Sunteți pe pagina 1din 3

SALES CONSULTING este compania de consultanta in resurse umane si Executive Search, structurata pe

trei domenii principale de activitate: recrutare de personal, leasing de personal si proiecte de evaluare
profesionala. Pentru mai multe informatii puteti accesa site-ul nostru: www.salesconsulting.ro/.

EUROINS Insurance Group (EIG), este unul dintre cele mai mari si independente grupuri de asigurari de
pe piata ce are ca principala arie de activitate oferirea serviciilor de vanzare de asigurari si respectiv
activitatea de daune, ce implica constatarea, reconstatarea evenimentului, deschiderea si gestionarea
dosarelor de dauna pana in faza finala, si anume plata dosarului de dauna. Pentru mai multe informatii,
puteti accesa site-ul companiei: www.euroins.ro/.

Impreuna cu clientul nostru, suntem in cautarea unui candidat motivat care sa ocupe pozitia de:

Inspector Daune Constatare


Locatie: Cluj-Napoca/Bistrita

Responsabilitati:

Verifica documentele cu care se prezinta persoanele prejudiciate la avizarea unei daune


Verifica daca evenimentul produs este risc asigurat/confirmarea politei si valabilitatea politelor
CASCO/RCA
Participa la constatarea avariilor autovehiculelor prezentate la avizarea daunei, le verifica cu
dinamica evenimentului conform declaratiilor persoanelor implicate si completeaza procesul
verbal de constatare
Verifica ca formularul de constatat amiabil completat de catre partile implicate sa fie conform cu
declaratiile din desen
Verifica corectitudinea declaratiilor completate de asigurati/pagubiti astfel incat sa corespunda
cu informatiile consemnate in documentele emise de organele de politie/pompieri/alte institutii
abilitate
Efectueaza fotografii de ansamblu la autovehiculele implicate in evenimentele rutiere/pe fiecare
element avariat, la autoturismele pagubite RCA/CASCO

Inspector Daune Constatare


Reconstituie evenimentul asigurat prin asezarea in pozitiile de impact a autovehiculelor implicate
in eveniment
Efectueaza masuratori privind avariile existente la autovehiculul agresor si la autovehiculul
pagubit
Intocmeste procesul verbal de constatare conform avariilor prezentate si stabileste solutia
tehnica (reparat/inlocuit/verificat/revopsit/retus)
Stabileste cauzele de culpa comuna si specifica in PV-ul de constatare a avariilor
Stabileste situatiile in care compania achita proportional din despagubire si specifica pe nota de
constatare stabilirea acestei solutii
Avizeaza posibilele fraude sau tentative de frauda catre inspectorul coordonator constatator sau
catre Seful Serviciului Daune Auto
Pentru efectuarea reparatiilor la autovehiculele avariate recomanda unitatile reparatoare cu
care compania are incheiate conventii de colaborare
Efectueaza constatari in punctele de constatare din centrele de dauna dupa programul/orarul
stabilit de catre inspectorii coordonatori/Seful Serviciului Daune Auto
Efectueaza reconstatari pe teren in cazurile in care acest lucru se impune
Elibereaza documente de introducere in reparatie clientilor pagubitilor/asiguratilor conform
normelor legale in vigoare
Zilnic transmite catre referentii de la receptive situatia DIR-urilor efectuate in vederea
raportarilor
Tine evidenta lunara in format electronic a dosarelor de dauna pe care le gestioneaza
Avizeaza posibilele fraude sau tentative de fraude catre superiorii ierarhici si catre Directia
Antifrauda conform procedurilor interne de lucru in vigoare
Aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei in materie
Aplicarea si respectarea normelor, procedurilor, etc. cu privire la elaborarea, avizarea,
aprobarea, evidenta, difuzarea, modificarea si arhivarea tuturor documentelor ce le utilizeaza
Sa cunoasca si sa respecte intocmai prevederile documentelor Sistemului de Management al
Calitatii implementat in cadrul companiei

Inspector Daune Constatare


Cerinte:

Studii superioare de profil tehnic atestate cu diploma de licenta


Experienta in domeniul instrumentarii dosarelor de dauna de aproximativ 3 ani
Cursuri de pregatire si formare profesionala specifice
Abilitati organizatorice
Spirit analitic
Receptivitate
Cunostinte PC, program IT
Atentie distributiva, spirit de initiativa
Abilitati de comunicare cu clientii

Inspector Daune Constatare