Sunteți pe pagina 1din 2

Cunoaşterea lui Dumnezeu şi cunoaşterea creaţiei

Pe magistrala internetului circulă multe, ca într-un talcioc global, şi lucruri de preţ, şi


contrafaceri, şi murdare, şi curate.

Nu toate zicerile, vorbele, unor înţelepţi sunt adevărate, kosher, ca să folosim un potrivit
termen evreiesc. Din prea multă frenezie sapienţială, câteodată, şi înțelepții greşesc…
copilărește.

Am pescuit următoarea „marfă” care - potrivit noului argou, - nu este deloc… marfă:

„Dacă tot m-aţi deranjat, vreau să rămâneţi cu ceva de pe urma acestei discuţii.
Vreau să vă întreb: ştiţi cine au fost primii nemulţumiţi de politeism? Jidanii. Şi au
inventat iudaismul.
Şi cine au fost primii nemulţumiţi de iudaism? Jidanii. Şi au inventat creştinismul.
Şi cine au fost primii nemulţumiţi de creştinism? Jidanii. Şi au inventat marxismul.
Şi cine au fost primii nemulţumiţi de marxism? Jidanii.
Şi acum aşteptăm să vedem ce mai inventează, că sunt poporul cu cea mai puternică
vocaţie a spiritualităţii, un popor născător de religii.
Să vedem ce mai inventează ei şi de data asta,
ar fi bine să mergem de la început cu ei, că de câte ori
am mers împotriva lor, ne-am ars.” (Petre Ţuţea Pe
scurt despre credinţă şi evrei)

Mie mi-e simpatic Petre Ţuţea. Nu ştiu când şi


cum va fi citit Sfânta Scriptură (probabil în tinereţe
când era socialist), dar, ca şi alţi cărturari (ex.
Constantin Noica), comite o mare eroare, aducând
totul în plan omenesc.

Evreii, politeişti, erau foarte mulţumiţi de politeismul lor. (A se compara cu dacii,


monoteişti, şi care credeau şi în nemurirea sufletului). Dumnezeu, Care este duh, înfara
spaţiului şi timpului, era nemulţumit de politeismul oamenilor, inclusiv al evreilor. Aşa că, a
ales un om, pe Avraam, din neamul cel mai politeist, punând în mişcare planul de recuperare a
creaţiei, printr-o genealogie binecuvântată ce a urmat lui Avraam. „După aceea a zis Domnul
către Avram: "Ieşi din pământul tău, din neamul tău şi din casa tatălui tău şi vino în pământul
pe care ţi-l voi arăta Eu./ Şi Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări
numele tău şi vei fi izvor de binecuvântare./ Binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta, iar
pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; şi se vor binecuvânta întru tine toate neamurile
pământului” (Facerea 12, 1-3). Prin acest şir de aleşi, până la Sf. Ioan Botezătorul, poporul
evreu s-a numit „ales” pentru o misiune, nu pentru nu ştiu ce calităţi deosebite. De altfel, până
la Iisus Hristos, evreii erau în urma multora şi ştiinţific, şi tehnic, şi arhitectonic, şi militar
etc. Singurul lucru - cel mai important pentru toată omenirea - care-l dădea poporul evreu, -
erau proorocii, aleşi/chemaţi de Dumnezeu. Şi câte n-au păţit poorocii de la conaţionali, încât
unii îşi blestemau ziua când s-au născut. „Doamne, Tu m-ai aprins şi iată sunt înflăcărat; Tu
eşti mai tare decât mine şi ai biruit, iar eu în toate zilele sunt batjocorit şi fiecare îşi bate joc de
mine; (…) Blestemată fie ziua în care m-am născut, ziua în care m-a născut maică-mea să nu
fie binecuvântată.” (Ieremia 20; 7, 14). Deci, nu evreii au inventat judaismul (mozaismul), ci
Dumnezeu. Împotriva judaismului (pe care elitele l-au făcut varză) crâcneau, deoarece îi trăgea
aţa spre politeism.

La plinirea vremii, când circumstanţele erau


coapte, Logosul/Cuvântul lui Dumnezeu, Lumină
din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu
adevărat, se înomeneşte, adică ia trup şi voinţă
omenească. Împărăţia cerească a coborât printre
evrei pentru toate neamurile. „Şi apropiindu-Se
Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată
puterea, în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând,
învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Învăţându-le
să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu
cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului.
Amin.” (Matei 28, 18-20) Deci, şi creştinismul l-a
„inventat” (tot) Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat şi
Om adevărat.

Unii evrei i-au urmat lui Hristos, adică au


început să lucreze asemănarea completă (în virtuţi)
cu Dumnezeu, ceea ce se numeşte cunoaşterea lui Dumnezeu şi îndumnezeirea omului prin
har. Din această cunoaştere au rezultat şi rezultă, încă, milioane de sfinţi şi martiri întru Hristos,
din toate neamurile. Cei „nemulţumiţi de creştinism”, s-au concentrat pe chip (raţiune), gustând
mai abitir din pomul cunoaşterii binelui şi răului (matematică, fizică, chimie, astronomie,
psihologie, psihoterapie, muzică etc.), ceea ce se numeşte cunoaştere a creaţiei, care, fără
Dumnezeu, degenerând, a devenit autocunoaşterea materiei, iniţial în stare de haos, mai apoi
devenită inteligentă de la sine. Pe această linie a apărut şi iluminismul, şi darwinismul, şi
comunismul, şi nazismul, şi teoriile privind originea universului şi a vieţii, și transgenderismul,
și transhumanismul, şi toate curentele si doctrinele politice „democratice”, cu pretenţia de
construi împărăţii lumeşti, toate sortite eşecului, strivite de curgerea timpului. Numai puţinii
evrei care au îndrăznit (sau îndrăznesc) să facă pasul în faţă, au ajuns sfinţi şi martiri întru
Hristos. Ceilalţi au o recoltă bogată de premii Nobel…

Pentru alte detalii privind această temă, se poate accesa link-ul:


https://www.scribd.com/document/203700669/Neascultarea-%C5%9Fi-sarea-
stricat%C4%83

S-ar putea să vă placă și