Sunteți pe pagina 1din 16

Noua normă europeană

EN 12464:2012

Dorin Beu

Laboratorul Ingineria Iluminatului -UTCN

25 mai 2012 CNRI 1


Standardizarea Europeană

EUROPEAN COMMITTEE
FOR STANDARDIZATION

Comité Européen de Europäisches Komitee für


Normalisation Normung

25 mai 2012 CNRI Standarde 2


Noutăți:
-luarea în considerare a importanţei luminii naturale:
Cerinţele pentru iluminat sunt aplicabile, în general,
indiferent dacă nivelul de iluminare este asigurat prin
iluminat artificial, iluminat natural sau o combinaţie a lor;

-specificarea unui nivel minim de iluminare pe pereţi şi


plafoane;

- introducerea unor specificații privind iluminarea cilindrică şi


informaţii detaliate cu privire la modelare;

25 mai 2012 CNRI Standarde 3


Noutăți:
-uniformitatea iluminării este definită pentru diferite sarcini şi
activităţi;

-definirea "zonei de fond" şi specificații pentru iluminare


aceastei suprafețe;

-definirea unei grile de iluminare în conformitate cu EN


1246-2;

- noi limite de luminanţă sunt stabilite pentru aparatele de


iluminat utilizate în încăperi cu echipament cu ecran (DSE),
descrierea ecranelor este în conformitate cu standardul ISO
9214-307;
25 mai 2012 CNRI Standarde 4
4.2.3 Iluminarea suprafeţelor:
În toate spațiile închise iluminarea menținută pe suprafețele
principale trebuie să aibă următoarele valori:

- Ēm > 50 lx cu Uo ≥ 0,10 pe pereți și

- Ēm > 30 lx cu Uo ≥ 0,10 pe plafoane.


NOTA 1 Este recunoscut faptul că, în unele locuri, cum ar fi locurile de depozitare, oțelării, terminale
feroviare, etc, din cauza dimensiunilor, complexitatea și a constrângerilor operaționale, nivelul dorit de
iluminare pe aceste suprafețe va fi nejustificat. În aceste locuri este acceptată reducerea nivelurilor de
iluminare recomandate.

NOTA 2: În unele spații închise, cum ar fi birourile, educația, sănătatea și zonele generale de intrare,
coridoare, scări, etc., pereții și pafonul trebuie să fie mai luminoase. În aceste locuri, se recomandă ca
nivelul de iluminare menținut pe suprafețele principale să aibă următoarele valori: Em > 75 lx cu Uo =
0,10 pe pereți și Em> 50 lx cu Uo = 0,10 pe plafon.

25 mai 2012 CNRI Standarde 5


4.6.2 Cerințe pentru iluminarea cilindrică medie în
spațiul de activitate:

Pentru comunicare vizuală şi o bună recunoaştere a obiectelor într-un


spaţiu în care oamenii se mișcă sau muncesc este necesar ca acest
spațiu să fie iluminat. Acest lucru este îndeplinit prin asigurarea unei
iluminări cilindrice medii adecvate, Ez, în spațiu.

Iluminarea cilindrică medie menținută (iluminare medie in plan vertical), în


activitatea şi zonele de interior nu trebuie să fie mai mică de 50 lx cu Uo ≥
0,10, pe un plan orizontal, la o înălţime dată, de exemplu, 1,2 m pentru
oamenii așezați şi 1,6 m pentru oamenii în picioare, deasupra pardoselii.

NOTĂ În zonele unde buna comunicare vizuală este importantă, mai ales în birouri, zonele
de întâlnire şi de predare, Ez nu ar trebui să fie mai mică de 150 lx cu Uo ≥ 0,10.

25 mai 2012 CNRI Standarde 6


Tabelul 5.26 Birouri

25 mai 2012 CNRI Standarde 7


EN 12464
Birou: Scriere, tastare, citire, procesare
date
Iluminare menţinută
pe aria sarcinii
EM = 500 lx 300 lx

500 lx 500 lx
Iluminare menţinută în
zona imediat înconjurătoare
= 300 lx

25 mai 2012 CNRI Standarde 8


Uniformitate

Iluminarea ariei sarcinii Iluminarea din zona


(lx) imediat înconjurătoare
(lx)
 750 500
500 300
300 200
 200 Etask
Uniformitate:  0,7 Uniformitate:  0,5

Zona imediat înconjurătoare:


Bandă largă de cel puţin 0,5 m în jurul ariei sarcinii

25 mai 2012 CNRI Standarde 9


25 mai 2012 CNRI Standarde 10
Fluxul luminos într-o instalaţie de
iluminat
Iniţial

Menţinut

25 mai 2012 CNRI Standarde 11


Factor de menţinere

• MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF

• LLMF: Componenta fluxului luminos al lămpilor


• LSF: Componenta supravieţuirii lămpilor
• LMF: Componenta aparatelor de iluminat
• RSMF: Componenta suprafeţelor încăperii
În funcţie de poluarea încăperii , schimbarea lămpilor şi
intervalul dintre curăţiri. Proiectantul trebuie să aleagă MF şi
planificarea întreţinerii.

25 mai 2012 CNRI Standarde 12


Stabilirea factorului de menţinere MF
Fabricant de lămpi: Fabricant de aparate:
Date detailate
Date detailate

MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF

Proiectantul trebuie să stabilească factorul de menţinere şi să


propună un program de curăţire şi schimbare

25 mai 2012 CNRI Standarde 13


Valorile factorului de menţinere după CIE
97

25 mai 2012 CNRI Standarde 14


Valori de referinţă pentru factorul de
menţinere
Aplicaţie: Birou

Atunci când lipsesc datele pentru proiectarea specifică a unei


instalaţii:

Încăperii curate sau uzuale: 0,67

Încăperi poluate: 0,5

Valori de referinţă pentru un interval de întreţinere de trei ani şi


utilizarea lămpilor şi balasturilor moderne.

25 mai 2012 CNRI Standarde 17


Vă mulţumim pentru atenţie!

25 mai 2012 CNRI Standarde 18