Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

FACULTATEA DE MEDICINĂ VICTOR PAPILIAN

SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

EXAMEN
MANAGEMENT ȘI PRINCIPII DE ADMNISTRAȚIE
2017

STUDENT:
DRĂGAN I. DIANA
ANUL IV CONTINUARE DE STUDII
PARTEA I
ROLUL ȘI IMPORTANȚA ÎNGRIJIRILOR LA DOMICILIU

Puse multă vreme sub semnul unor activități lipsite de importanță, păstrate într-un con de
umbră, deși importanța lor era vitală, îngrijirile la domiciliu au reuşit să-și dobândească în
zilele noastre locul binemeritat. Tot mai mulţi oameni conştientizează avantajele pe care le
prezintă acest tip de asistenţă medicală: economie de timp şi bani, garanţia că beneficiază de
personal medical specializat, profesionist, empatic, atent şi punctual, pentru care sănătatea
acestora este cel mai înalt scop.

Aceste servicii sunt efectuate la domiciliu pentru recuperarea pacienţilor cu invaliditate,


boli cronice sau terminale, care necesită tratament sau asistență medicală pentru activitățiile
esențiale ale vieții cotidiene.

În general îngrijirea la domiciliu este recomandată atunci când pacientul preferă să


rămână la domiciliu, dar necesită îngrijire care nu poate fi asigurată uşor sau în mod eficace de
către familie şi prieteni.
Din ce în ce mai multe persoane vârstnice, preferând să trăiască independent vieţii
neinstituţionalizate, primesc servicii de îngrijire la domiciliu, atunci când capacitățiile lor fizice
diminuă. Adulţii tineri care sunt invalizi sau în convalescenţă după afecţiuni acute aleg
îngrijirea la domiciliu ori de câte ori este posibil.

Adulţii şi copii diagnosticaţi cu boli terminale, adesea sunt îngrijiţi acasă, beneficiind de
compasiune şi mentinânduli-se demnitatea la sfârșitul vieții. Alți pacienți sunt capabili să stea la
domiciliu încă de la început, primind îngrijiri eficace şi sigure în comfortul propriei case.
Cererile pentru îngrijiri la domiciliu au crescut brusc, acum aceste îngrijiri medicale s-au
muta t din spital înapoi la domiciliu.

Vârstnicii – beneficiarii principali ai îngrijirilor la domiciliu – trăiesc mai mult cu afecţiuni


cronice, dizabilități şi demență. Tendința actuală este ca vârstnicii să primească îngrijire la
domiciliu în schimbul plasării în instituții de îngrijire cronice sau pe termen lung.

Datorită fenomenului îmbătrânirii populației, se realizează creșterea constantă și rapidă a


populației vârstnice, consecințele socio-economice ale acestui fenomen afectând și țara noastră.

Crescând numărul persoanelor vârstnice, crește și nevoia persoanelor vârstnice de asistență


socială și de asemenea crește și numărul celor care solicită îngrijiri la domiciliu, iar la noi în
țară, având în vedere capacitatea limitată de oferire a acestor tipuri de servicii de îngrijiri la
domiciliu, cresc și cererile de internare în căminele rezidențiale pentru bătrâni.

1
Serviciile de îngrijiri la domiciliu sunt serviciile care permit persoanelor suferinde de
incapacitate totală sau parțială să trăiască pe cât de independent posibil în propriul lor cămin și
au scopul de a preveni, a întârzia și înlocui ,,îngrijirile active” (în mediul spitalicesc) sau
îngrijirile de lungă durată (în instituțiile de ocrotire).

Cercetările gerontologilor americani făcute de-a lungul a peste un sfert de secol, l-au
condus pe Stanley J. Brody la următoarele două concluzii referitoare la îngrijirea vârstnicului:

a) situațiile bătrâneții care necesită sprijin sunt cronice și dictează necesitatea unor servicii
continue și susținute; aceste servicii sunt medicale și sociale;

b) întreținătorii principali ai vârstnicului dependent, sunt membrii familiei, iar dacă familia
solicită asistență și suport înseamnă că resursele familiale sunt limitate. Această a doua
concluzie se sprijină pe următoarele fapte:

-legăturile dintre generații sunt puternice și viabile, fapt demonstrat de proporția mare a
vârstnicilor care trăiesc aproape de cel puțin un copil adult și își vizitează des copiii;
-membrii familiei dau, ca neprofesioniști, cea mai mare parte a îngrijirilor vârstnicilor

-datorită unor studii realizate în Statele Unite ale Americii s-a demonstrat că persoanele
vârstnice sunt îngrijite mai bine de fiice decât de fii;
-s-a constatat de asemenea că instituționalizarea unei persoane vârstnice dependente a fost
ultima soluție la care a recurs familia atunci când toate celelalte eforturi au eșuat.

Serviciile de îngrijire la domiciliu acordă suport și asistență pe de o parte persoanei


vârstnice dependente pentru a o ajuta să-și continue viața în propria casa, într-un mod cât mai
independent posibil, iar pe de altă parte, acordă suport și asistență familiei acestei persoane, ca
principal susținător al vârstnicului dependent.

Modificările morfo si psiho-fiziologice, care caracterizează procesul de îmbătrânire


conduc direct sau prin consecințele lor la modificări adânci ale relațiilor sociale ale individului
vârstnic, atât în relațiile intra-familiale cât și în relațiile lui sociale generale.

Relațiile de solidaritate familială pot fi afectate oarecum de greutățile materiale, de


mentalitatea greșită a grupului familial cu privire la îndatoririle față de bătrâni, de o atitudine
egoistă a adulților, sau de un sentiment de jenă, de neputință, în cazul vârstnicului cu grave
deficiențe.

Multe din conflictele unei familii cu mai multe generații, cu efect negativ asupra stării de
sănătate a vârstnicului ar putea fi evitate dacă familia în cauză ar avea o educație
corespunzătoare, o mentalitate favorabilă situației în care se află vârstnicul.

În general, familiile nu mai respectă statutul anterior al bătrânilor, lucrul acesta ducând la
însingurarea vârstnicului, la izolarea lui. Se observă că, în mediul rural, legăturile,

2
intrafamiliale, solidaritatea sunt mai bine păstrate, familia de tip rural, conservând mai bine
rolurile și statuturile bătrânilor în familie. Acest lucru se produce deoarece, în general, relațiile
familiale ale celor care trăiesc în mediul urban sunt degradate de o situație materială precară,
de faptul că vârstnicul trebuie, de multe ori, să locuiască împreună cu copiii adulți într-un
apartament mic.

Odată ce persoana vârstnică se retrage din activitatea profesională, are loc o restrângere
și o pierdere a responsabilităților avute anterior, ceea ce-l duce pe vârstnic la centrarea pe
relațiile sale cu familia.

Timpul pe care familiile îl acorda persoanelor dependente, pe care le au în familie, poate


presupune de multe ori renunțarea la serviciu sau la alte activități, inclusiv cele de petrecere a
timpului liber.

Doctorul Constantin Bogdan atrage atenția asupra tendinței actuale a familiei românești,
îndeosebi a celor din mediul urban, de a forța instituționalizarea vârstnicului, datorită
condițiilor de locuit restrânse, imposibilității supravegherii în permanență a vârstnicilor cu
deteriorări psihice, dar și datorită unor gândiri ale copiilor sau nepoților care nu sunt de acord
că și moartea, boala, invaliditatea și o dată cu ele, și bătrânețea fac parte din viață.
Tot mai multe persoane primesc la domiciliu diferite servicii de îngrijire care sunt
furnizate în spitale:

 Îngrijire acută – pentru boli acute şi recuperare după intervenţii chirurgicale


 Îngrijire cronică – pentru boli fizice cronice şi diabilitati funcţionale
 Servicii ambulatorii – fizioterapie, terapie ocupaţională, consiliere
 Îngrijire paliativă – pentru boli terminale şi muribunzi
 Servicii medicale specializate – chimioterapie, terapie antibiotică intravenoasa
 Îngrijire tehnologizată – oxigenoterapie la domiciliu, dializa, terapie respiratorie
Avantajele îngrijirii la domiciliu sunt importante:

 Îngrijirea la domiciliu permite familiilor să rămână unite prevenind ruptura și permițând


persoanei în vârstă dependente să rămână la domiciliu şi să primească îngrijirea necesară;

 Vârstnicii preferă să primească îngrijire într-un mediu familial, comfortabil și nu într-o


instituție de protecție;

 Îngrijitorul la domiciliu oferă vârstnicului avantajele unei “vieți de calitate” opuse celei din
instituții, ceea ce duce la rezultate pozitive încetinind ritmul de degradare psiho-somatică a
persoanei în vârstă;

 Reducerea numărului de zile de spitalizare a persoanelor vârstnice dependente;

3
 Evitarea instituționalizării în Centrele de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice
dependente, ceea ce duce la micșorarea costurilor plătite de comunitatea locală pentru
întreținerea lor în aceste instituții;

 Implicarea autorităților locale pentru creșterea calității vieții vârstnicilor;


 Conștientizarea din partea populației din comunitatea locală cu privire la importanța evitării
instituționalizării persoanelor în vârstă dependente prin îngrijirea la domiciliu.

Conform Art. 4. Norma din 07/04/2003 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 255 din
12/04/2003 : Beneficiarii îngrijirilor medicale la domiciliu sunt persoane cu afecțiuni acute
și/sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependență și o capacitate limitată de a se
deplasa la o unitate sanitară în vederea asigurării îngrijirilor ambulatorii recomandate de
medici.

Acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu este realizată de către persoane fizice și


juridice autorizate și acreditate de Ministerul Sănătății si C.N.A.S, denumite furnizori de îngrijiri
medicale la domiciliu care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru
servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de


către medicii de specialitate din Ambulatoriu de Specialitate, inclusiv medicii de familie și de
către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraților, medici aflați în relații
contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în concordanță cu diagnosticul stabilit și în
funcție de patologia bolnavului și statusul de performanță ECOG al acestuia cu precizarea
activităților zilnice pe care asiguratul nu le poate îndeplini.

Medicii specialiști din Ambulatoriul de Specialitate, medicii de specialitate din spitale sau
medicii de familie recomandă îngrijiri medicale la domiciliu pentru asigurații care prezintă
următoarele afecțiuni:

 se află în fază terminală ca urmare a unor afecțiuni oncologice,


 neurologice: A.V.C., hemiplegie, scleroză multiplă, paralizie cerebrală infantilă
 ortopedice: fractură de șold etc.
 dermatologice: ulcer varicos
 urologice ( schimbarea sondei urinare )
 reumatologice
 gastroenterologice ( evacuarea lichidului de ascită, alimentație enterală)
 O.R.L. ( îngrijirea canulei traheale )
 Chirurgicale ( îngrijirea stomelor, a fistulelelor ) etc.

4
Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la
domiciliu se stabilește de medicul care a făcut recomandarea, cu obligativitatea precizării
ritmicității/periodicității serviciilor, consemnate în formularul "Recomandare pentru îngrijiri
medicale la domiciliu", dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în una sau mai
multe etape (episoade de îngrijire). Un episod de îngrijire este de maxim 30 de zile de îngrijiri.
Fiecare episod de îngrijire se recomandă utilizând un nou formular de recomandare. În situația
în care, conform recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijirile nu sunt acordate
în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile/în ultimele 11 luni se iau în calcul numai zilele
în care s-au acordat îngrijiri.

Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu acordă servicii conform unui plan
de îngrijiri în conformitate cu recomandările făcute de către medicii de specialitate din
ambulatoriul de specialitate și medicii de specialitate din spital, zilnic, inclusiv sâmbata,
duminica și în timpul sărbătorilor legale.
Casa de asigurări de sănătate eliberează decizii pentru îngrijiri medicale la domiciliu care
nu se suprapun ca perioadă de timp în care sunt acordate de către furnizor/furnizori aceste
servicii. Furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu la domiciliu completează
pentru fiecare asigurat căruia ii acordă servicii o fișă de îngrijire care conține datele de
identitate ale acestuia, tipul serviciilor de îngrijiri medicale acordate, data și ora la care acestea
au fost efectuate, durata, semnătura asiguratului, a unuia dintre membrii familiei (părinte,
soț/soție, fiu/fiica), a persoanei împuternicite de acesta sau a reprezentantului legal al acestuia,
care confirmă efectuarea acestor servicii, semnătura persoanei care a furnizat serviciul medical,
precum și evoluția stării de sănătate.

Pentru încadrarea în fondul aprobat pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu la


domiciliu și asigurarea accesului asiguraților la aceste servicii, casele de asigurări de sănătate
vor analiza, lunar, numărul de cereri, respectiv numărul de decizii privind aprobarea acordării
serviciilor emise în luna anterioara, alcătuind, după caz, liste de prioritate pentru asigurați.

Criteriile de prioritate, precum și cele pentru soluționarea listelor de prioritate țin cont de
data înregistrării cererilor la casa de asigurări de sănătate, de tipul și stadiul afecțiunii pentru
care a fost efectuată recomandarea și de nivelul de dependență al bolnavului, se stabilesc de
către serviciul medical al casei de asigurări de sănătate, cu avizul Consiliului de administrație,
se aprobă decizie de către președintele director general și se publică pe pagina web a acesteia.

Termenul de valabilitate al deciziei pentru aprobarea acordării de servicii de îngrijiri


medicale la domiciliu în vederea depunerii acesteia la furnizorul de îngrijiri medicale la
domiciliu este de 10 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia de către casele de asigurări de
sănătate.

5
În situația în care un asigurat beneficiază atât de îngrijiri medicale la domiciliu cât și de
îngrijiri paliative la domiciliu, numărul total de zile de îngrijire nu poate fi mai mare de 90 de
zile în ultimele 11 luni.

Furnizorii de îngrijiri la domiciliu asigură servicii de îngrijire medicală, servicii socio-


medicale: realizarea igienei corporale, ajutor la îmbrăcare/dezbrăcare, hrănireșsi hidratare,
transfer și mobilizare, deplasarea în interior, comunicare, ajutor la cumpărături, plata
facturilor, ajutor în alimentație etc.
Persoanele interesate pot beneficia de îngrijiri la domiciliu, medicale sau sociale astfel:
- Gratuit –daca sunt asigurați
- Cu plata serviciilor.
Obligațiile furnizorului de servicii de îngrijiri la domiciliu sunt:

-să informeze asigurații cu privire la obligațiile furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la


domiciliu și ale asiguratului referitoare la actul medical;

-să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați, precum și


intimitatea și demnitatea acestora;

-să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a furnizorului de servicii de îngrijiri
medicale la domiciliu;

-să acorde servicii conform unui plan de îngrijiri în conformitate cu recomandările stabilite,
zilnic, inclusiv sâmbata, duminica și în timpul sărbătorilor legale;

-să asigure acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu asiguraților fără nici o
discriminare;

-să afișeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care
se află în relație contractuală, precum și datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-
mail, pagină web;

-să asigure acordarea de asistență medicală necesară titularilor cardului european de asigurări
sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic
European, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor europene
emise în baza Regulamentului CE nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv în baza
Regulamentului CEE nr. 1408/1971 referitor la aplicarea regimurilor de securitate socială
salariaților, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor acestora care se deplasează în
interiorul comunității, după caz, în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate din Romania; să acorde asistență medicală
pacienților din alte state cu care Romania a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau

6
protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute de
respectivele documente internaționale;

-să nu modifice sau să nu întrerupă din proprie inițiativă schema de îngrijire recomandată
pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu;

-să comunice direct atât medicului care a recomandat îngrijirile medicale la domiciliu, cât și
medicului de familie al asiguratului evoluția stării de sănătate a acestuia;
-să urmărească prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a îngrijit, atunci când
acest lucru a fost solicitat de medicul care a făcut recomandarea și să nu depășească din proprie
inițiativă perioada de îngrijire la domiciliu;

-să încaseze sumele reprezentând fie contribuția personală pentru unele servicii de îngrijiri
medicale domiciliu, fie coplată pentru alte servicii de îngrijiri medicale la domiciliu de care au
beneficiat asigurații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

-să asigure acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu prevăzute în pachetul de


servicii de bază.
Bolnavilor li se asigură un pachet de servicii medicale de bază care cuprinde:
1. Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatură, respirație, puls, tensiune
arterială, diureză, scaun;
2. Administrarea medicamentelor intramuscular, per os, subcutanat, intradermic.
3. Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului;
4. Administrarea medicamentelor intravezical pe sonda vezicală;
5.. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea
medicului;
6. Recoltarea produselor biologice (sânge, urină, materii fecale), recoltarea glicemiei
cu ajutorul glucometrului.
7. Alimentarea artificială pe sondă gastriăa sau nazogastrică și pe gastrostomă și
educarea asiguratului/aparținătorilor;
8. Alimentare pasivă, inclusiv administrarea medicamentelor per os, pentru bolnavii
cu tulburări de deglutiție;
9. Clismă cu scop terapeutic, clismă cu scop evacuator.
10. Manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit: mobilizare, masaj,

7
aplicații medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc și a rulourilor;
11. Manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor pulmonare: schimbarea
poziției, tapotaj, fizioterapie respiratorie;
12. Îngrijirea plăgilor simple;
13. Îngrijirea plăgilor suprainfectate;
14. Îngrijirea escarelor multiple;
15. Îngrijirea stomelor;
16. Îngrijirea fistulelor;
17. Îngrijirea tubului de dren;
18. Îngrijirea canulei traheale și instruirea asiguratului;
19. Sondajul vezical cu sondă permanentă sau cu scop evacuator.
20. Monitorizarea dializei peritoneale;
21. Aplicarea de pampers, ploscă, bazinet.

8
PARTEA II
DESCRIEREA UNEI INSTITUȚII CARE EFECTUEAZĂ ÎNGRIJIRI LA
DOMICILIU

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI – Instituție de utilitate publică


În data de 14 mai 2008, Centrul Diecezan Caritas Iași a fost recunoscut drept asociație de
utilitate publică prin Hotărârea numărul 494 a Guvernului României.
După primirea premiului de excelență în acordarea de servicii sociale pe anul 2007 din
partea Primăriei Municipiului Iași, această recunoaștere guvernamentală a utilității publice,
reprezintă o încununare a muncii de calitate depuse încă din anul 1993 de către o echipă de
specialiști, un efort conjugat fundamentat pe ideile de caritate şi iubire față de semeni.

MISIUNE
Centrul Diecezan Caritas Iași are misiunea de a pune în practica doctrina socială a Bisericii
Catolice prin promovarea solidarității, a dreptății sociale, prin apărarea vieții și a demnității
persoanei umane.

VALORI
Centrul Diecezan Caritas Iaşi este o organizație formată dintr-o echipă motivată și
responsabilă care se ghidează după valorile şi principiile creștine: solidaritate, respectarea
demnității umane și drepturile omului, transparență, dăruire, lucru în echipă, responsabilitate,
universalitate, integritate, dezvoltare comunitară şi implicarea voluntarilor.
Centrul promovează caritatea, furnizează servicii sociale persoanelor defavorizate, este un
centru de coordonare si de resurse în dieceza de Iași, oferă constant modele de bune practici
pentru societate, răspunzând profesionist prin implicare și devotament nevoilor cu care se
confruntă societatea, aducând un aport favorabil în educarea, ajutorarea și dezvoltarea
acesteia.
Istoria Centrului Diecezan Caritas Iași poate fi descrisă pe scurt ca dezvoltarea firavă a unei
plante benefice pentru om, pentru Biserică și pentru societate. Dacă răsăritul plantei începe să
se observe la începutul lui 1990, rădăcinile ei, reprezentate de caritate și fraternitate, trăite de la
om la om, erau deja ancorate în pământul fertil al Diecezei Romano-Catolice de Iași , în Nord-
Estul României, cu mult timp în urmă, pierzându-se în negura istoriei. Primele roade care își
fac apariția imediat după înființarea oficială a Centrului Diecezan Caritas Iași sunt: Orfelinatul,
astăzi Centrul de Plasament ”Sf. Iosif”, Farmacia Caritas, Ferma agricolă ”Fericitul Ieremia
Valahul”, Depozitul de ajutoare umanitare, Cabinet Stomatologic social și Atelier de tâmplărie.

9
Aceste obiective social-caritative se adresau în special categoriilor celor mai defavorizate din
societate.
Anii următori, respectiv 1996 și 2000, au fost înființate alte 2 filiale Caritas, la Bacău și la
Roman, care s-au orientat pe intervenția prin slujire a persoanelor, familiilor și grupurilor care
aveau nevoie de sprijin în aceste zone.
Obiectivele Centrului Diecezan Caritas Iași au fost încă de la început: stimularea,
responsabilizarea, recunoașterea și susținerea drepturilor persoanelor aflate în dificultate prin
intermediul proiectelor de ajutor individual care urmăresc în om unicitatea și demnitatea;
favorizarea unui model de fraternitate între persoanele din comunitate prin organizarea de
cursuri de formare pentru adulții aflați în diferite forme de dificultate; primirea, ascultarea și
orientarea celor nevoiași în acord cu problemele lor; identificarea nevoilor urgente și latente
din teritoriu; realizarea unor relații de colaborare cu alte organisme de stat și civile, interne și
externe.
La primele inițiative caritative și proiecte sociale s-au adăugat în decursul anilor altele,
adresate persoanelor cu dizabilități, bătrânilor și bolnavilor, copiilor, tinerilor, șomerilor și
celor în căutarea unui loc de muncă, migranților, celor loviți de catastrofe naturale,
toxicodependenților și altor persoane individuale sau categorii vulnerabile.
În prezent asociația oferă prin intermediul celor 6 programe servicii de bază sau complexe,
prin echipe mixte formate din specialiști și voluntari. Cele 6 programe sunt: Centrul de resurse
pentru familii defavorizate, centrul de resurse pentru persoane cu dizabilități, centrul de
îngrijire la domiciliu, program socio-educațional pentru copii și tineret, program de intervenții
în situații de calamități naturale și program de incluziune socială pe piața muncii.

PROGRAMUL “SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU”:


1. Prezentare generală a programului “Servicii de Îngrijire la Domiciliu”
Programul "Servicii de îngrijire la domiciliu" este un program al Centrului Diecezan Caritas
Iași, parte a programului național cu același nume al Confederației Caritas România, inițiat în
România încă din anul 1994 cu sprijinul și finanțarea Caritas Germania. În dieceza de Iași,
proiectul ființează din anul 2000, an în care s-a deschis primul centru de îngrijire la domiciliu
(C.I.D) la Roman, urmând a se deschide în anii următori alte puncte de lucru la Iași, Bacău,
Huși, Onești, Suceava, Comuna Răchiteni -județul Iași, în satul Iugani -Comuna Mircești (Iași)
și în comuna Sagna -județul Neamț.
2. Scopul proiectului:
Scopul acestui proiect este asigurarea asistenței sociale şi îngrijirii medicale la domiciliu
persoanelor imobilizate la pat sau la domiciliu, corespunzător standardelor proiectului şi
legislației în vigoare.

10
3. Obiectivele proiectului:

 Organizarea și asigurarea asistenței socio-medicale la domiciliul persoanelor


imobilizate la pat sau la domiciliu;
 Creșterea gradului de integrare şi participare socială a persoanelor imobilizate la pat
sau la domiciliu;
 Scăderea gradului de solicitare pentru familiile ce îngrijesc imobilizaţi la pat sau la
domiciliu.
 Asigurarea accesului la informații referitoare la drepturile persoanelor imobilizate la
pat sau la domiciliu a acestora și aparținătorilor acestora .
 Optimizarea cunoștințelor teoretice și practice a aparținătorilor asistaților, a
voluntarilor și a personalului implicat în îngrijire;
 Crearea unui cadru organizat şi supervizat profesional pentru activitatea voluntarilor;
 Antrenarea, în acest tip de activitate, a responsabilității comunității și administrației
locale.
4. Grupuri de populație vizate:
-vârstnici
-bolnavi cronici
-persoane cu handicap neuropsihomotor
-persoane defavorizate social
-persoane fără aparținători
-familii cu mulți copii
Selectarea beneficiarilor se face pe baza unor criterii medicale şi sociale argumentate prin
documente, și exclude orice discriminare etnică, de vârstă sau sex, de apartenență politică,
socială sau religioasă.
4.1. Criterii de selecționare a persoanelor asistate:

 Imobilizarea la pat sau domiciliu din cauza vârstei sau a altor handicapuri fizice şi/sau
psihice.
 Singurătatea, gradul de izolare socială.
 Starea materială precară.
5. Persoane implicate în proiect:
• Personal angajat coordonator diecezan
-coordonator executiv diecezan
-asistenți sociali

11
-asistente medicale
-kinetoterapeuți
-îngrijitori la domiciliu
• Voluntarii contribuie la derularea acestui proiect sub atenta coordonare a membrilor echipei
de îngrijire.
6. Servicii
Serviciile acordate sunt reprezentate de îngrijiri medicale la domiciliu, executate la stricta
indicație și supraveghere a medicului curant al beneficiarului, şi anume:
1. injecții,
2. pansamente,
3. tratamentul si profilaxia escarelor,
4. clisme,
5. monitorizări tensiune arterială, puls, glicemie,
6. recoltări de analize,
7. spălături vezicale,
8. acordarea de materiale sanitare și dispozitive medicale etc.
Serviciile socio-medicale constau în ajutor în realizarea igienei corporale, ajutor la
îmbrăcare-dezbrăcare, sprijin la deplasarea în interior, ajutor în alimentație, comunicare.
Serviciile sociale constau in, ajutor la cumpărături, ajutor în activitățile vieții zilnice. La
acestea se adaugă și alte activități, cum ar fi: consiliere administrativă, sfaturi în îngrijire,
acordarea de mijloace de îngrijire, organizarea de activități și serbări pentru asistați, cu
pregătirea de pachete cu cadouri (alimente neperisabile, haine, obiecte de cazarmament).
În activitatea lor CID-urile colaborează cu Direcțiile de Muncă, Solidaritate Socială și
Familie, Serviciile de asistență socială din cadrul primăriilor, spitale, cabinete medicale, Casele
de Asigurări de Sănătate Județene precum și alte instituții implicate în activități de asistență
socială.
7. Rezultate preconizate
Intensificarea calității și cantității serviciilor oferite, cu creșterea numărului de colaboratori
în domeniul de activitate expus, care are ca urmare:
 Scăderea numărului de persoane vârstnice care necesită instituționalizare.
 Îmbunătățirea calității vieții, a stării de sănătate atât fizice cât și a igienei mentale a
asistaților cu păstrarea independenței maxim posibile în raport cu condiția proprie.
 Ca efect al îngrijirii speciale și de bază al beneficiarilor ei vor avea un confort fizic
sporit, își vor recăpăta demnitatea umană, vor fi prevenite aparițiile bolilor cu

12
determinism social (datorate igienei precare, sărăciei, singurătății), cum sunt bolile
infecțioase, subnutriția, depresiile de involuție etc.)
 Ca urmare a serviciilor sociale la domiciliu diferitele probleme administrative ale
beneficiarilor vor fi rezolvate la timp și cu un cost și efort minim din partea lor,
asigurând o integrare mai bună în societate, respectiv în rețeaua de asigurări sociale
existent.
 Mijloacele de îngrijire la domiciliu puse la dispoziția beneficiarilor vor facilita procesul
de îngrijire și vor crește mobilitatea persoanelor cu deficiențe motorii.
 Cursurile elementare de îngrijire antrenează familia, vecinătatea, voluntarii într-un
proces de asistență socială informală, benefică asistatului dar și celor implicați.

Bibliografie:

-www.caritas-iasi.ro/index.php/despre-caritas
-www.amfms.ro/anexe-ingrijiri-la-domiciliu/
-documents.tips/documents/ingrijiri-medicale-la-domiciliu-suport-de-curs.html
- www.cnas.ro/ingrijiri-la-domiciliu.html
- http://asu2011.freewb.ro/informatii-utile
- articole.observatorul.ro/SERVICII-MEDICALE-DE-INGRIJIRI-LA-DOMICILIU-SI-
INGRIJIRI-PALIATIVE-LA-DOMICILIU.html
- www.casmb.ro/asigurati_ingrijiri.php
- articole.observatorul.ro/SERVICII-MEDICALE-DE-INGRIJIRI-LA-DOMICILIU-SI-
INGRIJIRI-PALIATIVE-LA-DOMICILIU.html
-www.pneumobt.ro/informatii_pacient/asociatii_pentru_ingrijiri_si_asistenta_postspitalizare

13