Sunteți pe pagina 1din 74

âAhuma [Asuma]

Aariel !leul lui "umnezeu# este un nume îngeresc care se găseşte înscris pe o amuletă
de pro%enineă gnostică dimpreună cu alte inscripii.
Aba este un !luminător îngeresc# care după unele tradiii se preocupă de se&ualitatea u
care este menionat de unele ritualuri calabiste. 'e ştie despre acest înger să el slujeşt
alii îngeri. "upă unele tradiii acest înger este conducător al zilei de %inei a $ecărei
sătpămâni. "upă alte tradiii este un înger al aerului. A se %edea Abalidoth.
Ababloi este un înger menionat în regiile zorobabiloniene. "upă unii este un demon. (l
apare şi într-o lucrare oultă [Grimorul rerum].
Abachta) Abaghra. *n scrierile rabinice este primul dintr-un grup de şapte îngeri ai con+
,estul de şase $ind arhonah [arhinah]) Gigtha) /aracas) iztha) 0ehuman şi 1eter.
unele tradiii este un !înger al teascurilor.#
Abadon) !"istrugătorul# este numele ebraci al grecescului Apol2on. (ste un înger al
stră+undurilor şi al abisului. "upă alte tradiii acest înger este îngerul care îl %-a lega p
'atan timp de 3444 de ani. *n manuscrisele de la 0area 0oartă se %orbeşte de un aşa
!şeol al lui Abadon# şi de tartarul lui elial care a izbugnit în Abadon. Aceată meniune
apărut într-o apocri+ă a primului secol de upă ristos. Antichităile biblice ale lui 5ilon
Ale&andriei îl menionează pe Abadon ca şi un loc [şeol) iad] şi nu ca şi pe un înger sau
demon. *n lucrarea 6aradisul recâştigat 7ohn 0ilton +ace o menione la acest înger ca şi
loc8 abisul. 'e pare că '+ântul 9oan :eologul a +ost primul care a personali$cat pe acest
ca $ind înger.
şi numele unui*n apocri+a
demon sau 5aptele lui :oma din
chiar a dia%olului secolul
însuşi. "upă al o999-lea după
lucrare ristos Abadon
necanonică a lui 'olap
0area cheie) Adadon apare ca şi un nume al lui "umnezeu) pe care 0oise l-a in%ocat p
Abagtha [Abachton]
Abalidoh a +ost un luminător ceresc care la +el ca şi îngerul Aba se re+erea la se&ualitat
omului. (ste după alte tradiii un înger care a asistat di+erii regi din istoria umanităii.
considerat un înger coducător al zilei de %ineri şi al aerului.
Abalim Arelim este un ordin îngeresc care apare în angheologia creştină ca şi +ăcând p
din ierarhia tronurilor. (cuai a +ost realizată în lucrarea *neleptul [0agul] în acest +el
!tronurile pe care e%rei le numesc !abalim# mai precis îngeri puternici şi tari. (&istă as
doi îngeri care îi sunt subordonai acestui înger8 este %orba de îngerii 1a+chiel şi 7o$el.
Aban este un înger care în Doclorul persan este un înger al lumii octombrie. (l gu%erne
zecea zii a lunii octombrie.
Abariel este un înger al conhducător al celei de a doua zii care slujeşte sub Gabriel.
Abariel este un înger +olosit în in%ocaii în di+erite tratate ceremoniale. Eumele de Abar
este în scris în cel de al doilea pentacol al lunii.
Abaros [Armos]
Abasdarhom este un înger conducător al celei de a V-a ore a nopii.
Abathur 0uzania Ab2athur în cosmologia mandeană este îngerul [uthua] stelei nordului
conduce măsurătorile prin care suDetul omului este condus la moarte. Agril şi 0uncher
un înger negru mahomedan] au ambii acelaşi datorii.
Abaton este $e un nume a lui "umnezeu sau în înger de mare s$nenie in%ocat în rugăc
lui 'olonom pentru a comanda demonii. Abaton are înelesul morii şi aşa după unii un
demon al morii şi păzitor al iadului.
Abbadon
Abbadona este un înger căzut) după unele tradiii un sera$m care a +ost la un moment
compania aleasă a lui Abdiel. Ee$ind în deplinătate dedicat rebeliunii lui 'atan) el şi-a
constat apostazia şi ast+el este numit un !înger penitent.# "upă doctrina catolică un îng
căzut nu mai poate să se pocăiască $indcă odată ce un înger a păcătuit el este $&at ete
rău.
Abdals [înger al substituiei]. *n tradiia islamică este numele dat la şaptezezi de îngeri
tainici a cător indetitate o cunoaşte numai "umnezeu şi prin a coror operaii lumea con
să e&iste. Aparent Abdal nu este nemuritor) $indcă atunci când unul moare este pus alt
locul lui "intre cei F4 două pări au reşedina în regiunea 'iriei. 0ai este cunoscut ca ş
înger
Abdia !cel drept#(ste
!slujitor#. în +olclorul
un îngere%reiesc şi cape
care apare şi lama în 9ndia.centurlui e&tern al lui 'olomo
pentagrama
(ste un înger listat în lucrarea !emengton.# istarea nu înseamnă că el este în mod ne
rău. :ot în aceiaşi lucrare mai sus listai muli ali îngeri buni şi mari. /eea ce este ciud
este că acest înger poate dupăă unele tradiii coborî în iad. "upă unele tradiii acest în
mai stăă cu ali îngeri în nunele pări ale locului îngerilor dimpreună cu un grup de îng
numii !grigoni.#
Abdiel !slujitor al lui "umnezeu.# ,e+erina cea mai pregnantă pe care o găsim re+erito
Abdiel este în lucrarea cabalistă din (%ul mediu scrisă în ebraica rabinică) numită !/ar
îngerului ,aziel# ?Autor $ind creditat (leazor de HormsC. "upă 6aradismul pierdut al lu
0ilton acest înger a +ost un !sera$m înDăcărat# care i-a detronat pe Ariel) Arioc şi ,am
?îngeri citai în ceata rebelăC în prima zii a luptelor din ceruri. /hiar 'tatan s-a clătinat
lo%itura puternică a lui Abdiel. *n alte literaturi 7ohn 0ilton îl salută ca $ind cel !singur
credincios) cel ne+als) nemişcat) neclătinat) nesedus.# '-a pretins de unele tradiii că Ab
+ost o in%enie a lui 7ohn 0ilton) dar mai apoi s-a constat că se găseşte menionat în luc
!/artea
muritor) îngerului
un gedit) ,aziel.# *n pasajul
localitatea biblic
din Gilead. *n din 3 /ronici)
lucrarea Abdiel
$cională nu Anatole
a lui este un înger ci un
5rance) Abd
Abdizziel) Abdizue) după /abala este unul dintre cei @B de îngeri ai +azelor lunii.
Abedumal) erdimulael) este un înger in%ocat în rugăciune) după lucrarea Grinomium r
Abel !poiană.# *n lucrarea :estamentul lui A%raam !Abel este un înger după care trebui
ne prezentăm la judecată după (noh) scribul ceresc. (l este cel care aduce cartea suDe
celor în cauză. (l este unul dintre îngerii celui de la 9V-lea cer care coduce duminica [1i
"omnului] şi este este
Abelech) elech) in%ocat de la răsărit.
un înger care apare în unele scrieri necanonice a lui 'olomon [sa
orice caz atribuite lui 'olonom]. (ste după unele tradiii un înger in%ocat în a comanda
demoni.
Abheiel este un înger lunar care stă într-un grup de ali @B de îngeri. 'e crede că $ecar
dintre aceşti @B de îngeri reprezintă +aze ale lunii.
Abinessia este un înger care apare în +olclorul gnostic. (le este unul dintre cele 3@ pute
îngereşti create de "umnezeu.
Abiou este un înger care corespunde cu (iael.
Abjamil este un înger păzitor in%ocat în e&orcisme.
Abrael
Abragateh este un înger in%ocat în rugăciunile lui 'olomon. (ste un înger care după tra
solomonice stăpâneşte planetele.
Abramus [Abrimas]
Abrasiel este un înger al celei de a şapte ore a zilei care operează sub comanda lui ar
Abra&as) Abra&is) Abmasas după teologia gnostică este necunoscutl suprem şi în mitolo
persoanp este sursa a celor JI de emanaii. Eumele a +ost de mai multe ori descoperit
geme şi pe amulete şi în di+erite incantaii. *n /abala el este prin al erorilor. 0ai este
menionat şi în lucrarea 'abia lui 0oise) /artea îngerului ,aziel şi în alte lucrări de ocu
0otologiile mai %echi au arătat că Abra&ias a +ost un demon şi a +ost plsat între regiile
egiptene. (l este chipul în oglindă a lui Amon. /u%ântul !abracadabra# se presupune că
deri%at din Abra&as. >riginal a +ost în gnosticism un înger care a desemnat pe eorii cre
*ntr-un sens mai pro+und al a slujit ca şi un termen pentru a *l desemna pe "umnezeu. *
un te&t gnostic se spune că Abra&as a +ost conducătorul arhonilor celor JI de ceruri
acionat ca şi un medistor între creaiile animate ale pământului şi "umnezeu. Kneori e
Abrid este un înger al echinoiului de %ară e+ecti% dupăă unii numai ca şi o amuletă împ
Abriel este unul dintre îngerii ordinii domniilor [dominaiilor] in%ocat de unele ritualuri
Abrinas este un înger in%ocat la închiderea sabatului.
Abrunael este unul dintre cei @B de îngeri care conduc cele @B de +aze ale lunii.
Abrunel !puterea lui "umnezeu# este bun înger care este echi%alentul arabic pentru Ga
Absisthum este +orma latină a unui înger al iernilor.
Abtali este un înger din scrierile 'olomonice şi un încer care stă şi este on%ocat împreu
Kriel. (ste un înger care apare şi în unele in%ocaii oculte.
Abtelmoschus [:emeluch]
Abuhaza este un înger care a slujit cu Arcan) după unele tradiii conducător al lunilor şi
aerului. (ste este după unele tradiii subiedctul %ândurilor de %est.

Abuinij
(ste un este
îngeruncare
înger care
după apare
unele în lucrările
tradiii slujeşteoculte
în celca
deşial/ea de acer.
doilea cincea carte a lui 0oi
Abuioni) Abuoni) este un înger al zilei de miercuri care a locuit în cel de al treilea cer. (
Abuliel este un înger care în +olclorul iudaic ocul este însărcinat cu transmiterea
rugăciunilor. *ngerii supremi ai rugăciunii sunt A;atriel) 0etatron) ,a+ael) 'andel+on. 0
şi 'izouze. (ste puin probabil că Abaliel îi asistă pe unii dintre ei.
Abuzohar este unul dintre îngerii lunii) slujind lunea şi care răspunde in%ocaiilor ritual
AclamaiileL este una dintre primele ierarhii îngereşti. 5iecare ierarhie a +ost subdi%iza
trei ierarhii secundare) unele au +ost numite %ocii şi altele apariii. [c+. ,obert 5ludd) Kt
cosmi
Achaiahet !necaz#.
minoris historia].
(ste un înger care în cabala este unul dintr-un grup de B sera$mi. (st
înger al răbdării şi descoperitor al tainelor naturii. *ngerul lui corespondent este chous.
Ahaia a +ost şi o pro%incie romană din Eoul :estament menionată de '+ântul 6a%el ?5ap
Achamoth
3@ şi @FC. este în gnosticism un înger eonic care este menionat în lucrarea 6istis 'o$a.
"upă unele tradii este un înger creat de "umnezeu.
Achartiel şi Achatriel sunt nume îngereşti înscrise pe unele monumente orientale ?;ame
pnetru izgonirea răului.
Achaziel este un înger care slujeşte ca şi uşier în curile cereşti.
Acheliah este un înger care este înscris pe primul pentacol al lui Venus.
Achide este un înger al cărui nume este înscris pe cel de al doilea pentacol al lui Venus.
Achsah în conjuraiile solomonice este un înger bine%oitor in%ocat în rugăciune. (ste un
înger !stăpân al artelor.#
Achtariel [A;atriel]
Achusaton este unul dintre cei 3I îngeri ai tronurilor

Acielde
lunii este
josun înger care
subnumii după /ornelius
electori Agripa
care slujesc este unul
sub domnia luidintre
,a+ael.subdoncutătorii planeta
Aclaha2e este după unele tradiii un înger al jocurilor şi după alte tardiii este un înger
Acrahiel este un înger care apare în mai multe tradiii necanonice.
Adabiel este un înger care după unii +ace parte dint-run grup de F arhangheli din ierarh
arhangelilor. Ar posibil şi un alt nume pentru Abdiel care după unele tradiii se ocupă d
conducerea planetei jupiter ?după alii de marteC. Kneori el este indeti$cat cu 1ad;iel şi
alteori
Adadiahcueste
Ee2al [demon
unul duntreconducător
cele 344 delanume
iadului].
ale îngerului 0etatron.
Adam) !bărbat# în cartea lui Adam şi a (%ei este numit un înger strălucitor. *n (noh el e
doilea înger. /ân d a +ost creat Adam a ajuns de jos la tăria cerului ?după 0idraş ereşi
,abaC. *n /abala el este a şasea se$ra tipaneth ?!+rumusee a lui "umnezeu.#C) după
6istonius. :radiiile rabinice ne spus că Adam a +ost luat ca şi o sinteză a !întregului#
pământ. :almudul ne spuzne că Adam în sens srcinal a +ost o $ină !androgină# şi a +os
chipul e&actlui
Apocalipsa al 0oise
lui "umnezeu
ne spune?care
că deşi +apt
(l era considerat
Adam androgin.C.
a +ost scos ucrarea
din rai de necanonică
arhangelul 0ihail
de un heru%im printr-o căruă de +oc. > altă legendă nu spune că Adam a +ost scos din i
dus în rai de 9isus ristos dimpreună cu ali !s$ni inui în lanuri.# > altă tradiie din
,e%elaia lui 0oise îl %ede pe Adam înmromântat de patru $ine îngereşti8 0ihail) Ga%r
,a+ael şi 0ihail. "upă lucrarea <abalaoth [mistică iudaică]) arhetipurile [se$rot l-au
descoperit]
Adanael estepeunul
om ca $indcei
dintre arhetip
şapte al lumii Adam
arhangeli <adron].
şi singurul care a +ost capabil să în%ingă d
[olilor) obel şi 0etathia&.
Adatiel este un înger in%ocat în rugăciune.
Adeo este un înger din ierarhia domniilor [dominaiilor] in%ocat în ritualurile de rugăciu
Adernahael) Adnachiel este un înger menionat de unele tradiii etiopiene şi găsit pe di+
inscirpii de pe amulete. "upă unii este un înger %indecător al bolilor de stomac şi al ce
colice.
Adhaijigon de
menionat este un înger
tradiie ca şiin%ocat după
înger al unii îndin
peceilor rugăciune. (le este după unii un înger
apocalipsă.
Adhar este un înger in%ocat în ritualuri şi după unii unul dintre cele 344 de nume ale lu
Adiel este un înger care păşete cea de a şaptea încăpere cerească după +olclorul hecalo
Adimus este un înger care la un 'inod al isericii de la ,oma a +ost reprobat) alii $ind
,aguel 'imiel. "e atunci înainte episcopii care i-au aprodat cinstirea au +ost e&comunic
mai este şi un înger al muzii după unii.
Adin) Adimi Adion Adi este un înger care este in%ocat în rugăciune care aapre într-o scu
a numelui. "upă unii este unul dintre multele nume ale lui "umnezeu. (ste unul dintre
de îngeri care acum după unii slujeşte demonului elzebut) subconducător al iadului.
Adiriah este un înger care după unii locuieşete în cel de la cincilea cer.
Adiriah este un înger in%ocat în %indecări sau e&orcizări.
Adi%irion sau Adir este un conducător îngeresc al !puterii lui "umnezeu# şi după alii u
nume al lui "umnezeu. "upă unii este in%ocat ca şi o amuletă împotri%a răului. "upă un
este egalizat cu Adiriel. *n lucrarea ebraică 'e+er) ,aziel) Adirion sau Adiririon este
!%indecătorul de încredere# al lui "umnezeu şi în ale cărui mâini sunt sălaşurile cereşti
cele pământeşti.
Adjuchas este un înger al pietrelor. 0ai este un înger al ceasului al N9-lea din zii.
Admachiel) Ad%achiel şi Aderhael este după unii un înger al lunii noiembrie. "upă altel
tradiii este un înger al destinului uman. Admachiel alterează cu 6haleg ca şi conducăto
unui mare număr de îngeri sau ordine de îngeri.
Admael este unul dintre cei F îngeri care stăpâneşte pământul. Admale este staionat d
unii în cel de al doilea cer.
Admai !plăcere# este un înger al cărui nume este înscris pe pentacolul lui Venus după u

Adnamael !"umnezeu este "omnul.# *n 'crierile lui (noh este este conducător al unie
Adoil este un înger care înseamnă !mâna lui "umnezeu.# (ste o esenă primoardială sa
creatură dumnezească a luminii chemat din adâncurile in%izibile şi care iz%orâşte cu tăr
6rin Adoil se crede că au %enit în e&istenă toate lucrurile e&istente din lume. Aceasta s
că după unele tradiăii a a%ut loc pe când (noh %edea cerurile. Eumele de Adoil nu a m
apărut nici unde decât în cartea @ (noh. Aceasta ar putea $i un +el de modi$care uni%er
în mitologia egipteană antică.
Adonai !"umnezeu# este un înger al cenuşei de la cădelniă in%ocat în unele ritualuri
solomonice şi în e&orcismele +ocului. (le este un înger denumit în ebraică şi !(lohim# s
!înger al prezenei# ?creatură a uni%ersuluiC în mitologia +eniciană. (ste un menger car
apare şi în gnosticismul o$tic) creat de "umneezu după !chipul 'ău.# *n Vechiul :estam
Adonai
Adonaiu) este un al nume
Adoneus. al lui "umnezeu.
*n sistemul /ând
gnostic este unul!am milăcei
dintre deşapte
lumearhoni
sunt Adonai)# Adonaio
care constituie
a +ost trimis să îl slujească pe Adam. /eilaliu doi sunt 'etel şi Anuş.
Adoraeth se crede că prin acest înger poate $ biruit demonul 9uhtion.
Aeglum este un înger al străDugerării şi al ceasului al N9-lea.
Aeon. *n gnosticism este un +el de putere cerească a ordinelor de sus. (ste un termen c
este +olosit să desemneze porimele $ine create care îl pe Abrami& ca şi cap. (onii mai
emanaii din "umnezeu ce pot $ comparaii cu acabilii se$ra. "upă gnosticul Vasilide la
creaia au e&istat JI de eoni ?alte surse citează B3@@O şi J4C care îl prezintă pe enoi c
+el de personi$care +eminină a înelepciunii. ?0enionat în lucrarea 6istis 'o$aC şi o
personi$care masculină a puterilor ?dinamisC. 0ai înainte de secolul al V9-lea şi sistemu
ierarhic dionisian) eonii au +ost numărai între cele zece oridine îngereşti. (i au +ost
personi$caşi de 9polit în secolul al 999-lea ca şi 2othis) 0i&is) Ageratos) enosis) Autop
edone)
"umnezeu. A;inetos) Eonogenes
(&istă legenda unuişieon
0acaria.
mândru(onii
caresunt
s-a după uniipegândurile
oglindit ipostaziate
sine în haos ale
şi a de%eni
domn al lumii. Aesma este baza lui Asmodeu. *n mitologia personaş el este unul dintre c
şapte
A+ niarhangeli ?Anega
este un înger care'perutasC. Eumele
îi +a%orizează este deri%at
pe israelii dincointrolează
şi care 1eud Aeşnaploaia.
"e%a ?demonul
A+ este !mărire.# (ste un demon al distrugerii şi un prin al mâniei şi un conducător al
oamenilor. "impreuznă cu henh el ia- îngiit pe 0oise dar la scuipat când soia lui 0ois
circumcis $ul îmblânzim mănâia lui "umnezeu. 0oise a uitat ritualul. A+ este după unel
tradiii e&trem de înalt. (ste ca şi cum ar $ +ost +ăcut din lanuri negre şi +oc roşu.
A+a$el este după unele tardiii un păzitor îngeresc care staionează în cerul V99-lea.
A+aro+ [A+riel]
A+aro+) A+ol+ este un înger indeti$cat cu ,a+ail şi care se crede că este slujitor al lui
A$riza
A+redon este un înger menionat într-un te&t gnostic care este o parte din !pleromă#
dimpreună cu ali 3@ drepi. "upă unii este un conducător al ne%ăzutului.
A+riel este după unele tradiii o pază îngerească care staionează în al cincelea cer.
A+sir;o+ este un înger care conduce luna A% ?iulia augustC
A+ta+niel este un înger al măririi) care are după unii 3 +ee) cu O $ecare parte a capului
îşi schimbă constat în+ăişarea.
A+temoulouchos este după legende un înger al chinurilor care aruncă în chinuri.
A+tiel este un înger al zorilor.
Aga+ este un înger in%ocat în ritualurile ceremoniale la închiderea sabatului.
Agalnatuod este bun înger al s$neniei în%ocat în di+erite tradiii.
Agan este un înger al ordinii puterilor.

Agason este uneste


Agathodemon înger
unin%ocat
demon.în*nrugăciunile
alte tradii solomonice)
este un +gostcasera$m.
şi cel mai s+ânt
Apare în nume.
unele tradii
egiptene. *ân tradiiile egiptene este considerat un înger bun. "upă unii a +ost inde nti$
ermes. "upă alte tradiii nu este demon ci un înger al binelui.
Agbas este un înger din cel de al cincelea pentacol al lui 0ercur. "upă unele tardiii est
înger asociat cu conducerea planetei saturn care acionează dimpreună cu 1azel.
Agdal este un înger care dimpreună cu Arziel conduce destinele oamenilor.
Ag;adiel este un înger care apare în +olclor ca şi pază îngerească ce staionează în cel
Agla este un înger al peceii. (ste un înger care după unele tradiii se opune răului. (st
+olosit în ritualul e&ocziării şi se opune demonilor după unele tradiii. Agla este după un
tradiii şi un nume al lui "umnezeu) +olosit de 9osi+ când a +ost eliberat de +raii lui. (ste
combinaie a +railor lui. Eumele de Agla este combinaie a primelor patru litere ebraic
eşti pururea
Agnatia este puternic
un înger "oamne#
cu o srcine ?atha gadal ieolm
necunoscută) Adonai]. în gnosticismul iudaic) misti
menionat
mer;adath şi tradiia talmudică.
Agnomiel este o pază angelică din cel de al 9N-lea cer. Aha este un înger din ordinul
Agnomiel este o pază angelică din cel de al 9N-lea cer. Aha este un înger din ordinul
domniilor. "upă unii este un înger al +ocului care este +olosit în cabala.
Agrab este numele unui înger +olosit în mai multe sensuri şi este menionat de mitologi
Agreas [Agares].
Aguachai este un nume care în antichitate era s+ânt +olosit în comandarea demonilor.
Ahab) A;ab este un înger al lumii ce %-a să %ie. (ste după unii un înger eshatologic.
Ahabiel este un înger in%ocat în şarmurile de iubire după unii.
Ahadiel este un înger care imputerniceşte legea. (ste prin urmare un înger juridic.
Ahadis este un înger al lunilor octobrie şi noiembrie.
Ahaha esteun
Ahaij este unînger
înceralallui
peceii dinin%ocat
mercur apocalipsă.
în rugăciuni.
Ahamniel este unul dintre principalii îngeri ai cunoaşterii.
Ahariel este un înger luptător împotri%a răului.
Ahariel este unul dintre cei F4 de îngeri amuletă după unele tradiii.
Ahasior este un înger conducător al lunii tebet ?decembrie-ianuarieC.
Ahiel !+rate al lui "umnezeu# este după unele tradiii un înger amuletă al naşterii de co
"e asemenea el este asistent al lui Qa+seil ?<a+sielC conducător al celei de a şaptea luni
săptămânii.
Ahtzariel este un înger luptător împotri%a răului.
Aiae%el este după unele tradiii unu dintre cei F@ de îngeri care conduc %iaa omului.
Aib este după unii un înger al planetei %enus.
Aiel este un înger care este după unii !triplicitate a +ocului# şi care stă în cel de al patr
cer. (l este chemat stând în spre nord. (ste un înger conducător al anului !zilei "omnul
?al duminiciiC şi conducător al %ieii omului.
Aiil este un înger care în anumite ceremonii este cunoscut cu numele de 'izagasel. (ste
înger al conducerii destinului omului.
Ailoaios este un înger conudcător al celei de a doua pori care a !condus eonul arhonil
Aisthethis :heleis !liber arbitru.# "upă unii este un mare luminător care a iz%orât din m
lui "umnezeu.
Aischer este un înger slujitor care poate $i in%ocat în rugăciuni.
A;er este unul dintre îngerii care după unii %-a conduce şi %-a judeca s+ârşitul lumii.
A;h ?,azielC !crainicul lui "umnezeu# este o altă +ormă a lui Galizer. (ste un înger al
proclamnaiei şi după unii păzitorul ultimei uşi a raiului. (l este îngerul care i-a deschis
Adam tainele lui "umnezeu. "upă unii când s-a hotărât moartea lui 0oise el a pledat p
o %iaă mai lungă. (l este îngerul care a anunat că rugăciunea nu trebuie să ajungă la
ceruri.
A;ramn ?AchmareiC în te&tul copt 6istis 'o$a este un înger şprin dintr-o triadă îngereas
care este menionat şi de tradiiile gnostice !stăpân al tăriilor cereşti# şi este in%ocat în
ritualuri. "upă unii este un înger al sorelui. (l ar pueta $i indeti$cat dupoă unii ca şi un
Ariel.
A;teriel sau A;athriel este un înger care a +ost in%ocat pentru a ştii cum poate $ subjug
'amale demon al răutăii. Eu s-a putut ştii nimic despre aceasta) chiar şi cu bene$ciul
chemării lui 0etatron.
A;zariel este un înger care poate $i in%ocat pentru a da la oparte răul.
Al Kssa este un înger care apare în mitologia arabică. (ste un înger +eminin după unii.
Acestui înger i s-a +ăcut şi un idol care a +ost distrus de 0ahomed.
Al 1abania este un nume menionat în coran care apare ca şi demon. :ot după /oran cu
Aladiah este unul dinbtre cei F@ de îngeri care poartă numele lui "umnezeu ?şemhanp
Alaliah este unul dinhtre cel;e 344 de nume ale lui 0etatron.
Alamagnalael unul dintre păzitorii poriii %ântului de %est.
Alat este după unii un înger al magiei care staionează în cea de a şaptea încăpere a ce
Alazaion !un înger preas+ânt al lui "umnezeu# care este in%ocat în anumite ritualuri. "
unii simbolul său este săgeata.
Albiel este un înger care stă sub slujirea arhanghelului 0ihail.
Albim este o pază la porile %ântului de %est.
Al+atha este un înger care stăpâneşte asupra nordului. Ali doi îngeri cu aceiaşi +uncăie
Gariel şi /hairorum.
Alimon este un mare înger care când este in%ocat după unii protejează de ameninarea
arme şi de instrumente ascuite. ,intip şi :a+this sunt îngerii care îl asistă.
Aliniel este unul dintr-un grup de îngeri ale primei altitudini dimpreună cu Gabuiel)
arachiel) edes şi Eelison. (l este de asemenea unul dintr-un grup de F îngeri păzitori
lăcaşurilor celui de al şaptelea cer. (l este egalizat de unii cu "umaliel.
All 0o;;iabat [0i;;iabat]
Almira ?stăpân şi conducător al ne%ăzutuluiC este un demon menionat în ocultism.
Almon este un înger care în +olclorul unor tradiii [ebraice hecalot] are +uncia de a păzi
care staionează în ceruri.
Alphariza este după unele tradiii un demon.
Alpiel este un înger care după mistica iudaică conduce pomii +ructi+eri.
Alpun este un înger al porumbeilor şi conducător al ceasului al V99-lea din zii.
Altarib este un înger care după unii are stăpânie asupra iernii.
Amabael este tot un înger al iernii.
Ama+a&eton) Ama+azeton) Ar+eton) ipeton) >ni+eiton este un înger al s$neniei care du
unii este in%ocat şi în magie. Ana+a&eton este după unii un nume care este in%ocat pent
cauza dreptate în ziua judecăii. (ste mai este şi un înger in%ocat în e&orcisme.
Amahiel este un înger al aerului şi al zilei de mari. (ste după unii şi un înger al planete
marte. "upă unii este şi un demon al se&ualităii umane.
Amaie este un înger al zilei de luni) care locuieşte după unii în cel de al treilea cer. (l es
Amaireton Anereton este unul dintre îngerii mari şi înali in%ocai în ritualuri. (ste dup
un înger al scriitorilor şi al pictorilor [al culorilor].
Amaliel este un înger al pedepselor şi al slăbiciunii.
Amamael este un înger care apare în Doclorul ebraic hecaloth ca şi o pază îngerească î
Amanlaim) Amanlia este un înger care după unii este in%ocat în %indecarea bolilor de
îmbătrâinire. (ste un înger care apare la pedepsirea 'odomei şi a Gomorei.
Amaros [Armaros]

Amarzion
domnie este unul
penste dintre îngerii timpurilor. Amatiel este unul dintr-un grup de O îngeri
primă%ară.
Amator este un înger +olosit numai după o in%estiie proprie.
Amber este un termen ebraic care înseamnă !o $ină %orbitoare de +oc) care aparine u
gen angelic) la +el cum heru%imii) sera$mii şi alii denotă o clasă distinctă de îngeri.#
Ameliel este după unii o pază îngerească care staionează în cel de al patrulea cer.
Ameziara;) Amazare;) 'eniaza. *n lucrarea 3 (noh sunt îngerii care i-au în%ăat pe oa
cum să e&iste. "upă unele tradiii acest înger a +ost unul care stă într-un grup de alii @
sau mai bine sus a +ost un înger conducător sau lider al unui alt grup de @44 care s-a po
pe pământ pentru a locuii cu $i oamenilor. *n anumite locuri în %ersiunea greacă acest î
apare în locul lui Aneziara;. "upă unele istorii oculte acest înger este din grupul îngeril
apostai.
Amhiel este un înegr care a +ost găsit înscris pe unele amutele pentru izgonirea răului.
Amisiah este unul dintre cele 344 de nume ale îngerului 0etatron.
Amisiel este un înger al ceasului al V-lea din zii ?ora cinciC care după unii slujeşte sub
Amison se pare că era după unele tradiii un înger care era in%ocat în ritualul tămâierii
Amitiel este un înger al ade%ărului după unii. (ste un înger care apare pe amutele
dimpreună cu 0ihail şi Ga%riil. *n tradiiile rabinice) când "umnezeu a %oit să creeze p
îngerii ade%ărului şi al păcii sau opus. /ei şase arhangheli răi sunt după unii8 :aunu) 1a
<hudad)
Amuachil0undad
este un .şi încăcare
înger ali apare
doi. în ritualurile arabice şi tot în +olclorul arab.
Amudiel este un demon după unii şi care apare ca şi slujitor al iadului.
Amuhael este şi el un înger care a +ost in%ocat de unii din mistici.
Anabael este după unii un înger conducător al celui de la 999-lea cer. "upă alii a celui d
9V-lea cer. "e asemenea este un înger al %ânturilor %estice.
Anabona este un înger !prin care "umnezeu -a +ormat pe om şi tot uni%ersul. 'e crede
0oise a primit cele 34 porunic de la "umnezeu prin acest înger pe muntele 'inai.

Anabotas)
Anachiel esteAnabonas)
un îngereste după
al lui unii >$el
saturn. un demon.
este pentru unii un substitul al lui.
Anael sau ariel şi cu alte nume este unul dintre cei şapte îngeri conducători ai creaie
principalităilor) după unii el conduce şi arhanghelii. "upă alii el mai este şi înger al zil
luni. 'e crede că al stăpâneşte planeta %enus. "upă alii este un înger al reproducerii.
alii este înger conducător al celui de la doilea cer şi are după unii responsabilitatea de
ocupa
Ana$elcu rugăciunile
înger al orei acare urădin
şaptea pănă la primul
noapte dupăcer.
uniicare slujeşte sub 0endrion.
Ana$el sau Anapiel !branşa lui "umnezeu# este după unii un înger care stă într-un gru
ali şapte îngeri. "upă alii este păstrătorul cheilor încăerilor cereşti) purtător principa
peceilor despre care se %orbeşte în Apocalipsă. (ste un înger al apelor. "upă legendă
0etatron ?înger al +eei lui "umnezeuC a trebuit să $e pedepsit Ana$el a +ost însărcinat
"umnezeu de a *l însărcina pe îngerul său pre+erat cu şaizeci de limbi de +oc. /artea J
a+rimă căcând
,abbati Ana$el estemai
Ana$el cel este
care comparat
l-a dus pe şi(noh în ceruri în primul
cu participarea rând. *n
lui la creaie mailucrarea ec
este numit
Ana$el) Am$el !ramură a lui "umnezeu# este o pază a celui de al patrulea cer. A se %ed
0rgouliath. (ste un înger !care acoperă cerul cu maiestatea lui.# (ste cap şi conducăto
celor care au peceile cerului după cum citim prin Apocalipsă.
Anahiel este un înger care este după unii capabil de a %indeca stupiditatea.
Anaita) Ananita este un nume îngeresc înscris pe peceile lui 'olomon ?sigille luiC legat
lupta împotri%a demonilor. (l este înscris pe o +ar+urie de aur. 'e crede că in%ocarea lui
asigură pe cel care o +ace să nu moară de o moarte năpraznică. Acest înger se crede că
purtător al numelui ine+abil al lui "umnezeu ?%erbum ine+abilisC. *n limbile antice este %
de Ananitha.
Ana; este +orma singulară a lui Ana;im.
Ana;im ?-enimRC !gigantul# este după unii produsul altor îngeri mai mari. "upă unele tr
se spuen că Azazel a +ost cel care a asistat naşteri. Eumele lui srcinal a +ost în ebraică
ne$lim. 'e spune despre Ana;im că el este cel care a ajuns cerul cu !gâtul.# Acest punc
%edere este e&pirmat în punctele de %edere rabinice şi în cele islamice. *ngerii au ajuns
din ceruri pe pământ la +el cum a +ăcut Adam. 'e crede despre Ana;im că s-a pogorât p
pământ dimpreună cu 9sra$el.
Anamalech [Adnamelech]
Ananchel) Anachel !harul lui "umnezeu# este îngerul care i-a +ost trimis (sterei pentru
+a%oriza ochii regelui persan Ahaş%eroş.
Ananel) Anani) anel) <hanael) este pori%it ca bun şi rău. /a şi dia%ol se pare că el s-a
pogorât din ceruri pe muntele ermon şi se crede că el a dus în omenire păcatul.
Ananiel este unul dintre paznicii uşilor raiului din partea de sud după unii.
Anas !"umnezeu şi-a trimit pe doi îngeri şi pe cei O e%anghelişti) pentru a lua în grijă p
câi%a dia%oli şi a bătut cu raze ca de +oc.# [la acest înger se +ace re+erină într-un manu
din secolul al N99-lea de la ritish 0useum. 'ibril ar putea $i o altă +ormă a acestui num
"upă unii acest înger a a%ut grijă de mama 0ariei) a maicii lui ristos.
Anataniel este un înger conducător de alte oşti îngereşti.
Anazachia este după unii un înger protector al planetei saturn.
Anazimur este un înger este un ul dinbtre cei şapte îngeri ai ierarhiei tronurilor din pri
cer. Acest înger împreună cu ali şapte îngeri e&ecută ordinea celor de mai sus.
Anazimur este un înger in%ocat la protecia aricilor. "upă unii este este un înger al num
lui "umnezeu. (ste simbolic şi un înger al %eşmintelor preoeşti.
Andas în anumite scrieri oculte este ărezentat ca şi slujitor al altor îngeri [în special al
îngerului Vacan]. "upă unii este şi un îmnger al zilei de duminica. 0ai este şi un înger
aerului. 6rin un
Andriel este urmare
îngereste un îngertronurilor
al ierarhiei ecologic.şi un îner al lunii mai. (ste şi un înger al cel
al 9N-lea ceas din noapte şi care conduce destinele oamenilor. Eumele lui apare şi pe un
eamulete pentru a izgonii răul. (ste după unii şi un păzitor al planetei marte.

Aneb esteeste
Anentati un înger conducător
un înger care arabic
al +olclorului se ocupă demai
care asprectul milosti%irii
este numit lui "umnezeu.
şi 0ondad.
Aneratat este un înger al nemuririi după tradiiile persane. (ste unul dintre puterile cer
?ameşa spentasC care apare în sistemul zoroastrian. Knii cercetători l-au asimilat cu
0ohamaed 0arat ?un înger coranic căzutC sau cu persanul Ameratot.
Anereton) Amaireton este un înger in%ocat de 'olomon.
Aneşa 'pentas !cei nemuritori# sau mai bine spus ameşpands. (ste %orba de echi%alen
iudeo-creştini ai arhangehlilor. "e obiecei eu sunt  la număr şi uneori şapte la număr ş
uneori stăpânesc planetele. (i sunt prototipul persan al se$uroşilor cabalici. *n orice c
din această meninune in de ocultism. > parte dintre aceste $iinşe sunt luptătoare îm
răului. /ei şase nemuritori au +ost8 An%a 0a2inia) ?AhrimanC) Armazd) Anetat) ?nemurir
Anamiti) ) Aşa aurna şi Anestat. 0ai sunt menionai Anamiti) Aşa aumetat) ;abarth
0ainga) Vobumanah ?bunăî gândireC. 0ai e&ista încă unul8 'anaoşa. *n lucrarea "abist
sunt înregistraşi şi alii dintre care patru se spune că au +ost cei mai aproape de "umne
(i sunt8 ahman) Andibalist) Azar;hud) Azarguştap. /ei şase arhangheli răi sunt :aunu)
An$al este unul dintre cei O de păitori ai camerelor cereşti.
Angerecton este un înger care după unii era in%ocat la ritualul tămâierii în Vechiul
Angromairios este un înger dim mitologiile orientale care mai înainte de toate era o +or
primară a lui Ahriman în sistemul zoroastrian. *n zoroastrianism ar $ echi%alentul lui 'a
cu escepia că el nu este un înger căzut) ci un înger care este chiar mai presus de "um
(l este opusul lui "umnezeu şi încă de la început a +ost oponentul lui "umnezeu ?aceast
putem aDa în special din +olclorul persanC. *n lucrarea 1edA%esta) Angromarios este
însângerat de moarte şi se spune că el a +ugit din ceruri sub +orma unui şarpe. (l a înce
să îl înşele pe 1oroastru [1arahrusta] şi săî se răz%rătească împotri%a lui Ahuramazda
?puterea su%erană în zoroastrianismC.) dar eşuiază.
Anicar estede
îmbrăcare unlaalt numedin
tempul al lui "umnezeu
9erusalim. îmbrăcat
(ste un îngerdsupă
care unele tardiii
după unii esteînb rugăciunile
in%ocat din înald
Amil+aton este un înger pe care îl întâlnim în Doclorul erabic hecalot ca şi o pază îngere
care staionează în cea de a şaptea încăpere cerească.
Aniel este un înger al luptei duho%niceşti.
Animastic este un înger sau mai bine spus o !ordine îngerească# a animaiei) suDete
binecu%ântate pe care e%reii le numesc issim) mai precis !nobilii) domnii şi conducători
după Voltaire în lucrarea Apaniel este un înger care stă în acelaşi loc cu 'agdiel concuc
al celei de
Anputel a cincea
este zii menionat
un înger a săptămânii.
în lucrarea 0area cheie a lui 'olomon şi după unii era
numele pe care preoii îl purtau pe piept când intrau în '+ânta '$ntelor. 'e credea că at
când acest nume era scris pe aur sau pe metale a%ea puteri împotri%a răului.
Anuel este un înger protector al comerului) bancherii) broo;eri de comisioane şi altele
asemenea. (l are un înger echi%alent Asiej.
Apnagsin este un înger al luptei duho%niceşti. 0ai este in%ocat ca şi Asisis) Asichit.
Apolion) Appol2on) este un înger al +ormei greceşti a lui Abadon. (l a însemnat distrugă
Apocalipsă P) 33 este un înger al abisului. *n Apocalipsă @4) 3 este menionat acest înge
!slujitor al dia%olului)# pe care ristos -a legat 3444 de ani. "upă acest te&t Apoli
este un înger s+ânt şi bun. (ste un slujitor şi un mesager al lui "umnezeu. *n scrierile o
şi în cele necanonice la +el ca şi în lucrarea Antichităi iudaice a lui 5ilon este un înger r
mai este menionat şi în 5aptele lui :oma) în secolul al 999-lea. *n mai multe lucrări el ap
şi dia%ol !cu solzi de peşte şi aripi de dragon) din gura lui iese +oc şi +um. Voltaire l-a
indeti$cat pe Apolion cu Ahriman ?demon din mitologia persană.C.
Apsu în teologia babilonică [babiloniană] este o +emeie) un înger al abisului. (l este tată
demonilor babilonici. (ste soie a lui :arat. *n mitologia Apsu a +ost ucid de $ul lui (a.
Arabonas este un nume in%ocat în rugăciuni.
Araciel [Aragiel]
Arad
Arael este
Arielun înger
este un indoeuropean
înger menionatprotector al religiei
de rabinii şi al care
din :almud ştiinelor.
este după unii şi un înge
Ara$el este un înger care reprezintă tăria duho%nicească) maturitatea şi puterea.#
Ara$el) !gâtul lui "umnezeu# este unul dintre păzitorii celei de a doua hale cereşti. 'e s
că atunci când Ara$el îşi dă jos coroana de pe cap cu toii se pleacă în +aa lui în ascult
Aragbas este după unii şi după tradiiile +olclorice o pază îngerească care staionează î
Arai este un înger al cărui nume este înscris în caracterele ebraice [malachim] şi esete
in%ocat după unii în lupta împotri%a demonilor.
Aramaiti) Armati este unul dintre cei şase îngeri ai armoniei ?armonia sacrăC.
Arariel) Azariel ?KzzielC este după unii un %indecător al de$cenelor intelectuale şi unul
un grup de ali şapte îngeri cu dominaie asupra pământului) în special al apelor. "upă
este un înger al
Arasbarasbiel pescarilor.
este un înger de pază a celui de al şaselea cer.
Arasec este un înger similar lui Eisroc.
Arathiel este un înger principal al primului ceas al nopii care slujeşte sub Gabriel.
Arathron după unele tradiii poate +ace +emeile +ertile dacă sunt sterile medical."upă al
tradiii el este îngerul care a stat în spatele conducerii a OP din cele 3P de pro%incii
olimpiene. (l este un înger care după unele tradiii în%aă chimia [patron al chmiştilor]
medicina
Arathron [patron al medicilor].
este un înger al spoorturilor olimpice care după unele tradiii este asociat ca ş
conducător al planetei 'aturn.
Arat;i+a este un înger al +olclorului enohian.
Arauchia este după unii un înger plenatar [probabil al planetei 'aturn].
Ara2e;aeil este un înger renumit pentru lupta duho%nicească.
Arbgdor este un înger conducător al uni%ersului.

Arbiel estedupă
Arcal este un înger
unii care slujeşte
un înger caresunt Anael)
conduce patroldealmai
razele zilelor de sâmbătă.
jos ale lunii.
Arcan este un rege conducătorm al îngerilor şi al aerului) patron al zilei de luni. 'lujitor
sunt ilet) 0issabu şi Abuhaza.
Archana este tot un înger al planetei 'aturn.
Archarzel este un înger in%ocat în anumite ritualuri.
Archen dimpreună cu 'a;ma;iel are iunDuenă auspra destinului omului.
Arciciah este un înger al pământului.
Ardarel este un înger al +ocului
Ardas este un înger planetar sau după unii un înger al uni%ersului.
Arde$el este un înger dintr-un grup de ali @B de îngeri ai +azelor lunare.
Ardeisur) Arduişer este un înger dătătzor al apei celei %ii. "upă unii este un heru%im. 6r
atributele sale se spune că el este cel care o+eră o naştere uşoară mamelor şi le o+eră la
de sân.
Ardibebiat este un înger menionat în 6ersia antică) un înger al lunii aprilie. (ste un îng
care conduce a treia zii a lunii.
Ardour este un înger care a conudus luna iunie şi iulie.
Areharah este un înger al planetei saturn.
Arel este un înger in%ocat în di+erite ritualuri. "upă unii este un înger al razelor soarelu
Arepaton) Amapenton este un înger al supremaiei care este in%ocat în rugăciuni.
Ar$el este un înger care păzeşte al doilea cer. Knii spun că este identic cu ,a+ael.
Ar+ugitonos după ,e%elaia lui (zda este unul dintre cei P înger care %or conduce
e%enimentele legate de s+ârşitul lumii.
Argeniton este un înger menionat în lucrarea 9storia religionis %etorum.
Arghiel este un înger in%ocat în anumite ritualuri.
Arhatel este un înger al descoperirilor.
Arhum hii)un
Arias este ,hum este
înger uncoduce
care înger care apare+rumos
ierburile în +olclorul macedonian
mirositoare. ca $in un
*n ocultism înger ca
el apare al ste
şi
demon şi este uul dintre cei 3@ demoni stăpânitori ai iadului.
Ariel ?!leul lui "umnezeu#C portretizat cu un cap de leu. /ornelios Aripa spune !este nu
lui înger) uneori un demon şi a unui oraş şi de aici lui i s-a mai spus şi Ariopolis unde es
adorat un idol. *n lucrarea !9erarhia binecu%ânătorilor îngeri Aril este unul dintre cei şa
îngeri ai apelor ?mări) Du%ii) râuri) lacuriC şi !"omn al pământului.# 0isticii iudaici +olos
numele lui Ariel ca şi un nume poetic pentru 9erusalim. *n iblie este indicat ca a%ând a
nume un om) un oraş) ?9saia @PC şi un altar. *n lucrările oculte Ariel este un al treilea ar
%ânturilor.# 'e mai spune că el este cel care îl asistă pe arhanghelul ,a+ael în %indecare
bolilor. *n lucrarea 6istis 'o$a) Ariel este cel care pepepseşte în lumea de apoi. el apare
un locuitor mandrean. *n :estamentul lui 'olomon el controlează demonii. *n +olclosrul
gnostic el este conducător al %ânturilor. 6entru unii este perso$cicat cu un slujitor a lui
"umnezeu. *n /abala este apare ca şi un înger al %irtuilor. Acest înger este asimilat de
cu Arelim
Ario;) în 9saia
Ariu;) JJ) F)
>rioc;h) în ca $ind un
+olclorul îngereste
iudaic dinunierarhia tronurilor.
înger care a +ost pus să păstreze scrieri
(noh. *E +acere Ario; este unmele unui e&ecuionar.
Armaziel sau Armisael este un înger al cunoaşterii şi al celui de aş şaptelea ceas al zile
care slujeşte sub >riel.
Armesiel este un înger al celui de al patrulea ceas al nopii care slujeşte sub 7e$scha.
Armiel este un înger care slujeşte sub "ardaniel.
Armisael este un înger al pântecelor. (ste un înger menionat în :almud. 'e crede că ac
înger poate $i in%ocat prin recitatea 6salmului @4. "acă acest pslam nu are nici un rezu
este in%ocat îngerul Armisael prin următoarea in%ocaie8 !te conjur pe tine Armisael îng
pântecelor ca să ajui această +emeie şi copilul din pântecele ei.#

Armnas este
Arsilalium unun
este înger in%ocat
înger trimisînderitualuri
"umnezeula închiderea sabatului
lui (noh. "e iudaic.
asemenea după unele tradiii
lui Eoe) ameh a +ost a%ertizat de %enirea potopului printr-un înger. Eumele lui este ma
un +el de amalgamare de alte nume.
Aruna este un înger care apare în mitologia sumeriană ca şi pe un +el de mesager de ge
+eminin al lui "umnezeu. (ste un înger care dimpreună cu "umnezeu l-a creat pe om di
pământ. (ste un înger al mitologiilor [după unii este un personal din epopea lui Gilgam
Ar%ial) Arial este o pază a celui de al patrulea cer.
Arzal este unul dintre cei patru îngeri ai orientului. (ste un înger al înelepciunii lui
Aşa Vhişta este un arhanghel al dreptăii ?justiieiC menionat în multe alte tradiii.
Aş;aniâz;ael este un înger menionat în +olclorul he;alot) după unii este o !pază îngere
menionată
Asac este unînînger
cel dein%ocat
al V99-lea cer.
în rugăciune.
Asacro este un înger şi el in%ocat în di+erite rugăciuni.
Aşael este un înger menional în lucrarea 'abia lui 0oise.
Asaliah este un înger al %irtuilor care stă sub ,a+ail. (ste este un înger al dreptăii [pri
urmare al celor care sunt în domeniul juridic]. "upă unii este un înger dintr-un grup de
îngeri
Asamchisai numelui
este unlui "umnezeu.
înger menionat în +olclor [di+erite tradiii de pe glob] ca şi o pază
îngerească în cerul al V99-lea.
Asap sau Asa+ se spune după unii că este conducătorul de noapte al oştirilor îngereşti c
cântă imne lui "umnezeu la +el cum îngerul eman conduce plânsele şi 7eduthum cond
serile. "upă unii 6salmii I4 şi IJ-B@ sunt atribuii acestui înger.
Asariel este un înger !pe care "umnezeu -a legat#. "upă alii este unul dintr-un grup
alii @B de înger ai +azelor lunii. Asasiah este un al înger slujitor sub 0etatron.
Asasiel este un înger al zilei de joi după unii şi concomitent un înger al planetei 7upiter
Asath)
Ascomai Asac
esteeste un înger
un înger in%ocat
in%ocat de 'olomon.
în e&orcisme.
As+ael !"umnezeu adaugă# este un înger luminător al lumii şi conducător al altor mii d
îngeri. "upă alii el +ace parte dintr-un grup de alii patru înger conducători. *n alte tra
se crede că acest înger este o intercalare a lui ilujase+ şi 7ose+el.
Asiel !creat de "umnezeu# este un înger menionat în lucrarea 99 (zdra şi în :estament
'olomon. (ste un înger care după unii are capacitatea de a detecta pe cei cu calităi de
conducere şi este un înger al comorilor ascunse. (ste şi un înger care în unele tradiii
protejeză de moartea
Asimon) Atinon este unnăpraznică.
înger menionat în lucrarea 0alache (l2on.
Asimonem este un înger care stă împotri%a demonilor.
Asinon este un înger care după unele în%ăături este parte dintrun grup de ali F de în
din ierarhia puterilor lui "ionisie Areopagitul. Alii sunt. <alm2a) oel) 6aschan) Gabriel
Aşmodai) Asmodel)
'andal+on şi Kziel. Asmadai) Asmodeus) /hadamnai) 'inodai. (ste un înger care apare
+olclorul rabinic ca şi mesager al lui "umnezeu. 6rein urmare se +ac re+erine la el ca şi
înger. (ste un înger după unii care stă în partea de sud şi a +ost după unii un înger opo
lui 'olomon. (l dimpreună cu un grup de al  de îngeri este pri%it ca $ind un demon.
unele surse el ar $ demonul care a sedus-o pe (%a. *n unele tradiii iudaice el a apre ca
înger) în altele ca şi demon. A +ost caracterizat de unii ca şi un !înger mare $loso+.# "up
Aşmodel este şi un înger al destinului omului.
Asmodiel este un înger al luminilor de lumânare.
Asmodil este un înger al lunii aprilie ?dimpreună cu :ual) amahielC. A +ost unul dintre
heru%imi după unii) dar unii cred că a de%enit demon al pedepselor. *n cabala apare ca
unul dintre
Asra$l este cei 34 se$rot.
un înger menionat legendele arabice ca şi îngerul zilei judecăii. "e 6lan2 l
numit un !înger îngrozitor# şi la inclus ca şi demon în "icionarul in+ernului.

Aşraud este un alt înger


Asriel !posibilitatea mai mare decât
lui "umnezeu# aliînger
este un îngeri menionat
care în lucrarea
dinpreună mare
cu un grup de!/heie
ali J a
păzitori îngereşti %eghează peste cele ceruri. (ste un înger al !in%ocailor# în tradiiile
hecalot.
Aşriel) Azmael) Azariel !alegerea lui "umnezeu.# (ste un înger dintr-un grup de îngeri
au stăpânie asupra pământului. (l este după unii îngerul care separă suDetul de trup la
moarte. (ste in%ocat de unii ca şi %indecător al ignoranei.
Asron este un înger !al %ânturilor# după sensul ioaneic.
Aşrulin) Aşrulai !este îngerul care cauzează sălăşluirea.# (ste un înger care după unele
tradiii locuieşte în primul cer. (ste un înger al legii mozaice şi al !insittuilor de
în%ăământ.#
Assad este un înger in%ocat în tradiiile religioase arabe.
Assas+sisiel este un înger menionat în +olclor ca şi o pază îngerească ce st+aionează în
patra încărere din ceruri.
Asser sau /riel este un înger care după cările necanonice a lui 0oise era un nume însc
piatra de pe pietul lui 0oise şi Aron ce pre%ine de moarte năprazinică.
Assi sau Assisithun înger al luptelor duho%niceşti.
Assiel este un înger al %indecărilor.
Astachoth sau Astrachios este un înger al apelor.
Astad după în%ăăturile persane antice este un înger care stăpâneşte a @ zii a $ecărei l
"upă unii se găseşte la cea de a O uşă a paradisului ?din cele mai bine de 344C ale
paradisului.
Astagna este un înger al zilei de mari şi este in%ocat din partea de %est după unii. "up
locuieşte în cel de al V-lea cer.
Astanchios este un înger al apelor. 0ai este numit şi erachio.
Astan+aeus) Astan+aeus) Astan+ai) Astan+aios este un înger menionat în tradiii gnostice
+ace parte
o$tice sub dint-run
numele degrup de ali F Sîngeri
ebdomad ai prezenei.
una dintre (steputeri
cele şapte un înger care apare
îngereşti şi în siste
sau arhoni +ăc
!"umnezeu după chipul 'ău.# (ste un înger al celei de a 999-a pori a raiului. Eumele lui
este asociaat cu cel al lui 0elchisedec. Eunii cred că este un înger căzut. "upă unii est
puetere primordială menionată în teologia +enicienilor. "upă tradiii gnostice este citat
înger al planetei 0ercur cu o srcine nestabilită. Astel este un înger al lui 'aturn.
Astaniel este un înger care +ace parte dintr-un grup de ali I îngeri ai luptei duho%nice
Asteraoth este un înger care +ace parte din cei F4 de îngeri conducători planetari. (ste
înger despre care se crede că s-a luptat cu demonii în jurul lui 'olomon) pe când acesta
rege. (steeste
Astrocon numit
un şi o putere
înger îngerească.
al celui de al şaptelea cer care slujeşte sub Earcoriel.
Astrompsuchos) (trempsuchos) 'tenpsucho este un înger care se găseşte în te&tele cal
este un păizor ceresc al celor şapte ceruri principale. 9polit crede că acest înger era
pre+eratul lui 6eratrie.
Astroniel este un înger al ceasului al nouălea din zii care slujeşte sub Vaduriel.
At :aum este un înger de la care se credea că 0ani a primit re%elaii.
Ata$el este o pază îngerească din al V9-lea cer. (ste după unii echi%alent cu Eatamiel.
Ata$el este un înger care susine cerul (ste un înger menionat în unele tradiii sanscri
(ste un înger al +ocului după unii. (ste un înger care este menionat de zoroastrianism.
Ata$el este un înger care susine cerul.
Atail este un înger menionat în unele e&orcisme arabice.
Ataliel sau Atliel este unul dintre cei @B de îngeri care conduc +azele lunii.
Atar este un înger care apare în sanscrită şi în alte limbi cu numele de înger de +oc ?zed
"upă unele tradiii este un înger zoroastrian.
Atar+ este un înger corespunzător lui ahaiah.
Atatiah este un înger care slujeşte sub 0etatron şi 0ihail.

Atel este
înger după
al zilei deunii un înger
duminică. al celui
"upă unii de al in%ocat
este patruleacucer şi spre
+aa al aerului.
est. a +el după unii este
Atel este un înger al cerului al patrulea şi al aerului care conduce duminica şi este in%o
Atembri este un înger care slujeşte sub îngerul 0umiah. Atenchiri este după unii în îng
slujitor sub îngerul :eiazel.
Atenbri este un înger care slujeşte cu 0umiah.
Atenchiri este un înger corespunzător lui :eiazel.
Ateniel este după unii tot un înger al planetelor în special al lunii.
Ateniel este un înger al lunei şi după unii a celor @B de +aze ale lunii.
Aterenti% este un înger este un înger al $nanelor.
Ateresti% este un înger al comorilor.
At+esuel este după unii unul dintre cei B îngeri ai omnipotenei lui "umnezeu. "upă unii
un dia%ol al iadului. (ste un înger menionat în cartea a V9-a şi al V99 a lui 0oise.
Athamas este un înger al scriitorilor şi al pictorilor.
Atharas este după unii un înger al scriitorilor şi al pictorilor.
Athatriel ?numele acestui înger se pronună în mai multe +eluri 'ebaot) Achtariel) A;tiel
<etheriel) Tehadiel. (ste unul dintre marii înger ai judecăii) care stă peste muli ali în
(ste egalizat cu un !înger al "omnului)# un termen des +olosit în Vechiul :estament pen
"umnezeu. (lişa ben Alau2a) spune că atunci când a +ost luat la cer !a %ăzut în paradis
A;atriel Tah%e) "omn al oştilor la intrare şi ali 3@4.444 de îngeri care slujeau în jurul s
"upă cabala A;atriel este numele dumnezeirii după cum s-a mani+estat pe tronul măriri
o măsturisire a secolului al V999-lea care sda- re+erit la A;atriel) care a apărtu de două s
trei ori în locul lui îngerului 0etatron.
Athonth este un înger creat de "umnezeu.
Athoth este un înger creat de "umnezeu.
Atiel este un înger al luptei spirituale. "upă unii este în aliană cu Ahiel.
Atiel esteeste
Atrugiel un înger al luptelor
un înger dintre
al pazelor binedin
cereşti şi rău. Kn înger
al V99-lea al binelui.
cer după unii.
Atrugiel) Atrigiel) Ataniel) :agniel) Atrugniel) este o pază îngerească care după unii
staionează în cel de al şaptelea cer.
Atsa+tsa+t în Doclor este un înger care dimpreună cu un grup de ali doi staionează în c
Atsa+tsa+t în +olclorul îngeresc este %orba de una dintre cele două paze îngereşti din cer
V9-lea. Attarib este %orba de unul dintre cei patru îngeri ai iernii
Attaniah este unul dintre cei O îngeri ai iernii.
At-:aum este un înger de la care 0ani credea că a primit re%elaii.
Atuesuel este un înger al omnipotenei .lui "umnezeu. "upă unii el este in%ocat pentru
!+umul iadului# el este un îmger care nu lasă pe cei trimişi în iad să iasă înapoi) după c
a$rmateste
Atu$el unele tradiii
o pază mozaice. care staionează în cea de a şasea încăpere a cerului. (l
îngerească
şi însoilor pe Eathaniel.
Auahel este un înger care staioaneză în al 999-lea cer.
Auantiel este un înger luptător împotri%a răului.
Auel este un înger al luminii in%ocat după unii în di+erite ceremonii ale lui "umnezeu.
Au$el este un înger care are domnie asupra păsărilor.
Auh este după unii un înger planetar. "upă unii la el se +ace meniune în psalmul O4) 3J
Auial este o pază îngerească a cerurilor.
Auminas este un înger in%ocat la s+ârşitul 'abatului iudaic.
Auniel !lumina lui "umnezeu# este unul dintre cei F@ de îngeri ai destinului omului dup
unele tradiii. (ste un înger al luptei spirituale.
Aupiel) Ama$el este îngerul despre care se crede că l-a dus pe (noh în ceruri. Aupiel es
după unii cel mai mare în înălime depăşidnl pe 0etratron.
Auriel este un înger păzitor al celei de a şaptea încăperi cereşti.
Ausiel este un înger care domină asupra destinului omului.
Auzha2a este un înger din grupul lui 0etatron.
A%irzahel este un înger păzitor al celei de a şasea poi a cerului.
A%;has este un înger care a +ost chemat la e&istenă de "umnezeu din pro+unzimile sale
!puternic) greşu şi de culoare roşie.# Acest înger este un înger simbolic al lăuntrului lu
"umnezeu. 6rin acest înger se crede că au +ost aduse toate lucrurile la e&istenă. Aceas
mărturie a +ormaiei
A%mista) Aramaiti) pământului
Armaiti) se găseşte
este un înger al în @ (noh. înelepciunii şi bunătăii care s-
ade%ărului)
întrupat şi a %izitat pământul) pentru a ajuta binele. (l este unul dintr-un grup de ali şa
îngeri care au stau ca şi un grup în mitologia persană.
A%niel este un înger al luptei duho%niceşti.
A&imeton este o entitate îngerească rin care "umnezeu a creat cosmosul.
Azadai este un înger care apare în +olclorul mandean.
Azar) Azun este un înger menionat în gândirea persană cu c aracter religios. (ste un în
lunii noiembrie şi conducător al zilei a 9N-a a lunii.
Azarel este un înger planetar.
Azarguştap este unul dintre cei doi îngeri care stau +oarte aproape de "umnezeu.
Azariel este îngerul care conduce apele pământului. "upă unii stă întrun grup de ali @B
Azbuga ?tăiereC este unul dintre cei B îngeri conducători ai tronului judecăii lui "umne
"atoria lui este de a îi îmbrăca cu dreptate pe cei noi %enii în ceruri. Eumele lui mai e
+olosit pentru %indecarea bolilor şi alungarea demonilor.
Azel este un înger care apare în +olclor.
Az$el în +olcoloru oriental este o pază angelică care stă în prima încăpere a cerului.
Aziziel este un înger in%ocat în unele ritualuri de incantaie siriene. (l este grupat cu 0
şi arsiel)
Azliel este 6ruchiel
un înger şi
al ali îngeri similari.
in%ocaiilor. 0ai este considerat înger al simbolurilor lui "ummez
Azmael) Azmail) Aş%iel Azmeil) Azmail este un nume îngeresc care înseamnă în ebraică
pe care "umnezeu îl ajută.# "upă unii este un înger al morii staionat în al 999-lea cer.
musulmani el este indentic cu arhanghelul ,a+ail. *n tradila musulmană este un înger c
are F4444 metri înălime şi O44 de aripi) în timp ce trupul său are tot atât de multe lim
ochi câi oameni sunt în lume. *n tradiia arabă !el scrie pururea într-o carte) ceea ce sc
este naşterea unui om lşi ceea ce şterge este moarte aunui om.# Knele tradiii spun că
Ga%riil şi 9sma+el au eşuat să o+ere şapte mâini pe pămnânt lui "umnezeu pentru creai
Adam. Acest lucru se crede că a +ost reuşit de Azmael şi pentru acest moti% el a +ost nu
separe trupul şi suDetul la moarte. 0udad care era în tradiia persană îngerul morii a
realizat şi el aceasta) este cel care a adus moartea şi suDetul) inând un măr de la pomu
%ieii) a mâinile persoanei muribunde. *n mistica iudaică el este încarcerarea răului. "u
Azmail
unii este
este
un un
înger
înger
in%ocat
păzitor în arabic
incantaiile
in%ocat
siriene.
la ritualuri de e&orcizare.
Azmiel este un înger supra%eghtor la care se +ace re+erină ca şi la !Azriel anticul# uneo
mai este numit şi 0ahniel. (l este conducătoul a şaizezi de miriade de îngeri şi stă în p
de nord a cerului) unde primeşte rugăciuni. Eumele lui mai este asociat şi cu lupta împ
răului.
Azza sau Lemuiaza este un demon care a +ost pedepsit $indcă a a%ut o orientare carnal
este suspendat între cer şi pământ. 'e spune că Azza este într-o continuă cădere) cu un
deschis şi unul deschis ca să poate rădă mai mult. > altă e&splicaie pe care o a%em
re+eritoare la căderea lui este că el a obiectat în ceruri la rangul înalt dat lui (noh. Kne
legende ne spun că el ia descoperit lui 'olomon cerurile. *n :almul se pune că unii înge
dat naştere la ali îngeri. [sedim]. Acest înger a +ost pus sub ascultarea lui 0etatron. 'e
crede că el a +ost îngerul care i-a +ost încredinată deptatea. "upă unii la acest moment
Azzael) în timp ce Azza şi Azzael au +ost numii doi îngeri distinci şi separai se pare că
sunt uan şi acelaşi înger) după unele surse. Eumiri alternati%e mai sunt Assiel) Azazel şi
Azzazel. 6edeapsa că a stat cu muritorii a +ost că i s-a impus nasul. (l a predat %răjitori
îndemând omul la adorarea obiectelor cereşti. Azzael este reprezentat ca şi un înger ca
stat
B
cu ali doi în al V99-lea cer mai înainte de a de%enii dia%ol.
abel sau babiel este unul dintre îngerii planetei jupiter. (l mai este %ăzut ca şi un îng
zilei de miercuri sau %ineri şi este in%ocat de la sud sau din est. "upă unii locuieşte în c
al treilea.
abhne este un înger puternic in%ocat pentru protecie. Eumele lui a +ost găsit pe mai
inscripii orientale în ebraică şi babiloniană.
achanael sau achanoe este un înger care conduce ziua de luni şi după unii locuişte în
achiel este un înger al %ânturilor)
achiel sau aciel este un înger al aerului in%ocat de la răsărit. (l mai este şi un înger
asociat cu planetele [în special saturn]. (l locuieşte în al patrulea cer după unii şi este
alii unul dintre cei J3 îngeri ai răsăritului sau a orientului.
adapatiel este şi el un înger care luptă împotri%a răului.
ae este un înger care luptă împotri%a răului.
aen;e;on) ain;uh) ?!suDetul întunericului#C este după unii un înger eon sau înger eo
menionat de unele tradiii gnostice [cum ar $i lucrarea 6istis 'o$a]. (l mai apare men
şi în cartea
aglis morilor
este un înger egipteană.
al râurilor care poate$i in%ocat numai în al doilea ceas al zilei.
agnael este o pagă îngerească care stă la poile %ânturilor.
ahaliel este o pază îngerească a %ânturilor.
ahga este un înger care apare în tradiia %edică comparabil cu îngerii iudeo-creştini.
ahiel este un înger care slujeşte în primul cer.
aijel este un înger care slujeşte în cel de al patrulea cer.
a;tamael este una dintre pazale îngereşti care stau la poile răsăriturilor.
alai este un înger al zilei de luni) in%ocat din nord. (l locuieşte în primul cer.
alaton este un înger după unii al cercului simbolic al pentagramei lui 'olomon.
aldrach este
alhiel este unun înger
înger al care apareşiin%ocat
sâmbetei în mai
al aerului caremulte ritualuri.
sjujeşte sub îngerul 0ainon.
aliel) alhiel este un înger al lunii mai după unii şi este in%ocat de la nord. (ste păzito
unii al porilor de sub ale raiului şi este posibil ca el să locuiască în primul sau al doilea
al;im este un înger al munilor nordici) un înger al bunelor înoiri şi al căruit ajutor est
îngerul unidar ?un înger domesticC.
altezard este un înger care este atribuit al în%eşmântaiei.
altiael este un înger care +ace parte dintr-un grup de ali şapte îngeri care poate depă
anech este unul dintre cei şapte îngeri planetari.
aniel este un înger in%ocat de pe %remea ceremoniiilor lui 'olomon.
aracata este un înger in%ocat în rugăciuni.
arachiel) arhiel) archiel) anchiel !stră+ulgerarea lui "umnezeu# este un arhanghel
un grup de ali şapte arhangheli dintre care undul conduce luna lui +ebruarie şi domn al
de al treilea cer. (l mai are şi atributul de a $i un înger mărturisitor. "upă unii el stăpâ
+ulgerele şi este un înger principal în cabala. (l este conducător al planetei jupiter) şi al
destinului omului în plan omenesc. "impreună cu îngerii Kriel şi ,ubiel el păzeşte %iaa
omului.
aradiel) Tu;emo) Tur;ei) Tur;enai este unul dintre cei şapte arhangheli ai lui "umneze
înger al %estului îngerilor din ceruri. (l conduce dimpreună cu 'a$el. aradiel este un î
al stăpâniilor dimpreună cu ali îngeri şi în special cu îngerul Eumiel.
arael este un înger din categoria tronurilor care locuieşte în primul cer. (l e&ecută
poruncilor celor de mai sus.
arah !îngerul bărcilor.# (ste un înger care apare în tradiia %edică.
arahorat este un înger al lui 0ercur şi un înger al zilei de miercuri care locuieşte în ce
al doilea sau al treilea cer. (l poate $i inocat de la răsărit
ara;on este un înger inocat în incantaiile solomonice.
aratiel este un mare conducător de oştiri îngereşti.
arbelo este un mare conducător îngeresc !desă%ârşit în mărire şi care stă în imediata
apropiere a lui "umnezeu.# "upă unii este un +el de cosmocrator. (ste un $u al înelepc
lui "umnezeu şi protector al îngerilor superiori.
ardiel) archiel) aradiel este un înger al %eseliei dimpreună cu Euniel ?este după unii
dublu al îngerului <adişiaC dimpreună cu alii.
aresches este un înger !al începuturilor# este după unii in%ocat pentru realizarea
argiriel este un înger al luminii şi al zilei.
arhiel) barbuelU aruel este un înger al %irtuilor şi al arhangheilor. (ste un înger al lu
octombrie. (ste un înger care stă înmtr-un grup de alii @B de îngeri ai planetelor şi în
special al lunii. Kneori este echi%alat cu arachiel care îl +ace conducător al lunii +ebru
"upă
ariailunmii slujeşte
este un îngersub
careîngerul
apare 1a$el.
în scrierile islamice apocaliptice. (ste un înger care ap
su$stul Abu Tazid în cel de al V99-lea cer. "upă unii el este principiu al unui nenumărat
număr de îngeri. (l a %oit să îl ispitească pe marele su$ cu o împărăie pe care numai o
o poate descrie#. "ar Abu Tazid a rămas neclintit) în drul lui ceresc. >+erte similare au
+ăcute în terenurile
ariel este un înger de mai jos de
al ceasului amidhdin
al V99-lea în cel
zii şidealalzilelor
99-lea în
şi general.
al 9V-lea cer.
arsabel este un înger al lunii martie. *n caabala apre cu numele de J@I
arachiah este un înger al planetei marte după unii.
artiabel este un înger al martie) care slujeşte sub Gabriel.
aruchiachel este un înger care este asimilar cu procesele planetare şi un înger capabil
aruh ?binecu%ântatulC este un conducător %ieii omului. *n coultism acest înger este de
un demon.
asus este Knii crede
un înger că el aîn
gardian posdat-o
cea de apepatra
sora încăpăre
'era$ca aaondrei.
cerului) după unele tradiii
at?hCş Qol) ath <ol) !%ocea cea cerească# sau !$incă a %ocii.# (ste un înger păzitor ca
crede că apărut în po%estirea ceerului al 99-lea de 'imenon ar Tohai) în chilia sa. (ste
unii simbolizat de un porumb. *ntr-o in%ocaie siriană la acest înger se +ace re+erină la
!%ocea care chemat pe /ain# în numele lui "umnezeu) !unde este +ratele tău AbelR#
ataliel este un înger al conducerii %ieii omului.
athor este un înger olimpian păzitor al cerului.
auach este un înger al peceilor.
auman este un mare înger care stă peste toate animalele cu e&cepia omului în cosmol
persană. 'e mai spune că el a +ost conducător al altor J4 de îngeri numii pentru a cond
zilele lunilor. Acesta este unul dintre primii îngeri) mai este şi prima inteligenă...din ca
ieşit ali îngeri.
ianuarie. 0ahomedanii
"e obicei numesc acest
el este reprezentat ca şi oînger 7abreil.
+ormă umană (lde
mai este roşie
piatră şi un şi
înger al lunii
pe cap are
coroană roşie. >man <aiam l-a numit !marele pescar.#
az aziah este un înger in%ocat pentru %indecarea bolilor cutanee.
azathiel este o pagă îngerească a primului cer.
azazath este un arhanghel din cel de al doilea cer. 'e pare că este ade%ersarul unui al
azchiel este un înger păzitor care slujeşte în prima hală cerească după +olclorul hecalo
eal+ares este după unii dun demon) după unii este considerat cel mai nobil slujitor al
oamenilor.# "upă unii el este un înger. 0ai mult el nu apare în nici una dintre ierarhiile
de jos.
earechet este un înger al peceii.
eatiel este un înger al celui de al patrulea cer.
edaliel este un înger in%ocat pentru a e&orciza demonii.

eduros
ehemiel)este un înger
aniel) dint-run
aşmal) grup
esteun de alii
înger P care la $nal
al principiului %-a şi
ordinii judeca
după lumea.
unii este un heru%
îmblânzeşte după unii animalele +eroce.
ehenoth este după unii dia%ol şi este creator al haosului. (ste asocial cu demonul e%i
"upă alte tradişii este un înger al adâncurilor şi al morii. *n romano catolicism este un
principiu al întunericului. :otuşi) în 9o% O4) 3P el apare ca şi conducător al căilor lui
"umnezeu) careîngerească
eli este o pază ne duce într-o direcie opusă.
a %ânturilor din nord.
eliael este pază îngerească a %ânturilor de nord.
elsal este un înger al ceasului întâi) al noii sub Ga%riil.
en Amni este un înger care se luptă împotri%a dia%olilor.
en Eez este un înger care slujeşte împreună cu ,ubiel şi ,uhiel. (l are domnie asupra
munilor şi a %ânturilor.
eniel este un înger luptător împotri%a dia%olilor şi al răului.
enius este singurul demon capabil să îl in%ingă pe demonul ,obdos.
eodunos este un înger in%ocat la conjurări.
eratiel este un înger care slujeşte în a N99-lea ceas al zilei.
ere;eel !binecu%ântarea mea este "umnezeu# este un înger al sezoanelor.
er;ael este un înger al celor trei luni ale anului) care slujeşte sub eliel.
ernard aşe !$icele lui "umnezeu# este un înger adorat de arabi.
ethel este după unii un înger care izgoneşte răul.
ethor este unul dintre îngerii superiori care condu cele 3P de pro%incii ale cerului. (l
conduce O@ de regiuni cereşti după unii şi conduce mai muli regi) prini) duci) şi mai
conduce toate cele ce in de planeta jupiter. "upă unii el mai conduce alte @P444 de leg
de îngeri.
ethuael
conduc !casa sau
di+erite omului lui "umnezeu# este unul dintre cei @B de îngeri planetari car
planete.
etuliel este un înger care conduce destinul omului.
ezaliel este un înger care conduce al 999-lea cer.
iel este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterii.
i$el este un nume îngeresc care staionează în cel de al şaselea cer.
igtha) igthon) iztha este un demon al con+uziei. (ste un demon al distrugerii.
igua !o persoană bună# este numele srcinal al îngerului <asbeel. 'e crede că este un
demon. "upă căderea sa a +ost numit !<azbeel# cel care îl mântuie pe "umnezeu.
iniah este un treilea sera$m dimt-run grup de sera$mi care este numit şi !0ane.#
lae+ este un înger al zilei de %ineri care slujeşte sub 'arabotes şi este subiect al %ântul
lautel este un înger care apare în unele tradiii religioase. en este sera$m care în un
tradiii cum ar $i cabala este un înger al lui 0ercur şi o inteligenă planetară.
oaniel este un unul dintre cei şase îngeri care deri%ă din cele patru pări ale raiului.
de cinci suntsahat) 'andal+on) 1achei şi 1ebrel.
oel) oul) oel) ohel şi "ohel este %orda de un înger al cerului prin şi al doilea. (l de
după unii patru chei al colurilor lumii) care ângăduie intrarea oştilor cereşti în gădina
raiului) când cei doi heru%imi de pază %or îngrădii aceasta. "upă unii el conduce planet
'aturn.
rachiel este un înger sau un păzitor îngeresc al poilor %ânturilor.
racus este un înger al chintesenelor şi al cerului al cincelea.
ra;iel este un înger al madenilor.
raparanges este un înger care conduce primă%are şi apele %ieii ?un bozez cerescC. (l
în unele te&te copte.

ualuAtuesuel)
sunt este unul(buhuel)
dintre cei B îngeri
:abath) ai omnipotenei
:ubatu) lui "umnezeu
abuisi şi Kblisi. (i sunt în%ocat în ritualuri.
îngeri care ,e
sunt in%oc
unii din cele patru coluri ale lumii cu o %oce clară puternică şi clară) când el este meni
se scot trei
ucuel estesunte de trâmbiă.
un înger care izgoneşte răul.
uhain este un înger care însoeşte după +olclorul mandean soarele.
ull este sursă a luminii ca şi înger. Acest înger apare şi în zoroastrianism.
urchast este un înger al aerului) care slujeşte în cel de al patrulea cer) în zii de dumini
este in%ocat după unii de la apus. "upă unii este un manager al soarelui.
usthhaneil este un înger al luptei împotri%a răului.
utathor) utatar este un înger al calculelor. (l slujeşte în cea de a treia oră a zilei.
C
/abiel este un înger dint-run grup de ali @B care conduce conduce luna.
/abriel este unul dintre cei şase îngeri care au stăpânie asupra celor patru pări ale cer
(l mai are domnie asupra destinului omului.
/adat este un înger al purităii) in%ocat în ritualurile solomonice.
/adulet este un înger in%ocat în luptele duhoniceşti.
/ael este un înger care are stăpânie asupra destinului omului.
/a+riel î n occultism este un înger puternic şi tare# care conduce a şaptea zii a săptăm
"upă unii este un înger protector al planetei 'aturn.
/ahetel este un sera$m dintr-un grup de sera$mi dimpreună cu aşi îngeri care poatră
numele lui "umnezeu. (l conduce după unii produsele agriculturale şi este in%ocat în
dobândirea
/alduleh esterecoltelor în agricultură.
un alt înger in%ocat în ritualuri ceremoniale. /alizantir este un înger bun
in%orat în ritualuri ceremoniale.
/aliel este unul dintre îngerii din ierarhia tronului celui de al doilea cer. (l ajută la
împăcarea dintre duşmani. (l este unul dintre cei F@ de îngeri care după unii are grijă
puterea lui "umnezeu.
/aluel
/alzas)este
esteun
unîmnger
înger alalzilei
zileide
demari
miercuri
carecare locuieşte
slujeşte în cel în
decerul al doilea
al cincilea cerşidupă
al treilea. (
unii. (s
/amael) /amiel) /amiuel) /hamuel) <emuel) <hamael !cel care îl %ede pe "umnezeu#.
conducător al ierarhiei puterilor şi după unii oputere tainică a lui "umnezeu. *n +olclor
înger este demon. "upă unii poate primii chipul animalic ?se %orbeşte de un leopardC. *
;abala el apare ca şi unul dintre cei 34 arhangheli ai lumii briatice. "upă (li+as e%i est
nume care personi$că dreptatea lui "umnezeu.# *ntr-o notă de subsol +ăcută de 0aite s
sublinează că camael a +ost un demon al războiului. Knii ocultişti îi atribuie lui /amael
conducerea planetei marte care stă cu un grup de ali înger care conduc alte planete.
o legendă care spune că "umnezeu l-a distrus pe acest mare înger $indcă a încercat să
împiedice pe "umnezeu de a da legea pe muntele 'inai. egendele e%reieşti %orbesc de
/amael de unul care conduce peste 3@444 de ali demoni. /lement Ale&andrinul crede
este îngerul care s-a luptat cu 9acob. (rl mai este un înger identi$cat cu Ga%ril) care i-a
apărut lui este
/amaisar ristos
un înger
în timpul
c%areagoniei
după mai
în Gheimani
multe tradiii
pentruoculte
a *l întării.
împacă contrariile. (ste du
unii un înger al cerului al V-lea din zii.
/amal !a *l dorii pe "umnezeu#. (ste un arhanghel care apare în ;abala.
/anbiel este un înger al destinului omului şi un înger al ceasului al 9N-lea. (l slujeşte su
/ancas este un înger care are o srcine con+uză. *ntzr-o legendă care se leagă de e&iste
şi a îngerului Ahasuenus carcass aapare cu denumirea de ciognitorul.#
/anuel este un înger in%ocat în di+erite opreaii religioase) notat în marea cheie a lui
/apahile este un înger dintre cei trei mesageri ai soarelui.
/apitel este un înger care apare in%ocat în mai multe rugăciuni. e apare menionat în
tradiii solomonice.
/aracasa în +olclorul occult este un înger al primă%eriidimpreună cu Amariel şi /omisso

/arisol
/arma&este un înger
în unele a celei
tradiii de este
oculte a doua
un ore a zilei
înger carecare slujeşte
slujeşte sub "ardariel.
sub 'ama&) conducător al îng
munilor. (l mai slujeşte şi sub /arma&) 9smoli şi 6a+ram.
/aroniel este un înger care î n +olclorul mosaic mistic slujeşte î n cerul al treilea.
/arorth este unul dintre cei nouă îngeri care conduc toate !lucrurile îngereşti# şi cele
/ass /asiah este un înger in%ocat de unii pentru %indecarea bolilor cutanee.
/assiel este un înger al solitudinii şi al lacrimilor care arată unitatea împărăiei ceruril
"upă unii /assiel este un înger patron al planetei 'aturn şi conducător al celui de al V99
cer. (l +ace parte din ierarhia puterilor. Kneori el apare ca şi un înger al temperanei. K
%orbesc despre el ca şi unul dintre cei trei arhangheli ai zilei de sâmbătă) dimpreună cu
0acheton
/astile esteşiun
Kriel. Kneori
înger el de
al zilei este
joi.%ăzut ca şi demon.
/asujoiah este un înger care are domnie asupra celu
/ausub este un înger pe care Apolonius din :2ana în lucrarea sa Eucteneron spune că
conducător al celui de al V99-lea ceas al zilei.
/edar este un înger care apare în unele apocri+e cum ar $i (%anghelia lui artolomeu
redactată în limba latină care conduce pările de sub.
/erdion este un sâ+ânt înger al lui "umnezeu.# (l este in%ocat în mai multe ritualuri
/ermiel este un nume îngeresc din ierarhia începătoriilor) dimpreună cu aniel Eistroc
alii. "upă unii el a +ost îngerul preceptor al lui "a%id. Li "umnezeu l-a trimit pe /ermi
pentru a îl ucide pe "a%id# Antichităile biblice ale lui 5ilon.
/ermiul este un înger care +ace parte din F ali îngeri menionai de tradiia iudaică ca
/etatani este unul dintre cei patru îngeri ai iernii.
/habalzm este un înger ?seraphim sau heru%imC in%ocat în ritualuri ceremoniale.
/habril este un înger al ceasului al doilea din noapte care slujeşte sub 5arcis.
/hachmal este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor de copii.
/hahoel este un înger dintr-un grup de ali F@ care conduc destinele omului.
/hailon
/hairaumeste unun
este heru%im sau un
înger care sera$m
apare in%ocat
în unele în ritualurile
apocri+e ceremoniale.
ca $idn al nordului ?(%anghelia du
artolomeuC. "intr-un grup de ali nouă îngeri care conduc lucrurile cereşti şi pământ
(ste un înger despre care se spune că ine în mână o unealtă de +oc şi reine superDue
umezelii pentru ca pământul să nu de%ină în întregime umed.#
/haisigidiel este un înger care apare în lumea briatică.
/hal 52dri <al;2dm este după unii un arhanghel al compotentelor soarelui. (ste menio
apocri+a lui (noh) unde este un +el de intermediar între heru%imi şi sera$mi. (ste după
un înger cu 3@ aripi care la răsăritul soarelui începe să cânte. ocul lui de reşedină est
după unii cerul al patrulea. *n +olclorul gnostic acest înger este un demon. (ste descris
un monstru ce
/hal;atozna areun
este trup de şarpe
înger cu cap
menionat în de corcodil.
unele apocri+e ?(%anghelia lui artolomeuC ca
unul care conduce locurile cereşti şi pământeşti.
/hambi este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub Abardashon.
/hamiel este unul dintre cei cincisprezece îngeri ai ierarhiei tronurilor menionat în un
apocri+e ăcartea  şi F] a lui 0oise.
/hamuel) <amuel) ariel) 'iniel este !cel care îl %ede pe "umnezeu# este unul dintr-un
de lapte arhangheli şi conducotpr al domniilor dimpreună cu Eisroc şi ali conducători
puterilor.
/hanael este un înger corespondent cu anael.
/haniel este unul dintre cei F4 de îngeri ai procreaiei. (l este şi un păzizor al poilor ra
şi al %ânturilor din rai.
/hara;iah este un înger care poartă numele lui "umnezeu.
/harciel este un înger care locuieşte în cerul 9V-lea duminica şi este in%oat de la sub du
/hardiel este un înger al cerului al 99-lea care slujeşte sub Amael. /hardros este un îng
cerului al N9-lea care slujeşte sub ariel.
/harhiel !uscat# este un înger al atraciei şi al uscatului apelor pământului. 'e pare că
înger a sucat pămnântul de ape după potop.
/hariel este şi el un înger al naşterii de copii.
/harist !har# în gnosticism este o entitate îngerească care a emanat din %oina lui
/harmus este un înger al cerului al 9N-leacare slujeşte sub Vadriel.
/harnij este un înger al ceasului N-lea care slujeşte sub >rniel.
/harpon este un înger conducător care slujeşte sub 'amil.
/harsan este un înger al aerului care slujeşte în ceruri. 'imbolic el mai este numit şi un
/hasdiel este un înger care stă cu 0etatron.
/has;iel este unul dintre cei F4 de îngeri ai procreaiei.
/hasmodei este un înger al lunii $ind şi un +el de inteligenă planetară.
/haucran este un înger al primei ore a zilei) el slujeşte sub 'amael.
/haunel este unul dintre cei F@ de îngeri ai celor F@ de regiuni cosmice cunoscute omul
/ha2o este un înger in%ocat în conjuncii incantatorii.
/hazzliel sau ailael ?/ha22ielC !armată# este un înger conducător al restului îngerilor.
spune despre acest înger că dacă el ar %rea ar putea înghiii tot pământul dintr-o singu
înghiitură.
/hedustraniel ?/hedusiastric;C sau este un înger al zilei de %ineri care după unii locuie
cerul al treilea şi este in%ocat cu +aa spre răsărit. "upă unii el mai este o entitate înger
a planetei
/heiour jupiter.
este un înger care are încredinată pedeapsa crimelor şi este însăcinat cu
/henub este un înger al aerului. /a .şi heru%im el este cel care a +ost +ăcut păzitorul rai
terestru cu o !sabie de +oc.# :oma AMuino în 'uma teologică a spus că primul care a pă
a +ost un sera$m şi nu un heru%im) în 'um)a 3) F. *n lucrarea 1ohar /henub apare ca şi
+ăcând parte din ordinul principal al heru%imilor. *n 9ezechil @B) 3O-3I "umnezeu îi
reaminteşte de prinul din :ira care a +ost asemenea unui heru%im !şi a +ost deplin î n c
sale până ce a +ost găsit %ino%at.#
/heratiel este un
/hermiel este un înger
înger al
al zilei
orei de
a şasea
%ineria care
nopiislujeşte
care slujeşte
în cel desub îngerulcer.
al treilea 1azomaş.
/hernes este un înger al celei de a noua ore a nopii care slujeşte sub Earconiel.
/herubiel este conducătorul heru%imilor.
/hesed este un înger al bunătăii şi al milei.
/hesetiel este un înger al planetelor şi în special al lui 7upiter. /onducător al acestei pl
este după unii 1o$el.
/hochmael) ochmael) este un înger al emanaiilor îngereşti in%ocat în di+erite ritualuri
/ho+niel este conducătorul îngeresc al cetelor îngerilor lui "umnezeu ?bene (lohim) !co
/honiel este un înger al celui de al zecelea ceas al zilei care slujeşte sub >niel.
/hor;ma) o;amah este un +el de înger [se$rot sau mai bine spus emanaie îngerească
stă pe lângă îngerul atziel. "upă <abala el ar $i primul dintre creaiile lui "umnezeu)
singura abstraie supranaturală
de persoani$care care cu%ântul
actuală. *n ebraică se pare că a ajuns
săui la un +el de
are conotaia de materializare
!înelepciune#sau u
/hosniel !acoperământul lui "umnezeu# este un înger care poate $i in%ocat pentru a
con+erii memorie bună şi o inimă deschisă.
/hraboteij după cabala este un înger al peceilor.
/hrail sau /hriel este un înger al +olclorului 0ardean.
/hr2mos este un înger care slujeşte în cea de a concea oră a zilei sub Ahasdarhon.
/hurchrdad în legendele persane antice este un înger care are responsabilitatea de a %
asupra discului soarelui.
/husca este unul dintre cei 3I îngeri ai tronurilor. 5ace parte dintr-un grup separat.(st
dintre numeroasele paze îngereşti ale %ânturilor cereşti.

/hutriel este
/inbal este unun înger
înger conducător
care al +ăpturilor
slujeşte sub de pământ.
Vracan ?înger "upă unii el este un demon
al aeruluiC.
/ocahiel este un înger care apare în ;abala asocita cu planeta 0ercur. (l apare şi în +ol
babilonian. *n +olclorul mozaic este unul dintre cei şapte îngeri acre stau permanent în
lui "umnezeu şi care dă nume îngereşti planetelor.
/o$ este un înger al luminii.
/ogediel este un al înger cdintr-un grup de @B care conduce restul planetelor în special
/olopatrion este un înger al pnchisorilor şi al ceasului al 9N-lea din zii.
/omadiel este un înger al celui de al 9N-lea ceas al nopii care slujeşte sub Earcoriel.
/omissoros este unul dintre cei patru îngeri ai primă%erii.
/onaras este un înger al +ocului şi al jer+ei de lumină.
/oneron este un înger al cerului al N99-lea care slujeşte sub eratiel. Knii credc că este
demon şi slujeşte sub elzebut) la +el ca şi î n conjunciile lui Astraoth.
/oniel este un înger al zilei de %ineri care locuieşte după unii în al treilea cer şi este in
de la răsărit. Apare uneori şi ca un prieten al planetei jupiter.
/orabael este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este in%ocat de la r
/orael este un înger in%ocat în rugăciuni care duce la îndeplinire cererile oamenilor. /o
este in%ocat dimpreună cu 'etchiel şi /hedustraniel.
/orat este un înger al zilei de %ineri care locuieşte în al 999-lea cer şi este in%ocat de la
/orato este un înger al luminii şi al iluminării.
/ore este îngerul conducător al primă%erii.
/oriel este un înger al celei de a şaptea ore a nopii care slujeşte sub 0erdirion.
/osel este un înger al primului ceas al nopii care sublete sub Gabriel.
/osmiel este după unii un înger care l-a însoit pe iezuitul secolului al NV99-lea Atamsie
<ircher în %izitele lui e&tatice pe di+erite planete. (l %orbeşte de aceste %izite în lucrare
>edinius (g2ptus. *n gnosticismul %alentinial este un un cosmocrator. "upă unii el nu e
înger ci un dia%ol. (l este după alii conducătorul uni%ersului material. (l mai are un în
pereche după unii arselo. /u acest înger dupăă unele tradiii ei cântă laude lui "umne
"upă unii este un înger al luminii.
/radiel este un înger care apare în anumite ritualuri şi este in%ocat în lupta duho%nicea
/raniel este un înger care slujeşte în cerul al treilea.
/ripton este un înger s+ânt al lui "umnezeu in%ocat în ritualuri ceremoniale. "upă unii
este un înger ci un dia%ol.
/rociel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei) care slujeşte care slujeşte sub
/ruciel este un înger al celui de al treilea ceas al nopii care slujeşte sub 'arMuarich.
/tomani este unul dintre cei doi îngeri ai iernii. /elălat este Anabael.
/u;biel este un înger care apare in%ocat în anumite ritualuri siriene.
/uniali este un înger al asociailor şi unul dintre conducătorii celui de al optulea ceas al
/upra este unul dintre îngeWrii personi$catori ai luminii.
/uraniel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este in%ocat de la s
/ureton este un s+ânt înger al lui "umnezeu in%ocat în conjurări riotualice ceremoniale.
"abria este un înger dintr-un grup de ali patru îngeri care a transcris cele @4O ?după u
POC de cări ale lui (zra. ,estul de patru scribi au +ost (canus) 'area) 'elemiah şi Asiel.
"abrielU "ardael este un înger al ceasului al N-lea care slujeşte sub >riel.
"aden este o mare putere cerească care locuieşte în primul cer.
"aghiel) "agiel) "ali este un înger care are domnie asupra peştilor şi care apare în unel
ritualuri de conjurare de %ineri. (l este numit un !mare înger şi puternic# al planetei Ve
al planetelor
"agimiel esteînungeneral.
înger al destinului omului.
"agon a +ost o entitate cinstită de +enicieni. (ste reprezentat cu +aa şi mâinile de om şi

"ahariel)
"upă "ariel
mistica apareeste
iudaică în lucrarea
un înger6in;e hacalorth
membru ca şi o
din ordinul !pază *n
şinaim. îngerească a primului
lucrarea ecaoth ,ac
apare ca şi un păzitor îngereasc în cerul al treilea.
"ahmai este unul dintre s$nii îngeri ai lui "umnezeu in%ocat în rugăciune.
"ai sau "ei este un înger care după scrierile mozaice [ şi F] ar $i un înger al puterilor.
legedentele persane antice a +ost un înger al lunii decembrie.
"al;iel este după unii un înger al iadului. "upă alii el este conducător a iadului sau a
şeolului iudaic. (l este menionat în lucrarea araita 0assachert Gehinnon el stă în iad
pedepseşte 34 naiunii din lume şi slujeşte sub ordinul lui "umah) care este după unii u
înger al tăcerii
"almai) şi al morii.
"almi apare ca şi înger al +ocului în unele tradiii ?in%ocat în e&orcizarea +oculu
"upă alii este un înger s+ânt al lui "umnezeu.
"alMuiel în ;abala este un înger conducător al celui de al treilea cer. (l mai +ace acest l
cu ali doi îngeri 7abniel şi abcial. :oi trei aceşti îngeri conduc pământul şi stau sub
supremaia lui Aanabel. Ajutorul special al acestui înger este un alt înger >ul.
"amabioh este un înger dintr-un alt ordin îngeresc. "in câte se pare el are stăpânie as
construciilor naturale. (l este un înger dintr-un grup de ali F@ de îngeri ai lui "umnez
care poartă numele lui "umnezeu. (l mai stă cu un al înger numit 6teibiou.
"anabiat este un înger al ordinului puterilor care apare în ritualurile ;abaliste. (ste şi
înger la care +ace re+erire apocalipsa al celei de al V-a pecei.
"aneal este un înger al zilei de mari care locuieşte în cel de al V-lea cer in%ocat de la r
"aniel este un înger al ceasului al V-lea care conduce sub 'aMuiel sau un înger al ceasu
lea care slujeşte sub adiel. a el se +ace după unii re+erină în cartea lui "aniel) !"um
este judecătorul meu.# "upă unii este un înger al ordinului principalităilor după lucrar
emeston. (l mai apare şi în alte lucrări ca şi un înger s+ânt al lui "umnezeu.

"aniel
"anohel este unul
este unul dintre ceicei
dintre F@F@dede
îngeri
îngericonducători
care conducai destinele
destinuluiomului.
omului.
"ardail în +olclorul arabic este un înger păzitor in%ocat în e&corcisme.
"aresiel este un înger al primului ceas al zilei care slujeşte sub 'amael.
"ariunge) "eriungos la scriitorul gnostic Vasilide el este un mare arhon. 6entru Valenti
"ariunge este înger slujitor al lui "umnezeu. Alii l-au indenti$cat cu 0itra. Kn alt tiltu
acestui înger a +ost !"emiurg al uni%ersului.# "upă unii acest înger l-a ajutat pe "umne
să creeze uni%ersul. *n ;abala demiurgul principal este 0etatron.
"ehele2m este un înger care apare în lucrarea 6in;e ecaloth şi este un înger al primei
"eliel este un înger numit în lucrarea Almadel a lui 'olomon şi este un înger care stă în
grup de ali patru. (l apare ca şi un înger conducător al destinului omenesc) după /orn
Agripa.
"eraniel este un înger care slujeşte în cerul al 999-lea.
"iburiel este o +ormă a lui ,adueril "idnaor numit în cartea lui ,aziel.
"iniel este un înger in%ocat în ritualurile de incantaie siriace. 0ai este citat şi ca şi un
dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor. *n lucrarea /artea proteciei este grupat cu 0ihail)
1ad;iel) şi alii îngerii !care %orbeau în limba constrângătoare a conducătorului.#
"ira este un înger păzitor al legii şi al înelepciunii. (l mai este cunoscut ca şi Te+e$a+ ş
'o$el. (l este recunoscut ca şi un înger al limbilor %orbite şi ca şi un înger al creaiei. (
locuieşte în al
"ira este un şaptelea
înger cer.
păzitot al legii şi al înelepciunii.
"irachiel este unul dintre cei @B de îngeri ai +azelor lunii.
"irael este o pază îngerească care în +olclorul hecalot păzeşte a cincea hală a cerului.
"o;iel !îngerul greutăii# sau după cum a +ost numit în :estamentul lui A%ram N999 este
!arhangehlul care este ca şi soarele şi care ine o balană în inima lui.# Eumele lui deri
la 9saia O4) 3I !alunecare în balană.#
"omiel) "umiel este un înger păzitor al celei de a şasea hale cereşti la care +ace re+erin
Abir Gabiridion. (l este un arhon) prin al maiestăii) +ricii şi al tremuratului. (l mai est
conducător şi al celor patru elemente şi este de multe ori con+undat cu "uma.
"ominion este numele celui mai %echi înger după 5ilon al Ale&andriei.
"onaban este un înger in%ocat în ritualuri.
"onachiel este un înger care luptă împotri%a dia%olilor.
"onel este un păzitor al %ânutrilor din rai în partea de sud.
"onos este un înger in%ocat în ritualuri. (l mai stă cu îngerul "omol.
"onMuel este un înger al iubirii.
"oremiel este un înger al zilei de %ineri. (ste in%ocat de la nord.
"orniel este un înger al mai multor paze ale cerului.
"ouchiel este un înger in%ocat în incantaiile solomonice.
"ra în 6ersia era un înger al ploilor şi al %ânturilor.
"radaniel este un înger conducător al celui de al N9-lea ceas al nopii.
"radiel este unul dintre cei trei îngeri ai duminicii. /eilali doi sunt 0ibail şi urtapel.
"ragitael în +olclorul hecaloth este un înger păzitor al celei de a cincea hale cereşti.
"uhael este un înger menionat în iudaism.
"uraniel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei.
"urbail în +olclorul arhaic este un înger păzitor in%ocat în e&corcisme.
( pro+undă urcă al "umnezeu) el sărută ast+el de rugăciuni şi le trimite în spre o regiun
de sus. 6esa; este în tradiiile orientale o pază îngerească care staionează în a cincea
încăpere a cerului.
(buhuel este un înger al omnipotenei sau atotputerniciei lui "umnezeu care stă într-u
de ali B îngeri şi care apare în unele lucrări mozaice. (buhuel este menionat în di+erit
lucrări
(canus)ale ;abalei.este un înger la care se +ace re+erină în Apocalipsa lui (zdra ?O (zdr
(l;anah)
O@C. (l
cele POeste unulcări
sau @4O dintre
alecei
luipatru înger
(zdra. /ei care
cinciaînger
primit poruncă
care au maide+ost
la "umnezeu de a tran'
acolo sunt (canus)
"abuia) 'elenia şi Asiel. Knele %ersiuni îl pun pe îngerul (than în locul lui (canus.
(+riel este un înger care după unii este parte din ierarhia heru%imilor.
(gibiel este un înger care este asociat cu planetele.
(gion în +olclorul hecaloth este o pază îngerească din cel de al V99-lea cer.
(gnimiel) (grumiel este o pază îngerească care staionează pe pereii celui de al V9-lea
(heres este un înger care apare în di+erite tradiii. "upăp unii este un dia%ol. e%is 'pe
creWde că acest înger este +oarte aproape de e&istena spirituală a lui "umnezeu.
(iael este un înger care domină ştiinele. "upă unii este un înger al longe%ităii. (l stă
unii înt-run grup de ali F@ de înger care poartă numele lui "umnezeu. (l mai slujeşte c
îngerul Ahiou. "upă unii este un înger in%ocat prin rostirea 6slamului J) O.
(irnilus este un înger al +ructelor care domneşte asupra cerului al patrulea.
(lia+arasai este un înger care apare menionat în tradiiile solomonice. (ste după unii u
înger al iniierii în rugăciune) după cum a +ost de$nit în lucrarea Almadel a lui 'olomon.
(libaios este un înger care apare în mai multe tradiii gnostice. "upă unii el locuieşte î
(lim este în ebraică !copaul purternic.# "upă unii este un înger păzitor.
(limelech !"umnezeul meu îmi este rege# este un înger al %erii) asocialt cu îngerul ee
(ste după unii un înger al apelor.
(liniel apare în ;abala iudaică ca şi un înger al lunii.
(liniel este un înger al zilei de mari subiect al %ânturilor din ceruri. "upă unii este un î
(lion sau (l2on este un înger numit în +eniciană) care înseamnă !supremul# este după u
înger care stă în ajutorul lui >+aniel care stă în primul cer. "upă unele tradiii 0oise a +
capabi să aducă plăgile asupra (giptului prin acest înger. (ste un înger recunoscut şi d
0elchisedec. (l este un slujitor al lui "umnezeu. [5acere 3O) 3B 3P) @@.].
(loai este un înger la care +ace re+erină >rigen ca şi la unul dintre cei F arhoni ai
(loeus este un înger menionat în unele tradiii +eniciene care a construit uni%ersul. *E
+olclorul o$tic el este un înger al unui grup de alte şapte puteri conducător al celor şapt
ceruri care constituie plinitudinea ultimă.
(logium este un înger care conduce luna lui (lul ?septembrieC în calendarul ebraic. "e
îngerul conducătro al lui sesptembrie este Kriel ?sau după unii 1urielC. (loha este un în
puterilor. (l poate $i in%ocat şi în ritualuri. (laheij este un înger in%ocat în e&orcismul
+ocului.
(loi) (loiein este unul dintre cei şapte arhangheli care a stat la creaia omului după chi
(lomeel ?9lumielC în +olclorul enohian este unul dintre îngerii sezoanelor.
(lomnia sau (lonina este unul dintre cei cinci îngeri principali ai stadiului sau gradului
(lubatel este unul dinr-un grup de B îngeri ai omipotenei lui "umnezeu. Ali doi îngeri
(buhuel şi Atuesuel. (i sunt in%ocai în lupta contra demonilor. 0ai presus de oricce ei
nume îngereşti. "upă unii în cer ei au trâmbie.
(manuel !"umnezeu este cu noi# este un înger al iubiri în+ocate de "umnezeu care apa
dimpreună cu 'idras) 0isac şi Abednego. *n ritualirule de conjurare el apare ca şi inoca
peceii a treia. *n ;abala el apare ca şi sera$m ?se$ra lui 0al;utC şi mai este menionat
tradiiile
(mial este briatice.
un înger al e&ocismelor şi după unii este un înger al liliecilor.
(nadin este un înger in%ocat în ceremoni speciale.
(nediel este unul dinttr-un grup de ali @B de înger care condu +azele lunii) este după u
înger planetar. "upă alii este un înger al +azelor lunare.
(neije este un înger in%ocat în ritualuri.
(nel este numele unui înger sacru opus demonilor. (l este un înger in%ocat de tradiiile
(ngediel este unul dintre cei @B de îngeri care conduc +azele lunii.
(nmo este un înger care apare în +olclorul madean ca şi un înger al planetelor. *n mod
special
în după
angheologia
(outh este ununii este un înger
iudeo-creştină.
heru%im sau al înelpciunii
un sera$m şi al în
care apare ştiinelor. (l mai este comparat cu ,a
unele tradiii.
(raistel este un înger care slujeşte în cea de a patra di%iziune a celui de al cincilea cer
(rathol este unul dintre cei F arhoni din teologia gnostică. >rigel îl grupează pe (rath
dimpreună cu 0ihail) ,a+ael) Gabriel) >noel) :autgabaoth şi 'uniel.
(regbuo este un înger corespondent al îngerului "aniel.
(rigion este numele unui înger pe care la in%ocat 9osua pentru a obine o %ictorie asupr
(riomas este un înger in%ocat în mai multe e&orcisme.
(rmosiel este un înger al cerului al doilea care slujeşte sub Anael.
(rotosii este după unii un înger planetar al lui 0arte. *n ermineturică el este cap al iera
(rzla este un înger al di+erilor ritualuri.
(sahiel este un înger al ordinului puterilor.
(scanor este un înger in%ocat în ritualurile solomonice.
(schiel) (siel este unul dintre cei patru îngeri ai planetei marte după unii. ,estul sunt
9thuriel) 0adiniel) orta;iah ?erzachiaC.
(schinos este un înger al planetelor in%ocat în di+erite ritualuri de conjurare.
(serchie sau >riston este numnele unui înger in%ocat de 0osie când a adus broaştele î
(gipt şi una dintre plăgi ?broaştele au +ost aduse prin inocarea numelui lui 1abaoth dup
uniiC. :ot după alii tot acest înger a +ost ino%at atunci când 0oise a +ăcut Eilul în sânge
mai +osta in%ocat
(şiriel de 0osie
+ost un înger dimpreună
inocat cu 'oriston.
în in%ocaiile siriace.
(son este un sera$m sau heru%im +olsoit în ritualurile de conjurare. (sdpiacent este un
+olsoit în e&corcismul cerii de lumină. (l este un înger in%ocat de di+erii psalmi.
(stael în unele surse este un înger al lui 7upiter. (l esete in%ocat dimpreună cu <adiel)

(ste un înger!timp#
(th ebraicul al măririi
estelui
un"umnezeu.
înger însărcinat cu a a%ea de grijă ca toate lucrurile să aibp
un timp anume sau un !timp potri%it.#
(tra$el este un înger al arabilor care sună trompetele la ziua judecăii. 0ai apare dimp
(trenpsuchos) Astronpsuchos este un înger păzitzor care apare în iblioteca oldeiană
papirus şi este după unii unul dintre cei F păzitori ai cerului.
(uchei este după unii un înger al tămâierii sau al +umigaiei.
(urabrates este după unii un înger al planatei Venus.
(%reriel) 7eremiel) (iermiel) ,emiel) 7eremiel este un înger care %ecghează peste lucrur
pe pământ. "upă unii ele ste egalizat cu Kriel.
(&ael este un înger la care se +ace re+erină ca $in unul care i-a în%ăat pe oameni să +a
maşini sau mai bine spus maşini de război) lucruri pentru aspirat şi aur) +olosina gemel
a par+umurilor. (ste un înger care după unii srtă în pările de jos ale cerului.
(&istor este un înger al zărilor.
(&tahor este un înger al lui "umnezeu care este inocat din di+erite e&orcisme.
(zgadi este un înger in%ocat în ritualurile de conjurare care asigură realizarea călătorii
(zoiil este un înger al apelor.
(zrael !ajutorul lui "umnezeu# ?în ebraicăC este un înger care apare în unele lucărri ap
cum ar $i Apocalipsa lui 6etru. (ste un înger al !mâniei lui "umnezeu# după unii. *n luc
se+er Gan (dem a +ost %ăzut ca şi un înger al măririi lui "umnezeu şi a ajuta pe cei mai
săraci.
(zriel este un înger este un înger al cărui nume se găseşte pe manuscrisele de la 0are
5abriel este un înger care după unii slujeşte în cerul al patrulea.
5a;redin !sărac în credină# este unul dintr-un grup de F arhangheli în credina iudaică
in%ocat în rugăciune.

5anri
5anueleste
esteunindenti$cat
înger conducător
ca şi unal6ăstor
celui de al doilea
spiritual ceas al nopii.
în lucrarea 6ăstorul lui erma. *n 3 (n
este echi%alat cu Kriel. *n lucrarea O (zdra este intic cu ,ariel ?7eremielC sau ieremihi
(meil ?ultimul nume apare în Apocalipsa lui 'o+ronieC. *n alte tradiii el este unul dintre
îngeri care ştiu toate +aptele oamenilor. 5ariel a +ost in%o%cat în tradiiile iudaice ca şi u
înger care luptă împotri%a duhurilor necurate. *n lucrarea lui 0uller) 9storia misticii iud
el este in%ocat cu Kriel. (tiopienii sărbătoresc o zii sacrp a ahanghelului 5anuel.
5anuel este unul dintre cei patru îngeri ai prezenei.
5anur este un înger care apare în +olclorul antic persan şi şi este un înger protector al
umanităii. Knii îl compară cu arhanghelul 0etatron unde ar $i dimpreună cu el !susin
al umanităii.# (ste un înger care apare în tradiia iudeo creştină.
5ariel este un înger al aerului care slujeşte în cel de al treilea cer şi este in%ocat de la s
5arisis este un înger conducător al celui de al doilea cer.
5arnadin este un înger care apare menionat în +olclorul persan ca şi înger al lunii mart
"upă unii este un înger planetar. "upă unii este un heru%im.
5raciel este un înger al zilei de mari care slujeşte în cel de al cincilea cer. (ste in%ocat
5ranoch este un înger al celui de al şaselea ceas al nopii care slujeşte sub îngerul
5riagne este un înger al celui de al doile aceas al nopii care slujelşte sub 5aris.
5ronzon este un înger al celui de al treilea cer care slujeşte sub 'arMuamiach.
5uleriel este un înger al timpului care slujeşte sub îngerul 1azazoraş.
5uriel este un înger al celui de al treilea ceas al zilei care slujeşte sub Vaguriel.
5urlac este un înger al pământului.
5urmiel este un înger al oreai a noua din zii care slujeşte sub 'azMuiel.
5utiniel este un înger al celui de al cincile aceas al zilei care slujeşte sub 'azMuiel.

Gabariah
ale este
numelui luiun înger menionat de ritualurile solomonice gnostice in%ocat prin incant
Kriel.
Gabriel !"umnezeu este tăria mea# este unul dintre cei mai mari îngeri ai +olclorului
iudeocreştin şi mahomedan. (l este un înger al %estirilor) al în%ierii) milei) curajului) %ie
al re%elaiei. "incolo de 0ihail este singurul înger menionat pe nume în Vechiul :esta
dacă nu mai includem pe :obit) atunci ,a+ael ar $ al treilea numit în iblie. Gabriel este
care conduce paradisul şi deşi el este primul conducător) el stă de partea stângă a lui
"umnezeu a cărui sălăşluire este după unii cerul al V99-lea sau al N-lea. 0ahomed preti
că Ga%riil ?7ibriel în islamC a +ost cel care i-a dictat lui 0ohamed /oranul) sură după sur
tradiia islamică se crede că gabriel este peste 3O4 de perechi de aripi. 6entru mahome
el este un înger al ade%ărului. *n legendele iudaice Gabriel este cel care a distrus 'odo
Gomora. *n :almul se +ace re+erire că Gabriel este cel care a lo%it oştirile lui 'anherib !
lo%iturătare cu care a +ost înzestrat încă de la creaia sa.# *nt-run alt loc din :almud
Arhangheluleste
Gabuthelon Ga%riil a +ost care
un înger cel care pre%enit-o
ia +ost pe regina
descoperit Vaşti
lui (zdra ca de a apărea
şi unul dezbrăcată
care stă în
într-un gr
ali nouă îngeri care %or conduce s+ârşitul lumii.
Gadal este un înger in%ocat în di+erite ritualuri.
Gadeil un înger s+ânt# in%ocat în operaii gnostice. (l locuieşte în cel de al cincilea cer
paznicul uneia dintre porilor %ânturilor de sud. Eumele lui a +ost descoperit pe inscrip
unor documente istorice. (ste un luptător împotri%a răului.
Gaduiel este conducătorul principal îngeresc al cerului V-lea care are în comandă războ
împotri%a popoarelor. /ând se ridică o rugăciune la ceruri el o încununează şi o însoeş
până în
Gaga al un
este V9-lea cer.
înger care apare în +olclorul hecaloth care stă ân cea de a şaptea încăpere
Gagatel este un înger al dintre cei trei ai %erii. /eilali doi sunt :ariel şi Gargatel.
Gaghiel esteun
Galdel este o pază
îngerîngerească a celuicare
al zilei de mari) de al V9-lea
după cer.
unii locuieşte în al cincilea cer in%ocat
sud. Knii îl asociază cu arhanghelul 0etatron.
Galgaliel este un înger principal al soarelui. (l mai este creditat cu îngerul care conduc
cercul solar şio ca şi un conducător al îngerilor care sunt ca şi el.
Galizur ?în ebraică !descoperitorul pietrii#C mai este numit Galizum) Galizur) ,aziel) ,a
A;tasiel. (ste un mare înger care apare în +olclorul :almudic pe care unii cred că 0oise
întâlnit în ceruri. "upă unii el i-a dat lui Adam cartea !*ngerului ,aziel.# ?a se %edea ,a
(l este un înger conducător peste al doilea cer şi în%ăător al înelepciunii lui "umneze
ine uni%ersul prin aripile sale deschise dimpreună cu toi îngerii care slujesc uni%ersul.
Galmon este un înger care conduce destinul omului.
Gamorin) "ebahim este un înger al luptei împotri%a răului.
Gamrial este un înger al cerului V999-lea din zii care slujeşte sub Earoriel.
Ganbriel este un înger care păzeşte cerul al cincilea.
Ganerin este un înger care apare în di+erite ritualuri. Eumele lui este legat de lupta
Ganidoi este un înger in%ocat în mai multe ritualuri.
Ganşanel este un înger luptător împotri%a răului.
Gantiel este un înger al primului ceas al nopii care slujeşte sub Gamiel.
Gar$al) Gar$el este un înger păzitor al cerului al V-lea.
Gariel este un înger care conduce primul ceas al nopii.
Gariel este un înger care dimpreună cu Gargatel şi :aniel este unul dintre cei trei înger
Gariel este un înger care dimpreună Gargathel şi :ariel sunt îngeri slujitor dar şi patro
Gariel este un înger păzitor cerului al cincilea.

Garşanel esteun
Garthiel este unînger
îngerconducător
care izgoneşte răul. ceas al nopii care slujeşte sub Ga%riil.
al primului
Garzamel este un înger este un înger care luptă împotri%a răului.
Gastrion este un înger al ceasului al V999-lea din zii care luptă şi slujeşte sub Earcoriel.
Gastrion este un înger al celui de al V99-lea ceas care slujeşte sub Earcoriel.
Gatheil este un înger păzitor al celui de al V-lea ceas.
Gathiel este o pază îngerească a cerului al cincilea.
Gauriil este un înger talmudic care conduce răsăritul. (l se ocupă de soare după unele
tradiii. (l mai apare în +olcolrul madean. Acest înger mai este menionat în zoroastrian
Gauril ?9şlilaC este un înger păzitor din :almud care stăpâneşte peste orient. "atoria lui
de a se asigura că soarele răsare zilnic la %remea potri%ită. Gauriel apare în +olclorul
mandean şi corespunde cu mai multe tradiii zoroastriene. (ste +ăcut ca locuitor cu Ga%
Gauzanal este un înger care apare menionat pe mai multe inscripii. (ste un luptător
Ga%reel) Ga%riel este o %ariantă pentru Gabriel +olosită de /olegiul rabinic iudaic iudeo-
etiopian al e%reilor negrii din arlem ?EeW Tor;C. Această sectă e&istă patru îngeri car
?dintre care Ga%reel este unulC şi sunt in%ocai pentru %indecarea bolilor) redarea %eder
împăcarea cu duşmanii şi prietenii şi !+erirea de nebunie.# Ali trei îngeri sunt 0ihail >
0idraşim. (l apare ca şi una dintre multele paze ale porilor %âhturilor din ceruri. *n +o
hecaloth este o pază îngerească care staionează unde%a în camera a doua sau a treia a
cerului.
Gazardiel este cel care primeşte rugăciunile credincioşilor şi le duce la ceruri.
Gazardiel) Gassrdia) Gazardia este un supra%eghetor îngeresc prin al orientului cu
însărcinarea de a ridica şi a +ace să apună soarele.
Gazarniel este un înger al !+ocului puternic# care a %oit să se opună şi să îl rănească pe
0oise când era în ceruri. 0oise l-a însoit pronunîndu-i numele.
Gebegiel este un înger care stă în cea de a cincea încăpere a cerului.
Gebiel
Gebiraeleste unun
este înger
îngeral care
celeieste
de amenionbat
patra încăperi cereşti.
în +olclor în cerul al şaptelea
Gebril este un înger in%ocat în ritualurile de conjurare.
Geburael este un înger al lunilor care apare de mai multe ori în tradiiile cabaliste. Eu
lui înseamnă tărie şi este un echi%alent al lui Gamaliel. (ste un înger asociat cu planeta
marte.
Geburatiel apare în J (noh Gebrutiel este unul dintre îngerii mari care au cu sine tăria
"umnezeu.) puterea şi mărirea ui. (ste un slujitor principal în cerul al 9%-lea şi al V99-l
Gedariarh este un înger care supra%eghează cerul al 999-lea. 'e spune că el slujeşte de t
pe zii. (l se pleacă în +aa rugăcinilor care %in din ceruri) le încununeză şi le duce mai
departe.
Gedeal este un înger care îân ebraică înseamnă !norocul lui "umnezeu.# (ste un înger
sezoanelor şi al destinului după unii.
Gedemel este un înger al lui Venus care slujeşte sub agiel.
Gediel) Gdiel este un înger care apare în lucrarea Almadeal al lui 'olomon $ind unul di
cei patru îngeri ai principalei încăperi a cerului. /artea îngerului ,aziel îl desemnează
nu înger al naşterilor. (l mai apare şi în ocultism.
Gedliel este un înger care apare în +olclorul hecaloth ca şi staionând în cerul al V99-lea.
Gedohomi este un înger al celei de a treia încăperi a cerului in%ocat în rugăciuni.
Gehatstita este un înger care apare în +olclor menionat ca stând în încăperea a cincea
Gehoriel este un înger care în +olclorul hecatol staionează în primul cer.
Geile este o pază îngerească din cerul al cincilea.
Geliel este unul dintre cei JB de îngeri ai +azelor lunare după unii.
Gelorinos este un înger in%ocat în rugăciune.
Gemmut este un înger arhon ?conducătorC care slujeşte sub <alapatauroth ?care a auzi
toi îngerii eroici şi care +ace ca toatele destinele să e&iste.
Genaritod este un înger o$er conducător care slujeşte sub 0endrion
Geno este unul dintre îngerii puterii) in%ocai în di+erite rugăciuni.
Georiarh este un înger care după unii este al protector al planetei 0ercur.
Gergot în +olclorul hecalot este o pază îngerească care staionează în cea de a V9-a hală
Geririel este un înger care conduce destinul omului.
Gernael !maiestatea lui "umnezeu# este un înger trimis de "umnezeu pentru a ajuta la
+acerea lui Adam. "upă unii cu această misiune a +ost creditat Ga%riil.
Gerniel este un înger care apare în ;alaba iudaică) ca $ind un înger !preceptor# slujuit
regelui "a%id. a +el ca /erniel este conducătorul ordinului principalităilor ?elohimC
împărtăşindu-se de aniel Eisroc şi alii. a +el sunt Gethel sau 9hgethel îngeri care
stăpânesc mai multe lucruri. 'e crede că acest înger i-a lo%it pe amonii cu orbirea împ
în liptaeste
Geron lor împotri%a luicelei
un înger al /nez.de'e crederegiuni
a doua că a +ost asistatin%ocat
cereştin de îngerul 1eruel.
în rugăciune.
Geros;esu+ael este un înger care apare în +olclorul hecaloth ca şi o pagă îngerească car
staionează în cerul al V999-lea
Gezuria este un înger al ordinului puterilor. (l păzeşte unele încăperi cereşti ?hecalothC
conducător peste ali şapte îngeri între care îngerul soarelui Gazardin.
Giatiah este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
Giel este un înger care are domnie asupra destinului omului.
Gipriel este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
Glaras este un înger al primului ceas al nopii care slujeşte sub Ga%riil.
Glarij este un înger al ceasului al treilea) care slujeşte sub Veguaniel.
Glauron) Glaura este un înger bene$cent al aerului in%ocat de la nord
Gnial este unul dintr-un grup de O de îngeri păzitori care slujeşlte în cele F hale ale ce
Golaudeg este un înger in%ocat în e&orcismul cerii de lumânări.
Gonael
Gon$nieleste
esteunul
un dintre
înger aîngerii care
celui de păzesc cer.
al V99-lea porile %ânturilor de nord a cerului.
Grabarel este uzn înger care dimpreună cu îngerul :arMuam conduce toamna.
Gradon este un înger in%ocat la biencu%ântări.
Grael) Guel este un înger al zilei de mari care locuieşte în cerul al cincilea şi este in%oc
Gra+atas este un înger care stă cu un al grup de nouă care conduce lăcaşurile cereşti şi
Graşarhem dimpreună cu ad;iel este un înger conducător.
Grial) Griel este un înger păzitor al al cerului al V-lea şi unul dintre cei F4 de îngeri ai
Gronozin este un înger al ceasului al doilea al nopii care slujeşte sun 5aris.
Grunthial este o pază îngerească a celui de al patrulea cer.
Guadeil) Gra$el) Gradiel este !puterea lui "umnezeu#. (ste un înger al planetei marte ş
destinului omului. *ngerul său corespunzător este artiabel.
Gulacoc este un înger in%ocat în rugăciuni.
Gurid este un înger al echinopiului de %ară şi de%ine e+ecti% când este in%ocat împotri%
Guriel !ajutorul lui "umnezeu# este un înger conducător al destinului omului.
Guth este un înger care conduce planeta 7upiter.
Gutri& este un înger al zilei de joi şi al aerului care slujeşte sub îngerul 'uth conducător
Guziel este un înger in%ocat împotri%a răului.
Gzel este un înger in%ocat în lupta contra răului. "upă unii acest înger este o parte din
aael este unul dintr-un grup de ali F@ de îngeri ai destinului omului.
abbiel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi mai este şi un înger
abiel sau /hainel este un înger slujitor care slujeşte atunci când îngerii se aducă la
adunările de judecată a lui "umnezeu.

abl este este


abrazih un înger c&arecare
un înger se crede că i.a cu
dimpreună poruncit
ali F@lui
de'olomon să construiască
îngeri poatră primele
în sine numele lui al
abriel este după unii un înger care +ace parte din ierarhia puterilor in%ocat în ritualuri
abudiel este un înger al duminicii care locuieşte în al patrulea cer şi este in%ocat de la
abuhiah este un înger al agriculturii şi al +ecundităii. (ste un înger care dimpreună c
F@ poartă numele lui "umnezeu.
acaşel este un înger care dimpreună cu un grup de ali F@ de îngeri este autor al desti
adarion este înger concucător [arhonte] care apare în Al+abetul rabinului A;iba.
adarmiel este un înger menionat în lucrarea 0area cheie a lui 'olomon.
adasdagedoi este un înger care în +olclorul hecatol este păzitor al cerului aş şaselea.
adrariel este un înger al maiestării lui "umnezeu. (l mai este după unii şi un înger po
care staionează la a doua parte a cerului. (l este mai înalt decât <enuel şi după unii
staionează în al doilea cer. (ste mai mic decât 'andal+on !printr-o lungime de I44 de
după
a +ost unii dar nu
pătruns de este sigur
groază) dacă
dar relatatea
când 0oise aeste ade%ărată.
numit /ând
numele lui l-a %ăzutacest
"umnezeu) pe adraniel
înger a r
în+ricoşat. (&istă o legendă care spune că Adam a %izitat cerul cu @444 de ani înaintea l
0oise. /u această ocazie Adam a %orbit cu îngerul adrariel despre posesiunea cării
*ngerului ,aziel) o carte care coninea tainle şi cunoaşterea deplină despre îngeri. Acea
carte a ajuns în posesia lui 'olomon prin Eoe şi A%raam. "upă o legendă zoharică când
îngerul adrariel proclamă %oia lui "umnezeu) %ocea lui poate trece prin @44444 de pe
ucrarea ,e%elaia lui 0oise ne spune că $ecare cu%ânt pe care îl rosteşte acest înger
asemănat
adrinion cu puterea
!îngerul a 3F444
iubitor de"umnezeu#
al lui +ulgere. *n gnosticism adraeiel
este un înger esteînun
care apare înger
mai subord
multe ritua
aduriel după +olclorul he;atol este o pază îngerească a cerului al şaselea.
a+;iel este un înger care apare în 9ncantaiile a%raamice şi în :e&tele de la Eippur. (st
înger in%ocat în e&orcismul demonilor.

a+niel este
cabaliste. (l !luptătotorul lui "umnezeu#
mai este în izdaism şi este unul
şi conducătorul dintre
lui bane primii?!$i
elohim. în ordinea celor 34 i
lui "umnezeu#C.
agai în +olclorul hecatol este un înger al cerului al cincilea.
agedaal este un înger al peceilor şi este un înger care apare în mai multe ceremonii.
agenel este unul dintre cei F@ de îngeri ai destinului omului.
aggo este un îger al peceilor care poate $i in%ocat în ritualiturile de conjuncie.
agiel este un înger al deşteptăciunii şi al inteligenei. (ste un înger care controlează
destinul omului. (l apare şi în tradiia ;abalei şi îngerul său corespunzător este Gadare
este
agiosun este
îngernumele
patronunui
al planetei %enus.
mare înger şi un înger al numelui lui "umnezeu.
agit este un înger planetar şi un înger care stă grupat cu ali îngeri. "upă unii este un
al zilei de %ineri. "upă /orneliu Agripa el este conducătorul a încă O444 de legiuni de î
"upă unii el este un înger al metatelor trans+ormate. *n alte surse el apare ca şi unul di
principalii
aglon esteslujitori
un îngerai cerului.
al ceasului al treilea care slujeşte sub 'arMuamich.
ahael este un înger al !mişcărilor %ânturilor cerului# şi este un înger apătător al
misionarilor creştini şi al ucenicilor lui ristos. (l stă cu un grup de ali F@ de îngeri ca
poartă numele lui "umnezeu. *ngerul lui corespondent este /hantare.
ahaiah este un înger care +ace parte din ierarhia heru%imilor. (ste un înger care poat
inDuena gândurile şi descoperă tainele ascunse ale oamenilor. Ar ca şi corespunzător p
îngerul Atarp.
ahlii este un înger al scrisului [scriitorilor] şi al culorilor.
aiael) aiel) aşmael /haiel ) ailiel) 7ohiel) 9aiael este un înger conducător. (l are
stăpânie asupra animalelor sălbatice dimpreună cu :egi ?:hunielC) 0itiniel) 7ehiel.
aiaiel este un înger dintr-un grup de ali F@ de îngeri care poatră numele lui "umneze
aibel este un înger patron al animalelor.

aiiah este (l
înelegere. uneste
înger
stădin
cuierarhia
un grupdomniilor.
de ali F@ (ste un înger
de înger al dimplomaiei
care se şi al relailor
crede dein numele lui
"umnezeu.
ain este un înger al destinului omului.
ajahn este un alt nume a lui 0etatron.
a;adiel este un înger care dimpreună cu Gassarben conduce destinul omului.
a;aniah este unul dintre heru%imi. "upă unii el ar $i păzitor al 5ranei. *ngerul său
corespunzător este Versagua.
a;ba este un înger al inteligenelor.
a;en în +olclorul oriental este un înger păitzor al cerului al patrulea.
alacho este un înger al simpatiilor.
aleuliel este un înger care în +olclorul oriental staioenază în cerul cerul al şaptelea.
alliza este un înge care apare în tradiiile solomonice.
alomel este un înger slujitor.
alMuim este un înger păzitor al cerului.
aludiel este un înger al celui de al patrulea cer) in%ocat duminica. (l mai este şi o
inteligenă a sorelui după unii.
alWa este unul dintre numele lui 0etatron.
amaia este un înger slujitor.
amaizod este un înger al ceasului al patrulea din zii care slujeşte sub 7e$scha.
amariod este un înger al ceasului al zecelea din zii care slujeşte sub "ardariel.
ameriel este un înger al cerului al cincile care slujeşte sub Aharsdarhon.
amna;iel este un înger păzitor in%ocat în ritualuri de e&orcizare în +olclorul arabic.
anabiel este un înger care are domnie asupra destinului omului. (l este o inteligenă
soarelui ?după unii este un înger solarC el slujeşte cu :ual şi are îndatoriri comune cu în
Asmodiel.
anael este un înger care apare în ;abala iudaică ca $ind atribuit arhi%arilor) biblioteca
şi cabiteleor
"umnezeu.
anal sau laboratoarelor)
sau amnal este un îngermai este unul
al apelor. dintre
(l mai estecei F@ de
după uniiîngeri
partecare poatră
dintr-un numel
grup de
şapte arhangheli adorat de îneleptul indian Varralm. Apare in%ocat în incantaiile arabi
analiel este un înger al lunii august după cabalistul :riterius. (ste un înger al %irtuilo
care conduce destinul omului. (l conduce destinul omului dimpreună cu Voil şi Voel.
ananiah este un înger care în ;abala apare ca şi un înger al tronurilor.
ananiel eînseamnă în limba ebraică !dat cu har de "umnezeu# şi este un arhanghel c
apare pe mai multe înscripii.
ananiel este un înger in%ocat în incantaiile aramaice. (ste un înger al iubiri.
anariel este un înger al lui "umnezeu. (ruditul a$z a a+rimat că anriel şi 1uarh sa
doi îngeri tutelari ai planetei Venus. Acest înger apare în mitologia mahomedană. (l est
îmgerul care a pedepsit doi ali demoni aruncindu-i lângă abilon unde se spune că ace
îngeri
doi în%ăau
îngeri magie. *n (ncicolpedia religiei şi a eticii 9V) II cei doi sunt caracterizai
anat estecăzui.
un înger menionat de unele tradiii persane.
aneneil este un înger al inteligenei.
anh este unul dintre cei 3@ îngeri ai destinului omului.
anmeichard este un înger al ordinului heru%imilor care este egalizat cu marele înger
anuel este un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub Earcoriel.
anuiah este un înger slujitor care poatră numele lui "umnezeu.
anum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. (ste in%ocat de la sub
ara$el este un înger menionat de unele tradiii. (ste un înger al destinului omului.
aren este unul dintre îngerii care conduc cele doisprezele ore ale zilei. (ste un înger a
ariel este un înger care în +olclorul oriental staionează în cel de al treilea cer.

ariel)
%ede peAniel) >noel) este
"umnezeu# anael) 'imiel
un înger al'imiel !mărireaşişiconducător
lui decembrie harul lui "umnezeu#
al %irtuilor.sau !/erl c
(l conduc
destinele omului. *n unele gtradiii el mai stă cu un grup de ali 34 arhangheli. Knele tr
apocri+e cred că el este îngerul care l-a suit pe (noh la ceruri ?dimpreună cu Ana$elC. A
comapart cu unii cu caldeanul 9ştar şi este un luptător împotri%a răului.
aron este unul dintre muli păzitori ai cerului. *n cartea 3 (noh ?capitolul 3BC el este u
mare conducător care +ace pe toi îngerii din ceruri să slujească şi să *l cinstească pe
"umnezeu şi să cânte imnul întreit pentru lauda lui "umnezeu.
asdiel este un înger al lui Venus. 0ai este un înger al bună%oinei) dimpreună cu înge
1ad;iel. *n 1ohar acest înger este unul dintre principalii doi îngeri [cimpreună cu Lanie
care l-au însoit pe Kriel într-o luptă împotri%a puterilor întunericului.
aşeisah este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
aşmal) /hasmael) a2ah este un înger din ierarhia domniilor ?haşmalin în limba ebrai
1oharul citează termenul ca şi o !s+eră lăuntrică ascunsă şi acoperită în care tainele lit
cereşti ale numelui lui "umnezeu sunt suspendate.# egendele e%reieşti spun că aşm
înconjoară pe "umnezeu când şade pe tronul său. (l este şi !îngerul %orbitor de +oc.# *n
lucrarea agiga este notat un incodent care se leagă de acest înger8 mai de mult un tâ
studia %iziunea lui 9ezechil din Vechiul :estament şi a ajuns să se gândească la îngerul
aşnal şi în acel moment se spune că aşnal a început să îl ardă. ucrarea nu ne e&plic
asmiah este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
asniel este un înger care apare inscris pe mai multe documente pentru a izgonii răul.
aspatsiel este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
aşul este unul dintre concucătorii irearhiei domniilor. asmed este un înger al anihilă
răului după unii şi unii dintre cei cinci înger ai pedepselor întâlnii de 0oise în ceruri.
atatorh este un înger in%ocat în e&orcismul cerii de lumânări.
atch este un înger in%ocat în unele incantaii iudaice ritualice. Eumele a deri%at din
aurnatas0ai
mântuirii. !întregime#
este şi uneste unal
înger înger care*na+olclorul
apelor. apărut înmandean
zoroastrianism. (ste uncu
este indeti$cat înger al
anud
Acest înger apare menionat şi în /oran.
aurnatati) aurnatat este un înger care aparte menionat în +olclorul arabin dimpreun
ali doi îngeri. (l mai este numit /hondad.
aziel !%iziunea lui "umnezeu# este un heru%im in%ocat pentru a obine mila lui "umne
(ste un înger din grupul a încă F@ de îngeri ai numelui lui "umnezeu. "upă unii este un
demon.
eiel !%iaa lui "umnezeu# este un înger care conduce pe mai muli oameni. (ste şi
aconducător al sezoanelor anului. (ste asociat cu (limeleh.
ei;hali este un înger care apare în +olclorul oriental ca şi păitzor al celei de a şaptea
camere cereşti. ecaloth este termenul care înseamnă în iudaism !încăpere cerească.#.
e;aloth este un înger din cer menionat de tratatul e;aloth şi în 1ohar 3) 3O.
ela2e+) 7ila2ce+) ilaga2e+ este un înger care conduce sezoanele ca şi conducător al m
multora. (ste un înger al sezoanelor.
elemele; este un înger al sezoanelor. Knii cred că numele lui este o in%ersiune a lui 0
elion este unul din dintre cei cinci îngeri ai locuinelor lui "umnezeu. ,estul sunt Alini
Gabriel) arachiel şi ebes. /ând este in%ocat el apare ca a%ând un steag şi o coroană
tranda$ri.
eluel este un înger al tăriilor. (ste unul dintre cei F îngeri cinstii de Varlaam. Eumele
+ost creat prin permutaiile de pe al+abetul ebraic.
emah este un înger al măririi lui "umnezeu. (l are stăpânie asupra morii. "upă unii
cântă >sana la ceasurile dimineii. /u timoul el a +ost trans+ormat îtnr-un înger maestr
pentru a stăpânii
eziel este pământul.
un înger al destinului omului.
hamiah este un înger al ierarhiei sau ordinului puterilor. (l mai este după unii şi un în
cultelor religioase şi !protejează pe toi cei care cred ade%ărul.# (l mai apre un înger
pereche numit 'encuth.
harez
hatan este
este un
un înger
înger al
al cu%intelor lui "umnezeu.
$naelor după lucrarea îngerului Euctemenin.
ibel 1ina%a în +olclorul mandean este un înger care este slujitor cu Ga%riil.
ieglot este un înger al +rutunilor de zăpadă şi conducător al primului ceas al zilei.
iel este un înger care luptă împotri%a răului.
il; este un înger al s$neniei lui "umnezeu.
ilo+atei şi ilo$e în +olclorul oriental este un înger care păzeşte cel de al patrulea cer.
ingel este un înger al echinopiului de %ară. (ste un înger al luptei duho%niceşti împot
iniel în ritualurile de incantaie esteb un înger al luptei spirituale împotri%a răului
dimpreună cu 0ihail) 'era$il şi alii.
ios;iel este un înger conducător al mai multor oştiri îngereşti.
ipeton) Ana+a2eton este un înger care stăpâneşte jupiter dimpreună cu îngerul 7o$el.
ip;odiel este un înger care apare pe unele înscripii istorice şi care luptă împotri%a ră
işmael este un înger al lui 7upiter. (l mai este şi un înger al măririi lui "umnezeu şi u
înger al celui de al doilea ceas al zilei.
izchiel este un înger al cerului care are sub grija sa %ânturile de nord. (l slujeşte
dimpreună cu <a+ziel şi este un ajutor al lui Gabriel. (ste un înger standard.
lim este un înger al %ânturilor şi unul dintre cei şapte îngeri ai lui Varlaam.
natiel este un înger al ceasului al treilea din zii) care slujeşte sub Venuaniel.
odiel !%ictorie asupra lui "umnezeu# este după unii un înger al lumii briatice. (leste
menionat ca şi un înger care poate$i menionat dimpreună cu odniel şi :arpiel.
odniel este un înger care are reputaia de a %indeca reputraia la om.
omadiel este indeti$cat ca şi înger al lui "umnezeu.
oraios este unul dintre cei F arhoni ai sistemelor or$ce şi conducător al celor şapte c
(ste un înger eonic şi arhonic.

oreh)
ormuzaiah este unul
în +olclorul dintre
persan multimplele
antic este primanume ale lui 0etatron.
zii a lunii.
ornuz este în +olclorul persaan antic un înger al primei paze a zilei lunii.
osediel !mila lui "umnezeu# este un înger al lumii arhetipale. (l ine de ordinea ierar
domniilor şi este în mistica iudaică unul dintre cei 34 mari cunoscutări ai lui "umnezeu.
ourt este un înger in%ocat în ritualirile de conjurare arabice.
rabariah) ari2ahu) a2at este un nume a lui 0etatron.
şahsiel este un înger in%ocat în tradiiile siriace.
spus este un înger adorai dintre cei cei şapte îngeri menionai de indianul Varlaam.
ubaiel este un înger al primului cer.
ubail este un înger al planetelor în special al lui 'aturn.
u+altiel) u+altiel este un înger al zilei de %ineri in%ocat de la apus.
u+atriel este unul dintre îngerii plantei jupiter.
ugron este un înger care +ace parte dintr-un grup de 3O îngeri care apare în lucrarea
uha este un înger menionat de esenieni în lucrarea egământul comunităii ?pe un su
descoperit la 0area 0oartăC.
u;iel în +olclorul oriental este un înger păzitor al ceasului al şaptelea.
ulail după +olclorul arabic este un înger păzitor in%ocat în e&orcizarea demonilor.
umastuar este un înger in%ocat al zilei de luni care locuieşte în primul cer in%ocat de l
umiel este un înger al destinului uman
urtapal este un înger al duminicii dimpreună cu 0ihail şi "andael.
usael este un înger al cerului al treilea.
uşmael este un înger care apare pe unele inscripii.

utriel estepopoarelor.
pedespirea un înger al (ste
pedeppselor dimpreună
unul dintre cei O decuîngeri
>niel.care
"upă unii elîncepăerile
păzesc stă şi ajutăcerului
la
uznot este un înger al apelor.
I
9abhel este un arhanghel care apare în ;abala. (l este un înger care coduce $loso$i şi p
care %or să se retragă din trepidaiile lumeşti. (l este unul dintre cei F@ îngeri care poa
numele lui un
9abiel este "umnezeu.
înger al lui "umnezeu. "upă unii este un înger rău ?după unii e&istă înge
+ără a $i dia%oliC) in%ocat după unii la seaprarea +emeii de bărbat.
9achadiel este un înger al planetelor. (ste un înger despre care nu se ştiu prea multe lu
"upă unii este un înger care poate chema suDetele celor care au mers în iad.
9achel este un înger in%ocat în ritualuri.
9adara este un înger care trăieşte în asociere cu un alt înger denumit 'chaltiel. (l cond
9adiel !mărirea lui "umnezeu# este un înger in%ocat citat de %ocabularul de anghelologi
9aeo este un înger care luptă împotri%a dia%olilor. "impreună cu ali îngeri este este ca
să oprească atacurile demonilor şi a lui 'a+atharel.
9ahmel este un înger al aerului.
9aicaojel este un înger al ceasului al N9-lea al nopii care slujeşte sub "ardariel.
9alo este un înger in%ocat în e&orcizarea demonilor. /el mai probabil este o %ariantă a l
9aneth este un înger care apare în unele apocri+e. (ste un înger bine%oitor care numai s
poate depăşii dia%olii mării în special pe <nospaston.
9aoth este unul dintre cei şapte arhangheli menionai în :estamentul lui 'olomon. 9aMu
este un înger al lunii.
9ar este un înger talmudic care apare în sursele babiloniene.
9a& este un înger luptător împotri%a demonilor şi în special împotri%a indi%idiei.
9boriel
9edidieleste
esteununînger
îngercare a apărut
in%ocat în +olclorul oriental) păzitor al celui de la şaptelea ce
în ritualuri.
9ehuiah este un înger al ierarhiei tronurilor. (ste un protector al prinilor. 0ai este un î
al numeluji lui "umnezeu.
9eiaeiel este un înger al %iitorului. Kn înger al numelui lui "umnezeu.
9elahiah este un înger de mare %irtute. (l protejează pe magistrai şi dă cum%a decziile
legale. (ste un înger care poartă numele lui "umnezeu.
9enahlem este un înger al ceremoniealelor.
9enon este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
9etuMiel este un înger in%ocat de +emei la naştere. "upă unii a +ost un înger care l-a
9+a$ în +olclorul oriental este o pază a celei de a patra încăperi a cerului.
9gar este un înger :amudic. (l mai apare în mai multe surse babiloniene.
9ggereth este o +ormă ra$nată a lui 'grat bat 0ablat.
9haizel este unul dintre cei F@ de îngeri ai numelui lui "umnezeu.
9jasusael este un înger care apare în +olclorul enohian care şi unul care conduce îngerii
9lariel este un înger conducător al copacilor +ructi+eri
9lialrat) 9librat) 6apu;ael este un înger inaripat sua mai bine spus un înger care este
menionat de tradiiile babiloniene în special al lui Amun. "upă unii are în mîna dreapt
cârjă.
9machedele ste un înger in%ocat în ceremonii.
*n orient s-a crezut că doi îngeri [Loruş şi 0ihai] în ziua judecăii %or reprezenta mila lu
"umnezeu. (l este un înger care după unii ine o balană în mână cu +aptele $ecărui o
"acă oamenii %or $i găsii %rendici li se %-a permite să intre în rai sau în paradis. "acă
găsii ne%rednici %or $i dai pe mâna lui 'oruş care este îngerul dreptăii lui "umnezeu
care îi %-a trimite în iad.
9niel este
9nuniel este!eloc%ena lui "umnezeu#
conducătorul îngeresc aleste conducătorul
lunilor îngeresc al lunilor mai iunie.
iunie şi iulie.
9rathel este un înger al ierarhiei domniilor.
9san) "armaz) 9s+endarnoz) 'pendermoz după +olclorul persan este îngerrul tutelar al
pământului şi îngerul conducător al lunii +ebruarie. (l mai este şi un înger al +emeilor
%irtuoase.
9s+ardandent) 9s+an) "arnaz este un înger pe care îl găsim menionat în mitologia persa
şi înger al lui +ebruarie şi conducător al zilei a cincea a lunii.
9siael este un înger al zilelor de mari care locueieşte în cel de al cincilea cer.
9şlib este un înger conducător al orientului.
9smoli este un înger conducător al aerului dimpreună cu îngerul 'ana&.
9snael !sârguitor al lui "umnezeu# este un înger al ierarhiei tronurilor ?în ebraică haiot
*l înconjoară pe "umnezeu. (l poate $i comparat cu heru%imii şi sera$mii. (ste pus pe l
la patrulea în irearhia îngerilor. *n rugăciunea lui 9osi+ o Apocri+ă ale&andrină gnostică
această inscripie8 !eu cel care %orbesc cu tine) eu 9acob şi 9smael sunt un înger al lui
"umnezeu
înherul Kriel.şi un
*n înger conducător
această ?arhiconC.#9acob
apocri+ă patriarhul 0ai departe
apare ca9acob
şi un 9smael se indeti$că
arhanghel cu
?9sraelC car
intrat în %iaa pământească dintr-un stadiu pree&istent. 0isticii periodei gnostice ?seco
la 33C %orbesc dee o $ină cerească numită 9srael. "atoria acestui înger este de a chem
oştile îngereşti în al lăuda pe "umnezeu. (l se adresează restului îngerilor cu cu%intele
!binecu%ântai pe "omnul %oi cei se sunteni binecu%ântai.# 5ilon credea că acest înge
tot una cu ogosul lui "umnezeu. *n legendele e%reilor) 9srael este asemănat ca şi
!asemănarea
9sra+el) 9sra$l)lui 9acob#'ara$el
9sra+el) în +aa este
tronului lui "umnezeu.
un înger care apare în +olclorul arabic şi înseamnă !
arzînd#. (ste un înger al în%ierii şi al sunetului de trâmbie care %-a suna în ziua judecă
este descris ca a%ând patru aripi şi în timp ce picioarele lui sunt sub al şaplelea pământ
capul lui ajunge stâlpii tronului lui "umnezeu. "e asemenea se spune că el se uită de tr
opri pe zii şi de trei ori pe noapte în iad şi este atât de con%ulsionat de ceea ce %ede aco
lacimile lui ar inunda tot pământul dacă nu le-ar oprii "umnezeu. Knii cred că acest îng
+ost un înger care a întemeiat mahomedanismul. > lată tradiie musulmană %orbeşte d
9sra+el) gabriel) 0ihail şi Azarael ca $ind trimişi de "umnezeu către cele patru coluri a
pământului pentru a modela pământul după creaia lui Adam. :ot acest înger se crede
că -a asistat pe "umnezeu la creaia omului sau după o tradiie iudaică !luat din ărân
unde cu timpul altarul împăcării %-a sta în 9erusalim.# "upă unii acest îmnger %-a $i ur
Azarel un înger
9srda este un îngeral morii care apare
care o+eră menionat
susinere de /oran şi care se %-a arăta la a treia
oamenilor.
9tail este un înger care apare în +olclorul arab. (ste un înger păzitor in%ocat în di+erire
9taliah este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
9tgal este un înger al a+eciunii. (l este in%ocat când e&istă neînelegeri.
9thoth este un înger care poate sub%ertii pnaruile demonului 'a+athorel cu ajutorul alto
Xtriel este un nume porin acer arhanghelul 0etatron îi apără pe copii +ără ajutor împotr
9urobatres este un înger conducător al lui Venus.
9zael este un înger care %-a suna din trâmbiă la judecata de apoi dimpreună cu Ga%riil)
9sra+el şi 0ihail. *n +olclor acest înger apare ca şi un mare cântător de imne. 'e crede c
atunci cînd acest înger cântă %-a e&ista un inter%at de patruzeci de zile între $ecare sun
cântat. *n cele din urmă) la porunca lui "umnezeu) toi oamenii %or $i chemai la judeca
"umnezeu.
9ziel este un înger menionat în +olclorul oriental ca şi o pază a cerului al şaselea.
7ael) 7oel este unul dintr-un grup de doi heru%imi care apare reprezentat pe scanunul m
ch%itoului legii celălalt heru%im $ind 1arael. *n +olclor acest înger este un înger al desti
omului.
7ahriel "umnezeu +ace să se creeze construcii.# (ste un înger al celui de al treilea cer.
7aluha este un înger care apare menYionat în lucrarea gnostică :e&tele 0ântuitorului e
primitorul lui "umnezeu şi al omului în comuniune. 6entru păcătoii care %or $i judecai
iertai se spune că 7alşuha poartă !paharul iertării lui "umnezeu# pentru ca s+uletul să
să uite de toate locurile prin care trece
7ana& este un
7ariel este un înger
înger al
al celui
primului
de alcer. (ste in%ocat
cincilea de unii
cer. "upă la răsărit.
este un înger al zilei de mari. A
în mai multe ritualuri. 7areriel este un înger al !+eei lui "umnezeu# sau al prezenei lui
"umnezeu. "upă unii el este dimpreună cu 'uriel) 'amiel şi ,aziel.
7a%an) Ta%an este un înger al grecilor. (ste un înger păzitor care stăpâneşte Grecia.
7azar este un înger al iubirii pătrunzătoare. (l mai este un înger al ceasului al şaptelea
lucrarea Euctemeronul lui Apoloniu din :iania.
7azeriel este unul dintre cei @B de îngeri planetari ai +azelor lunii.
7eduthun !laudă# sau !judecată# în ;abala acest înger apare ca şi un înger al corurilor
ceruri. /a şi !stăpân al strigătelor# în timp ce el conduce miliarde de îngeri la cântarea
imnelor de laudă adusă lui "umnezeu la s+ârşitul $ecărei zii. Knii cred că în 6salmul JP)
F este atribuit roul de muzician principal al cerului chiar lui 7eduthun. *n (%ul 0ediu î
zohariştii credeau că acest înger are un corspondent pe pământ ca şi un înger care sluj
în templul lui "umnezeu.
7ehoel este conducătorul corului ceresc !cântăre al eternului# şi !$ul al >mului creresc
care l-a insoit pe A%raam în %izita lui în paradis şi i-a descoperit cursul istoriei omeneşt
gnosticismul iudaic) mistica scholem şi în tradiia talmudică) 'cholem a sugerat că aces
înger al slujii sub arhanghelul 0etatron. *n lucrarea cabalistică enith 0enuha 7ehoel e
părincipalul înger al +ocului. <ings în lucrarea sa Gnosticii şi rămăşiele lor listează şap
îngeri subordonai lui 7ehoel8 7ehuel) 'era$el) Gabriel) Euriel) :emael) Limaşel) adarni
'armiel.
7ehoel este un înger mediator al numelui lui "umnezeu şi un înger al prezenei lui
"umnezeu. *nm legendele iudaice acest înger are puterea asupra demonilor. (l este
conducător al sera$milor deşi unii cred că 'ea$el ar deine această +uncie. "upă lucra
apocri+ă !Apocalipsa
7eho%ah este un îngerlui
dinA%raam#
care apare la +acerea omului ?Geneză OB) 3C numit înger al l
"umnezeu de '+ântul Grigorie :aumaturgul în lucrarea sa 6anegiric dedicat lui >rigen.
7ehudiel este un înger conducător al planetelor. "upă unii el este slujitor cu încă ali F
7e;usiel)
runa din în lucrarea
halele 6ier;e
primului hecaloth 7e;usiel este o pază îngerească menionată ca stân
cer.
7eliel este un sera$m la cărui nume este înscris după unii pe arborele %ieii în lucrarea i
Tetirah ?+ormăriiC. *n ;alaba acets înger estre conducător al :urciei. 'e crede că el mai
în conducerea destinului regilor şi a altor mari demnitari şi el dă titul de biruină în nu
lui "umnezeu. (l este cel care inspiră iubirie între oameni şi este un înger care asigură
$delitatea
7eou este un matronomială.
înger menionat în +olclorul gnostic ca şi o mare putere cerească şi ca şi o
7eramael) 7arahe în tradiia mozaică este unul dintre cei şapte îngeri conducători care s
continuu în +aa lui "umnezeu şi cărora le sunt con+erite numele angelice ale planetelor
7erazol este un înger al puterii menionat de cabalişti. (ste in%ocat în ritualuri de conju
7ereniel !mila lui "umnezeu# sau !cel pe care "umnezeu în ajută.# *n (noh şi în doi (zr
7eremiel este egalitaz cu ,emiel şi cu Kriel. (ste un arhangehl după unii care stă dmpr
cu ali şapte
în%ierea. *n @arhangheli.
(zdra "upă unii
el apare a +ost descrsi ca şi domn al suDetelr care aşteaptă
7erescue este un înger al zileica
deşimercuri
arhanghel.
care stă în cel de al treilea cer şi este in%ocat
%est după lucrarea eptameron a lui Abanos. "upă arnet 7erescue este un rezident al
de al doilea cer şi care are nunele neclarităi la modul în care poate $i in%ocat acest îng
7eruthiel este un înger al naşterilor. ,abinul (liezer cerde că 0oise l-a a%ut protector
7esodoth în tradiile rabinice este un înger care primeşte înelepciune şi cunoaştere de l
"umnezeu pentru a o trasmite omului. "upă unii el este al doilea înger în ierarhia înger
7esuhilim după lucrarea ;abalistă Grimorium %erum !este un înger s+ânt al lui "umneze
in%ocat în ritualuri gnostice.
7esus a +ost pri%it de mai muli autori ca $ind un înger conducător ?5ilon sau 9ustin 0ar
de e&empluC sau de unii ca şi un arhanghel. "upă unii este un înger al raiunii. Knii cre
este unul dintre cei trei îngeri care i s-au arătat lui A%raam la stejarul 0am%ri .
7eu în tradiia gnostică în special în lucrarea 6istis 'o$a este un mare înger !supra%egh
al luminii şi aranhjator al cosmosului.# (l este unul dintre cei trei îngeri care stau de-a
drepta lui "umnezeu în timp ce de-a stânga lui "umnezeu stă îngerul 6ropator.
7in în gândirea musulmaă jin este înger şi se crede că ei au +ost creai cu @444 de ani
înaintea omului. (i au a%ut de obicei cel mai superiro staiu cel al îngerilor a%ându-l pe
conducător. /ând la cererea lui Adam) (blis a re+uzat să cinstească noua +ăptură creată
+ost degradat şi aruncat din ceruri împreună cu 7in ?restul îngerilorC şi au de%enit demo
"upă ugues un dicionat al ismaului citim că !cei mai nobili şi mai de cinste dintre îng
numim G9E) $indcă ei au +ost acoperii de ali îngeri pentru a $i %ăzui din cauza
superiorităii lor.
7oachniel este una dintre multimplele paze îngereşti ale %ânturilor cereşti.
7oel este un înger care după unii l-a asiastat pe om să după la îndeplinire datoria dată l
"umnezeu de a numii toate %iuitoarele pămâmtului. "upă unii acest înger stă sub
arhanghelul 0etatron. "upă :estamentul lui 'olomon) în lucrarea /on2beare) demonul
>nos;elis după ce a +ost interogat de 'olomon a declarat că a +ost subiectul lui 7oel.
7ohiel este un înger al paradisului deşi au mai +ost numii şi ali îngeri ai paradisului [ra
(&istă de +apt două paradisuri unul cresc şi altul pământesc.
7osata este un înger in%ocat în tradiiile solomonice. Acest înger este după unii un înger
!%orbelor lui "umnezeu#
7oth este un nume îngeresc al lui "umnezeu pe care se crede că 9acob l-a în%ăat de la
înger cel cu care s-a luptat pentru a $i eliberat de sub măririle +ratelui său (sau.
<abar$el este un păzitor al cerului.
<abiel este o pază a primului cer.
<abşiel este un înger care este agreabil atunci când este in%ocat. (l con+eră har şi tărie
un înger
<adel estecare a apărut
unul pe unele
dintre cei inscripii.
şaptezeci de îngeri care slujesc în cel de al treilea cer şi este
<adir ,ahman este unul dintr-unn grup de ali şase arhangheli in%ocai în rugăciune.
<ad;adel în tradiiile orientale este o pază îngerească care staionează în a aşsea încăp
<adniel !+aa lui "umnezeu# este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor +emeilor.
<a+;a$el care luptă împotri%a răului.
<a+siel este conducător al lunii. *n 1ohat el slujeşte cu iz;iel ca şi ajutor principal al l
Gabriel) când acesta !îşi poatră steagul în lupte.#
<a+ziel) /asiel) Qua+asiel) !%iteza lui "umnezeu# este uzn înger care conduce după uni
moarte aregilor şi a marilor demnitari. *n tradiia gnostică este unul dintre cei şapte
arhangheli
<ahnael estecare
un au în stăpânie
înger planeta
care în unele saturn.
tradiii se luptă împotri%a demonului elhel) în tim
elhel apare menionat în lucrarea :estamentul lui 0oise.
<a;abel) <o;biel !steaua lui "umnezeu# este un mare conducător îngeresc care stăpân
stelele şli planetele. *n lucrarea /artea îngerului ,aziel el este un înger superiro şi s+ân
timp ce în apocri+a 3 (noh este un demon şi stă ân iad. "upă unele tradiii el comandă
JI44
<al;ailde
în îngeri careun
islam este îi +ac %oia.
înger in%ocat în e&orcisme. 0ai este un înger al celui de al cinci
cer în paza unul grup de îngeri care *l adoră pe "umnezeu.
<al;elniah este unul dinztre multele nume ale arhanghelului 0etatron.
<alnia este unul dintre cei şapte îngeri din ierarhia puterilor) păzitor al cerului al şaptel
,estul de şase sunt citai ca şi oel) Asinon) 6sachar) ?"ucharC) Gabriel) 'endal+on şi Kz
<alozorta !pedepsitorul# în limba greacă. (ste un înger al lui Aaron după unii meniona
lucrarea ,eider. (l ar $i după unii personai$carea unui înger distrugător care apare în
0acabei F) 33
<andiel este $ind
unul %oit înger.
dint-run grup de nouă îngeri in%ocai după /ările  şi F a lui 0oise.

<aniel
<anlieleste
este unul
unul dintre
dintre cei
cei F4 de îngeri
F4 de ai naşterilor
îngeri ai naşterilor.de copii.
<anzacheil este un înger al luptei duho%niceşti.
<armael este un alt înger al lui "umnezeu.
<armiel este unua dintre multele paze al orientului.
<arniel este una dintre multele paze ale cerului.
<artium este un înger care în tradiiile orientale staionează în cerul al şaptelea.
<asbab este un nume al lui arhanghelului 0etatron.
<aşeil este unul dintre cei şapte îngeri păzitori care păzesc cerul dimpreună cu 1endiel.
<atcheil este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor.
<a$el este un înger al luptelor duho%niceşti şi pază a cerului de al şaptelea cer.
<anmiel este o pază celui de al şaselea cer.
<azniel este un înger care staionează în cerul al patrulea.
<ebail !conducătorul# cerului al cincilea după tradiiile +olclorice turceşti.
<edrel este un înger planetar al lui Venus.
<eel !ca şi "umnezeu# este un înger al sezoanelor) unc conducător îngeresc al zecilor d
<eliel este unul dintre cei şaptezeci şi doi de îmngeri ai destinului omului.
<el;era şi <e;hea; sunt doi îngeri îngeri taini cărora li s-au descoperit tainele creaiei.
<emed este un înger al inteligenelor.
<emuel sau Lemuel !ajutătorul# şi adunarea lui "umnezeu. (ste un mare înger arhonte
stă la +ereştile cerului şi se ocupă după unii în special cu rugăciunile poporului 9srael. (
duce în cel de al şaptelea cer. (l este după unii conducătorul sera$milor. (&istă o legen
mozaică care spune că 0oise a încercat să distrugă acest înger după ce acest înger
dimpreună cu îngerul /anael au %oit să îl oprească pe 0oise de a primii :ora din mâna
"umnezeu. "upă lucrarea ,e%elaia lui 0oise acest înger a +ost conducătorul a încă 3@
arhangheli ai distrugerii.
<en;puta estedupă
<enuhiel este un înger
unii al sudului după
conducătorul unii.
heru%imilor. ucrarea J (noh în descrie ca !plin d
cărbuni aprinşi....şi pe capul său poatră o coroană de s$nenie....şi se umerii lui se poat
%edea aplecarea !măririi lui "umnezeu# [şe;inah].
<enumit este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor.
<ereguel este unul dintre cei F@ de îngeri ai destinului omului.
<etheriel este !coroana lui "umnezeu# este un înger in%ocat în ritualuri ;abaliste.
<etuel este unul dintre cei trei îngeri ai lui "umnezeu ca şi $ină a comuniunii. /eilali
sunt 0echuel şi ebaton.
<eze+ în tradiia iudaică este un înger al morii şi un înger al d$stugerii răului după unii
el mai sunt după unii A+) ema+) 0anşit şi onon 6eorC. (l s-a luptat împotri%a lui 0ois
oreb şi el a +ost îngerul morii după unii. 6e care se crede că Aaron la cuprins şi la pus
tabernacolul
<$al este unul
sacru.
dintre cei O de păzitori ai celor F încăperi a cerului.
<hurdad este un înger care apare în tradiia persană antică înscris pe inscripiile ebraic
este unul dintre îngerii care păzesc porile raiului.
<idriel este unul dintr-un grup de ali F4 de îngeri ai naşterilor de copii.
<inos este un nume a lui 0etatron.
<ipod este un înger care îl slujeşte pe <inon. /eilali doi îngeri sunt Eagregagiel şi Eai
saga. *ngerul <ijod a +ost după unii îngerul care l-a condus pe rabinul 9osua la porile i
şi i-a arătat compatrimentele în care este împărită lumea de jos.
<iranu este un înger care apare în tradiiile religioase arabice.
<iriel este un înger in%ocat în al treilea cer.
<irtaus este un înger al limbilor şi unul dintre îngerii cerului al zecelea.

<isael este unul


<laha este un înger care
dintre după paze
multele uneleîngereşti
tradiii sationează în al
ale %ânturilor cincilea cer.
raiului.
<nor este un înger care după unii stă în iad.
<omn este un înger care a re+uzat să dea o descriere a iadului rabinului 9osua.
<orniel este unul din îngerii păzitori al %ânturilor de sud. "upă unii este un înger care
pepeseşte păcatele popoarelor.
<riel în mistica iudaică este un înger al echinopiului de %ară şi e+ecti% în lupta împotri%
<utiel este un înger care poate $i in%ocat în mai multe sensuri.
<zuazil este o pagă îngerească a cerului al al patrulea.
abusi este unul dintre cei cinci îngeri ai omnipotenei lui "umnezeu.
ahahiel este un înger care îl asistă pe arhanghelul ,a+ael la conducerea zilelor dimpre
cu 5ariel) ,ahabiel) Ariel şi este in%ocat în lupta împotri%a %irtuii.
ahariel este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor. (l îl asistă după unii pe îngerul
ahatiel !cel arzând# este citat în lucrarea 0ase;at Gan (den şi Gehinnon ca şi un înge
pedepselor. *n scrierile cabalistului 9osi+ ben A%raam Gitalit este îngerul conducător al
porilor morii. (l are stăpânie auspra încăperilor @ şi F a iadului. (l este un înger al iad
care pedepseşte
ahezerim popoarele
este un pentru nedreptăile
înger al succesului. lor.după unii în al doilea ceas al zilei.
(l slujeşte
ailah este numele care deri%ă din e&egeza rabinică a cu%ântului !ailah# ?care înseam
noapteC. "upă 1ohar este un înger care numeşte ali îngeri %eghetori la naşterea lor. *n
tradiia legendară iudaică este un demon al nopii) !conducător al concepiilor.# :otuşi)
lucrarea Genesis raha O3F şi în 'anhedrin P se po%esteşte de o luptă a eroului princip
regii
amacare
estel-au +ăcut al
un înger bun.
aerului) conducător al zilei de mari şi locuitor al celui de al cin%il
amah este un înger dominant al lui martie. (ste un înger planetar.
amasn este un înger care apare menionat în tradiiile asieriene care se luptă împotri%
răului.
amec;'e crede
este că acest
un înger careînger
dupăare opeste
unii srcine babilonică.
in%ocat în luptele duho%niceşti.
amediel este un înger ceasului al patrulea al nopii care slujeşte sub îngerul 7esicha.
anechalal este un conducător planetar citat de lucrarea J (noh. ucrarea lui 'olomon
a+rimă că acest înger poate în+rânge demonul con+uziilor.
ao cel mic este unul dintre multele nume ale lui arhanghelui 0etatron.
are;) aria; este un conducător planetar in%ocat în ritualuri.
aridh este un înger menionat în tradiiile apocaliptice islamice ca şi conducător al îng
'u$stul Abu Tazid în lucrarea sa 0iraj ?sau KrcuşulC în care descrie urcuşul său în cele
ceruri) spune că acestui înger i-a o+erit o împărăie pe care el a re+uzat-o rezistând tent
şi %oindeste
arzon să $e la dispoziia
unul numai
dintre îngerii lui "umnezeu.
bine%oitori.
auriah este un înger menionat în ;abala) înger al tronurilor. "upă unii +ace parte din
ordinul sau ierarhie heru%imilor. (l inDeunează după unii sa%ani şi marile personaje.
ebaot în tradiia iudaică este un domn al oştirilor cereştiU este un înger al pedepselor c
eranael este un înger al iubirii care după /orneliu Agripa este un îngerii al lunii.
ibraris este un înger al aurului ascuns şi un înger al ceasului al şaptelea.
i+ton este un înger care în +olcolorul oriental staşiuonează în cea de a şaptea încărere
imet în tradiia mardeană este un înger al iubrii şi ain in%enilor la +el de bine ca şi un
planetar care stă cu un grup de ali şapte.
ithargoel este un mare înger al cărui nume a apărut în lucrarea 9n%estirea arhanghelu
Ga%riil şi în apocri+a 5aptele lui 6etru.
ob;i% este una dintre pazele îngereşti de la porile cerului.
oguel este un înger care slujeşte în primul cer.

ohguin este
occident. unulsubiect
(l este dintre al
îngerii cerului
%ânturilor al cincilea care
oocidentale. conduce
oel este una după
dintreunii ziua%ânturilo
pazele de mari
sud.
uci+er !dăcătorul de lumină# a +ost egalizat eronat cu un înger căzut adică cu 'atan du
citire eronată de la 9saia 3O) 3@ !cum ai căzut tu din ceruri) > ucea+ăr) $ul al dimineii)
a +ost mai mult un apostro+ aplicat regelui nacucodonosor al abilonului. :rebuie să şti
în mare cările Vechiului :estament nu ştiau prea multe despre îngerii căîzui sau dia%o
Kneori apar re+erine la cum ar $i 9o% O) 3B unde ni se spune că "umnezeu nu !a a%ut î
credere în îngerii 'ăi# şi !i-a considerat buni de nimic)# ceea ce indică că la un anumit
îngerii căzui nu erau ceea ce trebuiau să $e. 9eronim a atribuit dimpreună cu ali s$ni
părini numele de uci+er lui 'atan de +apt uci+er a însemnat stea şi se re+erea la stea
dimineii sau la lucea+ăr care este planeta Venus.
uel în tradiiile religioase iudaice ale secolului al NV-lea este un înger in%ocat în legătu
+olosirea numelui lui "umnezeu
umail este un înger care în tradiia arabică este in%ocat în ritualurile e&orcismului.
0aadim este după unii unul dintre îngerii care slujesc sub arhanghelul 0etatron pe ca
0oise l-a %ăzut în al patrulea cer. "upă unii el este un înger planetar care stă lângă lun
pentru a +erii
0ach este un lumea de încălzire.
înger chemat în rugăciuni.
0achasiel este un înger al duminicii care stă în cel de al patrule acer şi este in%ocat în
rugăciuni cu +aa spre sud. (l este citat între inteligenele soarelui ca şi înger planetar.
0achaton este unul dintre îngerii cerului care ăl conduce pe argehngelul Kriel) /assiel
'eraMuiel. (ste un înger al sâmbetelor.
0achel este un înger al e&orcismelor.
0achidiel) 0a;chideil) 0alahidael !plinătatea lui "umnezu# este un alt înger care apar
0achmriach
dintre cei F4 !mila lui "umnezeu#
de îngeri ai naşterilor.înucrarea
tradiiile>zar
rabinice este unîl înger
0idraşim al milei.
pri%eşte 0aipăzitor
ca şi un este ş
cerului.
0a;ibath este îngerul cercetării ştiini$ce în +olclorul musulman. A +ost indeti$cat cu
6ranuiel sau ,edueriel în tradiia iudeo-creştină sau ca şi Eeho în tradiia babiloniană.
:ermenul de 0oa;;ihat înseamă doi îngeri ai lui "umnezeu care scriu acti%ităile oame
(i se succed unul
0egopiasaiel estealtuia zilnic.
un înger conducător al îngerilor măririi lui "umnezeu.
0eisiah este un înger in%ocat în di+erite operaii. "upă unii este un înger al apelor şi al
0emeon este un înger in%ocat pentru binecu%ântări.
0ener%a este unul dintre îngerii superiori ai etruscilor.
0eniel este un înger al numelui lui "umnezeu.
0enor este un înger al e&orcismelor.
0ensiel este un conducător îngeresc al cerului al şaptelea al nopii care slujeşte sub
0entor este un înger al cerii de lumânare.
0ercurie este un înger care apare în ;abala ca şi un înger al progresului. (ste desemn
unii ca şi companie a arhanghelului ,a+ael.
0eresigime ste un înger al primului ceas care slujeşte sub 'amael.
0eresim) 0erasim) 0eris) 0entinis) 0enihim. *n lucrarea "iscurs teologic re+eritor la î
este unul dintre este unul dintre cei patruu îngeri ai re%elaiei lui "umnezeu care îl +ac
înger sacru. :otuşi) în alte lucrări el apare ca şi un demon. /a şi demon este conducăto
puterilor
0er;abahaeriale.
este un înger al transpotrurilor după unii. 'e crede că este heru%im.
0erloi este după unii un înger in+erior in%ocat în conjuraiile solomonice.
0ermeoth este unul dintr-un grup de ali P îngeri care merg prin toate locurile cereşti ş
0ernoe este un înger al purităii) in%ocat în di+erite lupte duho%niceşti.

0erod esteun
0ero+ este unînger
înger alsacru in%ocat în
inteligenei. Knoperaii
înger alritualice.
sa%anilor.
0eros este un înger al ceasului al nouăle acare slujeşte sub Vadreil.
0eşaher în tradiiile rabinice legendare este un înger al animalelor.
0esarim este un înger menionat de unele tradiii ;abailce. 'e crede că rabinul ;abalis
/aro a primit %iziuni de la acest înger pe care le-a e&primat în lucrare asa 0aggid 0eg
*ngerul a +ost un +el de mişna personai$cată. /ro ?3OBB-3IFPC a trăit în comunitatea
;abalistă 9a+ed
0esriel este undin Galilea
înger de sus
al celui de al?6alestinaC.
zecea ceas al zilei care slujeşte sub >riel.
0etatron) 0etatton) 0ittnon în scrierile necanonice este posibil unul dintre cei mai ma
îngerii din ierarhia arhangehlilor) arhenghel al +eei lui "umnezeu şi al preuenei lui
"umnezeu) stăpânitor al cerului) conducător al îngerilor slujitori. (l este după unii în gr
susinerii umanităii. *n :almud şi în targumene el este legătura dintre om şi "umnezeu
Knele tradiii talmudice cred că acest arhanghel l-a ridicat pe (noh la cer. *ntr-o po%est
talmudică a Knirii luia"umneezu
en sins) "umnezeu cerut lumiicu lumea ?(lohim
pământeşti şi (demClui
!împrumutul spusă în lucrarea
Adam# Al+abetul
timp de 3444 de a
"upă ce pământul a +ost deacord) "umnezeu a scris o încredinare +ormală la care au +
martori arhanghelii 0ihail şi Ga%riil. Această mărturie se găseşte după unii în arhi%ele
arhanghelului 0etatron) scribul cer ceresc. Knii cred că metatron este un înger al
întunericului care s-a lutat cu 9acob şi 6eniel ?5acere J@C ca şi un !pri%itor în noapte# ?9
@3C dimpreună
0eus;iel este uncuînger
Kriel care
şi custă
aliîntr-un
îngeri.grup
*n (&od @J) 34
cu ali J4 îngeri.
de crede că sedupă
:otuşi) +ace 9saac
re+erire
arla/o
el este un +el de in%ocaie din !partea stângă# a lui "umnezeu. "upă alte tradiii acest î
+ace parte dintr-un grup de ali şapte înger succesi%i şi puri.
0iahil !cel care este ca şi "umnezeu# în scrierile biblice şi cele postbiblice 0ihail erste
care este cel mai mare dintre îngeri $e în scrierile creştine seculare sau în cele religioa
Eumele lui 0iahil poate $i găsit şi la caldeeni. (ste un arhanghele de mare %irtute şi
conducător al restului arhanghelilor) înger al preuzneei lui "umnezeu) la +el de bine în
pocăinei) dreptăii) al milei şi al s$nirii) conducător al celui de al patrulea cer) înger p
al poporului 9srael.) păzitor al lui 9acob) biruitor al lui 'atan. (l mai slujeşte dimpreună
'abatiel. (l este un înger care apare şi islam. a 0ihail se +ac m ai multe re+erine în
lucrarea 0idraş ,aha care crede că la el s-a +ăcutz re+erină în psalmul BI. 'e crede că
distrus oştirile lui 'naherib ?dimpreună cu Kriel) Gabreil şi ,arielC. "upă unele tradiii
crede că la moartea )lui 0oise 0ihail a dat o luptă cu 'atan pentru înmormântarea trup
0ichar în gnosticism este o putere îngerească care dimpreună cu 0i;ar s-a irdicat împ
0icroprosopus !partea stângă# este bienle opreaiilor în cosmogonia cabalistă. (l este
înger care după unii este deri%at din ali îngeri.
0idael !conducător şi căpitan# în armata cerească. Knele lucărri îl citează ca şi un înge
0idraş este unul dimpre multele nume ale lui 0etatron.
0iel este un înger al zilei de miercuri şi un înger al planetei mercur.
0ieru%ah este un înger slujitor al lui "umnezeu acre după unii îi ajută pe cei care cred
"umnezeu. (ste un înger menionat în 6ersian antică.
0igon este un nume al lui 0etatron.
0ihael este un înger al destinului omului.
0ihael este un înger al %irtuilor care stăpâneşte $delitatea conjugală şi +ertilitatea +em
(ste un înger al numelui lui "umnezeu.
0ihalil este un înger care apare în +olclorul islamic şi este un înger al celui de al doilea
care stă sub stăpânia unui alt grup de îngeri ?în +orma unui %ulturC care *l adoră pe
"umnezeu.
0ihr) 0ihim 0itra după +olclorul perasan antic este un înger al lui septembrie şi după
special al zilei de zece sptembrie. (ste un înger al prieteniei şi al iubirii. 'e crede că el
dimpreună cu restul îngerilor %or sta la ziua judecăii şi %or %edea pe toi cei care intră
paradis. Acest înger este un înger care ine o balană şi care după unii cântăreşte +apte
omaneilor şi dedice dacă ei %or intra în rai sau nu. "acă omaneii %or $i găsii ne%redinc
îngerul 'oruş îi %-a trimite în iad.
0ijcol) 0o;ol este un înger al inteligenei şi al înelepciunii.
0i;ael este un înger al monarhilor) al conducătorilor şi al gu%ernanilor. (ste mai este
înger care după unii %eghează la stabiliutatea statelor. (l mai sjuşelte cu Apien.
0i;ail este un înger care apare în tradiiile arabice şi este un înger al binelui.
0i;har) 0i;hera în gnosticism este un înger sau putere crească care domneşte asupra
0i;hun este un înger protector al cerului.
0i;iel este un îmger al destinului omului.
0i;liel) 0el;eial) :amazi !împărăia mea este "umnezeu# este un înger care conduce
0iliel este un înger al zilei de miercuri care locuieşte în cerul a doilea şi al treilea.
0irael este conducător al armatelor cerşti in%ocat ritualuri solomonice.
0irael este un înger al al luptătorilor.
0iri este un înger al timpului.
0iriel este după unii un înger al luminii şi un înger care aduce iubire. 0ai este un înger
manu+acturilor şi al comerului.
0iron este unul dintre mulete nume ale lui 0etatron.
0isgabu este un înger al zilei de luni şi al aerului care slujeşte sub Arcan.
0isgal este un înger planetar după unii c are locueşte în cerul al treilea şi este in%ocat
0israe este un înger al bineului şi al iubirii.
0ithghiiel este un înger al oştilor îngereşti.
0ithma 0ihim) este este un înger care apare în cosmologia %edică care este ca şi un în
luminii. "upă persani este unul dintre îngerii în număr de JB [în persană sunt numii iz
care stau în jurul lui "umnezeu [în persană "umnezeu este Ahuramazda]. (ste un înger
paradisului sau la raiului. "upă unii este un înger atoate%ăzutor. "upă unii este un înge
zborului al a%iatorilor. *n ceruri el atribuie locuri celor drepi.
0itram
0itrazeleste
esteun înger
unul carearhangehlii
dintre apare în in%ocaiile
din calabagnostice.
care duce rugăciunile lui oamenilor în +
lui "umnezeu. 0ai este un înger care poartă numele lui "umnezeu.
0izahu este un înger al celor patru sălaşuri ai locurilor uni%ersului.
0izar este un înger in%ocat în ceremonii arabice.
0izgitari este un înger al ştiinelor [în special al arhi%arilor] şi al celui de al şaptelea ce
0nesinor este un înger care apare în lucrarea ,e%elaia lui Adam $ului său 'eth) $ind
dintre marile puteri cereşti care !care îi duc pe cei aleşi în ceruri.#
0odeil este un înger de mare %irtute.
0odiel este un înger al lui marte. (l mai slujeşte lui "umnezeu dimpreună cu (ra+ael.
0oradel este unul dintre îngerii care poartă numele lui "umnezeu.
0orael este un înger al luminii care apare în tradiia gnostică [el conduce lunile august
0ordad este un înger al morii.
0oroni este un înger al lui "umnezeu. (ste un înger mare la %irtute.
0Mttro este un înger al lui "umnezeu care mai stă dimpreună cu un ali patru îngeri. (
înger al luptei spirtuale împotri%a răului.
0udusor este un înger al timpului sau al temporalităii.
0u+gar în tradiia orientală este un înger care este o pază îngerească a cerului al şapte
0unol este un înger al scrisului şi al scriitorilor.
0upiel !din gura lui "umnezeu# este un înger care obine o bună mărturie copiilor şi a
în ritualurile mozaice.
0urdad este un înger al lunii iulie şi este conducător al ceie de al şaptea zii a tradiiei
persane. "upă unii este î ngerul care separă trupul de suDet la moarte. Z

0uriah este
sănătăii şi alun înger al controlului
longe%ităii omului. (lştiinelor
mai stă cu$zice şi al
un alt medicinii.
înger pe nume "upă unii el este în p
Atenbui.
0uriel sau 0urniel ?din grecescul mirC este un înger al lui iunie şi al destinului omului.
mai este conducător al domniilor. /âdnd este in%ocat duoă unii poate o+erii omului
desă%ărşirea. (l îl slujeşte pe %aguriel ca şi !unul dintre conducătorii cerului al treilea.
0uşarios este un înger al care apare în tradiia gnostică ca şi un înger eonic. (ste un în
0utriel este un înger care dimpreună cu jehiel şi haiiel ere domnie asupra animalelor
0utual este un înger al tipogra$ilor şi al scriitorilor.
Eaadame a +ost după unii un conducător al îngerilor. (ste un înger care apare menion
lucrarea 0area /heie a lui 'olomon.
Eaar !Dăcău# este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
Eaaririel este o pază îngerească î n cerul al şaptelea.
Eabu sau Eebo !pro+er proclamator# este după mai multe opinii un protopit babilonian
arhanghelilor iudeocreştini. (ste un înger slujitor al lui "umnezeu în mai multe tradiii.
un înger care apare în teoso$a sumeriană. (l are şi datoria de a $i scrib al cării destin
oamenirii după unii a%ând simbol o lampă. A +ost pri%it de unii ca şi un înger al matema
*n mitologia a;adiană acest înger este un înger conducător al planetei 0ercur. Acest în
apare de mai multe ori în legendele e%reilor.
Eachiel) Ea;iel) Ea;hiel este un înger care apare în ;abala iudaică ca şi un înger al
destinului omului. Knii cred că numărul ;abalist al acestui înger este 333. el mai are du
uni un înger corespondent pe 'orath după doctrinele lui 6aracelsus.
Eachriel este o pază îngerească a răsăriturilor cereşti de sud.
Eaciel este unul dintre ceie @B de îngeri ai +azelor lunii.
Eacoriel este un înger al ceasului al nouălea.
Eadiel este un înger al drumurilor şi conducător al lunii decembrie după unii.
Eaduri este un înger care apare în tradiiile acadiene. *n a;adiană numele lui înseamnă
!stăpân
îndepărta al pe
Ea+riel este marilor
ocei dumnezei#
îngereacă aa %ânturilor
răi.
pază cărui chip de
îngeresc
sud. se pune acasă după unii pentru a îi
Eahahoz este un înger ceasului al optulea din zii.
Eahaliel !%alea lui "umnezeu# este un înger care după unii conduce %alurile puternice.
numeri @3) 3P este numele unui oraş.
Eahreil în te&tele lui 9asaac ba /ohen este unul dintre primii sarim ?conducători îngere
care stă sub autoritatea lui 'e+urian cu un grup de ali zece îngeri. /eilai doi îngeri su
9thuriel
Eahriel şi 0al;iel.
este unul dintre cei şapte îngeri păzitori ai ai primului cer în tardiiile orientale.
Eaiail în tradiia apocaliptică iudaică este un înger care este menionat de su$stul Abu
în cel de al patrulea cer în timpul ascensiunii acestui su$st la cer. (l i-a o+erit lui Abu Ta
după unii o împărăie pe care nu poate descrie nici o limbă) dar care cunoaşte o+erirea
slujitor trecut a unei dedicaii singulare. Abu Tazid nu s-a uitat la aceasta.
Eairie 'anga ?persanăC este unul dintre cei trei îngeri conducători ai proilor cerului şi
mesager al lui "umnezeu. Knii cred că în rai suDetele drepilor sunt în credinate acest
înger.
Ea;im este un înger care apare menionat de mai multe ori la musulmani.
Ea;uriel este o pază îngerească a %ânturilor de sud.
Eanael în ;abala practică acest înger este o parte din ierarhia începătoriilor. "e aseme
mai este şi unul dintre cei F@ de îngeri ai numelui lui "umnezeu.
Eanail este un înger care are stăpânie asupra marilor ştiine) asupra marilor $loso$ şi
Eaourth este un înger care apare menionat în Apocri+a (%anghelia lui artolomeu. (st
%orbeşte de el ca şi stăpânitlor al regiunilor sud%estice ale pămâtnului. Knii cred că ace
înger este e&trem de duho%nicesc şi are de iubirea lui "umnezeu asemeni +ocului.
Earcoril este un înger al celui de al şaselea ceas al nopii.

Earel
Earielîn +olclorul
este enohian
un înger este un
care apare în înger al iernii.
mai multe lucrări şi este un înger la cerului şi al amie
Earomiel este un înger care apare în mai multe lucrări ca şi un înger planetar şi condu
al duminicii. "upă unii el locuieşte în al şaptele acer şi este in%ocat de la sud.
Easa$el este un înger al celui al planetei saturn. Knii cred că el poate $i in%ocat
prinrecitarea unui %erset din "euteronon 34.
Easarach) Eisroch este un înger care apare ca şi re+erină în 9saia şi în @ regi 3P) JF.
Easr ed "in !ajutor al credinei# este unul dintr-un grup de şapte arhangheli în tradiiil
Eaşron este un conducător îngeresc al restului îngerilor. "upă unii a +ost un înger al
Eathanael) aranael) 1athael este !darul lui "umnezeu# în tradiia iudaică este un înge
care stă cu un grup de ali şase îngeri. (ste un domn al +ocului. "upă unii este îngerul l
care a sal%at de la +oc şapte oameni ce nu au sacri$cat. *n lucrarea enogetone ste un î
al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul 'amil. (ste uznul dintre cei trei îngeri ca
dimpreună
necanonice cu ?9gethal
iudaice şi 1ernuchC
se crede stăpâneşte
că acest asupra
înger a +ost lucrurilor
trimis ascunse.
din cer de *n cările
la "umnezeu pentru
ajuta pe luptătorul /erez de ai apăra pe amonii.
Eatiele ste un înger al luptei împotri%a răului.
Eatziririon în te&tul de la 9saac ha /ohene ste un înger dintr-un grup de ali zece înger
stau în cerul al patrulea. (rste un înger personalizat al lui Eatzach. *n ;abala el are
corespunzător
Ee+onos este unulpe haniel şi Anael.
dintr-un grup de ali P îngeri care merg împreună prin toate locuriul
Eegel este un înger in%ocat la încheierea sabatului.
Eehimh este un înger in%ocat în ritualuri ceremoniale.
Eeithel este unul dintre cei F@ de îngeri conducători ai destinului omului.
Ee;ir este un înger care apare îmn tradiiile arabice cu 0on;er şi 0un;ir. (ste un înge
interogează pe cei care au plecat de pe pământ pentru a aDa dacă l-au slujit pe "umnez
%iaa lor. Knii cred aceşti îngeri arată destul de urât.
Eel este un înger al lui "umnezeu in%ocat în ritualuri.
Eelapa este un înger al zilei de miercuri care stă în al doilea cer şi este in%ocat în opera
Eelchael este un înger al ierarhei tronurilor şi un înger al numelui lui "umnezeu. Knii c
că este un înger căzut. Knii cred că el este un înger al geogra$ei) astronomiei şi al
matematicii.
Eemenel este unul dintre FP de îngeri ai destinului omului.
Eeriah !lampa lui "umnezeu# este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor.
Eeriel este unul dintre cei @B de îngeri lunari după unii.
Eesanel este un înger care dimpreună cu 0eachuel şi ga%riil este chemat să lupte împo
Eestoriel este un înger al primului ceas al zielei care slujeşte sub 'amael.
Eestozoz este un înger o$cant al celui de la treilea ceas al nopii care slujeşte sub
'arMuamiach. Eethahel este unun dintre cei F@ de îngeri ai destinului omului.
Eeache ?%ictorie) tărieC este unul dintre primii F îngeri ai lui "umnezeu după unii.
Eeugal) Eirgal) Eirgal !eoul cel mare# ) !marele rege#. *n mitologia babilonică este un
conducător planetar al săptămânii. a a;adeinei apare ca şi unul care are capul de leu)
pentru caldeeni este unul dintre îngerii protectori principali. (l apare în @ regi 3F) J4. î
tradiiiole sumero-caldeene este conducător al soraelui %ara. *ăn gnosticism el apare ca
demon. "upă alta tradiii este conductor al poliiei secrete a lumii de jos. (ste un înge
pocăinei şi al conducerii omului. "upă unii este uin înger planetar. *n colecile lui e /l
el apare pe un medalion de bronz cu capul de leu şi are aripi şi picioare copitate după u
ucrarea "icionarul in+ernal în citează ca şi un !spion onorar al lui elzebuth.#
Eibra ha ,işon este un înger din rândurile cele mai de jos comaprat cu 0a;on şi 0etat
Eichbadiel este o pază îngrerească a %înturilor de sus. Eidbai în tradiia orientală este
dintre cei doi îngeri ai râului 9ordan. /elălat este 'ilmai sau Lilmai.

EilaihahP.
psalmul este un alii
după înger poet
este ai ierarhiei
stăpânitor domniilor.(l"upă
al ştiinelor. unii acest
e&ercizează înger era in%ocat
înelepciune asupraîn
$loso$lor pentru a iubrii pacea şi solititudinea.
Eimosni;hiel este conducător al altor îngeri.
Einip este un înger care apare în teoso$a babilonică ca şi conducător al restului îngeril
Eisar este un înger care apare în :almud.
Eisargiel este un înger este un înger care dimpreună cu ali doi îngeri <ipod şi Eazrio a
stăpânia asupra iadului. (l apare menionat în tradiiile sumero-caldeene. Knele tradiii
că poe baza proucnilor lui "umnezeu) acest înger i-a arătat lui 0oise regiunile de jos al
iadului.
Eithihus este un înger al stelelor şi al ceasului al doilea din zii.
Eiti;a este un înger al pietrelor preioase care stăpâneşte ceasul al şaselea.
Eizuriel este unul dintre cei B îngeri dintr-un grup menionai în lucrarea 0er;abah.
Eogahel este unul dintre îngerii care stau continuu în +aa lui "umnezeu şi care după u
Eogal este unul dintre acei îngeri despre care se crede că 0oise ia %ăzut în ceruri.
Eoguel este un înger care în ;abala este un înger al lui Venus. 9nteligena lui
Eoharile ste o paă îngerească a porilor de la răsărit.
Eo;hail şi Eumiel în +olclorul arabic este un înger păztitor in%ocat în e&orcisme.
Eoniel !+ocul lui "umnezeu# în 1ohar este un înger care are cuori speciale) !arămiu
protocaliu.# *n lucrarea >zar 0idraşim este o pază îngereacă a %înturilor din ceruri.
Eudimh este un înger al echinopiului de %ară ci un un luptător împotri%a răului.
Eudriel în tradiia orientală este o pază îngerească a celui de al cerului al treilea.
Euriel !+oc# este un înger în legendele iudaice al +urtunilor pe care 0oise l-a întâlnit în
al doilea. "upă unii simbolul lui este %ulturul. *n lucrarea/artea proteciei este un înge
este mare putere spirituală grupat cu 0ihail) Lamşiel) 'era$el şi ali doi mari îngeri. 1o
îl credizează ca şi un înger al destinului omului. "upă unii el conduce epste I4 de miria
îngeri cu toii !modelai din apă şi din +oc.# Knii cred că înălimea lui este depăşită num
(relim) de '+) man şi de 0etatron. *n tradiiile gnsotice este unul dintre cei F subordo
ai
>chluieste
7ehuel înger
după maiconducător
mai multe al +ocului.
tradiii (steoculteC
?unele un înger
une+ecti% însoarelui.
înger al lupta împotri%a răului.
"upă alii este
înger al planetelor. "upă unii >ch este un înger al sănătăii ?uniii cred că atunci când e
in%ocat o+erăă sănătateC. Knii cred că och este un conducător al celor @B de pro%incii
olimpiene în care este împărit raiul. "upă unii este un înger al minerologiei şi al chimi
>chtinomon sau >ctinomos este un alt înger al lui "umnezeu.
>ertha este un înger al lui "umnezeu şi un înger al nordului după unii. !(l are o toră a
+ocului care încălzeşte lumea)# după unele tradiii.
>ertha este unul dintre P îngeri care se crede că conduc locurile cereşti şi pe cele
>+ael este un înger al morilor după unii din ceasul al doilea al nopii şi este in%ocat de
>+an este un înger in%ocat în ami multe rugăciuni şi menionat de mai multe tradiii.
>+aniel) >+an) >$el) >+an) este conducător al ierarhaiei tronurilor după unii. (ste după
un înger planetar. *n apocri+a J (noh el apare ca şi un înger cu 3 +ee) 344 de perechi
aripi şi B)O de ochi. "upă alii este un înger dintre ali şase îngeri ai tronurilor care p
tronurile puterilor. *n mai multe po%estiri şi legende antice el slujeşte cu >l+an şi este u
prin aş ordinii
>$el este care!olimpian#
un înger este dimpreună
şi dupăcuunii
'endal+on.
conducător al lui 0ercur. (ste un înger al
ordinului puterilor şi poate $i in%ocat. 'e crede că el are peste alte 344)444 legiuni sub
comanda sa. Eumele său apare menionat şi de ell de Girardius ca $ind +olosit in in%o
morilor.
>$el este un înger al iubirii.
>$s !şarpe# S!cap al îngerilor re%oltai# S descris aşa de +enicianul 5ercies. (ste %orba
>giel este unul din cei F4 de îngeri ai naşterilor de copii.
>hazia este după unii un înger al arătărilor sau al +eei lui "umnezeu şi o pază îngereas
celui de al treilea cer.

>l este este


>mael un înger al conducerii
un înger omului
al speciilor şi destinului
multiple) al raseloromului. (l este
perpetue şi unpri%it
îngerca şi oinDuenea
care triplicita
chimiştii etc. (ste este sau se crede că +ace parte din ierarhie domniilor. 0ai este un în
care +ace parte dint-run grup de ali F@ de îngeri care poatră numele lui "umnezeu. (st
greu de determinat dacă el este un demon sau totuşi un îngerii unii crezănd că el este u
înger căzut. 'e pare că el apare şi în iad şi în rai.
>meliel este un înger planetar după unii un înger al planetei saturn.
>miel este un înger care a amestecat pe oameni mai înainte de %enirea potopului după
lucrarea Vocabularul de angelologie.
>mo+orous în unele tradiii orientale [mandeene] este un înger care susine lumea. Kne
este asemănat cu mitologia lui Atlas $indcă poartă cu sine globul pe umerii săi.
>n în lucrarea 0area cheie a lui 'olomon este un înger sau un nume îngeresc in%ocat î
di+erite conjurări. *n alte lucrări el apare ca şi dia%ol sau demon.
>naie+eton este numele unui înger prin care se crede că "umnezeu %-a ridica morii la
>noel) >riel) ariel amiel Arael în +olclorul gnostic este unul dintre cei F arhoni înge
principali. >rigen l-a citat ca şi un demon care poate lua +orma unui măgar.
>nomathat este unul dintr-un grup de ali P îngeri care călătoresc pri n toate locurile c
>nzo este un înger cinstit al lui "umnezeu. (ste un înger al luminii ?în special al luminii
>otron în tradiiile orientale este un înger care slujeşte sub arhanghelul 0etatron. (l e
după unii îngerul care %-a pedepsii pe cei %ino%ai de păcate din 9srael.
>r este un înger in%ocat în mai multe rugăciuni.
>rael este o inteligenă a planetei saturn după unii.
>raiel este un înger care apare menionat în +olclorul gnostic şi este un mare luminător
îngeresc. (l este un înger menionat de '+ântul 9rineu al 2onului.
>raios sau >reus în tradiiile gnostice unul dintre cei F arhoni îngereşti din sistemul o
>ramir este un prină conducător a unui grup de P îngeri ai echinopiului de %ară şi car
e+ecti% în luptele
>rbiel este împotri%a
unul dintre răului.
îngerii care au +ost reproibai de papa 1aharia pe la anul FOI du
>rea în tradiia orientală este pază îngerească al celei de a patra încăperi a cerului.
>reus) >raios oraius în mitologia +eniciană este unul dintre cei F îngeri ai prezenei lu
"umnezeu) creatori ai uni%ersului. "upă '+ântul irineu al 2onului este unul dintre cei ş
arhoni ai sistemului o$tic. >rigen a presupus că numele lui >reus a deri%at din di+erite
tradiii.
>r+ariel în anumite tradiii este un mare înger măre şi puternic conducător al primei le
'teaua lui a +ost luna după unii. (ste este in%ocat în mai multe rugăciuni.
>rianesU Earel este un înger al sezonului iernii.
>riel ?sau AurelilC !lumina lui "umnezeu# este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor.
este unul dintre îngerii conducători ai zilei. *n lucrarea 0alache (l2on apare ca şi un în
destinului
>riel omului.
probabil după unii este indentic cu >noel. (l este egalizatcu utriel. (ste
supra%eghetor al di%iziunilor iadului după unii. Acolo unde locuieşte.
>ri$el) >n$el în listarea +ăcută de papa Grigorie cel 0are este un arhanghel care apare
un grup de ali F arhangheli. *n alte locuri este citat ca şi un conducător al tronurilor şi
înger care conduce planeta saturn. *n ;abala iudaică este un înger al săbăticiei. *n lucr
emegetone este unul dintre cei F regeni ai lumii şi un înger al ceasului al doilea al zil
care slujeşte sub Anael. "upă doctrinele lui 6aracelsus este un înger planetar al (giptul
>rioc;h) Ariu;h în @ (noh se spune că "unmnezeu a pus ca doi îngeri de ai 'ăi [>rioc;
0arioc;] să păstreze cările care l-au a%ut ca autor pe (noh.
>rion în lucrarea 0esia se spune că acest înger a +ost îngerul păzitor al apostolului 6et
(li+as eri a gpsit o indetitate şi similaritate între >rion şi 0ihail. Knii cred că de la ace
înger a deri%at numele constelaiei >rion. Aceasta este menioantă cel mai mult în tradi
greceşti.
>rmani esteun
>rmas este unînger
îngeralalceasului
celui de al
al zecelea
patruleacare
ceasslujeşte
al zilei sub
carearhanghelul
slujeşte subKriel.
ariel.
>rmijel este un înger al ceasului al patrulea care slujeşte sub Vachriel.
>rmisiel este un înger al ceasului al doilea al nopii care slujeşte sub îngerul 5anaris.
>ronasim este un înger părintesc după unii care stă dimpreună cu îngerii Anarire şi 0o
(l este menionat în unele apocri+e atribuite lui 0oise.
>sael este un înger al zilei de mari care locuieşte înm cerul al cincilea şi este in%ocat d
>seni în unele cări atribuite lui 0osie este un heru%im ?după alii un sera$mC care este
>sgaehiel este un conducător îngeresc al ceasului aş şaptelea din zii. (l porunceşte un
mare număr de îngeri patricipatori.
>theos este un înger care apare în mai multe surse ca şi un înger al $nanelor [comoril
după unii]. *n cările a şasea şi a şaptea a lui 0oise el apare ca şi un înger al pământulu
este menionat de ;abalişti în unele rugăciuni ale lor.
>thriel este un înger care este in%ocat în di+erite rugăciuni.
>u după unii este o %ariantă a lui Kriel. (l a apărut în lucrarea ,ăzboiul dintre $i lumin
cei ai întunericului. > copie a acestie lucrări s-au găsit între manuscriele de la marea m
de
>ullângă <umran
este un ajutorHadi.
special al îngerului "alMuil din al treilea cer.
>umniel este un înger slujitor care stă în cerul al treilea.
>urpaliel) >urpail este un înger menionat în tradiia mandeană.
>utetueti este un înger cum%a al +emeilor după unii care %ine din surse nesigure. *n ;a
acest înger apare ca şi sjujitor cu îngerul 9ehaiah.
>zah este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
6aaziel în cartea @ (noh este un nume al arhanghelului 0etatron.
6abael este un înger mesager al lumii care este este asociat cu îngerul "abel.
6abel
unii şi este
este un îngercu
in%ocat care locueişte
+aa în cerul al patrulea. (ste un înger al zilei de duminic
spre apus.
6achdiel !$ică# în tradiiile orientale este o pază îngerească care conduce al patrulea c
6achiel după J (noh este unul dintre cei şapte mari îngeri care au stăpânie asupra celo
ceruri. 'e crede că $ecare dintre acesşti înger este însoit de peste OP444 miriade de î
slujitori.
6adael) 6ladiel este una dintre numeroasele paze îngereşti ale ale poriolor occindental
6adiel) 6adihel este unul dintre cei F4 de înger ai naşterilor. (l este după unii înger car
apărut părinilor lui 'amson.
6a=ar este după unii un înger al zilei de mari care slujeşte sub 'ama&.
6ahadiel în tradiiile orientale este un înger care staionează în cel de al şaptelea cer.
6ahadrom după mistica iudaică este un înger +ricii. (l conduce lunile septembrie şi octo
după unii. [în ebraică este %orba de luna lui :işri].
6ahaliah este după unii un înger in%ocat pentru a con%ertii pe păgâni la creştinism. 0ai
după unii şi un înger al celor care studiază despre "umnezeu. (ste după alii un înger a
numelui lui "umnezeu. (l mai are un înger corespunzător pe attis.
6alalael şi 6alaliel sunt doi îngeri care slujesc ca şi paze ale porilor de orient ale raiulu
6aldor este un înger al stră%ederii.
6alit !scăpatul# în legendele iudaice este un înger al arhanghelului 0ihail care a stat
împotri%a lui 'atan când acesta a +ost scos din rai. Acest înger mai apare în lucrarea 0i
:ehilim cu numele de >s. *n (tica şi $loso$a rabinică el are alt nume.
6alpetiah este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
6altellon este un înger in%ocat la binecu%ântări ?în romano catolicism este îngeru săriiC.
6altriel în tradiiile orientale este o pază îngerească a cerului al cincilea.

6anac
6anazeleste
esteununînger care
păzitor slujeştealîn%ânturilor
îngeresc al treilea de
cer.
nord.
6ancia !un înger curat# in%ocat în di+erite ritualuri şi în special în luptele duho%niceşti.
6ano este un înger a ierarhiei puterilor) in%ocat în di+erite rugăciuni.
6anon este un înger al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul 1azanoş.
6apsu;ul este posibil o %ariantă a lui 6apu;;al. (ste un înger care apre menionat în tra
caldeană ca şi un înger al lui "umnezeu.
6araglito 6araglit este un înger păzitor al necazurilor şi al tristeilor morii.
6araion în lucrarea 0istica iudaică şi tradiiua :almudică este %orba de un alt nume al
Arhanghelului 0ihail. ,abinul 9şamel spune că l-a %ăzut pe acest înger slujin unde%a +o
sus aproape
6arasiel estedeuntronul măririi. al lui 7upiter. (ste un înger al comoriulor după unii.
înger planetar
6arasumara este unul dintre cei şapte îngeri ai teoso$ei %edice după unii. 0ai este cun
ca şi /himangimath ?îngeri al nemuririi.
6ariel este un înger al izgonirii răului.
6ariel este un înger +olosit in izgonirea răului. (ste un înger al %ânturilor de nord din ra
6arinel în cările  şi F ale lui 0oise este unhl dintr-un grup de 3I îngeri ai ierarhiei
tronurilor in%ocat în di+erite ritualuri.
6armadigar era un înger al luminii în 6ersia antică.
6armiel este un înger al ceasului al treilea al zilei care slujeşte sub Veguariel.
6arşiah este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
6aru; 0arioc; este unul dintre îngerii numii să slujească lui "umnezeu. "upă unii este
6arziel în tradiiile orientale este o pază îngerească a celui de al şaselea cer.
6aschar este unul dintre mulii îngeri care e&ecută ordinele ierarhiei puterilor) după luc
/artea îngerului ,aziel. *n tradiile orientale este unul dintre cei F îngeri păzitori ai rai
sau a celui
6asiel de !mare
este un al şaptelea cer. înger care după unii poate $i in%ocat pentru împlinirea
şi măre#
6asiel este al
stăpânitor unlui
înger al destinului
Abbadon. omului.
"upă unii *n ;abala
el locuieşte iudaică
într-un este
adin un îngeriadului.
di%iziunile al in+ernului şi
6asparsim în tradiiile orientale este un înger care îl asistă pe arhanghelul 0etatron.
6assisiel în tradiia orientală este pază îngerească a celui de al şaptelea cer.
6astor este după unii un înger al dorinelor omului. 6asui în tradiiile orientale este un î
al celui de al patrulea.
6ateri este un înger in%ocat în mai multe ritualuri ;abaliste.
6atheil !deschzitorul# a se %edea 6atha. *n lucrarea >zmar 0idraşim este unul dintre în
care poartă numele lui "umnezeu.
6aths sau 6athiel este un înger care la e%rei este iun%ocat la închiderea sabatului.
6atrozin este un înger al ceasului cincilea care slujeşte sub Abasdarhon.
6atsperiah este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
6atsturon în in%ocaiile solomonice este un înger al numelui lui "umnezeu. (ste un înge
care unii cred că 0oise l-a in%ocat pentru a duce întuneric asupra (giptului. (ste un nu
îngeresc prin care solomon controla demonii.
6au;er este un înger al ceasului al şaselea al zilei care îl are ca şi slujitor pe Kzziel.
6azriel) 'idriel în J (noh este unul dintre marii slujitori şi arhangheli primi din primul c
stă dimpreună cu îngerii gabriel) 'abrael) Asnulim şi alii.
6edael !cel pe care "umnezeu *l eliberează# este în mistica iudaică un înger al eliberări
6edenij este în iudaism un înger al inteligenei.
6eliel este un conducător suprea am ierarhiei %irtuilor din ceruri şi îngerul preceptor a
9acob. (l a alterat cu 1e;uriel şi cu ali 34 îngeri ai suDetelor.
6enael este un zilei al zilei de %ineri %are locuieşte în cerul al treilea şi este in%ocat de l
nord. (ste un înger al planetei Venus.
6enais este un înger al ceasului al treilea al nopii care slujeşte sub 'arMumah.
6enat esste un înmger al zilei de %ineri care stă în cerul al treilea. (ste un înger al lui %
6enatiel este un înger al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujelşte sub eratiel.
6eneal este după unii un înger care slujeşte în cerul al treilea.
6erdroz este un înger al şaptea ore a zilei care slujeşte sub 0edrion.
6erhaz este un înger al celui de al doilea ceas al nopii care slujeşte sub 5anaris.
6eriel este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
6eriel) 6enuel) 5anuel !+aa lui "umnezeu# este creditat ca $ind un înger al lui "umnez
sau îngerul care s-a lutat cu 9acob. 1ogarul crede că a +ost %orba de 'amael. *n ;abala
un înger al zilei de %ineri care locuieşte în cerul al treilea şi se crede că este un înger c
%indecă sutipidatea. *n geneză acest nume este şi un loc) este %orba de locul în acre
"umnezeu
6erniel estes-aundescopit
înger al lui 9acob al
ceasului +aă către +aă.
patrul;ea care slujeşte sub Vachmiel.
6esashiah în 1ohar este un înger al ceasului al sudului care are chiele lăcaşurilor eteria
/ând rugăciunile celor în triste
6etahiah este în 1ohar un conducător la cerului şi este un înger care în rugăciuni se cre
ajută la eliberarea de duşmani. "acă ast+el de rugăciuni sunt găpsite ca $ind %redinice
6etahiah le sărută.
6ethahel este un înger s+ânt care este in%ocat în ritualuri şi rugăciuni. (ste un înger pe
e%reii îl in%ocă la închiderea sabatului.
6hadihel) 6adael în legendele iudaice a +ost un înger trimis trimis la soia lui 0anoah ca
născut pe 'amson. 'e pare că el a +ost îngerul care a apărut lui A%raam) 9acob şi Ghede
?5acere J@) @PU 7udecători 3J) J-3B) uca 3B) JOC. 6aihar este un înger in%ocat în conjur
ritualircă
6haegus estea rugăciunilor.
un înger care apare menionat în mai multe lucrări ca $ind un înger al
judecăii. *n lucrarea Euctemeron este un înger al celui de al partulea ceas al zilei.
6halec) 6haleg este un mare conducător îngeresc care după unii conduce planeta marte
cred căse
raiului este %orba
crede că de un peste
el stă înger JI.
al ,ăzboiului ?eruditul
(ste un înge al zileiantic AgripaC.
de mari. "upă"inunele
cele tradiii
3P pro%in
ele
un slujitor al raiului.
6hanriel este un înger al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujeşte sub eratiel. "
unii este demonul des+rânării. Alii cred că este un înger al patimilor. (l este cel care se
după unii re+erire în 5acere JB unde a %enit în +aa lui 9uda la o răscruce de drumu pent
+ace pe patrirh să !obser%e# pe nepoate lui :amar şi să aibă copii cu ea. *n lucrarea
Euctemenon
6hanue) KrielUeste un înger
,aguel) al ceasului
5anuel !+aa luial"umnezeu#
patrulea aleste
zilei.un arhanghel al pocăinei şi un
dintre cei O îngeri ai prezenei lui "umnezeu. *n 3 (noh apare ca şi un luptător împotri%
'atan. (l îl ine pe 'atan să nu %ină în +aa lui "umnezeu şi să îi acuze pe cei care stau
pământ.
6hatiel este un înger al ceasului al cincilea al nopii care slujeşte sub Abasdarhon.
6hilalel este o pază îngerească a porilor %ânturilor de %est.
6hinehas este menionat în 7udecători @) 3 !îngerul lui "umnezeu care a %enit şi a străl
6horlac;) 5urlac; este un înger al pămâtnului. Acest înger este asociat cu soarele.
6horsiel este un înger al ceasului al patrulea al nopii care slujeşte sub 7e$scha.
6hronesis !prudenă# în tradiia gnostică este unul dintre marii luminători îngereşti ai
6hul) 6huel este un înger lunar şi conducător al popoarelor. (ste un înger al lunii după
6ierzeus este în tradiia gnostică un înger principal al altor îngeri.
6iggon unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
6ihon este un nume al lui 0etatron şi se crede că este un înger !care +ace ca porile cer
să $e deschise rugăciunilor.#
6ire este un înger elgalizat cu arhenghelul 0ihail. *n hermetică este un înger al planete
conducător al %irtuilor angelice.
6irhermes este un înger al arhanghelului ,a+ael. *n ermetică acest înger este coducător
martie şi conducător al altor arhangheli.
6irjuh este un înger egalizat cu Ga%riil. *n hermetică este conducător al lumii şi cap al a
6la;iel dimpreună cu un alt înger ,ahdar controlează destinul omului.
6oeil este un înger al începătoriilor după unii. 'e crede că el conduce destinul şi $loso$
(ste un înger corespondent cu :hemeso. 0ai este un înger al numelui lui "umnezeu.
6orosa este un înger al zilei de %ineri. "in cerul al treilea. (ste in%ocat în rugăciuni.
6orth este un înger al uitării in%ocat la închiderea sabatului.
6osriel) ardriel este un înger al celei de a treia di%iziuni a iadului. (ste un înger meni
de proorocul 0ihea.
6oura este un înger al zilei de %ineri care stă în cerul al treilea. (ste in%ocat de la sud.
6ramiriel este un înger conducător al ceasului al nouălea. (l slujeşte sub ariel.
6rauriel) Vreriel este desemnat ca şi scrib al /elui prea înalt. (l păstrează cările s$nte.
"upă epocri+a (noh 33) @@ ni se spune că el este mai iute la înelepciune decât ali
arhangheli.
6ra&il este un înger slujitor al orei a doua care slujeşte sub 5armis.
6renosti& este un înger al ceasului al şaselea al nopii care slujeşte sub 1aazonaş.
6riel este un înger care apare în tradiile madeene ?numit cel mareC.
6riel este un înger care e&ercită conducere asupra lunilor anului.
6rimeunation este un înger in%ocat în es$nirea apelor. (l este după unii îngerul care a
ca /ore) "atan şi Abiron să $e înghiii de pământ ?Eumer 3) 3C.
6rion este un mare înger s+ânt al lui "umnezeu.
6riziel este un înger in%ocat în mai multe rugăciuni.
6ronoia este un mare arhon care în gnosticim -a asistat pe "umnezeu după legende la
creaia lui Adam. 'e crede că acest înger a a%ut sugestia unui esut ner%os pentru om.
legendele arabice este unul dintre îngerii care stăpâneau pământul. (l se crede că sluje
sub 9sra$el. (ste un înger care apare şi la iranieni. Autorul ar;horia a$rmă că acest în
+ost luat dim mitologia caldeană.
6ropater este
pământului un eon
după unii.îngeresc care a rămas
(ste în conjurare nemişcat
de miriade deînali
sens cosmic.
îngeri. Knii(ste
credun
căînger al p
el locuieş
unde%a în zenitul cerului dimpreună cu ali îngeri eonici.
6ruel este un înger al %ântului. "e asemenea un înger al porilor cereşti.
6ru;iel este un înger in%ocat în incantaiile şi rugăciunile siriace.
6runicos în tradiiile o$tice este o putrere a cerului.
6sachar este o putere îngerească. 6sidiel este un înger rău angajat în conjurarea ritual
6sisia este unul dintre F4 de îngeri ai naşterilor.
6s2che este un înger care apare în gnosticism ca şi un modelator.
6thaile ste un înger menionat de tradiiile mandeene ca şi un înger planetar care se cr
-a asistat pe "umnezeu la creaie. Knii cred că el ar $ creat trupul primului om) dar n
putut da
6urah) %iaă.
6uta) 6oteh este un înger care este in%ocat la e%rei în ritualurile de închidere a
sabatului. *n tradiiile iudaice el este un înger al uitării. 9saac uria l-a asociat cu (sau.
6uruel) 6ueril 6usiel !+oc# este cel care este înDăcărat şi lipsit de milă şi unii cred că es
înger care încearcă suDetul. "upă unii numele lui este +ormăp grecizază a lui Kriel.
6uruşa este un înger cosmic după tradiile sanscrite. (ste un înger care are cauza e&ist
sale numai în "umnezeu. "upă ;abalistul (n 'o+ este un înger al creaiei uni%ersului.
6usiel) 6uriel este unul dintre cei şapte îngeri ai pedepselor. (ste indenti$cat cu adrie
spun că este un locuitor al iadului. "eşi stă în iad nu este un demon.
6uziel este un înger in%ocat în împăcarea cu duşamnii.
Qadasch este un înger al scrierii şi al picturii.
Qa+seil) Qaspiel este un înger care are stăpânire asupra amiezii. *n J (noh este un păzit
celei de a şaptea halte a cerului. *n tradiiile iudaice antice este un înger al împăcării di
duşmani.
Qalban este un
Qameil este unaînger
dintre multele
păzitor paze alecereşti.
al porilor cerului.
Qangiel este un nume al lui 0etatron din J (noh.
Qaus este un înger in%ocat în tradiiile arabice.
Qemuel) <emuel) /amael este un înger care la un moment dat se crede că a +ost distrus
"umnezeu ?în legendele iudaice a +ost distrus de 0oise.C) când a încercat să îl oprească
0oise de a apăra legea ?:oraC la %remea când "umnezeu a promo%at-o. /u această oca
crede că el a +ost conducătorul a altor 3@)444 de îngeri.
Quaddis este unul dintr-un grup de ali doi îngeri care dimpreună cu un alt înger consti
'+atul de 7udecată a lui "umnezeu.
Quamanir după unele tradiii mandeene este un înger al luminii.
Quelamia este un înger dintr-un grup de ali şapte îngeri ai ierarhiei dionisiene a tronur
care se crede că locuieşte în primul cer. (l e&ecută poruncile puterilor.
Quoriel este un !înger in+erior# care slujeşte sub Vachmiel şi care este conducător al
succesiunilor zilelor omeneşti. (l este un înger in%ocat în ritualuri şi rugăciuni şi apare
reprezentări artistice.
,aahel este unul dintre cei F@ de îngeri ai destinului omului.
,aariel tremuratul în +aa lui "umnezeu# este un alt înger al lui "umnezeu.
,aasiel) ,aşiel) 'uiel este un înger care este in%ocat în ritualuri şi rugăciuni.
,abaciel este unul dintre cei trei îngeri conducători ai cerurilor.
,abtiel !+uga de "umnezeu# în tradiia iudaică legendară este un îmger al constelaiilo
dimpreună cu <a;abel. (l este înger care după arhanghelul 0etatron a numit stelele
rabinului 9smael) !introducându-l în ordinea stabilită)# după cum se spune în apocri+a J
,abunaW este un înger al luminii în tradiia arabică.
,abziele ste un înger al teoso$ei mandeene.
,achel
+ost !un +or
prezent al lui
când "umnezeu#
mărire este un înger
alui "umnezeu careoînreorganizare.
a asu+erit tradiia cabalistă
"upăaalii
+osteste
un înger
un înc
patriarhilor.
,achiel în menionat în tradiiile ;abalice ca şi un înge care este interesat de reproduce
umană. (ste mai mult decât orice un luminător îngeresc. Knele tradiii cred că este un
al %inerilor. "upă alte tardiii ,achiel ?:he secret Grimmore o+ angel :urielC este un îng
conducător al planetelor şi în lucrarea >zar 0idraşim el este un înger al ordinului sau a
ierarhiei
,achmiacheheru%imilor.
ste unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor +emeilor.
,achsiel este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor.
,adadael în tradiiile orientale este o pază care staionează în cea de a şasea încăpere
,adueriel) ,admeriel este indeti$cat cu "abriel) Vretiel) 6ranuil şi este un înger al
pomenirilor drepilor. "upă alte tradiii este un înger superior lui 0etatron. Alii cred c
un înger care +ace parte dint-run grup al judecăii lui "umnezeu. Alii cred că este un în
poeticii şi este stăpân
al altor tradiii. al sens
*n acest creaiei litereare.
"umnezeu "espre
este el unele
creatorul tradiii
tuturor spun că*ngerii
îngerrilor. este puercez
care a
creai mai întâi arată restului creaia.
,ael duăpă unii este un înger al zilei de mercuri. Knii cred că este un demon. Knii cred
este o inteligenă planetară a lui Venus. 'e crede că acest înger poate $i in%ocat cu +aa
nord.
,a+ail !"umnezeu a %indecat# este un nume al arhanghelui ,a+aeil care după unii are o
srcine caldeană. >riginal era numit 1ehiel. ,a+aeile ste unul dintre cei trei mari îngeri
arhangheli din tradiiile post-biblice. 6entru prima dată el a părut în /artea lui :obit ?es
carte care a ieşit din tradiia ebraicăC. *n ea ,a+ail acionează ca şi un însoilto şi un
conducător al $ului lui :obit) :obias) care călătoreşte din 0edina la Eini%e. Eumai la
s+ârşitul călătorie ,a+ail şi-a descorerit numele ca $ind unul dintre cei F arhangehli ai l
"umnezeu. "upă unii este o conducător al şeolului) al iadului. (noh 3 îl desemenază ca
înger al prezenelor care %indecă toate boblile. *n 1ohar se +ac mai multe meniuni la ac
arhanghel ca şi un
om. 6rin urmare arhanghel
,a+ail care
se cerde că %indecă
este un pământul
%iondecător şi ca
de $ind
boli. unul
"upăcare o+eră
<abala şi un loc el
Tama p
unul care l-a %izita pe A%raal ma stejarul 0a%ri ?5acere 3BC restul $ind indeti$cai ca G
şi 0ihail.este
,a+tnail "upăununele
înger tradiii
păzitor,a+ail este cel
care apare care l-a %indecat
în tradiiile arabice. pe A%raam de circumcizie
,agat este un heru%im sau un sera$m acre este in%ocat de ;abala.
,aguel) ,aguil) ,agiel) ,aauil) ,u+uel) 'urian este unul dintre îngerii enohieni. (ste un
al pămâtnului şi păzitor al celui de al doilea cer. (l stăpâneşte lumea luminătorilor înge
însemnând că el ajută la aduceera în $ină a altor îngeri. "eşi a +ost recunoscut acest în
+ost reprobat al un sinod bisericesc de la ,oma dimpreună cu ali îngeri superiori. "upă
Victor ugo ,aguel este un demon) care a +ost demascat de papa 1aharia ca $ind demo
deşi el se prezenta ca şi înger. Alii cred că el este totuşi un înger care stă cu un grup d
doi îngeri8 >uibel şi :obiel. 'e crede că acest înger este citat în Apocalipsa '+ântului 9o
atunci când "umnezeu *l %-a trimite pe îngerul său ,aguel8 !dute şi sună trompeta înge
+rigului şi ai zăpezii şi agi ghearilor şi adu asupra lor orice +el de mânie. :oate acestea
a%ea loc după separaia oilor de capre. *n gnosticism el este un înger care este egalizat
alt mare înger :helesium. "upă apocri+a @ (noh ,aguel este îngerul care l-a dus pe (n
ceruri)
,aguielîneste
timp cedintre
una (noh încă
multetrăia.
pezeAcest incident este
ale încpărerilor menionat în 5acere I) @O. Aceast
cereşti.
,ahabiel este un înger in%ocat în rugăciuni dimpreună cu 5aniel) Ariel şi ,a+ail. ,ahari
tradiiile orientale este o pază îngereacă a cerului al doilea.
,ahdar dimpreună cu 6ha;iel este un înger al destinului.
,ahia este un înger care în mitologia este dimpreună cu ali P îngeri însoilor al soarelu
cursul său zilnic. (l este menionat în unele tardiii mandeene.
,ahriel) ,achriel) ,ahmael este un înger al milei şi al iubirii. /eiulai doi îngeri ai iubiri
1ad;iel) 1ehapuriu) :eliel şi Anael ?arielC. (ste un înger luptător împottri%a răului. /a
,ahriel se crede că acest înger a +ost un înger al lui 5rancis de Aissi.
,a;janiel este un înger al planetelor în special al lui 'aturn. "espre el se +ace re+erină
unii la "euteronon
,amadlediel 34) 3F.
este după tradiia orientală o pază a celui de al cincilea cer.
,amamel este o pază îngerească a porilro de %est.
,amaratar este un înger care apare în tradiiile %edice.
,amasa este un înger care dimpreună cu Vocabile conduce destinul omului.
,amel este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor.
,amiel) ,emiel) 5anuiel) Kreil) Teramiel) 7eremiel etc în lucrarea apocri+ă Apocalipsa lu
aruh ? a treia ediieC este un înger al zi%izunilor care i-a o+erit lui aruch interpretare l
%izunile sale. *n această %iziune acest înger este cel care a distrus oştirile lui 'anherib.
lucru se crede că l-a +ăcut dimpreună cu Kriel). 0ihail şi Gabriel şi ali îngeri redutabili.
,ameil este după unii conducătorul +enomentului natural al +ulgerului ?la +el ca KrielC şi
stăpâneşte suDetele care %in la judecată în ultima zii. Aceasta o mai +ace dimpreună cu
îngerul 1ehanpuris. *n scrierile legate de tradiia enohiană nu se ştie e&act dacă este u
înger sau un demon. *n scrierile enohiene este un conductător al apostolilor. "upă alte
%ersete este un arhanghel care stă în +aa lui "umnezeu dimpreună cu aşi F arhangheli
,amizand în tradiiile antice persane este un înger al slujbelor religioase.
,am;astra este un înge rcare apare în mitologia persană ca şi un înger care aduce sun
,ampel este un înger care are stăpânie asupra apelor şi a supra lumii $naciare. *n lucr
Al+abetul rabinului A;iba este un înger al muntelui care este inclus între îngerii conduc
splenzişi şi teribili care au trecut în +aa lui "umnezeu. "upă alii este un înger al +ostul
sabat
,arieliudaic.
este un nume îngeresc al milei lui "umnezeu. "upă unii este un înger al apocalip
"upă unii este un înger al cosmosului.
,aş) ,aşiat) ,ast este un înger slujitor al dreptăii. "upă unii este un înger con+undat c
0itra în orientul mijlociu antic. ,aşiel) 1arael este un înger al sezoanelor şi al cutremur

,asesiah
,athanaeleste
esteunul
dupădintre multele
unii un numestaioenază
înge rcare ale lui 0etatron.
în cerul al treilea. :estamentul lui
'olomon îl listează ca şi un înger care luptă împotri%a demonului (nepsios.
,aiiel este după tradiia orientală o pază a primei încăperi cereşti
,auiel este după unii un păitzor al celui de al treilea cer.
,aziel este un înger al succesiunii tenporale. (ste un înger care slujeşte sub 0endrion.
,aziel) ,aiel) A;rasiel) Gallizur) 'araMuel) 'uriel etc ?taina lui "umnezeuC este după un
înger al tainelor. (ste un înger conducătore al tainelor supreme a lui "umnezeu. *n ;ab
acest înger aapre ca şi un înger înlepeciune a lui "umnezeu. *n tradiiile rabinice este
înger care însumează toate cunoştinele cereşti şi pământeşti. (l este autorul cării lui
care a +ost dată lui Adam după unii. Knii cred că din in%idie el a aruncat-o în adâncuri.
/artea a jusn îân cele din urmă la (noh) în cele din urmă apoi la Eoe) apo la 'olomon.
0idraş auzim că Eoe a în%ăat să construiască arca de la acest înger. 1oharul se spune
această carte conine la mijloc o scriere tainică care e&plică cele 3)I44 de chei [tainele
care nu au +ost descoperite nici măcar îngerilor. 0uli cred că autorul /ării îngerului ,
este necunoscut) dar a +ost idneti$cat de unii ca şi (leazer din Horn şi 9saac cel orb) am
scriitori moderni. /abalisutl secolui al treisprezecelea Anaam ben 'amuel Abula$a a sc
sub numele
,azran de ,aziel
în tradiia mai multe
arabică lucrări.
!trezorerul *n lucrareasau
paradisului# :argum eccelsiastic
al raiului 34) @4
şi purtătorul se soun
cerului.
,ecabusina este un înger menionat în di+erite rugăciuni.
,ectacon este un înger al binecu%ântărilor.
,eeschit) ajalim) ,aşith în cabala iudaică este un înger slujitor al iubirii de "umnezeu.
este un +el de perpetum mobile şi este legat de 0etaron.
,egion este un înger al luptelor duho%niceşti.
,ehael este un înger al puterilor sau al ierarhiei puterilor. (ste un înger al sănătăii du
şi al longe%ităii. (ste un înger al cionstirii de părini. ,ehael este unul dintre cei F@ de
ai numelui lui "umnezeu. *ngerul lui corespondent este 6etecho%t.

,ehauel
,ehel esteeste
undupă
îngerunii
careîngerul destinului
după unii omului. celor care se opun religiei. *ngerul l
luptă împotri%a
corespondent este 6lupe.
,ehiel în tradiiile arabice este un conducător al celui de al cincilea cer.
,eiiel este un înger a celor F@ de îngeri ai numelui lui "umnezeu.
,eirtip în ritualurile mozaice este un înger conducător care slujeşte sub Alimon.
,e;hodiual este un înger al inteligenelor.
,emiel) ,amiel) ,umael este unul dintre cei F arhangheli care strau în jurul tronului lui
"umnezeu. ,empa este un înger conducător al tronurilor în tradiiile egiptene şi al tim
*n ermetică rampa este unul dintre cei şapte îngeri planetari şi arhanghel al planetelor.
,emo este îngerul care slujeşte sub Vehuel.
,eMueil este unul dintre cei @B de îngeri conducători ai celor @B de +aze ale lunii.
,eMuel în lucrarea cartea a şasea şi şaptea a lui 0oise este un conducător al principalit
,eş) ,aş ?numele nu este singurC este un alt înger al lui "umnezeu.
,euiel) ,ezaziel un înger păzitor al celui de al treilea cer în tradiia orientală.
,haumel este un înger al zilelor de %ineri care stă sub cerul al cincilea şi este in%ocat d
,icho este un înger la puterilor.
,iddia) ,idia) ,idjah !irigatorul cerului# este un înger al ploilor după unii şi un înger al
elementului apei după unii. 'e pare că el stă între două abisuri. *n tradiia ebraică este
înger
,idram care seun
este arată
islamdupă unii. al paradisului.
un înger
,iehol dimpreună cu 'aissaiel este un înger al destinului omului.
,iel în ;abala este unul dintre cei F@ de îngeri ai destinului omului.
,i+on în tradiia hecaloth un înger al ceasului al cerului al cincilea.

,igal
,igzieleste unul dintre
în te&tul F4 a
lui 9saac de /ohen
îngeri ai naşterilor.
este !îngerul emanaiilor.# (ste după unii un înger
,i;hiel este un înger al +ormelor rotunde. 'e ştie că mai stă cu un grup de ali şase înge
conducători. *n +olclorul enohian el este mai presus de 0etatron. (ste un mare înger al
judecăii lui "umnezeu.
,inezin este un înger al timpului care slujeşte sub îngerul 7e$sdra.
,isman în lucrarea >dele lui a$z este păiztor al uşilor cerului. 'e %orbeşte de !locul d
şedere al lui ,isman.#
,isman) ,usman în lucrarea >dele lui ai+a este un înger al pzei uşilor cerului. Knii cre
este un înger rău. *n /artea ar;homai sau /artea scoliilor este un demon.
,isnuch este un înger al agriculturii. "upă alte tradiii este un înger al temporalităii.
,isnuch este un înger al agriculturii. "upă alte tradiii este un înger temporal.
,ochel un înger al lucrurilor pierdute. "upă unii este printre cei F@ de îngeri care poart
numele lui "umnezeu.
,orbarare este un înger din ceruri.
,ore& este un înger care după ucrarea :estamentul lui 'olomon luptă împotri%a bolilo
,oriel în tradiiile iudaice este un înger al lunilor anului.
,osabis este un înger al metalelor
,oupail este un înger al unor tradiii orientale.
,uah este un alt nume al îngerului Vetateron.
,uan este un înger care cere tuturor celor plecai să îi scrie şi să îşi mărturisească +ap
rele. "upă unii este un demon.
,uasiel este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor.
,ubiel în tradiiile iudaice este un înger al %ânturilor. (ste un înger marte luminător.
,uchiel este un înger al %ântureilor după unii.
,udiel în tradiiile orientale este un înger al cerului al treilea.
,udsor
,uduscor este unun
este îngerl
îngeralal
ceasului
ceasuluialalcincilea
cincileacare slujeşteînsub
menionat 1azanoş.
9storia religionis %eterum
,ugnon sau ,ugman este un înger care apare în tradiiile islamice.
,ugziel şi "al;iel sunt doi demoni.
,uhail în tradiiile ismalice este unul dintre îngerii din cerul al şaptelea care este în pa
unui alt grup de îngeri care îl adoră pe "umnezeu. ,ubiel este un înger care dimpreună
Kriel
,uhamoşi ,aracheil este slujitor
este un înger un îngeralal"umnezeu
şanselor. in%ocat înb mai multe ritualuri.
,uiasil este un înger care este menionat în tradiiile arabice. (ste un înger al e&orcism
,umiel este o pază îngerească a cerului al şaselea şi unul dintre cei F4 de îngeri ai naşt
'aaMuael) 'an;iel) 'uriel în apocri+a 3 (noh este un înger al prezenei.
'abaoc este un înger reprobat la un 'inod local de la ,oma la anul FOI.
'abaoth) Yabaoth) 9braoth !oştirea lui "umnezeu# este unul dintre îngerii prezenie lui
"umnezeu. 0ai este un nume al îngerilor duho%niceşti în tradiiile gnostice şi în cele
;abaliste. *n gnosticism este un arhon angelic creator al uni%ersului.
'abatiel în ;abala iudaică este un îngerl al lui 'aturn. (l primeşte lumină de la "umnez
o comunică celor care stau cu el. *n tradiia mozaică este unul dintre cei F conducători
îngereşti care !stau continuu în +aa lui "umnezeu şi îi este dat numirea de a se ocupa
planetele din unul
'abiriel este cosmos.#
dintre îngerii păzitori ai cerului.
'ablil după lucrarea Euctemeron este prezentat ca şi un înger al temporalităii.
'abniU Labti este un înger in%ocat în ceremonii.
'abrael) 'abriel este unul dintre cei şapte îngeri care apare menionat în testametnul l
'olomon şi în apocri+a J (noh. (l este un înger care în iudaism +ace parte din categoria
%ituior şi se cerde că este un înger e&trem de strălucitor. Knii cred că el slujeşte un îng
:arşiel. (ste şi un înger al sănătăii.
'abriel
'abtahieleste unul
este un dintre cei O de îngeri păzitori ai cerului.
înger ritualic.
'abtail este un înger care apare în tradiiile răsăritene.
'achiel !acoperământul lui "umnezeu# este după unii un heru%im. Knii cred că stă în
cer. (ste pentru unii un înger al zilelor de luni. "upă unii este un înger cosmic asociat c
jupiter. *n tradiiile gnostice este un demon.
'achlu+ după lucrarea Euctemeron este un înger al %egetaiei şi al temporalităii.
Lachriel este un înger luptător împotri%a răului.
'adaiel este un arhanghel al cărui nume apare pe unele inscripii istorice.
'ad$el este una dintre numeroasele paze ale %ânturilor de nord.
Lad+tiel este un înger al iadului) după alii este un înger al umbrelor morii. "upă alYii
un înger care pedepseşte popoarele.
'adiail în tradiiile religioase islamice este un înger al cerului al treilea şi care stă cu u
grup de îngeri care * adoră pe "umnezeu. 'imbolul lui este %ulturul.
'adial în tradiiile orientale este un înger care conduce cerul al treilea.
'aditiel) 'adiel în tradiiile orientale este un înger al cerului al treilea.
'adMiel este un înger care apare în înelepciunea caldeană conducător al zilei a cincea
săptămânii. "upă unii este un înger planetar.
'adriel este un înger al ordinii.
'aelel este unul dintre cei F@ de îngeri ai destinului uman.
'a+ar în lucrarea 'e+er Tezirah este unul dintre sera$mii prin care s-a +ăcut lumea) ceil
doi $ind 'e+er şi 'ipur.
'a$el dimpreună cu ardiel este un conducător îngereresc al cerului al treilea.
'a+;as
'a+riel este
este unul dintre
un înger multele
păztitor nume alealarhanghelului
al ceruluzi cincilea. (ste0etatron.
un înger luptător împotri%a ră
La+tiah este unul dintrre multele nume ale lui 0etatron.
'agaU 'arasael este unul dintre cei şapte scribi cereşti numii de "umnezeu pentru a
transcrie cele @4O de cări dictate de lui (zdra. "estrul de patru îngeri scribi ai lui "um
dabrin) 'elecia) (than ?sau (canusC şi Asiel.
'agdalon dimpreună cu 'ema;iel este conducător al destinului omului.
'aggnesagiel) 'asniel) 'asansagel) 'asnigiel este un înger al înelepciunii şi conducător
angelic. (ste şi unul dintre muletele nume ale lui 0etatron. *n lucrarea aratia de 0as
Gehinnom el este îngerul care i-a amintit rabinului 9slamel despre cările s$nte ale lui 9
'aghan este un înger care dimpreună cu 'eratiel conduce %iaa omului.
'agiel este un înger al temporalităii care slujeşte sub arginiel.
'agmagigrine ste unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
Lahariel în tradiii le orientale este o pază a cerului al doilea.
'ahariel) Asderel este un înger in%ocat în tradiiile siriace. (ste un înger al %ieii omului
Lahiel este un înger al binelui care apare pe unele inscipii.
Lahiel este un înger al binelui care apare în scris pe unele inscipii.
'ahiel este unul dintre primii îngeri slujitori în inca%ntaiile a%raamice. *n te&tele de la
Eippur este prezentat ca şi un înger ritualic.
'ahon este un înger planetar.
Lahrimar este îngerul lunii august în 6ersia antică. (l conduce a patra zii a lunii.
'aisasiel dimpreună cu ,iehul este un înger conducător al destinului omului.
La;na;iel este dimpreună cu Archer un conducător al destinului omului.

'a;niel
'a;riel) este un înger
'amarieWl păitor
este al cerului.
un înger portat al cerului al doilea.
'a;tas este unul dintre multele nume ale arhanghelului 0etatron.
La;ti în tradiile %edice este un înger similar cu Lima. (ste protopit al măririi lui "umn
La;ziel este după unii un înger al insectelor de apă.
Lalaa;ielU Lachagiel este un înger care locuieşte în cerul al patrulea. "upă alii este un
arhanghel dint-run grup de ali şase arhangheli.
'alamel este un conducător al ordinelor îngereşti. 'e crede că apare la sărbătoarea 9o
/hipur a e%reilor. 'almael este egalizat de unii cu samael şi Azazel. 'e crede că este un
antagonist al îngerului
'alariel) 'atomail 6eriel
este un maredupă unii.
înger în timp ce după alii este un demon.
'alatheel) 'elriel !la-m întrebat pe "umnezeu# este unul dintre cei şapte mari îngeri
luminători şi conducători ai mişcării stelelor. "impreună cu 'uriel este crede că el l-a s
Adam şi (%a din ceruri. "upă unii este un heru%im.
'albabiel este un înger al iubirii.
'alem se crede că este un înger păitor al '+ântului 9oan sau al lui 0elchisedec.
'alemia în lucrarea @ (zda unul dintre cei cinci îngeri care a transcris cele @4O cări di
Lalgiel este după unii un înger al zăpezii.
Lalherita este în tradiia orientală un înger păitor al cerului al şaptelea.
'alilius este un înger al peceilor.
Lal;iel este un înger care se împotri%eşte răului.
'almi) 1almi 'anei în lucrarea Grimorum %ernum este un înger al lui "umnezeu. 9n%oca
ritualuri ceremoniale) în special la binecu%ântări.
'almia este un înger la rugăciunii) dimpreună cu ali doi îngeri care duc la rea;uzarea
'almon este un înger al ceasului al şaselea al nopii care sljujeşte sub îngerul 1amamaş
'alon este un înger in%o%cat în rugăciuni.
Laltiel
'amael)este un îmnger
'atenil) 'amiel) al 'asanseir)
cărui numeîns-a găsit înscrie
literatura pe %ase
rabinică este de
un lut în %alea (u+ratului
conducător demonic. K
cred că este şi înger şi demon. "upă unii este un conducător îngeresc. "upă unele tradi
este locuitor al cerului al şaptelea. (ste unul dintre marii regeni ai planetelor care se c
că mai slujeşte dimpreună cu ali @ milioane de îngeri. /ei care cred că 'amael este de
cred că dimpreună cu acest înger a căzut tot sistemul solar. Knii cred că acest înger es
înger al morii pe care "umnezeu l-a trimis să i-a suDetul lui 0oise. *n :almud) cartea T
3) 334 se %orbeşte de acest înger ca şi de îngerul păzitor al lui (sau. ucrarea 'othar
%orbeşte de el ca şi despre îngerul păzitor al (dom. *n zicerile rabinlui (leazar el este
demonul care a ispitit-o pe (%a. 1oharul îl menionează ca şi un demon care s-a luptat c
9acob. Knii cred că acest demon a +ăcut de "a%id să declanşeze război ?3 /ronici @3C. *n
;abala el apare ca şi ser%itutea lui "umnezeu citându-lş ca $ind un arhanghel al lunilor.
/orneliuu
'amahil înAgripa
tradiiaîl orientală
asociază ?în
cu personajul :i+on din mitologia
special la musulmaniC greacă.
este un înger *n apocri+a
al cerului al şaptele
care stăpâneşte un grup de îngeri care *l adoră pe "umnezeu.
'amaliel este o pază angelică a cerului al treilea.
'amas este un înger al tradiiilor babiloniene şi caldeene. (ste un înger al destinului.
'ama& este un înger al aerului şi al zilei de mari după unii. *ngerii lui asociai sunt /ra
'amlo este unul dintre marii luminători sau eoni !care ăi trage pe cei alşi în ceruri.#
'amoel este un înger al rugăciunii după tradiia solomonică.
'amoi) în lucrarea Grimorum %rum este un înger prezent în in%ocaiile îngereşti.
'amoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub "ardariel.
'amoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub Eacoriel.
Lamriel este un înger păitor opus răului.
Lamsed !soarele dreptăii# este unul dintre cei şapte îngeri tainici ai lui "umnezeu în%o
Lamşiel !lumina zilei# !soarele puternic al lui "umnezeu# este un conducător al cerului
patrulea şi a raiului sau al paradisului în general. (ste un înger păzitor al (denului. Kni
că el l-a dus pe 0oise în ceruri. /omorile lui 'olomon şi "a%id au +ost date de la scribul
"umnezeu il;ialui. *n 1ohar el este capul a peste JI de legiuni de îngeri. (l însoeşte
unii rugăciunile pămnă în cerul al cincilea. *n /artea proteciei este grupat sub 0ihail)
şi 'ar+eil ca şi o putere îngerească ce se opune răului. *n /artea jubileelor iudaice este
dintzre supra%eghetorii egalizat cu îngerul 'ansappel. *n 3@ (noh el apare ca şi demon.
i-a în%ăat pe oameni semnele soarelui.# "upă 1ohar el a slujit ca şi unul dintre cei doi
conducători ai lui Kriel ?celălat $ind asdielC când Kriel era în luptă
'amuil 'eriel !auzul lui "umnezeu# *n cartea @ (noh ?apocri+ăC este un înger care duce
'anagala+ este un înger care după anumite lucrări stă într-un grup de ali trei îngeri.
'anardiriel) 'mardiel în tradiiile orientale este un înger al +ertilităii care primeşte rug
şi care duce rugăciunule la "umnezeu când crede de cu%iină.
'anasiel este un înger care stă la poarte raiului sau a cerului. (l se roagă lui "umnezeu
'anchia) 'amchiel este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor de copii.
'andal+on !împreună +rate# ?în greacăC în tradiiile rabinice este unul dintre marii
conducători ai oştirilor cereşti. (l este mai mare în aceasr misiune decât andraniel $i
pri%it ca şi unul dintre marii în s+erele cereşti. 0oise după ce l-a %ăzut în ceruri l-a num
îngerul cel înalt. :almudul în agiga 3Jb spune că el este +oarte înalt ?la +el spune desp
îngerul 9sra+elC. *n lucrarea marea cheie a lui 'olomon) este desemnat !heru%imul arcii
legământului.# *n unele liturghii %echi e%reieşti el este desemnat ca şi !heru%imul archii
legămâtnului# care are menirea de a aduna rugăciunile credincioşilor şi a le prezenta î
lui "umnezeu. *n J (noh el este conducător al celui de al şaptelea cer. "upă unele tradi
orientale ?islamiceC) el locuieşte în cerul al patrulea. (ste un înger care se luptă împotri
răului. Knii cred că el slujeşte cu îngerul >+nan. Alii cred că el este îngerul care +ace
'aneon este un înger al temporalităii care slujeşte sub eratiel.
'angariah este un înger al pustiului care are menirea de a reamintii de ziua de odihnă.
'angariel este un înger care păzeşte porile cerului.
'anhi !creator al %ieii# între stelar.
'anhiel este un înger care %indecă prostia.
'aniel în apocri+a Apocalipsa lui 6etru şi în Apocri+ele Eoului :estament 'aniel este un
nemuritor al lui "umnezeu. *n lucrarea /artea proteciei ele ste grupat cu 0ihael) Gabr
ali îngeri. :otuşi) după Voltaire el este unul dintre liderii îngerilor căzui. 6rin urmare e
demon. *n lucrarea at;horai [/artea scoliilor] el este desris ca $ind orb) mal+ormat şi
'anigron în lucrarea sabia lui 0oise este unul dintre cei 3O mari îngeri in%ocai în ritua
'anohail este un arhanghel care slujeşte în ritualirle de conjurare.
Lanşa este un conducător al altor îngeri.
'ansami este un înger păiztor al lui Adam. /eilai doi îngeri sami şi 'amsala+ stau îmre
cu el. (ste un luptător împotri%a puterilor demonice.
'antenael este un înger al zilei de %ineri care staionează în al treilea cer.
'apiel este un înger al cerului al patrulea li conducător al duminicii. (l este păzitor in%o
de la nord. 'araiel este conducător al destinului uman.
'ara$el în mitologia islamică este un înger care slujeşte cu 9sra$el şi Kra$el.
'aramarea este un înger care duzpă Almadel al lui 'olomon este un înger al destinului
'arasael este unul dintre acei îngeri care transcris cele @4O de cări dictate de (zdra. "
unii este un sera$m. *n cartea J aruh îl citează ca şi un înger al lui "umnezeu trimis l
în problema replantării copacului în (den) !care l-a alungat pe Adam.#
'aratan în tradiiile arabice este un înger in%ocat în rugăciuni.
'arera esteunu dintre îngeri care stau sub sarasel. "in cele @4O de cări F4 au +ost date
înelepilor.) altele publicate deschis.
'ar$el este un înger antic al cărui nume este înregistrat în mezuzahul palestinian) dimp
cu numele altor şase îngeri. *n alte tradiii este un înger al ceasului al şaptelea din zii) c
slujeşte sub >sgaebial. (ste o pază a porilor cerului după unii.
'ar$el este un înger in%ocat în incantaiile siriace. (ste condierat un +el de putere
'arha;odeş este un mare conducător îngeresc al sanctuarelor sau la s$neniei. A +ost
indeti$cat cu 0etatron şi Te+eriah. 'arhaloam este un prin al lumii echi%alent cu 'arla
!înger al +eelor lui "umnezeu.# (ste indeti$cat ca slujind cu 0ihail) 7ehoel .şi Arhangh
0etatron. :almudul în numeşte ca şi un înger care poartă numele lui "umnezeu în sine
apare în (&od @J) @3) 'arhaloam şi 0etatron au +ost incredinai cu scrierea pslamului
şi 9saia prin
e+ecti% @O) 3. în alte tradiii
rugăciuni. a el seeste
+aceunul dintrelaceiuna
re+erină nouă îngeri
dintre ai echinopiului
cări ,zăboiul $ilorde %ară şi
luminii
împotri%a $ilor întunericului care %orbeşte de îngerul 'ariel ca şi unul care apare pe
'arhula în tradiiile arabice este un înger al conjuraiilor.
Lariel este în tradiiile orientale [hecaloth] una dintre cele şapte paze îngereşti ale pri
'ariel este un înger care slujeşte în cerul al cincilea in%ocat în ritualuri.
Lariel este un înger compozitor şi stăpân al cântecelor din ceruri. a +el este un crainic
duho%nicesc. (ste in%ocat în tradiiile siriace dimpreună cu 0ihail) Lariel şi alii. *n lucr
>za 0idraşim Lariel este di+erit de Lanae $ind păitzor al proilor cerului.
'aritaiel dimpreună cu Vhronoi conduce destinului omului.
Lar;ail este un înger care apare menionat în tradiiile arabice şi este in%ocat în e&orcis
Larlai este un înger al :almudului şi este in%ocat în %indecarea bolilor.
Larlom
'armielduă
estelucrarea marea cheie
un subordonat a luişi0oise
cu 7ehoel estealun+ocului.
un înger înger care a +ost dat în paza cezar
'arospa este un înger care ascultă de ali îngeri.
'arMuarich este un înger care conduce ceasul al treilea al nopii.
Larşiah este uznul dintre multele nume ale lui 0etatron.
'artariel este un înger al %ieii omului.
'artiel este în unele lucrări un înger al destinului omului.
'asail în tradiia musumană este un înger al celui de al patrulea cer care păzeşte cerul
grup de ali nouă îngeri. (l este un continuu lăudător al lui "umnezeu.
'asgariel este un înger al e&corcismelor.
Laşmagrihiel este un înger conducător al cetelor îngereşti.
'asnigiel este unul dintre multele nume ale Arhangehlului 0etatron.
'asras dimpreunpă cu 9smael este un conducător al destinului omului.
'asrigiel în J (noh este un înger al înelepciunii conducotor al iernii. (ste unul dintre
sera$mii !numii pentru pace#
'astaşiel este unul dintre conducătorii îngereşti.
'atarran este un înger al destinului dimpreuznă cu 'arahiel. 'atiel este un înger al zilei
mari care este in%ocat în ritualuri. (ste un înger conducător al lui marte.
'atbariel !ascunderea lui "umnezeu# în 1ohar este numit 'eirie;l.
Lateiel este un înger al tăcerii) comparat cu îngerul "uma. (ste un înger care apare în
Lathneile ste un înger care se luptă împotri%a răului.
LatMiel este unul dintre cei şapte mari arhangheli din @ (noh şi conducător al celui de a
cincilea cer. *n lucrarea ecaloth rabbati este o pază a ceruilui al cincilea.

LatMiel este
cerului unul dintre
al cincilea. cei şapte
*n lucrarea mari arhangheli
ecaloth dsin
rabbati este J (noh
o pază şi conducător
a cerului îngeresc al
al patrulea.
'atur în tradiiile persane este un înger care stă în cerul al şaptelea. *n ;abala este îng
sălbăticiei. *n mitologia caldeană este unul dintre multele entităpi îngereşti ale planete
'auriel !eliberator# în tradiiia mandeană este un înger al morii.
Lebriel este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor.
Led este un înger păzitor care apare în tradiiile babiloniene.
'e+er este unul dintre cei J sera$mi prin care s-a creat lumea.
'e$rot sau 'ephirot în /artea a şasea sau a şaptea a lui 0oise este un înger din ordinul
puterilor a celei de a cincea inteligene cereşti.
Le+red este unul dintre cei şapte îngeri ai naşterilor egalizat cu 5anuel.
'e+riel este un mare luminător care *l asistă pe "umnezeu în judecăile 'ale. "upă unii
'e+urion este un înger dintr-un grup de ali P îngeri ai suDetelor. (l mai are trei înger î
ascultători sub elL ei sunt 0al;iel) 9thurel) Eaş%iel.
Legatsiel este un mare conducător îngeresc.
'eilmel;e este o $ină angelică din tradiiile gnostice care este considerată $e o parte d
ierarhia puterilor sau a eonilor.
'eir este un alt nume al lui 'amael.
'e;er este un înger asociat ca şi protector al egiptenilor. (ste după unii şi un înger al
Le;inisel este un înger păitor al cerului al patrulea.
Le;irah !a locui# este un înger al mani+estării măririi lui "umnezeu. Knii cred că o +orm
acestui înger apare în unele mitologii orientale indiene. (&presia !"umnezeu se odihne
este +olosită ca şi o para+rază a e&presiei "umnezeu locuieşte. *n 5acere OB) 3 este îng
care ne-a răscumpărat din toate relele. (ste +olosit de 9srael şi este aplicat lui Le;i%ah)
1ohar. Knii cred că acest înger este concomitent cum%a cu mărirea care a emanat din
"umnezeu sau mai bine spus e+ulgena lui "umnezeu. 6asajul din 0atei 3B) @4 este tra
ast+el în dicionarul ibliei8 !când doi stau la un loc şi sunt în legea lui "umnezeu) mări
"umnezeu este cu ei)# după cum s-a interpretat în lucrarea 0idraş ,abba 0ihail arhan
este o ep&resia a măririi lui "umnezeu. "upă unii şi 0etatrone ste o e&presie a iubiri lu
"umnezeu. *n ;abala este a zecea entitate a măririi lui "umnezeu. /reaia lumii după
a +ost produsul emanaiei lui "umnezeu ?şe;inahC. 1oharul +ace multe meniuni la mărir
"umnezeu.
'eldac) *n 1ohar
'eldo) 'ael înelgnosticism
este un înger
estealunul
lui "umnezeu. 0aimonide
dintre îngerii în lucrarea
ierarhiei puterilor 0oreh
şi un înger
'elemia sau Lele%iah se crede că este unul dintre cei @O îngeri care au scris cările dict
Lelemial este un înger păitor al cerului al treilea.
'elith este după unii un sera$m. "upă alii este unul dintre cei doi îngeri păizori ai 5eci
0aria şi '+ântului 9oan :eologul.
Lel%iel este un înger care stă într-o ierarhie cu ali îngeri.
Lemael) <emuel) camal) Lemuriel !numele lui "umnezeu# este un înger puternic care s
+erestrele cerului şi ascultă cântecele de bună laudă care iasă din sinagoşi şi casele de
ale e%reilor. (ste un înger al cântecelor ebraice de laudă.
'emangla+ este un înger pe care +emeile îl in%ocă când sunt însărcinate. 'emeliel este u
dintre conducătorii angelici !care stau permenent în +aa lui "umnezeu# şi care dau cu
mişcările de e&istenă a planetelor. Agripa îl %ede ca şi înger al soarelui.
'emibel este unul dintre îngerii reprobai la un 'inod de la ,oma pe la anul FIO.
'enacher este îngerul corespunzător al lui (leniah.
'ennoi) 'inoi dimpreună cu 'ansenoi şi 'enargelot a +ost lăsat de "umnezeu ca să aibă
de Ama după ce a căzut. (ste un înger descopperit pe unele inscripii. "upă unii este u
înger protector
'ensemia al copiilor.
este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor.
'entacer este un conducător principal al primului ceas al zilei care slujeşte sub Arhang

'entriel
numit singuraa re+erină
'antriel care otrupul
mers să prindă a%em re+eritoare la el
unui ast+el de este încare
păcător 1ohar8
nu !şi
ineîngerul păzitor
sabatul] şi îl
duce în iad ca să $e hrană %ermilor.
'erachel este un înger al pomilor +ructi+eri.
'erael este un înger care slujeşte în cerul al cincilea.
'era$el este conducătorul heru%imilor deşi mai sunt desemnai şi alii cum ar $ 7ehoel.
unul dintre cei mai înali îngeri ?după tradiiile 0ertabathC şi unii dintre îngerii tronului
judecată a lui "umnezeu. "upă unii este un înger al planetei 0ercur) care conduce ziua
mari şi este
'era$on in%ocat orientale
în tradiiile de la sub.este o pază îngerească care staionează în cerul al şaptel
'erahiel este una dintre cele şapte paze îngereşti care staioenază în al doilea cer.
'era;iel) 'enagiel dimpreună cu 'agdalon este un înger al destinului uman.
'eralion în :almud 'oth 3Jb este un înger care a anunat moartea lui 0oise cu cu%intel
mare scrib a murit.# Knii cred acest înger a +ost trimis din cer pentru a primii suDetul l
0oise. Eumele lui mai apare încă odată în talmud şi în 'anhedrin JBb şi hagiga 3Jb.
'eraphiel este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub 'azMuiel.
'eraMueil este un înger puteric şi tare in%ocat sâmbăta.
'ercier este un înger din ierarhia puterilor. "upă unii este protector al lui Aedipius sau
'ere+ este după unii un înger al regilor egipteni decedai.
'ereil) 'ariel este unul dintre cei şapte arhangheli care stau în juril tronului lui "umnez
Knii cred că este %orba de un demon. Alii cred că el este cel care deine secretele lumii
Leriel) Lariel este un înger care păzeşte primul cer. Leziem este un înger in%ocat în ritu
'ermiel este o pază îngereacă care slujeşte sub Vajuaniel.
'erpahim !este prin al păcii# este o mare putere angelică în unele tradiii. "upă unii es
'eru+) 'eup este un înger al +ocului. (ste un sera$m. Knii cred că +ace parte din ordinul
ierarhia %irtuilor. Alii cred că este un sera$m.

Leruhiel este un
'etcheil este un înger
conducător ceresc
care este alde
slujit cerului
:urielalîntreilea în tradiia
operaii teurgice.hecaloth.
Letel este unul dintre J îngeri slujitori ai lui "umnezeu puşi la slujirea lui Aadam. /eila
sunbt Aebel şi Anuş.
'et+ael este în tradiia orientală [hecaloth] un înger al primului cer.
'eth este unul dintre cei F arhoni angelici în sistemele gnostice.
'etheus este una dintre marile puteri cereşti care locuieşte în cel de al şaselea cer.
L+ere) L+ereş este un înger care apare în ocultism. (ste după unii o putere cerească car
combate pe 0ardeo) demon al bolilor.
'gradis este un înger slujitor al oamenilor.
Lialul este un înger al perspecicacităii. (ste un înger ai celor F îngeri ai temporalităii.
Lidgiel în J (noh este un înger planetar care stă în primul cer. Knii cred că este un
arhanghel dintr-un grup de ali arhangehli.
Lieme în ;abala este un înger din primul ceas ?J) @4C. (ste un înger al %irtuilor care ar
corespondend în îngerul Aasliah.
Ligmiliah este unul dintre cei 3O mari îngeri ai conjuraiilor.
Ligred "in !puterea milei# este unul dintre cei F îngeri din tradiiile religioase in%ocat î
Lihail !"umnezeu a trimis îngeri# este un înger al luptei împotri%a răului. Acest înger a
menionat într-un manuscris de la ritish 0useum.
Li;iel este un înger menionat în siria.
Li;itm este unul dintre cei @O de îngeri ai luptelor duho%niceşti. (ste un înger al numel
in+ailibile ale lui "umnezeu.
Lila este un înger ale orelor şi al puterilor în implicat în ritualurile ;abaliste.

Lilath)
a :ilat) 5eluth
mahomedanio dupăcalucrarea
apare Grimorum %eterum este un înger al tradiiilor ritualu
şi demon.
Lilmai) Lelmai în tradiiile orientale este un înger al râului 9ordan) celălalt $ind Eiddai.
Limiel) /hamuel) 'ehihel este unul dintr-un grup de ali F arhangheli. a un 'inod de la
,oma FOI a +ost reprobat ca şi un demon. a 'nodul de la aodicea ?JOJ-JB@C l;a- cons
un !înger interzis.# 9osi+ 5la%iu a +ost menionat la +el ca şi ali autori că nu se cu%ine a
numele îngerilor. Lim;iel este un conducător al înger distrugerii cu scopul de a aborda
păcătoşi.
Limlantor"upă J (noh
este un îngerelalare menirea
+emilor de al curăii pe om.
însărcinate.
Limrai este un înger al puterilor) care care ste in%ocat de cabalişti. Eu esete clar dacă a
înger al luat parte la rebeliulea restului îngerilor. "eci nu se ştie dacă a rămas sau nu lo
"umnezeu.
Limşiel este un înger al porilor cerului. Linial este unul dintre cei O de îngeri păizitori
celor şapte hale ale cerului. Lebriel este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor.
Linamo este un înger in%ocat de tradiiia cabaliştilor.
Linial este unul dintre cei O de îngeri păitori ai celor şapte hale ale cerului.
Linochel este un înger menionat cu un grup de ali doi îngeri în cosmologia caldeană.
Lipur este un sera$m prin acre s- creat uni%ersul.
Lirbiel este unul dintre îngerii menionai de 0er;abad.
Liruşi) 'uguşu) Aşu) Laruş) Lragoşa este îngerul paradisului sau al raiului în tradiiile
persane antice. (ste un înger maestru al anunu;rilor care se +ac în ceruri.
Lisera este un înger dorinelor. (ste un înger al temporalităii. Lislam este un înger al
Listacher este un înger corespunzător al lui 'eheiah.
Litab este un înger in%ocat în ritualuri. (ste şi un înger al arederilor lumnânărilor ca şi
adusă lui "umnezeu. "upă unii este un înger al destinului uman.

Litachibor
'ith este uneste un al
înger înger in%ocat
orelor ? saulaFe&orcisme.
la amiazăC numele îngerului care îi corespunde este
Litimicheum) Litinichus după lucrarea sabia lui 0oise este unul dintre cei 3J îngeri pri
ai luptelor duho%niceşti.
Lituel este un sera$m care este in%ocat pentru a depăşii ade%rsitatea. (l conduce desti
omului. 0ai este şi unul dintre cei F@ de înger ai numelui lui "umnezeu
Lizouze este un înger care apare în mitologia persană.
';;ar este un înger conducător al lunilor ianuariel +ebruarie.
Llasiel) LlatieWl este un înger al oştilor cereşti.
Llomiel este un înger păitor al cerului al treilea.
Lmat este îngerul corespondent al lui 0ebaliah care stăpâneşte moralitatea şi religia o
Lmeliel după tradiiile caldeene este un înger al soarelui. *ngerul asociat cu el este Eag
Lmuiel) 'mael !conducătorul tuturor îngerilor şi a tuturor celor 34 îngr care au %orbit c
'olomon şi i-au dat înelegerea tainelor lui "umnezeu. Loel este unul dintre cei O de î
păzitori ai celor F hale ale cerului după unii.
Lniel este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor.
Lnogotigtel este un înger slujitor al oamenilor pus de "umnezeu.
Lochiel este unul dintre îngerii conducători ?arhangheliC şi stăpânitor al destinului omul
Locodiah este un înger al planetelor după unii.
Lodiah este un înger asistent al arhanghelului 0etatron.
Lodiel este un înger conducător al celui de al treilea cer după J (noh.
Lo$el !judecătorul lui "umnezeu# este unul dintre cei F îngeri ai pedepselor.
Lo$el este după unii un înger al lunii. *n ;abala iudaică este un înger al lui 7upiter. *nge
său corespondent este 1ad;iel.
LoDatus este un înger al lui "umnezeu asociat cu pământul.
Lo+riel) Lo+ren) Lo+eriel este un păzitor al cărilor îngereşti. Acest înger apare cu două
în unele tradiii Lo+riel 0emith şi 'o+riel 0eha2;e.
Loges este un conducător care ine o balană în raportul dintre "umnezeu şi om în unel
tradiii. (ste unul dintr-un grup de ali patru îngeri dint-run grup de îngeri ai luptelor
duho%niceşti.
Lo;ad unul dintre cei O de păzitori ai celor F încăperi ale cerului.
Loraş el îl asistă pe 0etatron.
Lorsel este un înger ino%at în tradiiile religioase care se re+eră la destinul omului.
Loruş !dătător al suDetelor# este un înger care apare în tradiiile antice persane. "upă
este indentic cu 0ihail.
Lothern sau Lother ?AşielC !care porneşte +ocul lui "umnezeu# este un înger acuzator c
stă lângă tronul lui "umnezeu. Apare ca $ind e&trem de mare în ierarhiile orientale
mer;abat. (ste e&trem de înalt după unii. (ste menionat de ;abala. *n tradiiile gnosti
este un nume al lui "umnezeu. "upă apocri+a J (noh orice intră în mărirea lui "umnez
[Le;inah] întră numai cu permisiunea acestui înger. A +ost egalizat de unii cu luminător
îngeresc Argon.
Lotiş) 'oti este un înger al orelor.
Lplenditentes) în maniheism este un înger care susine cosmosul. (l ine după unii ceru
umeri. (ste descris ca purtînd şase +ee şi guri şi strălucind cu lumină. *n /ântarea lui 9
este numit !ornament al spelndorii.# Eumele lui apare şi pe unele monumente mitraice
cred că esteeste
Lpugliguel prototipul grecescului
un înger Atlas.
care slujeşte în ceruri.
'ra;iel) 'araMueil este conducătorul îngerilor slujitori care o$ciază judecata când se ad
îngerii lui "umnezeu la un loc. (l este un înger care ajută pe cei ce păcătuiesc să se
îndrepte. "impreună cu 'ataaran el conduce destinul omului.

'ratiel dimpreună
'sa$el este un înercu
al sagan este un
uraganelor înger in%ocat
menionat în tugăciuni
de lucrarea 'e+er şi un conducător al desti
Teirah.
Lta%rateia este o $ină îngerească menionată în lucrarea 6esi;ta ,abhati.
Ltriel este o pază îngerească a celor şapte încăperi ale cerului.
Ltro+eos este o entitate care după lucrarea para+raze deine tainele creaiei lui "umnez
Lturhiel este un înger al temporalităii. (l slujeşte sub Vachiel.
Lturiel este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor.
Luceratos este un înger al zilei de duminică care slujeşte sub al patrul;ea cer în%ocat în
Lu$el este un înger in%o%cat în ritualurile de conjurare siriace. 'tă grupat cu ali îngeri.
Lum este un înger al luminii după ;abala este un înger solar.
Lumanon după 0area cheie a lui 'olomon este un mare conducător îngeresc.
Lumanus este unul dintre cei P de înger principali ale relighiilor etruscilor.
Lumiel este o $ină îngereacă despre care Voltaire crede că este un lider al îngerilor că
:otuşi nu găism nici o re+erină care îl numeşte ast+el. (ste posibil ca el să se $i re+erit l
'amael sau 'impesiel. Eumele de Luriel se găseşte pe unele inscripii.
'unabates este un înger care are în stânie planeta Venus.
Lunia) Luniah) Luniah în tradiia orientală sau hecaloth este un înger din grupul tronuri
sau al prezenei lui "umnezeu. (ste după unii păzior al primei încăperi a cerului.
Lura este un heru%im sau un sera$m in%ocat în di+erite ritualuri.
Luriah) Luriel este un înger al $zionomiilor după unii.
Luriel este un înger care apare în tradiiile siriene. Apare ca şi un înger puternic.
Luriel este un înger care stăpâneşte cutremurele.
Luriel) 'ariel) 'uriel) !'unia porunca lui "umnezeu# este un înger slujitor cu Kriel)
0etatron) Ariel Largarel. (ste un îmnger al prezenei şi al %indecărilor. "upă alii este
înger al morii. (noh crede că este un arhangeh dint-run grup de ali patru arhangheli.
cred că 0osie a primit toate cunoştinele sale de la el. ?Knii cred că 1azgaelC a +ost
considerat cu sursda educaiei lui 0oiseC. "upă :almul este îngerul care l-a însoit pe r
(lişa în legile sale ale igienei. Eumele lui apare în inscirpii gnostice.) dimpreună cu ,a
6eriel) Kriel şi ,a+ael. >rigen îl citează în lucrarea sa /ontra /elsum ca şi unul dintre F
îngeri ai sistemului primar al puterilor. (ste numit un înger de srcini iudaice în mai mu
lucrări. (ste un înger care este găsit în mai multe planetarii medie%ale.
Luroth în doictrinele lui 6aracelus apare ca şi un înger planetar al (giptului) înlcouit de
îngerul Ananel. *n lucrarea "octoriile lui secrete ale lui 9srael este un înger al planetar
asociat cu %enus. *n hermeitcă apare ca şi un înger al ierarhiei începătorilor ?după siste
dionisanC.
Luşaho este (lun
stăpâneşte elemnetele
înger careal naturii
călătoriilor şi al%enegate.
temporalităiilor.
Lutuel este un înger care apare în tradiiile +alaşa care unii cred că la un momenat dat l
transporat pe aruth la 9erusalim.
L%o este un corespondent al lui Eenamiah.
L%raoşa) Lroş) Liruş este un înger menionat de tradiiile persane. *n zoroastrianism est
înger care poatră su+eltul după moarte. 'imbolul lui este crinzantema roşie. *n tradiiuil
orientale este un înger al ascultării. (l îi judecă pe cei decedai. (ste un înger al paradi
după
L2+el unii
este şi al %eştilor
unul dincei
dintre opt paradis.
mari îngeri ai mer;abatului. *n @ (noh el depăşeşte categ
L2th este uzn înger al orelor şi are ca şi corespondent pe :eiaiel.
Yab;iel
:ablibi;este
esteunul dintre
un înger al multele nume
+ascinaiei şi alale lui 0etatron.
ceasului al cincilea din zii.
:abrile ste un înger al liberului arbitru şi al temporalităii.
:absasiah este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
:achnu este un înger citat şi /artea îngerului ,aziel. Eumele a +ost realizat după unii p
manipularea al+abetuilui ebraic.
:adhiel !dreptatea lui "umnezeu# este unul dintre îngerii care se crede că l-a pre%enti
A%raam să îl sacri$ce pe 9saac.
:adiael este un înger care după unii stă în cea de a cincia încăpere a cerului.
Yadigel este după unii un arhangel al planetei 7upiter.
:ad;iel înger al dreptăii. *n 1ohar este unul dintre cei 34 arhangheli ai lumii briatice. *
lucrarea >zar 0idraşim este numit Yad;iel sau <addişa !cel s+ânt# şi ersete listat între
pazele
lui îngereşti. *n ;abala este o inteligenă a lui 7upier. Knii cred că a +ost îngerul păit
A%raam.
:a+eil este un înger care %ariază în ştiinele religioase. (ste un înger planetar.
:a+el este un înger in%ocat în di+erite ritualuri.
Ya+niel este un înger menionat de tradiiile ebraice ca şi un !slujitor s+ânt al lui "umne
Ya+Muiel
:a+e$ah este un nume care %ariazăp cu el al lui 0etatron.
:a+tehiah este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
:a+tian) :a$ în ;abala este un înger +ăcător de minuni care slujeşte sub îngerul Alimon.
:agas este un înger conducător al orşirilor cereşti.
Yagmagiel) 'a;na;iel este un înger care conduce destinul omului.
:agtiel) :agried) :bigra este conducător al îngerilor păzitori ai cerului al doilea şi al şap
0ai este şi unul dintre cei @B de îngeri ai lunii.
:ahariel este un înger al măririi lui "umnezeu şi unul dintre cei F4 de îngeri ai naşteril
:a;i$el este un înger siriac.
:alia în unele tradiii este orientale este un înger care după unii insoeşte soarele zilnic.
:alialad este un înger al apelor şi al soarelui.
:amai este un înger al scrisului şi al picturii.
:amarid este un înger al temporalitrăii şi al ceasului al doilea al nopii care slujeşte su
:anadiel este un înger menionat de Voltaire şi de E2de în lucrarea 9sotria religionis %et
:anael este un înger al zilei de %ineri care locuieşte în cerul al treilea.
:andal este unul dintre cei O de păzitori îngereşti ai cerului.
:aniel este un înger care apare în unele ritualuri.
:an;$el este un înger păzitor care apare în tradiiile arabe şi este in%ocat în e&orcisme.
:anteniab este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
Yapniel !contemplarea lui "umnezeu# este un înger dintr-un grup de ali J îngeri. "upă
este un înger planetar ?asociat cu planeta saturnC şi un înger al duminicii.
:ar în tradiiile orientale este unul dintre cei 34 îngerii care însoesc zilnic soarele.
:ara este un înger care în tradiiile +ranceze este atribuit înelepciunii lui "umnezeu !"
est la +ontaine de la sagesse.#
:aranara este una dintre priuncipalele puteri îngereşti a cerului.
:ar+aniel este unul dintre îngerii care păzesc proile cerului.
:arguam dimpreună cu îngerul Guabael este un conductor al toamnei.
:ariah este un nume al arhanghelului 0etatron.
:arman în tradiile orientale este un înger care însoeşte zilnic soarele. :arşiel este o pa
îngerească a primului cer. :atail este un înger in%ocat îăn e&eorcisme.
Yarniel este una dintre multele paze ale %ânturilor nordice.
:arşiş !perlă#
:arsis este un după
înger 1ohar
care înacest îngerrabinice
tradiiile dimpreună cu ariel
conduce şi :haun
apele. 'abrieleste
esteun
unînger
îngerin%oc
al
ritualurile arabice de incantaie. :hergi) :huriel) !"umnezeu atotputernic)# este un îng
domnie asupra
:artachus animalelor.
!păzitor al iadului# este un înger conducător al îngerilor care dau pedepse ce
din iad. (l conduce pările cele de jos al iadului.
Yarta; este unul dintre îngerii naşterilor. "upă unii este un păitor al porilor raiului.
:artaruch după aprocri+a "escoperirea lui 6a%el este un înger al pedepselor.
:atanon este un înger care apare în romano catolicism la in%ocartea binecu%întării sării
:atrusia este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor.
:attrile ste unul dintre mulete nume ale lui 0etatron.
:au !"umnezeu a adus potopul# după lucrarea 0area cheie a lui 'olomon este un lumi
:auriel era un înger care în %remea %echiului testament era in%ocat la mărirea $lacterii
+ariseilor. (ste cunos+utr ca şi un înger al chemării la "umnezeu şi al destinului uman.
:a%tarel este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
:azbun este un înger care are stăpânie asupra lunilor anului.
:eah în tradiiuile hecaloth este o pază a cerului al patrulea.
:ebliel este unul dintre cei patru îngeri cu domnie asupra pămâtului.
:echial este un conductător îngeresc care stă prin cerul al cincilea.
:edac este un înger al e&orcismelor.
:ede; este numele ebraic pentru jupiter. 'e crede că este un înger creator al lui 7upier.
YedeMiah ese unul dintre îngerii planetari asociat cu 7upiter după unii.
:e+ros este un înger care poate aduce întuneric şi distruge recoltele. "upă alii a +ost u
demon care stă dimpreună cu elzebut. (l apare menionat ca demon în tradiiile
solomonice. Alii cred că nu este rău în întregime. "upă alii el mai are un înger sjutăto
nume
:ehomAzarel.
este unul dintre cei PI de îngeri ai ierarahiei tronurilor. (l apare în ami mulzte
:ehoriel este unul dintre îngerii cei muli care păzesc porile %ânrturilor din ceruri.
:eiaiel erste un înger al ierarhiei tronurilor care după unii poate prezice %iitorul şi care
unii este şi un înger al e&pediilor maritime. (ste şi un înger al comerului după unii. (l
are un înger corespondent în 'ith.
:eiazel) 9eiazel este un înger al ierarhiei sau al rodinului puterilor care stăpâneşte oam
litere. (ste după alii şi un înger al bibliotecarilor. *ngerul lui corespunzător este Aterch
:elantes este un înger al lumânărilor care arde în iserici. (ste un înger al tradiiilor
:eletiel este un înger al destinului uman.
:emacial este un înger al zilelor de %ineri. 0ai este un înger al ceasului al treilea din zii
:empa este şi un înger planetar.
:emperaiu este un înger care după tradiiile cabaliste !are semnul soarelui pe +runte şi
piept şi este.# (l mai are simbolul unui pătrat sau al unui triunghi. (l mai este şi un îng
%ieii.
:empest este un înger al cerului întâi al nopii care slujeşte sub Gabriel.
:episent este un înger al temporalităii
:erathel) 9rathel este un înger al ierarhiei domnilor. (ste un înger care propagă lumină)
ci%ilizaie şi libertate. (l mai apre un înger corespunzător în ope.
:ereluch este un înger protector al copiilor la naştere şi în coplilărie. "e asemenea mai
echi%alat şi '+ântul 'telian orctoritorul copiilor. (l mai este şi un înger al gheenei sau al
iadului şi un înger nemilor al +ocului care conduce chinurile la care merg suDetele care
la moarte.
:eriapel este un înger al plenetei %enus după unii.
:erl2) (rl2 9ri& este un înger bun şi bene%oitor +aă de om. (l mai este un înger al iubrii
:erta !un mare
:etrasiarh unul şi măre
dintre înger#nume
multele in%ocat
aleprin rugăciune.
lui 0etatron.
:ezalel) 9cabel este un înger al $delităii mjatrimoniale. (l mai are un înger coresponde
:hag este un înger care apare în tradiiile mandeene.
:hagninus în lucrarea Euctemenon este un înger al temporalităii.
:hamis este un înger al ierarhiei puterilor.
:hamuz este un înger in%ocat de tradiiile +eniciene.
:helesis)m Aisthesis !libetul arbitru# este unnul dintre cei patru mari eoni angelici car
emanant din %oina lui "umnezeu. Kneori este indenti$cat cu ,aguel.
:heliel este un înger al iubirii in%ocat în unele ceremonii.
:heodrias este un înger al acoperămintelor in%ocat în tradiiile solomonice.
:heos;a este un înger slujitor.
:hiel este un înger care locuieşte în cel de al doilea cer. Kn înger al zilei de miercuri. 0
este şi un înger al inteligenelor planetare.
:homa& este un înger al ceasului al şaptelea din zii care slujeşte sub Earcoriel.
:hopitus după ;abala este un înger in%ocat în ritualurile de incantaie. (l îl are ca şi
:horus în cartea I şi  a lui 0oise este un înger al ierarhiei tronurilor care stă dimpreu
un grup de ali 3I îngeri.
:hoth este considerat în gnosticim ca şi !enoul eonurilor# şi un înger bun.
:hragar este un înger al zilelor omului.
:ichagare este unul dintre acei F înger e&altai care e&ecută poruncile lui "umnezeu şi
:iel este după unii un înger păitor al porilor raiului.
:i+on este ebraicul !se+on care înseamnă întunecat sau nordic. *n aramică este tu+on şi
+ost indenti$cat de greci cu 'et ca şi $ină a întunericului. "upă /orneliu Agripa :i+on
mitologia clasică indenti$cat cu îngerul ;abalist 'arael.
:i+theriel este un înger al +rumuseii care aapre în lumea biratică.
:igmei; este un înger al peceilor. :i;amatin este un domn al oştirilor din ceruri.
:ilath este un înger in%ocat în rugăciune.
:ilerione ste un înger al binecu%ântării sării în ritualurile romano catolice.
:illi este un heru%im sau un sera$m. :ilonaş este un înger al scrisului sau al culorilor.
:ine este un înger al esenei %ieii după unii. (ste un înger al răzbării. "upă 1ohar la +e
(cclesiat P) 3@ se +ace re+erină la îngerul slujitor care conduce aciunile omului.
:iniel este un înger din ierarhia arhangelilor care dimpreună cu mai muli arhangheli p
:inim este un înger conducător al lunilor. (ste un înger al lui 0ercur. "upă unii are tru
unui peşte. (ste un înger alb după unii. 6e cap se crede că are o coroană. *n islam el a
ca şi un înger al accidentelor +atale şi unul dintr-un grup de cinci arhangehli.
:iria este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor.
:işbaş unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
:işgaş este unul dintre multele nume ale lui 0etatron. :i&inon este un înger in%ocat în
:la+abort) >noel) :hantharoth în sursele oti$ce este citat dimpreună cu 0ihail şi Gabrie
un demon ostil omului. *n gnosticism este un demon al luminlot subpământene. (ste un
demon care după unii apare sub +orma ursului. :he+abaoth este în greacă denumit :art
:odatamael este unul dintre îngerii muli care înconjoară porile rărăsriturilor cereşti.
:o+nar în tradiiile orientale [hecaloth] este uan dintre primele paze ale primului cer. (l
slujeşte cu 1erudiel şi <aşniel.
:o+thlathrent după 6aracelsus este un înger al lui 0ercur.
:omiriel este un înger al destinului omului.
:oruaret este un îmger al toamneiu.
:oth în ermetică
:ouariel estehecaltoh
în tradiiile un conducător
este un al arhanghelilor.
înger care deine pecetea cerului al cincilea care
slujeşte sub îngerul 5ahtirii. (ste unul dintre cei patru îngeri ai luptelor duho%nioceşti.
:ractator este unul dintre îngerii după care se unesc cările de specialitate realizate de
:ra$el !"umnezeu hrăneşte# este un înger care %indecă stupiditatea după unii şi este p
al porilor cerului. :arniel este un înger păitor al miercuri care locuieşte în cerul al treil
este in%ocat de la răsărit. (ste şi un înger al lui 0ercur şi un păitor al porilor cereşti.
:ransim este un mare înger care stă în ceruri şi care stăpâneşte demonii după lucrarea
0area cheie a lui 'olomon.
:rotroşi este un înger al numeljui lui "umnezeu.
:ual este un înger al destinului uman. *n tradiile mistice este un înger egalizat cu Aşm
:uath este unul dintre cei Bn îngeri atotputerniciei lui "umnezeu.
:ubiel este un înger al %erii. (ste un înger al obiectelor pierdute.
:ubras este un înger reprobat de un sinod al isericii de la ,oma pe la anul FIO de la
:ueil este un înger menionat în cartea îmngerului ,aziel.
:u$el în tradiia hecaloth care stă cu un alt grup de opt păzitori ai cerului.
:u$el un înger păitor al cerului.
:u+niel în tradiiile orientale un păitor al celei de a cincea încăpoeri a cerului.
:ulatu unul dintre cei B îngeri ai omnipotenei. Ar putea $i o %ariantă a lui :ubaltu.
:umoriel un înger al ceasului al noulea al nopii care slşujeşte sub "arnadel.
:undis este un îner al luniulor anului.
Yurel este una dintre multele paze îngereşti ale porilor cerului. Kbariel este unul dintr
îngerii care are stăpânie asupra destinului omului.

:urel)
lui :uriel
7upiter !piatra
şi un lui "umnezeu#
mesagel eWste
pentru 'echeil un conducător
şi 'etcheil. îngeresc
Knii cred al planetelor
că este un demon. după u
:urgiaob este un +el de îmnger care stăpâneşte păsările sălbatice la +el ca şi animalele
:uriel ese un înger tainic care in%ocat în ami multe ritualuri.
:uriel este o %arinată a lui 1uriel. (ste un înger al destinului uman.
:urlon este un înger la %egetaiei.
:urniel este una dintre multele paze îngereşti ale %âhturilor de %est.
:usiel în mistica hecaloth [orientală] este un înger al râurilor.
:usnael este un înger care are uenroi rostul de a separa pe so de soie după unii.
:usraş un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub argiriel.
:utmahel este un înger sluijitor in%o%cat în ritualuri.
:utrusail) :urtarcheil erste o pază îngereacă a primului cer.
:uturebehiael este unul dintre cei O de îngeri păzitori ai celor şapte încăperi cereşti în
tradiia orientală. :utreseil !înepătura lui lui "umnezeu.# (ste un conducătr îngeresc
Kblisi este în
menionat unul
apocri+a
dintre@cei
(noh.
B îngeri ai omnipotenei lui "umnezeu.
Kciniel este un înger al zilelor de miercuri care locuieşte în primul sau al doilea cer.
Kdrgazia este un înger al naşterilor.
Kdriel este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor.
Kini este un înger in%ocat îmn ritualuri. (ste un înger slujitor.
Kmabel tradiiile ;abaliste cred că este un înger al $zicii şi al astronomiei. (ste un înge
numelui lui "umnezeu. *ngerul său corespondent este 6itiam.
Kmahel este unul dintre cei P arhangheli citai în lucrarea <abala practică.
Kmeuroz este un înger in%ocat în tradiiuile siriace.
Knael) Kmhael este un înger al primului cer. (ste un înger care luptă împotri%a răului.
Kni;ol este un înger al inteligenei şi al muncii intelectuale. ?unii cred că este un înger
Krabriel
Krael esteunun
înger al al
înger ceasului
zilei dealluni)
treilea
carecare după unii
locuieşte slujeşte
în primul cersub 'arMuariach.
şi este in%ocat de la nor
Kraiarch este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
Kr$el este conducătorul îngeresc al mai multor îngeri.
Kriaspati) Vachaspati este un compozitor de imne în ceruri după unii în tradiiile %edice
un !prim născut al celui mai înalt din ceruri.# (l este lumina supremă a restului îngerilo
Kriel !+ocul lui "umnezeu# în tzradiiuile necanonice apare ca şi un înger conducător. K
este menionat ca sera$m) alteori ca şi heru%im) regent al soarelui) Dacără a lui "umne
înger al prezenei lui "umnezeu. "upă unii este un conducător al iadului. Alii cred că e
un arhanghel al mântuirii. *n lucraarea @ (zda este un interpretator ceresc al %iziunilor
(zdra. *n 3 (noh este un îmger care supra%eghează !tunetele şi teroarea.# *n cadrtea l
Adam şi a (%ei el conduce pocăina. Knii cred că este îngerul care a stat l apoarta raiul
(denului] cu o sabie) cel puin după A+rimaiile stareului Anscon Voinier) în lucrarea
*n%ăăturile isericii catolice. /artea lui Adam şi a (%ei îl desemnează ca şi !heru%im.#
?5acere JC. (l apare ca in%ocat în unele litanii antice. A +gost indeti$cat de unii ca şi îng
care a ajutat la înmormântarea lui Adam şi a lui Abel. "upă unii a +ost îngerul care s-a l
cu 9acob. Alii cred că a +ost distrugătorul oştirilor lui 'anherib.a lii cred că a +ost
unintermediat dintrein%ocat
Krion este un înger "umnezeu şi 0oise
împotri%a sau că a
%răjitoriei şi +ost îngerul
amorii care a %estiti potopul lui
năpranzice.
Krmiel în tradiiile orientale este un înger păitzor al cerului al doilea.
Krpaniele este un înger care luptă împotri%a răului.
Krula este un înger slujitor. "upă unii este un înger al eclipselor de soare şi de lună.
Krzla este un înger in%ocat în ritualuri. (ste un înger măre şi bine%oitor. (ste după ali
înger al înelepciunii tainice a lui "umnezeu.
Kse%a este un înger care slujeşte în primul cer.

Ksiel) Kziel
îngerului !tăria
,aziel lui "umnezeu#
îl citează pe Kseileste dupăca
?KzzielC unii un demon.
şi unul dintre Alii
acei cred că este
F îngeri un înger.
din +aa tronul/
"umnezeu şi unul dintre cei P îngeri ai răsăriturilor.
Kslael este un înger caree slujeşte în cerul al patrulea.
Kstael este un înger al cerului al patrulea. Li conducător al duminicii. (ste un înger pla
Kthra este după tradiiile orientale madeene un înger care însoeşte soarele în cursul s
Kzah) Ksiah) Kza) >zah este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
Kzbazhiel în tradiiile hecaloth un înger păitor al primului cer. Kziel în tradiiile hecalot
orientale este un păitor al primului cer.
Kzi$el este un înger păitzor în tradiia hecaloth o pază îngerească a primului cer.
Kzziel) Ksiel) Azareel !tăria lui "umnezeu# unul dintre îngerii principali ai angelologiei
ordinul heru%imilor) al %irtuilor ?rabachim în ebraicăC care uneori apare ca şi conducăt
"upă cartea îngerului ,aziel este printre cei F îngeri care stau în +aa tronului măririi şi
după alii stau într-un grup de ali nouă îngeri care stau îngeri ai %â nrurilor din ceruri
unii.
Vacahiel) %acatiel dimpreună cu ,asmasa este un înger al destinului uman.
Vadriel este îngerul care a condus a noua parte a zilei. (l stă înt-run grup de 34 îngeri
principali şi inclusi% Astroriel) "aniel şi 0adriel şi 344 de îngeri in+eriori sau mai mici d
el.
Va+oron este un înger in%ocat la romano catolici la binecu%ântarea sării.
Vaguariel este conducător al ceasului al treilea din zii.
Vahoel este unul dintre cei F@ de îngeri ai destinului omului.
Vaij este un înger al inteligenei.
Valum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. "upă unii este o intelige
ăadică îngeri care a creat planeta] a lui 'aturn.
Vancheil este un înger care stăpâneşte destinul uman.
Vanetel în ;abala este unul dintre cei F@ de îngeri ai destinului uman.
Varad Tazed
planetar este unii
al lunii) un înger care
cred că locuieşte
a creat luna.peste ceel şapte iaduri după unii. Vaol este un
Varcan în 9erarhia binecu%ântailor îngeri este un înger al soarelui. *n lucrarea eptam
se +ace re+erină la el ca şi la !regele îngerilor# aerului care condu ziua "omnului.
Variel este unul dintre îngerii naşterilor.
Varonah !îngeru pitic# se crede că este un înger mai mic. (ste înger !domn al raiunii#
este al cincil;ea dint-run grup de 34 îngeri.
Varuna este un înger principal a altor şapte îngeri %edici) analogi îngerilor iudeo-creştin
Vasariah în ;abala este un înger al ierarhiei domniilor. (ste unul dintre cei F@ de îngeri
poartă numele lui "umnezeu.
Vasiariah în ;abala este un înger care are stăpânie asupra dereptăii şi a seriozităii. K
cred că este un înger al magistrailor şi a celor care au studiat dreptul.
Vaşiaş după lucrarea 0area cheie a lui 'olomon este un conducător al restului îngerilor
Vassago este un !înger bun# care se ocupă de tainele aspectelui +eminin al e&istenei. *
ucrarea egemeton este un conducător al "omniilor. (ste după unii un înger care poa
prezice %iitorul.
Vatale este descris ca şi un conducător al tuturor restului îngerului.
Vehiel este un înger al planetelor) după unii al lunii.
Veho+rehu este unul dintre multele nume ale arhangheluilui 0etatron.
Vehrel este un înger al principalităilor. (ste un înger al destinului omenesc care poatră
Vehuiah este după unii unul dintre cei opt sera$mi care este in%ocat de unii realizarea
rugăciunilor. (l conduce primele raze ale soarelui.
Veischa& este un înger al peceilor. Vel este un înger al miercurilor.
Vel AMuiel este un înger care conduce ziua de duminică şi stă în cerul al cincilea.

Velel unVelous
Veloas) înger al
unzilelor
înger de miercuri
curat care locueişte
al lui "umnezeu caredupă
stă înunii în cerul
cerul al doilea
al treilea şi al treila
şi al patrulea.
Veraliah este unul dintre marii îngeri ai luptei spirituale.
Veraruel este un înger al destinului uman.
Verchiel) 1eracheil îngeri al lunii iulie şi conducător al destinului uman. (ste după unii
coducăor al puterilor sau a ierarhiei puterilor. (ste egalizat uneori cu Ea;iel şi cu 1era
ca şi conducător
Veribeth este un al soarelui.
înger despre care se crede că este ne%ăzut atunci când este in%ocat. (l
operezî sub îngerii Almir. (ste un înger stăpân al in%izibilităii.
Veruh este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
Vetuel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer.
Veualiah după lucrarea Arborele %ieii în (sirah este un îngeri care stă cu un grup de al
îngeri ai ierarhiei %irtuilor. "upă unii el este îngerul care conduce prosperitatea imperi
întăreşte puterea regilor. *ngerul lui ccorespunzător este 'tochere.
Vhnori este un înger care dimpreună cu 'aritaiel este un conducător al destinului uman
Vianuel) Vianiel este un înger al celui de al cincelea cer.
Vionatraba este un înger al duminici şi al cerului al cincilea) in%ocat de la răsărit. (ste
dintr-un grup de ali J îngeri solari.
Vişna în aha%ag Gita este un înger puternic care dimpreună cu rahma şi ,abiş a ieşit
e&istenă din "umnezeu. "upă aga%atgita) Vişuna este îngerul căruia "umnezeu i-a
încredinat toată realitatea [rahma]. egendele indiene spun că Vişnu a luat +orma un
peşte şi la- recuperat pe Amartred ?'uresa celor patru %edeC din ,a;şaş) un demon cun
ca şi 'ama;
Vngsurh esteAzur care aalintrat
un înger în ape adânci.
echinopiului de %ară şi un luptător împotri%a răului.
Vocaseil dimpreună cu ,asama este un înger conducător al destinului uman.
Vocaseil un al înger al conducerii omului.
Vochriel esteladupă
subordonat unii superior
34 înger îngeru care a condus
şi este a patra
mai presus deoră
alia344
zilei.
de'e credesuperiori.
îngteri că el este
Vohael este un îngeri al ritualurilor de conjurare.
Vohu 0anah !gândul bun# este unul dintre cei şasee îngeri dim zoroastrianism. Vohu m
este după unii personi$carea gîndurilor bune ale omului. (ste un înger care apare în A%
după unii el primeşte suDetul celor credincioşi la moarte.
Voizia este un înger al ceasului al doisprezecelea care slujeşte sub eratiel.
Vraniel este un înger al ceasului zecelea al nopii care slujeşte sub 7usguarin.
Vretiel) 6rauriel) ,adueriel este un înger care după unii are +uncia de a păstra cările s
ale arhanghelilor despre care se spune că !a +ost mai înelept decât tot restul arhanghe
a el se +ace re+erină în @ (noh şi în (zdra !el este scribul cunoşaterii celui 6rea *nalt.
unui scrib ceresc apaere iniial în tradiiile babiloniene. (ste indeti$cat cu "abrueil) Kri
,aduriel
@ (noh elşidictează
6rahuil în
şi timp
la el se
ce +ace
(nohre+erină
scrie Jcade
şi căîri
la unulîn !îmbrăcat
@4 de zile în lână#
şi J4 de ?9ezecheil
nopi. 3)
Vulamalui este un înger in%ocat în e&orcisme. Vrael este un înger al zilelor de luni care
Habiel este un înger care slujeşte în primul cer.
Hathanael) Eathanael după manuscrisul de la 9erusalim al (%angheliei după artomole
apocri+ăC şi după alte mărturii ar $i +ost al cincilea înger creat de "umnezeu. (ste o ide
nu stă +oarte bine în doctrina îngerilor pro+esată de romano catolici şi de alii) care sus
îngerii
Heattaau +ostuncreaii
este înger concomitent.
al îneleciunii lui "umnezeu.
Hezina este un înger slujitor in%ocat în ritualuri ;abaliste.
HormWood se crede că este numele englzesc al unui înger menionat în Apocalipsă B) 3
care unii cred că a căzut din ceruri la sunetului un al înger care stă într-un grup de ali
îngeri. "upă un "icionar al ibliei) acest înger este un îngeru judecîtor al celor păcăto
"upă eruditul "arren el ar $i echi%alent cu 'atana) la care unii cred că '+ântul 6a%el +a
re+erire când
Ne&or este unse re+eră
înger la apare
care !conducătorul puterilor
în mai multe aerului.#
tradiii unele oculte. (ste considerat un în
bine%oitor. (ste in%ocat în ritualuri şi rugăciuni.
Nonoi la +el ca şi Ne&or este bine%oitor şi este in%ocat în rugăciuni şi ritualuri.
Nonor este un alt înger bine%oitor care a +ost in%ocat în ritualuri de conjurare şi în
Tadiel) <adael este un înger care se cerde că asistă rugăciunile ceremoniale. (ste citat
înger păitor al porilor cerului.
Tael) Tale) Tehel !muntele capră# este un înger din ierarhia tronurilor in%ocat în ritualu
Tagroun este un înger al tradiiile orientale.
TahanaM ,ebba este un înger din ierarhia tronurilor şi un înger al lunii.
Tahaşael este unul dintre cei şapte îngeri care domnesc peste pământ. Eumele lui deri%
ebraicul Tabbaşah !ara pământului.#
Tahoel) Tahos) 7ehoel este un înger care unii cred că este egal ca şi slujire cu arhanghel
0etatron. Knii cred că el l-a în%ăat pe Adam tora şi a +ost conducător pe pământ şi în c
şi 7ehoel este un înger al comorilor cereşti.
Tahriel) Teh%ra) Tauhriel) 1achariel din ebraicul 2erah care înseamnă lună. (ste un înge
Tahsiah este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
Ta;riel este un înger păitor al cerului al şaptelea.
Talala este un înger păitor al cerului.
Talda aruth) 9aldabaoth !copil al haosului# în sistemul o$tic ?gnosticC şi este unul dintr
mari şapte arhoni numit şi Ariel. (l ocupă o poziie imediat după "umnezeu.
Tarectone ste un înger in%ocat în binecu%ântarea sării.
Tebemel este unul dintre cei F@ de îngeri ai destinului uman.
Techoel este unul dintre cei F@ de îngeri al destinului uman.
Tedideron este unul
Te+e$ah) 7e+e$ah) dintre
9o$el) cei şase
To$el) îngeri
Te+e$ah ai personalităii
!+rumusee umane. şi este un înger al
a lui "umnezeu#
'e spune că el l-ar $i în%ăat pe 0oise tainele ;abalei) în te&tele a%ramice de incantaie
$gurează ca şi unul cei  sau F arhangheli în tradiiile mandene este cunoscut ca şi T$n
Tu+a$nin.
Te$el esteKnii îl indeti$că
un înger înscris cu arhanghelul
pentru a izgonii0etatron.
răul.
Tehael este un înger al planetei 0ercud după unii.
Tehemeriel este un în înger luptător al lui 0etatron.
Tehramcel este un mare înger după unele tradiii. (l apare în lucrarea Volumul de ange
ca şi 9u$el !+rumuseea lui "umnezeu)# care l-ar egaliza cu Tahoel. (l mai este menion
lucrarea secolului al NV99-lea a alchimistului ,obert 5ludd) /osmologie şi microcosmos.
Tehudiah) 1ehudiam în 1ohar este unul dintre marii conducători îngereşti. Knii cred că
coboară cu ale câte%a miriade de îngeri pentru a duce la cer suDetele celor care sunt p
moarte. Knii cred că este îngerul bene$cent al morii.
Teliel este unul dintre păitorii porilor %ânturilor din ceruri.
Terachriel este unul dintre cei şapte îngeri care conduc pământul.
Tertiel este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor.
Terueil este un înger dintr-un grup de ali zece îngeri.
Teruel este unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor.
Teşaiah este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.
Tesmiel în tradiiile iudaice este un înger conducător al destinului omului.
Teson) Tsodiel !+ormare#. (ste un înger dintr-un grup îngeresc ?se$rotC menionat de ;a
Knii cred că 0oise a in%oc+at acest nume când a adus plăgile cu moartea primilor născ
animalelor
Tlring este din (gipt.menionat în cartea îngerului ,aziel.
un înger

To$el este un înger citat în 'abia lui 0oise.


To$el) 9o$el este un înger perceptor al legii mozaice după unii. (ste un înger al iudaism
*n 1ohar este alare ca şi un mare înger conducător a IJ de legiuni de îngeri care slujes
ierarhis sub el. 'e crede că ultim este superintendent al legii mozaice) al :orei. *n iudai
crede că mai era un înger al sabatului. *n ;abala este un înger al lui 7upiter şi al destinu
uman. (ste un înger care apare pe unele înscripii. ui i se închină muli ali îngeri.
To$n) To+o$n este un înger din tardiiile orientale mandeene după unii.
Tomael) Tomiel în apocri+a J (noh este un conductor îngeresc al celui de al şaptelea cer
mai pare şi în tradiiile siriene.
Tonel este un păitzor al cerului. :rouel este un înger al omului. "upă unii el mai este un
in%ocat în timpul sarcinilor.
Tura este un înger din tradiiile mandeene şi amie ste şi un înger al luminii şi al ploilor.
este numit şi !marele mistic <ura.#
Tur;eri) Tor;ani) aradiel este un înger al bucuriei. *n egendele iudaice el este un îng
care a stâns +ocul care ars pe cei trei oameni în +ocul înDăcărat) dar Gabriel a mistuit c
a ajutat laînajuoturl
Tuşanim tradiiilelor.
mandeene [din jurul 9racului de azi] este un înger al +eritilităii nat
care locuieşte în lumină. (l mai stă într-un grup cu ali trei îngeri.
Tzriel prin sau mare prin.# *n lucrarea 'abia lui 0oise este unul dintre cei 3O îngeri
în%ocaiilor şi al numelui ine+abil al lui "umnezeu.
1aa$el ) 1aa$el !mărirea lui "umnezeu# este un înger s+ânt care are în stăpânire +urtu
după unii este un înger al distrugerii numit să pedepseacă pe cei păcătoşi ai pământulu
Eupă unii este un înger necurat. Knii cred că din cauza misunii lui este un înger bun. Al
cred
1abbu;că este
este un
un înger
înger rău.
al di%orurilor.
1abdiel un înger supranumit <unia. (ste unul dintre numele in+ailibile ale lui "umneze
1abesael este un înger al anotimpurilor. (ste asociat cu 0il;iel.
1ab;iel este unul dintre îngerii principali ai torunirlor ?ebraicul erelimC.
1abrun este un înger care dimpreună cu 1oheir este un înger care unii cred că ajută în
1acharel este un înger al cerului al şaptelea al nopii care slujeşte sub 0endorion.
1acharel) 1achariel) 6ahuriel !pomenirea lui "umnezeu# în tradiiile orientale este unul
dintre cei şapte arhangheli conducător al domniilor şi conducător al celui de al doilea c
cabala este un înger al ierarhiei puterilor. 'au al ordinului puterilor. Knii cred că este u
înger al planetei 7upiter. "upă 6aracelsus este un înger planetar) după ali erudii este u
înger al (giptului.
1acheil) 1ad;iel esteAlii
uncred că este al
cînducător uncerului
înger al
aljoilor.
şaselea.
1achuriel este un înger care are domnie asupra memoriei omului.
1acrath este un înger al e&orcismelor după unii. 1ada este un înger slujitor +olosit pentr
1ada;iel este un înger planetar al lui 7upiter.
1adeş este un înger in%ocat în conjuraiile siriace.
1ad;iel este un înger care conduce +urtunile. "upă unii a +ost un înger al arhangheluilu
1ad;iel) Yad;iel) Ada;iel) 1ede;iel !dreptatea lui "umnezeu# în scrierile rabinice este
desemnat ca şi un înger al bună%oinei şi al milei. (l mai este un înger al memoriei şi
conducător al memoriei. ?haşmalimC. *n lucrarea 0ese;et este un înger dint-run grup
ierarhic $ind împreună conducător cu Gbariel. Alii cred că este un înger din ierarhia
şinanim. (ste unul dintre cei B conducători ai cerului şi unul dintre cei trei arhangheli
stau în +aa lui "umnezeu. *n 1ohar este preprezentat ca şi unul dintre conducătorii îng
alii $nd 1o$el care îl asistă pe 0ihail) când acesta este angajat în luptele duho%niceşti.
lucrarea olenzrang
că este regentul der "r. 5uast
lui 0e$sto+el. "upă ?numită !un0agia
lucrarea înger şi
instrumentul lui "umnezeu.#C.
superstiia iudaică este o altăAli
+o
lui 'achiel. *n lucrarea un discur teologic asupra îngerilor este conducător al celui de al
doilea semn al lui 7upiter. Alii credcă acest înger a +ost indenti$cat cu 1achariel) Abadi
1ohiachel) aracheil şi alii. ui îi este dedicată apariia în momentul în care A%ram a %
1a$el) 1o$el) 9o$el este după unii un conducător al heru%imilor şi al sera$milor. "upă u
este un înger al palnetei saturn. (ste un înger perceptor al lui Eoe. Apare citat în ;abal
practică ca şi conductor al ierarhiei tronurilor.
1a+;iel) 1o$el) 'o$el este un alt conducător al heur%imilor şi al sera$milor. "upă alii es
înger planerat al lui saturn. (l mai este dimpreună cu 9o$el şi >ri$el. (ste un conducăt
heru%imilor.
1ahariil este un înger al senzailor şi al naşterilor de copii. (ste un înger amabil al lumi
1ahun este un înger al ceasului întâi al zilei.
1ainon este un înger al %egetaiei.
1air Al+m sau zair Aupin este idneti$cat cu mărirea mică a lui "umnezeu. (ste după uni
1a;eil este un înger in%ocat cu 0ihai) Ga%riil) 'ar$el şi alii în ritualurile siriace.
1a;hun este după unii un mare înger care după unii conduce alte 3BO de miriade de îng
'e crde că acest înger a %oit de mia multe ori să oprească rugăciunile lui 0oise pentru
ajunge la "umnezeu. Eu se ştie ce pedeapsă a su+eri pentru aceasta. 1adza;eil !"umne
meritelor# este un conducăor îngeresc care a pus meritele lui 9srael în +aa lui "umneze
?tronul
1aldurismăririi după Euctameron
în lucrarea uniiC. este un înger al terapeuticii şi unul dintre îngerii cerul
1alhesael) 1ehlebh) 1alebesel !inima lui "umnezeu#este un înger care stăpâneşte sezo
1aliel este un înger al zilei de mari. "upă unii locuieşte în al cincilea cer şi este in%ocat
1amarchad este un înger care apare în unele inscripii. (l are grijă de curăenia din rai
1anar este unul dintre acei 3I îngeri ai tronurilor in%ocai în mai multe ritualuri. 1azahi
este o pază îngerească a cerului al treilea.

1aneil un înger
1arai !un in%ocat
s+ânt şi în %ndecarea
înalt înger inDemaiilor
al lui "umnezeu# esteşiun
al înger
altor dezordini.
al e&orcismului împotri%a r
Knii cred că este un înger al tămâiei.
1aral este un înger care dimpreună cu 7oel este dinun dintre heru%imii !gemeni# care a
la întemeierea legămîntului dintre "umnezeu şi om. (l este menionat în gnosticism un
unii cred că este un demon. Apare menionat în lucrarea 6istis 'o$a. (ste un păitor al
cerului.
1arel este un înger al %ânturilor.
1aren este un înger al răzbunărilor după unii.
1ariel este un înger al zielor de luni care slujeşte în primul cer.
1arohi în tradiile solomonice este un înger la planetelor.
1aroteij este un înger al inteligenei lui "umnezeu.
1arziel este unul dintre îngerii păizori ai cerului.
1athael este unul dintre cei doisprezece îngeri unul +ormat la creaia omului după unii.
cred că este un înger al prezenei lui "umnezeu. 1atriel este un înger in%ocat de ritualu
siriac ca şieste
1auza;iel o putere îngerească.
un conducător îngeresc !numit de "umnezeu pentru a scrie meritele lui
Knii îl indeti$că cu 'o+eriel dădător al legii.
1azean un mare înger in%ocat de tradiiile solomonice care după unii este un înger al iu
"pă unii este un înger al lui 'aturn. (ste menionat de ;abala. (ste un înger care este
menionat de uii ca şi e+ect în lupta împotri%a răului. "impreunpă cu Asiel este e+ecti%
împotri%a
1azhahiel morii
este unnăprazinice.
înger al oridinului .şimanin.
1azreil) !tăria lui "umnezeu# este un mare conducător îngeresc după unii care a reptez
tăria) mărirea şi puterea lui "umnezeu.
1easar este un înger care este pri%it de sectele gnostice ca şi unul dintre cei mai de sus
puterile cerurilor. Knii cred că este un înger care se plimbă în jurul 9ordanului.
1ebesael este un înger al anotimpurilor asociat cu 0il;iel.
1ebuleon este unul dintre acei îngeir care %or conduce şi %or judeca şa s+ârşitul lumii d
1echareil !"umnezeu îşi aminteşte#
1edereza) 1edesia este un mare lumintor prin care unii cred că "umnezeu a +ăcut soare
1e+ar este un înger al ceasului al nouălea. (ste un înger al alegerilor ire%ocabile.
1e+ariel în lucrarea 0ese;at azilut este un înger conducptor al altor îngeri.
1e+on !o pri%ire în e&terior# este un conducător îngeresc al cerului. "upă unii este un
1eharpuriub !cel care eliberează# este un mare conducător îngeresc care este părător
?a%ocat general al ceruluiC şi dătător al milei lui "umnezeu. "impreună cu 0iahil este u
care măsoară balanele dreptăii. (ste un păitor al lui mer;abah. *n tradiia hecalorth e
păitor
1ehueilaleste
celeiundeînger
a şaptea
careîncperi
păzeşteacele
railui.
şapte sale mari ale cerului după unii. (l apare î
tradiile hecaloth ale orientului.
1ehul !locuire#) !templu# este un înger care are un +el de locuină asupra cerului al şas
1oharule ste desemnare a cerului al treilea şi al cerului al patrulea.
1ehuliel în 1ohar apare ca şi unnul dintre principalii îngeri ai primului cer. Knii cred că
începe să conducă la apariia lunii. (l conduce îngerii care au grijă de porile cerului. '
crede că el însoeşte rugăciunile în cerul al doilea.
1eima este un înger al cerului cincilea. Kn înger al neputinelor după unii.
1e;uriel este o alternati%ă a lui 6eliel care stă cu ali 34 îngeri.
1elehsel !inima lui "umnezeu# un înger al sezonului ploios şi unul dintre cei trei lideri
lumilor. (l stă sub conducerea lui 0el;ejel.
1eracheil) Verchiel) 'uriel) 'araMiel este un înger %eghetor după unii. *n lucrarea :raile
elementaire de science oculte este un înger al soarelui. Knii îl indeti$c cu îngerul Verch
(ste un înger al lunii iulie şi al destinului uman.

1erariah
1erarion este unul este
în ;abala dintre
unmultele
înger alnume ale lui 0etatron.
%egetaiei.
1erarion şi un obser%ator al nemuririi.
1er+oriah) 1e+eriah) 1e+aniel !"umnezeu se ascunde# este în literaturile rabinice
conducătorul îngerilor care este a doua ordione ierarhică al celor zece ordine ale ;abal
1eroel) 1eruch) 1erul) !/erniel braul lui "umnezeu# este un înger pus peste tărie.
1ertianu este unul dintre mutele nume ale lui 0etatron.
1erudiel una dintre cele şapte paze ale pirmului cer.
1ethar este unul dintre îngerii con+uziei şi un obser%ator al nemuririi.
1ianor este un înger al scrisului şi al desenului.
1iel un înger al binei înegeri.
1i;eliel 1igiel este un înger principal al cometelor după unii ?trăsnetelor şi al +unlegelor
te&tele ebraice medie%ale este un conducător al meteoriilor.
1iuhii în tradiiile mendeane este unul dintre cei patru îngeri ai stelelor.
1izu+ este un înger al al ceasului al optulea şi al tainelor duho%niceşti.
1;zoromtiel este un conductăor al îngerilor mâniei drepte.
1lar în lucrarea /laricula solomonis este un înger !măre şi hermeneut# care atunci cân
este in%o%cat este char să împărtăşească dimpreună cu omul înelepciunea tainică a lui
"umnezeu.
1lo$s este un înger al inteligenelor şi un înger al ceasului al nouălea.
1o$el sau 1a$el spaima lui "umnezeu# este un înger care apare în unele conjuraii
solomonice. (l îl asistă pe 0ihail când acesta poartă luptele duho%niceşti.
1ogenthles este un înger care apare îân gnosticism. (ste o putere şi un eon îngeresc du
1ogern este unul dintre multele nume ale lui 0etatron.

1ohar !splendoare#
1oharoniel este
în tradiiile un îngereste
hecaloth al %egetaiei.
numele unui înger suprem ?probabil cel mai de sus
al unui nume tainic al lui "umnezeu.
1oigmel este un înger al ceasului al noulea care slujelşte sub adriel.
1omen este un înger in%ocat în unele e&oercisme.
1oriel este unul dintre cei trei mesageri ai lui 'aturn.
1oroel este un înger care poate oprii după unii intuiiile demonului <umestrel [unul din
cei J de demoni ai bolilor].
1otiel) 1utiel cel mic al lui "umneezu# în tradiiile enohiene este un heru%im indeti$ca
7ohiel. (ste păzitor al paradisului.
1shael este un demon duă unii al di%orurilor.
1uDas un înger al pădurilor după unii şi al ceasului al nouălea.
1uhier este un înger care după unii asistă la botezuri.
1uhir este un înge rcare însoeşte soarele în cursul său zilnic.
1umael unul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor de copii.
1umech !un înger s+ânt al lui "umnezeu# în%ocat în unele operaii.
1uriel !piatra mea este "umnezeu# este conducător al ierarhiei începătoriilor) conducăt
după unii al destinului uman. Knul dintre cei F4 de îngeri ai naşterilor de copii. "upă u
este un %indecător al stupidităii. "upă alii este şi un înger patron al lunii septembrie.
unii la acest înger se +ace re+erire în Eumeri J) JI !conducătorul casei tatălui +amiliilor
0eturi.#