Sunteți pe pagina 1din 2

Clasificarea resurselor şi rezervelor de hidrocarburi

 Evaluarea, clasificarea şi apoi confirmarea resurselor şi rezervelor de


hidrocarburi reprezintă etape importante şi dificile în acelaşi timp deoarece de
corectitudinea şi rigurozitatea valorilor rezultate în urma calculării volumelor de
hidrocarburi şi validarea acestora depinde în fond viabilitatea strategiei de
explorare şi producţie a unei companii de profil.

 În schema din fig. 1.1. se prezintă traseele urmate de volumele de hidrocarburi


fluide din momentul presupunerii că ele există şi sunt cantonate în medii poros-
permeabile sau fisurate până când ele devin marfă generând astfel scenarii şi
programe de scurtă şi lungă durată.

 Resursa comercială este cea care este luată în considerare în toate studiile
tehnico-economice referitoare la exploatarea actuală şi de perspectivă a unui
zăcământ ea fiind cea care generează rezerva de hidrocarburi fluide.

 Obiectivul primordial al reabilitării straturilor petro - gazeifere este acela de a


pune în evidenţă noi resurse de gaze, lucru care dealtfel s-a şi realizat, pe
structurile supuse procesului de reabilitare.

 Rezervele de hidrocarburi fluide se subîmpart la rândul lor în dovedite,


probabile şi posibile. Rezervele dovedite pot fi dezvoltate şi nedezvoltate, ele
împreună contribuind la producţia efectivă de hidrocarburi.

 Pentru ca rezervele de hidrocarburi fluide să fie încadrate în categoria dovedite


este necesar ca ele să îndeplinească nişte condiţii, cum ar fi: modelul geologic să
fie foarte bine definit, limitele apă-gaz, spre exemplu, să fie bine determinate din
investigarea sondelor precum şi din datele de producţie, parametri hidrodinamici
să fie bine cunoscuţi, grosimea efectiv saturată cu hidrocarburi să fie determinată
pe baza carotajelor geofizice realizate atât cu metode clasice cât şi cele moderne,
măsurători periodice de presiune, atât în regim dinamic cât mai ales în regim
static în vederea determinării nivelului energetic al zăcământului, cunoaşterea
mecanismului de producere a hidrocarburilor din zăcământ etc.