj. La 1781 era consilier al
guvernului transilvan. Iosif II, unind Cancelaria Aulic transil
van cu cea maghiar, numete pe Bnffy vicecancelar al acestui
for, acordndu-i titlul de Kammerherr". In aceast calitate
nsoete pe mprat n cltoria sa prin Transilvania, cu care
1
prilej i dobndete ncrederea ).
La 9 Ianuarie 1787 guvernatorul Brukenthal fiind scos din
2
serviciu, Bnffy e numit guvernator n locul lui ). La 18 Martie
1787 noul guvernator depune jurmntul n faa mpratului,
care l reine ctva timp la Viena, spre a-i putea da ordinele
3
necesare ).
La 15 Martie generalul comandant Fabris primete ordinul
4
s instaleze pe noul guvernator, ns fr s fac mult v l v ) .
nainte de a pleca din Viena Bnffy rug pe mprat s-i
permit a se prezenta ori i cnd la Viena fr autorizaie spe
cial, mpratul i acord numai dect acest drept, promin-
5
du-i c-1 va primi oricnd n audien ).
La 21 Maiu 1787 Bnffy e instalat n mod solemn, ns fr
6
convocarea deputailor ).
Conform tendinei lui Iosif II de a elimina toate puterile

1
) W u r z b a c h , II, p . 144; Hornmayr sub Bnffy" i Oesterreichische
Nafionalencyklopedie, V, p. 1 7 9 .
2
) Hermann, II, p. 1 0 5 .
3
) Archiv d. Ver. f. sieb. Landeskunde, 1906, XXXIII, p. 512.
4
) Cons. de Stat, Rezoluia Augustana, 15 Martie 1787.
5
) Cons. Aulic de rsb., 1787354.
8
) Ibidem, 1787-^510.
tradiionale din Transilvania, noul guvernator i ncepe acti
1
vitatea sa fr vre-o ncuviinare din partea Dietei ).
S'a pus ntrebarea din partea Cancelariei Aulice, dac nu
mirea poate fi considerat ca o naintare n rang. Consiliul de
Stat a fost de prere c rangul de guvernator e mai nalt dect
oel de vicecancelar. Iosif II ns decide c n cazul acesta nu
poate fi vorba de naintare i deaceea Bnffy nu trebuie s
2
plteasc taxa de avansare (Gharaktertaxe") ).
In felul acesta Iosif II micora nsemntatea titlului de gu
vernator, lundu-i splendoarea din timpul domniei marnei sale.
Guvernatorul nu mai era strlucitul reprezentant al mpratu
lui, care merita aproape aceeai veneraie ca mpratul nsui,
ci era numai un nalt funcionar mprtesc.
Ajungnd n Transilvania, Bnffy ncepu cu mult energie
noua sa activitate. Cu nvoirea imperial nlocuete o parte a
personalului guvernamental. Rudei sale, Lupu Bnffy, i acord
postul de tezaurariu i de vice-preedinte al guvernului, iar pe
3
btrnul consilier sas, Eder, l scoate la pensie ).
Era o epoc grea cea n care guvernatorul Bnffy intra n
funciune. Iosif II ncerca s drme n Transilvania toate insti-
tuiunile istorice, care i preau nvechite. Din rile apusene
ncepeau s se strecoare tendinele de liberalism, care anunau
transformri adnci. In Transilvania toate straturile sociale a
teptau cu nerbdare o nou epoc. Naiunile privilegiate erau
foarte nemulumite cu reformele lui Iosif i plnuiau, chiar cnd
Bnffy sosi n Transilvania, o nou aciune de mpotrivire. Frun
taii celor trei Naiuni" se neleser ntre ei s fac o petiie,
adresat mpratului, cu toate plngerile (gravamina"). Se gn
deau, ca ntr'o petiie comun s nfieze plngerile privilegia
ilor, iar fiecare Naiune" s prezinte ntr'o petiie special
4
plngerile ei ).
In vara anului 1788 se adunar fruntaii nobilimii i ai Se-

*) Ibidem, 1787351020.
2
) Cons. de Stat, 2928/1787.
8) Cons. Aulic de rsb., 178735--4.
*) T e u t s c h , II, p . 3 0 7 .
cuilor n casa baronului Dietrich la Sibiu i isclir o cerere
scris ntr'un ton foarte violent. Nu se tie n ce msur era
Bnffy neles cu ei. In orice caz, n ziua adunrii el nu se afla
la Sibiu, ci era undeva la o moie. Cu toate c Saii nu termina
ser cu redactarea plngerii, celelalte dou naiuni o prezentar.
Din notiele fcute de Bnffy reiese, clar, simpatia sa pen
1
tru interesele petiionarilor ). mpratul nspimntndu-se ceru
informaii dela Bnffy. Acesta rspunse, c n'a primit personal
2
petiia, i c dojenise pe toi funcionarii cari au isclit-o ). Pe
tiia aceasta, ca i cea a Sailor, rmase fr rezultat, era ns
i ea o contribuie nsemnat la aciunea de mpotrivire fa de
Iosefinism. Bnffy a artat prin atitudinea sa o pruden con
siderabil i un tact politic, fiind n stare s sprijine cererile na
iunilor privilegiate, fr s calce datoria sa de funcionar im
perial.
In toamna anului 1789 Iosif II numi o comisie special, n
srcinat s fac propuneri, cum s se nlture nemulumirea
observat n toate prile Monarhiei. Bnffy, numit i el mem
bru, propune anularea tuturor reformelor, cari au provocat ne
mulumirea. Dup restabilirea Constituiei, ncepe o nou epoc
de activitate politic n Transirvama. Noul mprat, Leopold II,
promite c va domni n colaborare cu naiunile" privilegiate.
Prima diet fu convocat pentru Decemvrie 1790. Lund n
considerare dorinele nobilimii maghiare i ale guvernatorului,
se alese Clujul ca loc de convocare. F r nvoirea mpratului
si mpotriva voinei generalului comandant, Bnffy ddu ordin
a se transporta arhiva guvernului la Cluj, ca s aib la dispoziie
toate actele. Cu arhiva se mutar i funcionarii, deocamdat
numai pe timpul Dietei. Bnffy ns, avnd moiile sale n inu
tul Clujului, iar nobilii, avnd antipatie pentru oraul Sibiu, reu
3
esc s menin guvernul la Cluj ). La 28 Octomvrie 1790 gu
4
vernul comunica magistratului sibian c s'a mutat la Cluj ).

1
) Hock-Biedermann, p. 203.
2
) Teutsch, II, p. 3 1 0 .
3
) Ibidem, II, p . 3 3 5 .
A
) A c t . magistrat. A r h . din Sibiu, 8645/1790.
A c e a s t s t r m u t a r e a guvernului, c t i D i e t a u r m t o a r e a u
fost un succes p e n t r u naionalismul maghiar. Bnffy, cu t o a t e
c fusese numit f r n v o i r e a naiunilor" privilegiate, reui s
ctige n timp d e trei ani, a t t simpatia rii, c t i p e cea a
1
Curii ).
Era un semn bun c Dieta l a l e s e ca guvernator, d n d as
iei activitii s a l e o b a z legal.
B n f f y a neles s n l t u r e t o a t e obstacolele, create de
faptul c g u v e r n a t o r u l i guvernul nu e r a u alei de c t r e depu
2
taii r i i ) .
L a 1 6 M a i 1 7 9 1 se f c u i n s t a l a r e a sa s r b t o r e a s c i se
3
lu jurmntul guvernatorului ).
Dieta aceasta a a v u t u n e o r i un c a r a c t e r f o a r t e turbulent.
B n f f y a reuit ns ntotdeauna s liniteasc spiritele. El p l e c
4
la V i e n a cu h o t r r i l e Dietei, m p r e u n cu o D e p u t a i u n e ) . H o t -
r r i l e a u fost confirmate d e c t r e noul m p r a t F r a n c i s c I. M o
n a r h u l a v n d m u l t n c r e d e r e n t a l e n t u l lui Bnffy, i p e r m i t e a
s-i a d r e s e z e direct ori i cnd scrisori p a r t i c u l a r e , f r ca ele
s t r e a c p r i n d i f e r i t e l e oficii. Orice eveniment m a i i m p o r t a n t
putea s-i fie comunicat de c t r e a c e s t a f r nici o e z i t a r e i
numai d u p aceea s f a c r a p o r t u l oficial l a C a n c e l a r i a A u l i c .
Numai consilierul secret a l m p r a t u l u i , contele C o l o r e d o , citea
aceste scrisori, r s p u n z n d n n u m e l e m p r a t u l u i . Din aceast
coresponden reiese c l a r atitudinea lui B n f f y fa de toate
5
p r o b l e m e l e t r a n s i l v a n e , c t i a c t i v i t a t e a l u i ) .
El i e x p r i m p r e r e a , ca t o a t e m s u r i l e s fie l u a t e astfel,
nct e l e s n u neliniteasc din nou naiunile" privilegiate,
ns nici s nu c o m p r o m i t a u t o r i t a t e a i m p e r i a l . Convocarea
dietelor, din c n d n cnd, e o nevoie indispensabil i singurul
m i j l o c de a guverna p e b a z a legii. A t u n c i dietele v o r n l t u r a
orice n e n c r e d e r e i n e a s t m p r din p a r t e a nobilimii maghiare

*) H o r m a y r , I I , p . 3 3 7 .
2
) Cons. de Stat, Referatul Cancelariei Aulice, 149/1791.
3
) Ibidem, 2353/1791.
4
) Hermann, II, p. 3 0 5 .
B
j Kaiser Franzakten", Convolut Banffy", Nr. 78-
i vor pune temelie pentru o guvernare panic. Numai elemen
tele cele mai turbulente trebuiesc scoase din ar.
Mai propunea urmtoarele: Conductorul opoziiei, baronul
Nicolae Wesselnyi, s nu mai fie primit n Diet i protonotariul
Turi s fie mutat la Viena. Toat activitatea politic trebuia s
se bazeaz pe nobilii credincioi mpratului. Familiile acestor
nobili s fie protejate i dintre membrii lor s se recruteze func
ionarii nali. Familiile cele mai potrivite pentru posturi n
semnate a r fi fost, dup prerea lui, urmtoarele: Kemny, Bldi,
Teleki i Bethlen,
O mare primejdie pentru linitea rii este, zicea el, stre
curarea ideilor naionale franceze. Din acest motiv trupele, cari
au luptat n Frana i cari fuseser influenate de ideile noi,
s nu fie readuse n ar, ca nu cumva s izbucneasc o turbu-
1
rare ). Din acela motiv a struit la Curtea din Viena (24 Apri
lie 1794) s fie oprii scriitorii loan Piuariu Molnar i Paul
Iorcovici s rspndeasc gazete romneti printre locuitorii Tran
silvaniei, cci ideile prea periculoase ale libertii franuzeti
perniciosissima libertatis gallicanae principia" se rs
2
pndesc foarte repede i pot tulbura mintea cetenilor ).
Bnffy i-a consacrat ntreag puterea pentru meninerea
ordinei i linitei. Cu mult grij el a supraveghiat toate mi
crile i curentele, spre a fi n stare s nbueasc chiar dela
nceput ori ce mpotrivire.
Cnd nite grnieri romni din comitatul Hunedoara pro
vocara o mic turburare, Bnffy mustr pe funcionari, nvinuin-
3
du-i c nu procedaser destul de sever i energic ).
Intr'adevr Bnffy a reuit s pstreze linitea n ar, cu
toate c ideile revoluionare se strecuraser pretutindeni.
Timpul dela 17901795 a fost o epoc de mare activitate

1
- ) Scrisoarea dela 4 Iunie 1792, Kaiser Franzakten".
2
) I. Lupa, Cea mai veche revist literar romneasc, ia Anuarul
Inst. de Ist. Na., Cluj, \ i Idem, litoria Unirii Romnilor. Ed. II, Bu
cureti, 1 9 3 8 , p. 215216.
3
) Cons. de Stat, 1369/1793.
politic din cauza multelor diete, cari s'au inut n acest interval
(1790, 1791/92, 1794/95).
O chestiune mult discutat la Diet i foarte dificil e r a cea
a recruilor. Bnffy i-a dat silina s mulumeasc cererile m
pratului, care avea nevoie de subsidii i de soldai din cauza
rzboaielor cu Frana, ndemnnd cu succes pe magnai, s
dea "de bun voie mijloacele cerute. Cancelaria Aulic i tri
1
mite expresia Prea naltei mulumiri" printr'un bilet special ).
Cu toate acestea Camera Aulic se plnge c nobilii ar fi f
2
cut numai promisiuni ).
In anul 1794 Bnffy raporteaz despre dou centre de m
potrivire i cere concentrri de trupe: Printre Secui i nobili
mea mic s a r fi observat semne de o eventual revolt. Secuii,
n deosebi, a r fi nemulumii de plecarea trupelor din Transil
vania i ntrebuinarea lor n rsboiu. Un al doilea focar de
primejdie se gsea n judeul Hunedoara printre grnierii ro
mni, cari erau nemulumii c trebuiau s lupte pentru inte
rese strine. Bnffy n'a reuit s constate de unde s'au stre
curat i printre Romni idei revoluionare. Nu vrea s discute
ns cu grnierii nemulumii, ca s nu diminueze autoritatea
3
imperial ). Prerea lui era c a r fi mai bine s se desfiinez**
regimentele de grani, pentru a se nltura un focar de tul
4
burri ).
Anul 1795 e caracterizat printr'o deosebit activitate poli
tic. Dieta, care se ntrunise n Octomvrie 1794, era s fie disol-
vat la 2 0 Februarie 1795, Bnffy ns reuete s nduplece
pe mprat s'o prelungeasc, pn ce se vor fi discutat toate
5
chestiunile ). Despre "aceast Diet relateaz Bnffy la Curte:
Intre deputaii rii se observ tendine de a se realiza o mai
mare independen a Dietei, aa nct i hotrrile nesancio-

*) C o n s . d e S t a t , R e f e r a t u l C a n c e l a r i e i A u l i c e d i n 3 0 O c t o m v r i e 1 7 9 3 ,
4045/1793.
2
) Cons. d e Stat, 3932/1794.
3
j Kaiser Franzakten", Convolut Bnffy", ^ r . 10.
4
) Scrisoarea c t r e Coloredo, dela 4 Iunie 1794, Kaiser Franzakten".
5
) Ibidem, dela 1 Februarie 1795
nate s aib valabilitate. O brour ca idei revoluionare circula
printre deputai. Bnffy nsrcina pe contele Iosif Teleki i
pe judectorul Cserei s ntocmeasc un rspuns l a aceast
brour. In general nobilimea nalt e mai moderat, numai no
bilimea mic vrea s restrng drepturile mpratului. Secuii
sunt linitii, ns ateapt cu nerbdare diferitele reforme. Sa
1
ii, lsai n pace, pstreaz ntotdeauna disciplina ).
Pe baza acestui raport, Bnffy primete ordinul s urm
reasc cu atenie toate micrile, s asculte pe Tiiri, conduc
2
torul nemulumiilor i s colaboreze cu comandantul militar ).
Din raportul dela 27 Aprilie 1795 al guvernatorului reiese
c se executaser toate ordinele amintite,
Printr'un oarecare Alexiu Torok, Bnffy reui s fac con
statri importante despre organizarea unei societi secrete n
Transilvania. Se gsise i o list a membrilor, cari se recrutau
mai ales din rndurile nobilimii mici, n primul rnd luterani.
Societatea avea intenia s introduc principiile egalitii, s
fap reforma rneasc (urbarial), s ntemeieze o armat na
ional (Nationalmilitz") i s organizeze confiscarea tuturor
moiilor bisericeti. Societatea a intrat n relaii cu Conveniunea
3
francez, vrnd s introduc chiar i noul calendar francez ).
In felul acesta Bnffy ngrijea de linitea rii.
Prin aceast atitudine a sa Bnffy a contribuit mult
ca ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea s treac fr
turburri prea mari pentru Transilvania.
Cu toate c el s'a mpotrivit, pei de o parte tuturor tendin
elor de neascultare fa de ordinele mprteti, a intervenit,
pe de alt parte, i n favoarea rii. Astfel tia cu mare talent
s trgneze chestiunea subsidiilor pentru rzfeoiu i s accen-
tuieze c Dieta e singura instan, care poate s acorde astfel
4
d e subsidii ).

*) C o n s . d e S t a t , 708/1795.
2
) Ibidem, 1023/1795.
3
) Ibidem, 1714/1795.
*) Ibidem, 323/1797.
La sfritul anului 1800 se rspndi svonul, c ranii r o
mni din judeul Zrandului a r plnui o mare rscoal mpotri
va nobililor maghiari. Ziua fixat pentru rscoal ar fi fost 1 4
Decemvrie. Bnffy aflndu-se chiar atunci la Viena, constat
repede c acest svon a purces del funcionarii judeului, cari
s'au speriat de civa soldai concediai, cari au rspndit idei
revoluionare. In realitate ins nimeni nu se gndise la o rs
coal. Bnffy reui s mpiedece n ultimul moment msurile mi
litare plnuite, care a r fi provocat mult nelinite. El nsrcina
pe lociitorul su, contele Kemeny, s liniteasc pe locuitori.
Intr'o scrisoare special mpratul lud atitudinea energic a
1
guvernatorului ).
Urmeaz o epoc mai linitit att n domeniul politic, ct
i n vieaa lui Bnffy. In anul 1803, atins de o boal grea, aproa
pe un an a fost nevoit s nu lucreze. In acest timp fu nlocuit cu
2
Mihail de Brukenthal ).
Dup un an, continu munca cu aceea rvn. Energia i
activitatea erau nsuirile cele mai distinse ale acestui guver
nator.
Teutsch l descrie dup cum urmeaz: Cine 1-a cunoscut,
i-a ludat inteligena i prudena, cumptarea i linitea, cul
3
tura i iubirea de oameni" ).
Avnd mult experien, era foarte sever n ale serviciului,
supraveghind cu ateniune lucrrile guvernului. nsuirile sale
au fost apreciate att la Curte, ct i de ar. Lucrnd mult, a
fost o fire foarte tcut. Despre el spunea legenda, c nu a rs
4
niciodat afar de o singur excepie ).
In domeniul vieii politice a fost foarte dibaciu. Cu mare t a
lent a tiut s prezideze adunrile i s menin ordinea nece
5
sar la desbateri ).
Dup tat, care a trecut la catolicism, a fost catolic. S e

1
) Cons. d e Stat, 4050/4051/4142/4143/1800.
2
) Ibidem, 1133/1803.
s
) Teutsch, II, p. 3 3 9 .
*) F r i e d e n f e l s , I , p . 3 4 .
8
) Ibidem, I, p. 2 3 . ;
1
spune despre el, c ar fi fost bun cretin ). Din corespondena
cu fiul su, Francisc, reiese ct de nrdcinat era firea lui n
2
cele ale religiei ).
Fcndu-i studiile la Viena i practicnd n ri germane,
era om de cultur german. S'a mbrcat aproape numai n haine
nemeti, vorbea excluziv nemete, chiar i cnd i se adresa
cineva ungurete. Cnd s'a rspndit ns curentul de naiona
lism maghiar accentua i Bnffy mai mult originea sa ma
3
ghiar ).
Avea interese foarte diferite. Astfel avea i cunotine stra
tegice, ceea ce reiese dintr'un raport n care nfieaz ideile
4
sale despre aprarea rii n caz de rsboiu ).
Curtea apreciind activitatea lui Bnffy, i-a acordat tot felul
de onoruri. La 3 Mai 1789 primi titlul de voevod al Transilva
6
niei ). La 1792 i se acorda Marea Cruce" a ordinului Si. te
6
fan i la 1 8 1 0 cea a ordinului Leopoldin ).
Curtea avea mare ncredere n el. In anul 1812, cnd se
ivise primejdia invaziunii ruseti, primi titlul de comisar impe
7
rial plenipoteniar cu deplin mputernicire ).
Influena mare a lui Bnffy n toate treburile rii se poate
explica i prin faptul c a fost francmason. La 17 Februarie 1777
e primit ca frate ucenic" n loja Sf. Andreiu la cei trei nuferi"
8
din Sibiu ). Dup civa ani devine cavaler eques a Framea"
i la 1784 l gsim n fruntea tuturor francmasonilor din Tran
silvania (Provinzialgrossmeister"), n care. funciune a rmas
9
pn la dizolvarea lojelor francmasonice, n anul 1790 ),

*) H o r m a y r , p . 3 2 8 . '
2
) Arhiva Banfietilor, Muz. Ardelean, Cluj, Cutia 1237, F, Fasci
colul 8.
3
) Teutsch, II, p. 3 4 4 .
*) C o n s . d e S t a t , 363/1818.
B
l Ibidem, 1481/1789.
6
) Hormayr, p. 336.
7
) Friedenlels, I, p . 2 3 .
8
) Archiv d. Vereins f. sieb. Landeskunde, 1 8 7 5 , X I I , p. 459.
) Ibidem, p. 4 9 5 .
Atitudinea sa fa de problemele politice transilvane se
oglindete bine n cuvntarea rostit n faa Dietei dela 1790. El
spunea: E greit opiniunea, c cine e patriot bun, nu poate fi
devotat al Curii, i, invers, cine e devotat Curii, nu poate fi
bun patriot. Chiar dimpotriv, cine vrea s tie cum trebuie s-i
manifeste iubirea de patrie, trebuie s fie un devotat al Curii.
Devotamentul fa de Curte i patriotismul, mai cu seam sub un
Monarh bun, nu sunt n contrazicere. Ambele sunt furitorii lan
ului de aur, care leag n chip de nedesprit inima Monarhului
1
cu a rii" ).
Aceast sintez politic iubirea de ar i de Monarh
e caracteristic pentru activitatea sa politic. A reuit s echi
libreze interesele rii ou ale Monarhului. Baza legturii dintre
Monarh i Transilvania era, dup prerea guvernatorului, Di
ploma Leopoldin. De aceea toate instituiunile fixate de ea i
preau inviolabile. Toate msurile importante trebuiau s fie
luate n Dieta rii i numai Dieta urma s fixeze i s reparti
2
zeze impozitele ). Chiar i ordinele imperiale trebuiau s fie date
3
n nelegere cu deputaii ).
In anul 1809 Curtea nvinovete naiunile" c ele s'au
mpotrivit mpratului, ntr'o edin a Dietei, n care au cerut
anularea unui ordin mprtesc, care prevedea serviciul militar
obligatoriu pentru nobili i un impozit nou pentru Secui. Bnffy
scrie ns c Dieta nu s'a mpotrivit, ci c a protestat numai m
potriva unui ordin ilegal, conform Diplomei Leopoldine. Dup
textul acestei diplome a r fi necesar numirea unui general pen
4
tru trupele rii, din rndurile Ardelenilor ). Protestul acesta
energic nu a rmas fr rezultat. Consiliul de Stat, examinnd
chestiunea, constat c planurile guvernatorului sunt temeinice
5
;i descrie pe Bnffy ca un om cu experien i venerabil" ).
Dar i n chestiuni politice Bnffy avea prerile sale origi-

x
) Wurzbach, II, p. 143144.
a
) Cons. de Stat, 2145/1722.
3
) Raport particular ctre mprat, Kaiser Franzakten".
*) Cons. de Stat, 405/1810.
*) Ibidem, 745/1810.
nale. In timpul rsooiului mpotriva Franei el scria contelui
Coloredo: O pace puin glorioas e preferabil unui rsboiu.
glorios". Cu modestie adaug, ns, c astfel de chestiuni trec
1
peste orizontul lui ).
In anul 1808 Bnffy, ca toi ceilali guvernatori, a primit or
dinul s fac un raport despre situaiunea general a Monarhiei.
Raportul acesta, izvornd din cunotine temeinice, se compune
din 129 de pagini. La nceput accentuiaz, c nu poate s aib
o privire general asupra celorlalte pri ale Monarhiei Cea
mai mare primejdie pentru existena acestui Stat era ntinderea
lui prea mare. Sunt prea multe naiuni i prea mare variaie n
chestiunile de drept. Mersul afacerilor este prea ncet i corn;
plicat i adeseori se ivesc conflicte ntre diferitele oficii. A r tre
bui sporite competinele tuturor guvernatorilor Monarhiei, spre
a putea realiza un sistem de guvernare mai unitar. eful unei
ri s fie autorizat s numeasc pe toi funcionarii. In fiecare
an s se prezinte toi guvernatorii la Viena, ca s dea socoteal
de administraia lor.
Comisarii regali i consilierii de Curte sa fac multe c
ltorii.
In ce privete, n special, situaiunea din Transilvania, ar fi
de remarcat multe neajunsuri economice. De exemplu: massa
mare a banilor de hrtie, salarii prea mici pentru funcionari,
prea multe furnituri pentru armat i preul prea urcat pentru
sare. Tratarea treburilor judectoreti este prea lung. Drumul
acestor treburi se prelungete i mai mult prin faptul c exist
posibilitatea apelrii la Curte. Spre a scurta tratarea afacerilor
judectoreti, guvernul ar fi trebuit s devin ultima instan
n toate procesele.
Acest raport dovedete ct de bine a cunoscut Bnffy pro
blemele grele ale Statului, Nu a ezitat s intervin pentru o
guvernare descentralizatoare, prin care ar fi crescut nsemnta
2
tea postului su ).

*) S c r i s o a r e a ctre Coloredo dela 26 Mai 1794, Kaiser Franzakten"-


2
) Cons. de Stat, 69/1812.
1 a ncercat cu toate mijloacele posibile s sporeasc n
semntatea guvernului, n mod indirect deci i puterea sa pro
prie. Primul fapt n aceast direcie a fost mutarea guvernului
dela Sibiu la Cluj. A reuit s se opun cu succes tuturor n
cercrilor de a readuce guvernul la Sibiu. In anul 1798 Consi
1
liul Aulic de rsboiu se arta mulumit cu aceast mutare ).
Trei ani dup aceea ncepu o adevrat campanie la Curtea
imperial, spre a readuce guvernul la Sibiu. Comandantul militar
din Sibiu interveni energic la Curte, artnd c toate chestiu
nile s'ar deslega mai repede, dac guvernul ar fi la Sibiu. Con
siliul de stat se ocup de aceast problem. Majoritatea consi
lierilor de Stat, mpreun cu Arhiducele Carol, votar pentru
2
mutarea guvernului dela Cluj la Sibiu ). Dar i Bnffy trimise
un raport, nirnd n mod amnunit toate avantajele Clujului.
Consiliul amnnd tratarea acestei chestiuni, n'a luat nici o
hotrre definitiv, aa nct guvernul a putut rmnea la Cluj
3
pn la revoluia din 1848/49 ).
La 30 Aprilie 1800 Bnffy a prezentat la Curte un proiect
privitor la Reorganizarea activitii guvernului transilvan".
Proiectul avea scopul s mreasc rolul guvernatorului. Pro
punerile erau n linii largi urmtoarele:
1. Guvernatorul s aleag pe toi funcionarii pe rspun
derea proprie;
2. Ori i cnd s-i stea la dispoziie armata;
3. S poat permite Romanilor neunii cldirea de biserici;
4. Numai pentru executarea lucrurilor celor mai importante
fie nevoie de consimmntul Curii;
5. Posibilitatea apelrii la Curte s fie restrns la lucru
rile cele mai importante.
Bnffy a intenionat prin acest plan s evite drumul foarte
lung ce trebuia s-1 fac fiecare act, trimis la Curte, pn la
4
napoierea sa cu rspuns ).

*) C o n s . de Stat, 439/1798.
s
) Ibidem, 2327/1801.
3
) Ibidem, 1786/1810.
*) Ibidem, 1413/1800.
Adeseori se plngea Bnffy, c guvernul avea prea puini
funcionari, explicnd astfel trgnarea treburilor. Cele dou
secii ale guvernului senatul politic i cel judectoresc
cari lucraser separat sub Iosif II, au fost reunite dup moar
tea lui.
In anul 1819 btrnul guvernator' se plngea, c din cauza
lipsurilor de organizare nu poate termina cu marele numr al
chestiunilor i nu poate prezenta un plan mare i amnunit de
.reorganizare. Spre a putea ndeplini rolul su de guvernator (,.di
rectorul suprem al Statului din marele Principat"), cerea s se
revin la mprirea guvernului (Staatsdirektion") n senat poli
tic i n unul judectoresc. Cerea s se nmuleasc personalul
guvernamental i s numeasc nc 4 consilieri. Cancelaria Au
lic aprob planul acesta, fr s consimt ns, din motive fi
nanciare, la sporirea numrului de funcionari. Consiliul de
Stat, mpotrivindu-se i el la nmulirea personalului, acord ns
lui Bnffy, din cauza btrneei sale, doi vice-preedini ca aju
1
tor. Planul lui Bnffy ns rmase neexecutat ).
Vorbind despre nobilimea mic Bnffy accentuiaz c ea,
n general, n'are reavoin" i c este nevoie s se procedeze cu
cea mai mare severitate numai mpotriva unor elemente tur
2
bulente ).
Din partea partidului radical maghiar a fost mereu dum
3
nit. In anul 1794 a fost numit chiar trdtor de patrie" ).
Cunoscnd n amnunime problemele i soarta Romnilor
"transilvani, atitudinea sa fa de ei rmne obiectiv. Cu prile
jul rscoalei" susmimite din judeul Zrandului, el scria c
vina nu trebuie cutat la ranii romni, ci Ia funcionari, cari
au provocat turburare prin atitudinea lor neneleapt.
Cunotea chiar i problema bisericeasc a Romnilor. La
1796 se mpotrivi s fie un Srb noul episcop ortodox, spunnd
4
<: numai episcopii romni vor fi iubii de credincioi ). Cutnd

*) Ibidem, 320/1819. <


2
) Raport din 26 Mai 1794, Kaiser Franzaktea".
3
) C o n s . d e min., 2145/1822.
*) C o n s . de Stat, 3086/1796.
s-i asigure o influen mai mare n chestiunile bisericeti a.
cerut, la 1800, s i se acorde dreptul de a permite el nsui cl
direa bisericilor ortodoxe, fr s atepte ntotdeauna nvoirea
1
Curii ).
In chip caracteristic se arat atitudinea sa binevoitoare i
plin de nelegere fa de problemele Romanilor. El i exprim
prerea astfel: Cine cunoate sufletul poporului romn, nu
poate s-i bazeze speranele sale pe unire. ncercrile cardina
lului Kolonits, ale Mriei Teresia, precum i ale lui Iosif II, au
rmas zadarnice, fiindc ntotdeauna se gseau brbai ntre
Romni, ca de exemplu ofronie, cari se mpotriveau cu succes.
Cele trei naiuni n'au sprijinit dei loc unirea. Aversiunea lor se
explic prin faptul c preoii greco-catolici pretind portiones
canonicae". Bnffy continu raportul, criticnd un proiect, des
pre care se vorbea mult n acel timp n cercurile Curii vieneze.
Proiectul acesta anonim propunea unirea celor dou biserici ro
mne sub numele de biserica ortodox. Clerul romn nu va
putea face pe rspundere proprie o nou unire, cci poporul
nu o va admite niciodat. Romnii au artat n multe revolte
iubirea pentru credina lor. La revoluia lui Horia guvernul a
fcut marea greeal s nu asculte de loc pe episcopul unit.
Episcopul actual unit e un om foarte moderat i acuzrile adre
sate lui nu corespund cu realitatea. Poporul este mulumit cu
el; numai unii dintre preoi au conflicte cu el. Vicarul foraneu (din
afar), Ioan Para, pe care proiectul de unire (Unionsprojekt") l
propunea ca eventual episcop al celor dou biserici unite, e un
spirit nelinitit, revoltat i viclean. In cazul numirii unui fost
episcop unit, Romnii nu se vor mulumii. O unire nou nu se
poate face, dect n colaborare cu guvernul i din iniiativa
acestuia. Unirea ns nu poate fi realizat cu manevra (Schein-
manover") unei biserici ortodoxe". Poporul ns nu va ti nici
2
dup aceea la care religie aparine ).

Ibidem, 1413/1800.
2
) Cons. de Stat, 1867/1800. Das V o l k auch nach derselben ebenso
wenig wissen w e r d e n , w a s sie eigentlich s i n d , a l s s i e es d e r m a l e n wissen"'.
Pentru Sai a avut mare simpatie. A spus odat: , Cine
vrea s gseasc tiin, art, ordine i bune moravuri, trebuie
1
s se duc la Saii transilvani" ).
La 1787 Bnffy a compus un raport obiectiv despre situa-
2
iunea financiar a Sailor ). La 14 Octomvrie 1782 Saii pro
testar la Curte mpotriva celorlalte dou naiuni", simindu-se
desavantajai. Intr'un raport particular, Bnffy, sprijinind pln
gerile Sailor, a accentuat c poporul acesta merit proteciu-
3
nea deosebit a mpratului, din cauza fidelitii i culturii sale ).
Bnffy fiind om foarte bogat, avea moii ntinse n Ungaria,
n Transilvania i n Austria inferioar. Din cauza acestor mo
ii a avut multe procese, dintre care a pierdut pe cel mpotriva
familiei Lopreti, fiind nevoit s plteasc datoriile fcute de
4
tatl su ).
Moiile sale bogate i-au dat posibilitatea s triasc n bel
ug ca un duce, avnd, ofieri proprii de cas" i foarte muli
6
servitori ).
La 1799 Bnffy a cumprat i o cas la Sibiu (str. Re
gina Mara), dobndind astfel dreptul de cetenie n acest
6
ora ). Casa aceasta a vndut-o ns naintea morii sale biseri
7
cii ortodoxe ).
In tot timpul vieii sale Bnffy a fost nentrerupt chinuit
de diferite boli. In anul 1803 s'a mbolnvit att de grav, nct
medicii l considerau pierdut i dup nsntoire a trebuit s
se abin aproape un an dela toate treburile oficiale. Lociitorul
8
su a fost n timpul bolii sale Mihail Brukenthal ).

1
) Teutsch, II, p. 3 3 9 .
2
) Kaiser Franzakten", 1792/6.
3
) Cons. de Stat, 2761/1793.
) Ibidem, 1322/1793.
B
) Cons. de Stat, 624/1778.
) A r h . M a g i s t r . d i n S i b i u , 1738/1799.
7
) Ibidem, 4 2 4 / 1 8 2 1 ; Cf. i I. L u p a , Sibiul ca centru al vieii romneti
din Ardeal. Cluj, 1928, p. 2425.
8
) Cons. d e Stat, 1133/1803.
Timp de 4 2 de ani a trit n csnicie exemplar cu contesa
1
Josepha Palm, o femeie inteligent, cu multe caliti ). A avut
cinci copii, 4 bei i o fat. Fiul cel mai n vrst a devenit la
2
1 8 0 9 comandant al trupelor transilvane ).
La 1 7 Septemvrie 1 8 1 9 Bnffy prezent mpratului cere
rea de demisie, artnd, c din pricina a 5 2 de ani de serviciu
i a 7 2 ani de via i s'a slbit auzul i memoria. Cancelaria
Aulic a rspuns c Bnffy nu poate fi pus la pensie nainte
de a fi terminat cu regularea chestiunilor urbariale, de care
se ocupa, ajutat de contele Cziraky. Consiliul de Stat, fiind de
aceeai prere, a propus s i se alture un vice-preedinte. Nu
mai consilierului de Stat Sift i fu mil de btrneea lui Bnffy,
aa nct a votat pentru aprobarea cererii. Rezoluiunea impe
rial ns fu ntocmit conform prerii majoritii. Cererea a
fost deci respins, iar baronul Ioan Josika fu numit vice-pree
dinte al guvernului, ca s-i uureze munca. Cu cuvinte frumoase
rescriptul luda activitatea lui Bnffy, spunnd c guvernatorul
3
,,va continua munca sa rodnic i mai departe" ).
La 30 Decemvrie 1 8 2 1 Bnffy fu nevoit a-i repeta cererea
de demitere, scriind c nu poate s-i continue munca, cu toate
c Josika l ajut cu mare zel i pricepere. Slbit i lovit de o
boal de nervi (Hemiplexie") aproape nu mai era n stare s-i
scrie numele i s citeasc ceva. Ca urma vrednic btrnul gu
4
vernator a propus pe vice-preedintele Josika ). Cancelaria A u
lic, recomandnd mpratului admiterea cererii, a rezumat toate
meritele guvernatorului, fidelitatea, priceperea i spiritul su de
dreptate, propunnd s i se dea leafa ntreag ca pensie i de
coraia Lna de aur".
Bnffy muri ns nainte de a fi primit ultima decizie, la 5
5
Iulie 1 8 2 2 n etate de 7 5 de ani ).

x
) S'a cstorit la 1 7 7 1 .
2
) Hormayr, p. 3 4 0 . A avut numai titlul, deoarece, conform Diplomei
Leopoldine, ,,Landesgeneral"-ul trebuia s fie un ardelean.
s
) Cons. de Stat, 6063/1819.
4
) Ibidem, 156/1822
5
) Ibidem, 553/1822.
Nici unul dintre predecesorii i succesorii si n'a de i nut a t t
l i m p ca e l aceast demnitate.

IOAN JOSIKA

Preedinte al guvernului
(18221834)

D u p B n f f y e numit p r e e d i n t e a l guvernului baronul Ioan


-Josika d e Branite, fostul vice-preedinte a l acestui organ a d
ministrativ.
A c e s t a se t r g e a dintr'o veche familie d e origine r o m n ,
c a r e t r i a n B a n a t n evul mediu. U n m e m b r u v r e d n i c a l acestei
i a m i l i i a fost, l a sfritul secolului a l X V I - l e a , c a n c e l a r u l transil
v a n t e f a n J o s i k a . In secolul a l X V I I I - l e a familia se m p r i n
dou r a m u r i : r a m u r a lui G a v r i l i c e a a lui t e f a n J o s i k a . In
-anul 1 6 9 8 a m b e l e r a m u r i a u fost ridicate l a rangul d e b a r o n a t .
T a t l guvernatorului, baronul A n t o n J o s i k a , a fost cs
torit cu o contes din familia Teleki. In a n u l 1 7 7 8 A n t o n J o s i k a
1
fu numit s e c r e t a r a l g u v e r n u l u i ) .
Ioan J o s i k a s'a n s c u t l a 3 1 M a r t i e 1 7 7 7 . C a t n r i-a l r
2
git orizontul, f c n d c l t o r i i p r i n Italia i G e r m a n i a ) . n t o r s
n T r a n s i l v a n i a l a 1 8 1 2 , e numit comite suprem al judeului
3
H u n e d o a r a . D u p 4 a n i fu numit consilier a l g u v e r n u l u i ) .
In anul 1 8 1 7 a a v u t p e n t r u p r i m a o a r s ndeplineasc
o misiune i m p o r t a n t . Din cauza recoltei r e l e izbucni o foamete
m a r e n t o a t a r a . J o s i k a fu n u m i t comisar imperial c a s i a
m s u r i imediate. O c u p n d u - s e c u m a r e r v n d e chestiunea acea
sta, a reuit s ndemne p e S e c u i s cultive cartofi. U n a n d u p
aceasta, cnd mpratul fcu o cltorie prin Transilvania,
J o s i k a fu n s r c i n a t s-1 nsoeasc, dndu-i e x p l i c a i i l e nece
s a r e . Din cauza vredniciei s a l e n t o a t e domeniile fu n u m i t vice-

1) W u r z b a c h , I X , p. 2 7 7 .
2
) tefan Bano, p. 3 .
3
) Nagy Ivn, V, p. 3 5 7 .
1
preedinte al guvernului la 1819, ca s ajute pe btrnul Bnffy )-
In momentul cnd a murit Bnffy, Josika era n concediu n
2
strintate ). Pn la revenirea lui preedinia guvernului o
3
avusese contele de Fabian ).
La Viena, ntr'o edin a Consiliului de Stat, cnd se dis
cuta despre numirea noului guvernator, consilierul secret, con
tele de Zychy, se gndi la preedintele Cancelariei Aulice, ba
ronul Miske, pe cnd consilierul de Stat Bedekovics era pentru
Josika. Conferina lund n considerare c Josika avea mai mul
t avere dect Miske, i c putea deci s se mulumeasc cu o
leaf mai mic, se declar pentru Josika. Printr'un manifest
Josika fu numit preedinte al guvernului (11 Sept. 1822); el se
4
ntoarse n ar i ocup noul post ).
In fruntea secretariatului fu aezat, n acela timp, sasul
5
Iosif Bedeus ).
Cnd s'a inut n Ungaria Dieta dela 182527, agitaia po
litic s'a ntins pn n Transilvania. Dieta transilvan nu fu
sese convocat de mult, aa nct deputaii n'aveau posibilitatea
s-i spun cuvntul n treburile rii. In toat ara, mai ales
ntre nobilii maghiari, s'a cerut convocarea Dietei. O alt ches
tiune, care a pricinuit nenelegeri, a fost a recruilor. La nro
larea lor Josika gsi o mpotrivire nverunat din partea na
iunilor". Bazndu-se pe Diploma Leopoldin naiunile" privi
legiate pretindeau ca recrutrile s se execute numai dup apro
barea Dietei, vrnd s fac repartizarea numai dup prerea lor.
Din raportul lui Josika dela 1830 reiese c, din cauza opo
ziiei nverunate, el n'a fost n stare s duc recrutarea la bun
sfrit. Dup ce fcu recrutarea cu cea mai mare severitate,
nemulumirea progres i mai mult, aa nct n 1832 nobili
mea maghiar pretinse din nou cu mult energie convocarea unei
Diete").

*) F r i e d e n f e l s , I, p . 2 7 .
8
) Ibdem, I, p . 3 6 .
3
) Cdjis. d e S t a t , 5176/1822.
*) Ibliem, 351/1822.
5
) ettisch, I I I , p . 7.
) Ibtm, p. 7475.
Conflictul dintre naiuni" i guvern se agrava att de mult,
nct n'au mai fost respectate ordinele guvernului. Atitudinea
lui Josika n faa acestor mpotriviri a fost foarte nedibace. El
ncerc s intimideze naiunile" prin nrolri noul. Se constat
ns c aceste msuri porniser numai din propria iniiativ a
guvernatorului, aa nct acesta pierdu toat autoritatea. La 14
Februarie 1833 - Josika rug Curtea s ia msuri n sprijinul
1
autoritii imperiale n Transilvania ). A ntreprins apoi o clto
2
rie prin toat ara ). Din partea Curii vieneze fu trimis o comi-
siune n fruntea creia era locotenentul-feldmareal baronul de
Vlasits, cu misiunea s refac autoritatea guvernului. Vlasits
3
ns prsi Transilvania fr vreun succes ).
Naiunile" privilegiate au considerat pe Josika ca o uneal
t supus absolutismului habsburgic, care cuta prin toate mij
loacele s diminueze nsemntatea instituiunilor transilvane.
'Cnd se constat ns la Viena c acest sistem absolutist nu da
rezultatul dorit, se reveni la sistemul de colaborare cu Dieta
provincial. Josika, fiind reprezentantul acestui sistem, a trebuit
4
s cad cu el, prezentndu-i demisia la 12 Iunie 1833 ).
Se pare c la nceput Curtea vienez a avut inteniunea s?
continue cu politica reprezentat de Josika. La 28 Iulie din ace-
la an guvernatorul demisionat declara, c ar putea s continue
activitatea sa n Transilvania, ns numai dac i se va acorda
5
o leaf mai mare ).
S'a compus o nou comisiune sub preedinia arhiducelui
Perdinand d'Este, membru al familiei imperiale, cu misiunea s
6
aranjeze situaiunea politic a Transilvaniei n Diet ).
Conferina de Stat a constatat c personalitatea lui Josika
nsemna o piedec pentru desvrirea pcii i deaoeea s'a

1
) Cons. de Stat, 781/1833.
2
) Siebenburger Bote, 1 8 3 3 , Nr. 2 1 8 .
3
) Friedenfels, I, p . 6 2 .
*) C o n s . d e Stat, 705/1833.
5
) Ibidem, 2904/1833.
) Teutsch, III, p . 7 6 .
gndit s-1 pun n fruntea Cancelariei Aulice. Din cauza n e -
1
popularitii sale planul acesta fu abandonat ).
La 24 Septemvrie 1834 Ferdinand primete ordin de a sili
pe Josika s-i prezinte a doua oar demisia, deoarece Majes-
2
tatea Sa a binevoit s-i ngduie linitea bine meritat" ).
Ferdinand relat c Josika, auzind de necesitatea abdic
rii sale, a fost foarte consternat. In mod oficial urma s se pu
blice c boala guvernatorului ar fi fost motivul acestei derni-
3
siuni ).
Ferdinand a scris prim-ministrului Metternich c a r fi tre
buit s-1 disting n mod deosebit, ca nu cumva opoziia s con
4
sidere retragerea guvernatorului ca o urmare a mpotrivirii e i ) .
Aadar la 5 Octomvrie 1834 Josika i-a prezentat din nou demi-
siunea. Prin rezoluiunea dela 15 Octomvrie demisia fu primit
(in Gnaden"), iar petiionarul fu decorat cu Marea Cruce" a
5
ordinului Leopoldin, lsndu-i-se leafa ntreag ca pensie ).
Nemulumit, Josika se retrage din viaa politic. Curtea se
mai gndi i mai trziu la el, nsrcinndu-1 s supravegheze, n
calitate de comisar imperial, Dieta dela 1841. Acum pentru pri
8
ma oar postul acesta nu fusese ncredinat unui militar ).
In general Josika e descris ca funcionar contiincios i ca
pabil. Bnffy propunndu-1 ca urma, accentuiaz fidelitatea,
talentul, srguina i experiena sa politic, precum i cuno
tinele sale juridice. S'a distins printr'un caracter drept, convin
7
geri sntoase i prin evlavie, fiind catolic convins ),
Josika a fost o figur impuntoare. Era foarte muncitor,
8
uneori chiar prea zelos ). Avnd mult sim pentru dreptate, a
9
neles s atrag pe funcionarii tineri i talentai ).

*) C o n s . d e S t a t , 290/1834.
a
) Ibidem, 1519/1834.
*) Ibidem, 330/1834.
4
) Ibidem, 1536/1834.
5
) Ibidem, 1473/1834.
6
) Friedenfels, I, p . 1 1 6 .
T
) Cons. de Stat, 156/1822
8
) Friedenfels, I, p . 1 1 9 .
) Teutsch, III, p . 7.
A dispus ca votarea la edinele guvernului s se fac
imediat dup propunere, fr vreo discuie prealabil, evi-
1
tndu-se astfel conflicte neplcute ). Secretarul su era Iosif
Bedeus. Acesta scrie despre el: Sever i amabil, cteoda
t nedecis i gnditor, a putut fi uor enervat". Prea ne
rbdtor, nu era n stare s scrie ceva. Ideile sale le arunca pe
2
hrtie n fraze scurte ).
De viitorul guvernator, Ioan Kornis, l lega o strns priete
nie, care nu s'a rcit, dect cu prilejul numirii lui Kornis ca
guvernator, la 1837, cnd Josika mai era n via i cnd s'a
3
socotit nedreptit ).
In anul 1832 a cerui un concediu din cauza vederii sale sl
4
bite i a artritismului ),
N'a avut mult simpatie pentru ideile de libertate i inde
penden". El a fost servitorul umil al mpratului su i executa
corect ordinele plecate del Cancelaria Aulic. Opoziia ns l
5
considera ca pe un trdtor al intereselor naionale ).
In afar de moia sa printeasc, Branite, n judeul Hu
6
nedoara, n'a avut mult avere ), aa nct mereu a fost silit s
fac petiii pentru sporirea salariului su, motivndu-le, c nu
putea s triasc conform rangului su, nefiind n stare s se
7
achite de datoriile sale sociale ). Din cauza aceasta i-au fost
8
acordate i unele moii fiscale ).
Josika luase n cstorie pe contesa Rosalia, nscut Csky
9
(17741850) ).
Cu aceast femeie deosebit Josika a avut trei fii i dou
fiice. Fiul cel mai n vrst, Samuil, e candidat n 1841 la postul

*) C o n s . d e S t a t , 2681/1833.
2
) F r i e d e n f e l s , I, p . 3 7 .
3
) Ibidem, I, p . 1 1 1 .
4
) Cons. de Stat, 3531/1832.
5
) Ibidem, 330/1834.
) F r i e d e n f e l s , I, p . 1 1 7 .
T
) Cons. de Stat, 2289/1823.
8
) Ibidem, 467/1831.
9
) Ibidem, 156/1852.
de guvernator din partea Dietei transilvane, obinnd 2 1 6 vo
1
turi din 2 3 0 . N'a fost ns numit fiind prea tnr ). La 1 8 4 5 Sa-
2
muil Josika devine Cancelar Aulic ).
A l doilea fiu, Ludovic, a devenit comite suprem, iar al trei
3
lea, general ).
Guvernatorul Ioan Josika muri la 1 6 Mai 1 8 4 3 n etate de
4
6 5 de ani ).
Josika nu merit s fie nirat printre personalitile poli
tice marcante ale acestui Mare-Principat, nefiind n stare s in
flueneze prin iniiativa sa personal cursul evenimentelor.

FERDINAND D'ESTE
Preedinte al guvernului i comisar imperial
(18351837)

Spre a putea renoi legturile personale ntre casa habsbur-


gic i Transilvania, mpratul temuse chiar pe nepotul su,
Arhiducele Ferdinand d'Este, drept comisar imperial n acea
st ar. Pentru prima i ultima oar aflm n istoria Transil
vaniei ca reprezentant al mpratului pe un membru al familiei
imperiale.
Arhiducele Ferdinand d'Este s'a nscut la 2 5 Aprilie 1 7 8 1
la Milano, unde tatl su era guvernator. Dup frecventarea
Academiei Militare a intrat n armat, participnd la luptele
mpotriva lui Napoleon. Dup aceste rsboaie Ferdinand e nu
mit comandantul tuturor trupelor din Ungaria. La 1 8 3 2 fu trimis
5
n Galiia ca guvernator civil i militar ).
Fu numit apoi comisar imperial n Transilvania, cnd Vlasits
prsi ara. Misiunea lui a fost deci s restabileasc ordinea n
toate domeniile.

x
) Friedenfels, I, p . 1 2 4 .
a
) Ibidem, I, p . 1 5 5 .
3
) W u r z b a c h , V o l . X, p . 2 7 7 .
4
) Teutsch, III, p. 1 2 6 .
5
) Hirtenfeld, p. 682.
Investit cu depline puteri avu posibilitatea s intervin ori
1
i unde. Ajutor al su era L. de Rosenfeld ).
Sosind n ar la 10 Aprilie 1834, a fost primit la Cluj cu
2
mare alai ).
Cu mare srguin i-a nceput activitatea, rmnnd ns
n acela timp i guvernator al Galiiei. Continua deci s su
pravegheze i chestiunile de guvernmnt din aceast provincie,
3
cetind rapoartele i dnd ordinele necesare ).
nc din timpul cnd Josika mai era n funcie, Ferdinand
participa adeseori la edinele guvernului, amestecndu-se n
4
toate amnuntele ).
In edina Consiliului de Stat, n care s'a decis nlturarea
lui Josika, s'a vorbit n principiu i despre numirea guvernato
rilor Transilvaniei. Consilierii de Stat s'au neles c de acum
nainte personalitatea cea mai capabil s ocupe postul de Can
celar aulic i nu pe cel de guvernator. Guvernatorul trebuie
s fie n primul rnd un om devotat Curii imperiale, ns nu
trebuia neaprat s aib caliti extraordinare. Numirea de gu
vernator a fost deocamdat amnat pn la un moment mai
5
potrivit ).
innd seam de cererile claselor privilegiate i de legile
rii, mpratul a convocat o Diet pentru ziua de 20 Iunie 1834
6
la Sibiu ). Ferdinand deschiznd Dieta, a rmas la Sibiu pe tim
pul duratei ei i a scris prim-ministrului Metternich c opoziia
era foarte puternic. Totui putu gsi credea el unele ele
7
mente devotate dinastiei ).
Muli dintre funcionarii nali, raport Ferdinand, sim
patizeaz cu opoziia, care organizat n societi secrete inten
ioneaz s realizeze urmtoarele cereri:

x
) Conferina de Stat, 81/1834.
2
) Ibidem, 434/1834.
3
) Conf. d e S t a t , 740/1834.
4
) Ibidem, 238/1834.
5
) Ibidem, 330/1834.
e
j Teutsch, II, p. 78.
7
) Conf. de Stat, 2209/1834.
1. Participarea clasei rneti la Diete; 2. Anularea titlu
rilor; 3. Ridicarea bisericii ortodoxe la treapt egal cu a ce
lorlalte biserici.
Se pare c Ferdinand, necunoscnd bine mprejurrile, a
confundat tendinele opoziiei maghiare cu cele ale Romnilor
sau ale unui grup radical.
El nsui nesimindu-se bine n Transilvania, a cerut s fie
mutat ct se poate de curnd. Nu-i plceau nobilii care, cum
scria el, nu aveau alt interes dect independena lor. Chiar i
de doamnele societii s'a plns, artnd, c ele sunt foarte
1
liberale" ).
edinele Dietei erau foarte turbulente. Se ineau cuvntri
cu atacuri mpotriva Curii vieneze. Aproape toi deputaii au
fost nsrcinai de ctre alegtori s se mpotriveasc msurilor
ilegale, luate n cursul anilor precedeni. Multe cuvntri rostite
n Diet s a u ndreptat contra alctuirii guvernului, care din
timpul lui Bnffy e r a completat fr nvoirea naiunilor" pri
2
vilegiate ) .
Unele edine au fost att de glgioase nct Ferdinad se
3
vzu nevoit a le amna ). Numai interveniunea lui Metternich
4
1-a reinut s ia msuri severe ). Ferdinand a scris lui Metternich
c ar fi mai bine s se disolve Dieta imediat dup terminarea can
5
didaturilor pentru dregtoriile principale ale rii ). Nici la
aceasta nu s'a putut ajunge. Dieta fu disolvat la 6 Februarie,
6
n urma turburrilor provocate de baronul Wesselenyi ).
Rezultatul Dietei nemulumindu-1, Ferdinand s'a vzut silit
a-i continua activitatea n Transilvania. Cu acela decret, cu
care mpratul a nchis Dieta, a acordat lui Ferdinand preedin
7
ia provizorie a guvernului ).

Cons, de min., 740/1834.


2
) Teutsch, III, p. 79.
3
) Cons, de min. 786/1834.
4
) Ibidem, 816/1834.
5
) Ibidem, 1795/1834.
8
) Teutsch, III, p. 88.
T
) Actele Magistr. sibian, 365/1835.
Ioan K o r n i s e r a lociitorul s u politic, i a r A l e x e Nopa l
nlocuia n chestiunile juridice. Misiunea lui F e r d i n a n d a fost,
cum i-a scris ministerul: s g a r a n t e z e linitea i ordinea r i i
1
i s restabileasc r e s p e c t a r e a l e g i l o r " ) . Intr'o scrisoare p a r t i
c u l a r 1-a sftuit Metternich s fie un A l t e r ego" a l m p r a t u
lui. Demisia funcionarilor nali s'o p r i m e a s c numaidect, opo
ziia p a s i v nefiind primejdioas. mpotriva funcionarilor i
profesorilor d e l a F a c u l t a t e a catolic de teologie din C l u j s ia
2
numai dect m s u r i s e v e r e ) .
F c n d n M a i 1 8 3 5 o c l t o r i e p r i n T r a n s i l v a n i a , F e r d i
3
n a n d a fost m u l u m i t n general cu atitudinea l o c u i t o r i l o r ) . C u
4
toate acestea nu ncet s c e a r r e t r i m i t e r e a s a n G a l i i a ) .
Nu a putut s colaboreze p r e a bine cu ceilali membri ai gu
vernului. Unii d i n t r e consilieri a v e a u simpatii p e n t r u ideile libe
r a l e , n d r z n i n d uneori a se mpotrivi p l a n u r i l o r lui F e r d i n a n d .
In astfel d e cazuri el decidea ns ceea ce afla de bine, f r s
mai ntrebe p e cineva. Opoziia, n general, a fost a t t de p u t e r
nic n t o a t a r a , nct s'a v z u t nevoit s seriei cancelarului
5
plngndu-se: Nimeni nu mai a s c u l t de ordinele g u v e r n u l u i " ) .
P r i n t r ' u n ordin nou F e r d i n a n d a ncercat s r e d u c r o l u l
consilierilor guvernamentali Ia a l e g e r i l e funcionarilor. A o r d o
n a t anume ca fiecare consilier s p r o p u n n mod public cte
trei ini, din fiecare confesiune. P n acum timp ndelungat nu
m e l e c a n d i d a i l o r a u fost scrise p e fie, a a nct nimeni n t r
8
putea fi fcut responsabil p e n t r u a l e g e r e a u n o r funcionari s l a b i ) .
Obieciunea consilierilor, c astfel orice l i b e r t a t e d e opinie v a fi
exclus, a r m a s z a d a r n i c . C u r t e a a sancionat ordinul acesta,
T
al lui F e r d i n a n d , r e p e t n d u - l ) .
Cu t o a t e c m p r a t u l F e r d i n a n d se u r c a s e pe t r o n nc din.

x
) C o n s . d e min., 185/1835.
2
) Ibidem, 353/1835.
3
) Ibidem, 1045/1835.
4
) Ibidem, 958/1835.
5
) Ibidem, 1074/1834.
6
) Ibidem, 3509/1835.
T
) Ibidem, 4826/1836.
anul 1 8 3 5 , Staturile" transilvane nu-i juraser ns credin.
Din cauza aceasta Dieta fu convocat pentru ziua de 1 7 Aprilie
1
1 8 3 7 la Sibiu i arhiducele Ferdinand fu numit comisar al ei ).
Acesta a primit jurmntul Dietei fr nici un incident, opoziia
ceiiind att de puternic, cum era la Dieta din anul 1 8 3 4 1 8 3 5 .
In discursul de deschidere a promis Ferdinand n numele mp
ratului c legile rii vor fi respectate.
La 1 2 Iunie avur loc alegerile pentru postul de guvernator.
Teutsch este de prere c Ferdinand nsui a r fi avut aspira-
2
iuni la aceast demnitate ). Aceasta ns nu este de crezut,
cci din corespondena lui Metternich reiese, ct de mult a dorit
Ferdinand s se ntoarc n Galiia i ce neplcut i-a fost s
rmn n Transilvaia. De dou ori a ntrebat cu nerbdare,
3
cnd ar putea s se ntoarc ).
Dieta a propus pe A l e x e Nopa, Samuil Josika (fiul fostu
lui guvernator) i pe Ioan Kornis pentru postul de guvernator.
Cu acest rezultat Ferdinand a plecat l a Viena. Printr'un rescript
Curtea s'a decis pentru Ioan Kornis. Ferdinand, ntorcndu-se
din Viena, a instalat pe Kornis cu solemnitatea tradiional la
4
5 Octomvrie, n prezena Staturilor" ).
Ct timp au durat edinele Dietei a mai rmas la Sibiu.
A prsit ns acest ora la 3 Aprilie 1 8 3 8 . Era nemulumit i
mhnit. A reuit s restabileasc i s menin ordinea, ns
absolutismul habsburgic a trebuit s cedeze n faa tradiiilor is
5
torice ) .
Ferdinand a rmas un strin i n'a putut s se obinueasc
cu mprejurrile speciale ale Transilvaniei, nici n'a voit s se
mpace cu condiiunile de via din ara aceasta. Din corespon
dena cu Metternich reiese nemulumirea sa i greutatea cu care
~a luptat contra nencrederii tuturora.

C o n s , d e min., 16/1837.
2
) Teutsch, III, p. 9 5 % .
) C o n s , d e m i n . , 1 9 / 1 8 3 6 i 740/1834.
4
) Siebenbrger Bote, 1 8 3 7 , Nr. 7 6 .
) T e u t s c h , III, p. 1 0 3 .
Extrem de mare a fost antipatia sa mpotriva nobilimii ma
ghiare. Cu mare amrciune a spus despre aceasta c e r a foarte
imoral. Funcionarii nobilimii erau corupi, educaiunea lor
foarte rea i cei mai muli dintre ei se gndeau numai la inte
1
resele lor proprii ).
Despre poporul romn a scris: Poporul e aspru, srac i
blnd (dac nu este chinuit peste msur), e foarte religios i
2
credincios supus Majestii Sale" ). Observnd c de mult erau
3
asuprai Romnii de nobilimea maghiar, i e r a mil de ei ).
La 31 Aprilie 1837 Ferdinand prsi Transilvania pentru
totdeauna, rentorcndu-se n Galiia.
A murit la 5 Noemvrie 1850 pe moia sa Ebenzweier n
4
Austria ).

IOAN KORNIS
Guvernator
(1838^1840)

Ioan Kornis a fost primul guvernator din veacul al XlX-lea


ales pe baza Diplomei Leopoldine. A fost al doilea guvernator
din familia Kornis, strnepot al fostului guvernator Sigismund
5
Kornis ).
Ioan Kornis s'a nscut la 15 Septemvrie 1781. Era fiul lui
Sigismund, corniele suprem al judeului Solnoc (17501809) i
e
al Cristinei nscut Gyulai (17601785) ).
A urmat cariera obinuit pentru funcionarii de origine
nobil. La 1819 a fost administratorul districtului Chioar i la
1822 consilier guvernamental. Fiind prieten cu guvernatorul Ioan
Josika, acesta 1-a favorizat n cursul carierei sale. In anul 1 8 2 5

Cons. d e min. 457/1835.


2
) Ibidem.
) C o n s . d e m i n . , 1 0 7 4 / 1 8 3 5 .
4
) Hirtenfeld, p. 6 8 1 6 8 6 .
5
) Vezi partea ntia a lucrrii D-lui R. Kutschers: Guvernatorii*.
pomenii.
) Nagy Ivn, V I , p . 3 6 5 3 6 6 i Veress, p. 1 1 8 .
1
fu numit consilier de Curte la Cancelaria Aulic ). In Octomvrie
2
1 8 2 6 a fost numit consilier intim ) i la 1 7 Ianuarie 1 8 2 7 a fost
3
instalat ca vice-preedinte al guvernului ), nlocuind pe pre
edintele Ioan Josika de mai multe ori. In anul 1834, la nlocui
rea lui Josika, Curtea se gndea la el ca urma. In timpul gu
vernrii arhiducelui Ferdinand a continuat s conduc n cali
4
tate de vice-preedinte afacerile guvernului ).
Dieta dela 1 8 3 7 a propus din fiecare confesiune cte trei
persoane pentru postul de guvernator. Firete c numai candi
daii catolici i calvini au fost luai n considerare. Kornis fu
propus cu 1 2 4 de voturi la al treilea loc dintre catolici. Ferdi
nand a recomandat pe Kornis, iar pentru cazul c s'ar fi preferat
un calvin, a desemnat pe Iosif Teleki. La 1 3 Septemvrie 1 8 3 7
5
Kornis a fost confirmat printr'un rescript ), iar Ferdinand 1-a
instalat n postul su pe cnd era convocat Dieta dela 1 8 3 8 ,
Kornis i arhiducele Ferdinand lucrau n deplin armonie,
Kornis a fost tipul funcionarului contiincios, care i fcea da
toria, lsnd la o parte interesele sale politice- Nu avea multe
pretenii, nu era prea talentat, n'avea nici idei sau planuri ori
ginale i totui era om cu mare autoritate, respectat i stimat de
contemporanii si. Baronul de Vlasits a scris despre el: Kornis
este un om vrednic, stimat i iubit pretutindeni. Dar nu numai dup
judecata mea, ci i dup alte preri, Kornis nu este destul de
ager, nici nu are destul putere i energie. In cele din urm nici
6
nu cred c a r fi pretenios" ).
Consiliul de minitri l fcu guvernator, fiindc era foarte
devotat Curii imperiale i iubit, mai ales n clasele inferioare
7
ale populaiunei ).
Sttea bine cu toate grupurile naionale i confesionale, nu
favoriza pe nimeni, fiind un caracter foarte drept.

*) F r i e d e n f e l s , I, p . 1 1 1 .
2
) Siebenburger Bote, 1 8 3 6 , Nr. 4 2 .
3
) Ibidem, 1 8 2 7 , Nr. 5.
4
) Conf. dc Stat, 330/1834.
5
) Cons. de niin., 13691370/1837.
e
) Ibidem, 2123/1833.
7
) Ibidem, 330/1834.
In anul 1838 Kornis pruni un concediu de trei luni, s-i
restabileasc sntatea. Lociitorii si au fost, pentru chestiu
nile politice, contele Adam Rhedei i pentru cele juridice ba
1
ronul Kemendy ).
Kornis muri pe neateptate. La 15 August 1840, aflndu-se
la Cluj, a participat, mpreun cu familia sa, la un foc de arti
ficii la teatrul de var. Deodat czu mort, lovit de apoplexie
2
El fu nmormntat n biserica ordinului franciscan din Cluj ).
Prezidnd guvernul ntr'o epoc relativ linitit, nu s'a dis
tins prin fapte extraordinare.
Pn la instalarea unui nou guvernator, vicepreedintele
contele Adam Rhedei a stat n fruntea guvernului. Curtea vie-
nez l favoriza din cauza devotamentului su, cu toate c
3
n'avea talente extraordinare ).
La moartea lui Kornis, Rhedei era foarte btrn. Fiind ne
voit s prezideze n acela timp att guvernul ct i tezauria-
tul, s'a simit prea obosit i i-a naintat n Noemvrie 1841 o
cerere de demisie, motivnd-o cu btrnea . Totui a fost ne
4
voit s rmn n funcie pn la sosirea lui Teleki ).

IOSIF TELEKI
Guvernator
(18421848J

Seria guvernatorilor transilvani e continuat de o persona


litate nsemnat, att n domeniul politic ct i n cel tiini
fic. Contele Iosif Teleki de Szek e primul guvernator de vi
maghiar, care nu era originar din Transilvania, avnd aproape
toat averea sa n Ungaria i n Banat i trind cea mai mare
p a r t e a vieii sale n afar de graniele Transilvaniei.

x
) Cons. d e min. 3294/1838.
2
) Ibidem, 1 1 4 0 / 1 8 3 8 si Krnst. Zeitung, 1 8 4 0 , Nr. 6 9 .
3
) Ibidem, 2022/1838.
*) Ibidem, 941/1841.
Numele vechiu al neamului era Garzda, mai trziu ns.
familia a luat numele, dup moii, Szeki Telelei, sau Teleki de
Szek.
Iosif Teleki s'a nscut la Pesta n 2 4 Octomvrie 1 7 9 0 . Pri
mele studii le-a fcut la Cluj, avnd ca profesor n cas pe
Gheorghe Binder, viitorul episcop ssesc, care a avut mare in
fluen asupra tnrului conte. La 1 8 0 6 a nceput s fac stu
dii de drept la Universitatea din Buda, continundu-le, la 1810,.
1
ca stagiar la locotenenta din acela ora ). Mai trziu a stu
2
diat i la Gottingen i a fcut lungi cltorii prin Europa ).
In anul 1 8 1 8 fu numit secretar de locotenent, la 1 8 2 4 ase
sor la tabla regal, la 1 8 2 7 comite suprem al comitatului Cenad
i la 1 8 3 0 n aceia funciune n comitatul Szabolcs. La 1 8 3 2 fu
mutat la Viena n postul de consilier al cancelariei aulice tran
silvane i, mai trziu, fu numit vicepreedinte al acestui oficiu.
La Viena Teleki s'a distins att de mult, nct n anul 1 8 4 0 m
3
pratul i acord titlul de paznic al coroanei" ).
La 15 Noemvrie 1841 se ntruni Dieta transilvan la Cluj,
ca s aleag candidai pentru postul de guvernator i pentru
alte locuri vacante. Comisar imperial fu numit fostul guverna
tor Ioan Josika*).
La 2 Decemvrie 1 8 4 1 avu loc alegerea guvernatorului. Cu
toate c cele mai multe voturi le-a primit Samuil Josika, fiul
5
lui Ioan ( 2 1 6 ) , totui Curtea vienez numi pe Iosif Teleki ( 1 6 7 ) ) .
Dela Brukenthal ncoace, care odinioar ajunsese guverna
tor prin interveniunea special a mprtesei, n'au mai fost
numii n aceast funciune candidai de confesiune luteran
sau calvin. Teleki a fost primul calvin din veacul al XlX-lea
numit n aceast demnitate.
Curtea vienez tind c majoritatea nobilimii maghiare va
a v e a mai mult simpatie pentru un guvernator de credina ei, a

Tompa, p. 1 7 ; P l u t a r c h , p. 223.
2
) Plkovi, p. 38, 59.
3
) Plutarch, p. 2 2 1 .
*) T e u t s c h , III, p . 1 1 1 .
5
) Cons. de min. 998/1841.
crezut c va putea s ntreasc poziia mpratului n Tran
silvania prin aceast concesiune. In primul rnd fostul pree
dinte al guvernului, baronul Ioan Josika, 1-a propus insistent
Curii imperiale. In Transilvania aceast confirmare a lui Te-
leki produse mare uimire n rndul Naiunilor".
La curte se mpotrivise numai cancelarul aulic, Nopa, ac
centund c Teleki ar fi influenat de idei liberale. Cu toate
acestea minitrii n'au renunat la serviciile sale. Colowrat obiec
tase c dup toat probabilii tatea Arhiducele Palatin nu va con
simi la numirea sa. Arhiducele Francisc-Carol i arhiducele
Ludovic, ocupndu-se i ei de aceast chestiune, s'au declarat
1
ns mulumit cu numirea lui Teleki ). In Ianuarie 1842 nu
2
mele noului guvernator a fost comunicat n mod oficial ).
Teleki nu s'a prea bucurat, nevrnd s prseasc Unga
ria. Intr'o petiiune adresat Curii, a mulumit pentru marea
cinste, rugnd s fie lsat n postul su cel vechiu. Dac ns
mpratul strue asupra numirii sale, el se vede nevoit s cear
o leaf mai mare i restituirea cheltuielilor de transport. Aceast
petiiune fu primit la Curte cu indipoziie. Nu s'a admis ridi
carea salariului i i s'a ordonat s plece n Transilvania, fr
3
mult zbav ).
Kolowrat avea dreptate. Arhiducele Palatin, nemulumit cu
numirea lui Teleki, spunea ntr'o scrisoare adresat lui Metter-
nich, c prin plecarea lui Teleki Ungaria va suferi o mare pier
dere, deoarece acesta prin atitudinea sa neleapt a adus ade
seori mari servicii Ungariei i n calitate de membru al Dietei
ungare aplanase n multe ocaziuni conflictele care se iveau. De-
aceea ar fi nevoie s se dispun ca Teleki, pe lng noua sa
demnitate, s rmn i mai departe comite suprem n frun
tea comitatului Szabolcs, deoarece n cazul acesta ar fi ndrep
tit s participe i n viitor la Dieta ungar. Fiind curatorul

Ibidem, 1047/1841.
2
) Siebenbrg. Wochenblatt, 1 8 4 2 , Nr. 3 .
3
) Cons. de min. 78/1842.
s u p r e m al bisericii calvine din districtul Tisei, continu P a l a t i
nul, a r e m a r e influen ndeosebi n chestiuni bisericeti. C l e r u l
catolic se temea c n cazul p l e c r i i sale, calvinii i v o r a t a c a
1
n mod p r e a violent, nemai fiind m o d e r a i de eful lor, T e l e k i ) .
L a 7 A p r i l i e 1 8 4 2 p r e z e n t n d u - s e Teleki Dietei t r a n s i l v a n e
din C l u j rosti j u r m n t u l obinuit i l u n p r i m i r e p r e e d i n i a
2
guvernului ). Maghiarii cunoscnd simpatia lui T e l e k i pentru
ideile l i b e r a l e i p e n t r u u n i r e a .Transilvaniei cu Ungaria, l-au
3
p r i m i t cu m a r e e n t u s i a s m ) .
Noul a l e s a p a r t i c i p a t l a d e s b t e n l e Dietei ncercnd s
a d u c , n primul r n d , chestiunea u r b a r i a l la bun sfrit. To
tui chestiunea a trebuit s fie a m n a t p e n t r u o a l t sesiune.
In S e p t e m v r i e a c e l a a n a n t r e p r i n s o c l t o r i e d e dou
luni p r i n a r , ca s cunoa