Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LUNG DURAT LA FIZIC CLASA a VIII-a

Planificate - 68 ore
Probe de evaluare sumativ - 4 ore
Lucrri de laborator - 4 ore

Capitolul Nr. Obser-


Competene specifice Uniti de Coninuturi ore Data vaii
Subcompetene nvare
I. OSCILAII I
12
UNDE MECANICE
CS-1; CS-2;CS-3;CS-4 1.1. Micare * Micare oscilatorie 5
- Descrierea calitativ, oscilatorie. * Oscilaii libere i
n baza principiului oscilaii forate. Pendulul
,,cauz-efect, a unor gravitaional.
fenomene oscilatorii Lucrare de laborator:
identificate n natur i ,,Determinarea perioadei
tehnic. i frecvenei oscilaiilor
- Utilizarea mrimilor unui pendul
caracteristice micrii gravitaional."
oscilatorii la rezolvarea
unor probleme simple n
diferite contexte.
- Investigarea
experimental a unor
procese oscilatorii,
utiliznd mrimi fizice
caracteristice micrii
oscilatorii.
- Extrapolarea
conservrii energiei
mecanice n studiul
pendulului gravitaional.
CS-1;CS-2;CS-3;CS- 1.2. Unde mecanice. * Unde mecanice. 5
4,CS-5 * Sunetul. Viteza i
- Identificarea tria sunetului. Aplicaii.
condiiilor n care se
produc i se propag
undele mecanice.
- Soluionarea unor
situaii de protejare
fonic n viaa cotidian
Sistematizare-
1
generalizare.
1
Evaluare sumativ
II. FENOMENE
22
TERMICE
CS-1; CS-2; CS-3 2.1. Micarea * Micarea moleculelor. 2
- Observarea moleculelor. * Echilibru termic.
fenomenelor termice n Temperatura.
natur.
CS-1; CS-2; CS-3; CS- 2.2. Cantitatea de * Cantitatea de cldur. 10
4;CS-5 cldur. * Moduri de transmitere a
- Definirea conceptelor cldurii.
fizice caracteristice * Cldur specific.
fenomenelor termice * Ecuaie calorimetric.
(echilibru termic, * Transformri ale strilor
temperatura, cantitatea de agregare: topire-
de cldur, cldur solidificare, vaporizare-
specific, clduri condensare.
latente). * Clduri latente.
- Calcularea cantitii de * Combustibili. Puterea
cldur la nclzire- caloric.
rcire, topire- Lucrare de laborator:
solidificare, vaporizare- ,,Determinarea cldurii
condensare i la arderea specifice a unei
combustibililor. substane."
- Utilizarea ecuaiei
calorimetrice la
rezolvarea problemelor.
CS-1; CS-2; CS-3; CS4; 2.3. Transformri * Transformri reciproce 6
CS-5 reciproce ale ale lucrului mecanic i
-Investigarea lucrului mecanic i cldurii.
experimental a cldurii. * Maini termice.
modurilor de Randamentul mainilor
transmitere a cldurii i termice.
a transformrilor * Mainile termice i
reciproce a lucrului i poluarea mediului
cldurii. ambiant.
-Descrierea principiului
de funcionare a
motoarelor termice.
- Determinarea
randamentului
motoarelor termice.
- Expunerea opiniilor
proprii privitor la
nclzirea global i
poluarea cauzat de
motoarele termice.
Sistematizare-
3
generalizare.
1
Evaluare sumativ
III.FENOMENE
22
ELECTRICE
CS-1; CS-2; CS-3 3.1. Sarcina *Sarcina electric.
- Efectuarea electric. Structura atomului.
observaiilor proprii Conservarea sarcinii
2
asupra unor fenomene electrice.
electrice din viaa * Cmpul electric.
cotidian.
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 3.2. Curentul * Curentul electric 2
- Montarea circuitelor electric continuu. continuu.
simple n baza * Circuitul electric.
schemelor.
- Respectarea securitii
la utilizarea curentului
electric.
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 3.3. Intensitatea *Intensitatea curentului 2
- Definirea mrimii curentului electric. electric.
fizice: intensitatea
curentului electric.
- Msurarea intensitii
curentului electric.
- Utilizarea legilor i a
mrimilor fizice
caracteristice
fenomenelor electrice la
rezolvarea problemelor.
- Respectarea securitii
la utilizarea curentului
electric.
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 3.4. Tensiunea * Tensiunea electric. 2
- Definirea mrimii electric.
fizice: tensiunea
electric
- Msurarea tensiunii
curentului electric.
- Utilizarea legilor i a
mrimilor fizice
caracteristice
fenomenelor electrice la
rezolvarea problemelor.
- Respectarea securitii
la utilizarea curentului
electric.
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 3.5. Rezistena * Rezistena electric.
- Definirea mrimii electric. Reostate. Reostate.
fizice: Rezistena 2
electric.
- Msurarea rezistenei
electrice a
conductorului.
- Utilizarea legilor i a
mrimilor fizice
caracteristice
fenomenelor electrice la
rezolvarea problemelor.
-Respectarea securitii
la utilizarea curentului
electric
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 3.6. Legea lui Ohm * Legea lui Ohm pentru o 4
- Msurarea intensitatea pentru o poriune poriune de circuit.
curentului electric. de circuit. * Conexiunea n serie i n
- Investigarea paralel a conductoarelor.
experimental a
circuitelor electrice ce
conin grupri serie, n
paralel a
consumatoarelor.
- Utilizarea legilor i a
mrimilor fizice
caracteristice
fenomenelor electrice la
rezolvarea problemelor.
- Respectarea securitii
la utilizarea curentului
electric.
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 3.7. Legea lui Ohm *Tensiunea 3
- Definirea mrimii pentru un circuit electromotoare i
fizice Tensiunea ntreg. rezistena intern a unei
electromotoare i surse de curent.
rezistena intern a unei *Legea lui Ohm pentru un
surse de curent. circuit ntreg.
- Msurarea intensitatea Lucrare de laborator:
curentului electric. ,, Determinarea rezistenei
- Investigarea electrice."
experimental a
circuitelor electrice ce
conin grupri serie, n
paralel a
consumatoarelor.
- Utilizarea legilor i a
mrimilor fizice
caracteristice
fenomenelor electrice la
rezolvarea problemelor.
- Respectarea securitii
la utilizarea curentului
electric.
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 3.8. Lucrul i * Lucrul i puterea 3
- Definirea mrimilor puterea curentului curentului electric.
fizice: Lucrul i puterea electric. * Legea lui Joule.
curentului electric. Legea lui Joule. Aplicaii.
-Investigarea Aplicaii. Lucrare de laborator:
experimental a ,,Determinarea puterii
circuitelor electrice ce unui bec electric."
conin grupri serie, n
paralel a
consumatoarelor.
- Utilizarea legilor i a
mrimilor fizice
caracteristice
fenomenelor electrice la
rezolvarea problemelor.
- Respectarea securitii
la utilizarea curentului
electric
Sistematizare-
1
generalizare.
1
Evaluare sumativ.
IV. FENOMENE
ELECTROMAGN 8
ETICE
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 4.1.Cmpul * Cmpul magnetic al 3
- Descrierea unor magnetic. curentului electric.
fenomene magnetice n * Electromagnei.
natur i tehnic.
- Definirea mrimilor
fizice: fora
electromagnetic i
inducie magnetic.
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 4.2. Fora * Fora 3
- Investigarea electromagnetic. electromagnetic.
experimental a Inducia
cmpului magnetic magnetic. Regula
generat de curentul burghiului. Regula mnii
electric i a forei stngi.
electromagnetice. * Motoare electrice.
- Aplicarea regulii mnii
stngi i a formulei
forei electromagnetice
la rezolvarea de
problemelor.
- Descrierea principiului
de funcionare a
motoarelor electrice.
- Asamblarea unui
motor electric i
confecionarea unui
electromagnet.
- Respectarea securitii
la utilizarea motoarelor
electrice.
Sistematizare-
generalizare. 1
Evaluare sumativ 1
Rezerv 4