Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

7 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire


teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

(faţă)
autovehicul Data
Nr. MATCA FOII
înmatriculare remorcă DE PARCURS
PENTRU
Program Numele şi prenumele Atestat AUTOVEHICULELE
instructorului „ŞCOALĂ”

Am primit foaia de Semnătură instructor Seria


parcurs
şi documentele nr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A
Data:

ŞTAMPILA FOAIE DE PARCURS


UNITĂŢII PENTRU AUTOVEHICULELE Seria
EMITENTE „ŞCOALĂ”
nr.

B autovehicul
Nr. de înmatriculare
remorcă

1 Numele şi prenumele instructorului Atestat

Seria……Nr. ……………

2 Alimentarea autovehiculului C Autovehiculul este în bună stare de


circulaţie
Tip Aprobat Efectiv Semnătura Semnătură instructor
BCF

Kilometraj Verificat
La plecare
La sosire
5 Notări ale organelor de control
3 CALCULE

4 Procese tehnologice

(verso)
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Semnătura de
Numele şi prenumele Nr. De la
serie/ la ora Km efectivi confirmare a
cursantului registru ora
grupă cursantului

7 ora ora durata Evenimente Observaţii 8 Notări ale instructorului auto


de început de sfârşit de circulaţie