Sunteți pe pagina 1din 1

ETAPELE ANALIZEI ŞI SINTEZEI SONORE

1.Analiza sonoră-evidenţierea sunetului din componenţa cuvântului.


Vocalele se evidenţiază la începutul cuvântului u-re-che, uşa
la începutul cuvântului ,la sfârşitul cuvântului .
2.Împărţirea cuvântului în silabe şi sunete pe baza unei propoziţii.
Sanda închide uşa.
Se face schema propoziţieiI________ _______ ________.
Învăţătorul pronunţă cuvântul care conţine sunetul studiat—uşa şi îl semantizează la necesitate.
Apoi învăţătorul pronunţă cuvântul pe silabe şi se face schema ---- ---- u-şa . Silaba se împarte
în sunete.
U, ş ,a şi se exclud sunetele cunoscute ş ,a
Rămâne sunetul u .
3.Demonstrarea articulării sunetului.
Sunetul u se pronunţă rotungind buzele şi plasând limba jos cu vârful după dinţii de jos.
4.Pronunţarea prelungită a noului sunet
(şi a sunetelor cunoscute deja)
Învăţătorul pronunţă pe rând cuvântul în diferite modalităţi, evidenţiând pe rând fiecare sunet:
Uuuşa, uşşşa, uşaa
5.Selectarea cuvintelor ce conţin sunetul învăţat:
La începutul cuvântului la sfârşitul cuvântului
Ulcior intru
Unchi cadru
6.Numirea cuvintelor ce conţin sunetul studiat.
Elevul numeşte cuvintele învăţate care conţin acest sunet (independent sau pe baza imaginilor).
Urs , unghie , mure
7. Compararea sunetului studiat cu sunete asemănătoare.
U__ o
Tuc__tuc—toc
mure—morcov
8.Completarea cuvintelor .
Cuvântul se rosteşte fără sunetul nou, elevul îl completează cu ajutorul semnalelor de reper
învăţătorul indică locul sunetului( roşu –la început; verde – în interior ; albastru –la sfârşit).
Urs vulpe roşu
Ureche pui eu
Unită bunică cadou
a