Sunteți pe pagina 1din 1

5.

Cateheza, componență a vieții liturgice în Biserica primară

Cultul liturgic și Sectologia s-au făcut întelese în popor prin cateheză. Intensificarea vieții
creștine, sub toate aspectele acesteia, a mers în paralel cu intensificarea catehezei. După cum
micșorarea acțiunii catehezei a adus și la slăbirea vieții religioase creștine.
Problema catehezei este la fel de actuală pentru toate categoriile de vârste, întrucât,
cerințele vieții creștine cer aplicarea acelorași principii ale catehezei creștine primare și pentru
cei botezați, de la copii si pană la adulți.
În privința originii și sensului catehezei, părintele Mihail Bulacu spune că acesta urcă sus,
la Dumnezeu, căci însăși termenul în sine înseamnă "a răsuna de sus în jos". Adică ecoul de sus
în jos al Logosului divin, care devine și singur izvor suprem al catehezei. Teologia apreciază
Evanghelia ca fiind prima și cea mai puternică și mai binefacătoare cateheză asupra sufletului
omenirii.
Legat de momentul în care a avut loc prima cateheză apostolică, părintele Bulacu se
oprește asupra cuvântării scurte și profunde a Sfântului Apostol Petru, ținută de acesta imediat
după Pogorârea Sfântului Duh.

Specificul sensului catehezei dat de Sfinții Apostoli, începând cu Apostolul Pavel, în


preocuparea de a face întelese oricărui suflet învățăturile creștine pe care le dă, constă în
respectarea principiului fundamental ca fiecare popor să se poată ruga în limba sa.1

1
Preot Mihai Bulacu, "Principiile catehezei și personalitatea catehetului"