Sunteți pe pagina 1din 4

detalii asupra tuturor examinărilor, încercărilor, reparaţilor

 

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE ECHIPAMENT

 

Produs:

Centura complexa cu mijloc de legatura

 

model

C41 - DINAMIC PLUS

Identificare model şi tip

Marca comercială

Număr de identificare:

C41 - DINAMIC PLUS

CHANTIER

Producător: S.C. RENANIA TRADE S.R.L.

Tg. Mureş, str. Budiului nr. 68, Tel: 0265-264817, Fax: 0265-260906 e-mail: office@renania.ro, www.renania.ro

An de fabricaţie

Data cumpărării

Data primei utilizări

Data de expirare

ISTORIC AL VERIFICĂRILOR PERIODICE ŞI AL REPARAŢIILOR

Data

Motivul înregistrării

Defecte constatate, reparaţii efectuate şi alte informaţii relevante

Nume şi semnătura persoanei competente

Data următoarei

(verificare periodică

verificări periodice

sau reparaţie)

8

       
sau reparaţie) 8         FIŞĂ DE INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZATORI Centura complexa

FIŞĂ DE INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZATORI

Centura complexa cu mijloc de legatura model

C41- DINAMIC PLUS

RESPECTAREA STRICTĂ A PREZENTELOR INTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ESTE ESENŢIALĂ PENTRU SECURITATEA DVS. PĂSTRAŢI PREZENTELE INSTRUCŢIUNI PE TOATĂ DURATA DE VIAŢĂ A PRODUSULUI ŞI CONSULTAŢI-LE PERIODIC SAU ORI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR Produsul este garantat numai pentru domeniul de utilizare menţionat în prezentele instrucţiuni iar producătorul îşi declină orice responsabilitate în cazul unei utilizări inadecvate, a lipsei marcajului, neglijenţei utilizatorului şi în cazul produselor puse pe piaţă fără instrucţiuni de utilizare.

1. DOMENIUL DE UTILIZARE Centură complexă cu mijloc de legătură model DINAMIC PLUS este o componentă a echipamentului individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime, putând fi utilizată în sistemul de oprire a căderii (conform SR EN 363:2003), în sistemul de poziţionare şi în sistemul de limitare a deplasării (conform SR EN 358:2003). În sistemul de oprire a căderii de la înalţime centura complexă cu mijloc de legătură are rolul de a suspenda corpul utilizatorului după oprirea căderii, într-o poziţie corespunzătoare, preluând şi distribuind relativ uniform şocul produs. Cuplarea centurii la un subsistem de oprire a căderii (opritor de cădere cu alunecare – conform SR EN 360:2003, absorbitor de energie – conform SR EN 355:2003) se realizează prin intermediul inelului de prindere dorsal (situat între omoplaţi). Sistemul de poziţionare asigură sprijinul permanent al purtătorului în centură şi picioare şi permite executarea lucrărilor cu ambele mâini. Ancorarea se realizează prin trecerea pe după stâlp sau după o altă structură a mijlocului de legătură cu care este prevăzută centura, cuplat la cele două inele de prindere laterale ale centurii. Pe suprafeţe orizontale sau puţin înclinate se utilizează sistemul de limitare a deplasării care are rolul de a nu permite lucrătorului să ajungă la limita zonei cu pericol de cădere în gol. Se foloseşte împreună cu un mijloc de legătură cu sau fără dispozitiv de reglare a lungimii (conform SR EN 358:2003) care se fixează la elementul de prindere dorsal şi la un punct de ancorare fix sau mobil. Lungimea utilă a mijlocului de legătură trebuie să fie mai mică decât distanţa dintre punctul de ancorare şi limita zonei cu pericol de cădere în gol. Cuplarea componentelor sistemelor se realizează cu ajutorul pieselor de legătură cu închidere automată şi blocare manuală sau automată (conform SR EN 362:2005). Nu se utilizează în medii cu atmosferă cu potenţial explozivă sau la locuri de muncă unde se execută operaţii de sudare şi tăiere cu flacără oxiacetilenică sau unde există surse de căldură cu temperaturi mai mari de 50 o C, foc deschis, pericol de contact cu acizi şi baze concentrate, stropi de metale incandescentese sau pericolul şocurilor electrice sau mecanice. Centura complexă cu mijloc de legătură model DINAMIC PLUS se va utiliza numai în scopul pentru care a fost concepută, conform instrucţiunilor specifice de utilizare şi a instrucţiunilor de utilizare proprii componentelor cu care se foloseşte

de utilizare proprii componentelor cu care se foloseşte Producător: S.C. RENANIA TRADE S.R.L. Tg. Mureş, Str.
de utilizare proprii componentelor cu care se foloseşte Producător: S.C. RENANIA TRADE S.R.L. Tg. Mureş, Str.

Producător: S.C. RENANIA TRADE S.R.L. Tg. Mureş, Str. Budiului nr. 68, Tel.: 0265-264817, Fax: 0265-260906

1

2. COMPONENŢĂ ŞI DESCRIERE

Produsul se compune din centura complexă şi un mijloc de legătură montat nedetaşabil la inelul de prindere lateral al centurii. Centura complexă este formată dintr-o dublură lombară, o chingă de talie reglabilă pe care sunt montate cele două inele de prindere laterale, două bretele reglabile de umăr-picior (montate nedetaşabil pe breteaua de talie prin ochiurile frontale şi dorsale cu care este prevăzută aceasta), pe care, în zona dorsală, la intersecţia lor, este montat printr-o placă, un inel de prindere şi o bretea de piept reglabilă. Fixarea surplusului de chingă rezultat după reglarea lungimii bretelelor se face cu ajutorul unor bride din material plastic. Mijlocul de legătură este format din coardă cu manta şi coeficient redus de alungire (conform SR EN 1891:2003), cataramă cu traversă şi piesă de legătură. Unul dintre capetele corzii, fixat printr-o buclă, (formată prin coasere consolidată prin manşon termocontractabil şi protejată cu ochet), de traversa cataramei este trecut prin inelul de prindere lateral stâng al centurii şi apoi printre laturile cataramei. Cel de al doilea capăt este prevăzut cu piesa de legătură cu terminaţie, cod 122, cu închidere şi blocare automată, alternativ piesele 121, 223, 224, fixată prin acelaşi sistem de coasere şi consolidare a cusăturii.

3. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE

l

Forţa minimă de rupere statică – 1500 daN; l

Circumferinţă talie: 900 ÷ 1300 mm

l

Dimensiuni

- dublură lombară : lungime 700 mm; lăţime: maxim 185 mm – minim 85 mm

- lăţime chingă : 45 mm; - diametru coardă : 12 mm; - lungime piesă de legătură: 130 mm; - deschidere piesă de legătură : 18 mm; - Lungime maximă a mijlocului de legătură (inclusive piesa de legătură): cca. 2000 mm

l

Materiale:

piesa de legătură): cca. 2000 mm l Materiale: - chingă – fibre poliesterice; - dublură lombară

- chingă – fibre poliesterice; - dublură lombară – polietilenă caşerată cu PES; - aţă: fibră

poliesterice; - inele laterale şi dorsale: oţel aliat protejat anticoroziv prin cromare/nichelare; - sistem de închidere/reglare centura

de talie: oţel aliat protejat anticoroziv prin cromare/nichelare; - sistem de închidere/reglare bretele umăr-picior: oţel aliat protejat anticoroziv prin cromare/nichelare/vopsire în câmp electrostatic; - coardă: fibre poliamidice; - piesă de legătură cod 122: oţel aliat zincat (sau cromat/nichelat)

4. CERTIFICARE

Produsul denumit “Centură complexă cu mijloc de legătură model DINAMIC PLUS” este proiectat şi realizat astfel încât să respecte prevederile din directiva europeană 89/686/CEE, amendată prin directivele 93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CE, respectiv HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare şi cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare specificat. Produsul a fost supus procedurii ’”examinare EC de tip” prevăzută de art. 10 din directivă (secţiunea a 3-a din HG nr.

115/2004) la Organismul de certificare notificat (nr. de identificare 1805): ICSPM-CS din cadrul INCDPM “Alexandru Darabont” Bucureşti, str. Gral Budişteanu nr. 15, sector 1, Bucureşti, România, care a emis Certificatul de examinare EC de tip Nr. Performanţele produsului sunt în conformitate cu specificaţiile standardului SR EN 361:2003, sub aspectul centurii complexe, SR EN 358:2003, sub aspectul centurii de poziţionare şi a mijlocului de legătură şi SR EN 362:2003, sub aspectul pieselor de legătură de bază clasa T. Producţia este supusă procedurii “sistem de control al cantităţii EC pentru produsul final” prevăzută de art. 11A al Directivei

Europene 89/686/CEE (secţiunea a 4-a, pct.A, din HG nr.115/2004 cu modificările ulterioare) la organismul de certificare notificat:

ICSPM-CS din cadrul INCDPM “Alexandru Darabont” Bucureşti, str. General Budişteanu nr. 15, sector 1, Bucureşti, (organism notificat cu nr. 1805) Performanţe:

- forţa minimă de rupere statică: 1500 daN; - nivel de protecţie optim cu disconfort minim în timpul lucrului; - rezistenţă

bună la factorii de mediu datorită materialelor de execuţie (chingi din fibre poliesterice, inele şi cataramă din oţel aliat cromat/ nichelat); - greutatea redusă facilitează echiparea rapidă şi purtarea comodă; - confort în poziţia sprijinit, datorat dublurii lombare (material + dimensiuni); - este prevăzută cu bretele reglabile de talie, de piept, de umăr – picioare care permit, prin intermediul

unor catarame, ajustarea rapidă pe corpul utilizatorului şi menţinerea acestor reglaje; - asigură o echipare rapidă, toate perechile de catarame; - asigură o poziţie corectă a purtătorului în timpul utilizării, în cele trei sisteme de lucru.

5. MARCAJE

5.1 Fiecare centură se marchează pe o etichetă din material textil, cu următoarele date:

Renania Trade – producător Centură complexă cu mijloc de legătură – denumire produs DINAMIC PLUS – model – nr. serie – an de fabricaţie

DINAMIC PLUS – model – nr. serie – an de fabricaţie 2 EN 358:1999 EN 361:2002

2

EN 358:1999 EN 361:2002 - standarde de referinţă

DECLARAŢIE EC DE CONFORMITATE

Firma producătoare: S.C. RENANIA TRADE S.R.L.

cu sediul în Str. Budiului nr. 68, Tg. Mureş, jud. Mureş, cod poştal 540390, înregistrată la Camera de Comerţ cu nr. J26/822/1995, C.U.I. RO 8006912, Telefon: 0265-264817; Fax: 0265-260906; e-mail: office@renania.ro

Declarăm pe proprie răspundere că produsul furnizat din modelul de EIP descris mai jos:

Centură complexă cu mijloc de legătură, Model DINAMIC PLUS

Este în conformitate cu:

- prevederile din Directiva europeană 89/686/CEE amendată prin directivele 93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CE corespunzătoare EIP care sunt specificate la art.

8 alin. (4), respectiv prevederile din HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare, corespunzătoare EIP prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate corespunzătoare tipului de produs şi domeniului de utilizare indicat în prospect

– SR EN 361:2003(EN 361: 2002)

– SR EN 358:2003(EN 358: 1999) - pentru componenta centură de poziţionare

Produsele livrate sunt identice cu modelul care a făcut obiectul certificării prin “examinare EC de tip” prevăzute în art. 10 al Directivei europene 89/686/CEE, amendată sau în secţiunea a3-a HG nr. 115/2004, pentru care s-a emis Certificatul de examniare EC de tip Nr. 2622/EIP/10.09.2009 de către organismul de certificare notificat:

ICSPM-CS din cadrul INCDPM Bucureşti Bd. Ghencea nr. 35 A, Sector 6, Bucureşti (organism notificat: NB 1805)

Producţia este supusă procedurii “sistem de garantare a calităţii EC pentru produsul final”, la ICSPM-CS.

12.11.2009

Dipl. Ing. Roland Szasz
Dipl. Ing. Roland Szasz

7

6 - marcaj de conformitate european şi nr. de identificare al organismului notificat care aplică

6

- marcaj de conformitate european şi nr. de identificare al organismului notificat care aplică procedura de control a calităţii producţiei

care aplică procedura de control a calităţii producţiei - Atenţie! Consultaţi instrucţiunile de utilizare

- Atenţie! Consultaţi instrucţiunile de utilizare

Respectaţi obligativitatea verificărilor periodice!

Următoarea verificare: 2009

2010

2011

2012

2013

2014

5.2 Piesele de legătură conţin următorul marcaj, aplicat prin poansonare:

Renania – producător 122 – cod produs

/ – serie/ultimele două cifre ale anului de fabricaţie

↔ 22kN – rezistenţa statică EN 362/2004/T – standard de referinţă şi clasa piesei de legătură - marcaj de conformitate european şi nr. de identificare al organismului notificat care aplică procedura de control al calităţii producţiei/ – serie/ultimele două cifre ale anului de fabricaţie - Atenţie! Consultaţi instrucţiunile de utilizare. A

aplică procedura de control al calităţii producţiei - Atenţie! Consultaţi instrucţiunile de utilizare. A –

- Atenţie! Consultaţi instrucţiunile de utilizare.

A – marcaj de elmentul de prindere dorsal

6. INSTRUCŢIUNI DE UTIZARE

6.1 Verificări

6.1.1. Înaintea fiecărei utilizări se va verifica:

l

Existenţa tuturor elementelor componente;

l

Integritatea elementelor componente şi anume:

- pentru elementele din material textil: absenţa tăieturilor, rupturilor (pentru şuviţele mantalei), scămoşărilor, contracţiilor

(cauzate contactului cu surse de căldură), zonelor subţiate, murdăririi excesive, zonelor îngălbenite, decolorate, topite (nu trebuie

să existe zone în care firele colorate să fie întrerupte), integritatea tuturor cusăturilor, absenţa aspectului uzat, aspru sau lipicios al suprafeţei corzii, cauzat prin expunere la razele solare, ceea ce conduce la scăderea rezistenţei frânghiei (verificarea se face prin frecarea corzii cu unghia; dacă este deteriorată suprafaţa frecată se prezintă sub formă de pulbere), slăbirea toroanelor inferioare (cauzate în specil de flexionării repetate a frânghiei);

- pentru elementele metalice (inele de prindere, catarame): absenţa deformărilor, fisurilor, zonele corodate, a suprafeţelor cu uzură avansată, a murdărir cu unsoare, vopsea etc.;

l Integritatea tecii termocontractabile; l Funcţionarea corectă a cataramelor ca elemente de reglare a lungimii chingilor şi

de fixare a acestora în poziţia reglată; l Compatibilitatea centurii cu celelalte componente ale sistemului (opritor de căldură cu alunecare, opritor de cădere retractabil, mijloc de legătură fix, mijloc de legătură reglabil, carabiniere etc.); l Marcajul, care trebuie să fie clar, scris citeţ şi vizibil; l Starea de curăţenie. 6.1.2. Scoaterea din uz Centura complexă trebuie scoasă din uz în cazul în care: - există dubii privind siguranţa în utilizare constatate în urma verificărilor efectuate înaintea utilizării; - se constată prezenţa unor defecte, deteriorări; - centura a fost supusă şocului produs prin oprirea unei căderi în gol. 6.1.3 Verificări periodice, reparaţii Centurile complexe sunt supuse verificărilor periodice – cel puţin odată pe an şi reparaţiilor (în cazul constatării unor defecţiuni) de către producător sau un specialist desemnat de acesta. Rezultatele sunt consemnate în Fişa de înregistrare.

6.2. Atenţionări – Interdicţii – Recomandări importante

F

Înaintea începerii lucrului, conducătorul locului de muncă are următoarele obligaţii:

- să se asigure că locul de muncă a fost amenajat şi dotat din punct de vedere tehnic şi organizatoric astfel încât să prevină căderea de la înălţime a utilizatorului;

- să se asigure ca o componentă a sistemului să fie compatibilă cu oricare altă componentă;

- să efectueze o verificare vizuală a sistemului şi componentelor pentru a se asigura că sunt montate corect; verificările prevăzute sunt prezentate la pct. 6.1.1.;

- să se asigure că echipamentele individuale de protecţie, altele decât cele specifice pericolului căderii în gol (mască de sudură, mănuşi etc.), nu influenţează în nici un fel capacitatea de protecţie împotriva căderii de la înălţime;

- să efectueze un control vizual al integrităţii punctului de ancorare, stâlpului sau structurii;

- să se asigure că punctul de ancorare, stâlpul sau altă structură are rezistenţă la rupere statică de minim 10 kN (1000 kg);

- să indice punctul de ancorare, care trebuie să fie deasupra poziţiei utilizatorului pe toată durata lucrului;

- să se asigure că centura complexă şi celelalte elemente nu vor fi supuse unor factori care să reducă siguranţa în funcţionare, ca de exemplu : acţiunea unor substanţe agresive (acizi, baze, solvenţi etc.), jet de scântei sau stropi de metale incandescente, şocuri mecanice, electrice etc.

F

Centura complexă se va utiliza numai pentru protecţia individuală.

F

Ori de câte ori este posibil, produsul va fi atribuit în dotare individuală în scopul urmăririi frecvenţei utilizării acesteia şi a

3

F

F

F

F

F

F

F

completării corecte a fişei de înregistrare.

Nu se vor utiliza structuri de ancorare cu muchii tăioase şi/sau suprafeţe rugoase decât dacă sunt luate măsuri de protecţie adecvată (protectori piele).

Într-un sistem de poziţionare lungimea mijlocului de legătură se va regla, în funcţie de diametrul structurii de ancorare, astfel încât, în cazul unei eventuale căderi în gol, înălţimea de cădere să nu depăşească 0,6 m.

Într-un sistem de limitare a deplasării, lungimea activă a mijlocului de legătură trebuie să fie mai mică decât distanţa dintre punctul de ancorare şi limita zonei cu pericol de cădere în gol.

În sistemul de oprire a căderii trebuie să se verifice spaţiul liber de sub utilizator şi să se constate dacă acesta este corespunzător înălţimii de cădere specifică opritorului sau absorbitorului de cădere cu care se utilizează centura.

Unghiul format între verticale şi linia imaginară care uneşte punctul de ancorare şi elementul de prindere aldorsal al centurii trebuie să fie limitat astfel încât, în cazul unei căderi în gol balansul produs să nu conducă la lovirea de obstacole laterale.

NU se va utiliza în locurile de muncă în care există pericolul şocurilor mecanice, termice, electrice, al contanctului cu acizii şi bazele concentrate, stropi de metale incandescente, decât dacă au fost luate măsuri de protecţie adecvate (protectori, şorţuri de piele, etc.).

Utilizatorul trebuie să se asigure că produsul este adecvat condiţiilor concrete

se asigure că produsul este adecvat condiţiilor concrete F F F F F F F F
se asigure că produsul este adecvat condiţiilor concrete F F F F F F F F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

de lucru (posibilităţi de ancorare, mediu de lucru, condiţii atmosferice).

Înaintea fiecărei utilizări se va efectua verificarea vizuală conform prezentelor instrucţiuni.

Este recomandat cu tărie ca punctul de ancorare să fie situat deasupra utilizatorului.

Punctele de ancorare trebuie să aibă o rezistenţă de minimum 10 KN.

Nu este admisă utilizarea ţevilor, instalaţiilor, a pieselor de mobilier, a tocurilor ferestrelor, a corpurilor de încălzire drept punct de ancorare.

Produsul va fi utilizat numai de personal instruit şi verificat, teoretic şi practic, pentru munca de la înălţime.

ATENŢIE: Anumite boli ale lucrătorilor pot afecta siguranţa acestora la utilizarea echipamentului împotriva căderii de la înălţime, în condiţii normale sau în caz de urgenţă. Se va solicita, pentru persoanele care lucrează la înălţime, avizul medical prevăzut de legislaţia în vigoare.

Înaintea primei utilizări trebuie întocmit un plan de salvare în caz de urgenţă.

La locurile de muncă în care există riscul căderii în gol precum şi în timpul accesului la locul de muncă (pe stâlpi, scări neprotejate, etc) utilizatorul trebuie să fie echipat cu sistemul de oprire a căderii de la înălţime (opritor de cădere, absorbitor de energie).

Înaintea primei utilizări trebuie efecuată o încercare de suspendare, într-un loc sigur, pentru a se asigura mărimea centurii este corespunzătoare că are suficiente posibilităţi de reglare şi că asigură un nivel de comfort acceptabil pentru utilizarea previzibilă.

Este interzisă modificarea, repararea sau înlocuirea unor componente defecte de către utilizatori.

Dacă în timpul lucrului la înălţime se produc în mod neaşteptat emanaţii nocive (toxice, inflamabile), lucrările trebuie oprite imediat şi personalul evacuat.

Este interzisă utilizarea centurilor complexe care nu sunt însoţite de instrucţiuni de utilizare.

Conducătorul locului de muncă este obligat să complecteze prezenta instrucţiune de utilizare cu prevederile care se impun datorită caracteristicilor concrete ale fiecărui loc de muncă.

6.3 Echipare Pentru îmbrăcarea corectă a centurii complexe se vor executa următoarele manevre:

se ridică centura de inelul de prindere dorsal; l se decuplează cataramele bretelei de piept; l se

îmbracă centura ca o vestă, introducând mâinile prin bretelele de umăr; l se poziţionează corespunzător

l

bretelele de umăr; l se poziţionează corespunzător l dublura lombară pe talie; l se fixează centura
bretelele de umăr; l se poziţionează corespunzător l dublura lombară pe talie; l se fixează centura

dublura lombară pe talie; l se fixează centura de poziţionare pe talie prin sistemul de închidere/reglare propriu; l se ajustează bilateral lungimea chingii de talie şi se poziţionează simetric cele două inele de prindere laterale; l se fixează bretelele de picioare şi se reglează; l se închide şi reglează breteaua de piept; l se poziţionează bridele pentru fixarea surplusului de chingă (talie, piept, picioare); l se verifică poziţionarea corectă a elementelor de prindere şi anume:

- inelul dorsal între omoplaţi;

- cele două inele laterale, reglate simetric, în dreptul taliei; l se verifică ajustarea corectă a bretelelor, centura complexă trebuind să confere un grad bun de confort.

6.4 Utilizare

6.4.1 Utilizarea centurii complexe în sistemul de poziţionare

Utilizarea centurii complexe în sistemul de poziţionare - Echipaţi-vă cu centura complexă conform cap. 6.3; -

- Echipaţi-vă cu centura complexă conform cap. 6.3; - Treceţi mijlocul de legătură

pe după structura de ancorare; - Cuplaţi capătul liber, cel prevăzut cu piesa de legătură cu terminaţie, la celălalt inel de prindere lateral al centurii; - Reglaţi lungimea mijlocului de

legătură astfel încât la o eventuală cădere în gol, înălţimea de cădere să nu depăşească 0,6 m; - Verificaţi închiderea şi blocarea completă şi corectă a piesei de legătură.

şi blocarea completă şi corectă a piesei de legătură. 6.4.2. Utilizarea centurii complexe în sistemul de

6.4.2. Utilizarea centurii complexe în sistemul de limitare a deplasării

- Echipaţi-vă cu centura complexă conform cap. 6.3; - Cuplaţi mijlocul de legătură cu lungime fixă sau

cu dispozitiv de reglare a lungimii, printr-o piesă de legătură cu închidere automată şi blocare manuală sau automată la inelul de prindere dorsal al centurii; - Cuplaţi cel de al doilea capăt activ al mijlocului de legătură la un punct de ancorare fix sau mobil; - Reglaţi lungimea mijlocului de legătură astfel încât

acesta să fie mai mică decât distanţa dintre punctul de ancorare şi limita zonei cu pericol de cădere în gol; - Verificaţi închiderea şi blocarea completă şi corectă a pieselor de legătură.

6.4.3 Utilizarea centurii complexe în sistemul de oprire a căderii în gol

- Echipaţi-vă cu centura complexă conform cap. 6.3; - Cuplaţi dispozitivul de amortizare a şocului

(opritor de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil/rigid, absorbitor de energie sau opritor

de cădere retractabil), printr-o piesă de legătură cu închidere automată şi blocare manuală sau automată, la elementul de prindere destinat opririi căderii în gol (inel dorsal);

- Verificaţi închiderea şi blocarea completă şi corectă a pieselor de legătură.

În toate cele trei situaţii trebuie consultate şi însuşite instrucţiunile de utilizare ale tuturor componentelor specifice

sistemului pe care îl folosiţi!

6.5 Întreţinere – depozitare – transport

Este recomandată curăţarea regulată a centurii complexe ori de câte ori este necesar, în funcţie de frecvenţa şi condiţiile în care au fost utilizate, dar în nici o situaţie curăţarea nu trebuie făcută la mai mult de 3 luni. Se recomandă curăţarea cu apă şi săpun după care se clăteşte cu apă, pentru părţile textile. Uscarea se va face într-o încăpere ventilată, departe de orice sursă de căldură sau expunere la radiaţii solare. Aceeaşi recomandare şi în cazul în care produsul s-a udat în timpul utilizării. În cazul murdării cu grăsimi, se şterge cu soluţie diluată de detergent, se clăteşte cu apă şi se usucă. Este interzisă curăţirea prin periere şi utilizarea solvenţilor pe bază de acizi sau baze (sodă caustică). Centura complexă trebuie depozitată în spaţii închise, aerisite, cu temperatură moderată, ferită de radiaţii solare şi de surse de căldură sau de contactul cu substanţe chimice ce le-ar putea deteriora. Produsul se va păstra agăţat, fără a fi presat sau solicitat mecanic şi nu se va aşeza pe muchii ascuţite. Centura se transportă ambalată în materiale rezistente la umiditate, protejată împotriva riscului şocurilor mecanice sau de altă natură, care le-ar putea deteriora. Este interzisă modificarea şi/sau repararea produsului! Predaţi produsele deteriorate producătorului! În cazul în care produsul se comercializează în alte ţări, prezentele instrucţiuni de utilizare, întreţinere şi verificare periodică trebuie furnizate în limba ţării în care va fi utilizat produsul.

6.6 Durata de viaţă estimată şi termen de garanţie

Durata de viaţă estimată a centurii de complexe, în condiţiile respectării prezentelor intrucţiuni de utilizare şi întreţinere este de 6 – 8 ani. În cazul utilizării intensive sau incorecte, depozitării sau întreţinerii necorespunzătoare, neefectuării verificărilor periodice sau în cazul unei căderi în sistem, durata de utilizare se poate reduce. Durata de viaţă reală produsului va fi stabilită în funcţie de rezultatele verificărilor periodice şi ale celor solicitate de utilizator. Termenul de garanţie este de 1 an în condiţiile respectării prezentelor instrucţiuni. Garanţia nu se referă la deformările şi deteriorările survenite în urma unei căderi în gol (intenţionate sau accidentale). ATENŢIE: Întocmiţi, completaţi şi păstraţi FIŞA DE ÎNREGISTRARE pentru efectuarea reparaţiilor în perioada de garanţie, a verificărilor solicitate de utilizator şi a verificărilor periodice. Aceasta trebuie să conţină:

- marca de identificare; - numele şi adresa fabricantului (furnitorului); - anul de fabricaţie; - posibilitatea de a fi utilizată cu alte componente; - data cumpărării; - data primei utilizări; - număr de serie al fabricantului; - numele utilizatorului; - date privind